Fendert Lokaal 2017 week 30

Page 1

weekblad voor Fijnaart & Heijningen D i n s d a g 2 5 j u l i 2 0 17 | w e e k 3 0 | j a a r g a n g 4 | U i t g e v e r i j L o k a a l | S p e c h t 17 | 4 7 9 3 H N F i j n a a r t | w w w . f e n d e r t l o k a a l . n l

De meest gelezen krant

Opfrisbeurt De Oester

Enquête Appelaarsedijk

Met de bus naar theater

Gemeente zet opnieuw extra mankracht en machines in

“Onkruid groeit dit jaar harder dan ooit” nen komen. Op plekken waar bijvoorbeeld auto’s geparkeerd staan blijft het onkruid ongemoeid en kan het rustig verder groeien. Toch is de gemeente Moerdijk hoopvol gestemd. “We verwachten dat we de onkruidoverlast de komende tijd onder controle hebben. Niet alleen omdat de groei vanaf augustus minder hard gaat, maar ook omdat er dus extra mensen en middelen worden ingezet”, aldus de woordvoerder.

Het pleintje aan de Juliana van Stolbergstraat lijkt nu veel op een grasveld.

De nieuwe manier om onkruid te bestrijden met borstels en hete lucht is weinig effectief. Overal zie je straatstenen en trottoirtegels die overwoekerd worden met ongewenst groen. Dat is niet alleen in Fijnaart en Heijningen het geval, maar in de hele gemeente Moerdijk. Ook andere gemeenten kampen met hetzelfde probleem. De oorzaak is het landelijk verbod op chemische bestrijdingsmiddelen dat sinds 31 maart 2016 van kracht is. Maar ook de weersomstandigheden werken niet mee. Het onkruid vindt het allemaal prima. Door het verbod is de gemeente Moerdijk vorig jaar overgestapt op het bestrijden van onkruid op verhardingen met borstelmachines en het gebruik van hete lucht. Bij de tweede methode wordt het onkruid verhit met hete lucht van ongeveer 400 graden Celsius. Hierdoor verwelkt het onkruid en sterft het uiteindelijk af. Dat geldt ook voor de zaadjes, zodat verspreiding wordt voorkomen. De manier is milieuvriendelijk, maar wel intensief. Omdat het onkruid de

gemeente figuurlijk boven het hoofd groeide, werden in september extra mensen en materieel ingezet. Groeizame maanden Het uitbreiden van mankracht en machines is nu al in de maand juli ingezet. “De afgelopen maanden is de onkruidgroei enorm”, reageert een woordvoerder van de gemeente op een discussie op Facebook. “Sowieso zijn mei, juni en juli de meest groeizame maanden, maar nu is

het nog erger. De combinatie van warmte, zon en relatief vochtig weer maakt dat het onkruid harder groeit dan ooit. Om te kunnen voldoen aan de vastgestelde beeldkwaliteit zet de aannemer daarom meer mensen en machines in en wordt er ook op zaterdag gewerkt.” Onder controle De nieuwe bestrijdingsmethode is niet alleen arbeidsintensief, maar heeft als bijkomend nadeel dat de machines niet overal kun-

Buurtcoach Bram Ondertussen kunnen de inwoners ook zelf het onkruid te lijf gaan, zoals de 9-jarige Bram Versteeg uit Willemstad. Onder zijn leiding houden jongens en meisjes in de wijk Kloosterblokje hun speeltuintje onkruidvrij. Voor wethouder Jaap Kamp aanleiding om hem vorige week in het zonnetje te zetten en te benoemen tot ‘Buurtcoach Bram’. Voor zover bekend zijn er in Fijnaart en Heijningen nog geen buurtcoaches opgestaan. Door Jan Willem van Bodegom

I5 augustus lees je hier alles over de Fendertse Week


SMULTOPPERS

Van donderdag 27 juli t/m zaterdag 29 juli

10 kadetjes € 0,99

Aanbieding week 30

Half juttersbrood € 1,19 + 10 spaarpunten

Dé bloemist voor Fijnaart e.o

10% korting

Vruchtenschelpen per stuk: € 0,99 + 10 spaarpunten

IJSJES ALLE SMAKEN per bol slechts € 0,89 ook om mee te nemen!

Korte Kerkstraat 6, Fijnaart - Tel. (0168) 462487 Kroevenlaan 84, Roosendaal - Tel. (0165) 534741

www.bakkerijsonneveld.nl

op al het glaswerk en aardewerk Voorstraat 23, Fijnaart Tel. (0168) 464061 www.bloemenshopmarloes.nl

WONING VERKOPEN? BEL WG MAKELAARS Voorstraat 17 Fijnaart T. 0168-477077 info@wgmakelaars.nl

www.wgmakelaars.nl

laatste T shirts en Mac Broeken

50% korting!

Geisha, Via Appia

www.ellenbmode.com

Molenstraat 9, 4793 ED Fijnaart Tel (0168) 462684 Maandagochtend gesloten

Garage Hollander

Garage Hollander

APK - Onderhoud - Reparatie - Verkoop 1e Kruisweg 8a Fijnaart - Tel. 0168 - 465030 - www.garage-hollander.nl

Lonneke de Vrij - 06 23 42 79 30 www.omzienuitvaart.nl - lonneke@omzienuitvaart.nl

Nieuwe oogst Delcorf appels!!


Pagina 3

Colofon Fendert Lokaal is een uitgave van

Uitgeverij Lokaal

Specht 17, 4793 HN Fijnaart E. info@uitgeverijlokaal.nl I. www.uitgeverijlokaal.nl

Peiling toont populariteit aan

Fendert Lokaal relatief meest gelezen krant van gemeente Moerdijk

Redactie

Jan Willem van Bodegom T. 06-22011800 E. jw@uitgeverijlokaal.nl Hilde Roemers

Acquisitie

Tom Aarts T. 06-14520497 E. tom@uitgeverijlokaal.nl

Druk

Janssen/Pers - Gennep

Aanleveren

Advertenties: advertentie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Redactionele berichten redactie@fendertlokaal.nl voor: vrijdag 12.00 uur Weekendverslagen voor: zondag 18.00 uur

Fendert Lokaal wordt elke week op dinsdag/woensdag huis aan huis bezorgd in de kernen Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uitgeverij Lokaal behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

Adverteren in Fendert Lokaal?

Een wijs besluit! Bel: 06-14520497

Fendert Lokaal is een graag geziene gast in de brievenbussen in Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan.

In de ruim drie jaar dat Fendert Lokaal bestaat is het huis-aanhuisblad uitgegroeid tot dé krant van Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan. Uit alle reacties die de redactie ontvangt blijkt dat de leesdichtheid hoog is. Deze aanname wordt ondersteund door een peiling die I&O Research heeft uitgevoerd in opdracht van de gemeente Moerdijk. De peiling is uitgevoerd onder het gemeentelijk burgerpanel. De afdeling communicatie wilde graag weten op welke manier de inwoners op de hoogte blijven van het lokale en regionale nieuws. Met de uitkomst kan de gemeentelijke communicatie in de toekomst verder worden verbeterd. In totaal hebben 551 inwoners aan het onderzoek deelgenomen. Meest gelezen Uit het onderzoek blijkt dat 83% van de deelnemers de Moerdijkse Bode leest. De weekkrant, die in heel de gemeente huis aan huis wordt bezorgd, is daarmee in absolute cijfers de meest gelezen krant van de gemeente Moerdijk. Bijna twee derde van de deelnemers aan het onderzoek leest de abonnementenkrant BN DeStem. Opvallend is dat 29% de krant op papier leest

en 26% online. Naar verhouding Fendert Lokaal wordt door 19 procent van de geënquêteerden gelezen. Dat is een opvallend hoge score omdat de krant slechts in een deel van de gemeente Moerdijk wordt bezorgd. De gemeente heeft bijna 37.000 inwoners. Als we daarvan 19 procent nemen, komen we op ruim 7000 inwoners die Fendert Lokaal lezen. Dat is meer dan het aantal inwoners van Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan bij elkaar. Naar verhouding is Fendert Lokaal dus veruit de meest gelezen lokale krant van de gemeente Moerdijk. Het overgrote merendeel leest Fendert Lokaal op papier. Door Jan Willem van Bodegom

Lees de krant ook digitaal: www.fendertlokaal.nl

TER INTRO Terwijl honderdduizenden landgenoten zitten weg te regenen op een camping, hebben wij dit weekend benut voor een van de vervelendste huisklussen: het oliën van de vloer. We gruwen zo van dit moment, dat we het telkens voor ons uitschuiven. Nu was er geen ontkomen meer aan. De eiken planken snakten net zo naar een druppeltje olie als een ongetrainde wandelaar in de Vierdaagse naar een slokje water. Nu is het niet het oliën zelf dat onze tegenzin voedt. Voor het aanbrengen, verdelen en uitwrijven van het vettig goedje draaien wij onze hand niet om. Ook het verplaatsen van de meubels deert ons niet. Maar de gedachte aan de naweeën van het opfrissen van onze ondergrond verlaagt ons humeur naar het vriespunt. Ondanks dat de tekst op het flesje ons belooft dat de boel binnen één à twee uur is opgedroogd, kun je dagenlang geen stap op de vloer zetten zonder vast te blijven plakken. Met als resultaat: geoliede kousen en voetafdrukken op je bereikte resultaat. Om het plakproces zoveel mogelijk in te dammen, nemen we de benedenverdieping in fases onder handen. Vrijdagavond smeren we vlak voor bedtijd de hal in. De volgende morgen verplaatsen we de meubels uit de voor- naar de achterkamer om ons op de helft van de plankenvloer te storten. Zondagmorgen herhalen we ons kunstje in het achterste deel van ons huis. Tussendoor leven we op enkele vierkante meters tussen opgestapelde meubels. Het is even kamperen in eigen huis, waar we gelukkig weer enkele jaren van verlost zijn. Jan Willem van Bodegom Hoofdredacteur Fendert Lokaal


Pagina 4

De Voorstraat had een burgemeesterswoning, een openbare school en een muziektent Voorstraat. De burgemeesterswoning was in deze straat gevestigd, evenals de openbare school. In de twintigste eeuw prijkte een muziektent op de Voorstraat, waar de plaatselijke muziekverenigingen optraden. De muziektent heeft op twee locaties gestaan: halverwege de Voorstraat aan de rechterkant (vanaf de dijk gezien) en aan het eind van de straat aan de linkerkant (eveneens vanaf de dijk gezien).

De Voorstraat anno 1910. Rechts staat de muziektent en links de hoefstal van smid Jaap van Doorn.

Het dorp Fijnaart ontstond in 1548 midden in de polder op het Vrouwe Jacobsland, ook wel de Oude Fijnaartpolder genoemd. Vrouwe Jacobsland was genoemd naar Jacqueline de Croy, markiezin van Bergen op Zoom. In 1550 werd in Fijnaart een kerkje gebouwd dat gewijd was aan de Heilige Jacobus de Meerdere. Na de reformatie in 1572 eigenden de protestanten zich het kerkje toe. Rond dit kerkje is Fijnaart ontstaan als een voorstraatdorp volgens het Flakkeese type. Daarbij neemt de kerk een zeer belangrijke plaats in. Zij ligt in de as en op de kop van de Voorstraat (de hoofdstraat). De kerk staat op een ‘eiland’ waaromheen in carrévorm de bebouwing staat: de Kerkring. Aan de andere kant van de Voorstraat werd in 1613 het eerste raadhuis/dorpshuis gebouwd. Nieuwe kerk Het oude kerkje werd in 1645 vervangen door een nieuw gebouw. Dat raakte bouwvallig, waarop in 1876/1877 opnieuw

De Voorstraat is vorig jaar heringericht.

een nieuwe kerk werd opgericht. Dit gebouw vormt nu nog steeds de blikvanger van de Voorstraat. Het raadhuis is in 1950 vervangen door een nieuw gemeentehuis. In 1980 is het pand uitgebreid en deed tot 1997 dienst als gemeentehuis van de gemeente Fijnaart en Heijningen. Van 1999 tot eind 2015 was museum-galerie Van Lien in het gebouw gevestigd. Het pand staat nu te koop. Belangrijkste straat De Voorstraat is altijd de belangrijkste straat van Fijnaart geweest. Diverse ondernemers waren in de straat gevestigd, waar ook veemarkten werden

Heringericht In 2016 is de Voorstraat voor ruim een half miljoen euro heringericht. De bestrating en de riolering zijn vervangen. Ook kreeg de straat nieuwe, uitgelichte bomen en nieuw straatmeubilair. De heropening in december werd aangegrepen om na ruim vijftien jaar weer een kerstmarkt te houden op de Voorstraat. Door Jan Willem van Bodegom Bronnen: Wikipedia, 'Onder schutse van St. Jacobus' en 'Fijnaart en Heijningen zoals het was...'

gehouden. De markt vindt sinds mensenheugenis plaats op de

Tentoonstelling over Voorstraatdorpen in Nieuw-Vossemeer Omdat het dit jaar 450 jaar geleden is,dat het voorstraatdorp Nieuw-Vossemeer werd gesticht, is van april tot en met september 2017 in het A.M. de Jongmuseum de tentoonstelling ‘Voorstraatdorpen’ te zien. Vanaf de 15e eeuw werden veel polders gewonnen of herwonnen op de zee. Er ontstonden nieuwe landbouwgebieden en men wilde nieuwe nederzettingen stichten. Veel dorpen werden ingericht op de wijze die toen bij planologen ‘in de mode’ was. Centraal in het dorp ligt een kerk met een straat die meestal loodrecht op de polderdijk staat. Deze straat noemen we Voorstraat. Aan weerszijden van de straat kwam gesloten bebouwing. Indien noodzakelijk werd het dorp uitgebreid door evenwijdig aan de voorstraat een of meer achterstraten aan te leggen. In de tentoonstelling ‘Voorstraatdorpen’ wordt ingezoomd op de geschiedenis en het erfgoed van elf dorpen uit de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en de polders van West-Brabant. Het zijn de volgende plaatsen: Sint Annaland, Stavenisse, Oud-Vossemeer, Bruinisse, Numansdorp, Klundert, Fijnaart, Oude-Tonge, Middelharnis, Sint Philipsland en Nieuw-Vossemeer. De bezoekers zullen ontdekken, dat de deelnemende dorpen opvallend veel overeenkomsten hebben, maar dat er ook opvallende verschillen zijn. Kijk op: www.amdejongmuseum.nl


Pagina 5

Gevel schoongemaakt, gevoegd en geïmpregneerd

Opfrisbeurt voor De Oester

Belevenissen Door Piet Hendrikx

Knutselen Op school vond ik de handvaordigheidslesse altij jeel leutig. Ik knutselde graog. Da doe ik nog trouwes. Op kostschool konde we ’s aovonds knutsele. Ne broeder zeej dan hoe of wa en ik maokte daor zonne reiger meej zijn snaovel omwoog. Da bjeesje ister nog wor. Daornao ne wc rolhouwer, die op de Donk in Ette weggehange is. Die hee de tijd nie ooverleeft.

Allereerst is de gevel van het zwembad schoongestraald. Vervolgens wordt de muur opnieuw gevoegd en geïmpregneerd.

De zomervakantie is in volle gang, maar dat geldt niet voor LC Gevelrenovatie uit Oud Gastel. Vorige week is dit bedrijf begonnen met het opknappen van de buitengevel van zwembad De Oester. De muren worden schoongemaakt, opnieuw gevoegd en geïmpregneerd. De opfrisbeurt is hard nodig, meldt bestuurslid Alex van Sprundel van Stichting Zwembad Fijnaart. “De gevel was in slechte staat. Het voegwerk begon los te laten. Ook zag de muur er erg zwart uit door weersinvloeden. Daarom heeft de stichting besloten de gevel op te knappen. Niet alleen om de muur waterdicht te maken, maar ook om het aangezicht te verbeteren.” Stralen Woensdag is LC Gevelrenovatie begonnen met stralen van de hele gevel. “Dat haalt de originele kleur weer op”, aldus Alex. “Het geeft de muur een frissere uitstraling en zorgt er tevens voor dat een groot deel van de slechte voegen wordt verwij-

derd. Na het stralen worden alle voegen weggehaald. Dat gebeurt met een pneumatische hamer of door middel van slijpen. Vervolgens wordt de hele gevel geïmpregneerd om de mooie uitstraling de komende jaren te behouden.” Meer plannen De stichting heeft nog meer plannen met de buitenkant. “De komende jaren willen we al het Trespa vervangen, de boel schilderen en het dak vernieuwen of opknappen. Daarmee is het gebouw klaar om de komende vijftien jaar zonder problemen en grote onkosten te doorstaan”, legt Alex uit. Binnenkant De binnenkant komt ook aan de

beurt. “Een team van vrijwilligers stelt momenteel een plan op om allereerst de wachtruimte op te knappen. Zodra dat plan is uitgewerkt, wordt dat ook dit jaar nog aangepakt. Waarschijnlijk wordt dan volgend jaar, in eenzelfde stijl, de entree opgeknapt. Verder staat nog een groot aantal zaken op ons wensenlijstje. Denk bijvoorbeeld aan de kleedcabines”, somt Alex op. “Uiteraard kunnen we voor al deze werkzaamheden nog vrijwilligers gebruiken. Ook financieel zou enige ondersteuning helpen om zaken eerder aan te kunnen pakken. Met de buitengevel hebben we in ieder geval een begin gemaakt.” Door Jan Willem van Bodegom

Ik heb op school in Ette ne schaol gemaokt in un pindavurm. Jeelemaol meej gutse uitgehold. Ne totumpal meej rare gezichte staot er ok nog. Toen ben ik laoter op school begonne aon ne kapstok. Daor zaate bloeme op, allemaol meej gutse erin gewerkt. Ik waar ok melkschepper en net rond die tijd wiere veul koeije onthoornd. Die hoores wiere compleet afgezaogd. Bij jeene boer are die koeie grwoote mwooie hores, mwooije zwart meej wiette raande derin. Ik vroeg of tie ze vur mijn wou bewaore. Ja da heb ik geweete. Die boer aar ze vur mijn bewaord en ik kwaam thuis meej ne zak vol meej hores die al begonne te stienke. Ze zaate al drie weeke in un zak. Ne plastieke zak, dus die lucht kon ter nie uit. Ja die bjeenpit zaat er dan nog in en moes ter uit rotte. Op mijne brommer die zak meej genoome. Ik rook ze nog teege de wiend in haha. Ja da wier ne kapstok meej vertraoging wor. Die hores heb ik in de grond gestopt en maonde laoter deruit gehaold. Stienke jong! Afijn die bjeenpitte viele deruit en de hores heb ik schwoangemaokt. Die zitte mwooi pasmaot in mijne kapstok en die hangt er nog. Da knutsele aar wel zijn veurdeele wor. Ik heb hier zelluf mijne schuur gemetseld en mijne garaoge opnieuw opgetrokken, meej ne slaopkaomer derboove. Neeje meej wa haandigheid heb ik geld verdiend. Leutig wor.


Pagina 6

Voorkom legionella, ook in eigen huis! Het aantal legionellabesmettingen in Nederland neemt toe. Mogelijk speelt het veranderende klimaat met warm en nat weer hierbij een rol. Wat is legionella en wat kunt u zelf doen om mogelijke besmetting te voorkomen? De legionella-bacterie groeit vooral in stilstaand water tussen de 20 en 50 graden. Mensen kunnen een besmetting oplopen door nevel (kleine druppeltjes) in te ademen uit een waterbron die besmet is met legionella. De meeste mensen die besmet raken met legionella worden niet echt ziek. Ouderen, mensen die roken of mensen met een ver-

minderde afweer hebben meer kans om ziek te worden van legionella. In ernstige gevallen kan iemand overlijden. De legionellabacterie is niet van mens op mens overdraagbaar. Wat zijn de klachten? Snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, geen eetlust en later ook koorts. Daarnaast komen voor: hoesten, kortademigheid en soms ook braken of diarree. De klachten ontstaan meestal 5 tot 6 dagen na besmetting. Ga naar de huisarts als u deze klachten bij uzelf herkent. Checklist Hoe voorkom je een legionella

besmetting? • Stel de temperatuur van uw boiler of CV ketel minimaal af op 55 graden. • Maak luchtbevochtigers regelmatig schoon en ververs het water dagelijks. • Gebruik alle kranen in huis minimaal 1x per week. Sluit ongebruikte kranen af. • Spoel ná de vakantie de leidingen in uw huis goed door. Spoel uw douche- en sproeiapparatuur 2 minuten met warm en 2 minuten koud water door. Doe dit met open raam of dompel de sproeikop onder water. • Spoel op dezelfde manier de leidingen door als u tijdelijk ergens verblijft zoals in een hotel

of caravan tijdens uw vakantie. • Laat de tuinslang en andere sproeiapparatuur leeglopen na gebruik. Hang deze op een koele plaats weg. • Maak plantensproeiers leeg en vul deze vlak voor gebruik.

Meer informatie Kijk voor een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden op de website van de Stichting veteranenziekte: www.stichtingveteranenziekte.nl Heeft u daarna nog vragen? Neem dan contact op met het team Infectieziekten van de GGD West-Brabant: 076 52 82 89

Werkgroep vraagt uw steun voor een opgeknapte Appelaarsedijk De werkgroep Fijnaart veilig en bereikbaar onderweg van de dorpstafel zet zich in voor de bereikbaarheid en veiligheid van de verkeersdeelnemers. Bewoners kunnen verkeersknelpunten en gevaarlijke situaties melden, waarna de werkgroep in samenwerking met de gemeente gaat bekijken óf er iets aan gedaan kan worden en wát eraan gedaan kan worden. Zo is de werkgroep al enige tijd bezig om het fietspad aan beide zijden van de Appelaarsedijk opgeknapt te krijgen. Het fietspad aan de Appelaarsedijk is de enige verbinding voor scholieren en volwassenen op weg naar Stampersgat, Oud Gastel of verder (en uiteraard ook in omgekeerde richting). Ook voor toeristen is het een belangrijk fietspad om De Witte Brug over te komen. Maar de fietspaden zijn in slechte staat. Ze zijn ongelijk, er is veel wortelopdruk, mollen, overgroei, kortom vervelend en vooral onveilig om overheen te fietsen. De gemeenteraad wil de fietspaden enigszins oplappen, maar ‘wanneer zij ervoor kiest om één fietspad op te schalen, dan moeten alle fietspaden in de gemeente Moerdijk worden opgeschaald’. De werkgroep vindt het onderhoudsniveau van de fietspaden aan de Appelaarsedijk echter te laag. Graag wil de werkgroep dat de fietspaden helemaal worden opgeknapt, zodat het weer aantrekkelijk en veilig wordt om hierover te fietsen. Vindt u dit ook? Vul dan onderstaande strook in en lever deze uiterlijk 18 augustus in bij een van de leden van de werkgroep. Knipt u liever niet in de krant, dan kunt u ook een e-mail sturen of een los vel papier gebruiken. Woont u met meerdere mensen op één adres? Dan graag van alle bewoners de namen noteren. Hoe meer namen wij verzamelen, hoe beter! Wij zullen deze voorleggen aan de gemeenteraad. Uiteraard wordt u als inwoners op de hoogte gehouden van de uitslag. De werkgroep bedankt u alvast voor de medewerking! ________________________________________________________________________________________________________________________ Ik/wij, inwoner(s) van Fijnaart of Heijningen e.o. vind(en) dat de fietspaden aan de Appelaarsedijk veiliger en aantrekkelijker moeten worden Naam ……………………………………………………………………………………………………………………………… Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………… Inleveren kan op een van de volgende adressen: C. Nieuwkerk, Parelstraat 24E in Fijnaart, J. de Vrij, Karmijn 12 in Fijnaart W. Santbergen, Sportring 6 in Fijnaart of via de mail: bmg.kannekens@planet.nl


Pagina 7

Ria Neelen FendertInterview is een samenwerkingsverband tussen Fendert Lokaal en de Facebookpagina FijnaartNieuws. Bekende en minder bekende (oud)inwoners van Fijnaart krijgen een vaste vragenlijst voorgelegd. Deze week een interview met Ria Neelen. Mijn naam is... Ria Neelen-Rijsdijk Ik woon/werk in Fijnaart sinds... Ik getrouwd ben in 1967 Men zou mij kunnen kennen van... Het vele vrijwilligerswerk voor mensen met beperkingen (lokaal, provinciaal en landelijk) Het liefst eet ik… Broccoli, sla en Thaise Kip De mooiste gebeurtenis in m’n leven was... De geboorten van Conny en Stefan, mijn 2 kinderen Deze film moet iedereen zien... Kunta Kinte Het boek waarvan ik erg genoot is... Het boek dat ik nu aan het lezen ben: Judas van Astrid Holleeder Men kan mij ‘s nachts wakker maken voor... Laat mij a.u.b. slapen De mooiste kleur vind ik... Blauw en wit De persoon die ik graag eens zou ontmoeten is... De Paus in Rome, een wijze goede persoon Ik ben goed in... Secretariaatwerk. Dat doe ik nu al meer dan 25 jaar. En andere mensen helpen met wat dan ook Mijn onhebbelijkheden zijn... Ongeduldig zijn en ik ben een pietje precies Ik luister graag naar... 100% NL Ik droom van... Dat mijn man en kinderen ge-

zond en gelukkig mogen blijven Het liefst drink ik... ‘s Avonds 1 zoete witte wijn. Heerlijk Mijn lijfspreuk is... Blijf wie je bent Ik heb een grote hekel aan... Mensen die egoïstisch zijn en liegen Over 10 jaar wil ik het volgende bereikt hebben… Dat we nog heerlijk van elkaar en de kinderen kunnen genieten en heerlijk op vakantie gaan Mijn bijnaam is... Die heb ik niet Ik ben trots op... Mijn man Toon die altijd voor mij klaar staat Mijn favoriete vakantieland is... Noorwegen en Duitsland Mijn sterrenbeeld is... Leeuw Mijn vrije tijd breng ik door met... Vrijwilligerswerk zoals ik eerder aangegeven heb Als ik 10 miljoen euro win... Geef ik eerst mijn kinderen en kleinkinderen wat. Dan gaan we een leuke vakantie boeken en de rest rustig aan bekijken De beste voetbalclub van de wereld is... Barcelona Mijn lievelingsspel is... Wordfeud op de tablet Mijn lievelingssport is... Tennis kijken

Parallelweg 4 4793AZ Fijnaart 0168 - 46 27 03

Ik heb bewondering voor... Mijn man en kinderen die altijd voor mij klaar staan om mij te helpen waarmee dan ook Mijn grootste blunder... Dat ik 1 dag nadat ik mijn rijbewijs had pa zijn auto total loss reed Op televisie kijk ik graag naar... Natuurfilms en documentaires Mijn favoriete vak op school... Koken, rekenen en natuur Mijn beste vriend/vriendin... Lies Kokke en Correke van Drunen Ik ben bang voor... Muizen en dat er oorlog komt Het mooiste dier is... Diesel, de hond van mijn zoon

&

Stefan. Waarom? Hij is zo lief en aanhankelijk, gewoon een schat van een hond Fijnaart vind ik... Een fijn dorp om te wonen Wat ik mis in Fijnaart is... Wat meer gezellige winkels/ shopjes Het mooiste plekje in Fijnaart... Waar wij nu wonen; het appartement bij de bushalte en het mooie uitzicht op het verzorgingshuis het Fendertshof Minst mooie plekje in Fijnaart... In de Boomgaardstraat, alles van de Staalbouw Mooiste plekje in de gemeente Moerdijk is... Willemstad

- elektra - waterwerk (pvc & koper) - kit, lijm & pur - schroeven/pluggen - elektrisch- en handgereedschap - tuinartikelen - ijzerwaren - lampen


Pagina 8

K E R K B E R I C H T E N H. Jacobus de Meerdere Molenstraat 26 Fijnaart T. 0168-462345 E. pkwest@immanuel-parochie.eu I. www.immanuel-parochie.eu Pastor: diaken Michael Bastiaansen, T. 06-46341138 Donderdag 27 juli 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Gebedsviering

Zondag 30 juli 09.30 uur: H. Jacobus de Meerdere Eucharistieviering Celebrant: P. de Rooij Samenzang o.l.v. W. Hommel Misdienaars: Bente en Shenna Lector: Illa Koster: R. Vissers Camera: Isaak G. Collectanten: R. v/d Ham en P. Berghout Gebedsintenties: Nelly Kannekens-Meeuwisse. Collecte voor eigen kerk Na afloop samenzijn met koffie.

Openluchtviering op het plein Op zondag 20 augustus is weer de jaarlijkse openluchtviering op het kerkplein van de RK Kerk in Fijnaart. Voorganger is diaken M. Bastiaansen.Thema: Een huis van gebed voor alle volkeren. De Open Deur Commissie nodigt u van harte uit om bij deze viering aanwezig te zijn. We hopen natuurlijk dat het weer meewerkt, maar slecht weer hoeft geen belemmering te zijn om niet te komen omdat we dan gebruikmaken van de kerk. Aan deze viering werken mee: de gezamenlijke koren van de twee kerken in Fijnaart. Pianist is Dick van der Giesen.

Bridgeclub Fijnaart Zomeravondcompetitie uitslag maandag 17 juli A-lijn 1. Gerry v.d. Boon & Maarten Schouls 64,58% 2. Ad van Iersel & Mia de Vos 63,02% 3. Hans Riethoff & Cor van Veelen 53,65%

B-lijn 1. Piet Bom & Piet Vermunt 62,50% 2. Willem van Opdorp & Ernst Verwer 60,42% 3. Nettie en Anton Bom 58,33% C-lijn 1. Sjaan en Klaas van Exel 61,67% 2. Adje Knook & Kors van Beem 60,00% 3. Marcia Erkamps & Toon Reijnders 58,33%

De Dorpskerk Kerkring 1 Fijnaart De Ontmoetingskerk Wilhelminastraat 64 Fijnaart E. info@pknfijnaart.nl I. www.pknfijnaart.nl

Scriba: Susanne Baan-Slager E. scriba@pknfijnaart.nl T. 0168-320491 Zondag 23 juli 10.00 uur: De Ontmoetingskerk Voorganger: Ds. J.H. van der Sterre

Ambtsdrager van dienst: Tiny Bienefelt Gastvrouw: Emie Hendrikse Koster: Anton Bom Collecte rondgang: Instandhouding kerk en eredienst Collecte uitgang: Diaconie De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente zijn terug te luisteren via www.kerkomroep.nl

Agenda Dinsdag 25 juli 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Zondag 26 juli 14.00 uur: Meemaaktheater speelt ‘De Held van Waterpoort’, Fort Sabina, Fortweg 1 in Heijningen Donderdag 27 juli 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 1 augustus 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 3 augustus 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Zaterdag 5 augustus 14.00-17.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 8 augustus 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 10 augustus 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Dinsdag 15 augustus 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen Donderdag 17 augustus 14.00-16.00 uur: Watersnoodhuis, Veluwestraat 2 in Heijningen

Lees jouw krant online: www.fendertlokaal.nl


m

e

ertrek

mstad

t

EN

s

US

.00 .45 .50

n3 .30 .40 .45

us

Pagina 9

Schouwburgbus presenteert nieuw seizoen

Naar het theater met voor elk wat wils Het kan goed zijn, dat de kaartjes krijgt u in de bus en Schouwburgbus voor de twinvoor een consumptie in de pautigste jaar op stap gaat. Door al ze heeft u al betaald. Tel daar Bent uorganisatoren dit seizoen bij weer die jaren zijn de op, datof demisschien Seniorenraden de tel een beetje kwijtgeraakt. Fijnaart Willemstad de voor het eerstinvan deenpartij? Met gemiddeld 250 deelnevervoerskosten wederom Het is weer een heelhun gevarieerd pro- voor mers per seizoen blijft het één rekening nemen. Eigenlijk Zes in van degramma populairstegeworden. uitjes voor wordtvoorstellingen alle rompslomp rondsenioren uitverschillende Fijnaart en Wil- schouwburgen. om theaterbezoek uit handen vier Een lemstad. genomen. De Schouwburgbus nog steeds unieke gelegenheid voor alle vertrekt zoals gewoonlijk van senioren om tijdens de wintermaanden Helaas heeft vorig jaar één van het Busstation aan de Kerkring de bedenkers van de Schouwen de chauffeur probeert ute zo de mooiste schouwburgvoorstellingen burgbus, afscheid moeten dicht mogelijk bij de entree van kunnen bijwonen. het theater af te zetten. Op deze nemen. Anton Rotte nogmaals U voor wordt uw woonplaats met een luxedie bedankt al dieinfantastische manier kunnen senioren, jaren. Maar liefs drie vrijwillislecht ter been zijn, ook gebruik touringcar opgehaald en na afloop van gers uit Willemstad hebben zich maken van de Schouwburgbus. de voorstelling weer Gaat veilig thuis aangemeld om Anton te veru alleen? U vindt snel iegebracht. Het vervoer naar en van vangen. Uit het theaterseizoen mand , waarbij u zichde kan aan2017/2018 zijn weer zes mooie sluiten. Een avondje uit, doet schouwburg is gratis en mogelijk voorstellingen geselecteerd in de mens goed, zodat u er weer gemaakt door de Seniorenraden van drie verschillende schouwbureven tegen kunt. Fijnaart Heijningen gen. ‘Voor elk wat & wils’ is dit U en kuntWillemstad. zich aanmelden per jaar het motto en daarom zit email: schouwburgbus@gmail. Aanmelden. Doe het direct….. er zeker iets bij waarvan u zegt of telefonisch bij Gerard U kunt u telefonisch com of per email aan“Dat lijkt me wel wat”. U hoeft Hombrink tel. 464195. melden bij de elders in dit programma zich enkel op te geven, voor al het andere wordt gezorgd. De Tot ziens in de Schouwburgbus. vermelde personen. Doe het direct….

want bijna iedereen is geneigd om het uitSchouwburg te stellen De en Maagd het aantal zitplaatsen in De Doelen Rotterdam De Doelen Rotterdam Dinsdag oktober 2017 Zaterdag 25 november 2017 Donderdag 21 december 2017 de bus is 24beperkt. Natuurlijk met die véle ouwe en De Oase Bar geeft een meezingBetaling. feest, waar alle grote Rotterdamse nieuwe Rotterdamse artiesten én MUSICAL Ron Brandsteder, omdat hij het zo hits van toen en nu gezongen OUT graag wilde worden. verNa uw telefonische TRY aanmelding, WESTLANDS MANNENKOOR Kenners zijn het zoeken wij u het verschuldigde bedrag LIVE ORKEST! erover eens: My Fair Lady over te maken op de bankrekening van is één van de beste musicals rt de De Schouwburgbus. ooit gemaakt ce n Teruggeven gereserveerde plaatsen: Voor alle 50 plussers rstco e Gereserveerde plaatsen kunnen in K uit Fijnaart en Willemstad NEDERLANDS principe niet worden teruggegeven. Bij Voor het derde jaar op rij geeft het Westlands Mannenkoor een Een grootse productie met prachtige kostuums en klassiekers als kerstconcert in de Doelen. Met 150 zangers is het één van de grootziekte of om ande“Zou datverhindering niet zalig zijn” en “Het Spaansewegens graan ”. Een Nederlandse ste mannenkoren van Nederland. Het majestueuze stemgeluid staat topcast met Esmée Dekker, Chris Tates, Sjoukje Hooymaayer e.v.a. garant voor een indrukwekkend kerstconcert. en vele anderen re redenen, kunt u uw plaats doorgeven/ 3 Prijs: 35,00 incl. consumptie 2e rang 2 Prijs:verkopen 35,00 incl. consumptie 1e rang Prijs: 20,00 incl. consumptie aan familie1of een kennis, of contact opnemen met één van de Schouwburg De Maagd Schouwburg De Kring Schouwburg De Maagd aanmeldadressen. Donderdag 8 maart 2018

PROGRAMMA 2017/2018

Woensdag 21 februari 2018BEWAAR

Zaterdag 6 januari 2018

Hendrik Groen

Het Residentie Orkest presenteert met trots Paul van Vliet in het theater De Maagd. Elke muziek –en kleinkunstliefhebber zal smullen van dit Nieuwjaarsconcert. Een mooie start van 2018. En … natuurlijk zijn er bruisende bubbels!

Pogingen iets van het leven te maken

Nieuwjaarsconcert KOMEDIE

In deze levenslustige komedie laten Hendrik Groen, gespeeld door Beau Schneider (GTST), en zijn vrienden je een jaar lang meeleven met alle ups en downs in een verzorgingstehuis. Door humor, eerlijke bespiegelingen over ouder worden en kritische kanttekeningen bij de ouderenzorg heeft Hendrik Groen de harten van velen veroverd.

DEZE FOLDER ZORGVULDIG

Twee schoolvrienden uit New York groeien uit tot het meest succesvolle duo aller tijden. Mrs. Robinson, Bridge over Troubled Water, Cecilia, The Sound of Silence. Met deze wereldhits als leidraad laten Charles Blyth (Garfunkel) en Sam O’Hanlon (Simon) het verhaal tot leven komen. “Het is een feest om die gouden herinneringen met het publiek te delen”

Goed voor volle zalen in heel Europa!

Regisseur De Lange laat jonge acteurs de rollen spelen, “omdat in iedere oudere ook nog altijd een jong iemand verborgen zit”. Hendrik Groen is een ontroerende held (Trouw)

Prijs: 35,00 incl. consumptie 1e rang

4

Prijs: 34,50 incl. consumptie

1e rang

5

Prijs: 29,50 incl. consumptie

1e rang

6


Pagina 10

‘De Held van Waterpoort’ Bericht Bericht van van de de wijkagent wijkagent op Fort Sabina Snorfiets gestolen Zondagmorgen 16 juli werd de diefstal van een snorfiets ontdekt. Het rijwiel stond in de achtertuin van een woning aan de Prins Mauritsstraat in Fijnaart. De buurman had rond 04.00 uur iets gehoord, zag dat de poort openstond en dat de snorfiets was verdwenen. Het voertuig is grijs van kleur en van het merk Piaggo. Weet u meer van deze diefstal of heeft u vermoedens, meld dit dan bij de politie. Desnoods via internet (Meld Misdaad Anoniem). Dan kunnen wij achter de snorfiets en de dader aan. Zaterdag 26 juli speelt vanaf 14.00 uur het Meemaaktheater de wervelende voorstelling ‘De Held van Waterpoort’ op Fort Sabina. Na afloop is het lekker frietjes eten met een snack! Het verhaal De Jonge Maurits voelt zich niet helemaal veilig in het donker en dus vraagt hij raad aan zijn opa. Zijn opa geeft hem de tip om op zoek te gaan naar een geheim wapen en daarbij mag hij zijn nieuwste uitvinding gebruiken, namelijk een echte tijdreishelm! En dus vliegt Maurits terug in de tijd. Het landschap met zijn vestingsteden, forten en inundatiesluizen vormt het decor van zijn avontuurlijke reis. Hierbij komt hij soms in grappige, maar soms ook in spannende situaties waarbij hij zelfs Menno van Coehoorn en Napoleon in

hoogsteigen persoon ontmoet. En ook al leert hij veel geheimen kennen, nergens vindt hij wat hij zoekt. Pas als hij in het jaar 1800 het meisje van zijn dromen tegenkomt ontdekt hij het enige geheime wapen dat alles overwint… een wapen dat altijd al in hem aanwezig was en dat niets met vechten te maken heeft. Info Reserveren: info@fortsabina.nl Wat kost dat: € 9,50 inclusief frietjes en snacks eten p.p. Alleen de voorstelling: € 5,-.

Diefstal uit woning Maandag 17 juli werd om 04.00 uur een diefstal uit woning aan de Zoete Kroon in Fijnaart gemeld. De dader(s) heeft/hebben zich de toegang verschaft tot de woning via de schuifpui. Er werd onder andere een laptop ontvreemd. Bel ons als u in de wijk iets heeft gehoord of gezien: 0900-8844. Verdachte personen Maandag 17 juli liepen rond 21.20 uur enkele verdachte personen over de Kadedijk in Fijnaart. De twee of drie mannen zijn circa 30 à 40 jaar oud. Eén van hen droeg een opvallend geel hemd. Een ander had een zwart shirt met een lange baard. Zij liepen opvallend

naar geparkeerde auto’s te kijken en ook in de voertuigen. De politie heeft hen niet meer aangetroffen. Ook is er geen melding ontvangen van diefstal uit auto’s. Gestolen bedrijfsauto Op de Stadsedijk in Oudemolen is dinsdag 18 juli rond 11.10 uur een bedrijfsauto aangetroffen. Het voertuig was ontvreemd of verduisterd vanuit Dinteloord. Mogelijk is er gebruik gemaakt van een ‘valse’ sleutel. Politieonderzoek loopt. Hond in de berm Donderdag 20 juli liep iets voor 15.00 uur een hond in de berm van de A29 bij Heijningen. Rijkswaterstaat heeft zich over het dier ontfermd. Agressieve man Vrijdag 21 juli liep tussen 17.45 en 19.05 uur een agressieve man met hond constant heen en weer over de Voorstraat. Hij zou zwaar onder invloed zijn. De man werd door de politie niet meer aangetroffen. Zijn woonadres is wel getraceerd. Persoon zal op zijn gedrag worden aangesproken. Arno Melis Wijkagent Fijnaart, Heijningen, Oudemolen en Zwingelspaan

Meer info over inzamelen afval na de zomervakantie Snoei hard tegen kanker Vanaf begin september worden de huishoudens in de kern van Fijnaart verder geïnformeerd over het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval. Inwoners krijgen dan een brief thuis en worden tevens uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst. De brief informeert u over de uitslag van de eerder gehouden enquête, de voorgenomen locatie van de ondergrondse container bij u in de buurt en hoe u hierover kunt meedenken. Ook krijgt iedereen een handig bewaarboekje over het scheiden van afval.

Verplaatst In eerdere berichtgeving stond vermeld dat deze informatie nog voor de zomervakantie zou komen. Om praktische redenen heeft de gemeente dit in Fijnaart verplaatst naar september. Huishoudens in het buitengebied en in gebieden met wat minder huizen ontvangen een andere brief dan bewoners ‘binnen de kern’, maar kunnen die ook in september verwachten. Heijningen In Heijningen heeft de inloopbijeenkomst reeds plaats gevonden en krijgt men in de loop van september vervolginformatie. Meer over de planning vindt u ook via www.moerdijk.nl/afval > Het nieuwe inzamelsysteem.

Het snoeiseizoen voor de Taxus Baccata is weer begonnen. Gooi uw snoeisel niet zomaar in de GFT-bak maar lever deze in bij de milieustraat. Zo kunt u meehelpen met de strijd tegen kanker.

Taxus voor Hoop in een organisatie met een ANBI status die zich inzet voor de strijd tegen kanker. Dat doen zij door het inzamelen van het Taxus snoeisel. In de jonge scheuten van de Taxus Baccata zit de werkzame stof Baccatine wat een essentieel onderdeel is in de behandeling tegen kanker. Milieustraat Laten we samen de strijd aan gaan tegen kanker. Snoei uw Taxus en lever die in bij de spe-

ciale bakken op de milieustraat aan de Fuutweg 4 in Klundert.

Zuiver en jong De actieperiode waarin gesnoeid kan worden, loopt tot eind augustus omdat alleen binnen deze periode de concentratie Baccatine optimaal is in de jonge, nieuwe takjes van de Taxus. Buiten deze snoei-periode is de concentratie werkzame stof te laag om te kunnen gebruiken. Snoeisel dat vervuild is met dorre bladeren, aarde, grind, gras of ander snoeisel, is niet bruikbaar en moet geweigerd worden. Probeer daarom het snoeisel met plastic op te vangen wanneer u gaat snoeien. Voor meer informatie en snoei-instructies, kijk op www.taxusvoorhoop.nl.


Pagina 11

KLIEKJES

Geert Frijters wint tweede zomerwedstrijd Het Schietertje Geert Frijters werd de onbetwiste winnaar deze dag aan de Vleije in de Sabina-polder. Hij wist 434 cm aan te bieden aan de meetploeg, waarbij grote brasems van boven de 50 cm de overhand hadden. Ook haalde hij de grootste van de dag binnen, een brasem van 61 cm. Bovendien gaf hij aan dat hij er nog wel meer had kunnen hebben, als zijn vislijn niet was gebroken. Koos Tak eindigde op de tweede plaats en Fred Kwist en Gerard Meeuwisse werden derde met het zelfde aantal centimeters. Zondag is de derde wedstrijd.

Me er uit gekletst Een van de vele vormen van ontspanning in de maand juli zijn de inspanningen van de wielrenners die tijdens de Tour de France of een goed klassement willen rijden of, zoals Bauke Mollema, een etappe op hun naam willen schrijven. Fervente Tourliefhebbers, waaronder mijn echtgenote en ik, zitten aan de platte buis - daar bedoel ik niet de antieke kolenkachel mee - gekluisterd om maar niets te missen. Ons gaat het ook om te genieten van het Franse landschap waar de Tourkaravaan zich doorheen worstelt. Soms letterlijk, soms figuurlijk. Vooral omdat wij het Zuid-Franse landschap kennen van onze vele zomervakanties in het land van Marianne. Zo hebben wij gekeken naar de ietwat vlakke etappe die eindigt in Romans-sur-Isère, een stadje dat wij ons herinneren door een belevenis die wij nooit zullen vergeten. Het was onze zomervakantie van 1982, nu 35 jaar geleden op dinsdag 27 juli. Vijf dagen na ons vertrek uit Nederland dalen wij ad naar het centrum van Romans. Bekend met het feit dat er vlak na de brug over de Isère een Shell benzinestation met GPL (LPG autogas) is, blijf ik (te) sterk opletten of onze vriend Jan ons kan volgen. Het is voor hem en zijn dochtertje Juneke de eerste keer dat zij ons vergezellen. Omdat ik scherp de achteruitkijkspiegel in de gaten hou om te zien of Jan met zijn auto en vouwwagen ook dezelfde weg als wij neemt, zie ik het eerste rode stoplicht op de brug over de Isère (een voetgangersoversteekplaats) over het hoofd. Onze dochter Jessica roept verschrikt dat ik door rood rijd, overigens ter hoogte van het tweede stoplicht dat ik dus ook niet tijdig opmerk en negeer. Op dat moment zie ik links van mij een ‘motard’, een Franse politieagent op zijn motor, opduiken en rij prompt door het derde rode licht op de brug. De motard gebaart mij om rechtsaf, de parkeerplaats van het benzinestation op te rijden. Nu wilde ik dat toch al, om te tanken, maar onder deze omstandigheden… De gendarme stapt af, parkeert zijn motorfiets zodanig dat ik bij een eventuele vluchtpoging redelijk schade aan het vehikel moet toebrengen – iets dat ik niet in mijn hoofd zal halen. Hij wijst mij op de drie overtredingen terwijl hij alle mogelijke papieren opvraagt: rijbewijs, kentekenbewijs, paspoort, kortom de hele santenkraam. Na al eerder te hebben verteld hoe dit alles zo kon gebeuren: het opletten waar ‘mon ami Jean’ bleef, het roepen van mijn dochter en de schrikreactie na het zien van hem, doe ik het nog een keer, nog rustiger dan de eerste keer. Nee, ik heb nooit eerder een overtreding van dien aard op mijn kerfstok; ik rij al jaren (met vakanties) in Frankrijk, ken de weg bovendien op mijn duimpje en… de gendarme bergt zijn paperassen op, kijkt me nog een keer streng aan en ik mag, dus zonder intrekking van rijbewijs of boete, doorrijden onder de belofte dat dit eens maar nooit meer gebeurt. Voor de zoveelste maal heeft mijn kennis van de Franse taal mij niet in de steek gelaten. Wat wanneer dit niet het geval zou zijn geweest… Dankbaar voor die kennis maar redelijk gewaarschuwd vervolgen wij onze weg richting camping. Maar niet na getankt te hebben, want dat was uiteindelijk de bedoeling. Wanneer familie en vrienden mij bij het vertellen van dit verhaal vroegen hoe ik dat voor elkaar had gekregen, zei ik: ‘Ik heb me er uit ge….

Tot een volgende keer. Houdoe. Cees van der Mast

Geert Frijters stak met kop en schouder boven de andere hengelaars uit.

Zondag 23 juli hebben 13 hengelaars deelgenomen aan de tweede zomerwedstrijd van het Schietertje uit Fijnaart.

Uitslag 1. Geert Frijters 434 cm 2. Koos Tak 346 cm 3. Fred Kwist 176 cm 3. Gerard Meeuwisse 176 cm 4. Jan de Rooij 93 cm 5. Diana de Rooij-Roks 78 cm 6. Jan Noordijk 76 cm 7. Martin Kannekens 70 cm 8. Rinus Janssen 60 cm 9. Leen Hartvelt 56 cm 10. Piet van Alphen 20 cm

PV Fijnaart Uitslag afdeling 2, Postduivenvereniging Fijnaart Bordeaux Marathon ± 837 km. Gelost op zaterdag 15 juli om 13.30 uur met 8 duiven. 1. P. Haverkamp Fijnaart 2. J. Antes Oud Gastel 3. J. Antes Oud Gastel Uitslag Chateauroux eendaagse Fond Oude duiven ± 570 km. Gelost op zaterdag 22 juli om 07.25 uur met 56 duiven. 1. A. & S. van Sighem Fijnaart 2. Van Dijk-Loman Oud Gastel 3. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel 4. Van Dijk-Loman Oud Gastel 5. A.C.A. Kersten Fijnaart 6. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel 7. A. & S. van Sighem Fijnaart 8. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel 9. C.J. Kocken Fijnaart 10. P. Marijnissen Fijnaart 11. P. Marijnissen Fijnaart 12. C.J. Kocken Fijnaart 13. Van Dijk-Loman Oud Gastel 14. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel 15. P.J. Wildhagen Oud Gastel 16. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel

17. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel 18. P.J. Wildhagen Oud Gastel 19. P. Marijnissen Fijnaart 20. Van Dijk-Van Dijk Oud Gastel Uitslag Peronne Jonge duiven ± 218 km. Gelost op zaterdag 22 juli om 08.45 uur met 160 duiven. 1. P. Marijnissen Fijnaart 2. A.C.A. Kersten Fijnaart 3. A.C.A. Kersten Fijnaart 4. A.C.A. Kersten Fijnaart 5. A.C.A. Kersten Fijnaart 6. S. de Vlaming Fijnaart 7. A.C.A. Kersten Fijnaart 8. F. Lazeroms Fijnaart 9. C.J. Kocken Fijnaart 10. A.C.A. Kersten Fijnaart 11. A.C.A. Kersten Fijnaart 12. A.C.A. Kersten Fijnaart 13. A.C.A. Kersten Fijnaart 14. A.C.A. Kersten Fijnaart 15. A.C.A. Kersten Fijnaart 16. van Dijk-Loman Oud Gastel 17. S. de Vlaming Fijnaart 18. S. de Vlaming Fijnaart 19. A.C.A. Kersten Fijnaart 20. F. Lazeroms Fijnaart

Sportnieuws? redactie@fendertlokaal.nl


1

00

Dit is geen aanbieding. Zeg nou zelf, 4 ovenverse croissants, kaiser-, multikorn- of pompoenbroodjes voor 1 euro, da’s toch niet duur. En ze zijn niet alleen nú 1 euro. Dat zijn ze volgende week nog steeds. En de week erop ook. Dat komt omdat we bij Jumbo de laagste prijs garanderen, elke dag. En onze laagsteprijsgarantie geldt niet alleen voor onze croissants en onze kaiserbroodjes, maar ook voor al onze andere versgebakken broodjes. Kijk voor meer informatie en de spelregels op jumbo.com/laagsteprijsgarantie.

Hallo laagsteprijsgarantie

VAKANTIE

27 aug.

* Alle combinaties mogelijk van croissants, kaiser-, multikorn- of pompoenbroodjes.

4 VOOR *