Page 1

Hvem er lik Deg

Helt ny lovsangsplate fra ungdomsarbeidet ute n책!


LEDERARTIKKEL

t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no

f: Arkiv

Resesjon - menighetens mulighet Vi ser at vi som menighet rekker vår hånd ut på flere områder. Ungdommene er inne i en rik tid, mennesker blir frelst, plateinnspilling og stor entusiasme hvor fredagskveldene trekker nærmest fulle hus. Omsorgssenteret når ut i samfunnet og arbeidet gir oss en favør fra våre omgivelser som vi tidligere bare kunne drømme om. Barnehagene høster anerkjennelse og drives på en måte som er forbildelig langt inn i byens fagmiljø. ServiceKontakten er under utvikling og sammen med besøkstjenesten kan vi se konturene av omsorg og praktisk barmhjertighet som er og kommer til å bli synlig langt utenfor vår menighets rammer. Våre misjonærer har gjennom tiden satt sine spor, og vår egen Liv Haug har på en forbildelig måte vist at det faktisk er mulig å reformere et helt samfunn. Ja, listen er lang i forhold til hva Guds hånd har velsignet oss med.

Tanken er nærliggende; kan vi klare mer? Vi har jo så mye, utvidelser krever mer arbeid og arbeidere. Vi trenger nåde til ikke bli «mett» eller «forsynt» av muligheter og velsignelse. Vi trenger nåde til å bli bevart i sulten og lengselen etter mer av Guds rike. Vi trenger nåde til å gjenkjenne muligheter, å gi stafettpinnen videre til nye mennesker og generasjoner som kan være med oss i arbeidet videre. Kan vi satse videre i tider der verden opplever store økonomiske vanskeligheter? Resesjon var en tid et av de mest brukte ord fra medias nyhetsopplesere, og om det er slik at resesjon betyr: tilbake til opprinnelig eier, så var det vel nettopp det Jesus demonstrert på Golgata? Da det var som mørkest ble seieren vunnet og han tok tilbake, ikke bare oss, men alle mennesker til opprinnelig eier. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at

2

Temaet for dette bladet sier mye om fokus og aktivitetsnivå i vår menighet. Selv om vi langt fra er fullkomne så tror jeg ikke det er mange som bebreider oss for å ligge på latsiden. Fra mange av våre medlemmer opplever vi et stort engasjement og en formidabel innsats fra svært mange. Kristus døde for oss da vi ennå var syndere (Rom. 5:8).

det de bad om. På den måten tok de bytte fra egypterne (2. Mos. 12:35 -36).

Ja, endatil når vår tid på denne jord er ute og livet er slutt, da opplever vi at Gud tar oss tilbake til opprinnelig eier. Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal leve om han enn dør» (Joh. 11:25).

Vi opplever imøtekommenhet, godvilje og velsignelser som vi tidligere ikke har vært i nærheten av. Jeg er overbevist om at dette blir oss gitt for at vi skal vokse og befeste vårt kall og vår utvelgelse.

Vi lever i et annerledes rike, hvor livet ligger i døden. Når alt håp er ute, det er nettopp da det begynner! Når jeg er svak, da er jeg sterk. Når jeg er tom, da kan himmelen fylle meg.

For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje (Fil. 2:13). For den som lever ved tro er det alltid mer land å innta!

Bibelen er klar på at vanskelige tider vil komme, og for mange er den allerede her. Vi slipper ikke unna, men han som har frelst oss han er også mektig til å bevare oss. Det er fremdeles dag, og vi kan arbeide. Guds hånd er utrakt og vi lever fortsatt i en tid av ekspansjon og muligheter. Økonomisk krevende tider og resesjon er en realitet, men om dette betyr tilbake til opprinnelig eier, så er nettopp dette en tid av muligheter for Guds menighet. Om vi tror at alt sølv og gull hører Herren til, og om vi tror at det er Han som har gitt oss naturresursene, så lever vi i en tid av muligheter til å kunne innta og befeste vår posisjon for en mer krevende tid. På mange måter erfarer vi noe av det Israels folk opplevde rett før utgangen av Egypt. Israelittene gjorde som Moses hadde sagt. De bad egypterne om sølv- og gullsaker og klær. Herren laget det slik at egypterne fikk godvilje for folket og gjerne gav dem

FAKTA u Wiggo u Gift

Skagestad (50).

med May Brit, tre barn.

u Utgjør

sammen med Øyvind Valvik pastor teamet i menigheten. Wiggo er opptatt av menighetens plass i sam funnet og har hovedansvar for omsorgsarbeidet. u Foruten

å være ansvarlig redaktør for FiladelfiaMagazinet er han også redaktør i Radio Filadelfia. u Foretar

barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser.


Temaartikkel

4

Innlegg

6

Aktuelt

8

Mer enn «bare» oss selv Av Wiggo Skagestad Har vi ansvar for andre menigheter? Kan vi fortsatt lære noe fra Amerika?

Reportasje

Status angående Kvartal 42

INFORMASJON / VI NEVNER AT...

Forsidefoto: Per Arne Kvamsø Forsidedesign: Anne Lene Farstad

11

Reportasje

12

Annonse

13

Oppstart av bibelskolen Misjonskonferansen Back to the future

Barnearbeidet

14

Misjonssidene

16

Solkollen Familieskole

18

Ny start for Junior og reportasje fra Sverige Teamtur til Peru og diverse informasjon Familieskole i vekst og nye seminarer

Solkollen Barnehage

19

Filadelfia Media

20

Omsorgssenteret

21

Ungdom

22

Familie - et av naturens mesterverk Høstnytt fra «taket», samt info om nye program Lavterkseltilbud i Åpen Kafé og Barmhjertighetens Hus Fantastisk CD-slipp av Hvem er lik Deg

... menighetens Bønn- og fasteuker starter 19. september. Det bli 24 timers kontinuerlig bønn, så skriv deg opp på bønnetavlen. Bønn- og fasteukene avsluttes søndag 3. oktober. Da samles vi til nattverd på formiddagsgudstjenesten. Tema for ukene er «En utstrakt hånd».

... onsdag 22. september og søndag 26. september får vi besøk av Dennis Greenidge. Han deltar på møter og ledersamlinger i forbindelse med Bønn- og fasteukene. ... vi i uke 41 får besøk fra Evangeliesenteret. Jostein Kirkenes, Lise Karlsen, Trond Eriksen og David Filtvedt m.fl. deltar på Bønn- og lovsang onsdag 13. oktober, møte torsdag kl 19.30, lørdag kl 19.00 og begge møtene søndag 17. oktober. ... 31. oktober arrangerer Barne- og familiearbeidet HeavenEvening, menighetens alternativ til Halloween. I år bruker vi lokalene til Solkollen barnehage på Hellemyr kl. 18.00-21.00. Underholdning, Stjerner i sikte og digg. Alle er hjertelig velkommen! ... onsdag 24. – 28. november skal vi har en konferanse med Tema: Back to the future! Dennis Greenidge, Karen og David Davis , og Elizabeth og Robert Muren kommer.

Endelig er løsningen her! Mange har ventet på ordningen med AvtaleGiro, og nå er den her! Alle som i dag har faste trekk på sin nettbank, og alle andre som ønsker å gi fast sin tiende eller månedlige gaver til menigheten kan nå enkelt ordne dette via AvtaleGiro. Det sparer oss for masse manuelt regnskapsarbeid og sikrer menigheten en mer stabil økonomi. Bruk skjemaet du fikk tilsendt i posten, eller last ned skjema fra menighetens nettsider. Alle som gir via AvtaleGiro er automatisk med i skattefradragsordningen, ved å signere for dette på det samme skjema. Takk til deg som er med og bygger menighets fellesskapet. Gjennom generasjoner har dette fellesskapet betydd uvurderlig mye for svært mange. Sammen utgjør vi en forskjell i mange menneskers liv! Slik fungerer AvtaleGiro: AvtaleGiro er en avtale du signerer med Filadelfia og banken din. Du fyller bare ut skjemaet og sender det til Filadelfia. Filadelfia ordner så resten i samarbeid med din bank. Når du ønsker å øke, stoppe eller på annen måte justere det månedlige trekket via AvtaleGiro, må du selv gi beskjed til oss om det. Filadelfia kan ikke endre dette uten din tillatelse. Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med menighetskontoret. Sammen bygger vi menighet! Nummer 3 2010 40 årgang #4: 15. november

adresse

[I redaksjonen] Vivi Haug E-post: vivi@filakrs.no Jan Frithjof Bay Gundersen E-post: janf@filakrs.no Lasse Rosten E-post: lasse@filakrs.no

