__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FILADELFIA-

51. årgang • nr. 1 • 2021

MAGAZINET

; redelt t r e t e er at d mlighet, t e p a k e felless med takkn n er nær e n t s i a er kr d det ds handling å erfare at H e m e ik u s Det un tilbake til G åp, men og se dh vi kan mtiden me stendighet om fre møte å – uansett n her og


LE D E R

Menigheten Guds planer og ferdiglagte gjerninger for alle kristne er forankret i den lokale menighet. Bibelen taler i 1. korinterbrev 6,19–20 om at hver enkelt av oss er et tempel for Den hellige ånd. Jesus Kristus betegnes som menighetens hode og vi som lemmer på hans legeme. Sannheten er også den at der vi er der er Guds rike. Han satte tjenester og gaver i menigheten for å utruste de hellige (Efeserne 4,11–12) så vi alle på vår måte skal kunne tjene med de gaver og i de gjerninger Gud forut har lagt ferdig for oss så vi kan leve i dem (Efeserne 2,10). Menigheten skal være sannhetens støtte og grunnvold (1. Timoteus 3,15) der vi er sannheten tro i kjærlighet (Efeserne 4,15). 2

Apostlenes gjerninger 2,42–47 beskriver livet i den første menighet og avslutter med: «Og Herren la hver dag dem som ble frelst, til menigheten.» Min påstand er at Guds tanke er at menigheten skal være i sentrum for alle mennesker, familier, byer og nasjoner. Ditt samfunn med dem bibelen omtaler som de hellige er faktisk avgjørende for at du fullt ut skal få leve i hensikten Gud har for ditt liv. Med dette som «bakteppe» så hviler det et stort ansvar for oss kollektivt som menighet, men óg ledelsen, til å gi rom og elske fram det mangfold som Guds store plan for menigheten innebærer. I alt dette er Paulus' ord om menighetens enhet viktig i det store oppdraget som ligger framfor oss.

«Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd. Det er ett legeme og én Ånd, likesom dere òg ble kalt med ett håp i deres kall. Det er én Herre, én tro, én dåp,én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Men til hver enkelt av oss ble nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med.» (Efeserne 4,1–7.) WIGGO SKAGESTAD PASTOR


Verdt å nevne PÅSKEFORESTILLINGEN «TIL ALLE TIDER» Lørdag 27. mars ønsker vi velkommen til en fantastisk påskeforestilling. Det blir både teater, dans, vakker musikk og sang. I forestillingen følger vi en familie med sin livsbagasje på en reise. Samtidig får vi være med inn i bibelhistoriene og oppleve hva som skjer med menneskene som møtte Jesus. STAVANGER GOSPELKOR OG EGIL SVARTDAHL Egil Svartdal kommer sammen med Stavanger Gospelkor som skal ha konsert lørdag 20. mars. FORMIDDAGSTREFF Om koronasituasjonen tillater det blir det Formiddagstreff lørdag 20. mars kl. 11:00. Egil Svardahl taler. Trivselsarbeidet planlegger også formiddagstreff 15. mai kl: 11:00 samt «Søndagskveld i Filadelfia» 18. april og 13. juni kl. 19:00, men tar høyde for at det kan bli avlyst p.g.a. smittesutuasjonen og gjeldende regler. MENIGHETSMØTE Neste menighetsmøte/årsmøte blir søndag 21. mars kl. 19:00. Kun for menighetens medlemmer. KORONA På grunn av stadige endringer så oppfordrer vi til å følge med på nettsiden hvor de fortløpende endringer blir annonsert.

Sentralbord: 380 23 400 E-post: post@filakrs.no

Filadelfiamagazinet er menighetsbladet til Filadelfia Kristiansand. Det utgis normalt fire ganger i året og sendes ut til alle medlemmer av menigheten pr. post. I Filadelfiamagazinet får du et innblikk i hva som skjer i menighetens avdelinger og virksomhetsgrener. Ansvarlig utgiver Filadelfia Adresse Dronningens gate 91 4608 Kristiansand S E-post: redaksjon@filakrs.no

Ansvarlig redaktør Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no Redaktør og grafisk design Eirik Urdal eirik@filakrs.no

Redaksjonen Margrethe Tveit Camilla Evenstad Eirik Urdal Thor-Harald Evenstad Øyvind Valvik

Materialfrister #1: 15. februar #2: 15. mai #3: 15. september #4: 15. november Trykk 07 Media sør

3


INNH O L D

06

TEMA Når dere kommer sammen

12–13 ANDAKT Å berøre Jesus

07 HJEMMEKONSERT TV-program fra stuene våre.

14–15 TENTRO PÅ TUR

08–09 2-ÅRSFEST med en ny vri

16–18 TBN NORDIC Kristen-TV på nett

10–11 AKTUELT Å unngå grøftekanter

19 FIRE LIKE Podcast om hverdagslig tro

La oss begeistre dine kunder Vi tilrettelegger for fysiske og digitale arrangementer!

