Fendert Lokaal 2016 week 38

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 17 s e p t e m b e r 2 0 19 | w e e k 3 8 | j a a r g a n g 6 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 47 9 3 H N F i j n a a r t | w w w. f e n d e r t l o k a a l . n l

A4/A29 krijgt schermen

Zegen voor kunstroute

Topstart fietsvierdaagse

Bart Ploeg pakt NK-titel

Inschrijving voor Waterwijk Fijnaart start komende vrijdag

Bouwers bepalen zelf de omvang van hun kavel huis zijn de kosten per strook 5096,52 euro. Voor een rijtje van drie woningen zijn minimaal 39 stroken nodig. Die kosten samen 198.764,28 euro. Loting De eerste inschrijfperiode voor de hele wijk duurt van 20 september tot en met 18 oktober. Daarna vindt de loting plaats door de notaris. Tijdens de reserveringsavond van 5 november kiezen de inschrijvers hun stroken op volgorde van de loting. De exacte spelregels en alle andere informatie staan op www.waterwijkfijnaart.nl. De bouw van de eerste woningen kan starten medio maart 2020. Wie later wil gaan bouwen kan zich ook al op 20 september inschrijven en zo zorgen voor een hogere plaats op de lijst van een van de volgende fases. Een beeld van hoe Waterwijk Fijnaart er uit kan gaan zien. Artist impression gemeente Moerdijk

Na een jarenlange voorbereiding is het moment aangebroken dat de grond van Waterwijk Fijnaart uitgegeven kan worden. Vrijdag 20 september vindt van 15.00 tot 21.00 uur de tweede informatiemarkt plaats in zalencentrum De Parel. Gegadigden kunnen zich meteen inschrijven voor een plekje in deze bijzondere wijk. Het project is bijzonder omdat de kopers zelf de omvang van hun kavel bepalen. Zij kunnen individueel of als groep inschrijven, zodat naast vrijstaande woningen ook twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeshuizen gebouwd kunnen worden. De plannen om aan de westkant van Fijnaart een woonwijk te realiseren stammen al uit de jaren negentig. Vlak voor de herindeling kocht toenmalig burgemeester De Sutter van de gemeente Fijnaart en Heijningen de agrarische gronden op. In mei 2016 maakte de gemeente Moerdijk haar plannen voor de nieuwe woonwijk bekend. Op het terrein tussen de Westkreekweg en de Molenstraat is ruimte voor maximaal 120 woningen. De hele procedure is nu zover gevorderd dat de kavels uitgege-

ven kunnen worden. Stroken De uitgifte gebeurt op een speciale manier. De kopers bepalen zelf hoe groot hun kavel wordt. Elke kavel is circa 30 meter diep (bij rijwoningen 27 meter) en verdeeld in stroken van elk 60 centimeter breed. Voor een twee-onder-een-kapwoning zijn minimaal 15 stroken per woning nodig en voor een vrijstaande woning minimaal 20 kavelstroken. Bij deze woningtypes bedragen de kosten per strook

5666,80 euro. De grond voor een tweekapper kost dus minimaal 84.942 euro en voor een vrijstaande woning minimaal 113.256 euro. Bij een rijtjes-

Eerste keus Tijdens de informatiemarkt zijn naast de gemeente ook andere partijen aanwezig die kunnen informeren en adviseren, zoals lokale aannemers, bouwadviseurs, hypotheekadviseurs, de notaris, inspiratieblad Kavel en Huis en een interieurarchitect. Ook bouwers van zogenaamde cataloguswoningen zijn van de partij. Door Jan Willem van Bodegom

Uitslag grote verloting Fendertse Week 1e prijs: lotnr. 01384 2e prijs: lotnr. 01791 3e prijs: lotnr. 05773 4e prijs: lotnr. 06859 5e prijs: lotnr. 02928

6e prijs: lotnr. 05008 7e prijs: lotnr. 04040 8e prijs; lotnr. 06483 9e prijs: lotnr. 01630 10e prijs: lotnr. 06923

Als u prijs heeft kunt u contact opnemen met Tamara Kokke, secretaris Evenementen Stichting Fijnaart 06-25145488.


SMULTOPPERS

VERKOCHT

Van woensdag 18 t/m zaterdag 21 september

Appel abrikozen plaatcake per stuk € 1,10 + 7 spaarpunten cadeau

Roomboter saucijsenbroodjes per stuk € 1,25

Oude Heijningsedijk 71 Heijningen en Wilhelminastraat 20 A Fijnaart.

Cia stokbrood € 2,10 bake off

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

Voorstraat 17 Fijnaart T. 0168 - 477077

Omrijdt actie! I.v.m. werkzaamheden aan de appelaarseweg is onze winkel bereikbaar via de appelaarsedijk.

Bij elke aankoop vanaf 10kg aardappelen

5kg

BINTJES GRATIS

Openingstijden winkel: Ma t/m Do 13.00 tot 19.00uur Vrijdag 09.00 tot 19.00uur Zaterdag 09.00 tot 17.00uur

actie geldig t/m 5 oktober 2019

Appelaarseweg 43 - Fijnaart


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Rijkswaterstaat eindelijk overstag

Snelweg langs Heijningen krijgt geluidsschermen

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Wekelijkse Activiteiten Pestalozzihuis Heijningen Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Het eind van de geluidsoverlast van de A4/A29 lijkt voor Heijningen in zicht.

Na vijf jaar strijdt is Rijkswaterstaat eindelijk om: Heijningen krijgt zijn geluidsschermen. De maatregelen worden aan beide kanten van de A4/A29 getroffen en naar verwachting in 2021/2022. Rijkswaterstaat gaat nu bekijken welke hoogte en plaatsingsvariant het meest geschikt is voor Heijningen. In november 2014 is de A4 doorgetrokken van Dinteloord naar Bergen op Zoom. Daardoor nam het aantal voertuigen dat langs Heijningen rijdt meteen met 76,7 procent toe van 15.000 naar 26.5000 per dag. De daaropvolgende jaren groeide dat aantal met duizenden voertuigen per dag. Het geluid nam eveneens toe tot enkele decibellen boven de limiet van 65 decibel. Vandaar dat de werkgroep Leefbaar Heijningen sinds november 2014 strijdt voor geluidsschermen aan beide kanten van de snelweg van vijf meter hoog. Petitie De werkgroep bood een petitie aan in de Tweede Kamer en ontving afgevaardigden van Rijkswaterstaat, VVD-kamerlid Remco Dijkstra, raadsleden en burgemeester Jac Klijs. Rijkswaterstaat bewoog echter geen centimeter en wilde telkens nieuwe onderzoeken. Uiteindelijk stelde de werkgroep Rijkswaterstaat een limiet: op 1 september zou er duidelijkheid moeten komen, anders volgden er acties. Het werd iets later, maar vorige week kwam dan de langverwachte toezegging. Rijkswaterstaat plaatst geluidsschermen langs beide zijden van de A4/A29, naar verwachting in 2021/2022.

Uitwerking Rijkswaterstaat maakt nu een verdere uitwerking van de verschillende varianten van geluidsschermen (hoogtes en plaatsingsvarianten) en berekent wat dat concreet aan geluidsvermindering oplevert. Als het definitief maatregelenpakket bekend is, worden ook visualisaties uitgewerkt. Voor de nadere uitwerking heeft Rijkswaterstaat de definitieve toekomstige verkeerscijfers vanuit de provincie Noord-Brabant nodig. Daarop is nu het wachten. In de loop van oktober vindt een vervolgoverleg plaats tussen Rijkswaterstaat, wethouder Désirée Brummans en de werkgroep. Gematigd positief Werkgroep Leefbaar Heijningen is blij dat Rijkswaterstaat eindelijk toegeeft dat er overschrijdingen zijn. “We zijn nog blijer dat Rijkswaterstaat maatregelen wil gaan treffen en zelfs aan beide kanten”, reageert Jasper Visser namens de werkgroep. “Ze zijn voornemens om dat voor de volle lengte van het dorp Heijningen te doen, dus over zo’n slordige 600 meter. Wel weten we nog niet wat voor type schermen er gaan komen en hoe hoog ze worden. We zijn gematigd optimistisch, maar we houden een slag om de arm.” Door Jan Willem van Bodegom

TER INTRO Het gebeurt niet vaak dat ik op deze plaats een tv-programma bespreek. Dat laat ik liever aan Angela de Jong over. Die schrijft meestal precies op wat ik op de driezitter denk bij het kassie kijken. Donderdag viel ik echter in een programma dat voor mij lijkt te zijn gemaakt en waar ik het toch met u over moet hebben. In het programma neemt EO-coryfee Bert van Leeuwen zes mannen mee de Italiaanse bergen in. Zij zijn allemaal rond de vijftig en zitten net als ik midden in hun midlife-periode. Al snel wordt duidelijk dat ook op dit terrein het nodige is veranderd. Ging een midlifer in het verleden motorrijden en vreemd met een veel jongere vriendin, tegenwoordig liggen een burn-out en een bezoek aan de psychiater meer op de loer. Zo ook bij de zes van Bert, die zich voor deze gelegenheid een woest uiterlijk heeft aangemeten. Neem de 47-jarige Ferdinand. Een ware workaholic die naast zijn fulltime job in de gemeenteraad zit en de geldzaken verzorgt van de kerk. Het is immers een EO-programma. Zijn drang om altijd maar bezig te zijn, klinkt me bekend in de oren. De 53-jarige Jacob is de sleur van het lesgeven beu en zou veel liever striptekenaar of edelsmid worden. Hij gebruikt de trip naar de bergen om te ontdekken wat hij écht wil. Eveneens herkenbaar. Bijzonder dat een tv-programma me zo aan het denken zet, ook al is het overgoten met een EO-sausje. Ik kijk nu al uit naar de volgende afleveringen. Voor mij levert dat meer handvatten op tegen een op de loer liggende midlifecrisis dan het aanschaffen van een motor. Laat staan een nieuwe, veel jongere vriendin. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Lonneke de Vrij - Janita Bom 06 23 42 79 30 Zwemstraat 4, Fijnaart www.omzienuitvaart.nl

Gun uw schoenen een 2e ronde. Weggooien is toch zonde!

Drogedijk 7a, Oude Molen Tel. 06-53454336

choenmakerij Zadelmakerij

geopend: van 11 - 18 uur zaterdag van 10 - 16 uur woensdag en zondag gesloten

www.pauldewitleerbewerker.nl

Ze zijn er weer!

VERSE AARDBEIEN

fam. Deijkers

uit eigen kas!

Oude Heijningsedijk 10, Heijningen | 06-23090891

geopend van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 18.00

• Tijdschriften • Wenskaarten • Kantoorartikelen • Cartridges • Hobbywinkel Voorstraat 8a, Fijnaart


Pagina 5

Kunst & Cultuur Route Moerdijk heeft de zegen van burgemeester Klijs

“Dit moeten we in onze gemeente vasthouden”

Burgemeester Jac Klijs wenste alle deelnemers bij de aftrap een hele goede Kunst & Cultuur Route toe.

Na de dertiende editie van vorig jaar hingen donkere wolken boven de Kunst & Cultuur Route Moerdijk. Coördinator Inge van Rijsbergen legde haar functie neer, evenals haar rechterhand Bea Hoeks. Gelukkig nam Gert van der Ros uit Heijningen het stokje over en zorgde hij met de andere vrijwilligers ervoor dat afgelopen weekend genoten kon worden van een afgeslankte, maar prima verlopen Kunst & Cultuur Route. Op de drukbezochte aftrap op Fort Sabina in Heijningen stak

burgemeester Jac Klijs vrijdagavond zijn waardering voor het

evenement niet onder stoelen of banken. “Ik ben blij dat na het

afscheid van Inge en Bea de route er staat. Je bent altijd afhankelijk van een paar mensen die het initiatief nemen. Als zij ermee stoppen bestaat het gevaar dat het in elkaar stort”, zei Klijs. “Fijn dat Gert het heeft overgenomen. Daardoor zijn we ervan verzekerd dat we volgend jaar en de jaren daarna een Kunst & Cultuur Route hebben. Ik heb stiekem gehoord dat er plannen zijn om het volgend jaar weer wat groter te maken. Dit weekend hebben we een nazomer. Dat is een dank van boven voor het organiseren van dit soort evenementen. Er rust zegen op. Het is echt iets dat we in Moerdijk moeten vasthouden.” De Kunst & Cultuur Route was dit jaar volledig gekoppeld aan de Open Monumentendag. Niet alleen toonden de tientallen kunstenaars hun werken in 24 monumenten, ook hadden velen zich laten inspireren door het thema van de Open Monumenten: ‘Plekken van plezier’. Mede dankzij het mooie weer heerste op al deze plekken een plezierige drukte. Door Jan Willem van Bodegom

KinderKunstPlein met een slakkengang geopend basisscholen Willem de Zwijger en De Singel uit Willemstad en Het Kompas uit Heijningen. Zo’n driehonderd kinderen maakten de meest fantasierijke en kleurigste beesten. Het resultaat was tijdens de Kunst & Cultuur Route Moerdijk te zien voor en achter het fort. Woensdagmiddag vond de opening van het KinderKunstPlein plaats. Maar eerst gaven de kinderen van Theaterhuis Willemstad een kleine impressie van hun voorstelling Hooikoorts.

Stephanie Verdoolaege (tweede rechts) opende samen met de kinderen van Theaterhuis Willemstad het KinderKunstPlein.

Het stikte woensdagmiddag 11 september van de beestjes rondom Fort Sabina in Heijningen. Op het terrein voor en achter de vesting lagen, stonden en hingen beestachtig kunstige werken. Levensechte slakken, wespen, spinnen en andere beestjes dansten en zongen dat het een lievenlust was. Het KinderKunstPlein had zich geen betere opening kunnen wensen. Vorige week maandag, dinsdag

en woensdag werd Fort Sabina

‘bevolkt’ door leerlingen van de

Slakkengang De openingshandeling werd verricht door Stephanie Verdoolaege. Zij is de nieuwe adviseur Jeugd, Sport en Cultuur van de gemeente Moerdijk. Zij mocht het laatste bordje plaatsen bij een kunstwerk. Het bordje en de hamer werden haar aangereikt door de twee slakken van Theaterhuis Willemstad. Dit nam even wat tijd in beslag. De overhandiging gebeurde natuurlijk met een slakkengang. Daarna ging iedereen snel op pad om alle kinderkunstwerken te bewonderen. Door Jan Willem van Bodegom


Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Gaslek Maandag 9 september omstr. 13:00 uur werd op de Stadsedijk Oudemolen assistentie gevraagd ivm een gaslek. Bleek dat bij graafwerkzaamheden door Brabant Water de gasleiding was geraakt waardoor er een lek was ontstaan. Brabant Water alsmede Enexis kwamen met groot materieel ter plaatse. Omstreeks 16.30 uur was het lek gedicht en werd de rijbaan weer langzaam vrijgegeven. Insluiping Op vrijdag13 september vond er tussen13.45 uur en 14.45 uur een insluiping plaats in een woning aan Patrijsstraat Fijnaart. De bejaarde bewoonster was op dat moment in de voortuin aan het werk. De verdachte is via achterzijde de woning ingeslopen en heeft hier vanuit sieraden weggenomen. Aangezien er een beveiligingscamera aanwezig was werd de verdachte hierop vast gelegd. Eerste onderzoek leverde tot dusver op dat deze man dezelfde dag ook in Zevenbergschen Hoek bij bejaarden sieraden had gestolen. Hier deed hij zich voor als medewerker van een woningstichting. Tevens kwam zijn signalement en werkwijze naar voren in een recente zaak in Zeeland. De identiteit van deze man is nog niet bekend. In dit stadium van het onderzoek mogen wij de foto (nog) niet vrijgeven. Echter is de foto van de verdachte wel te zien de Facebookpagina van Fijnaart Nieuws. Signalement van de verdachte: Man, blank, Nederlands, 1.80 lang, 60 a 65 jaar, grijs kort haar bovenop kaal, zilverkleurige bril, blauwe spijkerbroek, grijsblauw overhemd, donkerblauw fleece vest, zwarte veterschoenen. Senioren een kwetsbare doelgroep In Fijnaart betrof het een insluiping. Niet op de zelfde wijze als enige tijd geleden bij de woningen aan de Jan Punthof. Uit onderzoek blijken dit totaal verschillende daders te zijn en is er geen enkel aanknopingspunt dat deze daders bij elkaar horen. Echter in Zevenbergschen Hoek betrof het een babbeltruc. Duidelijk blijkt uit Landelijke

Garage Hollander cijfers dat senioren een kwetsbare doelgroep is. Ze worden overrompeld en met babbeltruc smoesjes proberen oplichters deze mensen te beroven van geld, waardevolle spullen, sieraden, handtas of bankpas. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur, bellen op of spreken u aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn, van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of vragen u of hun kind bij u naar het toilet mag. Wees voorzichtig: open de deur niet helemaal en gebruik een kierstandhouder of deurketting. Vraag altijd een legitimatiebewijs als iemand namens een instantie of bedrijf komt. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie het is en wat hij of zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet, bel dan 112. Schroom aub niet om te bellen!!

