Infofiche Meubelleder

Page 1

Plooivorming Nieuw leder is vrij stug. Bij het gebruik van een zitmeubel verzachten vulling en veermateriaal. Het leder past zich daaraan aan en rekt mee, zodat er plooien kunnen ontstaan, een normaal fenomeen. De grootte van de plooien wordt beïnvloed door de grootte van het zitvlak. Bij een zitmeubel met hardere vering zal het leder strakker blijven. Bij een zachter meubel zullen meer plooien ontstaan.

Inwerking van zweet en vet Zweet en vet zijn bij uitstek de substanties die het verouderingsproces van leder kunnen versnellen. Beide substanties worden dagelijks op een quasi onzichtbare manier door de gebruiker afgezet op het leder en gaan hierop inwerken. Een goed onderhoud – waardoor de uitdroging wat vertraagd wordt en deze substanties in zekere mate verwijderd worden – gaat dit proces weliswaar afremmen, maar hoe dan ook zal een zetel die gebruikt wordt altijd wel iets van zweet en vet opnemen en daardoor aan veroudering onderhevig zijn. Bij een gebruiker die bovendien medicatie neemt, gaan hiervan steeds residu’s in het zweet terug te vinden zijn. Afhankelijk van het type medicatie (en hier zijn uiteraard duizenden hypotheses mogelijk in functie van het precieze geneesmiddel) gaat het zweet al dan niet agressiever zijn voor het leder.

Afdekkingsgraad van leder In de markt zijn verschillende ledertypes voorhanden die onderling verschillen in dekkingsgraad. Sommige ledertypes zijn zwaar afgedekt en zijn beter bestand tegen inwerking van zweet en vet en ook tegen wrijvingen.

Meubelleder Types,

De meest natuurlijke ledertypes hebben geen beschermende pigmentlaag en zijn bijgevolg poreuzer. Inwerking van zweet en vet gaat zich uiteraard veel sneller manifesteren.

Voor meer informatie kan u terecht bij uw meubelspeciaalzaak.

Onderhouds- en gebruikstips • Vermijd het gebruik van onderhouds- en/of reinigingsmiddelen, schoonmaakmiddelen, huishoudelijke producten, kleef- en plakmiddelen, chemicaliën en andere middelen welke de oppervlakte van het leder kunnen beschadigen. • Sommige cosmetische producten of producten voor lichaamsverzorging bevatten oplosmiddelen en oliën die een ongunstige invloed hebben op het leder. Deze producten kunnen de finishlaag na verloop van tijd verzwakken. • Zorg voor voldoende bescherming tijdens het transporteren. • Plaats uw meubelen niet in direct zonlicht of dicht bij een warmtebron (minstens 50 cm afstand) om verkleuring en uitdroging te voorkomen. • Huisdieren kunnen uw leder beschadigen. Niet alleen klauwen, nagels, tanden, snavels… zijn nefast, ook speeksel, urine en uitwerpselen kunnen schade toebrengen aan het leder.

Fedustria vzw, Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie Hof-ter-Vleestdreef 5 / 1 1070 Brussel T 02 528 58 11 F 02 528 58 09 Navem vzw, Nationale Beroepsvereniging van meubelhandelaars Kasteelstraat 1A B10 1700 Dilbeek T 02 478 48 57 F 02 478 37 66 info@navem.be

• Wees voorzichtig met scherpe of ruwe voorwerpen (o.a. riemen…). • Kleurstoffen aanwezig in kledingstoffen, sierkussens, plaids of andere voorwerpen kunnen migreren in het leder. Deze verkleuring is afkomstig van een externe bron en dus geen tekortkoming van het leder. • Onderhoud uw meubelen zoals voorgeschreven door de leverancier en vermijd inwerking van vetten en vuil.

v.u. Filip De Jaeger, Fedustria vzw Hof-ter-Vleest 5, b1 – 1070 Brussel

eigenschappen en gebruikskenmerken

Infofiche

Eigenschappen en gebruikskenmerken


Ledertypes Gedekt leder Leder is een prachtig natuurproduct. Voornamelijk huiden van runderen en kalveren worden verwerkt tot meubelleder. Met deze infofiche willen de organisaties van meubelproducenten en van de meubelhandelaars u wegwijs maken in de verschillende types en waarop u zoal moet letten om lang van uw lederen sofa of stoel te kunnen genieten.

Er zijn niet veel verschillende soorten leder, maar wel veel verschillende types leder. We onderscheiden vier hoofdtypes: Let wel: “Lederlook” heeft niets te maken met echt leder, het lijkt er enkel maar op.

Puur anilineleder Om “puur-aniline” leder te fabriceren, gebruikt men meestal de beste ruwe huiden. Deze techniek wordt soms ook toegepast op “sauvage”-huiden en andere types van ruwe huiden die soms een zeer interessante “nerf” kunnen hebben. Van alle ledertypes is het onbehandelde “puur-aniline” leder het meest soepele, aangezien het geen afdek-beschermlaag heeft aan de oppervlakte. Daardoor is het dan ook uiterst gevoelig en kwetsbaar voor vlekken e.a. uiterlijke factoren.

Semi-anilineleder Bij de bereiding van een semi-anilineleder moet aan veel hogere technische eisen worden voldaan dan bij de fabricage van pure anilineledersoorten. Bij het afwerken van semi-anilineleder is het belangrijk de zachtheid, het natuurlijk uiterlijk en de positieve eigenschappen van het leder te behouden en tegelijkertijd een duurzaam natuurproduct te creëren. De kleuring met anilineverf vindt plaats in vaten. Voor de milde afwerkingsbehandeling worden alleen organische pigmenten gebruikt waardoor het leder beschermd wordt tegen vuil, omgevingsinvloeden en veroudering en gelijkmatiger van kleur wordt.

Voor deze ledersoort worden huiden gebruikt die niet voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld bij de vervaardiging van puur anilineleder of semi-anilineleder. De nerfzijde wordt voorzien van een deklaag die meestal bestaat uit organische kleurstoffen. Om fouten in het leder te corrigeren wordt de bovenlaag vaak gepolijst, waarna er een kunstmatig nerfpatroon op wordt aangebracht. Gedekt leder heeft goede gebruikseigenschappen en hoge lichtechtheidswaarden, maar is niet zo soepel en “ademt” minder.

Eigenschappen en gebruikskenmerken Leder is een echt natuurproduct, waardoor rekening dient gehouden te worden met een aantal (natuurlijke) fenomenen. Zo kan het voorkomen dat er littekens, schrammen, tekenbeten enz. in het leder terug te vinden zijn. Dit beïnvloedt de duurzaamheid van het leder niet. Integendeel, het geeft het materiaal een echt natuurlijke look. Net als elke andere materie is ook meubelleder onderhevig aan slijtage en veroudering. Meer concreet spelen bij leder volgende factoren een rol:

Splitleder Splitleder is een bovenhuid die nog een keer gesplitst wordt om daarna voorzien te worden van een polyurethaanlaag en diverse verflagen. Splitleder wordt kunstmatig geprint en is erg stug door de vele lagen aangebrachte producten. Splitleder heeft een veel grovere vezel/structuur dan een gewone huid en is hierdoor zwak te noemen, een splitleder kan je met je handen kapotscheuren. Splitleder wordt tegenwoordig bijna niet meer gebruikt op zittingen, armleuningen of de voorrug, wel wordt het gebruikt om de achterkant en/of de zijkanten te bekleden.

© Moome

Uitdroging Een leder dat uitdroogt – meestal door een gebrekkig onderhoud, al dan niet in combinatie met een droge omgeving – wordt al snel poreus en gaat sneller substanties uit zijn directe omgeving opnemen met mogelijks schadelijke gevolgen. Om verkleuring en uitdroging van het leder te voorkomen, is het net als bij andere materialen aangewezen om direct zonlicht te vermijden.

Wrijving Telkens wanneer men ‘contact’ maakt met het leder, ondergaat het een minimale wrijving. Factoren die dit versterken, zijn uiteraard de ruwheid van de stof: een harde stof, zoals jeans, gaat harder inwerken dan linnen of zijde. Elk stuk leder dat volgens de gangbare Europese normen wordt getest, ondergaat tal van wrijftesten die volgens een geijkt patroon worden uitgevoerd. Maar getest of niet, elk leder dat wrijvingen ondergaat – hoe minimaal ook – gaat hierdoor in meerdere of mindere mate ‘verslijten’.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.