Page 1

Voortrajecten Fontys Hogeschool voor de Kunsten 2014 | 2015 | Tilburg

Voortrajecten bacheloropleidingen Fontys Hogeschool voor de Kunsten


VOORTRAJECTEN FONTYS HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

Ben je op zoek naar “iets met Kunsten”? Of weet je al precies welke opleiding je wilt gaan doen bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) en wil je je goed voorbereiden op de toelatingsexamens?

Fontys Hogeschool voor de Kunsten biedt jou met haar voortrajecten alle gelegenheid om te ervaren of een opleiding aan een kunstopleiding iets voor jou is. Niets is zo vervelend om in je eerste jaar te moeten stoppen omdat de opleiding toch niet jouw ding is. Je hebt een hoop collegegeld betaald en je bent een studiejaar “kwijt”. Als je niet twijfelt en al zeker weet dat je je hart gaat volgen, vormen de voortrajecten een goede voorbereiding op de audities en toelatingsexamens. We hebben alle voortrajecten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten voor jou op een rijtje gezet! Kijk voor aanmelding voor al deze voortrajecten op www.fontys.nl/kunsten

Academie voor Beeldende Vorming (ABV) en Academy for Art, Communication and Design (ArtCoDe) Vraag je je af of beeldende kunst en vormgeving iets voor je is? Heb je een creatieve aanleg en zou je deze verder willen ontwikkelen? Er zelfs je beroep van willen maken? Dan is dit Voortraject Beeldend iets voor jou! Dit voortraject stelt je in de gelegenheid je talenten dieper te onderzoeken. Je kunt beleven of onze vervolgstudies voor jou een optie zijn om te komen tot een beroepsmatige ontplooiing van dit talent.

2

Door het deelnemen aan het traject verwerf je bepaalde basisvaardigheden waardoor je met meer succes (én plezier!) de beeldende opleidingen kunt volgen. Je maakt kennis met het opstarten en onderhouden van een creatief proces. Een onderzoekende en nieuwsgierige houding staat hierbij centraal. Je wordt begeleid door het docententeam en assisterende studenten. Deze derde- en vierdejaarsstudenten kunnen je vertellen hoe je een opleiding beleeft en wat dat betekent voor je persoonlijke ontwikkeling. Het is nuttig om te weten dat dit voortraject, net als onze opleidingen, werkt met competenties. Dit wordt je tijdens het traject uitgelegd.

Wat doe je in de Voortraject Beeldend? Op de eerste dag geven we je informatie over en inzicht in onze opleidingen. Wat zijn de doelstellingen en identiteiten van deze opleidingen? Er zijn presentaties die een beeld geven van de stages, van de eindwerken van een cursist en van de theorie der kunsten. Natuurlijk ga je ook zelf aan de slag met een praktijkopdracht. Tijdens het traject ben je vooral praktisch bezig en is er aandacht voor verschillende disciplines. Ook zul je ervaren dat – net als in onze samenleving- de digitale mogelijkheden die er zijn, een belangrijke rol spelen. Dat betekent dat je het ene moment met een houtskooltje in de hand model tekent

en een volgend lesblok multimediaal bezig bent. Er is tekenen, fotografie, audiovisueel, interactief, grafische – en driedimensionele vormgeving, bioart. De ene keer is de benadering autonoom, een andere keer staat het ontwerpproces centraal of is er discussie. Kortom, je krijgt diverse invalshoeken en visies aangeboden. De theoretische kant komt aan bod tijdens het lesblok Theorie der Kunsten. Kunstenaars, opvattingen en thema’s worden met de cursisten besproken. Je brengt ook een bezoek aan museum De Pont. Dit alles is er op gericht je kennis te laten maken met zowel autonome kunstuitingen als met toegepaste vormgeving. Het verworven inzicht helpt je bij het reflecteren op je eigen beeldend proces en om je opvattingen over hedendaagse cultuuruitingen te verwoorden.

Wanneer behaal ik mijn certificaat en wat betekent dat? Als het assessorenteam de competenties die selecterend zijn voor de toelating voldoende scoren, krijg je het certificaat uitgereikt. Dit is drie jaar geldig en geeft toegang tot de propedeuse van de docentenopleiding (ABV). Als je voor ArtCoDe opteert zul je dit nadrukkelijk in je motivatie moeten verwoorden en kun je tevens thuis gemaakt werk tonen dat specifiek betrekking heeft op het profiel van deze opleiding. Als dit onderdeel ook positief beoordeeld wordt geeft dat samen met het certificaat toegang tot de propedeuse van ArtCoDe. Wanneer 14 hele zaterdagen Kosten € 450 (incl. materiaal, excl. fotoprints) Start september 2014 en januari 2015

Evaluatie en beoordeling

Toelating en kosten?

Telkens als je een vak hebt afgesloten krijg je een mailtje van de betreffende docent met een korte feedback. Dit helpt je om een goede studiehouding te ontwikkelen en geeft een beeld van je prestaties. Op de laatste zaterdag presenteer je het gemaakte werk aan een assessorenteam. Deze zullen je bevragen over je werkproces en je motivatie. Vervolgens stellen zij de competenties vast.

De cursus staat voor je open wanneer je in het laatste of voorlaatste jaar zit van havo, vwo of mbo (4 jarig). Je dient minimaal 16 jaar te zijn. Ook wanneer je het voortgezet onderwijs al enige tijd achter je hebt gelaten of een andere beroepsopleiding gevolgd hebt, is dit traject een goede keuze. Academie voor Beeldende Vorming +31(0)8850 70355 FHKabv@fontys.nl Academy for Art, Communication and Design +31(0)8850 81055 FHKartcode@fontys.nl 3


Dansacademie Dans is je lust en je leven. Wil je van dans je beroep maken?

Voorbereidende Klas in voltijd

Voortrajecten dans Om toegelaten te worden tot de Dansacademie moet je over veel danstechnische en danscreatieve vaardigheden beschikken. Om deze vaardigheden te verwerven heeft de Dansacademie twee voortrajecten ingericht: de Vooropleiding en de Opstapcursus. De Vooropleiding bestaat uit een Basisschool Traject (BAO) en een Algemeen Voortgezet Onderwijs Traject i.s.m. het Koning Willem II College in Tilburg (AVO). Het dansonderwijs in de vooropleiding is erop gericht om danstalent voor te bereiden op het professionele dansvak. De motivatie en het dansplezier van jong talent staat voorop! De Vooropleiding vergroot je danstechnische vaardigheden, geeft je creatieve ontplooiing de ruimte, ontwikkelt je inzicht in dans en kunst en stimuleert je theatrale overdracht.

Conservatorium Muziek is je lust en je leven. Wil je van muziek je beroep maken? Voorbereidende Klas

Basisschooltraject (BAO)

Ben je 9 t/m 12 jaar en wil je kennis komen maken met de Vooropleiding kom dan naar de Danskriebeldag op zaterdag 7 december 2013.

De dansvakken in het BAO traject (groep 7/8) zijn klassieke dans, internationale dans, dansimprovisatie en jazz/urban.

Open avond van het Koning Willem II College

Wanneer dinsdag en donderdag van 17.00-19.30 uur Kosten € 575 Start september 2014 Auditiedata groep 6/7 18 januari 2014 en 12 april 2014

Algemeen Voortgezet Onderwijstraject (AVO) De dansvakken (9-14 uur per week) in het AVO traject (vmbo, havo, vwo) zijn klassieke dans, jazz/ urban, moderne dans, dansimprovisatie en pilates. In het vierde jaar komen daar drama, cdk (creërend danskunstenaarschap), dabra (dansbeschouwing, reflectie, analyse) en dansgeschiedenis bij. In havo en vwo kun je dans opnemen in het examenpakket en mag je gebruik maken van de Raamregeling, die je mogelijkheden biedt om minder vakken te doen op school en zo meer tijd te hebben voor je dansvakken. Alle leerlingen van de Vooropleiding dansen in de eindvoorstellingen en projecten. Wanneer AVO danslessen vinden elke dag plaats en zijn geïntegreerd in het rooster van het

Koning Willem II College

Kosten

€ 1270

Start

augustus 2014

Auditiedata groep 8 4

26 februari 2014

woensdag 19 februari 2014

OPSTAPCURSUS De Opstapcursus is speciaal geschikt voor 15-16-17-18jarigen die nu of volgend jaar in 4 of 5 havo, 5 of 6