#3: 15. august

[Besøks- og postadresse] FiladelfiaMagazinet Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand

trykk

[Redaktør/Grafisk design] Frode Daland E-post: frode@filakrs.no

#2: 15. mai

redaksjonen

[Ansvarlig utgiver] Filadelfia, Kristiansand E-post: mag@filakrs.no Telefon: 380 23 400 - Telefax: 380 21 077 Kontonr.: 3060 05 02901

#1: 15. februar

[Ansvarlig redaktør] Wiggo Skagestad E-post: wiggo@filakrs.no

redaktører

utgiver

Materialfrister:

[Trykk] Stav Trykk AS

3


TEMAARTIKKEL

Mer enn «bare t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no

f: Dreamstime

Gjennom det siste tiår har vi som menighet opplevd stor vekst av virkegrener og bygg. Anerkjennelse og åpne dører inn i samfunnet er på mange måter blitt en del av vår hverdag. Dette skjer i et mål, og tempo som tideligere har hvert fremmed for oss. Mange er det som engasjer seg og legger ned en stor innsats på forskjellige områder. Arbeid er viktig, ingenting blir til uten mennesker som er villig til å gi av deres tid og resurser.

INFORMASJON

u I temaartiklene

kan du lese litt mer i dybden om det som er bladets tema. Artiklene gjenspeiler situasjoner i selve menighetslivet og skrives ofte av medlemmer eller stab i menigheten.

Min påstand er at det vi ser og opplever er mer enn frukt bare av menneskers talent og arbeid. Vi lever i en tid der Herren vår Gud på en spesiell måte har rakt ut sin hånd over våre liv og inn i vår hverdag. Hva menes med en utstrakt hånd? Vi kan sikkert assosiere denne overskriften med mye, men jeg har lyst til å ta fram noen eksempler fra Guds ord.

FAKTA u Wiggo u Gift

Skagestad (50).

med May Brit, tre barn.

u Utgjør

sammen med Øyvind Valvik pastor teamet i menigheten. Wiggo er opptatt av menighetens plass i sam funnet og har hovedansvar for omsorgsarbeidet. u Foruten

å være ansvarlig redaktør for FiladelfiaMagazinet er han også redaktør i Radio Filadelfia. u Foretar

barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser.

4

Da kom Herrens hånd over Elia. Han spente beltet om livet og løp foran Akab helt til Jisre’el (1. Kong. 18:46). Dette skjedde etter at profeten talte om regnet som skulle komme. Kongen måtte spenne fore så dette ikke skulle bli til heft for han. Et møte med Guds hånd gav profeten en kraft og styrke utover hans egen og vi leser; han sprang foran. Herrens hånd kom over meg, og i ånden førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av ben (Esek. 37:1). Herrens hånd kom over profeten og han fikk se mer enn bare det naturlige øyet kunne se. Han ble ved Ånden ført til en dal der han fikk se det som ennå ikke var til, han fikk se gjenopprettelsen av nasjonen Israel.


e» oss selv Og Herrens hånd var med dem, slik at mange kom til tro og vendte om til Herren (Apg. 11:21). Herrens hånd var da og er nå, avgjørende for at mennesker skal bli frelst. Summen en kan trekke ut av disse beretninger er at de alle ble noe mer enn «bare» seg selv etter at Herren hadde rakt ut sin hånd. Slik er det også for oss, det at Herrens hånd er utrakt inn i våre liv og vår tjeneste gjør oss til noe mer enn «bare» det vi er i oss selv! Det er nettopp det vi ser i ungdomsarbeidet; mennesker blir frelst og vi kan lure på hvorfor. Selvsagt er det mennesker som arbeider og gjør en fantastisk innsats, ingen tvil om det. Men min påstand er at dette skjer bare på grunn av at Gud vår far har rakt ut sin hånd. Det samme kan vi si i forhold til Kvartal 42, barnehagene, omsorgssenterne, ja mange andre avdelinger kunne ha vært nevnt i denne sammenheng. Men alt hva vi har, og alt hva vi er, det har vi på grunn av at

Herren vår Gud har rakt ut sin hånd. Han har talt og vi har sett hans hånd utrakt, æren er hans og det skal den alltid være! Det er fortsatt mer land og innta. Nettopp derfor har vi under høstens Bønn- og fasteuker satt tre hovedbønnemner for alle menighetens avdelinger. 1) En utstrakt hånd fra himmelen, 2) mellom generasjonene 3) og ut i samfunnet. Gud har rakt ut sin hånd, han har velsignet oss. Vi har kjent hans godhet og opplevd hans aktive velvilje imot oss på så mange områder. Det er alltid en tid til å vende seg mot himmelen, men det er definitivt en tid der generasjonene skal vende seg mot hverandre og styrke hverandre, der vi sammen i en enda større bredde skal nå ut til velsignelse for samfunnet.

virkelig har rakt ut sin hånd, inn i vår hverdag. Det er tid for å tale om det som ikke er til som om det var det. Det er tid for å handle på det vi opplever himmelen har talt og forsatt taler om til oss i dag. Det er tid for å sprenge nye grenser og rammer for hva som er mulig for oss som menighet, og regne med den Jesus som sa: alt er mulig for den som tror. Det er bare det vi selv ser vi med frimodighet kan peke på. Det er bare våre aktive handlinger og prioriteringer som viser om vi virkelig har forstått og tror det vi har sett.

Vi trenger å se, høre og forstå at Gud virkelig har rakt ut sin hånd, inn i vår hverdag.

Himmelen har rakt ut sin hånd, Guds ord sier: det du setter deg fore skal lykkes for deg - hvordan griper vi det?

Fortsatt er det som Jesus sier: Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre (Joh. 15:5).

Vi trenger å se, høre og forstå at Gud

5


INNLEGG

t: Kjell Tegnander

ktegnand@online.no

f: Robert Kneschke

Har vi ansvar for andre menigheter? Menighetens virke er dynamisk. Slik som med alt levende liv. Det utvikler seg – det ekspanderer. Det kan ikke lukkes inne og totalisoleres. Da dør det. Det finnes mange illustrasjoner på Guds menighet i Det gamle testamente. En av disse er Jakobs profeti over Josef: «Et skudd av et fruktbart tre er Josef, et ungt frukttre ved kilden, grenene skyter over muren» (1. Mos. 49:22).

FAKTA u Kjell u Gift

Daniel Tegnander (72).

med Erna, 4 voksne barn.

u Forkynner

i Pinsebevegelsen.

u Tidligere Eldste i Filadelfia, Kristiansand.

INFORMASJON

u Kjell

Tegnander har i mange år virket som forkynner i Pinsebevegelsen. Han har besøkt og tjenestegjort i flere menigheter - ofte i distriktene. u Den

6

siste tiden har han også virket i Øst-Finnmarks pinsemenigheter, inkludert Smyrna, Kirkenes, hvor også menighetens ungdommer tidligere har vært oppe med team.

Dette er guddommelig ekspansjon. Det unge frukttre kan ikke stenges inne ved murer av forskjellige slag. Det spirer og skyter ut over murene. Vi snakker her om evangeliets hovedhensikt: Å få ut budskapet, få ny vekst og velsignelse til andre og derigjennom ekspandere enda videre. Og videre. Misjonsbefalingen bekrefter dette: Gå derfor ut... Prinsippet om «å skyte ut over murene», har mange varianter. Omsorgsarbeid for de utslåtte, vekkelsesaksjoner, misjon, humanitær hjelp, osv. En sentral oppgave for en ressurssterk menighet er også å hjelpe og bistå de mindre og mer sårbare menigheter og venneflokker utover landet. For tida går en debatt i vår bevegelse hvordan vi skal avhjelpe pastormangelen spesielt i Nord-Norge. Dette er en viktig debatt, men vi må ikke glemme de mange utmerkede lokale ledere, søstre og brødre, som trofast gir av sin fritid, sin økonomi til Herrens verk. Og dog: Det er av stor viktighet at nettopp knoppskytingshjelp fra større menigheter finner sted. Det gjelder forkynnelse, sjelesorg, åndelig veiledning, i noen tilfeller økonomi osv. Her kommer «deletan-

ken» inn. Paulus er inne på dette i 2. Korinterbrev 8, hvor han oppfordrer den forholdvis «store» menigheten i Korint til ikke å glemme de trengende kristne i Judea. Dette gjelder primært økonomi, men kan også anvendes på åndelige ressurser. I vers 7 skriver nemlig Paulus: «Dere har jo overflod på alt, på tro, på ord, på kunnskap, på iver og på kjærlighet mellom dere og oss. Så bli nå rike også i dette kjærlighetsverk.» Jeg tror appellen bør være høyst relevant for større menigheters bistand og støtte, bygd på kjærlighet og ansvarsfølelse av hele Guds verk. Det er derfor Filadelfia her i byen har satset en god del på å hjelpe bl.a. Smyrna Kirkenes, med forkynningshjelp i en spennende periode i menighetens historie. Et eksempel til etterfølgelse. Likeså Filadelfia i Oslo som har sendt flere team til samme menighet. Og slik skal det være! Guds ord anbefaler likhet mellom både de som rår over meget og de som har mindre, se vers 15 i samme kapittel. Kanskje er tiden inne til at alle menigheter i landet vårt spør seg selv hvordan man kan hjelpe nabomenigheter og derigjennom sikrer økt åndelig knoppskyting til nettopp den ekspansjonen for evangeliet som vi ber om! Er etableringen av «vennemenigheter» veien å gå?


