Page 1

Hvordan bygger du? • Med føttene på fast grunn • Hjemme hos Guttormsen Hvor går Pinsebevegelsen? • Gud gir vekst • Praktisk nødhjelp i Kongo Ny grafisk profil for menigheten, omsorgsarbeidet og barnehagene...

Les mer på side 27


LEDERARTIKKEL

Hvordan bygger du? t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no

f: Stephen Coyle

Som barn var jeg en periode som gutter flest opptatt med å bygge hytte i skogen. Jeg husker spesielt en gang der vi hadde fått tak i en stor stabel med materialer, ikke nok med det, vi hadde til og med flere pakker spiker av forskjellig størrelse...

alle muligheter. Vår utfordring og vårt ansvar blir hvordan vi forbruker og investerer våre resurser.

Alt lå til rette for å reise et prakteksemplar av en hytte. Vi saget og snekret, og endelig sto hytta ferdig. Dessverre ble overraskelsen stor da vi tok hytta i bruk - den ramlet fra hverandre. Vi stod der målløse og skjønte lite, vi som hadde brukt så mange spiker... Da var det godt å ha en far en kan spørre til råds, og jeg husker ennå hans første kommentar og hjelpende råd i vårt byggeprosjekt; Det er ikke så viktig hvor mange spiker dere bruker, men det som betyr noe er hvordan dere setter dem. Livet kan på mange måter sammenlignes med min barndoms hyttebygging. For de fleste av oss har overflod av både plank og spiker. Ressursene og mulighetene er der - vi vil mye og ønsker å være med om så mangt, både som enkeltmennesker, familier, menighet og nasjon. Selv om det snakkes og skrives om nedgangstider, så har vi overflod og Side 2

Bibelen oppfordrer oss til å være gode forvaltere, ja den sier at enhver skal se til hvordan han bygger. Det alvorlige er at vi bygger noe enten vi er det bevisst eller ubevisst. Vårt ansvar er ikke hvor mye eller hvor stort, men at det vi bygger skal bli stående. Gud ser ikke etter hvor mye, men hva og hvordan vi gir ut av det han har betrodd oss. Det er ikke likegyldig hvordan og hvor vi setter inn de «spikere» vi har fått av vår far. Det er ikke likegyldig hvor og hvordan vi bruker vår tid, vårt talent, våre gaver og økonomi. Du kan ikke være med på alt, eller gjøre alt, men våg å ta deg tid til å være bevisst på at det du i framtiden vil investere i, skal være noe som blir stående. Jesus sier: Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Et sikkert investeringstips i en turbulent verdenssituasjon er Guds menighet. Tenk at vi kan investere av vår tid, våre talenter, gaver og økonomi i noe som blir stående - ikke bare for dette livet men for evigheten. Julen og et nytt år står framfor oss. Josef og Maria måtte ta til takke med en stall, det var ikke plass for dem i herberget.

Vi står som sagt ved inngangen til et nytt år med nye muligheter; Vær bevisst på dine valg, gi ikke bare «stallen» til Jesus! La han ikke bare få det som er til overs eller det du ikke har bruk for. Våg å la Jesus bli født inn i ditt liv gi ham førstevalget i dine prioriteringer, din tid, ditt talent, dine gaver og økonomi. Gir du ham rom så vil du oppleve at ditt liv bli til glede for mer en deg selv og dine nærmeste. Sammen med alle de troende har Gud tenkt at vi skal være til glede for hele folket. En fredfull julehøytid og et velsignet godt nytt år til dere alle!

FAKTA u Wiggo u Gift

Skagestad (48).

med May Brit, tre barn.

u Utgjør

sammen Øyvind Valvik pastor teamet i menigheten. Wiggo er opptatt av menighetens plass i samfunnet og har hovedansvar for omsorgsarbeidet. u Foruten

å være ansvarlig redaktør for FiladelfiaMagazinet er han også redaktør i Radio Filadelfia. u Foretar

barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser. 4 2008


INFORMASJON / VI NEVNER AT... Gjesteartikkel

4

Temaartikkel

6

Aktuelt

8

Med føttene på fast grunn Av Frank Henning Holm Vi bygger uansett Av Jan Kjosavik Hvor går pinsebevegelsen? Av Øyvind Valvik

Forsidefoto: Yory Frenklakh

Ungdomsarbeidet

11

Reportasje Vellykket jubileum for Radio Filadelfia

12

Reportasje Hjemme hos Lillian og Tor Steinar Guttormsen

14

Misjonssidene

16

Gud gir vekst Av Thor-Harald Evenstad

Pratisk nødhjelp i Kongo Team Misjon

Undervisning

18

Barnearbeidet

20

Menighetssidene Informasjon, hilsener, jubilanter m.m.

21

Serviceside Oppdater din adresse, diverse info , bestilling m.m.

25

Filadelfia Media Bestill CD´er fra møter og taler i menigheten

26

Aksjon 40 40 nye faste givere som ønsker å praktisere tienden

28

Èn menighet - fire generasjoner Barnas Aktivitetsfestival 2008

…vi nettopp har vært gjennom en livlig uke på dagtid her i Filadelfia, med 2000 barn og voksne, fordelt på 4 dager med 3 forestillinger hver dag. Det var Solkollen Barnehage som inviterte byens barnehager til Juleforestilling i Filadelfia i uke 50. Barna fikk presentert juleevangeliet i et fint dramastykke. Etterpå fikk de gratis pølser, juice og pepperkaker i kaféen. Det er et privilegium å få lov til å dele juleevangeliet med så mange. Samme juleforestilling ble også vist på julekonserten søndag 14. desember.

…også i år blir det Julaftenselskap i Filadelfia. Du er hjertelig velkommen til å feire julaften sammen med mange andre, i kafeen i 2. etg. Det blir nydelig julemiddag, god stemning og alt som hører til en slik kveld. Du melder deg på til menighetskontoret på telefon 380 23 400. Påmeldingsfrist er 16. desember. PS! Arrangementet er gratis! ...Radio Filadelfias nye sendetider som skulle starte fra nyttår er blitt utsatt til 1.7.2009. Dette på grunn av en ankesak i vårt konsesjonsområde. Har du tips til nye programposter er det bare å sende inn tips på mail til radio@filakrs.no …Fellesmøtene 2009 er i perioden 6.–11. januar. Møtene arrangeres hver dag kl. 19.30. Hovedtalere i år blir Marianne Synnes Braset fra UiO Flekkerøya og Pastor Rune Tobiassen fra Kristiansand Frikirke. Du er hjertelig velkommen til å bli med. …vi har en pågående aksjon kalt Aksjon 40. Målet er å få 40 nye inn på fast givertjeneste i menigheten. Bli med og be for menighetens økonomi. ...vi har 3 ledige parkeringsplasser på Shelltomten til utleie. Ta kontakt med menighetskontoret for pris og avtale. Første mann til mølla... ...tidligere forstander, Bjørn Bjørnø, besøker menigheten og taler på formiddagsmøtet søndag 11. januar kl. 11.00. …det søndag 18. januar kl. 19.00 blir budsjettmøte. Som vanlig er disse møtene kun for menighetens medlemmer. ...at Elizabeth og Robert Muren kommer søndag 25. januar. Da deltar de på møtet kl. 11.00 sammen med Villy Ludvigsen. ...Egil Svardahl etter planen kommer på besøk helgen 8.-10. mai. Han måtte som kjent avlyse sitt planlagte besøk under jubileet til Radio Filadelfia, og vi har derfor avtalt dette nye tidspunktet. ...vi for tiden tar i bruk vår nye logo. Det har lenge vært et ønske om en ny felles grafisk profil for Filadelfia, Filadelfia Omsorgssenter og Solkollen Barnehage. Logoene og tanken bak utformingen vil bli presentert nærmere utpå nyåret, men allerede nå kan du se dem på side 27 i dette bladet. Nummer 4 2008 38 årgang

4 2008

#4: 15. november

adresse

[I redaksjonen] Thor-Harald Evenstad E-post: thor-harald@filakrs.no Øyvind Valvik E-post: oyvindv@filakrs.no Margrethe Tveit E-post: margrethet@filakrs.no

#3: 15. august

[Besøks -og postadresse] FiladelfiaMagazinet Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand

trykk

[Redaktør/AD] Frode Daland E-post: frode@filakrs.no

#2: 15. mai

redaksjonen

[Ansvarlig utgiver] Filadelfia, Kristiansand E-post: mag@filakrs.no Telefon: 38 02 34 00 - Telefax: 38 02 10 77 Kontonr.: 3060 05 02901

#1: 15.februar

[Ansvarlig Redaktør] Wiggo Skagestad E-post: wiggo@filakrs.no

redaktører

utgiver

Materialfrister:

[Trykk] Stav Trykk AS

Side 3


GJESTEARTIKKEL

Med føtt

t: Frank Henning Holm fhh@morgenstjernen.no

f: Galyna Andrushko

I Salme 40:3 utroper David; «Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste».

Side 4

4 2008


tene på fast grunn Vedtak tsmøtet he

Fra menig

- Menighetsmøter-

13. juni og 20. august 2006

Marianne Surland-Hansen ansatt i 20 % stilling i barnearbeidet.

Jeg tror ikke at jeg har uttalt noe vers i Det er når jeg erfarer at vi kristne Skriften oftere enn dette. I mine dagikke makter å formidle dette livet til lige bønnestunder tidlig om morgedagens mennesker. Vi har fått med nen, faller det seg nesten alltid natuross så mye ballast av religiøs karaklig å starte dagen med å takke Gud for ter at vi har «sekken full» med krav at han har «satt meg, med det jeg er og forordninger med hensyn til det å og har, på fjellgrunn». Denne grunnen leve som kristen. Jesus gjorde slutt på står i sterk kontrast til den gjørmen loven og ga oss nåden i stedet. Nåden som vi kan havne i med våre liv uten å er et hvilested der vi ikke trenger å leve i et nært forhold streve, men der vi kan til Jesus. Jeg har ikke leve våre liv i frihet og Verden blir ikke noen problemer med nyte livet i fulle drag. først og fremst å erkjenne at slik jeg Verden blir ikke først frelst ved stilige er utrustet fra natuog fremst frelst ved rens side, kan jeg PowerPoint presen- stilige PowerPoint prealdri leve det livet jeg tasjoner og kristne sentasjoner og kristne innerst inne vil leve – kulturinnslag, men ved kulturinnslag, men i harmoni med Gud, formidling av nåden i ved formidling av Jesus Kristus og Den mine medmennesker og ikke minst med Hellige Ånds kraft. nåden i Jesus meg selv. Men tenk Mennesker av i dag Kristus og Den at det likevel går an å etter å høre at Hellige Ånds kraft. lengter leve et liv med Guds Gud elsker dem midt i velsignelse, og i fred deres synder, problemed omverdenen og i hjertets dyp. mer og nederlag, at det er tilgivelse å Det er bare Den Hellige Ånd som kan få uansett hva man har gjort. lede oss inn i et slikt liv – med overskudd og kraft til all god gjerning. Lykkelig er den menighet som bygger sitt liv på fjellgrunn. Mens andre er Jeg er veldig glad at jeg ikke er nyhetsopptatt av teologiske tolkninger og reporter. Krig, jordskjelv, ulykker, doktriner, kan vi som menighet være finanskrise og kriminalitet er gjenganopptatt av å formidle nåde til en gere i nyhetene. Dette er livets realitedøende verden. Til og med røveren på ter. Men midt i disse realitetene finnes korset ble med Jesus til Paradis. Han det et skjulested der et menneske kan hadde sannsynligvis levd et kriminelt oppholde seg og glede seg uhemmet og dårlig liv, han hadde kanskje aldri midt i all sorg. Et sted der man kan bedt en riktig bønn og lese kunne han erfare fred midt i verdens ufred og nok sikkert ikke. Men bare en enkel stor glede i et ellers trist nyhetsbilde. tanke om at Jesus er Guds sønn ga Dette livet lengter Jesus etter å gi oss røveren likevel fast grunn under føt– mye mer enn vi ønsker det selv. tene i dødens øyeblikk. Slik er Jesus. Jeg blir likevel trist noen ganger. Nå er det ingen grunn til å vente med 4 2008

Tangstad i ansatt i 20 % stilling i å Anita bygge sitt liv på fjell til man nærmer barnearbeidet. seg slutten på livet. Det beste er å leve der hele tiden. Thor-Harald Evenstad ansatt som ung-

domsleder i 40 % stilling Derfor begynner jeg hver ny dag med å takke Jesus for at han har Susanne i 40 %grunn. stilsatt mine Aanensen føtter på ansatt klippefast ling for å tilrettelegge ungdomsarbeiDenne klippen er ikke menneskeladet,Den organisere get. er ikkecellegrupper et produktogavtentro mine og team-arbeid. egne bestrebelser. Den er heller ikke ønsketenkning. Egil Oseberg har sagt ja til å ta ansvar for Åpen Kafé på frivillig basis.

Den er Jesus selv. Takk og lov!

Edoardo og Doris Mondaca har bygd seg hus i Chile. Det er svært dyrt og vanskelig å få lån i Chile. For å få lån i FAKTA Norge var de avhengig av at menigheu Frank Henning Holm (59) ten står som kausjonist, siden banken u Gift,kan 2 voksne ikke ta pantbarn i et hus i Chile. Det ble stemt over saken ved håndsoppreku Selvstendig næringsdrivende ning. Resultat: Enstemmig godkjent. u Styreleder

i Morgenstjernen

Ole-Andre har jobbet på timeu StyrelederTaule i Evangeliesenteret basis i et midlertidig engasjement på andre styreverv Radio Filadelfia. Han har sluttet og begynner på Ansgar Bibelskole. Ole Martin Haukedal startet i uke 35 som tekniker i ca 50% stilling. Dette er en midlertidig stilling da nytt utstyr gjør at behovet for tekniker vil endre seg i løpet av vinteren og våren.

u Diverse

Terje Gustavsen er engasjert på RaINFORMASJON dioen i et samarbeid med aetat, hvor u På disse sidene inviterer viDette gjesteskride dekker alle kostnader. er en stilling benteri til å delta med synspunkt i 50% ut året.

forhold til bladets tema. Det hender vi trykker artikler her som ikke alltid samstemmer med menighetens verdier og fokus generelt, men vi ønsker å gjenspeile noe av det samfunnet vi er en del av

Side 5


TEMAARTIKKEL

Vi bygger uansett t: Jan Kjosavik jan.kjosavik@solkollen.no

f: Vyacheslav Anyakin

Bibelen har flere nøyaktige beskrivelser for reising av byggverk. Vi kan lese detaljerte byggebeskrivelser for Noahs ark og Tempelet som Salomo bygde. Begge disse byggebeskrivelsene er gitt direkte av Gud, for å sikre at byggverket ble slik at Hans plan kunne fullføres. Guds ord gir også gode byggetegninger for livets byggverk; for den enkelte av oss, for kjernefamilien, menighetsfamilien og videre til bysamfunn og nasjoner. Jesus sier for eksempel at den som vil bygge et solid livsverk må gjøre det Han ber oss gjøre (Matteus 7:24).

Å reise et stødig bygg krever både tid, økonomi, krefter og planlegging. Å bygge familien kan på mange måter sammenlignes med å reise et hus. Familien vår blir ikke sunn og sterk bare av å følge med i tiden og gjøre det samfunnet forteller oss er riktig. Hvis det var tilfelle, hadde ikke tidens flommer og stormer revet ned så FAKTA u Jan

Kjosavik (38)

u Gift

med Monica, 2 barn, 1 fosterbarn

u Koordinator

for kursopplegget Underveis. Som en del av Solkollen Familieskole arrangeres det kurskvelder som er ment som en styrking av parforholdet.

INFORMASJON

u I temaartiklene

kan du lese litt mer i dybden om det som er bladets tema. Artiklene gjenspeiler situasjoner i selve menighetslivet og skrives ofte av medlemmer eller stab i menigheten.

Side 6

mange familiehus. Alle bygger vi vårt eget livshus og alle familier sitt familiehus. Skal huset bli solid, kreves det stødig grunn og gode byggematerialer, godt samarbeid og god planlegging.

Hva sier Bibelen om grunnen for livsbygget vårt? Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus leser vi i 1. Korinterbrev 3:11. Hvis familiehuset skal bli stående, må vi sørge for at huset står på Jesus, som den eneste solide grunnvoll. At det står på Jesus, betyr at Han må være sentrum for familielivet og at Hans Ord må være det som gir retning og som bestemmer valg av byggematerialer.

rer oss, men Han som har kjøpt oss til Gud. Skal Den Hellige Ånd få tale til oss om hva vi skal bruke penger, ferie og livet til? Forutsetningen er å være sammen med Han, hver for oss og som familie. Å sette seg ved Jesu føtter (som Maria i Lukas 10:42), er utgangspunktet for å legge en solid grunnvoll. Dette er en av de viktigste kamparenaer i kristenlivet. Vi vil ikke vinne en kamp uten strid. Vi må kjempe både med oss selv og «tidstyven» som alltid gir oss en god grunn for å gjøre noe annet. Et godt råd er å øve inn rutiner ved å sette av faste tidspunkt for familiens og din egen tid i bønn og bibellesing. Det er kamp å øve inn gode rutiner. Når de er innøvde, blir de solide bærebjelker som ikke så lett rokkes.

Hva vil det si å sette Jesus i sentrum av familien?

Hva vi bygger oppå grunnvollen, er også av stor betydning

At familiens prioritereringer er i samsvar med Guds ord og den unike planen Jesus har for den enkelte familie. Her har foreldrene hovedansvaret. Hvordan forvalter vi økonomi, tid og ressurser? Innser vi at alt vi er og har ikke tilhø-

Vi lever i en tid hvor den enkeltes utvikling står i fokus. Det hjelper ikke om hver vegg er solid, hvis de ikke samtidig er festet godt i hverandre. Når Paulus skriver om å bygge menighetslegemet, sier han: «…det sammenføyes og holdes sammen av hvert 4 2008


støttende bånd, alt etter den oppgave som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet» (Efeserne 4.16). Huset limes sammen av kjærlighet. Ikke en sentimental «ukebladkjærlighet», men en kjærlighet som kommer fra Jesus og som viser seg i hengivenhet, overgivelse, forpliktelse og anerkjennelse av de andre i familien. At alle får utviklet sine ressurser gjennom hobbyer og et utall fritidsaktiviteter, er derfor ikke ensbetydende med at huset blir solid. Hvis alle fokuserer på å gi seg inn i fellesskapet, i stedet for å dyrke sitt eget ego, vil huset bli sterkere.

inn og ødelegger store deler av huset. Det hjelper heller ikke om det er mange gode materialer hver for seg. Materialene limes sammen i det vi gir oss til hverandre og fellesskapet (se Efeserne 4:16) .

Husene våre bygges, uansett hvor bevisste vi er i prosessen. Men en dag skal det avgjøres om huset blir stående eller om det faller. Får Jesus være byggherre og Hans Ord være tegningen, vil huset bli stående.

Solide hus bygges med god koordinering og planlegging Uten en bevissthet om hva som skal være de viktigste materialene i familiehuset, vil prosjektet mislykkes. Det er lett å bli opptatt av kledningen på huset (et symbol på alt som «bare fyller» hverdagen vår). Men reisverket må på plass først. Vi må ha et reisverk av bevisste prioriteringer, som vi stadig fokuserer på og som vi måler alle hverdagens gjøremål opp i mot. Når reisverket settes opp, bør vi følge arbeidstegningen og bruke vateret. Guds Ord er vår arbeidstegning og vater. Det gjør at bygningen ikke blir skjev eller får svake punkt. Like viktig som at den enkelte i menigheten bygger sitt livshus og den enkelte familie bygger sitt familiehus, er det at vi sammen bygger et solid «menighetshus». Da er det ingen som kan si; «Jeg trengs ikke her». Hvis en planke mangler i veggen, trenger vannet 4 2008

Side 7


AKTUELT

t: Øyvind Valvik oyvindv@filakrs.no

f: Korsets Seier/Arkiv

Hvor går pinse Onsdag 26.11.08 var 110 av landets pastorer og ledere samlet i Salemkirken i Oslo for å drøfte fremtidig struktur for pinsebevegelsen. På forhånd hadde det såkalte STip utvalget (Struktur og tilsyn i pinsebevegelsen) utarbeidet et grundig notat som landets menigheter hadde fått tid til å drøfte. Saken skal opp til endelig behandling og avstemming i Predikantkonferansen 2009. Dersom det blir ja til forslaget vil endringene medføre en 3 års prøveperiode som skal tas opp til endelig behandling i konferansen i 2012. Er lokalmenighetens selvstendige og frie rolle truet? Mange har vært bekymret for det. Synspunktene har vært mange, sterke og delte. Noen, og i særlig grad yngre forkynnere, mener at det er på høy tid med en fast styring av pinsebevegelsen. Andre har hevdet med høy og tydelig røst at vår grunnlegger Barratt var imot all form for organisering. Noen mener at bibelen ikke gir noe fundament eller grunnlag for organisering av menigheter. Andre henviser til at apostelmøtet i Jerusalem og

Side 8

den felles innsamling til menigheten i Jerusalem, som Paulus stod i spissen for, nettopp var klare tegn på en god struktur i fellesskapet.