Garage Hollander

APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop 1e Kruisweg 8a Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl

Installatiebedrijf Installatiebedrijf Installatiebedrijf KLUNDERT KLUNDERT KLUNDERT Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk

Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk Oosterstraat 16b - 4791 HH Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl

OosterstraatOosterstraat 16b - 4791 HH 16b - 4791 HH info@installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl www.installatiebedrijfklundert.nl

www.installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643

www.installatiebedrijfklundert.nl

Fijnaart • Tel. 06-40 17 93 88 www.haverkamptimmerwerken.nl

Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen. Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen om uw spullen te stelen. Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen, thuiszorginstellingen e.d. komen nooit zonder afspraak bij u thuis voor (financiële) zaken. Laat ze buiten wachten, sluit de deur en bel naar de instantie om hun bezoek te controleren. Een officiële, betrouwbare en erkende medewerker, van welke instantie dan ook, zal hier alle begrip voor hebben. Bewaar uw pinpas en pincode apart en geef deze nooit af. Een bank of de politie vraagt daar nooit naar. Johan Damen Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

Aanwezig sociaal werker

Inloopmiddag Huis van de Wijk Op donderdagmiddag 19 september van 14.00-15.00 uur is er weer inloop in het Pestalozzihuis in Heijningen. Deze inloop wordt georganiseerd door Woonkwartier, politie, gemeente Moerdijk en Surplus. U kunt dan binnenlopen met vragen of opmerkingen op het gebied van Veiligheid, Wonen, Zorg en Welzijn inHeijningen. Deze keer is sociaal/ maatschappelijk werker Merle

weer aanwezig. Zij helpt u graag verder op weg met specifieke vragen op het gebied van uw welzijn en allerhandeondersteuningsvragen. Als u vragen heeft voor de gemeente, Woonkwartier of politie worden deze vragen meegenomen naar de juiste contactpersoon. De inloop is bedoeld voor alle inwoners van Heijningen. Koffie & thee staan voor u klaar! Komt u eens langs!?


Pagina 7

Miranda Bravenboer opent praktijk Qing Dao in Oudemolen

Acupunctuur tussen het groen weilanden. Het is een aangename omgeving waar iedereen zich snel op zijn gemak voelt”, zegt Miranda trots.

In de polder van Oudemolen heeft Miranda Bravenboer onlangs haar acupunctuurpraktijk Qing Dao geopend. Acupunctuur maakt onderdeel uit van de Chinese geneeskunde en wordt in het Aziatisch land al duizenden jaren beoefend. Miranda wil de behandelwijze bekender maken in Nederland. “Traditionele Chinese geneeskunde is een natuurlijke aanvulling op de westerse geneeskunde. Daarom wil ik in mijn praktijk acupunctuur toegankelijk maken voor iedereen, van jong tot oud.” Na een studie van vier jaar is Miranda gediplomeerd acupuncturist en aangesloten bij de beroepsvereniging NVA. Zij zag haar studie bekroond met een eigen praktijk in Oudemolen. “Het afgelopen jaar is er druk gebouwd door mijn ‘eigen’ mannen. Aan de Stadsedijk 12 is een prachtige praktijkruimte

ontstaan. Waar mogelijk zijn antieke bouwmaterialen gebruikt en is hier en daar een Aziatische twist aangebracht. Oud en nieuw zijn gecombineerd, waardoor de ruimte karakter uitstraalt en tegelijkertijd van alle moderne gemakken is voorzien. Door de grote ramen heb je een prachtig uitzicht over de

Energiebalans Met acupunctuur wordt door middel van dunne naaldjes de energiebalans in het lichaam hersteld. “Hierdoor krijgt het lichaam de kans om zichzelf op natuurlijke wijze te genezen”, legt Miranda uit. “Met acupunctuur kunnen diverse klachten behandeld worden, zowel acuut als chronisch. Denk daarbij aan spier-, pees- en gewrichtsklachten, spijsverteringsklachten, vermoeidheid, stress, hoofdpijn, migraine, slaapproblemen en het stoppen met roken.” Daarnaast is Miranda gespecialiseerd in vrouwenklachten, zoals menstruatieproblemen, overgang, kinderwens, het vergroten van de kans op zwangerschap bij IVF-behandelingen en begeleiding van zwangerschapsklachten als misselijkheid, stuitligging, vermoeidheid en het inleiden van de bevalling. “De behandeling is altijd gericht op het individu. Elke klacht is uniek en wordt als zodanig behandeld.” Acupunctuur wordt (deels) vergoed door de zorgverzekeraar. Deze zorg komt niet ten laste van het eigen risico. Qing Dao, praktijk voor acupunctuur, Stadsedijk 12 Oudemolen www.acupunctuur-qing-dao.nl 06 27 00 57 22.

Prima start voor Fijnaartse fietsvierdaagse 2.0 Het moet ruim dertig jaar geleden zijn dat in Fijnaart een fietsvierdaagse werd georganiseerd. WielerToerClub Heij=Fijn blies vorige week het sportieve evenement nieuw leven in. Met succes. Meer dan honderd fietsers namen deel aan de eerste editie van de fietsvierdaagse 2.0. Bij de voorinschrijving stond maandagavond de teller op vijftig deelnemers. Dat aantal werd de avond daarop ruim verdubbeld, zodat meer dan honderd fietsers dinsdagavond begonnen aan hun 15, 25 of 25 kilometer. Drie gevarieerde routes De organisatie had voor elke avond drie gevarieerde routes uitgezet door de West-Brabantse polders rondom Fijnaart. De 15 kilometer was met name bedoeld voor de gezinnen, de 25 kilometer voor de recreatiefietsers en de 50 kilometer voor de doorgewinterde fietsers en

wielrenners. Onderweg kregen de fietsers bij de stempelposten een gezonde versnapering aangeboden door Rijk Zwaan en Roks Fruitbedrijf. Na afloop ontving iedereen een smakelijke traktatie bij eethuis Family. Weer Gingen de deelnemers op de eerste avond op pad met stralend weer, woensdagavond was het andere koek. De regen viel gestaag naar beneden. Desondanks gingen er toch bijna zeventig fietsers op pad. Donderdag en vrijdag was het heerlijk weer, zodat toch ruim honderd deelnemers aan de benodigde drie fietsavonden kwamen en hun medaille in ontvangst mochten nemen. Door dit succes is de kans groot dat de vierdaagse een blijvertje wordt. Door Jan Willem van Bodegom

Foto’s: WielerToerClub Heij=Fijn.


Pagina 8

Mijn onhebbelijkheden zijn… Ik kan soms wat ongeduldig zijn. Als ik iets in mijn hoofd heb, wil ik het eigenlijk ook direct

Miranda Jansen-Buijtendijk FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Dit keer met Miranda Jansen-Buijtendijk.

Ik luister graag naar... Nederlandstalige muziek Ik droom van... Een mooi huis in Zuid-Frankrijk of Luxemburg Het liefst drink ik... Limoncello! Heerlijk puur met ijs! Mijn lijfspreuk is… Heel cliché,maar geniet van het leven… doe de dingen die je wilt doen. Voor je het weet is het voorbij! Bovenaan mijn bucket list staat... Een rondreis door Zuid Europa met een Volkswagen T1 campertje Ik heb een grote hekel aan... Mensen die het altijd beter weten. O ja, en mensen die in je gezicht A zeggen en achter je rug B Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben… Ik zou graag in een vrijstaand huisje willen wonen met een mooie tuin waar we heerlijk in kunnen vertoeven…

Mijn naam is... Miranda Jansen-Buijtendijk Ik woon/werk in Fijnaart sinds... 1995. Nadat mijn vader in 1991 overleed, wilde mijn moeder graag Rotterdam uit en ben ik samen met haar op de Oude Heijningsedijk komen wonen Men kan mij kennen van... Zoals ze zeggen… de mooiste en lekkerste taarten uit de omgeving: De Koksmaatjes In het dagelijks leven... Ben ik altijd wel druk…ik ben vaak met veel dingen tegelijk bezig Het liefst eet ik... Sushi! Mooiste gebeurtenis in m'n leven... Dat zijn er eigenlijk heel veel. Natuurlijk de geboortes van de kinderen. Mijn 2e huwelijk was ook een geweldige dag en de geboorte van onze zoon Siem met mijn huidige vrouw was ook zeker heel erg bijzonder!

Deze film moet iedereen zien… O, uhmm, ik kan zo niet 1 film specifiek opnoemen die eruit sprong. Ik hou van Nederlandse comedy’s en romantische films Het boek waarvan ik genoot... Ik lees nauwelijks boeken, maar de 3-delige 50 Shades of Grey was zo uit Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor… Liever niet, maar voor Sushi kom ik mijn bed wel uit De mooiste kleur vind ik… Turquoise De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is... Chantal Janzen! Ik hou van haar droge humor! Ik ben goed in... Eigenlijk in heel veel dingen, maar mooie taarten maken gaat me erg goed af Mijn guilty pleasure is… Ik heb er wel meer dan 1, haha

Mijn bijnaam is… Mi of Miepie Ik ben trots op... Mijn gezin zoals dat nu is. Hoe we na de scheiding verder zijn gegaan en allebei met een nieuwe partner eigenlijk nu 1 groot gezin vormen waarin we goede vrienden zijn en we gezellig met zijn 10-en heerlijk op vakantie zijn geweest Mijn favoriete vakantieland is... Dat zijn er 2. Zowel Frankrijk als Luxemburg staan bij mij op nummer 1 Mijn sterrenbeeld is… Steenbok Mijn vrije tijd breng ik door met... Genieten van het leven! Als ik 10 miljoen euro win… Zou ik een mooi (vakantie)huis kopen in Frankrijk…of Luxemburg. Een wanneer de kinderen volwassen genoeg zijn emigreren.

Beste voetbalclub ter wereld... Ik ben niet specifiek voor 1 club. Ik vind het leuk om naar het Nederlands elftal te kijken van zowel de dames als de heren Mijn lievelingsspel is... Ik speel niet vaak spelletjes, maar Rummikub is dan wel het leukste Mijn lievelingssport is... De paardensport toch wel… maar sinds ik geen paarden meer heb, schiet dat er eigenlijk bij in Ik heb bewondering voor… Mensen die altijd positief in het leven staan en hun hoofd niet laten hangen als het even tegen zit Mijn grootste blunder... Och, die maak ik zo vaak. Dus wat dan de grootste is?? Op televisie kijk ik graag… Netflix-series. En GTST… tja, wij kijken er nog iedere dag naar Mijn favoriete vak op school... Dierverzorging Mijn beste vriend/vriendin is… Toch wel mijn vrouw Inge, maar toch ook mijn ex-man. Soms is de liefde niet genoeg meer, maar genoeg om goede vrienden te blijven en daar ben ik dankbaar voor Ik ben bang voor… Naaktslakken, jakkie, die zijn zo smerig. En die hadden we genoeg op de camping Het mooiste dier is… Paarden en honden zijn mijn favorieten. Zoveel liefde dat je er voor krijgt…genieten! Fijnaart vind ik... Een fijn dorp om te wonen Wat ik mis in Fijnaart… Een grote betaalbare kinderkledingwinkel Mooiste plekje in Fijnaart... De polders van Fijnaart Minst mooie plekje in Fijnaart… Het oude ZNS-terrein tegenover de Jumbo Mooiste plekje in de gemeente… Willemstad! Ik ga er graag heen om een rondje te wandelen met onze hondjes om vervolgens op een terras neer te ploffen en wat te eten of te drinken


Pagina 9

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 19 september 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zondag 22 september 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Celebrant: P. de Rooij

Pastoraalwerker: P. de Meijer Zang: St. Jacobuskoor Misdienaars: I. Hoppenbrouwers en D. Vergouwen Lector: C. Dingemans Koster: H. Berghout Collectanten: J. Dingemans en R. v Mourik Gebedsintenties: Diny Heijnene.v. Jac Schouwenaars. Casie van Sprundel Collecte voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie U kunt de kerkdienst volgen en terugkijken via Kerkdienstgemist.nl

Agenda Dinsdag 17 september 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen 19.30 uur: Seizoenstart De Loep, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart Donderdag 19 september 14.00-15.00 uur: Inloopmiddag Huis van de Wijk, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4A in Heijningen 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 20 september 15.00-21.00 uur: Informatiemarkt Waterwijk Fijnaart, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Zaterdag 21 september 16.00 uur: Startweekend met cabaretier Kees Versteeg, De Ontmoetingskerk, Wilhelminastraat 64/66 in Fijnaart Dinsdag 24 september 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 26 september 09.00 uur: Najaarsreis KBO Fijnaart, vertrek vanaf bushalte aan de Kerkring in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen

Nieuw seizoen De Loep Dinsdag 17 september begint de club van verzamelaars ‘De Loep’ uit Fijnaart aan het nieuwe seizoen. Bent u postzegelverzamelaar, kom op die datum naar De Graanbeurs aan de Kadedijk 6 in Fijnaart. Wij verwelkomen u graag. Aanvang 19.30 uur tot plusminus 21.30 uur.

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

Gastvrouw: Adri de Vrij Collecte rondgang: K&W: Vredeswerk Collecte uitgang: Onderhoudsfonds De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Zondag 22 september 10.00 uur: De Dorpskerk Startzondag Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Nicky van Dam

Startweekend met cabaret en barbecue Zaterdag 21 en zondag 22 september vindt het startweekend plaats van de Protestantse Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standaarbuiten en de Immanuel Parochie Cluster West. Zaterdag brengt Kees Versteeg om 16.00 uur in De Ontmoetingskerk aan de Wilhelminastraat 64/66 zijn cabaretprogramma ‘Wie Wat Wijs’. Wijs worden, dat wil toch iedereen? En dan het liefst zonder al te veel moeite. Daar gaat Kees je dan nu bij helpen. Na heel wat omzwervingen, gedachten, liedjes, grappen en vertwijfeling wordt er uiteindelijk een diepe bron van wijsheid aangeboord. Je bent dwaas als je deze voorstelling niet wilt zien. De voorstelling is bestemd voor iedereen vanaf ongeveer 10 jaar. De toegang is gratis. Wel is er na afloop een collecte om de kosten te dekken. Barbecue Na afloop begint om 17.15 uur een gezamenlijke barbecue van de beide kerken in ‘t Trefpunt, achter De Ontmoetingskerk. Kinderen tot en met 18 jaar mogen gratis aanschuiven. Volwassenen betalen 13 euro per persoon. Voor info en aanmelden: gemeentezijn@pknfijnaart.nl

Burendag in Heijningen Zaterdag 28 september vindt de Burendag plaats in Heijningen, voor inwoners en verenigingen uit Heijningen. Georganiseerd door Dorpsraad Heijningen. Inloop 13.30 uur. Aanvang QWizzz 14.00 uur. Einde ± 17.00 uur in het Pestalozzihuis. Ook dit jaar weer met de Heijningse QWizzz. Laat je hersenen kraken onder het genot van koffie/thee met iets lekkers erbij. Speel met een team van max 8 personen. Kom met buren, familie, vrienden of met je vereniging. Je mag natuurlijk ook alleen komen. Je kunt altijd wel aanschuiven bij een team wat leden tekort komt. Maar kom vooral omdat het gezellig is! En ….. er zijn leuke prijzen te winnen! Zorg dat je er bij bent!


Pagina 10

Bart Ploeg pakt nationale titel in de regen beetje tegen. Vandaar dat we na een paar maanden zijn overgestapt op motoren van Grice. Dat is een goede beslissing geweest, want sindsdien rijd ik overal naar het podium. De snelheid van de kart is goed en de motoren zijn heel betrouwbaar. We hebben er zelden nog problemen mee.”

In de regen kan de ene vinger de lucht in. Het Nederlands kampioenschap is binnen. Foto: Bas Kaligis/RaceXpress.nl

Karter Bart Ploeg heeft op het circuit van Emmen in het weekend van 7 en 8 september nog maar eens zijn visitekaartje afgegeven bij het Nederlands kampioenschap IAME X30. De 13-jarige karter uit Heijningen won in de Juniorenklasse beide finaleraces en pakte overtuigend het kampioenschap. Een tijdstraf, waardoor hij zijn eerste plaats in de laatste race verloor aan Dréke Janssen, was een kleine tegenvaller, maar Bart onderstreepte in Emmen eens te meer dat er dit jaar overal rekening met hem gehouden moet worden. Zeker als het regent. Het weekend op het circuit aan de Pottendijk in Emmen was voor Bart goed begonnen met twee eerste plaatsen in de heats en een overtuigende eerste plaats in de eerste finalerace. Maar liefst elf seconden voorsprong pakte de snelle man uit Heijningen op de nummer twee. Daarmee gaf hij overduidelijk aan dat de snelheid van de kart goed is en dat hij zich op zijn gemak voelt bij wisselende weersomstandigheden. Want droog was de baan in Emmen zelden. “Rijden onder natte omstan-

digheden ligt mij wel”, vertelde een tevreden Bart na de finale op zondag. “De lijnen zijn dan anders dan bij normale omstandigheden en dat werkt duidelijk in mijn voordeel.” Ook zondag regende het behoorlijk bij de start van de race en dus voelde Bart zich in zijn element. Door miscommunicatie en een misrekening kwam hij echter te laat op de grid waardoor hij achteraan moest starten. Een fenomenale inhaalrace volgde, waarbij het karttalent in de stromende regen de ene na de ande-

re inhaalde. “In de laatste ronde kon ik ook Yani Stevenheydens voorbij en dus kwam ik als eerste over de finish. Dat gaf wel een enorme kick. Dit was één van mijn sterkste races ooit.” Bekroning Bart is zeer tevreden met het kampioenschap. Het is voor hem een bekroning van een seizoen dat moeizaam begon maar halverwege kantelde. “We hadden aan het begin van het seizoen veel problemen met de motoren en dus vielen de resultaten een

Benelux Series en WK Voor Bart zit het seizoen er bijna op. Er wacht hem nog een spannende laatste race op het circuit van Mariembourg voor de Benelux Series. “Ik maak ook daar nog kans op het kampioenschap, maar dan moet wel alles meezitten. Ik denk dat de tweede plaats het hoogst haalbare is.” Voor het zover is, wacht eerst het WK op het circuit van Le Mans. Bart hoopt op een plek bij de beste tien. “Daar wil ik echt goed zijn en dus gaan we nog een paar keer naar Frankrijk om er te trainen. De baan ligt me wel, maar tijdens het WK moet natuurlijk wel alles meezitten. Het deelnemersveld is er enorm sterk.” Vorig jaar had de talentvolle karter uit het team van Ploeg Racing een diskwalificatie voor de heats omdat hij een uitlaatsensor op de kart had zitten. De vierde plaats in de C-finale was daardoor het hoogst haalbare. Dit jaar moet dat beter, zo vindt Bart. Een plek in de top tien is het doel. Maar stiekem droomt de snelle man uit Heijningen van een podiumplek. Nu maar hopen dat het dat weekend in Le Mans flink gaat regenen. Bart Ploeg bedankt zijn sponsoren Truck- en Trailerservice Klundert en ZSDS Containerservice en Grice voor de goede motoren.

Bridgeclub Fijnaart

Bridgeclub Ruigenhil

Uitslag maandag 9 september

Uitslag competitie 1e ronde, 2e zitting donderdag 12 september

A-lijn 1. Addie Schouls & Tonnie Zijlmans 64,24% 2. Els Kamp & Bert Maat 63,19% 3. Bert de Kok & Bert de Lint 54,51% 4. Tonny van Dis & Jacques Bogerd 53,13% 5. Jan Timmers & Ernst Verwer 52,43% B-lijn 1. Nel Keuter & Tineke Vis 61,67% 2. Joke Machielse & Kees de Jong 60,42%

3. Piet Bom & Piet Vermunt 59,58% 4. Nettie en Anton Bom 55,42% 5. Corrie en Jan Nieuwenhuizen 54,17% C-lijn 1. Cees Brouwers & Ger Laheij 63,19% 2. Ad Knook & Jaap Punt 62,50% 3. Liesbeth Mol & Toos Schrauwen 57,64% 4. Ge en Henk v.d. Weerd 55,21% 5. Truus van Neste & Ineke van t Hullenaar 54,17%

A-lijn 1. Klaas van Exel/Ries van Tilborgh 60,42% 2. Magda Weaver/Cor van Veelen 59,58% 3. Nettie Donders/Els Kamp 57,08% 3. Nel Keuter/Ad Knook 57,08% 5. Corrie Maat/Bert Maat 56,25%

B-lijn 1. Toon Reijnders/Bert de Kok 67,08% 2. Cobi Verhoeven/Piet Verhoeven 57,50% 3. Pex Rijnberk/Anke Rijnberk 54,17% 4. Cees Brouwers/Bert van Brouwershaven 52,92% 5. Paul Schmeddes/Marion Nieuwkoop 50,83%

www.fendertlokaal.nl


Pagina 11

Vrijdag 20 september De Fendert VR30+1 – SEOLTO VR30+1 19.30 De Fendert VR30+1 – VCW VR30+1 20.00 Klundert VR30+1 – De Fendert VR30+1 20.30

Programma v.v. De Fendert

Zaterdag 21 september De Fendert MO11-1 – DSE MO11-2 09.00 De Fendert JO9-2 – Vivoo JO9-1 09.00 De Fendert JO12-2 – F.c. Bergen JO12-1 09.30 De Fendert JO12-1 – DIA JO12-2 10.00 De Fendert JO11-2 – Klundert JO11-1 10.15 De Fendert JO10-1 – MOC’17 JO10-4 10.15 De Fendert MO15-1 – Krabbend. MO15-1 10.30 De Fendert MO19-1 Zundert/ Wernhout M 10.30 De Fendert JO15-1 – OFB JO15-1 11.00 De Fendert JO16-1 – Irene’58 JO16-1 12.30 De Fendert 5 – Waarde 3 12.30 De Fendert VR1 – EBOH VR1 13.00 De Fendert 6 – Fc Bergen 3 14.30 De Fendert VR2 – Zinkwegse boys VR1 14.30 DBGC JO9-1 – De Fendert JO9-1 08.30 Moerse boys JO13-2 – De Fendert JO13-1 08.45 Victoria’03 JO8-2 – De Fendert JO8-1 09.00 Prinsenland JO7-1 – De Fendert JO7-1 09.45 BSC MO13-1 – De Fendert MO13-1 10.00 BSC JO11-3 – De Fendert JO11-1 11.00 Kogelvangers JO14-1 – De Fendert JO14-1 11.00 Klundert JO19-1 – De Fendert JO19-1 12.00 Internos 5 – De Fendert 4 13.30 ZSC’61 1 – De Fendert 1 14.30 NEO’25 2 – De Fendert 2 14.30 Oosterhout 3 – De Fendert 3 14.30 Roosendaal JO17-4 – De Fendert JO17-1 15.00

