Projecte FCH 2021-2025

Page 1

HORITZÓ 2025 fchandbol.cat


Situacions extraordinàries demanden gestions extraordinàries. Jaume Fort

President de la FCH


CONTINGUTS p.5

L’handbol de la nova normalitat

p.9

Mesures generals

p.13 Creació de nous programes esportius p.17 La dona i l’handbol p.21 El paper de la formació p.25 Màrqueting i comunicació p.29 Comitè Català d’Arbitres p.33 Handbo Platja


4


L’HANDBOL DE LA NOVA NORMALITAT

5


L’HANDBOL DE LA NOVA NORMALITAT Mesures específiques de promoció per a la recuperació de l’handbol base. Desenvolupar programes per donar a conèixer l’handbol a nivell escolar, dotant-los -conjuntament amb els clubsde continguts específics a tots els nivells.

Introduir el concepte d’handbol 360 a través de càpsules formatives a l’handbol base per a tots els seus protagonistes: directius, famílies i tècnics.

Mesures de reestructuració de les competicions per tornar a la normalitat en tres temporades. Reformular i adaptar totes les competicions a la nova normalitat que marca la pandèmia de la COVID19 per garantir una pràctica responsable i segura.

6

Crear noves competicions que fomentin una política de risc sanitari 0, fent de l’handbol un esport segur que capti nous jugadors en l’etapa de formació.


Horitzó 2025 Handbol de la nova normalitat

Mesures excepcionals d’estalvi estructural per ampliar els objectius de l’handbol català. Seguir vetllant per rebaixar l’estructura de despeses de la Federació Catalana (FCH) i, com a conseqüència, poder minimitzar les obligacions econòmiques dels clubs.

Mantenir el criteri de càrrecs no retribuïts en cap membre de la Junta Directiva de la FCH. Augmentar els ingressos atípics a la FCH per ampliar les ajudes als clubs catalans.

Mesures econòmiques de recolzament als clubs. La FCH mantindrà l’objectiu de rebaixar les despeses que afectin a tots els clubs catalans. Buscar recursos econòmics i/o recursos materials que s’inverteixin íntegrament en els clubs.

Treballar conjuntament amb els clubs per poder generar sinergies de col·laboració amb diferents entitats i empreses que passin a formar part de l’ecosistema de l’handbol català.

7


8


MESURES GENERALS

9


MESURES GENERALS Continuar fent de la FCH un organisme proper a tots els clubs, facilitant encara més la interacció amb totes les seves àrees i posant facilitats en tots els tràmits federatius.

Donar continuïtat al treball que s’ha definit amb els clubs a través de les Comissions de Seguiment Econòmic i Tècnic per millorar les estratègies, objectius, accions, i l’avaluació del nostre funcionament.

Consolidar les relacions institucionals amb els organismes que impacten directament en el funcionament i l’estructura de l’handbol català per sumar capacitat d’influència. La Federació manté la seva aposta clara de ser un referent de gestió i bones pràctiques.

10


Horitzó 2025 Mesures generals

Donar suport als clubs davant els ajuntaments, diputacions, escoles, universitats, o altres organismes públics per garantir (i optimitzar) recursos humans i econòmics dins cada territori.

Fer del Mundial Femení d’Handbol 2021 un gran esdeveniment de promoció del nostre esport i de tots els actors de l’handbol català.

11


12


Creació de nous programes esportius

13


Horitzó 2025 Creació de nous programes esportius

CREACIÓ DE NOU PROGRAMES ESPORTIUS Definir un pla estratègic global per establir accions de promoció de l’handbol base que serveixin per recuperar i augmentar el nombre total de llicències.

Recuperar tota l’activitat de les Seleccions Catalanes, així com mantenir i ampliar els programes de les Seleccions Territorials.

Crear un grup d’experts per a l’estudi del reglament i la metodologia de treball del mini handbol amb la finalitat d’actualitzar la seva essència.

14


15


16


LA DONA I L’HANDBOL

17


18


Horitzó 2025 La dona i l’handbol

L’HANBDOL LA DONA I L’HANDBOL Continuar dissenyant els continguts i la implantació del Pla d’Igualtat de gènere, desenvolupant-lo en quatre eixos: equitat, participació, visibilitat i comunicació.

Mantenir un canal obert amb la “Taula de la dona”, convocant-la un mínim de 2 cops per temporada, que faciliti l’avaluació de les tasques realitzades i marqui les estratègies a seguir.

Dissenyar i aprovar un protocol d’assetjament sexual a l’handbol. Establir eines objectives de mesura per poder fer autoavaluació i observar tendències en qüestions de gènere que ens permetin enfocar i anticipar accions.

19


20


EL PAPER DE LA FORMACIÓ 21


Horitzó 2025 El paper de la formació

EL PAPER DE LA FORMACIÓ Mantenir i fer més estreta la col·laboració amb l’Escola Nacional per adaptar tots els cursos oficials de nivell 1, 2 i 3 al nou format aprovat pel Consell Superior d’Esports (CSD).

Seguir treballant en la millora de les plataformes online destinades a oferir de forma regular nous cursos de formació.

Dissenyar un programa de formació per a directius/ves i gestors/es de clubs.

Reactivar la Jornada de l’entrenador/a Català després ºde l’èxit de les seves dues primeres edicions.

22


23


24


MÀRQUETING I COMUNICACIÓ

25


MÀRQUETING I COMUNICACIÓ Crear una àrea directiva específica de màrqueting, comunicació i recerca de patrocinis.

Redissenyar i millorar les prestacions de la pàgina web de la Federació.

Seguir alimentant la presència a les XXSS de la FCH i dels seus actius creant més continguts i augmentant la interacció amb els clubs.

26


Horitzó 2025 Màrqueting i comunicació

Definir un branding propi de la FCH, enfortint la relació amb els seus col•laboradors.

Crear una marca de l’handbol Català reconeixible i que representi tots els clubs, amb l’objectiu de donar visibilitat i enfortir la identitat del nostre handbol.

Continuar amb l’aposta per retransmetre partits del circuit català d’handbol a través de les televisions locals i d’Esport3. El compromís per ajudar els clubs amb els seus streamings.

27


28


COMITÈ CATALÀ D’ARBITRES

29


Horitzó 2025 Comitè Català d’Arbitres

COMITÈ CATALÀ D’ARBITRES Mantenir la figura de tutors/es arbitrals com a canal de formació continuada, així com el sistema d’observacions de les actuacions arbitrals i elaboració dels informes de valoració per tal de millorar al màxim l’evolució dels seus protagonistes.

Continuar amb les jornades de formació regular per a àrbitres i/o anotadors/cronometradors de totes les categories. Recuperar l’stage d’inici de temporada i l’activitat de convivència.

Promocionar encara més la inclusió d’àrbitres de totes les delegacions territorials.

Seguir invertint recursos en el programa de promoció d’àrbitres femenines amb treball específic per intentar formar i promocionar parelles a les màximes categories sènior.

30


31


32


HANDBOL PLATJA

33


34


Horitzó 2025 Handbol platja

HANDBOL PLATJA Treballar amb l’objectiu de garantir que l’handbol platja tingui una estructura pròpia i organitzada dins de la FCH.

Invertir en la formació d’àrbitres fins a la creació d’una plantilla específica per a la competició de platja.

Col·laborar amb la Federació Espanyola d’handbol (RFEBM) per aconseguir que la formació d’entrenadors/es específics/ques d’handbol platja sigui oficial amb els nivells 1, 2 i 3.

35


36