Page 1


LEDERARTIKKEL

t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no

f: Montasje: Frode Daland

Forstå vår tid Bibelen lærer oss at det var noen som utgjorde en forskjell; det var de som forstod seg på tiden de levde i. Den samme utfordring og mulighet har også vi som lever i dag.

V

i trenger ikke kopiere andres eller våre forfedres historie, heller ikke trenger vi gå i deres fotspor. Vi har et felles mål, vi løper det samme løp. Spørsmålet og utfordringen er om vi våger å sette våre egne fotavtrykk under vandringen mot målet? Vi har muligheten til å skape vår egen historie, løpe vår etappe der vi faktisk kan nå lenger enn noen andre som har løpt før oss. Hvordan det? Deres «tak» blir vårt ståsted, og vår start. Dette er noe av privilegiet ved å komme inn i andres arbeid. Noen har faktisk lagt et grunnlag, ja det er løpt noen runder lenge før vi kom på banen. Menigheten står framfor en ny tid, listen av nye utfordringer er lang. Kristiansand kommune har forespurt oss om muligheten til å gjøre noe i forhold til mennesker uten fast bopel. Det arbeides med nye barnehager i flere bydeler. Ungdomsarbeidet opplever stadig vekst der mennesker blir frelst. Hvordan møte dagens mennesker i glede og sorg, hverdag og gudstjeneste? Dette er bare noen av alle de spørsmål vi daglig møter og som vi trenger å gi et svar på.

2

Svar som vil være avgjørende for hvilken menighet vi bygger for framtiden! Arbeidet med Kvartal 42 går sin gang, arkitekt er valgt og det arbeides målrettet med regulering og utleie. Under arbeidet med kvartalet står vi nå framfor en stor utfordring i å synliggjøre menighetens areal og behov i prosjektet. Oppfinnsomhet og kreativitet kan ikke gi oss svar i alle de valg og beslutninger som ligger framfor oss. Heller ikke er dette nok for hva som skal til for å fylle Kvartal 42 med innhold. Det være seg i forhold til leietakere og eget bruk. Guds tanke er ikke at vi først og fremst skal være oppfinnsomme eller kreative i å finne på noe. Nei, Guds tanke er at vi søker svar hos Han som har vært der og sett det før det er blitt til. Det som er, har en gang vært, og det som skal hende, har hendt før. Gud tar fram igjen det som svant (Fork. 3:15). Vi tror på en Jesus som har lovet og sagt at han vil være med oss alle dager. Dager der Han har lagt gjerninger

ferdig for oss for at vi skal vandre inn i dem! Det er dette som gir oss trygghet og fred for vår vandring - og det er faktisk vår eneste mulighet til å lykkes. ... av Jissakars sønner, som forstod seg på tidene, så de visste hva Israel burde gjøre (1. Krøn. 12:32).

FAKTA u Wiggo u Gift

Skagestad (50).

med May Brit, tre barn.

u Utgjør

sammen med Øyvind Valvik pastor teamet i menigheten. Wiggo er opptatt av menighetens plass i samfunnet og har hovedansvar for omsorgsarbeidet.

u Foruten

å være ansvarlig redaktør for FiladelfiaMagazinet er han også redaktør i Radio Filadelfia. u Foretar

barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser.


Hovedsak

Presentasjon av nytt bygg og utvikling av Kvartal 42

Intervju

Intervju med vinner av arkitektkonkurransen

Temaartikkel

Alle skal med Av Wiggo Skagestad

Aktuelt

Er prisen for høy? Av pastor Øyvind Valvik

Reportasje

Hjemme hos Judith og Eilert Aakre

Barnearbeidet

Informasjon fra barneog familiearbeidet

4

INFORMASJON / VI NEVNER AT... ... menighetens Årsmøte blir 21. mars. Da blir det også fellesskap og servering i kaféen etter møtet. NB! Kun for menighetens medlemmer.

6 Forsideillustrasjon: Kristin Jarmund Arkitekter AS

8

... 25. april arrangeres menighetens offerdag.

10 12 14

... Café Lady skal på tur til Solstrand 16. – 18. april. Tema for turen blir ”Alt makter jeg i Ham”. Undervisning ved Wenche Egeland. Påmeldingsfrist 1. april. For mer info se plakat i vestibylen.

16

Radio Filadelfia

18

Solkollen Barnehage

19

Sang- og musikk

20

Nytt fra «taket», påske og nye programmer Påskevandringer i Søm kirke

Ungdomsarbeidet gir ut lovsangsplate

Ungdom

21

Reportasje

22

Menighetssidene

24

Stor vekst fører til oppstart av bibelskole Tur til Dyreparken og presentasjon av elevene Informasjon, jubilanter og hilsener

... den 18. april taler Liv Haug, misjonær i Peru, på kveldsmøtet. Hun kommer til å delta på flere møter mens hun er hjemme. ... vi den 30. mai får besøk av Egil Svartdahl som taler både på formiddagsgudstjenesten kl. 11.00 og kveldsmøtet kl. 19.00.

Misjonssidene

Misjon for deg? Dagens misjonsarbeid

... 1. og 2. påskedag får vi besøk av Berit og Arne Øystein Rambekk, forstanderpar i Evangeliehuset Porsgrunn.

... det den 4. oktober 2004 ved hovedkontoret til Assemblies of God i Europa, ble stiftet et menighetsbibelskole nettverk for Europa. Initiativtaker var Assemblies of God USA, ved sin Europaleder, Michael McNamee. Filadelfia var med å stifte dette nettverket, representert ved Lasse Rosten. Etter et par år fikk vi formannsvervet i styret og har hatt det siden. Nå er arbeidet etablert og tiden er inne for å slippe andre til for å drifte det videre. På årsmøtet i Amsterdam 3. mars 2010 takket derfor Lasse Rosten for seg og trådte ut av styret. Pastor og bibelskoleleder fra England, Simon Cunningham overtok ledervervet. ... vi i 2010 har blant mye annet fokus på å bygge bedre strukturer i organisasjonen. Vi ønsker å tydeliggjøre roller, ansvar og den enkeltes plass i organisasjonskartet. Vi ønsker å skape trygge og tydelige arenaer for den enkelte å tjene i. Sammen vil vi bygge menighet! ... søndag 6. juni blir det sommerfest for hele menighetsfamilien på Solkollen Hellemyr. Det blir bra program, idrett, lek og mye moro. Grill, god mat og mye godt fellesskap. Sett av dagen allerede nå! Vi ønsker alle unge og gamle hjertelig velkomne. ... omtrent 740 timer med taler og radioprogram fritt kan lyttes til og hentes ned til din datamaskin eller mp3 spiller. Dette tilbudet er det flere og flere som blir klar over, noe statistikken for februar 2010 viser. I snitt ble det hentet 5,5 timer lyd for hver løpende klokketime. Guds Ord spres i uker og måneder etter at det ble fremført i menighetens lokaler. Har du enda ikke besøkt våre nettsider så er du hjertelig velkommen til www.filadelfiakristiansand.no Nummer 1 2010 40 årgang #4: 15. november

adresse

[I redaksjonen] Øyvind Valvik E-post: oyvind@filakrs.no Margrethe Tveit E-post: margrethe@filakrs.no Lasse Rosten E-post: lasse@filakrs.no

#3: 15. august

[Besøks- og postadresse] FiladelfiaMagazinet Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand

trykk

[Redaktør/Grafisk design] Frode Daland E-post: frode@filakrs.no

#2: 15. mai

redaksjonen

[Ansvarlig utgiver] Filadelfia, Kristiansand E-post: mag@filakrs.no Telefon: 38 02 34 00 - Telefax: 38 02 10 77 Kontonr.: 3060 05 02901

#1: 15. februar

[Ansvarlig redaktør] Wiggo Skagestad E-post: wiggo@filakrs.no

redaktører

utgiver

Materialfrister:

[Trykk] Stav Trykk AS

3


Prosjektet tar HOVEDSAK

t: Line Halvorsen Fielding line@morgenstjernen.no

f: Maleri: Michelangelo/Illustrasjon: Kristin Jarmund Arkitekter AS

En hver kjent by har sitt bygg og vi skal også få vårt. Etter at vi ble presentert for dette prosjektet så vi fort noe som var mer enn kun et bygg. Vi kaller det «Gnisten» og dette er hvorfor:

Arkitektens visjon bak prosjektet er «The creation of Adam» av Michelangelo. Kristin Jarmund Arkitekter AS som vant konkurransen beskriver prosjektet som dette:

Arkitektur som historiefortelling For Filadelfia vil kvartalet bli deres viktigste storstue. Samtidig skal prosjektet romme helse- og velværefunksjoner, kultur, service og ulike kommersielle aktiviteter; muligens også hotell. Kvartalet skal beboes av mennesker

4

som trenger omsorgsleiligheter, pleieplasser eller alternativt ønsker egne leiligheter. I tillegg vil kvartalet være arbeidsplass og romme kontorer for en rekke mennesker i det daglige. Med denne brede sammensetningen av funksjoner er det ikke ønskelig at kvartalet uttrykker seg med direkte religiøse, bygningsmessige symboler, - tårn, spir eller andre logoer som kan gi assosiasjoner til tradisjonelle gudshus. Vi mener det likevel er viktig at kvartalet fremstår som et visuelt ikon i bybildet, med arkitektur som gir indikasjoner på et innhold som er genuint og

med perspektiv utover det verdslige. Vi har valgt å arbeide med et skulpturalt motiv som visualiserer en «kraft» - eller et «nærvær» - som bygget form. I prosjektets portalmotiv er bygningsvolumene komponert slik at de «nesten» berører hverandre; - de forholder seg til hverandre som om de er i et spenningsfelt. For oss som utbygger er det viktig at det er en god dialog med ordfører, rådmann, politikere, byutviklingskomiteen, plan-avdelingen og andre viktige instanser som har en interesse og involvering i prosjektet, og vi har


form

Kvartal 42

FAKTA u Line u Gift

Halvorsen Fielding (41)

med John Fielding. 2 barn

u Bosatt

i Bærum

u Partner

og utviklingsansvarlig for Morgenstjernen Eiendom AS u Utdannet

interiørarkitekt – MNIL

INFORMASJON

u Kvartal

42 AS eies 60% av Morgen stjernen Kapital AS og 40% av Filadelfia Kristiansand gjennom selskapet Kvartal 42 Invest AS. u Morgenstjernen

Eiendom AS forestår utviklingsarbeidet og prosjektledelsen på vegne av Kvartal 42 AS. avholdt møter med alle parter. Prosjektet har blitt veldig positivt mottatt, og vi tror derfor prosessen videre vil være god. Frem til sommeren vil mye av tiden gå med til utarbeidelse av reguleringssøknaden og møter med aktuelle leietakere, ikke minst Filadelfia for å utforme deres behov som er hovedessensen i prosjektet. Det er en spennende prosess, og vi

møter mye entusiasme og en enorm positivitet. For oss som eiendomsutvikler er det viktig at vi går i takt med brukere og kommune, slik at vi kjenner kommunenes behov og ønsker for et kvartal som er så sentralt som dette. I denne sammenhengen har vi tett dialog med Helse- og sosial hvor vi ser på behovet for eldreomsorg i bygget.

Vi legger opp til at reguleringsarbeidet skal være klart til innsending før sommeren 2010. Vi som jobber med dette prosjektet kjenner en enorm glede og entusiasme, og at små mirakler skjer hver dag. Vi blir stadig minnet på at vi går i ferdiglagte gjerninger!

MORGENSTJERNEN - Morgenstjernen tror på Guds ord

5


INTERVJU

Vinner av arkite Arkitektkonkurransen er avgjort og valget falt på Kristin Jarmund Arkitekter AS. Onsdag 10. mars presenterte Kristin Jarmund prosjekt på vårt Bønn- og lovsangsmøte, og under noen travle dager med arbeid og hektisk møtevirksomhet fikk vi en kort liten samtale. FAKTA u Kristin

Jarmund (55).

u Utdannet

ved NTH, arkitektavdelingen

t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no

f: Frode Daland

Hvem er Kristin Jarmund? En som har vært heldig og fått utdanne seg til et yrke som jeg trives i. Dette har igjen gitt meg et spennende liv der jeg kan utvikle meg og arbeide med noe som jeg tror på. Hva var det som brakte deg til arkitektstudier? Det var nok tegnegleden som brakte meg inn på arkitektstudiene. Som jentunge tegnet jeg uavlatelig. Ikke så mange hus, mest piker i pene kjoler, med perlekjede og Barbie-lokker. - Gleden over å tegne la grunnlag for mine faglige ferdigheter, som eksempelvis bruk av farger.

1973-79. u Architectual

Association, London

1974-75. u Etablerte

Kristin Jarmund Arkitekter i

1985.

INFORMASJON

u Fire arkitekter ble høsten 2009 invitert med i en arkitektkonkurranse. u Tre av disse fire leverte inn sine bidrag innen fristen i desember. u To av utkastene utmerket seg, og etter en ekstra runde falt valget på Kristin Jarmund Arkitekter AS.

6

Utstilling om Jarmunds arkitektur er på vandring, Fra Nasjonalmuseet i Oslo til Barcelona, Mexico, Washington DC og Montreal. For tiden er utstillingen i St. Petersburg. Den «hotte» merkevaren Kristin Jarmund erobrer by og land, og regnes i dag som en av de fremste i norsk arkitekturs eliteserie. Hvor viktig er du i forhold til at oppdraget skal lykkes? Det handler nok ikke bare om meg, men det er et team-arbeid. Der jeg har dirigentrollen i noe som kan sammenlignes med et jazzorkester. Dirigenten er ansvarlig for at den rette klangen kommer fram ved å stille lydbilde opp eller ned.

Føler du at du har lykkes? Jeg tenker ikke slik, men ser heller på det som har vært som historie. Nye oppdrag er vår unike mulighet til å sette nye avtrykk, som igjen er med og gir nye bilder til den historien som en gang skal skrives fra vår tid. Hva tenker du om å tegne Kvartal 42? Først og fremst er det en spennende utfordring hvor vi får være med å skape et spennende, mangfoldig og funksjonelt bygg innenfor de primisser som er gitt av oppdragsgiver. Form og fasade sier det noe om byggets innhold? Det bør det gjøre! Det er det som er arkitektens utfordring. Selvfølgelig er det ytre faktorer som har innflytelse, men fasaden kan ikke løsrives fra det som er byggets innhold. Det er med bygg som med mennesker; skal det ha troverdighet og signalisere noe ekte, da må det indre og ytre henge sammen. Det er dette som gjør Kvartal 42 så spennende. Kirkebygg kombinert med konferanse, helse, næring og menneskers hverdag er noe av det som har, og vil komme til å gi prosjektet dets form og fasade.


Kvartal 42

ktkonkurransen ektkonkurransen Du skal tegne et flerbruksbygg der menigheten Filadelfia er en sentral aktør. Hvordan er din kjennskap til Pinsebevegelsen? Den er vel heller minimal, men jeg har skjønt at det legges stor vekt på glede og musikk. Bortsett fra deg så er vel det at jeg nesten daglig kjører forbi Filadelfia i St. Olavs gate det nærmeste jeg til nå har kommet en Pinsemenighet. Er du en åndelig person? Ja, jeg er vel det, om en kan si at mennesker med en kreativ kraft får, og bærer fram noe som er mer enn «bare» en selv. Vi som menighet er svært takknemlig for at valg av arkitekt falt på Kristin Jarmund Arkitekter AS og gleder oss til videre samarbeid. Husk på arkitektkontoret i deres bønner, be om kreativitet og gode løsninger og velsignelse for alle involverte.

Det er med bygg som med mennesker; skal det ha troverdighet og signalisere noe ekte, da må det indre og ytre henge sammen. F.v. Graeme Ferguson og Kristin Jarmund (Kristin Jarmund Arkitekter AS), Billy Øksendal (Filadelfia) og Line Halvorsen Fielding (Morgenstjernen Eiendom AS)

7


TEMAARTIKKEL

t: Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no

f: Illustrasjoner: Kristin Jarmund Arkitekter AS

Alle skal med!

Bakgrunn for temaet er den oppgaven og utfordringen som ligger framfor oss. Vi tror Herren vår Gud har kalt oss som menighet til å bryte opp og innta nytt land. Et land som handler om å bygge en menighet som kan ivareta morgendagens mennesker og vekst.

FAKTA u Wiggo u Gift

Skagestad (50).

med May Brit, tre barn.

u Utgjør

I ganske nær framtid blir menighetssenteret med arbeidstittelen Kvartal 42 en realitet. Dette senteret er mer enn et vanlig bygg eller kvartal; Det er et verktøy som er gitt oss til å betjene denne byen og vår nasjons innbyggere. For å lykkes i det oppdrag Gud har gitt oss trenger vi ha alle med! Moses svarte: «Vi må fare alle, både unge og gamle. Våre sønner og døtre vil vi ha med oss, og småfeet og storfeet. For vi skal holde høytid for Herren» (2. Mos. 10:9). Det er nettopp det vi skal. Vi skal holde høytid for Herren i vår by og for vår nasjon. For å lykkes med dette oppdraget trenger vi å ha alle med, vi trenger et bredt engasjement av mennesker som kommer i funksjon og inntar den

8

plass som Gud har lagt ferdig for den enkelte på Kristi legeme. Videre så trenger vi en bevisstgjøring om at når Gud taler om alle, så mener han alle. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst, han vil også at alle skal finne sin plass i tjeneste for Guds rike. Alle skal med, vi har ingen å miste! Sammen skal vi gå mot det mål Herren vår Gud har vist oss for vår framtid. Dette ordet «alle» er og har vært sentralt for oss som menighet gjennom mange år. Alle inngår i vår tanke og visjon om å være en generasjonsmenighet. En krevende øvelse som slettes ikke er den enkleste, men for oss er det Guds vei. Våre planer og bekjennelser er høye,

sammen med Øyvind Valvik pastor teamet i menigheten. Wiggo er opptatt av menighetens plass i samfunnet og har hovedansvar for omsorgsarbeidet.

u Foruten

å være ansvarlig redaktør for FiladelfiaMagazinet er han også redaktør i Radio Filadelfia. u Foretar

barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser. og ikke noe galt med det, vi tjener jo en stor Gud. Men skal våre planer og bekjennelser ha troverdighet trenger vi en bevisstgjøring på å favne de svake de som har blitt liggende etter på veien. Derfor ser vi det som nødvendig å styrke omsorgen for hverandre. Det være seg innenfor besøkstjeneste, ServiceKontakten, skjelesorg, samtale og veiledertjenesten, familiearbeidet og vår rusrelaterte omsorg. I tillegg til


Kvartal 42

INFORMASJON u Kvartal

42 utgjør arealet mellom Dronningensgate/Tollbodgata og Kronprinsensgate/Elvegata u Arealet

som nå utvikles utgjør i grunnflate ca. 4100m2 og består av Filadelfias nåværende eiendom, samt hele arealet mellom Filadelfia og Elvegata inkl. Shellstasjonen.

Vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud, ær kongen (1. Peter 2:17).

BYBILDET. Prosjektet underlegger seg Kvadraturen i volum og proposjoner i forhold til byggene i området rundt. På hjørnet reiser kvartalet seg i høyden og markerer inngangen til Kvadraturen fra øst. STILSTUDIE. Illustrasjonene nedenfor og på forrige side viser en 3D-studie av en tenkt sal-løsning.

Å vise alle ære er ikke det samme som å godta synden. Vi trenger nåde til å ære synderen men hate synden. Avsky synden, men se å elske synderen! Jesus døde også for han eller henne. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi ennå var syndere (Rom. 5:8).

dette er det nødvendig at vi ikke bare øver oss i Gudsfrykt, men og øver oss i å se hverandre og inkludere hverandre. Vi har som menighet en vei å gå, men oppdraget står fast; alle skal med! Når vi ser på menigheten kan vi kanskje spørre om hva vår Gud mener når han taler om alle? Mener han de sløve, de som ikke får det til, de som snubler og faller, de negative, de vi sjelden eller aldri ser, de uvillige? Min påstand er at tilbudet fra Guds side alltid står der og har rom for de som føler seg utenfor det gode selskap. Vårt ansvar er å møte vi våre medmennesker med den samme romslighet vi selv er blitt møtt med.

... så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre (Kol. 3:13). Når vi ser ut forbi menighetens vegger, hvem er det egentlig vi er kalt til å se, kalt til å tjene og kalt til å elske? Kan det virkelig være alle? Finnes det noen grense for hvem som skal og kan regnes med, hvem vi vil sees sammen med, identifiseres med? Kan det være de vi avskyr, de vi frykter, de som ingen andre vil ha noe med å gjøre, eller de som har en livsstil som byr oss imot? Kan det virkelig være dem. Bibelen er klar på dette: Jesus han var og er synderes venn

Jesus selv har gitt oss mange eksempler på hvordan han så og møtte mennesker i utfordrende situasjoner. Kanskje trenger vi en bevisstgjøring på rekkefølgen av nåde og sannhet? Med riktig rekkefølge har vi en større mulighet til å utføre Guds oppdrag. ... han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne (1. Tim. 2:4). Om alle skal ha mulighet til å velge Jesus, så er det viktig at vi som kjenner ham ikke skygger for hans kjærlighet og nåde. Vi har ingen rett til å stemme ut eller velge noen bort. Guds tanke er at dette er for alle! Sannheten er at ingen av oss kan si at vi har gjort oss fortjent til dette. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg (Ef. 2:8-9).

9


AKTUELT

t: Øyvind Valvik oyvind@filakrs.no

f: Simone Van Den Berg

Er prisen for høy? Påstanden kom nylig fra en afrikansk forkynner. Vesten vil slite med å oppleve vekkelse - de er ikke villig til å betale prisen. Har han rett? Temaet for dette nummeret av bladet er å få alle med, men vil vi egentlig? Er vi villig til å ofre vår bekvemmelighet? Er lysten til å ha alle med like stor som evnen og viljen?

10


Hvilken pris er det snakk om? All historie sier at bønn er det grunnleggende fundament for vekkelse. Utenlandske forkynnere og ledere fra den såkalte tredje verden er ofte sjokkert når de kommer til Norge. Sjokkert over hvor lett vi tar på en av de mest grunnleggende faktorer – nemlig bønn. Land som opplever nød, fattigdom og krig må ofte bare kaste seg på Herren i desperat bønn. Vår overflod, velstand og gode helsevesen gjør behovet for bønn og Guds hjelp mindre. Bønn og faste blir så lett erstattet med aktiviteter av alle slag. Men aktiviteter kan aldri erstatte bønn. I vår travelhet er jeg redd bønn blir en salderingspost i vår travle tidsklemme. Og uteblir bønnen blir atmosfæren i våre forsamlinger ofte for kald til å varme opp frosne hjerter.

Inkluderingens pris Et trygt og godt menighetsliv innebærer vennskap og fellesskap. Alle må ha denne tryggheten. Erfaringer viser at den sosiale faktoren i et menighetsliv er større en vi våger å innrømme. Folk forlater oss sjeldent fordi de er uenige i teologi, men fordi de ikke ble sett, verdsatt eller inkludert. Hva er det som gjør at det er så vanskelig å knekke denne koden? Et stikkord vi neppe liker å innrømme er vel bekvemmelighetens pris. Det å skaffe nye venner er en investering. En investering som i første rekke er et utlegg, Men som all annen investering kommer det også en avkastning. Menigheten vil bli kraftig beriket

dersom vi er villig til å betale bekvemmelighetens pris.

Raushetens pris Folk er forskjellige. Derfor vil vårt ønske om å ha alle med, bli kraftig utfordret av vår evne raushet. Rause med møtestil og sangstil. Rause med generasjonenes utfordringer. Raushet mot innvandrere. Raushet og overbærenhet med folk som sliter med livet og ikke er oppvokst på bedehuset. Raushet med folk som sårer oss eller er uenig med oss. Raushet mot ledere som i enkelte saker kan bestemme ting og gå i en annen retning enn det selv har tro for. Raushet med dem som er falt, men som oppriktig ønsker å gå videre i sitt gudsliv. Raushet er prisen vi må betale for å få alle med.

Forvalteransvarets pris

mens vår trofasthet kan svinge med humør og dagsform. Lykkelig er den som har lært seg trofasthetens gode frukter. Guds rike blir ikke bare bygd på godværsdager. De fleste under og mirakler i bibelen stammer fra Guds menn og kvinner som over år – i medgang og motgang - var trofast mot det kall som de fikk. Hvis bønnebarna skal vende hjem og kjenne seg igjen, tror jeg det er avgjørende at de finner en stor skare av mennesker som har betalt trofasthetens pris.

Hvorfor er prisen så høy? Dess høyere prisen er - jo høyere kvalitet er det som regel på varen. Hvert menneske har enorm verdi. Så høy verdi at Jesus var villig til å betale den høyeste prisen. Jesus har betalt sin pris – er vi villig til å betale vår? FAKTA

Som kristen i verdens rikeste land hviler forvalteransvaret tungt over oss. Den som er mye overgitt – skal det kreves mye av, sier bibelen. Er vi villig til å dele våre goder med de mange som trenger vår hjelp? Klarer vi å bære vår velstand med de forventninger Guds ord stiller til oss? Ingen andre i verden har større mulighet enn oss til å betale vår tiende med glede og våre hellige gaver med stor takknemlighet. Gjør vi det, tror jeg vi har rikelig til all god gjerning. Men det er ikke bare penger det er snakk om. Vi har også fått evner og talenter fra Herren som vi en dag skal stilles til ansvar for. Bruker vi dem – eller graver vi dem ned. Forvalteransvarets pris er helt avgjørende for at vi skal lykkes

u Øyvind

Trofasthetens pris

u Aktuelt

Mange kan gjøre kortvarige stunt i Guds rike. Færre er de som gjennom et langt liv trofast vier seg til det kall og den tjeneste som de er utsett til. Herrens trofast varer fra slekt til slekt,

u Gift

Valvik (54)

med Bodil, 2 voksne barn

u Utgjør

sammen med Wiggo Skagestad pastorteamet i menigheten. Øyvind har et stort hjerte for byen og er også en aktiv medspiller i det felleskristne arbeidet i Kristiansand.

u Foretar

barnevelsignelser, dåp og sivilrettslige gjøremål som bryllup og begravelser.