Har struktur noe med vekkelse – eller mangel på vekkelse å gjøre?

I hovedsak tror jeg vel ikke at en kan Mange, og kanskje særlig den eldre være entydig i et slikt spørsmål. Det garde, er betenkt over at den nåvæfinnes etter min mening gode tilløp rende kursen til pinsebevegelsen til vekkelser som er blitt ødelagt eller sakte, men sikkert ser ut til å bli styrt kraftig svekket av mangel på struktur. mot et kirkesamfunn. De fleste pinDet finnes også eksempler på at oversevenner i Norge lessing av strukturer sitter nok med har kvelt vekkelsen en dårlig følelse ved at vesentlige ting over at flere tidsom det personlige ligere vekkelseskall, nådegaver og bevegelser har salvelse har blitt satt stagnert og gått til side. tilbake etter at de fikk status som Sett utenfra, og i et kirkesamfunn. forsøk på å analysere, Andre fremhever kan det se ut som at den skandinavek kelsesbevegelviske modellen sen Maran Ata er et med helt frie selveksempel på mangel stendige menigav struktur. Vekkelsen heter ikke nødrundt Aage Samuelvendigvis er den sen førte til dannelse mest effektive trossamfunnet Formann i lederrådet. Ola Emil Sprakehaug av strukturen. I dag Maran Ata i 1957/58. regner en med at Ut over 60 tallet gikk det kanskje finnes så mange som opp bølgene høyt rundt møtestilen og mot ca 600 millioner pinsekarismaforkynnelsen til Aage, men det er vel tiske personer i verden. De fleste pinliten tvil om at mange ble frelst, helsemenigheter i verden er styrt etter bredet, ånds fylt og berørt av virksomen strammere struktur enn de skandiheten. I dag synes det som om Maran naviske. Er det da riktig å hevde at den Ata er svekket og skal en se tilbake på skandinaviske modellen som kanskje det i etterpåklokskapens lys, må en utgjør 0,025% av verdens pinsebevevel kunne hevde at den bevegelsen gelse er det eneste riktige. Det vil vel kunne ha stått seg betydelig bedre være rimelig arrogant å være bastant med en fastere struktur. i et rungende ja.

4 2008


ebevegelsen? I nyere tid har Evangeliesenteret fått merke myndighetens krav til sterkere struktur. Kritikken kjennes nådeløs for de av oss som har beundret Lise og Ludvig Karlsens enorme og uegennyttige innsats. Men en skal allikevel ikke underslå at jo sterkere strukturen er jo sterkere vil ryggraden i vekkelsen og arbeidet være. Forhåpentligvis klarer Evangeliesenteret å bevare den gode duften av vekkelse sammen med ånds fylte styremedlemmer.

skal lage visjoner for virksomheten. Manglende åndsutrustning kan føre menigheter inn i en nesten desperat jakt etter metoder i stedet for en jakt etter nådegaver. Den berømte og beryktede tidsklemma kan presse forkynnere vekk fra lønnkammeret. Et svekket lønnkammer – blir en svekket salvelse. Salvelse tar tid og koster noe. Salvelse er ikke en nådegave, men mer summen av den tid en tar med Herren i lønnkammeret.

Det er et stort tankekors for en vekkelsesbevegelse som pinsebevegelsen at det er Grunnlegger og pioner. Thomas B. Barratt betydelig lettere Det hersker vel lite å få søkere til våre tvil om at det er utdanningsinstitusjoner – enn til et en kritisk periode for enhver vekkeltre måneders opphold på bønnesensesbevegelse den dagen pioneren teret til Håkon Fagervik. og grunnleggeren dør. I stedet for å fostre frem nye brennende og engasjerte mennesker til å føre bevegelÅnd eller struktur? sen videre, ser det ofte ut som om trossamfunn har hatt en tendens til Faren for oss alle blir i mangel av vekå velge mer administrative løsninger kelse å erstatte salvelse i tjenesten med vekt på å bevare det bestående. med kunnskap, struktur og organiMen det å bevare noe er ofte i praksis sering. En annen nesten like stor fare starten på tilbakegang. blir å sette disse to begreper opp mot hverandre. Skaperverket er en Pioneren blir erstattet med en genefullkommen blanding av struktur og ralsekretær, evangelisten med en kreativitet. Dager, uker, måneder og styreformann og profeten med årstider har en nøye planlagt rute og en håndfull styremedlemmer som

Kritiske faser i vekkelsesbevegelsen

4 2008

struktur. Men like unik og viktig som strukturen, er den voldsomme kreativiteten i skaperverket. Ingen snøfnugg er like, ingen blader på trærne har samme struktur, alle mennesker er forskjellige både utenpå og i personlighet. Jeg er like redd for ånd uten struktur, som struktur uten ånd. Disse begrepene er ikke fiender av hverandre, Forts. neste side

FAKTA u Øyvind u Gift

Valvik (53)

med Bodil, 2 voksne barn

u Utgjør

sammen med Wiggo Skagestad pastorteamet i menigheten. Øyvind har et stort hjerte for byen og er også en aktiv medspiller i det felleskristne arbeidet i Kristiansand.

u Foretar

barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser.

INFORMASJON u Aktuelt

er en artikkelserie skrevet av pastor Øyvind Valvik. Artiklene tar opp temaer som er aktuelle for menighetens virksomhet. Fokus er ofte satt på mennesker som er drivkraften og hensikten med Filadelfias arbeid i Kristiansand. Side 9


AKTUELT FORTS.

t: Øyvind Valvik oyvindv@filakrs.no

f: Mel Gama

Forts. fra forrige side

men må ha sin tilmålte plass. For lite struktur fører til rot og svermeri. For mye struktur fører til begrensning av den livsviktige flyten og inspirasjonen i Den Hellige Ånd.

Menigheter og struktur I årenes løp har vel de aller fleste menigheter sett seg nødt til å gjøre et grundig arbeid med vedtekter. I en såpass stor menighet som Filadelfia Kristiansand ble det laget formelle vedtekter så sent som i 1997. Før den tid ble menigheten styrt etter oppsamling av vedtak gjort i menighetsmøter. En slik praksis med enkeltvedtak flere tiår tilbake var uoversiktelig både for ledelsen og menigheten. Gode vedtekter kan bevare menigheter fra splid og uro, men det er bare Den Hellige Ånd som på nytt kan gi liv og vekst inn i våre forsamlinger. Hva trenger pinsebevegelsen? Mange av oss kjenner på en tosidig forhold. På den ene side nytten og gleden ved friheten til å lede og stake ut kursen for vår egen selvstendige menighet. På den annen side kjenner vi at lysten til å gjøre noe sammen også er tilstede. Lysten til å bygge og utvikle relasjoner og erfaringer med andre menigheter og ledere i bevegelsen. Lysten til å bygge opp pinsebevegelsen til et ånds fylt og relevant trossamfunn. Lysten til å sørge for at nye menigheter trives i vårt storfellesskap. Lysten til å vise samfunnet at pinsebevegelsens og dens ledere oser av kvalitet.

Klarer vi begge deler? Både å bevare en sterk og selvstenSide 10

Sterk struktur. Naturen har en sterkt struktur i form av årstider, men også en unik kreativitet ved at for eksempel ingen blader er like.

dig lokalmenighet og samtidig bygge sterke og gode strukturer for bevegelsen? Jeg er optimistisk av natur, men ser at det vil kreve mye. På den åndelige siden trenger vi å søke tilbake til våre røtter. Kan en 100 årig pinsebevegelse fornyes? Klarer vi den vanskelige balansegangen mellom ånd og liv på den en siden og ledelse og struktur på den andre siden? Klarer vi

å vise respekt for hverandres tjenestegaver? Vil profeten bli forstått av den skolerte studenten? Vil hyrden kunne jobbe sammen med bedriftslederen? Vil strukturer legge til rette for evangelisten og misjonæren? Spørsmålene er mange og utfordringene store. Må Herren gi oss nåde til å bevare kraften i Den Hellige Ånd og kjærligheten til hverandre. 4 2008


Gud gir vekst UNGDOMSARBEIDET

t: Thor-Harald Evenstad thor-harald@filakrs.no

f: Magnus Wintersborg

Vi ønsker å bruke årets siste utgave av FiladelfiaMagazinet til å takke Den som takkes bør for et utrolig år i ungdomsarbeidet!!! Og med dette la resten av menigheten få et lite innblikk i noe av det Gud gjør i menigheten. 1. Kor. 6:7 Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. Vi har opplevd i ungdomsarbeidet at vi har fått lov til å være med på å både plante og vanne, og i stor grad har vi fått lov til å høste inn det som kanskje andre enn oss har sådd.

I tillegg har vi fått lov til å døpe 20-25 av ungdommene våre, og 11 av disse er fra årets tentro-kull.

Det er en veldig lengsel etter Gud, og vi opplever at frukten nesten er overmoden og klar til å bli plukket. Gjennom hele 2008 har vi opplevd at det har vært mennesker som har søkt frelse, og det nesten på hvert eneste ungdomsmøte.

Vi vet at fokuset ikke skal være på tall i det hele tatt, men vi er veldig takknemmlige til Gud for hva han har gjort igjennom dette året og vi ønsker at resten av menigheten skal kunne være med å kjenne på den samme gleden.