4

Sjekk vår nye nettside Kristiansandkongressenter.no


Når familiene ikke får komme på besøk, og fellesmiddagene må avlyses eller begrenses, er kaffekoppen i trivselsstua viktig for mange av dem som bor i Q42. Bodil Valvik er daglig leder i Trivselssenteret i Q42 og forteller om et sterkt felleskap på dagtid i «trivselsstua». – Her kan beboerne komme for å lese aviser og treffe sine naboer over en kaffekopp og litt å bite i. Dette fellesskapet er viktig. Her har mange funnet gode og nære venner som er spesielt gode å ha nå som besøksrestriksjonene råder, sier Bodil. Trivselssenteret er et tilbud til dem som bor i leilighetene her i Q42. Det består av en stor fellesstue og -kjøkken, treningsrom og forskjellige forskjellige velværetilbud. Ofte er det også arrangementer og fellesmiddager i Trivselssenteret, men nå er det flere av dem

T RIVSE LSSE NT E R E T

e d o g t De pet a k s o b na som er avlyst eller har deltakerbegrensning. – Reglene for hvor mange vi kan være varierer jo, og det påvirker alt vi planlegger. Men de som bor her er gode til å følge med. Hvis vi blir flere enn ti i stua, som er begrensningen nå, går dem som kom først. De er gode på å rullere slik at alle får vært her litt, skryter Bodil. – Fredag er den store vaffeldagen. Den samler mange, så forrige fredag var ble det tre puljer à ti personer. Og så er vi heldige som har Fabriken i første etasje og det er en del som også nyter en kaffekopp og bakst der.

Rett utenfor de store glassvinduene skjuler en flott takhage seg under et stadig minkende snølag. – Vi pleier jo å grille der ute, og nyte sola. Så nå får vi se til påske om det blir mulig. Vi prøver alltid å finne på det lille ekstra, avslutter Bodil.

EIRIK URDAL REDAKTØR, FILADELFIAMAGAZINET

MARGRETHE TVEIT AVDELINGSLEDER, FILADELFIA MEDIA

5


T E MA

EAS ANDRVANG FJELL SLEDER OM

UNGD

O

fte har jeg tenkt at fellesskap er å komme sammen. Det er for så vidt riktig, men det er hva som skjer i forlengelsen av dette som skiller et godt fra et dårlig fellesskap. Jeg kan eksempelvis være sammen med mine nærmeste, men være et helt annet sted i tankene. Alternativt kan jeg ta del i fellesskapet ved å være til stede i øyeblikket og gi av meg selv.

Sammenkomster er ikke unikt for det kristne folk. Alle grupperinger samles i ulike former. Det unike med kirken er hva som skjer når den samles. Det ser vi når Paulus rettleder menigheten i Korint. Han oppsummerer i 1. Korinterbrev 14,26: «Hva mener jeg da, søsken? Jo, når dere kommer sammen, har én en salme, en annen et ord til lærdom, én har en åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydningen. Men la alt tjene til å bygge opp.» Alle kan vi bidra. Ikke for prestasjon, men for å ta del i en guddommelig relasjon. En relasjon muliggjort av Jesu død og oppstandelse, ikke våre gjerninger. Alle kommer vi til kort

6

i møte med den fullkomne Gud. Likevel er vi fri til å komme sammen for å gi ære til Han som har tilgitt all vår skyld. Det unike med det kristne fellesskapet er at det er tredelt; vi kan se tilbake til Guds handlinger med takknemlighet, møte fremtiden med håp, men også erfare at Han er nær her og nå – uansett omstendighet. La oss i enda større grad ta del i dette fellesskapet! Et fellesskap som peker på Jesus, Han som er «i går og i dag den samme, ja, til evig tid.» (Heb 13,8).


Det har den siste tiden vært få muligheter til å dra på konsert. Hvordan ville det da være å snu på det, og i stedet la konserten komme hjem til noen? Det ville vi se på, og har startet prosjektet «Hjemmekonsert». Da kan de som bor der vi kommer sitte i godstolen slik de pleier, og få servert sang, musikk og litt prat. Stua gjøres om til konsertscene, det strekkes kabler, rigges mikrofoner, instrumenter og lys. Selv med endel rigg, skal det ikke endre hjemmestemningen. Det er lave skuldre og god stemning når dette pågår.

