Page 1

FILADELFIA-

49. årgang • nr. 4 • 2019

MAGAZINET

06-07

HANS NAVN ER ... I Jesaja 9,6 er vi et lite vers som sier veldig mye om frelseren som skulle bli født. Men hvem sier vi at Jesus er i dag?

15–17

18–19

FAMILIEFAR OG MISJONÆR

STOR HØST, FÅ ARBEIDERE

Tarjei Berge reiser flere ganger i året til Afrika for å dele evangeliet med unådde folkeslag.

2. klassingene ved bibelskolen har reist på teamtur til Nordland.


Et betydningsfullt navn Jesaja 9,6: «For et Barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder, og Han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.» Dette er hentet fra en profeti som ble nedtegnet av Jesaja mer enn 600 år før hendelsen fant sted. Det er denne hendelsen og dette navnet som er utgangspunktet for vår feiring av julehøytiden. Ja, mer enn det. Hele vår tidsregning tar utgangpunkt i før og etter Kristi fødsel. 2

I kulturen i landene rundt Middelhavet så var betydningen av navn langt viktigere enn det enn det er i vår verden og kultur. «Navnet» hadde egenskapene og karakteren til den personen som bar det. Å kjenne noens navn var å få grep om denne personen personlighet og funksjon. Derfor utleverte man ikke navnet sitt til ukjente eller upålitelige mennesker. I denne tradisjonen styrket også kongen sin makt og innflytelse ved å la navnet sitt ropes ut over land og folk.

Millioner av mennesker har gjennom historien blitt påvirket og fått forvandlede liv gjennom troen på dette navnet. Det er dette navnet vi som tror og kaller oss kristne i dag setter vår lit til. Han er vår Herre og frelser, Han er og menighetenes hode og grunnvold. Dette, og mer til, gir oss mange gode grunner til å værer takknemlig for at vi igjen kan feire julehøytid.

WIGGO SKAGESTAD PASTOR


Verdt å nevne JULAFTEN Velkommen til julegudstjeneste tirsdag 24. desember kl. 15.00.

FELLESMØTENE Fellesmøtene 2020 arrangeres 7.–12. januar i Q42. Tema er «tro, håp og kjærlighet». Årets hovedtalere er Tomas Sjödin og Øivind Augland. I tillegg til kveldsmøtene kl. 19:30 blir det formiddagstreff på torsdag kl. 11:00 og Tweens- og barnemøte søndag kl. 11:00. Hjertelig velkommen!

SKATTEFRADRAG Grensen for gaver til frivillige organisasjoner ble økt til 50.000 kroner i 2019. Hvis du ikke allerede er med på skattefradragsordningen kan du enten levere bekreftelse på innrapportering ved inngåelse av AvtaleGiro eller ved å fylle ut skattefradragsattest. Skjemaene finner du på nettsiden eller ved å ta kontakt med menighetskontoret.

LED 20 Pinsebevegelsens lederkonferanse, LED 20 arrangeres 6.–9. februar. Filadelfia sender noen av våre ledere. Tema for LED 20 er «Sammen i lederskap».

Sentralbord: 380 23 400 E-post: post@filakrs.no

Filadelfiamagazinet er menighetsbladet til Filadelfia Kristiansand. Det utgis normalt fire ganger i året og sendes ut til alle medlemmer av menigheten pr. post. I Filadelfiamagazinet får du et innblikk i hva som skjer i menighetens avdelinger og virksomhetsgrener. Ansvarlig utgiver Filadelfia Adresse Dronningens gate 91 4608 Kristiansand S E-post: redaksjon@filakrs.no

Ansvarlig redaktør Wiggo Skagestad wiggo@filakrs.no Redaktør og grafisk design Eirik Urdal eirik@filakrs.no

Redaksjonen Margrethe Tveit Camilla Evenstad Eirik Urdal Thor-Harald Evenstad Øyvind Valvik Forsidefoto Line Engesland

Materialfrister #1: 15. februar #2: 15. mai #3: 15. september #4: 15. november Trykk 07 Media sør

3


INNH O L D

08–09

UNGDOMSLEIR i Fyresdal

10–11

MIN TJENESTE: Matutdeling

15–17

MISJON: Tarjei Berge

02 LEDER Et betydningsfullt navn 03 PORTRETTET Vivi Haug 12–13 AKTUELT La de små barn komme – hindre dem ikke

18–19

BIBELSKOLEN til Nordland

20–21

VENNEFESTEN

22

DANMARKSTUR med Junior

24–25 MENIGHETSSIDENE Jubilanter, hilsener og informasjon.