Niet iedereen is meteen klaar om in het eerste jaar met een conservatoriumstudie te starten. Het kan zijn dat je je middelbare school diploma nog niet op zak hebt, of je praktijk- of theorieniveau is nog net niet hoog genoeg. Om aangenomen te worden tot de voorbereidende klas moet je een toelatingsexamen doen. Tijdens dat toelatingsexamen moet je enkele stukken op je instrument spelen en worden je muzikaal gehoor en kennis getest. Bij het toelatingsexamen wordt geadviseerd in welk traject binnen de voorbereidende klas je het beste zou passen. De volgende trajecten voor de Voorbereidende Klas worden door ons aangeboden:

vwo zitten en die hun passie voor dans op deze leeftijd ontdekken of willen onderzoeken. Of je zit in een van de laatste twee jaren van een mbo-dansopleiding en

Voorbereidende Klas in deeltijd

jazz/urban/bollywood/afro, dansimprovisatie, drama).

Deze klas is bedoeld voor wie nog op school zit of werkt en nog een of twee jaar nodig heeft om het toelatingsniveau van het Conservatorium te bereiken. In dit vooropleidingstraject krijg je in ieder geval in het laatste jaar hoofdvakles van een conservatoriumdocent. Het programma wordt afhankelijk van de door jou gekozen richting gegeven op woensdag of zaterdag en bestaat uit koor, ensemble, gehoortraining en algemene muziekleer.

Wanneer 27 à 28 zaterdagen vanaf 10.15 uur tot 15.30 uur

Wanneer zaterdagen van september 2014 tot mei/juni 2015

Kosten

€ 560 per schooljaar

Start

september 2014

Kosten € 1.215 per schooljaar (kosten toelatingsexamen € 67)

Auditiedata

5 april, 12 april, 24 mei, 14 juni 2014

je wilt in het weekend extra trainen ter voorbereiding op een hbo-dansopleiding? Of je zit niet meer op de middelbare school en je weet nog niet precies wat je wilt of wat je durft, maar wel iets met dans? Kom dan bij ons auditie doen voor de Opstapcursus! De Opstapcursus is verdeeld in vier perioden. Iedere periode krijg je klassiek ballet en twee andere vakken (moderne dans,

Dansacademie +31(0)8850 78888 FHKdanceacademy@fontys.nl

Data toelatingsexamen diverse data in april, mei en juni 2014 Start

september 2014

De Voorbereidende Klas in voltijd is het traject voor leerlingen die een havo/vwo diploma behaald hebben, maar nog niet klaar zijn voor het eerste jaar wat betreft het hoofdvak. De lessen bestaan uit een wekelijkse hoofdvakles in de Voorbereidende Klas en de Algemene Theoretische Vakken in het eerste jaar. Daarnaast vullen ensembles, koor en eventueel orkestprojecten het studieprogramma aan. Je draait dus voor een groot deel de lessen mee met de eerstejaars studenten. Let op! Je kunt alleen geplaatst worden in de Voorbereidende Klas in voltijd als je voor theorie toelaatbaar bent op eerstejaars niveau. Je volgt de theorievakken namelijk samen met de eerstejaarsstudenten. Zit je wat betreft de theorie nog niet op dat niveau, dan kun je alléén geplaatst worden in de Voorbereidende Klas in deeltijd. Wanneer

september 2014 tot mei/juni 2015

Kosten € 1.902 per schooljaar (kosten toelatingsexamen € 67) Data toelatingsexamen diverse data in april, mei en juni 2014 Start

september 2014

Young Musicians Academy Deze klas is alleen bestemd voor (zeer) jong uitzonderlijk talent met voldoende mogelijkheden om straks tot de (inter)nationale top te behoren. Het onderwijs binnen de Young Musicians Academy is geheel toegespitst op jouw mogelijkheden. Behalve veel aandacht voor de instrumentale of vocale ontwikkeling is er aandacht voor kamermuziek en voor een goede muziektheoretische scholing. Waar zinvol in je ontwikkeling word je voorbereid op - en begeleid bij - (inter)nationale concoursen. Naast je studie aan het Conservatorium volg je regulier basis- of middelbaar onderwijs. Wanneer zaterdagen van september 2014 tot mei/juni 2015 Kosten € 1.560 per schooljaar (kosten toelatingsexamen € 67 ) Data toelatingsexamen diverse data in april, mei en juni 2014 Start september 2014 Conservatorium +31(0)8850 77744 FHKconservatorium@fontys.nl

5


Rockacademie Je hebt talent en je weet wat je wilt: de muziek in. De Rockacademie geeft je een podium om je te ontwikkelen tot muziekprofessional.