Et skudd av et fruktbart tre er Josef, et ungt frukttre ved kilden, grenene skyter over muren. 1. Mos. 49:22

7


AKTUELT

t: Øyvind Valvik oyvind@filakrs.no

f: Bodil Valvik

Kan vi fortsatt lære

For 100 år siden ble den norske varianten av pinsebevegelsen født. Ikke uventet ble den kjente sanger vi synger kommer fra Amerika. Vi har sunget dem så lenge at vi tror de er kommet og gått. Mange kirkeledere har fått inspirasjon til nye metoder. Mange menigh og fått profetiske impulser. Nye idéer har gitt stimulans til menigheter som trenger vekst rosenrødt. Kultur kan ikke kopieres. Salvelse til tjeneste kan ikke kjøpes med en flybillett. 8


noe fra

I litt over en uke har undertegnede

og Billy Øksendal vært sammen med representanter for Morgenstjernen og Filadelfia Hamar, på studietur til USA. Primært for å forberede oss på optimal utnyttelse og fleksible løsninger for Kvartal 42. Turen ble lagt opp på en glimrende måte av Ruth og Ole Johnny Larring. De har 37 års erfaring som sangevangelister, og vet det som er verdt å vite om menigheter, spesielt i California.

Hva har vi lært?

Min største personlige inspirasjon var gleden over å se store menigheter i sterk vekst. Bare i California er det 900 pinsemenigheter – og mange andre. Det er oppmuntrende å se at evangeliet fortsatt har sterk appell i alle aldre. Inspirerende å se sterk hengivenhet både til Herren og menigheten. Imponerende å oppleve menighetsbygg som sprenger grenser for hva en trodde var mulig. Vi ble også sterkt berørt av menigheter som utøver barmhjertighet i en skala som en ellers bare ser eksempler på i den 3. verden.

i Los Angeles har en sort menighet klart å bygge opp et av de største kirkebyggene, til en verdi av 64 millioner dollar. 5000 sitteplasser, men likevel for lite. De må dele forsamlingen opp i 3 gudstjenester. En opplevelse å være møtebesøkende sammen med svært velkledde og karismatiske afroamerikanere.

Hva kan det stilles spørsmålstegn ved?

Uvant for oss var den sterke markering av at barna ikke skulle delta i Fortsetter neste side...

FAKTA u Øyvind u Gift

Valvik (55).

med Bodil, 2 voksne barn.

u Utgjør

sammen med Wiggo Skagestad pastorteamet i menigheten. Øyvind har et stort hjerte for byen og er også en aktiv medspiller i det felleskristne arbeidet i Kristiansand.

u Foretar

barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser.

Landet der drømmer blir til virkelighet

hentet hjem fra USA. De fleste norske. Mange trender er etsarbeidere er blitt fornyet og nytenkning. Men ikke alt er Men har vi fortsatt noe å lære?

Amerika er kjent for sine drømmer, og mange drømmer har blitt til virkelighet. Det å se menighetslokaler på over 3000 sitteplasser bli fylt av mennesker 5 ganger hver helg er en mektig inspirasjon. Da er barn og ungdom ikke medregnet - de har sine egne lokaler. For flere menigheter er den historiske horisonten kort. Mye av veksten har skjedd de siste 20 årene. TV-arbeid har blitt løftet opp på et nasjonalt nivå og sprer daglig sine sendinger over hele kontinentet. I et heller fattigere strøk

INFORMASJON u Aktuelt

er en artikkelserie skrevet av pastor Øyvind Valvik. Artiklene tar opp temaer som er aktuelle for menighetens virksomhet. Fokus er ofte satt på mennesker som er drivkraften og hensikten med Filadelfias arbeid i Kristiansand.

9


AKTUELT

t: Øyvind Valvik oyvind@filakrs.no

f: Bodil Valvik

Fortsettelse fra forrige side...

de voksnes verden. Filosofien som lå bak var at barn ville kjede seg og de voksne bli forstyrret. Ingen av oss ble overbevist om at dette var den beste løsningen, men det skal sies at fokus på barn var svært høyt prioritert både hos ansatte arbeidere, i utstyr og fasiliteter. Overraskende også at kafé og bespisning i etterkant av møtene ikke lå høyt oppe. Restauranter av alle slag i nærmiljøet gjorde den jobben. Bortsett fra i den sorte menigheten var møtene korte, effektive og veldrevne. Lite var overlatt til tilfeldighetene – eller det vi kanskje ville ha kalt Åndens ledelse...

Kultur – eller Ånd?

Amerikanere er vennlige. Svært vennlige. Overalt ble vi møtt med smil og det obligatoriske spørsmålet: «How are you?» Mye av vennligheten ligger i kulturen, fordi det også på alle butikker og resepsjoner var god stemning. Men vennlighet er også en Åndens frukt og det var nesten umulig å

komme ut av et menighetslokale uten å bli overfalt av ivrige, sympatiske og engasjerte medlemmer. Vi har valgt møteverter til den oppgaven, men her var alle møteverter. Du kommer som regel ut av møtet med lomma full av visittkort. Skal vi forbedre oss må vi enten ha en høy dose av Åndens Frukt – eller 1 år i Amerika.

Flotte bygg og flotte mennesker

En lærdom til etterfølgelse er at standard på menighetsbygg er høyt prioritert. Skal dette være et Gudshus ser det ut som de setter sin ære i å gjøre det pent. Utearealer og parkeringsplasser var særdeles velholdt. Topp moderne utstyr var tilgjengelig så sant økonomien tillot det. Finanskrisen har rammet California hardt og noen menigheter måtte riktignok utsette fornyelse og oppussing. Men et samlet inntrykk er at det er svært mange flotte mennesker i mange flotte bygg.

Hva lærte vi om bygg?

Arkitektene noterte flittig. Hvordan skal flyten av mennesker være i store bygg? Hva bør en sal og scene inneholde av teknisk utstyr, hva med øvingsrom for musikere og sangere i forkant av møtet, hva med områder for bønn og veiledning, hva med lagringsmuligheter, flatt gulv eller galleri, belysning, høyde, ventilasjon, tilgjengelighet, hvilke rom bør ligge i nærheten av hverandre, erfaring med TV-overføring osv. Spørsmålene er mange. Noen av svarene har vi fått, men ikke alle.

Konklusjon

Vi kan fortsatt lære noe i USA. Lærdommen er først og fremst at troen på å bygge menighet har vokst. Lærdommen er også at store visjoner kan fullføres. Men ikke alt skal kopieres. Vi må be om visdom til å koble sammen Guds visjoner for vår by med nyttige erfaringer fra et land som fremdeles har mye å gi oss.

KLASSIKER: Øyvind Valvik prøver her en god gammel amerikansk klassiker, en Ford Lincoln 1957-modell.

10


REPORTASJE

t: Line Halvorsen Fielding lhf@morgenstjernen.no

f: Line Halvorsen Fielding

Reguleringsprosessen

er i gang Planprogrammet er utarbeidet, innsendt og lagt ut på høring og frist på kommentarer var i august. Reguleringssøknaden blir innsendt nå i september.

