Page 1

FILADELFIA-

51. årgang • nr. 2 • 2021

MAGAZINET 16–17

LIVSGLEDE SOM TÅLER EN STØYT Ruben André har tatt livet tilbake etter flere ødeleggende perioder med rusavhengighet.

06–07

20–21

ALLE SKAL MED

HELT TIL FINALEN

Mennesker er skapt med en ukrenkelig verdi for Gud. Han ønsker at alle skal komme inn i en relasjon med Ham.

12–13

MISJON ER FOR ALLE

Sofie Fjellvang imponerte i The Voice.


LE D E R

Mener vi virkelig alle mennesker? Sommerens tema er «Alle skal med». Tar vi det virkelig på alvor så kan det være krevende, utfordrende, ja kanskje litt skremmende. Og en kan lett spørre «mener vi virkelig alle»? Inspirasjonen for temaet er fra Guds ord i 2. Mosebok. 10,9. Moses blir utfordret av Farao om hvem som skal med ut av Egypt. Der Moses svarer: «Med våre unge og våre gamle vil vi fare, med våre sønner og våre døtre, og vi vil ha med både vårt småfe og vårt storfe, for vi skal holde høytid for Herren». Tanken om at frelsen og menigheten er for alle kan være truende og litt vanskelig, forståelig nok. Det er jo en sak med forskjellige generasjoner kultur og musikk. Men gjelder dette 2

alle? Inkluderer dette dem vi ikke liker, de som har en livsstil vi er uenig i, de vi ikke syntes om, ja enda til de som vi kan oppleve som motstander av evangeliet og våre verdier? Paulus var en av dem som i starten av sitt liv var truende for menigheten, men noen møtte og inkluderte ham og han endte opp på Areopagos (Apg. 17,22). Som nevnt så kan dette «ALLE» utfordre oss, men sannheten er at vi som menighet trenger mer enn noen gang gi Herren rom så han gjennom oss kan møte og inkludere nye miljøer og kulturer som ennå ikke har møtte Jesus. Vår utfordring er at skal vi i det hele tatt tenke at det er mulig så krever det at vi holder oss nær til Jesus og Guds ord. Der hvor vi våger å være tydelige på vår retning og

våre verdier. Samtidig som vi holder Guds ord opp som vår høyeste autoritet. Der vi kan være sannheten tro i kjærlighet. Det å være medlem i vår menighet er ikke for alle. Troen på Jesus Kristus som Herre og frelser er selve kriteriet å være en del av forsamlingen. Samtidig som vi har den holdningen, ønsker vi å være som Jesus i vårt møte med dagens samfunnsutfordringer der våre ord og våre liv kan formidle at alle skal med. 1. Tim. 2,4: «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.»

WIGGO SKAGESTAD PASTOR


Verdt å nevne SANKTHANSAFTEN I RAVNEDALEN Vi savner å kunne være sammen i et større fellesskap og ønsker derfor, å arrangere en barnefest på ettermiddagen og lovsangsfest på kvelden ved scenen i Ravnedalen onsdag 23.juni. Mer info kommer på nettsiden og sosiale medier. Vi må ha et forbehold om at kommunen åpner opp for arrangementer igjen.

4.–8. august

SOMMERKONFERANSEN Hold av datoene til Sommerkonferansen som blir 4. – 8. august. Årets tema er det samme som for dette medlemsbladet: «Alle skal med». I tillegg til egne folk får vi besøk av Daniel Alm, David Åleskjær, Øystein Gjerme, Emilia Lindberg og Ole Kristian Iglebæk. Vi gleder oss til en kickstart på høsten GUDSTJENESTE OG MØTER I SOMMER Det blir gudstjeneste hver søndag kl. 11:00, bønn og lovsang på onsdager kl. 19:30, og bønn og frokost fredager kl. 07:00 gjennom sommeren. Gudstjenesten blir ikke streamet i juli. SOMMERFERIE Filadelfias ansatte har stort sett ferie i juli og det vil derfor være redusert bemanning på kontoret og sentralbordet. Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Sentralbord: 380 23 400 E-post: post@filakrs.no

Filadelfiamagazinet er menighetsbladet til Filadelfia Kristiansand. Det utgis normalt fire ganger i året og sendes ut til alle medlemmer av menigheten pr. post. I Filadelfiamagazinet får du et innblikk i hva som skjer i menighetens avdelinger og virksomhetsgrener. Ansvarlig utgiver Filadelfia Adresse Dronningens gate 91 4608 Kristiansand S E-post: redaksjon@filakrs.no

Ansvarlig redaktør Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no Redaktør og grafisk design Eirik Urdal eirik@filakrs.no

Redaksjonen Margrethe Tveit Camilla Evenstad Eirik Urdal Thor-Harald Evenstad Øyvind Valvik

Materialfrister #1: 15. februar #2: 15. mai #3: 15. september #4: 15. november Trykk 07 Media sør

3


INNH O L D

06–07 TEMA Alle skal med

18–19 TRE PÅ BIBELSKOLEN

12–13 MISJON ER FOR ALLE

08–09 BARN OG JUNIOR Gleder oss til gjenåpning

10–11 TRO UNDER ALT SOM DEG MØTER – også i motvind

22 HVORFOR KRISTEN SKOLE?

20–21 TIL FINALEN I THE VOICE Sofie Fjellvang

14 LYDSTUDIO I Q42

15 NY NETTSIDE

16–17 ALDRI GITT OPP AV GUD

23 TENTRO Å velge selv

24 MENIGHETSSIDENE

La oss begeistre dine kunder Vi tilrettelegger for fysiske og digitale arrangementer!

