Mirakelland

Page 1
Voor Anouk, Ineke en Elke van Annick Voor Lana en Victor van Lucy

Met bijzondere dank aan Els en Gert voor alle raad en tips, voor de aanmoedigende woordjes, en de ‘Doe zo voort’-jes. Annick

Mirakelland Annick Beyers

© 2010, Uitgeverij Abimo, Europark Zuid 9, 9100 Sint-Niklaas, België www.abimo.net Eerste druk: september 2010 Tekeningen: Lucy Elliott Vormgeving: Inne Van den Bossche Luistercd ingesproken door Warre Borgmans AVI - niveau:

AVI 5 (oud)

AVI M4 (nieuw)

dromen, wensen, mama’s, zussen Invul | tekst

D/2010/6699/69 NUR 273 ISBN 9789059326637

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Annick Beyers & Lucy Elliott

• • •

Lise • • •

• • •

Dotje

Hannah

Zo een mama wil iedereen...


Hannah, Lise en Dotje spelen. Nou, spelen…, ze maken ruzie. Ze trekken aan elkaars haar. ‘ Auw! Hou op. Dat doet pijn!’, roept Lise. ‘ Maak mijn tekening dan niet stuk!’, brult Hannah. Dotje huilt en loopt naar mama.

laag t ze. k , ’ ! ? s ‘Zusjes zijn boo


Mama neemt Dotje op haar arm. Ze loopt naar de zusjes. ‘ Kom, hou op met ruzie maken.’ Mama gaat met de meisjes op de bank zitten. Hannah rechts, Lise links van mama. En Dotje zit op haar schoot. ‘ Het is tijd om naar Mirakelland te gaan’, zegt mama.


ar a ‘W

t ? ’, a d is

wil Lise weten.

‘ Mirakelland is hier ver vandaan. Daar komen al je dromen uit’, vertelt mama. ‘ Waauw!’, roept Hannah. Dan vraagt mama: ‘Vertel mij eens je droom.’

De zusjes denken diep na. ‘ Ik wil een echte prinses worden’, zegt Hannah. ‘ En… ik wil heel goed zingen.’ Dotje weet ook iets. ‘ In het bos spelen met beer en de dieren.’‘ Ik wil een echte fee zijn’, roept Lise vrolijk. ‘ Ik tover bergen snoep!’ Ze kijkt mama aan en zegt dan zacht: ‘ Maar ik tover ook goede dingen, hoor. Ik wil alles mooi maken. Ik help alle mensen’, zegt ze trots. Mama lacht naar de meisjes. Ze neemt hen mee naar haar slaapkamer.

a r i M ‘ Is

d hier? ’, n a l l ke vraagt Hannah weer verbaasd.

‘ Ja’, zegt mama zacht. ‘ Maar mama, dat kan toch niet. Dit is jouw slaapkamer’, zegt Lise.Mama opent een kast. Ze haalt er een blauw deken uit. Op het deken fonkelen sterretjes. ‘ Ga er maar onder liggen’, zegt mama rustig. ‘ Dan komen jullie in Mirakelland. Hannah rechts, Lise links en Dotje in het midden.’


De meisjes doen braaf wat mama zegt. Ze weten dat mama kan toveren. ‘ Hoe ziet Mirakelland eruit, mama? Waar is het? Gaan we met de trein of het vliegtuig? Blijven we er lang?’


Zacht trekt mama het deken over de meisjes. Die kunnen hun ogen nu niet meer open houden. Het lijkt alsof ze even zweven. Maar dan doen ze hun ogen weer open.


‘Wa

u a a au

a

w u a

w w w w w !’ w w w

roept Hannah. Ze kijkt in een spiegel. Ziet ze dat goed? Ze heeft nu een mooie jurk aan! En op haar hoofd staat een kroontje.


enz...


De zusjes Hannah en Lise maken ruzie. Dat vindt Dotje niet fijn. Ook mama houdt niet van ruzie. Ze neemt de meisjes mee naar Mirakelland. Daar krijgen ze alles wat ze wensen. Of missen de meisjes soms iets‌? Dit boek gaat over dromen. Zorg dat je droom uitkomt. Helemaal mooi kan het leven niet zijn. Dat geeft niet als je werkt aan je droom. Dit boek is om voor te lezen. Ben je zeven jaar of ouder? Lees dan dit boek maar zelf.

AVI - niveau: AVI 5 (oud) AVI M4 (nieuw)

dromen, wensen, mama’s, zussen Invul | tekst


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.