Page 1

#1 2012

DE HADDE ALT

FELLES LOKALENE ER OVERTATT AV FILADELFIA OG VI FLYTTER MIDLERTIDIG OVER TIL

130 BLIDE UNGE VOKSNE ETTER AT NYTT MØTEKONSEPT BLE SPARKET

LANDESKOGEN: DET ER FINT Å KUNNE TJENE GUD SAMMEN SOM

MARVIKA

I GANG

FAMILIE


Wiggo er 51 år og gift med May Brit. Sammen har de 3 barn. Han er sammen med Øyvind Valvik hovedpastor i menigheten. Wiggo er opptatt av menighetens plass i samfunnet og har hovedansvar for omsorgsarbeidet. Foruten å være ansvarlig redaktør for FiladelfiaMagazinet er han også redaktør i Radio Filadelfia. Foretar barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser.

WIGGO SKAGESTAD wiggo@filakrs.no

Foto: Anatoliy Samara | Dreamstime

Vi står i dag framfor mange praktiske og store utfordringer. Denne våren flytter vi til Marvika. Solkollen barnehage Hånes sluttføres og vi har oppstart i august. Filadelfia Omsorgssenter er under utvikling og har vederlagsfritt overtatt eiendommen på Landeskogen. Det at vi har overtatt eiendommen på Landeskogen i Bygland forplikter oss til en investering i omsorgarbeidet på kr. 850.000,- for opprusting av eiendommen. Vi er også inne i sluttfasen av regulering for Kvartal 42, og prosjektering og bygging står framfor oss.

IKKE MITT, IKKE DITT,

En annen positiv nyvinning gjelder FiladelfiaMagazinet, ikke bare har det fått nytt format,

MEN VÅRT men det blir interaktivt. Med det menes tilrettelagt for nye digitale plattformer som lesebrett og dataskjermer. Alt dette gjør at vi også i avdeling media kan ha alt felles, og ha et flerbruk av lyd, bilde og trykksak som forhåpentlig når ut med evangeliet til flere lesere, seere og lyttere. Alle disse praktiske nyvinninger kan du lese om i dette bladet, og på våre nettsider etterhvert som produktene lanseres. Midt i alt dette trenger vi å bevisstgjøre oss på at alt dette ikke er mitt, ikke ditt, men at det faktisk er vårt!

2

Menighet er mye mer enn prosjekter, de er bare verktøy for å utføre oppdraget. Guds ord er tydelig på at det handler om noe mer enn bare oss selv. Det handler ikke om mitt eller ditt, nei det handler om våre liv sammen. Guds ord er tydelig på det: Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov (Gal. 6, 2). Til sist, så er det dette vi er kalt til, på alle livets områder. Min påstand er at dette også gjelder vårt forhold til alkohol. Vi har lov til alt, men ikke alt gagner? For oss er det en selvfølge at en svanger kvinne skal være avholden. Hensynet til barnet er avgjørende, alt annet ville være uansvarlig. Slik bør det også være med oss som menighet. Fordi vi har sagt ja til et felleskap som ikke bare er mitt eller ditt, men vårt...

FILADELFIAMAGAZINET VIL ETTERHVERT VÆRE TILGJENGELIG DIGITALT I APPLE APP STORE OG PÅ ANDROID MARKETPLACE M.FL.


FILADELFIAMAGAZINET magazinet@filakrs.no

Radio Filadelfia har digitalisert musikkarkivet, og skal derfor selge ut CD og LP arkivet før vi flytter til Marvika. Det blir salg i etter møtene i uke 9 og 10. Her kan du gjøre et godt kjøp! Vårens bønn- og fasteuker starter 11. mars. Det blir 24 timers kontinuerlig bønn, så skriv deg opp på bønnetavla når det nærmer seg. Tema er: De hadde alt felles. Menighetens årsmøte er søndag 25. mars. 19.00. Møtet er kun for menighetens medlemmer, og vi oppfordrer så mange som mulig til å delta. Det blir et nytt introduksjonskurs tirsdag 24. april. Er du ny i menigheten, eller interessert i å høre litt om Filadelfia ønsker vi deg velkommen til introduksjonskurset. Her får du presentert hvem vi er, hva vi gjør og hva vi tror på. Påmelding via www.filadelfiakristiansand.no eller telefon 380 23 400. Mandag 2. påskedag, den 9. april kl. 19.00 får vi besøk av Mikael Järlestrand. Da blir det et sang- og musikkmøte. I forkant av flyttingen til Marvika inviterer vi til dugnad i uke 16 og 17. Les mer på sidene 6 til 9 i dette bladet, sett av tid og registrer dager du kan bidra på www.filadelfiakristiansand.no eller ring menighetskontoret på telefon 380 23 400. Søndag 20. mai klokka 19.00 ønsker vi velkommen til avslutningsfest i Dronningensgate. Arrangementet vil bli det siste som avholdes i våre nåværende lokaler, og vi ser frem til å sette et verdig punktum for denne epoken. Kvelden vil bli et historisk tilbakeblikk i bilder og toner, og vi vil få et gjennsyn med flere som har vært med å bidratt opp igjennom årene. Vi ser med glede mot hva som ligger foran, men samtidig er vi fulle av respekt og takknemlighet for hva vi har fått oppleve, og hva Gud har brukt menigheten til i årene som har gått. Onsdag 23. mai avholdes siste bønn- og lovsang i Dronningensgate. Etter en kort samling i salen går vi samlet over til Marvika for vårt første bønn- og lovsangsmøte i vårt nye lokale. Pinsehelgen 25. - 28. mai arrangerer vi pinsekonferanse med offisiell åpning av lokalene i Marvika. Det vil gjennom konferansen være møter og aktiviteter for hele generasjonsmenigheten. Vi vil og ha besøk av Dennis Greenidge. Mer info vil etter hvert legges ut på nettsiden. Bønn- og frokost hver fredag kl. 07.00 vil nok for mange som ikke har vært der være som en skjult skatt. Har du tid og anledning er dette en fantastisk start på dagen og helga. Om du jobber eller går på skole er det også mulig å komme enda tidligere. Frokost med kaffe serveres kl. 08.00 i kaféen. Filadelfia arrangerer i samarbeid med det svenske reisebyrået Duveskogs Reseservice tur til Israel 23. juni - 2. juli. Det blir besøk på kjente bibelske steder. Reiseledere fra menigheten er pastor Wiggo Skagestad og ungomspastor Thor-Harald Evenstad. Kun få plasser igjen! Påmelding og info på www.filadelfiakristiansand.no På U-Festivalen som går av stabelen på Hedmarktoppen 12. til 15. juli kommer menighetens ungdomsarbeid til å bidra med både lovsang og forkynnelse. Leeland er også bekreftet til festivalen, så sett av tid til sommerens høydepunkt for ungdom.

WWW.FILADELFIAKRISTIANSAND.NO

INNHOLD

# 1 2012 42 årgang

æ

4

TEMAARTIKKEL

6 MARVIKA

8 10 AKTUELT

12

UNGDOM

SIDE 16 MISJON Optimisme å spore i Jelgava

SIDE 17 REPORTASJE Regnskap og forvaltning AS

SIDE 18 KVARTAL 42

OMSORGSSENTER

Gnisten som ikke er borte

14

SIDE 20 BIBELSKOLE

BARN- OG FAMILIE

Deler hverdagene med hverandre

SIDE 22 SOLKOLLEN Ny barnehage på Hånes

SIDE 24 MENIGHETSSIDENE Jubilanter, hilsener og informasjon

Ansvarlig utgiver: Filadelfia | Adresse: Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand | E-post: magazinet@filakrs.no | Telefon: 380 23 400 | Telefax: 380 21 077 | Ansvarlig redaktør: Wiggo Skagestad E-post: wiggo@filakrs.no | Redaktør og grafisk design: Frode Daland E-post: frode@filakrs.no | I redaksjonen: Øyvind Valvik, Vivi Haug og Margrethe Tveit | Materialfrister: #1: 5. februar #2: 5. mai #3: 20. august #4: 5. november | Trykk: 07 Sør AS |

3


I temaartikkelen kan du lese litt mer i dybden om det som er bladets tema. Artiklene gjenspeiler situasjoner i selve menighetslivet og skrives ofte av medlemmer eller stab i Filadelfia. Wiggo er 51 år og gift med May Brit. Sammen har de 3 barn. Han er sammen med Øyvind Valvik hovedpastor i menigheten.

WIGGO SKAGESTAD wiggo@filakrs.no

Foto: Per Arne Kvamsø | Kreativ Foto

DE HADDE ALT

FELLES Tema for dette nummeret av bladet og for menigheten denne våren er hentet ut fra urmenighetens første tid. Hele flokken av troende var ett i hjerte og sinn, og ingen kalte det han eide for sitt eget; de hadde alt felles (Apg 4, 32). Som mange andre av bibelens tekster er denne skrevet ut fra en kontekst. Derfor trenger vi å være bevisst på at vi ikke er kalt til å kopiere historien, men bringe noe av det samme liv og den kraft inn i vår hverdag og det samfunn vi i dag er en del av. Pinsebevehelsens grunnlegger Thomas

Ball Barratt hadde et slagord: Fram til urkristendommen. Hva han mente med dette kunne det sikkert skrives mye om, men en av sidene var de helliges samfunn; menigheten. For å spisse det ennå mer vil jeg med menigheten som bakgrunn gi noen korte eksempler i forhold til vårt tema, de hadde alt felles.