De fleste kommentarer som har kommet inn, er fra bygårder i nærheten og går på sol og skyggeforhold. Noen har kommentert dagens regulering i forhold til høyder. Det har ikke kommet inn kommentarer fra offentlige instanser, men vi bør forberede oss på at det mest sannsynlig vil dukke opp noe. Når det gjelder leietakere har vi fremdeles tett dialog med Helse og Sosial avdelingen i kommunen, hvor vi tilrettelegger for sykehjem og omsorgsboliger. Dette samarbeidet er vi veldig takknemmelige for og vi regner med at kontrakt med kommunen er på plass i september. Dette vil være en av hovedpilarene i prosjektet. Filadelfia er selve hjertet i prosjektet og med en kontrakt med kommunen vil prosjektet kunne settes i gang. Fordelingen av arealene vil bli tre grupperinger: Filadelfia u1, 1. og noe 2. etg., omsorgsboliger for kommunen + noen private leiligheter i 2. og oppover og i 1. etg. næringsarealer med butikker og serveringsområder. Første uken i sept. var prosjektgrup-

pen for Hamar og Kristiansand på befaringstur til Los Angeles. Det er et enormt komplisert område når det gjelder utforming, flerbruk og funksjon innenfor sal, barne/ungdomsarbeid, omsorg, akustikk, lyd, tekniske løsninger etc. og vi besluttet at dette vil være en lønnsom tur som vil gi oss mye informasjon og kompetanse. Nå som vi har kommet tilbake kan jeg fortelle at vi hadde en fantastisk og hektisk tur, hvor vi har tillært oss mye kompetanse. Det betyr at vi nå tegner om mye av salen i Hamar og her i Kristiansand, og har vi fått en del punkter å tenke på når det gjelder mingleområder, sosiale områder, barne/ungdomsarbeid og ikke minst lys/akustikk og lagringsplass. Jeg vil fortelle mer om de tingene vi har lært i neste nummer, men avslut-

INFORMASJON

u Kvartal

42 utgjør arealet mellom Dronningensgate/Tollbodgata og Kronprinsensgate/Elvegata. u Arealet

som nå utvikles utgjør i grunnflate ca. 4100m2 og består av Filadelfias nåværende eiendom, samt hele arealet mellom Filadelfia og Elvegata inkl. Shellstasjonen.

FAKTA u Line u Gift

Halvorsen Fielding (42).

med John Fielding, 2 barn.

u Partner

og utviklingsansvarlig for Morgenstjernen Eiendom AS. u Utdannet

interiørarkitekt - MNIL.

ter med et bilde fra favorittbesøket på Dreamcenter. For en opplevelse!

MORGENSTJERNEN - Morgenstjernen tror på Guds ord

11


BIBELSKOLE

t: Jan Frithjof Bay Gundersen janf@filakrs.no

f: Morten Marius Larsen

Bibelskolen er i gang!

Da er vi endelig i gang! Torsdag 19. august møtte elever og lærere spente opp til sin første skoledag. Vi har vært på «Bli kjent tur» på Grosås i 3 dager, hatt masse god undervisning og fått et veldig trivelig miljø på skolen. Det er rett og slett en kjempegjeng! I løpet av vinteren og våren 2010 har det vært jobbet intenst med å få gjort klar til oppstart av bibelskolen. Det var derfor ekstra stas når vi søndag 22. august endelig kunne presentere elevene som har valgt å gå en ett-årig bibelskole for menigheten. De fleste av elevene har sitt tilhold i Filadelfia, men vi har også innslag fra både Betania og Jesushuset. Flere av elevene har opplevd kamp på valget sitt, og det var derfor fint å

u Jan

Frithjof Bay Gundersen (48).

u Gift

med Randi, 3 barn.

Vi gleder oss til å ta fatt, og merker allerede at hverdagen i menigheten vil bli sterkt preget av et så stort innslag av unge mennesker. Det følger mye liv og røre med!

u Studierektor u Med

for bibelskolen.

i styringsgruppa for FOS.

Til deg som vil prøve noe nytt:

Hver fredag kl. 07.00 er det Bønn- og frokost i kaféen med sang og musikk fra elevene. Dette er en fin anledning til å begynne dagen i Guds nærvær og bli smittet av noe av den iveren og gleden som preger mange av elevene. Vær fortsatt med å be for elever og lærere, at skolen blir det som Gud har forberedt.

12

FAKTA

se hver elev få sin egen forbeder på nevnte møte.

INFORMASJON

u Filadelfia

bibelskole, Kristiansand er en ettårig bibelskole med over 30 elever godkjent av Utdannings direktoratet. u Ønsker

å bygge elevene slik at de er ekte og sanne på livet, får god bibelkunnskap og kan bli forberedt på videre tjeneste i menighet og samfunn for øvrig.


BARNEARBEIDET

...på fredager - igjen! Endelig starter Junior opp igjen på fredagskveldene, og første samling er allerede fredag 1. oktober. Vårt ønske for Junior er å skape et trygt og godt felleskap med mye glede, der selvfølgelig Jesus skal være hoved-fokus! Vi har store forventninger til hva Gud kommer til å gjøre gjennom høsten. I begynnelsen vil det være Junior annenhver fredag i oddetallsuker mellom klokken 18.00 og 19.30. Datoene for høsten er: 1. oktober 15. oktober 29. oktober 12. november 26. november 10. desember 31. oktober arrangeres det HeavenEvening på Solkollen, Hellemyr. Dette er et positivt alternativ til halloween. Nærmere informasjon kommer på www.filadelfiakristiansand.no Vi ønsker alle mellom 5. og 8. klasse hjertelig velkommen, og håper å se så mange som mulig! Hilsen Lisa Marie Grødum, Liv Jorun Lindgren og Christine Lundal Sevland.

t: Jan Kjosavik jan.kjosavik@solkollen.no

f: Filadelfia barne- og familiearbeid

Årets

sommeropplevelse

Det var et flott syn for oss i komiteen å se den ene familien etter den andre komme inn i vestibylen på Flämslätt Stifts- og Herregård. Slitne etter turen, men fulle av forventning fant alle sine rom og leiren var i gang. Det ble 5 dager med familiemøter, undervisning, samtalegrupper for voksne og aktivitetsgrupper for barn, lek, prat og moro. Det yret av store og små sommerbrune og blide sørlendinger. 16 ungdommer gjorde en fantastisk jobb med å passe barn og ta ansvar for barnegruppene. Uten dere og alle voksne som hjalp til hadde det ikke blitt noen leir. Noe av prinsippet med leiren, var at alle bidro med sine gaver og talen-

Nå skjer det! Barnearbeidet er allerede i full gang og mye spennende skjer. Vi minner om at familiemøtene i år er lagt til den 2. søndagen i måneden, mens barnemøter med kreative grupper er lagt til den 4. søndagen. Dette semesteret har vi både ny snekkergruppe og ny action-gruppe. Hvis du ikke har meldt deg på, er det viktig å gjøre det så fort som mulig. Som du kan lese under overskriften «Junior», vil dere fra 5. – 8. trinn igjen få et

14

ter inn i fellesskapet. Dette gjaldt også undervisningen både for de voksne, juniorene og ungdommene. Det ble mye ærlighet og delt liv. Mange nye relasjoner ble knyttet og gamle ble styrket. Vi kjente oss som en stor familie. Vi er takknemlige til Gud for all velsignelse og for det han skapte i blant oss. Leirstedet er allerede holdt av for neste sommer. Vi gleder oss! - Se flere bilder fra turen på: www.filadelfiakristiansand.no

tilbud på annenhver fredags kveld. Vi er veldig takknemlig for de tre bibelskolestudentene som vil dra i gang dette igjen i høst. Vi arbeider også for å gi dere et bedre tilbud på søndager. Tweens har startet opp igjen for dere som er i junior-alder. Hvis du liker å synge, så kom på øvelse i Filadelfia, mandag i partallsuker, mellom klokka 17.30 og 19.00. Anita Tangstad leder nå Tweens.


Vedtak fra menighetsmøte 9. mai 2010 Oasen Skole bygger nye lokaler, og som medeier i Oasen Skole vil Filadelfia stå som kausjonist for 120 000,-. Enstemmig vedtatt. Menigheten har fått tilbud om kjøp av 4 leiligheter over hjørnebygget. Bygget er bevaringsverdig. Det er ønskelig at disse kjøpes av Kvartal 42 AS. Hvis ikke får Eldsterådet mandat til å fremforhandle en avtale om kjøp, samt etablere nødvendig finansiering og organisering av eierskap. Enstemmig vedtatt.

Hilde L. Andresen og Heidi Natvig har tatt på seg ledelsen av Splash (kor for barn i alderen 3-10 år). Vi er heldige som har så mange gode medarbeidere. Lurer du på noe, kan du ringe barne- og familiearbeiderne: - Anita Tangstad: 470 17 490 eller - Jan Kjosavik: 982 68 491.