Tre musikere og to teknikere er et lite team, men det er innenfor de restriksjoner vi nå har for besøk i hjemmene. Det blir fremført tre sanger, der minst én av dem er en ønskesang fra vertskapet. Og det kan også oppstå spontane låter, noe som er en viktig del av konseptet. Konserter med spontanitet og ikke altfor rigide kjøreplaner passer veldig bra på hjemmekonserter. Prosjektet har som mål å være menighetsbyggende, der vi kan «møte hverandre uten å treffes», samtidig som det lages slik at det blir severdig for alle. Vi lager i første omgang fem programmer, men håper ressursene strekker til

slik at flere kan produseres. Programmene er tilgjengelige på Filadelfia sin hjemmeside, kan sees på TBN og sendes også på Kanal 10. Teamet består av Marius Wigardt (sang), Christoffer Kaasa (kamera), Kristen André Hægeland (lyd) og Terje Govertsen (piano). I tillegg har vi alltid med oss minst én ekstra solist.

TERJE GOVERTSEN PROGRAMLEDER

7


BA RN O G FA MIL IE

Det er mange overganger i livet. Dette gjelder også barna. Bare tenk hvor mye som skjer fra barna blir født til de lærer å gå, snakke, velge selv, begynne på skolen og så videre.

JESUS

hele livet

Vi i menigheten har et ønske om at troen skal ha en sentral rolle i de ulike fasene. Sammen med foreldrene, som tross alt er mest sammen med barna, ønsker vi å sammen bygge en solid tro. Derfor følger vi vårt trosopplæringsprogram som setter fokus på nettopp dette: «Jesus hele livet, et samarbeid mellom hjemmet og menigheten fra 0–19 år.» Vi er heldige med at mange foreldre velger å barnevelsigne barna i Filadelfia. Etter det velger

noen å ha mye kontakt og andre ser vi kanskje ikke igjen før konfirmasjonsalder. Fordi vi følger «Jesus hele livet”-programmet hjelper det at vi sammen retter fokus på de ulike fasene. Nå var det en liten oppmerksomhet til alle 2017-barna i menigheten som sto for tur. Tanja og Camilla gjorde en ny vri og kjørte ut en liten forsinket gave til alle 2-åringene. Andre år har vi hatt 2-årsfest på Smilehullet på søndager

i menigheten, men tiden vi lever i gjør at vi måtte tenke nytt. Denne gangen ble det en bok som handler om å lære å be og få et forhold til Jesus, og et lite hefte med tips til foreldre om menigheten og det å vokse i troen sammen med barna. «Lær den unge tidlig hvordan han skal leve, så vil han fortsette med det selv når han blir gammel.» Salomos ordspråk 22,6

CAMILLA EVENSTAD Camilla Evenstad og Tanja Skretting er barneledere i Filadelfia og har i år måttet være ekstra kreative for å feire 2-åringene i menigheten.

8

LEDER, BARNE- OG FAMILIEARBEIDET


En påskeforestilling om Guds trofasthet

LØRDAG 27. MARS

BILLETTER PÅ FILADELFIAKRISTIANSAND.NO

TIL ALLE TIDER 9


A K T U E LT

grøftekanter

Å unngå

Bibelen gir oss en fantastisk beskrivelse av den optimale balansen i livet. Allikevel havner de fleste av oss faretruende nærme en eller flere grøftekanter. Noen ganger er grøftekanten en stupbratt fjellside, andre ganger et flatt jorde eller et solid tre. Sammenstøtet avhenger av hvor godt bilen er skodd og hvor høy hastigheten har vært. Skader kan komme både på eget og andres liv eller eiendom. En bil kan som regel repareres, men et sår i eget eller andres sjelsliv kan vare livet ut. Er Gud streng og sint eller snill og god? Påstander har versert i mange forsamlinger og blant mange forkynnere. Utallige bibelvers kan kastes mot hverandre og fremkalle frykt eller glede. Grøftekantene kan enten være skremmende eller ikke fullt så farlig.

Mange har alt for god fart i livet fordi grøftekanten ser ufarlig ut. En ubalansert forståelse av Guds nåde kan føre oss langt ut på jordet, eller utfor et ødeleggende stup. De fleste ganger ønsker Herren å føre oss ut på veien igjen, men noen ganger blir det vanskelig å få bilen (eller sjelen) i kjørbar stand. Balansen får vi alltid i summen av Guds ord. Paulus sier i Romerne 11,22 «Så ser du at Gud er både god og streng …». Men en ensidig forkynnelse om Guds strenghet har ført mange følsomme sjeler i årelang fordømmelse og frykt. Det er bare midt på veien det er godt å kjøre. Hvordan

«Hvordan er det mulig å kunne glede seg i Guds grenseløse nåde og samtidig leve i en dyp respekt for Herren?» 10

er det mulig å kunne glede seg i Guds grenseløse nåde og samtidig leve i en dyp respekt for Herren? Å være uvitende om skriften er som å kjøre på sommerdekk om vinteren. En solid forankring om rettferdiggjørelse sikrer oss mot et strevsomt liv med fokus på at vi aldri er gode nok. En kjennskap til hva Herren har behag i, motiverer oss til å leve hele livet for Ham. Liberal eller konservativ Grøftekantene er ofte mest synlige på dette området. De såkalte lærde strides oftest om hva som er mest bibelsk. Jesus blir ofte omtalt som liberal fordi han møtte alle typer mennesker. Det


moralske forfallet til kvinnen ved brønnen, ble møtt med nåde. Paulus blir ofte omtalt som konservativ fordi han tilsynelatende ikke tillot kvinner å tale i forsamlinger. Men ser man nøyere etter var det en utrolig god balanse både hos Jesus og Paulus. Deler av Jesu bergpreken er kanskje noe av det mest konservative i bibelen, mens Paulus kan virke veldig liberal når han skriver at «vi har lov til alt». Den som klarer å få med seg alt av både Jesus og Paulus vil få et godt liv.

