Page 1

lacasaverda

Butlletí informatiu

c/ Cura Femenia, 15 - 1°

46006 Valencià

T.: 3745737

DUES BENVINGUDES i UN COMIAT aquest mes donem la benvinguda a la Casa Verda a dos col·lectius més: es tracta del Centre d'Estudis Agustí Cha laux i de la Societat de Sexologia del País Valencià. Del primer ja n'heu tingut notícia= mitjançant la convocatòria per a la xe rrada de presentació que us enviàrem = amb el butlletí de febrer. Molt resumi dament, allà hi figuraven els objectius d'aquest grup. Per la seua banda, la Societat de = Sexologia (de la qual probablement molts de vosaltres n'héreu membres) = desenvolupà una interessant activitat fins fa un parell d'anys. Després va = entrar en un periode que alguns malpen sats interpretaren com a defunció però que per fi s'ha descubert que només éra hibernació o, si ho preferiu, una = perllongada migdiada mediterrània.

Eixint ja de la Casa Verda, hem de fer un acomiadament: Icona, objecte = durant anys de justificadíssimes crítiques per part dels ecologistes, ha es-= tat transferit a la Generalitat. Cap enyorança per a aquesta entitat que teòricament éra l'encarregat de defensar la natura i que en la practi. ca ha estat responsable directe o indirecte d'increïbles atentats al medi. Ja vorem ara com ho fan els transferits... De moment, però, li diem a 1'ICONA: no tornes mai més, gràcies. Per acabar, com hem fet altres anys, volem c versari de la Casa Verda convidant-vos a una festeta. A banda = de menjar, beure i xerrar, hi estrenarem (en rigorosa exclusiva mundial) 1'audiovisual "Muela de Cortes: una destióssa amagada" Ens agradarà molt que vingueu amb amigues, amics, coneguts, veins, gats, gossos i bicicletes. Fins divendres 15.


COL·LECTIU DE DONES ANTIMILITARISTES

Resumim un dels punts del Manifest fet per al 8 de març: sobre la incorporació de les dones a l'exèrcit:

Aquesta és una de les lluites que tenim plantejades el moviment feminista i tema de properes mobilitzacions. Us donarem l'avís. D'entrada, us esperem als actes convocats pel "8 de març": 0 MANIFESTACICÖ divendres 8 a les 7.30 al Parterre 0 FESTA (només per a dones) després de la manifestació, a les 11 h. de la nit , al "Tropical" (Malvarrosa). reunions:

tots els dilluns a les 8h. a la Casa Verda.

GRUP PER LA PAU I EL DESARMAMENT Estem preparant la propera campanya contra la OTAN, a desenvolupar el mes de maig. Esperem que siga millor i més massiva que la de desembre. Cal que Re gan tinga una rebuda especial quan arribe a Europa Hem organitzat amb la resta de grups de la Coordinadora Pacifista unes jo£ nades de debat sobre PolZtica dz pau i szgu.Kztat a I'Estat Espanyol, on parla rem de la OTAN, analitzarem la política militar que proposa el PSOE, discutirem la situació del moviment pacifista i la seua relació amb altres moviments, les alternatives de desarmament... Es faran el 30 i 31 de març. Hi participaran Gabriel Jackson, Johan Galtung, Víctor Rios, Quico Porret, la Comisión An ti-OTAN de Madrid, CDD de Catalunya i altres. La matrícula són 500 pts., amb les quals cobrim les despeses d'organització i podem elaborar un dossier amb= les ponències per a que pugau preparar-les. Esperem la vostra participació. = Truqueu a la Casa Verda per a més informació. Està preparant-se la PRIMERA TROBAVA VENSENYANTS/ENSENYAMENT PER A LA = PAU. Si heu organitzat alguna activitat sobre la pau a la vostra escola, ens= agradaria de saber-ho. Volem ajuntar tot el material pedagògic i idees que hi haja. Pots posar-te en contacte amb nosaltres trucant els dijous a la vesprada i demanat per la trobada d'ensenyants o els matins al 325.09.57 demanant = per Pilar Bigorra.


Colla Cicloecologista La Lluna Plena Eixides: 16,17,18 i 19: recorregut complet pels Valls del Vinalopó, L'Alt i el Baix Vinalopó. 30 i 31 : està pendent de concretar el recorregut.

• II ASAMBLEA GENERAL DE LA C.A.M.E. (Coordinadora Asamblearia del Movimiento Ecologista). El Colectivo Ecoioxista NATUREZA, es el encargado de organizar tal y como se acordo el ano pasado esta II ASAMBLEA. Los dfas seran el 5, 6 y 7 de ABRIL, y el fogar reunirà las condiciones de interès ecológico, fàcil acceso y posibilidad de alojarniento cdmodo y barato, incluso con pcaibilidad de acampar. Se dispondra de paneles para exposiciones fotograficas, dibujos o ideas sobre cualquier tema o actividad de interès ecológico. Durante el mes de marzo podeis proponer temas de debaté, a*f como inscribiros, diciendo cuanta gente pensais acudir... etc., de forma que se facilite la organización en la que colabora la ASAMBLEA DE GRUPOS ECOLOXISTAS E N À T U R A L I S T A S DE

GA-

LÍCIA Para mas información: CE. Natureza. Apartado880. A Corufia.

Fons de Documentació del Nedi Ambient

Ha aparegut el primer volum (el número 7 de la sèrie) de la "Història Natural dels = Paisos Catalans", dedicat a la vegetació. A questa obra ve a omplir un buit important = cara al coneixement"del País. Us recomanem^ l'obra molt sincerament. Al butlletí d'abril us enviarem informació sobre la manera de = subscriure-vos-hi, preu,...


El 18 de febrer va tindré lloc de la Kan.x.a dz Contacte

a

la Casa Verda una reunió dels grups=

Ecolog-íòtzA de.1 Való V'CLIUYICÍCL interessats pel tema =

de la reforestació. Hi varen assistir: Grup Ecologista La Carrasca (d'Alcoi), Grup de Defensa del Medi Ambient (Bétera), CEAMA, AGRQ, Grup Ecologista de = Castelló de la Ribera, Col·lectiu Ecologista Rosella (Torrent), Acció Ecolo-= gista, Grup Ecologista del Camp de MOrvedre, ADEN (Villamalea). Una altra colla de grups feren saber que tenien interès pel tema però no els era possible assistir-hi. A la reunió es van intercanviar experiències i s'informà de l'activitat= de cada grup (repoblament d'algunes zones amb espècies autòctones, paralització de la tallada de carrasques per ICONA a Alcoi,...). Els presents acordaren constituir la COOWIUAVORA PER LA PEFENSA VEL BOSC VEL PAÍS l/ALEWCIAs amb l'objectiu central de defensar i recuperar 1'autèn tica coberta vegetal del nostre País. En una roda de premsa, el 26 de febrer, fou presentada públicament la Co ordinadora i exposades les activitats que fins ara s'han fet. Es va aprofitar per a denunciar un fum d'atentats a la integritat del bosc valencià. Eixiren= a la llum, entre d'altres, els següents casos:

De moment l'assistència a la Coordinadora no és tan nombrosa com fóra de-= sitjable, però el fet és que hem iniciat la unificació dels esforços en un tes ma tan cabdal com és protegir i regenerar el nostre patrimoni vegetal. Comfiem que la gravetat de l'agressió que pateix la nostra terra i la creixent sen_ sibilitat ciutadana donen lloc a un autèntic treball coordinat a nivell de

tot elLlí: • j ^ ^ ^ f e ^ g ^ J ^ . J ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^

El nostre periple a la Casa Verda començà el passat 15 de febrer amb la xe rrada de presentació sobre els aspectes socioeconòmics que accelerarien una = via alternativa. Les nostres reunions són dissabte al matí, cada 15 dies. En la del 16 de = febrer plantejàrem una discussió om les paraules claus foren: bé utilitari, = valor d'ús, valor de canvi, mercat, unitat monetària, estat, nació, mercat mo netari. Aquest més de març tindrem reunions amb els següents temes de discussions: . dia 2 : "Els sistemes monetaris: elements, naturalesa i funcions" . dia 23 : "La realitat monetària a través de la història".


DILLUNS . i' 30: Vn.OQKa.ma. muilcal "Babel In^oima,". Rata. de biblioteca, 1 d'altiei co&ei. . 10 Amanida Veida. . 11 DIMARTS . t . 9'30. . 10 . 1 / . 11 . 12'45 DIMECRES

. JO . D . 12

ViOQiama muilcal actual. Cuina vegetariana. Viatgeu, viatgeu que. el món &'acaba. Cap a la mitja nit {notlcle.ii, comentaili, entievlitei , ...) Llmbo-jazz. Oiailón, de.4pe.dlda 1 òleire.

' Llatinoamèrica-actualitat. • La paia' de Huòia^a. ' Acomiadament.

DIJOUS . 10 : Notíclei. . 10'30 •• Jeckyll/Hyde. mu&lcal. .11' 30 : L'In&pectox. Ellieu Climent 1 Fuitet. : Una ietmana de cap... cap al cap de . 12

setmana. .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

•• Veipedlda

divendres dissabte diumenge dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge j dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge dilluns dimarts dimecres dijous divendres dissabte diumenge

1

ileine.

xerrada A.Chalaux (llh. del matí) r.Dones Antimilit. / r.Comissió "8 de març" (8 h.) r.Lluna Plena / curset cuina vegetariana (8 h.) r. Acció Ecologista (7.30 h.) / r. AGRO (8 h.) r. Fons (6 h.) / r. GPD (8 h.) / xerrada Soc. Sexologia (8h. r.preparatòria de la Trobada Cicloecologista (truqueu abans) r.Dones Antimilit. (8h.) r.Lluna Plena (8h.) / r.E.Bosc Medit.(8h.)/r.menjador Arnadí r.Fons (6h.) / r. Agró (8h.) r.Coordinadora Pacifista (8h.) FESTA DE LA CASA VERDA (8h.) eixida amb bici al Vinalopó (Lluna Plena) r.Acció Ecologista (7.30h) / r. Agró (8h.) r.Fons (6h.) / r.Grup per la Pau (8h.) xerrada per Donis Garcia ("El delicte ecològic") (8h.) xerrada A.Chalaux (llh. del matí) r.Dones Antimilitaristes (8h.) r.Lluna Plena (8h.) / r. de grups de la Casa Verda (8h.) r.Fons (6h.) / r. Agró (8h.) r.Coord.Pacifista (8h.) / xerrada Societat Sexologia (8h.) taller pràctic Societat Sexologia (8h.) eixida amb bici (a concretar lloc, per la Lluna Plena)


GRUP D'ESTUDI I DEFENSA DE LA NATURA Al llarg del febrer el grup ha dirigit l'activitat cap als contactes amb les autoritats autonòmiques que s'han fet càrrec de les competències de 1'ICO NA. En aquest sentit, membres de la Junta Directiva d'Agró han estat rebuts = per Lluís Font de Mora, conseller d'Agricultura, i per Gonçal Carbonell, di-= rector general que ha assumit els traspassos de 1'ICONA. Al llarg de les en-= trevistes els manifestàrem la nostra oposició a la política de "conservació"= de la natura que fins ara portava a terme l"esmentat organisme, tot detallant el llarg seguit d'agressions al medi dels quals hem estat testimonis. L'actitud d'aquests nous responsables polítics del nostre entorn va sem- = blar, en principi, oberta i colaboradora, la qual cosa ens complau i ens fa = comfiar que es tradueixe en fets concrets. Al cap de l'entrevista els entregarem un conjunt de peticions detallades = en les quals s'incloien -tant canvis a la política forestal com la creació d'espais protegits, regulació de la caça i protecció d'espècies amenaçades. A partir d'ara, les reclamacions sobre barbaritats comeses contra el medi= les heu de dirigir a: Conselleria d'Agricultura c/ St. Vicent, 83 46007-Valencia Icona és mort i soterrat /

SOCIETAT DE SEXOLOGIA DEL PAÍS VALENCIÀ 0 0 0

Xerrades per al mes de març: dia 7 a les 8 h. a la Casa Verda: "El procés d'aprenentatge en sexologia", a càrrec de membres de la Societat. dia 28 a les 8 h. a la Casa Verda: "Creixement eròtic i desenvolupa-= ment personal. Exposició i debat", a càrrec de Fina Sanz. (xerrada dirigida a gent especialitzada). dia 29 a les 8 h. a la Casa Verda: "Taller pràctic corresponent al te_ ma anterior".

Butlletí de La Casa Verda. Número 12. Març 85  

El Butlletí de La Casa Verda es va a publicar a València entre els anys 1984 i 2007. Els 112 números del Butlletí publicats són un testimoni...