Årsbok 2016

Page 1

FISSC 2016

FISSC_2016.indd 1

22/03/17 08:12


Text:

Scouter och anställda från FiSSc Bild:

Kim Backlund, Robert Björkman, Eric Jansson, Jockum Lundsten, Alexandra Nordström, Mikko Roininen, Elsa Rosenblad, Jonna Sahala, Juho Tuure, Ylva Wallén med flera Ombrytning:

Christian Aarnio/ Kråka Design Tryck:

Copy-Set 2017

FISSC_2016.indd 2

22/03/17 08:12


HÄNDELSEKALENDER FÖR SCOUTÅRET 2016 JANUARI

EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

Våren 2016

Båtfogdeutbildning

flerform

explorerscouter, roverscouter, ledare

Scoutledarträff

Mariehamn/Åland

Ledare

10.1

Gruppordförande utbildning - strategi

Åbo

Gruppordförande

13.1

Scoutposten 1/2016 DL (utkommer v. 8)

15.1

Sista anm.dag till kurser och evenemang

15.1

Utmärkesletecken DL

26.1

Kårposten 1/2016 DL

EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

Scoutledarträff

Helsingfors

Rover, ledare

Gemensamt Ansvar kampanjvecka

Finland

2.1 (3.1)

FEBRUARI 3.2 8-14.2 12-14.2

Grundutbildning (evenemangsledare), del 1

Västra Nyland

Rover, ledare

13.2

Scoutledarträff

Jakobstad

Ledare

13-14.2

Första hjälpen

Åland

ÅSD

14.2

Scoutledarträff

Vasa

Ledare

14.2

Gemensamt Ansvar vändag/en god gärning

hela landet

17.2

HeSS vårmöte

Scoutstationen, Hfrs

HeSS medlemskårer

18.2

Scoutledarträff

Åbokansli

Ledare

1.2-31.5

Flerformskurs (grundutbildning)

flerform

Rover, ledare

27-28.2

Vårsemi + Gruppordförande utbildning

Tammerfors

förtroendevalda

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

28.2

MARS

Waldemar von Frenkells stiftelse, understöd DL

EVENEMANG

1.3

Kårposten 2/2016 DL

5-6.3

Skepparkurs, teori 1

Åbo scoutkansliet

Rover, ledare

Första hjälpen veckoslut

Scoutstationen, Hfrs

HeSS

Scoutledarträff & ledarträff med tema

Esbo

Rover, ledare

12-13.3

Båtförarkurs

Ahtela/Sagu

Explorer, rover, ledare

12-13.3

Skärgårdsskepparkurs

Ahtela/Sagu

Rover, ledare

12-13.3

Ute 1

sydvästra Finland

Spejare

12-13.3

Första hjälpen 2

Åbo/Åboland

Spe, Exp, Ro, Le

5.3 och 12.3 6.3

12-13.3

Första hjälpen 1

Vasa

Spe, Exp, Ro, Le

15.3

ÅSD Vårmöte

Åland, Mariehamn

ÅSD

19.3

Vårmöte

Scoutstationen, Hfrs

Rover, ledare

25-27.3

Åldersgruppsansvarig utbildning

Tammerfors

Rover, ledare

26-28.3

Att leda kåren (för kårstyrelser)

Tammerfors

Rover, ledare

31.3

Svenska kulturfondens förbundspaket, understöd DL

31.3

Folke Bernadotte & Kata Jouhki, understöd DL

FiSSc 2016  1

FISSC_2016.indd 1

22/03/17 08:12


APRIL

EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

1-3.4

Grundutbildning (kårledare), del 2/2

Västra Nyland

Rover, ledare

2-3.4

Skepparkurs, teori del 2

Åbo scoutkansliet

Rover, ledare

2-3.4

Gruppledarutbildning (f.d. Explorerdagar)

Åbo/Åboland

Explorer

2-3.4

Spejardagar

Åbo/Åboland

Spejare

3.4

07:ornas brunch

Balders, Hfrs

HeSS

5.4

Kårposten 3/2016 DL

6.4

Första hjälpen uppdatering

Scoutstationen, Hfrs

HeSS

9-10.4

UTE 1 beställning

Kristinestad

Spe, Exp, Ro, Le

9-10.4

Första hjälpen 1

Kyrkslätt

Spe, Exp, Ro, Le

9-10.4

Första hjälpen 2

Scoutstationen, Hfrs

HeSS

13.4

Scoutposten 2/2016 DL (utkommer v. 20)

18-24.4

Scoutveckan

18-24.4

Gemensamt Ansvar kampanjvecka

Finland

alla

18-24.4

Lilla Scoutveckan förskolekampanj

Finland

InteÄnnuScouter

Tävling: Gyllene karburatorn

Åboland

Ro, le

21.4 16-17.4

Navigatortalko

Lovisa

Explorer, rover, ledare

23-24.4

Navigatortalko

Lovisa

Explorer, rover, ledare

23-24.4

MegaExplosion (Gnista)

Vasa

Explorer

23-24.4

Vargunge-, äventyrsscout och spejarscouttävlingar + parad

Åland

ÅSD

EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

MAJ 7.5

Navigatortalko

14.5

Vargunge- och äventyrsscouttävlingar

17.5

Kårposten 4/2016 DL

18.5

JUNI 6.6 6-10.6

Explorer, rover, ledare Åbo

Vargungar, äventyr

Lärkans talko

Lärkans, Noux

HeSS

EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

Träddtoppsbana för ledare

HeSS

Dagsläger (7-9 åringar och 10-12 åringar)

Helsingfors

HeSS

7.6

Regionseglats: VU-seglats

Helsingfors

Vargungar

9.6

Regionseglats: VU-seglats

Helsingfors

Vargungar

9.6

Uppvaktning på Självstyrelsedagen

Åland

ÅSD

10-12.6

Skärgårdsseglats I: Helsingfors-Helsingfors

Helsingfors

Rover, ledare

9-15.6

FiSScFjäll V

Muonio

(FSFSF)

Kustseglats/Offshore: Helsingfors-St Petersburg-Tallinn

Helsingfors

ro, le åldersgr 18 år

JULI

EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP Rover

27.6-5.7

5-13.7

Offshore I: Tallin-Visby-Mariehamn

Tallin

13-19.7

Skärgårdesseglats II: Mariehamn-Åbo

Mariehamn

20-28.7

Finnjamboree Roihu

AUGUSTI

Spejare SP-FS

EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

Skolornas Äventyrsvecka

Finland

IÄS

12-14.8

Nybörjarseglats: Hfrs-Hfrs

Helsingfors

13-14.8

Scoutledarträff

Åland

Ledare

13-14.8

Lotsutbildning (samma helg som KLT)

Åland

ex, ro, le

ÅSD Höstmöte

Åland

ÅSD

Lärkkulla, Karis

förtroendevalda

13 eller 14.8 17.8 20-21.8 23.8 26-28.8

Scoutposten 3/2016 DL (utkommer v. 38) Höstsemi Kårposten 5/2016 DL UteBildning

Rover, ledare

2  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 2

22/03/17 08:12


SEPTEMBER EVENEMANG

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

Roverscout- och ledarseglats

H:fors-Tallinn-H:fors

Rover, ledare

10.9

Scoutledarträff

Jakobstad

Ledare

11.9

Scoutledarträff

Vasa

Ledare

15.9

Utmärkelsetecken DL

15.9

Sista anm.dag till kurser och evenemang

17.9

Tävlingsarrangörskurs

Helsingfors

tävlingsstaben

17-18.9

Åldersgruppstävlingar

Vasa

Vu, äv, spe, exp, ro, le

22-25.9

Skepparkurs, praktik

2-4.9

Rover, ledare

22.9

Scoutledarträff

Åboland

Ledare

24.9

Lotsutbildning

Nyland

Explorer, rover, ledare

24-25.9

Akela- och kaptensutbildning

Nyland

Explorer, rover, ledare

24-25.9

ScoutScaba

24-25.9

Scoututbildarutbildning

Nyland

Rover, ledare

Grundutbildning höst (evenemangsledare), del 1

Vasa

Rover, ledare

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

Västra Nyland

Rover, ledare

30.9-2.10

OKTOBER EVENEMANG

HeSS

1-2.10

Ute Special: Gourmet

4.10

Kårposten 6/2016 DL

4, 6, 11, 13.10

Första hjälpen 1 & 2

Scoutstationen, Hfrs

HeSS

8.10

Vargungedag

Pargas

Vargungar

8.10

Utmärkelseteckenträff

Virtuell

Ledare

8.10

Scoutledarträff

Helsingfors

Rover, ledare

9.10

Scoutledarträff

Kyrkslätt

Rover, ledare

12.10

Ledarstadsmanöver

15.10

FiSSc stipendier DL

22-23.10

Tävling: SpExRoLe-tävling

HeSS Åboland

spe, exp, ro, le

26.10

Scoutposten 4/2016 DL (utkommer v. 48)

29.10

Roverscout- och ledardagar (FiSScAkademin)

Lärkkulla, Karis

Rover, ledare

30.10

Höstmöte

Lärkkulla, Karis

Rover, ledare

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

Första hjälpen uppdatering

Scoutstationen, Hfrs

HeSS

Grundtubildning (kårledare), del 2

Vasa

Rover, ledare

Vargunge- och äventyrsscoutdag

Åland

ÅSD

12-13.11

Spejardagar

Nyland

Spejarscouter

12-13.11

Gruppledarutbildning (f.d. Explorerdagar)

Nyland

Explorerscouter

Uleåborg

SP-FS

NOVEMBER EVENEMANG 9.11 11-13.11 12.11

15.11 19-20.11

Utmärkelsetecken DL SP-FS:s medlemsmöte

22.11

Kårposten 7/2016 DL

26.11

Balders basar

DECEMBER EVENEMANG

Balders sal

PLATS/ORT

MÅLGRUPP

7.12

Scoutglögg på Scoutstationen

H:fors

Rover, ledare

8.12

Scoutglögg på kansli i Vasa

Vasa

Rover, ledare

13.12

Luciatåg

Helsingfors

Rover, ledare

15.12

Scoutglögg på kansli i Åbo

Åbo

Rover, ledare

FiSSc 2016  3

FISSC_2016.indd 3

22/03/17 08:12


FISSC I SIFFROR 65 evenemang

Vi sålde

15 566

ordnade FiSSc år 2016 med totalt deltagarantal på

1 455

adventskalendrar! 11 medlemmar sålde över 100

UTPLOCK FRÅN EVENEMANG OCH KURSER

adventskalendrar från kårerna:

FISSCAKADEMIN 79 DELTAGARE

Dalsbruks Sjöscouter (1 st) Flickscoutkåren Åbo Vildar (1 st)

SJÖUTBILDNINGAR 74 DELTAGARE

Helsingfors KFUK/M Scouter (3 st) Karis Flickorna (1 st)

SEGLATSER 79 DELTAGARE

Kyrkslätt Scouter (1 st)

SCOUTLEDARTRÄFFAR 184 DELTAGARE

Scoutkåren Pojkarna (1 st) Scoutkåren Tre Björkar (1 st)

GRUNDUTBILDNING FÖR SCOUTLEDARE 72 DELTAGARE

Sjöscoutkåren Seaboys (2 st) 0

50

100

150

200

Totalt 268 seglatsdygn!

Seglats

Datum

Rutt

Skeppare

Dygn

Deltagare

Antal skeppare (skeppare+vice)

Seglatsdygn

Regionseglats

7.6

Helsingfors

Pär Mickos

1

10

2

12

Regionseglats

9.6

Helsingfors

Erik Tollander

1

10

2

12

Skärgårdsseglats 1

10.-12.6

Helsingfors-Helsingfors

Albert Björkestam

3

3

2

15

Skärgårdsseglats 2

22-29.6

Hangö-Nagu

Bimbo Öller

8

5

2

56

Offshoreseglats

5.7-13.7

Helsingfors-Visby-Mariehamn

Erik Tollander och Robert Weiss

9

8

3

99

Åbo

Mikael Huldén och Oskar Lindberg

1

15

5

20

Helsingfors-Helsingfors

Alex Björkholm

2

5

2

14

Helsingfors-Tallinn-Helsingfors

Niklas Kumpulainen

2

4

2

12

Lovisa-Tallin-H:fors

Mikael Huldén

4

5

2

28

Regionseglats Seglingskurs för nybörjare Roverscout- och ledarseglats Skepparkurs, praktik SUMMA

20.7 12-14.8 2-4.9 22-25.9

268

4  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 4

22/03/17 08:12


Förbundets medlemskårer år 2016 var 65 till antalet.

MEDLEMMAR I KÅRERNA ENLIGT MEDLEMSREGISTRET KUKSA TOTALT 16.6.2016 Flickor 16.6.2016 Pojkar 16.6.2016

Utdelade medlemskort

Totalt medlemmar i kåren under år 2016

HELSINGFORS OCH ÖSTRA NYLAND Flickscoutkåren Korsfararflickorna Helsingfors KFUK/M Scouter Helsingfors Scoutkår Spanarna Iogt Balders Scouter Lovisa Scoutflickorna Lovisa Svenska Boyscouter Munksnäs Flickscouter Nordsjö Skoggsriddare Scoutkåren Fjällfiscarna Scoutkåren Munksnäs Spejarna Scoutkåren Nybyggarna Scoutkåren Spejarna Scoutkåren Åfararna Sjöscoutkåren Sailors Sjöscoutkåren Seaboys Sjöscoutkåren Vikingaflickorna Sjöscoutkåren Vikingarna Sjöscoutorganisationen Fribytarna Tempelscouterna Östersundom Scouter

34 69 50 7 63 43 83 42 28 69 84 61 171 102 85 113 101 110 18 50

34 35 32 0 63 1 83 3 13 0 31 35 82 43 3 113 4 50 7 29

0 34 18 7 0 42 0 39 15 69 53 26 89 59 82 0 97 60 11 21

5 9 19

13

39 78 69 7 64 43 97 46 28 74 91 70 192 123 89 120 104 124 18 63

1383

661

722

156

1539

112 50 94 106 56 152 67 95 57 53 117 127 67

50 15 28 106 0 86 37 39 19 24 62 60 44

62 35 66 0 56 66 30 56 38 29 55 67 23

25 9 13 3

23 10

137 59 107 109 56 174 81 106 68 53 117 150 77

1153

570

583

141

1294

56 54 102 2 80 41 28 38 109 7 56 39 20 120 52 5

25 17 102 2 30 22 19 27 0 6 56 6 8 37 16 3

31 37 0 0 50 19 9 11 109 1 0 33 12 83 36 2

14 5 9

70 59 111 2 87 52 28 39 117 7 62 40 23 133 52 5

809

376

433

78

887

230 40 11 28 42 63 35 97 36 74 36 1 153 17 49 7

103 40 0 13 18 24 11 50 6 30 16 0 77 9 18 0

127 0 11 15 24 39 24 47 30 44 20 1 76 8 31 7

11 3

241 43 11 32 43 85 45 103 37 74 52 1 161 17 60 7

919

415

504

93

1012

4264

2022

2242

468

4732

1 14 4 5 7 9 21 21 4 7 3 14

VÄSTRA NYLAND Grankulla Scoutkår Hangö Scoutkår Ingå Scouter Karis Flickorna Karis Gossarna Kyrkslätt Scouter Scoutkåren Ekenäs Skogsvandrare Scoutkåren MuHö Scoutkåren Tre Björkar Sjöscoutkåren Havsörnarna Sjöscoutkåren Porkala Sjöscoutkåren Stormfågeln Södrik Stigfinnare

22 14 11 11

ÅLAND OCH SYDVÄSTRA FINLAND Dalsbruk Sjöscouter Finströms Sjöscouter Flickscoutkåren Åbo Vildar Houtskärs Scouter KFUM:s Scouter Kamraterna Kimito Sjöscouter Kumlinge Sjöscouter Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna Scoutkåren Pojkarna Scoutkåren Sydvästen Scoutkåren Ålandsflickorna Sjöscoutkåren Spejarna, M:hamn St Jacobs Sjöscouter St Simons Sjöfararna Tammerfors Spejare Vårdkasarnas Scouter

7 11 1 8 6 1 3 13

ÖSTERBOTTEN Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna Jakobstads Flickscouter Jakobstads Fribyggare Jakobstads Sjöscouter Korsholms Spejare Kristinestads Nybyggare Nedervetil Scoutkår Vägvisarna Nykarleby Forsfarare Närpes Scoutkår Pederörenejdens Korsbärare Scoutkåren Brobyggarna Scoutkåren Fyrbåken Scoutkåren Vasa Korsfarare Spejarna i Gamlakarleby Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare Öja Sjöscouter

TOTALT 2016

4 1 22 10 6 1 16 8 11

FiSSc 2016  5

FISSC_2016.indd 5

22/03/17 08:12


GRUPPLEDARUTBILDNINGEN, EN AV DE STORA MILSTOLPARNA PÅ EN EXPLORERSCOUTS STIG Gruppledarutbildningens syfte är att förbereda och stöda varje explorerscout i sitt eget ledaruppdrag. För flera av explorerscouterna innebär detta att leda en grupp med spejarscouter. Utbildningen har uppdaterats flera gånger under den tid som den ingått i scoutprogrammet och i en anda av kontinuerlig förbättring har året 2016 varit ett år då FiSSc har gått in för att testa ett nytt format för gruppledarutbildningen.

Syftet med den senaste revideringen har varit att göra utbildningen mer ändamålsenlig och till en mer naturlig del av explorerscoutens program. Tidigare har gruppledarutbildningarna, eller explorerdagarna som de tidigare även har kallats, varit något av lösryckta helheter. Även om utbildningarna med säkerhet alltid varit genomtänkta och erbjudit deltagarna viktiga och dyrbara insikter i sitt ledarskap, har kopplingen till allt det andra som explorerscouten upplever och lär under sin tid som explorerscout varit aningen vag och inte alltid så tydlig. Med uppdateringen vill man också möjliggöra ett mer flexibelt genomförande och därmed underlätta för explorerscouter att delta i utbildningen.

Moduler och praktik Meningen är att utbildningen som helhet ska innefatta två modulhelheter av utbildning och en ledarskapspraktik på ett halvt år. Utbildningshelheterna kan antingen genomföras som två veckoslutskurser eller så kan man genomföra någondera i den egna kåren. En av grundidéerna med revideringen var att skapa en tydlig tudelning av modulerna, vilket innebär att det ska vara lätt att följa med vilka delar var och en av explorerscouterna har genomfört. Under 2016 har det ordnats 2 gruppledarutbildningar i FiSSc:s regi. Den första gick av stapeln 3–4.4 i Brusaby i Kimito och den andra 12-13.11 på Metsäpirtti lägergård i Tusby. Som tidiga-

re nämnt var detta år en sorts generalrepetition där det nya upplägget testkördes för att få en klar bild av hur det fungerar. Därmed skilde sig även innehållet i dessa två kurshelger från varann. Medan den första helgen hade fokus på åldersgrupperna och ledarskap var det andra veckoslutets innehåll präglat av praktisk genomföring av scoutprogrammet och ledarskap överlag i olika situationer, även utanför de traditionella scoutsammanhangen. Helheten under båda veckosluten var en salig blandning av både traditionell utbildning och övningar. Tyngdpunkten, som det i scoutingen normalt hör till, låg på praktisk inlärning. Deltagarna fick själva testa på saker, sätta sig in i olika situationer och tillsammans

6  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 6

22/03/17 08:12


fundera på olika teman. Båda veckosluten var dessutom samtidigt och på samma plats som spejardagarna. Även om programmen mestadels var skilda för explorer­ scouterna och spejarscouterna, gav upplägget vissa ypperliga möjligheter. En av de främsta var möjligheten att låta explorerscouterna i praktiken testa sina ledarskapskunskaper med spejarscouterna. Genom att implementera de lärdomar vi i praktiken gått igenom under dagen fungerade allt väl nästan på direkten. Det som naturligtvis bör nämnas och som var minst lika värdefullt var att även kvällsprogrammen blev mer stämningsfulla i och med en större grupp att dela glädjen med.

Lyckat koncept Den feedback som kursdeltagarna gav var hjärtlig och visade att i åtminstone det mesta var kurserna lyckade och det nya konceptet värt att fortsätta med. De flesta upplevde att de fått nyttiga erfarenheter och lärdomar som de även kunde använda under sin fortsatta

Tyngdpunkten, som det i scoutingen normalt hör till, låg på praktisk inlärning. Deltagarna fick själva testa på saker, sätta in sig i olika situationer och tillsammans fundera på olika teman. scoutstig. Flera deltagare ansåg att det bästa med gruppledarbildningen var möjligheten att träffa andra explorerscouter, speciellt från sådana kårer som man inte annars skulle ha lika mycket att göra med på grund av avstånden. Speciellt de explorerscouter som gick båda delarna, ansåg att det var roligt att återse deltagare från den första delen. Vi kan konstatera att även om huvudsyftet med gruppledarutbildningen är att utbilda explorerscouter för sitt uppdrag och hjälpa dem på sin scoutstig finns det ingen orsak till att evenemangen inte även kunde medföra vänner från hela Svenskfinland. Om utvärderingen kan man ännu nämna, som sig bör, att även ma-

ten var en viktig del av upplevelsen − som tur var, fick den strålande betyg. Det absolut bästa med hela gruppledarutbildningen ur stabens perspektiv, gällande båda delarna, var stämningen och explorerscouternas iver. Det känns bra att veta att det även i framtiden finns kompetenta ledare som styr och ställer. Som det konstaterades i början har kursen genomgått en uppdatering och raffinering. Ännu är kursen inte klar, om den någonsin kommer att bli det. Alla, staberna, deltagarna och utbildarna, kan ge sin egen krydda till kursen men säkert är att redan nu är formatet fungerande och bättre kommer det ännu att bli. Kursen kan varmt rekommenderas till alla explorerscouter oavsett vilket uppdrag de har i kåren. Vare sig man deltar i en eller två delar, är det en upplevelse som deltagarna kan komma ihåg och tänka tillbaka på under sina kommande år, en viktig milstolpe för varje explorerscout. TEXT ROBERT BJÖRKMAN

FiSSc 2016  7

FISSC_2016.indd 7

22/03/17 08:12


FISSCFJÄLL 2016 8  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 8

22/03/17 08:12


FisscFjäll är ett vandringsläger för spejarscouter. Lägret ordnas i Lappland ungefär vart tredje år och 2016 ordnades FisscFjäll ordnades för femte gången. Man behöver ingen tidigare erfarenhet av uteliv eller vandring för att delta då vandringsetapperna är rätt korta och gjorda för att vara lämpliga även för mindre erfarna vandrare. Vandringen startar från scoutstugan Kåtan i Muonio och under något skede av vandringen bestiger man Pallas högsta topp Himmelriket.

Deltagare: 68 Ledare: 19 För att deltagarna ska hinna bekanta sig lite med sitt underläger och också vid behov byta underläger sover man första natten vid Kåtan. Samtidigt får man tid för att förbereda sig inför vandring och se över packningen tillsammans. Själva vandringen varar 4 dagar. De olika underlägrena följer olika rutter som varierar mellan rätt korta och lätta till något längre och aningen svårare. Inga rutter är ändå för krävande och passar bra också för ovana vandrare. I underlägren delas deltagarna in i patruller som består av 2-3 personer. Patrullerna bestäms på förhand och deltagarens önskemål tas i beaktande. Patrullerna ansvarar själva för att ta med sig tält och stormkök. Maten däremot införskaffas av ledarna och delas ut vid Kåtan. Varje patrull får bära och tillaga sin egen mat. Man sover i tält, också de nätter man vistas vid Kåtan. På vandringslägret gör man också annat än bara vandrar. Sista kvällen är det bastu och lägerbål för hela lägret, och under vandringen ordnar underlägren egna mindre lägerbål. Sista dagen är det lite annorlunda program. I år bestod programmet av forsränning i gummijollar och traditionellt lappländskt hantverk som innebar att man fick tillverka ett armband av läder och en medaljong av horn. Lägret är ett bra tillfälle att pröva på vandring och man lär sig mycket om vandring och vildmarksliv. Läg-

ret är också ett bra tillfälle att lära känna nya människor i samma ålder och beundra de vackra lappländska fjällen.

Egna upplevelser Jag heter Ylva Wallén är 15 år gammal och är Stormfågel. I somras var jag på Fisscfjäll och här berättar jag kort om mina lägerupplevelser. Jag kommer ihåg att jag kände mig rätt nervös inför lägret, jag kände ingen i mitt underläger och den enda andra från min kår var min syster som var i ett helt annat underläger. När vi kom fram till lägret visade det sig dock att jag hade oroat mig helt i onödan, alla i mitt underläger var trevliga och vi kom bra överens. Nu efteråt måste jag säga att FisscFjäll är ett av mina bästa lägerminnen och jag är glad att jag åkte trots att ingen annan från min patrull kunde komma. Om jag måste välja en sak som var det roligaste skulle det nog vara forsränningen. En av dem som höll forsränningen kallade det för ”Lapplands Linnanmäki” och jag tycker det var en slående bra beskrivning. Det enda felet var att vi inte hann åka särskilt länge då vi bara hade två båtar och vi var så många att vi måste åka i flera turer. Själva vandringen var också rolig, vårt underläger hade de längsta dagsetapperna och vandrade hela tiden på fjället. Det var just passligt långa dagsetapper och vi fick se mer av Pallas massivet än de andra underlägren. TEXT YLVA WALLÉN

KÅTAN Kåtan är det svenskspråkiga scouternas fjällstuga i Lappland. Kåtan ligger i Muonio kommun, vid sjön Torassieppi. Naturen kring stugan är näst intill orörd så området gränsar till PallasYlläs nationalpark. Vintertid är området lämpligt för terrängskidning, på sommaren kan man njuta av såväl vandring, paddling som fiske. År 2016 har Jannike Store fungerat som intendent och Otto Björkestam som disponent. KÅTAN Byggd: 1957 Var: Torassieppi, Muonio Sängplatser för 20 personer Baby Kåtan: Byggd: 1978 Var: Torassieppi, Muonio Sängplatser för 4 personer FiSSc 2016  9

FISSC_2016.indd 9

22/03/17 08:12


PÅ UPPDRAG PÅ ROIHU

10  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 10

22/03/17 08:12


Inför Finnjamboreen Roihu 2016 måste alla roverscouter, inklusive jag, välja ett uppdrag på lägret. Jag var ganska tidigt ute och sökte efter en lämplig “nakki”, jag ville trots allt göra något roligt och givande på ett så stort evenemang som detta. Det goda i att vara ute i så god tid som jag, var att det fanns många bra jobb att välja emellan. Tyvärr betydde det också att jag hade mycket svårt att besluta mig om vad jag skulle välja. Till slut bestämde jag mig för att ta uppdraget “evenemangstekniker”, det vill säga att fungera som tekniker på scenerna. Det lät intressant och jag hade också en del erfarenhet av det från tidigare. Förhandsträffar innan lägret Till skillnad från många andra lägeruppdrag på Roihu träffades evenemangsteknikerna tillsammans med alla musiker och skådespelare på två veckoslutsträffar. Den första träffen var i slutet av november 2015, alltså nästan 8 månader före själva lägret. Jag deltog inte själv i den, men vet att det främst gick ut på att lära känna varandra. Den andra träffen gick av stapeln i mitten av mars 2016. Där fick vi fortsätta lära känna varandra och där började vi också fokusera mer på lägret. Budgeter, säkerhetsutbildning och samarbetsövningar stod på programmet. Det låter kanske lite tråkigt men det var allt annat än det. För evenemangsteknikerna hörde det till att delta, förutom i veckoslutsträffarna, också i bygg- och rivlägren på Roihu. Så jag var på plats i Evois fem dagar före lägrets egentliga start − typiskt nog, i ösregn. Som tur regnade det bara den första dagen och vi kunde påbörja vårt arbete ordentligt genast följande dag. Vi byggde först upp den stora scenen och senare den mindre scenen. Båda scenerna kom till lägret i små bitar på fyra lastbilsflak. Det är ganska intressant att tänka på hur den massiva huvudscenen byggdes upp av bitar som inte ens var närapå lika stora som jag.

Kreativ problemlösning Under bygglägret stötte vi också på en del problem. Tyger med Roihu-logon som var på tok för små, en läktare som låg mitt i ett träsk och ett 50 000 euros ljusmixerbord som smällde första gången

Just eftersom mitt uppdrag blev så lyckat och eftersom jag lärde känna så många nya och intressanta personer, var Roihu för mig det bästa lägret någonsin hittills.

koja bakom oss höll mig upptagen. Det var nämligen så att de tog sin ström från oss, något som vår producent inte gillade på grund av en säkerhetsrisk. Det löste sig ändå till slut genom att gräva ner strömkabeln i marken.

Kort rivläger vi kopplade strömkabeln. Allt löstes ändå som tur på ett eller annat sätt. Den senare delen av bygglägret gick åt att bygga den lilla scenen och sätta upp all teknik som behövdes där. Då fick jag också äntligen veta min specifika uppgift. Jag skulle vara stagehand på den mindre scenen. Först var jag lite skeptisk till det, jag hade helst velat jobba på huvudscenen, men det verkade ändå kul. Senare visade det sig också att eftersom vi bara var fem som jobbade på den mindre scenen, jämfört med de över 40 som jobbade på huvudscenen, blev vi en mycket tät grupp och lärde känna varandra väldigt bra. Under själva lägertiden tillbringade jag mina dagar så gott som bara på den lilla scenen. Dagarna var långa och tog ofta slut först omkring midnatt, oftast fick vi ändå sova till 10, vilket jag tyckte var skönt. Förutom de dagarna då det var min tur att sätta i ordning för morgongymnastiken, då måste man vakna redan klockan 8. Den lilla scenen hade överraskande mycket program, till exempel uppträdanden av lägerbandet Second in Paradise, improvisationsgruppen Kolina med Roope Salminen och flera diskon, bara för att nämna några. Också små meningsskiljaktigheter mellan oss och österrikarna som byggde en träd-

Rivlägret gick betydligt snabbare än bygglägret, och bara efter två dagar hade vi i princip tagit ner båda scenerna. I det skedet försvann plötsligt så gott som alla andra tekniker och bara jag och en handfull andra blev kvar. Plötsligt hade vi igen en massa att göra och ordspråket “ei se työ tekemällä lopu” (ung. jobbet tar inte slut genom att göra det) som vi många gånger konstaterat under veckan, kändes aktuellt igen. Vi fick ändå allting gjort med endast en liten försening i tidtabellen och så, på lördag kväll, tre dagar efter att det egentliga lägret tagit slut, påbörjade jag min hemfärd efter ett långt men lyckat läger. Jag är helt övertygad om att jag hade lägrets allra bästa “nakki”. Jag fick nämligen vara med på nära håll i alla de stora programmen, träffa kändisar och göra sådant som jag tyckte om under hela lägret. Dessutom fick jag nya goda vänner både från jobbet men också från resten av lägret. Just eftersom mitt uppdrag blev så lyckat och eftersom jag lärde känna så många nya och intressanta personer, var Roihu för mig det bästa lägret någonsin hittills. Jag ser mycket fram emot nästa Finnjamboree, hoppas vi ses där! TEXT NIKLAS “NIPA” PAJUNEN

FiSSc 2016  11

FISSC_2016.indd 11

22/03/17 08:12


ATT VICE-SKEPPA För att fungera som vice-skeppare på FiSSc:s skolningsseglatser krävs att man innehar ett Skärgårdscertifikat. Detta fås efter genomförd båtförar- och skärgårdsskepparkurs kombinerad med erhållen seglatserfarenhet. Tidigare erfarenhet ger en grund för att tillsammans med en erfaren skeppare kunna erbjuda en så högkvalitativ och trygg seglats som möjligt.

Tidigare kompetenser Jag deltog som vice-skeppare under Nybörjarseglatsen 1214.08.2016. Skärgårdsskepparkursen gick jag 2011 och Skepparkursen 2012. Högsjöcertifikatet fick jag 2015. Mina tidigare seglatser med Navigator var enbart från Skepparkursens praktikdel som deltagare och som vice-skeppare. Inom min egen kår har jag skeppat mer eller mindre sedan 2009, och har från tidig ålder seglat på fritiden. En yrkesexamen inom Sjöfart har dessutom gett färdigheter inom navigation och hur man beter sig till havs. Att ha seglat en hel del, och

dessutom tidigare med Navigator ger en bättre helhetsbild av hur saker och ting fungerar.

Stärkta kompetenser Då man seglar med olika skeppare får man ett bättre perspektiv på hur man kan lösa saker på olika sätt. Jag vill betona −att segla med flera olika personer ger nya lösningar på olika hinder som kan komma emot. Du får en plan a, b och c gratis! Tidigare erfarenheter är bara en grund för framtiden, jag lever hårt i tron på att man aldrig kan vara fullärd. En yrkesexamen är en bra grund, men att sedan segla på mindre farleder och röra sig med en mycket mindre båt är något helt annat. Att ha seglat med andra båtar tidigare ger också en bild av hur saker och ting fungerar, men det är värt att hålla i minnet att ingen båt är den andre lik. Att få segla med äldre deltagare som inte har så mycket erfarenhet ger också en ny bild av hur man skall lära ut saker. Under seglatsen lärde jag mig känna båten bättre. Jag känner själv att

12  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 12

22/03/17 08:12


Att få segla med äldre deltagare som inte har så mycket erfarenhet ger också en ny bild av hur man skall lära ut saker.

jag för eventuella framtida seglatser är bättre bekant med t.ex. hur man förtöjer på olika sätt, var saker och ting finns ombord och andra ”tips och trix”. Då man känner sig själv säkrare tryggar det framtida seglatser.

Roligt minne Under seglatsen hade vi inte direkt tur med vädret, det blåste väldigt hårt på lördagen då vi hade planerat att segla till Porkala. Detta ledde till att vi vände om tillbaka till Helsingfors. Roligast med seglatsen var nog stämningen ombord, vi kom alla väldigt bra överens och hade roligt ihop. Att seglatsen blev lyckad och att man vet att man kanske har lyckats locka fram ett seglingsintresse hos personer som kanske aldrig hade provat på att segla ger en väldigt bra känsla. Fastän allting inte går helt som planerat kommer man garanterat hem med nya roliga minnen – därför älskar jag segling. TEXT JOCKUM LUNDSTEN

FiSSc 2016  13

FISSC_2016.indd 13

22/03/17 08:12


ÅLDERSGRUPPSTÄVLINGARNA 2016 – EN SUCCÉ

14  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 14

22/03/17 08:12


Åldersgruppstävlingarna den 1718.9.2016 lockade ett rekordantal deltagare, 90 anmälda samlades för en traditionell stadsorientering i Vasa. Tävlingarna gick av stapeln i Hamnparken i strålande solsken och med ett duktigt gäng arrangörer, 8 ledare ledde kontrollerna och ännu fler var med och förverkligade tävlingarna 2016. Som sig bör innefattade tävlingarna kontroller av olika svårighetsgrad för de olika åldersgrupperna. Scoutfärdigheterna som testades i den här tävlingen var mångsidiga och enligt deltagarna också roliga. Första hjälpen, samarbetsövningar i form av en hinderbana och matkontroller avlöste varandra och förflyttningarna gick förvånansvärt snabbt och smidigt.

Spännande kontroller På tävlingsdagens meny stod pasta carbonara som lagen skulle tillreda själva, i en vegetarisk eller mer traditionell form. Ledarna fick dessutom göra sin egen pastadeg. Ingen gick ändå hungrig under tävlingen, det visade sig att vi har riktigt duktiga kockar i våra knutar! Alma hade varit lite oförsiktig när hon cyklade och ramlat omkull, våra deltagare gjorde mycket riktigt en bedömning av läget, ringde efter hjälp och stannade med henne tills ambulansen kom. Deltagarna var alla tacksamma över att Alma hade hjälm på sig! Hinderbanan som var en del av samarbetsövningen var en succé. För de äldre deltagarna hade hinderbanan modifierats med ögonbindel. Största utmaningen erbjöd kontrollen var man skulle uppskatta avståndet ut till en elstolpe ute på vattnet, särskilt rebusdelen som var fäst under bron gjorde det svårt för deltagarna att lösa gåtan. Det okulära hjälpmedlet som hade väckt förbryllning i pack-

Deltagarna kunde hjälpa Alma som cyklat omkull.

ningsskedet var en solklar nödvändighet under tävlingen. Alla andra klasser förutom vargungeoch äventyrsscouterna skulle läsa en skylt som fanns ute på en udde med hjälp av kikare eller springa runt småbåtshamnen för att läsa vad som stod där. Stabchef Ida Majors var särskilt nöjd med den otroligt stora mängden deltagare som kom på tävlingarna, "Bra jobbat alla! Ses på nästa års tävlingar". Natten spenderades på en camping i livligt sällskap, så pass livligt att räkningen från campingen diskuterades efteråt. Trots en viss sömnbrist hos både deltagarna och arrangörerna var humöret på topp också på söndag morgon då tävlingen avgjordes. Vinnarna i år var Bävern 2, bestående av Frida Backlund, Lucas Hahn och Tilde Kackur i tävlings klassen. Deras sammarbetsförmåga, livline-kast och snabbhet gjorde stort intryck på domarna. De övriga klasserna vanns av Tjädern som tävlade i Övningsklassen och Ledarna hade bara ett tävlande lag Gamla Räven. Fint jobbat! TEXT IDA MAJORS OCH ANKI BENDER

DET HÄR ÄR TÄVLINGSKLASSERNA I ÅLDERSGRUPPSTÄVLINGARNA: VU/ÄVENTYR (övningsklassen) Laget ska bestå av 3-6 personer varav en skall vara ledare. Uppgifterna på kontrollerna kan vara samma som för tävlingsklassen eller lite lättare. Övernattningen sker i militärtält. SPEJAR/ EXPLORER (tävlingsklassen) Laget ska bestå av 3-4 personer, varav 1 får vara fyllda 17 år eller äldre. Tävlingspatrullens sammanlagda ålder får vara högst 59 år. ROVER/LEDARE Laget ska bestå av 2 personer. De tävlande behöver inte vara scouter så bjud med din kompis, förälder eller farmor.

FiSSc 2016  15

FISSC_2016.indd 15

22/03/17 08:12


AKELA- OCH KAPTENSUTBILDNING 24-25.9.2016 PÅ LÄRKANS

16  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 16

22/03/17 08:12


Tretton glada deltagare och några hurtiga utbildare spenderade ett veckoslut på akela- och kaptensutbildningen på Lärkans 24-25.9. Hur upplevde deltagarna kursen? Vad var nyttigt och vad lyckades särskilt bra? Såhär tyckte några av deltagarna: TEXT ALEXANDRA NORDSTRÖM

“Att grundligt gå igenom programmet för vargungar och äventyrsscouter och få pröva på att planera en hel termin var nyttigt trots att mycket var bekant, det känns som att det sitter mer i ryggmärgen nu. Trots tillgången till ledarmappen har det ibland varit svårt att utnyttja den på bästa sätt och nu känns det som att jag bättre kan dra nytta av den. Kombinationen av teori och praktik, samt problemlösning och diskussion fungerade jättebra.”

“Just vad som är bra att tänka på angående lekar, möten och utfärder. Det var bra att det fanns äldre ledare än dom som är i vår kår så får man se hur dom gör inom sin kår och vad som funkar där. Det var bra att få kött på benen eftersom jag är en ganska ny ledare så att man får veta mer konkret vad man ska göra och på vilket sätt.”

“Allt, särskilt bra lyckades hur man planerar en termin och hurdan en 7-12-åring är. Lekpasset var också kul!”

Då frågan ställdes ifall deltagarna skulle rekommendera kursen till andra var svaret följande (skala 1-6, 1=nej, inte alls, 6=ja, mycket):

5,46

d.v.s kursen fick mycket gott betyg! FiSSc 2016  17

FISSC_2016.indd 17

22/03/17 08:12


FISSCAKADEMIN

2016 var året då FiSScAkademin såg dagens ljus, Roverscout- och ledardagarna 2016 blev ett ledarskapsseminarium för alla kårledare. FiSScAkademin avslutades med traditionsenligt höstmöte. "FiSScAkademin är en blandning av Johtajatulet-Ledareldar, ett seminarium, framtid och bättre ledarskap!" Den 28-30.10 träffades ledare, samarbetsorganisationer och externa workshopsdragare på mysiga Lärkkulla i Karis. Platsen var idealisk för umgänge, skratt och kompetensutvecklande workshops. Sär-

skilt uppskattades maten och närheten, under FiSScAkademin blev vi för en helg som en enda stor familj!

Fredagsmys Fredagskvällen spenderades utomhus på grillplatsen i skenet av öppen eld. Nina Martin stod för ser-

veringen av hot dogs och fattiga riddare och trots höstkvällen trivdes man ypperligt utomhus, en bra start på helgen och ett fint tillfälle att höra hur alla hade det. Lördagen inleddes av Anna Alm, bonde från Mörby gård, som talade kring motivation och vad som gör henne motiverad i sitt jobb. Hennes starka berättelse kombinerades med

18  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 18

22/03/17 08:12


Fredrika Åkerös och Sussi Björkmans tankar om motivation i scoutuppdraget. Inledningen inspirerade oss att fundera vidare kring motivation och inspiration i de olika workshopparna som hölls under dagen. Workshopparna under lördagen var uppbyggda enligt tre teman; bättre verksamhet och utveckling av kåren, ledarskap och utveckla dig själv till en bättre ledare och öppenhet, världens bästa hobby för alla. Deltagarna fick på förhand anmäla sig till workshopparna, ”Må väl” och ”Finn balans” var överlägset populärast i anmälningsskedet, något som noterades i planeringen för det kommande året. Tyvärr blev många av de externa workshopsdragarna förhindrade att delta i sista minuten vilket nog påverkade helhetsupplevelsen av lördagen. Räddningen visade sig än en gång vara flera driftiga och initiativrika scouter som på kort tid var beredda att leda alternativa workshoppar för deltagarna. Ett stort tack till alla dem och också till Mimmi Malik som med sin ”Respekt” workshop både väckte tankar och gav insikter till alla deltagare, det var mycket omtyckt att ha externa sakkunniga på plats som berättade ur det egna perspektivet!

Omtyckt Fiilisprogram FiSScAkademin skulle inte ha blivit vad det blev utan Fiilisprogrammet som leddes av Helsingfors och

Östra Nylands Regionsutskott. Talangfulla uppträdanden, en hysteriskt rolig Scouttube som kombinerades med kandidatutfrågning och pausprogram som gav en guldkant på veckoslutet för alla. Programmet var uppbyggt kring det aktionsspäckade Rörelsetemat med PokemonGo, hoverboards och repbana, Musik och café som bjöd på allsång och bakverk samt Kreativitet som erbjöd pysselmöjligheter och paracord-armband. Till deltagarnas stora förtjusning återuppstod StarFiSSc Coffee för helgen, framför allt utbudet på glutenfria bakverk uppskattades storligen. Kvällen spenderades i stormlyktornas sken med möjlighet att tala och umgås i lugn och ro eller senare på dansgolvet, hoppandes i takt till diverse sommarplågor framtagna av den kollektiva DJ:n. Photobootet såg början på legendariska kompisbilder och kvällen var lyckad, trots att dagen varit intensiv och lärorik. Björn Wallen, direktor för Lärkkulla stiftelse fungerade som höstmötets ordförande. Björns lugna och tydliga ordförandeskap uppskattades och tillsammans diskuterade vi igenom budget, verksamhetsplan och ett styrelseval utan större incidenter än förtydligande svar på frågor. Till höstmötet lämnades in en väl understödd motion om att rekryteringskommitténs reglemente fram till vårmötet skulle revideras. TEXT ANKI BENDER

FiSSc 2016  19

FISSC_2016.indd 19

22/03/17 08:12


VALIDERING AV UTBILDNINGAR Finlands Svenska Scouter r.f. samarbetar med Svenska Folkskolans Vänner för att kunna erbjuda våra medlemmar ett intyg med en studiepoängsrekommendation för följande utbildningar: Grundutbildning för scoutledare, 7sp Båtförarkurs, 5 sp Skärgårdskepparkurs, 3 sp Skepparkurs, 10 sp Akelautbildning, 1,5 sp Kaptensutbildning, 1,5 sp Lotsutbildning, 1,5 sp Gruppledarutbildning för explorerscouter, 10 sp Intyget kan användas som bas i diskussionen med den egna läroinrättningen om det är möjligt att kompensera t.ex. valfria kurser med en studiepoängsatt kurs arrangerad av Finlands Svenska Scouter r.f. i samråd med Svenska Folkskolans Vänner.

20  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 20

22/03/17 08:12


OPEN BADGES – ETT SÄTT ATT SYNLIGGÖRA DET OSYNLIGA KUNNANDET FiSSc:s mål med Open Bage är att synliggöra medlemmarnas kunnande. Open Bagde är ett digitalt märke som visar på det kunnande scouter fått genom sina uppdrag. Alla Open Badge som beviljas från scoutverksamheten är sådana som stöder studierna eller arbetslivet. De intygar en verklig kompetens och med hjälp av dem kan man synliggöra det kunnande som på andra sätt är svårt att visa eller få intyg på. Det går att lägga till märket på det elektroniska cv:t eller dela det på sociala medier. FiSSc samarbetar med Svenska Folkskolans Vänner (SFV) för att kunna erbjuda ett kompetensintyg i anslutning till våra Open Badges. Kompetensintyget intygar att du mött alla kriterier som ställts och uppnått den kompetens som märket hänvisar till. Open Badge är ett digitalt märke som kan beviljas efter utförda studier, frivilligarbete eller förtroendeuppdrag. Det används internationellt och synliggör kunskap, färdigheter, kompetens och erfarenhet. Open Badge är ett öppet koncept som inte är bundet till en specifik organisation, läroinrättning, IT-lösning eller verktyg.

Under året utvecklades Open Badges för: Kårchefen Kårchefens uppdrag är mångfacetterat och förutsätter kompetens i ledarskap, föreningens organisation och ledning, kommunikation, samarbete och samverkan samt kvalitetssäkring. För att kunna ansöka om märket ska kårchefen ha innehaft uppdraget i två år. Till ansökan bifogas också en rekommendation från kårcoachen.

Kårekonomen Kårekonomens uppdrag är nyanserat och förutsätter kompetens i förvaltning, ekonomistyrning, ekonomirapportering, medelanskaffning och intern kontroll.

Julkampanjchefen Open Badgen beviljas till en person som innehaft uppdraget julkampanjchef i scoutkåren. Adventskalenderkampanjen är scoutingens viktigaste verktyg för fundraising och den största delen av försäljningsintäkterna går direkt till den lokala scoutkåren. FiSSc 2016  21

FISSC_2016.indd 21

22/03/17 08:12


KOMMUNIKATION Förbundets satsning på sociala media visade ett gott resultat för året - på Facebook gjordes över 140 inlägg, på Instagram taggades över 1500 bilder med #fissc (totalt över 3000 st!) och 500 nya (totalt över 1200) personer började också följa @fissc. På Snapchat (fisscsoppa) följde ca 140 personer med de evenemang som rapporterades. FiSSc når många scouter varje vecka och målsättningen är att fortsätta jobba för att visa upp vilken otroligt fin och varierande hobby scouting är! Under året utkom förbundets medlemstidning Scoutposten med 4 nummer. Numren handlade om allt från ledarskaps- till lektips. Speciellt fokus under året lades på Finnjamboreen Roihu, 20–28.7.2016 som fick mycket bra och positiv synlighet såväl i traditionella som nya medier.

22  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 22

22/03/17 08:12


Finlands Svenska Scouter r.f. | 1•2016

Finlands Svenska Scouter r.f. | 2•2016

Gemensamt ansvar,

medmänsklighet

SAILORS SEGLADEBÅT HEM SIN NYA KÅR

& Uganda

10

Gidds Bambaga

23

10

Sommaräventyr på FiSScFjäll

SCP_1_2016.indd 1

02/02/16 08:38

Finlands Svenska Scouter r.f. | 3•2016

SCP_3_2016.indd 1

FiSScFjäll

26

22

Asylsökande på utfärd

SCP_2_2016.indd 1

04/05/16 09:01

Finlands Svenska Scouter r.f. | 4•2016

NÄRPES, SEABOYS OCH MUNCCA HAR FYLLT JÄMNT

ÄVENTYR FRÅN SOMMAREN

18

Höstens kurser

17

FiSScAkademin

06/09/16 15:21

SCP_4_2016.indd 1

Framgång i seglingstävling i USA

20

Förnyat kårstöd

15/11/16 16:55

FiSSc 2016  23

FISSC_2016.indd 23

22/03/17 08:12


!

ILLUST

RA T I O N

No ora Ka tto

STÖD DEN LO KALA SCOUTV E R K SA M HETEN

Köp sco utern

A DV E N T

LILLA SCOUTVECKAN Förskolekampanjen Lilla Scoutveckan genomfördes i slutet av april under Scoutveckan. Kampanjen går ut på att ett materialpaket skickas till alla intresserade förskolor som genomför roliga scoutrelaterade uppgifter tillsammans med sin lärare. Materialpaket består av tydliga instruktioner till läraren för roliga scoutrelaterade temadagar. Förskolan väljer själv huruvida de satsar en hel vecka på temat, eller väljer de ut lämpliga bitar för sin grupp under vårens sista veckor. Materialpaketet är uppbyggt kring fem olika teman: scoutfärdigheter, första hjälpen, mångfald, samarbete och natur. Förskoleeleverna får var sitt Scoutpass med tillhörande klistermärken. Efter utförda uppgifter kring teman limmar förskoleeleven ett klistermärke i sitt pass. Då eleverna samlat ihop alla klistermärken för varje tema får hen i slutet av Scoutveckan ett tygmärke. Under 2016 deltog 70 förskolor med sammanlagt 1179 elever i förskolekampanjen.

Scouter

7e as

SKALEN

na sälje

r adven

tskalen

DER

drar:

Välkom

na!

Du kan

även

W W W.A köpa adventskalendern p å DV E N T T IK A L E N webben: T E R I. F

I

ADVENTSKALENDERKAMPANJEN Den traditionella adventskalenderkampanjen genomfördes med hjälp av 47 kårer under kampanjtiden 15.10-5.12. Totalt såldes 15 566 kalendrar. Kampanjen genomgick inga större förändringar under året, istället valde man att förbättra beställningstjänsten som infördes året innan och fortsätta försöket med webbshoppen. Kårmaterialet utökades med rollkort ämnade för att med de yngsta kårmedlemmarna öva på försäljningssituationen. Med hjälp av rollkort kunde man nu i kåren under mötestid i god tid före försäljningsstarten öva på olika försäljningssituationer med de yngre scouterna. Den omtyckta pristävlingen arrangerades även i år. Aktiva försäljare kunde vinna priser som bestod av tomtemärke, scoutbuff och handduk. De försäljare som sålde över 100 kalendrar fick utöver pristävlingens kategoripriser även egna hängmattor. Totalt 11 försäljare nådde den kategorin!

24  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 24

22/03/17 08:12


ÄVENTYRSSVECKAN Under en vecka i september erbjöd vi skolelever i årskurs 1-2 möjligheten att bekanta sig med scouting med hjälp av materialpaketet för Äventyrsveckan. Läraren kan tillsammans med sin klass förvekliga kampanjen enligt den tidtabell som lämpar sig för dem. Äventyrsveckan består av Lärarens handbok, äventyrspass med tillhörande klistermärken till eleverna och ett tygmärke för varje deltagare då temaveckan slutförts. Gruppen väljer ut och utför scoutrelaterade uppgifter utgående från fem olika teman; scoutseder, hantverk, spårning, första hjälpen och närmiljön. I samband med uppgifterna finns det även lämpliga lekar för eleverna. Eleven får ett klistermärke i sitt äventyrspass efter varje avklarad uppgift. Uppgifterna och lekarna under Äventyrsveckan lämpar sig för att skapa och stärka gruppandan i början av skolåret. Då Äventyrsveckan är utförd får eleven ett tygmärke. Under 2016 deltog 60 skolklasser med sammanlagt 1104 elever i kampanjen. FiSSc 2016  25

FISSC_2016.indd 25

22/03/17 08:12


GEMENSAMT ANSVAR ÖPPNAR UPP FÖR 100 NYA SÄTT ATT SCOUTA Scouterna har år 2016 varit det inhemska målet för den evangelisklutherska kyrkans insamling Gemensamt Ansvar. De insamlade medlen riktas genom scouterna i Finland till arbete som förebygger utslagning av unga.

26  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 26

22/03/17 08:13


Kårernas insats viktig Kårerna deltog aktivt i insamlingen med jippon och evenemang till förmån för Gemensamt Ansvar. Sammanlagt uppgav 27 kårer att de deltagit i insamlingsskedet av kampanjen. Scoutkåren St. Simons Sjöfararna i Pargas valde att ordna en temadag med biltvätt, våffelförsäljning och en spårning för barn. ”När det blev klart för oss att vi skulle delta i pengasamlingen för Gemensamt Ansvar ställde vi upp med något som vi redan gjort tidigare och konstaterat vara en succé, nämligen biltvätt. Församlingen vi samarbetar med stöttade idén, så vi slog fast en lördag i slutet av april 2016. På sina veckomöten tränade kårens äldre scouter sina biltvättsfärdigheter på förhand och scouterna uppmuntrades att ställa upp också på lördagen då det gällde riktiga kunder och inte enbart scouternas egna bilar. På lördagen var det upp till bevis och när stunden kom fanns det inte brist på arbetskraft! Många av de äldre scouterna deltog och även grannkåren Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna bidrog med ett gäng duktiga explorerscouter vilket dessutom främjade samarbetet mellan kårerna. Mellan kl. 11 och 14 stod biltvätt, våffelförsäljning och spårning på programmet på begravningsplatsens parkering i Pargas. Vi ordnade också en spårning på svenska och finska som lockade ett hyfsat deltagarantal bland de familjer som tagit barnen med sig till jippot. Tvätten kostade 15€ vilket många bilister tyckte var förmånligt och kön på gatan fram till tvättplatsen var som mest 1213 bilar lång. Vi höll på ända från lite före kl. 11 då de första kunderna dök upp till ca kl. 14.30 då den sista bilen blev klar. Bilarna

tvättades på löpande band eftersom bilkön ständigt fylldes på av nya kunder som antingen fått höra om evenemanget av bekanta som fått sin bil tvättad, eller undrat över bilkön på gatan och själva velat delta. Under hela jippot såg vi många nöjda miner från bilister och vi fick många tack för evenemanget. Allt som allt var vi väldigt nöjda med allas insats och konstaterade att vi till och med hade kunnat fortsätta jippot litet längre. Det totala saldot från evenemanget blev 39 bilar, 3 mopeder och ca 100 sålda våfflor! Tillsammans samlade vi in över 600€ till behövande via Gemensamt Ansvar!” ANNA ÅKERMAN, SCOUTLEDARE ST. SIMONS SJÖFARARNA

Tätt samarbete med församlingen i Kyrkslätt Också i Kyrkslätt har scoutkårerna deltagit aktivt i Gemensamt Ansvar. Kyrkslätt Scouter deltog tillsammans med Sjöscoutkåren Porkala flera gånger i församlingens börsinsamlingstillfällen vid butikerna i Kyrkslätt. Som stöd hade kårerna den lokala FRANSen i Kyrkslätt, Jenny Åkerlund. De båda kårerna hjälpte också till med mat- och efterrättsförberedelser inför församlingens GA-lunch. Sist men inte minst samarbetade kåren med den finskspråkiga kåren Kuninkaantien Kipinät och hjälpte till vid ett tvåspråkigt GA-jippo vid Masaby kyrka. Kyrkslätt Scouter kokade fisksoppa och ordnade marshmallows-grillning över öppen eld medan Kuninkaantien Kipinät stekte plättar.

100 nya sätt att scouta FiSSc kommer under 2017 och 2018 att använda understödet till riktade satsningar för att öka kårernas förutsättningar att ta emot

nya medlemmar från underrepresenterade målgrupper och för att nå ut till de barn och unga som kan ha en förhöjd tröskel att delta i en hobby. Satsningen ska vara ett startskott för en allt mer mångsidig och givande verksamhet som känns lockande och välkomnande för alla. Arbetet genomförs såväl på förbunds- som kårnivå. Sedan mars 2016 har projektledare Sabina Fortelius jobbat med satsningen och förberedelserna inför de kommande årens delprojekt. Inom FiSSc kommer medlen bl.a. att användas till ett riktat ledarrekryteringsprogram för inflyttade personer, FiSSc Beyond the Pond, ett samarbetsläger med Förbundet de Utvecklingsstördas Väl samt ett bildkommunikationsmaterial med scoutord. Projektet genomförs lokalt i kårerna, vid sidan om och som komplement till kårernas egna satsningar. ”Som bäst planerar Kyrkslättkårerna och församlingen en gemensam utfärd för personer som bor på en asylmottagning vid påsk i år. Vi har också i baktankarna att göra besök till de lokala skolorna under hösten för att erbjuda scoutigt program för elever med behov av särskilt stöd. Att scouterna var det inhemska målet för Gemensamt Ansvar har öppnat upp kontakten mellan församlingen och kårerna. Eftersom samarbetet fungerat bra finns alltid möjlighet att samarbeta igen, då lämpliga projekt dyker upp i framtiden.” JENNY ÅKERLUND, KYRKSLÄTT SCOUTER, KYRKSLÄTT SVENSKA FÖRSAMLING.

Sammanlagt kommer 19 kårer inom FiSSc att medverka i ett kårprojekt finansierat med medel från insamlingen Gemensamt Ansvar. TEXT SABINA FORTELIUS, ANNA ÅKERMAN, JENNY ÅKERLUND

FiSSc 2016  27

FISSC_2016.indd 27

22/03/17 08:13


BEVILJADE CERTIFIKAT 2016 Skärgårdscertifikat: Martin Björkvall Veera Granroth Ellen Henricson

Sjöscoutkåren Seaboys Sjöscoutorganisationen Fribytarna Sjöscoutorganisationen Fribytarna

Högsjöcertifikat: Kid Jägerskiöld Oskar Lindberg

Sjöscoutkåren Stormfågeln Scoutkåren Pojkarna

28  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 28

22/03/17 08:13


BEVILJADE SCOUTLEDARFULLMAKTER 2016 Pedersörenejdens Korsbärare Scoutkåren Åfararna Scoutkåren Ålandsflickorna Nykarleby Forsfarare Scoutkåren Munksnäs Spejarna Sjöscoutkåren Stormfågeln Grankulla Scoutkår Scoutkåren Åfararna Hangö Scoutkår Pedersörenejdens Korsbärare Pedersörenejdens Korsbärare Helsingfors Scoutkår Spanarna Södrik Stigfinnare Scoutkåren Munksnäs Spejarna Sjöscoutkåren Stormfågeln Kyrkslätt Scouter Scoutkåren Tre Björkar Scoutkåren Brobygarna Scoutkåren Åfararna Östersundoms Scouter Flickscoutkåren Åbo Vildar Scoutkåren Pojkarna Scoutkåren Brobyggarna Scoutkåren Spejarna Scoutkåren Spejarna Lovisa Scoutflickor Flickscoutkåren Åbo Vildar Kristinestads Nybyggare Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna Grankulla Scoutkår Sjöscoutkåren Vikingarna Ingå Scouter Scoutkåren Vasa Korsfarare Närpes Scoutkår Kristinestads Nybyggare Kristinestads Nybyggare Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna Helsingfors Scoutkår Spanarna

Tim Salomäki Sara Mickos Ulrika Kjeldsen Alfred Sjöholm Robert Kottelin Victoria Lundberg Jannica Savander Miranda Wirén Mia Bäckström Torsten Blomqvist Fredrik Blomqvist Louise Enckell Lotta Sandholm Emil Lyytikkä Kid Jägerskiöld Christoffer Bäckman Andreas Ehnberg Anna-Lena Andtbacka Rasmus Olander Tina Martin Johanna Grandell Filip Nyman Lena Norrbygård Charlotte Lindberg Krista Lindberg Danielle Mickos Ida Henriksson Ida-Helena Patoranta Daniel Palmunen Melina Weckman Julius von Martens Anni Dahlén Amanda Ahlmark Marcus Teir Jessica Lillkull Krista Pirttimäki Kim Backlund Matilda Wenman

FiSSc 2016  29

FISSC_2016.indd 29

22/03/17 08:13


UTMÄRKELSETECKEN 2016 AV FINLANDS SVENSKA SCOUTER R.F. BEVILJADE Tacksamhetstecken av klass I Pär Mickos, Sjöscoutkåren Seaboys

Tacksamhetstecken av klass II Anna Anthoni, Munksnäs Flickscouter Bo Belfrage, Sjöscoutkåren Seaboys Jeanette Lindblom, Munksnäs Flickscouter Anna Schmidt, St Simons Sjöfararna Christine Stockmann-Broo, Munksnäs Flickscouter

Tacksamhetstecken av klass III Benjamin Ahlfors, Sjöscoutkåren Vikingarna Marie Bergman, Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna Emil af Björkesten, Scoutkåren MuHö Ville Bredenberg, Sjöscoutkåren Seaboys Patrik Eriksson, Sjöscoutkåren Vikingarna Alexander von Flittner, Sjöscoutkåren Seaboys Helena Gunst, Munksnäs Flickscouter Eva Gyllenbögel-Lindberg, Kyrkslätt Scouter Max Hermansson, Sjöscoutkåren Vikingarna Livia Hertell, Helsingfors Scoutkår Spanarna Emil Holmström, Sjöscoutkåren Sailors Filip Johansson, Sjöscoutkåren Seaboys Emilia Juslin, Flickscoutkåren Åbo Vildar Elis Karell, Sjöscoutkåren Seaboys Niklas Kirkkomäki, Sjöscoutkåren Vikingarna Wille Kreutzman, KFUM:s Scouter Kamraterna Niklas Kumpulainen, Sjöscoutkåren Vikingarna Sara Libäck, Scoutkåren Brobyggarna (beviljad 2015, utdelad 2016) Mattias Lindfors, Sjöscoutkåren Sailors Oscar Lindh, Sjöscoutkåren Vikingarna Franciska Lindgren, Helsingfors Scoutkår Spanarna Jockum Lundsten, St Simons Sjöfararna Maja Löfgren, Sjöscoutkåren Stormfågeln Julius von Martens, Sjöscoutkåren Vikingarna

Kenneth Mattila, Helsingfors KFUK/M Scouter Mathias Mattsson, St Simons Sjöfararna Axel Mesterton, Sjöscoutkåren Vikingarna Cecilia Mickos, Sjöscoutkåren Seaboys Henri Mustakallio, Sjöscoutkåren Vikingarna Anton Nilsson, Scoutkåren MuHö Sara Nyberg, KFUM:s Scouter Kamraterna Fredrik Palmén, Sjöscoutkåren Seaboys Iia Palovaara, Helsingfors Scoutkår Spanarna Sofia Paltschik, Helsingfors Scoutkår Spanarna Tony Pohjolainen, Sjöscoutkåren Seaboys Nina Robertsén, Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna Julia Ruth, Helsingfors Scoutkår Spanarna Jerker Salokivi, Sjöscoutkåren Sailors Erik Sandström, Scoutkåren Munksnäs Spejarna Dennis, Saxén, Tammerfors Spejare Tom Saxberg, Tammerfors Spejare Jannica Savander, Grankulla Scoutkår Miivi Selin-Patel, Sjöscoutkåren Vikingaflickorna Maria Somppi, Helsingfors KFUK/M Scouter Erika Sundberg, Scoutkåren Ålandsflickorna Jon Sundberg, Scoutkåren Munksnäs Spejarna Janina Sved, Sjöscoutkåren Vikingarna Markus Teir, Närpes Scoutkår Simon Teir, Närpes Scoutkår Emelie Thodén, Helsingfors Scoutkår Spanarna Jan Toivonen, Sjöscoutkåren Stormfågeln Viktor Torres-Airava, Sjöscoutkåren Seaboys Rasmus Weiss, Sjöscoutkåren Seaboys Freddy Wikholm, Sjöscoutkåren Vikingarna Joann Wikman, Pargas Scoutkår Skärgårdsvandrarna Jenny Åkerlund, Kyrkslätt Scouter

Hedersmärket i silver Sonja Gummerus, ansökande kår Sjöscoutkåren Seaboys Peter Pratsch, ansökande kår Sjöscoutkåren Seaboys

30  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 30

22/03/17 08:13


AV FINLANDS SCOUTER BEVILJADE Louhivuoris spänne Anna Hasselblatt, Grankulla Scoutkår Anja Hummel, Scoutkåren Brobyggarna beviljad 2015, utdelad 2016 Anni Sahlström, Sjöscoutkåren Sailors Jannika Sandbacka, Scoutkåren Brobyggarna beviljad 2015, utdelad 2016 Gustav Söderholm, Helsingfors Scoutkår Spanarna Oscar Teir, Närpes Scoutkår Axel Österberg, Närpes Scoutkår

Collans spänne Sandra Hildén, St Simons Sjöfararna Tua Herrgård, Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare Katarina Knuuttila, Grankulla Scoutkår Johanna Kull, Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare Julia Lövegren, Sjöscoutkåren Sailors Elin Sundqvist, KFUM:s Scouter Kamraterna Åsa Taubert, Kyrkslätt Scouter Laura Ylén, Flickscoutkåren Korsfararflickorna Anna Åkerman, St Simons Sjöfararna

St Görans spänne Mathias West, Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare

Förtjänsttecknet i brons Anton Ahlström, Sjöscoutkåren Seaboys Mathias Anthoni, Sjöscoutkåren Vikingarna Otto Björkestam, Sjöscoutkåren Sailors Andreas Björkwall, Scoutkåren Åfararna Rasmus Björkvall, Sjöscoutkåren Seaboys Camilla Böckelman, Kyrkslätt Scouter

Theo Ekman, Kimito Sjöscouter Staffan Gräsbeck, Sjöscoutkåren Seaboys Joni Jaakkola, Sjöscoutkåren Seaboys Ted Jägerskiöld, Sjöscoutkåren Stormfågeln Cecilia Haanpää, Kyrkslätt Scouter Jonas Hermasson, Kyrkslätt Scouter Jonathan Kuhlefelt, Sjöscoutkåren Sailors Jim Lindgren, Sjöscoutkåren Seaboys Julia Lövegren, Sjöscoutkåren Sailors Nina Martin, Östersundom Scouter Sebastian Nastamo, Sjöscoutkåren Vikingarna Markus Virtanen, Sjöscoutkåren Sailors Katharina Vuorinen, Sjöscoutkåren Stormfågeln

Förtjänsttecknet i silver Helene Stockmann-Juvala, Munksnäs Flickscouter Hedda Mether, Flickscoutkåren Åbo Vildar

Mannerheimspännet av II-klass Christoffer Bäckman, Kyrkslätt Scouter Yann Jorelle, Scoutkåren Munksnäs Spejarna Laura Heino, Helsingfors KFUK/M Scouter Niklas Pajunen, Scoutkåren Munksnäs Spejarna Patrik Palmén, Sjöscoutkåren Seaboys Ellen Sahlström, Sjöscoutkåren Sailors Peik Sauso, Scoutkåren Pojkarna Ellen Wenman, Helsingfors Scoutkår Spanarna Alexander Wennström, Nordsjö Skogsriddare

Klyset Nina Ekblad, Kristinestads Nybyggare

Spalthajen Jockum Lundsten

FiSSc 2016  31

FISSC_2016.indd 31

22/03/17 08:13


ADMINISTRATION OCH PERSONAL

Vårmötet hölls i Helsingfors 19.3.2016. Svenska Studieförbundets verksamhetsledare Mari Pennanen fungerade som mötesordförande. 27 kårer var representerade. Höstmötet hölls på Lärkkulla 30.10.2016. Direktor Björn Wallén fungerade som mötesordförande. 32 kårer var representerade.

Anställda i förbundet Förbundskansliet fanns på tre orter, i Helsingfors, Vasa och Åbo. Kansliet i Vasa saknade ordinarie bemanning under hösten 2016. Förbundet hade åtta ordinarie befattningar, varav sex arbetade heltid och två deltid. Nya titlar togs i bruk i slutet av året.

ANSTÄLLDA 2016

Ann-Katrin Bender, Teamchef regionkoordinator med ansvar för program -31.12.2016 (vikariat/projektarbete) Frida Björk, vik. regionkoordinator med projektuppdrag -22.1.2016 (vikariat/projektarbete) Sara Carlström, regionkoordinator med ansvar för regionarbete, tillbaka från föräldraledighet 18.1.2016, studieledig fr.o.m. 7.9.16 Gunilla Edelmann, regionkoordinator med ansvar för program, tillbaka från moderskapsledighet 1.11.2016 Betty-Maj Forsman, regionkoordinator med ansvar för utvecklande av kårstödsfunktioner 17.10.2016-9.2.2017 Sabina Fortelius, projektuppdrag för koordinering av Gemensamt ansvar 16.3.2016-31.8.2016, projektledare för Gemensamt ansvar 1.9.2016(projektarbete) Heidi af Heurlin, regionkoordinator med ansvar för utbildning Christer Johansson, regionkoordinator – 30.6.2016 Frida Lundberg, organisationssekreterare, ny titel förbundskoordinator Kate Lönnberg, informatör Patrick Relander, förbundsekonom Jonna Sahala, verksamhetsledare

32  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 32

22/03/17 08:13


EKONOMI Förbundets centrala inkomstkällor består av medlemsavgifter, statsunderstöd, bidrag för den landsomfattande svenska verksamheten från Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, understöd från fonder och stiftelser, samt adventskalenderförsäljning. Evenemangen finansieras med deltagaravgifter och statligt specialunderstöd från Svenska Folkskolans Vänner.

INTÄKTER

MEDLEMMAR – ANTAL OCH KÖNSFÖRDELNING 1% Övriga intäkter

8% Inkomster från adventskalendern

7% Statsstöd

47% 2022 FLICKOR

13% Privata understöd

4% Deltagaravgifter

42% Återbäring från centralorganisation

TOTALT 4264 MEDLEMMAR

53%

25% Medlemsavgifter från kårer

2242 POJKAR

MEDLEMSAVGIFTER INTÄKTER / KOSTNADER INTÄKTER 805,327 € MEDLEMSAVGIFTER FRÅN KÅRER 200,385 € KOSTNADER -788,500 € MEDLEMSAVGIFT TILL FS -130,957 € ÖVERSKOTT 16,827 € ÖVERSKOTT 69,428 €

ADVENTSKALENDERN INTÄKTER / KOSTNADER 54% Övriga kostnader

46% Personal kostnader

INTÄKTER 63,865 €

ANTAL ANSTÄLLDA

KOSTNADER -33,618 €

8 heltid 2 deltid

ÖVERSKOTT 30,247 €

FiSSc 2016  33

FISSC_2016.indd 33

22/03/17 08:13


ETT PLOCK UR STYRELSENS MÖTESHÄLSNINGAR 2016 MÖTE 25.4 Hälsningar från styrelsens fjärde möte. Denna gång träffades vi via hangout på måndag kväll. Under mötet beslöt vi följande saker: ●● Tyngdpunkterna för verksamhetsplanen 2017-2018 godkändes. Förbundets tyngdpunkter (med små omformuleringar) kommer att vara: ●● Det är attraktivt och roligt att vara aktiv i scouterna - det bästa stället att göra frivilligt arbete ●● Kårstödet har en central roll ●● FiSSc är en aktiv samarbetspartner och samhällspåverkare. FiSSc är en öppen organisation med synliga värderingar. ●● Vi kommer att beställa 20 000 adventskalendrar detta år. ●● Styrelsen delade ut Kulturfondens stipendier för året och FiSScstipendier för våren. Dessutom diskuterade vi följande ärenden: ●● Delmålen för verksamhetsplanen 2017-2018 diskuterades och styrelsen kommer att arbeta vidare med dem under maj månad. Mera information får ni ännu under våren. Det finns nu ett utkast på händelsekalendern och nu kommer Ale, Sara och Malin att arbeta vidare. För tillfället ser styrelsen att finns det för många evenemang med tanke på våra resurser, så det måste gallras lite i kalendern. ●● Styrelsen hade nöjet att dela ut FiSSc stipendierna. Det kom flera super bra ansökningar och igen kunde vi konstatera att den totala summan som söktes var högre än den vi kunde dela ut. Vi vill gratulera alla stipendier mottagare! Ni kommer att höra av kansliet.

●● Vi utvärderade årets första kvartal. Vi kan konstatera att vi har en bra fiilis inom styrelsen och mängder med bra saker på gång. På vårt sommarsemi ser vi fram emot att mäta resultat från arbetet under första halvåret.FS ärenden: Malin & Miivi deltog på Scoutrådets möte 9-10.4.2016. Mera om det mötet kan ni läsa om på FiSScsoppa bloggen. Sandra N och Rasse deltog på Kohtaus och fick möjligheten att nätverka med de finska kollegerna. Förstärkta utskotten träffas 14-15.5 i Lahtis. Det ger våra grupper en möjlighet att påverka inom FS, bl.a kommer det uppdaterade intruktörsskapen inom FS att beslutas om. ●● Styrelsen diskuterade principer och processer för budgetering för 2017. Vilka kommer att vara större satsningar för FiSSc? Styrelsen beslöt att diskutera vidare när verksamhetsplanen fått mera kött på benen. ●● Gemensamt Ansvar projektplanen diskuterades och kommer att bearbetas i en mindre grupp. Vi vill tacka vår gemensamt ansvar koordinator Sabina Fortelius för ett fint arbete hittills. ●● FiSSc Akademin har ett super team som fixar ihop helgen. Nog har du väl redan bokat datumet i din kalender? Om inte så gör det nu, 28-30.10. Mera information kommer under maj månad. Hoppas ni har haft en skön Valborg och njut av det varma vädret! Hälsningar från Miivi och styrelsen

34  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 34

22/03/17 08:13


MÖTE 16.8 Hejsan! Styrelsen har sammanträtt på sitt första möte efter sommaren under vecka 33. Ärenden som vi behandlade mera grundligt: 1.  Kårstöds- & organisationsuppdatering 2. Personalärenden 3.  Verksamhetsplan 2017-2018 4.  Nothamn 2018 5.  FS-medlemsmötets delegation & Scoutrådet 6.  Medlemssiffror 7.  Lärkkulla & FiSScAkademin 1. Organisationsuppdateringen framskrider! Härnäst kommer styrelsen och arbetsgruppen för uppdateringen att jobba vidare med de två helheterna som uppdateringen medför, d.v.s. kårstöd och organisation. 2. Personalplanen i FiSSc kommer fram till slutet av 2016 att genomgå förändringar och i och med organisationsuppdateringen kommer vi att se över en del arbetsuppgifter och arbetsfördelningen i organisationen. 3. Utkastet till Verksamhetsplanen 2017-2018 är gjort. Planen presenteras på FiSSc:s höstmöte. 4. Nothamn VIII är ännu i behov av en lägerchef, målet är att ha en fram till september. Eftersom Nothamn och Satahanka ska sträva efter samarbete så har det fövreslagits att sammanställa en gemensam styrgrupp för lägren.

5. FS medlemsmöte är här snart igen (närmare sagt, 18–20.11 i Uleåborg) och FiSSc ska skicka en delegation – ansökningsanvisningar om hur man kan vara med kommer att skickas ut. Känner du för att du vill göra finländsk scoutpolitik så håll ögon och öron öppna om saken :) Förslag om delegation ska ställas fram på höstmötet. 6. Vi ska också tillsätta två nya medlemmar till scoutrådet, samma som ovan, ansökning och info om saken på kommande och förslag på höstmötet. 7. FiSSc har haft en marginell tillväxt enligt medlemsrapporten 31.7.2016. Styrelsen diskuterade orsaker och åtgärder. Vi tror att de mål (organisationsuppdatering, verksamhetsplan) som vi planerat för de kommande åren kommer att på sikt att leda till förbättrad tillväxt och mera välmående kårer. 8. Alla som deltog på Höstseminariet var överens om att Lärkkulla är ett alldeles underbart ställe! Framförallt maten lyftes fram, så vi är alla väldigt taggade på att återvända till Karis för FiSScAkademin – hoppas du också redan prickat in evenemanget och kanske till och med anmält dig (om inte – gör det :)). Scouthälsningar, Styrelsen

MÖTE 8.10 Hej! Beslut ●● Rekryteringsläget till styrelseposter och andra uppdrag i FiSSc ●● Representation på FS medlemsmöte och i Scoutrådet 2017-2018 ●● Representation under förstärkta utskottsmöten ●● Organisationsuppdateringen ●● Vårsemi ●● Ekonomiärende ●● TG-anvisningar ●● Personalärende

en hel del tankeställare. Vi gillade mest Heidi Öllers presentation om verktyg för att göra upp en strategi och Mari Pennanens delrapport om erfarenheter om hur det är att jobba i förbund. Ungefär 70 personer och över 30 olika förbund och föreningar deltog i Styrelsedagarna. Det var under flera tillfällen under seminariet som vi kunde känna stolthet över att vara scouter, då scouterna lyftes upp som ett exempel på en organisation som är bra på strategiarbete och ledarskap! Det kan vi minsann hålla med om! Något vi tar med oss från styrelsedagarna är att börja allting med en fråga – varför?

Svenska Studieförbundets styrelsedagar 8-9.10 i Helsingfors

Uppdrag i FiSSc

Styrelsen (dessvärre utan österbottningarna Sandra och Ale den här gången) deltog under veckoslutet i Svenska Studieförbundets styrelsedagar på G18 i Helsingfors. Det var ett informationsrikt veckoslut med

Innan styrelsedagarna hade vi styrelsemöte 10 i ordningen för det här året. Vi förberedde oss för höstmötet och fördelade ansvaret för presentationen av de olika höstmötesärendena och övriga informationsärenden. FiSSc 2016  35

FISSC_2016.indd 35

22/03/17 08:13


Styrelsen konstaterade läget med rekryteringen till uppdrag i förbundet. Några av de lediganslagna styrelseposterna har inte ännu en kandidat, alltså sök sök! Nominera en kandidat via Rekryteringskommittéens nomineringsformulär. Ansökan till gruppordförandeuppdragen har öppnats!

FS medlemsmöte Styrelsen beslöt om förslag på delegationen till Finlands Scouters medlemsmöte i Uleåborg samt godkände en ansökan för FiSSc representant i Scoutrådet 2017-2018. Vi kunde konstatera att vi inte hade fått in tillräckligt med ansökningar för en hel delegation till medlemsmötet och att ytterligare några till duktiga typer skulle behövas, både delegater och suppleanter. Delegationen kompletteras i brådskande takt. Håll telefonen nära, vi kanske ringer upp just dig!

FS förstärkt utskott Styrelsemedlemmarna rapporterade om Finlands Scouters förstärkta utskottsmöten. Av styrelsemedlemmarna kommer Sandra N., Anni, Rasse, Bobbis att delta i sina respektive förstärkta utskotts möten.

Organisationsuppdatering Under mötet konstaterade vi också läget med organisationsuppdateringen. Just nu jobbar styrelsen med ansvarsfördelningen mellan gruppordförande, styrelsemedlem och kanslikontakten. Arbetsbeskrivningarna för uppdragen kommer också att uppdateras för att underlätta rekryteringen till uppdragen. Vi kon-

staterade att det ännu finns många detaljer att fundera på i den nya kårstödsmodellen, men att rekryteringen av coacher borde börja ganska omgående. Vi tror starkt på att det nog kommer att bli bra när det är klart! Har du en omfattande kunskap och erfarenhet om hur man leder kåren och vill dela med dig av den kunskapen? Du kan fungera som coach!

Vårsemi Vårsemi, som styrelsen ansvarar för kommer att ordnas någonstans i huvudstadsregionen. Alexandra, Miivi för styrelsens del och Anki för kansliets del kommer att ha ansvar för planeringen av arrangemangen.

TG-anvisningar, ekonomi- och personalärenden Slutligen tog vi ställning till revisionsofferter och beslöt om nya TG-anvisningar. Dessutom hade vi glädjen att behandla tillsättandet av en ny personalresurs som ska ha ansvar för kårstödet. Välkommen till kansliet Betty-Maj!

P.S. Vi misstänker att vi kan ha bidragit till inspiration för Alfred Backas kommande konstnärliga verk! Styrelsen tar fullt ansvar för att eventuellt ha släppt ifrån sig ofrivilliga grodor under sena kvällstimmar. ;)

Med vänliga hälsningar, Anni och de övriga skyldiga i FiSSc styrelse

MÖTE 8.11 Hej alla! Styrelsen har hunnit pusta ut efter FiSScAkademin och höstmötet, scouthelger är intensiva och väldigt givande! Tack alla för fina diskussioner under höstmötet, vi är glada att förbundets framtid engagerar! :) Rekryteringskommitténs ordförande Jenny deltog i mötet och uppdaterade oss om läget gällande rekrytering av förtroendevalda. Är du intresserad av en position i förbundets ledning? Då kanske uppdraget som gruppordförande skulle vara något för dig, det kan du läsa mera om på http:// www.scout.fi/nyheter/vill-du-bli-en-guldfissc Det jobbas som bäst på introduktionsmaterial för nya styrelsemedlemmar och gruppordföranden, allt för att göra starten på det nya uppdraget så tydlig och trevlig som möjligt. Vi diskuterade också Finlands Scouters medlemsmöte, på fredag gäller det! Följ med FiSSc-delegationens

(och Urbans) strapatser här: https://fisscsoppa.wordpress.com/ Tvåårsplanen för 2015-2016 passerar snart sitt bäst före datum. Styrelsen funderade på hur vi bäst utvärderar och lär oss för kommande år. GuldFiSScarna kommer att få instruktioner om hur grupperna ska utvärdera tvåårsperioden. Arbetet med organisationsuppdateringen och det förnyade kårstödet går framåt i rask takt. Mycket av materialet finns redan på http://verksamhet.scout.fi/ och mera kommer hela tiden. Vi jublade över att O365 kommer att tas i bruk från och med årsskiftet. Äntligen! ;) Styrelsen hoppas att se många av förbundets scouter på scoutglöggen 8.12 i Helsingfors, Åbo och Vasa. Varma novemberhälsningar/ styrelsen genom Sandra

36  FiSSc 2016

FISSC_2016.indd 36

22/03/17 08:13


FISSC_2016.indd 37

22/03/17 08:13


FISSC_2016.indd 38

22/03/17 08:13