Page 1

Intervistë me gazetarin Mentor Kikia

KNSH kërkon mandate të garantuara për shqiptarët

Podgoricë e enjte, 15 janar 2009 Viti VII Numër 353 Çmimi 0,50 ISSN 1800-5969

TË DHËNA SHQETËSUESE TË ZYRËS SË OMBUDSMANIT MBI PËRFAQËSIMIN E PAKICAVE NË ORGANET SHTETËRORE, ORGANET E QEVERISJES LOKALE DHE SHËRBIMET PUBLIKE

Pakicat, jo trajtim të barabartë

"Besa" ekipi më i mirë i vitit

Profile for fgjokaj

Koha Javore numër 353, botuar më 15.01.2009  

Koha Javore numër 353, botuar më 15.01.2009  

Profile for fgjokaj
Advertisement