Fendert Lokaal week 14 2014

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 1 a p r i l 2 0 14 | w e e k 14 | j a a r g a n g 1 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

‘t Volkerakkertje scoort

L*A*S op dartsfeest

Phil Bloom opent expo

De wijkagent bericht

Bibliotheek VANnU is blij met de Kennedyschool

“De bibliotheek is zeker geen overbodige luxe” Wil je bijvoorbeeld zaterdagavond nog even een boek halen, dan kan dat. Voor de meeste leden is dat geen probleem, ze zijn de zelfservice al gewend en weten hoe ze zelf de boeken moeten scannen.” Lia en Ria Op dinsdag, woensdag en vrijdag is van 10.00 tot 12.00 uur tevens een bibliotheek-medewerkster aanwezig. Lia Muller en Ria Sammarco wisselen elkaar daarbij af. “Wij reserveren boeken, helpen leden die niet met de zelfservice om willen gaan, rekenen af, beantwoorden vragen etc.”, legt Lia uit. “We hebben leden die speciaal op de tijdstippen komen dat wij er zijn. Zij vinden het fijn dat wij op de achtergrond aanwezig zijn.”

Ria Sammarco (achter) en Lia Muller, de medewerksters van Bibliotheek Fijnaart, richten de kasten in.

De Kennedyschool heeft een bijzondere onderhuurder. In een lokaal op de begane grond hebben de leerlingen plaatsgemaakt voor boeken. Geen studieboeken, maar uitleenmateriaal van Bibliotheek VANnU. Vanaf morgen (woensdag) kan er zes dagen in de week en twaalf uur per dag geleend worden. Vijf dagen voor de opening is het een drukte van belang in het voormalig klaslokaal. Drie medewerksters van Bibliotheek VANnU zijn de boekenkasten aan het vullen, terwijl de vierde het computersysteem installeert. De afgelopen vijf jaar had de bibliotheek een servicepunt in de Rabobankvestiging op de Voorstraat. “Maar ook de banken zitten in zwaar weer. Daardoor kregen we in september vorig jaar te horen dat de bank per 1 januari 2014 Fijnaart zou verlaten. Wij kregen tot 1 april de tijd om uit te zien naar een nieuwe locatie”, vat Jeanne Krikke, teamleider Moerdijk van Bibliotheek VANnU kort samen. Eigen ingang Tijdens de zoektocht werden diverse opties bekeken. “Daarbij speelde ook het

kostenplaatje een rol. Er staan in Fijnaart wel mooie winkelpanden leeg, maar die zijn allemaal te duur. Gelukkig konden we in de Kennedyschool terecht”, vertelt Jeanne. Het lokaal ligt aan de zijkant van het schoolgebouw en grenst aan de Prinses Irenestraat. “Daardoor hebben we een eigen ingang en hoeven onze leden niet door het schoolgebouw. Er is een nieuwe toegangsdeur en een toegangspad aangelegd naar de ruimte, die bovendien mooi vierkant is.” Collectie De verbouwing ging rond carnaval van start. Woensdag 19 maart was de laatste uitleendag. Vorige week maandag werd de pui geplaatst, dinsdag zijn de kasten verhuisd, donderdag zijn de verhuisdozen ingepakt en vrijdag en zaterdag weer

uitgepakt. De omvang van de collectie is hetzelfde gebleven, een kleine drieduizend titels. “De collectie wordt regelmatig ververst”, meldt de teamleider. “De nieuwste boeken, de zogenaamde topcollectie, kunnen gereserveerd worden. Als een boek besteld wordt en het is niet uitgeleend, dan is het binnen een week hier binnen.” Maandag tot en met zaterdag Een groot voordeel van de nieuwe locatie is dat de houders van de bibliotheekpas van maandag tot en met zaterdag, van 08.00 tot 20.00 uur, boeken kunnen lenen en terugbrengen. “Met hun bibliotheekpas kunnen ze naar binnen. In andere servicepunten, zoals Wouw en Klundert, werken we al op deze manier en daar is iedereen ontzettend blij mee.

Jonge moeders en vaders De medewerksters voelen zich nu al thuis in het schoolgebouw. “Het is wel wat rustiger dan op de Voorstraat. We zitten nu niet meer in een winkelstraat”, erkent Jeanne. “Mensen moeten speciaal naar ons toekomen. Al hopen we natuurlijk dat jonge moeders en vaders bij het wegbrengen of ophalen van hun kinderen even bij ons binnenkomen. Bovendien hebben we veel ruimere openingstijden. Voor mensen die slecht ter been zijn wordt gewerkt aan een oplossing. Ons streven is om voor hen een service aan huis te realiseren.” Een echt boek In het digitale tijdperk heeft volgens de medewerksters de bibliotheek nog steeds een functie. “Er worden nog altijd heel veel boeken gelezen”, constateert de teamleider. “Bij VANnU kunnen ook e-books geleend worden via de website. We verhuren zelfs e-readers. Maar veel mensen vinden het fijn om een echt boek in handen te hebben. Daarnaast biedt het lidmaatschap, dat varieert van 25 tot 55 euro per jaar, nog meer voordelen. Zo zijn we samen met Uitpunt Moerdijk aan het regelen dat je met je biebpas voordelig naar plaatselijke activiteiten kunt gaan. De bibliotheek is zeker geen overbodige luxe en gelukkig denkt de gemeente daar net zo over.”

Door Jan Willem van Bodegom


G

rote voorraad vijver- en a q u a r i a artikelen

M

eer dan 100.000 liter aan verkoopvijvers & bakken

V

ele bijzondere Oosterse planten zoals Acers & Azalea’s

Drogedijk 13, Fijnaart (Oudemolen) 0168-755588 info@aquastorexl.nl

ZONDAG OPEN

V

anaf 1 mei mogelijkheid tot thee en koffie drinken in de Japanse tuin BIJ INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 10% KORTING OP UW TOTALE AANKOOP

Veel van onze opdrachtgevers doen 5 APRIL weer mee met de

NVM OPEN HUIZEN DAG

Kijk op onze (vernieuwde) website www.wgmakelaars.nl voor de deelnemende panden!!

U bent van harte welkom! WG Makelaars bv

Voorstraat 17, 4793 ET Fijnaart T. 0168-477077 - F. 0168-472850 E. info@wgmakelaars.nl W. www.wgmakelaars.nl

Dirk Sonneveld, Astrid Gunterman Huibert Bresijn en Wil Gunterman

AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES - NWWI - VERHUUR - HUUR - BEDRIJFS ONROEREND GOED BOUWTECHNISCHE KEURINGEN - HYPOTHEEKADVIES - NIEUWBOUW - PROJECTONTWIKKELING


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Verdeeldheid over toekomst zwembaden

Hoogste waardering voor ’t Volkerakkertje

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom T. 06-22011800 E. jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts T. 06-14520497 E. tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Scholen schoon de lente in De Julianaschool in Fijnaart en het Kompas in Heijningen nemen deel aan de gemeentelijke actie ‘Schoon de lente in!’. De leerlingen gaan het zwerfvuil rond de school en in de wijk opruimen. Datzelfde doen de leerlingen van basisscholen het Palet, de Rietvest en het Bastion in Klundert, de Regenboog en de Arend in Zevenbergen en Sint Jozef in Noordhoek. In totaal gaan ruim duizend leerlingen aan de slag met prikker en vuilniszak. Zaterdag 29 maart was het Landelijke Opschoondag. Door heel het land werden acties gehouden om straten en buurten schoon te maken. De basisscholen gaan tot en met 16 april aan de slag. In deze periode zorgt gemeente Moerdijk voor voldoende handschoenen, vuilniszakken, een gezonde versnapering en wordt het ingezamelde vuil weer opgehaald.

‘t Volkerakkertje biedt zwemplezier voor jong en oud. Van de vier gemeentelijke zwembaden in Moerdijk wordt ’t Volkerakkertje in Fijnaart het meest gewaardeerd. In een enquête van de gemeente scoort het bad een 7,6. Het wordt op de voet gevolgd door De Niervaert in Klundert, dat een 7,5 scoort. De onderzoeksresultaten worden gebruikt bij het opstellen van een nieuwe visie op het zwemmen in Moerdijk. Aan het onderzoek namen 3260 inwoners deel. Zij gaven aan tevreden te zijn met het zwembad in Fijnaart omdat het voldoet aan de normen waarvoor het bestemd is. Het is klein en knus en behalve dat je er goed kan zwemmen, maak je ook makkelijk contact met het personeel, is de prijs gunstig en biedt het voor jong en oud wat wils. Zo zijn er zwemlessen voor kinderen en ouderen, maar ook apenkooien, bewegen met ouderen, reddingsbrigade etc. Minst bezocht Van de vier baden is ’t Volkerakkertje wel het minst bezocht door de geënquêteerden. Nog geen drie op de tien inwoners uit de gemeente Moerdijk heeft ooit een duik genomen in het Fijnaartse zwembad. Daar staat wel tegenover dat meer dan de helft van de Fijnaartse bevolking vorig jaar ’t Volkerakkertje heeft bezocht en gemiddeld meer dan negen keer. Verbeterpunten Tijdens de enquête konden ook verbeterpunten aangegeven worden. Zo wordt voor ’t Volkerakkertje aangegeven dat de zitruimte voor de zwemlessen erg klein is. Het zou fijn zijn als er een leuke ruimte komt waar de ouders kunnen wachten tot hun kinderen klaar zijn met het zwemmen. Een verbinding met zalencentrum De Parel zou dit mogelijk maken. Ook worden meer speelvoorzieningen geopperd, waaronder een glijbaan en een bubbelbad. Andere wensen zijn: kluisjes, meer kleedhokjes, haarföhns, meer spiegels, beter onderhoud en openstelling tijdens de vakanties.

De belangrijkste vraag van de enquête is wat er met de vier gemeentelijke zwembaden moet gebeuren. De baden kosten de gemeente jaarlijks ruim 1 miljoen euro. Dat is omgerekend circa 65 euro per huishouden per jaar. Bijna de helft (48%) van de inwoners is bereid meer te betalen voor het openhouden van de zwembaden, 39% wil dat niet en 13% heeft geen mening. Ruim een kwart (27%) van de inwoners blijft vasthouden aan het huidige aantal van vier zwembaden. 28% kiest voor één zwembad met een binnen- en een buitenbad. 15% spreekt de voorkeur uit voor één binnenbad. 10% wil twee zwembaden: één met een binnenbad en één met een buitenbad. 5% opteert voor één buitenbad. De resterende 15% heeft geen mening. Visie De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor het ontwikkelen van een visie over het zwemmen. De komende jaren moet de gemeente Moerdijk bezuinigen. Daarom worden alle kosten en opbrengsten kritisch bekeken. Zo ook de kosten voor het zwemmen. Het onderzoek heeft echter geen eenduidig beeld opgeleverd, erkent wethouder Louis Koevoets. “Er zullen zorgvuldige afwegingen gemaakt moeten worden”, stelt hij. “Het college heeft de resultaten aan de gemeenteraad aangeboden en gaat nu aan de slag met het formuleren van de visie. Het is de bedoeling dat deze komend najaar aan de gemeenteraad voorgelegd kan worden.” De vier zwembaden blijven in ieder geval open tot 1 januari 2016.

Door Jan Willem van Bodegom

TER INTRO Een eigen onderneming starten is voor de meeste mensen geen dagelijkse kost. Ook bij mij heeft het 47 jaar geduurd voordat ik de sprong durfde te wagen. Toch zat de ondernemersdrang er al vroeg in. Als klein jochie doopte ik de zolder met kerst om tot een gebedsruimte, compleet met kansel en kerstboom. In het voorjaar deed de vliering dienst als disco. Maar door de overweldigende belangstelling krioelden de discogangers door het hele huis. Alleen de slaapkamer van mijn zus bleef dankzij een stevige barricade gespaard. In de zomer legde ik op het pad achter ons huis aan de Korte Kerkstraat een semi-professionele midgetgolfbaan aan. Met enkele afgedankte dakpannen bouwde ik de meest lastige hindernissen. Van een lang en een kort stuk hout timmerde ik de sticks. Een probleem vormden alleen de ballen. Bij een gebrek aan golfballen werd eerst tegen stuiterballen gemept. Maar toen die allemaal in de dakgoot lagen, koos ik toch maar voor tennisballen. Gewoon een kwestie van de holes wat groter maken. In het najaar zat ik ook niet stil. Onze garage aan de Kerkring was een prima locatie voor een circusvoorstelling of een toneelstuk. Het was alleen jammer dat bij deze uitvoeringen het publiek beperkt bleef tot het buurmeisje van twee straten verder. Veel succes boekte ik ook niet met mijn aspiraties van bibliothecaris. Na een bezoek aan de BiebBus leek het me fantastisch om boeken uit te lenen en dan met een stempel aan te geven wanneer het literaire werk uiterlijk moest worden ingeleverd. Binnen de kortste keren had ik alle boeken die mijn vader en moeder rijk waren verzameld en voorzien van een gestreept blaadje aan de binnenkant van de kaft. Meteen na school zat ik met een kast vol boeken en het stempelapparaat in de aanslag te wachten op lezers. Ik had flink reclame gemaakt bij mijn schoolmakkers. Maar die gingen liever een potje voetballen. Ook hadden mijn leeftijdsgenoten weinig interesse in de streekromans en de detectives van mijn ouders. Al na een week was de bibliotheek geschiedenis. Maar nog jarenlang hoorde ik elke keer als mijn vader of moeder een boek wilde gaan lezen, een kleine vloek en zag ik een ongestempeld, gestreept blaadje als een prop in de vuilnisbak belanden.

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


MAANDAANBIEDINGEN

DE DRANKENSPECIALIST Cointreau

Sinaasappellikeur

Bokma

Jonge Jenever 1,0 Liter

0,7 Liter

18,95

12,95

Absolut Vodka Seaman Shot Vodka

Extra Hot

0,7 Liter

Gorter

Havana Club

1,0 Liter

0,7 Liter

Jonge Jenever

0,7 Liter

13,45

10,95

Añejo Especial

10,75

0,7 Liter

28,95

Kaneelsuikerbrood € 2,39 !!! Roomboter suikerbrood met kaneelsuiker ½ Zonnebloempittenbrood voor € 0,89 !!! Op basis van tarwemeel en zonnebloempitten en lactosevrij en E nummer vrij

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

Black Label 0,7 Liter

Moorkoppen, per stuk € 0,99 !!! Een heerlijke bol gevuld met slagroom en met een melkchocoladedip

15,45

GlenDronach Johnnie Walker Single Malt 12 YO

WEEKENDAANBIEDINGEN VRIJDAG 4-4 EN ZATERDAG 5-4

www.bakkerijsonneveld.nl

23,75

Genieten van een goede wijn!

ESPRIT - GEISHA SANDWICH - DOLCE VITA SARTO - FASHION MAC - ZERRES - ERFO SMASHED LEMON Ook lingerie en ondermode

Mooiplaas The Lemongrass White The Strawberry Rosé The Bean Coffee Pinotage

Vanaf

5,95

0,75 Liter

Graf Bubna Blauer Zweigelt Deze wijn heeft zachte tannines en een lange fruitige afdronk. Grüner Veltliner Een heerlijke frisse Oostenrijkse wijn.

6,75

0,75 Liter

APRIL

Oudemolensedijk 9, Fijnaart Tel. 0168-462685

www.slijterijvandermaas.nl

Molenstraat 9, 4793 ED Fijnaart Tel (0168) 462684 Maandagochtend gesloten


Pagina 5

Jubileum Darts Forever met hoog Fijnaarts gehalte

Lisa, Amy & Shelley presenteren kindermiddag op een lekkere volle tent. Niet alleen voor de gezelligheid, maar vooral voor KiKa”, vertelt John. Open Willemstad De dartsliefhebbers kunnen zondag hun hart ophalen tijdens de 6e open Willemstad. “Drie jaar geleden zijn wij gevraagd de organisatie op ons te nemen. Het toernooi is toen weer helemaal opgebloeid. Ook dit jaar zitten we met 128 heren weer helemaal vol. Bij de dames hebben we nog wel ruimte”, aldus John. Grote trekpleisters zijn de Britten O’Shea, Darryl Fitton en Gary Robson, de winnaar van vorig jaar. Mastercaller Jack Nieuwlaat hoopt weer vaak ‘one hundred and eighty’ in de microfoon te kunnen schreeuwen. De ambassadeur van Darts Forever is tegenwoordig vaak te horen bij RTL7. Het toernooi begint om 12.00 uur met de poulewedstrijden. De uiteindelijke finale wordt rond 19.00 uur verwacht.

Vijf jaar geleden kreeg John de Nijs uit Dinteloord het idee om zijn geliefde dartssport te koppelen aan KiKa. Vanaf dat moment zet Darts Forever tal van activiteiten op om geld in te zamelen voor het goede doel. Met succes. Zo mocht vorig jaar de Moerdijkse burgemeester Jac Klijs namens KiKa een cheque van 10.000 euro in ontvangst nemen. In het weekend van 12 en 13 april viert Darts Forever het eerste lustrum met een kindermiddag, feestavond en jubileumtoernooi. Het dartsevenement Open Willemstad strijkt normaal gesproken neer in Paviljoen Irene. Speciaal voor het jubileum van Darts Forever wordt uitgeweken naar een feesttent aan de Lantaarndijk, op de nieuwe parkeerplaats tegenover Jachthaven De Batterij. Kinderen De festiviteiten beginnen zaterdag 12 april met een kindermiddag. “KiKa is een organisatie die zich inzet om kinderkanker uit de wereld te helpen. Daarom vinden we het belangrijk om tijdens ons jubileum iets voor kinderen te doen. Dankzij sponsors en vrijwilligers is dat een groots opgezette kindermiddag geworden met gratis toegang”, legt John uit. Het evenement heeft een hoog Fijnaarts gehalte gekregen. “We zijn heel blij dat Lisa, Amy & Shelley niet alleen optreden, maar ook de hele middag presenteren. De Fijnaartse meiden zijn vooral bij kinderen ontzettend populair.” Naast het bekende trio verzorgen ook leerlingen van Ballet & Dansschool Caroline uit Heijningen twee optredens. Zij dansen enkele onderdelen uit de show Cirque du Caroline. Hollands Gloren en Kiddo Kleding verzorgen een kindermodeshow en goochelaar Tobias is van de partij. Als het weer het toelaat kunnen de kinderen tegen een kleine vergoeding een rondvaart maken met de reddings-

brigade. Zij kunnen zich ook laten schminken door het Schminkpaleis uit Fijnaart, een glittertatoo laten zetten, cupcakes maken bij de stand van Camping Bovensluis, een creatieve workshop van Fort Sabina en zich uitleven op een springkussen. Maar ook DOK-kappers is aanwezig met leuke hairextensions, er zijn suikerspinnen, snoepgoed en speelgoed van ’t Snoepke en attenties van Beemster kaas. De dj’s Kevlar en Tjex

zorgen voor de nodige beats. Booming Piano’s Zaterdagavond barst in de tent het feest los met de Booming Piano’s en Après Ski DJ Mark. De feestavond is opgezet in samenwerking met de horecabedrijven El Miguel en Restaurant Bellevue. De kaarten kosten € 12,50 in de voorverkoop en € 15,aan de zaal. “Van elke verkochte kaart gaat € 2,50 maar KiKa. Ik hoop

KiKa John de Nijs hoopt beide dagen op veel publiek. “Het moet vooral gezellig worden. En als we dan ook nog eens een vette cheque aan KiKa kunnen overhandigen, dan zijn we helemaal gelukkig”, besluit hij met een grote glimlach.

Jubileumweekend Darts Forever Lantaarndijk 4 in Willemstad Zaterdag 12 april

12.00-18.00 uur: kindermiddag 20.00-01.00 uur: feestavond

Zondag 13 april

12.00 uur: 6e Open Willemstad

Vorig jaar mocht Darts Forever tijdens Open Willemstad een cheque van 10.000 euro overhandigen aan KiKa.Pagina 7

Agenda Woensdag 2 april 19.30 uur: Presentatie gebiedsplan Heijningen, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen Donderdag 3 april 19.30 uur: Jaarvergadering Stichting De Dorpsraad, Zalencentrum De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Zaterdag 5 april 11.00-15.00 uur: Paas/voorjaarsmarkt, Kwartiersedijk 20 in Fijnaart 13.00-18.00 uur: Tentoonstelling ‘Franciscus & Franciscus’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 14.00-17.00 uur: Openstelling Watersnoodwoning, Veluwestraat 2 in Heijningen Zondag 6 april 11.00-16.00 uur: E-Bike Testdag, P. Sweere Rijwielen, Molenstraat 123 in Fijnaart 13.00-18.00 uur: Tentoonstelling ‘Franciscus & Franciscus’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 14.30 uur: Muzikale battle tussen Unie en Uniek, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart Dinsdag 8 april 09.00-12.15 uur: Kijkochtend, CBS Zwingelspaan, Tonsedijk 6 in Zwingelspaan 14.30 en 19.30 uur: Lezing Fotografie & Fotokunst, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart Woensdag 9 april 14.00 uur: Ontspanningsmiddag ANBO, Zalencentrum De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart (zaal open om 13.30 uur)

Jong tegen oud

Muzikale battle tussen Uniek en de Unie

6 APRIL 2014 De VS U nie

k e i n U

Vrijdag 11 april 13.00-18.00 uur: Tentoonstelling ‘Franciscus & Franciscus’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 17.45 uur: Tieners aan de kook, Trefpunt, Wilhelminastraat 66 in Fijnaart

Kom allemaa

l!

Zaterdag 12 april 09.00-16.00 uur: Bloemetjes- en Rommelmarkt, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen 13.00-18.00 uur: Tentoonstelling ‘Franciscus & Franciscus’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart 20.00 uur: Dansavond met Just-Four, buurthuis De Driehoek, Kwartiersedijk 1a in Fijnaart 21.00 uur: Reünie Fendertse Hoeve, Kadedijk 3 in Fijnaart Zondag 13 april 13.00-18.00 uur: Tentoonstelling ‘Franciscus & Franciscus’, Museum Van Lien, Kadedijk 2 in Fijnaart

Auto belandt in weiland

Naar onze m uzikale battle ! Zondag 6 ap ril 2014 Bij

De Graanbeu rs te Fijnaart Zaal open van af 14:00 uur Concert begin t om 14:30 uu r Entree: GRATI S! Ontwerp door: VROLIJKDESIGN

Op zondag 6 april wordt er een muzikale battle gestreden in Fijnaart. De leerlingen van Uniek gaan de strijd aan met de leden van de Unie. Het enthousiasme van de kinderen en de ervaring van de volwassenen zal uitwijzen wie er het sterkst staat op muzikaal gebied. Met nummers als Jesus Christ Superstar, Tom Jones in Concert en Shirim speelt de Unie een vrolijk en licht repertoire. Daarentegen speelt Uniek nummers als: Pirates of the Caribbean, Only teardrops (van het Eurovisie songfestival) en Rock & Roll. Een zeer stevig en volwassen repertoire, dat belooft een knallende battle te worden.

Op de Appelaarsedijk in Fijnaart is in de nacht van zaterdag op zondag een auto van het talud gereden en op z’n zijkant in een weiland terechtgekomen. De bestuurder bleef ongedeerd, maar de auto raakte flink beschadigd. FOTO MARCO VERHAGE FOTOGRAFIE Een 34-jarige inwoner van de gemeente Halderberge reed rond 03.30 uur (wintertijd) over de Appelaarsedijk. Naar eigen zeggen moest hij net voor de witte brug een stuurcorrectie maken voor een tegenligger. Daarop raakte hij van de weg. De man is vervolgens uit de auto gestapt en naar huis gelopen. Rond 07.30 uur (zomertijd) zag een voorbijganger de auto en belde de politie. Die trof een lege auto aan. De bestuurder werd achterhaald en in zijn woning gehoord. De auto is door een takelbedrijf weggehaald.

Publiek bepaalt U als publiek bepaalt wie er gaat winnen. Door middel van papieren ‘Vind ik leuk’-duimpjes kunt u laten zien wie u het leukste, beste of enthousiaste vindt. Kortom, het wordt een zeer interactieve, spannende middag die ook zeer geschikt

is voor de kinderen van Fijnaart en omgeving. Maar dit alles wel met een knipoog en we zullen de middag vriendschappelijk afsluiten met het gezamenlijke nummer Blurred Lines. Graanbeurs De strijd wordt gestreden in de Graanbeurs op zondag 6 april om 14.30 uur. U bent al vanaf 14.00 uur van harte welkom om de spanning alvast op te voeren. De entree is uiteraard gratis. We houden wel een loterij met leuke prijsjes en paasstukjes. Bij goed weer verhuizen we de strijdring naar buiten. Dat is dan achter de Graanbeurs, op het evenemententerrein.

Tip de redactie! redactie@fendertlokaal.nl


Pagina 8

Voor het eerst foto’s in Museum Van Lien

Phil Bloom opent expositie Franciscus & Franciscus In Museum Van Lien zijn vanaf zaterdag 5 april werken te bewonderen van Frans Franciscus en Rienus Gündel Franciscus. De opening wordt verricht door Phil Bloom. De beeldend kunstenaar is bij het grote publiek vooral bekend als de eerste vrouw die in 1967 geheel naakt op televisie verscheen. Tegenwoordig woont en werkt ze in Antwerpen. Een fotografisch portret van Phil maakt deel uit van de tentoonstelling Franciscus & Franciscus. Voor het eerst in de bijna vijftienjarige geschiedenis van het Fijnaartse museum worden er foto’s geëxposeerd. Deze eer valt ten deel aan Frans en Rinus Gündel Franciscus. Frans maakt hedendaagse schilderijen die veelal zijn geïnspireerd door klassieke werken met een Bijbels onderwerp. Je zou hem een eigentijds schilder van de oude stempel kunnen noemen. Tegelijkertijd staat hij met twee benen in de huidige maatschappij, want de gemoderniseerde verhalen die door hem worden verteld liegen er niet om. Frans studeerde aan de kunstacademie in zijn geboortestad Utrecht. Naast schilderijen en tekeningen bestaat zijn werk uit sculpturen en films Franciscus & Franciscus Sinds 2012 werkt Frans ook als Franciscus & Franciscus samen met zijn

echtgenoot Rienus Gündel Franciscus. Rienus begon zijn carrière als filiaal stylist en hoofdetaleur voor de Bijenkorf. De laatste acht jaar werkte hij als freelance artdirector en grafisch vormgever in binnen- en buitenland. Frans en Rienus maakten samen een serie fotografische portretten naar de vijftiende eeuwse Vlaamse schilder Memling (Studies after Memling). Daarmee exposeerden zij in West-Europa, Tsjechië, Jordanië, Spanje, Zwitserland, Zuid-Afrika, Rusland en de VS. Tijdens de tentoonstelling in Museum Van Lien worden de schilderijen van Frans Franciscus gecombineerd met de fotografische portretten van Franciscus & Franciscus. In totaal zijn er ongeveer zestig werken te zien Rondleidingen Na de opening voor genodigden op 5 april is de expositie tot en met 31 mei elke vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur te zien. Op de zondagen 6 april, 20 april, 4 mei en 18 mei worden er algemene rondleidingen gehouden waar betalende bezoekers gratis aan kunnen deelnemen. Alleen even vooraf aanmelden bij de balie. De aanvang van de rondleiding is steeds 14.00 uur.

Het fotografisch portret van Phil Bloom van Franciscus & Franciscus.

Integrale uitvoering Lord of the Rings

Regio Orkest West-Brabant in de ban van de ring Zaterdag 12 april gaat het Regio Orkest West-Brabant een prachtige uitdaging aan. Voor het eerst in West-Brabant wordt de symfonie Lord of the Rings integraal uitgevoerd. De componist van dit bijzondere werk, Johan de Meij, is opgetogen over dit aanstaande concert. In een videoboodschap vanuit New York complimenteerde hij het van oorsprong Fijnaartse orkest en wenst het ROWB veel succes. De muziek van The Lord of the Rings is gebaseerd op de gelijknamige trilogie van J.R.R. Tolkien. Het fantastische verhaal over Hobbit Frodo Balings en zijn queeste naar de plaats waar het goede het kwade kan verslaan met behulp van de Ring werd door miljoenen mensen ademloos gelezen. De Nederlandse componist Johan de Meij raakte geïnspireerd door de rijkdom aan thema’s en schreef een symfonie in vijf delen die elk een personage of belangrijke episode uit het boek vertegenwoordigen.

Clemens Rosmulder, dirigent van het Regio Orkest West-Brabant is opgetogen dat hij met het orkest deze uitdaging aangaat. “We hebben al eens afzonderlijke delen uitgevoerd, maar een integrale uitvoering is spannend en uitdagend. Bovendien is het een buitenkansje voor collega-muzikanten om dit mooie werk live te horen.” Om in de stemming te komen speelt het orkest eerst enkele beroemde werken uit de filmmuziek. Na een bijzondere introductie kan het publiek genieten van Lord of the Rings. De uitvoering vindt plaats in de comfortabele theaterzaal van het gemeentehuis in Zevenbergen. Het concert begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Kaarten: €15,- aan de zaal of via kaartverkoop@regio-orkest.nl. Groepskorting in overleg via kaartverkoop@regio-orkest.nl. Meer en actueel nieuws op www.regio-orkest.nl.


Pagina 9

Bericht van de wijkagent

Eigenwoningschenking is heel populair

Zondag 23 maart 02.34 uur: Persoon onwel geworden ter hoogte van Graanbeurs De ambulance is ter plaatse geweest. Mogelijk een combinatie van drank en drugs. Slachtoffer is ter observatie meegenomen door de ambulance. 03.20 uur: Ernstig geluidsoverlast in de Lindenstraat De veroorzaker is aangesproken, overlast was meteen afgelopen.

Maandag 24 maart Poging inbraak woning Koperwiekstraat. Bewoners zagen de tuinpoort openstaan. Het bleek dat men aan het kozijn van de woonkamer braaksporen had gemaakt. Het slot van de tuinpoort bleek vernield. Men is niet in de woning geweest. Woning is voorzien van goed gecertificeerd sluitwerk. 15.48 uur: Explosief aangetroffen Er werd een explosief aangetroffen aan de Boerendijk, een zogenaamde Brisantgranaat. Het projectiel werd door de EODD onschadelijk gemaakt.

Vrijdag 28 maart 14.59 uur: Kinderen op het talud Twee jongens en twee meisjes zijn van het talud ter hoogte van de Boerendijk gehaald. Zij kwamen juist van school en zaten wat in het zonnetje.

Arno Melis

Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oude Molen en Zwingelspaan

Collectanten gezocht in Oudemolen en Zwingelspaan

Kinderhulp op zoek naar vrijwilligers financiële problemen of jeugdzorginstellingen is hiervoor vaak geen geld. Nationaal Fonds Kinderhulp helpt door financieel bij te springen. Want ook kinderen die opgroeien in probleemsituaties moeten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te benutten en aansluiting kunnen houden bij leeftijdsgenoten. Maar ook hebben ze recht op de kans om gewoon kind te zijn en even de zorgen opzij te zetten. Steeds meer kinderen in ons land worden de dupe van financiële problemen thuis, in de jeugdzorg en daar buiten. Kinderhulp wil er zijn voor al deze kinderen en heeft daarvoor geld nodig. De landelijke collecte 2014 van het Nationaal Fonds Kinderhulp wordt gehouden van 13 tot en met 19 april. Het fonds hoopt op gulle giften, maar zit ook dringend om collectanten verlegen. Een fiets, een weekje kamperen, zwemles, sporten of een Sinterklaascadeautje. Dingen die zo gewoon lijken, maar voor een grote groep kinderen in Nederland niet zijn weggelegd. In (pleeg)gezinnen met

Loopt u ook mee? Helpt u ook mee om geluk mogelijk te maken voor kinderen met minder kansen? Heeft u een paar uurtjes tijd? Word dan collectant voor Kinderhulp. In Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan gaan dit jaar weer 45 collectanten op pad. Bent u er daar één van? Met name voor de Zwingelspaan en Oudemolen hebben wij nog een paar enthousiaste collectanten nodig. Aanmelden kan bij: Jana Peeraer-Stam, telefoonnummer 0168-463523. Aanmelden via e-mail kan ook: info@kinderhulp.nl. Voor nadere informatie kunt u bellen met de bovengenoemde plaatselijke coördinator van de collecte.

Veel mensen maken gebruik van de mogelijkheid om een ander belastingvrij 100.000 euro te schenken. De begunstigde moet het geschonken bedrag in een eigen woning steken. In 2014 kan nog van deze regeling gebruik worden gemaakt. Uit onderzoek onder de bij Netwerk Notarissen aangesloten notariskantoren blijkt dat al veel mensen gebruik hebben gemaakt van de eigenwoningschenking. De wet die de eigenwoningschenking mogelijk maakt heeft wel wat valkuilen. Daarom is het belangrijk, voordat men de schenking doet, goed geïnformeerd te zijn over de do’s en de don’ts. Belastingdienst Hoewel er geen familierelatie hoeft te zijn tussen de schenker en de begunstigde, laat het onderzoek van Netwerk Notarissen zien dat het vooral ouders zijn die hun kinderen een schenking doen (89% van de schenkers). Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, is het niet verplicht om het hele bedrag van 100.000 euro te schenken. Er mag ook een lager bedrag worden geschonken. Als de begunstigde het bedrag heeft ontvangen, moet er bij de Belastingdienst via een aangifte, die vóór 1 maart 2015 moet worden gedaan, aanspraak worden gemaakt op de vrijstelling. Het bedrag kan door de schenker op de bankrekening van de begunstigde worden overgemaakt. De vrijstelling geldt tot 1 januari 2015. Voor die tijd moet de schenking zijn gedaan. Eigen woning De eigenwoningschenking moet gebruikt worden voor een eigen woning. Bijvoorbeeld door een eigen woning te kopen, te verbouwen of af te lossen op de hypotheek. Er zijn verschillende aandachtspunten. Bij de aflossing van de hypotheek bijvoorbeeld moet je er op bedacht zijn dat de bank boeterente kan rekenen. Ook is het zaak om op tijd af te lossen, anders geldt de schenkingsvrijstelling niet. Er zijn ook nog andere valkuilen. Als je niet oplet, loop je het risico om alsnog schenkbelasting over het geschonken geld te moeten betalen. Familiebank beëindigen De eigenwoningvrijstelling kan op meerdere manieren worden toegepast. Bijvoorbeeld door de lening van de ouders aan hun kind om te zetten in een schenking. Het moet dan wel gaan om een lening van de ouders aan het kind om een huis te kopen of te verbouwen. Door de lening om te zetten in een schenking, dit wordt ook wel kwijtschelden genoemd, hoeft het kind de lening niet meer terug te betalen. Hiermee wordt het vermogen van de ouders kleiner en hoeft er in de toekomst minder erfbelasting over de erfenis van de ouders betaald te worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Cornelissens Jongenelen Netwerk Notarissen Appelaarseweg 14 Fijnaart | T 0168-463550 www.cjnotarissen.nl | info@cjnotarissen.nl


Pagina 10

Kerkberichten H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu

Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Woensdag 2 april 19.00 uur: Oecumenische Vesperviering in Koepelkerk Willemstad. Donderdag 3 april 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Voorganger: pastoor P. de Rooij Aansluitend samenzijn met koffie Zondag 6 april 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Celebrant: pastor G. Dirven, pastoraal werker: P. de Meijer, misdienaar: Merel Minou, acoliet: Ineke, lector: Jeanne, koster: R. Vissers, collectanten: P. Volders en W. Schrauwen. Gebedsintenties: Leo van Ham. Overleden ouders Neelen-Van Vlimmeren en zoon Giel. Lies van Merienboer-Korst. Toon van Kaam e.v. Cor Jochems.

Collecte: 1e Caritas, 2e eigen kerk Aansluitend koffiedrinken Chrismamis in de basiliek

Woensdag 16 april, 19.00 uur in de basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Oudenbosch.

In de zogenoemde Chrismamis worden de heilige oliën voor de doopleerlingen en de zieken en het heilig Chrisma gewijd. De Bisschop is de celebrant van de Chrismamis. De Bisschop nodigt u allen uit om aan deze Chrismamis deel te nemen om zo, in verbondenheid met heel het bisdom en de wereldkerk, aan de vooravond van Witte Donderdag ons geloof te vieren rond Christus, de gezalfde. Lopend Vuurtje Het lijkt nog ver weg, maar op zaterdag 7 juni gaat de fietstocht Lopend Vuurtje weer van start. De fietsliefhebbers kunnen dit al in hun agenda noteren. Het goede doel waarvoor gefietst wordt, is nog niet bekend.

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Scriba: mevrouw W. Oostdijck-Vogelaar, T. 0168-462693 Zondag 6 april 10.00 uur: De Dorpskerk. 5e zondag Passietijd. Na afloop koffie drinken; Boekentafel Voorganger: ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Piet de Lange Gastheer/gastvrouw: Tiny Verhagen Collecte rondgang: 1e 40-dagencollecte KIA, 2e Onderhoudsfonds Collecte uitgang: Kerk Tijdens de dienst wordt twee baby’s gedoopt: Eva Maris uit Fijnaart en Ruben Leinenga uit Oud Gastel. Maandag 7 april 15.00 uur: Fendertshof Fendertshofdienst Voorganger: ds. F.C. de Ronde

Familietentoonstelling Heemkundige Kring

De familie Otto-Van Mourik. In de portocabins achter de Zweedse watersnoodwoning in Heijningen is door de archivarissen van de Heemkundige Kring een uitgebreide familietentoonstelling ingericht met oude familiefoto’s van vele gezinnen uit Fijnaart en Heijningen. De oudste foto’s dateren van begin 1900. Het is best mogelijk dat (klein) kinderen van Fijnaartse en Heijningse gezinnen nog nooit hun voorouders op een foto hebben gezien. Vandaar deze speciale tentoonstelling. Foto’s van gezinnen zijn te zien van onder meer : Laros, Frijters, Buckens, Frijters-Hagens, Vrolijk–V.d. Weijgaert, Sweere-Dam, Machielse, Van Hoof, Kannekens-Frijters, Bakx,

Beerendonk, Smits, Frijters–Van Est, van Sprundel , Van Est–De Bar, Stam, Haverkamp, V.d. Meeberg, V.d. Horst-Frijters,Sneep, Koremans, Magielse-Neelen, Van MourikMoerman, Van Dis, Versluijs, De Lint, De Vos, Van Doorn-V.d. Hil en nog vele andere families. Ook zijn er tientallen huwelijksfoto’s te bezichtigen, om er een paar te noemen: Krijnen–V.d. Horst, Nuiten-V.d.

Boom, Van Sighem-Strootman, V.d. Ree-Den Hollander, RijnbergKonings enz. Deze fototentoonstelling is iedere dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur te bezichtigen en ieder 1e zaterdag v.d. maand van 14.00–17.00 uur. Toegang is gratis. Bezoekadres: Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen, Veluwestraat 2 , Heijningen.

Dominee Verbaas overleden Oud-predikant Euft Frans Verbaas is op 19 maart overleden. Dat heeft het Reformatorisch Dagblad bekendgemaakt. Verbaas is 84 jaar geworden. Hij is ruim vier jaar werkzaam geweest in Fijnaart. Verbaas werd geboren op 6 mei 1929 in Scheemda. Hij studeerde theologie in Groningen en werd in 1960 hervormd predikant in Marken. Op 10 januari 1965 werd hij benoemd in Fijnaart. Daar was Verbaas predikant tot 22 juni 1969. Hij vertrok naar Maassluis. Daarna was hij nog dominee in Almere (1976).

Voorjaarsreisje Alblasserwaard voor 55+ Het jaarlijkse voorjaarsreisje van de Seniorenraad Fijnaart en Heijningen gaat deze keer naar Alblasserwaard en wel op dinsdag 20 mei. Het vertrek is om 08.30 uur vanaf het busstation voor Fendertshof in Fijnaart. Rond 10.00 uur verwachten we aan te komen in restaurant ’t Wapen van Ameide. De deelnemers worden ontvangen met koffie en gebak. Rondrit Om 11.00 uur wordt met een gids een rondrit door het mooie gebied van de Alblasserwaard gemaakt. Na deze rondrit staat er een heerlijke koffietafel klaar. Aansluitend verzorgt Linquenda Theatershows de nostalgische show ‘Terug van Toen’. Daarin vertelt Paul over de gezelligheid van de jaren vijftig en zestig. Bij Paul was het altijd gezellig thuis. Hij neemt het publiek mee naar zijn huis waar er werd gewalst tussen de schuifdeuren met glas-in-loodramen. Ook de muziek van weleer komt voorbij, waaronder een Franse chanson, live gezongen door Froukje. Om 15.30 uur rijdt de bus terug naar Fijnaart. Opgeven voor 19 april De kosten voor deze leuke voorjaarsreis bedragen € 20,- per persoon. Wie zin heeft om mee te gaan, kan zich vóór 19 april opgeven door zijn naam, adres en telefoonnummer door te geven aan de familie Traets, Kerkring 2 in Fijnaart.


Pagina 11

Theedrinken in een Japanse tuin

Willy Oostdijck Willy Oostdijck-Vogelaar mag zich sinds zondag 26 januari Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen. Ze kreeg de koninklijke onderscheiding onder andere voor haar inzet voor Het Groene Kruis, de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, de gemeenteraad, de Blokkendoos in Zevenbergen, Fendertshof en de Nederlands Hervormde Kerk Fijnaart e.o. De serie FendertInterview komt tot stand in samenwerking met de Facebookpagina FijnaartNieuws. Ik heb een grote hekel aan… Ruzie Mijn favoriete vakantieland is… Duitsland Mijn sterrenbeeld is… Weegschaal In mijn vrije tijd doe ik… Guilten Als ik 10 miljoen zou winnen, dan… Zou ik dat veel te veel geld vinden Mijn lievelingssport is… Fietsen

Foto Marco Verhage

Ik heb bewondering voor… Onze kinderen

Mijn naam is… Willy Oostdijck-Vogelaar

Op televisie kijk ik graag naar… Blauw Bloed

Ik woon in Fijnaart… Sinds 1998

Mijn favoriete vak op school was… Frans

Het liefst eet ik… Fruit

Mijn beste vriend is… Mijn echtgenoot

Het boek waarvan ik erg genoot was… Van de schaduw en het licht van Toon Hermans

Ik ben bang voor… Natuurgeweld

De mooiste kleur vind ik… Groen Ik luister graag naar… Licht klassieke muziek Zo drink ik mijn koffie: Met melk en zonder suiker Mijn lijfspreuk is… Doe maar gewoon

Fijnaart vind ik… Een gezellig dorp Het mooiste plekje in Fijnaart is… De Kerkring Het minst mooie plekje in Fijnaart zijn… Straten zonder groen Het mooiste plekje in de gemeente Moerdijk is… Willemstad

Sinds 2 maart 2013 is aan de Drogedijk in Oudemolen AquastoreXL gevestigd. De koi- en vijverwinkel bevat een ruim assortiment aan benodigdheden voor vijver en aquarium. Daarnaast heeft AquastoreXL een showtuin in Japanse stijl. Vanaf 1 mei is het mogelijk om daarvan te genieten onder het genot van een kopje thee of koffie. De winkel bevat 20 meter aan verkoopstelling met een groot pvc-assortiment. AquastoreXL heeft daarnaast een eigen magazijn met duizenden producten op voorraad. In de Japanse tuin staat onder andere een bonsaiboom van ruim 3 meter hoog en 25 jaar oud. Maar ook vele soorten acers en andere bijzondere Japanse struiken en bomen bieden inspiratie voor uw eigen tuin. Er zijn vele zitjes aangebracht boven de weggewerkte airlift-installaties en andere filtersystemen. Daardoor

Uitslag 25 maart

De Activiteitencommissie van de Seniorenraad Fijnaart en Heijningen houdt op woensdag 16 april paasstukje maken voor alle 55-plussers uit Fijnaart en Heijningen.

Gele lijn: 1 Marcia Erkamps & Nel Keuter 60,42% (2) Martha Berghout & Piet Berghout 56,25% (2) Nettie Donders & Jo van Sprundel 56,25% 4 Bets Kannekens & Piet Kannekens 53,13% 5 Tonnie Broeders & Nel Breure 50,00%

Op woensdag 16 april kunt u in gebouw ’t Onderdak in Fijnaart gezellig een paasstukje komen maken. We

AquastoreXL, Drogedijk 13 Fijnaart (Oudemolen), T. 0168-755588, www.aquastorexl.nl

55+ bridge in Fijnaart

Paasstukje maken voor 55-plussers beginnen om 10.00 uur. U dient zelf een bakje of schaal mee te brengen. Als u zin heeft om mee te doen, geef dan vóór 11 april uw naam, adres en telefoonnummer door aan de familie Traets, Kerkring 2 in Fijnaart. De kosten voor deze activiteit zijn € 10,-. Dat is inclusief koffie met iets lekkers.

kunt u genieten van de tuin of eens een vijver zien met een werkend filter in plaats van een droge opstelling in de winkels. U bent welkom van woensdag tot en met zondag. Op woensdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur; op donderdag van 10.00 tot 20.00 uur en op zondag van 11.00 tot 16.00 uur.

Rode lijn: 1 Lia Bastiaanse & Pia Kok 59,90% 2 Toon Dierks & Twan Rijsdijk 57,81% 3 Hedy Groeneveld & Piet Vermunt 54,69% 4 Annie Reijnders & Kees Vroijk 52,60% 5 Jeanne van Putten & Cobi Verhoeven 51,56%


Tijden herleven in De Fendertse Hoeve De Fendertse Hoeve neemt zaterdag 12 april een duik terug in de tijd. De jaren zeventig, tachtig en negentig herleven tijdens een grootse reünie van de ooit zo beroemde discotheek. Iedereen vanaf 25 jaar is zaterdag 12 april welkom. De toegang is gratis.

De deuren gaan open om 21.00 uur. Voor de muziek zorgen de dj’s Ger en Henk. Regel oppas en ga op pad voor een ouderwets gezellig avondje stappen tijdens de reünie van Discotheek De Fendertse Hoeve.

Meer info: www.fendertsehoeve.nl

Paasmarkt voor duofiets

EIREEN

Anja van Alphen uit Fijnaart is een inzamelingsactie gestart voor een duofiets voor Sovak in Klundert. Op zaterdag 5 april houdt zij van 11.00 tot 15.00 uur een verkoopmarkt om extra geld in te zamelen.

Praktijk voor uw Welzijn

Massage - Reiki - Magnetiseren Kahuna Healing - Engelen Healing tel: 06-29490846

www.eireen.nl

ADVERTEREN?

Bel 06-14520497

Anja is activiteitenbegeleidster bij Sovak. De duofiets die zij voor haar cliënten wil aanschaffen kost rond de 4000 euro. Om dit geld bij elkaar te krijgen is zij samen met een vriendin op de creatieve toer gegaan. Met het resultaat heeft Anja met kerst op twee markten gestaan. De opbrengst was 800 euro. Een mooi bedrag,

maar dus nog lang niet voldoende. Daarom houdt zij op zaterdag 5 april zelf een paas/voorjaarsmarkt aan de Kwartiersedijk 20 in Fijnaart. Van 11.00 tot 15.00 uur zijn er onder andere voorjaarsmanden in paassfeer, bloemstukjes en wanddecoratie te verkrijgen. De bezoekers wacht ook koffie of thee met wat lekkers.


Pagina 13

Adriaan van Dis vindt inspiratie op Fort Sabina

Bloemetjes- & Rommelmarkt in Heijningen Op zaterdag 12 april houdt het Oranjecomité Heijningen, in samenwerking met de stichting Pestalozzihuis, voor de elfde achtereenvolgende keer de Bloemetjes- en Rommelmarkt.

De bekende schrijver Adriaan van Dis heeft op zaterdag 22 maart een bezoek gebracht aan Fort Sabina in Heijningen. Hij heeft op het fort inspiratie opgedaan voor een nieuwe roman. In januari was Van Dis al eerder op Fort Sabina. Hij was toen voor zijn nieuwe roman op onderzoek uit in het gebied waar zijn moeder is opgegroeid. Maria van Dis was de dochter van een herenboer en bracht haar kinderenjaren door in het gebied bij het fort. Zij kwam daar ook met

enige regelmaat. Adriaan van Dis vertelde dat zijn moeder bij het fort heeft leren schieten. Door mussen te schieten verdiende ze wat centen bij. Tijdens zijn eerste bezoek aan Fort Sabina is de schrijver zo geïnspireerd geraakt, dat hij het verhaal helemaal heeft omgegooid. Bij zijn terugkeer

heeft hij in de torenzaal foto’s bekeken uit het nationaal archief over de periode van de Eerste Wereldoorlog op het fort en in de omgeving van Willemstad. De roman van Adriaan van Dis ligt naar alle waarschijnlijkheid eind dit jaar in de boekhandel.

Gezellige Ladies Night

Buurtvereniging De Driehoek hield woensdagavond 26 maart voor de tweede keer een Ladies Night. Het werd een gezellige avond, waarbij de bezoeksters konden deelnemen aan workshops en naar hartenlust shoppen en snuffelen. Veel belangstelling was er ook voor de modeshows. Op naar de derde editie. FOTO CFOTO - CAROLINE ELENBAAS

De lente komt eraan! Ondanks het spreekwoord ‘April doet wat ‘ie wil’, ziet het er goed uit en lopen de temperaturen langzaam op. Tijd dus om plannen te gaan maken voor mooi aangeklede tuinen, terrassen, borders en bloembakken. Het voorjaar is bij uitstek ook de gelegenheid om eens goed het huis en de schuur op te ruimen, waarbij men altijd wel spullen tegenkomt die door een ander nog best gebruikt kunnen worden. Zo kunnen particulieren hun gebruikte spullen aanbieden op de rommelmarkt om aan een tweede leven te beginnen. En het Oranjecomité kan via de markt op een leuke en nuttige manier extra inkomsten genereren. Voorjaarsbloemen Op de Bloemetjesmarkt zullen verschillende voorjaarsbloemen te koop zijn, evenals bolgewassen en verschillende vaste planten. Het aanbod is uiteraard geheel afgestemd op de tijd van het jaar en houdt rekening met de ontwikkeling van het seizoen. Ook aan de inwendige mens is gedacht, middels ouderwets lekkere wafels. Inmiddels is wel duidelijk dat beide markten ook een sociale functie hebben. Mensen komen weer eens buiten en hebben een gezamenlijk uitje, waar men weer even lekker bij kan kletsen en gezellig rondkijken. Zaterdag 12 april Op zaterdag 12 april is iedereen tussen 09.00 en 16.00 uur van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen in en rond het Pestalozzihuis aan de Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen. Mensen die zelf hun tweedehands spulletjes willen verkopen op de rommelmarkt kunnen een tafel huren voor 3 euro. Opgeven hiervoor kan tot uiterlijk 8 april bij G. de Wit, tel. 0168-464583 of bij N. Rispens, tel. 0168-462758. Beide stichtingen hopen tenslotte op gunstige weersomstandigheden, een goede opkomst en uiteraard een succesvolle verkoop.


ADVERTEREN in Fendert LOKAAL Een slimme keuze!

BEL: T. 06-14520497 ( Tom Aarts ) of

T. 06-22011800 ( Jan Willem van Bodegom ) www.uitgeverijlokaal.nl


Pagina 15

De Fendert 2 zorgt voor een enorme bekerstunt!

De reserves van de Fendert hebben voor een enorme sensatie gezorgd door (wederom!) de finale van de beker te halen. In de halve finale werd niemand minder dan Halsteren zondag 2 aan de zegekar gebonden en dat hadden vooraf zelfs de meest positieve rooie supporters niet gedacht. Immers, Halsteren 2 speelt 2 klassen hoger en neemt in de reserve 1e klasse een prominente plaats in. De mannen van Ruud en Ben Winkelhof ontpoppen zich de laatste jaren echter als echte cupfighters. In 2012 strandde de Fendert 2 nog in de halve finales, maar vorig jaar werd zelfs de beker gewonnen. Dat was overigens in de B-categorie, maar nu speelt de Fendert 2, na de promotie van vorig seizoen, in de A-categorie van de beker. Tussen de ‘grote jongens’ dus! Fascinerend gevecht Op een zonovergoten Sportpark de Fendert ontspon zich vanaf het begin een fascinerend gevecht. De Fendert 2, ietwat gewijzigd door de afwezigheid van vier vaste steunpilaren, keek na het beginsignaal de kat uit de boom en liet Halsteren het spel maken. Het was echter al snel duidelijk dat het elftal ‘goed stond’. In het centrum van de verdediging dichtten de

Uitslagen v.v. de Fendert

de Fendert E1 – F.c Bergen E1 3-1 de Fendert E3 – Jeka E3 2-6 de Fendert F4 – DSE F5 0-4 de Fendert C1 – TSC C2 0-1 de Fendert MP2 – Dioz MP1 12-1 de Fendert A1 – NSV A1 1-1 de Fendert E5 – Unitas’30 E14 5-3 de Fendert 2 – Halsteren 2 0-0 (de Fendert 2 w.n.s.) de Fendert B1 – SAB B1 0-4 Unitas’30 E9 – de Fendert E4 2-8 Sprundel F1 – de Fendert F2 16-0 Zwaluwe E1 – de Fendert E2 1-1 N Borgvliet D1 – de Fendert D2 1-2 Roosendaal F3 – de Fendert F1 6-1 Meto D4 – de Fendert D3 10-1 DSE MP1 – de Fendert MP1 11-3 NSV C1 – de Fendert C2 2-1 Riel D1 – de Fendert D1 2-0 OVV’67 MD1 – de Fendert MD1 10-0 Vrederust 3 – de Fendert 5 2-2 Gloria UC B3 – de Fendert B3 4-0

Programma 5 april

de Fendert E1 – DVO’60 E1 09.00 de Fendert F1 – Alliance F2 09.00 de Fendert E3 – Boeimeer E6 09.00 de Fendert F2 – NSV F1 09.00 de Fendert F3 – Virtus F4 09.00 de Fendert D1 – Viola D1 10.00 de Fendert D3 – Hoeven D4 10.15 de Fendert MP1 – Sprundel MP1 10.30

‘oude krijgers’ Johan en Stephan de gaatjes en over de zijkanten, prima afgeschermd door Siem en Lars, was voor Halsteren ook al weinig eer te behalen. Tel daarbij het uitstekend attente keeperswerk van Nick en de foutloos voor zijn verdediging spelende stofzuiger Perry, en alle ingrediënten waren aanwezig voor een heuse bekerstunt. Meer grip Na een kwartiertje kwam de Fendert beter in de wedstrijd en kregen ook de middenvelders meer grip op de ‘Altenaren’. Bart, Perry, Hussein en Joost namen in de middenfase van de eerste helft brutaal het middenveld over en het was de Fendert dat de beste kansen creëerde. Bart zette op links goed door en zijn voorzet kon door Carlo net niet goed worden geraakt. Hussein stuurde met een prachtige steekbal Janko alleen op de keeper af, maar de goed uitlopende goalie van Halsteren verkleinde zijn doel dermate dat voor Janko het gaatje te klein was om de bal in het net te plaatsen. Een voorzet vanaf rechts van Joost kon ook net niet binnen worden gelopen. Een klutsbal via Bart leek in het doel te verdwijnen, maar op wonderbaarlijke wijze rolde de bal net aan de verkeerde kant van de paal. Het offensief had wel zijn krachten gekost, want naar het einde van de eerste helft nam Halsteren het initiatief weer over. Gelukkig voor de Fendert hadden de Halsterse mannen het vizier ook niet op scherp staan. Ondanks dat de rooien langzaam achteruit werden gedrongen, waren het Carlo en Janko die voorin voortdurend aanspeelbaar waren, de Fendert C2 – SJO Prinsenland C1 11.00 de Fendert MD1 – Gilze MD1 12.00 de Fendert B2 – Schijf B1 14.00 de Fendert B3 – Rijen B3 14.30 de Fendert VE – Dosko VE 2 14.30 de Fendert 1 – de Meeuwen 1 14.30 Beek Vooruit E10 – de Fendert E5 08.30 Moerse boys E4 – de Fendert E4 08.45 SJO Prinsenland E1 – de Fendert E2 09.00 Dosko F4 – de Fendert F5 09.00 Victoria’03 D2 – de Fendert D2 09.15 SVC F2 – de Fendert F4 09.30 Madese boys C2 – de Fendert C1 11.00 DSE MP2 – de Fendert MP2 11.15 MOC’17 MC1 – de Fendert MC1 11.45 NVS MC1 – de Fendert MC2 12.00 TVC Breda’30 – de Fendert 2 12.30 DVO’60 2 – de Fendert 3 13.00 DSE 4 – de Fendert 4 14.00 LMO VR1 – de Fendert VR1 (za) 14.00 VVC’68 4 – de Fendert 5 14.30 Sprundel A1 – de Fendert A1 14.30 Bavel B1 – de Fendert B1 14.45

Programma 6 april

de Fendert 3 – Divo 3 10.00 de Fendert 2 – HSC’28 2 11.00 de Fendert VR 1 (zo) – Terneuzen VR1 11.00

slim diepte zoekend en constant dreigend zorgden zij dat Halsteren toch constant 4 verdedigers achterin hield. Fris Na de thee kwam weer een fris de Fendert uit de startblokken, dat het initiatief naar zich toetrok. Met name Hussein heerste op het middenveld en zijn communicatie met Janko verliep blindelings. De Halsterse mannen begonnen langzamerhand te beseffen dat de Fendert een taaie noot was om te kraken en gooiden het tempo omhoog. De Fendert beet zich echter vast en liet niet los. De moegestreden Janko en Perry werden vervangen door Erwin en Ralph en het besef op een mogelijke stunt werd zienderogen groter. Halsteren kromde nog één keer de rug, maar was niet scherp in de afronding. De Fendert leverde enorm veel strijd en vocht als een leeuw om

Uitslagen Chrislandia/ Oudemolen

Chrislandia/Oudemolen E1G – SCO/ TOFS E4 5-2 Chrislandia/Oudemolen VE1 – Wemeldinge VE1 5-2 Chrislandia/Oudemolen 2 – Noordhoek 3 0-0 SJO Prinseland MP1 - Chrislandia/ Oudemolen MP1G 0-6

Programma 1 april

Hoeven D4 - Chrislandia/Oudemolen D1

Programma 3 april

Chrislandia/Oudemolen VE1 – MOC’17 VE2 20.00 Unitas’30 B3 - Chrislandia/Oudemolen B1 19.30

Programma 5 april

Chrislandia/Oudemolen MP1G – HZ’75 MP1G 09.00

de 0-0 over de streep te trekken. Het had trouwens niet veel gescheeld of Joost had net voor het laatste fluitsignaal nog de 1-0 binnen gewerkt. Zijn inzet kon ternauwernood door de Halsterse goalie worden gekeerd. De scheids blies voor het eindsignaal en deze bekerstrijd zou dus door penalty’s moeten worden beslist. Aangezien de Fendert 2 wel vaker met dit bijltje heeft gehakt en in Nick een keeper heeft die altijd wel een pingel stopt, groeide ook het besef bij de talloze (200!) rooie supporters dat het bekersprookje van de Fendert 2 wel eens zou kunnen worden verlengd… Achtereenvolgens Bart, Hussein, Ralph, Erwin en Nick scoorden en de laatste Halsterse penalty verdween naast het doel. De ontlading was erg groot. DE FENDERT 2 IS WEDEROM BEKERFINALIST!

Chrislandia/Oudemolen E1G – Hoeven E2 09.30 Chrislandia/Oudemolen D1 – Schijf D2G 10.30 Chrislandia/Oudemolen B1 – MOC’17 B6 11.00 Chrislandia/Oudemolen 2 – Steenbergen 2 14.30 Papendrecht VR2 - Chrislandia/Oudemolen VR1 10.30 DIA 1 – Chrislandia 1 14.30 Nieuwe trainer Zaterdag 5 april om 11.45 uur komt de nieuwe trainer Michael Sebrechts zich voorstellen aan alle spelende leden van vv Chrislandia en vv Oude molen. Tevens wil hij zijn ideeën en doelstelling voor het seizoen 20142015 toelichten. Alle leden zijn van harte welkom om onder het genot van een broodje en een kop soep te luisteren naar de nieuwe trainer.