__MAIN_TEXT__

Page 1

STOCKHOLM | 2017

Problemlösaren för altanen, fasaden och trädgårdsmöblerna! LEVERANTÖRER &

ENTREPRENÖRER

Sioo är det svenska originalet för miljövänlig kiselbehandling av allt trä, nytt som gammalt. Ett äkta patenterat kalium-kiselskydd som ger överlägsen funktion och hållbarhet. Du får en ljus, vacker yta som är behaglig att ta på och gå på.

Sioo förhindrar också vanliga problem med alger, mögel och röta. Sioo är även brandhämmande och trästärkande. Räkna med smidig applicering och glöm alla årliga oljningar!

Made in Sweden

VERKTYGET FÖR ATT HITTA DET Miljövänligt ER SAMFÄLLIGHET BEHÖVER www.fastighetsmedia.se

Sioo finns i färgfackhandeln och hos våra återförsäljare. Vänd er till Sioo-kontoret för speciella erbjudanden, projekt och rådgivning! Även förimpregnerat trä för däck och panel säljs direkt av Sioo. Läs mer på www.sioo.se där finns också mer info om återförsäljare, bilder samt utförlig folder för nedladdning. Sioo Wood Protection AB | Tel: 031-42 42 62 | info@sioo.se | www.sioo.se


LEVERANTÖRER & ENTREPRENÖRER FÖR ER SAMFÄLLIGHET SAMT ERA MEDLEMMAR

Spara mappen för kommande behov! Våra mappar är uppskattade av både bostadsrätts­ föreningar och samfälligheter. Spara mappen till nästa styrelsemöte. Det kan spara mycket tid när det är dags att hitta en vara eller tjänst.

Vill du synas i kommande Samfällighets eller Bostadsrättsföreningar Mappar? Kontakta oss för mer information 0651-688 75 eller maila på kontakt@fastighetsmedia.se

SAMFÄLLIGHETSMAPPEN Era lokala leverantörer och entreprenörer Sam-Mappen ges ut en gång per år och innehåller unika erbjudanden från leverantörer och entreprenörer som jobbar med samfälligheter i Ert område. Använd deras kompetens och låt Er samfällighet dra full nytta av att gemensamt utnyttja deras tjänster och produkter. Vi hoppas att hela Er förening kommer få mycket nytta av tipsen och informationen. Mappen är ett av få samlade kompendier som riktar sig speciellt mot samfälligeheter! Spara Sam-Mappen för kommande behov. Har Ni funderingar eller offertförfrågningar, ta gärna kontakt direkt med deltagarna i mappen eller använd vårt kontaktformulär på www.fastighetsmedia.se så ser vi till att rätt annonsör kontaktar Er. Saknar Ni något yrkesområde eller några produkter så är Ni välkomna att höra av Er till oss på info@fastighetsmedia.se eller 0651-688 75.

Med vänliga hälsningar, Sam-Mappen teamet

Idéer, adressändring, extra mappar och frågor, kontakta oss.

www.fastighetsmedia.se

BRF/SAM-Mappen publiceras av Fastighetsmedia i Ljusdal AB, Box 57, 827 22 Ljusdal. Bjuråkersvägen 23 A, Ljusdal Tel: 0651-688 75, E-post: kontakt@fastighetsmedia.se


Utemiljö LEJA Entreprenad AB Markarbeten, Utemiljö & Snöröjning Riksförbundet Enskilda Vägar Tryggare väghållning Roslags Maskin & Bygg AB Markarbeten, Väg, Utemiljö & Snöröjning Matriset AB Enkel vägförvaltning PL Utemiljö AB Gaturenhållning Nickson Last och Schakt AB Markarbeten – Väg, VA & Fiber Crawford Garageportar Hagslätts Markservice AB Trädgårdsskötsel, Murar & Beskärning ReGarden Nordic AB Trädgårdsskötsel & Snöröjning Teckentrup Center Garageportar

15 17 27 28 29 30 37-38 43 44 45-46

Administrativt, Konsulter & Övrigt Villaägarna Service & Trygghet 5-6 Techem Sverige AB Individuell mätning 11-12 Securitas Jourmontör Fastighetsjour 16 Sol & Skugga Solskyddslösningar 21-22 TMK Kommunikation AB Fibernätlösningar 23 Grönt Ljus AB Energibesparning – LED-lampor 24 Centralradioservice AB Fibernätlösningar 25-26 Indiventa AB Skadedjursbekämpning 36

STYRELSENS VERKTYG FÖR ATT HITTA DET ER SAMFÄLLIGHET BEHÖVER

Innemiljö & Fastighet DM Tak AB Takmålning & Takarbeten 7-8 Bröderna Siljendahl Måleri AB Fönsterrenovering & Måleri 9-10 Skandinavisk Ecotech AB Avloppsrening 13-14 Byggbolaget Södermalm AB Byggtjänster & Målning 18 Grundfos AB Vatten & Avlopp 19-20 Sandugn Eldstäder 31 JUCOMI Bygg & Fastighetsaktiebolag Byggtjänster 32 Conclean AB Avloppsrening 33-34 Tak Compagniet Sverige AB Tak – Tegel, Betong & Papp 35 Topas Vatten AB Avloppsrening, Pumpstationer & Drifttjänster 39 GR Aloppsrensning Avloppsrensning 40 Allt i fönster AB Fönster 41 Wimmerby Fönstersnickerier AB Fönster 42

ALLA ANNONSER FINNS ÄVEN PÅ WWW.FASTIGHETSMEDIA.SE

3


Anteckningar

4


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Sitterdu dui istyrelsen styrelsenför fören ensamfällighetsförening? samfällighetsförening? Sitter Kan du relatera till följande frågor? -

Kan vi bli skadeståndsskyldiga om ett barn skadar sig på vår lekplats?

-

Hur ska en debiteringslängd se ut?

-

Hur upprättar man en underhålls- och förnyelsefond?

-

Vad kan man göra om inte alla är med på städdagarna?

Med Villaägarnas serviceavtal får du hjälp och stöd i ditt arbete och skapar trygghet för föreningen Kostnadsfri expertrådgivning - våra jurister, byggnadstekniker, geotekniker, energi-, vvs- och trädgårdsrådgivare

svarar på dina frågor.

Samfällighetsförsäkring och Olycksfallsförsäkring – bl.a. ingår försäkringar för samfällighetens egendom, verksamhetsansvar, styrelseansvar, förmögenhetsbrott och rättskydd.

Egen hemsida på Villaägarnas webbplats – inklusive support. Lagfartsförteckning – för underlag till korrekt medlemsförteckning, kallelse till årsstämma samt debiteringslängd. Medlemsmagasinet Villaägaren, 5 nr/år - till ordförande, kassör och sekreterare. Handbok för samfällighetsföreningar – lättöverskådlig information och vägledning om hur en

samfällighetsförening ska skötas.

Nyhetsbrevet Samfällighetsnytt – håller dig uppdaterad om intressanta rättsfall, nya förmåner och annat som är

av intresse för er förening.

Rabatter - speciellt framtagna för samfällighetsföreningar

Kontakta oss så berättar vi mer!

Föreningen betalar en årsavgift baserat på antal fastigheter och förvaltningsansvar. Sedan är allt kostnadsfritt. Sofia Hellsing och Charlotta Molin Samfällighetsservice redapå påvad vaddet detskulle skullekosta kostaför förjust justdin dinsamfällighetsförening samfällighetsföreningoch ochläs läs TaTareda merom omserviceavtalet serviceavtaletpå: på: mer

www.villaagarna.se/samfalligheter www.villaagarna.se/samfalligheter

5


Hjälp till styrelsen och trygghet för föreningen Röster om avtalet

Villaägarnas Serviceavtal

”Vi är mycket nöjda med serviceavtalet, inte minst med den hjälp vi fått av Villaägarnas jurister när det dykt upp besvärliga frågor. Vi som sitter i styrelsen uppskattar att på det här sättet alltid ha tillgång till experthjälp.

Bengt Björkstrand

Flygplanets Samfällighetsförening Malmö

Utan extra kostnad har vi även fått tillgång till en egen hemsida som vi tycker fungerar bra, och här har vi lagt in en hel del information och material som medlemmarna har nytta av.”

”Vi bestämde oss för ett serviceavtal då vi insåg att kostnaden för avtalet inte var högre än vad föreningen betalade för den tidigare försäkringen. Då serviceavtalet dessutom ger oss möjligheter till att utan extra kostnader få rådgivning och lagfartsförteckning, samt tillgång till rabatter vid inköp som föreningen gör, var det ett lätt beslut att ta.”

Göran Larsson

Samfällighetsföreningen Vindruvan Linköping

” Försäkringarna som ingår i serviceavtalet är värdefulla och täcker behovet för vår förening. Styrelseansvarsförsäkringen ger en extra trygghet för oss i styrelsen och har dessutom gjort det lättare att rekrytera medlemmar till styrelseuppdrag.”

Birgitta Ling

Fjärilstigens Samfällighetsförening Rönninge

Villaägarnas Rådgivning

Med ett serviceavtal får du snabbt svar på frågor som kan dyka upp i styrelsearbetet. Det kan t.ex. gälla frågor om: Debiteringslängd och uttaxering Anläggningsbeslut och andelstal Föreningslån och säkerhet Användning av gemensam mark

Problem med medlemsinbetalningar Underhålls- och förnyelsefond Okynneskörning och parkering Besiktning av lekplatser

Villaägarnas Samfällighetsförsäkring

Villaägarnas Samfällighetsförsäkring tillgodoser behovet för flertalet samfällighetsföreningar och omfattar följande delar Egendom Styrelseansvarsförsäkring Ansvarsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring

Rättsskydd Skadedjur Extrakostnader Hyresförlust

redapå påvad vaddet detskulle skullekosta kostaför förjust justdin dinsamfällighetsförening samfällighetsföreningoch ochläs läs TaTareda merom omserviceavtalet serviceavtaletpå: på: mer

www.villaagarna.se/samfalligheter www.villaagarna.se/samfalligheter

6

Delar ur avtalet


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Professionell takomläggning med lång garanti

DM TAK AB tilldelades priset Sveriges Bästa takläggare King of Roofs 2016 av Monier. Juryns motivering för utmärkelsen King of Roofs 2016: ”Ett tak med stora utmaningar, gällande allt från taklutningen till takfotskilen. Materialvalet är väl genomtänkt, både vad det gäller val av takpanna som val av taksäkerhet. Arbetet är utfört med stor yrkesskicklighet, vilket resulterat i ett mycket vackert tak. Och nog så viktigt, en väldigt nöjd slutkund.”

Ring Vanessa nu 08-604 74 45!

Reception: 08-604 74 45 • E-post: vanessa@dmtak.se Adress: Svarvavägen 12, 142 50 Skogås Hemsida: www.dmtak.se • Organisationsnummer: 556724 – 6623 7


dm tak Har många Bra referenser

”Vår förening anlitade DM TAK AB eftersom våra tak var bristfälligt byggda (kvalitetsmässigt) av annan entreprenör och därför behövde läggas om redan efter 17 år.

Det intrycket löpte sedan som en röd tråd genom hela projektet med våra sju parhus och slutresultat var mycket bra och proffsigt utfört arbete.

DM TAK gjorde en mycket detaljerad offert där man lätt kunde läsa sig till vilka åtgärder de tänkte göra och till vilket pris.

Uppföljningen var också mycket bra, med utförlig dokumentation och bilder.” Brf Skådespelet 1

De gav därmed ett första mycket bra och förtroendegivande intryck.

8


ERFARENHET TRADITION KOMPETENS

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

SEDAN 1970

Vi gör det vi kan. Lite bättre. Här får ni ett bättre slutresultat. Oavsett om det gäller ny- eller ommålning, fönsterrenovering eller dekorationsmålning. Vad vill ni förbättra eller underhålla? Bred kompetens ger en bred verksamhet. Hos Siljendahls finns erfarna målare för nybyggnationer och renoveringar, men också specialister på dekorationsmålning och restaurering. Med ett stort antal målare kommer även styrkan att organisera och projektleda. Vi klarar stora jobb men glömmer aldrig glädjen i de små. Siljendahls ingår dessutom i ett nätverk av hantverkare. På så sätt har vi goda kontakter med andra hantverkare som vi vet gör ett bra jobb.

Vi jobbar framförallt med: • Ny och ommålning. • Restaurering och dekorationsmålning. • Fönsterenovering på verkstad. • Fönstermålning. • Utvändig målning. • Hjälp och stöd vid färgsättning. • Råd vid äldre ytbehandling. • Vi kan även hjälpa till med snickare, mattläggare och elektriker mm.

Vi målar enbart med godkända färger och värnar om en minimal miljöpåverkan. Det är en naturlig del i arbete, för hela Siljendahls.

Bröderna Siljendahls Måleri AB • Årsta Skolgränd 4 • 117 43 Stockholm • Tfn: 08-449 09 30

www.siljendahls.se 9


ERFARENHET TRADITION KOMPETENS SEDAN 1970

Våra kunder ska känna sig trygga i våra händer Utvändigt måleri Siljendahls kunniga medarbetare bistår med tekniskt stöd vid renovering och ommålning. Det är särskilt viktig vid utvändigt måleri av träfasader där ett felaktigt materialval kan skada istället för att skydda fasaden. Våra experterundersöker då vilka färger som använts tidigare och utifrån det ger de förslag på vilken produkt som kan användas tillsammans med befintlig.

Servicemåleri Våra erfarna servicemålare hjälper till vid exempelvis försäkringsskador, fukt och brandskador. Våra välutrustade servicebilar täcker hela Stor-Stockholmsområdet och utför snabbt mindre arbeten. Vi har för närvarande 15 servicebilar som arbetar med fastighetsägare, privatpersoner och professionella beställare. Fönsterrenovering I många fall är det både miljövänligt och ekonomiskt lönsamt samt bevarar fastighetens tidstypiska utseende. Vårt helägda dotterföretag Södermalms glas, beläget i Jordbro industriområde, utför renoveringar av gamla fönster. Det är miljövänligt och spar ändliga resurser. Vår verkstad utför de flesta förekommande arbeten inom fönsterrenovering, bland annat trälagning och måleriarbeten. Vi monterar även ljudglas, energiglas och solfilm i befintliga fönster. Det vill säga alla typer av arbeten som ett traditionellt glasmästeri utför.

Bröderna Siljendahls Måleri AB • Årsta Skolgränd 4 • 117 43 Stockholm • Tfn: 08-449 09 30

www.siljendahls.se 10


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Mäter ni värme och vatten individuellt i er samfällighet idag?

Har ni redan individuell mätutrustning, men era mätare är äldre än 10 år?

Om inte, kan ni genom installation av Techems mätare göra en besparing på 20 % av nuvarande energikostnad!

Med en återbetalningstid på 3-5 år sparar en genomsnittlig förening ca 1 500 kr per hus/år.

Då är det dags att byta ut era mätare. På köpet får ni integrerad trådlös avläsning för er samfällighet.

Vatten

500 kr/år*

Värme

1 000 kr/år*

KONTAKTA OSS IDAG! Få en kostnadsfri besiktning samt en gratis besparingskalkyl. Läs mer på nästa sida.

* Besparing av energikostnad är genomsnittlig.


Spara både tid och pengar med trådlös avläsning av era mätare!

Techem erbjuder integrerad trådlös kommunikation i alla mätare.

Vi hanterar effektivt avläsning, funktionskontroll, beräkningar och framtagning av underlag som visar vad varje hushåll har förbrukat och ska betala. Detta blir kostnadseffektivt i både tid och pengar räknat, tack vare enkel avläsning och effektiv hantering. Techem är med 50 miljoner mätpunkter den ledande leverantören av värme- och vattenmätare med fjärravläsning i Europa.

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning av era förutsättningar redan idag! Ni får på så vis ett exakt pris på installationen, och en besparingskalkyl som visar återbetalningstiden vid en förväntad besparing av era nuvarande energikostnader. 08-410 193 90, info@techem.se Läs mer på techem.se/samf

Nyinstallation

Byte

av mätare

av befintliga mätare

Vattenmätare

Vattenmätare

Värmemätare

Värmemätare

950 kronor*

2 100 kronor*

750 kronor*

1 800 kronor*

* I kostnaden ingår arbete, mätare och installationsmaterial.

Enkel digital översikt Techem erbjuder en boendeportal där varje hushåll enkelt kan följa sin egen förbrukningshistorik och statistik samt jämföra sig med genomsnittet i området. Styrelsen har därutöver möjlighet att se informationen för hela området. Det finns även ett digitalt arkiv där alla debiteringsunderlag finns att hämta. Portalen uppdateras automatiskt med vald avläsningsfrekvens, och informationen är tillgänglig från både dator, läsplatta och telefon.

www.techem.se | info@techem.se 12

Malmö | Göteborg | Stockholm


Rent, renare, Ecoboxrent! Uppgradera ert enskilda avlopp

Hållbar avloppsrening – var du än bor Robust byggd för nordiskt klimat Fritt från kemikalier För normal och hög skyddsnivå

RIV AV OCH SPARA

Inbyggd bakterierening Svensk miljöteknik

Vi erbjuder problemfria helhetslösningar för samfälligheter när det gäller driftsäker och effektiv avloppsrening.

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Ecobox lever upp till de högsta reningskraven i Sverige vilket minimerar mängden miljöfarliga och hälsovådliga ämnen i mark, sjöar och vattendrag. I vår värld är miljövänlig och högkvalitativ avloppsrening enkel och okomplicerad.

Ecobox Small

Ecobox Bio Large

Vi har kompakta reningsverk Distribuerade lösningar Behövs avloppsrening här? för 1-100 fastigheter för avloppsrening

BIO

Ecobox är ett biologiskt reningsverk som överträffar de högsta reningskraven i Sverige Ecobox har inbyggd bakterierening vilket gör att den även är godkänd i mycket känsliga miljöer, till exempel nära sjöar och inom vattenskyddsområden utifrån smittskyddsaspekten. Våra robusta reningsverk finns i varierande storlek för att passa såväl enskilda hushåll som stora samfälligheter. Från ett hushåll till mindre samhällen Vårt sortiment består av egenutvecklade komponentverk som är byggda för att passa allt från enskilda hushåll upp till mindre samhällen. Ecobox bygger på en pålitlig och smart teknologi utan vare sig kemikalier, pumpar eller känsliga reglersystem. Kontentan blir lägre kostnader och säkrare drift. En lösning för alla typer av avlopp Ibland händer det att fastigheter inom en samfällighet av olika anledningar inte går att koppla till en gemensamma avloppsanläggning. När detta inträffar tar vi fram en lösning utifrån reningsbehov och kostnaden för grävanslutningen. Enkelt uttryckt; vi anlägger ett mindre verk när grävkostnaden blir för stor.

13


Installera ett reningsverk? Vi hjälper dig med allt. Önskemålen skiljer sig åt mellan olika samfälligheter – Ibland vill man sköta det mesta själva och har resurser för både grävning och drift, medan andra vill att någon håller i den röda tråden genom hela avloppsprojektet. Ecotech har certifierade samarbetspartners över hela Sverige och kan erbjuda en helhetslösning där vi sköter om allt från myndighetskontakter till färdig anläggning och fortsatt service och drift. Hör av er till oss så berättar vi mer om vårt upplägg (vill ni bara beställa ett reningsverk går detta naturligtvis också bra).

Ecotechs samarbetspartners och återförsäljare i Stockholms Län. Boka en kostnadsfri projektering!

ecoboxcenter

ecoboxcenter

Stockholm & Skärgården

LAROS 08-570 295 55 www.la-ros.se

Uppland

Kentas Last & Schakt Tel: 08-570 224 43 www.kentas.se

Jokab Tel: 0173-21110 www.jokabakeri.se

Ecoboxcenter Uppland Johnny Jansson 070-317 74 60

Score Entreprenad 08-410 79 410 www.scoreab.se

Skicka intresseanmälan till info@ecot.se eller till Ecotech AB, Finlandsvägen 1, 957 31 Övertorneå Namn på samfälligheten Kommun Kontaktperson Telefon

E-postadress

Adress

Beskrivning/frågor

Adress & Kontakt

14

Skandinavisk Ecotech AB Finlandsvägen 1 957 31 Övertorneå Web: www.ecot.se E-post: info@ecot.se Telefon: 0927 775 75

Stockholmskontoret Kranvägen 4 194 54 Upplands Väsby


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Extra resurser för vägföreningar och väghållare.

Lätta att LEJA – året runt OMRÅDEN VI ÄR EXTRA BRA PÅ VÄGUNDERHÅLL Kantklippning, dikning och höghöjdsröjning

SÄSONGSUNDERHÅLL Gräsklippning, snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning

VÄGBYGGEN Entreprenadarbeten och materialleveranser

UTHYRNING AV CONTAINRAR Levererans, hämtning och deponering

ASFALTERING Nyanläggning eller underhåll

MARKARBETEN Dränering, lekplatser, park- och grönområden, staket, stängsel etc

LEJA Entreprenad är experter på markarbeten och verkar över hela Stor-Stockholm. Vi förfogar över mer än 100 fordon/maskiner vilket ger oss möjlighet att alltid använda optimal utrustning. Bra för ekonomi och miljö.

LEJA 08-564 109 50 • www.lejagruppen.se


16


17

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA


Byggbolaget Södermalm AB är din mångsidiga byggare och trygga samarbetsparter, oavsett uppdragets art eller storlek. Vi klarar allt från att bygga nytt till att bygga om eller till att skapa mer bostadsyta, bättre funktion eller en utemiljö som gör ditt hus mer trivsamt och värdefullt. Vi är förknippade med hög kvalitet och professionalism och kända för att göra jobben färdiga i tid. Men vi är också ett personligt företag som har en dialog med våra kunder under projektets gång.

Exempel på tjänster: ✓ Kök- och badrumsrenovering ✓ Om- och tillbyggnation ✓ Golv ✓ Målning & Tapetsering ✓ Undertak ✓ Totalrenovering ✓ Fönsterbyten ✓ Altaner/uterum

Ringvägen 126 116 61 Stockholm Tel: 08-518 30 000 18

www.Byggbolagets.se


För dig som vill ansluta din fastighet till det kommunala avloppsnätet. I ett konventionellt ledningssystem för spill-vatten läggs ledningarna på frostfritt djup (ca 2 m) med självfall. Ett LTA-system kräver inget självfall och ledningarna kan förläggas grunt (0,8-1,0 m djup) och då förses med isolering och frostskydd. Varje fastighet i området förses med en villa-pumpstation som binds ihop till ett nät som pumpar spillvattnet till en mellanpumpstation för vidaretransport till det kommunala nätet.

Fördelarna med ett LTA-system är bland annat låga energikostnader och kostnadsefffektiv installation. Små pumpledningar gör det även möjligt att ta sig fram i terrängen utan något större ingrepp i naturen och lämpar sig utmärkt i kuperade områden med befintlig bebyggelse.

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

LTA - LÄTT TRYCKAVLOPP

DRIFTSÄKER OCH MILJÖVÄNLIG Genom att allt levereras från en och samma leverantör kan du vara tryggt förvissad om att alla delar uppfyller högt ställda kvalitetskrav och är perfekt anpassade för varandra.

En produkt från Grundfos är inte bara av högsta kvalitet, den är även ett miljövänligt alternativ. För mer information: www.grundfos.se , Tel. 031-332 23 86

19


Grundfos SEG AUTOADAPT i korthet •

SEG AUTOADAPT är en skärande avloppspump för säker drift. Pumpen har inget behov av automatikskåp, elektroder och vippor. Allt är inbyggt i pumpen.

Nivåsensor med automatisk start/stopp

Motorskydd mot överström och hög temperatur

Konditionskörning var 3:e dag (2 sek)

Torrkörningsskydd

Snabbkoppling av kabel till pump i rostfritt stål

Inbyggd larmfunktion & möjlighet till kommunikation

Slurpfunktion/självrensande tömningsfunktion

Villapumpstation med Grundfos SEG AUTOADAPT

20


RIV AV OCH SPARA

BRF RAB

ATT

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Solskydd på ditt sätt

RIV AV OCH SPARA

15%

rabatt på alla solskydd

www.solochskugga.se 21


Solskydd på ditt sätt

BRF RAB

ATT

Det är alltid hög tid att se över markiser och annat på uteplatsen. Fixar du allt nu har du gott om tid att luta dig tillbaka och bara njuta när solen äntligen kommer. Och hur är det med solskyddet inomhus? Passa på att förnya persienner, rull-, plissé- och lamellgardiner redan nu, så slipper morgonsömnen bli förstörd längre fram i vår.

Vi erbjuder snygga och funktionella solskyddslösningar anpassade för dina behov. Alltid måttanpassat, svensktillverkat och av högsta kvalitet. Gäller t.o.m 31 december 2017 mot uppvisande av annonsen.

15%

rabatt på alla solskydd

Besök något av våra showrooms eller kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök. Vi bjuder på tips, kommer med idéer och lämnar kompletta prisförslag på solskyddslösningar för alla miljöer. För mer info om våra butiker, öppettider och hela vårt sortiment se www.solochskugga.se Nacka Ektorpsvägen 6 08-480 015 15 Hägersten Bokbindarvägen 76 08-480 015 15

solochskugga.se 22


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Installerar Framtidens Bredband Varför ska ni bygga nytt fibernät till er Samfällighet? • Gamla befintliga kopparkablar åldras snabbare. Fiber är mera framtidssäkert. • Sänker era kostnader på längre sikt. • Fiber påverkas inte av yttre störningar från t.ex. elkablar. • Fiber är underhållsfritt.

RIV AV OCH SPARA

• Värdet på fastigheten ökar! • Ni får tillgång till alla tjänster via fiber, bredband, telefoni och TV.

TMK KOMMUNIKATION AB har en bred och dokumenterad erfarenhet av fiberinstallationer till radhusområden och villor. Vi vet att varje projekt är unikt och skräddarsyr installationerna efter de förutsättningarna som finns.

NYHET FRÅN 2016

RUT-AVDRAG på installation av bredband i hushållen!

RIV AV OCH SPARA

Vi har en mängd referensinstallationer vi kan hänvisa till så kontakta oss för en

Kostnadsfri offert! 08-522 448 32 eller info@tmkdata.se

www.tmkdata.se TMK Kommunikation AB | Dialoggatan 16, 126 26 Hägersten | Tel: 08-522 44 832 | E-post: info@tmkdata.se 23


Stor energibesparing med

Gröna Kolven® LED lampa För direkt utbyte av kvicksilver-, natrium-, halogen- och lågenergilampor. Gröna Kolven® är den starkaste LED ljuskällan på marknaden med hela 170 lumen / W vilket innebär att en 125W kvicksilverlampa ersätts fullt ut med en 25W Gröna Kolven®. Lamporna fungerar också med de befintliga drivenheterna så det är bara att skruva i Gröna Kolven® lampan i E27 sockeln. Ingen omkoppling behövs alltså i armaturen. Vi har under ca 4 års tid levererat fler än 3000 st Gröna Kolven® till Gnosjö kommun för ersättning av kvicksilverlampor, 50-125W. Sammanräknat innebär detta en energibesparing på ca 1 100 000 SEK per år. Vi lämnar 3 års garanti på produkten och hela investeringskostnaden sparas oftast in under bara ca ett år.

Teknisk information: • • • • • • • • •

För 230V eller magnetisk ballast Ca 170 lumen / Watt CE / RoHs kompatibla Miljövänliga - Helt utan kvicksilver och andra farliga ämnen 3 års produktgaranti Ca 70-80% energibesparing Färgton: Valbar 3000-6000K Brinntid ca 50 000 timmar Färgåtergivning: CRI / RA >80

Erbjudande: Vi erbjuder 25% rabatt på alla Gröna Kolven® fram till 31/1. Ange ”GK kampanj” vid beställning. Några referenser: Gnosjö Kommun, Skruf Snus AB, Dragonvreten samfällighet, Gillmarken samfällighet, Bravida Sverige, ISS Facility, Elitel AB, Elektroskandia.

Tel: 08 510 66434 E-post: info@grontljus.com

www.grontljus.com 24


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Fibernät till

samfälligheten Många samfälligheter investerar i ett nytt fibernät för att möta hushållens krav på funktion, kvalitet och hastighet och för att ta del av dagens och framtidens tjänster. Centralradio-service AB (CRS) har mångårig erfarenhet av att projektera och bygga fibernät till samfälligheter som uppgraderar kabel-TV nät

till ett fibernät. Denna uppgradering är en naturlig utveckling av det nät samfälligheten förvaltar. Fibernätet vi bygger passar oavsett vilken operatör som levererar tjänsterna till er. Vi har även mycket goda kunskaper om vilka operatörer det finns och hur deras erbjudanden ser ut. Vi hjälper till att föreslå den operatör som passar era behov bäst.

Vi är auktoriserade enligt CANT, se www.cant.se, vilket innebär att våra tekniker har godkänd kompetens och följer svensk standard för att utföra installation och service. CRS är auktoriserade enligt Fiber LAN, Kabel-TV och Antenn. Vår verksamhet är även ISO-certifierad inom miljö- och kvalitetsledningssystem.

Box 1098, SE-172 22 Sundbyberg • Telefon: 08-29 90 70 • E-post: info@centralradio.se • www.centralradio.se 25


Vi är proffs på

fibernätlösningar Vi vill gärna träffa Er och berätta mer om fördelarna med ett nytt fibernät. Därför bjuder vi på en

KOSTNADSFRI KONSULTATION Kontakta oss så kommer vi ut och berättar mer. Tel: 08-29

90 70

Östra Slätmossens samfällighetsförening, Handen:

– Samfälligheten har anlitat Centralradio-service för att installera ett modernt fibernät till 122 radhus och villor. Fibernätet ersätter det gamla kabel-tv-nätet och föreningen har bytt från Com Hem till Telia som operatör. – Med kedjegrävare har smala schaktstråk grävts för fiberrören vilket inneburit minimal åverkan i marken. – CRS åtagande har innefattat hela kedjan; projektering, markarbete, samordning med operatör, byggande av teknikbod, fiberförläggning, fibersvetsning, montage skåp och stativ, dokumentation, mm.

Fördelar med fibernät 1. Ni kan låta operatörer/tjänsteleverantörer konkurrera och på så sätt få bästa pris och erbjudande. 2. Snabbt, stabilt, prisvärt bredband upp till 1000 Mbt/s. 3. Digital TV, vilket ger betydligt bättre bildkvalitet och en ny Tv-upplevelse. 4. Ett mer flexibelt TV tittande där du inte är bunden till tid och plats. 5. Telefon via fibernät IP-telefoni 6. Ett och samma nät för TV, data och telefoni 7. Ett underhållsfritt nät. 8. I fibernätet är det enkelt att installera funktioner för övervakning samt bokningssystem. I samband med att ett nytt fibernät installeras sänks i de flesta fall månadskostnaden för telefoni, data och TV.

Vi är auktoriserade enligt CANT, se www.cant.se, vilket innebär att våra tekniker har godkänd kompetens och följer svensk standard för att utföra installation och service. CRS är auktoriserade enligt Fiber LAN, Kabel-TV och Antenn. Vår verksamhet är även ISO-certifierad inom miljö- och kvalitetsledningssystem.

Box 1098, SE-172 22 Sundbyberg • Telefon: 08-29 90 70 • E-post: info@centralradio.se • www.centralradio.se 26


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

logo

Roslags Maskin & Bygg AB Vi är ett expansivt företag som tillhandahåller samtliga tjänster inom markentreprenad, med inriktning främst mot väghållning. Vi strävar efter att vara en helhetsleverantör mot samfälligheter och föreningar som tar hand om allt inom väghållning men även sköter övriga gemensamhetsanläggningar såsom tex. sommarvatten eller gemensamma avloppsanläggningar.

RoslagsMaskin & Bygg AB Söderbacksvägen 16 764 93 VÄDDÖ 0176-294950 0709-918370

www.roslagsmaskin.se 27


28


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

PL Utemiljö AB är det lilla företaget inom gaturen­ hållning som ger den personliga kontakten från början till slut. Vår absoluta målsättning är att alltid utföra ett noggrant arbete på ett effektivt sätt. Kombinationen med en vakuumsugande, sopande och en högtrycksspolande maskin är att parkeringar och gator får ett mycket rent resultat.

Välkommen att höra av er för en kostnadsfri offert.

VÅRA TJÄNSTER

RIV AV OCH SPARA

• Sandupptagning • Underhållssopning • Högtryckstvättning • Spolning av permeabel asfalt • Lövupptagning • Garagesopning

Kolla vad vi gör och följ oss gärna på Facebook och instagram

Referenser:

web. www.plutemiljo.se

tel. 070-338

74 75 29


Vi hjälper er med markarbeten i Stockholm!

Vägarbeten Vi har utrustningen och erfarenheten för att gar­ antera det bästa resulta­ tet. Vi hjälper er med byte av vägtrummor, dikning, hyvling, snöröjning, un­ derhåll och reparationer och mycket mer.

Fiber Vi utför allt från enklare till större och mer kompli­ cerade fiberinstallationer. Vi är med från planering till kabeldragning och fär­ digställande. Våra duktiga medarbetare hjälper er att hitta den bästa lösnin­ gen för er samfällighet.

VA-arbeten Vi har lång erfarenhet av VA­arbeten och hjälper er genom hela projektet, från början till slut. Oss anlitar du om du behöver hjälp med till exempel avlopp, dagvatten eller dränering.

Övriga tjänster Rivning: Nickson kan hjälpa er med rivnings­ arbeten, bortforsling och återställning. Effektivt, smidigt och bekvämt. Husgrunder: Vi har stor erfarenhet av anläggning av husgrunder. Kontakta oss så berättar vi mer.

...och mycket mer. Kontakta oss så berättar vi hur vi kan hjälpa er!

Du hittar oss på Facebook

NICKSON LAST OCH SCHAKT AB • KLOBBENVÄGEN 5 • 760 19 FURUSUND • 070­637 16 88 • nicke@nickson.se 30


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

SANDUGN EN KÄNSLA FRÅN FÖRR - MED TEKNIK AV IDAG

MYS ELLER BASTU? VÄRMER MER ÄN BARA FÖR STUNDEN

MILJÖ & FRAMTID

Sandugnen är en tung eldstad som ger en långsam och balanserad värme. Detta innebär att du kan njuta av elden i många timmar med en bok eller i goda vänners sällskap utan att få känslan av att du sitter i en bastu. Med Sandugnen eldar du på kvällen och den fortsätter att ge dig skön värme ända fram till nästa morgon.

Med Sandugnens patenterade teknik får du en av de miljövänligaste eldstäderna på marknaden, både vad gäller utsläpp och verkningsgrad på hela 90%. Sandugnen är unik med sina utsläppsvärden som redan idag klarar de miljökrav som är beräknade att komma år 2022. Genom sin svenska innovativa konstruktion och produktion blir påverkan på miljön minimal.

VILKEN FÄRG ÄR DU? Sandugnen kommer som standard i 4 olika färger. Vit, svart, blå eller grön med möjlighet att välja luckor i mässing, förnicklat eller järn. Är det högt till tak finns möjlighet att även justera höjden. Har du andra önskemål för din Sandugn? Prata med din nämaste Eldabutik.

49.9fr0ån 12 å rs ga 0kr ra nti

SÄKER & TRYGG Med Sandugnens konstruktion behövs ingen brandvägg. Montering kan ske endast 3 cm från brännbart. Detta betyder ytterligare en besparing för dig som kund. Genom att värmen lagras i sand elimineras risken fullständigt för ett eventuellt rökgasläckage.

SPECIFIKATION Höjd

2300 mm

Bredd (botten)

720 mm

Vikt med sand

ca 800 kg

Höjd till centrum av bakanslutning

1950 mm

Höjd till centrum av toppanslutning

1950 mm

Sandugnen - ett svenskt hantverk gjord för att värma dig under en lång tid.

sandugn.com

31


Stor kompetens med en lokal anknytning Vi vet att vi kan vara till stor hjälp för era projekt. Ni får fokusera på det som ni är bäst på. Vi tar ansvar för de uppdrag ni överlåter till oss. Vi köper er lokal och förädlar! Lokalombyggnad/Lägenhetsrenovering

Status/Entreprenad besiktningar

Optimera din bostadsrättsförening genom att förvandla de allmänna ytorna såsom cykelrum, soprum och butiker till nya lägenheter för uthyrning eller försäljning. Vi köper, förädlar och säljer i egen regi eller hjälper bostadsföreningen med alla de steg som krävs för att på ett lyckat sätt utöka sin förening.

Genom en statusbesiktning får ni en helhetsbild av vilket skick fastigheten befinner sig i. Vilka renoveringar som akut behöver utföras samt vilka åtgärder på sikt som behövs. Statusbesiktningen ger ett bra underlag och är en förutsättning till en underhållsplan.

Fasadrenovering Det är dags att måla om när fasaden visar större sprickbildningar, bortfall av puts, missfärgning (fuktskador). Låt våra kompetenta projektledare avgöra om det är dags att renovera din fasad.

Stambyten Var rädd om din fastighet! Behovet av stambyten och våtrumsrenovering är i dag stort. Det är framför allt bostäder byggda fram till 1965 där rör och tätskikt i våtrum är utslitna. Totalt rör det sig om flera hundratusen lägenheter i Sverige.

Vi hjälper er med • • • • • • •

Statusbesiktningar med underhållsplan Takrenoveringar Renovering av fasader Snöavtal/serviceavtal Förråd och arbetsbodar Renoveringar, kök och badrum m.m. Balkonger samt gårdsbjälklag

Jucomi Bygg & Fastighetsaktiebolag Nimrodsgatan 22 B, 115 42 Stockholm 08-663 05 40

32

www.jucomi.se

info@jucomi.se Conny 0707-78 09 73 Micke 0707-78 09 74


RIV AV OCH SPARA

– för samfälligheter med upp till 300 hushåll

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Reningsverk I VÄRLDSKLASS

conclean.se | Tel. 019-500 03 00 33


Conclean har marknadens bredaste utbud, återförsäljare över hela Sverige samt snabba leveranser och långsiktig, pålitlig service. Kontakta Conclean så får du veta mer!

Vi gör ingen hemlighet av att vi levererar reningsverk i världsklass. Ett unikt samarbete med den tyska anrika tillverkaren Graf är en av anledningarna till vår framgångssaga. Vår personliga och högklassiga service en annan.

Kim Åkerwall 011-496 01 90 Mobil 073-444 41 20 kim.akerwall@conclean.se

Tillsammans med våra återförsäljare runt om i hela landet hjälper vi dig att hitta den bästa avloppslösningen. Hos oss hittar du marknadens bredaste sortiment med endast noggrant utvalda kvalitetsprodukter, anpassade för vårt nordiska klimat och höga miljökrav.

Göran Edqvist Concleans kontor Återförsäljare

019-500 03 01 Mobil 070-388 33 21 goran.edqvist@conclean.se

Skicka en intresseanmälan till Conclean AB, Söderleden 102, 602 28 Norrköping, så hör vi av oss! Namn på samfälligheten

Meddelande:

Kommun

Kontaktperson

Telefon

E-post

Postadress

Postnr. & postort

conclean.se | Tel. 019-500 03 00 34


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Sverige har 10.000 – tals läckande tak

– Inget av dem är levererat och monterat av oss

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Tak Compagniet Sverige AB är ett väl etablerat företag sedan

1983, och vi har lagt mer än 4.000.000 m2 tak i hela Sverige.Vi är ett företag med stor bredd, kunskap och erfarenhet, och vi har över 30-års erfarenhet av utveckling, renovering och projektledning av takarbete. Detta ger våra kunder en fast ram och ett effektivt resursutnyttjande vid renovering av deras tak. Tak Compagniet är specialister på tegeltak, betongtak och papptak. Vi levererar kompletta tak med taksäkerhet, taktvattning, plåtarbeten, takfönster m.m.

Några referenser:

Att vi har lagt över 4.000.000 m2 tak sedan 1983 visar ju på ett stort förtroende från våra kunder. – Vi vågar påstå att Tak Compagniet är det tryggaste och lönsammaste alternativet.

9.000 m2 betong och tegeltak hos Uddevallahem.

Bilden ovan är från Brf Fjädern i Nacka:

På vår bostadsrättsförening “HSB Brf Fjädern” i Nacka lade Tak Compagniet AB om 9.000 m2 tak 2015. ”Tak Compagniet har utfört ett fantastiskt arbete på våra tak. Dom är väldigt professionella och arbetet utfördes helt utan anmärkningar från vår externa besiktningsman. Arbetet var dessutom fullt färdig på endast 5 månader.Tak Compagniets montörer är väldigt trevliga och har en fantastisk ordning på arbetsplatsen.” – Dusko Susnjar, Ordförande

55.000 m2 papp- betong- och tegeltak i Linköping.

Vi lägger tak i hela Sverige, tveka inte att ringa för en offert.

Artillerigatan 26 114 51 Stockholm

Tel: 08 667 07 20 E-mail: info@takcompagniet.se

www.takcompagniet.se 35


Skadedjursbekämpning.nu Här finner du allt vad du behöver för att skrämma bort sork, möss, råttor, katter, flugor och andra skadedjur från ditt hus, trädgård och stall.

FÅGELSKRÄMMA: DRAKE – Skrämmer störande fåglar

Försäkra de boendes nattsömn och lugn och ro på dagen genom att skrämma bort störande fåglar. Draken rör sig naturligt i vinden och behöver bara svag vind för att operera. Skrämman har visat sig vara mycket effektiv. Skrämmer de flesta fåglar såsom fiskmås, duvor, skator och kajor. Enkel att sätta upp.  En rovfågelsliknande drake  7 m teleskopiskt glasfiberspö  2 m lina för infästning i spöet  Markspett för installation i jorden. Kan även monteras på andra platser med plaststrips (medföljer ej).

7 m spö: 6 m spö:

1.295:1.095:-

KATTSKRÄMMA

RÅTT & MUSSKRÄMMA

Förbättra grannsämjan och förhindra att katter utför sina behov på lekplatser och i allmänna rabatter. Ultraljudet skrämmer katten utan att skada den. Skrämman skyddar till exempel lekplatser och trädgårdar.

Enkel att använda! Bara att sätta in i vägguttaget

– det ofarliga skyddet mot katter

– prisvärt för mindre ytor

3 pack!

397:-

Täcker 60m2/st

649:Täcker 100m2

Kattskrämma STV606 med rörelsedetektor. Täcker ett område på 100 kvadratmeter, drivs av 2 6LR61 9v batterier (batterieliminator finns att köpa till).

36

Beställ på: www.skadedjursbekämpning.nu • 035-390 43 • info@indiventa.se


RIV AV OCH SPARA

CRAWFORD. Synonym för långlivade stabila garageportar i bästa kvalitet sedan 1946.

EN SÄKER INVESTERING

ETT FÖRSTA INTRYCK STARTAR VID GARAGET.

CONSIDER IT DONE

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

TILLVERKAD I SVERIGE

NÄR NI VARKEN vill kompromissa med utseende eller säkerhet – då ska ni välja Crawford Entrematic. Våra garageportar är designade med kraftiga portblad för att motstå nordiskt klimat över tid och följer alltid svenska säkerhetsnormer. Vi hjälper er Brf med allt från projektering till slutgiltigt montage. Våra återförsäljare och partners har lång erfarenhet och återfinns längs hela landet. Deras kompetens ihop med våra utmärkta garantier gör ert val tryggt nu och i framtiden.

LÄS MER om Crawford Entrematics breda sortiment av portar och hitta din närmaste återförsäljare på www.crawfordgarageportar.se

37


Få en port som matchar ditt hem ska din nya port ha? Välj Vilken strukturprofil och färg

Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut

Kvaliteten ä garag HelaNy vägen ru

4 vackra modeller!

Lätt och s

Välj mellan de 6 kulörerna och strukturerna Brilliant och Woodgrain Woodgrain TREND. Helt i tidens anda.

Brilliant

Med våra takskjutportar s av din port, eftersom allt ä

Enkelt är ”populärt”. Genom sin enkla och klara design passar denna modell perfekt i varje omgivning.

Kvaliteten är i detaljerna

Välj struktur och färg

Hela vägen runt

X

X

Woodgrain

X

X

X

X

Mörk ek (070)

Ljus ek (060) X

X*

X

X

X

X

Woodgrain

X

X

X

X

Mörk ek (070)

Ljus ek (060)

Integrerat

dragfjädersystem modern, alltid representativ och att hjulen glädja ger dig i De 42 mmAlltid tjocka panelerna De kommer kullagrade många år. Detfinns är helt enkelt en designklassiker. Crawfords garageportar sedan många år ger större möjligheter Det glas integrerade med CFC-fri skumkärna porten en jämn ochFyra tyst fönstermotiv med klart med glasinsatser. Det är självklart något du själv att utforma porten. Som standard har fönsterramen dragfjädersystemet i garanterar optimal isolering, gång. bestämmer omvärme. du villDen ha. Dubbla rutor av klart samma färg som porten vertikala och kan erhållas skenor. i dekor- samt mot kyla och eller strukturerat akrylglas, ger exklusivitet och specialfärger. Gäller portar i storlek upp håller den invändiga individualitet. Sidodörrar finns med matchande till 3000x2250 mm (bxh). temperaturen på en stabil profiler. nivå och spar energi.

* kan ej fås i design Classic.För exakta prisuppgifter för varje kulör kontakta din närmaste återförsäljare!

Smart _42.indd 1

Portautomatikserien Magic

INENT

ROM vipport P Crawford cering i garagelänga

Gör dig själv en tjänst och få den bästa portautomatiken från Crawford Entrematic. Magic 600 och Magic 1000 är utvecklade

itet

Hög stabil

r pla Perfekt fö solid ch o l ke En

t ”snabbare, snyggare och starkare”. under emottot rh och hållba Resultatet är en motor som inte lämnar något övrigt att önska när det gäller komfort, tyst gång, design och styrka.

NT

PROMINE Crawford

Fönster är viktiga designdetaljer.

Motivfönster

Crawfords garageportar finns sedan många år med glasinsatser. Det är självklart något du själv bestämmer om du vill ha. Dubbla rutor av klart eller strukturerat akrylglas, ger exklusivitet och individualitet. Sidodörrar finns med matchande profiler.

Fyra fönstermotiv med klart glas ger större möjligheter att utforma porten. Som standard har fönsterramen samma färg som porten och kan erhållas i dekor- samt specialfärger.

Läs mer om fönster och dörrar på crawfordgarageportar.se eller i översiktsbroschyren.

klämskydd gen e fjädrar och korthet: av garageväg Fördelar i d inkapslad på insidan säkerhet me öppning och ta » Mycket bra rosten bor e i garagets ler båd hål ras som » Kan monte ad stålplåt iser van av gal » Tillverkad nga na och stä kostnad n » Lätt att öpp utan extra d polystyre t pristillägg rdkulörer expandera -kulör, mo » Sex standa isolering av fås i valfri RAL d 20-30 mm kan porten al tillv gg gg, fås me 1 » Som utan pristillä EN 13241, mot pristillä ål, igt kan enl kem det » Portbla fyller kraven sas efter öns höjdanpas mer och upp » Bredd- och med EU:s nor e i enlighet » Certifierad

(1) med Säker ädersystem Inkapslat flerfj fjädrar vilket gör dre ett flertal min erbrott inte ntuellt fjäd jet att ett eve funktion. Höl tens por r påverka även mot a skyddar runt fjädrarn som klämskador. låsning (2) mitt dtag Dubbelsidig han från ett ing och manövreras en säker låsn i porten. Ger att man drar porten en minskar risk ning. snett vid öpp

01

esg och poly struktion d galvaniserin Perfekt kon konstruktion samt bra motstån d ett mycket det ökar por Varmförzinka i portens ytskick ger g en i portbla mekaniska terbeläggnin Den tvärgående balk eprövade n. välb lar. osio och rvde la Enk rese mot korr och byte av t ytterligare. ner ilite ratio stab tens l repa minskar anta lösningar tblad. ! stabilt por (3) ger ett ri användning erad stålplåt ga års bekymmersf Trapetsprofil ger mån Läselarmer om Magic 600 och Magic förd 03 Alla dessa

h säker Bekväm oc re Portöppna

25-06-2014 15:10:42

Sepiabrun,

9016

RAL 8014

Mossgrön,

RAL 6005

Ljusgrå, RAL

i! form av mag den nya portöppnarDet är en , forten av fort, tystnad Unna dig kom gäller kom Magic från ic. När det serien Mag design och kraft kan t, tillförlitlighe a alla dina krav. Crawford möt

1000 på crawfordgarageportar.se eller i översiktsbroschyren.

02

Trafikvit, RAL

7035

6 vit, RAL 900 Aluminium , RAL 7016

Antracitgrå

rtar.se

po fordgarage

www.craw

Kontakta oss gärna för mer information! Web: www.crawfordgarageportar.se Mail: crawford.se@entrematic.com 38

Kontakta din närm produkter för en o

www.cr

Över 2 miljoner nöjda sig över med tanke på

Läs mer om Magic 600 och Magic 1000

Smart _42.indd 2

Fönster och sidodörrar

po

Gör dig själv en tjänst och få den bä Crawford Entrematic. Magic 600 ocB under mottot ”snabbare, snyggare ö o Resultatet är en motor som inte läm när det gäller komfort, tyst gång, de

X*

X

rdgarage

Portautomatikserien Magic

Läs mer om fönster och dörrar på crawfordgarageportar.se eller i översiktsbroschyren.

Brilliant

Hitta din närma återförsäljare p

ra wfo

* kan ej fås i design Classic.För exakta prisuppgifter för varje kulör kontakta din närmaste återförsäljare!

CLASSIC. Klassisk, exemplarisk och tidlös. 42 mm paneltjocklek Kullagrade hjul Fönster är viktiga designdetaljer. Motivfönster

Sepiabrun (likn. RAL 8014)

Antracitgrå (likn. RAL 7016)

X

Ger intryck av enkel elegans och diskret skönhet. Anpassar sig perfekt till din personliga stil.

som med sin solida konstruktion, har en Woodgrain Brilliant smidig gång. En garageport som är tät och lätt att använda. Ett säkert val med upp till hela 10 års garanti för trygghet och säkerhet.

Vit aluminium (likn. RAL 9006)

X

Stilsäkert och estetiskt format. FönsterSTYLE. och sidodörrar

Medde Crawford Smart får du en Brilliant garageport, Välj mellan 6 kulörerna och42 strukturerna och Woodgrain

Trafikvit (likn. RAL 9016)

Brilliant

• Professionell rådgivning • Portbyte sker oftast på m • Inga dyra ändringar av d • Inga stora ombyggnadså 42 mm paneltjocklek upp golvet. De 42 mm tjocka panelerna med CFC-fri skumkärna garanterar optimal isolering, mot kyla och värme. Den håller den invändiga temperaturen på en stabil nivå och spar energi.

c w. ww

Få en port som matchar ditt hem

Sepiabrun (likn. RAL 8014)

Denna modell har en enastående dynamisk linjeföring. En skönt formad linje är avgörande för denna design.

Antracitgrå (likn. RAL 7016)

Vit aluminium (likn. RAL 9006)

LINE. På det hela taget unik.

Trafikvit (likn. RAL 9016)

Renoveringen genomförs partners och gäller för alla portsystem.


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Topas Vatten – en–komplett systemleverantör Topas Vatten en komplett av avloppslösningar samhällen systemleverantörför avmindre avloppslösningar

för mindre samhällen

Topas Vatten har en teknisk organisation som är anpassad för att ta ett helhetsgrepp kring infrastruktur av avlopp för mindre samhällen. Vi erbjuder lösningar som vi tar ansvar Vatten har en teknisk organisation som för efterTopas fullgjord leverans i riktiga driftförhållanden. är anpassad för att ta ett helhetsgrepp kring infrastruktur av avlopp för mindreoch samhällen. Topas Vatten projekterar avloppsnät reningsverk för

att fungera på bästa sätt även under verkliga förhållanden Vi erbjuder lösningar som vi tar ansvar för efter d v s i drift. Topas Vattens verksamhet baserar sig på komfullgjord leverans i riktiga driftförhållanden. petens och utvalda tekniker som vi kan ta ansvar för efter fullgjord leverans. Topas projekterar avloppsnät och reningsverk för att fungera på bästa sätt även under verkliga

Kontakta oss gärnad.v.s. för mer förhållanden i drift.information.

Topas Vatten AB Telefon: 08-767 00 30 | Adress: Vasavägen 82, 181 41 Lidingö E-post: info@topasvatten.se | www.topasvatten.se

TOPAS VATTEN AB Telefon: 08-767 00 30 | Adress: Vasavägen 82, 181 41 Lidingö E-post: info@topasvatten.se | www.topasvatten.se 39


Tvärstopp eller bara dålig lukt och bubblande avlopp? Undvik höga självriskkostnader med hjälp av regelbunden stamspolning. Vi hjälper både dig med egen fastighet som kanske har stopp i kök eller badrum, samt föreningar med stopp i stammarna. RÖRINSPEKTION Vi gör rörinspektioner både akut och förebyggande. Med hjälp av kameror ger våra auktoriserade inspektörer dig en klar bild över befintliga eller eventuellt kommande skador. GR FÖR MILJÖ OCH KVALITET För våra långsiktiga och högt uppställda miljömål har vi till delats gulddiplom av Järfälla kommun. Vi för en ständig dialog med kunder och leverantörer för att hela tiden bli ännu bättre. Läs mer på www.gr-avloppsrensning.nu

DYGNET-RUNT-JOUR Tillgänglighet är viktigt, speciellt som olyckor sällan uppkommer just kontorstid på vardagar. Därför når du oss dygnet runt.

40


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

VARFÖR BYTA FÖNSTER? Att byta fönster är en investering. Vi säljer och installerar både trä-, aluminium- och PVC-fönster och vi samarbetar bara med de bästa leverantörerna på marknaden. Oavsett hur kunnig du är eller vilken budget du har hjälper vi dig från början till slut med ditt val av nya fönster.

SÅ GÅR DET TILL:

Rådgivning & mätning

Uppföljning & prisförslag

Leverans & montering

Slutkontroll & kvalitetssäkring

SAMMFÄLLIGHETSRABATT: Är det dags att byta fönster? Kanske din granne också går i samma tankar? Är ni 3 hushåll i samma område som bokar samtidigt så erbjuder vi 30% rabatt på produkterna. Kontakta oss så berättar vi mer om hur du och dina grannar kan spara pengar.

VILKA ÄR VI? Vi på Allt i Fönsterrenovering Sverige AB är fönstermästare. Vi har över 15 års erfarenhet i branschen och har utfört mer än 1500 projekt i allt från radhus och villor till kommunala bostäder och statliga fastigheter. Vi säljer, renoverar och installerar både klassiska och moderna fönster. Hos oss på AiF hamnar du som kund i fokus.

Upplagsvägen 10 B 117 43 Stockholm Tel: 08-646 37 30 info@alltifonster.se

www.alltifonster.se 41


Allt utom standard är standard för oss Våra produkter kan tillverkas i Accoya

42

www.wimmerby.se


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Markservice med 50 år i branschen! Med vår långa branscherfarenhet och gedigna kunskap gör vi alltid ett bra jobb och är måna om att ha en nära dialog med våra kunder.

Ett urval av våra tjänster:

Med snart femtio år i branschen garanterar vi ett professionellt bemötande, bra service och goda resultat.

✓ Granitmurar

Vi tror att service och kvalitet blir som bäst om vi alla jobbar nära kunden.

✓ Plattläggning ✓ Grundisolering ✓ Vinter & sommarunderhåll ✓ Beskärningar

RIV AV OCH SPARA

Välkommen till oss du också!

Hagslätts Markservice AB Norregöksvägen 28 163 54 Spånga Kontor. 08 - 36 13 69 Mobil. 0708 - 21 12 47 E-post: kj@hagslattsmark.se

www.hagslattsmark.se

43


Vi har tagit hand om och utvecklat trädgårdar och samfälligheter sedan 2014 SKÖTSELAVTAL FÖR SAMFÄLLIGHETER

 Er egen trädgårdsmästare  Fast månadspris  Även snöröjning

Re:Pålitlighet

Vi finns där för er

Re:Effektivitet Vi levererar i tid

Re:Empati

Vi lyssnar till era behov

44

08-52 52 47 00

WWW.REGARDEN.COM


RIV AV OCH SPARA

Slagportar

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Takskjutportar

Vipportar

Vi håller dörrar och portar öppna för ständig framgång!

Portautomatiker

Ytterdörrar

Konsultation

Riskbedömning

Dokumentation

Service

Jour

Rådgivning

Besiktning

Reparation

Ombyggnation

Uppgradering

Har Ni funderingar kring Era dörrar och portar?

Kontakta oss! 08-588 33 779 eller info@portexpert.se Teckentrup är ett tyskt företag som grundades år 1932 och som idag är en av de största tillverkarna av dörrar och portar i Europa. Vår styrka är att vi ständigt förbättrar våra produkter och utvecklar nya teknologier. Tack vare våra innovativa lösningar är vi alltid ett steg före dagens teknologiska nivå.

Läs mer på nästa sida 

Men bara med avancerade produkter är en framgång inte möjlig. Den är först möjlig, om man kombinerar tekniskt kunnande med vänlig och kompentent service. Vi vill att våra kunder ska vara nöjda, och det betyder att vi måste vara tillförlitliga, hålla oss till de överenskomna tiderna och snabbt kunna lösa problem.

Teckentrup Center / Portexpert.se | Fågelviksvägen 9, 145 53 Norsborg | 08-588 33 779 | info@portexpert.se | www.portexpert.se

Dörrar och portar för villa och industri

45


Takskjutportar: Teckentrups takskjutportar GSW övertygar genom förstklassig bearbetning, extremt tyst gång, lång livslängd och tillförlitliga funktioner. Portblad i genomgående 40mm isolerade sektioner i sandwichkonstruktion, vilket ger hög stabilitet och energibesparing. (DIN EN ISO 12428), Portblad = UD = 0.95 W/m2k. Patenterade säkerhetslösningar som kläm- och ingreppsskydd som skyddar hela familjen och gör handhavandet absolut säkert. Porten uppfyller självklart alla säkerhetskrav enligt EN 13241-1. Ett TÜV-godkänt inbrottsskydd enligt ttz-direktiven är standard på alla automatiska takskjutportar i stål från Teckentrup.

Isolering Säkerhet Inbrottsskydd

Teckentrup är i många hänseenden den nya måttstocken för garageportar. Teckentrup har inte bara en mångfald av olika portvarianter och olika design i sitt program, utan också unika och patenterade säkerhetslösningar, optimerad montageteknik samt intelligent portautomatik för maximal bekvämlighet.

Vipportar: Oisolerad Isolerad

Maximal säkerhet, optimal komfort, modern design. Finns med portblad i stål och massivt trä. Maximal säkerhet, optimal komfort, uppfyller kraven enligt EN-132241-1. Finns att få i stålplåt, aluminiumplåt eller trä.

Oisolerad Isolerad

Finns att få i stålplåt, aluminiumplåt eller trä. Finns att få i stålplåt, aluminiumplåt eller trä.

Slagportar:

Portautomatiker: Våra högkvalitativa och driftsäkra portautomatiker kommer från Sommer och Aperto som har kompakt konstruktion och går mycket mjukt och tyst. De är godkända av TÜV och uppfyller gällande standarder för garageportsautomatiker. Givetvis har vi också tillbehör som fotoceller, varningsljus, kodlås m.m. Sommer och Apertos kvalitetsprodukter är utvecklade och tillverkade i Tyskland sedan 30år.

Ytterdörrar: Vi har ett stort sortiment med dörrar av högsta kvalité och med många möjliga tillval av kulörer, träslag och extra anpassningar som t.ex. extra isolering, extra starkt ytmaterial samt brand-, ljudoch inbrottsklassade dörrar. Alla dörrar har 15-års formgaranti. Kan fås med låga U-värde 0,79 på hela dörren inkl karm. Inbrott: Kan fås i RC 3 enligt EN 1627, ljud: Rw 43 dB, brand: EI30

Energidörr Säkerhetsdörr

Konsultation/ Rådgivning / Riskbedömning / Besiktning / Dokumentation Idag finns det 100.000 tals portar i Sverige som är uttjänade och minst lika många där konstruktion och delar börjar bli direkt farliga. Dessutom saknas oftast klämskydd på äldre portar vilket innebär att ett stort antal olyckor inträffar varje år.

Service / Jour / Uppgradering / Reparation / Ombyggnation Säkerhet Driftsäkerhet Energieffekt Lägre totalkostnad

Några anledningar till att tänka förebyggande: Minimera risk för olycka (undvika olyckor och risk för personskador m.m.) Öka drifttillgängligheten (minska risk för driftstopp, haverier och avbrott m.m.) Minska energikostnaderna (portar som inte går att stänga) Ger bra underlag för planerade underhåll och framtida investeringar (förlänger livslängden, undviker dyra jourutryckningar – kostnaderna är betydligt dyrare ifall nödreparationer måste utföras.

Vi utför service och reparation av alla typer av märken och modeller! Teckentrup Center / Portexpert.se | Fågelviksvägen 9, 145 53 Norsborg | 08-588 33 779 | info@portexpert.se | www.portexpert.se 46

Dörrar och portar för villa och industri


Sitter du du ii styrelsen styrelsen för för en en samfällighetsförening? samfällighetsförening? Sitter Kan du relatera till följande frågor? -

Kan vi bli skadeståndsskyldiga om ett barn skadar sig på vår lekplats?

-

Hur ska en debiteringslängd se ut?

-

Hur upprättar man en underhålls- och förnyelsefond?

-

Vad kan man göra om inte alla är med på städdagarna?

Med Villaägarnas serviceavtal får du hjälp och stöd i ditt arbete och skapar trygghet för föreningen Kostnadsfri expertrådgivning - våra jurister, byggnadstekniker, geotekniker, energi-, vvs- och trädgårdsrådgivare

svarar på dina frågor.

Samfällighetsförsäkring och Olycksfallsförsäkring – bl.a. ingår försäkringar för samfällighetens egendom, verksamhetsansvar, styrelseansvar, förmögenhetsbrott och rättskydd.

Egen hemsida på Villaägarnas webbplats – inklusive support. Lagfartsförteckning – för underlag till korrekt medlemsförteckning, kallelse till årsstämma samt debiteringslängd. Medlemsmagasinet Villaägaren, 5 nr/år - till ordförande, kassör och sekreterare. Handbok för samfällighetsföreningar – lättöverskådlig information och vägledning om hur en

samfällighetsförening ska skötas.

Nyhetsbrevet Samfällighetsnytt – håller dig uppdaterad om intressanta rättsfall, nya förmåner och annat som är

av intresse för er förening.

Rabatter - speciellt framtagna för samfällighetsföreningar

Kontakta oss så berättar vi mer!

Föreningen betalar en årsavgift baserat på antal fastigheter och förvaltningsansvar. Sedan är allt kostnadsfritt. Sofia Hellsing och Charlotta Molin Samfällighetsservice Ta reda på vad det skulle kosta för din just samfällighetsförening din samfällighetsförening Ta reda på vad det skulle kosta för just och och läs läs om serviceavtalet mer mer om serviceavtalet på: på:

www.villaagarna.se/samfalligheter www.villaagarna.se/samfalligheter


Hjälp till styrelsen och trygghet för föreningen

Villaägarnas Serviceavtal

Röster om avtalet

”Vi är mycket nöjda med serviceavtalet, inte minst med den hjälp vi fått av Villaägarnas jurister när det dykt upp besvärliga frågor. Vi som sitter i styrelsen uppskattar att på det här sättet alltid ha tillgång till experthjälp.

Bengt Björkstrand

Flygplanets Samfällighetsförening Malmö

Utan extra kostnad har vi även fått tillgång till en egen hemsida som vi tycker fungerar bra, och här har vi lagt in en hel del information och material som medlemmarna har nytta av.”

Delar ur avtalet

”Vi bestämde oss för ett serviceavtal då vi insåg att kostnaden för avtalet inte var högre än vad föreningen betalade för den tidigare försäkringen. Då serviceavtalet dessutom ger oss möjligheter till att utan extra kostnader få rådgivning och lagfartsförteckning, samt tillgång till rabatter vid inköp som föreningen gör, var det ett lätt beslut att ta.”

Göran Larsson

Samfällighetsföreningen Vindruvan Linköping

” Försäkringarna som ingår i serviceavtalet är värdefulla och täcker behovet för vår förening. Styrelseansvarsförsäkringen ger en extra trygghet för oss i styrelsen och har dessutom gjort det lättare att rekrytera medlemmar till styrelseuppdrag.”

Birgitta Ling

Fjärilstigens Samfällighetsförening Rönninge

Villaägarnas Rådgivning

Med ett serviceavtal får du snabbt svar på frågor som kan dyka upp i styrelsearbetet. Det kan t.ex. gälla frågor om: Debiteringslängd och uttaxering Anläggningsbeslut och andelstal Föreningslån och säkerhet Användning av gemensam mark

Problem med medlemsinbetalningar Underhålls- och förnyelsefond Okynneskörning och parkering Besiktning av lekplatser

Villaägarnas Samfällighetsförsäkring

Villaägarnas Samfällighetsförsäkring tillgodoser behovet för flertalet samfällighetsföreningar och omfattar följande delar: Rättsskydd Egendom Skadedjur Styrelseansvarsförsäkring Extrakostnader Ansvarsförsäkring Hyresförlust Förmögenhetsbrottsförsäkring

Läs mer på www.villaagarna.se /samfalligheter

Profile for Fastighetsmedia AB

SAM-Mappen, Stockholm 2017  

Verktyget för att hitta leverantörer och entreprenörer till er samfällighet och era medlemmar.

SAM-Mappen, Stockholm 2017  

Verktyget för att hitta leverantörer och entreprenörer till er samfällighet och era medlemmar.