INFORMASJON u Målgruppen

for barnearbeidet strekker seg fra 0 til 13 år. u Den

4. søndagen hver måned arrangeres det eget barnemøte i forbindelse med formiddags gudstjenesten. u Den

2. søndagen hver måned er det familiemøte kl. 11.00 i storsalen. u De

andre søndagene er det søndags skole og Smilehullet. u Driver

i tillegg korene Splash og Tweens, samt Kompis og Junior.

Menighetsmøte gav Eldsterådet mandat til å forhandle frem en løsning som sikrer menigheten i Jelgava, Latvia en videre mulighet til å fortsette sitt arbeid og tilhold i nåværende lokaler, samt finne en god løsning for pastorfamilien. Mandatet inkluderer muligheten til å kjøpe ut eiendommen innenfor en ramme på NOK 1,5 millioner, og i så fall sitte som eier av denne i en nødvendig periode. Eldsterådet får fullmakt til å løse finansieringen - om nødvendig med opptak av lån i norsk bank. Eventuelle avtaler og transaksjoner vil bli sikret ved hjelp av juridisk ekspertise.

Vedtak fra menighetsmøte 22. aug. 2010 Menighetsmøte går enstemmig inn for å investere i aksjer for kr. 200.000,- i TNC Productions . Filmmusikalen «Yeshua» av Elizabeth og Robert Muren. Eldsterådet har vedtatt at hovedpastorer og administrativ leder, etter 5 års ansettelse kan søke om 2 måneders velferds- og studiepermisjon. Øyvind Valvik har fått innvilget og har tatt ut dette i juli og august 2010.

15


Teamtur til P MISJONSSIDENE

t: Siv Anette Aukland siv.anette@filakrs.no

f: Privat

Kalt til å bety en forskjell for menn

I sommer var vi 16 gledesfylte ungdommer som reiste til Peru for å se og oppleve landet og området som Liv Haug tjenestegjør i.

Før vi reiste hadde vi hørt og blitt fortalt mye om Liv og hennes tjeneste, men det kan ikke sammenlignes med opplevelsen det ble å se og erfare alt hun har gjort og fremdeles gjør i Perenè distriktet. Overalt hvor vi reiste, fikk vi se veier, broer, sykehus, skoler, menighetsbygg osv som var bygget, alt etter initiativ fra Liv. En dag var vi sammen med Liv i en svært fattig og kriminell bydel i La Merced. Bydelen hadde ikke egen brønn og derfor var det ikke tilgang på vann her, men Liv hadde allerede begynt å planlegge hvordan bydelen skulle få sin egen brønn. Vi som team skulle ha barnemøte og dele ut fotballdrakter og brus. Det var utrolig bra å se FAKTA u Siv

Anette Aukland (28).

u Utdannet u Jobber

Sosionom.

40% i ungdomsarbeidet og 60% i Filadelfia bibelskole.

16

hvordan Liv til enhver tid var opptatt å dekke nødvendige behov i befolkning, slik som tilgang på vann, samtidig som hun ønsket å formidle evangeliet og håpet som Jesus er og gir. I Romerne 2:11 står det «Gud gjør ikke forskjell på folk». Det er tydelig at Liv lever ut dette verset. Når vi gikk sammen med henne på gata, var det dresskledde mannfolk, indianer kvin-

ner og barn som kom bort for å hilse på «søster Liv». Uansett hvordan de så ut eller hvem de var, tok Liv seg tid til å hilse på dem. Vi som team var hele 18 dager i Peru. Største delen av tiden var vi i Perené. Her brukte vi masse tid på å leke og være sammen med barna. Gjennom barna fikk vi også kontakt med de voksne både i og utenfor menighe-


eru: Peru:

esker nesker

t: Lasse Rosten lasse@filakrs.no

f: Arkiv

Legger til rette for forkynnelsen av Jesus! Det ligger i vår natur som troende, at vi strekker oss ut! Det er umulig å være fylt av Den Hellige Ånd uten å ha en iboende trang om å nå mennesker med de gode nyhetene. «Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt». Så er det kanskje et spørsmål om vi lever et liv hvor vi evner å lytte til Den Hellige Ånd, eller om vi har klart å overdøve Guds tale i eget liv? Men det eneste naturlige er å strekke seg ut, møte nøden og spre forsoningens budskap. ALT ved Jesus har dette fokuset, og vi er Hans legeme! Oppdraget vårt er klart! Som menighet har vi de siste månedene satset enda mer på misjon. I juni ble det gitt kr. 25.000,- til ferdigstillelsen av ny kirkesal i Kyzyl i Russland, menigheten hvor Tor Arild og Anja Svanes er pastorpar. Samme måned ble det gitt kr. 40.000,- til menigheten i Braunau og byggingen av nytt lokale der hvor Kent Ruben og Anna Lena Andersen er pastorpar.

I august ble det gitt kr. 30.000,- til oppussing av lokalet i Quintero i Chile, og på menighetsmøtet den 22. august ble det vedtatt å investere kr. 200.000,- i produksjonsselskapet bak filmen «Yeshua - Words are not enough» – filmmusikalen som Robert og Elizabeth Muren jobber med.

Ønsker du å vite mer om dette filmprosjektet kan du lese mer og se promo på:

www.yeshuamusicalmovie.com

Ved TRO strekker vi oss lengre ut og legger til rette for at Jesus kan bli forkynt! Gå derfor ut og gjør alle til disipler... Takk for at du ved ditt menighetsliv og dine gaver er med og gjør dette mulig!

ten. To dager hadde vi først barnemøte der vi dramatiserte hyrden med de 100 sauene og Jesus som tar i mot barna. Deretter var vi på en fotballbane og hadde mange ulike aktiviteter som barna kunne være med på. Vi var også med på møter i flere menigheter der vi delte vitnesbyrd og viste dramastykker. Praktisk arbeid fikk vi også tid til, men det skal sies at de

11 dagene vi hadde i Perené forsvant alt for raskt, og dagen da vi måtte ta avskjed med alle de flotte menneskene kom alt for fort. Vi har definitivt lyst å reise tilbake! Før vi reiste til Peru hadde vi samlet inn penger til flere prosjekter i Peru. I Lima bor over en million mennesker i slummen og vi hadde samlet inn

penger for å være med å gi fire familier et nytt hus. Det var sterke inntrykk å se barn og familier som bor i en slik elendighet som slummen er, samtidig som det var med stor glede at vi fikk være med å gi fire familier et nytt hus og hjem. Gjennom vårt besøk i Peru, tror vi at vi fikk være med å bety en forskjell for andre!

17


FAMILIESKOLE

t: Jan Kjosavik jan.kjosavik@solkollen.no

f: Frode Daland

Familieskole i vekst! Solkollen Familieskole er i stadig utvikling og vi er veldig fornøyde med Modul II i parkurset, som vi gjennomførte i vår. Dette halvåret blir det arrangert et nytt kurs i Modul I, som heter «Gode kjærester – gode foreldre».

Kursene tilbys gjennom barnehagene, men er like aktuelle for par som ikke har barn i barnehage. Flere par i menigheten har allerede gått kurset og gitt tilbakemelding på at de er veldig fornøyde. Er du i en par-relasjon og ennå ikke gått kurset, vil vi på det sterkeste

anbefale deg å gjøre det. Gå inn på www.solkollen.no for mer informasjon og påmelding. I tre år har vi fått nødvendig støtte fra Kristiansand kommune for å gjennomføre slike kurs. Stønadsperioden er nå utløpt og vi søker om nye midler

for å kunne videreføre dette viktige arbeidet. Vær med å be om at politikerne fortsatt skal se dette som et viktig, forebyggende tiltak og bevilge ytterlige midler. FAKTA u Jan u

Kjosavik (40).

Gift med Monica, 3 barn.

u Jobber som barne- og familiearbeider i Filadelfia. u

Prosjektleder for Solkollen Familieskole.

INFORMASJON

u Hovedkurset

i Solkollen Familieskole er et parkurs som heter «Underveis». I høst gjennomføres det ett lørdagsseminar ved hver av våre to barnehager. Heidi Natvig som arbeider på Solkollen barnehage, Hellemyr har regien på disse. Seminarene er for barnehagens brukere, og alle har fått utdelt gavekort. Seminarene innholder forelesninger om barneoppdragelse og om det å leve i en par-relasjon. Høsten 2010 gjennomføres også et testkurs om familieøkonomi. Vi arrangerer først et kurs for personalet, for å teste ut og kvalitetssikre. Forelesere blir Rolf Guttormsen og Torstein Valvik fra Postbanken i Kristiansand. Vi planlegger å kunne gi dette kurset som et tilbud til barnehageforeldre våren 2011.