Det er ingenting som er mer fantastisk enn å se at mennesker kommer i kontakt med Gud, at liv blir forandret og at tvilen forsvinner. Og i 2008 har vi sett at godt over 100 ungdommer har søkt frelse på våre vanlige ungdomsmøter. Cellegruppene har vokst og gått fra 5 til 13 cellegrupper. Disse gruppene er noe som hjelper oss å ta vare på alle de ungdommene Gud gir oss (trenger mange flere cellegrupper). 4 2008

FAKTA u Thor-Harald

Evenstad (28)

u

Gift med Camilla, 2 barn

u

Ungdomspastor i Filadelfia

u

Utdannet konditor og baker

u Ansatt

i Filadelfia siden august 2006

Nyttårsfestival I år som i fjor så blir det en kjempe nyttårsfeiring i Filadelfia! Vi samarbeider med Oasen, Jesushuset og Betania om en festival som er fra 28.-31. desember. Ben Houston og Rolf Wam Fjell fra Hillsong Church Australia kommer. Det er påmelding for selve nyttårsaften, men de andre møtene er åpne. Mer info og påmelding på:

www.nyttaarsfestival.com

INFORMASJON u Ungdomsarbeidet

i menigheten har en målgruppe på 14-20 år. u Det

er ungdomsmøter hver fredag kl. 20.00. u I tillegg

til selve møtene er det også cellegrupper, kafédrift, turer, team- arbeid, tentro m.m. i regi av ungdomsarbeidet. Side 11


RADIO FILADELFIA

Vellykket jubileum Lørdag 15. november hadde Radio Filadelfia gleden av å feire 20 år i eget studio. Dette ble markert med en jubileumsfest i egne lokaler med mange gjester, ulike innslag, taler, loddtrekking og mye god mat. Blant gjestene var det mange som har bidratt med innslag til radion gjennom tidene, og vi fikk et tilbakeblikk på hva som har skjedd siden starten i 1988.

Festtaler

Vertskap for kvelden var Wiggo Skaggestad, som forøvrig er pastor i Filadefiamenigheten og redaktør i Radio Filadelfia, samt Margrethe Tveit som er daglig leder av Radio Filadefia. De hadde gleden av først å kunne presentere Ragnar og Else Marie Sjølie. Ragnar var en av pionerene som i

t: Michel Rivas michel@filakrs.no

f: Terje Tveit

sin tid var med å starte Radio Filadefia og media arbeidet sammen med Egil Svartdahl på slutten av 80-tallet. Ragnar hadde dermed fått i oppgave å fortelle de øvrige gjestene om hvordan starten og de første årene fortonet seg.

Kjell og Liv Halltorp hadde vi også gleden av å ha på gjestelisten, og Kjell hadde som oppgave og holde selve festtalen. Kjell, som selv står bak programmet vitalitet – avsluttet sin tale med å gi Margrethe Tveit et fyrtårn som bilde på hva Radio Filadelfia har vært gjennom de 20 årene de har sendt ut over eteren. Kjell Halltorp sa blant annet at Radio Filadelfia gjennom sine mange programmer og sendinger har fungert som det lyset Evangeliet er ment å være, og at mange har funnet sin «redning» gjennom Radio Filadefia sine sendinger.

Tilbakeblikk

Tilbakeblikk hører med i en jubileumsfeiring – så også i dette jubileumet.

I kjent positur. Ragnar Sjølie var i sin tid med på å starte Radio Filadelfia sammen med Egil Svartdahl.

Side 12

Muntert. Margrethe Tveit og Kjell Halltorp

Pastor Øyvind Valvik og tekniker Terje Tveit hadde lagd en bilde og lydkavalkade som brakte oss 20 år tilbake i tid. Gjennom kavalkaden fikk vi se å høre innslag som har preget radioen de 20 årene den har eksistert. Mange fikk nok hyggelige tilbakeblikk på det som har skjedd i tidligere tider på Radio Filadelfia.

Tabbene skal frem

Etter festtaler og tilbakeblikk var det duket for noen tabber. Etter 20 år med ulike programmer er det ikke til å unngå at det blir sagt ting man egentlig ikke hadde tenkt å si. Da er det veldig greit å gå bakover i arkivet for å se hva som gjemmer seg av tabber der. Margrethe Tveit og tekniker Ole Martin Haukedal var de som hadde hatt gleden av å grave i tabbearkivet - og der fant de litt av hvert. Det var flere som måtte unngjelde da tabbene skulle fram. Pastorene Øyvind Valvik og Wiggo Skaggestad, samt tidligere programleder Oddvar Isachsen var bare noen av de som har sagt uventede ting på radioen. Latte4 2008


for Radio Filadelfia ren satt løst under dette innsalget der vi fikk høre mang en underlig kommentar fra ulike programledere.

Underholdning

Underholdning hører også hjemme på en slik festkveld, noe de som var til stede under denne jubileumsfeiringen også fikk. Til alles overraskelse kom plutselig selvoppnevnt daglig leder i «Radio 405» på et besøk, selv om han ikke var invitert som han sa. Han hadde et sterkt ønske om å fortelle de øvrige gjestene om hvordan «Radio 405» sin hverdag fortonet seg. Som vi alle etter hvert forsto var dette en underlig nærradio som hadde sterk lokal forankring i både sendeflate og besetning. Terje og Henrik Govertsen spilte henholdsvis programleder og gjest i denne sketsjen som fikk latteren på gli mange ganger. Vi var også så heldige denne kvelden at vi hadde sankrefter fra Sverige i form av Mikael Järlestrand som sto

for de musikalske innslagene denne kvelden.

Mat, hilsener og loddtrekning

Maten gjestene fikk servert senere på kvelden var en nydelig fisk og skalldyrbuffet fra Reinhartsen. Her var det noe for enhver smak. Under middagen fikk Radio Filadelfia hilsener fra blant annet Kai Steinar Vangen fra Gimlekollen Radio og Per Nygard fra Evangeliets Røst. Mens folk satt og spiste ble vi igjen overrasket av far og sønn Govertsen, eller skal vi si programleder og gjest fra «Radio 405», denne gangen ønsket de å selge lodd til inntekt for Radio Filadelfia. Det ble solgt mange lodd, og det var flere vinnere som kunne glede seg over flotte premier fra blant annet kunstneren Roar Kjær Olsen. Alt i alt ble kvelden det den var ment og være, nemlig en festkveld fra begynnelse til slutt.

Sang. Mikael Järlestrand

FAKTA u Michel

Andreas Rivas (36)

u

Gift med Helene, 1 barn sammen

u

Programleder i Radio Filadelfia

u Jobber deltid i ungdomsarbeidet og Oasen skole. Leder av tentro.

INFORMASJON u Radio

Filadelfia sender daglig over lokalradionettet på FM 101,20 mhz. u Sender i tillegg over webradio u Sender direkte fra studio flere timer i uken. I tillegg lages det magasin programmer og møteoverføringer. u Jobber med større satsing på interak tive medier som internett og podcasts. Radio 405. Terje og Henrik Govertsen med et av underholdningsbidragene.

4 2008

Side 13


REPORTASJE

t/f: Margrethe Sunnarvik Tveit margrethet@filakrs.no

Hjemme hos Lillian og FiladelfiaMagazinet har vært på besøk hos Lillian og Tor Steinar Guttormsen. De har barna Filip (6) og Emma (4 ½). Lillian er menighetssekretær, og begynte i jobben i 2005. Hun er «stemmen» du snakker med når du ringer til Filadelfia i Kristiansand, og det er også henne du som regel treffer på først om du er innom menigheten på dagtid i ukedagene. Både Lillian og Tor Steinar har alltid vært kristne, de er vokst opp i kristne hjem, men har hatt sin oppvekst i statskirken og gått på søndagsskole der. Tor Steinar forteller at foreldrene hans begynte å gå i Filadelfia da han var 15 år, og at de døpte seg og ble en del av menigheten, men at han selv ikke var aktiv før en fra menigheten ringte ham og spurte om han ikke kunne være sammen med sønnen hans, da de var på samme alder. Det ville Tor Steinar gjerne, og på sommeren etter var det tid for leir. De dro til Fredheim, og som så mange andre var det nettopp på Fredheim at han fikk sitt første virkelige møte med Jesus. Lillian forteller også at hun alltid har trodd og bekjent seg som kristen, men at hun ble mer og mer bevisst sin tro etter som hun ble mer voksen. Lillian husker da hun begynte i Filadelfia. Det var broren hennes, Helge Flatøy som fikk henne med i ungdomskoret på 80-tallet. På første øvelse fikk hun høre tungetale, det var litt rart, men ikke skremmende. Siden den gang har hun hatt sitt åndelige hjem i Filadelfia i Kristiansand og selv lært å kjenne Den Hellige Ånd. Lillian ler og forteller om en kjekk gutt i koret som spilte bass. Og at han ikke Side 14

hadde det helt store øyet for henne i begynnelsen. Det gikk mange år før hun ble «oppdaget». Men i 1995 ble Lillian og Tor Steinar sammen, og i 1998 giftet de seg. Lillian sier at det ikke var hennes plan å jobbe i menighet. Snarere tvert imot. For henne var det viktig å ikke være for innadvent i forhold til kristent arbeid og menighet, men leve ute sammen med mennesker som ikke delte hennes ståsted når det gjaldt tro. Det å være en del av andre miljøer i tillegg til menighetsliv har hun satt høyt. Man må skjerpe seg og svare for seg når man tror på noe når man jobber ute. Jeg var redd for å miste kontakten med ufrelste og kun være i menigheten, forteller hun. De fikk to barn tett, og Lillian forteller at hun jobbet fullt mellom de to svangerskapene, men at hun ønsket redusert stilling etter at Emma kom til verden. Det fikk hun ikke på sin forrige jobb, og akkurat da var det ledig en stilling som menighetssekretær, og den jobben fikk hun gå rett inn i etter endt svangerskapspermisjon, og kjente både lyst og glede over å få jobbe i Guds rike. Og her trives hun og kjenner hun er på rett plass. Det er et privilegium å kunne ha godt åndelig

fellesskap i morgensamlingene våre hver dag, sier hun. Tor Steinar forteller om gleden ved å spille. Musikk har alltid vært viktig for ham, og han satte av et år for å gå på Ansgarskolen etter flere år med annen utdannelse, der han ville bruke tiden til å spille for Jesus. Han er billakkerer av yrke og har jobbet som det i 10 år, men arbeider nå på Ortopediservice med å lage skinner som hjelper 4 2008


HJEMME HOS... 8 Lillian og Tor Steinar Guttormsen

Tor Steinar Guttormsen lamme til å kunne gå. Det er en meningsfull jobb, og han forteller at han trives godt med jobben. Men det å spille er tjenesten hans. Han har vært med i menighetens aller første lovsangsteam og var svært aktiv en lang periode. Han synes det er gøy å se hvordan musikklivet i menigheten har utviklet seg, og hvor bra det har blitt. Samtidig forteller han om en tid med mye spilling, om utbrenthet og om en lang pause fra tjenesten. I denne perioden har han spilt litt på søndagsskolen. Men nå er lysten til å begynne å spille der igjen og han kjenner at kallet hans om en musikktjeneste fortsatt ligger der. Han har sammen med noen andre startet opp med et band, og det synes han er givende. Lillian har vært med i søndagsskolen i mange år. Det har blitt en liten pause fordi de har blitt besøkshjem for et søskenpar som er hos dem i helgene. Men over jul skal hun begynne igjen. Hun forteller om stor trivsel i tjenesten og at hun elsker å jobbe med barn. Tor Steinar forteller om en tur til Kongo i august med Troens Bevis og Dina-stiftelsen, som hjelper jenter som har vært utsatt for overgrep og voldtekter. 2 uker av ferien gikk til å hjelpe til med å bygge et nytt bygg. 4 2008

Senteret skulle utvides, og der det lese en rapport fra denne turen på de tidligere var plass til 60 skulle det nå to neste sidene her i bladet. være plass til 130 jenter. Jeg blir glad av å gjøre andre glade, sier han, og forLillian og Tor Steinar er opptatt av å ha teller at han hadde ønsket å være med et åpent hjem. De har tatt en bestempå en slik dugnadstur lenge, men at melse om at de skal invitere mennesdet var denne gangen det passet å bli ker hjem til seg. Ved nyttår i fjor laget med. de en liste med menHan dro til Kongo klar nesker de ville invitere, Det er hyggefor å være med på å og da gjerne noen de lig å invitere gjøre en forandring, ikke går sammen med folk hjem, sier og nysgjerrig på hva et til vanlig. Det er hyggehjelpearbeid som dette lig å invitere folk hjem, Lillian, og det egentlig var. sier Lillian, og det gir gir oss mye oss mye tilbake. De tilbake. De Det er noe helt annet fleste synes det er kjekt fleste synes å være der enn å se det å bli spurt, selv om det på en tv-reportasje, sier ikke alltid passer. det er kjekt å han. Det som kanskje bli spurt, selv «...og gud er mektig til gjorde mest inntrykk, var om det ikke å la all nåde komme til den dårlige hygienen. Får alltid passer. dere i overflod, så dere man et sår blir det betent. alltid skal ha nok av alle Det var masse bakteting og kan ha overflod til all god gjerrier som florerte, og han kan fortelle ning (2. Kor. 9:8).» om barn med store infeksjoner og få muligheter for å få hjelp, gjerne etter Det er mange mennesker som ikke har et lite bagatellmessig skrubbsår. noe nettverk i menigheten. En tror ofte at alle har noen å være sammen med, En annen ting som imponerte og gjorde men det er nok en del ensomme som inntrykk var at alt ble gjort for hånd: ikke blir sett. Vi ønsker å se de som gjerne fyre opp bålet, lage mat, ja selv fjellet forsvinner i mengden. Menigheten er jo hogger de ut for hånd! menneskene som er her og det fellesskapet vi har med hverandre, avslutter Han gjør seg noen tanker om det å bo Lillian og Tor Steinar. i verdens beste land. Vi har det godt med mye materiell velstand og gode INFORMASJON hjelpemidler, allikevel var det en dypere u Dette er en del av en artikkelserie og mer inderlig glede å se hos disse vold hvor Margrethe Tveit besøker sentrale tatte og misbrukte jentene enn vi ser her personer i menigheten. I første hjemme, sier ham. Det gjør noe med en omgang har det vært eldsterådet og å se 2-14 år gamle jenter som har opp pastorparene som har fått besøk, levd grusomme ting, men som allikevel eier en slik livsglede. Du kan forøvrig men nå står også andre for tur... Side 15


MISJONSSIDENE

t/f: Tor Steinar Guttormsen torst@mac.com

f: Privat

Kongo Praktisk nødhjelp i Da jeg ble spurt om jeg ville være med til Kongo var jeg ikke i tvil. Det å se en reportasje på tv fra en hjelpeorganisasjon i Afrika er en ting, men det å få være der selv, se og hjelpe på nært hold, det gjør noe med meg.

I 2002 traff Rune Edvardsen 2 år gamle Dina, som var voldtatt av soldater og ødelagt for livet. Et senter for voldtatte jenter ble bygget og stod FAKTA u Tor

Steinar Guttormsen (36)

u Gift

med Lillian, 2 barn

u Jobber som ortopeditekniker hos Ortopediservice AS

INFORMASJON u Filadelfia,

Kristiansand har i mange år vært sterkt engasjert i misjon i utlandet. Hovedfokus har i en årrekke vært Sør-Amerika, men vi har i tillegg de senere år engasjert oss mer i Europa. Vi har nå misjonærer i Peru, Chile, Østerrike, Argentina, Tyskland, Russland, Belgia og Sveits.

Side 16

ferdig høsten 2003. I dag er det 68 jenter fra 2 til 14 år i et bygg beregnet til 50 stk, så der er nødvendig med utvidelse. Reidun Lindgren, Tom Erik Robstad, og Tor Steinar Guttormsen, fra menigheten, reiste ned med et team på 10 stk for å bygge. Da vi ankom Dinasenteret ble vi møtt av en herlig gjeng med barn som strålte av glede når vi kom. Vi delte ut bamser og leker, til stor begeistring for barna.

De lokale var På Dina-senteret. Tor Steinar sammen med noen av barna på senteret. ferdige med barn. I skrivende stund er et nytt team grunnmuren, så vår oppgave var å nede i Goma og fortsetter på bygget. mure veggene. Uten strøm og maskiner, er det slegge og håndkraft som En av dagene besøkte vi en flyktgjelder, så all stein til grunnmuren ningleir. I denne leiren bodde det ca har de hogd ut med slegge. Bare det 1500 mennesker, som hadde vært å blande sement er en stor prosess der i nesten 1 år. De har ingen eienmed bæring av sement, jord og vann, deler og bor i bananblad- hytter med og blanding for hånd, men en ivrig 5-8 mennesker i hver hytte. De sover gjeng fra Norge gikk på med friskt rett på bakken. Dette er mennesker mot. Det nye bygget skal huse 70 nye 4 2008


t: Lasse Rosten lasse@filakrs.no

Team Misjon! Hvem kan reise ut på misjonsoppdrag? Tradisjonelt har dette vært forbeholdt de få. Men dette ønsker vi å gjøre noe med! Som menighet ønsker vi å oppmuntre til, og legge til rette for at alle kan reise ut på kortere eller lengre misjonsturer. På misjonssidene denne gangen kan du lese om flere fra menigheten som reiste til Kongo for å bygge barnehjem. I skrivende stund er 6 stk fra menigheten på besøk i Braunau hos Kent Ruben for å hjelpe til med kirkebyggingen, og oppmuntre menigheten der. ALLE kan bidra med noe! Begynn å planlegge din neste ferietur, en ferie med mening! Vi står i forbindelse med flere menigheter og misjonærer som gjerne tar imot besøk. Bestem deg nå. La 2009 bli det året da du tar din første misjonstur!

Praktisk hjelpearbeid. Bildet til høyre viser selve byggearbeidene de var med på.

som ikke vet hva morgendagen bringer. Vi hadde kjøpt med tre sekker med korn som vi delte ut. Reidun og Linda, som er sykepleiere, stelte sår. Pga. svært høy bakterieflora gir et lite sår som regel store problemer med betennelse. I området rundt Goma så har flyktningene økt fra 70-80 000 til 800.000 på 1 år.

4 2008

På tross de grusomheter som disse menneskene har opplevd, enten de bor i flyktningleir eller på Dina-senteret, så har de en glede som ingen kan ta fra dem og som tydelig vises i ansiktet deres. For oss som bor i verdens beste land, og ikke har opplevd en promille av det de har, så gjør dette inntrykk.

Side 17


UNDERVISNING

t: Egil Svartdahl svaregil@online.no

f: Arkiv

Èn menighet - fire ge Dersom en gammel menighet har levd i kontinuerlig utvikling og vekst, består den av flere generasjoner. Det er i seg selv et sunnhetstegn. Menigheten er Guds familie på jorden og Bibelen er et vitnesbyrd om Guds velsignelse og trofasthet som går fra slekt til slekt. Abrahams, Isaks og Jakobs Gud er generasjonenes Gud. En etablert flergenerasjonsmenighet består som regel av fire generasjoner. Som en hjelp til å forstå dynamikken mellom de ulike generasjonene, bruker jeg denne inndelingen:

- barn og tenåringer fra 0 - 20 år - unge voksne og småbarnsforeldre fra 20 - 40 år - godt voksne og besteforeldre fra 40 - 60 år - unge eldre og oldeforeldre fra 60 år og oppover FAKTA u Egil

Svartdahl (54)

u Gift

med Turid, 5 voksne barn

u Aktuell

på TV2 med programmet Pastor på prøve

u Forkynner

i Pinsebevegelsen

u Tidligere

pastor i Filadelfia, Oslo og Filadelfia, Kristiansand

INFORMASJON

u Dette

er en artikkel som tidligere er gjengitt i bladet Lederskap som innstikk i Korsets Seier. u Gjengitt på nytt i FiladelfiaMagazinet med tillatelse. Side 18

Menigheten og menneskesynet

derfor har flergenerasjonsmenigheten mange muligheter. Hver generasjon har et spesielt ansvar og spesielle forutsetninger for å vinne sin egen generasjon for Jesus. Det er viktig at vi ikke stirrer oss blinde på flergenerasjonsmenighetens utfordringer, men åpner øynene for alle muligheter.

I et samfunn som i stadig større grad dyrker det unge og vellykkede, effektive og lønnsomme, er det viktig at vi holder urokkelig fast ved menneskeverdet. Vi tror at hvert eneste menneske - uavhengig av evner og muligheter - har samme verdi. Dette På samme måte som en menighet er Guds menneskesyn: Hva vil det med bare unge har små muligheter gagne et menneske om det vinner for å være et attraktivt hele verden, men menighetsfellesskap for taper sin sjel? Eller Menigheten eldre mennesker, har en hva skal et menneske er kalt til å menighet bare bestågi som vederlag for ende av eldre, begrensin sjel? Matt 16,26 være en posisede muligheter til å tiv motkultur i nå unge mennesker. En Menigheten er kalt det sorteringsflergenerasjonsmenigtil å være en positiv samfunnet som het er ”flerspråklig” – og motkultur i det sorteforkaster svake har helt spesielle forringssamfunnet som utsetninger for å komforkaster det svake og og forherliger munisere evangeliet til forherliger det sterke. det sterke. dagens mennesker i alle Jesus har lært oss at aldre. Da skjer pinsens alle mennesker - uten under på nytt: Hver enkelt hørte sitt unntak, er uerstattelige og umisteeget språk bli talt. Apg 2,8 lige for Gud. Når menigheten er et forsonet fellesskap på tvers av alder og kjønn, evner og muligheter, sosial Lange livslinjer og sivil status, kulturell bakgrunn og Det første bud med løfte, er at ”du etnisk opprinnelse, er den et sterkt skal hedre din far og mor, så du får vitnesbyrd om Guds grenseløse kjærleve lenge i det landet Herren din lighet. Gud gir deg.” Dette er et himmelsk prinsipp og en åndelig naturlov. Slik Mange muligheter vi behandler våre foreldre, vil våre Vi lever i et flergenerasjonssamfunn, barn behandle oss. Vi høster det vi 4 2008


enerasjoner PERSONAL NYTT:

- muligheter og utfordringer sår. Et rotfestet tre med lange og dype røtter, kan bære en stor krone. Noen tror at tradisjoner er det samme som repriser. Når slike gjentagelser har mistet sin opprinnelige hensikt, sitter vi igjen med døde tradisjoner. De er ikke verneverdige. Jeg liker å tenke om tradisjoner som livslinjer. At jeg ser sammenhengen mellom det jeg er og det som var. Mellom det jeg har mottatt og det jeg gir videre. ”Vi må gå i fedrenes spor,” sier ofte folk som frykter forandringer. Men det som gjorde fedrene til fedre, var at de ikke gikk i sine fedres spor. De satte nye spor mot fedrenes mål. Vi hedrer ikke våre forbilder ved å gjenta det de gjorde, men ved å lære av hva de våget å gjøre i sin egen samtid. Da former vi framtiden.

Mødre og fedre Når hver generasjon er mest opptatt av sin egen generasjons behov og rettigheter, får vi generasjonskløfter. Mange menigheter har mistet sin framtid på grunn av slike konflikter.

4 2008

STORT OG SMÅTT

Under denne vignetten samler vi små informasjonssaker fra menighetsarbeidet. Har du noe du ønsker å informere om relatert til menighetens virkegrener, er du velkommen til å sende en e-post til mag@filakrs.no. Vi forbeholder oss retten til å forkorte innlegg.

Menigheten blir et offer for generasjonsegoismen. I en sunn menighet er alle mennesker i alle generasjoner like viktige, men for hver generasjon er neste generasjon den viktigste. Vi blir ikke mødre og fedre ved å oppnå høy alder, men ved å føde barn. ”For om dere har tusen lærere i Kristus, har dere ikke mange fedre. Det var jeg som ble deres far i Kristus Jesus da jeg ga dere evangeliet.” 1 Kor 4,15 Bibelen gir oss mange sterke oppfordringer til å være åndelige mødre og fedre som har kraft til å føde, visdom til å fostre og kjærlighet til å frigjøre nye generasjoner for Jesus. I et materialistisk samfunn som dyrker den individuelle friheten, er det viktig at menigheten motarbeider generasjonsrasismen. Vi er ikke kunder og forbrukere som bruker menigheten til å dekke egne behov, men tjenere og menighetsbyggere som er til for noe større enn oss selv. Hvordan kan vi trekke oss tilbake uten å slutte? Underbygge istedenfor å undergrave de som kommer etter oss?

Nøkkelgenerasjonen

I en sunn flergenerasjonsmenighet er alle mennesker like viktige, men unge voksne og småbarnsforeldre utgjør nøkkelgenerasjonen. Mange menigheter har smertelig erfart at når de mistet denne generasjonen, mistet de framtiden. Jeg tror at mennesker mellom 20 og 40 år er nøkkelen til flergenerasjonsmenighetens framgang eller tilbakegang. Når unge voksne og småbarnsforeldre fortsatt føler at de er med i foreldrenes menighet, er det et tegn på manglende eierskap. Opplevelsen av ansvar og tilhørighet skapes gjennom deltagelse og innflytelse. En framtidsrettet menighet preges av mennesker i nøkkelgenerasjonen. Alternativet til å oppleve en ukontrollert krise i hvert generasjonsskifte, er å leve i kontinuerlig forandring. Når nøkkelgenerasjonen til enhver tid får sette det kulturelle hoveduttrykket når vi samles på tvers av generasjonene, skapes den nødvendige forandringskultur i menigheten. Som far og bestefar har jeg i dag et inderlig ønske om å få være med i ”mine barns og barnebarns menighet.” Da vet jeg at jeg er med i en menighet som har framtiden foran seg.

Framtidsforberedelser Statistikken sier oss at over 90 % av de som tar imot Jesus, kommer til tro før de fyller 20 år. Kirkehistorien lærer oss at vekkelse i folket og fornyelse i menigheten, først og fremst berører den unge generasjonen. Det skaper store forandringer. For oss godt voksne som ber om vekkelse og fornyelse er valget enkelt. Vi trener oss på å mestre forandringer ved å være sammen med yngre mennesker. Det er bare fleksible skinnsekker som tåler ny vin.

Side 19


BARNEARBEIDET

t/f: Anita Tangstad anita@filakrs.no

Barnas aktivitetsfestival

FAKTA u Anita u Gift

Tangstad (36)

med Stig, 3 barn

u Barnearbeider

i Filadelfia siden

august 2006.

INFORMASJON u Målgruppen

for barnearbeidet strekker seg fra 0 til 13 år. u Den 3. søndagen hver måned er det familiemøte kl. 11.00.De andre søndagene er det Promiseland søndagsskole og Junior. u Driver i tillegg korene Splash og Tweens. Side 20

Lørdag 22. november var det igjen duket for en opplevelsesrik dag for små og store i 3 av bydelene våre. Årets utgave av Barnas aktivitetsfestival gikk av stabelen i Filadelfia, Solkollen Hellemyr og Solkollen Søm.

dagen skal begynne. De suser rundt og lurer på hvor de ønsker mest å være. Og står i kø lenge før registrering for å få plass på førstevalget sitt. Dette er en dag fylt av smil, latter, glade barn og voksne og et privilegium å være med på.

Det var til sammen 160 barn som møtte opp, og av disse var det 60 barn som aldri før hadde vært med på dette. Vi hadde juleverksted, bakegrupper, snekkring, ballspill, svømmehall og klatring på Samsen. I tillegg fikk alle servert mat og drikke, appell og sang, utlodding og gevinster. Dette er en unik mulighet til å vise at vi bryr oss om barna og byen vår.

Det må gis endel takk etter en slik dag. Takk til alle voksne som stiller opp og gjør denne dagen mulig. Uten dere, ingen barnas aktivitets festival. Takk til Trond Tveit som laget filmsnutt fra dagen. Den blir lagt ut på nettsida vår. Takk til Filip Johannessen som styrte teknikken, takk til Helge Møll som stiller med buss og takk til Baker Søren Kristensen som gav oss 60 kilo kakemann-deig.

Det er fantastisk å være barnearbeider når ungene detter inn dørene våres, og det yrer av liv og lykkelige små som nesten ikke kan vente på at

Til slutt så vil jeg gjerne bare informere om at Trine Isachsen har blitt med i Barnerådet. Takk til dere alle som er med å jobber med barna. 4 2008


TAKK / KUNNGJØRINGER

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du noen kunngjøringer eller hilsener du vil vi skal ta med i bladet? Send en e-post til mag@filakrs.no eller ring vårt menighetskontor på telefon 38 02 34 00. Vi forbeholder oss retten til å forkorte innlegg. Frist for innlevering til neste nummer: 15.02.2009

Menighet

Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand Kontortid : Tirsdag - torsdag kl. 10.00-15.00 Telefon : 38 02 34 00 Telefax : 38 02 10 77 Kontonr. : 3060 05 02901 Org. nr. : 971 428 287 MVA E-post : post@filakrs.no Internett : www.filakrs.no Pastor : Øyvind Valvik Pastor : Wiggo Skagestad Adm. leder : Lars Agnar Rosten Driftsansvarlig : Frode Daland Sekretær : Lillian Charlotte Guttormsen

Misjonsarbeid Leder

: Lars Agnar Rosten

Kafé Kontakten

Avdelingsleder : Ellen Lovise Jenssen

Bønnearbeid Telefon E-post Leder

: 38 07 17 17 : hilbert@filakrs.no : Hilbert Norheim

Barne- og juniorarbeid Leder

: Anita Tangstad

Ungdomsarbeid

Kontonr. : 3060 33 44444 E-post : ungdom@filakrs.no Ungdomsleder : Thor-Harald Evenstad Ungdomsarbeider : Michel Rivas Lovsangsleder : Fredrik Lauvland Cellegruppeansv. : Siv Anette Aukland

Radio Filadelfia

Telefon : 38 02 20 00 E-post : radio@filakrs.no Redaktør : Wiggo Skagestad Avdelingsleder : Margrethe Sunnarvik Tveit Koordinator : Terje Tveit Programleder : Michel Rivas RadioRingen : Britt Norheim Tekniker : Ole Martin Haukedal

Media

E-post E-post Internett Grafisk design

: media@filakrs.no : grafisk@filakrs.no : Terje Tveit : Frode Daland

Eldrearbeid Telefon Ledere

: 38 03 20 98 : Judith og Eilert Aakre

Kreativt Senter

Administrasjon

FOS Tordenskjoldsgate

Tordenskjoldsgate 54 4614 Kristiansand Telefon : 38 02 10 56 Telefon : 98 26 84 80 (Vakttelefon) Telefax : 38 02 10 56 Avdelingsleder : Torhild Vige Gustavsen Miljøarbeider : Jorunn Håland Miljøarbeider : Egil Oseberg Miljøarbeider : Kristin Oseberg Andersen

ServiceKontakten Telefon : 45 20 23 00 Åpningstid : Tirs. og tors. kl. 16.00 -18.00 Leder : Margrethe Møll E-post : post@servicekontakten.no Internett : www.servicekontakten.no Opptur Telefon Leder E-post

: 91 81 34 43 : Anna Karoline Stallemo : anna.karoline@filakrs.no

FOS Landeskogen

Postboks 3 4742 Grendi Telefon : 37 93 56 20 Telefon : 98 26 84 87 (Vakttelefon)

FOS Åpen Kafé

Dronningensgate 89 4608 Kristiansand Telefon : 98 26 84 85 Avdelingsleder : Oddlaug Paulsen

FOS Marvika

Telefon : 98 26 84 85 (Vakttelefon) Avdelingsleder : Oddlaug Paulsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hellemyr

Breimyrveien 100 4628 Kristiansand Telefon : 38 06 30 85 Mobil : 93 46 50 04 E-post : post.hellemyr@solkollen.no Internett : www.solkollen.no Barnehageleder : Monica Kjosavik Styrer : Thore Aas Utvikler : Heidi Øksendal Natvig

4 2008

Takk til menigheten og pastor Øyvind Valvik for blomstergruppen jeg fikk til min 90-årsdag. Hilsen Gunda Roland Tusen takk for blomstergruppa vi fikk til våre 75- årsdager. Hilsen Randi og Øyvind Blandkjenn Hjertelig takk for den vakre blomsterkurven fra menigheten i anledning min 80-årsdag, og for trivelig besøk av pastor Skagestad. Hilsen Helene Høyrem Jeg vil takke på det hjerteligste for den fine blomsteroppsatsen Wiggo Skagestad kom med, og takk for blomster fra Pioneren i anledning men 70 – årsdag.

Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand Telefon : 90 57 35 22 Kontonr. : 3060 05 02901 Mrk. Kreativt Senter Avdelingsleder : Margrethe Møll E-post : kreativt.senter@filakrs.no

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand Telefon : 98 26 84 69 Kontonr. : 3060 13 87510 Kontonr. gaver : 3060 19 49586 (Omsorg for byen) E-post : fos@filakrs.no Avdelingsleder : Vivi Haug Medarbeider : Marianne Skagestad

Takk og hilsener:

Søm

Bamse Brakarsvei 1 4638 Kristiansand Telefon : 38 06 30 85 Mobil : 93 46 80 05 E-post : post.som@solkollen.no Internett : www.solkollen.no Barnehageleder : Maria Korsvik Strømme

Torfinn Fjellstad (60) er død! Mandag ettermiddag kom den triste og noe overraskende beskjeden om at Torfinn Fjellstad tapte kampen mot kreften som hadde plaget ham de siste 3 ½ årene. Torfinn har et langt liv bak seg som en trofast og god medarbeider i vår menighet. I 1983 meldte han og Liv seg inn menigheten etter at de i en lengre tid hadde bodd i Porsgrunn og vært aktive i menigheten der. I hele 22 år har Torfinn innehatt den viktige funksjonen som medlem i vårt eldsteråd. Med sine veloverveide meninger og innsikt i Guds ord var han en viktig og stabil brikke i det å stake ut kursen for menigheten. Også på det praktiske og økonomiske området var han til stor hjelp med sin lange erfaring som leder og høyt betrodd medarbeider i mange ulike bedrifter, både lokalt og nasjonalt. Han deltok også i pinsebevegelsens fellestiltak og var blant annet styreformann i Filadelfiaforlaget. I hele sykdomsperioden var han på en beundringsverdig måte fylt av tro og forventning om en helbredelse. Hans lyst og ønske om å tjene Gud ble på mange måter enda sterkere og han delte Guds ord med stor frimodighet både internt og i flere av de omkringliggende menigheter. Vi sitter derfor tilbake med en blanding av undring over at han allerede er forfremmet til herligheten, men samtidig med en dyp takknemlighet over hva han har betydd for vår menighet. Ikke minst går våre tanker til Liv som så trofast har stått ved sin manns side i alle disse årene og da spesielt under den vanskelige sykdomsperioden. En lang periode med uvisshet tærer på kreftene og er vanskelig å bære både for henne og den øvrige familie. Vi ber om at Han som har lovet å være med alle dager også skal være med Liv i denne vanskelige tiden. Begravelse vil finne sted i Oddernes Kirke, onsdag 17.11 kl 13.45. Pastor Wiggo Skagestad skal forrette. Øyvind Valvik

Side 21


MENIGHETSSIDEN 8 Informasjon og jubilanter JUBILANTER (1. kvartal 2009) 5 år

03.02.2004 16.02.2004

Emma Guttormsen Naomi Mussie

10 år

05.01.1999 15.01.1999 26.01.1999 29.01.1999 07.02.1999 10.02.1999 07.03.1999

Susan Maria Schikora Juliane Lian Mona Tangstad Fredrik Bay Gundersen Vanessa Frigstad Hans Markus Bruset Dokmo Jonas Kalsnes

18 år

03.01.1991 09.01.1991 15.01.1991 22.01.1991 12.02.1991 24.02.1991 18.03.1991 30.03.1991

Charlotte Pettersen Thomas Fauske Falkum Miriam Skagestad Linda Endresen Camilla Sæbø Bergum Sandra Lindeland Knudsen Filip Johannesen Heidi Kjellevand

25 år

29.01.1984 13.02.1984 14.02.1984 18.02.1984 10.03.1984

Ingrid Katherine Diaz Per Arne Kvamsø Ole-André Sunnset-Taule Stina Linn Pedersen Trygve Sele

50 år

16.01.1959 26.01.1959 28.01.1959 19.02.1959 20.02.1959 26.02.1959 27.02.1959 16.03.1959

Åse Kristiansen Nils Frøysaa Jens Arild Nordheim Aud Astrid Nilsen Jan Oscar Fredly Ingebjørg Olaussen Unni Øksendal Egil Kjellevand

60 29.01.1949 26.02.1949 06.03.1949 21.03.1949

Anne Hove Sunnarvik Jan Arild Lundal Vivi Haug Anne Marie Frigstad

70 år

24.01.1939 07.02.1939 17.03.1939 27.03.1939 30.03.1939

Cyril Sverre Wulff Aud Gurly Finkelsen Bjørg Voreland Alf Sverre Gabrielsen Arly Aateigen

75 år

26.03.1934

Ingvald Eiken

80 år

04.02.1929 18.02.1929

Kjellaug Mathilde Nitter Meberg Paul Inge Larsen

85 år

03.02.1924 20.03.1924

Svanhild Valvik Thorleif Birger Andersen

87 år

19.02.1922

Dagmar Aateigen

88 år

07.03.1921 15.03.1921

Tørner Aas Oskar Kartevoll

90 år

03.01.1919 10.01.1919 30.03.1919

Ella Thorsdahl Jørgine Urdal Jakoba Olea Gundersen

91 år

24.01.1918

Solveig Svendsen

92 år

22.03.1917

Ester Sigfrid Gjerustad

95 år

24.01.1914

Astrid Henriksen

60 år

Side 22

NYE MEDLEMMER (01.09.2008 - 04.12.2008) 19.10.2008 06.11.2008 15.10.2008 26.10.2008 26.10.2008 28.11.2008 04.12.2008

Daniel Tønnessen (14) Kirsti Jorunn Klaussen (60) Caroline Pettersen (14) Eric Roar Dokmo (41) Nina Johanne Bruset Dokmo (47) Aleksander Tyssen Johnsen (22) Åse Kristiansen (49)

MEDLEMSSTATUS (pr. 12.12.2008)

Medlemmer Tilhørige Totalt

1004 Døpte medlemmer 470 Barn av medlemmer og ikke døpte 1474 Støtteberettigede medlemmer

BREV TIL ALLE MEDLEMMER I løpet av dagene før jul er det blitt sendt ut brev til alle menighetens medlemmer, samt tilhørige over 18 år. Dette var et brev med informasjon om alle opplysninger vi har registrert om den enkelte, noe som vi er pålagt å gjøre minimum hvert 5. år. Har du spørsmål omkring dette kan du lese mer på menighetens netsider, eller kontakte menighetskontoret.

DOBBELTREGISTRERINGER Som vi ved flere tidligere anledninger har skrevet om her i bladet, så har vi en andel av våre medlemmer og tilhørige som fremdeles er dobbeltregistrert mot annet trossamfunn eller Den Norske Kirke. Vi har nå laget en løsning hvor du kan sjekke ditt/dine medlemsskap direkte mot Brønnøysundregistrene. Les mer om dette under Menigheten/Medlemsskap på våre nettsider...

HOVEDPROGRAM MØTER

onsdag kl. 18.30 Bønn kl. 19.30 Bønn og lovsang fredag kl. 07.00 Bønn og frokost kl. 19.15 Bønn kl. 20.00 Ungdomsmøte søndag kl.11.00 Gudstjeneste kl.18.00 Bønn kl.19.00 Kveldsmøte

Se annonser i Fædrelandsvennen, Korsets Seier eller www.filadelfiakristiansand.no for mer detaljerte opplysninger...

ADRESSEFORANDRING Hvis du flytter eller på annen måte får ny adresse er det viktig at du også sender oppdateringen hit til oss. Vi er også takknemlige for å få registrert ditt telefonnummer og din e-postadresse hvis du har dette. Telefon: 38 02 34 00 eller send oss gjerne en e-post: database@filakrs.no

4 2008


Snefrid´s Hus Brudeloftet

Skippergata 39 4611 Kristiansand 38 07 09 27 www.snefridshus.no

Markensgate 19 A Tlf. 38 02 14 09

Digitalkamera • Videokamera • Bilder på timen Bilder fra digitalt kamera • Fotoutstyr • Album

Espen Isak Egeland Bedemand og daglig leder Vakttelefon hele døgnet

Takk til våre støttepartnere Støtt opp om våre annonsører!

STAV TRYKKERI Tlf. 38 10 70 80 E-post: post@stav.no

380 22 444

Norman Daland Eiendom AS Besøksadresse: Skippergata 21, 4611 Kristiansand Postadresse: Postboks 139, 4662 Kristiansand Telefon: 91 77 40 40 Telefax: 38 02 29 30 E-post: post@ndeiendom.no Citygården AS - Wergelandsgården AS - SL Bøndenes Hus

Hos oss er du et navn Telefon: 38 02 48 07 Rådhusgata 53 4614 Kristiansand

BAGEHUSET

Kontakt: 38 17 26 00 - post@spareskillingsbanken.no

drp.no

Din Reisepartner Skreddersyr reiser etter deres behov Telefon: 38 02 72 82 • 38 02 26 43 Dronningensgate 67 4610 Kristiansand

Vi ordner også: Flybilletter Hotell Leiebil Ferieleiligheter i Europa Cruise - Norwegian Cruise Line Ferje - Color Line og Master Ferries

Telefon: 93 00 96 80 E-post: post@drp.no

4 2008

Side 23


Lytt til...

Direktesendinger hver dag!

PIZZABAKEREN PÅ LUND - 38 09 51 00

Telefon: 38 06 30 85 • Telefax: 38 06 30 86 • Mobil: 982 68 499 Breimyrveien 100 4628 Kristiansand • Internett: www.solkollen.no

Hvis verdier er viktige... Oasen skole ligger på Birkelid, kun 12 minutter fra Kristiansand med buss. Skolen har 125 elever fra 5 ulike kommuner. For mer informasjon: Se våre hjemmesider eller ring oss! www.oasen.skole.no Telefon: 38 18 30 60

Side 24

4 2008


Filadelfia Media

Sett kryss

Jeg vil bli medlem i RadioRingen - kr. 200,- i mnd. Jeg kan tenke meg å bli medarbeider. Send meg en giro pålydende kr. ___________ ,-. Jeg bestiller fra Filadelfia Media Levering: Send pr. post Priser og betingelser: CD kr. 50,-

Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand

(Skjema på baksiden):

Henter det selv

Porto kommer i tillegg hvis varen sendes pr. post.

OBS: Varer kan hentes på menighetskontoret tirsdag-torsdag kl. 10:00-15:00. Skriv ned telefonnummer så kontakter vi deg når varer kan hentes.

FILADELFIA Svarsending 7161 0096 OSLO

Navn: Adresse: Postnr.:

6265/310/30

Poststed:

E-post: Telefon:

Fødselsdato:

"

Sett kryss

Jeg vil gjerne... ...oppdatere min adresse ...få tilsendt informasjon om menigheten ...få tilsendt informasjon om barnearbeidet ...bli med i fast givertjeneste ...gi en gave til menigheten. Send meg en giro pålydende kr. ___________ ,-.

Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand

Navn: Adresse: Postnr.:

6265/100/10

Poststed:

E-post: Telefon:

Fødselsdato:

FILADELFIA Svarsending 7161 0096 OSLO

" Sett kryss

Ja, jeg vil motta Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand

GRATIS 4 x årlig! Jeg vil gjerne støtte bladet økonomisk. Send meg en giro pålydende kr. ___________ ,-.

FILADELFIA Svarsending 7161 0096 OSLO

Navn: Adresse: Poststed:

E-post: Telefon:

Fødselsdato:

4 2008

6265/320/30

Postnr.:

Side 25


Filadelfia Media

Møter i Filadelfia, Kristiansand

Dato: 30.11.2008 23.11.2008 02.11.2008 02.11.2008 26.10.2008 19.10.2008 12.10.2008 05.10.2008 05.10.2008 03.10.2008 14.09.2008 07.09.2008

Forkynner: Øyvind Valvik Michel Rivas Wiggo Skagestad Øyvind Valvik Peter Halldorf Jørn Strand Wiggo Skagestad Erik Johannessen Rachel Hickson Rachel Hickson Øyvind Valvik Michel Rivas

Emne: Den barmhjertige samaritan Helliggjørelse Liv som varer har alltid sine røtter i vårt indre Jesus´ siste ord på korset Han bøyde seg under Guds vilje Seierslaget Jesus er Hva står høyest i ditt hjerte? Mot Gutter og jenter, kom ut og lek Nå ut Guds Ord

Skriv antall

Tid:

Møte:

00:36:15

Søndag form.

00:43:18

Søndag kveld

00:39:15

Søndag kveld

00:42:36

Søndag form.

00:38:30

Søndag kveld

01:06:29

Søndag kveld

00:23:18

Søndag kveld

00:13:40

Søndag kveld

01:06:43

Søndag form.

01:00:00

Fredag kveld

00:38:51

Søndag form.

00:29:19

Søndag kveld

CD

Jeg vil gjerne bestille følgende møte som ikke er listet opp ovenfor (husk å skrive så nøyaktige opplysninger som mulig):

Dato:

Forkynner:

Emne:

Skriv antall

Møte:

CD

Priser og betingelser finner du på side 25. Husk å fylle ut nøyaktige person- og adresseopplysninger. Filadelfia Media. Dronningensgate 87-91, 4608 Kristiansand. Telefon: 380 22 000.

Undervisnxcxg på CD MØTESERIER TIL SALGS PÅ CD

MØTESERIER TIL SALGS PÅ CD

Vi kan denne gang tilby 2 gode og undervisende møteserier med Peter Halldorf og Teo Van der Weele. Seminarene leveres som en pakke med CD audio, slik at du kan spille dem av på din CD spiller hjemme eller i bilen på vei til jobb.

Møteserie med Peter Halldorf ”Vi er så sårbare for de åndelige og kulturelle trendene i tiden i dag, fordi vi mangler røtter. Derfor kastes vi frem og tilbake av tidens vinder.” Peter Halldorf CD pakke innholdene 6 CD CD 1 - Helllighetens hemmelighet CD 2 - Å vandre med Gud CD 3 - Kristus er kilden CD 4 - Hvordan går man videre som menneske og kristen CD 5 - I fellesskap med den udelte kirke, del 1 CD 6 - I fellesksap med den udelte kirke, del 2

Pris: 300,-

Peter Halldorf (foto: verbum)

Møteserie med Teo van der Weele “Å være i Guds nærhet gjør at min sjel faller til ro, jeg får kjenne Guds kjærlighet. Det fører til tilfredsstillelse for min ånd … også min sjel faller til ro.” Teo van der Weele

Gjennomover 30 år som misjonær og sjelesørger har Teo van der Weele opparbeidet seg en bred erfaring innen sjelesorg. Han tjenestegjør utfra en dyp respekt for hvert enkelt menneske og dets opplevelser og er veldig Kristus-sentrert. Han “graver” ikke i fortiden og leter ikke etter problemer, men fokuserer på hva Jesus gjør og har allerede gjort i det enkelte menneskes liv. 1 CD med undervisning i MP3. (Totalt ca. 15 timer) 5-7.sept. Seksuelle overgrept, partner i smerte, homofili og hvordan hjelpe, rituelle overgrep, abort, tilgivelse 12 okt. Dysfunksjonelle familiesytemer, rituelle overgrep, abort, homofili NB. Kan kunnes spilles av på MP3 spiller.

Pris: 450,-

Teo Van der Weele (foto: accede)

(300,- for deltakere på kurset)

Seminarene kan bestilles ved å ringe menighetens kontor på tlf: 380 23400 (tir-tor. kl:10-15) eller Radio Filadelfia på tlf. 380 22000 Du kan også besøke menighetens nettsider og gjøre din bestilling der. Adressen er: www.filadelfiamenigheten.no Bestillingen kan hentes på menighetskontoret eller sendes pr. post. Posten satser kommer i tilegg.

Side 26

4 2008


Ny logo og grafisk profil Det har i lengre tid vært klart at vi ønsket en ny logo og en ny profil, og mange har nok sett litt endringer i det siste. Både på brevark, kovolutter og på lokalene til menigheten... Det har også vært et ønske å kunne innbefatte Solkollen og FOS i en felles profil. Vi har sett på flere gode forslag, og vi tror den som nå er valgt på flere måter symboliserer hvem vi er og vårt kall. Den nye logoen sier på mange måter litt om hvem vi er og hva vi ønsker å gjøre og være for folk. Den er bygd opp av flere elementer som til sammen gir oss det bildet vi ønsker å få frem. Flere elementer (to ringer) utgjør hjertet. Hver for oss ser vi stykkevis og delt. Det å være Guds barn og tilhøre det fellesskapet, tror vi handler om å stå sammen for å best mulig reflektere Jesus. Jesus er kjærlighet, uselvisk og oppriktig interessert i å hjelpe mennesker. Han har hjerte for ALLE mennesker, og det ønsker vi som menighet å formidle. Den kraften som finnes i et slikt fellesskap, og i Guds hjerte, setter mennesker i frihet. Det å bli et Guds barn er å oppleve tilgivelse og frihet! Har man vært bundet, og så blir fri, da er gleden total og man får lyst til å stekke seg i været juble! Som menighet opplever vi dette hele tiden. Samtidig så symboliserer de utsrakte hender noe mer. Filadelfia ønsker å strekke seg ut til de som trenger hjelp. Vi ønsker å være en ressurs for alle mennesker. Jesus var tilgjengelig for alle Han møtte. Han formidlet nåde, tilgivelse, helbredelse, ja alle som kom til Jesus med et oppriktig hjerte fikk hjelp. Han viste oppriktig omsorg og interesse for den enkelte. Som troende er det ingen tvil om hvem som er vårt forbilde. Samtidig så vet vi at Jesus er den samme i dag. Han ønsker fortsatt å nå ut og gjøre sitt verk blant folket. Bli med, ta del i oppdraget! Jo flere vi blir, jo større mulighet har vi! Vi ønsker å være et ressurs-senter. Vi ønsker å bygge en stor menighet som kan være et kraftsenter for landsdelen vår og mer en det.

Vi ønsker å være en LEVENDE menighet, med et BRENNENDE hjerte og UTSRAKTE hender.


B-PostAbonnement

men returneres med opplysninger om ny adresse

(ikke ved midlertidig adresseforandring) Eventuell retur: Dronningensgt. 87-91 4608 Kristiansand

B-Economique

AKSJON 40! Givertjenesten er fellesskapets økonomiske plattform. Det er bærebjelken i hele virksomheten og avgjør i stor grad hvor mye vi kan gjøre. Det har vært flott å se hvordan inntektene har vokst de siste årene. Pr 31. oktober er gaveinntektene økt med 8,5% i forhold til samme periode i fjor! Likevel drømmer vi om å se en større del av menighetslegemet i funksjon! Både praktisk og økonomisk! Dagens givertjeneste er ikke tilstrekkelig for å dekke fellesskapets behov. Men øker vi givertjenesten med 40 nye som praktiserer tienden, vil dagens økonomiske behov være løst!

Ta utfordringen. Bli med, bygg menighet! Bruk svarslippen på side 25 i bladet og send i retur. Les mer om fast givertjeneste på våre nettsider, eller kontakt menighetskontoret for mer informasjon.

Les omsorgsarbeidets innstikk på midtsidene i dette bladet!

Omsorg for byen Filadelfia Omsorgssenter

Sentralbord: 38 02 34 00

Telefax: 38 02 10 77 E-post: post@filakrs.no

Internett: www.filadelfiakristiansand.no Kontortid: tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 15.00

Stav Trykk AS

ETTERSENDES IKKE

FiladelfiaMagazinet 4 - 2008  

Filadelfia Kristiansand sin utgave nr. 4 i 2008 av FiladelfiaMagazinet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you