Page 1

#4

In the picture FHK Music Magazine


Raf De Keninck

inhoudsopgave

Sectorleider Muziek Fontys Hogeschool voor de Kunsten

foto Julie Verlinden

Sector Muziek In the Picture

Voorwoord Raf de Keninck

2

Studieinformatie conservatorium

4

Activiteiten music and research festival

7

Activiteiten februari / maart 2016

8

FHK in het buitenland erasmus exchange

13

Studieinformatie academie voor muziekeducatie

14

Activiteiten maart / april 2016

16

Even voorstellen medewerkers

18

Studieinformatie master of music

20

And the nominees are... jacques de leeuwprijs 2016

22

Activiteiten mei / juni / juli 2016

24

Studieinformatie rockacademie

26

Talentontwikkeling young musicians academy

29

Vragen stellen... Albert Einstein zei het al: “ Het belangrijkste is niet ophouden met

Niet ophouden vragen te stellen in relatie tot de vernieuwingen

vragen stellen”.

van onze muziekopleidingen. Niet ophouden vragen te stellen aan

De antwoorden op de vragen die onze profilering van de toekomst gaan vormen houden ons dan ook elke dag in de ban. Binnen de Sector Muziek, maar ook bij de gehele Hogeschool voor de Kunsten werken we aan de toekomst! In de eerste plaats werken we natuurlijk aan de toekomst van onze studenten!!

de vele nieuwe internationale partners, maar ook niet ophouden vragen te stellen aan onze collega’s vanuit het werkveld. Ons team van studieleiders, coördinatoren en tot de verbeelding sprekende docenten zet momenteel de schouders onder de verschillende verandertrajecten. Naast alle energie die we in innovatie steken gaat het gewone werk natuurlijk ook door. In deze ondertussen 4de editie van ons muziekmagazine ‘In

We bieden eigentijds onderwijs waarbinnen onze muziekstuden-

The Picture’ kan je dan ook al onze activiteiten vinden.

ten kunnen excelleren in hun vakgebied maar ook – en dat is

aanbod is zeer divers. Denk maar aan een internationaal Muziek

belangrijk- optimaal de kansen krijgen hun eigen persoonlijkheid

Researchfestival of aan spannende masterclasses en performances

te ontwikkelen. Interdisciplinair werken is hierbij essentieel. Bij

bij de Rockacademie… we hebben het allemaal. Ik nodig jullie dan

FHK betekent dit heel wat, want we beschikken over maar liefst

ook van harte uit op één of meerdere van onze evenementen!

Het

dertien kunstopleidingen en dit uit alle mogelijke vakgebieden! Kansen en uitdagingen genoeg dus!

2

3


Hanna van Rooijen

Studieinformatie

Studenten aan het woord Hanna van Rooijen zit in het derde jaar van de opleiding. Ze studeert klassieke zang.

Conservatorium

‘Er zijn eigenlijk twee redenen waarom ik heb gekozen voor Tilburg. Allereerst omdat de sfeer in het gebouw me ontzettend aansprak. Het voelde gelijk vertrouwd om er rond te lopen en ik vind het ontzettend leuk dat er studenten van alle kunstdisciplines zijn. Een andere belangrijke reden waarom ik in Tilburg wilde studeren was vanwege Xenia Meijer, mijn zangdocent. De keuze voor een docent is heel erg persoonlijk. Een belangrijke keuze als je muziek studeert, want het is een vak waarbij je jezelf heel erg moet open stellen’. Het hoofdvak staat dus, zoals eigenlijk bij alle studenten, bij Hanna op nummer 1. ‘Maar daarnaast vind ik filosofie ook heel erg leuk. De eerste twee jaar kreeg ik muziekfilosofie, waarbij je echt leert nadenken over wat de zin en betekenis van muziek is. Nu in mijn derde jaar volg ik een vak kunst & filosofie in de minor. Voor mij is filosofie een essentieel onderdeel om na te kunnen denken over wat ik wil doen en betekenen als musicus’.

foto May van den Heuvel

Het Fontys Conservatorium vindt de zangstudente een hele fijne plek om te studeren. ‘Er is veel contact tussen docenten en studenten en ook tussen studenten onderling. We hebben als enige conservatorium in Nederland een studievereniging, CD-R, die allerlei leuke en interessante activiteiten organiseert en je Het Fontys Conservatorium onderscheidt zich van andere

muziektheoretisch programma en aanbod op het gebied van

Aan het einde van het tweede jaar krijgen studenten meer vrije

conservatoria doordat studenten in Tilburg bijna twee keer zoveel

ondernemerschap op elkaar afgestemd zijn.

ruimte om een eigen route te bepalen door middel van een ruim aanbod aan keuzevakken. Hiermee wordt richting gegeven aan

hoofdvakonderwijs krijgen. Het instrumentale onderwijs bestaat

weg kan wijzen op het grote, wellicht wat intimiderende instituut Fontys. Wat ik daarnaast heel fijn vind is dat er veel persoonlijk contact is met de docenten. Ze kennen je allemaal en weten wat er speelt. Ten tweede krijg je op het conservatorium een mengeling

uit individuele lessen en groepslessen. Het aantal contacturen met

Na het tweede jaar kan, met uitzondering van de richtingen

de docent wordt hierdoor bijna verdubbeld en tegelijkertijd leren

directie en compositie, gekozen worden uit twee profielen:

studenten reflecteren op hun eigen en andermans ontwikkeling.

performer of docent/performer. De performer wil zoveel

Dit zie je terug in de resultaten! Studenten ontwikkelen zich

mogelijk spelen op het hoogste niveau en beschikt over het

Het Mentoraat spreekuur voor studenten

sneller, men stimuleert elkaar met opbouwende kritiek en

talent om dit waar te maken. De docent/performer richt zich

Het Fontys Conservatorium heeft een mentoraat waar studenten

studenten zijn elkaars voorbeeld. Aan het begin van de studie

naast spelen intensief op lesgeven op een muziekschool of in

met al hun vragen elke dag terecht kunnen. Het mentoraat

kiezen studenten voor de richting klassieke of lichte muziek. Het

een eigen privépraktijk, het organiseren van muzikale projecten

bestaat uit een aantal docenten en de studieleider van het Fontys

Veel afgestudeerde musici combineren lesgeven met uitvoeren.

basisprogramma van twee jaar ziet er voor alle studenten globaal

en concerten voor middelbare scholen, in de wijk of op festivals,

Conservatorium Tilburg en dient ter begeleiding van alle studenten.

Ook voor Hanna lijkt dat het ideale scenario. Ze heeft al veel

genomen hetzelfde uit, waarbij de inhoud vanzelfsprekend is

werken met individuen en groepen op verschillende niveaus (met

Elke lesdag is er een open inloopspreekuur van 12.30 tot 13.00 uur

nagedacht over hoe het toekomstplaatje eruit moet komen te

aangepast aan de klassieke of lichte richting. Er is een intensief

amateurs, semi-professionals en professionals), samenwerken met

waar studenten terecht kunnen met hun vragen. Het is dus niet

zien. ‘Wat ik tijdens mijn opleiding heb ontdekt is dat ik heel

basisprogramma van twee jaar waarin instrumentale lessen

andere kunstvormen. Deze hele leuke en interessante kant van

nodig van tevoren een afspraak te maken. Studieleider Martyn Smits:

erg van hedendaags klassieke muziek houd. Uiteindelijk wil ik

(individuele lessen, groepslessen en kamermuziek), een intensief

de muziek is voor iedere professional een geweldige uitdaging!

‘In principe is dit spreekuur openbaar, dat wil zeggen dat studenten

heel graag mijn eigen muziektheater voorstellingen gaan maken

hun vragen ‘openbaar’ stellen en dat daar ook ‘openbaar’ antwoord

met deze muziek. Het leuke van juist het Fontys Conservatorium

op gegeven wordt. Dus dat alle aanwezigen weten waar het over

is dat je hier ook de ruimte krijgt om je te specialiseren in je

de weg naar het eigen eindexamenproject in het vierde jaar.

van een stevige basis muziektheorie en daarnaast verdiepende vakken, waardoor je gestimuleerd wordt om je eigen weg te vinden als musicus. Je leert bijvoorbeeld niet alleen hoe je een eigen concept voor een voorstelling bedenkt, maar ook hoe je je vervolgens moet inschrijven bij de Kamer van Koophandel!’

gaat. Mocht je dit om wat voor reden dan ook niet willen, dan kun

eigen interesses, zelf projecten op te zetten en dingen uit te

Het Fontys Conservatorium Tilburg biedt dé muziekstudie voor

je een aparte afspraak maken met een mentor van naar keuze’. In

proberen. Ik heb in mijn minor bijvoorbeeld een vak gevolgd over

studenten die niet in hokjes denken, maar een onderzoekende,

geval van zaken die meer aandacht behoeven of waar niet meteen

conceptontwikkeling en ook bij je eindexamen mag je eigenlijk

nieuwsgierige houding en een brede muzikale, kunstzinnige

een antwoord op te geven is, wordt een vervolgafspraak gemaakt ‘.

vrij bepalen hoe je dat wil inrichten. Ook je keuzevakken kun je

interesse hebben. Studieleider Martyn Smits: ‘Wij verwachten

Ook is er, naast het beantwoorden van praktische vragen over

van studenten dat ze zich breed willen bekwamen in het

de opleiding, binnen het mentoraat ruimte voor een persoonlijk

uitvoeren, componeren en dirigeren, maar zich daarnaast ook

gesprek en wordt er individuele aandacht, tijd en zorg gegeven

interesseren voor andere kunstvormen en de zakelijke kant van

aan studenten die tijdens hun studie problemen krijgen waardoor de voortgang van hun studie in gevaar komt. De studiebegeleiding

het muziekbedrijf’.

4

(planning, leren studeren, etc.) vindt op individuele basis plaats’.

Martijn Smits

zo kiezen dat je hier in je eigen praktijk echt iets aan hebt. Ik volg bijvoorbeeld pianoles en ga nog ensembleleiding doen, allebei vaardigheden waar ik met lesgeven veel aan zal hebben! Na mijn studie wil ook nog heel graag een master gaan doen waarbij ik me nog verder wil verdiepen’.

Meer lezen, horen en zien van Hanna? Kijk op hannavanrooijen.wordpress.com

5


Studieinformatie

Conservatorium Jeanine Melis Jeanine Melis zit in het derde jaar van de opleiding

krijgt de mogelijkheid om ontzettend veel verschillende vakken

Conservatorium. Ze studeert hoofdvak viool. Hoe kwam zij in

te volgen. Vakken die soms ver van de muziek vandaan lijken

Tilburg terecht? ‘Mijn oud-docente nam me mee naar haar

te staan, maar toch veel invloed hebben op jouw werkveld.

oud-docente. Zij is nu mijn hoofdvakdocente. Vanaf het begin

Denk aan vakken als muziekfilosofie, beschouwing&reflectie,

spreekt haar manier van lesgeven mij goed aan. Ik wilde graag

concertvoorbereiding of zelfs fysiotherapie en kunstliteratuur.

bij haar gaan studeren en zo ben ik eigenlijk de opleiding

Wat betreft Minoren is er een groot aanbod. Onder andere een

ingerold. Verder leek het mij ook fijn om op een kleinschalig

compositieminor (zelf samengestelde minor). Je kiest vakken

onderwijsinstituut een conservatoriumstudie te volgen. Door de

binnen de school, of op een ander instituut, met betrekking tot

intimiteit en de persoonlijkheid binnen de school ontstaan er tal

een bepaald onderwerp. Hierdoor kun je je in een vroeg stadium

van mogelijkheden om met elkaar samen te werken. Dat zie je

van de opleiding al specialiseren. Verder is het altijd gezellig op

binnen de FHK ook terug in de vele disciplines. Hierbij worden

de opleiding en nodig ik iedereen van harte uit om eens te komen

alle mogelijke samenwerkingsverbanden werkelijkheid en zijn er

kijken! ‘

ontzettend veel kansen voor de meest bijzondere projecten!’ De meest geliefde lessen zijn voor de violiste het hoofdvak en

Meer zien en horen van onze opleiding?

kamermuziek. ‘Tijdens deze vakken word je geïnspireerd: om je

www.fontys.nl/conservatorium

vak te leren beheersen maar ook om het te kunnen plaatsen in de

www.facebook.com/fontysconservatoriumtilburg

context van je opleiding en de huidige tijd. De docent helpt jou of het kamermuziekensemble met de zoektocht door een bepaald werk. Er is vaak sprake van een open houding die ervoor zorgt