Nattverden inneholder mye, og en av sidene er at vi sammen kan ha del i Jesu legeme og blod. Ja, ikke bare har vi del i, men ved troen på Jesus Kristus er vi blitt en del av Hans legeme. Derfor er det alvorlig det Paulus skriver: For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens legeme, spiser og drikker seg selv til dom. Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er døde (1. Kor. 11, 29-30). Nå sier ikke jeg med dette at alle syke og døde har tatt del i nattverden på urett vis, men det er likevel en dimensjon av alvor i dette. Det at vi er blitt gitt noe som vi har felles, nattverden og Kristi kropp, som vi må ta vare på med den største respekt. De femfoldige tjenestegaver er ikke tenkt til solospill, men de tilhører menigheten De er gitt til enkelt-individer, men de tilhører noe vi har felles. Det er han som gav sine gaver: Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp (Ef. 4, 11-12).

4

HØR PASTOR WIGGO SKAGESTAD TALE OVER VÅRENS TEMA PÅ VÅRE NETTSIDER ELLER ITUNES


FRODE DALAND FILADELFIAMAGAZINET BLIR DIGITALT

frode@filakrs.no

Foto: Per Arne Kvamsø| Kreativ Foto

Det er moro for oss å med dette bladet kunne fortelle om litt av de muligheter vi tror ligger foran oss også på blad-fronten...

Ja, endatil de åndelige gaver er ikke noe vi er kalt til å løpe alene med, det er noe vi har felles. De er gitt for å bygge opp menigheten, der de kan bli foredlet og justert. Gud satte i kirken først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, nådegaver til å helbrede, hjelpetjenester, styringsoppgaver, ulike slag av tungetale (1. Kor. 12, 28). Eksempler fra bibelen kunne vært mange, og jeg skal la det være med dem som allerede er nevnt, men om vi regner oss som en del av Kristi legeme, og vi vet at Guds ord taler om at alt hva vi er og hva vi eier er blitt gitt oss av Gud. Da er mitt spørsmål; hvilke prioriteringer får det for min forvaltning av mitt liv, min tid og mine ressurser? Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde (1. Pet. 4, 10).

Inntoget av digitale medier, og i denne sammenheng spesielt den nye leseropplevelsen nettbrett som Samsungs Galaxy Tab og Apples iPad gir, har gjort at vi har valgt å ta noen steg videre i den grafiske avdelingen også her i Filadelfia. Det første merkbare er at vi har endret fra stående til liggende format. Dette er gjort for å tilpasse oss en bedre leseropplevelse på data-skjermer og de nevnte nettbrett, og vi håper at du vil trives med justeringen og design-endringene. Videre legger vi til rette for mer bruk av video og animasjon i bladet. Vi ønsker at du som leser i tiden fremover skal komme tettere på flere av menneskene som utgjør dette fantastiske menighetsfellesskapet, samtidig som vi ønsker å tilby en mer helhetlig opplevelse. Allerede fra dette nummeret vil du på våre nettsider finne en interaktiv versjon av bladet hvor du kan se filmsnutter med vitnesbyrd og informasjon. Foreløpig er situasjonen slik at du som leser får en bedre opplevelse på nettbrett enn på en datamaskin, noe som igjen fører oss tilbake til innledningen. Vi vil utover våren jobbe med løsninger hvor du gratis kan abonnere på bladet i Newsstand og Android Market på samme måte som mange i dag abonnerer på våre podcasts og taler. Her vil du i tillegg til video finne bildegallerier, nettlinker, lyd, musikk og taler i selve bladet. Vi slutter ikke med å gi ut FiladelfiaMagazinet i papirformat, men vi tilpasser oss utviklingen for å kunne nå ut til flere...

5


LASSE ROSTEN lasse@filakrs.no

Foto: Frode Daland | Filadelfia Kristiansand

Vi har ledige plasser til deg som ønsker å lære et instrument, og vi utvider stadig tilbudet! På 3 ulike avdelinger jobber vi for tilby god undervisning i ditt nærmlijø! Du finner oss på Søm, Hellemyr og i sentrum av Kristiansand.

Lasse er 47 år, gift med Inger Ann og sammen har de barna Thomas og Caroline. Jobber som administrativ leder i Filadelfia. Lokalene vi nå leier i Marvika består av tre bygg på tilsammen 3800m2. Dette inkluderer hovedsal, barnesal, grupperom, øvingsrom m.v. I tilknytning til hovedsalen leier vi et stort administrasjonsbygg over 2 etasjer som vil huse ledelse, stab, kantine, media og bibelskole m.fl.

VI FLYTTER -

Lokalene i Marvika er nå overtatt av menigheten og vi er straks klare til å starte det store dugnadsarbeidet!

SNART!

Lokalene skal innredes, noe av kontorlandskapet må deles inn i flere kontorer og i hovedsalen skal det bygges en mezzanin (galleri). Hva kan

du være med på? Hvor mye kan du bidra? Alle utfordres til å delta i vårens store flyttesjau og dugnadsinnsats.

Vi tilbyr undervisning på følgende instrumenter: -

Gitar (akk. og elektrisk) Bass Trommer Piano Vokal (sang)

All undervisning foregår med egen lærer, på fast tidspunkt 1 gang pr. uke. For påmelding eller spørsmål, ta kontakt via påmeldingsskjema på www.filakrs.no ADMINISTRASJONSBYGG: Her i 2. etg. vil ledelse, stab og bibelskole ha sitt daglige tilhold. 25 kontorer på én flate gir oss mange muligheter.

6

VEIBESKRIVELSE TIL MARVIKA? BESØK VÅRE NETTSIDER ELLER SCAN DENNE QR-KODEN MED DIN MOBILTELEFON


LOKALENE I MARVIKA FREMSTÅR I MEGET GOD STAND MED GOD PLASS OG VENTILASJON I ALLE ROM. - DETTE BLIR EN OPPTUR FOR OSS

Flyttingen til midlertidige lokaler vil koste oss ekstra i år, og vi håper at så mange som mulig er med og bidrar ekstra. Dette er årets store fellesprosjekt, både i arbeid og i økonomi! Vi ønsker å starte ombyggingen så snart som mulig. Vi trenger alt av hjelpere, malere, snekkere, sjauere, dekoratører med mer. Frode Daland er prosjektleder for hele operasjonen og Stein Harald Krispiniussen er prosjektleder for det bygningsmessige som skal utføres. Ta kontakt med de om du kan bidra! For å holde kostnadene nede er vi avhengige av stor dugnadsinnsats! Historiens siste møte i dagens lokaler planlegges søndag 20. mai. Onsdag 23. mai er det tanken å starte Bønn- og lovsangsmøtet i Dronningensgate, ta en bønnevandring over til Marvika og avslutte der med bønn og innvielse. Så vil den store offisielle innvielsen skje i pinsen med egen pinsekonferanse og stor innflyttingsfest. Følg med på nettsidene for mer informasjon om programmet.

BARNAS HUS: Menighetens barnearbeid vil sammen med musikkskolen få et eget hus. Her ser vi rommet hvor barnemøtene vil være.

Vi gleder oss over å flytte over i nyere lokaler, inntil vi om noen år skal tilbake igjen i fantastisk flotte lokaler i Dronningensgate. Barne- og familiearbeidet får sitt eget hus, gamle divisjonsmusikkens hus i Marvika. Filadelfia Musikkskole vil også der få perfekte lokaler. Alt av kontorer, Radio Filadelfia, medieavdelingen, bibelskolen og Gudstjenester vil ligge i hoved-

huset ned mot sjøen. Der er det også ledig 500 kvadratmeter kontorer til utleie i 1. etasje, så ønsker du å leie eller kjenner du noen som trenger lokaler så er det bare å ta kontakt! De er ledig for snarlig innflytting. Bli med på den store våraksjonen, årets store fellesprosjekt!

HAR DU ANLEDNING TIL Å SETTE AV NOEN DAGER OG KVELDER TIL DUGNAD UKENE ETTER PÅSKE? UKE 16 OG UKE 17 SKAL MYE GJØRES

7


ØYVIND VALVIK oyvind@filakrs.no

Foto: Frode Daland| Filadelfia Kristiansand

Øyvind er 56 år, gift med Bodil og har 2 voksne barn. Han er sammen med Wiggo Skagestad hovedpastor i menigheten. Øyvind har et stort hjerte for byen og er også en aktiv medspiller i det felleskristne arbeidet i Kristiansand. Foretar barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser. I artikkelen på disse sidene tar Øyvind opp temaer som er aktuelle for menigheten.

ØKONOMI?

ALT FELLES - BORTSETT FRA

De første kristne tok livet på alvor. Et overraskende møte med Den Hellige Ånd ble dramatisk. Frukten av Åndens Dåp ble kjærlighet. En kjærlighet – så sterk og intens – at den vokste ut av alle tidligere kjente proporsjoner. Egoismen byttet plass med gavmildhet. Ensomhet ble til fellesskap. Fellesskap ble til trivsel. Forvandlingen skapte respekt og beundring i Jerusalem.

