Kemi-Tornio kaupunkilehti nro 39 23092020

Page 4

4

23.9.2020 KEMI - KEMINMAA - TORNIO

Panimomestari-dokumentti ensi-illassa:

on kuin olutkukka olisi revitty maasta, kun oluenpano Torniossa loppui

Maastaan revityn olutkukan tarina

LEO ANDELIN

Juttu ja kuvat MAARET MATTILA Tornio

Lapin Kulta -lagerin kehittäjänä tunnetun Leo Andelinin elämäntyön tarina Panimomestarielokuva on valmis. Ensi-ilta oli Lapparilla kutsuvierasnäytöksenä. Dokumentti on syvälle tunteisiin menevä, arvokas tunnustus itse mestarille sekä menetetylle Lapin Kullalle. Andelinin sanoin on kuin olutkukka olisi revitty maasta, kun oluenpano Torniossa loppui. Torniolaisen elokuvaohjaaja Antti Haasen käsikir-

joittama Panimomestari on Leo Andelinin aito muistojen matka, dokumenttielo-

Panimomestari Leo Andelinin työtä kuvannut ohjaaja Antti Haase on tehnyt merkityksellisen dokumentin.

kuva olutkullan kultaisista vuosista 1960- ja 1970-luvuilla. Kutsuvierasensi-illan jälkeen dokumenttia tullaan Haasen mukaan ensi vuoden alusta alkaen esittämään eri puolilla PohjoisSuomea sekä dokumenttifestivaaleilla. Andelinin

kertojaääni

johdattaa panimon äänimaisemaan ja käsityöläisten maailmaan. Nykyisen Tornion Panimon johtaja Kaj Kostiander ja uusi aika kulkevat elokuvassa mukana historiallisen materiaalin ohessa. Leo Andelin kertoi, että puolitoista vuotta sitten, kun elokuvan teko alkoi, hänellä ei ollut elokuvamaail-

masta paljonkaan tietoa. ‒ Haase teki haastatteluja kotona ja kohtauksia kuvattiin eri järjestyksessä. Nyt olen huojentunut, kun elokuva on valmis. Sen tekeminen oli mielenkiintoista ja uskon, että dokumentti herättää myös suuren yleisön kiinnostuksen.

Leo Andelinin työ oluen parissa jatkuu edelleen.

Tukiperhevalmennus käynnistyy Meri-Lapissa ”

Juttu MAARET MATTILA Kuva RIIKKA KORHOLA Kemi-Keminmaa-Tornio

Valmennuksen aikana on tarkoitus pohtia, onko toiminta itselle sopivaa.

Pelastakaa Lapset ry järjestää yhteistyössä kuntien sosiaalitointen kanssa sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuudessa oleville perheille ja lapsille tukiperhetoimintaa. Nyt on alkamassa valmennus perheille, jotka haluavat auttaa tukea tarvitsevia. Tukiperhettä mietitään tueksi esimerkiksi silloin, kun perheellä ei ole lähellä tukiverkostoa tai vanhempien jaksamisessa on haasteita. Tukiperhe ottaa lapsen luokseen tavallisesti yhdeksi viikonlopuksi kuukaudessa ja tukiperheenä voi toimia yksinasuva aikuinen, pariskunta tai lapsiperhe. Kaikille perhemuodoille on tarvetta.

Pelastakaa Lapset ry:n Lapin toimipisteen sosiaalityöntekijä Riikka Korhola etsii uusia tukiperheitä Meri-Lapin alueelta tukiperheiden verkkovalmennukseen.

Tukiperheiltä edellytetään aikaa ja mahdollisuutta sitoutua toimintaan vähintään vuodeksi. Tukiperheen ei ole tarkoitus tarjota lapselle mitään ihmeellistä, vain mahdollisimman tavallista ja turvallista arkea

sekä yhdessäoloa. Noin kuvailee sosiaalityöntekijä Riikka Korhola Pelastakaa Lapset ry:n tukiperhetoimintaa, johon Kemi-Keminmaa-Tornioalueella on alkamassa valmennus.

- Kaikki toiminnasta kiinnostuneet perheet ovat

tervetulleita tukiperhevalmennukseen. Ilmoittautuminen ei vielä sido toimintaan. Valmennuksen aikana on tarkoitus pohtia, on-

ko toiminta itselle sopivaa. Valmennus on osallistujille maksuton ja sen aikana käsitellään vapaaehtoisena tukiperheenä toimimiseen liittyviä asioita kuten lastensuojelulakia, lasten tuloa tukiperheeseen ja tukiperheenä jaksamista. Verkkovalmennus tapahtuu Teams-alustalla, johon osallistujat saavat suoran linkin ja ohjeet vielä puhelimitse. Ilmoittautuminen päättyy 27.9. ja valmennus alkaa lokakuussa. Verkossa käytävän teoriaosuuden lisäksi valmennukseen kuuluu erikseen sovittava kotikäynti tukiperheen luona. Kemi-Keminmaa-Tornio-

alue kuuluu Pelastakaa

Lapset ry:n Pohjois-Suomen aluetoimiston Lapin toimipisteeseen, mutta verkkovalmennukset järjestetään yhteistyössä aluetoimiston eli Oulun työntekijöiden kanssa. ‒ Koko Pohjois-Suomen aluetoimiston alueella on esimerkiksi vuoden 2019 aikana ollut yhteensä noin 200 aktiivista eli toiminnassa olevaa tukiperhettä. Kemi-Keminmaa-Tornioalueella on useita tukiperheitä odottavia lapsia. – Mitä nopeammin tarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan, sitä tuloksellisempaa toiminta on. Tukiperhettä odottavat lapset ja perheet eivät ole jonossa, vaan tukisuhteet aloitetaan, kun lapsen ja perheen toiveita ja tarpeita parhaiten vastaava tukiperhe löytyy. Lisätietoja ja ilmoittautuminen valmennukseen

osoitteessa www.pelastakaalapset.fi tai sähköpostitse osoitteella: riikka.korhola@pelastakaalapset.fi.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.