Fendert Lokaal 2015 week 13

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 2 4 m a a r t 2 0 15 | w e e k 13 | j a a r g a n g 2 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

1 jaar adverteren

1 jaar Wijkagent Bericht

1 jaar geschiedenis

1 jaar FendertInterview

Gemeente staat open voor alle suggesties

Verfraaiing centrum concentreert zich op Voorstraat

De Voorstraat wordt volgend jaar anders ingericht. De plannen hiervoor worden dit jaar uitgewerkt. FOTO TERENCE VAN LENTEN

De plannen om het centrum van Fijnaart te verfraaien concentreren zich vooral op de Voorstraat. Voor de herinrichting van de winkel- c.q. woonstraat is 525.000 euro beschikbaar. De Molenstraat blijft voorlopig buiten beschouwing. De gemeente Moerdijk belooft open te staan voor alle ideeën, zolang ze maar een aantrekkelijk centrum opleveren. In september vorig jaar maakte de gemeente bekend dat het centrum van Fijnaart wordt opgeknapt zonder het verplaatsen van de supermarkt. Dat was op dat moment om financiële en juridische redenen niet haalbaar. Vervolgens bleef het een tijdlang stil. Nu ligt er een voorstel aan de gemeenteraad om in te stemmen met de herinrichting van de Voorstraat en daar een krediet van 525.000 euro voor beschikbaar te stellen.

Klankbordgroep Bij het opstellen van een nieuw ontwerp van de Voorstraat worden de ondernemers en inwoners van Fijnaart nauw betrokken. Een onderdeel van de plaatselijke dorpstafel is de werkgroep Levendig centrum in Fijnaart. Deze werkgroep dient als klankbord en wordt speciaal daarvoor uitgebreid. In april komt deze klankbordgroep voor het eerst bij elkaar. De ontwerpen worden deze zomer aan de

inwoners van Fijnaart voorgelegd, waarna het gekozen ontwerp wordt uitgewerkt. In 2016 start de uitvoering. Voorstraat In september werd nog gesproken over het opknappen van het totale centrum. In het huidig voorstel gaat het uitsluitend over de herinrichting van de Voorstraat. “We concentreren ons eerst op deze straat”, erkent wethouder Thomas Zwiers.

“Maar dat wil niet zeggen dat er niet meer mogelijk is. Komen er ruimere ideeën die bijdragen aan een aantrekkelijk centrum, dan gaan we daar zeker naar kijken.” Door Jan Willem van Bodegom

IN DEZE EDITIE:

1 JAAR FENDERT LOKAAL


De Seniorenraad Fijnaart en Heijningen feliciteert de redactie en bezorgers van Fendert Lokaal met de 1ste verjaardag. In het bijzonder Jan Willem van Bodegom die onze stichting maar ook het verenigingsleven in Fijnaart hierdoor een geweldige mogelijkheid biedt om nieuws onder de aandacht van velen te brengen.

U bent van harte welkom van 11.00 - 15.00 uur

Onze wens: Ga zo door!

Kijk op onze website voor de deelnemende woningen WG Makelaars BV Voorstraat 17, 4793 ET Fijnaart

T. 0168-477077

info@wgmakelaars.nl - www.wgmakelaars.nl

massage

massage

&Tuina &Tuina Ed van Wijk Ed van Wijk www.edvanwijk.nl

www.edvanwijk.nl

06-14811732

06-14811732

Berghout Onderhoud Groep

ScheepS -en interieurBOuw Voor nieuw of reparatie • Interieur • Teak dek • Meubels op maat • Winkel interieur • Lijsten maken

wOninGBOuw Verbouwen of reparatie van • Keukens • Badkamers • Pannendak • Bitumen dakbedekking • kozijnen repareren of nieuw

vraagt u gerust een vrijblijvende offerte aan! Voor meer informatie over woningbouw neemt u contact op met Hans Berghout t: 0168-462489 M: 06-20441189 W: www.berghoutonderhoud.nl E: berghoutonderhoud@gmail.com Voor meer informatie over scheepsbouw neemt u contact op met Robert Berghout M: 06-23752805

Winkelsluiting Heijningen Slagerij Otto sluit 9 mei haar winkel in Heijningen. Om kwaliteit te waarborgen en continuïteit te behouden concentreren de twee zaken Fijnaart en Heijningen zich specifiek op hun eigen onderdeel van het ambachtelijk slagersvak. Heijningen gaat Slachterij Otto heten, dit te meer omdat het aanbod om vee te slachten nog steeds toeneemt Fijnaart blijft Slagerij Otto. Heijningen fungeert nog wel als afhaalpunt van grotere bestellingen en vleespakketten, als zowel barbecue- en/of buffetbestellingen. Klanten van de winkel in Heijningen worden bedankt met een tegoedbon die te besteden is bij Slagerij Otto te Fijnaart. De verkoop van vlees en gerelateerde producten wordt voortgezet aan de Molenstraat 37 te Fijnaart. In Fijnaart vindt een verbouwing plaats voor een combisteamer, waarmee we heel veel lekkers kunnen maken. Team Slagerij Otto


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Scholieren op zoek naar oorlogsverhalen

Gezichten van vrijheid op scholenherdenking

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom T. 06-22011800 E. jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts T. 06-14520497 E. tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

De klok gaat vóóruit

In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart gaat de zomertijd in. We zitten in het vóórjaar, dus de klok gaat om 02.00 uur een uur vóóruit. Daardoor hebben we een uurtje minder nachtrust, maar blijft het voortaan ‘s avonds wel een uur langer licht.

De scholieren leggen rode, witte en blauwe bloemen op het kerkhof.

Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetters. Steeds minder mensen hebben de Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt. Over een aantal jaren is er niemand meer om de ervaringen uit deze tijd met anderen te delen. Het Oranje Comité Fijnaart gaat dan ook met de scholieren van groep 7 en 8 op zoek naar de ‘Gezichten van vrijheid’. De leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen uit Fijnaart, Heijningen en Zwingelspaan herdenken jaarlijks de slachtoffers die om het leven zijn gekomen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Elk jaar is er een ander thema. Op donderdagmiddag 23 april is het thema ‘Gezichten van vrijheid’. Interviews Als voorbereiding op de herdenking heeft het Oranje Comité Fijnaart een lespakket samengesteld voor de scholen. “We vragen de leerlingen om mee te helpen onze geschiedenis in beeld te brengen”, vertelt Corry-Anne de Geus. “Zij gaan zelf of in groepjes van maximaal vier kinderen iemand interviewen die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Dat kan iemands opa of oma zijn, maar ook de buren of iemand anders. Het is de bedoeling dat de kinderen vragen stellen en de antwoorden opschrijven. Als de geïnterviewde het goed vindt, mogen ze ook een filmpje maken. De leerlingen vragen bovendien om een oude foto van de persoon uit de Tweede Wereldoorlog. Aan het eind van het gesprek maken ze een selfie van henzelf met de geïnterviewde en de oude foto. De selfies, de verhalen en de filmpjes worden getoond tijdens de scholenherdenking.”

Ontmoetingskerk De scholenherdenking vindt dit jaar plaats in de Ontmoetingskerk aan de Wilhelminastraat. “Naast de presentatie van het scholenproject komt ook iemand vertellen over zijn belevenissen tijdens de oorlog”, meldt Corry-Anne. “Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn. Na de herdenking gaan we naar de protestantse begraafplaats, waar de Last Post ten gehore wordt gebracht, de vlag halfstok wordt gehesen, de kinderen twee minuten stil zijn en Het Wilhelmus wordt gezongen.” Heemkundige kring Het Oranje Comité Fijnaart heeft een speciale reden om het project nu aan te kondigen. “Zodoende weten de ouderen dat ze benaderd kunnen worden door de schoolkinderen”, vertelt Corry-Anne. “Zijn er lezers die de oorlog hebben meegemaakt en hun verhaal willen vertellen, dan kunnen ze contact opnemen met de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen via het secretariaat, tel. 0168-462297. Daar werken we nauw mee samen. Alle interviews van de kinderen gaan naar de heemkundige kring. Die verzamelt de komende jaren nog meer verhalen. Zodoende blijven de ‘Gezichten van de vrijheid’ bewaart.” Door Jan Willem van Bodegom

TER INTRO Het begon met een gedachteflits tijdens een van de dorpsavonden. De radartjes in mijn hoofd sloegen op hol toen iemand vroeg op welke manier de inwoners van Fijnaart bereikt konden worden. Een langgekoesterde, weggestopte wens schoot als een duveltje uit een doosje tevoorschijn. ‘Het moet toch mogelijk zijn om voor Fijnaart, Heijningen, Zwingelspaan en Oudemolen een eigen krantje te maken?’, vroeg ik me dagenlang af. Na maanden van uitzoeken, rekenen, afwegen, twijfelen en toch besluiten, zat ik op een vroege dinsdagmorgen in maart te wachten. Vol spanning, als een 5-jarig jongetje op de komst van Sinterklaas. Ik hoorde de vrachtwagen door zijn zware dieselmotor al van verre aankomen. Even later stond ik met het eerste exemplaar van Fendert Lokaal in mijn handen. Zestien pagina’s vol berichten uit ons eigen dorp. Het was gelukt! Nu, een jaar later, hoort Fendert Lokaal bij Fijnaart als de witte brug, de oude super en Frans Bauer. Een idee is omarmd door mijn dorpsgenoten. “Sommigen staan zelfs al bij de deur te wachten als ik langskom”, laten bezorgers me weten. Het mooiste compliment krijg je in het dorp, zoals laatst bij een bezoek aan de huisarts. De wachtkamer stroomde overvol. Voor de laatste patiënt was geen stoel meer. Ik besloot plaats te maken. Ik was immers zo aan de beurt. In plaats van te gaan zitten, klampte de vrouw me aan. “Wat genieten we elke week toch van je krantje”, vertrouwde ze me toe. “Ga zo door!” Dat gaan we zeker doen. Veel vragen moeten nog beantwoord worden. Hoe gaat het centrum eruit zien? Blijft ’t Volkerakkertje open? En hoe lang blijft de voormalige supermarkt de lelijkste plek van Fijnaart? U leest het binnenkort in Fendert Lokaal! Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Weekend smulaanbiedingen

Ook deze week pakken wij uit

vrijdag 27 en zaterdag 28 maart

Ciabattabroodjes

Maak deze week kans op een Poools kledingbon t .w.v. € 100 en een Dolce Vita kledingbon t .w.v. € 100

3 stuks voor € 0,99 Cocobananabrood

heel voor € 1,99

5 jaar

Limoenvlaaipunt

per stuk voor € 0,99

Molenstraat 9, 4793 ED Fijnaart Tel (0168) 462684 Maandagochtend gesloten

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

www.ellenbmode.com

www.bakkerijsonneveld.nl

Eethuis Dé bloemist voor Fijnaart e.o

Aanbieding week 13

Violen/primula’s (volle bak €9,00/€10,00) Tulpen 2 bossen voor €5,00

Grill

De Polder

Proef beleef

ervaar de echte houtskool grill smaak

Oude

Heijningsedijk 229 Heijningen

0168 462228

Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

www.depolder.eu

77 sinds 19

Voor al uw: Bedrijvenweg 5 4793 SK Fijnaart tel.: 0168-462431 www.schildersbedrijfalbers.nl

- schilderwerk, - wandafwerkingen, - beglazingen, - spuitwerken

STEIGER HOUTEN MEUBELEN VaN

Voor alles wat u van hout kunt wensen!

www.MijnMeubelShop.nl

info@mijnmeubelshop.nl Tel.: 06-40179388

Adverteren in Fendert Lokaal werkt! Bel 06-14520497


Pagina 5

Bakkerij Sonneveld: adverteerder van het eerste uur

“Mensen lopen op de aanbiedingen” Fendert Lokaal informeert wekelijks haar lezers over de gebeurtenissen in Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Dat is alleen mogelijk dankzij de ondernemers die hun advertentie in de lokale krant plaatsen. Eén van de adverteerders die vanaf het allereerste begin wekelijks zijn aanbiedingen in Fendert Lokaal plaatst is Bakkerij Sonneveld.

en hebben niet het lokale bereik wat ik nodig heb. Je kunt natuurlijk ook zelf flyeren. Dan ben je niet alleen geld kwijt aan het laten drukken, maar ook aan het bezorgen. Adverteren in een lokale krant als Fendert Lokaal is te behappen én heeft resultaat. Een folder komt ook op een hoop binnen en gaat weer op een hoog weg. Doordat de artikelen in Fendert Lokaal zo goed worden gelezen, wordt ook jouw advertentie goed gelezen.

in de aanbieding hebben. Daar speel je op in. Je weet bijvoorbeeld dat richting Pasen de prijs van de eieren stijgt. Dan doe je natuurlijk geen eierkoeken in de reclame. Maar is de kersenjam goedkoper verkrijgbaar, dan worden kersenflappen de nieuwe smulaanbieding.”

Jan en Sandra Boertjes namen in 1994 Bakkerij Sonneveld over. “Daarvoor heb ik vier jaar gewerkt bij Leen en Cor Sonneveld. Een betere inwerkperiode kun je je niet wensen”, vertelt Jan. Tien jaar geleden opende hij daarnaast een winkel in Roosendaal. “In het begin bakten we op beide locaties. Dat was op een gegeven moment niet meer te doen. Nu bakken we alles in Fijnaart en worden het brood en gebak ’s morgens vroeg naar Roosendaal gereden.”

Daar profiteer je als adverteerder van.”

Appelflappen In een dorp als Fijnaart doen vooral de bekende producten het goed. “Tompouces, kaiserbroodjes zijn zeer gewild en uiteraard de appelflappen. Mensen komen altijd weer terug op de appelflappen. Het is net als bij pap”, vergelijkt Jan. “Je kunt nog zoveel verschillende soorten hebben, de vanillevla blijft favoriet.” Dat neemt niet weg dat het assortiment van de bakker steeds breder wordt. “Vroeger had je wit en bruin brood en was het goed. Nu heb je minimaal twintig soorten brood waaruit de klant kan kiezen.” Dat maakt in ieder geval de keuze voor de wekelijkse aanbiedingen weer een stuk eenvoudiger. Blijf in Fendert Lokaal letten op de smulaanbiedingen van Bakkerij Sonneveld. Ze zijn niet te versmaden!

Resultaat In de aanloop naar Fendert Lokaal kreeg elke plaatselijke ondernemer een informatiebrochure van het nieuwe medium in de bus. “Ik was heel blij met dat initiatief”, meldt Jan. “Er gebeurt weer wat in het dorp. Toen de Niervaert Post nog bestond heb ik daar ook in geadverteerd en met resultaat. Daarna heb ik het nog wel in andere media geprobeerd, maar die zijn stukken duurder

Aanbiedingen Nog dezelfde avond waarop de brochure bij hem in de bus viel, meldde Jan zich aan als adverteerder. Wekelijks plaatst hij zijn aanbiedingen in Fendert Lokaal. “We hadden altijd al producten in de reclame, maar die waren alleen op het bord voor de winkel te zien. Nu bereiken we de hele doelgroep”, aldus de bakker. “De respons is echt goed. Je merkt dat mensen lopen op de aanbiedingen. Ze gelden voor het weekend, maar soms komen mensen al op woensdag langs om er om te vragen.” Verzinnen Om de zoveel tijd gaat Jan er speciaal voor zitten om de aanbiedingen voor de komende weekenden te verzinnen. “Dat is niet zomaar wat bedenken”, merkt hij op. “Je houdt er rekening mee wat de grondstofleveranciers

www.bakkerijsonneveld.nl Door Jan Willem van Bodegom


Pagina 6

Win kaarten voor Freestyle Freaks De redactie van Fendert Lokaal heeft twee keer twee kaarten liggen voor Freestyle Freaks. Wil je kans maken op gratis toegang tot het gaafste feest van de regio, stuur dan vóór vrijdag 27 maart een mailtje naar redactie@fendertlokaal.nl. De winnaars krijgen vrijdag bericht. Freestyle Freaks wordt door Wicked Soundz gehouden in De Graanbeurs in Fijnaart. De line up bestaat uit: STTRBSTN, iLektrik Beats Showcase (met dj’s G-Swatt, Dustin Hertz, Ransom en Clayton Cash), DJ Tjex, B-Shock en Mc O-Boy. Het begint zaterdag 28 maart om 22.00 uur. Kaarten zijn in de voorverkoop voor 5 euro per stuk verkrijgbaar aan de bar bij De Graanbeurs. Op de avond zelf bedraagt de entree 10 euro per persoon.

Ontspannen schilderplezier

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Vrachtwagen binnen bebouwde kom geparkeerd Vrijdag 13 maart kwam om 21.07 uur de melding van omwonenden van de Prinses Christinastraat in Fijnaart over een geparkeerde vrachtwagen. De omwonenden maakten zich zorgen en waren bang dat er problemen zouden kunnen ontstaan. De vrachtauto stond overigens netjes geparkeerd. Het is echter niet toegestaan een vrachtwagen met een lengte van langer dan 6 meter en hoger dan 2,40 meter binnen de bebouwde kom te parkeren. Hier staat een boete op van 90 euro. Indien nodig zal er bekeurd worden. SEP-goud Een man met een bivakmuts op, rijdende in een geblindeerde auto, liet zaterdag 14 maart om 19.54 uur een kistje met vermoedelijk gestolen goud achter bij de Fendertstaete in de Tennislaan in Fijnaart. De meldster bleef ter plaatse tot de politie zou komen. Het bleek om een kistje te gaan met SEP-goud. De politie heeft het kistje ‘veilig’ gesteld en meegenomen. Toen de agenten met het ‘goud’ vertrokken, kwamen zij een echtpaar tegen met twintig kinderen. Het was een kinderfeestje met een speurtocht. De kinderen vonden het geweldig. Wildplassen Zaterdag 14 maart stond om 23.58 uur een jongeman te plassen in de portiek van een winkel aan de Voorstraat in Fijnaart. Een getuige sprak de wildplasser aan en heeft een foto gemaakt van zijn identiteitskaart. De jongeman, woonachtig in Klundert, is door de politie op zijn gedrag aangesproken. Ernstige geluidsoverlast De muziek op een feestje in een woning aan de Frans Halsstraat veroorzaakte zondag 15 maart om 01.13 uur voor ernstige geluidsoverlast. De buurtbewoners waren het gedreun meer dan zat. De veroorzaker was niet voornemens om de muziek zachter te zetten. Bij geluidsoverlast is het in de regel: één keer waarschuwen en daarna proces-verbaal en/of inbeslagname van de geluidsapparatuur. Verdachte situatie Op de Molenstraat in Fijnaart maakte woensdag 18 maart om 16.00 uur de bestuurder van een scooter foto’s van een winkeletalage. De bestuurder werd door de melder aangesproken. Voor de zekerheid heeft de politie de gegevens vastgelegd.

Arno Melis Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan

Donderdag 2 april wordt er een schilder-workshopdag gehouden in Buurthuis De Driehoek. Afgaande op het succes van de vorige keer, wordt het zeker een gezellige dag met veel lekkernijen en creativiteit. Met schilderen wordt gestart om 10.00 uur. De lunch is rond 12.30 uur. Afgesloten wordt rond 15.00 uur. In principe zijn alle materialen aanwezig om een mooi werkstuk te kunnen maken. Natuurlijk is Iedereen vrij om zelf spullen mee te nemen. Kosten De kosten voor deze dag zijn 35 euro per persoon. De dag wordt

gegeven in Buurthuis De Driehoek aan de Kwartiersedijk 1A
 te Fijnaart
 Aanmelden Voor meer informatie en aanmelden, stuur een e-mail naar: suzannedijkstra@upcmail.nl

Nieuwe onderscheidingen in Moerdijk Het aantal gemeentelijke onderscheidingen in Moerdijk wordt uitgebreid met een erespeld en een sportmedaille. De gemeente kent al het ereburgerschap, de erepenning en de herinneringsmedaille. “We willen echter ook een laagdrempelige onderscheiding als teken van waardering”, vertelt

burgemeester Jac Klijs. “Dat is de gemeentelijke erespeld. Daarnaast belonen we een bijzondere sportprestatie voortaan met de gemeentelijke sportmedaille. De prestatie kan geleverd zijn door een inwoner van Moerdijk, een lid van een Moerdijkse sportvereniging of een team van een Moerdijkse sportclub.=”


Pagina 7

Wijkagent Arno Melis bericht wekelijks in Fendert Lokaal

“Laat de dader maar weten dat hij in de gaten wordt gehouden” Een gestolen fiets, geluidsoverlast, een woninginbraak. Politieberichten die de krant doorgaans niet halen, maar die de omwonenden wel willen weten. In Fendert Lokaal geeft wijkagent Arno Melis wekelijks een overzicht van deze gebeurtenissen. Niet alleen omdat de mensen het graag lezen, maar vooral om de mensen alert te maken en om lieden met verkeerde bedoelingen te waarschuwen: er wordt op u gelet! Arno Melis is bijna 44 jaar wetsdienaar. Sinds 2009 is hij wijkagent van Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Daarvoor vervulde hij deze functie in zijn woonplaats Wouw. “Als wijkagent ben ik op de eerste plaats agent met de gebruikelijke politietaken. Daarnaast is het mijn taak om te registreren, te signaleren en om mijn collega’s te activeren. Ik ben de oren en ogen in de wijk en de spin in het web. Ik moet exact weten wat er speelt in mijn gebied”, legt Arno toe. Harde werkers Negen jaar lang was Arno wijkagent in zijn eigen woonplaats. Hij heeft daar nooit problemen mee gehad. “Nu ik niet meer in Wouw werk, kan ik het wel buiten diensttijd beter loslaten.” In Fijnaart kreeg hij met andere mensen te maken. “Ze zeggen dat mensen van de kleigrond wat stugger zijn dan van het zand. Dat klopt ook wel, maar ouwehoeren doen ze overal”, zegt hij met een glimlach. “Het valt me op dat mensen hier harde werkers zijn. Vooral in het buitengebied. Man, daar weten ze van aanpakken. Wat me ook opvalt is dat de verkeersregelaars hier perfect geregeld zijn. Daar heb ik geen omkijken naar. Ook de buurtpreventie doet het goed. Alleen kunnen ze daar nog

meer vrijwilligers gebruiken, niet alle wijken zijn even goed bezet.” Inmiddels is Arno hier goed gewend. “Ik hoor mezelf steeds vaker zeggen: ‘Bij mij in Fijnaart’. Nou, dat zegt toch wel iets.” Fendert Lokaal Vanaf de tweede editie van Fendert Lokaal stuurt Arno elke vrijdag de politiezaken van de afgelopen week door naar de redactie. “De rubriek roept op het bureau wel eens vragen op”, vertelt de wijkagent. “Ik ben

de enige die dat doet. Van de wijkagenten wordt verwacht dat ze twitteren. Ik ben niet zo’n twitteraar. Ik heb 467 volgers. Daarvan woont 75 procent niet eens in mijn werkgebied. Met het wekelijks krantje bereik ik veel meer mensen.” Eigen draai De politieberichten neemt hij niet klakkeloos over. “Ik geef er een eigen draai aan. Ik vertel soms ook waarom ik het meld. Bij woninginbraken plaats ik vaak een waarschuwing. Wees alert, kijk en let op. Wees een oor- en oogfunctie in de buurt. Ik kan niet 24 uur per dag op straat zijn. Maar ook als er een verdacht persoon is gezien, dan meld ik dat. Iedereen kan dan meehelpen daar naar uit te kijken. Tegenwoordig geef ik ook kentekens door van auto’s, waarvan we weten dat ze

van inbrekers zijn. Daarmee begeef ik me op het randje. Maar we hebben een heleboel woninginbraken gehad. Daarom doe ik het.” Niet alle politiezaken brengt hij naar buiten. “Er gebeurt meer dan ik meld. Lopende zaken breng ik niet naar buiten. Ook als het te persoonlijk is, meld ik het niet. Denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld.” Capuchon Niet elke persoon die zich verdacht gedraagt heeft verkeerde bedoelingen. Dat beseft Arno. “Enige tijd geleden was er een melding van een verdacht persoon in de witte wijk. Die liep op klompen over straat met een capuchon over zijn hoofd. Dat had ik in de rubriek gezet. Elke vrijdagavond sta ik met de politiebus op de Voorstraat. De eerstvolgende vrijdagavond kwam een echtpaar naar mijn bus. De ‘verdachte persoon’ bleek hun zoon te zijn. Hij had zijn capuchon over zijn hoofd getrokken tegen de kou en voelde zich door het berichtje in de krant aangesproken. Toen ik zijn ouders had uitgelegd waarom ik de meldingen van verdachte personen doorgeef, begrepen ze het. Alleen maar om te voorkomen dat er iets gebeurt. Heb je niets op je kerfstok, dan heb je ook niets te vrezen. Mensen lezen het en worden steeds alerter. Daardoor krijg ik dankzij de rubriek meer meldingen.” Waarschuwing De rubriek is ook een waarschuwing aan het adres van personen met verkeerde bedoelingen. “Ik schreef een keer over het huftergedag van een bestuurder van een blauwe VW Golf. Ik weet precies wie het is. Van mij mag de dader best weten dat hij in de gaten wordt gehouden”, zegt Arno tot besluit. Door Jan Willem van Bodegom


Pagina 8

Deel 1

Een geloofsincident aan het eind van de 17e eeuw Voorwoord

Het is goed om vooraf vast te stellen dat de huidige geloofsgemeenschappen in Fijnaart en Heijningen harmonieus met elkaar samenleven. Iedere bewoner die al lange tijd in Fijnaart en Heijningen woont, weet hoe het 60 jaar geleden was. We hoeven de situatie van toen niet uitgebreid te verwoorden. In menig huisgezin is en wordt soms nog hierover gesproken. Er zijn ieder jaar oecumenische vieringen in Fijnaart. Het is een groot goed dat bij gemengde huwelijken de dominee en de pastoor samen de plechtigheid verzorgen. Dat geldt ook bij overlijden. In een laatste overlijdensdienst mocht de aanwezige dominee zelfs in de katholieke kerk de heilige hosties aan de gelovigen mee uitreiken. Hoe anders was het vroeger na de reformatie. We nemen u als lezer graag mee terug in die tijd. Een tijd die met ons huidige inzicht er heel anders had uitgezien. De huidige dominee heeft het verhaal al helemaal gelezen en heeft zich verwonderd wat zich allemaal heeft afgespeeld.

Gegevens komen uit deel 5: het verleden van Fijnaart, verschenen in 1992, Onder Schutse van St. Jacobus 1996 en 400 jaar protestantisme in de Noordwesthoek 1587-1987. Eind 17e eeuw Aan het eind van de 17e eeuw vonden in Fijnaart diverse gebeurtenissen plaats, die gekarakteriseerd kunnen worden als een ernstig religieus conflict. In het hieronder volgende verslag van het verschil zal blijken hoe scherp de godsdienstige verhoudingen in het 17e eeuwse Fijnaart lagen. Bovendien zal duidelijk worden dat het tot uiting komen van dit incident een gevolg was van een reeds sedert vele jaren opgevoerde spanning tussen de Fijnaartse geloofsgroeperingen. Allereerst zal het religieuze verleden van Fijnaart van haar bestaan in 1548 tot het betreffende jaar 1696 in het kort worden belicht. Verder zal geprobeerd worden aan te tonen dat de heersende opvatting over de invloed van het rooms-katholicisme in het protestante Fijnaart niet overeenstemt met wat een recentelijk onderzoek heeft opgeleverd. Religieuze geschiedenis De religieuze geschiedenis begint met de stichting van het dorp Fijnaart in 1548. De stichting van het dorp Fijnaart is een apart hoofdstuk wat we nog eens kunnen beschrijven. Nu eerst de religieuze geschiedenis van Fijnaart. Volgens de domeinrekening over 1549/1550 was er in 1549 blijkbaar al een gebouwtje, dat als kerk dienst deed. Bij de inpoldering van de huidi-

ge Fijnaartse polder stond de Markiezin van Bergen op Zoom, Vrouwe Jacoba* aan het eind van de Voorstraat precies twee gemeten land af voor de bouw van een kerk. Uiteraard betrof dit een rooms-katholieke kerk. Immers, de Reformatie in de Nederlanden moest nog komen. In 1551 kocht de rentmeester van de markies Gilles Scheijffs een huis in Breda. Dit huis werd afgebroken en de daarvan afkomstige materialen werden per schip naar Fijnaart vervoerd. Zij werden gebruikt voor de bouw van het nieuwe kerkje. Scheijffs kocht nog 80.000 stenen van Andries de Gouwenaer en van Jac. Janssen. Twee metselaars en twee knechten uit Breda trokken het kerkgebouw op. Het dak werd met riet bedekt, dat afkomstig was van Strijen en met in Breda gekochte pannen. De kerk kreeg ook een eikenhouten torentje. De kerk verrees op de plaats waar thans de Dorpskerk (voorheen Hervormde Kerk) staat. Het prachtig eikenhouten torentje was kennelijk niet erg solide, want het moest in 1566 al afgebroken worden. Hiervoor in de plaats kwam er op het kerkhof een klokkenstoel. Het kerkje zou pas in 1645 door een andere kerk vervangen worden. Jacobus de Meerdere Uit de cijnsboeken van het dorp Fijnaart blijkt dat direct na het eerste inpolderingsjaar een pastoor in Fijnaart zijn intrek nam.

De kerk uit 1645.

Deze pastoor was Michiel van Moerbeke. Hij had gestudeerd in Leuven en in de pouillés (lijst met opsomming van kerkelijke inkomsten) van het bisdom Luik, waartoe de parochie Fijnaart tot 1559 behoorde, komt hij van 1551 tot 1556 voor als ‘rector ecclesie de Fijnaart’, pastoor van de kerk van Fijnaart. De schuts- of patroonheilige werd de Heilige Jacobus de Meerdere**, nu nog steeds de naam van de kerk in Fijnaart. De gevelsteen die deze heilige voorstelt heeft tot 1997 in het gemeentehuis gehangen. Hij is nu te bewonderen in het portaal van de katholieke kerk aan de Molenstraat te Fijnaart. Zijn afbeelding siert ook de periodieke nieuwsbrief van onze vereniging.

*Vrouwe Jacoba was Jacqueline (=Jacoba) van Croy , weduwe van markies Antonius van Glymnes (1500-1541). Naar haar is de Vrouwe Jacobstraat in Fijnaart genoemd. Ook de markies heeft een straatnaam in Fijnaart: Van Glymnesstraat. ** Deze patroonheilige is bekend van de pelgrimages vanuit vele Europese landen naar zijn beel-

tenis in Santiago de Compostella (E). Pelgrims uit Nederland komen regelmatig naar de kerk in Fijnaart om een stempel te halen voor hun credential (geloofsbrief) op hun reis naar Santiago de Compostella.

Gevelsteen met het wapen van Fijnaart met Jacobus de Meerdere. Deze gevelsteen is van 1670 en gemaakt door een steenhouwer uit Dordrecht voor 25 gulden. Indertijd werd hij boven de poort van het dorpshuis geplaatst. Tot 1997 hing de steen in het gemeentehuis. Nu is hij te bewonderen in het portaal van de katholieke kerk.


Pagina 9

Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen heeft stof genoeg

“Wie zijn verleden niet kent, kan niet goed functioneren in het heden” De geschiedenis van het verspreidingsgebied van Fendert Lokaal is rijk aan verhalen. Elke editie wordt een historisch pareltje opgediept uit het lokale verleden door de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen. Daardoor weten we dat Fijnaart een bijzondere school voor hoger onderwijs heeft gehad, dat de centrumplannen al decennia oud zijn, er een watertoren heeft gestaan en dat Piet Kaufman is getekend door niemand minder dan Vincent van Gogh.

putten niet alleen uit de eigen informatie, maar krijgen ook artikelen aangeleverd. “Dat is bijvoorbeeld gebeurd met de Panneboeterstraat”, meldt de voorzitter. “Dat stukje verwerken wij dan tot een leesbaar verhaal. Mensen die artikelen hebben moeten deze zeker bij ons inleveren. Het liefst met foto’s. Bij het uitdiepen van een onderwerp kom je soms ook nieuwe dingen tegen. Voorlopig hebben we onderwerpen genoeg. Zo wil ik nog eens schrijven over het voorstel om de

Iedereen Niet alleen de huidige inwoners van Fijnaart en Heijningen lezen de rubriek en de plaatselijke krant, weet Jan. “Kom je oud-inwoners tegen, dan kennen ze allemaal Fendert Lokaal. Dat lezen ze. Het wordt voor ze meegenomen. Ik weet zeker dat enkele honderden exemplaren van de krant doorgegeven worden aan vrienden en kennissen. Ik feliciteer Fendert Lokaal dan ook met haar eerste verjaardag en wens ze alle succes in de toekomst.”

Fendert Lokaal Nieuwe leden was net gestart De heemkuntoen de heemdige kring kundige kring het verzorgt de verzoek kreeg rubriek niet om wekelijks een alleen om de rubriek te vullen. lezers van “Daar kunnen we Fendert Lokaal wat mee, dachte informeten we meteen”, ren over hun vertelt voorzitter verleden. “De Jan Dierks. “We diepe achbeschikken over terliggende zoveel informatie gedachte is om over het verleden nieuwe leden van Fijnaart en te werven. Heijningen. Dat Zonder leden is bijna onuitputkunnen we telijk. We willen niet bestaan. graag de inwoDe huidige ners deelgenoot leden zijn maken van wat veelal boven vroeger hier heeft de 55 jaar. Het plaatsgevonden. zou mooi zijn Maar het is ook als we ook een goede manier Jan Dierks wijst een van de plaatsen aan waar in de Tweede Wereldoorlog een vliegtuig is neergestort. jongere leden om te laten zien krijgen. Zij hoewat voor werk de heemkundige kring voor gracht rondom de Dorpskerk te dempen. ven niet als vrijwilliger aan de slag, maar Fijnaart en Heijningen en haar bewoners Huib van Dis heeft dat indertijd tegengehouvoor minimaal 15 euro per jaar steunen ze doet.” den. Maar ook over de plannen voor Oranal ons werk”, roept Jan op. “Ik durf gerust jestad en de aanleg van een vliegveld. Ook is te zeggen dat wij de actiefste heemkundige Pastoor vermoord er nog genoeg dat we niet weten. Denk bijkring in de gemeente Moerdijk zijn. Vorig Een groot aantal gebeurtenissen is al in voorbeeld aan de persoonlijke belevenissen jaar zijn er twee boeken verschenen. Dit jaar boekvorm uitgebracht. “Daar putten we tijdens de Watersnoodramp en de Tweede komen er weer twee uit, waaronder ‘Het soms uit, maar we nemen het nooit heWereldoorlog. Het is belangrijk om die voor kwam zomaar uit de lucht vallen’. Dat boek lemaal over. We vullen het ook aan met het nageslacht vast te leggen.” gaat over de vliegtuigen die in de Tweede extra informatie. De komende afleveringen Wereldoorlog zijn neergestort. Maar een van gaan over het geloofsincident dat zich aan Heijningen onze vrijwilligers heeft ook drie fietsroutes het eind van de zeventiende eeuw heeft De heemkundige kring krijgt veel respons uitgezet. Daarnaast verzorgen we jaarlijks de afgespeeld. De Fijnaartse pastoor Cornelius op haar rubriek. “Zeker als de mensen bij Fendert Kwis en houden we tentoonstellinLuyckx werd door de Watergeuzen gevangen ons langskomen in de unit achter het Wagen. We zijn ook altijd blij als scholen aangenomen en naar Den Briel gebracht. Ik heb tersnoodhuis Anno 1953 in Heijningen. Maar kloppen over bepaalde onderwerpen, zoals uitgezocht of hij op de lijst van de 19 marteook op straat worden we regelmatig aangenu over de bevrijding. Het levend houden laren van Gorkum stond. Dat is niet het gesproken. Bijna iedereen die ik ontmoet leest van de geschiedenis, dat is het belangrijkste. val, maar hij is haast wel zeker op eenzelfde het. Veel reacties kregen we op het artikel Wie zijn verleden niet kent, kan niet goed wijze vermoord. Met die informatie vul ik de over het openbaar onderwijs in Heijningen. functioneren in het heden.” tekst aan”, legt Jan uit. Als je dat leest, begrijp je goed dat mensen in Heijningen zich achtergesteld voelden op www.heemkundigekringfijnaartenheijningen.nl Vliegveld Fijnaart. Op dezelfde manier als Fijnaart zich De rubriek voor Fendert Lokaal verzorgt Jan nu achtergesteld voelt op Zevenbergen.” Door Jan Willem van Bodegom samen met secretaris Wilma de Jong. Zij


Pagina 10

Mijn sterrenbeeld is… Vissen In mijn vrije tijd doe ik… Fietsen Als ik 10 miljoen euro zou winnen, dan… Zou ik het verdelen onder mijn kinderen

Ies Leijten

De beste voetbalclub van de wereld is… Dat zijn Feijenoord en Barcelona Mijn lievelingsspel is... Kaarten Mijn lievelingssport... Dat zijn fietsen en voetbal Ik heb bewondering voor… Mensen die vrijwilligerswerk doen Mijn grootste blunder: Dat was met een tractor van de Blaaksedijk afrijden Op televisie kijk ik graag naar... Fietsen en voetbal Mijn favoriete vak op school was… Het speelkwartier Mijn beste vriend/vriendin is... Dat is mijn vrouw Tenna Ik ben bang voor... In een vliegtuig gaan vliegen

FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week een interview met Ies Leijten.

Fijnaart vind ik... Een leuk dorp

Mijn naam is... Ies Leijten

Mijn lijfspreuk is… Ok

Wat ik mis in Fijnaart is... Een winkel voor herenkleding

De mooiste kleur vind ik… Blauw

Ik heb een grote hekel aan... Arrogante mensen en mensen die liegen

Het mooiste plekje in Fijnaart is… Het zwembad

Het liefst eet ik… Hollandse kost

Ik luister graag naar… Nederlandstalige muziek

Mijn bijnaam is... Die heb ik niet

Het minst mooie plekje in Fijnaart is… De oude Super De Boer

Deze film moet iedereen zeker zien… A Nagy fuzet, dat is een oorlogsfilm

Zo drink ik mijn koffie… Zwart

Mijn favoriete vakantieland is… Spanje

Ik woon/werk in Fijnaart sinds... 1954

Het boek waarvan ik erg genoot was... Meesterknecht van Gert Jakobs

Het mooiste plekje in de Gemeente Moerdijk is… Dat is Willemstad

Kinderkledingbeurs Ruim baan voor de fietser Op vrijdag 27 maart van 15.0021.00 uur houden Karin Kuin en Rozemarijn Kuin een kinderkledingbeurs met voorjaars – en zomerkleding in de maten 56 tot en met 164. Tijdens de kinderkledingbeurs is er een ruime keuze van outleten nieuwe kinderkleding van

baby tot kind. Er zal regelmatig bijgevuld worden. De Kinderkledingbeurs vindt plaats aan de Sportring 7 te Fijnaart De toegang is gratis Komt u ook!? Voor meer informatie kunt u bellen naar 06-42996477.

De fietser krijgt in de gemeente Moerdijk ruim baan. De komende vijf jaar worden negen nieuwe fietsverbindingen aangelegd. Wethouder Thomas Zwiers meldt dat zij nodig zijn, omdat het Markland College Zevenbergen steeds meer leerlingen krijgt.

Als eerste wordt de verbinding van Willemstad naar Zevenbergen gerealiseerd over de Zwingelspaansedijk en Klundertsedijk. Dat scheelt de fietser al snel 2,5 kilometer. De wethouder hoopt daarmee in 2016 te kunnen starten. In het najaar van 2017 moet de verbinding tussen Zevenbergen en Moerdijk af zijn.


Pagina 11

FendertInterview haalt zelfs de politieke discusssies

“De vragen zijn steeds hetzelfde, maar de antwoorden altijd anders” Het zou een leuke quizvraag zijn: noem de 31 vragen die gesteld worden in FendertInterview. Vermoedelijk komen de trouwe lezers van Fendert Lokaal en de volgers van de Facebookpagina Fijnaartnieuws een heel eind. “De vragen zijn steeds hetzelfde”, erkent samensteller Albert Bienefelt, “maar de antwoorden altijd anders”. FendertInterview is een initiatief van Albert Bienefelt en de Facebookpagina Fijnaartnieuws van Marco Verhagen. “Allereerst was Fijnaartnieuws een Twitteraccount. Sinds 31 december 2013 is het ook een Facebookpagina. Daar ben ik mee gestart om te zien of meer mensen interesse hebben in het nieuws uit Fijnaart. Dat bleek zeker het geval te zijn, want in één week had ik al enkele honderden volgers.” Inmiddels heeft Fijnaartnieuws ruim 1450 volgers. “Ik probeer al het nieuws over Fijnaart bij te houden”, vertelt Marco. “Soms door als eerste iets melden, maar ook door berichten van andere media – zoals Fendert Lokaal – te delen. Ik doe het puur voor de lol, niet om er geld mee te verdienen. Anders moet ik er veel meer tijd in steken en die heb ik niet.”

benaderen. Zo komen we steeds aan nieuwe kandidaten.”

een heel verhaal van maken.”

Fendert Lokaal Voor de start zorgde Albert ervoor dat hij een voorraadje had. “Ik ben dan ook mensen gaan benaderen met een groot netwerk. Zo kwam ik ook bij jou terecht”, vertelt Albert aan ondergetekende. “Jij stelde voor om FendertInterview ook in Fendert Lokaal te plaatsen. Nu plaatsen we op zondag om precies 09.30 uur het interview op Facebook. De week erna staat het in Fendert Lokaal. Zo kan iedereen het lezen. Het tijdstip voor Facebook is bewust gekozen. Op zondag hebben mensen meer tijd dan op andere dagen en 09.30 uur is ongeveer het moment

Formule De vragen zijn steeds hetzelfde. “Dat is ook de formule”, stelt Albert. “We zouden het kunnen veranderen, want we zitten niet aan deze vragen vast. Maar we hebben het gevoel dat mensen het leuk vinden om te lezen. Dus waarom zou je het dan veranderen? De enige kritiek die we tot nu toe hebben gehad was op een geïnterviewde die niet meer in Fijnaart woont. Maar ja, dat is met Marlies en Hein ook het geval. Daar kregen we juist hele positieve reacties op. Zelf hebben we nog niet meegedaan aan het FendertInterview. Misschien gaat dat nog wel komen.”

Duizend keer De populariteit van de serie is groot. “Op Facebook worden de interviews minimaal duizend keer bekeken. Ze krijgen ook altijd ‘likes’ en meestal reacties. We merken ook dat heel veel mensen FendertInterview in Fendert Lokaal lezen”, aldus Marco. De gemeentepolitiek weet de rubriek inmiddels ook te vinden. “Een van de Marco Verhage (l) en Albert Bienefelt verzorgen de rubriek FendertInterview en de Facebookpagina Fijnaartnieuws. Kroeven vragen is wat FendertInterview men het minst was een idee van Albert. “Ik was een van waarop ze voor het eerst die dag op Facemooie plekje in Fijnaart vindt. Steevast die honderd eerste volgers”, legt hij uit. “In book kijken.” wordt daar de oude super genoemd. In de Roosendaal beheer ik de Facebookpagina’s discussies rondom de supermarkt wordt dat van de wijken Kroeven en Langdonk. Op de Zweden antwoord telkens aangehaald”, weet Marco. pagina van Kroeven hebben we al jaren het Het allereerste FendertInterview was met “We willen graag het dorp positief en leefKroeveninterview staan. Dat is een groot Marlies van Dueren den Hollander en Hein baar houden”, vult Albert aan. “We krijgen succes en leek me ook wel wat voor Fijnaart de Kort. De oud-Fijnaarters zijn in Zweden op FendertInterview zeer positieve reacties. Nieuws. Daarop heb ik Marco benaderd en de trotse eigenaren van de familiecamping Dat maakt het voor ons leuk om ermee door die zag dat wel zitten.” Tiveden. “Ik was daar op vakantie geweest”, te gaan. We hebben nog lang niet iedereen De opzet van FendertInterview is eenvoudig meldt Marco. “Ik vond het een mooie opegehad die in Fijnaart woont, gewoond heeft, en doeltreffend. “De deelnemers ontvangen ning van de serie en ze gaven hele leuke werkt of gewerkt heeft. We kunnen dus nog een vragenlijst met het verzoek om deze antwoorden.” even door!” ingevuld terug te sturen met een foto. DaarDe aflevering met Ferdy van Est staat Aldoor is het goed te doen. Het zou te veel tijd bert ook nog helder voor de geest “Het is Tips voor FendertInterview zijn welkom op kosten om persoonlijk de mensen te gaan een mooi mens en dat las je terug in zijn www.facebook.com/Fijnaartnieuws interviewen en een foto te maken. De laatste antwoorden. Alleen al bij de vraag wat zijn vraag is altijd of de geïnterviewde iemand naam is, had hij een heel verhaal om zich te Door Jan Willem van Bodegom weet die we voor een volgende keer kunnen introduceren. Ik vind het leuk als mensen er


Pagina 12

Het nieuwe broedseizoen van de uil is weer gestart

en de medewerking van boeren en burgers in het buitengebied, is de broedpopulatie van de kerkuil toegenomen van ongeveer 100 broedparen eind jaren 70 tot 3000 broedparen nu. Het aantal steenuilen in Nederland ligt naar schatting boven de 5.000 broedparen. De achteruitgang van de steenuil is vooral te wijten aan ‘het opruimen’ van landschapselementen, zoals de achteruitgang van hoogstamboomgaarden en rommelhoekjes.

Een steenuil op nest in een steenuilenkast.

De tekenen van de aankomende lente zijn alweer duidelijk zichtbaar: zangvogels fluiten dat het een lust is, het eerste kievitsei in Nederland is gevonden en de temperatuur wordt steeds aangenamer. Ook de bosuilen zitten al weer weken op hun eieren en ook de kerkuilen zijn inmiddels gestart met broeden. Genoeg reden dus om nu aandacht te vragen voor ‘onze’ uilen en de uilenbescherming in de gemeente Moerdijk. De uilenwerkgroep Moerdijk is al weer vijf jaar actief met de uilenbescherming en deze korte periode is veel bereikt. Het aantal kasten is meer dan verdubbeld en het broedsucces in 2014 was geweldig: De steenuil werd op zeven plaatsen broedend aangetroffen terwijl de kerkuil negen broedgevallen telde. Vijf jaar geleden was dit nog respectievelijk één en vier broedgevallen. De uilenwerkgroep hangt speciale uilennestkasten op voor steen- en kerkuil en dat heeft duidelijk effect. Uiteraard spelen ook het voedselaanbod - vooral muizen - en sterfte als gevolg van verkeersongevallen een rol bij het in stand houden van de uilenpopulatie. Verder is natuurlijk de medewerking van de gastouders ontzettend be-

langrijk, want de kasten hangen meestal op de erven van ‘boeren en buitenlui’’. Hun medewerking is geweldig en hun betrokkenheid groot. De uilenwerkgroep telt inmiddels ruim tien leden. Waarom de uil beschermen? Ongeveer 35 jaar geleden zijn een aantal enthousiaste vrijwilligers in Nederland begonnen met het ophangen en controleren van kerkuilennestkasten. Dat was ook noodzakelijk, want het aantal broedparen van de kerkuil werd in 1979 op ongeveer 100 geschat. Dat is echt schrikbarend weinig. Mede dankzij de inspanningen van vogelbescherming Nederland en de provinciale landschappen is een netwerk van steen- en kerkuilenbeschermers ontstaan met een landelij-

ke dekking. Dankzij de inspanningen van de vele vrijwilligers

Vragen? Heeft u kerk- en/of steen uilen ‘zitten’, of heeft u andere vragen, neem dan gerust contact met ons op. We zullen u met raad en daad bijstaan. U kunt contact met ons opnemen via uwg.moerdijk@hotmail.nl. De uilenwerkgroep Moerdijk maakt deel uit van de IVN Etten-Leur, Halderberge en de Moerdijkse Polders. Deze verzorgt ook andere leuke activiteiten zoals atlasblok-tellingen, het tellen van zwaluwen en landschapsonderhoud aan kreekranden en knotwilgen. Ook worden vanuit de vogelwerkgroep regelmatig interessante excursies georganiseerd. Algemene informatie vind u op onze website http://www.ivn-etten-leur.nl

Steenuilenkast op Fort Sabina.

Arrestaties voor zware mishandeling Fijnaarter Voor het ernstig mishandelen van een indertijd 35-jarige inwoner van Fijnaart zijn twee 27-jarige inwoners van Sint Philipsland aangehouden. De mishandeling vond op 6 oktober 2013 plaats in een café in Sint Philipsland. Na afloop

van een voetbalwedstrijd in het Zeeuwse dorp werd door diverse spelers van beide voetbalteams de middag en avond voortgezet in café ‘t Durp. Aan het eind van de avond werd de 35-jarige inwoner van Fijnaart door enkele bezoekers van het café zodanig ernstig mishandeld dat hij blij-

vend letsel in zijn gezicht en aan zijn hoofd opliep. Gesloten houding In het politieonderzoek zijn 25 getuigen gehoord. Met name door de gesloten houding van de getuigen werd het onderzoek ernstig belemmerd. Afgelopen

februari konden alsnog de twee 27-jarige inwoners van Sint Philipsland worden aangehouden. Een van hen zat reeds vast voor een zware mishandeling, begin 2014 in een horecagelegenheid in Tirol. De mannen moeten zich voor de rechter verantwoorden.


Pagina 13

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie. eu I. www.immanuel-parochie.eu

Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Woensdag 25 maart 19.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Maria Boodschap Eucharistieviering, startviering 10-jarig bestaan Immanuëlparochie Celebrant: P. de Rooij Diaken: M. Bastiaansen Pastoraal werker: Mariëlle Bossers, Piet de Meijer Zang: Projectkoor Misdienaars: Noa en Bente Lector: Elly Koster: W. Schrauwen en P. Volders Collectanten: J. Dingemans en Y. Reuvers. Gebedsintenties: Paul Victor Lusse e.v. Tonny Lusse-Beljaars

en voor haar dochter Saskia. Collecte: voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie Woensdag 25 maart 19.00 uur: Koepelkerk Willemstad Oecumenische Vesperviering Donderdag 26 maart 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Na afloop samenzijn met koffie. 11.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Vastenviering Kennedyschool Koster: R. Vissers Vrijdag 27 maart 19.00 uur: Noordhoek Gebedsviering Zondag 29 maart 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Palmzondag met processie Palmpasen stokken

Eucharistieviering Celebrant: P. de Rooij Misdienaars: Toos en Manon Lector: Corry Koster: R. Vissers Collectanten: R. van Mourik en R. v/d Ham Gebedsintenties: Thijs Meeuwisse, Riet en Lia. Overleden ouders Nuiten-Willemse. Geert Nuiten. Adam Damianus Laros, weduwnaar van Hennie van Merriënboer(2) Collecte: voor eigen kerk. Na afloop Paasbrunch voor ouderen door jongeren. 10.00 uur: Fam. Van Overveld, Zuidlangeweg 1B Willemstad Schuurviering M.m.v. de StarSingers uit Willemstad Woensdag 1 april 19.00 uur: Koepelkerk Willemstad Oecumenische Vesperviering

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 29 maart 10.00 uur: De Dorpskerk Bijzonderheden: Palmzondag m.m.v. Het Interkerkelijk Koor Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: D. Konings Gastheer/gastvrouw: H. Keijzer Collecte rondgang: Bangladesh Collecte uitgang: Kerk 19.00 uur: Ontmoetingskerk Passieconcert door zanggroep Couleur Vocale muzikale leiding: Ruud Krijnen pianist: Arnoud Hobbel fluitiste: Erika Tange lector: Sjerp Vormeer

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 16 maart A-lijn 1. Johan/Addie Schouls 57.50% 2. Tonny van Dis/Nel Keuter 55.00% 3. Martha/Piet Berghout 53.75% 4. Gerry v/d Boon/Maarten Schouls 53.33% 5. Sjaan van Exel/John Groen 52.50%

55+ bridge

(4.) Toon Dierks & Twan Rijsdijk 50,00%

Uitslag 17 maart

Rode lijn 1. Bets Kannekens & Piet Kannekens 59,03% 2. Martha Berghout & Piet Berghout 56,67% 3. Christine Huistede & Piet Vermunt 55,56% 4. Lia Bastiaanse & Pia Kok 52,50% 5. Anke Rijnberk & Pex Rijnberk 51,67%

Gele lijn 1. Nettie Donders & Jo Sprundel 62,50% 2. Marcia Erkamps & Toke Nagtzaam 56,94% 3. Adrie Nouwen & Kees Vrolijk 50,69% (4.) Nel de Bruin & Toos Bruynzeels 50,00%

B-lijn 1. Greame Reijnders/Tineke Vis 65.42% 2. Els/Chiel Kamp 59.58% 3. Coby Knook/Kors van Beem

58.75% 4. Anke/Pex Rijnberk 57.50% 5. Adrie Nouwen/Henk Stam 52.92% 5. Tanna Dane/Corrie Voet 52.92% C-lijn 1. Hedy Groeneveld/Christine van Huisstede 54.43% 2. Ger Laheij/Jan Hamers 54.43% 3. Nettie/Anton Bom 53.02% 4. Corry de Krey/Yvonne Vogel 52.92 5. Jeanne Post/Erna van Gils 52.39%

Tip de redactie:

redactie@fendertlokaal.nl


Pagina 14

Drukke weekenden voor Jeugd en Sportvereniging de Kieviten

Malou Elenbaas van de Kieviten in actie op de vloer tijdens de voorwedstrijd in Dinteloord. FOTO CFOTO

Op zaterdag 14 en zondag 15 maart heeft Jeugd en Sportvereniging de Kieviten uit Fijnaart de voorwedstrijd divisie 4, 5 en 6 georganiseerd voor turnsters uit Zuid West Nederland. De wedstrijd werd gehouden in sporthal de Buitelstee te Dinteloord. Er hebben zo’n 380 turnsters uit de hele regio deelgenomen. Ook de selectieleden van de vereniging zelf deden mee. Er werden hele mooie prestaties neergezet. De uitslagen kan u terug vinden op de website

www.zuid.kngu.nl/nl/uitslagen. aspx De beste prestaties werden namens de Kieviten neergezet door Kim Reuvers en Amelie Harmsen. Beiden behaalden een zilveren medaille in hun eigen divisie. Namens HMS uit Dinteloord behaalde Sophie Dam een bronzen medaille.

Binnenkort horen we of de behaalde scores voldoende zijn voor een finaleplaats, maar iedereen kan trots zijn op de behaalde prestaties. Combiwedstrijd Zaterdag 21 maart hield de Kieviten de combiwedstrijd. Tijdens

deze wedstrijd streden de recreanten van HMS uit Dinteloord, Malthastars uit Willemstad en de Kieviten om de medailles. Behalve de individuele medailles waren er ook bekers te behalen voor de score per vereniging. Om 09.00 uur stonden alle deelnemers met gespannen gezichtjes klaar voor de start. Iedereen zetten z’n beste beentje voor om een goede indruk op de jury achter te laten. Na de wedstrijd en voorafgaand aan de prijsuitreiking werd de spanning even gebroken met een dansje op ‘Bewegen is gezond’ van Kinderen voor Kinderen. Vele vaders, moeders, opa’s en oma’s waren getuigen toen de medailles werden uitgereikt. Aan het einde van de ochtend gingen de deelnemers met stralende gezichten naar huis. Vrijwilligers Jeugd en Sportvereniging de Kieviten wil alle vrijwilligers bedanken voor de hulp bij deze wedstrijden en betrokkenheid bij andere activiteiten die de vereniging organiseert. Zonder de hulp van vrijwilligers zou dit alles niet mogelijk zijn. Daarom een extra dank!

Kate, Elisa en Kevin in de prijzen

Winnaars bij Lammetjeskijkdag Verrast en met een goed gevoel kijken de medewerkers van Van Driel Landschapsbeheer uit Oudemolen terug op een geslaagde Lammetjeskijkdag. Vooraf hadden ze geen idee hoeveel mensen er zouden komen. Uiteindelijk stond zaterdag 14 maart de teller op 3100 bezoekers!

Lekker knuffelen met een pasgeboren lammetje. FOTO GERBERT KANNEKENS

Het doel van deze dag was om de mensen wat te leren over schapen en te laten zien wat een boerderij is en wie de mensen erachter zijn. Van april tot november lopen de schapen in de begrazing van onder andere de gemeente Moerdijk. Op de kijkdag werden elk uur schapen geschoren en er werden demonstraties schapen drijven gegeven. Ook was er een strokasteel, de mogelijkheid om marshmallows te warmen, een quiz en een kleurwedstrijd voor de kinderen. De quiz werd gewonnen door Kevin van Schie uit Kruisland. Kate Visser (4) uit Willemstad en Elisa Duquesnoy (6) uit Zevenbergen kwamen bij de kleurwedstrijd als winnaars uit de bus.


Pagina 15

Staande ovatie voor koor en orkest

Sprankelend jubileumconcert MOVE

Het jubilerende MOVE hulde zich zelfs in gospelkleding. FOTO’S E. DE ROODE

Romantische ballads, opzwepende gospels en swingende hits. Het 5-jarig Muziekvereniging Oranjevaan Vocaal Ensemble (MOVE) trok zaterdagavond in De Parel alle registers open. Niet alleen op zanggebied, maar ook in de kleding en de aankleding van het jubileumconcert dat al weken was uitverkocht. Onder leiding van dirigent Jack Vermeulen zong MOVE een zeer gevarieerd repertoire. Tussendoor vulde het orkest de theaterzaal met harmonieuze klanken. Enkele nummers werden samen met het orkest van Oranjevaan uitgevoerd, wat het concert nog meer glans gaf. De verrassingen kwamen van het danspaar Sergei Serebryaniy en Rachel Zwaak van dansschool Brouwers Gast uit Steenbergen en de Schotse doedelzakspeler Willie McVean. De pipe major van de Dutch Pipes and Drums introduceerde de nummers Amazing Grace en You Raise Me Up. Vierstemmig MOVE opende de avond met haar specialiteit: het zingen van ballads. Onder pianobegeleiding van Jens van Hoof kwamen de vierstemmige nummers haarzuiver uit de 35 kelen. Een kippenvelmoment was The Rose met de solisten Simone Ewijk, Marieke Vermeulen en Marianne van Schendel. Na de pauze waren de galajurken ingeruild voor

feestkleding en ging het tempo omhoog met Let Me Entertain You, Obladi Oblada en Hey Soul Sister. De begeleiding werd hierbij uitgebreid met Jelle Rijnberg op drums en Arjan Oostdijck op drums. Sister Act In het laatste deel nam ladyspeaker Mies Verhoog de zaal mee naar het ontstaan van MOVE. De zanggroep begon in 2009 als nonnenkoortje in de musical Sister Act van Oranjevaan. Uit de succesvolle musical werden samen met het orkest nog één keer I Will Follow Him en Hail Holy Queen gezongen. De koorleden hadden zich speciaal daarvoor in gospelkleding gestoken. Met het feestelijke Brabant werd het lustrumconcert afgesloten. MOVE kan zich opmaken voor nog vele succesvolle jaren en samen met Oranjevaan gaan toewerken naar het 125-jarig bestaan van de vereniging. Dat over een jaar wordt gevierd met een grootse musical. Door Jan Willem van Bodegom


Bloesemfeest bij Fruitbedrijf Roks

Pagina 16

Agenda Woensdag 25 maart 10.00 uur: Paasstukje maken, ’t Onderdak, Molenstraat in Fijnaart 19.00 uur: Startviering 10 jaar Immanuëlparochie, H. Jacobus de Meerderekerk, Molenstraat 26 in Fijnaart Donderdag 26 maart 19.30 uur: Paasworkshop, Zwingelspaansedijk 22-24 in Zwingelspaan 19.30 uur: Jaarvergadering Dorpsraad Fijnaart, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Vrijdag 27 maart 09.00-12.00 uur: Open dag, OBS De Springplank, Lijsterstraat 2 in Fijnaart 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Huh…? Nou en!’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 15.00-21.00 uur: Kinderkledingbeurs, Sportring 7 in Fijnaart 19.00-20.30 uur: Instuif Heijningen, knutselen, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen

Op zaterdag 18 april kan er weer meegereden worden met de Roksstreekwinkelexpres. Dit keer op het bloesemfeest.

Zaterdag 18 april houdt Fruitbedrijf Roks en Roks Streekwinkel een sfeervol bloesemfeest. Kom genieten van de boomgaard als hij op zijn allermooist is! aan het werk zijn om de bloemeTijdens het bloesemfeest kun je tjes te bestuiven. meerijden met de Roksstreekwinkelexpres, op de foto gaan Boerenpicknick met de roofvogels van Sjobbe en Je kunt tijdens het bloesemfeest Eveline (Roofvogels en Uilen), ook deelnemen aan een gezelliproeven op proeverijen, speuren, ge en smakelijke boerenpicknick knutselen, heerlijk wandelen en op een geweldige locatie. Hiergenieten van de rust tussen de voor dien je vooraf te reserveren bloeiende fruitbomen en met de in de streekwinkel of via e-mail imker kijken hoe de bijtjes druk info@roksstreekwinkel.nl

Zaterdag 28 maart 09.00-16.00 uur: Bloemetjes- en Rommelmarkt, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Huh…? Nou en!’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 20.00 uur: Bingo DSH, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen 22.00-03.00 uur: Freestyle Freaks, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart Zondag 29 maart 13.00-18.00 uur: Expositie ‘Huh…? Nou en!’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 14.00 uur: Rondleidingen over Fort Sabina, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen 19.00 uur: Passieconcert Couleur Vocale, Ontmoetingskerk, Wilhelminastraat 64 in Fijnaart Donderdag 2 april 10.00-15.00 uur: Schilder-workshopdag, Buurthuis De Driehoek, Kwartiersedijk 1A in Fijnaart

Tips voor agenda? Mail: redactie@fendertlokaal.nl

Open Huizen Dag

Huizen kijken zonder afspraak Interesse in een nieuwe woning? De eerstvolgende NVM Open Huizen Dag op zaterdag 28 maart 2015 biedt u veel kansen! Op deze dag kunt u vele huizen zonder afspraak vrijblijvend bezichtigen. Een goede kans om u breed te oriënteren. Vrijblijvend en zonder afspraak Tijdens de Open Huizen Dag

kunt u vrijblijvend en zonder afspraak woningen bezoeken. Binnen een paar uur tijd bekijkt en vergelijkt u verschillende woningen met elkaar. Ook veel nieuwbouwprojecten doen mee aan de Open Huizen Dag. Funda Kijk op Funda welke huizen meedoen met de NVM Open Huizen Dag.

Bloemetjesmarkt en Rommelmarkt Op zaterdag 28 maart is iedereen van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen bij de jaarlijkse Bloemetjesmarkt en Rommelmarkt in en rond het Pestalozzihuis aan de Hoge heijningsedijk. De organisatie is, voor het 12e achtereenvolgende jaar, in handen van het plaatselijk Oranjecomité, in samenwerking met de stichting Pestalozzihuis. Particulieren kunnen hun gebruikte spullen aanbieden op de Rommelmarkt door daar een tafel te huren. Dat kan tot uiterlijk 24 maart bij G. de Wit: 0168 464583 of bij N. Rispens: 0168 462758.

Inkomsten Het Oranjecomité gebruikt de Bloemetjesmarkt om op een leuke manier inkomsten te genereren. Op de Bloemetjesmarkt, zullen verschillende voorjaarsbloemen te koop zijn, evenals bolgewassen en verschillende vaste planten. Het aanbod is uiteraard geheel afgestemd op de tijd van het jaar. Ook aan de inwendige mens is gedacht middels ouderwets lekkere wafels. Goede opkomst Beide stichtingen hopen op gunstige weersomstandigheden, een goede opkomst en uiteraard een succesvolle verkoop.


Pagina 17

Oproep werkgroep Fijnaart berreikbaar en veilig onderweg

Meld onveilige verkeerssituaties Heeft u in Fijnaart te maken met onveilige verkeerssituaties? Ziet u punten die gevaarlijk zijn voor voetgangers, fietsers of andere verkeersdeelnemers? Vind u de schoolroute die uw kind fietst niet veilig? Meld onveilige verkeerssituaties in Fijnaart aan de werkgroep ‘Fijnaart bereikbaar en veilig onderweg’. Deze werkgroep van het gebiedsplan Fijnaart verzamelt de meldingen en gaat deze tijdens een verkeersschouw fietsend bekijken. Vervolgens worden de meldingen aan de gemeente aangeboden en eventuele stappen ondernomen of onderzoeken uitgezet. U kunt onveilige verkeerssituaties melden via info@gebiedsplannen.nl of door een brief te sturen naar de werkgroep (postadres: Karmijn

12, 4793 KD Fijnaart). U kunt tot 17 april 2015 reageren. Beschrijf in uw e-mail of brief duidelijk: • Waar vindt de situatie plaats? • Voor wie is de situatie hinderlijk? • Wanneer doet deze situatie zich voor? • Wat gebeurt er tijdens de situatie? • Hoe ontstaat de situatie? • Eventuele foto’s van de situatie • Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Versterking De werkgroep is tevens op zoek naar versterking van het team en/of deelnemers voor de verkeersschouw. Heeft u interesse om zich in te zetten voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in Fijnaart? Meld dit dan in uw email of brief.

Deelnemers gezocht voor 7e Ruigenhilfair Op zaterdag 27 en zondag 28 juni houdt de Prullenkast in Oudemolen voor de 7e keer de Ruigenhilfair. Op een historische boerderij, midden in de Ruigenhilpolder, aan de kreek het Breede Gat, zullen diverse ‘kunstenaars’, hobbyisten, ambachtslieden (o.a chocolatier, boogschietclub) en verzamelaars hun producten presenteren. Bezoekers vinden er exclusieve creaties, culinaire verwennerijen, streekproducten, 2e handsartikelen/antiek, wellness, woon- en tuindecoraties die worden getoond in de tuin, boerenschuur en stallen. Tevens zijn er diverse workshops op culinair, ecologisch, wellness en spiritueel vlak. Voor kinderen is er een springkussen. Muzikaal Op muzikaal gebied hebben zich inmiddels de groepen Djembéband Bia Karanga en Regio Orkest West-Brabant aangemeld.

Leukste corsage Ook dit jaar wordt een leuke wedstrijd voor de bezoekers gehouden: ‘Wie maakt de mooiste/ leukste corsage?’ De eigenaar hiervan wint een high-tea voor 2 personen in de Prullenkast. Locatie De Ruigenhilfair start beide dagen om 10 uur en eindigt om 17 uur. Locatie: Zuidlangeweg 3, Oudemolen. De entree is gratis. De Zuidlangeweg is een verbindingsweg tussen Fijnaart en Willemstad en ligt aan een ANWB fietsroute. Voor verdere info: info@deprullenkast.nl Deelnemers De organisatie is op zoek naar deelnemers voor deze fair. Is het iets voor u, uw kennis of familielid? Stuur dan een mail naar info@deprullenkast.nl of kijk op www.deprullenkast.nl voor de voorwaarden en het inschrijfformulier.

Lezerspost Al heel veel jaren heb ik wat met nummer 1. Als jong manneke werd ik fan van Bolleke Dierks. Werkelijke naam Ad Dierks was op dat moment de keeper van Kaaise Boys. Mijn doel was duidelijk, ook ik wilde op doel staan. Vele jaren gingen voorbij en het keepersvak bleef me trekken. Graag zelf op doel, maar als het even kan ook graag mijn liefhebberij doorgeven aan de jeugd. Als trainer heb je de afspraak gemaakt om zo nu en dan een keeper te beoordelen en het daarna te bespreken, wat ging goed en wat kan beter. Tijdens die momenten langs de lijn zag ik met regelmaat mooie keepertjes voorbijkomen. Ik vind het geweldig om die via een geschreven woord verder te inspireren, vandaar onderstaand voorbeeld Keepersinzicht Als aan een elastiek zie ik de keeper met zijn verdediging mee bewegen. Of dit is instinctief of deze keeper heeft het heel goed begrepen. De tegenstander komt aan de middellijn aan de bal en ik zie de keeper al op de voorvoeten gereedstaan om verder uit te komen om vroegtijdig in te grijpen. Er komt inderdaad weer een splijtende pass door de verdediging. Ik blijf even met mijn ogen bij de speler die de bal scherp verstuurt en zie de bevredigende blik op het gezicht. Ik volg snel weer de bal en als een duveltje uit een doosje is de keeper al paraat. Op 25 meter voor zijn doel weet hij onverwacht op te duiken en komt hij zijn verdediging te hulp. Met een ferme kick/trap zet hij in een beweging zijn spits aan het werk. Ik wil nog even de uitdrukking zien van de speler met de in eerste instantie sublieme steekpass. Ik kijk naar zijn gebogen rug En zie het pech-wegwerpgebaar. De keeper loopt achteruit met zicht op het speelveld terug naar zijn doelgebied. Hij heeft nog net geen sigaar in zijn mondhoek. Ik zie hem denken: “I love it when à plan comes Together”, jazeker Hannibal Smith de tweede.

De Keepersfan

Activiteiten buurthuis De Driehoek Wekelijkse activiteiten Dinsdag 19.30 uur: damesgym Donderdag vanaf 18.30 uur: biljarten Vrijdag vanaf 20.00 uur: dansen en rikken (om de week) Jumbo Spaaractie In april start weer de Jumbo Spaaractie. Ook De Driehoek doet hieraan mee. Heeft u muntjes, wilt u deze dan s.v.p. in onze koker stoppen? Alvast bedankt. Rabobank Clubkas Campagne Van 2 tot 14 april kunnen leden van de Rabobank weer stemmen voor de Rabobank Clubkas Cam-

pagne. Bent u lid, meld u dan aan en stem op De Driehoek. Een gedeelte van ons meubilair is namelijk aan vervanging toe en daar kan deze bijdrage goed bij helpen. Paasbrunch Op zaterdag 11 april houden we een paasbrunch voor alle leden. Er wordt een uitgebreid buffet neergezet. De prijs voor volwassenen bedraagt € 7,50 en voor kinderen van 4 tot 16 jaar € 3,00. Kinderen tot 4 jaar eten gratis. Eigen bord en bestek graag meenemen. Aanmelden kan bij alle bestuursleden. Graag aanmelden vóór 4 april.


Pagina 18

MB1-talenten houden het lang spannend voorzet, schoot ze vanuit een bijna onmogelijke positie, de bal in de korte hoek en zette de 0–4-eindstand op het scorebord. Keepster Iefke en de verdedigsters – Suzanne, Colette, Britt, Jessica en Daphne - zijn tot nu toe niet vermeld in het verslag. Maar zij hebben zo grandioos verdedigd, de Zundertse meisjes hebben welgeteld één halve kans gekregen. Topper Volgende week zaterdag staat de topper vv de Fendert MB1 – DVO’60 MB1 op het programma. De toegang is gratis. Maar begint wel extra vroeg om 9.00 uur. Tot volgende week?

Voor de MB1-talenten stond afgelopen zaterdag de uitwedstrijd tegen vv Zundert MB1 op het programma. Na 3 wedstrijden hadden we evenveel punten als de meiden uit het geboortedorp van Vincent van Gogh. We stonden gedeeld 2e op 4 punten koploper DVO’60, die wel 2 wedstrijden meer gespeeld had. De winnaar haakt aan bij de koploper, de verliezer haakt voorlopig af. De selectie van MB1 was door gestopte en geblesseerde speelsters voor afgelopen zaterdag uitgedund tot 12 toptalenten, waarvan Daphne na een operatie voor haar 2e wedstrijd stond. Gelukkig wilde Lieke uit het MD1 ons komen helpen en konden we met 13 gretige meiden aan de wedstrijd beginnen. Kansen Aanvoerster Jara koos de 1e helft om te beginnen met de stevige wind tegen. Onze meiden zetten de bloemencorsogirls gelijk vast op eigen helft en creëerden behoorlijk wat halve en hele kansen. Babette kon alleen op de keepster af, maar schoot met de wind tegen van te ver af. Floor schoot van dichtbij. Demi’s schot miste kracht. Bij Jara’s schoten zat er wel een voet, knie, paar billen tussen en anders hield de keepster van Zundert de 1e helft de bal tegen. Soms in één keer, soms in tweeën, soms in drieën, maar de bal ging niet tegen het net. In de eerste was er één gevaarlijke tegenstoot, met een voorzet vanaf onze linkerkant die gelukkig door iedereen gemist werd. Zodoende gingen we rusten met de stand waar we mee begonnen waren 0–0.

Sta-in-de-weg De 2e helft speelde zich weer voornamelijk af op de helft van de tegenstander. Maar wat en hoe we het ook probeerden de keepster bleef een ware sta-inde-weg. Onder andere bij twee schotkansen van Gaby, die een ijzersterke wedstrijd speelde. 0-1 Na zo’n 17 minuten schoot Demi van buiten de 16 en kregen we hulp van een Zundertse verdedigster die de bal van richting veranderde, waardoor hun keepster kansloos was en de 0–1 op het scorebord kwam. Zundert trok nu wat meer ten aanval, dit was echter van korte duur. Na een hoge voorzet vanaf links van Lieke, nam haar nicht Jara de bal in de 16 op de pantoffel en schoot knoerthard net onder de lat de 0–2 binnen. Aan de kant leek de wedstrijd beslist, maar onze MB1 is er goed in om wedstrijden spannend te houden. Aanvallen We bleven volop aanvallen en na een mooie één-twee met Babette, speelde Jara zich vrij op de 16 meter lijn en schoot laag, links in het hoekje de 0–3 in de touwen. Hannah had ook nog een actie uit het boekje in de 16

en deed bijna alles goed, alleen de afwerking was net aan de verkeerde kant van de paal. En nog was het niet gedaan, want Demi wilde haar nieuwe kicksen goed inwijden. Vanaf links ging ze zeer goed door en i.p.v. een

Reality pakt vole winst Reality heeft na twee verliespartijen weer de volle winst gepakt tegen Cromwiel 6. Mitchell, Michel, Michael, Matthieu, Hakim, Koos, Jesper en Remon begonnen geconcentreerd aan deze belangrijke pot. Met Michel in de punt lagen het tempo en niveau hoog, Cromwiel zette druk maar Reality was gedecideerd en bleef tikken. Men was scherp en kwam op 0-2. Jesper van Remon en van Jesper, de combinaties liepen en Reality domineerde. Een lange bal van Michael werd op de borst gecontroleerd door Jesper en hij maakte het koeltjes af. Remon bepaalde de ruststand

Welkom Meisjes- en damesvoetbal is de snelst groeiende sport in Nederland. Als er nog meer Fendertse (of omgeving) meisjes willen voetballen (of kijken of ze het leuk zouden vinden) zijn ze van harte welkom om een paar keer gratis mee te trainen. De MD meisjes (geboren in 2003 of 2002) trainen op dinsdag van 18.45–20.00 uur en de MB meisjes (geboren in 1998, 1999 of 2000) trainen op maandag en woensdag van 18.30–19.45 uur. Jongere meisje komen in gemengde teams te voetballen. Voor meer info kunt u mailen: jeugdbestuur@vvdefendert.nl op 0-4 uit een counter. Reality ging met vertrouwen de 2e helft in, maar het eerste woord was aan Cromwiel, een corner ging via Michaels knie door de benen van Mitchell: 1-4. Op aangeven van Matt maakte Remon 1-5. 2-5. Aangeschoten hands van Matt, zijn eerste geel, jaja hij staat nu ook in dat rijtje illustere Realityspelers en een penalty tegen: 3-5. De goal van de avond: Remon passt vanaf eigen helft op Jesper die hem uit de lucht plukt en achter de keeper legde 3-6. 4-6. Maar Reality slaat direct terug met een schot van Jesper 4-7. Veel druk van de Steenbergers, maar Reality pakt de punten. Jesper legt perfect af op Remon om de uitslag op 4-8 te bepalen. Op naar maandag! Karin, John, Timothy, Ben, Kim en Koos bedankt voor de support!

Programma

Maandag 23 maart Reality 1 - Prinsland 4 21.00 uur


Pagina 19

Fendert moeizaam langs Smerdiek

Zaterdag stond de wedstrijd tegen Smerdiek op het programma, welke verplicht gewonnen moest worden. Er stond een koude strakke wind over het veld, welke De Fendert deed besluiten om met de wind in de rug te beginnen. In de 3e minuut kreeg De Fendert een vrije trap en Mitchell nam deze vrije trap. Tot vreugde van het publiek ging deze bal via een been van een Smerdiekspeler het doel in en de 1-0 was een feit. Enkele minuten later gaf Mitchell van rechts een voorzet op de vrijstaande Janko echter schoot hij helaas deze bal van korte afstand over het doel. In de 10e minuut stoorde de in de punt van de aanval geposteerde Noel goed de verdediging en onderschepte hij de bal en omspeelde de keeper op rechts en schoof de 2-0 binnen. Het leek een mooie middag voor De Fendert te worden. Echter na het goed begonnen eerste kwartier begon het spel van De Fendert uit elkaar te vallen, hetgeen resulteerde in een hachelijke situatie voor het doel van Serge, maar gelukkig belandde deze bal niet in het doel. Na dit moment ging het overigens niet beste spel heen en weer zonder dat er echt kansen ontstonden. In de 35e minuut probeerde wederom

een speler van Smerdiek zijn eigen keeper te verschalken, maar deze half geraakte bal ging over de kruising. Even later een aanval over links van Smerdiek, welke resulteerde in een strakke schuiver rechts onder in de hoek wat de 2-1 betekende. Met deze stand werd de rust bereikt en wist De Fendert dat ze aan de bak moest, omdat ze de tweede helft volle tegenwind zou treffen. In de tweede helft waren er aan beide kanten kansen enerzijds schoot Smerdiek net voorlangs en anderzijds schoor Noel net naast. Circa 20 minuten voor tijd ontsnapte De Fendert toen er een inzet van de lijn werd gehaald. Even later was er een goed schot van Bart Kleinjan, maar deze bal ging helaas langs de verkeerde kans van de kruising. In de 85e minuut brak Noel door maar ook deze aanval werd gestopt. In blessuretijd kwam Smerdiek gevaarlijk het midden door maar gelukkig ging deze bal over het Fijnaartse doel heen. In de slotminuten ging Ralph door op links en gaf de bal voor op Noel die de bevrijdende 3-1 binnenschoot. Geen hoogstaand spel, maar de 3 punten waren binnen en dat telt in deze fase van de competitie. Volgende week staat de wedstrijd tegen het geroutineerde Duiveland op het programma.

Uitslagen

de Fendert 1- Barendracht Comb. 2-0 de Fendert D3 – Schijf D2 9-2 de Fendert E1 – Victoria’03 E1 7-1 de Fendert E2 – BSC E2 0-3 Oranje Blauw’14 C1 - Rood Wit W C2 3-1 Oranje Blauw’14 D1 - WVV’67 D4 17-0 MOC’17 F4 - Oranje Blauw’14 F1 6-1

Programma

vv Oranje-Blauw ‘14 Uitslagen

SPS 1 - Oranje Blauw’14 za1 1-2 Oranje Blauw’14 zo 2 - De Schutters 2 5-0 Oranje Blauw’14 za2 - BSC 2 2-1 SPS 2 - Oranje Blauw’14 za2 3-5 Oranje Blauw’14 zo3 - De Schutters 3 1-2 zvv Hoeven - Oranje Blauw’14 VE 2-10 Oranje Blauw’14 VR1 - DSVP VR3 12-2

Donderdag 26 maart Oranje Blauw’14 VE1 - Wemeldinge VE1 20.00 Zaterdag 28 maart Oranje Blauw’14 1 - DVO’60 1 14.30 Tholense Boys 3 - Oranje Blauw’14 2 12.30 Oranje Blauw’14 VR1 - Delfia VR1 12.00 Victoria’03 C2 - Oranje Blauw’14 C1 10.30 Schijf D2G - Oranje Blauw’14 D1 10.45

de Fendert E3 – MOC’17 E6 2-3 de Fendert F1 – Alliance F2 4-3 de Fendert F4 – Prinsenland F3 4-3 de Fendert D1 – Cluzona D11-0 de Fendert MP1 – Zwaluwe MP1 5-3 de Fendert MP2 – RSV MP2 20-1 de Fendert A1 – Grenswachters A1 1-1 de Fendert 2 – WHS 2 3-1 de Fendert 1 – Smerdiek 1 3-1 de Fendert VR1 – VVC’68 VR1 1-1 Internos F2 – de Fendert F2 4-1 VVR MD1 – de Fendert MD1 0-2 MOC’17 F11 – de Fendert F3 1-3 Dosko D2 – de Fendert D2 4-2 Kogelvangers MP2 – de Fendert MP3 4-0 MOC’17 E9 – de Fendert E4 1-4 BSC C2 – de Fendert C2 4-1 MOC’17 B3 – de Fendert B2 10-0 Roosendaal B3 – de Fendert B1 1-2 Roosendaal B7 – de Fendert B3 0-5 Baronie C3 – de Fendert C1 3-1 Zundert MB1 – de Fendert MB1 0-4 SPS 2 – de Fendert 5 0-3 Kruiningen 3 – de Fendert 3 0-0 Zwaluwe 5 – de Fendert 4 1-1 Sprundel 6 – de Fendert 3(zo) 2-0 Devo 2 – de Fendert 2 (zo) 2-0 S.c.’t Zand VR2 – de Fendert VR1(zo) NB

Programma

Woensdag 25 maart Kloetinge B2 – de Fendert B1 19.30 Zaterdag 28 maart de Fendert E4 – S.c. Kruisland E1 08.45 de Fendert E5 – Beek Vooruit E11

08.45 de Fendert F2 – DSE F2 08.45 de Fendert D2 – Virtus D3 09.00 de Fendert MP3 – Unitas’30 MP6 09.00 de Fendert MB1 – DVO’60 MB1 09.00 de Fendert B2 – Nw. Borgvliet B1 10.00 de Fendert C1 – Moerse boys C1 10.00 de Fendert F3 – Wernhout F2 10.15 de Fendert MD1 – WVV’67 MD1 10.15 de Fendert C2 – Vivoo C1 12.00 de Fendert 3 – Rillandia 2 12.30 de Fendert 5 – S.c. Stavenisse 2 12.30 de Fendert 4 – DHV 2 14.30 de Fendert VE1 – Vosmeer VE1 14.30 de Fendert B3 – MOC’17 B6 14.30 Jeka F17 – de Fendert F4 08.30 Unitas’30 MP5 – de Fendert MP2 09.30 DVO’60 E2 – de Fendert E2 10.00 Sprundel F1 – de Fendert F1 10.00 Zundert E1 – de Fendert E110.15 Unitas’30 E6 – de Fendert E3 10.30 TPO D1 – de Fendert D3 11.00 Kogelvangers MP1 – de Fendert MP1 11.00 Steenbergen D2 – de Fendert D1 11.15 F.c. Axel A1 – de Fendert A1 12.15 Duiveland 2 – de Fendert 2 13.30 Duiveland 1 – de Fendert 1 14.30 Zondag 29 maart Hoeven 6 – de Fendert 3(zo) 10.00 Internos 4 – de Fendert 2 (zo) 09.45 Vivoo VR1 – de Fendert VR1(zo) 10.00

Oranje Blauw’14 F1 - NVS F1 10.00

Oranje Blauw’14 3 - Unitas’30 4 10.30

Zondag 29 maart Oranje Blauw’14 2 - DOSKO 9 13.00

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website www.oranjeblauw14.nl

Gemeente koopt voetbalterrein De gemeente Moerdijk koopt voor 42.000 euro het voormalige voetbalterrein in Oudemolen. Het terrein is eigendom van vv Oranje-Blauw’14 en wordt sinds de fusie tussen vv Oudemolen en Chrislandia niet meer gebruikt. “Jaren geleden hebben wij de exploitatievergoeding van de velden afgekocht. Met dat geld heeft toen vv Oudemolen de grond aangekocht. Maar wel onder de voorwaarde dat bij beëindiging van de club de gemeente als eerste het recht had om het terug te kopen”, meldt wethouder Eef Schoneveld. “Van dat recht maken we nu gebruik, omdat op het terrein wat overlast is ontstaan. We weten nog niet wat we met het terrein gaan doen, maar we houden graag zelf de regie over wat er gaat gebeuren.”


facebook.com/jumbosupermarkten

cdfe75b1-33ff-4709-893f-21b5fb5c9246.indd 1

Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

23-3-2015 11:09:15