Music & Research Festival

dat men samen naar iets toewerkt. Ook leren studenten bij deze vakken om het beste uit zichzelf te halen. De muziektheoretische vakken zijn het zeker waard om te worden genoemd. Voor Jeanine altijd ‘een feestje’ om daarbij aanwezig te zijn. ‘We hebben te maken met gedreven docenten die de passie voor hun vak op een bijzondere manier weten over te brengen. Ze zijn bereid om in te gaan op bepaalde vraagstukken en denken graag samen na over bepaalde kwesties’. Zoals de meeste musici zal ook Jeanine zich voor een deel gaan

De opleiding Master of Music van Fontys Hogeschool voor de

bezighouden met les geven. ‘Momenteel doe ik dat al met een

Kunsten organiseert op 4 en 5 april het eerste Music & Research

privepraktijk van zo’n 15 vioolleerlingen. Daarnaast wil ik mij graag inzetten voor schooleducatie. Dit doe ik ook nu al op

Festival. Nu onderzoek steeds belangrijker wordt binnen het hoger

projectbasis voor de stichting ‘Klassiek van Dichtbij’. Ook vind

muziekonderwijs, wil de opleiding Master of Music een plek creëren

ik het belangrijk en erg tof om zelf concerten te organiseren.

waarbinnen musici hun werk kunnen presenteren aan collega-

Zo zou ik kamermuziekseries- en projecten willen opzetten.

muziekstudenten. Internationale gasten met diverse muzikale

Misschien in een ander jasje, in omgevingen waar dit normaal

achtergronden worden uitgenodigd om hun muziek en onderzoek

gesproken niet zou gaan gebeuren of met mensen voor wie dit

te presenteren.

geen vanzelfsprekenheid is. Het is allemaal nog open, ik ben er

Programma Maandag 4 april, 09:30 – 21:30 uur: Presentaties, lezingen/concerten, paneldiscussie, avondconcert Dinsdag 5 april, 09:00 – 16:30 uur: Onderzoekswedstrijd, lezingen/concerten, prijsuitreiking, afsluiting

Gasten Laura Young (Canada), Tony Roe (Nederland), Adilia Yip (Hong Kong), Falk Hübner (Duitsland/Nederland)

Competitie Op de tweede dag wordt een onderzoekswedstrijd gehouden. Geselecteerde studenten van binnen en buiten Fontys geven een presentatie over hun onderzoek. De meest veelbelovende onderzoeken worden beloond met een geldprijs.

altijd voor in om te experimenteren. Zo blijf je zoeken naar

Prijzen

vernieuwing en dat is belangrijk in deze tijd’.

Eerste prijs: € 1000,Tweede prijs: € 500,-

Waarom zouden toekomstige studenten voor de Conservatorium-opleiding bij FHK moeten kiezen? ‘Deze

Informatie en aanmelding

opleiding bereidt jou voor op je toekomst als musicus, je

www.fontys.edu/masterofmusic

6

Jeanine Melis

7


Activiteiten

Lunchconcert De Toonzaal Conservatorium / Master of Music

februari 2016

Woensdag 17 februari 12.30 uur De Toonzaal Prins Bernhardstraat 4-6 Den Bosch Serie van 16 lunchconcerten op het prachtige podium van De

Masterclass kamermuziek Menahem Pressler i.s.m. Souvenir des Montagnards Conservatorium en Master of Music

Toonzaal in Den Bosch. Studenten dingen, na auditie voor deze serie, mee naar de Toonzaal Talentprijs van € 500,- die aan het eind van de reeks uitgereikt wordt aan de artiest of groep die met muzikale overtuigingskracht, repertoirekeuze en presentatie het meeste indruk maakt. Met vandaag Janneke Steinmann klarinet en Sharon Niessen piano.

Woensdag 10 februari 20.00-22.00 uur Concertzaal Tilburg De pianist Menahem Pressler behoeft nauwelijks enige toelichting: op het terrein van de kamermuziek geldt hij op dit moment als een levende

Dinsdag 2 februari 15.00-18.00 uur De Refter FHK Studenten van Andreas van Zoelen en Ties Mellema

Lunchconcert De Toonzaal Strijkkwartet Conservatorium / Master of Music Woensdag 3 februari 12.30 uur De Toonzaal Prins Bernhardstraat 4-6 Den Bosch Serie van 16 lunchconcerten op het prachtige podium van De Toonzaal in Den Bosch. Studenten dingen, na auditie voor deze serie, mee naar de Toonzaal Talentprijs van € 500,- die aan het eind van de reeks uitgereikt wordt aan de artiest of groep die met muzikale overtuigingskracht, repertoirekeuze en presentatie het meeste indruk maakt. Met vandaag strijkkwartet bestaande

cello.

Toegang € 2,50. Kijk voor actuele informatie over de programmering van deze serie en voor reservering op www.detoonzaal.nl

Het allereerste Alumni Event van het conservatorium wordt gehouden op donderdag 18 februari. Met meteen een vol

Bornkamp aan het Conservatorium van Amsterdam. Na meerde-

programma: oud-studenten Pieter Hunfeld, Neil van der Drift en

naar het buitenland. In 1955 vestigde hij zich in Bloomington,

re wedstrijdsuccessen, o.m. bij de Deutscher Musikwettbewerb

Hiske Bongaarts komen vertellen over hun succesvolle projecten.

Verenigde Staten, waar hij nog altijd woont. In datzelfde jaar

te Berlijn en de internationale muziekwedstrijd van de ARD

Fluitiste Wieke Karsten vertelt over haar methode: musiceren,

te München, en zijn studie aan de conservatoria te Parijs en

studeren & het brein. En er is een korte lezing van pianist/

Versailles wordt Lutz Koppetsch in 2001 als amper 26-jarige

componist/arrangeur Mike del Ferro over ‘Je eigen management

benoemd tot docent aan het Conservatorium Würzburg. Sinds

en netwerken voor musici’. Daarnaast is er natuurlijk ruimte

2008 is hij er hoogleraar voor klassieke saxofoon.

voor informatie (o.a. over Post-HBO), muziek (een optreden van

in

richtte hij het Beaux Arts Trio op. 53 jaar lang was hij onlosmakelijk met dit trio verbonden, hij bleef vanaf het allereerste begin tot het laatste concert in Luzern op 6 september 2008 lid van het trio. Sinds 2008 heeft Pressler zijn carrière verlegd richting solorecitals, optredens met orkesten (in december 2014 maakte hij als

Naast zijn activiteit als docent treedt Lutz Koppetsch vaak

90-jarige zijn debuut bij het Koninklijk Concertgebouworkest) en

als gastmuzikant met o.m. het Ensemble Modern, het WDR

kamermuziekoptredens met musici van faam.

Sinfonieorchester, de Essener Philharmoniker, maar ook als

Op donderdag 11 februari geeft Pressler in Concertzaal Tilburg een concert met het in 2010 opgerichte Hongaarse Kelemen Quartet. Dit jonge kwartet is de ‘Rising Star’ onder de strijkkwartetten en viel de afgelopen jaren dan ook regelmatig in de prijzen.

kamermusicus met bv. de pianist Markus Bellheim of Alexander Schimpf, het Signum strijkkwartet en het blaaskwintet Ensemble DIX op. Met zijn ensemble La piccola banda werkt

de Motown Marbles)Deelname alleen voor afgestudeerden van het Fontys (voorheen Brabants) Conservatorium. Aanmelden via FHKConservatorium@fontys.nl

Studentenconcert piano Conservatorium / Master of Music

Lutz Koppetsch met een op het eerste oog vreemde bezetting

Donderdag 18 februari 19.00 uur Muziekzaal FHK

van viool, altviool, cello, contrabas, harp en accordeon, maar

Een aantal keren per jaar geven de studenten van de piano-

Uiteraard zal de muziek van Bartók in Tilburg niet ontbreken.

deze is echter perfect voor de raffinesse van de kamermuziek

opleiding een concert. De studenten van Jelena Bazova en Nicolas

Toegang 10 euro. Kaarten via www.theaterstilburg.nl Jongeren tot 25 jaar betalen slechts 5 euro Op vertoon van concertkaartje van 11 februari gratis

op het volume van een orkest waarmee hij zijn prachtige

Callot zorgen voor een avondvullend programma.

Fontys meets De Kring Conservatorium Zondag 14 februari 11.00 uur / Schouwburg De Kring

saxofoontoon met zijn gevarieerde klankkleuren en karakters kan botvieren. Lutz Koppetsch & La piccola banda gaan steevast in de richting van de oorspronkelijk bedoelde symfonische toepassingsmogelijkheden van de saxofoon, maar bewandelen tegelijk nieuwe, nagenoeg onbekende paden met betrekking tot de combinatie van saxofoon met kamermuziek.

De winnaars van de Kamermuziekwedstrijd van het Fontys Conservatorium zullen het publiek op zeven zondagochtenden in De Kring. De ensembles, vandaag een strijkkwartet, zullen

Accordeon Event editie 2 Conservatorium Zaterdag 20 februari 11.00-16.30 uur FHK Jong

accordeontalent

komt

dit

seizoen

op

verschillende

dagen naar Tilburg om zich samen met Accordeonduo Toeac (Pieternel Berkers en Renée Bekkers) op verschillende thema’s

Master Concert Series Master of Music

fantastische muziek uit de gehele muziekgeschiedenis spelen,

Dinsdag 16 februari 11.00-12.00 uur FHK De Refter

Woensdag 3 februari 19.00 uur Heikese Kerk Stadhuisstraat 6 Tilburg

bijzondere combinaties van instrumenten, en muziek en de

Een nieuw initiatief van de opleiding Master of Music! De

ruimte wordt op elkaar afgestemd. Ook worden de gespeelde

meest gevorderde muziekstudenten van FHK laten van zich

Elke maand geven de studenten van Ruud Huijbregts en Henco de

stukken uitgelegd en werken verschillende disciplines met elkaar

horen tijdens deze concertreeks op diverse dinsdagochtenden

Berg een concert in een van de prachtige kerken die het centrum

samen. Kortom: de ensembles maken er een totaalconcept van en

dit seizoen. Met vandaag: Sofia Gantois, fluit, m.m.v. Toon

van Tilburg rijk is. Vanavond is het concert in de Sint-Dyonisiuskerk

laten zien dat muziek ertoe doet!

Bierman, piano en Kiki Luitwieler, zang en Virgina Rousiamani,

in de volksmond ‘Heikese Kerk’ genoemd.

Kaarten 10 euro via www.dekringroosendaal.nl

piano.

8

Donderdag 18 februari 16.00-21.30 uur Diverse lokaties FHK

geboren in Duitsland, maar vluchtte in 1938 met zijn familie

werd

verrassen met spannende performances op uitdagende locaties

Concert studenten orgel Conservatorium en Master of Music

Maandag 15 en dinsdag 16 februari 10.00-17.00 uur Podium Concertzaal Theaters Tilburg (ingang via FHK)

Alumni Event Conservatorium Conservatorium

De Duitse saxofonist Lutz Koppetsch studeerde bij Arno

Pressler

uit studenten en alumni van de Master of Music: Rolin van Opstal en Tiara Kobald viool, Anne Coppoolse altviool en Cor Coppoolse

Masterclass saxofoon Lutz Koppetsch Conservatorium / Master of Music

1923

legende.

Voorspeelmiddag saxofoonklas Conservatorium / Master of Music

Toegang € 2,50. Kijk voor actuele informatie over de programmering van deze serie en voor reservering op www.detoonzaal.nl

te storten. Na de eerste editie in oktober 2015 is het op 20 februari zullen de accordeonisten een nieuw gecomponeerd werk van compositiestudenten van het Fontys Conservatorium instuderen. Tijdens deze dag leren studenten om te gaan met nieuw repertoire en de moeilijkheden waar componisten soms tegenaan lopen tijdens het componeren voor het accordeon. Pieternel Berkers en Renée Bekkers studeerden beiden aan het Fontys Conservatorium, waar ze gestart zijn met Toeac. Later vervolgden zij samen hun studie in Denemarken. Dit jaar starten ze met de Young Accordionists Academy, verbonden aan het Fontys Conservatorium. Aanmelden via info@toeac.nl

9


Activiteiten

februari / maart 2016 De Grote Oversteek FC Jongbloed i.s.m. Lunatree Conservatorium en Master of Music Vrijdag 26 februari 12.30 uur / Muziekzaal FHK De Grote respectievelijk Kleine Oversteek is al sinds vier jaar een gezamenlijk initiatief van Lunatree, het Fontys Conservatorium en Muziekcentrum De Toonzaal. Tijdens een compacte editie van deze jaarlijkse concertdag staat op 6 maart Heiner

Concert studenten orgel Conservatorium en Master of Music Woensdag 2 maart 19.00 uur / Heikese Kerk Stadhuisstraat 6 Tilburg

DIE FLEDERMAUS

Elke maand geven de studenten van Ruud Huijbregts en Henco de Berg een concert in een van de prachtige kerken die het centrum van Tilburg rijk is. Vanavond is het concert in de Sint-Dyonisiuskerk in de volksmond ‘Heikese Kerk’ genoemd.

componisten van de afgelopen paar decennia. Lunatree en de

Nonetten o.l.v. Leon Berendse Master of Music

Fontys-studenten van f.c. jongbloed spelen samen een selectie

Donderdag 3 maart 20.00 uur / Het Cenakel Cenakel 1 Tilburg

van Goebbels’ bijzondere klein bezette werk. Daarnaast

Op het programma Nonetto op. 77 in C van George Onslow en

wordt ook het iPad Concerto van Danny de Graan uitgevoerd.

Nonetto op. 38 van Mme Louise Farrenc.

De Graan koppelt net als Heiner Goebbels een liefde voor

Informatie en kaarten via www.cenakel.nl

Goebbels centraal, één van de meest spraakmakende Europese

JOHANN STRAUSS JR.

de volledige breedte van het muzikale spectrum aan een ongebreidelde fantasie en een groot vakmanschap. Op 6 maart begint het concert om 14.30 uur. Het concert vandaag in de Muziekzaal geldt als try-out. Kijk voor info over dit festival op www.detoonzaal.nl

Opera Die Fledermaus, in samenwerking met Orkest Zuid Conservatorium / Master of Music i.s.m. Muziektheater Klassiek Donderdag 3, dinsdag 8 en woensdag 9 maart Schouwburgen Haarlem, Veldhoven en Tilburg De alom geroemde en misschien wel meest geliefde operette ter wereld wordt in maart eindelijk door studenten van FHK op de planken gebracht! Die Fledermaus van Johann Strauss jr. wordt uitgevoerd Orkest Zuid, met het kamerkoor van het Fontys Conservatorium en zangers van de opleiding Muziektheater Klassiek. Het geheel staat onder leiding van Jos van de Braak. Het dolkomische verhaal dat start bij Gabriel von Eisenstein en zijn vrouw Rosalinde is gebaseerd op een huwelijksklucht, waar elementen als jaloezie, humor, genot, en feestelijke en grappige scènes elkaar afwisselen. De operette bevat prachtige melodieën en meeslepende dansmuziek, Die Fledermaus is een combinatie van levendigheid en

Lunatree

onweerstaanbare charme! De productie is een samenwerking met Opera Zuid. Studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de

Lunchconcert De Toonzaal Conservatorium / Master of Music Woensdag 2 maart 12.30 uur De Toonzaal Prins Bernhardstraat 4-6 Den Bosch Serie van 16 lunchconcerten op het prachtige podium van De Toonzaal in Den Bosch. Studenten dingen, na auditie voor deze serie, mee naar de Toonzaal Talentprijs van € 500,- die aan het eind van de reeks uitgereikt wordt aan de artiest of groep die met muzikale overtuigingskracht, repertoirekeuze en presentatie het meeste indruk maakt. Met vandaag klassiek pianist Esoie Jung.

Toegang € 2,50. Kijk voor actuele informatie over de programmering van deze serie en voor reservering op www.detoonzaal.nl

10

Kunsten zorgen voor kostuums, decor en visuals.

Reservering Haarlem via www.theater-haarlem.nl Reservering De Schalm in Veldhoven via www.deschalm.com Reservering Schouwburg Theaters Tilburg via www.theaterstilburg.nl

Nonetten o.l.v. Leon Berendse Master of Music Donderdag 10 maart 20.00 uur Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven

DOOR

Fontys Conservatorium en Muziektheater Klassiek MET

Orkest Zuid o.l.v Jos van de Braak REGIE

Jeroen Lopez Cardozo

Op het programma Nonetto op. 77 in C van George Onslow en Nonetto op. 38 van Mme Louise Farrenc.

Kaarten € 2 via www.muziekgebouweindhoven.nl

11


Ties Mellema

Activiteiten

FHK in het buitenland

maart 2016

erasmus exchange

Master Concert Series Master of Music Dinsdag 15 maart 11.00-12.00 uur / FHK Muziekzaal Een nieuw initiatief van de opleiding Master of Music! De meest gevorderde muziekstudenten van FHK laten van zich horen tijdens deze concertreeks op diverse dinsdagochtenden dit seizoen.

Lunchconcert De Toonzaal Conservatorium / Master of Music Woensdag 16 maart 12.30 uur De Toonzaal Prins Bernhardstraat 4-6 Den Bosch

Masterclass traverso Wilbert Hazelzet Conservatorium / Master of Music Vrijdag 4 maart 10.00-17.00 uur Exacte locatie nog niet bekend Wilbert Hazelzet is een expert op het gebied van de traverso en een graag geziende gastdocent bij FHK. Hij maakt deel uit van ondermeer Musica Antiqua Köln o.l.v. Reinhard

conservatorium Binnen het conservatorium zijn er tal van mogelijkheden voor studenten om een tijdje in het buitenland te studeren. Maar ook docenten kunnen eens buiten onze landsgrenzen gaan kijken hoe het muziekvakonderwijs daar is ingericht. Bijvoorbeeld via het Erasmus Exchange Programme.

Serie van 16 lunchconcerten op het prachtige podium van De

Raf De Keninck (Sectorleider FHK Muziekopleidingen, dirigent):

Toonzaal in Den Bosch. Studenten dingen, na auditie voor deze

Informatie- en kennisuitwisseling: daar gaat het om tijdens de

serie, mee naar de Toonzaal Talentprijs van € 500,- die aan het

verschillende exchange programma’s die we momenteel hebben

eind van de reeks uitgereikt wordt aan de artiest of groep die met

lopen. Daarnaast zie je dat de basis van een meer structurelere

muzikale overtuigingskracht, repertoirekeuze en presentatie het

internationale samenwerking meestal voorafgegaan is door een

meeste indruk maakt. Met vandaag Transatlantic Call: Hanna van Rooijen mezzosopraan en Ian Richter saxofoon.

Toegang € 2,50. Kijk voor actuele informatie over de programmering van deze serie en voor reservering op www.detoonzaal.nl

aantal bezoeken van onze docenten. Als dirigent was ik te gast bij het symfonieorkest van het conservatorium van Porto waar ik een programma rond Shostakovich instudeerde met de studenten. De inspiratie van een andere omgeving was verbluffend… ik kan me

Goebel, hij was solofluitist bij het Amsterdam Baroque

best voorstellen dat dit voor de exchange studenten hetzelfde

Orchestra o.l.v. van Ton Koopman en naast alle werken

effect heeft. Een ervaring die ik iedereen toewens!

van Johann Sebastian Bach heeft Hazelzet ook werken van Georg Philipp Telemann, Wilhelm Friedemann Bach,

Ties Mellema (hoofdvakdocent saxofoon): ‘Ik heb drie keer mee-

Wolfgang Amadeus Mozart e.a. opgenomen. Ook vormt

gedaan aan een exchange-programme van het Erasmus program-

hij samen met klavecinist Jacques Ogg en de luitist Konrad

ma. Het waren magische dagen! In 2014 ben ik naar Italië, Trento,

Junghänel een vast trio. Naast zijn uitvoerende praktijk

en Denemarken, Aarhus, geweest, en in 2013 naar Duitsland,

is Wilbert Hazelzet docent traverso aan het Koninklijk

Würzburg. Deze uitwisselingen waren dagen waarbij alle studenten

Conservatorium in Den Haag en aan de Hogeschool voor de

bij elkaar waren en alle informatie die ik te bieden had opzogen.

Kunsten in Utrecht.

Ook de docenten waren er bij en ook wij wisselden informatie uit: over onze leerlingen, ons leerplan, en wat er maar ter sprake komt.

Fontys meets De Kring Conservatorium

Andreas van Zoelen

het is iedere keer weer geweldig en heel verfrissend. Het is alleen al bijzonder om een paar dagen in een wezenlijk andere cultuur te werken, maar het is zeker ook inhoudelijk interessant om te zien hoe de saxofoonklas zich daar beweegt, en te horen wat hun verwachtingen en plannen zijn na de studie. Ik heb veel geleerd en vooral erg genoten van dit Erasmus project!’ Marlon Titre is niet alleen studieleider van de Master of Music, ook is hij hoofdvakdocent klassiek gitaar. ‘Ik ben in de afgelopen jaren onder meer op Erasmus-uitwisseling geweest naar de conservatoria van Zaragoza, Gran Canaria en Mallorca. Ik heb er met veel plezier lesgegeven aan de studenten, die een erg leergierige en ijverige indruk maakten. Na mijn bezoek aan de conservatoria zijn de docenten van de conservatoria daar, die ik nog uit mijn studietijd kende, bij ons op bezoek gekomen om

Open avond Fontys Hogeschool voor de Kunsten alle opleidingen

We gaan meestal ook samen eten en nog wat drinken waardoor

Woensdag 16 maart 18.00-21.00 uur Gebouw FHK

Ook Ties’ collega-saxofoondocent Andreas van Zoelen ging op

In januari hebben we nog een docent op bezoek gehad uit Spanje

De winnaars van de Kamermuziekwedstrijd van het Fontys

pad naar het buitenland. ‘Ik ben in Porto, Portugal geweest. Dat

(de mijns inziens geniale gitarist Pedro Mateo Gonzalez). Dat zijn

Conservatorium zullen het publiek op zeven zondagochtenden

Interesse in een van onze opleidingen? Kom langs op 16 maart

was een geweldige ervaring! Ik was er al vaker geweest, maar

toch dagen waar studenten en ik naar uitkijken!’

verrassen met spannende performances op uitdagende locaties

om je uitgebreid te laten informeren! Medewerkers en studenten

in De Kring. De ensembles, met vandaag Gitaarduo Hannelore

staan voor je klaar om je te woord te staan.

Zondag 13 maart 11.00 uur Schouwburg De Kring

je je vakgenoten beter leert kennen. Het zijn altijd heel intensieve dagen waar iedereen, inclusief ikzelf, rijker uitkomt!’

onze studenten les te geven. Op deze manier is er een intensieve uitwisseling tussen onze klassen ontstaan: er komen regelmatig studenten via Erasmus een half jaar bij ons studeren en andersom.

van der Elst en Balder Deceunick, zullen fantastische muziek uit de gehele muziekgeschiedenis spelen, bijzondere combinaties van instrumenten, en muziek en de ruimte wordt op elkaar afgestemd. Ook worden de gespeelde stukken uitgelegd en

Studentenconcert piano Conservatorium / Master of Music

werken verschillende disciplines met elkaar samen. Kortom: de

Donderdag 17 maart 19.00 uur Muziekzaal FHK

ensembles maken er een totaalconcept van en laten zien dat

Een aantal keren per jaar geven de studenten van de piano-

muziek ertoe doet!

opleiding een concert. De studenten van Jelena Bazova en Nicolas

Kaarten 10 euro via www.dekringroosendaal.nl

Callot zorgen voor een avondvullend programma.

12

Marlon Titre op uitwisseling in Spanje (4e van rechts)

13


Student aan het woord

Emilie La Haye

Emilie La Haye zit in het vierde jaar van de opleiding. Waarom

theoretische kennis en vaardigheden. Ik wil dingen begrijpen

zij naar Tilburg kwam? ‘Nou, zeker niet alleen omdat ik hier uit

en bij dit vak word je getraind om alles zelfstandig te kunnen

de buurt kom en de stad Tilburg dan natuurlijk als thuis voelt. Ik

uitzoeken. Daarnaast worden de lessen zodanig gestructureerd

heb in Tilburg en Rotterdam auditie gedaan, en werd bij beide

aangeboden door onze docent Stan Bakermans, dat we tijdens

opleidingen aangenomen. Voor Tilburg heb ik heel bewust

de les ook nog volop didactische vaardigheden meekrijgen voor

gekozen omdat de opleiding, mede door de docenten en de

onze eigen lessen’.

organisatie van de opleiding, veel professionaliteit uitstraalde. Ik wist dat ik hier veel zou leren. En ik wist dat ik vrij was om te doen

Studieinformatie

wat ik wilde. Want wat is nou de perfecte muziekdocent? Dat is geen standaard plaatje. Als je op onze opleiding rond kijkt zie je dat niemand hetzelfde is, en dat vind ik leuk’.

Foto Wilco Smith

Academie voor Muziekeducatie

Naast het enthousiasme voor de theorievakken maakt Emilie natuurlijk het liefste zelf muziek. ‘Zang is mijn musiceervak en daarom staat dit bovenaan mijn lijstje. Ook vindt de opleiding het belangrijk dat wij in staat zijn om elk instrument uit de popmuziek te kunnen spelen. Dat leren we tijdens het vak ‘Poppracticum’.

Docent Muziek worden stond niet altijd bovenaan haar wensen-

Naast het bespelen van de instrumenten ben je bezig met het

lijstje. ‘Op de middelbare school had ik een enorme drive om

leiden van een band en het sturen van je klasgenoten. Je leert hier

musicalactrice te worden. Toch is dit niet waar ik terecht ben

niet alleen hoe je als docent een groepje kunt begeleiden, maar

gekomen. Mijn hart ligt bij muziek, dans en theater, en alle andere

ook als muzikant leer je hoe het is om in een band te zitten en een

kunsten die je kunt bedenken. Maar dit wil ik niet meer alleen

bepaalde functie vanuit een instrument te hebben’.

Mede dankzij de minor ‘Cultureel ondernemerschap’ heeft de

De opleiding Docent Muziek is bedoeld voor mensen die een brede

muzikale kennis, vaardigheden en attitude en je pedagogische

muzikale belangstelling combineren met pedagogisch inzicht en

en didactische ontwikkeling. Dit weerspiegelt zich in een ruim

het vermogen met groepen te werken. De opleiding is bedoeld

vakkenpakket. De kunst van het lesgeven binnen uiteenlopende

voor wie wil lesgeven in alle soorten van muziek onderwijs, van

werkvelden en de reflectie daarop wordt onderwezen in

‘Ik ben niet iemand die elke dag hetzelfde kan doen. Ik wil elke

basis- tot hoger onderwijs of aan de slag wil als muziekconsulent,

kernvakken als didactiek en onderwijskunde. Praktische les-

dag worden uitgedaagd met andere werkzaamheden en mensen

muziekdocent op de pabo of amv-docent aan centra voor

ervaring doe je op in uiteenlopende onderwijssituaties. In het

om mee te werken. In elk geval ben ik van plan om verschillende

kunsteducatie. Je kunt ook leren je eigen onderwijsproducten te

curriculum wordt ruim aandacht besteed aan de ontwikkeling

soorten workshops aan te bieden op het gebied van muziek.

ontwerpen om deze vervolgens aan te bieden bij instellingen en

van vocale en instrumentale vaardigheden. Poppractica, diverse

Daarnaast zal ik waarschijnlijk andere buitenschoolse trajecten

scholen.

workshops, spreekstemscholing, zang, gitaar en pianoles dragen

volgen, zoals het begeleiden van koren, muziektheatergroepen,

Muziekeducatie-studente een beter beeld van de toekomst gekregen.

bij tot de muzikale bagage, evenals het vak ensembleleiding.

bandjes coachen en wat nog meer op mijn pad komt. Ook zal

De opleiding duurt vier jaar en na afronding geeft het getuigschrift

Tijdens de vakken muziek- en cultuurgeschiedenis, solfège,

ik altijd de performance-kant blijven laten zien en horen, door

een ongegradeerde bevoegdheid voor het vak muziek in het

harmonieleer, analyse en praktische schrijftechnieken werk je aan

middel van songwriting, het uitbrengen van eigen werk en

reguliere onderwijs en bestaat uit vier evenwichtig opgebouwde

je gehoorontwikkeling en de vorming van een breed muzikaal

optredens’.

programmalijnen: Beroepspraktijk, Docentschap, Musiceren en

inzicht. In de programmalijn Beroepspraktijk maak je kennis

Theorie. In het eerste jaar ontwikkel je op alle studieonderdelen

met alle uiteenlopende beroepenvelden waar iemand die is

een minimaal basis niveau. Na het behalen van dit basisniveau kun

opgeleid als Docent Muziek zijn of haar werk kan vinden. D.m.v.

je kiezen uit een aantal richtingen specifiek gericht op bepaalde

o.a. projecten binnen en buiten de school en regelmatig bezoek

gebieden in het werkveld. Denk aan specialisaties als Primair

van en aan professionals zal het maken van een keuze voor een

Onderwijs, Voortgezet Onderwijs enz. De volgende jaren kent

afstudeerprofiel steeds duidelijker worden.

de opleiding twee zwaartepunten: de ontwikkeling van je eigen

Waarom zouden nieuwe studenten moeten kiezen voor een studie aan de Academie voor Muziekeducatie in Tilburg? ‘Nou, zoals ik eerder al zei is er geen standaard muziekdocent. Maar als jij de hele dag aan niets anders kunt denken dan aan muziek en je dit op welke manier dan ook kunt overbrengen, je in staat bent om het beste uit jezelf te halen door 24/7 bezig te zijn met

Emilie La Haye Studieleider Gerard Boontjes: ‘Het werkveld van muziekdocenten verandert en vraagt meer dan ooit om professionals die breed inzetbaar zijn. Dus niet alleen binnen het regulier onderwijs, maar ook binnen centra voor kunsteducatie, in beleidsfuncties, met een eigen lespraktijk

dit vak, dan is deze opleiding wat voor jou. Wat je nodig hebt is passie, discipline, gevoel voor muziek en muziekkennis in de basis.

voor mezelf bewaren. Ik wil deze passie overdragen aan anderen.

De rest komt vanzelf dankzij het geweldige docententeam dat

Dit kan ik het beste doen met deze opleiding, omdat je hier vrij

deze opleiding rijk is!’

bent om zo creatief mogelijk om te gaan met het vak muziek’.

of als uitvoerend muzikant. Wie al een getuigschrift Bachelor Muziek

Welke vakken springen eruit? ‘Onze opleiding is een topper wat

(bijvoorbeeld van het conservatorium) heeft en daarnaast een bevoegd-

betreft het vak Muziektheorie. Ik ben er niet extreem goed in,

heid als Docent Muziek ambieert kan in een verkort traject van twee jaar

maar door elke week vijf lesuren en daarnaast zelf uren eraan

www.fontys.nl/muziekeducatie

het getuigschrift Docent Muziek behalen. Met dat diploma op zak ben je

te besteden, leer je wat een muziekdocent – of muzikant – in de

www.facebook.com/academievoormuziekeducatie

bevoegd om voor de klas te staan in het regulier onderwijs en kun je dus

basis moet weten en kunnen als professional op het gebied van

of bezoek ons eigen kanaal op youtube: FHK Muziekeducatie

Meer zien en horen van de Academie voor Muziekeducatie?

alle kanten op binnen het muziekonderwijs!’

14

Gerard Boontjes

15


Foto Wilco Smith

Activiteiten

De stichting van de Herbert von

maart / april 2016

Philharmoniker stelde Karl Leister

Karajan Academie van het Berliner in staat muziek te onderwijzen aan een hele nieuwe generatie muzikanten. Momenteel bekleedt hij de positie van professor aan de

Lunchconcert Suzanne Brok

befaamde Musikhochschule Hanns

Zaterdag 26 maart 13.00 uur Restaurant Lucebert Theaters Tilburg

Eisler te Berlijn.

Genieten van een concert onder het genot van een heerlijke

Toegang gratis

verrassingslunch

dit

Op woensdag 6 april geeft Karl

lunchconcert met Suzanne Brok, studente aan de Academie voor

Leister met het Škampa Kwartet een

Muziekeducatie. Naast haar passie voor zang speelt Suzanne ook

concert in Concertzaal Tilburg in de

dwarsfluit en saxofoon. Ze zal onder begeleiding van pianist

serie Souvenir des Montagnards.

Jeannau Jean Louis een rustig en sfeervol programma brengen,

Kaarten 10 euro via www.theaterstilburg.nl (jongeren tot 25 jaar betalen slechts 5 euro)

en

een

drankje?

Dat

kan

tijdens

met eigen bewerkingen van nummers uit de pop- en jazzmuziek.

Concert incl. lunch € 15, reserveren via www.theaterstilburg.nl

Lunchconcert De Toonzaal Conservatorium / Master of Music

Karl Leister

Concert studenten orgel Conservatorium en Master of Music Woensdag 6 april 19.00 uur / Kerk Sint Jozef Heuvel Tilburg

Lunchconcert De Toonzaal Conservatorium / Master of Music

Performing Night #3 Rockacademie

Woensdag 13 april 12.30 uur De Toonzaal Prins Bernhardstraat 4-6 Den Bosch

Dinsdag 19 april 19.30 uur Paradox Tilburg Telegraafstraat 62

Serie van 16 lunchconcerten op het prachtige podium van De

Vanavond is Pardox de plek om het nieuwe muziektalent van

Toonzaal in Den Bosch. Studenten dingen, na auditie voor deze

Tilburg te ontdekken. De propedeusestudenten van de Rock-

Woensdag 30 maart 12.30 uur De Toonzaal Prins Bernhardstraat 4-6 Den Bosch

Elke maand geven de studenten van Ruud Huijbregts en Henco de Berg een concert in een van de prachtige kerken die het centrum

eind van de reeks uitgereikt wordt aan de artiest of groep die met

Night. Kom kijken welk nieuw talent er op het podium staat!

Serie van 16 lunchconcerten op het prachtige podium van De

van Tilburg rijk is. Vanavond is het concert in de Sint-Jozef kerk, in

muzikale overtuigingskracht, repertoirekeuze en presentatie het

Toonzaal in Den Bosch. Studenten dingen, na auditie voor deze

de volksmond ‘Heuvelse Kerk’ genoemd.

meeste indruk maakt.

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line-up op facebook.com/rockacademie

muzikale overtuigingskracht, repertoirekeuze en presentatie het

Fontys meets De Kring Conservatorium

Toegang € 2,50. Kijk voor actuele informatie over de programmering van deze serie en voor reservering op www.detoonzaal.nl

meeste indruk maakt.

Zondag 10 april 11.00 uur / Schouwburg De Kring

Toegang € 2,50. Kijk voor actuele informatie over de programmering van deze serie en voor reservering op www.detoonzaal.nl

De winnaars van de Kamermuziekwedstrijd van het Fontys

serie, mee naar de Toonzaal Talentprijs van € 500,- die aan het eind van de reeks uitgereikt wordt aan de artiest of groep die met

Music and Research Festival Master of Music Maandag 4 en dinsdag 5 april / FHK Meer informatie over dit festival op pagina 7.

Masterclass klarinet Karl Leister i.s.m. Souvenir des Montagnards Conservatorium / Master of Music Dinsdag 5 april 10.00-13.00 uur / Muziekzaal FHK De wereldberoemde Duitse klassiek klarinettist Karl Leister studeerde hij aan de Hochschule für Musik in Berlijn. In 1959

Conservatorium zullen het publiek op zeven zondagochtenden verrassen met spannende performances op uitdagende locaties in De Kring. De ensembles zullen fantastische muziek uit de gehele

muziekgeschiedenis

spelen,

bijzondere

combinaties

van instrumenten, en muziek en de ruimte wordt op elkaar afgestemd. Ook worden de gespeelde stukken uitgelegd en werken verschillende disciplines met elkaar samen. Kortom: de

Callot zorgen voor een avondvullend programma.

Paul Meisen en Jeanne Baxstresser. Anna is de Associate Principal Flute van het Gewandhausorchester in Leipzig sinds 1995. Ze won talrijke prijzen op internationale wedstrijden in o.a.

Quintessenz ensemble.

Songwriterscafé o.l.v. Ton Engels Rockacademie

Master Concert Series Master of Music

in een intieme, sfeervolle en akoestische setting. Even geen

bekendheid vergaren als een der grootste solisten en kamermusici.

pompende bassen, beukende drums en gierende gitaren (daar

Hij was tevens een van de oprichters van de “Bläser der Berliner

zijn andere avonden voor). De song ‘zoals-die-zo-ongeveer-uit-

Philharmoniker” die samen een handvol meesterlijke opnames

de-schrijver-komt’ staat voorop.

zouden maken – waaronder Brahms’ “Klarinetkwintet in b klein,

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line-up via facebook.com/rockacademie

opleiding een concert. De studenten van Jelena Bazova en Nicolas

München en New York. Ze heeft les gehad van onder andere

Kaarten 10 euro via www.dekringroosendaal.nl

dertig jaar standhouden. In deze periode zou hij internationale

Donderdag 21 april 19.00 uur Muziekzaal FHK

De Hongaarse fluitiste Anna Garzuly studeerde in Boedapest,

veelgevraagd solist, docent en jurylid. Anna is solofluitiste van het

Songwritingstudenten van de Rockacademie brengen hun songs

Studentenconcert piano Conservatorium / Master of Music

Een aantal keren per jaar geven de studenten van de piano-

Scheveningen, Kobe, Boedapest en Genève. Anna Garzuly is een

von Karajan; deze vruchtbare muzikale samenwerking zou

academie treden op tijdens deze derde (en laatste) Performing

Zaterdag 16 en zondag 17 april Muziekzaal FHK

muziek ertoe doet!

kwam Leister bij het Berlin Philharmoniker, geleid door Herbert

16

Masterclass fluit Anna Garzuly Conservatorium / Master of Music

ensembles maken er een totaalconcept van en laten zien dat

Maandag 12 april 20.30 uur Paradox Tilburg Telegraafstraat 62

op. Daarnaast richtte hij het Ensemble Wien-Berlin op.

serie, mee naar de Toonzaal Talentprijs van € 500,- die aan het

Dinsdag 19 april 11.00-12.00 uur / FHK De Refter Een nieuw initiatief van de opleiding Master of Music! De meest gevorderde muziekstudenten van FHK laten van zich horen tijdens deze concertreeks op diverse dinsdagochtenden dit seizoen.

17


Even voorstellen

Nieuwe Coördinator Internationalisering en Studieadviseur Binnen de Sector Muziek zijn twee nieuwe functies toegevoegd.

ontwikkeling van kinderen verder te kunnen onderzoeken.

Yvon Tick houdt zich bezig met Internationalisering en Ivonne van

Ook heb ik me in mijn master gespecialiseerd in kunstbeleid en

de Sanden is aangesteld als studie-adviseur voor de opleidingen Conservatorium en Muziekeducatie. Waar gaan zij zich precies mee bezig houden?

management en populaire muziek en jazz. Na de opleiding heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij verschillende culturele organisaties in Utrecht. Al snel werd ik veel gevraagd voor projectmanagement en ben ik uiteindelijk gaan werken als zzp-er in het culturele veld. Ik heb werkelijk van alles gedaan: van het schrijven van subsidie-

Coördinator Internationalisering Yvon Tick Yvon Tick: ‘Als Coördinator Internationalisering ben ik op dit moment bezig de banden met Europese conservatoria te versterken. We zetten een gezamenlijk project op, met daarin onderdelen als een kamermuziektournee voor studenten om hun netwerk ook op Europees niveau verder te kunnen uitbreiden. Op het vlak van ondernemen leren studenten hoe ze zich op Europees niveau kunnen profileren. Verder hoop ik in de toekomst een gerenommeerde gezamenlijke Europese Master of PHD op te kunnen zetten waarin ieder conservatorium zijn sterke onderdelen met anderen kan delen en hun minder sterke kanten verder kan ontwikkelen. We zouden dan de beschikking hebben over meer kennis en vaardigheden van professionals uit heel Europa. Op termijn zouden we dan wellicht volledig Europese opleidingen kunnen opzetten. Ik wil in ieder geval FHK Tilburg op

aanvragen en het doen van productiewerk tot aan begrotingen en contracten maken. En ik vind het allemaal leuk! Mijn leukste werk was voor Europa Cantat, een Europees korenfestival dat iedere drie jaar in een andere stad plaatsvindt in Europa. Zo’n 3500 zangers komen 10 dagen lang zingen in workshops en concerten bezoeken. Ik werkte op het muziekbureau en had contact met alle dirigenten en workshopleiders en regelende alle organisatorische aspecten daarvan. En dan bij het contact met de dirigenten natuurlijk niet vergeten dat er ook tijdsverschillen zijn! Ook culturele verschillen

‘Om het contact met het onderwijs en de beleidsmatige kant

de studie Psychologie op de universiteit. ‘Je verdiept je in psycho-

ervan niet kwijt te raken ben ik daarna gaan werken bij de VO-

logische theorieën, waardoor je belangrijke inzichten ontwikkelt

raad (Voortgezet Onderwijs-raad) waarbij ik vooral bezig ben

die je helpen het gedrag van mensen beter te begrijpen. Daarnaast

geweest met passend onderwijs en onderwijs op maat zodat

leer je veel over het op praktische wijze toepassen van deze kennis.

iedere leerling zijn talenten verder kan profileren en daar weer

Je wordt getraind in het ondersteunen, coachen of begeleiden

baat bij heeft in de overstap naar het hoger onderwijs. Ook bij

van mensen. Ik werk zoveel mogelijk praktisch, oplossingsgericht

Fontys hoop ik dat ik er aan kan bijdragen dat studenten zich, op

en vanuit de positieve psychologie (waarbinnen veerkracht, zelf-

een voor hen passend niveau en binnen het door hen gewenste

respect, zelfvertrouwen, dankbaarheid, optimisme, hoop, geluk

veld, van hun beste kant kunnen laten zien in het buitenland

en flow belangrijke items zijn). Het is belangrijk om niet alleen

en kennis op kunnen doen die ze anders binnen Nederland niet

aandacht te besteden aan de klacht, zwakheid of beperking, maar

hadden kunnen vinden. Het fijne aan FHK vind ik dat er echt

vooral aan de krachten, de sterke kanten, goede eigenschappen en

ruimte is voor creativiteit en vernieuwing. Ik hou heel erg van

verder bouwen aan wat er goed gaat. Persoonlijke ontwikkeling is

pionieren en voorop lopen. Dat is niet altijd makkelijk, maar het

voor mij veranderen, maar wel door daarbij zo dicht mogelijk bij

is wel geweldig als het dan lukt! Niet binnen de gebaande paden

jezelf te blijven met de focus op je kwaliteiten’.

blijven maar verder kijken, in mijn geval, buiten Tilburg, buiten Nederland en uiteindelijk zelfs buiten Europa!’

Studieadviseur Ivonne van de Sanden Ivonne van de Sanden is zeker geen onbekende binnen FHK, al jaren werkt ze op het Bedrijfsbureau van de Rockacademie. Sinds enige tijd is ze voor 0,2 fte toegevoegd aan SLB/mentoraat

Binnen studentbegeleiding is de zorg voor en begeleiding van studenten van belang, zodat de student de studie zo effectief en efficiënt mogelijk kan doorlopen en de student zich als persoon optimaal kan ontwikkelen. SLB/mentoraat speelt hierin een belangrijke rol bij begeleiding van de student wat betreft de studieloopbaan,

competentie-ontwikkeling,

studievoortgang,

persoonlijk studieplan en inhoudelijke vragen over de opleiding.

van Academie voor Muziekeducatie en Conservatorium in de

Maar wanneer komen studenten bij de studieadviseur terecht? Dat

functie van studieadviseur. Geen vreemde keuze want Ivonne

is wanneer ze vragen hebben over de studie, het studeren zelf, of

rondde in 2012 een studie HBO Toegepaste Psychologie af, met

over persoonlijke zaken die de studie beïnvloeden. Ivonne: ‘Ik kan

afstudeerrichting coaching & training.

studenten helpen bij het oplossen van allerhande problemen die

merk je dan snel, het was wat dat betreft ontzettend leerzaam.

Ivonne: ‘Als studieadviseur heb ik een rol in studentbegeleiding;

Zo waren ze in Zuid-Europa vooral bezig met de maaltijden die

enerzijds overkoepelend/organisatorisch en daarnaast ga ik stu-

ze zouden gaan krijgen, wilden de Duitse dirigenten alles tot op

denten begeleiden die wat extra ondersteuning nodig hebben bij

detail regelen en wilden de Amerikanen vooral informeel (en vaak

het goed doorlopen van de studie (waar dit mis dreigt te gaan

ook erg lang) met je aan de telefoon. Een ontzettend leuke tijd!’

door persoonlijke - of studeerproblemen)’. En dat sluit mooi aan

Na dit festival ging Yvon werken als educatief medewerker bij het

bij haar studie: de inhoud van de opleiding is gebaseerd op de

Nederlands Kamerkoor.

wetenschap, maar is heel praktijkgericht. En echt anders dan dan

de studie hinderen. Het kan gaan om planningsproblemen, als de student zich onzeker voelt, examenangst heeft, bij keuzestress, motivatieproblemen, slechte resultaten, overbelasting, twijfels over de juiste studiekeuze, etc. Maar ook met persoonlijke problemen, die het studeren beïnvloeden of een (dreigende) studievertraging kunnen veroorzaken, kan de student bij mij terecht’. De studieadviseur kan de student ook helpen bij organisatorische vragen over de opleiding, de procedures, diverse regelingen bij stu-

de kaart zetten binnen Europa (en later wellicht ook daarbuiten)

deren met een beperking en de Fontys/FHK-organisatie. Ook met

als pionier qua vernieuwing, met muziekopleidingen op heel

andere vragen en problemen zal de studieadviseur proberen de

hoog niveau waar studenten uit de hele wereld zich voor willen

student zo goed mogelijk te helpen. En soms is het daarvoor nodig

aanmelden!’

de student door te verwijzen naar iemand anders binnen (zoals

Yvon is zelf ook al haar hele leven met muziek bezig. ‘Ik heb met

bijvoorbeeld Studentvoorzieningen Fontys) of buiten de organisatie.

name in koren gezongen, en doe dat nu nog steeds, op dit moment

Ivonne: ‘ik heb een onafhankelijke rol en alles wat met de

in een kamerkoor in Utrecht. Als kind al vond ik het ontzettend

studieadviseur besproken wordt is vertrouwelijk. Alleen als dat

interessant als we uitwisseling hadden met een buitenlands koor,

zinvol is en de student daar toestemming voor geeft kan er iets

omdat niet alleen het dirigeren maar ook de manier van zingen

met derden worden besproken. Ik hoop hiermee een bijdrage

heel anders was. Ik leerde daardoor dat er niet maar 1 manier van

te kunnen leveren aan het studiesucces van studenten van

zingen was, en dat het ene niet per se beter was dan het andere’.

Conservatorium en Academie voor Muziekeducatie, waar even

Haar loopbaan begon voor de klas binnen het primair onderwijs.

wat ondersteuning hierbij nodig is!’

‘Ik gaf daar ook de muzieklessen en realiseerde me al snel dat ik

SLB/mentoraat, docent of studieleider van naar de studieadviseur

dat vooral heel erg leuk vond. Ik besloot toen om Muziekweten-

doorverwijzen, maar een student mag ook zelf een afspraak

schappen te gaan studeren in Utrecht, met name om de muzikale

maken. Dat kan via ivonne.vandesanden@fontys.nl.

18

19


Studieinformatie

Master of Music

zelfstandigheid ondernemerschap Foto piet kuijten

artistieke groei

Marlon Titre Cameron Miller

Binnen de Master of Music ontwikkel je je verder tot topmusicus,

ontwikkelingsplan ondersteunt de persoonlijke kwaliteiten en

quartet. I don’t believe this would have been possible with any

maar je leert je ook zelfstandig te vestigen in de professionele

interesses en geeft aan in welke beroepssituatie jij jezelf ziet

other Masters programme, so I think that makes it very special

na twee jaar studie. Dit plan wordt door de examencommissie

indeed!

muziekwereld en maakt keuzes in je artistieke groei. Je bouwt aan een netwerk van musici, andere kunstenaars en zakelijke partners

beoordeeld en vormt een onderdeel van de toelatingsprocedure.

Hoogtepunt tot nu toe waren de privelessen die hij mocht

Studieleider Marlon Titre over het component onderzoek binnen

ontvangen

de Master of Music: ‘verdieping in je instrument en de muziek

saxofoonfamilie. ‘I’ve had the incredible experience of studying

Je hebt een enorm scala aan mogelijkheden om je opleiding

die je uitvoert geeft een meerwaarde. Als je je vragen stelt bij

privately with Carina Raschèr, a founding member of the Raschèr

persoonlijk vorm te geven, met hulp van de “eigen” kerndocenten

de muziek die je uitvoert, maakt je dat mijns inziens een beter

Quartet and daughter of saxophone pioneer, Sigurd M. Raschèr.

musicus’. Om het belang van onderzoek te onderstrepen wordt

I count myself as very lucky to have had the opportunity to study

door de opleiding Master of Music op 4 en 5 april het eerste

with one of my musical idols’.

waar je tijdens, maar ook na je masteropleiding, profijt van hebt.

en een groot aantal externe docenten. Deze opleiding leidt op tot de graad Master of Music. Tijdens je opleiding worden studenten geadviseerd door een vakinhoudelijk coach (de expert in het hoofdvak van de student) en een studieloopbaanbegeleider (een deskundige die de

‘Music and Research festival’ georganiseerd. Lees meer hierover op pagina 7.

De Australische saxofonist Cameron Millar kwam helemaal

van

Carina

Raschèr,

van

de

wereldberoemde

Zijn tijd tot nu toe heft veel betekend voor Cameron’s ontwikkeling als musicus. ‘My time here in Tilburg has most definitely had a significant impact on my musical journey. My current goals are centred around performance and continuing to build my profile

mogelijkheden van de opleiding goed kent) en een research coach

naar Tilburg voor de Master of Music. Hij studeerde daarvoor in

(een docent die begeleidt bij het onderzoek). Voor artistieke

Brisbane aan het Queensland Conservatorium of Music.

Music has helped me in a number of ways, most importantly

Cameron: ‘One of my biggest inspirations as a saxophonist are

through the improvement of my entrepreneurial and networking

the world renowned Raschèr Saxophone Quartet. After taking a

skills. I now have more confidence in following new ideas through

course with them in Germany I was looking for a way to combine

to completion and I also have developed a better sense of how to

further study with the members of this group with a Masters

better navigate the business side of music. Musically, I’ve learned

degree. This lead me to contact Andreas van Zoelen, who is the

to approach the saxophone less from a point of view focusing

main classical saxophone lecturer here at Tilburg Conservatory and

on technique and virtuosity and more to generating atmosphere,

In een ontwikkelingsplan geven studenten aan hoe zij zich

now, also, Tenor Saxophonist of the Raschèr Quartet. The result

playing musical lines and preserving composers’ intentions’.

tijdens het eerste jaar van de master willen ontwikkelen en welke

was that I could study with Andreas as my teacher while attending

Meer zien en horen van Cameron? www.cameronmillar.net

facetten van het musiceren verdere aandacht nodig hebben. Dit

international masterclasses and lessons with his colleagues in the

ontwikkeling beschikken studenten over een persoonlijk budget waar zij lessen uit kunnen bekostigen van docenten binnen en buiten het eigen instituut. Naast het programma voor de artistieke en vaktechnische ontwikkeling is er een verplicht algemeen programma bestaande uit met colleges onderzoeksvaardigheden, cultureel ondernemerschap en muziekfilosofie.

as a professional soloist and chamber musician. The Master of

Meer zien en horen van onze opleiding? www.fontys.edu/masterofmusic 20

21


And the nominees are...

Koen Smits – trompet jazz/lichte muziek Conservatorium

Jacques de leeuwprijs genomineerden sector muziek

Studieleider Martyn Smits: ‘Koen is hét voorbeeld van een student die alles aanpakt, en dat met groot enthousiasme en talent. Daardoor heeft zich zowel in de breedte als de diepte enorm ontwikkeld. Hij is een topspeler, in zowel ensembleverband als solistisch. Hij is ambitieus en ondernemend en kijkt over de grens van zijn eigen vakgebied, door bijvoorbeeld naast trompet ook sound engineering bij de Rockacademie te studeren. Bovendien is hij als lid van de opleidingscommissie ook betrokken bij de beleidsmatige kant van zijn opleiding. Een kandidaat om rekening

Met trots maakt de Sector Muziek de genomineerden van de Jacques de Leeuw Prijs 2016 bekend! Al

mee te houden dus!’

ruim tien jaar maken studenten van docerende en uitvoerende opleidingen kans op een prachtige prijs

Koen: ‘Na het telefoontje van Martyn voelde ik me vooral vereerd

van maar liefst 10.000 euro, te besteden aan verdere studie. 4e jaars worden genomineerd door de

gevoel dat het een interessante en leerzame tijd gaat worden.

en blij met de nominatie. Het traject zelf is al een prijs, ik heb het Mocht ik ook nog eens de gelukkige zijn en de prijs in de wacht

directie van hun opleiding, een hele eer dus!

Foto piet kuijten

slepen, ga ik investeren in mijn eigen thuis-studio, wellicht een nieuw instrument en het opnemen van een EP met een van m’n

We stellen de toptalenten van de afstudeerlichting 2016 dan ook graag aan je voor:

projecten. En als er nog wat over is, is een mooi kostuum ook welkom!’

Alex Bergman - rap Rockacademie

Eveline Sand Academie voor Muziekeducatie

Docent DiggyDex: ‘Alex Bergman, ook wel bekend als

Studieleider

Meester Alex is een eigenzinnige woordkunstenaar die de

door haar veelzijdigheid in het muziek educatieve veld.

Gerard

Boontjes:

‘Eveline

kenmerkt

zich

Dit komt tot uiting in al haar activiteiten. Deze kandidaat

grenzen van de rap en cabaret opzoekt. Gewapend met

is een gedreven docente, een fanatieke muzikant, heeft

scherpzinnige vondsten doet hij je zowel nadenken als

bestuurlijke functies en draait haar hand niet om voor de rol

glimlachen, in zijn solowerk of wat hij laat zien bij Verhalen

van muzikaal leider in een productie. Daarbij is zij ook nog

vanuit de Achtertuin’.

dirigent. Als docente voegt zij haar eigen ‘repertoire’ toe aan het beroep van docent. Neem daarbij haar social skills en

Alex: ‘Ik ben super blij met mijn nominatie voor de Jacques

betrokkenheid en het plaatje is compleet!’

de Leeuw Prijs 2016! Het is heel fijn en motiverend om deze

Eveline: ‘Wat een grote eer dat ik dit jaar onze opleiding mag

bevestiging te krijgen vanuit Rockacademie. Ik ben zowel

vertegenwoordigen! Ik heb veel zin in het hele traject dat

actief in het theater als in de muziek. Sinds dit studiejaar

me te wachten staat. Stel dat ik in juli de prijs in ontvangst

ben ik echter pas begonnen met het opbouwen van mijn

mag nemen, dan wil ik het graag investeren in een master.

solocarrière als rapper Meester Alex. Mocht ik het prijzengeld

Ik ben er nog niet helemaal uit welke master dat precies zal

binnenhalen, waar ik natuurlijk 100% voor ga, zou ik dit

worden, maar de master Vocal Leadership, die op dit moment

voornamelijk investeren in mijn eigen act. Ik zou met het

in de planning zit, spreekt me zeker aan.

geld mijn debuutalbum gaan opnemen in een professionele studio, het album uitbrengen en de nodige promotie er bij maken. Hierbij kun je denken aan videoclips die ik graag zelf wil regisseren, zoals ik dat op dit moment ook al doe.

Ik zou graag nog pianoles nemen, les in (beats) produceren en zangles’.

22

Foto Wilco smith

Foto piet kuijten

Daarnaast zou ik wat geld gebruiken om door te blijven leren.

23


foto May van den Heuvel

Activiteiten

mei / juni / juli 2016

Laureatenconcert Master of Music

Music Lab Showcases Rockacademie

Zondag 22 mei 11.00 uur Het Klooster Park 1 Nuenen

Woensdag 8 juni 21.00 uur / 013 Poppodium Veemarktstraat 44 Music Lab is het creatieve hart van Rockacademie. De bands van

Een selectie van de beste eindexamenkandidaten van studiejaar

Lunchconcert De Toonzaal Conservatorium / Master of Music Woensdag 4 mei 12.30 uur De Toonzaal Prins Bernhardstraat 4-6 Den Bosch Serie van 16 lunchconcerten op het prachtige podium van De Toonzaal in Den Bosch. Studenten dingen, na auditie voor deze serie, mee naar de Toonzaal Talentprijs van € 500,- die aan het eind van de reeks uitgereikt wordt aan de artiest of groep die met

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line-up op fontys.nl/rockacademie

Kaarten 9,50 via www.hetklooster.org

Music Lab Flashback Rockacademie Dinsdag 24 mei 20.00 uur Cul de Sac Heuvel 48

muzikale overtuigingskracht, repertoirekeuze en presentatie het

Music Lab is het creatieve hart van Rockacademie. De sessie-

meeste indruk maakt.

muzikanten brengen deze avond verschillende flashbacks naar

Toegang € 2,50. Kijk voor actuele informatie over de programmering van deze serie en voor reservering op www.detoonzaal.nl

helden van het heden en verleden.

Voorspeelmiddag saxofoonklas Conservatorium / Master of Music

Open avond Fontys Hogeschool voor de Kunsten alle opleidingen

Dinsdag 17 mei 15.00-18.00 uur De Refter FHK Studenten van Andreas van Zoelen en Ties Mellema.

Lunchconcert De Toonzaal Conservatorium / Master of Music Woensdag 18 mei 12.30 uur De Toonzaal Prins Bernhardstraat 4-6 Den Bosch

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line-up op fontys.nl/rockacademie

Donderdag 16 juni 19.00 uur Muziekzaal FHK

Latste kans! Interesse in een van onze opleidingen? Kom langs

De bands van Music Lab ‘eigen act’ presenteren zich vanavond

Studenten van Jelena Bazova en Nicolas Callot.

op de laatste open avond van dit studiejaar op 1 juni om je

in 013. Aansluitend Contrastnacht, de nacht in met de rappers

uitgebreid te laten informeren! Medewerkers en studenten staan

en de music producers van de Rockacademie.

voor je klaar om je te woord te staan.

Toonzaal in Den Bosch. Studenten dingen, na auditie voor deze

Donderdag 2 juni 12.30 uur / Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven

serie, mee naar de Toonzaal Talentprijs van € 500,- die aan het

Een selectie van de beste eindexamenkandidaten van studiejaar

het meeste indruk maakt.

Toegang € 2,50. Kijk voor actuele informatie over de programmering van deze serie en voor reservering op www.detoonzaal.nl

2015-2016.

Kaarten €2 via www.muziekgebouweindhoven.nl

Accordeon Event editie 3 Conservatorium

Gratis toegang. Kijk voor meer informatie en line-up op fontys.nl/rockacademie

Uitreiking Jacques de Leeuw Prijs 2016 Alle opleidingen Dinsdag 5 juli 20.00 uur / Schouwburg Theaters Tilburg Wie worden uitgeroepen tot de toptalenten van FHK? Studenten van enerzijds de uitvoerende opleidingen en anderzijds de

Fontys meets De Kring Conservatorium

docentenopleidingen strijden om elk 10.000 euro prijzengeld. Vanuit de Sector Muziek zijn de kandidaten Alex Bergman (Rockacademie), Koen Smits (Conservatorium) en Eveline Sand

Zondag 12 juni 11.00 uur / Schouwburg De Kring Roosendaal

(Academie voor Muziekeducatie). Zie ook pagina 22 voor meer

De winnaars van de Kamermuziekwedstrijd van het Fontys

informatie over onze kandidaten!

Conservatorium zullen het publiek op zeven zondagochtenden verrassen met spannende performances op uitdagende locaties in

Zaterdag 4 juni 11.00-16.30 uur / FHK

Studentenconcert piano Conservatorium / Master of Music

Studentenconcert piano Conservatorium / Master of Music

Donderdag 9 juni 21.00 uur 013 Poppodium Veemarktstraat 44

Laureatenconcert Master of Music

met muzikale overtuigingskracht, repertoirekeuze en presentatie

Music Lab Showcases + Contrastnacht Rockacademie

Woensdag 1 juni 18.00-21.00 uur

Serie van 16 lunchconcerten op het prachtige podium van De

eind van de reeks uitgereikt wordt aan de artiest of groep die

Music Lab ‘eigen act’ presenteren zich vanavond in 013.

2015-2016.

De Kring. De ensembles, vandaag het Fontys Saxofoonensemble,

Zomerconcert Academie voor Muziekeducatie

verschillende

zullen fantastische muziek uit de gehele muziekgeschiedenis

dagen naar Tilburg om zich samen met Accordeonduo Toeac

spelen, bijzondere combinaties van instrumenten, en muziek en

Woensdag 6 juli 19.00 uur (zie fhkagenda.nl voor exacte datum/tijd) Muziekzaal FHK

(Pieternel Berkers en Renée Bekkers) op verschillende thema’s

de ruimte wordt op elkaar afgestemd. Ook worden de gespeelde

Studenten van de Academie voor Muziekeducatie sluiten het studie-

te storten. Na de eerste editie in oktober 2015 is het vervolg op

stukken uitgelegd en werken verschillende disciplines met elkaar

jaar in stijl af met hun jaarlijkse zomerconcert. Met een zomers

opleiding een concert. De studenten van Jelena Bazova en

20 februari maken de accordeonisten op 4 juni kennis met ’De

samen. Kortom: de ensembles maken er een totaalconcept van en

sfeertje waarvan je helemaal in de vakantiestemming komt!

Nicolas Callot zorgen voor een avondvullend programma.

Schilderijententoonstelling’ van Modest Mussorgsky door dit

laten zien dat muziek ertoe doet!

werk gezamenlijk in te studeren. Tijdens de cursusdagen worden,

Kaarten 10 euro via www.dekringroosendaal.nl

Donderdag 19 mei 19.00 uur / Muziekzaal FHK Een aantal keren per jaar geven de studenten van de piano-

Finale Fontys -De Toonzaal Kamermuziekwedstrijd Conservatorium en Master of Music

Jong

accordeontalent

komt

dit

seizoen

op

naast de groepsles, ook individuele lessen aangeboden waarin wordt gewerkt aan solorepertoire.

Slotconcert Young Musicians Academy

Pieternel Berkers en Renée Bekkers studeerden beiden aan het

Zondag 22 mei 14.30 uur / De Toonzaal

Fontys Conservatorium, waar ze gestart zijn met Toeac. Later

Zondag 12 juni 14.00 uur Hilvaria Studio’s Goirlesedijk 12b, Hilvarenbeek

Bij de kamermuziektentamens in februari worden twee

vervolgden zij samen hun studie in Denemarken. Dit jaar starten

Aan het einde van elk studiejaar geven de leeringen van de

ensembles uit de bachelor opleiding en de Master of Music

ze met de Young Accordionists Academy, verbonden aan het

Young Musicians Academy een slotconcert. Met solo-optredens,

opleiding geselecteerd om deel te nemen aan deze wedstrijd.

Fontys Conservatorium. Aanmelden via info@toeac.nl

ensembles en koor. Meer info via fhkagenda.nl. Zie ook het artikel op pagina 30.

24

25


Studieinformatie

ROCKACADEMIE

Foto piet kuijten

Het beroepenveld voor muziekprofessionals bestaat niet alleen

date te houden. Studenten van de Rockacademie vormen met

uit creativiteit en artistieke prestaties. Zakelijke beslissingen,

medestudenten, alumni, docenten, de opleiding en de popsector

technische mogelijkheden en mediabereik spelen eveneens een

een steeds groter wordend interdisciplinair netwerk.

zoals je tegenpool die zou maken of maak een diss-track naar je klasgenoten etc. Zo krijg je dus een geweldig aantal aan tracks en verbeter je in sneltreinvaart je skills. Ook ga je tracks maken die

grote rol in het verloop van een carrière. De popsector is een

je vanuit jezelf misschien niet zo 1,2,3, zou maken: een verbrede

dynamische branche, constant in beweging en gekoppeld aan de nieuwste ontwikkelingen, zowel op technisch gebied als in het maatschappelijk culturele veld. Muziek is in onze cultuur bovendien een belangrijke uiting van identiteit en individualiteit, en daarom rechtstreeks met de tijdgeest verbonden. De

horizon dus’.

Studieleider Hans van den Hurk: “Het is een hele eer om

‘Het vak CA is het vak waar je in het eerste jaar als rapper denk

studie-leider van Rockacademie te mogen zijn. Gedreven

ik het drukst mee bent. CA staat voor Communicatie Analyse,

talenten, betrokken professionals die ze begeleiden, en dit

en inhoudelijk gaat dit vak over de theorie van muziek. En ja…

beroepswereld waar Rockacademie je voor opleidt is dan ook

in een professionele, bruisende en creatieve omgeving met

dat is noten lezen en zo). Nu zou je denken: waarom moeten

niet alleen onvoorspelbaar en grillig, maar ook dynamisch en

twaalf andere kunstvakopleidingen (muziek, beeldend, dans en

rappers dat dan allemaal leren, daar hebben ze toch niks aan?

avontuurlijk. Als toekomstig ‘self managed artist’ moet je binnen

theater) onder hetzelfde dak. Rockacademie is uniek en in de

Vertrouw me, je gaat met dit vak je voordeel doen als rapper.

deze dynamiek je eigen kansen creëren om de weg te vinden

Nederlandse popsector niet meer weg te denken.”

Muziek begrijpen op een niveau dat verder gaat dan: “kan je die

die bij je past. De missie is sinds de start in 1999 onveranderd

Hans van den Hurk

“kan je in maat 2 die 16e noten tot 8ste maken?” Daarmee straal

gebleven: Rockacademie leidt muzikanten op tot ondernemende professionals die de popsector mede gaan bepalen.

boemchakka iets langer maken?”, maar echt kunnen zeggen: je niet alleen professionaliteit uit maar je kan ook sneller en

Voor derdejaars student Bart Bremmers (BMB) is het niet zo

Favoriete vakken? Skills (in Bart’s geval dus: Rap)

De opleiding selecteert authentieke, creatieve, ambitieuze,

moeilijk om aan te geven waarom hij graag aan de Rockacademie

en CA (Communicatie Analyse).

getalenteerde studenten die al tijdens hun opleiding de balans

wilde gaan studeren: het is de enige HBO opleiding voor rappers!

‘Het vak Skills is de reden waarom je naar Rockacademie gaat,

tussen eigenheid, creativiteit en ambacht leren bepalen.

Bart: ‘Na de havo wilde ik perse een HBO-opleiding gaan volgen

een vak geheel gewijd aan jouw discipline waar je sturing, advies

Deze talenten verwerven de competenties om zich succesvol

maar ik wist nog niet precies wat. Nou ja, ik wilde heel graag

en richting krijgt van iemand die zelf actief is in het werkveld.

in de popsector te kunnen handhaven en deze mede te

leraar Nederlands worden: dat was ook echt zo maar toch voelde

Voor mij was dat in het eerste jaar Diggy Dex, in het tweede jaar

Toekomstbeeld?

bepalen. Rockacademie organiseert hiervoor ontmoetingen

ik het nog niet helemaal 100%. Toen ik naar de open dag van

Rico (van o.a. Opgezwolle), en in het derde jaar Pax (van o.a. The

‘Na mijn studie ben ik de beroemdste rapper van Nederland en

en confrontaties met de internationale muziekindustrie zowel

Rockacademie ging en daar mijn helden Sticks & Rico zag staan

Kyteman Orchestra). Wie mij in het vierde jaar les gaat geven

zodra ik mijn diploma heb komen alle labels aan mijn deur om

binnen als buiten het curriculum. De opleiding baseert haar

was ik direct verkocht. Een opleiding waar ik bezig kan zijn

is nog niet helemaal zeker, ik ben benieuwd! Je krijgt voor dit

mij contracten aan te bieden waardoor ik super veel geld ga

uitstroomprofielen op de vraag vanuit de muziekindustrie,

met mijn muziek, les krijg van mensen die zelf actief zijn in de

vak wekelijks opdrachten mee. In ons geval is dat meestal het

verdienen….. maar dat is natuurlijk een absolute misvatting. De

en betrekt experts uit deze wereld om haar curriculum up to

muziekindustrie en ook nog eens HBO? Fuck yeah!’

maken van een track met een specifieke eis zoals: maak een track

realiteit is dat ik na mijn studie wil werken in de muziekindustrie:

26

efficiënter met muzikanten (bv. dus een band) communiceren. Ook ga je merken dat je eigen producties (en ik vind gewoon dat elke rapper dat tot op zekere hoogte moet kunnen) hier enorm van zullen verbeteren’.

27


Talentontwikkeling

Studieinformatie

rockacademie

een streven waar Rockacademie garant voor staat. Ik wil actief zijn als uitvoerende rapper (optreden, tracks uitbrengen etc) en daarnaast wil ik aan de slag als audio-engineer. Dit wil ik bereiken door middel van mijn module. Op rockacademie moet je een module kiezen: een richting die je naast je eigen discipline volgt. Denk hierbij aan: docent, manager, componeren voor derden, bandcoach en zo zijn er nog veel meer! Ik zelf heb gekozen om door te gaan met engineering; ik heb een voorliefde voor het bewerken van geluid en dingen zo goed als mogelijk laten klinken. Om hier geld mee te verdienen naast mijn activiteiten als rapper: ja, da’s toch het mooiste wat er is of niet? Ook wil ik regelmatig workshops geven in zowel rap als engineering en uiteindelijk wil ik structureel les geven (misschien zelfs wel als

Young Musicians Academy: kweekvijver voor jong muzikaal talent

docent aan Rockacademie?). Waarom zouden toekomstige studenten voor Rockacademie moeten kiezen? ‘Omdat Rockacademie een veilige plaats is om fouten te maken. Je kan het een beetje zo zien: als jij actief wilt zijn in de muziekindustrie en wilt oefenen om jezelf daar zo goed

gemotiveerde jonge muzikanten in de leeftijd van 8 tot 18 jaar.

moet zijn. Je krijgt hier inzicht, sturing en advies, specifiek gericht

Vaak hele jonge kinderen dus, die elke zaterdag naar Tilburg

op wat je zelf wilt doen. Ook leer je alles van de muziekindustrie

komen om met hun grote passie, muziek, bezig te zijn. Op zaterdag

muzikantengids en ga zo nog maar even door. Talloze workshops,

www.fontys.nl/rockacademie www.facebook.com/rockacademie

een bijzonder traject. Het is een opleiding voor getalenteerde en

als mogelijk staande te houden is Rockacademie de plaats waar je

door vakken als: musiconomie, muziekgeschiedenis, les in de

Meer zien en horen van onze opleiding?

De Young Musicians Academy is binnen het Fontys Conservatorium

is het een drukte van belang op het conservatorium, want dan

nuttige buitenschoolse activiteiten en je leert je een gigantisch

hebben de leerlingen, en dat zijn er zo’n dertig, les. Koor, hoofdvak,

netwerk kennen. Natuurlijk is niet altijd alles even leuk en loop

theorie, ensembles en correpetitie. Het is een goed gevulde dag

ik constant door de gangen van FHK te huppelen maar ik ben er

die al iets voor 9 uur begint.

trots op me student aan Rockacademie te mogen noemen!’

Meer zien en horen over Bart / BMB? www.facebook.com/BMBmusicNL

Connie Lou met docente Jelena Bazova Annemieke is er toevallig ingerold en had in eerste instantie

Docent Annemieke Corstens: ‘Kinderen leren ontzettend snel’ Een van de vaste docenten is Annemieke Corstens. Zij doceert viool en is al vanaf het begin betrokken bij de Young Musicians Academy. Annemieke: ‘Ongeveer 15, 16 jaar geleden zijn we gestart met wat toen nog de ‘Jong Talent Klas’ heette. Hoe het ontstaan is? Ik, maar ook pianodocent Ton Demmers, kreeg steeds meer vragen van ouders van zeer getalenteerde kinderen die meer nodig hadden dan wat op de muziekschool geboden werd. Ik ben begonnen met er eentje les te geven, dus alleen vioolles. Toen ook Ton wat leerlingen kreeg rees de vraag of we deze uitzonderlijk begaafde kinderen niet wat meer zouden kunnen bieden dan alleen les op het instrument. Bijvoorbeeld correpetitie, theorie en koor. Na de start van de Jong Talent Klas ging het meteen lopen. We hebben ingezet op bekendheid,

Annemieke Corstens

28

Bart Bremmers (BMB)

ondermeer

door

geen speciale belangstelling voor het lesgeven aan kinderen en jongeren. Maar ze vindt het wel heel erg leuk. ‘Kinderen leren ontzettend snel. Ze nemen ook nog geen psychologische bagage mee. Als ik kritiek lever op hun spel, vatten ze dat niet meteen op als iets heel ergs. Wat oudere leerlingen en studenten kunnen daar nog wel eens van onder de indruk zijn. Maar kinderen gaan er vaak met open vizier in. En er is in mijn lessen naast serieuze studie ook ruimte voor grapjes. De leerlingen zijn vaak zo wijs voor hun leeftijd’. Bijzonder vindt ze aan de Young Musicians Academy dat iedereen er erg bij betrokken is. Iedereen kent elkaar en er is dus een hechte band. De toekomst? ‘Wie zal het zeggen. Voorlopig gaan we nog op dezelfde voet door maar denken we wel na over de toekomst. Wie weet kunnen we de YMA door trekken in een excellentie-traject binnen de Bachelor’.

Leerlingen: liever viool spelen dan tv kijken

middel van concerten. Er meldden

Een aantal leerlingen spreken we op de laatste lesdag voor de

zich sponsoren, en op een gegeven

kerstvakantie. Connie Lou (12 jaar) zit in het tweede jaar van de YMA

moment kregen we subsidie van

en speelt piano. Violisten Safiere Kuijpers en Yoon Mandjes (beiden

Provincie Brabant’.

16 jaar) zijn bijna oudgedienden te noemen. Safiere zit 5 jaar in

29


Nieuws Young Musicians Academy de YMA, Yoon al 6 jaar. Het is hard werken

de vakantie gaan ze hard werken aan de

leerlingen om naast de hele week school ook

verschillende ensembles en orkesten. Maar

naast school maar dat vinden ze alle drie

stukken die ze gaan spelen op het Davina

nog eens op zaterdag de hele dag op het

het begeleiden van deze jonge musici is toch

helemaal niet erg. Safiere vertelt hoe de lesdag

van Wely Concours waar ze eind januari aan

conservatorium door te brengen. Maar volgens

iets bijzonders. John beaamt wat Liesbeth al

op zaterdag eruit ziet: ‘Eerst hebben alle

deelnemen. Leerlingen uit de YMA doen

Frank’s moeder geldt dat niet voor haar zoon,

vertelde over hoe de jonge studenten elkaar

leerlingen om negen uur koor, daarna hebben

regelmatig mee aan concoursen en ook

en ook niet voor de meeste andere leerlingen

vinden binnen de YMA. ‘Het is bijzonder om

we kamermuziek. Dan zijn er nog afwisselend

worden er vanuit de opleiding veel concerten

van de YMA. ‘natuurlijk moeten ze hard werken

te zien hoe hecht de groep is. We hebben veel

hoofdvaklessen, samenspel theorielessen en

geregeld. Op een paar vaste momenten zoals

maar dat vinden ze niet erg. Daarnaast is het

klassieke musici in de groep, en dat is toch

correpetitie’. De lesdag eindigt voor veel leer-

de Nacht van de Kunsten in december, en het

een hechte groep. Deze leerlingen snappen

‘apart’ op de gemiddelde middelbare school.

lingen rond vier uur ’s middags.

eindconcert van het schooljaar in juni.

elkaar, ze hoeven niets uit te leggen over de

Hier vinden gelijkgezinden elkaar’.

passie voor muziek wat medeleerlingen op

Ouders: enthousiast en betrokken

John regelt van alles voor de studenten:

school soms niet snappen. Je bent ontzettend

van roosters tot gemiddeld tien concerten

Vanwege de jonge leeftijd van de leerlingen

veel bezig met je instrument en hebt weinig

verdeeld over het studiejaar, bijvoorbeeld

spelen de ouders een belangrijke rol binnen

tijd over voor andere dingen, maar de

in Muziekgebouw Eindhoven, volgens de

de YMA. Leerlingen moeten bijvoorbeeld

leerlingen van de YMA hebben dat allemaal,

coördinator ontzettend belangrijk voor de

naar Tilburg gebracht en gehaald worden.

en dat schept een band’.

ontwikkeling van de jonge musici. ‘Ze leren

Ook zijn er natuurlijk tal van concoursen en

Als moeder is Liesbeth vooral erg te spreken

al vroeg voor publiek op te treden, op een

concerten waar de ouders bij betrokken zijn.

over de goede begeleiding van coördinator

groot podium te staan, podiumpresentatie

Liesbeth Buisman is de moeder van Frank,

John Groeneveld. ‘Hij is toch een beetje de

te ontwikkelen’. Ook is hij aanwezig bij bijna

een klarinettist die vanaf zijn 16e jaar in de

‘papa’ van de YMA, hij is zeer geliefd onder

alle tentamens, die tweejaarlijks worden

YMA zit. Hij is nu 18 en zit in de examenklas

de leerlingen. John regelt niet alleen van

afgenomen en voert hij oudergesprekken

Yoon Mandjes

alles voor de opleiding, ook geeft hij les in

over de voortgang van de leerlingen. Wat

John Groeneveld

kamermuziek en voorziet leerlingen indien

de kracht is van de YMA? ‘De lessen hebben

nodig van advies en helpt ze als ze soms even

een hoog niveau. Zo springen bijvoorbeeld de

De leerlingen studeren bijna allemaal een uur of twee per dag. Voor Yoon en Safiere geldt: eerst huiswerk en na het eten viool spelen. Connie start na school met piano spelen, daarna huiswerk en na het eten nog meer pianospelen. ’s Avonds lekker op de bank tv kijken schiet er bij deze leerlingen vaak bij in maar dat wordt niet gemist. Yoon: ‘Ik mis het totaal niet, ik speel liever viool!’. Connie is erg blij met de lessen die ze nu bij

Liesbeth Buisman

de YMA volgt bij docente Jelena Bazova. Het

van het VWO. Hij is voor YMA-begrippen

grootste verschil is volgens haar de tijd. ‘Ik zat

vrij laat begonnen. Liesbeth: ‘Frank komt

eerst bij het CKE in Eindhoven en daar kreeg ik

helemaal niet uit een muzikale familie. Wij

maar 20-25 minuten les. Mijn stukken worden

spelen geen van allen een instrument. Op zijn

niet durven over de streep. Frank voelde zich

lessen van theoriedocent Kees van den Bergh

steeds langer, en dan heb je niet eens genoeg

9e is hij begonnen met klarinet spelen en hij

op een bepaald moment bijvoorbeeld wat

er echt uit. Overal waar de leerlingen na de

tijd om het stuk helemaal uit te spelen. Hier

had een ontzettend bevlogen docent bij de

onzeker over een stuk dat hij op een concours

YMA terecht komen wordt opgemerkt dat

heb ik langer les, en dat is heel fijn!’ Safiere

muziekschool. Dat was Kees Rongen (oud-

zou gaan spelen. Na een gesprek met John

de theoretische achtergrond zich op een heel

en Yoon hebben les bij Annemieke Corstens.

student van het Fontys Conservatorium), die

voelde hij zich gesterkt dat hij het wèl kon.

hoog niveau bevindt’.

Ook zij vinden de lessen heel fijn. Yoon:

het klarinetvirus bij hem heeft aangewakkerd.

Als niet-muzikale ouders zijn wij ook erg blij

‘Annemieke geeft veel praktische tips over

En hij bleek ook nog eens zeer talentvol.

met iemand die hem met onzekerheden op

hoe we een stuk aan moeten pakken’.

Frank kende een jongen die al in de YMA zat

muzikaal gebied kan helpen’.

De leerlingen zijn heel fanatiek maar weten allemaal nog niet of ze verder willen in de muziek, het is niet zo dat ze zeker weten dat

en ook Kees wees hem op deze mogelijkheid. Uiteindelijk is hij nu hier terecht gekomen en het bevalt hem perfect!’

Safiere Kuijpers

Tenslotte merkt John op dat er komende zomer weer een Summerschool op het programma staat. Een week voor de uiteindelijke aanvang

Coördinator John Groeneveld: hier vinden gelijkgezinden elkaar

van de lessen komen alle leerlingen bij elkaar

John Groeneveld coördineert al 5 jaar de

elkaar gaan werken. Er zijn lessen, correpetitie,

in Diessen, waar ze een lang weekend met

ze naar het conservatorium willen. Voor Yoon

Liesbeth: ‘De lessen op de YMA zorgen bij

Young Musicians Academy met veel plezier.

samenspel: allerlei onderdelen uit het reguliere

en Safiere komt de keuze voor een studie

Frank voor een nieuwe visie op muziek. De

Hij noemt het een complexe, maar een leuke

lesprogramma. Maar er is dan natuurlijk ook

dichterbij dan voor Connie maar ze weten

YMA lessen hebben echt een toegevoegde

klus. ‘Het is eigenlijk een conservatorium in

voldoende ruimte voor gezelligheid, zoals

beiden nog niet wat ze willen gaan studeren.

waarde, we merken aan Frank dat hij alles wil

het klein. Alle aspecten komen aan bod: het

samen koken en eten. Ook blijven de leer-

Maar voor nu hebben ze het erg naar hun zin

opslurpen’. Frank heeft les bij Lars Wouters van

plannen van lessen, tentamens, concerten’.

lingen overnachten. ‘Het is een weekend om

op de YMA. Dat het bijna vakantie is betekent

den Oudeweijer en wil graag na de middelbare

Vooral het organisatorische deel van het werk

elkaar weer te zien, maar ook om de nieuwe

dat niet dat de instrumenten een paar weken

school verder studeren bij Lars aan het conser-

spreekt hem erg aan. Hij werkt daarnaast als

leerlingen te verwelkomen. Zodat ook zij zich

niet aangeraakt worden. Integendeel: tijdens

vatorium. Het lijkt een grote belasting voor

hobo docent en ook freelance als hoboïst bij

meteen thuis voelen in onze bijzondere club!’

30

31


Toelating en inschrijving

De opleidingen van FHK Sector Muziek

In tegenstelling tot vele andere HBO-opleidingen kun je je niet

Academie voor Muziekeducatie 08850-77744 / FHKMuziekeducatie@fontys.nl

‘zomaar’ inschrijven voor een opleiding aan Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Naast de vooropleidingseisen, HAVO- of VWOdiploma of een MBO-diploma niveau 4 (er zijn geen specifieke profieleisen voor MBO), moet je ook aan ‘aanvullende eisen’ voldoen. Dit betekent dat je een toelatingsexamen moet doen. Bij het Conservatorium en de Academie voor Muziekeducatie schrijf je je in voor een toelatingsexamen via onze website. Ook bij de Rockacademie schrijf je je in voor toelating maar stuur je vervolgens eerst een demo in, waarna een eerste schifting wordt gemaakt en je uitgenodigd kunt worden voor een live auditie.

Conservatorium 08850-77744 / FHKConservatorium@fontys.nl Rockacademie 08850-74166 / FHKrockacademie@fontys.nl Master of Music 08850-77744 / FHKmom@fontys.nl

Toelating en inschrijving FHK Studentenadministratie 08850-78166 / FHKSA@fontys.nl

Ben je in het bezit van een buitenlands diploma? Dan geldt als voorwaarde dat deze aan de Nederlandse normen voldoet.

Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Neem contact met ons op om je diploma te laten waarderen.

Postbus 90907, 5000 GJ Tilburg

Daarnaast moet je over voldoende kennis van de Nederlandse taal beschikken.

Bezoekadres Zwijsenplein 1 5038 TZ Tilburg

Heb je niet de juiste vooropleiding, dan is het mogelijk om een

Bisschop Zwijsenstraat 11 5038 VA Tilburg

‘21+ toelatingsonderzoek’ te doen.

www.fontys.nl/kunsten

Dit bestaat uit een testdag waar je capaciteiten en aanleg op taal- en exact gebied worden gemeten. Voorwaarde voor de uitvoerende richtingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten is dat je 17 jaar of ouder bent op het moment dat de opleiding start. Als je voor een extra toets in aanmerking komt, word je daarover door ons geïnformeerd. Je moet dit onderzoek gedaan hebben, voordat je kunt worden uitgenodigd voor de toelating

Volg onze opleidingen op social media www.facebook.com/rockacademie www.facebook.com/conservatorium www.facebook.com/academievoormuziekeducatie www.facebook.com/fontyshogeschoolvoordekunsten Twitter: @rockacademie en @FHKTilburg Youtube: FHK Muziekeducatie

(aanvullende eisen). Voor de opleiding Master of Music geldt dat je in het bezit moet zijn van een Bachelor of Music getuigschrift. Ook voor deze opleidingen neem je deel aan het toelatingsproces.

In the Picture is een uitgave van de Sector Muziek van Fontys Hogeschool voor de Kunsten Redactie en eindredactie: Linda Koster - Raf De Keninck Ontwerp: Blend & Blink ontwerp en communicatie

Kijk voor specifieke informatie over toelatingsexamens op

Fotografie: May van den Heuvel, Piet Kuijten (o.a. coverfoto),

www.fontys.nl/kunsten en klik op ‘opleidingen en cursussen’.

Wilco Smith, Jasper Staps e.a.

32

In the picture #4  

In the picture #4 Uitgave sector Muziek: Academie voor Muziekeducatie || Conservatorium || Rockacademie || Master of Music (Fontys Hogeschoo...

In the picture #4  

In the picture #4 Uitgave sector Muziek: Academie voor Muziekeducatie || Conservatorium || Rockacademie || Master of Music (Fontys Hogeschoo...

Advertisement