Voorbereiden op audities samen met een licentiehouder Je kunt je voorbereiden op je auditie met behulp van een licentiehouder. Dit is een afgestudeerde student van de Rockacademie die samen met jou aan het werk gaat om je klaar te stomen voor je auditie. Na afloop van dit traject kan de licentiehouder jou voordragen bij de Rockacademie, dit betekent dat je de eerste selectieronde mag overslaan en dus meteen wordt uitgenodigd voor een toelatingsauditie. Op de website www.fontys.nl/rockacademie vind je een overzicht van de licentiehouders met contactgegevens. Rockacademie +31(0)8850 74166 FHKrockacademie@fontys.nl

Academie voor Theater De Academie voor Theater leidt op tot één van de meest inspirerende beroepen die er zijn: theaterdocent. Op basis van je eigen spelplezier en talent, ontwikkel je inzicht, kennis en vaardigheden op het gebied van acteren, doceren en regisseren. Je leert toneelscènes ontwerpen en vormgeven, toneellessen aanbieden, spelers begeleiden en voorstellingen maken. Als je afgestudeerd bent, kun je lesgeven en theater maken. Om toegelaten te worden tot de opleiding moet je deelnemen aan één van de driedaagse selectierondes. Docenten van de Academie beoordelen dan je fysieke, artistieke en mentale aanleg en op basis daarvan volgt een eventueel besluit tot toelating. Selectierondes in 2014 1. zaterdag 25 januari, zaterdag 1 februari, zaterdag 8 februari 2014 2. maandag 22 april, dinsdag 23 april, woensdag 24 april 2014 3. maandag 23 juni, dinsdag 24 juni, woensdag 25 juni 2014 Kosten selectiedagen € 100 6

Academie voor Muziek- en Musicaltheater De Academie voor Muziek- en Musicaltheater heeft een eigen vooropleiding waarin je kunt ontdekken hoe ver je passie gaat en of je het talent hebt om later tot de opleiding toegelaten te worden. Om aangenomen te worden op de vooropleiding moet je een toelatingsexamen doen. Tijdens dat toelatingsexamen worden je talenten op gebied van zang, dans, toneelspel en theoretische kennis getest. Bij het toelatingsexamen wordt geadviseerd in welk traject binnen de vooropleiding je het beste zou passen. Ook in de vooropleiding wordt onderscheid gemaakt in de profielen Musicaltheater, Muziektheater en Muziektheater Klassiek.

Oriëntatiedag

Het programma wordt gegeven op zaterdag en bestaat uit groepslessen klassieke dans, jazzdans, dramalessen, koorzang, ensemble en muziektheorie. Daarnaast volg je (doordeweeks) individuele zangles waarvan je het lesmoment met de docent in kwestie zelf vastlegt. Er worden ook presentaties gegeven zodat je je vorderingen kan laten zien aan een groot publiek.

In België verzorgt De ! Kunsthumaniora in Antwerpen een éénjarig voortraject: www.kunsthumaniora.be

Mogelijk biedt ook het Factorium in Tilburg een dergelijk oriënterend voortraject aan.

Wanneer 27 zaterdagen 9.00-16.45u en 27 individuele zanglessen op een doordeweekse dag

Landelijke Oriëntatie Theaterscholen

Kosten

€ 1275 (auditiekosten € 100)

In diverse plaatsen in Nederland kun je de cursus Landelijke Oriëntatie Theaterscholen (LOT) volgen, onder meer in Eindhoven (CKE) en Tilburg (Factorium). Deze cursus bereidt je voor op een auditie aan één van de theaterscholen in Nederland. Informatie: www.jeugdtheaterscholen.nl

Start

september 2014

Onder de naam TALENT-ID werken kunstcentra en kunstvakonderwijsinstellingen in Zuid-Oost Nederland samen om talentontwikkeling in het kunstvakonderwijs gestalte te geven. Talentvolle leerlingen en cursisten van instellingen die het TALENT-ID keurmerk voeren, kunnen tijdens hun lessen op een kunstcentrum gescout worden door een TALENT-ID scout. Deze scouts zijn gecertificeerde docenten of gecertificeerde alumni van een hbokunstvakonderwijsinstelling. TALENT-ID staat voor talentontwikkeling, talentscouting, persoonlijke begeleiding, maatwerktrajecten, de mogelijkheid om je eigen ideeën te realiseren, master performances, multidisciplinaire projecten en producties en een goede voorbereiding op de toelatingsexamens van kunstvakonderwijsinstellingen.

Voorbereiding / oriëntatie Wil je je op de selectiedagen voorbereiden of je oriënteren op de inhoud van de opleiding Docent Theater? Volg dan een Voortraject of een cursus LOT.

Voortrajecten in Breda en Eindhoven In Breda (Nieuwe Veste) en Eindhoven (CKE) vinden in nauwe samenwerking met de Academie voor Theater oriënterende voortrajecten plaats. Je maakt kennis met verschillende vakken en (gast)docenten, zoals je die mogelijk later treft op de Academie voor Theater. Aan het eind van het voortraject krijg je een advies van het docententeam. Een positief advies geeft recht op gratis deelname aan de selectierondes van de Academie voor Theater. Informatie en aanmelden in Breda: www.nieuweveste.nl (076-5299600, contactpersoon: Irma Rens). Informatie en aanmelden in Eindhoven: www.cke.nl (040-2163263, contactpersoon: Karin van Dijk).

Auditietraining

Auditiedagen Muziektheater en Muziektheater Klassiek Eerste ronde: 22 t/m 28 februari 2014 Extra eerste ronde: 6, 7 en 8 mei 2014 Tweede ronde: 28 mei, 2, 3 en 4 juni 2014 Derde ronde: 5 en 6 juni 2014

Bij voldoende belangstelling organiseert de Academie voor Theater auditietrainingen als voorbereiding op de selectierondes.

Auditiedagen Musicaltheater Eerste ronde:

22 t/m 28 februari 2014

Academie voor Theater +31(0)8850 75211 FHKtheater@fontys.nl

Tweede ronde: Derde ronde:

21, 22, 28 en 29 maart 2014 23, 24 en 25 april 2014

Naast de reguliere Open Dagen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten is er een aparte oriëntatiedag voor de Academie voor Muziek- en Musicaltheater. Je kunt dan een dag als student met ons meedraaien. In lessen, workshops en voorlichtingsblokken wordt een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de muziek– en musicaltheaterstudie. Deze oriëntatiedag is op zaterdag 8 februari 2014. Er bestaat een samenwerking met de MusicAllfactory, een opleiding van het Factorium: www.factorium.nl

Academie voor Muziek- en Musicaltheater +31(0)8850 77900 FHKmuziekenmusicaltheater@fontys.nl

TALENT-ID

Het CKE in Eindhoven en Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg zijn de grondleggers voor het keurmerk. Meer informatie: www.CKE.nl 7


Open Dagen Za 9 november 2013 09.30 - 15.00 uur Zo 2 februari 2014 10.30 - 15.00 uur

Open Avonden (informatie avonden) Wo 9 april 2014 Wo 4 juni 2014

18.00 - 21.00 uur 18.00 - 21.00 uur

Voortrajecten Fontys Hogeschool voor de Kunsten Zwijsenplein 1 Postbus 90907

5038 TZ Tilburg 5000 GJ Tilburg

Telefoon +31(0)8850 78166 E-mail FHKSA@fontys.nl Website www.fontys.nl/kunsten E-mail Bureau Studentenadministratie FHKSA@fontys.nl

FHK Tilburg Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) bestaat uit de Academie voor Beeldende Vorming, Academy for Art, Communication and Design, Master of Architecture, Master of Urbanism, Master Kunsteducatie, Academie voor Danseducatie, Dance Academy, Master of Choreography, Academie voor Muziekeducatie, Conservatorium, Rockacademie, Master of Music, Academie voor Theater, Academy for Circus and Performance Art en de Academie voor Muziek- en Musicaltheater. Grafisch ontwerp: Blend & Blink (www.blendblink.nl). Drukwerk: OBT BV Fotografie: Amat Bolsius, Rob ten Broek, Henk Geraedts, May van den Heuvel, Peter de Koning en Bart Ruijgrok. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

FHK Pleisterplaats voor talentontwikkeling

34.20

Brochure Voortrajecten FHK Tilburg 2014-2015  

Brochure Voortrajecten FHK Tilburg 2014-2015 Fontys Hogeschool voor de Kunsten FHK Tilburg

Brochure Voortrajecten FHK Tilburg 2014-2015  

Brochure Voortrajecten FHK Tilburg 2014-2015 Fontys Hogeschool voor de Kunsten FHK Tilburg

Advertisement