Page 1

Book

Broj 33

rujan 2012.

BiH 4,5 KM EU 3,0 €

15 kn

Isusovac, a čudotvorac

Što znači vršiti Božju riječ Evangelizacija:

Kristofori na OI u Londonu ŽIVOTNE PRIČE:

Kad se najmanje nadaš Jao tebi, Korozaine Neka ti bude po tvojoj vjeri NOVO: Book na 84 stranice!


144 s tr.

35,0 0 13,2 x 20, 3 cm

Josip Lončar

Kako povjerovati U velikoj većini slučajeva, od Boga ne primamo ne zato što nam On ne želi ili ne može dati, nego zato što ne možemo primiti. Naša bi molitva trebala počinjati pitanjem: „Mogu li primiti ono što te sada molim?” Dakle, molitva bi se trebala mnogo više baviti promjenom srca molitelja nego nagovaranjem milosrdnoga Boga da nam se smiluje. Nakon što naučimo primati, trebamo početi učiti davati. Jer ne primamo samo za sebe, nego i za one koji ne mogu sâmi primiti. Ova knjiga govori o vjeri u Boga, o vjeri srca koja može primiti ono što nam Bog želi i može dati, te govori o evangelizaciji. Napisana je tako da je svatko može razumjeti. Za narudžbu je potrebno poslati: ime i prezime, adresu dostave, te naziv knjige i količinu na e-mail tajnica@figulus.hr, SMS-om na: 095/206 5421, 099/216-47-88 i 091/220-65-42 ili nazvati 048/621-159 (8-16 sati). Knjige možete naručiti i na našoj web-stranici: www.figulus.hr.

PRIVREMENA PONUDA ★ PRIVREMENA PONUDA ★ PRIVREMENA PONUDA ★ PRIVREMENA PONUDA

Autor je, zbog teške financijske situacije, odličio da će cijena knjige dok traje recenzija, za sve kupce iznositi 35 kuna. U cijenu je uključena poštarina.


Sviđa ti se Book?

Book VLASNIK: Zaklada Kristofori IZDAVAČ: Ustanova za promicanje kršćanskih vrednota, Kristofori IZRADA: FIGULUS d.o.o., Koprivnica ODGOVORNI UREDNIK: p. Marko Glogović OSPPE GLAVNI UREDNIK: Josip Lončar GRAFIČKO OBLIKOVANJE: Zrinka Zidarić, Momir Blažek, Mihael Lončar LEKTURA I KOREKTURA: Martina Zidarić UREDNIŠTVO: Josip Lončar, Momir Blažek, Zrinka Zidarić, Martina Zidarić, Mihael Lončar, Ivana Breščanović, Tatjana Prepelić, Nediljko Jelčić FOTO servis: shutterstock.com, Jelena Markić, Adam Mackovjak SURADNICI u ovom broju: p. Marko Glogović, vlč. Dražen Radigović, Mislav Benčević, Mladen Banović, Jelena Markić, Ivana Katanović, Josip Lončar Zaharija Nikola Berišić, don Mate Tomas, Ivan Remeta, Mario Pirak, Dražena Kolobarić, fra Ivo Pavić, Niko Rončević, Mirjana Topčić TISAK: DENONA d.o.o., Zagreb

Pretplati se! AKCIJA

SVI NOVI PRETPLATNICI dobivaju knjigu po svome izboru po 50% nižoj cijeni!

Popust se odnosi na sva izdanja biblioteke FIGULUS. Akciju smo produžili do kraja rujna. Naručiti se mogu do dvije knjige.

Kako se pretplatiti? U našoj web-trgovini: www.kristofori.figulus.hr možete plaćati uplatom na račun, virmanskim plaćanjem i kreditnim karticama; ili pošaljite: ime, prezime i adresu (s naznakom „Za Book”) - na e-mail: tajnica@figulus.hr - sms-om na broj: 099/216-4788, 091/220-6542 i 095/206-5421 ili - na adresu uredništva: Figulus d.o.o. Svilarska 32a, 48 000 Koprivnica CIJENA: 180 kn Pretplata za inozemstvo: www.kristofori.figulus.hr (ili na kontakte navedene za hrvatsku pretplatu)

CIJENA: 50 € ZASTUPNIŠTVO ZA BiH: Udruga IHTIS, Mostar tel: 063/837-002, udrugaihtis@gmail.com Cijena: 54 KM Uredništvo Booka ne snosi odgovornost za nenaručene materijale (tekstovi, fotografije, pisma... u bilo kojem obliku) i ne smatra se dužnim vraćati ih pošiljateljima. Za sadržaj reklama odgovorni su oglašivači

w w w.kr ist of or i.hr

12 brojeva 180 kn


Uvodnik

P

išem uvodnik u Rumunjskoj gdje držim seminar o novoj evangelizaciji. Tko zna, možda je stvarno bolje biti prorok izvan svojega zavičaja? Neću više ništa o tome kako me slučajno netko ne bi bacio s nazaretskoga brijega, a čini mi se da za takvu rabotu ima dosta zainteresiranih. Olimpijada je završila. Naši su se olimpijci vratili kući s medaljama. Međutim, mnogi ne znaju da se paralelno odvijala još jedna Olimpijada. Naime, dvjesto-

posebno evangelizatorima, onima koji su već proglašeni svetima a i onima koji se bore da postanu sveti. Donosimo nekoliko svjedočanstava koja će vas sigurno učvrstiti u vjeri u Isusa Krista. Donosimo još jedan tekst profesora Ivančića za koji smatramo da je itekako koristan. Naime, nastojimo uzeti i objaviti ono što nam se čini korisnim i dobrim, bez obzira o kojemu se autoru teksta radilo. Kada nešto objavljujemo, stojimo iza onoga što smo objavili, a da time ni na koji

Isus je jasno rekao kako će prvi biti posljednji a posljednji prvi. Možda baš zbog toga što prvi neće evangelizirati jer za to nemaju ljubavi, vjere ili, kako znaju reći, vremena, zbog mnogo važnijih poslova kojima se moraju baviti, a posljednji sve to imaju? tinjak mladih katolika iz čitavoga svijeta, organizirano pod vodstvom katoličkih biskupa Engleske, evangeliziralo je sudionike Olimpijade. Među njima je bilo i dvanaest Hrvata, od kojih i šest Kristoforaca. Ondje su 'ispekli' zanat a sad ih očekuje Hrvatska. Siguran sam da su naši Kristofori olimpijci donijeli više nego zlatne medalje iz Londona. Donijeli su iskustvo koje neće nikada zaboraviti i koje je uvelike promijenilo njihov život. Ovaj je broj posvećen svecima,

način ne potvrđujemo ili pak diskreditiramo ono ostalo što je taj autor napisao ili izrekao. Nastavljamo s tekstom za sladokusce koji smo ovaj puta potkrijepili s dvije sličice (Vidljivo iz nevidljivoga) koje govore o Stvoriteljevoj veličini i ljubavi. One neka nam budu samo na pobudu da takve slike pronalazimo svugdje oko sebe i na taj način otkrijemo tvorca i arhitekta ovoga svijeta, koji je svijet zamislio, stvorio i zatim nam objavio na koji je način sve to izveo. Ako je us-

pio zamisliti, napraviti, onda je valjda mogao i objaviti! Svakako vas potičemo na evangelizaciju onih kojima je Bog potreban, tj. onih koji će ga htjeti prihvatiti kada im ga predstavite na pravi način. Svatko od nas ima barem jedan talent kojim može trgovati, tj. barem jedno iskustvo koje ga je učvrstilo u vjeri. Kršćanin koji ne obraća grešnike, bijedna je, sebična i egocentrična osoba. Pročitajte koji je to veliki crkveni otac izjavio. Isus je jasno rekao kako će prvi biti posljednji a posljednji prvi. Možda baš zbog toga što prvi neće evangelizirati jer za to nemaju ljubavi, vjere ili, kako znaju reći, vremena, zbog mnogo važnijih poslova kojima se moraju baviti, a posljednji sve to imaju? Kako uspješno evangelizirati, možete naučiti u knjizi Kako povjerovati, kojoj smo, baš zbog silne potrebe, uvelike smanjili cijenu. Posljednjima i prvima, želim radost čitanja Booka.

Josip Lončar, glavni urednik


16 46

78

68

Sadašnji trenutak

Sadržaj 46 J. L. i P. Sandford: Vi niste roditelji svojim roditeljima 49 Biblijski tečaj 53 ICCRS: Doktrinarno vijeće 54 Evangelizacija na OI u Londonu 58 Svjedočanstvo: Od lezbijke i ateistkinje... 62 C. S. Lewis: Stvaranje i rađanje 68 Josip Lončar: Kako povjerovati? 70 Josip Lončar: Evangelizacija na rubu 76 Nick Vujičić: Životna načela 78 J. Hartl: Sadašnji trenutak 80 Book )

6 Sportski automobil 12 Padre Pio i stigme 14 Pismo čitatelja 16 Kristofori - Crown: Bog-at 20 prof. Tomislav Ivančić: Što znači vršiti Božju riječ? 22 Sveci: Isusovac, a čudotvorac 28 Intervju: Apostol nerođenih 32 Svjedočanstvo: Jao tebi, Korozaine! 36 Svjedočanstvo: Kad se najmanje nadaš! 42 Sveci i ozdravljenja: Sv. Kuzma i Damjan 44 Svjedočanstvo: Neka ti bude po tvojoj vjeri


Book 33

6

9/2012 Book


Sportski automobil M

ladi ladi se se čovjek čovjek spremao spremao mamaturirati. turirati. Mno­­­­ Mno­­­­ go go se se mjeseci mjeseci divio divio pprreeddi ivvn ­­ n ­­ oom mee sportskom sportskomautomobilu automobiluuuizloizlogu. gu.Znajući Znajućida dajejenjegov njegovotac otac dovoljno dovoljno imućan imućan da da mu mu ga ga kupi, kupi,rekao rekaomu mujejeda dajejeto tojedijedino nošto štobibihtio. htio. Konačno, Konačno,na nadan danmature, mature,otac otac ga gajejepozvao pozvaouudnevni dnevniboravak. boravak. Rekao Rekaomu mujejekako kakojejeponosan ponosan što štoima imatako takodobra dobrai ipametna pametna sina, sina,i ida daga gasilno silnovoli. voli.Dao Daomu mu jeje kutiju kutiju umotanu umotanu uu papir papir za za poklone. poklone. Iznenađen, Iznenađen, mladi mladi jeje čovjek čovjek otvorio otvoriokutiju kutijui iiziznje njeizvadio izvadioBiBibliju. bliju.Uvrijeđen Uvrijeđeni iljut, ljut,vrisnuo vrisnuoje: je:

Book 9/2012

Sa Sasvim svimsvojim svojimnovcem novcempoklopoklonio niosisimi... mi...Bibliju?! Bibliju?! Demonstrativno Demonstrativno jeje izašao izašao iziz kuće kućei iostavio ostavioBibliju Biblijui ioca ocaza za sobom. sobom. Prošlo Prošlojejemnogo mnogogodina. godina.MlaMladić dićjejepostao postaoveoma veomauspješan uspješan čovjek. čovjek. Imao Imao jeje divan divan dom dom i i dobru dobruobitelj. obitelj. Jednoga Jednoga jeje dana dana odlučio odlučio poposjetiti sjetiti oca. oca. Nije Nije ga ga vidio vidio od od dana dana mature. mature. No, No, prije prije nego nego što štojejeuspio uspiokrenuti krenutiprema premarodrodnoj nojkući, kući,primio primiojejetelegram telegramuu kojemu kojemu jeje pisalo pisalo kako kako mu mu jeje otac otacumro, umro,i injemu njemuostavio ostaviosav sav svoj svoj imetak. imetak. Morao Morao jeje hitno hitno doći doćii ipreuzeti preuzetistvari. stvari. Kad Kad jeje stigao stigao uu kuću kuću svoga svoga oca, oca, preplavila preplavila ga ga jeje tuga tuga i i

žaljenje. žaljenje.Počeo Počeojejepretraživati pretraživati očeve očeve papire. papire. Među Među stvarima stvarima pronašao pronašao jeje i i poklonjenu poklonjenu BiBibliju, bliju,neotvorenu. neotvorenu.Sa Sasuzama, suzama, otvorio otvorio ju ju jeje i i počeo počeo listati. listati. Dok Dokjeječitao, čitao,izizomotnice omotnicekoja koja se se nalazila nalazila uu knjizi, knjizi, ispao ispao jeje ključić ključićssprivjeskom privjeskomna nakojemu kojemu jejepisalo pisaloime imezastupnika zastupnika––proprodavača davača sportskih sportskih automobila. automobila. UUomotnici omotnicijejebio bioi ipapir papirna nakokojemu jemu jeje pisao pisao datum datum mature mature zapečaćen zapečaćenriječima riječima„PLAĆENO „PLAĆENO UUPOTPUNOSTI”. POTPUNOSTI”. Koliko Kolikočesto čestopropuštamo propuštamoBožBožjijiblagoslov blagoslovsamo samozato zatojer jerne ne dolazi dolazi uu paketu paketu kakva kakva smo smo očekivali? očekivali? tebe-trazim.com tebe-trazim.com

7


VJERNICI LAICI

Udioništvo laika

u Kristovoj

svećeničkoj službi

8

9/2012 Book


Iz Katekizma Katoličke Crkve

„Budući da su posvećeni Kristu i pomazani Duhom Svetim, laici su čudesno pozvani i poučeni, da se u njima proizvedu sve obilniji plodovi Duha. Jer, sva njihova djela, molitve i apostolski pothvati, bračni i obiteljski život, svagdanji rad, odmor duha i tijela, ako se vrše u Duhu, štoviše i tegobe života, ako se strpljivo podnose, postaju 'žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu' (1Pt 2,5), koje se u euharistijskom slavlju pobožno prinose Ocu zajedno s prinosom Gospodinova Tijela. Tako i laici,

Book 9/2012

iskazujući posvuda u svetosti čin hvale, posvećuju Bogu sam svijet”. (usp. II. Vatikanski sabor, Lumen gentium, 34., usp. 10.) KKC 901 Na poseban način roditelji sudjeluju u posvetiteljskoj službi „kad provode bračni život u kršćanskom duhu i brinu se o kršćanskom odgoju djece”. (Zakonik kanonskog prava, kan. 835, 4.) KKC 902

Ako posjeduju tražena svojstva, laicima se može zastalno podijeliti služba čitaca i akolita*. (usp. Zakonik kanonskog prava, kan. 230, 1. „Gdje to potreba Crkve svjetuje, ako nema službenika, mogu i laici, iako nisu čitači i akoliti, preuzeti neke njihove službe, naime, obavljati službu riječi, predvoditi bogoslužne molitve, krstiti i dijeliti svetu pričest prema pravnim propisima”. (Zakonik kanonskog prava, kan. 230, 3.) KKC 903

* (grč. akólouthos: pratilac) Vjernik laik kojemu je povjerena služba pomaganja svećeniku ili đakonu, posebice za vrijeme mise kada pomaže svećeniku i đakonu kod oltara. Pripravlja oltar i liturgijske predmete te prema potrebi može biti i djelitelj pričesti (ako ima mnogo vjernika)

9


29. RUJNA

10

9/2012 Book


Arkanđeli

S

veti vetiMihaele Mihaelearkanđele, arkanđele,preslavni preslavniKneže Kneženebeske nebeskevojske, vojske, brani braninas nasuuborbi borbiprotiv protivsnaga snagatame tameiinjezinih njezinihduhovnih duhovnihzloća. zloća. Priteci Priteciuupomoć pomoćnama namakoji kojismo smobili bilistvoreni stvoreniod odBoga Boga iiotkupljeni otkupljeniuz uzveliku velikucijenu cijenuod odtiranije tiranijeđavla. đavla. Ti TisisiuuCrkvi Crkvičašćen čašćenkao kaonjezin njezinzaštitnik zaštitnikiičuvar, čuvar, iitebi tebije jeGospodin Gospodinpovjerio povjerioduše dušekoje kojeće ćejednog jednogdana dana zaposjesti zaposjestiili ilizauzeti zauzetinebeska nebeskasjedišta. sjedišta. Moli Molizato zatoBoga Bogamira miraneka nekadrži držiSotonu Sotonusatrtog satrtogpod podnašim našimnogama, nogama, da dane nemože možezarobljavati zarobljavatiljude ljudeiiškoditi škoditiCrkvi. Crkvi. Predstavi PredstaviSvevišnjemu, Svevišnjemu,sa sasvojima, svojima,iinaše našemolitve, molitve, da dauuobilju obiljusiđe siđena nanas nasbožansko božanskomilosrđe milosrđe iida dabi bititimogao mogaosvezati svezatizmaja, zmaja,staru staruzmiju, zmiju,Sotonu, Sotonu, ii svezanog svezanog ponovno ponovno ga ga baciti baciti uu ponor, ponor, odakle odakle više više neće neće moći moći zavoditi zavoditiduše. duše.

Amen Amen

MOLITVA SVETOM RAFAELU ARKANĐELU

O

,,Bože, Bože,koji kojisisisvom svomslugi slugiTobiji Tobijidao daokao kaopratnju pratnjuna naputu putu svetog svetogarkanđela arkanđelaRafaela, Rafaela, daj dajnama, nama,ponizno poniznote temolimo, molimo,mi, mi,tvoje tvojesluge, sluge, da dauvijek uvijekbudemo budemozaštićeni zaštićenipomoću pomoćuovog ovogkneza knezanebeskog nebeskogDvora Dvora iiojačani ojačaninjegovom njegovompomoći, pomoći,po poKristu, Kristu,Gospodinu Gospodinunašemu. našemu.

Amen Amen

iz molitvenika: Zagovor svetih; Župa sv. Andrije apostola – Donji Andrijevci

Book 9/2012

Anđeo ustrajnosti

O

Bože, Bože,koji kojisisiizmeđu izmeđusvih svihanđela anđelaodabrao odabraoarkanđela arkanđelaGabrijela Gabrijela da danavijesti navijestitajnu tajnutvoga tvogaUtjelovljenja, Utjelovljenja, daj dajnama, nama,molimo molimote, te,da daslaveći slavećiga gana nazemlji, zemlji, možemo možemose senadati nadatinjegovoj njegovojzaštiti zaštitina nanebu, nebu, po poKristu KristuGospodinu Gospodinunašemu. našemu.

Rujan

MOLITVA SVETOM GABRIJELU ARKANĐELU

Anđeoski kalendar za 2012. godinu

Amen Amen

Želim ti anđela ustrajnosti kad si u opasnosti da previše lako popustiš, kad stojiš pred brdom posla i ne znaš čime da započneš. Ne daj se zaraziti duhom „odmah”. Nauči čekati, ustrajati, ostati. Duša će ti tada dobiti nutarnju čvrstinu, a tvoj će život biti uspješan.

MOLITVA SVETOM MIHAELU ARKANĐELU


Padre Pio

padrepio.com

Padre Pio i stigme Padre Pio je nosio Isusove rane, stigme, na svojim rukama, nogama i boku, točno 50 godina. Stigme su se na njegovu tijelu pojavile 20. rujna 1918. godine, a nestale nekoliko dana prije nego što je umro, 1968. godine

D D

ok okse seovo ovodogađalo, događalo,pred pred Dne Dne22. 22.listopada listopada1918. 1918.godine godine sobom sobom sam sam ugledao ugledao mimiPadre PadrePio Piopisao pisaojejesvome svomedudusterioznu osobu osobu sličnu sličnu onoj onoj hovniku, hovniku, ocu ocu Benedettu, Benedettu, opiopi- sterioznu koju koju sam sam vidio vidio uu večernjim večernjim sujući sujućikako kakojejeprimio primiostigme: stigme: satima satima 5.5. kolovoza. kolovoza. Jedina Jedina jeje razlika bila bila uu tome tome što što jeje po po jutro, jutro, 20. 20. prošloga prošloga mjemje- razlika njegovim rukama, rukama, nogama nogama i i seca, seca, na na koru, koru, nakon nakon što što njegovim bokusada sadakapala kapalakrv. krv.Pogled Pogled sam samslavio slaviosvetu svetumisu, misu,prepuprepu- boku na to to uplašio uplašio me me aa ono ono što što stio stiosam samse sepospanosti, pospanosti,nešto nešto na samuutome tometrenutku trenutkuosjećao osjećao slično slično slatkome slatkome snu. snu. Svi Svi nunu- sam neopisivoje. je.Pomislio Pomisliosam samda da tarnji tarnjii ivanjski vanjskiosjeti, osjeti,štoviše, štoviše, neopisivo bih trebao trebao umrijeti umrijeti i i uistinu uistinu sve sve sposobnosti sposobnosti moje moje duše, duše, bih sam trebao trebao umrijeti umrijeti da da GosGosbili bili su su uronjeni uronjeni uu neopisivu neopisivu sam podin nije nije intervenirao intervenirao i i ojaojatišinu. tišinu.Okruživala Okruživalame, me,i igotogoto- podin čaomoje mojesrce srceod odkojega kojegasu sumi mi vo vo na na me me nasrtala, nasrtala, potpuna potpuna čao gotovogorjela gorjelaprsa. prsa. tišina. tišina. Odjednom Odjednom sam sam bio bio gotovo izija izija jeje nestala nestala te te sam sam popoispunjen ispunjenneizmjernim neizmjernimmirom mirom stao staosvjestan svjestanda dasu sumi miruke, ruke, i i napuštenošću, napuštenošću, koji koji su su sve sve stopalai ibokovi bokoviuprskani uprskanikrvlju. krvlju. preplavili preplavili stvarajući stvarajući zatišje zatišje uu stopala Zamisliteagoniju agonijukoju kojusam samiskuiskupreviranjima. previranjima. Sve Sve se se ovo ovo dodo- Zamislite sio sio i i nastavio nastavio jeje kušati kušati gotovo gotovo godilo godilouutijelu. tijelu.

U U

VV

12

svakodnevno. svakodnevno. Ranjeno Ranjeno jeje srce srce neprekidno neprekidno krvarilo, krvarilo, osobito osobito od od četvrtka četvrtka do do nedjelje nedjelje navenavečer. čer.Dragi DragiOče, Oče,umirem umiremod odbola bola zbog zbograna ranai istida stidakoji kojiosjećam osjećamuu svojoj svojojduši. duši.Bojim Bojimse seda daću ćuiskriskrvariti varitido dosmrti smrtiako akoGospodin Gospodinne ne čuje čujemoju mojuiskrenu iskrenumolbu molbuda dame me izbavi izbaviizizovoga ovogastanja. stanja.Hoće Hoćelilimi mi Isus, Isus,koji kojijejedobar, dobar,udijeliti udijelitiovu ovu milost? milost?Hoće Hoćelilime meOn Onkonačno konačno osloboditi osloboditi od od ovoga ovoga stida stida koji koji su suuumeni meniprouzročili prouzročiliovi ovivanjski vanjski znakovi? znakovi? Uzdignut Uzdignut ću ću svoj svoj glas glas i ineću nećuprestati prestatimoliti molitidok dokOn Onuu svome svome milosrđu milosrđu ne ne uzme, uzme, ne ne rane raneiliiliboli, boli,što štojejenemoguće nemogućejer jer jajaželim želimbiti bitiopijen opijenboli, boli,nego negoove ove vanjske vanjskeznakove znakovekoji kojimi mistvaraju stvaraju takvu takvu sramotu sramotu i i nepodnošljivo nepodnošljivo poniženje. poniženje.(Pisma (Pisma1,1,br. br.511) 511) 9/2012 Book


Nagovještaj

10 GODINA OD PROGLAŠENJA PADRE PIJA SVETIM!

stigmi

ZZ

aavrijeme vrijemenjegove njegoveprve prvesvesvećeničke ćeničke službe, službe, 1910. 1910. gogodine, dine, kod kod Padre Padre Pija Pija očitovali očitovali su suse seprvi prvisimptomi simptomistigmi. stigmi.UU pismu pismu koje koje piše piše svome svome duduhovnom hovnom voditelju, voditelju, opisuje opisuje ih ih ovako: ovako: Na Nasredini sredinidlanova dlanovapojavile pojavilesu su se secrvene crvenemrlje mrljeveličine veličinepenija penija koje kojejejepratila pratilasnažna snažnabol. bol.TaTakođer kođersam samosjetio osjetiomnogo mnogoboli boli na nadonjoj donjojstrani stranistopala. stopala. Ove Oveboli bolina narukama rukamai inogama nogama Padre PadrePija Pijabili bilisu suprvi prvinagovjenagovještaj štajstigmi stigmikoje kojesu supostale postalevidvidljive ljive1918. 1918.godine. godine.

Molitva Isusu (po Padre Piju)

G G

ospodine, ospodine,Bože Božemoga mogasrca, srca, samo samo titi znaš znaš i i vidiš vidiš sve sve moje mojenevolje, nevolje, samo samosisititisvjestan svjestanda dasve svemoje moje nevolje nevoljeproistječu proistječuizizmoga mogastrastraha hada date tene neizgubim, izgubim, izizmoga mogastraha strahada datetene neuvrijedim, uvrijedim, izizmoga mogastraha strahada date teneću nećuljubiti ljubiti onoliko onolikokoliko kolikobih bihtrebao trebaoljubiti ljubiti te tei iželjeti željetite teljubiti. ljubiti. Ako Akoti,ti,kome komejejesve svesadašnjost, sadašnjost, koji koji jedini jedini možeš možeš vidjeti vidjeti bubudućnost, dućnost, znaš znašda dajejeza zaTvoju Tvojuveću većuslavu slavu i iza zamoje mojespasenje spasenje da dabih bihtrebao trebaoostati ostatiuuovome ovome stanju, stanju, neka nekabude budetako. tako. Ne Neželim želimbježati bježatiod odtoga. toga. Daj Dajmi misnage snageda dase seborim borim te tezadobijem zadobijemnagradu nagraduzbog zbogsnasnage gesvoje svojeduše. duše. Amen Amen

382 str.

Renzo Allegri

PADRE PIO Čudesni život

Padre Pio svetac je kojeg danas zaobilaze znanstvenici i liberalni teolozi. Ni jedni ni drugi ne mogu ni shvatiti ni objasniti čudesa koja je Bog po njemu činio te ih čini i dalje a budući da ona ruše njihove teorije, jednostavno su ga odlučili ignorirati. Za njegovo proglašenje svetim, dokazano je ravno sto čudesa. Da se nastavilo s traženjem, ta bi se brojka značajno povećala. Golem broj ljudi može posvjedočiti kako je Bog u njihovim životima učinio čudo po zagovoru Padre Pija. Zašto ne bi i u tvojem životu učinio isto? Za narudžbu je potrebno poslati: ime i prezime, adresu dostave, te naziv knjige i količinu na e-mail: tajnica@figulus.hr ili poslati SMS na: 095/206-5421, 099/216-4788 i 091/220-6542 ili nazvati 048/621-159 (8-16 sati) Knjige možete naručiti i na našoj web-stranici: www.figulus.hr.

100,00 kn

meki uvez • 13,2 x 20,3 cm

POŠTARINA UKLJUČENA U CIJENU

13


PADRE PIO – Pismo čitatelja

Svećenik po čijem se zagovoru dogodilo mnogo čudesa Iskreno oduševljen našom knjigom preko koje je upoznao Padre Pija i njegov čudesni život, javio nam se župnik don Ljubo Pavić. Nakon što je pročitao knjigu, Padre Pio postao je „moj svetac kojemu se svakodnevno molim”, kaže don Ljubo, koji u svome pastoralu već primjećuje Božje blagoslove po zagovoru Padra

Poštovani, Poštovani, unaprijed unaprijedzahvaljujem zahvaljujemšto štoćete ćete pročitati pročitatiovaj ovaje-mail. e-mail. Negdje Negdjeoko okoBožića, Božića,primio primiosam sam Vašu Vašuknjigu knjiguPadre PadrePio: Pio:čudesni čudesni život. život.Otvorio Otvoriosam samje, je,i idržeći držećijeje uu rukama, rukama, promišljao promišljao oo čemu čemu jejeriječ. riječ.AAonda, onda,kao kaokroz krozmamaglu, glu,sjetio sjetiose sekako kakosam samod odnenekoga koga čuo čuo pričati pričati oo svećeniku svećeniku po počijem čijemse sezagovoru zagovorudogodilo dogodilo mnogo mnogočudesa. čudesa. Vrtio Vrtiosam samknjigu knjiguuuruci rucii ipočeo počeo ssčitanjem. čitanjem.Iako Iakosam samuuto tovrijevrijeme me bio bio opterećen opterećen raznim raznim poposlovima, slovima,knjigu knjigunisam nisamispuštao ispuštao izizruku rukudok dokjejenisam, nisam,uunekolinekoliko kodana, dana,pročitao. pročitao.Bilo Bilobi bigotogotovo vonemoguće nemogućeopisati opisatišto štosam sam sve sve promišljao promišljao gutajući gutajući njene njene stranice. stranice. Svakako, Svakako, ostao ostao sam sam zatečen, zatečen, bez bez riječi, riječi, istovremeno istovremeno ss tutugom gomi iradošću radošćuuusrcu. srcu.Tuga Tugajeje bila bilazbog zbogtoga togašto štosam samništa ništailiili 14

malo maloznao znaooočudesnom čudesnomživotu životu svetoga svetoga Padre Padre Pija, Pija, aa radost radost zato zatošto štosam samga gana naovaj ovajnačin način upoznao. upoznao.Od Odtoga togadana, dana,on onjeje moj mojsvetac svetackojemu kojemuse sesvakodsvakodnevnomolim. molim. nevno Treći, Treći, četvrti četvrti dan dan nakon nakon propročitane čitane knjige, knjige, požurio požurio sam sam uu Split Split uu knjižaru knjižaru „Verbum” „Verbum” sa sa željom željomda dakupim kupimnekoliko nekolikoknjiknjiga, ga,kako kakobih bihih ihodmah odmahsljedeće sljedeće nedjelje nedjeljekod kodsv. sv.misa misapreporupreporučio čioi idao daona načitanje čitanjesvojim svojimžužupljanima. pljanima. Nažalost, Nažalost, našao našao sam sam samo samo nekoliko nekoliko knjiga, knjiga, aa druge druge sam sam nabavio nabavio preko preko svojih svojih studestudenata natauuZagrebu. Zagrebu.Sada Sadate teknjiknjige gekruže kružepo požupi župii izapravo zapravone ne znam znam koliko koliko ih ih jeje ljudi ljudi pročipročitalo, talo,ali alizaključujem zaključujemda dajejeriječ riječ oopristojnom pristojnombroju, broju,jer jerčujem čujem često čestorazgovarati razgovaratiooknjizi knjizii iPaPadru drumeđu međuljudima. ljudima.Zbog Zbogsvega svega toga toga odlučio odlučio sam sam sa sa svojim svojim

ljudima poći poći na na hodočašće hodočašće ljudima sv. Padru Padru uu San San Giovanni Giovanni RoRosv. tondo od od 7.7. do do 11. 11. listopada listopada tondo ove godine. godine. Moj Moj kolega, kolega, don don ove IvicaBabić, Babić,župnik župnikuuLokvi LokviRoRoIvica goznici, i i jaja organizirali organizirali smo smo goznici, putovanje putovanje preko preko agencije agencije i i uu samo dva dva tjedna tjedna sakupili sakupili 114 114 samo hodočasnika. IzIz moje moje male male hodočasnika. župe(1770 (1770župljana) župljana)prijavilo prijavilo župe se54 54župljana, župljana,što štojejeveć većvelik velik se brojkoji kojipripisujem pripisujemzagovoru zagovoru broj sv.Padre PadrePija. Pija. sv. Prije Prije nekoliko nekoliko mjeseci, mjeseci, kupio kupio sam i i nekoliko nekoliko kipova kipova sv. sv. PaPasam dra,koje kojesam sampodijelio podijeliosvojim svojim dra, vjernicima. vjernicima. Ovihdana, dana,slučajno slučajnosam samdobio dobio Ovih jedanbroj brojVašega Vašegamjesečnika mjesečnika i ijedan BOOK, BOOK,iziztravnja travnja2012. 2012.MjesečMjesečnik nikmi mise sejako jakosvidio svidio(...) (...) Srdačnipozdravi, pozdravi, Srdačni don donLjubo LjuboPavić, Pavić,župa župasv. sv.Ante Ante Pad. Pad.i iGospe Gospeod odsnijega, snijega,Omiš Omiš 9/2012 Book


PRIJEDLOG

Dostojanstvo svetog prostora

Kao Kaošto štoje jeuujednom jednomod odprijašnjih prijašnjihbrojeva brojevapisao pisaop. p.Marko, Marko,'go'golaći' laći'uucrkvi crkvinarušavaju narušavajudostojanstvo dostojanstvosvetog svetogprostora. prostora.JednoJednostavno, stavno,radi radise seoone/kulturi. ne/kulturi.Tome Tomese selako lakomože možedoskočiti doskočitiprakpraksom som koja koja je je već već prisutna prisutna uu mnogim mnogim crkvama crkvama –– jednostavnim jednostavnim pokrivalima pokrivalima koje koje možete možete dobiti dobiti na na ulasku ulasku uu crkvu. crkvu. Uz Uz malo malo dobre dobrevolje, volje,stvari stvarise semogu mogupromijeniti! promijeniti!

U

mnogim mnogim crkvama crkvama (na(napose pose uu katedralama) katedralama) diljem diljem svijeta svijeta nalaze nalaze se sekutije kutijessmaramama maramama (pokrivalima) (pokrivalima) za za posjetitelje posjetitelje koji kojisu suneprikladno neprikladnoodjeveni. odjeveni. Marame Maramesu suizrađene izrađeneod odstanistaničevine čevine(tzv. (tzv.medicinske medicinskeplahte) plahte) iliilisličnog sličnogmaterijala materijalai injima njimase se mogu moguprekriti prekritiramena ramenailiilinoge. noge. Svatko Svatko od od posjetitelja posjetitelja (kome (kome jejepotrebno) potrebno)posluži poslužise semaramaramom mombez bezikakva ikakvaprigovora, prigovora,te te jejepri priizlazu izlazuvrati. vrati. Uz Uzove ovekutije kutijestoji stojiosoba osobakoja koja dijeli dijelimarame. marame.

Osim Osimšto štona nataj tajnačin načinčuvamo čuvamo dostojanstvo dostojanstvosvojih svojihsvetinja, svetinja,i i sami sami posjetitelji posjetitelji postaju postaju svjesvjesni sni da da jeje to to prostor prostor vrijedan vrijedan poštovanja. poštovanja. Kutije s čistim i iskorištenim maramama. Natpis kaže: „I tijelo Ovakva Ovakva jeje praksa praksa uu Rimu Rimu i i uu ima svoj jezik”. „Odijevaj se s dostojanstvom i poštuj sveto mjesvim svim posjećenijim posjećenijim katoličkim katoličkim sto.” „Ne priliči ući u odjeći bez rukava, u kratkim suknjama, i crkvama crkvamauusvijetu. svijetu. kratkim hlačama.” Book 9/2012

15


BOG-AT

KRISTOFORI I CROWN FINANCIAL MINISTRIES

Evo novog članka u najavljenoj seriji. Želite li se obogatiti ili možda o-Bogatiti, ili i jedno i drugo? Sve je moguće onome koji vjeruje

16

9/2012 Book


Najava projekta Tekst: Niko Rončević

Što znači biti bogat?

Što zapravo znači biti bogat? Taj pojam različit je za svakoga od nas, ovisno o tome u kojoj se situaciji nalazimo. Većina od vas vjerojatno bi na ovo pitanje odgovorila kako je bogat čovjek onaj koji ima mnogo novca. Dobro. Međutim, netko bolestan sigurno bi rekao da je „zdravlje najveće bogatstvo”. Dobro. Opet, netko tko ima dovoljno novca, a nema djece, reći će kako su najveće bogatstvo djeca. I opet dobro. Dakle, naša definicija bogatstva ovisi o našim trenutnim ambicijama. Jedan od najpoznatijih biblijskih primjera bogata čovjeka zasigurno je Job. On je naime, imao sve od gore navedenoga; brojnu djecu, zdravlje i materijalna bogatstva. Međutim, već u prvim redovima knjige o Jobu, ističe se kako se Job bojao Boga. Zamislimo se nad riječju „bogat” u hrvatskome jeziku; ne podsjeća li ona na pridjev koji bi značio „imati Boga” (npr. kao što bradat znači imati bradu)? Možda samo zvuči zanimljivo, ali u mom srcu, biti bogat doista znači biti blizak Bogu. Jer, na kraju krajeva, sve navedeno na početku teksta, ustvari pripada Njemu. Ako se odvažimo i pročitamo knjigu o Jobu, te ako dobro razmislimo o njegovu blagoslovljenom kraju, shvatit ćemo da je doista sve u ruci Božjoj. A možemo i povući paralelu s bogatašem iz prispodobe o prosjaku Lazaru, koji se „nije bojao Boga”. Kada netko ne shvaća koliko mu je Bog bogatstva dao i ne zahvaljuje mu za to, tada se događa da Bog ono što je dao uzima natrag. Tek kada izgubimo zdravlje, djecu, pamet, obitelj, Book 9/2012

posao i mnogo toga drugoga što nas zaista čini bogatima – postajemo svjesni koliko smo zapravo bili bogati i koliko smo imali razloga za zadovoljstvo i sreću.

Moje...

• Sjećam se bogate osobe koju sam upitao otkud joj sve to. Odgovorila je kako je svojim marom i sposobnošću to sve zaradila. Pitao sam je koliko je Bog zaslužan za sve to, na što je odgovorila da svaka čast Bogu, ali bez njezina truda i njezinih sposobnosti ne bi bilo ni bogatstva. Od tog je razgovora prošlo otprilike pet godina. Toj osobi otada ništa više nije polazilo

Želja za posjedovanjem

Svi ćemo se složiti da nije loše imati novca. To svakako daje neku vrstu sigurnosti, i to je Božji blagoslov. No, kada čovjek ima dovoljno novca, a nema spoznaju da je to Božji novac, u njegovu se srcu javlja želja za posjedovanjem. Imati, zabiti kolac u zemlju i razapeti bodljikavu žicu oko „mojega”, posvaditi se sa susjedom oko međe, suditi se s braćom oko nasljedstva pa onda još s tom braćom živjeti u svađi. Jer, to je moje! Biste li mogli živjeti u lijepoj kući, imati sve što vam treba, uživati sve blagodati, a znati da sve to nije vaše? Vjerojatno bi vas to kopkalo,

Ako smo blagoslovljeni u ovozemaljskome životu, i imamo sve ono što je imao Job, jesmo li se ikada zapitali tko je zaslužan za to? za rukom, iako se je još više trudila i bila još sposobnija. Ipak, još uvijek ne želi shvatiti, jer kad bi priznala, morala bi Bogu dati njegov dio, a za to nikako nije spremna – jer sve mora biti samo njezino! Ako smo blagoslovljeni u ovozemaljskome životu, i imamo sve ono što je imao Job, jesmo li se ikada zapitali tko je zaslužan za to? Jesu li moja djeca moja? Bih li imao djecu da Bog nije tako htio? Tko mi je dao razum da mogu privređivati za život? Tko mi je dao zdravlje da mogu raditi i da nisam nikome na teret? Tko je dao zdravlje i mudrost mojim precima, pa sam evo, nešto naslijedio? Ovdje dolazimo do drugog zanimljivog pojma: pojma posjedovanja.

te bi se svim silama trudili da jednoga dana na posjedovni list te kuće lupite svoj potpis. Suprotno tome, kada čovjek ima dovoljno novca, a ima spoznaju da je to Božji novac, otvaraju se beskrajna dobra koja takav čovjek može učiniti tim novcem. U Bibliji ima dosta primjera bogatih ljudi koji su bili prijatelji Božji, i koji su svojim bogatstvom, stoga, činili brojna dobročinstva. Zbog toga su bili u milosti Božjoj i On ih je nastavio blagoslivljati. Isto tako, ako vam nedostaje novca, spoznaja da sve pripada Bogu, olakšat će vašu molitvu, i kad vas Gospodin blagoslovi na tom polju, nećete sebi pripisivati zasluge, već ćete zahvaljivati Bogu. Nećete biti navezani na novac, već ćete laka srca moći davati. ›» 17


Kristofori – Crown male grupe Polaznici malih grupa uče kako izaći iz dugova, kako postati velikodušniji čovjek, razboritiji potrošač, dosljedniji štediša, odgovorniji upravitelj vlastitih dobara, te kako moliti za svoju obitelj.

Tečaj traje 12 tjedana. Tjedni program: sastoji se od zajedničkoga susreta u

trajanju od dva sata, i domaće zadaće koju je potrebno izvršiti u tekućemu tjednu. Zajednički susreti održavaju se u unaprijed dogovorenom prostoru u dogovoreno vrijeme. Program uključuje interaktivne rasprave o pojedinim temama, savjetovanje i molitvu za sudionike

Tečaj vode osposobljeni voditelji malih grupa. Obveze sudionika:

• svakodnevna molitva za svakog sudionika grupe, • svaki tjedan zapamtiti određeni redak iz Sv. pisma, • izvršiti tjednu domaću zadaću: teoretski i praktični dio (otprilike dva sata tjedno), • sudjelovati na minimalno 10 od 12 susreta.

Materijali i troškovi:

Troškovi tečaja iznose 300 kuna po osobi ili bračnome paru. U troškove je uključena: • skripta (otprilike 400 str. materijala), • jednostavan program za vođenje financija, • troškovi organizacije (prostor, voditelj, tekući troškovi)

Tečaj je idealan za župne zajednice. Ukoliko je župnik zainteresiran, tečaj ćemo rado održati u vašoj župi. Informacije i prijave

Prijaviti se možete preko e-maila: crown@kristofori.hr ili na broj: 095/3344-567 od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati 18

Kada čovjek ima dovoljno novca, a nema spoznaju da je to Božji novac, u njegovu se srcu javlja želja za posjedovanjem • I na kraju, evo još jednog istinitog iskustva. Znam čovjeka koji je naslijedio brdo. Godinama u njega ulaže rad i novac, a da od tog brda nema apsolutno nikakve koristi. Rekao mi je kako uživa u tom brdu. Budući da ga dobro poznajem, znao sam da laže i sebi i meni pa sam mu mirna srca mogao reći: „Ne uživaš ti u brdu, već u vlasništvu nad tim brdom. Brda imaš koliko god hoćeš i možeš u njima šetajući uživati bez da u njih bezrazložno ulažeš novac koji možeš upotrijebiti i mnogo korisnije (oko tebe ima sirotinje koliko hoćeš). Također, i trud i vrijeme koje ulažeš na puko održavanje tog brda, možeš itekako korisnije upotrijebiti. Tek kada poput svetog Franje otpustiš svoje pravo na vlasništvo, moći ćeš uživati u mnoštvu brda, a ne samo u svojemu!” Zapitajmo se, dakle, što nas čini bogatima i što nam je i na koji način dâno da posjedujemo. Možda bi najmudrije bilo „posjedovati” Božju blizinu, pa tako biti „bog-at”. Možda da napravimo reviziju svega što imamo pa da na jednu stranu odvojimo ono što nas veseli samo zbog toga što smo vlasnici tog istog, a na drugu stranu ono čemu se zaista veselimo zbog te iste stvari. Tako ćemo vrlo brzo i lako postati bogati i Bog-ati! 9/2012 Book


PRIČA

Zamjena P

etogodišnja etogodišnjadjevojčica djevojčicanije nijepuštala puštalaoca ocana namiru miruispitujući ispitujućiga gašto što će ćejoj jojkupiti kupitikad kadode odeuugrad. grad.Na Nakraju krajujejeotac otacizgubio izgubiostrpljenje. strpljenje. „Kupi „Kupimi miovo, ovo,kupi kupimi miono”, ono”,povikao povikaoje. je.„Misliš „Mislišsamo samona naono onošto što će ćetitidati datiroditelji. roditelji.Htio Htiobih bihznati znatišto štotitinama namadaješ!” daješ!” Odgovor Odgovordjevojčice djevojčiceostavio ostavioga gajejebez bezriječi. riječi. „Ljubav”, „Ljubav”,rekla reklajejejednostavno. jednostavno.

kraljeva-sutjeska.com kraljeva-sutjeska.com

okit .invest@si.t-com.hr goran.babic@si.t-com.hr tel./fax.: 00385 22 441 358 mob.: 00385 98 337 896

GRADNJA I PRODAJA NEKRETNINA (KUĆE I APARTMANI 30 � 60 m2)

OKIT INVEST d.o.o.

Book POGLED8/2012 NA MORE

Ljubljanska 8 22211 Vodice Hrvatska

19 POGLED NA MORE


VRŠITI BOŽJU RIJEČ

Što znači vršiti Božju riječ? Velik broj ljudi ima pogrešan odgovor na ovo pitanje. Profesor Ivančić u svojoj knjizi „Budni budite i molite” svima nama daje odgovor koji nam može biti velik blagoslov samo ako ga poslušamo

Ako Isus kaže: Ako reknete ovoj gori da se baci u more, i ne posumnjate, dogodit će se – onda je na meni da to vjerujem

20

9/2012 Book


Š

Tekst: prof. Tomislav Ivančić

to toznači značivršiti vršitiBožju Božjuriječ? riječ? IIto tonam namse sečini čininepoznanepoznanicom. nicom. Uvijek Uvijek mislimo mislimo da da vršiti vršiti Božju Božju riječ riječ znači znači isto isto što što ii vršiti vršiti neku neku pozitivnu pozitivnu zapovijed. zapovijed. Npr. Npr. ako ako nam nam netko netko naredi: naredi: Idi, Idi, pometi pometi sobu! sobu! –– mi mi je je pometemo pometemo ii kažemo kažemo da da smo smo učinili. učinili. Kad Kad nam nam se se kaže: kaže: Idi Idi na na misu! misu! –– mi mi odemo odemo ii mislimo mislimo da da smo smo napravili napravili nešto nešto veliko. veliko. Vršiti Vršiti Božju Božju riječ riječ ne ne znači znači uzeti uzeti neko neko sredstvo, sredstvo, motiku, motiku, sjekiru, sjekiru, olovku, olovku, pa pa nešto nešto činiti. činiti. Vršiti Vršiti Božju Božju riječ riječ ne ne znači znači ni ni samo samo to to da daidemo idemoodmah odmahoko okosiromaha siromaha ii bolesnika bolesnika ii da da im im pomažemo. pomažemo. Vršiti Vršiti Božju Božju riječ riječ znači znači najprije najprije prihvatiti prihvatiti njezin njezin mentalitet mentalitet,, misliti misliti onako onako kako kako misli misli Bog, Bog, vjerovati vjerovationo onošto štokaže kažeBog. Bog.Tek Tek tada tada nas nas zahvaća zahvaća Božja Božja snaga snaga ii tek tek tada tada možemo možemo ići ići ii bolebolesnicima snicima ii siromasima siromasima ii svim svim ljudima, ljudima, jer jer tada tada im im možemo možemo pomoći pomoći ne ne samo samo svojom svojom nego nego ii Božjom Božjom snagom, snagom, Božjom Božjom strstrpljivošću pljivošću ii ljubavlju. ljubavlju. Zato Zato vršiti vršiti Božju Božju riječ riječ znači znači ii prihvatiti prihvatiti lologiku giku Evanđelja. Evanđelja. AA logika logika EvanEvanđelja đelja često često je je suprotna suprotna našoj našoj ljudskoj ljudskojlogici. logici.Vršiti VršitiBožju Božjuriječ riječ znači znači ujedno ujedno ii vjerovati vjerovati obećaobećanjima njima koja koja Bog Bog daje. daje. Ako Ako Isus Isus kaže: kaže: Onima Onima koji koji vjeruju, vjeruju, sve sve je je moguće moguće –– onda onda je je na na meni meni da da to to vjerujem. vjerujem. Ako Ako Isus Isus kaže: kaže: Moli Moli ii dobit dobit ćeš ćeš –– onda onda je je na na meni meni da da to to vjerujem. vjerujem. Ako Ako Isus Isus kaže: kaže: Ako Ako reknete reknete ovoj ovoj gori gori da da se se baci baci uu more, more, ii ne ne posumnjaposumnjate, te, dogodit dogodit će će se se –– onda onda je je na na meni meni da da to to vjerujem. vjerujem. Ako Ako nam nam Isus Isus kaže kaže da da je je došao došao da da bismo bismo mi mi imali imali život, život, ii to to uu izobilju, izobilju, onda onda je je na na nama nama da da to to vjeruvjerujemo. jemo.Ako AkoIsus Isuskaže kažeda daljubimo ljubimo neprijatelje, neprijatelje, onda onda je je na na nama nama da da to to činimo. činimo. Vršiti Vršiti Božju Božju riječ riječ znači znači ići ići činiti činiti onako onako kako kako Isus Isus kaže. kaže. Ako Ako Isus Isus kaže: kaže: Oprostite Oprostite Book 9/2012

svojim svojim dužnicima dužnicima –– onda onda tretrebamo bamo oprostiti. oprostiti. Ako Ako Isus Isus kaže: kaže: Prije Prije nego nego odeš odeš na na misu, misu, popomiri miri se se ss ljudima ljudima protiv protiv kojih kojih nešto nešto imaš, imaš, ii koji koji protiv protiv tebe tebe nešto nešto imaju imaju –– onda onda tako tako treba treba ii činiti. činiti. Prihvaćanje Prihvaćanje Božje Božje riječi riječi znači znači izlazak izlazak iz iz našeg našeg zakona zakona ii ulazak ulazak uu zakon zakon Duha. Duha. To To je je izlaženje izlaženje iz iz svijeta, svijeta, oo kojem kojem govori govori sv. sv. Ivan, Ivan, iz iz svijeta svijeta koji koji je je oholost oholost života, života, požuda požuda očiočiju, ju, požuda požuda tijela, tijela, ii ulaženje ulaženje uu Božji Božji svijet. svijet. Vjerovati Vjerovati Božjoj Božjoj riječi riječi znači znači znati znati da da Božja Božja riječ riječ ide ide iznad iznad logike logike našeg našeg razuma razuma ii svijeta. svijeta. Naš Naš razum razum ide ide samo samo do do određene određene granice, granice, jer jer on on ne ne vidi vidi dalje. dalje. Zato Zato se se može može

tako, tako, pristajem pristajem na na tvoju tvoju riječ riječ –– kao kao da da smo smo odškrinuli odškrinuli neka neka nova nova vrata vrata ii na na nas nas se se slijevao slijevao mlaz mlaz ljubavi ljubavi ii dobrote, dobrote, kao kao da da smo smo odvrnuli odvrnuli cijev cijev koja koja je je bila bila spojena spojena ss nebom nebom da da uu nas nas teče teče blago blago neba. neba. Zato, Zato, pravo pravo molimo molimo ii pravo pravo činimo činimo onda onda kada kada prihvaćamo prihvaćamo Božju Božju riječ riječ ii nju nju vršimo. vršimo. Molitvene Molitvene skupiskupine ne nisu nisu neke neke teološke teološke skupiskupine ne koje koje bi bi trebale trebale diskutirati diskutirati ii proučavati proučavati Božju Božju riječ. riječ. To To nisu nisu ni ni moralističke moralističke skupine skupine gdje gdje treba treba ljude ljude poučavati poučavati kako kako da da budu budu moralni. moralni. Jer, Jer, čovjek čovjek će će postati postati ii velik velik teolog teolog ii dobar dobar ii plemenit plemenit čovjek čovjek tek tek onda onda ako ako najprije najprije uđe uđe uu Božju Božju riječ. riječ. DaDa-

Vršiti Božju riječ znači ujedno i vjerovati obećanjima koja Bog daje. Ako Isus kaže: Onima koji vjeruju, sve je moguće – onda je na meni da to vjerujem. Ako Isus kaže: Moli i dobit ćeš – onda je na meni da to vjerujem... dogoditi dogoditi da da se se struktura struktura svisvijeta, jeta, naše naše pedagogije, pedagogije, naše naše logike, logike, filozofije, filozofije, naša naša iskustva iskustva suprotstave suprotstave logici logici Evanđelja Evanđelja ii da da nas nas zadržavaju zadržavaju samo samo na na ljudskoj ljudskoj razini. razini. Ako Ako se se moj moj rarazum zum suprotstavlja suprotstavlja Božjoj Božjoj riječi, riječi, onda onda sam sam vjernik vjernik onog onog časa časa kad kad radije radije vjerujem vjerujem Isusovoj Isusovoj riječi riječi nego nego svome svome razumu. razumu. Dokazano Dokazano je je da da je je Isusova Isusova riječ riječ uvijek uvijek ispravna, ispravna, aa naš naš razum razum prekratak. prekratak. To To su su dakle dakle dvije dvije logike: logike: logika logika razuma razuma ii svijeta svijeta ii logika logikaEvanđelja, Evanđelja,Božjeg BožjegDuha. Duha. U U logiku logiku Duha Duha ulaze ulaze rijetki, rijetki, jer jer do do nje nje vodi vodi tijesan tijesan put. put. AA na na ovom ovom svijetu svijetu široki široki su su putovi. putovi. Uopće, Uopće, pokušajte pokušajte samo samo činiti činiti Božju Božju riječ, riječ, ii vidjet vidjet ćete. ćete. SjeSjećam ćamse setih tihpredivnih predivnihtrenutaka trenutaka kad kad smo smo zajednički, zajednički, ili ili osobno, osobno, rekli rekli svakoj svakoj Božjoj Božjoj riječi: riječi: Da, Da, tako tako neka neka bude, bude, hoću hoću od od sada sada

kle, kle, ako ako prihvaćam prihvaćam Božju Božju riječ, riječ, onda onda uu mene mene teče teče Duh Duh ii život. život. Kad Kad ne ne primamo primamo Božju Božju riječ, riječ, onda onda možemo možemo ii cijele cijele dane dane moliti, moliti,ali aliuunas nasnema nemašto štoulaziulaziti. ti. Nismo Nismo odvrnuli odvrnuli cijev. cijev. Nismo Nismo odškrinuli odškrinuli vrata. vrata. Ako Ako nema nema benzina, benzina, možemo možemo pritiskati pritiskati gas gas ne ne znam znam koliko; koliko; automoautomobil bil neće neće krenuti krenuti ss mjesta. mjesta. Od Od sada sada pokušajmo pokušajmo na na taj taj način način proučavati proučavati Božju Božju riječ, riječ, prihvaprihvaćajući ćajući jednu jednu po po jednu. jednu. Tada Tada ćemo ćemo vidjeti vidjeti kako kako je je to to divno, divno, veličanstveno veličanstveno blago. blago. Svaki Svaki put put kad kad je je prihvatimo, prihvatimo, obuzet obuzet će će nas nas radost. radost. Kao Kao da da smo smo propronašli našli prekrasan prekrasan biser, biser, ii sretni sretni smo smo zato. zato. Najednom Najednom vidimo vidimo da da možemo možemo drugačije drugačije živjeti živjeti ii da damožemo možemodrugima drugimanavijestinavijestititi Radosnu Radosnu vijest. vijest.

prof. prof. Tomislav Tomislav Ivančić, Ivančić, Budni Budni budite budite ii molite, molite,Kršćanska Kršćanskasadašnjost sadašnjost

21


sveci

22

9/2012 Book


Isusovac, a čudotvorac

Sveti Franjo Ksaverski. Koji je to bio ponos isusovačkoga reda! Isus se njegovim čudesnim životom ponovno uprisutnio na zemlji na onako vidljiv način kao što je to činio u evanđeljima. Molio je za bolesne, izgonio je zle duhove, govorio je drugim jezicima, evangelizirao je nevjernike. Hvala Bogu i za naše svećenike karizmatike koji slijede njegov primjer Sanjao je da na ramenima nosi teškog Indijca

Z

bog bog njegova njegova opsežopsežnog nog evangeliziranja, evangeliziranja, i i brojnih brojnih misijskih misijskih puputovanja tovanjai iraznih raznihpotešpoteškoća koćana nakoje kojejejenailazio, nailazio,velik velik isusovački isusovački misionar, misionar, sv. sv. FraFranjo njo Ksaverski Ksaverski (1506. (1506. –– 1552.) 1552.) smatra smatrase sejednim jednimod odnajvećih najvećih misionara misionaranakon nakonsv. sv.Pavla. Pavla.PoPoznat znatkao kao„Apostol „ApostolIndije” Indije”i ikao kao „Apostol „Apostol Japana”, Japana”, uu desetak desetak kratkih kratkihgodina godina(1541. (1541.––1552.), 1552.), Franjo Franjoje, je,šireći širećikatoličku katoličkuvjevjeru, ru, poduzeo poduzeo mnoštvo mnoštvo misiomisionarskih narskih putovanja, putovanja, na na kojima kojima jejeobratio obratiostotine stotinetisuća tisućaljudi, ljudi, aa utjecaj utjecaj njegova njegova rada rada traje traje i i danas. danas. Egzotične Egzotične zemlje zemlje uu kojima kojima jeje misionario misionario bile bile su su znatno znatno drugačije drugačije od od njegonjegove ve rodne rodne Baskije Baskije uu sjevernoj sjevernoj Španjolskoj Španjolskoj i i dvorca dvorca Xavier Xavier na na plodnim plodnim planinskim planinskim papadinama dinama iznad iznad rijeke rijeke Aragon, Aragon, gdje gdjejejerođen rođenkao kaošesto šestodijete dijete Book 9/2012

uu obitelji obitelji kancelara kancelara Navarre, Navarre, don donJuana Juanade deJassua Jassua(doktora (doktora prava) prava)te teprelijepe prelijepeDonne DonneMaMarie rie Azpilcuete. Azpilcuete. Franjo Franjo jeje bio bio sjajna sjajnai iatraktivna atraktivnaosoba. osoba. Kao Kao student student i i kao kao profesor profesor na navelikome velikomeSveučilištu SveučilištuuuPaParizu, rizu, došao došao jeje pod pod utjecaj utjecaj sv. sv. Ignacija Ignacija Loyole. Loyole. Franjo Franjo jeje bio bio među među prvih prvih sedmero sedmero koji koji su su dali dali zavjete zavjete uu mladoj mladoj IsusoIsusovačkoj vačkoj Družbi Družbi osnovanoj osnovanoj od od sv. sv.Ignacija. Ignacija.Da DajejeFranjo Franjoostao ostao na na sveučilištu, sveučilištu, danas danas bi bi vjevjerojatno, rojatno, prema prema svojim svojim dostidostignućima, gnućima,bio biopoznat poznatkao kaovelik velik učitelj učiteljiliilidoktor doktorCrkve. Crkve. No NoBog Bogjejeza zanjega njegaimao imaodrudrugi giplan, plan,na nakoji kojise seFranjo Franjonije nije oglušio. oglušio. Franjo Franjo se se znao znao proprobuditi buditiiscrpljen iscrpljenzbog zbogsnova snova–– sanjao sanjaojejeda dana naramenima ramenimanosi nosi teškog teškog Indijca. Indijca. Otvorenošću Otvorenošću srca srcaprema premasnovima snovimai ivizijama vizijama (za (za razliku razliku od od većine većine današdanašnjih njihisusovaca), isusovaca),ali alii iokolnostiokolnostima ma koje koje su su se se poklopile, poklopile, FraFranjo njojejeprepoznao prepoznaoBožju Božjuvolju voljui i otišao otišaouuIndiju. Indiju.

UU Goi Goi jeje proveo proveo pet pet mjeseci. mjeseci. Ondje Ondjejejepropovijedao, propovijedao,brinuo brinuo se se za za bolesne bolesne i i zatvorenike, zatvorenike, učio učiodjecu, djecu,i inastojao nastojaodonijeti donijeti kršćanski kršćanski moral moral među među zajedzajednicu nicuPortugalaca Portugalacakoji kojisu suživjeli živjeli bez bezsakramenta sakramentaženidbe. ženidbe.

Imao je dar proroštva i bilokacije, smirivao je oluje na moru, i još mnogo toga. Franjo je bio „sve svima”, bio je poznat i voljen (a neki su ga i mrzili baš kao što mrze i današnje svećenike karizmatike) Osim Osim brojnih brojnih ozdravljenja, ozdravljenja, uu životu životusv. sv.Franje Franjebilo bilo je je mnogo mnodrugih go drugih čudesa. čudesa. Jednom Jednom je re-je kao rekao kako kako je dobio je dobio dar jezika dar ›» 23


sveci kojim je je učinio učinio brojna brojna čudesa, čudesa, kojim ozdravio mnoge mnoge bolesnike, bolesnike, pa pa ozdravio čak ii uskrisivao uskrisivao mrtve. mrtve. Ljudi Ljudi uu čak Indiji, Japanu Japanu ii Kini Kini razumjeli razumjeli Indiji, su ga ga na na svome svome materinjem materinjem su jeziku, iako iako je je on on tada tada govorio govorio jeziku, na španjolskom. španjolskom. Imao Imao je je dar dar na proroštvaiibilokacije, bilokacije,smirivao smirivao proroštva je oluje oluje na na moru, moru, ii još još mnogo mnogo je toga. Franjo Franjo je je bio bio „sve „sve svisvitoga. ma”, bio bio je je poznat poznat ii voljen voljen (a (a ma”, neki su su ga ga ii mrzili, mrzili, baš baš kao kao što što neki mrze ii današnje današnje svećenike svećenike kakamrze rizmatike) od od velikih velikih ii malih, malih, iz iz rizmatike) svih staleža. staleža. Možda Možda je je najveće najveće svih

Franjo im je skrenuo pažnju da dobro upamte u kakvu se stanju nalazilo tijelo mrtvaca. Zatim je svetac pao na koljena, izrekao kratku molitvu, i zapovjedio mrtvacu, da ustane u Ime Boga Živoga. Čovjek je ustao živ, snažan i savršena zdravlja! čudo sv. sv. Franje Franje Ksaverskoga Ksaverskoga čudo činjenica da da je je vlastitom vlastitom ruručinjenica kom krstio krstio oko oko 100 100 000 000 ljudi. ljudi. kom Ta izvanredna izvanredna desna desna ruka ruka još još Ta je uvijek uvijek sačuvana sačuvana ii čašćena. čašćena. je

Bog Bog je je potvrđivao potvrđivao njegovu njegovu vjeru vjeru

Kao Kaošto štostoji stojiuudokumentima dokumentimaiz iz postupka postupka kanonizacije, kanonizacije, samo samo uu jednom jednom kratkom kratkom razdoblju razdoblju njegova njegova djelovanja djelovanja dogodila dogodila su su se se četiri četiri uskrsnuća uskrsnuća od od mrmrtvih. tvih.Bilo Biloje jeto touujužnome južnomedijelu dijelu 24

Indije, Indije, aa treba treba napomenuti napomenuti da da kroničari kroničari sv. sv. Franji Franji pripisuju pripisuju ii mnoga mnoga druga druga uskrsnuća uskrsnuća koja koja su su se se dogodila dogodila ondje. ondje. Evo Evo tri tri od od njih! njih! ·· Dvojica Dvojica mladića mladića slijedili slijedili su su Franju Franju kao kao katehete. katehete. Tijekom Tijekom noći, noći,jednog jednogod odnjih njihza zanogu noguje je ugrizla ugrizla kobra, kobra, otrovnica. otrovnica. UjuUjutro trosu suga gapronašli pronašlimrtvog. mrtvog.FraFranjo njo je je uzeo uzeo sline sline iz iz svojih svojih usta, usta, iinjome njomedotaknuo dotaknuomjesto mjestougriugriza. za. Zatim Zatim je je nad nad mladićem mladićem nanapravio pravioznak znakkriža, križa,primio primioga gaza za ruku rukuiinaredio narediomu muneka nekaustane ustane uu Ime Ime Isusa Isusa Krista. Krista. Mladić Mladić je je ustao ustao uu trenu trenu ii nastavio nastavio svoj svoj misionarski misionarski put. put. Izgledalo Izgledalo je je kao kao da da se se probudio probudio iz iz sna. sna. Samo Samo Gospodin Gospodin zna zna koliko koliko je je zapravo zapravo Franjo Franjo uskrisio uskrisio mrmrtvih, tvih, uu svome svome danonoćnom danonoćnom misionarskom misionarskom životu. životu. U U proprocesima cesima oo sv. sv. Franji Franji Ksaverskom Ksaverskom navodi navodi se se kako kako je je jedno jedno od od njegove njegove duhovne duhovne djece djece koje koje je je često često slao slao među među bolesne bolesne umjesto umjesto njega njega uskrisilo uskrisilo dvije dvije osobe. osobe. Duhovna Duhovna djeca djeca sv. sv. FraFranje nječinila činilasu sumnoga mnogačudesa. čudesa.JeJedan dan od od njih njih nastavljao nastavljao bi bi činiti činiti čudesa čudesa za za okupljeno okupljeno mnoštvo mnoštvo uu trenucima trenucima kada kada bi bi Franjo Franjo bio bio iscrpljen. iscrpljen. ·· Jednom Jednom je je Franjo Franjo susreo susreo popogrebnu grebnu povorku povorku koja koja je je nosila nosila tijelo tijelo mladića mladića koji koji je je umro umro od od groznice. groznice. Prema Prema običaju običaju toga toga kraja, kraja, tijelo tijelo je je prije prije pokopa pokopa bilo bilo 24 24 sata sata zamotano zamotano uu platplatno. no.Poput PoputIsusa Isusanad nadudovicom udovicom uuNaimu, Naimu,Franjo Franjose sesažalio sažalionad nad roditeljima. roditeljima. Kleknuo Kleknuo je, je, podipodigao gao oči oči prema prema Nebu, Nebu, ii molio molio Boga Boga za za dječakov dječakov život. život. Tada Tada je je svetom svetom vodom vodom poškropio poškropio pokriven pokriven leš leš ii naredio naredio povorci povorci da da uu platnu platnu izrežu izrežu otvor. otvor. Kada Kada je je tijelo tijelo bilo bilo vidljivo, vidljivo, Franjo Franjo je je nad nad njim njim napravio napravio znak znak križa, križa,

uzeo uzeo mladića mladića za za ruku, ruku, te te ga ga uu Ime ImeIsusovo Isusovozamolio zamolioneka nekaživi. živi. Mladić Mladić je je ustao, ustao, ii Franjo Franjo ga ga je je uu dobrom dobrom zdravlju zdravlju predao predao njegovim njegovim roditeljima. roditeljima. PrisutPrisutni ni su su se se divili divili slaveći slaveći Franjinu Franjinu svetost. svetost. Mladićevi Mladićevi roditelji roditelji ii prijatelji, prijatelji, uu znak znak zahvalnosti zahvalnosti ii sjećanja sjećanja na na djelo, djelo, podigli podigli su su na na tom tom mjestu mjestu velik velik križ. križ. ·· Drugom Drugom prilikom, prilikom, sv. sv. Franjo Franjo je je propovijedao propovijedao uu Quilonu, Quilonu, uu južnoj južnoj Indiji Indiji nasuprot nasuprot Šri Šri LanLanke. ke. Ta Ta luka, luka, bila bila je je surov surov grad grad uukojem kojemsu sumnogi mnogikršćani kršćaniobeobeščastili ščastili svoje svoje ime. ime. Dok Dok je je propropovijedao povijedao uu crkvi crkvi uu kojoj kojoj su su se se okupljali okupljali Portugalci, Portugalci, Franjo Franjo se se osjećao osjećao zbunjen, zbunjen, ii kao kao zauzaustavljen stavljen zidom zidom tvrdoglavosti tvrdoglavosti koju koju je je sreo sreo uu slušateljima slušateljima tvrtvrdih dih srdaca. srdaca. U U jednome jednome trenuttrenutku, ku, stao stao je je ss propovijedanjem, propovijedanjem, ii počeo počeo se se moliti moliti Bogu Bogu uu čast čast Krvi Krvi ii Imena Imena Njegova Njegova Sina, Sina, da da omekša omekša srca srca slušatelja. slušatelja. Nakon Nakon toga, toga, prisutnima prisutnima se se obratio obratio riječima riječima kako kako je je Bog Bog voljan voljan podići podići ii mrtve, mrtve, kako kako bi bi ih ih obratio, obratio, aa zatim zatim je je nekolinekolicini cini naredio naredio da da otvore otvore grob grob čovjeka čovjeka koji koji je je ondje ondje bio bio popokopan kopan dan dan ranije. ranije. Molio Molio je je uu suzama, suzama, poprativši poprativši molitvu molitvu gorljivim gorljivim riječima. riječima. Kada Kada su su otvorili otvorili grob grob ii izvadili izvadili tijelo, tijelo, već već se se osjećao osjećao smrad. smrad. Na Na FraFranjinu njinu naredbu, naredbu, razderali razderali su su platno platno ii ugledali ugledali tijelo tijelo koje koje se se već već počelo počelo raspadati. raspadati. Franjo Franjo im imje jeskrenuo skrenuopažnju pažnjuda dadobro dobro upamte upamte uu kakvu kakvu se se stanju stanju nanalazilo lazilo tijelo tijelo mrtvaca. mrtvaca. Zatim Zatim je je svetac svetac pao pao na na koljena, koljena, izrekao izrekao kratku kratku molitvu, molitvu, ii zapovjedio zapovjedio mrtvacu, mrtvacu, da da ustane ustane uu Ime Ime Boga Boga Živoga. Živoga. Čovjek Čovjek je je ustao ustao živ, živ, snažan snažan ii savršena savršena zdravzdravlja! lja! Promatrači Promatrači su su bili bili ispunjeispunjeni ni strahopoštovanjem. strahopoštovanjem. Mnogi Mnogi su su se se zbog zbog čudesa čudesa obratili, obratili, aa koji koji su su trebali trebali krštenje, krštenje, padali padali 9/2012 Book


su su do do svečevih svečevih nogu nogu kako kako bi bi bili bili kršteni. kršteni. Čudesa Čudesa su su bila bila priprihvaćena hvaćena kao kao nepobitna nepobitna jer jer su su oo njem njem posvjedočila posvjedočila dvojica dvojica svjedoka, svjedoka,Emanuel EmanuelGag GagiiJoam Joam Audicondam, Audicondam, kao kao ii dotični dotični mrtvac mrtvac kojeg kojeg je je oživio. oživio. Ona Ona su su učinila učinila da da je je gotovo gotovo čitavo čitavo kraljevstvo, kraljevstvo, osim osim kralja kralja ii nenekolicine kolicine pokrajina, pokrajina, prihvatilo prihvatilo kršćanstvo kršćanstvo uu roku roku od od nekoliko nekoliko mjeseci. mjeseci.

Zašto Zašto Bog Bog daruje daruje nekonekome me snagu snagu za za izvođenje izvođenje takvih takvih čudesa? čudesa?

To To se se može može lakše lakše razumjeti razumjeti kada kada se se vidi vidi ogroman ogroman broj broj duša duša obraćenih obraćenih po po sv. sv. Franji Franji Ksaverskom. Ksaverskom. U U roku roku od od godine godine dana, dana, Franjo Franjo je je na na području području južne južne Indije Indije osnovao osnovao oko oko 45 45 kršćanskih kršćanskih zajednica. zajednica. Teško Teško je je zamisliti zamisliti takva takva masovna masovna obraćenja, obraćenja, bilo bilo ss Franjom Franjom KsaKsaverskim verskim ili ili ss bilo bilo kojim kojim misimisionarom, onarom, bez bez velikih velikih ii brojnih brojnih čudesa čudesa koja koja svjedoče svjedoče istinu istinu misionarevih misionarevih riječi. riječi. Naš Naš je je GosGospodin podin koristio koristio svoja svoja čudesa čudesa kao kao znakove znakove koji koji su su svjedočili svjedočili oo njegovu njegovu Kraljevstvu Kraljevstvu ii njemu njemu kao kao Mesiji. Mesiji. Njegova Njegova čudesa čudesa dokazala dokazala su su da da je, je, doista, doista, On On Sin Sin Božji Božji poslan poslan od od Oca. Oca. On On je je naredio naredio svojim svojim učenicima učenicima da da rade rade slična slična čudesa čudesa ss velikodušvelikodušnošću, nošću, ii obećao obećao da da će će raditi raditi još još veća veća nego nego što što je je On On činio. činio.

Podizanje Podizanje mrtvih mrtvih

U U Malacci, Malacci, sv. sv. Franjo Franjo je je napranapravio vio čudo čudo nad nad djevojkom djevojkom koja koja je je bila bila pokopana pokopana već već nekoliko nekoliko dana. dana. ·· Kada Kada je je Franjo Franjo bio bio daleko daleko od od grada, grada, kći kći jedne jedne žene žene koja koja je je nedavno nedavno bila bila krštena, krštena, umrla umrla je. je. Dok Dok je je djevojka djevojka još još bila bila bolesna, bolesna, njena njena je je majka majka posvuda posvuda tražila tražila sv. sv. Franju. Franju. Book 9/2012

Kada Kada je je majka majka saznala saznala da da se se Franjo Franjo vratio, vratio, bila bila je je puna puna jednostavne jednostavne vjere vjere da da će će FraFranjo, njo, za za kojega kojega je je bila bila uvjeuvjerena rena da da može može izliječiti izliječiti njenu njenu kćer, kćer, kao kao što što je je izliječio izliječio ii masu masu ljudi, ljudi, isto isto tako tako lako lako iz iz mrtvih mrtvih podići podići ii njezinu njezinu kćer. kćer. Kao Kao što što je je Marta Marta rekla rekla Isusu: Isusu: „Ali „Ali ii sada sada znam: znam: što što god god zazaišteš išteš od od Boga, Boga, dat dat će će ti” ti” (Iv (Iv 11:22). 11:22). Kada Kada je je majka majka došla došla do do sv. sv. Franje, Franje, bacila bacila mu mu se se pred pred noge, noge, ii kao kao Marta Marta ii MariMari-

ja ja uzviknula uzviknula mu, mu, da da je je On On bio bio ondje, ondje, njezina njezina kći kći ne ne bi bi umrla. umrla. Ipak, Ipak, Bogu Bogu ništa ništa nije nije nemoguće. nemoguće. Znala Znala je je da da FraFranjo njo svojim svojim molitvama molitvama može može vratiti vratiti njenu njenu kćer kćer uu život. život. Kao Kao što što se se Isus Isus divio divio vjeri vjeri rimskog rimskog stotnika stotnika ii žene žene SiroSirofeničanke, feničanke, sv. sv. Franjo Franjo se se divio divio vjeri vjeri ii povjerenju povjerenju ove ove „svje„svježe” že” obraćenice. obraćenice. Kako Kako je je majka majka bila bila dostojna dostojna takve takve sućuti, sućuti, Franjo Franjo je je molio molio Boga Bogada dajoj jojpodari podariovu ovuutjehu. utjehu. Zatim Zatim se okrenuo okrenuoi irekao rekao ›» 25


sveci majci majci neka neka ode ode na na grob, grob, jer jer je jenjezina njezinakći kćiživa. živa.Zbog Zbogtoga toga što što Franjo Franjo nije nije ponudio ponudio da da ii sam samode odessnjom njomna nagrob, grob,žena žena je je bila bila uu strahu, strahu, ali ali još još uvijek uvijek puna punavjere. vjere.Tiho Tihoje jerekla reklada daje je djevojka djevojkaveć većtri tridana danazakopazakopana na uu grobu. grobu. No, No, Franjo Franjo ju ju je je stavio staviona nakušnju. kušnju. Više Višega ganije nijeništa ništapitala, pitala,nego nego je je ss gorućom gorućom vjerom vjerom otrčala otrčala radosna radosnado docrkve crkvegdje gdjejoj jojje jekći kći bila bilazakopana. zakopana.Majka, Majka,zajedno zajedno ssmnogim mnogimdrugim drugimsvjedocima svjedocima koji kojisu sužurili žurilissnjom, njom,podigla podiglaje je kamen kamen ss groba. groba. Mrtva Mrtva kći, kći, sasahranjena hranjena prije prije tri tri dana, dana, izašla izašla je je živa! živa! Kao Kao ii kod kod uskrišenja uskrišenja Lazara, Lazara,nitko nitkonije nijemogao mogaosumsumnjati njatiuuistinitost istinitosttakvog takvogčuda. čuda. Trebala Trebalabi binas naszadiviti zadivitiuporna uporna vjera vjera ove, ove, tek tek nedavno nedavno obraobraćene ćene žene. žene. Takva Takva jaka jaka vjera vjera rijetko rijetko se se nalazi. nalazi. Velika Velika vjevjera ra ii mudrost mudrost sv. sv. Franje Franje ujeujedinile dinile su su se se ss vjerom vjerom majke, majke, kada kada ju ju je je zatražio zatražio da da ode ode sama samana nagrob. grob.

Naš je Gospodin koristio svoja čudesa kao znakove koji su svjedočili o njegovu Kraljevstvu i njemu kao Mesiji. Njegova čudesa dokazala su da je, doista, On Sin Božji poslan od Oca Ova Ova snaga snaga podizanja podizanja mrtvih mrtvih na na daljinu daljinu izgleda izgleda kao kao da da je je bila bila posebna posebna karizma karizma sv. sv. FraFranje njeKsaverskog. Ksaverskog.

je je Franju Franju ii Fernandeza Fernandeza kao kao dvojicu dvojicu svojih svojih osloboditelja. osloboditelja. Otac Otac ii kći kći kasnije kasnije su su poučeni poučeni vjeri, vjeri,te tekršteni. kršteni.

·· UU Japanu, Japanu, blizu blizu Cagoxime, Cagoxime, poganski poganski plemić plemić izgubio izgubio je je kćer kćer jedinicu. jedinicu. Bio Bio je je uu dubodubokoj kojžalosti. žalosti.Neki Nekisvježi svježikršćankršćanski ski obraćenici, obraćenici, suosjećajući suosjećajući ss njim, njim, preporučili preporučili su su mu mu neka neka potraži potražipomoć pomoćod odkršćanskog kršćanskog Boga Bogapo pomolitvama molitvamasv. sv.Franje Franje Ksaverskog. Ksaverskog. Otac Otac djeteta djeteta otiotišao šao je je do do sv. sv. Franje Franje te te se se babacio cio do do njegovih njegovih nogu. nogu. Bio Bio je je toliko tolikopreplavljen preplavljenemocijama emocijama da da nije nije mogao mogao govoriti. govoriti. No, No, svetac svetac je je razumio. razumio. Sv. Sv. Franjo Franjo je je otišao otišao do do kapelice, kapelice, gdje gdje je je služio služiomisu. misu.Njegov Njegovpomagač, pomagač, Joam Joam Fernandez, Fernandez, otišao otišao je je ss njim. njim. Kada Kada je je Franjo Franjo završio završio molitvu, molitvu, izašao izašao je je iziz kapelice kapelice ii tjeskobnom tjeskobnom ocu ocu rekao rekao neka neka ide, ide, jer jer je je Bog Bog čuo čuo njegove njegove molitve. molitve.„To „Toje jesve”, sve”,dodao dodaoje je Franjo. Franjo. Tako Tako je je plemić plemić pošao pošao kući, kući, pun pun žalosti. žalosti. No No na na putu putu je jesusreo susreosvoga svogaslugu slugukoji kojimu mu je je radosno radosno povikao povikao da da mu mu je je kći kći živa. živa. Zatim Zatim je je djevojka djevojka došla došla sama, sama, trčeći, trčeći, ii bacila bacila se se ocu ocuoko okovrata. vrata. Ispričala Ispričala je je ocu, ocu, kako kako su su je, je, kada kada je je udahnula udahnula svoj svoj poposljednji sljednji dah, dah, vezala vezala dva dva užaužasna snademona. demona.Htjeli Htjelisu suje jebaciti baciti uupakao, pakao,no nodva dvasveta svetačovjeka čovjeka došla došla su su je je spasiti. spasiti. UU sljedesljedećem ćem trenutku, trenutku, bila bila je je živa živa ii zdrava. zdrava.Kada Kadaju juje jeotac otacdoveo doveo do do Franjine Franjine kuće, kuće, prepoznala prepoznala

Sv. Sv.Franjo FranjoKsaverski Ksaverskiumro umroje jeod od vrućice vrućice3. 3.prosinca prosinca1552. 1552.godigodine neuuJapanu, Japanu,na naotoku otokuSancian, Sancian, uu dobi dobi od od 46 46 godina, godina, čekajući čekajući brod brod za za misionarski misionarski pohod pohod uu Kinu. Kinu.Njegove Njegoveposljednje posljednjeriječi riječi bile bile su: su: „Isuse, „Isuse, Sine Sine Davidov, Davidov, smiluj smilujmi mise!” se!”ii„Djevice „DjeviceMarijo, Marijo, moli moliza zamene”. mene”. Dvanaest Dvanaest godina godina nakon nakon što što se se svetac svetac prvi prvi put put uputio uputio na na misijska misijska putovanja, putovanja, njegovo njegovo je jetijelo tijelovraćeno vraćenouuGou Gouuuistinistinskom skom trijumfu. trijumfu. Oko Oko svečeva svečeva mrtva mrtva tijela, tijela, cijele cijele te te jeseni jeseni ii zime zimedogađala događalasu suse sečudesa. čudesa. Kada Kada su su 15. 15. ožujka ožujka 1554. 1554. godine godine svečevi svečevi ostaci ostaci bili bili privremeno privremeno smješteni smješteni uu kakapelici pelici koledža koledža Svetog Svetog Pavla, Pavla, nekolicina nekolicina slijepih, slijepih, paraliziparaliziranih ranih ii oduzetih oduzetih ozdravilo ozdravilo je je od odsvoje svojebolesti. bolesti.Franjo Franjoje jebio bio posebni posebni izaslanik izaslanik kako kako Svete Svete Stolice, Stolice, tako tako ii portugalskoportugalskoga ga kralja kralja Ivana Ivana III. III. Tako Tako je je po po kraljevu kraljevunalogu nalogupokrenut pokrenutdodokumentirani kumentirani postupak postupak koji koji je je proveden proveden ss najvećom najvećom točnotočnošću, šću, uu Goi Goi ii uu drugim drugim dijelodijelovima vima Indije. Indije. UU tom tom postupku, postupku, popisana popisana su su mnoga mnoga čudesa čudesa koja koja je je Bog Bog učinio učinio preko preko sv. sv. Franje Franje Ksaverskog. Ksaverskog. Papa Papa GrGrgur gurXV. XV.proglasio proglasioga gaje jesvetim svetim 12. 12. ožujka ožujka 1622. 1622. godine, godine, aa Papa Papasv. sv.Pio PioX. X.proglasio proglasioga gaje je „Zaštitnikom „ZaštitnikomMisionara”. Misionara”. 9/2012 Book


PREPORUČAMO!

NERASPADNUTO TIJELO

P

rije rije samog samog pogreba pogreba sv. sv. Franje Franje Ksaverskog, Ksaverskog, lijes lijes je je napunjen napunjen vapnom, vapnom, aa mrtvi mrtvi svetac svetac uu nj nj položen položen ss dvije dvije vreće vreće ispod ispod ii dvije dvije vreće vreće vapna vapnapreko prekotijela. tijela.To Toje jeučinjeno učinjeno kako kakobi bise seubrzalo ubrzaloraspadanje, raspadanje,te te se se za za neko neko vrijeme vrijeme kosti kosti mogle mogle lakše lakše prevesti prevesti do do Indije. Indije. Deset Deset tjedana tjedanakasnije, kasnije,kada kadaje jesvečevo svečevo tijelo tijeloizvađeno izvađenoizizzemlje, zemlje,kako kakobi bi se seprevezlo prevezlouuMalaccu, Malaccu,utvrđeno utvrđeno je jeda daje jepotpuno potpunosačuvano! sačuvano! Stočetrdeset Stočetrdeset ii dvije dvije godine godine nanakon kon svečeve svečeve smrti, smrti, njegovo njegovo još još uvijek uvijek savršeno savršeno sačuvano sačuvano tijelo tijelo pažljivo pažljivoje jepregledao pregledaobiskup biskupEsEspinola pinolaiifrancuski francuskiisusovac isusovacPere Pere Joseph Joseph Simon Simon Bayard, Bayard, zajedno zajedno sa sa službenicima službenicima svetišta svetišta koji koji su su tijelo tijeloiskopali iskopaliizizzemlje zemljeuutajnotajnosti, sti,kako kakobi biizbjegli izbjegligomile gomileljudi ljudi koje koje bi bi nahrupile nahrupile uu crkvu. crkvu. UU izizvješću vješćustoji: stoji: •• Svečeva Svečeva je je kosa kosa crna crna ii lagano lagano kovrčava. kovrčava. Čelo Čelo mu mu je je široko široko ii visoko, visoko,aapo posredini srediničela čelanalaze nalaze se se dvije dvije žile, žile, meke meke na na dodir dodir ii purpurne purpurneboje, boje,što štose sečesto čestoviđa viđa uunadarenih nadarenihosoba osobakoje kojemnogo mnogo razmišljaju. razmišljaju.Oči Očisu sutamne, tamne,žive živeii blage, blage, aa pogled pogled je je tako tako prodoprodoran ran da da se se čini čini kao kao da da je je svetac svetac živ. živ. Usne Usne su su jarko jarko crvene crvene boje, boje, dok dokmu muje jebrada bradagusta. gusta.Na Naobraobrazima zimaje jenježno nježnocrvenilo. crvenilo.Jezik Jezikje je pokretan, pokretan,crven crveniivlažan vlažanaabrada brada je je lijepih lijepih proporcija. proporcija. Ukratko, Ukratko, cijelo cijelo tijelo tijelo izgleda izgleda kao kao tijelo tijelo živog živogčovjeka. čovjeka.Krv Krvje jeuutekućem tekućem stanju, stanju,usnice usnicepokretne, pokretne,meso mesoje je čvrsto čvrstoiizdrave zdraveboje, boje,stopala stopalaprapravilna vilna aa nokti nokti lijepo lijepo oblikovani. oblikovani. Gubitak Gubitakdva dvanožna nožnaprsta prsta(koji (kojisu su otkinuti otkinutikao kaorelikvije) relikvije)ostavilo ostaviloje je tamniji tamnijitrag tragna nalijevoj lijevojnozi. nozi.Osim Osim Franjina, Franjina,teško teškoje jepronaći pronaćiijedno ijedno Book 9/2012

drugo drugo tijelo tijelo tako tako čisto čisto ii zdravo zdravo kao ovo ovo apostola apostola Indije. Indije. VeliVelikao koje ječudo čudoda dase seposlanik poslanikDuch Duch ko East India India Company, Company, Mynheer Mynheer East Vandryers,pošto poštoje jevidio vidiotijelo, tijelo, Vandryers, čemusam samja jabio biosvjedokom, svjedokom,ododčemu mah mahobratio obrationa nakatoličanstvo. katoličanstvo. Danas Danas je je tijelo tijelo sv. sv. Franje Franje KsaKsaverskog verskog sasušeno sasušeno ii skupljeno, skupljeno, ali alibez bezznakova znakovapropadanja. propadanja.Na Na njegovu njegovu licu licu još još se se vidi vidi brada. brada. Kada Kadaje je1952. 1952.godine godinetijelo tijelobilo bilo izloženo, izloženo, njegova njegova ekscelencija ekscelencija D. D. Costa Costa Nunes, Nunes, tadašnji tadašnji patripatrijah jah Indije Indije ii nadbiskup nadbiskup Goe, Goe, po po prvi prvi puta puta naziva naziva svečeve svečeve tjeletjelesne sne ostatke ostatke „relikvijama „relikvijama tijela tijela sv. sv. Franje Franje Ksaverskog”. Ksaverskog”. SadašSadašnje nje stanje stanje tijela tijela ne ne razlikuje razlikuje se se previše previše od od neobjašnjive neobjašnjive sačusačuvanosti vanostikoja kojase sečudesno čudesnoočuvala očuvala 150 150godina, godina,što štopotvrđuju potvrđujubrojbrojna namedicinska medicinskaizvješća izvješćaiinebronebrojene jenetvrdnje tvrdnjeočevidaca. očevidaca. Tijelo Tijeloje jeposljednji posljednjiputa putaizloženo izloženo od od studenog studenog 1974. 1974. do do siječnja siječnja 1975. 1975. godine. godine. Tijekom Tijekom prva prva tri tri tjedna, tjedna, 200 200 000 000 ljudi ljudi izrazilo izrazilo je je štovanje štovanje svecu, svecu, aa 15 15 000 000 ljudi ljudi okupilo okupilo se se posljednjega posljednjega jutra jutra dok dokje jetijelo tijelobilo biloizloženo. izloženo.ProcjeProcjenjuje njujese seda daje je50 50000 000ljudi ljudistvoristvorilo loprocesiju procesijuizvan izvancrkve crkveprije prijeno no što štoje jestakleni staklenilijes lijesvraćen vraćenuulijep lijep srebrni srebrni relikvijar relikvijar uu bazilici bazilici Bom Bom Jesus Jesusiziz17. 17.st. st.uuGoi, Goi,uuIndiji. Indiji. Mnogi Mnogi dijelovi dijelovi tijela tijela sv. sv. Franje, Franje, među međunjima njimaiidesna desnaruka, ruka,odvoodvojeni jenisu suiiposlani poslaniuurazličite različitedijelodijelove vesvijeta svijetakao kaonajsvetije najsvetijerelikvije. relikvije. UU izdanju izdanju časopisa časopisa Newsweek, Newsweek, od od 30. 30. prosinca prosinca 1974. 1974. godine, godine, kaže kažese seda daje jetijelo tijelo„iznenađuju„iznenađujuće će dobro dobro sačuvano” sačuvano” te te se se citira citira ii svećenika svećenika koji koji je je izjavio izjavio da da je je prije prije četiri četiri desetljeća desetljeća „tijelo „tijelo bilo bilo tako takosvježe svježekao kaoda dasvetac svetacspava”. spava”.


E LIJEVO: Intervju

Intervju

Apostol nerođenih Nastavljamo s intervjuom koji je s p. Markom vodio gosp. Dražen Bušić. U ovom dijelu razgovora, pater se osvrnuo na aktualnu političku raspravu vezanu za nerođene „U„U posljednja posljednja će vremena će vremena ljudiljudi sebi zatvarati sebi zatvarati uši, da uši, ne da ne čuju čujuistinu...” istinu...”

Gledao sam sam onog onog nanašeg blaženog blaženog ministra ministra na TV. TV. Ne Neosuđujem osuđujem ninijednu jednu takvu takvu„veličinu“ „veličinu“ u politici, u politici, novinarstvu, novinarstvu, znanosti znanosti ili krivom ili krivom feminizmu feminizmu (smatram (smatram da da se ispravni ispravni feminizam feminizam bori protiv protiv abortusa abortusa i i pornografije kao kao najnajgorih oblika oblika zlostavzlostavljanja žena). žena). Samo Samo ihih beskrajno žalim. žalim. Ne Ne osuđujem jer jer njihova njihova drskost protiv protivBoga Boga i čovjeka i čovjekadobra dobrajeje za za moje obraćenje. obraćenje. No, No, što će će reći rećipred predlicem licem Božjim, kada kada dođe dođe „maca na na vratanca”? vratanca”? Pisano je: je:Obrati Obratisese i ivjeruj vjeruj Evanđelju. Evanđelju. To je To mudrost je mudrost i to i tojeje pobjeda. LegaliziLegalizirano zlo zlo ostaje ostaje zlo. zlo. Očito da da nerođenerođeno djetešce djetešce nema nema baš nikakva nikakva prava. prava. 28

Gdje Gdje su su granice granice tog tog ludila? ludila? Znam Znamda daneplodni neplodnisupružnici supružnici jako jako pate, pate, želim želim im im pomoći, pomoći, molim molim ss njima, njima, savjetujem savjetujem poslušnost poslušnostBogu Bogui iCrkvi. Crkvi.IstoIstovremeno, vremeno,djeca djecase sesilno silnožele želei i djeca djeca se se masovno masovno egzekutiegzekutiraju. raju.Masakr Masakrnevinih nevinihpresudit presudit će će svijetu. svijetu. Biblija Biblija jeje ispred ispred medicinske medicinskeenciklopedije enciklopedijei iuu njoj njojpiše: piše:Ne Neubij! ubij!Čovjek Čovjeknije nije bog, bog,i ine nemože možebiti. biti.Međutim, Međutim, otrov otrovzmije zmijeneprestano neprestanokola kola uužilama žilamačovječanstva. čovječanstva.Samo Samo Krv KrvJaganjčeva Jaganjčevamože možega gaizbaizbaciti. citi.Čovjek Čovjeksam sampo posebi sebinema nema mandat mandatza zaodređivanje određivanješto štojeje ispravno, ispravno,aašto štonije. nije.Sve Svenam nam jejedao daoJahve, Jahve,uudekalogu. dekalogu.AA ovi ovi su su ljudi ljudi zavarani, zavarani, pa pa zazavaravaju varavajudruge. druge.Pilat, Pilat,Herod, Herod, faraon... faraon... „U „U posljednja posljednja će će vremena vremena ljudi ljudi sebi sebi zatvarati zatvarati uši, uši,da dane nečuju čujuistinu...” istinu...”piše piše Pavao Pavao Timoteju. Timoteju. Uvijek Uvijek jeje bilo biloi iuvijek uvijekće ćebiti bitionih onihkoji koji ne nežele želevidjeti, vidjeti,čuti, čuti,reagirareagirati.ti. Abortus Abortus su su prvi prvi uu Europi Europi ozakonili ozakonili Hitler Hitler i i Lenjin. Lenjin. Ne Ne čudim čudim se se i i ne ne sablažnjavam sablažnjavam što štotaj tajduh duhi idalje daljehara haraljudljudskim skimsrcima. srcima.Samo Samose sečudim čudim nama namakršćanima kršćanimašto štonismo nismona na 9/2012 Book


http://blog.vecernji.hr/drazen-busic

Pita me jedna ženska kada sam vidio biskupa da moli krunicu s narodom? Odgovorih joj da ne viđam ni narod da moli krunicu s biskupima. Ne možemo jedni bez drugih, ne? koljenima. koljenima.Malo Malojejekoristi koristiod od lijepo lijepo sročenih sročenih dokumenata dokumenata i itribina, tribina,od odmetoda metodakoje kojekokoristi ristisvijet. svijet.Sigurno, Sigurno,trebamo trebamo se seboriti boritina nasvim svimrazinama razinamai i koristiti koristiti mogućnosti mogućnosti današdanašnjeg njeg vremena. vremena. Ali Ali to to MORA MORA biti bitinatopljeno natopljenoBožjom Božjomsilom, silom, molitvom, molitvom,žrtvom, žrtvom,pokorom. pokorom. To To Gospa Gospa stalno stalno ponavlja ponavlja uu Fatimi, Fatimi,Ruandi, Ruandi,Međugorju Međugorjui i drugdje. drugdje.Ne Neoružjem oružjemsvijeta, svijeta, već već Neba! Neba! Da Da sam sam jaja nekanekakav kav crkveni crkveni velikodostojnik, velikodostojnik, pozvao pozvao bih bih onaj onaj narod narod koji koji još još vjeruje, vjeruje, na na danonoćna danonoćna bdijenja, bdijenja, na na žrtvu žrtvu i i pokoru, pokoru, naredio narediobih bihsvim svimsamostanisamostanima maklanjanje klanjanjei ivratio vratiobih bihpost, post, koji kojise seskroz skroznegdje negdjeizgubio, izgubio, odredio odredio bih bih dane dane uu godini godini koji kojibibise seslavili slavilikao kaozadovoljzadovoljština štinaza zagrijehe grijeheprotiv protivživota života i ipozivao pozivaobih bihneprestano neprestanona na molitvu molitvu za za obraćenje obraćenje onih onih koji kojiuudjetetu djetetune nevide videdijete. dijete. Apostoli Apostolisu sumolili molilii ivapili vapilida da siđe siđeDuh DuhUtješitelj Utješitelji iBranitelj. Branitelj. Isus Isusninina najednom jednommjestu mjestunije nije prokazivao prokazivao Rimljane-okuRimljane-okupatore patore nini Grke-dekadentne Grke-dekadentne pred-hollywoodiste. pred-hollywoodiste. Nije Nije ninijednom jednom spomenuo spomenuo gejove gejove iliilipedofile, pedofile,aabilo biloihihjejetada tada uuobilju. obilju.Zašto Zaštonije? nije?Zar Zarnije nije znao znaoza zato toopće općepoganstvo? poganstvo? Što ŠtobibiIsus Isusdanas danasrekao rekaoi iraradio? dio? Njegov Njegov Židov, Židov, Herod Herod i i slični, slični,tlačili tlačilisu suNjegov Njegovnarod, narod, izluđivali izluđivaliraju rajunametima nametimai inenepravdama. pravdama.Ipak, Ipak,nije nijeto tobilo bilouu središtu središtu Njegove Njegove pouke. pouke. Ali Ali svojim svojimjeježivotom životombio bioutjelovutjelovljenje ljenje Kraljevstva! Kraljevstva! I I kršćankršćanstvo stvo se se širilo širilo uu nemogućim nemogućim Book 9/2012

uvjetima.Čak Čaki ibez bezkatedrala katedrala uvjetima. lijepih multifunkcionalnih multifunkcionalnih i i lijepih pastoralnih dvorana. dvorana. TrebaTrebapastoralnih moi imi miizaći izaćina naulicu, ulicu,pred pred mo bolnicekao kaoPetar Petari iostali ostalina na bolnice Pedesetnicu!Sam SamIsus Isusjejebio bio Pedesetnicu! nerođenodijete. dijete.Meni Menijejeto to nerođeno dostaza zasvaku svakuraspravu. raspravu.Čini Čini dosta mise seda dajejeproblem problemjako jakodudumi boki ida daga gatreba trebasagledavati sagledavati bok širokomkontekstu. kontekstu.Naime, Naime, uuširokom akosmo smonašu našuvjeru vjerusveli svelina na ako pukoobavljanje obavljanjesakramenasakramenapuko nasto stopapira papirai ipapirića, papirića, tatai ina akose sebojimo bojimoprogonstaprogonstateteako vakoja kojabibinam namotela otelakomokomova ciju,onda ondasmo smouuduhovnom duhovnom ciju, „ćorsokaku”. Autentično Autentično se se „ćorsokaku”. kršćanstvo širi širi autentično autentično kršćanstvo samo uu progonstvima, progonstvima, kaj kaj samo nam to to nakon nakon dvije dvije tisuće tisuće nam godinajoš jošnije nijejasno? jasno?Sveti Sveti godina Župnik Arški Arški obnovu obnovu svoje svoje Župnik župejejezapočeo započeona nakoljenikoljenižupe ma,klanjajući klanjajućise sedanonoćno danonoćno ma, pred Presvetim Presvetim Otajstvom. Otajstvom. pred Svi ovi ovi današnji današnji skandali skandali uu Svi Crkviimaju imajusamo samojedan jedani ijejeCrkvi diniizvor: izvor:napustili napustilismo smomomodini litvu i i post. post. AA nikad nikad nismo nismo litvu imaliviše višeknjiga knjigai iseminara seminara imali molitvii ipostu! postu!Tko Tkodanas danas oomolitvi moli i i posti posti za za predsjednipredsjednimoli ka, ministra, ministra, premijera? premijera? IliIli ka, za naše naše biskupe biskupe i i nadbinadbiza skupe? Ali Ali onako, onako, stvarno, stvarno, skupe? srca,ne nezbog zbogobveze. obveze.Ne Ne izizsrca, možemoza zanjih njihmoliti, moliti,ako ako možemo

ihihne neljubimo. ljubimo.Baš Bašne nevidim vidim da da su su ljubljeni. ljubljeni. Svi Svi ihih samo samo psuju psuju i i kritiziraju. kritiziraju. Posebno Posebno naše naše duhovne duhovne pastire. pastire. Pita Pita me me jedna jedna ženska ženska kada kada sam sam vidio vidio biskupa biskupa da da moli moli krukrunicu nicussnarodom? narodom?Odgovorih Odgovorih joj jojda dane neviđam viđamnininarod narodda da moli molikrunicu krunicussbiskupima. biskupima.Ne Ne možemo možemo jedni jedni bez bez drugih, drugih, ne? ne?Ono Onošto štokršćanstvo kršćanstvonajnajviše višerazlikuje razlikujeod odsvih svihdrugih drugih religija religijajejeono onoGospodinovo: Gospodinovo: Ljubite Ljubite svoje svoje neprijatelje! neprijatelje! Yes, Yes,we wecan. can. Svi Svikoji kojisu susudjelovali sudjelovaliuunanagovaranju, govaranju, vršenju, vršenju, odobraodobravanju vanju iliili promicanju promicanju pobapobačaja čajai iako akojejedo dotog togsvirepog svirepog usmrćivanja usmrćivanjamalenog malenogčovječovjeka kai idošlo, došlo,sami samisu susebe sebeizbaizbacili ciliizizCrkve, Crkve,tj.tj.Naroda NarodaBožBožjega jegai idok dokse senajozbiljnije najozbiljnijene ne pokaju pokajui ine neobrate obrateod odsvojih svojih zlih zlihdjela djelai imentaliteta mentalitetasmrti smrtiuu njima, njima,duša dušaim imjejezarobljena zarobljena uu kazni kazni koju koju su su svojevoljno, svojevoljno, dobrovoljno dobrovoljno i i slobodno slobodno na na sebe sebestavili. stavili.AAhoće hoćelilivječno vječno gorjeti gorjetiuupaklu, paklu,proživljavajuproživljavajućićismrt smrtizizsekunde sekundeuusekundu, sekundu, uuneopisivim neopisivimmukama mukamacijelu cijelu vječnost, vječnost,jajane neznam. znam.Ja Jasamo samo znam znam da da ako ako pakao pakao postopostojiji na na zemlji zemlji (logori, (logori, zatvori, zatvori, bolnice bolnice bez bez lijekova, lijekova, djeca djeca ratnici, ratnici,žrtve žrtvepedofila, pedofila,bračna bračna ubojstva, ubojstva,sotonistički sotonističkikultovi, kultovi, tumori, tumori,bombe, bombe,preljubi, preljubi,kockocka ka i i droga) droga) onda onda ga ga sasvim sasvim sigurno sigurnoima imai inakon nakonsmrti, smrti,jer jer tek tektada tada„čovjek „čovjekotkriva otkrivaprapravu vuistinu istinuoosebi” sebi”kako kakojejenetnetko koaman amanlijepo lijeponapisao, napisao,aane ne ›» mogu moguse sesjetiti sjetititko. tko.

Ovi su ljudi zavarani, pa zavaravaju druge. Pilat, Herod, faraon... „U posljednja će vremena ljudi sebi zatvarati uši, da ne čuju istinu...” piše Pavao Timoteju 29


Intervju

„Lokomotiva koja prebrzo vozi” Kad Kad sam sam na na jednoj jednoj duhovnoj duhovnoj obnovi obnovi upoznao upoznao pavlina, pavlina, stastarog, rog, svetog svetog redovnika, redovnika, koji koji je je plakao plakao govoreći govoreći oo svojoj svojoj borbi borbi protiv protiv abortusa-čeabortusa-čedomorstva domorstva nevine nevine dječice, dječice, prošla prošlame meneka nekastruja, struja,milost, milost, te tesam samodlučio odlučiosvoj svojživot životprepredati dati ovoj ovoj istoj istoj borbi. borbi. UU našim našim pravilima pravilima piše piše kako kako su su pavlipavlini ni oduvijek oduvijek slijedili slijedili znakove znakove vremena vremena te te hrabro hrabro ulazili ulazili uu potrebe potrebe trenutka. trenutka. PrepoPrepoznali znali smo smo tako, tako, da da je je pobapobačaj čaj najstrašnije najstrašnije ii najtužnije najtužnije obilježje obilježje današnjice današnjice (Majka (Majka Terezija Terezija kaže, kaže, ako ako je je pobačaj pobačaj moguć, moguć, onda onda je je svako svako drugo drugo zlo zlo moguće) moguće) ii odlučili odlučili smo, smo, ss Majkom Majkom Marijom, Marijom, kroz kroz molimolitvu tvu ii pokoru, pokoru, udariti udariti po po duhu duhu smrti, smrti, navješćujući navješćujući pobjedu pobjedu Života. Života. UU Hrvatskoj Hrvatskoj smo smo ss istom istom nakanom nakanom započeli započeli naš naš apostolat apostolat 1999., 1999., emisijom emisijom na na Radio Radio Mariji. Mariji. Otada Otada smo smo osnovali osnovali udrugu udrugu „Betlehem” „Betlehem” ii neke neke srodne srodne udruge; udruge; popo30

krenuli Molitvene Molitvene Sabore Sabore za za krenuli nerođene ii svečane svečane Majčine Majčine nerođene dane, izdavaštvo izdavaštvo „za „za život” život” dane, Nonnatus, spomen-obilježja spomen-obilježja Nonnatus, čast najmanjih, najmanjih, seminare seminare uu čast za izlječenje izlječenje rana rana pobačaja, pobačaja, za inicijativu inicijativu za za zlostavljane zlostavljane žene „Bakhita”, „Bakhita”, tzv. tzv. Službu Službu žene Pomirenja za za roditelje roditelje suosuoPomirenja čene sa sa spontanim spontanim pobačapobačačene jemdjeteta, djeteta,imamo imamoveć većdvije dvije jem

karizma življenje življenje uu potpupotpukarizma nosti prilagođeno prilagođeno majkama majkama nosti ii djeci. djeci. Tiskali Tiskali smo smo ii nekoliko nekoliko milijuna letaka letaka podijeljenih podijeljenih milijuna po bolnicama, bolnicama, na na seminariseminaripo ma, kolodvorima, kolodvorima, uu školama, školama, ma, sâm sam sam uu deset deset godina godina aa sâm svećeništva vodio vodio preko preko tri tri svećeništva stotine različitih različitih duhovnih duhovnih stotine susreta.Nedavno Nedavnosmo smopokrepokresusreta. nuli ii ekumensku ekumensku inicijativu inicijativu nuli

Uvijek me špotaju da sam kao lokomotiva koja prebrzo vozi... No, ja dodajem da su tračnice vjere, nade i ljubavi itekako izdržljive, jer vode na kolodvor Novog Jeruzalema majčinske kuće kuće „Obitelj „Obitelj sv. sv. majčinske Josipa” Josipa” za za prihvat prihvat samohrasamohranih nih majki, majki, trudnica trudnica ii djece djece (treća uu izgradnji: izgradnji: donatori, donatori, (treća pliz, javite javite se!), se!), također također radiradipliz, mona naosnivanju osnivanjunovog novogDrušDrušmo tva tva zavjetovanih zavjetovanih djevojaka, djevojaka, koje koje će će se se nazivati nazivati „Sestre „Sestre Kristovih Kristovih najmanjih” najmanjih” ii čija čija je je

za život, život, tzv. tzv. Misiju Misiju malenih. malenih. za Sve bi bi ovo ovo bilo bilo apsolutno apsolutno Sve nemoguće da da nemamo nemamo momonemoguće litvene zajednice: zajednice: Treće Treće srce, srce, litvene Tješitelji Tješitelji Milosrdnog Milosrdnog Isusa, Isusa, Mali Mali krug krug srca, srca, Gospin Gospin štit štit itd., itd., uu kojima kojima se se okupljaju okupljaju titisućemolitelja. molitelja.Molitva Molitvaiipost: post: suće jedini su su nam nam jamac jamac snage, snage, jedini 9/2012 Book


aa Gospodin Gospodin je je sam sam rekao rekao da da bez bez ovog ovog oružja oružja nema nema šanse šanse da da išta išta učinimo. učinimo. Dakle, Dakle, svaka svaka čast čast „fejsbukovima”, „fejsbukovima”, prezenprezentacijama, tacijama, projekcijama projekcijama ii tritribinama, binama, ali... ali... Gospodin Gospodin ima ima svoje svojemetode, metode,koje koječesto čestonisu nisu logične logične ljudima ljudima svijeta. svijeta. AA mi mi ne nesmijemo smijemobiti bitiod odsvijeta. svijeta.Još Još sanjam sanjam oo časopisu časopisu „za „za život” život” te teooCentru Centruza zaduhovno duhovnoliječeliječenje njebraka brakaiiobitelji, obitelji,aavolio voliobih bih razraditi razraditi ii teme teme poput poput „muš„muškarci karci ii pobačaj”. pobačaj”. Životna Životna mi mi je je želja želja također, također, voditi voditi sigursigurnu nu kuću kuću za za zlostavljane zlostavljane žene žene ii djecu, djecu, ako ako Bog Bog da. da. II malena malena savjetovališta savjetovališta stisnuta stisnuta među među dućane dućane po po gradovima, gradovima, gdje gdje bi bi ljudi ljudi mogli mogli sjesti, sjesti, odmoriodmoriti, ti, popiti popiti kavu kavu aa istovremeno istovremeno čuti čuti Radosnu Radosnu vijest, vijest, kad kad već već ne ne žele žele uu crkve. crkve. Uvijek Uvijek me me špotaju špotaju da da sam sam kao kao lokomolokomotiva tivakoja kojaprebrzo prebrzovozi... vozi...No, No,ja ja dodajem dodajemda dasu sutračnice tračnicevjere, vjere, nade nadeiiljubavi ljubaviitekako itekakoizdržljiizdržljive, ve, jer jer vode vode na na kolodvor kolodvor NoNovog vogJeruzalema. Jeruzalema.Amen, Amen,brate, brate, amen. amen. Jasno Jasno mi mi je, je, da da duh duh pobačaja pobačajane nemože moženestati nestatidok dok vlada vlada duh duh bludnosti. bludnosti. Zato Zato želimo želimo organizirati organizirati Mlade Mlade žiživota: vota: pokret pokret mladih mladih za za predpredbračnu bračnu čistoću. čistoću. Kako Kako je je to to sve sve sjajno! sjajno! Ovo Ovo nam nam poslanje poslanje daruje daruje toliko toliko radosti! radosti! Volim Volim svoju svoju Crkvu, Crkvu, svoj svoj Red, Red, misiju misiju koju kojumi mije jeuusrce srceutisnuo utisnuoGosGospodin! podin! Toliko Toliko je je Slave Slave uu ovoj ovoj borbi borbiza zanajmanje! najmanje!Kad Kadto tosve sve ii još još stotinu stotinu stvari stvari napravim, napravim, onda onda mogu mogu mirno mirno preseliti preseliti na naahiret, ahiret,uuvječna vječnalovišta. lovišta.Na Na grobu grobuće ćemi mipisati: pisati:Umro Umrouutri tri ujutro, ujutro, zbog zbog nepopravljivog nepopravljivog aktivizma, aktivizma,neka nekase sevječno vječnoododmara mara uu Isusovu Isusovu Srcu. Srcu. Eto, Eto, svi svi smo smodrugačiji, drugačiji,aaja jasam samtakav! takav! Takvoga Takvogame memajka majkarodi, rodi,takav takav ću ćuiiostariti. ostariti.Ako AkoBog Bogda. da.Ili Iline ne da. da.No Nosikiriki. sikiriki. http://blog.vecernji.hr/drazen-busic http://blog.vecernji.hr/drazen-busic

Book 9/2012

NOVO

o. Marko don Kornelione

Glogović

Samo za stotu

OVCU

264 stranica • 13,2 x 20,3 cm

90,00 kn

POŠTARINA UKLJUČENA U CIJENU

o. Marko Glogović

Samo za stotu ovcu Ovom knjigom jednostavno želim poručiti čitateljima, da nas Bog ljubi, da nam želi sreću, da nas traži i da nema grijeha koji ne bi mogao ili ne bi htio oprostiti! Posebno su Mu na srcu upravo maleni i razočarani, ranjeni i nesretni. Oni koji misle da će ih ovaj svijet zadovoljiti, nakon što prođu sito i rešeto mode, strasti, ovisnosti, idolopoklonstva, zabave i osvete, padaju u svojoj bespomoćnosti i stradavaju u svojoj naivnosti... Budite blagoslovljeni čitanjem, razmišljanjem i donesite dobre odluke za svoj duhovni život. To je moja molitva i moja inspiracija. Autor Za narudžbu je potrebno poslati: ime i prezime, adresu dostave, te naziv knjige i količinu na e-mail: tajnica@figulus.hr, SMS-om na: 095/206 5421, 099/216-4788 i 091/220-6542 ili nazvati 048/621-159 (8-16 sati). Knjige možete naručiti i na našoj web-stranici: www.figulus.hr.


SVJEDOČANSTVO

JAO TEBI, KOROZAINE!

32

9/2012 Book


Beskrajno je milosrđe Božje, i On nam beskrajno želi davati i blagoslivljati nas, no jesmo li mi spremni, ne samo dobivati, nego i zahvaljivati: mišlju, riječima, djelom, primjerom...? Isus je korio gradove u kojima je učinio najviše čudesa, jer su ljudi ondje, unatoč svim njegovim znakovima, ostali tvrda srca i nisu povjerovali u Njega Tekst: J. K.

„Porođajne „Porođajne boli” boli”

Prije Prije 18 18 godina, godina, mojoj mojoj je je mami mami otkriven otkriven tumor tumor na na maternici, maternici, koji kojisu sudoktori doktoriuspješno uspješnootkloniotklonilili tako tako da da su su joj joj odstranili odstranili cijelu cijelu majčinu majčinu utrobu utrobu.. Tada Tada je je imala imala 48 48 godina. godina. Nakon Nakon toga, toga, sve sve je je godinama godinamabilo bilouuredu, redu,međutim međutim sa sa starosti, starosti, počeli počeli su su se se pojavpojavljivati ljivati bolovi bolovi uu trbuhu. trbuhu. Nakon Nakon nekoliko nekoliko detaljnih detaljnih pretraga pretraga uu bolnici bolnici uu Slavonskome Slavonskome Brodu, Brodu, doktori doktori su su došli došli do do zaključka zaključka da da su su na na ožiljcima ožiljcima koji koji su su ostali ostali nakon nakon operacije, operacije, izrasli izrasli polipi; polipi; ožiljci ožiljci su su otekli, otekli, te te su su zbog zbog toga toga bolovi bolovi postali postali česti česti ii jaki. jaki. Nakon Nakon osam osam dana dana provedenih provedenih uu bolnibolnici, ci, doktori doktori su su nam nam rekli rekli kako kako za za majku majku nema nema životne životne opasnosti opasnosti te te da da bi bi se se bolovi bolovi eventualno eventualno mogli mogli izliječiti izliječiti kirurškim kirurškim odstraodstranjivanjem njivanjem polipa polipa što, što, međutim, međutim, ne ne jamči jamči rješavanje rješavanje problema. problema. Štoviše, Štoviše,situacija situacijabi bise semogla moglajoš još više više zakomplicirati zakomplicirati zbog zbog starostarosne sne dobi dobi pacijentice pacijentice (koja (koja se se ne ne osjeća osjeća baš baš tako tako staro; staro; neki neki mi mi je je dan, dan, naime, naime, rekla: rekla: „Eto, „Eto, sine, sine, ako ako doživim doživim starosti...” starosti...” Tada Tada sam sam shvatio shvatio zašto zašto se se ja, ja, usprkos usprkos svojim svojim sjedinama, sjedinama, još još uvijek uvijek osjećam osjećam maloljetnim.) maloljetnim.) Ako, Ako, dadakle, kle, na na naš naš seljački seljački jezik jezik preveprevedemo demo ovaj ovaj savjet savjet stručnjaka, stručnjaka, to to bi bi glasilo glasilo otprilike otprilike ovako: ovako: „Šuti „Šuti ii Book 9/2012

trpi dok dok mo'š mo'š ili ili dok dok ne ne umreš” umreš” trpi (kogabriga). briga). (koga Gledajući majku majku sve sve češće češće Gledajući skrhanu ii satrvenu satrvenu od od tih tih skrhanu „normalnih” bolova, bolova, duša duša me me „normalnih” boljela. Znao Znao sam sam se se ii naljutiti naljutiti boljela. kad bih bih je, je, došavši došavši joj joj uu posjet, posjet, kad vidio da da radi radi fizičke fizičke poslove, poslove, vidio iako su su joj joj doktori doktori izričito izričito zazaiako branili bilo bilo kakvo kakvo naprezanje, naprezanje, branili

kod kod kojega kojega majka majka živi živi uu našoj našoj obiteljskoj obiteljskoj kući. kući. Doduše, Doduše, ja ja samohodasam sampolako polakopostao postaosamohodakriž, ali ali burazer burazer još još uvijek uvijek jući jući križ, nikako nikako da da prohoda. prohoda. Kako Kako su su bolovi bolovi postali postali sve sve čečešći šći ii jači, jači, majka majka mi mi je je obećala obećala da da će će za za prvi prvi petak petak ići ići uu Brod Brod na na susret. susret. Toga Toga je je petka petka imala imala takve takve bolove bolove da da je je jadna jadna plaplakala kala od od boli. boli. Rekla Rekla je je da da zbog zbog bolova bolova ne ne može može ići ići nikamo, nikamo, na na što što sam sam zaključio zaključio da da baš baš zato zato mora mora ići. ići. „Neka „Neka samo samo izdrži izdrži do do Broda, Broda, odnosno odnosno do do svete svete mise mise ii molitve molitve ii tada tada će će joj joj biti biti bobolje”, lje”, razmišljao razmišljao sam. sam. Za Za vrijeme svete svete mise misei dok i dok je je Josip Josip moliomolio zajedničku zajedničku molimolitvu, tvu, krajičkom krajičkom sam oka sam promaoka promatrao trao majku,majku, i primijetio i primijetio da se da nijesebaš nije svabaš „pretvorila sva „pretvorila u uho”. uNakon uho”. susreta, Nakon susreta, pitao sam pitao je sam kakoje sekako osjećasei kako osjeća je isekako dojje mio sesusret, dojmionasusret, što mina što mi

Gledajući majku sve češće skrhanu i satrvenu od tih „normalnih” bolova, duša me boljela koje uključuje uključuje trbušne trbušne mišiće. mišiće. koje Kako mi mi se se sve sve češće češće žalila žalila na na Kako te „porođajne „porođajne muke”, muke”, kako kako te je ona ona opisala opisala svoje svoje bolove, bolove, je nisam je je mogao mogao drugačije drugačije nisam utješiti nego nego joj joj reći reći da da joj joj to to utješiti može riješiti riješiti jedino jedino Gospodin, Gospodin, može na jednom jednom od od karizmatskih karizmatskih na susretakoji kojise seodržavaju održavajuuuSlaSlasusreta vonskome Brodu. Brodu. vonskome

„Ja „Ja ti ti njega njega pola pola nisam nisam razumljela” razumljela”

Mojoj Mojoj majci majci karizmatski karizmatski susresusretiti nisu nisu nepoznanica, nepoznanica, ali ali na na moj moj prijedlog, prijedlog, odgovorila odgovorila mi mi je je kako kako je je ova ova njezina njezina bol, bol, njezin njezin životni životni križ, križ, koji koji mora mora nositi. nositi. Na Nato tosam samjoj jojrekao rekaokako kakojoj jojtaj taj križ križ pored pored dva dva teška teška križa, križa, nije nije potreban. potreban. Pritom Pritom sam sam mislio mislio na na sebe sebe ii na na mlađega mlađega brata brata

je ona, ona, pomalo pomalo razočarano, razočarano, je odgovorila: „Ja „Ja titi njega njega pola pola odgovorila: nisamrazumljela”. razumljela”.Ne Neznam znamjejenisam samlilise seuutome tometrenutku trenutkuviše više sam naljutio na na nju nju ili ili na na razglas razglas uu naljutio crkvi,koji kojite tevečeri večerinije nijebio biobaš baš crkvi, najbolje uštiman... uštiman... No, No, ekipa najbolje ekipa koja kojaje jedošla došlassnama, nama,potvrdila potvrdila je jekako kakoje jeJosip Josipspomenuo spomenuobobolove love uu trbuhu trbuhu pa pa sam sam se se malo malo utješio, utješio, zaključivši zaključivši kako kako je je bitbitno noda daje jemajka majkabila bilaondje, ondje,bez bez obzira obzirašto štonije nijesve svečula. čula.

„Sine, „Sine,oćemo oćemouuBrod” Brod”

Zanesen Zanesen svojim svojim poslovima poslovima ii nemarnošću, nemarnošću, nakon nakon susreta, susreta, nisam nisam svoju svoju majku majku posjetio posjetio gotovo gotovomjesec mjesecdana, dana,ali alinisam nisam ni ni primao primao informacije informacije je je lili bobolesna lesnaili iline. ne.Kada Kadasam samje jenaponapokon kon posjetio, posjetio, odmah odmahmimi ›» 33


SVJEDOČANSTVO bolji bolji čovjek, čovjek, sin, sin, muž, muž, otac, otac, sususjed, sjed, prijatelj, prijatelj, radnik, radnik, građanin građanin iliilime meponovno ponovnoprogutao progutaokorov korov ii trnje trnje dnevnih dnevnih briga, briga, probleproblema, ma, malovjernosti, malovjernosti, nepouzdanepouzdanja nja uu dragoga dragoga svemogućeg svemogućeg ii milosrdnog milosrdnogBoga, Boga,aada daiine nespospominjem minjem korov korov pohlepe, pohlepe, požupožude, de, nezahvalnosti, nezahvalnosti, sebičnosti, sebičnosti, lijenosti, lijenosti, oholosti, oholosti, licemjerja licemjerja ii tako takodalje, dalje,iitako takobliže? bliže?AAtako takoje je malo malopotrebno potrebnoza zablagoslovljen blagoslovljen život: život:tek tekmalo maloiskrenog iskrenogvapaja vapaja našem našemGospodinu, Gospodinu,iiproblem problemje je riješen; riješen; iliili samo samo iskren iskren susret susret ss njime njimeuusvome svomesrcu srcuiiizmirenje izmirenje ssnjime njimeiissbraćom braćomljudima, ljudima,iiOn On nam namodnosi odnosisve sveboli boliiina nase seuziuzima masve svepatnje, patnje,točnije, točnije,to toje jeveć već za zanas nasučinio, učinio,na nakrižu. križu. Od Od jutros jutros mi mi uu glavi glavi odzvanja: odzvanja: „Jao „Jao tebi, tebi, Korozaine, Korozaine, jao jao tebi, tebi, Betsaido, Betsaido,aaiiti, ti,seljačiću, seljačiću,zar zarse se do dosmrti smrtinećeš nećešmijenjati? mijenjati?Da Dasu su se se uu Novalji Novalji dogodila dogodila čudesa čudesa kakvima kakvima sisi svjedočio, svjedočio, već već bi bi se se cijelo cijeloZrće Zrćeobratilo, obratilo,čedno čednosprespremilo miloiiotrijeznilo.” otrijeznilo.” Zaista Zaista se se ponekad ponekad sledim sledim od od Kada se samo sjetim pokojnoga dide pored straha strahakada kadase sesjetim sjetimtolikih tolikihmimitople piljevinke kako savjetuje nas, svoju unu- losti losti koje koje nam nam dragi dragi Bog Bog udjeudječad, čeprkajući po svojoj luli ili muštiku, kao ljuje ljuje na na karizmatskim karizmatskim susretisusretima ma ii uu životu životu uopće, uopće, kada kada smo smo da iz njih vadi starozavjetnu mudrost preveotvoreni otvoreniza zaBožje Božjemilosrđe, milosrđe,aami mi denu na domaći slavonski jezik... nakon nakon toga toga uporno uporno ostajemo ostajemo isti: isti: dovoljno dovoljno ne ne zahvaljujemo, zahvaljujemo, nesvjedočimo svjedočimosvojim svojimbližnjima, bližnjima, je je rekla: rekla: „Sine, „Sine, oćemo oćemo uu Brod”. Brod”. bro brose sesjećam sjećamda daje jespomenuo spomenuo ne milima ii manje manje milima, milima, kao kao da da Nespreman, Nespreman, odgovorio odgovorio sam: sam: osobu osobu ss „kurjim „kurjim okom”.” okom”.” Nije Nije milima sebojimo bojimoda dase sene nebi biiioni onikojim kojim „Nema „Nema problema, problema, kad kad trebaš?” trebaš?” mi mi preostalo preostalo ništa ništa drugo drugo nego nego se slučajemspasili spasiliiioslobodili oslobodilisvih svih veselo zaključiti zaključiti da da joj joj je je to to od od slučajem „Pa „Pa zar zar nije nije sutra sutra prvi prvi petak petak ii veselo poteškoća poteškoćakoje kojevuku vukuza zasobom, sobom, Gospodinagratis zar zar ne ne dolazi dolazi Lončar Lončar uu Brod?” Brod?” Gospodina gratis.. iliili se se pak pak stidimo stidimo da da nas nas ne ne bi bi upitala upitala me, me, čudeći čudeći se se što što je je to to udarenima.. ismijali ismijaliiiprozvali prozvaliudarenima pitam. pitam. „Pa „Pa zar zar nisi nisi prošli prošli puta puta „Jao „Jaotebi, tebi,Korozaine...” Korozaine...” rekla reklada daga ganisi nisipola polarazumila?” razumila?” upitao upitaosam samja janju, nju,aaona onami mije jena na to toodvažno odvažnoiisretno sretnoodgovorila: odgovorila: „Je, „Je, istina, istina, sine, sine, pola pola ja ja njega njega nisam nisamrazumljela, razumljela,al' al'otkad otkadsam sam se se vratila vratila iziz Broda, Broda, mene mene trbu' trbu' više više ne ne boli!” boli!” te te je, je, skidajući skidajući papuču papuču ii pokazujući pokazujući mi mi bosu bosu nogu, nogu,nastavila: nastavila:„A „Avidi vidijoš jošnjenješta! šta!IIkurje kurjeoko okomi mije jeprošlo, prošlo,dodo34

Toga Toga sam sam trenutka trenutka bio bio zaista zaista sretan sretan jer jer sam sam svjedočio svjedočio vevelikom likom Božjem Božjem milosrđu. milosrđu. No, No, nešto nešto me me potaknulo potaknulo da da se se zazapitam: pitam: što što je je bilo bilo sutradan sutradan pa pa prekosutra? prekosutra? Jesam Jesam lili ii tada tada bio bio sretan sretan što što je je naš naš Bog Bog živi živi Bog, Bog, milosrdni milosrdni Bog, Bog, Emanuel Emanuel –– ss nama namaBog? Bog?Jesam Jesamlilinakon nakontoga toga trenutka trenutka postao postao barem barem malo malo

Beskrajna Beskrajnasu supitanja, pitanja,aa jedan jedanje jeodgovor: odgovor:Isus Isus Krist Krist

Brkovi Brkovi mi mi se se sami sami nasmiju nasmiju kada kada prođem prođem pored pored birtije birtije uu kojoj kojoj sjedi sjedi moje moje staro staro društvo društvo ss kojim kojim sam sam nekada nekada bančio bančio ii vozamstare starebakice bakice pio, pio,aasada sadavozam (mamu (mamu ii njezine njezine dvije dvije sestre sestre 9/2012 Book


čija čija je je prosječna prosječna starosna starosna dob dob sedam sedam banki banki)) do do crkve crkve ii okolo okolo po po misama. misama. Čak Čak sam sam ih ih vozio vozio ii na na karizmatski karizmatski susret susret uu BudaBudaševo. ševo.Sam Samse sesebi sebismijem smijemkada kada pomislim pomislim kako kako komentiraju: komentiraju: „Šta „Šta se se desi desi da da je je od od Đuke Đuke BeBegovića govićapostao postaoFabijan FabijanŠovagoŠovagović vić iziz filma filma Breza?” Breza?” Znali Znali su su mi mi doviknuti: doviknuti: „Kad „Kad ćeš ćeš doći doći da da se se malo malo opiješ opiješ ii opustiš opustiš ss nama?” nama?” Tada Tadabih bihim imodvratio: odvratio:„Pa „Paja jase se opijam opijamiiopuštam opuštamvrlo vrločesto, često,ali ali ssDuhom DuhomSvetim!” Svetim!”Na Nato tobi bioni oni odmahnuli odmahnulirukom rukomiipromrmljapromrmljali:li: „Onda „Onda idi idi vozaj vozaj svoje svoje babe babe ii liži liži oltare”. oltare”. Jadni Jadni ne ne znaju znaju da da su su te te babe babe blago blago uu glinenim, glinenim, ispucalim ispucalim ii osušenim osušenim posudaposudama, ma, duhovni duhovni zlatni zlatni dukati dukati koji koji su su nam nam jedino jedino ostali ostali kao kao neka neka sigurnost sigurnostnaših našihslavonskih slavonskihobiobitelji telji ii imanja, imanja, dokle dokle god god vrte vrte Gospinu Gospinu krunicu krunicu uu svojim svojim nanaboranim boranim rukama, rukama, kako kako nam nam je je to toLončar Lončardobro dobroprikazao prikazaouu„Ba„Bakinoj kinojkrunici”. krunici”.Za Zato tovrijeme, vrijeme,mi, mi, modernizirani modernizirani seljaci seljaci ii građani građani države države znamenite, znamenite, to to blago blago sve sve češće češće pohranjujemo pohranjujemo uu tzv. tzv. staračkim staračkim domovima, domovima, da da nam nam kojim kojim slučajem slučajem ne ne bi bi ugrozili ugrozili slobodu sloboduiipokvarili pokvariliiimaltretirali maltretirali đecu đecu kada kada ih ih opominju opominju neka neka ne nepsuju, psuju,neka nekase seprikrste prikrsteprije prije jela, jela, neka neka svakog svakog pozdrave pozdrave ss „hvaljen „hvaljen Isus Isus ii Marija” Marija” ii slično; slično; umjesto umjesto da da ih ih pohranimo pohranimo uu lilipom, pom, prozračnom, prozračnom, udobnom udobnom ii toplom toplomsefu sefu,,vlastitoj vlastitojkući kućikoju koju su su nam nam nerijetko nerijetko ii sami sami izgraizgradili dili (barem (barem polovicu). polovicu). Kada Kada se se samo samo sjetim sjetim pokojnoga pokojnoga dide dide pored pored tople tople piljevinke piljevinke kako kako savjetuje savjetuje nas, nas, svoju svoju unučad, unučad, čeprkajući čeprkajućipo posvojoj svojojluli luliili ilimumuštiku štiku,,kao kaoda daiziznjih njihvadi vadistarostarozavjetnu zavjetnu mudrost mudrost prevedenu prevedenu na nadomaći domaćislavonski slavonskijezik... jezik...Iako Iako me mekrenilo krenilo,,završio završiobih bihriječima riječima sv. sv. Ante: Ante: Beskrajna Beskrajna su su pitanja, pitanja, aa jedan jedan je je odgovor: odgovor: Isus Isus Krist, Krist, naš našGospodin. Gospodin. Book 9/2012

SANJAŠ LI?

(knjiga o sakramentu krizme)

Ukoliko želite posvetu autora, prilikom narudžbe navedite ime osobe kojoj je knjiga namijenjena

Josip Lončar

SILA ODOZGOR (snovi, vizije i proroštva)

Ovo je knjiga o snovima, vizijama, proroštvima i darovima koje nam Duh Sveti daje kako bi mijenjao naša srca, a s nama i svijet oko nas. Sila odozgor (sila Duha Svetoga) koju primamo po sakramentu svete potvrde i koja je toliko snažna da može promijeniti ljudska srca djeluje sasvim neočekivano: kroz snove, vizije i proroštva. Gotovo da nema čovjeka koji ne sanja; mnogi ljudi imaju vizije, a isto tako često imamo dojam da nam Bog progovara po druPOŠTARINA UKLJUČENA U CIJENU gim ljudima. Biblija je prepuna snova, vizija i proroštava...

100,00 kn

300 stranica • meki uvez • 13,2 x 20,3 cm Za narudžbu je potrebno poslati: ime i prezime, adresu dostave, te naziv knjige i količinu na mail: tajnica@figulus.hr ili poslati SMS na 099/2164788, 095/206-5421 i 091/220-6542 ili nazvati 048/621-159 (radnim danom 8-16 sati).35 Knjige možete naručiti i na našoj web-stranici: www.figulus.hr. 35


SVJEDOČANSTVO Donosimo svjedočanstvo o nutarnjem iscjeljenju i oslobođenju od pušenja, osjećaja manje vrijednosti, neželjenosti, odbačenosti. Način na koji se ono dogodilo, zaista je čudesan, iako je dosta čest

Kad se

najmanje

nadaš!

Ž

Podaci poznati uredništvu

eljela eljelabih bihpodijeliti podijelitisvoju svoju priču priču ss vama, vama, uu nadi nadi da da će ćenekome nekomepomoći... pomoći... Rođena Rođena sam sam uu manjem manjem mjestu, mjestu, jednom jednom od od onih onih uu kokojem jem svatko svatko svakoga svakoga zna. zna. OdraOdrasla sla sam sam uu katoličkoj katoličkoj obitelji. obitelji. Roditelji Roditelji su su nas nas (sestre, (sestre, brata brata ii mene) mene) odgojili odgojili uu duhu duhu katokatoličke ličke vjere: vjere: obvezni obvezni su su bili bili ododlazak lazak na na svetu svetu misu misu nedjeljom nedjeljom ii obiteljska obiteljska molitva molitva prije prije jela. jela. Na Na temelju temelju toga, toga, dobili dobili smo smo dojam dojam kako kako je je to to cijela cijela bît bît vjevjere. re. Za Za drugo drugo nismo nismo znali; znali; nitko nitko nam nam nije nije pokušao pokušao objasniti objasniti da da je je vjera vjera nešto nešto mnogo mnogo dublje. dublje. Od Od najranijih najranijih početaka početaka svijesti, svijesti, upoznala upoznalasam samosjećaje osjećajekoje kojekao kao dijete dijete nikako nikako nisam nisam trebala trebala dodoživljavati življavati––poznate poznateneprijatelje neprijatelje svakog svakog čovjeka: čovjeka: osjećaj osjećaj manje manje 36

vrijednosti, vrijednosti, osjećaj osjećaj neželjeneželjenosti, nosti, osjećaj osjećaj odbačenosti. odbačenosti. Ti Ti su su osjećaji osjećaji uvelike uvelike utjecali utjecali na na formiranje formiranje mene mene kao kao osobe osobe jer jer su su najintenzivniji najintenzivniji bili bili uu dobi dobi kada kada sam sam od od djeteta djeteta postajala postajala djevojka, djevojka, sve sve zbog zbog toga toga što što je je moja moja majka, majka, ne ne znam znam zašto, zašto, više više računa računa vodila vodila oo mojim mojim sesestrama strama ii bratu bratu ii nije nije primjećivaprimjećivala lamoje mojepotrebe. potrebe. Nakon Nakon završene završene srednje srednje škole, škole, jedva jedva sam sam čekala čekala da da napustim napustim rodno rodno mjesto, mjesto, da da pobjegnem pobjegnem od od kuće, kuće, misleći misleći kako kako će će sve sve ovo ovo nestati nestati ii izgubiti izgubiti se se uu mračmračnim nimulicama ulicamanekog nekogvelikog velikoggragrada. da. Naposljetku, Naposljetku, tako tako je je ii bilo. bilo. Otišla Otišla sam sam ss ranama ranama uu srcu srcu ii na na duši. duši. U U velikom velikom je je gradu gradu sve sve bilo bilo savršeno: savršeno: studirala studirala sam, sam, radila, radila, živjela živjela uu stanu stanu ss cimecimericama, ricama, nedjeljom nedjeljom odlazila odlazila na na

misu, misu, iako, iako, priznajem, priznajem, prije prije jela jela baš baš ii nisam nisam molila. molila. Ubrzo Ubrzo sam sam upoznala upoznala jednog jednog dečka, dečka, sve sve je je bilo bilotako takosavršeno... savršeno...Mislila Mislilasam sam da dasam sampobijedila pobijedilaone onestare starečočovjekove vjekoveneprijatelje. neprijatelje. U U tom tom razdoblju, razdoblju, sve sve sam sam dadavala vala svojim svojim tzv. tzv. prijateljima. prijateljima. Oni Oni su su malo malo uzvraćali, uzvraćali, ali ali ja ja to to nisam nisamželjela željelavidjeti, vidjeti,zbog zbogstrastraha hada dase sene nebi biponovno ponovnopojavili pojavili oni oni stari stari neprijatelji neprijatelji koje koje sam, sam, mislila mislila sam, sam, pobijedila. pobijedila. No, No, to to je je sve sve bila bila obmana obmana ii laž laž jer jer su su oni oni stalno stalno bili bili tamo, tamo, iako iako sam sam ih ih htjela htjela pobijediti pobijediti snagom snagom volje. volje. Bila Bila sam sam uu nesretnoj nesretnoj vezi vezi iz iz koje koje nisam nisam htjela htjela izaći izaći zbog zbog roditeljskih roditeljskih okova okova traditradicionalnog cionalnog katoličkog katoličkog odgoja. odgoja. U U tom tom nesretnom nesretnom razdoblju razdoblju života, života, prestala prestala sam sam odlaziodlazititi na na nedjeljnu nedjeljnu misu misu ii živjela živjela 9/2012 Book


sam uu grijehu grijehu misleći misleći da da ću ću sam se tako tako osloboditi osloboditi tih tih okova. okova. se Čak sam sam toliko toliko pala pala da da sam sam se se Čak odlučila na na odlazak odlazak kod kod neke neke odlučila gospođe koja koja je je proricala proricala sudsudgospođe binu pomoću pomoću tarot-karata. tarot-karata. U U binu trenutku kada kada sam sam došla došla kod kod trenutku nje, uu meni meni je je još još uvijek uvijek tinjala tinjala nje, svjetlost Isusa Isusa Krista Krista ii njegova njegova svjetlost Duha, koja koja me me odgovarala odgovarala od od Duha, toga. No, No, kada kada čovjek čovjek nisko nisko toga. padne, sotona sotona biva biva najuspješnajuspješpadne, niji uu svom svom lukavom lukavom zavođezavođeniji nju, pa pa sam sam ipak ipak zakoračila zakoračila nju, prema tarotu. tarotu. prema Nakon tog tog suludog suludog čina, čina, sasaNakon vjest me me natjerala natjerala da da odmah odmah vjest odem uu crkvu crkvu na na svetu svetu ispoispoodem vijed. Nakon Nakon ispovijedi ispovijedi ii svesvevijed. ćenikovih riječi riječi „Dobro „Dobro došla došla ćenikovih natrag”,osjetila osjetilasam samneopisivu neopisivu natrag”, radost uu srcu srcu ii duši. duši. Imala Imala sam sam radost osjećaj da da će će mi mi duša duša od od radoradoosjećaj Book 9/2012

sti iskočiti iskočiti iz iz tijela. tijela. Nakon Nakon te te sti ispovijedi, moj moj se se život život počeo počeo ispovijedi, mijenjati. Odlučila Odlučila sam sam ne ne više više mijenjati. živjeti uu laži laži pa pa sam sam prekinula prekinula živjeti onu nesretnu nesretnu vezu vezu ii započela započela onu nov život. život. nov Međutim, ii dalje dalje sam sam se se tražila tražila Međutim, družeći se se ss lažnim lažnim prijateljima prijateljima družeći pasam samse seubrzo ubrzoponovno ponovnoudaudapa ljila od od Boga Boga ii Crkve. Crkve. Oni Oni moji moji ljila neprijatelji još još su su uvijek uvijek čučali čučali neprijatelji meni čekajući čekajući priliku priliku da da me me uu meni zaskoče. To To im im je, je, naravno, naravno, zaskoče. uspijevalo, posebno posebno uu kontakkontakuspijevalo, tima ss majkom, majkom, zbog zbog čega čega se se tima naš odnos odnos sve sve više više narušavao. narušavao. naš

Svijetla Svijetla točka točka

Cijelo Cijeloje jeto tovrijeme vrijemepored poredmene mene bila bila svijetla svijetla točka točka koju koju mi mi je, je, danas danas znam, znam, poslao poslao Bog. Bog. Bio Bio je je to to moj moj prijatelj prijatelj koji koji je je vrlo vrlo pozipozitivno tivnoutjecao utjecaona namoj mojživot, život,iako iako

sam sam bježala bježala od od njega njega ii nisam nisam mu mu vjerovala vjerovala misleći misleći da da je je ii on on jedan jedan od od onih onih koji koji pričaju pričaju pripriče če kako kako bi bi od od žene žene dobili dobili neku neku avanturu, avanturu, aa onda onda nestali. nestali. U U trenutcima trenutcima kad kad sam sam mu mu ii htjela htjela povjerovati, povjerovati,samo samosam sampomislipomislila: la:„Nije „Nijeon onza zamene. mene.Meni Menitreba treba neki nekibolji”. bolji”.To Toje jesve svebila bilaposljeposljedica dica čvrste čvrste barijere barijere koju koju sam sam postavila postavila između između sebe sebe ii ljudi, ljudi, kako kakose sene nebi biprobudili probudilistari starineneprijatelji prijatelji za za koje koje sam sam mislila mislila da da sam samih ihsredila sredilasnagom snagomvolje. volje.Taj Taj je je moj moj prijatelj prijatelj neko neko vrijeme vrijeme žiživio vio daleko daleko ii kada kada se, se, nakon nakon što što se se dugo dugo nismo nismo čuli, čuli, napokon napokon pojavio, pojavio, uu njemu njemu sam sam odjedodjednom nom vidjela vidjela ono ono što što sam sam cijelo cijelo vrijeme vrijeme tražila. tražila. Kao Kao da da se se propromijenio mijenio uu muškarca muškarca kojeg kojeg sam sam trebala. trebala. Započela Započela sam sam ozbiljnu ozbiljnu ›» vezu vezussnjim. njim. 37


SVJEDOČANSTVO On On je je uu moj moj život život polako, polako, ali ali sigurno, sigurno,unosio unosiosvjetlost svjetlostkatokatoličke ličkevjere vjereuunašeg našegBoga BogaIsusa Isusa Krista, Krista, na na potpuno potpuno nov nov način. način. Bilo Bilo je je to to dublje, dublje, ne ne onako onako

ski ski smo smo spoznali spoznali njegovu njegovu ljuljubav baviiveličinu. veličinu. Došlo Došlo je je vrijeme vrijeme Došašća. Došašća. Osjećali Osjećali smo smo da da je je Bog Bog stalno stalno ssnama. nama.Jednom Jednomprilikom, prilikom,dok dok

Dijete, zašto truješ moj hram, zašto pušiš? Ja sam ti dao život i razapet sam za tebe na križu. Možeš li učiniti tu malu žrtvu za mene, a ja ću te nagraditi milosrđem?... kako kakosu sume meroditelji roditeljinaučili, naučili,pa pa sam samsve sveviše viševjerovala vjerovalada daje jeon on pravi pravičovjek čovjekza zamene. mene.Posebno Posebno nakon nakon karizmatskih karizmatskih seminara seminara vlč. vlč. Sudca, Sudca, na na koje koje sam sam otišla otišla uz uz njegov njegov nagovor nagovor ii potporu. potporu. Na Na tim tim susretima, susretima, doživjela doživjela sam samdublju dubljuiiistinsku istinskuspoznaju spoznaju oovjeri vjerite tekako kakoje jezapravo zapravolako lako živjeti živjetiuuIsusu IsusuKristu Kristute tesvladasvladavati vatitrnovit trnovitživotni životniput. put.Nakon Nakon nekog nekogvremena, vremena,vratila vratilasam samse se svijetu svijetu ii trnovitom trnovitom putu putu kroz kroz život, život,ali alisam sampored poredsebe sebeimala imala zaručnika, zaručnika,iistalno stalnosam samosjećaosjećala laIsusovu Isusovuprisutnost. prisutnost.Vrlo Vrlosam sam brzo brzouplovila uplovilauusveti svetibrak brakiiod od tog tog trenutka trenutka započela započela istinski istinski nov nov život. život. Zahvaljujem Zahvaljujem Bogu Bogu na na tome tome ii moram moram priznati priznati da da mi mije ježao žaošto štonisam nisamiiprije. prije. Nakon Nakongodinu godinuiipol polprelijepog prelijepog života života uu svetom svetom braku, braku, dragi dragi nas nasje jeBog Bogblagoslovio blagoslovioiizačezačelo lose senaše našedijete. dijete.Proveli Provelismo, smo, tako, tako,još jošljepših ljepšihdevet devetmjeseci mjeseci uu molitvi, molitvi, iščekujući iščekujući to to Božje Božje malo maločudo. čudo.UUvisokom visokomstupnju stupnju trudnoće, trudnoće,posjetili posjetilismo smoMeđuMeđugorje gorje ii molili molili se se Majci Majci Božjoj Božjoj da da ss našim našim djetetom djetetom bude bude sve sve kako kako Bog Bog zapovijeda. zapovijeda. Da Da je je Majka Majka Božja Božja čula čula naše naše momolitve, litve,potvrdilo potvrdilose sekad kadse senaša naša kći kćirodila rodila15 15dana danaizvan izvantermitermina nakoji kojije jeodredio odrediodoktor doktor––na na rođendan rođendanBDM. BDM.Tek Tekkada kadasmo smo vidjeli vidjeli Božje Božje najveće najveće čudo, čudo, stvaranje stvaranje novog novog života, života, istinistin38

smo smo kupovali kupovali adventski adventski vijevijenac, nac,„slučajno” „slučajno”smo smokupili kupiliiičačasopis sopis„Rhema”. „Rhema”.Onog Onogtrenutka trenutka kada kada smo smo ga ga pročitali, pročitali, osjetili osjetili smo smo potrebu potrebu pretplatiti pretplatiti se se na na nj nj aa ja ja sam sam se se zavjetovala zavjetovala sv. sv. Anti Antida daću ćuići ićina namisu misuiipostiti postiti trinaest trinaestutoraka utorakanjemu njemuuučast. čast. Jednog Jednog utorka, utorka, dok dok sam sam bila bila na namisi, misi,suprug suprugje ječuvao čuvaonaše naše dijete dijete šećući šećući oko oko crkve. crkve. Tom Tom je jeprilikom, prilikom,posjetio posjetiokatoličku katoličku knjižaru knjižaruuublizini bliziniiiondje ondjekupio kupio knjigu knjigu o. o. Jamesa Jamesa Manjackala, Manjackala, „Moć „Moćmolitve”. molitve”.Do Dotada tadaje jepopored red te te knjižare knjižare prošao prošao valjda valjda milijun milijun puta puta ii nikada nikada mu mu nije nije palo palo na na pamet pamet kupiti kupiti neku neku knjigu, knjigu, iako iako ga ga je je vjerska vjerska liteliteratura raturauvijek uvijekprivlačila. privlačila.Nakon Nakon što što smo smo pročitali pročitali ovu ovu knjigu, knjigu, ii sve sve druge druge koje koje je je napisao napisao o. o. James, James, aa zatim zatim ii knjigu knjigu JoJosipa sipa Lončara, Lončara, „Sila „Sila Odozgor”, Odozgor”, uu našem našem su su se se životu životu počele počele događati događati velike velike promjene: promjene: na na svetu svetu misu misu idemo idemo svaki svaki dan, dan, sve sve više više vremena vremena provodimo provodimo razmišljajući razmišljajući oo Bogu Bogu ii čitajući čitajući vjersku vjerskuliteraturu... literaturu...

„Dijete, „Dijete,zašto zaštotruješ truješmoj moj hram?” hram?”

Uoči Uoči Uskrsa, Uskrsa, na na Veliki Veliki četvrčetvrtak, tak, suprugu suprugu se se zakomplicizakomplicirala rala situacija situacija na na poslu poslu ii on on je je zapao zapao uu kušnje kušnje ii tjeskobe. tjeskobe. Ja Ja sam sam također također bila bila tužna tužna ii tjestjeskobna, kobna, čak čak sam sam ii plakala plakala dok dok je je suprug suprug bio bio na na poslu. poslu. Više Više nisam nisam znala znala što što ću ću pa pa sam sam odlučila odlučila na na Internetu Internetu pronaći pronaći snimke snimke duhovne duhovne obnove obnove oca oca Jamesa Jamesa uu Hrvatskoj. Hrvatskoj. Počela Počela sam samih ihslušati slušatida dase semalo maloumiumirim rimiida dane nemislim mislimna nacjelokucjelokupnu pnu situaciju. situaciju. To To sam sam sve sve sluslušala, šala, oko oko 11 11 sati sati prijepodne, prijepodne, sa saslušalicama slušalicamauuušima, ušima,dojeći dojeći svoje svoje dijete. dijete. Nakon Nakon desetak desetak minuta minuta slušanja, slušanja, suprug suprug se se pojavio pojaviona navratima. vratima.Došao Došaoje jess posla poslavidno vidnouzrujan uzrujaniitužan tužante te mi mi rekao rekao da da nije nije znao znao što što da da radi, radi, da da ne ne može može ništa ništa raditi raditi jer jer se se na na poslu poslu sve sve zakomplizakompliciralo ciralo te te me me upitao upitao što što sluslušam. šam.Rekla Reklasam sammu muda daslušam slušam videozapise videozapiseoca ocaJamesa. Jamesa. Dok Doksmo smozajedno zajednoslušali slušaliriječi riječi oca oca Jamesa, Jamesa, čula čula sam sam riječi: riječi: Dijete, Dijete,zašto zaštotruješ truješmoj mojhram, hram, zašto zašto pušiš? pušiš? Ja Ja sam sam titi dao dao žiživot vot ii razapet razapet sam sam za za tebe tebe na na križu. križu. Možeš Možeš lili učiniti učiniti tu tu malu malu žrtvu žrtvu za za mene, mene, aa ja ja ću ću te te nanagraditi graditi milosrđem?... milosrđem?... Tada Tada sam sam se se slomila, slomila, počela počela sam sam nekontrolirano nekontrolirano plakati plakati ii tresti tresti se. se. Nisam Nisam se se nikako nikako mogla mogla zaustaviti. zaustaviti. Suprug Suprug me me čak čak povukao povukao za za ruku ruku ii pitao pitao što što

Obvezni su bili odlazak na svetu misu nedjeljom i obiteljska molitva prije jela. Na temelju toga, dobili smo dojam kako je to cijela bît vjere 9/2012 Book


mi je, je, no no ja ja nisam nisam uopće uopće reareami girala, samo samo sam sam slušala slušala riječi riječi girala, oca Jamesa Jamesa ii plakala. plakala. Slijedile Slijedile oca su druge druge riječi riječi koje koje su su mi mi se se su urezale uu srce: srce: Molim Molim te, te, IsuIsuurezale se,izbriši izbrišiosjećaj osjećajneželjenosti, neželjenosti, se, odbačenosti, osjećaja osjećaja manje manje odbačenosti, vrijednosti... vrijednosti... Trećije jebio bionedostatak nedostatakmajčimajčiTreći ne ljubavi: ljubavi: Isuse, Isuse, pošalji pošalji svosvone ju Majku Majku Mariju Mariju da da popuni popuni ju sve praznine praznine majčine majčine ljubavi ljubavi sve koje su su urezane urezane uu tvoje tvoje srce. srce. koje Darujemtitinovo novosrce, srce,prihvati prihvati Darujem ga... Tada Tada sam sam osjetila osjetila neku neku ga... silu koja koja se se spuštala spuštala od od glave glave silu prema nogama nogama ii čistila čistila moje moje prema tijelo od od pušenja pušenja ii svih svih onih onih tijelo osjećaja uu meni. meni. Zatim Zatim sam sam osjećaja otvorila oči oči ii ispričala ispričala suprusupruotvorila gusve svešto štose sedogodilo. dogodilo.Nakon Nakon gu tog događaja, događaja, nisam nisam osjećala osjećala tog potrebu za za pušenjem, pušenjem, kao kao da da potrebu nikada uu životu životu nisam nisam pušila, pušila, nikada iako sam sam prije prije toga toga bezbroj bezbroj iako puta bezuspješno bezuspješno pokušavapokušavaputa la pobijediti pobijediti to to zlo. zlo. Suprug Suprug je je la biouušoku. šoku. bio Do tada tada sam sam mislila mislila da da je je neneDo moguće doživjeti doživjeti tjelesno tjelesno ii moguće nutarnje ozdravljenje ozdravljenje preko preko nutarnje Interneta; da da to to možeš možeš jedijediInterneta; no ako ako sisi prisutan prisutan na na semisemino narima duhovne duhovne obnove... obnove... narima Međutim,ja jasam samto tozaista zaistadodoMeđutim, živjela na na taj taj način. način. Sumnja Sumnja živjela je bila bila prisutna prisutna –– iako iako nisam nisam je osjećalaama amabaš bašnikakvu nikakvupopoosjećala trebu za za cigaretom cigaretom –– sve sve dok dok trebu nisam pročitala pročitala svjedočansvjedočannisam stva na na stranici stranici oca oca Jamesa Jamesa stva saznala da da je je neka neka žena žena to to ii saznala doživjela putem putem DVD-a. DVD-a. Tada Tada doživjela sam shvatila shvatila da da nisam nisam luda luda ii sam da BOGU BOGU NIŠTA NIŠTA NIJE NIJE NEMONEMOda GUĆE. GUĆE. Neka Bog Bog blagoslovi blagoslovi oca oca JaJaNeka mesa ii druge druge pomazanike pomazanike mesa najobilnijim blagoslovima najobilnijim blagoslovima kako bi bi ii dalje dalje mogli mogli pomapomakako gati ljudima ljudima uu pronalaženju pronalaženju gati Božjegmilosrđa. milosrđa. Božjeg Hvalaiislava slavaIsusu! Isusu!ALELUJA. ALELUJA. Hvala Book 9/2012

Unatoč najvećim naporima, mnogi se od nas uvijek iznova bore s istim grijesima, osjećajući se beznadno dok nastoje ostvariti slobodu. Autor Neal Lozano odlično poznaje taj problem te je izradio strategiju, koju temelji na vlastitom višegodišnjem iskustvu, kako biste vi mogli pobijediti utjecaj Sotone u svom životu. Usredotočujući se na Isusovo djelovanje umjesto na zastrašujuće vidove zlih duhova, Lozano će vam pomoći:

Uravnotežena i ispunjena nadom, knjiga Oslobođeni pomoći će vam da započnete u punini živjeti veličanstvenim životom koji je Bog zamislio za vas. Za narudžbu je potrebno poslati: ime i prezime, adresu dostave te naziv knjige i količinu na e-mail: tajnica@figulus.hr, SMS-om na: 099/216-4788, 095/206-5421 i 091/220-6542 ili nazvati: 048/621-159 (8-16 sati). Knjige možete naručiti i na našoj web-stranici: www.figulus.hr.

90,00 kn

255 str., meki uvez, 21,5 x 14 cm POŠTARINA UKLJUČENA U CIJENU 39


UDRUGA „U DUHU S KRISTOM”

BOOK

Medijski pokrovitelj

Neka se čuje do neba glas

Predstavljamo vam katoličku laičku udrugu iz Samobora koja, iako još sasvim mlada, već uključuje brojne aktivnosti usmjerene na promicanje duhovne kulture. U svijetu gdje na svakome koraku nailazimo na negiranje duhovnih i moralnih vrijednosti, hvalevrijedna su ovakva nastojanja. Udruzi želimo uspješan budući rad i neka ih Bog vodi na njihovu putu

U

druga U Duhu S Kristom katolička je laička udruga iz Samobora s 50-ak aktivnih članova, u svome radu usmjerena na medije i poticanje molitve za duhovna zvanja. I dok se ovo drugo još razvija, prvo se izgradilo u vidu radijskih emisija koje su prikaz svjetovnih tema kroz duhovni prizvuk. Zaživjele su s Papinim posjetom Hrvatskoj u ljeto prošle godine i tjedno se, u produkciji Udruge U Duhu S Kristom, emitiraju na Radiju SVN (Sveta Nedelja) i na još 20-ak manjih laičkih radijskih postaja u Hrvatskoj (od Županje do Korčule). Autorica i voditeljica emisija je novinarka na Radiju SVN Silvija Sečen (predsjed-

nica udruge), a priprema ih u suradnji s urednikom Edijem Kirschenheuterom (potpredsjednikom udruge). Udruga je za prošli advent, na istome tragu (svjetovno-duhovno), izdala prigodni časopis koji je prije Božića 2011. tiskan u 2 500 primjeraka i besplatno podijeljen na području gradova i župa Samobora i Svete Nedelje. Istovremeno je njezina amaterska kazališna družina Luč uvježbala i uprizorila osam izvedbi komičnog igrokaza Postolar Martin. Za Uskrs 2012. izašao je novi broj časopisa u istoj nakladi i s besplatnom podjelom, a u pripremi je i treći, koji će u rujnu ugledati svjetlo dana i biti u funkciji kataloga velikog 9/2012 Book


humanitarnog koncerta popularne duhovne glazbe, koji će se 22. rujna, u organizaciji udruge, održati u Sportskoj dvorani Samobor. – U vidu nam je i kontinuirana mjesečna publikacija na tome tragu – kažu Silvija i Edi vjerujući da su tijekom prošle i ove godine svojim radom pridonijeli medijskoj i kulturnoj ponudi grada Samobora i susjedne Svete Nedelje. Ostvarili su to vlastitim ulaganjima i pokazali da su spremni i za veće izazove i zahvate.

Novi korak u radu Udruge U duhu s Kristom iz Samobora Jedan od tih izazova je festival popularne duhovne glazbe, čije će premijerno rujansko izdanje biti revijalno-koncertni program u kojemu će 11 poznatih izvođača s hrvatske duhovne scene (Apostoli mira, grupe: Emanuel, Kristina i RiM, Klapa Levanda i Damir Topić, Luka Balvan, Danijela Morsan Sisgoreo, Max Hozić, Antonio Tkalec, Nikolina Pinko, Bernarda Bruno i Stepinčevi mališani) uz pratnju samoborskog Big banda pjevati poznate duhovne pjesme u pop i rock obradama. Humanitarnu notu koncerta čini dodjela dijela prihoda od ulaznica dvjema samoborskim višečlanim katoličkim obiteljima za školovanje njihove djece. Kontakti i adresa Udruge U Duhu S Kristom: Željeznička 10, ­ Domaslovec, Samobor 099 577 94 10 (Silvija Sečen, predsjednica) 091 510 87 06 (Edi Kirschenheuter, potpredsjednik) uduhuskristom@gmail.com

Book 9/2012

41


SVECI I OZDRAVLJENJA (IV.)

Sveti Kuzma i Damjan braća liječnici i mučenici iz III./IV. stoljeća (spomendan: 26. rujna)

Sveti Kuzma N i Damjan

Tekst: dr. sc. Ivo Pavić, OFM

Slijedeći Krista i njegovu zapovijed „Bolesne liječite!” (Mt 10,8) sveti mučenici, Kuzma i Damjan, posvetili su svoje živote bolesnima. Baš kao što je rekao Isus, „propovijedali su obraćenje; izgonili mnoge zloduhe i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali” (Mk 6,12-13) 42

ajpoznatiji ajpoznatiji „sveti „sveti liliječnici”, ječnici”, braća braća blizanblizancici Kuzma Kuzma ii Damjan, Damjan, kršćani kršćani su su arapskoga arapskoga podrijetla, podrijetla, koji koji su su svoj svoj životni životni vijek vijek burno burno proživjeli proživjeli na na priprijelazu jelazu iziz 3. 3. uu 4. 4. stoljeće. stoljeće. PrePrema ma većemu većemu broju broju povijesnih povijesnih izvora, izvora,Kuzma KuzmaiiDamjan Damjanbijahu bijahu liječnici liječniciuuEgeji. Egeji. Svoj Svojsu suživot životposvetili posvetililiječenju liječenju bez bez naknade naknade svima svima kojima kojima je je trebala trebalabilo bilokakva kakvapomoć. pomoć.Zbog Zbog toga togasu subili biliveoma veomapopularni popularniuu kršćanskome kršćanskomesvijetu. svijetu.Oni Onisu subili bili „spes „spes certa certa salutis” salutis” (sigurna (sigurna nada nada ozdravljenja), ozdravljenja), kako kako piše piše na na mozaiku mozaiku uu crkvi crkvi svetih svetih KuKuzme zme ii Damjana Damjana uu Rimu Rimu11 .. Glas Glas oo njihovim njihovim čudesnim čudesnim iscjeljeiscjeljenjima njima ii kirurškim kirurškim zahvatima zahvatima 11 Na Nastudiju studijuuuRimu Rimu2005. 2005.g.g.puna punasam samčetiri četirimjeseca mjeseca proveo proveouusamostanu samostanui crkvi i crkvisv. sv.Kuzme Kuzmei Damjana. i Damjana.

9/2012 Book


brzo brzo se se proširio proširio cijelim cijelim Bliskim Bliskim istokom, istokom,tako takoda dasu suih ihposjećiposjećivali valiiibolesnici bolesniciiziznajudaljenijih najudaljenijih krajeva. krajeva. Ozdravljajući Ozdravljajući bolesnike bolesnike od od fifizičkih zičkih bolesti, bolesti, usmjeravali usmjeravali su su ih ih prema prema Kristu, Kristu, uzvišenome uzvišenome liječniku liječniku duša duša ii tvorcu tvorcu cjelocjelovitoga vitoga spasenja. spasenja. Pripisuju Pripisuju im im se se ozdravljenja ozdravljenja slijepaca, slijepaca, glugluhonijemih, honijemih, hromih, hromih, gubavagubavaca, ca, opsjednutih, opsjednutih, sakatih, sakatih, itd. itd.22 Životopisac Životopisac braće braće liječnika, liječnika, L.L. Temperini, Temperini,donosi donosiprimjere primjerečučudesnih desnihozdravljenja. ozdravljenja.

Čudesna Čudesnaozdravljenja ozdravljenja

Poseban Poseban je je slučaj slučaj ozdravljenje ozdravljenje dječaka dječaka kojega kojega su su donijeli donijeli ss jakim jakimprijelomom prijelomomrebrenih rebrenihkokostiju stijukoje kojesu suse sezagnojile. zagnojile.Zatim Zatim ozdravljenje ozdravljenje majke majke koja koja je je bila bila na na koncu koncu snaga, snaga, ii njezina njezina sina sina pogođena pogođena strašnom strašnom neizlječineizlječivom vombolešću bolešćukrvarenja. krvarenja.Kuzma Kuzma iiDamjan Damjansu supo pomolitvi molitviizliječili izliječili mladića mladića koji koji je je bolovao bolovao od od zazagušljivoga gušljivoga čira. čira. Djevojka Djevojka imeimenom nom Palladia, Palladia, bila bila je je bolesna, bolesna, potrošila potrošilaje jesva svasvoja svojadobra dobrana na liječenje, liječenje, ali ali bez bez poboljšanja, poboljšanja, sve svedok dokse senije nijeobratila obratilaliječniciliječnicima maKuzmi KuzmiiiDamjanu Damjanuiioni onisu suje je izliječili izliječiliuumilosti milostiiisnazi snaziKristoKristovoj voj(usp (uspLk Lk8,43). 8,43). Braća Braća Kuzma Kuzma ii Damjan Damjan uživali uživali su su glas glas svetih svetih liječnika”. liječnika”.33 ZaZapisano pisanoje jeda dasu suse seKuzma KuzmaiiDaDamjan mjan posvetili posvetili liječenju liječenju po po zazapovijedi povijedi Duha Duha Svetoga. Svetoga.44 Neka Neka je je žena žena radosno radosno slavila slavila Krista Krista ii veličala veličala zasluge zasluge svetaca svetaca pripopripovijedajući vijedajućičudo čudokoje kojeje jebilo bilopopovezano vezano ss njihovom njihovom zaslugom zaslugom od odnašega našegaGospodina, Gospodina,dobroga dobroga pastira pastirakoji kojije jezbog zbogjedne jedneizguizgubljene bljeneduhovne duhovneovce ovcedošao došaona na zemlju zemljuiipomiješao pomiješaose sessljudima. ljudima. Sveti Sveti službenici službenici Kuzma Kuzma ii DaDa22 L.L.TEMPERINI, TEMPERINI,Santi SantiCosma CosmaeeDamiano, Damiano,Medici Medici Martiri, Martiri,Roma Roma1997, 1997,10-11. 10-11. 33 Isto, Isto,26-30 26-30 44 M. M.L.L.CASANOVA, CASANOVA,„Cosma „CosmaeeDamiano”, Damiano”,Bibliotheca Bibliotheca Sanctorum SanctorumIV, IV,Roma Roma1963, 1963,226. 226.

Book 9/2012

mjan mjanoponašali oponašalisu susvoga svogaUčiteUčitelja ljapokazujući pokazujućisnagu snagukoja kojaim imje je darovana darovanaod odKrista Kristaiimanifestimanifestirajući rajući svoju svoju milost milost čudesima čudesima ii ozdravljenjima. ozdravljenjima.55

Moćni Moćnizagovornici zagovornici

Već Većza zaživota životabili bilisu sučašćeni čašćenikao kao božanska božanskabraća, braća,ozdravitelji ozdraviteljiod od zla zlaiičudotvorci čudotvorci..Pius PiusParsch Parschmimisli slida dasu suta tadva dvasveta svetaliječnika liječnikaii mučenika mučenika vjerna vjerna slika slika SpasiSpasitelja telja koji koji je je ozdravljao ozdravljao ljudska ljudska tijela tijela da da bi bi tako tako pridobio pridobio duše duše iispasio spasioih. ih.Njihovom Njihovomdjelatnodjelatnošću šćumnogo mnogoje jeljudi ljudiprihvatilo prihvatilokrkršćanstvo. šćanstvo.Oni Onisu suliječili liječilibesplatbesplatno noiiapostolski apostolskidjelovali djelovalisve svedok dok ih ih za za Dioklecijanova Dioklecijanova progonprogonstva stva nisu nisu podvrgli podvrgli okrutnim okrutnim mukama, mukama, aa onda onda im im je je odruodrubljena bljena glava. glava. Sveti Sveti biskup biskup GrGrgur gurizizToursa Toursa(538-594) (538-594)napisao napisao je: je: „Dva „Dva brata brata blizanca, blizanca, Kuzma Kuzma ii Damjan, Damjan, liječnici liječnici po po zvanju, zvanju, kad kadsu supostali postalikršćani, kršćani,liječili liječilisu su bolesnike, bolesnike, aa osobito osobito zaslugom zaslugom svojih svojihkreposti krepostiiidjelotvornošću djelotvornošću molitve. molitve. Podvrgnuti Podvrgnuti brojnim brojnim torturama, torturama, sada sada su su uu nebeskoj nebeskoj slavi, slavi, ii dijele dijele nama nama putnicima putnicima Isto, Isto,226-229 226-229

55

na na zemlji zemlji brojna brojna čudesa. čudesa. Svete Svete liječnike liječnikečaste častekao kaosvoje svojezaštitzaštitnike nikeliječnici, liječnici,kirurzi kirurziiiapotekari, apotekari, zazivamo zazivamo ih ih kod kod bolesti bolesti djece, djece, kod kod očnih očnih bolesti, bolesti, hernije, hernije, bobolesti lestisrca”. srca”. Zaštitnici Zaštitnicisu suod odbobolesti lestižlijezda žlijezdaiičira čirana naželucu želucute teuu epidemijama. epidemijama. Ni Ni stotinjak stotinjak godina godina nakon nakon njinjihove hove mučeničke mučeničke smrti, smrti, brojne brojne crkve crkve podignute podignute njima njima uu čast čast počele počele su su se se pretvarati pretvarati uu svosvojevrsna jevrsna utočišta utočišta mnogih mnogih bobolesnika lesnika koji koji su, su, dane dane ii noći noći na na ležaljkama ležaljkama ili ili prostirkama, prostirkama, uu dubokoj dubokojvjeri vjeričekali čekalida daim imse seuu snu snujave javesveti svetimučenici mučeniciiipodapodare reozdravljenje; ozdravljenje;iinerijetko, nerijetko,dodogađala gađalasu suse seozdravljenja. ozdravljenja. UU našim našim krajevima krajevima nalazimo nalazimo ikonografske ikonografske primjere. primjere. IstičeIstičemo mo mozaik mozaik uu sjevernoj sjevernoj apsidi apsidi Eufrazijeve Eufrazijeve bazilike bazilike uu Poreču Poreču iziz sredine sredine 6. 6. st., st., koji koji spada spada među među najstarije najstarije na na svijetu. svijetu. Također, Također, ističemo ističemo napose napose gotovo gotovo nepoznate nepoznate freske freske uu župnoj župnoj crkvi crkvi uu podravskome podravskome Kuzmincu Kuzmincu iziz1770-84. 1770-84.g., g.,gdje gdje vidimo vidimoKuzmu KuzmuiiDamjana Damjanakako kako liječe liječeslijepe, slijepe,hrome, hrome,bolesne bolesneii opsjednute. opsjednute.

Svoj su život posvetili liječenju bez naknade svima kojima je trebala bilo kakva pomoć. ...Oni su bili „spes certa salutis” (sigurna nada ozdravljenja)

43


SVJEDOČANSTVO

Neka ti bude

po tvojoj vjeri Sljedeće svjedočanstvo koje smo primili govori o čudesnom ozdravljenju malene Rite. Njezina je majka vjerovala u trenutku kad je bilo najteže

S

misao misao života života našla našla sam sam nakon nakon što što sam sam rodila rodila svoju svoju curicu. curicu. Ime Ime joj joj je je Rita. Rita. Ritin Ritin otac, otac, odnoodnosno sno moj moj suprug suprug ii ja, ja, upoznali upoznali smo smo se se na na duhovnoj duhovnoj obnovi obnovi ii saznali saznali da da smo smo iz iz istog istog gragrada. da. Nije Nije nam nam dugo dugo trebalo trebalo da da shvatimo shvatimo da da želimo želimo ostatak ostatak života života provesti provesti zajedno, zajedno, bez bez obzira obzira na na neke neke čimbenike čimbenike koji koji

44

Rita je napredovala toliko da su se doktori samo čudili; svemu su se nadali, ali tolikom napretku, nikako su su nas nas na na početku početku sputavali. sputavali. Rođena Rođena sam sam na na Božić Božić 1991. 1991. godine godine uu 17,15 17,15 sati, sati, aa svoju svoju sam sam kćer kćer rodila rodila na na isti isti datum datum 2011. 2011. godine, godine, uu 17,45 17,45 sati. sati.

Znam Znam da da to to nije nije slučajnost slučajnost ii da da je je to to Gospodin Gospodin isplanirao isplanirao za za nas nas dvije. dvije. Rita Rita je je iz iz rodilišta rodilišta izašla izašla potpotpuno puno zdrava, zdrava, ss ocjenom ocjenom 10. 10.

9/2012 Book


Tada se moja vjera naglo pojačala; rekla sam Bogu: „Znam da ćeš ovo dijete ozdraviti od trombofilije i da će se moći kretati kao svako zdravo dijete i hvala ti što je uopće živa!” Prvih Prvih 15 15 dana dana njena njena života života bili bili smo, smo, naravno, naravno, kod kod kuće, kuće, dok dok se se jedno jedno jutro jutro nismo nismo probuprobudili dili ii shvatili shvatili da da joj joj čelo čelo toliko toliko gori gori da da smo smo se se smjesta smjesta upuuputili tili uu bolnicu. bolnicu. Hospitalizirane Hospitalizirane smo smo uu KBC-u. KBC-u. Pet Pet dana dana Rita Rita je je imala imala strašno strašno visoke visoke tempetemperature rature praćene praćene konvulzijama. konvulzijama. Liječnici Liječnici se se nisu nisu zaustavili zaustavili na na toj toj dijagnozi; dijagnozi; znali znali su su da da se se ss njom njom dogodilo dogodilo još još nešto nešto jer jer nije nije izgledala izgledala nimalo nimalo zdravo. zdravo. Moj Moj se se život život rušio; rušio; došla došla sam sam do do trenutka trenutka kad kad sam sam shvatila shvatila da da bih bih mogla mogla ostati ostati bez bez nje, nje, jer jer je je njeno njeno stanje stanje bilo bilo najveći najveći misterij misterij na na cijelom cijelom odjelu. odjelu. U U međuvremenu, međuvremenu, saznala saznala sam sam da da moja moja zajednica zajednica moli moli devetdevetnicu nicu za za nju, nju, molili molili su su dvije dvije dedevetnice. vetnice. Vrijeme Vrijeme je je prolazilo, prolazilo, aa ja ja sam sam još još gledala gledala svoje svoje didijete jete koje koje je je od od živahne živahne curice curice odjednom odjednom postala postala premirna, premirna, blijeda, blijeda, uspavana uspavana i,i, na na kraju, kraju, tužna. tužna. Gledala Gledala sam sam uu nju nju ii pipitala tala se se što što ju ju je je to to snašlo, snašlo, zazašto što nismo nismo uu svojoj svojoj kući, kući, da da je je mogu mogutješiti tješitidok dokplače... plače...No Nodidijete jetenije nijepustilo pustiloglasa glasa20 20dana! dana! Napokon, Napokon, nakon nakonmagnetske magnetrezonance, liječnici su otkrili ske rezonance, liječnici su da je imala na lijevoj otkrili da je infarkt imala infarkt na strani ‘dira’ motoriku, te lijevojkoja strani koja ‘dira’ moda ima tetrombofiliju koja se toriku, da ima trombofiliju „možda i povučei jer je prekoja se „možda povuče jer mala da bi se sije premala da to bi znalo se to sa znalo gurnošću”. Rekli su mi su da će sa sigurnošću”. Rekli mi joj zauvijek da desna će jojstrana desnatijela strana tijela biti slabija, se toda nikada zauvijek bitida slabija, se to neće moći sto posto nikada neće moći popraviti. sto posto Tada se moja vjera popraviti. Tada senaglo moja pojavjera Book 9/2012

čala; sam Bogu: naglorekla pojačala; rekla„Znam sam da ćeš „Znam ovo dijete ozdraviti od Bogu: da ćeš ovo dijete trombofilije da će se moći ozdraviti od i trombofilije i da kretati kao svako zdravo će se moći kretati kao dijete svako izdravo hvala tidijete što je uopće i hvalaživa!” ti što je Prošlo je mjesec dana hospiuopće živa!” talizacije Rita je napredovala Prošlo jei mjesec dana hospitoliko da isu sejedoktori samo talizacije Rita napredovala čudili; su doktori se nadali, ali toliko svemu da su se samo tolikom napretku, U čudili; svemu su se nikako. nadali, ali meni je bilo toliko tuge i stratolikom napretku, nikako. U ha da nisam ni primjećivala, meni je biloto toliko tuge i stranego čekala kada ha da sam nisamsamo to ni primjećivala, će se ponovno dogoditi nego sam samo čekalanešto kada loše. tu je Bogdogoditi učinio svoje. će seIponovno nešto Slao preko Biloše. mi I tujejeznakove Bog učinio svoje. blije, preko ljudi koje volim Slao mi je znakove preko Bite me preko napokon uvjerio će blije, ljudi koje da volim stvarno sve biti kao prije, da će te me napokon uvjerio će moja mala biti zdrastvarno svedjevojčica biti kao prije, da će va! Najčudesnija stvarbiti koja se moja mala djevojčica zdradogodila, nakon stvar otprilike va! Najčudesnija koja20 se dana boravka u bolnici: u sobi dogodila, nakon otprilike 20 za majke dojilje, je dana boravka u cimerica bolnici: umi sobi uzaruke stavila molitvenik majke dojilje, cimericasvete mi je Rite rekavši mimolitvenik da ga je našla u ruke stavila svete na podu! Pitala svejekoji su Rite rekavši misam da ga našla me došli posjetiti zasve tajkoji molina podu! Pitala sam su tvenik i sviposjetiti su me uzačudu gleme došli taj molidali govoreći mime da u gačudu nitkogleod tvenik i svi su njih donio! dali nije govoreći mi da ga nitko od Jučer samdonio! se vratila s pregleda njih nije kod koja mi Jučerneuropedijatrice sam se vratila s pregleda je rekla da moje dijete ima kod neuropedijatrice kojajedmi nake reflekse s desne s lijeve je rekla da moje dijeteiima jedstrane, da jednako nake reflekse s desnereagira i s lijevei ponaša dobro da onai strane, se datoliko jednako reagira ne možese doći sebi. Priznala mi ponaša toliko dobro da ona je je doći strahovala za nju, ali nekako može sebi. Priznala mi je uvjerena da je sve ispalo jesad kako je strahovala za nju, ali čudesno dobro. da je sve ispalo je sad uvjerena Hvala Ti,dobro. Gospodine, što si čudesno ozdravio Ritu! Hvala Ti,moju Gospodine, što si ozdravio moju Ritu!

Book VAŽNA OBAVIJEST Svi NOVI

PRETPLATNICI

dobivaju knjigu po

svome izboru

po

50%

nižoj cijeni!*

*Popust se odnosi na sva izdanja biblioteke FIGULUS. Akciju smo zbog velikog interesa produžili do kraja rujna. Naručiti se mogu do dvije knjige. 45


Biblioteka

46

9/2012 Book


USKORO

VI NISTE RODITELJI

SVOJIM RODITELJIMA

Često se događa da, uslijed roditeljske nesposobnosti te raznih drugih okolnosti, roditeljske uloge preuzme dijete. Time se narušava normalan, prirodan poredak – ova djeca nemaju djetinjstvo u pravome smislu riječi, te se često suočavaju s problemima u svojim brakovima U knjizi koja uskoro izlazi u izdanju biblioteke Figulus, pod naslovom Otpusti svoju prošlost, moći ćete pročitati mnogo praktičnih savjeta o braku i roditeljstvu, o tome kako preodgojiti one koji u djetinjstvu nisu poučeni odgoju, kako sâmi biti preodgojeni, do kakvih problemima dolazi kada se tinejdžeri odvajaju od roditelja, što je roditeljska inverzija i zamjenski bračni drug, kako pronaći pravog bračnog druga, kako spoznati i ostvariti vlastitu sudbinu, kako postati jedno s drugima u Kristovu tijelu, i još mnogo toga

R

Tekst: John Loren i Paula Sandford

oditeljska inverzija termin je koji opisuje što se događa kada su jedan ili oba roditelja tako nezreli ili neučinkoviti da dijete preuzme odgovornost roditeljstva nad svojim roditeljima. To mijenja Bogom dâni poredak. Dio zadaće svakog roditelja je osigurati siguran dom u kojem dijete može slobodno biti dijete. Roditelji trebaju brinuti za dijete, a ne obratno. Obavljanje malih kućanskih poslova i preuzimanje raznih drugih odgovornosti, dobar su trening za djecu, ali teret brige i odgovornosti za obitelj treba biti na plećima roditelja, nikad djece. Isto tako, za djecu je dobro Book 9/2012

da nauče voljeti i blagoslivljati roditelje, ali roditelji ne bi smjeli opteretiti djecu ulogom tješitelja i svoga pouzdanika. Gdjegod se ova inverzija, odnosno zamjena uvukla u naše živote, moramo identificirati te probleme iz svoje prošlosti i osloboditi ih se kako bismo mogli prijeći u slavu koju je Bog pripremio za nas. • Pomagao sam jednome poslovnom čovjeku. Dok sam mu pomagao, počeo je prepoznavati izvor svoje težnje. Otac mu je bio pijanac i kockar. Kao jedanaestogodišnji dječak počeo je raditi kako bi zaradio novac za svoju obitelj. Na sve je načine pokušavao uzdržavati obitelj.

Otada je počeo kompulzivno brinuti o svakome – o zaposlenicima, prijateljima, ženi, djeci, Crkvi, Bogu, o svima i svemu. Bio je pravi dobri Samaritanac, za svaku praznu gumu na cesti, za svaku nevolju na putu. Nije si mogao nešto kupiti i uživati u tome bez osjećaja pretjerane krivnje. Kao dječak, usadio si je misao da mora dati sve od sebe kako bi spasio obi- ›»

Možda ste postali hranitelj obitelji ili osoba od povjerenja za svoju majku ili njena snaga na koju se može osloniti


USKORO telj. Nije se prestajao truditi – i nakon što su se obitelj i svi ostali mogli i trebali brinuti sâmi za sebe. Njegova majka naučila je kontrolirati ga i opterećivati nepotrebnim zadacima tako što mu je nabijala osjećaj krivnje, što je samo pogoršavalo

Gdjegod se ova inverzija, odnosno zamjena uvukla u naše živote, moramo identificirati te probleme iz svoje prošlosti i osloboditi ih se kako bismo mogli prijeći u slavu koju je Bog pripremio za nas

stvar. Skočio bi u vatru samo kako bi služio svojoj obitelji, a ne zakazao kao njegov otac. Zbog svega toga, njegovi su ga zaposlenici izmuzli za plaće koje su veće nego uobičajene. To im nije bilo dosta – još su bili nezahvalni i napadali ga kada nije mogao ispuniti neka ekstravagantna obećanja. Tijekom procesa zacjeljivanja rana, shvatio je da ne mora nositi terete svijeta na svojim plećima. Ako ste se poistovjetili s ovim i prepoznali sebe kao zamjenika svoga roditelja, odmah dajte ostavku na mjesto generalnog direktora svemira – i znajte da se Bog nekako uspijeva snaći i bez vaše pomoći. Možda ćete si to morati više puta ponoviti dok vaš duh to automatski ne prihvati. 48

ZAMJENSKI BRAČNI DRUG

Zamjenski bračni drug – jedno je od zbunjujućih i štetnih stanja koje može uslijediti zbog roditeljske inverzije. Možda ste odrasli u kući u kojoj su jedan ili oba roditelja zakazala zbog fizičkoga ili mentalnog zdravlja ili ovisnosti. Ili je, dok ste bili mlađi, jedan od roditelja otišao ili umro. Možda ste poduzeli neke korake kako biste popunili prazno mjesto. U većini takvih obitelji, to najobičnije učini ili najstarije ili najosjetljivije (i sâmim time najdarežljivije) dijete koje je suprotnog spola od drugog, preostalog odnosno još uvijek funkcionalnog roditelja. Kao dječak ili mladić, možda ste postali hranitelj obitelji ili osoba od povjerenja za svoju majku ili njena snaga na koju se može osloniti. Kao djevojčica ste se možda budili rano kako biste pripremili očevu odjeću i ručak za posao. Možda ste disciplinirali mlađu braću i sestre. Ukratko, u bilo kojem obliku, vi ste se latili posla vođenja kućanstva umjesto oca ili majke. To vas je stavilo u položaj bračnoga druga – ali bez postelje. Skrivena struja različitih značenja i vještih partnerskih osjećaja teče između vas i vašeg roditelja, iako je neželjena i nepozvana. Izazvao ju je taj položaj. • Jedan mi je mladić došao potpuno frustriran i izvan sebe. Volio je svoju prelijepu suprugu i veoma je uživao i pronalazio ispunjenje u spolnom odnosu s njom. Ali više se nije mogao natjerati da je dotakne. Stalno je razmišljao o tome kako je „previše poštuje”, što se, me-

đutim, nije nimalo poklapalo s njegovim poimanjem seksa ili s ranijom slobodom uživanja u njenu tijelu. Ispostavilo se da se njegova draga majka razvela baš kad je ušao u pubertet, i on se trudio biti jak i zaštitnički prema njoj. Njena je ljepota utjecala na njega. Sjetio se, dok smo razgovarali, da je morao isključivati svoje osjećaje. Mi smo onda jednostavno oprostili tom dječaku njegove zbunjujuće osjećaje i naredili tome bespotrebnom mehanizmu za isključivanje osjećaja da makne svoj pritisak na njega i oslobodi ga od poistovjećivanja njegove supruge s majkom. Njegova mi je supruga veoma sretna, zajedno s njim, pisala, zahvaljujući mi što sam joj vratio supruga. Blokada se više nikad nije vratila. Slava Gospodu!

ZACJELJIVANJE ZA PROŠLOST

Možda ste doživjeli jednu ili čak sve ove kombinacije tijekom svoga odrastanja, ali jednom kada uvidite te probleme, lako je o njima moliti. Zamolite Boga da vam pomogne izaći iz staroga kalupa, pronaći vaš novi identitet u Kristu i ugraditi ga u vas. Nemojte pokušavati izgraditi novoga sebe, nego otkrijte i slavite novi identitet koji je uskrsnuo iz staroga. Cijenite i slavite Boga za ono što čini kako biste bili novi, zacjeljujući tako prvu i najdublju bol – nedostatak povjerenja u Oca. Koncepti roditeljske inverzije i zamjenskog bračnog druga, jednostavni su. Lako je vidjeti kako se ti obrasci formiraju u srcu. Možda ih neće biti lako nadvladati, jednom kada su potpuno usađeni, ali morate čvrsto preuzeti kontrolu nad zacjeljivanjem. 9/2012 Book


ICCRS

Doktrinarno vijeće

D

Tekst: dr. Mary Healy

oktrinarno oktrinarnovijeće vijećenajprije najprije jeje formirano formirano nakon nakon memeđunarodnog đunarodnog kolokvija kolokvija oo molitvi molitvi za za ozdravljenje, ozdravljenje, održanog održanog2001. 2001.godine godineuuICCRSICCRSu, u,uusuradnji suradnjissPapinskim Papinskimvijećem vijećem za zalaike. laike.Jedan Jedanod odplodova plodovakolokolokvija kvijabio biojejeprijedlog prijedlogda dase serazviju razviju praktične praktične smjernice smjernice za za službu službu ozdravljanja, ozdravljanja, temeljene temeljene na na UpuUputama tama za za molitvu molitvu za za ozdravljenje ozdravljenje Kongregacije Kongregacije za za nauk nauk vjere. vjere. Te Te bi bi se se upute upute zatim zatim distribuirale distribuirale voditeljima voditeljima molitvenih molitvenih skupina skupina širom širomsvijeta, svijeta,čime čimebi bise seosiguralo osiguralo da dase seslužba službaozdravljanja ozdravljanjaobavlja obavlja uu skladu skladu ss naukom naukom ii liturgijskim liturgijskim normama normama Crkve. Crkve.Biskup Biskup Joe Joe

G

Grech, član rech, Vijeća član Vijeća ICCRS-a, ICCRS-a, za izvršenjezaovoga izvršenje zadatka ovoga formizarao je Doktrinarno datka formirao vijeće.jeBiskup DokGrech Vijeće trinarno je vjerno vijeće. vodio Biskup sve do Grech svoje Vijeće smrti, je uvjerno prosincu vodio 2010. sve Sadašnji do svoje smrti, direktor u prosincu Doktrinarnog 2010. vijeća Sadašnji samdirektor ja, dr. Mary Doktrinarnog Healy, profesorica vijeća sam Svetog ja, dr.Pisma Mary Healy, na Sacred proHeart fesorica Major Svetog Seminary Pismauna Detroitu, Sacred Michigan, Heart Major SAD. Seminary u Detroitu, Michigan, SAD. Doktrinarno vijeće je do sada Doktrinarno vijeće je do Upusada izradilo dva dokumenta: te izradilo za molitvu dva dokumenta: za ozdravljenje Upute izaKrštenje molitvu za u ozdravljenje Duhu Svetomu i Kr-. Budući štenje udokumenti Duhu Svetomu odnosit . Budući će se dokumenti na teme kao odnosit što su:ćekarizme, se na egzorcizam teme kao štoi su: izbavljenje. karizme, egZa zorcizam i izbavljenje. svaki svaki dokument, Vijeće Za najprije izradi dokument, nacrt,Vijeće zatimnajprije ga šalje izradi te-

Doktrinarno vijeće ICCRS-a skupina je teologa koji razmišljaju o važnim pitanjima u KKO-u i donose dokumente koji mogu poslužiti kao smjernice: za voditelje KKO-a i za biskupe i svećenike koji imaju pastoralni nadzor Budući dokumenti Vijeća odnosit će se na teme kao što su: karizme, egzorcizam i izbavljenje nacrt, zatim ga šalje teolozima olozima i voditeljima KKO-a i voditeljima širom sviješirom svijeta.KKO-a Nakon primanja ta. Nakon primanja komentara komentara i povratnih informai povratnih informacija, Vijeće cija, Vijeće stvara revidirani dostvara revidirani i šakument i šalje gadokument Vijeću ICCRS-a lje ga VijećuKonačan ICCRS-a na pregled. na pregled. dokument Konačan dokument se zatim se zatim prevodi i objavljuje. prevodi i objavljuje. Doktrinarno vijeće, Doktrinartakođer, nosvojoj vijeće, kolumni također, uu svojoj koGlasniku u Glasniku ICCRS-a Bilten lumni u Bilten ICCRS-a vodstva odgovavodstva odgovara na pitanja ra na pitanja koja nastaju iz iskukojaKKO-a nastaju iz iskustva stva širom svijeta. KKO-a širom svijeta.

Glasnik ICCRS-a na hrvatskome

Službeni glasnik Međunarodne službe katoličke karizmatske obnove (ICCRS) možete u elektronskom obliku redovito čitati i na hrvatskome jeziku. Potražite ga na: www.kristofori.hr

53


OI 2012 I EVANGELIZACIJA

Evangelizacija

na OI u Londonu

Za vrijeme OI u Londonu, održavao se i evangelizacijski kamp u kojemu su sudjelovali mladi iz cijeloga svijeta. Od dvanaestero mladih iz Hrvatske, šestero je bilo iz našega društva Kristofori

O

dd 1. 1. do do 13. 13. kolovoza kolovoza uu organizaciji: organizaciji: Siona Siona (katoličke (katoličke zajednizajednice ce za za propovijedapropovijedanje nje evan­­­­­­ evan­­­­­­đelja), đelja), More More than than Gold Gold (skupine (skupine dobrovoljaca dobrovoljaca organizirane organizirane posebno posebno za za OI OI 2012., 2012., kako kako bi bi pomogla pomogla Crkvi Crkvi uu Velikoj Velikoj Britaniji Britaniji uu sudjelovasudjelovanju nju na na Igrama), Igrama), Konferencije Konferencije katoličkih katoličkih biskupa biskupa Engleske Engleske ii Walesa Walesa ii RELaY-a RELaY-a (europske (europske mreže mrežekoja kojapromiče promičepomirenje pomirenje 54

među među kršćanima, kršćanima, reevangelireevangelizaciju zaciju Europe, Europe, formiranje formiranje vođa vođa laika, laika, ii mobiliziranje mobiliziranje mladih mladih za za evanđelje) evanđelje) –– održao održao se se Joshua Joshua Camp. Camp. U U velikome velikome kampu, kampu, tik tik uz uz Olimpijsko Olimpijsko selo, selo, okupilo okupilo se se gotovo gotovo 200 200 katolika katolika iz iz 14 14 zemalja zemalja svijeta, svijeta, iz iz raznih raznih karizkarizmatskih matskih zajednica, zajednica, kako kako bi bi za za vrijeme vrijeme Olimpijade Olimpijade širili širili RadoRadosnu snu vijest. vijest. Među Među sudionicima sudionicima kampa, kampa, bilo bilo je je ii dvanaestero dvanaestero mladih mladih iz iz

Lijepe Lijepe naše, naše, od od kojih kojih je je šestešestero ro poslano poslano iz iz našega našega društva društva Kristofori. Kristofori. Prva Prva su su četiri četiri dana dana sudionici sudionici primali primali pouku pouku ii informacije informacije oo evangelizaciji evangelizaciji od od iskusnih iskusnih evangelizatora evangelizatora iz iz različitih različitih molitvenih molitvenih zajednica. zajednica. Svete Svete mise mise na na kojima kojima su su tih tih dana dana priprisustvovali, sustvovali, predvodila predvodila su su čak čak tri tri biskupa biskupa sa sa po po desetak desetak konkoncelebranata celebranata ii nekoliko nekoliko trajnih trajnih đakona. đakona. Nakon Nakon pripreme, pripreme, mladi mladi su su evangelizatori evangelizatori poslani poslani uu crkve crkve uu Londonu; Londonu; dvije dvije do do tri tri grupe grupe uu istu istu crkvu. crkvu. Ondje Ondje su su na na razlirazličite čite načine načine evangelizirali evangelizirali ljude ljude koje koje su su susreli. susreli. Svakoga Svakoga dana dana uu kampu kampu se se održavalo održavalo noćno noćno klanjanje klanjanje za za grad grad London, London, te te za za sve sve ljude ljude koje koje će će evangeevangelizatori lizatori za za vrijeme vrijeme dvotjedne dvotjedne misije misije susresti. susresti. Evangelizacija Evangelizacija je je završila završila fefestivalom stivalom za za djecu djecu ii obitelji obitelji iz iz lokalnog lokalnog područja područja koje koje su su mladi mladi evangelizatori evangelizatori pozivali pozivali tijekom tijekom djelovanja djelovanja uu nekoliko nekoliko okolnih okolnih župa. župa. Evo Evo još još svježih svježih dojmova dojmova susudionika: dionika: Divno Divno je je bilo bilo vidjeti vidjeti ljude ljude koji koji godinama godinama nisu nisu dolazili dolazili uu crkvu crkvu kako kako dolaze dolaze ii pronalaze pronalaze svoj svoj mir. mir. Posebno Posebno kada kada bi bi izlazili izlazili iz iz 9/2012 Book


dima dima besplatno besplatno ono ono što što smo smo besplatno besplatno ii primili primili ii ono ono što što nas nas je je promijenilo promijenilo –– Božja Božja ljuljubav bav koja koja nas nas poziva poziva na na osoban osoban odnos odnos ss Isusom Isusom Kristom Kristom kao kao ss najboljim najboljim prijateljem, prijateljem, našim našim spasiteljem spasiteljem ii otkupiteljem, otkupiteljem, SiSinom nom Božjim. Božjim. ...imam ...imam osjećaj osjećaj da da smo smo uu JoJoshua shua Campu Campu okusili okusili Isusove Isusove riječi: riječi: „Kraljevstvo „Kraljevstvo je je Božje Božje među među vama!” vama!” (Lk (Lk 17,21). 17,21). Kako Kako drugačije drugačije objasniti objasniti čudesa čudesa koja koja je je Gospodin Gospodin činio činio uu nama nama ii po po nama! nama! crkve crkveiisuznih suznihnam namočiju očijuzahvazahvaljivali ljivali što što smo smo ih ih pozvali. pozvali. DolaDolazili zili su su ii ljudi ljudi koji koji ne ne pripadaju pripadaju Katoličkoj Katoličkoj crkvi: crkvi: muslimani, muslimani, hindusi, hindusi, anglikanci, anglikanci, pravoslavpravoslavci ci –– svih svih rasa rasa ii nacionalnosti. nacionalnosti. Mi Mi smo smo ih ih dovodili dovodili Isusu, Isusu, aa On On je je činio činio svoja svoja djela. djela. Mnogima Mnogima smo smo nudili nudili pojedinačnu pojedinačnu molimolitvu, tvu, ii za za to to smo smo zaista zaista doživjeli doživjeli njihovu njihovu zahvalnost. zahvalnost. Koliko Koliko ljudi ljudi žeđaju žeđaju za za ljubavlju, ljubavlju, papažnjom, žnjom, prihvaćanjem! prihvaćanjem! Molili Molili smo smo ii za za homoseksualhomoseksualce. ce. Naišli Naišli smo smo na na jednoga jednoga koji koji nam nam se se otvorio otvorio ii ispričao ispričao svoju svoju životnu životnu priču. priču. Mislio Mislio je je da da ga ga Bog Bog sigurno sigurno ne ne voli voli jer jer je je tatakav, kav, ali ali smo smo mu mu rekli rekli da da je je Bog Bog onaj onaj koji koji ga ga voli voli više više od od ikog. ikog. Pristao Pristao je je da da se se za za njeg' njeg' pomopomolimo limo ii ušao ušao uu crkvu. crkvu. Na Na mnogim mnogim mjestima mjestima doživjeli doživjeli smo smo da da imamo imamo braću braću ii sestre sestre uu Kristu Kristu po po cijelome cijelome svijetu. svijetu. Svjesni Svjesni smo smo da da su su ovo ovo tek tek prvi prvi koraci koraci na na našemu našemu evangelievangelizacijskom zacijskom putu, putu, ii zaista zaista smo smo zahvalni zahvalni Joshua Joshua Campu Campu na na svakom svakom trudu, trudu, molitvi, molitvi, žrtvi, žrtvi, ohrabrenju, ohrabrenju, ljubavi ljubavi kojom kojom su su nam nam prenosili prenosili vlastita vlastita iskustva iskustva da da se se širi širi Radosna Radosna vijest vijest svakosvakome me stvorenju! stvorenju!

„Crkva „Crkva postoji postoji da da bi bi evangelievangelizirala!” zirala!” Te Te riječi riječi pape pape Pavla Pavla VI. VI. (EN (EN 14 14 –– Evangelii Evangelii Nuntiandi) Nuntiandi) su su mi mi se se duboko duboko urezale urezale uu srce srce ii uu um um za za vrijeme vrijeme trajanja trajanja Joshua Joshua Campa. Campa. Kao Kao da da je je Bog Bog svima svima nama nama pokazao pokazao svoje svoje srce srceza zaljude, ljude,koliko kolikomu muje jestalo stalo da da se se svi svi ljudi ljudi spase spase ii da da imaju imaju život život vječni vječni ... ... Upravo Upravo uu tom tom svjetlu svjetlu vidim vidim ove ove riječi riječi povepovezanosti zanosti Crkve Crkve ii evangelizacije, evangelizacije, da da širimo širimo Evanđelje Evanđelje svojim svojim životom, životom, svojim svojim djelima, djelima, ali ali ii svojim svojim riječima. riječima. Osjećam Osjećam kako kako smo smosvi svipozvani pozvanida dadajemo dajemoljulju-

Osobito Osobito mi mi se se urezalo urezalo uu sjesjećanje ćanje nekoliko nekoliko događaja. događaja. Evo Evo jednoga jednoga od od njih… njih… Jedan Jedan smo smo dan dan bili bili uu crkvi crkvi sv. sv. Katarine Katarine (Bow (Bow Road) Road) na na „Noći „Noći svjetla” svjetla” dijeleći dijeleći svijeće svijećei pozivajući i pozivajući ljuljude de u crkvu u crkvu da seda pomole, se pomole, zapazapale le svijeću svijeću i ostanu i ostanu koliko koliko god god žele.žele. U jednom U jednom trenutku trenutku u crukvicrkvi sam prišao sam prišao mladiću mladiću koji je koji sjedio je pred sjedio Presvetim pred Presvetim da ga pida tam gaako pitam bi htio akodabisehtio pomolim da se pomolim za njega. za Onnjega. je vrloOn rado je vrlo prirado hvatio prihvatio i prije nego i priješto nego samšto se sam pomolio se pomolio za njega za njega rekaorekao mi je mi kako je kako mu jemu nedavno je nedavno preminuo preminuo otac i zamolio otac i zamolio me da me se molim da se molim za njegove za njegove roditelje. roditelje. ›»

Jelena Jelena Markić, Markić, Kristofori Kristofori Book 9/2012

55


OI 2012 I EVANGELIZACIJA Nakon Nakonmolitve molitvemi mije jeuukratkom kratkom razgovoru razgovoru rekao rekao kako kako je je došao došao ovdje ovdje ii dan dan prije prije ii kako kako je je osjeosjetio tio poseban poseban mir mir uu srcu, srcu, nešto nešto što što nije nije osjetio osjetio nikada nikada prije, prije, ii to to ga ga je je iskustvo iskustvo čak čak dovelo dovelo do do suza. suza. Vjerujem Vjerujem kako kako ga ga je je Gospodin Gospodin pozvao pozvao onamo onamo kako kako bi bi mu mu objavio objavio barem barem djelić djelić ljuljubavi bavi kojom kojom ljubi ljubi njega njega ii cijelu cijelu njegovu njegovu obitelj. obitelj. Policijski Policijski službenici službenici potvrdipotvrdilili su su nam nam da da su su tijekom tijekom naše naše evangelizacije evangelizacije ii naših naših molitamolitava, va, inače inače problematična problematična podpodručja ručja (svega (svega dva dva tjedna tjedna prije prije našeg našeg dolaska, dolaska, nekoliko nekoliko ulica ulica dalje daljeod odkvarta kvartauukojem kojemse seodrodržavao žavao završni završni festival festival –– ubijen ubijen je je mladić mladić od od 24 24 godine) godine) postapostala la miroljubiva. miroljubiva. Također, Također, smirili smirili su su se se odnosi odnosi između između muslimamuslimana na ii katolika katolika koji koji su su do do nedavnedavno no bili bili napeti, napeti, aa promjene promjene koje koje je je Gospodin Gospodin doveo doveo uu župe župe (...) (...) bile bile su su itekako itekako vidljive. vidljive. Koga Koga ii ne ne bi bi oduševio oduševio prizor prizor 200 200 mlamladih dih ljudi ljudi koji koji naviještaju naviještaju Krista Krista ii njegovu njegovu ljubav ljubav sa sa žarom, žarom, ljuljubavlju bavlju ii blagošću. blagošću.

Vigor VigorGrego, Grego,zajednica zajednicaBožja Božjapopobjeda, bjeda,voditelj voditeljhrvatskoga hrvatskogatima tima

047-745-378

www.stopabortus.com

U U crkvi crkvi pred pred Presvetim Presvetim nalazio nalazio se se slavljenički slavljenički tim, tim, aa ostali ostali su su molili molili pred pred Presvetim Presvetim ii ispred ispred crkve crkve pozivali pozivali ljude ljude da da dođu dođu na na molitvu molitvu ii zapale zapale svijeću. svijeću. Isprva Isprva se se to to činilo činilo kao kao težak težak zadatak, zadatak, ali ali Duh Duh Sveti Sveti je je bio bio na na djelu djelu ii vodio vodio nas nas tako tako da da smo smo uspijevali uspijevali privući privući sve sve više više ljudi ljudi na na klanjanje klanjanje ii molitvu! molitvu! Ljudi Ljudi su su bili bili ganuti ganuti ljubavlju ljubavlju koju koju je je Duh Duh Sveti Sveti iskazivao iskazivao prema prema njima, njima, bilo bilo riječima, riječima, gestama, gestama, osmijehom... osmijehom... Srela Srela sam sam mladu mladu djevojku djevojku Ivonu Ivonu na na ulici ulici ii pozvala pozvala je je uu crkvu crkvu sv. sv. Katarine Katarine Sijenske Sijenske na na molitvu molitvu pred pred Presvetim Presvetim ii da da zapali zapali svijeću. svijeću. Isprva Isprva je je odbiodbijala, jala, nije nije željela željela ići ići uu crkvu crkvu jer jer

je je bila bila razočarana razočarana trenutnom trenutnom situacijom situacijom uu svome svome životu! životu! Njezina Njezina baka baka boluje boluje od od raka raka ii leži leži uu bolnici, bolnici, aa ii uu privatnom privatnom životu životu ima ima nekih nekih problema. problema. Nekako Nekako sam sam osjetila osjetila da da nas nas je je Bog Bog spojio, spojio, jer jer ii moja moja baka baka leži leži uu bolnici bolnici jako jako bolesna, bolesna, aa ii ja jasam samimala imalanekoga nekogatko tkoje jebobolovao lovao od od raka. raka. Kada Kada smo smo malo malo popričale popričale oo tome, tome, osjetila osjetila sam sam da da nas nas je je Božja Božja ljubav ljubav povezapovezala la baš baš kroz kroz te te situacije. situacije. PonuPonudila dila sam sam joj joj da da se se pomolimo pomolimo ii ona ona je je pristala pristala neka neka ja ja molim molim na na svom svom jeziku... jeziku... (Mi (Mi iz iz našeg našeg tima tima ii drugih drugih timova timova smo smo molili molili da da ljudi ljudi koji koji su su došli došli zazapaliti paliti svijeću svijeću ii moliti, moliti, otvore otvore svoja svoja srca srca ii prepuste prepuste se se GosGospodinu...) podinu...) Ivona Ivona je je ostala ostala neko neko vrijeme vrijeme uu molitvi, molitvi, otvorila otvorila svoje svoje srce srce ii otišla otišla kući kući blagoblagoslivljajući slivljajući sve sve nas nas ii Boga Boga koji koji je je stvarno stvarno dotaknuo dotaknuo njeno njeno srce srce uu dušu... dušu... Primijetili Primijetili smo smo kako kako su su ljudi ljudi koji koji su su pristali pristali na na momolitvu, litvu, odlazili odlazili radosni radosni iz iz Crkve. Crkve. Neki Neki nisu nisu bili bili uu Crkvi Crkvi godinagodinama, ma, aa tada tada su su ostali ostali nekoliko nekoliko sati sati pred pred Presvetim Presvetim ii još još su su rerekli kli da da će će doći doći ii narednih narednih dana! dana!

Melita Melita Puhalo, Puhalo, Kristofori Kristofori

Tijekom Tijekom predavanja predavanja ii katehekateheza za prolazili prolazili smo smo ii kroz kroz knjigu knjigu oo Jošui Jošui promatrajući promatrajući kako kako se se to to danas danas odnosi odnosi na na nas. nas. Riječi Riječi koje koje je je Gospodin Gospodin uputio uputio Jošui: Jošui: „Budi „Budi odvažan odvažan ii hrabar! hrabar! Ne Ne boj boj se se ii ne ne strahuj, strahuj, jer jer Ja Ja sam sam ss totobom bomkuda kudagod godpođeš!” pođeš!”odnosiodnosile le su su se se na na posljednjih posljednjih desetak desetak dana dana ii na na nas nas uu što što smo smo se se momogli gli uvjeriti uvjeriti gledajući gledajući kako kako nas nas Bog Bog koristi. koristi. Gledali Gledali smo smo kako kako Gospodin Gospodin čini čini čudesna čudesna djela djela uu životima životima ljudi ljudi ii uu čitavim čitavim područjima područjima grada grada što što su su nam nam mnogi mnogi potvrdili potvrdili svojim svojim svjedosvjedočanstvima. čanstvima.

Vigor VigorGrego, Grego,zajednica zajednicaBožja Božjapopobjeda, bjeda,voditelj voditeljhrvatskoga hrvatskogatima tima 9/2012 Book


VIDLJIVO IZ NEVIDLJIVOGA

Cvijeće i insekti

T

ehnika ehnikacvjetnoga cvjetnogaoprašivanja oprašivanjačudesno čudesnoje jedjelo. djelo.Cvijeće Cvijećeodabire odabirejarke jarkeboje bojesvosvojih jihcvjetova cvjetovakao kaoreklamne reklamnepanoe, panoe,iiodgovarajući odgovarajućimiris miriskao kaokemijsku kemijskureklamu; reklamu;na na taj tajnačin, način,mami mamiinsekte insektena nakilometarskim kilometarskimudaljenostima. udaljenostima.Cvijeće Cvijećeima imausavršen usavršen način načinprebacivanja prebacivanjasvoga svogapraha praha(peludi) (peludi)na nainsekte insektekoji, koji,leteći letećiod odcvijeta cvijetado docvicvijeta, jeta,oprašuju oprašujuone oneneoprašene. neoprašene.Cvijeće Cvijećeiiinsekti insektina nataj tajnačin načinjedni jednidrugima drugimačine čineživotživotno nopotrebne potrebneusluge. usluge.Mehanizam Mehanizamkojim kojimse secvjetni cvjetniprah prahpomoću pomoćuinsekata insekatasa sasigurnošću sigurnošću prenosi prenosisscvijeta cvijetana nacvijet cvijetčesto čestograniči graničissčudesnim. čudesnim.

Cijeli Cijelisvijet svijetnalik nalikje jejedinstvenom, jedinstvenom,čudesnom čudesnommozaiku mozaikukoji kojije jepun punsmisla smislaiiživota, života,predvipredviđanja, đanja,rasprostranjivanja rasprostranjivanjaiikoordinacije. koordinacije.Računalo Računaloje jeprema prematome tomedječja dječjaigra. igra. IIzar zarto todjelo djelonema nemasvoga svogagraditelja? graditelja?Zar Zarsve sveto tonastaje nastaje„samo „samood odsebe”? sebe”?


Svjedočanstvo

Od lezbijke i ateistkinje do kućanice

i majke Slijedi zanimljiva, sasvim iskrena i neuvijena životna priča Brigitte Bedard, danas pro-life aktivistice, o njenu prijašnjem životu bez Boga, u zabavi i užicima, koji se srušio kao kula od karata

58

9/2012 Book


O

Tekst: Georges Buscemi

tkako tkako znam znam za za sebe, sebe, bila bila sam sam ateistkinja, ateistkinja, prisjeća prisjeća se se Brigitte Brigitte Bedard, Bedard, 41-godišnja 41-godišnja novinarka, novinarka, kućanica kućanica ii majka majka šestero šestero djece, djece, mladolikog mladolikog izgleda, izgleda, ss kratkom kratkom razbarurazbarušenom šenom smeđom smeđom kosom kosom ii momodernim dernim naočalama naočalama širokog širokog okvira. okvira. Ona Ona se se 15. 15. svibnja svibnja 2010. 2010. godine godine uu Quebec Quebec Cityju Cityju obratila obratila okupljenim okupljenim sudionisudionicima, cima, njima njima oko oko 200, 200, na na proprolife life konferenciji konferenciji uu organizaciji organizaciji „Quebec „Quebec Life Life Coalition”. Coalition”. Iako Iako je je bila bila manje manje poznata poznata od od ključnoga ključnoga govornika govornika konkon-

Usprkos zabavi i uzbudljivosti tog načina života, osjećala se slomljenom. Prisjeća se: Bila sam mentalna olupina. Osjećala sam kako nemam kontrolu nad sobom. I dalje sam vodila brigu o svom izgledu, ali sam iznutra bila jadna i bijedna ferencije ferencije –– kardinala kardinala Marca Marca Ouelleta Ouelleta čije čije su su snažne snažne izjave izjave kojima kojima zagovara zagovara život, život, kasno kasno toga toga poslijepodneva poslijepodneva preniprenijeli jeli ii mediji mediji Quebeca Quebeca koji koji ne ne zagovaraju zagovaraju život život –– Brigitte Brigitte je je zasigurno zasigurno govornik govornik koji koji je je najnajsnažnije snažnije dirnuo dirnuo srca srca sudionika sudionika toga togasubotnjeg subotnjegposlijepodneva. poslijepodneva. Gospođa Gospođa Bedard Bedard odrasla odrasla je je uu vrijeme vrijeme dok dok se se društvo društvo QueQuebeca beca nalazilo nalazilo pod, pod, kako kako su su je je povjesničari povjesničari nazvali, nazvali, „Tihom „Tihom revolucijom”: revolucijom”: uu razdoblju razdoblju od od Book 9/2012

I VI SIGURNO POZNAJETE NEKOGA KOME TREBA ranih ranih šezdesetih šezdesetih do do sredine sredine sedamdesetih sedamdesetih kada kada se se društvo društvo Quebeca Quebeca odricalo odricalo svojega svojega krkršćanskog šćanskog naslijeđa naslijeđa ii prisvajalo prisvajalo svjetovne svjetovne vrijednosti. vrijednosti. Rođena Rođena sam sam 1968. 1968. godine. godine. Kažu, Kažu, loša loša sreća sreća,, našalila našalila se. se. Bedard Bedard je je provela provela djetinjstvo, djetinjstvo, karakteristično karakteristično za za obitelji obitelji bez bez religije religije aa pohađala pohađala je je krajnje krajnje ljevičarsko ljevičarsko Sveučilište Sveučilište uu QueQuebecu, becu, uu Montréalu, Montréalu, gdje gdje je je studirala studirala aa zatim zatim ii diplomirala diplomirala književnost. književnost. Svoj Svoj sam sam um um nanapunila punila krajnje krajnje radikalnom radikalnom fefeminističkom minističkomliteraturom, literaturom,cijelu cijelu rekla je. je. sam sam je je upila upila,, rekla Započela Započela je je niz niz heteroseksualheteroseksualnih nih odnosa, odnosa, aa svaki svaki je je od od njih njih loše loše završio. završio. Potaknuta Potaknuta pročipročitanim, tanim, počela počela sam sam razmišljati: razmišljati: „Budući „Budući da da su su svi svi moji moji heteroheteroseksualni seksualni odnosi odnosi propali, propali, možmožda da bih bih trebala trebala biti biti lezbijka” lezbijka”.. Ona Ona je, je, uu stvari, stvari, već već zaronila zaronila uu lezbijski lezbijski stil stil života, života, ii priznala priznala je je da da je je već već neko neko vrijeme vrijeme uživala uživala uu njemu. njemu. To To je, je, na na neki neki način, način, uistinu uistinu bilo bilo vrlo vrlo dobro dobro vrijevrijeme. me. Družila Družila sam sam se se ss velikom velikom skupinom skupinom djevojaka, djevojaka, 'razbija'razbijale' le' smo smo po po gradu, gradu, pušile pušile bez bez prestanka. prestanka. Sutra Sutra za za nas nas kao kao da da nije nije postojalo. postojalo. Seksualno Seksualno sam, sam, također, također, bila bila vrlo vrlo aktivna. aktivna. Usprkos Usprkos zabavi zabavi ii uzbudljivosti uzbudljivosti takvoga takvoganačina načinaživota, života,osjećala osjećala se se slomljenom. slomljenom. Prisjeća Prisjeća se: se: Bila Bila sam sammentalna mentalnaolupina. olupina.OsjećaOsjećala la sam sam kako kako nemam nemam kontrolu kontrolu nad nad sobom. sobom. II dalje dalje sam sam vodila vodila brigu brigu oo svome svome izgledu, izgledu, ali ali sam sam iznutra iznutra bila bila jadna jadna ii bijedna. bijedna. Stvari Stvari su su se se razbistrile razbistrile kada kada je, je, jedne jednenoći noćiuutri trisata sataiza izaponoći, ponoći, iz iz sebi sebi neobjašnjivih neobjašnjivih razloga razloga briznula briznula uu plač plač ii počela počela vikati vikati uu svome svome praznom praznom stanu stanu uu susuvremenome vremenome dijelu dijelu Montreala, Montreala, preklinjući preklinjući Boga Boga da da je je izbavi. izbavi. To To sam sam bila bila ja, ja, ratoborna ratoborna femifeministkinja, nistkinja, lezbijka, lezbijka, ateistkinja ateistkinja koja koja leži leži na podu uu svome svome ›»

OVA KNJIGA!

HIT 364 str., meki uvez , 13,5 x 20 cm

Iskorak iz

homoseksualnosti Richard Cohen Namjera ove knjige jest pomoći terapeutima, savjetnicima, svećenicima i ostalima da shvate kako mogu pomoći muškarcima i ženama s neželjenom (ego-distoničnom) privlačnošću prema osobama istoga spola. Ona je i vodič za one koji pate od neželjene privlačnosti prema istom spolu. Nadam se i molim da će s vremenom nestati stigma privlačnosti prema istom spolu i da će prevladati razumijevanje. Neka ova knjiga posluži kao korak na putu do ostvarenja toga sna (iz Uvoda)

152,00 kn

POŠTARINA UKLJUČENA U CIJENU Za narudžbu je potrebno poslati: ime i prezime, adresu dostave, te naziv knjige i količinu na e-mail tajnica@ figulus.hr, SMS-om na: 099/216-4788, 095/206-5421 i 091/220-65-42 ili nazvati 048/621-159 (8-16 sati). Knjigu možete naručiti i na našoj webstranici: www.figulus.hr.


Svjedočanstvo stanu stanu ii iz iz svega svega glasa glasa preklinje preklinje Boga Boga za za izbavljenje. izbavljenje. Nisam Nisam bila bilapri prizdravoj zdravojpameti, pameti,ali alisam sam očajnički očajnički trebala trebala pomoć. pomoć. Počela Počela je je tražiti tražiti pomoć. pomoć. Lutala Lutala je, je, kroz kroz nebrojene nebrojene programe programe od od 12 12 koraka, koraka, sve sve uu nadi nadi ne ne bi bi lili pronašla pronašla neko neko rješenje rješenje za za svoju svoju tjeskobu tjeskobu ii upropašten upropašten život. život.Da Dastvari stvaribudu budugore, gore,uuto to je jevrijeme vrijemeprestala prestalapušiti: pušiti:IzneIznenada nada sam sam bila bila prisiljena prisiljena suočisuočititi se se sa sa životom životom na na neki neki surov surov način, način, bez bez ikakve ikakve zaštite zaštite ii bez bez lažnog lažnog ublažavanja ublažavanja stanja. stanja. Negdje Negdje je, je, iz iz 'krajička' 'krajička' pameti, pameti, izvukla izvukla kako kako joj joj je je netko netko koga koga je je poznavala poznavala govorio govorio oo posjeposjetu tu „fratrima” „fratrima” uu poznatom poznatom sjesjemeništu meništu Benoit, Benoit, uu Saint-BenoSaint-Benoit-du-Lac, it-du-Lac, uu Quebecu. Quebecu. Ta Ta ideja, ideja, iako iako joj joj se se činila činila bizarnom, bizarnom, zaintrigirala zaintrigirala ju ju je je ii otišla otišla je, je, ali ali Otišla sam sam uu ne ne bez bez rezerve. rezerve. Otišla samostan samostan oboružana oboružana svakosvakovrsnim vrsnim prijezirom prijezirom ii mržnjom mržnjom prema prema patrijarhalnoj patrijarhalnoj Crkvi, Crkvi, koje koje sam sam sakupila sakupila za za vrijeme vrijeme studija studija radikalnoga radikalnoga feminizfeminiz-

dva dva puta puta dnevno. dnevno. Tri Tri dana dana za za redom, redom, dva dva sata sata na na dan, dan, navanavaljivala ljivala sam, sam, vrištala vrištala ii praktički praktički pljuvala pljuvala uu lice lice tom tom svećeniku, svećeniku, izvlačila izvlačila sam sam svaku svaku uvredu, uvredu,

Otišla sam u samostan oboružana svakovrsnim prijezirom i mržnjom prema patrijarhalnoj Crkvi, koje sam sakupila za vrijeme studija radikalnog feminizma. Za radikalne feministe, Crkva je, u biti, neprijatelj broj 1 frazu, frazu, prljavu prljavu stvar stvar kojih kojih sam sam se se mogla mogla sjetiti sjetiti ili ili izmisliti izmisliti ih ih oo kršćanstvu. kršćanstvu. Bila Bila sam sam tako tako bibijesna, jesna, tako tako ranjena ranjena ii gnjevna, gnjevna, ii sve sve sam sam to to 'podijelila' 'podijelila' ss ovim ovim svećenikom, svećenikom,koji kojicijelo cijeloto tovrijevrijeme me nije nije rekao rekao ni ni jedne jedne jedine jedine riječi, riječi, samo samo me me gledao, gledao, kimakimajući jući glavom. glavom. AA zatim, zatim, na na kraju kraju ta ta tri tri dana, dana, dogodilo dogodilo se se nešto nešto što što je je zauzauvijek vijek promijenilo promijenilo njezin njezin život. život. Bilo Biloje jeto totreći trećidan, dan,šesti šestisat satvrivrištanja. štanja.Bili Bilismo smopri prikraju. kraju.U Ubiti, biti, ja jasam samodradila odradilasvoje svojevrištanje, vrištanje,

Zatim me svećenik pogledao i rekao: „Vi nemate pojma, Vi apsolutno nemate pojma koliko Vas Bog ljubi; On Vas je stvorio ni iz čega, On Vas poznaje, Vi nemate pojma koliko On ljubi Vas, svoju kćer. Zato, nemojte se sramiti, pustite neka sve ide. Dajte, sve dajte, prepustite svoj život njemu ... On Vas tako silno ljubi.” ma. ma. Za Za radikalne radikalne feministe, feministe, CrCrkva kva je, je, uu biti, biti, neprijatelj neprijatelj broj broj 1. 1. Otišla Otišla je je uu samostan. samostan. DodiDodijelili jelili su su joj joj sobu sobu ii svećenika svećenika ss kojim kojim je je mogla mogla razgovarati razgovarati

ni ni iz iz čega, čega, On On Vas Vas poznaje, poznaje, Vi Vi nemate nemate pojma pojma koliko koliko On On ljubi ljubi Vas, Vas, svoju svoju kćer. kćer. Zato, Zato, nemojnemojte te se se sramiti, sramiti, pustite pustite neka neka sve sve ide. ide. Dajte, Dajte, sve sve dajte, dajte, prepustiprepusti-

aa onda onda je je uslijedila uslijedila stanka. stanka. ZaZatim timme mesvećenik svećenikpogledao pogledaoiirerekao: kao: „Vi „Vi nemate nemate pojma, pojma, Vi Vi apapsolutno solutno nemate nemate pojma pojma koliko koliko Vas VasBog Bogljubi; ljubi;On OnVas Vasje jestvorio stvorio

te te svoj svoj život život njemu njemu ... ... On On Vas Vas tako tako silno silno ljubi.” ljubi.” Te Te su su je je jednostavne jednostavne riječi riječi uu tome tome prevažnom prevažnom vremenu, vremenu, oborilessnogu nogu.. prisjeća prisjećase seona, ona,oborile Od Od toga toga se se trenutka trenutka njezin njezin žiživot vot uu potpunosti potpunosti promijenio. promijenio. Ja Ja sam sam njegova njegova kći, kći, to to nema nema nikakve nikakve dvojbe, dvojbe, ali ali ja ja to to ne ne mogu mogu objasniti objasniti,, kaže. kaže. PriznaPriznaje je da da joj joj je je bolno bolno objasniti objasniti što što je je točno točno bilo bilo uzrokom uzrokom njezina njezina Ja samo samo kažem kažem da da obraćenja: obraćenja: Ja me me Bog Bog oborio oborio ss nogu, nogu, uzuzdrmao; drmao; ja ja nisam nisam samu samu sebe sebe obratila, obratila, On On me me privukao privukao sebi. sebi. Brigitte Brigitte radi radi kao kao nezavisna nezavisna nonovinarka vinarkaiisretno sretnoje jeudana udanakućakućanica, nica, majka majka šestero šestero djece. djece. No, No, njezin njezin život život nije nije med med ii mlijeko. mlijeko. Kada Kada mi mi je je potreban potreban mir, mir, ne ne mogu mogu ništa ništa drugo drugo učiniti učiniti nego nego ustati ustati uu četiri četiri sata sata ujutro. ujutro. To To ii radim, radim, poprilično poprilično često, često, samo samo zato zato da da osjetim osjetim malo malo mira mira.. Sagledavajući Sagledavajući razliku razliku između između svoga svogasadašnjeg sadašnjegživota životaiisvojih svojih lezbijskih lezbijskih dana, dana, zna zna se se našaliti: našaliti: Život Život ss muškarcem muškarcem je, je, takoretakoreći, ći, ponekad ponekad bolan, bolan, ali ali život život sa sa ženom ženom cijelo cijelo vrijeme vrijeme bio bio je je kao kao život život uu paklu paklu

Brigitte Bedard, koja trenutačno piše za „The Nouvel Informateur Catholique”, bila je 2010. jedan od četiri sudionika (uz ključnog govornika, kardinala Marca Ouelleta) godišnje konferencije „The Quebec Life Coalition” koja se održala u Quebec Cityju. Video zapisi tih govora (na izvornom francuskom, ili s engleskim titlovima) dostupni su na web-stranici: Quebec Life Coalition (www.cqv.qc.ca)

60

9/2012 Book


PRIČA

NOVČANICA N eki eki je je poznati poznati govornik govornik započeo započeoseminar seminardržeći držeći uu zraku zraku novčanicu novčanicu od od 20 20dolara. dolara.UUprostoriji prostorijiuu kojoj kojoj se se nalazilo nalazilo 200 200 slušatelja slušatelja upitao upitaoje: je: ––Tko Tkoželi želiovu ovunovčanicu? novčanicu?Ruke Ruke su su se se počele počele dizati dizati uu zrak. zrak. GoGovornik vornikje jenastavio: nastavio: ‒‒ Prije Prije nego nego što što vam vam dam dam ovu ovu novčanicu, novčanicu, dopustite dopustite mi mi da da napravim napravim sljedeće. sljedeće. Govornik Govornik je je zgužvao zgužvao novčanicu novčanicu ii ponovno ponovno je jepodigao podigaouuzrak. zrak. ‒‒Tko Tkojejejoš jošuvijek uvijekželi? želi?upitao upitaoje. je. ––Ruke Rukesu sujoš jošuvijek uvijekbile bileuuzraku. zraku. ‒‒ AA što što ako ako napravimo napravimo ovo? ovo? –– Book 9/2012

bacio bacioje jenovčanicu novčanicuna napod podiipopočeo čeoje jegaziti, gaziti,aapotom potomju juje jepodipodigao gaoizgužvanu izgužvanuiiuprljanu. uprljanu. ‒‒Tko Tkoje jeod odvas vassada sadaželi? želi? Ruke Rukesu sujoš jošuvijek uvijekbile bileuuzraku. zraku. ‒‒Prijatelji Prijateljimoji, moji,danas danassmo smonanaučili učiliveoma veomadragocjenu dragocjenulekciju lekciju ––rekao rekaoim imje: je: ‒‒ Bez Bez obzira obzira što što napravim napravim ss novcem, novcem, još još uvijek uvijek ga ga želite, želite, jer jer novčanica novčanica nije nije izgubila izgubila svoju svoju vrijednost. vrijednost. Još Još je je uvijek uvijek vrijedna vrijedna20 20dolara. dolara. ‒‒ Isto Isto tako, tako, uu životu životu mnogo mnogo puta puta padnete, padnete, budete budete izguizgužvani, žvani, ozlijeđeni ozlijeđeni ii na na tlu, tlu, uu prljavštini; prljavštini; sve sve to to zajedno zajedno ss

odlukama odlukamakoje kojedonosite donositeiiokolokolnostima nostima uu kojima kojima se se nađete. nađete. Tada Tadamislite misliteda dane nezavrjeđujete zavrjeđujete ljubav, ljubav, toplinu toplinu ii da da ste ste nevrinevrijedni jednisami samisebe. sebe. ‒‒ Međutim, Međutim, neovisno neovisno oo tome tome što što se se dogodilo dogodilo ili ili što što će će se se ss vama vama dogoditi, dogoditi, nikada nikada nećete nećete izgubiti izgubiti svoju svoju istinsku istinsku vrijedvrijednost. nost.Uprljani Uprljaniili iličisti, čisti,izgužvani izgužvani ili iliposve posveuređeni, uređeni,još jošste steuvijek uvijek neprocjenjivi... neprocjenjivi... Osobito Osobito za za one one koji koji vas vas vole. vole. Veličina Veličina vašeg vašeg života života ne ne izvire izvire iziz toga toga što što nanapravite pravite ili ili koga koga poznajete, poznajete, već već iziztoga togaTKO TKOSTE! STE! smijesneizreke.com smijesneizreke.com 61


STVARANJE I RAĐANJE kutak za sladokusce

Osobno iskustvo Boga svakako je dobro, no bez dobre katehizacije neće donijeti željeni rod. Isto tako, samo znanje o Bogu, bez ikakva osobnog iskustva, mnogo teže dovodi do žive vjere u ono što nam Bog govori po svojoj riječi. Svakako pročitajte ovaj genijalan tekst o vrijednosti teologije!

62

9/2012 Book


S

Tekst: C. S. Lewis

vi vi su su me me upozorili upozorili da da ne ne pišem pišem oo ovome ovome oo čemu čemu ću ću govoriti govoritiu posljednjoj u posljedknjizi. njoj knjizi. Govorili Govorili su mi: su „Prosječan mi: „Prosječan čitatelj čitatelj ne želi neteoželi loške teološke rasprave; rasprave; dajte mu dajte jasnu, mu praktičnu jasnu, praktičnu vjeru”. vjeru”. Takve Takve sam savjete sam savjete odbijao. odbijao. Prosječan Prosječan čitatelj čitatelj nije nikakva nije nikakva budala. budaTeologija la. Teologija je „znanost je „znaonost Bogu” o Bogu” i mi-i slim mislim da

Book 9/2012

C. S. Lewis: Kršćanstvo nije iluzija bi dasvaki bi svaki čovjek čovjek koji koji uopće uopće želi razmišljati želi razmišljati o Bogu o Bogu volio imati volio najjasniju imati najjasniju i najtočniju i najtočniju moguću moguću predodžbu predodžbu o njemu. o njemu. Ova je knjiga Ova je namijenjena knjiga namijenjena zrelim zreljudima. lim ljudima. Zašto Zašto bih se,bih dakle, se, dakle, prema prema vama vama ponašao ponašao kao ›» prema kao prema djeci?dje-

63


kutak za sladokusce Mislim Mislim da da mogu mogu razumjeti razumjeti zazašto što je je nekima nekima teologija teologija nesimnesimpatična. patična. Sjećam Sjećam se, se, kada kada sam sam uu ratnome ratnome zrakoplovstvu zrakoplovstvu držao držao predavanje, predavanje, ustao ustao je je jedan jedan stastariji, riji, strogi strogi časnik časnik ii rekao: rekao: „Meni „Meni ne ne trebaju trebaju takve takve brbljarije. brbljarije. Ali Ali upozoravam upozoravam vas, vas, ii ja ja sam sam rereligiozan. ligiozan. Znam Znam da da ima ima Boga. Boga. Osjetio Osjetio sam sam ga ga tamo tamo uu pustipustinji, nji, noću noću dok dok sam sam bio bio sam. sam. To To je je velika velika stvar. stvar. II baš baš zbog zbog toga toga ne ne vjerujem vjerujem uu te te vaše vaše zgodne zgodne dogme dogme ii formule formule oo Bogu. Bogu. OnoOnome me tko tko je je nešto nešto tako tako doživio doživio uu svome svomeživotu životuvaše vašeteorije teorijeizgleizgledaju dajutako takobeznačajne, beznačajne,sitničave sitničave iinestvarne.” nestvarne.” Posve Posvese seslažem slažemsstim timčovjekom čovjekom uu nekome nekome smislu. smislu. Mislim Mislim da da je je on on imao imao stvarno stvarno iskustvo iskustvo Boga Boga dok dok je je bio bio uu pustinji. pustinji. II kada kada se se od od toga toga iskustva iskustva okrene okrene krkršćanskim šćanskim vjerovanjima, vjerovanjima, tada tada on onprelazi prelaziod odnečega nečegavrlo vrlostvarstvarna na uu nešto nešto manje manje stvarno. stvarno. Isto Isto

se događa događa kada kada netko netko dođe dođe se na obalu obalu Atlantskoga Atlantskoga oceana oceana na promatra valove, valove, aa poslije poslije ii promatra ode kući kući ii zagleda zagleda se se uu kartu kartu ode Atlantika; također također se se okreće okreće od od Atlantika; nečega stvarnoga stvarnoga prema prema nečenečenečega mu manje manje stvarnom, stvarnom, od od pravih pravih mu valova okreće okreće se se arku arku obojeobojevalova na papira. papira. Međutim, Međutim, radi radi se se oo na sljedećemu. Očito Očito je je da da je je zezesljedećemu. mljopisna karta karta samo samo obojeni obojeni mljopisna papir,ali aline nesmijemo smijemozaboraviti zaboraviti papir, dvoje. Kao Kao prvo, prvo, zemljopisna zemljopisna dvoje. se karta karta temelji temelji na na onome onome što što se su tisuće tisuće ljudi ljudi ustanovili ustanovili ploplosu veći stvarnim stvarnim Atlantikom. Atlantikom. Na Na veći taj je je način način zemljopisna zemljopisna karta karta taj rezultat mnogih mnogih iskustava iskustava koja koja rezultat nisu ništa ništa manje manje stvarna stvarna od od nisu iskustvakoje kojedoživljavamo doživljavamodok dok iskustva gledamo ocean ocean ss obale. obale. Samo, Samo, gledamo dok će će naše naše viđenje viđenje biti biti jedno jedno dok usamljeno, zemljopisna zemljopisna karta karta ii usamljeno, sadrži zbroj zbroj različitih različitih iskustava. iskustava. sadrži Kao drugo, drugo, zemljopisna zemljopisna nam nam Kao je karta karta potrebna potrebna kad kad god god žežeje limo nekamo nekamo otploviti. otploviti. Ako Ako se se limo čovjek zadovoljava zadovoljava šetnjom šetnjom čovjek po plaži, plaži, njegovo njegovo promatrapromatrapo nje Atlantika Atlantika uu daleko daleko većoj većoj nje mjeri predstavlja predstavlja zabavu zabavu nego nego mjeri gledanje uu zemljopisnu zemljopisnu kartu. kartu. gledanje Međutim, ukoliko ukoliko želite želite stići stići uu Međutim, Ameriku, tada tada će će vam vam zemljozemljoAmeriku, pisna karta karta biti biti od od daleko daleko veće veće pisna koristinego negošetnje šetnjepo poplaži. plaži. koristi Teologija je je kao kao zemljopisna zemljopisna Teologija karta. Puko Puko učenje učenje ii razmišljarazmišljakarta. nje oo kršćanskim kršćanskim naucima, naucima, ako ako nje se samo samo time time zadovoljite, zadovoljite, mamase njeje jestvarno stvarnoiimanje manjeuzbudljiuzbudljinje

Govorili su mi: „Prosječan čitatelj ne želi teološke rasprave; dajte mu jasnu, praktičnu vjeru”. Takve sam savjete odbijao. Prosječan čitatelj nije nikakva budala 64

Ali čovjek u svome prirodnom stanju nema duhovnoga života, onoga višeg života koji posjeduje Bog vood odonoga onogašto štoje jemoj mojprijatelj prijatelj vo iskusio uu pustinji. pustinji. Nauci Nauci nisu nisu iskusio Bog –– oni oni su su samo samo neka neka vrsta vrsta Bog zemljopisne karte. karte. Međutim, Međutim, zemljopisne ta je je zemljopisna zemljopisna karta karta temetemeta ljena na na iskustvima iskustvima stotina stotina ljuljuljena dikoji kojisu subili biliuustvarnu stvarnudoticaju doticaju di Bogom –– iskustvima iskustvima prema prema ss Bogom kojima su su svaka svaka uzbuđenja uzbuđenja ii kojima pobožniosjećaji osjećajikoje kojenalazimo nalazimo pobožni sebi početni početni ii uu velikoj velikoj mjeri mjeri uu sebi nesređeni. Osim Osim toga, toga, ako ako želiželinesređeni. te dalje dalje dospjeti, dospjeti, morate morate takotakote đer koristiti koristiti zemljopisnu zemljopisnu kartu. kartu. đer Vidite, ono ono što što se se uu pustinji pustinji Vidite, dogodilo spomenutome spomenutome čačadogodilo sniku, moglo moglo je je biti biti vrlo vrlo stvarstvarsniku, no, aa zacijelo zacijelo je je bilo bilo prilično prilično no, uzbudljivo, ali ali iz iz toga toga ništa ništa ne ne uzbudljivo, proizlazi. To To nikamo nikamo ne ne vodi. vodi. proizlazi. time ne ne možemo možemo ništa ništa učiučiSS time niti. Ustvari, Ustvari, baš baš su su zato zato toliko toliko niti. privlačne neodređene neodređene religije religije privlačne koje govore govore samo samo oo osjećanju osjećanju koje Boga uu prirodi. prirodi. Kod Kod njih njih postopostoBoga samozanos, zanos,bez bezimalo imalotruda, truda, jijisamo kaoužitak užitakuupromatranju promatranjuvalovalokao va ss obale obale mora. mora. Kada Kada bismo bismo va samo na na takav takav način način pristupali pristupali samo Atlantskome oceanu, oceanu, nikada nikada Atlantskome ne bismo bismo stigli stigli na na NewfounNewfounne dland, kao kao što što ni ni vječni vječni život život dland, ne ćemo ćemo postići postići pukim pukim tražetražene njem Božje Božje prisutnosti prisutnosti uu cvijecvijenjem ću ili ili glazbi. glazbi. Nikamo Nikamo ne ne ćemo ćemo ću stići ni ni budemo budemo lili zemljopisnu zemljopisnu stići kartu samo samo promatrali, promatrali, aa da da se se kartu ne otisnemo otisnemo na na more, more, jednako jednako ne kao što što na na moru moru ne ne ćemo ćemo biti biti kao sigurni ako ako je je ne ne ponesemo ponesemo sa sa sigurni sobom. sobom. Drugim riječima, riječima, teologija teologija ima ima Drugim praktično značenje, značenje, osobito osobito praktično danas. Prije, Prije, dok dok su su ljudi ljudi bili bili danas. 9/2012 Book


C. S. Lewis: Kršćanstvo nije iluzija znatno znatno manje manje obrazovani obrazovani ii dok dok nije? nije? Ako Ako je je kršćanstvo kršćanstvo samo samo su sumanje manjeraspravljali raspravljaliooovim ovimtete- još još jedan jedan dobar dobar savjet savjet ljudima, ljudima, tada ono ono nema nema nikakva nikakva značeznačemama, mama, možda možda je je bilo bilo moguće moguće tada nja. U U posljednje posljednje četiri četiri tisuće tisuće zadovoljiti zadovoljiti se se ss nekoliko nekoliko jednojedno- nja. godina nije nije manjkalo manjkalo dobrih dobrih stavnih stavnih zamisli zamisli oo Bogu. Bogu. Danas Danas godina savjeta. Jedan Jedan više više ili ili manje manje ne ne više više nije nije tako. tako. Svi Svi čitaju, čitaju, slušaju slušaju savjeta. činirazliku. razliku. različita različita mišljenja, mišljenja, razgovaraju. razgovaraju. čini Ali čim čim uzmete uzmete uu ruke ruke bilo bilo koji koji Prema Prema tome, tome, ako ako ne ne poznajete poznajete Ali pravi kršćanski kršćanski tekst, tekst, vidjet vidjet teologiju, teologiju, to to ne ne će će značiti značiti da da oo pravi ćete da da on on govori govori oo nečemu nečemu Bogu Bogu nemate nemate nikakvih nikakvih zamisli, zamisli, ćete odove ovedanašnje današposve različitu od već već da da su su one one iskrivljene, iskrivljene, loše, loše, posve religije. Kazat će vam je religije. Kazat će vam da jeda Krist nesređene. nesređene. Velik Velik broj broj zamisli zamisli nje Singod (štotogod BožjiBožji Sin (što znato znaoo Bogu, Bogu, koje koje se se danas danas izvlače izvlače Krist kao kao novosti, novosti, bile su predmet predmet razmatraOčito je da je zemljopisna nja nja teologa stoljekarta samo obojeni papir, ali ćima ćima prije prije i još tada odbačene. odbačene. Vjerovati ne smijemo zaboraviti dvoje. uu popularnu religiju Kao prvo, zemljopisna se suvremene suvremene Engleske Englekarta temelji na onome što korak je natrag, kao ske korak je natrag, da da je kaovjerujemo da vjerujemo su tisuće ljudi ustanovili ploZemlja ravna ploča. da je Zemlja ravna veći stvarnim Atlantikom ... Jer, kada malo proploča. Kao drugo, zemljopisna nam mislimo, nije limalo raJer, kada širena baš ona prepromislimo, nije li je karta potrebna kad god dodžba raširenau kršćanstvu baš ona želimo nekamo otploviti po kojoj je Isus predodžba u Krist krbio veliki pomoralni šćanstvu kojoj učitelj ćemo je Isus pa Krist bio prihvaćanjem veliki moralni čilo). Dalje razumjeti će vam kazati će zar ćemo one da složenjegovih bolje ičilo). učitelj pasavjeta ćemo ostvariti prihvaćanjem oni koji u njega vjeruju postati Dalje će vam kazati da će društvo Ustvanjegovihi izbjeći savjetaratove? ostvariti bolje Božji sinovi (što god to značilo). i oni koji u njega vjeruju postati ri, nije toi izbjeći dalekoratove? od istine. Ali Kazat društvo Ustvaće vam i togod da to nasznačilo). je njeBožji sinovi (što to manji od dioistine. istineAli o gova ri, je nijesamo to daleko izbavila grijeKazatsmrt će vam i to današih nas je njekršćanstvu nema to je samokoji manji dio nikakvo istine o ha (štosmrt god izbavila to značilo). gova naših grijepraktično kršćanstvuznačenje. koji nema nikakvo Nema koristi od prigoha (štonikakve god to značilo). Točno je daznačenje. bismo, ukoliko pri- vora praktično su ovekoristi tvrdnje Nemadanikakve od teške. prigohvatimo Točno je Kristove da bismo,savjete, ukolikoubrpri- Kršćanstvo ono može vora da sutvrdi ove da tvrdnje teške. zo živjeli Kristove u sretnijemu svijetu. hvatimo savjete, ubr- reći ljudimatvrdi neštodao ono drugome Kršćanstvo može Ne čak ići ni tako da- svijetu, zo trebamo živjeli u sretnijemu svijetu. o onome se nalazi reći ljudima neštošto o drugome leko kao Krist.čak Bolje bismo Ne trebamo ići ni tako nada- iza ovoga svijetu, o svijeta onomekoji što možemo se nalazi predovali kada bismo poslušali leko kao Krist. Bolje bismo na- dodirnuti, čuti, vidjeti. Možda iza ovoga svijeta koji možemo Platona, Aristotela ili Konfucija. predovali kada bismo poslušali mislite da čuti, je ova tvrdnja bez dodirnuti, vidjeti. Možda Pa što onda? Ljudi ili nikada nisu osnove? Platona, Aristotela Konfucija. je istina, mislite daAko je ova tvrdnjaonda bez slušali savjeteLjudi velikih učitelja Pa što onda? nikada nisu mora biti Ako teška,jebarem istoj osnove? istina,u onda islušali tko kaže da ćevelikih ubuduće biti mjeri savjete učitelja suvremena mora kao biti iteška, baremfizika, u istoji drukčije? bismo baš Krii tko kažeZašto da će ubuduće biti zbog mjeriistoga kao i razloga. suvremena fizika, i u kršćanstvu najviše sta slijediliZašto lakšebismo nego baš ostale? zbogšto istoga razloga. drukčije? Kri- Ono jest to da ono tvrZato što je on najbolji Ono što u kršćanstvu najviše sta slijedili lakše negomoralni ostale? zaprepašćuje da ćemo, ukoliko učitelj? čak biomoralni razlog di zaprepašćuje jest tose daprikloniono tvrZato štoPajeto onbinajbolji Kristu, sami postati Božji više da ga ne mo di da ćemo,i ukoliko se prikloniučitelj? Pane to slijedimo. bi čak bioAko razlog Netko će možda upitati: razumijemo mo Kristu, i sami postati Božji više da ga ne početne slijedimo. lekcije, Ako ne sinovi. zar mi nismo već Božji sinozar ćemo razumjeti one lekcije, slože- „Ta sinovi. Netko će možda upitati: razumijemo početne Book 9/2012

vi? kršćanstvo neBožji naučava „TaZar zar mi nismo već sinoda je Bog Otac?” Na neki vi? nam Zar kršćanstvo ne naučava način, nedvojbeno je daNa mineki već da nam je Bog Otac?” jesmo Božja djeca: je Bog je način, nedvojbeno da nas mi već stvorio, ljubi djeca: nas, pazi nas jesmo Božja Bogna nas je istvorio, zato je ljubi poputnas, našega Ali pazi oca. na nas kada govori o tome i zatoBiblija je poput našega oca. da Ali ćemo „postati” Božji sinovi, kada Biblija govori o tome da tada mora Božji značitisinovi, nešto ćemoto očito „postati” drugo. se suočavamo sa tada toOvdje očito mora značiti nešto samom srži teologije. drugo. Ovdje se suočavamo sa Naše Vjerovanje kaže da je Krist samom srži teologije. Sin Božji, „rođen, ne da stvoren” Naše Vjerovanje kaže je Krist iSin dodaje: prije Božji, „rođen „rođen,od neOca stvoren” svih vjekova”. Kaood prvo, i dodaje: „rođen Ocamora prije nam odmah biti jasno damora ovo svih vjekova”. Kao prvo, nema nikakvebiti veze s činjeninam odmah jasno da ovo com danikakve ga je na veze zemlji, čonema s kao činjenivjeka, rodila Sada com da ga jedjevica. na zemlji, kaonije čoriječ o tome. govorimo o vjeka, rodila Sada djevica. Sada nije nečemu što se dogodilo prijeo riječ o tome. Sada govorimo nego što je stvorenaprije prinečemu štouopće se dogodilo roda, početka nego prije što je uopće vremena. stvorena „Prije svih vjekova” priroda, prije početka Krist vre- ›» 65


kutak za sladokusce smislu smislu uu kojekojemu mu je je Krist. Krist. Oni Oni po po nekim nekim svosvojim jim značajkama značajkama mogu mogu biti biti nalik nalik Bogu, Bogu, ali ali nisu nisu od odiste istevrste vrstekao kao on. on. Mogli Mogli bismo bismo reći reći da da je je čovjek čovjek prije prije slika slika ili ili kip kip Boga. Boga. Kip Kip ima ima izgled izgled čovjeka, čovjeka, ali ali nije nije živ. živ.Isto Istotako, tako,čočovjek vjek ima ima (obja(objasnit snit ću ću kako) kako) „lik” „lik” Boga, Boga, on on je je nalik nalik Bogu, Bogu, ali ali nema nema istu istu vrstu vrstu života života kao kao Bog. Bog. Uzmimo Uzmimo najprinajprije je prvu prvu točku točku (čovjekovu (čovjekovu sličsličnost nost ss Bogom). Bogom). Sve Sve što što je je Bog Bog stvorio, stvorio, po po nenečemu čemu je je nalik nalik na na njega. njega. Svemir Svemir je je nalik nalik na na njenjega ga po po tome tome što što je je neizmjeran; neizmjeran; njegova njegova beskrajnost beskrajnost nije nije istoistovrsna vrsna Božjoj Božjoj beskrajnosti, beskrajnosti, već već je je samo samo simbol, simbol, prijevod prijevod Božje Božje beskonačnosti beskonačnosti uu ne-duhovnim ne-duhovnim izrazima. izrazima. Materija Materija nalikuje nalikuje Bogu Bogu po po tome tome što što posjeduje posjeduje energiju, energiju, iako iako je, je, ponavljam, ponavljam, ta ta vrsta vrsta energije energije nešto nešto posve posve rarazličito zličito od od Božje Božje moći. moći. Svijet Svijet mu mu je jebiljaka biljakanalik nalikpo potome tomešto štoživi, živi, aa on on je, je, to to znamo, znamo, „živi „živi Bog”. Bog”. Međutim, Međutim, život život uu takvu takvu biološbiološkome kome značenju značenju nije nije isto isto što što ii život život uu Bogu, Bogu, on on je je samo samo neka neka vrsta vrsta nagovještaja nagovještaja Božjega Božjega žiživota, vota, njegov njegov odraz. odraz. Osim Osim što što su su žive, žive, životinje životinje imaju imaju ii druge druge sličnosti sličnosti ss Bogom. Bogom. One One su su mu mu nalik nalik po po izrazitoj izrazitoj djelatnosti djelatnosti ii plodnosti, plodnosti, kao kao kukci kukci na na priprimjer, mjer, što što je je samo samo blijedi blijedi odraz odraz neprekidne neprekidne Božje Božje djelatnosti djelatnosti ii njegova njegovastvaralaštva. stvaralaštva.Kod Kodviših viših sisavaca sisavaca nailazimo nailazimo na na začetke začetke

Promjena od bića koje posjeduje bios prema onomu koje bi posjedovalo zoe, bila bi ravna promjeni kada bi kameni kip postao živi čovjek. Upravo se na to svodi kršćanstvo. Svijet u kojemu živimo velik je umjetnički atelje. Mi smo kipovi, a okolo se šire glasine da će jednoga dana neki od nas oživjeti je je rođen, rođen, aa ne ne stvoren. stvoren. Što Što to to znači? znači? Roditi Roditi znači znači postati postati otac, otac, stvostvoriti riti znači znači načiniti. načiniti. Razlika Razlika je je uu tome tome da da kada kada rodite, rodite, onda onda rodite rodite nešto nešto od od iste iste vrste vrste kao kao što što ste ste ii vi. vi. Čovjek Čovjek rađa rađa djecu, djecu, dabar dabar rađa rađa dabriće, dabriće, aa ptica ptica nese nese jaja jaja iz iz kojih kojih se se izlegu izlegu ptići. ptići. Međutim, Međutim, kada kada nešto nešto načinite, načinite, to to nije nije istovrsno istovrsno ss vama. vama. Ptica Ptica pravi pravi gnijezdo, gnijezdo, dabar dabar gradi gradi nanasipe, sipe,čovjek čovjeknapravi napraviradio radioili ilinenešto što što što mu mu više više sliči sliči nego nego radio, radio, npr. npr.kip. kip.Ako Akoje jespretan spretanuutome, tome, može može načiniti načiniti kip kip koji koji uu velikoj velikoj mjeri mjeri sliči sliči čovjeku. čovjeku. Naravno, Naravno, takav takav kip kip nije nije čovjek, čovjek, on on samo samo sliči sliči čovjeku. čovjeku. On On ne ne može može disati disati ni nimisliti mislitijer jernije niježiv. živ. To To smo, smo, dakle, dakle, razjasnili: razjasnili: Bog Bog rađa rađa Boga, Boga, aa čovjek čovjek čovjeka. čovjeka. Ono Onošto štoBog Bogstvori stvorinije nijeBog Bogisto isto kao kao što što ljudska ljudska tvorevina tvorevina nije nije čovjek. čovjek. Zbog Zbog toga toga ljudi ljudi nisu nisu Božji Božji sinovi sinovi uu istome istome onom onom 66

osjećajnosti, osjećajnosti, koja koja je je vezana vezana uz uz nagone. nagone. To To nije nije isto isto kao kao ljubav ljubav koja koja je je prisutna prisutna uu Bogu, Bogu, već već je je na na neki neki način način nalik nalik Božjoj Božjoj ljuljubavi, bavi, isto isto kao kao što što slika slika može, može, unatoč unatoč svemu, svemu, biti biti „nalik” „nalik” na na krajolik krajolik koji koji predstavlja. predstavlja. ČoČovjek, vjek, ta ta najsavršenija najsavršenija životinja, životinja, najviše najviše je je nalik nalik Bogu. Bogu. (Možda (Možda na na drugim drugim svjetovima svjetovima postoje postoje bića bića koja koja su su više više nalik nalik Bogu Bogu od od nas, nas, ali ali oo njima njima ne ne znamo znamo niništa.) šta.)Čovjek Čovjekne nesamo samoda daživi, živi,on on voli voli ii razmišlja, razmišlja, biološki biološki je je život život dosegao dosegao najvišu najvišu razinu razinu upravo upravo uu njemu. njemu. Ali Ali čovjek čovjek uu svome svome prirodnom prirodnom stanju stanju nema nema duhovnoga duhovnoga žiživota, vota, onoga onoga višeg višeg života života koji koji posjeduje posjeduje Bog. Bog. Riječ Riječ život život rabirabimo mo uu oba oba slučaja, slučaja, ali ali pomisliti pomisliti da da je je to to ista ista vrsta vrsta života života bilo bilo bi bi nalik nalik mišljenju mišljenju da da su su „veli„veličina” čina” svemira svemira ii Božja Božja „veličina” „veličina” istovrsne. istovrsne. Razlika Razlika između između bibiološkoga ološkoga ii duhovnoga duhovnoga života života toliko toliko je je važna važna da da ću ću ih ih nazvati nazvati potpuno potpuno različitim različitim imenima. imenima. Biološki Biološki život, život, koji koji dobivamo dobivamo od od prirode prirode ii koji koji se se (kao (kao ii sve sve drugo drugo uu prirodi) prirodi) gubi gubi ii propropada pada pa pa ga ga može može održavati održavati jedino jedino priroda priroda pomoću pomoću vode, vode, hrane hrane itd., itd., nazvat nazvat ću ću bios bios.. DuDuhovni hovniživot, život,koji kojipostoji postojiuuBogu Bogu od od vječnosti vječnosti ii koji koji je je stvorio stvorio čitav čitav prirodni prirodni svijet, svijet, nazvat nazvat ću ću zoe zoe.. Bios Bios,, dakako, dakako, ima ima određeodređezoe,, ali ali samo samo uu ne ne sličnosti sličnosti sa sa zoe onoj onojmjeri mjeriuukojoj kojojje jefotografija fotografija slična sličnakrajoliku krajolikukoji kojipredstavlja predstavlja ili ili koliko koliko je je kip kip sličan sličan čovjeku. čovjeku. Promjena Promjena od od bića bića koje koje posjeposjeduje duje bios bios prema prema onomu onomu koje koje zoe,, bila bila bi bi ravravbi bi posjedovalo posjedovalo zoe na na promjeni promjeni kada kada bi bi kameni kameni kip kip postao postao živi živi čovjek. čovjek. Upravo Upravo se se na na to to svodi svodi kršćankršćanstvo. stvo. Svijet Svijet uu kojemu kojemu živimo živimo velik velik je je umjetnički umjetnički atelje. atelje. Mi Mi smo smo kipovi, kipovi, aa okolo okolo se se šire šire glaglasine sine da da će će jednoga jednoga dana dana neki neki od od nas nas oživjeti. oživjeti. 9/2012 Book


P KA U ON RI PR OV Z O NO 6. M D IZ A AJ I: DA V NJ JE E RE

Book

HIT

U prodaji na svim kioscima

Vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo. (Heb 11,1)

Naklada:

9 500 primjeraka

Oglašavajte se u Booku

već od 2 000 kn CIJENE OGLASA 1/4 stranice – 2 000 kn 1/3 stranice – 3 000 kn 1/2 stranice – 5 000 kn 2/3 stranice – 6 000 kn Duplerica – 16 000 kn Unutarnja stranica – 8 000 kn Korice, unutarnja – 10 000 kn Korice, zadnja – 16 000 kn U cijene nije uračunat PDV

Tiskano više od 20 000 primjeraka u Hrvatskoj, BiH, USA i Africi!

80,00 kn POŠTARINA UKLJUČENA U CIJENU

Zaista, zaista, kažem vam, tko vjeruje u me, i on će činiti djela koja ja činim. Činit će i veća od ovih, jer ja idem k Ocu. I što god zamolite u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. (Iv 14,12)

Josip Lončar

Karizma vjere Bog je obećao da će nam ispuniti sve što ga s vjerom zatražimo! Kakva je to vrsta vjere po kojoj nas Bog uslišava? Što nam Biblija govori o vjeri? Vrijedi li to Kristovo obećanje i za današnjeg čovjeka ili je bilo namijenjeno samo njegovim suvremenicima i posebno izabranim svecima? Što trebamo učiniti kako bismo zadobili tu vrstu vjere?

AKCIJA U cijenu je uključena i izrada oglasa

Autor knjige ima dugogodišnje iskustvo takve vjere, te je to iskustvo uspio prenijeti na mnoge druge vjernike. Kroz molitvu vjere i danas se događaju mnogobrojna čudesna obraćenja, ozdravljenja i oslobođenja!

INFORMACIJE

Bog može postaviti i najbogatiji stol ispred nas, no ako mi taj stol ne ‘vidimo’ i ne znamo kako da s njega ‘uzmemo’, ostat ćemo gladni. Vjerom zapravo uzimamo ono što nam je Bog već dao!

figulus@figulus.hr

tel: 095/676-8129 radnim danom 8 – 16 sati

Za narudžbu je potrebno poslati: ime i prezime, adresu dostave, te naziv knjige i količinu na e-mail: tajnica@figulus.hr, SMS-om na: 095/206 5421, 099/216-4788 i 091/220-6542 ili nazvati 048/621-159 (8-16 sati). Knjige možete naručiti i na našoj web-stranici: www.figulus.hr.


Biblioteka

Kako povjerovati? – Isusovo pitanje 68

9/2012 Book


Nova knjiga Donosimo kratak ulomak iz nove knjige Josipa Lončara Kako povjerovati, u izdanju Figulusa. Knjiga govori o tome kako primiti vjerom ono što nam Bog želi i može dati i o tome kako svoju vjeru posvjedočiti drugima. Knjiga je napisana tako da je baš svatko može razumjeti

M

Tekst: Josip Lončar

nogi su dolazili Isusu kako bi od njega primili ozdravljenje ili neku drugu vrstu milosti. On je ozdravljao sve koji su k njemu dolazili, no ipak je nekima postavio pitanje: „Vjeruješ li da ja to mogu učiniti?” Nikada nikoga nije pitao: „Vjeruješ li da ja to želim učiniti?” Mi se danas previše bavimo ovim drugim pitanjem, prečesto potpuno nepotrebnim, a preskačemo odgovor na ono prvo i najbitnije. Što to pitanje zapravo znači? Isus je znao da može učiniti ono što su od njega tražili. Nakon svih onih tisuća različitih čudesa kojima je svjedočio ogroman broj ljudi i o kojima se govorilo u čitavoj Palestini, odgovor na postavljeno pitanje trebao bi biti vrlo lagan. Mi danas čak ni ne postavljamo to pitanje jer vjerujemo da je Isus svemogući Bog koji može učiniti što god želi – naravno – ako to zaista želi! Ovdje se opet počinjemo baviti onim drugim pitanjem koje Isus nikada nije postavio. Kada bi netko odgovorio potvrdno, Isusov bi daljnji komentar bio: „Neka ti bude kako si vjerovao” što se može shvatiti i kao: „Neka ti bude na način na koji si vjerovao!” ili još: „Neka ti bude na način na koji možeš primiti ono što ti želim dati!” Isusov „Vjeruješ li...?”, tada, ali isto tako i danas, može značiti Book 9/2012

upravo ovo: „Postoji li način na koji možeš primiti ovo što ti želim dati?” Taj „način” ili unutarnji stav našega bića koji nam omogućuje primiti određenu vrstu milosti, otvorena su vrata našega srca za primanje te sasvim određene milosti. Na žalost, velik postotak kršćana u mnogim svojim životnim situacijama ne može potvrdno

prvenstveno je usmjerena na mijenjanje srca onoga koji moli, a ne, kako to premnogi misle, na mijenjanje Božjega srca. U prosidbenoj se molitvi prema Bogu prečesto ponašamo kao prema nekome tko ima tvrdo srce te ga trebamo, dugotrajnom molitvom i različitim žrtvama, nagovoriti neka nam se smiluje, tj. neka

U takvim se situacijama ne radi o Bogu kojega treba nagovoriti da nam nešto dâ, nego o čovjeku kojega treba 'osposobiti' da nešto primi. Vjera ne mijenja Božje srce, nego ljudsko. Božje je srce prepuno ljubavi i ne treba ga nagovarati da se smiluje čovjeku. Čovjek je taj koji nije sposoban, zbog tvrdoće i okorjelosti svoga srca, primiti ono što mu Bog želi dati ili prihvatiti ono što mu je već dao odgovoriti na Isusovo pitanje. U takvim se situacijama ne radi o Bogu kojega treba nagovoriti da nam nešto dâ, nego o čovjeku kojega treba 'osposobiti' da nešto primi. Vjera ne mijenja Božje srce, nego ljudsko. Božje je srce prepuno ljubavi i ne treba ga nagovarati da se smiluje čovjeku. Čovjek je taj koji nije sposoban, zbog tvrdoće i okorjelosti svoga srca, primiti ono što mu Bog želi dati ili prihvatiti ono što mu je već dao. Molitva za dobivanje vjere

prema nama postane bolji, milostiviji. Zar zaista to pokušavamo učiniti?! U ovom trenutku možete prekinuti čitati knjigu u uvjerenju kako Vama Bog po molitvama uvijek daje ono što je najbolje za Vas, jer samo On zna što je to najbolje za Vas, ili možete nastaviti čitati i početi se nadati da će Vam Bog dati sve što ga god s vjerom zatražite, pa makar prokleli i pokoju smokvu jer na njoj niste našli roda izvan sezone. 69


EVANGELIZACIJA

Evangelizacija

na rubu

Ustanova Kristofori već više od godinu dana provodi evangelizaciju preko karizmatsko-ekumenskih molitvenih skupova u športskim dvoranama. Cijeli je projekt potpuno laički, bez suradnje sa svećenicima ili župama. Zašto to radimo? Tekst: Josip Lončar

Nekoliko činjenica

U današnje se vrijeme mnogo govori i piše o potrebi evangelizacije, ali se veoma malo konkretno evangelizira. Pri samome spomenu riječi evangelizacija, većina ljudi pomisli na one koje treba dovesti u Crkvu: na one koje treba dovesti natrag te na one koje treba u Crkvu dovesti po prvi puta. Onih koje treba dovesti natrag mnogo je više od ovih drugih, pa se njima i više bavimo. Odmah bismo se na početku trebali zapitati zašto oni koji su nekad išli u Crkvu više ne idu? Je li glavni razlog za njihov odlazak iz župa to što su izgubili vjeru u Boga ili to što su izgubili povjerenje u Crkvu – ili pak razlog odlaska leži u tome što ni jedno ni drugo nisu uopće dobili u svojim župama? Činjenica je da su mnogi od tih nominalnih vjernika, koji su kršteni, a ne žive aktivno svoju vjeru, napustili svoje župe i više se u njih ne vraćaju. Činjenica je da mnogi od njih imaju negativan stav prema Crkvi i svećenstvu. Taj je stav veći-

70

9/2012 Book


nom izgrađen na neistinama i krivim spoznajama i procjenama. Ako malo bolje pratimo sekularni tisak, tj. dnevne novine, lako možemo primijetiti da se o Crkvi i svećenicima u velikoj većini slučajeva piše u negativnome kontekstu. Sigurno je da postoji određen broj župnika koji svojim životnim primjerom ne privlače ljude k Bogu, no vjernici ne bi trebali dolaziti u crkvu radi župnika, već radi Boga. Činjenica je da takvi nominalni ne/vjernici u Hrvatskoj čine najmanje 50% od ukupnog broja krštenih. Činjenica je također da se redovit župski pastoral njima gotovo uopće ne bavi te gotovo ni u jednoj biskupiji ne možemo pronaći bilo kakav ozbiljniji pokušaj da se ti ljudi evangeliziraju. Jedina pastoralna aktivnost koja je prema tim ljudima usmjerena je blagoslov kuća i stanova u božićno vrijeme. No i tada mnogi župnici to shvaćaju svakako, samo ne kao priliku za evangelizaciju. Iako imaju izvanrednu mogućnost da osobno susretnu te ljude i da pokušaju steći njihovo povjerenje – očito je da za to nemaju ni volje ni znanja niti iskustva, pa se zadovoljavanju time da sve obave što brže. Čast svima onim svećenicima koji tu priliku za evangelizaciju ne propuštaju! Činjenica je da ti nominalni vjernici svakodnevno umiru,

i to mnogi od njih bez sakramenata, bez molitve i bez spasenja! Račun za njih će se svakako tražiti prvenstveno od njihovih pastira, ali i od sviju nas koji smo također trebali i mogli nešto učiniti.

Zašto (ne) evangeliziramo?

Sveti Ivan Zlatousti napisao je kako ništa nije tako jezovito kao kršćanin koji nema srca za spasenje drugih ljudi. To isto možemo reći i za župu a i za biskupiju! Hoće li nas Isus kad se konačno s njime sretnemo u trenutku vječnoga suda doživjeti kao jezovite ljude? Kada bi svaki laik koji sebe smatra vjernikom, u svojem

Mnogi od njih na naše susrete dolaze s mišljenjem kako je Biblija rezervirana samo za svećenike, kako Bog ispunjava molitve samo svecima i kako je druženje s Bogom dosadno. Sa susreta se mnogi vraćaju promijenjeni, te na naše susrete dolaze ponovno Book 9/2012

životu uspješno evangelizirao samo desetero ljudi, te ih doveo do vjere u Boga i do povjerenja u Crkvu kao Kristovo tijelo, Hrvatska bi bila sveta zemlja. Desetero ljudi – znači svakih deset godina samo jednoga. Je li to nemoguća misija za nekoga tko se redovito hrani euharistijom i Božjom riječju?! Budući da samo neznatan broj vjernika zaista zna kako uspješno evangelizirati, napisao sam knjigu „Kako povjerovati” u kojoj sam dao smjernice za evangelizaciju, po kojima svatko tko to zaista želi, može u svojem životu bez većih problema uspješno evangelizirati mnogo više od desetero ljudi. Međutim, često nije problem u smjernicama, koliko u našem nevjernom i okorjelom srcu koje se brine samo za sebe i ne mari za druge. Nekim sam župnicima nudio da organiziramo tečajeve evangelizacije kako bi se njihovi župljani osposobili za kvalitetno evangeliziranje nevjernika, no nisu bili zainteresirani. Mi se Kristofori ›» 71


EVANGELIZACIJA Kada bi svaki laik koji sebe smatra vjernikom, u svojem životu uspješno evangelizirao samo desetero ljudi, te ih doveo do vjere u Boga i do povjerenja u Crkvu kao Kristovo tijelo, Hrvatska bi bila sveta zemlja već dugo bavimo evangelizacijom pokušavajući uspostaviti čvršću suradnju s hijerarhijom, no izgleda da ćemo još dugo godina biti na promatranju i čekanju. Očigledno još uvijek vlada mišljenje kako laici ništa ne znaju i ne mogu – iako činjenice govore upravo suprotno. Zbog svega toga, mi, Kristofori, odlučili smo više ne čekati da nas netko službeno angažira, ili čak da moramo moljakati da nam netko dopusti evangelizirati. Započeli smo evangelizaciju tih ljudi, kojima se redoviti, a ni izvanredni pastoral, ne bavi (pa nam valjda neće ni zamjeriti to što od njih nismo tražili dopuštenje), na dva načina: preko tiskanih publikacija: časopisa Book i Rhema i preko knjiga koje izdajemo, te preko evangelizacijskih susreta u športskim dvoranama. U oba slučaja dajemo nominalnim vjernicima mogućnost da se susretnu s vjerom izvan crkvene zgrade, tj. da naruče knjigu putem pošte, da kupe vjerski tisak na kiosku ili da dođu na molitveni skup u dvoranu umjesto u crkvu. Cilj nam je nominalne vjernike, ali i nevjernike u prvome redu dovesti natrag do vjere u Boga, a zatim vratiti ih u njihove župske zajednice. Želimo im posvjedočiti da se isplati biti vjernikom i biti članom župske zajednice. 72

Karizmatsko-ekumenski susreti

Ove ljude pokušavamo privući prvenstveno svojom osobnom vjerom koja se na našim susretima očituje u slavljenju i štovanju Boga, u propovijedanju evanđelja i u molitvi za potrebe prisutnih. Mnogi od njih na naše susrete dolaze s mišljenjem kako je Biblija rezervirana samo za svećenike, kako Bog ispunjava molitve samo svecima i kako je druženje s Bogom dosadno. Sa susreta se mnogi vraćaju promijenjeni, te na naše susrete dolaze ponovno. Onima koji se žele vratiti ili se žele po prvi puta aktivno uključiti u Crkvu, savjetujemo da odu u one župe u kojima će netko s njima ozbiljno raditi kako bi mogli nadoknaditi ono što su kroz godine propusti-

li steći. Mnogi od njih osjete glad za Bogom i zbog toga je dobro da se odmah uključe u postojeće molitvene grupe ili zajednice u kojima će dobiti odgovore na svoja pitanja i u kojima će moći slaviti Boga na način na koji su ga susreli na našim skupovima. Na naše susrete dolaze i vjernici koji ne trebaju osnovno obraćenje. Razlog njihova dolaženja najčešće je taj što žele više od onoga što im se nudi u njihovim župama: žele više slaviti, žele više učiti i žele sudjelovati u konkretnim molitvama za konkretne ljude u konkretnim potrebama. Žele se družiti s onima koji su spremni razgovarati o Bogu i vjeri, a da ih se ne smatra čudnima. Sljedeći naš susret održat će se u gradskoj športskoj dvorani u Dugome Selu, posljednje subote u rujnu. Na tom ćemo susretu pozvati one koji se žele priključiti Kristoforima, kako bi kroz određeno vrijeme bili vođeni i poučavani, dokle god ne budu bili spremni otići u svoje župe kojima teritorijalno pripadaju. Nitko se ne treba brinuti jesmo li mi to sposobni činiti. Ako smo ih sposobni obratiti, tada smo ih također

9/2012 Book


sposobni učiniti zrelim kršćanima. Odlučili smo formirati grupe od po dvanaestak novih članova, koje će u formaciji voditi iskusni voditelji. Naš posao s obraćenikom gotov je tek onda kada ga osposobimo za samostalno uključenje u život njegove župe. Župnici se ne trebaju bojati jer mi formiramo ljude da budu karizmatici u srcu, a da se u župi ističu isključivo po revnosti u dolaženju i sudjelovanju bez da i spominju kako pripadaju karizmatskome pokretu.

Evangelizacijski koncerti

Ovim putem najavljujemo i evangelizacijske koncerte koje ćemo od jeseni držati u športskim dvoranama većih hrvatskih gradova. Na koncertima će biti mnogo slavljenja, štovanja, kratka prigodna pouka i na kraju molitva za potrebe prisutnih. U tu smo svrhu već Book 9/2012

nabavili velik kombi za prijevoz muzičara i poslužitelja. Ustanova Kristofori zapošljava muzičare kao stalne djelatnike a za njihove će se plaće koristiti i novac od ulaznica za koncerte. Ulaznica za koncert stajat će 30 – 50 kuna (za djecu, umirovljenike i nezaposlene – ulaz je besplatan) i u toj će protuvrijednosti svatko tko plati ulaznicu, dobiti knjigu ili časopis u izdanju Ustanove Kristofori. Tako će posjetitelji dobiti nešto što će ponijeti sa sobom a od zarade od prodaje ulaznica/knjiga pokrivat će se

dio troškova dvorane, prijevoza i plaća glazbenika. Vjerujemo da ćemo na taj način dotaknuti srca velikog broja ljudi. Želimo ohrabriti Hrvate kršćanske laike da odgovorno žive svoju vjeru i da preuzmu inicijativu ondje gdje naš kler ne želi, ne zna ili ne može djelovati. Želimo poštivati Crkvu i njezinu hijerarhiju, ali ne možemo gledati kako ljudi umiru bez Boga, a da gotovo nitko za to ne mari. Ne možemo, a da ne pokušamo promijeniti mišljenje mnogih o tome kako sve zlo koje ›»

Najavljujemo i evangelizacijske koncerte koje ćemo od jeseni držati u športskim dvoranama većih hrvatskih gradova. Na koncertima će biti mnogo slavljenja, štovanja, kratka prigodna pouka i na kraju molitva za potrebe prisutnih 73


EVANGELIZACIJA Ove ljude pokušavamo privući prvenstveno svojom osobnom vjerom koja se na našim susretima očituje u slavljenju i štovanju Boga, u propovijedanju evanđelja i u molitvi za potrebe prisutnih nam se događa trebamo prihvatiti kao Božju volju, jer znamo da smo za većinu tog zla sami odgovorni. Također, ne želimo da se zbog vlastite nevjere i nepovjerenja u Boga sakrivamo iza tobožnje volje Božje po kojoj Bog, iz nekih svojih mističnih razloga, ne želi odgovarati na naše molitve. Na našim susretima želimo dati priliku ljudima u potrebi, da se svi zajedno molimo za ozdravljenje duha, duše i tijela, ali i za oslobođenje. U situaciji kada malo koji

klerik uopće vjeruje u postojanje magije, vračanja i uroka, karizmatski seminari su, izgleda, jedino preostalo rješenje koje nudi Crkva u Hrvatskoj. Možda će se nekome učiniti kako malo previše idemo protiv struje, no pogledajmo osnivače velikih redova, kao npr. sv. Franju Asiškoga. On je do svoje smrti ostao laik, pa su ga tek posthumno proglasili đakonom jer je većina crkvene hijerarhije u to vrijeme, kao gotovo uvijek u povijesti, na laike gledalo isključivo kao

Gradska sportska dvorana (Srednja škola) Đure Dubenika 2, Dugo selo Dvorana je smještena 15 min. hoda od željezničkog kolodvora, a pored nje se nalazi veliko parkiralište (besplatno parkiranje)

Sljedeći susret: 29. rujna u 18 sati. Slavljenje, predavanje, molitva za potrebne. Predvodi: Josip Lončar, slavljenje: Novo srce i Kristofori

ULAZ SLOBODAN!

7474

29.9. 18 sati

na poslušnike drugoga reda. Sv. Franjo je obnovio Crkvu a počeci su mu bili takvi da je nekoliko njegovih fratara ubijeno kako bi ga se riješili. Bio je mnogo čudniji i ekstravagantniji od današnjih karizmatika, ali je na kraju uspio u onome što mu je Bog stavio na srce. Današnja Crkva u Europi u većoj je krizi od one u kojoj je bila kada ju je Bog spašavao po sv. Franji. Ako se laici u Hrvatskoj sami ne probude, mnogi će umrijeti pozaspali – bez Boga. Naravno da su svećenici itekako dobro došli – uvijek ima lijep broj onih koji se godinama nisu ispovijedali, a i onih kojima je itekako potrebna ozbiljna molitva i pouka. Dakle, očekujemo vas na našim susretima, a najnovije informacije o njima možete pratiti na: www.kristofori.hr.

Informacije o susretima u rujnu potražite na našoj web-stranici: www.kristofori.hr ili nas nazovite na: 048/621-159, 099/216-4788, 091/220-6542

9/2012 Book


Oko

S

vakoga vakoga sata, sata, oko oko prima prima tisuće tisuće slika slika uu boji boji ii utiutiskuje skujeih ihuupamćenje. pamćenje.JeJedan dan štapićasto-jezičasti štapićasto-jezičasti ii jedan jedan promjenjivi promjenjivi zaslon zaslon na na šarenici šarenici zaduženi zaduženi su su za za to to da da uvijek, uvijek, ii pri pri gledanju gledanju uu najtanajtamnijoj mnijojnoći, noći,kao kaoiina nanajblistanajblistavijem vijem sunčevu sunčevu svjetlu, svjetlu, uvijek uvijek bude bude ono ono osvjetljenje osvjetljenje koje koje

Book 9/2012

VIDLJIVO IZ NEVIDLJIVOGA

najbolje najboljeodgovara odgovaravidu. vidu. Određivanje udaljenosti udaljenosti (zumi(zumiOdređivanje ranje) ranje) događa događa se se automatski, automatski, pomoću pomoćumišića mišićakoji kojipremošćuje premošćuje očnu očnu leću. leću. Pri Pri tome tome je je oko oko na na najbolji najbolji mogući mogući način način zaštićezaštićeno,elastično elastičnosmješteno smještenokao kaona na no, jastuku. jastuku. Očni Očnikapci kapciiitrepavice trepavicefunkcionifunkcionirajukao kaobrisači brisačistakla, stakla,usisavači usisavači raju

prašine prašineiikao kaoautomatska automatskazaštizaštita protiv protiv vode vode ii jakoga jakoga svjetla. svjetla. ta Osim toga, toga, oko oko je je začuđujuće začuđujuće Osim neosjetljivo na na hladnoću. hladnoću. Ono Ono neosjetljivo funkcionira čak čak ii kada kada su su uši, uši, funkcionira rukeiinos nosodavno odavnosmrznuti. smrznuti. ruke Tko Tko je je isplanirao isplanirao to to čudesno čudesno djelo djelo––oko? oko?Ondje Ondjegdje gdjepostoji postoji plan, plan, mora mora postojati postojati ii onaj onaj koji koji planira. planira.

75


NICK VUJIČIĆ

ŽIVOTNA NAČELA

„Pamtim kako mi je momak koji služi doživotnu kaznu i pritom umire od AIDS-a rekao da kažem svima kako je prava sloboda u Isusu jer je on, iza rešetaka, slobodniji nego mnogi izvan zatvorskih zidina.”

U prošlome ste broju mogli pročitati kako postati ono što uistinu jesi. U ovome broju donosimo životna načela kojima nam Nick pokazuje kako učvrstiti svoju odlučnost te svoj karakter NEODUSTAJANJE: NEODUSTAJANJE: UčvrUčvrstite stite se se uu odlučnosti odlučnosti

Stvari Stvarinisu nisuuvijek uvijekonakve onakvekakakve kve se se čine čine uu nekom nekom trenuttrenutku. ku. Treba Treba gledati gledati kroz kroz tamu tamu pa paćemo ćemoiskusiti iskusitibolje boljesutra. sutra.

Ž

ivot ivot je je pun pun izazova. izazova. Poznavanjem Poznavanjem svoga svoga žiživotnog votnog puta, puta, lakše lakše ćete ćete prijeći prijeći preko preko prepreka prepreka koje koje pred predvas vasstavlja stavljaživot. život.Dijelim Dijelim svoju svoju životnu životnu priču priču ne ne zbog zbog toga toga da da bi bi me me sažalijevali, sažalijevali, nego nego uu nadi nadi kako kako ću ću pružiti pružiti utjehu, utjehu, putokaz putokaz ii inspiraciju inspiraciju

drugima. drugima. Svi Svi donosimo donosimo odluodluke ke koje koje nam nam mijenjaju mijenjaju život, život, pa pa dobro dobro promislite promislite prije prije njinjihova hovadonošenja. donošenja. Ljudi Ljudi svašta svašta govore; govore; ii ja ja sam sam se se uu životu životu dosta dosta toga toga naslunaslušao. šao. Riječi Riječi mogu mogu povrijediti, povrijediti, ali ali te te isto isto tako tako mogu mogu ii potapotaknuti. knuti.Ako Akosisiponavljaš ponavljaš„nikad „nikad ne ne odustaj”, odustaj”, to to će će titi pružiti pružiti utjehu, utjehu, ali ali nije nije sve sve uu volji. volji. Kada Kadaje jeriječ riječoonošenju nošenjusa sazlozlostavljanjem, stavljanjem, oslobađanju oslobađanju od od ovisnosti, ovisnosti, nošenju nošenju ss gubitgubitkom kom voljenih voljenih ili ili život život ss tjeletjelesnim snim nedostatkom, nedostatkom, moramo moramo naučiti naučiti ustrajati ustrajati te te oslanjati oslanjati

se sena nadruge. druge.Najprije Najprijetrebamo trebamo priznati priznati da da nam nam je je potrebna potrebna pomoć, pomoć,prihvatiti prihvatitije, je,iitako takose se pokrenuti pokrenuti uu pravome pravome smjeru. smjeru. Trebamo Trebamo ojačati ojačati svoju svoju odlučodlučnost, nost, ali ali ne ne smijemo smijemo upasti upasti uu zamku zamku da da radimo radimo samo samo onaonako kokako kakosami samiželimo. želimo. Stvari Stvari nisu nisu uvijek uvijek onakve onakve kakakve kve se se čine čine uu nekom nekom trenuttrenutku. ku. Treba Treba gledati gledati kroz kroz tamu tamu pa pa ćemo ćemo iskusiti iskusiti bolje bolje sutra. sutra. Držite Držite se. se. Vaš Vaš život život ima ima smismisao. sao.Samo Samotako takonastavite. nastavite.

KARAKTER: KARAKTER: Kako Kako učvručvrstiti stiti svoj svoj karakter karakter

Važno Važno je je kako kako se se odnosite odnosite prema prema životnim životnim odlukama odlukama koje kojeće ćena nakraju krajuodrediti odreditivaše vaše naslijeđe naslijeđe

K

arakter arakter je je ono ono što što očeočekuješ kuješ od od svih. svih. Od Od ljudi ljudi očekujemo očekujemo da da čine čine dodobre bre izbore, izbore, budu budu čestiti, čestiti, ii da da budu budu dobri dobri prema prema drugima. drugima. To To su su iste iste one one osobine osobine koje koje određuju određuju naš naš karakter. karakter. To To je je koncept koncept koji koji mijenja mijenja život. život. Prije Prije nego nego nešto nešto odlučite, odlučite, promislite promislite koje koje bi bi mogle mogle biti biti posljedice posljedicete teodluke. odluke. Određivanje Određivanje karaktera karaktera proiproizlazi zlazi iziz činjenja činjenja dobrih dobrih stvari stvari pa pa čak čak ii kada kada nam nam to to izgleda izgleda

76

9/2012 Book


SVJEDOČANSTVO kao kao najgora najgora opcija. opcija. Ne Ne dodopustite pustiteda davam vampritisak pritisaknaslinaslijeđa jeđa otežava otežava kročenje kročenje kroz kroz život. život. Lako Lako se se izgubiti izgubiti uu nenepravednostima pravednostimasvijeta svijetaiizbog zbog toga toga pogriješiti pogriješiti ii odbaciti odbaciti sve sve što što smo smo postigli. postigli. NemojNemojte te biti biti prestrogi prestrogi prema prema sebi. sebi. Karakter Karakter može može biti biti ponovno ponovno izgrađen. izgrađen. Ono Ono što što je je važno važno jest jest kako kako se se odnosite odnosite prema prema životnim životnim odlukama odlukama koje koje će će na na kraju kraju odrediti odrediti vaše vaše nanaslijeđe. slijeđe. Bitno Bitno je je kako kako se se ododnosite nosite prema prema nepovoljnim nepovoljnim okolnostima okolnostimauuživotu životute tekako kako se seponašate ponašateprema premadrugima. drugima. Donesite Donesite namirnice namirnice iziz trgotrgovine vinesusjedu susjedukoji kojije jeuunedaći, nedaći, ili ili potajno potajno ostavite ostavite poklon poklon ispod ispod otirača... otirača... Naslijeđe Naslijeđe tatakođer kođer ostavljaju ostavljaju oni oni koji koji se se vlastitim vlastitim ostvarenjima ostvarenjima trude trude promijeniti promijenitisvijet. svijet. Vodite Vodite uravnotežen uravnotežen život, život, usklađujući usklađujući obiteljski, obiteljski, drušdruštveni, tveni, poslovni, poslovni, duhovni duhovni život. život. To To će će zahtijevati zahtijevati vevelik lik napor; napor; budite budite svjesni svjesni da da uravnotežena uravnotežena ostavština ostavština ukuključuje ljučujeviše višeod odjedne jedneosobe. osobe. Osobno Osobno sam sam neprestano neprestano susuočen očen ss izborima. izborima. Kada Kada mi mi je je najteže, najteže,zapitam zapitamse: se:„Kada „Kadabi bi me me sada sada netko netko gledao, gledao, kada kada bi bi slušao slušao moje moje riječi, riječi, ili ili momogao gao čitati čitati mi mi misli misli –– što što bi bi pomislio?” pomislio?” Zapitajte Zapitajte se: se: „Što „Što je je ispravno?” ispravno?” Mi Mi to to uglavuglavnom nom već već znamo. znamo. Karakter Karakter sâm sâmnudi nudirješenja. rješenja. Učinite Učinite korak korak vjere vjere ii ne ne dodopustite pustite da da vam vam mali mali komkompromisi promisi unište unište karakter. karakter. Ostanite Ostanite jaki, jaki, budite budite smireni smireni iiostavite ostavitetrajno trajnonaslijeđe! naslijeđe! * U sljedećem broju pročitajte preostala životna načela: Kako učvrstiti svoje stavove te kako dati najviše od sebe Book 9/2012

Hvala za naslov! Poštovani!

Hvala vam za naslov Booka br. 28 Vratila se još jedna ovčica u stado svoje, a to vam je i bila namjera – barem jedna ovčica, ako ne i više.

Rođena sam pod znakom križa. Moje obraćenje prije 16 godina ima uspona i padova, ali ovaj posljednji uspon, tj. povratak, bio je tako željen da sam već dobivala upite u Crkvi: „Što ti je?” Misa mi nije bila dovoljna. Bila je prekratka, a ja i dalje gladna i žedna Boga. Zamolila sam ga da u moj život pošalje više toga, mnogo više. A onda... Saznala sam za Book, za Rhemu, Kristofore, Budaševo, Jelenovac, Šurkovac. Sve se nizalo kako je trebalo po Božjemu planu; a ja puna grijeha, neizgovorenog: „Oprosti mi, Bože!” Ne smijem na pričest, o, Bože, a ja to želim. Želim biti bliže tebi. Najviše mi je pomogao naslov Booka br. 28. Naime, bila sam u vezi koja nije bila dobra. Ja sam rastavljena, a on je ože-

njen. Počelo mi je to jako smetati. Rekla sam mu to i sada smo samo prijatelji. Vratila sam se Bogu i hvala mu što me ponovno prigrlio u svoj zagrljaj. Otišla sam na životnu ispovijed i sretna sam što mogu opet primiti Isusa u svoje srce. Hvala Duhu Svetome što mi je prosvijetlio srce i pamet preko naslova u vašem časopisu.

vaša ovčica 77


www.dom-molitve.org

Sadašnji trenutak

S

Tekst: Johhanes Hartl

jediš za radnim stolom i razmišljaš o nečemu. Primjer koji bih osobno mogao zamisliti bio bi da sjedim za radnim stolom i mislim na svoj godišnji radujući mu se. Ja sam tip koji uvijek unaprijed planira i živi za godišnji odmor. Turistički vodič kupujem već četiri godine ranije, razmišljajući kamo i kojim autobusom da putujem. I tako, dok mislim na godišnji, padne mi na pamet: „Ah, prošli godišnji bio je tako...” Tada naviru sjećanja i već uživam u drugom odmoru, i odjednom se prisjećam

Jedino što je zaista stvarno sadašnji je trenutak. U njemu možemo djelovati, moliti, raditi, opraštati, pomagati, voljeti... Ništa od toga ne možemo ni u prošlosti (jer ona više ne postoji) ni u budućnosti (jer ona još nije nastupila). Potrebno je, dakle, postati svjestan trenutka u kojemu se nalazimo i iskoristiti bezbrojne mogućnosti koje nam nudi putujem k svojim roditeljima i kako će biti vrlo glupo jer je ondje situacija ista kao i onda na praznicima, te će opet biti onih diskusija, pa se već sada

Prošlost i budućnost sami po sebi nisu problem, jedini problem je što nijedno nije stvarno. Jedino što je stvarno je sadašnji trenutak događaja s praznika iz svoga djetinjstva, pa me preplavi tugaljiv osjećaj jer se tada dogodilo nešto tužno... (To je samo fiktivni primjer jer toliko tužnih sjećanja ipak nisam ponio s praznika u svome djetinjstvu.) Tada mi pada na pamet kako sljedeći vikend 78

brinem zbog toga. A zatim se sjetim: „Čovječe, pa ja bih sada trebao zapravo nešto raditi”. Zatim pomislim na svoj posao i na svoga šefa: „Au, što će opet biti. Prošli je tjedan bio tako loše volje, što će biti danas...” Prije nego što se okrenem oko sebe, zamijetim

da je moja glava cijelo vrijeme puna misli. Prva stvar koje se želim dotaknuti je da mi cijelo vrijeme razmišljamo, a da to i ne primjećujemo. A samo mali postotak naših misli je produktivan. Ono što mi Isus govori s onim „ne brini se” zapravo je ekstremno, jer briga može biti beskonačno mnogo. Eckhart Tolle tvrdi, a ja kažem da ne moraš biti Eckhart Tolle kako bi to zaključio, da je 80 posto naših misli suvišno, i ja vjerujem da je to tako. Postoje dva osnovna segmenta stvari na koje možemo misliti. Prvi bi segment bio: „Kako je bilo prošle godine s mojim roditeljima ili kako je bilo prošli 9/2012 Book


J. Hartl: Čuti Božji glas u sadašnjem trenutku A zatim se sjetim: „Čovječe, pa ja bih sada trebao zapravo nešto raditi” tjedan...”, dakle, sve što ima veze s prošlošću. Pomislim: „Kako je to bilo tada?” To može djelovati nostalgično: „Ma prije je sve bilo bolje”. To međutim može postati bolno: „Ah, to je bilo tako grubo, to je bilo tako zločesto”. Prisjećam se prošlosti. Mislim, mislim, mislim, mislim. Zatim postoji i ona druga vrsta misli. To su one misli koje se odnose na budućnost. Tako razmišljam: „Ah, što sve moram napraviti sutra?” Kakvo li će sutra biti vrijeme, hoće li i dalje biti proljetno ili će se vratiti zima? A što da radim sljedeće nedjelje, bih li trebao ili možda ne, a vjerojatno će biti tako i tako, i moja će žena sada kada dođem kući sigurno reći ovo i ono...” Problem je u tome što su ove misli stalno u opasnosti da prekriju one najneposrednije, najjednostavnije i zaista najstvarnije, a to je sadašnji trenutak. Želio bih ga označiti simbolom ruže. To je

ruža za sadašnji trenutak i u svakom trenutku postoji neka stvarnost. To je upravo ono što možeš biti sada, što možeš činiti ili jesi, jednostavno samo sada. Postoji, međutim, opasnost, i ne samo opasnost, nego i naša dilema, da mi gotovo nikada nismo tamo. Razlog za to je taj što smo cijelo vrijeme ili u budućnosti ili u prošlosti, a vrlo često, u nekoj mješavini obiju stvarnosti. A to sa sobom donosi relativno mnogo problema. No, za početak ću ustvrditi da je to jedan problem. Dakle, mišljenje me drži u prošlosti i budućnosti. Prošlost i budućnost sami po sebi nisu problem, jedini problem je što nijedno nije stvarno. Jedino što je stvarno je sadašnji trenutak.

l

Johannes Hart

20,00 kn

TLAR HAR Č NNEPS LON i Bog aJOHAJOSI utku vjet tren doži i im šnje znat sada I.s uUpo g la ITjiVE Bož A MOL ŠKO LČuti

je susret Bogom. To t čovjeka s raosimtreašn tvajem u sad moli Molitva je susreBožji glas Zato Čuti ka s Bogom. e da se knji ogzičovje U čitav ije. o tom riječ emoc ije i je i volju liječi ajeajpr k-, pon ađa,kon oslobim zuma nutkupozn java, u sasv ispun se koji t što va, susre ono je za razveseljasti. rimo Molit umiruje, otvova u Prisutno ađa k že, ,tješi, podi dog čovje , utku je proces po kojem erava : usmj retnom tren va sasvim praktičnoga va je i... Molitdo Molit ). krijep , kroti dolazimo – usađen u Boga Takoje svet (cjelovit i kako sasula glas posta enih riječi i form ati Božjinauč ikov o razlod izgovaranja kak u slušanju vati mnogo više redo no nap e vim konkret it način potič osob na i a „snažno Crkva. božanskih 2653glas Bož KKC jeg talim čitanjem a’ gije. (...) da učes Krist teolo – Isusa jeličke sve kršćane kato or jeznan šeno dokt ogau l‘uzvi Hart u Augs je Svet nnes a stekn čitanživi Joha Pisam ro djece da prati m i četve treba Jutto vač. tva Boga i i osni moli je đu No,ugom izme Sa (...).supr vorčiji u kuću razgo tven stavi moli uspo da sevodi kad molimo, burg pismua gdje u se obraćamo ‘Njem ke’”. jer poru čovjeka, o božanske mo kad čitam čiti na: rajući Njega sluša ete naru a, parafrazi ji glas možživot Čuti Bož Oči duhovnog e.com srca hraosrc KKC 2654 www.nov raspoloženja o sažimlju čitajući, Mt 7,7, ovak tvi: „Tražite Božjom u moli otvorit ju i ći, Riječ njena jte mole atranjem; kuca i naći ćete razm atranjem”. će vam se prom

ČUTI BOžJI

Book 9/2012

U SAdAŠNJEM

gL AS

TRENUTKU

Knjiga Čuti Božji glas u sadašnjem trenutku te ostali materijali mogu se naručiti na: www.novosrce.com i www.dom-molitve. org te na: 098-1698-123 Svojom kupnjom pomažete Domu molitve u Slavonskome Brodu 79


Book )

Razlika između šefa i vođe Šef: Šef: -tjera -tjerazaposlenike zaposlenike -ovisan -ovisanooautoritetu autoritetu -potiče -potičestrah strah -kaže: -kaže:„ja” „ja” -krivi -krivinekoga nekogaza zakvar kvar -zna -znakako kakonešto neštoučiniti učiniti -iskorištava -iskorištavaljude ljude -prisvaja -prisvajazasluge zasluge -zapovijeda -zapovijeda -kaže: -kaže:„Počni!” „Počni!”

Vođa: Vođa: -podučava -podučavaih ih -ovisan -ovisanoodobroj dobrojvolji volji -stvara -stvaraentuzijazam entuzijazam -kaže: -kaže:„mi” „mi” -otklanja -otklanjakvar kvar -pokazuje -pokazujekako kakonešto neštoučiniti učiniti -ulaže -ulažeuunjihov njihovrazvoj razvoj -iskazuje -iskazujezasluge zasluge -moli -moli -kaže: -kaže:„Počnimo!” „Počnimo!”

Odabrala i prevela: Dražena Kolobarić

80

9/2012 Book


PRAKTIČAN PRIRUČNIK ZA MOLITVU

PREPORUČAMO!

Svake subote u župi Presvetog srca Isusova u Šurkovcu kod Prijedora misa za zdravlje i za krštenje u Duhu Svetom ili za novi izljev Duha

HIT 20,00 kn

POŠTARINA UKLJUČENA U CIJENU

Josip Lončar

10 x 15 cm, 76 stranica

ŠKOLA MOLITVE 1 Upoznati i doživjeti Boga

Molitva je susret čovjeka s Bogom. To je susret čitavog čovjeka s Bogom. Zato molitva osim razuma poznaje i volju i emocije. Molitva je susret koji ispunjava, oslobađa, liječi, usmjerava, podiže, tješi, umiruje, razveseljava, kroti, krijepi... Molitva je proces po kojem čovjek postaje svet (cjelovit – usađen u Boga). Molitva je mnogo više od izgovaranja naučenih riječi i formula KKC 2653 Crkva „snažno i na osobit način potiče sve kršćane (...) da učestalim čitanjem božanskih Pisama steknu ‘uzvišeno znanje – Isusa Krista’ (...). No, molitva treba da prati čitanje Svetoga pisma da se uspostavi razgovor između Boga i čovjeka, jer ‘Njemu se obraćamo kad molimo, Njega slušamo kad čitamo božanske poruke’”. KKC 2654 Oci duhovnog života, parafrazirajući Mt 77, ovako sažimlju raspoloženja srca hranjena Riječju Božjom u molitvi: „Tražite čitajući, i naći ćete razmatranjem; kucajte moleći, i otvorit će vam se promatranjem”. Za narudžbu je potrebno poslati: ime i prezime, adresu dostave, te naziv knjige i količinu na e-mail: tajnica@figulus.hr, SMS-om na: 095/206 5421, 099/216-4788 i 091/220-6542 ili nazvati 048/621-159 (8-16 sati). Knjige možete naručiti i na našoj web-stranici: www.figulus.hr. 81

Početak: u 13 sati

Svi ste dobrodošli! župnik: dr. sc. fra Ivo Pavić, OFM

Info i narudžbe knjiga, DVD-a i CD-a e-mail: shalom-mb@net.hr ili mob: +385(0)98/9342526


)

Book

Prehlada

Razgovaraju Razgovarajudva dvaprijatelja: prijatelja: ‒‒Što Štotitiradiš radiškad kadsisiprehlađen? prehlađen? ‒‒Uzmem Uzmembocu bocukuhanog kuhanogvina vinaiiza za pola polasata sataje jegotova. gotova. ‒‒Prehlada? Prehlada? ‒‒Ne... Ne...boca. boca.

Farma

Instrumente!

Cigo se razbio s mercedesom... totalka... Pokupi ga hitna. U bolnici panika, svi se ustrčali, doktor viče: ‒ Sestro... brzo... instrumente! A cigo, onako u polusvijesti: ‒ Doktore, pa ne mogu sad da sviram?!

Na samrtnoj postelji baka govori unuku: ‒ Želim ti ostaviti svoju farmu s velikom vilom, tri traktora, ergelom konja i svom ostalom stokom, kao i 3 567 456 dolara. Unuk, oduševljen: ‒ Ideš! Nisam znao da imaš sve to. A gdje se nalazi farma? ‒ Na facebooku! ‒ odgovori baka.

Piće? Može!

Pitali Ciganina: Ciganina: Pitali Koja titi je je omiljena omiljena boja? boja? ‒‒ Koja Karirana! ‒‒ Karirana! piće? ‒‒ AA piće? Može. ‒‒ Može.

Slušni aparat

‒ Doktore, napokon sam kupio slušni aparat ! ‒ Izvrsno! Nego, kako je Vaša supruga? ‒ I to jeftino ‒ samo 270 kuna!

Kviz

UUjednome jednomekvizu kvizuMujo Mujoodgovara odgovarana napitapitanje njeza zamilijun milijuneura. eura.Pitanje Pitanjeje jeglasilo: glasilo: Koja Kojaptica pticanema nemagnijezdo? gnijezdo? A: A:Vrabac Vrabac B: B:Lasta Lasta C: C:Kukavica Kukavica.. Razmišlja Razmišlja Mujo Mujo ii na na kraju kraju traži traži pomoć pomoć prijatelja; prijatelja;zove zoveHasu. Hasu. Pozovu Pozovuoni oniHasu, Hasu,aaon onnakon nakonkraćeg kraćegrazrazmišljanja mišljanjakaže: kaže: ‒‒Kukavica! Kukavica! Mujo Mujoposluša poslušaiiosvoji osvojimilijun milijuneura. eura.SutraSutradan danMujo Mujozove zoveHasu Hasuuukafanu, kafanu,da daga gačasti. časti. Kad Kadsu susjeli sjelipita pitaMujo: Mujo: ‒‒De Demi mirec', rec',Haso, Haso,kako kakosisiznao znaoda daje jebaš baš kukavica kukavicaptica pticakoja kojanema nemagnijezdo? gnijezdo? ‒‒Ha, Ha,čuj, čuj,sve svekontam, kontam,otkud otkudjoj jojgnijezdo gnijezdo kad kadživi živiuusatu. satu. 82

9/2012 Book


Nova RHEMA izlazi 1. rujna! RHEMU prodajemo isključivo preko pretplate. Pretplatite se na vrijeme kako biste osigurali svoj primjerak B R OJA

100 kn 4

Za RHEMU pišu: vlč. Dražen Radigović, fra Ivo Pavić, Josip Lončar, p. Marko Glogović, fra Zvjezdan Linić i mnogi drugi

RINA P O Š TA Č E N A U J UKL

1oo stranica u boji 20 x 27 cm

Pretplate i narudžbe:

U našoj web trgovini možete plaćati uplatom na račun, virmanskim plaćanjem i kreditinim karticama

tel: 095/206 5421 , 091/220 6542, 099/216 4788 i 048/621 159 e-mail: tajnica@figulus.hr www.rhema-casopis.com Figulus d.o.o., Svilarska 32a 48000 Koprivnica

Odabrane tekstove iz RHEME pročitajte na: www.rhema-casopis.com 83

Book 9/2012


Isus

Book

Book 33  
Book 33  

časopis za promicanje nove evangelizacije rujan 2012

Advertisement