vi som en menighet med økonomiske utfordringer allikevel være velsignet? Eller må vi ha store beløp på konto for å være trygge på Guds velbehag? Det underlige er i alle fall at den menigheten vi alle ønsker å sammenligne oss med, nemlig den første menigheten i Apostlenes gjerninger kapittel 2, fikk alvorlige økonomiske utfordringer. Paulus brukte mye av sin tid til å samle inn penger fra alle kanter av Lilleasia, til den hardt prøvede urmenigheten i Jerusalem.

Rik eller fattig Et vanskelig tema. Hva er tegnet på at du lever i Guds velsignelse? Er det å være en vellykket forretningsmann beviset på velsignelse? Eller hva skal vi si om en fattig kineser i fengsel i Kina? Kan han allikevel være velsignet av Gud? Eller hva skal vi si om vi skal trekke eksempel fra egen menighet? Kan

Balansen må jo hele tiden være det skriften sier; «La ikke kjærlighet til penger styre livet, men nøy dere med det dere har. For Gud har sagt: Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke.» Hebreerne 13,5.

Er du rik står du i fare for at kjærligheten til penger kan bli roten til mye ondt. Samtidig kan du bli til en velsignelse for mange. Har du lite penger kan du bli til en byrde for noen, men samtidig kan du leve uten de fristelser som ofte kommer med rikdom. Grøftekantene er mest synlig i dagslys. Den gode balansen i livet finnes i lyset av Guds ord.

ØYVIND VALVIK PASTOR

11


A NDA K T

Alter i Sions Kirke i København. Altermaleriet "Den vantro Thomas" er af Poul Steffensen (1866-1923). Kilde: Wikimedia Commons.

Blant alle de menneskene som møtte Jesus etter at Han hadde stått opp fra de døde, stopper jeg opp ved Tomas, en av de tolv disiplene.

Fra rykte til erfart sannhet I Bibelen står det skrevet om Tomas i Johannes 20,24–29. Han var ikke til stede da Jesus viste seg for dem første gang etter oppstandelsen. De sa til Tomas: «Vi har sett Herren.» Men Tomas svarte dem: «Hvis jeg ikke får se merkene etter naglene i hendene Hans, og får sette fingeren min i merkene etter naglene og legge hånden min i Hans side, kan jeg slett ikke tro.» Tomas må ha vært der da Jesus døde på korset. Nå sier 12

disiplene at Han lever. Hva skulle Tomas tro? Han hadde fysisk bevis på at Jesus døde, hvor var det fysiske beviset på at Han hadde stått opp igjen? Ryktet om at Jesus lever ville ikke dø ut. Helt siden den påskemorgenen steinen rullet bort fra Jesu grav har det overlevd. Tvilen, like tung som stein, skulle også bli fjernet fra Tomas sitt hjerte, da han ved en senere

anledning var sammen med disiplene igjen. Jesus kom da til dem. Bak lukkede dører sto Han midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.» Så sier Jesus til Tomas: «Kom med fingeren din og se hendene Mine! Og kom med hånden din og legg den i Min side! Vær ikke vantro, men troende!» Jesus hadde vært nær hele tiden, og Han hadde vært der da Tomas tvilte i møte med


«Tvilen, like tung som stein, skulle også bli fjernet fra Tomas sitt hjerte ...» disiplene som hadde sett Ham. Når de alle er samlet åpenbarer Jesus seg. Det passer fint med Jesus sitt eget løfte i Matteus 18,20: «For hvor to eller tre er samlet i Mitt navn, der er Jeg midt iblant dem.» I sin tvil fikk Tomas del i det spesielle nærværet av Jesus som er til stede når troende samles for å søke Ham. Selvfølgelig er Jesus også hos oss når vi er alene, men i dette tilfellet var det i fellesskapet troen til Tomas fikk gjenoppstå. Der løsnet tvilens grep om ham og han fikk se, høre og røre ved Jesus. Da kom han til tro og sa: «Min Herre og min Gud!» Et rykte han tvilte på ble da til en erfart sannhet. Er det ikke slik at når vi som troende i dag kommer sammen også erfarer at Jesus lever? Om ikke vi har fått berøre Jesus på samme måte som Tomas, så kan vi få kjenne hvordan Jesus berører oss på vår innside. Jesus sa også til Tomas: «Fordi du har sett Meg, Tomas, er du kommet til tro. Salige er de som ikke har sett, og likevel tror.»

