Page 1

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg


Raf De Keninck Directeur departement Muziek

INHOUDSOPGAVE

Fontys Hogeschool voor de Kunsten

FOTO JULIE VERLINDEN

100 JAAR CONSERVATORIUM Met bijzondere trots presenteer ik u bij deze de brochure

financieel centrum zou zijn, nee… door inspanningen van een

“100 jaar Conservatorium Tilburg”. Onder de noemer FsT100

groep inspirerende personen en door een juiste combinatie van

bieden wij een keur aan concerten, voorstellingen, festivals

inspiratie en transpiratie werd geschiedenis geschreven! Heel

en masterclasses aan. Niet alleen muziek komt aan bod.

typerend voor Tilburg: groeien door hard werken en de kracht

’Samenwerken’ op zich is de rode draad door alle programma’s

om uit zichzelf ‘bijzonder’ te kunnen zijn. Een buitenstaander

heen. Samenwerken met collega’s uit de andere opleidingen

zou het misschien definiëren als een vorm van koppigheid. Dit is

binnen onze schitterende Fontys Kunstencampus, maar ook

het zeker niet! Deze bijzondere energie is overal te vinden in de

samenwerken met gewaardeerde partners uit ‘Tilburg Stad van

stad. Het valt moeilijk te beschrijven maar het is naast de warme

Makers’, de regio, Nederland en ver daarbuiten. Meer dan 140

gastvrijheid, heel erg eigen aan deze bijzondere plek.

momenten waarin altijd onze student centraal staat. Voor u dé

Misschien is – na een eeuw - de cirkel wel rond. Honderd jaar nadat

ideale gelegenheid om de kunstenaar van morgen te ontmoeten!

het Tilburgse Conservatorium boven de doopfont werd gehouden,

100 jaar feest… Wij noemen het FsT100. De 100 staat voor de

transformeerde de opleiding dit jaar in een geheel nieuwe opzet.

afgelopen eeuw, de F voor Feest, de s voor school en T voor

Met de komst van een totaal nieuw onderwijsconcept en de

Tilburg. FsT100!

naamswijziging in ‘Fontys Academy of Music and Performing

Ons honderdjarig bestaan vieren we met een jaar lang feest. We

Arts’ werd een volgende pagina in het dikke geschiedenisboek

vieren traditie maar maken ook nieuwe tradities. Ontdek nieuwe

van de opleiding geschreven. De herpositionering van muziek in

initiatieven zoals jazzfestival Make It! of onze Contemporary

en uit Tilburg is sterk ingezet en wordt gedragen door regionale,

Music Days. Allebei eerste edities van jaarlijks terugkerende

nationale een internationale verbindingen.

evenementen.

Tot slot kijk ik heel erg uit om samen met studenten, docenten,

De Amerikaanse dichter en filosoof Ralph Waldo Emerson

alumni alsook met het nationale en internationale werkveld de

sprak: “Blijf kalm; over 100 jaar is het allemaal voorbij.” Dit is

volgende honderd jaar vorm te geven!

zeker niet van toepassing op ons verhaal. Na de oprichting in 1918 ontwikkelde het conservatorium zich gestaag. Niet doordat

Raf De Keninck, directeur departement Muziek

de stad het middelpunt was van Nederland of omdat het een

Fontys Hogeschool voor de Kunsten

2

VOORWOORD RAF DE KENINCK

2

TERUGBLIK 100 JAAR CONSERVATORIUM

3

AMPA ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS

4

AAN HET WOORD MARTYN SMITS

6

ACTIVITEITEN JANUARI 2018

7

AAN HET WOORD KAREN NEERVOORT

12

AAN HET WOORD STUDENTEN

13

ACTIVITEITEN FEBRUARI 2018

14

FESTIVAL CONTEMPORARY MUSIC DAYS

14

ALUMNI OVER 100 JAAR CONSERVATORIUM

24

ACTIVITEITEN MAART 2018

26

AAN HET WOORD HENRI SWINKELS

30

AAN HET WOORD DOCENTEN

31

ACTIVITEITEN APRIL 2018

32

AAN HET WOORD MARCELLE HENDRICKX

34

AAN HET WOORD PODIUMDIRECTEUREN

35

ACTIVITEITEN MEI 2018

36

FESTIVAL NEW HORIZONS

40

FESTIVAL PRESSLER WEEK

42

AAN HET WOORD STUDENTEN

47

ACTIVITEITEN JUNI 2018

48

ACTIVITEITEN SEPTEMBER 2018

51

ACTIVITEITEN PROGRAMMAOVERZICHT 2018

48

MET DANK AAN ONZE PARTNERS

55

3


TERUGBLIK

Bij elk programma kan u een reeks van symbolen

Aankomend jaar viert AMPA feest. AMPA (dat voorheen het

Oostblok als docent aantrok. Maar ook grootheden als Oscar

Het conservatorium heeft enorm veel ontwikkelingen ondergaan,

Conservatorium heette) bestaat namelijk honderd jaar in 2018.

van Hemel, Herman Schey, Frans Brüggen, Jan van Dijk, Louis

waarvan de grootste een jaar geleden. Het conservatorium

Een jubileum waar we trots op mogen zijn. Maar waar begon

Toebosch, Bernard Kruysen en André Rieu sr gaven in die

maakte plaats voor AMPA, Academy for Music and Performing

vinden die verwijzen naar onze keyskills zoals

het eigenlijk allemaal? Wij nemen u mee naar de oprichting,

hieronder aangegeven.

periode les in Tilburg.

Arts, waar de samenwerking vanuit de student centraal staat.

honderd jaar terug…

Explosief

vijfhonderd

In de huidige genetwerkte wereld, is het niet alleen van belang

In 1918 haalde Moller (de oprichter van de Katholieke Leergangen)

studenten in de tijd met Andries Clement aan het roer. Ook de

dat muziekprofessionals hun instrument meester zijn, maar

het conservatorium naar Tilburg. Conservatorium der R.K. Leer-

afdeling geïmproviseerde muziek deed in die tijd zijn intrede.

ook kunnen communiceren en samenwerken met anderen, in

gangen was de wettelijke naam van het muziekonderwijs in

Omdat de huidige locatie, het klooster aan de Kempenlaan,

nationale, maar juist ook in internationale context.

Tilburg. Echter was het toen niet meer dan een muziekschool voor

oftewel: het Cenakel, niet de ruimte kon bieden voor de vele

Vanuit de keyskills ensemblespel, zelfmanagement, interdiscipli-

kinderen, amateurs en een vakopleiding voor privéonderwijs.

studenten, is het conservatorium in 1996 het ‘Kunstencluster’

nariteit, praktijkgericht onderzoek, collectief ondernemerschap

Onder leiding van componist en organist Willem van Kalmthout

aan de Schouwburgring ingetrokken, een ontwerp van Jo

en internationale verbondenheid werken studenten al in een

groeit ‘Mollers muziekschooltje’ uit tot een fatsoenlijk Brabants

Coenen. Naast het conservatorium, was ook de Dansacademie

vroeg stadium aan hun communicatieve vaardigheden en het

conservatorium.

hier gevestigd, Later, in 2003 werden daar de Rockacademie,

opbouwen van een netwerk. Zo hebben ze een streepje voor op

Na de tweede wereldoorlog werd het conservatorium verder

Academie voor theater, Beeldende vorming en Architectuur

andere musici. AMPA is daardoor een van de meest unieke en

uitgebouwd onder leiding van toenmalig directeur Willem

en stedenbouw aan toegevoegd en verenigd in de Fontys

state-of-the-art kunstopleidingen!

Goedhart, die talentvolle gevluchte musici uit het voormalig

Hogeschool voor de Kunsten (FHK).

Door de grote diversiteit aan kunsten binnen de muren van FHK,

groeide

het

conservatorium

naar

zijn de interdisciplinaire lijntjes enorm kort. Samenwerkingen met de Dansacademy, Academy for Circus And Performing Arts (ACAPA), maar ook met masteropleidingen zoals Master of Music en Master of Performing Public Spaces (PPS) worden tot

Keyskills Ensemblespel Zelfmanagement Interdisciplinariteit Praktijkgericht onderzoek Collectief ondernemerschap

projecten omgegoten, waarbij studenten leren breder te kijken dan hun eigen discipline.

4

Internationale verbondenheid

5


JANUARI LUNCHCONCERT WILLEM TWEE CATARINA GOMES SAXOFOON

PLAYING THE NEW ONE

Woensdag 10 januari 12.30 uur Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch

Het honderdjarig bestaan vieren we niet alleen met concerten,

Het eerste concert in een serie van verrassende concerten door

Steinway

een selecte groep studenten van AMPA en de Master of Music.

ingespeeld door onze Young Musicians van de vooropleiding,

Talentvolle solisten presenteren zich aan het publiek én worden

de huidige piano-studenten en alumni. Daarnaast bespelen

beoordeeld door een publieksjury. Deze keer presenteert Catarina

ook Nicolas Callot, Jelena Bazova, Adriaan Jacobs en Harmen

Gomes zich in concertzaal Willem Twee. Wie sleept aan het eind

Fraanje de piano.

van het seizoen de ‘AMPA Willem Twee Talentprijs’ in de wacht?

Openbaar | Gratis

Onderdeel van een reeks | Tickets: www.willem-twee.nl

Key skills

Donderdag 18 januari 15.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg maar ook met het inspelen van onze indrukwekkende nieuwe Concertvleugel.

Hij

wordt

op

feestelijke

wijze

Key skills

MASTERCLASS ELLY AMELING CAFÉ CULTUUR

Zaterdag 20 januari 13.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

Woensdag 10 januari 20.00 uur Woensdag 17 januari 20.00 uur Woensdag 31 januari 20.00 uur Stichting Het Cenakel Tilburg

Een AMPA Masterclass door de Nederlandse sopraanzangeres

AMPA organiseert iedere woensdag ‘Café Cultuur’ in het

Masterclass van Elly Ameling.

Cenakel, de kloosterkapel van ons oude Conservatorium. In deze

Voor AMPA-studenten

sfeervolle en karakteristieke ruimte ontmoeten studenten en docenten uit binnen- en buitenland elkaar onder het genot van

Elly Ameling. Ze is al veertig jaar een graag geziene gast op vele internationale podia en staat wereldwijd bekend om haar perfectie en fijnzinnigheid. Op zaterdag 27 januari is er nog een

Key skills

een biertje. ‘Café Cultuur’ is dé plek om ideeën uit te wisselen,

Martyn Smits

inspiratie op te doen en te luisteren naar verschillende lezingen en concerten.

Studieleider Academy of Music

Voor AMPA-studenten en docenten

and Performing Arts

Key skills

Een honderdjarig jubileum! Honderd jaar, waarvan ik er bijna

perspectief van de ander te luisteren, centraal staan. Dit zijn

een kwart heb meegemaakt, eerst als student, daarna als

fundamentele waarden die essentieel zijn voor een samenleving

docent en nu als manager. Het is fascinerend om te zien

en die een groot aantal andere problematieken van sociale en

hoeveel er de afgelopen vijfentwintig jaar is veranderd op

culturele aard oplossen.

zowel onderwijsinhoudelijk gebied als qua management,

Na 99 jaar Conservatorium, weliswaar regelmatig onder een

laat staan de afgelopen eeuw. Maar gelukkig is er één aspect

andere vlag, zijn we sinds 2017 omgedoopt tot een Engelstalige

ongewijzigd gebleven, namelijk de ontembare behoefte om

Academy of Music and Performing Arts (AMPA). Het ontwikkelen

jonge, getalenteerde musici te begeleiden om zich ten volle te

van belangrijke key skills als zelfmanagement, ondernemen

ontplooien als mens en musicus. Om een bewustwording op

en onderzoeken in een internationale en interdisciplinaire

gang te brengen, dat muziek altijd in een context plaatsgrijpt

context zijn in AMPA cruciaal. Echter deze skills staan, sterker

en daarmee dus ook van grote sociale en ethische betekenis is.

nog moeten staan, op een hoge ambachtelijke kwaliteit op het

Een bewustwording, dat muziek in de samenleving zorgt voor

instrument en in samenspel. AMPA leidt op tot (zelf-)kritische

Onderdeel van een reeks | Tickets: www.dekringroosendaal.nl

sociale cohesie. Muziek spelen en luisteren, draagt bij aan een

muziekkunstenaars die vanuit muziek in connectie met andere

Key skills

ethische sensibiliteit die noodzakelijk is om op een goede

(kunst-)disciplines in muzikaal en sociaal ‘samenspel’ hun plaats

manier samen te leven. Een muzikale samenleving is in die zin

in de samenleving opeisen!

