Fendert Lokaal 2015 week 24

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 9 j u n i 2 0 1 5 | w e e k 2 4 | j a a r g a n g 2 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Duimen voor zwembad

Vierdaagse in 3 dagen

Jumbo spekt kassen

Voetbalhistorie

Werkgroep blijft strijden voor behoud ’t Volkerakkertje

“Een nieuw zwembad is veel risicovoller” wat te pessimistisch vond.” De opmerking van het college dat er nauwelijks opbouw is van reserves voor financiële tegenvallers, spreekt de werkgroep dan ook tegen. “We reserveren juist geld om eventuele tegenvallers op te vangen.”

Het college wil ‘t Volkerakkertje sluiten. De werkgroep denkt daar anders over en zet de strijd voor behoud voort.

‘Een goede businesscase waar we serieus naar kijken’. Door dergelijke positieve reacties kreeg de werkgroep Behoud Zwembad Het Volkerakkertje steeds meer hoop dat het Fijnaartse bad kon blijven bestaan. Hoop die op de eerste dag van juni met de grond gelijk werd gemaakt. Ondanks het mooie plan blijven burgemeester en wethouders bij hun eerdere besluit: ’t Volkerakkertje moet dicht en plaatsmaken voor een nieuw zwembad tussen Klundert en Zevenbergen. Voor de werkgroep was het even slikken, maar meteen weer doorgaan. Zij legt zich niet neer bij het voorstel en blijft actievoeren voor de zwemvoorziening in Fijnaart. Het adviesbureau Drijver en Partners heeft het plan van de werkgroep tegen het licht gehouden en komt tot de conclusie dat het te kwetsbaar is. Onzin, volgens werkgroeplid Dennis van Dongen. “Als voorbeeld wordt de inzet van vrijwilligers genoemd. Dat zou het plan kwetsbaar maken. Vrijwilligers hebben aangegeven 168 uur per week beschikbaar te zijn. We maken slechts 32 uur per week gebruik van vrijwilligers. Dat is

maar twintig procent. De vrijwilligers gaan de betaalde professionals steunen. Een zwembad draaiend op vrijwilligers is onmogelijk, daarvoor heb je gericht opgeleide werknemers nodig. Dit staat zo ook omschreven in ons businessplan en is zo berekend in de begroting.” Risico Een andere reden om het plan naar de prullenbak te verwijzen is het risico. “Er zit geen risico

aan voor de gemeente”, vertelt Mariska Maris. “In het plan zit een post onvoorzien van maar liefst tien procent van de totale begroting. We gaan er bovendien vanuit dat de eerste jaren het aantal bezoekers niet zal groeien, terwijl we wel volop plannen hebben om die groei te bevorderen. Op verzoek van Drijver en Partners hebben we het aantal bezoekers zelfs omhoog gebracht, omdat het adviesbureau de bezoekersaantallen

Onderhoud Een ander punt is het onderhoud van het zwembad. “De huidige staat van ’t Volkerakkertje is goed”, benadrukt Dennis. “In 2007 is er nog 285.000 euro besteed aan een kleine uitbreiding en renovatie. Daarbij zijn onder andere het dak, het plafond en de tegels vernieuwd. De kozijnen zijn vervangen door kunststof kozijnen met HR++ glas. Het bad is up-to-date en voldoet aan de regels die aan de hygiëne en veiligheid worden gesteld. Zonder dat je er wat aan zou doen, kan het bad nog jaren mee.” In het plan van de werkgroep is desondanks vier ton gereserveerd voor onderhoud in de komende tien jaar. Het adviesbureau vindt echter dat hiervoor zeven ton opzij gezet moet worden. “Die gaan dan ook uit van een periode van 20 tot 25 jaar. Wij moesten een tijdspad van tien jaar aanhouden”, meldt Dennis. “In ons plan zitten ook duurzame investeringen, waaronder zonnepanelen. De gemeente is in ieder geval niet duurzaam bezig. Voor komend najaar staat de vervanging van de cv-ketel en de WarmteTerugWininstallatie op het programma, terwijl ze het bad wil gaan sluiten.”

Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS

van woensdag 10 t/m zaterdag 13 juni

boterbroodjes

4 stuks voor € 0,99 kersenvlaaitjes met slagroom

per stuk voor € 0,89

cadettewit

half voor € 0,99 wij bezorgen GRATIS

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

www.bakkerijsonneveld.nl

GEZOCHT

WEBWINKEL MEDEWERKER M/V ORDERS INPAKKEN / VOORRAADBEHEER / ORDERS SCANNEN / VERZENDLABELS PRINTEN / DOZEN VOUWEN / PAKBONNEN PRINTEN / VOORRAAD OPHALEN BIJ LEVERANCIER / EN NOG VEEL MEER!

LEEFTIJD: 18 t/m 24 | RIJBEWIJS: JA WOONT in de buurt van OUDEMOLEN / FIJNAART

OOG VOOR DETAIL | GEDREVEN | SNELLE WERKER DOORZETTER | SOCIAAL | KLANTVRIENDELIJK 24 tot 36 uur per week. Interesse? Bel ons even!

AQUARIUM- & VIJVERARTIKELEN

Drogedijk 13—Oudemolen— 0168 75 55 88— info@aquastorexl.nl—www.aquastorexl.nl


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Vervolg voorpagina-artikel

Werkgroep blijft strijden voor behoud zwembad

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom T. 06-22011800 E. jw@uitgeverijlokaal.nl Hilde Roemers

Acquisitie

Tom Aarts T. 06-14520497 E. tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Adverteren in Fendert Lokaal werkt! Bel 06-14520497

Gun uw schoenen een 2e ronde. Weggooien is toch zonde!

Drogedijk 7a, Oude Molen Tel. 06-53454336

choenmakerij Zadelmakerij

geopend: van 11 - 18 uur zaterdag van 10 - 16 uur woensdag en zondag gesloten

www.pauldewitleerbewerker.nl

De actievoerders voor behoud van ‘t Volkerakkertje met de Dorpsraad, badjuf Wilma (2e van links) en voormalig badmeester Han Keijzer (2e van rechts).

Naast ’t Volkerakkertje moet van het college ook buitenbad de Bosselaar in Zevenbergen per 1 januari 2016 dicht. De Niervaert zou moeten sluiten op het moment dat het nieuwe zwembad open gaat. Het Buitendiep in Willemstad krijgt wel de kans om door een stichting te worden voortgezet. “Het risico zou daar minder groot zijn, omdat ze minder kosten hebben. Maar doordat het een buitenbad is, hebben ze ook veel minder inkomsten”, aldus Dennis. “Uit een onderzoek van de VVD blijkt dat de gemeente in Willemstad het meeste geld op een kaartje moet bijleggen”, vult Mariska aan. “Bovendien meldt de VVD dat 14.000 zwemmers een nieuw bad links zullen laten liggen.” Raad De werkgroep vestigt nu haar hoop op de gemeenteraadsleden. Het collegevoorstel wordt woensdag 24 juni besproken in de commissie Sociale Infrastructuur. Op donderdag 9 juli neemt de raad een besluit. Burger Belangen Moerdijk en het CDA hebben al aangegeven tegen het voorstel te zullen stemmen. Eerdere reacties van overige fracties

geven de werkgroepleden moed. Zo stelde Onafhankelijk Moerdijk, de grootste fractie, tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling dat bekeken moet worden hoe met de inzet van vrijwilligers de zwembaden open gehouden kunnen worden.” Nieuw zwembad Dennis en Mariska zijn zeer teleurgesteld in het college. “We vermoeden dat de uitkomst van het onderzoek naar de zwembaden op voorhand al vast stond en dat daar op aan is gestuurd. De opdracht van de raad was: bezuinig drie ton. Drijver en Partners heeft ingestoken op een nieuw zwembad en dat is het college blind gevolgd. Ons plan noemen ze risicovol, maar het bouwen van een nieuw zwembad van 11 miljoen –waarvan naar verwachting het bezoekersaantal met 14.000 afneemt- is veel risicovoller dan het behoud van ’t Volkerakkertje!”