Den erfaringen vi alle kan gjøre oss er å ta imot troens berøring i hjertet vårt. Den får en virkning i våre liv. Kall det gjerne et fysisk bevis. En erfart sannhet. Vi er alle blitt merket og såret av synden, og kanskje den til og med har gitt oss slagside i livet, helt inntil Jesus får komme som en støtte ved vår side, med sin finger inn i det såre og med sin hånd lagt over våre liv. Da skal den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde også reise oss opp, i dette livet og i det neste, fordi troen på vår frelser, som døde for våre synder og stod opp til vår rettferdiggjørelse, er oppstått i våre hjerter. Det vender vårt fokus bort fra døden og over på Jesus og det evige livet som Han gir oss. Jesus lever, tenk på hvilken styrke det er å komme sammen og oppleve det i troen på Ham!

Bønn– og fasteuker 1.–14. mars Bli med på å dekke hele døgnet med bønn. På nettsiden kan du ta ansvar for en eller flere timer. Lør. 13. mars kl. 10:00–15:00 Seminar om Den hellige ånd. Tema: «Bli fylt av ånden». Søn. 14. mars kl. 11:00 Gudstjeneste med tema: «Bli fylt av ånden». Søn. 14. mars kl. 19:00 Lovsangsfest. Mer informasjon på filadelfiakristiansand.no

STIAN THUNE MILJØARBEIDER I FOS Les flere andakter skrevet av Stian på bloggen thunestian.wordpress.com

13


T E NT RO

Etterlengtet fredheimleir Idet startskuddet for vinterferien gikk, dro Tentro til Fredheim leirsted. Vi er takknemlige for at vi fikk lov av kommunen å dra på tur til tross for smittesituasjonen. Og for en tur det ble!

Gunnhild

Terje

Margrethe

Godt selskap hele dagen 14

Håvard Martin


Fire dager på leir i tåkevær kan være lenge for en tenåring, men alle var nok sultefôret på sosialt samvær. Vi hadde kun én overnatting i bagasjen før turen, og med Latviaturen avlyst var det godt med et lengre opphold sammen. Konfirmantene leverte høy energi hele veien. De tok stadige utfordringer på strak arm, i alt fra kjøkkentjeneste til underholdning og aktiviteter. På søndagen måtte de ut i slapsen i hele tre omganger. Tørkerommet skal også ha sin del av æren her! Så til det viktigste på hele turen, nemlig Jesus. Vi underviste og talte om ekte kjærlighet, en kjærlighet som handler mer om valg enn følelser. Det største underet er at

Gud elsker oss på tross av alt vi har gjort. Søndag kveld fikk vi be for hver enkelt Tentro, og en rekke av dem tok et valg om å følge Jesus. Det var helt fantastisk å se hvordan ungdommene ble møtt av Guds kjærlighet! Nå ser vi frem til resten av våren med en herlig gjeng, og vi ber om at året skal få betydning for resten av deres liv.

ANDREAS FJELLVANG UNGDOMSLEDER

15


T BN NO R D IC

Kristne TV-programmer samlet på én plass TV-hverdagen er i forandring. For mange er lineærTV for lengst byttet ut med abonnement på forskjellige strømmetjenester hvor man kan se programmene når man vil. Nå har også de kristne TV-programmene fått sin strømmetjeneste.

– Som 17-åring fikk jeg et radikalt møte med Jesus og kom til tro. Tidlig kjente jeg på et kall til å bli forkynner og var i mange år evangelist og forsamlingsleder, forteller Wisth.

Filadelfia Kristiansand legger ukentlig ut TV-programmer og taler på TBN Nordic sin strømmetjeneste TBN Play. TBN Nordic begynte som en svensk satsning med mål om å spre budskapet om Jesus gjennom den moderne TVruta. I dag kan du finne taler, dokumentarer, talkshows,

intervjuer og konserter fra både Sverige og Norge.

GRÜNDEREN: Anders Wisth er hovedmannen bak TBN Nordic.

STARTEN: Det første programmet til Lifely, senere TBN Nordic, het «Hverdagstro»

16

Møbelimportør blir TV-produsent Anders Wisth er mannen som byttet jobb fra møbelbransjen til å bygge kristen TV-kanal.

Etter å ha byttet bransje fra kirke til møbelimport kjente han i 2006 igjen på kallet til å forkynne Guds ord. Men noe var annerledes. Han visste at det ikke skulle være i en forsamling på samme måte som tidligere. Derimot fikk han opp øynene for media.