INFORMASJON

er en artikkelserie skrevet av pastor Øyvind Valvik. Artiklene tar opp temaer som er aktuelle for menighetens virksomhet. Fokus er ofte satt på mennesker som er drivkraften og hensikten med Filadelfias arbeid i Kristiansand.

11


REPORTASJE

t: Margrethe Sunnarvik Tveit margrethe@filakrs.no

f: Margrete Sunnarvik Tveit

Judith (73) og Eilert(79) Aakre har vært gift i 52 år. De har to barn, Jan Eilert og Tor Karsten. De er fra Notodden, og flyttet til Kristiansand i 1963. Her har de vært aktivt med i menigheten. De har ledet eldrearbeidet i en årrekke med blant annet Eldretreff og Pioneren, i tillegg har de hatt besøkstjenesten i menigheten som sin tjeneste. Eilert forteller at han ble frelst i 1946. Da var det vekkelse på Notodden, og han husker godt at han som 15åring den 28. januar det året var på en stor konferanse i Frelsesarmeen og tok imot Jesus. Mange unge ble frelst, og han forteller om liv og begeistring. Han ble tidlig med i Pinsebevegelsen, og har funnet sitt åndelige hjem der. Judith forteller at hun alltid har gått på møter og vært en kristen. Da hun var 12 år gammel hørte hun et vitnesbyrd av en dame som fortalte at hun var så glad for at hun var frelst. Judith hadde ingen dag å se tilbake på som sin frelsesdag, og begynte å be om å få det. Hun forteller at den vinteren kom Gud og møtte henne. Hun ble døpt i Den Hellige Ånd mens de satt og bad på et møte. Hun forteller at det fjernet en hver tvil hos henne i forhold til om hun var frelst, og hun ønsket å døpe seg, og fortalte det til sin mor. Da fikk hun til svar at alt var av nåde, og Judith forteller at det ikke var noen kamp forbundet med det å gå dåpens veg, det var bare nåde at hun fikk gjøre som Jesus hadde gjort. Eilert forteller at han som ung gutt var sivilarbeider i Østfold. Han ble sendt i skogen og der fikk han et tre over seg og ble alvorlig skadet. I over to år var han sengeliggende og var inn og ut av sykehuset. Der prøvde de alt, men ingenting hjalp. Han fikk smertestillende men hadde ikke krefter til noe. Til slutt skulle han legges inn på Rikshospitalet og bli der i et år. Han var ung, og syntes det var trist at livet hans hadde blitt slik. I denne tiden søkte han veldig etter et Ord som kunne være hans, og han

12

var i anfektelse over hele situasjonen. Mange var negative fordi han ikke ble helbredet, og han søkte det veldig. Den siste uken før han skulle til Rikshospitalet ble han sendt hjem fra Notodden Sykehus, og en julinatt i sengen hjemme så våknet han opp klokken 02:30 om natten og kikket ut av vinduet og opp mot himmelen i øst. Himmelen var helt rød, og som lyn fra klar himmel fikk han det forløsende ordet fra Jes. 58:8 Da skal ditt lys bryte fram som når dagen gryr, dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg. Da fikk han vissheten om at Herren skulle møte ham og gripe inn. En evangelist var i nabohuset, og han fortalte at de skulle ha teltmøter og at evangelistene Ervik og Sørensen var der. Eilert ble spurt om han ønsket forbønn, og det gjorde han De salvet ham og bad for ham, og Eilert kjente at noe var på gang, men han ble ikke frisk der og da. Han lå bare der. Men den kvelden kom Sveinung Helle Brekke, en eldstebror fra menigheten på besøk. Han sa at «her skal du ikke ligge». De begynte å be og Eilert forteller at da han våknet og kom til seg selv sa eldstebroren at: «Eilert, nå kan du bare løfte bena dine». Det syntes han var en litt underlig beskjed å få, men han gjorde det han ble bedt om, han løftet bena og satte seg opp. Og det var en mektig opplevelse. Ingen ord kan beskrive hvordan det var, sier Eilert. Han hadde ligget i to år, nå var han frisk, Gud hadde gjort et under. Alle søsknene hans der, de var kommet for å ta avskjed for han skulle legges inn på Rikshospitalet i et år. Neste

morgen skulle han legges inn, og da satt han på kjøkkenet fullt påkledd. Han fikk fortelle om hva som hadde skjedd. Han dro til sykehuset, de hadde en avtale og den ville han ikke bryte. Inne på Rikshospitalet satt han oppreist på båren, og han møtte noen sykepleiere. Blant annet var Lisbeth Thorsen der. Hun var misjonær, og hun spurte: Er du blitt helbredet, Eilert? Ja, svarte han. Hun mente han måtte legge seg ned likevel, for nå hadde han fått time hos direktøren ved sykehuset, og de ville ikke bli beskyldt for å være uvørne med pasienten. Da Eilert fortalte direktøren om hva som hadde skjedd, trodde han på Eilerts vitnesbyrd. Bare 14 dager etter helbredelsen satt Eilert i båten og fisket. Gud gjorde et stort verk i mitt liv den dagen, sier Eilert. Og det er sterkt å se tilbake på hva Gud kan gjøre.


Hjemme hos... 8 Judith og Eilert Aakre som er demente og fraværende i det meste som skjer i hverdagen. Men kommer man inn på det som har med det åndelige å gjøre, da er det full konsentrasjon og de er helt klare. Det synes de er sterkt å se. Og de trekker fram det som står i 2. Kor 4:16 Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. Begge opplever at de har fått rikelig tilbake for den tiden og de kreftene de har lagt ned i denne tjenesten. Det har blitt mange inntrykk og gode stunder. Judith og Eilert har nå måttet si fra seg denne tjenesten av helsemessige årsaker. Det syntes de var tøft, men de ser også at det var nødvendig.

Ekteparet Aakre forteller at de alltid har hatt et engasjement for at mennesker skal få et møte med Gud. Det ønsket har ligget tungt på deres hjerter. De forteller om tiden på Notodden med Aage Samuelsen i tidlige år. Der det var et kolossalt engasjement, og 300 ble frelst, forteller de. Det var vekkelse. Dette har preget dem. Eilert forteller at det de opplevde og så den tiden, var en brennende kraft i kristenlivet. Det har fulgt dem for bestandig. Det å leve i Guds nærhet har aldri blitt borte. I 1963 flyttet Judith og Eilert til Kristiansand, da de hadde mye familie her. Eilert hadde fått jobb i byen, og de bygde hus. Samtidig begynte de i menigheten. Som unge på Notodden reiste de mye og hadde møter. De sto i vekkelse blant annet i Telemark, og Eilert fikk anbefalingsbrev fra menigheten og

fortsatte sin evangelistgjerning parallelt med at han jobbet. Han virket i hele Sørlandsregionen, blant annet i Lillesand, Evje, Mandal og Fevik. Noen steder var de aktive i et halvt år, og de ser tilbake på det som en spennende tid. Judith har jobbet i hjemmesykepleien, og der så hun raskt et stort behov hos sine pasienter. Mange var kristne og hadde levd et helt liv i menighetene i byen, men når de kom opp i aldredommen kom de seg ikke på møter selv, og de fikk ikke besøk. Det skapte et ønske i henne om å hjelpe, og ekteparet tilbød seg å ha den tjenesten i egen menighet. Judith forteller at hun opplevde det viktig. Det har vært svært givende, gitt masse velsignelse og mange gode personlige samtaler, selv om det av og til også har vært slitsomt. Det som kanskje har gitt størst inntrykk er å se Gudslivet hos mennesker

Ekteparet har vært ledere for Eldretreff i 15 år. De tok over etter Frithjof Pettersen som sto for det i sin tid. Og de opplever at det er en viktig del av menigheten. De skulle nok ønske at flere av de eldre i menigheten ville benytte seg av dette tilbudet, og forteller at det er plass til flere. I Pioneren har det vært mange som har vært aktive. Men fordi det er noen som faller fra har det vært en periode der de har vært få. Da er det ekstra gledelig å se at det igjen er vekst. Nå teller de 26 stykker, og det er også mennesker uten tilhørlighet til menigheten som er med og synger i Pioneren. Så lenge de kjenner glede ved å stå i denne tjenesten, og det ikke er for slitsomt, vil de fortsette og de synes det er givende å tjene i Guds rike.