Op www.behoudzwembad.nl kan een petitie ingevuld worden voor het behoud van de zwembaden. Door Jan Willem van Bodegom

Verkeersquiz KBO Dit jaar wordt er veel aandacht besteed aan mobiliteit van senioren en verkeersveiligheid. Door wijs te zijn in het verkeer vergroten we de verkeersveiligheid. Daarom test KBO Fijnaart de kennis van het verkeer tijdens een quiz, die gespeeld wordt onder begeleiding van een

quizmaster van Veilig Verkeer Nederland op donderdagmiddag 18 juni in de Graanbeurs. We beginnen om 13.30 uur met een kopje koffie/thee met iets lekkers. Tot slot spelen we drie rondjes bingo. Deze middag is gratis toegankelijk. Opgeven kan tot 15 juni bij Piet Frijters, tel. 0168-462225.

TER INTRO In mijn jonge jaren was het leven in Fijnaart makkelijk. Je leerde zwemmen in ’t Volkerakkertje. Na de zesde klas van de basisschool leerde je verder op de mavo Noord-Westhoek. Je haalde je paspoort op het gemeentehuis aan de Kadedijk, deed je bankzaken op de bank in de Voorstraat of Wilhelminastraat en was je fiets gestolen, dan deed je aangifte op het politiebureau in de Prinses Margrietstraat. Nu ga je na de lagere school naar Zevenbergen, Oudenbosch of Roosendaal, rijd je voor je paspoort naar Zevenbergen, kom je voor je bankzaken uit in Etten-Leur en doe je aangifte van een diefstal op internet. Alleen voor de schoolslag, rugslag en andere zwemslagen kun je terecht in het eigen dorp. Tenminste, nog wel. Het ‘kabinet’ van de gemeente heeft bedacht dat ons zwembad moet wijken voor een nieuw bad tussen Klundert en Zevenbergen. Wie heeft eigenlijk om een zwemparadijs gevraagd? Wie zit hier op te wachten? Fijnaart in ieder geval niet! Waarom dan toch ’t Volkerakkertje sluiten? Het risico is te groot, luidt het antwoord. Het risico waarop? Dat het plan om het open te houden mislukt en het uiteindelijk toch dicht moet. Waarom dan nu al de stekker eruit? En is het risico dat de verwachtingen met het nieuwe zwembad tegenvallen niet veel groter? Heren van het ‘kabinet’, in 2018 zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Het risico bestaat dat jullie partijen niet genoeg stemmen krijgen om opnieuw vier jaar te bepalen wat er gebeurt in onze gemeente. Dus zullen we er nu alvast mee stoppen?

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


VADERDAGTIP

NIEUW IN FIJNAART

Philips scheerapparaat PT860

◊ Lift & cut action ◊ Past zich aan bij de rondingen van gezicht en hals ◊ Koppen met sleuven en gaatjes voor de kortste haartjes ◊ Batterij vol/leeg indicator ◊ Opladen in 1 uur voor 50 min. scheren ◊ 3 min. snelladen voor 1 keer scheren ◊ Afspoelbaar onder de kraan Van € 85,00 OP = OP

Nu voor

€ 59,00

Voet Installatietechniek Voorstraat 7, Fijnaart, Tel (0168) 464362 www.voet-installatietechniek.nl

Wol van Moos, een wolwinkel met een compleet aanbod van brei- en haakgarens , naalden en verdere benodigdheden. Juni staat in het teken van de Scheepjes Spring to Summer CAL. Hierbij wordt in 11 weken een prachtige shawl gehaakt van linnen-katoen. Er zijn 3 verschillende kleurstellingen. Kom voor info en pakketten naar de winkel of stuur een email. Openingstijden: Dinsdag en vrijdag 09.00 - 17.00 uur Zaterdag 09.00 - 16.00 uur Voorstraat 20, 4793 EV FIJNAART 06-21 89 28 48, info@wolvanmoos.nl

Berghout Onderhoud Groep

ScheepS -en interieurBOuw Voor nieuw of reparatie • Interieur • Teak dek • Meubels op maat • Winkel interieur • Lijsten maken

wOninGBOuw Verbouwen of reparatie van • Keukens • Badkamers • Pannendak • Bitumen dakbedekking • kozijnen repareren of nieuw

vraagt u gerust een vrijblijvende offerte aan! Voor meer informatie over woningbouw neemt u contact op met Hans Berghout t: 0168-462489 M: 06-20441189 W: www.berghoutonderhoud.nl E: berghoutonderhoud@gmail.com Voor meer informatie over scheepsbouw neemt u contact op met Robert Berghout M: 06-23752805

SALE SALE

Hoge kortingen

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

Aanbieding week 24

Zet de geslaagden in de welverdiende bloemetjes bij Bloemenshop Marloes! Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

* vraag naar de voorwaarden en uitvoeringen

GRATIS MOTOR

bij buitenzonwering (Somfy RTS)

Molenstraat 9, 4793 ED Fijnaart Tel (0168) 462684 Maandagochtend gesloten


Pagina 5

Duimen in de lucht voor ‘t Volkerakkertje

Fijnaart wil haar zwembad niet kwijt. Dat bleek vrijdagavond tijdens de actiebijeenkomst van de werkgroep Behoud Zwembad ‘t Volkerakkertje. Ondanks regen en onweer hadden zo’n honderd mensen zich verzameld om op de (actie)foto te gaan. Door het slechte weer werd het fotomoment verplaatst naar de sporthal van De Parel. Daar gingen de duimen de lucht in voor het behoud van het zwembad. Het Moerdijkse college wil drie zwembaden sluiten, waaronder ‘t Volkerakkertje. In plaats

daarvan moet er een nieuw bad komen tussen Klundert en Zevenbergen. Het plan om het Fijnaartse bad te behouden wordt door het college bestempeld als te kwetsbaar. De werkgroep legt zich daar niet bij neer en blijft actievoeren.

Petitie De werkgroep is op internet een petitie gestart voor het behoud van zwembad ‘t Volkerakkertje. Zaterdag stond de teller al op driehonderd handtekeningen. Veel ondertekenaars willen dat het bad blijft, omdat ze niet naar

Recordaantal bezoekers PV Fijnaart Art Festival The Old Mill Art Festival The Old Mill in Oudemolen heeft zondag 31 mei ruim 200 bezoekers meer getrokken dan tijdens eerdere edities. De teller bleef uiteindelijk steken op 850 bezoekers. Zeker gezien de harde wind en regen een prachtig resultaat. Vooral bij de molen was het erg druk en moest er soms even gewacht worden voordat je geholpen kon worden. De molenaars en vrijwilligers van de molen hadden hun handen vol aan al die toeloop. De organisatie wil al haar vrijwilligers bedanken. Van zaterdagmiddag tot zondagavond zijn ze in touw geweest. Eerst om alles op te bouwen en later om te voorkomen dat tenten door de harde wind werden weggeblazen. Ook het afbreken

in regen en wind was een lastige klus maar gelukkig is alles zonder problemen netjes ingepakt en opgeruimd. Hulde! Ook de gemeente, bedrijven en particulieren die het festival financieel en/of matereel hebben gesteund, wil de organisatie hartelijk danken. Hierdoor is het mogelijk het evenement te organiseren tegen lage kosten en in een ongedwongen sfeer. Dit laatste wordt door de deelnemers en de bezoekers als zeer fijn ervaren. De eerste ideeën voor de 6e editie zijn al geboren. Sommige dingen worden veranderd om het festival voor iedereen aantrekkelijk te houden, zodat bezoekers en deelnemers weer graag komen genieten.

Klundert of Zevenbergen willen of kunnen reizen voor zwemles. Sluiting wordt ook funest genoemd voor de leefbaarheid in Fijnaart. De petitie is te vinden op: www.behoudzwembad.nl Door Jan Willem van Bodegom

Uitslag afdeling 2, Postduivenvereniging Fijnaart, Creil Vitesse, oude duiven op 6 juni 2015, ± 300 km, gelost om 08.00 uur, 96 duiven.

Uitslag afdeling 2, Postduivenvereniging Fijnaart, Argenton Dagfond, oude duiven op 7 juni 2015, ± 600 km, gelost om 07.00 uur, 89 duiven.

1. A.C.A. Kersten Fijnaart 2. C.J. Kocken Fijnaart 3. P. Wildhagen Oud Gastel 4. A.C.A. Kersten Fijnaart 5. A.C.A. Kersten Fijnaart 6. P. Wildhagen Oud Gastel 7. A.C.A. Kersten Fijnaart 8. L. Verheijen Fijnaart 9. A.C.A. Kersten Fijnaart 10. S. van Sighem Fijnaart 11. L. Verheijen Fijnaart 12. S. van Sighem Fijnaart 13. L. Verheijen Fijnaart 14. L. Verheijen Fijnaart 15. S. van Sighem Fijnaart 16. C.J. Kocken Fijnaart 17. S. van Sighem Fijnaart 18. S. van Sighem Fijnaart 19. A.C.A. Kersten Fijnaart 20. C.J. Kocken Fijnaart

1. Van Dijk-Loman Oud Gastel 2. P. Haverkamp Fijnaart 3. P. Haverkamp Fijnaart 4. S. van Sighem Fijnaart 5. C.J. Kocken Fijnaart 6. Van Dijk-Loman Oud Gastel 7. P. Wildhagen Oud Gastel 8. P. Haverkamp Fijnaart 9. P. Haverkamp Fijnaart 10. Van Dijk-Loman Oud Gastel 11. Van Dijk-Loman Oud Gastel 12. P. Haverkamp Fijnaart 13. P. Haverkamp Fijnaart 14. Van Dijk-Loman Oud Gastel 15. P. Haverkamp Fijnaart 16. Van Dijk-Loman Oud Gastel 17. P. Haverkamp Fijnaart 18. A. de Jong Fijnaart 19. S. van Sighem Fijnaart 20. Van Dijk-Loman Oud Gastel


ACTIE ZOMERBANDEN *** DOOR ANWB ALS BESTE GETEST 185-60-R14 82H, Continental Premium Contact 5 205-55-R16 91V, Michelin Primacy 3

nu voor € 320,00* nu voor € 420,00*

* Prijs: per set van 4 stuks, incl. montage, ventiel, balanceren, BTW. Actie geldig t/m 15 juli. Uitververkoop voorbehouden.

Bedrijvenweg 4, 4793 SK Fijnaart 0168-46 22 44 www.korstbanden.nl DOK kappers / haarwerken raadhuisstraat 12 - willemstad dokkappers.nl

0168 47 26 19 openingstijden: ma di / wo do / vr za

13:00 08:30 08:30 08:00

- 17:30 - 17:30 - 20:00 - 15:00

Voor aan-en verkoop, taxatie en hypotheekadvies

WG Makelaars BV

Voorstraat 17 | 4793 ET Fijnaart | T. 0168-477077 E. info@wgmakelaars.nl | W. www.wgmakelaars.nl

B3 sluit seizoen af tegen familie

Huwelijkse voorwaarden inkomen verrekenen De aangifte inkomstenbelasting is een handig uitgangspunt voor uw huwelijkse zaken. Vaak staat in huwelijkse voorwaarden de afspraak dat u jaarlijks uw salaris moet verrekenen. Niet uitvoeren van de afspraak kan onverwachte gevolgen hebben. Salaris delen Vaak wordt in huwelijkse voorwaarden de afspraak vastgelegd dat het inkomen van beide partners jaarlijks wordt gedeeld. Hiermee wordt bedoeld dat de partners het salaris dat na betaling van de huishoudkosten overblijft bij elkaar optellen en vervolgens delen door twee. Hierdoor krijgt iedere partner recht op de helft van het totale inkomen. Degene met het hoogste inkomen moet dus het verschil tussen de inkomens aan de ander betalen. Afspraak vergeten In de praktijk zien we vaak dat partners deze afspraak vergeten en niet uitvoeren. Problemen van het niet uitvoeren van deze afspraak kunnen bij faillissement, echtscheiding of overlijden ontstaan. Wij raden daarom aan elk jaar aandacht te besteden aan deze afspraak. U kunt ervoor kiezen het bedrag daadwerkelijk uit te (laten) betalen of op papier vast te leggen om welk bedrag het gaat. In het laatste geval is het duidelijk om welk bedrag het gaat en houdt de partner met het laagste salaris het bedrag tegoed. Ondernemers Vooral voor ondernemers is het belangrijk deze afspraak jaarlijks uit te voeren. De deling heeft namelijk voordelen. Gemaakte winsten in het bedrijf kunnen door de verrekening bij de partner worden ‘veilig gesteld’. Als de deling volgens de regels gebeurt, kan dit, zelfs als er een faillissement is, niet worden teruggehaald.

Woensdagavond 3 juni nam B3 van vv de Fendert afscheid van het seizoen met een wedstrijd tegen pa’s, broers, en ja, zelfs een schoonzus. De wedstrijd stond onder de bezielende leiding van Ricardo die de wedstrijd nimmer uit de hand liet lopen. Het werd na een spannende strijd uiteindelijk een verdienstelijke 3-3, waarbij we ons wel moeten afvragen of grensrechter Luuk wel zo onpartijdig was. De mannen van B3 namen vervolgens de strafschoppen beter en groeide Aron uit tot echte penaltykiller à la Tim Krul. Het was een afsluiting van een zeer succesvol seizoen, waarin de mannen qua voetbal en qua persoonlijkheid enorm gegroeid zijn én waarin een hecht team is ontstaan. Zeg maar gerust een vriendenteam.

Plezier en gedrevenheid straalden er vanaf, wat resulteerde in een mooie 4e plaats in de competitie. Tot kort voor het einde van het seizoen leek er nog een kampioenschap in te zitten, maar door wat pech moesten de mannen deze ambitie helaas laten varen. Een mooi seizoen dus waarbij jongens als Niels, Marijn en Kyle de eerste pasjes in de voetbalarena maakten. Zeker zij hebben grote vorderingen gemaakt. Dat belooft dus wat voor het volgende seizoen. Rob Prein is als trainer/coach bijzonder trots dat hij dit team het afgelopen seizoen onder zijn hoede mocht hebben.

Bij de rechter Uit rechtspraak blijkt dat het niet naleven van de regels van huwelijkse voorwaarden een ‘automatische’ wijziging van de huwelijkse voorwaarden met zich mee kan brengen. De rechter kan bijvoorbeeld bepalen dat door het niet naleven van de huwelijkse voorwaarden het vermogen, waarvan men had verwacht dat dit door de huwelijkse voorwaarden juist zou zijn afgeschermd van (de schuldeisers of kinderen van) de andere partner, toch gedeeld moet worden. Hulp bij moeilijke berekening Wij kunnen u van dienst zijn bij het vastleggen van de deling van het salaris. Dit voorkomt de hiervoor genoemde ‘automatische wijziging’ van uw huwelijkse voorwaarden. Op www.huwelijksezakentest.nl kunt u controleren of de andere afspraken van uw huwelijkse voorwaarden nog up to date zijn.


Pagina 7

Toch naar NK streetdance in Ahoy Belevenissen Door Piet Hendrikx

Bokkenkar Toen ooze Jan en ik klein waren op de boerderij are wij ne bok. Ne wiete bok, mee zo’n sikske. Nou weet ik nie of jullie wete wa ne bok kan astie ouwer wordt. Dan kantie stienke. Geiten vinde da lekker… wij nie. Goh wa kon die bok stienke. Witte watter dan gebeurde, dan kwam Koot. Die man ar een grwote tang en die zette hij bij die bok vast. Tis zonde het beest. Flink kwèèke natuurlijk.

De jongste selectiegroep van Ballet/dansschool Caroline uit Heijningen heeft genoeg punten weten te behalen bij de 2e voorronde in Den Bosch op 17 mei. Door hun originele choreografie (een mix van hip hop met klassiek) zijn zij door naar het kampioenschap. Nu mogen zij opnieuw schitteren, zondag 21 juni, op het NK streetdance/hip hop in Ahoy Rotterdam. Ook de rest van de leerlingen van Caroline Ophof-Vischer zijn te bewonderen.

Zo geven 125 dansers/danseressen een optreden bij de jaarlijkse braderie te Dinteloord om 14.15 uur op zaterdag 13 juni. En komen er 15 verschillende dansen voorbij bij de W.S.P.-dag te Wil-

lemstad op zaterdag 20 juni van 13.30 tot 16.30 uur. Afgelopen zondag hebben zij met z’n allen een repetitie gehad op het voetbalveld te Heijningen.

Wijn en Black Sheep Swing Band Wat is er nu nog beter dan wijn proeven onder het genot van fantastische muziek? Op zaterdag 20 juni kunt u van beide genieten. Op deze avond houdt de Black Sheep Swing Band een High Wine in de Graanbeurs te Fijnaart. De Heeren Willems heeft een mooie selectie wijnen voor u uitgekozen. U krijgt daarbij een

heerlijk hapje, dat perfect past bij de mooie wijnen. Tijdens de avond proeft u vier heerlijke wijnen, waaronder een rode, witte en bruisende wijn met daarover alle informatie die Willian u kan vertellen. Dit alles onder begeleiding van een nieuw repertoire van de band. En dat voor slechts € 10,-!

Vrienden van de Black Sheep kunnen voor dit evenement hun vriendenkaart verzilveren en hebben gratis toegang. Extra kaarten zijn tot 17 juni verkrijgbaar bij de Graanbeurs in Fijnaart of via onze website www.blacksheepswingband.nl. Ontvangst van dit smakelijk festijn is om 20.00 uur. We zouden het leuk vinden u hier te ontmoeten.

55+ bridge Bridgeclub Fijnaart Uitslag dinsdag 2 juni

Uitslag maandag 1 juni

Gele lijn 1. Bram Huitkar & Hans Riethoff 61,81% 2. Ger Laheij & Graeme Reijnders 59,03% 3. Nel Keuter & Tineke Vis 52,08% 4. Hedy Groeneveld & Adrie Nouwen 51,39%

A-lijn 1. Bets en Piet Kannekens 60,76% 2. Tanna Dane & Corrie Maat 59,38% 3. Martha en Piet Berghout 55,21% 4. John Groen & Addie Schouls 53,47% 5. Nel Jonkers & Schalk v.d. Vorm 52,78%.

Rode lijn 1. Veronica van Nieuwenhuyzen & Bert Maat 63,19% 2. Anke Rijnberk & Pex Rijnberk 60,42% 3. Corrie van de Berg & Pia Kok 50,00%

B-lijn 1. Hans Riethoff & Ger Laheij 60,07% 2. Tonnie Broeders & Nel Keuter 57,29% 3. Ella Huybregts & Hannie van

Tilborgh 54,86% 4 ged. Ab Bienefelt & Ad v.d. Boon / Cees Vrolijk & Henk v.d. Weerd 54,51%. C-lijn 1. Piet Vermunt & Piet Bom 68,75% 2. Nel Magielse & Jeanne van Putten 61,98% 3. Yvonne Vogel & Corrie de Krey 60,94% 4. Adje Knook & Kors van Beem 55,21% 5. Bert Maat & Jo van Sprundel 47,40%.

Afijn, later stonk hij nie meer en konde wij er kunstjes mee doen, mee die bok. Wij stapelden veilingkieste op in de vurm van een trap en de bok liep dan mwooi omwoog en ombljeeg. Wij gienge rennen en kijken wie het hardste kon. Nou are wij ok ne bokkekar. Nen echte wor, mee mooi tuig vur de bok. Een toomke mee een echt bitje. Wij om beurte rije mee die kar en de bok erveur. Die bok wilde aljeen naor huis renne. Dus moeste wij hem den andere kaant op trekke en dan loslaote. Ooze Jan, een heel slim ventje, die zee: “We doen een wedstrijd. Gij mot lwope en ik in de kar. Vanaf Boeres (bure) en kijke wie er het jeerste thuis is.” Nou ar tie ne stok gepakt mee un touw en ne rooie peej eraan. Die peej hield ie vur de snufferd van die bok en ge raoi het al hé, die bok wou die peej. Ikke lache, maor ik moes ok lwope wor. Ikke renne, want ik wou altij wienne. Ik liep vurop, ik docht ik ga wir wiene. Ineens een klap en ik zag gin bruur of kar mee ne bok mjer. Ne grwote kwèèk kwam uit de slwoot. Da war nie de bok. Nou ar die slimmerik van oos veul wark mee die bok sture en hij ar gin erg mjer in die stok meej die peej. Die wees opzij, dus wat doet die bok, die gaot achter die peej aon….de slwoot in. Ik docht da we daorna de kar nie mjer konde gebruike. De bok waster gelukkig nog wel! Oja ooze Jan ok wor!!!


Avondvierdaagsepret Terwijl donkere wolken zich samenpakten boven Fijnaart, stonden vrijdagavond bestuursleden van Jeugd en Sportvereniging De Kieviten bij de ingang van De Parel. Twee uur eerder hadden zij het besluit moeten nemen om de slotetappe van de vierdaagse af te blazen. Het aangekondigde onweer maakte wandelen onverantwoord. Toen bliksemschichten de hemel doorkliefden knikten ze naar elkaar; ze hadden de juiste beslissing genomen. De vierdaagse kende dit jaar een bijzonder verloop. Dinsdag, op de eerste avond, leek het wel herfst. De wandelaars kregen een stevige wind en regen voor de kiezen. Zij lieten zich echter niet kennen en gingen vol goede moed op pad. De volgende twee avonden sloeg het weer om en was het ineens volop zomer. Onder een heerlijk avondzonnetje werden de kilometers fluitend en zingend afgelegd. 401 wandelaars De vierdaagse wordt elk jaar populairder. Mocht de organisatie vorig jaar nog 340 deelnemers noteren, dit jaar waren dat er 401. Vooral de scholen waren goed vertegenwoordigd. De Julianaschool bracht 104 wandelaars aan de start en de Springplank 77. Namens De Kieviten liepen 17 leden mee. Daarnaast schreven de volgende groepen zich vooraf in: De Geintrappers (6), A5 (5) en Mourik/de Tombe (19). Op de eerste wandelavond meldden zich nog eens 173 wandelaars. De meeste deelnemers legden per avond 5 kilometer af, namelijk 357. Met 44 wandelaars was het aantal 10-kilometerlopers relatief hoog. Vorig jaar waren dat er nog 32. Family Het besluit van De Kieviten om de laatste etappe niet door te laten gaan, werd meteen verspreid via social media. Met succes, want slechts een enkeling kwam op wandelschoenen en met regenkleding aan naar De Parel. Aansluitend aan de slotetappe zou bij Family Fijnaart de feestelijke uitreiking plaatsvinden van de wedstrijd om de mooiste Family Bokaal. Die uitreiking is ook afgeblazen en vindt op een later moment plaats. Datzelfde geldt voor de uitreiking van de medailles. Door Jan Willem van Bodegom

Veel meer vierdaagsefoto’s zijn te


dag te vroeg afgelopen

vinden op www.fendertlokaal.nl


Pagina 10

Extra bijdragen voor Jasper Valentijn Foundation

Jumbo Fijnaart spekt clubkassen

De afgelopen weken hebben de klanten van Jumbo Gert Driesen weer massaal gespaard voor de verenigingen in Fijnaart en omgeving. Maar liefst 46.864 munten werden uitgegeven. Die belandden vervolgens in de kokers van 61 verenigingen, stichtingen en clubs. De meeste muntjes verdwenen in de koker van de Jasper Valentijn Foundation. De supermarktklanten bleken zeer begaan met het lot van de 4-jarige Jasper Veenman uit Willemstad. De jongen heeft de zeldzame ziekte

van Seitelberger. Zijn ouders zijn de Jasper Valentijn Foundation gestart om geld in te zamelen voor onderzoek naar deze ziekte. Voor dit goede doel werd met de actie van Jumbo Fijnaart een recordaantal van 9776 muntjes

ingezameld, goed voor € 977,60. De supermarkt besloot dit bedrag aan te vullen tot € 1500,-. Maar ook diverse verenigingen schonken het bedrag dat zij hadden opgehaald aan de Jasper Valentijn Foundation. Zichtbaar

geëmotioneerd nam de moeder van Jasper afgelopen zaterdag de cheque en de giften van de verenigingen in ontvangst. De afsluiting van de verenigingsweken ging gepaard met een hapje en een drankje.

De eindstand van de verenigingsweken van Jumbo Fijnaart. In totaal zijn er 46.864 munten verdeeld. 01. Jasper Valentijn Foundation 9776* 02. vv de Fendert 3281 03. Zonnebloem afd.Standdaarbuiten/Noordhoek 1719 04. Oranje Blauw’14 1571 05. Stichting Oude Molen 1560 06. OBS de Springplank 1515 07. Jeugd en Sportvereniging de Kieviten 1502 08. KPJ Oudemolen 1356 09. Zonnebloem, afdeling Fijnaart 1348 10. Stichting Hangout Fijnaart 1052 11. BC de Dijkrakkers 984 12. Muziekvereniging Oranjevaan 978 13. Het Rode Kruis 913 14. Parelhoeve pleegzorgboerderij 762 15. Het Fenderts Schaep 756 16. Speeltuinvereniging Kindervreugd 716 17. SVC Standdaarbuiten 711 18. Stichting Het Raakt U 705 19. Stichting Sinterklaas Willemstad 595 20. Vrouwen van nu Fijnaart en Heijningen 588 21. Jacobuskoor 579 21. Zvv Reality 579 23. Buurtvereniging de Driehoek 557 24. Stichting Zomerkamp Noordhoek 553 25. Muziekvereniging de Unie 541 26. De Oranje Ruiters 516 27. Reddingsbrigade het Volkerak 497 28. De Passage 494 29. Heemkundige Kring Fijnaart en Heijninigen 476 30. 55+ Bridge 473 31. Interkerkelijk Koor 458

32. Drumfanfare Heijningen DSH 440 33. Vereniging Jeugd en Kunst 433 34. ‘t Lopend Vuurke 421 35. De Kleipintjes 408 36. KBO Fijnaart 389 37. ANBO, afdeling Fijnaart 379 38. De Boerkes 371 39. IJsvereniging t Griegje 366 40. Art Festival The Old Mill 362 41. Kindervolkstuin Fijnaart 352 42. Jeu de Boules Fijnaart 350 43. Biljartvereniging K.O.T 345 44. PV Fijnaart 342 45. Biljartvereniging OBC 340 46. MC de Fendert 331 47. Evenementen Stichting Fijnaart 316 48. Oranje Comité Fijnaart 286 49. BC De Binkys 275 50. Black Sheep Swing Band 273 51. Smash 262 52. ‘t Schietertje 257 53. DSV D-sync 234 53. KVV 234 55. Tennisvereniging Fijnaart en Heijningen 214 56. De Vrolijke Noot 193 57. Real Biljartbal 191 58. Fijnaart & Heijningen Hart Veilig 126 59. Gymvereniging DITO 116 60. Abrazos 103 61. Gavoc’10 44

* Door Jumbo Fijnaart aangevuld tot € 1500,-.


Pagina 11

Marjan van der Giesen FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week een interview met Marjan van der Giesen Mijn naam is... Marjan van der Giesen Ik woon/werk in Fijnaart sinds... 1983 niet meer. Ik ben naar Breda verhuisd wegens mijn opleiding tot A-verpleegkundige sinds 1985. Daarna de opleiding tot Spoedeisende Hulp verpleegkundige gevolgd en sinds 1990 werkzaam op de Spoedeisende Hulp. Inmiddels woon ik sinds 2006 in Ulvenhout. Daarnaast werk ik als verpleegkundige bij een Arbodienst: Human Capital Care. Ik heb dus een combinatiebaan Het liefst eet ik… Indiaas, Thais, pasta Deze film moet iedereen zien… Ik heb er meerdere: Slumdog millionaire, The best Exotic Marigold Hotel, Last King of Scotland, Das Leben der Anderen Het boek waarvan ik erg genoot was... Kleine Bij van Chris Cleave en een Een zondag aan het zwembad in Kigali van Gil Courtemanche, beiden zeer indrukwekkend. Ook heel mooi: Het zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer De mooiste kleur vind ik… Zwart en wit Ik luister graag naar… Allerlei muziek. Van pop naar new-age tot klassiek: Cesaria Évora, Pia, Snatam Kaur, Mariza, Birdy, Anouk, Guus Meeuwis, Coldplay, U2. De Matthäus Passion, Stabat Mater van Pergolesi en Requiem van Mozart zijn mijn toppers onder de klassiekers Zo drink ik mijn koffie… Koffie verkeerd Mijn lijfspreuk is… Nobody made a greater mistake than he who did nothing because he could do only a little (Edmund Burke) Ik heb een grote hekel aan... Lijnen! Mijn bijnaam is... Van de Gee

Mijn favoriete vakantieland is… Nepal, een prachtig vakantieland. Heb verschillende wandeltochten in de Himalaya gelopen. Daarnaast heb ik er 2 keer voor 5 maanden gewoond en gewerkt. Laatste keer was in 2014. Nepal is eigenlijk een beetje mijn tweede thuisland geworden. Beide keren bij een Nepalese familie gewoond waarmee ik nog steeds contact heb. Schitterende ervaring om nooit meer te vergeten Mijn sterrenbeeld is… Maagd In mijn vrije tijd doe ik… De opleiding tot voetreflexzonetherapeut en films, theater en concerten bezoeken, zoals Mariza, Bløf, Guus Meeuwis en U2 Als ik 10 miljoen euro zou winnen, dan… Zou ik mijn familie uitnodigen om samen een prachtige reis te maken naar Azië of Afrika. Daarnaast zou ik Stichting Veldwerk extra steunen met hun werkzaamheden in Nepal. En verder…………… mijn neefjes en nichtjes nog eens extra verwennen… hahaha De beste voetbalclub van de wereld is… Mijn neefje Coen zegt FC Barcelona en mijn neefje Tijl zegt Feijenoord Mijn lievelingsspel is... Die heb ik niet Mijn lievelingssport... Dat zijn hardlopen, spinnen en wandelen Ik heb bewondering voor… Mijn moeder. De manier waarop zij in het leven staat, haar betrokkenheid bij mensen. De manier waarop zij moeder is voor mij en voor mijn broers en zus Mijn grootste blunder... dat zullen er vast een aantal zijn, maar ik kan ze nu even niet herinneren

Op televisie kijk ik graag naar... Ik heb weinig tijd om tv te kijken maar als ik kijk dan is het naar documentaires onder andere Zembla, Kruispunt en Tegenlicht. Maar ook Divorce, Boer zoekt vrouw en niet te vergeten Man bijt hond

Fijnaart vind ik... Daar liggen mijn roots en dat blijft dus altijd een speciaal plekje voor mij

Mijn favoriete vak op school was… Aardrijkskunde. Op die manier kreeg je de wereld in beeld en tot nu toe heb ik aardig veel van die wereld door middel van reizen mogen zien

Het mooiste plekje in Fijnaart is… De Kerkring

Mijn beste vriend/vriendin is... Ik heb er meerdere. Ik deel verschillende dingen met verschillende vriendinnen Ik ben bang voor... Kakkerlakken

Wat ik mis in Fijnaart is... Een gezellige dorpskern met leuke winkeltjes

Het minst mooie plekje in Fijnaart is… Ja, dat hoef ik eigenlijk niet meer te zeggen: Hoek Nieuwe Dorpsweg – Wilhelminastraat waar vroeger de Super stond. Een doorn in het oog Het mooiste plekje in de gemeente Moerdijk is... Willemstad. Maar ook de dijken en de polders er omheen


Pagina 12

Arie van Loo uit Zierikzee (1893-1977) moest op 1 oktober 1913 in militaire dienst voor een periode van 36 weken. Kort na zijn afzwaaien werd hij weer opgeroepen omdat er oorlog was uitgebroken. Dit artikel is de weergave van een deel van zijn ervaringen, zoals hij die in de jaren zeventig heeft opgetekend (1).

De ervaringen van milicien Arie van Loo in de Eerste Wereldoorlog

Arie van Loo rechts op de stoel.

Op 15 juni 1914 zouden we afzwaaien. Toen die dag eindelijk aanbrak verlieten we de kazerne, niet vermoedend dat onze vrijheid slechts van korte duur zou zijn. In de Oost-Europese landen rommelde het al een tijdje. Daar kwam nog bij dat Duitsland en Frankrijk elkaar na de oorlog van 1870 eigenlijk nog steeds niet goed verdroegen. Midden in de zomer werd er een moordaanslag gepleegd op kroonprins Ferdinand van Oostenrijk te Sarajevo, een stadje in de Balkan. Dat werd dan de aanleiding voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Alles stond direct in vuur en vlam. Duitsland, als machtig rijk, verklaarde aan alle omringende landen de oorlog, ook aan België. Het gaf voor ons land natuurlijk ook de nodige spanning. Want, hoewel we er nog niet in betrokken waren, moesten we wel onze grenzen bewaken. ‘t Gevolg was een volledige mobilisatie op 31 juli. Dit hield een oproep voor volledige oorlogssterkte in. Zelfs de landweermannen werden er in betrokken. Dat waren de mannen tussen 30 en 35 jaar. Wat voor beroering dat bij de bevolking gaf, is nu niet meer weer te geven. Alle berichten liepen via het stadhuis en al vlug waren grote proclamaties overal verspreid. Iedereen moest zich klaarmaken

voor het vertrek dat de volgende morgen zou plaatsvinden. Zo trok de volgende morgen ieder naar zijn afreispunt. Je zag overal wenende vrouwen en meisjes, want ieder was voorbereid op het ergste. Als voorbeeld hadden we genoeg aan België, dat heel snel door de Duitsers onder de voet werd gelopen. We vertrokken allen met de tram, ik zelf ‘s morgens om 6 uur. Al het rollend materieel was ingeschakeld voor dit massale vervoer van alle dienstplichtigen van ons eiland, alle mannen tussen 20 en 35 jaar, en dat waren er nogal wat. De wagons waren al vol toen ze in Zierikzee aankwamen, maar er waren ook veel goederen- en veewagens. Mijn plaats was op een open veewagen; het was gelukkig mooi weer. We moesten via Zijpe en Roosendaal naar Vlissingen reizen. We hadden overal veel oponthoud, dat kwam door het ontbreken van directe aansluitingen of doordat er in ‘t geheel geen vervoermiddel meer was. Tot slot van alle reismoeilijkheden kwamen we in Vlissingen aan. Dat was die avond om negen uur. We werden voor de nacht ondergebracht in een groot goederendepot bij het station. Nu kreeg elke militair bij het afzwaaien een zakboekje met

reisorders met betrekking tot de te volgen route bij ‘opkomst met spoed’. Was dat niet het geval geweest en zouden we van hier (Zierikzee) met de Provinciale Dienst zijn meegegaan, dan waren we met wat vertraging toch wel op de middag in Vlissingen geweest. Maar zoals een ieder weet: in dienst is dienst dienst en daar valt niet aan te tornen. Na de nacht in Vlissingen te hebben doorgebracht, werden ons ‘s morgens mitrailleuruitrustingen uitgereikt en was het weer aantreden geblazen. We gingen naar het station en we stapten weer in een trein, die ons tot Roosendaal bracht. Hier stapten we uit en niemand van ons wist eigenlijk waar we heen moesten. Er kwam een trammetje van de Zuid-Nederlandse Tram Mij voor en dit bracht ons tot Heijningen. Van daar gingen we te voet naar Fort Sabina, dat is de uiterste noordwesthoek van Brabant. Het ligt dicht bij de gemeente Willemstad). Wij kwamen er rond de middag aan met zo’n 200 man van de infanterie, maar er waren al een 200 man van de kustartillerie. Nu was dit fort ook al lang niet meer in gebruik als kazerne, dus aan voorzieningen was er niets. Voor 400 man is er natuurlijk nogal wat nodig. Wel lag er op de binnenplaats een paar voer stro, dus ons eerste werk was strozakken vullen. Dat vullen gebeurde ook weer anders dan gewoonlijk. In de kazernes hadden ze kribben, maar hier waren slaapbritsen, die ‘s ochtends werden dichtgeklapt om ruimte te winnen en die niet te hard mochten worden gevuld. Met een paar dagen kwam de zaak wat in orde en ging het wat meer lijken op een kazerne. Wij waren er nog niet zo lang uit, dus dat gaf geen moeilijkheden. Onze dienst was wacht, wacht en nog eens wacht en op de dagen dat we vrij waren van die wacht, waren we nog steeds bezig met het bedrijfsklaar maken van de zaak. Van de buitenwereld hoorden we weinig of niets. Iemand die in het fort niets te zoeken had, kwam niet binnen de poort. Na een tijdje ontvingen verschillende soldaten kranten

van thuis toegestuurd en toen wisten we wat er buiten het fort en buiten onze grenzen gebeurde. Dat waren allemaal berichten die je niet bepaald bemoedigden, vooral niet waar het onze zuiderburen betrof. Daar waren er al veel gesneuveld en duizenden mensen waren naar ons land gevlucht. Dat laatste werd voor ons al gauw zichtbaar, want alle schepen die vluchtelingen vervoerden, van het zuiden naar de grote opvangcentra, passeerden ons. Er werd door verschillende mannen uit onze bezetting geprobeerd wat voor die mensen te doen. We deden dat met twee of drie broden, die we over spaarden van ons eigen eten. Er was inmiddels al een noodkantine en daar kochten we chocolade en andere snoeperij. Dan voeren we met een bootje van de torpedisten, die ook vlakbij gelegerd waren, naar de voorbijgaande schepen en die brachten dit naar de vluchtelingen. Zo’n beetje voor zo’n massa mensen hielp wel niet veel, maar je deed toch iets. De eerste weken bleef dat zo doorgaan. We mochten niet weg uit het fort en nog minder met verlof. Wel waren er natuurlijk al mobilisatieverordeningen bekendgemaakt. Eén ervan was dat ons traktement 35 cent per dag bedroeg en dat bij verlof (dat hadden we nog wel niet), datzelfde bedrag zou worden betaald, omdat je dan uit de kost was. Na enkele weken kwam er een order die een verlofregeling in het vooruitzicht stelde. Er was aan onze grenzen niets bijzonders gebeurd en dat bracht een zekere opluchting. Veel familieleden bezochten op de zondag hun verwanten en dan mochten we wel buiten de poort, maar toch in de buurt, deze familieleden ontvangen. Ook mijn vader en mijn meisje hebben me daar eens bezocht. De verlofregeling trad na enkele weken in werking en hield een verlof van één dag per week in, dat om de drie weken kon worden opgenomen. Ik was niet zo vlug aan de beurt, maar het was afzienbaar. In september mocht ik voor mijn eerste verlof naar huis.

Volgende week het vervolg.


Pagina 13

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie. eu I. www.immanuel-parochie.eu

Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 11 juni 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zondag 14 juni 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Woord- en communieviering

Diaken: M. Bastiaansen Zang: Jacobuskoor Misdienaars: Toos en Manon Lector: Elly Koster: W. Schrauwen Collectanten: Y. Reuvers en J. Dingemans Gebedsintenties: Gouden priesterjubileum pastoor Van Oers. Leo van Ham (legaat). Jrgt. Wilhelmina Straver-Bergen Henegouwen. Lies van MerienboerKorst. Cornelia van der Horst weduwe van Franciscus Dingemans. Kees van Kaam-Thijs. Collecte: Voor eigen kerk. Maandag 15 juni Fendertshofviering

Cheque uitgereikt tijdens gezinsdienst

3800 euro voor BOSK

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

Gastheer/gastvrouw: H. Keijzer Collecte rondgang: Roosevelthuis Collecte uitgang: Onderhoudsfonds Maandag 15 juni 15.00 uur: Fendertshofdienst Voorganger: Ds. F.C. de Ronde

Zondag 14 juni 10.00 uur: De Dorpskerk Bijzonderheden: FLAME en Meetingpoint in De Ontmoetingskerk Voorganger: Ds. W.P v.d. Hoeven, Krimpen a/d IJssel Ambtsdrager van dienst: M. Kruis

Activiteiten De Driehoek Bowlen Op zaterdag 20 juni gaan we bowlen met jeugdleden van 15 tot 20 jaar. Er zijn geen kosten aan verbonden. Vertrek circa 13.30 uur, terug circa 16.30 uur. Een en ander is afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers. Aanmelden kan via bestuursleden of per e-mail: secretariaat.dedriehoek@gmail.com Fietsen Zondag 14 juni willen we weer gaan fietsen. Leden en niet-leden zijn welkom. Vertrek om 13.30 uur vanaf de Driehoek, Kwartiersedijk 1A. 45-jarig bestaan Dit jaar bestaat onze buurtvereniging 45 jaar en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Wij nodigen daarom alle leden uit om op 4 of 5 september zo rond de klok van 16.00 uur met ons een gratis broodmaaltijd te nuttigen. Er zijn per keer een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, namelijk zo’n 85. Wilt u meedoen, dan kunt u zich hiervoor al aanmelden via het e-mailadres: secretariaat.dedriehoek@gmail.com en graag uw voorkeursdatum vermelden.

Adri de Vrij toont de checque, Jurjan Brands (l) en Arne Goudriaan applaudiseren voor het mooie bedrag.

De gezinsdienst in De Dorpskerk in Fijnaart werd zondagmorgen onderbroken voor een feestelijk moment. Adri de Vrij mocht een cheque van 3800 euro overhandigen aan Arne Goudriaan en Jurjan Brands van De BOSK. Het bedrag is opgehaald tijdens de bazaar met Koningsdag. Deze stralende dag bracht â‚Ź 7479,19 op. De helft daarvan is bestemd voor de eigen kerk. De andere helft, aangevuld tot 3800 euro, gaat naar De BOSK. Dat is de vereniging van mensen met cerebrale parese, een stoornis die veroorzaakt wordt door beschadiging van de hersenen. CP ont-

staat voor het eerste levensjaar. Elke dag wordt in Nederland een baby geboren met CP. Arne Goudriaan uit Fijnaart heeft deze stoornis. Hij zet zich actief in voor De BOSK en was dan ook de reden om voor deze vereniging met de bazaar geld in te zamelen. De BOSK ondersteunt onderzoeken en kenniscentra en geeft voorlichting.


- advertentie -

Grote Loterij vv de Fendert

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Verdachte auto Zaterdag 30 mei stond om 02.05 uur een verdachte auto geparkeerd aan de Postbaan in Heijningen. Tijdens de controle bleek dat in de auto twee personen lagen te slapen. Zij waren op doorreis en te moe om door te rijden. In de auto lag een groot matras. Bromfiets gestolen Vanaf de Drogedijk in Oudemolen is zondag 31 mei omstreeks 01.00 uur een bromfiets gestolen. De brommer is van het merk Peugeot, type Speedfight 2. Hij draagt de opvallende kleuren oranje/blauw en is voorzien van een racesticker van Kenwood. Ziet u deze bromfiets staan, bel dan even naar 0900-8844. U doet er de eigenaar een groot plezier mee. Fiets uit voortuin gestolen Vanuit de voortuin van een woning aan de Vermeerstraat in Fijnaart is een fiets gestolen. De diefstal werd maandag 1 juni om 07.30 uur ontdekt. De fiets stond niet op slot. Het betreft een Gazelle van het type Eclipse LE. Hij is blauw van kleur en op het achterspatbord zit een sticker van P. Sweere Rijwielhandel. Vernielingen aan speeltoestellen Op het speelveldje aan de Hazebrouckstraat in Fijnaart werden door jongeren dinsdagavond 2 juni vernielingen aangericht aan de speeltoestellen. Het veldje is ingericht voor de benedenbouw van de basisscholen en zeker niet bestemd voor oudere jeugd die de boel in de avond gaat ‘gebruiken’, beter gezegd: vernielen. Tevens werden op het veldje stukken aluminiumfolie gevonden, wat duidt op het gebruik van drugs. Mogelijk dat de ouders van deze jongeren hun kinderen duidelijk kunnen maken dat dit veldje niet voor hen is ingericht en dat het zeker niet de bedoeling is om de boel te vernielen. Overlast van vrachtwagen Een groene vrachtwagen veroorzaakte dinsdag 2 juni rond 14.15 uur overlast op de Kraaiendijk in Heijningen. Hij reed via deze dijk naar industrieterrein Dintelmond. Het kenteken is niet bekend. Ziet u de vrachtwagen rijden, dan graag het kenteken noteren en doorbellen naar de politie, zodat de bestuurder hierop aangesproken kan worden. Aanrijding met materiële schade Op de Oude Heijningsedijk in Heijningen vond woensdag 3 juni om 06.17 uur een aanrijding met materiële schade plaats. Een automobilist pakte tijdens het rijden zijn zonnebril, waardoor hij een geparkeerde auto over het hoofd zag. Beide voertuigen raakten flink beschadigd. Vernielde auto op carpoolplaats Op de carpoolplaats langs de Parallelweg in Fijnaart werd vrijdag 5 juni een rode Hyundai personenauto met Litouws kenteken aangetroffen. De auto was totaal vernield, stond er al enige tijd en is vermoedelijk door de eigenaar achtergelaten.

Arno Melis Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan

1e prijs 250 euro: 937 2e prijs Barbecue: 713 3e prijs Waardebon 50 euro: 2443 4e prijs Fietscomputer: 3739 5e prijs Boodschappentas: 2708 6e prijs Waardebon 25 euro: 1399 7e prijs Waardebon 25 euro: 3722 8e prijs Vacuüm container: 2332 9e prijs Chocoladefondue : 718 10e prijs Appelstoofje: 1129 11e prijs Nutty bowl: 3151 12e prijs Unox soep mokken: 3623 13e prijs Gekleurd vaasje: 1132 14e prijs Klokje: 3363 Prijzen af te halen bij Mark Reijnders, na telefonisch overleg, 06- 17 43 44 99. Molenstraat 101, 4793 RA in Fijnaart.

Agenda Woensdag 10 juni 18.00 uur: Ibiza Fair Market, De Polder, Oude Heijningsedijk 229 in Heijningen Zondag 14 juni 13.30 uur: Fietsen met De Driehoek, buurthuis De Driehoek, Kwartiersedijk 1A in Fijnaart Donderdag 18 juni 13.30 uur: Verkeersquiz KBO Fijnaart, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Voetbaltentoonstelling, Veluwestraat 2 in Heijningen 20.00-22.00 uur: Rode Tent Fijnaart voor vrouwen. Aanmelden: pieceofsuus@ziggo.nl Zaterdag 20 juni 20.00 uur: Muzikale wijnen met de Black Sheep Swing Band, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart Zondag 21 juni 11.00-17.00 uur: Kofferbakverkoop Buurtvereniging Fijnaart, Westkreekweg in Fijnaart Dinsdag 23 juni 14.00-16.00 uur: Voetbaltentoonstelling, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 25 juni 14.00-16.00 uur: Voetbaltentoonstelling, Veluwestraat 2 in Heijningen Zaterdag 27 juni 09.30-16.30 uur: LijfStijl themadag 2, Fini Art Health & Beauty, Kadedijk 79 in Fijnaart

Collectanten gezocht Het Rode Kruis Fijnaart en Heijningen is dringend op zoek naar collectanten. In de week van 14 tot en met 20 juni gaat Rode Kruis Fijnaart en Heijningen weer met de collectebus rond om broodnodige gelden binnen te halen. Helaas komt de organisatie nog vrijwilligers tekort die willen collecteren. Wilt u het Rode Kruis helpen om te helpen? Stuur dan een e-mail naar rodekruisfh@planet.nl


Pagina 15

Sportieve expositie bij heemkundige kring

Een kleine honderd jaar voetbalhistorie

De voorzitters Kees Rombouts (l) en Jacco van der Vorm ruilen de shirtjes van hun clubs als symbolische opening van de voetbaltentoonstelling. Leden van de heemkundige kring kijken goedkeurend toe.

Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen krijgt op verschillende manieren materiaal voor een expositie aangereikt. Maar een kruiwagen was hiervoor nog nooit van stal gehaald. Gerrit Verhagen uit Heijningen gebruikte dit vervoermiddel om zijn spullen over Chrislandia naar de tentoonstellingsruimte te brengen. De helft kon meteen mee terug, want daarvoor was geen plaats. Er moesten namelijk nog meer clubs een plekje krijgen. De portocabins van de heemkundige kring in Heijningen hangen en liggen vol met honderden foto’s, krantenartikelen en ander archiefmateriaal over de voetbalhistorie van Fijnaart, Heijningen en omgeving. “We wilden een laagdrempelige tentoonstelling, over een onder-

werp waar 80 procent van de inwoners iets mee heeft”, legt voorzitter Jan Dierks uit. “Voetbal was het eerste waar ik aan dacht.” Sparta In Fijnaart wordt langer gevoetbald dan men weet, stelt Jan.

Voordat Kaaise Boys, Chrislandia, Oudemolen en FSV van zich lieten horen, werd al een balletje getrapt bij clubs als Wilhelmina, Sparta en de Fijnaartse Voetbal Club (FVC). Sparta is in 1919 opgericht op een terrein aan de Kaai. Na zeven jaar ging het mis, want het bestuur ging ‘vreemde’ spelers werven. Daardoor ontstonden strubbelingen in het bestuur. Uiteindelijk hield Sparta op te bestaan en trokken de oud-leden naar Roosendaal om te voetballen. In 1929 besloten ze weer een club in Fijnaart op te richten: Kaaise Boys. Van Wilhelmina en FVC is niet bekend wanneer ze zijn opgericht. “We hebben van allebei een foto rond 1935. Op de prent van FVC wordt geposeerd bij de Nieuwe Molen”, vertelt Jan. “Naar verluidt hebben het Kwartier en Zwingelspaan ook een voetbalclub gehad, maar daarvan is verder niets bekend.”

eerste huurcontract”, meldt de voorzitter van de heemkundige kring. “Maar ook talrijke lidmaatschapskaarten. Bijzonder is een foto van Chrislandia met de latere bondscoach George Knobel als trainer. Bovendien draaien we een film waarop de huldiging staat van Chrislandia toen het eerste in 1990 Nederlands kampioen werd.”

Koningin Juliana Het materiaal voor de expositie is aangeleverd door de huidige clubs. Bijzonder zijn de officiële toestemmingsdocumenten van Oudemolen (27 februari 1961) en van FSV (4 juli 1966), ondertekend door Koningin Juliana. “Van FSV hebben we ook het

De tentoonstelling is de komende maanden elke dinsdag en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur en op de eerste zaterdag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur te bezichtigen aan de Veluwestraat 2 in Heijningen.

Shirtjesruil De expositie werd zaterdag geopend door de voorzitters Jacco van der Vorm van Oranje-Blauw’14 en Kees Rombouts van de Fendert. Zij ruilden de shirts van hun club en hingen ze op in de tentoonstellingsruimte. Jan Dierks hoopt op veel bezoekers, waaronder ook de nodige jongeren. “Voetbal leeft in Fijnaart, Heijningen en omgeving. Meer dan tien procent is lid van een voetbalclub. Dat zegt toch wel iets.”

Door Jan Willem van Bodegom

Voetballen, chillen en barbecueën Voor de tiende keer vond het Watercompany Internationaal Toernooi Voor Lagere Elftallen plaats met zestien teams bij de heren en acht bij de dames. Voor de buitenlandse inbreng zorgden Silkeborg IF en FC Stabroek en Kalmthout SK. Door een overlijden binnen de club moesten de dames van DVV’09 uit Dirksland verstek laten gaan. Op het allerlaatste moment werd nog een extra damesteam van de Fendert geformeerd.

Op Sportpark De Fendert heerste zaterdag een relaxte sfeer. Langs de lijnen van de voetbalvelden lagen en zaten op zelf meegebracht tuinmeubilair voetballers uit te rusten van hun afgeronde wedstrijd. Ondertussen volgden zij met goed bedoeld commentaar de verrichtingen van hun opponenten. Het was dan ook een heerlijk dagje om te voetballen, te chillen en te barbecueën.

Tiende keer Bij de heren ging de finale tussen Silkeborg IF uit Denemarken, die voor de tiende keer van de partij was, en de Fendert 3. De wedstrijd eindigde in 0-0, zodat strafschoppen de beslissing moesten brengen. Deze reeks won de Fendert met 2-3, waardoor voor het eerst in jaren de beker met de grote oren in Fij-

naart blijft. De Fendert 5 werd derde, SVH vierde en VVC’68 vijfde. Bij de dames won, evenals vorig jaar, SSS uit Klaaswaal. Tweede werd de Fendert 1. Op de derde plaats eindigde Klundert.

Dirk Kuyt Nadat de scheidsrechters waren uitgefloten en de ballen weer in het ballenhok lagen, kon iedereen zich tegoed doen aan de barbecue. ’s Avonds werd ook nog genoten van de Champions League-finale. Met diverse activiteiten, waaronder het beschieten van een auto, werd geld opgehaald voor het Dirk Kuyt Foundation. Dit goede doel kan het fraaie bedrag van 1800 euro tegemoet zien. Door Jan Willem van Bodegom


facebook.com/jumbosupermarkten

58d80347-b113-423d-8506-5167d3bd31d3.indd 1

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

8-6-2015 9:55:25