18

u Dette

kurset består i dag av to moduler, hver på 3 kurskvelder. u Arrangerer

også ulike forelesninger og enkeltseminarer i løpet av året. Dette er kveldsseminarer, med kjente foredragsholdere. Temaer vi tar opp kan være ”grensesetting”, ”søvnproblematikk”, ”samarbeid og kommunikasjon med barn” m.m.


Familie - et av naturens

BARNEHAGE

t: Heidi Natvig heidi.natvig@solkollen.no

f: Yuri Arcurs/Arkiv

mesterverk

Vi er heldige på Solkollen – bortimot 200 familier benytter i dag vårt barnehagetilbud. Om ikke så altfor lenge vil vi kunne åpne opp for enda flere barn og familier. Bydelene Hånes og Flekkerøya er de neste som står for tur. FAKTA En del av filosofien vår er at vi i tillegg til barna, ser på foreldre og søsken til barn i barnehagen som våre «brukere». Vi ønsker så langt vi kan, å være et tilbud til hele familien. Som et ledd i dette driver vi nå Solkollen familieskole, faktisk det tredje året på rad. Familieskolen tilbyr kurs og seminarer til foreldrene. En del av kurset setter fokus på parforholdet, og en annen del av kurset er mer rettet mot det å oppdra barn. Målet er å gi noen nøkler som kan være til hjelp i familielivet. Vi ønsker blant annet å kunne forebygge brudd i familierelasjonene, samt å gi oppmuntring til å møte utfordringer sammen. Vårt fokus er ikke på det negative, men heller det å se muligheter og å styrke foreldrene i det de mestrer og gjør bra. Denne høsten har alle våre foreldre

fått et gavekort fra Solkollen familieskole! De inviteres til å bruke fire timer en lørdag for å investere i familien. Det vil være en økt med lys på parforholdet, og en økt med fokus på å oppdra barn. De barna som har barnehageplass vil bli tatt godt hånd om av noen av barnehagens egne ansatte. Mellom de to undervisningsøktene vil det bli servert lunsj til alle. Dagen vil i sin helhet være gratis for de som deltar. Det er fantastisk at vi har muligheten til å arrangere noe som favner hele familien på en så god måte! Vær med og husk på dette arbeidet, og be om at mange vil se verdien av tilbudet som Solkollen Familieskole er og benytte seg av det. Vi har tro på å oppmuntre og styrke familier og jobber bevisst i forhold til å utarbeide gode konsepter også i fremtiden.

u Heidi u Gift

Øksendal Natvig (38).

med Leif-Otto, 4 barn.

u Jobber

som utvikler i Solkollen barnehage.

INFORMASJON u Barnehager

på Hellemyr og Søm.

u Har

tilsammen plass til 230 barn fordelt på 11 avdelinger. u 50

ansatte medarbeidere.

u Barnehagene

eies av Filadelfia,

Kristiansand. u Prosjekterer

nye barnehager på henholdsvis Hånes og Flekkerøya.

Filadelfia Kristiansand sin hovedsamarbeidspartner i barnehageutbyggingen 19


FILADELFIA MEDIA

t: Oddvar Isachsen oddvar@filakrs.no

f: Frode Daland

Høstnytt fra «Taket»

Vi er nå godt i gang med høstens sendinger av både nye og «gamle» program på radioen. Nytt fra i høst: FAKTA u Oddvar

Isachsen (60).

u

Gift med Inger Britt, 3 voksne barn.

u

Programmedarbeider i Radio Filadelfia.

INFORMASJON u Radio

Filadelfia sender daglig over lokalradionettet på FM 101,20 mhz.

u Webradio u Sender

på radiofiladelfia.com

ca. 46 timer pr. uke.

u Filadelfia

Media utvikler menighetens nettsider og hver måned besøker ca. 8000 unike brukere nettsidene.

u Omtrent

800 timer med lydfiler ligger gratis til nedlasting på nettsidene og via iTunes. Det arbeides med for å utvikle arbeidet innen levende bilder.

20

Som tidligere meddelt har vi fått utvidet sendetid på grunn av at Studentradioen har sagt fra seg sin lokalradiokonsesjon. Nå er tidspunktet fastsatt, og det betyr at vi sender i tidsrommet kl. 21.00-22.00 hver ukedag. Foreløpig er det en redigert utgave av dagens «En time fra taket» som sendes, bortsett fra lørdag kveld da det sendes reprise på «Medvandrer» og «Et spennende liv».

Pastor Øyvind Valvik begynner med en ny serie med program under vignetten: «Bibelen - her og nå». Dette vil bli radioprogram som gjør bibelen tidsaktuell på emner om det kristne livet, de siste tider, bibelens troverdighet, utviklingslæren og vårt endelige mål – himmelen. Den første serien som vil komme på lufta, forhåpentligvis i løpet av september måned, har fått tittelen: «Fra evighet til evighet – de siste tider og Jesu gjenkomst». Om programmet sier Øyvind Valvik: «Jeg vil prøve å legge det på et nivå der jeg tror de fleste vil ha utbytte av å høre. Dette er ikke et program for skarpskodde og velutdannede teologer, men et mer et forsøk på å gjøre vanskelige emner i bibelen tilgjengelig for folk flest». Programmet er lagt opp som en samtale mellom Øyvind Valvik og Oddvar Isachsen.

Programmet «Aktuelt» er allerede på lufta. Det er den nye tittelen på programmet der Oddvar Isachsen ønsker å bringe gode nyheter fra Guds rikes arbeid både i inn- og utland. Vi er også begynt å sende en ny serie av «Lys over Ordet» der vi i løpet av høsten kommer til å gå gjennom alle versene i Paulus brev til filipperne med kommentarer, spørsmål og svar. Programmet er som vanlig ved Oddvar Isachsen og Margrethe Tveit. I løpet av høsten kommer vi også til å invitere det vi kaller for «Gjesteandaktsholdere» i «En time fra taket» for å skape litt mer variasjon i andaktene. De som skal holde disse andaktene blir utfordret til å si noe om et ord i bibelen de er spesielt glade i eller et ord som har betydd mye for dem. De øvrige andaktene i høst holdes av programlederne Michel Andreas Rivas og Oddvar Isachsen med utgangspunkt i bibelske personer. Til slutt informerer vi om at den tekniske avviklingen av sendingene for tiden er ivaretatt av Terje Tveit (2 dager), Vidar Øksendal (2 dager) og Sigurd Schaathun(1 dag). God radiohøst!


OMSORGSSENTER

Lavterskeltilbud t: Marianne Skagestad marianne.skagestad@filakrs.no

Filadelfia Omsorgssenter startet på tiltale fra Gud om å sette fanger fri: Jesaja 61.1-3. Arbeidet består i dag av lavterskeltilbud i Åpen Kafé, Barmhjertighetens Hus i Marvika, Omsorgssenter i Tordenskjoldsgate 54 og Landeskogen, samt ettervernstjeneste...

f: Frode Daland

Oddlaug Paulsen (bildet) har vært med helt fra starten. Hun forteller at tjenesten begynte med bønn og nød for de som strever med rus. Hvordan startet arbeidet Oddlaug? - Vi begynte å gå på gata og inn på pub’er. Våren 1997 startet vi Åpen Kafé. Vi opplevde å møte mennesker som ønsket hjelp til forandring i livet. Vi kunne være til litt hjelp, men opplevde etter hvert behov for å kunne tilby noe mer. Det hendte vi kjørte noen til Evangeliesenteret i Porsgrunn eller Oslo. Vi begynte å be Gud om «nødrom». For ca 7 år siden fikk vi bønnesvar. Vi fikk leie et hus i Marvika. Vi kaller det Barmhjertighetens hus. Her får slitne mennesker møte omsorg, en dusj og seng og en ny sjanse. Lukas 5:30-31 ...’Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?’ Men Jesus svarte dem: ’Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke’. Kaféen og huset betjenes av til sammen ca 30 personer på frivillig basis: - Noen ber - Noen går på byen - Noen leder lovsang - Noen forkynner - Noen har ansvar for lyd - Noen har kjøkkentjeneste - Noen har samtaler ved bordene

I Marvika er det døgnbemanning av frivillige når noen trenger det. Oddlaug understreker at hadde det ikke vært for alle de frivillige, så hadde ikke arbeidet vært mulig. Takket være frivillige medarbeidere med hjerte for andre, opplever mennesker i nød at noen bryr seg om dem. Matt 25:37-40 ...’Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga

deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: ’Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’ Hvis dette rører ved deg som leser, så ta gjerne kontakt med Oddlaug. Det trengs flere med utstrakte hender. Ring henne på telefon 982 68 487!

INFORMASJON

u Filadelfia

Omsorgssenter (FOS) ble startet i 1997 som et resultat av menneskers ønske om å kunne stille opp for andre som har det vanskelig. u Filadelfia

Omsorgsenter er et bo- og omsorgstilbud for mennesker som sliter med rus. u Driver

også lavterskeltilbudene Åpen Kafé og Barmhjertighetens hus.

21


Fantastisk cd-sl ipp! ! ! UNGDOMSARBEIDET

t: Thor-Harald Evenstad thor-harald@filakrs.no

f: Magnus Wintersborg

Ungdomsarbeidets første cd-slipp ble en skikkelig suksess! Fulle hus både fredag og søndag...

FAKTA u Thor-Harald

Evenstad (30).

u

Gift med Camilla, 2 barn.

u

Ungdomspastor i Filadelfia.

INFORMASJON u Ungdomsarbeidet i menigheten har en målgruppe på 14-20 år. u Det er ungdomsmøter hver fredag kl. 20.00. u I tillegg til selve møtene er det også cellegrupper, kafédrift, turer, team- arbeid, tentro m.m. u Gav

22

nettopp ut CD´en Hvem er lik Deg.

Det har vært et skikkelig hardkjør de siste ukene! Lange dager med øvelser, rigging og planlegging. Men det er så utrolig verdt det når resultatet ble så bra!

tivt med! Guds nærvær kom, og etter en god stund i tilbedelsen ble det en enkel frelsesinnbydelse og godt over 30 mennesker ønsket å ta imot Jesus! Tenk det!

Fredag kveld var det stappet med folk! Vi hadde en helt full storsal, samtidig som vi hadde videooverføring til kjelleren, allikevel var det noen som måtte gå hjem fordi det ikke var plass. Vi hadde gitt beskjed på forhånd om at de voksne måtte komme på søndagen fordi vi regnet med å trenge alle setene til de ungdommene som kom. Og det fikk vi rett i!

For en kveld det ble, men helgen hadde fortsatt mer å by på. Søndag formiddag skulle det være release for hele menigeheten. Igjen var det fullt hus men nå, med alle generasjoner. Barnekoret Splash og tenåringskoret Tweens var med å sang på et par av sangene og Thor-Harald Evenstad prekte om viktigheten av å få frem hjertene. Var flere som ville gi sitt liv til Jesus også på dette møtet.

Jubelen startet med en gang lovsangerne og musikerne gikk opp til scenen og stemningene ble bare bedre og bedre ettersom de spilte den ene fengende låten etter den andre. For noen sanger! Og alt satt som et skudd! Det var profft, men hjertene var så defini-

Vi er så takknemlige til Gud for alt hva han har gjort denne helgen! Og vi er så stolte over lovsangerne og musikerne våre! De har gjort en fantastisk jobb! Helgen ble knall! Og plata er så bra at den er det ikke tvil om at du bør kjøpe!


SERVICEKONTAKTEN

t: Margrethe Møll margrethem@filakrs.no

Et ønske om å tettbelegge byen med gode gjerninger! Kjøp CD´en i forbindelse med våre møter, eller bestill på menighetens nettsider: www.filadelfiakristiansand.no

Pris kr. 200,(+ porto hvis den skal sendes)

Lørdag 28. august var vi en gjeng fra menigheten som hadde stand i Markensgate. Vi delte ut 300 gratis boller og info om ServiceKontakten + traktater. Med knallgule t-shirts var vi godt synlig i bybildet. Målet var å spre liv og glede. Folk var positive og mange stoppet opp for en prat. Det ble en veldig positiv opplevelse for oss som var med, og dette er noe vi har lyst å gjenta. Med et ønske om å vise godhet og spre Guds kjærlighet ut til folket. Vi sår i tro på en høst!

En utstrakt hånd!

Med hjerte for deg og hverandre ønsker vi virkelig å være tilstede. Vårt ønske er å kunne hjelpe og bry oss om hverandre. Trenger du en hjelpende hånd? Eller kanskje du trenger en venn? Kanskje kan du være med å bidra med noe, så kan vi hjelpe deg med andre ting? Vi håper at du som medlem av menigheten vil bruke oss. Vi ønsker å stå sammen om å hjelpe hverandre. Vi er glade for å fortelle at Hilde Unsgaard er ansatt i en 20% prosjektstilling i ServiceKontakten. Hilde har gjort

en stor frivillig innsats i menigheten, og har i den siste tiden koordinert Besøkstjenesten. Vi opplever at hun har et brennende hjerte for å ta vare på mennesker, og vi er veldig takknemlig for at hun blir en del av teamet vårt i Besøks- og ServiceKontakten.

Skaphenger

ServiceKontakten har nå fått en skaphenger, noe vi er veldig takknemlig for. Det gir oss muligheter til å hjelpe flere... Skaphengeren vil det også være mulighet for andre å leie. For mer info om utleie kontakter du Hilde Unsgaard på telefon 930 19 223.

BOLLER OG INFORMASJON. Anna Karoline Stallemo i munter samtale.

23


MENIGHETSSIDENE 8 Informasjon og jubilanter JUBILANTER (4. kvartal 2010) 5 år

23.11.2005

Noah Sæbø Bakke

10 år

02.10.2000 02.11.2000

Benjamin Framvik Erik Berthelsen

18 år

15.10.1992 13.11.1992 30.12.1992

Jørgen Kjellevand Malene Haugland Thorbjørn Marius Aa. Langeland

25 år

18.10.1985 30.10.1985 02.12.1985 18.12.1985 19.12.1985 23.12.1985

Line Kleivset Erling Marius Tveit Ramona Håland Alexander Schermann Larsen Silje Evenstad Elin Olsson

50 år

25.10.1960 14.11.1960 30.11.1960

Ellen Gro Walnum Espen Isak Egeland May Brit Skagestad

60 år

21.11.1950 22.11.1950 26.11.1950 06.12.1950

Knut Einar Kvevik Ole André Johannesen Aslaug Engelstad Else Palma Øgaard

70 år

12.12.1940

Arnhild Jacobsen

75 år

02.10.1935 03.11.1935

Olaf Andås Astrid Aarbakke Hægeland

80 år

14.10.1930 11.12.1930 13.12.1930

Ingjerd Nomedal Eilert Johan Aakre Jonn Magnus Halvorsen

85 år

11.12.1925

Margit Lie

86 år

11.11.1924

Thorbjørg Voreland

87 år

10.11.1923

Margrethe Hansen

88 år

21.11.1922

Tordis Klara Tønnessen

89 år

01.12.1921

Tonny Aas

90 år

30.12.1920

Marie Hogstad

91 år

05.12.1919

Arthur Kjellevand

93 år

13.11.1917 28.11.1917

Norman Daland Mary Rigmor Grøsle

95 år

07.12.1915

Mads Anton Gjerustad

Oversikten baserer seg på medlemslisten i Filadelfia, Kristiansand og tar med seg døpte medlemmer og tilhørige (barn av medlemmer og ikke døpte).

24

NYE MEDLEMMER (23.04.2010 - 07.09.2010) 19.05.2010 19.05.2010 09.06.2010 10.06.2010 17.08.2010 20.08.2010 23.08.2010 23.08.2010 01.09.2010 01.09.2010 07.09.2010

Kjell Ove Undstad (45) Unni Undstad Robert Halvorsen (43) Margit Lie (84) Edgar Foldnes (32) Trond Arild Hedemark (58) Jahn Otto Plathe (70) Bjørg Plathe (70) Fawzi Mohammed Haji Hasan (34) Tsega Mehari Kiflu (38) Beate Helland (53)

MEDLEMSSTATUS (pr. 09.09.2010) Medlemmer Tilhørige Totalt

1027 Døpte medlemmer 469 Barn av medlemmer og ikke døpte 1496 Støtteberettigede medlemmer

HOVEDPROGRAM MØTER

onsdag kl. 18.30 Bønn kl. 19.30 Bønn og lovsang fredag kl. 07.00 Bønn og frokost kl. 19.15 Bønn kl. 20.00 Ungdomsmøte søndag kl.11.00 Gudstjeneste kl.18.00 Bønn kl.19.00 Kveldsmøte

Se annonser i Fædrelandsvennen, Korsets Seier, eller www.filadelfiakristiansand.no for mer detaljerte opplysninger...

