Page 1

TALLER PRÀCTIC DE COMUNICACIÓ I PROTOCOL EN L’ESPORT

Objectius La jornada pretén aportar, de forma abreviada i molt pràctica, eines i pautes que permetin organitzar qualsevol esdeveniment esportiu, tant des d’un punt de vista comunicatiu, com de protocol, diferenciant-ne les tres fases que tota organització d’un acte comporta: la prèvia, la del desenvolupament de la prova i la posterior.

Programa 09:45h

Benvinguda i presentació de la jornada a càrrec dels Srs. Antoni Guinó, Diputat de Cooperació Esportiva de la Diputació de Girona, i Josep Pujols, Representant Territorial de l’Esport a Girona de la Secretaria General de l’Esport).

10:00h

Inici del taller a càrrec del Sr. Joaquim Lladó i Badosa, periodista, expert en protocol i actualment cap del Gabinet del Rectorat de la Universitat de Girona.

13:00h

Finalització del taller

Continguts 1,- Prèvia a la realització d’un esdeveniment 1.1. Con confeccionar un cartell 1.1.1 Quins logos hem de col·locar. 1.1.2 Com hem de col·locar els logos (diferenciació institucions i espinors). 1.2. La invitació 1.2.1. A qui hem de convidar (principals autoritats en matèria esportiva de casa nostra). 1.2.2. Quim format hem d’utilitzar (saluda, carta). 1.2.3. Com ho hem de fer arribar (via Mail, postal, etc), i amb quina antelació. 1.2.4. Quins logos hem de col·locar. 1.2.5. Quin seguiment n’haurem d’efectuar. 1.3. Les notes i rodes de premsa 1.3.1. Contingut bàsic d’una nota de premsa. 1.3.2. A qui la farem arribar 1.3.3. Com i quan s’organitza una roda de premsa, lloc a on la podem fer i a qui convidar 2,- Durant l’esdeveniment 2.1. Col·locació d’autoritats, espònsors i parlaments 2.1.1. Parlaments (qui ha de parlar, ordre) 2.1.2. Col·locació d’autoritats i espònsors (supòsits pràctics a la llotja, en un lliurament, enterrament, etc). 2.1.3. Banderes (institucionals, dels participants, etc). Quan i amb quin ordre s’han de col·locar 2.1.4. Tractaments i atencions a les autoritats, espònsors, durant l’acte. Quim paper ha de jugar el president. 2.1.5. Com s’ordenen els trofeus i qui els ha de donar. 3,- Desprès de l’esdeveniment 3.1. Cartes agraïment 3.1.1. Quan s’han de fer 3.1.2. A qui s’han d’adreçar. 3.1.3. Models carta agraïment 3.2. Tramesa obsequis 3.2.1. Quan s’ha de fer i a qui s’han d’adreçar. 3.3. Recull de premsa


3.3.1.

Com es confecciona i què ha d’incloure

Destinataris Alcaldes, regidors, presidents d’entitats esportives, gerents i/o tècnics d’esports que organitzin activitats esportives, competicions, etc, de qualsevol tipus.

Observacions Cal confirmar l’assistència mitjançant un correu electrònic, indicant el seu nom, càrrec i entitat a la que pertany a esports.girona@gencat.cat. Lloc.. :Auditori 5 de l'edifici Giroemprèn ala A

c/ Pic de Peguera 11 del Parc Tecnològic de la Universitat de Girona (17003 –GIRONA) Dia...: Dissabte 10 de novembre del 2012

Programa Taller pràctic de Comunicació i Protocol en l'esport  
Programa Taller pràctic de Comunicació i Protocol en l'esport  

La jornada pretén aportar, de forma abreviada i molt pràctica, eines i pautes que permetin organitzar qualsevol esdeveniment esportiu, tant...

Advertisement