Page 1

FIRA ALTERNATIVA La FIRA tindrà lloc a la Casa de la Cultura d'Alacant (carrer Paseito Ramiro) l'l, 2 i 3 . L'intent és molt ambiciós i, segons ens comuniquen, s'ha creat molta espectació. La = Fira té dos grans apartats: exposició i venda de productes d'agricultura biològica i artesans; tecnologia al-= ternativa practica. • activitats de divulgació; alguns temes seran: . medicina alternativa . repoblament forestal al País Valencià les granges-escola . el reciclatge . agricultura biològica debats sobre cooperativisme, moviment rural, moviment ecologista, energia,... També s'han programat recitals,teatre, festes, pràctica de ioga, etc. Hi haurà un servei de menjars per als assistents. Per a dormir, es recomana de portar tenda de campanya= i sac de dormir, ja que l'assistència ha desbordat les previsions dels organitzadors. La trobada començarà el mateix divendres a les 10 h. del matí. BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA CASA VERDA

La Casa Verda, Cura Femenia 15

46006 VALENCIÀ

w 3745737


TROBADA SOBRE LES DEIXALLES A la darrera reunió de la Coordinadora Asamblearia del Moviment Ecologista, es va acordar de fer una trobada sobre els fems.Els companys d'Acción Ecologista Social, de Madrid, han muntat per al cap de setmana 1 , 2 i 3 de novembre el "l°Encuentro Estatal de Amantes de la Basura11. Es faran sessions de debat i de coneixement pràctic d'expe-= riencies de reciclatge, En principi hi ha previstos grups de •treball sobre: t la realitat de les deixalles a la societat actual (classes, causes, composició, impacte ambiental,...) • valor potencial i real de les deixalles (econòmic i energètic). • sistemes oficials de tractament i aprofitament • alternatives ecologistes (experiències i propostes). Interessats en anar-hi o en més informació, truqueu.

COORDINADORA D'AGRICULTURA BIOLÒGICA El moviment per a una agricultura lliure de productes químics i har monica amb els cicles de la natura està arrelant-se al nostre país ET 21 i 22 de setembre tingué lloc a Castelló una trobada dels grups de Ca talunya i Pans Valencià. El 26 i 27 d'octubre els grups de tot l'Estat" han tingut una oportunitat d'intercanviar experiències a la mostra de productes biològics que tingué lloc a Madrid. Els objectius immediats són conseguir que l'Institut Nacional de = Denominacions d'Origen accepte els criteris proposats per als productes naturals i continuar refermant la coordinació i la tasca de producció i distribució de productes. Per a contactes amb la Coordinadora, passeu= per : Cooperativa AHIMSA, carrer Miquel Mansó 19, Alboraia

COORDINADORA PER LA DEFENSA DEL BOSC molt nombrosa fou l'assistència a la Coordinadora per la Defensa del Bosc al País Valencià: 15 grups i unes 70 persones es trobaren a la Granja-Escola "l'Ocell" de Mijares (vora Bunol). Es realment esperançadora la marxa d'aquest moviment que en poc temps ha despertat l'ànim d'un moviment ecologista que semblava més bé desmoralitzat. De LA CASA VERDA hi anaren AGRO i ACCIÓ ECOLOGISTA. Senyalem a continuació alguns del acords (l'acta completa de la reunió la podeu demanar els grups interessats): En primer lloc s'acordà accelerar l'edició de publicacions i audiovisuals cara a la campanya de repoblament que comença aquests dies. N'hi haurà de pràctics ("Com fer una repobla^ ció amb carrasques") i d'altres més didàctics ("El bosc mediterrani", " L'erosió", "Incendis forestals", "L'arbre de Nadal: una falsa tradició",...). La Coordinadora va aprovar un dibuix que, a partir d'ara, serà el seu distintiu i del qual se'n farà una tirada d'adhesius. També és important el tema de fer un seguiment a les activitats concretes de repobla- = ment. Es comfeccionaran unes fitxes per a facilitar aquesta tasca. Les persones o grups que vulguen exemplars de les publicacions o materials esmentats, = escriviu 1 us tindrem en compte a l'hora de l'edició. Si voleu assessorament pràctic per a repoblar, conseguir llavors, terrenys apropiats,... per favor no us adreceu a = LA CASA VERDA: truqueu o aneu directament als Vivers de la Diputació, a Bétera (telef. 160.18.41) i us facilitaran to ta mena d'ajut. Pel que fa a accions propagandístiques, es va decidir ce lebrar el DIA DE LA CARRASCA el diumenge 24 de novembre. A totes les localitats que pugam farem actes al carrer per a explicar la necessitat d'una política de repoblament seriosa i no especulativa. Hi ha previst regalar pel carrer glans i carrasques xicotetes, tot repartint propaganda. Volem que siguen activitats simpàtiques i amb impacte en l'opinió pública.


El Centre Excursionista ha muntat un curset d'excursionisme amb bicicleta del 5 al 24 d'aquest mes. Hi haurà xerrades, pràctiques de mecànica i excursions. Més informació i inscripcions al local del Centre (c/ Caballers, 21 , Telef. 3311643).

...i APARCAMENT DE BICIS La Colla Ciclo-Ecologista La LLuna Plena ha sol·licitat de l'Ajuntament la instal·lació d'un aparcament per a bicis a LA CASA VERDA. Segons diu la Colla, això no és més que el principi: l'objectiu és recuperar per al transport suau alio que el cotxe ens va furtar un mal dia que estàvem despistats.

aquest és el nom de la revista que edita la Xarxa Ecologista i Alternativa de Catalunya. Ens ale- = grem de l'aparició d'aquesta nova publicació pel que signi_ fica de consolidació de la pròpia Xarxa i perquè, en difondre-la ací, contribuirà a minvar el desconeixement que hi ha a aquesta banda de la Cènia respecte del moviment e cologista de Catalunya.

VENDA DE GALÀPETS Diumenge rere diumenge hem seguit vegent com a la Plaça Rodona de Valencià es venen dot zenes de galàpets (tant l'europeu com el leprós). Apilonats en xicotetes caixes, els pobres animals pateixen una lenta agonia mentre esperen un comprador. Els galàpets, contràriament a les tortugues, són de regim omnívor i, per tant, molt difícils d'alimentar. Cada vegada són més escassos al País Valencià però, malauradament, encara no estan protegits (cal a s senyalar que el Consell d'Europa les considera "espècies amenaçades"). AGRO ha començat contactes per que sigan inclosos al llistat d'especies protegides que = està elaborant la Conselleria d'Agricultura. Seguint amb les activitats d'AGRO, darrerament s'ha denunciat en premsa i radio els plans de caça confeccionats per la Conselleria d'Agricultura per al vedats de l'Albufera. Es fixen contingents per a les diferents espècies tan ridículs com permetre matar 6000 fotxes mentre que els cens efectuat pel grup el passat gener calculava una població de 200 ijx dividus. L'administració segueix ignorant per complet la realitat del nostre medi ambient . I no ho oblideu... s'ha obert la vedaí

D D D D D AULES VERDES D D D D C A partir del 7 de novembre., LA CASA VERDA recupera la tradició de. fer setmanalment una. AULA V£RDA . tindran lloc els dijous a les 8h . al local. Amb aquestes comferéncies públiques intentem mostrar., poc a. i—i poc, els temes que preocupen i sobre els q u a l s treballem els diferents grups

que. composem

LA CASA VERDA. Les AULES VERDES

programades

o 7 de novembre: "Urgència d'un pla de sanejament integral de l'Horta" per Careli . o 14 de novembre: "Espais Naturals al País Valencià: una proposta de protecció" per Víctor Navarro, o 21 de novembre: "Agricultura biològica, agricultura per al demà" per membres d'AHIMSA. o 28 de novembre: "Que és la sanitat ambiental" per Mai te Larena.


Fons de Documentació del Nedi Ambient Alguns llibres rebuts darrerament i que creiem que poden ser d'interés: . "Medio ambiente en Espana", CIMA, Dirección Gral. del Medio Ambiente, 1978. . "Para conocer mejor la Albufera", Generalitat Valenciana i Ajunt. de Valencià, 1985 . "Hacia la destruccion ecològica de Espana", Costa Morata, ed. Grijalbo, 1985 . "Repertorio internacional de instituciones que desarrollan actividades en la esfera de la educación ambiental", UNESCO, 1981. Us recordem que seran molt benvinguts al FONS els números endarrerits de la revista INTEGRAL. També són útils llibres, articles, fotos o cartells sobre energia o medi ambient . Retalls de diari, però, np_ en porteu (està ja pràcticament cubert tot el periode dels ú l tims anys en aquells diaris que considerem interessants).

cíe

uu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

divendres dissabte diumenge dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte

Fira Alternativa a Alacant / Eixida amb bici Bunol-Xàtiva reunió Dones Antimilitaristes reunió Colla Lluna Plena (projecció diapositives) r.Acció Ecologista/r.Agró/r.Fons de Documentació/r.Com.Educ.Soc.Sexol r.Equip Bosc / r. Coordinadora Pacifista / Aula Verda (8 h.) Flama de la Pau (de Manisses al Grau) concentració anti-OTAN r.Dones Antimilitaristes r. Colla Lluna Plena / r. Societat de Sexologia r.Acció Ecologista /r. Aqro / r. Fons de Documentació r. Coordinadora Pacifista / r. Societat Sexologia / Aula Verda (6 h.) eixida amb bici (pendent de concretar) r. Dones Antimilitaristes r. Colla Lluna Plena / r. Societat de Sexologia r. Acció Ecologista / r. Agro / r. Fons de Documentació r. Equip del Bosc / r. Coord. Pacifista / Aula Verda (8 h.) Dia de la Carrasca r. r. r. r.

Dones Antimilitaristes Colla Lluna Plena / r. Societat de Sexologia Acció Ecologista / r. Agró / r. Fons de Documentació Coordinadora Pacifista / Aula Verda (8 h.)

eixida amb bici (pendent de concretar)

Butlletí de La Casa Verda. Número 18. Novembre 85  
Butlletí de La Casa Verda. Número 18. Novembre 85  

El Butlletí de La Casa Verda es va a publicar a València entre els anys 1984 i 2007. Els 112 números del Butlletí publicats són un testimoni...