ADRESSEFORANDRING Husk å sende eller gi beskjed om adresseendringer til menigheten hvis du flytter eller får ny adresse: Telefon: 380 23 400 E-post: post@filakrs.no

NETTSIDER Besøk menighetens nettsider www.filadelfiakristiansand.no Lytt til og last ned taler, finn nyttig informasjon m.m.


TAKK / KUNNGJØRINGER

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Har du noen kunngjøringer eller hilsener du vil vi skal ta med i bladet? Send en e-post til mag@filakrs.no eller ring vårt menighetskontor på telefon 380 23 400. Vi forbeholder oss retten til å forkorte innlegg. Frist for innlevering til neste nummer: 15.11.2010

Radio Filadelfia

Menighet

Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand Kontortid : Tirsdag - torsdag kl. 10.00-15.00 Telefon : 380 23 400 Telefax : 380 21 077 Kontonr. : 3060 05 02901 Org. nr. : 971 428 287 MVA E-post : post@filakrs.no Internett : www.filakrs.no Pastor : Øyvind Valvik Pastor : Wiggo Skagestad Adm. leder : Lars Agnar Rosten Driftsansvarlig : Frode Daland Sekretær : Lillian Charlotte Guttormsen

Misjonsarbeid Leder

: Lars Agnar Rosten

Kafé Kontakten

Avdelingsleder : Ellen Lovise Jenssen

Bønnearbeid Leder

: Hilbert Norheim

Barne- og familiearbeid Barnearbeider : Anita Tangstad Barne- /fam. arb. : Jan Kjosavik

Ungdomsarbeid

Kontonr. : 3060 33 44444 E-post : ungdom@filakrs.no Ungdomspastor : Thor-Harald Evenstad Ungdomsarbeider : Michel Rivas Cellegruppeansv. : Siv Anette Aukland

Telefon : 380 22 000 E-post : radio@filakrs.no Redaktør : Wiggo Skagestad Avdelingsleder : Margrethe Sunnarvik Tveit Koordinator : Terje Tveit Programleder : Michel Rivas Programleder : Oddvar Isachsen RadioRingen : Britt Norheim Tekniker : Ole Martin Haukedal

Media

E-post : media@filakrs.no Internett : Terje Tveit Grafisk design : Frode Daland

Eldrearbeid Ledere Telefon

: Judith og Eilert Aakre : 380 32 098

Bibelskole Telefon E-post Studierektor

: 982 68 464 : bibelskole@filakrs.no : Jan Frithjof Bay Gundersen

Besøks- og ServiceKontakten E-post Leder Medarbeider

: servicekontakten@filakrs.no : Margrethe Møll : Hilde Unsgaard

Ønsker om besøk og bestilling av serviceoppdrag meldes til menighetskontoret på telefon 380 23 400 i åpningstiden (tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 15.00), eller til e-postadresse servicekontakten@filakrs.no.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Takk og hilsener: Tusen takk til Wiggo forhyggelig besøk, og flotte blomster da jeg var syk. Det varmet! Hilsen Karin Øksendal Vi takker for gave på kr. 3.357.- til vårt arbeid blandt Romafolket i Sør-Vest Ungarn. For Hjelpeorg. Levende Lys: Helge Paulsen og Erling Walther

Testamente: Foreløpig I 2010 har menigheten mottatt to ulike testamentariske gaver. Dette er kjærkomne gaver som som gir et godt bidrag til at vi klarer å drive alt arbeidet som vi faktisk gjør. De to er Anne Treldal og Johan Albert Iversen. Anne Treldal hadde ingen livsarvinger og testamenterte hele sin formue og eiendeler til å deles 50% mellom Filadelfia og organisasjonen ”Hjelp Jødene Hjem”. På grunn av salg av leilighet er oppgjøret for dette ennå ikke avklart, men vi regner med at beløpet vil tilfalle menigheten i løpet av høsten. Johan Albert Iversen hadde livsarvinger og testamenterte en gave på kr 100.000 til Filadelfia. Familien har ytret ønske om at dette beløpet skal benyttes i ungdomsarbeidet. Vi takker Gud for gavene og lyser fred over deres minne.

Administrasjon

Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand Telefon : 982 68 469 Kontonr. : 3060 13 87510 Kontonr. gaver : 3060 19 49586 (Omsorg for byen) E-post : fos@filakrs.no Avdelingsleder : Vivi Haug Medarbeider : Marianne Skagestad

FOS Tordenskjoldsgate

Tordenskjoldsgate 54 4614 Kristiansand Telefon : 380 21 056 Telefon : 982 68 480 (Vakttelefon) Telefax : 380 21 056 Avdelingsleder : Torhild Vige Gustavsen Miljøarbeider : Jorunn Håland Miljøarbeider : Egil Oseberg

FOS Landeskogen

Postboks 3 4742 Grendi Telefon : 379 35 620 Telefon : 982 68 471 (Vakttelefon) E-post : landeskogen@filakrs.no Avdelingsleder : Harald Albertsen Miljøarbeider : June Albertsen

FOS Åpen Kafé

Dronningensgate 89 4608 Kristiansand Telefon : 982 68 485 Leder : Oddlaug Paulsen

FOS Marvika Telefon Leder

: 982 68 485 (Vakttelefon) : Oddlaug Paulsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hellemyr

Breimyrveien 100 4628 Kristiansand Telefon : 380 63 085 Mobil : 934 65 004 E-post : post.hellemyr@solkollen.no Internett : www.solkollen.no Barnehageleder : Monica Kjosavik Barnehageleder : Janne Kristin Skuland Styrer : Thore Aas Utvikler : Heidi Øksendal Natvig

Søm

Bamse Brakarsvei 1 4638 Kristiansand Telefon : 380 63 085 Mobil : 934 68 005 E-post : post.som@solkollen.no Internett : www.solkollen.no Barnehageleder : Maria Korsvik Strømme

Flere tar kontakt med oss for å få hjelp til dette med testamente. Vi har kontakt med dyktig advokat som kan sette opp slike papirer. De fleste er opptatt av å forvalte sine verdier på en god måte. Det å skrive et testamente kan være en fin måte å organisere dette på også for de arvingene man etterlater sin formue til. Det har i mange år vært vanlig å testamentere til misjonsorganisasjoner, men flere og flere velger nå også å investere sin formue i sin lokale menighet. På denne måten kan ens midler virke i byen lenge etter ens bortgang. Ta kontakt om du har spørsmål rundt disse tingene.

25


38 12 55 00 • www.sonnico.no

PIZZABAKEREN PÅ LUND - 38 09 51 00

26


Snefrid´s Hus Brudeloftet

Skippergata 39 4611 Kristiansand 38 07 09 27 www.snefridshus.no

Døgntelefon: 38 17 74 50 www.andas.no

Takk til våre støttepartnere Støtt opp om våre annonsører!

Espen Isak Egeland Bedemand og daglig leder Vakttelefon hele døgnet

Har du lyst til å annonsere her, på våre nettsider eller Radio Filadelfia? Ring 380

22 000

STAV TRYKKERI Tlf. 38 10 70 80

E-post: post@stav.no

380 22 444

Daland Eiendom AS Skippergata 21 4611 Kristiansand Telefon: 91 77 40 40 Telefax: 38 02 29 30 E-post: post@ndeiendom.no

Telefon: 38 02 48 07 Rådhusgata 53 4614 Kristiansand

Telefon: 38 17 26 00 www.spareskillingsbanken.no post@spareskillingsbanken.no

Telefon: 38 02 72 82 • 38 02 26 43 Dronningensgate 67 4610 Kristiansand

27


men returneres med opplysninger om ny adresse

B-PostAbonnement

(ikke ved midlertidig adresseforandring) Eventuell retur: Dronningensgt. 87-91 4608 Kristiansand

Sentralbord: 380 23 400

Telefax: 380 21 077 E-post: post@filakrs.no

Internett: www.filadelfiakristiansand.no Kontortid: tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 15.00

B-Prioritaire

Stav Trykk AS

ETTERSENDES IKKE

FiladelfiaMagazinet 3 -2010  

Filadelfia Kristiansand sin utgave nr. 3 i 2010 av FiladelfiaMagazinet

Advertisement