Fendert Lokaal 2019 week 12

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 19 m a a r t 2 0 19 | w e e k 1 2 | j a a r g a n g 6 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

Rommelmarkt terug

Renovatie klaar

Winkelen in 1 minuut

Opnieuw ColSensation

Johan Nijhoff draagt voorzittershamer over aan Wilco van den Boogaard

“Het concept van de Fendertse Week blijft altijd bestaan” zoveel mogelijk geprobeerd om dat op papier te zetten en het uit te dragen. Maar het is lastig om iets wat voor mij gesneden koek is duidelijk over te brengen. Daarom is het goed om een periode te hebben waarin ik het kan overdragen en ik nog wat mee kan hobbelen. Mijn eerste intentie was om de veertig jaar vol te maken. Maar nu hebben we iemand in ons midden die de capaciteiten, het gevoel en de interesse heeft om het over te nemen. Dan moet je dat meteen doen. Zo voorkom je dat het bestuur in het diepe valt als er iets met mij gebeurt”, licht Johan zijn keuze toe. Hij blijft dus nog zeker actief binnen de stichting. “Ik blijf het materiaal en ’t Onderdak verzorgen en natuurlijk meehelpen tijdens de Fendertse Week.”

Johan Nijhoff (l) draagt de voorzittershamer over aan Wilco van den Boogaard.

Na 18 jaar het secretariaat te hebben beheerd en 18 jaar de voorzittershamer te hebben gehanteerd, is voor Johan Nijhoff (65) de tijd aangebroken om de leiding over de Fendertse Week over te dragen. Voortaan is Wilco van den Boogaard (43) de voorzitter van Evenementen Stichting Fijnaart. Grote veranderingen brengt dat niet teweeg. “De beslissingen nemen we in het bestuur met z’n allen. En dat blijven we doen”, zeggen Johan en Wilco eensgezind. Hoewel de Fendertse Week dit jaar voor de 39e keer wordt gehouden, is de stichting enkele jaren jonger. De eerste feestweek werd georganiseerd door het jubileumcomité van de toen 90-jarige Muziekvereniging Oranjevaan. Het jaar daarop sloten ook De Unie en de ondernemersvereniging aan. Dat was voor toenmalig burgemeester Ockels aanleiding om aan te dringen op een evenementenstichting. Die was in mei 1982 een feit, met Johan als secretaris. “De opzet was en is: een evenement organiseren waarvan de werk-

zaamheden door leden van verenigingen worden gedaan en de verdiensten naar de clubkas van deze verenigingen gaan”, legt Johan nog maar een keer uit. “Het leuke van de Fendertse Week vind ik dat hierdoor verenigingen dichter bij elkaar komen en de leden op een andere manier met elkaar omgaan. Zo stond in de jaren tachtig een huisarts de glazen te spoelen en vond je de notaris achter de bar.” Voorzittershamer In de afgelopen 39 jaar is er veel veranderd. De feestweek ver-

huisde van de Edvard Griegstraat naar het huidige evenemententerrein. Daar groeide het uit tot een zevendaags evenement, maar moest het later door een gebrek aan verenigingen worden teruggebracht naar vijf dagen. In het jaar 2000 nam Johan de voorzittershamer over van Wim Sanders. Nu is het zijn beurt om het stokje over te dragen. “De voornaamste reden is dat ik wil dat de Fendertse Week blijft bestaan. De kennis over het evenement die ik in mijn hoofd heb wil ik niet verloren laten gaan. De afgelopen jaren heb ik

Organiseren Wilco is in de zeven jaar dat hij met zijn gezin in Fijnaart woont een bekende inwoner geworden. “Oorspronkelijk kom ik uit ’s-Gravendeel”, meldt hij. “Het organiseren van activiteiten heeft mij altijd getrokken. Daarom stuurde ik vier jaar geleden een mail naar het bestuur van de Evenementen Stichting Fijnaart met de vraag of ze nog mensen konden gebruiken om het team te versterken. Het eerste jaar heb ik overal een beetje meegeholpen en gekeken wat het allemaal inhoudt. Daarna ben ik me volledig gaan richten op de sponsoring en de Fendert Kwis. Daar kwamen het organiseren van het darttoernooi en de zeskamp bij.”

Lees verder op pagina 3


BH’s voor een

borstprothese

Ook wanneer je een borstprothese hebt, kun je nog steeds mooie lingerie dragen. Geen huidkleurige grote bh’s, maar mooie stoffen en modellen die speciaal zijn aangepast voor het dragen van een borstprothese.

• Een borstprothese past volledig in de cup en is hierdoor onzichtbaar. • De schouderbanden bieden voldoende stevigheid en comfort. Indien nodig zijn de schouderbanden iets breder voor de drukverdeling op de schouder, maar er zijn ook bh’s met smalle bandjes. • De zijpanden geven de passende ondersteuning voor de prothese, zodat het gewicht van de prothese wordt gedragen door de bh en niet door de schouder(s). • De bh is voorzien van prothesehoesjes, zodat de prothese goed geschermd is en deze niet kan gaan schuiven. • Alle bh’s kunnen aangepast worden voor optimaal comfort door onze coupeuse. Bh’s bij een borstreconstructie (compressie-bh) Direct na een borstreconstructie (en ook na een borstverkleiningsoperatie) wordt vaak aangeraden om een stevige bh te dragen. Je krijgt hiervoor advies in het ziekenhuis waar je geopereerd wordt, maar kunt hiervoor uiteraard ook bij ons terecht. Deel-, plak- en zwemprothese Wanneer een (deel van een) borstamputatie heeft plaatsgevonden, is een aanpassing mogelijk met een deel-, plak- of zwemprothese, die ook kan worden verzorgd. Rosemary’s Lingerie is hiervoor SEMH-gecertificeerd. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraar, waarbij wij zorgen voor de financiële afwikkeling. Ook hebben wij onder andere prothese badkleding en -nachtkleding in ons assortiment.

Bh’s na een borstbesparende operatie Na een borstbesparende operatie is het soms niet mogelijk of niet prettig om je oude bh’s te dragen omdat bijvoorbeel de beugel knelt of er extra steun voor de soms bestraalde borst nodig is. Je kunt bij ons ook een afspraak voor een bh zonder beugel, of een speciale bh met bijvoorbeeld extra brede schouderbanden en steun aan de zijkant. Wanneer er maatverschil is ontstaan, kunnen wij je adviseren op het gebied van een deelprothese.

Rosemary’s Lingerie is al ruim 20 jaar de lingeriespeciaalzaak van Oud Gastel en omgeving en biedt eigentijdse en stijlvolle lingerie, ondermode, badmode en nachtmode voor dames, heren en kinderen. Wij bieden persoonlijke aandacht, een eerlijk en goed advies en vakkundige hulp bij de keuze van de juiste maat of het juiste model.


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Redactie

Jan Willem van Bodegom 06-22011800 jw@uitgeverijlokaal.nl

Acquisitie

Tom Aarts 06-14520497 tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Vervolg voorpagina-artikel

Voorzitterswissel bij de Fendertse Week “Toen op een gegeven moment de vraag kwam of iemand het voorzitterschap eventueel zou willen overnemen, heb ik me aangemeld. Ik zag dat wel zitten. Nu neem je de beslissingen met het hele bestuur. In principe verandert er dus weinig. Het concept van de Fendertse Week blijft altijd bestaan. De opzet met de verenigingen moet je en

willen we ook niet veranderen. Wel kijken we elk jaar naar het programma. Met elkaar proberen we steeds nieuwe dingen te verzinnen. De Fendertse Week moet een festiviteit zijn voor iedereen, van jong tot oud. Daar blijven we ons voor inzetten.” Door Jan Willem van Bodegom

Rommelmarkt terug in Heijningen

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Wekelijkse Activiteiten Pestalozzihuis Woensdag Biljarten: vanaf 13.00 uur Bingo: start om 14.00 uur, daarna kaarten, sjoelen of Rummikub Donderdag Biljarten: van 13.00 uur tot 16.30 uur Koersbal: van 14.00 uur tot 16.30 uur Vrijdag Biljarten: vanaf 13.00 uur tot 16.30 uur

Jarenlang droeg ik mijn bescheiden steentje bij aan de Fendertse Week als lid van een van de deelnemende verenigingen. Niet dat ik van grote toegevoegde waarde was, maar sfeermakers moeten er ook zijn. Tenminste, dat riep ik zelf om het hardst. Meestal schreef ik me in voor de maandagavond en was ik samen met een medebestuurslid urenlang bezig om een van de bars te laten verrijzen. Tevreden kijkend naar ons resultaat kregen we dan steevast te horen dat het bouwwerk niet helemaal op de juiste plek stond en de tappunten net andersom waren gepland. Maar ach, we hadden toch de hele avond en zo begonnen we weer van voor af aan. Eén jaar heb ik met laten verleiden om op zaterdagavond tussen de tap en de uitgiftebar te bivakkeren. De bestelling die in mijn oor werd getetterd moest ik dan vlekkeloos overbrengen op de vrijwilligers die de dranken inschonken. Aan het begin van de avond was dat nog te doen. Dat enkele kopje koffie en die twee pilsjes kwamen probleemloos bij de consument.

Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Adverteren in Fendert Lokaal Bel 06-14520497

TER INTRO

De rommelmarkt in Heijningen is terug na een jaartje afwezigheid.

Het plaatselijk Oranjecomité en stichting Pestalozzihuis hebben besloten om de rommelmarkt terug op de agenda te zetten in Heijningen. Op zaterdag 13 april houden zij gezamenlijk een bloemetjesmarkt en rommelmarkt. In 2004 werden deze beide markten voor het eerst georganiseerd en vorig jaar zou dat dus voor de 15e achtereenvolgende keer zijn gebeurd. Vanwege de teruglopende belangstelling in de laatste jaren werd echter besloten om de rommelmarkt uit het programma te schrappen. Signalen De signalen die de organisatoren opvangen zijn echter zeer bemoedigend en daarom is besloten om de rommelmarkt in 2019 weer door te laten gaan. Mensen die zelf op de rommelmarkt willen staan om hun

gebruikte spullen aan de man te brengen, kunnen daartoe 1 of meerdere tafels huren. Opgeven kan bij Nella, via telefoonnummer 0168-462758. Collecte Het Oranjecomité houdt tussen 25 en 30 maart haar jaarlijkse huis-aan-huiscollecte. Zij hoopt uiteraard veel mensen thuis aan te treffen en een gulle gift te mogen ontvangen. De opbrengst wordt geheel gebruikt voor het in stand houden van de activiteiten rondom Koningsdag en Halloween.

Het werd al lastiger toen de band begon te spelen en de tent volstroomde. Plotseling dook een klant voor mij op die de volgende bestelling opdreunde: drie bier, twee rosébier, twee rode wijn, een cola, een sinas, een 7-up en, o ja, ook nog vijf Flugels. Volledig in paniek stond ik aan de grond genageld. Ik was de opsomming na de drie bier al kwijt. Na tien keer opnieuw vragen had de bezoeker eindelijk zijn drankjes voor zich staan. Ik trok meteen mijn schort uit en overhandigde het aan een andere vrijwilliger. “Ik ga glazen ophalen”, gaf ik als uitleg. “Daarbij hoef ik tenminste niets te onthouden.” Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Familieberichten Herinner mij niet in sombere dagen, Herinner mij in de stralende zon, Hoe ik was toen ik alles nog kon. Met een leven vol herinneringen en liefde in ons hart laten wij los, ons ma, schoonmoeder en onze lieve oma

Riet Nachtzaam - Huijskens * 21 oktober 1940

† 17 maart 2019

-Lid in de Orde van Oranje Nassauechtgenote van

Piet Nachtzaam † Ad en Mirjam Femke en Wouter Marije en Bas Frankie † Erik en Mariska Joep Suus Marijn Myrthe Marco Romy Correspondentieadres: Uitvaartverzorging Leeuw t.a.v. Fam. Nachtzaam Postbus 68, 4650 AB Steenbergen De afscheidsdienst zal gehouden worden op zaterdag 23 maart om 12.30 uur in crematorium Zoomstede, Mastendreef 5 te Bergen op Zoom. Na de dienst is er een samenzijn met gelegenheid tot persoonlijk condoleren in de condoleancekamer van het crematorium. Liever geen bloemen maar een gift aan het Diabetes Fonds, hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister. Iedereen die zich betrokken voelt is welkom.

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl


Pagina 5

Je oude instrument oppakken of een instrument leren bespelen; bij Oranjevaan moet je zijn Hiermee gaan we ook de komende jaren gewoon door. Graanpop Voor dit jaar staat er eveneens een bijzonder optreden op het programma. Oranjevaan opent de familiedag van Graanpop met een stevig rockconcert. Hiervoor wordt het orkest uitgebreid met gitaren, toetsen, zangers en zangeressen. De rocknummers die gebracht worden zijn speciaal gearrangeerd voor orkesten met deze extra bezetting. Dat belooft zondag 9 juni een bijzonder concert te worden. Ook voor 2020 heeft Oranjevaan grootse plannen, waarover binnenkort meer bekend wordt gemaakt. Oranjevaan tijdens The Gift, waar in Passionstyle het kerstverhaal werd verteld. Foto: Wim van der Zande

Heb je in het verleden een muziekinstrument bespeeld en wil je deze hobby weer oppakken? Dan is Muziekvereniging Oranjevaan wellicht iets voor jou. Of wil je graag een muziekinstrument leren bespelen? Dan is Muziekvereniging Oranjevaan wellicht ook iets voor jou. De Fijnaartse harmonie komt nu met een zeer aantrekkelijk aanbod: kijk eerst drie maanden of de vereniging iets voor jou is en betaal daarna pas lidmaatschapskosten, die ook nog eens uiterst laag zijn. Oranjevaan draait al sinds 1890 mee. De laatste tien jaar richt de muziekvereniging zich naast

reguliere optredens vooral op grote producties. Waarschijnlijk heb je wel gehoord van de mu-

sicals Sister Act, Ciske de Rat en The Gift die met groot succes door Oranjevaan zijn opgevoerd.

Kom erbij In de musical Belle en het Beest zong Lumière al: Kom erbij! Deze oproep neemt Oranjevaan graag over. We repeteren elke woensdag van 19.30 tot 21.00 uur in de B-zalen van De Parel. Loop eens vrijblijvend naar binnen. Je bent van harte welkom. Meer informatie over de vereniging vind je op www.oranjevaan.nl

Zwembad De Oester rondt renovatie buitenzijde af

Sinds januari 2016 is Stichting Zwembad Fijnaart de eigenaar van zwembad De Oester. De Stichting is sinds deze dag druk in de weer om samen met een fanatieke groep vrijwilligers het zwembad open te houden, en zelfs waar mogelijk op te knappen. Heel veel zaken blijven voor de bezoekers onzichtbaar, zoals het aanpassen van diverse installaties. Maar gelukkig zijn er ook zaken welke wel voor het publiek zichtbaar zijn. Afgelopen maand is de laatste hand gelegd aan het meerjarig plan om de hele buitengevel op te knappen. Dusdanig dat deze weer jaren mee kan en daarbij

de Oester een frisse uitstraling geeft, welke beter past bij de omgeving en gebouwen nabij. Na het uithakken, stralen en opnieuw voegen van de hele

gevel, het opknappen en verven van alle houten kozijnen, het plaatsen van een aantal kunststof kozijnen, zijn als laatste alle kunststof delen boven de ramen

vervangen. Het oude blauw van de vorige eigenaar heeft plaatsgemaakt voor een meer tijdloos wit, wat beter aansluit met het multifunctioneel centrum naast de Oester. Dit geheel geeft het bad nu weer een frisse en verzorgde uitstraling! Uiteraard gaat de stichting onverstoord verder om ook andere zaken op te knappen/te vernieuwen. Velen zijn dan ook aan de binnenzijde al zichtbaar. Een mooi voorbeeld zijn de opgeknapte wachtruimte, en de nieuwe kleedcabines. Ook zijn de meeste deuren en kozijnen binnen door de vrijwilligers al voorzien van een nieuwe frisse uitstraling. Zwembad De Oester is dan ook overtuigd dat dit zwembad een noodzakelijke voorziening is voor Fijnaart en omstreken. Daarom zullen ook in de toekomst nog meerdere zaken worden opgeknapt om ook aan de steeds strengere nieuwe eisen te blijven voldoen. Al met al is dit weer een belangrijke mijlpaal in het voortbestaan van het zwembad, mede gerealiseerd dankzij de inzet van alle vrijwilligers.


SMULTOPPERS

Van woensdag 20 t/m zaterdag 23 maart

Roomboter appelflappen per stuk € 0,89 + 8 spaarpunten cadeau

Ciabattabroodjes 4 stuks € 1,99 (bake off) 1/2 maisbrood € 0,99

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 www.bakkerijsonneveld.nl

Geld uitlenen aan familie. Hoe houd je het gezellig? Geld uitlenen aan familie, is dat wel een goed idee? Uit onze praktijk blijkt dat het steeds vaker noodzakelijk is, omdat het bijvoorbeeld voor starters op de woningmarkt zonder dat geleende geld niet mogelijk is om een huis te kopen. Ook wordt vaak geld geleend voor het overnemen of starten van een bedrijf. Bij Netwerk Notarissen vinden we dat er niks mis is met geld lenen aan familie. De kunst is om het zakelijk te houden. En daar komt jouw notaris om de hoek kijken. Wij kunnen je helpen om een leningscontract te maken, waarin alle afspraken staan en de verschillende scenario’s zijn uitgewerkt. We merken in de praktijk dat er vaak niet wordt nagedacht over wat zo’n lening op de lange termijn betekent. We nemen daarom met je door wat verschillende scenario’s betekenen voor de lening. Een voorbeeld: Vader leent geld aan Joris, een van zijn drie kinderen. We bespreken wat er gebeurt als vader overlijdt of scheidt. Of als juist Joris overlijdt. Op het moment dat vader overlijdt en Joris het geld nog niet heeft terugbetaald, dan zit de lening in de erfenis van vader. Het hangt van hun leningscontract af, of de lening dan moet worden terugbetaald door Joris. Als dit niet het geval is, gaat de lening over op de andere erfgenamen van vader, waarschijnlijk de beide zussen van Joris. Zij willen eigenlijk dat Joris zo snel mogelijk de lening terugbetaalt, zodat er daadwerkelijk wat geërfd wordt. Gelukkig geeft het leningscontract dan aan iedereen duidelijkheid. Vaak worden er helemaal geen afspraken gemaakt over een lening. Dit leidt tot onduidelijkheid en soms zelfs tot ruzie. Het is voor de uitlener en de lener goed om te weten waar ze aan toe zijn. Een zakelijk gesprek hierover voeren is best moeilijk, maar samen met jouw notaris kun je dit prima doen. Jouw notaris kan ook het contract voor jullie maken. Er wordt dan ook rekening gehouden met de voetangels en klemmen van de Belastingdienst. Netwerk Notarissen heeft een checklist ontwikkeld, als voorbereiding voor een gesprek over jouw lening. MarkVliet Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen en wij bieden je graag deze checklist aan. Zo kun je het gesprek met jouw notaris goed voorbereiden. Vragen? Bel ons gerust eens op 0168 463 550 of mail naar fijnaart@markvliet.nl. MarkVliet Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen, een landelijke organisatie van 150 notariskantoren die steeds van elkaar leren en altijd aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.


Pagina 7

Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent Venten De afgelopen tijd is er veel aandacht besteed dat in ons woongebied overdag goederen te koop worden aangeboden, oftewel venten. Laatste melding was de bestuurder van een wit/ grijze, Ford Transit Connect, die diverse goederen aanbood. Dit waren o.a. pannen/messensets en gereedschappen. Vaak onderbouwd met vage verhalen over restanten van een beurs die je voor het BTW bedrag mag kopen. Ons advies is niets kopen en het gesprek beëindigen. Kenteken, signalement noteren en direct politie informeren. Dat dit eeuwenoude beroep zich niet altijd focust op onze gemeente mocht ik afgelopen week zelf ervaren. Ik werd in privétijd, in een andere gemeente, aangesproken door een bestuurder van een Ford Transit Connect. Echter niet die met het kenteken die bij ons al bekend is en waargenomen was in Fijnaart e.o. Of ik interesse had in een pannen of messenset. Ik onderbrak hem, gaf aan, laat me raden, voor het BTW bedrag mag ik het kopen. Buiten een verbaasde blik keek hij ook bedroefd, want ik vroeg zijn personalia. Ik had zelf dus een goeie deal. Meer had ik ook niet omdat dit nu eenmaal mocht wat hij mij vroeg. Bij controles in dit soort zaken zijn de goederen niet van diefstal afkomstig. Er is eigenlijk maar heel zelden sprake van een strafbaar feit omdat alles vrijwillig verloopt. Er wordt vrijwillig gehandeld, geen dwang toegepast en de aangeboden goederen zijn gewoon bruikbaar. U koopt wat u ziet. Er is dan geen sprake van oplichting. Dat er mogelijk misbruik gemaakt word van de goeder trouw en dat de prijs / kwaliteit verhouding niet parallel loopt, voelt nadien niet altijd goed. In de APV gemeente Moerdijk is e.e.a. vastgelegd dat er geen ventvergunning vereist is voor uitoefening van de ambulante handel (venten). Het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis mag dus en bij een geschil over een koop betreft het een civiele zaak.

Langs deze weg wil ik u allen heel hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid, mooie woorden en attenties bij mijn afscheid als wijkzuster. Eenzijdig verkeersongeval Een bestuurder uit Drachten werd zondag 10 maart 2019 omstr. 19.20 uur op de A4 thv Heijningen verrast door ijzel op het wegdek. Hij kwam in de berm tot stilstand en bleef het gelukkig bij materiële schade aan zijn auto. Rijkswaterstaat heeft ter plaatse voor een wegafzetting gezorgd zodat de auto door een bergingsbedrijf meegenomen kon worden. Vernieling De Kennedy Basisschool Fijnaart deed aangifte van vernieling aan het schoolgebouw en spelattributen. Dit had plaats gevonden tussen 11 maart 17.00 uur en 12 maart 8.00 uur. Er werden gevelbordjes verwijderd en/of besmeurd en/ of beschadigd. Het complete basketbalframe werd omver geworpen en is hierdoor vernield. Tevens werd er zaken van en aan de school bewerkt met aanstekers. Aangezien er een bordje “Verboden Toegang” is weggenomen heeft men dit ook kunnen lezen. Er zal dus niet waarschuwend worden opgetreden maar direct worden verbaliseerd. Controle Vrijdagmiddag 15 maart 2019 werd er op de Oude Heijningsedijk Heijningen een verkeerscontrole gehouden. Er werden 3 bekeuringen uitgereikt inzake geen autogordel dragen en snelheid. Tevens werd er een ANPR auto ingezet. Met ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) scant een camera kentekens van voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een referentiebestand in een computersysteem. Een referentiebestand is een lijst met kentekens die op naam staan van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn. Hierbij voldeden 4 bestuurders door het betalen van hun openstaande boetes.

Johan Damen

Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen, Zwingelspaan, Standdaarbuiten en industrieterrein Dintelmond T 0900-8844 johan.damen@politie.nl

In het bijzonder Surplus zorg en de Kruisvereniging Fijnaart en Heijningen die mijn afscheid onvergetelijk hebben gemaakt. Namens mijn nicht Willeke in Peru heel hartelijk dank voor de royale donatie waarmee zij autistische kinderen de nodige ondersteuning kan bieden. Vriendelijke groet, Els Meeuwisse

PvdA-politici onder de indruk van kruisvereniging

De PvdA-politici John Kerstens, Martijn de Kort en Erik van Merriënboer (vlnr) bekijken samen met de wijkzusters Thecla Flipsen en Linsy Remijn een introductiefilm van het wijkzusterproject.

Drie politici waren vorige week te gast bij Kruisvereniging Noord-Brabant. In woonzorgcentrum Fendertshof in Fijnaart werden zij bijgepraat over de wijkzuster en Samen Leren. Twee vooruitstrevende projecten van de kruisvereniging. Het Brabantse statenlid Martijn de Kort, de Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer en Tweede Kamerlid John Kerstens waren zeer onder de indruk. Na afloop liet Kerstens weten dat hij de ambassadeur van de wijkzuster in Den Haag wil zijn.

Aanwezig Sociaal- en Maatschappelijk werker

Inloopmiddag Huis van de Wijk Op donderdagmiddag 21 maart van 14.00-15.00 uur is er weer inloop in het Pestalozzihuis in Heijningen. Deze inloop wordt georganiseerd door Woonkwartier, politie, gemeente Moerdijk en Surplus. U kunt dan binnenlopen met vragen & opmerkingen op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn inHeijningen. Deze keer is sociaal- en maatschappelijk werker Merle aanwezig. Zij kan u goed op weg helpen als u vragen heeft op het gebied vanwelzijn en kent de weg in de hulpverlening. Als u vragen heeft voor de gemeente, woonkwartier of de wijkagent dan worden deze vragen meegenomen naar de juiste contactpersoon. De inloop is bedoeld voor alle inwoners van Heijningen. Koffie & thee staan voor u klaar! Komt u ook!?


Agenda Dinsdag 19 maart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen 19.30 uur: Ruilavond De Loep, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart Donderdag 21 maart 14.00-15.00 uur: Inloopmiddag Huis van de Wijk, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 26 maart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 27 maart 18.00 uur: Sobere Maaltijd, Jacobushof, Molenstraat 26 in Fijnaart Donderdag 28 maart 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen 20.30 uur: Lezing Caspar Dingjan, Trefpunt, Wilhelminastraat 66 in Fijnaart Zaterdag 30 maart 14.00 uur: De Vrolijke Spelers spelen klucht ‘Het hemels veulen’, De Parel, Prinses Margrietstraat 15 in Fijnaart 19.30 uur: Kreatief meets…, Pestalozzihuis, Hoge Heijningsedijk 4a in Heijningen Zondag 31 maart 14.30 uur: Uitwisselingsconcert De Unie – Amicitia, De Graanbeurs, Kadedijk 6 in Fijnaart

Installatiebedrijf Adverteren in Installatiebedrijf Installatiebedrijf KLUNDERT KLUNDERT Fendert Lokaal KLUNDERT Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk Oosterstraat 16b - 4791 HH Loodgieter-Electra-Gas-Water-CV-Zinkwerk Bel 06-14520497 info@installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643

OosterstraatOosterstraat 16b - 4791 HH 16b - 4791 HH info@installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643 info@installatiebedrijfklundert.nl www.installatiebedrijfklundert.nl

www.installatiebedrijfklundert.nl 0168-402643

Dinsdag 2 april 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Woensdag 3 april 09.00-12.00 uur: Open dag, Kennedyschool en Julianaschool, Prinses Irenestraat 1-3 in Fijnaart en De Springplank, Lijsterstraat 2 in Fijnaart

www.installatiebedrijfklundert.nl

Voor bedrijven en particulier: Kantoorartikelen in de winkel of via Voorstraat 8a, Fijnaart


Pagina 9

Winkelen in een minuut tijd

De tijd gaat snel, zeker als je binnen een minuut je winkelwagentje zo vol mogelijk moet laden. Vraag het maar aan Jan en Jolanda den Hollander uit Heijningen. Als een van de drie hoofdprijswinnaars van de najaarsactie van Ondernemersvereniging Fijnaart mochten zij dinsdag 12 maart een minuut gratis winkelen bij Jumbo Fijnaart. Jolanda chauffeurde het winkelwagentje, terwijl Jan pakte wat hij pakken kon. Bij de kassa bleek het echtpaar in 60 minuten voor een kleine 120 euro aan boodschappen te hebben verzameld. Dat is toch mooi twee euro per seconde. Uit handen van afdelingsmanager Betsy Strootman en bedrijfsleider AndrĂŠ de Winter kregen Jan en Jolanda nog een mooie bos bloemen. Door Jan Willem van Bodegom

Besluit over nieuwe woningen aan Kadedijk uitgesteld De Moerdijkse gemeenteraad heeft zich vorige week niet gebogen over het wijzigen van het bestemmingsplan naast Kadedijk 126 in Fijnaart. Die wijziging is nodig om de bouw van twee woningen mogelijk te maken. Drie omwonenden hebben daar bezwaar tegen gemaakt. Het agendapunt is vorige week van de raadsvergadering geschrapt omdat meerdere fracties op basis van de huidige informatie niet over wilden gaan tot het nemen van een besluit. Het wijzigen van het bestemmingsplan wordt nu besproken in de commissievergadering van 2 april. Daarna komt het alsnog in

de raadsvergadering. Monument EĂŠn van de bezwaarmakers is Ger Tegelaar. Hij woont in een monumentale schuur aan de andere kant van de dijk. Volgens hem snijden de nieuwbouwwoningen de ruimte af die monumententale panden nodig hebben. Ook zouden de huizen het uitzicht wegnemen van hem, van zijn buurman en van iedereen die vanaf de Blaaksedijk en Boerendijk Fijnaart binnen komt rijden. De gemeente Moerdijk wil de bouw toestaan omdat het past in haar beleid om een impuls te geven aan het bouwen van woningen. De plek waar de twee woningen zouden moeten komen.


Pagina 10

De persoon die ik graag zou ontmoeten… Ik heb geen specifiek persoon in gedachten; ik vind veel personen interessant Ik ben goed in... Organiseren

Margret van Doorn FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart en Heijningen krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week met Margret van Doorn.

Mijn lievelingsspel is... Kaarten

Ik luister graag naar... Muziek uit de jaren 80 en 90

Mijn grootste blunder... Dat is te veel om op te noemen

Ik droom van... Verre reizen. Ik ben al een keer naar Nieuw Zeeland geweest. Dat was een hele ervaring, een prachtig land. Als je de kans krijgt, moet je daar zeker naar toe gaan

Op televisie kijk ik graag… Netflix, daar kan je kijken zonder reclame en op de normale zenders word er toch niets bijzonders uitgezonden

Mijn lijfspreuk is… Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg Bovenaan mijn bucket list staat... Te veel om op te noemen Ik heb een grote hekel aan... Liegen Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben... Dat ik minder kan gaan werken of met pensioen kan gaan Mijn bijnaam is... Die heb ik niet Ik ben trots op... Wat mijn kinderen allemaal bereikt hebben

Ik woon in Fijnaart sinds... Ik ben in 1968 geboren in Fijnaart en woon nu al 30 jaar in Heijningen Men zou mij kunnen kennen van... Ik ben voorzitter van de Dorpsvereniging Heijningen en werk als verzorgende op de revalidatieafdeling de MarQ in Zevenbergen In het dagelijks leven... Ben ik moeder van 2 dochters Het liefst eet ik... Hollandse pot

Mooiste gebeurtenis in m'n leven... Mijn trouwdag en de geboortes van mijn kinderen Deze film moet iedereen zien... Ik heb geen voorkeur, ik hou wel van een goede film Het boek waarvan ik genoot... Ik lees graag een detective en vooral van de schrijver Lars Kepler Men kan mij ’s nachts wakker maken voor… Eigengemaakte ananasbavarois De mooiste kleur vind ik… Paars

Beste voetbalclub ter wereld... Ik zou het niet weten, ik ben niet van de voetbal

Mijn guilty pleasure is... Kijken naar een leuke serie op Netflix of Videoland. Zoals Orphan Black, The Blacklist, Bodygard

Het liefst drink ik... Koffie, thee en water

Mijn naam is... Margret van Doorn-Kannekens

Als ik 10 miljoen euro win... Zou ik van alles gaan ondernemen. Maar eerst nog zien te winnen!

Mijn favoriete vakantieland is... Nieuw-Zeeland

Mijn lievelingssport is... Dat is behendigheid met de honden

Mijn favoriete vak op school... Kletsen, daar had ik een 10 voor in de kleuterklas Mijn beste vriend/vriendin is… Mijn maatje Arie Ik ben bang voor... Ik ben niet zo gauw bang te krijgen Het mooiste dier is… Een hond. Een hond is trouw, lief en altijd vrolijk als je thuis komt Fijnaart vind ik... Een leuk dorp. Maar Heijningen vind ik toch leuker Wat ik mis in Heijningen is… Ik mis in Heijningen een bos om in te wandelen Mooiste plekje in Fijnaart & Heijningen is... Ik vind Heijningen het mooiste dorp. Heerlijk rustig met polders waar je lekker kan lopen met de honden

Mijn sterrenbeeld is… Ram

Minst mooie plekje in Fijnaart... Het oude ZNS-terrein aan de Kadedijk

Mijn vrije tijd besteed ik aan... Lezen, sporten, puzzels maken van Jan Haasteren, wandelen met de honden

Mooiste plekje in gemeente Moerdijk… De Sint Anthoniegorzen bij Willemstad

Doe jij mee ? Meedoen aan Fendertinterview is heel eenvoudig: het invullen van een vragenlijst met vaste en niet al te ingewikkelde vragen is meestal zo gepiept. Wil jij meedoen aan het Fendertinterview? Of ken jij iemand die dat leuk vindt? Stuur een e-mailbericht naar info@fijnaartnieuws.nl


Pagina 11

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 21 maart 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering Zondag 24 maart 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Celebrant: P. de Rooij

Diaken: M. Bastiaansen Samenzang o.l.v. W. Hommel. Misdienaars: Sh. Westbroek en B. Boelhouwers Lector: C. Dingemans Koster: H. Berghout Collectanten: R. v Mourik en P. Berghout Gebedsintenties: jrgt. Ad Korteweg-Maris Collecte voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie U kunt de kerkdienst volgen en terugkijken via Kerkdienstgemist.nl

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 24 maart 10.00 uur: De Dorpskerk Bijzonderheden: 3e zondag Passietijd, Jeugd- en gezinsdienst; Doopdagviering Voorganger: ds. J.H van der

Sterre Ambtsdrager van dienst: Nicky van Dam Gastheer: Wim Tolenaars Collecte rondgang: Kerk in Actie: Stop kinderarbeid in India Collecte uitgang: Onderhoudsfonds Maandag 25 maart 15.00 uur: Koffiekerk, Fendertshof De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Uitwisselingsconcert De Unie Sobere Maaltijd in Jacobushof op 27 maart Muziekvereniging de Unie geeft op 31 maart een uitwisselingsconcert met harmonie Amicitia uit Steenbergen.

Harmonie de Unie speelt goed in het gehoor liggende muziek en heeft sinds 1 januari 2019 een nieuwe dirigent. Na 25 jaar dirigentschap door Walter Siol heeft Junior Huigen het stokje van hem overgenomen. Beide

harmonieën zullen onder zijn leiding een variëteit aan moderne muziek ten gehore brengen. Muziekvereniging de Unie zoekt nog leden ter versterking van hun harmonie. Mocht u interesse hebben, loop gerust binnen op onze repetitieavond op donderdag 19.45 uur in de Graanbeurs, Kadedijk 6, Fijnaart, alwaar 31 maart ook het concert om 14.30 uur begint.

Fort Sabina mogelijk toch werkplek voor cliënten werkplein Het oecumenisch beraad heeft de afgelopen jaren in de 40 dagentijd een Sobere Maaltijd georganiseerd. Ook dit jaar is er weer een Sobere Maaltijd. Door samen te eten willen we stilstaan en solidair zijn met arme mensen in onze omgeving en elders in de wereld. Dit jaar is de Sobere Maaltijd op woensdag 27 maart Aanvang 18.00 uur in de Jacobushof. Er is gefilmd tijdens de bereiding van de Sobere Maaltijd door het magazine Petrus. Dit is een gratis magazine dat vier keer per jaar verschijnt. Het blad is op 15 februari verschenen met daarin een kort interview met Jeanne van Ham, een van de coördinatoren van de Sobere Maaltijd. U kunt het filmpje bekijken via petrusmagazine.nl Petrus kookt. Vrijwillige bijdrage Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van minimaal EUR 5,00. De opbrengst gaat naar het vastenactieproject van een van de kerken van Fijnaart. Dit jaar 2019 is de opbrengst bestemd voor een van de veertigdagen projecten van Kerk in Actie: ‘Geloven in Delen’. Aanmelden U kunt zich aanmelden door u naam in te vullen op het formulier wat in de Jacobushof ligt of bij: Jeanne van Ham tel. 0168 464133 mob. 0653674505 jannevanham@home.nl

Het Moerdijks college doet een nieuwe poging om Fort Sabina als werkplek aan te wijzen voor cliënten van het Werkplein Hart van West-Brabant die op een grote afstand van de arbeidsmarkt staan. Het college stelt de gemeenteraad voor om 25.000 euro beschikbaar te stellen voor het aanstellen van een begeleider. De provincie Noord-Brabant is bereid hetzelfde bedrag bij te dragen als de gemeente dit ook bijdraagt. De pilot duurt een jaar. Daarna wordt bekeken of de opzet werkt en of de pilot wordt uitgebreid. De pilot is geslaagd als er vijftien cliënten van Werkplein Hart van West-Brabant op het fort nabij Heijningen aan de slag gaan.

Afvalinzameling boekt resultaat De nieuwe manier van afvalinzameling werpt in de gemeente Moerdijk zijn vruchten af. Werd in 2016 nog 253 kilo restafval per inwoner opgehaald, vorig jaar was dat gedaald naar 153 kilo. En dat terwijl het nieuwe systeem nog niet in alle kernen in heel 2018 actief was.

Het doel is om in 2020 maximaal 100 kilo restafval per inwoner in te zamelen. De gemeente Moerdijk treft extra maatregelen om dat doel te halen. Het is nog niet bekend om welke maatregelen het gaat.


Pagina 12

Nog een tiental plaatsen beschikbaar

Golftoernooi voor het goede doel ĂŠn de gezelligheid op landgoed Bergvliet

Harkt Toon Nuiten op 13 april ook voor jou de bunker aan?

Zoals eerder bericht wordt op zaterdagmiddag 13 april wordt op golfbaan Landgoed Bergvliet in Terheijden een heel bijzonder golfevenement gehouden: de DunCIdunC Golf Match Day. In de volksmond wordt inmiddels al gesproken over The Fendert Open. Het evenement is erg bijzonder omdat met deze golfwedstrijd geld wordt opgehaald voor de Stichting DunCIdunC. De Stichting DunCIdunC is opgericht om aandacht te vragen en fondsen te werven voor de bestrijding van de zeldzame CIC kanker en andere zeldzame soorten kinderkanker. Ook is de stichting bezig met een opzet om ouders te helpen de weg te vinden in de wirwar van regelgeving en rechten waar je als ouder van een ernstig ziek kind in kan verdwalen. Stichting DunCIdunC is vernoemd naar Duncan van der Goot die op 26 november 2017 op twaalfjarige leeftijd aan CIC overleed en zelf de naam voor de stichting nog heeft bedacht.

Amateurgolfers Veel sympathieke amateurgolfers uit Fijnaart en omstreken hebben zich al ingeschreven voor deze onbelangrijke wedstrijd voor een erg belangrijk doel. Ook de naar eigen zeggen vermaarde Fendertsmannen zijn van de partij. Heb je altijd al willen bewijzen dat deze zelfgenoegzame jongens eigenlijk maar prutsgolfers zijn? Meld je dan alsnog snel aan! Wie weet heb je het geluk met Toon Nuiten in de flight te zitten en hem alle hoeken van de green te laten zien. Onder de deelnemers wordt een setje door prins Toon dun Eerste persoonlijk gesigneerde golfballen verloot. En zijn er bijzonder originele andere prijzen te winnen! Unieke prijzen die nergens anders gewon-

nen kunnen worden. Schrijf snel in Schrijf je snel in voor dit bijzondere en amicale evenement! Het inschrijfgeld voor het golftoernooi bedraagt slechts EUR 60,- Voor EUR 27,50 kun je lekker mee-dineren. Ook niet-golfende partners

zijn natuurlijk van harte welkom bij het diner. Doe je aan beide mee, dan betaal je slechts EUR 80,-. Voor inschrijvingen of meer informatie stuur je een email naar olafmmroks@gmail.com. Combineer gezelligheid en het goede doel en golf lekker mee op 13 april!

Bridgeclub Fijnaart Uitslag maandag 11 maart

A-lijn 1. Martha en Piet Berghout 61,81% 2 ged. Marcia Erkamps & Toon Reijnders / Gerry v.d. Boon & Maarten Schouls 54,51%

B-lijn 1. Ella en Ad Huybregts 55,21% 2 ged. Bert de Kok & Bert de Lint / Marianne en Kees de Jong 53,13% C-lijn 1. Teunie en Wim Boelhouwers

65,42% 2. Tonny Frijters & Corrie Voet 60,83% 3 ged. Els Kamp & Bram Huitkar / Jose Prantl & Gerard Reuvers 60,00%

D-lijn 1. Nelly de Bruyn & Corry de Krey 61,81% 2. Barjo Groeneveld & Jan Hamers 59,72% 3. Tanny Verhagen & Tiny Verhagen 52,08%


Pagina 13

Gaat heel de Fendert achter ons staan? Verse appelflappen Daarnaast gaan we op een aantal zaterdagochtenden overheerlijke, verse appelflappen verkopen bij Jumbo. Een groot deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan Team Mont FendertToux. Zo kunt u ons op een heerlijke manier steunen. Zaterdag 23 maart van 09.00 tot 12.00 uur staan we er voor de 1e keer. Donatieboxen Bij een aantal winkels en eetgelegenheden in Fijnaart en Heijningen staan ‘ColSensation’ donatieboxen. Hier kunt u grote of kleine donaties in doen. Wij zijn met alles blij. Direct doneren U kunt ook gemakkelijk en direct doneren als u deze digitale link volgt https://colsensation.nl/teams/ team-mont-fenderttoux/ Acties Er volgen dit jaar nog heel wat acties. Hier houden we u onder andere via deze mooie krant van op de hoogte.

De 6 Fijnaartse gezinnen, vorig jaar op de top van de Mont Ventoux.

Vorig jaar hebben 6 gezinnen met kinderen, jong en minder jong volwassenen uit Fijnaart meegedaan met ColSensation. Dit is een alternatief voor Alpe D’Huzes, voor de 8e keer georganiseerd vanuit Roosendaal. Om geld in te zamelen voor het KWF en lokale kanker gerelateerde doelen hebben we de Mont Ventoux beklommen. Wandelend, rennend of op de racefiets. Als Team Mont FendertToux zijn we op de 3e plaats geëindigd met een donatie van € 17.500,-. Mede namens een aantal spontane acties van enthousiaste Fendertse coryfeeën met de wielrenwedstrijd toonofbart.nl of haalthansdetop.nl. Hartverwarmend. Dit jaar gaan we ons weer inzetten voor ColSensation met Team Mont FendertToux 2.0. Vijf mensen uit het 1e jaar kunnen niet mee, maar er gaan wel 10 nieuwe sportievelingen mee. Zodat ons team dit jaar uit 25

Fendertse toppers bestaat. Uit 10 gezinnen. Heel de Fendert Het zou prachtig zijn als heel de Fendert onze acties steunt. Zodat we ons mooie dorp goed kun-

Bridgeclub Ruigenhil Uitslag competitie 2018/2019

Bridge 55+ Uitslag dinsdag 12 maart

Donderdag 14 maart tweede ronde, 4e zitting A-lijn 1. Addie Schouls/Bert de Lint 62,08% 2. Maarten Schouls/Manda Kaptein 60,42% 3. Ad Knook/Anton Bom 56,67% 4. Corrie Maat/Bert Maat 53,75% 5. Anita Koole/Ineke Dale 52,92%

nen vertegenwoordigen. Dit kan onder andere door het doneren van uw lege flessenbonnetjes bij Jumbo Gert Driesen. In de emballageruimte hebben we een mooie brievenbus opgehangen, zie de foto hiernaast.

B-lijn 1. Sija de Jong/Lex Doff 60,82% 2. Nel Breure/Bram Huitkar 59,58% 3. Jaap Punt/Gerard Knook 57,08% 4. Sjaan Oele/Dingeman Kamp 50,83% 5. Toon Reijnders/Jan Hamers 50,00%

Gele lijn 1. Inge Reijnders & Toon Reijnders 56.25% 2. Bets Kannekens & Piet Kannekens 54.69% 3/4. Bram Huitkar & Hans Riethoff 53,65% 3/4. Jeanne van Putten & Cobi Verhoeven 53.65% 5. Anke & Pex Rijnberk 52,08% 6 Toos Bruynzeels & Nelly de Bruijn 51.04%

Rode lijn 1 Martha & Piet Berghout 68.23% 2. Nel Breure & Nel Keuter 58.33% 3. Anton Bom & Piet Breure 54.17% 4. Frans Berghout & Corrie v.d. Berg 53,65% 5. Nettie Donders & Jo van Sprundel 51,04% 6. Adrie Nouwen & Twan Rijsdijk 50.00%


Pagina 14

Fantastische en wervelende dansshow leerlingen Caroline Ophof in de Maagd er op een op het podium geplaatste steiger gedanst, leden van een dansgroep lieten hun handpop dansen wat met black light een heel leuke effect gaf. Er waren ook zeer uiteenlopende attributen waaronder ook een levensecht en levensgroot monster waarmee werd gedanst. Finaledans De finaledans was een dans met alle dansers en danseressen op het podium in een meesterlijke choreografie. Bijna alle leerlingen waren in het zwart gekleed en op het einde verscheen Caroline zelf in het middelpunt gekleed als engel wat een heel mooi effect gaf.

Alle leerlingen van de ballet/dansschool Caroline Ophof hebben afgelopen zaterdag een bijzonder dansvoorstelling neergezet in theater de Maagd te Bergen op Zoom. Het thema van de show was ‘I have a dream’. In totaal deden er 160 leerlingen (van 4 tot en met 70 jaar) mee, afkomstig uit Willemstad, Heijningen, Dinteloord,

Fijnaart, Rozenburg en Ooltgensplaat. Het was een zeer gevarieerd programma met meer dan 20 optredens van de verschillende dansgroepen.

Steiger Iedere dansgroep had weer iets anders zodat het publiek zich niet hoefde te vervelen. Zo werd

Wasjes Nadat het publiek en alle sponsoren waren bedankt (van het sponsorgeld heeft Caroline aan ieder lid een dansshirt kunnen schenken) en nadat leerlingen Caroline hadden bedankt voor de mooie avond kon iedereen tevreden naar huis en wordt er weer nagedacht over een volgende voorstelling. (Caroline heeft komende week alleen nog wel wat wasjes weg te werken).

Ponylessen voor aspirantleden van de Oranjeruiters De Oranjeruiters houden dit voorjaar ponylessen voor aspirant leden. Deze lessen worden gegeven vanaf eind maart, ongeveer eenmaal per maand op woensdagmiddag. De lessen vinden plaats op de Oranje Manege in Willemstad aan de Stadsedijk. Kennis maken Voor kinderen die het leuk vinden om met een eigen pony of leen pony een kennismakingsprogramma te volgen. Tijdens de lessen komt de basiskennis ponyrijden aan de orde, er worden tips gegeven over de omgang met je pony. Maar vooral moet het een leuk zijn en worden er spelletjes op je pony gedaan. Ouders kunnen de pony aan de hand houden tijdens de les. Cowboyles Er komt een Cowboyles, met een wat stoerder programma, waar-

bij veel spelletjes op de pony gedaan worden, zoals ringsteken, slalom, balkjes, lasso werpen. Unicornles En er komt een Unicornles, hierbij komen de volgende onderdelen aan de orde: pimp je pony, een borstelles maar natuurlijk ook veel spelletjes op je pony. Verder zal er een les komen waarbij je verkleed op je pony mag komen. Data De lessen worden gegeven op de volgende data: 27 maart, 17 april, 8 mei, 22 mei en 19 juni. De tijden worden in overleg bepaald. De kosten voor deze 5 lessen bedragen EUR 25,-. Aanmelden Wil je meer weten over deze lessen, of wil je je aanmelden, neem dan contact op met Yvonne van Nieuwenhuizen, telefonisch 06-27863899 of per email gerben_yvon@hetnet.nl

redactie@fendertlokaal.nl


Pagina 15

Uitslagen

De Fendert JO11-4 – Hoeven JO11-2 1-6 De Fendert 3 – S.c. Welberg 3 1-3 De Fendert JO13-1 – JEKA JO13-2 1-4 De Fendert MO19-1 – Marjola Girls MO19-1 7-1 De Fendert 5 – Groote Lindt 6 8-0 De Fendert 6 – SPS 3 1-3 De Fendert JO19-1 – Klundert JO19-1 4-3 Prinsenland 2 – De Fendert 2 1-1 Klundert 1 – De Fendert 1 0-2 (gestaakt)

Programma

Vrijdag 22 maart DEVO 30+1 – De Fendert 30+1 19.30 SEOLTO VR30+1 – De Fendert 30+1 20.00 Klundert VR30+1 – De Fendert VR30+1 20.30 Zaterdag 23 maart De Fendert JO8-2 – MOC´17 JO85 09.00 De Fendert JO11-2 – Victoria´03 JO8-1 09.00 De Fendert JO8-1 – Boeimeer JO8-3 09.30

De Fendert JO15-3 – Nw. Borgvliet JO15-2 10.00 De Fendert MO19-1 – Boeimeer MO19-1 10.30 De Fendert MO11-2 – Madese boys MO11-1 10.30 De Fendert JO17-1 – Hoeven JO17-2 11.00 De Fendert JO15-1 – Virtus JO152 11.00 De Fendert 2 – ONI 2 12.00 De Fendert 4 – Virtus 2 12.30 De Fendert VR1 – Nieuwdorp/ Patrijzen VR2 13.00 De Fendert VE1 – DOSKO VE3 14.30 De Fendert 1 – Wieldrecht 1 14.30 VVR JO7-1 – De Fendert JO7-1 08.45 TPO/DHV/VOV JO11-1 – De Fendert JO11-4 09.30 Unitas´30 JO11-1 – De Fendert JO11-1 10.00 S.c. Kruisland JO11-1 – De Fendert JO11-3 10.00 Roosendaal JO9-5 – De Fendert JO9-1 10.15 NSV JO12-1 – De Fendert JO12-1 11.00 HSC´28 JO15-1 – De Fendert JO15-2 11.00 BSC MO11-1 – De Fendert MO11-1 11.00 Vredrust 3 – De Fendert 6 12.30 VVGZ 8 – De Fendert 5 15.00 METO JO19-1 – De Fendert JO191 15.00

Programma

Donderdag 21 maart Oranje Blauw’14 VE 1 - DOSKO VE 1 20.00

vv Oranje-Blauw ‘14 Uitslagen

Tholense Boys VE1 - Oranje Blauw’14 VE1 9-1 Oranje Blauw’14 1 - Halsteren 5 afg. Oranje Blauw’14 JO17-1G - Halsteren JO17-4 afg. Steenbergen JO12-2 - Oranje Blauw’14 JO12-2 1-6 Oranje Blauw’14 2 - SVC 2 8-2 Oranje Blauw’14 3 - DIOZ 3 1-3 Oranje Blauw’14 4 - SVC 3 1-0

De Fendert was net op een 0-2 voorsprong gekomen via Siem Rijnberg. Vlak daarvoor werd er een overtreding gemaakt op Klundert-spelerTrevor Batenburg. De spelers en technische staf van Klundert waren het daar duidelijk niet mee eens en rea-

Sportnieuws? mail het naar:

redactie@fendertlokaal.nl

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws altijd even op de website: www.oranjeblauw14.nl

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u een financiële bijdrage wilt leveren, zodat wij activiteiten zoals: Koningsdag, dodenherdenking, dodenherdenking voor de basisscholen en bevrijdingsdag, succesvol kunnen organiseren.

Zondag 24 maart De Fendert 2 (zo) – Emma 4 10.00

geerden te fel tegen scheidsrechter Van Yren, die na het voorval meerdere gele en rode kaarten gaf aan spelers van Klundert. De scheidsrechter voelde zich dusdanig bedreigd dat hij de wedstrijd definitief staakte. De tuchtcommissie van de KNVB zal nu beslissen wat er met het restant van de wedstrijd gaat gebeuren, en welke maatregelen er tegen Klundert worden getroffen.

Zondag 24 maart SVC 3 - Oranje Blauw’14 3 10.00 SSW 3 - Oranje Blauw’14 4 10.00 ST TPO/VOV 2 - Oranje Blauw’14 2 11.00

Collecte Oranje Comité Fijnaart

Scheidsrechter staakt duel tussen Klundert en de Fendert De voetbalderby in de 3e Klasse B tussen Klundert en de Fendert is zaterdagmiddag in de 35ste minuut gestaakt.

Zaterdag 23 maart Oranje Blauw’14 JO9-1G - ST TPO/DHV/VOV JO9-2 09.30 De Schutters JO17-1 Oranje Blauw’14 JO17-1G 10.30 Seolto JO7-2 - Oranje Blauw’14 JO7-1 11.00 Oranje Blauw’14 JO12-2 - Alliance JO12-2 11.00 SC Gastel 3 - Oranje Blauw’14 1 14.30

In de week van 25 t/m 30 maart a.s. wordt er door vele vrijwilligers gecollecteerd voor het Oranje Comité Fijnaart.

Gulle gift Gelukkig zijn er ook dit jaar weer veel vrijwilligers die de moeite nemen om met de collectebus langs uw deur te komen. Wij hopen op uw gulle gift. Mocht u de collectant gemist hebben en wilt u het Oranje Comité Fijnaart graag financieel steunen, dan kunt u uw bijdrage overboeken naar rekeningnummer NL68RABO0346714370 ten name van Oranje Comité Fijnaart. Laat de collectant niet met een lege bus staan... doe daar wat aan!

Adverteren in Fendert Lokaal? Een wijs besluit! Bel: 06-14520497


Maakt elk idee werkelijkheid! Wij verzorgen uw (reclame)drukwerk van concept tot op de deurmat!

• Creatieve teksten • Pakkende foto’s • Sprankelende opmaak Uitgeverij Lokaal | Specht 17 | 4793 HN Fijnaart info@uitgeverijlokaal.nl | www.uitgeverijlokaal.nl 06-22011800 | 06-14520497

UNOX KNAKS OF PARTYKNAKS M.u.v. Unox Knaks 3-pack 3 verpakkingen

3 VOOR

450

• Haarscherp drukwerk • Betrouwbare bezorging

ZALMFILET MET HUID

KIES & MIX FRUIT

Schaal 2 stuks

Kanzi appels zak 1 kilo mandarijnen net 1 kilo frambozen bakje 125 gram mango per stuk

5

00

ASC-C-00007

3 VOOR

4

50

Seizoensaanbiedingen geldig van wo 27 februari t/m di 26 maart 2019

ELKE DAG EURO’S GOEDKOPER Jumbo, Fijnaart, Kadedijk 120