INFORMASJON

u Dette

er en del av en artikkelserie hvor Margrethe Tveit besøker sentrale personer i menigheten. I første omgang har det vært eldsteråd, pastorparene og staben som har fått besøk, men andre står for tur...

13


BARNEARBEIDET

Levende hjem Siden vi startet med ”Levende hjem”, i høst, har vi hatt to flotte samlinger. Ca 25 hjem har vært representert på hver av samlingene. Prinsippet er at alle som vil, kan få bidra med idéer og erfaringer, som kan hjelpe andre på vei mot å sette mer fokus på levende tro i hjemmene. De to samlingene har også gjort noe med fellesskapet i blant oss. Til dere som ennå ikke har fått mulighet til å komme, vil jeg gi min største anbefaling. På samlingen i februar hadde vi besøk av Marianne og Kirsti fra Bok og Media. De fortalte om hvilke hjelpemidler som finnes når det gjelder å nå barn og snakke med barna om tro. I neste samling skal vi ha fokus på utfordringer ved at barn og ungdom stiller spørsmål ved troen og ikke har lyst til å være med i menigheten. Vi kommer til å dele oss litt i grupper i forhold til alder på barna. Vær velkommen!

Barnemøter med kreative grupper Søndag 14. februar hadde vi det første barnemøte for 4-13 år, i A-salen. Med

14

t: Jan Kjosavik jan.kjosavik@solkollen.no

f: Filadelfia barne- og familiearbeid

oss hadde vi komp og sangere som ledet i lovsang. Lillian Guttormsen hadde appell og barna fikk høre om Jesus som 12 åring i Tempelet. Til slutt stilte de voksne og ungdommene seg i ring rundt barna og velsignet dem. Etter møtet hadde vi kreative grupper med dans, drama, kunst, sang/ musikk, media m.m. Mange gode gruppeledere gjorde en flott jobb. Barna trivdes kjempegodt og vi fikk gode tilbakemeldinger på gruppene. Tanken er at barna ut i fra sine evner og interesser skal få lov til å være med på å prege barnemøtene og familiemøtene framover. Noen av gruppene fikk vist det de hadde/laget eller øvet inn, på familiesøndagen uka etterpå (se under).

tastisk fest med ca. 80 mennesker fra barn til godt voksne. Mange hadde tatt med mye god mat og når alle satte det fram, ble det rene hotellbuffeen. Barna koste seg og lekte mens de voksne pratet og hadde det sosialt. Etterpå arrangerte vi lotteri, med inntekt til familiearbeidet. Mange flotte gevinster ble delt ut. Det var både nydelige kaker, flotte bilder laget av Trond Tveit og Merete Sæbø , deilige ulltøfler og luer strikket av Britt Norheim og mye mer. Tusen takk til alle som bidro. Det var morsomt, sosialt og hyggelig. Vi kan love dere at dette ikke ble siste gangen...

FAKTA u Jan

Familiesøndag Søndag 21. februar var det familiemøte i Filadelfia. Temaet var himmelen og kreativ dramagruppe hadde laget et dramastykke som illustrerte hvordan folk tar i mot invitasjonen til å komme inn i evigheten med Jesus. En annen gruppe hadde laget et flott maleri som viste skjønnheten i himmelen. Filmgruppa viste en morsom filmsnutt som de hadde laget selv. Det ble et flott møte hvor et av ungdomslovsangsteamene hadde sangen. Etter familiemøtet reiste vi ut til Solkollen Søm for å spise og kose oss. Alle hadde med seg litt mat hver og det ble en fan-

u

Kjosavik (39)

Gift med Monica, 3 barn

Jobber som barne- og familiearbeider i Filadelfia. u

u

Prosjektleder for Solkollen Familieskole

INFORMASJON u Målgruppen

for barnearbeidet strekker seg fra 0 til 13 år. u Den

2. søndagen hver måned arrangeres det eget barnemøte i forbindelse med formiddags gudstjenesten. u Den

3. søndagen hver måned er det familiemøte kl. 11.00 i storsalen. u De

andre søndagene er det søndags skole og Junior. u Driver

i tillegg korene Splash og Tweens, samt Kompis.


15


MISJONSSIDENE

Misjon for deg? t: Lasse Rosten lasse@filakrs.no

f: Lasse Rosten/Arkiv

Hva er misjon? Er det bare for noen spesielle som skal reise spesielt langt? Nei, jeg tror misjon egentlig bare er et annet ord for det å være kristen. Alle som har opplevd Jesus, erfart Hans kraft i sitt liv og sannheten om Han, ønsker at andre skal få del i det samme! Misjon betyr bare at vi har en hensikt, en misjon, med våre liv. Synonymer for Misjon er, Tilskikkelse, Kall, Kallelse, Oppgave, Livsoppgave, Gjerning, Livsgjerning... Vi har oppdaget Livet, oppdaget Kilden til alt liv, en kilde som aldri går tom, en kilde som blir sterke i eget liv ved å dele den med andre! Du har en misjon, du er en misjonær!

FAKTA u Lars u Gift

Agnar (Lasse) Rosten (44).

med Inger Ann, 2 barn.

u Administrativ

leder i Filadelfia.

u Utgjør

sammen med Øyvind Valvik og Wiggo Skagestad det daglige lederteamet i menigheten. u Leder

av misjonsrådet.

u Styreleder

i Solkollen Barnehage.

INFORMASJON u Filadelfia,

Kristiansand har i mange år vært sterkt engasjert i misjon i utlandet. Hovedfokus har i en årrekke vært Sør-Amerika, men vi har etter hvert engasjert oss mer i Europa. Vi har nå misjonærer i Peru, Chile, Østerrike, Argentina, Tyskland, Russland og Sveits.

16

Jesu var klar i sin appell til sine disipler. GÅ derfor UT (Matt 28:19)! Ikke bare til jordens ender, men til byen de bodde i, til lokalsamfunnet de var en del av. Alle skal med, ikke bare de langt unna! Gud satset alt på ett kort, Han satset hele menneskehetens gjenopprettelse på at Jesus ville fullføre sitt oppdrag og la seg henge på et Kors, til soning for dine og mine synder. Og han gjorde det! Han betalte mitt skyldbrev. Han tok min straff, jeg er ikke lenger en synder bortvist fra Gud! Jeg er frelst ved Nåde, fylt av han som fyller alt i alle! Invitert inn til kontinuerlig fellesskap med Gud! Når Jesus hadde fullført sitt løp, satset Han sitt livs verk på oss. Han la alt i våre hender, og overgav ordet om forsoningen til oss (2. Kor. 5:18). Han satset på at du og meg skulle forstå at Livets gave i Kristus ble gitt for ALLE, og at vi som oppdaget dette skulle gi det videre til alle, opplyse ALLE om at gjelden er betalt, Livet er gitt – det er bare å ta imot. Er du en Kristen – er du en Misjonær?! Er du en av de som har opplevd Jesus og skjønt at ingen kommer til Himmelen uten ved Han? Har du erfart at Han er det beste Livet også her på jord? Da er det ingen grunn til å holde andre borte fra denne sannheten, borte fra dette Livet. Lev livet, del Livet og pek på Jesus. La andre få oppleve Livets Kilde og Livets opphavsmann her og nå. Vær en misjonær der du er!


Dagens misjonsarbeid

- misjonsrådet og arbeidsoppgaver

Filadelfia ønsker å være et utadrettet og misjonerende fellesskap, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi støtter arbeidet både i Norge, Europa, Midt Østen, Russland og i Sør Amerika. For å drive dette store arbeidet har vi et misjonsråd som til daglig leder og følger opp arbeidet. All vår misjonsinnsats finansieres gjennom offer en søndag i måneden, samt gjennom en fast andel av menighetens generelle givertjeneste. I 2009 formidlet vi ca 1.1 millioner kroner til ulikt misjonsarbeid.

Misjonsrådet består i dag av disse:

Irene Stenberg

- medlem siden 1994.

Arvid Ramselien

- misjonskasserer siden 1973 og med fra starten når misjonsrådet ble etablert.

Terje Gustavsen

- medlem siden 2008.

Harald Sannarnes - medlem siden 2009.

Lasse Rosten

- medlem siden 2003 og leder av misjonsrådet.

Vi ønsker å utvide misjonsrådet med flere medlemmer som kan ta ansvar for ulike områder av arbeidet. Så brenner du for denne delen av menighetens arbeid, er du velkommen til å ta kontakt for en prat.

Kort oversikt over det vi i dag er involvert i: Russland, i byen Kysyl i republikken Tuva. Tor Arild og Anja Savnes er pastorpar der. Ut fra menigheten driver de også flere utposter, suppekjøkken, rehabiliterings senter med mer. De er i sluttfasen på en betydelig utvidelse av menighetslokalet. Tyskland, i byen Garmisch-Partenkirchen. Vi støtter menigheten som Frank og Ingrid Erlandsen plantet. De driver videre med nasjonalt lederskap, men trenger fortsatt noe finansiell støtte. Østerrike, i byen Braunau. Vi støtter Kent Ruben og Anna Lena Andersen og familien i deres pastor gjerning der. De er i innspurten på bygging av nytt menighetslokale. Har testet drift på menighetsbibelskole Masters Commission og ønsker å starte opp igjen til høsten. Israel. Vi støtter Elizabeth og Robert Muren m/familie i deres arbeid med musikal og nye filmprosjekt. Argentina, i byen Salta. Vi støtter Masters Commission Argentina. En menighetsbibelskole i menigheten i Salta. De driver også et stort arbeid med undervisning av flere hundre studenter i distriktet rundt. Peru, i Perené dalen og La Mercéd. Vi er utsendermenighet for Liv Haug og støtter alt arbeidet med menighetsdrift, nasjonale pastorer, utposter, kvinneprosjekt, bibelskole, fengselsarbeid og nytt kirkebygg i La Mercéd med mer. Chile, i byen Quintero. Vi underholder de to pastorene i menigheten som vi i sin tid var med og plantet med Eduardo og Doris Mondaca og familien. De driver et stort arbeid og har nettopp begynt arbeidet med en ny utpost i distriktet. Elin Madsen. Ungdomsarbeidet og Café Lady støtter Elin Madsen i hennes arbeid på UIO sin basen i Sveits. Team. Vi har samarbeidet med andre, og sendt ut egne team. Både til Latvia, Romania og Østerrike. Til sommeren drar et ungdomsteam til Peru. Kirkenes. Vi støtter arbeidet i Kirkenes etter ungdomsvekkelsen som brøt ut i høstferien 2009.

17


RADIO FILADELFIA FAKTA u Margrethe

Sunnarvik Tveit (38)

u

Gift med Terje, 2 barn

u

Avdelingsleder i Radio Filadelfia

Utdannet som journalist ved Gimlekollen Mediesenter og Høgskolen i Agder. u

INFORMASJON u Radio

Filadelfia sender daglig over lokalradionettet på FM 101,20 mhz. u Sender i tillegg over webradio u Sender direkte fra studio flere timer i uken. I tillegg lages det magasin programmer og møteoverføringer. u Jobber med større satsing på interak tive medier som internett og podcasts.

Vedtak fra menighetsmøte 14. feb. 2010 Eldsterådets budsjettforslag for 2010 ble enstemmig godkjent ved håndsopprekning. Det er trukket ut en vinner av arkitektkonkurransen for Kvartal 42. Vinnerforslaget ble tegnet av Kristin Jarmund Arkitekter AS . Det jobbes videre med aktuelle leietakere. Tomten overdras 1. juli og reguleringsarbeidet starter umiddelbart etter det. Menigheten ønsker å starte bibelskole fra høsten. Vi får låne godkjenningen av Credokirken Bergen. André Andersen, rektor ved Zoe kirken bibelskole i Fredrikstad vil jobbe i 40 % stilling som rektor. Filadelfia skal sende inn egen søknad om godkjenning som da blir gjeldende fra høsten 2011.

18

t: Margrethe Tveit margrethet@filakrs.no

f: Arkiv

Litt nytt fra «taket» Det er snart påske, og i påskehøytiden vil det blir litt forandringer på programmet. «En time fra taket» går ut, og tradisjon tro kommer vi til å sende to påskevandringer. Kjell Halltorp sin «Påskevandring» som går fra Palmelørdag til 2. påskedag vil sendes klokken 12:25 i ukedagene, og klokken 13:30 Palmelørdag og Påskeaften. Palmesøndag og 1. påskedag sendes den klokken 14:00. Egil Svartdahls «Påskevandring» kommer til å gå i «En time fra taket»tiden 11:00 og 15:30 onsdag før påske, Skjærtorsdag, Langfredag og 2. påskedag. Søndag 1. påskedag sendes den klokken 14:05. Jeg håper våre påskevandringer igjen kan bli til velsignelse i påskehøytiden! Det er mange som kommer med gode tilbakemeldinger hvert år om at de har blitt berørt av budskapet i disse seriene. Vær gjerne med å be om at de skal få vise mennesker Jesu forsoningsverk, og at de blir møtt av ham: Den levende Guds Sønn, Jesus Kristus! Det skjer også spennende ting med tanke på nettradio og nedlasting. Vi

når stadig nye rekorder i antall timer som lastes ned. I skrivende stund lastes det ned taler og radioprogrammer som tilsvarer 5,6 timer for hver reelle klokketime som går, døgnet rundt! Det er et stort takkeemne, og all ære til Gud! Oddvar Isachsen er kommet tilbake på lufta. Han har vært vikar siden nyttår, og kommer til å bli å høre på Radio Filadelfia framover i «En time fra taket». En ny serie med «Lys over Ordet» er også under produksjon, der vi går gjennom Filipperbrevet vers for vers, med kommentarer, spørsmål og svar til hvert enkelt vers. Flere nye programmer har også sett dagens lys, og jeg nevner bl.a. at Mette og Roger Sørensen lager musikkprogrammet «Homecoming Radio» og ledertrioen i menigheten har gått i gang med programmet «Ukeslutt med ledelsen». Wiggo Skagestad lager «Før og etter» og Britt Randi Kvamme Aas står for programmet «Medvandrer».


BARNEHAGE

t: Maria Korsvik Strømme barnehageleder.som@solkollen.no

f: Frode Daland

Gleden bobler – Jesus lever Jeg kan kjenne gleden boble for vår Jesus lever nå (2x) Hans kropp er borte, kom å se Jesus han er levende Alle må få høre om at graven der han lå er tom. Jesus lever, ja han lever, gleden bobler inni meg!

Påskevandring FAKTA u Maria u

Korsvik Strømme (36)

Gift med Terje, 3 barn

Jobber som barnehageleder på Solkollen barnehage, Søm u

u

Utdannet Førskolelærer

u

Medlem i Randesund Frikirke

INFORMASJON u Barnehager

på Hellemyr og Søm

u Har

tilsammen plass til 230 barn fordelt på 11 avdelinger u 50

ansatte medarbeidere

u Barnehagene

Kristiansand

eies av Filadelfia,

I Solkollen barnehage har vi i mange år hatt påskevandring. I uke 10 hadde vi 15 påskevandringer på Søm i samarbeid med Søm kirke. Årets vandring har fokus på Peter og Jesus, og deres vennskapsforhold. I vandringen har Peter en stor rolle, og vi får oppleve at han som var Jesus sin beste venn også nektet for at han kjente han. Enkelte ganger i vandringen er det så stille at man kan høre knappenåler falle... Spenningen er til å ta og føle på! Av og til har vi også sett at barna, og mange av de voksne, har tårer i øynene - det er mange sterke inntrykk som berører oss. Etter at vandringen er slutt blir barna invitert med på å tenne lys i lysgloben. Her blir det sagt mange gode ord om besteforeldre, mammaer og småsøsken som barna er glade i. Vi er takknemlige for at påskevandringen blir så godt mottatt i nærmiljøet og at barnehagene kommer tilbake år etter år.

Forestillingene i Søm kirke ble fremført av Maria Korsvik Strømme og Eli Jørgensen.

19


SANG- OG MUSIKK

t: Richard Farstad richard@filakrs.no

f: Stian Klausen

Vi gir ut lovsangsplate... Ungdomsarbeidet har lenge gått med tanker om å gi ut ei lovsangsplate. Vi har mange sangere og musikere i tjeneste, og tror det er viktig å la deres kreativitet få utløp i noe konkret.

Fra og med januar i år har det derfor vært jobbet med innspilling av plate. FAKTA u Richard

Farstad (32)

u

Gift med Linn, 2 barn

u

Sang- og musikkansvarlig i Filadelfia

Herren har fra vi begynte arbeidet velsignet oss med mange nye melodier og tekster. Bibelen sier vi skal undervise hverandre med salmer, hymner og åndelige sanger. Han ønsker at sangen og musikken skal være en del av vår hverdag og vår gudstjeneste. I møtene opplever vi lovsangen som ett møtested mellom oss og Han. Vi kjenner noe av himmelens atmosfære berøre oss. Denne atmosfæren ønsker vi nå at folk skal kunne ta med seg hjem i egen stue.

INFORMASJON

u Vi

opplever at Gud inspirerer flere av ungdommene til å skrive nye lovsanger, og da det lenge har vært jobbet med tanken om en CD-utgivelse er tiden nå inne for å konkretisere dette.

20

Vi ber om at Herren skal kunne møte, velsigne og forløse mennesker gjennom lovsangen, hvor enn de befinner seg i hverdagen. Og viktigst av alt; at vi finner nye toner og ord for å beskrive vår uendelige kjærlighet til Jesus!


UNGDOMSARBEIDET

t: Thor-Harald Evenstad thor-harald@filakrs.no

f: Camilla Evenstad

...og starter bibelskole!!!

Det er med enormt stor glede vi sier at menigheten kommer til å starte opp en bibelskole ifra høsten av! Det som er bakgrunnen for dette er at vi nå i de siste 4-5 årene har opplevd en veldig vekst i ungdomsarbeidet. Gud har virkelig vært god, og vi har opplevd å vokse fra 20 ungdommer på møtene, opp til ca. 300 i dag. De siste 2 ½ årene har ungdommer blitt frelst på nesten hvert møte! I hele fjor opplevde vi at et gjennomsnitt på 3-4 ungdommer pr møte tok imot Jesus, og til nå i år har dette bare økt... I og med at vi lever i en stadig tilstrømning av nye ungdommer så kjenner vi veldig på at vi må ta disippelgjøringen på alvor. Det siste året har vi sett at et sted mellom 50-60 ungdommer har flyttet ut fra vårt arbeid for å gå på vanlig skole eller bibelskole. Det er med stor glede vi ser at Gud har

lagt Kristiansand tungt ned i endel av ungdommenes hjerter! Vi har ungdommer i miljøet som ikke ønsker å flytte fra byen, fordi de ser at Gud har så mye på gang her at de ikke ønsker å gå glipp av noe. Vi kjenner rett og slett på at vi må la ungdommene våre få muligheten til å kunne bli dyktiggjort og istandsatt, uten å måtte flytte utenlands. Vi har et ansvar, og det er å gjøre mennesker til disipler! Les mer og søk om

Evenstad (30)

u

Gift med Camilla, 2 barn

u

Ungdomspastor i Filadelfia

plass på:

tiansand.no

www.filadelfiakris

FAKTA u Thor-Harald

INFORMASJON u Ungdomsarbeidet

i menigheten har en målgruppe på 14-20 år. u Det

er ungdomsmøter hver fredag kl. 20.00. u I tillegg

til selve møtene er det også cellegrupper, kafédrift, turer, team- arbeid, tentro m.m.

21


TENTRO

t: Michel Andreas Rivas michel@filakrs.no

f: Michel Andreas Rivas

Tentroelevene på Tirsdag 16. februar dro årets tentroelever med ledere ut til dyreparken for en privat guidet tur, og for de som trodde vi bare skulle se på dyrene tok skammelig feil...

Alexander Ruden Andrea Adriana Dorich

Andrea Sæbø Bergum Ane Tveit Nilsen

Dette ble en Dyreparkentur helt utenom det vanlige. Da vi kom opp til dyreparken sto det en ansatt og ventet på å ta oss, klar til å la oss få oppleve noe utenom det vanlige. Vi ble først tatt med til bygget hvor slanger, edderkopper og andre søte dyr holder hus. Nå skulle sannhetens dag komme frem og vise hvem som var tøff nok eller ikke. Nesten alle fikk nemlig tilbud om å holde både Pyton-slange og en stor Tarantella-edderkopp. Dette var det mange som turte, inkludert undertegnede. Deretter bar det inn i buret til Ringhale lemurene og andre aper, der vi fikk mulighet til å sitte sammen

Ann-Cathrine Unsgaard

dem og mate dem. Tigerne fikk vi også lov til å mate med hestekjøtt, men vi ble en smule bekymret da vi ikke fikk antallet tentroelever til å stemme da vi kom ut... En tur gjennom en mørk og snødekt villmark med fakler der hele ulveflokken kom nesten helt bort til oss, glemmer vi heller ikke så lett. Den flotte kvelden ble avsluttett med at vi kom inn i en stor lavo hvor bålet på forhånd var tent opp slik at vi kunne sette i gang å grille pølser og kose oss. Alt i alt ble dette en uforglemmelig opplevelse der vi fikk oppleve mye gøy sammen.

Camilla Knudsen Juklerød

Caroline Lund Fredrik Nepstad

Håvard Skjekkeland Joachim Bakke Inger Celine Torp Larsen

22

Joakim Oseberg

Johanne Natvig

Julie Maria Wulff


tur til Dyreparken

Anette Lindekleiv

FAKTA

u Michel u

Andreas Rivas (37)

Gift med Helene, 2 barn sammen

Ungdomsarbeider og programleder i Radio Filadelfia. u

u

Leder av tentro Herman Abelsnes

Marthe Kathrine K. Messel

Martine Aateigen

INFORMASJON

u tentro

er Filadelfia sitt alternativ til konfirmasjonsundervisning u tentro

er åpent for alle 9. klassinger uansett tro og menighetstilhørighet

Lene Isachsen Martin Høyland

Miriam Bu

u Året

på tentro avsluttes med en festgudstjeneste søndag 2. mai 2010

Michel Andreas Rivas

Silje Føreland Larsen

Simen Straume Aateigen

Runar Egelid

Sondre André D. Aksnes

Stig Øystein Røinås

Kjetil Tønnessen

Markus Emil Andersen

På bildene ser du alle årets 24 tentro-elever, samt de 6 lederne.

Thor-Harald Evenstad

23


MENIGHETSSIDENE 8 Informasjon og jubilanter JUBILANTER (2. kvartal 2010) 5 år

NYE MEDLEMMER (29.11.2009 - 10.03.2010)

03.04.2005 24.05.2005

Adrian Robstad Sofie Daland

05.04.2009 Geir Malm (42)

19.04.2000 26.05.2000 13.06.2000

Johan Bu Meron Y. Ghebreselassie Kevin Christoffer Lian

29.11.2009 Jhonny William Andersen (36)

11.04.1992 06.05.1992 07.05.1992 19.05.1992

Erlend Ludvigsen Susanne Linn Wigardt Therese Forsmo Maria Sandvand Kalleberg

02.05.1895 09.05.1985 03.06.1985

Ronnie Jakobsen Frivold Arnfinn Neverdal Daniel Michael Walther

04.04.1960 24.04.1960 26.04.1960 15.05.1960 30.05.1960 10.06.1960 20.06.1960

Halvor Dahle Thor Arvid Hansen Åshild Angell Løge Farzaneh Pezeshki Jorun Abrahamsen Berit Wenneberg Ellefsen Mary-Ann Fjelle

29.04.1950 11.05.1950 16.05.1950 10.06.1950 11.06.1950

Tom Helge Jensen Laila Helgeland Arne Adolf Aanesland Helge Dag Jakobsen Nils Vidar Engelien

70 år

08.04.1940 21.04.1940 12.05.1940 03.06.1940

Tor Leidulf Henriksen Jarle Henrik Sivertsen Alf Tallak Frigstad Ingebjørg Øksendal Olsen

75 år

11.04.1935

Helga Kongevold

85 år

22.05.1925

Ingeborg Myhre

86 år

02.05.1924 21.05.1924

Elsa Endresen Miriam Skau

90 år

03.05.1920 23.06.1920 28.06.1920

Ragnhild Aas Jensen Solveig Fidjestad Synnøve Othilie Daland

93 år

10.05.1917

Ruth Abrahamsen

10 år

29.11.2009 Karl Jørgen Reme Opsahl (33) 06.12.2009 Henning Arvid Hansen (52) 10.12.2009 Thomas Evensen Vinje (30)

18 år

25 år

10.12.2009 Gabriela Andersen (33) 03.12.2009 Vidar Øksendal (30) 14.02.2010 Ole Martin Haukedal (33) 24.02.2010 Alfred Antonsen (25) 03.03.2010 Jan Erik Solvang (46) 10.03.2010 Øyvind Arian Sletner (30)

50 år

60 år

Oversikten baserer seg på medlemslisten i Filadelfia, Kristiansand og tar med seg døpte medlemmer og tilhørige (barn av medlemmer og ikke døpte).

24

10.03.2010 Ann Cathrin Sletner (42)

MEDLEMSSTATUS (pr. 10.03.2010) Medlemmer Tilhørige Totalt

1019 Døpte medlemmer 456 Barn av medlemmer og ikke døpte 1475 Støtteberettigede medlemmer

HOVEDPROGRAM MØTER

onsdag kl. 18.30 Bønn kl. 19.30 Bønn og lovsang fredag kl. 07.00 Bønn og frokost kl. 19.15 Bønn kl. 20.00 Ungdomsmøte søndag kl.11.00 Gudstjeneste kl.18.00 Bønn kl.19.00 Kveldsmøte

Se annonser i Fædrelandsvennen, Korsets Seier, eller www.filadelfiakristiansand.no for mer detaljerte opplysninger...

ADRESSEFORANDRING Husk å sende eller gi beskjed om adresseendringer til menigheten hvis du flytter eller får ny adresse: Telefon: 38 02 34 00 E-post: post@filakrs.no

ABONNER PÅ TALER I ITUNES Dere som har besøkt www.filadelfiakristiansand.no nylig har nok sett at det nå er mulig å høre, laste ned og abonnere på taler fra Filadelfia i iTunes Store. Har du iTunes installert på din datamaskin kan du bare åpne iTunes Store og søke etter Filadelfia Kristiansand i søkefeltet oppe til høyre. Alle talene er selvfølgelig helt gratis å laste ned...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAKK / KUNNGJØRINGER

Har du noen kunngjøringer eller hilsener du vil vi skal ta med i bladet? Send en e-post til mag@filakrs.no eller ring vårt menighetskontor på telefon 38 02 34 00. Vi forbeholder oss retten til å forkorte innlegg. Frist for innlevering til neste nummer: 15.05.2010

Menighet

Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand Kontortid : Tirsdag - torsdag kl. 10.00-15.00 Telefon : 380 23 400 Telefax : 380 21 077 Kontonr. : 3060 05 02901 Org. nr. : 971 428 287 MVA E-post : post@filakrs.no Internett : www.filakrs.no Pastor : Øyvind Valvik Pastor : Wiggo Skagestad Adm. leder : Lars Agnar Rosten Driftsansvarlig : Frode Daland Sekretær : Lillian Charlotte Guttormsen

Misjonsarbeid Leder

: Lars Agnar Rosten

Kafé Kontakten

Avdelingsleder : Ellen Lovise Jenssen

Bønnearbeid Leder

: Hilbert Norheim

Barne- og familiearbeid Barnearbeider : Anita Tangstad Barne- /fam. arb. : Jan Kjosavik

Ungdomsarbeid

Kontonr. : 3060 33 44444 E-post : ungdom@filakrs.no Ungdomspastor : Thor-Harald Evenstad Ungdomsarbeider : Michel Rivas Cellegruppeansv. : Siv Anette Aukland Sivilarbeider : Fredrik Lauvland Sivilarbeider : Magnus Øksendal

Radio Filadelfia

Telefon : 380 22 000 E-post : radio@filakrs.no Redaktør : Wiggo Skagestad Avdelingsleder : Margrethe Sunnarvik Tveit Koordinator : Terje Tveit Programleder : Michel Rivas Programleder : Oddvar Isachsen RadioRingen : Britt Norheim Tekniker : Ole Martin Haukedal

Takk og hilsener: Hjertelig takk til menigheten for den nydelige kransen til Karls begravelse. Hilsen Ida Angell m/ familie

Media

Hjertelig takk for fin blomstergruppe på min 70 årsdag. Takk også for koselig besøk av Svanhild Valvik og Øyvind Valvik. Hilsen Henny Hansen

Sang- og musikkarbeid

Hjertelig takk for den fine blomsten og hyggelig besøk av Bodil og Øyvind Valvik på 88 årsdagen. Hilsen Tonny Aas

E-post : media@filakrs.no Internett : Terje Tveit Grafisk design : Frode Daland

Leder

: Richard Farstad

Eldrearbeid Ledere Telefon

: Judith og Eilert Aakre : 380 32 098

Besøks- og ServiceKontakten E-post Leder Medarbeider

: servicekontakten@filakrs.no : Margrethe Møll : Hilde Unsgaard

Ønsker om besøk og bestilling av serviceoppdrag meldes til menighetskontoret på telefon 380 23 400 i åpningstiden (tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 15.00), eller til e-postadresse servicekontakten@filakrs.no.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Administrasjon

Dronningensgate 87-91 4608 Kristiansand Telefon : 982 68 469 Kontonr. : 3060 13 87510 Kontonr. gaver : 3060 19 49586 (Omsorg for byen) E-post : fos@filakrs.no Avdelingsleder : Vivi Haug Medarbeider : Marianne Skagestad

FOS Tordenskjoldsgate

Tordenskjoldsgate 54 4614 Kristiansand Telefon : 380 21 056 Telefon : 982 68 480 (Vakttelefon) Telefax : 380 21 056 Avdelingsleder : Torhild Vige Gustavsen Miljøarbeider : Jorunn Håland Miljøarbeider : Egil Oseberg

FOS Landeskogen

Postboks 3 4742 Grendi Telefon : 379 35 620 Telefon : 982 68 471 (Vakttelefon) E-post : landeskogen@filakrs.no Avdelingsleder : Harald Albertsen Miljøarbeider : June Albertsen

FOS Åpen Kafé

Dronningensgate 89 4608 Kristiansand Telefon : 982 68 485 Leder : Oddlaug Paulsen

FOS Marvika Telefon Leder

: 982 68 485 (Vakttelefon) : Oddlaug Paulsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hellemyr

Breimyrveien 100 4628 Kristiansand Telefon : 380 63 085 Mobil : 934 65 004 E-post : post.hellemyr@solkollen.no Internett : www.solkollen.no Barnehageleder : Monica Kjosavik Barnehageleder : Janne Kristin Skuland Styrer : Thore Aas Utvikler : Heidi Øksendal Natvig

Søm

Bamse Brakarsvei 1 4638 Kristiansand Telefon : 380 63 085 Mobil : 934 68 005 E-post : post.som@solkollen.no Internett : www.solkollen.no Barnehageleder : Maria Korsvik Strømme

Hjertelig takk for en nydelig blomstergruppe og koselig besøk av Wiggo Skagestad, i anledningen min 70-årsdag. Det satte jeg stor pris på! Hilsen Alis Brubakken

Kunngjøringer: Som du kunne lese under “Vi nevner at...” på side 3 i dette bladet, så opplever vi en enorm økning i antall nedlastede taler og radioprogram. Etter at vi lanserte dette tilbudet via iTunes Store, med mulighet for å abonnere på gratis innhold, gikk grafen rett til vers... Har du ikke testet ut denne muligheten, anbefaler vi at du søker etter Filadelfia Kristiansand i iTunes Store!

25


38 12 55 00 • www.sonnico.no

PIZZABAKEREN PÅ LUND - 38 09 51 00

26


Snefrid´s Hus Brudeloftet

Skippergata 39 4611 Kristiansand 38 07 09 27 www.snefridshus.no

Døgntelefon: 38 17 74 50 www.andas.no

Takk til våre støttepartnere Støtt opp om våre annonsører!

Espen Isak Egeland Bedemand og daglig leder Vakttelefon hele døgnet

Har du lyst til å annonsere her, på våre nettsider eller Radio Filadelfia? Ring 380

22 000

STAV TRYKKERI Tlf. 38 10 70 80

E-post: post@stav.no

380 22 444

Norman Daland Eiendom AS Besøksadresse: Skippergata 21, 4611 Kristiansand Postadresse: Postboks 139, 4662 Kristiansand Telefon: 91 77 40 40 Telefax: 38 02 29 30 E-post: post@ndeiendom.no Citygården AS - Wergelandsgården AS - SL Bøndenes Hus

Telefon: 38 02 48 07 Rådhusgata 53 4614 Kristiansand

Telefon: 38 17 26 00 www.spareskillingsbanken.no post@spareskillingsbanken.no

Telefon: 38 02 72 82 • 38 02 26 43 Dronningensgate 67 4610 Kristiansand

27


men returneres med opplysninger om ny adresse

B-PostAbonnement B-Prioritaire

- les mer og søk om plass på www.filadelfiakristiansand.no

Sentralbord: 380 23 400

Telefax: 380 21 077 E-post: post@filakrs.no

Internett: www.filadelfiakristiansand.no Kontortid: tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 15.00

N

Det vi har fått, vil vi gi deg...

YH ET

20

10

/1

1

(ikke ved midlertidig adresseforandring) Eventuell retur: Dronningensgt. 87-91 4608 Kristiansand

Stav Trykk AS

ETTERSENDES IKKE

FiladelfiaMagazinet 1 - 2010  

Filadelfia Kristiansand sin utgave nr. 1 i 2010 av FiladelfiaMagazinet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you