AMPA MEETS DE KRING ISAAC POELS ALTVIOOL Zondag 14 januari 11.00 uur | De Kring Roosendaal Waarom op een podium spelen als het ook in de garderobe of in de coulissen kan? Het hele jaar door organiseert AMPA in samenwerking met de Kring Roosendaal de concertenreeks ‘AMPA Meets De Kring’. Studenten spelen vooral niet op het podium, maar experimenteren met de andere mogelijkheden die Theater de Kring biedt. In een interdisciplinaire context verkennen zij hun grenzen en denken ze ‘out of the box’.

een samenleving die ‘luistert’ naar elkaar, is een samenleving die ‘communiceert’ en ‘harmoniseert’ met elkaar, waar gastvrijheid,

Martyn Smits

openheid en bereidheid om naar de ander en vanuit het

Studieleider AMPA

6

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

7


KOFFIECONCERT TILIANDER LOREM SAXOPHONE QUARTET

MASTERCLASS RASCHÈR QUARTET

MASTERCLASS JAN VOGLER

Dinsdag 23 januari 15.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

Zondag 21 januari 11.00 uur | Tiliander Oisterwijk

Ensemblespel is de belangrijkste ‘keyskill’ van AMPA. Het in

Vrijdag 26 januari 10.00 - 13.00 uur Stichting Het Cenakel Tilburg

Leer meer over de achtergrond van muziek tijdens de koffie-

1969 opgerichte Raschèr Saxophone Quartet verstaat dit als

Een AMPA Masterclass door Duitse cellist Jan Vogler. Zijn spel

concerten in Cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk. Onze

geen ander. De huidige setting van het kwartet bestaat uit

wordt gezien als ‘duizelingwekkend virtuoos’ en ‘buitengewoon

studenten spelen niet alleen de mooiste composities, ze gaan

Christine Rall, Elliot Riley, Kenneth Coon en Andreas van Zoelen

kleurrijk’. Op twintigjarige leeftijd won hij de prijs voor ‘de

ook dieper in op het

verhaal áchter de muziek. Deze open

(saxofoondocent AMPA). Deze masterclass geeft de studenten

belangrijkste cello-positie van de Staatskapelle Dresden’ en

en nieuwsgierige blik levert verrassende en vernieuwende

inzicht in wat goed ensemblespel daadwerkelijk met zich

werd hij de jongste speler in de geschiedenis van dit orkest. Een

programma’s op. Luister naar de mooiste kamermuziek gebracht

meebrengt.

musicus met rijke ervaringen en een inspiratiebron voor onze

door de professionals van de toekomst!

Openbaar voor publiek | Gratis

studenten.

Tickets: www.tiliander.com | Onderdeel van een reeks

Key skills

Openbaar voor publiek Key skills

Key skills

JAZZPODIUM GOIRLE

LUNCHCONCERT WILLEM TWEE JACOPO BERTONCELLO KLARINET

Zondag 21 januari 15.00 uur Cultureel Centrum Jan van Besouw Goirle

Woensdag 24 januari 12.30 uur Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch

Een AMPA Masterclass door de Nederlandse sopraanzangeres

Het Jazz Podium in Goirle biedt al enige jaren podium aan onze

Het tweede concert in een serie verrassende concerten door

Elly Ameling. Ze is al veertig jaar een graag geziene gast op

jonge getalenteerde jazzstudenten. Deze dag wordt volledig

een selecte groep studenten van AMPA en de Master of Music.

vele internationale podia en staat wereldwijd bekend om haar

gevuld met een keur aan studentenensembles van verschillende

Talentvolle solisten presenteren zich aan het publiek én worden

perfectie en fijnzinnigheid.

groottes. Geniet van een dag lang jazz in Goirle!

beoordeeld door een publieksjury. Deze keer presenteert

Voor AMPA-studenten

Tickets: www.janvanbesouw.nl

Jacopo Bertoncello zich in concertzaal Willem Twee. Wie sleept

Key skills

aan het eind van het seizoen de ‘AMPA Willem Twee Talentprijs’

MASTERCLASS ELLY AMELING Zaterdag 27 januari 13.00 uur | Fontys Muziekzaal Tilburg

Key skills

in de wacht?

Onderdeel van een reeks | Tickets: www.willem-twee.nl Key skills

8

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

9


OPENING FST100 Woensdag 24 januari 20.00 uur | Concertzaal Tilburg Op woensdag 24 januari gaan we terug naar onze roots met de officiële aftrap van FsT100 in de Concertzaal van Theaters Tilburg. Samen met Souvenir Tilburg, de medeoprichters van het Brabants Conservatorium, vieren we ons honderdjarig bestaan. Nienke Meijer, lid van het college van bestuur van Fontys Hogescholen, luidt het feestjaar in. De muziek wordt verzorgd door het Raschèr Saxophone Quartet, een van onze ensembles in résidence. Het kwartet speelt een gevarieerd programma met composities van J.S. Bach, Philip Glass en Glazoenov. Na het concert heffen we gezamenlijk het glas op verleden, heden en toekomst. Een avond om niet te missen! “De ongekroonde koningen van de saxofoon” schreef de Wiener Zeitung over het internationaal erkende Raschèr Saxophone Quartet. Meer dan 350 componisten, zoals Philip Glass, Iannis Xenakis en Mauricio Kagel, schreven werk speciaal voor hen. Tenorsaxofonist van het Raschèr Saxophone Quartet, Andreas van Zoelen is sinds 2006 docent aan AMPA en het Post Master programma. Met zijn succesvolle saxofoonklas drukt hij zijn stempel op een nieuwe generatie van jonge talentvolle saxofonisten.

Tickets: www.theaterstilburg.nl Key skills

10

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

11 11


MARGRIET VAN REISEN

KAREN NEERVOORT DEAN FONTYS HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

DOCENT Ik ben sinds september 2016 hoofdvakdocente Zang Klassiek. AMPA is voor mij een goede plek om intensief jonge zangersin-wording te begeleiden, zowel vocaal, fysiek als mentaal. Wat ik geweldig spannend vind aan het ontwikkelen van jonge stemmen, is dat het volstrekt individueel is, niemand weet wat de mogelijkheden zijn en hoe een stem uiteindelijk kan klinken. Dat vind ik fascinerend. Gisteren was er een studente verbaasd over haar grote, vrije, imposante stemgeluid in een lied van Wagner. Ze zei: “Wauw!......maar.....nu moet ik dit ook emotioneel kunnen dragen.” Mooie uitspraak, die beeldend is voor hoe veelzijdig de ontwikkeling plaatsvindt. Een andere zangeres zei: “Aha,

2018: het programma van ‘100 jaar Conservatorium Tilburg’

het voelt alsof de lucht daar achter mijn neus heel snel rondjes

maakt duidelijk welke inhoudelijke reis het muziekonderwijs

draait.” De fysieke waarneming van resonance, vibratie. En nog

de afgelopen honderd jaar heeft gemaakt. In 1918 was er voor

een andere uitspraak die regelmatig voorkomt: “Oooooh, ik

het eerst sprake van een Conservatorium in Tilburg, toen nog

moet lóslaten. Ik moet de toon gewoon laten gaan.”

als onderdeel van de Rooms Katholieke Leergangen, de basis

Ik kijk zeer uit naar twee Masterclasses. In Januari komt eerst

van het Hoger Onderwijs in Tilburg. Het Conservatorium paste

Elly Ameling, met wie ik zelf een tijd lang intensief gewerkt heb.

prima in de traditie die zo lang het muziekleven in Brabant

Ik ben heel benieuwd hoe ze met onze zangers gaat werken. En

had beïnvloed: Harmonie orkesten, de vele (kerk)koren en

dan komt in het voorjaar Margreet Honig, die ik niet persoonlijk

de concertreeksen in diverse sociëteiten. In 1996 verhuist het

ken, maar voor wie ik groot respect heb.

Conservatorium naar het Kunstencluster in het centrum van Tilburg, als onderdeel van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Nu in 2018 heeft het Conservatorium nog steeds stevige wortels in de stad en regio. Om het Conservatorium heen heeft zich een rijke muzikale infrastructuur ontwikkeld. 013 voor de pop, Paradox voor de jazz, Cenakel, Souvenir en Concertzaal Tilburg voor de (eigentijdse) klassieke concerten. Podia waar de studenten en de alumni te zien en te horen zijn. Maar ook

ELROY SNOEREN

STUDENT

het onderwijs binnen het Conservatorium heeft zich sterk ontwikkeld en biedt de student veel eigen regie binnen een professionele en internationale context. Met trots is dan ook in 2016 het nieuwe onderwijs en de nieuwe naam van Het Conservatorium geïntroduceerd, een naam waar de actuele ambitie in doorklinkt: ”Academy of Music and Performing Arts”.

AMPA betekent voor mij passie en ontwikkeling. Hoe zorg je er voor dat je jezelf laat opvallen in de altijd bewegende en veranderende muziekindustrie? Waar liggen je sterke punten en waar moet je uitgedaagd worden? Ik vind en denk dat AMPA zich hier erg sterk in heeft gemaakt. Daarnaast stimuleert AMPA

Fontys Hogeschool voor de Kunsten is er trots op deze

de ontwikkeling die je zelf zou willen maken met persoonlijke

eigentijdse en inspirerende Academy in huis te hebben. Samen

begeleiding en uiteindelijk ook een zo persoonlijk mogelijk

sterk voor de kwaliteit van het Kunstenonderwijs van de

leertraject.

Toekomst.

De lessen die het meest op elkaar aansluiten, vind ik zelf het leukst en interessants. Theorie- en hoofdvaklessen gaan zo goed samen dat je wat je leert in mijn geval als bassist/solist in de theorieles en je hoofdvak kan combineren. Het begrijpen van muziek en je functie wordt dan nog leuker door de mogelijkheden! Echter heb ik nog een lange weg te gaan, waar ik erg naar uitkijk! Voor nu ben ik volledig gefocust op de studie en ben ik nog niet veel bezig met wat mij na de studie te wachten staat. Ik zie mijzelf als uitvoerend musicus, zo breed mogelijk worden opgeleid om als bassist flexibel te zijn en in staat te zijn meer werkvlakken te creëren door eigen projecten en initiatieven!

12

13


FEBRUARI AMPA JAZZ WILLEM TWEE Vrijdag 2 februari 20.30 uur Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch Ook onze jazzstudenten zijn te zien in de Willem Twee Concertzaal. Verschillende ensembles verzorgen meeslepende en verrassende concerten op de vrijdagavond. Met deze concerten bereiden de studenten zich voor op de beroepspraktijk. Kom luisteren en ontmoet AMPA’s nieuwste jazz talent!

Onderdeel van een reeks | Gratis Key skills

CONTEMPORARY MUSIC DAYS Met de komst van de ‘Contemporary Music Days’ schrijven we een nieuwe traditie. Dit festival rondom hedendaagse muziek, een belangrijk speerpunt voor AMPA, wordt een jaarlijks terugkerend onderdeel van ons programma. Samenwerkingen met vooraanstaande gezelschappen en musici én podia zoals Het Cenakel, De Link en Paradox maken het programma rond. Ontdek tijdens de Contemporary Music Days eigentijdse muziek in allerlei verschijningsvormen! Bekijk dit jaar o.a. de interdisciplinaire voorstelling DUET met onze vioolstudenten, de Fontys Dance Academy en ASKO|Schönberg en kom naar het slotconcert van de projectweek van de jazzstudenten met Harmen Fraanje en de presentatie van de eerstejaars studenten klassiek met dans- en muziekgezelschap LeineRoebana.

LUNCHCONCERT KEIKO SHICHIJO

CARNETS DE VOYAGE

Maandag 5 februari 12.00 uur | FHK Muziekzaal A0.16 Tilburg

Maandag 5 februari 20.00 uur | Stichting ‘Het Cenakel’ Tilburg

Dinsdag 6 februari 12.00 uur | FHK Refter Tilburg

Met dit concert stellen wij onze kersverse docente Keiko Shichijo

Tijdens deze avond presenteren George De Decker en Raf De

De stilte is een harmonie waarin de geluiden zonder verloren te

voor. Zij is vanaf 2018 werkzaam voor de Maandagster of Music.

Keninck de CD: ‘Carnets de Voyage’. Twee mannen geïnspireerd

gaan elkaar volledig opheffen (J. Gresshoff). Gitarist, componist,

Keiko staat internationaal bekend om haar fijngevoeligheid.

door dromen, muziek, beeldende kunst en het leven.

muziektheoreticus

Ze verzorgt een lunchconcert in de Refter van de Fontys

‘Carnets de Voyage’ is een project waarbij George De Decker

lunchconcert geven rondom het fenomeen stilte. Hij zal werken

Hogeschool voor de Kunsten. Tijdens het concert speelt ze werk

muzikanten portretteert, via het ‘in kaart brengen’ van hun

van M. Feldman, M. Pisaro en A. Nowak ten gehore brengen.

van de Belgische componist Frank Nuyts, die eerder met zijn

respectieve

band ‘Hardscore’ AMPA’s eerste projectweek verzorgde.

Openbaar | Gratis

aflevering nodigde De Decker een van zijn vaste muzikanten uit

Openbaar | Gratis

voor een rit met de wagen: klarinettist Raf De Keninck.

Key skills

Openbaar | Reserveringen: www.fhkagenda.nl

talenten

&

temperamenten.

MELODY OF SILENCE

Voor

de

eerste

én

alumnus

Aart

Strootman

zal

een

Key skills

Key skills

14

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

15


MADE IN T Dinsdag 6 februari 20.30 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg Tilburg als Makerstad is een broedplaats voor muzikaal talent. De lijst met Tilburgse componisten en muzikanten is behoorlijk

HARMEN FRAANJE CONTEMPORARY MUSIC DAYS Woensdag 7 februari 12.00 uur | FHK Refter Tilburg

indrukwekkend. AMPA heeft hier – als muzikale motor – een

Tijdens de Contemporary Music Days werken de studenten

belangrijke rol in. In samenwerking met concertserie De Link

met jazzpianist Harmen Fraanje. Fraanje is gespecialiseerd

presenteren we met verschillende Tilburgse componisten een

in hedendaagse muziek en werkt met de jazzstudenten

volledig Tilburgs programma. Met onder andere: Jo Sporck,

aan verschillende parameters, zoals harmonie en ritme.

Eveline Vervliet, Componiste des Vaderlands Mayke Nas en

Daarnaast daagt hij de studenten uit eigen composities

Nicoline Soeters.

te schrijven. De week wordt afgesloten met een concert

Openbaar | Reserveringen: www.fhkagenda.nl

waarin de studenten samen met Fraanje een selectie uit

Key skills

zijn werk, maar ook hun eigen nieuwe composities laten horen. Jong talent deelt het podium met de ervaren muzikant. Kom luisteren en voel de inspiratie! Harmen Fraanje (1976) begon zijn muzikale loopbaan bij

LUNCHCONCERT WILLEM TWEE LOTUS KLINKSPOOR ZANG Woensdag 7 februari 12.30 uur Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch Het derde concert in een serie verrassende concerten door een selecte groep studenten van AMPA en de Master of Music. Talentvolle solisten presenteren zich aan het publiek én worden beoordeeld door een publieksjury. Deze keer presenteert Lotus Klinkspoor zich in concertzaal Willem Twee. Wie sleept aan het eind van het seizoen de ‘AMPA Willem Twee Talentprijs’ in de wacht?

Onderdeel van een reeks | Tickets: www.willem-twee.nl Key skills

het Brabants Conservatorium (nu AMPA). Hij vervolgde zijn studie aan het Utrechts Conservatorium, waar hij in 2000 cum laude afstudeerde. Fraanje werkt als solomuzikant, maar maakt ook onderdeel uit van verschillende ensembles, zoals het trio Reijseger Fraanje Sylla, een kwartet met Magic Malek, Brice Soniano en Toma Gouband, een duo met Anton Goudsmit en een nieuw kwartet met Fredrik Ljunkvist, Clemens van der Feen en Tristan Renfrow. Daarnaast is Harmen ook actief als sideman bij verschillende projecten in de Europese jazzscene. Verder richtte Harmen het label ‘Astropi’ op met partners Brice Soniano en Toma Gouband.

Openbaar | Gratis Key skills

JAZZSESSION HARMEN FRAANJE Dinsdag 6 februari 21.00 uur | Paradox Tilburg Tijdens de Contemporary Music Days geeft pianist en componist Harmen Fraanje een Jazzsession in Paradox. Fraanje is werkzaam als solomuzikant en leidt verschillende projecten zoals: trio Reijseger Fraanje Sylla, een kwartet met Magic Malik, Brice Soniano en Toma Gouband, een duo met Anton Goudsmit en een nieuw kwartet met Fredrik Ljungkvist, Clemens van der Feen en Tristan Renfrow.

Openbaar | Gratis Key skills

RHYTHM IS IT! Woensdag 7 februari 20.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg AMPA herbergt heel wat indrukwekkende student-ensembles. Onze slagwerk- en saxofoonensembles werkten meerdere malen samen met als hoogtepunt het Koningsconcert 2017, dat werd uitgezonden door NPO 2. Nu presenteren ze samen een nieuw meeslepend programma: Rhythm is it!

Openbaar | Reserveringen: www.fhkagenda.nl Key skills

16

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

17


LEINEROEBANA CONTEMPORARY MUSIC DAYS Donderdag 8 februari 12.00 uur | FHK Gebouw Tilburg Tijdens de Contemporary Music Days is ook het moderne dans- en muziekgezelschap LeineRoebana bij ons te gast. De AMPA-studenten worden uitgedaagd om over de grenzen van hun discipline te stappen. Waarom zouden we muziek alleen maar laten klinken, als we er ook op kunnen bewegen? Het choreografen duo legt tijdens de projectweek de focus op de beweging van de AMPA-studenten. De zangers en musici zijn dit keer geen onderdeel van een mise en scene, maar van een choreografie. Wat betekent dat voor de performers en voor het creatieve proces? Lukt het onze studenten om deze nieuwe benadering van muziek en dans eigen te maken? Bekijk het tijdens de afsluitende voorstelling van het project op 8 februari! Choreografen Andrea Leine en Harijono Roebana nemen al 25 jaar een belangrijke plaats in binnen de Nederlandse en internationale dans. Het choreografen-duo ontwikkelde een uniek eigen dansidioom vanuit een nieuwe benadering van symmetrie, ritme en compositie. De wisselwerking tussen dans en muziek, in samenwerking met musici en componisten, is de kern van het werk van LeineRoebana.

Openbaar | Gratis Key skills

18

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

19


DUET ASKO|SCHÖNBERG CONTEMPORARY MUSIC DAYS Donderdag 8 februari 20.00 uur | Klasse Theater Tilburg Een interdisciplinaire voorstelling onder leiding van ensemble Asko|Schönberg in samenwerking met al onze vioolstudenten en de Fontys Dance Academy. Centraal staan de duetten van componist Luciano Berio (1925 – 2003). Geniet van een explosie van dans en muziek! Tijdens de Contemporary Music Days werken de studenten met Asko|Schönberg, een toonaangevend ensemble voor nieuwe muziek. De deskundige en gedreven musici van het Asko|Schönberg spelen in verschillende bezettingen muziek van 20e en 21e eeuw. Ze stellen samenwerking tussen componisten en musici centraal. Het ensemble is continu opzoek naar nieuwe muzikale en theatrale situaties, technieken en mogelijkheden en creëert daarmee nieuwe perspectieven. Joseph Puglia (soloviolist en concertmeester van Asko| Schönberg) gaat met de studenten van de Young Musicians Academy, AMPA en de Master of Music aan de slag. Tijdens een meerdaagse masterclass introduceert hij de violisten in de wereld van de twintigste-eeuwse muziek. Centraal staan de technieken en muzikale ideeën van de duetten van de componist Luciano Berio (1925 – 2003). Berio was groots in het experimenteren met muziek en schreef vierendertig vioolduetten. “Via dit project hoop ik het publiek en jonge muzikanten te inspireren Berio’s muziek te waarderen met dezelfde intensiteit als dat ik dat doe”, aldus Puglia. Voor de slotpresentatie werkt AMPA samen met de Fontys Dance Academy. Onder leiding van Marc van Loon en Nina van der Heijden plaatsen AMPA en Dance Academy-studenten de Berio-duetten in een bijzondere context.

Openbaar | Reserveringen: www.fhkagenda.nl Key skills

20

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

21


AMPA MEETS DE KRING LOREM SAXOPHONE QUARTET

ON STAGE – PIANO

Zondag 18 februari 11.00 uur | De Kring Roosendaal

Wat betekent het om te studeren aan AMPA? Dat

Waarom op een podium spelen als het ook in de garderobe

zie je tijdens On stage. In deze Vrijdag toegankelijke

KOFFIECONCERT DEN BOOGAARD ENIDE LEBROCQUY ZANG ARNE DE WIT GITAAR GERT-JAN VERBUEKEN CELLO & GITAAR

of in de coulissen kan? Het hele jaar door organiseert AMPA

klasconcerten laten onze studenten zien wat ze geleerd

Zondag 25 februari 11.00 uur | Den Boogaard Moergestel

in samenwerking met de Kring Roosendaal de concertenreeks

hebben. Dit keer staan onze pianostudenten centraal.

Leer meer over de achtergrond van muziek tijdens de koffie-

‘AMPA Meets De Kring’. Studenten spelen vooral niet op het

Openbaar | Gratis

concerten in Den Boogaard in Moergestel. Onze studenten

podium, maar experimenteren met de andere mogelijkheden die Theater de Kring biedt. In een interdisciplinaire context

Donderdag 22 februari 19.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

Key skills

spelen niet alleen de mooiste composities, ze gaan ook dieper in op het verhaal áchter de muziek. Deze open en nieuwsgierige

verkennen zij hun grenzen en denken ze ‘out of the box’.

blik levert verrassende en vernieuwende programma’s op. Luister

Openbaar | Onderdeel van reeks Tickets: www.dekringroosendaal.nl

naar de mooiste kamermuziek gebracht door de professionals

Key skills

Openbaar | Onderdeel van reeks | Tickets: www.denboogaard.nl

van de toekomst!

Key skills

ON STAGE SAXOFOON Dinsdag 20 februari 12.30 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

ON STAGE FLUIT

Wat betekent het om te studeren aan AMPA? Dat zie je tijdens

Maandag 26 februari 15.30 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

On stage. In deze Vrijdag toegankelijke klasconcerten laten

Wat betekent het om te studeren aan AMPA? Dat zie je tijdens

onze studenten zien wat ze geleerd hebben. Dit keer staan de

On stage. In deze Vrijdag toegankelijke klasconcerten laten

internationale saxofoonklassen van Ties Mellema en Andreas

onze studenten zien wat ze geleerd hebben. Dit keer staan onze

van Zoelen centraal.

fluitstudenten centraal.

Openbaar | Gratis

Openbaar | Gratis

Key skills

Key skills

CAFÉ CULTUUR

MASTERCLASS VINCENT VAN AMSTERDAM

Woensdag 21 februari 20.00 uur Stichting Het Cenakel Tilburg

Dinsdag 27 februari 10.00 uur | FHK Refter Tilburg

AMPA organiseert iedere woensdag ‘Café Cultuur’ in het

Award 2016, is een groot promotor van het klassiek accordeon.

Cenakel, de kloosterkapel van ons oude Conservatorium. In deze

Hij heeft zowel zijn Bachelor (2012) als zijn Master of Music cum

sfeervolle en karakteristieke ruimte ontmoeten studenten en

laude afgesloten aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten

docenten uit binnen- en buitenland elkaar onder het genot van

te Tilburg. Vincent is laureaat van diverse (inter)nationale

een biertje. ‘Café Cultuur’ is dé plek om ideeën uit te wisselen,

concoursen, zoals het Prinses Christina Concours, het Nationaal

inspiratie op te doen en te luisteren naar verschillende lezingen

Accordeon Concours, en prijswinnaar van de International

en concerten.

Young Musicians Competition in Milaan.

Tilburg | Voor AMPA-studenten en docenten

Openbaar voor publiek | Gratis

Key skills

Key skills

22

Vincent van Amsterdam, winnaar van de Dutch Classical Talent

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

23


100 JAAR CONSERVATORIUM “Moge het instituut dat verder gaat onder de nieuwe naam AMPA de volgende honderd jaar evenveel muzikale vakmanschap en vooral inspiratie doorgeven als wat ze deed in de achterliggende honderd jaar!”

AD VAN SLEUWEN (OUD-DOCENT)

GERT VERRYDT (ALUMNUS)

JANNEKE STEINMANN (ALUMNUS)

NIEK STARMANS (ALUMNUS)

Als een instituut haar honderdste verjaardag viert dwingt dat

In totaal heb ik 10 jaar aan het conservatorium van Tilburg

Mijn eerste dag als veertienjarige op het conservatorium in

Op Fontys ben ik gegroeid van muziekstudent naar professioneel

respect af. Ik mocht er zevenenveertig jaar deel van uitmaken.

gestudeerd, beginnende in de deeltijdse vooropleiding tot

Tilburg, ik kan het mij nog heel erg goed herinneren. Dat gevoel

musicus. Er waren zo ontzettend veel mogelijkheden om uit

Eerst zeven jaar als student (piano, orgel en hoofdvak theorie)

uiteindelijk het behalen van 2 bachelordiploma’s en een master-

eindelijk op de juiste plek beland te zijn. Overal weerklonk muziek;

te vinden waar ik precies naartoe wilde groeien en om mij

en veertig jaar als docent. In die veertig jaar gaf ik les aan

diploma (2002-2012). Mijn studie aan het conservatorium in

de klanken trokken je van de binnenplaats naar de ingang, een

vervolgens te helpen om mijn doelen te bereiken. Ik kon lessen

veel studenten en ik mocht ze ontmoeten in de lessen van

Tilburg heeft zowel op persoonlijk vlak als op muzikaal vlak een

klassiek zangeres bezong het trappenhuis op weg naar haar

volgen bij de absolute wereldtop in mijn vakgebied, er waren tal

de Theoretische Vakken, Kerkmuziek, Muziekgeschiedenis,

grote invloed gehad op mijn verdere leven. Door mijn persoonlijk

volgende les, verder naar de lange gang met studiehokjes van

andere enthousiaste jonge musici om mee te musiceren en ik

Uitvoeringspraktijk,

pianoafdeling,

opleidingstraject heeft het me gevormd tot wie ik nu ben en

waaruit ieder instrument en genre vertegenwoordigd leek te

kreeg mogelijkheden om me te presenteren op tal van podia. Tel

Methodiek orgel, Orgelbouw en Hoofdvak orgel. Het is dan ook

heeft het er voor gezorgd dat ik met veel plezier als musicus kan

zijn. Het moge duidelijk zijn, vanaf die dag was ik verkocht en

daarbij op de prettige sfeer die er altijd hing onder studenten

niet vreemd dat ik nu, zogezegd met pensioen (wat in de muziek

werken. Ik kijk er dan ook met een goed gevoel op terug.

ging ik na mijn toelating in 2007 door naar de Young Musicians

en je begrijpt waarom ik van mijn keuze voor dit instituut nooit

niet bestaat!), veel oud-studenten ontmoet die werkzaam zijn

Academy. Mijn Bachelor met als hoofdvak klarinet behaalde

spijt gehad heb.

in een breed muzikaal werkveld: als solisten, orkestmusici,

ik in 2014 en mijn Master opleiding in 2016. Nu heb ik een

dirigenten van koren, symfonieorkesten, harmonie-orkesten

fulltime baan als klarinettist bij het professionele orkest van de

en fanfares, als componisten, organisten en als bezielende

KMKJWF in Assen en geef ik hiernaast kamermuziek concerten

muziekschooldocenten.

en klarinet les. Ik denk nog altijd terug aan de fijne tijd op het

Voor mij is het daarom duidelijk dat het Conservatorium van

conservatorium in Tilburg. Gefeliciteerd met jullie honderdjarig

Tilburg door haar opleiding hooggekwalificeerde studenten

jubileum!

Improvisatie

voor

de

afleverde die gepassioneerd hun plaats innemen in het landelijke en provinciale werkveld. Moge het instituut dat verder gaat onder de nieuwe naam AMPA de volgende honderd jaar evenveel muzikale vakmanschap en vooral inspiratie doorgeven als wat ze deed in de achterliggende honderd jaar!

24

25


CROSSLINX

ON STAGE – STRINGS

Donderdag 1 maart 19.00 uur | De Doelen Rotterdam Vrijdag 2 maart 19.00 uur | Muziekgebouw Bimhuis Amsterdam Zaterdag 3 maart 19.00 uur | Muziekgebouw Eindhoven Zondag 4 maart 19.00 uur | Muziekcentrum Enschede

Maandag 5 maart 15.00 uur | Concertzaal Theaters Tilburg

Cross-linx is een jaarlijks, reizend indie-classical festival, opererend

viool-, altviool-, en cellostudenten centraal.

vanuit het hoofdkwartier in Eindhoven/Noord-Brabant, waarin

Voor AMPA-studenten

avant-garde pop en hedendaagse gecomponeerde muziek elkaar ontmoeten, inspireren en beïnvloeden in spannende concert-

Wat betekent het om te studeren aan AMPA? Dat zie je tijdens On stage. In deze Vrijdag toegankelijke klasconcerten laten onze studenten zien wat ze geleerd hebben. Dit keer staan AMPA’s

Key skills

formules. Het festival vertrekt vanuit Eindhoven naar Rotterdam, Amsterdam en Enschede en kijkt daarbij niet alleen figuurlijk buiten de gebaande paden; het festival presenteert het muzikale avontuur ook op onverwachte plekken binnen de concertzalen. Deze editie werken onze studenten samen met TEMKO!

LUNCHCONCERT WILLEM TWEE PAUL SUN GITAAR Woensdag 7 maart 12.30 uur Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch Het vierde concert in een serie verrassende concerten door

Tickets: www.cross-linxschool.nl

een selecte groep studenten van AMPA en de Master of Music.

Key skills

Solisten presenteren zich aan het publiek én worden beoordeeld door een publieksjury. Deze keer presenteert Paul Sun zich in

AKOESTICUM TALENT PROGRAMME CONCERT

Willem Twee. Wie sleept aan het eind van het seizoen de ‘AMPA

Vrijdag 2 maart 20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

Onderdeel van reeks | Tickets: www.willem-twee.nl

Het Akoesticum Talent Programme is een kamermuziek-

Key skills

programma

geïnitieerd

door

Akoesticum,

een

Willem Twee Talentprijs’ in de wacht?

nationaal

trainingscentrum voor dans, theater en muziek. Dit kamermuziekprogramma biedt verschillende masterclasses, cursussen én een festival met concerten van talentvolle studenten, docenten en andere toonaangevende musici. Vrijdag 2 maart strijken twee talentvolle ensembles in Tilburg neer voor een concert.

Tickets: www.cenakel.nl Key skills

MAART

CRISS CROSS EUROPE Zaterdag 3 maart 20.30 uur | Paradox Tilburg Onze alumnus Koen Smits is onderdeel van het Criss Cross Europe ensemble. Criss Cross Europe is een initiatief van verschillende Europese jazzpodia en opleidingen. Jaarlijks worden zes jonge, getalenteerde musici uit zes verschillende landen gecoacht door een vooraanstaand muzikant; dit jaar de Amerikaanse/Deense slagwerker Marilyn Mazur. Laat je verrassen door de beste jonge jazzmuzikanten van Europa tijdens Criss Cross Europe in de Paradox!

Tickets: www.paradoxtilburg.nl Key skills

26

CROSSLINX

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

27


CAFÉ CULTUUR

ON STAGE PIANO Donderdag 15 maart 19.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

Een AMPA Masterclass door de Duitse trompettist

Woensdag 7 maart 20.00 uur Woensdag 14 maart 20.00 uur Woensdag 21 Maart 20.00 uur Stichting Het Cenakel Tilburg

Matthias Höfs. Höfs heeft de afgelopen jaren een legio

AMPA organiseert iedere woensdag ‘Café Cultuur’ in het

arrangementen gemaakt, waarbij hij op alle mogelijke

Cenakel, de kloosterkapel van ons oude Conservatorium. In deze

manieren zijn muzikale grenzen verkent en verlegt. In

sfeervolle en karakteristieke ruimte ontmoeten studenten en

oktober 2016 ontving hij met zijn ensemble German

docenten uit binnen- en buitenland elkaar onder het genot van

Brass de onderscheiding ECHO Klassik - een van de

een biertje. ‘Café Cultuur’ is dé plek om ideeën uit te wisselen,

meest prestigieuze internationale onderscheiding voor

inspiratie op te doen en te luisteren naar verschillende lezingen

klassieke muziek.

en concerten.

Openbaar voor publiek | Gratis

Voor AMPA-studenten en docenten

KOFFIECONCERT TILIANDER ALBA CALLE VALIENTE EN DAVID SÁNCHEZ PIANO

Key skills

Key skills

Zondag 18 maart 11.00 uur | Tiliander Oisterwijk

MASTERCLASS MATTHIAS HÖFS Zaterdag 3 maart 10.00 uur | FHK Refter Tilburg

Wat betekent het om te studeren aan AMPA? Dat zie je tijdens On stage. In deze Vrijdag toegankelijke klasconcerten laten onze studenten zien wat ze geleerd hebben. Dit keer staan AMPA’s pianostudenten centraal.

Openbaar | Gratis Key skills

Leer meer over de achtergrond van muziek tijdens de koffieconcerten in Cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk. Onze

MATTHIAS HÖFS’ MOZART CON TROMBA

AMPA MEETS DE KRING XAVIER GEERMAN COMPOSITIE

Zaterdag 3 maart 20.00 uur Stichting Het Cenakel Tilburg

Zondag 11 maart 11.00 uur | De Kring Roosendaal Waarom op een podium spelen als het ook in de garderobe

programma’s op. Luister naar de mooiste kamermuziek gebracht

De Duitse trompettist Matthias Höfs en de strijkers van

of in de coulissen kan? Het hele jaar door organiseert AMPA

door de professionals van de toekomst!

Het Gelders Orkest presenteren Mozart con tromba.

in samenwerking met de Kring Roosendaal de concertenreeks

Een verrassend concert met unieke bewerkingen voor

‘AMPA Meets De Kring’. Studenten spelen vooral niet op het

trompet en strijkers, waarbij de composities van Mozart

podium, maar experimenteren met de andere mogelijkheden

centraal staan.

die Theater de Kring biedt. In een interdisciplinaire context

Openbaar | Tickets: www.cenakel.nl

verkennen zij hun grenzen en denken ze ‘out of the box’.

Key skills

Openbaar | Onderdeel van reeks Tickets: www.dekringroosendaal.nl Key skills

studenten spelen niet alleen de mooiste composities, ze gaan ook dieper in op het

verhaal áchter de muziek. Deze open

en nieuwsgierige blik levert verrassende en vernieuwende

Openbaar | Onderdeel van reeks | Tickets: www.tiliander.com Key skills

LUNCHCONCERT WILLEM TWEE ENIDE LEBROCQUY ZANG Woensdag 21 maart 12.30 uur Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch Het vijfde concert in een serie verrassende concerten door een selecte groep studenten van AMPA en de Master of Music. Solisten presenteren zich aan het publiek én worden beoordeeld door een publieksjury. Deze keer presenteert Enide Lebrocquy zich. Wie sleept aan het eind van het seizoen de ‘AMPA Willem Twee Talentprijs’ in de wacht?

Openbaar | Onderdeel van reeks | Tickets: www.willem-twee.nl Key skills

28

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

29


HENRI SWINKELS PROVINCIE NOORD-BRABANT

HANS VAN OOSTERHOUT DOCENT

Muziek maken is magisch. Een muziekstuk instuderen, de

Ik ben al 8 jaar verbonden aan Tilburg als Drumdocent

frustratie als het eerst niet lukt, de voortgang als je volhoudt,

Jazz. AMPA is een nieuwe frisse opleiding, waar de

en uiteindelijk de magie als je handen doen wat je hoofd wil,

focus ligt op het samen spelen. Zo vormt ensemble

en je ineens muziek maakt. En nog mooier is samen muziek

een belangrijke factor binnen de opleiding. Een

maken en dat laten horen aan andere mensen. Dat weten jullie

opleiding waar trouwens ook heel veel aandacht

heel goed hier op het conservatorium, waar jonge mensen

is voor de individuele student en zijn ontwikkeling.

worden opgeleid die niets liever willen dan muziek maken. En dat al honderd jaar, het laatste jaar als Academy of Music and Performing Arts. Taalpuristen kunnen misschien bedenkingen hebben tegen de Engelse benaming. Maar in de huidige tijd van internet en internationalisering waardoor culturen en dus ook talen dichterbij elkaar komen is het een logische stap. Bovendien is de term conservatorium net zo min Nederlands als de nieuwe benaming. Maar het gaat natuurlijk niet alleen om een andere naam. Ik ben blij dat Fontys ook inhoudelijk inspeelt op de snel veranderende samenleving. In het provinciale cultuurbeleid streven we ernaar om de samenhang tussen kennismaken, leren en doen verder te versterken in onze culturele infrastructuur. We vinden dit een keten van functies die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daardoor effenen we het pad voor een kansrijke culturele loopbaan. Iedereen in Brabant moet kunnen ontdekken waar hij of zij goed in is, en dat talent kunnen ontwikkelen. Naast het leggen van een goed fundament willen we potentiele talenten in de kunstbeoefening alle ruimte bieden. Hiervoor legt AMPA

TIJN VAES DOCENT

de basis met een opleiding die studenten de juiste tools en skills geeft om zich na de opleiding optimaal verder te ontwikkelen.

Al 25 jaar werk ik als docent docent Cultuurgeschiedenis

Verandering is noodzakelijk voor de functie die de culturele

aan het conservatorium. Ik wil de studenten graag bij-

sector wil vervullen: grensverleggend zijn, ons inspireren en

brengen hoe het verleden een bijdrage kan leveren aan

prikkelen om tot nieuwe denkkaders te komen.

het heden. Kunst heeft in relatie tot de tijd een betekenis.

Mooi dat jullie laten zien dat je ook als honderdjarige toch een

Kunstwerken verraden iets van de ideeĂŤn van de

voorbeeld van durf en innovatie wilt en kunt zijn. Ga daar vooral

scheppers in hun tijd, maar ook later; hoe wij er tegenaan

mee door!

kijken. Kunst mag je benaderen vanuit het hart, maar het

Henri Swinkels Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur

hart is niet voldoende om het kunstwerk te begrijpen. Je moet als toekomend kunstenaar leren te begrijpen hoe het kunstwerk in een context van tijd en plaats bestaat. Ik vind het geweldig dat er een nieuwe vleugel komt. Een schitterend cadeau t.b.v. het honderdjarig bestaan. Daarnaast zijn er vele mooie evenementen die inspirerend kunnen zijn voor zowel studenten docenten en publiek van buitenaf!

30

31


APRIL LUNCHCONCERT WILLEM TWEE MICKAEL LUIS GITAAR

ON STAGE – FLUIT

KOFFIECONCERT DEN BOOGAARD AMPA BIGBAND

MASTERCLASS EMILY BEYNON

Maandag 9 april 15.30 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

Woensdag 4 april 12.30 uur Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch

Wat betekent het om te studeren aan AMPA? Dat zie je tijdens

Zondag 15 april 11.00 uur | Den Boogaard Moergestel

Een AMPA Masterclass door de van oorsprong Britse fluitiste Emily

On stage. In deze Vrijdag toegankelijke klasconcerten laten

Leer meer over de achtergrond van muziek tijdens de

Beynon, vaste soliste bij het Koninklijk Concertgebouworkest.

Het zesde concert in een serie verrassende concerten door

onze studenten zien wat ze geleerd hebben. Dit keer staan onze

koffieconcerten in Den Boogaard in Moergestel. Onze studenten

Zij speelde bij onder andere: het Philharmonia Orchestra, het

een selecte groep studenten van AMPA en de Master of Music.

fluitstudenten centraal.

spelen niet alleen de mooiste composities, ze gaan ook dieper in

Guildhall String Ensemble, BBC Symphony Orchestra en het

Openbaar | Gratis

op het verhaal áchter de muziek. Deze open en nieuwsgierige

BBC Concert Orchestra. Ook in ensembles is ze actief. Ze

blik levert verrassende en vernieuwende programma’s op. Luister

speelde met het Brodsky Quartet, het Nash Ensemble, het

naar de mooiste kamermuziek gebracht door de professionals

Skampa Quartet, het Kungsbacka Trio en het Viotta Ensemble.

van de toekomst!

Ook speelt ze kamermuziek met haar zus en harpiste Catherine

Openbaar | Onderdeel van reeks Tickets: www.denboogaard.nl

Beynon en pianist Andrew West.

solisten presenteren zich aan het publiek én worden beoordeeld door een publieksjury. Deze keer presenteert Mickael Luis zich. Wie sleept aan het eind van het seizoen de ‘AMPA Willem Twee

Key skills

Talentprijs’ in de wacht?

Openbaar | Onderdeel van reeks | Tickets: www.willem-twee.nl Key skills

CAFÉ CULTUUR Woensdag 4 april 20.00 uur Woensdag 11 april 20.00 uur Woensdag 18 april 20.00 uur Woensdag 26 april 20.00 uur Stichting Het Cenakel Tilburg

AMPA MEETS DE KRING ENIDE LEBROCQUY ZANG ARNE DE WIT GITAAR GERT-JAN VERBUEKEN CELLO & GITAAR Zondag 15 april 11.00 uur | De Kring Roosendaal

Key skills

Maandag 16 april 10.30 uur | FHK Refter Tilburg

Openbaar voor publiek | Gratis Key skills

ASTEN CLASSIC AWARD

LUNCHCONCERT WILLEM TWEE TABEA TATAN MUZIEKTHEATER

Waarom op een podium spelen als het ook in de garderobe

Zondag 15 april 12.00 uur | In de Gloria Asten

of in de coulissen kan? Het hele jaar door organiseert AMPA

Welke AMPA-formatie wint de Asten Classic Award 2018? Tijdens

in samenwerking met de Kring Roosendaal de concertenreeks

dit concours verschijnen verschillende AMPA-ensembles voor

‘AMPA Meets De Kring’. Studenten spelen vooral niet op het

een vakjury. De winnaar verzorgt in seizoen 18/19 een volledig

Woensdag 18 april 12.30 uur Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch

podium, maar experimenteren met de andere mogelijkheden

concert in de concertreeks ‘Klassieke Klanken’. Ook u mag uw

Het zevende concert in een serie verrassende concerten door

die Theater de Kring biedt. In een interdisciplinaire context

stem laten gelden en meestemmen voor de publieksprijs!

een selecte groep studenten van AMPA en de Master of Music.

verkennen zij hun grenzen en denken ze ‘out of the box’.

Openbaar | Tickets: www.indegloria.nl

Solisten presenteren zich aan het publiek én worden beoordeeld

Key skills

een biertje. ‘Café Cultuur’ is dé plek om ideeën uit te wisselen,

Openbaar | Onderdeel van reeks Tickets: www.dekringroosendaal.nl

inspiratie op te doen en te luisteren naar verschillende lezingen

Key skills

AMPA organiseert iedere woensdag ‘Café Cultuur’ in het Cenakel, de kloosterkapel van ons oude Conservatorium. In deze sfeervolle en karakteristieke ruimte ontmoeten studenten en docenten uit binnen- en buitenland elkaar onder het genot van

en concerten.

Voor AMPA-studenten en docenten

door een publieksjury. Deze keer presenteert Tabea Tatan zich. Wie sleept aan het eind van het seizoen de ‘AMPA Willem Twee Talentprijs’ in de wacht?

Onderdeel van reeks | Tickets: www.willem-twee.nl Key skills

Key skills

ON STAGE – PIANO Donderdag 19 april 19.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg Wat betekent het om te studeren aan AMPA? Dat zie je tijdens On stage. In deze Vrijdag toegankelijke klasconcerten laten onze studenten zien wat ze geleerd hebben. Dit keer staan AMPA’s pianostudenten centraal.

Openbaar | Gratis Key skills

MASTERCLASS MARGREET HONIG Donderdag 5 april & Vrijdag 6 april 10.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg Een AMPA Masterclass door de zangcoach Margreet Honig. Haar benadering van het ‘zangersvak’ is excentriek. Ze pleit voor meer aandacht voor het lichaamsbewustzijn, de adem en het mentaal bewustzijn. De benadering van de Amsterdamse Margreet Honig wordt over de gehele wereld beaamd en geprezen.

Openbaar voor publiek | Gratis Key skills

32

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

33


100 JAAR CONSERVATORIUM

MARCELLE HENDRICKX WETHOUDER CULTUUR GEMEENTE TILBURG

HENRI BROEREN

RUUD VAN EETEN

DIRECTEUR WILLEM-TWEE ’S-HERTOGENBOSCH

DIRECTEUR TILIANDER OISTERWIJK & DEN BOOGAARD MOERGESTEL

Willem Twee muziek en beeldende kunst in ‘s-Hertogenbosch

‘Het conservatorium in Tilburg is voor de doorbloeding van het

heeft educatie hoog in het vaandel staan. De afgelopen jaren

regionale culturele landschap een meer dan belangwekkend

is een hecht samenwerkingsverband met AMPA vormgegeven.

instituut. Een broedplaats, een veilige haven om te experimen-

Voor studenten is het van het allergrootste belang om zich

teren en een plek om jezelf te ontwikkelen. Dit binnen een goed

te verhouden tot de buitenwereld door zich te laten zien en

geoutilleerd gebouw en in samenwerking met de omringende

horen. Daar geeft deze samenwerking een prachtige invulling

infrastructuur. Elke mogelijkheid tot het geven van een concert,

aan. Jaarlijks worden talloze lunchconcerten door AMPA-

voorstelling of presentatie is onontbeerlijk in de ontwikkeling

studenten verzorgd en zijn de AMPA-jazzavonden inmiddels in

van jonge musici. De podia in en rondom Tilburg en in de

volle vaart. Ook maken vele studenten dankbaar gebruik van

provincie spelen hierin een belangrijke rol. Mede ook omdat

de mogelijkheden van de analoge elektronische studio’s van

hier vaak directe lijnen zitten met de kunstvakopleidingen, vaak

Willem Twee. Een levendig geheel dus waar talent, podium,

door oud-leerlingen van Fontys/AMPA. Dit biedt een vitaal

kennis en opleiding bij elkaar komen.

netwerk waardoor de brug tussen opleiding en de professionele podiumkunsten wordt beslecht. Hierin speel ik zowel op persoonlijk vlak, middels coaching en gastlessen, een rol, als ook met de podia die ik mag leiden.’

Tilburg is een stad die zich graag wil onderscheiden in creativiteit en vitaliteit. Wij staan bekend als studentenstad, met een goed ontwikkeld creatief cultureel klimaat. Dat zien we terug in de opleidingen in onze stad, zoals het Conservatorium. Zo’n klimaat kan alleen ontstaan als talenten de mogelijkheid krijgen zich in de volle breedte te ontwikkelen. In Tilburg koesteren wij onze talenten. Ze zijn cruciaal voor de duurzame ontwikkeling, vernieuwing en bevordering van kunst en cultuur. Maar talent alleen volstaat niet voor succes: er zijn plaatsen nodig waar ze tot bloei kunnen komen. Het Conservatorium is zo’n plek. Brabant loopt voorop als het gaat om talentontwikkeling in de kunst- en cultuursector. We plaatsen de maker centraal en stimuleren ontwikkelplannen op maat. Daarbij streven we naar nieuwe verbindingen en samenwerkingen binnen en buiten de kunst- en cultuursector. Want cultuur is belangrijk. Het is het cement van de samenleving: het verbindt, confronteert en verrijkt. Zonder cultuur geen samenleving. Vele talenten van het Tilburgse Conservatorium hebben hun weg gevonden naar een mooie nationale of zelfs internationale carrière. Denk aan onze

“Elke mogelijkheid tot het geven van een concert, voorstelling of presentatie is onontbeerlijk in de ontwikkeling van jonge musici. ”

Componist des Vaderlands Mayke Nas of internationaal musicaltalent Celinde Schoenmaker. Daar mogen we trots op zijn. Als je investeert in talent, verbeter je de kwaliteit van leven van mensen en het woon- en werkklimaat. Daarbij versterkt het het imago van de stad. Talentontwikkeling is dan ook een speerpunt in het gemeentelijk beleid. Als wethouder van Cultuur ben ik trots dat we een al 100 jaar lang het Conservatorium in onze stad hebben. Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal, op naar het volgende jubileum! Marcelle Hendrickx, wethouder Cultuur gemeente Tilburg

34 34

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

35


MEI LUNCHCONCERT WILLEM TWEE PEDRO SILVA SAXOFOON

ON STAGE – SAXOFOON

Woensdag 2 mei 12.30 uur Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch

Wat betekent het om te studeren aan AMPA? Dat zie je tijdens

Het achtste concert in een serie verrassende concerten door

studenten zien wat ze geleerd hebben. Dit keer staan AMPA’s

een selecte groep studenten van AMPA en de Master of Music.

internationale saxofoonklassen van Ties Mellema en Andreas

Solisten presenteren zich aan het publiek én worden beoordeeld

van Zoelen centraal.

door een publieksjury. Dit keer presenteert Pedro Silva zich.

Openbaar | Gratis

Wie sleept aan het eind van het seizoen de ‘AMPA Willem Twee Talentprijs’ in de wacht?

Onderdeel van reeks | Tickets: www.willem-twee.nl Key skills

CAFÉ CULTUUR Woensdag 9 mei 20.00 uur Woensdag 16 mei 20.00 uur Woensdag 23 mei 20.00 uur Stichting Het Cenakel Tilburg AMPA organiseert iedere woensdag ‘Café Cultuur’ in het Cenakel, de kloosterkapel van ons oude Conservatorium. In deze sfeervolle en karakteristieke ruimte ontmoeten studenten en

Dinsdag 8 mei 12.30 uur | FHK Muziekzaal Tilburg On stage. In deze Vrijdag toegankelijke klasconcerten laten onze

Key skills

AMPA JAZZ WILLEM TWEE Vrijdag 11 mei 20.30 uur Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch Ook onze jazzstudenten zijn te zien in de Willem Twee Concertzaal. Verschillende ensembles verzorgen meeslepende en verrassende concerten op de vrijdagavond. Met deze concerten bereiden de studenten zich voor op de beroepspraktijk. Kom luisteren en ontmoet AMPA’s nieuwste jazz talent!

Onderdeel van de reeks | Openbaar | Gratis Key skills

docenten uit binnen- en buitenland elkaar onder het genot van een biertje. ‘Café Cultuur’ is dé plek om ideeën uit te wisselen,

MASTERCLASS GRAHAM JOHNS

inspiratie op te doen en te luisteren naar verschillende lezingen

Maandag 14 mei 10.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

en concerten.

Een masterclass van Nieuw-Zeelandse slagwerker Graham

Voor AMPA-studenten en docenten

Johns. De vooraanstaande slagwerker werd op 19-jarige

Key skills

leeftijd gekroond tot de jongste slagwerker ooit, door Principal Timpanist van het Tasmanian Symphony Orchestra in Hobart

ON STAGE – STRINGS

(Australië). In 1983 werd Graham benoemd tot Section Leader Percussion van het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Zijn

Maandag 7 mei 15.00 uur | Concertzaal Theaters Tilburg

rijkheid aan kennis en ervaringen vormen de input van deze

Wat betekent het om te studeren aan AMPA? Dat zie je tijdens

masterclass.

On stage. In deze Vrijdag toegankelijke klasconcerten laten

Openbaar voor publiek | Gratis

onze studenten zien wat ze geleerd hebben. Dit keer staan onze viool- en cellostudenten centraal.

Voor AMPA-studenten Key skills

Key skills

MASTERCLASS ADAM WOOLF Maandag 14 mei 14.00 uur | FHK Cenakel Tilburg Dinsdag 15 mei 14.00 uur | Centrum vd Kunsten Eindhoven Donderdag 17 mei 09.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg Vrijdag 18 mei 09.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg Een meerdaagse AMPA-masterclass door trombonist Adam Woolf. Deze meester-trombonist werkte met artiesten over de hele wereld. Daarnaast werkt hij o.a. als ‘Professor of Baroque Trombone and Historical Performance’ aan de Royal Academy of Music in London en het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Hij brengt een schat aan kennis en ervaring mee voor onze studenten. Deze gehele week is hij bij ons te gast en zal hij meerdere masterclasses geven op meerdere locaties.

Openbaar voor publiek | Gratis Key skills

36

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

37


LUNCHCONCERT WILLEM TWEE MARKÉTA PALOVÁ ZANG

LUNCHCONCERT MUZIEKGEBOUW FRITS PHILIPS EINDHOVEN

MASTERCLASS MERVE KAZOKOGLU

Woensdag 16 mei 12.30 uur Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch

Donderdag 24 mei 12.30 uur Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven

Een AMPA-Masterclass door de van oorsprong Turkse klarinettiste

Het negende en laatste concert in een serie verrassende

AMPA en het Frits Phillips Eindhoven werken al jarenlang samen.

bij State Conservatory of the University of Istanbul. Merve ontving

concerten door een selecte groep studenten van AMPA en de

Tijdens de lunchconcerten komt elke keer een andere groep

verschillende prijzen in de finale van het Duitse Jugend Musiziert

Master of Music. Solisten presenteren zich aan het publiek én

studenten aan bod. Dit keer zijn het onze zangstudenten die

Concours.

worden beoordeeld door een publieksjury. Dit keer presenteert

een concert verzorgen in het Muziekgebouw.

Openbaar voor publiek | Gratis

Markéta Palová zich. Wie sleept aan het eind van het seizoen de

Openbaar | Onderdeel van reeks | Gratis

Key skills

‘AMPA Willem Twee Talentprijs’ in de wacht?

Openbaar | Onderdeel van reeks | Tickets: www.willem-twee.nl Key skills

ON STAGE – PIANO

Donderdag 24 mei 10.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg Merve Kazokoglu. Op haar elfde begon ze aan haar klarinetstudie

Key skills

FONTYS WILLEM TWEE CHAMBER MUSIC CONTEST Zondag 27 mei 11.00 uur | Willem Twee Concertzaal Den Bosch

Donderdag 17 mei 19.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

Sinds 2012 organiseren AMPA en de Master of Music in

Wat betekent het om te studeren aan AMPA? Dat zie je tijdens

samenwerking met Willem Twee concertzaal de Fontys

On stage. In deze Vrijdag toegankelijke klasconcerten laten

Willem Twee Chamber Music Contest. Een selecte groep

onze studenten zien wat ze geleerd hebben. Dit keer staan onze

kamermuziekensembles dingt mee naar de prijs. Het ensemble

pianostudenten centraal.

dat de publieksprijs wint, mag een volledig concert verzorgen in

Openbaar | Gratis

het Muziekgebouw Frits Philips.

Key skills

Openbaar | Tickets: www.willem-twee.nl Key skills

JAZZ ENSEMBLE TENTAMEN Vrijdag 18 mei 20.30 uur | De Kring Roosendaal Op deze avond zullen de twee Large Ensembles van AMPA Jazz zich presenteren. Naast reguliere ensembles maakt elke AMPA student ook deel uit van minstens één Large Ensemble. Ze zullen deze avond beoordeeld worden door Jazzdocenten.

Openbaar | Gratis Key skills

38

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

39


FESTIVALWEEK

CONCERT TEMKO & KLANG

NEW HORIZONS

Maandag 28 mei 20.00 uur | Concertzaal Tilburg Voor het eerst slaan toonaangevende, hedendaagse muziek-

komen samen op het podium in Pete Hardens Forgiveness,

De festivalweek “New Horizons” is het middelpunt van

ensembles Temko & Klang de handen ineen. Samen verzorgen

oorspronkelijk in opdracht van Bang by a Can en Ensemble

ons feestjaar FsT100! Een bomvolle week met concerten

zij een programma ter ere van FsT100. Gaudeamus winnaar

Klang. Het driedelige werk laat de twee ensembles dringen om

van onze studenten, docenten en alumni. Tijdens deze

Aart Strootman schrijft voor deze gelegenheid nieuw werk:

ruimte en aandacht. Het programma bereikt een hoogtepunt

week kijken we ook naar de toekomst. Zondag is er een

Kinetic. Daarnaast spelen de ensembles verschillende werken

met de wereldpremière Kinetic, een werk dat speciaal voor

rondetafelgesprek met het werkveld over de positie en de

uit het eigen repertoire. Geniet van een verrassende avond in het

deze gelegenheid is geschreven door Aart Strootman. Kinetic

toekomst van muziek in onze provincie. We eindigen de

spectrum van jazz en klassiek, waarin invloeden uit minimalisme,

laat door middel van grijpende ritmes en harmonieën de twee

week met maar liefst twee interdisciplinaire hoogtepunten.

noise music en performance art voorbijkomen!

groepen samenkomen.

De avond start met Douze Mains van Componist Des Vaderlands,

Voorafgaand het concert geven Aart Strootman en Pete Harden

Tilburgs eigen Mayke Nas. Een danssuite van ‘brushed and

om 19.00 uur een inleiding in de FHK Refter.

Bezoek de voorstelling Visual Scores & Variété van de AMPAstudenten samen met de studenten van Art Communication en Design (ArtCoDe) en de circusopleiding (ACAPA) en het spetterende Persephassa van onze studenten samen met de FHK master Performing Public Places (PPS).

40

plucked sounds’, gespeeld door de zes uitvoerders van Ensemble Klang. TEMKO voert enkele delen van Lunar uit die op zelf

Gratis | Reserveringen: www.fhkagenda.nl

gemaakte instrumenten worden uitgevoerd. De twee groepen

Key skills

41


INTERVIEW MENAHEM PRESSLER Maandag 28 mei 15.00 uur | Concertzaal Tilburg De levende legende Menahem Pressler is

te gast bij AMPA.

De 94 jarige Amerikaanse pianist staat de gehele week in het middelpunt van verschillende activiteiten. We trappen de week af met een uitgebreid interview. Luister naar de verhalen van een bijzonder musicus die zijn lange en rijke leven samenwerkte en bevriend was met de beste musici en de grootste componisten van de twintigste eeuw.

Openbaar | Tickets: www.kamermuzieksouvenir.nl Key skills

PRESSLER WEEK De levende legende Menahem Pressler is een week lang bij ons te gast. De inmiddels 94-jarige pianist is het stralende middelpunt van deze feestweek. Pressler, van oorsprong Joods, werd in Duitsland geboren. In 1938 vluchtte hij samen met zijn familie naar Amerika. Daar begon hij zijn muziekcarrière. In 1955 was hij een van de oprichters van het Beaux Arts Trio, ’s

CONCERT MENAHEM PRESSLER Dinsdag 29 mei 20.00 uur | Concertzaal Tilburg AMPA is vereerd de 94 jarige Pressler te mogen ontvangen. Naast het interview en de masterclass, verzorgt de wereldberoemde pianist ook een concert in de Concertzaal van Theaters Tilburg. Nadat hij meer dan vijftig jaar concerten heeft verzorgd met zijn pianotrio ‘Beaux Arts Trio’, speelt hij dit keer solo.

werelds meest toonaangevende pianotrio. Met inmiddels een

Tickets: www.kamermuzieksouvenir.nl

meer dan vijftigjarig intensief en rijk concertleven achter de

Key skills

rug, zet Pressler in 2008 zijn carrière voort als solist. Hij speelt met de grootste orkesten, kamermuziekensembles en musici wereldwijd. Wie twee jaar geleden bij zijn optreden in Concertzaal Tilburg was, zal het zich nog goed herinneren: een breekbare man wordt door zijn assistent het podium op begeleid. Eenmaal plaatsgenomen achter de vleugel, lijkt het alsof de tijd geen invloed op hem heeft gehad. Zijn uitvoering is perfect en briljant. Tijdens de feestweek geeft Pressler een interview, een

MASTERCLASS MENAHEM PRESSLER Woensdag 30 mei 20.00 uur | Concertzaal Tilburg Een openbare AMPA masterclass door de legendarische Amerikaanse pianist Menahem Pressler. Zijn langdurige en succesvolle carrière en zijn rijke ervaringen vormen de basis van deze masterclass. Bezoek de masterclass in de Concertzaal van Theaters Tilburg en zie de meester aan het werk!

masterclass en een recital. Dé kans om deze levende legende te

Openbaar | Tickets: www.kamermuzieksouvenir.nl

ontmoeten en aan het werk te zien!

Key skills

42

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

43


WHAT ABOUT THE AUDIENCE?

LUNCHCONCERT HEIKESE KERK

ONDERNEMERSCHAP RONDETAFELGESPREKKEN: SAMEN DE TOEKOMST IN NEW HORIZONS

PPS: PERSEPHASSA – NEW HORIZONS

Maandag 28 mei 09.00 uur | De Refter Tilburg

Dinsdag 29 mei 13.00 uur | Heikese Kerk Tilburg

Een gesprek over de positie van het publiek in de achttiende,

Organist Ruud Huijbregts, trompettist Jacq Sanders en trom-

negentiende en twintigste eeuw. Met onder anderen: Tijn Vaes

bonist Mark Boonstra, alledrie docent aan AMPA, verzorgen een

en gitarist, componist, muziektheoreticus én alumnus Aart

exclusief lunchconcert in de Heikese Kerk in Tilburg. Ze spelen

Strootman.

Dinsdag 29 mei 10.00 uur Studiozaal Theaters Tilburg

iconisch werk en een van belangrijkste slagwerkcomposities van

muziek van o.a.: Guilmant, Wammes en Cochereau.

Openbaar | Gratis

Openbaar | Gratis

De samenleving verandert snel net als de plaats van muziek

heen, wat een heel bijzondere sensatie geeft. Xenakis is voor

Key skills

Key skills

binnen de samenleving. Dat maakt dat velen binnen het

slagwerkers een belangrijke componist; hij heeft veel werk voor

muziekveld op zoek zijn naar nieuwe inzichten en kansen. In alle

slagwerkensemble en slagwerk solo geschreven en ook in zijn

toekomstige ontwikkelingen willen wij als onderwijsinstelling

kamermuziek heeft slagwerk vaak een prominente rol. Iedere

een belangrijke rol spelen. Per slot van rekening vormen wij

slagwerker komt vroeg of laat in aanraking met het werk van

de muziekkunstenaar van morgen. De Academy of Music and

Xenakis, Zondag ook voor AMPA’s slagwerkers.

Performing Arts organiseert daarom een rondetafelgesprek.

Tijdens het Persephassa project werken de slagwerkstudenten

Woensdag 30 mei 16.00 uur | FHK Gebouw Tilburg Persephassa, van de hand van Griekse componist Iannis Xenakis, is een slagwerkcompositie voor zes percussionisten. Het is een de twintigste eeuw. De muziek ‘tolt’ als het ware om het publiek

Maandag 28 mei 13.00 uur | FHK Refter Tilburg

LUNCHCONCERT EN CD-PRESENTATIE NICHOLAS CALLOT & BART RODYNS DUO HARMONIUM-PIANO

Master of Music presenteert nog een concert in de serie ‘Small

Woensdag 30 mei 13.00 uur | FHK Refter Tilburg

Wij nodigen daarbij de provincie Noord-Brabant en andere

samen met de spiksplinternieuwe FHK-masteropleiding Perfor-

Een Harmonium & Piano duo was in de negentiende eeuw een

stakeholders uit de klassieke en hedendaagse muzieksector uit

ming Public Spaces (PPS). Deze internationale masteropleiding

veelvoorkomende muzikale combinatie. Vandaag de dag is het

om van gedachte te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan.

wordt bevolkt door kunstenaars uit verschillende disciplines,

Master of Music. De composities die hier worden opgevoerd,

echter zeldzaam de twee instrumenten samen te horen. De al

Wij kijken alvast uit naar een inspirerend gesprek met een blik

waaronder theater, dans, muziek, beeldende kunst, architectuur,

werden eerder dit jaar gepresenteerd tijdens de kamermuziek-

meer dan twintig jaar bevriende Nicholas Callot (harmonium)

op samenwerken en elkaar versterken!

digitale kunstvormen en grafisch. Allen hebben zij een interesse

examens.

& Bart Rodyns (piano) beheersen deze historische combinatie

Besloten

hun werk uit te voeren in de openbare ruimte. Wordt op een

Openbaar | Gratis

als geen ander. Een unieke gelegenheid dit bijzondere duo te

Key skills

LUNCHCONCERT SMALL GROUPS, GREAT MUSIC!

groups, great music’. Dit concert zal een showcase zijn van het beste werk van de kamermuziekensembles van Fontys

Key skills

ongewone plek verrast door bijzondere kunstenaars!

beluisteren. Na het lunchconcert is hun gloednieuwe CD te koop.

Studenten van PPS zullen een uitzonderlijke ruimte creëren

Openbaar | Gratis

waarin de uitvoering van Persephassa plaats gaat vinden.

Key skills

Openbaar | Gratis 
 Key skills

Dinsdag 29 mei 14.00 uur | Studiozaal Theaters Tilburg

LUNCHCONCERT REFTER VERA HOFMAN ENSEMBLE

Zes geselecteerde masterstudenten van diverse Nederlandse

Donderdag 31 mei 13.00 uur | FHK Refter Tilburg

conservatoria presenteren hun onderzoek op het gebied van

The Next Ensemble is opgericht door twee enthousiaste master-

Music & Research. In de zaal zitten verschillende experts op het

studenten directie. Zij wilden graag een unieke omgeving creëren

gebied van artistiek onderzoek. Luister en leer!

waar dirigent en muzikant met elkaar kunnen experimenteren en

Openbaar | Gratis

van elkaar kunnen leren. Het ensemble repeteert om deze reden

MUSIC & RESEARCH COMPETITION

Key skills

wekelijks en bestaat uit conservatoriumstudenten (Bachelor & Master). De dirigenten stellen gezamenlijk het programma samen en zoeken vervolgens naar musici die in het ensemble passen. Door deze prioritering van de muzikale inhoud varieert de bezetting van kwartet tot kamerorkest. Het repertoire omvat muziek die de afgelopen honderd jaar gecomponeerd is. Denk aan werken van grote componisten als: Berg, Ives & Stravinsky, maar ook composities van de studenten zelf. Kom en luister zelf naar deze vernieuwende combinatie van dirigent en muzikant!

Openbaar | Gratis Key skills

44

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

45


MUSIC & RESEARCH FESTIVAL Donderdag 31 mei 14.00 uur | Studiozaal Theaters Tilburg Het Music & Research festival wordt georganiseerd door AMPA’s Master of Music en heeft een echte festivalvibe! Een afwisselend programma met sprekers, performances, foodtrucks en mogelijkheden tot netwerken. Het festival wordt afgesloten met een spectaculair slotconcert!

Openbaar | Gratis Key skills

MICHELLE VAN MALSEN

TIJN HEIJBLOM

STUDENT

STUDENT

Ik zit momenteel in het derde jaar Bachelor Klassiek Piano. AMPA

Ik volg de richting Zang Jazz en zit in mijn tweede jaar. Ik vind

staat bij mij voor vernieuwing, originaliteit en vooral; jezelf zijn

dat AMPA mij heel veel leert over hoe ik mijzelf kan uiten in de

en dit omzetten in iets wat in het artistieke vak tot zijn recht

muziek, en hoe ik mijn toekomst kan vormgeven.

komt. Voor mij is AMPA een studievorm waarbij ik mezelf en mijn

Mijn zanglessen, naast de theorielessen zijn voor mij de grootste

karakter optimaal kan ontwikkelen en ook naar voren kan laten

inspiratiebronnen. Nadat ik ben afgestudeerd zie ik mezelf met

komen. Bij AMPA leer ik hoe ik mezelf goed kan uiten, mijn talent

mijn eigen band veel spelen op allerlei locaties. Daarnaast lijkt

kan inzetten om dat aan het publiek te laten zien, maar ook hoe

me lesgeven ook leuk.

ik in de toekomst mezelf goed kan neerzetten als artiest. Ik vind het geweldig dat we zo vrij zijn om te ontwikkelen wat bij ons past, en wat ons interesseert. De docenten luisteren naar ons, en spelen in op wat bij ons past. Ook vind ik het goed dat AMPA

SONJA OBERKOFLER

niet conform de vaste conservatoriumstudie wil functioneren,

STUDENT

maar zich graag onderscheidt.

Ik ben Sonja Oberkofler, kom uit Noord-Italië en studeer mijn

Ik vind zelf Cultuurgeschiedenis geweldig, je wordt je bewust van jouw aandeel als artiest in de samenleving. Daarnaast hebben Filosofie en Reflectie & Beschouwing mij heel erg gevormd als musicus. Middels die vakken kon ik erg op mezelf reflecteren in wie ik ben en wat ik kan als artiest, en hoe deze dingen bij gaan dragen aan de toekomst van de muziek. Hopelijk ben ik over twee jaar succesvol met mijn pianoduo Cross. We spelen naast klassieke muziek ook moderne klassieke muziek en crossovers met

pop en gospelmuziek. Ook als

pianiste in andere (internationale) ensembles zou ik graag willen

46

derde jaar klassiek saxofoon bij Ties Mellema, hij was ook de reden waarom ik hier in Tilburg studeer. Binnen AMPA hebben we de mogelijkheid om interdisciplinair te ontwikkelen en te spelen binnen verschillende ensembles. Zelf speel ik al in een muzikale kindervoorstelling „De Bremer Stadsmuzikanten“ en in het voorjaar mag ik ook bij een project van de Nationale Opera in Amsterdam meedoen. Fijn en inspirerend vind ik de vele mogelijkheden om ons via de studie bij AMPA te verdiepen in de hedendaagse muziek.

musiceren. Ik geloof dat vernieuwing de sleutel is tot het meer

In het derde jaar mogen wij ons eigen keuzevakken kiezen en

zichtbaar maken van de klassieke muziekwereld. Daar wil ik

minor, Zo volg ik de minor cultureel ondernemerschap waarbij

graag een van de wegbereiders voor zijn. Daarnaast wil ik aan

ik alles over mijn eigen ondernemen leer.

de slag als pianodocente, waarbij ik kinderen stimuleer om te

Ik zelf wil namelijk als ik afgestudeerd ben uitvoerend musicus

creëren en te ontdekken wat muziek met je kan doen.

zijn met mijn eigen indie-classical ensemble en saxofoonkwartet.

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

47


JUNI PRESENTATIE ORIGINALS Vrijdag 1 juni 13.00 uur | FHK Refter Tilburg Tijdens Originals gaan studenten van AMPA-Jazz eigen composities schrijven en spelen. Het schrijven en spelen van originele composities is niet alleen heel gewoon in de jazz, het is ook een noodzakelijke en nuttige tool om je eigen weg en identiteit in deze muziek te vinden. Op 1 juni presenteren alle ensembles de uitkomst van de week voor alle studenten en publiek.

Openbaar | Gratis Key skills

VISUAL SCORES & VARIETÉ

ON STAGE – STRINGS

LUNCHCONCERT MUZIEKGEBOUW FRITS PHILIPS EINDHOVEN

SLOTAVOND NEW HORIZONS

Maandag 4 juni 15.00 uur | FHK Lokaal C1.05 Tilburg 


Vrijdag 1 juni 20.00 uur | Concertzaal Tilburg

On stage. In deze Vrijdag toegankelijke klasconcerten laten onze

Woensdag 6 juni 12.30 uur Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven

Een slotavond van een feestweek moet iets bijzonder brengen!

studenten zien wat ze geleerd hebben. Dit keer staan AMPA’s

AMPA en het Frits Philips Eindhoven werken al jarenlang samen.

Livemuziek, video en circus. We pakken deze avond uit met

viool- en cellostudenten centraal.

Tijdens de lunchconcerten komt elke keer een andere groep

een interdisciplinair tweeluik waarin samenwerken centraal

Openbaar | Gratis

studenten aan bod. Dit keer zijn het de laureaten van de Master

staat.

VISUAL SCORES Livemuziek en video! Voor de pauze zie je Visual Scores: een

Wat betekent het om te studeren aan AMPA? Dat zie je tijdens

Key skills

AMPA CHAMBER MUSIC SOIRÉE

of Music die een concert verzorgen in het Muziekgebouw.

Openbaar | Gratis Key skills

studenten van ArtCoDe (Art-Communication and Design.)

Dinsdag 5 juni & Woensdag 6 juni beiden 19.00 uur Stichting Het Cenakel Tilburg

CAFÉ CULTUUR

Onder leiding van Lucas van Woerkum ontwierpen de

Op 5 en 6 juni vinden de tentamens van de kamermuziekensembles

Woensdag 13 juni 20.00 uur

ArtCoDe studenten video’s speciaal voor reeds bestaande

plaats in Het Cenakel in Tilburg. De verschillende kamermuziek-

muziek van de AMPA ensembles. De muziek van de AMPA

ensembles van de bachelor presenteren zichzelf met een

ensembles komt live samen met de digitale projecties. Het

muziekwerk voor de examencommissie. Daarnaast worden er

Woensdag 20 juni 20.00 uur Woensdag 27 juni 20.00 uur Stichting Het Cenakel Tilburg

samengaan van beeld en geluid wordt geregisseerd door

ook nieuwe werken van de compositieklas gepresenteerd.

AMPA organiseert iedere woensdag ‘Café Cultuur’ in het

onze studenten compositie, die tijdens de voorstelling de

Openbaar | Gratis

Cenakel, de kloosterkapel van ons oude Conservatorium. In deze

video’s sturen en beïnvloeden.

Key skills

sfeervolle en karakteristieke ruimte ontmoeten studenten en

spannende samenwerking tussen de AMPA ensembles en de

docenten uit binnen- en buitenland elkaar onder het genot van

VARIETÉ

een biertje. ‘Café Cultuur’ is dé plek om ideeën uit te wisselen,

Livemuziek en circus! Na de pauze zie je Varieté: een kleurrijke

inspiratie op te doen en te luisteren naar verschillende lezingen

samenwerking tussen AMPA-studenten en studenten van

en concerten.

de Fontys Academy of Circus and Performance Art. De

Voor AMPA-studenten en docenten

compositie Varieté werd geschreven door de Italiaanse componist Mauricio Kagel. De invulling door circusstudenten

Key skills

komt onder de regie van Jur van de Lecq en Heleen de Hoon op verrassende wijze samen met de uitdagende live uitgevoerde muziek.

Openbaar | Reserveringen: www.fhkagenda.nl Key skills

48

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

49


SEPTEMBER CAFÉ CULTUUR

JAZZFESTIVAL MAKE IT

Woensdag 12 september 20.00 uur Stichting Het Cenakel Tilburg

Samen met Theaters Tilburg, Paradox Tilburg en Poppodium

AMPA organiseert iedere woensdag ‘Café Cultuur’ in het

Luister naar een nieuwe generatie jazz talent!

013 organiseert AMPA het nieuwe Tilburgse jazzfestival Make It.

Cenakel, de kloosterkapel van ons oude Conservatorium. In deze sfeervolle en karakteristieke ruimte ontmoeten studenten en docenten uit binnen- en buitenland elkaar onder het genot van

AMPA JAZZRONDE

een biertje. ‘Café Cultuur’ is dé plek om ideeën uit te wisselen,

Vrijdag 21 september 19.00 uur | Verschillende locaties Tilburg

inspiratie op te doen en te luisteren naar verschillende lezingen

Als onderdeel van jazzfestival Make It lanceren we de AMPA

en concerten.

Jazzronde. In samenwerking met de mensen van de Popronde

Voor AMPA-studenten Key skills

wordt de Tilburgse binnenstad één groot jazzpodium. Het is de ambitie om elke kroeg, bakker, kapper en platenzaak in Tilburg om te toveren tot jazzclub voor een avond. Dwaal door de stad en wordt ondergedompeld in jazzmuziek!

EELT THEATERSCOLLECTIEF

Openbaar | Gratis

Studenten van de Academy of Music and Performing Arts

Key skills

gaan samen met EELT Theatercollectief op zoek naar de raakvlakken tussen de transities in de stad Tilburg. Sublimatie is de directe fase-overgang van een stof uit de vaste fase naar

JAZZFESTIVAL MAKE IT

- wordt overgeslagen. Deze sterke en snelle vorm van transitie

Zaterdag 22 september de gehele dag door Verschillende podia Tilburg

is kenmerkend voor onze huidige samenleving. Net zoals de

Met het ontstaan van Make It komt er een jazzfestival dat zich

welbekende schrijver Paul Auster willen we de stad gebruiken

volledig richt op de nieuwe generatie jazz talenten. Drijvende

als metafoor voor de samenleving. Een samenleving van - en het

krachten achter Make It zijn AMPA’s jazz alumni Koen Smits, Neil

samenleven met - de moderne mens op voortdurende zoektocht

van der Drift en David Romanello. Voor de programmering gaan

naar betekenis en identiteit.

de drie op zoek naar het talent dat juist nog niet op alle festivals

een gasvormige fase. De tussenvorm naar - in dit geval vloeistof

De slotpresentatie van het project zal plaatsvinden op de Nacht van de Kunsten 2018. Nu al benieuwd? Woon dan onze kick-off bij op … september 2018. Meer informatie later beschikbaar Key skills

staat, maar wel een groot podium en publiek verdient. “Als jonge jazzcomponisten weten wij alle drie hoe lastig het kan zijn om met eigen werk tot spelen te komen tussen alle gevestigde namen. Juist deze groep, die in onze ogen onderbelicht is willen wij graag op de voorgrond plaatsen” aldus Van der Drift. Door de jonge talenten te koppelen aan grote nationale en internationale namen willen de drie ook die groep triggeren uit hun comfortzone te stappen en het avontuur aan te gaan met deze jonge ambitieuze makers.

Openbaar  Key skills

50

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

51


Programma Januari 10 LUNCHCONCERT WILLEM TWEE CATERINA

GOMES SAXOFOON P. 07 12.30 uur | Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch

10

CAFÉ CULTUUR P. 07 20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

14 AMPA MEETS DE KRING

ISAAC POELS ALTVIOOL P. 07 11.00 uur | De Kring Roosendaal

17 18 20 21

21

CAFÉ CULTUUR P. 07 20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg PLAYING THE NEW ONE P. 07 15.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg MASTERCLASS ELLY AMELING P. 07 13.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg KOFFIECONCERT TILIANDER LOREM SAXOPHONE QUARTET P. 08 11.00 uur | Tiliander Oisterwijk JAZZPODIUM GOIRLE P. 08 15.00 uur | Cultureel Centrum Jan van Besouw Goirle

23 MASTERCLASS RASCHÈR QUARTET P. 08 15.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

24 LUNCHCONCERT WILLEM TWEE

JACOPO BERTONCELLO KLARINET P. 08 12.30 uur | Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch

24 OPENING FST100 P. 10

Februari 02 AMPA JAZZ WILLEM TWEE P. 14

01 CROSSLINX P. 27

CONTEMPORARY MUSIC DAYS

02 CROSSLINX P. 27

10.00 | Stichting Het Cenakel Tilburg

19.00 uur | De Doelen Rotterdam

20.30 uur | Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch

05 LUNCHCONCERT KEIKO SHICHIJO P. 14 12.00 uur | FHK Refter Tilburg

19.00 uur | Muziekgebouw Bimhuis Amsterdam

20.00 uur | Stichting ‘Het Cenakel’ Tilburg

02

10.00 uur | FHK Refter Tilburg

03 CROSSLINX P. 27 19.00 uur | Muziekgebouw Eindhoven

06 MADE IN T P. 16 20.30 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

03

06 JAZZSESSION HARMEN FRAANJE P. 17 21.00 uur | Paradox Tilburg

MATTHIAS HÖFS’ MOZART CON TROMBA P. 28 20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

03 CRISS CROSS EUROPE P. 27 20.30 uur | Paradox Tilburg

07 LUNCHCONCERT WILLEM TWEE

LOTUS KLINKSPOOR ZANG P. 16 12.30 uur | Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch

AKOESTICUM TALENT PROGRAMME CONCERT P. 27 20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

03 MASTERCLASS MATTHIAS HÖFS P. 28

06 MELODY OF SILENCE P. 15 12.00 uur | FHK Refter Tilburg

04 CROSSLINX P. 27 19.00 uur | Muziekcentrum Enschede

07 HARMEN FRAANJE P. 17 12.00 uur | FHK Refter Tilburg

05 ON STAGE – STRINGS P. 27

15.00 uur | Concertzaal Theaters Tilburg

07 RHYTHM IT IS! P. 16 20.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

07 LUNCHCONCERT WILLEM TWEE

PAUL SUN GITAAR P. 29 12.30 uur | Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch

08 LEINEROEBANA P. 19

12.00 uur | FHK Gebouw Tilburg

08 DUET ASKO|SCHÖNBERG P. 20

07 CAFÉ CULTUUR P. 29 20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

20.00 uur | Klasse Theater Tilburg

18 AMPA MEETS DE KRING

LOREM SAXOPHONE QUARTET P. 22 11.00 uur | De Kring Roosendaal

27

MASTERCLASS ELLY AMELING P. 08 13.00 uur | Fontys Muziekzaal Tilburg

20 ON STAGE SAXOFOON P. 22

31

CAFÉ CULTUUR P. 07 20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

21 CAFÉ CULTUUR P. 22

12.30 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

22 ON STAGE PIANO P. 22 12.30 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

25 KOFFIECONCERT DEN BOOGAARD

ENIDE LEBROCQUY ZANG, ARNE DE WIT GITAAR, GERT-JAN VERBUEKEN CELLO & GITAAR P. 23

11.00 uur | Den Boogaard Moergestel

26 ON STAGE FLUIT P. 23 15.30 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

April 04 LUNCHCONCERT WILLEM TWEE

MICKAEL LUIS GITAAR P. 32 12.30 uur | Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch

04 CAFÉ CULTUUR P. 32 20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

05 CARNETS DE VOYAGE P. 15

20.00 uur | Concertzaal Tilburg

26 MASTERCLASS JAN VOGLER P. 08

Maart

11

AMPA MEETS DE KRING XAVIER GEERMAN COMPOSITIE P. 29 11.00 uur | De Kring Roosendaal

09 ON STAGE – FLUIT P. 32 15.30 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

15 WAMPA MEETS DE KRING P. 32

ENIDE LEBROCQUY ZANG, ARNE DE WIT GITAAR, GERT-JAN VERBUEKEN CELLO & GITAAR

11.00 uur | De Kring Roosendaal

15 KOFFIECONCERT DEN BOOGAARD AMPA BIGBAND P. 33 11.00 uur | Den Boogaard Moergestel

15 ASTEN CLASSIC AWARD P. 33 12.00 uur | In de Gloria Asten

16 MASTERCLASS EMILY BEYNON P. 33 10.30 uur | FHK Refter Tilburg

18 LUNCHCONCERT WILLEM TWEE

TABEA TATAN MUZIEKTHEATER P. 33 12.30 uur | Willem Twee Concertzaal s-Hertogenbosch

18 CAFÉ CULTUUR P. 32

20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

19 ON STAGE – PIANO P. 33

19.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

26 CAFÉ CULTUUR P. 32 20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

14 CAFÉ CULTUUR P. 29 20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

15 ON STAGE PIANO P. 29

19.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

18 KOFFIECONCERT TILIANDER P. 29

ALBA CALLE VALIENTE EN DAVID SÁNCHEZ PIANO

11.00 uur | Tiliander Oisterwijk

21 LUNCHCONCERT WILLEM TWEE

ENIDE LEBROCQUY ZANG P. 29 12.30 uur | Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch

21 CAFÉ CULTUUR P. 29

Programma is onder voorbehoud. Voor actuele informatie over onze evenementen zie

AMPATilburg

20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

27 MASTERCLASS VINCENT VAN AMSTERDAM P. 23 52

10.00 uur | FHK Refter Tilburg

53


Programma Mei 02 LUNCHCONCERT WILLEM TWEE

PEDRO SILVA SAXOFOON P. 36 12.30 uur | Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch

07

ON STAGE – STRINGS P. 36 15.00 uur | Concertzaal Theaters Tilburg

08 ON STAGE – SAXOFOON P. 36

27 FONTYS WILLEM TWEE

CHAMBER MUSIC CONTEST P. 38 11.00 uur | Willem Twee Concertzaal Den Bosch

FESTIVALWEEK NEW HORIZONS 28 WHAT ABOUT THE AUDIENCE? P. 44 09.00 uur | De Refter Tilburg

SMALL GROUPS, GREAT MUSIC! P. 44 13.00 uur | FHK Refter Tilburg

28 CONCERT TEMKO & KLANG P. 41 20.00 uur | Concertzaal Tilburg

20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

11

AMPA JAZZ WILLEM TWEE P. 36 20.30 uur | Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch

14 MASTERCLASS GRAHAM JOHNS P. 36

PRESSLER WEEK

29

30 MASTERCLASS MENAHEM PRESSLER P. 43

MARKETA PALOVÁ ZANG P. 38 12.30 uur | Willem Twee Concertzaal ‘s-Hertogenbosch

16 CAFÉ CULTUUR P. 36

20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

29 LUNCHCONCERT HEIKESE KERK P. 44 30 LUNCHCONCERT EN CD-PRESENTATIE NICHOLAS CALLOT & BART RODYNS DUO HARMONIUM-PIANO P. 44 13.00 uur | FHK Refter Tilburg

29 ONDERNEMERSCHAP

RONDETAFELGESPREKKEN: SAMEN DE TOEKOMST IN P. 45 10.00 uur | Studiozaal Theaters Tilburg

29 MUSIC & RESEARCH COMPETITION P. 45 14.00 uur | Studiozaal Theaters Tilburg

18 JAZZ ENSEMBLE TENTAMEN P. 38 20.30 uur | De Kring Roosendaal

23 CAFÉ CULTUUR P. 36

20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

24 MASTERCLASS MERVE KAZOKOGLU P. 39 10.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

24

LUNCHCONCERT MUZIEKGEBOUW FRITS PHILIPS EINDHOVEN P. 38 12.30 uur | Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven

t

05 AMPA CHAMBER MUSIC SOIRÉE P. 49 19.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

tiliander

ti

06 AMPA CHAMBER MUSIC SOIRÉE P. 49 19.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg tiliander

06 LUNCHCONCERT MUZIEKGEBOUW P. 49 12.30 uur | Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven

13 CAFÉ CULTUUR P. 49

20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

27 CAFÉ CULTUUR P. 49

20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

13.00 uur | Heikese Kerk Tilburg

19.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

09.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

15.00 uur | FHK Lokaal C1.05 Tilburg 


FESTIVALWEEK NEW HORIZONS VERVOLG

09.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

18 MASTERCLASS ADAM WOOLF P. 37

04 ON STAGE – STRINGS P. 49

20 CAFÉ CULTUUR P. 49

17 MASTERCLASS ADAM WOOLF P. 37 17 ON STAGE – PIANO P. 38

20.00 uur | Concertzaal Tilburg

20.00 uur | Concertzaal Tilburg

14.00 uur | Centrum vd Kunsten Eindhoven

16 LUNCHCONCERT WILLEM TWEE

SLOTAVOND NEW HORIZONS

CONCERT MENAHEM PRESSLER P. 43 20.00 uur | Concertzaal Tilburg

14.00 uur | FHK Cenakel Tilburg

15 MASTERCLASS ADAM WOOLF P. 37

01 VISUAL SCORES & VARIETÉ P. 48

FRITS PHILIPS EINDHOVEN

10.00 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

14 MASTERCLASS ADAM WOOLF P. 37

13.00 uur | FHK Refter Tilburg

28 INTERVIEW MENAHEM PRESSLER P. 43 15.00 uur | Concertzaal Tilburg

Met dank aan onze partners

01 PRESENTATIE ORIGINALS P. 48

28 LUNCHCONCERT

12.30 uur | FHK Muziekzaal Tilburg

09 CAFÉ CULTUUR P. 36

JUNI

30

PPS: PERSEPHASSA P. 45 16.00 uur | FHK Gebouw Tilburg

31

LUNCHCONCERT REFTER VERA HOFMAN ENSEMBLE P. 45

September ?

EELT THEATERSCOLLECTIEF P. 51 Datum nog onbekend | Check AMPATilburg

12 CAFÉ CULTUUR P. 51 20.00 uur | Stichting Het Cenakel Tilburg

JAZZFESTIVAL MAKE IT 21 AMPA JAZZRONDE P. 51 19.00 uur | Verschillende locaties Tilburg

22 JAZZFESTIVAL MAKE IT P. 51 De gehele dag | Verschillende podia Tilburg

14.00 uur | Studiozaal Theaters Tilburg

Deze brochure is gepubliceerd door Academy of Music and Performing Arts, Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

13.00 uur | FHK Refter Tilburg

31 MUSIC & RESEARCH FESTIVAL P. 46

COLOFON

Redactie en eindredactie Anne peters, Stephanie Bastiaansen

Programma is onder voorbehoud. Voor actuele informatie over onze evenementen zie

AMPATilburg

en Raf De Keninck. Ontwerp: Blend en Blink ontwerp en communicatie. Fotografie: Lieselotte Pennings, Julie Verlinden, Frans Stous, Govert Driessen, Deen van Meer, Dries Alkemande, Herre Vermeer, Remke Spijkers, Wilco Smits en Jasper Staps. Drukwerk Enson.

54

55


Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

57


58

Voor updates over evenementen zie

AMPATilburg

59


60

Fontys 100 jaar conservatorium  
Fontys 100 jaar conservatorium  
Advertisement