4

Sjekk vår nye nettside Kristiansandkongressenter.no


O MSO RG

Har du rom for én til? Dersom du har kjærlighet, rom og raushet å gi til et barn som trenger det, så vil barnevernstjenesten gjerne høre fra deg. Det er mangel på fosterhjem mange steder, forteller Marita Larsen, som er sosionom i barnevernstjenesten i Vennesla. Mange barn har ventet i lang tid på et permanent sted å bo hos trygge omsorgspersoner. Det å få gode omsorgsbetingelser påvirker langt inn i voksenlivet. – Kunne du tenke deg å åpne hjemmet ditt for en til, vil du bli tett fulgt opp med introduksjonskurs og veiledning, forteller Marita. Vi ser ikke etter de perfekte familiene når vi søker fosterhjem, og terskelen er ikke så høy som mange kanskje tror.

Man må klare å samarbeide med biologiske foreldre, barnevernstjenesten og skole/barnehage, og man kan bli fosterhjem både som par og enslig. Du må kunne tilby et stabilt hjem med forutsigbarhet, kjærlighet og trygghet. Barn som har hatt utfordringer i skole, barnehage, vært mye sint og kanskje slitt med sosialt samspill, kan man ofte se en endring i utviklingen når de får en ny omsorgsbase, og de får

det bedre med omgivelsene rundt seg. Da blir samspillet med andre lettere, de får bedre psykisk helse og et sted å høre til. Det kan nok være krevende til tider, og man må tåle å stå i det. Men du får mye tilbake.

MARGRETHE TVEIT AVDELINGSLEDER, FILADELFIA MEDIA

Fosterhjemstjenesten i Kristiansand Telefon: 466 17 900 E-post: fosterhjemstjenesten.kristiansand@bufetat.no Barneverntjenesten i Vennesla Telefon: 970 80 219 E-post: Mary.ann.taraldsen@vennesla.kommune.no

5


T E MA

ALLE SKAL MED Nei, setningen er ikke først og fremst hentet fra arbeiderpartiets slogan. Den går lenger tilbake. Moses hadde fått i oppgave å lede folket ut av fangenskapet i Egypt, og han gav seg ikke før han fikk tillatelse til å ta med seg alle, både folk og fe ... Når vi nå som menighet setter fokus på at vi vil ha alle med, så er det fullt vitende om at det vil strekke oss og utfordre oss. For det første har vi et ønske om at hele menigheten skal komme fullt tilbake og skru på igjen nå når epidemien nærmer seg slutten.

For det andre: Guds kjærlighet gjelder alle mennesker. 1 Tim 2.4 sier at Gud vil at alle skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Her faller ingen utenfor. Er du menneske så er du skapt med en ukrenkelig verdi for Gud. Han ønsker at alle skal komme inn i en relasjon med ham. Vi må se mennesker med den samme verdi og kjærlighet som Gud har for

dem. Gjør vi det så tolererer vi ikke urettferdigheten som rammer andre, men vi får behov for å gripe inn. Mennesker i alle fasonger og varianter er verdifulle for Gud. Og bibelen sier at vi faktisk skal bli bedømt ut ifra hvordan vi behandler hverandre. Vi trenger forskjelligheter. Det blir for kjedelig om alle er like. Vi er utrustet forskjellig og vi har ekstremt forskjellige interesser, men vi er likevel brikker som skal settes sammen til et fantastisk puslespill.

«Er du menneske så er du skapt med en ukrenkelig verdi for Gud. » 6


Forfatteren av Hebreerbrevet sammenligner den gamle pakt med den nye, og løfter frem hvor mye bedre det er nå når forhenget er borte og vi ikke lenger trenger noen mellommann. Og han sier i 8,11: For de skal alle kjenne meg, både små og store. Vi må ønske alle velkommen inn i familien. Ikke bare de pene og pyntelige. Mor Theresa sa at vi måtte se på alle mennesker som Jesus i forkledning. Dette vil gjøre noe med hvordan vi møter

hverandre. Vi må se på de som ikke tror som brødre og søsken som ennå ikke har kommet hjem. Vi vil at Gud skal utvide våre hjerter og utfordre vår religiøsitet. La oss bli flinkere til å møte mennesker uten

fordommer uten å gå på kompromiss med teologien. Sannhet gitt i kjærlighet er bedre enn sannhet slått i hodet. THOR-HARALD EVENSTAD PASTOR

7


BA RN O G FA MIL IE

I tiden som ligger bak har vi fått erfare hvor vondt det er når alle ikke får være med.

slik situasjon. Men vi har tro på en høst med mindre restriksjoner! Vi ønsker at «Alle skal med».

Reglene sier at det kun er de 100 første til å melde seg på som kan bli med. I barne- og familiearbeidet er det derfor mange foreldre og barn vi savner å se. Slik blir det i en

Barne- og familiearbeidet lengter etter å fylle huset med barn igjen, se at kjennskap blir vennskap i menighet, smågrupper, mellom både barn og voksne. «Alle skal med» handler om enkeltpersoner – og «alle», det er deg og meg!

Men hvordan kommer vi der igjen at søndagsrutinen er gudstjeneste og barnemøte? Som foreldre kan kanskje det å endre søndagsrutinen tilbake til barnemøte og gudstjeneste oppleves krevende. Men vi tror menigheten er viktig for barn og juniorer. Vi tror på det å bygge vennskap inn i menighet. Og kanskje vi i denne «oppstarten» skal være ekstra frimodige på å snakke oss foreldre mellom.

Følg med! Følg med på hva som skjer på Facebooksiden: «Filadelfia Kristiansand-Barne og familie arbeidet SIDE» og «Fredags junior». Les også mer på nettisden vår Filadelfiakristiansand.no.

Gunnhild

Terje

Margrethe

Godt selskap hele dagen 8

Håvard Martin


DATOER: SOMMERKONFERANSE med mye bra opplegg for barn og junior 4.–8. august 2021.

FASTE MØTEPUNKT:

Planlegge hvem barna kan komme sammen med. Det er ikke bare for barn det er lettere å komme på gudstjeneste når «noen» venter. Kanskje det er tiden for at mange av oss planlegger å møte «noen». Vi ønsker alle å bli tatt godt imot.

bønnen vi har for barna. Vi heier på de enkle rutinene i hverdagen, lesing på sengekanten, aftenbønn, like mye som vi tror på felleskapet i menigheten. Vi ønsker å ha et samarbeid mellom hjem og menighet slik at barna kan erfare «Jesus hele livet».

Trosopplæringsplanen vi har i Filadelfia heter «Jesus hele livet». Det er

TANJA SKRETTING MEDARBEIDER I BARNE- OG FAMILIEARBEIDET

SØNDAGER kl. 11:00 Barnemøte og samling i grupper etter alder. • 0–3/4 år Smilehullet (ikke med på barnemøtet) • 4 år–1. klasse. • 2.–4. klasse. • 5.–8. klasse (Junior). MANDAGER i partallsuker Kompis og kor for 4 år–4. klasse. FREDAGER i partallsuker Junior for 5.–8. klasse. (NB: kan komme endring i forhold til koronarestriksjonene). FAMILIEGRUPPER

DIN ANNONSE HER?

Kontakt oss på 380 23 400 eller redaksjon@filakrs.no om du både ønsker å støtte meinghetsbladet og samtidig profilere din virksomhet.

Q42 og Vågsbygd Org.nr.: NO 992 439 971 MVA

Telefon: 99

56 42 11

EN VEI FRA NØD TIL VERDIGHET Kjenner du noen som ønsker hjelp med sitt rusproblem? La oss hjelpe i situasjonen! Kontakt Filadelfia Omsorgssenter på tlf.: 380 21 056 Se også filadelfiaomsorgssenter.no

9


A K T U E LT

Tro under alt som deg møter

– også i motvind

«Løftene kan ikke svikte», er overskriften på en av de aller mest kjente sangene i Evangelietoner. Og i medvind er det lett å synge de fleste av versene i sangen. Men en god fellessang er ofte bare en fellessang. Da den kjente pinsepastoren Levi Petrus i Filadelfia Stocholm skrev sangen var det ikke mye medvind, men mest motvind som formet ordene. De to første versene ble skrevet i 1913 da forfatteren var 29 år gammel. Versene bærer da preg av litt ungdommelig pågangsmot, iver og begeistring for Jesus. Men 1913 begynner det å blåse motvind. Kona Lydia, fra Krageø blir gravid med sitt første barn og blir alvorlig syk. Og de siste 4 versene av sangen blir til midt i ulike kriser. Kona er døden nær, men overlever fødselen. De

blir rådet til å søke legehjelp, men avslår. De blir enige om å sette sin lit fullt og helt til Gud. Tragisk nok de mister sitt første barn. Da kommer litt mørkere toner i sangen, men du verden for en underliggende kime av tro. Tro, når det mørkner på ferden: Solen ei sloknet har! Kun noen timer – og siden stråler en morgen klar! Og solen kom tilbake, de fikk i alt 9 barn. Men det var ikke bare personlige utfordringer som stod for tur. To år senere ble det mye kritikk i avisene. Neste vers ble formet.

Tro det når verden forfølger, med deg i ovnen går. En lik en gudesønn herlig, prøven du trygt består Kritikken hardner til, såpass sterkt at noen av hans nærmeste venner forlater ham. Et nytt vers står for tur. Tro, selv om vennene svikter, tro, når kun én står med: Jesus, din venn vil deg følge daglig med all sin fred! Avslutningen av sangen er en fanfare av tro. Tro under alt som deg møter, snart du jo hjemme er! Da skal for evig du skue det som du trodde her.

T.v. Filadelfia Stockholms ofisielle åpning i november 1930. Fra Svenska Dagbladet - Digitala stadsmuseet, Public Domain, Wikimedia. T.h. Levi Petrus.Fotograf ukjent - Erik Lindorm, Gustaf V och hans tid 1907-1918. Stockholm 1936, Public Domain, Wikimedia.

10


Etter hvert stilner kritikken og blir snudd til en unison beundring for denne troshelten. Etter at sangen er ferdig i 1915 blir de neste 30 årene en av de sterkeste vekkelsene i Sverige. Antall pinsemenigheter øker fra 15 til 578. Antall medlemmer økte med 75.000. Han blir regnet som grunnleggeren av pinsebevegelsen i Sverige og under hans ledelse blir Filadelfia Stockholm Europas største menighet. Vi må jo spørre oss selv, blir vi vippet av pinnen med 14 måneders nedstegning? Klarer vi å bevare tro under alle forhold, økonomiske utfordringer, pandemier, tøffere politiske forhold for menigheter og kristne skoler og barnehager. Sangen har inspirert meg til å tro en Gud som viser sine sterkeste sider i de mest utfordrende situasjoner. Vil avslutningen av pandemien føre til en sterk lengsel etter fellesskap og fornyelse. Gud er ekspert til å vende alt til det gode.

ØYVIND VALVIK PASTOR

11


MISJ O N

Misjon er for alle

Temaet «Alle skal med» passer veldig godt når det kommer til misjon. Misjonsbefalingen som Jesus gav oss gjelder alle troende, og er det noe vi som menighet ønsker så er nettopp dette, at så mange som mulig skal være engasjert i misjon. MICHEL ANDREAS RIVAS PASTOR

12


D

et siste halvannet året har vært utfordrende for mange, så også for misjonsarbeidet i menigheten. Men nå begynner vi å se konturene av en tid der vi igjen kan begynne og engasjere oss sterkere når det kommer til misjonsarbeidet. Vi i misjonsrådet har mang en gang den siste tiden vært frustrerte over å ikke kunne gjøre det vi brenner for og som vi lengter etter å se, nemlig en menighet som får muligheten til å engasjere seg i ulike misjonsprosjekter. Rett før pandemien slo til for fullt og verden mer eller mindre ble nedstengt, hadde vi lagt planer for de neste årene. Blant annet innebar det å få utfordret folk i menigheten til å reise mer ut på misjonsmarken. Nå ble det ikke slik vi hadde håpet og sett for oss, men tiden vi er inne i nå gir oss håp om at vi veldig snart kan ta opp igjen planene vi hadde og igjen kunne begynne å reise.

Tiden har gått med til å følge opp våre misjonærer og våre misjonsprosjekter, samt planlegge for tiden som kommer. Vi som misjonsråd og menighet er for øvrig veldig takknemlig for alle som har støttet misjonen gjennom denne tiden og gitt oss mulighet til å hjelpe alle de som er engasjert der ute i misjonen.

vi trenger en som er høyere og større enn oss selv. Vi som troende ønsker jo at alle mennesker skal få møte sin skaper å stifte fred med Ham. Nettopp dette ønsket og oppdraget er noe vi må ta på alvor i tiden som kommer.

Tiden vi har vært gjennom viser på mange måter hvor sårbar verden og menneskene i denne verden er, og hvor avhengig vi er av at det er noen som er utenfor denne nåværende verden. Pandemien kom ikke som noen overraskelse på vår Herre, men jeg håper at mange mennesker har sett at

Vi har fått mange henvendelser fra de vi står sammen med i våre misjonsprosjekter med ønske om hjelp i tiden som kommer, og det er mange i vår menighet som har henvendt seg med ønske om å engasjere seg i misjonen.

Vi som kjenner sannheten må gjøre alt vi kan for at enda flere også skal få kjenne den.

La oss dermed i tiden som ligger foran oss som menighet og enkeltpersoner stå sammen om oppdraget om å gi evangeliet til så mange som mulig. Vi har alle mulighet til bidra på en eller annen måte. Be gjerne over hva nettopp du kan være med å bidra med når det kommer til misjon, vi vil jo gjerne at alle skal være med.

13


SA NG O G MU SIK K

Bygger om til lydstudio Som følge av koronapandemien, har diverse arrangement og treffpunkt det siste året blitt avlyst eller utsatt. Men mens noen prosjekter har blitt satt på vent, har andre prosjekter blitt satt i gang.

Siden januar har Filadelfia Lovsang vært i full gang med å utforme og bygge et nytt musikkstudio. Visjonen bak studioet er å kunne i en enda større grad legge i til rette for det kreative miljøet i menigheten, da med spesielt fokus på sang- og musikkarbeidet.

Studioet vil blant annet kunne bli brukt under ulike sangskrivingsprosesser, som øvingsrom og til diverse innspillinger, men også som et sted for å være sammen og bygge relasjoner. Det nye musikkstudioet blir værende der tidligere Filadelfia Musikkskole hadde sine øvingsrom.

Det kreative arbeidet vårt har dype røtter i menighetens historie. I dag lages det musikkvideoer og TV-programmer, det skrives og produseres musikk, og kunst og dans er jevnlig en del av våre møter. Musikkvideoene til Filadelfia Lovsang finner du på YouTube, og alle våre TV-programmer finner du på TBN Nordic.

14


ME D IA Lovsangerne gleder seg til å ha et krypinn hvor de kan samles for å skrive og produsere musikk. Selv midt i byggeprossessen har noen rigget opp for en liten øvelse.

SARAH ALFSEN HAMMERSMARK SANG OG MUSIKK

Selv om det nye musikkstudioet har som hovedfokus på å bli brukt inn mot menighetens arbeid, vil det også være muligheter for å leie ut til eksterne kunder. Alt i alt tror og håper vi at det nye studioet kan være en berikelse for Filadelfia som menighet, men også at det som blir produsert der kan bety noe for flere mennesker rundt i landet. For innspilling eller leie av studio kan du kontakte oss på musikk@filakrs.no.

FILADELFIAKRISTIANSAND.NO

Vi har ny nettside Om du har vært inne på filadelfiakristiansand.no i det siste kan det hende du ikke kjente deg helt igjen. Her har vi nemlig pusset skikkelig opp Vi har lenge tenkt at det var litt vanskelig å finne frem til enkelte avdelinger og grupper på den forrige nettsiden. Derfor har vi forsøkt å rydde godt i menyen øverst på siden slik at du kjapt finner den informasjonen du er ute etter. Vi har også ryddet i oppsettet og bygget det slik at det er enkelt å bruke nettsiden både på mobil, nettbrett og datamaskin. Nettsiden er helt fersk, og det kan

hende det er enkelte barnesykdommer som ikke helt har sluppet taket enda. Opplever du feil, eller at funksjoner ikke virker setter vi pris på om du gir oss beskjed om det på en e-post til internett@filakrs.no. Vi håper denne oppussingen kan gjøre opplevelsen litt bedre på nett, men ser aller mest frem til at vi kan treffes igjen på vanlig måte til gudstjenester, aktiviteter og samlinger av alle slag når samfunnet åpner igjen.

EIRIK URDAL REDAKTØR, FILADELFIAMAGAZINET

15


FIL A D E LFIA O MSO RG SSE NT E R

Aldri gitt opp av Gud STIAN THUNE MILJØARBEIDER I FOS

16

Som miljøarbeider i Filadelfia Omsorgssenter (FOS), har jeg blitt kjent med Ruben André Li. Han er beboer på ettervernet. Ruben er 35 år gammel og kommer opprinnelig fra Sandnes.


R

usavhengighet har i perioder av livet vært ødeleggende, men nå har han tatt livet tilbake igjen. Vi har hatt en prat sammen, og Ruben forteller hvordan Gud på mange måter har grepet inn i livet hans. Derfor har troen på Jesus vært med ham gjennom mange vanskelige år. Det er tydelig at Gud aldri har gitt ham opp, og en sommerdag i 2019 skulle det resultere i en helomvending.

alt til Gud. Ruben forteller at han ba noen kristne venner om hjelp, og gjennom de ble ny kontakt opprettet med FOS. I løpet av høsten 2019 ordnet det seg med avrusning og videre rehabilitering på Landeskogen.

