Fastighetsmappen Uppsala 2022

Page 1

Uppsala 2022

Hitta leverantörer och entreprenörer!
Verktyget för dig som äger eller förvaltar fastigheter www.fastighetsmappen.se

Sluta leta. Vi har gjort det åt dig.

Äger eller förvaltar du fastigheter?

Då vet du hur svårt det kan vara att hitta leverantörer och entreprenörer. I Fastighetsmappen har vi samlat företag som gärna arbetar med små och stora fastighetsägare så att du enkelt hittar det du behöver, när du behöver det. Ett verktyg med aktörer/ annonsörer som riktar sig till Er.

Fastighetsmappen skickas kostnadsfritt en gång per år till fastighetsägare och fastighetsbolag runt om i landet. Vårt mål är att erbjuda ett komplett verktyg som ständigt utvecklas och förbättras. Därför är dina åsikter viktiga för oss. Saknar du något eller har du tankar och funderingar? Tveka inte att höra av dig till oss på 0651-688 75 eller kontakt@fastighetsmedia.se

Vill du få mappen via e-post?

Vi erbjuder även en onlineversion av Fastighetsmappen som skickas ut via e-post. Genom att anmäla dig via vår hemsida får du enkelt tillgång till verktyget även när du inte har den tryckta mappen nära till hands.

Anmäl dig idag på www.fastighetsmappen.se

Postadress: Box 57, 827 22 Ljusdal Besöksadress: Södra Järnvägsgatan 25, Ljusdal Telefon: 0651-688 75 E-post: kontakt@fastighetsmedia.se Webb: www.fastighetsmappen.se

Uppsala 2022

VERKTYGET

Innemiljö & Fastighet

FÖR DIG SOM ÄGER ELLER FÖRVALTAR FASTIGHETER

Produkter

Qvalitetsteknik mellansverige AB Ventilation, El, Energioptimering 5

VVSteknik Energi Gävle Dala AB Energioptimering, Relining Vent. & Avlopp 7-8

VMV Service i Uppsala AB Elarbeten, Styr & Regler 10

Totalhus i Sverige AB Bygg, renovering & Underhåll 12

Andrés Måleri AB Målning, Trapphusrenovering, Snickeri 13-14

Granitor Electro AB Elinstallationer, Elbilsladdning 15-16

Bygårda i Uppland AB Trädgårdsskötsel, Trädfällning, Bygg 18

Isoleringslandslaget AB Lösullsisolering 19

Västerås Målarn Målning, Färgsättning, Trapphusrenovering 20 Landqvist Badrum AB Badrumsrenoveringar, Stambyten 22

City Måleriservice i Uppsala AB Målning, Tak- & Fasadtvätt, Klottersanering 23 Storvreta Fastighetsservice AB Trädfällning, Snickeri, Trappstädning 24

Vl Bygg & Montage AB Byggprojekt & Renovering 27

Proline Nord AB Rörrenovering 29

Utemiljö

Bygårda i Uppland AB

Trädgårdsskötsel, Trädfällning, Bygg 18

Storvreta Fastighetsservice AB Trädfällning, Snickeri, Trappstädning 24

Peab Asfalt AB Asfaltering Baksidan

Uppsala Värdeskydd Teknik AB Porttelefoner, Kodlås, Låssystem, Larm 9 Enava AB Vattenåtervinning 17 Isoleringslandslaget AB Lösullsisolering 19 Vaksala Glas Fönsterbyten, Reparationer, Inredningsglas 21 Assemblin El AB Elbilsladdning 28

Administrativt, Konsulter & Övrigt

Mälardalens Jourservice AB Fastighetsförvaltning 6

VVSteknik Energi Gävle Dala AB Energioptimering, Relining Vent. & Avlopp 7-8 Sweax AB Fastighetsförvaltning 11

Enreduce Energy Control AB Energieffektivisering 25 Morell-Heinänen AB Projektledning, Byggkonsult 26

FASTIGHETSMEDIA I LJUSDAL AB

Ansvarig utgivare: Daniel Hertzberg daniel.hertzberg@fastighetsmedia.se

www.fastighetsmappen.se

Annonsmaterial: material@fastighetsmedia.se

Produktion: www.svedinmedia.se

Tryck: www.atta45.se

HITTA LEVERANTÖRER OCH ENTREPRENÖRER TILL ER FASTIGHET

På www.brfmappen.se hittar du allt du behöver till er fastighet. Här har vi samlat leverantörer och entrepre nörer från hela landet. Filtrera enkelt på region, bransch m.m. Se företagets profil och aktuell annons från Fastig hetsmappen och kontakta enkelt de leverantörer du önskar komma i kontakt med.

Leverantörer och Entreprenörer – Snabbt och smidigt på nätet

UPPDATERAD! WWW.BRFMAPPEN.SE HAR BLIVIT ÄNNU BÄTTRE. PROVA DU MED!

Q Teknik AB arbetar med energiberäkningar, Installationer och service i fastigheter.

Våra verksamhetsområden är el, Kyla, Styr & regler samt Ventilation. Vi utför även energioptimering av fastigheter, lämnar åtgärdsförslag i olika prisnivåer och låter dig besluta vilken nivå som passar just din fastighet.

Energioptimering

Vi energioptimerar fastigheter och har lång erfarenhet av energibesparande åtgärder. Vi hjälper till att visa hur stor energiförbrukning fastigheten borde göra av med och hur mycket egentligt energispill det handlar om i dagsläget.

el

Vi utför alla förekom mande arbeten inom elinstallation till din fastighet eller bostads rättsförening.

Vi levererar, program merar och installerar styrsystem och reglerut rustning för alla före kommande lösningar.

Vi utför alla förekom mande arbeten inom ventilationssystem såsom OVK, injustering, montage och service.

Vi utför alla arbeten inom kyla och värme pumpar. Så som peri odisk läckagekontroll med registerföring, in stallationer och service.

5
Qvalitetsteknik Mellansverige
Telefon:
90 90 E-post:
www.qteknik.se
AB
026-19
info@qteknik.se www.qteknik.se
STYR- & reglerteknik ventilation kyla

Fastighetsförvaltning & service för bostadsrättsföreningar

Få en personlig förvaltare som sköter er fastighetsservice. Ni får hjälp med allt, från daglig fastighetsskötsel till mer långsiktig planering av underhåll.

Teknisk förvaltning

Vi tar fram en underhållsplan för er fastighet. Besiktning och statuskontroll genomförs för att sedan presenteras som en informativ rapport som kan användas för det dagliga arbetet i fastigheten.

Fastighetsförvaltning

Vi ser till så att lampor lyser, dörrar öppnas och stängs,trapp husstädning och rengöring av allmänna utrymmen och att allt annat som får vardagen att flyta på funkar i er BRF.

Underhåll av utemiljö

För oss är inget uppdrag för litet eller för stort. Vi hjälper er med plantering, gräsklippning, beskärning, design, skottning och halkbekämpning.

Ekonomisk förvaltning

Vi sköter ekonomi, redovisning, finansierings- och skattefrågor. Få expertstöd i både det löpan de och långsiktiga.

Med oss får ni det en bostadsrättsförening behöver inom fastighetsförvaltning. Våra lokala samarbeten och samlad kraft med fastighetsskötare, byggkonsulter, projektledare, ekonomer, trädgårdsformgivare och anläggare så finns vi här för

Allt på samma ställe
jourservice!
er! Akuta värmeproblem • Elavbrott • Glasskador • Inbrottsskador • Låsöppning • Nyckelhantering • Snö- och isborttagning • Stopp i avlopp • Översvämningar • Grävmaskins jour JOUR DYGNET RUNT Ring 018 265 06 43
med Mälardalens
@malardalenjour www.malardalenjour.se www.malardalenjour.se 018 265 06 43 info@malardalenjour.se JOUR - DYGNET RUNT 018 265 06 43 6

Nöjdare inneboenden och lägre kostnader!

1 grads sänkning av medeltemperaturen minskar energikostnaden på 5–7 procent.

Smartare uppvärmning

Temperaturer kan skilja avsevärt mellan lägenheter i fastigheten.

VVSteknik hjälper er ta fram rätt lösning för att stabilisera flödet och sänka era uppvärmningskostnader.

Hållbarhet för Bostadsrättsföreningar VVSteknik erbjuder bostadsrättsföreningar en trygg lösning för smartare uppvärmning! Med genomgående analys av värme, kyla & filter så tar vi fram tydliga förslag för hur vi kan hjälpa er. Detta för att sänka era energi- och underhållskostnader.

Lägre kostnader

Vi tar fram tydliga kalkyler för att tydliggöra era besparingar långsiktigt. Vi är en erfaren leverantör till främst föreningar och bidrar med rätt underlag för en bättre boendekomfort.

www.vvsteknik.net Info@vvsteknikgavledala.se
21 Uppsala
Kontakta oss! BOsmart!
7
018-18 30
Björn finn  0703301325
bjorn.finn@vvsteknikgavledala.se Micke Danielsson
0702177114
Micke.danielsson@vvsteknikgavledala.se

Alla dåliga rör behöver inte bytas!

Relining avlopp

Det spelar det ingen roll om det finns hål, sprickor, saknas bitar av ledningen. Systemet som installeras är ett helt nytt självbärande rör. Relining säkerställer avloppets livslängd på mer än 50 år.

Relining ventilation

Med väl fungerande ventilation sänks kostnaden för uppvärmning och risken att oönskade lukter sprids mellan ventilationskanalerna minskar. Relining förbättrar inneklimatet och kan betalar för sig själv över tid.

www.vvsteknik.net Info@vvsteknikgavledala.se 018-18 30 21 Uppsala
Kontakta
Kvalité Hållbarhet God Service
Mats Persson  070336 53 06
mats.persson@vvsteknikgavledala.se Håkan Backman  070 330 34 64
hakan.backman@vvsteknikgavledala.se
oss!
8

Uppsala Värdeskydd Teknik AB hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att förenkla vardagen. Vi erbjuder säkerhetslösningar som är anpassade utifrån de boendes behov och dessutom med möjlighet att teckna förmånliga serviceavtal. Genom vår långa erfarenhet och nära samarbete med ledande leverantörer inom branschen kan vi erbjuda konkurrenskraftiga priser.

Referenser: BRF inspiration, BRF smaragden, BRF Grindstugan, BRF Ferlin, BRF Gottsunda Allé och BRF Linneas utsikt.

Uppsala Värdeskydd Teknik AB Hyttögatan 7, Uppsala

E-post: info@vardeskydd.nu Telefon: 018- 36 77 00

9
Kodlås Beröringsfria
Passersystem Låssystem Beslag
Larm Dörrautomatiker
Säkerhetslösningar för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar Porttelefoner
dörrar
Reparation av dörrar
Kameraövervakning Serviceavtal Brytskydd Kassaskåp
förFrioffertochrådgivning Brfochfastighetsägare!
Uppsala Värdeskydd Teknik AB
10 www.vmvservice.se RENOVERING, OMBYGGNAD, INSTALLATION AV STYR OCH REGLERANLÄGGNINGAR FÖR VÄRME, KYL OCH VENTILATIONSSYSTEM. VI HANTERAR SÅVÄL KONVENTIONELLA SOM DATORISERADE SYSTEM. BEHÖVER DU HJÄLP INOM ELARBETEN ELLER STYR & REGLER? 070-745 41 49 Kontakt Telefon: 070-745 41 49 E-post: stefan@vmvservice.se facebook.com/vmvservice

GÖR LIVET ENKLARE FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH FASTIGHETSÄGARE!

På Sweax AB vill vi hjälpa bostadsrättsföreningar, affärscentrum och privata fastighetsägare till en enklare vardag. Vi har ett brett tjänsteutbud inom förvaltning och erbjuder allt ifrån skötsel till administration.

Vi tar hand om den dagliga driften så att era boende är och förblir nöjda och där ni som styrelse eller ägare kan fokusera mer på det strategiska arbetet.

GRATIS KOSTNADSUTVÄRDERING

VI
För mer information, ring 018-65 12 80 (Uppsala), 0176-27 92 20 (Roslagen), 08-588 399 90 (Stockholm), mejla info@sweax.se eller besök www.sweax.se EKONOMISK FÖRVALTNING TEKNISK FÖRVALTNING FASTIGHETSSERVICE • Bokföring • Reskontra • Bokslut • Rapportering • Upphandling • Projektledning • Underhållsplanering • Drift & Energi • Lokalvård • Markarbete • Trädgårds& Grönyteskötsel • Rondering & Tillsyn Fastighetsförvaltning på dina villkor
Just nu erbjuder vi nya bostadsrättsföreningar och fastighetsägare en gratis kostnadsutvärdering där vi tillsammans med er tittar närmare på hur vi kan effektivisera era förvaltningskostnader. Kontakta oss för mer information. Erbjudandet gäller de tio första förfrågningarna. UPPSALA – ROSLAGEN – STOCKHOLM
FÖRSTA ÅRET VAR PÅ PROV. DET VISADE SIG VARA EN HELT RÄTT SATSNING. VI HAR INTE ÅNGRAT OSS EN ENDA DAG EFTER DET. ” Tveka inte att höra av er så berättar vi mer! 11
Lars Fornander, Skandia Fastigheter

BYGG, RENOVERING & UNDERHÅLL

Helhetslösningar för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Bygga om eller bygga nytt?

Ytor som inte används i en fastighet är outnyttjat kapital. Att utveckla och använda dessa ytor är inte bara en ekonomisk inves tering, det höjer det praktiska värdet i form av till exempel mer boyta.

Renovering

Det finns många skäl till att renovera och förnya. Nödvändigt underhåll eller en standardhöjning?

www.totalhus.se
A4 annons_brfmappen_HT 2022_.indd 1 2022-11-22 12:14:57
13
K O N TA K TA A n d r é A n d e r s s o n Te l : 0 7 3 6 6 2 0 2 0 0 i n f o @ a n d r e s m a l e r i s e K O N TA K TA D a n i e l G å r d e n k n u t Te l : 0 7 3 6 6 2 0 2 0 1 d a n i e l @ a n d r e s m a l e r i s e w w w. a n d r e s m a l e r i . s e 14
Vi
finns lokalt och nära över hela Sverige!
utveckling av entreprenad
servicetjänster
bygg, fastighet
industri. 15
Behöver du en elektriker?
hjälper dig! Vi
Vårt fokus är på
och
inom
och

Vi är en fullskalig leverantör av el och teknik.

ELINSTALLATION & SERVICE

• Elektriker

• Elservice

• Elinstallation vid nybygge

• Elinstallation inom belysning

• Fiber och datainstallation

• Installation av laddbox

• Installation av solceller

• Installationer inom industri

• Termografering

SECURITY

• Brandlarm

• Driftlarm

• Inbrottslarm

• Kameraövervakning

• Passersystem

FASTIGHETSAUTOMATION

• Överordnade system

• Systemservice

• Energioptimering

LYFTDON, KRANSYSTEM

OCH PORTAR

• Hiss

• Lyftdon & kransystem

• Portar

Vi hjälper dig att välja energieffektiva lösningar.

Vår målsättning är att våra installationer bidrar till en minskad energiförbrukning i våra hem och i vårt samhälle.

Läs mer på granitor.se

Vi hjälper er att välja laddstationer efter ert behov!

Företag med personalparkering

Granitor CHARGE

Gör det enkelt för medarbetare, boende och gäster att ha elbil!

Läs mer på granitor.se/laddbox

Skatteverket kräver att du som arbetsgivare tar betalt för den el din perso nal tankar, då det klassas som drivmedel. I vår lösning blir detta enkelt, eftersom betalningen hanteras av systemet.

BRF & flerbostadshus

Rättvis laddning utan administration – de som använder laddboxarna är de som betalar för utrust ningen och installationen.

Fastighetsägare

Öka värdet på dina fastig heter genom att göra det möjligt för dina kunder att tanka el. Du kan börja med några laddstationer och vid behov installera flera över tid.

Kontakta oss gärna på Granitor i Uppland

Anders Heljestrand 073-0876761

Anders.Heljestrand@Granitor.se Henrik Ahlström 076-1142504

Henrik.Ahlstrom@Granitor.se

16

Smart decentraliserad vattenåtervinning

Hydraloop sparar vatten och energi och reducerar koldioxidavtrycket –utan att kompromissa med hygien eller boendekomfort.

HYDRALOOP samlar upp, renar och återanvänder gråvatten från dusch, bad, tvättmaskin, torktumlare, värmepumpar och luftkonditionering. Det renade vattnet kan användas till exempelvis tvätt, bevattning i trädgården, att fylla upp swimmingpoolen och att spola i toaletten.

Fastigheter, villor, lägenheter, stugor: Hydraloop kan nästan halvera vattenförbrukningen för ett vanligt hushåll.

ENAVA är Hydraloops representant i Sverige. Vi erbjuder försäljning och installation av Hydraloops patenterade, designade, prisvinnande, nyckelfärdiga produkter.

Ekonomiskt

• Spara upp till 45% av hushållets totala vattenförbrukning

• Återvinn > 95% av ditt bad och duschvatten

• Återanvänd vatten från tvättmaskinen

• Låg energiförbrukning (ca 175 kWh/år)

Hållbart

En smart decentraliserad gråvattenåtervinning spar inte bara pengar och energi utan hjälper också till att bromsa den globala vattenkrisen. Tänk globalt, agera lokalt genom smart och hållbar vattenanvändning.

Bekymmersfritt

• Installation ingår av utbildade tekniker

• Minimalt underhåll (inga filter eller kemikalier)

• Helt automatisk

• Självrengörande

• Online prestandaövervakning 24/7

• Smartphone app

17 Vi har inte längre ett val. Vi måste hantera vatten mer hållbart.
10 01 info@enava.se
070-210
www.enava.se/hydraloop

Vi på Bygårda älskar det vi gör. Vår ambition är att lösa era problem och att ha roligt när vi gör det.

Som det lokala familjeföretaget vi är vill vi bygga långsiktiga personliga relationer bland såväl medarbetare som kunder. Vi vill vara dem som du ser fram emot att ringa och som oväntat gör din dag!

Vi tillhandahåller tjänster inom bygg, trädgårdsoch fastighetsskötsel. Vi hjälper dig gärna med allt från trädfällning och renovering till att sköta hela fastigheten året runt, både ute och inne.

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL • VINTERVÄGHÅLLNING • TRÄDFÄLLNING • RENHÅLLNING • BYGG & RENOVERING Ida Andersson Trädgård och fastighets 070-303 69 30 ida@bygarda.se Johan Andersson Bygg och renovering 072-449 67 87 Johan@bygarda.se www.bygarda.se • info@bygarda.se Kontakta oss för offert och rådgivning! DIN HÖGRA HAND TILL FASTIGHETENS ALLA BYGGOCH TRÄDGÅRDSPROJEKT. 18

Vi erbjuder kostnadsfri besiktning av era vindar där vi undersöker möjligheterna att sänka uppvärmningskostnaderna genom tilläggsisolering. Vi åtgärdar både kallvindar och vindsförråd.

”Vi är mycket nöjda med det arbete Isoleringslandslaget utfört åt oss. Både låghusen i första etappen och nu höghusen i andra etappen.” Joel Fagerlind

020-44 66 40 • info@isoleringslandslaget.se •
www.isoleringslandslaget.se
Svenska landslaget i lösullsisolering.Vi tilläggsisolerar Er vind med cellulosaisolering! KONTAKTA OSS IDAG FÖR KOSTNADSFRI BESIKTNING OCH OFFERT! Kompletta klimatsmarta lösningar inom lösullsisolering & lufttäthet Vill er förening också spara pengar? MINSKA FASTIGHETENS KLIMATPÅVERKAN Tilläggsisolera!
19
Styrelsemedlem, Brf Mörbyskogen Marcus Huld Stockholm/Mälardalen & Dalarna 070-813 60 64 marcus@isoleringslandslaget.se Klas Abrahamsson Uppland & Gävleborg 070-813 60 69 klas@isoleringslandslaget.se Nyhet! Nu kan vi även hjälpa er med driftsoptimering av era undercentraler efter avslutad tilläggsisoleringsentreprenad!
• Brf och fastighetsägare • Sänkta uppvärmningskostnader • Besparingspotential 10-40% • Med driftsoptimering 30-70%
Västerås Målarn Västerås Målarn erbjuder ett brett utbud av tjänster för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Inget jobb är för stort eller för litet och självklart lämnar vi alltid garanti på utfört arbete. Reparation & underhåll • Färgsättning • Utvändiga fasader Brandskyddsmåleri • Nybyggnadsmåleri • Klottersanering Trapphusrenovering 070-670 24 53 vasterasmalarn@outlook.com Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning! 20

Glasmästeri i Uppsala sedan 1961

Behöver du hjälp med fasadjobb?

Inga jobb är för stora eller för små för oss på Vaksala Glas. Vi utför allt från små servicereparationer till större byggen för fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar

i Uppsala med omnejd. Våra mest förekommande entreprenader är fönsterrenoveringar, fönsterbyten, installation av fasadglas samt inredningsglas.

• Fönsterbyten

• Fönsterreparationer

• Inredningsglas

• Entreprenadjobb

• Service och reparationer 018-13 82 44 info@vaksalaglas.se

Vi ger alltid 5 års garanti på material och arbete.

www.vaksalaglas.se

21
22
VI MÅLAR DIN FASTIGHET I UPPSALA • TRAPPHUSMÅLNING • FASADMÅLNING • FÖNSTERMÅLNING • PLÅTMÅLNING • TAKTVÄTT • FASADTVÄTT • KLOTTERSANERING City Måleri Service AB tar hand om era önskemål och erbjuder alla tjänster inom måleri. Med över 25 års erfarenhet i branchen garanterar vi högsta kvalitet och erbjuder alltid fasta priser. Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning! 0760-291 351 • peter@citymaleriservice.se
STORVRETA MASKIN- & FASTIGHETSSERVICE AB 559160-0860 | 2022-02-27 KREDITVÄRDIG Trädgårds- och fastighetsskötsel i Uppsala Storvreta maskin- & fastighetsservice AB www.storvretafastighetsservice.se • TRÄDFÄLLNING • STUBBFRÄSNING • BESKÄRNING • PLANTERING • TRAPPSTÄD • GRÄSKLIPPNING • HÄCKKLIPPNING • MARKARBETEN • PLATTLÄGGNING • SNICKERI • TRANSPORTER Lastbilsgatan 8, Uppsala 072-209 00 32 storvretamaskinfastighets@gmail.com Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning! 24
Enreduce Energy Control AB Box 459, 75 106 Uppsala www.enreduce.se Telefon: 018-12 39 50 Fax: 018-15 18 62 Regionskontor: Flöjebergsgatan 6, 431 35 Mölndal Telefon: 031-703 41 80 Mobil:070-341 81 46 Enreduce Energy Control AB • Box 459, 75 106 Uppsala • www.enreduce.se • Telefon: 018-12 39 50 • Fax: 018-15 18 62 Regionskontor: Box 33, 431 21 Mölndal • Telefon: 031-703 41 80 • Mobil: 070-341 81 46 25

Går ni i renoveringstankar?

Fönster? Trapphus? Utvändig Målningsrenovering? Andra typer av renovering- eller ombyggnadsarbeten?

Fråga oss först!

Vi hjälper er att hitta lämpliga entreprenörer som lämnar jämförbara anbud.

Vi är ett oberoende sakkunnigt konsultföretag inom fastighetsbranschen med mer än 35 års erfarenhet av fastighetsunderhåll, teknisk förvaltningoch projektledningsuppdrag.

Vi har genom åren skaffat oss ett gediget nätverk med specialister som vi samarbetar med på konsultbasis samt en mängd skickliga och seriösa entreprenörer vi kan rekommendera.

Ständiga renoveringar krävs för att upprätthålla fastighetens standard. Oftast finns goda idéer och vetskap om vad som behöver göras, men vägen från beslut till arbetet är utfört, hindras ofta av ovälkomna överraskningar.

Vi är övertygade om att ett väldokumenterat arbete med förfrågningsunderlag av olika slag spar både tid och pengar under hela byggprocessen.

Vi är speciellt inriktade på uppdrag för underhåll och renovering av fönster, trapphus, entrépartier, dörrar och träfasader, men vi tar även uppdrag med avseende på tak, fasader- och balkongrenoveringar av olika typ.

Vi samarbetar med meriterade arkitekter och konstnärer för inredning, färg-och ljussättning mm.

Vi utför entreprenadbesiktningar.

Om ni står inför en renovering eller ombyggnad så föreslår jag ett förutsättningslöst möte med er.

Ni är välkomna att höra av er så berättar jag mer. Vi är tillgängliga för uppdrag i hela Mälardalen.

Staffan Morell Morell Heinänen AB staffan@moheab.se 072-250 43 51 www.moheab.se

i
26
www.vlbygg.se Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning! info@vlbygg.se • 0171-620 320 • www. vlbygg.se Byggprojekt och renovering för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. 27

Flexibel lösning för bostadsrättsföreningar Smart och trygg elbilsladdning

Att ladda ska vara enkelt Är er bostadsrättförening redo att ta steget till en framtidssäkrad laddlösning för era medlemmar och besökare? Med hjälp av den skalbara helhetslösningen Assemblin Charge kan ni tryggt starta resan mot smart och smidig elbilsladdning. Vi erbjuder professionell instal lation och trygga serviceavtal. Ni får dessutom marknadens smidigaste administrativa lösning, med automatiska debiteringsflöden. Själva laddningen sköts via vår användarvänliga app. Det blir inte enklare än så!

Våra fördelar

• Helhetserbjudande – installation, hårdvara, debiteringstjänst, kundtjänst och service

• Enkel och lättillgänglig app

• Administrativt stöd för styrelse/förvaltare

• Ärendehanteringssystem för serviceleverantören

Grön teknik

Vi levererar helhetslösningar med solceller, lagring och laddning för att optimera er anlägg ning. Ta kontakt med oss så berättar vi mer!

Vi finns nära er

Vi är en del av Assemblinkoncernen, ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag. Våra erfarna och kompetenta elektriker finns nära er, redo att hjälpa till med professionell installation och trygg service av alla typer av elinstallationer. Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök på plats. Vi tar fram ett förslag – skräddarsytt efter era behov.

Kontakta oss

Mikael Björnefur, filialchef 010-472 42 46 uppsala.el@assemblin.se Läs mer på www.assemblin.se/charge

Utjordsvägen 9M 802 91 Gävle proline-group.se Martin Östlund 070-249 24 22 martin.ostlund@proline-group.se
rör
? Kanske det är på tiden att börja se över dessa och slippa vattenskador och höga kostnader. Kontakta oss så berättar vi hur man renoverar gamla rör utan att riva ut väggar och golv. Våra tekniker och projektledare har mångårig er farenhet av att utföra och driva projekt, med ett stor t antal nöjda kunder genom åren. Ta gärna kontakt med oss för att boka ett förutsättningslöst möte, där vi kan fastställa Er fastighets behov Hu set byggt på 40-50-60-talet ? Med Proline Group kan du vara säker på att det utförda arbetet är cer tifierat på alla sätt 29
Avlopps
i gjutjärn

Släng inte gamla tvåglasfönster – uppgradera dem!

Att slänga gamla tvåglasfönster och köpa nytillverkade treglasfönster för att spara energi är som att gå över ån efter vatten. Det menar Daniel Bengtsson på Grundels fönstersystem som i stället satsar på att uppgradera gamla fönster till en bråkdel av kostnaden.

Läs mer: www.grundels.se

Grundels fönstersystem startade i Karlstad 1992 och från början arbeta de de främst med att bullerisolera fastigheter. De upptäckte dock tidigt fördelarna med energieffektivisering och kom på den för företaget unika lösningen - i stället för att slänga äldre funktionsdugliga tvåglasfönster med högt U-värde och ersätta med nytillverkade treglasfönster så up pgraderar de fönstret med en tredje isolerruta på plats.

“För fem år sedan var det många som tyckte att det var helt ok att kassera fullt fungerande fönster för att köpa nya energibesparande fönster och därmed bidra till avfallsberget. Idag är det mycket mer fokus på att renovera och förädla.”

Daniel

fastigheter då det enda som tillkom mer är en dekorlist som ramar in fönstret på insidan vilket innebär att exteriören inte påverkas.

Att platsbygga isolerrutor innebär ett mycket mindre ingrepp än ett fön sterbyte för de boende som bara be höver flytta undan det som finns nära fönstret. Monteringen dammar inte och tar bara ca 30 min per fönster.

Daniel har arbetat på Grundels i tolv år och han har sett hur både marknaden och fastighetsbran schen förändrat sin syn på miljö och hållbarhet. Han menar att många förvisso pratade om energibesparing förr men att det då framför allt var ur ett ekonomiskt perspektiv, inte p.g.a. miljön.

Fönster som är tillverkade före 1970 är oftast tillverkade i kärnvirke vilket gör att de troligtvis kommer hålla mycket längre om de underhålls än vad ett nytt träfönster kommer att göra. Därför är dessa fönster tack samma att uppgradera, menar Daniel. Med ett isolerglas kan energiförb rukningen minska med ca 20 % och kostnaden är också betydligt mindre än att köpa nya fönster. Förutom sänkt förbrukning minskar isolerru tan också bullret utifrån och tar bort eventuellt kallras.

Enligt Daniel går isolerrutan att montera på alla typer av fastigheter: flerbostadshus, kontor, skolor, sjukhus, äldreboende m.fl. Isolerrutan passar också på K-märkta

“När kunderna märker att det inte blir en byggarbetsplats hemma blir de väldigt positiva. Många märker knappt att vi är där.”

Daniel Bengtsson, Grundels fönstersystem

Under de senaste 30 åren har Grun dels uppgraderat över en halv miljon fönsterrutor från Umeå i norr till Ystad i söder och med den nya, större och modernare fabriken i Nyköping som öppnar inom kort kan de ytterligare öka produktionen av isolerglas och på så sätt sänka energiförbrukningen för många fler hushåll.

Text: Linda Svedin (www.svedinmedia.se)

30 15
artikel från www.brf-nytt.se

HÅLL DIG UPPDATERAD MED DE SENASTE BRF-NYHETERNA DIREKT TILL DIN E-POSTLÅDA

Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening kan det vara bra att ha koll på vad som händer. Vi har samlat intressanta artiklar, nyheter och erbjudanden på vår nyhetssida www.brf-nytt.se.

Varje vecka skickar vi dessutom ut ett nyhetsbrev direkt till din e-post där du kan läsa veckans mest intressanta nyheter och artiklar.

Anmäl dig till

BRF-Nytt

Besök www.brf-nytt.se eller skicka ett mail till nyhetsbrev@fastighetsmedia.se för att anmäla dig.

Vi behöver ditt namn, ev. bostadsrättsförening/ företag, E-postadress samt vilken region du är mest intresserad av (Mälardalen, Västra Götaland, Skåne eller övriga landet.)

BRF-Nytt skickas ut veckovis till över 8.000 mottagare runt om i hela landet. Nyehtsbrevet är kostnadsfritt och du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration eller få nyhetsbrevet skickat till en annan adress. Vid frågor, kontakta oss på nyhetsbrev@fastighetsmedia.se så hjälper vi er.

www.brf-nytt.se

31

Behöver du asfaltera din väg, parkeringsplats eller industriplan?

Vi kan hjälpa dig med de flesta typer av asfalteringsuppdrag, inget arbete är för litet eller stort. I samband med asfaltering kan vi även hjälpa dig med mindre anläggningsarbeten.

Asfaltbeläggning ställer höga krav på hållbarhet. De ska tåla tung belastning, slitage och väderpåverkan under många år. Vår ECO -asfalt framställs med koldioxidneutral bioolja, en vegetabilisk restprodukt som minskar klimatpåverkan.

Samma höga kvalitet, bara mer klimatsmart!

Kontakta arbetschef Fia Malmqvist, telefon:072-533 59 02 e post: fia.malmqvist@peabasfalt.se

Asfalt
Peab
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.