Mulig GJENBRUK

ÅPNINGSTIDER: 4 Tirs–torsdag 12–16 Lørdag 12–15

Velkommen til en hyggelig og meningsfull handel hos Mulig i Skippergata 21. Vi har utvidet vår butikk og ønsker flere flotte varer inn til butikken. Møbler, klær og pynteting. Kom innom oss med varer eller kontakt oss på tlf. 982 68 469. Overskuddet går til Filadelfia sitt rusrehabiliteringsarbeid FOS.


P O RT R E T T E T

Med Fredsfyrsten i hjertet «Det er et under at jeg lever og har fred», sier Vivi Haug. Hun er har alltid vært aktiv, stått i tjeneste og hatt mange jern i ilden. Men så kommer det en telefon fra legen som endrer alt. Hvordan blir livet da? Hvordan går det med troen når man blir parkert?

Vi går tilbake til 1994. Da var Vivi utbrent og hun søkte inn i menighetens bønnefellesskap. Det ble en åndelig fornyelse, med justering og en ny retning i livet. Her fikk hun tiltalen om at menigheten skulle få gaver i form av mennesker. Og at menigheten måtte gjøre som det står i Jesaja 61, 1-3. Kort tid etter så Filadelfia Omsorgssenter (FOS) dagens lys. Det har med årene vokst til å bli et stort arbeid blant rusmisbrukere. Vivi er glad i mennesker. Hun har jobbet i FOS, vært aktiv i trivselsarbeidet og besøkstjenesten. Hverdagene har vært fulle av meningsfulle oppgaver. Helt til telefonen ringte for to og et halvt år siden, og hun fikk vite at hun hadde lungekreft. Legen gav henne seks måneder til et år igjen å leve. «Men enda er jeg her», smiler Vivi, og er takknemlig for livet.

Hun forteller om en annerledes hverdag i sakte tempo, men full av fred, midt i sykdom og behandling. «Jeg har en trygghet og visshet om at det jeg tror på holder. Fredsfyrsten gir meg råd ved sitt øye. Jeg opplever å gå i ferdiglagte gjerninger selv om jeg er syk.» Den tidlige så aktive Vivi forteller om en hvile i det å bare være. «Gud har alltid vært med meg, og han er med meg nå også, selv om jeg ikke har en fast tjeneste. Det er godt å vite.» Hun har blitt bedt for og salvet, som Bibelen sier man skal ved sykdom, men at hun ikke går og tenker på helbredelse.

«Gud kommer i sin tid. Enten blir jeg helbredet her, eller så blir jeg helbredet når jeg kommer hjem. Henter Han meg i morgen, er det greit. Gud gir meg styrke til å ta en dag om gangen. Livet er blitt annerledes, men Guds fred på innsiden er den den samme».

MARGRETHE TVEIT AVDELINGSLEDER, FILADELFIA MEDIA

5


Hans navn er.. I Jesaja 9,6 finner vi en av mange sterke Kristusprofetier. Det er et lite vers som sier veldig mye om frelseren som skulle bli født. Jesaja og de andre profetene talte frem mot noe som skulle komme. I dag kan vi se tilbake på noe som har skjedd. Noe som skulle sette sitt preg på hele verdenshistorien.

«For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.» Det sies at et kjært barn har mange navn, og det er jo ikke hvilke som helst navn som er gitt her. Navnene tilsier at dette helt klart er en spesiell gutt som skulle bli født. Gud inkarnert som et menneske. Messias skulle komme til jorden.

Bibelen tegner et bilde av en personlig Gud, som ønsker nærhet til det han har skapt. Helt fra starten kan vi se at Gud ønsket seg et folk som vandret tett med ham. «Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud». Jeremia 30, 22.

valgte å lide, og han gav seg selv som soning for våre synder.

Hva slags Gud vi har viser seg i måten han valgte å komme til oss, og i kjærligheten han viser oss. Han ble som oss. Han bøyde seg ned og tok på seg en tjeners skikkelse. Han

De fleste ønsker å bli «store» – men han valgte å bli liten. Han fornedret seg selv til døden, døden på korset. Dette gjorde han for at vi skulle få fred med Gud

THOR-HARALD EVENSTAD PASTOR

GIRA PÅ Å SPILLE? Akustisk gitar – Elektrisk gitar Bassgitar – Piano – Sang – Fiolin Laptop – Trommer – Musikkteori Bandundervisning

6

SØK PÅ FILADELFIAMUSIKKSKOLE.NO

FLEKKERØY – HÅNES HELLEMYR – Q42


Det var når Jesus spurte disiplene hvem de trodde han var, at Peter kom med bekjennelsen: «Du er Messias den levende Guds sønn.» Jesus er oppfyllelsen av Jesaja 9,6. Han er den som skulle redde menneskeheten.

T E MA : H A NS NAVN E R

om Jesus. Han bli av noen anerkjent som en dyktig kommunikator, et forbilde i å vise omsorg og nestekjærlighet. Andre igjen mener at han var en gal mann, eller en oppvigler.

Navnene Jesaja profeterer er ikke de eneste titlene som brukes om Jesus. Selv sier han: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» (Joh 14.6). og få mulighet til å tilbringe evigheten med vår Far. Hvilke navn gir vi ham i dag? Jesus spurte disiplene:

Kvadraturen

|

«Hvem sier folket at jeg er?» Noen svarte en profet, andre døperen Johannes osv. Også i dag er det mange mennesker som har en oppfatning og en formening

Det er vår bønn og vårt mål, at flere mennesker skal forstå hvem han virkelig er.

Flott leilighet i Q42, Dronningens gate 91, leil. 305 Meget pen leilighet med lun og rolig beliggenhet, uten trafikkstøy. Heis. Servicetilbud, servicetorg, resepsjon, fellesstue, treningsrom m.m. Flott felles takhage. Leiligheten har i tillegg to overbygde balkonger på tilsammen ca 30 kvm med ettermiddags-/kveldssol. Prisant. Omkostn. Totalpris Felleskost.

BRA/P-rom Etasje Ant. sov. Byggeår Eierform Boligtype Oppdr.nr.

kr 3 650 000 kr 96 806 kr 3 746 806 2 422 pr. mnd. + trivselsavgift kr. 1.046,ca. 64/60 m2 3 1 2016 Eierseksjon Leilighet 2604190045

VISNING Visning etter avtale med megler Mer info

eiendomsmegler1.no

Kontakt Telefon

Janne Fjellvang 481 17 278

7


U NG D O M

F yr e sda l En frisk og nydelig helg på Fyresdal i slutten av oktober ble alt annet enn kjedelig for fillaungdom på leir! Gjennom helgen ble det delt og snakket om hvorfor Jesus egentlig kom til jorden og hvilket liv vi kan ha i dag ved den hellige ånd som bor i oss som tror. Om vi bare kunne ta dette innover oss hver dag. Det er helt livsforandrende!

8

Slaget om den beste familien ble avgjort etter intense utfordringer gjennom takling av høyt press og overraskelser, en god dose vikingmot og evnen til å hjelpe andre til å ha det gøy. Seieren gikk i år til Familien Trulsen – GRATULERER! Vi gleder oss allerede til ny leir neste år!


l

KARINE ABRAHAMSEN UNGDOMSPASTOR

Vi opprettholder tradisjonen og inviterer til en fantastisk feiring av det nye året 2020. Alle ungdommer i alderen 13–19 år er veldig velkommen til å feire nyttår sammen i Q42. Kvelden vil bestå av et festmåltid, underholdning, snacks fyrverkeri som vi ser fra Tangen og lovsangsfest i Q42. Årets underholdning er det vår egen Andreas Fjellvang (tlf. 908 39 901) som har ansvaret for. Har du forslag til innslag eller gode ideer, så ta gjerne kontakt! Alle som kjenner Andreas vet at det kan ikke annet enn å bli et hysterisk show med god variasjon, spesielt hvis dere stiller opp selv med talenter og ideer. Lovsangsfesten varer fra 00.30 - ca. 02.00. Kvelden koster 200,Dørene åpner kl 19:00 og kvelden varer til lovsangsfesten er over.

Påmelding på checkin.no 9


THEA STEINSLAND BIBELSKOLEELEV

Matutdeling Solveig er en av dem som trofast stiller opp i hjørnebygget på onsdager. Hun er frivillig med i ”Servicekontakten”, et arbeid menigheten driver som utfører praktiske og sosiale tjenester. 10


K

lokka er 10 i hjørnebygget. Her foregår det matutdeling hver onsdag. Det er tid for litt kort informasjon, og en bønn for dagen. Bønnen som brenner i de frivillige er at menneskene som kommer inn dørene, skal få møte Jesu kjærlighet i alt det de gjør. De er vel vitende om at mennesker som bærer på mye og som har lite, straks står ved døren for å få litt varme, mat og felleskap.

En etter en kommer det mennesker inn døren, smiler, og forsyner seg med lapper og kaffe. De setter seg ved bordene og snakker med hverandre. Jeg står i hjørnet et lite sekund og blir litt overveldet. Jeg kan bare forestille meg livet til noen av dem som sitter her, og blir igjen minnet på at selv i vårt gode land, i vår by, er det mange skjebner og behov. Jeg ser på de frivillige som har satt av tid til å tjene andre gå rundt og snakke med menneskene som kommer inn. De er levende eksempler Etter å ha lagt dagen i Guds hender er det ingen tid å miste på Jesu kjærlighet og omsorg i praksis, og de er med på – noen starter med å smøre rundstykker, andre begynner å skape et lite felleskap for de som kanskje ikke er de å fordele matposer som skal rikeste på dette ellers i gis ut. Noen steker lapper, hverdagen. andre koker kaffe, og noen tenner te-lysene. Det er mer Før matposer blir delt ut enn nok å henge fingerene og menneskene går hvert i. Bønnen de frivillige bærer til sitt igjen, blir det delt på utspringer i bygget, og et lite vitnesbyrd eller en blir ikke hengende igjen som kort andakt. Her får de tomme ord uten innhold. så frø av tro og håp inn i omstendighetene som er «... selv i vårt gode samlet i rommet. Det jeg blir land, i vår by, er det sittende igjen med etter å ha vært med på matudeling mange skjebner denne dagen, er at en og behov.» gudstjeneste for Gud kan

For mer informasjon om Servicekontakten og om hvordan du kan bli med, kontakt: Daniel Steinsland, tlf. 472 94 865

bære mange forskjellige forpakninger. En av disse forpakningene kan være å strekke ut en hjelpende hånd og se våre minste i handlinger og ord, og jeg tror dette ligger nært på Guds hjerte. Jeg blir så takknemlig for at Servicekontakten finnes i menigheten, og at det finnes mennesker som er villig. Servicekontakten møter mennesker som vanligvis ikke nås inne i kirkebygget, og får både demonstrert og fortalt om Jesu kjærlighet og omsorg til akkurat disse. Og de trenger alltid flere hender som er villig til å hjelpe til!

11


A K T U E LT

LA DE SMÅ BARN KOMME

– HINDRE DEM

Det står et slag om landet vårt som en kristen nasjon. Vi har en lang tradisjon av katedralskoler helt tilbake til 1100-tallet. Hva var egentlig tanken bak en katedralskole? Formålet var å gi teologisk utdannelse til prester. Etter hvert utviklet katedralskolene seg til mange andre fag, men ble kalt katedralskoler fordi de lå i nær tilknytning til en kirke (katedral). I Kristiansand ble det etablert katedralskole i samme århundre som byen ble grunnlag. Men mye har skjedd siden den gang. En tragisk utvikling, formålet med 12

ØYVIND VALVIK PASTOR

skolene som var en teologisk utdannelse, er nå blitt endret til et forbud mot forkynnelse. Hva gjør vi med det? Det fantastiske ordet som vi leser hver gang det er barnevelsignelse har et løfte og et alvor i seg. Markus 10, 13–14: «De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort.


ALVORET i teksten er at det dessverre er mange som vil hindre barna i å møte Jesus. Og overraskende nok var det denne gang disiplene som var et hinder. Vår gjengse oppfatning om at Jesus alltid var en mild og snill person, blir brutt. En av de veldig få gangene Jesus blir sint er altså under barnevelsignelsen. Og vi bør merke oss grunnen. Det er fortsatt ikke lurt å gjøre noe som gjør Jesus sint, nemlig å hindre barn i å oppleve Jesus. Ja Jesus la dette alvoret inn på et helt nytt nivå når han senere sa, at dersom vi førførte en av disse minste små, så var det bedre at det ble hengt en kvernstein rundt halsen vår og vi senket i havets dyp.

E

Søndag 24. november deltok foreldre, elever, rektor og lærere fra Oasen Skole Strømme på formiddagsmøtet i Filadelfia.

IKKE! Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.» LØFTET er at Guds rike hører barna til. Og hva kan være mer uskyldig en et lite barn? De er «produsert» med et himmelsk DNA. Men djevelen er kommet for å stjele og myrde og ødelegge. Og han lykkes dessverre ofte med å stjele det som hører Guds rike til. Men det gode er at Jesus er kommet for å gi liv og overflod av liv. Klarer vi å legge forholdene til rette for denne overfloden av liv som Jesus vil gi.

GI JESUS VIDERE. Det har nettopp vært avholdt en stor konferanse i vårt lokale med tema «Gi Jesus videre». Det er utrolig sterkt å oppleve at det var nettopp denne konferansen som ble så populær at lokalet var sprengfullt og påmeldingen måtte stenges i god tid før fristen for påmelding gikk ut. At 1300 ledere fra hele landet inspirerer hverandre til at barn og ungdom skal oppleve Jesus, gir oss nytt mot i møte med en nasjon som ønsker avkristning. OASEN SKOLER. Et annet særdeles viktig bidrag er veksten av kristne skoler. Oasen skoler har etter en beskjeden start med 30 elever nå begynt å vokse kraftig og nærmer seg 500 elever i Søgne, Kristiansand og Mandal. Og nye etableringer er på gang i Vennesla og Flekkefjord. Når det i teksten stod at Jesus ble sint over de som hindret barn i å komme til ham, så må det bety at han nå gleder seg over de som klarer å legge til rette for at nye generasjoner får oppleve «liv og overflod». La oss på alle nivåer gjøre det lett for barna å komme til Jesus.

13


Åpent selskap for alle som er alene på julaften. Gratis deltakelse med julemiddag, kaffe og kake, gaver til alle, underholdning og godt fellesskap. Meld deg på før det blir fullt til post@filakrs.no eller tlf. 380 23 400.

til våre gjester på julaften. Registrer dine gaver på filadelfiakristiansand.no

! s s o s o h t d o g v o S I Q42 finner du 11 flotte hotellrom. Alle hotellrommene er på 30-40 m2, hvorav de fleste er familierom, med ekstra sovesofa eller dobbeltseng. Her sover du godt enten du er på konsert, konferanse, møte eller på venne- eller familieferie. Det serveres en enkel og god frokost og inkludert er din favorittkaffe eller -te fra Kaffebaren i Q42. Ta kontakt med oss for booking! 14

15at% t fo r

ra b as Filadelfi er m medlem

Q42.no hotel@q42.no 380 44 000 FOTO & DESIGN: RIBE DESIGN


MISJ O N

«Som en eventyrlysten sjel blir man aldri mett på eksotiske opplevelser, men det er kallet om at flest mulig skal høre om evangeliet etter Jesus som driver meg» Les om Tarjei på neste side 15


MISJ O N

Familiefar i Norge eller misjonær i Afrika?

– Ja takk, begge deler

Det er en vanlig søndag morgen, klokka 08:30. For en dag siden syklet Tarjei en av sine mange ukentlige treningsturer. Nå venter en god uke uten mosjon, men derimot mye aktiv misjon. Jeg blir møtt av en ungdommelig familiefar på Kjevik som skal på sin andre misjonstur til Afrika bare i høst. I løpet av livet har han reist utallige ganger sørover for å være med å holde kampanjer for lokale folkegrupper. For Tarjei startet det hele for om lag ti år siden. Etter en turbulent periode i troslivet, opplevde han et sterkt møte med Gud. Dette førte til nye prioriteringer i livet 16

og en lengsel for å drive med misjon vokste frem. Høsten 2010 satte den ivrige, daværende 30-åringen, seg på flyet til Haiti og sin første kampanje.

«Som en eventyrlysten sjel blir man aldri mett på eksotiske opplevelser, men det er kallet om at flest mulig skal høre om evangeliet etter Jesus som driver meg».

De neste tre årene tok Tarjei og kona Kristin, valget om å bo og jobbe på DTS-basen (disippeltreningsskole) på Hawaii sammen med barna sine. Selv om det også ble surfing, sol og bading, var kallet om å leve et liv for Jesus det viktigste.

Tankene fra den første kampanjen i Haiti svevde fortsatt i hodet. En slik kampanje kunne han jo selv være med på å arrangere. Siden 2013 har Tarjei jevnlig reist til afrikanske land med Troens Bevis, hovedsakelig til Mali, Burkina Faso og Ghana.


I starten, da han etter hvert flyttet hjem fra Hawaii, ble jevnlige misjonsturer kombinert med å jobbe som maler hjemme. De siste årene har han i tillegg jobbet som daglig leder i DFEF UNG og jobbet i menighet.

Det er viktig å vise de som er med og støtter kampanjene hva vi opplever. Tarjei sørger for at deler av kvelden blir fanget på film.

Bibelundervisning er også en viktig del i oppfølgingen av menighetene som besøkes.

«På turene er det ofte med unge mennesker som har lyst til å oppleve misjon. Dette ligger veldig på hjertet mitt; at unge mennesker skal få se og oppleve misjon.» Livet han har valgt å leve har vært et offer, både for Tarjei og for familien. Særlig kona Kristin har måtte tåle mange uker alene med barna. Likevel innser han at han får leve et privilegert misjonærliv, sammenlignet med de første misjonærene som reiste ut på 1800-tallet med sin egen gravkiste som koffert. Avsluttningsvis forteller Tarjei at å

En kampanje er som en slags festival, der hovedfokuset er å fremlegge evangeliet om Jesus til ufrelste, samtidig oppleve at Jesus helbreder syke og setter mennesker fri. Jeg har fått lov til å være med på en kampanje i Burkina Faso, i regi av Troens Bevis, der Hans Martin Skagestad skal tale fire kvelder på rad. GUNNAR STEINSLAND BIBELSKOLEELEV

kombinere misjonslivet og familielivet er noe han har blitt spesialist på. «Når jeg er ute i misjonen så er jeg 100 % misjonær, og når jeg er hjemme med familien er jeg 100 % familiefar.»

GODT SELSKAP HELE DØGNET

NR. 0316 Takk for gaven!

17


BIBE LSKO L E

Teamtur til Nordland Fredag 8. november kl. 05:50 stod en gjeng på 13 stykk med bag og billett i hånda på Kjevik. Turen går nordover, mer presist til Bodø flyplass. Teamet er sendt fra Bibelskolen i Filadelfia Kristiansand og er klare for å tjene i menigheter som ligger i det langstrakte Nordland fylke. April 2019 kom Steinar Slotten på besøk til Kristiansand. Han var innom Filadelfia, og besøkte blant annet årets 1. klassekull på Bibelskolen. Steinar kom for å gi innblikk i hvordan menighetsbildet ser ut i Salten-området. Hans hovedbudskap var at «høsten er stor, men arbeiderne er få». Dette gjorde at vi ble minnet på profetiene som menigheten har mottatt de siste årene. Flere av disse er skrevet på veggen i kapellet, og de

18

handler blant annet om å kunne være «en flyplass» og «Guds rike til nasjonen». Steinar ble et ansikt på behovene som finnes i menigheter rundt om i vårt eget land, og et ønske om å dele ressurser vi har i egen menigheter ble enda dypere forplantet. Tiden vi har vært i nord har vi hovedsakelig tilbragt på Meløy og i Fauske. Den har inneholdt tentroundervisning, bønnemøter, gudstjeneste, evangelisering og ungdomsklubber. Turen preges av en helt spesiell

gjestfrihet og vi har fått møte så mange fine mennesker. Daniel delte på en av de første samlingene teamet hadde om de 12 speiderne som i 4. Mosebok fikk i oppdrag å speide ut landet som israelittene skulle innta. Dette er noe av det vi føler at vi har fått være med på denne turen. Omstendighetene ser annerledes ut enn de gjør hjemme i menighetene i Kristiansand og det høres et nødrop fra den eldre bønnegenerasjonen. Men vi har virkelig fått se at Gud er lyset i mørket. Jesus er den hjertene lengter etter,


DET VI

VI GI L I V , T T H A R FÅ

DEG!

Vi fikk oppleve Nordland på sitt beste. Her ser du både kjente ansikter og noen av dem vi har blitt kjent med der oppe.

og vi opplever at han har ting i komme. Vi har fått være med å speide ut hvordan omstendighetene ser ut, og opplever at dette kanskje kan være en åpning for at andre kan velge å reise til nord for å tjene inn i Guds rike. En del av 2. klassingene på Bibelskolen har valgt å bruke deler av sin praksisperiode her.

Vi har fått prøvd oss på mange ulike områder. Vi merker at ressursene er helt andre her enn hjemme, og det har absolutt vært med på å hjelpe oss vokse. Resten av teamet reiste hjem søndag 17. november etter ti dager i Nord, mens Thea og Sandra blir igjen en uke til. Vi ønsker i praksisperioden

å få brukt oss over litt lengre tid på en plass hvor det finnes behov. Vi ser frem til de dagene vi har igjen og har tro på det Gud er i gang med å gjøre i Nordland.

THEA STEINSLAND BIBELSKOLEELEV

19


Et

lys i mørket VENNEFEST i

Q42

&

frikirken

Det er siste dag i oktober, det er høst, det er mørkt ute, det er halloween. Men i Q42, Frikirka og Betania er det lys, fest og glede.

Hundrevis av barn og foreldre er samlet til årets største Vennefest, som flere menigheter i byen arrangerer sammen. En fest hvor alle barn er invitert og velkomne. Her er det ingen skumle masker og skremmende ting. Åpningsshow med dans, sang av Maria Rensel og svevende hopp av Skyland. Max Graarud fortalte om Jesus som venn, og formidlet blant annet at Han etterjager deg med Sin kjærlighet.

20

Så var tiden inne for å fylle opp godteriposene på 50 forskjellige aktivitetsposter. Takk til alle frivillige som var med å gjorde Vennefesten mulig, nok en gang.

ÅSE SIMONSEN BARNE- OG FAMILIEARBEIDET


Juletid

Vi se r des frem til em en julev bermü koseli g ne er sam ksted o d med lin ga den ger me dvents d fo alle – Fre r størs kus pü te g lser a alle en som ven men kom nesk er. til

21


Juniortur til Danmark Det ble en herlig tur til Danmark med en herlig juniorgjeng. Positive, glade, fornøyde og inkluderende juniorer. Gjennom turer og leirer für vi bedre tid sammen til ü bygge vennskap med hverandre, med Jesus i sentrum.

22


DIN SPESIALIST PÅ NYERE BILER/EL BILER ALLTID 20-30 BILER PÅ LAGER

BARSTØLVEIEN 22D (2. ETG) MOBIL FRANK 908 38 502

4636 KRISTIANSAND

MOBIL EIRIK 921 59 000

SKAUTO.NO

BODIL VALVIK

Daglig leder

480 90 858 bodil@dinomsorgspartner.no Web: dinomsorgspartner.no Adr.: Trivselssenteret, Q42 Elvegata 11b 4608 Kristiansand S

Kristiansand KRF

Skal du kjøpe eller selge hus? Kontakt oss for en uforpliktende prat!

Janne Fjellvang 481 17 278

Sentralbord 38 10 62 00 - em1.no

TORMOD LINDEKLEIV

Rørleggermester Telefon 41 55 79 10 Epost tormod@lindekleiv-vvs.no

SONDRE LINDEKLEIV Telefon Epost

91 87 10 84 sondre@lindekleiv-vvs.no

Telefon: 38 02 00 50 E-post: agder-tech@start.no

www.garderobewalkin.no

DIN ANNONSE HER?

SKAL DU ARRANGERE? -Vi har lokalene og maten!

HOTELL

UTSTILLINGSAREAL

HOVEDSAL | BISAL | MØTEROM

Q42.no post@q42.no 380 44 000

RESTAURANT | KAFFEBAR | CATERING

TOPP MODERNE TEKNISK UTSTYR | LEDSKJERM

Ta kontakt med Filadelfia på telefon 380 23 400 eller send en e-post til redaksjon@filakrs.no om du både ønsker å støtte arbeidet med bladet og samtidig profilere din virksomhet.

Takk til alle våre støttepartnere

23


MENIGHETSSIDENE

JUBILANTER 1. KVARTAL 2020 5 år 15.02.2015 28.11.2015 24.02.2015 25.02.2015 07.03.2015

Michelle Jeannette Kråen-Ulstein Leonel Lopez Mac Connacher Victoria Baunedal Linnea Plathe Emma Lindekleiv Olsen

10 år 25.02.2010

Kristine Andresen

18 år

23.01.2002 05.02.2002 23.02.2002 22.03.2002

Emma Straume Aateigen Benjamin Haugland Sara Engesland Jonas Andre Viken

25 år 01.02.1995 10.02.1995 15.02.1995 27.02.1995 02.03.1995 13.03.1995 18.03.1995 30.03.1995

Joachim Bakke Silje Andersen Johanne Natvig Abrahamsen Miriam Albert Ina Synøve Sjølie Hagen Julie Helene Grimestad Ana Helena Tveit Nilsen Emilie Bakken

50 år

Odd Øyvind Bergum Ellinor Anneth Skaiaa Aas Geir Hananger Hilde Løland Lunde

05.01.1970 20.01.1970 14.02.1970 28.02.1970

60 år 27.02.1960 19.03.1960

Odd Magne Gundersen Wiggo Skagestad

70 år

26.01.1950 07.02.1950 05.03.1950 19.03.1950 24.03.1950

Svein Ersland Bjørn Gordon Jensen Per Schie Gerd Eva Winter Solveig Frigstad

75 år

10.02.1945 17.02.1945 20.02.1945 27.02.1945 30.03.1945

Tom Gerhard Hjemlestad Oddvar Bernt Wikstad Inger-Liss Skjønberg Tom Jan Øksendal Anne Britt Ramslien

80 år 16.03.1940

Torhild Marie Aateigen

87 år 01.02.1933

Inger Margrethe Pettersen

88 år 26.02.1932 01.03.1932

Anna Lisa Reiersdal Arna Nilsen Strandmyr

89 år 06.02.1931 14.02.1931

Sylvia Løvåsen Reidar Qvale-Wintersborg

90 år 28.02.1930

Gudrun Jensine Scheie

91 år 04.02.1929

Kjellaug Mathilde Nitter Meberg

95 år 03.02.1924

Svanhild Valvik

Oversikten over jubilantene baserer seg på medlemslisten i Filadelfia Kristiansand og tar med seg døpte medlemmer og tilhørige (barn av medlemmer og ikke døpte) som ikke har reservert seg fra dette.

EN VEI FRA NØD TIL VERDIGHET Kjenner du noen som ønsker hjelp med sitt rusproblem? La oss hjelpe i situasjonen! Kontakt Filadelfia Omsorgssenter på tlf.: 380 21 056 24 Se også filadelfiaomsorgssenter.no


NYE MEDLEMMER 03.10.2019 03.10.2019 11.10.2019 11.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 18.10.2019 24.10.2019 27.11.2019 27.11.2019 27.11.2019 27.11.2019 27.11.2019 27.11.2019 27.11.2019

Cato Stene Kolstad Ragnhild Stene Kolstad Tom Gerhard Hjemlestad Solveig Elisabeth Hjemlestad Hanne Højklint Trine Lise Øgrei Eikhom Amalie Josefine Govertsen Helga Indvær Camilla Tai Skoge Albertsen David Nilsen Karina Nilsen Bjarte Jorud Anne Grethe Wennerberg Harald Langeland Liv Marie Børrestad

MEDLEMSSTATUS pr. 29.11.2019 Medlemmer 1319 døpte medlemmer Tilhørige 602 barn av medlemmer og ikke døpte Totalt 1921 støtteberettigede medlemmer

HOVEDPROGRAM Onsdag 09:00 Åpen bønnedag i kapellet. 18:30 Bønn i bisalen. 19:30 Bønn og lovsang i hovedsalen. Fredag

TAKK OG HILSENER leveringsfrist til neste blad er 15.02.20 Hjertelig takk for gaven fra menigheten og hyggelig besøk av Erling Drøsdal på min 75-årsdag. Hilsen Jenny Aabel Takk for oppmerksomheten, gave og hyggelig besøk av Erling Drøsdal ifbm. min 70-årsdag. Hilsen Helge Jacobsen Tusen takk for den fine blomsten jeg fikk til min 89-årsdag og for koselig besøk av May og Berit. Hilsen Magnhild Stomnås Tusen takk for gaven jeg fikk til min 80-årsdag fra menigheten og hyggelig besøk av Else og Erling. Vennlig hilsen Lillian Bergstø Hjertelig takk for besøk av Erling Drøsdal og fin gave. Hilsen Berit og Ingjerd Nomedal Hjertelig takk for mange besøk til vår mor, Signe Margareth Larsen og for fin bokgave til hennes 90-årsdag. Hilsen familien Tusen takk for en flott blomsterbukett på gebursdagen min. Hilsen Elna Østerhus.

07:00 Bønn i kapellet og frokost. 20:00 Ungdomsmøte i hovedsalen

Søndag 11:00 Gudstjeneste 19:00 Kveldsmøte

and

kristians

filadelfia

Filadelfia nd sa Kristian

25


- med hjerte for alle solkollen.no

38 06 30 85

VAKTTELEFON HELE DØGNET

EFFEKTIV DIGITAL MARKEDSFØRING Terje Sannarnes

Mobil: 40 22 09 66

www.ranknr1.no www.facebook.com/RankNr1

www.steinslandjordbær.no

26

Takk til alle våre støttepartnere

TRYGGHET, NÆRHET OG OMSORG - FOR ALLE BEHOV

DIN ANNONSE HER?

380 22 444

Ta kontakt med Filadelfia på telefon 380 23 400 eller send en e-post til redaksjon@filakrs.no om du både ønsker å støtte arbeidet med bladet og samtidig profilere din virksomhet.

Sammen med Hermon Forlag driver vi bokkiosk i Filadelfia Åpent i forbindelse med våre møter og arrangement. Besøk filadelfiakristiansand.no for mer informasjon.


DESIGN | TRYKK | SKILT | STORFORMAT

07 SØR AS

Industrigata 13, 4632 Kristiansand Tlf. 38 12 39 00, E-post: reidar.guse@07.no Vi er stolt leverandør av FiladelfiaMagazinet

knifregnskap.no Tlf. 40 43 24 00

.NO BØNNER SOM FORANDRER

Snefrid´s Hus Sandkjærveien 50 - Reddal

4886 Grimstad

Tlf. 380 70927 Mob. 9222 89 88 www.snefridshus.no Følg oss på Facebook og Instagram

Filadelfia sin hovedsamarbeidspartner for Q42

Telefon: 38 04 31 00

Takk til alle våre støttepartnere

27


ETTERSENDES IKKE

men returneres med opplysninger om ny adresse (ikke ved midlertidig adresseforandring)

Returadresse: Dronningensgate 91 4608 Kristiansand

Se mer informasjon om våre arrangementer på nyttårsaften på filadelfiakristiansand.no eller Facebook. NB. begrenset plass på alle tre arrangementene, så meld deg på så snart som mulig.

Sentralbord: 380 23 400 E-post: post@filakrs.no Nettside: filadelfiakristiansand.no

Kontortid: Tirsdag–fredag kl. 10.00–15.00 Besøksadresse: Dronningensgate 91, 2. etg.

Profile for Filadelfia Kristiansansand

Filadelfiamagazinet #4 - 2019  

Filadelfia Kristiansands medlemsblad. Bladet utgis omtrent fire ganger i året. I dette nummeret kan du lese om ungdomsleir i Fyresdal, Servi...

Filadelfiamagazinet #4 - 2019  

Filadelfia Kristiansands medlemsblad. Bladet utgis omtrent fire ganger i året. I dette nummeret kan du lese om ungdomsleir i Fyresdal, Servi...

Advertisement