Fendert Lokaal 2019 week 31

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 3 0 j u l i 2 0 1 9 | w e e k 3 1 | j a a r g a n g 6 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Actie voor sporpark

Canon van Fort Sabina

Bart op titelkoers

Robert triomfeert

Werkgroep Leefbaar Heijningen is het wachten op schermen beu

“Rijkswaterstaat heeft nog tot 31 augustus” gen op nieuwe cijfers. “Ze willen nu weer weten hoeveel voertuigen er op dit moment over de weg rijden en hoeveel er in de toekomst gaan rijden. Daarvoor hebben ze getallen nodig van de provincie, maar die zijn niet zo snel. Daarom loopt alles vertraging op. Eerst is beloofd dat we in december 2018 de juiste aantallen zouden krijgen. Vervolgens is het steeds vertraagd. Nu is beloofd dat we op 31 augustus de resultaten zouden krijgen. Alleen laten ze in een mail weten dat het concept-prognosecijfers zijn, waaraan geen rechten kunnen worden verbonden en waar Rijkswaterstaat zich niet aan hoeft te houden. Het is dus maar de vraag wat we ermee opschieten.”

De werkgoep wil schermen van 5 meter hoog, tussen het viaduct aan de Oude Heijningsedijk en de Hoge Heijningsedijk.

Vijf jaar lang strijdt werkgroep Leefbaar Heijningen voor geluidsschermen langs de A4/A29. Metingen tonen de noodzaak aan, die zelfs wordt onderschreven door de directeur Wegen en Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Toch wil Rijkswaterstaat nog meer onderzoekcijfers hebben. Die zouden eerst in december vorig jaar, later in januari, maart en nu op 31 augustus op tafel liggen. Is er dan nog geen duidelijk, dan komen de werkgroepleden in actie. Ze zijn het nu zat, spuugzat. Vanaf het moment dat in november 2014 de A4 is doorgetrokken van Dinteloord naar Bergen op Zoom is het aantal voertuigen dat langs Heijningen raast enorm toegenomen. “Eerst hadden we alleen het verkeer dat naar Steenbergen en Dinteloord reed in de avond- en ochtendspits. Dat waren zo’n 15.000 voertuigen per dag. Nadat de snelweg was doorgetrokken steeg dat aantal met 76,7% naar 26.5000 voertuigen. Elk daaropvolgend jaar nam het verkeer toe met duizenden voertuigen extra

per dag”, somt Jasper Visser van Leefbaar Heijningen op. Boven 65 decibel Met het verkeer nam uiteraard ook het geluid toe. “Rijkswaterstaat stelt dat als het geluid gemiddeld boven de 65 decibel zit, er geluidswerende maatregelen getroffen moeten worden. Ze hebben zelfs gezegd dat ze al in actie komen anderhalve decibel voordat dat punt is bereikt. De gemeente Moerdijk heeft een jaar lang metingen verricht. Daaruit blijkt dat we 2 à 2,5 de-

cibel boven de 65 zitten. Nu de overschrijding is geconstateerd moet Rijkswaterstaat zijn verlies nemen en geluidsschermen neerzetten. En niet van een metertje hoog, want dat is niet afdoende. Wees een goede verliezer en plaats een scherm van vijf meter, van het viaduct aan de Oude Heijningsedijk tot aan de Hoge Heijningsedijk en aan beide kanten. Dan hoor je ons niet meer”, aldus Jasper. Nieuwe cijfers Rijkswaterstaat wacht daarente-

Acties Op 9 september heeft de werkgroep Leefbaar Heijningen haar volgende vergadering. “We nodigen daarbij wethouder Désirée Brummans uit en ook burgemeester Jac Klijs is van harte welkom. Die avond besluiten we wat onze vervolgstappen worden”, kondigt Jasper aan. “Binnen de werkgroep hebben we bijna het punt bereikt dat de maat vol is. We hebben de afgelopen jaren al zoveel gedaan. We hebben de minister al meerdere malen uitgenodigd, maar ze komt niet. We hebben een petitie aangeboden in de Tweede Kamer. We hebben in Den Haag met een spandoek gestaan. We ontvingen Rijkswaterstaat, een VVD-kamerlid en de burgemeester. Die verklaarde dat het een takkeherrie is langs de A4. We hebben al van alles gedaan. Dan blijft er weinig meer over dan een actie op de rijksweg.” Lees verder op pagina 3


SMULTOPPERS

Van woensdag 31 juli t/m zaterdag 3 augustus

Roomboter appelflappen per stuk € 0,99 Harde gesorteerde broodjes 5 stuks € 1,09 Citroen mascarone cake voor € 2,99 + 8 spaarpunten cadeau

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

Lonneke de Vrij - Janita Bom 06 23 42 79 30 Zwemstraat 4, Fijnaart www.omzienuitvaart.nl

Scheepsbouw Nieuw of renovatie:

Interieur, meubels op maat, teakdek, lijsten maken Robert Berghout, Steiledijk 5, 4793 RK Fijnaart Tel: 0168-462489 / 06-23752805 Email: berghoutonderhoud@gmail.com Website: www.berghoutonderhoudgroep.nl


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Vervolg voorpagina-artikel

Leefbaar Heijningen is het wachten op schermen beu

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

AUTOBEDRIJF C.A. de Bruyn

Voor alle reparaties, APK, in -en verkoop van uw auto Patrijsstraat 2 Fijnaart T. 0168 - 46 45 61

WWW.AUTODEBRUYN.NL Adverteren in Fendert Lokaal Bel 06-14520497

Nederland krijgt steeds meer plekken waar het geen pretje is om te wonen. Op de ene plaats dreun je weg door overvliegende vliegtuigen, terwijl elders je huis wegdreunt doordat de onderliggende bodem gasloos is gemaakt. Het gedreun in Heijningen komt van de voorbij scheurende auto’s en vrachtwagens. Vijf jaar geleden was er nog weinig aan de hand. In de ochtend- en avondspits kwam er wel wat verkeer voorbij, maar dat was nog te doen. Maar nu de A4 een aantrekkelijke weg is om naar Bergen op Zoom en België te koersen, is het aantal voertuigen meer dan verdubbeld. De takkeherrie maakt het onmogelijk om met de ramen open te slapen, laat staan om op een zwoele zomeravond gezellig buiten te zitten.

Acquisitie

Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

TER INTRO

In november 2017 sprak Jasper Vissers (l) delegaties van de gemeente en Rijkswaterstaat toe.

“Mogelijk een langzaamaanactie. We willen dat eigenlijk niet. We zijn allemaal volwassen mensen en willen dan ook een volwassen oplossing. Als gezegd wordt dat er wat moet gebeuren als je één decibel boven de 65 komt, dan moet je dat ook doen. Dan moet je je niet verschuilen achter smoesjes.” Waar een wil is Voor de inwoners van Heijningen is de hele gang van zaken frustrerend. “We worden aan het lijntje gehouden. We zijn al vijf jaar bezig en nog steeds is er geen zicht op dat er wat gaat gebeuren. Zo’n 60 tot 80 woningen hebben direct last van het

drukke verkeer op de snelweg. Maar naast het geluid zijn er ook andere zaken waardoor het niet leuk is om naast een rijksweg te wonen. Daar hebben we het nog niet eens. We begrijpen heel goed waarom de snelweg indertijd is doorgetrokken. Dat was alleen maar heel slim, want het scheelt veel tijd en brandstof voor verkeer en bedrijven. Maar zorg er dan voor dat wij er niet de dupe van zijn en plaats aan beide zijden van de weg schermen. Waar een wil is, is een weg. Nu is er wel een weg, maar nog geen wil. Die ontbreekt bij Rijkswaterstaat.” Door Jan Willem van Bodegom

Watersnoodwoning op zaterdagen gesloten Op de zaterdagen 3 augustus en 7 september is de Watersnoodwoning in Heijningen gesloten. Op zaterdag 14 september (Monumentendag) is de Watersnoodwoning/Museum geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Vanzelfsprekend bent u iedere dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur welkom in de Watersnoodwoning op het adres: Veluwestraat 2 in Heijningen. Gratis toegang! Voor meer info: www.Watersnoodwoning-Moerdijk.nl

Nu heb ik enige ervaring met het wonen naast een lawaaibron. De eerste 24 jaar van mijn leven woonde ik er zelfs tussen twee. Aan de ene kant bakte Leen Sonneveld zijn brood en aan de andere kant timmerde mijn oom kasten, kozijnen en ander houtwerk in elkaar. Mijn slaapkamer zat tegen de bakkerij aangeplakt. Vooral in de nacht van vrijdag op zaterdag was het een leven als een oordeel. Bakplaten leken wel expres met grof geweld op de grond te worden gegooid. Maar ermee opgegroeid, was ik gewend aan het lawaai en sliep ik als een Doornroosje verder. Dat was niet het geval bij mij eerste vriendinnetje dat bleef overnachten. Zoals jong verliefden betaamt, lagen wij op een vrijdagavond verstrengeld tussen de lakens te slapen toen zij ineens verschrikt overeind schoot. “Wat is dat? Wat is dat?”, schreeuwde ze uit. “Ze slopen het huis!” Slaapdronken drukte ik haar tegen me aan, suste: “Dat is alleen de bakker maar” en sliep verder. Maar mijn slapie heeft die nacht geen oog meer dichtgedaan. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


GAAT VERHUIZEN NIET LUKKEN? ZIEKTE

?

?

FAMILIE TE VER WEG

?

WEINIG TIJD

Wij verhuizen, richten in, styleren, maken de oude woning verkoopklaar... kortom geen zorgen!

WWW.STYLING2SELL.NL

Staat hier de volgende keer uw advertentie?

haaruitval en er haar uitval en er toch goed uitzien toch goed uitzien DOK kappers haarwerk/pruiken specialist

DOK kappers haarwerk/pruiken specialist Bel voor een afspraak? Bel 0168voor 47 26 een 19 afspraak: 0168 47 26 19

Meer informatie: dokkappers.nl meer informatie: dokkappers.nl raadhuisstraat 12 / willemstad raadhuisstraat 12 / willemstad

Gemeente gaat bosplantsoenen snoeien en uitdunnen ven we het andere groen dat er staat ruimte én licht om te overleven, groeien en bloeien. En natuurlijk maken we het er veiliger mee: fiets- en wandelpaden langs ‘open’ begroeiing geven een veiliger gevoel dan onzichtbare paden met dichte begroeiing er langs. Waar letten we nog meer op: variatie Bij deze natuurlijke manier van groenbeheer houden we ook in de gaten dat er zo veel mogelijk variatie blijft. Denk aan verschillende soorten, de periode waarin ze bloeien of het soort bloem, of groenblijvend, besdragend en natuurlijk de prachtige herfstkleuren”, aldus de gemeente. Houtafval hergebruikt “Als het kan vlechten we takken in elkaar in zogeheten hout-rillen. Daar maken we dieren blij mee: het geeft ze extra bescherming. Dikkere stammen voeren we af voor hergebruik en houtsnippers brengen we naar de bio-energie centrale, waar dan op milieuvriendelijke manier energie opgewekt wordt.” Wat waar wanneer? Heijningen Uitdunnen: week 33 Maaien, ruimen en kruiden zaaien: week 42 Om struiken en bomen te laten groeien, moeten ze soms behoorlijk uitgedund worden. Foto: Gemeente Moerdijk

We waarderen ze steeds meer: struiken en bomen. Om ze de kans te geven om te blijven groeien en er van te kunnen blijven genieten helpt de gemeente Moerdijk ze een handje. Dat doet ze door te snoeien, maar eigenlijk vooral door (soms behoorlijk) uit te dunnen. De beste tijd om dat te doen breekt nu aan. “Waarom zo grof?” Die vraag krijgt de gemeente wel eens als

mensen zien dat we struiken en bomen soms tot op de grond afzagen. “Daarmee ge-

Oudemolen Uitdunnen: week 33 Maaien, ruimen en kruiden zaaien: week 42 Fijnaart Uitdunnen: week 34 Maaien, ruimen en kruiden zaaien: week 43


Pagina 5

Inzamelingsactie voor nieuw sportpark Sonny van de Worp uit Fijnaart is samen met een groep sportende plaatsgenoten een inzamelingsactie gestart voor een nieuw sportpark in zijn woonplaats. Hij wil op het terrein bootcamp- en outdoorfitnessapparatuur plaatsen. De gemeente Moerdijk is momenteel haar speeltuinen aan het opknappen. Daarom is er geen budget meer beschikbaar voor de aanleg van een sportpark. Wel kan Sonny een kleine vergoeding tegemoet zien. Via doneeractie.nl en sponsoring hoopt hij tussen de 5000 en 10.000 euro in te zamelen. “Om uiteindelijk volgend jaar zomer een mooi park neer te kunnen zetten”, schrijft hij op Facebook. “Dit is bedoeld voor jong en oud en voor iedereen uit de omgeving.” Door Jan Willem van Bodegom Sonny probeert geld in te zamelen voor een soortgelijk sportpark in Fijnaart. Foto: Vario Kunstgras

Première theateravontuur ‘De Canon van Sabina’ op Fort Sabina

De voorstelling Rats Kuch en Boonen krijgt een vervolg. Foto: Gert van der Ros

Voor iedereen die vorig jaar het satirische theateravontuur ‘Rats Kuch en Boonen’ heeft meegemaakt en natuurlijk ook voor degene die het hebben gemist! Dit jaar brengt Fort producties in samenwerking met Theatergroep Impro en van Creatieve Huize wederom een hilarische voorstelling over de geschiedenis van Fort Sabina. En wel op 28 en 29 september en 5 en 6 oktober! De drie partijen die deze productie mogelijk maken zijn wederom de uitdaging aangegaan om de geschiedenis van het fort te

gebruiken als inspiratie voor een unieke theatervoorstelling. Tijdens de voorstelling wordt u in verschillende scenes op verschillende locaties op het fort meegenomen in de rijke ge-

schiedenis van het grootste fort van de Zuiderwaterlinie. Uiteraard is het mogelijk vooraf een heerlijke lunch te nuttigen of na de voorstelling gebruik te maken van een bourgondisch

buffet. Uiteraard alles in stijl geserveerd door de Kletsmajoor. Voor meer informatie kijkt u op www.fortsabina.nl


Pagina 6

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent

Jaarreis Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen

Geen rijbewijs Op zondag 21 juli omstreeks 21.30 uur werd op de Oudemolensedijk Fijnaart een automobilist gecontroleerd. Tijdens de controle bleek dat de 22 jarige bestuurder uit Almere niet beschikte over een rijbewijs. Buiten dat hij een proces-verbaal ontving mocht hij zijn voertuig laten staan en iemand regelen met een rijbewijs die hem weer naar huis kon brengen. Scootmobiel Een 80 jarige inwoner uit Fijnaart belandde maandagmiddag 22 juli op de Blaaksedijk Fijnaart met zijn scootmobiel in een sloot. Mogelijk was hij onwel geworden. Het slachtoffer was goed aanspreekbaar maar moest ter controle mee naar het ziekenhuis. De collega’s hebben de scootmobiel naar zijn woonadres gebracht. Hobby ongeval In een loods aan de Molenstraat Fijnaart waren woensdagmiddag 24 juli enkele personen hobbymatig aan hun auto’s aan het sleutelen. Toen de auto bovenop de hefbrug stond hoorde men gekraak. Het lukte een 56 jarige man uit Capelle aan den IJssel niet om op tijd weg te springen toen de auto naar beneden kwam. Hij raakte met zijn been bekneld onder de auto. Het gevolg was zwaar letsel aan zijn been waarvoor hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Contact met 112 In spoedeisende situaties belt u het landelijke alarmnummer 112. Dat doet u als u leven of dat van iemand anders in gevaar is. U belt dus 112 als elke seconde telt. Bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk, of als u getuige bent van een misdrijf of denkt dat iemand wil gaan inbreken. De 112-alarmcentrale stuurt dan onmiddellijk de juiste hulp. Bijvoorbeeld de brandweer, de politie of een ambulance. Weet dat hulpverlening al aangestuurd wordt terwijl u nog aan de lijn hangt. Is 112 altijd bereikbaar met een mobiele telefoon? Een mobiele telefoon maakt onderscheid tussen 112 en een normaal telefoonnummer. U kunt zelfs 112 bellen als het toetsenbord van uw mobiele telefoon is geblokkeerd of uw beltegoed op is. Heeft uw provider een storing? Dan gaat de verbinding naar 112 automatisch via een andere provider met wel bereik. Alleen wanneer u ergens bent waar u geen bereik hebt, krijgt u geen verbinding met 112. Werkt 112 ook buiten Nederland? U kunt het alarmnummer 112 bellen in alle landen van de Europese Unie. In de meeste EU-landen kunt u Engels spreken met de plaatselijke alarmcentrale. Buiten Europa gelden andere alarmnummers. Vakantie wijkagent Ik ben in verband met de zomervakantie afwezig t/m 20 augustus 2019. Voor wijkgerichte politie zaken kunt u contact opnemen via 0900-8844 die uw melding zullen doorzetten naar mijn collega’s van de Cluster Moerdijk. U kunt ook contact opnemen met uw Wijk-Boa, Jeff Martens, telefoon:140168. Bij grote Spoed:112

Johan Damen

Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

Ernest Claes als tamboer van de fanfare De Sint-Jansvrienden in Averbode, Foto: Rene Huybrechts

Op vrijdag 6 september voert de jaarlijkse dagreis van de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen u naar de zestiger jaren van de vorige eeuw. Wij bezoeken de plaats Zichem, de geboorteplaats van Ernest Claes, de schrijver van het boek De Witte, de Abdij van Averbode en het mooie stadje Diest. Een dag vol met interessante culturele bezienswaardigheden. In Diest kunt u zelf bepalen wat u gaat doen. Reisinformatie Vertrek: 07.45 uur in Fijnaart Koffie/gebak: 10.00 uur Rondleiding in Zichem: 10.45 uur Koffietafel: 12.30 uur Rondleiding Averbode: 13.30 uur Vrije besteding in Diest: 15.30 uur

Naar Hoogerheide: 17.00 uur 3- gangen diner: 18.30 uur Thuis om 20.45 uur Kosten Deze geheel verzorgde reis met koffie/gebak, koffietafel, diner en rondleidingen kost voor niet-leden 70,00 euro per persoon. Ook u kunt deze reis meemaken door vòòr 5 augustus 70,00 euro per persoon over te maken op banknummer: NL79RABO0144953978 t.n.v. Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen onder vermelding: jaarreis. Nadere informatie volgt na betaling.

Lees de krant ook digitaal:

www.fendertlokaal.nl


Pagina 7

FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Dit keer met Frans Vrolijk.

Frans Vrolijk

Mijn sterrenbeeld is… Weegschaal Mijn vrije tijd vul ik met… Twee keer in de week sporten in de sportschool en werken op de boerderij Als ik 10 miljoen euro win… Zou ik dat delen met onze kinderen, een groot feest geven en de rest beleggen Beste voetbalclub ter wereld... Dat weet ik niet Mijn lievelingsspel is... Een potje kaarten Mijn lievelingssport is... Formule 1 Ik heb bewondering voor… Max Verstappen Mijn grootste blunder... Ik blunder niet ;) Op televisie kijk ik graag… Formule 1 en het nieuws Mijn favoriete vak op school... Gym en zwemmen

Mijn naam is... Frans Vrolijk Ik woon/werk in Fijnaart sinds... 1955, toen ik geboren ben. Ik ging werken in 1971 Men kan mij kennen van... Als akkerbouwer aan de Boerendijk en van mijn kinderen Kees, Jos, Bas en Gabie

Het boek waarvan ik genoot... Ik lees nauwelijks, eigenlijk alleen de krant of de Nieuwe Oogst Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor… Alles, mits noodzakelijk! De mooiste kleur vind ik… Rood

In het dagelijks leven... Ben ik met pensioen, maar help ik graag nog mee op de boerderij als dat nodig is

De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is... Mark Rutte, om te buurten met een biertje erbij

Het liefst eet ik... Biefstuk met friet en sperziebonen

Ik ben goed in... Mijn werk

Mooiste gebeurtenis in m'n leven... De geboorte van onze dochter Deze film moet iedereen zien… Ben Hur

Mijn guilty pleasure is... Gezelligheid kent geen tijd… Mijn onhebbelijkheden zijn… Eigenwijs zijn Ik luister graag naar... Veronica

Ik droom van... Dat iedereen tevreden is

Mijn beste vriend/vriendin is… Helaas vorig jaar overleden

Het liefst drink ik... Een (Belgisch) biertje

Ik ben bang voor… Politiek die de Europese Economische Gemeenschap (E.E.G.) wil verlaten

Mijn lijfspreuk is… Niet zeuren Bovenaan mijn bucket list staat... Dat het blijft gaan zo als tie gaat Ik heb een grote hekel aan... Klagers Over 10 jaar wil ik… Nog gezond zijn Mijn bijnaam is… Suus Ik ben trots op... Onze kinderen en mijn vrouw Mijn favoriete vakantieland is... Nederland (Zeeland). Lekker op de camping met de caravan

Het mooiste dier is… Een luipaard, die heeft zo’n krachtige uitstraling Fijnaart vind ik... Gezellig! Ik houd van de mensen die er vandaan komen! Wat ik mis in Fijnaart… Een mooie tent bij evenementen op de Voorstraat Mooiste plekje in Fijnaart... Onze tuin en als er feest is het evenemententerrein Minst mooie plekje in Fijnaart… Het oude ZNS-terrein Mooiste plekje in de gemeente… Willemstad


Bridgeclub Fijnaart

Pagina 8

Uitslag maandag 22 juli Zomeravondcompetitie A-lijn 1. Corrie & Bert Maat 63,19% 2. Bets & Piet Kannekens 61,46% 3. Nel & Piet Breure 59,03% 4. Anke & Pex Rijnberk 56,25% 5. Marcia Erkamps & Mia Schouten 54,51% 6 Ged. Piet Bom & Piet Vermunt 51,74% en Gé & Henk v.d. Weerd 51,74% B-lijn 1. Willy & Jan Timmers 58,33% 2. Willem van Opdorp & Ernst Verwer 57,50% 3. Ged. Nanny de Groot & Toos Schrauwen 55% en Rob den Engelse & Guido Voet 55,00% 4. Annie van Gils & Jeanne van Putten 54,58% 5. Gerry v. d. Boon & Maarten Schouls 54,17% 6. Joke Bogaarts & Nelly de Bruijn 50,83%

Bridgeclub Ruigenhil Uitslag ZomerAvondCompetitie Donderdag 25 juli achtste ronde 1. Pieta van den Assem/Lenny Dol 65,83% 2. Cees Brouwers/Bert van Brouwershaven 60,83% 3. Corrie Maat/Bert Maat 56,25% 4. Gerda Kuipers/Chris Kuipers 55,83% 5. Veronica van Nieuwenhuyzen/Anita Koole 51,67% Dit was de achtste ronde van de Z.A.C., die wordt gespeeld in de Blokhut te Willemstad, aanwezig 19.30 uur. aanvang 19.45 uur.

20.00: De Fendert 1 - Noordhoek 1 20.00: De Fendert 2: trainen Donderdag 22 augustus 6e training selectie 19.30 uur

Programma voorbereiding

Zaterdag 24 augustus Oefenwedstrijden: 14.30: De Fendert 1 - RFC 1 12.30: De Fendert 2 – RFC 2

Zaterdag 10 augustus 1e training selectie 12.00 uur

Dinsdag 27 augustus 7e training selectie 19.30 uur

Maandag 12 augustus 2e training selectie 19.30 uur

Donderdag 29 augustus 8e training selectie 19.30 uur

Dinsdag 13 augustus 3e training selectie 19.30 uur

Zaterdag 31 augustus Start Bekercompetitie 1 en 2 volgt

Donderdag 15 augustus 4e training selectie 19.30 uur Zaterdag 17 augustus Oefenwedstrijden: 14.30: De Fendert 1 – Den Bommel 1 13.30: De Fendert 2 – DHV 2 Maandag 19 augustus 5e training selectie 19.30 uur Dinsdag 20 augustus Oefenwedstrijd:

Dinsdag 3 september 9e training selectie 19.30 uur Donderdag 5 september 10e training selectie 19.30 uur Zaterdag 7 september Bekercompetitie 1 en 2 volgt Dinsdag 10 september Oefenwedstrijden: 20.00: De Fendert 1 – SSS 1 20.00: De Fendert 2 - Strijen 2

KLIEKJES Tot het gaatje Maar dan moet er wel een gaatje te vinden zijn, bijvoorbeeld in een grammofoonplaat. Het gebeurde ergens in de jaren ’70 toen mijn vrouw en ik tehuisleiders waren van het militair tehuis ‘Calimero’ in Erle, West-Duitsland. In onze belastingvrije winkel een ruim assortiment cadeau- en gebruiksartikelen voor militairen die vriendin, verloofde of echtgenote wensten te verrassen. Het was een ‘Bijenkorf’ in het klein, maar wel met een behoorlijke klandizie. Voor een non-profit organisatie als Pro Rege profijtelijk. Onder de vele artikelen ook muziekcassettes en grammofoonplaten. Ons assortiment was niet alleen uitgebreid en aan de smaak van die tijd aangepast, zoals Creedence Clearwater Revival, The Mammas and The Pappas, maar ook platen van James Last die op dat moment furore maakte en zoals gebruikelijk door de een werd verguisd en door de ander mateloos werd bewierookt. Bovendien was het in ons tehuis mogelijk om uit de omvangrijke catalogus langspeelplaten te bestellen. Een van onze vaste bezoekers was idolaat van James Last en had een bepaalde titel besteld. Nu was die bezoeker altijd bijzonder kritisch. Dan was dit weer niet naar zijn zin, dan was dat weer niet goed, kortom, hij had altijd wel wat te mekkeren. Nu is verdraagzaamheid een groot goed en door de jaren heen hadden we voor dit soort gasten wel een mentaal harnas opgebouwd, maar toch. Nadat de bestelde LP samen met de nieuwe voor verkoop bestemde collectie was afgeleverd, haalde ik heel voorzichtig het vinyl uit de hoes. Dit alles met behulp van operatiehandschoenen. Het gat in de plaat werd keurig opgevuld met een sneldrogend plamuurmiddel. Vervolgens een beetje zwarte viltstift er op en ziedaar… een LP zonder gat. De LP werd keurig in de bak met bestelde en dus af te halen platen gezet. Het wachten was op onze klant. Toen hij enkele dagen later kwam vragen of zijn LP was aangekomen, kon ik niet anders dan hem bevestigend antwoorden. ‘Je hebt mazzel. De LP is sterk afgeprijsd omdat er geen gat in zit.’ Hij keek me een beetje schaapachtig aan en zei tot zijn vrienden die met hem aan het buffet stonden dat hij zich niet voor de gek liet houden; betaalde de ‘afgeprijsde’ LP en ging met weekend. Enkele insiders en ik waren natuurlijk razend benieuwd hoe het af zou lopen en of hij zou ontdekken dat het simpel was op te lossen. Niet dus, want de maandag daarop stond het intussen redelijk boos geworden jongmens voor onze neus. ‘Er zit geen gat in de LP.’ Ik antwoordde dat juist daarom de LP was afgeprijsd en zei dat ook in dergelijke fabrieken bij het productieproces wel eens fouten worden gemaakt. ‘Wat moet ik nu?’ ‘Ik zal kijken wat ik er aan kan doen.’ Ik haalde de plaat uit de hoes, pakte mijn zakdoek en mat een beetje uit waar het gat zou moeten komen. ‘Even geduld, eerst mijn boormachine pakken.’ Ik haalde demonstratief mijn boormachine tevoorschijn, zocht een boortje uit dat ongeveer de maat van het gat had en liep naar de keuken. Even later klonk het geraas van de boormachine. Ik drukte intussen voorzichtig het plamuurmiddel uit het gat en keerde terug naar het buffet. ‘Zo, dat is ook weer opgelost. Zit het goed?’ Ik verzocht hem achter het buffet te komen en samen legden we de plaat op de draaitafel. Even later klonken de vrolijke klanken van het orkest van James Last door het tehuis en ‘het gat zat goed’. Het had altijd al goed gezeten. Tevreden pakte hij zijn plaat weer in. Later, toen hij vernam hoe een en ander zich had afgespeeld, kon hij er wel om lachen. Als een boer die kiespijn heeft weliswaar. De twee korting heb ik maar niet alsnog laten betalen. Tot een volgende keer. Houdoe Cees van der Mast


Pagina 9

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu

Donderdag 1 augustus 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Na afloop samenzijn met koffie

Eucharistieviering Celebrant: M. Prasing Diaken: M. Bastiaansen Samenzang o.l.v. W. Hommel. Misdienaars: I. Hoppenbrouwers en E. v/d Heijden Lector: E. Mulders Koster: R. Vissers Gebedsintenties: jrgt. Maria, Catharina Geerts-Snijders Collecte: 1ste voor eigen kerk; 2de Caritas voor eigen noden Na afloop samenzijn met koffie

Zondag 4 augustus 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere

U kunt de kerkdienst volgen en terugkijken via Kerkdienstgemist.nl

Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138

Agenda Dinsdag 30 juli 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen 14.00-16.00 uur: Spulletjes afgeven voor snuffelmarkt, Jacobuskerk, Molenstraat 26 in Fijnaart

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 4 augustus 10.00 uur: De Ontmoetingskerk Voorganger: Mw. Ds. C. Biemond-Spek, Bergen op Zoom Ambtsdrager van dienst: Marion

Kruis Gastheer: Jan Tolenaars Koster: Anton Bom Collecte rondgang: 1e: Hulp Syrische vluchtelingen; 2e: Onderhoudsfonds Collecte uitgang: Instandhouding kerk en eredienst De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Kerstconcerten OG3NE gaan op herhaling

Donderdag 1 augustus 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 6 augustus 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen 14.00-16.00 uur: Spulletjes afgeven voor snuffelmarkt, Jacobuskerk, Molenstraat 26 in Fijnaart Donderdag 8 augustus 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 13 augustus 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen 14.00-16.00 uur: Spulletjes afgeven voor snuffelmarkt, Jacobuskerk, Molenstraat 26 in Fijnaart Donderdag 15 augustus 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 20 augustus 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen 14.00-16.00 uur: Spulletjes afgeven voor snuffelmarkt, Jacobuskerk, Molenstraat 26 in Fijnaart Donderdag 22 augustus 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis geopend, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 27 t/m zaterdag 31 augustus 39e Fendertse Week, evenemententerrein Fijnaart

Met de uitzonderlijk hoge temperaturen van vorige week nog vers in het geheugen, zitten de zussen Lisa, Amy en Shelley Vol met hun gedachten al volop bij de kerst. Opnieuw staan de in Fijnaart opgegroeide zangeressen in december in het Kurhaus in Scheveningen met A Magical Christmas in Concert. Afgelopen kerst beleefde OG3NE tien onvergetelijke kerstconcerten in het Kurhaus. Van 18 tot en met 26 december krijgen zij een vervolg met acht nieuwe shows in een nieuw en sprookjesachtig decor. De kaartverkoop ging afgelopen maandag van start.


Pagina 10

Bart Ploeg recht de rug en houdt titelkansen springlevend in Emmen - dus nog alleszins overbrugbaar is. “We hebben in Emmen nog twee racedagen. Daar kan ik het afmaken. Ik zal ook wel moeten.” Winnen Het is overigens niet zijn favoriete circuit. “De bochten zijn er krap en het rechte stuk is te lang”, vond Bart. Maar: “Ik kan er wel snel zijn, weet ik. Ik denk wel dat ik er kan winnen.” En dat is uiteraard het enige dat telt. Pakt hij de winst, dan is Bart kampioen. Hij heeft eerder dit seizoen al vaker en overtuigend bewezen dat hij dat kan, dus wat dat betreft ziet het er goed uit voor de talentvolle rijder.

Bart Ploeg met zijn beker voor de derde plaats. Foto’s: Bas Kaligis

Als kampioenschapsleider was het begrijpelijk dat karter Bart Ploeg niet helemaal tevreden was met zijn derde plaats tijdens de derde ronde van het Nederlands kampioenschap IAME X30. Maar met nog één ronde te gaan weet de dertienjarige toprijder uit Heijningen dat hij in Emmen de titel kan grijpen. Gezien zijn constante prestaties is dat bepaald geen onwaarschijnlijk scenario. Bart was in de manches respectievelijk derde en eerste geworden. Daarna snelde hij in de finale naar de derde plaats. Knap, sterk en het leverde hem weer een hoop punten op voor het kampioenschap. Maar voor de superambitieuze Brabander was het niet genoeg. “Het kwam door de kwalificatie. Na acht rondes liep de ketting van mijn kart eraf. Daardoor kon ik geen snelle ronde meer rijden en werd ik vijfde in mijn groep en tiende overall.” Flinke opmars Dat hij dan toch nog derde werd, betekende dat hij een flinke opmars had gemaakt, dat hij had gemaximaliseerd gezien de omstandigheden. Dat was razendknap, want zo had hij zijn titeldroom springlevend gehouden. “Ik had in de manches al laten zien dat ik snel was. Ik had ook de snelste tijd. Als de finale een paar rondes langer had geduurd, had ik misschien nog de tweede plaats kunnen pakken. Ik was echt een stuk sneller dan de nummer twee.”

Nooit opgeven loont Het was het bewijs dat nooit opgeven loont. Want in de finale had Bart geen heel goede start. Ook het vervolg van de race ging in eerste instantie niet zoals hij had verwacht. “We hadden te veel grip waardoor ik veel snelheid verloor. Dan is het knap dat ik nog derde ben geworden.

Zeker ook omdat we een klein privéteam zijn.” Tweede Bart staat nu tweede in het kampioenschap, op drie punten achterstand van de leider in de titelstrijd. Een gat dat met nog één ronde te gaan – op 7 en 8 september op circuit Pottendijk

Euro Series Voordat het zover is, rijdt Bart eerst nog de derde ronde van de Euro Series, het EK IAME X30. Dat wordt gehouden in het Duitse Wackersdorf. Hij hoopt er op een top-tien-resulaat. “Ik ben al een keer twaalfde geweest op het EK en toen moest ik van achteraan beginnen”, zegt hij hoopvol. “We hebben in Wackersdorf al goed getraind en we hebben ook eindelijk echt goede motoren. Als het me lukt in de top tien te eindigen, zou ik echt blij zijn. Vooral omdat het niveau er zo hoog is. En het is ook nog eens een heel leuke baan met veel technische gedeeltes. Ik heb er echt zin in!” Bart Ploeg wordt in zijn raceactiviteiten ondersteund door Truck- en Trailerservice Klundert en ZNCS containerservice Zevenbergen.


Pagina 11

Luuk Frijters heeft offday en behaalt slecht een 2e plek

Robert Moorman triomfeert op Goese golf

Robert Moorman ontvangt zijn welverdiende trofee uit handen van voorzitter Toon Nuiten.

Op zaterdag 20 juli reisde een tamelijk uitgedund Fendertsmannen gezelschap af naar Zeeland om de wedstrijd van de maand juli te spelen op de Goese Golf. Meerdere Fendertsmannen genoten al van hun zuurverdiende vakantie in verre en zonnige oorden, waardoor alle deelnemende Fendertsmannen gegarandeerd waren van een top-10 notering. Het KNMI voorspelde door het hele land code geel met zware onweersbuien en hevige windstoten waardoor er, al ruim voor de wedstrijddag, in de Fendertsmannen app druk gespeculeerd werd over het al dan niet doorgaan van de wedstrijd. De tegenvallende weersomstandigheden tijdens het golfweekend in Ierland hebben hun sporen achter gelaten en het vertrouwen in ‘Zonnekoning’ Toon Nuiten tot een dieptepunt doen dalen. Zoals altijd was de Zonnekoning echter even ondemocratisch als resoluut, wimpelde alle twijfel onder de muitende Fendertsmannen weg, en besloot om de wedstrijd door te laten gaan….. Volgende dag De volgende dag vertrokken de Fendertsmannen, ondanks aanhoudende weerswaarschuwingen van het KNMI, richting het Zeeuwse. Een slechte dag op de golfbaan is klaarblijkelijk altijd nog beter dan een dag thuis…..Bij vertrek waren de contouren van de provincie Zeeland nauwelijks waarneembaar op Buienradar.nl. Het cynisme onder de Fendertsmannen jegens de voorzitter/ Zonnekoning vierde hoogtij. De hoofdpersoon in kwestie was echter niet onder de indruk en voorspelde: ‘om 11u, wanneer de 1e Fendertsmannen afslaan, is het droog’……Bij aankomst in Goes liepen de eenden echter in de polonaise over de green van

hole 18 en de vrouwelijke caddymaster vroeg zich hardop af wat ons bezield had om naar Goes af te reizen. Kort daarna werd echter toch het (hard nodige) gelijk van de Zonnekoning aangetoond, het stopt kort na 11u met regenen en de zon breekt door. Desondanks is heeft een niet nader te noemen Fendertsman die het lef heeft om in (felgele) regenkleding op de teebox van hole 1 te verschijnen. Na een reprimande van de Zonnekoning aan het adres van deze ‘ongelovige’ kan de wedstrijd dan eindelijk van start gaan. De weg omhoog Bij terugkomst in het clubhuis blijkt Robby Haverkamp, die al enige tijd worstelt met zijn vorm (en bouwplannen), de weg omhoog gevonden te hebben. Hij legt namelijk beslag op zowel de neary als leary die beide goed zijn voor een flesje drank. Robby neemt beide prijzen met een grijns van oor tot oor in ontvangst, met daaraan toevoegend dat een dronken vrouw een engel in bed is. Feitelijk dus 3 prijzen voor Robby. Ook Toon Nuiten laat eindelijk weer eens van zich horen door er met de longest van door te gaan. Met geen enkele bal van zijn voorgangers op de fairway was dit appeltje-eitje voor de toch al zo steady drivende voorzitter. Omdat de Zonnekoning toch niet kon voorkomen dat er nog enkele

druppeltjes uit de lucht kwamen vallen wist Ben Lauwers zijn ronde niet te volbrengen. Dit betekent geen score, en dus ook geen 10e plek voor Ben. Op de teebox van hole 1 werden Ben en zijn flightgenoten Martijn en Ger al onder immense druk gezet door de voorzitter met de boodschap dat er wel doorgelopen moest worden. De voorzitter wenst niet dat zijn golfdag verpest wordt door langzaam spelende Fendertsmannen. Het resultaat: 19 punten en een 9e plaats voor Martijn. Ook Ger, de mooi weer speler bij uitstek onder de Fendertsmannen, was ook zichtbaar aangeslagen als gevolg van de uitspraken van de voorzitter. Mede daardoor wist hij slechts 25 punten te behalen wat hem een 8e plek opleverde. Robby, piekte op de juiste momenten in zijn ronde door de neary en leary te winnen, maar wist dit niet te vertalen naar een goede score voor de ronde, en moest genoegen nemen met een 7e plek met 28 punten. Toon had zijn course management niet op orde. Daarnaast zat het hem bepaald niet mee, zijn goede slagen belande regelmatig in de bunker of het water, en zijn slechte slagen, …….die waren gewoon slecht. Een score van 29 punten en een 6e plek was zijn deel. Lex heeft zijn zinnen nog steeds gezet op de titel Fendertsman van het jaar 2019. Met een 2e plek in het algemeen klassement houdt hij deze

droom voorlopig nog levend. Helaas deed hij in Goes geen goede zaken in de strijd om de titel, met een score van 32 punten behaald hij een 5e plek. Martin droomde de afgelopen weken van andere dingen dan de titel. Zijn droomauto werd recent al geïmporteerd vanuit Engeland, en ook voor een droomvrouw wordt over de landsgrenzen (en voorbij het ijzeren gordijn) gezocht. Dit gaat echter niet ten koste van zijn golfprestaties, met een knappe score van 33 punten behaald hij een 4e plek. Peter heeft de laatste maanden zijn focus verlegd van werk naar golf. Tot voor kort werden de collega Fendertsmannen regelmatig verblijd met foto’s van booreilanden en helikopters op de Noordzee. Dit heeft plaats gemaakt voor foto’s van golfbanen die op elke willekeurige dag en tijdstip van de week door hem worden bezocht. Er bestaat blijkbaar een directe relatie tussen een dalende olieprijs en een dalende handicap. Zijn solide golfspel levert hem een 3e plaats op met 34 punten. Net als Lex heeft ook Luuk zijn zinnen gezet op de titel Fendertsman van het jaar 2019. Een golfpro is ingeschakeld om zijn techniek naar een nog hoger niveau te tillen en zijn medisch team maakt overuren om hem voor elke wedstrijd fit aan de meet te krijgen. Met het clubhuis in het vizier had Luuk op de teebox van hole 18 al 36 punten op zijn kaart genoteerd staan, normaliter goed voor de overwinning. Op de laatste hole behaalde hij echter een streep (0 punten) door vanaf de teebox 2 ballen ‘out of bounds’ (uit de baan) te slaan waardoor hij genoegen moet nemen met een 2e plek. Robert speelt deze jaargang, in tegenstelling tot vorige jaren, (nog) geen rol van betekenis in het klassement. Mede als gevolg van fysieke ongemakken wordt er simpelweg (te) weinig gegolfd. Dat neemt niet weg dat hij, op een goede dag, een gevaarlijke outsider blijft. Ook in Goes bewijst hij dit maar weer eens door een score van 38 punten neer te zetten. Hiermee behaald Robert de overwinning waardoor de komende 4 weken de wisselbeker op zijn schouw mag prijken. Robert van harte gefeliciteerd met deze overwinning!


Op zoek naar extra klanten? Plaats dan een advertentie in weekblad voor Fijnaart & Heijningen

Dinsdag 9 juli 2019

weekblad voor Fijnaart & Heijningen

Dat werkt!

advertentie@ fendertlokaal.nl

3 JAAR OP RIJ CONCLUDEERT TV-PROGRAMMA ‘KASSA’

JUMBO IS GOEDKOPER DAN ALDI EN LIDL

Bron: BNN VARA Kassa – 13 april 2019, 12 mei 2018 en 8 april 2017

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER