Page 1

KOHA Javore Podgoricë e enjte, 2 qershor 2016 Viti XV Numër 717 Çmimi 0,50

MBROJTJA e mjedisit kryesfidë e Ulqinit

ISSN 1800-5969

Jeta e shqiptarëve në romanin “E zeza dhe e kuqja” të Krajës

Në Ulqin spektatori është i ftohtë ndaj teatrit

Koha 717  

Koja Javore botuar më 02.06.2016 numer 717

Koha 717  

Koja Javore botuar më 02.06.2016 numer 717

Advertisement