Ingen sa om det han eide – at det var hans eget…

Det siste og kanskje mest krevende og avslørende svar på vårt forhold til Herren, er graden av giverglede. Starten av apostlenes gjerninger viser at Den Hellige Ånd kan snu opp ned og forvandle vår egoistiske menneskelige natur. Noen solgte alt de eide, de andre sa om det de eide at det ikke var deres eget. Pinsevenner liker å lese om Ånden kraft, tungetale og mirakler, men liker mindre de praktiske og økonomiske følger av Åndsdåpen. Handlingene våre i givertjenesten avslører oss. Vår grunnlegger Barratt hadde som motto: Frem til urkristendommen. Tenkte han kun på Åndens dåp, eller lengtet han også etter å se kjærlighet i praksis?

Hvor er vi i dag – var de første kristne fornaive i sitt forhold til hverandre?

Vi er et velsignet land. Men velsigner vi først og fremst oss selv? Fjorårets regnskap ligger bak oss. Takknemligheten er stor for den største økningen av givertjeneste i menighetens historie. Likevel må man undre seg over at det kun er en tredjedel av menighetens 1050 medlemmer som er registrert på givertjenesten. Er vi i totalt utakt med de første kristnes forhold til eiendeler, penger og økonomi, eller var det kun en nyfrelst iver og naivitet vi leser om i Apostlenes gjerninger? Vi må våge å stille spørsmålet. Svaret kan kun hver enkelt av oss gi.

Et historisk og utfordrende år ligger foran oss HOVEDSAL: Dette blir vår nye møtesal. Helt fremst kommer scenen, og over her bygges en mezzanin (galleri).

8

Dagens lokale har vært til stor velsignelse i godt over 50 år. Planlagt flytting i mai fyller oss med spenning og forventning. Forventning til Herren om ny

LES MER PÅ GIROEN PÅ MIDTSIDENE I PAPIRUTGAVEN AV FILADELFIAMAGAZINET - GI DIN GAVE TIL OMBYGGINGEN


TID ER PENGER ER DET NOE SOM HETER

- KAN DU SETTE AV TID I DIN KALENDER TIL VÅRENS DUGNADSUKER?

velsignelse i nye lokaler, men også spenning i forhold til budsjett, økonomiske utfordringer og praktiske forhold. Et bygg beregnet på forsvaret skal omgjøres til tempel. Ombygninger, nytt galleri, nye stoler og kafé er beregnet til 2. mill. Penger vi ikke har, men forventer å få.

Er felles beslutninger også felles ansvar?

Vi har de siste årene vært velsignet med mange enstemmige beslutninger på menighetsmøtet. Men felles beslutninger er ikke alltid det samme som felles økonomisk ansvar. Året som ligger foran oss innebærer større krav til oss alle. Er vi villig til å omprioritere? Er vi villig til å sette Guds rike høyest på prioriteringslista. Er vi stand til å bevise at det ikke bare var de første kristne som ofret alt? Er kjærligheten i dagens menighetsliv basert på ord, eller handling? De neste uker og måneder trenger vi mange villige hender, og stor giverglede.

terligere gjeld. Hvis hvert enkelt medlem bidro med kr. 2 000 BARNEARBEID OG MUSIKKSKOLE: I det opprinnelige bygget til fra 1997 planlegger vi barnemøter, barnearbeid, ville vi ha klart å fi- Divisjonsmusikken kor, musikkskole og aktiviteter m.m. nansiere ombygningen. Vi ber deg ikke om å selge alt du eier, men kanskje prioritere dette året annerledes.

Giverglede i praksis – ombygging av Marvika

Vi har mye felles gleder i menigheten. Gleden over fellesskap i gudstjenester, fellesskap i mange prosjekter og fellesskap i mange ulike arbeidsoppgaver. Klarer vi også å ha felles ansvar for menighetens økonomi? Ta vel i mot utfordringen og tenk på de velsigner som gaver til Herren bringer med seg...

I papirutgaven av dette nummer av FiladelfiaMagazinet vedlegges en giro som vi øremerker til ombygningsarbeider. Vi har allerede vedtatt et ordinært driftsbudsjett som ikke fullt ut er dekket inn. I påvente av den store byggesaken i Kvartal 42 håper vi å kunne gå inn i den perioden uten ytVEDTAK FRA MENIGHETSMØTER: Menighetsmøte 20.11.2011

Menighetsmøte 12.02.2012

- Jan Kjosavik ble valgt inn som Barne- og familiepastor ved skriftlig avstemming: Ja: 86 Nei: 0 Blank: 3

- Menighetens budsjett for 2012 ble enstemmig vedtatt ved håndsopprekning.

- Solkollen barnehage har besluttet å ta inn et tillegg til i formålsparagrafen. Da har en mulighet til å forankre verdiene i Guds Ord. Endringene innføres fra 01.08.2012.

- Presentert investeringsbehov på Landeskogen og i Marvika forsøkes løst i størst mulig grad ved ekstrainnsamlinger og dugnadsarbeid. Ved behov for lånefinansiering ble Eldsterådet gitt et mandat for låneopptak på inntil 2 mill. kroner. Det ble enstemmig vedtatt ved håndsopprekning.

- Etter forhandlinger med eiere av leilighetene i Dr.gt. 87 er det blitt enighet om at Filadelfia kjøper ut de fire leilighetene. - Oasen skole ønsker å starte en ny grunnskole på østsiden av byen. Søknad sendes innen 1. april. Ved evt. godkjenning må skolen startes opp innen 3 år. - Filadelfia Bibelskole fikk avslag på søknaden om å drive 2 årig bibelskole. Vi har allerede fått inn 24 søknader til kommende skoleår. Saken må ankes innen 3 uker.

MENIGHETSMØTET ER FILADELFIA SITT ØVERSTE ORGAN, OG ER ÅPENT FOR ALLE MENIGHETENS DØPTE MEDLEMMER

9


Morten Marius Larsen er 21 år og medarbeider i ungdoms- og mediearbeidet. Ungdomsarbeidet i Filadelfia har en målgruppe på 14-30 år. Det er ungdomsmøter hver fredag kl. 20.00, og egne møter for studenter siste torsdag hver måned. I tillegg til selve møtene er det også cellegrupper, kafédrift, turer, teamarbeid, tentro m.m. De gav i 2010 ut CD´en Hvem er lik Deg.

MORTEN MARIUS LARSEN mor tenmarius@filakrs.no

Foto: Morten Marius Larsen | Studentfilla

ut av blide NE gikk E VOKS møtekonseptet G N U 130 det nye at , etter -30 BLE Filadelfia DENTFILLA 20 STU

I T E K R A SP G N A G Dersom man våget seg inn i Filadelfia torsdag 26. januar, ble man møtt av en stappfull foaje med dempet belysning, klirrende kaffekopper og like mange stearinlys som det er stjerner på himmelen. Denne kvelden fikk nemlig de mellom 20 og 30 bestemme selv. - Vi er utrolig takknemlig til Gud, smiler Sindre Hopland i Studentfillagruppen etter å ha fullført den første kvelden med det nye, månedlige møtekonseptet. Eget møte Siden tidlig høst har Studentfilla jevnlig samlet en stor gruppe unge voksne til sosiale aktiviteter. Etter hvert innså flere at det var på tide å starte egne møter for denne aldersgruppen. - Det er utrolig mye som tar fokuset i livet når man er mellom 20 og 30 år gammel. Studier, arbeidsliv

10

NOE NYTT: En scene ikledd stearinlys og gulvlamper vitnet om at noe nytt var i gang på det første 20-30-møtet.

og partnere kan gjøre det vanskelig å leve brennende og tent for Jesus. Vi vil gjøre det annerledes, slik at dette kan bli den fasen der folk lever på sitt mest brennende, sier ungdomspastor ThorHarald Evenstad. Målet er å skape et miljø for en aldersgruppe

som ofte faller utenfor i andre sammenhenger, og gi dem relevant undervisning. Dette skal ikke komme på bekostning av menighetens øvrige møter. Utfordringen fra ungdomspastoren klar: - Uansett hvor mange ganger du har hørt ting før: Dersom det ikke fører til noen endring i livet ditt, har du ikke hørt det nok. Vær med og bidra på

HØR MICHEL RIVAS TALE OM VIKTIGHETEN AV Å BEVARE DITT HJERTE PÅ VÅRE NETTSIDER ELLER ITUNES


FØLG UNGDOMSARBEIDET PÅ FACEBOOK OG MOTTA NYHETSOPPDATERINGER FILADELFIA KRISTIANSAND! UNGDOM! :D

fredagsmøtene og festgudsjenesten på søndag, sa Thor-Harald fra talerstolen på åpningsmøtet. - Et viktig tiltak Hele 130 personer gikk smilende ut fra Filadelfia etter det første møtet. I tillegg til sterk lovsang, forkynnelse og vitnesbyrd, var det et yrende liv også etter at siste sang var sunget. - Det har vært utrolig mange nye fjes innom, og ingen har blitt sittende alene i kaféen etterpå. Ting funket, og folk har kost seg, sier Sindre Hopland, som sammen med Studentfillagruppen har gjort en kjempejobb med å renovere kjellerlokalene i hjørnebygget og lage kafé der. - Dette er et bra og viktig tiltak. Møtet var fullt av ro og fred. Det var godt og naturlig å være der, og lovsangen var helt fantastisk. Jeg kommer igjen, sier ungdomsleder Linda Andersen i Grim Kirke, som var i Filadelfia for første gang. Studentfilla 20-30 kommer til å ha møter den siste torsdagen hver måned, i tillegg til at de fortsetter med sosiale aktiviteter.