– I næringslivet begynte vi å se mer på mulighetene innenfor media, blant annet gjennom å streame konferanser. TV-produksjon hadde jo alltid vært veldig dyrt, men nå var teknologien kommet så langt at utstyr begynte å bli billigere. – Jeg investerte i det nødvendige av kameraer og produksjonsutstyr og satte sammen et team som begynte å produsere intervjuprogrammet «Hverdagstro» som vi sendte til Kanal 10 i Sverige og den svenske avisen Dagen. TBN tar kontakt Siden den gang har Wisth og teamet hans arbeidet med TV-produksjon. I 2017 lanserte de strømmetjenesten Lifely Channel. Like etter tar TBN, verdens største kristne kringkastingsnettverk,

kontakt med ønsket om å være med å bygge kristen TVproduksjon i Norden. Dette gir luft under vingene for Lifely, som døpes om til TBN Nordic. I dag finnes TBN Nordic både som satellitt- og internettkanal i tillegg til en stor strømmetjeneste med masser av programmer fra svenske, norske og amerikanske leverandører og menigheter. – TBN er en erfaren aktør, og la vekt på at en lineær satellittkanal når bredt ut og er tilgjengelig for mange. Spesielt eldre seere setter pris på å kunne se våre programmer på denne måten. Parallelt med dette har vi som mål å bli Nordens beste kristne strømmetjeneste, forteller Wisth.

Sammen med de nordiske programmene har man på TBN Play tilgang til flere amerikanske produksjoner. Blant dem er spennende dokumentarer, talkshows og storslåtte konserter. Utvider det norske biblioteket Wiggo Skagestad kontaktet Wisth i 2019, og etter det har Filadelfia Kristiansand vært med på utviklingen av TBN i Norge. Menighetens produksjoner og taler legges ukentlig ut på TBN Play. Flere menigheter og organisasjoner kommer til, og nå er Salt, Norea Mediemisjon, Tro og Medier, og snart også Troens Bevis med som leverandører og sørger for varierte programmer og serier. – Vi har passert 20.000 registrerte nordiske brukere i tillegg til alle som ser 17


T BN NO R D IC

gudstjenester uten å lage bruker. Og vi ser et tydelig mønster av nye norske brukere den siste høsten. – Er det noen forskjell på den norske og svenske seeren? – Annet enn at nordmenn spiser pinnekjøtt i motsetning til oss svensker, synes jeg vi er ganske like. Men for meg virker det som om Norge har en sterkere kristenarv mens Sverige er mer sekulariserte. Det gjør at det føles tyngre og som en større utfordring å dele tro på vår side av grensen. I tillegg merker jeg at dere er litt mer «laidback», «lite coolare», enn oss svensker. Det er derfor jeg trives så godt i Norge, sier Wisth med et smil.

FILADELFIA: Se menighetens taler og programserier på TBNPLAY.no.

konkurranser i kreative formater. Hva med Norge mot Sverige i en nordisk bibelkonkurranse? Tenk for en god måte å gjøre seerne nysgjerrige på bibelen på. Wisth er målbevisst og fremtidsrettet, og vi i mediearbeidet her i menigheten synes det er en spennende reise å få være med på. Etter bare 18 måneder har TBN play allerede nå et imponerende innholdsbibliotek med programmer for de fleste målgrupper. Vi gleder oss til å se hva fremtiden bringer og til å bidra med våre produksjoner.

Hvordan ser fremtiden ut? – Målet for 2021 er å få flere norske aktører og menigheter med på laget, og kristne underholdningsprogrammer. Tenk deg Jeopardy, quiz om bibelkunnskap,

Hvordan se programmer på TBNPLAY.no 1. 2. 3. 4.

Gå inn på TBNPLAY.no I menyen helt øverst trykker du på «START WATCHING». Lag din gratisbruker ved å fylle inn navn, e-postadresse og ønsket passord. Kos deg med timevis av god, kristen TV-underholdning.

Se programmene både på nettsiden TBNPLAY.no og i appen TBN Nordic Play. 18

EIRIK URDAL REDAKTØR, FILADELFIAMAGAZINET

MARGRETHE TVEIT AVDELINGSLEDER, FILADELFIA MEDIA


P O D CAST

Podcast om hverdagslig tro Fire Like er en av Filadelfias nyeste podcaster som nå har levd i godt og vel et halvt år. Podcasten har til nå bestått av programleder Sindre Rossland Sørli (27), Lasse Tveite (24), Caroline Hervik (23) og Sarah Alfsen Hammersmark (24). Det begynte med en tanke og et ønske om å skape en arena hvor man kunne dele og diskutere hvordan dette med tro ser ut i møte med ulike hverdagslige situasjoner. Vi opplever at det er mange som lurer på hva det vil si å være kristen i 2021, hva det å tro på Jesus Kristus egentlig dreier seg om og hvordan det påvirker livene våre. Ettersom vi alle er mennesker med ulike

historier og opplevelser har vi forskjellige utgangspunkt og ulike erfaringer med hvordan troen på Jesus påvirker og har påvirket våre møter med daglige situasjoner. Vi møter alle på forskjellige utfordringer i livet. Vårt ønske er at det kristne fellesskapet skal kunne romme hele livet og være et trygt sted for samtale og spørsmål. Det var nettopp dette som var utgangspunktet for ønsket om å starte Fire Like. Selv om vår hovedmålgruppe er unge voksne, har vi fått en god del tilbakemeldinger fra både ungdommer og eldre som har fulgt med på podcasten. Det har gjort at vi har fått øynene opp for at

alle har godt av å snakke om hverdagslige situasjoner og utfordringer – uansett alder. Videre i 2021 kommer Fire Like til å fortsette uten Caroline Hervik som gir seg ettersom hun har fått større ansvar i Reaching, som er en frivillig organisasjon som arbeider for å bedre situasjonen til mennesker på flukt. Samtidig får vi et nytt medlem i vårt panel, nemlig Ingrid Torland. Bli bedre kjent med henne i episode 10 «Ny start» som ligger ute nå.

SARAH ALFSEN HAMMERSMARK FILADELFIA UNGVOKSEN

19


MENIGHETSSIDENE

JUBILANTER 2. KVARTAL 2021 5 år 16.06.2019 Mathea Othilie Gutvik 10 år

07.04.2011 14.04.2011 18.04.2011 28.04.2011 22.05.2011 29.05.2011 20.06.2011

Kristian Daniel Lisa Maria Baunedal Lukas Skretting Lucas Rafael Strømme Johannes Isachsen Aaron Joshua Randall Gavin Feruz Simret Kidane

25 år

04.04.1996 08.04.1996 12.04.1996 12.04.1996 27.04.1996 28.04.1996 05.05.1996 07.06.1996 13.06.1996 27.09.1996

Alexander Ruden Ximene Fialho Campos Simen Djupesland Lene Kristin Apeland Jonathan Almeida Johansen Sarah Alfsen Hammersmark Harald Langeland Daniel Dahl Maria Tverå Alexandra Tegnander Plathe

50 år

04.04.1971 17.04.1971 10.05.1971 15.05.1971

Siyamak Zinali Namin Tore Syvertsen Helena Aateigen Langeland Khasro M. Rashid

60 år

08.04.1961 23.04.1961 26.04.1961 27.04.1961 15.05.1961 17.05.1961 26.05.1961 13.06.1961

Anita Tolnes Andersen Stig Robstad Signe Skagestad Murray Rune Torp Larsen Brita Fedog Bjørn Tore Bergmann Åse-Lill Reme Øyvind Tønnessen

70 år

28.04.1951 30.04.1951 03.05.1951 11.05.1951 07.06.1951

Norhild Taraldsen Ruth Synnøve Erklev Åge Johan Syvertsen Kari Nielsen Bjørn Myklebust

75 år 25.04.1946 Elna Marie Robstad 27.05.1946 Ragnvald Haugsvær

80 år 23.05.1941 Mildrid Lovise Lomeland 28.05.1941 Rut Henriksen 05.06.1941 Laila Birgit Gautestad 85 år 04.05.1936 Judith Maria Aakre 30.05.1936 Jan Olsen 88 år 09.04.1933 17.05.1933 12.06.1933

Ruth Djupvik Ole Martin Rosenberg Kinnapel Cay Kjøstvedt

89 år 13.06.1932 Asgeir Gunnulf Berg 90 år 01.04.1931 Herdis Maren Kjellingland Oversikten over jubilantene baserer seg på medlemslisten i Filadelfia Kristiansand og tar med seg døpte medlemmer og tilhørige (barn av medlemmer og ikke døpte) som ikke har reservert seg fra dette.

and

kristians

filadelfia

Filadelfia nd sa Kristian

EN VEI FRA NØD TIL VER

Kjenner du noen som ønsker hjelp me La oss hjelpe i situasjonen!

Kontakt Filadelfia Omsorgssenter på t 20

Se også filadelfiaomsorgssenter.no


MEDLEMSSTATUS pr. 23.02.2021 Medlemmer 1284 døpte medlemmer Tilhørige 586 barn av medlemmer og ikke døpte Totalt 1870 støtteberettigede medlemmer

TAKK OG HILSENER leveringsfrist til neste blad er 15.05.21

HOVEDPROGRAM NB! På grunn av koronasituasjonen må vi skrive oppmøtelister på alle våre møter. Vi kan pr. 25.02.2021 kun være opptil 100 deltakere pr. møte hvor alle sitter på faste tilviste plasser. For å sikre deg plass, kan du forhåndspåmelde deg til de fleste møter på filadelfiakristiansand.no.

En varm takk til menigheten for en koselig julehilsen. Og tusen takk for nydelige blomster og koselig besøk av Erling Drøsdal på 88-årsdagen. Hilsen Inger Margrethe Pettersen.

Programmet endrer seg etterhvert som smittesituasjonen i Kristiansand endrer seg. Følgende faste møter gjelder pr. 25.02.2021. Oppdatert program finner du på våre nettsider.

Tusen takk for kaker, sjokolade og kaffe til jul. Det var veldig koselig. Kjærlig hilsen Ingebjørg og Jan Olsen.

Onsdag 19:30

Takk for hyggelig julehilsen. Hilsen Per Schie Takk for gaven til min 90-årsdag. Mange gode minner fra den tiden vi var aktive. Hilsen Sylvia Løvåsen

Fredag

Bønn og lovsang i hovedsalen.

20:00 Ungdomsmøte i hovedsalen

Søndag 11:00 Gudstjeneste (streames også på vår nettside og TBN) 11:00 Barnemøte (eget arrangement) 19:00 Filadlefia UngVoksen (annenhver uke)

NYE MEDLEMMER Astrid Brodersen (52) Finn Arne Reme (66) Åse-Lill Reme (60) Lene Kristin Apeland (24) Tom-Erik Tveit (32) Anne Jasmine Baunedal Andreassen (23) Ingrid Charlotte Risdal (14) Kristian André Bendiksen (24) Geir Martin Økland (51)

RDIGHET

ed sitt rusproblem?

tlf.: 380 21 056 21


DIN SPESIALIST PÅ NYERE BILER/EL BILER ALLTID 20-30 BILER PÅ LAGER

BARSTØLVEIEN 22D (2. ETG) MOBIL FRANK 908 38 502

Din lokale maler og gulvsliper

Tlf. 95 04 22 53

4636 KRISTIANSAND

MOBIL EIRIK 921 59 000

SKAUTO.NO

DIN SPESIALIST PÅ NYERE BILER/EL-BILER Tlf. 908 38 502 – post@skauto.no

tarjei@tberge.no

BODIL VALVIK

Daglig leder

480 90 858 bodil@dinomsorgspartner.no Web: dinomsorgspartner.no Adr.: Trivselssenteret, Q42 Elvegata 11b 4608 Kristiansand S

Filadelfia sin hovedsamarbeidspartner for Q42

Skal du kjøpe eller selge hus? Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Janne Fjellvang 481 17 278

Sentralbord 38 10 62 00 - em1.no

TORMOD LINDEKLEIV

- med hjerte for alle solkollen.no

Rørleggermester Telefon 41 55 79 10 Epost tormod@lindekleiv-vvs.no

SONDRE LINDEKLEIV Telefon Epost

VAKTTELEFON HELE DØGNET

91 87 10 84 sondre@lindekleiv-vvs.no

TRYGGHET, NÆRHET OG OMSORG - FOR ALLE BEHOV

22

Takk til alle våre støttepartnere

38 06 30 85

380 22 444


Telefon: 38 02 00 50 E-post: agder-tech@start.no

EFFEKTIV DIGITAL MARKEDSFØRING Terje Sannarnes

DESIGN | TRYKK | SKILT | STORFORMAT

Mobil: 40 22 09 66

07 SØR AS

www.ranknr1.no www.facebook.com/RankNr1

Industrigata 13, 4632 Kristiansand Tlf. 38 12 39 00, E-post: reidar.guse@07.no Vi er stolt leverandør av FiladelfiaMagazinet

Våre bøker finner du i bokkiosken i Filadelfia.

Arkitekttegnede, solrike og nøkkelferdige eneboliger med mulighet for praktikantdel Kontakt Erlend Simonsen Tlf. 90 20 62 21

knifregnskap.no Tlf. 40 43 24 00

Telefon: 38 04 31 00

DIN ANNONSE HER? Ta kontakt med Filadelfia på telefon 380 23 400 eller send en e-post til redaksjon@filakrs.no om du både ønsker å støtte arbeidet med bladet og samtidig profilere din virksomhet.

Tlf. 38 09 89 00 www.meditek.no

Takk til alle våre støttepartnere

23


ETTERSENDES IKKE

men returneres med opplysninger om ny adresse (ikke ved midlertidig adresseforandring)

Returadresse: Dronningensgate 91 4608 Kristiansand

En påskeforestilling om Guds trofasthet

LØRDAG 27. MARS

TIL ALLE TIDER

BILLETTER PÅ FILADELFIAKRISTIANSAND.NO

Sentralbord: 380 23 400 E-post: post@filakrs.no Nettside: filadelfiakristiansand.no

Kontortid: Tirsdag–fredag kl. 10.00–15.00 Besøksadresse: Dronningensgate 91, 2. etg.

Profile for Filadelfia Kristiansansand

FiladelfiaMagazinet #1 – 2021  

Filadelfia Kristiansands medlemsblad. Bladet utgis omtrent fire ganger i året.

FiladelfiaMagazinet #1 – 2021  

Filadelfia Kristiansands medlemsblad. Bladet utgis omtrent fire ganger i året.

Advertisement