Fendert Lokaal 2019 week 42

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 15 o k t o b e r 2 0 19 | w e e k 4 2 | j a a r g a n g 6 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Schipper De Koster

Rabobank spekt clubs

Voorleestalenten

De Boei opengeknipt

Nieuwe gebiedscoördinator Anja Schievink

“De schakel tussen de dorpstafel en de gemeente” de raad en de ambtenaren. De dorps- en stadstafels zijn daarin heel belangrijk”, stelt de gebiedscoördinator. “Ik vorm de schakel tussen de tafels en de gemeente. Ik moet ervoor zorgen dat de ideeën vanuit de tafel goed landen bij de gemeente. Maar het zou ook mooi zijn als er onderling meer samenwerking komt tussen de stads- en dorpstafels.”

Anja Schievink (l) bekeek samen met de bestuursleden (vlnr) Leandra Beerendonk, Ton Haverkamp en Jacques van den Baard van Dorpstafel Fijnaart de plaats waar de bootcamp- en outdoorfitnessapparatuur zouden kunnen komen.

De gemeente Moerdijk wil graag weten wat er leeft in haar dorpen en steden. Welke wensen haar inwoners hebben, welke knelpunten zij ervaren en welke ideeën er zijn. De dorps- en stadstafels vormen hierbij een belangrijk instrument. Aan deze tafels schuiven inwoners aan die mee willen denken en helpen om de leefbaarheid van hun omgeving te vergroten. Omdat ook de gemeente en haar partners aan tafel zitten, zijn de lijnen kort. Maandagavond 21 oktober komt de dorpstafel van Fijnaart weer bij elkaar in De Parel in Fijnaart. U bent van harte welkom. Sinds 1 juli is Dorpstafel Fijnaart een vereniging. Hierdoor is de dorpstafel democratischer en transparanter en is er meer sturing. Het bestuur inventariseert de wensen, knelpunten en ideeën waar het dorp beter van wordt. Deze worden vervolgens in een werkgroep verder uitgewerkt en het liefst samen met de aandrager uitgevoerd. Sinds 15 augustus heeft de Fijnaartse dorpstafel ook een nieuwe ge-

biedscoördinator: Anja Schievink. “Ik ben ook gebiedscoördinator van Klundert, Moerdijk en het buitengebied. Bovendien zit ik namens de gemeente aan de omgevingstafel van het havengebied Moerdijk”, vertelt ze. “Hiervoor werkte ik bij de gemeente Hilvarenbeek als adviseur verkeer en projectleider infrastructuur.”

Verbindster Anja is vooral een verbindster. “De gemeente Moerdijk wil graag dichter bij haar inwoners zitten, meer luisteren naar hetgeen zij echt belangrijk vinden en ook uitvoeren wat zij willen. Waar in het verleden zaken van bovenaf werden opgelegd, moeten ze nu meer van onderaf komen. Dat is een omslag waar iedereen aan moet wennen. Niet alleen de inwoners, maar ook het college,

Vuelta Enkele malen per jaar komt Dorpstafel Fijnaart bij elkaar om de huidige stand van zaken te bespreken en nieuwe ideeën op te doen en uit te zetten. Een agendapunt voor het overleg van 21 oktober is de doorkomst van de Vuelta door Fijnaart op zondag 16 augustus volgend jaar. Daarnaast komt een initiatief ter tafel om zwerfvuil op te ruimen. De drie Fijnaartse basisscholen hebben hieraan hun medewerking al toegezegd. Sonny van de Worp is een inzamelingsactie gestart voor een nieuw sportpark in Fijnaart. Het terrein met bootcamp- en outdoorfitnessapparatuur zou naast de bestaande voetbalkooi moeten komen. De dorpstafel bekijkt hoe zij dit samen met Sonny op kan pakken. Verder komen onder andere de huidige stand van zaken met Waterwijk Fijnaart, de begroting van de dorpstafel en de plannen voor een zonnepark ter sprake. Alle werkgroepen geven ook een terugkoppeling van hun activiteiten en Anja Schievink stelt zichzelf voor als de nieuwe gebiedscoördinator. Dorpstafel Fijnaart vindt maandag 21 oktober om 19.30 uur plaats in De Parel. Door Jan Willem van Bodegom


SMULTOPPERS

Van woensdag 16 t/m zaterdag 19 oktober

Hazelino gebakjes 4 stuks € 5,99

+ 7 spaarpunten cadeau

Roomboter saucijzenbroodjes per stuk € 1,25

Krentewegge € 2,25

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

Omrijdt actie! I.v.m. werkzaamheden aan de appelaarseweg is onze winkel voor autoverkeer bereikbaar via de appelaarsedijk.

} ! d g n e l r e v s e c c u s {Wegens Bij elke aankoop vanaf 10kg aardappelen

5kg

BINTJES GRATIS

Openingstijden winkel: Ma t/m Do 13.00 tot 19.00uur Vrijdag 09.00 tot 19.00uur Zaterdag 09.00 tot 17.00uur

actie geldig tot opening appelaarseweg

Appelaarseweg 43 - Fijnaart


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Eerste fase Waterwijk TER INTRO Fijnaart bijna uitverkocht

Ik merk dat ik me steeds meer ga ergeren aan kritiek spuiende roeptoeters. Stonden vroeger de beste stuurlui aan wal, nu zitten ze veilig achter hun pc of op de bank met hun tablet of smartphone in de hand. De misstanden weten de twitterende en Facebookende criticasters haarfijn aan te kaarten, maar met een oplossing komen: ho maar.

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Een artist impression van de toekomstige Waterwijk Fijnaart.

De verkoop van de kavels in Waterwijk Fijnaart verloopt voorspoedig. Inmiddels zijn de eerste vijftien inschrijvingen binnen. Dat lijkt niet veel, maar samen zijn zij goed voor 452 van de 504 beschikbare stroken in de eerste fase. Dat is bijna 90% van de beschikbare grond. Belangstellenden kunnen zich sinds vrijdag 20 september inschrijven. Het startsein daartoe werd gegeven met een informatiemarkt in De Parel, waar 130 mensen op afkwamen. Wethouder Désirée Brummans is zeer tevreden met de tussenstand. “Veel stroken zijn al weg. Bovendien gaf een deel van de bezoekers van de informatiemarkt aan dat ze er nog over willen nadenken. Ook hebben veel belangstellenden zelf nog wat te verkopen. De inschrijving loopt nog tot en met 18 oktober.” Vier fasen Als de inschrijving voor de eerste fase is gesloten vindt de loting plaats door de notaris. Op 5 november kiezen de inschrijvers hun stroken op volgorde van de loting. De bouw van de eerste woningen kan dan in maart volgend jaar starten. Gebouwd wordt vanaf de Westkreekweg richting de Molenstraat. Alle inschrijvers willen vooralsnog een vrijstaande woning bouwen. Waterwijk Fijnaart wordt in vier fasen gebouwd. www.waterwijkfijnaart.nl Door Jan Willem van Bodegom

Wekelijkse Activiteiten Pestalozzihuis Heijningen Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Duidelijkheid rondom openingstijden Bloemsierkunst Nieuwkoop Sinds het ongeluk van Adje Nieuwkoop in het afgelopen voorjaar, probeerde Simon al snel weer de draad op te pakken met hun winkel. Gedeeltelijk was hij open, maar soms ook onregelmatig, waardoor hij niet de service kon verlenen die de klanten van hen gewend zijn. Inmiddels is wel duidelijk dat het herstelproces van Adje nog lange tijd in beslag zal nemen. Daarom is besloten om vanaf 16 oktober aangepaste openingstijden te hanteren waar iedereen op kan rekenen. Deze zijn als volgt: • Maandag en dinsdag uitsluitend op telefonische bestelling, waarbij de bloemen worden bezorgd. • Woensdag tot en met vrijdag van 12.00 tot 18.00 uur open. • Zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur open. Buiten deze tijden is de winkel gesloten. Simon en Adje danken iedereen voor het begrip en het medeleven in de afgelopen maanden en zij hopen u allen weer te verwelkomen.

En dat terwijl onze gemeente een instrument heeft om zaken te verbeteren: de dorpstafel. Verbeterpunten en ideeën worden ingebracht en zoveel als mogelijk samen aangepakt. Dat de inwoners niet alleen wat te zeggen maar ook in te brengen hebben, is natuurlijk wennen voor college, raad, ambtenaren en voor de inwoners zelf. Maar dat is een kwestie van tijd. Onlangs merkte ik dat het begrip dorpstafel langzaam maar zeker begint te landen op de nog op te knappen werkvloer van het gemeentehuis. Jaren geleden legde de gemeente het plakken van affiches aan banden. Dat was maar een rommeltje. Een bedrijf mocht vaste borden aan lantaarnpalen bevestigen, waarin tegen betaling de reclameposters geschoven kunnen worden. Na het nodige commentaar kwamen in de hele gemeente twaalf aanplakzuilen waarop de verenigingen hun uitlatingen gratis mogen plakken. Helaas werd in 2015 de ene Fijnaartse plakzuil tegenover de voormalige supermarkt in brand gestoken en nooit meer vervangen. Toen afgelopen zomer de andere zuil aan de Parallelweg ook was verdwenen, kwam ik via de dorpstafel in actie. Na enige mailtjes kreeg ik het verlossende woord: er kwam een nieuwe zuil. Als klap op de vuurpijl werd ik op een dag gebeld met de vraag waar het exemplaar moest komen te staan. Zo was ik in korte tijd gebombardeerd tot plakzuildeskundige. Nu alleen nog bewerkstelligen dat ook de afgebrande zuil terugkeert. Weet u daarvoor een goede plaats, laat het me dan weten. Of beter nog, kom maandagavond 21 oktober naar de dorpstafel. Dan hebben we het ook over veel gewichtigere zaken dan een plakzuil.

Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Familieberichten Je handen hebben voor ons gewerkt. Je hart heeft voor ons geklopt. Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht. Rust nu maar uit. We zijn dankbaar dat haar veel pijn en een lange lijdensweg bespaard zijn gebleven. Na een lang leven dat altijd in het teken stond van werken en zorgen, is rustig en vredig ingeslapen onze lieve moeder en oma

Joke Reijnders-van Merrienboer weduwe van Frans Reijnders Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

Ineke en John

Mark en Theresa Jacky en Melissa, Storm Tonnie en Ad Jeffrey en Leonie, Milly Kelsey

6 oktober 2019

Jack

Correspondentieadres: Hoge Heijningsedijk 1, 4794 AA Heijningen

De afscheidsdienst vond plaats op vrijdag 11 oktober. in de kerk van H. Jacobus de Meerdere in Fijnaart, waarna Joke naar haar laatste rustplaats is gebracht op de begraafplaats, gelegen naast de kerk. Met dank aan de liefdevolle verpleging en zorgen door het personeel en doktoren van afdeling Kompas Noord in woonzorgcentrum Fendertshof.

Lonneke de Vrij - Janita Bom 06 23 42 79 30 Zwemstraat 4, Fijnaart www.omzienuitvaart.nl


Deel 1

Het verhaal van schipper Pieter Jacobus de Koster Adriana Nieuwkerk Piet kreeg kennis aan Adriana Nieuwkerk, dochter van Bastiaan Nieuwkerk en Bastiaantje Maria Konings. Zij werd geboren in Fijnaart en Heijningen op 12 april 1914. Hun huwelijk werd gesloten op 12 april 1944 in Fijnaart. Het kerkelijk huwelijk werd ook op deze datum gesloten in de Nederlands Hervormde Kerk in Fijnaart. Op de ondertrouwkaart wordt melding gedaan dat het huwelijk gesloten zou worden weledele heer ds. E.D.G van der Horst van Oud Gastel. Op de ondertrouwkaart staat vermeld (geschreven) dat men niet door deze dominee is getrouwd, maar door ds. J.A.A. Ouwejan. Hun adres, ofwel evacuatieadres, was Molenstraat A 155 in Fijnaart. Vanuit dit adres is men ook getrouwd. Als hun toekomstig woonadres staat vermeld: m.s. Raffy Dinteloord 2 Stampersgat.

Pieter Jacobus de Koster.

Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen stelt een bevrijdingstentoonstelling samen die binnenkort wordt geopend. In de expositie wordt zoveel mogelijk informatie gegeven over alle mensen van Fijnaart en Heijningen die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen, waar dan ook in de wereld. Datzelfde geldt voor de soldaten die op het grondgebied van Fijnaart en Heijningen gesneuveld zijn. Bovendien is geprobeerd zoveel mogelijk foto’s van al deze personen te verzamelen. Eén van de toenmalige inwoners van Fijnaart en Heijningen die om het leven is gekomen is Pieter Jacobus de Koster. In een miniserie besteden we in Fendert Lokaal aandacht aan deze schipper. Deze week deel 1.

Joods We hebben enkele verhalen te horen gekregen over de mogelijke doodsoorzaak of de reden daarvan. Maar ook in het archief van de Heemkundige Kring Fijnaart en Heiijningen vonden we informatie over vernoemde personen. Met daarbij een volledige stamboom van de familie Nieuwkerk/Rhijsaardt. Ook de directe familie was bereid om diverse stukken en foto’s beschikbaar te stellen. Het eerste verhaal wat we te zien kregen waren aantekeningen in de stamboom en wat men ons vertelde is dat Pieter Jacobus en Adriana joods zouden zijn. Onderzoek in de familieaktes heeft ons hier niet van kunnen overtuigen, er is geen enkel bewijs gevonden. Mevrouw De Koster-Nieuwkerk had hele sterke gevoelens voor de joodse overtuiging en hun leefwijze. Zij heeft vele malen goederen naar de verschillende kibboets en nederzettingen in Israël gezonden. De familie geeft aan dat dit gekomen is door de gebeurtenissen rond de dood van Pieter Jacobus en hun heel

Trouwfoto van Pieter Jacobus de Koster en Adriana (Zus) Nieuwkerk. Collectie: familie De Koster, Willemstad

korte huwelijksperiode. Ook is misschien van invloed geweest dat men onderduikers c.q. Joodse mensen vervoerde op de vele tochten die Pieter Jacobus maakte naar de diverse plaatsen. Het verhaal dat we vonden in het archief is zeer onsamenhangend. Het is het verhaal van mevrouw Adriana de Koster-Nieuwkerk. Het verhaal is door haar gemaakt rond het jaar 1989 met de vrijlating van de twee van Breda. Dit gaf volgens de familie een enorme emotionele druk op haar, waar zij niet goed mee om kon gaan. Volgende week in deel 2: het verhaal van Adriana de Koster-Nieuwkerk

In de lijst van overleden personen vinden we de naam van Pieter Jacobus de Koster. Geen naam die normaal voorkomt in Fijnaart en Heijningen. Wie was deze persoon en hoe komt hij op de lijst van overleden personen in Fijnaart en Heijningen? Breskens Pieter Jacobus de Koster werd geboren te Breskens op 11 juni 1909 als zoon van Johannes Jacobus de Koster (schipper) en Anna Jozina Jacobs. Evenals zijn vader en andere familieleden was Pieter Jacobus ook schipper van beroep. Hij voer voor de VCS (Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken). De coöperatie had fabrieken in Sas van Gent, Stampersgat/Dinteloord, Puttershoek, Hoogkerk, Zevenbergen, Roosendaal en Bergen op Zoom en nog twee particuliere fabrieken. Pieter Jacobus, ofwel Piet, voer van Stampersgat naar de verschillende fabrieken, maar ook naar Rotterdam, naar de verpakkingsfabriek van suiker van de firma Van Oordt te Rotterdam.

De suikerfabrieken van Stampersgat. Op de voorgrond de oude fabriek en achter met schoorsteen de nieuwe of de huidige fabriek. De oude fabriek heeft gestaan waar nu de Staalunie zijn terrein heeft. Foto van rond 1925, collectie HK Stampersgat


Garage Hollander

Garage Hollander

APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop 1e Kruisweg 8a Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl

Gun uw schoenen een 2e ronde. Weggooien is toch zonde!

Drogedijk 7a, Oude Molen Tel. 06-53454336

choenmakerij Zadelmakerij

geopend: van 11 - 18 uur zaterdag van 10 - 16 uur woensdag en zondag gesloten

www.pauldewitleerbewerker.nl

Fijnaart • Tel. 06-40 17 93 88 www.haverkamptimmerwerken.nl

www.fendertlokaal.nl


Pagina 7

Rabobank West-Brabant Noord spekt de kas van 435 verenigingen

Allemaal winnaars in de kantine van v.v. de Fendert.

Vorige week zijn de clubkassen van 435 verenigingen in West-Brabant een stukje voller geraakt. Zij namen deel aan de Rabo ClubSupport-actie en kregen daardoor een leuke cheque uitgereikt. Het hoogste bedrag in Fijnaart mocht donderdagavond Muziekvereniging Oranjevaan in ontvangst nemen. Als bijdrage in de kosten voor Oorlogswinter de musical kreeg de vereniging â‚Ź 1226,55. De coĂśperatieve Rabobank West-Brabant Noord schenkt jaarlijks een deel van haar winst aan het verenigingsleven via de actie Rabo ClubSupport. Dit keer viel er 160.000 euro te verdelen onder 435 verenigingen. Leden van de bank konden ieder vijf stemmen uitbrengen, waaronder maximaal twee per vereniging. In totaal zijn er 30.915 stemmen uitgedeeld. Elke stem was goed voor EUR 5,17.

degene met het hoogste aantal stemmen en dus met het hoogste bedrag. Dat was tot grote verrassing van de vereniging zelf: Oranjevaan. Zij gaat het bedrag besteden aan Oorlogswinter de musical die op 15, 16 en 17 mei volgend jaar wordt opgevoerd in de openlucht, op het evenemententerrein. De voorbereidingen zijn volop gaande. De kaartverkoop start eind dit jaar.

Kantine De cheques werden uitgereikt in vijf kernen. In de kantine van v.v. de Fendert hoorden de clubs uit Willemstad, Noordhoek, Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten welk bedrag zij in de wacht hadden gesleept. De laatste vereniging die haar cheque in ontvangst mocht nemen was de

Door Jan Willem van Bodegom

Namens Muziekvereniging Oranjevaan neemt penningmeester Vera de Vos de cheque met het prachtige bedrag in ontvangst.

Voor bedrijven en particulier: Kantoorartikelen in de winkel of via Voorstraat 8a, Fijnaart


Pagina 8

KLIEKJES

KBO Fijnaart

De bevrijding nadert

KBO afdeling Fijnaart houdt voor haar leden een ontspanningsmiddag op donderdag 24 oktober.

Dankzij de Heemkundige Kring van Fijnaart en Heijningen is veel over de oorlogsjaren in Fijnaart en Heijningen, mijn geboorteplaats, voor het nageslacht bewaard gebleven. Een kleine toevoeging aan hun archief is onderstaande getypte brief van mijn vader Philippus van der Mast waar hij de stand van zaken in oktober 1943 weergeeft, gericht aan zijn schoonzuster en zwager in Amsterdam. Ondanks de lengte van de brief toch in haar geheel overgenomen. Letterlijk dus ook in de in de schrijfstijl van toen. Fynaart, 3/10 1944 Beste Saar en Jaap, We zijn tot ongeveer het begin van de 18e eeuw teruggekeerd. Briefwisseling is practisch uitgesloten. Jo vernam echter, dat er morgen een bode van hier vertrekt naar Delft om gist te halen (geen vrachtautodienst, doch paard en wagen). Van daar zal deze brief dan doorgezonden worden naar Amsterdam. We hopen, dat dit schryven door jullie in goede gezondheid mag worden ontvangen. Hier alles nog gezond. We hebben gelukkig nog niet veel meegemaakt. Ongeveer vier weken geleden (door de radio was het bericht doorgekomen, dat de Engelschen reeds in Breda zaten) stond hier de zaak op stelten. De vlaggen waren reeds uitgestoken en we stonden – eerlijk waar – reeds te wachten op de eerste tank. Doch tegen den middag, zakte de feestelijke stemming reeds in. Ik sprak toen iemand uit Klundert en die vertelde dat de Moerdykbrug nog stevig in Duitse handen was en dat deze daarover nog reden en rossen. Er waren hier nog enkele Duitsers (een stuk of zeven). Nu, die waren ’s morgens ook in de war. Ze dachten, net als wij, dat het zo gebeurd zou zyn. Maar ’s avonds was de pret afgelopen en waren ze knap lastig. Om 8 uur binnen. Enkele malen is er nog geschoten. Enkele personen gewond, doch gelukkig niet ernstig. Je begrijpt, dat de vlaggen weer spoedig ingehaald waren. Wy wachtten op het hyschen van de vlag op de R.K.-pastorie, doch die werd niet omhooggehaald. Vandaar dat onze driekleur wel over de trapleuning heeft gehangen, doch nog niet verder is gekomen. Toen de sensatie op Zondag en Maandag, van de overkomende transport- en vrachtzweefvliegtuigen. Dat mooie gezicht zullen we niet licht vergeten. We konden ze heusch niet meer tellen. Het was net een ganzenmarsch. En ‘kanjers’ dat er bij waren, zeg. Groote viermotorige bommenwerpers trokken de zweefvliegtuigen. Op Zondag is er hier boven Fynaart een transportvliegtuig in brand geraakt en neergekomen in het geïnundeerde gebied achter de Nieuwemolen. De inzittenden konden zich grootendeels met de parachute redden. De Duitschers waren er echter als de kippen by, hoor. Een ander zweefvliegtuig duikelde over de kop. Alles morsdood. Maandag is wel de grote groep overgekomen. Als ik je vertel dat de vliegery onafgebroken duurde van half drie tot ruim half zes en dat op bepaalde momenten de heengaande en terugkeerende vliegtuigen elkander boven Fynaart passeerden, dan kun je je ongeveer voorstellen, wat er by Arnhem en Nymegen geland is. Op maandag brak het touw van den trekker boven ons dorp en de “glider” kwam by den Boerendyk neer. Als gekken reden de menschen er op de fiets en te voet, dwars door het land heen. De bemanning bestond uit zes personen. Voorts beschikten ze over een gevechtswagentje en een mitrailleur, die daarop kon worden gemonteerd. Eer ze het zaakje echter in gereedheid hadden, vielen de Duitschers hen reeds aan. Ze moesten zich, jammer genoeg, overgeven. Eén van hen werd zwaar gewond. Hy is op de hoeve van Bal a/d Boerendyk na enkele dagen overleden. Hy moest ook naar Arnhem, vertelde hy. We hopen maar, dat de stryd spoedig beslecht zal zijn en dat wy allen dezen moeilyken tyd zullen doorkomen. Met de voedselvoorziening gaat het tot nog toe niet slecht. Alleen boter is het artikel waar je niet aan kunt komen. We hoorden echter reeds, dat het in Breda en Roosendaal gaat nypen. We hebben hier thans noodkaarten. Elke gemeente wyst zijn eigen bonnen aan. Er wordt geweldig ‘geroddeld’, dat kun je begrypen. Haast geen berichten. We krijgen slechts van 5 uur n.m. tot 9 uur n.m. electrisch licht. In de overige uren is er dus geen stroom. Kan er dus ook niet geluisterd worden. Kranten hebben we reeds in geen maand gezien. We zitten hier als het ware op een eiland. Nu luitjes, we willen hopen, dat we voor veel ellende gespaard mogen blijven. Als we horen van Nymegen en Arnhem wordt het wel eens bang. Er gaat geen dag voorby of in de buurt vallen (hetzy in Moerdyk of in Roosendaal) bommen. En dan staan de ramen te rinkelen, dat begryp je. Vorige week is er nog een zware terecht gekomen by de suikerfabriek te Stampersgat. Dat moet echter een vergissing zijn geweest. Jo zal aan Mies en Ma en ook aan Moeder schrijven. We willen hopen op een spoedig weerzien. Tot een volgende keer. Houdoe Cees van der Mast

Deze middag genieten we vanhet Gezelligheidskoor Doucement uit Wouw. Zij verzorgen voor ons een optreden met allerlei gezellige muziek. Bij aanvang welkom met koffie/thee en in de pauze een consumptie. Deze middag word gehouden op donderdag 24 oktober en vindt plaats in de Graanbeurs, Kadedijk 6. Aanvang 13.30 uur. Na afloop van het muzikale gedeelte spelen we nog 5 rondjes bingo. Bingokaarten kosten 1 euro per ronde.Opgeven voor deze middag kan tot en met 20 oktober bij Piet Frijters of bij Jolanda Nieuwkerk. Het bestuur hoopt op een grote opkomst.

Open ochtend Het Kompas Basisschool Het Kompas in Heijningen houdt dinsdag 22 en donderdag 24 oktober een open ochtend. Iedereen is welkom van 10.00 tot 11.30 uur om te komen kijken en mee te spelen. De eerste vijf bezoekers ontvangen een leuke goodiebag. BSO De Zwingeltjes neemt eveneens deel aan de open ochtend. Het Kompas is gelegen aan de Polderstraat 44 in Heijningen.

Staat hier de volgende keer uw advertentie?


Pagina 9

Voorleeswedstrijd basisschool ’t Kompas in Heijningen

Max verrast met zijn leestalent: A je to!

Meld je aan bij Buurtpreventie Fijnaart Sinds enkele jaren is er buurtpreventie actief in Fijnaart. Deze teams zijn ontstaan als burgerinitiatief. Zowel de politie, woningcorporatie Woonkwartier als gemeente Moerdijk ondersteunen dit initiatief van harte en faciliteren de teams om aan preventie te doen.

Winnaar Max met zijn favoriete boek van het duo Buurman & Buurman.

Hij zit pas in groep 3, toch weet Max het boek ‘Klussen’ van Buurman & Buurman foutloos voor te lezen. Met deze prestatie won hij vrijdagmiddag de voorleeswedstrijd van basisschool ’t Kompas in Heijningen. Ischa van groep 8 mag de school vertegenwoordigen tijdens het voorleeskampioenschap van de gemeente Moerdijk. Elk jaar wordt op ’t Kompas de herfstvakantie ingeluid met de voorleeswedstrijd. Dit keer mochten zeven voorleestalenten uit zeven groepen een stukje voorlezen uit hun zelfgekozen boek. Voordat de kinderen in de grote voorleesstoel mochten plaatsnemen, showden eerst alle leerlingen hun danstalenten. Zij hadden een dansje ingestudeerd op het nummer ‘Reis mee’ van Kinderen voor Kinderen. ‘Reis mee’ is dit jaar het thema van de Kinderboekenweek.

de wijze waarop hij nu al kan lezen. Een prima tweede was Ischa uit groep 8. Zij las op gedreven wijze voor uit ‘Het Dagboek van een Muts’. Als zij nog wat meer de rust weet te bewaren, gooit ze zeker hoge ogen op de gemeentelijke voorleeskampioenschappen. Lorenzo uit groep 4 stal het hart van de jury met het voorlezen uit ‘Ik vind je lief mama’.

Het leverde hem de derde plaats op. De andere kinderen werden allemaal vierde. Maar eigenlijk is iedereen een winnaar. Daarom kregen alle voorleestalenten een oorkonde en een dik verdiend applaus van hun schoolgenootjes en de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s in de zaal. Door Jan Willem van Bodegom

Jury De voorleestalenten werden beoordeeld door een driekoppige jury. Oud-onderwijzer en kinderboekenschrijver Piet Hendrikx uit Fijnaart vond het jureren vorig jaar zo leuk dat hij dit keer weer van de partij was. Susan Rispens uit Heijningen is een bekende op ’t Kompas. Zij werkt als onderwijsassistent bij Stichting De Waarden. Jan Willem van Bodegom uit Fijnaart was het derde jurylid. De hoofdredacteur van Fendert Lokaal maakte al voor de vijfde keer deel uit van de jury. Lastige taak De jury had de lastige taak om de voorleestalenten uit de verschillende groepen te beoordelen. Voor hen stak Max er met kop en schouders bovenuit. Hij is zijn klasgenootjes ver voor met

Vrijwillige basis Bij buurtpreventie zetten bewoners zich op vrijwillige basis actief in voor het eigen woongebied. Een buurtpreventieteam is een groep vrijwilligers die zich wijdt aan het voorkomen van criminaliteit, vandalisme, overlast en verloedering binnen een hun buurt. Uiteindelijk bepalen de bewoners zelf hoe leefbaar hun omgeving is. Alert-groep Naast buurtpreventieteams zijn er ook mensen lid van een Alert-groep. Via Whatsapp informeren zij elkaar over verdachte situaties en/ of andere zaken die het algemeen belang aangaan. Belangstelling Na 5 jaar merken we dat de belangstelling voor buurtpreventie wat aan het afnemen is. De politie, woningcorporatie en gemeente betreuren dat en doen bij deze een oproep aan de inwoners van Fijnaart om zich aan te melden voor buurtpreventie. Aandacht Naast aandacht voor veiligheid en een schone omgeving is het ook belangrijk aandacht te hebben voor vereenzaming en/of verwaarlozing van mens en dier e.d. Op zoek De huidige buurtpreventieteams zijn op zoek naar medebewoners die zich ook hiervoor willen inzetten. Aanmelden Jezelf aanmelden kan via veiligheid@moerdijk.nl of telefonisch via 140168.

Ischa vertegenwoordigt ‘t Kompas op de gemeentelijke kampioenschappen.


Pagina 10

Organiste Adrie Voster Zesde gezondheidsmarkt blaast 90 kaarsjes uit van de kruisvereniging

De gezondheidsmarkt van twee jaar geleden.

Op zaterdag 26 oktober houdt de Kruisvereniging Fijnaart en Heijningen voor de zesde keer een gezondheidsmarkt in De Parel in Fijnaart.

Adrie Voster is onlangs 90 jaar geworden. Adrie is organist tijdens de doordeweekse vieringen in Cluster West van de Rooms-Katholieke Immanuel Parochie. Zij bespeelt het orgel in de H. Jacobus de Meerderekerk, het Fendertshof en in Noordhoek. Adrie, van harte gefeliciteerd.

Wijkzuster Liny aanwezig op inloopmiddag Huis van de Wijk

In de sporthal van De Parel is een ruim aanbod van exposanten aanwezig. Meer dan dertig verschillende organisaties in de zorg informeren u graag over hun diensten. U kunt er terecht voor informatie over onder meer zorginstellingen en thuiszorg, de wijkzuster, de Rolstoelcentrale, Huis van de Wijk, de WMO, ergotherapie, diabetes en voeding, fysiotherapie, zorgwinkels, dementie, lifestyle, podotherapie, veiligheid in huis en buurtpreventie. U kunt er ook kennis maken met reiki, energetisch Paard en Life coaching, massagetechnieken en de traditionele Chinese Geneeswijze. Op de gezondheidsmarkt kunt u ook uw gezondheid laten testen. Zo zijn er onder meer metingen van: bloeddruk, reactievermogen, lenigheid, een voetscan, vaattest, lichaamsanalyse, bodyscan. Scorekaarten voor de gezondheidstests zijn verkrijgbaar bij de ingang van de zaal. Deelname aan deze tests is gratis voor leden van de Kruisvereniging. Niet-leden betalen 5 euro voor de scorekaart. De markt is van 10.00 tot 15.00 uur, toegang is gratis.

Op reis door 20 jaar PRZYJAZN Het gemengd koor PRZYJAZN uit Klundert viert op 1 november 2019 haar 20-jarig bestaan. Daarbij wordt groots uitgepakt met een jubileumconcert in De Stad Klundert.

Stel al uw vragen aan wijkzuster Linsy, hier op de foto met Liesje, de mascotte van de wijkzuster.

Op donderdagmiddag 17 oktober van 14.00-15.00 is er weer inloop in het Pestalozzihuis. Deze inloop wordt georganiseerd door Woonkwartier, politie, gemeente Moerdijk en Surplus. U kunt dan binnenlopen met vragen of opmerkingen op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn in Heijningen. Deze keer is wijkzuster Linsy aanwezig. Zij helpt u graag verder op weg met specifieke vragen op het gebied van uw welzijn en gezondheid;

De wijkzuster kan ook uw bloedsuiker en bloeddruk meten. Als u vragen heeft voor de gemeente, Woonkwartier of politie ,dan worden deze vragen meegenomen naar de juiste contactpersoon. De inloop is bedoeld voor alle inwoners van Heijningen. Koffie en thee staan voor u klaar! Komt u ook?

Al heel lang bestond er een vriendschapsband tussen Klundert en Jaworze in Polen. In 1999, bij één van de jaarlijkse uitwisselingen, werd een gelegenheidskoor samengesteld uit leden van reeds bestaande koren in de omgeving, met als doel de reis muzikaal luister bij te zetten. De deelnemers beviel de samenwerking echter zo goed, dat daaruit een nieuw koor is ontstaan. Het kreeg de naam PRZYJAZN, die vriendschap betekent en dit koor bestaat dus nu 20 jaar. Aan enthousiasme heeft het nooit ontbroken en er zijn nog steeds leden, die deze start-

periode hebben meegemaakt. Met een breed repertoire in klassieke en eigentijdse muziek zijn er door de jaren heen veel geslaagde optredens geweest, zowel in Nederland als buiten de grenzen. Jarenlang stond het koor onder leiding van Ruud Krijnen, maar in 2014 is het stokje overgenomen door Marie-Anne Gubbels uit Etten-Leur. Het concertprogramma is een reis door 20 jaar PRZYJAZN en het publiek zal daarin, naast de muziek, door middel van tekst en beelden worden meegenomen. De begeleiding op piano is in handen van Arnoud Hobbel. vrijdag 1 november 2019 – 20.00 uur – zaal open 19.30 uur De Stad Klundert (voormalige RK-kerk), Molenstraat 33 in Klundert. De toegang is gratis.


Pagina 11

De Boei geopend met nepchampagne en echte hapjes heerlijk in weg te zakken. Ook staat er nog een grote tafel in de ruimte, maar die wordt wellicht vervangen door een biljart. De bar De ruimte is nog niet helemaal af. De bar moet nog worden afgemaakt en ook heeft de bovenverdieping geen water. “Maar dat komt zeker goed”, zegt jeugdouderling Nicky van Dam positief. Ze is ontzettend blij met De Boei. “We konden niet langer gebruikmaken van de ruimte boven De Ontmoetingskerk. Daarom kwamen het afgelopen jaar de jongeren van Rock Solid maandelijks bij mij. Stikgezellig, maar het is ook wel goed dat ze weer hun eigen plek hebben.”

Met in de ene hand een glas nepchampagne wordt met de andere het lint doorgeknipt.

De jongeren van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten hebben weer hun eigen stekkie. Afgelopen vrijdag knipten zeven van hen een lint door dat dwars door jeugdhonk De Boei was gehangen. Vlak voor de opening was de kurk al van de champagnefles geknald. Van nepchampagne, want de jongeren zijn onder de zestien jaar. Wel echt waren de vele hapjes die de jongeren van Rock Solid vrijdagavond hadden gemaakt om uit te delen aan de gasten. De nieuwsgierige bezoekers

kwamen dan ook niets te kort op de zolder van De Vijverhof. Voor de verbouwing werd deze ruimte onder andere gebruikt om te kopiëren. De afgelopen maanden

zijn twee wanden eruit gehaald, evenals de knieschotten. Daarna is er een vloer gelegd en kreeg alles een nieuw, fris kleurtje. Een gigantische bank nodigt uit om

Boeien De jongeren van 12 tot 16 jaar komen één keer per maand op vrijdagavond bij elkaar. Ook kunnen zij deelnemen aan Meetingpoint. Dat is eveneens maandelijks, maar dan onder kerktijd. Daarnaast is er nog een jeugdsoos voor jongeren vanaf 16 jaar. Nicky hoopt dat veel jongeren langskomen op de zolder van De Vijverhof en dat het ze blijft boeien. Vrijdagavond was in ieder geval een prima start. Door Jan Willem van Bodegom

Ruimte voor vocalisten, pianisten, violisten, fluitisten, harpisten etc.

d’Engelenburgh Fijnaart biedt weer open podium Op vrijdagavond 18 oktober is er een open podium in d’Engelenburgh in Fijnaart. Zangers en musici krijgen gelegenheid hun muziek te laten horen voor publiek. De avond biedt een ontspannen uitje voor belangstellenden. Het rijksmonument aan de Molenstraat 24 biedt toegang aan ieder die voor publiek wil zingen of musiceren. Aria’s en liederen uit opera, operette en musical zijn mogelijk, evenals ballades en instrumentale muziekstukken. Deelnemers brengen zelf hun bladmuziek mee. Pianiste Caecilia Boschman uit Dordrecht staat garant voor deskundige begeleiding. Voor harpspelers staat een echte Camac-harp klaar. Getracht wordt ieder minstens tweemaal aan bod te laten komen.

Luisteraars Ook luisteraars zijn van harte welkom, want publiek is natuurlijk onmisbaar. Zij mogen rekenen op een gezellige en muzikale maar ook verrassende avond, want het is van tevoren niet bekend welke muziek ten gehore wordt gebracht. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. De entree is zes euro en dat is inclusief koffie en een hapje. Enige kans De villa biedt een gastvrij platform waar liefhebbers in een ontspannen omgeving en voor geïnteresseerd publiek hun muzikale bijdrage kunnen leveren. Deze avond zal nog het enige Open Podium zijn dit najaar, want Caecilia is op tournee met het Scapino Ballet. Mis het dus niet! Vrijdagavond 18 oktober is het weer open podium in d’Engelenburgh.


Pagina 12

Mijn onhebbelijkheden zijn… Ik ben wel eens te recht door zee

Rien Nuiten FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Dit keer met Rien Nuiten.

Ik luister graag naar... Radio 538 en Radio Veronica en dan vooral naar lekkere, vrolijke muziek Ik droom van… Dat we lang van onze gezondheid en vrije tijd mogen genieten Het liefst drink ik... Een lekker koud biertje Mijn lijfspreuk is… Leef je eigen leven Bovenaan mijn bucket list staat... Ik zou graag nog eens een mooie cruise langs de Noorse fjorden maken Ik heb een grote hekel aan... Achterbakse, oneerlijke mensen die achter je rug om praten

onze 2 kinderen en 5 kleinkinderen

Ik woon in Fijnaart sinds... Mijn geboorte (aan de Nieuwe Molen) in 1951. Nu wonen we al weer een hele tijd met veel plezier aan de Molenstraat

Deze film moet iedereen zien… Saving Private Ryan

Men kan mij kennen van... Ik heb altijd in de Fendert gewoond en ik ben nogal eens bij v.v. de Fendert of visclub ’t Schietertje te vinden. En hier en daar doe ik ook nog wat vrijwilligerswerk In het dagelijks leven... Ben ik gepensioneerd, maar nog steeds druk met van alles en nog wat. De laatste tijd bijvoorbeeld ben ik veel te vinden op Fort Sabina, waar ik onder andere betrokken ben bij het onderhoud Het liefst eet ik... Alles wat lekker is Mooiste gebeurtenis in m'n leven... Ons trouwen en de geboorte van

Het boek waarvan ik genoot... Ik lees vooral visbladen en voetbalmagazines Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor… Liefst niet, of er moet minimaal brand zijn of iets vervelends in de familie gebeuren De mooiste kleur vind ik… Blauw De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is... De intussen overleden NoordIerse voetballer George Best Ik ben goed in... Sporten (vissen, voetbal en wielrennen) Mijn guilty pleasure is… Een lekker biertje drinken

Mijn lievelingsspel is... Ik geef eerlijk gezegd niet zo heel veel om spelletjes Mijn lievelingssport is... Dat is vissen Ik heb bewondering voor… Mensen die veel vervelends hebben meegemaakt en toch positief in het leven blijven staan Mijn grootste blunder... Ik kan er zo snel geen bedenken Op tv kijk ik graag naar… Sport (voetbal en wielrennen) Mijn favoriete vak op school... Handenarbeid Mijn beste vriend/vriendin is… Dat weet mijn beste vriend wel

Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben… Dan hopen we nog steeds gezond te zijn en misschien wel in een gelijkvloers appartement in de Fendert te wonen

Ik ben bang voor… Grote hoogtes

Mijn bijnaam is… Nuitje of Marijntje

Fijnaart vind ik... Een prachtige plaats om te wonen

Ik ben trots op... Ons gezin

Mijn naam is... Rien Nuiten

De beste voetbalclub van de wereld is… Ajax

Mijn favoriete vakantieland is... Zeeland, daar komen we al zo’n 20 jaar met veel plezier Mijn sterrenbeeld is… Tweelingen Mijn vrije tijd besteed ik aan... Vrijwilligerswerk, vissen, voetballen en wielrennen Als ik 10 miljoen euro win… Zou ik de kinderen verwennen en een mooie reis maken

Het mooiste dier is… Een jaguar, vanwege de stoere uitstraling

Wat ik mis in Fijnaart is… Een bruisend centrum Het mooiste plekje in Fijnaart... Onze achtertuin Het minst mooie plekje in Fijnaart… De Voorstraat, die heeft geen uitstraling Mooiste plekje in de gemeente Moerdijk… Fort Sabina

Doe jij mee met hét interview? Het Fendertinterview wordt door veel mensen uit de Fendert (en ver daar buiten) gelezen. Meedoen aan Fendertinterview is heel eenvoudig: het invullen van een vragenlijst met vaste en niet al te ingewikkelde vragen is meestal zo gepiept. Wil jij meedoen aan het Fendertinterview? Of ken jij iemand die dat leuk vindt? Stuur een e-mailbericht naar info@fijnaartnieuws.nl


Pagina 13

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 17 oktober 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zondag 20 oktober 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Celebrant: M. Prasing Samenzang o.l.v. W. Hommel Misdienaars: I. Hoppenbruwers en D. Vergouwen Lector: C. Dingemans Koster: P. Volders

Collectanten: J. Dingemans en P. Berghout Gebedsintenties: Diny Heijnen e.v. Jac Schouwenaars. Lies van Merriënboer–Korst. Joke Reijnders-van Merrienboer (2) Collecte: 1ste voor eigen kerk; 2de voor Wereldmissiedag Bloemengroet Na afloop samenzijn met koffie

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Maandag 21 oktober 15.00 uur: Fendertshofviering

Zondag 20 oktober 10.00 uur: De Dorpskerk Jeugd- en gezinsdienst; Doopdagviering - Afsluiting VBC Voorganger: Ds. F.C. de Ronde Ambtsdrager van dienst: Wim Tolenaars Gastvrouw: Linda van Strien Collecte rondgang: Vakantiebijbelclub Collecte uitgang: Onderhoud van

Woensdag 23 oktober 10.00 uur: H. Jacobus de Meerdere Ouderenmorgen met Ziekenzalving Na afloop samenzijn met koffie U kunt de kerkdienst volgen en terugkijken via Kerkdienstgemist.nl

Agenda Dinsdag 15 oktober 18.15-19.30 uur: Zwem4daagse, De Oester, Prinses Margrietstraat 11 in Fijnaart

het orgel De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491

Optreden popkoor De Voices tijdens Sprundel Vocaal

Woensdag 16 oktober 18.15-19.30 uur: Zwem4daagse, De Oester, Prinses Margrietstraat 11 in Fijnaart Donderdag 17 oktober 10.00-12.30 uur: Vakantie Bijbel Club, De Dorpskerk, Kerkring 15 in Fijnaart 14.00-15.00 uur: Inloopmiddag Huis van de Wijk, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen 18.15-19.30 uur: Zwem4daagse, De Oester, Prinses Margrietstraat 11 in Fijnaart Vrijdag 18 oktober 10.00-13.00 uur: Vakantie Bijbel Club, De Dorpskerk, Kerkring 15 in Fijnaart 20.00 uur: Open podium, d’Engelenburgh, Molenstraat 24 in Fijnaart Zaterdag 19 oktober 10.00-16.00 uur: Quiltsterren, Shakerstore, Eerste Kruisweg 8 in Fijnaart 18.30 uur: Mossel- en Gourmetavond De Driehoek, Kwartiersedijk 1a in Fijnaart Maandag 21 oktober 19.30 uur: Dorpstafel Fijnaart, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart Dinsdag 22 oktober 10.00-11.30 uur: Open ochtend Het Kompas, Polderstraat 44 in Heijningen 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen

Popkoor De Voices is in 2004 ontstaan uit een projectkoor van muziekvereniging De Unie in Fijnaart. Het koor is uitgegroeid tot een gezellig en werklustig koor met een hele fijne sfeer en gezellige repetities. Sinds 2018 staan we onder de bezielende leiding van John Muller. Afgelopen jaar is er hard gerepeteerd om weer enkele optredens te verzorgen. Ons volgende optreden is op zaterdagavond 26 oktober tijdens de Sing-in van het koor Sprundel Vocaal. Dit evenement vind om 20.00 uur plaats in dorpshuis de Trapkes, Kloosterplein 3 te Sprundel. Tijdens deze avond zullen we diverse oudere en nieuwe popsongs ten gehore brengen zoals Don’t stop van Fleetwood Mac en Alles is Liefde van Blof. En als je na deze avond zin hebt om ons koor te komen versterken dan ben je welkom op onze repetitie iedere maandag

van 20.15-22.15 uur in de Parel in Fijnaart. Je kan een maand kosteloos meezingen en dan besluiten of je lid wilt worden. En zeker weten dat je dat wilt, want zingen geeft heel veel positieve energie! Natuurlijk kan je ons ook op facebook volgen: Popkoor de Voices Fijnaart en op onze website: www.devoices.net Heb je interesse of vragen neem dan contact op met Sonja: 06 1276 0971 of e-mail: smpeembregts@hotmail.com Tot ziens op 26 oktober.


Pagina 14

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Knooppunt Sabina Het lijkt een wekelijkse terugkomende berichtgeving te gaan worden dat er verkeersongevallen plaats vinden bij KP Sabina. De afgelopen week waren er dat meerderen. Een 19-jarige bestuurster uit Tilburg raakte zondag 6 oktober omstreeks 19.45 uur hier de macht over haar stuur kwijt. Ze verklaarde ergens overheen te zijn gereden en ging vol in de remmen. Ze belandde daarbij tegen de vangrail en kwam tot stilstand. Het stilstaande voertuig werd te laat opgemerkt door een naderende 33-jarige bestuurder uit Fijnaart. Hij remde, week uit en kon een aanrijding voorkomen. Echter kwam hij met zijn banden rechts in de berm terecht, raakte de auto in de slip en kwam op zijn dak tot stilstand. Ambulance is ter plaatse gekomen en werd geconstateerd dat geen van beiden letsel had opgelopen. Voertuigen werden getakeld door een bergingsbedrijf en Rijkswaterstaat sloot dit gedeelte af voor reparatie aan de vangrail. Komende vanaf de A29 de A59 op richting Fijnaart raakte vrijdag 11 oktober omstr. eeks 10.50 uur een 39 jarige bestuurder uit Rotterdam in de slip. Het voertuig sloeg over de kop. In het voertuig zaten 4 personen. De bestuurder raakte lichtgewond aan zijn hoofd. De ambulance nam 2 personen mee naar het ziekenhuis ter controle. Het zwaar gehavende voertuig werd afgevoerd door een bergingsbedrijf. Zaterdag 12 oktober omstreeks 14.15 uur reed een 19-jarige bestuurster uit Maarheeze als enige inzittende in haar voertuig over de A29 richting de A59. Zij verloor in de bocht de macht over het stuur en haar voertuig gleed rechts tegen de vangrail aan. Na deze botsing kwam zij terug op de weg en kwam aan de overkant in de berm tot stilstand. Het voertuig was zowel aan de voor- als achterzijde beschadigd. De bestuurster had geen letsel. Het voertuig werd afgevoerd door een bergingsbedrijf.

Fijnaartse beschonken automobilist gewond bij aanrijding Dumping Op maandag 7 oktober werden in de berm aan de Appelaarseweg in Fijnaart vijf gedumpte vaatjes aangetroffen. De vaatjes waren wit/doorzichtig van kleur, een blauwe dop en geen opschrift en/of etiketten. Gemeente en Landelijke Faciliteit ondersteuning Ontmantelen (LFO) namen het ruimen en het onderzoek over.

Een 36-jarige inwoner van Fijnaart is zaterdagavond gewond geraakt bij een aanrijding in Hoeven. De man bekende ter plaatse dat hij gedronken had.

Vuurwerk Afgelopen week werden er diverse bedrijfscontroles verricht door de gemeente Moerdijk. Uit deze controle kwam naar voren dat er bij een locatie aan de Boerendijk Fijnaart vermoedelijk vuurwerk was aangetroffen. Op 12 oktober werd hier door de politie verder onderzoek in gedaan en bleek er 12 kg illegaal / niet voor particulier geschikt vuurwerk te zijn opgeslagen. De eigenaar zal hiervoor een proces verbaal ontvangen inzake overreding van de Wet Economische Delicten. Waar kan ik de opslag of handel in illegaal vuurwerk melden? Dat kan via het telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-70000.

De man uit Fijnaart gaf meteen aan dat hij had gedronken. Omdat hij naar het ziekenhuis gebracht werd, kon hij geen blaastest op straat meer doen. Een arts heeft in het ziekenhuis bloed van hem afgenomen. Dit wordt naar het NFI gestuurd, zodat het daar verder onderzocht kan worden. Als de uitslag bekend is, volgen mogelijk sancties.

Zien, maar vooral gezien worden De dagen worden korter en dus is de periode weer aangebroken voor de jaarlijkse aandacht voor fietsverlichting. Wij streven er naar de verkeersveiligheid te vergroten. Fietsers zijn steeds vaker betrokken bij ongevallen. Goede zichtbaarheid in het verkeer - door fietsverlichting draagt bij aan de verkeersveiligheid. Fietsen zonder verlichting wordt het vaakst genoemd als iets dat mensen een onveilig gevoel geeft in het verkeer. Veel fietsers (jong en oud) beseffen nog niet dat fietsverlichting essentieel is om goed gezien te worden. Een goede fietsverlichting is natuurlijk voor uw eigen veiligheid en voor de veiligheid van anderen op de weg. Johan Damen Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

Het verkeersongeval vond rond 21.00 uur plaats op de Bovendonksestraat in Hoeven. Twee auto’s botsten frontaal op elkaar. Beide bestuurdders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De auto’s reden elkaar tegemoet op de Bovendonksestraat. Een van de auto’s raakte op de verkeerde weghelft en een aanrijding was het gevolg. De twee bestuurders, een man van 36 uit Fijnaart en een man van 25 uit Bosschenhoofd, zijn naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek.

Hoe Jeu de Boules Club Fijnaart na deze zomer weer verdergaat Na een fantastische - voor sommige te hete - zomer gaan we als Jeu de Boules Club Fijnaart weer aan het winterseizoen beginnen. De regen van de laatste weken en de verdere weercondities gaan ons niet hinderen om aan een sportief najaar te beginnen. Immers hebben wij in Fijnaart een unieke Boulodrome, hierdoor zijn we met de overdekte 4 banen altijd prima voorzien om heerlijk te boulen. Eerlijk is eerlijk met de thans kleine ploeg actieve boulers hebben we weliswaar aan enthousiasme niets ingeleverd, maar met meer deelnemers zullen we het nog beter en leuker kunnen maken. Veel inwoners van Fijnaart hebben nog niet kunnen ervaren hoe leuk jeu de boules is. Iedereen kan dit spel spelen, of u nu jong of oud bent of u wel of geen goede conditie hebt. Getraind of ongetraind kan dus iedereen bij ons meedoen. Balletje gooien Het weer kan ook nooit een

spelbreker zijn, natuurlijk spelen we bij mooi weer op de 8 buitenbanen, maar als u wilt kunt u altijd binnen spelen. De spelregels leggen wij u graag uit, en zelfs aan gebruikte jeu-de-boulesballen hebben we voldoende in voorraad. Kortom, wat staat u in de weg om eens te komen proberen en in een ontspannen sfeer een balletje te gooien. Tussendoor is er wat te drinken warm of koud, dus ook aan uitrusten gedacht. U kunt ons bereiken met de fiets of (beperkt) met de auto onze accommodatie ligt onder aan de dijk achter de bloemenwinkel van Simon Nieuwkoop of zo u wilt, achter de schoenenwinkel van Eric Schouwenaars. Dinsdag- en donderdagmiddag We zijn er iedere dinsdag- en donderdagmiddag te vinden van 13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Wilt eerst eens iets vragen, dat kan, u kunt dan bellen met Ger Lips zijn telefoonnummer is 0168-463788 We horen of zien u erg graag!

Bridge 55+ Uitslag dinsdag 8 oktober 1. Anton Bom & Piet Breure 62,85% 2. Bets & Piet Kannekens 61,46% (3.) Martha & Piet Berghout 55,90% (3.) Nel Breure & Nel Keuter

55,90% 5. Teunie Boelhouwers & Tineke Vis 50,69% 6. Christine Huisstede & Piet Vermunt 50,35%


Pagina 15

6 afgelast Oranje-Blauw ‘14 VE1 - MOC’17 VE1 3-4

VR30+1 19.30 Klundert VR30+1 – De Fendert VR30+1 20.00 De Fendert VR30+1 – SEOLTO VR30+1 20.30

Uitslagen

De Fendert VR30+1 – VCW VR30+1 5-0 SEOLTO VR30+1 – De Fendert VR30+1 8-0 De Fendert VR30+1 – Klundert VR30+1 3-0 De Fendert VR30+1 kampioen De Fendert 3 – TPO/DHV/VOV 2-0 De Fendert 2 – Pelikaan 4 2-3 De Fendert 4 – SEOLTO 8-2 De Fendert 1 – Prinsenland 1 1-3 De Fendert VE1 – Vrederust VE1 4-9 S.c. Kruisland JO13-2 – De Fendert JO13-1 5-0 S.c. Emma VR1 – De Fendert VR1 8-0 Klundert 3 – De Fendert 6 3-1 Dubbeldam VR1 – De Fendert VR2 1-3

Programma

Vrijdag 18 oktober VCW VR30+1 – De Fendert

Zaterdag 19 oktober De Fendert JO11-1 – S.c. Kruisland JO11-1 09.00 De Fendert MO13-1 – MZC’11 MO13-1 10.00 De Fendert JO13-1 – Bevelanders JO13-1 10.00 De Fendert JO14-1 – DEVO JO141 11.00 De Fendert JO15-1 – Wernhout JO15-1 11.00 De Fendert 5 – Waarde 3 12.30 De Fendert 4 – Prinsenland 4 12.30 De Fendert JO19-1 – MZC’11 JO19-1 12.30 De Fendert JO19-2 – SEOLTO JO19-2 11.00 Tholense boys JO11-2 – De Fendert JO11-2 09.30 Zundert MO11-1 – De Fendert MO11-1 11.00 Kloetinge MO19-1 – De Fendert MO19-1 12.45 Den Bommel 1 – De Fendert 1 14.30 Oosterhout 3 – De Fendert 3 14.30

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 7 oktober A-lijn 1. Willy Timmers & Ineke van t Hullenaar 63,33% 2. Bets en Piet Kannekens 61,50% 3. Jan Timmers & Ernst Verwer 55,00% 4. Els Saarloos & Addie Schouls 54,00% 5. Klaas van Exel & Piet Verhoeven 53,00% B-lijn 1. Piet Bom & Piet Vermunt 63,19% 2. Annie van Gils & Jenke de Lint 54,17%

3. Teunie en Wim Boelhouwers 53,82% 4. Toon Reijnders & Graeme Reijnders 53,13% 5. Nel Keuter & Tineke Vis 51,74% C-lijn 1. Veronica van Nieuwenhuyzen & Toos Meijers 63,82% 2. Nanny de Groot & Toos Schrauwen 60,14% 3. Jeanne Post & Adri de Vrij 58,33% 4. Ge en Henk v.d. Weerd 55,83% 5. Hans Riethoff & Cor v. Veelen 54,93%

Bridgeclub Ruigenhil Uitslag competitie 1e ronde, 6e zitting donderdag 10 oktober A-lijn 1. Magda Weaver/Cor van Veelen 63,19% 2. Anita Koole/Ineke Dane 59,72% 3. Maarten Schouls/Manda Kaptein 56,60% 4. Addie Schouls/Bert de Lint 54,89% 5. Nettie Donders/Els Kamp 54,17%

B-lijn 1. Ditte Konings/Dingeman Kamp 66,94% 2. Cees Brouwers/Bert van Brouwershaven 60,52% 3. Anton Bom/Kees de Jong 56,18% 4. Tonny Frijters/Arie van der Linden 54,41% 5. Joek van de Erve/Sjaan van Exel 53,92%

Programma

vv Oranje-Blauw ‘14 Uitslagen

S.C. Gastel 3 - Oranje Blauw ‘14 1 5-0 Oranje-Blauw ‘14 3 - Kruisland 3 1-5 Oranje-Blauw ‘14 4 - Cluzona 5 2-14 Oranje-Blauw ‘14 5 - Victoria ‘03

Zaterdag 19 oktober Oranje-Blauw ‘14 1 - Klundert 4 14.30 DZC’09 JO9-1 - Oranje Blauw ‘14 JO9-2G 9.45 Zondag 20 oktober Oranje-Blauw ‘14 5 - Noordhoek 3 14.00 Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website: www.oranjeblauw14.nl

Kennedy- en Julianaschool bieden schaaklessen aan Na een jaar een pilot te hebben gedraaid hebben de Kennedyschool en Julianaschool in Fijnaart de handen ineengeslagen en bieden ze alle kinderen vanaf groep 4 schaaklessen aan tijdens schooltijden. En ook de meer- en hoogbegaafde leerlingen uit groep 1 tot en met 3 schaken al mee. Beide scholen vinden het belangrijk dat kinderen in deze tijd de zogeheten 21-eeuwse vaardigheden leren om straks met voldoende bagage de snel veranderende maatschappij in te kunnen stappen. Een aantal van die vaardigheden, kritisch en creatief denken, zelfkennis en probleemoplossing, worden door het leren schaken ontwikkeld. 1500 jaar Schaken hoeft zich als spel niet meer te bewijzen. Het bestaat al zo’n 1500 jaar, dus dat wil wel wat zeggen. Maar schaken is meer dan alleen een spel of een denksport. Schaken traint en stimuleert het brein op een unieke manier. Daarnaast zorgt het ervoor dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen in zijn of haar talent: “In chess, the small one can become the big one” (Queen of Katwe). Online schaakprogramma De scholen hebben alle leerlingen een account gegeven van Chessity; een klein bedrijf dat zich als doel heeft gesteld het beste online schaakprogramma te bieden waardoor alle kinderen (en volwassenen) kunnen

leren schaken. De lessen worden adaptief gegeven en kinderen doen steeds succeservaringen op doordat ze elk cursusonderdeel met een diploma afsluiten. Kinderen ervaren het als een leuke activiteit doordat de lessen volgens het principe van gamificatie worden aangeboden. Er worden dus spelelementen aan de lessen toegevoegd, waardoor kinderen gemotiveerd zijn en hun ervaring verrijken. Goed voor de ontwikkeling Steeds meer mensen - van ouders tot leerkrachten en neurowetenschapers – realiseren zich hoe goed schaken is voor de ontwikkeling en voor het brein. Janton van Apeldoorn, die Chessity in 2011 oprichtte, heeft dat als kind zelf ervaren. Door ernstige dyslexie kwam hij als kind amper mee op school, maar nadat hij leerde schaken ging het langzaam steeds beter. Schaken bleek zijn redding en sindsdien is het Jantons persoonlijke missie om anderen op dezelfde manier te helpen. Missie en vissie Het aanbieden van schaakonderwijs past dus volledig binnen de missie en visie van het onderwijs op de Juliana- en Kennedyschool in Fijnaart. Elk kind kan leren schaken. In elke klas is ook een schaakbord met stukken aanwezig, zodat kinderen het niet alleen achter hun chromebook leren maar ook driedimensionaal. Wilt u meer weten over het schaakonderwijs op de beide scholen? Kom dan gerust eens langs, we leggen het u graag uit!


Word Vriend van Fendert Lokaal

Voor slechts een tientje per jaar stelt u de toekomst van Fendert Lokaal veilig. Maak minimaal 10 euro over op bankrekeningnummer NL25 RABO 0154 5208 96 t.n.v. Uitgeverij Lokaal o.v.v. Vriend van Fendert Lokaal.

3 JAAR OP RIJ CONCLUDEERT TV-PROGRAMMA ‘KASSA’

JUMBO IS GOEDKOPER DAN ALDI EN LIDL

Bron: BNN VARA Kassa – 13 april 2019, 12 mei 2018 en 8 april 2017

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER