Page 1

SIRI ÅRDAL SONATER

MALERI TEGNINGER KUNSTKRUKKER


Det er ingen som virkelig ser en blomst Den er så liten, at det tar tid å se den riktig Og vi har ikke tid Å se, tar tid, liksom det tar tid å ha en venn Georgia O`Keefe


SONATER SONATE springer ut fra det latinske ordet å klinge. For en komponist vil det bety å skape samklang av musikalske motsetninger. Motsetningene er en forutsetning for syntesen. Kontraster på mange plan, det maskuline og det feminine, det lyse og det mørke. I musikken kommer små motiver sammen til større musikalske strukturer, og melodier oppløses i fragmenter som igjen settes sammen på nye måter. Sonatene har gjennom flere århundrer vært komponistenes måte å skape musikk som likner livet og eksistensen. Musikk har alltid hatt betydning i livet mitt. Oppveksten, med en eldre musikerbror, gjorde sitt til at fargene ble mitt instrument. Jeg har ofte forundret meg over de mange likhetstrekk det er mellom sonateformen og det som er min virkelighet, maleprosessen. I arbeidet med å få fargeklangene til å samspille oppstår det svært ofte spenninger med forskjellig grad av disharmoni. Utfordringen for meg ligger i å bringe maleriets farger og elementer i harmoni. I krysningen av disse ytterpunktene oppstår overraskende spenninger, nettopp det jeg søker.


Fascinasjonen av blomster har jeg hatt fra barnsben, deres farger, valører, former og ikke minst av skygger. Med blomstene som inspirasjonskilde er jeg særlig opptatt av valmuen. Den har, tross sin enkle form, en enorm kraft og viser en helt spesiell kontrast mellom det skjøre og det kraftfulle. Blomstens korte blomstring representerer livets intensitet og forgjengelighet, på samme tid. Jeg er opptatt av stoffligheten på maleriets overflate. For å oppnå den ønskede strukturen påfører jeg maling, lag på lag. Hvert nye lag bidrar til å utdype klangen i det forrige. I hovedsak bruker jeg vannbasert akrylmaling. Under prosessen tilfører jeg vann, mye vann, slik at fargene renner og lager striper. Disse vertikale stripene kan minne om tonelinjene i et partitur, slik de holder alle de forskjellige tonene sammen og skaper et hele. På samme måte holder stripene i maleriet fargene sammen og hver lille nyanse får betydning for helheten. Valmuens varme røde og oransje farger er hovedfarger i arbeidene mine. Mer enn noen annen farge beskriver rødtonene det eksistensielle i livet. Jeg vil at mine malerier skal være som poesi, at de rommer lengsel og lykke, ensomhet og kjærlighet, savn og nærhet, sorg og glede, følelser betrakteren kan gjenkjenne og berøres av.


She comes dancing through the darkness. Leonard Cohen


CV

SIRI ÅRDAL • Kunstutdannelse fra Århus Kunstakademi. • Deltatt på kollektivutstillinger og separatutstillinger. • Utført utsmykningsoppdrag. • Innkjøpt av bedriftskunstforeninger og skoler • Har i dag verksted på Kunstsalongen på Odderøya

www.siriardal.com


SIRI Ă…RDAL +47 911 90 445 siri@siriardal.com www.siriardal.com

Profile for Festival AS

Sonater 2013'  

Siri Årdal - Sonater

Sonater 2013'  

Siri Årdal - Sonater