Þaulinn 2020

Page 1

Þaulinn

Þekktu nágrenni þitt 2020


ร aulinn meรฐ Ferรฐaf


erðafélagi Akureyrar


Þaulinn með Ferðaf Náttúran við Eyjafjörð býður upp á mörg spennandi tækifæri til hollrar og skemmtilegrar útiveru. Í samstarfi við nokkrar stofnanir og fyrirtæki á Akureyri vill Ferðafélag Akureyrar gera sitt til að kynna Eyfirðingum og öðrum landsmönnum útivistarmöguleika svæðisins fyrir alla fjölskylduna. Þetta ætlum við að gera m.a. með gönguleik sem við köllum Þaula. Hann skiptist í flokk fullorðinna annars vegar og flokk barna (yngri en 12 ára) hins vegar. Leikurinn gengur út á að fara á 6 stöðvar fyrir fullorðna og 4 stöðvar fyrir börn. Fyrsta stöðin er á skrifstofu FFA. Skemmtileg og góð afþreying fyrir alla fjölskylduna.

Flottar útivistarvörur í vinninga Ef þú ferð að lágmarki á 4 stöðvar í leik fullorðinna og 3 stöðvar í leik fyrir börn, svarar leyniorðunum rétt og gatar svarblaðið færðu heiðurstitilinn „Þauli Eyjafjarðar“.


erðafélagi Akureyrar


Þaulinn með Ferðaf Leyniorðin í leik fullorðinna finnur þú á þessum stöðum: Stöð 1: Skrifstofa FFA Stöð 2: Súlur Stöð 3: Stórihnjúkur Stöð 4: Kræðufell Stöð 5: Hreppsendasúlur Stöð 6: Múlakolla Leyniorðin í leik barna finnur þú á þessum stöðum: Stöð 1: Skrifstofa FFA Stöð 2: Fuglahúsið á Leiruhólmum Stöð 3: Þengilhöfði Stöð 4: Skeiðsvatn Á staðnum finnur þú spjald með leyniorði sem þú skrifar á svarblaðið. Einnig finnur þú gatara og gerir gat á viðeigandi stað á svarblaðinu


erðafélagi Akureyrar Aðalstyrktaraðilar verkefnisins eru: Akureyrarstofa Hornið M Sport Skíðaþjónustan Sportver


ร aulinn meรฐ Ferรฐaf


erðafélagi Akureyrar

Byggt á kortagrunni LMÍ, unnið af Eflu hf


ร aulinn meรฐ Ferรฐaf


erðafélagi Akureyrar

Súlur Súlur eru “Bæjarfjall Akureyrar” og mynda tignarlegan bakgrunn við bæjarstæðið. Súlurnar eru tvær, Ytri Súla 1145 m og Syðri Súla 1210 m. Í þeim er ljóst Iíparít frá fornri eldstöð. Auðvelt er að ganga á Súlur og þangað liggur merkt gönguleið frá bílastæði við Súluveg. Hefðbundið er að Ferðafélag Akureyrar standi fyrir gönguferð þangað 1. maí ár hvert. Vegalengd alls um 11 km, göngu­ hækkun 890 m.


ร aulinn meรฐ Ferรฐaf


erðafélagi Akureyrar

Stórihnjúkur (í Hlíðarfjalli) er við ytri mörk Hlíðarfjalls en utar er Litlihnjúkur. Gangan hefst við Skíðastaði og fylgt slóð í fyrstu og síðan liggur leiðin um Hrappstaðaskálar út að hliði á girðingu. Þaðan er stefnt til vinstri upp hlíðina og um bratta melhjalla uns komið er á hrygginn norðan við hnjúkinn. Gengið vestan í hryggnum suður og upp að vörðunni á Stórahnjúki. Þaðan er gott útsýni yfir byggðina. Vegalengd alls um 8 km og gönguhækkun um 490 m.


ร aulinn meรฐ Ferรฐaf


erðafélagi Akureyrar

Kræðufell Gengið er á fjallið frá bílastæðinu á Víkurskarði og er þá fylgt stikaðri leið á Ystuvíkurfjall þar til sveigt er til norðurs og stefnt á Kræðufellið eins og kortið sýnir. Af fjallinu er mjög gott útsýni yfir til byggðarinnar vestan fjarðarins og til Hríseyjar. Vegalengd alls um 12 km og hækkun 400 m.


ร aulinn meรฐ Ferรฐaf


erðafélagi Akureyrar

Hreppsendasúlur eru fyrir botni Ólafsfjarðar. Ekinn er vegurinn upp á Lágheiði og haldið á fjallið frá plani þar sem áður var neyðarskýli. Þegar á toppinn er komið blasir við stórkostlegt útsýni til allra átta. Þetta er frekar létt ganga en verður að gæta sín í stórgrýti allra efst. Sama leið er farin til baka. Vegalengd alls 7 km. Hækkun 850 m.


ร aulinn meรฐ Ferรฐaf


erðafélagi Akureyrar

Múlakolla Rétt norðan við byggðina í Ólafsfirði er vegspotti þar sem beygt er upp á gamla Múlaveginn. Gengið er á Múlakollu frá veginum og haldið upp dalinn norðan Brimnesár. Síðan um nokkuð bratta fjallshlíðina upp á Múlakollu. Frábært útsýni er til Ólafsfjarðar og yfir Eyjafjörðinn. Vegalengd alls 8 km og hækkun 930 m.


Gönguleikur Ferðafé


rðafélags Akureyrar

Fuglahús á Leiruhólmum Gangan hefst við gamla Leiruveginn að austan. Hólmarnir og bakkar Eyjafjarðarár eru frábært fuglaskoðunarsvæði fyrir alla fjölskylduna og mjög góð aðstaða til fuglaskoðunar úr fuglaskoðunarhúsi. Við árbakkann er oft hægt að finna gæsa - og æðarhreiður. Þetta er upplagður sunnudagstúr fyrir stóra og smáa. Vegalengd alls um 5 km.


Gönguleikur Ferðafé


rðafélags Akureyrar

Þengilhöfði Ekið til Grenivíkur. Bílum lagt á stæði við Útgerðarminjasafnið sem stendur við götuna Sæland. Lagt af stað upp Höfðann að norðanverðu eftir vegi sjávarmegin þar til komið er að greinilegum slóða sem liggur upp á hábungu Höfðans 262 m. Þar er lágreist varða og þaðan er fallegt útsýni yfir Höfðhverfi, til Hríseyjar og út yfir Eyjafjörð. Vegalengd alls um 4 km og gönguhækkun 260 m.


Gönguleikur Ferðafé


rðafélags Akureyrar

Skeiðsvatn er í Vatnsdal sem er hliðardalur frá Svarfaðardal. Ekið er að bænum Skeiði í Svarfaðardal og gengið eftir vegslóða fram að vatninu. Nokkurt fuglalíf er við vatnið. Vatnsdalurinn er fallegur með mikla fjallasýn. Vegalengd alls 3,5 km og hækkun 160 m.


.............................................................................................................................................................................. "

Þaulinn með Ferðaf Gataðu

Stöð 1: Skrifstofa FFA ������������������������������������������������������

Gataðu

Stöð 2: Súlur ��������������������������������������������������������������������

Gataðu

Stöð 3: Stórihnjúkur ���������������������������������������������������������

Gataðu

Stöð 4: Kræðufell �������������������������������������������������������������

Gataðu

Stöð 5: Hreppsendasúlur ��������������������������������������������

Gataðu

Stöð 6: Múlakolla �������������������������������������������������������

Nafn: ������������������������������������������������������������������������ Heimili: ��������������������������������������������������������������������� Sími: ������������������������������������������������������������������������

"

Svarblað fullorðinna Skrifaðu leyniorðin hér fyrir neðan og gataðu fyrir hverja stöð:


.............................................................................................................................................................................. "

..............................................................................................................................................................................

erðafélagi Akureyrar Svarblað barna Skrifaðu leyniorðin hér fyrir neðan og gataðu fyrir hverja stöð: Stöð 1: Skrifstofa FFA ������������������������������������������������������ Gataðu

Stöð 2: Fuglahúsið á Leiruhólmum ���������������������������������� Gataðu

Stöð 3: Þengilhöfði ���������������������������������������������������������� Gataðu

Stöð 4: Skeiðsvatn ���������������������������������������������������������� Gataðu

Nafn: ������������������������������������������������������������������������ Aldur ������������������������������������������������������������������������ Heimili: ��������������������������������������������������������������������� Sími: ������������������������������������������������������������������������


Þaulinn með Ferðaf

Klipptu og sendu svarblaðið til: Ferðafélag Akureyrar Strandgötu 23, 600 Akureyri Merktu umslagið: „Þaulinn“

Lokafrestur til að skila inn svörunum er 20. september 2020. Þegar frestur er útrunninn verða vinningar afhentir, sjá auglýsingu. Hafir þú fyrirspurnir eða vantar upplýsingar, vinsamlegast hafðu þá samband við skrifstofu FFA, sími 462 2720 mánud. - föstud. kl. 14.00-17.00. Gangi þér vel!


erðafélagi Akureyrar


Þaulinn með Ferðaf Ferðanefnd FFA færir eftirfarandi aðalstyrktaraðilum átaksins sínar bestu þakkir fyrir veittan stuðning:


erðafélagi AkureyrarTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.