Driver du skolelag eller Ny Generasjon i Kristiansandsområdet? Ta kontakt med Elisabeth Hovland! elisabeth@filakrs.no NY KAFÈ: Kjellerlokalene under hjørnebygget har blitt

forvandlet til en kul kafé. Selv om Charlotte Valvik først var målløs over resultatet, kom praten fort i gang igjen.

GIR DRAHJELP TIL KRISTNE NYE FJES: Blant de 130 møtedeltakerne var det mange nye fjes som minglet i foajeen før møtet begynte.

SKOLELAG Kristne skolelag har ofte behov for andaktsholdere i friminutt og midttimer. Dette vil Elisabeth Hovland og Filadelfia Bibelskole hjelpe dem med.

UNGDOMSPASTOR: Thor-Harald Evenstad

- Skolelagene er et kjempegodt verktøy for å nå mennesker. Ting skjer og ungdommer blir frelst når elevene er frimodige på skolen og i klassene, sier Elisabeth Hovland, andreårselev ved bibelskolen i Filadelfia. Hun har tatt fatt på oppgaven som bibelskolens kontaktperson til kristne skolelag i Kristiansandsområdet. Hun vil jevnlig sende elever fra bibelskolen for å holde andakt og vitne på Ny Generasjon- og skolelagsmøter. - Det er gøy å kunne gjøre noe konkret, utfordre andre og selv bli utfordret, sier Elisabeth ivrig. Bibelskoleeleven er full av ros til lederne for skolelagene.

VITNESBYRD: Annie Karoline mistet faren som fire-

åring: - Gud er nå min Far! Se video på vår nettside.

LES OM STUDENTFILLA PÅ FACEBOOK OG VÆR OPPDATERT

- Jeg har enorm respekt for det de gjør, og jeg ser mange som er veldig trofaste. Ofte undervurderer man skolelagene. Men når 40 elever søker Gud og får møte Gud, da kan mye skje.

11


MARIANNE SKAGESTAD marianne.skagestad@filakrs.no Foto: Privat | FOS Landeskogen

Marianne Skagestad er 46 år og gift med Tor Andreas og har datteren Hanne på 12 år. Jobber som administrasjonsmedarbeider i Filadelfia Omsorgssenter (FOS). FOS ble startet i 1997 som et resultat av menneskers ønske om å kunne stille opp for andre som har det vanskelig. Består av bo- og omsorgssenter, bo- og ettervernsenter, ettervern, kvinnesenter og lavterskeltilbudet Åpen Kafé.

På Landeskogen i Bygland har Filadelfia Omsorgssenter (FOS) et bo- og omsorgstilbud for menn. Beboerne deltar i ulike aktiviteter som husarbeid, ved- produksjon, gårdsdrift og vedlikehold. I tillegg har vi gode muligheter for trening og fritidsaktiviteter. Vårt mål er å hjelpe mennesker gjennom de ulike fasene til et rusfritt og verdig liv. Vi bygger vårt tilbud på kristne livsverdier og tror tillit, åpenhet, ærlighet og sannhet er avgjørende verdier i arbeidet. FOS drives av faste ansatte i samarbeid med en stor gruppe frivillige medarbeidere, med ulik kompetanse og faglig bakgrunn.

DET ER FINT Å KUNNE TJENE GUD I SAMMEN SOM

FAMILIE En helg i måneden er familien Jensen frivillige medarbeidere på Landeskogen. Vi har tatt en prat med de for å høre hvordan de opplever tjenesten. Hvordan begynte dere som frivillige på Landeskogen? Det stod en annonse i menighetsbladet i høst, at det var behov for flere medarbeidere på Landeskogen. Vi har vært medlemmer i menigheten i 1,5 år og søkte Gud og ba over hva vi som familie kunne bidra med. Ti minutter etter en slik bønnestund ringte lederen på Landeskogen og sa han hadde fått høre at dette kanskje var noe for oss. Han inviterte oss opp på besøk – og dermed var vi i gang. Hvordan trives dere? Vi trives kjempegodt alle fire. Vi opplever at beboerne synes det er koselig når FAMILIEN JENSEN: Ådne, Sondre, Kjell Ivar og Åse en snøværsdag på Landeskogen.

12

ARBEIDET I FOS ER I STADIG UTVIKLING, SÅ HAR DU OGSÅ LYST TIL Å VÆRE MED SOM FRIVILLIG MEDARBEIDER? TA KONTAKT!


FIRBENT: En av de nysgjerrige grisene som en av beboerne på Landeskogen har ansvaret for.

KJØKKENTJENESTE: Kjell Ivar Jensen steller i stand til måltid for beboere og medarbeidere.

vi kommer – vi er «miljøarbeidere» alle fire og hygger oss sammen som en «stor-familie». Vi har aldri jobbet med dette før, men kjenner at vi er på riktig sted. Det er så fredfullt og godt å komme hit. Hva gjør dere i løpet av en helg? Her bor både «bestefedre» og gode «slosskamerater» for guttene våre. Det går stadig høylytt for seg i korridorene. Her er også alltid noen å spille med eller trene sammen med. Vi arrangerer «Månedlig Landeskogmesterskap i bordtennis» og sjokoladepremiene er ettertraktet. Ellers kan det bli en tur i bakken på Bortelid eller en kveld på bowling. Til våren har vi planer om å kjøre gokart på Evje. Og når gradestokken blir blå, hygger vi oss inne med kakao og gode samtaler. Det bor vel noen firbente der oppe også? Jada, en av beboerne har spesielt ansvar for dyra. Det er både kaklende høner og gryntende griser i fjøset. Sist helg vi var der så vi også tre rådyr nede på sletta her. De har et fast sted som de graver seg gjennom snøen og spiser gress - skikkelig vinterstemning. Og til sist Det er utrolig bra å bli kjent med så mange skjønne mennesker. Det er fint å kunne tjene Gud i sammen som familie og nå gleder vi oss til neste gang vi har Landeskog-helg. ET TILBUD TIL MENNESKER I NØD MED RUSRELATERTE PROBLEMER

13


JAN KJOSAVIK jan@filakrs.no

Foto: Harald Sannarnes | Filadelfia barne- og familiearbeid

Jan er 41 år, gift med Monica og har 3 barn. Medlem av Eldsterådet og ansatt som barne- og familiepastor. Det arrangeres barnemøter hver søndag med unntak av den 2. søndagen i måneden når det er familiemøte i hovedsalen. Parallellt med barnemøtene er det også Smilehullet for de mellom 1 og 3 år, samt Junior for de som går i 5. trinn eller mer. Driver korene Splash og Tweens, samt Kompis.

SØNDAG 14. FEBRUAR VAR EN HISTORISK DAG I FILADELFIA. DA HADDE VI GLEDEN AV Å INNSETTE MENIGHETENS FØRSTE

BARNE- OG FAMILIEPASTOR På familiemøtet denne søndagen fikk Filadelfia sin første Barne- og familiepastor, nemlig Jan Kjosavik. Det var innsettelse med skriftlesning av eldsterådet og noen barn, og etterpå ble Jan og familien bedt for. Det er utrolig rikt at menigheten satser stort på barn og familier. Vi har allerede sett en stor vekst og ser fram mot hva Gud fortsetter å gjøre. - Først av alt vil jeg si tusen takk for den tillit som menigheten viser, ved å la meg gå inn i tjenesten som barne- og familiepastor, sier Jan. - Å bli pastor handler ikke om å få en tittel, men om å gå inn i noe nytt som Herren har lagt ferdig for meg og arbeidet vårt. Jeg håper at barn og familier i menigheten vil merke at vi har fått en pastor. Med styrking av barne- og familiearbeidet tror jeg vi også skal få lov til å strekke oss ut over menighetens egne folk. Jeg tror Herren kaller oss til å nå flere barn og familier i byen. En av mine drømmer er at vi som familier i menigheten kan ha rom for hverandre og rom for de som kanskje ikke så lett kjenner seg igjen i et A4-liv. Vi er alle i ulike livssituasjoner, men mange av oss har god plass for å kunne inkludere nye og mennesker fra ulike bakgrunner i vårt nettverk. - Jeg går inn i tjenesten med glede og bønn om styrke og Guds ledelse. Guds Ord sier: Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk (Filipperne 4, 13). KAKEFEST: Nyinnsatt barne- og familiepastor Jan Kjosavik på spleiselag med kakefest etter formiddagsgudstjenesten.

14

BARNE- OG FAMILIEARBEIDET I FILADELFIA KRISTIANSAND ER PÅ FACEBOOK. BLI MED I GRUPPEN OG FÅ MED DET SOM SKJER!


VINNER AV GAVEKORT I FORBINDELSE MED KONTINGENTEN FOR 2012 BLE FAMILIEN DE ALMEIDA PAULSEN - GAVEKORT ER UNDERVEIS

Unge ledere [frisk pust] inn i barnearbeidet Vi er så heldige at barnearbeidet har fått mange nye unge ledere. De kommer inn med pågangsmot, kreativitet og et hjerte som banker for Jesus. Det er ingen tvil om at de vil gi Jesus videre til neste generasjon. Barna er viktige for Jesus. Her forteller noen av de nye lederene hvorfor de vil være med å formidle Jesus inn i små barnehjerter. Er du litt eldre så er det også mulighet for at DU kan være en velsignelse, og selv bli velsignet i jobben med barn og unge. Ta kontakt!

Sarah Aateigen Kaasa [15 år]

Hvorfor vil du være med som leder på Junior på søndagene? - Det har jeg lyst til for å være med og dele det jeg kan om Jesus. Jeg har også mange gode minner fra da jeg selv gikk på Junior, og ønsker derfor at de som går der nå, skal få det like bra. Jeg tror også dette er en veldig viktig aldersgruppe, da Gud kan legge mange grundige og solide byggeklosser når det gjelder troen. Hva brenner du for at juniorene skal få oppleve? - Jeg brenner for å dele Jesus! Og jeg håper juniorene ønsker å gjøre det samme! Jeg tror det er viktig at barna får et lite innblikk i hvem Jesus er, og hva han kan gjøre. Jeg husker at jeg hadde mange spørsmål da jeg var i denne aldersgruppa, så jeg ønsker at juniorene skal få svar på de tingene de lurer på.

k r y s s or d :

navnet på en av jesu venner

da jesus var tolv år, ble han igjen i ... jesus sitt yrke var …

PREMIE!

jesus sovnet i en …

SEND inn l�sningen på sms til 922 87 733 eller til camilla@filakrs.no innen 10. mars, så kan du vinne en dvd! vi trekker vinneren på familiem�tet 11. mars.

jesus gikk ofte for seg selv for å … jesus … da han h�rte at lasarus var d�d.

Joar Karling Borgli [22 år]

Hvorfor har du lyst til å være med som medarbeider på Barnemøte? - Jeg elsker barn, har alltid likt barn. Jeg synes det er utrolig givende å være med på. Der kan jeg være et forbilde for barna og samtidig lære noe av dem. Og så er det alltid en velsignelse å være med og tjene på alle mulige måter. Velsign andre, så blir du selv velsignet. Hva brenner du for? - Jeg brenner for å se mennesker bli forvandlet, at de går fra mørket til lyset. Jeg brenner også for mennesker som ikke har det like godt som alle andre. Bibelvers som har betydd mye for meg, er Jesaja 61, 1-3.

Camilla Marie Kleveland [22 år]

Hvorfor vil du være med som leder på Junior på søndagene? - Jeg vil være med og bidra på Junior fordi det er gøy og givende å være sammen med den aldersgruppen. Og det er viktig at det er et kristent fellesskap for de unge. Hva brenner du for at juniorene skal oppleve? - Jeg brenner for at juniorene skal få et personlig forhold til Jesus, å kjenne han. Det er viktig at vi kan komme sammen og dele felles tro.

Karine Bragvin Skagestad [22 år]

Hvorfor har du lyst til å være med som medarbeider på Barnemøte? - Jeg ønsker å se en generasjon i Norge vokse opp med troen på at Gud kan gjøre det umulige mulig. Jeg har lyst til å være med og hjelpe barna til å forstå hvor god Gud er, og at han ønsker å bruke de til og forandre verden. Hva brenner du for? - Jeg brenner for at mennesker skal få oppleve Guds kjærlighet, en kjærlighet som er betingelsesløs. Jeg ønsker at de skal forstå at de er verdifulle og at Gud elsker dem akkurat slik de er.

15


BILLY ØKSENDAL billy@omanage.no

Foto: Billy Øksendal | Jelgava, Latvia

Billy er 54 år, gift med Unni og far til 3. Han er Eldstebror i Filadelfia og menighetens prosjektleder i forbindelse med utviklingen av Kvartal 42. Våren 2010 vedtok menighetsmøtet i Filadelfia å kjøpe ut gjelden som menigheten Grace Church i Latvia hadde til sin bank. Dette ble gjort som følge av at finanskrisen et par år tidligere gjorde det umulig for menigheten å opprettholde sine forpliktelser.

Den 20. - 22. januar besøkte Roald Høyland og undertegnede Billy Øksendal igjen menigheten i Jelgava, Latvia. Det var en glede å se at optimismen som nå er tilstede hos menighetens medlemmer, ikke minst hos de unge.

Herlig lovsang og en flott atmosfære preget søndagens formiddagsmøte, og i samtale med noe av de unge lederne etter møtet, var det tydelig at de hadde tro på framtiden. Veldig oppmuntrende å høre hvordan ungdomslederen hadde tatt valg om å stå i denne tjenesten, og hvilken glød hun la for dagen. Dette lover bra for pastorparet Kaspar og Tanja Rocins som virkelig er tent på å bygge noe for framtiden på dette sted. Lørdagen deltok vi på vårt første styremøte etter at menigheten sist sommer valgte et nytt lederskap, nye vedtekter, og et nytt styre hvor både pinsebevegelsen i Latvia og oss fra Filadelfia Kristiansand er representert, i tillegg til pastor og tre andre fra menigheten i Jelgava. Det var gledelig for oss å kunne meddele at menigheten nå er rettmessig eier av sine lokaler, og at denne prosessen nå er ferdig. Det var stor optimisme i forhold til videre arbeid, og vi vil nå prøve å finne løsninger som gjør at pastor Kaspar kan frigjøres til heltidsarbeid i menigheten. Vi tror dette er en nøkkel til videre vekst og utvikling.

16

LOVSANG: Fra møtet i Grace Church søndag 22. januar.

SØNDAGSSKOLEN: Et barnearbeid som også er preget av en gryende optimisme.

FILADELFIA HAR HVER PÅSKE I EN ÅRREKKE HATT TEAM SOM HAR REIST TIL GRACE CHURCH OG BARNEHJEM I LATVIA


Lasse er 46 år, gift med Inger Ann Norheim Rosten og sammen har de barna Thomas og Caroline. Jobber som administrativ leder i Filadelfia og er menighetens pressetalsmann. Regnskap og Forvaltning AS har 4 ansatte hvorav 2 er autoriserte regnskapsførere og en er registrert revisor. De kan levere alt av regnskapstjenester, lønn, årsoppgjør med mer.

REGNSKAP OG FORVALTNING AS

[

LASSE ROSTEN lasse@filakrs.no

Foto: Frode Daland | Filadelfia Kristiansand

2001 2006 2007 2012

Etablert av Tor Nepstad Overtatt av Helen Engedal, Wenche Egeland med flere Starter å føre regnskapet til Filadelfia Kjøpt opp som en del av Filadelfia konsernet

]

Filadelfia har styrket ressursene innen regnskapsførsel og økonomistyring. Med eget byrå er vi nå rustet for vekst i både menighet, flere barnehager og ytterligere vekst. I tillegg til å betjene eget konsern vil vi og være en ressurs for andre.

henhold til den visjon vi kjente vokste frem. Fra 1. januar 2012 er dermed Filadelfia gjennom Filadelfia Kristiansand AS eier av Regnskap og Forvaltning AS. Lars Elling Ekornåsvåg som har vært økonomileder i Filadelfia siden 1. november 2011, er ansatt som ny daglig leder i selskapet. Han har jobbet som revisor i mange år, og er registrert revisor og autorisert regnskapsfører.

Helen Engedal og Wenche Egeland har hatt et voksende ønske om å bruke selskapet og sine talenter i enda større grad inn mot menigheten og Guds rike. Parallelt med dette begynte Filadelfia å kjenne på et økende behov for mer ressurser og kompetanse innen regnskap og økonomistyring. For menighetens del var dette viktig, men og for alle selskapene som etter hvert har vokst frem i konsernet.

I tillegg til å betjene eget hus kjenner vi et kall til å være en ressurs og kompetanse for andre menigheter i distriktet og landet. I tillegg vil vi være et profesjonelt byrå for andre bedrifter i næringslivet.

Som et resultat av samtaler gjennom 2011 opplevde partene det riktig at menigheten overtok ansvaret for selskapet, for sammen med de ansatte å videreutvikle byrået i

Be for de ansatte og driften videre. 2012 blir et spennende og krevende år med omorganisering, vekst med en ny barnehage, flytting til Marvika og posisjonering for fremtiden. Vi opplever at Herren utruster oss som menighet med ulike ressurser og gaver for å lykkes i oppdraget!

REGNSKAP OG FORVALTNING AS: HELEN ENGEDAL, WENCHE EGELAND, LARS ELLING EKORNÅSVÅG OG RANDI BØ GUNDERSEN

17


MARGRETHE SUNNARVIK TVEIT margrethe@filakrs.no

Foto: Terje Tveit | Filadelfia Media

Margrethe er 40 år, gift med Terje og mor til 3 barn. Jobber som avdelingsleder i Radio Filadelfia. Radio Filadelfia sender daglig over lokalradionettet på FM 101,20 mhz og på nett via adressen www.radiofiladelfia.com, Squeezebox, Sonos m.fl. Sender ca. 46 timer pr. uke på lokalradionettet og hele døgnet på webradio. Filadelfia Media utvikler menighetens nettsider med over 8000 unike brukere hver måned, nedlasting av taler, video, iTunes m.m.

Temaet for FiladelfiaMagazinet denne gangen passer godt på det som skjer i mediearbeidet for tiden. Vi deler ut av det vi har og ønsker at det skal brukes, være til nytte, glede og inspirasjon for andre.

VI VIL DELE, DELE, DELE

Den 1. februar tok vi et nytt steg i mediearbeidet. Da begynte vi å sende webradio 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Det betyr non-stopp sending fra Radio Filadelfia. Dette har vært noe vi har ønsket og sett fram til lenge, og vi håper webradioen vår vil bli mye brukt over hele landet. Her sendes programmer til faste tider, og det er mye musikk mellom programmene. Det er fortsatt samsending med eter, så det som går ut på fm i Kristiansand er å høre på vår webradio, men vi har utvidet tilbudet så det ikke lenger er pauser med stillhet når de andre konsesjonærene sender. Du finner webradioen vår på Filadelfia sine nettsider på www.filadelfiakristiansand.no, eller du kan gå direkte til webradioen vår på www.radiofiladelfia.com.

DU OG JEG... 18

Programbanken vår vokser stadig, og vi plotter inn nye merker på kartet etter som nye radiostasjoner bruker programmene våre. «Norsk Lokalradioforbund» har også markedsført oss på sine nettsider, i tillegg til «Kristelig Radioforum», og vi ber om at det vi har gjort tilgjengelig skal bli sendt over hele landet, og at vårt programtilbud skal bli mye brukt. Vær gjerne med å be den bønnen sammen med oss. FiladelfiaMagazinet er også kommet ut i nytt format, men det kan du lese mer om på side 5 i dette bladet. Hallvard Hasseløy (bildet) har besøkt oss som han alltid gjør på denne tiden av året, og det er med glede vi kan fortelle at det kom inn ca. kr. 80.000,- under radiosendingene våre. Vi er glade for at Radio Filadelfia får lov til å være med på innsamlingsaksjonen til mennesker som har det vanskelig. Takk til deg som var med å gi.

DEN 1. FEBRUAR 2012 STARTET VI OPP MED WEBRADIO 24 TIMER I DØGNET, 7 DAGER I UKEN! LYTT PÅ WWW.RADIOFILADELFIA.COM


Line er 43 år, gift med John og mor til 2 barn. Utdannet interiørarkitekt MNIL og jobber som partner og utviklingsansvarlig for Morgenstjernen Eiendom AS. Kvartal 42 utgjør arealet mellom Dronningensgate/Tollbodgata og Kronprinsensgate/Elvegata. Arealet som utvikles utgjør i grunnflate ca. 4100m2 og inkluderer Filadelfias nårværende eiendom, samt hele arealet bort til Elvegata inkl. tidligere Shell.

I gledesrus skriver jeg denne artikkelen. Lettet etter utfallet i Byutviklingsstyret 9. februar. Det var et enormt viktig møte! Kanskje viktigere enn en del forstår. Noen kan vel undres på hvorfor vi har vært så bastante på 12 etasjer og hvorfor vi plutselig gir etter politikernes ønske og går for 6 etasjer. For det første så har vi ikke gått for 6 etasjer men sagt at vi bygger et bygg som Kristiansands beboere og Kristiansands politikere ønsker og kan være stolte av, hvis det er 6 etasjer går vi får det. Det er viktig at vi som utviklere og for Filadelfia at vi ikke står for egen prestisje men for ydmykhet og vi tror at vi med dette vil skape mye goodwill. Formål omsorg er det viktigste for prosjektet og jeg tror Jesus ville sett til menneskene mer enn det bygningsmessige. Når det er sagt betyr ikke dette at vi legger Gnisten brakk og at vi bygger et tradisjonelt bygg lik alle andre. Nei, jeg tror vi absolutt vil skape et signalbygg og landemerke, riktignok ikke med 12 etasjer men ved hjelp av god estetisk utforming og med visdom fra himmelen tror jeg bygget vil bli etter Guds plan. Det står i Salme 127.2: Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned og spiser brødet dere

LINE HALVORSEN FIELDING lhf@morgenstjernen.no

Illustrasjon: Kvartal 42

KVARTAL 42 - GNISTEN SOM IKKE ER BORTE, BARE

ANNERLEDES har slitt for. Det samme gir han sine venner mens de sover. Med andre ord, mens vi hviler arbeider Han og hvis vi klarer å hvile i dette tror jeg vi vil se det fullkomne bildet. Framdriftsmessig er saken slik at det i disse dager blir drøftet de fire innsigelsene med Fylket og Fylkeskonservatoren for å prøve å få røket ut disse. Det gjelder både høyde, formål institusjon/omsorgsboliger, utkraging og hjørnebygget.

MORGENSTJERNEN - Morgenstjernen tror på Guds ord

Innsigelse på høyde har falt, utkragingen løser vi så den faller og vi står da igjen med to innsigelser som mest sannsynlig vil komme til mekling. Vi kjenner veldig medhold og positivitet når det gjelder formålet ved at vi ga oss på høyden og tror det løses. Når det gjelder hjørnebygget er vi også optimistiske, og tror det vil bunne i at vi ser en gang til på utforming og volum. Kanskje dette er blir en enda bedre løsning... hvem vet. 22. februar skal saken opp i Bystyret så vi ber om at dere samles om dette og ber for at dette skal få et positivt utfall. Sammen skal vi forme byen og skape et bygg vi alle kan være stolte av.

FØLG UTVIKLINGEN I PROSJEKTET PÅ WWW.KVARTAL42.NO OG HØR INTERVJU MED LASSE ROSTEN PÅ RADIO FILADELFIA

19


Siv Anette er 30 år og jobber som undervisningsleder ved Filadelfia Bibelskole Kristiansand. Filadelfia Bibelskole er en 2-årig bibelskole med tilsammen 28 elever. Skolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet, har sin formelle godkjenning via Levende Ord Bibelskole, og er godkjent for stipend og lån hos Statens lånekasse for utdanning.

SIV ANETTE AUKLAND siv.anette@filakrs.no

Foto: Trond-Ivar Unsgaard / Per Arne Kvamsø | Filadelfia Bibelskole Kristiansand

PÅ FILADELFIA BIBELSKOLE DELER VI OGSÅ HVERDAGENE MED

HVERANDRE Dagene på bibelskolen forsvinner fort unna. Ivrige lærere kommer for å undervise om tema som bønn, lovsang, den lidende kirke, økonomi, helbredelse og så videre. Guds ord blir levende og virkekraftig. Midt opp i all god undervisning opplevere både elever og stab i skolen at det er hverdagen vi deler. Fire dager i uka snubler det inn døra en gjeng med kalde og noen ganger ganske så trøtt elever . Her få de starte dagen med tiltrengt kaffe, Guds ord, bønn og lovsang, og ikke minst et møte med sine medelever og ledere. Hebreerne 4,12 sier For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og

Kristine Ljøstad:

du å gå Hvorfor valgte le? ko et år på bibels meg i det pe rdy fo å Jeg trengte arbeidet inn få og på r jeg tro t mitt. live i noen gode rammer om at ker tan en Jeg hadde ing men år, fri et re væ e dette skull for t åre te at Gud skulle få det nes Sy . ner pla e meg sin å forme meg og vise d! Gu r fo liv t sit av år alle skulle sette av et

20

nå fornøyd med til Hva er du mest i år? r mye bra, men mest tro Hm.. det har vært så

jeg det er fokuset som har vært på å leve et ærlig liv! Det har skjedd mye i livet mitt, og det er fordi jeg har turt å være ærlig. Har lært at om jeg vil framover så krever det at jeg må leve ærlig. Hva ønsker du å få ut av de siste månedene på bibelskolen? Målet mitt er at jeg blir utrustet mer i nådegaver og at jeg tar til meg all den undervisningen som kommer. Det er en gave som jeg må velge å bygge livet mitt på.

Aron Kollstad:

Hvorfor valgte du å gå et år på bibelsko le? Jeg slang meg fak tisk med noen kompiser og vis ste ikke så mye om hva jeg gikk til, men i løp av den fø rste uka skjønte jeg hva dette var og var kjempe fornøyd J

Hva er du mest fo rnøyd med til nå i år? Det beste har vært å få møte lærere so m har mye erfaring og integritet og som lev er opp til det de undervis er om. Koden i alt er å


LES MER OM FILADELFIA BIBELSKOLE PÅ BLADETS BAKSIDE OG VÅRE NETTSIDER. SØK OM PLASS TIL NESTE SKOLEÅR...

dømmer hjertets tanker og planer. Det kan være utfordrende å skulle lære seg å være så nær og personlig som vi er med hverandre i bibelskolen. Når vi tar til oss Guds ord i et felleskap, blir også våre hjerter og tanker utfordret, noen ganger til oppmuntring og andre ganger til utfordring om forandring. Målet er likevel at vi kan være ærlige og be med hverandre når utfordringene er der, samt dele gleden og takken til Gud når bønnesvarene kommer. 1. klasse sin hovedtur for dette året går i mai til Dream Center i Los Angeles. Der skal vi bo og jobbe sammen med menigheten som daglig står sammen for å betjene sin by med bønn, praktisk arbeid, mat, klær og andre behov som menneskene i byen måtte ha. Vårt ønske er at vi skal lære og bli inspirert til hva vi kan gjøre for vår by når vi kommer hjem igjen. 2. klasse skal i april på en 16 dagers tur til Israel. Ingen kan reise til Israel uten å ha en rundtur for å besøke ulike bibelske steder og se hvor mesteren selv var da han lærte og praktiserte for over 2000 år siden. I tillegg til dette skal de også bo en uke på Mount Carmel/Haifa. Her skal de bo og være sammen med flyktninger, mennesker i rehabilitering for rus og andre men-

Nordheim og bruke tid med Gud som Hilbert . Dennis Greenidge har lært oss

av de siste Hva ønsker du å få ut månedene på bibelskolen? e karakter, bli Jeg ønsker å bygge en bedr e integriteten denn få og us Jes mer kjent med som vi snakker om.

nesker som menigheten der viser omsorg for. Vi håper og tror at dette også blir en litt annerledes måte å oppleve og bli kjent med Israel på. Dersom du ønsker å ha et spennende og utfordrende år der du blir bedre kjent med Jesus, Guds ord, deg selv og samtidig får reise på turer i inn og utland, ja da bør du søke på Filadelfia Bibelskole. Se www.filadelfiakristiansand.no/bibelskole for mer informasjon.

Rakel Lossius:

te Hvorfor valg på år et du å gå ? le ko ls bibe det, Han Gud kalte meg til mye og g me e vis ønsket og g som tin ve ple op få la meg meg. r fo kom til å bli bra

fornøyd med Hva er du mest til nå i år? «Integritet» av Undervisningen om ers var fantastisk. Ell Dennis Greenidge . en ss kla d me d øy er jeg super forn ed hvor folk tar Godt å være et st

vare på hve randre, er ærlige og Man blir gl positive. ad i hverand re av å bli denne måten kjent på .

Hva øns ker du å få ut siste må av de nedene p å bibels Jeg ønsker kolen? å bli bedre kjent med og å utvikle Jesus meg vider. Ønsker å f andre og vo orstå kse i kjærl ighet og tålmodighet . Ønsker å ta til meg undervisning en som ko mmer. «N undervisning år en gjør litt vondt, gir de en veldig b ra effekt! n »

21


HILDE LAUVLAND ANDRESEN hilde.andresen@solkollen.no

Foto: Frode Daland | Solkollen barnehage

Hilde er 36, gift med Svein og mor til 3 barn. Har sammen med Ann Kristin Wigardt barnehageleder-ansvaret på den nye barnehagen på Hånes. Dagens barnehager på Hellemyr og Søm har plass til totalt 230 barn. Barnehagene eies av Filadefia Kristiansand og har i dag 50 ansatte medarbeidere. I tillegg til den nye barnehagen på Hånes prosjekteres det også ny barnehage på Flekkerøya.

SOLKOLLENS NYE BARNEHAGE PÅ

HÅNES

Byggingen av den nye barnehagen er i rute og vi gleder oss til å ta imot nye brukere når vi åpner dørene i august 2012. Vi har nå ansatt ledere for barnehagen og du kan her bli litt kjent med dem og deres engasjement for barnehagen: Jeg heter Ann Kristin Wigardt, er 45 år og har tre barn mellom 21 og 14 år. Mitt store mål for virksomheten, er at vi kan være med på å gi barna våre del av ”den gode barndommen”. Barna er i barnehagen mange timer i uka og vi ønsker sammen med hjemmet å bidra til gode opplevelser gjennom variert lek, trygge deltagende voksne, mye sang og musikk og magiske turer i skog og mark. Jeg heter Hilde Lauvland Andresen, jeg er 36 år og er mor til tre jenter på 2, 4 og 7 år. Jeg gleder meg til å være med å skape barnehagehverdager fylt av latter, glede, omsorg og nærhet, der barna tør være seg selv og utvikle sin egenart. Jeg brenner for å skape en arbeidsplass der de ansatte får energi, kreativitet og skaperglede som smitter over på barna!

Filadelfia Kristiansand sin hovedsamarbeidspartner i barnehageutbyggingen

22

I FORBINDELSE MED OPPSTARTEN AV NY BARNEHAGE PÅ HÅNES SØKER VI ETTER NYE MEDARBEIDERE - TA KONTAKT MED OSS!


TONE NILSEN

oyeblikket.hellemyr@solkollen.no Foto: Tone Nilsen | Solkollen barnehage

SKI- OG AKEDAG I SOLKOLLEN BARNEHAGE

HELLEMYR Torsdag 8. februar var det tid for den årlige skidagen for mellomavdelingene i Solkollen barnehage. Programmet for dagen var enkelt: Ha det gøy med ski og aking!

Og gøy ble det. Vi storkoste oss med aking i små og store bakker og hadde ei fantastisk skiløype på fotballbanen. Takk for en fin dag!

MODUL 1 I PARKURSET UNDERVEIS ARRANGERES IGJEN TIL HØSTEN. LES MER PÅ WWW.SOLKOLLEN.NO

23


MENIGHETSSIDENE Informasjon og jubilanter

[ JUBILANTER 2. KVARTAL 2012 ]

[ NYE MEDLEMMER ]

5 år

14.04.2007 17.04.2007 10.06.2007

Serine Johannesen Lukas Aateigen Nilsen Sara Tønnessen Sele

50 år

21.05.1962 05.06.1962 14.06.1962

Aina Marie Kristina Fredriksen Bente Gunn Nygård Gunnar Hansen

10 år

14.04.2002 19.04.2002 21.05.2002 23.05.2002 22.06.2002

Rakel Valvik Sannarnes Markus Holtan Pedersen Filip Guttormsen Sondre Krogsæter Jensen Albertine Sjåvaag Kjosavik

60 år

11.04.1952 07.05.1952 07.05.1952 12.05.1952 26.06.1952

Grethe Gabrielsen Trond Sverre Evensen Astrid Kvevik Helge Edmund Sjustøl Dagny Asbjørg Helberg

18 år

12.04.1994 23.04.1994 23.04.1994 06.05.1994 25.05.1994 24.06.1994

Cathrine Krispinussen Carina Forsmo Carina Pettersen Karina Kay Dutton Iselin Bay Gundersen Ulrik Frigstad

70 år

06.05.1942 30.06.1942

Mary Stormo Berit Høyland

75 år

16.06.1937

Oddlaug Birkedal Halvorsen

80 år

01.04.1932 13.06.1932

Arna Sigrunn Wulff Wintersborg Asgeir Gunnulf Berg

03.04.1987 07.04.1987 11.04.1987 16.04.1987 24.04.1987 02.05.1987 19.05.1987

Charlotte Nandrup Haglund Miriam Kinnapel Linn Ringstad Marte Sjustøl Gina-Merethe Mykjåland Mariann Lund Olsen Daniel Koveland

85 år

19.05.1927

Signe Coward

87 år

22.05.1925

Ingeborg Myhre

88 år

02.05.1924 21.05.1924

Elsa Endresen Miriam Skau

02.04.1962 23.04.1962 30.04.1962 17.05.1962 20.05.1962

Elsa Aanundsen Inger Ann Norheim Rosten Ellen Gilje Robstad Marit Beathe Røinås Leif Rune Bentsen

92 år

23.06.1920 28.06.1920

Solveig Fidjestad Synnøve Othilie Daland

95 år

10.05.1917

Ruth Abrahamsen

25 år

50 år

Menighet

380 23 400

post@filakrs.no

24

Dronningensgate 87-91, 4608 Kristiansand Kontortid : Tirsdag - torsdag kl. 10.00-15.00 Telefon : 380 23 400 Telefax : 380 21 077 Kontonr. : 3060 05 02901 Org. nr. : 971 428 287 MVA E-post : post@filakrs.no Internett : www.filakrs.no Pastor : Øyvind Valvik Pastor : Wiggo Skagestad Adm. leder : Lars Agnar Rosten Driftsansvarlig : Frode Daland Musikkansvarlig : Øyvind Arian Sletner Musikkmedarbeider : Fredrik Lauvland Sekretær : Lillian Charlotte Guttormsen Kontormedarbeider : Hege Høyland

Misjonsarbeid Leder

: Siv Anette Aukland - i samarbeid med menighetens pastorteam

Ungdomsarbeid

Avdelingsleder : Ellen Lovise Jenssen

Kontonr. E-post Ungdomspastor Ungdomsarbeider Ungdomsarbeider Media

Bønnearbeid

Radio Filadelfia

Kafé Kontakten Leder

: Hilbert Norheim

Barne- og familiearbeid Barn/fam. pastor Barn/fam. arb.

: Jan Kjosavik : Camilla Evenstad

Telefon E-post Redaktør Avdelingsleder Programleder Programleder Mediekoordinator Tekniker

: 3060 33 44444 : ungdom@filakrs.no : Thor-Harald Evenstad : Marius Wigardt : Siv Anette Aukland : Morten Marius Larsen

: 380 22 000 : radio@filakrs.no : Wiggo Skagestad : Margrethe Sunnarvik Tveit : Michel Andreas Rivas : Oddvar Isachsen : Terje Tveit : Ole Martin Haukedal

17.10.2011 20.11.2011 20.11.2011 24.11.2011 24.11.2011 07.12.2011 30.12.2011 30.12.2011 02.01.2012

Nahid Imensepahi (54) Sarah Kaasa (15) Masoumeh Shirazi Khoshandam (61) Øyvind Angelsen (23) Annikken Angelsen (23) Ingvild Gjerustad (28) Kjell Ivar Jensen (45) Åse Jensen (38) Sara Ramsli (20)

[ MEDLEMSSTATUS PR. 20.02.2012 ] Medlemmer Tilhørige Totalt

1057 Døpte medlemmer 477 Barn av medlemmer og ikke døpte 1534 Støtteberettigede medlemmer

Oversikten over jubilanter baserer seg på medlemslisten i Filadelfia Kristiansand og tar med seg døpte medlemmer og tilhørige (barn av medlemmer og ikke døpte) som ikke har reservert seg fra dette.

Media

E-post Internett Grafisk design

: media@filakrs.no : Terje Tveit : Frode Daland

Eldrearbeid Kontaktperson Telefon

Bibelskole

: Lillian Frigstad : 988 51 199

Besøks- og ServiceKontakten E-post Leder Medarbeider Medarbeider

: servicekontakten@filakrs.no : Margrethe Møll : Liv Jorunn Lindgren : Hilde Unsgaard

Ønsker om besøk og bestilling av serviceoppdrag meldes til menighetskontoret på telefon 380 23 400 i åpningstiden (tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 15.00), eller til e-postadresse servicekontakten@filakrs.no.

Telefon : 982 68 464 E-post : bibelskole@filakrs.no Rektor : Jan Frithjof Bay Gundersen Undervisningsleder : Siv Anette Aukland Lærer : Michel Andreas Rivas Lærer : Monica Valvik Sannarnes

HAR DU FLYTTET ELLER FÅTT NY ADRESSE? HUSK Å MELDE FRA TIL MENIGHETSKONTORET


TAKK OG KUNNGJØRINGER

Har du noen kunngjøringer eller hilsener du vil vi skal ta med i bladet? Send en e-post til post@filakrs.no eller ring vårt menighetskontor på telefon 380 23 400. Vi forbeholder oss retten til å forkorte innlegg.

Frist for innlevering til neste nummer er 15.05.2012

[ TAKK & HILSENER ]

[ HOVEDPROGRAM ]

Hjertelig takk for den nydelige blomstergruppen jeg fikk av menigheten til min 70 årsdag. Takk og for hyggelig besøk av pastor Øyvind Valvik på dagen. Takk og for hyggelig lunch sammen med staben i Filadelfia. Hilsen Arne Tore Lund

Tusen takk for blomst og hyggelig besøk fra menigheten. Vennlig hilsen Hildbjørg Gabrielsen

Hjertelig takk for blomsterhilsen til min 90 årsdag. Givende besøk av pastor Skagestad som også fremførte jul- og nyttårshilsen. - Tonny Aas

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i forbindelse med vår kjære Mads Gjerustads bortgang. Takk til Øyvind Valvik som forrettet og for den nydelige kransen fra menigheten. Det kom inn 15.000,- til Liv Haugs arbeid i Peru. Vennlig hilsen Ester, Tone og Steinar m/ familier

Takk for gaven vi fikk til vårt bryllup. - Anette og Joakim

Hjertelig takk for den fine julestjernen jeg fikk til jul. Hilsen Jonn Magnus Halvorsen

onsdag kl. 18.30 Bønn kl. 19.30 Bønn og lovsang fredag kl. 07.00 Bønn og frokost kl. 19.30 Bønn kl. 20.00 Ungdomsmøte søndag kl.11.00 Gudstjeneste kl.19.00 Kveldsmøte

Se annonser i Fædrelandsvennen, Korsets Seier, eller www.filadelfiakristiansand.no for mer detaljerte opplysninger...

Hjertelig takk for blomsterhilsen som jeg fikk til jul. Hilsen Herdis Kjellingland Hjertelig takk for blomsterhilsen til jul, og for hyggelig besøk av Jan Kjosavik. Hilsen Magnhild Stomnås

Administrasjon

Dronningensgate 87-91, 4608 Kristiansand Telefon : 380 21 056 Kontonr. : 3060 13 87510 Kontonr. gaver : 3060 19 49586 (Omsorg for byen) E-post : fos@filakrs.no Daglig leder : Vivi Haug Medarbeider : Marianne Skagestad

FOS Landeskogen (for menn)

380 21 056

fos@filakrs.no

Postboks 3, 4742 Grendi Telefon : 379 35 620 Telefon : 982 68 471 (Vakttelefon) E-post : landeskogen@filakrs.no Avdelingsleder : Vivi Haug

FOS Marvika (for kvinner) Telefon Leder

: 982 68 463 (Vakttelefon) : Jorunn Håland

FOS Ettervernsboliger

Administrasjon

Tordenskjoldsgate 54, 4614 Kristiansand Telefon : 982 68 480 (Vakttelefon) E-post : tordenskjoldsgate@filakrs.no Avdelingsleder : Torhild Vige Gustavsen

Breimyrveien 100, 4628 Kristiansand Telefon : 380 63 085 E-post : post@solkollen.no Internett : www.solkollen.no Styrer : Thore Aas Utvikler : Heidi Øksendal Natvig

FOS Ettervernstjeneste

Tordenskjoldsgate 54, 4614 Kristiansand Telefon : 982 68 485 Leder : Anne Marie Thorstensen

FOS Åpen Kafé

Dronningensgate 89, 4608 Kristiansand Telefon : 406 16 612 Leder : Jan Erik Solvang

FOS Barmhjertighetens hus Telefon Leder

: 982 68 487 (Vakttelefon) : Oddlaug Paulsen

Hånes

Hånesveien 101, 4635 Kristiansand E-post : post.hanes@solkollen.no Barnehageleder : Hilde Lauvland Andresen Barnehageleder : Ann Kristin Wigardt

Søm

Bamse Brakarsvei 1, 4638 Kristiansand E-post : post.som@solkollen.no Barnehageleder : Maria Korsvik Strømme

380 63 085

post@solkollen

Hellemyr

Breimyrveien 100, 4628 Kristiansand E-post : post.hellemyr@solkollen.no Barnehageleder : Monica Kjosavik Barnehageleder : Cecilie Aateigen

REGISTRER DIN E-POST ADRESSE PÅ MENIGHETENS NETTSIDE FOR Å MOTTA VÅRT DIGITALE NYHETSBREV

25


Snefrid´s Hus Brudeloftet

Skippergata 39 4611 Kristiansand 38 07 09 27 www.snefridshus.no

Bravida Norge AS 38 14 54 50 eller 02407

Narviga 5 4633 Kristiansand vidar.salvesen@bravida.no

Døgntelefon: 38 17 74 50 www.andas.no

Espen Isak Egeland Bedemand og daglig leder Vakttelefon hele døgnet

380 22 444

PIZZABAKEREN PÅ LUND - 38 09 51 00 Trykksaker - Skilt - Digitaltrykk Telefon: 38 10 70 80 E-post: post.sor@07.no

26


Våre støttepartnere Har du lyst til å annonsere her, på våre nettsider eller Radio Filadelfia, ring 380 22 000

Telefon: 38 02 72 82 • 38 02 26 43 Dronningensgate 67 4610 Kristiansand

Telefon: 38 02 48 07 Rådhusgata 55 4614 Kristiansand

Telefon: 38 17 26 00 www.spareskillingsbanken.no

post@spareskillingsbanken.no

27


ETTERSENDES IKKE

men returneres med opplysninger om ny adresse (ikke ved midlertidig adresseforandring)

Returadresse: Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand

Det vi har fått vil vi gi deg

[

Vi ønsker å bygge ekte og hele mennesker, som vet hvem de er og har en oppriktig og trygg relasjon med Jesus!

SØK OM PLASS FOR SKOLEÅRET

2012:13 Mennesker som med ekthet kan bringe Jesus ut i samfunnet i musikk, politikk, næringsliv, barn og unge, helse og omsorg, misjon, media og menighet m.m.

Sentralbord: 380 23 400

Telefax: 380 21 077 Internett: www.filadelfiakristiansand.no E-post: post@filakrs.no Kontortid: tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 15.00

]

FiladelfiaMagazinet 1 - 2012  

Filadelfia Kristiansand utgave nr. 1 i 2012 av FiladelfiaMagazinet.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you