Donderdag 19 september Prinsenland VE3 – De Fendert VE1 20.30

Zondag 22 september De Fendert 2 (zo) – S.c. Kruisland 4 10.00

Uitslagen v.v. De Fendert De Fendert 1 – SSS Klaaswaal 1 2-2 De Fendert MO11-1 – S.c. Welb. MO11-2 1-1 De Fendert JO8-1 – Virtus JO8-1 5-8 De Fendert JO9-1 – Duiveland JO9-1 7-12 De Fendert JO12-1 – Klundert JO12-1 13-1 De Fendert JO12-2 – SVC JO12-1 2-11 De Fendert JO11-2 – TPO/DHV/ VOV JO11-1 4-3 De Fendert MO15-1 – Westhoek MO15-1 3-4 De Fendert 3 – Prinsenland 5 1-1 De Fendert JO15-1 – Virtus JO15-3 11-0 De Fendert 2 – Krabbendijke 24-2 De Fendert JO16-1 – S.c. Welb. JO16-1 3-3 De Fendert VR1 – SSC VR12-0 De Fendert VE1 – Tholense boys VE1 3-2 De Fendert 1 – DSE 1 4-6 Prinsenland JO13-1 – De Fendert JO13-1 1-2 Oranje Blauw’14 JO9-1 – De Fendert JO9-2 6-1 Roosendaal JO11-3 – De Fendert JO11-1 2-4 Kogelvangers JO14-1 – De Fendert JO14-1 1-9 SKNWK MO19-1 – De Fendert MO19-1 0-0 Klundert JO19-1 – De Fendert JO19-1 2-3 Kogelvangers JO18-1 – De Fendert JO19-2 6-0 Prinsenland 4 – De Fendert 5 1-2 BSC 4 – De Fendert 4 1-2 Roosendaal JO17-3 – De Fendert JO17-1 2-3

Sportnieuws? mail het naar: redactie@fendertlokaal.nl

PV Fijnaart Uitslag Postduivenvereniging Fijnaart Orleans 14 september 2019 ± 451km Afd 2 P.V. Fijnaart Orleans Fond Jonge duiven op 14-09-2019 gelost om 08:45 uur met 37 duiven 1 A.C.A. Kersten Fijnaart 2 A.C.A. Kersten Fijnaart 3 van Dijk-Loman Oud Gastel 4 van Dijk-Loman Oud Gastel 5 A.C.A. Kersten Fijnaart

6 van Dijk-Loman Oud Gastel 7 van Dijk-Loman Oud Gastel 8 van Dijk-Loman Oud Gastel 9 van Dijk-Loman Oud Gastel 10 A.C.A. Kersten Fijnaart 11 A.C.A. Kersten Fijnaart 12 A.C.A. Kersten Fijnaart 13 A.C.A. Kersten Fijnaart

Uitslag Postduivenvereniging Fijnaart Pont Ste Maxence 14 september 2019 ± 291 km Afd 2 P.V. Fijnaart Pont Ste Maxence Natour op 14-09-2019 gelost om 09:00 uur met 85 duiven 1 A.C.A. Kersten Fijnaart 2 van Dijk-Loman Oud Gastel 3 A.C.A. Kersten Fijnaart 4 A.C.A. Kersten Fijnaart 5 A.C.A. Kersten Fijnaart 6 van Dijk-Loman Oud Gastel 7 A.C.A. Kersten Fijnaart 8 A.C.A. Kersten Fijnaart 9 A.C.A. Kersten Fijnaart

10 A.C.A. Kersten Fijnaart 11 A & S van Sighem Fijnaart 12 A.C.A. Kersten Fijnaart 13 van Dijk-Loman Oud Gastel 14 A.C.A. Kersten Fijnaart 15 A.C.A. Kersten Fijnaart 16 A.C.A. Kersten Fijnaart 17 A.C.A. Kersten Fijnaart 18 A.C.A. Kersten Fijnaart 19 CJ Kocken Fijnaart 20 A.C.A. Kersten Fijnaart dert JO9-2 1-12 SC Kruisland JO9-3 - Oranje-Blauw’14 JO9-2G 2-6

vv Oranje-Blauw ‘14 Uitslagen SC Kruisland 2 - Oranje-Blauw’14 1 5-1 De Schutters 3 - Oranje-Blauw’14 2 5-1 Dosko VE2 - Oranje-Blauw’14 VE1 6-1 Oranje-Blauw’14 JO19-1 – Steenbergen JO19-2 uitgesteld naar 21-09 Oranje-Blauw’14 JO14-1G – DBGC JO14-2G 6-5 Oranje-Blauw’14 JO9-1G – De Fendert JO9-2 7-1 Oranje-Blauw’14 JO9-1G – Klun-

Programma zaterdag 21 september Oranje-Blauw’14 1 – Klundert 4 14:30 Oranje-Blauw’14 JO19-1 – Steenbergen JO19-2 12:00 Oranje-Blauw’14 JO14-1G – WHS JO14-1 10:00 NSV JO9-2 - Oranje-Blauw’14 JO9-1G 10:00 SC Kruisland JO9-2 - Oranje-Blauw’14 JO9-2G 9:00 Programma zondag 22 september Oranje-Blauw’14 3 – Nieuw Borgvliet 9 12:15 Oranje-Blauw’14 4 – Nieuw Borgvliet 6 10:30 Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website: www.oranjeblauw14.nl

Bridge 55+ Uitslag dinsdag 10 september 1. Christine Huisstede & Piet Vermunt 59,90% 2. Corrie & Jan Nieuwenhuizen 59,20% 3. Martha & Piet Berghout 55,38% 4. Nel Breure & Nel Keuter 53,89%

5. Corrie v.d. Berg & Ger Laheij 53,40% 6. Tineke Vis & Gerard Reuvers 53,30% 7. Nettie Donders & Jo Sprundel 52,85% 8. Marcia Erkamps & Mia Schouten 52%


Op zoek naar extra klanten? Plaats dan een advertentie in weekblad voor Fijnaart & Heijningen

Dinsdag 9 juli 2019

weekblad voor Fijnaart & Heijningen

Dat werkt!

advertentie@ fendertlokaal.nl

3 JAAR OP RIJ CONCLUDEERT TV-PROGRAMMA ‘KASSA’

JUMBO IS GOEDKOPER DAN ALDI EN LIDL

Bron: BNN VARA Kassa – 13 april 2019, 12 mei 2018 en 8 april 2017

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER