TIFF60 Catalogue

Page 1E

Σ Σ Τ Σ FFICIAL CATALOG

60ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 60th Thessaloniki Inte national Film Festival


ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | FESTIVAL PROGRAM SUPPORTERSιοικητικό Συμβούλιο

ρόεδρος

ιώργος ρβανίτης ντιπρόεδρος

χιλλέας υριακίδης έλη

Boa d of Di ecto s

P esident

Yo gos A vanitis Vice P esident

Achilleas Ky iakidis Membe s

ιώργος Τούλας ιώργος Τσεμπερόπουλος ιώργος Χριστιανάκης

Yo gos Ch istianakis Yo gos Toulas Yo gos Tsempe opoulos

ομικός Σύμβουλος

Legal Adviso

αριάννα απαδοπούλου

ραμματέας

αρία Τζιώλα

Ma ianna Papadopoulou Sec eta y

Ma ia Tziola

Το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης εποπτεύεται από το Υπουργείο ολιτισμού και θλητισμού. The Thessaloniki Inte national Film Festival is supe vised by the Hellenic Minist y of Cultu e and Spo ts.


εριεχόμενα

Contents

πιτροπές & Φεστιβάλ

Ju ies & Awa ds

13

ιεθνές ιαγωνιστικό

Inte national Competition

24

“Meet the Neighbo s” Competition

33

Out of Competition

39

VR

43

νοιχτοί ρίζοντες

Open Ho izons

47

ιδικές ροβολές

Special Sc eenings

80

>> Film Forward

>> Film Fo wa d

92

Round Midnight

Round Midnigh

100

Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου

G eek Film Festival

104

ατιές στα αλκάνια

Balkan Su vey

133

φιερώματα

T ibutes

149

Ca te Blanche to John Wate s

166

εγαλώνοντας στα 80s

The Boy 80s

173

ραβείο LUX

LUX P ize

179

εανική

Youth Sc een

182

γορά

Ago a

187

αράλληλες κδηλώσεις

Sideba Events

199

Sc eening Schedule

220

ιαγωνιστικό « νωρίστε τους γείτονες» κτός συναγωνισμού VR

Carte Blanche στον John Waters

θόνη

Ωρολόγιο ρόγραμμα


60ό ιεθνές Φεστιβάλ ινηματογράφου πιτελείο Φεστιβάλ ενική ιευθύντρια λίζ αλαντό ιευθυντής ρέστης νδρεαδάκης &

πικεφαλής ρογράμματος ιώργος ρασσακόπουλος Υπεύθυνη Συντονισμού ιεθνούς ρογράμματος – Σύμβουλος ρογράμματος Ίλσε σεβέδο πιλογή - Συντονισμός ρογράμματος « ατιές στα αλκάνια» ημήτρης ερκινός Συντονισμός ρογράμματος VR ιάννα Σαρρή Υπεύθυνη Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου λένη νδρουτσοπούλου Συνεργάτες ιεθνούς ρογράμματος γγελική έτρου, άνος Σταυρόπουλος, ιάννης αλαβός, ιάννης Σμοΐλης οηθοί ρογράμματος ασίληςΤερζόπουλος, νδρέας ωμόπουλος, λένη υλάνη ιδικός Σύμβουλος ρογράμματος λέξης ρίβας ιεθνής ριτική πιτροπή αυλίνα οσινάκη αλλιτεχνικός Σύμβουλος ρογράμματος ήμητρα αρύα Film Fo wa d Guest P og amme τένις ιμ ρόγραμμα « εανική θόνη» γγελική έτρου, αρία απασωτήρη, ιρήνη ελιδάκη Υπεύθυνη ιάννα Σαρρή Υπεύθυνη C oss oads Co-P oduction Fo um γγελική έργου αλλιτεχνική Σύμβουλος C oss oads Co-P oduction Fo um αρί- ιέρ ασιά Συντονισμός « γορά» γγελική έργου, τενίς νδρεώλα, Έλενα Χρηστοπούλου, αφαέλα αραγιάννη Ago a Wo ks in P og ess ιάννα Σαρρή (Υπεύθυνη), αρί- ιέρ ασιά, γγελική έργου, τενίς νδρεώλα, Έλενα Χρηστοπούλου, ημήτρης ερκινός, λένη νδρουτσοπούλου Συντονίστρια ρογράμματος Thessaloniki Loca no Indust y Academy Inte national: ωάννα Στάη αραγωγή γοράς ίκος ποζάνης, αναγιώτης κάλιος σκούμενοι ένου και λληνικού ρογράμματος και Τμήματος γοράς Άνα αμούρ, τεναΐς Σοβέ, λμπέρτο ιτζάτο, ολίν ορ, ατερίνα Τζούρου, δαμαντία λασσοπούλου Φ

ΤΥ Υ, Σ&Χ

Ω

Ω

Σ,

Υπεύθυνη: ήμητρα ικολοπούλου οηθός ραφείου Τύπου Τίνα ντωνάκου Υπεύθυνη ένου Τύπου γγελική Στελλάκη οηθοί ιώργος απαδημητρίου, Χρύσα άνου σκούμενες ήμητρα πασιούρη, ατερίνα αγιαλή Υπεύθυνη Ma keting ατάσσα ανδή ημόσιες Σχέσεις/Χορηγίες Άννα ηλώση (Υπεύθυνη), αρία ολυβίου, αρία ωαννίδου, Έλενα Τσιριοπούλου, Τάνια ούλαλα

60ό Φ

ατάλογος

Σύμβουλος έσων οινωνικής ικτύωσης φιγένεια ωνσταντινίδου «

Τ

εσσαλονίκης

ΩΤ

»

ιευθυντής Έκδοσης ρέστης νδρεαδάκης ρχισυντάκτρια ήμητρα ικολοπούλου Συντακτική ομάδα ιώργος ρασσακόπουλος, ιάννης Σμοΐλης, γγελική Στελλάκη, ιάννης αλαβός, Έλενα Χρηστοπούλου Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν Φώτης πέργης, οδωρής ημητρόπουλος, ιώργος υλωνάς υχαριστούμε για την έμπνευση τον Τζον αυρουδή Φωτογράφοι ασίλης ερβερίδης, ιάννης Στεφανίδης, Άρης άμμος Φ Στέλλα Σταυρινοδάκη (Υπεύθυνη) Στέλλα λαχομήτρου, Σοφία Τιμπλαλέξη, υτυχία άντου ( σκούμενη) ίνηση φιλοξενούμενων ευτέρης αζαντζίδης ρακτορεία ταξιδιών GS Travel, Services Dion Tours & Red Elephant Φ

&Τ

Ω

Σ

άζαρος πουδακίδης (Υπεύθυνος) ιώργος Στούνος, ιχάλης αφτσίδης, Aνέστης Σιδηρόπουλος, ιώργος αρούμπης Συντονισμός Website ιχάλης αφτσίδης ΧΩ

Συντονιστές ρογράμματος ινηματογραφικών ιθουσών τήσιας ραστηριότητας Τέλλος Φίλης (υπεύθυνος), άνος χτσιόγλου

Φ ΣΤ

πίβλεψη άνης όκκινος Υπεύθυνη ινηματογραφικών ιθουσών ίκη Χουλιάρα Συντονισμός ατερίνα ιχαήλ Σύστημα έκδοσης εισιτηρίων άζαρος πουδακίδης, ιώργος αρούμπης Υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης και μηχανικών προβολής Άκης Σταυρόπουλος ίνηση ταινιών νδρέας ωμόπουλος, ρακλής αστρινάκης Τεχνικοί ερικλής ημόπουλος (τεχνικός ασφαλείας), άζαρος Σεϊτανίδης, χιλλέας ταιρίδης Σ Συνεργάτις ενικής ιευθύντριας αρία αλτσατζιάδου Συνεργάτις ιευθυντή Στέλλα αραγιαννίδου Υπεύθυνη νθρώπινου υναμικού αρία Τζιώλα Υπεύθυνος ικονομικού και ιοικητικού Τμήματος πόστολος απασωτηρίου ικονομικό τμήμα / ογιστήριο ίκη Χουλιάρα, άλλη κανούδη, λεξάνδρα Σολτάτου, αρία Σαπουντζόγλου, εοδώρα αφτηράνη Υπεύθυνη θελοντισμού Στέλλα αραγιαννίδου Συντονισμός ιάννος ητλιάγκας

6

ΩΣ

ΩΣ Ω

αρία ολυβίου (Υπεύθυνη) Άννα ηλώση, Έλενα θανασιάδου, αριαλένα ουλού Συντονισμός Cine άρταF/Festival Shops: ιάννης Τικτόπουλος ΩΣ

Ω

Σ

άνης όκκινος (Υπεύθυνος) ντιγόνη ιξαφέντη, ιάννης πάμπαλης ραβείο οινού αρία Τζιώλα, ναστασία Συρά ραμματεία λένη ιαννούδη, ιάννης πάμπαλης, ημήτρης Σάννας λητήρες ιάννης Τσουκαλίδης, ημήτρης αγγέλης Σύμβουλοι ευρωπαϊκών προγραμμάτων λέξης Φραγκιάδης, λένη άμμου, γγελική έργου Υ

ΤΤ Σ

Σ&

εταφράσεις/Υποτιτλισμός εανικό λάνο Subtitles ιερμηνεία αρίνα ιάφα & Συνεργάτες ΤΥ

-

Σ Σ

Συντονισμός Ύλης κέλυ αδεμλή ( πίσημος ατάλογος, / ατάλογος), τενίς νδρεώλα, Έλενα Χρηστοπούλου (Ago a Manual) εταφράσεις όζμαρι Τζανάκη, ννίτα Χατζίκου, κέλυ αδεμλή, ιώργος απαδημητρίου λωσσική πιμέλεια ώστας ωνσταντίνου ( πίσημο ρόγραμμα, / ατάλογος), Έλενα Χρηστοπούλου (Ago a Manual) ιορθώσεις ώστας ωνσταντίνου, κέλυ αδεμλή Συντονισμός έντυπων υλικών αρία ωαννίδου Σχεδιασμός εκδόσεων Ogust κτύπωση Cloudprint VISUAL IDENTITY Τζον

αυρουδής

Συντονίστρια εκδηλώσεων και δράσεων ήδα αλανού Φ

ΣΤ

Σ

Τ

δέα & Σκηνοθεσία ασίλης εκάτος αραγωγή λένη οσσυφίδου (Blackbird Production)

To Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Datakal Festival Database για τη διαχείριση και οργάνωση πληροφοριών. Το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης εποπτεύεται από το Υπουργείο ολιτισμού και θλητισμού.


60th Thessaloniki Inte national Film Festival Festival Staff Gene al Di ecto Elise Jalladeau Di ecto Orestis Andreadakis

Social Media Consultant Ifigenia Konstantinidou

PROGRAM AND PARALLEL PROGRAMS

“FIRST SHOT” MAGAZINE

Head of Inte national P og am Yorgos Krassakopoulos Head of Inte national P og am Coo dination P og am Consultant Ilse Acevedo “Balkan Su vey” Selection-Coo dination Dimitris Kerkinos VR P og am Coo dination Yianna Sarri Head of G eek Film Festival Eleni Androutsopoulou Inte national P og am Collabo ato s Angeliki Petrou, Thanos Stavropoulos, Yannis Palavos, Yiannis Smoilis P og am Assistants Vassilis Terzopoulos, Andreas Thomopoulos, Eleni Oulani Special P og am Consultant Alexis Grivas Inte national Ju y Coo dinato Pavlina Vossinaki A tistic P og am Consultant Dimitra Karya >>Film Fo wa d Guest P og amme Dennis Lim Youth Sc een P og am Angeliki Petrou, Maria Papasotiri, Irini Delidaki

P incipal Edito Orestis Andreadakis Edito -in-Chief Dimitra Nikolopoulou Edito ial Team Yorgos Krassakopoulos, Yiannis Smoilis, Angeliki Stellaki, Yannis Palavos, Elena Christopoulou Issue Collabo ato s Fotis Apergis, Thodoris Dimitropoulos, Yorgos Mylonas We wish to thank John Mavroudis fo the inspi ation Photog aphe s Vassilis Ververidis, Yiannis Stephanidis, Aris Rammos

AGORA Head Yianna Sarri Head of C oss oads Co-P oduction Fo um Angeliki Vergou A tistic Consultant of C oss oads Co-P oduction Marie-Pierre Macia Ago a Coo dination: Angeliki Vergou, Denise Andreola, Elena Christopoulou, Rafaela Karagianni Ago a Wo ks in P og ess: Yianna Sarri (Head), Marie-Pierre Macia, Angeliki Vergou, Denise Andreola, Elena Christopoulou, Dimitris Kerkinos, Eleni Androutsopoulou Loca no Indust y Academy Inte national P og am Coo dinato Ioanna Stais Ago a P oduction Nikos Bozanis, Panayotis Galios Inte national and G eek p og am and Ago a Inte ns Anna Lamour, Athénaïs Sauvée, Alberto Rizzatø, Pauline Maure, Katerina Tzourou, Adamantia Vlassopoulou PRESS, COMMUNICATION, OUTREACH & SPONSORSHIPS OFFICE Head Dimitra Nikolopoulou Head of Fo eign P ess Angeliki Stellaki Assistants Yorgos Papadimitriou, Chrysa Nanou Interns Dimitra Basiouri, Katerina Kayiali Ma keting Head Natasha Pandi Public Relations/Sponsho ships Anna Milosi (Head), Maria Poliviou, Maria Ioannidou, Elena Tsiriopoulou, Tania Doulala

GUEST OFFICE Stella Stavrinodaki (Head) Stella Vlachomitrou, Sofia Tiblalexi, Michael Zeinlinger Inte n Eftichia Rantou T anspo tations Coo dinato Lefteris Kazantzidis T avel Agencies GS Travel, Services Dion Tours & Red Elephant IT & TELECOMMUNICATIONS Lazaros Boudakidis (Head) Yorgos Stounos, Michalis Laftsidis, Anestis Sidiropoulos, Yorgos Karoubis Website Coo dination Michalis Laftsidis FESTIVAL VENUES Supe vision Danis Kokkinos Venue Manage Niki Houliara Venue Coo dinato Katerina Mihail Ticketing Policy Lazaros Boudakidis, Yorgos Karoubis Technical Suppo t Coo dination Akis Stavropoulos Film T affic Andreas Thomopoulos, Iraklis Kastrinakis Technicians Periklis Demopoulos (Secu ity Technician), Lazaros Seitanidis, Achilleas Eteridis ADMINISTRATION Gene al Di ecto ’s Assistant Maria Naltsatziadou Di ecto ’s Assistant Stella Karagiannidou Human Resou ces Maria Tziola Head of Financial & Administ ative Depa tment Apostolos Papassotiriou Financial Depa tment/Accounting Niki Houliara, Kalli Ganoudi, Alexandra Soltatou, Maria Sapountzoglou, Theodora Kaftirani Head of Voluntee ing Stella Karagiannidou, Coo dinato Yannos Mitliagkas

Cinemas Coo dinato – Annual Activity P og amming Tellos Filis (Head), Panos Achtsioglou EVENTS ORGANIZATION Maria Poliviou (Head) Anna Milossi, Helena Athanasiadou, Marialena Moulou Cine άρταF/Festival Shops Coo dination Yannis Tiktopoulos PRODUCTION ORGANIZATION Danis Kokkinos (Head) Antigoni Mixafenti, Yannis Babalis Audience Awa d Maria Tziola, Anastasia Syra Sec eta iat Eleni Giannoudi, Yannis Babalis, Dimitris Sannas Assistants-Messenge s Yiannis Tsoukalidis, Dimitris Vangelis Eu opean P og ams Consultants Alexis Franghiadis, Eleni Rammou, Angeliki Vergou SUBTITLING & TRANSLATIONS T anslations/Subtitles Neaniko Plano Subtitles Simultaneous T anslation Marina Diafa & Associates PUBLICATIONS Content Management Geli Mademli (Official Catalog, Non-Catalog), Denise Andreola, Elena Christopoulou (Ago a Manual) T anslations Rosemary Tzanaki, Annita Chatzikou, Geli Mademli, Yorgos Papadimitriou Copy Editing Kostas Konstantinou (Official Catalog, Non-Catalog), Elena Christopoulou (Ago a Manual) P oof eading Kostas Konstantinou, Geli Mademli P inted Mate ials Coo dination Maria Ioannidou Publications Design Ogust P inting Cloudprint VISUAL IDENTITY John Mavroudis Events and Activities Coo dinato Leda Galanou PROMOTIONAL SPOT Idea & Di ection Vasilis Kekatos P oduction Eleni Kossyfidou (Blackbird Production)

Thessaloniki Film Festival uses the Datakal Festival Database for data managing and organizing.

Thessaloniki Film Festival is being monito ed by the Minist y of Cultu e and Spo ts.

7

60 TIFF Catalog


Το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης στα 60 χρόνια λειτουργίας του έχει καταξιωθεί ως θεσμός διεθνούς κύρους, σημείο αναφοράς κινηματογραφιστών από όλο τον κόσμο, αλλά και πεδίο γόνιμης άμιλλας και ανάδειξης των σύγχρονων λλήνων δημιουργών στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο κινηματογραφικό στερέωμα.

Ove its 60 yea s of ope ation, the Thessaloniki Inte national Film Festival has become established as an inte nationally acclaimed institution, a efe ence point fo filmmake s f om all ove the wo ld, a field of f uitful competition and a showcase fo mode n G eek c eato s on the Eu opean and global cinema scene. The Festival is also a landma k cultu al event that ende s Thessaloniki a c oss oads in the development of the film indust y, stimulating the economy of the wide egion.

Ταυτόχρονα αποτελεί ένα κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός, που καθιστά τη εσσαλονίκη σταυροδρόμι για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής αγοράς και την οικονομική τόνωση της ευρύτερης περιοχής.

The diach onic influence of cinema, even on people’s lifestyle and behaviou , confi ms its powe as a medium but also the oppo tunities it offe s fo getting messages ac oss, p omoting values, highlighting p oblems and c iticising situations.

διαχρονική επίδραση του κινηματογράφου, ακόμη και στον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς των ανθρώπων, επιβεβαιώνει την ισχύ του ως μέσου αλλά και τις δυνατότητες αξιοποίησής του, έτσι ώστε να περνά μηνύματα, να προάγει αξίες, να αναδεικνύει προβλήματα και να καυτηριάζει καταστάσεις.

Cinema is not just an ente tainment medium; it has evolved into a means of human-cent ed political and social inte vention.

κινηματογράφος δεν αποτελεί μόνο μέσο ψυχαγωγίας, αλλά έχει εξελιχθεί και σε φορέα πολιτικής και κοινωνικής παρέμβασης με γνώμονα πάντοτε τον πρωταγωνιστή της ζωής, τον Άνθρωπο.

The Hellenic Pa liament is the efo e pleased to p esent the “Human Values Awa d” fo the 15th yea unning, th ough the Hellenic Pa liament TV channel. The awa d is p esented to the best independent film in the Inte national Competition section. Besides its a tist y, the film should clea ly and comp ehensively p omote values that give meaning and uality to human life, such as f eedom, dignity, peace, e uality, solida ity, and justice.

ια τον λόγο αυτόν, η ουλή των λλήνων, μέσω του τηλεοπτικού σταθμού της, απονέμει για 15η συνεχή χρονιά το βραβείο « νθρώπινες αξίες» σε μία ταινία του διαγωνιστικού τμήματος –από την παγκόσμια, ανεξάρτητη κινηματογραφική παραγωγή–, η οποία, εκτός από την καλλιτεχνική της αρτιότητα, προωθεί με σαφήνεια και πληρότητα αξίες που δίνουν περιεχόμενο και ποιότητα στην ανθρώπινη ζωή, όπως η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, η ειρήνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη.

I wholehea tedly wish eve y success to the Thessaloniki Inte national Film Festival and its o ganise s, as well as to all the citizens of ou beloved city who live and c eate in what the poet calls the “met opolis of memo y and the soul.”

ύχομαι ολόψυχα μακροημέρευση και κάθε επιτυχία στο Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης και στους συντελεστές του, όπως και σε όλους τους πολίτες που ζουν και δημιουργούν στην αγαπημένη μας πόλη, τη «μητρόπολη της μνήμης και της ψυχής», όπως λέει κι ο ποιητής.

Konstantinos Tasoulas

P esident of the Hellenic Pa liament

ωνσταντίνος Τασούλας

ρόεδρος της ουλής των λλήνων

60ό Φ

ατάλογος

8

Χαιρετισμοί


Το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης γιορτάζει τα 60 χρόνια του, έχοντας ήδη καταστεί σημαντικός θεσμός και πόλος πολιτισμού με εμβέλεια πέραν των ελληνικών συνόρων.

The Thessaloniki Inte national Film Festival is celeb ating its 60th annive sa y as an established majo institution and a cultu al beacon shining out beyond the bo de s of G eece.

εσσαλονίκη γίνεται, για μια ακόμη φορά, το σταυροδρόμι συνάντησης δημιουργών με διαφορετική προέλευση και αισθητική, αλλά οι οποίοι μιλούν την κοινή, παγκόσμια κινηματογραφική γλώσσα.

Thessaloniki becomes, yet again, a c oss oads and a meeting-place fo filmmake s of diffe ent o igins and a tistic tastes but who sha e the inte national lingua franca of film.

Στο φετινό πρόγραμμα αποτυπώνεται με ενάργεια η σημερινή φυσιογνωμία του διεθνούς κινηματογράφου σε όλες του τις εκφάνσεις. μερικανός δημιουργός Τζον ουότερς, καταξιωμένος και διάσημος για την προκλητική κινηματογραφική γλώσσα του, έρχεται στο Φεστιβάλ για μια συνάντηση με το κοινό της εσσαλονίκης, ενώ η τιμητική βράβευσή του αναμένεται ως ένα από τα κορυφαία γεγονότα της διοργάνωσης.

This yea ’s p og am highlights the state of inte national cinema today in all its manifestations. Acclaimed Ame ican di ecto John Wate s, noto ious fo his p ovocative cinematic language, will be he e to meet Thessaloniki fans, while his p esentation with the Golden Alexande awa d is one of the highlights of the Festival. The Festival was c eated 59 yea s ago by people who believed cultu e to be a co ne stone in the ove all g owth of Thessaloniki. Today, looking to the futu e, the Ago a Film Ma ket p ovides a space fo the development aspect of the Festival. This opening up to new technologies, togethe with the VR Competition section, p oves that the Festival o ganise s a e passionate about keeping up with inte national audiovisual ma ket t ends. G eek film, inc easingly outwa d-looking, is cu ently enjoying an exceptionally favo able envi onment.

διαίτερο και ξεχωριστό είναι και το αφιέρωμα που έχει ετοιμαστεί για να τιμηθούν οι κρέγκορι αρκόπουλος και όμπερτ πίβερς, πρωτοπόροι καλλιτέχνες που συνδέουν ευρηματικά την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά με τον αμερικανικό πειραματικό κινηματογράφο. Το Φεστιβάλ γεννήθηκε πριν από 59 χρόνια από πνευματικούς ανθρώπους, που πίστευαν ότι ο πολιτισμός συμβάλλει καθολικά στην ανάπτυξη της εσσαλονίκης. Σήμερα, ατενίζοντας το μέλλον, το τμήμα της γοράς που δημιουργήθηκε, προσδίδει στη μεγάλη κινηματογραφική γιορτή την αναπτυξιακή της διάσταση. Το άνοιγμα προς τις νέες τεχνολογίες και το διαγωνιστικό πρόγραμμα VR αποδεικνύουν την πρόθεση της ιοίκησης του Φεστιβάλ να συμβαδίσει με τις διεθνείς εξελίξεις στην οπτικοακουστική αγορά. ελληνική ταινία, όλο και πιο εξωστρεφής, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο ενός εξαιρετικά ευνοϊκού περιβάλλοντος.

Finally, the best possible bi thday p esent fo the 60th annive sa y of the Thessaloniki Inte national Film Festival is offe ed by young G eek filmmake s, long the sta s of majo inte national events. They p ovide a f esh, fascinating, and p omising look at the Festival, which continues to encou age and deepen its elationship with them. The Minist y of Cultu e and Spo t cong atulates the o ganize s of the Thessaloniki Inte national Film Festival fo thei devotion and ti eless effo ts ove many yea s, ensu ing that the Festival is a highlevel cultu al institution of global standing, a eal c edit to G eece.

Τέλος, το καλύτερο δώρο γενεθλίων για τα 60 χρόνια του Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης προσφέρουν οι νέοι Έλληνες δημιουργοί, πρωταγωνιστές εδώ και χρόνια στις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. ίναι η νέα, ενδιαφέρουσα και πολλά υποσχόμενη ματιά στις εκδηλώσεις του. Το Φεστιβάλ προωθεί και εμβαθύνει τη σχέση τους.

Lina Mendoni

Ministe of Cultu e and Spo t

Το Υπουργείο ολιτισμού και θλητισμού συγχαίρει τη διοίκηση του Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης για την πολύχρονη αφοσίωσή της και τις άοκνες προσπάθειές της, ώστε το Φεστιβάλ να αποτελεί πολιτιστικό θεσμό υψηλού επιπέδου με διεθνή ακτινοβολία, ο οποίος τιμά την λλάδα.

ίνα

ενδώνη

Υπουργός ολιτισμού και θλητισμού

G eetings

9

60th TIFF Catalog


ξήντα χρόνια συμπληρώνει φέτος το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης. έσα από μια δυναμική πορεία έξι δεκαετιών, η διοργάνωση εξελίχθηκε και καθιερώθηκε ως ο πιο σημαντικός και διεθνώς αναγνωρισμένος κινηματογραφικός θεσμός στην λλάδα.

The Thessaloniki Inte national Film Festival is now in its 60th yea . Ove the cou se of six dynamic decades, it has evolved into the most impo tant and inte nationally acclaimed cinema institution in G eece. The Region of Cent al Macedonia offe s its sustained and effective suppo t to the Film and Documenta y Festivals, and indeed to all the top cultu al events cont ibuting to the development and openness of ou egion. We also wo k closely with local bodies in o de to t ansfo m Cent al Macedonia into both a g owth cent e fo cultu al tou ism and a hub of majo film p oductions and events of inte national impo tance.

Στην εριφέρεια εντρικής ακεδονίας στηρίζουμε, σταθερά και ουσιαστικά, τα Φεστιβάλ ινηματογράφου και τοκιμαντέρ, αλλά και όλα τα κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας της περιοχής μας. Ταυτόχρονα, συνεργαζόμαστε στενά με τους φορείς του τόπου μας, ώστε η εντρική ακεδονία να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, αλλά και επίκεντρο υλοποίησης μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών και διεθνούς εμβέλειας διοργανώσεων.

The Region of Cent al Macedonia is the fi st Region in G eece to establish a fully o ganised Film Office, a mode n collabo ative and netwo king st uctu e fo G eek and fo eign companies wishing to invest in television and cinema p oductions in Cent al Macedonia.

εριφέρεια εντρικής ακεδονίας είναι άλλωστε η πρώτη εριφέρεια στην λλάδα που δημιούργησε και λειτουργεί ένα πλήρως οργανωμένο Film Office, μια σύγχρονη δομή δικτύωσης και συνεργασίας με τις εταιρείες από την λλάδα και το εξωτερικό, που επιθυμούν να επενδύσουν σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές στην εντρική ακεδονία.

Ou continuing objective is to use eve y means at ou disposal to substantively suppo t c eative fo ces, human esou ces and ou local economy. To highlight the uni ue advantages and showcase to the wo ld the beauty and the inexhaustible natu al, cultu al and histo ical iches of Cent al Macedonia. Fo ou cultu e is ou g eatest t easu e. It is ou histo y, ou essence and the foundation of a bette , b ighte futu e.

ιαρκής στόχος μας είναι να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που έχουμε, προκειμένου να στηρίξουμε ουσιαστικά τις δημιουργικές δυνάμεις, το ανθρώπινο δυναμικό και την τοπική μας οικονομία. α αναδείξουμε τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και να προβάλουμε σε όλο τον κόσμο τις ομορφιές, τον ανεξάντλητο φυσικό, πολιτιστικό και ιστορικό πλούτο της εντρικής ακεδονίας. ιατί ο πολιτισμός είναι ο μεγαλύτερος πλούτος μας. ίναι η ουσία, η ιστορία μας, αλλά και το θεμέλιο για ένα καλύτερο, πιο φωτεινό μέλλον.

I welcome you to the g eat festival of contempo a y cultu e, cinema and ou city! I am confident that the 60th Thessaloniki Inte national Film Festival will meet the expectations of ou thousands of f iends and visito s, and offe us unfo gettable expe iences both inside and outside the cinema.

Apostolos Tzitzikostas

Σας καλωσορίζω στη μεγάλη γιορτή του σύγχρονου πολιτισμού, του κινηματογράφου και της πόλης μας!

Regional Gove no of Cent al Macedonia

ύχομαι το 60ό Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης να δικαιώσει την προσμονή των χιλιάδων φίλων και επισκεπτών μας και να χαρίσει αξέχαστες εμπειρίες, μέσα και έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες.

πόστολος Τζιτζικώστας

εριφερειάρχης εντρικής

60ό Φ

ατάλογος

ακεδονίας

10

Χαιρετισμοί


ίναι ιδιαίτερη χαρά για εμένα να είμαι ο δήμαρχος της πόλης στην 60ή επετειακή χρονιά του Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης.

It is a pa ticula pleasu e fo me to be the mayo of ou city on the 60th annive sa y of the Thessaloniki Inte national Film Festival.

πό την πρώτη μέρα που γεννήθηκε, το Φεστιβάλ είναι ταυτισμένο με την πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης· παραμένει δε ο κορυφαίος πολιτιστικός θεσμός της έβδομης τέχνης στην λλάδα κι ένας από τους σημαντικότερους σε διεθνές επίπεδο.

Since the day it was bo n, the Festival is an institution that has been identified with the cultu al and social life of the city. It emains the top cultu al institution of the seventh a t in G eece and one of the most impo tant cinematic events wo ldwide.

ια τους παλαιότερους το Φεστιβάλ ινηματογράφου είναι συνδεδεμένο με σημαντικές μνήμες, με κορυφαίες προσωπικότητες του κινηματογραφικού χώρου, με αγαπημένες ταινίες. Τα στόριμπορντ της φανταστικής, αυτοβιογραφικής μας ταινίας. ια τους νεότερους είναι, αν μη τι άλλο, συνδεδεμένο με υψηλή κινηματογραφική εμπειρία. ια την ίδια τη εσσαλονίκη είναι σίγουρα από τις καλύτερες μέρες της. έρες φιλοξενίας, μέρες ζωής, μέρες δημιουργίας. ι επισκέπτες πολλοί, το ενδιαφέρον ζωηρό.

Fo the olde gene ation, the Film Festival is associated with meaningful memo ies, majo figu es of cinema and much-loved movies; the sto yboa ds of ou imagina y biopic. Fo younge people, it is associated with a uality cinematic expe ience; an always atmosphe ic expe ience. Fo Thessaloniki itself, these a e su ely some of the city’s g eatest days: days of hospitality, days of life, days of c eativity, with many visito s evincing a lively inte est. The administ ation of the Municipality of Thessaloniki will always suppo t the Film Festival by eve y means at its disposal, even mo e vigo ously than hithe to. Fo this Festival, like othe majo cultu al events of Thessaloniki, is not the conce n of a single body but of the city as a whole. I also believe that the Thessaloniki Inte national Film Festival is a shining example of how cultu e can cont ibute to local economic development.

ιοίκηση του ήμου εσσαλονίκης στηρίζει και θα στηρίζει το Φεστιβάλ ινηματογράφου με όποιον τρόπο μπορεί, ακόμη περισσότερο από ό,τι συνέβαινε μέχρι σήμερα. ιατί αυτό το Φεστιβάλ, όπως και άλλες μεγάλες διοργανώσεις του πολιτισμού στη εσσαλονίκη, δεν είναι υπόθεση ενός φορέα αλλά ολόκληρης της πόλης. λλά και γιατί πιστεύω ότι το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει στοιχείο ανάπτυξης για την τοπική οικονομία.

I would like to cong atulate all those who cont ibuted to this majo event. I would like to thank the sponso s and suppo te s of the Festival. Finally, I would like to welcome back fo yet anothe yea the cinephiles and egula attendees of the Olympion Theat e and Wa ehouse 1, and all those visiting ou city fo the Festival.

έλω να συγχαρώ όσους συνέβαλαν στη μεγάλη αυτή διοργάνωση. έλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς και τους υποστηρικτές του Φεστιβάλ. Τέλος, θέλω να καλωσορίσω για μία ακόμη χρονιά τους σινεφίλ και τους συνεπείς θαμώνες του λύμπιον και της ροβλήτας, αλλά και όσους επισκέπτονται την πόλη μας με αφορμή το Φεστιβάλ.

I wish you all a pleasant stay and hope that, apa t f om the films you’ll watch, you will also enjoy expe iencing you own pe sonal movie of memo able moments in the Thessaloniki of histo y, gast onomy, a t and cultu e.

ύχομαι να έχετε όλοι καλή διαμονή και, εκτός από τις ταινίες που θα δείτε, να ζήσετε κι εσείς τη δική σας… ταινία όμορφων αναμνήσεων από τη εσσαλονίκη της ιστορίας, της γαστρονομίας, της τέχνης, του πολιτισμού.

Konstantinos V. Zervas Mayo of Thessaloniki

ωνσταντίνος . έρβας

ήμαρχος

G eetings

εσσαλονίκης

11

60th TIFF Catalog


Τι είναι ένα φεστιβάλ; να φεστιβάλ είναι κάτι ζωντανό. εν είναι ένας αόριστος, ασαφής «θεσμός», αλλά είναι κάτι μεγαλύτερο από μας, κάτι αυθύπαρκτο και οργανικό. Kαι μια επέτειος, όπως αυτή των 60 χρόνων του Φεστιβάλ εσσαλονίκης, είναι η καλύτερη ευκαιρία για να αναλογιστούμε αυτό ακριβώς: να κατανοήσουμε πως όλοι εμείς, από τους ανθρώπους που δουλεύουμε γι’ αυτό, έως τους δημιουργούς, τους επαγγελματίες, τους θεατές, δεν είμαστε παρά κύτταρα σε έναν οργανισμό που ζει, προχωρά κι εξελίσσεται. κριβώς γι’ αυτό, τα 60 χρόνια του Φεστιβάλ δεν είναι μόνο μια γιορτή για τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά ορίζει μια ξεχωριστή στιγμή επίγνωσης της θέσης μας και ευθύνης μας απέναντί του. πέναντι στην ιστορία του, αλλά κυρίως στο μέλλον του, στα όσα θα ακολουθήσουν, στη συνέχεια της διαδρομής του. Στόχος μας δεν μπορεί είναι άλλος από το να σταθούμε αντάξιοι του, να το οδηγήσουμε σε ακόμη πιο ενδιαφέρουσες διαδρομές απ’ όσες έχει ήδη διατρέξει. αι όταν βρεθούμε ξανά στο μέλλον σε έναν αντίστοιχο σταθμό, να είμαστε περήφανοι για τα όσα θα έχουν μεσολαβήσει έως τότε – και εξίσου ενθουσιώδεις για όσα θα προσδοκούμε να έρθουν.

What is a festival? A festival is a living thing. Not just a vague, ill-defined “institution,” but something g eate than oneself, self-existent and o ganic. An annive sa y such as that of the 60th yea since the Thessaloniki Inte national Film Festival came into being is the pe fect oppo tunity to eflect on this t uth. To unde stand that all of us, f om those who wo k fo the Festival to the filmmake s, the p ofessionals and the audience, a e me ely cells in an o ganism that lives, moves fo wa d, and evolves. This is why the 60th annive sa y of the Festival is not just a celeb ation of what has gone befo e, but also a special moment of awa eness of ou position and ou esponsibility to the Festival: to its histo y and above all to its futu e, to all that is yet to come as it continues on its way. Ou goal can be none othe than to p ove ou selves wo thy of it, to guide it down even mo e int iguing paths that those it has al eady taken; so that when we each a compa able futu e landma k we can look back with p ide on all that we have done, and gaze with undimmed enthusiasm at all we hope lies ahead.

Elise Jalladeau

Gene al Di ecto Thessaloniki Film Festival

λίζ αλαντό

ενική ιευθύντρια, Φεστιβάλ ινηματογράφου

Orestis Andreadakis

Di ecto , Thessaloniki Inte national Film Festival

εσσαλονίκης

Yorgos Krassakopoulos

ρέστης νδρεαδάκης

ιευθυντής, ιεθνές Φεστιβάλ ινηματογράφου

Head of Inte national P og am Thessaloniki Inte national Film Festival

εσσαλονίκης

ιώργος ρασσακόπουλος

Υπεύθυνος ρογράμματος, ιεθνές Φεστιβάλ ινηματογράφου

60ό Φ

ατάλογος

εσσαλονίκης

12

Χαιρετισμοί


Eπιτροπές & ραβεία Ju ies & Awa ds σ./p. 14 ι κριτικές επιτροπές του Φεστιβάλ Festival Ju ies σ./p. 20 νεξάρτητες επιτροπές και βραβεία Independent Ju ies and Awa ds

Ju ies & Awa ds

13

60th TIFF Catalog


ριτική πιτροπή ιεθνούς ιαγωνιστικού nte national Competition Ju y The films of the Inte national Competition p og am a e eligible fo the Best Full-length Featu e Film Awa d “Theo Angelopoulos” (Golden Alexande , 8000 eu os), Special Ju y Awa d (Silve Alexande ), Special Ju y Awa d fo Best Di ecto (B onze Alexande ), Best Acto & Act ess Awa ds, Best A tistic Achievement o Sc eenplay Awa d. The films of the Official Selection a e eligible fo p izes awa ded by Independent Ju ies (see p. 24).

ι ταινίες του ιεθνούς ιαγωνιστικού ρογράμματος διαγωνίζονται για το ραβείο αλύτερης Ταινίας « όδωρος γγελόπουλος» (Χρυσός λέξανδρος, 8000 ευρώ), το ιδικό ραβείο της ριτικής πιτροπής ( ργυρός λέξανδρος), το ιδικό ραβείο της ριτικής πιτροπής για την αλύτερη Σκηνοθεσία (Χάλκινος λέξανδρος), τα ραβεία νδρικής & υναικείας ρμηνείας και το ραβείο αλλιτεχνικής πίτευξης ή Σεναρίου. Ταινίες του πίσημο ρογράμματος διαγωνίζονται επίσης και για βραβεία που απονέμουν ανεξάρτητες επιτροπές (βλ. σ. 24).

60ό Φ

ατάλογος

ουγκίλε παρζντζιουκάιτε Rugilė Ba zdžiukaitė

Τζάκι τέιβις Jac ui Davies

ουγκίλε παρζντζιουκάιτε γεννήθηκε το 1983 στη ιθουανία και είναι κινηματογραφίστρια, θεατρική σκηνοθέτις και καλλιτέχνις. ουγκίλε διερευνά το κενό μεταξύ αντικειμενικών και φανταστικών πραγματικοτήτων και αμφισβητεί με παιχνιδιάρικη διάθεση τον ανθρωποκεντρικό τρόπο σκέψης. ίναι μια από τους τρεις καλλιτέχνες που εκπροσωπούν τη ιθουανία στη φετινή πιενάλε Τέχνης ενετίας, με το έργο-περφόρμανς «Ήλιος και άλασσα ( αρίνα)», το οποίο κέρδισε τον Χρυσό έοντα αλύτερου εριπτέρου. Το τελευταίο της ντοκιμαντέρ-δοκίμιο μεγάλου μήκους Όξινο δάσος βραβεύτηκε στο ιεθνές Φεστιβάλ ινηματογράφου του οκάρνο μεταξύ άλλων και συνεχίζει να περιοδεύει σε φεστιβάλ κινηματογράφου ανά τον κόσμο. Rugilė Ba zdžiukaitė (b. 1983 in Lithuania) wo ks as a filmmake , theat e di ecto , and a tist. In he c eative p actice Rugilė explo es the gap between objective and imagined ealities and challenges an anth opocent ic way of thinking in a playful way. Rugilė is one of the th ee a tists ep esenting Lithuania at the Venice A t Biennale this yea with the pe fo mance-installation “Sun & Sea (Ma ina),” which won a Golden Lion fo the best national pavilion. He latest full-length documenta y film-essay Acid Forest won an awa d at the Loca no Inte national Film Festival, among othe s, and is still t aveling in film festivals a ound the wo ld.

παραγωγός Τζάκι τέιβις, η οποία ζει στο ονδίνο, συνεργάζεται με διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες και κινηματογραφιστές. ίναι η παραγωγός του πολυβραβευμένου Ρέι και Λιζ (2018), της πρώτης ταινίας μεγάλου μήκους του ίτσαρντ πίλινγκαμ, και του The Sky Trembles and the Earth is Afraid and the Two Eyes Are Not Brothers (2015) του πεν ίβερς. Έχει παραγγείλει και παράγει πάνω από 40 ταινίες μικρού μήκους για το Channel 4 με καλλιτέχνες όπως η αρίνα μπράμοβιτς, άρθα όσλερ, ιόχαν κριμονπρές, ούις λαρ, αρκ έκι και πίτσατπονγκ ιρασετάκουν. πίσης είναι συμπαραγωγός των P imitive P oject και Ο θείος Μπούνμι θυμάται τις προηγούμενες ζωές του (2010) του πιτσατπόνγκ ιρασετάκουν, καθώς και επιμελήτρια της έκθεσης Embodied: Performance & Documentary του ίκολαϊ ούνσταλ σε συνεργασία με το ιεθνές Φεστιβάλ τοκιμαντέρ οπεγχάγης CPH:DOX. London-based p oduce Jac ui Davies wo ks with inte nationally acclaimed a tists and filmmake s. She is the p oduce of multiawa dwinning Ray & Liz (2018), the debut featu e by Richa d Billingham, and the p oduce of The Sky Trembles and the Earth is Afraid and the Two Eyes Are Not Brothers (2015), by Ben Rive s. She has commissioned and p oduced ove 40 sho t films fo Channel 4, by a tists including Ma ina Ab amovic, Ma tha Rosle , Johan G imonp ez, Lewis Klah , Ma k Leckey and Apichatpong Wee asethakul. She is also the co-commissione /co-p oduce of the P imitive P oject and Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2010), by Apichatpong Wee asethakul, and the Cu ato of the Embodied: Pe fo mance & Documentary exhibition by Nikolaj Kunsthal in association with CPH:DOX, Copenhagen.

14

πιτροπές & ραβεία


ριάν αμπέντ A iane Labed

γγελική απούλια Angeliki Papoulia

ίλαντ Σπεκ Wieland Speck

ριάν αμπέντ έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο ως ηθοποιός το 2010 στο Attenberg της θηνάς αχήλ Τσαγγάρη, ερμηνεία για την οποία κέρδισε το Copa Volpi του Φεστιβάλ ινηματογράφου ενετίας. Σπούδασε θέατρο και χορό και συμμετείχε στη δημιουργία της θεατρικής ομάδας Vasistas της θήνας. πρώτη της ταινία μικρού μήκους ως σεναριογράφος/σκηνοθέτις, το Olla, επιλέχθηκε στο εκαπενθήμερο των Σκηνοθετών του Φεστιβάλ αννών, το Τέλιουραϊντ, το Φεστιβάλ ινηματογράφου ονδίνου και πολλά άλλα φεστιβάλ. A iane Labed made he debut in cinema as an act ess in 2010 in Attenberg by Athina Rachel Tsanga i, fo which she eceived the Copa Volpi at the Venice Film Festival. She studied dance, theate and co-founded the Vasistas Τheat e Company based in Athens. As an acto she has wo ked with many inte nationally acclaimed di ecto s. He fi st sho t film as w ite / di ecto , Olla, was selected at Di ecto ’s Fo tnight, Tellu ide, London Film Festival, and many othe festivals.

γγελική απούλια γεννήθηκε στην θήνα. ποφοίτησε από το Τμήμα εατρικών Σπουδών του ανεπιστημίου θηνών και τη ραματική Σχολή του εάτρου « μπρός» το 2000. Συμμετείχε στις ταινίες: Σπιρτόκουτο του ιάννη ικονομίδη, Κυνόδοντας του ιώργου άνθιμου (βραβείο του τμήματος «Ένα κάποιο βλέμμα» του ιεθνούς Φεστιβάλ ινηματογράφου αννών 2009 και υποψήφιο για το Όσκαρ ενόγλωσσης Ταινίας του 2011), «Άλπεις» σκην. . άνθιμος (Osella αλύτερης Σκηνοθεσίας στο 68ο ιεθνές Φεστιβάλ ινηματογράφου ενετίας 2011) Ο Αστακός (σκην. . άνθιμος, βραβείο ριτικής πιτροπής του Φεστιβάλ αννών 2015). πίσης συμμετείχε στις ταινίες του Σύλλα Τζουμέρκα Η έκρηξη και Το θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών, στο Amulet της όμολα καράι και στην Πράσινη θάλασσα της γγελικής ντωνίου. Angeliki Papoulia was bo n in Athens. She g aduated f om the Theate Studies Depa tment of the Unive sity of Athens and the Emb os Theate D ama School in 2000. She has appea ed in the following films: The Matchbox, by Yannis Economidis; Dogtooth, by Yo gos Lanthimos (P ix Un Ce tain Rega d at the 2009 Cannes Film Festival, Academy Awa d nomination fo Best Fo eign Language Film 2011); Alps, by Yo gos Lanthimos (Osella fo Best Sc eenplay at the 68th Venice IFF 2011); and The Lobste , also di ected by Yo gos Lanthimos (Ju y P ize at the 2015 Cannes Film Festival). She has also appea ed in Syllas Tzoume kas’s A Blast and The Miracle of the Sargasso Sea; Amulet, di ected by Romola Ga ai, and Green Sea di ected by Angeliki Antoniou.

ίλαντ Σπεκ είναι κινηματογραφιστής, συγγραφέας και επιμελητής ταινιών. εννήθηκε το 1951 στο πάντεν της ερμανίας, μεγάλωσε στο Φράιμπουργκ ιμ πράισγκαου και είναι κάτοικος ερολίνου από το 1972. Έχει εργαστεί ως επιμελητής ταινιών σε διάφορα ιδρύματα και φεστιβάλ. Το 2019 ήταν συνεπιμελητής (με τον ντρέας Στρουκ) του αναδρομικού προγράμματος PANORAMA40 στην πιο πρόσφατη περλινάλε. πό το 1993 μέχρι το 2017 ήταν διευθυντής του « ανοράματος» του ιεθνούς Φεστιβάλ ινηματογράφου ερολίνου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα για την παραγωγή και το μάρκετινγκ ταινιών, τη σεναριογραφία, την ανδρική λογοτεχνία και τη λογοτεχνία χειραφέτησης των ομοφυλοφίλων. ργάζεται ως λέκτορας σε διάφορα ιδρύματα όπως τη dffb ( ερμανική καδημία ινηματογράφου και Τηλεόρασης), το λεύθερο ανεπιστήμιο του ερολίνου, το Institut fü Theate wissenschaft, το HFF Babelsbe g και τη Filmakademie Ludwigsbu g. Wieland Speck is a filmmake , autho , and cu ato . He was bo n 1951 in Baden, Ge many, g ew up in F eibu g im B eisgau and has been a Be lin esident since 1972. He has wo ked as a Film Cu ato fo va ious institutions and festivals. In 2019, he co-cu ated (with And eas St uck) the et ospective PANORAMA40 in the latest Be linale. F om 1993 to 2017, he se ved as a di ecto of the Be lin Inte national Film Festival’s Pano ama section. He has published a ticles on filmmaking and film ma keting, sc ipt w iting, and men’s and gay emancipation lite atu e. He wo ks as a lectu e at va ious institutions such as dffb (Ge man Film and TV Academy), the F eie Unive sität Be lin, the Institut fü Theate wissenschaft, HFF Babelsbe g, and the Filmakademie Ludwigsbu g.

Ju ies & Awa ds

15

60 TIFF Catalog


νωρίστε τους γείτονες Meet the Neighbo s Το νέο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ, το οποίο εγκαινιάζεται στο πλαίσιο της 60ής διοργάνωσης, περιλαμβάνει ταινίες που μας προσφέρουν επίγνωση και κατανόηση για τη ζωή, τους ανθρώπους και την κατάσταση των πραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή μας – ή που κοιτάζουν τον κόσμο πέρα από «τη γειτονιά μας», με μια ξεχωριστή και νεωτερική καλλιτεχνική ματιά. φετινή τριμελής κριτική επιτροπή θα απονείμει τον Χρυσό λέξανδρο αξίας 3000 ευρώ στην καλύτερη ταινία.

The new competition section, which is launched in the context of the Festival’s 60th annive sa y edition, includes films that p esent an info med view and insight into life, people, and the state of things in the egion – o look at the wo ld beyond the bo de s of “ou neighbo hood” – th ough a singula and innovative a tistic lens. This yea ’s th ee-membe ju y will awa d a Golden Alexande (accompanied by a 3,000 eu os cash p ize) to the best film of the section.

Ταρίκ κτάς Ta ık Aktaş

άμελα πιένζομπας Pamela Biénzobas

αρία ριαρά Ma ia K ia a

εννημένος στη ερμανία, ο Ταρίκ κτάς ζει και εργάζεται στην ωνσταντινούπολη. Έχει υπογράψει αρκετές ταινίες μικρού μήκους, συμπεριλαμβανομένων των Brothel of Subconscious (2006) και Video of Circumcision (2007). Το τελευταίο του πειραματικό βίντεο με τίτλο Basiret (2017) είναι μέρος της επικείμενης πολυμεσικής ατομικής έκθεσης Supe sensible. πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους Στο νεφέλωμα του Νεκρού Αλόγου (2018) έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ ινηματογράφου του οκάρνο, όπου κέρδισε το ραβείο αλύτερου νερχόμενου Σκηνοθέτη. ταινία απέσπασε και άλλα βραβεία και συμπεριλήφθηκε σε σημαντικά φεστιβάλ κινηματογράφου.

άμελα πιένζομπας είναι αλλοΧιλιανή σύμβουλος κινηματογράφου, κριτικός και δημοσιογράφος που έχει τη βάση της στο αρίσι. Έχει μακρά εμπειρία ως σύμβουλος σε κινηματογραφικά ταμεία, εργαστήρια και προγράμματα για τους επαγγελματίες του κινηματογράφου, κυρίως για την υρώπη και τη έση νατολή, κι έχει συνεργαστεί με φεστιβάλ κινηματογράφου. Ήταν μία εκ των συνιδρυτών του διαδικτυακού περιοδικού «Mabuse Revista de Cine» (2002-2016), ενώ κείμενά της έχουν δημοσιευτεί σε πολλά διεθνή ημερήσια έντυπα, σε περιοδικά και βιβλία (Dictionnaire Mondial du Cinéma, El novísimo cine chileno, Objetivo: Planeta Tierra, E ancias [για το Cinema23]). ίναι αντιπρόεδρος της Académie des Lumiè es και διετέλεσε αντιπρόεδρος της FIPRESCI.

αρία ριαρά είναι εικαστικός. Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε διεθνείς εκθέσεις, μουσεία και ιδρύματα, όπως στην πιενάλε ρχιτεκτονικής της ενετίας, στο ουσείο Tinguely, στο Institute fo the Development of Eme ging A t, στην θνική ιβλιοθήκη της λλάδος / έντρο ολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος ιάρχος, στην πιενάλε Σύγχρονης Τέχνης εσσαλονίκης, στο ουσείο πενάκη, κ.α. Το 2018 έλαβε το καλλιτεχνικό βραβείο ARTWORKS του δρύματος Σταύρος ιάρχος.

Bo n in Ge many, Ta ık Aktaş lives and wo ks in Istanbul. He has made seve al sho ts including Brothel of Subconscious (2006) and Video of Ci cumcision (2007). His latest expe imental video, Basiret (2017), is a pa t of his upcoming multimedia exhibition Supe sensible. His fi st featu e film Dead Horse Nebula (2018) p emie ed at the Loca no Film Festival whe e he was awa ded the Best Eme ging Di ecto Awa d. Among othe awa ds, the film was included in majo film festivals.

60ό Φ

ατάλογος

Pamela Biénzobas is a Pa is-based ChileanF ench film consultant, c itic, and jou nalist. She has a long expe ience as a consultant fo film funds, labs, and indust y platfo ms, mainly f om Eu ope and the Middle East, as well as with festivals. She is the co-founde of the online publication “Mabuse Revista de Cine” (2002–2016) and has cont ibuted to a numbe of inte national dailies, magazines and books (La ousse’s Dictionnai e Mondial du Cinéma, El novísimo cine chileno, Objetivo: Planeta Tierra, Errancias [fo Cinema23]). She is the vice-p esident of the Académie des Lumiè es and fo me vice-p esident οf FIPRESCI.

16

Ma ia K ia a is a visual a tist. He wo ks have been shown at inte national exhibitions, museums and institutions, such as the Venice Biennale of A chitectu e, the Museum Tinguely, the Institute fo the Development of Eme ging A t, the National Lib a y of G eece / Stav os Nia chos Foundation Cultu al Cente , the Thessaloniki Biennale of Contempo a y A t, the Benaki Museum, et al. In 2018 she eceived the ARTWORKS Stav os Nia chos Foundation A tist Fellowship Awa d.

πιτροπές & ραβεία


ριτική πιτροπή VR VR Ju y ια τριμελής επιτροπή επαγγελματιών του χώρου του κινηματογράφου συστήνεται σε κάθε Φεστιβάλ για να κρίνει εικόνες της «εικονικής» πραγματικότητας αυτού του διαγωνιστικού τμήματος, φορώντας ειδικά γυαλιά, αλλά διατηρώντας την εμπειρία του καθαρού βλέμματος.

A th ee-membe ju y of film p ofessionals is constituted each Novembe , in o de to assess diffe ent envi onments of vi tual eality unfolding in this competition p og am; in so doing, they put on special glasses, but always expe ience these wo lds with an insightful eye.

Σάιμον ιόχανσεν Simon Johansen

πάμπης ακρίδης Babis Mak idis

Σάιμον ιόχανσεν (γεννημένος το 1989) είναι ανεξάρτητος δημοσιογράφος, κριτικός κινηματογράφου και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ από την οπεγχάγη της ανίας. Το έργο του εστιάζει κυρίως σε θέματα παγκόσμιας ανάπτυξης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ γράφει σε μεγάλη ποικιλία σκανδιναβικών μέσων ενημέρωσης. υτή τη στιγμή ο ιόχανσεν επεξεργάζεται ένα διαδραστικό ντοκιμαντέρ σχετικά με τη νομική ασφάλεια των ανήλικων εγκληματιών στη άμπια. Όταν δεν δουλεύει για τα δικά του πρότζεκτ, ο ιόχανσεν γράφει άρθρα για το κορυφαίο περιοδικό κινηματογράφου της ανίας EKKO.

πάμπης ακρίδης γεννήθηκε στην αστοριά το 1970. πρώτη του μικρού μήκους ταινία Ο τελευταίος φακίρης κέρδισε το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ της ράμας το 2005. Στην συνέχεια οι μεγάλους μήκους ταινίες του L το 2012 και Οίκτος το 2018 έκαναν την πρεμιέρα τους στο Φεστιβάλ του Sundance συμμετέχοντας στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα. Οίκτος πήρε το βραβείο καλύτερης ταινίας στα βραβεία της λληνικής καδημίας ινηματογράφου το 2019. όλις τελείωσε την τρίτη του μεγάλου μήκους ταινία με τον τίτλο Όρνιθες ή πως να γίνεις πουλί.

Simon Johansen (b. 1989) is an independent jou nalist, film c itic and documenta y film make f om Copenhagen, Denma k. His wo k focuses mainly on global development issues and human ights, and his w iting appea s in a wide ange of Scandinavian outlets. Simon Johansen is cu ently wo king on an inte active documenta y on legal secu ity fo juvenile c iminals in Zambia. When not wo king on his own p ojects, Simon Johansen w ites fo the leading Danish Film magazine EKKO.

Ju ies & Awa ds

Babis Mak idis was bo n in Kasto ia in 1970. His fi st sho t film, The Last Faki , won the Best Newcome Awa d at the Inte national Sho t Film Festival in D ama in 2005. His featu e-length films L (2012) and Pity (2018) p emie ed at the official competition section of the Sundance Film Festival. Pity won Best Film at the 2019 Hellenic Film Academy Awa ds. Mak idis has just completed his thi d featu e film, The Birds or How to Be One.

17

ιρήνη ιανέλλη ini Vianelli ιρήνη ιανέλλη είναι σκηνοθέτις και animato . εννήθηκε στην θήνα. Σπούδασε γραφιστική στο Cambe well College of A ts (BaHons) στο ονδίνο και Expe imental Animation στο CalA ts (MFA) στην αλιφόρνια, ως υπότροφος του δρύματος Ωνάση. ι ταινίες της έχουν παιχτεί σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου και animation, αποσπώντας σημαντικά βραβεία. Το 2018 δημιούργησε το animation που λειτουργεί ως σκηνικό για την θνική υρική Σκηνή στην όπερα της ένας λάτωνος Το αηδόνι του αυτοκράτορα. ini Vianelli is a di ecto and animato bo n in Athens in 1985. She eceived a BA (Hons) in G aphic Design f om Cambe well College of A ts, London, and an MFA in Expe imental Animation f om the Califo nia Institute of the A ts as an Onassis Foundation Schola . He films have won majo awa ds at festivals a ound the wo ld. In 2018 she c eated the set animation fo the G eek National Ope a p oduction of The Empe o ’s Nightingale by Lena Platonos.

60 TIFF Catalog


Τα βραβεία FIPRESCI The FIPRESCI Awa ds H ιεθνής Ένωση ριτικών ινηματογράφου FIPRESCI, που αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες στον χώρο της κινηματογραφικής κριτικής, θα απονείμει δύο βραβεία: ένα στην καλύτερη ταινία του ιαγωνιστικού ρογράμματος και μία στην καλύτερη ελληνική ταινία του Φεστιβάλ.

This yea , the Inte national Fede ation of Film C itics (FIPRESCI), comp ising distinguished film c itics, p esents two awa ds: one fo the best featu e of the Competition Section and one fo the best G eek film of the p og am.

ρίστεν Άλεν K istin Aalen

Χάουβικ Χαμπεκιάν Hauvick Habéchian

ημήτρης πάμπας Dimit is Bampas

ρίστεν Άλεν εργάζεται ως δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ και αρθρογραφεί για ζητήματα ηθικής στο νορβηγικό κρατικό κανάλι TV 2 ενώ έχει γυρίσει έξι ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση. Έχει εργαστεί ως κριτικός θεάτρου και κινηματογράφου για τη νορβηγική καθημερινή εφημερίδα Stavanger Aftenblad του Σταβάνγκερ, όπου και ζει. υτή την περίοδο είναι ανεξάρτητη κριτικός, γράφοντας για την εφημερίδα Vårt Land και τη δίκη της ιστοσελίδα www.kultu k itikk.no. ίναι απόφοιτητη του διδακτορικού προγράμματος ογοτεχνίας του ανεπιστημίου του Όσλο και στο παρελθόν έχει χρηματίσει μέλος της επιτροπής της FIPRESCI στα φεστιβάλ της Στοκχόλμης, του Τρεμσο, του Ταλίν, του οκάρνο, του ότερνταμ και της Άγκυρας.

Χάουβικ Χαμπεκιάν είναι ιβανέζος κριτικός κινηματογράφου, ο οποίος εργάζεται αυτή την περίοδο για την κορυφαία αραβική εφημερίδα του ιβάνου, την An-Nahar, ως υπεύθυνος του κινηματογραφικού τμήματος. εκίνησε την καριέρα του ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος, εξειδικευμένος σε ζητήματα κινηματογράφου και συνεργαζόμενος με τοπικές και περιφερειακές εφημερίδες του αραβικού κόσμου. πίσης, έχει σκηνοθετήσει κι έχει αναλάβει την παραγωγή σε τηλεοπτικά προγράμματα και ντοκιμαντέρ για το σινεμά, για λογαριασμό πολλών σταθμών. Έχει συμμετάσχει σε πολλά οπτικοακουστικά εργαστήρια που στηρίζουν νέους σπουδαστές στον ίβανο.

ημήτρης πάμπας γεννήθηκε το 1962. Σπούδασε αθηματικά και έκανε μεταπτυχιακό (MSc) στα οινωνικά ληροφοριακά Συστήματα (Social Info mation Systems). είμενά του για τον κινηματογράφο δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα του φεστιβάλ Πρώτο Πλάνο, στις εκδόσεις του Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης, στην Καθημερινή της Κυριακής και στο κινηματογραφικό περιοδικό Οθόνη. εταφράσεις του από τα αγγλικά και κινέζικα δημοσιεύτηκαν σε λογοτεχνικά περιοδικά (Το Δέντρο, Οδός Πανός, Εντευκτήριο). Έχει επιμεληθεί την μονογραφία Seijun Suzuki (Σύγχρονοι ρίζοντες, θήνα 2005) και συνεπιμελήθηκε με τον ισέλ ημόπουλο τη μονογραφία Wong Kar-wai ( αστανιώτης, θήνα 2003) ίναι υπεύθυνος σύνταξης στον ιστότοπο «Σινεφίλια» (Cinephilia.g ) και επιμελητής προγράμματος στο φεστιβάλ « ικόνες και όψεις του εναλλακτικού κινηματογράφου».

K istin Aalen has been wo king as a jou nalist in cultu al and ethical topics in No wegian b oadcasting channel 2 and has made six documenta ies fo television. She has been a film and theate c itic in the No wegian daily Stavange Aftenblad in Stavange whe e she lives. She is now a f eelance film c itic w iting fo the daily Vå t Land and fo he own website: www. kultu k itikk.no. K istin Aalen is a magiste of Lite atu e f om the Unive sity of Oslo and has ea lie been a membe of Fip esci ju ies in Stockholm, Moscow, T omsø, Tallin, Loca no, Rotte dam and Anka a.

60ό Φ

ατάλογος

Hauvick Habéchian is a Lebanese film c itic, cu ently wo king fo the leading A ab daily newspape An-Nahar (Lebanon), in cha ge of the weekly cinematic page. He had sta ted his ca ee as f eelance film jou nalist wo king with local and egional newspape s f om the A ab wo ld. He has also di ected and p oduced p og ams and TV documenta ies about cinema fo va ious televisions. He pa ticipated in many audiovisual wo kshops suppo ting young students in Lebanon.

18

Dimit is Bampas was bo n in 1962. He studied Mathematics and has a Maste ’s deg ee (MSc) in Social Info mation Systems. His w itings on film we e published in the Thessaloniki Festival newspape First Shot, in the Thessaloniki Film Festival Editions, in the newspape Kathimerini (Sunday edition), and the film jou nal Othoni. His t anslations f om English and Chinese we e published in lite a y jou nals (To Dentro, Odos Panos, Entefktirio). He is the edito of the monog aph Seijun Suzuki (Athens: Synch onoi O izontes, 2005) and co-edito , with Michel Dimopoulos, of the monog aph Wong Kar-wai (Athens: Kastaniotis, 2003). He is the edito -in-chief of the website “Cinephilia” and p og am cu ato fo the Festival Images and Views of Alte native Cinema, in Cyp us).

πιτροπές & ραβεία


ραβείο «Me maid Awa d» The Me maid Awa d To Me maid Awa d είναι ένα ανεξάρτητο βραβείο για την καλύτερη ταινία LGBTQI θεματικής του επίσημου προγράμματος του φεστιβάλ εσσαλονίκης. Το βραβείο απονέμεται από τριμελή κριτική επιτροπή, την οποία φέτος απαρτίζουν η ωνσταντίνα οτζαμάνη, ο λάντ Σαμορζίκ και ο πόιντ φαν Χούι.

The Me maid Awa d is an independent p ize fo the best LGBTQI-themed film f om the official selection of the Thessaloniki Film Festival. The p ize is awa ded by a th ee-membe ju y, whose membe s this yea a e: Konstantina Kotzamani, Elad Samo zik, and Boyd van Hoeij.

ωνσταντίνα οτζαμάνη Konstantina Kotzamani

λάντ Σαμορζίκ Elad Samo zik

πόιντ φαν Χούι Boyd van Hoeij

ωνσταντίνα οτζαμάνη αποφοίτησε από το Τμήμα ινηματογράφου της Σχολής αλών Τεχνών εσσαλονίκης. ι ταινίες της έχουν κάνει πρεμιέρα στα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου ( ενετίας, αννών, ερολίνου, οκάρνο κ.ά.) και έχουν κερδίσει πολυάριθμα βραβεία. ια τις μικρού μήκους ταινίες της Washingtonia (2014) και Limbo (2016) ήταν υποψήφια για το αντίστοιχο βραβείο της υρωπαϊκής καδημίας τις χρονιές 2015 και 2017 αντίστοιχα.

λάντ Σαμορζίκ είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ ινηματογράφου της ερουσαλήμ από το 2013. ροτού αναλάβει τη θέση αυτή ήταν διευθυντής περιεχομένου καναλιών στην εταιρεία Do i Media Spike, καθώς και προγραμματιστής του Φεστιβάλ ινηματογράφου της Χάιφα. Τα έτη 20102012 ήταν δημοσιογράφος της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz. ίναι απόφοιτος της Σχολής ινηματογράφου του ανεπιστημίου του Τελ βίβ, όπου δίδαξε θεωρία κινηματογράφου τα τελευταία χρόνια.

Konstantina Kotzamani was bo n and aised in G eece. She g aduated f om the Film Depa tment of Thessaloniki Unive sity afte completing he Deg ee in Pha macy. He sho t films have p emie ed in majo festivals (Cannes, Be linale, Venice, Loca no) and have eceived nume ous inte national awa ds. Fo he sho t films Washingtonia (2014) and Limbo (2016), she was nominated by the Eu opean Film Academy fo the best sho t of the yea .

Elad Samo zik has se ved as a tistic di ecto of the Je usalem Film Festival since 2013. P io to his cu ent position, he was a p og amme fo the Haifa Film Festival. In 2010–2012 he wo ked as a jou nalist on Is ael’s leading Haa etz newspape . He is a g aduate of the Tel Aviv Unive sity Film Depa tment, whe e he has also taught film theo y cou ses in the past few yea s.

πόιντ φαν Χούι είναι κριτικός κινηματογράφου που έχει για βάση του το αρίσι και το ουξεμβούργο. πό το 2013 καλύπτει για λογαριασμό των περιοδικών Variety και The Hollywood Reporter τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ και την κυκλοφορία σημαντικών αμερικανικών παραγωγών στην υρώπη. κτός από τη δουλειά του ως κριτικού, εργάζεται ως επιμελητής προγράμματος στο Luxembou g City Film Festival και είναι μέλος της προκριματικής επιτροπής του έντρου ινηματογράφου του ουξεμβούργου. Boyd van Hoeij is a film c itic based in Pa is and Luxembou g. He has cove ed the main inte national film festivals and Eu opean eleases fo Variety since 2008 and The Hollywood Repo te since 2013. Besides his wo k as a c itic, he is a p og amme at the Luxembou g City Film Festival and is pa t of the selection committee of the Film Fund Luxembou g.

ραβεία εότητας Φοιτητών ανεπιστημίων εσσαλονίκης Youth Ju y Awa ds by the Students of the Thessaloniki Unive sities πιτροπή του ραβείου εότητας, η οποία αποτελείται από φοιτητές του ριστοτελείου ανεπιστημίου εσσαλονίκης ( ), θα απονείμει το ραβείο αλύτερης Ταινίας και το Eιδικό ραβείο της πιτροπής. Υποψήφιες είναι ελληνικές ταινίες που κάνουν την πρεμιέρα τους στο Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου. Eπιμέλεια πιτροπής ραβείου εότητας: ρ. πέτυ ακλαμανίδου, πίκουρη αθηγήτρια στην στορία & εωρία ινηματογράφου ( ). Συντονισμός επιτροπής: λεξάνδρα ολφέτα

The Youth Ju y comp ises students of the A istotle Unive sity of Thessaloniki (AUTh) will p esent the Best Film Awa d and the Special Ju y Awa d. Eligible fo these awa ds a e G eek films having thei p emie e at the G eek Film Festival. Youth Ju y Supe viso : D . Betty Kaklamanidou, Assistant P ofesso in Film and Television Theo y & Histo y (AUTh). Ju y Coo dination: Alexand a Molfeta

JURY MEMBERS Yannis Stamatiou (Head of the Jury)

ιάννης Σταματίου (πρόεδρος)

School of Film Studies, Faculty of Fine A ts, AUTh

Τμήμα ινηματογράφου, Σχολή αλών Τεχνών του

αρία μανατίδου

Maria Amanatidou

ργύρης ήλος

Orestis Makris

ρέστης

Konstantina-Athina Tsironi

School of Psychology, Faculty of Philosopy, AUTh

Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή του

School of Civil Enginee ing, Faculty of Enginee ing, AUTh

ομική Σχολή,

ακρής

Τμήμα ολιτικών

School of Psychology, Faculty of Philosopy, AUTh

ηχανικών, ολυτεχνική Σχολή του

Argyris Zilos

ωνσταντίνα- θηνά Τσιρώνη

Faculty of Law, AUTh

Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή του

Ju ies & Awa ds

19

60 TIFF Catalog


ραβείο της ουλής των λλήνων « νθρώπινες ξίες» “Human Values Awa d” of the Hellenic Pa liament τηλεοπτικός σταθμός της ουλής των λλήνων ( ουλήΤηλεόραση) απονέμει το καθιερωμένο βραβείο « νθρώπινες ξίες» σε ταινία του ιεθνούς ιαγωνιστικού Τμήματος.

The television station of the Hellenic Pa liament (Hellenic Pa liament TV) p esents its “Human Values” awa d to an Inte national Competition section film.

Άρης Φατούρος A is Fatou os

ώστας ήμος Kostas Dimos

ασίλης ούβλης Vassilis Douvlis

εννήθηκε το 1962 στη ευκάδα. Σπούδασε Φυσική, ολιτικές πιστήμες και Σκηνοθεσία στην θήνα. ργάστηκε πρώτα στην εκπαίδευση και μετά στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση ως διευθυντής παραγωγής, παραγωγός και σκηνοθέτης. Έργα του έχουν βραβευτεί στην λλάδα και στο εξωτερικό. Σχεδίασε και υλοποίησε το πρόγραμμα «μικροφίλμ» της Τ, στο πλαίσιο του οποίου έχουν παραχθεί πάνω από 150 μικρού μήκους ταινίες (2000-2013). ιετέλεσε σύμβουλος ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μέλος κριτικών επιτροπών σε κινηματογραφικά φεστιβάλ. ίναι ιδρυτικό στέλεχος (2002) του Τηλεοπτικού Σταθμού της ουλής, όπου εργάζεται έως σήμερα ως Σύμβουλος ρογράμματος.

εννήθηκε το 1961 στην Άρτα και σπούδασε στο ανεπιστήμιο της άβια. πό το 1980 εργάστηκε σε πολλούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ως μουσικός παραγωγός. πό το 1994 εργάστηκε ως διευθυντικό στέλεχος του Τ1 και του Alpha, ως συντονιστής προγράμματος της Τ και σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό της ουλής. Έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Τ AE στη ενική Συνέλευση του Φεστιβάλ εσσαλονίκης και στη ενική Συνέλευση του λληνικού έντρου ινηματογράφου (2007-2010). Την ίδια περίοδο ήταν ρόεδρος της πιτροπής του προγράμματος «μικροφίλμ», καθώς και μέλος όλων των κινηματογραφικών πιτροπών της Τ AE.

εννήθηκε στα ιάννενα και σπούδασε ογοτεχνία και ινηματογράφο στην θήνα και στο αρίσι. ργάστηκε στην εκπαίδευση και δίδαξε σενάριο και σκηνοθεσία σε κινηματογραφικές σχολές. πό το 2003 εργάζεται στον Τηλεοπτικό Σταθμό της ουλής. Έχει σκηνοθετήσει μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες, ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικά σποτ. μικρού μήκους ταινία του Ο βετεράνος, η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία Η επιστροφή και το ντοκιμαντέρ Στοργή στο Λαό έχουν προβληθεί και βραβευθεί σε διεθνή φεστιβάλ.

He was bo n in Lefkada in 1962. He studied Physics, Political Science, and Film Di ection in Athens. He began his ca ee in education and went on to film and television. He c eated the “mic ofilm” p og am fo the Hellenic B oadcasting Co po ation (ERT), which helped p oduce mo e than 150 sho t films between 2000–2013. He was a Eu opean cu iculum adviso and has se ved as a ju y membe at many film festivals. He is a founding membe (2002) of the Hellenic Pa liament TV, whe e he wo ks as a P og am Consultant to this day.

60ό Φ

ατάλογος

He was bo n in 1961 in A ta and he studied at Pavia Unive sity. Since 1980 he has been wo king as a music p oduce in many adio stations. Since 1994 he has wo ked as a membe of the boa d of di ecto s of Τ1 and Alpha TV stations and as p og am co-o dinato of the Hellenic B oadcasting Co po ation (ERT SA). He is cu ently wo king at Hellenic Pa liament TV. He was the ep esentative of ERT at the Gene al Assembly of the Thessaloniki IFF and the Gene al Assembly of the G eek Film Cente (2007–2010). Du ing the same pe iod, he was chai man of the committee of the “mic ofilm” p og am, as well as a membe of all ERT SA committees.

20

He was bo n in Ioannina and studied Lite atu e and Film in Athens and Pa is. He wo ked in education and taught sc iptw iting and film di ecting at va ious film schools. He has been wo king at Hellenic Pa liament TV since 2003. He has di ected sho t and featu e films, documenta ies, and comme cials. His sho t film The Veteran, his fi st featu e The Return, and his documenta y Affection to the People have been sc eened and awa ded at inte national film festivals.

πιτροπές & ραβεία


ραβεία λληνικού έντρου ινηματογράφου G eek Film Cent e Awa ds Στο πλαίσιο του 60ού Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης, το λληνικό έντρο ινηματογράφου ( ) θα απονείμει τρία βραβεία. ιο συγκεκριμένα, τα βραβεία είναι τα εξής:

The G eek Film Cent e will awa d th ee p izes in the 60th Thessaloniki Inte national Film Festival. Mo e specifically, the awa ds a e the following:

ραβείο αξίας 5000 ευρώ σε ταινία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα.

5,000 eu os cash p ize to a debut featu e by a fi st-time di ecto in a G eek p oduction that p emie es in the Official Selection. 3,000 eu os cash p ize to the film that will be awa ded by the Ju y in the VR Competition P og am.

ραβείο αξίας 3000 ευρώ στην καλύτερη ταινία που θα διακριθεί από την κριτική επιτροπή του διαγωνιστικού προγράμματος Vi tual Reality.

1,500 eu os cash p ize (Best Location Awa d by GFC’s Hellenic Film Commission) to a location manage (o di ecto , in case the e is no location manage in the film’s c ew) to a debut featu e by a fi st-time di ecto in a G eek p oduction that p emie es in the Official Selection.

ραβείο αξίας 1.500 ευρώ (Best Location Awa d, το οποίο απονέμεται από τη ιεύθυνση Hellenic Film Commission του ) σε location manage (ή σκηνοθέτη, σε περίπτωση που δεν υπάρχει location manage ) ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα.

ραβείο λληνικής αδιοφωνίας Τηλεόρασης Hellenic B oadcasting Co po ation Awa ds Το πρώτο βραβείο της Τ, αξίας 3000 ευρώ, απονέμεται στην ελληνική ταινία που θα κερδίσει το βραβείο κοινού, τη διαδικασία επιλογής του οποίου υλοποιεί η Fische , και το δεύτερο βραβείο της Τ, αξίας 2000 ευρώ, απονέμεται στην ελληνική ταινία που θα κερδίσει το βραβείο της επιτροπής της ιεθνούς μοσπονδίας ριτικών ινηματογράφου FIPRESCI.

The Fi st P ize of the Hellenic B oadcasting Co po ation ( RT) a cash p ize of 3,000 eu os, will be given to the G eek film that will win the Fische Audience Awa d, whe eas the Second P ize, a cash p ize of 2,000 eu os, will be given to the G eek film that will win the awa d of the Ju y of the Inte national Fede ation of Film C itics (FIPRESCI).

ραβείο «Ίδρυμα ωάννου Φ. ωστοπούλου» The “J.F. Costopoulos Foundation” Awa d Το Ίδρυμα ωάννου Φ. ωστοπούλου συμπληρώνει σαράντα χρόνια παρουσίας στον χώρο του πολιτισμού και θεσπίζει το ραβείο «Ίδρυμα ωάννου Φ. ωστοπούλου» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης, με αφορμή την επέτειο και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Ένα χρηματικό έπαθλο 3000 ευρώ θα απονεμηθεί σε ταινία του ελληνικού προγράμματος που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ. ταινία θα πρέπει να επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη αισθητική πρόταση, να προάγει την κινηματογραφική τέχνη και να αναδεικνύει τις συγγένειές της με τις άλλες τέχνες. φετινή επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από τη δημοσιογράφο αρία ατσουνάκη, τη σκηνοθέτιδα ύα Στεφανή και τον διευθυντή φωτογραφίας ιώργο Φρέντζο.

Ju ies & Awa ds

The J.F. Costopoulos Foundation celeb ates 40 yea s of p esence in the ealm of cultu e and, on this occasion, institutes “The J.F. Costopoulos Foundation” Awa d in the context of the Thessaloniki Film Festival, with the aim of fu the p omoting the p oduction of G eek films. A 3,000 eu os cash p ize will be awa ded to a film f om the G eek p og am selection, holding its p emie e at the Festival. The film should p esent a comp ehensive p oposition, p omote the a t of cinema and demonst ate its affinities with the othe fo ms of a t. The membe s of this yea ’s judging panel a e: Ma ia Katsounaki, jou nalist; Eva Stefani, filmmake ; and Geo ge F entzos, cinematog aphe .

21

60th TIFF Catalog


ραβείο WIFT GR WIFT GR Awa d Το βραβείο του ελληνικού τμήματος του WIFT (Women in Film & Television) απονέμεται σε ταινία του ιεθνούς ιαγωνιστικού Tμήματος, του Τμήματος «Meet the Neighbo s» ή του Tμήματος κτός Συναγωνισμού για την καλύτερη γυναικεία συνεισφορά και παρουσία μπροστά ή πίσω από την κάμερα. επιτροπή της φετινής διοργάνωσης αποτελείται από τη θεωρητικό κινηματογράφου και κινηματογραφίστρια έα αλντέν, τη σύμβουλο οπτικοακουστικών και MEDIA ένα άμμου και τη σεναριογράφο, συγγραφέα και δημοσιογράφο ανίνα ουμπουλάκη.

The WIFT GR Awa d is p esented by the G eek Chapte of WIFT (Women in Film & Television) to a film f om the Inte national Competition, the Meet thse Neighbo s o the Out of Competition p og ams fo the best woman's cont ibution and p esence in f ont o behind the came a. The membe s of this yea ’s committee a e: Rea Wallden, film theo ist, filmmake ; Lena Rammou, audiovisual and MEDIA adviso ; and Manina Zoumboulaki, sc eenw ite , novelist, and jou nalist. WIFT GR is a p ofessional association adhe ent to a global netwo k which was founded in 1973 and which is cu ently counting 40 egional chapte s wo ldwide. Mo e than 14,000 WIFT membe s a e wo king togethe towa ds a common goal; to suppo t and p omote the ca ee s and achievements of women who wo k in the film and television indust ies, alongside othe audiovisual media. WIFT GR membe s have di ect access to a wide ange of netwo king se vices, job oppo tunities, t aining p og ams, consulting se vices and financing sou ces aimed at the completion of film p oductions.

Το WIFT GR ανήκει σε ένα παγκόσμιο δίκτυο που ξεκίνησε το 1973 και σήμερα ενώνει 40 τοπικά δίκτυα γυναικών ανά την υφήλιο. ερισσότερα από 14.000 μέλη συνεργάζονται με στόχο την προώθηση και υποστήριξη του καλλιτεχνικού έργου που παράγεται από γυναίκες επαγγελματίες στον κινηματογράφο, τηλεόραση και λοιπά οπτικοακουστικά μέσα. Το WIFT GR παρέχει στα μέλη του επαγγελματικές ευκαιρίες, δυνατότητες δικτύωσης, επιμορφωτικά προγράμματα, πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες και σε χρηματοδοτήσεις για την ολοκλήρωση κινηματογραφικών παραγωγών.

ραβείο της G eek Association of Film C itics (PEKK) Awa d Όπως κάθε χρόνο, έτσι και στο 60ό Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης, η ανελλήνια Ένωση ριτικών ινηματογράφου ( ) απονέμει τα βραβεία της Ένωσης στην καλύτερη ταινία του πίσημου ρογράμματος. Τα βραβεία απονέμονται μετά από απόφαση της ειδικής γενικής συνέλευσης όλων των μελών της ανελλήνιας Ένωσης ριτικών ινηματογράφου που έχουν παρακολουθησει το Φεστιβάλ. ιδρύθηκε το 1976. πό το 1977 είναι μέλος της ιεθνούς Ένωσης ριτικών ινηματογράφου (FIPRESCI), με τους Έλληνες κριτικούς να έχουν συμμετάσχει έως σήμερα σε περισσότερες από 70 κριτικές επιτροπές σε διεθνή φεστιβάλ.

60ό Φ

ατάλογος

The G eek Association of Film C itics (PEKK) awa ds, as eve y yea , the Best G eek and Best Inte national Film that is sc eened in the official selection of the 60th Thessaloniki Inte national Film Festival. The decision is made by the Gene al Assembly of the membe s that have attended the Festival. The G eek Association of Film C itics (PEKK) was c eated in 1976. In 1977, PEKK joined FIPRESCI, and, since then, its G eek membe s have pa ticipated in mo e than 70 FIPRESCI ju ies all ove the wo ld.

22

πιτροπές & ραβεία


ραβεία οινού Fische Fische Audience Awa ds Fische , επίσημος χορηγός των ραβείων οινού εδώ και μία δεκαετία, θα απονείμει δύο βραβεία στις ταινίες που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους των θεατών: ένα σε διεθνή παραγωγή που κάνει την πρεμιέρα της στο πίσημο ρόγραμμα του Φεστιβάλ (στις ενότητες « ιεθνές ιαγωνιστικό», « νωρίστε τους γείτονες», « νοιχτοί ρίζοντες» και « ατιές στα αλκάνια», και το βραβείο « ιχάλης ακογιάννης» στην ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ.

Ju ies & Awa ds

Fische , the official sponso of the Festival’s Audience Awa ds fo the last decade, will give th ee p izes to films that have thei fi st public sc eening in G eece at the Thessaloniki Inte national Film Festival and gathe the most positive votes f om the audience: one p ize will be awa ded to one inte national p oduction f om the Festival’s Official Selection (the Inte national Competition, Meet the Neighbo s, Open Ho izons o Balkan Su vey p og ams), as well as the “Michalis Cacoyannis” awa d to a G eek film p emie ing at the Festival.

23

60th TIFF Catalog


ιεθνές ιαγωνιστικό Inte national Competition

IC

Το νου σου στα παιδιά Bewa e of Child en Cosmic Candy πόστρατος Defunct υρετόςThe Feve α ’ρθει η φωτιά Fi e Will Come ίλιαν Lillian ι όνος Monos ατρίκ Pat ick ιάλτο Rialto Τραγούδι χωρίς όνομα Song without a Name ατάποση Swallow κόρη του κλέφτη A Thief’s Daughte εποχή των βροχών Wet Season ίζοτεκ Zizotek

60ό Φ

ατάλογος

24

ιεθνές ιαγωνιστικό


επιλογή των 14 ταινιών του φετινού διαγωνιστικού προγράμματος έγινε με πυξίδα το φαινόμενο της «πανοραμικής εντύπωσης» (Overview Effect), το οποίο έκανε τους αστροναύτες να δουν τη η ως μια ολότητα χωρίς σύνορα, μια κοινή εστία χωρίς διαφορές, και βοήθησε την ανθρωπότητα να αντιληφθεί διαφορετικά τους φόβους, τις ελπίδες, την ουτοπία, την πραγματικότητα και την απογοήτευση που συνοδεύουν τα επίγεια. Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ ανοίγει τον διάλογο με τις εικαστικές τέχνες στην έκθεση «The Overview Effect: Encountering the Cosmos» (σ. 200), όπου νέοι εικαστικοί παρουσιάζουν έργα τους που δημιουργήθηκαν, κατόπιν ανάθεσης του Φεστιβάλ, σε συνδέση με τις ταινίες του ιεθνούς ιαγωνιστικού.

The 14-film selection of this yea ’s Inte national Competition P og am was made with the “Ove view Effect” as a compass: this phenomenon, enabled ast onauts to see the Ea th as a bo de less whole and ou common home without diffe ences, and helped humanity to pe ceive its fea s, hopes, utopias, ealities, and disillusionments that a e tied to the ea thly condition in a diffe ent way. The Festival’s p og am opens the dialog with visual a ts in the exhibition “The Ove view Effect: Encounte ing the Cosmos” (p. 200), whe e young visual a tists p esent wo ks that we e c eated, following the Festival’s commission, in connection with the films of this competition section.

ερώνυμου πος, Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων (εξωτερικά πάνελ) / Hie onymus Bosch, The Garden of Earthly Delights (shutte s), 1490/1511

Υποψήφια για ραβείο οινού Nominated fo the Audience Awa d Inte national Competition

αγκόσμια ρεμιέρα Wo ld P emie e 25

Video Library

60th TIFF Catalog


Το νου σου στα παιδιά Bewa e of Child en

Cosmic Candy

Όσλο, σε ένα μεσοαστικό προάστιο. κόρη ενός εξέχοντος μέλους του Σοσιαλιστικού όμματος προκαλεί άθελά της τον θάνατο ενός συμμαθητή της, γιου ενός διακεκριμένου πολιτικού της εξιάς. ι συντετριμμένοι γονείς, το προσωπικό του σχολείου, αλλά και ολόκληρη η τοπική κοινωνία, καλούνται να διαχειριστούν μια τραυματική κατάσταση, που επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο από έναν ιστό κρυφών σχέσεων και αντικρουόμενων συναισθημάτων που συνδέει όλους τους εμπλεκόμενους. Το κερασάκι στην τούρτα έρχεται όταν αντιφατικές εκδοχές του τραγικού συμβάντος βγαίνουν στην επιφάνεια, ενισχύοντας την αμφιβολία και το αίσθημα ματαιότητας. Ένα χαμηλόφωνο δράμα χαρακτήρων που ψηλαφεί την αδυναμία επικοινωνίας και στο οποίο άπαντες είναι δικαιωμένοι και υπόλογοι την ίδια ακριβώς στιγμή.

Άννα, μια μοναχική και ιδιόρρυθμη ταμίας σουπερμάρκετ, αναγκάζεται να πάρει υπό την προστασία της το δεκάχρονο κορίτσι του διπλανού διαμερίσματος, ύστερα από τη μυστηριώδη εξαφάνιση του πατέρα του. Την ίδια στιγμή διαπραγματεύεται την πιθανή της απόλυση και ένα ρομαντικό ειδύλλιο για πρώτη φορά στη ζωή της. αι όλα αυτά υπό την επήρεια υπερβολικής ποσότητας Cosmic Candy, της καραμέλας που σκάει στο στόμα.

ηνιώ ραγασάκη Rinio D agasaki

ταγκ ιόχαν Χάουγκερουντ Dag Johan Hauge ud

Anna, an eccent ic supe ma ket cashie , lives in Athens, alone in he pa ent’s big apa tment. One day she will be fo ced to take in the ten-yea -old gi l next doo , afte he fathe goes missing. At the same time, she will be conf onted with he possible dismissal and the ove whelming scena io of a wo kplace omance. And all this, unde the influence of excessive Cosmic Candy consumption.

Oslo, in a middle-class subu b. The daughte of a p ominent Socialist Pa ty membe accidentally causes the death of a classmate, son to a high-p ofile ight-wing politician. Pa ents, be eaved and shatte ed, the school staff, as well as the enti e local community, a e st iving to cope with a t aumatic situation, agg avated by a web of sec et elationships and conflicted loyalties that binds them all togethe . To make matte s even wo se, cont adicting ve sions of the t agic incident eme ge, amplifying a sense of diso ientation and pu poselessness. A low-key cha acte d ama of miscommunication, whe e eve yone is ac uitted and liable at the same time.

ορβηγία, Σουηδία 2019, Έγχρωμο 157´ No way, Sweden 2019, Colo 157´

λλάδα 2019, Έγχρωμο 95´ G eece 2019, Colo 95΄

Σενάριο/Sc eenplay Dag Johan Hauge ud Φωτογραφία/Cinematog aphy Øystein Mamen οντάζ/Editing Jens Ch istian Fodstad ουσική/Music Pede Kjellsby, A naud Fleu ent-Didie αραγωγοί/P oduce s Yngve Sæthe αραγωγή/P oduction Motlys A/S Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s E ik Hemmendo ff, Tomas Eskilson Συμπαραγωγή/Co-P oduction Plattfo m P oduktion, Film i Väst θοποιοί/Cast Hen iette Steenst up, Jan Gunna Røise, Tho bjø n Ha , B ynja Bandlien, And ea B aein Hovig πικοινωνία/Contact Pictu e T ee Inte national, pti@pictu et ee-inte national.com

Σενάριο/Sc eenplay ατερίνα ακλαμάνη, ηνιώ ραγασάκη Kate ina Kaklamani, Rinio D agasaki Φωτογραφία/Cinematog aphy Χρήστος αραμάνης / Ch istos Ka amanis οντάζ/Editing άνος ουτσαράς/Panos Voutsa as ουσική/Music Felizol αραγωγοί/P oduce s Φένια οσοβίτσα/ Fenia Cossovitsa αραγωγή/P oduction Blonde πτικοακουστικές αραγωγές/ Blonde Audiovisual P oductions Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Pat ick Sobelman, Χρήστος . ωνσταντακόπουλος/Pat ick Sobelman, Ch istos V. Konstantakopoulos Συμπαραγωγή/Co-P oduction Ex Nihilo, Fali o House, /GFC, Τ/ERT, CNC θοποιοί/Cast αρία ίτσου, άγια ιπερά, ίμωνας ουρής Ma ia Kitsou, Maya Pipe a, Kimonas Kou is πικοινωνία/Contact Blonde πτικοακουστικές αραγωγές/Blonde Audiovisual P oductions, blonde@blonde.g λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Wei d Wave

OLYMPION

OLYMPION

FRIDA LIAPPA

JOHN CASSAVETES

/FRI 9 NO /NOV 17:00

Τ Τ/WED 6 NO /NOV 18:00

Υ /SUN 10 NOE/NOV 12:00

60ό Φ

ατάλογος

/THU 7 NOE/NOV 22:30

26

ιεθνές ιαγωνιστικό


υρετός The Feve

πόστρατος Defunct

αχαρίας

άγια τα- έν Maya Da-Rin

αυροειδής Zacha ias Mav oeidis

ετά τον πρόσφατο χαμό της γυναίκας του, ο ουστίνου, φύλακας στα αχανή ναυπηγεία της ανάους, ζει με τη νοσοκόμα μοναχοκόρη του. Όταν του ανακοινώσει πως φεύγει για σπουδές στη πραζίλια, ο ουστίνο θα προσβληθεί από ένα μυστηριώδη πυρετό, τον οποίο οι γιατροί αδυνατούν να εξηγήσουν ή να γιατρέψουν. Ένα κράμα πραγματικότητας και μυθοπλασίας που κινείται πέρα από τα στενά χωροχρονικά όρια, σε ένα ονειρώδες σύμπαν απόκοσμης ρευστότητας και ανατριχιαστικής απλότητας. Έτη φωτός μακριά από τις φωτογενείς απεικονίσεις των ιθαγενών πολιτισμών, ένα οδοιπορικό σε μία ουδέτερη ζώνη αυτοεξορίας, ανάμεσα στην αρχέγονη δύναμη της φύσης και την αποκτήνωση της αστικής ζούγκλας.

Άρης, ένας τριαντάρης επιχειρηματίας στα όρια της χρεοκοπίας, μετακομίζει στο σπίτι του εκλιπόντος παππού του, του ριστείδη, ο οποίος ήταν απόστρατος αξιωματικός του λληνικού Στρατού. Σύντομα ξανασμίγει με παιδικούς φίλους αλλά και με έναν πρώην συναγωνιστή του ριστείδη. ροσπαθώντας να φανεί αντάξιος του ονόματός του, ο Άρης σταδιακά παίρνει τον ρόλο του παππού του. Thi ty-something failed businessman A is finds shelte into his g andpa A istides’ house, a WW2 vete an, deceased long ago. Soon, he eunites with childhood f iends and bef iends an old com ade of A istides. In his effo t to live up to A istides’s legacy, A is p og essively claims his g andfathe ’s ole.

Following the ecent passing of his wife, indigenous Justino, a secu ity gua d in Manaus’ immense dockya d, lives with his daughte , a nu se in the city hospital. When she announces he imminent depa tu e fo B asília to study medicine, Justino, develops a myste ious feve , whose cause and emedy a e unknown to the docto s. A blend of eality and fiction, which goes beyond the confines of time and space, guiding us th ough a d eamlike unive se of unea thly fluidity and disconce ting simplicity. Light-yea s away f om ose-tinted app oaches of indigenous cultu es, a boa ding pass to a middle-zone of self-exile, set between p imaeval fo ests and dehumanizing u ban milieus.

λλάδα 2019, Έγχρωμο 100´ G eece 2019, Colo 100´

ραζιλία, αλλία, ερμανία 2019, Έγχρωμο 99´ B azil, F ance, Ge many 2019, Colo 99΄

Σενάριο/Sc eenplay αχαρίας αυροειδής /Zacha ias Mav oeidis Φωτογραφία/Cinematog aphy ωή αντά/Zoe Manta οντάζ/Editing Στάμος ημητρόπουλος/Stamos Dimit opoulos ουσική/Music οδωρής έγκλης /Ted Reglis αραγωγοί/P oduce s Χρήστος . ωνσταντακόπουλος/ Ch istos V. Konstantakopoulos αραγωγή/P oduction Fali o House P oductions Συμπαραγωγή/Co-P oduction /GFC, Τ/ ERT θοποιοί/Cast ιχάλης Σαράντης, ιώτα Φέστα, ανάσης απαγεωργίου, λέξανδρος αυρόπουλος, ιάννης ιάρρος, Άκης Σακελλαρίου, ένια αλογεροπούλου/ Michalis Sa antis, Giota Festa, Thanasis Papageo giou, Alexand os Mav opoulos, Giannis Nia os, Akis Sakella iou, Xenia Kaloge opoulou πικοινωνία/Contact Fali o House P oductions, info@fali ohouse.com

Σενάριο/Sc eenplay Maya Da-Rin, Miguel Seab a Lopes, Ped o Cesa ino Φωτογραφία/Cinematog aphy Bá ba a Alva ez οντάζ/Editing Ka en Ake man αραγωγοί/P oduce s Maya Da-Rin, Leona do Mecchi, Juliette Lepout e αραγωγή/P oduction Tamanduá Ve melho, En uad amento P oduções Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Pie e Menahem, Janine Jackowski, Jonas Do nbach Συμπαραγωγή/Co-P oduction Still Moving, Komplizen Film θοποιοί/Cast Regis My upu, Rosa Peixoto, Johnatan Sod é, Kaisa o Jussa a B ito, Edmildo Vaz Pimentel, Anunciata Teles Soa es, Lou inelson Wladimi πικοινωνία/Contact Still Moving

OLYMPION

OLYMPION

JOHN CASSAVETES

FRIDA LIAPPA

Υ/MON 4 NOE/NOV 18:00

Τ /TUE 5 NO /NOV 15:00

Τ Τ/WED 6 NO /NOV 22:30

Inte national Competition

Τ Τ/WED 6 NO /NOV 18:00

27

60th TIFF Catalog


α ’ρθει η φωτιά Fi e Will Come

ίλιαν Lillian

λιβιέ άσε Olive Laxe

ντρέας Χόρβατ And eas Ho vath

Όταν ο μαδόρ βγαίνει από τη φυλακή, έχοντας εκτίσει ποινή για εμπρησμό, κανείς δεν είναι εκεί για να τον προϋπαντήσει. α επιστρέψει στο πατρικό του, σε ένα μικρό χωριό στα βουνά της αλικίας, όπου η καθημερινή ζωή με την ηλικιωμένη μητέρα του είναι γεμάτη δυσκολίες και στερήσεις. Όπως υπονοείται, η φωτιά θα έρθει, σαν σκοτεινή αυτοεκπληρούμενη προφητεία, για να πυροδοτήσει την αναπόδραστη τραγωδία. Συνθέτοντας ένα υπνωτιστικό ρέκβιεμ για έναν τρόπο ζωής που φθίνει και χάνεται, ο φακός του άσε βρίσκει τρόπο να ξετρυπώσει την ομορφιά μέσα στη σκληρότητα.

H βίζα της ίλιαν, μιας ωσίδας μετανάστριας που μένει στη έα Υόρκη, έχει μόλις εκπνεύσει. μόνη επιλογή που έχει είναι να επιστρέψει στην πατρίδα της, στην πρότερη ζωή της για την οποία δεν γνωρίζουμε το παραμικρό. ίλιαν ξεκινά να περπατά δίχως σκοπό, περιφερόμενη σε ερημωμένες πόλεις και αχανείς αυτοκινητόδρομους. οιάζει με εξωγήινο που έχει ναυαγήσει στη η, αόρατη σε μια κοινωνία αδιάφορη και απρόσιτη. ια ληθαργική ταινία δρόμου στην καρδιά της αμερικανικής ενδοχώρας, όπου οι άνθρωποι τρέφουν τη θλίψη τους και τρέφονται από αυτήν. Lillian is a Russian immig ant who lives in New Yo k and whose visa has just expi ed. He only option is to etu n home, to he p evious life, which is completely unknown to us. Lillian sta ts walking aimlessly, with no fixed destination, oaming a ound desolate cities and vast moto ways. She esembles an alien cast away on Ea th, as she is almost lite ally invisible to an indiffe ent and ba icaded society. A letha gic oad movie in the hea t of the Ame ican inland, whe e people nou ish thei so ow and feed on it.

When Amado is set f ee, afte his imp isonment fo committing a son, the e is no joyous homecoming in sto e. He sets out to etu n to his hometown, a small village in the Galician mountains. His life by the side of his elde ly mothe is ha dsc abble and bleak, but Laxe’s came a finds the way to install beauty into the ha shness. As the title implies, the fi e will etu n, like a da k self-fulfilling p ophecy, to set a t agedy in motion. A mesme izing e uiem on a vanishing way of life built on so ow and unhealed ange .

σπανία, αλλία, ουξεμβούργο 2019, Έγχρωμο 85΄ Spain, F ance, Luxembu g 2019, Colo 85΄

υστρία 2019, Έγχρωμο 128΄ Aust ia 2019, Colo 128΄

Σενάριο/Sc eenplay Olive Laxe, Santiago Fillol Φωτογραφία/Cinematog aphy Mau o He ce οντάζ/Editing C istóbal Fe nandez αραγωγοί/P oduce s And ea Váz uez, Xavi Font, And ea Que alt, Mani Mo tazavi αραγωγή/P oduction Mi amemi a, 4 A 4 P oductions, Kowalski Films, Ta antula Luxembou g Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Koldo Zuazua, Elise And é, Donato Rotunno Συμπαραγωγή/Co-P oduction Plattfo m P oduktion, Film i Väst θοποιοί/Cast Amado A ias, Benedicta Sánchez, Inazio Ab ao, Elena Fe nández, David de Poso, Alva o de Bazal πικοινωνία/Contact Py amide Inte national, sales@py amidefilms.com

Σενάριο/Sc eenplay And eas Ho vath Φωτογραφία/Cinematog aphy And eas Ho vath οντάζ/Editing Michael Palm, And eas Ho vath ουσική/Music And eas Ho vath αραγωγοί/P oduce s Ul ich Seidl αραγωγή/P oduction Ul ich Seidl Filmp oduktion θοποιοί/Cast Pat ycja Planik πικοινωνία/Contact Ce camon, hello@ce camon.biz λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Ama Films

OLYMPION

OLYMPION

Υ /SUN 3

FRIDA LIAPPA

Υ/MON 4

60ό Φ

/NOV 18:00

Τ /TUE 5 FRIDA LIAPPA

/NOV 15:30

ατάλογος

Τ Τ/WED 6

28

/NOV 17:45 /NOV 14:45

ιεθνές ιαγωνιστικό


ι

όνος Monos

Τιμ

λεχάνδρο άντες Alejand o Landes

A unit of teenage gue illa bandits watch ove an Ame ican female hostage, awaiting o de s by the neve -to-be-seen “O ganization.” Lacking the ideals that inspi e action fo a highe cause, the young ebels simply hang out and, often enough, go ogue. Eventually, they submit to a collective o giastic b eakdown, as thei wo ld sta ts to c umble and chaos p evails in a c escendo of aw violence. The emote mountains and the jungle of this undefined land set up an othe wo ldly canvas, that illust ates an allego y fo the su eal natu e of wa .

Pat ick, aged 38, lives in a natu ist campsite with his pa ents. He is devoid of any ambition and fully satisfied with his ole as the invisible p oblem-solve handyman. His fathe ’s death changes eve ything, violently expelling Pat ick f om his medioc ity pa adise. He is c owned campsite di ecto and fo ced to assume esponsibilities fo the fi st time in his life. Things a e about to get wo se when one of his hamme s disappea s, which causes Pat ick to ente in a state of diso ientation and shock. A b eezy t agicomedy, which is g adually t ansfo med into an existential uest fo dignity.

ολομβία, ργεντινή, λλανδία, ανία, Σουηδία, ερμανία, υρουγουάη, 2019, Έγχρωμο 102΄ Colombia, A gentina, The Nethe lands, Denma k, Sweden, Ge many, U uguay, USA 2019, Colo 102΄

έλγιο 2019, Έγχρωμο 97´ Belgium 2019, Colo 97´ Σενάριο/Sc eenplay Benjamin Sp enge s, Tim Mielants Φωτογραφία/Cinematog aphy F ank van den Eeden οντάζ/Editing Alain Dessauvage ουσική/Music Gee t Hellings αραγωγοί/P oduce s Ba t Van Langendonck, Sa ah Ma ks αραγωγή/P oduction Savage Film Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Pete Bouckae t, F ans van Gestel, A nold Heslenfeld, Lau ette Schillings, Jac ues-Hen i B oncka t Συμπαραγωγή/Co-P oduction Eyewo ks Film & TV D ama, Topkapi Films, Ve sus P oduction, VTM θοποιοί/Cast Kevin Janssens, Pie e Bokma, A iane van Vliet, Hannah Hoekst a, Jemaine Clement πικοινωνία/Contact Beta Cinema, beta@betacinema.com

Σενάριο/Sc eenplay Alejand o Landes, Alexis Dos Santos Φωτογραφία/Cinematog aphy Jaspe Wolf οντάζ/Editing ιώργος αυροψαρίδης /Yo gos Mav opsa idis, Ted Gua d, Santiago Otheguy ουσική/Music Mica Levi αραγωγοί/P oduce s Alejand o Landes, Fe nando Epstein, Santiago Zapata, C istina Landes Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Leontine Petit, De k-Jan Wa ink, Nicolas Av uj, Diego Le man, Kat in Po s, Anthony Mui , Agustina Chia ino, Ch istoph F iedel, Claudia Steffen Συμπαραγωγή/Co-P oduction Campo Cine, Lemming Film, Snowglobe Film, Film I Vast, Pando a Film, Counte Na ative Films θοποιοί/Cast Julianne Nicholson, Moisés A ias, Sofia Buenaventu a, Deiby Rueda, Ka en Quinte o, Lau a Cast illón πικοινωνία/Contact Le Pacte, contact@le-pacte.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Filmt ade

/FRI 8

FRIDA LIAPPA

Σ

/SAT 9

ίλαντς Tim Mielants

ατρίκ, ετών 38, μένει σε κάμπινγκ γυμνιστών με τους γονείς του. Χωρίς την παραμικρή φιλοδοξία, είναι πλήρως ικανοποιημένος έχοντας αναλάβει τον ρόλο του «ανθρώπου για όλες τις δουλειές» που περνά απαρατήρητος. O θάνατος του πατέρα του αλλάζει τα δεδομένα, εξοστρακίζοντας τον ατρίκ από τον ασφαλή παράδεισο της μετριότητας. αθώς ανακηρύσσεται διευθυντής του κάμπινγκ, ο άτρικ αναγκάζεται να επωμιστεί ευθύνες για πρώτη φορά στη ζωή του. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν όταν ένα από τα σφυριά του εξαφανιστεί, γεγονός που θα τον βυθίσει σε μια κατάσταση ψυχολογικού σοκ και αποπροσανατολισμού. ια δροσερή κωμικοτραγωδία, που παίρνει σταδιακά τη μορφή μιας υπαρξιακής αναζήτησης με τελικό έπαθλο την αξιοπρέπεια.

ια ομάδα έφηβων ανταρτών κρατάει όμηρο μια τρομοκρατημένη μερικανίδα, λαμβάνοντας εντολές από μια αόρατη « ργάνωση». ι νεαροί μαχητές, που επιδίδονται συχνά-πυκνά σε αλλόφρονα ξεσπάσματα, δεν φαίνεται να εμπνέονται από υψηλά ιδανικά ή κάποιον ανώτερο σκοπό. Σταδιακά, ο κόσμος τους καταρρέει και το χάος επικρατεί μέσα σε ένα κρεσέντο ωμής βίας. Τα απάτητα βουνά και η παρθένα ζούγκλα αυτού του απροσδιόριστου τόπου συνθέτουν έναν απόκοσμο καμβά, όπου αποτυπώνεται μια αλληγορική ιστορία για τη σουρεαλιστική κόλαση του πολέμου.

OLYMPION

ατρίκ Pat ick

OLYMPION

/NOV 18:00

/THU 7

FRIDA LIAPPA

/FRI 8

/NOV 15:30

Inte national Competition

29

/NOV 15:30 /NOV 15:30

60th TIFF Catalog


Τραγούδι χωρίς όνομα Song without a Name

ιάλτο Rialto

ίτερ

άκι

ελίνα εόν Melina León

περνς Pete Mackie Bu ns

μεσήλικας οικογενειάρχης ολμ βιώνει μια βαθιά υπαρξιακή κρίση. πρόσφατος θάνατος του αυταρχικού πατέρα του, με τον οποίο δεν έλυσαν ποτέ τις διαφορές τους, και η απώλεια της δουλειάς του στα ναυπηγεία του ουβλίνου τον έχουν οδηγήσει ένα βήμα πριν την ψυχική κατάρρευση. δυνατώντας να μοιραστεί το βάρος με την αφοσιωμένη σύζυγό του αλλά και να επικοινωνήσει με τα δυο παιδιά του, ο ολμ βρίσκει καταφύγιο στο πρόσωπο του δεκαεννιάχρονου Τζέι, με τον οποίο θα εξερευνήσει την καταπιεσμένη του σεξουαλικότητα. Ένα χαμηλόφωνο δράμα για την προσπάθεια του σύγχρονου ανθρώπου να ισορροπήσει ανάμεσα στις ανομολόγητες επιθυμίες του και τις αβάσταχτες προσδοκίες των άλλων.

H αρπαγή της νεογέννητης κόρης της ωθεί την Χεορχίνα –μια αυτόχθονη από τις Άνδεις– σε μια απελπισμένη αναζήτηση. οναδικός της σύμμαχος ένας εσωστρεφής δημοσιογράφος που ρίχνεται ολόψυχα σε μια φαινομενικά μάταιη μάχη, παλεύοντας να ρίξει φως σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. ια σκοτεινή υπόθεση. Στο αχνό και μελαγχολικό ημίφως της μονοχρωματικής φωτογραφίας, οι περιθωριοποιημένες αυτόχθονες γυναίκες έρχονται σε πρώτο πλάνο και ο ψυχωμένος αγώνας για δικαιοσύνη αποκτά φωνή. ια αληθινή ιστορία εμπορίας βρεφών, που συντάραξε το ερού τη δεκαετία του '80. ξίζει να σημειωθεί ότι, στην πραγματικότητα, ο δημοσιογράφος που ξεσκέπασε το κύκλωμα δεν είναι άλλος από τον πατέρα της σκηνοθέτιδας.

Colm, a middle-aged family man, is about to see his emotional life c ack open. The ecent death of his dominee ing fathe , whom he neve conf onted, t igge ed off a downwa d spi al, which was exace bated by the loss of his lifelong manage ial job at the Dublin docks. Unable to confide to his suppo ting wife o each out to his kids, Colm fills his inne void by explo ing his ep essed sexual p oclivities, with the aid of nineteen-yea -old Jay. A delicate low-key d ama po t aying contempo a y man’s st uggle to balance between his unspoken desi es and the suffocating task of living up to eve yone’s expectations.

Afte he newbo n daughte is taken away f om he in a fake health clinic, Geo gina – a young indigenous woman f om the Andes – is d iven to the despe ate sea ch of he offsp ing. He only ally, a ese ved epo te who takes on a painstaking fight fo justice, attempting to shed light upon this obscu e case. A st iking t ue sto y of baby t afficking in 1980s Pe u; the haunting st uggle of two kind ed spi its in a count y politically hostile to mino ities, depicted in an atmosphe ic black-and-white cinematog aphy. It’s wo th mentioning that, in eality, the epo te who exposed the t afficking netwo k is none othe than the di ecto ’s fathe .

ρλανδία, νωμένο ασίλειο 2019, Έγχρωμο 90´ I eland, UK 2019, Colo 90´

ερού, σπανία, 2019, σπρόμαυρο 97΄ Pe u, Spain, USA 2019, B&W 97΄

Σενάριο/Sc eenplay Ma k O’Hallo an Φωτογραφία/Cinematog aphy Adam Sca th οντάζ/Editing Tim Fulfo d ουσική/Music Valentin Hadjadj αραγωγοί/P oduce s Alan Mahe , John Wallace, T istan Golighe , Valentina B azzini αραγωγή/P oduction Cowtown Pictu es, The Bu eau Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s T istan Golighe , Valentina B azzini θοποιοί/Cast Tom Vaughan-Lawlo , Tom Glynn-Ca ney, Monica Dolan, Sophie Jo Wasson, Scott G aham, Michael Smiley πικοινωνία/Contact The Bu eau Sales, sales@lebu eaufilms.com

Σενάριο/Sc eenplay Melina León, Michael White Φωτογραφία/Cinematog aphy Inti B iones οντάζ/Editing Melina León, Manuel Baue , Antolin P ieto ουσική/Music Pauchi Sasaki αραγωγοί/P oduce s Inti B iones, Melina León, Michael White αραγωγή/P oduction La Vida Misma Films Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Rolando Toledo, Rafael Alva ez, Pat ick Bencomo, And eas Roald, Dan Wechsle , Jamal Zeinal-Zade Συμπαραγωγή/Co-P oduction MGC, La Mula P oducciones, Bo d Cad e Films θοποιοί/Cast Pamela Mendoza, Tommy Pá aga, Lucio Rojas, Maykol He nández, Lidia Quipse πικοινωνία/Contact Luxbox, info@luxboxfilms.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Danaos

OLYMPION

OLYMPION

Υ/MON 4

FRIDA LIAPPA

Τ /TUE 5

60ό Φ

Σ

/NOV 15:00

Υ /SUN 10

/NOV 18:00

ατάλογος

/SAT 9

FRIDA LIAPPA

30

/NOV 14:15 /NOV 15:30

ιεθνές ιαγωνιστικό


ατάποση Swallow

άρλο

κόρη του κλέφτη A Thief’s Daughte

ιραμπέλα- τέιβις Ca lo Mi abella-Davis

πελέν Φούνες Belén Funes

ια νεαρή έγκυος γυναίκα, που έχει θυσιάσει κάθε προσωπική επιθυμία στον βωμό της οικογενειακής γαλήνης, καταλαμβάνεται αιφνιδίως από την ανεξήγητη ορμή να καταβροχθίζει μη βρώσιμα αντικείμενα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πάθηση –που είναι υπαρκτή και φέρει την ονομασία αλλοτροφαγία (pica)– δεν πρόκειται να μας απασχολήσει από ιατρική σκοπιά, παρά λειτουργεί ως εύγλωττη μεταφορά. Ένα προβοκατόρικο και βραδυφλεγές ψυχολογικό θρίλερ, με λεπτοδουλεμένες στρώσεις βιτριολικού χιούμορ, που τρυπώνει κάτω από τη γυαλισμένη επιφάνεια για να φέρει στο προσκήνιο την υπόκωφη καταπίεση που ασκούν οι πατριαρχικές κοινωνικές δομές και οι προκαθορισμένοι ρόλοι.

Σάρα, μια ανύπαντρη μητέρα στα είκοσί της, μένει στα προάστια της αρκελώνης, στο διαμέρισμα που της παρέχει η ρόνοια, κάνει δουλειές του ποδαριού και πασχίζει να τα ξαναβρεί με τον πατέρα του γιου της. ια μέρα, συναντά τυχαία τον δικό της πατέρα, που της γεννά την επιθυμία να μείνει μακριά του. Ένα «νταρντενικό» πορτραίτο μιας βασανισμένης ύπαρξης, όπου καθετί σημαντικό υπονοείται, παραμένοντας έξω από το κάδρο. Ένα νατουραλιστικό δράμα, όπου η κάμερα «κλειδώνει» στην πρωταγωνίστρια, τρυπώνοντας στα άδυτα μιας ψυχής η οποία αναζητά τη λύτρωση. Sa a, a single mom in he ea ly twenties, lives in a flat p ovided by social se vices, in the outski ts of Ba celona, odd-jobbing and st iving to salvage he elationship with he son’s fathe . One day, she bumps into he own fathe and he instant eaction is to un fo the hills. It’s all about suggestion and what emains out of the shot, in this Da dennes ue po t ait of a to mented soul: just hints and nuances of a toxic past. A steady-handed natu alistic d ama, whe e the came a sticks to the p otagonist like glue, allowing us an inne glance at he edemption jou ney.

A young p egnant housewife, who has supp essed he desi es in favo of an outwa dly ideal ma iage, finds he self inc easingly compelled to consume dange ous objects with no nut ition. Howeve , the medical side of this eating diso de , which does exist and is called pica, is igno ed, se ving as an elo uent metapho fo the st uggle of a woman ende ed powe less against pat ia chy. A slow-bu ning and p ovoking psychological th ille , with a subtle sense of bitte – at times, pe ve se – humo , c eeping unde the neatly made-up facade, only to eveal the t ue face of an opp essive system, in which men make the ules.

, αλλία 2019, Έγχρωμο 94΄ USA, F ance 2019, Colo 94΄

σπανία 2019, Έγχρωμο 102΄ Spain 2019, Colo 102΄

Σενάριο/Sc eenplay Ca lo Mi abella-Davis Φωτογραφία/Cinematog aphy Katelin A izmendi οντάζ/Editing Joe Mu phy ουσική/Music Nathan Halpe n αραγωγοί/P oduce s Mollye Ashe , Mynette Louie, Ca ole Ba aton, F ede ic Fio e θοποιοί/Cast Haley Bennett, Austin Stowell, Elizabeth Ma vel, David Rasche, Denis O’Ha e πικοινωνία/Contact Cha ades, sales@cha ades.eu

Σενάριο/Sc eenplay Belén Funes, Ma çal Ceb ian Φωτογραφία/Cinematog aphy Neus Ollé οντάζ/Editing Be nat A agonès αραγωγοί/P oduce s Antonio Chava ías αραγωγή/P oduction Obe on Cinematog áfica Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Alex Lafuente Συμπαραγωγή/Co-P oduction Bteam Pictu e θοποιοί/Cast G eta Fe nández, Edua d Fe nández, Àlex Monne , Tomás Ma tín πικοινωνία/Contact Látido Films, latido@latidofilms.com

OLYMPION

OLYMPION

Υ /SUN 3

FRIDA LIAPPA

Υ/MON 4

/NOV 16:00

/FRI 8

FRIDA LIAPPA

/NOV 18:15

Inte national Competition

Σ

31

/SAT 9

/NOV 15:00 /NOV 18:00

60th TIFF Catalog


εποχή της βροχής Wet Season

ίζοτεκ Zizotek

Άντονι Τσεν Anthony Chen

αρδής

H καλόκαρδη ινγκ, μια καθηγήτρια λίγο πριν τα σαράντα, βιώνει καθημερινά την υποτίμηση στη δουλειά της. Στα προσωπικά της, το τοπίο είναι εξίσου μουντό, καθώς ο γάμος της περνά σοβαρούς κλυδωνισμούς. ινγκ υποβάλλεται σε μια επώδυνη θεραπεία γονιμότητας, έπειτα από οκτώ χρόνια άκαρπης προσπάθειας να αποκτήσει παιδί με τον ελάχιστα υποστηρικτικό σύζυγό της. έμφυτη καλοσύνη και το ανικανοποίητο μητρικό της ένστικτο βρίσκουν διέξοδο στη φροντίδα του ουέι ουνγκ, ενός μοναχικού μαθητή της, ο οποίος παρεξηγεί την τρυφερότητα που εισπράττει. εποχή των μουσώνων γίνεται ο ιδανικός καμβάς για ένα λεπτοδουλεμένο και ανεπιτήδευτο πορτρέτο μιας εύθραυστης ψυχής, γεμάτο ενσυναίσθηση, αγάπη και χιούμορ.

αρινάκης Va dis Ma inakis

ετά την εγκατάλειψή του από τη μητέρα του σε ένα πανηγύρι δίπλα στα σύνορα λλάδας- ουλγαρίας, o εννιάχρονος άσονας βρίσκει καταφύγιο σε μια καλύβα στη μέση του δάσους, η οποία ανήκει στον ηνά, έναν απομονωμένο και ιδιότροπο μεσήλικα. ν και στην αρχή ο ηνάς αρνείται να τον περιθάλψει, τελικά μια σειρά γεγονότων τούς οδηγεί να γίνουν οικογένεια. ια συγκινητική ιστορία αρμονίας, που μιλά για τη λαχτάρα για οικειότητα. Afte nine-yea -old Jason is abandoned by his mothe at a folk festival, he takes efuge in a cabin in the middle of the fo est belonging to a mute lone named Minas. Although at fi st the man won’t take him in, a se ies of ci cumstances eventually leads them to fo m a family – something both of them have lacked fo a long time. A touching tale of ha mony and the yea ning fo intimacy that will captivate audiences with its d eamlike atmosphe e.

Endea ing Ling, a teache in he late thi ties, is constantly unde valued in he wo k. On the home f ont, he ma iage is going th ough a ough patch, as she is cu ently unde going a painful IVF t eatment; Ling and he unsuppo tive husband have been t ying to conceive fo eight yea s. He inhe ent kindness and unfulfilled mate nal instincts manifest in he ca e fo Wei Lung, a lonely student of he s, at a loss by he wa m attention. Set against a monsoon backd op, this nuanced and cont ivance-f ee po t ait of a delicate soul is suffused with love and humo , building esonance and empathy along the way.

Σιγκαπούρη, Ταϊβάν 2019, Έγχρωμο 103΄ Singapo e, Taiwan 2019, Colo 103΄

λλάδα 2019, Έγχρωμο 92΄ G eece 2019, Colo 92΄

Σενάριο/Sc eenplay Anthony Chen Φωτογραφία/Cinematog aphy Sam Ca e οντάζ/Editing Hoping Chen, Joanne Cheong αραγωγοί/P oduce s Anthony Chen, Huang Wenhong, Tan Si En αραγωγή/P oduction Gi affe Pictu es Συμπαραγωγή/Co-P oduction Hoo , Rediance, New Centu y Influence Films θοποιοί/Cast Yeo Yann Yann, Ch istophe Lee, Koh Jia Le , Yang Shi Bin πικοινωνία/Contact Memento Films, sales@mementofilms.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece One f om the Hea t

Σενάριο/Sc eenplay αρδής αρινάκης, Σπύρος ρίμπαλης/ Va dis Ma inakis, Spi os K ibalis Φωτογραφία/Cinematog aphy Χριστίνα ουμούρη/Ch istina Moumou i οντάζ/Editing άμπης Χαραλαμπίδης / Lambis Ha alabidis ουσική/Music οδωρής έγκλης/Ted Regklis αραγωγοί/P oduce s ωνσταντίνος ασίλαρος/Konstantinos Vassila os αραγωγή/P oduction StudioBauhaus Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s αρδής αρινάκης/Va dis Ma inakis Συμπαραγωγή/Co-P oduction EKK, Τ, 235, Ixo VFX, Stefi & Lynx /GFC, ERT, 235, Ixo VFX, Stefi & Lynx θοποιοί/Cast Aύγουστος άμπρου εγρεπόντης, ηνελόπη Τσιλίκα, ημήτρης ανθόπουλος, ίκος εωργάκης/August Lamb ou Neg epontis, Penelope Tsilika, Dimit is Xanthopoulos, Nikos Geo gakis πικοινωνία/Contact StudioBauhaus, info@studiobauhaus.g

OLYMPION

OLYMPION

Τ Τ/WED 6 FRIDA LIAPPA

/THU 7

60ό Φ

/NOV 15:30

/THU 7

/NOV 18:00

JOHN CASSAVETES

Σ

/NOV 18:00

ατάλογος

32

/SAT 9

/NOV 22:30

ιεθνές ιαγωνιστικό


ιαγωνιστικό « νωρίστε τους γείτονες» “Meet the Neighbo s” Competition ρώτες ή δεύτερες ταινίες από την περιοχή της οτιοανατολικής υρώπης, της νατολικής εσογείου και της έσης νατολής, τη μεγάλη «γειτονιά μας» που ορίζεται από τη νότια όχθη του ούναβη, τις ακτές της δριατικής και της αύρης άλασσας και φτάνει μέχρι τις εκβολές του είλου. Ταινίες που μας προσφέρουν επίγνωση και κατανόηση για τη ζωή, τους ανθρώπους και την κατάσταση των πραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή μας – ή που κοιτάζουν τον κόσμο με μια ξεχωριστή και νεωτερική καλλιτεχνική ματιά.

MtN

Fi st o second featu es f om Southeaste n Eu ope, the Easte n Medite anean and the Middle East, ou extended "neighbo hood" as defined by the southe n bank of the Danube and the sho es of the Ad iatic and the Black Sea, eaching to the estua y of the Nile. Films that p esent an info med insight into life, people and the state of things in ou egion, o look at the wo ld beyond th ough an o iginal and innovative a tistic lens.

φρική Af ica νήκειν Belonging άτα μέσα στον τοίχο Cat in the Wall εγκληματίας The C iminal Man ντάρτης Gue illa ε θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να µιλήσουµε για κάτι πολύ σοβαρό Not to Be Unpleasant, But We Need to Have a Se ious Talk ροσλάν O oslan αθημερινές γυναίκες Simple Women Τλαμές Tlamess πύραυλος The Rocket

Υποψήφια για ραβείο οινού Nominated fo the Audience Awa d Meet the neighbo s

υρωπαϊκή ρεμιέρα Eu opean P emie e 33

Video Library

60th TIFF Catalog


φρική Af ica

νήκειν Belonging

Όρεν κέρνερ O en Ge ne

πουράκ Τσεβίκ Bu ak Çevik

Σε ένα χωριό στη υτική Όχθη, ο εΐρ, ένας συνταξιούχος μηχανικός (μια δραματοποιημένη εκδοχή του πατέρα του σκηνοθέτη), χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του, όταν ενημερώνεται ότι δεν θα αναλάβει την οργάνωση του τοπικού φεστιβάλ μετά από δεκαετίες σε αυτό το πόστο. εΐρ διοχετεύει την απογοήτευσή του σε ένα φιλόδοξο πρότζεκτ χειρωνακτικής εργασίας, σε μια προσπάθεια να ξανανιώσει χρήσιμος και ζωντανός. γεμάτη ενέργεια αφοσίωσή του είναι μια πράξη αντίστασης απέναντι στη φθορά του σώματος, την πληγωμένη ανδρική υπερηφάνεια, το ξεθώριασμα του νοήματος της ζωής. ια τρυφερή και παρηγορητική ματιά στην οδύνη του χρόνου που περνά ανεπιστρεπτί, στην αποδοχή της θνητότητας.

Ένας αθέατος αφηγητής εξιστορεί, ψυχρά, τη δολοφονία που διέπραξαν αυτός και η σύντροφός του. ύμα η μητέρα της γυναίκας, η οποία δεν ενέκρινε τη σχέση τους. αφήγηση διαπλέκεται με εικόνες ενός μουντού αστικού τοπίου, όπου κυριαρχεί η μελαγχολία. Στη συνέχεια, σε τόνους πιο ζεστούς και εγκάρδιους, γινόμαστε μάρτυρες του πρώτου ερωτικού σκιρτήματος των δύο μετέπειτα δολοφόνων. ντλώντας έμπνευση από μια αληθινή ιστορία, τη δολοφονία της γιαγιάς του από τη θεία του και τον εραστή της, ο σκηνοθέτης στοχάζεται, δίχως να κρίνει, τις υπόγειες και ακατανόητες δυνάμεις που σμιλεύουν τα ανθρώπινα κίνητρα.

In a village close to the West Bank bo de , 68-yea -old eti ed enginee Mei (a fictionalized ve sion of the di ecto ’s fathe ) is ab uptly falling out of place, as he has been emoved f om his long-lasting duties as the local festival’s o ganize . Mei channels his f ust ation in an ambitious DIY p oject, in an attempt to esto e his sense of vitality. His ene getic devotion is an act of futile ebellion against the bet ayal of his body, his inju ed masculine p ide, the fading out of pu pose in life. Blu ing the lines between eality and fiction, a tende and edeeming po t ait of aging and mo tality.

An unseen na ato ecounts coldly the mu de committed by himself and his fiancée. The victim was none othe than his fiancée’s mothe , who was stubbo nly unapp oving of the couple’s elationship. The account is inte twined with images of an obli ue u ban landscape that adiates p ofound melancholy. Subse uently, the ambiance gets wa me and endea ing, as we witness the fi st spa k of love between the two kille s-to-be. D awing inspi ation f om his g andmothe ’s mu de by his aunt and he love , the di ecto contemplates, without being judgmental, on the unstated and incomp ehensible fo ces that fo ge human motives and behavio .

σραήλ 2019, Έγχρωμο 82΄ Is ael 2019, Colo 82΄

Τουρκία, αναδάς, αλλία 2019, Έγχρωμο 72΄ Tu key, Canada, F ance 2019, Colo 72 ΄

Σενάριο/Sc eenplay O en Ge ne Φωτογραφία/Cinematog aphy Adi Mozes οντάζ/Editing Gil Vesely ουσική/Music Yu i P iymenko αραγωγοί/P oduce s Itay Aki av αραγωγή/P oduction Film Ha bo θοποιοί/Cast Mei Ge ne , Maya Ge ne , O en Ge ne , Gilad Ea el, Alon Ea el, Haim Neibe g πικοινωνία/Contact He etic Out each, info@he etic.g

Σενάριο/Sc eenplay Bu ak Çevik Φωτογραφία/Cinematog aphy Ba ış Aygen οντάζ/Editing Ali Aga, Bu ak Çevik ουσική/Music Mine Pakel αραγωγοί/P oduce s Selman Naca , Bu ak Çevik αραγωγή/P oduction Kuyu Film, Fol Film Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Ke em Ayan, Mustafa Uzune Συμπαραγωγή/Co-P oduction Acéphale θοποιοί/Cast Çağla Yalçınkaya, Eylül Su Sapan πικοινωνία/Contact Fol Film Tu key

STAVROS TORNES

JOHN CASSAVETES

Τ Τ/WED 6

STAVROS TORNES

/THU 7

60ό Φ

/NOV 18:30

Τ /TUE 5

MAKEDONIKON

Τ Τ/WED 6

/NOV 13:30

ατάλογος

34

/NOV 15:30 /NOV 15:30

νωρίστε τους είτονες


εγκληματίας The C iminal Man

άτα μέσα στον τοίχο Cat in the Wall

τμίτρι

ίνα ιλέβα, εσέλα αζακόβα Mina Mileva, Vesela Kazakova

αμούλιγια Dmit y Mamuliya

κιόργκι, ένας εσωστρεφής εικοσιοκτάχρονος μηχανικός, βρίσκει τυχαία στην άκρη του δρόμου το άψυχο σώμα ενός διάσημου τερματοφύλακα. νθουσιασμένος με την αναπάντεχη και μακάβρια ανακάλυψή του, δεν αναφέρει τίποτα σε κανέναν, όμως σύντομα απογοητεύεται καθώς το σπουδαίο μυστικό του γίνεται πρώτο θέμα σε όλα τα κανάλια. ιο ζωντανός από ποτέ, χάρη στο συμβάν αυτό που του έχει γίνει έμμονη ιδέα, ο κιόργκι αποφασίζει να ανακαλύψει μόνος του τον δολοφόνο, προσπερνώντας στην πορεία κάθε ηθικό φραγμό. Ένα κράμα ψυχολογικού θρίλερ και αστυνομικού μυστηρίου, που σταδιακά ξεδιπλώνεται σε μια ντοστογιεφσκικού τύπου παραβολή για την ανθρώπινη συντριβή.

ρίνα, μια ανύπαντρη μητέρα από τη ουλγαρία, μένει στις εργατικές κατοικίες στα προάστια του ονδίνου. Όπως είναι αναμενόμενο, η ζωή της είναι κάθε άλλο παρά ειδυλλιακή: Oι προσπάθειες να αξιοποιήσει το πτυχίο ρχιτεκτονικής που έφερε από την πατρίδα πέφτουν στο κενό, καθώς η δουλειά στο μπαρ και οι καθημερινοί καβγάδες με τους γείτονες την απομακρύνουν ολοένα περισσότερο από τα όνειρά της. Ώσπου, μια μέρα, κάνει την εμφάνισή της μια αδέσποτη τσαχπίνα γάτα… Ένα στιβαρό δείγμα κοινωνικού ρεαλισμού στα χνάρια της ένδοξης βρετανικής κινηματογραφικής παράδοσης, όπου ένα φαινομενικά ασήμαντο γεγονός εξελίσσεται σε αλληγορία για τη μισαλλοδοξία, την προκατάληψη, την ξενοφοβία.

Gio gi, an int ove ted 28-yea -old enginee , comes ac oss the body of a famous goalkeepe , left st anded on the oad. Mo bidly excited and dete mined to keep it a sec et, he is plunged in disappointment as he sees the news b oadcast in eve y TV channel, feeling obbed of his g eat discove y. Consumed by obsession ove this event that lit up his bleak life, Gio gi sets out to unmask the pe pet ato all by himself, c ossing eve y mo al bounda y along the way. A psychological th ille that sta ts out as a detective myste y and is g adually elevated to a Dostoyevskian tale of hub is and nemesis.

Bulga ian single mothe I ina is living in a social housing unit in London’s outski ts. As one can p esume, he life is fa f om idyllic: he attempts to b eakth ough as an a chitect (she was t ained as such back home) a e doomed to fail, as she is consumed by a d aining job in a ba , as well as constant and pointless fighting with he neighbo s. Until, one day, she c osses paths with a co uette st ay cat… A solid piece of social ealist cinema following the footsteps of a glo ious B itish t adition, in which a seemingly insignificant event g ows into an edifying allego y on intole ance, xenophobia, and p ejudice.

ουλγαρία, νωμένο ασίλειο, αλλία 2019, Έγχρωμο 92´ Bulga ia, UK, F ance 2019, Colo 92´

εωργία, ωσία 2019, Έγχρωμο 134´ Geo gia, Russia 2019, Colo 134´

Σενάριο/Sc eenplay Mina Mileva, Vesela Kazakova Φωτογραφία/Cinematog aphy Dimita Kostov οντάζ/Editing Donka Ivanova ουσική/Music Andy Cowton αραγωγοί/P oduce s Mina Mileva, Vesela Kazakova αραγωγή/P oduction Activist 38 Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s άμπρος ττεσλής/Lamb os Atteshlis, Ch istophe B unche Συμπαραγωγή/Co-P oduction Glasshead, Ici et Là P oductions θοποιοί/Cast I ina Atanasova, Angel Genov, O lin Asenov, Gilda Waugh, Chinwe A Nwokolo, Kadisha Gee Cama a, Jon-jo Inkpen, John Ha ty πικοινωνία/Contact Coccinelle Film, info@coccinellefilm.com

Σενάριο/Sc eenplay Dmit y Mamuliya, A chil Kikodze με τη συμμετοχή της Ma ia Ignatenko/Dmit y Mamuliya, A chil Kikodze with the pa ticipation of Ma ia Ignatenko Φωτογραφία/Cinematog aphy Anton G omov, Alishe Khamidkhodzhaev οντάζ/Editing And ey Klychnikov ουσική/Music Nika Kocha ov αραγωγοί/P oduce s Suliko Tsulukidze αραγωγή/P oduction Millimete Film Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Tama a Bogdanova, Mikhail Ka asev Συμπαραγωγή/Co-P oduction Kinokult P oduce ’s Cente θοποιοί/Cast Gio gi Pet iashvili, Madona Chachkhiani, Natalia Jugheli, Nuk i Revishvili, Vasilisa Zemskova, Anna Talakvadze πικοινωνία/Contact Festagent, hello@festagent.com

STAVROS TORNES

STAVROS TORNES

Τ Τ/WED 6

TONIA MARKETAKI

/THU 7

Meet the neighbo s

/NOV 16:00

Υ/MON 4

FRIDA LIAPPA

/NOV 12:30

Τ /TUE 5

35

/NOV 13:15

/NOV 12:00

60th TIFF Catalog


ε θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να µιλήσουµε για κάτι πολύ σοβαρό Not to Be Unpleasant, But We Need to Have a Se ious Talk

ντάρτης Gue illa

κιόργκι

ορ αρπάτι Gyö gy Mó Ká páti

ιώργος εωργόπουλος Yio gos Geo gopoulos

ύγουστος του 1849, και οι αυστριακές δυνάμεις πνίγουν στο αίμα την εξέγερση των ύγγρων κατά της υτοκρατορίας των ψβούργων. πόρναμπας αναζητεί απεγνωσμένα τον αδερφό του, σε ένα καλοκαιρινό τοπίο εμποτισμένο από απερίγραπτη ομορφιά και ανείπωτη φρικαλεότητα. Όταν διασταυρωθεί με τους συμπολεμιστές του τραυματία αδερφού του, καθώς υποχωρούν στο δάσος, ο πόρναμπας αναγκάζεται να τους ακολουθήσει, αποκρύπτοντας ότι είχε αποφύγει τη στράτευση. Το τέλος βρίσκεται προ των πυλών. ια μινιμαλιστική πλην διαπεραστική ματιά που αιχμαλωτίζει τη βασανιστική προσμονή του αναπόφευκτου, κατεδαφίζοντας κάθε υπόνοια ψεύτικου και κατασκευασμένου ηρωισμού.

O Άρης είναι ένα πετυχημένο στέλεχος μιας μεγάλης εμπορικής εταιρίας. ζωή του θα αλλάξει οριστικά όταν πληροφορηθεί πως είναι φορέας ενός σεξουαλικά μεταδιδόμενου ιού, θανατηφόρου μόνο για τις γυναίκες. ελπίδα για τη δημιουργία ενός εμβολίου μετατίθεται πάνω του, καθώς θα πρέπει να βρει ποια από τις προηγούμενες σχέσεις του τού μετέδωσε το αρχικό στέλεχος του ιού. Άρης ξεκινάει ένα υπαρξιακό ταξίδι συναντήσεων με τις πρώην του, όπου θα έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες των επιλογών του. A is, a ve y successful sales manage , is going th ough the most c ucial week of his life. Sta ting f om a andom blood donation, womanize A is finds out he’s ca ying a apidly sp ead sexually t ansmitted vi us that is lethal fo women. T ying to find out who is the woman that gave him the vi us by meeting a diffe ent one of his exes each day of an enti e week, A is will have to face the conse uences of his past choices and actions.

It’s August of 1849, and the Aust ian fo ces a e c ushing down the Hunga ian ebels, who took up guns to gain independence f om the Habsbu g Empi e. Ba nabás is despe ately sea ching fo his militant b othe amidst a summe landscape inhabited by at ocity and beauty. As he comes ac oss his inju ed b othe ’s et eating unit, Ba nabás is fo ced to join the gue illas, ca efully withholding that he had avoided the milita y d aft. A pe vasive and minimalistic po t ait of empty shells of men and women, living on bo owed time, on the edge of looming defeat. A senso ial tale of linge ing death, devoid of any pseudo-he oic ambiance.

υγγαρία 2019, Έγχρωμο 85΄ Hunga y 2019, Colo 85΄

λλάδα 2019, Έγχρωμο 100΄ G eece 2019, Colo 100΄

Σενάριο/Sc eenplay Gyö gy Mó Ká páti Φωτογραφία/Cinematog aphy Dávid Ha tung οντάζ/Editing Péte Gábo Duszka ουσική/Music Ashe Goldschmidt αραγωγοί/P oduce s Viktó ia Pet ányi αραγωγή/P oduction P oton Cinema Συμπαραγωγή/Co-P oduction Café Film, Movie Set, O igo Film G oup, P op Club, Visionteam θοποιοί/Cast Ge gely Vá adi, Blanka Mészá os, Benett Vilmányi πικοινωνία/Contact The Match Facto y, info@matchfacto y.de

Σενάριο/Sc eenplay ιώργος εωργόπουλος, αρία Φακίνου/ Yio gos Geo gopoulos, Ma ia Fakinou Φωτογραφία/Cinematog aphy Χριστίνα ουµούρη/Ch istina Moumou i οντάζ/Editing ιώργος εωργόπουλος/Yio gos Geo gopoulos ουσική/Music Έλενα Χαρµπίλα/Elena Cha bila αραγωγοί/P oduce s ιώργος εωργόπουλος, ντώνης οτζιάς, Χρήστος . ωνσταντακόπουλος, Σωτήρης Τσαφούλιας/Yio gos Geo gopoulos, Antonis Kotzias, Ch istos V. Konstantakopoulos, Soti is Tsafoulias αραγωγή/P oduction Multivision, Yafka, Fali o House, G een D agon θοποιοί/Cast Όµηρος ουλάκης, όρα αρβούνη, ωάννα αππά, αγγέλης ουρίκης, ωάννα ολλιοπούλου, ίκυ απαδοπούλου, Ma i Yamamoto, Σίσσυ Τουμάση ρομηθέας λειφερόπουλος, Χριστίνα άντεση/ Omi os Poulakis, Ko a Ka vouni, Ioanna Pappa, Vangelis Mou ikis, Ioanna Koliopoulou, Vicky Papadopoulou, Ma i Yamamoto, Sissy Toumasi, P ometheus Aleife opoulos, Ch istina Mantesi πικοινωνία/Contact Multivision, multivision.p ods.g eece@gmail.com

STAVROS TORNES

JOHN CASSAVETES

STAVROS TORNES

SYKIES MUNICIPAL THEATER

Τ /TUE 5

Τ Τ/WED 6

60ό Φ

/NOV 17:00

/FRI 8

/NOV 13:30

ατάλογος

Σ

36

/SAT 9

/NOV 19:45

JOHN CASSAVETES

Υ /SUN 10

/NOV 16:00

/NOV 20:15

νωρίστε τους είτονες


πύραυλος The Rocket

ροσλάν O oslan

Στέφανος Σιταράς Stefanos Sita as

ατιάς βανίσιν Matjaž Ivanišin

Στάθης, γνωστός για τη μυθομανία του, αναγκάζεται να αποδείξει στους φίλους του την ύπαρξη ενός «απόρρητου πυραύλου» (που μόνο εκείνος ξέρει), προκειμένου να μην τους χάσει. ια ταινία γυρισμένη αποκλειστικά με μη ηθοποιούς στην πορεία τεσσάρων ετών, πύραυλος αφηγείται την πραγματική ιστορία μιας παρέας, την τελευταία νύχτα του καλοκαιριού του 2015.

είδηση του θανάτου του ροσλάν κάνει γρήγορα τον γύρο του χωριού, προκαλώντας βαθιά θλίψη στους κατοίκους. Σύμφωνα με τις παραδοσιακές τελετουργίες του πένθους, η κοινότητα καλείται να μοιραστεί το βίωμα της απώλειας και να αποχαιρετήσει τον θανόντα, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη φυσική ροή των πραγμάτων και οι ζωντανοί να συνεχίσουν την πορεία τους. Στην αγρυπνία που ακολουθεί, οι συγχωριανοί αφηγούνται προσωπικές ιστορίες για τη ζωή του εκλιπόντος, που συνυφαίνονται με λαϊκές δοξασίες για τους νεκρούς. ια νατουραλιστική πραγματεία για τη ζωή και τον θάνατο, σε τρεις πράξεις.

Known to be a lia , Stathis is fo ced to gathe all his f iends and take them to a “top-sec et location,” to p ove the existence of a supposed ocket. Shot enti ely with non-acto s ove fou yea s, Τhe Rocket tells the t ue sto y of 2015’s last summe night.

The news conce ning the death of a man known as O oslan uickly sp ead th ough a small village, causing emotions of g ief and hea tache. In o de to ove come thei so ow and esto e thei faith in the natu al flow of life, the village s sta t sha ing sto ies about the deceased, ec eating his image th ough thei tales. Late on, the itual of the wake takes place, whe e anecdotes and supe stitions make pa t of the agenda. A natu alistic t eatise on life and death, in the fo m of a th ee-act piece.

Σλοβενία, Τσεχία 2019, Έγχρωμο 72΄ Slovenia, Czech Republic 2019, Colo 72΄

λλάδα, ταλία 2019, Έγχρωμο 105´ G eece, Italy 2019, Colo 105´

Σενάριο/Sc eenplay Matjaž Ivanišin, βασισμένο σε λογοτεχνικό έργο του Zd avko Duša/Matjaž Ivanišin, based on a lite a y wo k by Zd avko Duša Φωτογραφία/Cinematog aphy G ego Božič οντάζ/Editing Matic D akulić ουσική/Music B anko Rožman, Ivan Antić αραγωγοί/P oduce s Miha Če nec, Jo di Niubo αραγωγή/P oduction Sta aga a Συμπαραγωγή/Co-P oduction I/O Post θοποιοί/Cast Ma git Gyecsek, Dejan Spasić, Milivoj Miki Roš πικοινωνία/Contact Slingshot Films, info@slingshotfilms.it

Σενάριο/Sc eenplay Στέφανος Σιταράς/Stefanos Sita as Φωτογραφία/Cinematog aphy Στέφανος Σιταράς/Stefanos Sita as οντάζ/Editing Στέφανος Σιταράς, Χρήστος αρκάκης/ Stefanos Sita as, Ch istos Ma kakis ουσική/Music ωνσταντίνος . εσγίδης/Konstantinos V. Lesgidis αραγωγοί/P oduce s Στέφανος Σιταράς/Stefanos Sita as αραγωγή/P oduction Random Pa ty Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Στάθης ρφαριώτης/Stathis A fa iotis Συμπαραγωγή/Co-P oduction οινωφελές Ίδρυμα λέξανδρος Σ. Ωνάσης/ Alexande S. Onassis Public Benefit Foundation θοποιοί/Cast Anne-Ma ie Lezineau, Άρης αυρόπουλος, αριέτη απαθεοδώρου, Στάθης ρφαριώτης, λευθερία ρακοπούλου, αργαρίτα ερτύρη, ιάννης παφαλούκος, λέξανδρος Τσαλαβούτας, ομπέρτο ούστας, ημήτρης υλωνάς/Anne-Ma ie Lezineau, A is Mav opoulos, Ma iety Papatheodo ou, Stathis A fa iotis, Elefthe ia D akopoulou, Ma ga ita Me ti i, John Bafaloukos, Alexand os Tsalavoutas, Robe to Coustas, Dimit is Mylonas πικοινωνία/Contact Random Pa ty, iamstefanos@gmail.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Feelgood Ente tainment

STAVROS TORNES

JOHN CASSAVETES

Υ/MON 4

/NOV 16:15

/THU 7

TONIA MARKETAKI

Τ /TUE 5

JOHN CASSAVETES

/NOV 12:45

Meet the neighbo s

/NOV 19:45

/FRI 8

37

CULTURAL CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

Σ

/SAT 9

/NOV 18:00

/NOV 15:00

60th TIFF Catalog


αθημερινές γυναίκες Simple Women

Τλαμές Tlamess

Fea of a female planet?: Έτσι τελειώνει το τραγούδι «Kool Thing» των Sonic Youth στην πιο εμβληματική σκηνή του Simple Men του Χαλ Χάρτλεϊ. Το Simple Women μας μεταφέρει ατρόμητα στο σύνθετο σύμπαν δύο γυναικώνπου έρχονται κοντά χάρη στο σινεμά, για να γνωρίσουν και να χάσουν τον εαυτό τους που κρύβεται πίσω από τη δημόσια εικόνα. ια νεαρή, ανήσυχη σκηνοθέτις αποφασίζει να γυρίσει μια ταινία με πρωταγωνίστρια την λίνα όουενσον, μούσα του Χαλ Χάρτλεϊ και είδωλο της εφηβείας της. Ένα ευφυέστατο και τρυφερό παιχνίδι αντικατοπτρισμών, με όχημα τη μαγεία και τον καθημερινό μόχθο του σινεμά.

ετά τον θάνατο της μητέρας του, ένας νεαρός στρατιώτης ονόματι «S» παίρνει άδεια μίας εβδομάδας από τα καθήκοντά του και επιστρέφει σπίτι. Όταν καλείται να επιστρέψει στο στρατόπεδο, λιποτακτεί και περιφέρεται, εξαθλιωμένος και καταζητούμενος, σε μια δυστοπική ερημιά. «F» είναι μια έγκυος γυναίκα, εγκλωβισμένη σε μια οκνηρή ζωή σε ένα απομονωμένο πολυτελές παλάτι. υο χαμένες ψυχές, που θα έρθουν σε επαφή κάτω από αλλόκοτες συνθήκες και θα συνδεθούν με τρόπο υπερβατικό. ια συρραφή μυθολογικών στοιχείων, σε έναν καμβά που συνδυάζει τον ανόθευτο ρεαλισμό και τον ελεγειακό λυρισμό.

ιάρα

λά ντίν Σλιμ Ala Eddine Slim

άλτα Chia a Malta

Afte his mothe ’s death, a young soldie named “S” obtains a week’s leave and etu ns home. When he is called back to camp, he dese ts the a my and wonde s se iously inju ed in a dystopian no man’s land. “F” is a p egnant woman sank into a languo ous life in an isolated luxu ious villa. Two lost souls, who will bond unde uncanny ci cumstances. An a ay of mythological elements, in a seductive blend of ha sh ealism and poetic elegy.

“Fea of a female planet?”: This is how the ef ain of Sonic Youth’s “Kool Thing” ends, in the most emblematic scene of Hal Ha tley’s Simple Men. Simple Women fea lessly int oduces the complex unive se of two women who come close th ough cinema and get to know and lose thei self – and all that emains hidden behind thei public image. A young, estless filmmake decides to shoot a film with Elina Löwensohn – Hal Ha tley’s muse and he own teenage icon – in the leading ole. An ingenious and tende game of eflections, with the magic and the eve yday labo of filmmaking as a vehicle.

ταλία, ουμανία 2019, Έγχρωμο 80΄ Italy, Romania 2019, Colo 80΄

Τυνησία, αλλία 2019, Έγχρωμο 122΄ Tunisia, F ance 2019, Colo 122΄

Σενάριο/Sc eenplay Chia a Malta, Sébastien Laudenbach, Ma co Pettenello Φωτογραφία/Cinematog aphy Tudo Vladimi Pandu u οντάζ/Editing Ioachim St oe, Giogiò F anchini ουσική/Music Olivie Mellano αραγωγοί/P oduce s Ma ta Donzelli, G ego io Paonessa αραγωγή/P oduction Vivo film, Rai Cinema Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Ada Solomon Συμπαραγωγή/Co-P oduction mic oFILM θοποιοί/Cast Jasmine T inca, Elina Löwensohn, F ancesco Ac ua oli πικοινωνία/Contact The Match Facto y, info@matchfacto y.de

Σενάριο/Sc eenplay Ala Eddine Slim Φωτογραφία/Cinematog aphy Amine Messadi οντάζ/Editing Ala Eddine Slim ουσική/Music Oiseaux-Tempête αραγωγοί/P oduce s Ala Eddine Slim, Juliette Lepout e, Ali Hassouna, Chawki Knis, Pie e Menahem αραγωγή/P oduction Exit P oductions, Still Moving Συμπαραγωγή/Co-P oduction Inside P oductions, Madbox Studios θοποιοί/Cast Abdullah Miniawy, Souhi Ben Ama a, Khaled Ben Aissa πικοινωνία/Contact Be fo Films, info@befo films.com

STAVROS TORNES

STAVROS TORNES

Υ/MON 4

PAVLOS ZANNAS

Τ /TUE 5

60ό Φ

/NOV 18:15

Υ /SUN 3

MAKEDONIKON

/NOV 12:45

ατάλογος

Υ/MON 4

38

/NOV 15:30 /NOV 13:00

νωρίστε τους είτονες


κτός συναγωνισμού Out of Competition

OoC

Ταινίες που θα κέρδιζαν βραβεία, αν δεν το είχαν κάνει ήδη.

Films that would win an awa d, had they not achieved it al eady.

μπού έιλα Abou Leila αιδικά δόντια Babyteeth Ένα ψηλό κορίτσι Beanpole ευκό σε λευκό Blanco en Blanco ργατικό δυναμικό Wo kfo ce

Υποψήφια για ραβείο οινού Nominated fo the Audience Awa d Out of Competition

Video Library

39

60th TIFF Catalog


αιδικά δόντια Babyteeth

μπού έιλα Abou Leila

Σάνον

μίν Σιντί- πουμεντιέν Amin Sidi-Boumédiène

έρφι Shannon Mu phy

ίλα, ένα δεκαεξάχρονο κορίτσι που πάσχει από καρκίνο, ανακαλύπτει σταδιακά τη γυναίκα μέσα της, παρά τον λιγοστό χρόνο που της απομένει. ευερέθιστη μητέρα και ο απόμακρος πατέρας της, καταβεβλημένοι από πρόωρο πένθος, αδυνατούν να της φερθούν φυσιολογικά. τυχαία γνωριμία της με τον όουζες, ένα βαποράκι που αλητεύει στους δρόμους, προσφέρει στη ίλα ένα αναζωογονητικό, αντίδοτο απέναντι στον ασφυκτικό προστατευτισμό των γονιών της. ρωτοχτυπημένη, η ίλα ανακαλύπτει εκ νέου το πάθος για ζωή, κατεδαφίζοντας κάθε συμβατική ηθική στον περίγυρό της. Ένα οικογενειακό πορτρέτο κωμικών τόνων και δραματικών αποχρώσεων, που τολμά να αφεθεί στο μεγαλειώδες χάος που ονομάζουμε ζωή.

λγερία, 1994, στη δίνη του εμφυλίου πολέμου. Ένα δράμα περιπλάνησης που ακολουθεί δύο καρδιακούς φίλους καθώς αναζητούν τον διαβόητο τρομοκράτη μπού έιλα στην έρημο της Σαχάρα, ερχόμενοι σταδιακά αντιμέτωποι με την ψυχική κατάρρευση και την εξάντληση. πραγματικότητα και η φαντασία διαπλέκονται στο ταξίδι των δύο φίλων, το οποίο αποκτά μεταφορική και συναισθηματική χροιά, ως μια αποτύπωση της εύθραυστης ψυχοσύνθεσης δύο ανδρών που ζουν σε ένα καθεστώς συνεχούς απειλής, υποβόσκουσας παράνοιας και χειροπιαστού τρόμου. Ένα γουέστερν του παραλόγου, γεμάτο εντυπωσιακούς συμβολισμούς και σουρεαλιστικές πινελιές, που αναλογίζεται τη διαβρωτική δύναμη του πολέμου.

Milla, a 16-yea -old cance -st icken teenage , is shedding off he gi ly skin into womanhood, just as he life is flicke ing away. Unfo tunately, he highly-st ung mothe and he emotionally blocked fathe , beaten by p ematu e g ief, can’t b ing themselves to t eat thei daughte as a no mal adolescent. Milla’s andom ac uaintance with good-fo -nothing Moses, a d ug-dealing d ifte , p ovides a yet ef eshing antidote to he pa ents’ walking-on-eggshells conside ateness. B ushed with love, Milla ediscove s he lust fo life, fo cing conventional mo als out the window. A family po t ait of comic beats and d amatic counte beats, which da es to let go and indulge in life’s splendid chaos.

Alge ia, 1994, in the midst of the civil wa . A oad-t ip d ama that follows two lifelong f iends as they head to the Saha a dese t in sea ch of the titula te o ist, g adually facing mental b eakdown and exhaustion. Reality and fantasy inte twine on the duo’s jou ney, which is as much metapho ical and emotional as lite al, depicting the f agile inne state of two men c uelly accustomed to a life of constant th eat, lu king pa anoia and palpable te o . An absu dist weste n, full of st iking symbolisms and pinches of su ealism, that eflects upon the co osive powe of wa .

λγερία, αλλία, ατάρ 2019, Έγχρωμο 135΄ Alge ia, F ance, Qata 2019, Colo 135΄

υστραλία 2019, Έγχρωμο 117´ Aust alia 2019, Colo 117´

Σενάριο/Sc eenplay Amin Sidi-Boumédiène Φωτογραφία/Cinematog aphy Kanamé Onoyama οντάζ/Editing Amin Sidi-Boumédiène ουσική/Music Pauchi Sasaki αραγωγοί/P oduce s Fayçal Hammoum, Yacine Bouaziz, Louise Bellicaud, Clai e Cha les-Ge vai αραγωγή/P oduction Thala Films, In Vivo Films θοποιοί/Cast Slimane Benoua i, Lyes Salem, Azouz Abdelkade , Fouad Megi aga, Me yem Medjkane, Hocine Mokhta , Sami El Hakim πικοινωνία/Contact Films Bouti ue, contact@filmsbouti ue.com

Σενάριο/Sc eenplay Rita Kalnejais Φωτογραφία/Cinematog aphy And ew Commis οντάζ/Editing Steve Evans ουσική/Music Amanda B own αραγωγοί/P oduce s Alex White αραγωγή/P oduction Whitefalk Films θοποιοί/Cast Eliza Scanlen, Toby Wallace, Emily Ba clay, Eugene Gilfedde , Essie Davis, Ben Mendelsohn πικοινωνία/Contact Celluloid D eams, info@celluloid-d eams.com

PAVLOS ZANNAS

OLYMPION

Υ /SUN 3

Τ

MARKETAKI

Τ Τ/WED 6

60ό Φ

/NOV 22:45

MAKEDONIKON

/THU 7

/NOV 17:30

/FRI 1

MAKEDONIKON

/THU 7

/NOV 15:00

CULTURAL CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

/NOV 17:30

ατάλογος

/NOV 15:30

Σ 40

/SAT 2

/NOV 20:00 κτός Συναγωνισμού


Ένα ψηλό κορίτσι Beanpole άντεμιρ

ευκό σε λευκό Blanco en Blanco

παλάγκοφ Kantemi Balagov

Τεό ουρτ Théo Cou t

ένινγκραντ, 1945. O ΄ αγκόσμιος όλεμος αποτελεί παρελθόν, αλλά η ατμόσφαιρα στην πόλη δεν έχει τίποτα το χαρμόσυνο ή αισιόδοξο. εξοντωτική πολιορκία που είχε προηγηθεί άφησε πίσω της συντρίμμια, εκατόμβες πτωμάτων και αμέτρητες τσακισμένες ψυχές. Το ένινγκραντ είναι πια ένας σωρός από ερείπια, ένα απέραντο νεκροταφείο όπου οι επιζώντες περιφέρονται σαν φαντάσματα. Σε αυτό το σκηνικό θανάτου και καταστροφής, δύο νεαρές γυναίκες πασχίζουν να βρουν νόημα και ελπίδα, παλεύοντας να χτίσουν τις ζωές τους από την αρχή. Ένα ηλεκτρισμένο ιστορικό δράμα για τη μεταπολεμική κατάρρευση του ψυχισμού ενός ολόκληρου έθνους και τη σιδερένια θέληση που απαιτεί κάθε νέα αρχή.

Χιλή, αρχές του 20ού αιώνα. έδρο, φωτογράφος στο επάγγελμα, ταξιδεύει σε ένα παγωμένο και απομακρυσμένο νησί στη η του υρός, έχοντας προσληφθεί από έναν ντόπιο μεγαλοκτηματία προκειμένου να απαθανατίσει τη γαμήλια τελετή του. έδρο ανακαλύπτει σύντομα πως η μέλλουσα νύφη είναι ακόμη παιδί και κυριεύεται από ένα πατρικής χροιάς ερωτικό πάθος. Όταν όμως η απαγορευμένη του εμμονή αποκαλυφθεί, ο έδρο πέφτει θύμα εκβιασμού και εξαναγκάζεται να προσχωρήσει σε ένα στρατιωτικό κίνημα που έχει ως σκοπό να εξαλείψει από προσώπου γης τους αυτόχθονες πληθυσμούς και να υφαρπάξει τα εδάφη τους. Ένα πολιτικά φορτισμένο θρίλερ που εξερευνά μια από τις πιο σκοτεινές και αιματοβαμμένες σελίδες στην ιστορία της χώρας.

Lening ad, 1945. Wo ld Wa II is ove ; nonetheless, the atmosphe e is fa f om being chee ful o hopeful. Afte the long exhausting siege, the city is devastated and the people a e left in tatte s, physically and mentally. Postwa Lening ad has become an endless g aveya d, whe e su vivo s walk a ound like ghosts. Amongst the uins, in a scene y of dust and death, two young women st uggle to ebuild thei lives. A powe ful pe iod d ama, depicting the absolute uination b ought by wa on the psyche of an enti e nation as well as the i on will to sta t ove amid the umble.

Chile, ea ly 20th centu y. Ped o is a photog aphe who t avels to a f igid and fa -out island in the Tie a del Fuego a chipelago, commissioned by a local landowne to photog aph his wedding ce emony. Upon his a ival, Ped o finds out that the b ide is p actically a child and becomes ove whelmed by a fathe -like infatuation ove the young gi l. As soon as his illicit obsession is evealed, Ped o is blackmailed into joining a milita y movement with aims to wipe out the egion’s natives and seize thei land. A politically cha ged th ille that navigates th ough one of the da kest and bloodiest pages in the count y’s histo y.

ωσία 2019, Έγχρωμο 134΄ Russia 2019, Colo 134΄

σπανία, Χιλή, αλλία, ερμανία 2019, Έγχρωμο 100´ Spain, Chile, F ance, Ge man 2019, Colo 100´

Σενάριο/Sc eenplay Kantemi Balagov, Aleksand Te ekhov Φωτογραφία/Cinematog aphy Ksenia Se eda οντάζ/Editing Evgueni Galpe ine, Igo Litoninskiy ουσική/Music Andy Cowton, Evgueni Galpe ine αραγωγοί/P oduce s Alexande Rodnyansky, Se gey Melkumov αραγωγή/P oduction AR Content, Non-Stop P oduction θοποιοί/Cast Vikto ia Mi oshnichenko, Vasilisa Pe elygina, Timofey Glazkov, And ey Bykov, Igo Shi okov, Konstantin Balaki ev, Ksenia Kutepova, Olga D agunova πικοινωνία/Contact Wild Bunch, sales@wildbunch.eu λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Seven Films

Σενάριο/Sc eenplay Théo Cou t, Samuel Delgado Φωτογραφία/Cinematog aphy José Alayón οντάζ/Editing Manuel Muñoz Rivas ουσική/Music Jonay A mas αραγωγοί/P oduce s José Alayón, Gianca lo Nasi, Ma ina Albe ti, And eas Banz, Ma ía Alejand a Mos ue a, Ca los E. Ga cía, Eva Chillón αραγωγή/P oduction El Viaje Films, Don Quijote Films, Kundschafte Filmp oduktion, Blond Indian Films, Pomme Hu lante Film θοποιοί/Cast Alf edo Cast o, La s Rudolph, Lola Rubio, Esthe Vega, Alejand o Goic, Ignacio Ce uti πικοινωνία/Contact St ay Dogs, sales@st ay-dogs.com

FRIDA LIAPPA

FRIDA LIAPPA

Σ

/SAT 9

/NOV 20:45

Υ/MON 4

TONIA MARKETAKI

Τ /TUE 5

Out of Competition

41

/NOV 20:30

SYKIES MUNICIPAL THEATER

Σ

/SAT 9

/NOV 18:00

/NOV 15:00

60th TIFF Catalog


ργατικό δυναμικό Wo kfo ce

ταβίντ Σονάνα David Zonana

όλη του εξικού. ύο αδέρφια και μερικοί ακόμη οικοδόμοι πασχίζουν να τελειώσουν εγκαίρως τις εργασίες σε μια πολυτελή βίλα, ώσπου ξαφνικά ο λαούντιο βρίσκει ακαριαίο θάνατο από πτώση. Όταν προκύπτει από τη νεκροψία πως το εργατικό δυστύχημα συνέβη τάχα υπό την επήρεια αλκοόλ, απαλλάσσοντας τον ιδιοκτήτη από όποια υποχρέωση αποζημίωσης, η θλίψη του Φρανσίσκο για τον θάνατο του αδερφού του μετατρέπεται σε οργή. πιζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη, εξυφαίνει ένα παράδοξο σχέδιο εκδίκησης. Ένα λιτό αλλά πολυεπίπεδο, που «χτίζει» την αναπάντεχη κορύφωσή του, καταθέτοντας ένα στιβαρό σχόλιο για την ταξική ανισότητα και τις δομές εξουσίας. In Mexico City, a g oup of const uction wo ke s toil to complete a luxu ious villa on time. The fall of Claudio f om the uppe floo to his death devastates his b othe F ancisco, who wo ked alongside him. His g ief shifts to fu y when medical tests allegedly indicate alcohol in Claudio’s system, offe ing the owne a way out of compensation. En aged by this out ageous display of injustice, F ansisco meticulously weaves a plan of counte attack. A p ecise and c ushingly effective minimalistic th ille , of o ganically juxtaposed laye s, that “const ucts” an edifice of class-clashes and powe st uctu es, on its way to an unexpected culmination.

εξικό 2019, Έγχρωμο 82´ Mexico 2019, Colo 82´ Σενάριο/Sc eenplay David Zonana Φωτογραφία/Cinematog aphy Ca olina Costa οντάζ/Editing Ósca Figue oa Ja a ουσική/Music Mu cof αραγωγοί/P oduce s Michel F anco, David Zonana, E éndi a Núñez La ios αραγωγή/P oduction Teo ema θοποιοί/Cast Luis Albe ti, Hugo Mendoza, Jonathan Sanchez, Ho acio Celestino πικοινωνία/Contact Wild Bunch, sales@wildbunch.eu

FRIDA LIAPPA

Τ /TUE 5

/NOV 20:30

TONIA MARKETAKI

TET/WED 6

60ό Φ

/NOV 15:15

ατάλογος

42

κτός Συναγωνισμού


Virtual Reality

VR

εικονική πραγματικότητα είναι ήδη κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή τεχνολογική καινοτομία. Το διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ αποδεικνύει πως το νέο μέσο μπορεί να ανοίξει καινούργιους δρόμους στην κινηματογραφική εμπειρία και τέχνη.

Vi tual eality is al eady something much mo e thana simple technological innovation. Thessaloniki Film Festival’s competition p og am p oves that this new medium can pave the way fo novel cinematic expe ience and a t.

-22.7°C Συνειδητή ύπαρξη Conscious Existence – A Jou ney Within ικογενειακά πορτρέτα Family Po t aits Ma e Nost um – εφιάλτης Ma e Nost um – The Nightma e πιβάτης Passenge βροχή που πέφτει τώρα έπεφτε και πριν The Rain That Is Falling Now Was Also Falling Back Then ια βόλτα στο 2049 A Ride in 2049 κατάλληλη επιλογή The Right Choice

Vi tual Reality

43

60th TIFF Catalog


-22.7°C

ιαν ουνέν Jan Kounen

Συνειδητή ύπαρξη Conscious Existence – A Jou ney Within

ικογενειακά πορτρέτα Family Po t aits

άθε στιγμή σου χαρίζεται το πολυτιμότερο επίτευγμα της ζωής: ο συνειδητός νους, που σου επιτρέπει να αισθανθείς και να συγκρατήσεις μέσα σου την απέραντη ομορφιά του σύμπαντος – μια πηγή έμπνευσης που τροφοδοτεί τον εσωτερικό σου κόσμο. ια γραμμική, στερεοσκοπική 360/VR-video ταινία μικρού μήκους.

Ένα σκοτεινό εσωτερικό σπιτιού φωτισμένο από σκόρπιες οθόνες. ού είναι οι κάτοικοι του; οιοι είναι; ως είναι να βρίσκεται κανείς μέσα σε περιβάλλοντα τα οποία υπάρχουν μόνο εικονικά; Ήχοι που σε ζαλίζουνε, εικόνες και βίντεο που σε απορροφούν. Το όριο μεταξύ του πραγματικού και του εικονικού θολώνει, καθιστώντας το δύσκολο να βασιστείς στις αισθήσεις σου.

αρκ Τσίμερμαν Ma c Zimme mann

Ένα παγόβουνο ραγίζει, η παγονησίδα αναπνέει και ένας σκύλος ελκήθρου αλυχτά… Ένας μουσικός απομονώνεται σε ένα χωριό κυνηγών της ροιλανδίας για να συνθέσει. Σε αυτό το ενδοσκοπικό ταξίδι των αισθήσεων στις πολικές περιοχές, ο χρήστης βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς ακρόασης, κινούμενος μεταξύ μιας «εξωτερικής» διάστασης, όπου ανακαλύπτει μια ισχυρή, μεγαλοπρεπή αλλά και επικίνδυνη φύση, και μιας «εσωτερικής» διάτασης, όπου έρχεται αντιμέτωπος με τα αισθήματα και τους φόβους του. An icebe g is c acking, the ice floe is b eathing and a sled dog is howling... An elect onic music p oduce cuts himself off in a hunte s’ village in G eenland, to compose music. In this int ospective t ip th ough the pola egions, the use is in a deep listening state. Use s navigate between an “oute ” dimension, whe e they discove a powe ful, majestic but dange ous natu e; and an “inne ” dimension, whe e they face thei feelings and fea s.

You a e gifted eve y moment with life’s most p ecious achievement: a conscious mind, enabling you to sense and hold within, the unive se’s boundless beauty – a sou ce of infinite inspi ation that fuels you inne space. A linea , ste eoscopic 360/VR-video sho t film expe ience.

αρία

αυροπούλου Ma ia Mav opoulou

A da k house inte io , illuminated by sc eens. Whe e a e the inhabitants of this house? Who a e they? How does it feel to expe ience envi onments that only exist digitally? Buzzed by sounds, imme ged into images and videos, the eal and the vi tual come close , making it difficult to ely on you senses.

αλλία, έλγιο 2019, Έγχρωμο 8΄ F ance, Belgium 2019, Colo 8΄

ερμανία 2019, Έγχρωμο 12΄ Ge many 2019, Colo 12΄

λλάδα 2019, Έγχρωμο 15΄ G eece 2019, Colo 15΄

Σενάριο/Sc eenplay Romain de La Haye-Sé afini (Molécule), Jan Kounen

Σενάριο/Sc eenplay Ma c Zimme mann αραγωγοί/P oduce s Felix Fahle

Σενάριο/Sc eenplay αρία αυροπούλου/ Ma ia Mav opoulou Φωτογραφία/Cinematog aphy αρία αυροπούλου/Ma ia Mav opoulou αραγωγοί/P oduce s αρία αυροπούλου/ Ma ia Mav opoulou πικοινωνία/Contact αρία αυροπούλου/ Ma ia Mav opoulou

THESSALONIKI CINEMA MUSEUM

/FRI 1

60ό Φ

/NOV – Υ /SUN 10

ατάλογος

/NOV 15:00–20:00

44

Vi tual Reality


πιβάτης Passenge

Ma e Nost um – εφιάλτης Ma e Nost um – The Nightma e

Ίζομπελ όουλς, αν Σάουεργουαϊν Isobel Knowles, Van Sowe wine

Στεφανία ασίνι Stefania Casini

βροχή που πέφτει τώρα έπεφτε και πριν The Rain That Is Falling Now Was Also Falling Back Then ρίστιαν Τσίπφελ Ch istian Zipfel

ια live action επιδραστική εμπειρία vi tual eality 360°, γυρισμένη με την τεχνολογία CGI, η οποία παρασύρει τον «θεατή» σε έναν κυκεώνα συναισθημάτων. Ένα εφιαλτικό ταξίδι ενός παιδιού-πρόσφυγα από τη Σαχάρα στη εσόγειο, κατά το οποίο ο θεατής γίνεται συνοδός του. απόδοση των στοιχειωδών συναισθημάτων της απώλειας και της απελπισίας, με τον κατάλληλο 3D ήχο επιτρέπουν στον θεατή να ζήσει την εμπειρία μιας τραγωδίας καθώς αυτή εκτυλίσσεται. A live action, impact vi tual eality 360° expe ience with CGI, taking the “viewe ” on a tou de fo ce of sentiments. A nightma ish jou ney of a juvenile efugee f om the Saha a to the Medite anean with the viewe as his companion. The st ong expe ience of elementa y feelings of loss and dist ess with effective 3D sound enables the viewe to live the unfolding t agedy.

Στη σημερινή εποχή των παγκόσμιων προσφυγικών κρίσεων και με έναν παγκόσμιο πληθυσμό που μετακινείται ολοένα περισσότερο, η ταινία ζητάει από τον χρήστη να αναλογιστεί τα αισθήματα που συνδέονται με τη μετανάστευση σε μια νέα χώρα. ρόκειται για έναν σουρεαλιστικό, πολυμορφικό κόσμο με οικεία υφή, αλλά ακατάληπτη λογική. In this e a of global efugee c ises, and with an inc easingly t ansito y global population, Passenge asks the viewe to conside feelings associated with mig ating to a new count y. A su eal shape-shifting wo ld, which is familia in textu e but with an unknowable logic.

Στην ύστατη άκρη της υρωπαϊκής Ένωσης, κοντά στα σύνορα της ολδαβίας, βρίσκεται η φυλακή του ποτοσάνι. ι κρατούμενοι πούσλιουκ, ρίστιαν και άνιξ εκτίουν τις τελευταίες ημέρες της ποινής τους προτού αντιμετωπίσουν την κολοσσιαία πρόκληση της επανένταξής τους στην κοινωνία. φτώχεια, η απόρριψη, η μοναξιά αλλά και ζητήματα όπως η οικογένεια και η ελπίδα είναι πανταχού παρούσες. ίχαν πολύ χρόνο να αναλογιστούν τη ζωή τους. Τι με έκανε αυτό που είμαι; Τι χρειάζεται ένα άνθρωπος για να νιώσει ευτυχισμένος; Φυλακισμένοι μέσα στο ατσάλι και το τσιμέντο, οι απαντήσεις τούς καρφώθηκαν στο μυαλό. At the ve y end of the Eu opean Union, close to the Moldavian bo de , the e is the p ison of Botoșani. The p isone s Busliuc, C istian and Manix spend the last days of thei penalties in p ison befo e facing the mammoth task of einteg ating into society. Pove ty, ejection, solitude, but also themes like family and hope a e omnip esent. They had a lot of time to eflect on life. What made me who I am? What does a human being need to be happy? Imp isoned between steel and conc ete, the answe s pounded themselves into thei heads.

ταλία 2019, Έγχρωμο 11΄ Italy 2019, Colo 11΄

υστραλία 2019, Έγχρωμο 10΄ Aust alia 2019, Colo 10΄

ερμανία, ουμανία 2019, Έγχρωμο 38΄ Ge many, Romania 2019, Colo 38΄

Σενάριο/Sc eenplay Stefania Casini Φωτογραφία/Cinematog aphy Alessand o Chiodo, Pascal Hanke, Nico Laninge ουσική/Music Yazan Alsabagh αραγωγοί/P oduce s Flavia Oe twig, Stefania Casini αραγωγή/P oduction Tama Filmp oduktion, Aspekteins Συμπαραγωγή/Co-P oduction Bizef P oduzione

Σενάριο/Sc eenplay Isobel Knowles, Van Sowe wine Φωτογραφία/Cinematog aphy Isobel Knowles, Van Sowe wine οντάζ/Editing Isobel Knowles, Van Sowe wine ουσική/Music Mi ko Gue ini αραγωγή/P oduction Film Camp θοποιοί/Cast Bizef P oduzione

Σενάριο/Sc eenplay Ch istian Zipfel Φωτογραφία/Cinematog aphy Jonas Römmig, David-Simon G oß, Si i Klug, Ch istian Zipfel οντάζ/Editing Jonatan Lo incz ουσική/Music Ch istian Dellache αραγωγοί/P oduce s Vikto ia Janssen, Lisa Wische αραγωγή/P oduction Film Unive sity Babelsbe g Kon ad Wolf

THESSALONIKI CINEMA MUSEUM

/FRI 1

Vi tual Reality

/NOV – Υ /SUN 10

/NOV 15:00–20:00

45

60th TIFF Catalog


ια βόλτα στο 2049 A Ride in 2049

κατάλληλη επιλογή The Right Choice

Ένα επίκαιρο ερώτημα θα διαμορφώσει καίρια τη ζωή και την εμφάνιση των πόλεών μας σε 30 χρόνια: πόσο χώρο θέλουμε να δώσουμε στα αυτόνομα οχήματα; υτή η VR εμπειρία είναι ένα ταξίδι στο έτος 2049, που μας προσφέρει μια πρώτη εντύπωση των πολύ διαφορετικών τρόπων που οραματιζόμαστε τις πραγματικές πόλεις στο μέλλον. έσω μιας εικονικής ξενάγησης στη Φρανκφούρτη, το Σικάγο και το ος Άντζελες του 2049, οι σημερινοί χρήστες αντιλαμβάνονται πόσο βαθιά θα διαμορφώσει την καθημερινότητά μας η ελεγχόμενη από υπολογιστή μετακίνηση, και συνειδητοποιούν από πρώτο χέρι ότι οι συγκοινωνίες μετά την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης θα είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλώς μετακίνηση ανθρώπων και αντικειμένων.

ι πυροβολισμοί πλησιάζουν. εν ξέρεις αν η οικογένειά σου πρέπει να το βάλει στα πόδια ή να κρυφτεί. σωστή επιλογή είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. H νέα VR ταινία εμβύθισης κατάλληλη επιλογή τοποθετεί τον χρήστη δίπλα σε μια οικογένεια Σύρων που είναι παγιδευμένη σε μια εμπόλεμη πόλη. ταινία, μια συνεργασία της ιεθνούς πιτροπής του ρυθρού Σταυρού, της πλατφόρμας Dayd eam Impact της Google και του δημιουργικού γραφείου Don’t Panic London, χρησιμοποιεί μια εμπειρία προσομοίωσης ώστε να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον αστικό πόλεμο και τις επιπτώσεις του στις ζωές πραγματικών ανθρώπων.

έτερ

πάουμαν Pete Baumann

βρίλ Φέρνες Av il Fu ness

One cu ent uestion will decisively shape the life and appea ance of ou cities in 30 yea s: how much space do we want to give to autonomous vehicles? This VR expe ience is a jou ney fo wa d in time to the yea 2049, offe ing a fi st imp ession and a feeling fo the ve y diffe ent visions of eal cities in the futu e. Th ough a vi tual tou of the cities of F ankfu t, Chicago, and Los Angeles in 2049, today’s use s will conceive how deeply compute -cont olled mobility will shape ou eve yday life and unde stand fi st-hand that t anspo tation afte the completion of digitization will be much mo e than the me e t anspo t of people and things.

ερμανία 2019, Έγχρωμο 8΄ Ge many 2019, Colo 8΄ Σενάριο/Sc eenplay Pete Baumann, Alexande He mann Φωτογραφία/Cinematog aphy Ch istoph Iwanow David-Simon G oß, Si i Klug, Ch istian Zipfel οντάζ/Editing Bettina Obe hause , Ina Dahlke αραγωγοί/P oduce s Thomas Be nha dt Συμπαραγωγοί /Co-P oduce s Hessische Rundfunk θοποιοί/Cast K isten Bush

THESSALONIKI CINEMA MUSEUM

/FRI 1

60ό Φ

/NOV – Υ /SUN 10

ατάλογος

The sound of gunfi e app oaches. You don’t know if you family should un o hide. Making the ight choice can mean life o death. A new imme sive vi tual eality movie called The Right Choice puts use s next to a Sy ian family t apped in u ban wa fa e. The film, a collabo ation between the Inte national Committee of the Red C oss (ICRC), Google’s Dayd eam Impact p oject and the c eative agency Don’t Panic London, uses a simulated expe ience to help people unde stand u ban wa fa e and its impact on eal lives.

ίβανος, νωμένο ασίλειο 2019, Έγχρωμο 2΄ Lebanon, UK 2019, Colo 2΄ Φωτογραφία/Cinematog aphy James Rhodes αραγωγοί/P oduce s Richa d Guy αραγωγή/P oduction Stoked, Visualise

/NOV 15:00–20:00

46

Vi tual Reality


νοιχτοί ρίζοντες Open Ho izons σ./p. 48 υρίως ρόγραμμα Main P og am σ./p. 64 Another Take σ./p. 76 ιαφορετικοί, αλλά ίδιοι Diffe ent but Same

Υποψήφια για ραβείο οινού Nominated fo the Audience Awa d Open Ho izons

αγκόσμια ρεμιέρα Wo ld P emie e 47

Video Library

60th TIFF Catalog


υρίως ρόγραμμα Main P og am

OHM

ια διαδρομή στο πιο ενδιαφέρον σινεμά των ημερών μας, σε κάθε γεωγραφικό και κινηματογραφικό πλάτος και μήκος, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Ταινίες που προσδιορίζουν τις δικές τους συντεταγμένες και μας περιμένουν να τις ανακαλύψουμε.

A jou ney to the most inte esting films of ou times, in eve y geog aphical and cinematic altitude and latitude, in all fou ca dinal di ections. Movies that define thei own coo dinates and wait f om us to discove them.

τλαντίδα Atlantis παρθένος του υγούστου The August Vi gin ια σύντομη ιστορία από τον πράσινο πλανήτη B ief Sto y f om the G een Planet Σώμα Χριστού Co pus Ch isti ερός εός Di ty God χώ Echo εκατεσσάρων Fou teen αγία οικογένεια The Holy Family Υπογραφή: Σερζ Initials S.G. γυναίκα των δακρύων La Llo ona άρα La a αι εγένετο φως Let The e Be Light οινή διάλεκτος Lingua F anca ντίδικος Litigante φανταστική ιστορία της αρόνα Ma ona’s Fantastic Tale Moffie έπλυμα χρήματος The Moneychange ομμάτια ενός πορτρέτου Mosaic Po t ait ομπάντι Nobadi αραφωνία Out of Tune Το αίμα του πελεκάνου Pelican Blood ετσίνι Resin υτόχειρας τουρίστας Suicide Tou ist Τα χελιδόνια της αμπούλ The Swallows of Kabul α έρθουν απαλές βροχές The e Will Come Soft Rains α ζεις για να τραγουδάς To Live to Sing Χρονιά χωρίς πρόγραμμα A Volunta y Yea φύλακας The Wa den αράθυρο στη θάλασσα Window to the Sea

60ό Φ

ατάλογος

48

νοιχτοί

ρίζοντες


τλαντίδα Atlantis

αλεντίν ασιάνοβιτς Valentyn Vasyanovych

νατολική υκρανία, έτος 2025, στον απόηχο ενός ολέθριου πολέμου. Το περιβάλλον έχει πληγεί ανεπανόρθωτα, ολόκληρη η περιοχή έχει κηρυχθεί μη κατοικήσιμη και οι άνθρωποι περιφέρονται σαν στοιχειά γυρεύοντας τρόπο να νιώσουν ζωντανοί. Σέργκιϊ, ένας πρώην στρατιώτης που υποφέρει από μετατραυματικό στρες, συμμετέχει σε μια εθελοντική ομάδα που ταυτοποιεί τους νεκρούς των μαζικών τάφων. παγωμένη φωνή του ιατροδικαστή συνυφαίνεται με την ωμότητα και την ψυχρή μουντάδα του μεταποκαλυπτικού τοπίου, σε μια δυστοπική παραβολή για την ελπίδα που φυτρώνει στα πιο ανέλπιστα μέρη και την ανθρωπιά που επιζεί κάτω απ’ τα χαλάσματα. 2025, Uk aine, in the afte math of a devastating wa . The a ea is deemed unsuitable fo habitation, the envi onment is i eve sibly avaged, people a e d ifting like spooks, st uggling to eke out a udimenta y sense of living. Se giy, a fo me soldie to tu ed by PTSD, joins a volunta y team that digs up soldie s’ co pses f om unma ked g aves. The emotionless identification of the decomposed cadave s is inte twined with the b utality of the dystopian landscape of mud, metal and spouting smoke. A post-apocalyptic tale that seeks hope in the hopeless and s ueezes out a d op of affection in the midst of a dese t-like human wasteland.

υκρανία 2019, Έγχρωμο 108΄ Uk aine 2019, Colo 108´ Σενάριο/Sc eenplay Valentyn Vasyanovych Φωτογραφία/Cinematog aphy Valentyn Vasyanovych οντάζ/Editing Valentyn Vasyanovych αραγωγοί/P oduce s Iya Myslytska, Valentyn Vasyanovych, Vladimi Yatsenko αραγωγή/P oduction Ga mata Film Studios, Limelite θοποιοί/Cast And iy Ryma uk, Liudmyla Bileka, Vasyl Antoniak πικοινωνία/Contact Best F iend Fo eve , sales@bffsales.eu

OLYMPION

Σ

/SAT 2

MAKEDONIKON

/FRI 8

Open Ho izons

49

/NOV 15:30 /NOV 20:30

60th TIFF Catalog


παρθένος του υγούστου The August Vi gin

ια σύντομη ιστορία από τον πράσινο πλανήτη B ief Sto y f om the G een Planet

Χονάς Τρουέμπα Jonás T ueba

Σαντιάγο όσα Santiago Loza

ίγο προτού κλείσει τα 33, μόνη και συναισθηματικά μπερδεμένη, η ύα προτιμά να παραμείνει τον ύγουστο στη αδρίτη παρά να επισκεφθεί κάποιο παραθαλάσσιο θέρετρο. απόφασή της θα πυροδοτήσει ένα εσωτερικό ταξίδι προς την ωριμότητα, γεμάτο αποκαλύψεις και απρόσμενες συναντήσεις, που κινούνται στους υπόγειους ρυθμούς του αστικού τοπίου. Ένα διεισδυτικό οδοιπορικό που αιχμαλωτίζει τις φευγαλέες και ανεπαίσθητες στιγμές, απαλύνοντας την ανασφάλεια και τον φόβο που γεννά το πέρασμα του χρόνου. Ένα ράθυμο καλοκαιρινό παραμύθι που μας παρασύρει στον πολύχρωμο ρυθμό του.

Τάνια, η τανιέλα και ο έδρο είναι τρεις αχώριστοι φίλοι, που έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν με αποφασιστικότητα την εχθρότητα που εισπράττουν από τον περίγυρό τους. O θάνατος της γιαγιάς τούς φέρνει πίσω στη συντηρητική πόλη των παιδικών τους χρόνων, όπου ανακαλύπτουν ένα εξωφρενικό μυστικό: τα τελευταία χρόνια της ζωής της, ένα εξωγήινο πλάσμα κρατούσε συντροφιά στη γιαγιά της Τάνια. ι τρεις φίλοι, «εξωγήινοι» και οι ίδιοι σε έναν κόσμο αφιλόξενο και μισαλλόδοξο, αναλαμβάνουν μια ιερή αποστολή. νέος τους φίλος πρέπει να επιστρέψει σπίτι του, προτού να είναι αργά.

Eva, ad ift and confused, is about to tu n 33 and he decision to spend the August holiday in Mad id athe than in a sea eso t will esult in a jou ney of self- eflection. We follow he th ough an emotional olle coaste of edifying evelations and unscheduled encounte s that captu es the subte anean vibe of daily city life. A highly imme sive dia y-film that nails the mino and fleeing – almost inaccessible – moments, in o de to soothe down the fea and anxiety of g owing up. A slowly paced mystical summe tale, which makes ou hea ts beat to its colo ful tone.

Tania, Daniela and Ped o a e close f iends, an insepa able t io that has successfully dealt with bullies since childhood. When Tania’s g andmothe passes away, they etu n to the na owminded envi onment of thei hometown, whe e they find out he ext ao dina y sec et: an ext ate est ial kept company to Tania’s g andmothe du ing he last yea s. The t io, aliens themselves in a p ejudiced and hostile wo ld, take on a sac ed mission. Thei new f iend needs to get back home befo e it’s too late.

σπανία 2019, Έγχρωμο 129΄ Spain 2019, Colo 129΄

ργεντινή, ερμανία, ραζιλία, σπανία 2019, Έγχρωμο 75΄ A gentina, Ge many, B azil, Spain 2019, Colo 75΄

Σενάριο/Sc eenplay Jonás T ueba, Itsaso A ana Φωτογραφία/Cinematog aphy Santiago Racaj οντάζ/Editing Ma ta Velasco ουσική/Music Solea Mo ente αραγωγοί/P oduce s Javie Lafuente αραγωγή/P oduction Los ilusos Films Συμπαραγωγή/Co-P oduction La vi gen de Agosto AIE θοποιοί/Cast Itsaso A ana, Vito Sanz, Joe Manjón, Isabelle Stoffel, Mikele U oz, Luis He as πικοινωνία/Contact Los ilusos films, losilusosfilm@gmail.com

Σενάριο/Sc eenplay Santiago Loza Φωτογραφία/Cinematog aphy Edua do C espo οντάζ/Editing Lo ena Mo iconi, Iai Michel Attias ουσική/Music Diego Vaine αραγωγοί/P oduce s Constanza Sanz Palacios αραγωγή/P oduction Constanza Sanz Palacios Films Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Paulo de Ca valho, Gudula Meinzolt, Luana Melgaço, David Matamo os, Angeles He nandez Συμπαραγωγή/Co-P oduction Anavilhana, Zent opa Spain, Autentika Films θοποιοί/Cast Romina Escoba , Paula G inszpan, Luis Soda πικοινωνία/Contact The Open Reel, open@theopen eel.com

Υ

Υ/MON 4

MAKEDONIKON

Τ Τ/WED 6

60ό Φ

PAVLOS ZANNAS

/NOV 23:15

Τ Τ/WED 6

MAKEDONIKON

Σ

/NOV 20:00

ατάλογος

50

/SAT 9

/NOV 22:00 /NOV 15:30

νοιχτοί

ρίζοντες


ερός εός Di ty God

Σώμα Χριστού Co pus Ch isti

Σάσα όλακ Sacha Polak

ιαν ομάσα Jan Komasa

Έχοντας πέσει θύμα μιας άγριας επίθεσης με οξύ που παραμόρφωσε το πρόσωπό της, η Τζέιντ, μια νεαρή χωρισμένη μητέρα, καλείται να συμφιλιωθεί με τις σωματικές και ψυχικές ουλές και να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητά της. Ένα στιβαρό φεμινιστικό μανιφέστο, που φέρνει στο προσκήνιο τον ανομολόγητο μισογυνισμό της εποχής μας, αποφεύγοντας τα κλισέ και τον διδακτισμό. Ταυτόχρονα, ένα δηκτικό σχόλιο για τον κόσμο της απατηλής ομορφιάς που έχει κατακλύσει τις οθόνες και, κατ’ επέκταση, τις ζωές μας. ντέλει, ένα χαμηλόφωνο οικογενειακό δράμα για την αποδόμηση των παραδοσιακών σχέσεων και την αποξένωση σε έναν κατακερματισμένο κοινωνικό ιστό.

τάνιελ είναι τρόφιμος ενός κέντρου κράτησης ανηλίκων, όπου περνά τις μέρες του στοιχειωμένος από το παρελθόν του. Όνειρό του είναι να γίνει ιερέας, αλλά το ποινικό του μητρώο απαγορεύει κάθε τέτοια σκέψη. Όπως όμως όλοι γνωρίζουν, όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο εός γελά. Έτσι, όταν καταφτάνει σε ένα απομακρυσμένο πολωνικό χωριό, ο τάνιελ περνιέται για ιερέας και όχι μόνο φορά τα άμφια από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά γίνεται και κοινωνός ενός σκοτεινού μυστικού που βασανίζει την κοινότητα. Ένα πνευματικό οδοιπορικό στην πίστη και την αμαρτία, στις δομές εξουσίας και τις ταξικές συγκρούσεις, μέσα από τα μάτια ενός γοητευτικού και ηθικά αμφιλεγόμενου απόκληρου ήρωα. Daniel lives in a juvenile detention cente and is haunted by his past c imes. His d eam is to become a p iest, but his police eco d ends all discussion. Neve say neve though, as the Lo d definitely wo ks in myste ious – and sa castic – ways. When sent to wo k in a emote Polish village, Daniel poses as a man of cloth and not only ends up taking the pulpit, but also delves into a da k sec et that eats up the local flock like cance . A spi itual jou ney that explo es faith and sin, powe st uctu es and class clashes, th ough the eyes of a lovable and mo ally ambiguous outcast.

Afte an acid attack that left he with seve e facial bu ns, Jade, a divo ced young mothe , needs to come to te ms with he sca s, both physical and mental, eclaim he life and edefine he identity. A powe ful indictment of the uiet, unspoken misogyny that pe vades contempo a y society, avoiding subtly clichés, as well as of the selfie-obsessed wo ld of social media “beauty” that has taken ove eve yday life. A down-to-ea th d ama about the deconst uction of t aditional social oles and est angement in a f agmented society.

ολωνία, αλλία 2019, Έγχρωμο 116´ Poland, F ance 2019, Colo 116´

λλανδία, νωμένο ασίλειο, έλγιο, ρλανδία 2019, Έγχρωμο 104΄ The Nethe lands, UK, Belgium, I eland 2019, Colo 104΄

Σενάριο/Sc eenplay Mateusz Pacewicz Φωτογραφία/Cinematog aphy Piot Sobociński J οντάζ/Editing P zemysław Ch uścielewski ουσική/Music Evgueni Galpe ine, Sacha Galpe ine αραγωγοί/P oduce s Aneta Hickinbotham, Leszek Bodzak αραγωγή/P oduction Au um Film Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Pat ice Nezan, Piot Walte , Manuel Rouge on, F ede ic Be a di, Ma ek Jast zębski Συμπαραγωγή/Co-P oduction Canal + Polska, WFS Walte Film Studio, Podka packie Regional Film Fund, Les Contes Mode nes θοποιοί/Cast Ba tosz Bielenia, Eliza Rycembel, Aleksand a Konieczna, Tomasz Ziętek, Leszek Lichota, Łukasz Simlat πικοινωνία/Contact New Eu ope Film Sales, office@neweu opefilmsales.com

Σενάριο/Sc eenplay Sacha Polak, Susanne Fa ell Φωτογραφία/Cinematog aphy Ruben Impens οντάζ/Editing Sande Vos ουσική/Music Rutge Reinde s αραγωγοί/P oduce s Ma leen Slot, Michael Elliott Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s D ies Phlypo, Jean-Claude Van Rijckeghem, John Keville, Cono Ba y θοποιοί/Cast Vicky Knight, Kathe ine Kelly, Eliza B ady-Gi a d, Rebecca Stone, Bluey Robinson, Dana Ma ienci πικοινωνία/Contact Independent, mail@independentfilmcompany.com

PAVLOS ZANNAS

TONIA MARKETAKI

Υ/MON 4

/NOV 22:00

PAVLOS ZANNAS

Σ

/SAT 9

/NOV 18:15

/FRI 1

CULTURAL CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS

Τ /TUE 5

Open Ho izons

PAVLOS ZANNAS

Σ

/NOV 20:30 51

/SAT 2

/NOV 20:15 /NOV 12:15

60th TIFF Catalog


χώ Echo

εκατεσσάρων Fou teen

ούναρ ούναρσον Rúna Rúna sson

ταν Σάλιτ Dan Sallitt

Στις εναρκτήριες στιγμές αυτού του λεπτοδουλεμένου ψηφιδωτού, μια αγροτική κατοικία τυλίγεται στις φλόγες με φόντο την απόκοσμη ομορφιά του ισλανδικού τοπίου, θυμίζοντας τη Θυσία του ντρέι Ταρκόφσκι. ι περαστικοί καταγράφουν το δυσοίωνο και απόκοσμο θέαμα στα κινητά τους τηλέφωνα με μηχανιστική απάθεια. Σε μια εποχή σαν τη δική μας, εξάλλου, δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για μεταφυσικές και θεολογικές ανησυχίες που εκτυλίσσονται. Ένα συναρπαστικό κολάζ 56 σκηνών μέσα στη φρενίτιδα των χριστουγεννιάτικων διακοπών, που ιχνογραφεί ένα δηκτικό, εντούτοις τρυφερό, πορτρέτο της σύγχρονης κοινωνίας. μακρινή ηχώ ενός κόσμου σε σύγχυση, που αιχμαλωτίζει και συγχρόνως μεταμορφώνει ψήγματα και θραύσματα της πραγματικότητας.

Τζο είναι ελεύθερο πνεύμα, επιρρεπής σε νευρικές κρίσεις ήδη από την εφηβεία, και τώρα παλεύει να κρατήσει τη δουλειά της ως κοινωνικού λειτουργού. άρα, μια νηπιαγωγός που πατάει γερά στα πόδια της, είναι εδώ και χρόνια η καλύτερή της φίλη, από τότε που η Τζο τη βοήθησε σε ένα περιστατικό μπούλινγκ. H άρα βάζει τα δυνατά της για να στηρίζει τη φίλη της στα δύσκολα, όμως σταδιακά φτάνει στα όριά της, καθώς η Τζο βυθίζεται όλο και περισσότερο στην αυτοκαταστροφή. Ένα ελλειπτικό χρονικό των τελευταίων ημερών μιας μακρόχρονης φιλίας, με φόντο το μουντό τοπίο μιας ανυπέρβλητης μοναξιάς. Jo is a bohemian spi it, p one to mental b eakdowns since he midteens, cu ently st iving to keep he job as a social wo ke . Ma a, a down-to-ea th and well-balanced kinde ga ten teache , is he best f iend eve since Jo backed he up in a bullying incident, a long time ago. Ma a does he best to be by he f iend’s side in times of t ouble, but, as Jo becomes inc easingly dysfunctional and self-dest uctive, Ma a is g adually d iven to he b eaking point. An elliptical ch onicle of the last days in a longstanding f iendship, set against a sullen backg ound of undefeated loneliness.

In the opening stages of this elegant mosaic, a fa mhouse goes up in flames in the midst of the b eathtaking Icelandic landscape, eminding And ei Ta kovsky’s Sac ifice. Bystande s idly eco d this ominous and ee ie spectacle on thei phones. In times such as ou s, the e is no oom fo theological o metaphysical conce ns. A compelling collage of 56 independent scenes that d aws a biting yet tende po t ait of contempo a y society, set against the backd op of the f enzy Ch istmas holiday season. A distant echo of a confused wo ld, which nails but at the same time eshapes f agments of eality.

σλανδία, αλλία 2019, Έγχρωμο 79´ Iceland, F ance 2019, Colo 79´

2019, Έγχρωμο 94΄ USA 2019, Colo 94΄

Σενάριο/Sc eenplay Rúna Rúna sson Φωτογραφία/Cinematog aphy Sophia Olsson οντάζ/Editing Jacob Seche Schulsinge ουσική/Music Kja tan Sveinsson αραγωγοί/P oduce s Rúna Rúna sson, Live Hide, Lilja Ósk Sno adótti αραγωγή/P oduction Nimbus Iceland, Pegasus Pictu es Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Sa ah Chazelle, Etienne Ollagnie , Dan Weschle , Jamal Zeinal-Zade, Jim Sta k Συμπαραγωγή/Co-P oduction Jou 2Fête, Bo d Cad e Films, Media Rental, MP Films, Nimbus Film, Halibut θοποιοί/Cast Sigu ma Albe tsson, Bent Kingo Ande sen, Sif A na sdótti , A i A na son πικοινωνία/Contact Jou 2Fête, contact@jou 2fete.com

Σενάριο/Sc eenplay Dan Sallitt Φωτογραφία/Cinematog aphy Ch is Messina οντάζ/Editing Dan Sallitt αραγωγοί/P oduce s Caitlin Mae Bu ke αραγωγή/P oduction Static P oductions Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s G aham Swon θοποιοί/Cast Tallie Medel, No ma Kuhling, Lo elei Romani πικοινωνία/Contact Static P oductions, caitlinmae@gmail.com

OLYMPION

TONIA MARKETAKI

Τ /TUE 5 PAVLOS ZANNAS

/FRI 8

60ό Φ

/NOV 23:15

Υ /SUN 3

PAVLOS ZANNAS

/NOV 19:30

ατάλογος

Υ/MON 4

52

/NOV 20:00 /NOV 15:00

νοιχτοί

ρίζοντες


αγία οικογένεια The Holy Family

Υπογραφή: Σερζ Initials S.G.

ουί- το ντε ονκζάν Louis-Do de Lenc uesaing

άνια τιέ, τάνιελ καρσία Rania Attieh, Daniel Ga cia

Σε μια ειρωνική συγκυρία, ο αν, γνωστός ανθρωπολόγος και ακαδημαϊκός, αναλαμβάνει υπουργός ικογένειας τη στιγμή που τα θεμέλια της δικής του οικογένειας σείονται από συνεχείς έριδες και δοκιμασίες, τις οποίες ο ίδιος νιώθει ανήμπορος να διαχειριστεί. ια χαμηλόφωνη και καλοζυγισμένη σπουδή στην εκκεντρική συμπεριφορά, τις συμβάσεις και τους συμβιβασμούς της μεγαλοαστικής τάξης στη αλλία. ια μελαγχολική και ενίοτε σαρκαστική ματιά σε έναν θίασο σύγχρονων μπαλζακικών χαρακτήρων, που αμφιταλαντεύονται ανάμεσα στα «θέλω» και τα «πρέπει» τους, μετέωροι μπροστά στον πειρασμό να αφεθούν στην αβίαστη ροή της ζωής.

Το πλοίο της καριέρας έχει σαλπάρει για τον γοητευτικό αλλά επαγγελματικά ξοφλημένο πενηντάχρονο ηθοποιό Σέρχιο κάρσες από την ργεντινή. Στα νιάτα του είχε ηχογραφήσει έναν δίσκο με διασκευές από τραγούδια του Σερζ κενσμπούργκ, με τον οποίο πιστεύει πως δεν μοιράζεται μόνο μια ελαφρά ομοιότητα και τα ίδια αρχικά, αλλά και την ίδια αχαλίνωτη γοητεία. αθώς κοντοζυγώνει ο τελικός του ουντιάλ που θα φέρει την ργεντινή αντιμέτωπη με τη ερμανία, παρασύροντας το πουένος Άιρες σε ντελίριο ανυπομονησίας, η κακοτυχία του Σέρχιο χτυπάει κόκκινο. Ένα sui gene is κοκτέιλ που συνδυάζει ανορθόδοξη δραμεντί, φάρσα μυστηρίου και σουρεάλ μαύρη κωμωδία, με μία δόση ανελέητου σαρκασμού.

Jean, a enowned academic in the field of Anth opology, finds himself Ministe of the Family, i onically enough at the ve y moment he feels helpless and at a loss befo e the t ials and t ibulations afflicting his own family. A subtle study on the conventions, misconducts, comp omises and eccent icities of the uppe eaches of the F ench bou geoisie with such accu acy and elegance. A tende , i onic, sometimes melancholy glance at a swa m of contempo a y Balzacian cha acte s, to n between thei desi es, thei pe ception of duty and the temptation to let life follow its cou se.

“St uggling acto ” is a euphemism fo 50-yea -old suave, neve theless p ofessionally washed-up A gentinian Se gio Ga ces, who is still eminiscing about a long-fo gotten cove album of Se ge Gainsbou g’s songs he had eco ded in his youth. To him, the two of them sha e not only a slight esemblance and common initials, but the singe ’s enticing au a as well. As the Wo ld Cup final between A gentina and Ge many is closing in, plunging Buenos Ai es in anticipation f enzy, Se gio’s st eak of idiculously bad luck is about to each a eco d-high. A sui gene is blend of offbeat d amedy, c ime cape and su eal da k comedy, set against a backd op of dead-se ious sa casm.

αλλία 2019, Έγχρωμο 90΄ F ance 2019, Colo 90΄

ργεντινή, , ίβανος 2019, Έγχρωμο 98΄ A gentina, USA, Lebanon 2019, Colo 98΄

Σενάριο/Sc eenplay Louis-Do de Lenc uesaing, Jé ôme Beaujou Φωτογραφία/Cinematog aphy Jean-René Duveau οντάζ/Editing Lila Desiles, Ma ion Monnie ουσική/Music Romain Allende , Alexand e Tanguy αραγωγοί/P oduce s Gaëlle Bayssiè e, Didie C este αραγωγή/P oduction Eve ybody on Deck Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Louis-Do de Lenc uesaing, Lionel Montabo d Συμπαραγωγή/Co-P oduction Anaphi Studio, Yasco e θοποιοί/Cast Louis-Do de Lenc uesaing, Lau a Smet, Ma the Kelle , Thie y Goda d, Léa D ucke , B igitte Aube πικοινωνία/Contact Py amide Inte national, sales@py amidefilms.com

Σενάριο/Sc eenplay Rania Attieh, Daniel Ga cia Φωτογραφία/Cinematog aphy Roman Kasse olle οντάζ/Editing Leand o Aste, Daniel Ga cía ουσική/Music Bill Lau ance, Maciej Zielinski αραγωγοί/P oduce s Ivan Eibuszyc, Geo ges Schoucai , Sh uti Ganguly, Rania Attieh, Daniel Ga cia αραγωγή/P oduction F utacine, En Passant, Scho tcut Films, honto88 Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Louis-Do de Lenc uesaing, Lionel Montabo d Συμπαραγωγή/Co-P oduction Anaphi Studio, Yasco e θοποιοί/Cast Diego Pe etti, Julianne Nicholson, Daniel Fanego, Malena Sanchez, F ancisco Lume man πικοινωνία/Contact Visit Films, info@visitfilms.com

FRIDA LIAPPA

MAKEDONIKON

Σ

/SAT 2

/NOV 15:30

Υ /SUN 3

FRIDA LIAPPA

OLYMPION

Υ /SUN 3 NOE/NOV 13:00

Open Ho izons

Υ/MON 4

53

/NOV 15:30 /NOV 12:45

60th TIFF Catalog


γυναίκα των δακρύων La Llo ona

Χάιρο

άρα La a

πουσταμάντε Jay o Bustamante

ιάν-Όλε κέρστερ Jan-Ole Ge ste

νρίκε οντεβέρδε, στρατηγός εν αποστρατεία, κρίνεται ένοχος για τα εγκλήματα που είχε διαπράξει στη διάρκεια της χούντας στη ουατεμάλα τη δεκαετία του ’80, ωστόσο η απόφαση ακυρώνεται για δικονομικούς λόγους, πυροδοτώντας τη λαϊκή κατακραυγή. οικογένεια οντεβέρδε αναγκάζεται να οχυρωθεί στην πολυτελή της βίλα, καθώς ο κλοιός σφίγγει απειλητικά γύρω από τον πρώην στρατηγό. Το πνεύμα της «Llo ona» –της γυναίκας που θρηνεί, κατά την λατινοαμερικάνικη παράδοση– περιφέρεται μες στο σπίτι, αποζητώντας τη δικαιοσύνη που της αρνήθηκαν στον κόσμο των ζωντανών. Ένα αδυσώπητο χρονικό της βαρβαρότητας, βυθισμένο στο σύθαμπο του μαγικού ρεαλισμού.

Στην αυγή των 60ών γενεθλίων της, η άρα βρίσκεται ένα βήμα προτού την απελπισία, όταν μεσολαβεί το σωτήριο κουδούνισμα της πόρτας. Το ίδιο βράδυ, ο γιος της, ένας βιρτουόζος του πιάνου, θα δώσει το πρώτο του μεγάλο κονσέρτο, στο οποίο όμως η άρα δεν είναι προσκεκλημένη. γοράζει ωστόσο όσα εισιτήρια έχουν απομείνει και τα μοιράζει στους γνωστούς της ως συγκαλυμμένη ένδειξη της βαθιάς υπερηφάνειας που αρνείται με πείσμα να εκδηλώσει ανοιχτά. Ένα τρυφερό πορτρέτο μιας γυναίκας, το οποίο ξετρυπώνει σταδιακά τη ζεστασιά που κρύβεται πίσω από τις ρυτίδες της πίκρας. On the dawn of he 60th bi thday, La a is one step f om giving in to despai , but is lite ally saved by the bell. On the same evening, he son, a vi tuoso pianist, holds his fi st majo conce t, but La a’s name hasn’t made it to the guest list. Neve theless, she buys all emaining tickets and hands them ove to he ac uaintances – f iendship is unknown te ito y – as a p essu e valve fo the p ide she stubbo nly efuses to exp ess ove tly. A ca ing po t ait of a damaged woman, which g adually allows wa mth to eme ge unde the esentful su face.

En i ue Monteve de, a eti ed a my gene al, is convicted of genocide committed du ing Guatemala’s milita y junta in the 80s, but the sentence is ove tu ned on the g ounds of a p ocedu al b each, t igge ing age and dismay to the public opinion. The Monteve de family is fo ced to ba icade inside the p emises of its luxu ious villa, as the loop a ound En i ue tightens fu the . The spi it of La Llo ona, the weeping woman of Latin-Ame ican t adition, is floating a ound the house, in sea ch to make amends fo the justice denied in the ea thly wo ld. A ch onicle of at ocious memo ies, d edged with a laye of Magic Realism.

ουατεμάλα 2019, Έγχρωμο 96´ Guatemala 2019, Colo 96΄

ερμανία 2019, Έγχρωμο 98´ Ge many 2019, Colo 98´

Σενάριο/Sc eenplay Jay o Bustamante, Lisand o Sánchez Φωτογραφία/Cinematog aphy Nicholas Wong Diaz οντάζ/Editing Jay o Bustamante, Gustavo Matheu ουσική/Music Pascual Reyes αραγωγοί/P oduce s Jay o Bustamante, Gustavo Matheu, Geo ges Renand, Ma ina Pe alta αραγωγή/P oduction La Casa de P oducción, Les Films du Volcan θοποιοί/Cast Ma ía Me cedes Co oy, Sab ina De La Hoz, Julio Diaz, Ma ga ita Kénefic, Juan Pablo Olyslage , Ayla-Elea Hu tado, Ma ía Telón πικοινωνία/Contact Film Facto y Ente tainment, info@filmfacto y.es λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Seven Films

Σενάριο/Sc eenplay Blaž Kutin Φωτογραφία/Cinematog aphy F ank G iebe οντάζ/Editing Isabel Meie ουσική/Music A ash Safaian αραγωγοί/P oduce s Ma cos Kantis, Ma tin Lehwald, Michal Poko ny αραγωγή/P oduction Schiwago Film Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Kalle F iz, Isabel Hund Συμπαραγωγή/Co-P oduction Studiocanal θοποιοί/Cast Co inna Ha fouch, Tom Schilling, Volkma Kleine t, And é Jung, Raine Bock πικοινωνία/Contact Beta Cinema, beta@betacinema.com

FRIDA LIAPPA

FRIDA LIAPPA

/THU 7

/NOV 20:45

/FRI 1

STAVROS TORNES

Σ

/SAT 9

60ό Φ

PAVLOS ZANNAS

/NOV 15:30

ατάλογος

Σ

54

/SAT 2

/NOV 19:30 /NOV 20:15

νοιχτοί

ρίζοντες


αι εγένετο φως Let The e Be Light

οινή διάλεκτος Lingua F anca

άρκο Σκοπ Ma ko Škop

ζαμπέλ Σαντόβαλ Isabel Sandoval

ίλαν επιστρέφει από τη ερμανία, όπου εργάζεται ως οικοδόμος, στην οικογένεια του, στη Σλοβακία, για τα Χριστούγεννα. ντί για γιορτινή ατμόσφαιρα όμως, αντικρίζει ένα χωριό βυθισμένο στο πένθος και τη θλίψη. Ένα νεαρό αγόρι, μέλος μιας παραστρατιωτικής εθνικιστικής οργάνωσης, έχει αυτοκτονήσει. επεισμένος ότι ο γιος του, που ανήκει στην ίδια οργάνωση, λέει τη μισή αλήθεια, o Mίλαν σύντομα ανακαλύπτει ότι έχει στηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός συγκάλυψης από τις τοπικές αρχές και την ντόπια κοινωνία. ια ταινία που μιλά για το διαιωνιζόμενο μίσος που κληροδοτείται από γενιά σε γενιά, απευθύνει μια οδυνηρή υπενθύμιση: ο φασισμός θριαμβεύει μόνο χάρη στη δική μας αδιαφορία.

λίβια, μια διεμφυλική αδήλωτη μετανάστρια από τις Φιλιππίνες, εργάζεται στο πράιτον πιτς του προύκλιν ως αποκλειστική νοσοκόμα της ηλικιωμένης Όλγκα. Όταν οι πιθανότητες να αποκτήσει άδεια παραμονής εξαντλούνται, η λίβια βλέπει στην ερωτική σχέση της με τον Άλεξ, τον εγγονό της Όλγκα, μια διέξοδο για να αποκτήσει την πολυπόθητη πράσινη κάρτα μέσω γάμου. Ένα χαμηλόφωνο πορτρέτο μιας χαμένης ψυχής που πασχίζει να αγκαλιάσει την ταυτότητά της. Ένα σφιχτοδεμένο δράμα που καταθέτει ένα τολμηρό σχόλιο για την καταπίεση των μεταναστών στις και τις προκαταλήψεις που αντιμετωπίζει η τρανς κοινότητα, δίχως να υποκύπτει στον διδακτισμό. Olivia, an undocumented Filipino t answoman, wo ks as a ca egive to Olga, an elde ly Russian woman, in B ighton Beach, B ooklyn. When Olivia uns out of options to attain legal status in the US, she becomes omantically involved with Alex, Olga’s adult g andson, in the pu suit of a ma iage-based g een ca d. An unassuming po t ait of a lost soul st iving to fully emb ace he identity, that tackles the tough c ackdown on immig ants in the US, as well as the fie ce p ejudice inflicted upon the t ansgende community. A tightly woven d ama that utte s bold and sobe statements without being p eachy.

It is Ch istmas and Milan etu ns to his family in Slovakia f om his const uction job in Ge many. Neve theless, instead of holiday eupho ia, it is all gloomy and mou nful in Milan’s village. A young boy, who had en olled in the same pa amilita y nationalistic o ganization as Milan’s son, has committed suicide. Convinced that his son knows mo e than he lets on, Milan soon ealizes that a cove -up mechanism has been put into action by the local autho ities and the village folks. A tale of pe petuated hat ed, passed on f om gene ation to gene ation, and a painful eminde that fascism can only t iumph th ough ou indiffe ence.

Σλοβακία, Τσεχία 2019, Έγχρωμο 93΄ Slovak Republic, Czech Republic 2019, Colo 93΄

, Φιλιππίνες 2019, Έγχρωμο 95´ USA, Philippines 2019, Colo 95´

Σενάριο/Sc eenplay Ma ko Škop Φωτογραφία/Cinematog aphy Ján Meliš οντάζ/Editing F antišek K ähenbiel ουσική/Music David Solař, Oska Rózsa αραγωγοί/P oduce s Ma ko Škop, Ján Meliš, Pet Ouk opec, Pavel St nad αραγωγή/P oduction A tile ia Συμπαραγωγή/Co-P oduction Negativ, Rozhlas a televízia Slovenska, Česká Televize θοποιοί/Cast Milan Ond ík, F antišek Beleš, Zuzana Konečná, Ľubomí Paulovič, Kata ína Ko maňáková, Maximilián Dušanič, Daniel Fische , Csongo Kassai, Anikó Va gová, Ma ek Geišbe g πικοινωνία/Contact Loco Films, info@loco-films.com

Σενάριο/Sc eenplay Isabel Sandoval Φωτογραφία/Cinematog aphy Isaac Banks οντάζ/Editing Isabel Sandoval ουσική/Music Te esa Ba ozo αραγωγοί/P oduce s Jhett Tolentino, Ca lo Velayo, Da lene Catly Malimas, Isabel Sandoval αραγωγή/P oduction 7107 Ente tainment θοποιοί/Cast Isabel Sandoval, Eamon Fa en, Ivo y A uino, PJ Boudous ue, Lev Go n, Lynn Cohen πικοινωνία/Contact Luxbox, info@luxboxfilms.com

MAKEDONIKON

FRIDA LIAPPA

PAVLOS ZANNAS

CULTURAL CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

Υ /SUN 3 NOE/NOV 18:00 Υ /SUN 10

Open Ho izons

/FRI 1

/NOV 19:30

Υ/MON 4

55

/NOV 14:30 /NOV 18:00 60th TIFF Catalog


ντίδικος Litigante

φανταστική ιστορία της Ma ona’s Fantastic Tale

Φράνκο όλι F anco Lolli

αρόνα

Άνκα ταμιάν Anca Damian Έχοντας να διαχειριστεί τον καλπάζοντα καρκίνο της μητέρας της, την ανατροφή ενός ανήλικου παιδιού χωρίς την πατρική αρωγή, αλλά και τις κατηγορίες διαφθοράς εναντίον της στη δουλειά της, η Σίλβια βρίσκεται στο χείλος της απόγνωσης, αν όχι και του νευρικού κλονισμού. Ένα νατουραλιστικό μελόδραμα με αιχμηρούς διαλόγους και ανάλαφρη κινηματογράφηση, που αιχμαλωτίζει την αβίαστη ροή της ζωής. Ένα τρυφερό πορτρέτο μιας γενναίας γυναίκας που δίνει αγώνα να κρατηθεί στην επιφάνεια, όταν όλα γύρω της μοιάζουν με βαρίδια. ια χαμηλόφωνη σονάτα που δεν καταφεύγει σε συναισθηματικά ξεσπάσματα, αλλά βρίσκει την κορύφωσή της στα καλοκουρδισμένα ενσταντανέ αξιοπρέπειας και αυτογνωσίας.

« μείς οι σκύλοι αντιλαμβανόμαστε την ευτυχία τελείως διαφορετικά: επιθυμούμε τη σταθερότητα, ενώ οι άνθρωποι γυρεύουν διαρκώς πράγματα καινούργια. άνουν όνειρα, όπως θέλουν να πιστεύουν· εγώ νομίζω ότι απλώς δεν έχουν ιδέα τι πάει να πει ευτυχία», ισχυρίζεται η ομώνυμη ηρωίδα του τίτλου, και ποιος τολμά να την αμφισβητήσει; αρόνα έχει περάσει πολλά: την έχουν υιοθετήσει, εγκαταλείψει, σώσει, πουλήσει, της έχουν αλλάξει το όνομα και την έχουν πετάξει στον δρόμο ξανά και ξανά. ίναι λοιπόν αναμενόμενο τα αποφθέγματά της να ξεχειλίζουν από σοφία. Ένα οπτικά πανέμορφο animation που συγκινεί βαθιά, φέρνοντας στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα, την απώλεια και την αναζήτηση της ευτυχίας.

Coping with he mothe ’s fast-metastasizing cance , a young son she’s aising without a pa tne , and co uption cha ges against he at wo k, Silvia is pushed to the ve ge of despai , if not a b eakdown. A natu alistic melod ama, of pointed dialogues and light-footed came a wo k, which nails the unconst ained flow of life. A tende po t ait of a b ave woman’s st uggle to stay afloat even when eve ything a ound he d ugs he down. A low-key sonata that does not eso t to emotional outbu sts, but flou ishes in its p ecisely ende ed snapshots of dignity and self-awa eness.

“Dog-wise, happiness is exactly the opposite compa ed to human mentality: we want things to stay put, while people a e constantly in sea ch of something new. They call it d eaming, I call it not knowing how to be happy,” a gues ou titula he oine, and who da es to p ove he w ong? Ma ona has been abandoned, escued, sold, adopted, enamed and left ast ay countless times, and he adages a e ove flowing with condensed wisdom. A visually ex uisite animated fai y tale, which impa ts the ocky uestion of identity, the sea ch fo happiness, the conf ontation of loss, w apped up in an endea ing, moving sto y.

ολομβία, αλλία 2019, Έγχρωμο 95´ Colombia, F ance 2019, Colo 95´

αλλία, ουμανία 2019, Έγχρωμο 92΄ F ance, Romania 2019, Colo 92΄

Σενάριο/Sc eenplay F anco Lolli, Ma ie Amachoukeli, Vi ginie Legeay Φωτογραφία/Cinematog aphy Luis A mando A teaga οντάζ/Editing Nicolas Desmaison, Julie Duclaux ουσική/Music Pie e Desp ats αραγωγοί/P oduce s Ch istophe Ba al, Toufik Ayadi, Sylvie Pialat, Benoît Quainon, F anco Lolli, Capucine Mahé αραγωγή/P oduction S ab Films, Les Films du Wo so, Evidencia Films θοποιοί/Cast Ca olina Sanín, Leticia Gómez, Antonio Ma tínez, Vladimi Du án, Alejand a Sa ia πικοινωνία/Contact Kinology, festivals@kinology.com

Σενάριο/Sc eenplay Anghel Damian οντάζ/Editing Boubka Benzabat ουσική/Music Pablo Pico αραγωγοί/P oduce s Anca Damian, Ron Dyens, Tomas Leye s αραγωγή/P oduction Apa te Film Συμπαραγωγή/Co-P oduction Sac ebleu P oductions θοποιοί/Cast Lizzie B oche é, B uno Salomone, Thie y Hancisse πικοινωνία/Contact Cha ades, sales@cha ades.eu

STAVROS TORNES

TONIA MARKETAKI

Υ /SUN 3

OLYMPION

/FRI 8

60ό Φ

/NOV 18:00

Σ

/NOV 12:45

ατάλογος

/SAT 2

/NOV 17:30

STAVROS TORNES

/FRI 8

56

/NOV 11:00

νοιχτοί

ρίζοντες


Moffie

έπλυμα χρήματος The Moneychange

Όλιβερ Χερμάνους Olive He manus

Φεντερίκο εϊρόχ Fede ico Vei oj

ότια φρική, 1981. κυβέρνηση της λευκής μειονότητας εμπλέκεται σε πόλεμο με την νγκόλα, και ο δεκαεξάχρονος ίκολας περνά δύο χρόνια απάνθρωπης εκπαίδευσης, προκειμένου να υπερασπιστεί το καθεστώς του παρτχάιντ ενάντια στη «μαύρη απειλή». Όπως φανερώνει ο τίτλος (όρος που στα αφρικάανς παραπέμπει προσβλητικά στον ομοφυλόφιλο άντρα), μια τρυφερή –και εντελώς απαγορευμένη– σχέση φέρνει τον ίκολας κοντά με έναν άλλο στρατιώτη. Σε αυτό το περιβάλλον ασφυκτικής καταπίεσης, η πραγματική απειλή είναι ο σκοταδισμός και η απύθμενη βία της μισαλλοδοξίας. ια ιστορία για την επικίνδυνη φαντασίωση της φυλετικής υπεροχής, τον κάθε είδους ρατσισμό, τον δρόμο που οδηγεί κατευθείαν στο κατώφλι της κόλασης.

οντεβιδέο, 1975. ια « η της παγγελίας» για κάθε είδους απατεώνες και αποβράσματα, καθώς η στρατιωτική δικτατορία έχει μετατρέψει την υρουγουάη στο μεγαλύτερο πλυντήριο βρόμικου χρήματος στη ότια μερική. εκκεντρικός υμπέρτο, που ρίχνεται με μανία στη σκιώδη εργασία της αγοράς και πώλησης ξένου νομίσματος, σύντομα κυριεύεται από την αχόρταγη φιλοδοξία του και καταλήγει να ποδοπατά όποιον και ό,τι βρεθεί στο διάβα του. υμπέρτο είναι πλέον αντιμέτωπος με μια άνευ προηγουμένου πρόκληση: να ξεπλύνει το μεγαλύτερο ποσό χρημάτων που έχει περάσει από τα χέρια του. ια σαρκαστική μαύρη κωμωδία, που εξερευνά μια σκοτεινή ιστορική περίοδο της ότιας μερικής.

1981, South Af ica. The white mino ity gove nment is emb oiled in a conflict against Angola, and Nicholas, a 16-yea -old boy, is obliged to unde go a two-yea g ueling t aining so as to defend the Apa theid egime and epel the “black dange .” As the title suggests (a de ogato y wo d fo “ uee ” in Af ikaans), a tende – and completely fo bidden – connection is spa kled between Nicholas and a fellow ec uit. In a suffocating envi onment of hateful b ainwash and obscu antism, opp ession is omnip esent and bu sting in all di ections. A tale of c uelty and intole ance, which eminds us that sup emacism can only se ve as a gateway to hell.

Montevideo, 1975, a land of milk and honey fo c ooks and scound els. A milita y junta has taken ove powe and has t ansfo med U uguay into the biggest money laund y in South Ame ica. We encounte oddball Humbe to, who fu iously th ows himself into the shadowy business of buying and selling cu ency. Soon enough, he is consumed by his ove sized ambition, t ampling ove eve yone and eve ything in his path. Humbe to is now faced with an unp ecedented challenge: launde ing the la gest sum of money he has eve seen. A sna ky black comedy, which mine a gloomy pe iod in South Ame ican histo y.

ότια φρική, νωμένο ασίλειο 2019, Έγχρωμο 104´ South Af ica, UK 2019, Colo 104´

υρουγουάη, ργεντινή, ερμανία 2019, Έγχρωμο 97΄ U uguay, A gentina, Ge many 2019, Colo 97΄

Σενάριο/Sc eenplay Olive He manus, Jack Sidey Φωτογραφία/Cinematog aphy Jamie D Ramsay οντάζ/Editing Alain Dessauvage, Geo ge Hanme ουσική/Music B aam du Toit αραγωγοί/P oduce s E ic Ab aham, Jack Sidey αραγωγή/P oduction Po tobello P oductions Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Τhe esa Ryan-Van-G aan, Lamees Albe tus, Genevieve Hofmey θοποιοί/Cast Kai Luke B umme , Ryan de Villie s, Matthew Vey, Stefan Ve maak, Hilton Pelse πικοινωνία/Contact Po tobello Film Sales, sales@po tobellofilmsales.com

Σενάριο/Sc eenplay A auco He nández, Ma tín Mau egui, Fede ico Vei oj Φωτογραφία/Cinematog aphy A auco He nández οντάζ/Editing Fe nando F anco, Fe nando Epstein ουσική/Music He nán Seg et αραγωγοί/P oduce s Cha ly Gutié ez, Diego Robino, Santiago López αραγωγή/P oduction Cima on, Rizoma Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Natacha Ce vi, He nán Musaluppi, Ch istoph F iedel, Claudia Steffe Συμπαραγωγή/Co-P oduction Pando a Filmp oduktion θοποιοί/Cast Dolo es Fonzi, Benjamín Vicuña, Daniel Hendle πικοινωνία/Contact Film Facto y Ente tainment, info@filmfacto y.es

FRIDA LIAPPA

FRIDA LIAPPA

Υ /SUN 3

/NOV 23:15

TONIA MARKETAKI

Τ Τ/WED 6

Open Ho izons

Σ

/SAT 2

PAVLOS ZANNAS

/NOV 23:45

Τ Τ/WED 6

57

/NOV 21:00 /NOV 17:15

60th TIFF Catalog


ομμάτια ενός πορτρέτου Mosaic Po t ait

ομπάντι Nobadi

Τζάι ισιάνγκ Zhai Yixiang

αρλ

ινγκ, ένα δεκατετράχρονο κορίτσι από ένα χωριό της κινεζικής επαρχίας, μένει έγκυος και κατονομάζει έναν δάσκαλό της ως τον πατέρα του παιδιού. Άπαντες στο περιβάλλον της μοιάζουν να τη συμπονούν ειλικρινά, ενώ στην πραγματικότητα επιβάλλονται στο σώμα και την ψυχή της, γυροφέρνοντάς την σαν άγρια σκυλιά. ινγκ, αρχικά απαθής και υποχωρητική, σταδιακά ξεπροβάλλει από την ομίχλη που καλύπτει αυτή την έρημη χώρα: επανοικειοποιείται τη ζωή της. ια ηθική παραβολή που μαζεύει τα κομμάτια ενός θρυμματισμένου μωσαϊκού, για να συνθέσει μια εικόνα ρευστή και φευγαλέα, σαν παζλ ατελές. ανθρώπινη φύση είναι και θα παραμείνει ένα ανεπίλυτο μυστήριο.

άρκοβιτς Ka l Ma kovics

Χάινριχ, ένας γκρινιάρης ενενηντατριάχρονος ιεννέζος συνταξιούχος, θέλει να σκάψει έναν λάκκο στην αυλή του για να θάψει τον σκύλο του. Όταν συναντά τον ντίμπ, ένα νεαρό φγανό πρόσφυγα που παρακαλάει να δουλέψει έστω και για ψίχουλα, τον προσλαμβάνει παρά τους ενδοιασμούς του. ντίμπ κατορθώνει να μαλακώσει τον ευέξαπτο ηλικιωμένο, αλλά ο φόβος, οι προκαταλήψεις και οι παρεξηγήσεις καραδοκούν. ι δύο άνδρες, εκπρόσωποι δύο ολότελα διαφορετικών και τάχα αντιμαχόμενων κόσμων, θα συνδεθούν εντέλει με τρόπους που δεν είχαν καν φανταστεί, στη διάρκεια μιας αλλοπρόσαλλης και δραματικής βραδιάς εσωτερικών αποκαλύψεων και γενναίων εξομολογήσεων.

Ying, a 14-yea -old gi l f om a u al Chinese village, is found p egnant and names a schoolteache as the fathe . Eve yone seems excessively conce ned with he p edicament, in eality enfo cing thei way onto he body and mind, tussling a ound he like dogs ove a bone. Ying, at fi st oblivious to manipulation, slowly eme ges f om the mists that sweep this godfo saken waste land: she finally owns he sto y. A mo al fable that eassembles the pieces of a shatte ed mi o into a pictu e fa mo e elusive and abst act, minding the gaps between the sha ds. Human natu e is a myste y destined to emain unsolved.

Hein ich, a 93-yea -old c anky Viennese pensione , wants to dig a hole to bu y his ecently deceased dog. When he comes ac oss Adib, a young Afghan efugee begging fo a job and willing to wo k fo a pittance, Hein ich beg udgingly hi es him to pe fo m the task. At fi st, Adib manages to appease the high-tempe ed old man, but fea , p ejudice and misunde standings lu k a ound the co ne . Neve theless, the two men, ep esenting two diffe ent and supposedly conflicting wo lds, a e about to bond in unimaginable ways, in the cou se of an out-of-tune and d amatic night of inne evelation and bold confessions.

ίνα 2019, Έγχρωμο 108΄ China 2019, Colo 108΄

υστρία 2019, Έγχρωμο 89´ Aust ia 2019, Colo 89´

Σενάριο/Sc eenplay Zhai Yixiang Φωτογραφία/Cinematog aphy Wang Weihua οντάζ/Editing Matthieu Laclau, Yanshan Tsai αραγωγοί/P oduce s Wang Zijian, Cheng Rui αραγωγή/P oduction Blackfin P oduction θοποιοί/Cast Wang Yanhui, Wang Chuanjun, Zhang Tongxi πικοινωνία/Contact Rediance Films, info@ ediancefilms.com

Σενάριο/Sc eenplay Ka l Ma kovics Φωτογραφία/Cinematog aphy Se afin Spitze οντάζ/Editing Ala ich Lenz ουσική/Music Matthias Loibne αραγωγοί/P oduce s Diete Pochlatko, Jakob Pochlatko αραγωγή/P oduction EPO-Film Vienna θοποιοί/Cast Heinz T ixne , Bo hanulddin Hassan Zadeh, Ma ia Fli i, Konstanze Dutzi, Julia Sch anz, Sven So ing, πικοινωνία/Contact Beta Cinema, beta@betacinema.com

MAKEDONIKON

FRIDA LIAPPA

PAVLOS ZANNAS

FRIDA LIAPPA

/FRI 8 NOE/NOV 18:00

Σ

/SAT 9

60ό Φ

/FRI 1

/NOV 20:45

ατάλογος

Σ

58

/SAT 2

/NOV 17:00 /NOV 13:00

νοιχτοί

ρίζοντες


αραφωνία Out of Tune

Το αίμα του πελεκάνου Pelican Blood

Φρεντερίκε Άσπεκ F ede ikke Aspöck

ατρίν κέμπε Kat in Gebbe

ατηγορούμενος για οικονομική απάτη, ένας ζάπλουτος επιχειρηματίας προφυλακίζεται μέχρι να γίνει η δίκη. Σύντομα, το περιβάλλον της φυλακής αποδεικνύεται αφιλόξενο για επαγγελματίες φαφλατάδες σαν κι αυτόν. Έχοντας μεταφερθεί στην πιο απομονωμένη πτέρυγα, όπου βρίσκονται έγκλειστοι βιαστές και παιδόφιλοι, βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να ενεργοποιήσει το ταλέντο του στη χειραγώγηση. ν και ομολογουμένως δεν είναι ο αβαρότι, θα γίνει μέλος της χορωδίας και θα διεκδικήσει –με κάθε μέσο– ακόμα και την μπαγκέτα του μαέστρου, γοητεύοντας τόσο τους τρόφιμους όσο και τους δεσμοφύλακες. ια ταινία που ισορροπεί ανάμεσα στο μαύρο χιούμορ και το υπόκωφο δράμα· μια παραβολή για την αθεράπευτα ματαιόδοξη φύση του σύγχρονου ανθρώπου.

ίμπκε είναι μια ανύπαντρη μητέρα, εκπαιδευτής αλόγων στο επάγγελμα, που αποφασίζει να υιοθετήσει και δεύτερο κοριτσάκι. υθύς εξαρχής, ένας πίνακας που απεικονίζει έναν θηλυκό πελεκάνο να ταΐζει με το ίδιο του το αίμα ένα νεκρό νεογέννητο, επαναφέρoντάς το στη ζωή, λειτουργεί ως δυσοίωνο προμήνυμα. ράγματι, σαν μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, το νέο μέλος της οικογένειας αναπτύσσει βίαιη συμπεριφορά, σκορπώντας ανησυχία και φόβο. ίμπκε, αδυνατώντας να αποδεχτεί ότι έχει αποτύχει ως μητέρα, απορρίπτει κάθε επιστημονική εξήγηση και βυθίζεται σε ένα σκοτεινό δαίδαλο μεταφυσικού παραλογισμού. Mια ζοφερή παραβολή βραδυφλεγούς τρόμου, που εξερευνά τα αχαρτογράφητα και ιλιγγιώδη μονοπάτια της μητρότητας. Wiebke is a ho se t aine and a single mothe , who decides to adopt a second gi l. Right f om the sta t, a eligious painting of a mothe pelican esu ecting he dead offsp ing, feeding it with he own blood, p ovides an ominous sign. Indeed, like a self-fulfilled p ophecy, the new kid on the family block engages in an e atic behavio , sp eading discomfo t, unease and fea . Wiebke, unwilling to accept he “defeat” as a mothe , dismisses any scientific explanation, stepping into i ational, pa ano mal and da k wate s. A gloomy pa able of slow-paced te o that explo es the uncha ted and ve tiginous paths of mothe hood.

Accused of la ge-scale investment f aud, a multimillionai e is emanded in custody. Soon, p ison tu ns out to be uite hostile a place fo self-assu ed, bigmouth white-colla s like himself. When t ansfe ed in a special depa tment whe e the most despised c iminals, such as apists and pedophiles, a e being held in solita y confinement, he g abs the chance to shine as an expe ienced manipulato . Fa f om being Pava otti, he joins the choi , aiming even fo the position of choi leade , cha ming both inmates and gua ds. A cleve ly executed and pe fo med d amedy achieving a t icky balance; a pa able about the flawed yet eve -vain human behavio .

ανία 2019, Έγχρωμο 93΄ Denma k 2019, Colo 93΄

ερμανία, ουλγαρία 2019, Έγχρωμο 127´ Ge many, Bulga ia 2019, Colo 127´

Σενάριο/Sc eenplay La s Husum Φωτογραφία/Cinematog aphy Louise McLaughlin οντάζ/Editing Ma tin Schade ουσική/Music Rasmus Bille Bähncke αραγωγοί/P oduce s Senia D emst up αραγωγή/P oduction SF Studios θοποιοί/Cast Jacob Haube g Lohmann, Ande s Matthesen, Ch istophe Læssø, Sø en Malling, Ande s B ink Madsen πικοινωνία/Contact Danish Film Institute, dfi@dfi.dk

Σενάριο/Sc eenplay Kat in Gebbe Φωτογραφία/Cinematog aphy Mo itz Schultheiß οντάζ/Editing Heike Gnida ουσική/Music Johanne Lehnige , Sebastian Dame ius αραγωγοί/P oduce s Ve ena G äfe-Höft αραγωγή/P oduction Junafilm Συμπαραγωγή/Co-P oduction Mi ama film, SWR θοποιοί/Cast Nina Hoss, Kate ina Lipovska, Adelia-Constance Giovanni Ocleppo, Mu athan Muslu πικοινωνία/Contact Films Bouti ue, contact@filmsbouti ue.com

STAVROS TORNES

/FRI 1

/NOV 15:30

PAVLOS ZANNAS

Υ /SUN 10

OLYMPION

/NOV 21:30

/FRI 1

CULTURAL CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

Σ

/SAT 2

Open Ho izons

MAKEDONIKON

Σ

/NOV 18:00 59

/SAT 2

/NOV 23:00 /NOV 20:30

60th TIFF Catalog


ετσίνι Resin

τάνιελ Τζόζεφ

υτόχειρας τουρίστας Suicide Tou ist

πόργκμαν Daniel Joseph Bo gman

ιόνας λεξάντερ Άρνμπι Jonas Alexande A nby

ιβ, μια δεκατριάχρονη έφηβη, o εμμονικός πατέρας και η κατάκοιτη μητέρα της ζουν εντελώς αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο σε ένα απομονωμένο νησί και βασίζονται στη φύση για την επιβίωσή τους. Όμως, η εκούσια φυλακή στην οποία έχουν εγκλειστεί αρχίζει να εμφανίζει ρωγμές, όταν η ιβ αμφισβητεί την κοσμοθεωρία των γονιών της, φέρνοντας ανομολόγητα μυστικά στο φως. Ένα βουκολικό δράμα, στο οποίο η φύση απεικονίζεται ειδυλλιακή και ασφυκτική, αχανής και κλειστοφοβική, καθρεφτίζοντας τις συγκρούσεις και τις σχέσεις των πρωταγωνιστών. ια μυσταγωγική παραλλαγή των παραδοσιακών σκανδιναβικών μύθων, που κατρακυλά στα άδυτα της παράνοιας και της βίας.

αξ, ένας ερευνητής ασφαλιστικής εταιρείας, αναζητά την άκρη του νήματος σε μια παράξενη υπόθεση εξαφάνισης. H έρευνά του τον οδηγεί στο ξενοδοχείο Au o a, ένα απομονωμένο θέρετρο πολυτελείας που βοηθά τους θαμώνες του να υλοποιήσουν τις αυτοκτονικές τους φαντασιώσεις. αθώς βυθίζεται ληθαργικά σε μια δίνη αποπροσανατολισμού και σύγχυσης, αμφισβητώντας κάθε βεβαιότητα της ζωής του, ο αξ αντιλαμβάνεται πως η αυτοκτονία ίσως και να είναι η μόνη δίοδος διαφυγής από αυτόν τον λαβύρινθο παράνοιας. Ένα υπαρξιακό «καμπανάκι αφύπνισης», που ηχεί σε ένα παγωμένο τοπίο απόκοσμης ομορφιάς, πυροδοτώντας τον εσωτερικό αγώνα για αξιοπρέπεια και αγάπη. Max is an insu ance claims adjuste who is investigating a st ange disappea ance case. The t ail will lead him to Au o a Hotel, a emote luxu y eso t that cate s to special clients’ desi es, assisting its guests to fulfill thei suicidal fantasies. Max is letha gically imme sed into a maelst om of diso ientation and confusion, uestioning all ce tainties of his life, as he comes to unde stand that suicide might be the only way out of this maze of pa anoia. An existential “wake-up call,” set in a mesme izing pola landscape, th ough which eme ges an inne st uggle fo dignity and – ultimately – love.

Liv, a thi teen-yea -old adolescent, he fixated fathe , and he bed idden mothe eside in a emote island. They a e a he mit family, living off the land, completely cut off f om the outside wo ld. Thei p ison-like sanctua y, though, is about to stagge as Liv’s cu iosity builds up: she aises objections as to he pa ents’ wo ldview, digging up ineffable sec ets of the family past. A bucolic and b utal d ama, in which natu e is p esented idyllic and stifling, limitless and claust ophobic, mi o ing the p otagonists’ elationships and conflicts. A mystic and nightma ish va iation on t aditional No dic folk tales, that descends into the depths of pa anoia and violence.

ανία 2019, Έγχρωμο 92´ Denma k 2019, Colo 92´

ανία, αλλία, ορβηγία, Σουηδία 2019, Έγχρωμο 90´ Denma k, F ance, No way, Sweden 2019, Colo 90´

Σενάριο/Sc eenplay Bo h . Hansen Φωτογραφία/Cinematog aphy Louise McLaughlin οντάζ/Editing Sofie Ma ie K istensen ουσική/Music Anne G y F iis K istensen, And eas Pallisgaa d αραγωγοί/P oduce s Katja Adomeit, Pete Aalbæk Jensen αραγωγή/P oduction Zent opa P oductions2, Adomeit Film θοποιοί/Cast Pete Plaugbo g, Vivelill Søgaa d Holm, Sofie G åbøl, Ghita Nø by, Amanda Collin πικοινωνία/Contact T ustNo disk, info@t ustno disk.com

Σενάριο/Sc eenplay Rasmus Bi ch Φωτογραφία/Cinematog aphy Niels Thatsum οντάζ/Editing ιώργος αυροψαρίδης/Yo gos Mav opsa idis ουσική/Music Mikkel Hess αραγωγοί/P oduce s Eva Jakobsen, Kat in Po s, Mikkel Je sin αραγωγή/P oduction Snowglobe Film Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Ma ia Eke hovd, Ma c Schmidheiny, Ch istoph Daniel, Joel B andeis, Da io Sute , Mimmi Spång, Rebecka Laf enz, Yohann Comte, Ca ole Ba aton, Pie e Maza s Συμπαραγωγή/Co-P oduction Me Film, DCM Film, Ga age Film, Cha ades θοποιοί/Cast Nikolaj Coste -Waldau, Tuva Novotny, Kate Ashfield, Robe t A amayo πικοινωνία/Contact Cha ades, sales@cha ades.eu

OLYMPION

OLYMPION

Υ /SUN 3

MAKEDONIKON

Σ

/SAT 9

60ό Φ

/NOV 23:30

/THU 7

MAKEDONIKON

/NOV 22:30

ατάλογος

/FRI 8

60

/NOV 23:30 /NOV 15:30

νοιχτοί

ρίζοντες


α έρθουν απαλές βροχές

Τα χελιδόνια της αμπούλ The Swallows of Kabul

The e Will Come Soft Rains

αμπού πρετμάν, λεά κομπέ- εβεγιέκ Zabou B eitman, Eléa Gobbé-Mévellec

βάν Φουντ Iván Fund

Σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά στα προάστια, μια παρέα παιδιών έρχεται αντιμέτωπη με ένα αλλόκοτο περιστατικό, το οποίο σύντομα θα πάρει διαστάσεις επιδημίας: οι ενήλικες έχουν μεταμορφωθεί σε «κοιμισμένα όντα» και δεν λένε να ξυπνήσουν. αρότι τρομοκρατημένα, τα παιδιά είναι αποφασισμένα να συνεχίσουν μόνα τους με σθένος, διατηρώντας την ελπίδα πως κάποτε, με κάποιον τρόπο, οι γονείς τους θα «επιστρέψουν». αθώς ξεδιπλώνεται αυτή η ατμοσφαιρική και παράδοξη ιστορία, τα ίχνη των απόντων μάς αφηγούνται τη ζωή τους. ια ποιητική ματιά στην απώλεια και τη μοναξιά, μια σιωπηλή κραυγή για συντροφικότητα και ανθρώπινη επαφή.

αμπούλ, τέλη της δεκαετίας του 1990. επικράτηση των Ταλιμπάν έχει βυθίσει τη χώρα στον σκοταδισμό. άθε μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης φιμώνεται, δημόσιοι λιθοβολισμοί και εκτελέσεις πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση, ο φόβος έχει τρυπώσει στην καρδιά και στο μυαλό των πολιτών, οι γυναίκες αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα και όχι ως ανθρώπινα όντα. Σε αυτή την περίτεχνη animation μεταφορά του ομότιτλου μπεστ σέλερ του λγερινού συγγραφέα ιασμίνα Χάντρα, η ελπίδα βρίσκει τρόπο να επιβιώσει σε ένα νοσηρό περιβάλλον. ια σπαρακτική ιστορία ανείπωτης οδύνης και μεγαλειώδους αυτοθυσίας, που μας υπενθυμίζει ότι η ανθρωπιά είναι η ευγενέστερη των αρετών.

In a wo king-class neighbo hood, in the outski ts of a small town, a g oup of child en is faced with a st ange and te ifying incident, which will soon develop into a t ue epidemic: all adults have tu ned into “sleepy beings.” The child en, pet ified yet dete mined, t y ha d to keep thei spi its high and not give up hope that somehow, someday, thei pa ents will “wake up.” As this uncanny d ama unfolds, the sto ies of the “sleepe s” a e uncove ed th ough the t aces of thei absence. A poetic and haunting eflection on loneliness and loss, a silent c y fo companionship and human touch.

Kabul, late 1990s. The eign of the Taliban has plunged local society into obscu antism. Eve y fo m of a tistic exp ession is supp essed, public stonings and executions a e taking place on a daily basis, fea has seized the hea ts and minds of the citizens, women a e pe ceived as objects athe than human beings. In this meticulously c afted animated adaptation of the titula best-selling novel of Alge ian w ite Yasmina Khad a, hope finds a way to su vive in a mo bid envi onment. A hea tb eaking tale of unspeakable pain and ext ao dina y self-sac ifice, eminding us that humanity is the noblest of vi tues.

αλλία 2019, Έγχρωμο 81´ F ance 2019, Colo 81´

ργεντινή 2018, Έγχρωμο 81΄ A gentina 2018, Colo 81΄

Σενάριο/Sc eenplay Sébastien Tavel, Pat icia Mo tagne, Zabou B eitman, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Yasmina Khad a/Sébastien Tavel, Pat icia Mo tagne, Zabou B eitman, based on the novel by Yasmina Khad a οντάζ/Editing F ançoise Be na d ουσική/Music Alexis Rault αραγωγοί/P oduce s Reginald de Guillebon, Stephan Roelants, Michel Me kt, Joëlle Be tossa αραγωγή/P oduction Les A mateu s, Mélusine P oductions, Close Up Films, ARTE F ance Cinéma, RTS - Radio Télévision Suisse, KNM θοποιοί/Cast Simon Abka ian, Zita Han ot, Swann A laud, Hiam Abbass, Jean-Claude De et πικοινωνία/Contact Celluloid D eams, info@celluloid-d eams.com

Σενάριο/Sc eenplay Iván Fund, Tomás Dotta Φωτογραφία/Cinematog aphy Gustavo Schiaffino οντάζ/Editing Lo ena Mo iconi, Ma tín Solá, Iván Fund ουσική/Music Mau o Mou elos αραγωγοί/P oduce s Lau a Tabló αραγωγή/P oduction Rita Cine, Insomnia Film Συμπαραγωγή/Co-P oduction VFX Boat θοποιοί/Cast Alma Bozzo Kloste , Simona Sieben, Flo encia Canavesio, Emilia Lia Izagui e, Massimo Canavesio πικοινωνία/Contact Rita Cine – Insomnia Film

CULTURAL CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

MAKEDONIKON

/FRI 1

OLYMPION

Τ Τ/WED 6 Open Ho izons

/NOV 20:00

SYKIES MUNICIPAL THEATER

Υ /SUN 10

/NOV 18:00

Σ

/SAT 2

/NOV 15:00

TONIA MARKETAKI

Τ /TUE 5

/NOV 13:30 61

/NOV 22:30

60th TIFF Catalog


α ζεις για να τραγουδάς To Live to Sing

Τζόνι

Χρονιά χωρίς πρόγραμμα A Volunta y Yea

α Johnny Ma

ύλριχ έλερ, Χένερ ίνκλερ Ul ich Köhle , Henne Winckle

άο ι είναι επικεφαλής σε έναν μικρό θίασο όπερας στην επαρχία του Σιτσουάν, μια ετερόκλητη ομάδα καλλιτεχνών στη δύση της σταδιοδρομίας τους. Τα κοινά τους βιώματα είναι τόσο πολλά και έντονα που έχουν αναπτύξει μια συντροφικότητα που προσομοιάζει σε οικογένεια. θίασος δίνει παραστάσεις σε ένα ετοιμόρροπο θέατρο, με τους ίδιους και τους ίδιους θεατές, που θαρρείς έχουν ξεμείνει εκεί. κόμη κι αυτό το ταπεινό σπίτι, όμως, μετράει μέρες: η «ανάπτυξη» καταφθάνει με άγριες διαθέσεις και η κατεδάφιση του κτιρίου είναι θέμα χρόνου. αθώς η άο παλεύει να βρει λύση, πολλά από τα μέλη του θιάσου σκέφτονται ήδη την επόμενη ημέρα...

υρς είναι γιατρός σε μια επαρχιακή πόλη στη ερμανία, όπου ζει με τη δεκαοκτάχρονη κόρη του, τη ιέτε. Σε μια παράδοξη αντιστροφή των ρόλων, ο υρς, που υπαγορεύει στη ιέτε πώς να ζήσει τη ζωή της, καταβάλει τεράστιες προσπάθειες να την πείσει να ανοίξει τα φτερά της και να περάσει ένα έτος εθελοντικής εργασίας στην όστα ίκα. κείνη, από την άλλη, αυτό που θέλει πραγματικά είναι να μην το κουνήσει ρούπι και να περάσει τον χρόνο αυτόν τριγυρίζοντας άσκοπα με τον φίλο της. Ένα πνευματώδες κράμα οικογενειακού δράματος και κωμωδίας καθημερινών καταστάσεων για τις δύσκολες επιλογές που οδηγούν στην ενηλικίωση.

Zhao Li is the longstanding leade of a small Sichuan Ope a t oupe, a motley c ew of pe fo me s mostly past thei p ime, who have knocked a ound with one anothe fo so long that thei cama ade ie esembles a close-knit family. The t oupe ope ates in a amshackle theate , at which the only egula s a e old-time s who don’t have anywhe e else to go. But even this humble home is on bo owed time: “development” is enc oaching and the building is scheduled fo demolition. As Zhao st uggles to find a solution, many of the t oupe membe s make alte nate plans…

U s is a docto in a p ovincial Ge man town, who can’t ef ain f om dictating the decisions of his 18-yea -old daughte Jette. The two of them a e engaged in a pa adoxical gameplay of eve sed ste eotypes: U s goes to g eat lengths to pe suade Jette to spend he gap yea as a voluntee at a Costa Rican hospital, in an effo t to speed up he emancipation p ocess, while Jette’s desi e is to stay put and pu poselessly hang out with he boyf iend. A humble coming-of-age sto y, in a witty blend of uotidian comedy and family d ama, which eflects on the fie ce battle of self-dete mination.

ίνα, αλλία 2019, Έγχρωμο 100΄ China, F ance 2019, Colo 100΄

ερμανία 2019, Έγχρωμο 86΄ Ge many 2019, Colo 86΄

Σενάριο/Sc eenplay Johnny Ma Φωτογραφία/Cinematog aphy Matthias Delvaux οντάζ/Editing Ana Godoy ουσική/Music Jongho You, Jimin Kim αραγωγοί/P oduce s Wu Xianjian, Jing Wang αραγωγή/P oduction House on Fi e, Image X P oductionist Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Vincent Wang θοποιοί/Cast Zhao Xiaoli, Gan Guidan, Yan Xihu πικοινωνία/Contact Films Bouti ue, contact@filmsbouti ue.com

Σενάριο/Sc eenplay Ul ich Köhle , Henne Winckle Φωτογραφία/Cinematog aphy Pat ick O th οντάζ/Editing Lau a Lauzemis ουσική/Music Ramin Kousha αραγωγοί/P oduce s Ingma T ost αραγωγή/P oduction Suto Kolonko Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Kat in Schlösse θοποιοί/Cast Maj-B itt Klenke, Sebastian Rudolph, Thomas Schube t, Stefan Ste n πικοινωνία/Contact Suto Kolonko, info@suto kolonko.de

MAKEDONIKON

TONIA MARKETAKI

Υ/MON 4

PAVLOS ZANNAS

Τ Τ/WED 6

60ό Φ

/NOV 20:30

SYKIES MUNICIPAL THEATER

/THU 7

/NOV 20:00

/THU 7 NOE/NOV 15:00

STAVROS TORNES

/NOV 19:30

ατάλογος

Υ /SUN 10

62

/NOV 13:30

νοιχτοί

ρίζοντες


φύλακας The Wa den

αράθυρο στη θάλασσα Window to the Sea

ιμά Τζαβιντί Nima Javidi

ιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ Miguel Ángel Jiménez

ντιμέτωπη με συνταρακτικά νέα σχετικά με την υγεία της, η πενηνταπεντάχρονη αρία, αποφασίζει να ταξιδέψει από το πιλμπάο στην λλάδα, παραβλέποντας τις συμβουλές του γιου της και των γιατρών. Όταν φτάνει στη ίσυρο, η αρία θα βυθιστεί στις κρυμμένες ομορφιές του νησιού, βρίσκοντας γαλήνη αλλά και έναν απροσδόκητο έρωτα. Ένα φωτεινό πορτρέτο μιας γυναίκας που τολμά να αδράξει τη μέρα με τους δικούς της όρους. ια συγκινητική ιστορία για την απώλεια, την αγάπη, τη ζωή που ανοίγεται στον ορίζοντα της συντροφικότητας.

εκαετία του 1960, ράν επί τελευταίου Σάχη. Στη μέση του πουθενά, σε μια φυλακή που εκκενώνεται για να κατεδαφιστεί, ο ταγματάρχης Τζαχέντ κορδώνεται για την επικείμενη προαγωγή του. Σύντομα ωστόσο θα δει τα γαλόνια του να κινδυνεύουν, όταν ένας θανατοποινίτης κρατούμενος εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Στο παράδοξο ανθρωποκυνηγητό που ακολουθεί, ο Τζαχέντ γοητεύεται από μια κοινωνική λειτουργό, η οποία συμμετέχει στην έρευνα, πεπεισμένη όμως πως ο καταζητούμενος είναι αθώος. Ένα αγωνιώδες θρίλερ με φόντο τον καφκικό λαβύρινθο μιας άδειας φυλακής, όπου η παντοδυναμία της εξουσίας απομυθοποιείται και, όσο περνούν οι ώρες, καταρρέει. 1960s, in Shah-e a I an. The cu tain ises in an isolated p ison, scheduled fo demolition, whe e soon-to-be-p omoted majo Jahed is uive ing with p ide. His pompous autho ity though is about to slip away when he finds out that a death- ow p isone has vanished into thin ai . As a pa adoxical manhunt sets off, Jahed is joined by an att active female social wo ke , with whom they a e wo king at c oss-pu poses: she is convinced that the impove ished escapee has been f amed. A clock-ticking th ille set in the Kafkaes ue laby inth of an empty p ison, whe e absolute powe is demystified to the point of collapse.

Faced with life-changing news, Ma ia, a 55-yea -old Spanish woman f om Bilbao, chooses to take a t ip to G eece against the advice of he son and docto s. This spontaneous decision leads he to the island of Nisy os, a tiny haven of peace and calm. While soaking in the island’s hidden t easu es, she finds he self falling in love against all odds. A luminous po t ait of a woman who takes a leap of faith and da es to live fo the moment on he own te ms. A touching sto y about love, loss and fea lessly conf onting life, simply by leaning on someone else.

ράν 2019, Έγχρωμο 90´ I an 2019, Colo 90´

σπανία, λλάδα 2019, Έγχρωμο 105´ Spain, G eece 2019, Colo 105´

Σενάριο/Sc eenplay Nima Javidi Φωτογραφία/Cinematog aphy Hooman Behmanesh οντάζ/Editing Emad Khodabakhsh ουσική/Music Ramin Kousha αραγωγοί/P oduce s Majid Motalebi αραγωγή/P oduction I anian Independents θοποιοί/Cast Nav id Mohammadzadeh, Pa inaz Izadya , Mani Haghighi, Seta eh Pessyani, Habib Rezaie, Atila Pessyani πικοινωνία/Contact I anian Independents, info@i anianindependents.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Neo Films

Σενάριο/Sc eenplay Luis Moya Red ado, Miguel Ángel Jiménez Φωτογραφία/Cinematog aphy Go ka Gómez And eu, AEC οντάζ/Editing Ivan Aledo ουσική/Music Pascal Gaigne αραγωγοί/P oduce s Luis de Oza, Javie A suaga, La a Izagi e αραγωγή/P oduction Kinoskopik Film P oduktion, Ga iza Films, Sumendia Filma AIE Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s ιώργος αρναβάς, ωνσταντίνος οντοβράκης/Gio gos Ka navas, Konstantinos Kontov akis Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s He etic ε την υποστήριξη των/With the Suppo t of /GFC, , COSMOTE TV, Eu images θοποιοί/Cast Emma Suá ez, κύλλας αραζήσης, Gaizka Uga te, ατερίνα αφειροπούλου, ώστας έτρου, ντώνης αφετζόπουλος/ Emma Suá ez, Akilas Ka azisis, Gaizka Uga te, Kate ina Zafei opoulou, Kostas Pet ou, Antonis Kafetzopoulos πικοινωνία/Contact He etic Out each, info@he etic.g

FRIDA LIAPPA

TONIA MARKETAKI

Τ Τ/WED 6

/NOV 21:30

Τ Τ/WED 6

MAKEDONIKON

/THU 7

Open Ho izons

63

/NOV 20:45 /NOV 20:15

60th TIFF Catalog


Another Take

OHA

ξερευνώντας τις πιο γόνιμες πλευρές των ανοιχτών οριζόντων του παγκόσμιου σινεμά, το τμήμα αυτό συλλέγει τους κινηματογραφικούς καρπούς νέων δημιουργών του τώρα που κοιτάζουν σταθερά μπροστά και υπόσχονται μια συναρπαστική συνέχεια.

Explo ing the most f uitful aspects of the open ho izons of wo ld cinema, this section gathe s the cinematic f uits of its new filmmake s now that they a e looking steadily ahead and p omising an exciting follow-up.

όλωμα Bait Τα απολύτως απαραίτητα The Ba e Necessity Άνωση Buoyancy τίσκο Disco Το τέλος του αιώνα End of the Centu y υγολαμπίδες Fi eflies Στον τροπικό των φαντασμάτων Ghost T opic όρατος Invisible όνο 6,5 Just 6.5 οκο-ντί οκο-ντέ Koko-di Koko-da Το τελευταίο δέντρο The Last T ee ολά πάει στη θάλασσα Lola ίκι και η αρκούδα Mickey and the Bea απίσα Papicha Σχετικά με τον άτρικ Pat ick πόμενος σταθμός Po t Autho ity γία Φράνσις Saint F ances Σκανδιναβική σιωπή Scandinavian Silence Technoboss Technoboss Eμείς οι δύο Two of Us ικόσι χρονών πεθαίνεις You Will Die at Twenty

60ό Φ

ατάλογος

64

νοιχτοί

ρίζοντες


Τα απολύτως απαραίτητα The Ba e Necessity

όλωμα Bait

αρκ Τζένκιν Ma k Jenkin

ρβάν ε τουκ E wan Le Duc

ιέρ, ένας τριανταεπτάχρονος εργένης που μένει ακόμη στο πατρικό του, είναι αρχηγός της χωροφυλακής στην ίδια μικρή πόλη όπου ζει και η ενθουσιώδης χειραφετημένη ουλιέτ. Όταν ένας γυμνιστής από την τοπική επαναστατική ομάδα κλέβει το αμάξι της ουλιέτ στο όνομα του αγώνα που θα ξεριζώσει την υπερκαταναλωτική κουλτούρα, εκείνη μπουκάρει σαν σίφουνας στο τμήμα για να υποβάλει καταγγελία. εκρηκτική συνάντηση των δυο τους βγάζει τον ιέρ απ’ τα νερά του, ενώ οι αψιμαχίες τους μαρτυρούν κάτι από την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα της αμοιβαίας έλξης. ια μπουρλέσκ κωμωδία για τις μικρές-μεγάλες στιγμές δύο διαμετρικά αντίθετων χαρακτήρων, που βρέθηκαν χτυπημένοι από τα βέλη του πιο παιχνιδιάρη θεού.

Σε ένα παραθαλάσσιο ψαροχώρι της ορνουάλης, οι συνήθειες έχουν αλλάξει δραματικά. Το τοπικό στοιχείο αποτελεί πια ντεκόρ σε καρτ ποστάλ και η αλιεία έχει παραδώσει τη σκυτάλη στον τουρισμό – οι κάτοικοι έχουν μετατρέψει τον πατροπαράδοτο τρόπο ζωής σε «δόλωμα», προκειμένου να προσελκύσουν εύρωστους επισκέπτες. ύο αδέλφια, ο υπέρμαχος της παράδοσης άρτιν και ο πραγματιστής Στίβεν, ενσαρκώνουν τις δύο όψεις της νέας πραγματικότητας. ένταση αυξάνει επικίνδυνα, και η επερχόμενη τραγωδία θα σφραγίσει αμετάκλητα τη μοίρα τους. Ένα τραχύ και μαγνητικό οδοιπορικό σε αποχρώσεις του κιαροσκούρο, γυρισμένο σε φιλμ 16 χιλιοστών με κάμερα Bolex. Ένα δυσοίωνο όνειρο που προφητεύει το τέλος ενός κόσμου που φθίνει αργά και βασανιστικά.

Pie e is the genda me ie captain of a tiny town, a 37-yea -old bachelo who has not yet left the family house. Juliette is an int epid woman who has he ca stolen by a nudist belonging to a local evolutiona y g oup seeking to e adicate all “supe fluous” mentalities. When spi ited Juliette bu sts in to file a complaint, it’s like an elect ic shock to Pie e’s bleak outine – ski mishes between the two have the distinctive flavo of instinctive att action. A bu les ue-like comedy that navigates th ough the mino , yet sublime, adventu es of two opposite cha acte s caught in the most enchanting of spells: love.

Habits have d astically changed in this seaside village in Co nwall. Fishing has handed ove the baton to tou ism and folkway se ves as a me e postal ca d deco ; the locals have tu ned thei time-hono ed way of life into a “bait” to lu e wealthy visito s. Ma tin, a p oponent of longstanding t adition, and Steven, an adaptive apologist of the new ways, a e two siblings who ep esent the two facets of a shifting eality. Tension is ising, and an imminent t agedy is about to seal the two b othe s’ fate. A c ude and mesme izing jou ney in chia oscu o, shot in 16mm, with a Bolex came a. An ominous d eam that bids a painful fa ewell to a wo ld destined to vanish.

νωμένο ασίλειο 2018, σπρόμαυρο 89΄ UK 2018, B&W 89΄

αλλία 2019, Έγχρωμο 100΄ F ance 2019, Colo 100΄

Σενάριο/Sc eenplay Ma k Jenkin Φωτογραφία/Cinematog aphy Ma k Jenkin οντάζ/Editing Ma k Jenkin ουσική/Music Ma k Jenkin αραγωγοί/P oduce s Kate Bye s, Linn Waite αραγωγή/P oduction Ea ly Day Films Limited θοποιοί/Cast Edwa d Rowe, Giles King, Ma y Woodvine, Simon Shephe d, Chloe Endean, Isaac Woodvine πικοινωνία/Contact The Festival Agency, info@thefestivalagency.com

Σενάριο/Sc eenplay E wan Le Duc Φωτογραφία/Cinematog aphy Alexis Kavy chine οντάζ/Editing Julie Dup é ουσική/Music Julie Roué αραγωγοί/P oduce s Stéphanie Be mann, Alexis Dulgue ian αραγωγή/P oduction Domino Films θοποιοί/Cast Maud Wyle , Swann A laud, Fanny A dant, Nicolas Mau y, Patience Munchenbach πικοινωνία/Contact Playtime, info@playtime.g oup

TONIA MARKETAKI

TONIA MARKETAKI

TONIA MARKETAKI

TONIA MARKETAKI

/FRI 8

Σ

/SAT 9

Open Ho izons

/NOV 16:45

/FRI 1

/NOV 15:00

Σ

65

/SAT 2

/NOV 23:00

SYKIES MUNICIPAL THEATER

Υ /SUN 10

/NOV 19:45

/NOV 15:00

60th TIFF Catalog


τίσκο Disco

Άνωση Buoyancy

ιόρουν

οντ άθτζεν Rodd Rathjen

ίκλεμπουστ Σίβερσεν Jo unn Myklebust Syve sen

Στα βάθη της καμποτζιανής ενδοχώρας, ο δεκατετράχρονος Τσάκρα δουλεύει στους ορυζώνες με την οικογένειά του. ιψά για ανεξαρτησία και έρχεται σε συνεννόηση με έναν μεσάζοντα που υπόσχεται πως θα του βρει δουλειά σε ένα εργοστάσιο στην Ταϊλάνδη. Χωρίς να πει κουβέντα σε κανέναν, ταξιδεύει στην πανγκόκ για να βρει την τύχη του. ετά από το εξοντωτικό ταξίδι, συνειδητοποιεί την πικρή αλήθεια. υτός και οι συμπατριώτες συνταξιδιώτες του είναι πλέον σκλάβοι σε μια ψαρότρατα. ζωή του έχει πλέον μετατραπεί σε ένα ατελείωτο μαρτύριο και ο Τσάκρα αντιλαμβάνεται πως ο δρόμος προς την ελευθερία περνά μέσα από τη βία.

ίριαμ είναι η απόλυτη βασίλισσα της ντίσκο, σαρώνει στους διαγωνισμούς και λάμπει στην πίστα, μαγεύοντας τα πλήθη. Στο σπίτι ωστόσο βιώνει μια άλλου είδους έκσταση, στο πλευρό της μητέρας και του πατριού της, που ηγούνται μιας ιδιότυπης τοπικής κοινότητας ευαγγελικών Χριστιανών χίπστερ αισθητικής: κεφάτοι ποπ χριστιανικοί ύμνοι και ενθουσιώδη κηρύγματα με όρους μάρκετινγκ προσηλυτίζουν καθημερινά νέα μέλη. άτω από την επιφάνεια της θρησκευτικής νιρβάνας και τα γκλίτερ της ντίσκο, η ίριαμ παλεύει με δαίμονες που την οδηγούν όλο και πιο μακριά από το φως. Ένα δωρικό πορτρέτο μιας χαμένης ψυχής, το οποίο ψηλαφεί την έννοια της πίστης και της λύτρωσης.

Deep in u al Cambodia, a fou teen-yea -old boy named Chak a wo ks in the ice fields with his family. He yea ns fo independence and seeks out a b oke who p omises to get him paid wo k in a Thai facto y. Without telling anyone, he t avels to Bangkok to make his fo tune. Afte a g ueling jou ney ac oss the bo de , he ealizes the bitte t uth. He and his fellow Cambodian t avele s a e enslaved on a fishing t awle . As life becomes endless to tu e, Chak a comes to the conclusion that his only hope of f eedom is to become as violent as his capto s.

Mi jam is a eigning disco champion and the dance floo is he temple of ecstatic wo ship. Back home, a diffe ent b and of ent ancement is in sto e, led by Mi jam’s zealot mom and p eache stepdad. The two of them un the local Evangelist chu ch, a c adle of pop Ch istian anthems, exube ant b ainwashing se mons and hipste p oselytizing. Unde neath the glitte su face of pious self-fulfillment, Mi jam ha bo s demons that cannot be exo cised: the disco mojo wea s off and cleansing is sought in the da kest of places. A sta k po t ait of a lost soul that u ges us to ponde ove the notions of faith and salvation.

υστραλία 2019, Έγχρωμο 93΄ Aust alia 2019, Colo 93΄

ορβηγία 2019, Έγχρωμο 95´ No way 2019, Colo 95´

Σενάριο/Sc eenplay Rodd Rathjen Φωτογραφία/Cinematog aphy Michael Latham οντάζ/Editing G aeme Pe ei a ουσική/Music Law ence English αραγωγοί/P oduce s Samantha Jennings, K istina Ceyton, Rita Walsh αραγωγή/P oduction Causeway Films Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Steven McKinnon θοποιοί/Cast Sa m Heng, Thanawut Kas o, Mony Ros πικοινωνία/Contact cha ades, sales@cha ades.eu

Σενάριο/Sc eenplay Jo unn Myklebust Syve sen Φωτογραφία/Cinematog aphy Ma ius Matzow Gulb andsen οντάζ/Editing F ida Eggum Michaelsen, Mina Nybakke ουσική/Music Thom Hell, Jan E ik Mikalsen, Ma ius Ch istiansen αραγωγοί/P oduce s Ma ia Eke hovd αραγωγή/P oduction Me Film θοποιοί/Cast Josefine F ida, Nicolai Cleve B och, Kjæ sti Odden Skjeldal, And ea B æin Hovig, Espen Klouman Høine , F ede icke Rustad Helle ud πικοινωνία/Contact New Eu ope Film Sales, office@neweu opefilmsales.com

JOHN CASSAVETES

FRIDA LIAPPA

MAKEDONIKON

FRIDA LIAPPA

Τ /TUE 5

Υ /SUN 10

60ό Φ

/NOV 17:30

Υ /SUN 3

/NOV 18:00

ατάλογος

Υ/MON 4

66

/NOV 20:45

SYKIES MUNICIPAL THEATER

/FRI 8

/NOV 19:45

/NOV 13:00

νοιχτοί

ρίζοντες


Το τέλος του αιώνα End of the Centu y

έλη της οικογένειας Family Membe s

ούσιο άστρο Lucio Cast o

ατέο

ύο άνδρες, ένας ργεντίνος από τη έα Υόρκη και ένας σπανός από το ερολίνο, συναντιούνται τυχαία στη αρκελώνη και περνούν τη νύχτα μαζί. ια φαινομενικά εφήμερη συνεύρεση μεταξύ δύο αγνώστων μετατρέπεται σε ένα συμπαντικών διαστάσεων ταξίδι αγάπης, το οποίο απλώνεται σε έναν ορίζοντα δεκαετιών, αποκτώντας διαστάσεις αλληγορικές και ονειρώδεις. Σαν ευφάνταστο αίνιγμα, η ταινία ξεδιπλώνεται μέσα από μη γραμμική αφήγηση, όπου ο χώρος και ο χρόνος λειτουργούν με άλλους κανόνες, εκπλήσσοντας διαρκώς τον θεατή.

πεντέσκι Mateo Bendesky

ούκας και η Χίλντα, χωρίς να το θέλουν και πολύ, μεταβαίνουν στο παραθαλάσσιο οικογενειακό εξοχικό προκειμένου να απευθύνουν το στερνό αντίο στη μητέρα τους, που αυτοκτόνησε πρόσφατα. Στην περίπτωσή τους βέβαια, το τελετουργικό δεν περιλαμβάνει διασκορπισμό τέφρας αλλά ρίψη ενός προσθετικού χεριού στη θάλασσα... Το επόμενο πρωί θα ανακαλύψουν ότι είναι εγκλωβισμένοι σε αυτή τη ληθαργική πόλη στα ατλαντικά παράλια της ργεντινής, εξαιτίας μιας απεργίας των οδηγών λεωφορείων. Στη διάρκεια αυτών των καταναγκαστικών και γεμάτων ένταση διακοπών, τα δύο αδέρφια –θαρρείς παγιδευμένα σε ένα άχρονο μεταίχμιο– είναι υποχρεωμένα να αντικρίσουν κατάματα την απώλεια που βίωσαν και να αποχαιρετήσουν οριστικά την αθωότητά τους.

Two men, an A gentinian f om New Yo k and a Spania d f om Be lin meet by chance, while in Ba celona, and spend the night togethe . What seems like a one-night encounte between two st ange s tu ns into a cosmic voyage, a decades-spanning love sto y, with a d eamlike allego ical touch. Inventive and enigmatic, the film plays out in a nonlinea na ative, in which time and space follow thei own ules, consistently su p ising the viewe .

Lucas and Gilda a e eluctantly jou neying togethe to the family’s beach house in o de to pay thei last espects to thei mothe , who has ecently committed suicide. In thei case though, no ash scatte ing is involved; just the disposal of a p osthetic hand into the sea… The next mo ning, they find themselves ma ooned in this letha gic town in A gentina’s Atlantic coast, due to a bus st ike. Du ing this imposed and f aught holiday, as if t apped in a timeless limbo, the two siblings a e fo ced to conf ont thei loss and bid fa ewell to thei innocence..

ργεντινή, 2019, Έγχρωμο 84΄ A gentina, USA 2019, Colo 84΄

ργεντινή 2019, Έγχρωμο 86´ A gentina 2019, Colo 86´

Σενάριο/Sc eenplay Lucio Cast o Φωτογραφία/Cinematog aphy Be nat Mest es οντάζ/Editing Lucio Cast o ουσική/Music Robe t Lomba do αραγωγοί/P oduce s Lucio Cast o, Joanne Lee, Josh Wood θοποιοί/Cast Juan Ba be ini, Ramon Pujol, Mia Maest o, Ma iano López Seoane, Helen Celia Cast o-Wood πικοινωνία/Contact St ay Dogs, sales@st ay-dogs.com

Σενάριο/Sc eenplay Mateo Bendesky Φωτογραφία/Cinematog aphy Roman Kasse olle οντάζ/Editing Ana Godoy ουσική/Music Santiago Palen ue αραγωγοί/P oduce s Agustina Costa Va si, Diego Dubcovsky, Mateo Bendesky αραγωγή/P oduction Volpe Films, Va sovia Films θοποιοί/Cast Tomás Wicz, Laila Maltz, Alejand o Russek πικοινωνία/Contact Pat a Spanou Film Ma keting & Consulting, film@pat aspanou.biz

OLYMPION

TONIA MARKETAKI

Σ

/SAT 2

FRIDA LIAPPA

Υ /SUN 10

Open Ho izons

/NOV 13:15

/FRI 8 NOE/NOV 14:45

MAKEDONIKON

Υ /SUN 10

/NOV 13:00

CULTURAL CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

/NOV 18:00

/FRI 8

67

/NOV 18:00 60th TIFF Catalog


υγολαμπίδες Fi eflies

Στον τροπικό των φαντασμάτων Ghost T opic

πάνι Χοσνουντί Bani Khoshnoudi

πας τεβός Bas Devos

ίγο πριν συμπληρώσει τα 60 της χρόνια, η αραβικής καταγωγής Χαντίγια εργάζεται ως καθαρίστρια στις ρυξέλλες. Ένα βράδυ, επιστρέφοντας σπίτι από τη δουλειά, παίρνει το τρένο, αλλά αποκοιμιέται στη διαδρομή. α ξυπνήσει στο τέρμα, στην «άλλη άκρη της πόλης» – μόνη της επιλογή είναι να επιστρέψει με τα πόδια, βαδίζοντας στο άγνωστο, μες στο σκοτάδι. ιασχίζοντας την παγωμένη πόλη, η Χαντίγια διασταυρώνεται με πρόσωπαψηφίδες ενός πολύχρωμου αστικού μωσαϊκού, σε μια ιστορία όπου κυριαρχεί η ελπίδα για ένα μέλλον με περισσότερη εμπιστοσύνη και λιγότερο φόβο απέναντι στο διαφορετικό. Ως γνωστόν, είναι το ταξίδι που μετράει και όχι ο προορισμός.

αμίν, προκειμένου να ξεφύγει από τη μοίρα που επιφυλάσσει η πατρίδα του στους ομοφυλόφιλους, ζει αιωρούμενος στο κενό της αυτοεξορίας. Όταν κρύφτηκε ως λαθρεπιβάτης σε ένα πλοίο που έφευγε από την Τουρκία, το τελευταίο μέρος όπου περίμενε να βρεθεί ήταν η ερακρούς, στο εξικό, τόσο μακριά από οτιδήποτε οικείο και γνωστό. γκλωβισμένος σε αυτό το υποβαθμισμένο τροπικό λιμάνι, αντιλαμβάνεται σταδιακά ότι δεν έχει άλλη επιλογή παρά να απαγκιστρωθεί από το παρελθόν. νοσταλγία και η μελαγχολία αμβλύνονται χάρη στις νέες φιλίες και στον έρωτα, σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού της ταυτότητάς του. Ramin is a young I anian homosexual fo ced to live in the limbo of self-exile, so as to escape pe secution in his count y. When he hid in a ca go ship leaving Tu key, he neve expected to a ive in Ve ac uz, Mexico, so fa f om anything familia . Now ent apped in this decadent t opical po t city, he begins to ealize that he has no choice but to let go of his past. His nostalgia and melancholy a e cu ed th ough new f iendships and the appea ance of love that slowly allow him to ediscove his own identity.

Khadija is a cleaning lady of A ab descent in he late fifties, living in B ussels. One night, she dozes off in the subway while etu ning home and wakes up at the te minus, at “the othe end of the city.” She has no choice but to sta t walking, into the unknown, into the night. On he way th ough the chilly city, Khadija encounte s a numbe of people of diffe ent means, ethnicities, and backg ounds, in a tale of openness, lack of fea and hope fo the futu e. Once mo e, it’s the jou ney that counts, not the destination.

εξικό, λλάδα, ομινικανή ημοκρατία 2018, Έγχρωμο 86΄ Mexico, G eece, Dominican Republic 2018, Colo 86΄

έλγιο 2019, Έγχρωμο 85΄ Belgium 2019, Colo 85΄

Σενάριο/Sc eenplay Bani Khoshnoudi Φωτογραφία/Cinematog aphy Benjamín Echaza eta οντάζ/Editing Miguel Schve dfinge , Gil González Penilla ουσική/Music Soh ab Ka imi αραγωγοί/P oduce s Elsa Reyes Ga cés, Bani Khoshnoudi αραγωγή/P oduction Zensky Cine, Pensée Sauvage Films Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Athina Tsanga i, Janja K alj, Is ael Ca denas, Haos Film, KinoElekt on, Au o a Dominicana θοποιοί/Cast A ash Ma andi, Edwa da Gu ola, Luis Albe ti, Eligio Meléndez, Ishbel Mata, Edua do Mendizábal, U iel Ledezma πικοινωνία/Contact FiGa Films, contact@figafilms.com

Σενάριο/Sc eenplay Bas Devos Φωτογραφία/Cinematog aphy G imm Vandeke ckhove οντάζ/Editing Diete Diependaele, Bas Devos ουσική/Music B echt Ameel αραγωγοί/P oduce s Ma c Goyens, Bas Devos, Nabil Ben Yadi , Benoit Roland, Tomas Leye s αραγωγή/P oduction Quetzalcoatl, 10.80 Films, Minds Meet Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Pet a Goedings θοποιοί/Cast Saadia Bentaïeb, Maaike Neuville, Willy Thomas πικοινωνία/Contact Rediance Films, info@ ediancefilms.com

TONIA MARKETAKI

PAVLOS ZANNAS

Υ /SUN 3

/NOV 17:30

TONIA MARKETAKI

Υ/MON 4

/NOV 20:00

Τ /TUE 5

CULTURAL CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

Υ /SUN 3

60ό Φ

Σ

/NOV 20:30

ατάλογος

/NOV 20:30

TONIA MARKETAKI

68

/SAT 9

/NOV 17:30

νοιχτοί

ρίζοντες


όρατος Invisible

όνο 6,5 Just 6.5

Ίγκνας ιονίνας Ignas Jonynas

Σαΐντ ουσταΐ Saeed Roustaee

Έχοντας αποχαιρετήσει εδώ και χρόνια τις ένδοξες μέρες του ως χορευτή, ο ιόνας βάζει μπρος ένα πανούργο σχέδιο για να επανέλθει στο προσκήνιο: προσποιείται πως είναι τυφλός και παίρνει μέρος σε ένα τηλεοπτικό χορευτικό σόου, όπου θα γνωρίσει τη δόξα εκ νέου, χάρη στην υποτιθέμενη αναπηρία του. ύβρις του ωστόσο δεν θα περάσει στα τυφλά, και η νέμεσις θα τον βρει ενσαρκωμένη στο πρόσωπο του ίτας, ο οποίος έχει μόλις βγει από τη φυλακή και γυρεύει εκδίκηση. ια ιστορία για τη συγχώρεση που παραμένει στο σκοτάδι, όταν επιλέγουμε να εθελοτυφλούμε μπροστά στην αλήθεια της ευθύνης.

ρωτοστατώντας στη σταυροφορία ενάντια στη διάβρωση της ιρανικής κοινωνίας από τα ναρκωτικά, ο Σαμάντ, αστυνομικός της ίωξης, βάζει στο στόχαστρο τον διαβόητο ναρκοβαρόνο άσερ. εν πρόκειται, ωστόσο, για την κλασική μονομαχία του αλού με το ακό, αλλά για μια σισύφεια μάχη που αφήνει άπαντες ηττημένους. αρχική πλοκή ενός αγωνιώδους αστυνομικού θρίλερ σύντομα αλλάζει ύφος και τέμπο, αποτυπώνοντας τα αμέτρητα αδιέξοδα ενός εφιαλτικού κόσμου απληστίας και θανάτου, απ’ όπου δεν υπάρχει διαφυγή. ια ζοφερή ματιά στην αναποτελεσματικότητα τόσο του νόμου και όσο και των καλών προθέσεων, όταν ο εχθρός είναι θηρίο με αμέτρητα κεφάλια.

Jonas is a dance way past his p ime, who sets up a cunning t ick to get back into the game: he p etends to be blind in o de to sneak his way into a TV dance show, whe e fame is in sto e fo him thanks to his supposed disability. His hub is, though, is not to be left unpunished, as nemesis is lu king a ound the co ne , inca nated in the face of Vytas, who has just been eleased f om p ison and yea ns fo evenge. A tale of un edeemed sins and self-inflicted “blindness,” which ende s t uth and fo giveness out of sight.

Detective Samad of the Anti-D ug Task Fo ce takes on Nasse , a noto ious d ug kingpin, in a fie ce battle to stem the ising tide of d ug addiction in I an. Hold you ho ses though, fo this is not a “good vs. evil” duel, but a Sisyphean battle of pe petual defeat. The initial plot of a fast-paced c ime th ille soon takes the shape of a canvas depicting the endless dead-ends of a nightma ish wo ld of addiction, g eed and death. sobe ing eflection on the inefficiency and the powe lessness of both legal inst uments and good intentions, when facing a hyd a monste .

ιθουανία, ετονία, υκρανία, σπανία 2019, Έγχρωμο 90´ Lithuania, Latvia, Uk aine, Spain 2019, Colo 90´

ράν 2019, Έγχρωμο 135´ I an 2019, Colo 135´

Σενάριο/Sc eenplay Ignas Jonynas, K istupas Sabolius Φωτογραφία/Cinematog aphy Denys Lushchyk οντάζ/Editing Paulius Zavadskis ουσική/Music Toms Aunins αραγωγοί/P oduce s K istina Ramanauskaite αραγωγή/P oduction Magic Films, Locomotive P oductions, Nephilim P oduccionesLimelite Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Robe ts Vinovskis, Vladimi Yatsenko θοποιοί/Cast Dainius Kazlauskas, Da ius Bagdziunas, Paulina Taujanskaite πικοινωνία/Contact Reel Suspects, info@ eelsuspects.com

Σενάριο/Sc eenplay Saeed Roustaee Φωτογραφία/Cinematog aphy Hooman Behmanesh οντάζ/Editing Bah am Dehghan ουσική/Music Payman Yazdanian αραγωγοί/P oduce s Seyed Jamal Sadatian αραγωγή/P oduction Bosh a Film θοποιοί/Cast Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Hooman Kiaie, Pa inaz Izadya , Fa had Aslani, Mazia Seyedi, Ali Baghe i πικοινωνία/Contact I anian Independents, info@i anianindependents.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Neo Films

MAKEDONIKON

Υ /SUN 3

PAVLOS ZANNAS

Υ /SUN 10

Open Ho izons

FRIDA LIAPPA

/NOV 20:30

Τ /TUE 5 NOE/NOV 23:00

/NOV 23:30

69

60th TIFF Catalog


οκο-ντί οκο-ντέ Koko-di Koko-da

Το τελευταίο δέντρο The Last T ee

ιοχάνες ίχολμ Johannes Nyholm

Σόλα μό Shola Amoo

Ένα ανδρόγυνο βιώνει την απόλυτη τραγωδία: η κόρη του ζευγαριού, ανήμερα των όγδοων γενεθλίων της, βρίσκεται νεκρή. ι όμως, τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη. Τρία χρόνια αργότερα, μια εκδρομή στο βουνό μετατρέπεται στον απόλυτο εφιάλτη. ι δύο σύζυγοι βυθίζονται σε μια αιματοβαμμένη «μέρα της μαρμότας», πέφτοντας θύματα βάναυσων δολοφονιών ξανά και ξανά, με δράστες τρεις ψυχοπαθείς. Ένα γκροτέσκο οδοιπορικό στο πένθος, στην οδύνη της απώλειας και στον εγγενή κανιβαλισμό που ελλοχεύει σε κάθε δυαδική σχέση, το οποίο ισορροπεί με θαυμαστή ακρίβεια ανάμεσα στη φάρσα και στον τρόμο. Ένα σκοτεινό παραμύθι που δεν φέρνει όνειρα γλυκά.

Φέμι, ένας εντεκάχρονος νιγηριανής καταγωγής, αναγκάζεται να μετακομίσει από την αγγλική επαρχία στο γκρίζο αστικό τοπίο του ονδίνου. ε μια πρώτη ματιά, η αλλαγή αυτή φαντάζει θετική· θα ζήσει με τη βιολογική του μητέρα και, στο καινούργιο σχολείο, δεν θα είναι πια δακτυλοδεικτούμενος. Τα φαινόμενα όμως απατούν και ο Φέμι βιώνει μια πρωτόγνωρη μοναξιά, έχοντας απολέσει κάθε αίσθημα ασφάλειας. ια τρυφερή και συνάμα τραχιά ιστορία ενηλικίωσης, με πρωταγωνιστή έναν έφηβο που παλεύει να συμφιλιωθεί με τις ρίζες του και να βρει τον δρόμο του σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Femi, an eleven-yea -old boy of Nige ian o igin, moves f om the English count yside to inne London. At fi st, his life seems to have taken a positive tu n; he’s going to live with his bi th mothe and, at his new school, won’t be the odd one out. Being fo ced to leave the bubble of his happy childhood, Femi finds himself feeling mo e isolated than eve . A coming-of-age sto y, tende yet ha sh, depicting a teenage boy st uggling to emb ace his he itage and find his own path in a hostile envi onment.

A couple, in thei da kest hou : on he eighth bi thday, thei daughte is found dead. Shockingly, life can get wo se. Th ee yea s late , the couple’s camping t ip in the woods tu ns into a nightma ish bloodbath, a wicked “G oundhog Day” expe ience, when inte upted by th ee psychopaths, who viciously kill them ove and ove again. A g otes ue explo ation of neve -ending g ief and the man-eating demons that can be unleashed in a elationship, well-balanced between fa ce and ho o . A da k adult fai y tale not meant to wish you sweet d eams fo the night.

Σουηδία, ανία 2019, Έγχρωμο 85΄ Sweden, Denma k 2019, Colo 85΄

νωμένο ασίλειο 2019, Έγχρωμο 99΄ UK 2019, Colo 99΄

Σενάριο/Sc eenplay Johannes Nyholm Φωτογραφία/Cinematog aphy Tobias Höiem-Flyckt, Johan Lundbo g οντάζ/Editing Johannes Nyholm ουσική/Music Olof Co née , Simon Ohlsson αραγωγοί/P oduce s Johannes Nyholm αραγωγή/P oduction Johannes Nyholm P oduktion, Beofilm Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Pete Hyldahl, Ma ia Molle Ch istoffe sen θοποιοί/Cast Leif Edlund, Ylva Gallon, Pete Belli, Kata ina Jakobson, Mo ad Baloo Khatchado ian, B andy Lietmanen πικοινωνία/Contact St ay Dogs, sales@st ay-dogs.com

Σενάριο/Sc eenplay Shola Amoo Φωτογραφία/Cinematog aphy Stil Williams οντάζ/Editing Mdhami i A Nkemi ουσική/Music Segun Akinola αραγωγοί/P oduce s Lee Thomas αραγωγή/P oduction P odigal Film & TV, Myf Hopkins Συμπαραγωγή/Co-P oduction BFI, P ivatee Pictu es θοποιοί/Cast Sam Adewunmi, Gbemisola Ikumelo, Denise Black, Tai Golding, Nicholas Pinnock πικοινωνία/Contact G eat Point Media, info@g eatpointmedia.com

AKEDONIKON

Υ /SUN 3

TONIA MARKETAKI

Υ/MON 4

60ό Φ

TONIA MARKETAKI

/NOV 23:00

Υ /SUN 3

MAKEDONIKON

/NOV 22:30

ατάλογος

/THU 7

70

/NOV 22:30 /NOV 23:00

νοιχτοί

ρίζοντες


ολά πάει στη θάλασσα Lola

οράν

ίκι και η αρκούδα Mickey and the Bea

ισελί Lau ent Micheli

ναμπέλ τανάσιο Annabelle Attanasio

ολά, μια δεκαοκτάχρονη τρανς που ετοιμάζεται για την πολυπόθητη αλλαγή φύλου, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της μετά τον αναπάντεχο θάνατο της μητέρας της. κανοποιώντας απρόθυμα και καταναγκαστικά τη στερνή της επιθυμία, η ολά και ο αποξενωμένος πατέρας της ταξιδεύουν στη βέλγικη ακτογραμμή για να σκορπίσουν την τέφρα της εκλιπούσας στην παραλία των παιδικών της χρόνων. ια ταινία δρόμου που ταξιδεύει στον χρόνο, καθώς πατέρας και κόρη επισκέπτονται ένα βίαιο οικογενειακό παρελθόν στιγματισμένο από οδύνη, τραύματα και πικρία. Ένα τρυφερό πορτρέτο δύο χαμένων ψυχών που αγωνίζονται ενάντια στους δαίμονες των ενοχών και το βάρος της αποτυχίας, πασχίζοντας να δώσουν και να λάβουν συγχώρεση.

ίκι είναι μια έφηβος που ζει σε μια μικρή πόλη της οντάνα και έχει αναγκαστεί να μεγαλώσει πριν την ώρα της. Έχοντας χάσει τη μητέρα της σε νεαρή ηλικία, έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου τη φροντίδα του πατέρα της, ενός βετεράνου του ράκ που υποφέρει από μετατραυματικό στρες. H ίκι είναι μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης, καθώς η μόνη εναλλακτική που διαφαίνεται στον ορίζοντα –γάμος και εγκυμοσύνη σε νεαρή ηλικία– μοιάζει εξίσου ασφυκτική. Ένα σφιχτοδεμένο και πολυεπίπεδο δράμα ενηλικίωσης, που αγγίζει την κορύφωσή του μέσα από ένα χαμηλόφωνο κρεσέντο σπαρακτικών στιγμών. Mickey is a small-town Montana teenage , who has seen a little too much life fo he age. Having lost he mothe to cance , she has become a full-time ca etake fo he volatile and ung ateful fathe Hank, an I a wa vete an suffe ing f om post-t aumatic st ess diso de . Mickey is between a ock and a ha d place, as the only visible life alte native – an ea ly ma iage and a young p egnancy – is e ually suffocating. A tightly woven and coming-of-age d ama that builds its climax th ough an accumulation of low-key hea tb eaking glimpses.

Lola, an 18-yea -old t ansgende woman who is finally about to get he sex-changing ope ation done, is shocked by he mothe ’s unexpected death. She and he distant fathe will beg udgingly t avel togethe along the Belgian seaside to fulfill the deceased’s last wish and scatte he ashes on the beach of he childhood yea s. A oad movie that t avels th ough time instead of space, as the conflicting duo evisits a b utal family histo y disto ted by pain, t auma, and bitte ness. A tende po t ait of two lost souls who fight against the demons of emo se, the bu den of failu e, st uggling to fo give and be fo given.

έλγιο, αλλία 2019, Έγχρωμο 90΄ Belgium, F ance 2019, Colo 90΄

2019, Έγχρωμο 89΄ USA 2019, Colo 89΄

Σενάριο/Sc eenplay Lau ent Micheli Φωτογραφία/Cinematog aphy Olivie Boonjing οντάζ/Editing Julie Naas ουσική/Music Raf Keunen αραγωγοί/P oduce s Benoît Roland, Sébastien Haguenaue αραγωγή/P oduction W ong Men, 10:15! P oductions Συμπαραγωγή/Co-P oductionLunanime, BNP Pa ibas Fo tis Film Finance, RTBF, P oximus θοποιοί/Cast Benoît Magimel, Mya Bollae s πικοινωνία/Contact Les Films du Losange, info@filmsdulosange.f

Σενάριο/Sc eenplay Annabelle Attanasio Φωτογραφία/Cinematog aphy Cono Mu phy οντάζ/Editing Hen y Hayes ουσική/Music B ian McCombe , Angel De adoo ian αραγωγοί/P oduce s Lizzie Shapi o, Taylo Shung, Anja Mu mann, Sabine Schenk αραγωγή/P oduction Thick Media, Sho elight Media θοποιοί/Cast Camila Mo one, James Badge Dale, Calvin Demba, Ben Rosenfield, Rebecca Hende son πικοινωνία/Contact WME, Ge sh

TONIA MARKETAKI

FRIDA LIAPPA

Σ

/SAT 2

PAVLOS ZANNAS

Υ /SUN 3

Open Ho izons

/NOV 22:00

/THU 7

/NOV 15:30

/NOV 17:45

71

60th TIFF Catalog


απίσα Papicha

ούνια

Σχετικά με τον άτρικ Pat ick

εντούρ Mounia Meddou

κονσάλο ουάντινγκτον Gonçalo Waddington

λγερία, 1997. χώρα σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο, φέρνοντας την αυταρχική κυβέρνηση αντιμέτωπη με τρομοκρατικές ομάδες φονταμενταλιστών, που επιθυμούν να μετατρέψουν τη χώρα σε θεοκρατικό ισλαμικό κράτος. Σε αυτό το πνιγηρό περιβάλλον, οι γυναίκες που αρνούνται να συμμορφωθούν με τον ατελείωτο κατάλογο απαγορεύσεων γίνονται αντικείμενο βίαιων επιθέσεων και διώξεων. ια νεαρή φοιτήτρια, παθιασμένη με τη μόδα, αποφασίζει να επαναστατήσει από το δικό της μετερίζι. είθει τις γυναίκες που φοιτούν στο πανεπιστήμιό της να διοργανώσουν μια επίδειξη μόδας, η οποία αποκτά συμβολικές διαστάσεις αντίστασης ενάντια στον σκοταδισμό.

Στα είκοσί του, ο άτρικ έχει βιώσει άγριες μέρες στο αρίσι με μοναξιά και περιπέτειες με τον νόμο, μέχρι που συλλαμβάνεται και αναγκάζεται να επιστρέψει στη ζωή που δεν έζησε. ιότι ο άτρικ είναι στην πραγματικότητα ο άριο, ένα αγόρι που απήχθη στην ορτογαλία δώδεκα χρόνια πριν. Στο πατρικό, τον υποδέχεται η μητέρα του – ένα ερείπιο από το ανολοκλήρωτο πένθος. επανασύνδεση θα είναι γεμάτη ανομολόγητες ενοχές και αμφιβολίες, καθώς ο άτρικ αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο ταυτότητες. Ένα συγκινητικό πορτρέτο μιας διχασμένης ψυχής, το οποίο γεννά τη σκέψη πως, μεταξύ άλλων, είμαστε και ό,τι έχουμε χάσει στην πορεία.

Alge ia, 1997. The nation is oiled in a bloody civil wa that pits the autho ita ian gove nment against fundamentalist te o ist g oups, who aim at an Islamic and a chaic state. In this opp essed envi onment, women who efuse to comply a e pe secuted and assaulted in eve y chance. A young unive sity student, passionate about fashion, becomes dete mined to combat the g owing est ictions on f eedom by o ganizing a fashion show, an ingenious act of esistance in da k times of ext emism.

Afte living in a tailspin of loneliness, lawlessness and wild days in Pa is, 20-yea -old Pat ick is a ested and fo ced to etu n home. Fo Pat ick is, in eality, Má io, a boy kidnapped twelve yea s ago in Po tugal. The one to open the doo is his mothe , a b oken woman i eve sibly changed afte yea s of mou ning a child who vanished into thin ai . A st ained elationship woven f om guilt, doubt and, above all, silence develops between them, as the c ushing identity dilemma looms la ge. A hea tening and disconce ting po t ait of a to tu ed soul, lite ally split in two: some things lost a e not meant to be found.

αλλία, λγερία, έλγιο, ατάρ 2019, Έγχρωμο 108΄ F ance, Alge ia, Belgium, Qata 2019, Colo 108΄

ορτογαλία, ερμανία 2019, Έγχρωμο 103΄ Po tugal, Ge many 2019, Colo 103΄

Σενάριο/Sc eenplay Mounia Meddou , Fadette D oua d, Cathy Mlaka Φωτογραφία/Cinematog aphy Léo Lefèv e οντάζ/Editing Damien Keyeux ουσική/Music Robin Coude t αραγωγοί/P oduce s Xavie Gens, Pat ick And é, G egoi e Gensollen, Belkacem Hadjadj, Mounia Meddou αραγωγή/P oduction The Ink Connection, High Sea P oduction, Tayda Film Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Genevieve Lemal, Paul-Domini ue Vacha asinthu, Mustapha Matoub, Vincent Roget Συμπαραγωγή/Co-P oduction Scope Pictu es, T ibus P Films, CADC, Caleson, Same Playe θοποιοί/Cast Lyna Khoud i, Shi ine Boutella, Ami a Hilda Douaouda, Zah a Doumandji, Yasin Houicha, Nadia Kaci, Me yem Medjkane πικοινωνία/Contact Jou 2Fête, contact@jou 2fete.com

Σενάριο/Sc eenplay Gonçalo Waddington Φωτογραφία/Cinematog aphy Vasco Viana οντάζ/Editing Ped o Filipe Ma ues ουσική/Music B uno Pe nadas αραγωγοί/P oduce s Luis U bano, Sand o Aguila αραγωγή/P oductionO Som e a Fú ia Συμπαραγωγή/Co-P oduction Augenschein Filmp oduktion Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Jonas Katzenstein, Maximilian Leo θοποιοί/Cast Hugo Fe nandes, Te esa Sob al, Ca la Maciel, Alba Baptista, Miguel He z-Kest anek πικοινωνία/Contact The Match Facto y, info@matchfacto y.de

MAKEDONIKON

MAKEDONIKON

/FRI 1

OLYMPION

Σ

/SAT 9

60ό Φ

/NOV 18:00

CULTURAL CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

Υ /SUN 10

Σ

/NOV 20:15

/NOV 12:00

ατάλογος

/SAT 2

PAVLOS ZANNAS

/FRI 8

72

/NOV 23:15 /NOV 22:00

νοιχτοί

ρίζοντες


πόμενος σταθμός Po t Autho ity

γία Φράνσις Saint F ances

τανιέλ έσοβιτς Danielle Lessovitz

Άλεξ Τόμσον Alex Thompson

Στα 34 χρόνια της, η πρίτζετ δεν έχει να υπερηφανευτεί για πολλά: δεν αδημονεί να γίνει μητέρα και, σίγουρα, δεν τρέφει φιλοδοξίες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Όταν έρχεται αντιμέτωπη με μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, επιλέγει να τη διακόψει χωρίς δεύτερη σκέψη, ενώ την ίδια εποχή προσλαμβάνεται ως νταντά από ένα ευκατάστατο ομόφυλο ζευγάρι γυναικών. αθώς η φιλία της με την εξάχρονη αλλά τετραπέρατη Φράνσις δυναμώνει, η πρίτζετ μαθαίνει σταδιακά να πιστεύει στον εαυτό της. ια συγκινητική κωμωδία με καλοζυγισμένες δραματικές πινελιές και σύνθετους χαρακτήρες· ένα τρυφερό σχόλιο για τη μητρότητα, την οικογένεια, την ανάγκη να βρούμε νόημα στη ζωή.

τερματικός σταθμός λεωφορείων «Po t Autho ity» είναι μέρος δυσοίωνο και μουντό, όπου απόκληροι και νιόφερτοι παίρνουν μια πρώτη γεύση απ’ τη σκληρή όψη της έας Υόρκης. ολ καταφτάνει εκεί με την προοπτική μιας νέας αρχής, ελπίδα που γρήγορα εγκαταλείπει το κάδρο, καθώς καταλαβαίνει ότι η θετή αδελφή του δεν ήρθε να τον παραλάβει. εν πτοείται όμως και αποφασίζει να βαδίσει μόνος στη ζούγκλα της μεγαλούπολης. Όταν ερωτεύεται τη ουέι, μια γοητευτική τρανς γυναίκα, ο ολ θα ξεκινήσει ένα γεμάτο προκλήσεις ταξίδι αυτογνωσίας, αποδομώντας τα στερεότυπα που έφερε στις αποσκευές του, μαθαίνοντας να διαβάζει τον κόσμο με άλλα μάτια. Po t Autho ity bus te minal is a g im place, inundated with have-nots and t ansients who fi st expe ience the noto ious Big Apple c uelty. Paul, a youngste f om Pittsbu gh, is looking to sta t ove , but his hopes disinteg ate, as his stepsiste Sa a -whom he has neve met in pe son- doesn’t show up to collect him. Instead of succumbing to panic, Paul th ows himself in the city jungle, st uggling to find his way. Once he falls fo Wye, a cha ming t ans woman, Paul is fo ced to emba k on a st uggle of ste eotype-deconst ucting, fo ging his own wo ldview, in this vehement and palpable jou ney of self-discove y.

B idget, aged 34, has no imp essive achievements unde he belt. She is devoid of mate nal instincts and definitely not inclined in pu suing a ca ee . Faced with an unplanned p egnancy, B idget opts fo abo tion without blinking an eye, while accepting at the same time a nanny job fo a posh lesbian couple. The evolving f iendship with intuitive and witty six-yea -old F ances g adually leads di ectionless B idget to the path of self- espect. A touching comedy of elegant d amatic beats and multifaceted cha acte s that tackles the aching issues of mothe hood, family, and pu pose in life, with a hea tb eaking empathy.

, αλλία 2019, Έγχρωμο 94΄ USA, F ance 2019, Colo 94΄

2019, Έγχρωμο 100´ USA 2019, Colo 100´

Σενάριο/Sc eenplay Danielle Lessovitz Φωτογραφία/Cinematog aphy Jomo F ay οντάζ/Editing Clémence Samson, Matthew C. Ha t ουσική/Music Matthew He be t αραγωγοί/P oduce s Rod igo Teixei a, Vi ginie Lacombe, Zacha y Luke Kislevitz αραγωγοί/P oduce s Pa is Kassidokostas-Latsis , Te y Dougas αραγωγή/P oduction RT Featu es, Madeleine Films, Sikelia P oductions Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Pa is Kassidokostas-Latsis, Te y Dougas θοποιοί/Cast Fionn Whitehead, Leyna Bloom, McCaul Lomba di, Louisa K ause, Will Dufault, Stephen Cavalie i, Eddie Plaza, Taliek Je on πικοινωνία/Contact MK2 Films, intlsales@mk2.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Seven Films

Σενάριο/Sc eenplay Kelly O’Sullivan Φωτογραφία/Cinematog aphy Nate Hu tselle s οντάζ/Editing Alex Thompson ουσική/Music Alexande Babbitt, Quinn Tsan αραγωγοί/P oduce s Edwin Linke , James Choi, Ha oula Rose Spy opoulos, Roge Welp, Pie ce C avens, Ian Keise , Alex Thompson αραγωγή/P oduction Runaway T ain Συμπαραγωγή/Co-P oduction Easy Open P oductions, Met opolitan Ente tainment θοποιοί/Cast Kelly O’Sullivan, Ramona Edith-Williams, Jim T ue-F ost, F ancis Guinan, Lily Mojekwu, Ma y Beth Fishe , Cha in Alva ez πικοινωνία/Contact Visit Films, info@visitfilms.com

TONIA MARKETAKI

TONIA MARKETAKI

MAKEDONIKON

TONIA MARKETAKI

Σ

/SAT 2

Υ /SUN 10

Open Ho izons

/NOV 20:00

/FRI 1

/NOV 15:30

Σ

73

/NOV 17:30

/SAT 2 NOE/NOV 12:30

60th TIFF Catalog


Technoboss

Σκανδιναβική σιωπή Scandinavian Silence άρτι Χέλντε Ma tti Helde

ουάου ικολάου João Nicolau

Ένα ψυχολογικό δράμα σε τρεις πράξεις – τρεις διαφορετικές οπτικές της ίδιας ιστορίας, το οποίο έχει στο επίκεντρό του μια απόπειρα αδελφικής επανασύνδεσης. Σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας που διατρέχει το υπνωτιστικό χειμωνιάτικο τοπίο, δύο αδέλφια αναπλάθουν ένα βίαιο περιστατικό του παρελθόντος, το οποίο τους έχει κληροδοτήσει ένα ασήκωτο ψυχολογικό φορτίο. ι πληγές τους λαχταρούν την επούλωση, οι λέξεις και τα αισθήματα πρέπει να γεμίσουν τα κενά. αρχοντική απάθεια του απόκοσμου τοπίου αντιπαραβάλλεται με την εγγενή αδυναμία της ανθρώπινης επικοινωνίας, σε μια καθηλωτική εξερεύνηση της τόσο ξεχωριστής σκανδιναβικής σιωπής.

ουίς οβίσκου είναι ένας ηλικιωμένος διαζευγμένος άνδρας που απεχθάνεται τη βαρετή δουλειά του. Στο τελευταίο επαγγελματικό ταξίδι του, ο δρόμος τον οδηγεί στον πορτογαλικό νότο, όπου μια παλιά ερωτική φλόγα αναζωπυρώνεται, ενώ η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία γίνεται ολοένα πιο δυσδιάκριτη. ικόνες παραλόγου τον κατακλύζουν· τοπία μεταμορφώνονται σε πίνακες και άνθρωποι τραγουδούν από το πουθενά, καθρεφτίζοντας τη δική του εσωτερική αλλαγή. οβίσκου βγαίνει από το τέλμα της μοναξιάς και της πικρίας, συνειδητοποιώντας ότι η συντροφικότητα και η δεκτικότητα μπορεί και να οδηγούν στην ευτυχία. ια φρέσκια, δροσερή και κωμική ματιά στην ανηφόρα της τρίτης ηλικίας.

th ee-act psychological d ama, depicting th ee diffe ent pe spectives on the same sto y, which evolves a ound the euniting of two siblings. As they emba k on a self-awa eness jou ney th ough the mesme izing winte landscape, they go ove an act of violence that has taken place yea s ago, leaving an unbea able load on thei shoulde s. Thei sca s c ave fo esolution; the gaps must be filled with wo ds and emotions. The towe ing impassivity of b eathtaking landscape is juxtaposed with the inhe ent deficiency of human inte action, in a haunting explo ation of the uni ue No dic silence.

Luís Rovisco is a divo ced old man, who wishes to uit his bo ing job. His latest assignment d ives him to the south of Po tugal, whe e the flame of a past love is eignited, while the line sepa ating eality and fantasy becomes inc easingly blu ed. Absu d images – landscapes t ansfo med into painting, people chanting out of the blue – ove flow eve ything a ound him, po t aying his inne t ansfo mation. Fo me ly alone and bitte , Rovisco ealizes that companionship and openness might lead to happiness afte all. A comedic oad movie that offe s a ef eshing gaze upon the uphill oad of aging.

σθονία, αλλία, έλγιο 2019, Έγχρωμο/ σπρόμαυρο 75΄ Estonia, F ance, Belgium 2019, Colo /B&W 75΄

ορτογαλία, αλλία 2019, Έγχρωμο 112´ Po tugal, F ance 2019, Colo 112´

Σενάριο/Sc eenplay Ma tti Helde, Nathaniel P ice Φωτογραφία/Cinematog aphy E ik Põllumaa, Sten-Johan Lil οντάζ/Editing Jaak Ollino J ουσική/Music Mick Pedaja αραγωγοί/P oduce s Elina Litvinova αραγωγή/P oduction Th ee B othe s Ltd Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Michele Halbe stadt, Lau ent Petin, E ic Vicente, AR, F ede ic de Goldschmidt, Media Inte national Συμπαραγωγή/Co-P oduction Media Inte national θοποιοί/Cast Rea Lest, Reimo Sago πικοινωνία/Contact Th ee B othe s

Σενάριο/Sc eenplay João Nicolau, Ma iana Rica do Φωτογραφία/Cinematog aphy Má io Castanhei a οντάζ/Editing Alessand o Comodin, João Nicolau ουσική/Music Ped o da Silva Ma tins, No be to Lobo, Luís José Ma tins αραγωγοί/P oduce s Luís U bano, Sand o Aguila αραγωγή/P oduction O Som e a Fú ia Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Thomas O donneau Συμπαραγωγή/Co-P oduction Shellac Sud θοποιοί/Cast Miguel Lobo Antunes, Luísa C uz, Amé ico Silva, Sand a Falei , Tiago Ga inhas, Ana Tang, Jo ge And ade, Dua te Guima ães, Matias Neves, José Raposo, Mick G ee , B uno Lou enço πικοινωνία/Contact The Match Facto y, info@matchfacto y.de

MAKEDONIKON

FRIDA LIAPPA

Σ

/SAT 9

/NOV 18:00

TONIA MARKETAKI

Υ /SUN 10

60ό Φ

ατάλογος

Υ /SUN 3

MAKEDONIKON

/NOV 20:00

Υ/MON 4

74

/NOV 18:15 /NOV 18:00

νοιχτοί

ρίζοντες


Eμείς οι δύο Two of Us Φιλίπο

ίκοσι χρονών πεθαίνεις

You Will Die at Twenty

ενεγκέτι Filippo Meneghetti

μντζάντ μπού λαλά Amjad Abu Alala

Στη βάφτιση του οζαμίλ, ένας υπηρέτης του σεΐχη λιποθυμά την πιο κρίσιμη στιγμή, και ο οιωνός γεννά αυτόματα μια οδυνηρή προφητεία: το παιδί δεν θα ζήσει άλλη μέρα μετά τα είκοσί του χρόνια. Φέροντας το βάρος της κατάρας, ο πατέρας του παιδιού αυτοεξορίζεται, ενώ ο οζαμίλ μεγαλώνει στη σκιά μιας αναπόδραστης μοίρας. Άλμα στον χρόνο, και ο οζαμίλ, που έχει εντρυφήσει στο οράνι, κοντεύει τα είκοσι. ίδιος αντιμετωπίζει με στωικότητα το ριζικό του, ώσπου η συνάντηση με έναν νεοφερμένο στην κοινότητα τού γεννά αμφιβολίες. Ένα υπαινικτικό σχόλιο για τα ασφυκτικά δεσμά της παράδοσης, το οποίο συναρθρώνει μύθο και πραγματικότητα, αμφισβητώντας νομοτέλειες και απόλυτες αλήθειες.

ίνα μένει ακριβώς απέναντι από τη αντλέν, με την οποία διατηρεί μακροχρόνιο δεσμό από τότε που πέθανε ο σύζυγός της. ι δυο γυναίκες περνούν τον περισσότερο χρόνο τους μαζί στο σπίτι της αντλέν, ώσπου ένα καρδιακό επεισόδιο αναγκάζει τη ίνα να απομακρυνθεί από τη σύντροφό της και να επιστρέψει στο δικό της διαμέρισμα. ε το πρόσχημα της φίλης-γειτόνισσας, η ίνα πασχίζει να είναι από κοντά στη δύσκολη ανάρρωση της αντλέν, η οποία περιστοιχίζεται διαρκώς απ’ τα παιδιά της, που δεν γνωρίζουν τίποτα για την ερωτική της σχέση. Ένα λεπτοδουλεμένο κοινωνικό μελόδραμα, με επιδέξιες πινελιές αγωνίας, για την αγάπη που επιμένει παρά τα όσα εμπόδια. Nina and Madeleine, love s fo yea s since the death of he latte ’s husband, live in opposite apa tments but spend most of the time in Madeleine’s place. When he companion suffe s a hea t attack, devastated Nina is fo ced to et eat back to he own fou walls. Unde the guise of neighbo ly f iendship, Nina st ives to get involved in the difficult p ocess of Madeleine’s ecove y, who is constantly su ounded by he – unawa e of thei mothe ’s omantic elationship – child en. A efined social melod ama that maste fully dissects a tale of sec et and thwa ted love, spiced up with bits and pieces of delicate suspense.

Du ing a baptism ce emony of newbo n Mozamil, a se vant of the local sheikh faints at a c itical moment of the itual and a p ophecy is set: the child will die at the age of twenty. Feeling cu sed, the fathe decides to self-exile to Ethiopia, while Mozamil goes th ough a childhood of painful stigmatization. Fast-fo wa d in time and Mozamil, now a Ko an expe t, is nea ing his twenties. His docility facing his fateful destiny will be shaken by his encounte with a village newcome . A subtle comment on the insu mountable weight of t adition, mixing myth and ealism.

Σουδάν, αλλία, ίγυπτος, ερμανία, ορβηγία, ατάρ 2019, Έγχρωμο 103΄ Sudan, F ance, Egypt, Ge many, No way, Qata 2019, Colo 103΄

αλλία, ουξεμβούργο, έλγιο 2019, Έγχρωμο 95΄ F ance, Luxembou g, Belgium 2019, Colo 95΄ Σενάριο/Sc eenplay Filippo Meneghetti, Malysone Bovo asmy Φωτογραφία/Cinematog aphy Au élien Ma a οντάζ/Editing Ronan T onchot ουσική/Music Michele Menini αραγωγοί/P oduce s Pie e-Emmanuel Fleu antin, Lau ent Bauja d Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Elise And é, Donato Rotunno, Pat ick Quinet, Stéphane Quinet αραγωγή/P oduction Pap ika Films, Ta antula, A témis P oductions θοποιοί/Cast Ba ba a Sukowa, Ma tine Chevallie , Léa D ucke , Mu iel Benaze af, Jé ôme Va anf ain πικοινωνία/Contact Doc & Film Inte national, doc@docandfilm.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Filmt ade

PAVLOS ZANNAS

/THU 7

FRIDA LIAPPA

/FRI 8

Open Ho izons

Σενάριο/Sc eenplay Youssef Ib ahim, Amjad Abu Alala Φωτογραφία/Cinematog aphy Sébastien Goepfe t οντάζ/Editing Heba Othman ουσική/Music Amine Bouhafa αραγωγοί/P oduce s A naud Domme c, Hossam Elouan, Ing id Lill Høgtun, Michael Hen ichs αραγωγή/P oduction Andolfi, T ansit Films, DUOFilm AS, Die Gesellschaft DGS Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Amjad Abu Alala, Mohammed Alomda, Linda Bolstad St ønen, Ma ie Fuglestein Læg eid Συμπαραγωγή/Co-P oduction FILM CLINIC, Canal + Inte national, Sunnyland Films as a membe of ART g oup, The Cell Post P oduction, Station Films Cinema P oduction co.Ltd θοποιοί/Cast Mustafa Shehata, Islam Muba k, Mahmoud Elsa aj, Bunna Khalid, Talal Afifi, Amal Mustafa, Moatasem Rashid, Asjad Mohamed πικοινωνία/Contact Py amide Inte national, sales@py amidefilms.com

MAKEDONIKON

/NOV 17:15

/FRI 1

FRIDA LIAPPA

/NOV 20:30

Τ Τ/WED 6

75

/NOV 20:30 /NOV 23:30

60th TIFF Catalog


ιαφορετικοί, αλλά ίδιοι Diffe ent but Same Το σινεμά μπορεί να είναι ένας καθρέφτης, μια αντανάκλαση του εαυτού μας, αλλά κι ένα παράθυρο, μια ευκαιρία να κοιτάξουμε και να κατανοήσουμε τον «άλλο». ι ταινίες αυτού του προγράμματος μιλούν με διακριτικό ή άμεσο τρόπο για τις μειονότητες και τη διαφορετικότητα (εθνική, φυλετική, σεξουαλική, κοινωνική) και αποσαφηνίζουν πως, πέρα από τις διαφορές, τα δομικά υλικά της ανθρώπινης φύσης είναι τελικά κοινά.

OHD

Cinema can be a mi o , a eflection of one’s self, but also a window, an oppo tunity to see and unde stand the “othe .” The films included in this p og am talk, disc eetly o di ectly, about mino ities and dive sity (whethe ethnic, acial, gende o social) and make it clea that, diffe ences aside, the building blocks of human natu e a e ultimately the same.

Το καλοκαίρι του Άνταμ Adam τάφνε Dafne ια φορά κι έναν ποταμό Once upon a Rive Φωτογραφία με τη ιούκι A Pictu e with Yuki νεαρή ουλιέτ Young Juliette

60ό Φ

ατάλογος

76

νοιχτοί

ρίζοντες


Το καλοκαίρι του Άνταμ Adam

τάφνε Dafne

ις ρνστ Rhys E nst

Φεντερίκο

Άνταμ, ένας ερωτικά άβγαλτος έφηβος, επισκέπτεται την αδερφή του για το καλοκαίρι, η οποία απολαμβάνει τη ζωή στην καρδιά της λεσβιακής νεοϋορκέζικης κοινότητας. Ένας πρωτόγνωρος κόσμος, χωρίς προκαθορισμένες ταυτότητες και σεξουαλικά στερεότυπα, φανερώνεται στον έκθαμβο Άνταμ, ο οποίος γίνεται ξάφνου μόνιμος θαμώνας σε γκέι μπαρ και εκδηλώσεις για τα Τ δικαιώματα, πασχίζοντας να επεξεργαστεί τα νέα ερεθίσματα. Όταν ερωτευτεί κεραυνοβόλα τη γοητευτική κλεν, εκείνη θα υποθέσει ενστικτωδώς πως πρόκειται για τρανς άνδρα: ο Άνταμ, αμήχανος και ερωτοχτυπημένος, θα ενσαρκώσει στωικά τον νέο του ρόλο. ια ανορθόδοξη, χαμηλόφωνη και ντελικάτη κωμικοτραγωδία παρεξηγήσεων, που διαβαίνει τον δύσβατο δρόμο προς την αυτογνωσία.

πόντι Fede ico Bondi

απροσδόκητος χαμός της μητέρας της αφήνει την τάφνε, μια νεαρή κοπέλα με σύνδρομο Down, και τον πατέρα της σε κατάσταση σοκ. ολύ σύντομα οι ρόλοι αντιστρέφονται και η τάφνε επωμίζεται το βάρος της φροντίδας και της ψυχολογικής υποστήριξης του πατέρα της, που δυσκολεύεται να διαχειριστεί το πένθος του. ια εκδρομή στην ύπαιθρο της Τοσκάνης θα βοηθήσει πατέρα και κόρη να αντλήσουν δύναμη ο ένας από τον άλλο και να αποδεχθούν τις δραματικές αλλαγές που έχουν επέλθει. Ένα οδοιπορικό ανιδιοτελούς και αδιαπραγμάτευτης συντροφικότητας το οποίο αποφεύγει τις μελοδραματικές κορόνες και τα συναισθηματικά τεχνάσματα. He mothe ’s unexpected loss leaves Dafne, a young woman suffe ing f om Down synd ome, and he fathe in a state of shock. Soon enough, the oles a e eve sed, and Dafne takes on nu sing and hea tening he fathe , who has a ha d time dealing with his g ief. A fathe -daughte t ip in the Tuscan count yside will help both to d aw st ength f om each othe and come to te ms with the d amatic changes that have taken place. A tale of selfless and undisputed companionship that avoids any high-pitched melod ama and cheesy sentimental gimmicks.

Adam, an e otically inexpe ienced teenage , visits his siste fo the summe , who seems to date he way th ough NYC’s lesbian community. Int ove t Adam st uggles to g asp a new wo ld of fluid gende identity and sexual openness, as he tags along behind his siste to uee ba s and LBGTQI e uality allies. When he falls at fi st sight fo att active Glenn, she instinctively mistakes him fo a t ans male. Flummoxed and infatuated, he haplessly goes along with he false assumption. An offbeat comic t agedy of misunde standings, of modest teno and efined aesthetics, which walks down the bitte sweet path to self-awa eness.

2019, Έγχρωμο 95´ USA 2019, Colo 95´

ταλία 2019, Έγχρωμο 94´ Italy 2019, Colo 94´

Σενάριο/Sc eenplay A iel Sch ag Φωτογραφία/Cinematog aphy Shawn Pete s οντάζ/Editing Joe Mu phy ουσική/Music Jay Wadley αραγωγοί/P oduce s Howa d Ge tle , James Schamus αραγωγή/P oduction Me idian Ente tainment, Symbolic Exchange, Little Punk θοποιοί/Cast Nicholas Alexande , Bobbi Salvö Menuez, Leo Sheng, Chloe Levine, Ma ga et Qualley πικοινωνία/Contact Visit Films, info@visitfilms.com

Σενάριο/Sc eenplay Fede ico Bondi, Simona Baldanzi Φωτογραφία/Cinematog aphy Pie o Basso οντάζ/Editing Stefano C ave o ουσική/Music Save io Lanza αραγωγοί/P oduce s Ma ta Donzelli, G ego io Paonessa αραγωγή/P oduction Vivo Film, Rai Cinema θοποιοί/Cast Ca olina Raspanti, Antonio Piovanelli, Stefania Casini πικοινωνία/Contact Rai Com, sales@ ai-com.com

FRIDA LIAPPA

TONIA MARKETAKI

/FRI 1

/NOV 12:15

/FRI 1

/NOV 15:00

STAVROS TORNES

Σ

Open Ho izons

77

/SAT 9

/NOV 13:30

60th TIFF Catalog


ια φορά κι έναν ποταμό Once upon a Rive

Φωτογραφία με τη ιούκι A Pictu e with Yuki

1978, ίσιγκαν . άργκο, μια έφηβη με ινδιάνικη καταγωγή, ζει με τον πατέρα της, από τότε που η μητέρα της τα μάζεψε και έφυγε από το σπίτι. Ένα βράδυ, βιώνει μια τραυματική εμπειρία που πυροδοτεί μια σειρά δραματικών γεγονότων, για να καταλήξει στον θάνατο του πατέρα της. όνη και απεγνωσμένη, η άργκο ξεκινά τη δική της οδύσσεια στον ποταμό Σταρκ, αναζητώντας τη χαμένη μητέρα. ια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την ελπίδα που βρίσκει τρόπο να επιπλέει, με φόντο το νανούρισμα των δέντρων και τον ψίθυρο του ποταμού.

κιόργκι από τη ουλγαρία και η ιούκι από την απωνία, ένα παντρεμένο ζευγάρι που ζει στον αναδά, έχουν ταξιδέψει στη Σόφια όπου η ιούκι προσπαθεί να μείνει έγκυος μέσω τεχνητής γονιμοποίησης. Όταν ο γιατρός συστήνει ξεκούραση, οι δυο τους αποφασίζουν να περάσουν ορισμένες μέρες στην εξοχή. ι ανέμελες στιγμές τους θα γκρεμιστούν βίαια όταν ένα τραγικό περιστατικό τους βυθίσει σε ένα εφιαλτικό κόσμο βασανιστικών αμφιβολιών. ια ταινία που μανουβράρει επιδέξια στα θολά νερά της ενοχής και της ανάληψης ευθύνης, τοποθετώντας τους πρωταγωνιστές της στον πυρήνα ενός επώδυνου ηθικού διλήμματος.

Χαρούλα όουζ Ha oula Rose

άτσεσαρ βράμοφ Lacheza Av amov

1978, Michigan USA. Pa t-native Ame ican teenage gi l Ma go lives with he fathe afte he mothe has decided to up sticks and abandon thei family. One night, a t aumatizing incident will detonate a se ies of d amatic events that will lead to he fathe ’s death. Despe ate and st anded, Ma go emba ks on a uest down the Sta k Rive , to discove the whe eabouts of he mothe , seeking a udimenta y sense of belonging. A touching coming-of-age tale that sets out to ca ve hope out of hopelessness, set against a backd op of humming fo est lullabies and enchanting ive mu mu s.

Gio gi f om Bulga ia and Yuki f om Japan, a ma ied couple living in Canada, have t aveled to Sofia, whe e Yuki is t ying to get p egnant th ough in vit o fe tilization p ocedu es. When the docto ecommends est, they decide to spend a few days in the count yside. Thei ca ef ee moments in the midst of an idyllic scene y a e about to be shatte ed when a t agic incident, which p opels them in a nightma ish wo ld of to ment and doubt, takes place. A sto y that deftly navigates the muddy wate s of guilt and esponsibility, placing its p otagonists at the hea t of an aching mo al dilemma.

2019, Έγχρωμο 92΄ USA 2019, Colo 92΄

ουλγαρία 2019, Έγχρωμο 109´ Bulga ia 2019, Colo 109´

Σενάριο/Sc eenplay Ha oula Rose, βασισμένο στο μυθιστόρημα της Bonnie Jo Campbell /Ha oula Rose, based on the Novel by Bonnie Jo Campbell Φωτογραφία/Cinematog aphy Cha lotte Ho nsby οντάζ/Editing Steven Lambiase, Sofi Ma shall ουσική/Music Zac Ray αραγωγοί/P oduce s Jac ueline "JJ" Ing am, Ha oula Rose αραγωγή/P oduction Chicago Media Angels, Glass Bead Films, Neon Hea t P oductions, Thi ty Tige s Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Jac ueline “JJ” Ing am θοποιοί/Cast Kenadi DelaCe na, John Ashton, Tatanka Means, Cobu n Goss, Lindsay Pulsiphe , Kenn E. Hedd πικοινωνία/Contact Rive Run Films, onceupona ive film@gmail.com

Σενάριο/Sc eenplay Dimite Stoyanovitch, Lacheza Av amov, βασισμένο σε ένα διήγημα του Mi oslav Penkov / Dimite Stoyanovitch, Lacheza Av amov, based on a sto y by Mi oslav Penkov Φωτογραφία/Cinematog aphy To sten Lippstock οντάζ/Editing Vesela Ma tchewsky ουσική/Music Stefan Dimit ov αραγωγοί/P oduce s Bo islav Chouchkov, Vikto Chouchkov, Geo ge Ab ashev, To sten Lippstock αραγωγή/P oduction Chouchkov B othe s Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Kiki Sugino, Kosuke Ono, Geo gi Nikolov, Ivan Tonev, Blagomi Aleksiev, Dimite Chochov Συμπαραγωγή/Co-P oduction WA Ente tainment θοποιοί/Cast Kiki Sugino, Ruscen Vidinliev, Dimite Ma inov πικοινωνία/Contact Chouchkov B othe s, filmp oduction@ch-b os.com

FRIDA LIAPPA

Σ

/SAT 9

STAVROS TORNES

Υ /SUN 10

60ό Φ

TONIA MARKETAKI

/NOV 12:30

Σ

/SAT 9

/NOV 12:00

/NOV 15:30

ατάλογος

78

νοιχτοί

ρίζοντες


νεαρή ουλιέτ Young Juliette

ν μόν Anne Émond

δεκατετράχρονη ουλιέτ ζει με τον χωρισμένο πατέρα της και τον μεγαλύτερο αδερφό της σε ένα προάστιο του εμπέκ. ίναι έξυπνη, γεμάτη ζωντάνια και δεν φοβάται να ορθώσει ανάστημα, παρότι γίνεται συχνά αντικείμενο χλευασμού για το βάρος της. ουλιέτ είναι αποφασισμένη να ανοίξει τα φτερά της μακριά από τον μουντό και χλιαρό περίγυρό της, αλλά συγχρόνως αφήνεται να παρασυρθεί από όνειρα που αδυνατεί να υλοποιήσει. α την συντροφεύσουμε σε ένα ταξίδι ενηλικίωσης, που ξεδιπλώνεται στις ξέφρενες τελευταίες μέρες του σχολείου, ακριβώς πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Ένα κυνικό, εντούτοις αδιαπραγμάτευτα τρυφερό, οδοιπορικό στα κακοτράχαλα μονοπάτια της εφηβείας. Fou teen-yea -old Juliette lives with he single fathe and olde b othe in a Quebec subu b. She is a b ight, vivacious and ebellious gi l despite suffe ing occasional mocke y by he classmates fo being ove weight. Juliette is dete mined to sp ead he wings and fly away f om he dull and tedious entou age, but cannot ef ain f om indulging in fa -fetched d eams, totally out of he league. We follow he as she emba ks on a coming-of-age jou ney, set in the hectic last few weeks befo e summe vacation. A cynicism-f ee yet utte ly endea ing tale of teenage malaise.

αναδάς 2019, Έγχρωμο 93΄ Canada 2019, Colo 93΄ Σενάριο/Sc eenplay Anne Émond Φωτογραφία/Cinematog aphy Olivie Gossot οντάζ/Editing Alexand e Leblanc ουσική/Music Vincent Robe ge (Les Louanges) αραγωγοί/P oduce s Sylvain Co beil αραγωγή/P oduction Metafilms Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Ma ie-Clai e Lalonde θοποιοί/Cast Alexane Jamieson, Léanne Désilets, Robin Aube t, Gab iel Beaudet πικοινωνία/Contact Films Bouti ue, contact@filmsbouti ue.com

TONIA MARKETAKI

Υ /SUN 3

/NOV 15:00

TONIA MARKETAKI

Υ/MON 4

Open Ho izons

/NOV 13:30

79

60th TIFF Catalog


ιδικές ροβολές Special Sc eenings

SpS

Ταινίες με ειδικό βάρος, από δημιουργούς με ξεχωριστή διαδρομή και ιστορία.

Films of pa ticula significance by filmmake s with a uni ue backg ound and histo y.

ομορφιά της ύπαρξης About Endlessness ιαρρήκτης υψηλής τέχνης The Bu nt O ange He esy γκλωβισμένος Chained ανθολογία μιας πόλης-φάντασμα Ghost Town Anthology Στάση The Halt αόρατη ζωή της υρυδίκης κουσμάο The Invisible Life of Eu ídice Gusmão πίγειος παράδεισος It Must Be Heaven πιστροφή στο πελ πόκ La Belle Épo ue Το λουλούδι της ευτυχίας Little Joe Mad e ια νύχτα μαγική On a Magical Night άλλος αμνός The Othe Lamb Το βαμμένο πουλί The Painted Bi d προδότης The T aito ιταλίνα αρέλα Vitalina Va ela Όσο κρατά ο πόλεμος While at Wa νεαρός Άχμεντ Young Ahmed στορία γάμου Ma iage Sto y Τζότζο Jojo Rabbit

Video Library

60ό Φ

ατάλογος

80

ιδικές ροβολές


ομορφιά της ύπαρξης About Endlessness

ιαρρήκτης υψηλής τέχνης The Bu nt O ange He esy

όι Άντερσον Roy Ande sson

Τζουζέπε αποτόντι Giuseppe Capotondi « ντίκρισα έναν άνθρωπο που είχε χάσει τον δρόμο του, αντίκρισα έναν άνθρωπο που εκλιπαρούσε για τη ζωή του»: λόγια που θα μπορούσαν να φορεθούν σε οποιαδήποτε από τις μοναχικές καρδιές και χαμένες ψυχές που παρελαύνουν μπροστά μας, σαν εκθέματα σε μουσείο με ανθρώπινα παράδοξα. ια διαβολικά πνευματώδης ανορθόδοξη κωμωδία, η οποία εξυψώνει το μονότονο και προσδίδει βάθος στο κενό, προσφέροντας ένα θλιμμένο αλλά τρυφερό αντίδοτο στην αποξένωση και τη σύγχυση. ια πομπή από βινιέτες που τρεμοπαίζουν, σε καφέ, μπαρ, σταθμούς τρένων, διαμερίσματα και γραφεία, διάστικτες με χλωμές σημαδούρες που αποζητούν ένα βλέμμα παρηγοριάς και κατανόησης.

Τζέιμς, ένας γοητευτικός και φιλόδοξος κριτικός τέχνης, γνωρίζει καλά πώς να εντυπωσιάζει το ακροατήριο στις επί πληρωμή διαλέξεις του. Όταν η ερενίς, μια μερικανίδα που ταξιδεύει στην υρώπη, μπλέκει στα δίχτυα του, οι δυο τους θα καταλήξουν σε μια πολυτελή βίλα στη λίμνη όμο. άσιντι, συλλέκτης έργων τέχνης και οικοδεσπότης τους, έχοντας ξεμπερδέψει προ πολλού με τα ηθικά διλήμματα, θέτει σε κίνηση ένα μακιαβελικό σχέδιο, δελεάζοντάς τους με μια ακαταμάχητη πρόταση. Το ζευγάρι δέχεται, και μοιραία οι πόρτες που οδηγούν στο χάος ανοίγουν. ια στιλάτη νέο-νουάρ φάρσα, γεμάτη ανατροπές, στην οποία όλα πωλούνται και αγοράζονται – ακόμα και η αγάπη.

“I saw a man who had lost his way, I saw a man who was begging fo his life,” desc ibes the na ato , and these wo ds could apply to any of the lonely hea ts and lost souls that pa ade befo e ou eyes, like exhibits in a tatty museum of human cu iosities. An oddball comedy of devilish wit, which makes the humd um seem uni ue and the mundane othe wo ldly, offe ing a sad but tende antidote to est angement and diso ientation. A se ies of linge ing vignettes, in cafés, ba s, t ain stations, apa tments, and offices, made up of pale human buoys, yea ning fo ou empathy and unde standing.

Cha ismatic a t c itic James is putting his b ains and looks on display to swindle attendees at his paid lectu es. He soon hooks up with Be enice, an allu ing fellow Ame ican tou ing a ound Eu ope, who joins him in a lavish Como estate. Thei host, Machiavellian a t collecto Cassidy, who has long let go of unnecessa y baggage such as mo als, will set the wheels of fate in motion: he puts an illicit and too good to efuse offe on the table, meant to spi al down in chaos. A polished neo-noi th ille , full of twists and sati ical swipes, whe e beauty and love a e eithe plunde ed o sold.

Σουηδία, ερμανία, ορβηγία 2019, Έγχρωμο 76´ Sweden, Ge many, No way 2019, Colo 76´

νωμένο ασίλειο, ταλία 2019, Έγχρωμο 98´ UK, Italy 2019, Colo 98´

Σενάριο/Sc eenplay Roy Ande sson Φωτογραφία/Cinematog aphy Ge gely Pálos οντάζ/Editing Johan Ca lsson, Kalle Boman, Roy Ande sson αραγωγοί/P oduce s Pe nilla Sandst öm, Johan Ca lsson αραγωγή/P oduction Roy Ande sson Film P oduktion Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Philippe Bobe , Håkon Øve ås Συμπαραγωγή/Co-P oduction 4 1⁄2 Fiksjon, Essential Films θοποιοί/Cast Ma tin Se ne , Jessica Louthande , Tatiana Delaunay, Ande s Hellst öm, Jan-Eje Fe ling, Tho e Flygel, Bengt Be gius πικοινωνία/Contact Cop oduction Office, sales@cop oductionoffice.eu λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Ama Films

Σενάριο/Sc eenplay Scott B. Smith, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Cha les Willefo d / Scott B. Smith, based on the novel by Cha les Willefo d Φωτογραφία/Cinematog aphy David Unga o οντάζ/Editing Guido Nota i ουσική/Music C aig A mst ong αραγωγοί/P oduce s David Zande , William Ho be g, David Lancaste αραγωγή/P oduction MJZ, Wonde ful Films, Rumble Films θοποιοί/Cast Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Suthe land, Mick Jagge πικοινωνία/Contact HanWay Films, info@hanwayfilms.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Odeon

OLYMPION

OLYMPION

Σ

/SUN 2

Special Sc eenings

/NOV 23:00

Τ /TUE 5

81

/NOV 20:45

60th TIFF Catalog


γκλωβισμένος Chained

ανθολογία μιας πόλης-φάντασμα Ghost Town Anthology

ιαρόν Σανί Ya on Shani

τενί οτέ Denis Côté

ασί, αστυνομικός στο Τελ βίβ εδώ και δεκαπέντε χρόνια, θα δει τον κόσμο του να καταρρέει, όταν, μετά από μια τυπική διαδικασία αστυνομικού ελέγχου, κατηγορείται άδικα για σεξουαλική παρενόχληση και τίθεται σε διαθεσιμότητα. ασί ξεσπάει τα νεύρα του στο σπίτι και, ερχόμενος σε σύγκρουση με τη θετή του κόρη, οδηγεί τον γάμο του σε αδιέξοδο. ια πρωτοποριακή σκηνοθετική προσέγγιση, που απορρίπτει τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας: όλοι οι βασικοί ρόλοι ενσαρκώνονται από μη ηθοποιούς, οι οποίοι υιοθέτησαν τη ζωή των χαρακτήρων τους για έναν ολόκληρο χρόνο. κινηματογραφική αφήγηση σε νέα μονοπάτια ακατέργαστου αισθήματος και πρωτοφανούς αυθορμητισμού.

Ένα χωριό στην περιοχή του εμπέκ συνταράσσεται από την απρόσμενη απώλεια ενός 21χρονου. αρότι δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για ατύχημα ή αυτοκτονία, όλοι υποψιάζονται ότι ισχύει το δεύτερο. τραγωδία βυθίζει το χωριό στο πένθος, στην αμηχανία και την ένοχη σιωπή, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την εμφάνιση αλλόκοτων φαινομένων: αμίλητες φιγούρες εμφανίζονται φευγαλέα, ανεξήγητοι θόρυβοι ηχούν στο κενό.. ια αινιγματική και ατμοσφαιρική αλληγορία για τον μαρασμό των μικρών κοινοτήτων, τη δυσκολία αποδοχής του Άλλου, την αδυναμία ενσωμάτωσης του επώδυνου παρελθόντος στο εύθραυστο παρόν. A village in Quebec is stunned by the loss of a 21-yea -old man. Although it isn’t clea if it was an accident o a suicide, eve yone suspects the latte . While the community is ove whelmed by g ief and unspoken guilt, a se ies of uncanny events take place: muted silhouettes appea out of the blue, myste ious sounds coming f om nowhe e. Elliptical and enigmatic, an atmosphe ic allego y fo the withe ing of small communities, the fea of the Othe , the collective memo y denial.

Rashi, a Tel Aviv police office fo fifteen yea s, is about to see his wo ld collapse, when w ongfully accused of sexual assault du ing a standa dized police check. Suspended f om the fo ce, Rashi lashes out at home, constantly clashing with his step-daughte , leading his wife to distance he self f om thei ma iage. A evolutiona y decla ation of cinema innovativeness, dismissing long-established lines between fiction and eal life, as all leading oles a e pe fo med by non-acto s who had been living as thei cha acte s fo almost a yea . A new definition to sto ytelling, achieving aw emotion and unp ecedented spontaneity.

σραήλ, ερμανία 2019, Έγχρωμο 112´ Is ael, Ge many 2019, Colo 112´

αναδάς 2018, Έγχρωμο 97΄ Canada 2018, Colo 97΄

Σενάριο/Sc eenplay Ya on Shani Φωτογραφία/Cinematog aphy Shai Skiff, Nizan Lotem οντάζ/Editing Ya on Shani αραγωγοί/P oduce s Saa Yogev, Naomi Leva i αραγωγή/P oduction Black Sheep Film P oductions Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Michael Reute Συμπαραγωγή/Co-P oduction The Post Republic, Elect ic Sheep θοποιοί/Cast E an Naim, Stav Almago , Stav Patay πικοινωνία/Contact Alpha Violet, info@alphaviolet.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Rosebud 21

Σενάριο/Sc eenplay Denis Côté Φωτογραφία/Cinematog aphy F ançois Messie -Rheault οντάζ/Editing Nicolas Roy αραγωγοί/P oduce s Ziad Touma αραγωγή/P oduction Couzin Films θοποιοί/Cast Robe t Naylo , Josée Deschênes, Jocelyne Zucco, No mand Ca iè e, Rachel G aton, Hube t P oulx, Diane Lavallée, Rémi Goulet, La issa Co iveau, Jean-Michel Anctil πικοινωνία/Contact Films Bouti ue, contact@filmsbouti ue.com

TONIA MARKETAKI

TONIA MARKETAKI

/FRI 8

/NOV 19:15

Τ /TUE 5

/NOV 20:00

CULTURAL CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

Τ Τ/WED 6 60ό Φ

ατάλογος

82

PAVLOS ZANNAS

Σ

/SAT 9

/NOV 23:15

/NOV 20:30 ιδικές ροβολές


Στάση The Halt

αόρατη ζωή της υρυδίκης κουσμάο The Invisible Life of Eu ídice Gusmão

αβ τίας Lav Diaz

αρίμ ϊνούζ Ka im Aïnouz

ύο αχώριστες αδερφές, στο ίο ντε Τζανέιρο της δεκαετίας του ’50, αναγκάζονται ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους. μια δεν έχει άλλη επιλογή από το να μεγαλώσει ολομόναχη το εκτός γάμου παιδί της, ενώ η άλλη εξωθείται σε έναν νερόβραστο γάμο, εγκαταλείποντας το πάθος της για το πιάνο. ια έξυπνη αναφορά στον μύθο του ρφέα και της υρυδίκης, μα πάνω απ’ όλα ένας ύμνος στο γυναικείο σθένος. Ένας φόρος τιμής στις αμέτρητες γυναίκες που στερήθηκαν τη δυνατότητα να διαθέσουν το σώμα και το πνεύμα τους όπως οι ίδιες επιθυμούσαν, προκειμένου να στριμωχτούν σε ασφυκτικά πατριαρχικά καλούπια.

Φιλιππίνες, 2034. χώρα έχει βυθιστεί στο έρεβος: ο ήλιος έχει εξαφανιστεί, έπειτα από μια κολοσσιαία φυσική καταστροφή, την ίδια στιγμή που ένας παρανοϊκός πρόεδρος δικαιολογεί την τυραννική εξουσία του στη βάση μιας ελέω εού εντολής. Στις Φιλιππίνες του σήμερα, η παρουσία ενός ιπτάμενου στρατού από d ones που επιβάλλουν τακτικές κοινωνικού ελέγχου υπονοεί ένα μετα-αποκαλυπτικό σκηνικό. ια δυστοπική αλληγορία για το ζοφερό παρόν που φωλιάζει σε ένα χαοτικό μέλλον, η οποία αιχμαλωτίζει τον «ψυχικό κατακλυσμό της χώρας». Ένα πολιτικά φορτισμένο κράμα επιστημονικής φαντασίας και υποδόριου τρόμου, που τρυπώνει σε μια σιωπηλή άβυσσο διαβρωτικής λήθης.

Two insepa able siste s, in the 1950s Rio de Janei o, a e fo ced to pa t ways. Guida has no choice but to aise he out of ma iage child on he own, while Eu ídice is fo ced to abandon he passion fo the piano and settle fo a loveless ma iage. A sh ewd evocation of the O pheus and Eu ydice myth, but, most impo tantly, a decla ation of p ofound espect fo the esilience of women. A t ibute to the countless women who we e dep ived of the f eedom to wield thei body and mind acco ding to thei own desi es, victimized by the suffocating ules of pat ia chy.

Philippines, 2034. The count y has plunged into da kness. The sun has vanished in the afte math of a colossal natu al disaste , while a pa anoid despot-p esident consolidates his ule by foste ing the image of a leade anointed by God. The only visible hinting at this post-apocalyptic scene y is the omnip esent a my of social cont olimposing d ones, as eve ything else points out to mode n-day Philippines. A dystopian allego y of a gloomy p esent engulfed in a chaos-d iven futu e that captu es the “cataclysm of the count y’s soul.” A politically cha ged blend of sci-fi and ho o , that spi als down into an abyss of silent te o and co osive oblivion.

Φιλιππίνες 2019, Έγχρωμο 283΄ Philippines 2019, Colo 283΄

ραζιλία 2019, Έγχρωμο 139΄ B azil 2019, Colo 139΄

Σενάριο/Sc eenplay Lav Diaz Φωτογραφία/Cinematog aphy Lav Diaz, Daniel Uy οντάζ/Editing Lav Diaz ουσική/Music Lav Diaz αραγωγοί/P oduce s Lav Diaz αραγωγή/P oduction Sine Olivia Pilipinas, Sp ing Films θοποιοί/Cast Piolo Pascual, Joel Lamangan, Shaina Magdayao, Hazel O encio, Ma a Lopez, Pinky Amado πικοινωνία/Contact Indie Sales. info@indiesales.eu

Σενάριο/Sc eenplay Mu ilo Hause Φωτογραφία/Cinematog aphy Hélène Louva t οντάζ/Editing Heike Pa plies ουσική/Music Benedikt Schiefe αραγωγοί/P oduce s Rod igo Teixei a, Michael Webe , Viola Fugen αραγωγή/P oduction RT Featu es, Pola Pando a, Sony Pictu es, Canal B asil, Nayma θοποιοί/Cast Ca ol Dua te, Julia Stockle , G ego io Duvivie , Ba ba a Santos, Flavia Gusmão, Ma ia Manoella Antonio Fonseca, C istina Pe ei a Gill ay Coutinho Fe nanda Monteneg o πικοινωνία/Contact The Match Facto y, info@matchfacto y.de λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Ama films

MAKEDONIKON

FRIDA LIAPPA

Τ /TUE 5

/NOV 14:15

Special Sc eenings

Σ

83

/SAT 2

/NOV 18:00

60th TIFF Catalog


πίγειος παράδεισος It Must Be Heaven

πιστροφή στο πελ πόκ La Belle Épo ue

λία Σουλεϊμάν Elia Suleiman

ικολά

πεντός Nicolas Bedos

ια αλλοπρόσαλλη φιγούρα, ένας ακ Τατί του σήμερα, πίνει κρασί και παρατηρεί μια παράδοξη σκηνή: ένας κλέφτης, που αρπάζει φρούτα από τον κήπο του γείτονά του, υποστηρίζει ένθερμα πως έχει την άδεια του ιδιοκτήτη. ι όμως, κάθε μέρα μπαινοβγαίνει στα ξένα χωράφια όλο και πιο άνετα, σαν να του ανήκουν. λία Σουλεϊμάν υποδύεται μια ακόμη σιωπηλή εκδοχή του εαυτού του, επινοώντας ακόμη πιο υπαινικτικούς και ευφυείς τρόπους για να απεικονίσει τη γκετοποίηση των αλαιστινίων. ναζητώντας μια αίσθηση πατρίδας μακριά από τη γενέθλια γη, συναντά την αποξένωση στο αρίσι και την εχθρότητα στη έα Υόρκη, προτού αφεθεί ολόψυχα στο εγγενές παράλογο της ζωής.

έβαιος ότι τα καλύτερα έχουν πια περάσει ανεπιστρεπτί, ο ικτόρ, ένας εξηντάχρονος γελοιογράφος, βυθίζεται στη μελαγχολία. ποκαμωμένος και εξορισμένος από τη συζυγική εστία, ο ικτόρ απευθύνεται σε έναν θίασο που αναπλάθει με αδιανόητη πειστικότητα ενσταντανέ από περασμένες εποχές, επιθυμώντας να ξαναζήσει την πιο σημαντική στιγμή της ζωής του: τη μέρα που γνώρισε τη γυναίκα του σε ένα καφέ της ιόν. Ένας ευφάνταστος φόρος τιμής στη λυτρωτική μαγεία του σινεμά, ο οποίος φωτίζει τις μεγαλύτερες αλήθειες: πως τα ψεγάδια χαρίζουν στη ζωή την ομορφιά της· πως η αγάπη είναι ένα άλμα πίστης· πως ο χρόνος γλιστρά σαν άμμος μέσα από τα χέρια...

A mode n Jac ues Tati figu e sips wine and witnesses an oddball scene: someone is stealing f uit f om his neighbo , taking pe mission fo g anted. Yet eve y day he enc oaches a little mo e, as if he’s actually the owne . Elia Suleiman embodies anothe silent ve sion of himself, coming up with new subtle and elusive ways to po t ay Palestinian ghettoization. This time, his alte ego distances himself f om his aching homeland, in sea ch of homeliness: yet, Pa is and New Yo k will p ove hostile and hollow. When faced against the inhe ent chaos of life, what else is the e to do but sit back and sta e in bemusement?

Victo is a g umpy 60-yea -old ca toonist who indulges in self-pity, convinced that his best days a e behind him. St ained, wea y and – most impo tantly – kicked out by his wife, Victo contacts a high-end t oupe that stages insanely convincing eenactments of p evious times, in o de to elive the most significant moment in his life: the day he met his wife in a Lyonnaise café. A playful homage to cinema’s magical and catha tic powe s that eminds us of fundamental unive sal t uths; life’s beauty lies in its impe fections, love always depends on a willing suspension of disbelief, time is meant to slip th ough ou finge s...

αλλία 2019, Έγχρωμο 97´ F ance 2019, Colo 97´

αλλία 2019, Έγχρωμο 115΄ F ance 2019, Colo 115΄

Σενάριο/Sc eenplay Elia Suleiman Φωτογραφία/Cinematog aphy Sofian El Fani οντάζ/Editing Vé oni ue Lange αραγωγοί/P oduce s ανάσης αραθάνος, Ma tin Hampel, Édoua d Weil, Lau ine Pelassy, Se ge Noël / Thanassis Ka athanos, Ma tin Hampel, Édoua d Weil, Lau ine Pelassy, Se ge Noël αραγωγή/P oduction Rectangle P oductions, Nazi a Films, Pallas Film, Possibles Media, Zeyno Film Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Zeynep Ozbatu Atakan, Geo ges Schoucai θοποιοί/Cast Gael Ga cía Be nal, Ali Suliman, Kwasi Songui πικοινωνία/Contact Wild Bunch, sales@wildbunch.eu λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Seven Films

Σενάριο/Sc eenplay Nicolas Bedos Φωτογραφία/Cinematog aphy Nicolas Bolduc οντάζ/Editing Anny Danché, Flo ent Vassault ουσική/Music Anne-Sophie Ve snaeyen, Nicolas Bedos αραγωγοί/P oduce s F ançois K aus, Denis Pineau-Valencienne αραγωγή/P oduction Les Films du Kios ue θοποιοί/Cast Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Do ia Tillie , Fanny A dant πικοινωνία/Contact Pathé Films, accueil.dist i@pathe.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Rosebud 21

OLYMPION

OLYMPION

/FRI 1

60ό Φ

/NOV 20:30

ατάλογος

Σ

84

/SAT 9

/NOV 20:30

ιδικές ροβολές


Το λουλούδι της ευτυχίας Little Joe

Mad e

Στα θερμοκήπια ενός κέντρου βιοκαλλιέργειας, η Άλις δουλεύει πυρετωδώς στην ανάπτυξη ενός γενετικά τροποποιημένου λουλουδιού. Το κόκκινο υβρίδιο, που έχει σχεδιαστεί να είναι στείρο και στο οποίο η Άλις έδωσε το όνομα του γιου της, έχει την ιδιότητα να προκαλεί με την οσμή του ευτυχία, αρκεί να δέχεται αγάπη και φροντίδα τακτικά. Άλις, παλεύοντας ανάμεσα στην ενοχή πως υπήρξε αδιάφορη μητέρα και την ανομολόγητη επιθυμία να απαλλαγεί από την ευθύνη, χαρίζει στον Τζο το κόκκινο λουλούδι. Σύντομα, κάτι φαίνεται πως δεν πάει καλά. ια sci-fi αλληγορία, στα χνάρια του Φρανκεστάιν, για το απρόβλεπτο των συναισθημάτων, της ανθρώπινης συμπεριφοράς, εντέλει, της ίδιας της ζωής.

Στα 40 της, η λένα έχει αφήσει πίσω της την σπανία για να ζήσει στη αλλία, στο μέρος όπου εξαφανίστηκε ο εξάχρονος γιος της δέκα χρόνια πριν. Τσακισμένη από την τραγωδία, σκιά του παλιού της εαυτού, προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της και να κάνει μια νέα αρχή, όταν η συνάντηση με ένα εύθραυστο έφηβο αγόρι, που μοιάζει στον χαμένο της γιο, της ξυπνά επώδυνες μνήμες. οδύνη της απότομης ενηλικίωσης και το φορτίο του πένθους θα βαδίσουν μαζί τον δρόμο της λύτρωσης, σε ένα τολμηρό ψυχολογικό δράμα, που αποτυπώνει τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας, με κάδρα και συνθέσεις μαγευτικής αρμονίας.

Τζέσικα Χάουζνερ Jessica Hausne

οντρίγκο Σορογκογιέν Rod igo So ogoyen

Elena, a Spanish woman in he 40s, is living in F ance, whe e he 6-yea -old son went missing ten yea s ago. She is an empty shell of a pe son, beaten by t agedy. He attempt to pick up the pieces and ca y on is put to a halt as she encounte s a f agile teenage , who esembles he son. The to ments of a t aumatized mothe and the painful coming-of-age of a t oubled youth each out to one anothe , in sea ch of a sanctua y of closu e. A bold and unne ving psychological d ama, e uipped with ballet-like f ames and compositions, which un avels a tale of indelible g ief.

Alice is a plant b eede who has c eated a uni ue flowe named afte he boy: touched and spoken to, the ed hyb id eleases a pe fume that makes people happy. Alice, acked with guilt fo neglecting he son, but also w estling with an unconscious yea ning to escape f om the bu den of mothe hood, offe s the ed flowe to Joe. Yet, something seems a bit off. Playing with the mechanisms of a ho o film in the vein of Frankenstein, an out-and-out chille that eflects on the natu e of human feelings and the dishea tening lack of unde standing towa ds ou selves, othe s, and life itself.

υστρία, νωμένο ασίλειο, ερμανία 2019, Έγχρωμο 105´ Aust ia, UK, Ge many 2019, Colo 105´

σπανία, αλλία 2019, Έγχρωμο 129´ Spain, F ance 2019, Colo 129´

Σενάριο/Sc eenplay Jessica Hausne , Gé aldine Baja d Φωτογραφία/Cinematog aphy Ma tin Gschlacht οντάζ/Editing Ka ina Ressle αραγωγοί/P oduce s B uno Wagne , Be t and Faiv e, Philippe Bobe , Ma tin Gschlacht, Jessica Hausne , Ge a dine O’Flynn αραγωγή/P oduction Coop99, The Bu eau, Essential Films θοποιοί/Cast Emily Beecham, Ben Whishaw, Ke y Fox, Kit Conno , David Wilmot, Phénix B ossa d, Sebastian Hülk πικοινωνία/Contact P emie , hello@p emie comms.com

Σενάριο/Sc eenplay Isabel Peña, Rod igo So ogoyen Φωτογραφία/Cinematog aphy Álex de Pablo οντάζ/Editing Albe to del Campo ουσική/Music Olivie A son αραγωγοί/P oduce s Ma ía del Puy Alva ado Landa, Ibon Co menzana, Rod igo So ogoyen, Ignasi Estapé, Thomas Piba ot, Jean Labadie, Jé ôme Vidal αραγωγή/P oduction Malvalanda, Caballo Films, A cadia Motion Pictu es, Amalu Pictu es, Noodles P oduction, Le Pacte θοποιοί/Cast Ma ta Nieto, Jules Po ie , Àlex B endemühl, Anne Consigny, F édé ic Pie ot, Guillaume A nault πικοινωνία/Contact Le Pacte, contact@le-pacte.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Rosebud 21

TONIA MARKETAKI

TONIA MARKETAKI

/THU 7 NOE/NOV 22:30

Special Sc eenings

/THU 7

85

/NOV 17:15

60th TIFF Catalog


ια νύχτα μαγική On a Magical Night

ριστόφ

άλλος αμνός The Othe Lamb

νορέ Ch istophe Hono é

αουγκοζάτα Σιμόφσκα Małgo zata Szumowska

αρία και ο ίτσαρντ είναι παντρεμένοι εδώ και 20 χρόνια. Όταν οι απιστίες της πρώτης έρχονται στο φως, η σχέση τους κλονίζεται. αρία εγκαταλείπει το διαμέρισμά τους και εγκαθίσταται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ακριβώς απέναντι, με την ελπίδα να παρατηρήσει τη ζωή της εξονυχιστικά, από μια προνομιακή θέση απόστασης. Στη διάρκεια μιας παραισθησιακής νύχτας, ένα πλήθος επισκέπτες θα περάσουν από το δωμάτιό της, καταθέτοντας την άποψή τους για την κρίση που περνά ο γάμος της. νάμεσα σε αυτούς θα είναι και ο σύζυγός της σε νεότερη ηλικία, ο οποίος όμως γνωρίζει την τωρινή κατάσταση. ια παιχνιδιάρικη και καλοκουρδισμένη φάρσα δωματίου, που εξερευνά τις έννοιες της επιθυμίας, του συμβιβασμού και της νοσταλγίας.

Ένα «ποίμνιο» που προκαλεί σύγκρυο, αποτελούμενο από περίπου είκοσι γυναίκες που βολοδέρνουν στο δάσος, υπακούοντας πειθήνια στις εντολές ενός αυτόκλητου μεσσία. Το κέντρο του κόσμου τους είναι ο «ποιμένας», τον οποίο λατρεύουν ψυχή τε και σώματι, φέρνοντας στον κόσμο τα παιδιά του: παραδόξως μονάχα κορίτσια, που βιώνουν μια συνθήκη φυλακής, αποκλεισμένα από τον έξω κόσμο. αθώς η αίρεση αναζητά τη νέα της δέμ, η προστατευόμενη του ηγέτη, μια «αγνή» έφηβη που έχασε τη μητέρα της στη γέννα, ξεκινά να αμφισβητεί τη δεσποτική του εξουσία. ια σαγηνευτική αλληγορία οπτικού λυρισμού, με υπνωτιστικό τέμπο και απόκοσμη ατμόσφαιρα, που κατακεραυνώνει την τυφλή υποταγή στα πατριαρχικά πρότυπα. The “Flock” is a hai - aising g oup of about 20 women living as fo est s uatte s, who have placed all thei faith to a self-appointed Messiah. The sun to thei planets is “The Shephe d,” whom they wo ship with thei bodies as well as thei minds: thei offsp ing have been kept at a fea ful distance f om the outside wo ld. As the “Siste hood” is in sea ch of a new Eden to dwell in, the Shephe d’s p otégée, a “pu e” teen whose mothe died in childbi th, begins to uestion his despotic autho ity. A haunting fable of visual poetics, hypnotic pace and uncanny atmosphe e, that blasts blind submission to pat ia chy supp ession.

Ma ia and Richa d have been ma ied fo 20 yea s, when the unexpected evelation of he infidelities casts a heavy shadow on thei elationship. Ma ia leaves the ma ital home and checks into a hotel oom, opposite he apa tment, hoping she can now tho oughly obse ve he life f om a distance. Ove the cou se of a hallucinato y night, a swa m of visito s come to he oom, stating thei own views on he ma iage c isis. Amongst them a younge , yet fully awa e of the p esent-day situation, ve sion of he husband. A playful and ca efully tuned bed oom fa ce that navigates th ough desi e, comp omise, and nostalgia.

αλλία, ουξεμβούργο, έλγιο 2019, Έγχρωμο 90΄ F ance, Luxembou g, Belgium 2019, Colo 90΄

ρλανδία, έλγιο, ολωνία, 2019, Έγχρωμο 96΄ I eland, Belgium, Poland, USA 2019, Colo 96΄

Σενάριο/Sc eenplay Ch istophe Hono é Φωτογραφία/Cinematog aphy Rémy Chev in οντάζ/Editing Chantal Hymans αραγωγοί/P oduce s Philippe Ma tin, David Thion αραγωγή/P oduction Les Films Pelléas, Bidibul p oductions, F ance 2 Cinéma, Scope Pictu es Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Lilian Eche, Ch istel Henon, Genevieve Lemal θοποιοί/Cast Chia a Mast oianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin, Benjamin Biolay, Ca ole Bou uet πικοινωνία/Contact Cha ades, sales@cha ades.eu λληνική διανομή/Dist ibution in G eece One f om the Hea t

Σενάριο/Sc eenplay Cathe ine S. McMullen Φωτογραφία/Cinematog aphy Michal Engle t οντάζ/Editing Ja oslaw Kaminski ουσική/Music Rafaël Leloup, Pawel Mykietyn αραγωγοί/P oduce s David Lancaste , Stephanie Wilcox, Aoife O'Sullivan αραγωγή/P oduction Rumble Films, Subotica Ente tainment, Rooks Nest Ente tainment, Umedia, Zent opa θοποιοί/Cast Raffey Cassidy, Michiel Huisman, Denise Gough πικοινωνία/Contact T ustno disk, info@t ustno disk.com

OLYMPION

OLYMPION

Τ Τ/WED 6

/NOV 23:00

/FRI 8

FRIDA LIAPPA

Υ /SUN 10

60ό Φ

ατάλογος

86

/NOV 23:15 /NOV 20:30

ιδικές ροβολές


Το βαμμένο πουλί The Painted Bi d άτσλαβ

προδότης The T aito

αρχούλ Václav Ma houl

άρκο

Ένα ορφανό και ανώνυμο βραιόπουλο, του οποίου η οικογένεια έχει πιθανότατα εξολοθρευτεί, βιώνει το ένα μαρτύριο μετά το άλλο σε αυτό το ανελέητο χρονικό μιας αποκτηνωμένης και βάρβαρης εποχής. εταφέροντας στη μεγάλη οθόνη το ομότιτλο μυθιστόρημα του ολωνο- μερικανού συγγραφέα ιέρζι οσίνσκι, η ταινία εξιστορεί τα απάνθρωπα βάσανα ενός ανήλικου αγοριού που πασχίζει να επιβιώσει στα αποκαΐδια της ρημαγμένης υρώπης, την επαύριο του ΄ αγκοσμίου ολέμου. Ένα αποπνικτικό δράμα γλαφυρής ωμότητας, γυρισμένο σε εκθαμβωτικό ασπρόμαυρο φιλμ 35 mm, που βυθομετρά την ανθρώπινη κόλαση και ανταλλάσσει ματιές με την άβυσσο, προτού αφήσει να γλιστρήσει μια ελάχιστη αχτίδα ελπίδας.

πελόκιο Ma co Bellocchio

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ένας ολοκληρωτικός πόλεμος μαίνεται μεταξύ των αφεντικών της σισιλιάνικης αφίας. Τομάζο πουσέτα, στέλεχος της αφίας, αναζητά καταφύγιο στη ραζιλία, καθώς το ξεκαθάρισμα λογαριασμών έχει ξεκληρίσει όλους τους συμμάχους που είχε. ετά τη σύλληψή του από τη βραζιλιάνικη αστυνομία και την έκδοσή του στην ταλία, ο πουσέτα οδηγείται σε μια απόφαση που άλλαξε τον ρου της σύγχρονης ιταλικής ιστορίας. ανονίζει συνάντηση με τον δικαστή Τζοβάνι Φαλκόνε και αποκηρύσσει τους όρκους πίστης προς την όζα όστρα. ίναι πλέον ένας προδότης... In the ea ly 1980s, an all out wa ages between Sicilian mafia bosses. Tommaso Buscetta, a made man, flees to hide out in B azil. Back home in Italy, sco es a e being settled, and Buscetta’s allies a e killed off one afte anothe . A ested and then ext adited by the B azilian police, Buscetta is d iven to a decision that will change the cou se of mode n Italian histo y. He a anges a meeting with Judge Giovanni Falcone and bet ays his pledge to the Cosa Nost a. He has ultimately become a t aito …

An unnamed and st anded Jewish boy, whose family has p obably been exte minated, washes f om one nightma ish episode to the next, in a pitiless ch onicle of an e a ed in tooth and claw. An adaptation of the titula 1965 bestselle novel of the Polish-Ame ican w ite Je zy Kosiński, which un avels the exc uciating o deals of a mino st uggling to su vive in the noman’s land of post-Wo ld Wa II Eu ope. A sea ing and b azenly b utal d ama, shot in lush black-andwhite 35mm, which that plumbs the depths of human hell and sta es at the abyss, befo e letting a tiny glimme of hope slip in.

Τσεχία, υκρανία, Σλοβακία 2019, σπρόμαυρο 169´ Czech Republic, Uk aine, Slovak Republic 2019, B&W 169´

ταλία, αλλία, ραζιλία, ερμανία 2019, Έγχρωμο 152΄ Italy, F ance, B azil, Ge many 2019, Colo 152΄

Σενάριο/Sc eenplay Václav Ma houl Φωτογραφία/Cinematog aphy Vladimí Smutný οντάζ/Editing Luděk Hudec αραγωγοί/P oduce s Václav Ma houl αραγωγή/P oduction Silve Sc een θοποιοί/Cast Pet Kotlá , Udo Kie , Lech Dyblik, Jitka Čvanča ová, Stellan Ska sgå d, Ha vey Keitel, Julian Sands, Ba y Peppe , Aleksey K avchenko πικοινωνία/Contact Celluloid D eams, info@celluloid-d eams.com

Σενάριο/Sc eenplay Ma co Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, F ancesco Piccolo Φωτογραφία/Cinematog aphy Vladan Radović οντάζ/Editing F ancesca Calvelli ουσική/Music Nicola Piovani αραγωγοί/P oduce s Beppe Caschetto, Viola Fügen, Simone Gattoni, Caio Gullane, Fabiano Gullane, Alexand a Henochsbe g, Michael Webe αραγωγή/P oduction IBC Movie, Kavac Film with Rai Cinema, Ad Vitam P oduction, Match Facto y P oduction, Gullane Ent etenimento Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Michel Me kt, Olivie Pè e θοποιοί/Cast Pie f ancesco Favino, Ma ia Fe nanda Cândido, Nicola Calì, Luigi Lo Cascio, Fab izio Fe acane, Fausto Russo Alesi πικοινωνία/Contact The Match Facto y, info@matchfacto y.de λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Seven Films

FRIDA LIAPPA

OLYMPION

/FRI 1

/NOV 22:00

TONIA MARKETAKI

Τ Τ/WED 6

Special Sc eenings

/THU 7

/NOV 20:30

/NOV 11:45

87

60th TIFF Catalog


ιταλίνα αρέλα Vitalina Va ela

Όσο κρατά ο πόλεμος While at Wa

έδρο όστα Ped o Costa

λεχάνδρο μενάμπαρ Alejand o Amenába

ια λεπτοδουλεμένη σπουδή στο πένθος, στην απόγνωση, τη μοναξιά και τη μετα-αποικιοκρατική εκμετάλλευση, που αψηφά κάθε σύμβαση αφήγησης, πλοκής και χαρακτηρολογίας, χαρίζοντάς μας μια εμπειρία στοχαστική και υποβλητική. έδρο όστα βυθίζεται στα ερεβώδη βάθη της αβύσσου, σε έναν τόπο φαντασμάτων τον οποίο διαφεντεύουν οι ζωντανοί-νεκροί, τα περιφερόμενα ανθρώπινα στοιχειά και οι χαμένες ψυχές που γεννήθηκαν μέσα στις σκιές. Σε μια ταινία που ζει και αναπνέει τη νύχτα, το μαύρο χρώμα είναι ενδεδυμένο με μια ιερή αποστολή (τόσο στον κόσμο των αισθήσεων όσο και σε αυτόν του πνεύματος), θυμίζοντας τον ρόλο του λευκού στον τράγιερ και τον πρεσόν.

ούλιος του 1936, σπανία. υνάμεις των εθνικιστών προελαύνουν στη Σαλαμάνκα, κηρύσσοντας τον πόλεμο στη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. ιγκέλ ντε υναμούνο, ένας από τους πιο επιφανείς πνευματικούς ανθρώπους στην σπανία της εποχής και πρώην πρύτανης του ανεπιστημίου της Σαλαμάνκα, τηρεί στάση αναμονής, διστάζοντας να καταδικάσει δημόσια την επέλαση του φασισμού. Τυφλωμένος από διανοουμενίστικη αλαζονεία και γεροντίστικη ξεροκεφαλιά, αρνείται να αντικρίσει κατάματα το θηρίο, μέχρι τη στιγμή που αυτό βρυχάται στους ώμους του. ια στιβαρή προειδοποίηση απέναντι στην παθητικότητα και την αφέλεια, σε καιρούς αναταραχής, αλλά και μια οδυνηρή υπενθύμιση: το κακό βρίσκει ιδανικό καμουφλάζ στα ανέξοδα γέλια, προτού φέρει δάκρυα πικρά.

An int icately c afted study of g ief, despai , solitude and postcolonial exploitation that t anscends all na ative, plot-development and cha acte -building conventions, delive ing a uminative and emotive expe ience. Ped o Costa delves into the da kest depths of an abyss, a phantom-space of the living dead, of wande ing human ghosts and lost souls bo n amidst the shadows. In a film that lives and b eathes at nighttime, the black colo is endowed with a sac ed mission –both mate ially and spi itually– as much as the white colo was to D eye o B esson films.

July 1936, Spain. Nationalist t oops ma ch to Salamanca, decla ing a state of wa against the elected gove nment. Miguel de Unamuno, one of Spain’s leading intellectuals and fo me ecto of Salamanca’s Unive sity, emains skeptical and eluctant, hesitating to publicly condemn the onset of fascism. D iven by a combination of intellectual a ogance and senile stubbo nness, he efuses to di ectly sta e at the monste , until it b eathes heavily on his back. A fi m wa ning against passivity and naïveté in times of un est, and a painful eminde that ty ants who a e initially a bit of a joke, often end up wiping the smile off people’s faces.

ορτογαλία 2019, Έγχρωμο 124΄ Po tugal 2019, Colo 124΄

σπανία, ργεντινή 2019, Έγχρωμο 107΄ Spain, A gentina 2019, Colo 107΄

Σενάριο/Sc eenplay Ped o Costa, Vitalina Va ela Φωτογραφία/Cinematog aphy Leona do Simões οντάζ/Editing João Dias, Víto Ca valho αραγωγοί/P oduce s Abel Ribei o Chaves αραγωγή/P oduction Optec θοποιοί/Cast Vitalina Va ela, Ventu a, Manuel Tava es Almeida, F ancisco B ito, Imídio Montei o, Ma ina Alves Domingues πικοινωνία/Contact Ped o Costa

Σενάριο/Sc eenplay Alejand o Amenába , Alejand o He nández Φωτογραφία/Cinematog aphy Álex Catalán οντάζ/Editing Ca olina Ma tínez U bina ουσική/Music Alejand o Amenába Executive P oduce Simon De Santiago αραγωγοί/P oduce s Alejand o Amenába , Domingo Co al, Fe nando Bovai a Fo ne , Hugo Sigman, Simón De Santiago αραγωγή/P oduction Movista +, Mod P oducciones, Himenópte o, K&S Films, Mientas Du e la Gue a θοποιοί/Cast Ka a Elejalde, Edua d Fe nández, Santi P ego, Nathalie Poza, Luis Be mejo, Tito Valve de, Pat icia López A naiz, Inma Cuevas, Ca los Se ano-Cla k πικοινωνία/Contact Film Facto y Ente tainment, info@filmfacto y.es

TONIA MARKETAKI

OLYMPION

Σ

/SAT 9

MAKEDONIKON

Υ /SUN 10

60ό Φ

/NOV 20:00

Υ/MON 4

/NOV 20:30

/NOV 20:30

ατάλογος

88

ιδικές ροβολές


νεαρός Άχμεντ Young Ahmed

αν- ιερ ταρντέν, ικ ταρντέν Jean-Pie e Da denne, Luc Da denne

Άχμεντ, ένας μουσουλμάνος έφηβος που ζει στο έλγιο, γοητεύεται από το φανατισμένο κήρυγμα ενός φονταμενταλιστή ιμάμη και σχεδιάζει τη δολοφονία της –επίσης μουσουλμάνας, αλλά «αιρετικής»– καθηγήτριάς του. ιστοί στην ουμανιστική τους προσέγγιση, οι αδελφοί ταρντέν τοποθετούν για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της ιστορίας τους μια μπερδεμένη νεανική ψυχή. Άχμεντ, ένα υπεράνω πάσης υποψίας σιωπηλό αγρίμι, αναζητά αδέξια την ταυτότητά του σε έναν ψυχρό κόσμο, καθρεφτίζοντας μια εποχή αποπροσανατολισμού και άκριτης υποταγής στον πειρασμό της βίας. αρότι αμφίβολο αν για την περίπτωσή του υπάρχει ελπίδα, στο νταρντενικό σύμπαν η ανθρωπιά και η ενσυναίσθηση έχουν πάντα την τελευταία λέξη. Ahmed, a Muslim teenage who lives in Belgium, becomes adicalized by a local ext emist imam and t ies to kill his Muslim – yet, in his eyes, “he etic” – teache . T ue to thei humanistic, obse vational app oach, the Da denne b othe s focus, once again, on a confused, t oubled adolescent. In sea ch of his own path in life, Ahmed, who seems to have been a elatively no mal teen unde the ada , mi o s the delusions of a diso iented wo ld, att acted to dange ous ideologies, contemplating violence. Howeve cont ove sial Ahmed’s situation appea s to be, pe haps too fa gone to save, as pe usual, it is empathy that has the last wo d in Da denne sto ytelling.

έλγιο, αλλία 2019, Έγχρωμο 90΄ Belgium, F ance 2019, Colo 90΄ Σενάριο/Sc eenplay Jean-Pie e Da denne, Luc Da denne Φωτογραφία/Cinematog aphy Benoit De vaux οντάζ/Editing T istan Meunie αραγωγοί/P oduce s Jean-Pie e Da denne, Luc Da denne, Denis F eyd αραγωγή/P oduction Les Films du Fleuve, A chipel, F ance 2 Cinema, P oximus, RTBF Συμπαραγωγή/Co-P oduction Denis F eyd θοποιοί/Cast Idi Ben Addi, My iem Akheddiou, Clai e Bodson, Olivie Bonnaud, Victo ia Bluck, Othmane Moume πικοινωνία/Contact Wild Bunch, sales@wildbunch.eu λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Seven Films

TONIA MARKETAKI

Σ

/SAT 9

Special Sc eenings

/NOV 22:45

89

60th TIFF Catalog


Ταινία Έναρξης Opening Film

στορία γάμου Ma iage Sto y όα

πόμπακ Noah Baumbach

Τσάρλι, ένας θεατρικός σκηνοθέτης στην εναλλακτική σκηνή της έας Υόρκης και η ικόλ, μια υποσχόμενη ηθοποιός που δεν έχει καταφέρει ακόμα να ξεδιπλώσει το ταλέντο της, περιγράφουν εναλλάξ το τι αγαπούν ο ένας στον άλλο, μετά από δέκα χρόνια γάμου. Τα λεγόμενά τους συνοδεύονται από ένα μοντάζ των προσωπικών τους στιγμών, που αποπνέουν μια αίσθηση απόλυτης φυσικότητας: σαν μια γλυκιά αδιάκριτη ματιά στη ζωή που βρίσκει πάντα τον τρόπο να διαβρώσει τα ανθρώπινα αισθήματα. Ένα πολυεπίπεδο «δράμα διαζυγίου» που ισορροπεί ανάμεσα στο δάκρυ και το χαμόγελο και βυθίζεται στα άδυτα ενός ακατανόητου λαβύρινθου: ο χωρισμός είναι κάτι τόσο πιο βαθύ από το απλό τέλος μιας ιστορίας. Cha lie, an Off-B oadway stage di ecto and Nicole, a p omising yet unde achieving act ess, take tu ns desc ibing what each one che ishes about the othe , afte ten yea s of ma iage. Thei lists a e accompanied by a montage of tende moments f om thei domestic life, which a e staged with such esonantly casual detail: like a tende peak th ough the keyhole of life getting in the way of sentiments. This delicately c afted opening scene sets the tone of a multilaye ed “divo ce d ama” of hea t-w enching yet life-inspi ing intimacy that delves into an incomp ehensible laby inth: the sepa ation of a couple goes way beyond the simple ending of a sto y.

2019, Έγχρωμο 136΄ USA 2019, Colo 136΄ Σενάριο/Sc eenplay Noah Baumbach Φωτογραφία/Cinematog aphy Robbie Ryan οντάζ/Editing Jennife Lame ουσική/Music Randy Newman αραγωγοί/P oduce s Noah Baumbach, David Heyman αραγωγή/P oduction eyday Films, Netflix θοποιοί/Cast Sca lett Johansson, Adam D ive , Lau a De n, Alan Alda, Ray Liotta, Julie Hage ty πικοινωνία/Contact Netflix λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Odeon

OLYMPION

/THU 31

60ό Φ

ατάλογος

90

Τ/OCT 19:30

ιδικές ροβολές


Ταινία ήξης Closing Film

Τζότζο Jojo Rabbit

Τάικα ουαϊτίτι Taika Waititi

δεκάχρονος Τζότζο, αφοσιωμένο μέλος της ναζιστικής νεολαίας, λαμβάνει καθημερινά συμβουλές και ενθάρρυνση από έναν επινοημένο φίλο. Τίποτα το παράξενο δηλαδή, με τη μικρή λεπτομέρεια ότι ο κατά φαντασίαν φίλος δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον δόλφο Χίτλερ! Τζότζο, που απέκτησε το παρατσούκλι του όταν αρνήθηκε να θανατώσει ένα κουνέλι, αφήνοντας να εννοηθεί πως πίσω από τη μάσκα της αγριάδας κρύβεται τρυφερότητα, θα δει την πίστη του στα ιδανικά της ρίας Φυλής να δοκιμάζεται για τα καλά, όταν ανακαλύπτει πως η μητέρα του κρύβει μια νεαρή βραιοπούλα στη σοφίτα του σπιτιού τους. ια γενναία στη σύλληψη και άρτια στην εκτέλεση σάτιρα, που ορθώνει ανάστημα απέναντι στο μίσος και στην άγνοια, που είναι οι θεμέλιοι λίθοι κάθε πλύσης εγκεφάλου. Jojo is a devoted 10-yea -old membe of the Nazi youth, who daily eceives pep talks and advice by an imagina y f iend, no othe than Adolf Hitle himself! Jojo, by the way, ea ned his titula nickname when he efused to snap a bunny’s neck, clueing us that he might not be as uthless as he aspi es to look. His adhe ence to Nazi ideals is fu the challenged as he discove s that his mothe is hiding a Jewish gi l in thei attic. A b avely conceived and skillfully executed sati e, which asse ts itself against hat ed and igno ance, the co ne stone of eve y act of indoct ination.

2019, Έγχρωμο 108΄ USA 2019, Colo 108΄ Σενάριο/Sc eenplay Taika Waititi Φωτογραφία/Cinematog aphy Mihai Malaima e J οντάζ/Editing Tom Eagles ουσική/Music Michael Giacchino αραγωγοί/P oduce s Ca thew Neal, Taika Waititi, Chelsea Winstanley αραγωγή/P oduction Piki Films, Fox Sea chlight Pictu es, TSG Ente tainment, Defende Films θοποιοί/Cast Roman G iffin Davis, Thomasin Ha cou t McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Stephen Me chant, Alfie Allen, Sam Rockwell, Sca lett Johansson πικοινωνία/Contact Fox Sea chlight Pictu es λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Odeon

OLYMPION

Υ /SUN 10

Special Sc eenings

91

/NOV 19:00

60th TIFF Catalog


>>Film Forward

>>FF

οκιμάζοντας τα όρια της φόρμας, κοιτάζοντας την κινηματογραφική πρακτική μέσα από ένα ριζοσπαστικό πρίσμα, διευρύνοντας την αντίληψή μας για το σινεμά.

Testing the limits of the fo m; looking at film p actices f om a adical pe spective; augmenting ou pe ception of the medium.

ύριο, θα F om Tomo ow on, I Will αμηλοπάρδαλη Gi affe πατρίδα είναι ένας χώρος στον χρόνο Heimat is a Space in Time Ήμουν και δεν ήμουν στο σπίτι I Was at Home, But η νομίζεις πως θα ουρλιάξω Just Don’t Think I’ll Sc eam ράμπι, 2562 K abi, 2562 ξημέρωτη νύχτα Longa Noite υχτωδία Noctu ne λάνο Plano Το δήγμα The Bite αιμόνιο Demonic Το δέρμα μου, φωτεινό My Skin, Luminous ερίεργα πλάσματα St ange C eatu es

Υποψήφια για ραβείο οινού Nominated fo the Audience Awa d 60ό Φ

ατάλογος

Video Library

92

>>Film Fo wa d


ύριο, θα F om Tomo ow on, I Will

βάν

αμηλοπάρδαλη Gi affe

άρκοβιτς, ίνφενγκ ου Ivan Ma ković, Wu Linfeng

Άννα Σόφι Χάρτμαν Anna Sofie Ha tmann

ναζητώντας μια καλύτερη ζωή, ο ι έχει μεταναστεύσει από την επαρχία στο εκίνο, όπου βρίσκει δουλειά ως νυχτοφύλακας σε ένα αχανές κτιριακό συγκρότημα. Το εκίνο του ι απέχει έτη φωτός από την εικόνα μιας υπερσύγχρονης μεγαλούπολης που σφύζει από ζωή, θυμίζοντας περισσότερο μια χωματερή ανθρώπων που περιβάλλονται από ερείπια και σκουπίδια. Σαν φάντασμα που περιφέρεται χωρίς σκοπό, ο ι εκτελεί με την απάθεια μιας μηχανής μικροδουλειές που κανείς δεν του έχει αναθέσει και κανείς δεν παρατηρεί. Ένα κράμα ωμότητας και λυρισμού, με μεγαλοπρεπή στατικά πλάνα, φυσικούς ήχους και μη επαγγελματίες ηθοποιούς, το οποίο μεταμορφώνει τη στρεβλωμένη πραγματικότητα σε μια καθόλα χειροπιαστή αλήθεια.

Ένα υπό κατασκευή τούνελ, που συνδέει το νησί όλαντ της ανίας με τη ερμανία, θα αλλάξει άρδην το τοπίο μιας αγροτικής κοινότητας. τάρα είναι μια εθνολόγος που επιστρέφει στον τόπο της για να καταγράψει έναν τρόπο ζωής που χάνεται. ούσεκ είναι ένας ολωνός εργάτης που κατέφθασε στη Σκανδιναβία γεμάτος όνειρα, αλλά γρήγορα προσγειώθηκε στην πραγματικότητα. άτε, μια εργαζόμενη σε φέριμποτ, πλάθει με τη φαντασία της ολόκληρη τη ζωή κάθε επιβάτη που περνά φευγαλέα από τα μάτια της. ια ταινία που εντρυφεί στους άρρηκτους δεσμούς ανάμεσα στους ανθρώπους και τους τόπους, υμνώντας την απροσμέτρητη ομορφιά που κρύβει μέσα της κάθε ανθρώπινη ιστορία.

Li is a mig ant who came to Beijing f om u al a eas in sea ch of a bette life and has just found wo k as a night watchman in an immense, almost intimidating, office complex. Li’s Beijing is not a teeming, hi-tech met opolis, but athe a human wasteland su ounded by ga bage and tatte ed sheds. Li goes about his life in a deadpan manne , meticulous in completing insignificant and unsolicited tasks that obviously go by unnoticed. A blend of bluntness and ly icism, enhanced by g andiose static shots, natu al sounds and non-p ofessional acto s, which ende s its disto ted eality into a tangible t uth.

tunnel about to be built, linking Danish island of Lolland with Ge many, will d astically change the landscape of a u al community. Da a is an ethnologist who etu ns home to ch onicle a vanishing way of life. Lucek is a young Pole wo ke , who a ived in Scandinavia full of d eams, but uickly became disillusioned. Käthe is wo king on the fe y, constantly p ojecting imagina y lives onto the fleeting passenge s. A uminative film that explo es the insoluble bonds c afted between people and places, acknowledging the unimaginable wealth hidden behind eve y human sto y.

ερμανία, ίνα, Σερβία 2019, Έγχρωμο 57´ Ge many, China, Se bia 2019, Colo 57´

ερμανία, ανία 2019, Έγχρωμο 87´ Ge many, Denma k 2019, Colo 87´

Σενάριο/Sc eenplay Ivan Ma ković, Tanja Šljiva , Wu Linfeng Φωτογραφία/Cinematog aphy Ivan Ma ković οντάζ/Editing Ivan Ma ković, Wu Linfeng, Gang Hengju αραγωγοί/P oduce s Ivan Ma ković, Wu Linfeng, Fang Li αραγωγή/P oduction Nanslafu Films θοποιοί/Cast Li Chuan, Wei Ruguang, A Long, Gu Yue ing, Wang Luying πικοινωνία/Contact Rediance Films

Σενάριο/Sc eenplay Anna Sofie Ha tmann Φωτογραφία/Cinematog aphy Jenny Lou Ziegel οντάζ/Editing Sofie Steenbe ge αραγωγοί/P oduce s Jonas Do nbach, Ma en Ade, Janine Jackowski αραγωγή/P oduction Komplizen Film Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Ditte Milsted, Jacob Ja ek, Ca oline Schlüte Bingestam Συμπαραγωγή/Co-P oduction P ofile Pictu es, Rundfunk Be lin-B andenbu g θοποιοί/Cast Lisa Loven Kongsli, Jakub Gie szał, Ma iusz Feldman, P zemysław Mazu ek, Janusz Chojnacki, Piot Olszański πικοινωνία/Contact Komplizen Film, info@komplizenfilm.de

PAVLOS ZANNAS

PAVLOS ZANNAS

Τ /TUE 5

FRIDA LIAPPA

Τ Τ/WED 6

>>Film Fo wa d

/NOV 18:30

/FRI 8 NOE/NOV 17:00

PAVLOS ZANNAS

/NOV 12:30

Σ

93

/SAT 9

/NOV 15:45

60th TIFF Catalog


πατρίδα είναι ένας χώρος στον χρόνο Heimat is a Space in Time

Ήμουν και δεν ήμουν στο σπίτι I Was at Home, But

Τόμας Χάιζε Thomas Heise

Άνγκελα Σανελέκ Angela Schanelec

ια σχολική εργασία για τον πόλεμο, ρήγματα που κόβουν αυτοκινητόδρομους στα δύο, μια φωνή διαβάζει δυνατά τα λόγια αγάπης δυο αγνώστων, στρατόπεδα συγκέντρωσης, παιδικές ζωγραφιές, φωτογραφίες. Όλα σε ένα ασπρόμαυρο κολάζ που συνυφαίνει θραύσματα απ’ το οικογενειακό παρελθόν του σκηνοθέτη, με το νήμα να διαπερνά τον συλλογικό ψυχισμό των ερμανών, φτάνοντας πίσω τρεις γενιές. Φαινομενικά ασήμαντα περιστατικά διαπλέκονται με συνταρακτικά γεγονότα, συνδέοντας την στορία με τις καθημερινές ιστορίες των απλών ανθρώπων. Ένα ελλειπτικό ημερολόγιο που μας καλεί να συμπληρώσουμε τις κενές σελίδες και να στοχαστούμε στην αιτιώδη συνάφεια των πραγμάτων.

δεκατριάχρονος Φίλιπ επέστρεψε σπίτι, σαν να μην συνέβη τίποτα, αφού αγνοούνταν για μια ολόκληρη εβδομάδα. εξαφάνιση του αγοριού είχε βυθίσει την οικογένειά του αλλά και την τοπική κοινωνία σε μια πένθιμη αγωνία, αλλά –όσο κι αν ακούγεται παράδοξο– η επανεμφάνισή του είναι ο καταλύτης που θα πυροδοτήσει μια έκρηξη υπαρξιακής απόγνωσης. ια φιλοσοφική σπουδή στη σύγχρονη αποξένωση, διανθισμένη με προσεγμένες πινελιές αντισυμβατικού χιούμορ, στην οποία οι άνθρωποι, οι λέξεις και οι σχέσεις περιφέρονται σαν φαντάσματα, θαρρείς εμβρόντητοι μπροστά στο θέαμα της ζωής. Ένα αινιγματικό πορτρέτο μιας οικογενειακής κρίσης, λουσμένο σε ένα εκτυφλωτικό φθινοπωρινό φως.

A school essay on wa , a to n-up highway, love lette s of unknown sende s and ecipients ead aloud, labo camps, child en’s d awings and photog aphs all come togethe , in a black-and-white collage that ca efully pieces togethe ecollections that un down th ee gene ations of the filmmake ’s family, while amming th ough Ge man collective memo y. Mentions of o dina y incidents inte weave fluidly with details on g oundb eaking la ge-scale events, weaving a bond between ou life sto ies and histo y. A stunning dia y of ellipses and dis upted pathways that invites the viewe to ponde the missing links and eflect on the notions of causality and continuity.

Philip, aged 13, etu ns home, as if nothing had happened, afte missing fo a week. The boy’s disappea ance had plunged his family as well as local society into mo bid anxiety, but, pa adoxically enough, it is his eappea ance that will detonate a state of existential despai . A philosophical essay on mode n-times alienation, blended with spices of offbeat humo , in which bodies, wo ds and elationships wande pu poselessly about, as if stunned by life and emotions. An enigmatic po t ait of a family in c isis, dusted with non-linea opacity and set against a stunning backd op of c ispy autumn light.

ερμανία, υστρία 2019, Έγχρωμο/ σπρόμαυρο 218´ Ge many, Aust ia 2019, Colo /B&W 218´

ερμανία, Σερβία 2019, Έγχρωμο 105´ Ge many, Se bia 2019, Colo 105´

Σενάριο/Sc eenplay Thomas Heise Φωτογραφία/Cinematog aphy Stefan Neube ge οντάζ/Editing Ch is W ight αραγωγοί/P oduce s Heino Decke t αραγωγή/P oduction Ma.ja.de. Filmp oduktion Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Johannes Rosenbe ge , Constantin Wulff, Johannes Holzhause Συμπαραγωγή/Co-P oduction Navigato Film, ZDF/3sa πικοινωνία/Contact Decke t Dist ibution GMBH

Σενάριο/Sc eenplay Angela Schanelec Φωτογραφία/Cinematog aphy Ivan Ma ković οντάζ/Editing Angela Schanelec αραγωγοί/P oduce s Angela Schanelec αραγωγή/P oduction Nachmittagfilm Angela Schanelec, Da jilm Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Vladimi Vidic Συμπαραγωγή/Co-P oduction Da t film & video doo θοποιοί/Cast Ma en Egge t, Jakob Lassalle, Cla a Mölle , F anz Rogowski, Lilith Stangenbe g, Alan Williams, Ji ka Zett, Dane Komljen πικοινωνία/Contact Deutsche Kinemathek, filmve leih@deutsche-kinemathek.de

TONIA MARKETAKI

TONIA MARKETAKI

Υ/MON 4

/NOV 16:00

Τ /TUE 5

/NOV 17:30

TONIA MARKETAKI

/FRI 8

60ό Φ

ατάλογος

94

/NOV 23:00

>>Film Fo wa d


η νομίζεις πως θα ουρλιάξω Just Don’t Think I’ll Sc eam Φρανκ

ράμπι, 2562 K abi, 2562

νόσα Σουουισακορνπόνγκ, πεν ίβερς Anocha Suwichako npong, Ben Rive s

ποβέ F ank Beauvais

ια γυναίκα που αλλάζει συνεχώς ταυτότητα μας καθοδηγεί σε ένα οδοιπορικό στην ιστορία, τις παραδόσεις και τους εμβληματικούς τόπους του ράμπι, σε ένα υβριδικό ντοκιμαντέρ που συγχωνεύει μυθοπλασία, συνεντεύξεις και προφορικές παραδόσεις, σμιλεύοντας μια ρευστή και μοναδική εμπειρία. Το παρελθόν και το παρόν (το έτος 2562, σύμφωνα με το βουδιστικό ημερολόγιο) συνυπάρχουν σε αυτόν τον παράδεισο της νότιας Ταϊλάνδης, o οποίος κινδυνεύει να ισοπεδωθεί από τον αχαλίνωτο καταναλωτισμό και τον ασυγκράτητο τουρισμό – σε μια στιγμή, ένα προϊστορικό ζευγάρι γίνεται ένα με τις τουριστικές ορδές. υρισμένη σε Supe 16 κάμερα, μια παιχνιδιάρικη και φιλόδοξη πραγματεία στις έννοιες του χρόνου, του χώρου και της μνήμης.

υτοεξόριστος για μήνες σε ένα μικρό χωριό της λσατίας, μετά από έναν επώδυνο χωρισμό, ο Φρανκ ποβέ αναπλάθει τον σταδιακό του εθισμό στη μοναξιά. όνη του παρηγοριά το σινεμά, καθώς κάθε βράδυ βυθίζεται λαίμαργα σε ένα παράλληλο σύμπαν που λειτουργεί ως ανάχωμα καλαισθησίας μπροστά στην ασχήμια των πραγμάτων. Σταδιακά, το καταφύγιό του μετατρέπεται σε κελί, και οι ταινίες από παράθυρα διαφυγής γίνονται παραμορφωτικοί καθρέφτες. Ένα οδοιπορικό κάθαρσης στη βασανισμένη ψυχή του καλλιτέχνη, με οδηγό ένα κεραυνοβόλο κολάζ από εκατοντάδες κινηματογραφικα ενσταντανέ. Το μονοπάτι που οδηγεί στο φως περνά πάντα μέσα από το σκοτάδι. Self-exiled fo months in a small Alsatian village eve since a painful b eakup, F ank ecounts his day-to-day addiction to solitude. His only comfo t is cinema, as eve y night he subme ges into a pa allel unive se that se ves as aesthetics bastions against the hideousness of the wo ld. G adually, his sanctua y becomes a cage, as films no longe act as windows of escape but t ansfo m into mi o s of complacent self-flagellation. A catha tic dia y of a to tu ed a tist laid ba e, in the fo m of a fulgu ous collage consisting of a fulgu ous collage made up of hund eds of film snippets. A lost soul, to n apa t between dep essive misanth opy and hype -lucidity, st uggling to deciphe the path of light.

A woman of changing identity guides the viewe s on a jou ney th ough K abi’s histo y, folklo e t aditions, and iconic sites, in a hyb id st uctu e that me ges fiction, inte views and o al t adition into a fluid and sui gene is expe ience. Past and p esent day (2562 by Thai Buddhist calenda standa ds) coexist in this southe n Thailand’s pa adise, soon to be devou ed by ampant consume ism and invasive tou ism. In one instance, a p ehisto ic couple exists alongside K abi’s tou ists, going about thei daily lives oblivious to the millennia flow. Shot on Supe 16, a playful and ambitious eflection on the notions of time, place, and memo y.

αλλία 2019, Έγχρωμο/ σπρόμαυρο 75´ F ance 2019, Colo /B&W 75´

Ταϋλάνδη, νωμένο ασίλειο 2019, Έγχρωμο 90´ Thailand, UK 2019, Colo 90΄

Σενάριο/Sc eenplay F ank Beauvais οντάζ/Editing Thomas Ma chand αραγωγοί/P oduce s Justin Tau and, Michel Klein, Matthieu Deniau, Philippe G ivel αραγωγή/P oduction Les Films du Bélie , Les Films Hata i, Studio O lando πικοινωνία/Contact Pascale Ramonda, pascale@pascale amonda.com

Σενάριο/Sc eenplay Leung Ming Kai, Ben Rive s οντάζ/Editing Aacha ee Ungs iwong αραγωγοί/P oduce s Maenum Chagasik αραγωγή/P oduction Elect ic Eel Films, Ben Rive s Limited θοποιοί/Cast Si aphun Wattanajinda, A ak Amo nsupasi i, P im in Pua at, Nuttawat Attasawat, Atcha a Suwan, Lieng Leelatiwanon πικοινωνία/Contact Rediance Films

STAVROS TORNES

TONIA MARKETAKI

Τ /TUE 5

/NOV 13:30

Υ /SUN 3

/NOV 12:30

FRIDA LIAPPA

/THU 7 NOE/NOV 13:30

>>Film Fo wa d

95

60th TIFF Catalog


ξημέρωτη νύχτα Longa Noite

υχτωδία Noctu ne

Bίκτορ φαν ντερ Φαλκ Vikto van de Valk

λόι νθίσο Eloy Enciso

Άνσο, ο οποίος έχει να δώσει σημεία ζωής απ’ τον σπανικό μφύλιο, επιστρέφει στην πόλη του στη αλικία, όπου έρχεται αντιμέτωπος με εικόνες μιας τραυματικής περιόδου που σημάδεψε την προσωπική μνήμη και τον συλλογικό ψυχισμό. ι ιστορίες ενσαρκώνονται σε ταμπλό βιβάν, όπου μη επαγγελματίες ηθοποιοί διαβάζουν αποσπάσματα από λογοτεχνικά και θεατρικά έργα, επιστολές και μαρτυρίες, πυροδοτώντας αντιφατικά συναισθήματα, μέχρι που το αρχικό ξάφνιασμα υποχωρεί για να δώσει τόπο στην αποκάλυψη της αλήθειας. Σαν μακρινός αντίλαλος μιας ατέλειωτης νύχτας, η μαρτυρική εποχή του Φράνκο ζωντανεύει στο παρόν, αποτυπώνοντας ό,τι παλεύει να μη σωπάσει, να μην ξεχαστεί στο πέρασμα του χρόνου.

ια μέρα πριν την έναρξη των γυρισμάτων της πρώτης του ταινίας, ένας νεαρός και φιλόδοξος σκηνοθέτης πασχίζει να βάλει τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους. χρόνος πιέζει αμείλικτα, οι παραγωγοί έχουν αρχίσει να χάνουν την υπομονή τους και οι συνεργάτες του έχουν αμέτρητες απορίες. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η συναισθηματική και οικογενειακή ζωή του βρίσκεται στα τάρταρα. Έχοντας αγγίξει τα όρια της απελπισίας, ξεχύνεται στους δρόμους και βυθίζεται σε έναν ονειρώδη νυχτερινό λαβύρινθο. αθώς αναζητά τον μίτο της έμπνευσης, η φαντασία αρχίζει να υποκαθιστά την πραγματικότητα. On the eve of his debut’s fi st day of shooting, a young and ambitious di ecto is despe ately t ying to put togethe the pieces of the puzzle. Time is closing in on him, the p oduce s a e unning out of patience and his c ew is left in the da k. On top of all this, his love and family life is in uins. Having eached the state of despai , he hits the st eets and finds himself entangled in a d eamlike laby inth. As his pu suit fo the th ead of inspi ation ca ies on, imagination begins to take on eality.

Anxo etu ns to his home town in u al Galicia, afte having vanished du ing the Spanish Civil Wa , and is conf onted with both pe sonal and collective memo ies of the conflict and the post-wa pe iod. The tableaux vivants that ecount these expe iences a e pe fo med by non-p ofessional theat ical acto s, who ecite lite a y and d amatic wo ks, testimonials and lette s alike, c eating conflicting imp essions that vee f om bewilde ment to a sense of pu e evelation. The o deal of the F anco-e a is t ansfo med into a visual echo bouncing fo wa d f om the past th ough a pitiless blacklight mi o , in which images emain sha p as if embalmed in time.

σπανία 2019, Έγχρωμο 90΄ Spain 2019, Colo 90΄

λλανδία, έλγιο 2019, Έγχρωμο 80΄ The Nethe lands, Belgium 2019, Colo 80΄

Σενάριο/Sc eenplay Eloy Enciso Φωτογραφία/Cinematog aphy Mau o He ce οντάζ/Editing Pat ícia Sa amago αραγωγοί/P oduce s Beli Ma tínez, Isabel Ma tinez αραγωγή/P oduction Filmika Galaika θοποιοί/Cast Misha Bies Golas, Nu ia Lestegás, Manuel Pozas, Ve ónica Quintela, Manuel Puma es, Suso Meilán, Celsa A aújo, Miguel Calvo Ulloa πικοινωνία/Contact Filmika Galaika, info@filmikagalaika.com

Σενάριο/Sc eenplay Vikto van de Valk, Je oen Scholten van Aschat Φωτογραφία/Cinematog aphy Emo Weemhoff οντάζ/Editing Lot Rossma k ουσική/Music E en Önsoy αραγωγοί/P oduce s E ik Glijnis, D ies Phlypo αραγωγή/P oduction A P ivate View, Maniak Film Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s D ies Phlypo, Jean-Claude van Rijckeghem θοποιοί/Cast Vincent van de Valk, Reinout Scholten van Aschat, Simone van Bennekom, Tom Dewispelae e, Ba t Slege s, Rutge Weemhoff, Bien de Moo πικοινωνία/Contact Some Sho ts

TONIA MARKETAKI

PAVLOS ZANNAS

Υ /SUN 10

/NOV 15:00

Τ Τ/WED 6

FRIDA LIAPPA

/FRI 8

60ό Φ

ατάλογος

96

/NOV 15:15 /NOV 13:00

>>Film Fo wa d


λάνο Plano

Άννα Στερεοπούλου Anna Ste eopoulou

Το πρόσφατο οπτικο-ακουστικό καλλιτεχνικό έργο της Άννας Στερεοπούλου βασίζεται στην ηχητική σύνθεσή της «X», ενώ παράλληλα αποτελεί μέρος του έργου της, SYN ~ υματικό εριβάλλον (υπό την αιγίδα του Τ). Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της έρευνας της καλλιτέχνιδας για τη θεραπευτική ιδιότητα του ήχου και της εικόνας, του ύπνου, των ονείρων και του νερού, στον ανθρώπινο εγκέφαλο και την ανθρώπινη ψυχολογία. The latest audiovisual a two k by Anna Ste eopoulou is based on he «X» sound composition and is pa t of he SYN ~ Cymatic Envi onment© (as un Unde the Aegis of the G eek National Tou ism O ganization). The piece was p oduced in the context of the a tist’s esea ch on the the apeutic p ope ties of sound and image, sleep, d eams, and wate , on human b ain and human psychology.

λλάδα, νωμένο ασίλειο, νδία 2019, Έγχρωμο 53΄ G eece, UK, India 2019, Colo 53΄ Σενάριο/Sc eenplay Άννα Στερεοπούλου/Anna Ste eopoulou Φωτογραφία/Cinematog aphy Άννα Στερεοπούλου/Anna Ste eopoulou οντάζ/Editing Άννα Στερεοπούλου/Anna Ste eopoulou ουσική/Music Άννα Στερεοπούλου/Anna Ste eopoulou αραγωγοί/P oduce s Άννα Στερεοπούλου/Anna Ste eopoulou πικοινωνία/Contact Άννα Στερεοπούλου/Anna Ste eopoulou

AKEDONIKON

Τ Τ/WED 6

>>Film Fo wa d

/NOV 18.00

97

60th TIFF Catalog


>> Film Fo wa d ικρού ήκους >> Film Fo wa d Sho t Films

Το δήγμα The Bite

έδρου έβες άρκες Ped o Neves Ma ues

ια θανατηφόρα επιδημία ξεσπά, και τα γενετικά τροποποιημένα κουνούπια που παράγονται σε μια ερευνητική μονάδα κοντά στο Σάο άολο αποτελούν την τελευταία γραμμή άμυνας – σκηνικό που παραπέμπει στην κραυγαλέα άνοδο του συντηρητισμού στη ραζιλία. Την ίδια στιγμή, ένας άντρας και δύο γυναίκες, μία εκ των οποίων είναι τρανς, τρεις κορυφές ενός σκαληνού ερωτικού τριγώνου, παλεύουν να αντεπεξέλθουν στις αυξανόμενες εντάσεις και ραγδαίες αλλαγές στη σχέση τους. Ένα δυστοπικό παραμύθι που ακροβατεί ανάμεσα στο παρόν και σε ένα ακαθόριστο μέλλον, συνδυάζοντας τον υπόκωφο τρόμο, την επιστημονική φαντασία και το uee δράμα. οικειότητα και η επαφή, τα μόνα μας αναχώματα απέναντι στον ηθικό, συναισθηματικό και πολιτικό αφανισμό.

Ένα πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους για τα παράξενα ορατά ή αόρατα όντα που συνεχίζουν να στοιχειώνουν το σινεμά και τις ιστορίες του. A sho t films p og am about the peculia visible o invisible beings that keep haunting cinema and its sto ies.

An epidemic has b oken out and genetically modified mos uitoes, f uit of a esea ch facto y nea São Paulo, a e allied against the deadly vi us: an analogy to the ec udescent ise of conse vatism in B azil ove the ecent yea s. In the meantime, a th ee-way e otic elationship between a man, a woman and a t ansgende woman is faced with ising tensions and constant shifts on powe dynamics. A dystopian fable, vee ing between p esent-day and an undefined futu e, that me ges lo-fi ho o , science fiction and uee d ama, pointing to intimacy as the last shield of defense against mo al, sentimental and political annihilation.

ορτογαλία, ραζιλία 2019, Έγχρωμο 26´ Po tugal, B azil 2019, Colo 26´ Σενάριο/Sc eenplay Ped o Neves Ma ues Φωτογραφία/Cinematog aphy Ma ta Simões οντάζ/Editing Ped o Neves Ma ues ουσική/Music HAUT αραγωγοί/P oduce s Cata ina de Sousa, Ped o Neves Ma ues θοποιοί/Cast Alina Dö zbache , Ana Flávia Cavalcanti, Kelne Macedo, Luiz Felipe Lucas, Diogo Hayashi πικοινωνία/Contact Po tugal Film-Po tuguese Film Agency

TONIA MARKETAKI

Υ /SUN 10

60ό Φ

ατάλογος

98

/NOV 17:30

>>Film Fo wa d


αιμόνιο Demonic

ία

ποργκ Pia Bo g

Το δέρμα μου, φωτεινό My Skin, Luminous

ερίεργα πλάσματα St ange C eatu es

εξικό, επαρχία του ιτσοακάν. ατίας, ένα ασθενικό ορφανό αγόρι, πάσχει από μερική απώλεια χρώσης στο δέρμα, με αποτέλεσμα να περιθωριοποιείται από τους συμμαθητές του στο αγροτικό σχολείο. Τα λόγια και η παρουσία του φημισμένου συγγραφέα άρκο πελατίν (που εμφανίζεται στην ταινία) είναι η μόνη πηγή ανακούφισης για το βασανισμένο αγόρι. Ένα σαγηνευτικό docufiction που μας βυθίζει στον ρευστό κόσμο ενός ονειρικού συνειρμού. ια αινιγματική άσκηση ύφους που αγγίζει με το ραβδί της φαντασίας το κοινότοπο και στοχάζεται τη διττή φύση της ενηλικίωσης, εξερευνώντας τις έννοιες του εξαγνισμού και της αναγέννησης.

ια ωραία πρωία, τα ζώα επιστρέφουν από τη βόλτα τους για να αντικρίσουν ένα φρικτό θέαμα: το σπίτι τους έχει μετατραπεί σε χωματερή. λέον, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να συναναστραφούν με τους άπληστους γείτονες που ευθύνονται για την καταστροφή. υθύς αμέσως προσπαθούν να αποκτήσουν σημείο επαφής με τους ανθρώπους, ώστε να τους πείσουν για τη σημασία του δάσους και να καταλήξουν σε μια κοινή λύση. Ένα ολοζώντανο, χαρωπό και ονειρώδες animation που αντιστρέφει τις στερεότυπες αναπαραστάσεις. Το δάσος μετατρέπεται από καμένη γη σε ένα καταφύγιο ελπίδας και ζωής, που στέκεται ως αντίβαρο απέναντι στη σκληρότητα και την πλεονεξία του σύγχρονου πολιτισμού.

ικολάς ερέδα, καμπίνο οντρίγκες Nicolás Pe eda, Gabino Rod iguez Ένα κράμα ντοκιμαντέρ και ταινίας τρόμου σε συσκευασία μικρού μήκους, το οποίο εξερευνά τον «σατανικό πανικό» που κατέλαβε τις τη δεκαετία του ’80, προτού εξαπλωθεί και στον υπόλοιπο κόσμο. Το φαινόμενο, που παρήλαυνε στα μίντια καθημερινά, βρίσκοντας απήχηση σε ένα συντηρητικό περιβάλλον που κατανάλωνε τον τρόμο με μανία, πυροδοτήθηκε από ένα κύμα μαρτυριών για βίαιες σατανικές τελετές και επιθέσεις, οι οποίες ωστόσο αποδείχτηκαν ψευδείς. Ένα πρωτότυπο μείγμα αρχειακού υλικού, δραματοποίησης και CGI, που θολώνει τα όρια, για να στοχαστεί το ρευστό της αντίληψης και τους ανομολόγητους φόβους, φτάνοντας πολύ μακρύτερα από ένα στοχοπροσηλωμένο «κυνήγι της αλήθειας». A gen e-binding documenta y-ho o sho t film that explo es the so-called “Satanic Panic,” that e upted in the US in the 1980s, befo e sp eading in a wo ldwide level. This widely- epo ted phenomenon, which vulga ly pa aded th ough media, was fuelled by nume ous allegations of satanic itual abuse that we e ultimately p oven false. An innovative fusion of a chival footage, spi ited e-enactment and slick CGI that blu s all bounda ies, demonst ating the malleability of human pe ception. A meditation on ou deepest inne fea s that does not ely on plain talking heads, heading out fa beyond than the p edictable “sea ch fo the t uth” scheme.

Matías, an ailing o phan boy who has lost pigmentation in his skin, is ua antined by his classmates at a u al p ima y school in the state of Michoacán, Mexico. The soothing wo ds and p esence of famous w ite Ma co Bellatin (who appea s in the film) offe s a healing p ospect to this to mented youth. A shape-shifting docufiction that beguilingly d ifts into the ealm of the onei ic. Enigmatic and deceptively playful in tone, it boldly t ansfo ms the mundane into fantasy, acting as a mystic meditation on the double-edged natu e and childhood and navigating us th ough the notions of cleansing and ebi th.

ριστόμπαλ εόν, ριστίνα Σίτχα ούμπιο C istóbal León, C istina Sitja Rubio

As the animals etu n f om a walk in the sun, they find thei house in uins, the t ees tu ned to stumps and the fo est to a wasteland: it is high time they met thei g eedy neighbo s, humans. They immediately put in motion va ious st atagems to build a connection, communicate the impo tance of the fo est and come up with a joint solution. A vivid, joyful and d eamy animation that eve ses the classic iconog aphy of tales: the fo est tu ns f om a space of doom and so ow to a sanctua y of hope and life, as opposed to the c uelty and selfishness of mode n civilization.

υστραλία 2019, Έγχρωμο 28΄ Aust alia 2019, Colo 28΄

εξικό, αναδάς 2019, Έγχρωμο 40΄ Mexico, Canada 2019, Colo 40΄

Χιλή 2019, Έγχρωμο 15΄ Chile 2019, Colo 15΄

Σενάριο/Sc eenplay Pia Bo g Φωτογραφία/Cinematog aphy Maxx Co kindale οντάζ/Editing David Sca bo ough ουσική/Music Áine O'Dwye , Księżyc αραγωγοί/P oduce s Anna Vincent, Bonnie McB ide, Pia Bo g αραγωγή/P oduction Ritual Pictu es, SLA Films θοποιοί/Cast Angie Ch istophel, Hanna Gab iella Galb aith, Robe t Blake πικοινωνία/Contact Pia Bo g

Σενάριο/Sc eenplay Gabino Rod íguez, Nicolás Pe eda Φωτογραφία/Cinematog aphy Nicolás Pe eda οντάζ/Editing Nicolás Pe eda ουσική/Music Nicolás Pe eda αραγωγοί/P oduce s Nicolás Pe eda, Gabino Rod íguez, And ea Bussmann, Ga biñe O tega θοποιοί/Cast Ma io Bellatin, Gabino Rod íguez, Te esa Sánchez, Nicolas Pe eda

Σενάριο/Sc eenplay C istóbal León, C istina Sitja Rubio οντάζ/Editing C istóbal León, C istina Sitja Rubio ουσική/Music Diego Lo enzini αραγωγοί/P oduce s Catalina Ve ga a, C istóbal León, C istina Sitja Rubio αραγωγή/P oduction Diluvio πικοινωνία/Contact Javie a Rami ez, st angec eatu es2019@gmail.com

TONIA MARKETAKI

TONIA MARKETAKI

TONIA MARKETAKI

Υ /SUN 10

>>Film Fo wa d

/NOV 17:30

Υ /SUN 10

/NOV 17:30

99

Υ /SUN 10

/NOV 17:30

60th 60 TIFF Catalog


Round Midnight

Σινεμά που ανεβάζει ταχύτητες, ταινίες δίχως ζώνη ασφαλείας.

RM

Cinema that picks up the speed, films with no safety belt.

Τα παιδιά των νεκρών Die Kinde de Toten θαυμάστρια The Fan φάρος The Lighthouse Το καταφύγιο The Lodge Στη φωλιά The Nest υρετός απ’ τη θάλασσα Sea Feve

Video Library

60ό Φ

ατάλογος

100

Round Midnight


θαυμάστρια The Fan

Τα παιδιά των νεκρών Die Kinde de Toten

Έκχαρτ Σμιντ Eckha t Schmidt

έλι όπερ & άβολ ίσκα Kelly Coppe & Pavol Liska

Στο μυθιστόρημα Τα παιδιά των νεκρών της λφρίντε έλινεκ, οι νεκροί ανασταίνονται. κόμη και όσοι έφεραν τη σβάστικα και το κίτρινο αστέρι του αβίδ στο πέτο, τους οποίους κατά κανόνα τόσο εύκολα και τόσο πρόθυμα λησμονούν τα επίσημα ιστορικά κιτάπια. Χρησιμοποιώντας φιλμ Supe 8 και ερασιτέχνες ηθοποιούς από τη Στυρία της υστρίας (δηλαδή παραπέμποντας στο αυθεντικό σκηνικό του βιβλίου), το σκηνοθετικό δίδυμο από το Natu e Theate of Oklahoma δημιούργησε ένα κράμα από λογοτεχνία, περφόρμανς και σινεμά, όπου το γκροτέσκο και το φαιδρό θριαμβεύουν, επιτρέποντας στον θεατή να βυθιστεί στο σύμπαν του κειμένου και την ίδια στιγμή να ξεφύγει από τη δίνη του.

δεκαεπτάχρονη ιμόνε έχει αναπτύξει μια νοσηρή εμμονή στο πρόσωπο του νέου ποπ εφηβικού ειδώλου. Όταν αποφασίσει να ταξιδέψει έως το όναχο με οτοστόπ για να τον συναντήσει, η ιστορία μας θα πάρει μια διεστραμμένη και αιματοβαμμένη τροπή. Το ξέσπασμα της ηρωίδας σε αυτό το καλτ φεμινιστικό σύμβολο του δυτικογερμανικού σινεμά του ’80 απορρέει από μια οδυνηρή διαπίστωση: το αντικείμενο του πόθου της είναι και αυτός κομμάτι του πατριαρχικού κόσμου από τον οποίο πασχίζει να ξεφύγει με τη φαντασία της. Το εξελιγμένο μοντέλο ενός συστήματος ελέγχου, που έχει απλώς αλλάξει δέρμα, φορώντας ένα πιο γοητευτικό περίβλημα.

In he novel The Children of the Dead, Elf iede Jelinek allows the deceased to ise again – even those with swastikas and yellow sta s usually easily and gladly fo gotten by official histo y logbooks. Using Supe 8 film and wo king with amateu acto s in the o iginal Sty ian settings, the di ecto ial duo f om the Natu e Theate of Oklahoma c eated a blend of lite atu e, pe fo mance, and cinema, whe e the g otes ue and the idiculous t iumph, allowing the viewe to imme se into the unive se of the text, while escaping f om its whi lpool at the same time.

Seventeen-yea -old Simone has developed a mo bid obsession ove the latest teen pop sensation. As she decides to hitchhike to Munich to meet him in pe son, things a e about to get a decidedly twisted and bloody tu n. A cult feminist icon of the 80s West Ge man cinema, in which the he oine’s outbu st is not fixation-d iven, but athe the esult of an unpleasant discove y: the object of he desi e is e ually integ ated into the same pat ia chal wo ld she hopes to flee th ough he fantasy. The latest and enhanced model of a cont ol system that has simply e-skinned into a mo e att active outfit.

υστρία 2019, Έγχρωμο 90΄ Aust ia 2019, Colo 90΄

υτική ερμανία 1982, Έγχρωμο 92´ West Ge many 1982, Colo 92´

Σενάριο/Sc eenplay Kelly Coppe & Pavol Liska Φωτογραφία/Cinematog aphy Kelly Coppe & Pavol Liska οντάζ/Editing Kelly Coppe & Pavol Liska, Michael Palm ουσική/Music Wolfgang Mitte e αραγωγοί/P oduce s Ul ich Seidl, Geo g Aschaue , Claus Philipp αραγωγή/P oduction Ul ich Seidl Filmp oduktion θοποιοί/Cast And ea Maie , G eta Kostka, Klaus Unte iede , Geo g Beye πικοινωνία/Contact Aust ian Films, office@afc.at

Σενάριο/Sc eenplay Eckha t Schmidt Φωτογραφία/Cinematog aphy Be nd Heinl οντάζ/Editing Pat icia Rommel, Eckha t Schmidt ουσική/Music Rheingold αραγωγοί/P oduce s Ba ba a Moo se, Ma tin Moszkowicz αραγωγή/P oduction Ba ba a Moo se Wo kshop θοποιοί/Cast Dési ée Nosbusch, Bodo Steige , Simone B ahmann, Jonas Vische , Helga Tölle πικοινωνία/Contact Raphaela-Film

FRIDA LIAPPA

PAVLOS ZANNAS

Υ/MON 4

FRIDA LIAPPA

Τ /TUE 5

Round Midnight

/NOV 23:15

Υ /SUN 3

MAKEDONIKON

/NOV 15:30

Υ/MON 4

101

/NOV 20:15 /NOV 15:30

60th TIFF Catalog


φάρος The Lighthouse

Το καταφύγιο The Lodge

όμπερτ Έγκερς Robe t Egge s

εβερίν Φιαλά, ερόνικα Φραντς Seve in Fiala, Ve onica F anz ύο ανήλικα κορίτσια και η κρέις, η νέα σύντροφος του πατέρα τους, κάνουν πρόωρες χριστουγεννιάτικες διακοπές στην απομονωμένη ορεινή εξοχική κατοικία της οικογένειας. νώ ο πάγος μεταξύ τους δείχνει να σπάει, μια σειρά από ανεξήγητα γεγονότα κάνουν την εμφάνισή τους. ολύ σύντομα, θα βρεθούν παντελώς μόνες και αβοήθητες στο έλεος μιας επικείμενης θύελλας. H ψυχική ισορροπία της κρέις κινείται σε τεντωμένο σχοινί, και τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και νοσηρής φαντασίας θολώνουν επικίνδυνα. Τώρα πια, οι εσωτερικοί δαίμονες και τα ανεπούλωτα τραύματα ενός σκοτεινού παρελθόντος έχουν αναλάβει τα ηνία.

ύο άνδρες βλοσυροί και λιγομίλητοι επωμίζονται τη λειτουργία ενός απομονωμένου φάρου. Τομ, βετεράνος ναυτικός με σκοτεινά μυστικά, φροντίζει για την εκπομπή του φωτός – μια ευθύνη που καθορίζει την ιεραρχία. Έφραμ αναλαμβάνει τις ταπεινές δουλειές, νιώθοντας σταδιακά αποστροφή για τον σαρκασμό και την κυκλοθυμία του Τομ. απώλεια συντεταγμένων, η παράνοια και το ποτό θα πάρουν τα ηνία, καθώς το μοναχικό δίδυμο ακροβατεί ανάμεσα στο μίσος και στη συντροφικότητα. Ένας χορός παραισθήσεων και χειροπιαστού φόβου, που διαχέεται στο εκτυφλωτικό ασπρόμαυρο, αποκαλύπτοντας την πιο τρομακτική συνθήκη: την ίδια την πραγματικότητα. ια δέσμη φωτός που τεμαχίζει το σκοτάδι θα αποδειχτεί πιο ανατριχιαστική και από το έρεβος.

Two teenage gi ls and thei soon-to-be stepmom, G ace, a e on p e-Ch istmas vacation to the family’s emote winte cabin in the mountains. Just as elations began to thaw between the t io, a se ies of st ange events take place. Soon, they find themselves st anded and at isk in the middle of an upcoming blizza d. G ace begins acting mo e and mo e unstable, and the fine line between eality and illusion is blu ed, as inne demons and past t auma seem to have taken ove .

Two ste n and tacitu n men, take on tending a emote lighthouse. Tom, a vete an seaman of da k sec ets, is in cha ge of the light, a duty that defines the chain of command. Eph aim assumes the most demeaning jobs and uickly g ows esentful at Tom’s sa casm and mood swings. Eventually, diso ientation, pa anoia and d unkenness take the uppe hand, as the lonely duo vee s between enmity and com adeship. A fie cely monoch omatic dance of delusions and palpable fea , in a dazzling ho o film, made up by ostensible no mality: sometimes, a beam of light that ips da kness is fa mo e blood-cu ling than blackness itself.

2019, σπρόμαυρο 109΄ USA 2019, B&W 109΄

, νωμένο ασίλειο 2019, Έγχρωμο 109΄ USA, UK 2019, Colo 109΄

Σενάριο/Sc eenplay Robe t Egge s, Max Egge s Φωτογραφία/Cinematog aphy Ja in Blaschke οντάζ/Editing Louise Fo d ουσική/Music Ma k Ko ven αραγωγοί/P oduce s Rod igo Teixei a, Jay Van Hoy, Robe t Egge s, Lou enço Sant’ Anna, You ee Henley αραγωγή/P oduction A24, New Regency, RT Featu es Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Michael Volpe, Jeff ey Penman θοποιοί/Cast Robe t Pattinson, Willem Dafoe, Vale iia Ka aman πικοινωνία/Contact Focus Feautu es

Σενάριο/Sc eenplay Se gio Casci, Seve in Fiala, Ve onika F anz Φωτογραφία/Cinematog aphy ύμιος πακατάκης/Thimios Bakatakis οντάζ/Editing Michael Palm ουσική/Music Danny Bensi, Saunde Ju iaans αραγωγοί/P oduce s Simon Oakes, Aliza James, Aa on Ryde αραγωγή/P oduction FilmNation Ente tainment, Hamme Films Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Paul Ba beau θοποιοί/Cast Riley Keough, Jaeden Ma tell, Lia McHugh, Richa d A mitage, Alicia Silve stone πικοινωνία/Contact Sony Pictu es λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Feelgood Ente tainment

FRIDA LIAPPA

FRIDA LIAPPA

/FRI 8

/NOV 22:45

Σ

/SAT 2

OLYMPION

Σ

60ό Φ Midnight ατάλογος Round

102

/SAT 9

/NOV 23:15 /NOV 23:30

Round Midnight


υρετός απ’ τη θάλασσα Sea Feve

Στη φωλιά The Nest

άσα Χάρντιμαν Neasa Ha diman

ομπέρτο τε Φέο Robe to De Feo

ια εργασιομανής υποψήφια διδάκτωρ αλάσσιας ιολογίας συνοδεύει ένα αλιευτικό πλοίο στην εξόρμησή της στα ανοιχτά, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει. αθώς το χρώμα των μαλλιών της προκαλεί την αντίδραση του πληρώματος, η αμηχανία της μεγαλώνει: για τους ναυτικούς, οι κοκκινομάλληδες θεωρούνται προάγγελος δεινών. ιασχίζοντας μια «απαγορευμένη ζώνη», το σκάφος ακινητοποιείται από την κολλώδη ουσία που εκκρίνουν κάποια μυστηριώδη πλάσματα, τα οποία μοιάζουν με φωσφορούχα χέλια. Όταν η δεξαμενή με τα αποθέματα νερού παραβιαστεί, ο κίνδυνος της μόλυνσης είναι προ των πυλών. Ένα οικολογικό θρίλερ υποδόριας απειλής και υπαινικτικής ατμόσφαιρας, το οποίο βαδίζει στο ένδοξο μονοπάτι που χάραξαν οι προκάτοχοι του (υπο)θαλάσσιου τρόμου.

Σαμουέλ, ένα εντεκάχρονο αγόρι καθηλωμένο σε αναπηρική καρέκλα, μοιάζει να είναι όμηρος στο ίδιο του το σπίτι. ρίσκεται στο έλεος της τυραννικής του μητέρας, η οποία έχει κατασκευάσει ένα καταφύγιο που φέρνει σε φυλακή, προκειμένου να τον προστατέψει πάση θυσία από τους κινδύνους του έξω κόσμου. ι δυο τους κατοικούν σε μια έπαυλη, η οποία θαρρείς έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες του Έντγκαρ Άλαν όε, καθώς αποπνέει μια ατμόσφαιρα αιωρούμενου τρόμου. άφιξη, όμως, μιας νεαρής υπηρέτριας θα αλλάξει τους συσχετισμούς και θα φέρει στο φως πολλά σκοτεινά και θαμμένα μυστικά του παρελθόντος. Samuel is a wheelchai -bound eleven-yea -old boy, who esembles a hostage in his own home. He is at the me cy of his ty annical mothe Elena, who has set up a p ison-like sanctua y in o de to shelte him f om the th eats of the outside wo ld. The two of them live in a mansion that could have eme ged out of an Edga Allan Poe tale, emitting an atmosphe e of dangling te o . Howeve , the a ival of a young maid will t igge a shift in dynamics and b ing about the unveiling of many sombe and bu ied sec ets of the past.

A wo kaholic and humo less docto al candidate in Ma ine Biology accompanies a fishing boat, as pa t of he field study. He awkwa dness is compounded by that of the c ew once they ealize she’s a edhead, a t aditional nautical ha binge of bad luck. Stee ing into a designated “exclusion zone” that’s been placed offlimits by autho ities, the boat is disabled by a gelatinous substance sec eted by glowing eel-like c eatu es, which infilt ate the wate supply, th eatening the c ew with infection. An eco-th ille , of ominous p emonition and ala ming suggestion, that pays a delicate t ibute to its glo ious p edecesso s of the a uatic-pe il subgen e.

ταλία 2019, Έγχρωμο 109΄ Italy 2019, Colo 109΄

ρλανδία, Σουηδία, έλγιο 2019, Έγχρωμο 90΄ I eland, Sweden, Belgium, UK 2019, Colo 90΄

Σενάριο/Sc eenplay Robe to De Feo, Lucio Besana, Ma ghe ita Fe i Φωτογραφία/Cinematog aphy Emanuele Pas uet οντάζ/Editing Luca Gaspa ini ουσική/Music Teho Tea do αραγωγοί/P oduce s Mau izio Totti, Alessand o Usai αραγωγή/P oduction Colo ado Film Συμπαραγωγή/Co-P oduction Vision Dist ibution θοποιοί/Cast F ancesca Cavallin, Ginev a F ancesconi, Justin Alexande Ko ovkin, Mau izio Lomba di, Elisabetta De Vito πικοινωνία/Contact T ue Colou s, info@t uecolou s.it

Σενάριο/Sc eenplay Neasa Ha diman Φωτογραφία/Cinematog aphy Ruai í O’B ien οντάζ/Editing Ba y Moen, Julian Ul ichs ουσική/Music Ch istoffe F anzén αραγωγοί/P oduce s B endan McCa thy, ohn McDonnell, Bö je Hansson, Jean-Yves Roubin, Cassand e Wa nauts, Eddie Dick αραγωγή/P oduction Fantastic Films, B ight Pictu es, Maka P oductions, F akas P oductions θοποιοί/Cast He mione Co field, Doug ay Scott, Connie Nielsen, A dalan Esmaili, Olwen Foué é, Jack Hickey, Elie Bouakaze πικοινωνία/Contact Epic Pictu es, sales@epic-pictu es.com

MAKEDONIKON

MAKEDONIKON

Σ

/SAT 9

FRIDA LIAPPA

Υ /SUN 10

Round Midnight

/NOV 20:00

SYKIES MUNICIPAL THEATER

Τ Τ/WED 6

/NOV 20:15

/FRI 1

FRIDA LIAPPA

/NOV 22:30

Σ

103

/SAT 9

/NOV 23:00 /NOV 23:30

60th TIFF Catalog


Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου G eek Film Festival σ./p. 105 πίσημη ρώτη Fi st Run σ./p. 115 επερνώντας τα Σύνορα C ossing bo de s σ./p. 117 ια εύτερη ατιά A Second Viewing σ./p. 118 ραβευμένες Ταινίες του Φεστιβάλ Sho t FF in D ama Awa ded Films

ικρού

ήκους ράμας

σ./p. 125 ιδικές ροβολές Special Sc eenings

Υποψήφια για ραβείο οινού Nominated fo the Audience Awa d 60ό Φ

ατάλογος

αγκόσμια ρεμιέρα Wo ld P emie e 104

Video Library

Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου


πίσημη ρώτη Fi st Run

GFR

σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα μέσα από τον φακό των λλήνων δημιουργών, οι οποίοι πειραματίζονται με την κινηματογραφική φόρμα, άλλοτε για να εστιάσουν σε μικρές αφηγήσεις κι άλλοτε για να ξαναγράψουν την Iστορία.

Contempo a y G eek eality th ough the lens of G eek filmmake s, who expe iment with the filmic fo m, at times to focus on small na atives, and at othe s to ew ite histo y.

@9: Στα εννιά @9: At nine Cosmic Candy Entwined ερσεφόνη Pe sephone Winona ανάκριση The Inte ogation πόστρατος Defunct εννημένος 8η αρτίου Bo n on the 8th of Ma ch εν ακούμε τα τραγούδια We No Longe Hea the Songs ε θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να µιλήσουµε για κάτι πολύ σοβαρό Not to Be Unpleasant, But We Need to Have a Se ious Talk ξορία Exile ίζοτεκ Zizotek Το θαύμα της άλασσας των Σαργασσών The Mi acle of the Sa gasso Sea Το θολάμι The Lai ολύβι Mαχαίρι Σκυτάλη Pencil Knife Baton ολιορκία στην οδό ίπερτη Siege on Lipe ti St eet πύραυλος The Rocket

G eek Film Festival

105

60th TIFF Catalog


@9: Στα εννιά @9: At nine

Cosmic Candy

Σύμφωνα με έναν ακόμα αστικό μύθο, ένα κορίτσι φάντασμα, ηλικίας εννέα ετών, καταλαμβάνει τα κατασχεθέντα από τις τράπεζες διαμερίσματα του κέντρου των θηνών και επιτίθεται με βία στους μεσίτες και τους νέους αγοραστές. Ένα νεαρό ερωτευμένο ζευγάρι, στο ξεκίνημα της κοινής του ζωής, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το μικρό φάντασμα για δικό του όφελος.

Άννα, μια μοναχική και ιδιόρρυθμη ταμίας σουπερμάρκετ, αναγκάζεται να πάρει υπό την προστασία της το δεκάχρονο κορίτσι του διπλανού διαμερίσματος, ύστερα από τη μυστηριώδη εξαφάνιση του πατέρα του. Την ίδια στιγμή διαπραγματεύεται την πιθανή της απόλυση και ένα ρομαντικό ειδύλλιο για πρώτη φορά στη ζωή της. αι όλα αυτά υπό την επήρεια υπερβολικής ποσότητας Cosmic Candy, της καραμέλας που σκάει στο στόμα.

An u ban legend has it that a nine-yea -old ghost gi l occupies fo eclosed apa tments in downtown Athens and violently attacks eal estate agents and p ospective buye s. A young couple in love, eage to sta t thei life togethe , will t y to take advantage of the little ghost fo thei own benefit.

Anna, an eccent ic supe ma ket cashie , lives in Athens, alone in he pa ent’s big apa tment. One day she will be fo ced to take in the ten-yea -old gi l next doo , afte he fathe goes missing. At the same time, she will be conf onted with he possible dismissal and the ove whelming scena io of a wo kplace omance. And all this, unde the influence of excessive Cosmic Candy consumption.

λλάδα 2019, Έγχρωμο/ σπρόμαυρο 95´ G eece 2019, Colo /B&W 95´

λλάδα 2019, Έγχρωμο 95´ G eece 2019, Colo 95΄

Σενάριο/Sc eenplay Άγγελος Σπάρταλης/Angelos Spa talis Φωτογραφία/Cinematog aphy ιάννης πούσδογλου, Άγγελος Σπάρταλης/ Giannis Bousdoglou, Angelos Spa talis οντάζ/Editing ιώργος ατεράκης/Yo gos Pate akis ουσική/Music ασίλης υρσινιάς, άρις ερυσινάκης, Papalin/ Vassilis My sinias, Pa is Pe ysinakis, Papalin αραγωγοί/P oduce s Άγγελος Σπάρταλης/Angelos Spa talis αραγωγή/P oduction Wish You Luck Films Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s γγελική Σβορώνου, άρις αραγιώργος/ Angeliki Svo onou, Pa is Ka agio gos θοποιοί/Cast ήμητρα Σπάρταλη, Vassilis Awad, Σοφία απαδοπούλου, γγελική Τσαμπάζη, ασίλης Φακανάς, Άγγελος απαδημητρίου, λέξανδρος ογοθέτης/ Dimit a Spa tali, Vassilis Awad, Sophia Papadopoulou, Angeliki Tsambazi, Vassilis Fakanas, Aggelos Papadimit iou, Alexand os Logothetis πικοινωνία/Contact Wish You Luck Films, angelosspa talis@yahoo.g

Σενάριο/Sc eenplay ατερίνα ακλαμάνη, ηνιώ ραγασάκη Kate ina Kaklamani, Rinio D agasaki Φωτογραφία/Cinematog aphy Χρήστος αραμάνης / Ch istos Ka amanis οντάζ/Editing άνος ουτσαράς/Panos Voutsa as ουσική/Music Felizol αραγωγοί/P oduce s Φένια οσοβίτσα/ Fenia Cossovitsa αραγωγή/P oduction Blonde πτικοακουστικές αραγωγές/ Blonde Audiovisual P oductions Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Pat ick Sobelman, Χρήστος . ωνσταντακόπουλος/Pat ick Sobelman, Ch istos V. Konstantakopoulos Συμπαραγωγή/Co-P oduction Ex Nihilo, Fali o House, /GFC, Τ/ERT, CNC θοποιοί/Cast αρία ίτσου, άγια ιπερά, ίμωνας ουρής Ma ia Kitsou, Maya Pipe a, Kimonas Kou is πικοινωνία/Contact Blonde πτικοακουστικές αραγωγές/Blonde Audiovisual P oductions, blonde@blonde.g λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Wei d Wave

JOHN CASSAVETES

OLYMPION

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

Άγγελος Σπάρταλης Angelos Spa talis

/FRI 1

Σ

/SAT 2

60ό Φ

/NOV 20:00 /NOV 12:45

ατάλογος

ηνιώ ραγασάκη Rinio D agasaki

Τ Τ/WED 6

/NOV 18:00

/THU 7 NOE/NOV 22:30

106

Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου


Entwined

ερσεφόνη Pe sephone

ίνως ικολακάκης Minos Nikolakakis

ώστας θουσάκης Costas Athousakis

άνος, γιατρός, μετακομίζει σε ένα απομακρυσμένο χωριό για να κάνει το αγροτικό του. κεί ερωτεύεται μια ευπαθή κοπέλα, η οποία ζει απομονωμένη από τους δεισιδαίμονες συγχωριανούς της, διότι πάσχει από μια σπάνια ασθένεια. ποφασισμένος να τη θεραπεύσει, ο γιατρός θα συνειδητοποιήσει σύντομα ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται, ιδιαίτερα όταν εκείνη του αποκαλύπτει τον μοναδικό, παράδοξο τρόπο για να τη σώσει.

ια ελληνο-ιαπωνική σινε-οπερέτα, όπου ο μύθος της αρπαγής της ερσεφόνης ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μιας ομάδας γυναικών από την απωνία, καθώς η άφιξη του ξένου άντρα αναστατώνει τα μέλη της οικογένειας του ξενώνα «Pe sephone» και τα αναγκάζει να ταυτιστούν με τη μοίρα των ηρώων του μύθου. A G eek-Japanese cine-ope etta, whe e the ancient G eek myth of the abduction of Pe sephone comes alive befo e the eyes of a Japanese g oup, as the a ival of a st ange fo ces the family membe s of the hostel “Pe sephone” to identify themselves with the fate of the mythological he oes.

City docto Panos elocates to a emote village in o de to offe his se vices to the community. It’s love at fi st sight when he sets eyes on Danae, who lives in isolation, with a myste ious skin condition. Dete mined to cu e he , Panos will soon discove Danae is not the helpless p incess he thought she was, and time is of the essence fo both of them.

λλάδα, νωμένο ασίλειο 2019, Έγχρωμο 89´ G eece, UK 2019, Colo 89´

λλάδα 2019, Έγχρωμο 88´ G eece 2019, Colo 88´

Σενάριο/Sc eenplay John de Holland, ίνως ικολακάκης/ John de Holland, Minos Nikolakakis Φωτογραφία/Cinematog aphy όδωρος ιχόπουλος/Thodo os Mihopoulos οντάζ/Editing ιώργος εωργόπουλος/Gio gos Geo gopoulos ουσική/Music Σωτήρης εμπόνος/Soti is Debonos αραγωγοί/P oduce s ίνως ικολακάκης Minos Nikolakakis Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s ιλέτ πόταση/Lilet Botasi Συμπαραγωγή/Co-P oduction Inkas Film P oductions, , Τ, Multivision, Autho wave, Melancholy sta , λληνική Τεχνική/Inkas Film P oductions, GFC, ERT, Multivision, Autho wave, Melancholy sta , Hellenic Tehniki θοποιοί/Cast ναστασία- αφαέλα ονίδη, ρομηθέας λειφερόπουλος, Άννα οζαδίνου, ώστας άσκος/Anastasia-Rafaela Konidi, P ometheus Aleife opoulos, Anna Kozadinou, Kostas Laskos πικοινωνία/Contact St ay Dogs, sales@st ay-dogs.com

Σενάριο/Sc eenplay αλλιόπη πρεδολόγου, ώστας θουσάκης/ Kalliopi B edologou, Costas Athousakis Φωτογραφία/Cinematog aphy Σίμος Σαρκετζής/Simon Sa ketzis οντάζ/Editing ημήτρης ολυδωρόπουλος/Dimit is Polydo opoulos ουσική/Music ίκος ελιώτης/Nikos Veliotis αραγωγοί/P oduce s ώστας θουσάκης/Costas Athousakis αραγωγή/P oduction Sisyphus P ojects Συμπαραγωγή/Co-P oduction , Τ / GFC, ERT θοποιοί/Cast Έλσα εκάκου, ημήτρης Ήμελλος, ατερίνα υπηρίδου, υαγγελία αρακατσάνη, Άγγελος Σκασίλας/Elsa Lekakou, Dimit is Imellos, Kate ina Lipi idou, Evangelia Ka akatsani, Aggelos Skasilas πικοινωνία/Contact Sisyphus P ojects, sisyphusp ojects@gmail.com

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

Σ

/SAT 9

Υ /SUN 10

G eek Film Festival

/NOV 20:00

Υ /SUN 3

/NOV 13:00

Υ/MON 4

107

/NOV 20:00 /NOV 12:45

60th TIFF Catalog


Winona

ανάκριση The Inte ogation

The Boy ( λέξανδρος ούλγαρης) The Boy (Alexand os Voulga is)

αναγιώτης ορτοκαλάκης Panayiotis Po tokalakis

Όταν ένα επιθετικό και γεμάτο θυμό κορίτσι εγκαταλείπεται για άλλη μια φορά από τον σύντροφό της, συνειδητοποιεί ότι η σχέση της με τον πατέρα της είναι αυτή που δηλητηριάζει τη συμπεριφορά της, αποτρέποντας οποιονδήποτε προσπαθεί να την αγαπήσει. ε αυτή την αφορμή, αποφασίζει να ανασκαλέψει το παρελθόν του βασανισμένου από τη χούντα πατέρα της.

οιάζει με μία απλή εκδρομή σε μία όμορφη παραλία. Τέσσερις γυναίκες –καμία τους η Winona– απολαμβάνουν τη ζεστασιά του ήλιου και τη δροσιά της θάλασσας. Τι μυστικό κρύβεται πίσω από τα παιχνίδια και τις φανταστικές τους ιστορίες; ταινία γυρίστηκε σε φιλμ KODAK 16mm τον άιο του 2018 σε μια παραλία της νδρου. It appea s as if it is an o dina y outing to a beautiful beach: fou women – none of which is Winona – enjoy the wa mth of the sun and the coolness of the sea. What sec et hides behind thei games? The film was shot on KODAK 16mm, on a beach on the island of And os, in May 2018.

She is a pe fo mance a tist who uses self-to tu e as an a t fo m. When she ealizes that the elationship with he fathe is poisoning he behavio and discou ages anyone who is t ying to love he , she decides to sea ch out the past of he to tu ed by the milita y junta fathe .

λλάδα 2019, Έγχρωμο 88΄ G eece 2019, Colo 88΄

λλάδα 2019, Έγχρωμο 80´ G eece 2019, Colo 80´

Σενάριο/Sc eenplay The Boy ( λέξανδρος ούλγαρης)/ The Boy (Alexand os Voulga is) Φωτογραφία/Cinematog aphy Σίμος Σαρκετζής/Simos Sa ketzis οντάζ/Editing ίκος άστρας/Nikos Past as ουσική/Music εσποινίς Τρίχρωμη, The Boy/Miss T ich omi, The Boy αραγωγοί/P oduce s λένη περντέ/Eleni Be tes αραγωγή/P oduction Logline Συμπαραγωγή/Co-P oduction Steficon, An-Ma Film Lab θοποιοί/Cast νθή υστρατιάδου, Σοφία όκκαλη, ρώ πέζου, άφνη ατακιά, λειώ τενά/Anthi Efst atiadou, Sofia Kokkali, I o Bezou, Daphne Patakia, Cleo Ktena πικοινωνία/Contact Logline, logline@mail.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Wei d Wave

Σενάριο/Sc eenplay λίας αγκλίνης ομότιτλο μυθιστόρημά του/ Elias Magklinis based his novel of the same title Φωτογραφία/Cinematog aphy αναγιώτης ασιλάκης/Panagiotis Vasilkakis οντάζ/Editing ωάννα Σπηλιοπούλου/Ioanna Spiliopoulou αραγωγοί/P oduce s ιώργος υριάκος, ώστας αμπρόπουλος/ Υo gos Ky iakos, Costas Lamb opoulos αραγωγή/P oduction View aste Films Συμπαραγωγή/Co-P oduction EKK, Τ / GFC, ERT θοποιοί/Cast ηνελόπη Τσιλίκα, ιώργος έντρος, αρία ατσανδρή, έμης άνου, νδρέας ωνσταντίνου, ιώργος ιόβας, ιάννης Σαμσιάρης, ωνσταντίνος λεμμένος, ιώργος πινιάρης, έσποινα Σεραφίδου/ Pinelopi Tsilika, Gio gos Kent os, Ma ia Katsand i, Themis Panou, And eas Konstantinou, Gio gos Ziovas, Giannis Samsia is, Konstantinos Plemmenos, Gio gos Binia is, Despoina Se afidou πικοινωνία/Contact View aste Films, info@viewmaste films.g

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

Υ/MON 4

/NOV 20:00

Σ

JOHN CASSAVETES

Τ Τ/WED 6

60ό Φ

/NOV 20:00

SYKIES MUNICIPAL THEATER

Υ/MON 4

/NOV 20:15

JOHN CASSAVETES

/NOV 15:00

ατάλογος

/SAT 2

Υ /SUN 3

108

/NOV 13:00

Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου


πόστρατος Defunct

αχαρίας

αυροειδής Zacha ias Mav oeidis

εννημένος 8η αρτίου Bo n on the 8th of Ma ch

υμπέρης ιονυσόπουλος Lybe is Dionysopoulos

Άρης, ένας τριαντάρης επιχειρηματίας στα όρια της χρεοκοπίας, μετακομίζει στο σπίτι του εκλιπόντος παππού του, του ριστείδη, ο οποίος ήταν απόστρατος αξιωματικός του λληνικού Στρατού. Σύντομα ξανασμίγει με παιδικούς φίλους αλλά και με έναν πρώην συναγωνιστή του ριστείδη. ροσπαθώντας να φανεί αντάξιος του ονόματός του, ο Άρης σταδιακά παίρνει τον ρόλο του παππού του. Thi ty-something failed businessman A is finds shelte into his g andpa A istides’ house, a WW2 vete an, deceased long ago. Soon, he eunites with childhood f iends and bef iends an old com ade of A istides. In his effo t to live up to A istides’s legacy, A is p og essively claims his g andfathe ’s ole.

ι γυναίκες έχουν καταλάβει τον κόσμο και έχουν εκτελέσει όλο τον αντρικό πληθυσμό. Ένας ταγμένος μισογύνης, ο εωνίδας, θα καταφέρει να επιζήσει. Όταν θα γνωρίσει την φηλία, μια νεαρή επαναστάτρια εξίσου σινεφίλ με τον ίδιο τα πράγματα θα πάρουνε μια περίεργη τροπή. Women have taken ove the wo ld and have executed all men. A misogynistic male manages to su vive. One day, he stumbles ac oss a ebellious gi l named Ophelia, who decides to help him and they soon bond ove thei mutual love fo cinema.

λλάδα 2019, Έγχρωμο 100´ G eece 2019, Colo 100´

λλάδα 2019, Έγχρωμο/ σπρόμαυρο 76΄ G eece 2019, Colo /B&W 76΄

Σενάριο/Sc eenplay αχαρίας αυροειδής /Zacha ias Mav oeidis Φωτογραφία/Cinematog aphy ωή αντά/Zoe Manta οντάζ/Editing Στάμος ημητρόπουλος/Stamos Dimit opoulos ουσική/Music οδωρής έγκλης /Ted Reglis αραγωγοί/P oduce s Χρήστος . ωνσταντακόπουλος/ Ch istos V. Konstantakopoulos αραγωγή/P oduction Fali o House P oductions Συμπαραγωγή/Co-P oduction EKK, Τ / GFC, ERT θοποιοί/Cast ιχάλης Σαράντης, ιώτα Φέστα, ανάσης απαγεωργίου, λέξανδρος αυρόπουλος, ιάννης ιάρρος, Άκης Σακελλαρίου, ένια αλογεροπούλου/ Michalis Sa antis, Giota Festa, Thanasis Papageo giou, Alexand os Mav opoulos, Giannis Nia os, Akis Sakella iou, Xenia Kaloge opoulou πικοινωνία/Contact Fali o House P oductions, info@fali ohouse.com

Σενάριο/Sc eenplay υμπέρης ιονυσόπουλος/Lybe is Dionysopoulos Φωτογραφία/Cinematog aphy υμπέρης ιονυσόπουλος/Lybe is Dionysopoulos οντάζ/Editing υμπέρης ιονυσόπουλος/Lybe is Dionysopoulos ουσική/Music ήσης εζίλης/Zisis Mezilis αραγωγοί/P oduce s υμπέρης ιονυσόπουλος/Lybe is Dionysopoulos θοποιοί/Cast αίρη Σεΐσογλου, υμπέρης ιονυσόπουλος, έσποινα Χαλίδου, Φωτεινή αραλίδου/Ma y Seisoglou, Lybe is Dionysopoulos, Despoina Halidou, Foteini Ka alidou πικοινωνία/Contact υμπέρης ιονυσόπουλος, lybe isdion@gmail.com/ Lybe is Dionysopoulos, lybe isdion@gmail.com

OLYMPION

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

Υ/MON 4 NOE/NOV 18:00

Τ Τ/WED 6 NO /NOV 22:30

G eek Film Festival

Υ/MON 4

Τ Τ/WED 6

109

/NOV 22:30

/NOV 13:00

60th TIFF Catalog


εν ακούμε τα τραγούδια We No Longe Hea the Songs

ε θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να µιλήσουµε για κάτι πολύ σοβαρό Not to Be Unpleasant, But We Need to Have a Se ious Talk

Τάκης απαναστασίου Takis Papanastasiou

ιώργος εωργόπουλος Yio gos Geo gopoulos

ίκος και η όρα προσκαλούν στο σπίτι τους τον Άγγελο για να περάσει τη νύχτα μαζί τους, έναντι αμοιβής. βραδιά περιλαμβάνει έναν πίνακα του τιμπιφέ, κιμονό και γουέστερν, ένα καμένο κοτόπουλο, τον Έλβις και την τίτριχ. άποτε ο ίκος και η όρα ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά και, όπως όλα τα ζευγάρια που ερωτεύτηκαν με την πρώτη ματιά, τώρα ζουν σχεδόν ευτυχισμένοι.

O Άρης είναι ένα πετυχημένο στέλεχος μιας μεγάλης εμπορικής εταιρίας. ζωή του θα αλλάξει οριστικά όταν πληροφορηθεί πως είναι φορέας ενός σεξουαλικά μεταδιδόμενου ιού, θανατηφόρου μόνο για τις γυναίκες. ελπίδα για τη δημιουργία ενός εμβολίου μετατίθεται πάνω του, καθώς θα πρέπει να βρει ποια από τις πρώην σχέσεις του τού μετέδωσε το αρχικό στέλεχος του ιού. Άρης ξεκινάει ένα υπαρξιακό ταξίδι συναντήσεων με τις πρώην του, όπου θα έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες των επιλογών του.

Nick and No a invite Angelos, an esco t, fo the night. The main “menu” includes bu nt flesh f om a clothing i on, musicals, and weste ns, child en’s games and da k nightma es, Elvis and Diet ich. Once upon a time, Nick and No a fell in love at fi st sight; like all couples that fall in love at fi st sight, now they’ e almost happy.

A is, a ve y successful sales manage , is going th ough the most c ucial week of his life. Sta ting f om a andom blood donation, womanize A is finds out he’s ca ying a apidly sp ead sexually t ansmitted vi us that is lethal fo women. T ying to find out who is the woman that gave him the vi us by meeting a diffe ent one of his exes each day of an enti e week, A is will have to face the conse uences of his past choices and actions.

SYKIES M

λλάδα 2019, σπρόμαυρο 81´ G eece 2019, B&W 81

λλάδα 2019, Έγχρωμο 100΄ G eece 2019, Colo 100΄

Σενάριο/Sc eenplay Τάκης απαναστασίου, άνος απαδόπουλος/ Takis Papanastasiou, Panos Papadopoulos Φωτογραφία/Cinematog aphy ντώνης ουνέλλας/Antonis Kounellas οντάζ/Editing Τζένη αζάν/Jenny Kazan ουσική/Music The Boy αραγωγοί/P oduce s σημίνα τρέκη/Asimina D eki αραγωγή/P oduction Ma ni Films/Ma ni Films Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Τάκης απαναστασίου/Takis Papanastasiou θοποιοί/Cast άνσυ Σιδέρη, άνος απαδόπουλος, ιχαήλ Ταμπακάκης/ Nancy Side i, Panos Papadopoulos, Michael Tampakakis πικοινωνία/Contact Ma ni Films, info@ma nifilms.g

Σενάριο/Sc eenplay ιώργος εωργόπουλος, αρία Φακίνου/ Yio gos Geo gopoulos, Ma ia Fakinou Φωτογραφία/Cinematog aphy Χριστίνα ουµούρη/Ch istina Moumou i οντάζ/Editing ιώργος εωργόπουλος/Yio gos Geo gopoulos ουσική/Music Έλενα Χαρµπίλα/Elena Cha bila αραγωγοί/P oduce s ιώργος εωργόπουλος, ντώνης οτζιάς, Χρήστος . ωνσταντακόπουλος, Σωτήρης Τσαφούλιας/Yio gos Geo gopoulos, Antonis Kotzias, Ch istos V. Konstantakopoulos, Soti is Tsafoulias αραγωγή/P oduction Multivision, Yafka, Fali o House, G een D agon θοποιοί/Cast Όµηρος ουλάκης, όρα αρβούνη, ωάννα αππά, αγγέλης ουρίκης, ωάννα ολλιοπούλου, ίκυ απαδοπούλου, Ma i Yamamoto, Σίσσυ Τουμάση ρομηθέας λειφερόπουλος, Χριστίνα άντεση/ Omi os Poulakis, Ko a Ka vouni, Ioanna Pappa, Vangelis Mou ikis, Ioanna Koliopoulou, Vicky Papadopoulou, Ma i Yamamoto, Sissy Toumasi, P ometheus Aleife opoulos, Ch istina Mantesi πικοινωνία/Contact Multivision, multivision.p ods.g eece@gmail.com

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

SYKIES MUNICIPAL THEATER

Σ

/SAT 2

Υ /SUN 3

60ό Φ

/NOV 22:30

/FRI 8

/NOV 15:00

ατάλογος

Σ

110

/SAT 9

/NOV 19:45

JOHN CASSAVETES

Υ /SUN 10

/NOV 16:00

/NOV 20:15

Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου


ξορία Exile

ασίλης

ίζοτεκ Zizotek

αζωμένος Vassilis Mazomenos

αρδής

αρινάκης Va dis Ma inakis

Άρης, ένας απελπισμένος Έλληνας, προσπαθεί να φύγε από τη χώρα χρησιμοποιώντας μια βάρκα. φού διασώζεται από βέβαιο πνιγμό, από άντρες της Aκτοφυλακής, επιστρέφει στη χώρα του όπου αγωνίζεται να επιβιώσει ανορθόδοξα. ιώνει όλες τις «αμαρτίες» και τις ακρότητες ενός ανθρώπου που βρίσκεται εκτός συστήματος. λέβει, γίνεται σκλάβος και σκοτώνει. ίναι άραγε αυτή η ιστορία ενός σύγχρονου δυσσέα ή ο εφιάλτης ενός συνηθισμένου ανθρώπου;

ετά την εγκατάλειψή του από τη μητέρα του σε ένα πανηγύρι δίπλα στα σύνορα λλάδας- ουλγαρίας, o εννιάχρονος άσονας βρίσκει καταφύγιο σε μια καλύβα στη μέση του δάσους, η οποία ανήκει στον ηνά, έναν απομονωμένο και ιδιότροπο μεσήλικα. ν και στην αρχήο ηνάς αρνείται να τον περιθάλψει, τελικά μια σειρά γεγονότων τούς οδηγεί να γίνουν οικογένεια. ια συγκινητική ιστορία αρμονίας, που μιλά για τη λαχτάρα για οικειότητα.

A is, a despe ate man, attempts to leave G eece with an almost w ecked boat. Afte being escued f om ce tain d owning by some Coast Gua d men, he now etu ns as a fo eigne to his own uined count y. The e he expe iences eve y kind of “sin” and ext eme as an outcast of the system. He steals; he becomes a slave and kills. He t ies, willingly, to su vive off the beaten t ack. Is this the sto y of a mode n Ulysses o the nightma e of an o dina y man?

Afte nine-yea -old Jason is abandoned by his mothe at a folk festival, he takes efuge in a cabin in the middle of the fo est belonging to a mute lone named Minas. Although at fi st the man won’t take him in, a se ies of ci cumstances eventually leads them to fo m a family – something both of them have lacked fo a long time. A touching tale of ha mony and the yea ning fo intimacy that will captivate audiences with its d eamlike atmosphe e.

MUNICIPAL THEATER

λλάδα 2019, Έγχρωμο 110´ G eece 2019, Colo 110´

λλάδα 2019, Έγχρωμο 92΄ G eece 2019, Colo 92΄

Σενάριο/Sc eenplay ασίλης αζωμένος/Vassilis Mazomenos Φωτογραφία/Cinematog aphy Φώτης ήτσης/Fotis Mitsis οντάζ/Editing ώστας Τατάρογλου/Kostas Tata oglou ουσική/Music ιχάλης ιβολιανίτης, λέξανδρος Χριστάρας (DNA)/ Mihalis Nivolianitis, Alexand os Ch ista as (DNA) αραγωγοί/P oduce s ασίλης αζωμένος/Vassilis Mazomenos αραγωγή/P oduction Ho me Pictu es Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s ασίλης λατάς, ασίλης ωνσταντιλιέρης/ Vassilis Alatas, Vassilis Konstantilie is Συμπαραγωγή/Co-P oduction Vasilis Alatas Films θοποιοί/Cast ατερίνα Τσάση έδε, Στέφανος ακαβούλης, γγελική αρυστινού, ημήτρης Σιγανός/Kate ina Tsasi Dede, Stephen Kakavoulis, Angeliki Ka istinou, Dimit is Siganos πικοινωνία/Contact Ho me Pictu es, info@ho mepictu es.com

Σενάριο/Sc eenplay αρδής αρινάκης, Σπύρος ρίμπαλης/ Va dis Ma inakis, Spi os K ibalis Φωτογραφία/Cinematog aphy Χριστίνα ουμούρη/Ch istina Moumou i οντάζ/Editing άμπης Χαραλαμπίδης / Lambis Ha alabidis ουσική/Music οδωρής έγκλης/Ted Regklis αραγωγοί/P oduce s ωνσταντίνος ασίλαρος/Konstantinos Vassila os αραγωγή/P oduction StudioBauhaus Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s αρδής αρινάκης/Va dis Ma inakis Συμπαραγωγή/Co-P oduction EKK, Τ, 235, Ixo VFX, Stefi & Lynx /GFC, ERT, 235, Ixo VFX, Stefi & Lynx θοποιοί/Cast Aύγουστος άμπρου εγρεπόντης, ηνελόπη Τσιλίκα, ημήτρης ανθόπουλος, ίκος εωργάκης/August Lamb ou Neg epontis, Penelope Tsilika, Dimit is Xanthopoulos, Nikos Geo gakis πικοινωνία/Contact StudioBauhaus, info@studiobauhaus.g

JOHN CASSAVETES

OLYMPION

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

/FRI 8

Σ

/NOV 22:30

/SAT 9

/THU 7

/NOV 14:30

Σ

/SAT 9

/NOV 18:00 /NOV 22:30

CULTURAL CENTER "CHRISTOS TSAKIRIS"

Σ

/SAT 9

G eek Film Festival

/NOV 20:45

111

60th TIFF Catalog


Το ολάμι The Lai

ολύβι Mαχαίρι Σκυτάλη Pencil Knife Baton

ασίλης ούλας Vassilis Noulas

ωνσταντίνος ακογιάννης Konstantinos Kakogiannis

θήνα. τελευταία μέρα ενός μέλους μιας παράνομης τρομοκρατικής οργάνωσης. έσποινα πυροβολεί, σκοτώνει, περιδιαβαίνει στην πόλη, πασχίζει να βρει βοήθεια, αποτυγχάνει σε κάθε της προσπάθεια, την πυροβολούν, πεθαίνει στο διαμέρισμά της. έσα από την ταραγμένη διαδρομή της κεντρικής ηρωίδας διαγράφεται ένα πορτρέτο της θήνας. Το θολάμι –παραγωγή χαμηλού κόστους με αισθητική DIY και uee στοιχεία– είναι μια ταινία υπαρξιακής περιπλάνησης.

ια μαύρη κβαντική κωμωδία. Τέσσερις συγκάτοικοι στο ερολίνο αναζητούν νόημα και ταυτότητα. εχασμένοι άρρωστοι θεοί, σε ένα σχεδόν παράλληλο σύμπαν, προσπαθούν να πολεμήσουν την αδικία. πορούν οι άνθρωποι να συμπορευτούν με τα τραυματισμένα ιδανικά τους; πορεί η αναζήτηση της προσωπικής αλήθειας να συμβαδίσει με την κοινωνική δικαιοσύνη; αλληλεγγύη και το χιούμορ είναι ίσως η μόνη σκυτάλη μεταξύ των δύο κόσμων.

Athens. The last day of a female membe of an illegal te o ist o ganization. Despina shoots, kills, wande s a ound the city, t ies to find help, fails in eve y attempt, gets shot, dies in he apa tment. The movie attempts a pe sonal po t ait of the city of Athens th ough the d ifting of the main cha acte . The Lai – a low budget p oduction with DIY aesthetics and uee elements – is an existential oad movie.

A black uantum comedy. Fou oommates in Be lin a e looking fo meaning and identity. Fo gotten sick gods, in an almost pa allel unive se, a e t ying to fight injustice. Can people get along with thei inju ed ideals? Can the pu suit of pe sonal t uth go hand in hand with social justice? Pe haps solida ity and humo a e the only batons between the two wo lds.

λλάδα 2019, Έγχρωμο 76΄ G eece 2019, Colo 76΄

λλάδα, ερμανία, αλλία 2019, Έγχρωμο/ σπρόμαυρο 95΄ G eece, Ge many, F ance 2019, Colo /B&W 95

Σενάριο/Sc eenplay ασίλης ούλας, ώστας Τζημούλης, λίνα αντίδη, βασισμένο στο διήγημα του ίκου άσδαγλη/Vassilis Noulas, Kostas Tzimoulis, Elina Mandidi, based on the sto y by Nikos Kasdaglis Φωτογραφία/Cinematog aphy ιμιλία ηλού/Emilia Milou οντάζ/Editing ώστας Τζημούλης, ασίλης ούλας/ Kostas Tzimoulis, Vassilis Noulas αραγωγοί/P oduce s ασίλης ούλας/Vassilis Noulas αραγωγή/P oduction Nova Melancholia Συμπαραγωγή/Co-P oduction /GFC θοποιοί/Cast έσποινα Χατζηπαυλίδου, ίκος Σάμπαλης, ίκυ υριακουλάκου/Despina Chatzipavlidou, Nikos Sambalis, Vicky Ky iakoulakou πικοινωνία/Contact Nova Melancholia, novamelancholia@gmail.com

Σενάριο/Sc eenplay ωνσταντίνος ακογιάννης/Konstantinos Kakogiannis Φωτογραφία/Cinematog aphy αύλος αυρικίδης/Pavlos Mav ikidis οντάζ/Editing ιώργος λεφάντης/Gio gos Alefantis αραγωγοί/P oduce s ωνσταντίνος ακογιάννης/Konstantinos Kakogiannis αραγωγή/P oduction Atopia GbR Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Vincent Gueillet Συμπαραγωγή/Co-P oduction Elliptik P oduction, Wethepeople θοποιοί/Cast Mαρία ατσανδρή, Sebastian Becke , Céline Yildi im, ανάγος ωακείμ/ a ia Katsand i, Sebastian Becke , Céline Yildi im, Panagos Ioakeim πικοινωνία/Contact Atopia GbR, atopiamovies@gmail.com

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

Υ /SUN 3

Υ/MON 4

60ό Φ

/NOV 22:30

/FRI 1

/NOV 15:15

ατάλογος

Σ

112

/SAT 2

/NOV 22:30 /NOV 15:00

Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου


ολιορκία στην οδό ίπερτη Siege on Lipe ti St eet

πύραυλος The Rocket

Στέφανος Σιταράς Stefanos Sita as

Σταύρος αμπαλλής Stav os Paballis

Στάθης, γνωστός για τη μυθομανία του, αναγκάζεται να αποδείξει στους φίλους του την ύπαρξη ενός «απόρρητου πυραύλου» (που μόνο εκείνος ξέρει), προκειμένου να μην τους χάσει. ια ταινία γυρισμένη αποκλειστικά με μη ηθοποιούς στην πορεία τεσσάρων ετών, Ο πύραυλος αφηγείται την πραγματική ιστορία μιας παρέας, την τελευταία νύχτα του καλοκαιριού του 2015.

οικονομική κρίση τούς στέρησε τα πάντα εκτός από το σπίτι τους. Σήμερα κινδυνεύει και αυτό. υτή τη φορά όμως είναι διατεθειμένοι να παλέψουν, σαν μια οικογένεια που δεν έχει τίποτα να χάσει… Auste ity took eve ything but the oof ove thei heads, and today it will come fo that too. But this time, they will finally fight back, like a family with nothing left to lose...

Known to be a lia , Stathis is fo ced to gathe all his f iends and take them to a “top-sec et location,” to p ove the existence of a supposed ocket. Shot enti ely with non-acto s ove fou yea s, Τhe Rocket tells the t ue sto y of 2015’s last summe night.

λλάδα, ύπρος 2019, Έγχρωμο 88 ́ G eece, Cyp us 2019, Colo 88 ́

λλάδα, ταλία 2019, Έγχρωμο 105´ G eece, Italy 2019, Colo 105´

Σενάριο/Sc eenplay Σταύρος αμπαλλής/Stav os Paballis Φωτογραφία/Cinematog aphy ιώργος υριάκου/Yio gos Ki iakou οντάζ/Editing ιώργος αυροψαρίδης/Yio gos Mav opsa idis ουσική/Music Pat ick Jonsson αραγωγοί/P oduce s άνος απαχατζής/Panos Papachadjis αραγωγή/P oduction ργοναύτες/A gonauts P oductions Συμπαραγωγή/Co-P oduction G een Olive Films, Fali o House, Τ, , I on Box, Υπουργείο αιδείας και ολιτισμού ύπρου/G een Olive Films, Fali o House, ERT, GFC, I on Box Films, Minist y of Education and Cultu e of Cyp us θοποιοί/Cast άφνη λεξάντερ, ωνσταντίνος αρκουλάκης, ιόβη Χαραλάμπους, κύλλας αραζήσης/Daphne Alexande , Constantine Ma koulakis, Niovi Cha alampous, Akilas Ka azisis πικοινωνία/Contact ργοναύτες /A gonauts P oductions, info@a gonautsp oductions.g

Σενάριο/Sc eenplay Στέφανος Σιταράς/Stefanos Sita as Φωτογραφία/Cinematog aphy Στέφανος Σιταράς/Stefanos Sita as οντάζ/Editing Στέφανος Σιταράς, Χρήστος αρκάκης/ Stefanos Sita as, Ch istos Ma kakis ουσική/Music ωνσταντίνος . εσγίδης/Konstantinos V. Lesgidis αραγωγοί/P oduce s Στέφανος Σιταράς/Stefanos Sita as αραγωγή/P oduction Random Pa ty Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Στάθης ρφαριώτης/Stathis A fa iotis Συμπαραγωγή/Co-P oduction οινωφελές Ίδρυμα λέξανδρος Σ. Ωνάσης/ Alexande S. Onassis Public Benefit Foundation θοποιοί/Cast Anne-Ma ie Lezineau, Άρης αυρόπουλος, αριέτη απαθεοδώρου, Στάθης ρφαριώτης, λευθερία ρακοπούλου, αργαρίτα ερτύρη, ιάννης παφαλούκος, λέξανδρος Τσαλαβούτας, ομπέρτο ούστας, ημήτρης υλωνάς/Anne-Ma ie Lezineau, A is Mav opoulos, Ma iety Papatheodo ou, Stathis A fa iotis, Elefthe ia D akopoulou, Ma ga ita Me ti i, John Bafaloukos, Alexand os Tsalavoutas, Robe to Coustas, Dimit is Mylonas πικοινωνία/Contact Random Pa ty, iamstefanos@gmail.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Feelgood Ente tainment

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

TET/WED 6

/NOV 20:00

JOHN CASSAVETES

/THU 7

CULTURAL CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

/FRI 8

/THU 7

/NOV 20:00

JOHN CASSAVETES

/NOV 15:00

G eek Film Festival

/NOV 19:45

/FRI 8

113

CULTURAL CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

Σ

/SAT 9

/NOV 18:00

/NOV 15:00

60th TIFF Catalog


Το θαύμα της άλασσας των Σαργασσών The Mi acle of the Sa gasso Sea Σύλλας Τζουμέρκας Syllas Tzoume kas

ύο γυναίκες, μια αστυνομικός και μια εργάτρια σε εργοστάσιο παραγωγής χελιών στη υτική λλάδα. Όταν ένας μυστηριώδης θάνατος φέρνει τα πάνω-κάτω στη μικρή τους πόλη και πυροδοτεί έναν άγριο κύκλο βίας, οι ζωές των δύο γυναικών, που μέχρι χτες αγνοούσαν η μία την ύπαρξη της άλλης, θα αρχίσουν να συγκλίνουν. συνάντησή τους μπορεί να είναι η σωτηρία τους. In a small eel-fa ming town in weste n G eece, two women lead solita y lives while d eaming of getting away. One of them is Elisabeth, a once-ambitious policewoman fo ced to elocate f om Athens ten yea s ago and now living a joyless, hung ove life; the othe is Rita, a uiet, myste ious siste of a local music sta . When a sudden suicide case upsets the town and tu ns the local community upside-down, the two women, who have been igno ing each othe ’s existence so fa , begin d ifting towa ds each othe . As the sec ets hidden in the swamps begin to su face, they will have a chance to become each othe ’s savio s.

Eλλάδα, ερμανία, λλανδία, Σουηδία 2019, Έγχρωμο 121΄ G eece, Ge many, The Nethe lands, Sweden 2019, Colo 121΄ Σενάριο/Sc eenplay ιούλα πούνταλη, Σύλλας Τζουμέρκας/ Youla Boudali, Syllas Tzoume kas Φωτογραφία/Cinematog aphy Pet us Sjövik οντάζ/Editing And eas Wod aschke ουσική/Music Jean-Paul Wall, d og_A_tek, Φοίβος/ Jean-Paul Wall, d og_A_tek, Phoebus αραγωγοί/P oduce s αρία ρανδάκη/Ma ia D andaki αραγωγή/P oduction Homemade Films Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Titus K eyenbe g, Ellen Havenith, Olle Wi enhed, Anthony Mui Συμπαραγωγή/Co-P oduction unafilm, PRPL, Kakadua Filmp oduktion, Film I Väst, ZDF/A te, Τ/ ERT, NOVA, KK/GFC, Film Und Medienstiftung NRW, Nethe lands Film Fund, Nethe lands Film P oduction Incentive, Swedish Film Institute, DFFF θοποιοί/Cast γγελική απούλια, Χρήστος ασσαλής, ιούλα πούνταλη, ργύρης άφης, ανάσης όβρης, αέρτης αλκότσης, αρία Φιλίνη, ιχάλης ίμωνας, Ch istian Culbida, ιχάλης αθιουδάκης/Angeliki Papoulia, Ch istos Passalis, Youla Boudali, A gy is Xafis, Thanasis Dov is,Lae tis Malkotsis, Ma ia Filini, Michalis Kimonas, Ch istian Culbida, Michalis Mathioudakis πικοινωνία/Contact New Eu ope Film Sales, office@neweu opefilmsales.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece St aDa Films

JOHN CASSAVETES

Τ /TUE 5 NOE/NOV 20:00 STAVROS TORNES

Τ /TUE 5

60ό Φ

/NOV 20:30

ατάλογος

114

Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου


επερνώντας τα Σύνορα C ossing Bo de s υτό το πρόγραμμα παρουσιάζει ταινίες ελληνικού χαρακτήρα, οι οποίες είτε έχουν γυριστεί από Έλληνες σκηνοθέτες που ζουν στο εξωτερικό είτε από διεθνείς σκηνοθέτες που αντλούν την έμπνευσή τους από την λλάδα, ή από θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος.

GCB

This section p esents films of G eek cha acte o with an inte est in G eece, made by eithe G eek di ecto s who live ab oad of fo eign filmmake s who a e inspi ed by G eece, G eek subjects etc.

Common Bi ds ύριο περνάω απέναντι I Will C oss Tomo ow

G eek Film Festival

115

60th TIFF Catalog


Common Bi ds

ύριο περνάω απέναντι I Will C oss Tomo ow

Σίλβια αλιόνι, κρέμε Τόμσον Silvia Maglioni, G aeme Thomson

Σεπιντέ Φαρσί Sepideh Fa si

ρόκειται για τη συνάντηση μεταξύ δύο ευαίσθητων και εύθραυστων ανθρώπων σε μια δύσκολη καμπή της ζωής τους. Της αρίας, μιας λληνίδας αστυνομικού που παίρνει μετάθεση για τη έσβο, και ενός Σύριου πρόσφυγα που καταφθάνει εκεί. σχέση τους θα είναι μικρή, αλλά έντονη, και θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο.

Τάσος και ο ώστας, δύο θηναίοι που δεν θέλουν πλέον να πληρώνουν τα χρέη τους, αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την πόλη τους. αθοδηγούμενοι από ένα μυστηριώδες κάλεσμα κορακιού, περπατάνε μέσα από το αστικό περιβάλλον, ώσπου φτάνουν σε μια ζώνη που αποτελεί πέρασμα από όπου μεταφέρονται σε ένα αρχαίο δάσος: το βασίλειο των πτηνών. δώ, συναντούν την Hoopoe, που είναι κατά το ήμισυ πτηνό και κατά το ήμισυ γυναίκα, η οποία τους μαθαίνει πώς ζουν τα πουλιά, μοιράζοντας μεταξύ τους τα αγαθά και τις μαγικές δυνάμεις του δάσους. Ωστόσο, ένας άνδρας έχει άλλα σχέδια για τα πουλιά. ια άβολη, αλλά ιδιαίτερα διαφωτιστική συνάντηση θα τελεστεί ανάμεσα στα είδη.

It is about the encounte between two sensitive and f agile people at a difficult time in thei lives. Ma ia, a G eek police office t ansfe ing to Lesvos island, and a Sy ian Refugee a iving at the island. Thei elationship will be sho t but intense, and will change the way they see this wo ld.

Refusing to pay fo the debt, two Athenians decide to leave thei city. Guided by myste ious c ow calls, they wonde th ough a desolate u ban landscape until they each a zone of passage and a e spi ited to an ancient fo est, the Realm of the Bi ds. He e they meet the Hoopoe, half-bi d half-woman, who tells them how the bi ds live by sha ing thei esou ces amid the magical fo ces of the fo est. Howeve , one of the men has othe plans fo the bi ds. Though fa f om easy, the inte -species encounte will be illuminating fo all.

αλλία 2019, Έγχρωμο/ σπρόμαυρο 85΄ F ance 2019, Colo /B&W 85΄

λλάδα, αλλία, ουξεμβούργο, λλανδία 2019, Έγχρωμο 81΄ G eece, F ance, Luxembou g, The Nethe lands 2019, Colo 81΄

Σενάριο/Sc eenplay G aeme Thomson, Silvia Maglioni Φωτογραφία/Cinematog aphy Thomas Favel, αναγιώτης ασιλάκης, G aeme Thomson/Thomas Favel, Panagiotis Vasilakis, G aeme Thomson οντάζ/Editing Lau ence La e, Silvia Maglioni, G aeme Thomson ουσική/Music G aeme Thomson αραγωγοί/P oduce s Eugénie Michel-Villette αραγωγή/P oduction Les Films du Bilbo uet Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Silvia Maglioni Συμπαραγωγή/Co-P oduction Poteau d’Angle θοποιοί/Cast ηνιώ υριαζή, Τάσος άπτης, ώστας ασαρδάνης, Ana Luz A teaga, Kico Co ea/Rinio Ky iazi, Tassos Raptis, Kostas Vassa danis, Ana Luz A teaga, Kico Co ea πικοινωνία/Contact Les Films du Bilbo uet, contact@lesfilmsdubilbo uet.f

Σενάριο/Sc eenplay Sepideh Fa si, ιούλα πούνταλη/ Sepideh Fa si, Youla Bountali Φωτογραφία/Cinematog aphy αντελής αντζανάς/Pantelis Mantzanas οντάζ/Editing πονίτα απαστάθη/Bonita Papastathi ουσική/Music E ik T uffaz αραγωγοί/P oduce s αναγιώτης αραμπίνης/Panos Ka abinis αραγωγή/P oduction Pan Ente tainment Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Thie y Lenouvel, Donato Rotunno, Elise And é, Denis Vaslin, Fleu Knoppe s Συμπαραγωγή/Co-P oduction Ciné Sud P omotion, Τ, Ta antula, Volya Films, / Ciné Sud P omotion, ERT, Ta antula, Volya Films, GFC θοποιοί/Cast αρίσσα Τριανταφυλλίδου, Hanna Issa, υδία Φωτοπούλου, λέξανδρος αρδαξόγλου, ασίλης ουκαλάνι/Ma isha T iantafyllidou, Hanna Issa, Lydia Fotopoulou, Alexand os Va daxoglou, Vassilis Koukalani πικοινωνία/Contact Pan Ente tainment, info@pan.com.g

JOHN CASSAVETES

TONIA MARKETAKI

Υ/MON 4

/NOV 17:30

/THU 7

JOHN CASSAVETES

Τ /TUE 5

60ό Φ

/NOV 13:00

ατάλογος

/NOV 20:00

JOHN CASSAVETES

/FRI 8

116

/NOV 13:00

Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου


ια εύτερη ατιά A Second Viewing

ελτέμ Meltem

ασίλης ογάνης Basile Doganis

GSV

Ένα χρόνο μετά τον θάνατο της μητέρας της, η Έλενα, νεαρή αλλίδα ελληνικής καταγωγής, επιστρέφει στη έσβο με τον ασίμ και τον Σεκού, δυο φίλους της από τα παρισινά προάστια. Το πρόγραμμα των διακοπών ανατρέπεται όταν συναντούν τον λιάς, ένα νεαρό Σύρο πρόσφυγα που έφτασε πριν λίγο καιρό στο νησί...

Ταινίες που ήδη προβλήθηκαν στην λλάδα επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη στη δεκαήμερη γιορτή του σινεμά.

One yea afte he mothe ’s death, Elena, a young F ench woman of G eek o igin etu ns to the island of Lesbos with he f iends Nassim and Sekou. But the holiday takes a new cou se when Elena and he f iends encounte Elyas, a young Sy ian mig ant of thei age.

Films al eady sc eened in G eece etu n to movie theate s du ing this ten-day celeb ation of cinema.

αλλία, λλάδα 2019, Έγχρωμο 87΄ F ance, G eece 2019, Colo 87΄ Σενάριο/Sc eenplay ασίλης ογάνης, Fadette D oua d/Basile Doganis, Fadette D oua d Φωτογραφία/Cinematog aphy ωνσταντίνος ουκουλιός/ Konstantinos Koukoulios οντάζ/Editing Riwanon Le Belle ουσική/Music υριάκος αλαϊτζίδης (ηλεκτρονική μουσική: Nicolas Hockyn Gigou)/Ky iakos Kalaitzidis (elect onic music: Nicolas Hockyn Gigou) αραγωγοί/P oduce s Denis Ca ot, Ma ie Masmonteil αραγωγή/P oduction Elzévi Films Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Φένια οσοβίτσα/Fenia Cossovitsa Συμπαραγωγή/Co-P oduction Blonde πτικοακουστικές αραγωγές, , Τ/Blonde Audiovisual P oductions, GFC, ERT θοποιοί/Cast άφνη ατακιά, Rabah Naït Oufella, Lamine Cissokho, Άκης Σακελλαρίου/Daphne Patakia, Rabah Naït Oufella, Lamine Cissokho, Akis Sakella iou πικοινωνία/Contact WTFilms, sales@wtfilms.f

JOHN CASSAVETES

Σ

/SAT 2

/NOV 17:30

CULTURAL CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

Υ/MON 4

G eek Film Festival

117

/NOV 20:00 60th TIFF Catalog


ραβευμένες Ταινίες του Φεστιβάλ ικρού ήκους ράμας Sho t FF in D ama Awa ded Films ι βραβευμένες ταινίες του Φεστιβάλ ικρού ήκους ράμας 2019 θα προβληθούν και φέτος στο 60ό Φ .

GSD

All awa d winning films f om the latest Sho t Film Festival in D ama will be sc eened at the 60th Thessaloniki Inte national Film Festival.

Choppe Da k Sand I Am Mackenzie Index Pathologies of Eve yday Life Sad Gi l Weekend W απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς The Distance Between Us and the Sky Το βάρος της θάλασσας The Weight of Sea ίαιη εξίσωση Violent E uation ια χρόνια πλάγιαζα νωρίς Flicke ing Souls Set Alight αρτ ποστάλ από το τέλος του κόσμου Postca ds f om the End of the Wo ld λεονίκη Cleoniki μάγκας The Dude ουζ Rouge Υπνοβατώντας Sleepwalking

60ό Φ

ατάλογος

118

Φεστιβάλ λληνικούινηματογράφου ινηματογράφου Φεστιβάλ λληνικού


Choppe

Da k Sand

I Am Mackenzie

H Άντζι, μη μπορώντας να δεχτεί ότι θα στείλουν τον παππού της στο γηροκομείο –έναν πρώην μηχανόβιο που πάσχει από άνοια– για να περάσει εκεί τις τελευταίες του ημέρες, κλειδώνεται στο δωμάτιο μαζί του και προβαίνει σε μια τελευταία πράξη αγάπης.

λίκη, μια νέα γυναίκα που ζει στον γαλλικό βορρά, βρίσκει ηχογραφημένες κασέτες όπου διαφορετικοί άνθρωποι αφηγούνται τους εφιάλτες τους. νώ προσπαθεί να βρει τον αποστολέα των κασετών, θολώνουν τα όρια ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα.

αγιδευμένο ανάμεσα στην τοξική αρρενωπότητα, σ’ ένα λαμέ φόρεμα και σ’ έναν εφηβικό έρωτα, ένα αγοροκόριτσο από το επαρχιακό Τέξας κάνει σεξ για πρώτη φορά στο φορτηγάκι του πατέρα του.

Angie, efuses to let he g andfathe – an exBike who suffe s f om dementia – be taken to a nu sing home fo his last days. Just as he is about to go, she locks he self in his oom with him and p oceeds to a final act of love.

Alice, a young woman living in No the n F ance, finds myste ious audio tapes with people na ating thei nightma es. As she is looking fo the sende , the bounda ies between d eam and eality become blu ed.

Τιμητική Διάκριση Πρωτότυπης Μουσικής Honorary Distinction for Original Music

Τιμητική Διάκριση Σχεδιασμού Ήχου Honorary Distinction for Sound Design

Βραβείο Τώνια Μαρκετάκη για την Καλύτερη Γυναίκα Σκηνοθέτη Tonia Marketaki Award for Best Female Director

νωμένο ασίλειο 2019, Έγχρωμο 10´ UK 2019, Colo 10´

αλλία, λλάδα 2018, Έγχρωμο 20´ F ance, G eece 2018, Colo 20´

αλλία, λλάδα 2018, Έγχρωμο 20´ F ance, G eece 2018, Colo 20´

Σενάριο/Sc eenplay ιώργος αψανάκης, Olive Mo iss/ Gio gos Kapsanakis, Olive Mo iss Φωτογραφία/Cinematog aphy Άγγελος Τζουανάκης/ Angelos Tzouanakis οντάζ/Editing Benjamin Linga d-Lane ουσική/Music ίκος ιαννακάκης, ημήτρης ιαννούλης/Nikos Giannakakis, Jimmy Gian αραγωγοί/P oduce s Simone Ce esato, ιώργος αψανάκης / Simone Ce esato, Gio gos Kapsanakis θοποιοί/Cast Eleano Inglis, Alf ed Hoffman, Geo ge Dillon πικοινωνία/Contact ιώργος αψανάκης/ Gio gos Kapsanakis gio goskapsanakis@hotmail.com

Σενάριο/Sc eenplay ανάσης Τρουμπούκης/ Thanasis T ouboukis Φωτογραφία/Cinematog aphy Χριστίνα ουμούρη/ Ch istina Moumou i οντάζ/Editing Χρήστος ιαννακόπουλος/ Ch istos Giannakopoulos ουσική/Music ωνσταντίνος οντός/ Constantinos Kontos αραγωγοί/P oduce s ανάσης Τρουμπούκης/ Thanasis T ouboukis αραγωγή/P oduction Le F esnoy θοποιοί/Cast Sa a Klimoska, Nicolette Piche al, Julien Bouva d πικοινωνία/Contact ανάσης Τρουμπούκης/ Thanasis T ouboukis tt ouboukis@lef esnoy.net

Σενάριο/Sc eenplay B ittany Wo htington Φωτογραφία/Cinematog aphy Sa ah Hennigan οντάζ/Editing Σπύρος όκκας/Spi os Kokkas ουσική/Music Jesus A. Ge del αραγωγοί/P oduce s Άρτεμις ναστασιάδου, Lau en Iza d, Σπύρος όκκας/A temis Anastasiadou, Lau en Iza d, Spi os Kokkas θοποιοί/Cast Alan Nguyen, Shonagh Smith πικοινωνία/Contact Άρτεμις ναστασιάδου/ A temis Anastasiadou, anastasiadoua temis@gmail.com

ιώργος αψανάκης Gio gos Kapsanakis

ρόγραμμα /Program, #2

ανάσης Τρουμπούκης Thanasis T ouboukis

ρόγραμμα /Program, #2

Άρτεμις ναστασιάδου A temis Anastasiadou

Caught among toxic masculinity, a se uin d ess and a teenage c ush, a teen skate , g owing up in u al Texas, will have sex fo the fi st time in the back of thei dad’s t uck.

ρόγραμμα /Program, #1

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

/FRI 1 NOE/ OV 17:15

Υ /SUN 10 NOE/NOV 18:30

G eek Film Festival

/FRI 1 NOE/ OV 17:15

Υ /SUN 10 NOE/NOV 18:30

119

/FRI 1 NOE/ OV 14:30

Υ /SUN 10 NOE/NOV 21:15

60th TIFF Catalog


Index

Pathologies of Eve yday Life

Sad Gi l Weekend

βάρκα που θα μεταφέρει την οικογένεια του τάνα στην υρώπη είναι έτοιμη να ξεκινήσει, αλλά ο γιος του, ο Άλαν, φαίνεται να αρνείται να αφήσει το φορτηγό. τάνα βλέπει πως το δάχτυλο του Άλαν έχει σφηνώσει στην καρότσα του φορτηγού. ανικός κυριεύει τον τάνα και η απόγνωση κορυφώνεται καθώς έρχεται αντιμέτωπος με μια τρομακτική απόφαση.

Σεμπάστιαν κι ο όμπιν ήταν οι παρίες του σχολείου. Σήμερα, δουλεύουν σε σουπερμάρκετ. ια όλα τους φταίει η κοινωνία - κι ο κ. πραντ, ο καθηγητής θεάτρου. πόψε είναι η 10ετής επέτειος της αποφοίτησής τους. Έχουν αποφασίσει να στείλουν ένα μήνυμα: βαρέθηκαν να παίζουν τον όζενκραντζ και τον κίλντενστερν.

Ένα τελευταίο Σαββατοκύριακο τριών κολλητών φίλων, από τις οποίες οι δύο θα φύγουν για μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Σύντομα συνειδητοποιούν ότι τα «αντίο» είναι δύσκολα να ειπωθούν.

The boat that will t ansfe Dana’s family to Eu ope is eady to go, but his son, Alan, seems to efuse to leave the t uck. Dana can see that Alan’s finge is stuck in the t uck’s t aile . Despai mounts and he is ove powe ed by panic, as he has a te ifying decision to make.

Sebastian and Robin we e the school’s outcasts. Today, they a e wo king at a supe ma ket. They blame society and M . B and, thei d ama teache , fo eve ything. Tonight ma ks ten yea s since thei g aduation. They have decided to send a message: They a e ti ed of playing Rosenc antz and Guildenste n.

Χρυσός Διόνυσος Golden Dionysos

Τιμητική Διάκριση Ήχου Honorary Distinction for Sound

Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας, Τιμητική Διάκριση Κοστουμιών Best Student Film, Honorary Distinction for Costumes

Σουηδία, λλάδα 2019, Έγχρωμο 12´ Sweden, G eece 2019, Colo 12´

λλάδα 2019, Έγχρωμο 11´ G eece 2019, Colo 11´

λλάδα 2019, Έγχρωμο 15´ G eece 2019, Colo 15´

Σενάριο/Sc eenplay ικόλας ολοβός/ Nicolas Kolovos Φωτογραφία/Cinematog aphy ιονύσης υθυμιόπουλος/Dionisis Efthimiopoulos οντάζ/Editing Hecto Mo a αραγωγοί/P oduce s Olle Wi enhed, αρία ρανδάκη/Olle Wi enhed, Ma ia D andaki αραγωγή/P oduction Kakadua Filmp oduktion AB, Homemade Films θοποιοί/Cast Zana Penjweni, Leis Yasin, Ali Al Saidan, Bande Ba hawi, Hussein Al Saidan, Nasim Alat ash, Asmaa Al Bayati πικοινωνία/Contact αρία ρανδάκη/ Ma ia D andaki ma ia@homemadefilms.g

Σενάριο/Sc eenplay ιώργος αφειρόπουλος/ Geo ge Zafei opoulos Φωτογραφία/Cinematog aphy έτρος ούσιας/ Pet os Nousias οντάζ/Editing λέξανδρος απαθανασόπουλος/ Alexand os Papathanasopoulos ουσική/Music λίκη ευθεριώτη/Aliki Lefthe ioti αραγωγοί/P oduce s ασίλης τινόπουλος, λέξανδρος απαθανασόπουλος, ιώργος αφειρόπουλος/Vasilis Dinopoulos, Alexand os Papathanasopoulos, Geo ge Zafei opoulos θοποιοί/Cast Ch is Scott, Wesley Jones πικοινωνία/Contact λέξανδρος απαθανασόπουλος/Alexand os Papathanasopoulos, alx.papathanasopoulos@gmail.com

Σενάριο/Sc eenplay ημήτρης Τσακαλέας, ήδα αρτζιώτη/Dimit is Tsakaleas, Lida Va tzioti Φωτογραφία/Cinematog aphy σημίνα υδία ιονυσοπούλου/Asimina Lydia Dionysopoulou οντάζ/Editing αύλος ύγουρης/Pavlos Lygou is ουσική/Music Melentini αραγωγοί/P oduce s ημήτρης Τσακαλέας, ρώ ηδόνη, Σωτήρης ετρίδης, αρία ασκαρίδου/Dimit is Tsakaleas, I o Aidoni, Soti is Pet idis, Ma ia Laska idou Συμπαραγωγή/Co-P oduction Ma ni Films, A tcut Moving Image P oductions, EKK/GFC θοποιοί/Cast Έλσα εκάκου, Τζωρτζίνα ιώση, ατάσα ξηνταβελώνη/Elsa Lekakou, Geo gina Liossi, Natasa Exidaveloni πικοινωνία/Contact Ma ni Films, info@ma nifilms

ικόλας ολοβός Nicolas Kolovos

ρόγραμμα /Program, #2

λέξανδρος απαθανασόπουλος Alexand os Papathanasopoulos

ρόγραμμα /Program, #1

ημήτρης Τσακαλέας, ήδα αρτζιώτη Dimit is Tsakaleas, Lida Va tzioti

Th ee best f iends a e spending thei last weekend togethe , since the two of them a e leaving to study ab oad. Soone o late , they ealize that goodbyes a e ha d.

ρόγραμμα /Program, #1

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

/FRI 1 NOE/ OV 17:15

Υ /SUN 10 NOE/NOV 18:30

60ό Φ

ατάλογος

/FRI 1 NOE/ OV 14:30

Υ /SUN 10 NOE/NOV 21:15

120

/FRI 1 NOE/ OV 14:30

Υ /SUN 10 NOE/NOV 21:15

Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου


W

Στέλιος ουπετώρης Stelios Koupeto is

απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς The Distance Between Us and the Sky

Το βάρος της θάλασσας The Weight of Sea

ύχτα, παλιά θνική δός. Σ’ ένα ξεχασμένο βενζινάδικο δύο άγνωστοι συναντιούνται για πρώτη φορά. ένας έχει σταματήσει για να βάλει βενζίνη στη μηχανή του. άλλος έχει ξεμείνει εκεί. ια να γυρίσει στην θήνα τού λείπουν 22,50€. Όσο ακριβώς κοστίζει η απόσταση που τους χωρίζει από τον ουρανό.

Ένα κορίτσι κάνει καθημερινά την ίδια διαδρομή από το σπίτι της προς τη θάλασσα. Στην πλάτη της κουβαλάει ένα δοχείο με το οποίο συλλέγει θαλασσινό νερό. Όταν το κορίτσι γυρίζει φορτωμένο στο σπίτι, κλείνει την πόρτα πίσω του και εμείς μένουμε μπροστά στην κλεισμένη πόρτα. Στο δωμάτιο δεν θα μπούμε παρά μόνο την τελευταία στιγμή.

ασίλης εκάτος Vasilis Kekatos

Ένας δάσκαλος ετοιμάζεται να κάνει το καθημερινό του μάθημα στο σχολείο που εργάζεται, κατά τη διάρκεια μίας από τις πιο δύσκολες μέρες να διδάξει. A teache is set to give a egula class lesson at the school he wo ks, du ing one of the most difficult days to teach.

Night has fallen on the old National Highway. Two st ange s meet fo the fi st time at a w etched gas station. One has stopped to gas up his bike, while the othe is just st anded. He is €22.50 sho t fo getting back to Athens. This is exactly the cost of the distance sepa ating them f om the sky.

ωστής λεβίζος Kostis Alevizos

A gi l takes the same oute f om he house to the sea eve y day. She ca ies a containe with which she collects seawate . When she etu ns home and closes the doo behind he , we stay outside the closed doo . We will only ente the oom at the ve y last moment.

Τιμητική Διάκριση Ειδικών Εφέ, Βραβείο ΕΤΕΚΤ Hono a y Distinction fo Special Effects, Awa d by the G eek Union of Film, Television and Audiovisual Technicians

Βραβείο Σκηνοθεσίας, Τιμητική Διάκριση Ανδρικής Ερμηνείας (Νικολάκης Ζεγκίνογλου), Εύφημος Μνεία (Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη) Best Director, Honorary Distinction for Best Male Actor (Nikolakis Zeginoglou), Special Mention (Ioko Ioannis Kotidis)

Τιμητική Διάκριση Φωτογραφίας, Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας Honorary Distinction for Cinematography, Honorary Distinction for Best Female Actress

λλάδα, νωμένο ασίλειο 2019, Έγχρωμο 6´ G eece, UK 2019, Colo 6´

λλάδα, αλλία 2019, Έγχρωμο 9´ G eece, F ance 2019, Colo 9´

λλάδα 2019, Έγχρωμο 16´ G eece 2019, Colo 16´

Σενάριο/Sc eenplay Στέλιος ουπετώρης/ Stelios Koupeto is Φωτογραφία/Cinematog aphy ικόλας οττάκης/ Nikolas Pottakis οντάζ/Editing Στέλιος ουπετώρης/ Stelios Koupeto is ουσική/Music Στέλιος ουπετώρης, εφέλη Σταματογιαννοπούλου/Stelios Koupeto is, Nefeli Stamatogiannopoulou αραγωγοί/P oduce s Στέλιος ουπετώρης, ιχάλης ριστομενόπουλος/Stelios Koupeto is, Michalis A istomenopoulos αραγωγή/P oduction White Room θοποιοί/Cast ντώνης Τσιοτσιόπουλος/ Antonis Tsiotsiopoulos πικοινωνία/Contact White Room, ente @white oom.g

Σενάριο/Sc eenplay ασίλης εκάτος/ Vasilis Kekatos Φωτογραφία/Cinematog aphy ιώργος αλσαμής/ Gio gos Valsamis οντάζ/Editing Στάμος ημητρόπουλος/ Stamos Dimit opoulos ουσική/Music The Boy αραγωγοί/P oduce λένη οσσυφίδου/ Eleni Kossyfidou αραγωγή/P oduction Blackbi d P oduction Συμπαραγωγή/Co-P oduction Autho wave, T ipode P oductions θοποιοί/Cast ικολάκης εγκίνογλου, ώκο ωάννης οτίδης / Nikolakis Zeginoglou, Ioko Ioannis Kotidis πικοινωνία/Contact λένη οσσυφίδου/ Eleni Kossyfidou, eleni.kossyfidou@gmail.com

Σενάριο/Sc eenplay ωστής λεβίζος/ Kostis Alevizos Φωτογραφία/Cinematog aphy ιώργος Φρέντζος/ Geo ge F entzos οντάζ/Editing Χρήστος ιαννακόπουλος/ Ch istos Giannakopoulos ουσική/Music ωνσταντής απακωνσταντίνου/ onstantis Papakonstantinou αραγωγοί/P oduce ιώργος Φρέντζος/ Geo ge F entzos αραγωγή/P oduction ιώργος Φρέντζος & Σ , Τ/G. F entzos & CO, ERT θοποιοί/Cast ασίλης ουτσογιάννης, Σίσσυ Τουμάση/Vassilis Koutsogiannis, Sissy Toumasi πικοινωνία/Contact ιώργος Φρέντζος & Σ , F entzos & CO, gf entzo@icloud.com

ρόγραμμα /Program, #2

ρόγραμμα /Program, #1

ρόγραμμα /Program, #1

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

/FRI 1 NOE/ OV 17:15

Υ /SUN 10 NOE/NOV 18:30

G eek Film Festival

/FRI 1 NOE/ OV 14:30

Υ /SUN 10 NOE/NOV 21:15

121

/FRI 1 NOE/ OV 14:30

Υ /SUN 10 NOE/NOV 21:15

60th TIFF Catalog


ίαιη εξίσωση Violent E uation

ντώνης τούσιας Antonis Doussias

Σε έναν πολύχρωμο εξπρεσιονιστικό κόσμο, κάποιες μορφές αρχίζουν να αναπτύσσουν μια εξελικτική πορεία προς την τελειότητα. άποιες από τις υπόλοιπες μορφές αντιμετωπίζουν τις «εξελιγμένες» με φόβο και αποφασίζουν να τις καταστρέψουν. Όταν το κατορθώνουν, στρέφουν τη βία τους σε όποιον τολμά να είναι διαφορετικός. υριαρχεί η λατρεία της άγνοιας και το ευαγγέλιο του φθόνου μιας οργανωμένης μειοψηφίας. In a colo ful exp essionistic wo ld, some fo ms sta t an evolutiona y cou se towa ds pe fection. Some of the othe fo ms t eat the “evolved” ones with fea and decide to dest oy them. When they succeed, they t eat anyone who is diffe ent violently. A love fo igno ance and the gospel of envy of an o ganized mino ity p evails.

ια χρόνια πλάγιαζα νωρίς Flicke ing Souls Set Alight άκωβος αναγόπουλος Iakovos Panagopoulos

λλάδα, 2017. αδυναμία οικονομικής στήριξης του Άρη (πάσχοντα της νόσου του κινητικού νευρώνα / ALS) θέτει τη γυναίκα του, την ερσεφόνη, αντιμέτωπη με τα ανθρώπινα υπαρξιακά όρια. όσα χρόνια ταξίδι θέλει τελικά για να φτάσεις πραγματικά «σπίτι»; G eece, 2017. The inability to financially suppo t A is (who suffe s f om Amyot ophic Late al Scle osis has his wife, Pe sefoni, get conf onted with human existential limits. How many yea s do you need to t avel in o de to get “home”?

αρτ ποστάλ από το τέλος του κόσμου Postca ds f om the End of the Wo ld ωνσταντίνος ντωνόπουλος Konstantinos Antonopoulos

αγιδευμένοι στη δυσλειτουργία των οικογενειακών τους διακοπών, το τελευταίο πράγμα που θα περίμεναν να αντιμετωπίσουν η ήμητρα, ο ημήτρης και οι δύο μικρές τους κόρες είναι το απρόσμενο τέλος του κόσμου. T apped in a seemingly dull family vacation, Dimit a, Dimit is, and thei two daughte s will have to find a way out of a secluded island in the Medite anean, when conf onted with the unexpected end of the wo ld.

Βραβείο Animation Best Animation Award

Τιμητική Διάκριση Σκηνικών Honorary Distinction for Sets

Τιμητική Διάκριση Μοντάζ Honorary Distinction for the Best Editing

λλάδα 2019, Έγχρωμο 5´ G eece 2019, Colo 5´

λλάδα 2019, Έγχρωμο 29´ G eece 2019, Colo 29´

λλάδα 2019, Έγχρωμο 23´ G eece 2019, Colo 23´

Σενάριο/Sc eenplay ντώνης τούσιας/ Antonis Doussias οντάζ/Editing ντώνης τούσιας/ Antonis Doussias ουσική/Music άριος ριστόπουλος/ Ma ios A istopoulos αραγωγοί/P oduce ντώνης τούσιας/ Antonis Doussias αραγωγή/P oduction Ca ousel Films, Autho wave πικοινωνία/Contact ντώνης τούσιας/Antonis Doussias adonisdouss@yahoo.com

Σενάριο/Sc eenplay άκωβος αναγόπουλος / Iakovos Panagopoulos Φωτογραφία/Cinematog aphy έτρος ντωνιάδης/ Pet os Antoniadis οντάζ/Editing Άγγελος ιχαλόπουλος/ Aggelos Michalopoulos ουσική/Music Deadfile αραγωγοί/P oduce άκωβος αναγόπουλος, έτρος ντωνιάδης/Iakovos Panagopoulos, Pet os Antoniadis αραγωγή/P oduction Άρκτος . ., Di ect P oductions, Matchf ame, MovieLights, P otasis P oductions/A ctos Films S.A., Di ect P oductions, Matchf ame, MovieLights, P otasis P oductions θοποιοί/Cast ιάννης οκιασμένος, ρρίκος ίτσης, ωάννα Τσιριγκούλη, λίζα Σκολίδη/ Yannis Kokiasmenos, E ikos Litsis, Ioanna Tsi igkouli, Eliza Skolidi πικοινωνία/Contact Άρκτος . ./ A ctos Films S.A., info@a ctosfilms.com

Σενάριο/Sc eenplay ωνσταντίνος ντωνόπουλος / Konstantinos Antonopoulos Φωτογραφία/Cinematog aphy οδωρής ιχόπουλος/Thodo os Mihopoulos οντάζ/Editing ίβια ερουτσοπούλου/ Livia Ne outsopoulou ουσική/Music La y Gus αραγωγοί/P oduce Φανή Σκαρτούλη/ Fani Ska touli αραγωγή/P oduction Eithe /O P oductions Συμπαραγωγή/Co-P oduction , Cosmote TV, tcut / GFC, Cosmote TV, tcut θοποιοί/Cast ιώργος άλλος, γγελική ημητρακοπούλου, σαβέλλα ναγνωστοπούλου, άγδα άρδα, άσωνας πίττερ, ώ ατουσάκη/ Gio gos Gallos, Angeliki Dimit akopoulou, Isavella Anagnostopoulou, Magda Va da, Jasson Bitte , Io Latousaki πικοινωνία/Contact Eithe /O P oductions S.A., fani@eithe o p oductions.com

ρόγραμμα /Program, #2

ρόγραμμα /Program, #1

ρόγραμμα /Program, #2

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

/FRI 1 NOE/ OV 17:15

Υ /SUN 10 NOE/NOV 18:30

60ό Φ

ατάλογος

/FRI 1 NOE/ OV 14:30

Υ /SUN 10 NOE/NOV 21:15

122

/FRI 1 NOE/ OV 17:15

Υ /SUN 10 NOE/NOV 18:30

Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου


λεονίκη Cleoniki

μάγκας The Dude

ουζ Rouge

Άννα ντωνοπούλου Anna Antonopoulou

λέξανδρος ακανιάρης Alexand os Kakania is

ωστής εοδοσόπουλος Kostis Theodosopoulos

υπεραιωνόβια λεονίκη ζει στα βουνά της υρυτανίας, τραγουδώντας και λέγοντας ιστορίες από τα παλιά. αζί της κατοικούν ο ώστας και ο ιώργος, δύο από τα οκτώ παιδιά της. Όλοι περιμένουν το πανηγύρι του Σωτήρος, όπου το μικρό χωριό ξαναζωντανεύει.

δωδεκάχρονος Στρατής είναι ο μεγαλύτερος μάγκας της γειτονιάς. ίναι τόσο μάγκας, που όλοι τον φωνάζουν « άγκα». Σχεδόν όλοι δηλαδή. Το μόνο που του μένει, είναι να το αποδείξει. Σε αυτούς που δεν τον πιστεύουν. Σχεδόν σε όλους δηλαδή.

Ένα περιστατικό σεξιστικής βίας πυροδοτεί εντάσεις στη φιλία της ανάης με την λόνα και την Τούφα. ιχασμένες ανάμεσα σε θεωρία και πράξη, οι τρεις φίλες αντιλαμβάνονται πως η πατριαρχία δεν πεθαίνει (μόνο) με μπουκάλια, και πλέον έχουν τα σημάδια για να το αποδείξουν.

Centena ian Cleoniki lives in the mountains of Ev ytania, singing and na ating sto ies f om the past. Kostas and Gio gos, two of he eight child en, live with he . Eve yone is awaiting the “Soti os” (Savio ’s) t aditional feast, when the little village teems with life once again.

Twelve-yea -old St atis is the baddest dude in the hood. He is such a dude that eve yone calls him “Dude.” Almost eve yone, actually. All that’s left is fo him to p ove it. To those that don’t believe him. P etty much eve yone, that is.

A gende -based violence incident fi es tension in Danae’s f iendship with Ilona and Toufa. To n between theo y and p actice, the th ee f iends ealize that pat ia chy won’t die with bottles (only), and they now have the ma ks to p ove it.

Βραβείο Ντοκιμαντέρ Best Documentary Award

Εύφημος Μνεία Special Mention

Ειδικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη «Ντίνος Κατσουρίδης», Βραβείο Σεναρίου, Τιμητική Διάκριση Μακιγιάζ Special Award “Dinos Katsouridis” for a Newcomer Director, Best Screenplay Award, Honorary Distinction for Makeup

λλάδα 2019, Έγχρωμο 28´ G eece 2019, Colo 28´

λλάδα 2018, Έγχρωμο 17´ G eece 2018, Colo 17´

λλάδα 2019, Έγχρωμο 18´ G eece 2019, Colo 18´

Σενάριο/Sc eenplay Άννα ντωνοπούλου/ Anna Antonopoulou Φωτογραφία/Cinematog aphy Άννα ντωνοπούλου/Anna Antonopoulou οντάζ/Editing ενοφών ατινάκης/ Xenophon Latinakis αραγωγοί/P oduce Άννα ντωνοπούλου/ Anna Antonopoulou πικοινωνία/Contact Άννα ντωνοπούλου/ Anna Antonopoulou, antanna12@gmail.com

Σενάριο/Sc eenplay λέξανδρος ακανιάρης / Alexand os Kakania is Φωτογραφία/Cinematog aphy ώστας Σταμούλης/ Kostas Stamoulis οντάζ/Editing πόστολος ηλιώνης/ Apostolos Milionis ουσική/Music Τόλης ολυχρονιάδης/ Tolis Polich oniadis αραγωγοί/P oduce νδρομάχη ρβανίτη/ And omachi A vaniti αραγωγή/P oduction ARTemis P oductions θοποιοί/Cast ημήτρης ντωνίου, ιώργος Σουξές, ωνσταντίνος Σειραδάκης, Συμεών Τσακίρης, ενέλαος Χαζαράκης, έλα Τζάφα/ Dimit is Antoniou, Gio gos Souxes, Konstantinos Si adakis, Simeon Tsaki is, Menelaos Haza akis, Nela Tzafa πικοινωνία/Contact ARTemis P oductions, info@a temisp oductions.g

Σενάριο/Sc eenplay ωστής εοδοσόπουλος/ Kostis Theodosopoulosia is Φωτογραφία/Cinematog aphy JP Ga cia Silva οντάζ/Editing ιάννης Χαλκιαδάκης/ Yannis Chalkiadakis ουσική/Music ίκος αλαμάρης/ Nikos Palama is αραγωγοί/P oduce Φαίδρα όκαλη/ Phaed a Vokali αραγωγή/P oduction Ma ni Films θοποιοί/Cast άνος ορώνης, ινείας Τσαμάτης, Σοφία όκκαλη, Σίσσυ Τουμάση, Romanna Lobach, Mαρία εχαγιόγλου/Panagiotis Ko onis, Enias Tsamatis, Sofia Kokkali, Sissy Toumasi, Romanna Lobach, Ma ia Kehagioglou πικοινωνία/Contact Ma ni Films, info@ma nifilms.g

ρόγραμμα /Program, #1

ρόγραμμα /Program, #2

ρόγραμμα /Program, #2

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES

/FRI 1 NOE/ OV 14:30

Υ /SUN 10 NOE/NOV 21:15

G eek Film Festival

/FRI 1 NOE/ OV 17:15

Υ /SUN 10 NOE/NOV 18:30

123

/FRI 1 NOE/ OV 17:15

Υ /SUN 10 NOE/NOV 18:30

60th TIFF Catalog


Υπνοβατώντας Sleepwalking ελίσσα ναστάση Melissa Anastasi

Σε ένα απομονωμένο αγρόκτημα, η αφοσίωση ενός εφήβου και η αντίληψή του για τον έξω κόσμο δοκιμάζονται, καθώς πρέπει να βοηθήσει τη μητέρα του να γλιτώσει απ’ τον φανατικό πατριό του. On an isolated p ope ty, a teenage boy must help his mothe escape his fanatical stepfathe , testing his loyalties and ideas about the outside wo ld.

Βραβείο Σωκράτης Δημητριάδης για την Καλύτερη Ταινία της Κατηγορίας «Έλληνες του Κόσμου» Socratis Dimitriadis Award for the Best Film of the Section "Greeks of the World"

Σενάριο/Sc eenplay ελίσσα ναστάση/ Melissa Anastasi Φωτογραφία/Cinematog aphy Thom Neal οντάζ/Editing Be nadette Mu ay ουσική/Music Jed Palme αραγωγοί/P oduce Eva Di Blasio αραγωγή/P oduction Wild Child θοποιοί/Cast Ned Mo gan, Je emy Lindsay Taylo , Stephanie King πικοινωνία/Contact Eva Di Blasio eva.diblasio@me.com

ρόγραμμα /Program, #2 JOHN CASSAVETES

/FRI 1 NOE/ OV 17:15

JOHN CASSAVETES

Υ /SUN 10 NOE/NOV 18:30

60ό Φ

ατάλογος

124

Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου


ιδικές ροβολές Special Sc eenings

GSS

ι ειδικές προβολές του Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου του 2019 μας ταξιδεύουν στον χρόνο, μέσα από τις ταινίες που παρουσιάστηκαν και βραβεύτηκαν στην πρώτη διοργάνωση, αλλά και το ακριβοθώρητο έργο δύο δημιουργών που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή.

Τhe special sc eenings of the 2019 G eek Film Festival take us on a jou ney th ough time, using as vehicle the films that we e p esented and awa ded at the fi st Festival edition and the a e wo k of two ecently deceased G eek auteu s.

κήπος του εού The Ga den of God Στη σκιά του φόβου In the Shadow of Fea Έγκλημα στα παρασκήνια Mu de Backstage ακεδονικός γάμος Macedonian Wedding ανταλένα Madalena ια του λέφτη... Thieves Rejoice Only Once Το πόταμι The Rive

G eek Film Festival

125

60th TIFF Catalog


νήμη Τάκη Σπυριδάκη (1958-2019) In Memo iam: Takis Spi idakis (1958–2019) ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος Τάκης Σπυριδάκης γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1958 στην ίγινα, αλλά μεγάλωσε στον ειραιά, όπου πήγε νυχτερινό γυμνάσιο, δουλεύοντας συγχρόνως, από μικρός, σε διάφορες δουλειές. αγάπη του για τις κινηματογραφικές ταινίες τον οδήγησε τελικά στη ραματική Σχολή του θνικού εάτρου, την οποία εγκατέλειψε λίγο πριν το πτυχίο. Έπαιξε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε 15 ταινίες μεγάλου μήκους και πέντε μικρού μήκους, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία. Στη μεγάλη οθόνη εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως ηθοποιός ερμηνεύοντας έναν από τους πρωταγωνιστές της ταινίας Γλυκιά συμμορία, σε σκηνοθεσία ίκου ικολαΐδη (1983). ια την ερμηνεία του αυτή απέσπασε το ιδικό ραβείο ρμηνείας στο Φεστιβάλ εσσαλονίκης. κολούθησαν πρωταγωνιστικοί ρόλοι στις ταινίες: Λούφα και παραλλαγή του ίκου εράκη (1984), Πρωινή περίπολος του ίκου ικολαΐδη (1986), Προστάτης οικογένειας του ίκου εράκη (1997), Αυτή η νύχτα μένει του ίκου αναγιωτόπουλου (1999), Μαύρο γάλα του ίκου Τριανταφυλλίδη (1999), Κανείς δεν χάνει σε όλα του ιονύση ρηγοράτου (2000), Φτηνά τσιγάρα του ένου Χαραλαμπίδη (2000), Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου του ίκου αναγιωτόπουλου (2002), UTOPIA του ιώργου αρυπίδη (2004), Λούφα και παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο του ίκου εράκη (2005), Ισοβίτες του όδωρου αραγκού (2008), 4 μαύρα κοστούμια του ένου Χαραλαμπίδη (2009), Οι ιππείς της Πύλου του ίκου αλογεροπούλου (2011), κ.ά. Το 1988 στρέφεται στη σκηνοθεσία. ράφει και σκηνοθετεί την ταινία μικρού μήκους Βέρα Κρουζ (1989), η οποία απέσπασε το ραβείο αλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Ταινιών ικρού ήκους ράμας, το A΄ ραβείο στο Φεστιβάλ εσογειακών Χωρών και το ΄ ραβείο στον αναδά και στη ραζιλία, τιμήθηκε από το Υπουργείο ολιτισμού, βραβεύτηκε από το θνικό έντρο Ταινιών της αλλίας το 1990 και απέσπασε πολλές διακρίσεις σε σημαντικά φεστιβάλ της υρώπης. Το 1994 σκηνοθετεί την ταινία Ο κήπος του Θεού, της οποίας έγραψε και το σενάριο και συμμετείχε ως ηθοποιός. ταινία τιμήθηκε με επτά ρατικά ραβεία οιότητας Υ στο Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης ( ρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη, ΄ νδρικού όλου για τον αγγέλη ουρίκη, Φωτογραφίας, οστουμιών, οντάζ, Τεχνικών πιτεύξεων, ιάκριση οιότητας Ταινίας), ενώ απέσπασε άλλα έξι, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ ( ρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη, Φωτογραφίας, Σκηνογραφίας, νδυματολογίας, ακιγιάζ και ραβείο ρμηνείας στους αγγέλη ουρίκη, ώστα αρκόπουλο και Τάκη Σπυριδάκη). Στο θέατρο έπαιξε αρχικά με την Άννα αγενά και σε περιφερειακούς θιάσους, αφήνοντάς το πίσω του για να στραφεί στη σκηνοθεσία. πέστρεψε το 2013 παίζοντας στον Κουλοχέρη του Σποκέιν του άρτιν ακ τόνα. πό το 2015 πρωταγωνιστούσε, με φοβερή επιτυχία, στο έργο του ιάννη Τσίρου Άγριος σπόρος, στο θέατρο πί ολωνώ, σε σκηνοθεσία λένης Σκότη. Έφυγε από τη ζωή στις 13 Σεπτεμβρίου 2019 στην θήνα.

60ό Φ

ατάλογος

126

Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου


κήπος του εού The Ga den of God

Τάκης Σπυριδάκης Takis Spi idakis

άπου κοντά στα Χριστούγεννα, άνθρωποι της καθημερινότητας, o οντός, ο Ψηλός, ο λέκος και ο Σινούε, αποφασίζουν να εφεύρουν ξανά τον εαυτό τους, γιατί στον « ήπο του εού» και οι πέτρες έχουν αλλάξει όψη… αίζουν μπάλα, πηγαίνουν στην εκκλησία, μαθαίνουν χορό, λένε ποιήματα, χάνουν τους φίλους, χτυπούν τους εχθρούς, ζωγραφίζουν με την ανάσα τους ευχές που θέλουν να στείλουν. Φτάνουν στα όρια… άνουν εξεγέρσεις, καίνε στρώματα, σπάζουν μαδέρια, ματώνουν και υπόσχονται στον εαυτό τους ότι αυτά τα Χριστούγεννα θα κατηφορίσουν στη θάλασσα… ε αφορμή μια ιστορία φυλακής, μια ταινία για τον ανθρώπινο πόνο και τη φιλία.

The acto , di ecto , and sc eenw ite Takis Spi idakis was bo n in Aegina on 4 Feb ua y 1958 but g ew up in Pi aeus, whe e he went to night school while wo king at va ious jobs f om an ea ly age. His love of cinema eventually led him to the National Theat e D ama School, although he d opped out sho tly befo e g aduating. Spi idakis sta ed in 15 featu e films and five sho ts, also di ecting his own movies. He fi st appea ed as an acto on the big sc een as one of the p otagonists of Sweet Bunch, di ected by Nikos Nikolaidis (1983), fo which he won the Thessaloniki Film Festival Special Pe fo mance Awa d. This was followed by sta ing oles in films including: Loafing and Camouflage, di ected by Nikos Pe akis (1984), Morning Patrol, di ected by Nikos Nikolaidis (1986), Paterfamilias, di ected by Nikos Pe akis (1997), Edge of Night, di ected by Nikos Panayotopoulos (1999), Black Milk, di ected by Nikos T iantafyllidis (1999), Nobody Loses Fo eve , di ected by Dionysis G igo atos (2000), Cheap Smokes, di ected by Renos Ha alambidis (2000), I’m Ti ed of Killing You Love s, di ected by Nikos Panagiotopoulos (2002, UTOPIA, di ected by Gio gos Ka ipidis (2004), Loafing and Camouflage: Si ens in the Aegean, di ected by Nikos Pe akis (2005), Boobheads, di ected by Thodo os Ma agos (2008), 4 Black Suits, di ected by Renos Ha alambidis (2009) and Riders of Pylos, di ected by Nikos Kaloge opoulos (2011). In 1988 Spi idakis tu ned to di ecting. He w ote and di ected the sho t film Ve a C uz (1989), which won Best Film at the Inte national Sho t Film Festival in D ama and the Medite anean Count ies Film Festival, Second P ize in Canada and B azil, won the Hellenic Minist y of Cultu e State Awa d and, in 1990, eceived an awa d f om the F ench National Film Cent e, gaining many mo e plaudits at majo Eu opean film festivals. In 1994, Spi idakis di ected and w ote the sc eenplay of The Garden of God, in which he also acted. The film won seven Minist y of Cultu e State Quality Awa ds at the Thessaloniki Film Festival (Best Debut Di ecto , Best Leading Acto [Vangelis Mou ikis], Best Photog aphy, Best Costume Design, Best Editing, Best Technical Achievements, and Hono a y Distinction fo Film Quality]. It also gained a fu the six awa ds at the Thessaloniki Inte national Film Festival, because of its pa ticiaption in the Official Competition: Best Debut Di ecto , Best Photog aphy, Best Set Design, Best Costume Design and Best Makeup, with Vangelis Mou ikis, Kostas Ma kopoulos and Takis Spi idakis winning an Acting Awa d. He also acted in theate , o iginally with act ess Anna Vayena and va ious egional t oupes, but left the stage to tu n to di ecting. He made a comeback in 2013, in Ma tin McDonagh’s A Behanding in Spokane. F om 2015 he sta ed, with t emendous success, Wild Seed by Yiannis Tsi os, di ected by Eleni Skoti, at the Epi Kolono Theate . Takis Spi idakis died in Athens on 13 Septembe 2019.

A ound Ch istmas time, fou eve yday men, Kontos, Psilos, Alekos, and Sinoue, decide to einvent themselves because in “the Ga den of God” nothing eve changes... They play football, go to chu ch, lea n to dance, ecite poet y, lose thei f iends, hit thei enemies, d aw the wishes they want to send in thei own b eath. They go all the way... They iot, bu n matt esses, b eak planks, bleed and p omise themselves that this Ch istmas they’ll make thei way down to the sea... A p ison sto y leads to a film about human pain and f iendship.

λλάδα 1994, Έγχρωμο 117΄ G eece 1994, Colo 117΄ Σενάριο/Sc eenplay Τάκης Σπυριδάκης/Takis Spi idakis Φωτογραφία/Cinematog aphy ιώργος ργυροηλιόπουλος/ Yo gos A gy oiliopoulos οντάζ/Editing Χρήστος Σαντατζόγλου/Ch istos Santantsoglou ουσική/Music εωνίδας Χατζηλεοντιάδης/Leonidas Hatzileodiades αραγωγοί/P oduce s Τάκης Σπυριδάκης/Takis Spi idakis αραγωγή/P oduction Afaia Film P oduction θοποιοί/Cast αγγέλης ουρίκης, ώστας αρκόπουλος, τίνος ακρής, ίκος αλαμό, πάμπης λατζάς, Τάκης Σπυριδάκης, ιώργος λείδωνας/ Vangelis Mou ikis, Kostas Mak opoulos, Dinos Mak is, Nick Calamo, Babis Alatzas, Takis Spi idakis, Gio gos Kleidonas

JOHN CASSAVETES

/THU 7

G eek Film Festival

127

/NOV 17:15

60th TIFF Catalog


νήμη ιώργου αρυπίδη (1946-2019) In Memo iam: Gio gos Ka ipidis (1946–2019) ιώργος αρυπίδης γεννήθηκε το 1946 στη εσσαλονίκη. νήσυχος από τα παιδικά του χρόνια, τελειώνοντας το σχολείο έφυγε για την λλανδία όπου σπούδασε ζωγραφική στη σχολή αλών Τεχνών και σκηνοθεσία στην καδημία ινηματογράφου του Άμστερνταμ. Τότε, ξεκίνησε και τα μεγάλα του ταξίδια, αρχικά στην υρώπη και στη συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσμο, ωθούμενος από την ίδια φλόγα της αναζήτησης. Τελευταίος μεγάλος σταθμός πριν επιστρέψει στην λλάδα το ερολίνο, όπου έζησε και συνεργάστηκε σαν σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, με την δημόσια τηλεόραση (SFB). Το εμβληματικό Τελευταίος σταθμός Κρόιτσμπεργκ, που γυρίστηκε στο ερολίνο, πήρε το δεύτερο βραβείο ταινίας μικρού μήκους στο Φεστιβάλ εσσαλονίκης 1975. Το 1979 η ταινία του Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, πήρε το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ εσσαλονίκης και το πρώτο βραβείο των κριτικών κινηματογράφου. Τρία χρόνια αργότερα (1982), η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Αναμέτρηση (ή Επικίνδυνο παιχνίδι, όπως προβλήθηκε στις αίθουσες), απέσπασε το βραβείο της Ένωσης ριτικών. Συνέχισε με τις Μάγισσες (1986). Η σκιά του φόβου (1988), η πιο γνωστή ίσως ταινία του, απέσπασε έξι βραβεία στο Φεστιβάλ εσσαλονίκης, ανάμεσά τους καλύτερης ταινίας και καλύτερης σκηνοθεσίας, ενώ το 1989 μοιράστηκε τα ρατικά ραβεία καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας με το Τοπίο στην ομίχλη του όδωρου γγελόπουλου. Το 1991, απέσπασε για την ίδια ταινία, το βραβείο καλύτερης ταινίας στο ιεθνές Φεστιβάλ Τεχεράνης. κολούθησε το Πεθαμένο λικέρ (1992). ι Μαγεμένοι (1995), Η Ουτοπία (2004). ξίσου μεγάλη ήταν η συνεισφορά του στο ντοκιμαντέρ. Σκηνοθέτησε περί τα 100 ντοκιμαντέρ για την λληνική τηλεόραση. ολιτικοποιημένη προσωπικότητα, με έντονη κοινωνική και πολιτιστική δράση, συνεργαζόταν με εφημερίδες και περιοδικά, δημοσιεύοντας άρθρα και διηγήματα. ξέδωσε το πρώτο του βιβλίο Πρωταθλητής καταδύσεων το 1991 και ακολούθησαν Η διάλεκτος του σκορπιού (1998), Ανατολικά της Ζανζιβάρης (2011). ιετέλεσε πρόεδρος της ταιρείας Eλλήνων Σκηνοθετών (1988-1990). Ήταν από τους βασικούς οργανωτές της « βδομάδας ντιπολεμικού ινηματογράφου» (2003), από τους βασικούς οργανωτές και εκδότες του περιοδικού ιαγωγή ηδέν, καθώς και της σπονδυλωτής ταινίας Athens Blogs. ιώργος αρυπίδης ξεχώρισε όχι μόνο για το έργο του, αλλά και για την ακέραιη και ιδιαίτερη προσωπικότητα του. Όσοι τον γνώρισαν από κοντά, γνωρίζουν και μιλούν για ένα άνθρωπο που η στάση ζωής του ήταν απόλυτα σύμφωνη με τα πιστεύω του. συμβίβαστος και οραματιστής, με ιδεώδες για μια δίκαιη κοινωνία, υπήρξε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του σεμνός, σοβαρός και βαθιά ευγενής με μια απέραντη τρυφερότητα για τον άνθρωπο και κυρίως για τους αδικημένους του πλανήτη.

60ό Φ

ατάλογος

128

Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου


Στη σκιά του φόβου In the Shadow of Fea ιώργος αρυπίδης Gio gos Ka ipidis

νας μουσικός κατηγορείται άδικα για παραχάραξη, κάτι που πυροδοτεί μέσα του τις βαθύτερες ενοχές του, οι οποίες πηγάζουν από τη στειρότητα της ζωής του. υνηγημένος, προσπαθεί να βρει μια νέα ταυτότητα και να ξαναορίσει τον εαυτό του σε μια άγνωστη χώρα. να υπαρξιακό δράμα με μορφή ονειρικού θρίλερ, που εντυπωσιάζει με την καφκική ατμόσφαιρά του, την υποβλητική μουσική και φωτογραφία, αλλά και την ερμηνεία του ιώργου ώνστα.

Gio gos Ka ipidis was bo n in Thessaloniki in 1946. A estless spi it f om an ea ly age, on g aduating f om high school he went on to study painting at the Amste dam Unive sity of the A ts and film di ecting at the Nethe lands Film Academy. He then set out on his t avels, fi st th ough Eu ope and then ac oss the wo ld, d iven by the same a dent desi e fo discove y. His final majo stop befo e etu ning to G eece was Be lin, whe e he lived and wo ked as a documenta y di ecto fo public television (SFB). His iconic Last Stop: K euzbe g, filmed in Be lin, won Second P ize fo Sho t Film at the 1975 Thessaloniki Film Festival. In 1979 Ka ipidis’s The Painter Theophilos won the Best Sho t Film Awa d at the Thessaloniki Film Festival and the G eek Film C itics Association Awa d. Th ee yea s late , in 1982, his fi st featu e film The Confrontation (o Dangerous Game as it was titled in theate s) also won the G eek Film C itics Association Awa d. Ka ipidis continued with Witches (1986). In the Shadow of Fear (1988), pe haps his best-known film, won six awa ds at the Thessaloniki Film Festival, including Best Film and Best Di ecto , while in 1989 it sha ed the State Awa ds fo Best Film and Best Di ecto with Theo Angelopoulos’s Landscape in the Mist. In 1991, the same film won the Best Film Awa d at the Teh an Inte national Film Festival. The e followed the films Dead Li ueu (1992), Bewitched (1995) and Utopia (2004). Ka ipidis also cont ibuted to the a t of documenta y. He di ected a ound 100 documenta ies fo G eek television, including The Book of Revelation. Politically active, a socially and cultu ally engaged a tist, he also w ote a ticles and sho t sto ies fo newspape s and magazines. He published his fi st book, Champion Dive , in 1991, followed by The Sco pion’s Dialect in 1998 and East of Zanziba in 2011. Ka ipidis se ved as P esident of the G eek Di ecto s’ Guild (1988-1990). He was among the main o ganise s of Anti-wa Cinema Week in 2003, one of the founding publishe s of Ze o fo Conduct magazine, and one of the di ecto s of the anthology film Athens Blogs. Gio gos Ka ipidis stood out not only fo his wo k but also fo his pe sonal integ ity. All those who knew him well speak of a man who lived his life in acco dance with his values. An uncomp omising idealist envisioning and fighting fo a just society, he was th oughout his life a modest, se ious and t uly noble pe son, with a sense of deep affection fo his fellow man, especially the downt odden of the ea th.

A musician is w ongly accused of counte feiting, t igge ing a deep sense of guilt stemming f om the ba enness of his life. On the un, he t ies to find a new identity and edefine himself in an unfamilia count y. An existential d ama in the fo m of a d eamlike th ille , which stands out fo its da k atmosphe e, ominous music and photog aphy, and Υo gos Konstas’s pe fo mance.

λλάδα 1988, Έγχρωμο 92΄ G eece 1988, Colo 92΄ Σενάριο/Sc eenplay ιώργος αρυπίδης/Gio gos Ka ypidis Φωτογραφία/Cinematog aphy ιώργος ρβανίτης/Yo gos A vanitis οντάζ/Editing ιάννης Τσιτσόπουλος/Yannis Tsitsopoulos ουσική/Music ημήτρης απαδημητρίου/Dimit is Papadimit iou αραγωγοί/P oduce s ιώργος αρυπίδης/Yo gos Ka ypidis αραγωγή/P oduction , Τ / GFC, ERT θοποιοί/Cast ιώργος ώνστας, ύα Σέχα, ντώνης ατσαρής/ Yo gos Konstas, Eva Seha, Antonis Katsa is πικοινωνία/Contact /GFC, info@gfc.g

OLYMPION

Σ

G eek Film Festival

129

/SAT 2

/NOV 18:00

60th TIFF Catalog


ι βραβευμένες του 1960 στο 60ό The 1960 Awa ds at the 60th TIFF

Έγκλημα στα παρασκήνια Mu de Backstage

ε αφορμή την επέτειο των 60 χρόνων του, το Φεστιβάλ αποφασίζει να θυμηθεί τη χρονιά εκείνη όπου ήρθε στον κόσμο – και, πιο συγκεκριμένα, τις ελληνικές ταινίες που βραβεύθηκαν στην πρώτη διοργάνωση, το 1960. On the occasion of its 60th anniversary, the Festival decides to remember the year it came into existence – and more specifically, the Greek films that were awarded in 1960, at the first Festival edition.

Rosa Delli, an act ess noto ious fo he scandalous love affai s, is found stabbed to death in he d essing oom. The case is handled by Inspecto Bekas (Titos Vandis), who has to answe the following uestions: who killed he and how, given that the doo was locked on the inside? A magical wo ld of myste y and seductive glamou eme ges f om the shadows of this a chetypal film noi , among the best of its kind in G eece, which was shown in the Official P og am of the Cannes Film Festival in 2001.

τίνος ατσουρίδης Dinos Katsou idis

ια περιβόητη για τα ερωτικά της σκάνδαλα ηθοποιός, η όζα ελλή, βρίσκεται μαχαιρωμένη στο καμαρίνι της. Την υπόθεση αναλαμβάνει ο επιθεωρητής πέκας (Τίτος ανδής) που καλείται να δώσει τις εξής απαντήσεις: ποιος σκότωσε και πώς έγινε ο φόνος, αφού η πόρτα βρέθηκε κλειδωμένη από μέσα; Ένας μαγικός κόσμος όλος μυστήριο και σαγήνη αναδύεται μέσα από τις σκιές αυτού του αρχετυπικού φιλμ νουάρ –από τα καλύτερα δείγματα του είδους στην λλάδα–, το οποίο το 2001 προβλήθηκε στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ των αννών.

λλάδα 1960, σπρόμαυρο 80΄ G eece 1960, B&W 80΄ Σενάριο/Sc eenplay ιάννης αρής, βασισμένο στο μυθιστόρημα Έγκλημα στα παρασκήνια/Yannis Ma is, based on the novel Murder Backstage Φωτογραφία/Cinematog aphy ριστείδης αρύδης-Φουκς/ A isteidis Ka ydis-Fuchs οντάζ/Editing τίνος ατσουρίδης/Dinos Katsou idis ουσική/Music ίμης λέσσας/Mimis Plessas αραγωγοί/P oduce s ανώλης ικολούδης/Manolis Nikoloudis αραγωγή/P oduction Τέχνη . ., αμασκηνός - ιχαηλίδης/ Tehni A.C., Damaskinos - Michaelides θοποιοί/Cast λέκος λεξανδράκης, άρω οντού, Χρήστος Τσαγανέας, Τίτος ανδής, λίκη εωργούλη, ωρζ Σαρή/Alekos Alexand akis, Ma o Kodou, Ch istos Tsaganeas, Titos Vandis, Aliki Geo gouli, Zo z Sa i πικοινωνία/Contact αραγιάννης αρατζόπουλος/Ka ayannis Ka atzopoulos, ka ka ae@otenet.g

1ο Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης 1960 ραβείο Φωτογραφίας: ριστείδης αρύδης-Φουκς ραβείο ' υναικείου Pόλου: ωρζ Σαρή 1st Thessaloniki Film Festival 1960 Best Cinematog aphy: A isteidis Ka ydis-Fuchs Best Suppo ting Act ess: Geo ges Sa i JOHN CASSAVETES

Υ /SUN 3

60ό Φ

ατάλογος

130

/NOV 17:30

Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου


ακεδονικός γάμος Macedonian Wedding

ανταλένα Madalena

Τάκης ανελλόπουλος Takis Kanellopoulos

τίνος ημόπουλος Dinos Dimopoulos

υρισμένη στο ελβεντό οζάνης, η πρώτη ταινία του Τάκη ανελλόπουλου είναι ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους που περιγράφει τα ήθη και τα έθιμα που σχετίζονται με τον παραδοσιακό γάμο στη υτική ακεδονία. ιδιαίτερη ποιητική ματιά του σκηνοθέτη μεταμορφώνει ένα δείγμα του λεγόμενου «εθνογραφικού» κινηματογράφου σε λυρικό ποίημα για τις ρίζες των ανθρώπων σε έναν προαιώνιο, αλλά ήδη χαμένο κόσμο. ταινία απέσπασε το πρώτο βραβείο ταινίας μικρού μήκους στην ρώτη βδομάδα λληνικού ινηματογράφου, καθώς και το ΄ ραβείο στο Φεστιβάλ ελιγραδίου της επόμενης χρονιάς.

κόρη ενός φτωχού βαρκάρη, μετά τον θάνατο του πατέρα της, προσπαθεί να τον διαδεχθεί στο επάγγελμα και να συντηρήσει τα έξι μικρά της αδέλφια. αλείται όμως να αντιμετωπίσει το σκληρό ανταγωνισμό ενός καλοβαλμένου καραβοκύρη, τον οποίο τελικά ερωτεύεται. θάλασσα της ντιπάρου που αποτυπώνεται από τον ουόλτερ άσαλι σε ασπρόμαυρο φιλμ σαν να ήταν χρυσή, ο άνος Χατζιδάκις που γράφει τις ομορφότερες μελωδίες του για τον κινηματογράφο και, φυσικά, η λίκη ουγιουκλάκη που εδώ εκτοξεύεται με μιας στο πάνθεον του ελληνικού σινεμά είναι μερικοί μόνο λόγοι που καθιστούν τη ανταλένα αξεπέραστη και αναλλοίωτη στον χρόνο.

Shot in Velvendo, Kozani, Takis Kanellopoulos’s fi st film is a sho t documenta y on the t aditional wedding customs of West Macedonia. The di ecto ’s poetic eye t ansfo ms an example of “ethnog aphic” cinema into a ly ical poem about people’s oots in an age-old wo ld that is al eady lost. The film won Best Sho t Film at the 1st G eek Film Week and Best Film at the Belg ade Film Festival the following yea .

Following he fathe ’s death, the daughte of a poo fishe man t ies to take ove his fishing boat to suppo t he six unde age siblings. She is faced with the ha sh ival y of a handsome captain, whom she eventually falls in love with. The sea of Antipa os, which seems to gleam golden in Walte Lassaly’s black-and-white film, the music by Manos Hadjidakis, w iting some of his best movie melodies, and, of cou se, Aliki Vougiouklaki, who instantly shot into the pantheon of G eek cinema with this film, a e just a few of the easons why Madalena has emained unsu passed to this day.

λλάδα 1960, σπρόμαυρο 23΄ G eece 1960, B&W 23΄

λλάδα 1960, σπρόμαυρο 89΄ G eece 1960, B&W 89΄

Σενάριο/Sc eenplay Τάκης ανελλόπουλος/Takis Kanellopoulos Φωτογραφία/Cinematog aphy άκωβος αϊρίδης/Iakovos Pai idis αραγωγοί/P oduce s αναγιώτης Χαρατσάρης/Panayotis a atsa is πικοινωνία / Contact ώστας ανελλόπουλος/ Kostas Kanellopoulos info@kanelamps.g

Σενάριο/Sc eenplay ιώργος ούσσος/Yo gos Roussos Φωτογραφία/Cinematog aphy Walte Lassally οντάζ/Editing ιώργος Τσαούλης/Yo gos Tsaoulis ουσική/Music άνος Χατζιδάκις/Manos Hadjidakis αραγωγή/P oduction Φίνος Φιλμ/Finos Film θοποιοί/Cast λίκη ουγιουκλάκη, ημήτρης απαμιχαήλ, αντελής ερβός, όδωρος ορίδης/Aliki Vougiouklaki, Dimit is Papamichael, Pantelis Ze vos, Thodo os Mo idis πικοινωνία/Contact Φίνος Φιλμ/Finos Film, info@finosfilm.com

1ο Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης 1960: ραβείο ικρού ηκους Ταινιας 1st Thessaloniki Film Festival 1960 Best Sho t Film

1ο Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης 1960: ραβείο αλύτερου Σεναρίου: ιώργος ούσσος ραβείο ' υναικείου όλου: λίκη ουγιουκλάκη ραβείο ' νδρικού όλου: αντελής ερβός 1st Thessaloniki Film Festival 1960 Best Sc eenplay: Gio gos Roussos Best Act ess: Aliki Vougiouklaki Best Suppo ting Acto : Pantelis Ze vos

PAVLOS ZANNAS

JOHN CASSAVETES

Υ/MON 4

G eek Film Festival

/NOV 17:30

Τ Τ/WED 6

131

/NOV 17:30

60th TIFF Catalog


ια του λέφτη... Thieves Rejoice Only Once

Το ποτάμι The Rive

ια νεαρή κοπέλα, μετά από μία παρεξήγηση, προσπαθεί να βάλει στον ίσιο δρόμο ένα νέο που τον θεωρεί κλέφτη. Τα πράγματα όμως αλλάζουν όταν ανακαλύπτει ότι δεν είναι κλέφτης, αλλά ένας από τους πιο πετυχημένους δικηγόρους της θήνας. ιστορία ενός ερωτικού ειδυλλίου ανάμεσα σε δυο νέους, που γεννιέται σ’ ένα νησί του ιγαίου και έχει αίσιο τέλος στην πρωτεύουσα. ισθηματική κωμωδία που στηρίζεται σ’ ένα παλιότερο θεατρικό έργο του σκηνοθέτη και διακρίθηκε την ρώτη βδομάδα λληνικού ινηματογράφου με βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου για την εμβληματική ερμηνεία του ημήτρη Χορν.

Ένα ποτάμι, συμβολικό όριο που χωρίζει τη ζωή από τον θάνατο, τη φθορά της καθημερινότητας από το όνειρο, έλκει σαν μαγνήτης τους ανθρώπους και τους καλεί να κάνουν την υπέρβασή τους. Τρεις χωρικοί κλέβουν ένα σταυρό από κάποιο μοναστήρι, αλλα η απληστία θα τους οδηγήσει στον θάνατο και το ποτάμι θα παρασύρει στη θάλασσα την ανομία τους. Ένας Έλληνας συνοριοφύλακας θα πληρώσει με τη ζωή του το δισταγμό του και θα πέσει νεκρός από τα πυρά της εχθρικής απέναντι πλευράς. Ένα ζευγάρι ερωτευμένων που κλέφτηκαν παράνομα θα πέσει σε ναρκοπέδιο κοντά στο ποτάμι και η δοκιμασία αυτή θα οδηγήσει στην αποδοχή της σχέσης τους απ’ τους δικούς τους. Τέλος, ένα μικρό κοριτσάκι που το έσκασε από μια διαλυμένη οικογένεια, θα δεχτεί την προστασία από έναν συνομήλικό της βοσκό. εταξύ τους θα αναπτυχθεί μια μεγάλη φιλία, δώρο της φύσης και της υπέρβασης του ορίου. A ive – the symbolic limit that sepa ates life f om death and the avages of time f om the d eam – d aws people to it like a magnet, inviting them to t anscend themselves. Th ee village s steal a c oss f om a monaste y, but thei g eed will lead them to death and the ive will ca y thei offense to the sea. A G eek bo de pat olman will pay fo his hesitation with his life and will fall dead f om the gunfi e of the enemy side. A pai of love s that has eloped will wande into a minefield nea the ive ; thei o deal will lead to thei families’ acceptance of thei elationship. Finally, a little gi l who has un away f om he b oken home takes efuge with a young shephe d boy; a f iendship will blossom between them, a gift of natu e; a gift fo those that t anscend the limits.

ίκος ούνδουρος Nikos Koundou os

ημήτρης ωαννόπουλος Dimit is Ioannopoulos

Following a misunde standing, a young woman attempts to get a young man she believes to be a thief back on the st aight and na ow. Things change when she discove s he’s not a thief afte all, but athe one of the most successful lawye s in Athens. A sto y of young love bo n on an Aegean island and eaching a happy end in the capital. A omantic comedy based on an ea lie play by the di ecto , it won the Leading Acto Awa d at the 1st G eek Film Week fo Dimit is Ho n’s landma k pe fo mance.

λλάδα 1960, σπρόμαυρο 92΄ G eece 1960, B&W 92΄

λλάδα 1960, σπρόμαυρο 95΄ G eece 1960, B&W 95΄

Σενάριο/Sc eenplay ημήτρης ωαννόπουλος/Dimit is Ioannopoulos Φωτογραφία/Cinematog aphy αύλος Φιλίππου/Pavlos Filippou οντάζ/Editing ευτέρης Σιάσκας/Lefte is Siaskas ουσική/Music ίμης λέσσας/Mimis Plessas αραγωγή/P oduction βα Φίλμ, Studio ./Iva Film, Studio A. θοποιοί/Cast ημήτρης Χορν, άκια ναλυτή, ιονύσης απαγιαννόπουλος, ώστας ηγόπουλος, ανάσης έγγος/Dimit is Ho n, Kakia Analyti, Dionysis Papagiannopoulos, Kostas Rigopoulos, Thanasis Vengos πικοινωνία/Contact αραγιάννης αρατζόπουλος/Ka ayannis Ka atzopoulos, ka ka ae@otenet.g

Σενάριο/Sc eenplay ντώνης Σαμαράκης, άκωβος αμπανέλλης, ότης εργιάλης, ίκος ούνδουρος/Antonis Sama akis, Iakovos Kabanellis, Notis Pe yalis, Nikos Koundou os Φωτογραφία/Cinematog aphy Giovanni Va iano οντάζ/Editing τίνος ατσουρίδης/Dinos Katsou idis ουσική/Music άνος Χατζιδάκις/Manos Hadjidakis αραγωγή/P oduction Φίνος Φιλμ, Gustin Wilson P oductions/ Finos Film, Gustin Wilson P oductions θοποιοί/Cast Τίτος ανδής, Τάκης μμανουήλ, νέστης λάχος, ιώργος μιρζάς, τίνα Τριάντη, Χριστόφορος ήκας, τέπη αρτίνη, ατρίσια πίνη, γγελική άντσου, Σπύρος αππάς/Titos Vandis, Takis Emmanuel, Anestis Vlahos, Gio gos Emi zas, Dina T ianti, Ch istofo os Zikas, Depi Ma tini, Pat icia Bini, Angeliki Pantsou, Spy os Pappas

1ο Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης 1960: ραβείο A' νδρικού όλου: ημήτρης Χορν 1st Thessaloniki Film Festival 1960 Best Acto : Dimit is Ho n

1ο Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης 1960: ραβείο Σκηνοθεσίας και μουσικης 1st Thessaloniki Film Festival 1960 Best Di ection: Nikos Koundou os / Best O iginal Music Sco e

JOHN CASSAVETES

OLYMPION

Σ

/SAT 9

60ό Φ

/NOV 17:30

ατάλογος

/FRI 1

132

/NOV 18:00

Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου


ατιές στα αλκάνια Balkan Su vey σ./p. 134 υρίως ρόγραμμα Main P og am σ./p. 140 Ταινίες ικρού Sho t Films

ήκους

σ./p. 143 φιέρωμα στον τούσαν ακαβέγιεφ T ibute to Dušan Makavejev

Υποψήφια για ραβείο οινού Nominated fo the Audience Awa d Balkan Su vey

ιεθνής ρεμιέρα Inte national P emie e 133

Video Library

60th TIFF Catalog


υρίως ρόγραμμα Main P og am

BSM

έκα μεγάλου μήκους ταινίες αποτυπώνουν τον παλμό της βαλκανικής χερσονήσου και χαρτογραφούν τις νέες κινηματογραφικές τάσεις στην περιοχή. Ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει φέτος το βαλκανικό σινεμά.

Ten featu e films captu ing the pulse of the Balkan Peninsula and mapping new cinematic t ends in the egion. The c eam of this yea ’s Balkan cinema.

νοιχτή πόρτα Open Doo δερφή Siste πατέρας The Fathe α τι χώρα! What a Count y! Υπάρχει εός, το όνομά της είναι ετρούνια God Exists, He Name Is Pet unya βάνα η Τρομερή Ivana the Te ible Τέρατα. Monste s. ι σφυριχτές The Whistle s Τρεις αδερφές A Tale of Th ee Siste s η του ώε Noah Land

60ό Φ

ατάλογος

134

ατιές στα αλκάνια


νοιχτή πόρτα Open Doo

δερφή Siste

Φλόρεντς άπας Flo enc Papas

Σβέτλα Τσοτσόρκοβα Svetla Tsotso kova

ουντίνα κουβαλά ολομόναχη στις πλάτες της ένα βουνό από ευθύνες: σπίτι, δουλειά, ηλικιωμένα πεθερικά και, κυρίως, τη φροντίδα του μικρού της γιου. Τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο όταν επιστρέφει στην λβανία η Έλμα, η μικρότερη αδερφή της, η οποία περιμένει παιδί εκτός γάμου. Στο ταξίδι τους στο απόμερο ορεινό χωριό όπου ζει ο παλαιών αρχών πατέρας τους, οι δύο αδερφές θα έρθουν αντιμέτωπες με τις προκαταλήψεις και τον συντηρητισμό μιας πατριαρχικής κοινωνίας. ια σφιχτοδεμένη ταινία δρόμου για τα οικογενειακά δεσμά, η οποία μας ξεναγεί σε μια χώρα που αναζητά ταυτότητα και προοπτική στο μεταίχμιο παράδοσης και σύγχρονου κόσμου.

ια μητέρα και οι δύο κόρες της παλεύουν να επιβιώσουν στη σύγχρονη ουλγαρία. άινα μαζί με τη μεγαλύτερη αδερφή της και τη μητέρα τους κατασκευάζουν μινιατούρες και χρηστικά αντικείμενα από πηλό, τα οποία πωλούν σε τουρίστες και περαστικούς. Στο φτωχικό εργαστήρι, η αιθεροβάμων άινα επινοεί διαρκώς ιστορίες, στην προσπάθεια να προσθέσει λίγο χρώμα στη μουντή ζωή της. Σύντομα, ωστόσο, τα ευφάνταστα ψέματά της θα ξεπεράσουν κάθε όριο, εκτροχιάζοντας τις οικογενειακές ισορροπίες. Ένα τραχύ φιλμ που συνδυάζει το κοινωνικό πορτρέτο με το ψυχολογικό θρίλερ και το οικογενειακό δράμα σε μια ιστορία που οδηγεί απ’ την ανάποδη στον τόπο της αλήθειας.

Rudina, al eady ove bu dened with esponsibilities, is about to eceive yet anothe unexpected blow: he younge siste Elma, who has just etu ned to Albania f om Italy, is p egnant and, on top of that, unma ied. As the two siste s set out to visit thei dieha d and conse vative old fathe , living in a emote mountain village, they find themselves faced with the p ejudices and na ow-mindedness of a pat ia chal society. A neatly c afted oad-movie of family econciliation that navigates th ough a diso ientated count y, st iving to balance between mode nity and the t aditional – and often enough opp essive – web of values.

A mothe and he two daughte s a e st uggling to get by in mode nday Bulga ia. Rayna along with he olde siste and thei mothe make figu ines and utensils sold to t avele s and passe s-by. Spending he days in the amshackle wo kshop, Rayna is constantly pinning lies, yea ning to splash some colo in he othe wise dull and g ey life. Soon enough, though, he fab ications begin to c oss all mo al lines, jeopa dizing he family’s well being. A ha sh film combining social po t ait, psychological th ille and family d ama in a tale that lies its way to the t uth.

λβανία, όσοβο*, ταλία, όρεια ακεδονία 2019, Έγχρωμο 78´ Albania, Kosovo*, Italy, No th Macedonia 2019, Colo 78´

ουλγαρία, ατάρ 2019, Έγχρωμο 99´ Bulga ia, Qata 2019, Colo 99´

Σενάριο/Sc eenplay Flo enc Papas, Ajola Daja Φωτογραφία/Cinematog aphy Sevdije Kast ati οντάζ/Editing Stefan Stabenow ουσική/Music Aleksanda Pejovksi αραγωγοί/P oduce Eno Milkani αραγωγή/P oduction Bunke Film+, Ci cle P oduction, Lupin Film, Awa d Film & Video Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Besnik K api, Ricca do Ne i, Go an Stojilkovic, Vladimi Stojcevski θοποιοί/Cast Luli Bit i, Jonida Vokshi, Gulielm Radoja, Soti a B atko, Elidon Alikaj, Maxwell Guzja, Visa Vishka, Jo ga Tushe, Kast iot Shehi, Andi Begolli πικοινωνία/Contact Pat a Spanou Film Ma keting & Consulting, film@pat aspanou.biz

Σενάριο/Sc eenplay Svetoslav Ovcha ov, Svetla Tsotso kova Φωτογραφία/Cinematog aphy Vesselin H istov οντάζ/Editing Svetla Tsotso kova ουσική/Music H isto Namliev αραγωγοί/P oduce Svetoslav Ovcha ov, Svetla Tsotsok ova αραγωγή/P oduction Omega Films Συμπαραγωγή/Co-P oduction Doha Film Institute θοποιοί/Cast Monika Naydenova, Svetlana Yancheva, Elena Zamya kova, Assen Blatechky πικοινωνία/Contact Film Republic, info@film epublic.biz

* Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και σύμφωνα με την Απόφαση του ΣΑ ΗΕ 1244/1999 και τη Γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης σχετικά με τη διακήρυξη ανεξαρτησίας του Κοσόβου. * This designation is without prejudice to positions on status and is in line with UNSC Resolution 1244/1999 and the ICJ opinion on the Kosovo decla ation of independence.

STAVROS TORNES

Τ Τ/WED 6

STAVROS TORNES

/THU 7

Balkan Su vey

/NOV 23:00

SYKIES MUNICIPAL THEATER

/FRI 8

STAVROS TORNES

/NOV 18:00

Υ/MON 4

MAKEDONIKON

/NOV 18:00

Τ /TUE 5

135

/NOV 20:45

SYKIES MUNICIPAL THEATER

Τ /TUE 5

/NOV 20:00

/NOV 22:00

60th TIFF Catalog


πατέρας The Fathe

α τι χώρα! What a Count y!

έταρ αλτσάνοφ, ριστίνα κρόζεβα Peta Valchanov, K istina G ozeva

ίνκο

Στη ζωή πορεύεσαι με αυτά που σου δίνονται, ως γνωστόν, αλλά τι συμβαίνει στην περίπτωση που η ζωή σε κερνάει μονάχα συσσωρευμένη πικρία; ασίλ και ο άβελ έχουν μια τεταμένη σχέση πατέρα-γιου, η οποία επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο μετά την αιφνίδια απώλεια της συζύγου και μητέρας, που λειτουργούσε καταπραϋντικά. κατάσταση πολύ σύντομα θα διολισθήσει στον ακραιφνή παραλογισμό, καθώς μια γειτόνισσα επιμένει πως η εκλιπούσα τής τηλεφώνησε λίγο μετά τον θάνατό της. ια κωμωδία λυτρωτικής αποφόρτισης, η οποία εξερευνά τις τρελές διαδρομές που διανύουμε προκειμένου να ξεθάψουμε τους θησαυρούς της συγχώρεσης και της συμφιλίωσης.

πρέσαν Vinko B ešan

Ένας ροάτης στρατηγός βασανίζεται από ενοχές και αυτοκτονικό ιδεασμό. Ένας υπουργός της κροατικής κυβέρνησης επισκέπτεται τις φυλακές και, για αδιευκρίνιστους λόγους, κλειδαμπαρώνεται σε μια αίθουσα αφιερωμένη στους ήρωες της πατρίδας. ια ομάδα υπερήλικων συνταξιούχων κλέβει τα λείψανα του πρώτου προέδρου της ροατίας Φράνιο Τούτζμαν. δού τα κεντρικά πρόσωπα αυτής της ξέφρενης πολιτικής σάτιρας, που τολμά να αγγίξει εθνικά ταμπού, προτρέποντας μια ταλαιπωρημένη χώρα να κάνει το πρώτο βήμα προς τον αυτοκριτικό αναστοχασμό. C oatian a my gene al haunted by guilt and suicidal thoughts. A ministe of the C oatian gove nment who visits p ison and, volunta ily, locks himself up in a museum-like cell dedicated to t ue pat iots. A g oup of elde ly pensione s who steal the coffin with the emains of the late C oatian p esident F anjo Tudjman. These a e the main cha acte s in a wacky and deli ious political sati e that da es to challenge national taboos, encou aging a t oubled count y to engage in self- eflection.

“When life gives you lemons, make lemonade,” the p ove b goes; but what if life gives you nothing but sou g apes of bottled-up esentment and bitte ness? Vasil and Pavel’s st ained fathe -son elationship is only exace bated following the sudden loss of thei wife/mothe , who obviously se ved as a buffe . Things a e about to get awkwa dly absu d when a hyste ical neighbo insists that he beloved late f iend has phoned he sho tly afte passing away. A comedy of edemptive exaspe ation that t acks the c azy lengths we a e willing to go to, so as to unlock the t easu es of fo giveness and econciliation.

ουλγαρία, λλάδα 2019, Έγχρωμο 91´ Bulga ia, G eece 2019, Colo 91´

ροατία, Σερβία, ολωνία 2019, Έγχρωμο 118΄ C oatia, Se bia, Poland 2019, Colo 118΄

Σενάριο/Sc eenplay Peta Valchanov, K istina G ozeva Φωτογραφία/Cinematog aphy K um Rod iguez οντάζ/Editing Peta Valchanov ουσική/Music H isto Namliev αραγωγοί/P oduce s K istina G ozeva, Peta Valchanov, ωνσταντίνα Σταυριανού, ιρήνη ουγιούκαλου/K istina G ozeva, Peta Valchanov, Konstantina Stav ianou, I ini Vougioukalou αραγωγή/P oduction Ab axas Film, G aal Films Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s /GFC θοποιοί/Cast Kvan Ba nev, Ivan Savov, Tanya Shahova, H istofo Nedkov, Nikolay Todo ov, Boyan Doychinov πικοινωνία/Contact Wide, infos@widemanagement.com

Σενάριο/Sc eenplay Mate Matišić Φωτογραφία/Cinematog aphy B anko Linta οντάζ/Editing Sand a Botica B ešan ουσική/Music Maciej Zieliński αραγωγοί/P oduce s Ivan Maloča αραγωγή/P oduction Inte film Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Laza Ristovski, Slaven Knezović, Jacek Kulczycki, Magdalena Zimecka, Radosława Ba des Συμπαραγωγή/Co-P oduction O ka P oductions Studio, Zillion Film θοποιοί/Cast K ešimi Mikić, Laza Ristovski, Iva Mihalić, Alma P ica, Ksenija Ma inković, Sebastian Cavazza, Daniel Olb ychski πικοινωνία/Contact Inte film, inte film@inte film.h

STAVROS TORNES

STAVROS TORNES

/THU 7

/NOV 20:30

/FRI 1

STAVROS TORNES

/FRI 8

60ό Φ

STAVROS TORNES

/NOV 23:00

ατάλογος

/NOV 17:45

Σ

136

/SAT 2

CULTURAL CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

/THU 7

/NOV 20:00

/NOV 20:30

ατιές στα αλκάνια


βάνα η Τρομερή Ivana the Te ible

Υπάρχει εός, το όνομά της είναι ετρούνια God Exists, He Name Is Pet unya Τεόνα Στρουγκάρ

βάνα

εοφάνεια. Σε μια μικρή πόλη, κάπου στη όρεια ακεδονία, ο αγιασμός των υδάτων είναι από τις πιο σημαντικές στιγμές για την κοινότητα, καθώς επικρατεί η πεποίθηση πως το πρόσωπο που πιάνει τον σταυρό θα έχει ευλογία και καλή τύχη στη ζωή του. Τη μεγάλη μέρα, κόντρα σε ό,τι ορίζει η παράδοση, μια άνεργη ανύπαντρη γυναίκα βουτάει στο νερό και πιάνει τον σταυρό. ξοργισμένοι που έμειναν με άδεια χέρια, οι άντρες την κατηγορούν για ασέβεια. γυναίκα, όμως, αρνείται να παραδώσει τον σταυρό. ιότι είναι πια έτοιμη να αντισταθεί στα έμφυλα στερεότυπα ενός κόσμου συντηρητικού.

Έπειτα από μια περιπέτεια με την υγεία της, η βάνα, Σέρβα ηθοποιός που ζει και εργάζεται στο ουκουρέστι, αποφασίζει να περάσει το καλοκαίρι στη γενέτειρά της, στην απέναντι όχθη του ούναβη. Ψυχικά ευάλωτη, δέχεται την πρόταση του δημάρχου να γίνει το κεντρικό πρόσωπο σε ένα τοπικό φεστιβάλ. Όταν βλέπει την ερωτική ζωή της να γίνεται πρώτο θέμα στα κουτσομπολίστικα πηγαδάκια της μικρής πόλης, η βάνα καταρρέει, καθώς βιώνει πια την αποξένωση σε αμφότερες τις πλευρές του γαλάζιου συνόρου. ια δραματοποιημένη αναπαράσταση της κρίσης που βίωσε στην πραγματική της ζωή η σκηνοθέτις βάνα λαντένοβιτς, ένας ιλαροτραγικός στοχασμός για τη ματαίωση των προσδοκιών.

In a small town in No th Macedonia, the blessing of the wate s taking place on Epiphany Day holds g eat value within the local community, as the pe son who et ieves the c oss is believed to gain good fo tune and p ospe ity. Pet unya, a single unemployed woman, dives into the wate and catches the c oss, infu iating he male competito s who disguise thei feeling of infe io ity unde a st ait-laced accusation of impiety. Pet unya will stand he g ound, efusing to etu n the c oss. A woman who fights back pat ia chal ste eotypes and conse vative mo als, in a wo ld of ine uality and injustice.

Ivana, a Bucha est-based act ess facing emotional dist ess, decides to spend summe holidays in he native town, situated in the opposite bank of the Danube. Al eady on the ve ge of a ne vous b eakdown, she is about to dive into t oubled wate s, when accepting an unexpected offe to become the cent al figu e at a local festival. As he love life becomes the small community’s top-gossip, Ivana is d iven way past he b eaking point, expe iencing est angement and alienation in both sides of the bo de line. A e-enactment of a eallife pe sonal c isis suffe ed by di ecto , which contemplates on the dishea tening gap between expectations and eality.

ουμανία, Σερβία 2019, Έγχρωμο 89´ Romania, Se bia 2019, Colo 89´

όρεια ακεδονία, έλγιο, Σλοβενία, αλλία, ροατία 2019, Έγχρωμο 102΄ No th Macedonia, Belgium, Slovenia, F ance, C oatia 2019, Colo 102΄

Σενάριο/Sc eenplay Ivana Mladenović, Ad ian Schiop Φωτογραφία/Cinematog aphy Ca men Tofeni οντάζ/Editing Pat icia Chela u, Cătălin C istuțiu αραγωγοί/P oduce s Ada Solomon, Ivana Mladenović αραγωγή/P oduction ic oFilm, Dunav 84 θοποιοί/Cast Ivana Mladenović, Go dana Mladenović, Luka G amic, Miod ag Mladenović, Kosta Mladenović, Zivka So ejević, And ei Dinescu, Anca Pop πικοινωνία/Contact Syndicado Film Sales, admin@syndicado.com

Σενάριο/Sc eenplay Elma Tata agić, Teona St uga Mitevska Φωτογραφία/Cinematog aphy Vi ginie Saint Ma tin οντάζ/Editing Ma ie-Hélène Dozo ουσική/Music Olivie Samouillan αραγωγοί/P oduce s Labina Mitevska αραγωγή/P oduction Siste s and B othe Mitevski Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Sebastien Delloye, Danijel Hoceva , Zdenka Gold, Ma ie Dubas, Elie Mei ovitz Συμπαραγωγή/Co-P oduction Ent e Chien et Loup, Ve tigo, Spi itus Movens P oduction, Deuxième Ligne Films, EZ Films θοποιοί/Cast Zo ica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski, Suad Begovski, Violeta Shapkovska πικοινωνία/Contact Py amide Inte national, sales@py amidefilms.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Ama Films

STAVROS TORNES

STAVROS TORNES

/FRI 1

λαντένοβιτς Ivana Mladenović

ιτέφσκα Teona St uga Mitevska

/NOV 20:30

Σ

/SAT 2

/NOV 18:00

STAVROS TORNES

Υ /SUN 3

Balkan Su vey

137

/NOV 20:30

60th TIFF Catalog


ι σφυριχτές The Whistle s

Τέρατα. Monste s.

ορνέλιου ορουμπόιου Co neliu Po umboiu

άριους λτεάνου Ma ius Olteanu

ρίστι, ένας διεφθαρμένος ουμάνος αστυνομικός που αλλάζει στρατόπεδο ανάλογα με το συμφέρον του, καταφθάνει στη α κομέρα, στα ανάρια ησιά, έχοντας ως αποστολή να βοηθήσει έναν μαφιόζο της περιοχής να αποδράσει από τη φυλακή. ροκειμένου να φέρει σε πέρας την αποστολή του όμως, πρέπει να μάθει στην εντέλεια τη σφυριχτή (και πάνω απ’ όλα μη αντιληπτή) γλώσσα των ντόπιων, η οποία έχει χρησιμεύσει ως μυστικός κώδικας επικοινωνίας μεταξύ κακοποιών εδώ και πολλές γενιές. ια ραφινάτη απόδοση τιμών στα νουάρ ήθη και στα γκάνγκστερ έθιμα, καρυκευμένη με έναν απολαυστικό αέρα φάρσας και έναν ήρωα που παριστάνει τον πρωταγωνιστή ενώ προσελήφθη για κομπάρσος.

τάνα επιστρέφει από ένα επαγγελματικό ταξίδι, αλλά αποφασίζει να μη γυρίσει σπίτι και προσφέρει χρήματα σε έναν ταξιτζή, ώστε να της κρατήσει συντροφιά τη νύχτα. Την ίδια στιγμή, ο Άρτουρ κανονίζει ένα παράνομο ερωτικό ραντεβού που καταλήγει σε σεξουαλική συνεύρεση με έναν άντρα. Το επόμενο πρωί, η τάνα και ο Άρτουρ θα συναντηθούν στο συζυγικό τους κρεβάτι και θα περάσουν ολόκληρη τη μέρα μαζί, ίσως για τελευταία φορά. Ένα χαμηλόφωνο δράμα σχέσεων, που ξεδιπλώνεται σε τρεις πράξεις και αποτυπώνει τη χειροπιαστή μοναξιά και την αποξένωση της εποχής μας. Dana etu ns f om a business t ip, but decides not to go home and pays off the taxi d ive so as to keep he company fo the night. At the same time, A thu fu tively plans a date and ends up engaging in sexual inte cou se with a man. The next mo ning, they meet in thei ma ital bed and spend the day togethe , pe haps fo the last time. low-key elationship d ama that unfolds in th ee acts, captu ing the palpable loneliness and alienation of mode n times.

Co upt Romanian policeman C isti, playing both sides of the law, a ives on the Cana y Island of La Gome a, assigned to get a local mobste off the hook. In o de to fulfill his task though, he must fi st maste the whistling (and, most impo tantly, undetectable) language of the island, which c iminals have used to sec etly communicate fo gene ations. A polished mashup of noi and gangste motifs, e uipped with a delightfully p ankish spi it, that tells the sto y of a man convinced that he is at the cente of the plot, while he is just a suppo ting cha acte in the backg ound.

ουμανία 2019, Έγχρωμο 116΄ Romania 2019, Colo 116΄

ουμανία, αλλία, ερμανία 2019, Έγχρωμο 98´ Romania, F ance, Ge many 2019, Colo 98´

Σενάριο/Sc eenplay Ma ius Olteanu Φωτογραφία/Cinematog aphy Luchian Ciobanu οντάζ/Editing Ion Ioachim St oe αραγωγοί/P oduce s Claudiu Mitcu, Robe t Fița, Ioachim St oe αραγωγή/P oduction Pa ada Film Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Ma ius Olteanu Συμπαραγωγή/Co-P oduction We A e Basca θοποιοί/Cast Judith State, C istian Popa, Alexand u Potocean, Șe ban Pavlu, Do ina Lază πικοινωνία/Contact Alpha Violet, info@alphaviolet.com

Σενάριο/Sc eenplay Co neliu Po umboiu Φωτογραφία/Cinematog aphy Tudo Mi cea οντάζ/Editing Roxana Szel αραγωγοί/P oduce s Ma cela Mind u U su, Pat icia Poiena u, Sylvie Pialat, Benoît Quainon, Janine Jackowski, Jonas Do nbach, Ma en Ade αραγωγή/P oduction 42 km Film, Les fims du Wo so, Komplizen Film Συμπαραγωγή/Co-P oduction ARTE F ance Cinéma, WDR, Film I Vast, Filmgate Films, Studioul de C eatie Cinematog afica θοποιοί/Cast Vlad Ivanov, Cat inel Ma lon, Rodica Laza , Agustí Villa onga, Sabin Tamb ea πικοινωνία/Contact Mk2 Films, intsales@mk2.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Spentzos Film

STAVROS TORNES

STAVROS TORNES

/FRI 8

/NOV 20:15

Σ

/SAT 2

/NOV 23:15

STAVROS TORNES

Σ

/SAT 9

60ό Φ

/NOV 18:00

ατάλογος

138

ατιές στα αλκάνια


Τρεις αδερφές A Tale of Th ee Siste s

η του ώε Noah Land

μίν λπέρ Emin Alpe

Τζενκ ρτούρκ Cenk E tü k

Τρεις αδερφές, που είχαν σταλεί παρακόρες σε πλούσιες οικογένειες στην πόλη, συναντιούνται ξανά μετά από χρόνια, όταν αναγκάζονται, για διαφορετικούς λόγους, να επιστρέψουν στο πατρικό τους σε ένα φτωχό χωριό της ορεινής νατολίας. Στη σκιά των χιονισμένων βουνοκορφών, υπό το βλέμμα του αυταρχικού πατέρα, οι τρεις γυναίκες μοιάζει να επαναλαμβάνουν τα λάθη του παρελθόντος, σε ένα ζοφερό υπνωτιστικό παραμύθι που συνδυάζει Τσέχοφ και αδερφούς κριμ. ε φόντο ένα μαγευτικό αλλόκοσμο τοπίο, που τη νύχτα μεταμορφώνεται σε τρομακτικό τόπο αθέατων κινδύνων, η ζωή αποτυπώνεται ως αέναη κυκλική πορεία –πολλές σκηνές μάλιστα φαίνεται να επαναλαμβάνονται–, η οποία οδηγεί αναπόδραστα στην καταστροφή.

Έχοντας διαγνωστεί με μια ανίατη ασθένεια, ο μπραήμ, που νιώθει το τέλος να πλησιάζει, ζητά από τον αποξενωμένο του γιο να τον μεταφέρει στη γενέτειρά του, ένα απομακρυσμένο χωριό στην τουρκική επαρχία. τελευταία του επιθυμία είναι να ταφεί στον ίσκιο του ελαιόδεντρου που –όπως ισχυρίζεται– φύτεψε ο ίδιος πριν από μερικές δεκαετίες. Ωστόσο, τα πράγματα περιπλέκονται, αφού οι ντόπιοι πιστεύουν πως πρόκειται για δέντρο ιερό, το οποίο προήλθε από τον σπόρο που έθαψε στη γη ο ώε, αμέσως μετά τον ατακλυσμό. ια ευρηματική παραβολή για τη μετάνοια, την εμπιστοσύνη και τη δύναμη της συγχώρεσης στις ανθρώπινες σχέσεις. Getting close to his final days due to a te minal illness, Ib ahim asks his est anged son Öme to d ive him to his bi thplace, a emote village in u al Tu key. His final wish is to be bu ied unde an olive t ee he claims to have planted many decades ago. Howeve , the plot thickens as the locals claim that the t ee is sac ed, att ibuting its o igin to Noah, who supposedly planted it afte the end of the G eat Flood. A tale of epentance and fo giveness; a sto y of good faith towa ds oneself and the othe s.

Afte many yea s apa t, th ee siste s eunite unde thei fathe ’s ustic oof, when etu ning to thei small village in the mountains of Anatolia, each fo he own easons. Between snowy mountain peaks, unde thei dominee ing fathe ’s eye, the th ee women seem to epeat past mistakes ove and ove again, in a gloomy mesme ic tale that delicately blends Chekhov and the G imm b othe s. Set against a b eathtaking unea thly landscape that tu ns at night into a fea some land of hidden dange s, life is depicted as an ete nal pa ade of ecu ing patte ns – many scenes even seem to happen twice – which leads inescapably to disaste .

Τουρκία, ερμανία, λλανδία, λλάδα 2019, Έγχρωμο 108΄ Tu key, Ge many, The Nethe lands, G eece 2019, Colo 108΄

ερμανία, Τουρκία, 2019, Έγχρωμο 109΄ Ge many, Tu key, USA 2019, Colo 109΄

Σενάριο/Sc eenplay Emin Alpe Φωτογραφία/Cinematog aphy Em e E kmen οντάζ/Editing Çiçek Kah aman ουσική/Music ιώργος απαϊωάννου, ίκος απαϊωάννου/ Yo gos Papaioannou, Nikos Papaioannou αραγωγοί/P oduce s Nadi Öpe li, Muzaffe Yıldı ım αραγωγή/P oduction Liman Film, NuLook P oduction Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Jonas Do nbach, Janine Jackowski, Ma en Ade, Stienette Boskloppe , ιώργος Τσούργιαννης/Yo gos Tsou giannis, Lisette Kelde , Enis Köstepen Associate P oduce s ίκος ούτσελος/Nikos Moutselos (Two Thi ty Five), Alexande Boh , Engin Palabiyik ε την υποστήριξη των/With the Suppo t of Eu images, Medienboa d Be lin, Nethe lands FIlm Fund, /GFC Συμπαραγωγή/Co-P oduction Komplizen Film, Ci ce Films Ho sefly P oductions θοποιοί/Cast Cem e Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemi , Müfit Kayacan, Kayhan Açikgöz, Kubilay Tunçe , Hilmi Özçelik, Basak Kivilcim πικοινωνία/Contact Ho sefly P oductions, info@ho sefly.g , The Match Facto y, info@matchfacto y.de λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Ama Films

Σενάριο/Sc eenplay Cenk E tü k Φωτογραφία/Cinematog aphy Fede ico Cesca οντάζ/Editing ιώργος αυροψαρίδης/Yo gos Mav opsa idis ουσική/Music Leon Gu vitch αραγωγή/P oduction Alp E tu k, Şevki Tuna E tü k, Cenk E tü k Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Titus K eyenbe g, Linus Günthe , Nikos Moutselos/ Titus K eyenbe g, Linus Günthe , ίκος ούτσελος θοποιοί/Cast Ali Atay, Haluk Bilgine , A ın Kuşaksızoğlu, Mehmet Özgü , Hande Doğandemi πικοινωνία/Contact Ce camon, hello@ce camon.biz

STAVROS TORNES

STAVROS TORNES

Τ Τ/WED 6

/NOV 20:45

/FRI 1

/NOV 23:00

STAVROS TORNES

/THU 7

/NOV 23:00

SYKIES MUNICIPAL THEATER

Τ Τ/WED 6

Balkan Su vey

139

/NOV 18:00

60th TIFF Catalog


Ταινίες ικρού Sho t Films

ήκους

έντε μικρού μήκους ταινίες νέων και ταλαντούχων αλκάνιων σκηνοθετών: κοινωνική κριτική, πειράματα με τη φόρμα, ποιητικό βλέμμα και χιούμορ. ι ελπίδες του βαλκανικού σινεμά για το μέλλον.

BSS

Five sho t films by young and talented Balkan di ecto s: animation, social c iti ue, expe iments in fo m, poetic pe spective and humo . The futu e hopes of Balkan cinema.

Το φορτηγό The Van αραπαίδι Minion Σανδάλια Sandals τελευταία εικόνα του πατέρα The Last Image of Fathe πλημμύρα The Flood

60ό Φ

ατάλογος

140

ατιές στα αλκάνια


Το φορτηγό The Van ρενίκ

πετσίρι E enik Be i i

Ένας νεαρός θέλει απεγνωσμένα να εγκαταλείψει την Αλβανία και να φύγει στο εξωτερικό με τον πατέρα του. Έχοντας άμεση ανάγκη χρημάτων, είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα: δέχεται να συμμετάσχει σε παράνομους αγώνες πυγμαχίας, που διοργανώνονται μέσα σε ένα φορτηγό. ι κανόνες είναι εξαιρετικά απλοί: στο τέλος της καθιερωμένης διαδρομής οι πόρτες ανοίγουν και βγαίνει ο νικητής. Όπου να ’ναι ο εφιάλτης τελειώνει. Ένας γύρος, δύο, τρεις…

αραπαίδι Minion

Άνγκελ ταμιάν Anghel Damian

Σανδάλια Sandals

τέμιεν κρόουβς Damian G oves

Ένας πατέρας προσφέρει τον επτάχρονο γιο του ως βοηθό σε έναν βοσκό, με αντάλλαγμα φαγητό και άλλα αγαθά. Δίχως ταυτότητα και όνομα, το αγόρι δεν είναι τίποτα παραπάνω από το αντικείμενο μιας εμπορευματικής συναλλαγής. Όταν την πρώτη μέρα της νέας του ζωής ένα πρόβατο χάνεται, ο βοσκός ξυλοκοπά το αγόρι βάναυσα και το αφήνει να περάσει τη νύχτα άγρυπνο στον αχυρώνα. Την επομένη, το αγόρι βγαίνει μόνο του στο βουνό, αναζητώντας τον χαμένο αμνό. ια τραχιά ιστορία ενηλικίωσης στη ουμανία του σήμερα.

Ένας χήρος πατέρας αφηγείται στη μοναχοκόρη του ένα περιπετειώδες παραμύθι επικών διαστάσεων, με σκοπό να της μεταδώσει τις αξίες της τόλμης και της αποφασιστικότητας, τις οποίες δεν πρέπει να λησμονούμε ακόμη κι όταν τα εμπόδια μοιάζουν με βουνό. Για σταθείτε όμως, είναι στ’ αλήθεια παραμύθι αυτό που διηγείται; Η εξωφρενική αληθινή ιστορία του ουμάνου ταν τιμίτρου, ο οποίος έκανε τον γύρο του κόσμου σαν άλλος Φιλέας Φογκ, μεταμορφώνεται σε ένα λεπτοδουλεμένο animation που διδάσκει την αυταπάρνηση και το θάρρος απέναντι στην απώλεια.

A fathe offe s his seven-yea -old boy to a shephe d as a helpe , in exchange fo food and othe goods. The child is nameless, dep ived of any fo m of identity, and educed to a shee commodity – me ely a pa t of a b utal ba gain. On his fi st day of wo k, the boy loses a sheep and is fie cely beaten by the shephe d. Afte a white night spent in the ba n that se ves as a bed oom, the boy goes out on a despe ate sea ch fo the missing sheep. A ha sh and un efined coming-of-age sto y set in p esent-day Romania.

A widowed fathe na ates an adventu ous fai y tale of epic p opo tions to his only daughte , in an attempt to teach he the values of cou age and dete mination, that ca y us th ough at times of t ouble and discomfo t. But, wait just a second, is this eally a fai y tale? The bigge -than-life t ue sto y of Romanian Dan “Phileas Fogg” Dumit u, who took on an unp ecedented challenge to t avel a ound the globe is t ansfo med into a meticulously animated mo al lesson about pe seve ance and st ength in the face of loss.

αλλία, λβανία 2019, Έγχρωμο 15΄ F ance, Albania 2019, Colo 15΄

ουμανία 2019, Έγχρωμο 23΄ Romania 2019, Colo 23΄

ουμανία 2019, Έγχρωμο 18´ Romania 2019, Colo 18´

Σενάριο/Sc eenplay E enik Be i i Φωτογραφία/Cinematog aphy Guillaume Le G ontec οντάζ/Editing Pauline Pallie αραγωγή/P oduction O igine Films, Anima Pictu es θοποιοί/Cast Phénix B ossa d, A ben Baj akta aj, Af im Muçaj, Lulzim Ze ja, Romi Zalla πικοινωνία/Contact O igine Films, chen@o iginefilms.f

Σενάριο/Sc eenplay Anghel Damian Φωτογραφία/Cinematog aphy Geo ge Dăscalescu οντάζ/Editing Cip ian Cimpoi ουσική/Music Matei Vasilache αραγωγοί/P oduce s Anca Damian, Anghel Damian αραγωγή/P oduction Apa te Film Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Michelangelo Films θοποιοί/Cast Răzvan C istian Tomuș, Ad ian Titieni, Costel Cașcaval πικοινωνία/Contact Apa te Film, office@apa tefilm.net

Σενάριο/Sc eenplay Bogdan Mu eșanu, Anton G oves, Damian G oves Φωτογραφία/Cinematog aphy David Lee οντάζ/Editing Bogdan O cula ουσική/Music Pablo Pico αραγωγοί/P oduce s Bianca Oana, So in Baican, Dan Mateescu αραγωγή/P oduction Studioset, F ameb eed, Bagan Films P oduction Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Ve oni ue Siegel, Pat ick He nandez, Lionel Gonzalez πικοινωνία/Contact Studioset, office@studioset.tv

A young boy, a ound his twenties, is dete mined to leave Albania and emig ate ab oad along with his fathe . In o de to ea n money fast and achieve his goal, he accepts a b utal job offe : he will contend in boxing matches that will take place inside a van. The ules a e painfully simple: The doo closes, the van ca ies out its usual t ajecto y and, once it eaches s ua e one, the doo eopens and the winne steps out of the vehicle. A few mo e ounds and the nightma e is ove .

STAVROS TORNES

Σ

/SAT 2

/NOV 15:30

STAVROS TORNES

Υ /SUN 10

Balkan Su vey

/NOV 18:00

141

60th 60 TIFF Catalog


τελευταία εικόνα του πατέρα The Last Image of Fathe

πλημμύρα The Flood

ρίστιαν ράιντσαν K istijan K ajnčan

Στέφαν Τζόρτζεβιτς Stefan Djo djević

τούσαν και ο ανήλικος γιος του διασχίζουν την ανατολική Σερβία με προορισμό το Βελιγράδι. τούσαν, που έχει διαγνωστεί με ανίατη ασθένεια σε καταληκτικό στάδιο, πασχίζει να τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες που τον βασανίζουν όσο του μένει ακόμη χρόνος, και η εύρεση ενός νέου σπιτιού για τον γιο του αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Κυριευμένος από φόβο και απελπισία, αναζητά εναγωνίως την αδερφή του, με την οποία είναι αποξενωμένοι εδώ και χρόνια. Ένα τρυφερό οδοιπορικό, με αφετηρία την οδύνη και τερματικό σταθμό την παρηγοριά.

Ένας πατέρας, για χρόνια απών, και ο γιος του αποφασίζουν να περάσουν λίγο χρόνο μαζί στην καλύβα τους στο βουνό. αρότι ο γιος λαχταρά την προσοχή και την αποδοχή του απόμακρου πατέρα, επιθυμεί συνάμα να απελευθερωθεί από τα δεσμά της οικογένειας και τις σκουριασμένες αντιλήψεις που περνούν από τη μια γενιά στην άλλη. αφνικά μια ηλιόλουστη μέρα ξεσπά μια καταιγίδα, την οποία παραδόξως είχε προβλέψει ο πατέρας. Καθώς η πλημμύρα απειλεί τη ζωή τους, οι δύο άντρες καλούνται να αναμετρηθούν με τα τραύματα του παρελθόντος.

Dušan and his young son a e t aveling t aveling th ough aste n Se bia, on thei way to the count y’s capital. Dušan, who is getting close and close to the final stages of his te minal illness, is st iving to tie up all loose ends befo e his inevitable death, and finding a new home fo his boy makes the top of his p io ity list. Sca ed and despe ate, he agonizingly t ies to get in touch with his siste , with whom they haven’t spoken in yea s. gentle oad t ip of painful depa tu e and comfo ting destination.

A long-absent fathe and his neglected son set off on a econciliation t ip, heading fo the family mountain hut. Although the son longs fo his distant fathe ’s app eciation and attention, at the same time he desi es to decla e his independence and cut loose f om all the na ow-mindedness that seems to be passed on f om gene ation to gene ation. As heavy ains, cu iously p edicted by the fathe , suddenly dis upt a sunny day, the two men need to settle thei sco es befo e an ominous flood comes upon them.

Σερβία, Σλοβενία, ροατία, λλάδα 2019, Έγχρωμο 20´ Se bia, Slovenia, C oatia, G eece 2019, Colo 20´

Σλοβενία, ροατία 2019, Έγχρωμο 16΄ Slovenia, C oatia 2019, Colo 16΄

Σενάριο/Sc eenplay Stefan Djo djević Φωτογραφία/Cinematog aphy Damjan Radovanović οντάζ/Editing D agan von Pet ović αραγωγοί/P oduce s And ijana Stojković, Ma ija Le o αραγωγή/P oduction All Inclusive Films Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s ίνως ικολακάκης/ Minos Nikolakakis Συμπαραγωγή/Co-P oduction Emote Films, Antitalent, Sta aga a θοποιοί/Cast Igo Benčina, Ma ko Matić, Ma ina Redžepović πικοινωνία/Contact All Inclusive Films, info@allinclusivefilms. s

Σενάριο/Sc eenplay K istijan K ajnčan Φωτογραφία/Cinematog aphy Lev P edan Kowa ski οντάζ/Editing And ej Nagode ουσική/Music K istijan K ajnčan αραγωγοί/P oduce s Katja Lena čič, Ma ko Kume -Mu č αραγωγή/P oduction EnaBanda Συμπαραγωγή/Co-P oduction RTV Slovenjia, Eclectica, MB G ip, Studio 100 θοποιοί/Cast Žigan K ajnčan, Matej Puc πικοινωνία/Contact EnaBanda, info@enabanda.si

STAVROS TORNES

Σ

/SAT 2

/NOV 15:30

STAVROS TORNES

Υ /SUN 10

60ό Φ

/NOV 18:00

ατάλογος

142

ατιές στα αλκάνια


φιέρωμα στον τούσαν ακαβέγιεφ T ibute to Dušan Makavejev τούσαν ακαβέγιεφ (1932-2019) αποτελεί αναμφίβολα την κορυφαία μορφή στην ιστορία του γιουγκοσλαβικού σινεμά. ι ταινίες του, βαθιά ριζωμένες στην εμπειρία της πατρίδας του, αψηφούσαν συστηματικά τα πολιτικά και σεξουαλικά ταμπού της εποχής του, αντιμετωπίζοντας το φάσμα της λογοκρισίας σε πολλές χώρες. λληγορικό και ονειρικό, το έργο του συνιστά ένα σαρδόνιο και αναρχικό σχόλιο απέναντι σε κάθε καταπιεστικό καθεστώς, εκπέμποντας ένα οικουμενικό μήνυμα απελευθέρωσης.

Balkan Su vey

BDM

Dušan Makavejev (1932–2019) is by fa the p emie figu e in Yugoslavian film histo y. His wo k, deeply ooted in his native land’s expe ience, pe sistently defied the political and sexual taboos of his time and invited censo ship in dozens of count ies. Highly allego ical and of d eamlike textu e, his films ep esent a sa donic and ana chist view on all kinds of opp essive egimes, sending out a unive sal message of libe ation.

143

60th TIFF Catalog


άνθρωπος δεν είναι πουλί Man Is Not a Bi d

Έγκλημα ζηλοτυπίας Love ffai , o the Case of the Missing Switchboa d Ope ato

Το ντεμπούτο του τούσαν ακαβέγιεφ, ένα ευρηματικό χρονικό της ερωτικής ζωής δύο –κάθε άλλο παρά ηρωικών– εργατών, παρακάμπτει με γενναιότητα τους δογματικούς κανόνες που επέβαλε ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός. ταινία επικεντρώνεται στο άτομο και όχι στο απρόσωπο σύνολο, ενώ ταυτόχρονα αποδομεί επιμελώς το πρότυπο του αψεγάδιαστου σοσιαλιστικού ανθρώπου, υπαινίσσοντας τον εγγενή ανταγωνισμό που φωλιάζει ακόμη και στον πυρήνα της εργατικής τάξης. ια έναν ολόκληρο μήνα πριν την έναρξη των γυρισμάτων, ο ακαβέγιεφ συνέλεγε μαρτυρίες από εργάτες, επικεφαλής τμημάτων και ηγέτες συνδικάτων στην πόλη πορ, χρησιμοποιώντας εντέλει αυτό υλικό ως αφετηρία για έναν ιδιοφυή μυθοπλαστικό και αφηγηματικό πειραματισμό.

Δριμύ κατηγορώ εναντίον ενός απολυταρχικού συστήματος που καταπνίγει τον αυθορμητισμό, τις επιθυμίες και τη δίψα για ζωή, αλλά και φεμινιστικό κάλεσμα στα όπλα για τη διαχρονική καταπίεση, η δεύτερη ταινία του τούσαν ακαβέγιεφ προκάλεσε σκάνδαλο εξαιτίας της τολμηρής απεικόνισης της γυναικείας σεξουαλικότητας. ινούμενος στο μεταίχμιο μεταξύ μυθοπλασίας και (ψευδο)ντοκιμαντέρ, ο ακαβέγιεφ δημιουργεί ακραία αντιθετικά δίπολα: ερωτικές σκηνές αντιπαραβάλλονται με πλάνα νεκροψίας, το παιχνιδιάρικο σερβίρισμα ενός γλυκού με την απωθητική εικόνα ποντικών που πιάνονται στη φάκα. Το τελικό αποτέλεσμα ισορροπεί θαυμαστά ανάμεσα στο γκροτέσκο και το τρυφερό, καταλήγοντας σε μια γενναία κραυγή ελευθερίας.

An ingenious po t ait of the love lives of two fa -f om-he oic wo ke s in a coppe facto y, Makavejev’s splendid debut b avely ove ides the ules imposed by the socialist ealism canon. The film chooses to focus on the individual athe than the collective, implying the inhe ent divisions even within the co e of the wo king class and meticulously deconst ucting the ole model of the infallible socialist man. Befo e shooting began, Makavejev spent a month in the town of Bo , inte viewing local wo ke s, facto y heads and union leade s, using this documenta y-like g oundwo k as a launching pad fo b illiant na ative and fictional expe imentation.

A igid indictment on a totalita ian system that supp esses desi es and the thi st fo life, as well as a feminist call to a ms against longstanding opp ession, Makavejev’s second featu e film sti ed a scandal on account of its aw po t ayal of female sexuality. Explo ing the bo de line between fiction and (pseudo)documenta y, Makavejev c afts a set of conflicting poles: love scenes a e juxtaposed against an autopsy, a playful se ving of past y is followed by at-catche s while on duty. The ove all effect is g otes ue yet tende , culminating in a b ave c y fo f eedom.

ιουγκοσλαβία 1965, σπρόμαυρο 78΄ Yugoslavia 1965, B&W 78΄

ιουγκοσλαβία 1967, σπρόμαυρο 68΄ Yugoslavia 1967, B&W 68΄

Σενάριο/Sc eenplay Dušan Makavejev Φωτογραφία/Cinematog aphy Aleksande Petković, B anko Pe ak οντάζ/Editing Ljubica Nešić ουσική/Music Peta Be gamo αραγωγοί/P oduce s Dušan Pe ković αραγωγή/P oduction Avala Film θοποιοί/Cast Milena D avić, Janez V hovec, Eva Ras, Stole A anđelović, Bo is Dvo nik, Roko Ći ković πικοινωνία/Contact B itish Film Institute, bookings.films@bfi.o g.uk

Σενάριο/Sc eenplay Dušan Makavejev Φωτογραφία/Cinematog aphy Aleksanda Petković οντάζ/Editing Kata ina Stojanović ουσική/Music Dušan Aleksić αραγωγοί/P oduce s Aleksande K stić αραγωγή/P oduction Avala Film θοποιοί/Cast Eva Ras, Slobodan Alig udić, Ružica Sokić, Miod ag And ić, D . Alexsanda Kostic, D . Živojin Aleksić πικοινωνία/Contact B itish Film Institute, bookings.films@bfi.o g.uk

PAVLOS ZANNAS

PAVLOS ZANNAS

τούσαν

/FRI 1

τούσαν

ακαβέγιεφ Dušan Makavejev

/NOV 15:00

/FRI 1

STAVROS TORNES

/FRI 8

60ό Φ

PAVLOS ZANNAS

/NOV 15:30

ατάλογος

ακαβέγιεφ Dušan Makavejev

Τ /TUE 5

144

/NOV 22:00 /NOV 22:30

ατιές στα αλκάνια


προστάτευτη αθωότητα Innocence Unp otected

Τα μυστήρια του οργανισμού

Mια ταινία που γυρίστηκε αρχικά το 1941, σε σκηνοθεσία του σεναριογράφου, ηθοποιού και ακροβάτη τράγκολιουμπ λέξιτς. α ήταν μάλιστα η πρώτη ομιλούσα ταινία στην ιστορία του σερβικού κινηματογράφου, αν δεν είχε πέσει θύμα της ναζιστικής λογοκρισίας. ίκοσι επτά χρόνια αργότερα, ο ακαβέγιεφ θα ξεθάψει αυτό το ξεχασμένο διαμάντι, εμπλουτίζοντας το πρωτότυπο υλικό με πλάνα αρχείου από τα αθλητικά κατορθώματα του λέξιτς και συνεντεύξεις από τα επιζώντα μέλη του αρχικού καστ. Το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι μια ταινία με την παραδοσιακή έννοια του όρου, όσο ένα ευφάνταστο «μοντάζ των εντυπώσεων» που υμνεί τα γιουγκοσλαβικά ήθη και έθιμα.

Τι σχέση μπορεί να έχει η ενέργεια που απελευθερώνεται κατά τον οργασμό με την κατάσταση της σοσιαλιστικής ιουγκοσλαβίας γύρω στο 1971; ονάχα ο αντισυμβατικός σκηνοθέτης τούσαν ακαβέγιεφ μπορεί να δώσει μια απάντηση (ή να θέσει μια τέτοια ερώτηση εξαρχής). Το σουρεαλιστικό αυτό κράμα ντοκιμαντέρ-μυθοπλασίας ξεκινάει ως σπουδή στη ζωή και το έργο του αμφιλεγόμενου στοχαστή και ψυχολόγου ίλχελμ άιχ, για να εξελιχθεί στη συνέχεια σε μια αυτοσχέδια εξιστόρηση της σεξουαλικής απελευθέρωσης μιας νεαρής Σλάβας καλλονής. Συνδυάζοντας πολιτική και σεξουαλικότητα, η ταινία του ακαβέγιεφ, που απαγορεύτηκε στην πατρίδα του, είναι παιχνιδιάρικη και ταυτόχρονα τολμηρή· αναμφίβολα, ένα a t-house διαμάντι.

τούσαν

W.R.: Myste ies of the O ganism

ακαβέγιεφ Dušan Makavejev

τούσαν

A film o iginally shot in 1941, di ected by Yugoslav sc eenw ite , acto and ac obat D agoljub Aleksić. If it hadn’t been fo the Nazi censo s, it would have been the fi st eve all-talking featu e made in Se bia. Flash fo wa d to 1968: Makavejev unea thed this long-fo gotten gem and en iched its o iginal content with news eel footage of Aleksić athletic feats and filmed inte views with the su viving membe s of the initial cast. The final outcome is less a typical film than a “montage of att actions,” celeb ating Yugoslavian customs, folklo e, and humo .

ακαβέγιεφ Dušan Makavejev

What does the ene gy unleashed th ough o gasm have to do with the state of communist Yugoslavia ci ca 1971? Only counte cultu e filmmake Dušan Makavejev can p ovide an answe (o even aise such a uestion, to begin with). This su eal documenta yfiction collision begins as an investigation into the life and wo k of cont ove sial psychologist and philosophe Wilhelm Reich, only to explode into a f ee-fo m na ative of a beautiful young Slavic gi l’s sexual libe ation. Banned upon its elease in the di ecto ’s homeland, this a t-house smash is both whimsical and bold in its blending of politics and sexuality.

ιουγκοσλαβία 1968, Έγχρωμο/ σπρόμαυρο 75΄ Yugoslavia 1968, Colo /B&W 75΄

ιουγκοσλαβία 1971, Έγχρωμο 85΄ Yugoslavia 1971, Colo 85΄

Σενάριο/Sc eenplay Dušan Makavejev Φωτογραφία/Cinematog aphy B anko Pe ak, Stevan Mišković οντάζ/Editing Ivanka Vukasović ουσική/Music Vojislav Kostić αραγωγοί/P oduce s Boško Savić θοποιοί/Cast D agoljub Aleksić, Ana Milosavljević, Ve a Jovanović-Šegvić, B atoljub Gligo ijević, Ivan Živković, Pe a Milosavljević πικοινωνία/Contact B itish Film Institute, bookings.films@bfi.o g.uk

Σενάριο/Sc eenplay Dušan Makavejev Φωτογραφία/Cinematog aphy Alexande Petković, Pega Popović οντάζ/Editing Ivanka Vukasović ουσική/Music Bojana Ma ijan αραγωγοί/P oduce s Dušan Makavejev, Svetoza Udovicki θοποιοί/Cast Milena D avić, Ivica Vidović, Jagoda Kalope , Tuli Kupfe be g, Zo an Radmilović, Jackie Cu tis, Miod ag And ić πικοινωνία/Contact A senal - Institut fü Film und Videokunst, mail@a senal-be lin.de

STAVROS TORNES

PAVLOS ZANNAS

/THU 7

/NOV 15:45

Σ

STAVROS TORNES

/FRI 8

Balkan Su vey

/SAT 2

PAVLOS ZANNAS

/NOV 18:00

/THU 7

145

/NOV 22:45 /NOV 22:00

60th TIFF Catalog


Σουήτ

τούσαν

οντενέγκρο: γουρούνια και μαργαριτάρια Monteneg o – o Pigs and Pea l

ούβι Sweet Movie

ακαβέγιεφ Dušan Makavejev

τούσαν

ακαβέγιεφ Dušan Makavejev

μερικανίδα έριλιν Τζόρνταν ζει στη Στοκχόλμη, είναι παντρεμένη με έναν πλούσιο Σουηδό επιχειρηματία κι έχει δύο φαινομενικά αψεγάδιαστα παιδιά· μια ζωή που στην ίδια προκαλεί κατάθλιψη. προκλητική και κοινωνικά αδέξια συμπεριφορά της, η οποία αγγίζει συχνά τα όρια της τρέλας, δεν είναι παρά μια μάταιη προσπάθεια να νοστιμίσει τη βαρετή καθημερινότητά της. Όταν γνωρίσει μια παρέα από ιουγκοσλάβους μετανάστες, θα αφεθεί σε έναν σουρεαλιστικό κόσμο απαγορευμένων απολαύσεων, σε μια απόπειρα διαφυγής καταδικασμένη να τελειώσει άδοξα και βίαια. ια απολαυστική μαύρη κωμωδία ηθών, που κινείται επιδέξια από το διασκεδαστικά παράδοξο στο εξόχως αμήχανο.

ι ιστορίες δύο γυναικών. Στην πρώτη, η αναδή ις όσμος 1984, με γεννητικά όργανα που ακτινοβολούν, κερδίζει στον διαγωνισμό « πιο παρθένα». Το έπαθλο είναι ένας σύζυγος, μεγιστάνας της γαλακτοβιομηχανίας. Στη δεύτερη, η Άννα λανέτα οδηγεί ένα καράβι γεμάτο ζαχαρωτά και τον αρλ αρξ –αντί για γοργόνα– στην πλώρη, στα κανάλια του Άμστερνταμ. ια εκρηκτική σπουδή στις εγγενείς αντιφάσεις της ανθρώπινης φύσης και τη σχέση σεξουαλικής απελευθέρωσης και επανάστασης, το αριστούργημα του ακαβέγιεφ είναι «μια ταινία από ζάχαρη, σκέτη γλύκα». οκιμάστε την! The sto ies of two women. The fi st na ative follows Canadian Miss Unive se 1984, who wins a “Most Vi gin” contest. The g and p ize is a luxu ious ma iage to a milk indust y tycoon. The second na ative focuses on Anna Planeta who stee s a candy-filled boat with a la ge papie -mâché head of Ka l Ma x on the p ow, th ough the canals of Amste dam. An explosive study on the inhe ent cont adictions of human natu e and the co elation between sexual libe ation and evolution, Makavejev’s maste piece is “a film made of suga , a pu e delight.” Taste it!

Ma ilyn Jo dan is a dep essed Ame ican housewife who lives in Stockholm, ma ied to a ich Swedish businessman, with two seemingly impeccable child en. He p ovocative and socially awkwa d behavio , f e uently bo de ing with madness, is a futile attempt to spice up a bo ing eve yday life. While hooking up with a g oup of Yugoslavian immig ants, she indulges in a su eal wo ld of fo bidden pleasu es, but he escape is doomed to end in deadpan violence. A wicked black comedy of manne s, that oscillates between the playfully odd and the utte ly distu bing.

αλλία, αναδάς, υτική ερμανία 1974, Έγχρωμο 98΄ F ance, Canada, West Ge many 1974, Colo 98΄

Σουηδία, νωμένο ασίλειο 1981, Έγχρωμο 96΄ Sweden, UK 1981, Colo 96΄

Σενάριο/Sc eenplay Dušan Makavejev Φωτογραφία/Cinematog aphy Pie e Lhomme οντάζ/Editing Yann Dedet ουσική/Music άνος Χατζιδάκις/Manos Hadjidakis αραγωγοί/P oduce s Richa d Hellman, Vincent Malle αραγωγή/P oduction V.M. P oductions, Mojack Film, Ma an Film GmbH & Co. KG θοποιοί/Cast Ca ole Lau e, John Ve non, Pie e Clémenti, Anna P ucnal, Sami F ey, Jane Mallet, Ma pessa Dawn, Otto Muehl, Roy Callende πικοινωνία/Contact Bojana Makavejev

Σενάριο/Sc eenplay Dušan Makavejev, B anko Vučićević, Donald A thu Φωτογραφία/Cinematog aphy Tomislav Pinte οντάζ/Editing Sylvia Ingema sson ουσική/Music Ko nell Kovach αραγωγοί/P oduce s Ch iste Ab ahamsen, Bo Jonsson, Djo dje Zečević αραγωγή/P oduction Viking Film Eu opa, Film Sma t, Egg Pictu es θοποιοί/Cast Susan Anspach, E land Josephson, Ma ianna Jacobi, Jamie Ma sh, John Zacha ias, Bo a Todo ović, Pe Osca sson, Svetoza Cvetković πικοινωνία/Contact Swedish Film Institute, egist ato @filminstitutet.se

STAVROS TORNES

STAVROS TORNES

Υ /SUN 3

/NOV 23:00

Υ/MON 4

STAVROS TORNES

Σ

/SAT 9

60ό Φ

/NOV 20:45

ατάλογος

/NOV 23:15

STAVROS TORNES

Σ

146

/SAT 9

/NOV 23:00

ατιές στα αλκάνια


όκα-κόλα ιντ The Coca-Cola Kid

τούσαν

ανιφέστο Manifesto

ακαβέγιεφ Dušan Makavejev

τούσαν

Ένας γκουρού του μάρκετινγκ και βετεράνος στην αντιμετώπιση κρίσεων, που εργάζεται στα κεντρικά της Coca-Cola στην τλάντα, μεταβαίνει επειγόντως σε μια απόμερη γωνιά της υστραλίας, προκειμένου να διερευνήσει μια στατιστική ανωμαλία: στον έρημο τούτο τόπο δεν καταναλώνεται ούτε στάλα Coca-Cola! ολύ σύντομα ανακαλύπτει πού οφείλεται η περιφρόνηση απέναντι στο αναψυκτικό που κρατάει τα σκήπτρα στον πλανήτη: οι ντόπιοι προτιμούν ένα προϊόν το οποίο παρασκευάζεται και πωλείται αποκλειστικά στην περιοχή τους. ια εκκεντρική κωμωδία που ξεδιπλώνεται γεμάτη εκπλήξεις, συνδυάζοντας απολαυστικά αισθησιασμό, πολιτική και βία – τρίπτυχο διόλου ξένο στις ταινίες του ακαβέγιεφ.

ακαβέγιεφ Dušan Makavejev

Το 1920, στην εντρική υρώπη, ο μονάρχης μιας επινοημένης αυτοκρατορίας πρόκειται να επισκεφθεί μια μικρή πόλη, που θεωρείται απολύτως ασφαλής. ια ομάδα από επαναστάτες, ωστόσο, σχεδιάζει τη δολοφονία του αδίστακτου τυράννου. ασισμένη στη νουβέλα του μίλ ολά Για μια νύχτα έρωτα, αυτή η βουκολική κωμωδία ηθών συνδυάζει προκλητικά το σεξ με την πολιτική σάτιρα, αποδομώντας το φαντασιακό της εξουσίας και της εξέγερσης. H κατασκοπική φάρσα συναντά το αναρχικό μελόδραμα, σε ένα κράμα πραγματικά sui gene is, ακόμα και για τα εξωφρενικά δεδομένα του ακαβέγιεφ. In 1920, in Cent al Eu ope, the ty annical king of a fictional empi e is scheduled to visit a small town that is conside ed to be completely safe. Howeve , a g oup of evolutiona ies plot to kill the opp essive mona ch. Loosely based on Émile Zola’s novella Fo a Night of Love, this pasto al comedy of manne s is a cheeky mix of sex and political sati e, deconst ucting the imagina y of powe and evolution. A t uly sui gene is blend, even fo Makavejev’s out ageous standa ds, that consists of a fa cing espionage movie and a amshackle melod ama.

A ma keting gu u-expe ienced t oubleshoote , employed in the Coca-Cola head ua te s in Atlanta, is u gently sent to a emote Aust alian dist ict, in o de to investigate a statistical abno mality: in this desolate piece of land, not a single d op of Coca-Cola is consumed! He is soon to discove the sou ce of this defiance towa ds the wo ld’s most dominant beve age: local folks p efe a soda pop manufactu ed and sold exclusively in thei dist ict. An oddball comedy that un avels in a most unp edictable way, displaying a chee ful juxtaposition of sensuality, politics and violence – a much celeb ated t iptych in Makavejev’s wo k.

υστραλία 1985, Έγχρωμο 98΄ Aust alia 1985, Colo 98΄

1988, Έγχρωμο 96΄ USA 1988, Colo 96΄

Σενάριο/Sc eenplay F ank Moo house Φωτογραφία/Cinematog aphy Dean Semle οντάζ/Editing John Scott ουσική/Music William Motzing αραγωγοί/P oduce s Les Lithgow, David Roe, Sylvie Le Clezio αραγωγή/P oduction G and Bay Films Inte national, Aust alian Film Commission Cinema Ente p ises θοποιοί/Cast E ic Robe ts, G eta Scacchi, Bill Ke , Ch is Haywood, K is McQuade, Max Gillies, Tony Ba y, Paul Chubb πικοινωνία/Contact Pa k Ci cus, info@pa kci cus.com

Σενάριο/Sc eenplay Dušan Makavejev Φωτογραφία/Cinematog aphy Tomislav Pinte οντάζ/Editing Tony Lawson ουσική/Music Nicola Piovani αραγωγοί/P oduce s Yo am Globus, Menahem Golan αραγωγή/P oduction Cannon G oup θοποιοί/Cast Camilla Søebe g, Alf ed Molina, Simon Callow, Lindsay Duncan, E ic Stoltz, Lindsay Duncan, Rade Še bedžija, Svetoza Cvetković πικοινωνία/Contact Pa k Ci cus, info@pa kci cus.com

PAVLOS ZANNAS

PAVLOS ZANNAS

Τ Τ/WED 6

Balkan Su vey

/NOV 13:00

/THU 7

147

/NOV 13:00

60th TIFF Catalog


γορίλας κάνει μπάνιο το μεσημέρι Go illa Bathes at Noon

Υπόθεση ακαβέγιεφ ή ίκη σε μια κινηματογραφική αίθουσα The Makavejev Case o T ial in a Movie Theate

ερολίνο, μετά την πτώση του Τείχους. Ένας αξιωματικός του όκκινου Στρατού ξεμένει στην πόλη, όταν η μονάδα του επιστρέφει στη ωσία. Χωρίς σκοπό και προορισμό, τριγυρίζει σαν φάντασμα στους δρόμους, ζητιανεύει φαγητό και γνωρίζει μερικά ενδιαφέροντα πρόσωπα: έναν ντίλερ που πουλάει –κυριολεκτικά– τα πάντα, μεταξύ άλλων και νεογέννητα μωρά, έναν υπερβολικά φιλικό αστυνομικό, μια γοητευτική νεαρή ερμανίδα και τον βίαιο Tούρκο φίλο της, μια προσφυγοπούλα, με την οποία αναπτύσσει μια τρυφερή σχέση. κόμη μια ταινία του ακαβέγιεφ που διαπνέεται από το παράδοξο, σε μια περίτεχνη σύνθεση πικρής ειρωνείας και εξωφρενικών ενσταντανέ.

Ένα ντοκιμαντέρ που διερευνά τη θέση που επιφύλασσε η πρώην σοσιαλιστική ιουγκοσλαβία στους καλλιτέχνεςκινηματογραφιστές. ιο συγκεκριμένα, το ντοκιμαντέρ επικεντρώνεται στην πολιτική συγκυρία και την περιρρέουσα ατμόσφαιρα που επικράτησε στη γιουγκοσλαβική κοινωνία της εποχής, που οδήγησαν –προφανώς με την ενορχήστρωση του γιουγκοσλαβικού ομμουνιστικού όμματος– στην απαγόρευση της ταινίας του ακαβέγιεφ Τα μυστήρια του οργανισμού (1971). Ένας διεισδυτικός φόρος τιμής σε έναν θρυλικό σκηνοθέτη, που αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τους κανόνες και άλλαξε μια για πάντα το τοπίο του γιουγκοσλαβικού σινεμά.

Be lin, afte the Wall has come down. A Red A my office is left st anded, as his enti e unit dese ts. Having nowhe e to go and nothing specific to do, he hopelessly oams a ound the city, like a ghostly shadow, sc ounging food and making inte esting ac uaintances: a deale selling lite ally eve ything, including newbo n babies, a suspiciously f iendly Be lin policeman, an att active Ge man gi l and he violent Tu kish boyf iend, a efugee gi l with whom he develops a tende elationship. A sense of absu dity ove flows the film, as Makavejev, once again, c afts a splendid juxtaposition of ove -the-top scenes, which c eates a sense of bitte i ony.

The Makavejev Case o T ial in a Movie Theate is a documenta y film explo ing the position that a tists-filmmake s held in fo me socialist Yugoslavia. Mo e specifically, it focuses on the political conjunctu e and the p evailing ambience within the Yugoslavian society at the time, which led – of cou se, unde the pat onage of the Communist Pa ty of Yugoslavia – to the ban of Dušan Makavejev’s film WR: Mysteries of the Organism (1971). An in-depth homage to a legenda y di ecto , who efused to abide by the ules and changed once fo all the cou se of Yugoslavian cinema.

ερμανία, ιουγκοσλαβία 1993, Έγχρωμο 82΄ Ge many, Yugoslavia 1993, Colo 82΄

Σερβία 2019, Έγχρωμο/ σπρόμαυρο 74΄ Se bia 2019, Colo /B&W 74΄

Σενάριο/Sc eenplay Dušan Makavejev Φωτογραφία/Cinematog aphy Aleksanda Petković, Miod ag Milosević οντάζ/Editing Vuksan Lukovac ουσική/Music B ynmo Jones αραγωγοί/P oduce s Bojana Ma ijan, Alf ed Hü me , Joachim von Vietinghoff αραγωγή/P oduction TRZ Extaza, Von Vietinghoff Filmp oduktion, Ale t Film θοποιοί/Cast Svetoza Cvetković, Anita Manćić, Alexand a Rohmig, Peta Bozović, And eas Lucius, Eva Ras πικοινωνία/Contact Von Vietinghoff Filmp oduktion, info@vonvietinghoff-film.de

Σενάριο/Sc eenplay Go an Radovanović, Bo is T bić Φωτογραφία/Cinematog aphy D agan Do djevic, Aleksanda Angelovski, Mi oslav Jakovljević οντάζ/Editing Maja Kokić ουσική/Music Ognjan Milošević αραγωγοί/P oduce s Jesenka Jasnige , Go an Radovanović, P ed ag Jakovljević αραγωγή/P oduction Nama Film, Oktoba Film θοποιοί/Cast Milena D avić, Svetoza Cvetković, Slobodan Miletić, Ilija Bašić, Peta Volk πικοινωνία/Contact Nama Film, p incip@eunet. s

STAVROS TORNES

MAKEDONIKON

τούσαν

Υ /SUN 10

ακαβέγιεφ Dušan Makavejev

κόραν αντοβάνοβιτς Go an Radovanović

/NOV 20:30

Τ /TUE 5

MAKEDONIKON

Τ Τ/WED 6

60ό Φ

ατάλογος

148

/NOV 19:30 /NOV 13:00

ατιές στα αλκάνια


φιερώματα T ibutes σ./p. 150 ρος το Τέμενος: κρέγκορι αρκόπουλος και όμπερτ πίβερς Towa ds the Temenos: G ego y Ma kopoulos and Robe t Beave s σ./p. 157 φιέρωμα στον λμπέρ Σέρα T ibute to Albe t Se a σ./p. 162 φιέρωμα στην Τζοάνα Χογκ T ibute to Joanna Hogg

T ibutes

149

60th TIFF Catalog


ρος το Τέμενος: TtT κρέγκορι αρκόπουλος και όμπερτ πίβερς Towa ds the Temenos: G ego y Ma kopoulos and Robe t Beave s Σε αυτή την επετειακή διοργάνωση του ιεθνούς Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης, αποτίνουμε φόρο τιμής σε δύο καθοριστικές μορφές του πειραματικού κινηματογράφου: τον κρέγκορι αρκόπουλος και τον όμπερτ πίβερς. Τα τέσσερα προγράμματα προβολών από τα οποία απαρτίζεται το αφιέρωμα παρουσιάζουν σε σπάνιες κόπιες 16 χιλιοστών διάσημες ταινίες του αρκόπουλος που γυρίστηκαν από τη μεταπολεμική εποχή έως τη δεκαετίας του ’70, όπως και τέσσερις ταινίες του πίβερς που φανερώνουν μια εκ των ένδον ματιά στις εικόνες της καθημερινότητας των δύο σκηνοθετών.Τούτα τα εμβληματικά κινηματογραφικά ποιήματα, τα οποία είναι ελάχιστα γνωστά στο ελληνικό κοινό, συνοδεύει η πρώτη (αποκλειστική για την λλάδα) προβολή της ταινίας φοσίωση της εωργίας ορώσση, συγγραφέως και δημοσιογράφου που ειδικεύεται σε θέματα κινηματογράφου: πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για το «Τέμενος» του 2016 – για μια δράση που επαναλαμβάνεται κάθε τέσσερα χρόνια, κατά την οποία παρουσιάζεται το μνημειώδες έργο του αρκόπουλος νιαίος. Υποδεχόμαστε λοιπόν με χαρά στο Φεστιβάλ τον όμπερτ πίβερς και άλλους εκλεκτούς καλεσμένους.

Fo this annive sa y yea of the Thessaloniki nte national Film Festival, we pay t ibute to two key Ame ican expe imental filmmake s, G ego y J. Ma kopoulos and Robe t Beave s. The fou film p og ams in the t ibute p esent a e 16 mm sc eenings of Ma kopoulos’s acclaimed films f om the postwa e a to the 70s anc fou films by Beave s offe ing a look into the lives and the daily image y of Ma kopoulos’s and Beave s’ lives. These seminal film poems, which a e little known to G eek audiences, will be accompanied by an exclusive G eek p eview of film w ite Geo gia Ko ossi’s film Devotion, a sho t documenta y about the 2016 edition of Temenos – the uad ennial event p emie ing Ma kopoulos’s monumental film Eniaios. We’ e pleased to welcome Robe t Beave s and special guests to the Festival. Geo gia Ko ossi Curator of Experimental Film

εωργίας ορώση Επιμελήτρια πειραματικού σινεμά

Image Copy ight Temenos Ve ein & Robe t Beave s

Το αφιέρωμα πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Schwyzer-Winiker Foundation στη υρίχη. The t ibute is kindly suppo ted by Schwyze -Winike Foundation, Zu ich. 60ό Φ

ατάλογος

150

φιερώματα


ι

κρέγκορι

τα Χριστούγεννα Ch istmas U.S.A.

υο φορές άντρας Twice a Man

αρκόπουλος G ego y J. Ma kopoulos

κρέγκορι

αρκόπουλος G ego y J. Ma kopoulos

ταινία Οι ΗΠΑ τα Χριστούγεννα του 1949, μία από τις πιο όμορφες αμερικανικές ταινίες της μεταπολεμικής εποχής, εκφράζει μόλις σε 13 λεπτά περισσότερα πράγματα για την κατάσταση της uee αμερικανικής ανδρικής ψυχής απ’ ό,τι θα μπορούσε να ονειρευτεί ή να τολμήσει οποιαδήποτε αφηγηματική ταινία της εποχής. ια υποκειμενική ανάκληση ενός ονειρικού κόσμου σε υπόγειους τόνους, η ταινία του αρκόπουλος λειτουργεί σαν ένα είδος ευρετηρίου ενός μυαλού κοινωνικά καταπιεσμένου, εκφράζοντας την παγίδευση και την απελευθέρωση, την ευλάβεια και την επιθυμία… [Το φιλμ] έχει μια σχεδόν αφόρητη αίσθηση του ιδιωτικού και, παρά τη μεθοδική κατασκευή του, μοιάζει σαν μυστικό που εμφανίστηκε αυθόρμητα στην οθόνη. ( άικλ ορέσκι, Film Comment, 2019)

κολουθώντας την παράδοση σκηνοθετών όπως οι αν οκτό και αν ιγκό, ο αρκόπουλος ήταν ένας ποιητής σκηνοθέτης, το έργο του οποίου διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: μυθικά θέματα, κινηματογραφικά πορτρέτα και ταινίες τόπων. ντλώντας συχνά έμπνευση από κλασικά λογοτεχνικά έργα [σ.σ. το υο φορές άντρας αποτελεί μεταφορά της ιστορίας του ππόλυτου], ο αρκόπουλος διαμόρφωσε ένα νέο τοπίο ως σκηνοθέτης, εξερευνώντας αφαιρετικές αφηγήσεις. ποιητική του προσέγγιση βασίζεται εκτενώς στην εκφραστική, συχνά επιτηδευμένη χρήση του χρώματος, της σύνθεσης, του ρυθμού και των κατακερματισμένων χρονικών δομών. (Σούζαν Όξτομπι, Pacific Film A chive)

One of the most beautiful Ame ican films of the postwa e a, G ego y J. Ma kopoulos’s 1949 Christmas U.S.A., in just 13 silent minutes, exp esses mo e about the condition of the uee Ame ican male psyche than any featu e-length na ative film of the time could d eam o da e. A subjective evocation of a d eam wo ld in subliminal tones, Ma kopoulos’s film functions as a so t of invento y of a socially ep essed mind, exp essing ent apment and libe ation, piety anddesi e… [The film] feels almost unbea ably p ivate, a movie that, despite its meticulous const uction, is like a sec et that has spontaneously appea ed on sc een. Michael Ko esky, Film Comment)

Following in the t adition of di ecto s like Jean Cocteau and Jean Vigo, Ma kopoulos was a poet filmmake whose wo k falls into th ee main catego ies: mythic themes, film po t aits, and films of place. Often taking his inspi ation f om classic lite a y wo ks [as this film is a loose adaptation of the sto y of Hippolytos], Ma kopoulos fo ged new te ain as a filmmake explo ing abst act na atives. His poetic app oach elied heavily on the exp essive, even manne ist use of colo , composition, hythm, and f actu ed tempo al st uctu es. (Susan Oxtoby, Pacific Film A chive)

1949, σπρόμαυρο 13΄ USA 1949, B&W 13΄

1963, Έγχρωμο 49΄ USA 1963, Colo 49΄

Image Copy ight Temenos Ve ein & Robe t Beave s

Image Copy ight Temenos Ve ein & Robe t Beave s

PAVLOS ZANNAS

PAVLOS ZANNAS

Σ

/SAT 2

T ibutes

/NOV 15:00

Σ

151

/SAT 2

/NOV 15:00

60th TIFF Catalog


Το πράσινο των κρέγκορι

ινγκ Ming G een

Το ειλεικό πάθος The Illiac Passion

αρκόπουλος G ego y J. Ma kopoulos

κρέγκορι

αρκόπουλος G ego y J. Ma kopoulos

Τις πρώτες μέρες της άνοιξης του 1966, και ενώ ετοιμαζόταν να αφήσει το διαμέρισμά του στο κρίνουιτς ίλατζ όπου έμενε για χρόνια, ο αρκόπουλος γύρισε το ράσινο των ινγκ, ένα αποκαλυπτικό επτάλεπτο πορτρέτο ενός εσωτερικού χώρου, το οποίο πήρε τον τίτλο του από το βαθυπράσινο χρώμα των τοίχων του σπιτιού. Το μοντάζ της ταινίας έγινε αποκλειστικά «μέσα» στην κάμερα [σ.σ. κατά τη διάρκεια των λήψεων] και η ακρίβεια με την οποία αναπτύσσεται ρυθμικά βασίζεται στα dissolve πλάνα που αλληλεπικαλύπτονται και σε πιο εκτενείς εκλάμψεις, κι όχι σε ενότητες μεμονωμένων καρέ… ιαπλέκοντας αναμνήσεις με διακοσμητικά στοιχεία, χρώμα και φως, το φιλμ υπαινίσσεται την άρρηκτη σύνδεση παρελθόντος και παρόντος: παρά την αιθέρια ελαφρότητά του, θα μπορούσε να απεικονίζει το πέρασμα των ωρών και των ημερών, παρά των λεπτών. ( ρέτιν . Τζόουνς, «Το χρώμα της μνήμης», Millenium Film Jou nal, τεύχ. 32-33) In ea ly sp ing of 1966, in anticipation of his eventual depa tu e f om the G eenwich Village apa tment in which he had been living fo a numbe of yea s, [Ma kopoulos] filmed the evelato y seven-minute inte io po t ait Ming G een, titled fo the deep sp uce colo of the apa tment’s walls. The film was edited enti ely in-came a, and its p ecise hythmic blossoming is based on ove lapping dissolves and longe flashes, athe than single-f ame cluste s… Inte weaving mementos with foliage, colo , and light, Ming G een suggests the inext icability of past and p esent: despite its ex uisite lightness, it could ep esent the passage of hou s and days athe than minutes. ( itin M. Jones, “The Colo of Memo y,” Millenium Film Jou nal, Nos. 32-33)

ατά τη διάρκεια της ζωής του, ο αρκόπουλος διατήρησε μια στενή σύνδεση με την κληρονομιά του και έκανε πολλές ταινίες που σχετίζονταν με τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. ταινία είναι μια διορατική διασκευή του ρομηθέα εσμώτη, στην οποία πρωταγωνιστούν μυθικά πλάσμα της unde g ound σκηνής της δεκαετίας του ’60 – όπως ο Άντι ουόρχολ, ο οποίος εμφανίζεται ως οσειδώνας πάνω σε ένα ποδήλατο γυμναστικής… Σε ένα από τα κείμενα που έγραψε γι’ αυτή την ερωτική οδύσσεια, ο αρκόπουλος ισχυρίστηκε πως «αυτοί που παίζουν δεν είναι παρά τα μόρια του γυμνού πρωταγωνιστή, που τριγυρίζουν και παλεύουν, πάντα με αγάπη, δέσμιοι και μη, από τη μια κατάσταση στην άλλη, σε μια απέραντη θάλασσα από συναίσθημα. ( αρκ ουέμπερ)

1966, Έγχρωμο 7΄ USA 1966, Colo 7΄

1964-67, Έγχρωμο 90΄ USA 1964–67, Colo 90΄

Image Copy ight Temenos Ve ein & Robe t Beave s

Image Copy ight Temenos Ve ein & Robe t Beave s

PAVLOS ZANNAS

PAVLOS ZANNAS

Σ

/SAT 2

Th oughout his life, Ma kopoulos emained closely connected to his he itage and made many wo ks that connected with ancient G eek cultu e. The Illiac Passion is a visiona y inte p etation of “P ometheus Bound” sta ing mythical beings f om the 1960s unde g ound – [such as] Andy Wa hol, who appea s as Poseidon iding an exe cise bike… W iting about this e otic odyssey, Ma kopoulos asse ted that, “the playe s become but the molecules of the nude p otagonist, gy ating and st uggling, all in love, bound and unbound, f om situation to situation in the vast sea of emotion.” (Ma k Webbe )

/NOV 15:00

/FRI 1

/NOV 19:30

PAVLOS ZANNAS

/FRI 8 NOE/NOV 13:00

60ό Φ

ατάλογος

152

φιερώματα


Τα μυστήρια The Myste ies κρέγκορι

ορτρέτο των κίλμπερτ και Τζορτζ Po t ait of Gilbe t & Geo ge (aka Gib alta)

αρκόπουλος G ego y J. Ma kopoulos

κρέγκορι

αρκόπουλος G ego y J. Ma kopoulos

Ένα πορτρέτο των δύο ρετανών καλλιτεχνών, δύο ζωντανά αγάλματα, που γυρίστηκε στο αρίσι με αφορμή την έκθεση τους στη Sonnabend Galle y. « ετά τα λιγοστά φλας των εγκαινίων, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τις ξακρισμένες συνθέσεις των κίλμπερτ & Τζορτζ [...] υμάμαι συγκεκριμένα τον Τζορτζ άσμορ να φέρνει ένα τσιγάρο στα χείλη του, μια χειρονομία κατακερματισμένη σε πολλά διακεκομμένα τμήματα μέσω της εισαγωγής μαύρου φιλμ μεταξύ των αποσπασματικών και αστραπιαίων κινήσεων. χειρονομία τεμαχίζεται, παγώνει και αναβάλλεται επανειλημμένα. άν, όπως λέει ο Τζόρτζιο γκάμπεν, «στο σινεμά, μια κοινωνία που έχει χάσει τις χειρονομίες της αναζητά να επανοικειοποιηθεί τα όσα έχασε ενώ συγχρόνως καταγράφει την απώλεια αυτή», θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι η εμμονή του αρκόπουλος στην «ταινία ως φιλμ» εστιάζει σε αυτή ακριβώς τη διττή αιτιολογία/εγκώμιο της χειρονομίας». ( άικλ υάνγκ, Artforum blog)

Στην ταινία μου υπαινίσσομαι πως δεν υπάρχει μεγαλύτερο μυστήριο από τους πρωταγωνιστές. όλεμος εξισώνεται με τον Έρωτα για την ίδια τη φύση τους. ι συνέπειες είναι αναπόφευκτες, αλλά συνιστούν και μια φυσιολογική ανθρώπινη συνθήκη, για την οποία, όπως και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, δεν μπορούμε παρά να δείξουμε έλεος και κατανόηση. κεί έγκειται το μυστήριo. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία… υτοί που είναι ικανοί να δουν τις πλείστες οπτικές επισκέψεις κι εκφράσεις που προσφέρει η ταινία, θα καταλάβουν ποιο είναι το πόλυτο υστήριο του έργου μου. ( κρέγκορι αρκόπουλος) In my film I suggest that the e is no g eate myste y than that of the p otagonists. Wa and Love a e simply e uated fo what they a e; the afte math is inevitable, and a no mal human condition, fo which – like the ancients – one can only have pity and unde standing. In this lies the myste y. All else is i elevant. That the e a e othe subcu ents of e ual powe in The Myste ies goes without saying; and those who a e capable of the nume ous visual visitations and annunciations which the film offe s will ealise what is the Ultimate Myste y of my wo k. (G ego y Ma kopoulos)

A po t ait of the B itish a tists, two living sculptu es, filmed in Pa is on the occasion of thei exhibition at the Sonnabend Galle y. “Afte the minimal flashes of the dedication, we we e p esented with the c opped compositions of Gilbe t & Geo ge [...]. I ecall, especially, Geo ge Passmo e aising a ciga ette to his lips, a gestu e shatte ed into seve al staccato sections th ough the int oduction of black film between f agmenta y flashes of motion. The gestu e is dissected, f ozen, and epeatedly delayed. If, as Gio gio Agamben tells us, “in the cinema, a society that has lost its gestu es seeks to e-app op iate what it has lost while simultaneously eco ding that loss,” we might think of Ma kopoulos’s insistence on “film as film” as p eoccupied with nothing othe than this dual etiology/eulogy of the gestu e.” (Michael Wang, Artforum blog)

1968, Έγχρωμο 80΄ USA 1968, Colo 80΄

1975, Έγχρωμο 12΄ USA 1975, Colo 12΄

ουσική/Music Hugo Wolf

Image Copy ight Temenos Ve ein & Robe t Beave s

Image Copy ight Temenos Ve ein & Robe t Beave s

PAVLOS ZANNAS

PAVLOS ZANNAS

Υ /SUN 3

T ibutes

/NOV 12:30

Υ /SUN 3

153

/NOV 12:30

60th TIFF Catalog


υτυχία Bliss

κρέγκορι

φοσίωση Devotion

αρκόπουλος G ego y J. Ma kopoulos

εωργία ορώση Geo gia Ko ossi

πρώτη ταινία του κρέγκορι αρκόπουλος, αφότου εγκατέλειψε τις , διάρκειας έξι λεπτών, μπορεί να ιδωθεί ως μια συρραφή ενσταντανέ από το εσωτερικό του βυζαντινού ναού του γίου ωάννη του ροδρόμου στην Ύδρα. ικόνες απόκοσμης ομορφιάς, που αποπνέουν μια μακάρια αίσθηση βαθιάς γαλήνης, θυμίζοντας τις τελευταίες στιγμές της ταινίας Αντρέι Ρουμπλιόφ του Ταρκόφσκι.

πό το 2004, ένα τριήμερο κινηματογραφικό γεγονός πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια στη υσσαρέα της ρκαδίας. ενέτειρα του πατέρα του αρκόπουλος, αυτό το απομονωμένο χωριό της ελοποννήσου είναι ο τόπος όπου ο σκηνοθέτης έστησε το Τέμενος, επιλέγοντας μια λέξη της οποίας η αρχική έννοια σχετιζόταν με ένα ιερό κομμάτι γης, ξέχωρο από την καθημερινή ζωή. δώ, κάθε τέσσερα καλοκαίρια, σκηνοθέτες, ακαδημαϊκοί και σινεφίλ συγκεντρώνονται για την προβολή του κύκλου « νιαίος», του καθοριστικού magnum opus του αρκόπουλος, συνολικής διάρκειας 80 ωρών. φοσίωση είναι μια σπάνια εκ των ένδων οπτική μαρτυρία της τελευταίας διοργάνωσης τον ούλιο του 2016. Ένα συναρπαστικό προσκύνημα και μια πράξη λεπταίσθητης αγάπης για τη χαρμόσυνη και εύθραυστη δουλειά ενός από τους λιγότερο γνωστούς πρωταγωνιστές του αβάν γκαρντ κινηματογράφου. ( λεονόρα έσκι)

G ego y J. Ma kopoulos’ fi st film afte he (and his love , filmmake Robe t Beave s) left the USA can be desc ibed as a six-minute-long snapshot “po t ait” of the inte io of St. John’s Byzantine chu ch, on the island of Hyd a, in G eece. The beautiful, almost mystical, images of the chu ch ooze a feeling of bliss, a sentiment of epiphany and p ofound se enity, eminding one of the last scenes in Ta kovsky’s And ei Rublev.

Since 2004, a th ee-day-long film event has been taking place in Lyssa aia, A cadia, G eece. The bi thplace of G ego y Ma kopoulos’s fathe , this emote village in the Peloponnese is the place designated by the late filmmake as his Temenos, a G eek wo d o iginally meaning a sac ed piece of land set apa t f om eve yday life use. He e, once eve y fou summe s, filmmake s, academics, cinephiles gathe fo the p ojection of the cycles of “Eniaios,” Ma kopoulos’s definitive, 80-hou long magnum opus. Devotion is an insightful and a e visual testimony of the latest edition of this event, which took place in ea ly July 2016. A fascinating pilg image, as well as an act of delicate love fo the enchanting and f agile wo k of one of the least known p otagonists of avant-ga de cinema. (Eleono a Pesci)

1967, Έγχρωμο 6΄ USA 1967, Colo 6΄

λλάδα, νωμένο ασίλειο 2017-18, γχωμο 13΄ G eece, UK 2017–18, Colo 13΄ άμερα/Came a ίκος Σφακιανάκης/Nikos Sfakianakis Φωτογραφία/Cinematog aphy εωργία ορώση/Geo gia Ko ossi οντάζ/Editing Se gio Vega Bo ego ουσική/Music Rubén D’he s αραγωγή/P oduction 11 eels πικοινωνία/Contact εωργία ορώση, geo giako ossi@gmail.com/ Geo gia Ko ossi, geo giako ossi@gmail.com

Image Copy ight Temenos Ve ein & Robe t Beave s

Image Copy ight εωργία ορώση Geo gia Ko ossi

PAVLOS ZANNAS

PAVLOS ZANNAS

Υ /SUN 3

60ό Φ

/NOV 12:30

ατάλογος

Υ /SUN 3

154

/NOV 12:30

φιερώματα


ρώιμα μηνιαία αποσπάσματα Ea ly Monthly Segments

ίπτης του χρωματιστού φωτός Pitche of Colo ed Light

πο το 1967 έως το 1970 κινηματογράφησα σύντομα αποσπάσματα ή ασκήσεις, ενώ γύριζα μια σειρά από ταινίες μεγαλύτερης διάρκειας, μεταξύ μισής και μίας ώρας… ασικό μου κίνητρο σε αυτή τη δουλειά ήταν η επινόηση ενός τρόπου σκέψης με την κάμερα Bolex 16 χιλιοστών και την αντίστροφη των χρωμάτων στο έγχρωμο φιλμ, κι έτσι αξιοποίησα όσες λεπτομέρειες από το περιβάλλον μου που έβρισκα χρήσιμες. Υπό αυτή την έννοια, τις συνέλαβα αυτό το εγχείρημα περισσότερο ως σύντομα «δοκίμια», παρά ως ημερολόγιο. ( όμπερτ πίβερς)

ινηματογράφησα το σπίτι της μητέρας μου και τον κήπο της. ι σκιές παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό το μείγμα μοναξιάς και γαλήνης που υπάρχει εδώ. ι εποχές μεταφέρονται από τον κήπο μέσα στο σπίτι, ρίχνοντας πυκνές διαγώνιες σκιές νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. άθε σκιά επιβάλλει μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ακινησία και την κίνηση, φανερώνοντας τη ζωτική αστάθεια του χώρου. ι ειδικές του ποιότητες αποτελούν ένα άνοιγμα στο υποκειμενικό. ια φωνή μέσα στο φιλμ ενεργοποιεί τη μνήμη. ι τοίχοι είναι οθόνες μέσα από τις οποίες περνάω στην ενδημική ιδιωτικότητα. Έχουμε έτσι την εμπειρία ενός τόπου υπό το πρίσμα της καταγωγής μας και ακούμε μια άλλη φωνή μέσα από τη δίκη μας ακουστική. αίσθηση του τόπου δεν είναι ποτέ ξέχωρη από τη στιγμή. ( όμπερτ πίβερς)

όμπερτ

πίβερς Robe t Beave s

όμπερτ

Between 1967 and 1970, I filmed b ief monthly segments o exe cises while making a se ies of longe films, that we e between a half hou and an hou … My basic impulse in the Ea ly Monthly Segments was to discove a way of thinking with the 16mm Bolex film came a and colou eve sal film, and I used whateve details f om my su oundings that we e helpful. In that sense, they we e conceived mo e as b ief “essays” athe than as a dia y. (Robe t Beave s)

πίβερς Robe t Beave s

have filmed my mothe ’s house and he ga den. The shadows play an essential pa t in the mixtu e of loneliness and peace that exists he e. The seasons move f om the ga den into the house, p ojecting ich diagonals in the ea ly mo ning o late afte noon. Each shadow is a subtle balance of stillness and movement and shows the vital instability of space. Its special uality opens a passage to the subjective. A voice within the film speaks to memo y. The walls a e sc eens th ough which I pass to the inhabited p ivacy. We expe ience a place th ough the pe spective of whe e we come f om and hea anothe ’s voice th ough ou own acoustic. The sense of place is neve sepa ate f om the moment. (Robe t Beave s)

1968-67/2002, γχρωμο 33' USA 1968-70/2002, Colo 33'

2002-07, γχρωμο 23' USA 2002-07, Colo 23'

Image Copy ight Temenos Ve ein & Robe t Beave s

Image Copy ight Temenos Ve ein & Robe t Beave s

PAVLOS ZANNAS

PAVLOS ZANNAS

/FRI 1

T ibutes

/NOV 17:00

/FRI 1

155

/NOV 17:00

60th TIFF Catalog


ικέτης The Suppliant

όμπερτ

νάμεσα στους ευκαλύπτους Among the Eucalyptuses

πίβερς Robe t Beave s

όμπερτ

ια πεντάλεπτη μικρού μήκους που λειτουργεί ως καμβάς όπου αποτυπώνεται τόσο το αγαλματίδιο του τίτλου της ταινίας όσο και το πρόσωπο (καλλιτέχνης/φίλος) που το «φιλοξενεί». φακός του πίβερς εξερευνά κάθε σπιθαμή από τη λεία επιφάνεια του αγάλματος, σαν μια επίκληση στη πνευματική και ζωογόνο του δύναμη, με εμβόλιμα κοντινά πλάνα στο κεφάλι, στον κορμό και στο ένα του χέρι που αιωρείται με χάρη και κομψότητα. ηχητικός διάκοσμος είναι δωρικός και διαυγής. Χωρίς ούτε ένα πλάνο που να περιλαμβάνει τον ένοικο του διαμερίσματος, οι εικόνες και οι ήχοι σμιλεύουν το πορτρέτο μιας ζωής μοναχικής. (Τόνι ίπολο, A tfo um)

πίβερς Robe t Beave s

εν κουνιέται φύλλο, αυτό το ράθυμο απόγευμα. αλιά εργοστάσια και οι μηχανές τους, αποθήκες, ετοιμόρροπα κτίρια και σιδηροδρομικές ράγες στον ειραιά, αντιπαραβάλλονται με μνημεία και αρχαία αγάλματα. Το μακρινό παρελθόν και το παρόν που ξεθωριάζει, δύο κόσμοι διαφορετικοί που συνυπάρχουν και συγκρούονται. ια λυρική πραγματεία για τον χρόνο που παγώνει, διάρκειας τεσσάρων λεπτών. ( όμπερτ πίβερς) It is deadly uiet on this lazy afte noon. Old facto ies and thei machine y, wa ehouses, t ain lines and shabby buildings in the city of Pi aeus, a e juxtaposed to ancient statues and moments. Τwo wo lds co-existing and colliding at the same time, a distant past and a fading p esent. A fou -minute poetic meditation on the stillness of time. (Robe t Beave s)

A five-minute film that stands as an ex uisitely w ought po t ait of the small statue of the title, as well as of the a tist/f iend in whose apa tment it esides. Beave s pans b iskly up and down the figu e’s sleek su face, as if to summon its spi itual, nu tu ing powe , cutting these moves with shots of its head, its to so, and an a m g acefully poised. Sounds a e minimal and p ecise. Without a single shot of the apa tment’s occupant, images and sounds ca ve a po t ait of a solita y life. (Tony Pipolo, Artforum)

2010, Έγχρωμο 5΄ USA 2010, Colo 5΄

2002/2017, γχρωμο 4' USA 2002/2017, Colo 4'

Image Copy ight Temenos Ve ein & Robe t Beave s

Image Copy ight Temenos Ve ein & Robe t Beave s

PAVLOS ZANNAS

PAVLOS ZANNAS

/FRI 1

60ό Φ

/NOV 17:00

ατάλογος

/FRI 1

156

/NOV 17:00

φιερώματα


φιέρωμα στον λμπέρ Σέρα T ibute to Albe t Se a ντλώντας έμπνευση από τα κλασικά αφηγήματα του υτικού πολιτισμού και μεταμορφώνοντας ιδιοφυώς τις πιο εμβληματικές φιγούρες της στορίας στο μοναδικό του ιδιοσυγκρασιακό σύμπαν, o καταλανός δημιουργός διαστέλλει τα όρια του κινηματογραφικού χώρου και χρόνου, όχι για να προκαλέσει τους θεατές, αλλά για να τους απελευθερώσει.

TAS

D awing inspi ation f om the classical na atives of Weste n civilization and ingeniously t ansfo ming emblematic histo ical figu es th ough his uni ue idiosync atic unive se, the Catalan filmmake ’s wo k augments the bounda ies of cinematic space and time, not to challenge his viewe s, but to libe ate them.

©Ósca Fe nández O engo

T ibutes

157

60th TIFF Catalog


τιμή της ιπποσύνης

Το κελάηδημα των πουλιών Bi dsong

Honou of the Knights

λμπέρ Σέρα Albe t Se a

λμπέρ Σέρα Albe t Se a

ι Τρεις άγοι περιπλανώνται στην έρημο αναζητώντας το είο ρέφος, παγιδευμένοι σε μια υπαρξιακή δίνη. ατοικούν, όπως το θέτει ο Άλμπερτ Σέρα, σε μια παράδοξη «γη του πουθενά», σε μια φευγαλέα εσοχή στον ιστορικό χωροχρόνο, στην οποία δεν έχει ακόμη αποκρυσταλλωθεί το βαθύτερο νόημα του χριστιανισμού. ι τρεις άντρες είναι απελπισμένοι και πλανεμένοι ταξιδιώτες, αλλά συγχρόνως και αυθεντικά σύμβολα πίστης και αφοσίωσης. φακός του Σέρα τούς παρατηρεί από απόσταση, αποτίνοντας φόρο τιμής στο θαύμα του ανθρώπου.

Σε αυτή την ακραία μινιμαλιστική πρόσληψη του θρυλικού μυθιστορήματος του ερβάντες, δεν υπάρχουν ανεμόμυλοι, παρά μόνο άνεμος, ήλιος, δέντρα και γρασίδι. ύο περιπλανώμενες ανδρικές φιγούρες, ο ον ιχώτης και ο πιστός υπηρέτης του Σάντσο άντσα, περιδιαβαίνουν ένα τοπίο απογυμνωμένο και αμόλυντο από την ανθρώπινη παρέμβαση. ι δύο συνοδοιπόροι αναζητούν την περιπέτεια, λαχταρούν το απροσδόκητο, ρεμβάζουν στη σιωπή, συζητούν για υψηλά ιδανικά αλλά και μικροπράγματα της καθημερινότητάς τους. ε αναφορές στο σινεμά των Όζου, πρεσόν και αζολίνι, το ντεμπούτο του λμπέρ Σέρα αποπνέει έναν βαθύ και ακατέργαστο ουμανισμό.

The Th ee Kings wande th ough the dese t in sea ch of baby Jesus, tangled in an existential whi lpool. They inhabit, as Albe t Se a desc ibes it, an absu d “land of nowhe e,” a fleeting niche in histo ical time and space in which Ch istianity has not yet shaped its deepe meaning. The Wise Men a e at the same time despe ate seeke s led ast ay and genuine icons of faith and devotion. Se a’s came a stands at a distance, paying its espects to the mi acle of man.

This ove tly minimalistic take on Ce vantes’ legenda y novel has no windmills; the e is just the wind, the sun, the t ees, and the g ass. Two oaming male figu es, Don Quixote and his loyal se vant Sancho Panza, wonde a ound a savage landscape, unspoiled by human inte vention. The two companions seek adventu e, c ave fo the unexpected, dayd eam in silence, contemplate on high ideals and discuss the t ivia of thei eve yday outine. Albe t Se a’s debut pays t ibute to cinema maste s Ozu, B esson and Pasolini, oozing a p ofound and un efined humanism.

σπανία 2006, Έγχρωμο 107΄ Spain 2006, Colo 107΄

σπανία 2008, σπρόμαυρο 98΄ Spain 2008, B&W 98΄

Σενάριο/Sc eenplay Albe t Se a Φωτογραφία/Cinematog aphy Ch istophe Fa na ie , Edua d G au οντάζ/Editing David Galla t, Angel Ma tin ουσική/Music Fe an Font, C istian Vogel αραγωγοί/P oduce s Albe t Se a, Montse T iola αραγωγή/P oduction Ande g aun Films Συμπαραγωγή/Co-P oduction Eddi Saeta, Not o Film θοποιοί/Cast Lluis Ca bo, Lluis Se at, Albe t Pla πικοινωνία/Contact Ande g aun Films

Σενάριο/Sc eenplay Albe t Se a Φωτογραφία/Cinematog aphy Neus Ollé, Jimmy Gimfe e οντάζ/Editing Àngel Ma tín, Albe t Se a αραγωγοί/P oduce s Montse T iola, Luis Miña o αραγωγή/P oduction Ande g aun Films, Eddie Saeta θοποιοί/Cast Lluís Ca bó, Lluís Se at Batlle, Lluís Se at πικοινωνία/Contact Ande g aun Films

PAVLOS ZANNAS

PAVLOS ZANNAS

Σ

/SAT 2

60ό Φ

/NOV 17:15

ατάλογος

Υ /SUN 3

158

/NOV 15:15

φιερώματα


ύριος έκανε θαύματα μέσα μου The Lo d Wo ked Wonde s in Me

ούμπα λίμπρε Cuba Lib e

λμπέρ Σέρα Albe t Se a

λμπέρ Σέρα Albe t Se a

Στο πλαίσιο ενός καλλιτεχνικού πρότζεκτ υπό την αιγίδα του έντρου Σύγχρονου ολιτισμού της αρκελώνης, ο Άλμπερτ Σέρα και ο ισάντρο λόνσο συμφώνησαν να ανταλλάξουν κινηματογραφικές επιστολές, όπου αμφότεροι εξερευνούν χαρακτήρες και έννοιες που άφησαν ένα ξεχωριστό στίγμα στη φιλμογραφία τους. Σέρα αναθεωρεί την Τιμή της ιπποσύνης, μεταφέροντας τους ηθοποιούς και το συνεργείο της ταινίας στο άγονο και σκληρό τοπίο της α άντσα, του αυθεντικού δηλαδή σκηνικού όπου εκτυλίχθηκαν οι περιπέτειες του ον ιχώτη.

Ένα καλοφτιαγμένο αφιέρωμα σε έναν άοκνο δημιουργό και πηγή έμπνευσης του Σέρα: τον ερμανό σκηνοθέτη άινερ έρνερ Φασμπίντερ. ταινία, διάρκειας 18 λεπτών, είναι γυρισμένη σε ένα παρακμιακό, ωστόσο γοητευτικό νυχτερινό κλαμπ (σήμα κατατεθέν στη φιλμογραφία του Φασμπίντερ) και γεμάτη χαρακτήρες και μοτίβα που μοιάζει να έχουν ξεπηδήσει απευθείας από το φασμπιντερικό σύμπαν. ιόλου τυχαίος και ο τίτλος της ταινίας, που παραπέμπει στο αγαπημένο ποτό της Χάνα Σιγκούλα στην ταινία Να φοβάστε την αγία Πουτάνα (1971).

As pa t of a p oject unde the auspices of the Cent e de Cultu a Contempo ània de Ba celona, Albe t Se a and Lisand o Alonso ag eed to exchange film lette s whe e they both engage with cha acte s and conceits f om thei p evious films. Se a evisits Hono de Cavalle ia, moving the cast and c ew of the o iginal film to the a id landscape of La Mancha, the o iginal setting fo Don Quixote’s adventu es and misadventu es.

A neatly c afted homage add essed to one of Se a’s idols and main sou ces of inspi ation, p olific Ge man di ecto Reine We ne Fassbinde . The 18-minute sho t film is set in a decadent, yet seductive nightclub (a t adema k symbol in Fassbinde ’s filmog aphy), featu ing cha acte s and depicting motifs that seem to stem di ectly out the Fassbinde unive se. The film’s title is not by chance eithe , as it pays a delicate t ibute to Hanna Schygulla’s favo ite d ink in the movie Beware of a Holy Whore (1971).

σπανία 2011, Έγχρωμο 146΄ Spain 2011, Colo 146΄

σπανία 2013, Έγχρωμο 18΄ Spain 2013, Colo 18΄

Σενάριο/Sc eenplay Albe t Se a Φωτογραφία/Cinematog aphy Jimmy Gimfe e & Àngel Ma tín οντάζ/Editing Àngel Ma tín αραγωγοί/P oduce s Montse T iola αραγωγή/P oduction Ande g aun Films θοποιοί/Cast Albe t Se a, Lluis Ca bo, Lluis Se at, Jo di Pau, Eliseu Hue tas, Montse T iola, Jimmy Gimfe e , Angel Ma tin, Jo di Ribas, Glo ia Maso πικοινωνία/Contact Ande g aun Films

Σενάριο/Sc eenplay Albe t Se a Φωτογραφία/Cinematog aphy Mi uel Ba celó, A tu To t οντάζ/Editing Àngel Ma tín ουσική/Music Molfo ts αραγωγοί/P oduce s Montse T iola θοποιοί/Cast Xavie G atacós, Lluís Se at, Albe t Se a, Wolfgang Danz, Lluís Ca bó πικοινωνία/Contact Ande g aun Films

PAVLOS ZANNAS

PAVLOS ZANNAS

Υ /SUN 10

T ibutes

/NOV 16:15

/FRI 8

159

/NOV 15:00

60th TIFF Catalog


στορία του θανάτου μου

Sto y of My Death

λμπέρ Σέρα Albe t Se a

O θρυλικός εραστής Τζιάκομο αζανόβα, γερασμένο κακέκτυπο πια του πρότερου ένδοξου εαυτού του, ταξιδεύει στην Τρανσυλβανία και συναντά τον κόμη ράκουλα, ο οποίος βρίσκεται στο απόγειο της αίγλης του. Άλμπερτ Σέρα παραποιεί τον τίτλο των απομνημονευμάτων του αζανόβα (Η ιστορία της ζωής μου) και ενορχηστρώνει έναν υπερβατικό διάλογο ανάμεσα σε δύο αρχετυπικές φιγούρες, αποτυπώνοντας με αλληγορικό τόνο και παιγνιώδη διάθεση τη μετάβαση της ευρωπαϊκής διανόησης από τον ρασιοναλισμό στον ρομαντισμό. ύο κόσμοι, ισότιμα μοιρασμένοι ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι, ενταγμένοι στον αιώνιο κύκλο παρακμής και διαδοχής που απαντά όχι μόνο στη φύση, αλλά και στον ανθρώπινο πολιτισμό. Giacomo Casanova, once a legenda y love , nowadays a me e elic of his glo ious past, t avels to T ansylvania and gets ac uainted with Count D acula, who – οn the cont a y – is in the p ime of his cha m. Albe t Se a fiddles the title of Casanova’s memoi s (History of My Life), o chest ates a t anscendental tête-à-tête between two a chetypal figu es, illust ating in a playful and allego ic tone the t ansition of Eu opean thinking and a t f om ationalism to omanticism. Two wo lds, e ually divided between light and da kness, integ ated in the eve lasting cycle of decay and succession, found not only in natu e, but in human civilization as well.

θάνατος του ουδοβίκου The Death of Louis XIV

΄

λμπέρ Σέρα Albe t Se a

1715, στο νεκροκρέβατο του ουδοβίκου ΄. Ένα σμήνος από υπηρέτες στροβιλίζεται πανικόβλητα γύρω από τον ετοιμοθάνατο μονάρχη. ι γιατροί του παλατιού μουρμουρίζουν μέσα από τα δόντια τους, τρέμοντας στην ιδέα ότι θα τους αποδοθούν ευθύνες. ι αμετανόητοι αυλοκόλακες βρίσκονται σε κατάσταση άρνησης και επιμένουν να κανακεύουν –λες και είναι μωρό– τον ασθενή. «βασιλιάς Ήλιος» δύει αργά και βασανιστικά, αφήνοντας τον θάνατο να τον αγκαλιάσει. Το ζαρωμένο πρόσωπο του αν- ιερ εό συμπυκνώνει κάθε πτυχή και εκδήλωση της θνητότητας: τη σταδιακή απόσυρση σώματος και νου, την απόκοσμη μίξη τρόμου και γαλήνης, την ανατριχιαστική απλότητα του τέλους. 1715, by the deathbed of Louis XIV. A swa m of oyal se vants is swi ling a ound the dying mona ch. The palace’s physicians a e mutte ing th ough thei teeth, pet ified in the thought of being accused. The flatte e s and backslappe s of the cou t a e in denial, insisting on pampe ing the patient, as if he was a baby. Roi-Soleil is about to set in slow and to tu ing agony – death has engulfed him. Jean-Pie e Léaud’s w inkled face eflects eve y aspect and manifestation of mo tality: the g adual et eat of body and mind, the ee ie blend of te o and se enity, the chilling plainness of the unavoidable end.

σπανία, αλλία 2013, Έγχρωμο 148΄ Spain, F ance 2013, Colo 148΄

αλλία, σπανία, ορτογαλία 2015, Έγχρωμο 105΄ F ance, Spain, Po tugal 2015, Colo 105΄

Σενάριο/Sc eenplay Albe t Se a Φωτογραφία/Cinematog aphy Jimmy Gimfe e οντάζ/Editing Albe t Se a ουσική/Music Joe Robinson, En ic Juncà, Fe an Font, Ma c Ve dague αραγωγοί/P oduce s Montse T iola, Thie y Lounas, Albe t Se a αραγωγή/P oduction Ande g aun Films Συμπαραγωγή/Co-P oduction Cap icci θοποιοί/Cast Vicenç Altaió, Cla a Visa, Noelia Rodenas, Montse T iola, Eliseu Hue tas, Lluís Se at πικοινωνία/Contact Ande g aun Films

Σενάριο/Sc eenplay Albe t Se a, Thie y Lounas Φωτογραφία/Cinematog aphy Jonathan Ric uebou g οντάζ/Editing A iadna Ribas, A tu To t, Albe t Se a ουσική/Music Ma c Ve dague αραγωγοί/P oduce s Thie y Lounas, Albe t Se a, Joa uim Sapinho, Clai e Bonnefoy αραγωγή/P oduction Cap icci P oduction Συμπαραγωγή/Co-P oduction Rosa Filmes, Ande g aun Films, Bobi Lux θοποιοί/Cast Jean-Pie e Leaud, Pat ick d’Assumcao, Ma c Susini, I ene Silvagni, Be na d Belin πικοινωνία/Contact Cap icci

PAVLOS ZANNAS

PAVLOS ZANNAS

Τ /TUE 5

60ό Φ

/NOV 15:00

ατάλογος

Υ/MON 4

160

/NOV 19:00

φιερώματα


λευθερία Libe té

ασιλιάς Ήλιος Roi Soleil

λμπέρ Σέρα Albe t Se a

λμπέρ Σέρα Albe t Se a

ίναι η δεύτερη φορά που ο Άλμπερτ Σέρα επισκέπτεται την επιθανάτια αγωνία του ουδοβίκου I ΄. Σε αυτή την ταινία, δεν επιλέγει τη φόρμα του δράματος δωματίου και τον μπαρόκ διάκοσμο, αλλά ένα αποστειρωμένο και απογυμνωμένο κενό, μια κατακόκκινη δίνη που μοιάζει με προθάλαμο της κόλασης. Σαν αδιάκριτος ηδονοβλεψίας του πόνου και της παρακμής, η κάμερα παρακολουθεί λαίμαργα –από απόσταση αναπνοής– ένα ετοιμοθάνατο θηρίο που βρυχάται, ουρλιάζει και παραληρεί, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή. προστά στο φάσμα του θανάτου, κάθε ανθρώπινη εξουσία φαντάζει μηδαμινή και φαιδρή.

1774, δεκαπέντε χρόνια πριν τη αλλική πανάσταση. ια ομάδα λιμπερτίνων, που έχουν εκδιωχθεί από το παλάτι του ουδοβίκου ΣΤ΄, αναζητούν καταφύγιο κάτω από τη φτερούγα του δούκα του άλχεν, γνωστού για τις φιλελεύθερες και προοδευτικές απόψεις του. Όμως, την εποχή εκείνη, η ερμανία είναι μια χώρα βυθισμένη στην πουριτανική υποκρισία και τα συντηρητικά ήθη, όπου ο σπόρος του ελευθερισμού είναι αδύνατον να ανθίσει. Ένα γκροτέσκο, προκλητικό και φιλήδονο ταμπλό βιβάν της παρηκμασμένης αλαιάς υρώπης, η οποία αντιστέκεται σθεναρά στην πνευματική, ηθική και σεξουαλική απελευθέρωση.

Albe t Se a is once again d awn by the death attle of Louis XIV, although this time he does not go fo a chambe d ama and a ba o ue deco . Instead, he opts fo an aseptic void, a ca mine whi lpool that esembles a blood-bathed ent yway to hell. Like an indisc eet voyeu of pain and decay, his came a devou s eve y inch of a mo tally wounded beast that oa s, sc eams and aves, just befo e he d aws his final b eath. Befo e death, human powe will always seem nugato y and ludic ous.

1774, fifteen yea s befo e the F ench Revolution. A g oup of libe tines, ost acized f om Louis XVI’s palace, seek efuge unde the wing of the Duke of Walchen, a enowned libe al and f ee-thinke . Neve theless, late 18th centu y Ge many is abundant in pu itan hypoc isy and conse vative mo als, thus a most unsuitable g ound fo the seed of libe tinism to g ow. A g otes ue and p ovocative tableau vivant of a decayed Eu ope, still esisting its mental, mo al and sexual libe ation.

σπανία, ορτογαλία 2018, Έγχρωμο 62΄ Spain, Po tugal 2018, Colo 62΄

αλλία, ορτογαλία, σπανία 2019, Έγχρωμο 120΄ F ance, Po tugal, Spain 2019, Colo 120΄

Σενάριο/Sc eenplay Albe t Se a Φωτογραφία/Cinematog aphy A tu To t οντάζ/Editing A iadna Ribas, Albe t Se a αραγωγοί/P oduce s Albe t Se a, Joa uim Sapinho αραγωγή/P oduction Ande g aun Films, Rosa Filmes θοποιοί/Cast Lluís Se at πικοινωνία/Contact Ande g aun Films

Σενάριο/Sc eenplay Albe t Se a Φωτογραφία/Cinematog aphy A tu To t οντάζ/Editing A iadna Ribas, Albe t Se a, A tu To t αραγωγοί/P oduce s Pie e-Olivie Ba det, Joa uim Sapinho, Albe t Se a, Montse T iola αραγωγή/P oduction Ande g aun Films, Idéale Audience, Rosa Filmes, Lupa Film θοποιοί/Cast Helmut Be ge , Ma c Susini, Baptiste Pinteaux, Iliana Zabeth, Lau a Poulvet, Lluís Se at, Alex Ga ía Düttman, Théodo a Ma cadé, Xavi Pé ez, F ancesc Da anes, Câtâlin Jug avu, Montse T iola πικοινωνία/Contact Films Bouti ue

PAVLOS ZANNAS

OLYMPION

/FRI 8

/NOV 15:00

Υ /SUN 3

/NOV 20:00

TONIA MARKETAKI

Υ /SUN 10

T ibutes

161

/NOV 22:00

60th TIFF Catalog


φιέρωμα στην Τζοάνα Χογκ T ibute to Joanna Hogg Ένα αφιέρωμα στο έργο της πρωτοπόρου ενός νέου ρεύματος στο βρετανικού σινεμά, η οποία ανανεώνει τη ρεαλιστική παράδοση της εθνικής αυτής κινηματογραφίας εστιάζοντας όπως κανείς σύγχρονός της στα εσωτερικά και εξωτερικά ανθρώπινα τοπία. Ένα αφιέρωμα που αποκαλύπτει το διεισδυτικό, πλην τρυφερό βλέμμα της δημιουργού και τη διαδρομή που διήνυσε από τη δεκαετία του ’80 – όταν ακόμα γύριζε πειραματικές ταινίες με μια κάμερα Super 8, δανεική από τον μέντορά της, τον τέρεκ Τζάρμαν.

60ό Φ

ατάλογος

TJH

t ibute to the wo k of a pionee of a new wave in B itish cinema, who adically t ansfo ms the ealist t adition of this national cinematog aphy, focusing like none of he pee s in human inne and exte nal human landscapes. A t ibute that eveals he penet ating, tende gaze, and he jou ney since the 1980s, when she was still shooting expe imental films with a Supe 8 came a she bo owed f om he mento De ek Ja man.

162

φιερώματα


Cap ice Cap ice

αμία συγγένεια Un elated

Τζοάνα Χογκ Joanna Hogg

Τζοάνα Χογκ Joanna Hogg

άκι, σαν μια μοντέρνα λίκη στη χώρα των θαυμάτων, βλέπει τις σελίδες του Caprice, του αγαπημένου της περιοδικού μόδας, να παίρνουν σάρκα και οστά μπροστά στα μάτια της. ταινία αποφοίτησης της Τζοάνα Χογκ, με πρωταγωνίστρια μια άσημη εικοσιεξάχρονη ονόματι Τίλντα Σουίντον, ταξιδεύει μίλια μακριά από τον μινιμαλισμό που όρισε τη μετέπειτα καριέρα της. Ένα τεχνικόλορ σουρεάλ όνειρο, πασπαλισμένο με το γκλαμ και την αστερόσκονη της εποχής, που αποτίει φόρο τιμής στα μυθικά Κόκκινα παπούτσια των άουελ και ρεσμπέργκερ, γεμάτο κωμικές πινελιές και στιλάτες πόζες. Ένα θεοπάλαβο ντελιριακό ταξίδι στα άδυτα της ποπ κουλτούρας της δεκαετίας του ’80.

νώ ο γάμος της βρίσκεται σε κρίση, η σαραντάχρονη Άννα περνά τις καλοκαιρινές διακοπές με τη φίλη της ερένα και τον νέο της σύζυγο Τζορτζ, στη βίλα τους στην Τοσκάνη. αταλήγει όμως να περνά τον περισσότερο χρόνο με τα παιδιά του ζευγαριού και τον ξάδελφό τους, με τον οποίο αναπτύσσει έντονο φλερτ. ετά από μια ερωτική απόρριψη, η Άννα θα αποκαλύψει τα μυστικά των νεαρών της φίλων στους μεγαλύτερους, πυροδοτώντας έναν θυελλώδη καυγά ανάμεσα στον Τζορτζ και τον γιο του. αρατηρώντας την οικογενειακή ζωή από απόσταση, η Άννα θα αναθεωρήσει, με αυτοκριτική διάθεση, ολόκληρη τη ζωή της. Du ing a sticky patch in he ma iage, 40-yea -old Anna spends a summe holiday with he f iend Ve ena and he new husband Geo ge at thei Tuscan villa, but ends up hanging out with the couple’s teen-aged child en and thei cousin, with whom she develops a fli tatious affinity. Afte a omantic ejection, she decides to tell on the youngste s, evealing some mischief, that ends in a huge scene between Geo ge and his son. Obse ving family life as an outside , an “un elated,” Anna ultimately engages in a b ave self-c iticism, eevaluating he enti e life.

Lucky is a young woman who emba ks on an Oz-style adventu e into the d eamwo ld of Caprice, he favo ite fashion magazine. Joanna Hogg’s g aduation film, sta ing a then-unknown 26-yea -old Tilda Swinton st etches away f om the minimalism that would define he late ca ee . A Technicolo su eal d eam paying homage to the legenda y Powell & P essbu ge ’s Red Shoes and cheekily c ossing paths with the glam and sta dust of its time, in a ca toonish blend of comic touches and posh postu es. A zany and zippy jou ney that delves into the depths of the 80s pop and fashion cultu e.

νωμένο ασίλειο 1986, Έγχρωμο 27΄ UK 1986, Colo 27΄

νωμένο ασίλειο 2007, Έγχρωμο 100΄ UK 2007, Colo 100΄

Σενάριο/Sc eenplay David Gale, Joanna Hogg Φωτογραφία/Cinematog aphy David Tatte sall οντάζ/Editing Nick Thompson ουσική/Music Robe t Pa nell, Nigel Lyne αραγωγή/P oduction Joanna Hogg θοποιοί/Cast Tilda Swinton, B uce Payne, Ma ty C uickshank, Helen Coope , Da lene Johnson, Anthony Higgins

Σενάριο/Sc eenplay Joanna Hogg Φωτογραφία/Cinematog aphy Olive Cu tis οντάζ/Editing Helle Le Fev e αραγωγοί/P oduce s Ba ba a Stone αραγωγή/P oduction Raw Sienna θοποιοί/Cast Kath yn Wo th, Tom Hiddleston, Ma y Roscoe πικοινωνία/Contact Visit Films, info@visitfilms.com

PAVLOS ZANNAS

PAVLOS ZANNAS

Υ /SUN 10

T ibutes

/NOV 13:30

Υ /SUN 10

163

/NOV 13:30

60th TIFF Catalog


Έκθεση Exhibition

ρχιπέλαγος A chipelago

Τζοάνα Χογκ Joanna Hogg

Τζοάνα Χογκ Joanna Hogg

Ένα χαμηλόφωνο πορτρέτο μιας οικογένειας που έχει βυθιστεί σε μια συναισθηματική δίνη. Έντουαρντ, που βιώνει υπαρξιακή κρίση, ετοιμάζεται να αναχωρήσει για εθελοντική εκπαιδευτική εργασία στην φρική, όπου θα παραμείνει για ένα χρόνο. μητέρα και η αδελφή του αποφασίζουν να οργανώσουν μια οικογενειακή μάζωξη για να αποχαιρετήσουν (ή μήπως για να μεταπείσουν;) τον Έντουαρντ, σε ένα απομονωμένο νησάκι της ορνουάλης. αποξενωμένος πατέρας της οικογένειας δεν λέει να εμφανιστεί, δύο παράταιροι προσκεκλημένοι δίνουν το «παρών», και οι υπόγειες δυνάμεις του ανταγωνισμού και της μνησικακίας φέρνουν στην επιφάνεια τον θυμό και την ένταση που καιροφυλακτούσαν υπογείως.

ύο παντρεμένοι καλλιτέχνες, η τ. και ο Χ., ζουν σε ένα πανέμορφο μοντέρνο σπίτι στην κοσμοπολίτικη και σικ περιοχή του Τσέλσι, στο ονδίνο. Σχεδιασμένο επίσης από έναν καλλιτέχνη, το σπίτι τους (η τρίτη κορυφή στο τρίγωνο χαρακτήρων της ταινίας) λειτουργεί συγχρόνως ως λαβύρινθος, καταφύγιο, φυλακή, ψυχολογικό πεδίο μάχης, λίκνο έμπνευσης και οχύρωμα απέναντι στον εξωτερικό κόσμο και τις εσωτερικές αμφιβολίες. Όταν η τ. και ο Χ. αποφασίζουν να βάλουν πωλητήριο στο σπίτι, βιώνουν την οδυνηρή διαδικασία να αποχαιρετήσουν τις στιγμές που μοιράστηκαν κάτω από την κοινή τους στέγη. D and H, a ma ied couple of contempo a y a tists, live in a beautiful mode nist house in London’s cosmopolitan and posh Chelsea. Also designed and built by an a tist, the house (the thi d cha acte in the film’s t iangle) acts at the same time as a laby inth, a efuge, a p ison, a psychological battleg ound, a c adle of inspi ation and a shield against the exte nal wo ld and the inne doubts. As D and H slowly a ive at the painful decision to sell the place, they emba k on a painful p ocess of beading fa ewell to thei sha ed histo y unde the same oof.

A low-key po t ait of a family in emotional tu moil: Edwa d, suffe ing an existential c isis, is p epa ing to leave fo a yea of volunta y educational se vice in Af ica. His mothe and his siste decide to host a family gathe ing as a fa ewell pa ty (o maybe as an attempt to talk Edwa d out of his plans), on a emote Co nwall island. Edwa d’s est anged fathe is yet to show up, two family outside s have been invited, and the unspoken fo ces of ival y and esentment b ing the family’s bu ied ange and ep essed tension to the su face.

νωμένο ασίλειο 2010, Έγχρωμο 114΄ UK 2010, Colo 114΄

νωμένο ασίλειο 2013, Έγχρωμο 104΄ UK 2013, Colo 104΄

Σενάριο/Sc eenplay Joanna Hogg Φωτογραφία/Cinematog aphy Ed Ruthe fo d οντάζ/Editing Helle Le Fev e αραγωγοί/P oduce s Gayle G iffiths αραγωγή/P oduction Wild Ho ses Film Co. θοποιοί/Cast Ch istophe Bake , Kate Fahy, Tom Hiddleston πικοινωνία/Contact Pa k Ci cus Ltd, info@pa kci cus.com

Σενάριο/Sc eenplay Joanna Hogg Φωτογραφία/Cinematog aphy Ed Ruthe fo d οντάζ/Editing Helle Le Fev e αραγωγοί/P oduce s Gayle G iffiths αραγωγή/P oduction BBC Films, Rooks Nest Ente tainment, Wild Ho ses Film Company θοποιοί/Cast Viv Albe tine, Liam Gillick, Tom Hiddleston πικοινωνία/Contact Visit Films, info@visitfilms.com

FRIDA LIAPPA

OLYMPION

Υ /SUN 3

60ό Φ

/NOV 15:30

ατάλογος

Υ /SUN 3

164

/NOV 13:30

φιερώματα


νθύμιο The Souveni

Τζοάνα Χογκ Joanna Hogg

ια συνεσταλμένη φοιτήτρια κινηματογράφου ορθώνει ανάστημα όταν μπαίνει στη ζωή της ένας χαρισματικός –αν και όχι ιδιαίτερα έμπιστος– άντρας. παρουσία του τη βοηθά να ανεξαρτητοποιηθεί από την υπερπροστατευτική της μητέρα και τους σνομπ φίλους της, ωστόσο σταδιακά βυθίζεται σε μια τοξική σχέση γεμάτη ένταση, που την απομακρύνει από τα όνειρα και τις φιλοδοξίες της. ια κατάδυση στην ψυχή του καλλιτέχνη και τη γυναικεία ιδιοσυγκρασία, που συνδυάζει τον διακριτικό υπαινιγμό με την αψεγάδιαστη αισθητική. ια υποβλητική ιστορία αργοπορημένης ενηλικίωσης και επώδυνης γνωριμίας με τον έρωτα A shy film student begins to find he voice as an a tist when she gets engaged in a tu bulent cou tship with a cha ismatic but unt ustwo thy man, b eaking f ee of he ove p otective mothe and p etentious f iends. G adually though, she slips deepe and deepe into a toxic and emotionally f aught elationship that comes dange ously close to upending he d eams and ambitions. A dive into the soul of the a tist, as well as a study on female idiosync asy, which combines the vi tue of subtle innuendos with ex uisite aesthetics, into an evocative and seductive sto y of late adulthood and painful fi st love.

νωμένο ασίλειο 2019, Έγχρωμο 119΄ UK 2019, Colo 119΄ Σενάριο/Sc eenplay Joanna Hogg Φωτογραφία/Cinematog aphy David Raedeke οντάζ/Editing Helle Le Fev e αραγωγοί/P oduce s Joanna Hogg, Luke Schille αραγωγή/P oduction BBC Films, BFI θοποιοί/Cast Hono Swinton By ne, Tom Bu ke, Tilda Swinton πικοινωνία/Contact P otagonist Pictu es, info@p otagonistpictu es.com

OLYMPION

Σ

/SAT 2

FRIDA LIAPPA

/FRI 8

T ibutes

/NOV 20:00 /NOV 18:00

165

60th TIFF Catalog


Carte Blanche John Wate s

CB

Ένας από τους επιδραστικότερους σκηνοθέτες του παγκόσμιου κινηματογράφου, ο άπας του Trash με τον χειμαρρώδη δημόσιο λόγο και το καλύτερο «κακό» γούστο στην τέχνη, επισκέπτεται για πρώτη φορά την λλάδα για την 60ή διοργάνωση του Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης. πορεί στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, να κυκλοφορεί τη δική του προσωπική λίστα με τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς που πέρασε, αλλά για τη φετινή επέτειο κάνει δώρο στο Φεστιβάλ την επιμέλεια ενός προγράμματος με μερικές από τις αγαπημένες του ταινίες διαχρονικά.

One of the most influential di ecto s in Wo ld Cinema, the Pope of T ash with the flowing public p esence and the best “bad” taste in a t, visits G eece fo the ve y fi st time on the occasion of the 60th annive sa y Festival edition. John Wate s might ci culate his own pe sonal list with his favo ite films at the end of each calenda yea , but this Novembe he cu ates a ca te blanche fo the Festival as a bi thday p esent, including some of his favo ite films of all time.

ια αμερικανική ληστεία Ame ican Animals νεμοδαρμένος λόφος Boom! Το πράσινο νέφος The G een Fog γώ, η Όλγα I, Olga ρίσα K isha αμά και μπαμπάς Mom and Dad πεταξάμην Outside Satan ι παράξενοι St ange Ones Tickled Tickled οιός άρπαξε τον Τζόνι; Who Took Johnny ηλυκοί μπελάδες Female T ouble

©G eg Go man

60ό Φ

ατάλογος

166

Ca te Blanche


ια αμερικανική ληστεία

νεμοδαρμένος λόφος Boom!

Ame ican Animals

Τζόζεφ όουζι Joseph Losey

απίστευτη κι όμως αληθινή ιστορία τεσσάρων νεαρών ανδρών που αποπειράθηκαν να εκτελέσουν μία από τις πιο παράτολμες ληστείες έργων τέχνης στην αμερικάνικη ιστορία. ι τέσσερις ερασιτέχνες ληστές δεν ορμώνται από κάποιο συμπαγές υλιστικό κίνητρο ούτε παρασύρονται από οποιαδήποτε επαναστατική διάθεση. ντιθέτως, προσπαθούν να καρυκεύσουν την ανιαρή και προβλέψιμη ζωή τους με μια τεχνητή ένεση αδρεναλίνης. Ένα ενθουσιώδες μείγμα μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ που θολώνει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, πιστοποιώντας ότι, ορισμένες φορές, η αλήθεια δεν είναι τίποτα άλλο από μια ψευδαίσθηση, από μια απλή φενάκη του μυαλού.

ια εξεζητημένη μεταφορά του θεατρικού Το τρένο με το γάλα δεν σταματά πια εδώ (ή Ο τελευταίος επισκέπτης) του Τενεσί υίλιαμς, που απέκτησε cult status με το πέρασμα του χρόνου, παρότι γνώρισε εισπρακτική αποτυχία στην εποχή της. λίζαμπεθ Τέιλορ υποδύεται μια εκατομμυριούχο με έξι διαζύγια στο ενεργητικό της, που περνά τις καλοκαιρινές διακοπές σε ένα μεσογειακό νησί υπαγορεύοντας τα απομνημονεύματά της. ίτσαρντ πάρτον ενσαρκώνει έναν ποιητή που έχει λάβει το προσωνύμιο «ο άγγελος του θανάτου», εξαιτίας της συνήθειάς του να ξεμυαλίζει και να εκμεταλλεύεται οικονομικά πλούσιες ετοιμοθάνατες χήρες. ια ταινία που έχει εξασφαλίσει τη θέση της στο κινηματογραφικό πάνθεον.

παρτ έιτον Ba t Layton

The unbelievable yet t ue sto y of fou young men who attempted to execute one of the most audacious a t heists in US histo y. The fou amateu s and makeshift obbe s a e not d iven by a conc ete mate ialistic motive o a evolutiona y impulse. They a e me ely st iving to spice up thei dull, p edictable and mo e than o dina y life with an a tificial ad enaline injection. spi ited blend of fiction and documenta y elements that blu s the bo de line between eality and imagination, p oving that the t uth, often enough, is nothing mo e than an illusion, a me e f aud of the mind.

A tone-deaf ve sion of Tennessee Williams’ stage play The Milk T ain Doesn’t Stop He e Anymo e, that g ew to become a camp icon despite its box-office slump. Elizabeth Taylo plays a six-times divo ced millionai ess, who spends he summe holidays on a Medite anean island dictating he memoi s. Richa d Bu ton po t ays a poet, dubbed the “Angel of Death” because of his habit to hone in on ich dying widows and eap financial boons. A film that t anscends all labels and classifications, achieving immo tality.

, νωμένο ασίλειο 2018, Έγχρωμο 116΄ USA, UK 2018, Colo 116΄

νωμένο ασίλειο 1968, Έγχρωμο 113΄ UK 1968, Colo 113΄

Σενάριο/Sc eenplay Ba t Layton Φωτογραφία/Cinematog aphy Ole B att Bi keland οντάζ/Editing Nick Fenton, Ch is Gill, Julian Ha t ουσική/Music Anne Nikitin αραγωγοί/P oduce s De in Schlesinge , Kathe ine Butle , Dimit i Doganis, Ma y Jane Skalski αραγωγή/P oduction Film4, New Amste dam Film Company, RAW Συμπαραγωγή/Co-P oduction Scott Clackum θοποιοί/Cast Evan Pete s, Ba y Keoghan, Blake Jenne , Ja ed Ab ahamson, Ann Dowd, Udo Kie

Σενάριο/Sc eenplay Τενεσί υίλιαμς, βασισμένο στο έργο του Ο τελευταίος επισκέπτης/ Tennessee Williams, based on The Milk Train Doesn’t Stop Here Anymore Φωτογραφία/Cinematog aphy Douglas Slocombe οντάζ/Editing Reginald Beck ουσική/Music John Ba y αραγωγοί/P oduce s John Heyman, No man P iggen θοποιοί/Cast Elizabeth Taylo , Richa d Bu ton, Noël Cowa d

PAVLOS ZANNAS

OLYMPION

/FRI 1

/NOV 12:30

/FRI 1

/NOV 13:00

SYKIES MUNICIPAL THEATER

Υ/MON 4

John Wate s

/NOV 18:00

167

60th TIFF Catalog


Το πράσινο νέφος The G een Fog κάι

γώ, η Όλγα I, Olga

Τόμας άινρεμπ, ετρ άζντα Tomáš Wein eb, Pet Kazda

άντιν Guy Maddin

Το 1973, η νεαρή Όλγκα Χεπνάροβα μπήκε σε ένα φορτηγό και επιτάχυνε εν ψυχρώ προς το πλήθος, σε έναν δρόμο στην καρδιά της ράγας. ώδεκα τραυματίστηκαν και οκτώ σκοτώθηκαν επιτόπου. φού συνελήφθη, αρνήθηκε να λάβει υπεράσπιση και ζήτησε να καταδικαστεί σε θάνατο – ήταν η τελευταία γυναίκα που εκτελέστηκε στην πρώην Τσεχοσλοβακία. ια φορμαλιστική καταβύθιση στον σκοτεινό λαβύρινθο μιας βασανισμένης ψυχής, που γνώρισε από νωρίς το μίσος, τη βία και την περιφρόνηση των άλλων. ια ψυχρή, υπνωτιστική περιπλάνηση στη θλίψη και την παράνοια, επενδυμένη με μια αύρα μελαγχολίας, γεωμετρικές συνθέσεις και δωρική ασπρόμαυρη φωτογραφία.

παντώντας σε μια πρόσκληση-καλλιτεχνική ανάθεση του Φεστιβάλ ινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο, ένας από τους πιο ευφάνταστους σύγχρονους δημιουργούς συντάσσει μια ερωτική επιστολή σ’ αυτή την εμβληματική πόλη της υτικής κτής, δίνοντας τη δική του εκδοχή του κλασικού αριστουργήματος του Άλφρεντ Χίτσκοκ Δεσμώτης του ιλίγγου, μέσα από θραύσματα υλικού αρχείου. ια αληθινά ενορατική δουλειά για την αξία του να βλέπεις και να ξαναβλέπεις. Responding to an invitation-commission by the San F ancisco FIlm Festival, one of the most imaginative contempo a y filmmake s w ites a love lette to the emblematic West Coast city, delive ing his own take to the classic Alf ed Hitchcock maste piece Vertigo. A t uly visiona y wo k about seeing and seeing again.

In 1973, 22-yea -old Olga Hepna ová d ove a t uck th ough a c owd of people on a P ague st eet, killing eight and inju ing twelve. Captu ed immediately, she dismissed any legal defense and lite ally invited the death penalty, becoming the last woman executed in fo me Czechoslovakia. A stylish subme sion into the da k and mazy co ido s of a f agile soul to mented by a life of constant abuse and contempt. A hypnotic sto y of sadness and madness, ga nished with subtle compositions, an auste e black and white cinematog aphy and a melancholic au a.

Τσεχία, ολωνία, Σλοβακία, αλλία 2016, σπρόμαυρο 106΄ Czech Republic, Poland, Slovak Republic, F ance 2016, B&W 106΄

, αναδάς 2017, Έγχρωμο/ σπρόμαυρο 63΄ USA, Canada 2017, Colo /B&W 63΄ οντάζ/Editing Evan Johnson, Galen Johnson ουσική/Music Jacob Ga chik, K onos Qua tet αραγωγοί/P oduce s Evan Johnson, Guy Maddin αραγωγή/P oduction Ext a La ge P oductions

OLYMPION

/THU 7

60ό Φ

Σενάριο/Sc eenplay Roman Cílek, Tomáš Wein eb, Pet Kazda Φωτογραφία/Cinematog aphy Adam Siko a οντάζ/Editing Vojtěch F ič ουσική/Music John Ba y αραγωγοί/P oduce s Vojtěch F ič, Sylweste Banaszkiewicz, Ma cin Ku ek, Ma ian U ban, Tomáš Wein eb, Pet Kazda αραγωγή/P oduction Black Balance, Media B igade, Alef film and media g oup, love.f ame Συμπαραγωγή/Co-P oduction Od a-film, Spoon, Ba andov Studios, Michael Samuelson lighting P ague, Famu, A izona P oductions θοποιοί/Cast Michalina Olszanska, Ma tin Pechlát, Klá a Melísková

MAKEDONIKON

/NOV 14:00

ατάλογος

Σ

168

/SAT 9

/NOV 13:00

Ca te Blanche


αμά και μπαμπάς Mom and Dad

ρίσα K isha

Τρέι Έντουαρντ Σουλτς T ey Edwa d Shults

πράιαν Τέιλορ B ian Taylo

Όταν η ρίσα εμφανίζεται την μέρα των υχαριστιών στο σπίτι της αδερφής της στο Τέξας, η οικογένεια την υποδέχεται με ζεστασιά αλλά ταυτόχρονα και καχυποψία. νόσω η ρίσα καταπιάνεται με την προετοιμασία της γαλοπούλας, προσπαθώντας να αναπληρώσει για τον χαμένο χρόνο, ένα αίσθημα ανησυχίας διαποτίζει την ατμόσφαιρα. ένταση κορυφώνεται, καθώς η προσπάθεια της ρίσα να μονοιάσει με τους δικούς της πέφτει στο κενό, φέρνοντας στο προσκήνιο μυστικά και βαθιά ριζωμένες πικρίες που βυθίζουν τα πρόσωπα σε μια συναισθηματικά φορτισμένη αποτίμηση του οικογενειακού δεσμού.

ρχικά, παίρνουμε μια γεύση από μια φαινομενικά συνηθισμένη μέρα στη γεμάτη εντάσεις κανονικότητα μιας μεσοαστικής οικογένειας στα προάστια. αθώς ο καθένας παίρνει τον δρόμο του για τη δουλειά, το σχολείο, το γυμναστήριο κλπ., όλα δείχνουν πως κάτι ασύλληπτα παράξενο έχει συμβεί. ια ανεξήγητη μανία έχει καταλάβει ξαφνικά τους γονείς και τους ωθεί να δολοφονήσουν τα ίδια τους τα παιδιά. ια κατάμαυρη και αιματοβαμμένη κωμωδία τρόμου, που αμφισβητεί τον θεμέλιο λίθο της κοινωνίας μας. αιδιά, από εδώ και στο εξής, μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. ύτε καν την αγάπη των γονιών σας!

When K isha shows up at he siste ’s Texas home on Thanksgiving mo ning, he close and extended family g eet he with a mixtu e of wa mth and wa iness. Almost immediately, a palpable unease pe meates the ai , as K isha gets to wo k cooking the tu key and t ying to make up fo the lost time. As K isha’s attempts at econciliation become inc easingly ebuffed, tension and suspicion each thei peak, with long-bu ied sec ets and deep-seated esentments coming to the fo e as eve yone becomes imme sed into an emotionally cha ged familial eckoning.

At fi st, we get a glimpse of a seemingly o dina y day in the disco dant o dina y life of a gene ic middle-class subu bia family. As they all go thei sepa ate ways fo yet anothe day of wo k, school, ae obics class, etc., it g adually eme ges that something unthinkable has occu ed. A myste ious and te ifying f enzy has suddenly taken ove pa ents who t y to mu de thei own child en. A blood-bathed and wickedly da k ho o comedy that uestions the ock foundation of ou society. Kids, f om now on, you should take nothing fo g anted. Not even you pa ents’ love!

2015, Έγχρωμο 83΄ USA 2015, Colo 83΄

, νωμένο ασίλειο 2017, Έγχρωμο 86΄ USA, UK 2017, Colo 86΄

Σενάριο/Sc eenplay T ey Edwa d Shults Φωτογραφία/Cinematog aphy D ew Daniels οντάζ/Editing T ey Edwa d Shults ουσική/Music B ian McOmbe αραγωγοί/P oduce s Justin R. Chan, T ey Edwa d Shults, Wilson Smith, Chase Joliet θοποιοί/Cast K isha Fai child, Robyn Fai child, Bill Wise, Ch is Doubek, Olivia G ace Applegate πικοινωνία/Contact Visit Films, info@visitfilms.com

Σενάριο/Sc eenplay B ian Taylo Φωτογραφία/Cinematog aphy Daniel Pea l οντάζ/Editing Rose Co , Fe nando Villena αραγωγοί/P oduce s Ch istophe Lemole, Tim Zaja os, B ian Taylo αραγωγή/P oduction A mo y Films, XYZ Films, The Fyzz Facility θοποιοί/Cast Nicolas Cage, Selma Blai , Anne Winte s πικοινωνία/Contact Neo Films

MAKEDONIKON

PAVLOS ZANNAS

/FRI 8

John Wate s

/NOV 13:00

/THU 7

169

/NOV 19:45

60th TIFF Catalog


πεταξάμην Outside Satan

ι παράξενοι The St ange Ones

προυνό τιμόν B uno Dumont

όρεν υόλκστιν, ρίστοφερ άντκλιφ Lau en Wolkstein, Ch istofe Radcliffe

Ένα βραδυφλεγές θρίλερ που ακολουθεί ένα αγόρι στην περιπλάνησή του στο απόμερο και ερημωμένο αμερικανικό τοπίο, συντροφιά με τον αδερφό του, ο οποίος παρουσιάζεται ως προστάτης του. λάι στο ισχνό μικρόσωμο αγόρι που δείχνει μια ευγενική και ευάλωτη ψυχή, ο αδερφός φαντάζει το ακριβώς αντίθετο: ρωμαλέος και άξεστος. αθώς μια σειρά αποτρόπαιων γεγονότων μαρτυρά το παρελθόν των δύο αδερφών, η σκληρή και ανομολόγητη αλήθεια έρχεται σταδιακά στο προσκήνιο. Ένα ελεγειακό δράμα, στο οποίο όσο περισσότερα αποκαλύπτονται τόσο πιο παγιδευμένοι νιώθουμε.

Ένας μυστηριώδης και λιγομίλητος ερημίτης, που επικοινωνεί πνευματικά με το θαλασσινό τοπίο, τους αμμόλοφους και τα ηλιοβασιλέματα του α-ντε- αλαί, έχει αποκτήσει φήμη σαμάνου στην περιοχή. νσαρκώνοντας το πνεύμα του τόπου, πέρα από το καλό και το κακό, εκτελεί το ιερό του καθήκον: τιμωρεί τους φαύλους, ξορκίζει τους δαίμονες, προσφέρει λύτρωση μέσα από τη σεξουαλική πράξη, επαναφέρει ένα αθώο θύμα στη ζωή. ια καθηλωτική παραβολή που εμβαθύνει στη συνύπαρξη του θεϊκού και του διαβολικού στοιχείου στην ψυχή του ανθρώπου. A myste ious and tacitu n lone , who communes with the coastal dunes, seascapes, and sunsets of the Pas-de-Calais, has ac ui ed a local eputation as a heale . He is an embodiment of the spi it of the landscape, beyond good and evil, executing his sac ed tasks: punishing the wicked, exo cising the demons, mechanically offe ing salvation th ough sex, b inging an innocent victim back f om the dead. A secula and mesme izing pa able that delves into the coexistence of the divine and the satanic inside the human soul.

A slow-paced th ille featu ing a boy who oams ac oss the desolate and emote Ame ican landscape, in the company of his b othe (whom we see as his p otecto ). The small skinny boy appea s to be a gentle, f agile and ca ing soul, while his b othe is the pola opposite: obust and ough a ound the edges. The untold and b utal t uth g adually eme ges, as the two siblings’ oles in a ho ific chain of events a e evealed to us. An elegiac d ama, in which the mo e we discove the mo e entangled we become.

αλλία 2011, Έγχρωμο 109΄ F ance 2011, Colo 109΄

2017, Έγχρωμο 81΄ USA 2017, Colo 81΄

οντάζ/Editing B uno Dumont Φωτογραφία/Cinematog aphy Yves Cape οντάζ/Editing B uno Dumont, Basile Belkhi i αραγωγοί/P oduce s Jean B ehat, Rachid Boucha eb, Mu iel Me lin αραγωγή/P oduction 3B P oductions Συμπαραγωγή/Co-P oduction CRRAV. No d-Pas-de-Calais Le F esnoy, Studio National des A ts Contempo ains θοποιοί/Cast David Dewaele, Alexand a Lemât e, Vale ie Mestdagh, Sonia Ba thélémy, Juliette Bac uet, Ch istophe Bon, Domini ue Caffie πικοινωνία/Contact Py amide Inte national, sales@py amidefilms.com

οντάζ/Editing Ch istophe Radcliff Φωτογραφία/Cinematog aphyTodd Banhazl οντάζ/Editing Lau en Wolkstein, Ch istophe Radcliff ουσική/Music B ian McOmbe αραγωγοί/P oduce s Sebastien Aube t, Michael P all, E ic Schultz, Shani Geva, Daniela Taplin Lundbe g θοποιοί/Cast Alex Pettyfe , James F eedson-Jackson, Emily Althaus, Gene Jones πικοινωνία/Contact The Festival Agency, info@thefestivalagency.com

TONIA MARKETAKI

STAVROS TORNES

/FRI 8

60ό Φ

/NOV 12:30

ατάλογος

/FRI 1

170

/NOV 13:30

Ca te Blanche


Tickled

οιος άρπαξε τον Τζόνι; Who Took Johnny

τέιβιντ Φέριερ David Fa ie

Nτέιβιντ πέλινσον, Σούκι Χόλι, άικλ καλίνσκι David Beilinson, Suki Hawley, Michael Galinsky

Σερφάροντας στο ιαδίκτυο, ο εοζηλανδός ρεπόρτερ τέιβιντ Φέριερ καταλήγει να παρακολουθεί βίντεο από έναν αλλόκοτο «διαγωνισμό αντοχής στο γαργαλητό», στο οποίο νεαροί –δεμένοι χειροπόδαρα– πληρώνονται για να τους γαργαλούν. Όταν επικοινωνεί με την εταιρεία παραγωγής, αντί για απαντήσεις δέχεται προσβολές για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις καθώς και απειλές για νομικές κυρώσεις σε περίπτωση που συνεχίσει να σκαλίζει το θέμα. ροφανώς και θα κάνει του κεφαλιού του, ξεσκεπάζοντας εντέλει ένα σκοτεινό κύκλωμα που εκβιάζει και συκοφαντεί τα θύματά του. πλισμένος με θάρρος και χιούμορ, ο Φέριερ είναι αποφασισμένος να βρει την άκρη του νήματος σε αυτή την απίθανη ιστορία.

Στις 5 Σεπτεμβρίου 1982, ο δωδεκάχρονος Τζόνι κος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς στο ουέστ τε όιν, στην πολιτεία της Άιοβα. ταινία επικεντρώνεται στη σπαρακτική ιστορία της μητέρας που δεν έχει πάψει να αναζητά την αλήθεια για τη μοίρα του παιδιού της. Στην πορεία, περίεργες ενδείξεις, αντιφατικές αποκαλύψεις και η συνάντηση με ένα πρόσωπο που ισχυρίζεται πως βοήθησε στην απαγωγή του Τζόνι, συμπληρώνουν τις μηχανορραφίες και τις θεωρίες συνομωσίας που έρχονται στο φως. Ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ που συνομιλεί με αυτόπτες μάρτυρες, συλλέγει στοιχεία που σοκάρουν και ανασύρει απωθημένα συναισθήματα, σε ένα οδοιπορικό 30 ετών από την πιο συνταρακτική υπόθεση εξαφάνισης στην ιστορία των .

While su fing on the nte net, New Zealand epo te David Fa ie stumbles upon a biza e “competitive endu ance tickling” video, whe ein young men a e paid to be tied up and tickled. Soon enough, he gets in touch with the p oducing company. Instead of eceiving answe s he is mocked fo his sexual o ientation and wa ned that ext eme legal action will be taken should he dig any deepe . Of cou se, he does exactly the opposite, by uncove ing a netwo k of blunt exto tion and defamation. A med with cou age and humo , he is dete mined to get to the bottom of a sto y st ange than fiction.

Johnny Gosch was a twelve-yea -old pape boy who disappea ed without a t ace on Septembe 5th, 1982, in West Des Moines, Iowa. The film focuses on the hea tb eaking sto y of his mothe and he elentless uest fo the t uth. Along the way the e have been st ange clues, cont adicting evelations, and a conf ontation with a pe son who claims to have helped abduct Johnny. Steeped in int igue and conspi acy theo ies, this uni ue documenta y explo es eyewitness accounts, compelling evidence, and emotional discove ies spanning th ee decades of the most spellbinding missing pe son’ s case in US histo y.

έα ηλανδία 2016, Έγχρωμο 92΄ New Zealand 2016, Colo 92΄

2014, Έγχρωμο 81΄ USA 2014, Colo 81΄

Φωτογραφία/Cinematog aphy Dominic F ye οντάζ/Editing Simon Cold ick ουσική/Music Rodi Ki kcaldy, Flo ian Zwietnig αραγωγοί/P oduce s Ca thew Neal αραγωγή/P oduction A Ticklish Tale, Fumes P oduction, Ho seshoe Films θοποιοί/Cast David Fa ie , Dylan Reeve

Φωτογραφία/Cinematog aphy Michael Galinsky οντάζ/Editing Suki Hawley ουσική/Music David Reid αραγωγοί/P oduce s David Beilinson αραγωγή/P oduction Rumu θοποιοί/Cast No een Gosch, Nancy Allen, Paul Bonacci

MAKEDONIKON

PAVLOS ZANNAS

Υ /SUN 3

John Wate s

/NOV 13:30

/THU 7

171

/NOV 15:00

60th TIFF Catalog


ηλυκοί μπελάδες Female T ouble

Τζον ουότερς John Wate s

έφηβη τον τάβενπορτ αντιδρά ολίγον υπερβολικά, όταν δεν παίρνει το δώρο Χριστουγέννων που είχε βάλει στο μάτι: φυγή από το σπίτι με ωτοστόπ, ληστεία, εγκυμοσύνη (η τιβάιν ερμηνεύει και τον πατέρα του παιδιού!), παραμόρφωση προσώπου από οξύ, καριέρα μοντέλου σε μια πασαρέλα που δοξάζει το γκροτέσκο, μια σειρά από φονικά και ηλεκτρική καρέκλα, σε μια αλληλουχία γεγονότων που μοιάζει μάλλον φυσιολογική για μια ταινία του Τζον ουότερς. ια αθεόφοβη κινηματογραφική εξτραβαγκάντζα που αψηφά κάθε κώδικα χρηστής συμπεριφοράς, παρωδώντας ανελέητα όλα τα χολιγουντιανά μοτίβα. Ένα ντελίριο βίας και αλλοφροσύνης που βάζει βόμβα στους συμβατικούς ορισμούς της ομορφιάς και βγάζει τη γλώσσα στο κατεστημένο του καθωσπρεπισμού. Teenage Dawn Davenpo t is launched on a life of c ime and adventu e when she is efused a pai of shoes fo Ch istmas. The esult is hitchhiking, obbe y, p egnancy (Divine also plays the baby’s fathe !), face disfigu ement due to an acid attack, modeling as a g otes ue icon, mu de s and a death sentence via elect ic chai , that is a typical chain of events fo a John Wate s’ film. A defiantly c ude ext avaganza that smashes all behavio codes, th ough deli ious pa odies of classic Hollywood gen es. A feast of violence and f ivolity that dynamites conventional definitions of beauty and defies the p ude y status uo.

1974, Έγχρωμο 89΄ USA 1974, Colo 89΄ οντάζ/Editing John Wate s Φωτογραφία/Cinematog aphy John Wate s οντάζ/Editing Cha les Rogge o, John Wate s ουσική/Music Bob Ha vey αραγωγοί/P oduce s Pat Mo an αραγωγή/P oduction D eamland Films θοποιοί/Cast Divine, David Locha y, Ma y Vivian Pea ce, Mink Stole, Edith Massey * Aπονομή Χρυσού λέξανδρου στον Τζον ουότερς Golden Alexande to John Wate s

OLYMPION

/FRI 8

60ό Φ

/NOV 20:30

ατάλογος

172

Ca te Blanche


εγαλώνοντας στα 80s G owing Up in the 80s έκα σπάνιες προβολές για τη γενιά που μεγάλωσε χωρίς να ενηλικιωθεί ποτέ, δέκα ταινίες που αποτυπώνουν μοναδικά τη μυθολογία και τη μελαγχολία της δεκαετίας του ’80, σε ένα πρόγραμμα που επιμελείται ο λέξανδρος ούλγαρης (The Boy).

80s

Ten a e sc eenings about the gene ation that g ew old but didn’t g ow up, ten films that eflect in a uni ue way the mythology and melancholy of the 1980s, in a p og am cu ated by Alexand os Voulga is (The Boy).

ι περιπέτειες του αρκ Τουέιν The Adventu es of Ma k Twain δαίμονας των Χριστουγέννων Ch istmas Evil λεπουδίτσες Foxes κούνις: Το κυνήγι της μεγάλης περιπέτειας The Goonies ι ξεγραμμένοι Out of the Blue Άρρωστα σκυλιά The Plague Dogs πιστροφή στη χώρα του ζ Retu n to Oz Στην άκρη του ποταμού Rive ’s Edge Τρέχοντας στο κενό Running on Empty Σκοπιά Vigil

Mε την υποστήριξη/With the Suppo t of

80s

173

60th TIFF Catalog


ι περιπέτειες του

αρκ Τουέιν

δαίμονας των Χριστουγέννων

The Adventu es of Ma k Twain

Ch istmas Evil

ια ελεύθερη συρραφή από κείμενα και ιδέες του αρκ Τουέιν ήταν η ιδέα του ουίλ ίντον για την πρώτη αμερικανική μεγάλου μήκους ταινία που θα γυριζόταν με την τεχνική του animation με πηλό. ποτυχία την εποχή που κυκλοφόρησε, τώρα πια θεωρείται από τα αριστουργήματα του είδους. Σκοτεινό, τολμηρό και αξέχαστο με τη σεκάνς με τον « υστηριώδη ένο» να δημιουργεί τους πιο άγριους εφιάλτες ενηλικίωσης.

Χάρι Στάντλινγκ δουλεύει σε ένα εργοστάσιο παιχνιδιών. Όταν έρχονται τα Χριστούγεννα ντύνεται Άγιος ασίλης και σκοτώνει τα άτακτα παιδιά της γειτονιάς του. H κατά τον Τζον ουότερς «καλύτερη χριστουγεννιάτικη ταινία που έγινε ποτέ» είναι ένα πολύ περίεργο exploitation φιλμ και διαθέτει μια εκπληκτική ερμηνεία από τον πάντον άγκαρτ, του οποίου ο χαρακτήρας παίρνει μια θέση δίπλα στους μοναχικούς, κατά συρροή δολοφόνους της έας Υόρκης, τον Τράβις πικλ, τον άτρικ πέιτμαν, τη άνα (από το Ms .45) και τον Τζόκερ.

ουίλ ίντον Will Vinton

ιούις Τζάκσον Lewis Jackson

Will Vinton’s idea fo the fi st Ame ican claymation featu e film is a seies of loosely associated texts and ideas f om wo ks by Ma k Twain. A failu e at its elease, it is now conside ed one of the maste pieces of its kind. Da k, da ing and unfo gettable, the “Myste ious St ange ” se uence being coming-of-age nightma e fuel.

Ha y Stadling wo ks in a toy facto y. When Ch istmas comes, he d esses in a Santa suit and slaughte s naughty neighbo hood kids. John Wate s’s favo ite Ch istmas movie of all time is a ve y wei d exploitation film with a stunning pe fo mance by B andon Magga t, whose cha acte takes his place among the lone se ial kille s of New Yo k City: T avis Bickle, Pat ick Bateman, Thana (Ms .45) and the Joke .

1985, Έγχρωμο 83΄ USA 1985, Colo 83΄

1980, Έγχρωμο 94΄ USA 1980, Colo 94΄

Σενάριο/Sc eenplay Susan Shadbu ne, Ma k Twain Φωτογραφία/Cinematog aphy Ole B att Bi keland οντάζ/Editing Kelley Bake , Michael Gall, Will Vinton, Ed Geis, Skeets McG ew ουσική/Music Billy Sc eam αραγωγοί/P oduce s Will Vinton αραγωγή/P oduction Will Vinton P oductions θοποιοί/Cast (με τις φωνές των) James Whitmo e, Michele Ma iana, Ga y K ug, Ch is Ritchie, John Mo ison, Ca ol Edelman/ (voices) James Whitmo e, Michele Ma iana, Ga y K ug, Ch is Ritchie, John Mo ison, Ca ol Edelman πικοινωνία/Contact Vision Films, sales@visionfilms.net

Σενάριο/Sc eenplay Lewis Jackson Φωτογραφία/Cinematog aphy Rica do A onovich οντάζ/Editing Co ky Oha a, Linda Leeds ουσική/Music Don Ch istensen, Julia Heywa d, Joel Ha is αραγωγοί/P oduce s Pete Kame on, Bu t Kleine αραγωγή/P oduction Edwa d R. P essman P oductions θοποιοί/Cast B andon Magga t, Jeff ey DeMunn, Dianne Hull, Andy Fenwick, B ian Neville, Joe Jam og πικοινωνία/Contact Califo nia Pictu es, moni ue@califo niapictu esinc.com

MAKEDONIKON

FRIDA LIAPPA

Σ

/SAT 2

/NOV 13:00

/THU 7

/NOV 23:15

CULTURE CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

/THU 7

60ό Φ

/NOV 18:00

ατάλογος

174

The Boy


λεπουδίτσες Foxes

κούνις: Το κυνήγι της μεγάλης περιπέτειας The Goonies

Έιντριαν άιν Ad ian Lyne

ίτσαρντ τόνερ Richa d Donne

Τέσσερα κορίτσια μεγαλώνουν επικίνδυνα στο Σαν Φερνάντο άλεϊ του ος Άντζελες. Στο ντεμπούτο του, ο παραγνωρισμένος στυλίστας Έιντριαν άιν δημιούργησε την πιο αληθινή και συναρπαστική κινηματογραφική κοριτσοπαρέα. Τζόντι Φόστερ και η Τσέρι άρι των Runaways, το φοβερό σάουντρακ του Τζόρτζιο ορόντερ, το πέρασμα από τη δεκαετία του ’70 σε αυτή του ’80 και η αρχή της μανίας με τα teen movies.

ι κούνις, μια συμμορία νεαρών στην πόλη της στόρια, ανακαλύπτουν έναν παλιό χάρτη στην σοφίτα ενός σπιτιού, ο οποίος δείχνει τον δρόμο για τον χαμένο θησαυρό του πειρατή ονόφθαλμου ουίλι. σύμπραξη του ίτσαρντ τόνερ (σκηνοθεσία) με τον ρις ολόμπους (σενάριο) και τον Στίβεν Σπίλμπεργκ (παραγωγή) μάς έδωσε μια από τις αγαπημένες και πιο εμβληματικές ταινίες της δεκαετίας του ’80.

Fou gi ls g ow up dange ously in LA’s San Fe nando Valley. In his debut movie, ove looked stylist Ad ian Lyne p oduced the most eal, most exciting gi l g oup in cinema. Jodie Foste and Che ie Cu ie of the Runaways, Gio gio Mo ode ’s amazing soundt ack, the t ansition f om the 70s to the 80s and the sta t of teen movie mania.

The Goonies, a band of kids living in Asto ia, O egon, discove an old map in an attic that shows the way to the lost t easu e of the pi ate One-Eyed Willy. This collabo ation between di ecto Richa d Donne , sc iptw ite Ch is Columbus and p oduce Steven Spielbe g has given us one of the best-loved and most ep esentative films of the 80s.

1980, Έγχρωμο 106΄ USA 1980, Colo 106΄

1985, Έγχρωμο 114΄ USA 1985, Colo 114΄

Σενάριο/Sc eenplay Ge ald Ay es Φωτογραφία/Cinematog aphy Leon Bijou, Michael Se esin οντάζ/Editing James Coblentz ουσική/Music Gio gio Mo ode αραγωγοί/P oduce s David Puttman, Ge ald Ay es αραγωγή/P oduction Casablanca Filmwo ks θοποιοί/Cast Jodie Foste , Che ie Cu ie, Ma ilyn Kagan, Kandice St oh, Scott Baio, Sally Kelle man, Randy Quaid πικοινωνία/Contact Pa k Ci cus Ltd, info@pa kci cus.com

Σενάριο/Sc eenplay Ch is Columbus, μια ιστορία του Steven Spielbe g/ Ch is Columbus, sto y by Steven Spielbe g Φωτογραφία/Cinematog aphy Nick McLean οντάζ/Editing Michael Kahn ουσική/Music Dave G usin αραγωγοί/P oduce s Richa d Donne , Ha vey Be nha d αραγωγή/P oduction Wa ne B os, Amblin Ente tainment θοποιοί/Cast Sean Astin, Josh B olin, Jeff Cohen, Co ey Feldman, Ke y G een, Ma tha Plimpton, Ke Huy Quan, John Matuszak, Robe t Davi πικοινωνία/Contact Pa k Ci cus Ltd, info@pa kci cus.com

MAKEDONIKON

OLYMPION

/FRI 1

/NOV 15:30

Υ /SUN 3

CULTURE CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

Υ /SUN 3

80s

/NOV 11:00

CULTURE CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

/NOV 18:00

Τ /TUE 5 175

/NOV 18:00 60th TIFF Catalog


ι ξεγραμμένοι Out of the Blue

Άρρωστα σκυλιά The Plague Dogs

τένις Χόπερ Dennis Hoppe

άρτιν όζεν Ma tin Rosen

H Σιμπ, ένα δεκαπεντάχρονο κορίτσι από τα υποβαθμισμένα προάστια του ανκούβερ, είναι αντιμέτωπη με ένα πνιγηρό οικογενειακό περιβάλλον. πατέρας της βρίσκεται στη φυλακή για ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα που προκάλεσε μεθυσμένος και στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο όλοι οι επιβαίνοντες ενός σχολικού λεωφορείου. μητέρα της, από την άλλη, βυθισμένη στην κόλαση της ηρωίνης, στάθηκε ανίκανη να αναπληρώσει το πατρικό κενό. Σιμπ λατρεύει τον Έλβις και τους Sex Pistols και αμφισβητεί κάθε μορφή εξουσίας, αλλά εξακολουθεί να περιβάλλει με στοργή τον αδιόρθωτο και βίαιο πατέρα της, o οποίος θα επιστρέψει σύντομα στη ζωή της. ια ηλεκτρισμένη απεικόνιση της αιωνίως ατελούς ανθρώπινης φύσης, που εκπέμπει ανυπολόγιστες ποσότητες ακατέργαστης συναισθηματικής ορμής.

ύο σκυλιά αποδρούν από ένα ερευνητικό κέντρο όπου τους κάνουν φρικτά πειράματα και περιπλανιούνται στην επαρχιακή γγλία ψάχνοντας ένα μέρος για να ζήσουν ελεύθερα. Το αριστούργημα του άρτιν όζεν, βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του ίτσαρντ Άνταμς –στη δεύτερη συνεργασία τους μετά το θρυλικό Watership Down–, είναι ένα ακραία συναισθηματικό και βίαιο animation μόνο για ενήλικες. εγάλη εισπρακτική αποτυχία στην εποχή του, παραμένει ακόμα και σήμερα ένα από τα καλά κρυμμένα μυστικά του παγκόσμιου κινηματογράφου. Two dogs escape f om a esea ch facility that has been ca ying out ho ific expe iments on them and oam a ound u al England, sea ching fo somewhe e to live f ee. Ma tin Rosen’s maste piece based on the novel by Richa d Adams, thei second collabo ation afte the legenda y Watership Down, is an emotionally cha ged, violent adults-only animation. A box-office flop at the time, it is still one of wo ld cinema’s best-kept sec ets today.

Cebe, a 15-yea -old gi l living in a blue-colla dist ict in Vancouve , is st uggling to cope with a shutte ed-family envi onment. He fathe is se ving sentence fo a d unk-d iving accident that wiped out an enti e school bus, while he mothe , a he oin addict, hasn’t p ovided much of a guidance in his absence. Cebe wo ships Elvis and the Sex Pistols, taking p ide in he dis espect fo autho ity. Howeve , she still looks up to he violent and inco igible fathe , who is about to be eleased f om p ison. galvanic po t ait of the ete nally flawed human natu e that conveys a aw and unga nished emotional u ge.

αναδάς 1980, Έγχρωμο 94΄ Canada 1980, Colo 94΄

νωμένο ασίλειο, 1982, Έγχρωμο 103΄ UK, USA 1982, Colo 103΄

Σενάριο/Sc eenplay Leona d Yaki , B enda Nielson Φωτογραφία/Cinematog aphy Ma c Champion οντάζ/Editing Do is Dyck ουσική/Music Tom Lavin αραγωγοί/P oduce s Ga y Jules Jouvenat, Jean Gontie , Leona d Yaki αραγωγή/P oduction Discove y P oductions, Robson St eet θοποιοί/Cast Linda Manz, Dennis Hoppe , Sha on Fa ell πικοινωνία/Contact Discove y P oductions

Σενάριο/Sc eenplay Ma tin Rosen, βασισμένο στο μυθιστόρημα του Richa d Adams/Ma tin Rosen, based on the novel by Richa d Adams οντάζ/Editing Richa d Ha kness ουσική/Music Pat ick Gleeson αραγωγοί/P oduce s Ma tin Rosen αραγωγή/P oduction Nepenthe P oductions Συμπαραγωγή/Co-P oduction United A tists θοποιοί/Cast (με τις φωνές των) John Hu t, Ch istophe Benjamin, James Bolam, Nigel Hawtho ne, Wa en Mitchell, Be na d Hepton/(voices) John Hu t, Ch istophe Benjamin, James Bolam, Nigel Hawtho ne, Wa en Mitchell, Be na d Hepton πικοινωνία/Contact Pa k Ci cus Ltd, info@pa kci cus.com

MAKEDONIKON

PAVLOS ZANNAS

/THU 7

60ό Φ

/NOV 13:00

ατάλογος

Σ

176

/SAT 9

/NOV 13:00

The Boy


πιστροφή στη χώρα του ζ

Στην άκρη του ποταμού Rive ’s Edge

Retu n to Oz ουόλτερ

Τιμ Χάντερ Tim Hunte

ερτς Walte Mu ch Σε μια μικρή πόλη της μερικής ένας μαθητής σκοτώνει την κοπέλα του και καυχιέται για αυτό στην υπόλοιπη παρέα. Το Στην άκρη του ποταμού αγγίζει το σκοτεινό όραμα του Τουίν Πικς και γίνεται η μήτρα από την οποία ξεπήδησε το g unge. ιάνου ιβς, ρίσπιν κλόβερ, όνι Σκάι, Τζόσουα Τζον ίλερ και τένις Χόπερ ορμάνε στην οθόνη με μουσική υπόκρουση τα τραγούδια των Slaye . Το πιο σημαντικό φιλμ στη φιλμογραφία ενός πολύ ιδιαίτερου ανατόμου της εφηβείας, του Τιμ Χάντερ.

τόροθι επιστρέφει στο σπίτι της μιλώντας διαρκώς για τη χώρα του ζ. οικογένειά της την κλείνει σε μια ψυχιατρική κλινική, όπου θέλουν να τη θεραπεύσουν με ηλεκτροσόκ. ια από τις πιο σκοτεινές ταινίες της τίσνεϊ, ένα παιδικό φιλμ που περιλαμβάνει κομμένα κεφάλια, συμμορίες μηχανόβιων τεράτων και καναπέδες που ζωντανεύουν αν τους πασπαλίσεις με ψυχεδελική σκόνη. Φαϊρούζα παλκ καταπληκτική στο ντεμπούτο της ως τόροθι και ο θρύλος του sound design ουόλτερ ερτς στη μοναδική ταινία που σκηνοθέτησε.

In a small Ame ican town, a high schoole mu de s his gi lf iend and boasts about it to the est of the g oup. Rive ’s Edge app oaches the da k vision of Twin Peaks and becomes the mold f om which g unge was to sp ing. Keanu Reeves, C ispin Glove , Ione Skye, Joshua John Mille , and Dennis Hoppe leap onto the sc een to a Slaye soundt ack. The most impo tant wo k in the filmog aphy of that ext ao dina y anatomist of adolescence, Tim Hunte .

Do othy etu ns home but can’t stop talking about the Land of Oz. He family puts he in an asylum to be t eated using elect othe apy. One of Disney’s da kest movies, a kids’ film containing disembodied heads, gangs of bike monste s and couches that come to life if you sp inkle them with psychedelic fai y dust. Fai uza Balk in he stunning debut as Do othy, in the only film eve di ected by sound design legend Walte Mu ch.

νωμένο ασίλειο, 1985, Έγχρωμο 110΄ UK, USA 1985, Colo 110΄

1986, Έγχρωμο 99΄ USA 1986, Colo 99΄

Σενάριο/Sc eenplay Walte Mu ch, Gill Dennis, βασισμένο στα μυθιστορήματα του L. F ank Baum/Walte Mu ch, Gill Dennis, based on the novels by L. F ank Baum Φωτογραφία/Cinematog aphy David Watkin, F eddie F ancis οντάζ/Editing Leslie Hodgson ουσική/Music David Shi e αραγωγοί/P oduce s Paul Maslansky αραγωγή/P oduction BMI (No. 9) Ltd., Oz P oductions Ltd., Silve Sc een Pa tne s II, Walt Disney Pictu es, Walt Disney P oductions θοποιοί/Cast Fai uza Balk, Nicol Williamson, Jean Ma sh, Pipe Lau ie, Matt Cla k πικοινωνία/Contact Pa k Ci cus Ltd, info@pa kci cus.com

Σενάριο/Sc eenplay Neal Jimenez Φωτογραφία/Cinematog aphy F ede ick Elmes οντάζ/Editing Howa d Smith, Sonya Sones ουσική/Music Jü gen Kniepe αραγωγοί/P oduce s Sa ah Pillsbu y, Midge Sanfo d αραγωγή/P oduction Hemdale Film Co po ation, Sanfo d/Pillsbu y P oduction Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s David St eit θοποιοί/Cast C ispin Glove , Keanu Reeves, Ione Skye Leitch, Daniel Roebuck, Dennis Hoppe , Joshua Mille , Josh Richman, Roxana Zal, Philip B ock, Tom Bowe , Constance Fo slund, Leo Rossi πικοινωνία/Contact Pa k Ci cus Ltd, info@pa kci cus.com

PAVLOS ZANNAS

MAKEDONIKON

Υ /SUN 10

/NOV 11:00

Υ/MON 4

CULTURE CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

Υ /SUN 10

80s

/NOV 23:00

SYKIES MUNICIPAL THEATER

/THU 7

/NOV 18:00 177

/NOV 18:00

60th TIFF Catalog


Τρέχοντας στο κενό Running on Empty

Σκοπιά Vigil

O έφηβος τάνι έχει μεγαλώσει σε μια ιδιαίτερη οικογένεια. ι γονείς του ευθύνονται για μια βομβιστική ενέργεια στις αρχές της δεκαετίας του 70 και από τότε ζούνε κυνηγημένοι από το FBI. Σίντεϊ ιουμέτ, αμέσως μετά το Ντάνιελ, αναρωτιέται ξανά αν οφείλουν τα παιδιά να φορτωθούν στις πλάτες τους τις επιλογές των γονιών τους. ίβερ Φίνιξ στη μοναδική ερμηνεία του που υπήρξε υποψήφιος για Όσκαρ. Ένα σπαρακτικό φιλμ που υπήρξε ένα από τα αγαπημένα του κίρα ουροσάβα.

Ένα πρωτότυπο βουκολικό steampunk δράμα με μια νεαρή πρωταγωνίστρια-αποκάλυψη και μια ζοφερή ατμόσφαιρα που παραπέμπει στο Πνεύμα του μελισσιού του ίκτορ ρίθε. Σκοπιά είναι μια ταινία-μυστικό. εν περιγράφεται εύκολα, άλλα βιώνεται πολύ έντονα. Ένα πανέμορφο ντεμπούτο από τον ίνσεντ ουόρντ, το οποίο υπήρξε και η πρώτη συμμετοχή ταινίας από την έα ηλανδία στο ιαγωνιστικό του Φεστιβάλ των αννών.

Σίντνεϊ ιουμέτ Sidney Lumet

ίνσεντ ουόρντ Vincent Wa d

An o iginal pasto al steampunk d ama with a young, newly discove ed sta and a bleak atmosphe e eminiscent of Victo E ice’s Spi it of the Beehive. Vigil is a film sec et, ha d to desc ibe but intensely expe ienced. A beautiful debut by Vincent Wa d in the fi st New Zealand film invited to play in the competitive section of the Cannes Film Festival.

Teenage Danny is g owing up in a ve y st ange family. His pa ents a e esponsible fo a bomb attack in the ea ly 70s and have been on the un f om the FBI eve since. Immediately afte Daniel, Sidney Lumet asks again whethe child en should be bu dened with thei pa ents’ choices. Rive Phoenix sta s in his only Osca -nominated ole. A hea tb eaking film which was one of Aki a Ku osawa’s favo ites.

1988, Έγχρωμο 116΄ USA 1988, Colo 116΄

έα ηλανδία 1984, Έγχρωμο 90΄ New Zealand 1984, Colo 90΄

Σενάριο/Sc eenplay Naomi Fone Φωτογραφία/Cinematog aphy Ge y Fishe οντάζ/Editing And ew Mondshein ουσική/Music Tony Mottola αραγωγοί/P oduce s Amy Robinson, G iffin Dunne αραγωγή/P oduction Double Play, Lo ima Film Ente tainment θοποιοί/Cast Rive Phoenix, Ch istine Lahti, Judd Hi sch, Jonas Ab y, Ma tha Plimpton πικοινωνία/Contact Pa k Ci cus LTD, info@pa kci cus.com

Σενάριο/Sc eenplay Vincent Wa d, G aeme Tetle Φωτογραφία/Cinematog aphy Alun Bollinge οντάζ/Editing Simon Reece ουσική/Music Jack Body αραγωγοί/P oduce s John Mayna d αραγωγή/P oduction John Mayna d P oduction θοποιοί/Cast Penelope Stewa t, F ank Whitten, Bill Ke , Fiona Kay, Go don Shields πικοινωνία/Contact New Zealand Film Commision, info@nzfilm.co.nz

CULTURE CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

PAVLOS ZANNAS

Τ Τ/WED 6

MAKEDONIKON

Τ Τ/WED 6 60ό Φ

Υ/MON 4

/NOV 18:00

Τ /TUE 5

/NOV 23:00

ατάλογος

/NOV 13:00

SYKIES MUNICIPAL THEATER

178

/NOV 18:00

The Boy


ραβείο LUX LUX P ize

LUX

Established in 2007, the LUX P ize is a film p ize awa ded each yea by the Eu opean Pa liament. Th ough the LUX P ize, the Eu opean Pa liament suppo ts cultu al dive sity and helps building b idges among Eu opeans. The Public Mention is the people’s choice! It is you oppo tunity to elect you favo ite LUX film o theme. Simply visit ou website luxp ize. eu o Facebook page and exp ess you point of view. The esult of the Public Mention is announced at Ka lovy Va y Inte national Film Festival in July 2020.

Tο βραβείο LUX, που ιδρύθηκε το 2007, είναι το κινηματογραφικό βραβείο που απονέμεται κάθε χρόνο από το υρωπαϊκό οινοβούλιο. έσα από το βραβείο LUX, το υρωπαϊκό οινοβούλιο στηρίζει την πολιτιστική πολυμορφία και βοηθά στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των υρωπαίων. γνώμη του κοινού είναι η ψήφος του! Έχετε τη δυνατότητα να ψηφίσετε την ταινία της προτίμησής σας στην ιστοσελίδα luxprize.eu ή στη σελίδα των ραβείων στο facebook. Το αποτέλεσμα της γνώμης του κοινού θα ανακοινωθεί στο ιεθνές Φεστιβάλ ινηματογράφου του άρλοβι άρι, τον ούλιο του 2020.

λειστός φάκελος Χάμαρσκελντ Cold Case Hamma skjöld Υπάρχει εός, το όνομά της είναι ετρούνια God Exists, He Name Is Pet unya έκπτωτος The Realm

Video Library

ραβείο Lux

179

60th TIFF Catalog


λειστός φάκελος Χάμαρσκελντ Cold Case Hamma skjöld

Υπάρχει εός, το όνομά της είναι ετρούνια God Exists, He Name Is Pet unya

To 1961, ταξιδεύοντας προς το ονγκό για να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες, ο Σουηδός ενικός ραμματέας των νωμένων θνών ταγκ Χάμαρσκελντ βρίσκει τραγικό θάνατο σε αεροπορικό δυστύχημα, κάτω από ανεξιχνίαστες συνθήκες. ισό αιώνα μετά, το θέμα έρχεται ξανά στο προσκήνιο, καθώς νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας. πιχειρώντας να διαλευκάνει μια τραγωδία-μυστήριο, το ντοκιμαντέρ καταλήγει να αποκαλύψει άλλα αθέατα εγκλήματα και ένοχα μυστικά.

εοφάνεια. Σε μια μικρή πόλη, κάπου στη όρεια ακεδονία, ο αγιασμός των υδάτων είναι από τις πιο σημαντικές στιγμές για την κοινότητα, καθώς επικρατεί η πεποίθηση πως το πρόσωπο που πιάνει τον σταυρό θα έχει ευλογία και καλή τύχη στη ζωή του. Τη μεγάλη μέρα, κόντρα σε ό,τι ορίζει η παράδοση, μια άνεργη ανύπαντρη γυναίκα βουτάει στο νερό και πιάνει τον σταυρό. ξοργισμένοι που έμειναν με άδεια χέρια, οι άντρες την κατηγορούν για ασέβεια. γυναίκα, όμως, αρνείται να παραδώσει τον σταυρό. ιότι είναι πια έτοιμη να αντισταθεί στα έμφυλα στερεότυπα ενός κόσμου συντηρητικού.

αντς

Τεόνα Στρουγκάρ

πρίγκερ Mads B ügge

In 1961, while en oute to cease-fi e negotiations in Congo, Dag Hamma skjöld, the Swedish diplomat who se ved as the second Sec eta y-Gene al of the United Nations, died in a plane c ash, the ci cumstances of which we e unclea . Half a centu y late , f esh info mation has su faced that could cast light on the c ash. T ying to solve the myste ious death of Hamma skjöld, this investigative documenta y ends up evealing othe la ge -scale conspi acies and c imes.

In a small town in No th Macedonia, the blessing of the wate s taking place on Epiphany Day holds g eat value within the local community, as the pe son who et ieves the c oss is believed to gain good fo tune and p ospe ity. Pet unya, a single unemployed woman, dives into the wate and catches the c oss, infu iating he male competito s who disguise thei feeling of infe io ity unde a st ait-laced accusation of impiety. Pet unya will stand he g ound, efusing to etu n the c oss. A woman who fights back pat ia chal ste eotypes and conse vative mo als, in a wo ld of ine uality and injustice.

όρεια ακεδονία, έλγιο, Σλοβενία, αλλία, ροατία 2019, Έγχρωμο 102΄ No th Macedonia, Belgium, Slovenia, F ance, C oatia 2019, Colo 102΄

ανία, ορβηγία, Σουηδία, έλγιο 2019, Έγχρωμο 121΄ Denma k, No way, Sweden, Belgium 2019, Colo 121΄ Σενάριο/Sc eenplay Mads B ügge Φωτογραφία/Cinematog aphy To e Vollan οντάζ/Editing Nicolás Nø gaa d Staffolani ουσική/Music John E ik Kaada αραγωγοί/P oduce s Pete Engel, And eas Rocksen, Bja te M. Tveit αραγωγή/P oduction Wingman Media, Pi aya Film, Laika Film & Television Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s B am C ols Συμπαραγωγή/Co-P oduction Associate Di ecto s, DR, SVT, Be tha Foundation, Doc Society, Film i Väst, BBC Sto yville, RTBF, GEO Television θοποιοί/Cast Mads B ügge , Gö an Bjö kdahl, Dag Hamma skjöld πικοινωνία/Contact DR Sales, d sales@d .dk

STAVROS TORNES

Υ /SUN 3

60ό Φ

Σενάριο/Sc eenplay Elma Tata agić, Teona St uga Mitevska Φωτογραφία/Cinematog aphy Vi ginie Saint Ma tin οντάζ/Editing Ma ie-Hélène Dozo ουσική/Music Olivie Samouillan αραγωγοί/P oduce s Labina Mitevska αραγωγή/P oduction Siste s and B othe Mitevski Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Sebastien Delloye, Danijel Hoceva , Zdenka Gold, Ma ie Dubas, Elie Mei ovitz Συμπαραγωγή/Co-P oduction Ent e Chien et Loup, Ve tigo, Spi itus Movens P oduction, Deuxième Ligne Films, EZ Films θοποιοί/Cast Zo ica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski, Suad Begovski, Violeta Shapkovska πικοινωνία/Contact Py amide Inte national, sales@py amidefilms.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Ama Films

STAVROS TORNES

/NOV 12:30

ατάλογος

ιτέφσκα Teona St uga Mitevska

/FRI 1

180

/NOV 20:30

Eu opean Pa liament LUX 's P ize


έκπτωτος The Realm

οδρίγο Σορογκογιέν Rod igo So ogoyen

ανουέλ είναι ένας αδίστακτος πολιτικός, διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να ικανοποιήσει τις αχόρταγες φιλοδοξίες του και να ανελιχθεί στην ιεραρχία του κόμματος. Όταν έρθει αντιμέτωπος με κατηγορίες υπεξαίρεσης και διαφθοράς, θα βαλθεί να περισώσει ό,τι γίνεται να σωθεί. αθώς συνειδητοποιεί ότι το κόμμα του τον προορίζει για αποδιοπομπαίο τράγο, ο ανουέλ θα ριχτεί με λύσσα στον αγώνα για πολιτική επιβίωση. Ένα αδυσώπητο χρονικό που καταγράφει την αλυσιδωτή κατάρρευση ενός ντόμινο εξουσίας, περιδιαβαίνοντας τους σκοτεινούς διαδρόμους της λυκοφιλίας και της μηχανορραφίας. Ένα πολιτικό θρίλερ καταιγιστικού ρυθμού και χειρουργικής ακρίβειας, που φέρνει στο νου τους κολοσσούς του είδους του. Manuel Vidal is a uthless politician, dete mined to satisfy his aging ambition by climbing up the pa ty ladde . When mu ky tales of embezzlement and co uption (placing him and fellow colleagues in the dock) each the media, he finds himself in a maelst om of document-sh edding and excuse-peddling. Coming to ealize that his colleagues have designated him as the official scapegoat, Manuel engages in a spi aling st uggle fo su vival. A painstaking account of the fall of a fiefdom that was destined to last fo eve , which navigates th ough the sombe co ido s of plotting and backstabbing. A political th ille of me ciful pace and su gical p ecision, evoking the maste s of its gen e.

σπανία, αλλία 2018, Έγχρωμο 134΄ Spain, F ance 2018, Colo 134΄ Σενάριο/Sc eenplay Isabel Peña, Rod igo So ogoyen Φωτογραφία/Cinematog aphy Álex de Pablo οντάζ/Editing Albe to del Campo ουσική/Music Olivie A son αραγωγοί/P oduce s Ge a do He e o, Mikel Leja za, Me cedes Game o αραγωγή/P oduction To nasol Films, At esmedia Cine Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Jean Labadie, Anne-Lau e Labadie, Stéphane So lat Συμπαραγωγή/Co-P oduction Le Pacte, Mondex & Cie θοποιοί/Cast Antonio de la To e, Bá ba a Lennie, Mónica López, José Ma ía Pou, Nacho F esneda, Ana Wagene , Luis Zahe a πικοινωνία/Contact Latido Films, latido@latidofilms.com λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Rosebud 21

STAVROS TORNES

Σ

/SAT 2

ραβείο Lux

/NOV 12:00

181

60th TIFF Catalog


εανική θόνη Youth Sc een

YS

Ένα βλέμμα αθώο και μαζί αμείλικτα υποψιασμένο μαθαίνει να διαβάζει τον κόσμο.

An innocent yet me cilessly wa y gaze to eality lea ns to ead the wo lds.

1 μέτρο/ώρα 1 Mete /Hou θλητικός Athleticus ατ έικ Σίτι Cat Lake City Τσουσκίτ Chuskit ιάκομπ, η ίμι και τα σκυλιά που μιλάνε Jacob, Mimmi and the Talking Dogs Το συναρπαστικό μου καλοκαίρι με την Τες My Ext ao dina y Summe with Tess παππούς μου είναι ένας εξωγήινος My G andpa Is an Alien παμπάς Dad στέρια με το κιλό Sta s by the Pound ανικούπολη – Το ετήσιο πανηγύρι A Town Called Panic – The County Fai

Video Library

60ό Φ

ατάλογος

182

εανική

θόνη


1 μέτρο/ώρα 1 Mete /Hou

θλητικός Athleticus

ικολά τεβό Nicolas Deveaux

ικολά τεβό Nicolas Deveaux

Στην εποχή μας, τα πάντα οφείλουν να γίνονται γρήγορα και αποδοτικά, χωρίς καμία καθυστέρηση. Έχουμε πειστεί πως ο χρόνος είναι χρήμα και δεν προσέχουμε τις θαυμαστές λεπτομέρειες του κόσμου γύρω μας. όσο κρίμα να πηγαίνει τόση ομορφιά χαμένη! Όπως αυτή η αξιαγάπητη συντροφιά από σαλιγκάρια που γλιστρούν και χορεύουν μπροστά στα μάτια μας, μετατρέποντας το φτερό ενός αεροπλάνου σε πίστα χορού. ταχύτητα, όπως τα πάντα στη ζωή, είναι ζήτημα οπτικής... In ou days, eve ything must be executed swiftly and efficiently, without any delay. We have convinced ou selves that time is money, and fail to notice all the delicate details of ou su oundings. What a waste of beauty! Such is the case of a lovely company of snails that pe fo ms a slippe y cho eog aphy ight befo e ou eyes, using an ai plane wing as thei dance floo . Speed, like eve ything in life, is a matte of pe spective…

ε κρύο και με ζέστη, με χορτάρι, ταρτάν, παρκέ ή πάγο κάτω από τα πόδια τους, με συμπαίκτες ή χωρίς, μια ομάδα από διαπρεπείς εκπροσώπους του ζωικού βασιλείου επιδίδονται σε κάθε είδους αθλητικές δραστηριότητες, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός δεν χωρά αποκλεισμούς και διακρίσεις. ξιαγάπητα άγρια ζώα προσαρμόζονται στις συνθήκες του παιχνιδιού ανάλογα με την ιδιαίτερη προσωπικότητα και τα ανατομικά χαρακτηριστικά του καθενός. έντε μικρά δίλεπτα επεισόδια που μας υπενθυμίζουν ότι αποτυγχάνει μονάχα όποιος δεν προσπαθεί! Whethe it’s f eezing cold o steaming hot, stepping on a su face of tu f, ta tan t ack, wood o ice, with teammates o all by themselves, a g oup of distinguished delegates of the animal kingdom engage in all kinds of spo ting activities, p oving that spo ts is incompatible with ost acism and disc imination. These beloved wild animals adapt to the ci cumstances of eve y challenge, on the basis of thei pe sonality and anatomy. Five two-minute episodes gently emind us that failu e can only happen to those not t ying.

ατ έικ Σίτι Cat Lake City Άντσε Χέιν Antje Heyn

τοιμαστείτε να γνωρίσετε τον έρσι, έναν αξιαγάπητο γάτο που ανυπομονεί για την ξεκούραση και την ξεγνοιασιά που τόσο αξίζει. ροορισμός του η ατ έικ Σίτι, ο ξακουστός και κοσμοπολίτικος παραθεριστικός παράδεισος που απευθύνεται αποκλειστικά σε γατίσια πελατεία. Ωστόσο, τα φαινόμενα συχνά απατούν… α σώσει άραγε ο γεμάτος αυτοπεποίθηση και μπρίο έρσι την παρτίδα των διακοπών του; Well, get eady to meet lovely Pe cy Cat, who is looking fo wa d to some wellea ned uality and elaxing time in Cat Lake City, the famous and cosmopolitan vacation pa adise destined exclusively fo cats. Howeve , appea ances can often be deceiving… Being confident and witty, will Pe cy Cat save the day and make the best out of a g umpy situation?

αλλία 2018, Έγχρωμο 8´ F ance 2018, Colo 8´

αλλία 2018, Έγχρωμο 10΄ (5x2΄) F ance 2018, Colo 10΄ (5x2΄)

ερμανία 2019, Έγχρωμο 7΄ Ge many 2019, Colo 7΄

Σενάριο/Sc eenplay Nicolas Deveaux Φωτογραφία/Cinematog aphy Τimothée Vigou oux ουσική/Music Pie e Lebou geois αραγωγή/P oduction Cube C eative P oductions Συμπαραγωγή/Co-P oduction A te F ance πικοινωνία/Contact Autou de Minuit, info@autou deminuit.com

Σενάριο/Sc eenplay Nicolas Deveaux, G égo y Ba anès ουσική/Music Yannis Dumoutie s αραγωγοί/P oduce s Lionel Fages, Majid Loukil, B uno Le Levie αραγωγή/P oduction Cube C eative P oductions Συμπαραγωγή/Co-P oduction A te F ance πικοινωνία/Contact Autou de Minuit, info@autou deminuit.com

Σενάριο/Sc eenplay Antje Heyn, Alexande Ise t, Johanna Hochholze ουσική/Music Pee Kleinschmidt αραγωγή/P oduction P otoplanet Studio Συμπαραγωγή/Co-P oduction Danilo G imm θοποιοί/Cast Janek van Laak

STAVROS TORNES

Υ/MON 4

/NOV –

/FRI 8

/NOV 09:00-13:00

SYKIES MUNICIPAL THEATER

Τ Τ/WED 6

/NOV 09:00-13:00

CULTURE CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

/THU 7

Youth Sc een

/NOV 09:00-13:00 183

60th TIFF Catalog


ιάκομπ, η ίμι και τα σκυλιά που μιλάνε Jacob, Mimmi and the Talking Dogs

Τσουσκίτ Chuskit

ρίγια αμασουμπάν P iya Ramasubban

φανταστική ιστορία της αρόνα Ma ona’s Fantastic Tale

Άνκα ταμιάν Anca Damian

Έντμουντς ιάνσονς Edmunds Jansons μικρή Τσουσκίτ ζει σε ένα δυσπρόσιτο χωριό των μαλαΐων, αλλά ονειρεύεται να ανοίξει τα φτερά της πηγαίνοντας σχολείο. Όταν ένα φρικτό ατύχημα την αφήνει παραπληγική, η Τσουσκίτ βλέπει αυτό το όνειρο να απομακρύνεται. γκλωβισμένη σε τέσσερις τοίχους, παρέα με τον δογματικό παππού της, που είναι πεπεισμένος πως η εγγονή του δεν θα αντεπεξέλθει στο περιβάλλον του σχολείου, η μικρή κρατάει την ελπίδα ζωντανή… ια μάχη με τρόπαιο την αξιοπρέπεια και την αλλαγή είναι προ των πυλών. A little gi l named Chuskit lives in a emote village in the Himalayas and d eams of sp eading he wings by en olling in school. When a t agic accident leaves he pa aplegic, Chuskit watches he d eam slip ight th ough he finge s. Confined within fou walls, in the company of he opinionated g andfathe , who is convinced that his g anddaughte will not be able to get by at school, ou youngste continues to nou ish hope inside he hea t... A battle, whose stake is dignity and change, is about to b eak out.

ιάκομπ ονειρεύεται να γίνει αρχιτέκτονας και περνά τον χρόνο του σκιτσάροντας και ονειροπολώντας. Όταν θα περάσει μια βδομάδα με τη ίμι, την ξερόλα ξαδέρφη του που μένει σε ένα υποβαθμισμένο, αλλά ιστορικό, προάστιο στη ίγα, o ιάκομπ θα βυθιστεί σε έναν πρωτόγνωρο κόσμο. H περιπέτεια, η φιλία και τα θαύματα θα πάρουν τα ηνία, καθώς το φαινομενικά αταίριαστο δίδυμο αναλαμβάνει να σώσει το πάρκο της γειτονιάς από τις ορέξεις ενός άπληστου μεγιστάνα. Jacob d eams of becoming an a chitect, spending his time d awing and dayd eaming. When Jacob is sent to spend a week with his know-it-all cousin Mimmi, in a decadent yet histo ical dist ict of Riga, he will be d awn into an unknown wo ld of adventu e, f iendship and mi acles, as this mismatched duo will engage in a mission to save the local pa k f om a g eedy tycoon.

αρόνα, μια μικρή σκυλίτσα, έχει περάσει πολλά: την έχουν υιοθετήσει, εγκαταλείψει, σώσει, πουλήσει, της έχουν αλλάξει το όνομα και την έχουν πετάξει στον δρόμο ξανά και ξανά. ίναι λοιπόν αναμενόμενο τα αποφθέγματά της να ξεχειλίζουν από σοφία. Ένα οπτικά πανέμορφο animation που συγκινεί βαθιά, φέρνοντας στο προσκήνιο ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα, την απώλεια και την αναζήτηση της ευτυχίας. Ma ona, a young female dog, has been abandoned, escued, sold, adopted, enamed and left ast ay countless times, and he adages a e ove flowing with condensed wisdom. A visually ex uisite animated fai y tale, which impa ts the ocky uestion of identity, the sea ch fo happiness, the conf ontation of loss, w apped up in an endea ing, moving sto y.

νδία 2018, Έγχρωμο 90΄ India 2018, Colo 90΄

ετονία, ολωνία 2019, Έγχρωμο 70´ Latvia, Poland 2019, Colo 70´

αλλία, ουμανία 2019, Έγχρωμο 92΄ F ance, Romania 2019, Colo 92΄

Σενάριο/Sc eenplay P iya Ramasubban Φωτογραφία/Cinematog aphy A vind Kannabi an οντάζ/Editing Jabeen Me chant ουσική/Music Mathias Duplessy αραγωγοί/P oduce s P iya Ramasubban αραγωγή/P oduction Kaavya Films, Wishbe y Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Nam ata Goyal, A.V.T. Shanka dass, Gulab Singh Tanwa , Syed Sultan Ahmed, Abhishek Aga wal, Hassan, Ravi Machani Συμπαραγωγή/Co-P oduction Filmstoc, Victo y Media, Blue Wate s Motion Pictu es, LXL Ideas, Rockstud Capital LLC, Golden Cinema, Indivillage Ru al BPO, Ambe Dalal, Gesu Kaushal, Jigmet Dewa Lhamo θοποιοί/Cast Jigmet Dewa Lhamo, Mo up Namgyal, Yanchen Dolma, Padma Chospel, SS Wangchuk, Tsetan Angchok, Stanzin Ngidon πικοινωνία/Contact Py amide Rat Pack Film P oduction, info@ atpack-film.de

Σενάριο/Sc eenplay Liga Gaisa, Edmunds Jansons Φωτογραφία/Cinematog aphy Edmunds Jansons, Michal Poddebniak ουσική/Music K zysztof A. Janczak αραγωγοί/P oduce s Sabine Ande sone αραγωγή/P oduction Atom A t Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Jakub Ka wowski, Piot Szczepanowicz Συμπαραγωγή/Co-P oduction Letko θοποιοί/Cast Edua ds Olekts, No a Džumā, And is Keišs, Kaspa s Znotiņš, Gatis Gāga, Mā a Liniņa, Edua ds Zilbe ts

Σενάριο/Sc eenplay Anghel Damian οντάζ/Editing Boubka Benzabat ουσική/Music Pablo Pico αραγωγοί/P oduce s Anca Damian, Ron Dyens, Tomas Leye s αραγωγή/P oduction Apa te Film Συμπαραγωγή/Co-P oduction Sac ebleu P oductions θοποιοί/Cast Lizzie B oche é, B uno Salomone, Thie y Hancisse πικοινωνία/Contact cha ades

STAVROS TORNES

Υ/MON 4

/NOV –

/FRI 8

/NOV 09:00-13:00

SYKIES MUNICIPAL THEATER

Τ Τ/WED 6

/NOV 09:00-13:00

CULTURE CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

/THU 7

60ό Φ

/NOV 09:00-13:00

ατάλογος

184

εανική

θόνη


Το συναρπαστικό μου καλοκαίρι με την Τες My Ext ao dina y Summe with Tess

παππούς μου είναι εξωγήινος My G andpa Is an Alien

Άτλε

Στη διάρκεια μιας εβδομάδας καλοκαιρινών διακοπών με την οικογένειά του, ο μικρός Σαμ βασανίζεται από τη σκέψη ότι μια μέρα θα μείνει ολότελα μόνος, αφού όλοι οι συγγενείς του θα έχουν πεθάνει νωρίτερα από αυτόν. ια να θωρακιστεί απέναντι στο αναπόφευκτο, o Σαμ επινοεί τη δική του «εκπαίδευση αντοχής στη μοναξιά». H «εκπαίδευση» διακόπτεται όταν συναντά την Τες, ένα κορίτσι ακόμη πιο αλλόκοτο από τον ίδιο, που του αποκαλύπτει το μυστικό της, δίνοντάς του ένα μάθημα ζωής…

ρώην ιουγκοσλαβία, δεκαετία του ’80. Ένα κοριτσάκι παίζει «Space Invade s», όταν ένα διαστημόπλοιο συντρίβεται στην αυλή της. Τριάντα χρόνια αργότερα, η εντεκάχρονη ύνα, ένα αγοροκόριτσο με κλίση στη μηχανική, μένει στον ίδιο λόφο. Όταν ο παππούς πέσει θύμα εξωγήινης απαγωγής, η ύνα θα ενώσει δυνάμεις με ένα ρομποτάκι που παράτησαν φεύγοντας οι εισβολείς... ια περιπέτεια με την αύρα των ταινιών του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας και ανθρωπιάς.

Στιβαρός σαν κινηματογραφικός ήρωας, ο μπαμπάς εμφανίζεται ένα βράδυ στο παράθυρο φέρνοντας ένα δώρο στον γιο του. μπαμπάς είναι δυνατός και γενναίος. λευθερώνει ζώα σε αιχμαλωσία, θριαμβεύει σε κούρσες με το αμάξι του που τρέχει σαν αστραπή και βουτά στα απύθμενα βάθη του ωκεανού. μπαμπάς είναι μάγος. πορεί να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται σε μια στιγμή, έτσι απλά. Ένα τρυφερό και γλυκό παραμύθι για την απουσία του πατέρα, που παρηγορεί την παιδική ψυχή.

Fo me Yugoslavia, in the 80s. A little gi l is playing “Space Invade s,” when a spaceship c ashes in he backya d. Thi ty yea s late , 11-yea -old Una, a tomboy with a vocation fo mechanics, is living on the ve y same hill. When he g andpa gets abducted by aliens, she will team up with an ext ate est ial tiny obot left behind by the kidnappe s... A Spielbe g-style adventu e that conveys messages of hope and humanness.

La ge than life, dad appea s at the window one evening out of the blue, holding a gift fo his son. Daddy is st ong and b ave; he f ees animals f om captivity, wins aces with his supe fast ca , and dives down into the sca y depths of the ocean. Dad is a so ce e . He can appea and disappea out of thin ai , in a glimpse of pu e magic. A tende and ca ing tale that soothes down a child’s poignant longing fo his absent fathe .

ροατία, ουξεμβούργο, ορβηγία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, οσνία και ρζεγοβίνη 2019, Έγχρωμο 75´ C oatia, Luxembou g, No way, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Bosnia and He zegovina 2019, Colo 75´

ορβηγία 2018, Έγχρωμο 7΄ No way 2018, Colo 7΄

αρίνα ντρέε Σκοπ Ma ina And ee Škop

παμπάς Dad

πλάκσεθ Atle Blakseth

Στέιφεν άουτερλοοντ Steven Woute lood

Sam is spending a summe holiday week with his family and is to mented by the thought that, being the youngest child, one day he will be left alone, as his family will su ely die befo e him. To p epa e himself against the inevitable, Sam emba ks on a made-up “aloneness t aining.” His “t aining” comes to a halt when he uns into Tess, a gi l seemingly even ui kie than him, who finally eveals he sec et and gives him a life lesson...

λλανδία, ερμανία 2019, Έγχρωμο 82΄ The Nethe lands, Ge many 2019, Colo 82΄ Σενάριο/Sc eenplay Lau a van Dijk, βασισμένο στο βιβλίο της Anna Woltz/ Lau a van Dijk, based on the book by Anna Woltz Φωτογραφία/Cinematog aphy Sal K oonenbe g οντάζ/Editing Ch istine Houbie s ουσική/Music F anziska Henke αραγωγοί/P oduce s Jo am Willink, Piet-Ha m Ste k αραγωγή/P oduction Bind Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Ma cel Lenz, Guido Schwab, Anna van de Staak Συμπαραγωγή/Co-P oduction Ostlicht Filmp oduktion, VPRO θοποιοί/Cast Sonny Coops Van Utte en, Josephine A endsen, Tjebbo Ge itsma

STAVROS TORNES

Υ/MON 4

/NOV –

/FRI 8

Σενάριο/Sc eenplay B anko Ružić, Pavlica Bajsić Lau a van Dijk, based on the book by Anna Woltz Φωτογραφία/Cinematog aphy Sven Pepeonik οντάζ/Editing Ma ina And ee Škop ουσική/Music Stein Be ge Svendsen αραγωγοί/P oduce s Da ija Kulenović Gudan, Ma ina And ee Škop αραγωγή/P oduction Studio Dim Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Adolf El Assal, T ine Aadalen Lo, Nicholas Sando, Dagma Sedlačkova, Tomaš Michalek, Ma ko Škop, Jan Meliš, Ida Weiss, Pe la Ovadija Mosca, Michal Křeček Συμπαραγωγή/Co-P oduction Wady Films, Filmbin, Maste Film, A tile ia, Senca Studio, Fab ika, C oatian Radiotelevision, Magiclab, A t Rebel 9 θοποιοί/Cast Lana H anjec, Oz en G aba ić, Alex Rakoš, Nils Ole Ofteb o, Pet a Polnišova πικοινωνία/Contact Studio Dim, dim@dim.h

Σενάριο/Sc eenplay Ka i Tinnen, Atle Blakseth, βασισμένο στο βιβλίο του Svein Nyhus/Ka i Tinnen, Atle Blakseth, based on a book by Svein Nyhus ουσική/Music Johannes Ringen αραγωγοί/P oduce s To gei Sande s, John Eina Hangen αραγωγή/P oduction Gimpville, Eldo ado Film

/NOV 09:00-13:00

SYKIES MUNICIPAL THEATER

Τ Τ/WED 6

/NOV 09:00-13:00

CULTURE CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

/THU 7

Youth Sc een

/NOV 09:00-13:00 185

60th TIFF Catalog


στέρια με το κιλό Sta s by the Pound

αρί-Σοφί Σαμπόν Ma ie-Sophie Chambon

ανικούπολη – Το ετήσιο πανηγύρι A Town Called Panic – The County Fai Στεφάν μπιέ, ενσάν ατάρ Stéphane Aubie , Vincent Pata

οΐς, ένα πανέξυπνο δεκαεξάχρονο κορίτσι, ονειρεύεται να φορέσει τη στολή του αστροναύτη. αρά τα προσόντα της όμως, ένα κληρονομικό πρόβλημα παχυσαρκίας, εξαιτίας του δυσλειτουργικού της μεταβολισμού, αποτελεί αξεπέραστο εμπόδιο. αρέα με τρεις νέες φίλες, η καθεμιά από τις οποίες παλεύει με τους δικούς της δαίμονες, θα ριχτούν σε ένα ταξίδι απόδρασης, στη διάρκεια του οποίου θα ανακαλύψουν τις αξίες της φιλίας και της αποδοχής. Ένα εγκάρδιο βλέμμα ενσυναίσθησης που φωτίζει τον δρόμο για την πολυπόθητη αυτοεκτίμηση.

To Άλογο έχει γενέθλια, και οι φίλοι του, ο αουμπόι και ο νδιάνος, του έχουν ετοιμάσει το τέλειο δώρο-έκπληξη. υστυχώς, το σχέδιό τους γυρίζει μπούμερανγκ και καταλήγει στην απόλυτη καταστροφή. λέπετε, μπερδεύτηκαν λιγάκι και, αντί για πενήντα τούβλα παρήγγειλαν πενήντα εκατομμύρια… Έτσι πυροδοτείται μια αλυσίδα από θεοπάλαβες περιπέτειες, που βρίσκουν τους τρεις φίλους να ταξιδεύουν στο κέντρο της γης, να περιπλανιούνται στην παγωμένη τούνδρα και να ανακαλύπτουν έναν παράξενο υποβρύχιο κόσμο.

Lois is a b illiant 16-yea -old gi l, who d eams of wea ing an ast onaut’s suit. Despite having the b ains fo it, he ove weight p oblem, caused by a malfunctioning metabolism, aises an insu mountable obstacle. When she meets th ee gi ls fighting thei own demons of self-loathing, they set out on an escape jou ney, discove ing f iendship and acceptance along the way. A hea tfelt look of empathy offe ing comfo and paving the way to the long-awaited peace of mind.

Cowboy and Indian have come up with a b illiant gift idea fo Ho se’s bi thday, but thei plan backfi es and ends up in a complete disaste : they made a tiny mistake o de ing fifty million b icks instead of the fifty needed... This unfo tunate event t igge s off a se ies of wacky, often hallucinato y, adventu es, in which the t io jou neys to the cente of the ea th, wande s ac oss icy tund a and discove s a st ange a uatic wo ld inhabited by oddball beings with pointed heads.

αλλία 2019, Έγχρωμο 88΄ F ance 2019, Colo 88΄

αλλία, έλγιο 2019, Έγχρωμο 26´ F ance, Belgium 2019, Colo 26´

Σενάριο/Sc eenplay Ma ie-Sophie Chambon, Anaïs Ca pita Φωτογραφία/Cinematog aphy Yann Ma itaud οντάζ/Editing Julie Dup é ουσική/Music Alexand e De La Baum αραγωγοί/P oduce s Diane Jassem, Céline Chapdaniel αραγωγή/P oduction Ko o Films θοποιοί/Cast Lau e Duchêne, Angèle Metzge , Pauline Se ieys, Zoé de Ta lé, Philippe Rebbot

Σενάριο/Sc eenplay Stéphane Aubie , Vincent Pata , Vincent Tavie Φωτογραφία/Cinematog aphy Jan Vandenbussche οντάζ/Editing Lau ence Vaes ουσική/Music É ic Pifeteau, Be na d Plouvie αραγωγοί/P oduce s Vincent Tavie , Nicolas Schme kin αραγωγή/P oduction Pani ue! Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s Annemie Deg yse θοποιοί/Cast Stéphane Aubie , Jeanne Baliba , B uce Ellison, Vincent Pata πικοινωνία/Contact Autou de Minuit, info@autou deminuit.com

STAVROS TORNES

Υ/MON 4

/NOV –

/FRI 8

/NOV 09:00-13:00

SYKIES MUNICIPAL THEATER

Τ Τ/WED 6

/NOV 09:00-13:00

CULTURE CENTER “CHRISTOS TSAKIRIS”

/THU 7

60ό Φ

/NOV 09:00-13:00

ατάλογος

186

εανική

θόνη


γορά Ago a ν είσαι σκηνοθέτης ή παραγωγός και ψάχνεις τρόπο να αναπτύξεις την ταινία σου, τότε η γορά της εσσαλονίκης είναι το σωστό μέρος. Σε ένα φιλικό περιβάλλον, επαγγελματίες του χώρου συναντιούνται.

Agora

If you a e a filmmake , p oduce o if you a e looking ways to develop you p oject then the Ago a is the ight place fo you. In a f iendly and elaxed envi onment indust y p ofessionals meet and mingle.

187

60th TIFF Catalog


ράσεις της γοράς Ago a: What We Do γορά ξεκίνησε την πορεία της το 2005. γορά είναι το αναπτυξιακό κομμάτι του Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης που συγκεντρώνει ένα διεθνές δίκτυο επαγγελματιών και προσφέρει τον χώρο, αλλά και τις συνθήκες για συναντήσεις, συζητήσεις και επαγγελματικές συμφωνίες σε μια φιλόξενη και επαγγελματική ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο της γοράς εκδίδεται το Ago a Manual, με όλα τα πρότζεκτ του Φόρουμ Συμπαραγωγών C oss oads και του Ago a Wo ks in P og ess, τις ταινίες που συμμετέχουν στο Ago a Film Ma ket, τα προφίλ των εταιρειών και των επαγγελματιών που συμμετέχουν στην γορά και στοιχεία για τις δράσεις της. γορά λαμβάνει χώρα στην καρδιά του Φεστιβάλ, στο ισόγειο της ποθήκης , από τις 2 έως τις 9 οεμβρίου 2019.

n 2005, the Ago a was launched, establishing a p oductive and uni ue fo m of helping and int oducing p ofessionals visiting Thessaloniki f om Southeast Eu ope, the Medite anean egion, and the est of the wo ld, to the indust y p ofessionals, consultants, tuto s, and potential collabo ato s invited to the Festival. All necessa y info mation fo the Ago a can be found in the Ago a Manual, including all the pa ticipating C oss oads Co-p oduction Fo um and Ago a Wo ks in P og ess p ojects, the Ago a Film Ma ket titles, the company p ofiles of all the attending film p ofessionals, as well as all othe Ago a events. The Ago a takes place on the g ound floo of Wa ehouse C (Thessaloniki Po t) between 2–9 Novembe 2019. This yea ’s Ago a Ambassado is acto and di ecto Yo gos Pi passopoulos.

φετινός πρέσβης της γοράς είναι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ιώργος υρπασόπουλος.

The Ago a includes the following activities:

ι αναπτυξιακές δράσεις της γοράς είναι οι εξής:

Agora Film Market 2–9 November 2019

Agora Film Market 2-9 οεμβρίου 2019

The Ago a Film Ma ket, in collabo ation with Cinando, p omotes the majo ity of the featu e films pa ticipating in the official sections of the 60th TIFF. Additionally, mo e titles f om the count ies that the Ago a focuses on will be p esented, even if they a e not pa t of the festival’s main p og am. In this way, they will have the oppo tunity to find thei way to othe inte national film festivals, sales agents and dist ibuto s. The Ago a Film Ma ket also includes p evious films by the C oss oads pa ticipants and a selection of G eek films p oduced within the last yea .

ψηφιακή ταινιοθήκη, σε συνεργασία από φέτος με τη Cinando, προωθεί την πλειοψηφία των ταινιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του 60ου Φ . πίσης, παρουσιάζει ταινίες από τις χώρες στις οποίες επικεντρώνεται η γορά και που δεν συμμετέχουν στο επίσημο πρόγραμμα. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό ταινιών να βρουν το δρόμο προς άλλα φεστιβάλ και εταιρείες διανομής. αρουσιάζονται οι προηγούμενες ταινίες των συμμετεχόντων στο C oss oads, καθώς και μια επιλογή από ελληνικές ταινίες παραγωγής της τελευταίας χρονιάς.

Crossroads Co-Production Forum 5–9 November 2019

Crossroads – Φόρουμ Συμπαραγωγών 5-9 οεμβρίου 2019

C oss oads chooses p ojects based on the uality of the sc ipt, the c eative team and the likelihood of thei being p oduced. C oss oads aims to suppo t the p oduce s of featu e-length film p ojects that a e linked to Southeaste n Eu ope and the Medite anean count ies.

Το C oss oads επιλέγει κινηματογραφικά σχέδια με βάση την ποιότητα του σεναρίου, τη δημιουργική ομάδα και την πιθανότητα παραγωγής τους. στόχος του C oss oads είναι να υποστηρίξει παραγωγούς ταινιών μεγάλου μήκους που σχετίζονται με την οτιοανατολική υρώπη και τη εσόγειο.

Agora Works in Progress 7 November 2019

Agora Works in Progress 7 οεμβρίου 2019

This indust y activity gives the oppo tunity to selected sales agents, dist ibuto s, and festival p og amme s f om all ove the wo ld to be the fi st to discove featu e films f om the Medite anean and Balkan count ies, in the stage just befo e completion.

Τα WiP δίνουν τη δυνατότητα σε επιλεγμένους sales agents, διανομείς και προγραμματιστές φεστιβάλ απ’ όλο τον κόσμο να είναι οι πρώτοι που θα ανακαλύψουν μεγάλου μήκους ταινίες από τη εσόγειο και τα αλκάνια, σ’ ένα στάδιο αμέσως πριν την ολοκλήρωσή τους.

Agora Talks 5 November 2019 (Takis Kanellopoulos Theate , Cinema

Museum, Po t, 10.00–18.00)

Agora Talks 5 οεμβρίου 2019 (αίθουσα Τάκης ανελλόπουλος,

New di ecto s and p oduce s get the oppo tunity to lea n f om enowned film p ofessionals. A day full of discussions whe e people, who wish to establish themselves in the indust y, can exchange ideas, methods, and app oaches about the development of the audiovisual secto .

ουσείο ινηματογράφου, 10:00–18:00)

έοι σκηνοθέτες και παραγωγοί έχουν την ευκαιρία να μάθουν μυστικά από τους καλύτερους και πιο σημαντικούς επαγγελματίες του χώρου. ια μέρα γεμάτη με συζητήσεις, ανταλλαγή ιδεών, νέες μεθόδους και προσεγγίσεις στην ανάπτυξη του οπτικοακουστικού χώρου.

European Women's Audiovisual Network (EWA) Mentoring Program 5–8 November 2019

European Women's Audiovisual Network (EWA) Mentoring Program 5-8 οεμβρίου 2019

The Mento ing P og am of EWA (Eu opean Netwo k fo Women in the Film Indust y) is aimed at women cinema p oduce s, who al eady have a elevant expe ience at a national level and wish to evolve fu the at a Eu opean/inte national level. In most cases this g owth also involves a st ategic and business development of thei company. Business mento ing is a one-to-one elationship focused on the needs of the mentee to develop/ einfo ce specific competences, skills, and a p oblem-solving attitude, as well as on the availability and capability of the mento to p ovide advice on those issues. It is a scheme whe e the expe ience and competences of the mento match the specific needs of the mentee. The p og am uns fo 12 months, sta ting f om T ieste, and will be completed at the 60th Thessaloniki Inte national Film Festival with the meeting between the mento s and mentees.

Tο πρόγραμμα Mento ing του EWA ( υρωπαϊκό πτικοακουστικό ίκτυο υναικών) απευθύνεται σε γυναίκες που ασχολούνται με την κινηματογραφική παραγωγή, έχουν ήδη μια σχετική εμπειρία σε εθνικό επίπεδο και επιθυμούν να εξελίξουν σε διεθνές επίπεδο τη στρατηγική και επιχειρηματική ανάπτυξη της εταιρείας τους. Το σχήμα Mento ing παραγωγών του EWA επιτρέπει στις mentees (καθοδηγούμενες) να αναβαθμίσουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτεί το επάγγελμα, όπως η εύρεση χρηματοδότησης, η διαπραγμάτευση, η διαχείριση (management) και η επιχειρηματική ανάπτυξη. Το δίκτυο EWA αποτελείται από μια ομάδα από έμπειρες γυναίκες παραγωγούς που διαθέτουν ένα 60ό Φ

ατάλογος

188

γορά


ράσεις της γοράς Ago a: What We Do Europa Cinemas Innovation Day Lab, 2–3 November 2019

επιτυχημένο ιστορικό και μια συνεκτική πρακτική σε ευρωπαϊκές/ διεθνείς συμπαραγωγές, καθώς και στην επιχειρηματική ανάπτυξη εν γένει. Το πρόγραμμα έτρεξε για 12 μήνες, ξεκινώντας από την Τεργέστη, και θα ολοκληρωθεί στο 60ό Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης με τη συνάντηση των μεντόρων και των καθοδηγούμενων (των mento s και των mentees), συμπεριλαμβάνοντας ένα maste class για την επιχειρηματική ανάπτυξη.

(Takis Kanellopoulos Theate , Cinema Museum, Po t, 10:00–17:00)

Thessaloniki IFF and Eu opa Cinemas co-o ganize the Eu opa Cinemas Innovation Day Lab with the topic “How to make the most of ou own esou ces: Imp oving skills and enewing p actices fo audience development.” The Wo kshop is dedicated to cinema exhibito s. Di ected by I is P aefke (Exhibito , Moviemento cinema, Ge many) and H voje Lau enta (Executive Di ecto , Zag eb Film Festival, C oatia) the Innovation Day Lab will take place on Satu day, Novembe 2, f om 14:00 to 17:00, to Sunday, Novembe 3, f om 10:00 to 17:00.

Europa Cinemas: Innovation Day Lab ργαστήρι « μέρα αινοτομίας» Europa Cinemas 2-3 οεμβρίου 2019 (αίθουσα Τάκης ανελλόπουλος, ουσείο ινηματογράφου, 10:00-17:00)

EUandME Discussion, 6 November

Το Φ και τα Eu opa Cinemas συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το Eu opa Cinemas Innovation Day Lab με θέμα « ώς να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητές μας: ελτιώνοντας τις ικανότητες και ανανεώνοντας τις πρακτικές μας ως προς την ανάπτυξη κοινού», που απευθύνεται σε αιθουσάρχες. Υπό την επίβλεψη της I is P aefke (αιθουσάρχης, κινηματογράφος Moviemento, ερμανία) και του H voje Lau enta (εκτελεστικός διευθυντής Φεστιβάλ ινηματογράφου του άγκρεμπ, ροατία), το ργαστήριο « μέρα αινοτομίας» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 οεμβρίου, από τις 14:00 έως τις 17:00, καθώς και την υριακή 3 οεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 17:00.

How can a film p ofessional explo e the tools p ovided by the Eu opean Union in o de to make thei d eams come t ue and complete thei wo k? What can the Eu opean funding C eative Eu ope, and its sub-p og am MEDIA offe to a young a tist? A discussion on cinema and the c eative p ospects fo a ts in contempo a y Eu ope.

(Museum of Photog aphy Thessaloniki, 15:00–16:30) Cinema and the Eu opean Union: Oppo tunities and P ospects

Speake s: Tina Zou natzi, Head of Unit, DG COMM, Eu opean Commission Helene Skikos, P og am Manage , CREATIVE Eu ope Vassiliki Diagouma, EKOME Anna Kasimati, Contact Pe son in G eece fo C eative Eu ope MEDIA P og am Vasilis Kekatos, film di ecto

EUandMe: ινηματογράφος και υρωπαϊκή Ένωση: υκαιρίες και ροοπτικές 6 οεμβρίου 2019 ( ουσείο Φωτογραφίας, 15:00-16:30) ώς μπορεί ένας επαγγελματίας του κινηματογράφου να εκμεταλλευτεί τα εργαλεία που του δίνει η υρωπαϊκή Ένωση ώστε να κάνει το όνειρό του και το έργο του πραγματικότητα; Τι μπορούν να προσφέρουν το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης C eative Eu ope και το επιμέρους πρόγραμμα MEDIA σε ένα νέο καλλιτέχνη; ια συζήτηση για τον κινηματογράφο και τις προοπτικές δημιουργίας στον χώρο της τέχνης σε μια σύγχρονη υρώπη.

Thessaloniki Locarno Industry Academy International 4–9 November 2019 Thessaloniki Inte national Film Festival in collabo ation with the Loca no FF launched in 2016 the Thessaloniki Loca no Indust y Academy Inte national in South-Easte n Eu ope and the Medite anean. The fou th edition will take place in Thessaloniki f om Novembe 4–9, in the context of the 60th TIFF’s Ago a. The Thessaloniki Loca no Indust y Academy Inte national is a t aining p og am c eated to help young p ofessionals of the cinema indust y – sales agents, dist ibuto s, and new media p ofessionals – to extend thei expe ience and netwo king in the fields of inte national sales, ma keting, dist ibution and p og amming. The p og am is sponso ed by Fali o House P oductions.

μιλητές: Tίνα ουρνατζή, Υπεύθυνη Τμήματος, ενική ιεύθυνση πικοινωνίας, υρωπαϊκή πιτροπή Helene Skikos, ιαχειρίστρια ρογράμματος, C eative Eu ope ασιλική ιαγουμά, Άννα ασιμάτη, ρμόδια στην λλάδα για το πρόγραμμα C eative Eu ope MEDIA ασίλης εκάτος, σκηνοθέτης

The Thessaloniki Loca no Indust y Academy Inte national is pa t of the Loca no Indust y Academy Inte national netwo k which, includes Mo elia IFF in Mexico (Mo elia – Imcine Loca no Indust y Academy Inte national), Aust alab in Chile (Valpa aiso – Loca no Indust y Academy Inte national), Cinema do B asil (Sao Paulo – Loca no Indust y Academy Inte national), Film Society of Lincoln Cente / New Di ecto s New Films Festival in the USA (NYC – Loca no Indust y Academy Inte national), Met opolis / MC Dist ibution in Lebanon (Bei ut – Loca no Indust y Academy Inte national).

Thessaloniki Locarno Industry Academy International 4-9 οεμβρίου 2019 Το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης σε συνεργασία με το Φεστιβάλ ινηματογράφου του οκάρνο, φέρνουν το Thessaloniki Loca no Indust y Academy Inte national στη οτιοανατολική υρώπη και τη εσόγειο. Το Thessaloniki Loca no Indust y Academy Inte national είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που έχει στόχο να βοηθήσει τους νέους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου να επεκτείνουν τις επαγγελματικές εμπειρίες και διασυνδέσεις τους στους τομείς των διεθνών πωλήσεων, του μάρκετινγκ, της διανομής, της παρουσίασης και του προγραμματισμού.

Meet the Future 8 November (Ago a Hub, Wa ehouse C, 18:00–19:00) A new initiative of the Thessaloniki IFF and the Ago a that focuses on the younge gene ation of G eek filmmake s. Film di ecto s, whose films have pa ticipated in impo tant festivals all a ound the wo ld will come to the 60th Thessaloniki IFF to p esent thei debut featu e film, which eithe has not a ived at the shooting stage, o hasn’t been completed yet. An oppo tunity fo fo eign p ofessionals to meet in pe son the new ep esentatives of G eek cinema. In collabo ation with the Onassis Foundation.

Meet the Future 8 οεμβρίου (Ago a Hub, ποθήκη , 18:00–19:00) ια νέα πρωτοβουλία του Φεστιβάλ στρέφει το βλέμμα στη νέα γενιά κινηματογραφιστών. ημιουργοί που έχουν ταξιδέψει με μικρού μήκους ταινία τους σε μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού, θα παρουσιάσουν στο πλαίσιο της γοράς την πρώτη τους μεγάλου μήκους ταινία που δεν έχει γυριστεί ακόμα ή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. ια ευκαιρία για τους ξένους επαγγελματίες να γνωρίσουν από κοντά το νέο αίμα του ελληνικού σινεμά. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση. Agora

189

60th TIFF Catalog


Meet the Futu e

ια νέα πρωτοβουλία του Φεστιβάλ στρέφει το βλέμμα στο μέλλον του σινεμά. Στο πλαίσιο της 60ής διοργάνωσης εγκαινιάζεται η νέα ενότητα «Meet the Futu e». άθε χρονιά θα εστιάζει σε νέους επαγγελματίες από διαφορετική ειδικότητα του κινηματογράφου και διαφορετική χώρα ή γεωγραφική περιοχή. Στην πρώτη χρονιά του Meet the Futu e θα παρουσιαστούν σκηνοθέτες ελληνικών ταινιών. ημιουργοί που έχουν επιλεγεί με μικρού μήκους ταινία τους, τα τελευταία πέντε χρόνια, στα προγράμματα των δεκατριών μεγαλύτερων κινηματογραφικών φεστιβάλ του κόσμου ( άννες, ενετία, ερολίνο, οκάρνο, άρλοβι άρι, Σαν Σεμπαστιάν, ονδίνο, ότερνταμ, έα Υόρκη, Τραϊμπέκα, Τορόντο, Σάντανς, πουσάν) ή έχουν κερδίσει υποψηφιότητα για τα Bραβεία Όσκαρ και δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία τους. ι σκηνοθέτες θα βρεθούν στο 60ό ιεθνές Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης για να παρουσιάσουν, στο πλαίσιο της γοράς, προσχέδια για την πρώτη τους ταινία μεγάλου μήκους που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας. ια ευκαιρία για τους επαγγελματίες που θα είναι μαζί μας να γνωρίσουν από κοντά το νέο αίμα του ελληνικού σινεμά. δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση.

60ό Φ

ατάλογος

A new TIFF initiative tu ns its gaze to the futu e of cinema. The new “Meet the Futu e” section, inaugu ated at the 60th Annive sa y of the Festival, will focus on young p ofessionals f om diffe ent fields of filmmaking and diffe ent count ies o geog aphical egions each yea . The fi st yea of Meet the Futu e will p esent di ecto s of G eek films whose sho t films have been selected in the past five yea s fo the p og ammes of the thi teen most notable Film Festivals wo ldwide (Cannes, Venice, Be lin, Loca no, Ka lovy Va y, San Sebastián, London, Rotte dam, New Yo k, T ibeca, To onto, Sundance, Busan) o been nominated fo the Academy Awa ds, but who have not yet made thei fi st featu e film. The di ecto s will p esent d afts of thei debut featu e film p ojects in development at the 60th Thessaloniki Inte national Film Festival Ago a. This is an oppo tunity fo p ofessionals to meet the new blood of G eek cinema. The p oject is a collabo ation between the Thessaloniki Film Festival and the Onassis Foundation.

190

γορά


Άρτεμις ναστασιάδου A temis Anastasiadou

υρσίνη ριστείδου My sini A istidou

Σοφία εωργοβασίλη Sofia Geo govassili

Σπούδασε έατρο στη Σχολή αλών Τεχνών του και Σκηνοθεσία ινηματογράφου στο ανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν. ικρού μήκους ταινίες της έχουν διακριθεί και προβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ (SXSW, BFI, Austin FF, SideWalk, Cucalo ous κ.ά.).

εννημένη στην ύπρο, είναι βραβευμένη σκηνοθέτις. Σπούδασε Σκηνοθεσία στη Σχολή Τεχνών Τις του ανεπιστηµίου της έας Υόρκης και ινηματογράφο και στορία της Τέχνης στο νστιτούτο ρατ.

θοποιός και σκηνοθέτις, ζει στην θήνα. μικρού μήκους ταινία της Προετοιμασία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο, βραβεύτηκε σε φεστιβάλ της λλάδας ( αλύτερη ρωτοεμφανιζόμενη Σκηνοθέτις, Φεστιβάλ ράμας· ιδική νεία, Φεστιβάλ θήνας ύχτες ρεμιέρας) και προβλήθηκε σε πολλά διεθνή φεστιβάλ. Mignon είναι ο τίτλος της πρώτη μεγάλου μήκους ταινίας της, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης, με συμμετοχή σε σημαντικά σχετικά εργαστήρια και φόρα συμπαραγωγών (To ino Film Lab – Sc ipt Lab 2018, Oxbelly Di ecto s Lab 2019, C oss oads Co-P oduction Ma ket 2018, T ansylvania Pitch Stop 2019, Cinelink Co-P oduction Ma ket 2019, See Cinema Netwo k).

A temis studied D ama at the School of Fine A ts of the A istotle Unive sity of Thessaloniki, and Film Di ecting at the Unive sity of Texas at Austin. He sho t films have been sc eened and awa ded at inte national film festivals (SXSW, BFI, Austin FF, SideWalk, Cucalo ous, among othe s). πιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmog aphy

2013 αμά βασίλισσα/Mothe Queen 2016 Into the Fields 2017 Calling 2018 Cha lotte & Cha lie 2019 I am Mackenzie

Συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ/Festival Selection

Bo n in Cyp us, My sini is an awa d-winning filmmake . She g aduated with an MFA in Di ecting f om NYU Tisch and holds a BFA in Film and A t Histo y f om P att Institute. πιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmog aphy

2015 Semele 2017 A ia

Συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ/Festival Selection

Semele (2015) Be lin Inte national Film Festival 2016, To onto Inte national Film Festival 2015 Aria (2017) Venice Inte natonal Film Festival 2017, Sundance Film Festival 2018

I am Mackenzie (2019) BFI London Film Festival 2019

Sofia Geo govassili is an act ess and filmmake based in Athens, G eece. He latest sho t film Preparation had its wo ld p emie e at the To onto Film Festival, was awa ded in G eek sho t film festivals (Best Newcome Awa d in D ama Sho t Film Festival and Special Ju y Mention in the Sho ts Competition of Athens Inte national Film Festival) and was sc eened at seve al inte national film festivals. Mignon is he debut featu e film and was developed th ough va ious impo tant labs and fo ums (To ino Film Lab – Sc ipt Lab 2018, Oxbelly Di ecto s Lab 2019, C oss oads CoP oduction Ma ket 2018, T ansylvania Pitch Stop 2019, Cinelink Co-P oduction Ma ket 2019, See Cinema Netwo k). Συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ/Festival Selection

2017 ροετοιμασία / P epa ation 2019 Ceda Wolf

Συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ/Festival Selection

Προετοιμασία/Preparation (2017) To onto Inte national Film Festival 2017

πικοινωνία/Contact anastasiadoua temis@gmail.com

Agora

πικοινωνία/Contact my sini@161films.com

πικοινωνία/Contact sofia.geo govassili@gmail.com

191

60th 60 TIFF Catalog


Meet the Futu e

Έμμα οξιάδη mma Doxiadi

εριτάν ιντζιρία Ne itan Zinxhi ia

ασίλης εκάτος Vasilis Kekatos

Έμμα οξιάδη είναι λληνoαυστραλέζα κινηματογραφίστρια και απόφοιτη των Sundance Sc eenw ite s Lab και Be linale Talents. ι ταινίες της έχουν προβληθεί στα 65η Be linale, SXSW, T ibeca, Vimeo Staff Picks και στην Έδρα των νωμένων θνών. τελευταία της μικρού μήκους, με τίτλο Automatic, έκανε πρεμιέρα στο 57ο Φεστιβάλ της έας Υόρκης.

υτοδίδακτος κινηματογραφιστής, γεννήθηκε στα Τίρανα το 1989. Τον χειμώνα του 1990, η οικογένειά του μετανάστευσε στην λλάδα.

ασίλης εκάτος (1991) είναι αριστούχος απόφοιτος της Σχολής αλών Τεχνών του ανεπιστημίου προυνέλ του ονδίνου και υπότροφος του Sundance Institute (2016). ε τις ταινίες του Η σιγή των ψαριών όταν πεθαίνουν και Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς έχει συμμετάσχει σε μεγάλα διεθνή φεστιβάλ ( οκάρνο, Σάντανς, Σαράγεβο, Tallinn Black Nights, το αλμ Σπρινγκς και το Tέλιουραϊντ κ.ά.), ενώ πρόσφατα κατέκτησε τον Χρυσό Φοίνικα ταινίας μικρού μήκους καθώς και τον Quee Φοίνικα στο 72ο Φεστιβάλ των αννών.

mma Doxiadi is a G eek and Aust alian filmmake and an alumna of Sundance Sc eenw ite s Lab and Be linale Talents. He films have sc eened at the 65th Be linale, SXSW, T ibeca, Vimeo Staff Picks and the United Nations Head ua te s. He latest sho t film, Automatic, p emie ed at the 57th New Yo k Film Festival. πιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmog aphy

A self-taught filmmake ; he was bo n on Ap il 1989 in Ti ana, Albania. In the winte of 1990, his family immig ated to G eece. πιλεκτική φιλμογραφία / Selected Filmog aphy

2008 The Best B ide/Την καλύτερη νύφη 2012 Chamomile/Χαμομήλι 2015 The Time of a Young Man bout to Kill 2016 A Count y of Two Συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ/Festival Selection

The Time of a Young Man About to Kill (2015) Busan Inte national Film Festival 2015

2015 S ui el 2019 Automatic

Συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ/Festival Selection

Squirrel (2015) Be lin Inte national Film Festival 2015

Vasilis Kekatos (1991) is a G eek filmmake and Sundance Ignite fellow (2016). With his films The Silence of the Dying Fish and The Distance Between Us and the Sky, he has pa ticipated in many impo tant film festivals, such as Loca no, Sundance, Sa ajevo, Tallinn Black Nights, Palm Sp ings and Tellu ide, while he ecently won the Sho t Film Palme d’O and Quee Palm in the 72nd Cannes Film Festival. πιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmog aphy

2015 νάδρομος/Ret og ade 2016 Ze o sta hotel 2018 σιγή των ψαριών όταν πεθαίνουν/ The Silence of the Dying Fish 2019 απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς/The Distance Between Us and the Sky

Automatic (2019) New Yo k Film Festival 2019

Συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ/Festival Selection

Η σιγή των ψαριών όταν πεθαίνουν/ The Silence of the Dying Fish (2018) Loca no Inte national Film Festival 2018, Sundance Film Festival 2019

The Distance Between Us and the Sky (2019) Cannes Film Festival 2019

πικοινωνία/Contact doxiadi.emma@gmail.com

60ό Φ

ατάλογος

πικοινωνία/Contact info@ne itan.g

πικοινωνία/Contact vasilis_kekatos@live.co.uk

192

αράλληλες– κδηλώσεις


υθύμης Kosemund Σανίδης Efthimis Kosemund Sanidis

ωνσταντίνα οτζαμάνη Konstantina Kotzamani

Στέλλα υριακοπούλου Stella Ky iakopoulos

λληνογερμανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Σπούδασε Τεχνολογία ληροφορικής και στη συνέχεια Σύγχρονη Τέχνη στο Le F esnoy. ι ταινίες του έχουν προβληθεί και βραβευτεί σε Φεστιβάλ ( ενετία, οκάρνο, Σαράγεβο κ.α.) και χώρους Τέχνης (Fo um des Images, Cent e Pompidou) ανά τον κόσμο.

ωνσταντίνα οτζαμάνη, γεννημένη στην ομοτηνή, αποφοίτησε από το Τμήμα ινηματογράφου της Σχολής αλών Τεχνών εσσαλονίκης. ι ταινίες της έχουν κάνει πρεμιέρα στα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου ( ενετίας, αννών, ερολίνου, οκάρνο κ.ά.) και έχουν κερδίσει πολυάριθμα βραβεία. ια τις μικρού μήκους ταινίες της Washingtonia (2014) και Limbo (2016) έχει τιμηθεί δύο φορές από την λληνική καδημία ινηματογράφου με το ραβείο αλύτερης Ταινίας ικρού ήκους, ενώ ήταν υποψήφια για το αντίστοιχο βραβείο της υρωπαϊκής καδημίας τις χρονιές 2015 και 2017 αντίστοιχα.

εννήθηκε στις από Έλληνες γονείς και επέστρεψε στην λλάδα με την οικογένειά της όταν ήταν εννιά ετών. Σπούδασε λυπτική στο ολλέγιο Swa thmo e των και τη Σχολή αλών Τεχνών της θήνας και Σκηνοθεσία στο ανεπιστήμιο της έας Υόρκης. Έχει συμμετάσχει στα Talent Campus των Φεστιβάλ του ερολίνου (2015) και του Σαράγεβο (2013). ι ταινίες της έχουν προβληθεί σε πολλά διεθνή φεστιβάλ όπως το Sundance και το Loca no μεταξύ άλλων. Έχει λάβει την υποτροφία Women in Film Sho t Film και το ραβείο αλύτερης Ταινίας από την λληνική καδημία ινηματογράφου. ει και εργάζεται στη αρκελώνη.

Efthimis Kosemund Sanidis is a G eek/ Ge man w ite and di ecto who studied Info matics Enginee ing and then Contempo a y A ts at Le F esnoy. His films have won acclaim and have been sc eened at festivals (Venice, Loca no, Sa ajevo a.o.) and a t spaces (Fo um des Images, Cent e Pompidou) a ound the wo ld. πιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmog aphy

2014 ύο / II 2015 Odette 2017 Ast ometal 2017 Άκτιστο φως/Unbuilt Light 2019 Όλες οι φωτιές η φωτιά/ All the Fi es the Fi e

Συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ/Festival Selection

Δύο/ II (2014) Loca no Inte national Film Festival 2014 Astrometal (2017) Venice Inte national Film Festival 2017

Όλες οι φωτιές η φωτιά/ All the fires the fire (2019) Loca no Inte national Film Festival 2019

Konstantina Kotzamani was bo n and aised in G eece. She g aduated f om the Film Depa tment of Thessaloniki Unive sity afte completing he Deg ee in Pha macy. He sho t films have p emie ed in majo festivals (Cannes, Be linale, Venice, Loca no) and have eceived nume ous inte national awa ds. Fo he sho t films Washingtonia (2014) and Limbo (2016), she has been twice awa ded by the Hellenic Film Academy with the Best Sho t Film Awa d and twice nominated by the Eu opean Film Academy fo the best sho t of the yea . πιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmog aphy

2014 Washingtonia 2015 Yellow Fiebe 2016 Limbo 2019 Elect ic Swan

πιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmog aphy

Συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ/Festival Selection

Washingtonia (2014) Be lin Inte national Film Festival 2014

Yellow Fieber (2015) Loca no Inte national Film Festival 2015 Limbo (2016) Cannes Film Festival 2016 Electric Swan (2019) Venice Inte national Film Festival 2019

πικοινωνία/Contact efthimis.ks@gmail.com

Sideba Events

Stella Ky iakopoulos was bo n in NJ, USA to G eek pa ents who moved he back to G eece at the age of 9. She studied Sculptu e at Swa thmo e College in the USA and the Athens School of Fine A ts in G eece. She eceived he MFA in Film Di ection f om the G aduate Film P og am at New Yo k Unive sity. She’s a Sa ajevo Talent (2013) and Be lin Talent (2015) alumna. He films have been played at nume ous inte national festivals including the Sundance film festival and the Loca no film festival. She has been awa ded the Women in Film sho t Film g ant/ Sundance and Best Sho t Film f om the Hellenic Film Academy. Stella cu ently lives and wo ks in Ba celona.

πικοινωνία/Contact kkotzamani@yahoo.com

193

2015 Bob Goes to the Pa thenon 2015 όλτα / Volta 2019 Mom’s Movie

Συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ/Festival Selection

Βόλτα/Volta (2014) Sundance Film Festival 2015

Mom’s Movie (2019) Loca no Inte national Film Festival 2019

πικοινωνία/Contact stella.ky @gmail.com

60th 60 TIFF Catalog


Meet the Futu e

ίκος υρίτσης Nikos Ki itsis

ακλίν έντζου Jac ueline Lentzou

αγγέλης υμπερόπουλος Vangelis Libe opoulos

εννήθηκε στην λλάδα το 1986. Σπούδασε Σκηνοθεσία και συμμετείχε Talent Campus των Φεστιβάλ ερολίνου και Σαράγεβο το 2013. πρώτη του μικρού μήκους ταινία King Kong έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του ότερνταμ το 2014. Το σχέδιο της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας του BABY, με την υποστήριξη του , απέσπασε το βραβείο Yapim Lab του εργαστηρίου Pack&Pitch του Φεστιβάλ του Σαράγιεβο, το 2014.

ακλίν έντζου (γεν. 1989, θήνα) είναι σεναριογράφος και σκηνοθέτις. κινηματογραφική γλώσσα της χαρακτηρίζεται από την αποτύπωση ποίησης με ανορθόδοξους τρόπους σε ανορθόδοξους τόπους. εματικά επικεντρώνεται στη μελέτη ασυνήθιστων οικογενειακών δομών και των συνεπειών τους, στο όνειρο, στην αγάπη ή/και την έλλειψη αυτής. ι ταινίες της έχουν αποσπάσει πολλές διακρίσεις ανά τον κόσμο με σημαντικότερη το πρώτο βραβείο Leica Cine Discove y στην βδομάδα ριτικής των αννών (2018). όλις ολοκλήρωσε την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία Σελήνη, 66 ερωτήσεις.

Σκηνοθέτης, παραγωγός και ιδρυτής της Play P oductions. Ως σκηνοθέτης διαφημιστικών ταινιών για περισσότερα από 20 χρόνια, έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία και έχει συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες σε παραγωγές στην λλάδα και στο εξωτερικό. πρώτη του ταινία μικρού μήκους, το Play, έχει ταξιδέψει σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο κερδίζοντας πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων αλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ ινηματογράφου του ος Άντζελες του 2017 και στο Φεστιβάλ λληνικού ινηματογράφου ράμας την ίδια χρονιά.

Jac ueline (b. Athens, 1989) is a w ite and di ecto wo king in G eece. He cinematic language involves finding poet y in seemingly mundane p emises, along with a special t eatment of time. Thematically, she is inte ested in examining the idea of nont aditional family along with its conse uences onto the diffe ent membe s. In pa allel, she explo es the state of loneliness, intimacy and/o the lack of it. He films have been hono ed with many distinctions inte nationally, the most impo tant being the Leica Cine Discove y Awa d at the Cannes Film Festival’s C itics’ Week 2018. She has just completed he fi st featu e Selene 66 Questions.

Di ecto , p oduce and the d iving fo ce behind Play P oductions, Vangelis Libe opoulos has been di ecting TV comme cials fo mo e than 20 yea s with his wo k having eceived nume ous awa ds. He has been wo king with the biggest adve tising agencies on p oductions in G eece as well as inte nationally. His fi st sho t film, Play, has won nume ous awa ds in film festivals a ound the wo ld, among which Best Film in the LAGFF of 2017 and the D ama Film Festival of the same yea .

Bo n in G eece in 1986, he eceived his MFA in Film Di ecting. He took pa t in Be linale and Sa ajevo Talents (2013). His fi st sho t d ama King Kong p emie ed at Rotte dam IFF 2014. BΑΒΥ is his featu e debut, suppo ted by the G eek Film Fund while winning the Yapim Lab awa d in Sa ajevo’s Pack&Pitch 2014. πιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmog aphy

2010 Totem 2013 King Kong

Συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ/Festival Selection

King Kong (2013) Rotte dam Film Festival 2014

πιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmog aphy

2020 Το Τέλος του πόνου ( ια πρόταση)/ The End of Suffe ing (A p oposal) (σε /in post p oduction) 2013 πλε εκατρία / Thi teen Blue 2016 λεπού / Fox 2017 Hiwa 2018 Έκτορας αλό: τελευταία μέρα της χρονιάς/Hecto Malot: The Last Day οf The Yea

πιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmog aphy

2017 Play

Συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ/Festival Selection

Play (2017) Busan Inte national Film Festival 2018

Συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ/Festival Selection

Αλεπού (2016) Loca no Inte national Film Festival 2016 λεπού / Fox (2017) Be lin Inte national Film Festival 2017

Έκτορας Μαλό: Η τελευταία μέρα της χρονιάς/Hector Malot: The Last Day οf The Year (2018) Cannes Film Festival 2018, To onto Inte national Film Festival 2018 πικοινωνία/Contact nikolaoski itsis@gmail.com

60ό Φ

ατάλογος

πικοινωνία/Contact jac ueline.lentzou@gmail.com

194

πικοινωνία/Contact vangelis@playp oductions.eu


Χρήστος ασσαλάς Ch istos Massalas

ουκιανός οσχονάς Loukianos Moshonas

ανάσης εοφώτιστος Thanasis Neofotistos

εννήθηκε το 1986 και είναι απόφοιτος του London Film School. ι ταινίες του έχουν προβληθεί σε περισσότερα από 200 διεθνή φεστιβάλ ( άννες, New Di ecto s/ New Films, FI) καθώς και σε τηλεοπτικές και διαδικτυακές πλατφόρμες (Nowness, Vimeo Picks). τοιμάζει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο Broadway, που επιλέχθηκε για το Sundance Lab και το Atelie της Cinéfondation του Φεστιβάλ αννών.

εννήθηκε στην θήνα και σπούδασε στην αλών Τεχνών στη ιόν και στη Le F esnoy στη ιλ. ι μικρού μήκους ταινίες του προβλήθηκαν και βραβεύτηκαν σε διεθνή φεστιβάλ, όπως στα οκάρνο, FID Ma seille, New Di ecto s/New Films (NY), Ange s, Documenta Mad id, Janela, Olha de Cinema, Vila do Conde και Ma de Plata. ι ταινίες του Manodopera και Jeunes hommes à la fenêtre προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ του οκάρνο 2016 και 2017, όπου η τελευταία κέρδισε το ραβείο αλύτερης υρωπαϊκής Ταινίας από την υρωπαϊκή καδημία ινηματογράφου.

Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και αρχιτέκτονας. ι μικρού μήκους ταινίες του έχουν προβληθεί σε πολλά φεστιβάλ διεθνώς, αποσπώντας σημαντικές διακρίσεις. πρώτη μεγάλου μήκου ταινία του με τίτλο Ο Πέτρος και ο λύκος –ένα σκοτεινό, λαϊκό παραμύθι ενηλικίωσης–, βρίσκεται στο στάδιο της χρηματοδότησης.

He was bo n in 1986 and he is a g aduate of the London Film School. His films have been sc eened in ove 200 inte national festivals (Cannes, New Di ecto s/New Films, AFI) and have been ac ui ed by TV channels and online platfo ms (Nowness, Vimeo Picks). Broadway, his upcoming featu e debut, was selected fo the Sundance Lab and Atelie Cinefondation, Cannes. πιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmog aphy

2011 Make-up 2012 Bon-Bon 2016 Flowe s and Bottoms 2017 Copa-Loca

Συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ/Festival Selection

Copa-Loca (2017) Cannes Film Festival 2017

He was bo n in Athens in 1985. He g aduated f om the School of Fine A ts in Lyon and f om the Le F esnoy - Studio national des a ts contempo ains. His films we e sc eened and awa ded at Loca no, New Di ecto s/ New Films (NY), Ange s, Documenta Mad id, Janela, Olha de Cinema, Vila do Conde and Ma de Plata. His sho t films Manodopera and Jeunes hommes à la fenêt e we e sc eened at the Loca no Inte national Film Festival, whe e the latte won the Eu opean Film Academy awa d fo Best Eu opean Film. πιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmog aphy

2009 Τίποτα απ’ όλα αυτά/ May None of This All 2016 Manodope a 2017 εαροί στο παράθυρό τους/ Jeunes hommes à la fenêt e

He is a film di ecto , w ite and a chitect f om G eece. His sho t films have been sc eened in nume ous festivals inte nationally and we e hono ed with significant distinctions. Cu ently he is in financing stage of his debut featu e film Peter and the Wolf, which he envisions as a da k, coming-of-age folktale. πιλεκτική φιλμογραφία/Selected Filmog aphy

2014 ροσευχή/ P osefhi: G eek School P aye 2018 εωφόρος ατησίων/ Patision Avenue 2019 Route-3

Συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ/Festival Selection

Patision Avenue (2018) Venice Film Festival 2018, Busan Inte national Film Festival 2019

Route-3 (2019) To onto Inte national Film Festival 2019

Συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ/Festival Selection

Manodopera (2016) Loca no Inte national Film Festival 2016 Νεαροί στο παράθυρό τους/ Jeunes hommes à la fenêtre (2017) Loca no Inte national Film Festival 2017

πικοινωνία/Contact massalas.ch istos@gmail.com

πικοινωνία/Contact loukianos@gmail.com

πικοινωνία/Contact thaneofotistos@hotmail.com

195

60 TIFF Catalog


C oss oads Co-P oduction Fo um

17 Moments of Summe

Luna Pa k

Σκηνοθεσία/Di ection Sonja P osenc, Mitja Ličen αραγωγή/P oduction Rok Secen, Sonja P osenc–Monoo Σλοβενία, ροατία / Slovenia, C oatia

Σκηνοθεσία/Di ection Flo enc Papas αραγωγή/P oduction D itan Hu i – On Film Συμπαραγωγή/Co-P oduction A gonauts P oduction λβανία, λλάδα/Albania, G eece Σε συνεργασία με το/In Collabo ation with MFI Sc ipt2Film Wo kshop

κρυλικό Ac ylic

Océane

Σκηνοθεσία/Di ection ίκος άστρας/Nikos Past as αραγωγή/P oduction Χρήστος . ωνσταντακόπουλος/ Ch istos V. Konstantakopoulos, νδρέας ουπάνος/ ρητικός And eas Zoupanos K itikos – Fali o House Συμπαραγωγή/Co-P oduction μάντα ιβανού / Amanda Livanou–Neda Film λλάδα/G eece

Σκηνοθεσία/Di ection Eva Pe volovici αραγωγή/P oduction Tudo Giu giu, Matei T uta– Lib a Films ουμανία/Romania Σε συνεργασία με/In Collabo ation with Medite anean Film Institute

Το υαγγέλιο του ίμωνα The Gospel Acco ding to Kimon

έτρος και ο λύκος Pete and the Wolf Σκηνοθεσία/Di ection ανάσης εοφώτιστος/Thanassis Neofotistos αραγωγή/P oduction ωάννα πολομύτη/ Ioanna Bolomyti–A gonauts P oductions Συμπαραγωγή/Co-P oduction Dibona Films λλάδα, αλλία/G eece, F ance

Σκηνοθεσία/Di ection Ne itan Zinxhi ia αραγωγή/P oduction ασίλης Χρυσανθόπουλος/ Vassilis Ch ysanthopoulos – Plays2place λλάδα/G eece

Planet 7693

How Is Katia?

Σκηνοθεσία/Di ection Gojko Be kuljan αραγωγή/P oduction Ma ko Jaćimović–A P oduction Συμπαραγωγή/Co-P oduction Ivica Vidanović–Cinne Rent & P oduction αυροβούνιο, Σερβία/Monteneg o, Se bia

Σκηνοθεσία/Di ection Ch istina Tynkevych αραγωγή/P oduction Olha Matat, Ve onika Stepanchuk – Evos Film υκρανία/Uk aine Σε συνεργασία με/In Collabo ation with Midpoint

ιβιέρα Rivie a

I is

Σκηνοθεσία/Di ection ρφέας ερετζής/O feas Pe etzis αραγωγή/P oduction ωνσταντίνος ασίλαρος/ Konstantinos Vassila os–StudioBauhaus Συμπαραγωγή/Co-P oduction KG P oductions λλάδα, αλλία/G eece, F ance

Σκηνοθεσία/Di ection υρσίνη ριστείδου / My sini A istidou αραγωγή/P oduction Monica Nicolaidou - Filmblades, Nathalie Dennes – The Living Συμπαραγωγή/Co-P oduction 1.61 Films, Road Movies, G aal ύπρος, αλλία, ερμανία, λλάδα/Cyp us, F ance, Ge many, G eece

Thi d Kind

The Land Beyond

( κτός συναγωνισμού/Out of Competition)

Σκηνοθεσία/Di ection Nadine Salib αραγωγή/P oduction Hala Lotfy – Hassala ίγυπτος / Egypt

Σκηνοθεσία/Di ection ιώργος ώης/Yo gos Zois αραγωγή/P oduction Στέλιος οτιώνης, ντιγόνη ώτα/ Stelios Cotionis, Antigoni Rota – FOSS P oductions Συμπαραγωγή/Co-P oduction S ua ed S ua e Films λλάδα/G eece

Let it Be

Σκηνοθεσία/Di ection Łukasz G zego zek αραγωγή/P oduction Natalia G zego zek – Koskino ολωνία / Poland Σε συνεργασία με/In Collabo ation with Sofia Meetings

With Skin and Hai Σκηνοθεσία/Di ection Elene Nave iani αραγωγή/P oduction B itta Rindelaub–Alva Film P oduction Συμπαραγωγή/Co-P oduction Takes Film λβετία, εωργία/Switze land, Geo gia

Leyla

Σκηνοθεσία/Di ection E ol Mintas αραγωγή/P oduction Etienne de Ricaud – Ca actè es P oductions αλλία, Τουρκία / F ance, Tu key

60ό Φ

ατάλογος

196

γορά


Ago a Wo ks in P og ess

The City and the City

Mothe Lode

Σκηνοθεσία/Di ection Σύλλας Τζουμέρκας, Χρήστος ασσαλής/ Syllas Tzoume kas, Ch istos Passalis αραγωγή/P oduction αρία ρανδάκη/Ma ia D andaki–Homemade Films λλάδα/G eece

Σκηνοθεσία/Di ection Matteo To tone αραγωγή/P oduction Alexis Taillant, Nadège Labé–Wendigo Films Συμπαραγωγή/Co-P oduction Benjamin Poumey –C-Side P oductions, Ma got Mecca–Malfé Film αλλία, λβετία, ταλία/F ance, Switze land, Italy

( ιδική προβολή/Special Sc eening)

ρόστιμο Ame cement Σκηνοθεσία/Di ection Fokion Bog is αραγωγή/P oduction αρία αραγιαννάκη, Φωκίων Ma ia Ka agiannaki, Fokion Bog is–Chase the Cut λλάδα / G eece

Quicksand

πόγρης/

Σκηνοθεσία/Di ection Ma got Schaap αραγωγή/P oduction Ellen Havenith–PRPL Συμπαραγωγή/Co-P oduction αρία ρανδάκη/Ma ia D andaki –Homemade Films, Kat in Kissa–Homeless Bob P oduction λλανδία, λλάδα, σθονία/The Nethe lands, G eece, Estonia

Beyond the Blue B idge Σκηνοθεσία/Di ection Isabel Lambe ti αραγωγή/P oduction Steven Rubinstein Malamud, Ma c Ba y–IJswate Films Συμπαραγωγή/Co-P oduction Oma Razzak Ma tinez–Tou malet Films λλανδία, σπανία/The Nethe lands, Spain

Selene 66 Questions Σκηνοθεσία/Di ection ακλίν έντζου/Jac ueline Lentzou αραγωγή/P oduction Φένια οσοβίτσα/Fenia Cossovitsa–Blonde Συμπαραγωγή/Co-P oduction Fio ella Mo etti, Hédi Za di–Luxbox Films λλάδα, αλλία /G eece, F ance

The D umme

Shake you Ca es away

( κτός συναγωνισμού / Out of Competition) Σκηνοθεσία/Di ection Konstantine Kalandadze αραγωγή/P oduction Elene Ma gvelashvili – Pa achute Films εωργία / Geo gia

Σκηνοθεσία/Di ection Tom Shoval αραγωγή/P oduction Gal G eenspan, Roi Ku land, Sol Bondy, Maya Fische –G een P oductions Συμπαραγωγή/Co-P oduction Flo ence Gastoud, Riad Sattouf– Les Compagnons Du Cinema, F ed Bu le, Pat ick de Jongh, Cibele Ama al–One Two Films σραήλ, ερμανία, αλλία/Is ael, Ge many, F ance

Janua y Σκηνοθεσία/Di ection And ey Paounov αραγωγή/P oduction Vanya Rainova – Po tokal Συμπαραγωγή/Co-P oduction Joao Matos–Te at eme Filmes ουλγαρία, ορτογαλία/Bulga ia, Po tugal

Sweat Σκηνοθεσία/Di ection Magnus von Ho n αραγωγή/P oduction Ma iusz Włoda ski –Lava Films Συμπαραγωγή/Co-P oduction Lizette Jonic–Zent opa Sweden ολωνία, Σουηδία/Poland, Sweden

Leyla Once Again Σκηνοθεσία/Di ection Ba ış Hancıoğulla ı αραγωγή/P oduction Sone Alpe –Na Film Τουρκία/Tu key

The Voyage Out

Metamo phoses

Σκηνοθεσία/Di ection Ana Vaz αραγωγή/P oduction Olivie Ma boeuf–Spect e P oductions Συμπαραγωγή/Co-P oduction Anze Pe sin–Stena P ojects αλλία, ορτογαλία/F ance, Po tugal

Σκηνοθεσία/Di ection Dušan Zo ić, Matija Gluščević αραγωγή/P oduction Ča na Vučinić, D agana Jovović–Non-Aligned Films Συμπαραγωγή/Co-P oduction Ankica Ju ić-Tilić –Kino ama Σερβία, ροατία/ Se bia, C oatia

Agora

197

60th TIFF Catalog


Thessaloniki Loca no Indust y Academy Inte national 4–9 οεμβρίου 2019

4–9 November 2019

Το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης σε συνεργασία με το Φεστιβάλ ινηματογράφου του οκάρνο, φέρνει το Thessaloniki Loca no Indust y Academy Inte national στη οτιοανατολική υρώπη και τη εσόγειο.

Thessaloniki IFF togethe with Loca no IFF o ganize the Thessaloniki Loca no Indust y Academy Inte national. Al eady launched successfully in Switze land, Mexico, B azil, and New Yo k, it is a t aining p og am c eated to help young p ofessionals of the cinema indust y – sales agents, dist ibuto s and new media p ofessionals – to extend thei expe ience and netwo king in the fields of inte national sales, ma keting, dist ibution, and p og amming.

Το Thessaloniki Loca no Indust y Academy Inte national είναι μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου να επεκτείνουν τις επαγγελματικές εμπειρίες και διασυνδέσεις τους στους τομείς των διεθνών πωλήσεων, του μάρκετινγκ, της διανομής, της παρουσίασης και του προγραμματισμού. Στο παρελθόν, το Loca no Indust y Academy Inte national έχει ήδη πραγματοποιηθεί με επιτυχία στο εξικό, στη ραζιλία και στη έα Υόρκη.

The p og am will welcome in p io ity pa ticipants f om G eece, as well as f om South Easte n Eu opean and Medite anean count ies, but it can also include othe inte national pa ticipants. The Thessaloniki Loca no Indust y Academy Inte national is pa t of the Loca no Indust y Academy Inte national netwo k which include Mo elia IFF in Mexico (Mo elia / Imcine Loca no Indust y Academy Inte national), Aust alab in Chile (Valpa aiso / Loca no Indust y Academy Inte national), Cinema do B asil (Sao Paulo / Loca no Indust y Academy Inte national), Film Society of Lincoln Cente / New Di ecto s New Films Festival in the USA (NYC / Loca no Indust y Academy Inte national), Met opolis / MC Dist ibution in Lebanon (Bei ut / Loca no Indust y Academy Inte national).

Το Thessaloniki Loca no Indust y Academy Inte national είναι μέρος του δικτύου καδημίας του Loca no Indust y Academy Inte national που περιλαμβάνει της το Mo elia IFF στο εξικό (Mo elia / Imcine Loca no Indust y Academy Inte national), το Aust alab στη Χιλή (Valpa aiso / Loca no Indust y Academy Inte national), το Cinema do B asil στη ραζιλία (Sao Paulo / Loca no Indust y Academy Inte national), το Film Society of Lincoln Cente / New Di ecto s New Films Festival στις (NYC / Loca no Indust y Academy Inte national), και το Met opolis/ MC Dist ibution στον ίβανο (Bei ut / Loca no Indust y Academy Inte national).

This yea ’s pa ticipants a e the following: Hanne Bie mann, Decke t Dist ibution, Ge many Be fin Demi at, !F Istanbul Independent FF, Tu key Flo ent Fage st om, Edge Ente tainment, Sweden Manuel Fio oni, Loca no FF, Switze land Ma got He vee, MUBI, UK Natsuki Lambe t, MPM P emium, F ance Nadja Lazić, Soul Food Films, Se bia No a Sando , Cinefil Co, Hunga y Tihomi a Temelkova, Sofia IFF, Bulga ia

ι συμμετέχοντες είναι oι εξής: Hanne Bie mann, Decke t Dist ibution, ερμανία Be fin Demi at, !F Istanbul Independent FF, Τουρκία Flo ent Fage st om, Edge Ente tainment, Σουηδία Manuel Fio oni, Loca no FF, λβετία Ma got He vee, MUBI, εγάλη ρετανία Natsuki Lambe t, MPM P emium, αλλία Nadja Lazić, Soul Food Films, Σερβία No a Sando , Cinefil Co, υγγαρία Tihomi a Temelkova, Sofia IFF, ουλγαρία

60ό Φ

ατάλογος

198

γορά


αράλληλες κδηλώσεις Sideba Events Ένα φεστιβάλ δεν είναι μόνο οι ταινίες του.

Sideba Events

A festival is mo e than the films it sc eens.

199

60th TIFF Catalog


The Ove view Effect: Encounte ing the Cosmos έκθεση/The Exhibition MOMus–

/FRI 1

Τ O

Τ

Τ Χ Ω ,

/NOV 2019 – Υ /DEC 1

1/ MOMUS–EXPERIMENTAL CENTER FOR THE ARTS, WAREHOUSE B1

/DEC 2019

Το φαινόμενο της πανοραμικής εντύπωσης (Ove view Effect), το οποίο έκανε τους αστροναύτες να δουν τη η ως μια ολότητα χωρίς σύνορα και μια κοινή εστία χωρίς διαφορές, καθώς και οι φόβοι, οι ελπίδες, η ουτοπία, η πραγματικότητα και η απογοήτευση που πηγάζουν από αυτό, αποτελούν τη συνδετική ύλη που συγκρατεί και συγκροτεί τις 14 ταινίες του ιεθνούς ιαγωνιστικού Τμήματος του 60ού Φεστιβάλ ιεθνούς ινηματογράφου εσσαλονίκης. ι ταινίες αυτές ανατέθηκαν σε νέους Έλληνες καλλιτέχνες, οι οποίοι ανέλαβαν να σχολιάσουν και να φιλοτεχνήσουν ένα πρωτότυπο έργο με απόλυτη ελευθερία και χωρίς κανένα περιορισμό στα υλικά, το ύφος και την τεχνοτροπία. μοναδική οδηγία που τους δόθηκε από το Φεστιβάλ ήταν να μελετήσουν το φαινόμενο της « ανοραμικής εντύπωσης» και να δουν τις ταινίες μέσα από το πρίσμα του, ενεργοποιώντας την διαδικασία ανάδειξης του μη ορατού. Έτσι, η έκθεση «Encounte ing the Cosmos» η οποία παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 7ης πιενάλε εσσαλονίκης, μας παρακινεί σε μια συναρπαστική και εξόχως αναζωογονητική παράλληλη ανάγνωση των κινούμενων και των ακίνητων εικόνων.

The Ove view Effect, thanks to which ast onauts see the Ea th as a bo de less whole, ou common home without diffe ences – as well as the fea s, the hopes, the utopia, the eality, and the disillusionment that a ise f om this – is the mo ta that binds and constitutes the fou teen films of the Inte national Competition Section of the 60th Thessaloniki Inte national Film Festival. These films we e allocated to fou teen young G eek a tists, each of whom unde took to comment on one of them and c eate an o iginal wo k of a t with absolute f eedom and no est ictions as to mate ials, techni ue, and style. The only guideline they we e given by the TIFF was to study the Ove view Effect and view the films th ough its lens, activating the p ocess of highlighting the non-visible. Thus the exhibition “The Ove view Effect: Encounte ing the Cosmos” p esented in the context of the 7th Thessaloniki Biennale of Contempo a y A t, invites us to engage in an exciting and ema kably ef eshing pa allel eading of moving and still images alike.

ιοργάνωση/O ganized by Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης/Thessaloniki Inte national Film Festival πιμέλεια/Cu ation ρέστης νδρεαδάκης/O estis And eadakis αραγωγή & Συντονισμός/P oduction & Coo dination άνος Σταυρόπουλος/ Thanos Stav opoulos σκούμενη/Inte n άντια παϊμπά/Nantia Baiba Ωράριο λειτουργίας/Opening Hou s: /FRI 1 /NOV 2019 – Υ /DEC 1 καθημερινά/daily 10:00–22:00

/DEC 2019

Τ /TUE 12 /NOV 2019 – Υ/MON 10 /DEC 2019 Tρίτη με υριακή/Tuesday to Sunday 10.00–18.00 ίσοδος ελεύθερη/F ee Admission γκαίνια/Opening

60ό Φ

ατάλογος

/FRI 1 NOV 2019 18:00

200

αράλληλες κδηλώσεις


Kalos&Klio

λέξης ασιλικός/Alexis Vassilikos

ιώργος εροντίδης/Gio gos Ge ontidis

Χρήστος εληδήμος/Ch istos Delidimos

αριάννα γνατάκη/Ma ianna Ignataki

ιρήνη αραγιαννοπούλου/I ini a ayannopoulou

ανώλης . εμός/Manolis D. Lemos

λίας αμαλιόγκας, ιργινία αστρογιαννάκη Elias Mamaliogas, Vi ginia Mast ogiannaki

ντιγόνη Τσαγκαροπούλου/Antigoni Tsanga opoulou

αύλος Τσάκωνας/Pavlos Tsakonas

άνος ομπής/Panos Kompis

Kωνσταντίνος άτσιος/Constantinos Patsios

έσποινα Φλέσσα/Despina Flessa

Sideba Events

ωή Χατζηγιαννάκη/Zoe Chatzigiannaki

201

60th TIFF Catalog


άγνωστος εικαστικός: ίκος ούνδουρος The Unknown A tist: Nikos Koundou os Ώ

/FRI 2

Φ

ΌΣ ΣΤ

/NOV 2019–

ΌΣ,

ΉΤ 1, FORMER NURSERY SCHOOL, PIER 1

Υ/MON 10

/DEC 2019

ια μεγάλη έκθεση του 60ού Φεστιβάλ παρουσιάζει τον άγνωστο ίκο ούνδουρο μέσα από ελαιογραφίες, σκίτσα, κοστούμια, μάσκες, επιστολές, ημερολόγια, σημειώσεις, προσωπικά αντικείμενα.

A g and exhibition of the 60th Festival p esents an unknown facet of the life and wo k of the g eat filmmake Nikos Koundou os, th ough a display of oil paintings, sketches, costumes, masks, lette s, dia ies, notes, and pe sonal items.

πιμέλεια/Cu ation ιώργος υλωνάς/Yo gos Mylonas πιστημονική σύμβουλος/Scientific Adviso αρία αραμητσοπούλου/ Ma ia Ka amitsopoulou ρχιτεκτονική εγκατάσταση/A chitectu al Installation K&K A chitects (Oμάδα μελέτης/P oject Team ατερίνα οτζιά, ορίνα Φιλοξενίδου, οδωρής Χαλβατζόγλου/Ko ina Filoxenidou, Kate ina Kotzia, Thodo is Chalvatzoglou) Συντονισμός/Coo dination άνος Σταυρόπουλος/ Thanos Stav opoulos σκούμενη/Inte n άντια παϊμπά/Nantia Baiba Ωράριο λειτουργίας/Opening Hou s: Σ /SAT 2 /NOV 2019– Υ /DEC 10 καθημερινά/daily 10:00–22:00

/NOV 2019

Τ /TUE 11 /NOV 2019 – Υ/MON 10 /DEC 2019 Tρίτη με υριακή/Tuesday to Sunday 10.00–18.00 ίσοδος ελεύθερη/F ee Admission γκαίνια/Opening Σ

60ό Φ

ατάλογος

/SAT 2 NOV 2019, 19:00

202

αράλληλες κδηλώσεις


« ε πάθος για τη ζωγραφική και κάτι ψεύτικες δηλώσεις», ο ίκος ούνδουρος (1926-2017) μπήκε λαθραία στη Σχολή αλών Τεχνών στα 16 του. θητεία αυτή στάθηκε η πρώτη ύλη για να ξανοιχτεί στην κινηματογραφία, «ένα είδος θριαμβευτικής ζωγραφικής» όπως την αποκάλεσε, αλλά και καταφύγιο κάθε φορά που αποσυρόταν από τα κινηματογραφικά του σχέδια. Στη ζωγραφική ο ούνδουρος ακολούθησε ένα δρόμο ο οποίος καθορίστηκε από τη ρήξη με την εξουσία και από τη βαθιά πίστη στην παράδοση και τη λαϊκή τέχνη. πό το πατρικό του σπίτι στην ρακλείτου, ο δημιουργός ήρθε σε άμεση επαφή με τη βυζαντινή τέχνη. Την αγάπη του για τη ζωγραφισμένη πίστη δεν κράτησε μόνο ως παιδική μνήμη, αλλά τη μετέφερε στον καμβά, αναβαπτίζοντας χρόνια μετά, τους δικούς του, προσωπικούς «μάρτυρες». ποιονδήποτε θέλησε να φτιάξει –τον Τσε, τον κάντι, την υλρίκε άινχοφ– τον βάζει μέσα στον κόσμο της βυζαντινής εικονογραφίας, σαν χωνευτήρι, και τον βγάζει άγιο.» ια τον ίδιο, τα χρόνια της αυτοεξορίας του στην υρώπη από το ’67 έως το ’74, επεφύλαξε το σύμβολο της γενέτειράς του, τον ινώταυρο και, επηρεασμένος από τα διδάγματα δασκάλων όπως ο ικάσο, κατέληξε να γίνει ο ταύρος οιονεί ταυτοτική του εικόνα. ια πρώτη φορά παρουσιάζονται στη εσσαλονίκη μυθολογικά ή μειξογενή όντα ( ένταυρος- ινώταυρος) και άλλα έργα εμπνευσμένα από αρχαίες τραγωδίες και κωμωδίες ( ντιγόνη- υσιστράτη), που «συνομιλούν» με μια σειρά από γυναικείες μορφές τις οποίες ο ούνδουρος ύμνησε ζωγραφικά. « ικόταυρος», όπως τον βρίσκουμε ευφυώς να τον προσφωνούν φίλοι του στην αλληλογραφία, παλεύει ζωγραφικά με τις « φροδίτες» που του παραστέκονται ως το τέλος, σχεδόν, της ζωής του. Σαν αντίδωρο στην κληρονομιά που μας άφησε, επιχειρήσαμε κι ένα εκθεσιακό «μοντάζ» με έργα που συνθέτουν υποτιθέμενες σκηνές από το σχεδίασμα μιας ταινίας που ο σκηνοθέτης δεν ολοκλήρωσε. Ο Θάνατος ενός αγγέλου βασίστηκε στη νουβέλα του ασίλη ασιλικού Τ’ αγγέλιασμα. ιώργος

“With a passion fo a t and some false decla ations,” Nikos Koundou os (1926–2017) sneaked into the Athens School of Fine A ts at 16 yea s of age. This stint became the aw mate ial fo him to launch himself into filmmaking, “a so t of t iumphant painting” as he called it, and also a efuge wheneve he set his cinematog aphic plans aside. In his painting, Koundou os followed a path defined by his uestioning of autho ity and his deep faith in t adition and folk a t. In his family home in He aklion, the a tist came into di ect contact with Byzantine a t. He did not just put his love fo painted faith away as a childhood memo y but t ansfe ed it onto canvas many yea s late , ech istening his own pe sonal ‘ma ty s.’ He placed whomeve he wished to depict – Che Gueva a, Gandhi, Ul ike Meinhof – in the wo ld of Byzantine icon-painting and tu ned them into a saint. Fo himself, du ing his yea s of self-exile in Eu ope f om 1967 to 1974, he ese ved the symbol of his bi thplace, the Minotau . Influenced by the teachings of maste s such as Picasso, he made the bull his uasi-t adema k. It was in Thessaloniki that he fi st p esented his mythological o hyb id beings (Centau and Minotau ), and wo ks inspi ed by ancient G eek t agedy and comedy (Antigone, Lysist ata), which “conve se” with a se ies of female figu es whom Koundou os celeb ated in his paintings. The ‘Nikotau ,’ as his f iends wittily called him in thei co espondence, st uggled in his a t with the “Aph odites” who stood by him almost to the end of his life. In token of ou g atitude fo the legacy he has left us, we have attempted a “montage” of wo ks supposedly depicting scenes f om the d aft of a film that the di ecto neve completed. Death of an Angel is based on the novella The Angel by Vassilis Vassilikos. Yo gos Mylonas

υλωνάς

Sideba Events

203

60th TIFF Catalog


1960-2019: Στιγμές του Φεστιβάλ ινηματογράφου 1960–2019: Moments of Thessaloniki Film Festival ΥΣ Ί

/THU 31

Τ

ΆΦ Υ

ΣΣ

Τ/OCT 2019 –

Ί

Σ, THESSALONIKI CINEMA MUSEUM

/FRI 3

/JAN 2020

Το ουσείο ινηματογράφου εσσαλονίκης –το μοναδικό μουσείο στην λλάδα που είναι αφιερωμένο στην έβδομη τέχνη και τελεί υπό τη διεύθυνση του Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης– συμμετέχει στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 60 χρόνια της διοργάνωσης και προσκαλεί τους επισκέπτες στην περιοδική έκθεση με τίτλο «1960-2019: Στιγμές του Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης». Σπάνιο φωτογραφικό και κινηματογραφικό υλικό ενσωματώθηκε στη μόνιμη συλλογή του ουσείου, δημιουργώντας μια μοναδική διαδρομή: μια πορεία στην οποία οι επισκέπτες συναντούν στιγμές, πρόσωπα, γεγονότα και όλα όσα άφησαν το στίγμα τους μέσα κι έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες της πόλης, μέχρι το Φεστιβάλ να φτάσει στον 60ό του χρόνο. μουσειολογική μελέτη στοχεύει στο να αναδείξει τόσο την πορεία του ιστορικού αυτού θεσμού όσο και τη συμβολή του στην εγχώρια και μη φιλμογραφία. Ωράριο λειτουργίας/Opening Hou s: /THU 31 Τ/ CT 2019 – Υ /DEC 10 καθημερινά/daily 09:00–20:00

εσσαλονίκης

The Thessaloniki Cinema Museum – the only museum in G eece dedicated to the seventh a t and di ected by the Thessaloniki Flim Festival – pa ticipates in the 60th annive sa y edition and invites all visito s to the tempo a y exhibition “1960–2019: Moments of Thessaloniki Film Festival.” Ra e audiovisual mate ial is embedded in the Museum’s pe manent collection, c eating a uni ue jou ney: oute full of moments, pe sonalities, events, and all these elements that have left a lasting imp int on the Festival th oughout these 60 yea s, both in and beyond the sc eening venues. The museological esea ch aims to highlight not only the evolution of this monumental institution, but also its cont ibution to the local and inte national film p oduction. Π ΡΙΟ ΙΚΗ Κ

ΣΗ | EMPORAR E

I ITIO

/NOV 2019

ίσοδος ελεύθερη/F ee Admission Τ /TUE 11 /NOV 2019 – /FRI 3 /JAN 2020 ευτέρα–Τρίτη/Monday–Tuesday 09:00-15:00 Τετάρτη/Wednesday 09:00–16:00 έμπτη & αρασκευή Thu sday–F iday 09:00–19:00

1960-2019

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙ Α ΣΣΑ Ο ΙΚΗΣ

Ένωση λλήνων ινηματογραφιστών στο 60ό Φεστιβάλ ΚΙ ΗΜΑΤΟΓΡΑ ΟΥ G eek Society of Cinematog aphe s at the 60th TIFF

T E ISTOR OF T ESSALO I I FILM FESTIVAL

ια σειρά δράσεων θα πραγματοποιήσει η Ένωση λλήνων ινηματογραφιστών (G eek Society of Cinematog aphe s) στο 60ό Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, την αρασκευή 1 οεμβρίου (13:00-16:00) στην ποθήκη θα πραγματοποιηθεί maste class εφαρμοσμένης διεύθυνσης φωτογραφίας και φωτισμού από τον διευθυντή φωτογραφίας ωστή κίκα GSC, με παράλληλη παρουσίαση της κινηματογραφικής κάμερας SONY Venice. Το Σάββατο 2 οεμβρίου (10:30-13:00), στην αίθουσα Τάκης ανελλόπουλος, θα γίνει παρουσίαση τεχνικής επεξεργασίας εικόνας (colo g ading) από τον colo ist ρηγόρη ρβανίτη, υπό την καθοδήγηση του διευθυντή φωτογραφίας ωστή κίκα GSC. Τη ευτέρα 4 οεμβρίου (15:00), στην αίθουσα Τάκης ανελλόπουλος θα γίνει προβολή του ντοκιμαντέρ No Subtitles Necessary: László and Vilmos (2008) του λληνοαμερικανού διευθυντή φωτογραφίας James Ch essanthis ASC, GSC. ετά την προβολή, θα ακολουθήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη/διευθυντή φωτογραφίας μέσω βιντεοκλήσης. Την αρασκευή 8 οεμβρίου (14:00) στην αίθουσα Τάκης ανελλόπουλος θα πραγματοποιηθεί συνάντηση και συζήτηση με τους διευθυντές φωτογραφίας των ελληνικών ταινιών που συμμετέχουν στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα ( ωή αντά, Χριστίνα ουμούρη, Χρήστος αραμάνης GSC). Τη συζήτηση συντονίζει ο διευθυντής φωτογραφίας αναγιώτης Σαλαπάτας GSC.

60ό Φ

ατάλογος

The G eek Society of Cinematog aphe s will host a se ies of events within the f amewo k of the 60th Thessaloniki Inte national Film Festival. On 1 Novembe (13:00–16:00), maste class on ΜΟΥΣ ΙΟ F ΚΙ iday ΗΜΑΤΟΓΡΑ ΟΥ ΣΣΑ Ο ΙΚΗΣ ΙΜΑ Ι ΑΠΟa ΗΚΗ Α T ESSALO I I I lighting EMA MUSEUM ARE OUSE A ehouse C, by Kostis photog aphy and willPORT be held at Wa Gkikas GSC, accompanied by a p esentation of the SONY Venice Digital Cinema Came a. On Satu day 2 Novembe (10:30–13:00) colo ist G igo is A vanitis will showcase colo g ading techni ues, unde the guidance of the cinematog aphe Kostis Gkikas GSC. On Tuesday 4 Novembe (15:00), the documenta y No Subtitles Necessa y: László and Vilmos, di ected by the G eek-Ame ican cinematog aphe James Ch essanthis ASC-GSC, will be sc eened at Takis Kanellopoulos theate , followed by a video-call discussion with the di ecto /cinematog aphe . On F iday 8 Novembe (14:00), the cinematog aphe s of the G eek films taking pa t in the competition section (Zoe Manta, Ch istina Moumou i, Ch istos Ka amanis GSC) will come togethe in a meeting-discussion. The discussion will be coo dinated by cinematog aphe Panagiotis Salapatas GSC.

204

αράλληλες κδηλώσεις


#CedefopPhotoAwa d 2019: παγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: πες την ιστορία σου! #CedefopPhotoAwa d 2019: Vocational education and t aining: tell you sto y! ΥΣ Ί

/FRI 1

Τ

ΆΦ Υ

ΣΣ

/NOV 2019 – Σ

Ί

Σ, THESSALONIKI CINEMA MUSEUM

/SAT 30

/NOV 2019

Το #CedefopPhotoAwa d είναι διαγωνισμός φωτογραφίας που διοργανώνεται από το Cedefop, το υρωπαϊκό έντρο για την νάπτυξη της παγγελματικής ατάρτισης, με έδρα τη εσσαλονίκη, υπό την αιγίδα της υρωπαϊκής πιτροπής. Στο πλαίσιο του #CedefopPhotoAwa d 2019, ομάδες σπουδαστών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην υρωπαϊκή Ένωση, τη ορβηγία και την σλανδία, κλήθηκαν να αποτυπώσουν τις εμπειρίες τους υπό τη μορφή φωτογραφικών ιστοριών. Το τελικό αποτέλεσμα περιελάμβανε σειρά από πρωτότυπες φωτογραφίες παρουσιασμένες διαδοχικά με τρόπο ώστε να αποτελούν μία ολοκληρωμένη ιστορία, συνοδευόμενη από σύντομη περιγραφή. Τα έργα που κέρδισαν τα τρία βραβεία, καθώς και τα έργα των 17 επιλαχόντων, θα εκτεθούν στο ουσείο ινηματογράφου εσσαλονίκης στο πλαίσιο του 60ού Φεστιβάλ ινηματογράφου.

#CedefopPhotoAwa d is a photog aphy competition o ganised by Cedefop, the Eu opean Cent e fo the Development of Vocational T aining, and endo sed by the Eu opean Commission. Fo the 2019 edition, Cedefop invited teams of vocational education and t aining lea ne s in the Eu opean Union, No way and Iceland, to sha e thei expe iences th ough an o iginal photo sto y. Each ent y consisted of a se uence of photog aphs illust ating the p og ession of a sto y, accompanied by a sho t na ative. The fi st and second p izes we e t ips to Helsinki fo the Eu opean vocational skills week 2019; the thi d p ize was a t ip to Thessaloniki fo the 60th Thessaloniki Inte national Film Festival. The th ee winning photosto ies, along with those of the 17 unne s-up, will be exhibited at the Cinema Museum of Thessaloniki in the context of the 60th Thessaloniki Inte national Film Festival

Ωράριο λειτουργίας/Opening Hou s 10.00–20.00 πιμέλεια/Cu ation TIFF & Cedefop ιοργάνωσh/O ganised by Cedefop λεύθερη είσοδος/ F ee Admission γκαίνια/Official Opening /FRI 1 /NOV 17:00

ρες το Φεστιβάλ: Ένας αστικός περίπατος Spot the Festival: An U ban St oll ΩΣ Υ / UNTIL SUN 10

/NOV 2019

60 χρόνια Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης, μέσα από 120 φωτογραφίες: στιγμιότυπα που στολίζουν ισάριθμα καταστήματα της πόλης, τα σημεία όπου εκτυλίσσεται, όχι μια ταινία, αλλά η καθημερινότητα. ια βόλτα από το πρώτο ως το τελευταίο, είναι μια διαδρομή στην ιστορία του Φεστιβάλ και, μαζί, στο σήμερα της εσσαλονίκης. κολουθήστε το χάρτη και θυμηθείτε, ή γνωρίστε καλύτερα, το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης και την πόλη που είναι το σπίτι του.

Sideba Events

60 yea s of the Thessalonki Film Festival, as seen th ough 120 photog aphs: snapshots which deco ate as many city sto es, the spots whe e one can watch, not a film, but eve yday life unfold. A walk f om beginning to end is a oute th ought the histo y of the Festival and contempo a y life in the city, at the same time. Follow the map and emembe , o get to know the city that is its home.

205

60th TIFF Catalog


Φ ΣΤ Ένα επετειακό κόμικ για τα 60 χρόνια του Φεστιβάλ εσσαλονίκης Σενάριο-Σχέδιο: ιώργος ούσης, αναγιώτης ανταζής, εωργία άχαρη.

A special comic for the 60th anniversary of the Thessaloniki Film Festival Story-Art: Yorgos Goussis, Panayiotis Pantazis, Georgia Zachari

Στην επετειακή του, 60ή χρονιά, το ιεθνές Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης αποφασίζει να γιορτάσει με έναν ξεχωριστό τρόπο – στρέφοντας το βλέμμα ταυτόχρονα προς το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Το Φεστιβάλ παρουσιάζει ένα κόμικ φτιαγμένο από νέους δημιουργούς, εμπνευσμένο όμως από όλα όσα έχουν συμβεί μέσα κι έξω από τις αίθουσες, σε έξι δεκαετίες κινηματογραφικής στορίας. ρόκειται για μια ερωτική ιστορία που μιλά ταυτόχρονα για σινεμά, τέχνη αλλά και για την ίδια τη ζωή. λλωστε, το Φεστιβάλ δεν είναι μόνο οι ταινίες: είναι οι μέρες και οι νύχτες, οι σκοτεινές αίθουσες, τα φωτεινά πρωινά στη θάλασσα και η κοσμοσυρροή στα μπαρ, οι γνωριμίες, οι συνεργασίες κι οι συμπαραγωγές, οι συζητήσεις για το τι επιφυλάσσει το μέλλον. Το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης ανοίγει κάθε μέρα νέες σελίδες στον κόσμο του σινεμά: αλλά σ’ αυτές τις 184 κλείνει 60 χρόνια δουλειάς κι αγάπης κι ετοιμάζεται για τα επόμενα.

In o de to celeb ate the 60th Thessaloniki Inte national Film Festival and all the things that cha acte ize and compose it, in o de to talk about eve ything we love and about all the people who have loved the Festival, we have p epa ed a special edition. TIFF p esents a comic book made by th ee talented young a tists. Festival deals with the past, p esent, and futu e of the Festival, inspi ed by all that has occu ed within and outside the sc eening theat es, in six decades of cinema histo y. Comic a tists Yo gos Goussis, Panayiotis Pantazis, and Geo gia Zacha i c eated a love sto y that looks into film, a t, and life itself. TIFF is mo e than f ilms: it is ou days and nights, the cinemas, the b ight mo nings by the sea and the c owded ba s, the meetings, collabo ations and co-p oductions, the discussions about ou futu e. Eve y day, the Thessaloniki Inte national Film Festival keeps tu ning new pages in the wo ld of film. Yet, in this pagetu ne , TIFF encloses 60 yea s of wo k and love, while it p epa es fo countless editions to come.

Τα πρόσωπα της ιστορίας, η τάρια κι ο Σωτήρης, γνωρίζονται στο Φεστιβάλ ινηματογράφου. ιστορία τους μπλέκεται με τη δική του, καθώς κινούνται, αγαπιούνται, μεγαλώνουν και ωριμάζουν σε τρεις εποχές του Φεστιβάλ: στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον του. Τη σχέση τους κατευθύνουν και σχολιάζουν άνθρωποι που μέσα στις δεκαετίες έχουν προσφέρει στο Φεστιβάλ με τη δουλειά τους, τις ταινίες και τα κείμενά τους. γαπημένα πρόσωπα του σινεμά κάνουν την εμφάνισή τους, μέσα από τα καρέ του κόμικ, στον αστικό ιστό της εσσαλονίκης, αλλά και στους χώρους του Φεστιβάλ. Ένα love sto y γεμάτο σασπένς, ρομάντζο, ανατροπές, εκρήξεις, τσουνάμι, μελόδραμα. Σαν ταινία. Σαν τις ταινίες που βλέπουμε στο Φεστιβάλ.

The main cha acte s, Da ia and Soti is ,meet at the Thessaloniki Film Festival. Thei sto y is inte twined with the histo y of the Festival, as they fall in love and g ow olde in th ee Festival e as: its p esent, past and futu e. F om Nanni Mo etti to Theo Angelopoulos, beloved filmmake s and acto s appea in the city of Thessaloniki and in the Festival’s venues, guiding the he oes and commenting on the elationship of the young couple. A love sto y filled with suspense, omance, twists, explosions, tsunami, melod ama. Just like a film. Like the films we watch at the Festival.

Υπογραφή αντιτύπων/Signing Σ

/WAREHOUSE C

/SAT 9 NOE/NOV 13:00

60ό Φ

ατάλογος

206

αράλληλες κδηλώσεις


Sideba Events

207

60th TIFF Catalog


Άνταμ και Έβελιν: ροβολή Adam & Evelyn: Sc eening Ύ

/OLYMPION

Τ /TUE 5 NOE/NOV 12:30 ε αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την πτώση του Τείχους του ερολίνου, το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης σε συνεργασία με το Film and New edia Fund Medienboa d Be lin διοργανώνει μια ειδική προβολή του Άνταμ και Έβελιν – μιας ταινίας που εκτυλίσσεται στην νατολική ερμανία το 1989 και μας μεταφέρει το κλίμα της αλλαγής σε όλη την υρώπη.

On the occasion of the completion of 30 yea s f om the Fall of the Be lin Wall, the Thessaloniki Film Festival in collabo ation with Film and New edia Fund Medienboa d Be lin o ganizes a special sc eening of the film Adam & Evelyn – a film which is set in East Ge many in 1989 and imme ses us into the ambience of an e a of change fo the whole continent.

ε τα λόγια του σκηνοθέτη: «Στον σημερινό λόγο σχετικά με την νατολική ερμανία και τον κομμουνισμό, οι διαμάχες του περιορίζονται στη διχοτομία ανάμεσα στην επιθυμία του ατόμου για ελευθερία και τους περιορισμούς του κράτους. Έτσι όμως παραβλέπεται ένα σημαντικό σημείο: στόχος του λαϊκού κινήματος το 1989 δεν ήταν η κοινωνία που μας απομένει σήμερα. Στο τέλος της ταινίας, η Έβελυν εκφράζει τη διαδεδομένη τότε ελπίδα: εν χρειάζεται πια να φοβάται κανείς τον πόλεμο. Τώρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα εκείνα τα λεφτά για χρήσιμα πράγματα, όχι μόνο εδώ αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο».

In the di ecto ’s own wo ds: “In the cu ent discou se on East Ge many and Communism, its conflicts a e educed to the dichotomy between the individual’s desi e fo f eedom and the const aints of the state. This omits one impo tant point: the goal of the popula movement in 1989 was not the society we a e left with today. At the end of the film, Evelyn exp esses the hope widesp ead at that time: ‘No-one needs to be af aid of a wa anymo e. Now, they can use all that money fo useful things, not just he e, but all ove the wo ld.’”

ίσοδος ελεύθερη/F ee Admission

Άνταμ και Έβελιν Adam & Evelyn ντρέας κόλντσταϊν And eas Goldstein

ταινία Άνταμ και Έβελιν είναι η ιστορία ενός ζευγαριού από την επαρχία της νατολικής ερμανίας η οποία διαδραματίζεται το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1989. Άνταμ είναι ένας ράφτης που έχει δημιουργήσει μια βολική γωνίτσα για τον εαυτό του, ενώ η Έβελιν εργάζεται ως σερβιτόρα. Όταν τσακώνει τον Άνταμ να αγκαλιάζειμια πελάτισσά του, φεύγει θυμωμένη. ηγαίνει διακοπές στην υγγαρία, παίρνοντας μαζί της όχι τον Άνταμ, όπως σχεδίαζαν, αλλά τη φίλη της τη Σιμόν και το αγόρι της τελευταίας, τον υτικογερμανό άικλ. Άνταμ ακολουθεί την Έβελυν. αθ’ οδόν προς την υγγαρία, παίρνει μαζί του στο αυτοκίνητο την άτια, η οποία προσπαθεί να περάσει τα όλο και πιο διάτρητα σύνορα και να διαφύγει στη ύση. ανά και ξανά, ο Άνταμ ανοίγει τα μάτια του σαν να ξυπνά από ένα όνειρο. Adam and Evelyn tells the sto y of a couple f om the p ovinces of East Ge many, ove the summe and autumn of 1989. Adam is a f eelance tailo who has built himself a comfo table niche outside conventions, while Evelyn is wait essing. Afte she su p ises Adam in what she believes is an inapp op iate emb ace with one of his custome s, she sto ms off. She makes fo Hunga y on holiday, taking not Adam, as planned, but he f iend Simone and Simone’s West Ge man boyf iend Michael. Adam t avels afte Evelyn. On the way to Hunga y, he picks up Katja, who is t ying to use the inc easingly po ous bo de s to escape to the West. Again and again, Adam opens his eyes, as though t ying to wake f om a d eam.

60ό Φ

ατάλογος

ερμανία 2018, Έγχρωμο 95´ Ge many 2018, Colo 95´ Σενάριο/Sc eenplay And eas Goldstein & Jakobine Motz Φωτογραφία/Cinematog aphy Jakobine Motz οντάζ/Editing Jakobine Motz αραγωγοί/P oduce s Heino Decke t αραγωγή/P oduction Ma.ja.de. Συμπαραγωγοί/Co-P oduce s F ank Eve s, Helge Neub onne Συμπαραγωγή/Co-P oduction cine plus Mediase vice, KG, ZDF/3sat θοποιοί/Cast Anne Kanis, Flo ian Teichtmeiste , Lena Lauzemis, Milian Ze zawy, Ch istin Alexand ow πικοινωνία/Contact Pluto Film Dist ibution Netwo k

208

αράλληλες κδηλώσεις


αρουσίαση Nu Boyana Hellenic Nu Boyana Hellenic P esentation

Σ

/SAT 2

/MAKEDONIKON

/NOV 17:30

H εταιρεία Nu Boyana Film Studios με έδρα τη Σόφια και τα Yo k Studios με έδρα τη έα Υόρκη, ανακοινώνουν στο 60ό ιεθνές Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης τον προγραμματισμό τους για την έναρξη της νέας τους εταιρείας Nu Boyana Hellenic και την κατασκευή των κινηματογραφικών τους στούντιο στη έρμη της εσσαλονίκης. H παρουσία τους στο Φεστιβάλ και η επένδυσή τους στην λλάδα, εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το ( θνικό έντρο πτικοακουστικών έσων και πικοινωνίας) για την ενίσχυση της εγχώριας οπτικοακουστικήςή παραγωγής. ε την αφορμή αυτή, παρουσιάζεται σε ανοιχτή προβολή η ταινία The Outpost, συμπαραγωγής Millenium Films και Yo k Films, μια από τις τελευταίες παραγωγές που ολοκληρώθηκαν στα στούντιο στη Σόφια. ια μεγάλη ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να ανακαλύψει ένα άλλο πρόσωπο της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Nu Boyana Film Studios, based in Sofia, and Yo k Studios, based in New Yo k, would like to use the occasion of the Thessaloniki Inte national Film Festival to announce thei plans to launch thei new company Nu Boyana Hellenic, with the const uction of thei film studios in The mi, Thessaloniki. Thei p esence at the Festival and thei investment in G eece fall within the f amewo k of thei pa tne ship with EKOME (National Cente of Audiovisual Media and Communication) fo the st engthening of domestic audiovisual p oduction. We take this oppo tunity to invite you to an open-ai sc eening of The Outpost, p oduced by Millennium Media and Yo k Films, one of the latest p oductions completed at the Sofia film studios. A g eat oppo tunity fo the G eek cinema-going public to discove a diffe ent aspect of the film indust y.

ίσοδος ελεύθερη/F ee Admission

The Outpost

οντ ιούρι Rod Lu ie

ορειοανατολικό φγανιστάν, εν μέσω ενός ατελείωτου και μάταιου πολέμου, σε ένα κολασμένο άγονο τοπίο, όπου ο θάνατος καραδοκεί στην επόμενη γωνιά. ενήντα τρεις μερικάνοι στρατιώτες, περικυκλωμένοι από εξωφρενικά υπεράριθμες εχθρικές δυνάμεις, έχουν αναλάβει μια εξαιρετικά κακοσχεδιασμένη αποστολή: να αναπτύξουν δεσμούς με την ντόπια κοινότητα και να συνδράμουν στην ανοικοδόμηση της περιοχής. αθώς οι Ταλιμπάν σφίγγουν τη θηλιά, ο πανικός και η απελπισία παίρνουν τα ηνία στο αμερικάνικο στρατόπεδο. ι ευγενείς εξαγγελίες φαντάζουν πλέον μακρινές και η αποστολή συνοψίζεται σε μία μόνο λέξη: επιβίωση. ασισμένη σε αληθινά γεγονότα και στο βιβλίο του δημοσιογράφου του CNN Τζέικ Τάπερ, μια ιστορία ανυπέρβλητου ηρωισμού και δίψας για ζωή. No th-easte n Afghanistan, in the midst of an endless wa , in a hellish ba en landscape, whe e death is lu king a ound the co ne . Fiftyth ee US soldie s, out ageously outnumbe ed by thei enemies, a e engaged in a fa f om well-planned mission to develop liaisons with the local community and pa ticipate in the econst uction p og am. As a Taliban fo ce of 400 men tightens the noose a ound the US t oops, panic and despai take ove . The abandoned soldie s’ only mission is as simple as it gets: stay alive at all costs. Based on the t ue events and d awing on the book of CNN ancho Jake Tappe , this is a tale of utte b ave y and su vival against all odds.

Sideba Events

, ουλγαρία 2019, Έγχρωμο 130´ USA, Bulga ia 2019, Colo 130´ Σενάριο/Sc eenplay Paul Tamasy, E ic Johnson Φωτογραφία/Cinematog aphy Lo enzo Senato e οντάζ/Editing Michael J. Duthie αραγωγοί/P oduce s Les Weldon, Ma c F ydman, Paul Me yman, Jeff ey G eenstein, Jonathan Yunge αραγωγή/P oduction Ma.ja.de. θοποιοί/Cast O lando Bloom, Scott Eastwood, Caleb Land y Jones, Jack Kesy, Hen y Hughes λληνική διανομή/Dist ibution in G eece Odeon

209

60th TIFF Catalog


Το περιοδικό Little White Lies παρουσιάζει το Ενθύμιο Little White Lies p esents The Souveni

Σ

Ύ

/ OLYMPION

/SAT 2 NOE/NOV 20:00

Φ

Σ

Τ

/ FRIDA LIAPPA

/SAT 8 NOE/NOV 18:00

Το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης ανακοινώνει με χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με το διεθνές κινηματογραφικό περιοδικό Little White Lies, η οποία θα εγκαινιαστεί με μια ειδική προβολή της ταινίας Ενθύμιο, της Τζοάνα Χογκ. Το σύνολο του έργου της ρετανής σκηνοθέτιδας θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του ειδικού αφιερώματος του Φεστιβάλ (σ. 162).

A new, flou ishing collabo ation begins between the Thessaloniki Inte national Film Festival and Little White Lies Magazine. The collabo ation will be launched with a special sc eening of the film The Souveni by Joanna Hogg – the B itish filmmake whose wo k will be p esented in a Festival t ibute (p. 162) Little White Lies launched in 2005 with the sole aim of c eating a magazine that captu es the excitement of talking about movies with good f iends by b inging togethe impassioned, intelligent w iting with st iking illust ation. The magazine has since become enowned fo its independent ethos and iconic cove s.

Το Little White Lies πρωτοκυκλοφόρησε το 2005, με αποκλειστικό στόχο τη δημιουργία ενός περιοδικού που αποτυπώνει τον ενθουσιασμό μιας συζήτησης για το σινεμά με καλούς φίλους, συγκεντρώνοντας παθιασμένα, ευφυή κειμενα με εμβληματικά εξώφυλλα.

Today, Little White Lies continues to look fo new ways of combining cutting-edge edito ial and g aphic design while emaining dedicated to championing the best film talent f om a ound the wo ld.

Σήμερα το περιοδικό συνεχίζει να αναζητά νέους τρόπους να συνδυάσει τον εκδοτικό και γραφιστικό σχεδιασμό αιχμής με την αφοσίωση στην ανάδειξη των μεγαλύτερων κινηματογραφικών ταλέντων από όλο τον κόσμο.

60ό Φ

ατάλογος

210

αράλληλες κδηλώσεις


ικρού μήκους ταινίες γυρισμένες για την καμπάνια #EUandME Sho t Films The Eu ope-wide campaign #EUandME, launched in May 2018, aims to info m young people, 17-35 yea s old, about the ve y impo tant ole of the Eu opean Union in thei daily lives and p ompt them to discove thei ights as Eu opean citizens. With the help of sho t films, EU wants to come close to the Millennials and help them discove all EU’s values and achievements that make thei daily lives safe , easie and mo e efficient.

πανευρωπαϊκή εκστρατεία #EUandME ξεκίνησε τον άιο του 2018 κι έχει στόχο να ενημερώσει τους νέους 17-35 ετών για τον πολύ σημαντικό ρόλο της υρωπαϊκής Ένωσης στην καθημερινότητά τους και να τους κάνει να ανακαλύψουν όλα όσα δικαιούνται ως υρωπαίοι πολίτες. ε τη βοήθεια ταινιών μικρού μήκους, η υρωπαϊκή Ένωση έρχεται πιο κοντά στους νέους της γενιάς του 2000 και τους βοηθά να ανακαλύψουν όλες τις ευρωπαϊκές αξίες και επιτεύγματα που κάνουν την καθημερινή ζωή τους ασφαλέστερη, ευκολότερη και πιο αποδοτική.

Υ

Σ

Σ/PAVLOS ZANNAS THEATER

/ΤHU 7 NOE/NOV 12:00

The Shape

Συμφωνία του έου όσμου New Wo ld Symphony

ακό αν τορμέλ Jaco Van Do mael

ουτζέν τεντίου Eugen Dediu

ταινία εστιάζει στην ελευθερία της έκφρασης, τόσο για τα μέσα ενημέρωσης όσο και για τους πολίτες, όπως κατοχυρώνεται με το άρθρο 11 του Χάρτη των εμελιωδών ικαιωμάτων της υρωπαϊκής Ένωσης. ια να παρουσιάσει το θέμα της, η ταινία χρησιμοποιεί μια μεταφορά, την εμφάνιση μιας μαύρης μορφής που αιωρείται πάνω από ένα χωριό... The film focuses on f eedom of exp ession, both in te ms of individual citizens and the wide media, as contained within A ticle 11 of the Cha te of Fundamental Rights of the Eu opean Union. To explo e this theme, the film uses the metapho of a black ‘shape’, hove ing ove a small village.

Ένα αίσθημα προσμονής γεμίζει τις άδειες αίθουσες, καθώς προετοιμάζονται μουσικοί για μια συναυλία. εν πρόκειται όμως για μια συνηθισμένη μουσική παράσταση και έτσι οι μουσικοί αρχίζουν να ρυθμίζουν τους φορητούς υπολογιστές, τα κινητά τηλέφωνα και τις ταμπλέτες τους για να είναι έτοιμα προς χρήση. σύνδεση μέσω του διαδικτύου έδωσε σ’ όλους τη δυνατότητα να παίξουν και να παρακολουθήσουν μαζί. A sense of anticipation fills seve al empty ooms. As the clock ticks, musicians in each oom begin thei p epa ation. Howeve , this is no o dina y musical pe fo mance and, as such, the musicians begin a anging thei laptops, sma tphones and tablets, eady fo use. Inte net connectivity has enabled eve yone to play and watch togethe .

Το λειδί The Key

αλερί ιλέρ & νζελίν ρελιοκάτζ Valérie Müller & Angelin Preljocaj

Συνωμοσία Conspi acy

πολυμορφία αποτελεί καθοριστικό και κοινό κομμάτι της υρώπης: Άνθρωποι από όλη την ήπειρο εργάζονται σε μια οικοδομή υπό κατασκευή, στην οποία διενεργείται αιφνιδιαστική επιθεώρηση ασφάλειας και προστασίας. ι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν ότι όλα τα κρίσιμα και ουσιώδη έγγραφα ήταν κλειδωμένα σε ένα γραφείο. ροσπαθούν να επικοινωνήσουν με τον συνάδελφό τους, τον ιάννη, που έχει το κλειδί, αλλά δεν τον βρίσκουν πουθενά και δεν απαντά στο τηλέφωνο. Dive sity is a vital and common pa t of Eu ope: Men f om ac oss the continent wo k on a building site, which eceives a su p ise safety and secu ity inspection. The wo ke s ealise that c ucial documentation is locked in an office. They t y to contact thei colleague, Ioannis, who has the key, but he is nowhe e to be found and does not answe the phone…

αγνταλένα αουέκα Magdalena Załęcka

Jacek γίνεται δεκαοκτώ χρονών και οι παππούδες και οι γιαγιάδες του ήρθαν να γιορτάσουν μαζί του. αθώς φυσάει τα κεράκια στην τούρτα του, ανακοινώνει την επιθυμία του να ταξιδέψει σ’ όλη την υρώπη. ι στιγμές που θα ακολουθήσουν είναι μια διαδρομή ανάμεσα στα στερεότυπα και σηματοδοτούν μια νίκη εναντίον τους. It is Jacek’s eighteenth bi thday and his g andpa ents have gathe ed to celeb ate with him. As he blows out the candles on his cake, he announces that he wishes to t avel ac oss Eu ope. The moments that will follow is a jou ney th ough ste eotypes and a fight against them.

δικός μου ήχος The Sound of Mine

Χάιμε λιάς τε ίμα Jaime Olias De Lima

Hidden Values

Ένας έφηβος μέσα σε αυτοκίνητο φοράει ακουστικά για να μην ακούει τον έξω κόσμο. αθώς πάσχει από αυτισμό, οι ήχοι του προκαλούν άγχος. Σύντομα όμως ανακαλύπτει ως ο χτύπος της καρδιάς του, ο μόνος ήχος που ακούει μέσα στο νερό, τον ηρεμεί. A teenage ides in a ca wea ing headphones so he can’t hea the outside wo ld. As he suffe s f om autism, sounds make him anxious. Yet, he soon discove s that the only sound he hea s unde wate , his own hea tbeat, calms him down.

Levente Galambos Ένας πατέρας και η κόρη του ζουν μαζί στην ύπαιθρο της υγγαρίας. ετά τον τραγικό θάνατο της συζύγου του, ο πατέρας προσπαθεί να προστατεύσει την κόρη του από άλλο πόνο ή θλίψη. Έτσι, συχνά γίνεται υπερπροστατευτικός και δεν της επιτρέπει να μιλά με τους φιλικούς γείτονες... A fathe and daughte live togethe in the Hunga ian count yside. Afte the t agic death of his wife, the fathe t ies to shelte his daughte f om fu the suffe ing o sadness. This often means that he is ove -p otective, efusing to let he speak to f iendly neighbo s.

Ένα φανταστικό κούρεμα The D eam Cut λαντ

ούκο Vlad Muko

Ένας νέος άνδρας επιστρέφει μετά από ένα μεγάλο ταξίδι στον πατέρα του, ο οποίος εργάζεται σε ένα μίζερο κομμωτήριο που διευθύνει ένας δύστροπος ηλικιωμένος κουρέας με ατίθασα, αχτένιστα μαλλιά. ια να κάνει έκπληξη στον πατέρα, ο γιος αποφασίζει να μετατρέψει το γκαράζ τους σε ένα πρόχειρο κουρείο! A young man etu ns f om a long t ip to his fathe , who wo ks in a dingy hai salon un by a g umpy olde ba be with wild, unkempt hai . To su p ise his fathe , the son decides to tu n thei ga age into a makeshift ba be shop!

Sideba Events

211

60th TIFF Catalog


Festival Tease s Τα σποτ της φετινής διοργάνωσης εύχονται στο Φεστιβάλ χαρούμενα 60ά γενέθλια και είναι γυρισμένα από τον ασίλη εκάτο. σκηνοθέτης που στο τελευταίο Φεστιβάλ των αννών κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα για την αλύτερη Ταινία ικρού ήκους, αλλά και τον Quee Palm της αντίστοιχης κατηγορίας, για το Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς εστιάζει και σε αυτά τα σποτ σε μικρές, καθημερινές στιγμές που μπορούν να περάσουν απαρατήρητες, αλλά συμπυκνώνουν τη μαγεία της ζωής – αλλά και του σινεμά.

This yea ’s Festival Tease s wish the Festival a happy 60th bi thday and di ected by Vasilis Kekatos. The filmmake who won the Golden Palm fo Best Sho t Film and the Quee Palm in the same catego y at the latest Cannes Film Festival fo his film The Distance between Us and the Sky focuses on small instances that might slip th ough the c acks, yet condense the magic of life – and of cinema. In Kekatos’s own wo ds: “In o de to be able to exp ess myself th ough these b ief spots, I decided to attempt to d aw out the few seconds at my disposal to make them la ge enough to fit the most indispensable element of cinema: emotion. This is because I wanted to pass on exactly what I felt when I ealised what it means fo a G eek festival to be celeb ating its 60th annive sa y. Along the way, thinking that when a festival is celeb ated so is its city, the only way I could come close to Thessaloniki was th ough sensitivity. I do not know this city well, but I began to get a feel fo it afte a few b ief autumn visits, and especially th ough the sto ies of N.G. Pentzikis, one of my favo ite autho s. I neve saw Thessaloniki as a mothe , like he did, but I ce tainly began to see he as a woman. I might see he and ecognise he in many mo e people and bodies, but what I would always choose to do is to look at he wa mly and wish he a happy bi thday th ough all those cha acte s and voices that cinema gives me the oppo tunity to inhabit, if only fo a few moments.”

ε τα λόγια του σκηνοθέτη: « ια να μπορέσω να εκφραστώ μέσα από τα μικρά αυτά σποτ, αποφάσισα να αποπειραθώ να επιμηκύνω τα λίγα δευτερόλεπτα που είχα στη διάθεση μου ώστε να γίνουν λίγο πιο ευρύχωρα και να καταφέρουν να χωρέσουν μέσα τους το πιο αναγκαίο συστατικό του σινεμά: τη συγκίνηση. αι αυτό επειδή ήθελα να μεταφέρω ακριβώς αυτό που αισθάνθηκα όταν συνειδητοποίησα τι σημαίνει ένα ελληνικό φεστιβάλ να γιορτάζει 60 χρόνια ζωής. Στην πορεία, σκεπτόμενος πως όταν γιορτάζει ένα φεστιβάλ γιορτάζει και η πόλη του, ο μόνος τρόπος που μπόρεσα να προσεγγίσω την πόλη της εσσαλονίκης ήταν η ευαισθησία. εν τη γνωρίζω καλά αυτή την πόλη, άρχιζα όμως να την αισθάνομαι ύστερα από μερικές σύντομες φθινοπωρινές επισκέψεις μου και περισσότερο μέσα από τις διηγήσεις του αγαπημένου μου . . εντζίκη. εν την είδα ποτέ σαν μητέρα όπως ο συγγραφέας, σίγουρα όμως άρχισα να την κοιτάζω ως γυναίκα... α μπορούσα να τη δω και να την αναγνωρίσω μέσα σε πολλά άλλα ακόμη πρόσωπα και σώματα, κάθε φορά όμως αυτό που θα επέλεγα να κάνω θα ήταν να την κοιτάξω με ζεστασιά και να της ευχηθώ χρόνια πολλά μέσα από όλους αυτούς τους χαρακτήρες και τις φωνές που το σινεμά μου δίνει τη δυνατότητα να κατοικήσω, έστω και για μερικές στιγμές.»

60ό Φ

ατάλογος

212

αράλληλες κδηλώσεις


Σενάριο-Σκηνοθεσία/W ite -Di ecto ασίλης εκάτος/Vasilis Kekatos ιεύθυνση Φωτογραφίας/Cinematog aphy ιώργος αλσαμής/ Gio gos Valsamis Mοντάζ/ Editing Στάμος ημητρόπουλος/Stamos Dimit opoulos Ήχος/Sοund ιάννης ντύπας, άλια Τσέρου, ερσεφόνη ήλιου/ Yanis Antypas, Valia Tse ou, Pe sefoni Miliou θοποιοί/Cast Hλέκτρα ιούμη, Άννα Τσιούμπρη, Σία Φέια, ανίνος αμιανός, Nικολάκης εγκίνογου, Koρίννα Dullaa t, ίο ουάγου / Ilekt a Lioumi, nnaΤsioumb i, Sia Feya, Paninos Damianos, Nikolakis Zeginoglou, o inna Dullaa t, Leo Nwagwu αραγωγός/ P oduce λένη οσσυφίδου/Eleni Kossyfidou αραγωγή/P oduction Blackbi d

Sideba Events

213

60th TIFF Catalog


Τζον ουότερς στο 60ό Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης John Wate s at the 60th Thessaloniki Inte national Film Festival Το ιεθνές Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης αποφάσισε να γιορτάσει τα 60ά γενέθλιά του με… κακό γούστο! τολμηρός σκηνοθέτης και θρυλικός εκπρόσωπος του cult cinema, o « άπας του T ash», όπως τον χαρακτήρισε ο ουίλιαμ πάροουζ, είναι ο χαρακτηριστικότερος μερικανός δημιουργός (και, παράλληλα, σεναριογράφος, συγγραφέας, ηθοποιός και εικαστικός καλλιτέχνης), που εκπροσώπησε το unde g ound σινεμά τόσο καλά, ώστε τον έμαθε και τον λάτρεψε και το mainst eam κοινό. Στην πρώτη του επίσκεψη στην λλάδα, παρουσιάζει δέκα αγαπημένες του ταινίες στο πλαίσιο της Ca te Blanche του για το Φεστιβάλ, ενώ σε μια ειδική προβολή της ταινίας του Θηλυκοί μπελάδες (Female Trouble) την αρασκευή 8 οεμβρίου στο λύμπιον , θα τιμηθεί με τον Χρυσό λέξανδρο για το σύνολο του έργου του. Ύ

The Thessaloniki Inte national Film Festival has decided to celeb ate its 60th annive sa y in bad taste! The p ovocative di ecto , the legenda y ep esentative of cult cinema, the “Pope of T ash” as William Bu oughs called him, is the uintessential Ame ican filmmake (and sc eenw ite , autho , acto and visual a tist), who championed unde g ound cinema so effectively that even the mainst eam public came to love it. In his fi st visit in G eece, he p esents ten of his favo ite films fo a Ca te Blanche, whe eas in a special sc eening of his film Female Trouble he will be awa ded a Golden Alexande fo his lifetime achievement in cinema.

Ί

/OLYMPION

TET/WED 6 NOE/NOV 20:30

ΥΣ JOHN CASSAVETES / JOHN CASSAVETES THEATER

/THU 7 NOE/NOV 12:00

This Filthy Wo ld

Maste class

Το κοινό του Φεστιβάλ θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσει τον Τζον ουότερς στη σκηνή, στον διάσημο μονόλογό του, που ξεκίνησε να παρουσιάζει πριν, σχεδόν, μια δεκαπενταετία κι εξακολουθεί να μοιράζεται, να διαμορφώνει, να ανανεώνει, να διευρύνει, με τον ίδιο ενθουσιασμό. Το standup comedy This Filthy World είναι μια παράσταση αφιερωμένη στο εμμονικό του γούστο, τις παράλογες συμβουλές του και την επαγγελματική του καθοδήγηση για το πώς να γίνει κανείς ένας επιτυχημένος και ευτυχισμένος νευρωτικός. ια και καμία παράσταση του This Filthy World δεν είναι ίδια με τις άλλες, ανυπομονούμε να δούμε πώς θα εμπνεύσει τον Τζον ουότερς η επίσκεψή του στην λλάδα.

Τζον ουότερς θα μοιραστεί κινηματογραφικές εμπειρίες, αναμνήσεις και απόψεις με το κοινό του Φεστιβάλ, σ’ ένα ανοιχτό Maste class. πευθυνόμενος σε σινεφίλ, φανατικούς του σινεμά και θαυμαστές του κινηματογραφικού t ash, θα μιλήσει για το πώς να βρεις χρηματοδότηση για τις ταινίες σου, πώς να επιβιώσεις στο Χόλιγουντ και πώς να αποτύχεις, οποιοδήποτε επαγγελματικό δρόμο και αν επιλέξεις. Όλη του η «κηλιδωμένη σοφία» (γνώριμη και από το νέο του βιβλίο Mr. Know-It-All: The Tarnished Wisdom of a Filth Elder), θα προσφερθεί απλόχερα σε τωρινούς ή μελλοντικούς κινηματογραφιστές, αλλά και όποιον, απλώς, ζει τη ζωή σαν σινεμά. John Wate s sha es his cinema expe iences, eminiscences and views with the Festival public in an open Maste class. He add esses cinephiles, movie fanatics and fans of t ash cinema on how to get funding fo you movies, how to su vive in Hollywood, and how to fail no matte what p ofessional path you choose. All of his “ta nished wisdom” (familia f om his latest book Mr. Know-It-All: The Tarnished Wisdom of a Filth Elder) is lavishly bestowed on p esent o futu e filmmake s, and indeed on eve yone who simply lives life as cinema.

The Festival public will have the uni ue oppo tunity to see John Wate s on stage, in the famous monologue he launched almost 15 yea s ago and which he continues to sha e, shape, enew and expand with unflagging enthusiasm. The standup comedy This Filthy World is a pe fo mance dedicated to his obsessive taste, his p eposte ous advice and his p ofessional guidance on how to be a happy and successful neu otic. No pe fo mance of This Filthy World is the same as any othe , so we’ e dying to see how John Wate s will be inspi ed by his visit to G eece.

©G eg Go man

60ό Φ

ατάλογος

214

αράλληλες κδηλώσεις


Συζητήσεις και Maste class Discussions and Maste classes Σε ακόμη μια διοργάνωση του Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης, επίσημοι καλεσμένοι και καταξιωμενοι επαγγελματίες του χώρου μοιράζονται με το κοινό ιδέες για την πρακτική της τέχνης τους, αφηγήσεις από τη μακρόχρονη εμπειρία τους, μυστικά της μεθόδου τους, σκέψεις για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του σινεμά. Στα maste class του Φεστιβάλ, δημιουργοί και θεατές συναντιούνται σε ιδανικές συνθήκες, σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την ανοιχτή συζήτηση και αποτελεί σταθερή πηγή έμπνευσης για κάθε σινεφίλ.

In yet anothe edition of the Thessaloniki Inte national Film Festival, official guests and established film p ofessionals sha e with the audience thei ideas on thei a tistic p actice, sto ies f om thei long expe ience, sec ets of thei method, thoughts on the past, p esent, and futu e of cinema. Du ing the Festival make s and viewe s meet unde ideal conditions, in an envi onment that favo s open discussion and constitutes a constant sou ce of inspi ation fo eve y cinephile.

Τζοάνα Χογκ Joanna Hogg

Τζον

OMus – ΥΣ Ί ΦΩΤ ΦΊ Σ/ MOMUS – THESSALONIKI PHOTOGRAPHY MUSEUM

Σ

/SAT 2

αυρουδής John Mav oudis

OMus – ΥΣ Ί ΦΩΤ ΦΊ Σ/ OMus – THESSALONIKI PHOTOGRAPHY MUSEUM

/NOV 12:00

Τ /ΤUE 5

/NOV 12:00

ρετανίδα σκηνοθέτις που επισκέπτεται το Φεστιβάλ για ένα αφιέρωμα στο σύνολο του έργου της απαντά στις ερωτήσεις μας σε μια ανοιχτή συνέντευξη τύπου.

ια συνάντηση με έναν από τους πιο επιδραστικούς εικονογράφους της εποχής μας, ο οποίος φιλοτέχνησε την οπτική ταυτότητα της φετινής επετειακής διοργάνωσης.

The B itish filmmake who visits the Festival fo a t ibute to he body of wo k esponds to ou uestions in an open p ess confe ence.

An encounte with one of the most influential illust ato s of ou e a, who c eated the visual identity fo this yea ’s annive sa y edition.

ρος το Τέμενος Towa ds the Temenos

άικ ουέρμπ Mike We b

MOMus – Τ Ό Έ Τ Τ Χ Ώ / MOMus – EXPERIMENTAL CENTER FOR THE ARTS

Σ

/SAT 2

Ί

/NOV 17:00

ΥΣ

/FRI 8

Ύ

Σ Ά

Σ / PAVLOS ZANNAS THEATER

/NOV 11:00

Ένας σεναριογράφος/παραγωγός με βάση το ος Άντζελες, επίσημος προσκεκλημένος του Hellenic Film Commission του λληνικού έντρου ινηματογράφου, θα μιλήσει για την δημιουργία σεναρίου και την διαδικασία ανάπτυξης του.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος « ρος το Τέμενος: κρέγκορι αρκόπουλος και όμπερτ πίβερς», τo Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση ανάμεσα στον όμπερτ πίβερς και τον αρκ ουέμπερ, κιθαρίστα των Pulp, μελετητή του έργου του αρκόπουλου και ανεξάρτητο επιμελητή ταινιών και βίντεο στο BFI, το Tate Mode n, το έντρο ομπιντού κ.α.

A sc iptw ite /p oduce based in Los Angeles, invited by the Hellenic Film Commission of the G eek Film Cent e, will talk about the w iting and development of a sc ipt.

In the context of the t ibute “Towa ds the Temenos” to the g oundb eaking filmog aphy of G ego y J. Ma kopoulos and Robe t Beave s, the Thessaloniki Inte national Film Festival will host an open discussion between Robe t Beave s and Ma k Webbe . Ma c Webbe is B itish ock musician and independent cu ato of a tists’ film and video who has p og ammed film sc eenings fo Tate Mode n, BFI, Cent e Pompidou, among othe s.

λμπέρ Σέρα Albe t Se a Ί

ΥΣ

Υ/

Ύ

4

Σ Ά

ιώργος ρβανίτης Gio gos A vanitis

Σ / PAVLOS ZANNAS THEATER

Ί

/NOV 11:00

Σ

ΥΣ

/SAT 9

Ύ

Σ Ά

Σ / PAVLOS ZANNAS THEATER

/NOV 11:00

Ένας μοναδικός σύγχρονος υρωπαίος δημιουργός μάς ξεναγεί στο απαράμιλλο ιδιοσυγκρασιακό του σύμπαν.

μεγάλος Έλληνας ιευθυντής Φωτογραφίας και πρόεδρος του Σ του Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης παραδίδει ένα ζωντανό μάθημα κινηματογραφικής στορίας.

A uni ue contempo a y Eu opean auteu guides us th ough his unmatched idiosync atic unive se.

The g eat G eek cinematog aphe and P esident of the BoD of the Thessaloniki Film Festival gives a living lesson of film histo y.

Sideba Events

215

60th TIFF Catalog


40 χρόνια ιγόκερως: Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης και κινηματογραφικό βιβλίο 40 Yea s of Aigoke os publishing: The Thessaloniki Film Festival and Film Books Ή

/WAREHOUSE C

Υ /SUN 3 OV 12:00

έρασαν 40 χρόνια από την ίδρυση του ιγόκερου, την εποχή που η κινηματογραφική βιβλιογραφία αριθμούσε ελάχιστα βιβλία, γιατί κανένας εκδότης δεν πίστεψε στην εμπορικότητά τους – που προφανώς και δεν υπήρχε. ιγόκερως πίστεψε στο αντίστοιχο βιβλίο, το υπηρέτησε και κατάφερε να το επιβάλει στο εκδοτικό τοπίο. έκα χρόνια μετά, το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης εμφανίστηκε ως βασικός του σύμμαχος και από τη συνεργασία τους εμπλουτίστηκε επιπλέον η κινηματογραφική βιβλιογραφία. αθιερώθηκε οριστικά και σήμερα, μετά την ίδρυση των πανεπιστημιακών σχολών γύρω από τις κινηματογραφικές σπουδές, μπορούμε πια να μιλάμε για τμήματα στα βιβλιοπωλεία που διαθέτουν κινηματογραφικά βιβλία και διατίθενται ως πανεπιστημιακά συγγράμματα. υτή τη μικρή-μεγάλη ιστορία τιμά φέτος το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης, σε μια ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή του ιγόκερου και των συνεργατών του.

It is 40 yea s since Aigoke os publishing was founded, at a time when books on cinema we e vanishingly a e in G eece, since no publishe believed in thei comme cial potential – a self-fulfilling p ophecy. Aigoke os believed in film books, p omoted them and has managed to make them pa t of the publishing landscape. Ten yea s late , the Thessaloniki Film Festival has become a staunch ally and ou collabo ation has en iched the gen e with many mo e wo ks. The film gen e has become fi mly established and now, with the p olife ation of unive sity Film Studies depa tments, we have ilm sections in bookshops selling academic publications. The Thessaloniki Inte national Film Festival honou s this sho t but dynamic histo y in an open discussion with Aigoke os publishing and ou pa tne s.

The Decline of Mall Civilization: αρουσίαση Φωτογραφικού ευκώματος The Decline of Mall Civilization: Photo Book P esentation us–M ΥΣ

ΦΩΤ

Φ Σ

Τ Τ/WED 6 NOE/NOV 12:00

ΣΣ

Σ/MOMus–THESSALONIKI MUSEUM

σκηνοθέτης, φωτογράφος, μουσικός, σεναριογράφος και παραγωγός άικλ καλίνσκι έρχεται στη εσσαλονίκη για να παρουσιάσει την ταινία Ποιος άρπαξε τον Τζόνι (συν-σκηνοθεσία: Nτέιβιντ πέλινσον και Σούκι Χόλι), την οποία συμπεριέλαβε στην ca te blanche του ο John Wate s, αλλά και για να παρουσιάσει το τελευταίο του βιβλίο. Το The Decline of Mall Civilization (εκδ. Rumu ) περιέχει εικόνες από τα αμερικανικά malls στη δεκαετία του ’80. Το 1989, ο εικοσάχρονος φωτογράφος άικλ καλίνσκι διέσχισε την μερική με αυτοκίνητο για να τραβήξει φωτογραφίες σε εμπορικά κέντρα. ίκοσι χρόνια αργότερα βρήκε τα σλάιντ σε ένα κουτί, τα σκάναρε και ανέβασε μερικά στο διαδίκτυο. ντός ολίγων ημερών είχαν γίνει vi al και τελικά ανέλαβαν την έκδοσή του οι εκδόσεις Steidl. Το λεύκωμα με τίτλο Malls Across America εξαντλήθηκε πριν φτάσει στα βιβλιοπωλεία. Έξι χρόνια μετά, ο καλίνσκι δημιούργησε και δεύτερο τόμο 112 σελίδων με εντελώς νέες φωτογραφίες για την 30ή επέτειο του ταξιδιού. καλίνσκι θα παρευρεθεί στην προβολή της ταινίας στην αίθουσα αύλος άννας, την Τρίτη 7 οεμβρίου στις 15:00. α ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

F PHOTOGRAPHY

The di ecto , photog aphe , music, sc iptw ite , and p oduce Michael Galinsky visits Thessaloniki to p esent the film Who Took Johnny? (co-di ected with David Beilinson and Suki Hawley), which is included by John Wate s in his Ca te Blanche fo the Festival, but also to p esent his latest book. The Decline of Mall Civilization (Rumu editions) includes images f om the Ame ican malls in the 1980s. In 1989, 20-yea -old photog aphe Michael Galinsky d ove ac oss Ame ica to captu e images in malls. 20 yea s late , he found the slides in a box, scanned them, and put a few online. Within days, they went wildly vi al and ended being published by Steidl. That book Malls Across America, sold out befo e it could get to sto es. Six yea s late , Galinsky has c afted a follow up with 112 pages of enti ely new images, a 30th annive sa y celeb ation of the t ip. Galinsky will also attend the sc eening of the film at Pavlos Zannas theate on Thu sday 7 Novembe at 15:00 fo a Q&A session with the audience.

Παλαμηδίου 10: ιβλιοπαρουσίαση 10 Palamidiou St eet: Book P esentation ΧΩ

Υ/

Σ

4

ΩΣ Ω Τ Υ PUBLIC (Τσιμισκή 24)/PUBLIC EVENTS SPACE (24, Tsimiski St.)

/NOV 19:00

ι εκδόσεις αστανιώτη και το Public εσσαλονίκης στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων του 60ού Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης προσκαλούν το κοινό στην παρουσίαση του βιβλίου-ντοκιμαντέρ του Φώτου αμπρινού Παλαμηδίου 10. ε τον Φώτο αμπρινό θα συνομιλήσει ο συγγραφέας Σάκης Σερέφας. ποσπάσματα θα διαβάσει η σκηνοθέτις ορίνα ασιλειάδου.

60ό Φ

ατάλογος

Kastaniotis Editions and Thessaloniki Public invite you to the p esentation of Fotos Lamb inos’s book/documenta y 10 Palamidiou St eet as pa t of the pa allel events of the 60th Thessaloniki Inte national Film Festival. Fotos Lamb inos will discuss the book with autho Sakis Se efas, while di ecto Ko ina Vassiliadou will ead ext acts.

216

αράλληλες κδηλώσεις


Συναυλία: ι λανήτες Conce t: Τhe Planets Έ

ΥΣ ΉΣ

ΣΣ

/FRI 1 NOE/NOV 20:00

Ί

Σ / THESSALONIKI CONCERT HALL

ρατική ρχήστρα εσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης και το έγαρο ουσικής εσσαλονίκης, παρουσιάζει τους « λανήτες», μία εναλλακτική πρόταση γνωριμίας του διαστήματος για όλη την οικογένεια, μέσα από το συνδυασμό εικόνας και ήχου.

The Thessaloniki State O chest a, in collabo ation with the Thessaloniki Film Festival and the Thessaloniki Conce t Hall, p esents “The Planets”: an alte native encounte with the Oute Space, th ough a combination of sound and image. Using the famous titula symphonic piece by Gustav Holst (1874–1934) as thei vehicle, young and olde audiences will have the oppo tunity to t avel a ound the planets of ou sola system, th ough symbolisms and emotions t igge ed by the B itish compose ’s music; this ventu e will be accompanied by a uni ue video-collage featu ing scenes f om the histo y of wo ld cinema, in an audiovisual piece p oduced by the Thessaloniki Film Festival exclusively fo this occasion.

ε όχημα τη διάσημη συμφωνική σουίτα του κούσταβ Χολστ (1874-1934), μικροί και μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος μέσω των συμβολισμών και των συναισθημάτων της μουσικής του Άγγλου δημιουργού, με αρωγό ένα ξεχωριστό βίντεο που αποτελεί συρραφή από το παγκόσμιο σινεμά και έχει ετοιμάσει το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης ειδικά για τη συγκεκριμένη παραγωγή.

This program is supported by a Stavros Niarchos Foundation donation.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

ιεύθυνση ορχήστρας/Conducto Geo g Köhle υναικείο Φωνητικό Σύνολο/Female Vocal Ensemble Voci Cont a Tempo ιδασκαλία/Voice Inst ucto Σοφία ιολδάση/Sofia Gioldasi Σκηνοθετική επιμέλεια-βίντεο/A/V Cu ation-Video Φραγκίσκος Φαντόπουλος/ F angiskos Fantopoulos ισιτήρια/Admission λατεία 15€, ξώστης 10€, ειωμένα 5€ / Main Floo €15, Balcony €10, Discounted €5

αραγωγή σε συνεργασία με το Φ TSSO, in collabo ation with TIFF

Σε συνεργασία In Collabo ation with

Sideba Events

ωρητής Dono

217

60th TIFF Catalog


Όλλα και Ηλεκτρικός κύκνος: ροβολή Olla and Electric Swan: Sc eening

/FRI 8

/MAKEDONIKON

/NOV 23:00

ωνσταντίνα οτζαμάνη και η ριάν αμπέντ, δύο από τις πιο ταλαντούχες σκηνοθέτιδες που δουλεύουν εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων, επισκέπτονται το 60ό Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης ως μέλη των κριτικών επιτροπών (του Me maid Awa d και της ιεθνούς ριτικής πιτροπής αντιστοίχως) και παρουσιάζουν στο κοινό της εσσαλονίκης τις τελευταίες ταινίες τους. Το Όλλα της ριάν αμπέντ, που έκανε πρεμιέρα στο εκαπενθήμερο των Σκηνοθετών στο τελευταίο Φεστιβάλ των αννών, εστιάζει σε μια γυναίκα που επισκέπτεται μια σελίδα γνωριμιών για γυναίκες από την νατολική υρώπη και βλέπει όλη τη ζωή της να αλλάζει. O Ηλεκτρικός κύκνος της ωνσταντίνας οτζαμάνη, που έκανε πρεμιέρα στο τελευταίο Φεστιβάλ της ενετίας, είναι μια μαγνητική καταβύθιση στην κοινωνία του πουένος Άιρες, μέσα από μια περιήγηση στα σπλάχνα της αρχιτεκτονικής του.

Konstantina Kotzamani and A ian Labed, two of the most talented filmmake s that wo k within and beyond G eek bo de s, visit the 60th Thessaloniki Inte national Film Festival as membe s of the Festival Ju ies (the Me maid Awa d Ju y and the Inte national Competition Ju y espectively) and p esent thei latest films to the audience of the city. A iane Labed’s Olla, which p emie ed at the Di ecto s’ Fo thnight in Cannes 2019, follows a female cha acte who visits a dating site fo Easte n Eu opean women – a gestu e that changes he whole life. Konstantina Kotzamani’s Electric Swan, which p emie ed at the Venice Film Festival in 2019, is a magnetic imme sion into the Buenos Ai es Society, th ough a navigation th ough the deepest laye s of its a chitectu e.

Όλλα Olla

λεκτρικός κύκνος Elect ic Swan

ριάν αμπέντ A ian Labed

ωνσταντίνα οτζαμάνη Konstantina Kotzamani

αλλία, νωμένο ασίλειο 2019, Έγχρωμο 28´ F ance, UK, 2019, Colo 28´

αλλία, ργεντινή, λλάδα, Έγχρωμο 41´ F ance, A gentina, G eece 2019, Colo 41´

Σενάριο/Sc eenplay A iane Labed Φωτογραφία/Cinematog aphy Balthaza Lab οντάζ/Editing ιώργος αυροψαρίδης/Yo gos Mav opsa idis ουσική/Music Coti K αραγωγή/P oduction Aspa a Films θοποιοί/Cast Romanna Lobach, Gall Gaspa d, G égoi e Tachnakian, Jenny Bellay πικοινωνία/Contact L’Agence du cou t mét age, info@agencecm.com

Σενάριο/Sc eenplay ωνσταντίνα οτζαμάνη/Konstantina Kotzamani Φωτογραφία/Cinematog aphy Roman Kasse olle οντάζ/Editing Σμαρώ απαευαγγέλου/Sma o Papaevangelou ουσική/Music ιάννης εσλεμές/Yannis Veslemes αραγωγοί/P oduce s Emmanuel Chaumet, Ca oline Demopoulos αραγωγή/P oduction Ecce Films, Un Puma, Homemade Films, ARTE F ance, Cent e National du Cinéma et de l’image Animée θοποιοί/Cast Ca los Aduvi i, Nelly P ince, Elisa Massino, Nikita Zucke be g, Susana Pampín πικοινωνία/Contact Ecce Films

60ό Φ

ατάλογος

218

αράλληλες κδηλώσεις


Video Mapping

ΤΥ PARTIES

Στάθης ήτσιος δημιουργεί μια μοναδική οπτική εγκατάσταση στο λιμάνι. εσσαλονικιός καλλιτέχνης Στάθης ήτσιος σχεδιάζει, αποκλειστικά για το 60ό ιεθνές Φεστιβάλ ινηματογράφου, μια οπτική εγκατάσταση (3D p ojection mapping installation) στην προβλήτα του λιμανιού, σε δύο όψεις του αντλιοστασίου. οπτική εγκατάσταση, μέσα από ένα δομημένο σενάριο, θα αναπαράγει την ιστορία των 60 χρόνων του Φεστιβάλ πάνω στις επιφάνειες της όψης του κτιρίου. έσα από τρισδιάστατα, δισδιάστατα animations και ψηφιακά επεξεργασμένο αρχειακό υλικό, θα δημιουργηθεί ένα τρισδιάστατο και μεγάλης επιφάνειας μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, ορατό τόσο κατά τη είσοδο του κοινού στο λιμάνι όσο και από τη λεωφόρο ίκης. έσα από το εντυπωσιακό αυτό θέαμα, το κοινό του Φεστιβάλ και ολόκληρη η πόλη θα έχουν την ευκαιρία, μέσα από ξεχωριστή εμπειρία, να γνωρίσουν την ιστορία των 60 χρόνων του θεσμού, αλλά και να ενημερώνεται καθημερινά για όσα στοιχεία συνθέτουν το 60ό ιεθνές Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης.

/THU 31 OKT/ CT 22:30 άρτι Έναρξης @ ποθήκη Opening Pa ty @Wa ehouse C Larry Gus live / Dj set Matina Sous Peau ίσοδος μόνο με πρόσκληση By invitation only

Σ

/SAT 2

/NOV 22:00

άρτι 60 χρόνια Φεστιβάλ / 30 χρόνια The Residents Pa ty 60 Yea s Film Festival / 30 Yea s The Residents @The Residents

KY / ΥR 3

/NOV 22:00

Berlin–Thessaloniki Film Party @Baobab Bar

Stathis Mitsios c eates a uni ue visual installation at the Po t. Thessaloniki a tist Stathis Mitsios has designed, exclusively fo the 60th Inte national Film Festival, a 3D p ojection mapping installation at Pie 1, on two sides of the Old Pump House. Th ough a st uctu ed scena io, the installation p esents the 60-yea histo y of the Festival p ojected onto the façades of the building. 3D and 2D animations and digitized a chive mate ial a e used to c eate a 3D sho t documenta y displayed ove a la ge su face a ea, visible both to people ente ing the po t and f om Nikis Avenue. This imp essive spectacle gives the festival-going public, and indeed the whole city, the chance to expe ience the histo y of the institution and get daily updates on the events of 60th Thessaloniki Inte national Film Festival.

Υ/MON 4

/NOV 22:00

Τι τέλεια μέρα πάρτι @Ύψιλον What a beautiful day pa ty @Ypsilon Dj sets The Boy, εσποινίς Tρίχρωμη, υρτώ Τζίμα, ίκος άστρας Dj sets The Boy, Despoinis T ih omi, My to Tzima, Nikos Past as TIFF Pa ty by Jameson

Τ /TUE 5

/NOV 22:00

άρτι αύμα Pa ty Thavma @La Doze Dj Voltnoi

/THU 7 OKT/ CT 22:30 άρτι ροσωπικού & θελοντών Staff & Voluntee Pa ty @Eightball

/FRI 8

/NOV 23:00

Agora Party by Jameson @ ποθήκη Ago a Pa ty by Jameson @Wa ehouse C Dj set Jimmy Hacka

Σ

/SAT 9

/NOV 22:00

Meet the Locals @Στέρεο Meet the Locals @Ste eo TIFF Pa ty by Jameson

KY / ΥR 10

/NOV 22:30

άρτι ήξης Fischer @ ποθήκη Closing Pa ty by Fische @Wa ehouse C Sworr. live / Dj set #μόνο_ντέκα ίσοδος μόνο με πρόσκληση By Invitation Only

Sideba Events

219

60th TIFF Catalog


Χώροι του Φεστιβάλ Festival Venues

2 WAREHOUSE C Festival Center Agora Film Market Work in Progress Festival Shop Cine άρταF

1 Υ OLYMPION Olympion Theater Pavlos Zannas Box Office

4 WAREHOUSE D Frida Liappa Tonia Marketaki Box Office

3 I WAREHOUSE I John Cassavetes Stavros Tornes Box Office

5 A WAREHOUSE A Cinema Museum Festival Shop Takis Kanellopoulos ροβολές VR VR Sc eeningss

6 FESTIVAL BO Box Office Festival Shop 7 ακεδονικόν Makedonikon Box Office

ημοτικό έατρο 8 του έντρου ολιτισμού Χρήστος Τσακίρης , ήμος αύλου ελά “Christos Tsakiris” Cultural Center Municipalicty of Pavlos Melas αγκαδά 221 / 221, Langada St Box Office

λειστό ημοτικό 9 έατρο Συκέων Sykies Municipal Theate . Φεραίου & εγάρων R. Fe aiou & Megaron Box Office

Όλοι οι χώροι της διοργάνωσης είναι προσβάσιμοι σε εκτός από την αίθουσα αύλος άννας και ακεδονικόν. All festival venues a e accessible to people with disabilities except fo Ciné Pavlos Zannas and Ciné Makedonikon.

220


Ωρολόγιο ρόγραμμα Sc eening Schedule IC

Int’l Competition

tN

Meet the Neighbo s

OoC

Out of Competition

VR

Vi tual Reality

OH

Open Ho izons

OHM

Main P og am

OHA

Anothe Take

OHD

Diffe ent but the Same

SpS

Special Sc eenings

>>FF

>>Film Fo wa d

RM

Round Midnight

GFF

G eek Film Festival

GFR

Fi st Run

GCB

C ossing Bo de s

GSV

Second Viewing

GSD

Sho t Films D ama

GSS

Special Sc eenings

BS

Balkan Su vey

BSM

Main P og am

BSS

Sho t Films

BDM

αρουσία συντελεστών Questions & Answe s κουστική περιγραφή για άτομα με προβλήματα όρασης G eek Audio Desc iption

D. Makavejev T ibute

TRI

T ibutes

TtT

Towa ds the Temenos

TAS

Albe t Se a

TJH

Joanna Hogg

CB

Ca te Blanche

80s

80s

LUX

LUX P ize

YS

Youth Sc een

SB

Sideba Events

ροσαρτημένοι ενδογλωσσικοί υπότιτλοι Off-sc een Subtitles SDH Υπότιτλοι για κωφούς και άτομα με προβλήματα ακοής G eek Subtitles fo the Deaf and Ha d of Hea ing Ταυτόχρονη διερμηνεία στην λληνική οηματική λώσσα G eek Sign Language KIDS LOVE CINEMA Eιδική τιμή εισιτηρίου 3€ Special Ticket P ice €3 Eλεύθερη είσοδος F ee Admission

0

Έκδοση μηδενικού εσιτηρίου Ze o value ticket e ui ed

έμπτη 31 κτωβρίου Thu sday Octobe 31 ΤΥ PARTΥ

Ταινία έναρξης pening Film λύμπιον Olympion

19:30

ποθήκη Wa ehouse C SpS

ΣΤ Υ MARRIAGE STORY, 136΄

άρτι Έναρξης Opening Pa ty Larry Gus live / Dj set Matina Sous Peau

όα πόμπακ/Noah Baumbach USA 2019 OV English

ίσοδος μόνο με πρόσκληση By invitation only

σ./p. 90

Sc eening Schedule

22:30

221

60th TIFF Catalog


δηγίες προς φεστιβαλιστές You can't miss it!

Στις παρακάτω σελίδες του αταλόγου θα βρείτε τις εξής πληροφορίες: • ναλυτικό χάρτη με τους χώρους του Φεστιβάλ • Ωρολόγιο πρόγραμμα προβολών (ανά ημέρα, αίθουσα, ώρα προβολής και τμήμα) • μερήσιο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων

The subse uent pages of the Catalog contain the following info mation: • A detailed map of the Festival venues • A daily sc eening schedule (indicating the day, venue, and time each film is being sc eened, as well as the p og am it belongs to) • A day-to-day p og am of sideba events

έλετε να μάθετε περισσότερα για μια ταινία που έχετε εντοπίσει στο ημερήσιο πρόγραμμα; άθε «κουτάκι» του προγράμματος αντιστοιχεί σε μία προβολή. Στην τελευταία αράδα αναγράφεται ο αριθμός της σελίδας του καταλόγου (με την ένδειξη, π.χ., p. 89) όπου βρίσκονται αναλυτικά στοιχεία για κάθε ταινία. Έτσι μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την υπόθεση και τους συντελεστές της ταινίας, καθώς και αν υπάρχει δεύτερη προβολή της ταινίας κάποια άλλη ημέρα και ώρα.

Would you like to find out mo e about a film listed in the daily schedule? Each “box” of the schedule efe s to a single sc eening. On the bottom of each “box” you can find an indication fo the page numbe whe e detailed info fo each film appea s (e.g. p. 89). This way you can lea n mo e about the film’s summa y and main cont ibuto s, as well as if the e is a second sc eening.

έλετε να μάθετε περισσότερα για τις ταινίες κάθε τμήματος διαβάζοντας μια σύντομη περίληψη και στοιχεία για την παραγωγή τους; νατρέξτε στις μπροστινές σελίδες του αταλόγου. άθε τμήμα εμφανίζεται στον κατάλογο με διακριτό χρώμα και οι ταινίες του κάθε τμήματος εμφανίζονται αλφαβητικά με βάση τον τίτλο τους στα αγγλικά. ( ι ταινίες του ελληνικού τμήματος εμφανίζονται με βάση τον ελληνικό τους τίτλο.)

Do you want to know mo e about the films comp ising each p og am by eading a synopsis and some p oduction info? Go back to the f ont pages of the Catalog. Each p og am appea s in the main body of this publication with a disc ete colo coding and the films in each p og am a e listed alphabetically acco ding to thei inte national title (the films comp ising the “G eek Film Festival p og am” appea alphabetically acco ding to thei G eek title).

ωδικός ροβολής ίπλα σε κάθε προβολή θα βρείτε έναν μοναδικό τριψήφιο αριθμό. Χρησιμοποιήστε τον στα σημεία έκδοσης εισιτηρίων για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Sc eening Code In eve y sc eening “box” you will find a uni ue 3-digit numbe – this is the film’s sc eening code. Please use this when buying a ticket.

Όλες οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους, εκτός αν υπάρχει άλλη ένδειξη.

All sc eenings have G eek and English subtitles, unless othe wise indicated. Smoking is not pe mitted in the Festival venues.

Tο κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους χώρους του Φεστιβάλ.

60ό Φ

ατάλογος

222

Ωρολόγιο ρόγραμμα


CineKάρταF άρτα έλους του Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης The Membe ship Ca d of the Thessaloniki Film Festival

Σημείο έκδοσης Cine άρταF

Cine άρταF Selling Points

ιμάνι (είσοδος ποθήκης ) μέρες και ώρες λειτουργίας: αρασκευή 1/11 έως υριακή 10/11, 10:00–24:00 Online στο www.filmfestival.g

Pie (ent ance of Wa ehouse C) Opening Hou s: F iday 1/11 to Sunday 10/11, 10:00–24:00 Online at www.filmfestival.g

Festival Shops

Festival Shops

Box λατείας ριστοτέλους μέρες και ώρες λειτουργίας: αρασκευή 1/11 έως υριακή 10/11, 10:00–24:00

Box @A istotelous S ua e Opening Hou s: F iday 1/11 to Sunday 10/11, 10:00–24:00

ιμάνι (είσοδος ποθήκης ) μέρες και ώρες λειτουργίας: αρασκευή 1/11 έως υριακή 10/11, 10:00–24:00

Pie (ent ance of Wa ehouse C) Opening Hou s: F iday 1/11 to Sunday 10/11, 10:00–24:00

ουσείο ινηματογράφου εσσαλονίκης μέρες και ώρες λειτουργίας: αρασκευή 1/11 έως υριακή 10/11, 12:00–20:00

Thessaloniki Cinema Museum Opening Hou s: F iday 1/11 to Sunday 10/11, 12:00–20:00

Info Desks

Info Desks

Box λατείας ριστοτέλους μέρες και ώρες λειτουργίας: αρασκευή 1/11 έως υριακή 10/11, 10:00–24:00

Box at A istotelous S ua e Opening Hou s: F iday 1/11 to Sunday 10/11, 10:00–24:00

ιμάνι (είσοδος ποθήκης ) μέρες και ώρες λειτουργίας: αρασκευή 1/11 έως υριακή 10/11, 10:00-24:00

Pie (ent ance of Wa ehouse C) Opening Hou s: F iday 1/11 to Sunday 10/11, 10:00–24:00

Sc eening Schedule

223

60th TIFF Catalog


ισιτήρια Tickets

κδοτήρια εισιτηρίων: λατεία ριστοτέλους, ποθήκη , ποθήκη 1, ακεδονικόν, έντρο ολιτισμού “Χρήστος Τσακίρης” ήμου αύλου ελά, λειστό ημοτικό έατρο Συκεών Ώρες λειτουργίας: αθημερινά 10:00-24:00 (ειδικά για Παύλο Μελά και Συκιές 16:30-23:00) Τιμή εισιτηρίου: 6€ (ειδικά για Παύλο Μελά και Συκιές 5€) ιδική προσφορά για αγορές μέσω www.filmfestival.g : 5€ ανονισμοί εισιτηρίων ετά την έναρξη της προβολής δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα. ισιτήρια που έχουν απολεσθεί δεν μπορούν να αντικατασταθούν. έντε λεπτά πριν από την έναρξη της προβολής εκδίδονται εισιτήρια, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. ι θέσεις στην αίθουσα δεν είναι αριθμημένες. ετά τη λήξη κάθε προβολής είναι απαραίτητη η αποχώρηση από την αίθουσα. ισιτήρια αξίας 6€ επιστρέφονται μέχρι και τρεις ώρες πριν από την έναρξη της προβολής. ουπόνια προβολών αξίας 40€ 10 κουπόνια ανταλλάξιμα με 10 εισιτήρια ιαθέσιμα στα ταμεία και στα πωλητήρια του Φεστιβάλ. ια την είσοδό σας στις προβολές είναι απαραίτητη η έκδοση εισιτηρίου στα ταμεία του Φεστιβάλ. Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί με κουπόνια προβολών δεν επιστρέφονται και δεν ανταλλάσσονται. γορά εισιτηρίων μέσω www.filmfestival.g παραλαβή των εισιτηρίων γίνεται πριν από την έναρξη της προβολής, από τα εκδοτήρια. ροσοχή: τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί μέσω ίντερνετ στην ειδική τιμή των 5€ δεν επιστρέφονται και δεν ανταλλάσσονται. ιαπιστεύσεις/ ροσκλήσεις ι κάτοχοι διαπιστεύσεων και προσκλήσεων έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης εισόδου στις προβολές. παραίτητη είναι η έκδοση εισιτηρίου μηδενικής αξίας. ια την είσοδο στην προβολή απαιτείται η επίδειξη του εισιτηρίου και της κάρτας διαπίστευσης. ι κάτοχοι διαπιστεύσεων μπορούν να εκδώσουν εισιτήρια για την ίδια και την επόμενη ημέρα. ια τις προσκλήσεις εκδίδεται εισιτήριο μόνο την ημέρα της προβολής. εν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ή αλλαγής του εισιτηρίου. VR ι προβολές γίνονται σε καθημερινή βάση από τις 15:00 έως τις 20:00 κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ (1-10 οεμβρίου 2019). ισιτήρια για τις VR προβολές μπορείτε να προμηθευτείτε μόνο στο ουσείο ινηματογράφου. Τιμή εισιτηρίου: 3€ (2€ για τα μέλη Cine άρταF), 8€ πακέτο για όλες τις προβολές. εν παρέχεται η δυνατότητα κράτησης θέσης ή προαγοράς εισιτηρίου. ι προβολές γίνονται στα αγγλικά ή με αγγλικούς υπότιτλους. Iσχύουν διαπιστεύσεις, προσκλήσεις προβολών και κουπόνια προβολών.εισιτηρίου. ι προβολές γίνονται στα αγγλικά ή με αγγλικούς υπότιτλους. Iσχύουν διαπιστεύσεις, προσκλήσεις προβολών και κουπόνια προβολών.

60ό Φ

ατάλογος

Box Offices: A istotelous S ua e, Wa ehouse D, Wa ehouse 1, Makedonikon, “Ch istos Tsaki is,” Sykies Municipal Theate Opening ou s: Daily 10:00–24:00 (“Christos Tsakiris” and Sykies Municipal Theater 16:30–23:00) Ticket p ice: €6 (“Christos Tsakiris” and Sykies Municipal Theater: €5) Web tickets offe at www.filmfestival.g : €5 Ticketing Policy Ent ance to the theate is not pe mitted once the sc eening has sta ted. Lost tickets cannot be eissued. 5 minutes befo e the sc eening tickets a e issued p ovided seats become available. Seats a e not numbe ed. The theate must be vacated at the end of each sc eening. €6 tickets can be etu ned up to th ee hou s befo e the sc eening. Sc eening Vouche s 10 vouchers for 10 screenings for €40. Available at the box offices and the festival shops. Vouche holde s a e e ui ed to get a pape ticket at a box office. Tickets issued with sc eening vouche s cannot be etu ned o exchanged. Web Tickets Web tickets can be collected at any box office befo e the beginning of the sc eening. Attention: web tickets cost €5 and cannot be etu ned o exchanged! Acc editation Ca ds / Invitations Acc editation ca d and invitation holde s have f ee access to TIFF sc eenings. A ze o value ticket must be issued in o de to ese ve a seat. The ticket must be p esented along with the acc editation ca d at the ent ance. Acc editation ca dholde s may issue tickets fo sc eenings of the same and the next day. One ticket can be issued pe invitation fo sc eenings of the same day. The ticket cannot be etu ned o exchanged. VR Sc eenings take place on an eve yday basis f om 15:00 to 20:00 du ing the Festival (Novembe 1–10). Tickets a e available exclusively at the Cinema Museum. Ticket p ice: €3 (€2 fo Cine άρταF membe s) €8 fo all films It is not possible to ese ve you seat o buy you ticket in advance. The sc eenings a e in English o with English subtitles. Acc editation ca ds, invitations, and vouche s a e accepted.

224

Ωρολόγιο ρόγραμμα


ροσβασιμότητα ίνηση νάπηρων αλλιτεχνών σε συνεργασία με το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης και με την υποστήριξη της Alpha Bank έχει διασφαλίσει και φέτος τις συνθήκες προσβασιμότητας στο φεστιβάλ. ι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο δομημένο περιβάλλον πέρυσι, σε συνδυασμό με την προετοιμασία δύο καθολικά προσβάσιμων ταινιών με ακουστική περιγραφή και υπότιτλους SDH, καθώς και 20 περίπου ταινιών με προσαρτημένους ενδογλωσσικούς υπότιτλους, έχουν ως στόχο να προσφέρουν σε όλους ισότιμη πρόσβαση στον κινηματογράφο.

Accessibility Fo anothe yea , the “Movement of Disabled A tists,” with the suppo t of Alpha Bank and in collabo ation with the Thessaloniki Inte national Film Festival, have ensu ed full access conditions to the festival. Last yea ’s inte ventions on the built envi onment, two fully accessible film sc eenings featu ing audio desc iption and SDH subtitles, and app oximately 20 films with int alingual subtitles, aim to facilitate e ual access to cinema fo all.

εσημεριανή ώνη ροβολών Το Φεστιβάλ ινηματογράφου εσσαλονίκης σε συνεργασία με την Aegean παραχωρεί και φέτος το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου σε φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους, άτομα άνω των 65 ετών και κατόχους άρτας ολιτισμού στις προβολές με ώρα έναρξης έως και τις 15:30 – εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. παραίτητη είναι η έκδοση μηδενικού εισιτηρίου με την επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού (ελληνική φοιτητική ταυτότητα ή κάρτα ISIC / βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ / κάρτα πολυτέκνων / αστυνομική ταυτότητα / άρτα ολιτισμού). κδίδεται εισιτήριο μόνο την ημέρα της προβολής. εν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ή αλλαγής του εισιτηρίου.

F eee Admission Zone The Thessaloniki Film Festival, with the suppo t of Aegean g ants f ee ent ance to unive sity students, the unemployed and people ove the age of 65 to all sc eenings sta ting befo e 15:30 – p ovided the e a e seats available. A valid G eek student pass o ISIC ca d / valid unemployment ce tificate / ID must be p esented. Tickets can be issued fo sc eenings of the same day only. The ticket cannot be etu ned o exchanged.

Sc eening Schedule

225

60th TIFF Catalog


αρασκευή 1 οεμβριου F iday Novembe 1

λύμπιον Olympion

αύλος άννας Pavlos Zannas

CB

13:00 Σ

BOOM!, 113΄

Φ Σ

ΣΤ AMERICAN ANIMALS, 116΄ Ba t Layton USA, UK 2018 OV English

Joseph Losey UK 1968 OV English

023

σ./p. 167

013

σ./p. 167

OoC

15:30 Τ

117΄

CB

12:30

BABYTEETH,

Shannon Mu phy Aust alia 2019 OV English σ./p. 40

014

BDM

15:00 Υ

Ω Σ MAN IS NOT A BIRD, 78΄

Dušan Makavejev Yugoslavia 1965 OV Se bo-C oatian

024

σ./p. 144

TtT

17:00 ΣΤ Τ Σ TOWARDS THE TEMENOS: Robert Beavers Ω Σ Σ Τ EARLY MONTHLY SEGMENTS, 33΄ USA 2002 OV No Dialogue Τ ΣΤ ΥΧ Ω Τ ΣΤ Υ ΦΩΤ Σ PITCHER OF COLORED LIGHT, 23΄ USA 200 OV No Dialogue GSS

18:00 Τ

Τ

Σ ΣΤ ΥΣ Υ Υ Τ ΥΣ AMONG THE EUCALYPTUSES, 4΄ USA 2017 OV No Dialogue

THE RIVER, 95΄

ίκος ούνδουρος/ Nikos Koundou os G eece 1960 OV G eek

015

σ./p. 132

SpS

20:30 Σ Σ Σ IT MUST BE HEAVEN, 97΄ Elia Suleiman F ance 2019 OV F ench σ./p. 94

016

OHM

23:00 Τ Τ Υ PELICAN BLOOD, 127΄

Υ

Kat in Gebbe Ge many, Bulga ia 2019 OV Ge man σ./p. 59

60ό Φ

ατάλογος

226

Τ Σ THE SUPPLIANT, 5΄ USA 2010 OV No Dialogue

017

σ./p. 155-156

025 TtT

19:30 Ϊ Σ THE ILLIAC PASSION, 90΄ G ego y J. Ma kopoulos USA 1967 OV English σ./p. 152

026

BDM

22:00

ΤΥ Σ LOVE AFFAIR, OR THE CASE OF THE MISSING SWITCHBOARD OPERATOR, 68΄ Dušan Makavejev Yugoslavia 1967 OV Se bo-C oatian σ./p. 144

027

Ωρολόγιο ρόγραμμα


Τόνια αρκετάκη Tonia Ma ketaki

ακεδονικόν Makedonikon

Φρίντα ιάππα F ida Liappa

OHD

12:15 Τ ADAM, 96΄

Τ Υ

Τ

Rhys E nst USA 2019 OV English σ./p. 77

OHD

15:00 Τ Φ

DAFNE, 94΄

Fede ico Bondi Italy 2019 OV Italian

043

OHM

14:30

034

Υ ΤΣ Σ FOXES, 106΄ Ad ian Lyne USA 1980 OV English

OHA

17:30 Φ ΣΣ SAINT FRANCES, 100΄ Alex Thompson USA 2019 OV English σ./p. 73

044

σ./p. 55

Τ NOBADI, 89΄ Ka l Ma kovicsl Aust ia 2019 OV Ge man

035

045

σ./p. 58

OHM

Σ PAPICHA, 108΄

Jan Ole Ge ste Ge many 2019 OV Ge man σ./p. 54

22:00 OHM

20:15

Σ DIRTY GOD, 104΄

Sacha Polak The Nethe lands, UK, Belgium, I eland 2019 OV English

036

046

ΣΤ Σ Σ YOU WILL DIE AT TWENTY, 103΄ Amjad Abu Alala Sudan, F ance, Egypt, Ge many, No way, Qata 2019 OV A abic

047

RM

23:00 Υ Τ Σ ’Τ SEA FEVER, 90΄

E wan Le Duc F ance 2019 OV F ench

Neasa Ha diman I eland, Sweden, Belgium, UK 2019 OV English

Sc eening Schedule

076

σ./p. 75

Τ ΥΤΩΣ Τ Τ THE BARE NECESSITY, 100΄

σ./p. 65

075

σ./p. 72

20:30

Vaclav Ma houl Czech Republic, Slovak Republic, Uk aine 2019 OV Czech, Ge man, Russian

OHA

23:00

Mounia Meddou F ance, Alge ia, Belgium, Qata 2019 OV F ench, A abic

SpS

Τ Υ THE PAINTED BIRD, 169΄

σ./p. 87

OHA

18:00

LARA, 98΄

σ./p. 51

074

σ./p. 173

OHM

17:00

19:30

Σ

80s

15:30

Τ Σ LINGUA FRANCA, 95΄ Isabel Sandoval USA, Philippines 2019 OV English, Tagalog

0

σ./p. 77

0

037

σ./p. 103

227

ΣΣ

077

60th TIFF Catalog


αρασκευή 1 οεμβρίου F iday Novembe 1

Σταύρος Τορνές Stav os To nes

Τζον ασσαβέτης John Cassavetes

ποθήκη Wa ehouse C

13:00 Masterclass φαρμοσμένης ιεύθυνσης Φωτογραφίας & Φωτισμού, ωστής κίκας Maste class of Applied Cinematog aphy and Lighting, Kostis Gikas

THE STRANGE ONES, 81΄ Ch istophe Radcliff & Lau en Wolkstein USA 2017 OV English σ./p. 170 063

σ./p. 204

14 :30

MOMus– ειραματικό έντρο Τεχνών MOMus–Expe imental Cente Fo The A ts

15:30

#1 PROGRAM #1, 128΄

F ede ikke Aspock Denma k 2019 OV Danish σ./p. 59

17: 15 SB

The Overview Effect: Encounterting the Cosmos γκαίνια της έκθεσης A t Exhibition Opening

έγαρο ουσικής εσσαλονίκης Thessaloniki Conce t Hall

« λανήτες» “Planets” Συναυλία σε συνεργασία με την

SB

20 : 00

GSD

Τ ΧΩ ! WHAT A COUNTRY!, 118΄ Vinko B ešan C oatia, Se bia, Poland 2019 OV C oatian σ./p. 136

GFR Υ

056

23:00

228

066 BSM

Τ Υ Ω NOAH LAND, 109΄ Cenk E tü k Ge many, Tu key, USA 2019 OV Tu kish

ωνσταντίνος ακογιάννης/ Konstantinos Kakogiannis G eece, Ge many, F ance 2019 OV G eek, Ge man

ατάλογος

Σ, Τ Τ Σ Τ Υ GOD EXISTS, HER NAME IS PETRUNYA, 102΄ Teona St uga Mitevska No th Macedonia, Belgium, Slovenia, F ance, C oatia 2019 OV Macedonian

GFR

Υ Χ Σ ΥΤ PENCIL KNIFE BATON, 95΄

60ό Φ

Χ

σ./p. 137, 180

σ./p. 112

LUX

20:30

Άγγελος Σπάρταλης/Angelos Spa talis G eece 2019 OV G eek, English

22 : 30

065

055

Conce t co-o ganized with the Thessaloniki State O chest a σ./p. 217

BSM

17:45

@9: ΣΤ @9: AT NINE, 95΄

σ./p. 106

064

054

ραβευμένες Ταινίες του Φεστιβάλ ικρού ήκους ράμας Sho t FF in D ama Awa ded Films

σ./p. 119-124

OHM

ΦΩ OUT OF TUNE, 93΄

#2 PROGRAM #2, 130΄

σ./p. 200

20:00

GSD

ραβευμένες Ταινίες του Φεστιβάλ ικρού ήκους ράμας Sho t FF in D ama Awa ded Films

σ./p. 119-124

19:00

CB

13:30

SB

057

σ./p. 139

067

Ωρολόγιο ρόγραμμα


έντρο ολιτισμού ήμου αύλου ελά «Χ. Τσακίρης» Cultu e Cente “Ch istos Tsaki is”

λειστό ημοτικό έατρο Συκεών Sykies Municipal Theate

ουσείο ινηματογράφου εσσαλονίκης Thessaloniki Cinema Museum

15:00 –20:00

VR

Σ VR VR SCREENINGS

18:00

OHM

Φ Τ ΣΤ ΣΤ Τ Σ MARONA’S FANTASTIC TALE, 92΄ Anca Damian F ance, Romania 2019 OV F ench σ./p. 56,184

20:00

0T5

σ./p. 44-46

OHM

Τ Χ Τ Σ Υ THE SWALLOWS OF KABUL, 81΄ Elea Gobbe-Mevellec & Zabou B eitman F ance 2019 OV F ench σ./p. 61

Sc eening Schedule

0T6

229

60th TIFF Catalog


Σάββατο 2 οεμβρίου Satu day Novembe 2

λύμπιον Olympion

13:15

αύλος άννας Pavlos Zannas

OHA

Lucio Cast o A gentina, USA 2019 OV Spanish, Catalan

15:30

Σ DIRTY GOD, 104΄

123

σ./p. 51

113

OHM

Τ Τ ATLANTIS, 108΄ Valentyn Vasyanovych Uk aine 2019 OV Uk ainian σ./p. 49

Σ

Sacha Polak The Nethe lands, UK, Belgium, I eland 2019 OV English

Τ Τ ΣΤ Υ Ω END OF THE CENTURY, 84΄

σ./p. 67

OHM

12:15

TtT

15:00 ΣΤ Τ Σ TOWARDS THE TEMENOS:

G ego y J. Ma kopoulos

114

Τ Χ ΣΤ Υ CHRISTMAS U.S.A., 13΄ USA 1949 OV No Dialogue

Υ Φ Σ Τ Σ TWICE A MAN, 49΄

USA 1963 OV No Dialogue

Τ Σ ΤΩ MING GREEN, 7΄

USA 1966 OV No Dialogue

124

σ./p. 151-152

18:00

GSS

ΣΤ Σ Τ ΥΦ Υ IN THE SHADOW OF FEAR, 86΄ ιώργος αριπίδης/Gio gos Ka ipidis G eece 1988 OV G eek σ./p. 129 115

20:00

TJH

Τ Τ Σ ΣΥ Σ HONOUR OF THE KNIGHTS, 107΄ Albe t Se a Spain 2006 OV Catalan

23:00

116

SpS

Roy Ande sson Sweden, Ge many, No way 2019 OV Swedish

60ό Φ

ατάλογος

230

OHM

20:15 LARA, 98΄

Φ Τ ΣΥ Σ ABOUT ENDLESSNESS, 76΄

σ./p. 81

125

σ./p. 158

Υ THE SOUVENIR, 119΄ Joanna Hogg UK, USA 2019 OV English σ./p. 165

TAS

17:15

117

Jan Ole Ge ste Ge many 2019OV Ge man σ./p. 54

22:45

126

BDM

Τ

ΥΣΤ Τ Υ Σ Υ W.R.: MYSTERIES OF THE ORGANISM, 85΄ Dušan Makavejev Yugoslavia 1971 OV Se bo-C oatian, Ge man, Russian, English σ./p. 145 127

Ωρολόγιο ρόγραμμα


Τόνια αρκετάκη Tonia Ma ketaki

ακεδονικόν Makedonikon

Φρίντα ιάππα F ida Liappa

OHA

12:30

13:00

Φ ΣΣ SAINT FRANCES, 100΄

OHM

Τ NOBADI, 89΄

Alex Thompson USA 2019 OV English σ./p. 73

133

Ka l Ma kovics Aust ia 2019 OV Ge man σ./p. 58

80s

13:00 Τ ΣΤ Υ Τ Υ Ϊ THE ADVENTURES OF MARK TWAIN, 83΄

143

Will Vinton USA 1985 OV English

173

σ./p. 174 OHA

15:00

15:30

Τ ΥΤΩΣ Τ Τ THE BARE NECESSITY, 100΄ E wan Le Duc F ance 2019 OV F ench σ./p. 65

Louis-Do De Lenc uesaing F ance 2019 OV F ench σ./p. 53

OHM

18:00

Φ Τ ΣΤ ΣΤ Τ Σ MARONA’S FANTASTIC TALE, 92΄ Anca Damian F ance, Romania 2019 OV F ench σ./p. 56, 184

OHA

20:00 Σ ΣΤ Σ PORT AUTHORITY, 94΄

SpS

Ka im Ainouz B azil 2019 OV Po tugese σ./p. 8

21:00

145 OHM

Υ Χ Τ Σ THE MONEYCHANGER, 97΄

Danielle Lessovitz USA, F ance 2019 OV English σ./p. 73, 184

136

Ivan Fund A gentina 2018 OV Spanish σ./p. 61

174

SB

17:30

αρουσίαση Nu Boyana Hellenic Nu Boyana Hellenic P esentation THE OUTPOST, 130΄ Rod Lu ie USA 2019 OV English

0

σ./p. 109

175 OHM

20:30 Τ Τ Υ PELICAN BLOOD, 127΄

Υ

Kat in Gebbe Ge many, Bulga ia 2019 OV Ge man

Fede ico Vei oj U uguay, A gentina, Ge many 2019 OV Spanish σ./p. 57

146

176

σ./p. 59

OHA

22:00 LOLA, 90΄

144

Τ Ω Τ Σ Υ Σ ΥΣ THE INVISIBLE LIFE OF EURIDICE GUSMAO, 139΄

135

OHM

15:00 Υ Σ Χ Σ THERE WILL COME SOFT RAINS, 81΄

THE HOLY FAMILY, 90΄

134

17:30

OHM

ΣΤ

ΣΣ

23:15

Lau ent Micheli Belgium, F ance 2018 OV F ench, Flemish σ./p. 71

Sc eening Schedule

137

RM

OHA

23:15

Τ Τ ΦΥ THE LODGE, 109΄

ΣΧ Τ Τ PATRICK, 103΄

Seve in Fiala & Ve onika F anz USA, UK 2019 OV English

Goncalo Waddington Po tugal, Ge many 2019 OV Po tugese

σ./p. 102

147

231

σ./p. 72

Τ

177

60th TIFF Catalog


Σάββατο 2 οεμβριου Satu day Novembe 2 MOMus– ουσείο Φωτογραφίας MOMus–Photog aphy Museum

12:00

Σταύρος Τορνές Stav os To nes

Τζον ασσαβέτης John Cassavetes

GFR

12:45 SB

νοιχτή συνέντευξη τύπου: Τζοάνα Χογκ Open P ess Confe ence: Joanna Hogg

@9: ΣΤ @9: AT NINE, 95΄

LUX

12:00

ΤΩΤ Σ THE REALM, 134΄

Άγγελος Σπάρταλης/Angelos Spa talis G eece 2019 OV G eek, English σ./p. 106 153

Rod igo So ogoyen F ance, Spain 2018 OV Spanish

163

σ./p. 181

σ./p. 215 GFR

15: 00

ΣΤ Σ Υ ΥΣ BALKAN SHORTS, 92΄

ωνσταντίνος ακογιάννης/ Konstantinos Kakogiannis G eece, Ge many, F ance 2019 OV G eek, Ge man

MOMus– ειραματικό έντρο Τεχνών MOMus–Expe imental Cente Fo The A ts

17:00

SB

ρος το Τέμενος: Συζήτηση όμπερτ πίβερς & αρκ έμπερ Towa ds the Temenos: Robe t Beave s & Ma c Webbe Discussion

σ./p. 117

20:00

ατάλογος

Ivana Mladenović Romania, Se bia 2019 OV Se bian, Romanian

165

GFR

SB

σ./p. 108

22:30

Τ ΧΩ ! WHAT A COUNTRY!, 118΄

156

Vinko B ešan C oatia, Se bia, Poland 2019 OV C oatian

166

σ./p. 136

GFR

BSM

23:15

Υ Τ Τ Υ WE NO LONGER HEAR THE SONGS, 81΄

232

BSM

20:30

αναγιώτης ορτοκαλάκης/ Panayotis Po tokalakis G eece 2019 OV G eek

Τάκης απαναστασίου/ Takis Papanastasiou G eece 2019 OV G eek σ./p. 110

60ό Φ

155

Σ THE INTERROGATION, 80΄

«

σ./p. 202

Τ IVANA THE TERRIBLE, 89΄

σ./p. 137

ρώην ρεφονηπιακός Σταθμός Fo me Nu se y School, Thessaloniki Po t

γκαίνια έκθεσης: άγνωστος εικαστικός: ίκος ούνδουρος» Opening: “The Unknown A tist: Nikos Koundou os”

BSM

18:00

MELTEM, 87΄

ασίλης ογάνης/Basile Doganis F ance, G eece 2019 OV G eek, English, F ench, A abic

σ./p. 215

19:00

164

σ./p. 141-142

GSV

17:30 Τ

OV Va ious

154

σ./p. 112

BSM

15:30

Υ Χ Σ ΥΤ PENCIL KNIFE BATON, 95΄

ΣΦΥ ΧΤ Σ THE WHISTLERS, 98΄ Co neliu Po umboiu Romania, F ance, Ge many 2019 OV Romanian, English, Spanish

157

σ./p. 138

167

Ωρολόγιο ρόγραμμα


έντρο ολιτισμού ήμου αύλου ελά «Χ. Τσακίρης» Cultu e Cente “Ch istos Tsaki is”

λειστό ημοτικό έατρο Συκεών Sykies Municipal Theate

ουσείο ινηματογράφου εσσαλονίκης Thessaloniki Cinema Museum ίθουσα Τάκης ανελλόπουλος Takis Kanellopoulos Theate

10:30

SB

Σεμινάριο Ένωσης λλήνων ινηματογραφιστών G eek Society of Cinematog aphe s’ Semina αρουσίαση τεχνικής επεξεργασίας εικόνας P esentation on Colo G ading σ./p. 215

15:00 –20:00

VR

Σ VR VR SCREENINGS

18:00

OHM

ΦΩ OUT OF TUNE, 93΄ F ede ikke Aspock Denma k 2019 OV Danish σ./p. 59

20:00

1T5 OoC

Τ BABYTEETH, 117΄ Shannon Mu phy Aust alia 2019 OV English σ./p. 40

1T6 ΤΥ PARTΥ 22:00 The Residents άρτι 60 χρόνια Φεστιβάλ / 30 χρόνια The Residents Pa ty 60 Yea s Film Festival / 30 Yea s The Residents

Sc eening Schedule

233

60th TIFF Catalog


υριακή 3 οεμβριου Sunday Novembe 3

λύμπιον Olympion

αύλος άννας Pavlos Zannas 80s

11:00 Σ: Τ Υ Τ Σ Σ Τ Σ THE GOONIES, 114΄ Richa d Donne USA 1985 OV English σ./p. 175

ΣΤ Τ Σ TOWARDS THE TEMENOS

212 TJH

13:30 Σ EXHIBITION, 104΄ Joanna Hogg UK 2013 OV English

213

σ./p. 164

TtT

12:30

Υ

Τ ΥΣΤ THE MYSTERIES, 80΄ G ego y J. Ma kopoulos USA 1968 OV No Dialogue Τ Τ ΤΩ &Τ Τ PORTRAIT OF GILBERT & GEORGE (AKA GIBRALTA), 14΄ G ego y J. Ma kopoulos USA 1975 OV No Dialogue

Τ

ΥΤΥΧ BLISS, 6΄ G ego y J. Ma kopoulos USA 1967 OV No Dialogue Φ Σ ΩΣ DEVOTION, 13΄ εωργία ορώση/Geo gia Ko ossi G eece, UK 2017–18 OV G eek, English

223

σ./p. 153-154

IC

16:00 Τ Σ SWALLOW, 94΄

IC

18:00 ’ ΦΩΤ FIRE WILL COME, 85΄

OHA

ΣΤ

ΣΣ

225

σ./p. 71

TAS

20:00

Υ ΣΤ THE FAN, 92΄

Albe t Se a F ance, Spain, Po tugal 2019 OV F ench, Ge man

Eckha t Schmidt West Ge many 1982 OV Ge man

216

σ./p. 161

OHM

23:30

RM

20:15

Υ LIBERTÉ, 132΄

RESIN, 92΄

226

σ./p. 101

OoC

22:45 Υ Ϊ ABOU LEILA, 135΄

Amin Sidi-Boumediene Alge ia, F ance, Qata 2019 OV A abic

Daniel Joseph Bo gman Denma k 2019 OV Danish

234

224

Lau ent Micheli Belgium, F ance 2018 OV F ench, Flemish

215

σ./p. 28

ατάλογος

Υ Ω

17:45 LOLA, 90΄

Olive Laxe Spain, F ance, Luxembou g 2019 OV Spanish

60ό Φ

ΤΩ

214

σ./p. 31

σ./p. 160

Τ BIRDSONG, 93΄

Albe t Se a Spain 2008 OV Catalan, Heb ew σ./p. 158

Ca lo Mi abella-Davis USA, F ance 2019 OV English

ΤΣ

TAS

15:15

σ./p. 40

227

217

Ωρολόγιο ρόγραμμα


Τόνια αρκετάκη Tonia Ma ketaki

ακεδονικόν Makedonikon

Φρίντα ιάππα F ida Liappa

>>FF

12:30 , 2562 KRABI, 2562, 90΄

Anocha Suwichako npong & Ben Rive s UK, Thailand 2019 OV Thai, English

233

σ./p. 95

THE HOLY FAMILY, 90΄

TICKLED, 92΄

Louis-Do De Lenc uesaing F ance 2019 OV F