– Jeg var lei av rusen og trengte ro, men jeg hadde ingen steder å hvile, for jeg hadde bare sovet på sofaer blant bekjente og hadde problemer med politiet og levde i et jag. Jeg nådde bunnen og forstod at jeg måtte ta et valg om jeg ville ut av det. Jeg hadde et savn etter mer av Jesus og ønsket allerede da å gå på bibelskole. Etter et besøk på NAV for bolighjelp, gikk jeg ut i Wergelandsparken. Der traff jeg personer fra FOS og fra kommunens rusteam. De drev oppsøkende arbeid og ga meg en mulighet som jeg valgte å gripe. Jeg ble med dem til «Barmhjertighetens hus» i Marvika, som en stabilisering før videre avrusning og behandling, sier Ruben.

«Det beste av alt var å komme på plass i relasjonen med Jesus igjen.»

Etter dette begynte den virkelige kampen. Og det medfulgte noen ekstra runder i byen for Ruben, men i ham lå ønsket om å overgi

- På Landeskogen opplevde jeg å kunne være meg selv. Jeg fikk bruke den tiden jeg trengte, og fikk stor hjelp

gjennom bønn og samtaler. Det beste av alt var å komme på plass i relasjonen med Jesus igjen. Andaktene, lovsangene og møtene som vi fikk være med på løftet meg opp. Min første prioritet var å styrke relasjonen med Jesus og forholdet til familien, barna og kjæresten. Jeg hadde også et ønske om å bo på ettervernet og gå på bibelskolen i Filadelfia, sier Ruben.

tydelig at den livsgleden han nå har er solid og tåler en støyt. Ruben forteller også at det er en styrke å få være i det fellesskapet han er en del av. – Det er en god gjeng å ha rundt seg. Jeg kjenner at det er trygt og jeg vet jeg alltid har noen å snakke med. Å bo i en ettervernbolig for en periode har vært veldig godt, og det har vært fantastisk å gå på bibelskolen. Hva det har gjort på dypet av meg å gå denne veien er for stort til å forstå. Med tiden har jeg fått vokse litt etter litt i Guds planer for meg. Planene framover blir å ta ett år til på ettervernet samtidig som jeg vil gå andreåret på bibelskolen, sier Ruben. I kampen om å bli rusfri opplevde Ruben fra noen hold en håpløshet. Det ble sagt at det ikke kunne nytte. Men ingenting er umulig for Gud (Lukas 1,37). Og det skjønner jeg i møte med Ruben. Når vi avslutter vår samtale utstråler han en fred over fortiden, glede over nåtiden, og tro og håp for framtiden.

Når vi snakker sammen nå, har Ruben bodd på ettervernet i over ett år, og han er snart ferdig med det første året på bibelskolen. Kontakten med familien, barna og kjæresten er også blitt gjenopprettet. Det er 17


BIBE LSKO L E

Hva gjør du her?

Møt tre ulike bibelskoleelever. Historiene deres viser at Gud kaller ulike mennesker til seg, fordi Han vil at «Alle skal med».

Mimmi Manneråk 45 år fra Etiopia Hvor vokste du opp, og hvordan kom du til tro på Jesus? Jeg vokste opp i Etiopia, i en varm og god familie. Vi var ortodokse kristne. Da jeg var 14 år ble min mor veldig syk. I løpet av sykdomsforløpet fikk hun besøk av en prest fra en kirke. Han leste fra Jobs bok for henne, og spurte

om hun ønsket å bli frelst. Mamma tok imot Jesus den dagen. 3 måneder senere døde hun. Jeg ble ikke frelst før det var gått 6 år. Etter jeg tok imot Jesus ble jeg trygg på at han elsket meg, og ikke fordømte meg. Jeg fikk tak i gleden i Jesus.

Hvordan endte du opp i Norge? Menigheten min i hjemlandet fikk en gang besøk fra et bibelskoleteam fra Oslo Kristne Senter. Han som nå er min mann var en del av dette teamet. Vi ble kjent og giftet oss kort tid etter. I dag bor vi i Vennesla og har fire døtre sammen.

Vi ønsker å bygge ekte og hele mennesker 18

Les mer om bibelskolen på bibelskolenifiladelfia.no


Bianca Lidal 19 år fra Bømlo

Troen på Jesus var viktig i ditt barndomshjem. Hva har det betydd for deg? Da jeg var 10 år flyttet vi til Tønsberg. Mamma og pappa skulle gå på bibelskole. Da skjedde det jeg opplevde som et skifte for hvor viktig Jesus ble i familien. De «forlot» eget firma og en god økonomi, for å gå inn i noe nytt. Mamma og pappa er store forbilder for meg. Deres etterfølgelse av Jesus har inspirert meg til også å ville følge Jesus med hele meg.

Hvordan fikk du en personlig relasjon til Jesus? Jeg har alltid trodd på Jesus og ønsket å leve for han. Men relasjonen med han og tryggheten i han har ikke alltid vært så sterk. Det har gjort at det å følge han og sette han først tidligere bare var et genuint ønske, uten at jeg kanskje klarte det. Bibelskolen har virkelig vært et år hvor jeg har fått en dypere relasjon til Jesus. Til høsten skal jeg gå 2. klasse på bibelskolen, og gleder meg til å utvikle troen enda mer.

Siren Frestad Fjellestad 26 år fra Lillesand Du er ikke oppvokst i et spesielt religiøst hjem, men har likevel «alltid» trodd på Gud. Kan du si litt om oppveksten din? Jeg hadde en turbulent oppvekst med en del mobbing. Jeg var mye redd. Det gjorde meg innelukket og stille. Jeg var rotløs, utviklet et veldig dårlig selvbilde og hadde en følelse av at jeg aldri skulle vært til. Jeg ba ofte til Gud da jeg hadde det vanskelig, uten å vite helt hvorfor. En gang da jeg var liten opplevde jeg å få en beskjed fra Gud om at jeg skulle være der han er når

dette livet var over. Livet var likevel utfordrende, noe som gjorde at jeg begynte å ruse meg da jeg var 12 år. I rusmiljøet fant jeg likesinnede, og rusen ble noe jeg gikk til når de vonde følelsene ble for vanskelig å håndtere. Hvorfor begynte du på bibelskolen, og hva har dette året betydd for deg? Jeg studerte sammen med ei jente fra Filadelfia i fjor. Hun snakket masse om Jesus til meg, men også om bibelskolen. Jeg ble med på

noen møter i menigheten. I den tiden hadde jeg falt tilbake til rusen. Da jeg sa det til henne, spurte hun igjen om jeg ikke skulle ta ett år på bibelskolen. Jeg sa ja i mangel på andre alternativer og søkte. Dette året har betydd mye for meg. Neste år skal jeg gå 2. klasse og gleder meg til å bli enda tryggere i Gud.

THOMAS NATVIG LÆRER PÅ BIBELSKOLEN

19


SA NG O G MU SIK K

Sofie gikk rett til finalen i The voice Denne våren har vi kunne følge Sofie Fjellvang i TVprogrammet The Voice. Gjennom spennende dueller og auditions klatret hun seg helt til finalen i årets sesong. Vi er så heldige å ha henne med i lovsangsarbeidet i Filadelfia. Sommeren 2020 fant den smilende sørlandsjenta ut at hun skulle melde seg på The Voice. Etter to auditions var det klart at hun var en av dem som ble med på TV. Første runde gikk ut på at deltakerne synger for fire dommere som ikke kan se den som synger. Spenningen er stor og man må prestere for å imponere dommerne kun med stemmen og sangen. Da det var Sofie sin tur var det en av dommerne, 20

Yosef, som snudde seg. Det betydde at Sofie var med videre og kom på laget til Yosef. Drømmen om å leve av musikk Sofie har både skrevet sanger og vært skuespiller i musikaler hun og mamma Elfi Fjellvang har laget sammen. Sammen med pappa Frank har hun oppmuntret Sofie til å både spille instrumenter og synge. Sofie sier at sang og musikk ligger veldig nært hjertet sitt, og er en del av henne. Fra hun var liten og så på Hanna Montana på TV, har hun drømt om å en dag kunne stå på scenen og leve av musikken. Hun tenkte først det bare var noe alle barn drømmer om, men etterhvert skjønte Sofie at det var noe Gud har lagt ned i henne.

Bekreftelse fra en ukjent På Skjærgårdsgospel kom en dame bort til Sofie. Sofie kjente ikke damen fra før, og nå begynte hun å stille treffsikre spørsmål om musikkdrømmen. Den hadde forøvrig Sofie lagt litt på is i tiden før siden hun synes det var litt skummelt. Damen sa så noe som satt seg dypt i Sofie og som skulle påvirke hennes valg videre. «Gud ønsker å si til deg at du må følge den drømmen Han har lagt ned i deg.» Sofie opplevde dette som en tiltale fra Gud; at han hadde sett hvordan hun hadde dyttet musikkdrømmen litt ut av hjertet sitt. Hun opplevde at Han ville at hun skulle ta drømmen inn igjen der den


I FINALEN: Sofie Fjellvang kom seg helt til finalen i årets sesong av The Voice. Foto: Robert Holand for TV2

– Jeg får virkelig prøvd meg til det ytterste. Med ett høyt nivå på deltagerne er det viktig å gi alt jeg har, sier Sofie engasjert. Velger å tro at det går bra Jeg merker når vi prater sammen at 20-åringen har en utrolig positiv innstilling til livet og ett voldsomt pågangsmot. Selv om hun lever ett liv hvor hun stoler på Gud og har Jesus med seg i alt, kan utfordrende ting dukke opp. Da sier sørlandsjenta at hun må velge å være positiv. kunne holde seg varm. Hun fikk ett nytt håp om at det var noe mer i denne drømmen enn hun hadde trodd tidligere. Ut av komfortsonen Som 17-åring drar Sofie til en vertsfamilie i USA. Der bor hun og går på skole som utvekslingsstudent i et helt år. USA-året byr på mange opplevelser som lærte henne å trå ut av komfortsonen. –Jeg ble vant med å være komfortabel, selv når det var ukomfortabelt, ler Sofie. The Voice Erfaringene fra USA er noe Sofie tok med seg inn i sangkonkurransen The Voice på TV2.

–Først og fremst er det lærerikt og gøy å få lov til å være med på. Det er lange dager og jeg kjenner på at jeg må lære å holde kontroll på nervepirrende følelser som dukker opp. Spesielt utfordrende å var det å synge mot Frode Vassel, en rutinert sanger som tidligere hadde vært med som korist på bl.a. The Voice. Men også her holdt hun roen og sang seg videre i konkurransen. Finaleplass Derfra imponerte Sofie fredag etter fredag. Etter at dette intervjuet ble gjort kom hun seg helt til finalen som én av fire.

– Det er ikke alltid det kommer av selv selv, sier hun og smiler. Jeg opplever Sofie som en reflektert person som tar gode valg for seg selv. Når ting blir utfordrende, velger hun å ikke godta alle tankene som kan trykke henne ned, men velger å tro at dette går bra. Sofie kjenner på at hun har en styrke i Jesus og ber fort om hjelp fra Han til å ha fokus på de rette tingene.

KRISTIN L. BERGE FORFATTER OG BLOGGER Sjekk ut Kristins blogg kristinlberge.no for inspirerende og oppløftende undervisning.

21


OASE N SKO L E

Hvorfor kristen skole? Menigheten vår er medeier i Oasen skolene som nå driver i Mandal, Kristiansand og Vennesla. Til høsten skal vi også drive skole i Skien. Hvorfor satser vi som menighet på dette? Alle som jobber ved skolene våre er bevisste troende mennesker som samles til bønn for hverandre og barna flere ganger i uken. Hver skoledag åpnes med en andaktsstund i hvert klasserom og elevene lærer «ukens bibelvers». Elevene samles også, jevnlig, til storsamlinger hvor evangeliet blir forkynt klart og tydelig. Utover dette vil kristne perspektiver trekkes inn i undervisningen på en naturlig måte. Gjennom alt dette vil barna får et fantastisk utgangspunkt for å gå videre ut i samfunnet med en trygg og reflektert tro på Jesus. I Bibelen kan vi lese om tre viktige oppdrag:

1) Misjonsoppdraget «forkynn, døp og lær dem alt Jeg har befalt dere». Dette ble gitt av Jesus til disippelflokken som ble utgangspunktet for den første kristne menighet (Matteus 28). 2) Kulturoppdraget «Fyll jorden og bli mange, dere skal råde over [og forvalte] jorden». Dette ble gitt til Adam og Eva som representerer hele menneskeheten (1. Mosebok 1). 3) Foreldreoppdraget; «Disse ord og bud som jeg gir deg i dag skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn…». Dette ble gitt av Moses til alle Israels foreldre (5. Mosebok 6).

Når vi kombinerer trosopplæring i hjem og menighet med kristen skolegang tror vi at alle disse tre oppdragene fra Guds ord blir optimalt ivaretatt og dette er årsaken til at vi som menighet oppmuntrer alle foreldre til å vurdere kristen skole for sine barn. I Kristiansand har vi nå skoler på Birkelid, i Vågsbygd og på Strømme. Her har vi herlige ansatte som gjerne vil ta imot ditt eller dine barn. Du finner kontaktinformasjon på www.oasenskole.no

ØYVIND HAUGLAND DAGLIG LEDER, OASEN SKOLE

Mari Kolltveit, rektor Oasen skole Birkelid

22

Snefrid Aateigen, rektor Oasen skole Strømme

vig, Leif-Otto Nat skole Vågsbygd rektor Oasen


Å velge selv Tiden går fort, og nå skulle det planlagte Tentro-året vært over. Men, som vi har erfart, er det lite som har gått som planlagt det siste året. Derfor er vi heldige i den forstand at vi får holde på litt lenger. Denne våren har samlingene altså fortsatt utover mai, med overnatting i Abra Havn som en av de nylige begivenhetene. Men tiden tikker fort mot selve konfirmasjonsdagen i utgangen av august. Heldigvis slutter ikke livet med Jesus der! Gjennom

et år blir det tydelig hvordan konfirmantene blir eldre og stadig mer selvstendige. Mye av undervisningen har lagt vekt på nettopp valg. Hverken familie, lærere eller venner kan velge å følge Jesus på vegne av andre – valget må gjøres selv. Derfor er det gledelig å se hvor bevisste mange av konfirmantene er på sin egen tro. Det er også vårt ønske for dem videre i livet; at de skal

fortsette å velge Han hver dag. Gud er nemlig ikke en langt borte, men Han lar seg finne av dem som søker Han: «Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte» (Jeremia 29,13). Vi er så takknemlige for å ha fulgt en fantastisk gjeng dette året! Vi håper virkelig at de har fått livslange vennskap og et godt fundament i troen på Jesus.

ANDREAS FJELLVANG TENTROLEDER

23


MENIGHETSSIDENE

JUBILANTER 3. KVARTAL 2021 5 år 02.07.2016 Aron Ded Gjoli

80 år 20.09.1941 Reidun Hoem Andersen

10 år

01.07.2011 21.07.2011 26.08.2011 04.09.2011 24.09.2011

Rasmus Evenstad Celine Bore Thelma Oline Daland Viola Holberg Odd Elias Økland

85 år 15.08.1936 Anny Dovland 16.08.1936 Odd Bergum

18 år

14.07.2003 17.07.2003 08.08.2003 21.09.2003

Erling Mjelde Løvdal Jonathan Haugland Sofie Eftevand Ingrid Synnøve Ekornåsvåg

25 år

31.07.1996 09.08.1996 10.08.1996 16.08.1996 28.08.1996 03.09.1996 06.09.1996

Ulrikke Nilsen Ruben Hansen Drange Mattias Skagestad Emilie Joy Jackson Kristian André Bendiksen Rebekka Eftevand Anne Marie Solem

50 år

09.07.1971 08.08.1971 11.08.1971 25.08.1971 25.08.1971 09.09.1971 22.09.1971

Haidar Almanjha Svenn Helge Jensen Irene Forsberg Solli Margrethe Sunnarvik Tveit Roald Andersen Tom Erik Robstad Bente Depui Aksnes

60 år 18.08.1961 Bjørn Olav Thune 27.08.1961 Mariann Moberg 06.09.1961 Anne Brit Hoem Tønnessen 70 år 11.07.1951 19.09.1951

Laila Uleberg Ronald Seterøy

75 år

Mirtha Josefa Pedersen Kirsten Turid Guttormsen Leif Gordon Jensen Hailemichael Kasa Kflay Gloria Håkonsen Bjarne Grindland

11.07.1946 15.07.1946 06.08.1946 08.08.1946 13.08.1946 12.09.1946

86 år 05.09.1935 Hellen Fjellvang 88 år 30.07.1933 Torunn Palma Vatne 09.09.1933 Randi Blandkjenn 19.09.1933 Øyvind Blandkjenn 89 år

15.08.1932 17.08.1932 01.09.1932 23.09.1932

Oddny Marie Hansen Kirsten Larsen Agnes Else Johansen Berit Nomedal

91 år 20.09.1930 Magnhild Stomnås 92 år 20.09.1929 Signe Margaret Larsen 100 år 08.07.1921

Ellinor Nathalie Andersen

106 år 12.07.1915

Margith Elisa Andersen

Oversikten over jubilantene baserer seg på medlemslisten i Filadelfia Kristiansand og tar med seg døpte medlemmer og tilhørige (barn av medlemmer og ikke døpte) som ikke har reservert seg fra dette.

EN VEI FRA NØD TIL VER

Kjenner du noen som ønsker hjelp med La oss hjelpe i situasjonen!

Kontakt Filadelfia Omsorgssenter på tlf 24

Se også filadelfiaomsorgssenter.no


MEDLEMSSTATUS pr. 04.06.2021 Medlemmer 1282 døpte medlemmer Tilhørige 578 barn av medlemmer og ikke døpte Totalt 1860 støtteberettigede medlemmer

TAKK OG HILSENER leveringsfrist til neste blad er 15.09.21 Takk for blomster og hilsen til min 80-årsdag. Med hilsen Claus Erik Stang Takk for besøk 10.3 av Erling Drøsdal med blomsterhilsen i forbindelse med ulykken. Med vennlig hilsen Lillian Bergstøl Takk til Filadelfiamenigheten for nydelig krans til Per Kristens bisettelse 22.12.20. Hilsen Mette Lindgren

d

an kristians

filadelfia

HOVEDPROGRAM NB! På grunn av koronasituasjonen må vi skrive oppmøtelister på alle våre møter. Vi kan pr. 4. juni ikke arrangere møter, men håper å kunne åpne for 100 eller 200 forhåndspåmeldte deltakere fra og med 14. juni. Forhåndspåmelding finner du på filadelfiakristiansand.no/pamelding Programmet endrer seg etterhvert som smittesituasjonen i Kristiansand endrer seg. Under ser du normalt ukesprogram. Faktisk program finner du på våre nettsider. Onsdag 19:30 Fredag

Bønn og lovsang i hovedsalen.

20:00 Ungdomsmøte i hovedsalen

Søndag 11:00 Gudstjeneste (streames også på vår nettside og TBN) 11:00 Barnemøte (eget arrangement) 19:00 Filadlefia UngVoksen (annenhver uke)

Filadelfia nd sa Kristian

RDIGHET

d sitt rusproblem?

f.: 380 21 056 25


DIN SPESIALIST PÅ NYERE BILER/EL BILER ALLTID 20-30 BILER PÅ LAGER

BARSTØLVEIEN 22D (2. ETG) MOBIL FRANK 908 38 502

Din lokale maler og gulvsliper

Tlf. 95 04 22 53

4636 KRISTIANSAND

MOBIL EIRIK 921 59 000

SKAUTO.NO

DIN SPESIALIST PÅ NYERE BILER/EL-BILER Tlf. 908 38 502 – post@skauto.no

tarjei@tberge.no

BODIL VALVIK

Daglig leder

480 90 858 bodil@dinomsorgspartner.no Web: dinomsorgspartner.no Adr.: Trivselssenteret, Q42 Elvegata 11b 4608 Kristiansand S

Filadelfia sin hovedsamarbeidspartner for Q42

Skal du kjøpe eller selge hus? Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Janne Fjellvang 481 17 278

Sentralbord 38 10 62 00 - em1.no

TORMOD LINDEKLEIV

- med hjerte for alle solkollen.no

Rørleggermester Telefon 41 55 79 10 Epost tormod@lindekleiv-vvs.no

SONDRE LINDEKLEIV Telefon Epost

VAKTTELEFON HELE DØGNET

91 87 10 84 sondre@lindekleiv-vvs.no

TRYGGHET, NÆRHET OG OMSORG - FOR ALLE BEHOV

26

Takk til alle våre støttepartnere

38 06 30 85

380 22 444


Telefon: 38 02 00 50 E-post: agder-tech@start.no

DESIGN | TRYKK | SKILT | STORFORMAT

Q42 og Vågsbygd Org.nr.: NO 992 439 971 MVA

Telefon: 99

56 42 11

DIN ANNONSE HER?

07 SØR AS

Kontakt 380 23 400 eller

Industrigata 13, 4632 Kristiansand Tlf. 38 12 39 00, E-post: reidar.guse@07.no Vi er stolt leverandør av FiladelfiaMagazinet

Våre bøker finner du i bokkiosken i Filadelfia.

redaksjon@filakrs.no

EFFEKTIV DIGITAL MARKEDSFØRING Terje Sannarnes

Arkitekttegnede, solrike og nøkkelferdige eneboliger med mulighet for praktikantdel

Mobil: 40 22 09 66

www.ranknr1.no www.facebook.com/RankNr1

Kontakt Erlend Simonsen Tlf. 90 20 62 21

knifregnskap.no Tlf. 40 43 24 00

Telefon: 38 04 31 00

DIN ANNONSE HER? Ta kontakt med Filadelfia på telefon 380 23 400 eller send en e-post til redaksjon@filakrs.no om du både ønsker å støtte arbeidet med bladet og samtidig profilere din virksomhet.

Tlf. 38 09 89 00 www.meditek.no

Takk til alle våre støttepartnere

27


ETTERSENDES IKKE

men returneres med opplysninger om ny adresse (ikke ved midlertidig adresseforandring)

Returadresse: Dronningensgate 91 4608 Kristiansand

Alle skal med 4.–8. august Daniel Alm // Thomas Åleskjær // Øystein Gjerme Ole Kristian Iglebæk // Emilia Lindberg

HO

AV D L

Sentralbord: 380 23 400 E-post: post@filakrs.no Nettside: filadelfiakristiansand.no

Kontortid: Tirsdag–fredag kl. 10.00–15.00 Besøksadresse: Dronningensgate 91, 2. etg.

! A K U

Profile for Filadelfia Kristiansansand

FiladelfiaMagazinet #2 –2021  

Filadelfia Kristiansands medlemsblad. Bladet utgis omtrent fire ganger i året.

FiladelfiaMagazinet #2 –2021  

Filadelfia Kristiansands medlemsblad. Bladet utgis omtrent fire ganger i året.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded