Page 1

Min Gud er virkelig • Melding fra GPS: Snu - hvis mulig! • Praisestation Hjemme hos Rivas • Torsdagstreff fyller 20 år • Avslutningsfest for tentro


LEDERARTIKKEL

t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no

vi

f: Sonya Etchison

tren-

Vi har vel alle hatt erfaringer og opplevelser av å komme i situasjoner der vi bare vet vi skulle ha handlet annerledes. Ja, noen ganger kan det være så vanskelig at vi ønsker oss langt bort fra det som har gått i stykker.

Veien videre Om det bare var mulig så ville vi gjøre som vi gjøre når vi ser på tv; slå over på en annen kanal. Eller da vi som barn var ute å lekte og hadde behov av pause, da ropte vi «fritt»... Det er slike situasjoner som kan frarøve oss kristne frimodigheten, vi kan bli paralysert og passivisert i forhold til livet med Jesus. Det er i slike situasjoner mennesker som ikke har et personlig forhold til troen på Jesus fort kan føle seg uverdige i sin søken etter Gud. Det er i vårt møte med slike livssituasjoner vi trenger nåde til ikke å trekke oss tilbake, men tjene mennesker som Jesus gjorde. Han som sa han ville være med oss alle dager Det er i møte med mennesker i slike situasjoner vi som Guds menighet kan være frimodig på det budskap og oppdrag Jesus selv har gitt oss. Denne sannhet at det finnes for alle mennesker alltid en vei videre

Side 2

Vi kan ha en tendens til å tro at bare vi finner idealsporet og kommer dit vi ønsker, eller der andre forventer vi skulle hvert, ja da vil sikkert Gud både møte og bruke meg. Men sannheten og lykken for oss alle er, Han møter oss faktisk akkurat der vi i dag måtte befinne oss. Det er dette som er Guds nåde, det finnes alltid en vei videre for alle mennesker uavhengig om vi opplever å ha lykkes eller mislykkes. Han møter oss der vi til en hver tid måtte befinne oss. Han ønsker å være for oss veien, sannheten og livet. Tenk for en sannhet dette er, det finnes like mange veier til Jesus som det har levd og vil leve mennesker på denne jord. Men samtidig så finnes det bare en vei til Gud, og det er gjennom hans sønn Jesus Kristus. Ønsker dere alle en velsignet god sommer. Husk Jesus er der for oss alle, uansett hvor vi måtte befinne oss i livet!

Herre, vis meg dine veier, og lær meg dine stier! (Salme 25:4)

FAKTA u Wiggo u Gift

Skagestad (48).

med May Brit, tre barn.

u Utgjør

sammen Øyvind Valvik pastor teamet i menigheten. Wiggo er opptatt av menighetens plass i samfunnet og har hovedansvar for omsorgsarbeidet. u Foruten

å være ansvarlig redaktør for FiladelfiaMagazinet er han også redaktør i Radio Filadelfia. u Foretar

sivilrettslige gjøremål som barnevelsignelser, dåp, bryllup og begravelser. FiladelfiaMagazinet 2 2008


INFORMASJON / VI NEVNER AT... Gjesteartikkel

4

Temaartikkel

6

Aktuelt

8

Min Gud er virkelig Av Roland Utbult Kan du veien? Av Michel Rivas Melding fra GPS: Snu - Hvis mulig!

...vi på midtsidene i dette bladet har lagt ved en giro. Denne kan du benytte for å gi en sommergave til menighetens arbeid, eller til innbetaling av en frivillig kontingent til FiladelfiaMagazinet. Takk for din gave!

Forsidefoto: Rohit Seth

Reportasje Hjemme hos Helene og Michel Rivas

10

Reportasje Torsdagstreff feirer 20 år

12

Ungdomsarbeidet

14

Praisestation og 3 i cellegruppene

Barnearbeidet

Sommertid og Tweens på tur

16

…møtetidene i sommer som vanlig er noe endret. I juni, juli og august er det ett møte på søndagene, og det er kl 11.00. Ellers går Bønn- og lovsang på onsdagene, og Bønn- og frokost på fredag morgen, til vanlige tider henholdsvis klokken 19.30 og 07.00.

...menighetskontoret holder sommerstengt det meste av juli. Størsteparten av staben avvikler ferie i denne perioden, men vil vil likevel ha åpent sentralbord i kontortiden hele sommeren (tirsdag - torsdag kl. 10.00-15.00), samt at det blir noe bemanning på kontoret. ...sommerleirene på Fredheim står for døren. Det er fullt på barneleiren, og noen få ledige plasser på juniorleiren, men der trengs det ledere. I august er det tenleir og her kan du ennå melde deg på. Send bana på leir og gi dem en minnerik leiropplevelse. Se mer info på side 31 i dette bladet. …i anledning 20 årsjubileet til Radio Filadelfia og 60 års jubileet til staten Israel har Radio Filadelfia i samarbeid med ungdomsarbeidet og Sabra Fokus Reiser invitert til tur. Det blir to grupper, hvorav en er en ren ungdomsgruppe. De reiser 21. juni og vi ønsker dem en riktig god tur! Mer informasjon på side 15.

Reportasje

17

...ungdommene tar ansvaret for to av Bønn- og lovsangsmøtene i sommer. Så onsdagene 9. juli og 23. juli blir det så godt som ungdomsmøter. Ungdomsarbeidet arrangerer også en holmetur i sommer, og du finner mer informasjon om dette på våre nettsider.

Reportasje Avslutningsfest for tentro

20

...det blir samling for alle som har en tjeneste i ungdomsarbeidet fredag 15. august.

Solkollen barnehage Underveis er et nytt tilbud til brukerne

22

...at høstprogrammet for barne- og juniorarbeidet straks er klart. Det blir sendt ut info og program til alle registrerte barn før oppstart i august, samt at info legges ut under barnearbeidet på www.filadelfiakristiansand.no

Reportasje Inkludering? Oppfølging av fraflyttede beboere II

24

...Solkollen Familieskole starter fra høsten opp kurs om det å leve sammen i et parforhold, og enkeltseminar om det å være foreldre. Kurset heter «Underveis», og er et prosjekt støttet av Kristiansand kommune. Les mer på side 22.

Menighetssidene Informasjon, hilsener, jubilanter m.m.

25

Radio Filadelfia/Media Jubileumssus og lyse fremtidsutsikter

30

Kvinneweekend med Café Lady

...første ungdomsmøte etter sommerferien er 22. august kl. 20.00.

...det tirsdag 2. september er oppstart av tentro. Skal du opp i 9. klasse denne høsten er du hjertlig velkommen. Tentro er et alternativ til konfirmasjon som er åpent for alle, uansett tro og menighetstilhørighet. Totalt sett, med samlinger, sosiale kvelder, møter og turer, har tentro-året rykte på seg for å være en opplevelse! En god tid, med nye vennskap til andre unge og voksen, og en økende kjennskap til Jesus. Mer informasjon på www.filadelfiakristiansand.no

Nummer 2 2008 38 årgang

FiladelfiaMagazinet 2 2008

#4: 15. november

adresse

[I redaksjonen] Jan Frithjof Bay Gundersen E-post: janf@filakrs.no Øyvind Valvik E-post: oyvindv@filakrs.no Margrethe Tveit E-post: margrethet@filakrs.no

#3: 15. august

[Besøks -og postadresse] FiladelfiaMagazinet Dronningensgate 87-91 4610 Kristiansand

trykk

[Redaktør/AD] Frode Daland E-post: frode@filakrs.no

#2: 15. mai

redaksjonen

[Ansvarlig utgiver] Filadelfiamenigheten, Kristiansand E-post: mag@filakrs.no Telefon: 38 02 34 00 - Telefax: 38 02 10 77 Kontonr.: 3060 05 02901

#1: 15.februar

[Ansvarlig Redaktør] Wiggo Skagestad E-post: wiggo@filakrs.no

redaktører

utgiver

Filadelfia

Materialfrister:

[Trykk] Stav Trykk AS

Side 3


GJESTEARTIKKEL

t: Roland Utbult info@utbult.se

f: Patrik Svedberg

Min Gud er virk «Vi skal drømme gode drømmer» var det en pastor som sa en gang. Jeg tror at det er sant. Selv om de fleste av mine drømmer ikke har blitt virkelighet så ble min største drøm faktisk det å få skrive sanger og synge for mennesker. Jeg hadde spilt musikk under hele tenåringstiden og medvirket i forkjellige orkestre. Når jeg ble 18 år så gikk jeg til kirken på et kveldsmøte og tok imot Jesus Kristus som min Frelser. Det var i min barndoms kirke som også hadde navnet Filadelfia. Dette var på Öckerö vest for Göteborg. Der vokste jeg opp med søndagsskole, barnemøter og gudstjenester av ulike slag. Etter noen tenår da jeg hadde distansert meg fra Gud og levd et annet liv enn det jeg hadde lært på søndagsskolen, så var jeg altså tilbake. Jeg lengtet etter å få følge Jesus Kristus.

fatter. «Fåglarna sjunger till hans ära, blommorna doftar till hans välbehag. Jag hör havet som leker och vinden som susar, i blomstrande fägring i sommartid». Faktum er at den sangen synges fortsatt av mange solister.

Det var litt av en omveltning å oppleve at en sang som jeg satt hjemme i stuen og skrev, ble fremført for et stort publikum. Det gav mersmak og sånn etterhvert har det blitt 300 sanger, hvor over halvparten er innspilt på LP/CD. En del spennende ting har skjedd i løpet ”Min Gud är verklig av årene, blant annet to besøk på Svenskhans ord har kraft turnéer med och i mitt inre finns toppen, Andrae Crouch og en glädje TV-serien «Minns du jag aldrig förut haft. sången». Men fremfor alt verdsetter jeg alle møtene med mennesMin Gud är verklig ker under alle turnéer i jag har bevis hele Norden. Og mest han har förvandlat av alt de ganger hvor personer har uttrykt at mig min Gud är verklig.” de har blitt velsignet av sangene.

Det som hendte den kvelden når jeg gikk frem og bøyde mine knær, husker jeg som om det var i går. Når jeg reiste meg opp så visste jeg at jeg tilhørte Jesus. Det gav meg en retning i livet som jeg aldri hadde hatt tidligere, og det lyste opp mitt hjerte. Jeg kan ærlig si at jeg ikke har angret på den beslutningen et eneste sekund! Guds nådes sol lyste over meg fra den dagen av.

Noe av det første jeg gjorde var å starte et orkester. Vi trengte sanger, og jeg tok mine første steg som sangforSide 4

Når jeg ser tilbake på livet så kan jeg se Guds hånd over mitt liv. Han er all trøsts Gud og barmhjertighetens Far. Gud beskytter og bevarer. For meg er det lettere å se Guds ledelse når jeg har fått litt distanse og perspektiv på livet. Alt gikk ikke som jeg hadde

FAKTA u Roland

Utbult (56) med Marianne, 2 voksne barn u Artist og låtskriver som har skrevet mange sanger som synges i flere land u Har de siste årene også engasjert seg i politikk, og har mulighet til å bli valgt inn i den svenske Riksdagen ved neste valg u Gift

INFORMASJON

u På

disse sidene inviterer vi gjesteskribenter til å delta med synspunkt i forhold til bladets tema. Det hender vi trykker artikler her som ikke alltid samstemmer med menighetens verdier og fokus generelt, men vi ønsker å gjenspeile noe av det samfunnet vi er en del av

håpet alle ganger, men gjennom alt var Gud der med sin omsorg. Av alt som har hendt i livet er likevel det absolutt største og beste det som hendte den kvelden i Filadelfia på Öckerö. Og det var så absolutt min egen bestemmelse.

FiladelfiaMagazinet 2 2008


kelig!

Vedtak tsmøtet he

Fra menig

- Menighetsmøter13. juni og 20. august 2006 Marianne Surland-Hansen ansatt i 20 % stilling i barnearbeidet. Anita Tangstad i ansatt i 20 % stilling i barnearbeidet. Thor-Harald Evenstad ansatt som ungdomsleder i 40 % stilling Susanne Aanensen ansatt i 40 % stilling for å tilrettelegge ungdomsarbeidet, organisere cellegrupper og tentro og team-arbeid. Egil Oseberg har sagt ja til å ta ansvar for Åpen Kafé på frivillig basis. Edoardo og Doris Mondaca har bygd seg hus i Chile. Det er svært dyrt og vanskelig å få lån i Chile. For å få lån i Norge var de avhengig av at menigheten står som kausjonist, siden banken ikke kan ta pant i et hus i Chile. Det ble stemt over saken ved håndsopprekning. Resultat: Enstemmig godkjent. Ole-Andre Taule har jobbet på timebasis i et midlertidig engasjement på Radio Filadelfia. Han har sluttet og begynner på Ansgar Bibelskole. Ole Martin Haukedal startet i uke 35 som tekniker i ca 50% stilling. Dette er en midlertidig stilling da nytt utstyr gjør at behovet for tekniker vil endre seg i løpet av vinteren og våren. Terje Gustavsen er engasjert på Radioen i et samarbeid med aetat, hvor de dekker alle kostnader. Dette er en stilling i 50% ut året.

FiladelfiaMagazinet 2 2008

Side 5


TEMAARTIKKEL

t: Michel Rivas michel@filakrs.no

Kan du veien? LÆR DEN UNGE DEN VEI HAN SKAL GÅ Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel (Salomos Ordsp:22:6). Dette er for mange et kjent vers, men tenker vi egentlig over hva som står der? Går vi litt i dybden begynner vi kanskje å tenke litt annerledes en det vi har gjort tidligere med tanke på dette verset. Her er det den unge som skal lære hvilken vei han skal gå. Og når det her snakkes om at han skal lære å gå på en viss vei, er det jo underforstått at det finnes flere veier man kan gå på. Men det ser altså ut til at det bare er en av disse som er rett i Herrens øyne. Og det er denne veien han vil at den unge skal lære å gå på. Men så kommer spørsmålet: Hvem er det som skal lære den unge å gå på riktig vei? Er det menighetens ansvar? Eller kanskje det er foreldrene? Eller er det de med lang livserfaring som nettopp på grunn av sin erfaring med livet skal lære den unge uerfarne å gå på rett vei? Og hvem er i så fall disse?

KJENNER DU VEIEN? Skriften snakker ikke spesifikt om hvem som har denne oppgaven, men Side 6

en ting er sikkert, og det er at den som skal lære den unge å gå på den rette vei selv bør kjenne den. For hvis ikke er vi midt i Lukas 6:39 som sier: Han sa også en lignelse til dem: Kan vel en blind lede en blind? Vil de ikke begge falle i grøften? Og når Jesus snakker om blindhet i dette tilfelle snakker han om de som er blinde for sannhetens lys. Og hva menes med sannhetens lys? Jo sannhetens lys er Jesus Kristus og Guds ord som er oss gitt. Skriften forteller oss hvilken vei vi skal gå. I salme 119:105 står det følgende: Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Og da blir neste spørsmål følgende: Kan DU veien? Og hvis du mener du kan det, vandrer du da på den? For hvis du gjør det, ja da er du en av de som skal lære den unge å gå denne veien.

DET FINNES BARE EN VEI La oss lese et bibelvers til for å finne ut hva skriften sier om veien. Og dit jeg går, vet dere veien. Tomas sier til ham: ”Herre, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan kan vi da vite veien?” Jesus sier til ham: ”Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg” (Johannes14:4-6).

Det er altså Jesus som er veien. Jesus er den eneste veien til frelse, men han er også den eneste veien til det sanne livet. Når vi har blitt frelst må vi begynne å vandre på en annen vei enn det vi gjorde før. Og Jesus er altså denne veien. Det betyr igjen at alt det som Jesus står for, og som Guds ord forteller oss, er vår rettesnor her nede på jorden. Og hvis vi vandrer etter denne rettesnoren vil vi ikke vike fra den senere i livet. Eller sagt på en annen måte; vi vil bli bevart i troen. De som altså kjenner denne veien skal nå lære den unge å gå på samme vei. På samme måte som Jesus gjennom 3 år viste disiplene hvilken vei de skulle gå på gjennom å bli kjent med Ham, er det i dag mange som har som oppgave å lære den unge å bli kjent med Jesus på samme måte slik at den unge kan bli en etterfølger av Ham. Det er mange ting i tiden vi lever i som forteller oss at vi lever i de siste tider. Og en ting som er sikkert er at Herren ønsker vekkelse i disse tider. Og de som Herren ønsker å bruke er blant annet dagens unge. Men når vi ser hvilket moralsk forfall dagens samfunn lever i, er det desto viktigere å vise den unge Herrens vei, og de sannheter som Guds ord formidler til oss. Og like viktig er det for hver og en av oss at vi vandrer på veien

FiladelfiaMagazinet 2 2008


i forhold til tiden vi lever i, for det er jammen nok av utfordringer for den som vil leve nært til Herren og vandre på hans vei.

GÅ IKKE PÅ KOMPROMISS MED GUDS ORD La oss til slutt lese i Matteus 7:13-14 Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Når det står fortapelse her står det på grunnteksten (gresk) apoleian, som altså betyr fortapelsen, men som også kan bety «å ødelegge». Men dette greske ordet har mange betydningsnyanser og er ikke ensbestemt med at det er vår sjel som går fortapt eller ødelegges. Det kan også fortås som at vårt liv med Herren går fortapt eller ødelegges. Så selv om vi har gitt vårt liv til Herren, må vi spørre oss selv om vi i det nye livet vandrer på hans vei. For opp gjennom tidene har man kunnet se mang en rar oppførsel fra mennesker som har gitt sine liv til Herren, så det å gi sitt liv til Herren er ikke ensbetydende med at vi går på

FiladelfiaMagazinet 2 2008

hans vei. Og det er nettopp det disse to versene blant annet forteller oss, at selv om vi har gitt våre liv til Herren, er det etter dette en spesiell vei å gå. Du kan gå på den brede vei, eller du kan gå på den smale vei. For Jesus snakker om at det hos mange vil bli slik at den første kjærligheten til Han vil bli lunken eller kald. Og har vi kommet dit, kan jo bare det bety at vi langt på vei har forlatt den smale vei som er livet med Jesus, til fordel for den brede vei, som er denne verdens vei med all den umoral og svik som den inneholder.

VÆR ET GODT FORBILDE OG VITNE Poenget her er at det finnes kun en riktig vei å gå skal vi leve etter Herrens behag. Og det er denne veien Herren vil at de unge skal lære å gå. Men de som skal lære den unge å gå denne veien må selv finne ut om de går på riktig vei. For hvis man ikke gjør det vil man ikke bare selv gå vill, men man vil også villede den unge. Og veien, ja det er Jesus Kristus og Guds ord. Vi som lever i troen på Herren har alle et ansvar i det å være gode vitner for ham, og det kan vi bare være hvis vi lever et liv etter Guds ord. Gjør vi det vil vi være gode forbilder. Og vandrer vi på denne veien vil ikke bare

våre sjeler bli frelst, men vi vil også kunne leve et liv i seier her på jorden sammen med Herren. Lar vi dette bli en rettesnor for våre liv, og viderefører det til den unge, ja da vil vi sammen bli bevart i troen.

FAKTA u Michel

Rivas (35)

u

Gift med Helene, 1 barn sammen

u

Ungdomsarbeider i Filadelfia

Har jobbet i Filadelfiamenigheten siden mai 2007. u

Studerer religion, filosofi og historie ved UiA u

Jobber også deltid i Posten i kombinasjon med jobben i Filadelfia u

INFORMASJON

u I temaartiklene

kan du lese litt mer i dybden om det som er bladets tema. Artiklene gjenspeiler situasjoner i selve menighetslivet og skrives ofte av medlemmer eller stab i menigheten. Side 7


AKTUELT

t: Øyvind Valvik oyvindv@filakrs.no

f: Edward Bock

Melding fra GPS:

snu - hvis m I over 30 mil forfulgte denne meldingen meg på en ferietur til Syd-Frankrike. Problemet oppstad i Tyskland da vi oppdaget at vi hadde glemt passene hjemme. På grunn av Schengenavtalen går det normalt greit å krysse grenser i EU land. Dog så visste jeg av erfaring at det ofte var passkontroll ved grensen til Sveits - som ikke er med i EU.

Side 8

Når du er syd i Tyskland er den raskeste ruten nettopp å kjøre gjennom Sveits. Av frykt for å bli stående å diskutere med tollere på grensen, svingte jeg derfor av hovedveien og valgte å kjøre en annen rute. Mine begrensede engelsk-kunnskaper og enda mer begrensede tysk-kunnskaper bidro ikke til å øke lysten til en diskusjon med en mulig kverulerende grensevakt. Det forunderlige apparatet «GPS» har i de fleste biler erstattet behovet

for kart (og ikke minst behovet for en kvinnelig kartleser). Et stort fremskritt. Når alt går vel, kommer den trygge og gode meldingen: «Følg veiens forløp – lenge». Men, - GPS kan også bli plagsomt. Den ellers så vennlige stemmen fra GPS’en hørtes ut til å bli mer og mer frustrert over at jeg ikke skjønte at jeg hadde kjørt feil. I hver eneste avkjørsel og hver eneste busslomme de neste 30 milene, kom det igjen og igjen: «Snu – hvis mulig!» Til slutt gav stemmen seg og fulgte med på min omvei til Frankrike...

FiladelfiaMagazinet 2 2008


mulig! Samvittigheten – en himmelsk GPS

I tidenes morgen installerte Gud et enda mer forunderlig instrument i vårt indre. Samvittigheten. Den har vært til glede og besvær. Hvor mange ganger har jeg ikke selv kjent en forunderlig indre uro som sier: «Snu – hvis mulig». Andre ganger en forunderlig ro og trygghet som sier: «Følg veiens forløp - lenge». I livets veikryss og rundkjøringer dukker alternativene opp. Hva nå? Erfaringene for oss alle er at tar en feil i enkelte veikryss vil samvittig-

heten raskt begynne å komme med «feilmeldinger». Magefølelsen kaller denne verden fenomenet. Samvittigheten sier vi som kjenner bibelen.

Kan vi stole på samvittigheten? Jeg har oppdaget enkelte feil på min GPS. Især når det har gått litt tid. Nye veier kommer stadig til og kartet må oppdateres. Festlig er det jo når du kjører på nye broer og GPS melder at nå kjører du på vannet. Samvittigheten alene - er ikke nøyaktig nok. Den må stadig oppjusteres. Og den kan bare justeres i forhold til Guds ord. Daglig bibellesing vil være den beste og eneste garantien for en ajourført samvittighet. Mange har forsøkt å justere samvittigheten etter den såkalte «tidsånden». Når kartet ikke lenger stemmer med terrenget, er det ikke kartet det er noe galt med. Du er kort og godt i feil terreng. Tidsånden vil forsøke å forandre terrenget så det stemmer med kartet. En håpløs, umulig og ødeleggende ferd for ditt liv.

Kan vi kaste fra oss samvittigheten?

I hver eneste avkjørsel og hver eneste busslomme de neste 30 milene, kom det igjen og igjen: Snu – hvis mulig!

Selvfølgelig kan vi det. Men det har sine tragiske følger. Paulus sier: Noen har kastet fra seg den gode samvittighet og har lidd skibbrudd på troen (1. Tim 1:19). En nyere oversettelse (Levende Bok) forklarer det slik: Hold fast på din tro på Kristus, og sørg alltid for at du har en ren samvittighet. Gjør det du vet er rett. For enkelte mennesker har latt være å lyde sin samvittighet, og de har med vilje gjort det de vet er galt. Det er ikke overraskende at de mister sin tro på Kristus når de trosser Gud på den måten. Fritt oversatt sier altså Paulus at i den kristne vandringen er det ikke mulig å

FiladelfiaMagazinet 2 2008

koble ut samvittigheten – og samtidig bevare troen. Mange har prøvd, men båten går før eller siden på et skjær.

Vis oss veien! Filip, en av disiplene, var forvirret og frustrert og roper til Jesus: «Vis oss veien». Et av Jesu mest berømte svar kommer nettopp fra et denne situasjonen. «JEG ER VEIEN SANNHETEN OG LIVET – INGEN KOMMER TIL FADEREN UTEN VED MEG.» Fremfor alt er det avgjørende at du er nær Jesus. Hvis ikke, må du lytte til din himmelske GPS - samvittigheten som sier: «SNU – HVIS MULIG!»

FAKTA u Øyvind u Gift

Valvik (53)

med Bodil, 2 voksne barn

u Utgjør

sammen med Wiggo Skagestad pastorteamet i menigheten. Øyvind har et stort hjerte for byen og er også en aktiv medspiller i det felleskristne arbeidet i Kristiansand.

u Foretar

sivilrettslige gjøremål som barnevelsignelser, dåp, bryllup og begravelser.

INFORMASJON u Aktuelt

er en artikkelserie skrevet av pastor Øyvind Valvik. Artiklene tar opp temaer som er aktuelle for menighetens virksomhet. Fokus er ofte satt på mennesker som er drivkraften og hensikten med Filadelfias arbeid i Kristiansand. Side 9


REPORTASJE

t/f: Margrethe Sunnarvik Tveit margrethet@filakrs.no

FiladelfiaMagazinet har vært hjemme hos Helene og Michel Andreas Rivas. De har sønnen Adrian som er 1 år. Helene (23) er aktiv i menighetens juniorarbeid. Tidligere har hun vært innom det meste av barne- og ungdomsarbeid, som søndagsskolen og dansegruppa. Hun er utdannet sykepleier. Michel (35) er ansatt som ungdomsarbeider i menigheten i en 40% stilling. I tillegg studerer han religion, filosofi og historie og er snart ferdig bacheleor. De er begge aktive i cellegrupper, han er cellegruppeleder for 7 ungdommer, mens Helene er nestleder i sin cellegruppe for unge voksne. Helene er oppvokst i menigheten, og er barnebarnet til Tønnes Tønnessen som var eldstebror i menigheten i sin tid. Hun forteller at hun er vokst opp i et kristent hjem, og alltid har vært en kristen. Men fram til hun var 13 år levde på sine foreldres tro. For henne ble det et vendepunkt da hun var på leir på Fredheim, der tok hun sitt eget standpunkt, noe som førte til at hun valgte å døpe seg 13 år gammel. Helene bestemte seg for å ta et år på bibelskole og bruke det året til å fokusere på Gud. Og hun valgte å dra til Sarons Dal før hun skulle startet på sykepleierstudiene. Michel er halvt norsk og halvt spansk, men er vokst opp i Bærum bortsett fra et år hvor familien bodde i Madrid. Michel er utdannet kokk. Da han var 25 år gammel fikk han en skade i foten

Side 10

som gjorde at han ble gående lenge sykemeldt. En kamerat eksperimenterte med stoff. Michel forteller at han var skeptisk til å prøve, men lot seg overtale. Den lille eksperimenteringen ble til en psykisk avhengighet, i begynnelsen var det bare gøy. Men han opplevde snart at den naturlige gleden og lykkefølelsen i livet ble borte, alt var bare tomt. Han forteller at han gikk langt og prøvde det som var å prøve. Og det gikk galt. Det ble starten på to år med rus i voksen alder. Ingen som kjente ham hadde trodd at han skulle havne utpå på den måten. Han var en rolig og snill gutt som trente mye, var sunn og opptatt av helse. Michel forteller at planen hans var at han skulle feste og ha det moro så lenge han var syke-

meldt. Men da han fikk beskjed om at skaden i foten var så omfattende at han ikke kunne jobbe som kokk mer, raknet alt. I denne perioden kom han i kontakt med en del kristne, samtidig som han tenkte og filosoferte over poenget med å leve. Skulle han bare komme seg gjennom livet for så og dø, og det var det? Michel sier at han ble nysgjerrig på Gud, og kom til at det måtte finnes en mening med livet. Han bestemte seg for å legge seg inn på Granlien Evangeliesenter utenfor Hamar. De to første døgnene lå han og vaket og var dårlig mens abstinensene herjet i kroppen. Da han var på det verste kom det to og bad for ham. Og han ble momentant helbredet og utfridd. Michel forteller at han tok det endelige standpunktet der

FiladelfiaMagazinet 2 2008


HJEMME HOS... 8 Helene og Michel Rivas

hverandre. Ingen av dem hadde tanker om å finne sin ektefelle der, Michel sier han hadde planer om å reise ut, og ikke gifte seg. Men at det ikke ble helt som han hadde tenkt.

og da, men at han alltid hadde trodd at Gud fantes og at Jesus var Guds sønn, men dette ble vendepunktet, og fra den dagen var det ikke noe alternativ å gå tilbake til det som hadde vært. Samme kveld dro han til den lokale kirken og vitnet om hva Gud hadde gjort for ham. Han ble på Evangeliesenteret i 2 år. Det siste året jobbet han der som kokk, var aktiv i menigheten og i Mjøsradioen. Deretter gikk han på bibelskolen i Sarons Dal. Han forteller at han kjente han både ville og skulle gi livet sitt til Herren, og det var ikke noe annet som var aktuelt. I Sarons Dal ble han i tre år, hvor han gikk på Bibel og misjonslinjen i to år og var lærer og miljøarbeider det siste året. Og det var i Srons Dal at Helene og Michel møtte

FiladelfiaMagazinet 2 2008

nelsen var det ikke ungdomsarbeid som lå høyest hos ham, han hadde tidligere tenkt at han aldri skulle jobbe med ungdom, men plutselig la Gud ned en veldig kjærlighet i ham til ungdommene. Han forteller at han kjente det fysisk, da han sto på talerstolen en fredag, en veldig nød for dem. ”Det er bare Gud”, sier Michel, ”Han er grunnen til at jeg er i ungdomsarbeidet”.

Begge to er de innstilt på å gå når Gud sier gå. Og de er bevisste på at de ikke må forankre seg for mye noe sted. De er enige om at dersom Gud vil noe annet, vil de være klare for det. De kan fortelle om en rik tid i Sarons Michel forteller at han ber om at ungDal, der de fikk utvikle seg og få erfadommene skal få en sterk relasjon til ringer fra misjonsmarkene både ute Gud. Det å kjenne Ham personlig er det og hjemme. Helene fortelviktigste. Det er ikke nok å ler om et år der hun lærte gå på møte fordi alle venMichel er å stole på Gud og der hun nene går der, de må ha halvt norsk og sitt eget møte med Gud. fikk erfare at når man er halvt spansk, Det er flott å se når ungavhengig av Ham og søker hans veg så leder Han. men er vokst dommer virkelig møter Michel hadde noen lengre opp i Bærum Herren. praksiser utenlands som bortsett fra et Når det gjelder framtiden betydde mye, og han forteller at Gud la ned i ham år hvor fami- er ikke det noe Helene og ting han ikke trodde var Michel tenker så mye på. lien bodde i mulig. Han har etter hvert De vil gå der Gud vil ha Madrid. undervist på bibelskoler, dem, og de hviler i at Gud predikantkonferanser og skal lede. Men Michel sier hatt noen korstog de siste årene, hvor han ønsker å gå inn i en heltidstjeneste. han har reist ut og hatt store kampanNår mye av det han er med på skjer på jer. Han er med i ACE, et nettverk med kveldstid, merker de tidspresset, en 40 evangelister fra hele Skandinavia og % ansettelse blir i praksis nesten 100%. Nord Europa. Hvert år samles de i BelTjenesten blir på mange måter hele fast og planlegger det kommende års livet, sier han, og det å tjene i Guds rike arrangementer. er ikke som andre jobber, det har innvirkning på absolutt alt. Paret er bosatt i Kristiansand, de valgte Helenes hjemby, da Michel har flyttet Nå ser han først og fremst fram til å mye og ikke føler sterk tilhørlighet til de reise til Israel med ca 80 ungdommer i stedene han har bodd tidligere. Dessusommer, og synes det er fantastisk at så ten var Helene med i en god menighet mange vil være med på tur og oppleve og det var også utslagsgivende, kan Israel. han fortelle.

INFORMASJON

Ungdom hadde Michel aldri trodd han skulle jobbe med. Men nå er han ungdomsarbeider i Filadelfiamenigheten i Kristiansand. Han forteller at han liker seg kjempegodt i menigheten og har kjempeflotte kolleger, og synes han har et givende arbeid. Men i begyn-

u Dette

er en del av en artikkelserie hvor Margrethe Tveit besøker sentrale personer i menigheten. I første omgang har det vært eldsterådet og pastorparene som har fått besøk, men nå står også andre for tur... Side 11


REPORTASJE

t: Margrethe Sunnarvik Tveit margrethet@filakrs.no

f: Terje Tveit

TORSDAGSTREF På vakre Dvergsnestangen var det stor festivitas da Tordagstreff for psykisk utviklingshemmede kunne markere 20 års jubileum. Det var mange gjester som var invitert, og det var trangt om plassen. Dagen begynte med en innledning av Berit Høyland som er en av lederne på Torsdagstreff. Hun leste kjente ord av Jesus, der han i Saligprisningen sier: Salige er de fattige i ånden for himmelriket er deres (Matt. 5,3). Hun siterte også fra Korinterbrevet, at større enn alle åndens gaver er kjærligheten, og til stor jubel sa hun at kjærligheten den har vi masse av på Torsdagstreff. Hun fortalte om rikdommen i å ha en slik tjeneste, om barnehjerter som tar imot, om åpenhet og entusiasme. ”Jeg kan være trøtt og sliten når jeg kommer, men jeg er alltid oppmuntret og glad etter å ha vært på Torsdagstreff” sier hun. Denne tjenesten har hun hatt i 7 år, og den vil hun stå i så lenge helsa holder, eller til Jesus kommer igjen! Så var det klart for middag og dessert. Plass til noen taler var det også, og Oddvar Isachsen fortalte hvordan Torsdagstreff hadde blitt til for 20 år siden. Vivi Haug og han jobbet sammen på Distriktsinstitusjon for HVPU i Kristiansand. HVPU-reformen trådte i kraft, og mange hadde flyttet tilbake fra institusjonene de hadde bodd på i RogaSide 12

Vivi Haug og Oddvar Isachsen som startet opp Torsdagstreff sammen med to som har vært med siden begynnelsen: Torun Haugland og Dag Øhrn

land. Og i de nye boligene var det mye som var bra, men ingen hadde tenkt på det åndelige livet til brukerne. Kirkene hadde vært samlingssted, men i Kristiansand ble det ikke slik. Han forteller at de fikk utfordringen med å lage et samlingssted for mennesker med psykisk utviklingshemming, og den utfordringen tok de. Datoen for oppstart var ikke den 1. juni, så

markeringen er noen mnd for tidlig. Dagen da Trosdagstreff så dagens lys for første gang var den 8. september 1988, kunne Oddvar Isachsen fortelle. Den ang var det 15-20 stk som var aktive, og da som nå blir det arrangert annenhver torsdag. Antall besøkende på møtene har økt siden 1988, det lå lenge på 40-50 stk, men nå hender det rett som det er at det er

FiladelfiaMagazinet 2 2008


FF feirer 20 ÅR FAKTA

u Torsdagstreff

er menighetens arbeid for mennesker med psykisk utviklings- hemming u Torsdagstreff

arrangeres annenhver torsdag det meste av året u Ledere

i dag er Astrid Eiken og Berit Høyland

De inviterte gjestene til festen koser seg med kod mat i fine lokaler på Dvergsnestangen.

Lederne for Torsdagstreff, Berit Høyland og Astrid Eiken fikk blomster.

Elisabeth Sandvand og Gerd Ekeland. Gerd er fast pianist på Torsdagstreff.

ca 90 innom når det er samling. Han avsluttet med å takke de som har ført arbeidet videre, og ønsket lykke til med framtiden.

med i ca 10 år, og synes Torsdagstreff er helt topp! Hun har med seg Elisabeth Sandvand som har vært med like lenge, og hun får bidra med dans på samlingene. Dette er hennes faste klubb å være med i, og her trives hun godt. Gerd forteller at hun har spilt i mange sammenhenger, men at dette er et sted der det er godt å få tjene for her blir en satt så stor pris på. Vi føler oss varmt velkommen og hver og en blir sett. Det er det spesielle med Torsdagstreff, sier hun.

Astrid Eiken som også er en av lederne på Torsdagstreff forteller at hun har vært med i 11 år. Hun synes det er en takknemmelig oppgave, og ville ikke byttet den bort med noe. En får så uendelig mye mer tilbake enn det en gir, og hun kan fortelle at hun alltid er glad når hun har vært på Torsdagstreff. Det gir glede og inspirasjon, sier hun. Til sammen er de 8-10 stk som er med å gjør i stand så torsdagstreff kan arrangeres, og Gerd Ekeland er med som fast pianist. Hun har vært

FiladelfiaMagazinet 2 2008

Etter festmiddagen var det tid for pause i det nydelige været, før det var festsamling i peisestua. Her var det mye sang og musikk,

og et av innslagene var at Gerd spilte på piano, mens mannen hennes Harry spilte på skjeer til stor applaus fra alle i salen. Mange fikk synge og underholde og det var stor utlodning der alle på festen fikk gevinst sponset av næringslivet, og Spareskillingsbanken gav Torsdagstreff en gave på 20 000 kroner. Pastor Wiggo Skagestad holdt takketale til alle de frivillige som bidrar til å gjøre Torsdagstreff til et hyggelig sted og være, det er tydelig at de som tjener her er mennesker som har møtt Jesus og som vil formidle evangeliet videre, sa han. Han fortalte at Filadelfiamenigheten er stolt av arbeidet, og at de frivillige skulle få med seg en tursekk som minne fra jubileet og som en gave fra menigheten. Svein Klev er en av de som har vært fast gjest på Torsdagstreff i ca 15 år. Han forteller at han trives veldig godt, og at det er bra opplegg. Det beste er å få høre om Jesus, synge om ham og spise god mat sammen med venner, sier han. Alle kjenner hverandre, og her har vi det godt, avslutter han. Side 13


UNGDOMSARBEIDET

t: Susanne Aanensen susanne@filakrs.no

f: Martin Jakobsen

PRAISESTATION

16. mai arrangementet ble en braksuksess! Ikke først og fremst fordi folk kom, helt til det ikke var plass til flere i Filadelfia sine lokaler. Men først og fremst fordi ungdom møtte Gud, og hadde ei fantastisk tid i Hans nærvær sammen med sine venner! En forrykende kveld med rap, musikk og dans, og en skikkelig god porsjon Guds ord! Vi ble alle utfordret til å leve radikalt for Jesus, som gutta på Eidsvoll den ganga i 1814 gjorde.

den, med mye lyd og latter, is, brus og pizza. En skikkelig digg måte å feire kvelden før den store dagen på! Så sett av 16.mai 2009 allerede nå, den må du bare ikke gå glipp av!

Denne kvelden viste mellom 450-500 ungdom at de velger å gi alt for Jesus. Hvertfall to personer valgte å gi sitt liv til Jesus for første gang, skikkelig seier- også i himmelen! Det var også to som kom og vitnet om at de var blitt helbredet, så Gud virker i sannhet også blant oss unge! Og deltakelsen var stor fra MANGE forskjellig ungdomsgrupper!

Hva skjer så for ungdom i sommer?

Det ble en helaften på Praisestation med USB. Filadelfia sine kafelokaler var også fylt til randen utover kvelSide 14

Ungdommene tar ansvaret for to av Bønn- og lovsangsmøtene i sommer. Så onsdagene 9. juli og 23. juli blir det så godt som ungdomsmøter. Vi kommer til å ha en holmetur, overnatter fra fredag til lørdag ved Stokken (mer info på våre nettsider). I tillegg oppfordrer vi cellegruppene til å ha et par samlinger i løpet av sommeren. Det blir samling for alle som har en tjeneste fredag 15. august. Første ungdomsmøte etter sommeren er 22. august.

FAKTA u Susanne

Aanensen (34)

u

Gift med Sven Ivar, 2 barn

u

Avtroppende hovedleder på tentro

u Ansatt i Ungdom Sammen for Byen (USB) - Tverrkirkelig nettverk

INFORMASJON u Ungdomsarbeidet

i menigheten har en målgruppe på 14-20 år. u Det

er ungdomsmøter hver fredag kl. 20.00. u I tillegg

til selve møtene er det også cellegrupper, kafédrift, turer, team- arbeid, tentro m.m. i regi av ungdomsarbeidet. FiladelfiaMagazinet 2 2008


3

e p p u r g e l l e c i

t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no

f: Fredrik Evenstad

80 ungdommer reiser til:

1.Hvor lenge har du vært med i cellgruppa? 2.Hva syns du er aller best med å være i en cellgruppe? 3.Opplever dere at gruppen vokser, hva gjør dere for å bli flere? Magnus Øksendal 1. Har vært med siden vi startet opp i høst. 2. Jeg syns det beste med cellegruppen er at vi kan komme sammen som en liten gruppe og prise og søke Gud. Og at det blir en hjelpende hånd for nyfrelste til å komme litt inn i den store ”gjengen” som ungdomsarbeidet er. 3. Har ikke blitt veldig mange flere, men vi merker at vi vokser i trua, samtidig lærer vi mye nytt om Gud. Opplevde nettopp at to ble åndsdøpt. For å bli flere trenger vi å bli mer frimodige å spør folk. Bjørn Fredrik Røinås 1. hmm... ca 4 måneder. 2. Det er jo seff at mann kan prate om alt, få undervisning og ikke minst den gode snacksen som blir satt frem. 3. Ja vi er vertfall blitt 1 mer siden jeg begynte. 1 er jo bedre enn ingen.. Kan nok bli flinkere til å få med folk til gruppa. Karoline Backe 1. Har vært i cellegruppe i ca 1 og et halvt år, og ble cellegruppeleder etter sommeren 2007. 2. Det er godt å være et sted der de du er sammen med har samme mål som deg, å leve et liv for og med Gud i cellegruppa kan jeg få svar på spørsmål som jeg går rundt og lurer på, og du får et bra kristent felleskap! Det er sosialt, og et godt sted å komme. Cellegruppa er et sted der gode vennskap blir til. 3. Det siste halvåret er det mange som har ville begynne i cellegruppa, og det er topp! Vi opplevde nettopp at den tidligere gruppa mi ble delt i tre! De nye som har begynt nå er blitt spurt med av venner som går i cellegruppe, eller så har de har hørt om cellegruppene på møtene. Det er kjempegøy å se at unge folk lengter etter et nærmere forhold til Gud. Av: Thor-Harald Evenstad

FiladelfiaMagazinet 2 2008

ISRAEL Ja, vi gleder oss! Til sammen er det 115 personer som skal reise på radio Filadelfias jubileumstur. 83 av disse er ungdommer. Lørdag 21 juli drar vi fra sola Israel, første stopp blir Galilea sjøen. Der skal vi besøke mange av områdets kjente bibelske steder. En av dagene går turen til Karmelfjellet og menigheten Carmel-assembly der pastor paret Karen og David Davis tar imot oss. Turen går videre til dødehavet det noen av oss skal bo i beduin telt og ri på kamel, mens andre velger å bo på spa hotell. Etter noen dager med severdigheter og kultur i Jerusalem avslutter vi med noe herlige ferie og bade dager i Natanya. Vi er hjemme igjen fredag 4. juli, og vi kommer tilbake med rapport i neste utgave av FiladelfiaMagazinet.

Fredrik Lauvland har blitt ansatt i en 10% stilling som lovsangsleder i ungdomsarbeidet. Det er med glede vi ser at ungdomsarbeidet vokser, og siden lovsangen er en så stor del av hva som skjer, er det veldig behov for en som har ansvaret for denne delen. Fredrik kommer til å være i Filadelfia hver torsdag fra 14.00 til 15.30, ellers blir det meste av jobben på kveldstid. Side 15


BARNEARBEIDET

t: Anita Tangstad anita@filakrs.no

f: Marianne Surland-Hansen

SOMMERTID Ja, nå står sommeren for døren og nok et halvår med mange barneaktiviteter er over. Som vanlig så har vi mange ting som skjer i menigheten. Det yrer av barn, og det er et godt tegn for oss som brenner for barna. Jo flere jo bedre. Vi ønsker å være en levende menighet. Og der hvor barna er, er det ofte liv og røre. Søndagskolen, Splash, Tweens og Junior er de faste grenene vi har. Det er så fantastisk med alle dere barna som kommer uke etter uke for å være sammen med oss. Det FAKTA u Anita u Gift

Tangstad (35)

med Stig, 3 barn

u Barnearbeider

i Filadelfia siden

august 2006.

INFORMASJON u Målgruppen

for barnearbeidet strekker seg fra 0 til 13 år. u Den 3. søndagen hver måned er det familiemøte kl. 11.00.De andre søndagene er det Promiseland søndagsskole. u Driver i tillegg korene Splash og Tweens, samt Junior på fredager. Side 16

er på grunn av dere at vi kan holde på med det vi liker aller best. Fortelle om Jesus, synge, danse, leke og bare være til. Vi ønsker dere alle sammen en fantastisk sommer. Gleder oss til å se dere igjen i august. I tillegg til det ukentlige opplegget vårt har vi arrangert Barnas Gospel Fest, som vår en opplevelse for både små og store. Tweens har vært på tur til Oslo (se bilder til høyre) og Junior har tatt turen over dammen til Danmark. Jeg er stolt av å være i en menighet som gjør så mye bra for barna.

Bilder fra Tweens sin tur til Oslo i forbindelse med Soul Children festivalen. Flere bilder på våre nettsider.

Til alle dere voksne som er med å gjøre dette arbeidet mulig, vil vi bare si tusen takk for innsatsen. Dere legger ned en enorm innsats i tid og krefter, slik at vi kan forkynne Jesus til barna. Vi fostrer neste generasjons ledere, lovsangere og forkynnere. Vær stolte over jobben dere gjør. Tusen, tusen takk! Må også dere ta en velfortjent sommerferie. Nyt lange sommerkvelder, men husk barna i deres bønner. Vi sees opplagte og klare for ny innsats i august. Til opplysning: Helena Langeland slutter i barnerådet etter mange års aktivitet i barnearbeidet. Takk for innsatsen alle disse årene. Gud velsigne deg videre i livet og med arbeidet i tentro sammen med Michel Rivas og resten av gjengen der. Splash trenger ny pianist fra august. Sitter du der og klør i trommefingrene så hadde det gjort seg med litt rytme også... Ta kontakt med oss.

FiladelfiaMagazinet 2 2008


REPORTASJE

t: Inger Johannesen ingerjohann@hotmail.com

f: Elin Madsen

KVINNEWEEKEND med Café Lady Vel 30 jenter fordelt i et bredt spekter i alder reiste på kvinneweekend 18.-20. april. Ei strålende vårhelg var badet i sol, og å komme til Grossås Gård med mor-Eva klar, ja det er jo rekonvalesent bare det!

Ved presentasjonsrunden fikk alle hvert sitt gebiss i munnen for så å si sitt navn - da satt allerede latteren løs og høylydt. Vi fikk også besøk av et par som tusta no veldig på sin vandretur.Men vi hadde full pakke. Bodil Valvik og Monica Sannarnes hadde ansvar for undervisning og sang. Temaet for helga var med utgangspunkt i Efeserbrevet og stikkord var: SITTE - VANDRE - STÅ. Monica hadde fått flere sterke tekster til sanger i denne forbindelse, og Bodil formidlet budskapet i tale. Sammen var mor og datter et flott team. Vi formidlet en del visuelle uttrykk som kan gi en lettere forståelse. Vi hadde også troshandlinger for de som kjente for det. Bl.a. hadde vi en ryggsekk full av stein og en kunne ta en stein og legge den ned ved korset som et symbol på å ville legge av en byrde, for så å tenne et lys og sette det i et stort hjerte som symbol på Jesu kjærlighet, omsorg, varme og nytt liv. Det handler ikke om hva vi gjør, men hva Jesus får gjøre i det enkelte hjerte.Siste møte hadde vi om det å stå. Da stod vår egen Elin Madsen frem og formidlet sitt kall til å reise ut. Hun skal etterhvert jobbe med barn i Rwanda. Å kunne salve og velsigne henne og sende henne ut i

FiladelfiaMagazinet 2 2008

tjeneste som et resultat av å ha SITTET for å lytte hva Herren ville si og hennes VANDRING gjennom dette og nå STÅR hun i tjeneste. Det var bare toppen av

kransekaka og en understrekelse av budskapet for denne helga. Jenter på tur kan anbefales! Side 17


MISJONSSIDENE

t: Liv Haug livhaug2@hotmail.com

f: Liv Haug

NYE UTFORDRINGER

Modell for nytt kommune og kultursenter. FAKTA u Liv

Margrethe Haug (64)

u Misjonær

i Peru i 37 år

u For tiden er hun også valgt som provinsordfører i Chanchamayo

INFORMASJON u Filadelfiamenigheten

i Kristiansand har i mange år vært sterkt engasjert i misjon i utlandet. Hovedfokus har i en årrekke vært Sør-Amerika, men vi har i tillegg de senere år engasjert oss mer i Europa. Vi har nå misjonærer i Peru, Chile, Østerrike, Tyskland og Russland.

Side 18

Det har vært et spennende år som ordfører i Provinsen Chanchamayo. Mye har vært positivt, men det er mye arbeid, store utfordringer og tålmodigheten blir stadig satt på prøve, for jeg ønsker at tingene skal gå mye fortere. Men, tross alt så får jeg det meste igjennom og gjennomført etter hvert, og vi kommer videre i forbedringen av leve-vilkårene for barn og voksne i det området jeg har ansvaret for, som for eksempel forbedringer av skoler, gater, veier, murer mot oversvømmelse, idrettplass, lys, vann, kloakk, helse, o.s.v. i prosjekter som folket selv har gitt prioritet.

La Merced er Provinshovedstad, en by med ca 18 000 innbyggere. En liten gruppe venner i byen ønsket å gå inn som utpost i menigheten vår i Perene, og de ble ønsket velkommen for et par år siden. Menigheten i Kristiansand har støttet arbeidet der gjennom økonomisk støtte til forstanderen, Valentino. Han gjør et bra arbeid sammen med sin familie, og menigheten i Perené har under 2007 sendt to av ungdommene som går på den 3 årige Bibelseminariet vårt, hver lørdag og søndag for å hjelpe til med ungdomsarbeid og s.skole, og jeg taler der en gang i mellom. Under 2007 har gruppen vokst til over 40 venner i bydelen Pampa del Carmen i La Merced. Vennene har arbeidet for å skaffe et lokale hvor de kunne ha møter, og sammen med vennene der, har jeg under 3 år greid å betale ei tomt på ca 500 m2, og nå arbeider vi med å få bygd et lite lokale, for det var bare et tak. For folk i Peru betyr det

FiladelfiaMagazinet 2 2008


Ønsker du å støtte arbeidet i Peru ved å gi en gave til det nye lokalet i La Merced kan du benytte konto 3060 19 42298 og merke med ”Nybygg - Liv Haug”

FOR MISJONEN I PERU mye å kunne samles i et ”Guds hus”. Vi har startet med husmøter i en leilighet jeg leid i La Merced, og det kommer mellom 10 og 25 personer en gang uka for å høre Guds Ord. Pastor Valentino har hatt ansvaret for bibeltimene. De fleste i husguppa er folk som arbeider i kommunen, men som aldri hadde lest eller hørt noe fra Bibelen før. Nå har flere av disse bedt om dåp i menigheten. Gladys, min medarbeider, har vært veldig aktiv og flink til å få kontakt med nye mennesker i La Merced, og hun har delt Guds Ord med mange som aldri hadde lest i en Bibel før. Hun har blitt bedt hjem til flere familier for å lese fra Bibelen og be, og hun har bedt til Gud med mange som har tatt imot Jesus som sin Frelser. Så vi er i et spennende så-arbeid, og vi er inne i en åndelig kamp for å innta nytt land for Guds rike. Det finns flere små evangelsike menigheter i La Merced, men ingen har over 80 medlemmer, og medodist-kirken som har arbeidet i 100 år der, har 20 medlemmer, mens Mormon-kirken har 500 medlemmer, så vi har en stor utfordring. Det er behov for et lokale i sentrum av byen. Det har vært noen bygg til salgs, men prisen har vært altfor høy til oss, men i slutten av november 2007, da jeg var i Norge på mamma’s 90 års dag, fikk vi vite av en advokat at det var et råbygg på 4 etasjer (bildet til høyre), et konkursbo som en bank ville selge for US$ 36 000, og som vi kunne legge inn bud på. Dette fortalte jeg da jeg var i Kristiansand før jul, og ledelsen og menigheten fikk tro for dette, og samlet inn på rekordtid kr. 150 000 til

FiladelfiaMagazinet 2 2008

dette prosjektet, så jeg la inn et bud på US$ 30 000 i banken, og fikk tilslag på US$ 33 000, kr. 176 000, som jeg aksepterte. Denne prisen er verdien bare på tomta, så dette er bønnesvar. Dette bygget ligger rett over for ”Mormon-kirken”. Siden dette var et konkursbo, så har det tatt tid med papirene etter de peruvianske lover og rettninglinjer, så sjekken har vært oppbevart hos en ”Notarius Publicus” siden januar 2008. Nå i begynnelsen av juni har jeg fått beskjed fra Peru om at alle papirene på kjøp og overføringen til Filadelfia, Perené er i orden, så nå venter de bare på min underskrift, så snart jeg er tilbake i Peru. Dette er også bønnesvar, og nå skal vi stå på å få ordnet papirene som mangler med kommunen, ordnet med noen personer som har brukt 1. etasje i bygget som garasje uten tillatelse, o.s.v. slik at vi kan begynne å innrede bygget, og gjøre det om til

et lokale og ”Gudshus” med rom for møter, barnearbeid, ungdomsarbeid, o.s.v. Dette blir den nye store utfordringen i La Merced, sammen med å fortsette arbeidet med å så ut Guds Ord og vinne nye mennesker. Jeg er sikker på at Gud skal røre ved hjerter i Norge og gi oss de midler vi trenger til å gjøre dette lokalet ferdig i La Merced, til HANS ære, så vi kan innvitere alle vi kommer i kontakt med, til møte for å høre Guds Ord. Det blir en spennende tid framover både i menigheten i Peru og i Kristiansand med alle de nye prosjektene, men Gud blir aldri noen skyldig, så det vi bruker på Guds rike i tid og penger gir alltid rik velsignelse i Norge som i Peru. Guds rike velsignelse og tusen takk for all forbønn og støtte, og vi vil stå sammen i arbeidet for Guds rike inntil Han kommer igjen.

Det ny-innkjøpte råbygget i La Merced som blir nytt menighetslokale. Har du lyst til å gi en gave kan du benytte konto 3060 19 42298 og merke innbetalingen med ”Nybygg - Liv Haug”. Side 19


REPORTASJE

t/f: Susanne Aanensen susanne@filakrs.no

Festgudstjen tentro 2007:

Joachim Høyland spiller.

Alle årets 32 tentroelever samlet på et brett.

Sang ved Malene Føreland Larsen Side 20

Forbønn for elevene.

Ønsker du info om neste års tentro kan du

Noen av elevene frem

FiladelfiaMagazinet 2 2008


neste for :2008 Den store, etterlengta dagen kom; 4. mai 2008, festdagen for våre 32 tentro-elever. Alle var godt forberedt og finpynta, og flere temmelig nervøse før sitt innsalg i møtet.

besøke www.filadelfiakristiansand.no

Skoleåret 2007:2008 har vi hatt 32 tentro-elever i Filadelfia Kristiansand. En fantastisk gjeng som har hatt mye gøy sammen. Ved starten av året var det ingen som kjente alle. Men i løpet av året, med samlingene og turene, har dette forandret seg veldig, heldigvis. Så da høydepunktet i løpet av tentroåret nærmet seg, var det en spent gjeng som trippet utenfor dørene i Filadelfia Vennesla. (Lokalene i Dronningensgt. er ikke store nok til denne anledningen.) Ikledd snippkjole og flosshatt ønsket Eirik Urdal og Franz Aaneland de ca. 800 fremmøtte gjestene velkommen til festgudstjeneste. En festgudstjeneste som bar preg av humor og fartsfylte innsalg i flott forening med det høytidelige og Guds ord. Som tidligere år hadde tentro-elevene selv ansvar for innslagene i hoveddelen av festgudstjenesten. Fra stødig møteledelse til sang, dans, drama og dvd’er, alt formet av elevene og lederne sammen. Og unge, lovende Daniel Andås lot oss nyte vakre toner fra saksofonen sin. Et skikkelig bra og innholdsrikt program ble gjennomført, et program som vitnet som at elevene har hatt ett berikende år på tentro. Noen innslag vitnet om moro og gøy, og andre om en økt bevisst-

het om Jesus som venn og frelser. Rundt det hele stod innslag fra menighetens pastorer og gjestesanger Mikael Järlestrand som en flott ramme. Pastor Wiggo Skagestad utfordret forsamlingen med sin appell; ”Jesus er med i alt”. Festgudstjenesten ble avsluttet med forbønn for elevene, og ønsker om Guds rike velsignelser videre i livet. Og etterpå, utenfor, stod familie og venner og ventet med gratulasjoner og rosende ord om den enkelte tentro-elevs bidrag i møtet. Og elevene selv kunne endelig slappe helt av og glede seg til kake, pakker og konvolutter, og til å få all oppmerksomhet alene! Takk for i år! Et fantastisk flott år!

FAKTA u Susanne

Aanensen (34)

u

Gift med Sven Ivar, 2 barn

u

Vært med som leder på tentro i 4 år

Overlater nå hovedansvaret for tentro til Michel Rivas fra høsten av u

INFORMASJON

u tentro

er Filadelfia sitt alternativ til konfirmasjon. u Egne samlinger hver uke, og deltar på noen ungdomsmøter. u Undervisning i relevante emner med grunnlag i Guds ord. u

Fokus på det sosiale, og å ha det gøy.

Påmelding til neste års tentro og mer informasjon på menighetens nettsider u

mfører dansen ”The Gift”.

FiladelfiaMagazinet 2 2008

Side 21


SOLKOLLEN BARNEHAGE

t: Jan Kjosavik kjosav@online.no

f: Frode Daland

U N D E RV E I S Da menighetsmøte for over 6 år siden bestemte seg for å kjøpe en barnehage, var det ingen som visste hva det skulle føre til. Imidlertid var det flere som gjenkjente Guds tiltalte og som uredd gikk i bresjen for dette kjøpet. Det var mye penger og et stort skritt i tro, men Han som kaller er trofast, og det har vi erfart gjennom disse 6 årene med barnehagedrift. Mange fantastiske barn blir betrodd oss, store deler av dagen. Det er en stor ære, et stort ansvar og en stor mulighet. For mulighetene begrenser seg ikke bare til de barna vi får inn i byggene våre hver dag. Hvert barn har sin familie som har stor innflytelse på barnets liv. I løpet av disse årene vi har drevet barnehager, har vi sett konsekvensene for de barna som opplever at foreldrene går fra hverandre. Allerede for flere år siden var det noen i menigheten som hver for seg begynte å få en tanke om å kunne tilby ekteskaps- og familieundervisning til de foreldrene vi daglig treffer i Solkollen Barnehager. Denne tanken har vokst, og for litt over ett år siden ble det satt ned en prosjektgruppe som skulle arbeide for å realisere dette. Øyvind Valvik tok initiativ til gruppa, som for uten han, har bestått av: Heidi Natvig (Solkollen Hellemyr), Ellen Gulbrandsen (Solkollen Søm), Thore Aas (styrer) og Jan Kjosavik (medlem fra Filadelfia). Øivind Augland har vært leid inn som konsulent for å hjelpe Side 22

oss å gi en god retning på arbeidet. I løpet av barnehageåret 2007/2008 arrangerte vi «Samspillkurs» for alle ansatte i Filadelfia og Solkollen Barnehager. Kurset var beregnet både for par og «single». Undervisere var Linda og Øivind Augland, Mari og Yngve Kolltveit samt Ellen og Roar Tønnesen. Målet var blant annet å la personalet komme på innsiden av noe vi ønsket å tilby foreldrene. I løpet av vinteren 2008 ble det sendt en søknad til Kristiansand Kommune, som har gått inn for å støtte oss med tohunder tusen kroner i 3 år. Kurset er nå under planlegging og vil bestå av et trekvelders par kurs + 3 enkeltseminarer om barn og barneoppdragelse. Vi ser behovene og tror kurset vil være et godt redskap. Kursholdere på parkurset blir: Linda og Øivind Augland + Mari og Yngve Kolltveit. Enkeltseminarene holdes av; Monica Røsnes, Jan Arvid Kvalevaag (Barnevakten) og psykolog Mogens Christensen. I tillegg har vi fått med oss seks erfarne ektepar som vil være samtalepartnere

for par som trenger noen å snakke med. Jan Kjosavik er fra 1. mars ansatt (20%) som prosjektleder for å gjennomføre kursene som vi har kalt «Underveis». I løpet av juni blir alle foreldrene informert om tilbudet. Kursene skal gå både høst og vår på begge barnehagene, slik at man kan ha mulighet til å få med seg alle 6 kvelder. Dermed er vi i ferd med å se nok en av Guds tanker bli virkelighet. Vi får være med å bygge Guds rike gjennom å styrke familier og demme opp for den triste trenden med oppløsning av stadig flere parforhold. Jesus sa at hans menighet skulle være lys og salt i verden (Matteus 5:13-14). Vi tror disse kursene er en del av nettopp det. Vi deler av Guds visdom til andre, slik at barn og foreldre kan leve godt sammen i de familiene de hører til i. Vi ber om din forbønn for dette spennende og viktige arbeidet. Spesielt trenger vi å be om at foreldrene må gjenkjenne behovet og få lyst til å gå på kursene vi legger opp til.

Bilde fra «Samspillskurset» som ble kjørt for alle ansatte med følge i Solkollen og Filadelfia i vinter. Dette var prøveprosjektet for det som nå heter ”Underveis”.

FiladelfiaMagazinet 2 2008


STORT OG SMÅTT

Under denne vignetten samler vi små informasjonssaker fra menighetsarbeidet. Har du noe du ønsker å informere om relatert til menighetens virkegrener, er du velkommen til å sende en e-post til mag@filakrs.no. Vi forbeholder oss retten til å forkorte innlegg.

Vedtak fra Menighetsmøter

Menighetsmøte 27.05.2008 Sak: Kvartal 42 Menighetsmøtet gav eldsterådet nytt mandat i fbm. Kvartal 42 ved skriftlig avstemming: Ja: 129 Nei: 0 Blank: 2 - Menighetsmøte beslutter å etablere et aksjeselskap kalt Filadelfia Kristiansand AS. Dette selskapet skal menigheten eie 100%. Videre etableres et datterselskap kalt Kvartal 42 Invest AS som menigheten skal eie direkte eller indirekte med minst 51%. Videre etableres et datterdatterselskap kalt Kvartal 42 AS som menigheten skal eie direkte eller indirekte med minst 51%. - Menigheten gir sin tilslutning til at Kvartal 42 AS kjøper angitt tomt fra Kristiansand Næringsselskap AS innen avtalt frist og til avtalt pris med selger. - Menighetsmøte gir sin tilslutning til at menighetens eiendommer i Dronningensgate 87, 89 og 91 kan overdras til Kvartal 42 AS til en pris som minst tilsvarer samme kvadratmeterpris som tomt kjøpt fra Kristiansand Næringsselskap (KNAS).

Sak: Utvidelse av Eldsterådet Det er et ønske at eldsterådet utvides med helst 2 personer innen utgangen av året. Gjerne i aldersgruppen 30–50 år. Eldsterådet ønsker forslag til nye eldste innen 1. september 2008.

FiladelfiaMagazinet 2 2008

HURRA!

1. pinsedag - den 11. mai - hadde v i gleden av å ønsk e velkommen medlem nummer 1000. Det var Elsa Aan undsen (46) fra Flekkerøya som ble overrumplet med blomster av pastor Wiggo Skagestad denn e søndagen. Velkommen til alle nye!

å gjerne Vi vil ogs usanne få takke S sin a for - Filadelfi o r t n e t Aanensen i s ge innsat rmasjon. fi n mangeåri o k l i t ativ nnen til i sitt altern p t t e f a t s ater nå de andre d e m n e Hun overl amm ste kull e vas som s n i t R o l e m h i c r i M erne ta er. medarbeid 2. septemb k, Tusen tak Susanne!

Side 23


FOS

t: Anne Marie Thorstensen annemarie@filakrs.no

I regi av Filadelfia Omsorgssenter (FOS) startet jeg høsten 2007 med oppfølging av noen tidligere beboere. Jeg savnet på det tidspunktet et opplegg for ettervern.

f: Mark Stout

INKLUDERING?

Ettervern: Oppfølging av fraflyttede beboere II Jeg har besøkt noen faste personer ukentlig, eller etter behov. Telefon-oppfølging, sms og oppfølging via ansvarsgrupper ble en naturlig del av dette. Selv har jeg opplevd det som utrolig viktig å vise omsorg også etter utflytting fra FOS. At jeg skulle begynne å jobbe innen rusomsorgen var det nok ikke mange som tenkte for 10 år siden… Men når Gud er på banen så kan mye skje. Jeg gleder meg over arbeidet! Det at alle skal føle seg inkludert er et stort ansvar vi har. Vi trenger hverandre, og vi er skapt til samfunn for og med hverandre. Jeg oppfordrer til kreativitet i forhold til å inkludere nye og gamle medlemmer! Vi bringer her et intervju med en av våre tidligere beboere på FOS: u Jan

Trygve Andreassen (29)

u Bor

på Hånes i Kristiansand

u Bodde

ut 17. april 2007

Side 24

Hva holder du på med nå ett år etter at du flyttet ut fra Filadelfia Omsorgssenter? Snekrer litt for en venn… Er aktiv i Filadelfia Vågsbygd. Der er jeg med å synger og spiller. Forrige helg var vi en tur til Danmark en hel gjeng. Jeg er også en del sammen med en kristen MC klubb. Hvordan var overgangen fra å bo på FOS til å bo for seg selv? Det er det verste jeg noen gang har gjort. Syntes det var grusomt. Jeg skulle liksom klare alt alene. Ingen er der for deg, du har bare deg selv. Hadde det ikke vært for noen få venner, så hadde det aldri godt bra. Ensomheten var det verste. Det er ikke noe problem å holde seg nykter på FOS, men når du kommer ut helt alene blir alt annerledes.

Å være kreativ og bruke evnene og gavene en har fått til å inkludere mennesker gir overskudd og glede….

på Filadelfia Omsorgssenter i Tordenskjoldsgate i 2 år u Flyttet

Hvordan var det å bo FOS? Utrolig godt og en av grunnene til jeg klarer å stå i dag. Har lært å være ærlig og leve.

Det hadde vært bra om en følte seg mer inkludert. Bare å gå på møtene holder

liksom ikke. Det kan være vanskelig å få venner... Du fikk tilbud om hjemmebesøk i regi av FOS ca. et halvt år etter at du flyttet ut. Hvordan var det? Ja, det var kjempegreit! Men, jeg kunne tenke meg enda mer oppfølging…. Trenger noen å prate med om alt mulig. FAKTA u Anne u Gift

Marie Thorstensen (47)

med Jan, 2 barn

u Har

sammen med Jan ansvaret for omsorgsarbeidets arbeid i Marviga u Frivillig

medarbeider i FOS

INFORMASJON u Filadelfia

Omsorgssenter (FOS) ble startet i 1997 som et resultat av menneskers ønske om å kunne stille opp for andre som har det vanskelig. u Arbeidet drives i dag av en stab på 8 ansatte og et tyvetalls frivillige. FiladelfiaMagazinet 2 2008


----------------------------------------------------------------------

Filadelfia Menighet

Dronningensgate 87-91 4610 Kristiansand Kontortid : Tirsdag - torsdag kl. 10.00-15.00 Telefon : 38 02 34 00 Telefax : 38 02 10 77 Kontonr. : 3060 05 02901 Org. nr. : 971 428 287 E-post : post@filakrs.no Internett : www.filakrs.no Pastor : Øyvind Valvik Pastor : Wiggo Skagestad Adm. leder : Lars Agnar Rosten Driftsansvarlig : Frode Daland Sekretær : Lillian Charlotte Guttormsen ----------------------------------------------------------------------

Filadelfia Misjonsarbeid

Dronningensgate 87-91 4610 Kristiansand Telefon : 38 02 34 00 Telefax : 38 02 10 77 Kontonr. : 3060 05 02901 Mrk. Misjon Leder : Lars Agnar Rosten Kasserer : Arvid Ramselien ----------------------------------------------------------------------

Filadelfia Kafé Kontakten Dronningensgate 87-91 4610 Kristiansand Telefon : 38 02 34 00 Telefax : 38 02 10 77 Kontonr. : 3060 05 02901 Mrk. Kafé Husmor : Ellen Lovise Jenssen

----------------------------------------------------------------------

Filadelfia Eldrearbeid

Dronningensgt. 87-91 4610 Kristiansand Telefon : 38 03 20 98 Telefax : 38 02 10 77 Kontonr. : 3060 05 02901 Mrk. Eldrearbeid Ledere : Judith og Eilert Aakre ----------------------------------------------------------------------

Filadelfia Bønnearbeid

Dronningensgt. 87-91 4610 Kristiansand Telefon : 38 07 17 17 Telefax : 38 02 10 77 Kontonr. : 3060 05 02901 Mrk. Bønnearbeid E-post : hilbert@filakrs.no Leder : Hilbert Norheim ----------------------------------------------------------------------

Filadelfia Barnearbeid

Dronningensgt. 87-91 4610 Kristiansand Telefon : 38 02 34 00 Telefax : 38 02 10 77 Kontonr. : 3060 05 02901 Mrk. Barnearbeid Leder : Helena Aateigen Langeland ----------------------------------------------------------------------

Filadelfia Juniorarbeid

Dronningensgt. 87-91 4610 Kristiansand Telefon : 99 53 78 73 Telefax : 38 02 10 77 Kontonr. : 3060 05 02901 Mrk. Juniorarbeid E-post : junior@filakrs.no Leder : Harald Sannarnes ----------------------------------------------------------------------

Filadelfia Ungdomsarbeid Dronningensgt. 87-91 4610 Kristiansand Telefon : 38 02 34 00 Telefax : 38 02 10 77 Kontonr. : 3060 33 44444 E-post : ungdom@filakrs.no Ungdomsleder : Thor-Harald Evenstad Ungdomsarbeider : Michel Rivas

----------------------------------------------------------------------

Radio Filadelfia

Dronningensgt. 87-91 4610 Kristiansand Telefon : 38 02 20 00 Telefax : 38 02 10 77 Kontonr. : 3060 05 02901 Mrk. Radio E-post : radio@filakrs.no Internett : www.filakrs.no Redaktør : Wiggo Skagestad Avdelingsleder : Margrethe Sunnarvik Tveit Koordinator : Terje Tveit Programleder : Oddvar Isachsen RadioRingen : Britt Norheim Tekniker : Ole Martin Haukedal ----------------------------------------------------------------------

FiladelfiaMagazinet 2 2008

TAKK / KUNNGJØRINGER

----------------------------------------------------------------------

Filadelfia Media

Dronningensgt. 87-91 4610 Kristiansand Telefon : 38 02 34 00 Kontonr. : 3060 05 02901 Mrk. Media E-post : media@filakrs.no Internett : Terje Tveit Grafisk design : Frode Daland ----------------------------------------------------------------------

FOS Filadelfia Omsorgssenter Administrasjon Postboks 1016 Telefon Kontonr. E-post Internett Daglig leder

4687 Kristiansand : 98 26 84 69 : 3060 19 49586 (Omsorg for byen) : janf@filakrs.no : www.filakrs.no : Jan Frithjof Bay Gundersen

Avd. FOS Tordenskjoldsgate Tordenskjoldsgate 54 4614 Kristiansand Telefon : 38 02 10 56 Telefon : 98 26 84 80 (Vakttelefon) Telefax : 38 02 10 56 Kontonr. : 3060 13 87510 Avdelingsleder : Vivi Haug Vik. avd. leder : Torhild V. Gustavsen Miljøarbeider : Jorunn Håland Miljøarbeider : Egil Oseberg Miljøarbeider : Kristin Oseberg Andersen

Har du noen kunngjøringer eller hilsener du vil vi skal ta med i bladet? Send en e-post til mag@filakrs.no eller ring vårt menighetskontor på telefon 38 02 34 00. Vi forbeholder oss retten til å forkorte innlegg. Frist for innlevering til neste nummer: 15.08.2008

Takk og hilsener: Hjertelig takk for besøk og blomstergruppe til min 80- årsdag. Hilsen Kjell Vatne Tusen takk for nydelig blomst til min 89 års dag. Takk til Judith og Eilert Aakre for et kjempekoselig besøk. Hilsen Jakoba Gundersen Takk for oppmerksomheten ved Trygve Lies bortgang. Ebba med familie Kjære menighet. Tusen takk for flotte blomster til min 75 årsdag den 17. mai. Hilsen Ole M. Rosenberg Kinnapel Kjære Filadelfia! Tusen takk for abonnementet på Korsets Seier som vi fikk til bryllupet vårt 15. september 2007. Hilsen Bente og Terje

Avd. FOS Landeskogen Postboks 3 4742 Grendi Telefon : 98 26 84 87 (Vakttelefon) Kontonr. : 3060 13 87510 Mrk. Landeskogen Avdelingsleder : Cyril Pedersen Miljøarbeider : Mirtha Pedersen Avd. FOS Marvika Telefon : 98 26 84 85 (Vakttelefon) Avdelingsledere : Jan og Anne Marie Thorstensen Avd. FOS Åpen kafé Telefon : 38 08 72 97 Avdelingsleder : Oddlaug Paulsen ----------------------------------------------------------------------

Kreativt Senter

Dronningensgate 87-91 4610 Kristiansand Telefon : 38 02 34 00 Kontonr. : 3060 05 02901 Mrk. Kreativt Senter Avdelingsleder : Margrethe Møll E-post : kreativt.senter@filakrs.no

Kunngjøringer: CELLEGRUPPER, SMÅGRUPPER OG HUSFELLESSKAP! Vi vet at det finnes mange smågrupper i menigheten. Like mye som vi vet at disse gruppene finnes, like mye vet vi at de er forskjellige - både i innhold og struktur. På tross av dette er vi svært interessert i å få kartlagt de gruppene som allerede finnes i menigheten. Dette fordi vi vet at behovet for små fellesskap bare vil øke i fremtiden.

ServiceKontakten Dronningensgt. 87-91 4610 Kristiansand Telefon : 45 20 23 00 Åpningstid : Tirs. og tors. kl. 16.00 -1800 Kontonr. : 3060 05 02901 Mrk. ServiceKontakten Leder : Espen Egeland E-post : post@servicekontakten.no Internett : www.servicekontakten.no

Det er et ønske fra menighetens ledelse å kunne tilby samtaleark og enkle undervisningsopplegg for de gruppene som måtte ønske dette i nær fremtid. Dette vil også så langt det er mulig knyttes opp til menighetens ordinære møter.

Opptur Dronningensgt. 87-91 4610 Kristiansand Telefon : 38 02 34 00 Kontonr. : 3060 05 02901 Mrk. Opptur Leder : Margrethe Møll E-post : margrethem@filakrs.no

Så hvis du er leder for en gruppe, eller kanskje medlem i en gruppe - formell eller uformell - hadde vi satt pris på å fått en e-post fra deg. Send en e-post til cellegruppe@filakrs.no og fortell kort om gruppa. Hvem er leder (hvis det er en leder), hvem er med i gruppa, når og hvor møtes dere. Skriv også gjerne ned om dere har lyst til å ta med flere nye i gruppa.

----------------------------------------------------------------------

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er ment som en strukturering, men mer som et tilbud om større tilknytning.

Solkollen Barnehager Administrasjon og avd. Hellemyr Breimyrveien 100 4628 Kristiansand Telefon : 38 06 30 85 Mobil : 98 26 84 99 E-post : post@solkollen.no Internett : www.solkollen.no Styrer : Thore Aas Utvikler : Heidi Øksendal Natvig Styreleder : Lars Agnar Rosten

Avd. Søm Bamse Brakarsvei 1 4638 Kristiansand Telefon : 38 06 30 85 Enhetsleder : Maria Korsvik Strømme ----------------------------------------------------------------------

På lik linje med mange andre menigheter og organisasjoner mottar også Filadelfia fra tid til annen testamentariske gaver. Har du spørsmål omkring dette er du velkommen til å kontakte menighetskontoret. Vi kan også hvis ønskelig sette deg i kontakt med menighetens advokat.

Side 25


MENIGHETSSIDEN 8 Informasjon og jubilanter JUBILANTER (3. kvartal 2008) 5 år

08.08.2003

Sofie Eftevand

10 år

05.07.1998 10.08.1998 18.08.1998 24.08.1998 26.08.1998 15.09.1998

Emilie Aateigen Benjamin Gundersen Mikael Pedersen Røraas Solveig Rødland Aanensen Ingvild Berthelsen Charlotte Aanesland

18 år

15.07.1990 21.07.1990 24.07.1990 29.07.1990 16.09.1990 17.09.1990 23.09.1990

Filip Gustavsen Christer Farstad Rebecca Moland Cathrine Lindekleiv Christian Edwood Meberg Olsen Kim Alexander Kristiansen Fredrik Aateigen Langeland

09.08.1983 13.08.1983 01.09.1983 15.09.1983 30.09.1983

Tor André Fjellstad Elise Evjen Petter Egge Rinholm Bjørnar Syvertsen Maja Maria Tran

50 år

14.08.1958 19.08.1958 15.09.1958

Roy Olsen Øystein Røinås Gully Johanne B. Jonassen

60 år

10.07.1948 16.07.1948 14.09.1948 20.09.1948 28.09.1948

Inge Stabel Inger Tøndel Fjermeros Kari Olivia Sødal Petter Jørgen Taraldsen Anne Marie Andersen

07.07.1938 30.08.1938 09.09.1938 18.09.1938

Armin Ruden Øivind Abrahamsen Ellen Marie Abrahamsen Mary Kristine Brustuen

30.07.1933 09.09.1933 10.09.1933 19.09.1933

Torunn Palma Vatne Randi Blandkjenn Signe Gundersen Øyvind Blandkjenn

80 år

06.09.1928

Sigurd Kjellevand

86 år

12.07.1922

Rasmus Nordheim

87 år

08.07.1921

Ellinor Nathalie Andersen

89 år

22.09.1919

Jacob Edwood Meberg

90 år

07.09.1918 24.09.1918

Gunda Theresia Roland Selma Bjørhovde

93 år

10.07.1915 12.07.1915

Ragna Kristiansen Margith Elisa Andersen

94 år

22.09.1914

Edith Thomessen

25 år

70 år

75 år

NYE MEDLEMMER (29.02.2008 - 06.06.2008) 06.06.2008 14.05.2008 10.05.2008 08.05.2008 06.05.2008 18.04.2008 09.04.2008 06.04.2008 19.03.2008 14.03.2008 14.03.2008

Eric Shabaj (16) Bjørn Henrik Mersland (24) Hilde Gunn Robstad (33) Elsa Aanundsen (46) Per Anders Robstad (32) Turid Gill (50) Per Kristian Tvenge (33) Kristin Turøy Uleberg (23) Anna Skaar (77) Yonas Ghebreselassie (42) Shewa R. Jovani (39)

MEDLEMSSTATUS (pr. 09.06.2008)

Medlemmer Tilhørige Totalt

1001 Døpte medlemmer 476 Barn av medlemmer og ikke døpte 1477 Støtteberettigede medlemmer

DIGITALT KOMPAKTKAMERA?

Har du et ledig kompakt digitalkamera liggende? Det er et ønske å kunne ta bilde av alle nye medlemmer som melder seg inn i menigheten. For å enkelt kunne gjøre dette hadde det vært bra om begge pastorene kunne hatt et lite digitalt kompaktkamera liggende på sine kontor. Derfor er vi frimodige å setter denne forespørselen på trykk: Har du et digitalt fotoapparat liggende ubrukt som kunne gjort nytte for seg i menigheten er vi takknemlige for å høre fra deg. Kameraet må være med minst 4 Megapiksler oppløsning.

Ta kontakt med menighetskontoret hvis du kan bidra!

HOVEDPROGRAM MØTER

onsdag kl. 18.30 Bønn kl. 19.30 Bønn og lovsang fredag kl. 07.00 Bønn og frokost kl. 19.15 Bønn kl. 20.00 Ungdomsmøte søndag kl.11.00 Gudstjeneste kl.18.00 Bønn kl.19.00 Kveldsmøte

Se annonser i Fædrelandsvennen, Korsets Seier eller www.filadelfiakristiansand.no for mer detaljerte opplysninger...

ADRESSEFORANDRING Hvis du flytter eller på annen måte får ny adresse er det viktig at du også sender oppdateringen hit til oss. Vi er også takknemlige for å få registrert ditt telefonnummer og din e-postadresse hvis du har dette. Telefon: 38 02 34 00 eller send oss gjerne en e-post: database@filakrs.no

Side 26

FiladelfiaMagazinet 2 2008


Snefrid´s Hus Brudeloftet

Skippergata 39 4611 Kristiansand 38 07 09 27 www.snefridshus.no

Markensgate 19 A Tlf. 38 02 14 09

Digitalkamera • Videokamera • Bilder på timen Bilder fra digitalt kamera • Fotoutstyr • Album

Takk til våre støttepartnere

Vil du annonsere her, eller på våre nettsider? Ta kontakt med oss for priser og muligheter... Vi kan også tilby pakkeløsninger med både reklame på Radio Filadelfia, logo/annonse på www.filakrs.no og i FiladelfiaMagazinet.

Espen Isak Egeland Bedemand og daglig leder Vakttelefon hele døgnet

Ta kontakt på telefon 380 22 000 for tilbud!

Støtt opp om våre annonsører!

STAV TRYKKERI Tlf. 38 10 70 80 E-post: post@stav.no

380 22 444

Norman Daland Eiendom AS Besøksadresse: Skippergata 21, 4611 Kristiansand Postadresse: Postboks 139, 4662 Kristiansand Telefon: 91 77 40 40 Telefax: 38 02 29 30 E-post: post@ndeiendom.no Citygården AS - Wergelandsgården AS - SL Bøndenes Hus

4ELEFON 2ÍDHUSGATA+RISTIANSAND

"!'%(53%4

Kontakt: 38 17 26 00 -

post@spareskillingsbanken.no

drp.no

Din Reisepartner Skreddersyr reiser etter deres behov 4ELEFONs $RONNINGENSGATE+RISTIANSAND

Vi ordner også: Flybilletter Hotell Leiebil Ferieleiligheter i Europa Cruise - Norwegian Cruise Line Ferje - Color Line og Master Ferries

Telefon: 93 00 96 80 E-post: post@drp.no

FiladelfiaMagazinet 2 2008

Side 27


Lytt til...

Direktesendinger hver dag!

PIZZABAKEREN PĂ… LUND - 38 09 51 00

4ELEFONs4ELEFAXs-OBIL "REIMYRVEIEN+RISTIANSANDs)NTERNETTWWWSOLKOLLENNO

Hvis verdier er viktige... Oasen skole ligger pĂĽ Birkelid, kun 12 minutter fra Kristiansand med buss. Skolen har 125 elever fra 5 ulike kommuner. For mer informasjon: Se vĂĽre hjemmesider eller ring oss! www.oasen.skole.no Telefon: 38 18 30 60

Side 28

FiladelfiaMagazinet 2 2008


Filadelfia

Filadelfia Media

Sett kryss

Jeg vil bli medlem i RadioRingen - kr. 200,- i mnd. Jeg kan tenke meg å bli medarbeider. Send meg en giro pålydende kr. ___________ ,-. Jeg bestiller fra Filadelfia Media Levering: Send pr. post Priser og betingelser: CD kr. 50,-

Dronningensgate 87-91 4610 Kristiansand

(Skjema på baksiden):

Henter det selv

Porto kommer i tillegg hvis varen sendes pr. post.

OBS: Varer kan hentes på menighetskontoret tirsdag-torsdag kl. 10:00-15:00. Skriv ned telefonnummer så kontakter vi deg når varer kan hentes.

FILADELFIAMENIGHETEN Svarsending 7161 0096 OSLO

Navn: Adresse: Poststed:

6265/310/30

Postnr.: E-post: Telefon:

Fødselsdato:

"

Filadelfia

Sett kryss

Jeg vil gjerne... ...oppdatere min adresse ...få tilsendt informasjon om menigheten ...få tilsendt informasjon om barnearbeidet ...bli med i fast givertjeneste ...gi en gave til menigheten. Send meg en giro pålydende kr. ___________ ,-.

Dronningensgate 87-91 4610 Kristiansand

Navn: Adresse: Poststed:

6265/100/10

Postnr.: E-post: Telefon:

Fødselsdato:

"

Filadelfia

Ja, jeg vil motta

Dronningensgate 87-91 4610 Kristiansand

Filadelfia

Sett kryss

FILADELFIAMENIGHETEN Svarsending 7161 0096 OSLO

GRATIS 4 x årlig! Jeg vil gjerne støtte bladet økonomisk. Send meg en giro pålydende kr. ___________ ,-.

FILADELFIAMENIGHETEN Svarsending 7161 0096 OSLO

Navn: Adresse: Poststed:

E-post: Telefon:

Fødselsdato:

FiladelfiaMagazinet 2 2008

6265/320/30

Postnr.:

Side 29


Filadelfia Media

Møter i Filadelfiamenigheten, Kristiansand

Dato: 25.05.2008 25.05.2008 23.05.2008 18.05.2008 11.05.2008 09.05.2008 04.05.2008 02.05.2008 27.04.2008 13.04.2008 06.04.2008 06.04.2008

Forkynner: Øyvind Valvik Wiggo Skagestad Michel Rivas Liv Haug Wiggo Skagestad Michel Rivas Øyvind Valvik Thor-Harald Evenstad Øyvind Valvik Jørn Strand Dennis Greenidge Hilbert Norheim

Emne: Peter fulgte langt bak Kvartal 42 - En bolig for Gud Det gamle testamentet Kampen mellom det gode og det onde Han skal sette alle ting i rette stand Trofasthet Ventetid Det personlige livet Gud er god Det landet du ser gir jeg deg Veien til vekkelse Alvoret med ny hverdag

Skriv antall

Tid:

Møte:

00:23:20

Søndag kveld

01:02:00

Søndag form.

00:39:01

Fredag kveld

00:42:36

Søndag form.

00:48:09

Søndag form.

00:40:47

Fredag kveld

00:32:18

Søndag kveld

00:29:19

Fredag kveld

00:44:05

Søndag form.

00:49:57

Søndag form.

01:09:04

Søndag form.

00:44:30

Søndag kveld

CD

Jeg vil gjerne bestille følgende møte som ikke er listet opp ovenfor (husk å skrive nøyaktige opplysninger):

Dato:

Forkynner:

Emne:

Skriv antall

Møte:

CD

Priser og betingelser finner du på side 29. Husk å fylle ut nøyaktige person- og adresseopplysninger. Filadelfia Media. Dronningensgate 87-91, 4610 Kristiansand. Telefon: 38 02 20 00.

RADIO FILADELFIA

t: Margrethe Sunnarvik Tveit margrethet@filakrs.no

JUBILEUMSSUS og lyse fremtidsutsikter FAKTA

u Margrethe u Gift

Sunnarvik Tveit (36)

med Terje, 2 barn

u Avdelingsleder

Radio Filadelfia

u Utdannet

som journalist ved Gimlekollen Mediesenter og Høgskolen i Agder.

INFORMASJON u Radio

Filadelfia sender daglig over lokalradionettet på FM 101,20 mhz. u Sender i tillegg over webradio u Sender direkte fra studio flere timer i uken. I tillegg lages det magasin programmer og møteoverføringer. u Jobber med større satsing på interak tive medier som internett og podcasts. Side 30

Først en gledelig nyhet: Radio Filadelfia har fått fornyet sin konsesjon fram til 31. desember 2015. Det er et stort takkeemne, i dette jubileumsåret! I framtiden ønsker vi å videreutvikle «Radioen» og nettsidene våre, og allerede nå kan jeg fortelle at det blir flere nye programmer utover høsten 2008. Vi skal se litt tilbake på årene som har gått, der vi sender gjenhør med gamle opptak fra september av, men vi serverer også noen flunkende nye programkonsepter vi håper vil falle i smak hos våre lyttere! I år feirer Radio Filadelfia 20 år i eget studio. Det skal markeres helgen 15.-16. november. Da blir det stor jubileumsfest på lørdag med mye spennende på programmet. Vi skal ha underholdning og festtaler, det blir festmiddag og mye

annet som skjer. Det blir muligheter for å melde seg på i august, og det kan fort bli trangt om plassene, så det lønner seg å være tidlig ute! Egil Svartdahl som er en av pionerene i Radio Filadelfia kommer og skal tale både på søndag formiddag og søndag kveld, i tillegg til at han også deltar på festkvelden lørdag. Utfyllende program, og et eget innstikk om mediearbeidet kommer i neste nummer av FiladelfiaMagazinet. Radio Filadelfia skal til Israel i slutten av juni, og 83 ungdommer har meldt seg på i tillegg til «familiegruppen», og i perioden 21.juni til 4. juli vil du kunne høre rapporter fra Israel på Radio Filadelfia i programmet En Time fra Taket som sendes direkte klokken 11:00 og i reprise klokken 17:00. Radio Filadelfia ønsker alle en god sommer!

FiladelfiaMagazinet 2 2008


Solkollen - barnehager i vekst! Vi trenger dyktig personale fremover Ta kontakt: post@solkollen.no • 38 06 30 85

En helt ny barnehage tar form på Solkollen, Hellemyr. Mer info på www.solkollen.no

SOMMERLEIRER 2008 Barneleir: 20. - 22. juni Juniorleir: 26. - 29. juni Tenleir: 14. - 17. august

Mer info og påmelding på www.fredheimleirsted.org Det er også ledige plasser som ledere - ta kontakt!


men returneres med opplysninger om ny adresse

B-PostAbonnement B-Economique

(ikke ved midlertidig adresseforandring) Eventuell retur: Dronningensgt. 87-91 4610 Kristiansand

Konsert i Filadelfia Kristiansand Søndag 9. november kl. 19.00. Billetter kr. 200,-

Mette og Roger Sørensen med familie. Billettsalg starter 1. september

Kvartal 42 I menighetsmøte tirsdag 27. mai ble det vedtatt at menigheten går inn for oppsjonsvatalen vedrørende kjøp av Kvartal 42. Etter omregulering har Filadelfia planer om en storstilt modernisering og utvikling av området. Planene er at kvartalet i korte trekk skal være: Et fornyet kvartal med bygg for en ny tid Et pulserende menighetssenter Et livskraftig tilbud til alle generasjoner Mer info på www.filadelfiakristiansand.no

Sentralbord: 38 02 34 00 Telefax: 38 02 10 77 E-post: post@filakrs.no Kontortid: tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 15.00

Nett: www.filakrs.no

Filadelfia

Dronningensgate 87-91 4610 Kristiansand

Stav Trykk AS

ETTERSENDES IKKE

FiladelfiaMagazinet 2 - 2008  

Filadelfia Kristiansand sin utgave nr. 2 i 2008 av FiladelfiaMagazinet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you