Fendert Lokaal 2020 week 4

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 2 1 j a n u a r i 2 0 2 0 | w e e k 4 | j a a r g a n g 7 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Vitaal centrum

Zaal vol winnaars

Freerunning in Fijnaart

Dijkrakkers voor de klas

Maatjesvervoer Fijnaart van start met zes chauffeurs

“Vervoer op maat maakt inwoners mobieler”

De eerste zes chauffeurs van Maatjesvervoer Fijnaart (v.l.n.r.): Cor Nieuwkerk, Jan Jacobs, Huib van der Kemp (achter het stuur), Fiet Lagemaat, Bert de Lint en Jan Kruis.

Niet voor iedereen is mobiliteit vanzelfsprekend. Wat als je naar het ziekenhuis moet, je geen auto hebt, de bushalte te ver weg is en je niemand in de buurt hebt om te rijden? Dan is Maatjesvervoer Fijnaart een uitkomst! Een vrijwilliger uit de buurt haalt je op, brengt je naar de plaats van bestemming en weer terug naar huis. Dat voor slechts 30 eurocent per kilometer en eventueel gemaakte parkeerkosten. Onderweg heb je ook nog een gezellig praatje. Ongetwijfeld voor sommige plaatsgenoten dé oplossing die nu beschikbaar is. Initiatiefnemer van Maatjesvervoer Fijnaart is Jan Kruis. “Eind 2018 las ik in de Autokampioen een artikel over AutoMaatje. Via dit ANWB-project vervoeren vrijwilligers buurtgenoten die minder mobiel zijn. Ik vond het een sympathiek idee en wilde me aanmelden als chauffeur. Alleen ontdekte ik dat nergens in de buurt zo’n project bestond. Dus besloot ik het zelf maar op te gaan zetten.”

Vrijwilligerscentrale Van de ANWB vernam Jan dat hij financiële steun moest hebben van de gemeente. Die verwees hem door naar de Dorpstafel. “Ik heb me daarbij aangesloten. Ook kwam ik in contact met Renske Donkers. Zij is coördinator van de vrijwilligerscentrale. Samen zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om te kunnen starten, los van de ANWB. Vanuit de wijkzuster kwam al meteen

een vervoersvraag. Ook kwamen we in contact met Present in Vriendschap. Ik heb mijn goede vriend Huib van der Kemp erbij betrokken en zo zijn we afgelopen oktober voorzichtig gestart. We rijden nu twee keer per week iemand naar de dagopvang.” Officiële aftrap Donderdag 16 januari vond in Fendertshof de officiële aftrap

plaats van Maatjesvervoer Fijnaart. Naast Huib en Jan hebben Jan Jacobs, Fiet Lagemaat, Bert de Lint en Cor Nieuwkerk zich inmiddels ook aangemeld als chauffeur. Zij kregen te horen wat er wel en niet van hen verwacht wordt. “We zijn geen taxicentrale”, benadrukt Jan Kruis. “We zijn een sociale vervoerder met een maatschappelijk tintje. Inwoners van Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Standdaarbuiten die geen gebruik kunnen maken van bestaande vervoersmogelijkheden kunnen bij ons aankloppen. Een van de vrijwilligers brengt deze persoon met zijn of haar eigen auto naar de gewenste bestemming. Eventueel kan een rollator of een eenvoudige rolstoel worden meegenomen. Na de rit betaalt de deelnemer direct aan de chauffeur een onkostenvergoeding voor het gebruik van de auto van 30 eurocent per kilometer plus de eventueel gemaakte parkeerkosten.” Aanmelden Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het telefoonnummer 06-51971914. “Daarna vindt een aanmeldingsgesprek plaats”, vertelt Jan. “Als alles in orde is kan de deelnemer via hetzelfde telefoonnummer vervoersritten aanvragen. Dat moet als uitgangspunt wel twee dagen van tevoren worden gedaan. Wij regelen vervolgens zo spoedig mogelijk een chauffeur voor de rit. Als het om een regelmatig terugkerende rit gaat, proberen we een vaste chauffeur daaraan te koppelen. Deze maakt vooraf kennis met de deelnemer.” Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS

Wij feliciteren OBS De Springplank met het behalen van het predicaat:

Van woensdag 22 t/m zaterdag 25 januari

Krentenwegge € 2,25

Excellente School

Schwarzwälder kirsch vlaaipunten per stuk € 0,99 Maisbrood half € 0,99

www.deoester.org Stichting Zwembad Fijnaart

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

Scheepsbouw Nieuw of renovatie:

Interieur, meubels op maat, teakdek, lijsten maken Robert Berghout, Steiledijk 5, 4793 RK Fijnaart Tel: 0168-462489 / 06-23752805 Email: berghoutonderhoud@gmail.com Website: www.berghoutonderhoudgroep.nl

GAAT VERHUIZEN NIET LUKKEN? ZIEKTE

?

?

FAMILIE TE VER WEG

?

WEINIG TIJD

Wij verhuizen, richten in, styleren, maken de oude woning verkoopklaar... kortom geen zorgen!

WWW.STYLING2SELL.NL


Pagina 3

Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Bankrekeningnummer NL25 RABO 0154 5208 96

KvK-nummer 60080604

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

AUTOBEDRIJF C.A. de Bruyn

Voor alle reparaties, APK, in -en verkoop van uw auto Patrijsstraat 2 Fijnaart T. 0168 - 46 45 61

WWW.AUTODEBRUYN.NL

Maatjesvervoer Fijnaart van start met zes chauffeurs Maatjesvervoer Fijnaart valt onder de verantwoordelijkheid van Surplus. “De chauffeurs zijn dan ook vrijwilliger van de zorg- en welzijnsorganisatie. Zij zijn herkenbaar aan hun pasje. Naast hun eigen verzekering zijn ze ook verzekerd via Surplus en via de vrijwilligersverzekering van de gemeente”, meldt Renske Donkers. Het project start in Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Standdaarbuiten. “We proberen het eerst hier van de grond te krijgen”, zegt Jan. “Vervolgens zien we wel hoe het verder gaat

lopen. We hebben nu zes chauffeurs en die zitten te popelen om hun ritjes te gaan maken. Maar nieuwe vrijwilligers zijn uiteraard van harte welkom. Zij moeten beschikken over een deugdelijke auto en een geldig rijbewijs. Voor hen is het leuk om ook op deze manier dorpsgenoten te leren kennen en om iets voor een ander te doen. Maa tjesvervoer Fijnaart helpt iedereen op weg en brengt mensen dichter bij elkaar.” Door Jan Willem van Bodegom

Huis-aan-huisverkoop van start

Grote Kleigatse Loterij Carnavalsstichting de Kleibatsers DE KLEIGATSE LOTERIJ houdt ook dit lotnummer: 10001 jaar de Grote Kleigatse loterij. De voorbereidingen en vele troost prijzen voor carnaval Carnavalsstichting de Kleibatsers organiseert de grote Kleigatse loterij. Door deelname aan deze loterij maakt u kans op grote 2020 zijn reeds geldprijzen en vele troostprijzen en u steunt het Fenderts carnaval. in volle gang. Er is voor elke doelgroep wat wils: KinderDruk: www.geskus.com ochtend, Grijze Duivenbal, Kinder-optocht, Tienerbal et cetera. En natuurlijk de Grote Kleigatse Optocht!

Nr: 10001

Colofon

Vervolg voorpagina-artikel

De winnende lotnummers worden bekend gemaakt op dinsdag 25 februari 2020 na de vlegelverbranding en gepubliceerd in de Fendert Lokaal, website www.dekleibatsers.com en op de Facebookpagina van De Kleibatsers.

* Vergunning gemeente Moerdijk; afgegeven september 2019 verkoop tussen 09-11-2019 en 25-2-2020. Prijs per lot 2 euro, aantal loten: 3500.

Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen houdt carnavalsstichting de Kleibatsers de Grote Kleigatse Loterij. Met de opbrengst kunnen diverse activiteiten georganiseerd worden voor doelgroepen die dat zelf niet kunnen én kunt je een grote geldprijs winnen! Goedgemutste vrijwilligers Vanaf dinsdag 21 januari kun je één van de goedgemutste vriendelijke vrijwilligers aan de deur verwachten, die je vragen een lot te kopen in de Grote Kleigatse Loterij. Dus als de bel gaat; doe alsjeblieft de deur open, gooi de deur niet dicht en koop een of meerdere loten voor een leefbaar Fijnaart. De officiële trekking vindt plaats na de Vlegelverbranding in het Vlegelcafé op dinsdagavond 25 februari 2020. 2 euro per lot De loten worden je tijdens een huis-aan-huisverkoop én tijdens verschillende carnavalsevenementen aangeboden voor slechts 2 euro per lot. Met deze kleine financiële steun maak je kans op serieuze geldprijzen van maar liefst 440, 330 of 220 euro. Dat zou een lekker carnaval zijn: aan het einde van het feest krijg je geld toe! Ook worden verschillende leuke troostprijzen uitgereikt door Prins Basterino dun Eerste. Na de trekking worden de winnende lotnummers gepubliceerd in Fendert Lokaal alsmede de website en facebookpagina van Carnavalsstichting de Kleibatsers.

TER INTRO Naast Fendert Lokaal heb ik nog enkele opdrachtgevers waarvoor ik de pen ter hand neem. De cv-ketel moet immers blijven branden. Eén daarvan is De Kruisvereniging Noord-Brabant. Drie keer per jaar mag ik het ledenblad volschrijven. Sinds een paar jaar gaan veel artikelen over een prachtig nieuw project van de kruisvereniging: Samen Leren in de Wijk. Hierbij krijgen de studenten zorg en welzijn hun theorielessen op de werkvloer. Dat biedt aan alle kanten voordelen. Via Samen Leren in de Wijk kunnen nu ook kraamverzorgenden aan hun felbegeerde papiertje komen. Afgelopen week had ik daarover een interview met twee studenten. Al pratende gleden mijn gedachten terug naar bijna 27 jaar geleden, naar de geboortedag van m’n eerste zoon. De hele dag zorgde de kraamverzorgende ervoor dat het moeder en kind aan niets ontbrak. Ik hoefde me alleen druk te maken om de beschuiten met muisjes. Dat veranderde toen de kraamvisite en onze steun en toeverlaat de deur achter zich hadden dichtgetrokken. Al snel riep mijn nageslacht luidkeels om aandacht. Troostend tilde ik hem uit zijn ledikantje en drukte hem tegen me aan. Poehh, daar dwarrelde de reden van zijn gehuil mijn neusgaten in. Zijn spijsvertering was dik in orde. Dat werd verschonen. Verschonen? Dat had ik niet geleerd op de ‘pufclub’ en er was niemand om me te vertellen hoe ik dat moest aanpakken. Gelukkig bracht de Pampers-verpakking uitkomst. Zoals bij het koken van bami speciaal, volgde ik stap voor stap de gebruiksaanwijziging op het pak. Luttele minuten later lag het minimensje weer heerlijk te slapen onder zijn lakentje in een schone luier. Tevreden keek ik naar mijn oogappel. Ik was geslaagd voor mijn debuut als vader. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Familieberichten ‘Veilig in Jezus’ armen’ Met liefde heeft ze voor ons geleefd en gezorgd. Nu vertrouwen we haar toe aan onze Vader in de hemel

Corrie van Sprang - van de Merbel Cornelia 14 maart 1940

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van mijn lieve man, vader, opa en overgrootvader

Koos Knook willen wij u hartelijk danken.

15 januari 2020 Ad van Sprang Nicolien Jan Wim en Connie Neelke, Ard Marjon Arjan en Monica Milan Nel van der Giesen – van de Merbel

Van Disstraat 1 4793 GE Fijnaart De begrafenis heeft plaatsgevonden.

zorgzaam omzien naar overledene en nabestaanden Lonneke de Vrij - Janita Bom 06 23 42 79 30 Zwemstraat 4, Fijnaart www.omzienuitvaart.nl

Coby Knook-van Endhoven en kinderen


Pagina 5

Dorpstafel Fijnaart buigt zich over een vitaal centrum met betrokken partijen ervoor zorgen dat de centra aantrekkelijk zijn en blijven voor inwoners en bezoekers. Programmamanager Karen van den Ouweland van de gemeente Moerdijk geeft aan de dorpstafel een toelichting op wat een ‘vitaal centrum’ is. Ook schetst zij het proces dat ze voor ogen heeft om samen met Fijnaart te kunnen komen tot concrete actiepunten en maatregelen. Zwembad De Oester Voorzitter Bert Bosch van Stichting Zwembad Fijnaart is uitgenodigd om de dorpstafel bij te praten over zwembad De Oester. In 2016 heeft de gemeente Moerdijk het zwembad in Fijnaart overgedragen aan de stichting. Sindsdien runnen de vrijwilligers vol enthousiasme het reilen en zeilen rondom het zwembad. De dorpstafel wil graag weten hoe het nu gaat, hoeveel mensen er gebruik maken van het zwembad en of de stichting de financiën nu en in de toekomst nog rond krijgt. Enkele jaren geleden is de Voorstraat van Fijnaart opgeknapt, maar daar is het dorpscentrum niet echt vitaler van geworden.

Dorpstafel Fijnaart komt dinsdagavond 21 januari weer bijeen in De Parel. Een belangrijk punt op de agenda is de introductie van het programma ‘Vitale Centra’. Daarnaast komen ook lopende projecten aan bod en doen de werkgroepen verslag van hun bezigheden. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en is voor iedereen toegankelijk. De komende tijd wil de gemeente Moerdijk extra geld en energie steken in zogenaamde ‘vitale centra’. De huidige winkelcentra staan onder druk door onder andere het online

winkelen. Hierdoor bestaat het risico van leegstand, dat het winkelaanbod afneemt en de aantrekkelijkheid en de leefbaarheid in de kernen daalt. De gemeente wil samen

Update Dinsdag wordt ook een korte update gegeven van Waterwijk Fijnaart, de Appelaarseweg, de Appelaarsedijk, aanleg van glasvezel en het sportakkoord. Naast de updates vanuit de werkgroepen komt ook de jaarplanning voor de dorpstafels in het komend jaar aan bod. Door Jan Willem van Bodegom

Een zaal vol winnaars tijdens prijzenfestijn Het jaar 2020 is voor dertig klanten van de Fijnaartse winkeliers uitstekend begonnen. Zij waren in de prijzen gevallen tijdens de najaarsactie van de Ondernemersvereniging Fijnaart. De prijzen zijn afgelopen vrijdag verdeeld tijdens het Prijzenfestijn in De Graanbeurs. Alle dertig winnaars ontvingen een leuke prijs. Drie van hen gingen zelfs naar huis met een extra hoofdprijs! Iedereen die afgelopen december inkopen deed bij de deelnemende Fijnaartse winkeliers ontving bij elke bestede tien euro een gratis lot. Door het lot weer ingevuld in te leveren, maakte je kans op een uitnodiging voor het prijzenfestijn. Daar werden op gezellige wijze de prijzen verloot onder de winnaars. Drie hoofdprijzen Nadat alle dertig winnaars hun prijs in ontvangst hadden genomen en een drankje was genuttigd, gingen de loten opnieuw in de bak. Alle aanwezigen maakten namelijk ook nog eens kans

Alle prijswinnaars waren zeer in hun nopjes met hun gewonnen prijs.

op een van de drie hoofdprijzen: een geheel verzorgd etentje bij de Fendertse Hoeve voor twee personen, 1 minuut winkelen bij Jumbo Fijnaart en een fiets ter

waarde van 599 euro van Bike Totaal Sweere. Het rijwiel werd gewonnen door Corina Tak. Na de prijsuitreiking werd er in De Graanbeurs nog gezellig na-

gepraat onder het genot van een drankje. Door Jan Willem van Bodegom


~~ KORTING~~ op de ValentijnKADO’S NU AL KORTING tot max. 50% Iedere zaterdag open Eerste Kruisweg 8 Fijnaart Tel. 0168-464459

Staat hier de volgende keer uw advertentie?

Op zoek naar extra klanten? Plaats dan een advertentie in weekblad voor Fijnaart & Heijningen

weekblad voor Fijnaart & Heijningen

Dat werkt!

Dinsdag 9 juli 2019


Pagina 7

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Inbraak schuur In de nacht van 10 op 11 januari werd ingebroken in een schuur aan de Oudemolensedijk in Fijnaart. De schuurdeur werd opengebroken. In de schuur waren verschillende goederen verplaatst en dozen en kastjes doorzocht. Op het eerste gezicht werd er niets vermist. De aangever gaf aan dat er blijkbaar in de omgeving meerdere schuren onrechtmatig bezocht waren. Er hebben zich echter geen gedupeerden gemeld bij de politie. Werken bij de politie De politie wil de komende zeven jaar 17.000 nieuwe politieagenten binnen halen en is een grote landelijke wervingscampagne gestart. Binnen de politieorganisatie zijn er diverse mogelijkheden. Van toezicht en hulpverlening op straat, financiële of digitale recherche t/m een baan in de bedrijfsvoering, administratie, ICT of beleid. Aankomende agenten volgen een politieopleiding van een aantal jaren. Niveau (MBO-2 t/m HBO/WO) en duur van de opleiding zijn afhankelijk van de functie binnen de politie. Periodes van leren op de Politieacademie worden afgewisseld met werkend leren in de praktijk. Om voor de opleiding in aanmerking te komen, solliciteert een kandidaat op een agentfunctie bij een eenheid. De opleiding is dus altijd gekoppeld aan een baan. Leren en werken tegelijk betekent dat u vanaf dag één voor de politie werkt en betaald word. Als u van baan wisselt, wilt u natuurlijk weten wat dat financieel gaat betekenen. Om de overstap naar de politie aantrekkelijker te maken voor mensen die al salaris gewend zijn is een overgangsregeling voor werkenden. Politievrijwilliger Bij de politie kunt u ook als vrijwilliger aan de slag. Dit doet u dan naast uw reguliere baan of zorgtaak, in uw vrije tijd. Dit kan als politievrijwilliger (surveillance en handhaving) op straat, in uniform met politietaken. Of in b.v. een

administratieve, facilitaire of adviserende rol. Zo werken er docenten, verpleegkundigen, ict-managers, ondernemers en studenten bij de politie die allemaal op hun eigen manier iets bijdragen aan de veiligheid in de wijk. Om dit te kunnen, volgen zij een opleiding van bijna anderhalf jaar aan de Politieacademie waar de basispolitievaardigheden worden aangeleerd. Het onderwijs bestaat uit theorielessen, praktijk en stages. Wat is en doet een vrijwilliger? Als vrijwilliger brengt u vanuit uw eigen vakgebied kennis en ervaring mee die bij de politie goed van pas kan komen. U bent extra ogen en oren voor de politie en kijkt met een frisse blik naar de politieprocessen. Andersom leert u bij de politie vaardigheden die geen enkele andere organisatie te bieden heeft en leert u de wereld van de politie van binnenuit kennen. In welke rol u ook vrijwilligerswerk verricht bij de politie, u staat altijd middenin de maatschappij. De werkzaamheden zijn heel variërend: van surveilleren op koopavond tot toezicht houden bij evenementen of meehelpen bij een verkeerscontrole. De vrijwillige politie draagt hetzelfde uniform als beroepsagenten met dezelfde uitrusting (behalve het vuurwapen). Het rooster wordt in overleg gevormd, vaak op de activiteiten die u aanspreken. Er wordt wel verwacht dat vrijwilligers minimaal 240 uur per jaar werken. Als politievrijwilliger ontvangt u geen salaris maar een vrijwilligersvergoeding. Interesse Website: kombijdepolitie.nl Telefoon: 088-6622300 (werkdagen 08.00 -17.00 uur) WhatsApp: 06-10000090 (werkdagen van 08.00 -21.00 uur) Johan Damen Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

De kaai

Eind 50’er jaren van de vorige eeuw. Veel te besteden was er niet. Maar dat was gewoon, want iedereen zat, met meestal een groot gezin, in hetzelfde schuitje. Wel kwam hier en daar een loodzwaar televisie-apparaat de huiskamer in, bekostigd van het loon der zoons die in Rotterdam of Alblasserdam werk hadden gevonden en met de bussen van de Firma Pelikaan of die van Baarn vervoerd werden. Zo rond 1959 pendelde maar liefst 29% van de Fijnaartse mannelijke bevolking en pas in 1965 was er sprake van een vrije zaterdag in elke bedrijfstak. In ieder geval namen de moeders elke zaterdagmiddag de loonzakjes in ontvangst en gaven dan de zoon(s) een klein traktement voor de moeite. Voetbal was voor de mannen over het algemeen hun passie en velen speelden in een elftal van de Kaaise Boys. De club was in de regio om zijn specialiteit bekend, namelijk de ‘Boysebal’, de aanduiding voor een gat in de lucht schieten. Vooral Jan Pats was daarin zeer professioneel. Als er een wedstrijd aan zat te komen, bijvoorbeeld tegen Cluzona om maar wat te noemen, wat altijd wel enige spanning opleverde, moest eerst het veld van koeienvlaaien worden ontdaan. Immers, op andere dagen hielden de koeien van Jan de Moor het gras kort. Het voetbalveld maakte namelijk deel uit van het weidegebied van Jan met talrijke veldbloemen en slootjes waarin toen nog allerlei leven leefde. Jan kende zijn koeien allemaal bij naam en de koeien, die kenden Jan. Al konden de dieren niet lezen, elke dag liepen de dames naar de plek waar hun naam op de stalmuur stond geschreven. Dan schoof Jan zijn krukje erbij en trok de melk uit de uiers. Achter de boerderij, die nog steeds beneden aan het kruispunt staat, was er de boomgaard met hoogstam fruitbomen vol met roodblinkend sterappeltjes. Dat alles trok jeugd, maar Jan was daar heel gemakkelijk in. Altijd waren er wel jongeren in de schuur of bij het melken, bij het koeien stouwen en ze pikten wel eens een appeltje. Maar even terug naar het voetbalveld. Bezijden het veld had je een klein stenen gebouwtje waar, in de rust, de hete thee van Dré werd genuttigd door de bezwete spelers. Dré, wij noemden hem Dré pang piccolo, was dan helemaal vanuit het café Frijters, oftewel ‘café ‘De Thor’ op de Kaai, met het warme vocht aan komen lopen. Veel witte voetbalbroeken waren intussen hier en daar met wat restjes koeienstront bevuild, maar met frisse moed werd dan, na de warme slok, het voetballen hervat. Bij een zoveel jarig bestaan van de Kaaise Boys was er een toernooi georganiseerd met clubs uit de omgeving. Een geluidswagen bij het doel en achter het café op de Kaai een tent voor de gezelligheid maakte het feest compleet. Mede daardoor bezag de Kaaise jeugd na verloop van tijd met veel verbazing veel manskerels met evenwichtsproblemen. Piet Roks

Afspraak maken? Online via dokkappers.nl of 0168 47 26 19 Openingstijden: ma di / wo do / vr za

gesloten 08:30 - 17:30 08:30 - 20:00 08:00 - 15:00

Raadhuisstraat 12 - Willemstad


- advertorial Nettie Bom laat op 25 januari zien en proeven hoe je gezond en toch lekker kunt eten

“Een dieselauto loopt ook niet op benzine” krijgt. Het gaat er niet om wat er mis is met ons eten, maar wat er míst in ons eten. Er zitten uiteraard veel verkeerde dingen in ons voedsel, zoals suikers, verkeerde vetten en E-nummers. Maar het ontbréékt juist óók vaak aan gezonde stoffen, zoals vezels en goede vetten. Veel mensen weten niet meer wat nu wel en niet gezond is. Met De Eetlijn kun je meer en lekkerder eten dan je gewend bent. Bij de gerechten is er op gelet dat ze voor het hele gezin zijn. Bovendien zet je de meeste gerechten binnen 15 minuten op tafel.”

Lekker én toch gezond eten, het kan! Dat demonstreert Nettie Bom op 25 januari. Foto: C-foto

Aan het begin van het nieuwe jaar nemen we ons massaal voor om gezonder te gaan eten en te leven. “Als je er goed over nadenkt is dat vreemd”, stelt Nettie Bom uit Fijnaart. “Het is maar goed dat ons lichaam geen auto is. Wij hadden zelf ooit een dieselauto en ik heb per ongeluk een keer de verkeerde brandstof getankt. De auto hield er meteen mee op. Ons lichaam zou dat ook moeten doen maar dat gaat wél door als het verkeerde brandstof krijgt. Het fluistert eerst met wat vage klachten. Daarna gaat het harder schreeuwen en worden de klachten groter. Het is allemaal niet voldoende om ons leefpatroon aan te passen.” Mensen worden wel steeds bewuster en ook in de medische wereld is er steeds meer aandacht voor een GEZONDE(re) leefstijl. Ook de artsen gaan inzien dat wanneer we GEZOND(er) gaan leven medicatie vaak afgebouwd kan worden. Er is momenteel veel aandacht voor een ketogene en koolhydraatarme leefstijl. Dat kan zéker werken maar vaak maar tijdelijk want er kleven wel wat nadelen aan waardoor het lichaam later weer in de weerstand gaat. Nettie Bom heeft

als orthomoleculair therapeut De EetLijn ontwikkeld. Zaterdag 25 januari a.s. geeft zij daarover in Fijnaart een lezing. Zij laat zien wat de verschillen zijn tussen een klassiek ketogeen dieet en de EetLijn Methode waarbij je in een paar simpele stappen veel fitter en vitaler kunt worden, een GEZOND(er) gewicht kunt bereiken en bruisen van energie. “Tijdens de lezing leg ik uit dat door De Eetlijn het lichaam wel de juiste brandstof

Blauwe zones De centrale vraag van de lezing is: ‘Hoe word fitter en GEZOND(er) OUD(er)?’. “Er zijn in de wereld vijf gebieden waar mensen langer en gezonder leven dan elders op de wereld. Mensen die in één van deze zogenaamde blauwe zones wonen, worden soms wel 100 of zelfs 120 jaar in goede gezondheid, zonder medicijnen of invaliditeit. Een paar belangrijke kenmerken zijn weinig stress en gezond eten. Nederland zal helaas nooit een blauwe zone worden. Daarvoor hebben we te veel stress en hebben we een veel te gejaagd leven. Maar we kunnen wel beginnen met gezonder te eten.” De lezing in Fijnaart begint om 11.15 uur met een inloop van 10.45 tot 11.15. Er kan tijdens de inloop een bodyscan gemaakt worden waarmee je kunt meten hoe gezond je lichaam is. Van 11.15 tot 12.30 is de lezing. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en is er een tapasbuffet geopend met hapjes die passen in een gezonde leefstijl en EetLijnProof zijn. De entreeprijs is 5 euro inclusief koffie/thee met iets lekkers erbij, de gezondheidscheck en de hapjes. Aanmelden kan via nettie.bom@deeetlijn.nl of 0168-462101. Bij aanmelding wordt de zaal bekendgemaakt.

Freerunning gaat van start in Fijnaart Voor de Kieviten uit Fijnaart gaat eind deze maand een langgekoesterde wens in vervulling. “We zijn een supergezonde vereniging met ruim 200 leden, maar verbreding van het sportaanbod en dan met name op een vlak waar we nog niet actie in zijn stond al lang op onze to-do list”, vertelt voorzitter Bart Goudriaan. Op maandag 27 januari start om 17.00 uur in de Parel de eerste freerunningles in Fijnaart. De leukste uitlaatklep voor jongens en meisjes vanaf groep 3 die na school even lekker bezig willen zijn. De ingrediënten: tram-

poline, kasten, dikke matten, wandrek enzovoort…. Rennen, klauteren, klimmen, springen en vliegen tussen en over allerlei obstakels en dat alles onder begeleiding van een gediplomeerde instructeur. Voor veel kinderen in Fijnaart is deze instructeur geen onbekende. ‘Meester Robin’, zoals hij op de Kennedyschool bekend is, verzorgt daar sinds dit jaar de gymlessen. Aansluitend blijft hij een uurtje in Fijnaart voor zijn echte passie: free running. Robin van Noort heeft in Oudenbosch en Roosendaal onder de naam de Cobra’s al jaren lang diverse freerunning-groepen onder zijn

hoede. We nodigen iedereen die nieuwsgierig is en het aandurft uit om naar achterste sportzaal in de Parel te komen. Trek wat makkelijk zittende strakke sportkleding en sportschoenen aan en kom laten zien wat je kan! Eigenlijk weten we zeker dat je wil blijven en ook de volgende week weer wil komen, maar de eerste twee lessen zijn sowieso voor onze rekening. Daarna word je lid van de Kieviten en kom je elke maandag tussen 17.00 en 18.00 uur. Wil je alvast een idee krijgen hoe het er in zo les aan toe gaat check freerunning_cobras op Instagram. We zien jullie graag op 27 januari!


Pagina 9

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 23 januari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zondag 26 januari 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Celebrant: A. Schuermans

Diaken: M. Bastiaansen Zang:Jacobuskoor Misdienaars: I. v/d Weijgaert, L. Peters en J. Peters Lector: E. Mulders Koster: H. Berghout Collectanten: J. Reuvers en R. van Mourik Gebedsintenties: jrgt. Dhr Kannekens-Korst. Kees Vermeulen (3) Collecte voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie U kunt de kerkdienst volgen en terugkijken via Kerkdienstgemist.nl

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

Gastvrouw: Janita Bom Collecte rondgang: Kerk in Actie: Werelddiaconaat Oeganda Collecte uitgang: Kerk in Actie: Werelddiaconaat Oeganda De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Zondag 26 januari 10.00 uur: De Dorpskerk Heilig Avondmaal Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Menno Bom

Creatieve samenwerking het Moerdijk zet samenwerking Kompas en De Dijkrakkers met Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds voort Zorgen dat ook kinderen uit gezinnen met een krappe beurs kunnen sporten en muziekles, dansles of andere culturele activiteiten kunnen volgen. Dat is het doel van het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. Gemeente Moerdijk neemt in 2020 weer deel aan beide fondsen.

Johan kreeg aardig wat vragen te verwerken op het Kompas.

Bouwclub De Dijkrakkers maakt naast het bouwen ook nog tijd vrij om de scholen te bezoeken. Vrijdagmiddag 17 januari kwamen de bouwers ook langs op het Kompas in Heijningen. Aan de hand van een presentatie vertelde Dijkrakker Johan Keijzer over onder andere het ontwerpen en bouwen van een carnavalswagen. De kinderen kregen zelfs het ontwerp van hun nieuwe creatie te zien. Na de presentatie moesten de kinderen ook zelf aan de slag. Als

opdracht moesten ze een gekke (carnavals)pop ontwerpen. De komende weken gaan de kinderen tijdens de technieklessen op school de pop vormen. Het was een leuke en creatieve middag. Als verrassing hadden we voor de bouwclub een paar zakken vol met knuffels. Deze konden zij goed gebruiken voor hun nieuwe carnavalswagen.

“Alle kinderen moeten kunnen sporten wat ons betreft. Sporten zorgt dat kinderen samen plezier kunnen maken en het is gezond. Ook geldt dit voor culturele activiteiten. Ze helpen kinderen bij hun ontwikkeling, geven plezier en zelfvertrouwen. Daarom vinden wij het zo belangrijk en zetten we de deelname voort”, lichten wethouders Eef Schoneveld en Thomas Zwiers toe. “In 2018 namen 18 kinderen via het Jeugdcultuurfonds deel aan culturele activiteiten. Het jeugdsportfonds zorgde er in 2018 voor dat 166 kinderen meededen aan sportactiviteiten in onze gemeente.” Jeugdsportfonds Het Jeugdsportfonds betaalt mee aan de contributie en/of sportattributen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. Uit de cijfers blijkt dat veel ouders die er gebruik van maken, dat doen om

met name zwemlessen te betalen. Daarom heeft de gemeente 28.000 euro beschikbaar gesteld voor zwemonderwijs en 20.000 euro aan reguliere aanvragen wat betreft het Jeugdsportfonds. “Behalve plezier, ontwikkeling en gezondheid betekent kunnen zwemmen immers ook veiligheid voor kinderen.” Jeugdcultuurfonds Zangles, een instrument leren bespelen, lid worden van de scouting, balletles of dansen, elk kind vraagt er vroeg of laat om. Voor muziekles kan een subsidie bij de gemeente worden aangevraagd van maximaal 50% van de leskosten (maximaal 200 euro). Het Jeugdcultuurfonds biedt de mogelijkheid om zonder een eigen bijdrage van de ouders/verzorgers mee te doen aan de activiteiten. Wat betreft de aanvragen wat betreft het jeugdcultuurfonds wordt gebruik gemaakt van het opgebouwde budget van 22.444 euro. Als het Jeugdcultuurfonds gedurende 2020 een tekort oploopt door betaalde aanvragen, stelt de gemeente het benodigde subsidiebedrag beschikbaar met een maximale hoogte van 5.000 euro. Voor meer informatie: www. werkpleinhartvanwest-brabant. nl/meedoen


Pagina 10

de bereikt hebben… Mijn pensioen Mijn bijnaam is… ???

Adrie Nieuwland FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Dit keer met Adrie Nieuwland.

Ik ben trots op... K.O.T. Mijn favoriete vakantieland is... Op dit moment Nederland Mijn sterrenbeeld is… Leeuw Mijn vrije tijd besteed ik aan… Biljarten Als ik 10 miljoen euro win… Zou ik naar Nieuw-Zeeland gaan Beste voetbalclub ter wereld… Ajax Mijn lievelingsspel is... Kaarten, maar helaas doe ik dat te weinig Mijn lievelingssport is… Biljarten Ik heb bewondering voor... Iedereen die in de zorg werkt Mijn grootste blunder… Dat zijn er te veel om op te noemen

Mijn naam is... Adrie Nieuwland Ik woon in Fijnaart sinds... 1966 (hiervoor woonde ik op de Oudemolen) Men kan mij kennen van... Biljarten. Ik ben al 30 jaar secretaris van K.O.T. Fijnaart

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is… Dick Jaspers. Daar kan ik misschien iets van leren Ik ben goed in... Slap ouwehoeren Mijn guilty pleasure is… Op zijn tijd een biertje

In het dagelijks leven ben ik... Timmerman

Mijn onhebbelijkheden zijn… Ik ben snel opgewonden (boos)

Het liefst eet ik... Macaroni

Ik luister graag naar... Rockmuziek

Mooiste gebeurtenis in m'n leven... Te veel of te weinig om een keuze te maken

Ik droom van… Het winnen van de staatsloterij

Deze film moet iedereen zien… De Lord of the Rings trilogie Het boek waarvan ik genoot... Ik lees weinig boeken Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor… Niet veel, misschien een potje biljarten De mooiste kleur vind ik… Groen

Het liefst drink ik... (speciaal) Bier Mijn lijfspreuk is… Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd Bovenaan mijn bucket list staat... Naar Nieuw-Zeeland op vakantie Ik heb een grote hekel aan... Achterklap en huichelarij Over 10 jaar wil ik het volgen-

Op tv kijk ik graag naar… Films Mijn favoriete vak op school... Wiskunde

Agenda Dinsdag 21 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen 19.30 uur: Dorpstafel Fijnaart, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Donderdag 23 januari 13.30 uur: Jaarvergadering KBO Fijnaart, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Vrijdag 24 januari 19.00-20.30 uur: Instuif, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen Zaterdag 25 januari 11.15 uur: Informatie-ochtend De EetLijn-methode, zaal nog niet bekend Maandag 27 januari 17.00 uur: Eerste freerunningles De Kieviten, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Zondag 26 januari 14.15 uur: Wiener BonBon, d’Engelenburgh, Molenstraat 24 in Fijnaart

Mijn beste vriend/vriendin is… Dat is mijn zwager Cor

Dinsdag 28 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen

Ik ben bang voor… Veel dingen maar ik probeer mijn leven hierdoor niet te laten beïnvloeden

Donderdag 30 januari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen

Het mooiste dier is… Dat is de arend, een schitterend beest om te zien

Vrijdag 31 januari 19.00 uur: Vertrek Schouwburgbus naar ‘Tania Kross: van Mozart tot Madonna’, busstation Kerkring in Fijnaart

Fijnaart vind ik... Knus Wat ik mis in Fijnaart is… Voor een dorpje als Fijnaart niets Het mooiste plekje in Fijnaart… Thuis Minst mooie plekje in Fijnaart… Het oude ZNS-terrein Het mooiste plekje in de gemeente Moerdijk is… Hoe kan het anders: Willemstad

Zaterdag 1 februari 14.00 uur: Start kaartverkoop Oorlogswinter de musical, Fendertshof, Kerkring 21 in Fijnaart 14.00-17.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 4 februari 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen


Pagina 11

Uitslagen

De Fendert 1 – DHV 1 3-1 De Fendert JO17-1 – MZC’11 JO17-3 1-0 De Fendert JO19-1 – Alliance JO19-1 1-1 De Fendert 5 – Halsteren 5 3-2 Klundert JO8-2 – De Fendert JO8-1 4-4 Bruse boys 1 – De Fendert 1 3-2

Programma

Zaterdag 25 januari De Fendert JO19-1 – De Alblas JO19-1 12.00 De Fendert 2 – WHS 2 12.00 De Fendert 5 – Vrederust 2 12.30 De Fendert VR2 – Sportief VR1 14.30 Klundert 1 – De Fendert 1 14.30 SEOLTO 5 – De Fendert 3 14.30 Zaterdag 1 februari De Fendert JO11-1 – Roosendaal JO11-3 09.00 De Fendert JO8-1 – Roosendaal JO8-4 09.00 De Fendert JO11-2 – Halsteren JO11-3 09.00 De Fendert JO9-1 – Kogelvangers JO9-1 09.30 De Fendert JO13-1 – Kloetinge

JO13-1 09.30 De Fendert JO12-2 – Vosmeer JO12-1 09.30 De Fendert JO7-1 – Noordhoek JO7-1 10.00 De Fendert JO10-1 – HSC’28 JO10-1 10.15 De Fendert 3 – Oosterhout 3 11.00 De Fendert JO19-2 – MOC’17 JO19-4 11.00 De Fendert 2 – NEO’25 2 12.00 De Fendert JO19-1 – Wieldrecht JO19-1 12.15 De Fendert 4 – Internos 5 12.30 De Fendert 1 – WHS 1 14.30 De Fendert VR2 – Dubbeldam VR1 14.30 DBGC JO9-2 – De Fendert JO9-2 08.30 Roosendaal JO12-1 – De Fendert JO12-1 08.45 Heerjansdam JO16-2 – De Fendert JO16-1 10.15 Oranje Blauw JO14-1 – De Fendert JO14-1 11.00 Kruisland JO15-1 – De Fendert JO15-1 11.15 Gr’wachters MO15-1 – De Fendert MO15-1 12.00 Terheijden JO17-1 – De Fendert JO17-1 14.00 Waarde 3 – De Fendert 5 14.30 F.c. Bergen 3 – De Fendert 6 14.30 EBOH VR1 – De Fendert VR1 14.30 Zondag 2 februari S.c. Kruisland 4 – De Fendert 2 (zo) 10.00

Bridge 55+ Uitslag dinsdag 14 januari Gele lijn 1. Dit Konings & Jan Hamers 65,97% 2. Riet Neelen & Annie Reijnders 63,19% 3. Corrie & Jan Nieuwenhuizen 61,11% 4. Frans Berghout & Teunie Boelhouwers 50,69%

Rode lijn 1. Nel Breure & Nel Keuter 68,75% 2. Martha & Piet Berghout 61,46% 3. Hans Riethoff & Bram Huitkar 54,17% 4. Anton Bom & Piet Breure 52,08%

Bridgeclub Ruigenhil Uitslag competitie 4e ronde, 1e zitting donderdag 16 januari A-lijn 1. Addie Schouls/Jenke de Lint 65,63% 2. Ria van Sliedregt/Sija de Jong 56,25% 3. Nel Breure/Bram Huitkar 54,86% 4. Magda Weaver/Cor van Veelen 53,82% 5. Nellie van der Vorm/Ad Knook 53,13%

B-lijn 1. Elly Mol/Adrie Mol 71,53% 2. Dite Konings/Dingeman Kamp 60.42% 3. Cees Brouwers/Bert van Brouwershaven 57,99% 4. Ger Laheij/Tonny Frijters 54,17% 4. Cobi Verhoeven/Piet Verhoeven 54,17%

Imke Vormeer leidt strijd om KPN Marathon Cup De in Fijnaart geboren Imke Vormeer gaat als een speer in de strijd om de KPN Marathon Cup. Na elf van de veertien wedstrijden heeft de Meppelse de leidingpositie stevig in handen. Op haar naaste concurrente heeft zij 17,1 punt voorsprong. Imke vergaarde haar punten in de eerste negen wedstrijden, waarin zij drie keer op het podium stond. Zaterdag 11 januari vond in Groningen een unicum plaats. Voor het eerst in haar carrière won zij een marathonwedstrijd. Daarmee nam zij ook de koppositie over van Kelly Schouten, die tijdens de wedstrijd ten val kwam. Afgelopen zaterdag vond de elfde wedstrijd om de KPN Marathon Cup plaats in Amsterdam. Dit keer moest Imke genoegen nemen met de vijfde plaats. Zij behoudt echter de oranje leiderstrui. Er staan nu nog drie wedstrijden op het programma in Hoorn, Tilburg en afsluitend in Leeuwarden. Op 29 februari weten we of het Imke is gelukt de trui te behouden. Donderdag 30 januari Oranje-Blauw’14 VE1 - Internos VE1 20.00

vv Oranje-Blauw ‘14 Uitslagen

DEVO 4 - Oranje-Blauw’14 3 1-5

Programma

Zaterdag 25 januari Prinsenland 5 - Oranje-Blauw’14 1 14.30 uur Zondag 26 januari Virtus 5 - Oranje-Blauw’14 5 10.30 DOSKO 8 - Oranje-Blauw’14 4 11.00

Zaterdag 1 februari Seolto JO9-3G - Oranje-Blauw’14 JO9-1G 08.45 Oranje-Blauw’14 JO10-1 Noordhoek JO10-1G 09.30 Oranje-Blauw’14 JO14-1G - De Fendert JO14-1 11.00 Klundert 4 - Oranje-Blauw’14 1 14.30 Zondag 2 februari Nieuw Borgvliet 9 - Oranje-Blauw’14 3 09.45 Nieuw Borgvliet 6 - Oranje-Blauw’14 4 09.45 Noordhoek 3 - Oranje-Blauw’14 5 10.00 Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op www.oranjeblauw14.nl

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 13 januari Kleine Club A-lijn 1. Tonny van Dis & Jacques Bogerd 71,25% 2. Addie Schouls & Tonnie Zijlmans 58,05% 3. Els Kamp & Bert Maat 55,20% 4. Bets & Piet Kannekens 55,00% 5. Martha & Piet Berghout 54,10% 6. Piet Breure & Bram Huitkar 53,80% B-lijn 1. Ab Bielefelt & Ad v.d. Boon 61,67% 2. Kees de Jong & Joke Machielse 57,50% 3. Marianne de Jong & Corrie

Maat 56,25 4. Bert de Kok & Bert de Lint 55,83% 5. Tonny Frijters & Arie van der Linden 54,58% 6. Gedeeld. Hans Riethof & Cor van Veelen / Gé & Henk van de Weerd 51,67% C-lijn 1. Elly van de Nadort & Frans Kruis 62,85% 2. Ad Knook & Jaap Punt 60,76% 3. Nel Magielse & Jeanne van Putten 58,68% 4. Jeanne Post & Adri de Vrij 55,21% 5. Veronica van Nieuwenhuyzen & Anita Koole 54,17% 6. Barjo Groeneveld & Jan Hamers 53,13%


UNOX ROOKWORST

WAPENAER PLAKKEN

2 verpakkingen à 375 gram

Alle soorten 2 verpakkingen

2

e HALVE PRIJS*

1+1

GRATIS

*

DOUWE EGBERTS KOFFIEBONEN OF CAPSULES 2 verpakkingen à 10-20 stuks of à 500-900 gram

2

e HALVE PRIJS*

Geldig van wo 1 t/m di 28 januari 2020

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120

* 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk. 1+1 gratis: 50% korting op de totaalprijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk.

Heb je een folder of flyer? Laat hem bezorgen met Dan wordt hij zeker gelezen! Mail voor meer informatie naar info@uitgeverijlokaal.nl of bel naar 06-22011800. Ook voor: creatieve teksten, pakkende fotografie, grafische vormgeving en haarscherp drukwerk.