Fastighetsmappen Skåne 2022

Page 1

Skåne 2022

Verktyget för dig som äger eller förvaltar fastigheter

Hitta leverantörer och entreprenörer!
www.fastighetsmappen.se

Sluta leta. Vi har gjort det åt dig.

Äger eller förvaltar du fastigheter?

Då vet du hur svårt det kan vara att hitta leverantörer och entreprenörer. I Fastighetsmappen har vi samlat företag som gärna arbetar med små och stora fastighetsägare så att du enkelt hittar det du behöver, när du behöver det. Ett verktyg med aktörer/ annonsörer som riktar sig till Er.

Fastighetsmappen skickas kostnadsfritt en gång per år till fastighetsägare och fastighetsbolag runt om i landet. Vårt mål är att erbjuda ett komplett verktyg som ständigt utvecklas och förbättras. Därför är dina åsikter viktiga för oss. Saknar du något eller har du tankar och funderingar? Tveka inte att höra av dig till oss på 0651-688 75 eller kontakt@fastighetsmedia.se

Vill du få mappen via e-post?

Vi erbjuder även en onlineversion av Fastighetsmappen som skickas ut via e-post. Genom att anmäla dig via vår hemsida får du enkelt tillgång till verktyget även när du inte har den tryckta mappen nära till hands.

Anmäl dig idag på www.fastighetsmappen.se

Postadress: Box 57, 827 22 Ljusdal Besöksadress: Södra Järnvägsgatan 25, Ljusdal Telefon: 0651-688 75 E-post: kontakt@fastighetsmedia.se Webb: www.fastighetsmappen.se

Skåne 2022

VERKTYGET FÖR DIG SOM ÄGER ELLER FÖRVALTAR FASTIGHETER

Innemiljö & Fastighet Produkter

Spolpågarna AB Spolning, Slamsugning, Rörinspektion 5-6

Skorstensteamet i Skåne AB Skorsten, Sotning, Ventilation 9-10 Skånska Högtrycksspolarna AB Underhållsspolning, Rörrenovering 11

Repipe AB Relining, Kanaltätning 12

Malmö Mur & Puts AB Fasadrenovering, Murning, Putsning 13 Avloppsjouren i Skåne AB Underhållsspolning, TV-inspektion 17-18 Skånsk Parkering Parkeringslösningar & Laddstolpar 24-25

RM Golv & Terrazzo AB Restaurering, Behandling Trappor & Golv 30

Hagtorn Fastighetsservice AB Fastighetsförvaltning & Fastighetsservice 33

PARAS Bygg AB Stambyten, Mark & Anläggning, Tak & Fasad 35

LP Måleri i Ängelholm AB Måleri, Fasad & Interiör 38

Landskrona Måleri Måleriarbeten 40

Lindsells AB Ventilation, Värme, Kyla, OVK Baksidan

Utemiljö

Markkompaniet Syd AB Markservice, Miljöombyggnader 20

DUO Asfalt AB Färgad Gjut- & Vägasfalt 27

Doms Entreprenad & co. AB

Fastighetsskötsel, Mark & Anläggning, Bygg 28

Peab Asfalt AB Asfaltering 34

PARAS Bygg AB Stambyten, Mark & Anläggning, Tak & Fasad 35

Skanska AB Asfaltering & Markarbeten 39

Svensk Energi Consult AB Energieffektivisering 7-8 Motum Hiss Skåne AB Installation & Service Hissar 19 Dörrteknikern i väst AB Automatiska dörrsystem, Service 21 Podab Utrustning & Inredning Tvättstuga 22 ServiceCirkeln Skåne AB Råttstopp 23 Skånsk Parkering Parkeringslösningar & Laddstolpar 24-25 Skånsk Larmtjänst AB Larm, Porttelefon, Tvättstugebokning 26 Säkerhetsteknik i Örestad AB Dörrautomatik, Porttelefon, Service 29 Aimo Park Sweden AB Parkeringslösningar 31 Eneva Nordic AB Elbilsladdning 36

Administrativt, Konsulter & Övrigt

Svensk Energi Consult AB Energieffektivisering 7-8

HSB Skåne Fastighetsförvaltning, Ekonomisk förvaltning 15-16

Hagtorn Fastighetsservice AB Fastighetsförvaltning & Fastighetsservice 33

DGs Fire & Safety Sweden AB Utbildningar, Bevakning & Säkerhet 41

FASTIGHETSMEDIA I LJUSDAL AB

Ansvarig utgivare: Daniel Hertzberg daniel.hertzberg@fastighetsmedia.se

www.fastighetsmappen.se

Annonsmaterial: material@fastighetsmedia.se

Produktion: www.svedinmedia.se

Tryck: www.atta45.se

HITTA LEVERANTÖRER OCH ENTREPRENÖRER TILL ER FASTIGHET

På www.brfmappen.se hittar du allt du behöver till er fastighet. Här har vi samlat leverantörer och entrepre nörer från hela landet. Filtrera enkelt på region, bransch m.m. Se företagets profil och aktuell annons från Fastig hetsmappen och kontakta enkelt de leverantörer du önskar komma i kontakt med.

Leverantörer och Entreprenörer – Snabbt och smidigt på nätet

UPPDATERAD! WWW.BRFMAPPEN.SE HAR BLIVIT ÄNNU BÄTTRE. PROVA DU MED!

Högtrycksspolning

Ett långsamt flöde, kluckande ljud och dålig lukt i avlopp kan vara tecken på att det är dags för en högtrycksspolning. Spolpågarna arbetar med spolningsteknik som är skonsam för rören och anpassad till den typ av stopp det rör sig om.

Slamsugning

Vi utför effektiva slamsugningar i det större ledningsnätet och i enskilda installationer som till exempel olje-, fett- och slamavskil jare, spolrännor, septitankar, dagvatten- och trekammarbrunnar m.m.

Oljeavskiljare

Spolpågarna AB är auktoriserade av branschorganisationen Sveriges Tankren görings- och Saneringsföretag (STOR) att kontrollera och besiktiga oljeavskiljare utifrån kommuners och miljöförvaltningars krav samt enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och Standard SS-EN 858.

Oljeavskiljare skall besiktas vart 5:e år och var 6:e månad skall oljeavskiljaren tömmas och kontrolleras.

Testvägen 10 B 232 37 Arlöv +46 (0)40 212120, +46 (0)40 181606 info@spolpagarna.se

Vi är auktoriserade av STVF.

UNDERHÅLLSSPOLA REGELBUNDET – UNDVIK AKUTA PROBLEM!

www.spolpagarna.se UNDERHÅLLSSPOLNING • SLAMSUGNING • RÖRINSPEKTION • BESIKTNING AV OLJEAVSKILJARE • ROTFRÄSNING • JOUR
JOUR DYGNET RUNT! 040-21 21 20 VI LÖSER ERA AVLOPPSPROBLEM MED MER ÄN 30 ÅR I BRANSCHEN HAR VI GEDIGEN KUNSKAP
5
OCH ERFARENHET

Ofta stopp i vasken?

Blir det t.ex. ofta stopp i toan? Eller stopp i vasken?

Då är rörinspektion ofta rätt väg att gå. Vi har utrustning för att filma rör och hitta orsaken till många olika typer av återkommande problem. Rörinspektion kan även användas i förebyggande syfte, t.ex. inför renovering, vid nyinstallationer, vid besiktning inför övertagande av fastighet m.m.

Vi filmar rören och dokumenterar ledningarna och eventuella avvikelser. Vanliga fel som upptäckts vid rörinspektion kan t.ex. vara skarvförskjutningar, sprickror, sättningar, rötter i rören, beläggning från flytspackel eller rostavlagringar, främmande föremål som spolats ner i toaletter o.s.v. Ofta kan vi erbjuda en effektiv lösning

Fakta: Rörinspektion i fastighet

Det finns fyra olika kategorier av rörinspektion i fastigheter. Rören filmas alltid, men orsak och metod kan skilja sig åt beroende på syftet med rörinspektionen.

Felsökning

Man kan filma rör vid återkommande problem i avloppet. Detta görs då för att hitta orsaken och omedelbart kunna åtgärda problemet.

Besiktning av funktion

Genom att filma rör kan man bedöma ledningens funktion, t.ex. för att kartlägga omfattning av påbyggnad och sedimentering. Denna typ av rörinspektion sker när ledningsägaren vill ha information om nätets status.

Besiktning av kondition

Rören filmas för att få en insikt i ledningarnas kondition inför en ombyggnad eller renovering. Kraven vid denna typ av rörinspektion är högre än vid felsökning.

Slutbesiktning

Filmning av nylagda eller renoverade rör i syfte att dokumentera rörskador och produktionsfel samt för att säkerställa att ledningen är fri från byggrester m.m. Besiktningsfilmning ska ej utföras av den entreprenör som har utfört nyläggning eller renovering av ledningar.

Testvägen 10 B 232 37 Arlöv +46 (0)40 212120, +46 (0)40 181606 info@spolpagarna.se

www.spolpagarna.se UNDERHÅLLSSPOLNING • SLAMSUGNING • RÖRINSPEKTION • BESIKTNING AV OLJEAVSKILJARE • ROTFRÄSNING • JOUR
PROBLEM!
UNDERHÅLLSSPOLA REGELBUNDET – UNDVIK AKUTA
Vi är auktoriserade av STVF. JOUR DYGNET RUNT! 040-21 21 20
6
Rörinspektion är en effektiv metod för att kontrollera rörens skick.

ENERGIKRIS

Vi får vänja oss vid EUs prisnivåer. Det vi kan göra är att minska vår energianvändning. Skruva ner temperaturen eller optimera Er värmeanläggning.

Med tanke på den rådande situationen fokuserar många hushåll på att minska sin energian vändning. Värmesystemet är en nyckelfaktor eftersom värme och varmvatten står för ca 85% av energikostnaderna. Möjlighet finns att minska med upptill 30% av dessa kostnader.

•Tryckstyrda frånluftsfläktar och ny injustering.

•Värmepumpar för bergvärme, luft/vatten och frånluftssystem.

•Installation av nya ventiler och injustering av värmesystemet.

•Ny automatiserad styrning som fjärrövervakas, optimering via rumsgivare.

Förslagen kan vara många men anpassas efter Era möjligheter.

Vi kan hjälpa Er med analys, åtgärder samt installation.

Vi har arbetat med energientreprenader i många år.

Låt våra energiexperter hjälpa dig att uppnå en lägre driftskostnad!

OBS: Sänk inte tappvarmvatten temperaturen för att spara energi, det kan uppstå en risk för t.ex. legionella i systemet. Vi har lösningar för att förebygga och åtgärda, se på www.secon.se.

Din partner för tekniska fastighetstjänster

Svenshögsvägen 6B | 232 38 Arlöv | Tel: 040-43 53 20 | E-post: info@secon.se www.secon.se

?
7

Minska energianvändningen med att SÄNKA VARMVATTENTEMPERATUREN

kan kännas som ett enkelt sätt att minimera driftskostnaderna. Men Ni

KAN SKAPA NYA PROBLEM

i tappvattensystemet som gör att legionellabakterier kan frodas.

Blir man smittat av legionella så kan det medföra att man blir allvarligt sjuk t.o.m. med dödlig utgång. Grundläggande krav för att minmera risker: •Vatten bör ej stå stilla mer än 72 tim i någon del av systemet. •Temperaturen bör ej understiga 50 grader.

Förutom att hålla rätt temperatur, cirkulation i alla VVC-kretsar så att vattnet inte står stilla krävs det att man inte tillsätter näringsämnen som gör att biofilm och bakterier trivs. Detta man kan förhindra med hjälp av ultrafil trering med produkter ifrån PB International.

Alternativt UV-lampor med AOP-teknik; avancerad oxideringprocess Secon Titanium. Flera hundra anläggningar är installerade i södra Sverige – alla med serviceavtal.

Vill du veta om ni har ett bakteriefritt vatten? Vi hjälper er med prov tagning via ackrediterat labratorium. Problemet kan dyka upp när och var som helst. Bättre att förebygga än att riskera sjukdom och eventuella saneringar.

För din egen trygghet så kan du skydda dig med ett SECON duschhandtag med inbyggt filter.

Vi kan hjälpa Er med saneringar och utredningar av legio nella – 20 års erfarenhet inom området. Vi representerar DCW – Danish Clean Water i Sverige, ett danskt mark nadsledande företag på legionellabekämpning.

För ett tryggt boende – ha koll på ert vatten! Vi hjälper idag ett 20-talet bostadsrättsföreningar om året.

Enda sättet att veta är att ta prover – att man har 50 grader är ingen säkerhet. Kontakta oss idag!

Din partner för tekniska fastighetstjänster

Svenshögsvägen 6B | 232 38 Arlöv | Tel: 040-43 53 20 | E-post: info@secon.se www.secon.se

8

SKORSTENSTEAMET

Har ni koll på hur er skorsten ovan tak mår? Vi utför en kostnadsfri okulär besiktning av skorstenen ovan tak. 9

VENTILATION

Konvertering ventilation

Vi på skorstensteamet är specialiserade på att konvertera självdragshus till mekanisk ventilation. Kontakta oss så berättar vi mer.

Renovering ventilation

Har ni dålig luft i era lägenheter. Det kan bero på att era ventilationskanaler inte är täta. Vi reparerar och tätar era ventilationskanaler.

Rengöra/rensa ventilation

En ventilationsanläggning som inte är rengjord ligger ofta bakom många problem i hus, exempelvis kan en ej rengjord ventilation ligga bakom sk sjuka hus. Anlita oss för att säkerställa rena ventilationskanaler och därigenom en fungerande ventilation.

SKORSTEN OCH KAMIN

Skorstensbesiktning.

Vi som skorstensfejarmästare besiktar och kontrollerar din skorsten.

Skorstensreparation

Soteld, kondens och åldersskador kan ställa till problem i din skorsten. Vi tätar och lagar din skorsten.

Vi kan allt om skorstenar och kaminer. Slå oss en pling, så snackar vi ihop oss om hur vi kan hjälpa er.

www.skorstensteamet.se STEKELGATAN 1 212 23 MALMÖ TELEFON: 040-292397 MOBIL: 0705-277557 SKORSTENSTEAMET VENTILATION SOTNING SKORSTEN
TEAMET VENTILATION SOTNING SKORSTEN 10
SKORSTENS

ALLT INOM AVLOPP

De flesta avloppsrelaterade vattenskador beror på bristande underhåll. Genom planering och framförhållning undviker ni dyra översvämningar på grund av igenslammade ledningar. Anlita oss som helhetsleverantör för allt från akut stoppspolning till renovering. Läs mer på spolarna.com Boka

avloppet
11
in
i underhållsplanen!

HÅLLBAR

alternativ
Stora filmpaketet 10 990 KR per huskropp i samband med underhållsspolning. 12
RELINING Boka vår filminspektion och få tydligt svar på när avloppet behöver bytas. Vid upptäckta brister kan vi åtgärda trasiga rör genom modern relining. Ett bra, enklare och billigare
till ett traditionellt stambyte. Läs mer på repipe.se
En partner med lösningar för hela fastigheten
fasaden
Vi är specialiserade på fastigheters exteriörer. I detta ingår nyproduktion och renovering av olika typer av fasadarbeten inom murning och putsning. Trygghet under hela byggprocessen Vi är arbetar alltid nära våra kunder och samarbetspartners för att säkerställa en god kvalitet och säker leverans. niclas.ek@mmp-ab.se 040-92 94 04 www.mmp-ab.se Malmö Mur & Puts ingår i Fasadgruppen Sverige AB. Koncernen är marknadsledande i branschen och består av ett antal fristående entreprenörsfirmor. Koncernen omsatte 800 Mkr (2018) och har cirka 400 anställda. För mer information se www.fasadgruppen.se Kontakta oss idag för kostnadsfritt möte! 0705-98 98 48 13
Vi vet vad
behöver

Släng inte gamla tvåglasfönster – uppgradera dem!

Att slänga gamla tvåglasfönster och köpa nytillverkade treglasfönster för att spara energi är som att gå över ån efter vatten. Det menar Daniel Bengtsson på Grundels fönstersystem som i stället satsar på att uppgradera gamla fönster till en bråkdel av kostnaden.

Läs mer: www.grundels.se

Grundels fönstersystem startade i Karlstad 1992 och från början arbeta de de främst med att bullerisolera fastigheter. De upptäckte dock tidigt fördelarna med energieffektivisering och kom på den för företaget unika lösningen - i stället för att slänga äldre funktionsdugliga tvåglasfönster med högt U-värde och ersätta med nytillverkade treglasfönster så up pgraderar de fönstret med en tredje isolerruta på plats.

“För fem år sedan var det många som tyckte att det var helt ok att kassera fullt fungerande fönster för att köpa nya energibesparande fönster och därmed bidra till avfallsberget. Idag är det mycket mer fokus på att renovera och förädla.”

fastigheter då det enda som tillkom mer är en dekorlist som ramar in fönstret på insidan vilket innebär att exteriören inte påverkas.

Att platsbygga isolerrutor innebär ett mycket mindre ingrepp än ett fön sterbyte för de boende som bara be höver flytta undan det som finns nära fönstret. Monteringen dammar inte och tar bara ca 30 min per fönster.

Daniel har arbetat på Grundels i tolv år och han har sett hur både marknaden och fastighetsbran schen förändrat sin syn på miljö och hållbarhet. Han menar att många förvisso pratade om energibesparing förr men att det då framför allt var ur ett ekonomiskt perspektiv, inte p.g.a. miljön.

Fönster som är tillverkade före 1970 är oftast tillverkade i kärnvirke vilket gör att de troligtvis kommer hålla mycket längre om de underhålls än vad ett nytt träfönster kommer att göra. Därför är dessa fönster tack samma att uppgradera, menar Daniel. Med ett isolerglas kan energiförb rukningen minska med ca 20 % och kostnaden är också betydligt mindre än att köpa nya fönster. Förutom sänkt förbrukning minskar isolerru tan också bullret utifrån och tar bort eventuellt kallras.

Enligt Daniel går isolerrutan att montera på alla typer av fastigheter: flerbostadshus, kontor, skolor, sjukhus, äldreboende m.fl. Isolerrutan passar också på K-märkta

“När kunderna märker att det inte blir en byggarbetsplats hemma blir de väldigt positiva. Många märker knappt att vi är där.”

Daniel Bengtsson, Grundels fönstersystem

Under de senaste 30 åren har Grun dels uppgraderat över en halv miljon fönsterrutor från Umeå i norr till Ystad i söder och med den nya, större och modernare fabriken i Nyköping som öppnar inom kort kan de ytterligare öka produktionen av isolerglas och på så sätt sänka energiförbrukningen för många fler hushåll.

Text: Linda Svedin (www.svedinmedia.se)

14 15
artikel från www.brf-nytt.se

I SNART 100 ÅR HAR VI FÖRVALTAT HEM ATT LÄNGTA TILL

Vi erbjuder lokal förvaltning för tryggare bostäder. Vi finns på plats där det behövs, när det behövs, och vi kan hjälpa till med allt från avtal till störningsfrågor. Med närmare 100 år i branschen har vi både kunskapen och erfarenheten för att kunna förvalta din fastighet på bästa sätt. Låt oss hjälpa dig med din förvaltning så att du får tid över till annat!

15

VI FINNS HÄR FÖR DIG, KONTAKTA OSS REDAN IDAG!

HSB NORDVÄSTRA SKÅNE

Telefon: 042-19 95 00

E-post: info@hsbhbg.se www.hsbnvs.se

HSB LANDSKRONA

Telefon: 0418-49 99 00

E-post: info.landskrona@hsb.se www.hsb.se/landskrona

HSB MALMÖ

Telefon: 010-442 30 00

E-post: info.malmo@hsb.se www.hsb.se/malmo

HSB SKÅNE

Telefon: 046-210 84 00

E-post: kundtjanst-skane@hsb.se www.hsb.se/skane

16

julhelg

En av Bostadsrättsföreningens viktigaste del av fastigheten är avloppssystemet.

Det finns inga garantier på att det aldrig uppstår problem i ett avloppssystem, men ni kan låta oss förebygga och minska riskerna i er fastighet.

Den största orsaken till stopp i rören är bristande underhåll. Avlopps- och dagvattenledningar som inte underhålls, täpps förr eller senare igen.

Omfattande vattenskador och oförutsedda kostnader kan undvikas genom att regelbundet underhållspola fastighetens avloppssystem.

Desto snabbare vi kan åtgärda ett avloppsproblem desto mindre risk för omfattande skador och som i sin tur kan leda till stora kostnader för er Bostadsrättförening.

Ta del av vårt erbjudande till ett reducerat pris redan idag och säkerställ ett fritt flöde.

OBS! Gäller ej vid akuta åtgärder eller avloppsstopp.

UNDERHÅLLSSPOLNING från 495:- * per lägenhet JUST NU 10% rabatt!
Problemfri
utan akuta avloppsproblem!
ERBJUDANDET
för
under jan, feb & mars 2023.
gäller
bokning
VARDAGAR 08:00 - 16:00 Bromölla 0456 -101 70 Helsingborg 042 -600 50 98 Hässleholm 0451-70 01 10 Höör & Eslöv 0413 -40 40 90 Klippan 0435 -44 11 91 Kristianstad 044 -777 00 88 Kävlinge 046 -460 15 46 Landskrona 0418 -49 90 88 Lomma 040 -617 00 88 Lund 046 -460 15 46 Malmö 040 -617 00 88 Simrishamn 0414 -44 80 90 Sjöbo 0416 -69 00 90 Tomelilla 0417-77 33 11 Trelleborg 0410 -33 50 10 Ystad 0411-31 10 90 Ängelholm 0431-37 88 86 Anlita oss - Förhandsboka idag! JOUR DYGNET RUNT 0760-800 800 HELA JULHELGEN * Priset per lägenhet anges exklusive moms. Vi lämnar en funktionsgaranti upp till fem år. God Jul önskar avloppsjouren.se

Underhåll är god ekonomi!

Ett välskött och underhållet avloppssystem minskar risken för kostsamma åtgärder.

Undvik framtida läckage. Förebygg och underhållsspola fastighetens avloppssystem. Planera och underhåll till ett fast månadspris per lägenhet.

Ett serviceavtal med oss gör det enkelt för er och säkerställer att fastighetens avloppssystem blir rätt underhållen och får en längre livslängd.

avloppsjouren.se

Ett välskött avloppssystem minskar risken för akuta åtgärder.

Vi vill att det ska vara enkelt för er som ansvarar för underhållsarbetet i BRF:en. Vi har ett fast nummer som ni når oss på dygnet runt året runt och självklart använder vi oss av legitimerad personal.

Vår jourverksamhet är öppen dygnet runt alla dagar året om för akuta stopp i avloppet.

Vill ni veta mer om våra serviceavtal är ni välkomna att kontakta oss på order@avloppsjouren.se så hjälper någon av våra duktiga säljare er på bästa sätt med rätt avtal för er bostadsrättsförening.

18 INNEHÅLL JOUR DYGNET RUNT 0760-800 800 HELA JULHELGEN
* Priset per lägenhet anges exklusive moms. Vi fakturerar inga utkörningsavgifter eller bilkostnader. •Rörspolning •TV-inspektion •Årligt platsbesök •Akutspolning 24/7 •20% rabatt på tillkommande arbeten •10% rabatt på servicerelining •10% rabatt på material
SERVICEAVTAL 19:- * månadspris per lägenhet
God Jul önskar

Din lokala hisspecialist i Skåne

Teckna serviceavtal, för användarnas säkerhet och din lönsamhet

Med ett serviceavtal hos Motum Skåne kan du vara trygg i att vi alltid kan hjälpa dig. Tack vare vår stora bredd och långa erfarenhet kan vi utföra service på alla hissar oavsett tillverkare, hisstyp eller årsmodell. Vi arbetar uteslutande med öppna system som är lätta att underhålla och inte binder kunden till en specifik leverantör. Personligt bemötande och engagemang tycker vi är viktigt!

ATTRAKTIVA SERVICEAVTAL FÖR DINA HISSAR

Service behövs för att undvika driftstopp, oplanerade reparationer och inte minst irritation. Vid servicebesöken genomförs en syn av hissen ur ett säkerhets- och driftperspektiv. Hissen rengörs och smörjes och vid behov utförs även justeringar.

Genom att teckna serviceavtal med Motum Skåne förlänger du hissens livslängd och minskar risken för att akuta stopp ska inträffa. Det ingår ett visst antal förutbestämda besök, jämt fördelade över året. Våra servicetekniker är kompetenta och har mångårig erfarenhet. Med gedigen kunskap, god produktkännedom och stort kunnande i el och mekanik tar serviceteknikerna hand om alla modeller och fabrikat.

Personligt bemötande och engagemang är kärnan i vår verksamhet och hos oss är alla kunder viktiga. Vi har dessutom korta besluts vägar för att snabbt kunna hjälpa kunden på bästa sätt.

Vi hjälper dig gärna med att teckna ett serviceavtal som passar just dig. Vi erbjuder allt från funktionsservice och incitamentsavtal till fullservice och ramavtal.

Kontakta oss så berättar vi mer!

MODERNISERA HISSEN OCH SPAR PÅ MILJÖN

När en hiss varit i drift i cirka 20-25 år kan den behöva genomgå en renovering. Det är viktigt för att hissen ska fortsätta vara säker att använda och för att undvika oplanerade driftstopp. Det mest kostnadseffektiva och miljövänliga alternativet är att modernisera hissen.

Vid en hissmodernisering byts alla delar som förbättrar säkerheten, energieffektiviteten och utseendet ut. Allt som fortfarande är i gott skick återanvänds, till exempel hisskorg, motvikt, gejder och schaktdörrar.

Att modernisera hissen är ingen kompromiss. Tvärtom har man som beställare alla möjligheter att påverka utseendet på hissen. Oavsett om man önskar en modernare design eller kanske vill bevara hissens unika utseende från början av 1900-talet. Modernisering är dessutom kostnadseffektivt eftersom arbetsinsatsen är cirka 100 timmar lägre än vid installation av en ny hiss.

Eftersom så mycket som möjligt återanvänds är modernisering ett miljövänligare alternativ till att riva och installera nytt. En studie som Motum tagit fram tillsammans med Chalmers visar att modernisering ger minst 50% lägre miljöpåverkan jämfört med att riva ut den gamla hissen och installera en ny.

Motum
AB Växel: 040-22
|
| e-post: info@motumskane.se |
19
Hiss Skåne
25 90
Felanmälan: 040-22 25 91
www.motumskane.se

När det gäller mark och utemiljö

Funderar ni över er utemiljö? Låt oss hjälpa er!

Vi ritar, bygger och sköter utemiljöer och markanläggningar åt bostads rättsföreningar, företag, förvaltningar och kommuner i hela Skåne.

Vi tar gärna ett totalansvar för projek ten från de första skisserna, genom hela byggskedet ända till skötseln av den färdiga anläggningen.

Hör av er till oss när det gäller:

• Miljöombyggnader och markservice

• Dagvattenhantering

• Grönyteskötsel och beskärningsarbeten

• Separering av dag- och spillvatten

• Dräneringsarbeten

• Utegym och lekplatser

• Bjälklagsträdgårdar

0413-125 00 | 040-125 050 | info@markkompaniet.se | www.markkompaniet.se 20

DÖ RRTEKNIKERN

SERVICE OCH INSTALLATION AV AUTOMATISKA DÖRRSYSTEM

Vi är experter på dörrautomatik och är fabrikatsoberoende det vill säga vi levererar det som passar bäst till er dörr. Vår organisation är nytänkande och vi fokuserar på vad du som kund uppskattar.

INSTALLATION

En professionell installation är viktigt för att få en bra funktion. Vårt fokus ligger på funktionen och vi har lång erfarenhet för hur den ska installeras på bästa sätt för er fastighet. Det är också mycket viktigt att installation följer de regler och krav som finns. Alla installationer CE-märks enligt maskindirektivet.

SERVICE

Vi utför service på era dörrar och ser till att ni får en bra funktion i ert dörrsystem. Vi ser till att dörr, dörrautomatik/dörrstängare, lås och automatik fungerar ihop. Hos oss är det lätt att få kontakt genom att göra en serviceanmälan på hemsidan eller att ringa direkt till oss.

UNDERHÅLL

Det finns idag krav på att varje dörrau tomatik ska ha en säkerhetsinspektion enligt SS EN 16005 minst en gång om året. Kontinuerligt underhåll förebygger driftstopp och onödigt slitage på dörrar. Behöver ni underhållsavtal så hjälper vi er med det.

Automatik, Se rv ice, In st all at ion
Dörrteknikern AB www. dorrteknikern.se Service / Felanmälan: service@dorrteknikern.se 031-3939333 DÖ RR TEKNIKERN Autom at ik, S er vice, I nst all at io n 21

Spara energi och pengar med rätt produkter i tvättstugan

Sänk kostnaderna i den gemensamma tvättstugan med mer än 50 % bara genom att välja vatten- och energisnåla produkter. Med vår smarta energikalkyl räknar vi ut exakt hur mycket du sparar med ny jämfört med gammal tvättstugeutrustning. Den största energiboven är torkningen och därför erbjuder vi extra energisnåla torktumlare och torkskåp med värmepump. Vi har alla kvalitetsprodukter som krävs för att göra den gemensamma tvättstugan mer ekonomisk, hållbar och trivsam!

Vill du ha energispartips anpassade för din gemensamma tvättstuga? Nu kan du få specialisthjälp på plats. Boka kostnadsfri rådgivning på www.podab.se eller ring 031-752 01 55 så berättar vi mer om hur ni sänker era driftskostnader och sparar energi.

Drömtvättstugan finns i verkligheten. Skanna koden för att se hur drömmen blev sann eller besök www.podab.se/drom2

Specialister på professionell tvättstugeutrustning sedan 1945 22

RÅTTOR I AVLOPPET?

Råttor i ens egen fastighet är en obekväm tanke att gå runt med. Råttor är överlevare och trivs i människans omgivning. 90 procent av råttorna som finns i våra städer lever i våra avlopp.

Råttor i avloppet kan både vara otäckt och göra skador både i Er fastighet och på de boende.

Att skydda fastigheten skyddar inte bara Er utan är också en investering i fastigheten och framtiden.

ServiceCirkeln arbetar uteslutande med testade och godkända råttstopp från kända var umärken som skyddar mot uppträngande råttor via avloppet utan behov av bindande ser viceavtal.

Traditionellt Råttstopp med Renslucka

Pssst....

Med ett traditionellt råttstopp där ledningen utvidgas och råt torna därigenom inte kan fortsätta upp till Er fastighet så säker ställer Ni fastigheten mot inträngande råttor- utan driftstörning ar och utan behov av serviceavtal. Finns i dimensionerna 75 upp till 160 mm.

JAFO RAT-EXX - Elektriskt Råttstopp

EFFEKTIVT STOPP MOT RÅTTOR I AVLOPPSSYSTEMET

Elektroimpulser stoppar råttor från att ta sig in i fastigheter via avloppssystemet. En effektiv, enkel och miljövänlig metod. JAFO RAT-EXX råttstopp placeras i den horisontella serviceledningen i källare /bottenplan eller i en brunn ute i mark. Därmed avskär mas hela fastighetens avloppssystem på en enda punkt från inträngning av råttor. Finns i dimensionerna 110 upp till 315 mm.

Kontakta oss redan idag för ett kostnadsfritt besök!

Tel: 040-12 71 97

E-post: Kontakt@servicecirkeln.se Hemsida: www.servicecirkeln.se

23
Uppger ni rabattkod Råttfritt, får Ni 10 procent rabatt på hela jobbet!

Vi har ett gott samarbete med Skånsk Parkering som är en lokal aktör och därmed även kan vara ”hands on” oerhört snabbt och ge bra service.

Alexander Persson, Kronetorp Park Projekt AB

VARFÖR INTE GÖRA DIN PARKERING LÖNSAM?

Vi har gjort 100% av våra parkeringsåtaganden mer intäktsbringande till gagn för våra bostadsrättsföreningar, samarbetspartners och fastighetsägare.

Våra tjänster kan kompensera för höjda energikostnader, höjda räntor och index reglering etc.

Önskar ni också en välskött och fungerande parkeringslösning som bidrar till positivt ekonomiskt resultat så tveka inte att höra av er redan idag!

...och mängder av bostadsrättsföreningar i hela Skåne.

24
040-630 64 00 • kontakt@skanskparkering.se
Kontakta
NÅGRA AV VÅRA SAMARBETSPARTNERS
oss

Södra sveriges snabbast växande parkeringförvaltare och parkeringsbolag

SKÅNSK PARKERING - DET LOKALA PARKERINGSBOLAGET I SKÅNE

Skånsk Parkering står för närhet och kunskap om den lokala marknaden, där en aktiv närvaro är nyckeln till framgång! Därför finns Skånsk Parkering i alla skånska kommuner med lokalkontor i Malmö, Ystad, Kristianstad och Helsingborg.

Många mindre fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och samfälligheter upplever att de stora parkeringsbolagen inte tar hänsyn till deras förutsättningar och detta vill vi ändra på!

Vi applicerar och skräddarsyr marknadens främsta lösningar till alla våra samarbetspartners förutsättningar vare sig det gäller vårt ramavtal med Riksbyggen i nordvästra Skåne eller om ni är en mindre aktör.

Vi arbetar med den senaste tekniken i branschen, både vad gäller betallösningar, aviseringar och tillståndshantering. Som medlemmar i branschorganisationen Svepark går vi i bräschen för ordning och reda.

Laddstolpar

Vi har gedigen erfarenhet sedan 2019 att installera laddstolpar på totalentreprenad för el- och hybridbilar. Till skillnad från våra konkurrenter utför vi detta utifrån ett parkeringsperspektiv med tillhörande betallösningar som bidrar till en ekonomisk gynnsam parkeringsfunktion.

• Kontroll avgifter och aktiv parkeringsövervakning

• Korttids- och långtidsparkering med betalning via app

• Administrering av digitala tillstånd

ETT AXPLOCK AV VÅRA TJÄNSTER

• Totalentreprenad vid installation av laddstolpar

• Korttidsparkering och betallösningar för laddstolpar

• Asfaltering och linjering samt skyltsättning av parkeringsplatser

• Kontraktsparkering och uthyrning

• Jourtjänster

• Transparant månatlig/kvartalvis redovisning av intäkter

• Inga kostnadsutlägg för övervakning , skyltning eller makulering

www.skanskparkering.se
25

På många fastigheter idag används fortfarande nyckel till det mesta öppna porten, entrédörren, boka tvättstugan m m.

I vissa fall sitter det ett system för porttelefon, ett annat för passagesystem och ett tredje för tvättstugebokning.

Vi kan erbjuda en allt i ett lösning där allt är integrerat i samma system.

I samma program kan man ändra telefonnummer på port telefonen, lägga till taggar för hyresgästerna, ändra bokningar m m.

Hyresgästerna använder samma tagg till porten, dörren samt bokning av tvättstuga och även till lägenhetsdörr och hänglås till förråd

Vill ni inte ha ett stort system utan porttelefon/ er som ringer upp förvalda personer via internet och öppna med tagg så har vi lösningar även för det!

26
installerar,
är er kompletta säkerhetsleverantör som
driftsätter och sköter servicen på er anläggning. Med vår dygnet runt Jour är ni i trygga händer årets alla dagar.
ViSlippa nycklar? Digitala lås utan kabeldragning! Tillsammans skapar vi trygghet! Skånsk Larmtjänst AB Malmö 040 555 460 Tomelilla 0417 199 70 info@skansklarmtjanst.se skansklarmtjanst.se Inbrottslarm Videoövervakning Brandfiltar Brandlarm Digitala lås SBA pärm Passagesystem Utrymningsplaner Offline läsare Porttelefoni Utrymningsskyltar Skyddsfilm/Hammerglas Tvättstugebokning Brandsläckare Pulverbomben är lämplig för släckning av de flesta typer av bränder i t ex soprum och förråd. Bomben fästes i taket. I ventilen finns en glasbehållare som sprängs vid eventuell brand. Bomben aktiveras och pulvret sprids över eldhärden. Vår säkerhet är Er trygghet

FÄRGAD GJUT- OCH VÄGASFALT

– VACKERT, DESSUTOM SLITSTARKARE ÄN SVART ASFALT

” DU KAN FÅ DEN I VILKEN FÄRG DU VILL , bara du väljer svart.” Även vad gäller asfalt är inte detta längre en sanning. Färgad asfalt kan man dessutom ha med i alla aspekter av kon struktionen; från det rent estetiska att med samma material skapa färgglada, tilltalande miljöer till säkerhet, hållbarhet och ekonomi.

TRYGG TOTALENTREPRENÖR

DUO ÄR EN TRYGG totalentreprenör, från första idé till slutföran de, för alla typer av uppdrag som rör tätskikt och beläggningsar beten. Med decenniers erfarenhet och egen gjutasfaltproduktion blir arbetet utfört på ett betryggande och rationellt sätt. Uppdra gen kan omfatta allt från kartering med åtgärdsförslag, projekte ring, rivning av skadade konstruktioner till gjutning.

TÄTSKIKT MED GJUTASFALT

DUO utför alla förekommande arbeten med gjutasfalt som tätskikt på broar, vägar och andra infrastrukturan läggningar, P-hus, garage, innergårdar, terrassbjälklag och gröna takanläggningar, samt beläggningsarbeten för slitlagret ovanpå tätskiktet. Även akryl behandling av broar och P-hus.

ALLA TYPER AV BETONGARBETEN

DUO utför alla typer av betongarbeten över hela landet, på totalentreprenad eller i andra entreprenadformer. Det kan exempelvis gälla renoveringar av pelare, bal konger, bjälklag eller golv, samt injektering av sprickor. Även gjutning av nya betonggolv eller plattor är en självklar del i verksamheten.

Duo Asfalt Olof Asklunds gata 17 421 30 Västra Frölunda Region Skåne 070-944 37 75 Tel: 031-69 53 50 • E-post: info@duoasfalt.se www.duoasfalt.se ASFALT • BETONGARBETEN • TÄTSKIKT 27

Fastighetsskötsel och renovering i Skåne

Entreprenad & co. AB är ett entreprenadföretag som hjälper fastighetsägare med fastighetsskötsel samt underhåll och renovering. Hos oss kan du vara trygg och vi sätter alltid dina önskemål i första rummet. Vi har självklart ansvarsförsäkring och byggaranti. Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning.

28 INVÄNDIGT • Bygg och Renovering • Golvläggning • Golvslipning, olja och lack • Kakel och klinker • Målning och tapeter • Möbelmontering • Städning • Fönsterputsning • Golvvård UTVÄNDIGT • Målning • Dörrar &
• Fönster • Murning & stensättning • Mark
anläggning • Dränering • Staket
• Trädfällning
fönster
och
och stängsel
och trädvård
Trädgårdsskötsel
Dom’s Entreprenad & co. Järnyxagatan 9 213 75 Malmö Telefon:
764
FASTIGHETSSKÖTSEL • ENTREPRENAD • MARK & ANLÄGGNING • RENOVERING & BYGG
Dom’s
040 6364
E-post: info@handymann.nu www.doms-entreprenad.se

Förebygg problem innan de blir akuta!

Med ett avtal där vi blir er servicepartner förebygger ni många problem innan de uppstår. Vi går igenom era installationer och arbetar förebyggande vilket förebygger onödiga driftsstopp. Genom en dialog med er så kommer vi överens om kort- och långsiktiga åtgärder.

När det är dags att byta ut till nytt?

Oavsett om det är en dörrautomatik, passagesystem eller annat teknikområde vi är verksam inom så är vi märkesoberoende. Med det menar vi att vi inte är styrda till vissa fabrikat, men att vi med en samlad bild valt ut de som vi arbetar med. Detta innebär för er som kund att vi kan presentera det bästa förslaget för er med önskade funktioner och budget.

iSäkerhetsteknik är etablerade i Malmö och Vinslöv. Med lång erfarenhet inom BRF, Allmännyttan och Sjukvårdssektorn har vi goda referenser. Vi är verksamma inom flera teknikområden med spetskompetens inom: passagesystem, tvättbokningssystem, dörrautomatik, kameraövervakning, inbrottslarm och brandlarm.

Välkommen att kontakta oss

Växel: 040 21 48 80 | Email: info@sakerhetsteknikab.se

Webbplats: www.sakerhetsteknikab.se

Besöksadress: Stillmansgatan 12 Malmö

Behörig Ingenjör Brand – certifikatnr 17-75

Behörig Ingenjör CCTV – certifikatnr 20-74

29

Specialister inom nybyggnation, restaurering och behandling av stentrappor och golv

Att restaurera och behandla en befintlig stentrappa eller ett stengolv ökar fastighetens värde betydligt. RM Golv & Terrazzo AB har kunskap och lång erfarenhet av restaurering och behandling av stentrappor och golv i fastigheter med stort slitage. Efter genomförd behandling blir golvet mer lättskött och ser som nytt ut. Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning!

Spjutvägen 2.
0731 – 42 23 73
RM Golv & Terrazzo AB
Billeberga Michael Dahlkvist
30
mickegolv@hotmail.com www.rm-terrazzo.se

Låt oss hjälpa er med parkering.

Som Nordens ledande parkeringsbolag, hjälper vi till att göra vardagen enklare för människor. Det ska vi fortsätta med.

Främst genom att göra det vi gör bäst – erbjuda smarta parkeringslösningar och utveckla attraktiva tjänster, som t.ex onlinebokning, smidigare betallösningar, laddstolpar, digital uthyrning för oreserverade platser och pickup points.

Men det är bara början. Vi vill bidra och spela en viktig roll när framtidens mobilitetslösningar skapas.

Kontakt

Mikkel Nor Röygaard

mikkel.norroygaard@aimopark.se 070-919 93 31

Douglas Stålhammar

douglas.stalhammar@aimopark.se 070-555 41 43

Hälsoinspiratören som började sälja frisk luft

För Anna Holmstén kommer den personliga hälsan alltid i första rummet. Tillsammans med kollegorna i Friskahusgruppen får hon nu möjlighet att hjälpa människor till en bättre hälsa genom att skapa ett bättre inomhusklimat.

Läs mer: www.friskahusgruppen.se

Hälsa och hållbarhet är Anna Holmsténs viktigaste byggstenar i livet. Till yrket är hon är miljöingenjör och hon har lång erfarenhet av att arbeta i olika tekniska branscher som VA och sotning. Privat är hon en friluftsmänniska som älskar att vara ute i fris ka luften. För några år sedan fick Anna möjlighet att kombinera dessa två byggstenar när hon började arbeta som VD på Friskahusgruppen med målet att sälja en säker och frisk inomhusluft.

De flesta människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus och inomhusklimatet påverkar hur vi mår. Därför var det viktigt för Anna att Friskahusgruppen skulle kunna göra skillnad för människor genom att skapa friska hem med frisk luft. Under pandemin har merparten av befolkningen spenderat mer tid hemma och då upptäckte många att luften inte är så bra som de har trott.

“Många tar för givet att luften ska vara bra och tänker inte på den förrän de har fått besvär.”

De flesta bostadsrättsföreningar som Friskahus gruppen besöker har ganska bra luft i sina bostäder eftersom föreningen oftast tar sitt ansvar gällande obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Många har dock svårt att se hur allt hänger ihop. Ofta åtgärdar

föreningarna själva symptomen på dålig ventilation t.ex. mögel men de gör inget åt ventilationen vilket gör att problemen så småningom kommer tillbaka. En viktig del av arbetet är därför enligt Anna att också utbilda boende och fastighetsägare i hur de kan få ett bättre inomhusklimat. På senare tid har fler föreningar börjat visa intresse för detta.

“Tidigare har de flesta fastighetsägare plikttroget utfört OVK för att lagen säger att de måste. Idag vet många att inomhusklimatet har betydelse för hur vi mår.”

Anna Holmstén, Friskahusgruppen

För Anna som både värnar om hälsan och miljön är behovsstyrd ventilation det bästa som har hänt på marknaden. Det innebär att ventilationen ökar i den delen av bostaden där de boende befinner sig och minskar i de rum där ingen är. När ventila tionen anpassas efter behovet av frisk luft minskar energiförbrukningen vilket är bättre för både miljön och plånboken. Dessutom får de boende en större medvetenhet om hur förbrukningen ser ut vilket ytterligare förändrar beteendet mot en mer miljö vänlig förbrukning.

Text: Linda Svedin (www.svedinmedia.se)

32 30
artikel
från www.brf-nytt.se

Komplett fastighetsförvaltning och fastighetsservice

Vi skräddarsyr våra lösningar efter era önskemål och behov. hagtornservice.se

Komplett fastighetsförvaltning

Vi erbjuder komplett fastighets förvaltning för en trygg, varm och positiv boendemiljö.

Engagemang & Ansvar

Vi är en lokal leverantör med personligt engagemang och ansvar för varje kund.

Kvalité & Miljö

Vi uppfyller de miljökrav som ställs på oss och arbetar med miljövänliga metoder.

Vi är experter på fastighetsförvaltning

Vi erbjuder en komplett förvaltning av er fastighet för en trygg, varm och positiv boendemiljö. Våra tjänster är speciellt utformade för att passa bostads rättsföreningar, fastighetsbolag och hyresfastigheter. Med kunder som en av Sveriges största shoppingcentra och bostadsrättsförening finns erfarenhet av omfattande teknisk förvaltning och daglig fastighetsskötsel.

TEKNISK FÖRVALTNING · TRÄDGÅRDSSKÖTSEL · TEKNISK TILLSYN · ANLÄGGNING · REPERATIONER · STÄD E-post: info@hagtornservice.se Telefon: 040-618 84 64 Slipstensgatan 6, 213 76 Malmö www.hagtornservice.se 33

Behöver du asfaltera din väg, gångväg, trottoar eller parkeringsplats?

Vi kan hjälpa dig med de flesta typer av asfalteringsuppdrag, inget jobb är för litet eller för stort. I samband med asfaltering kan vi även hjälpa dig med mindre markarbeten, markstenoch kantstensarbeten samt anläggning av grönytor.

Asfaltbeläggning ställer extrema krav på hållbarhet. Den ska tåla tung belastning, slitage och väderpåverkan och det under många år. Men verklig hållbarhet kräver ännu längre tidsperspektiv. Vår ECO-Asfalt ® framställs med koldioxidneutral bioolja som radikalt minskar klimatpåverkan.

Samma höga kvalitet. Bara mer klimatsmart!

Kontakta för kostnadsfri offert:

Skåne - Mathias Björklund, 0733-84 73 09, mathias.bjorklund@peabasfalt.se

34
peabasfalt.se

MED OSS ÄR DU I TRYGGA HÄNDER

Paras Bygg har lång erfarenhet av att bygga om, renovera och utföra stam byten i miljonprogrammen. Behoven är ofta stora i fastigheter med 50 år på nacken. Upprustning av närmiljö, energieffektivisering med bland annat takoch fasadrenovering samt stambyte är några av de åtgärder som återkom mande frågas efter. Vårt framgångskoncept grundar sig på bred kompetens, noggrann planering och god kommunikation med såväl dig som kund som de boende. Många projekt har lett till fortsatt gott samarbete. Vi erbjuder serviceavtal och ramavtal om ni behöver kontinuerlig hjälp.

Stambyte

Sammanlagt har vi utfört stambyten och olika typer av renoveringar i tusentals lägenheter. Våra team har över tio års erfarenhet av stambyten. Beroende på projektets storlek består våra team av mellan 10 och 70 personer. Vi strävar alltid efter att intrånget i de boendes hem ska bli så litet och kortvarigt som möjligt.

Tak och Fasad

Paras Bygg är en totalentreprenör som kan tillgodose alla era behov inom tak- och fasa dentreprenader. Vi gör allt från stora renove ringar till puts- och målerijobb. Tilläggsisolering, fönsterbyte och byte av utfack ningsväggar är en del av de energieffektivise rande åtgärder vi utför.

Mark och Anläggning

På markavdelningen har vi vad som krävs för att utföra alla typer av markarbeten. Vi tar uppdrag över hela Skåne och pcb-sanerar, anlägger träd gårdar, schaktar till byggnader och installerar UWS:er. Vår maskinpark består av både grävma skiner och hjullastare vilket ger oss möjlighet att ta uppdrag i såväl det stora som det lilla.

Paras Bygg AB

Traktorvägen 8 241 38 Esöv

Service och Underhåll

Paras Bygg hjälper dig med både inne- och utemiljö. Vår serviceavdelning utför arbeten till både fastighetsägare, bostadsrättsfören ingar, industrier och privatpersoner. Vår fast ighetsservice inkluderar planerat underhåll, renovering, till- och nybyggnad.

tel: 0413-17204 mobil Paul Raso: 0708-117204 mail@parasbygg.se

www.parasbygg.se
35
36 Ta betalt för att erbjuda laddning Vi på Eneva erbjuder alltid skräddarsydda lösningar och finansieringsmodeller Vi har helhetslösningen för dig! Kontakta oss idag för rådgivning. HAR DU RÅD ATT AVSTÅ ELBILSLADDNING? Eneva Nordic AB • Törringevägen 17C, 238 41 Oxie Telefon: 0735-21 30 27 • E-post: info@eneva.se • Webb: www.eneva.se

artikel från www.brf-nytt.se

Livsviktigt att se över brandskyddet

Torsdag i Linköping, fredag i Ånge, lördag i Jordbro och måndag i Enköping. Det är bara de senaste fem dagarnas bränder i flerfamiljshus i Sverige. En död, flera skadade och många bostadslösa. Vad kan fastighetsägare göra för att undvika bränder? Marie Karlsson på Firesafe ger kloka råd.

Mer om Firesafe: www.firesafe.se

Marie Karlsson har arbetat i två år som marknadskoordinator på den nordiska koncernen Firesafe med ca 200 anställda i Sverige. För Marie som länge arbetat med marknadsfrågor har det varit en ögonöppnare att få arbeta med brandskyddsfrågor. Hon menar att det är många som tänker att det räcker med att sätta upp brandvarnare och brandsläckare och sen är brandsky ddet klart. En brandvarnare är så klart viktigt och att kontrollera batteriet årligen men mycket av en fastighets brandskydd är faktiskt sådant som inte syns.

ddet. Trots detta är det många fas tighetsägare som inte prioriterar brandskyddsarbetet tillräckligt, menar Marie.

“Det viktigaste en fas tighetsägare kan göra för att undvika brand är att ha ett systematiskt brandskyddsar bete och att aktivt arbeta med frågor som rör brandskydd.”

Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska fastighetsägare ar beta förebyggande för att förhindra brand eller skador av brand. Det gör de genom ett systematiskt brandsky ddsarbete som innebär att de planerar, kontrollerar, utbildar, dokumenterar och regelbundet följer upp brandsky

Ett bra sätt att påbörja sitt system atiska brandskyddsarbete är att få en statusrapport över fastighetens brandskydd. Då kontrolleras hela fastighetens brandskydd, om något behöver åtgärdas och vad som är mest akut. Statusrapporten är till stor hjälp för att ta fram en åtgärdsplan i prioriteringsordning. En vanlig brist är t.ex. att det enligt kravställning saknas belysta utrymningsskyltar i källare vilket gör att det kan bli svårt att hitta ut om källaren rökfylls och strömmen går. I källare och tvättrum kan man även behöva ha ett brandvar ningssystem för att minimera risken att någon blir instängd. I grund och botten handlar systematiskt brandsky ddsarbete om att arbeta proaktivt på ett strukturerat sätt för att på så vis

förekomma eventuella brandrisker från att bli ett reellt hot. En annan vanligt förekommande risk är nya brister i brandcellsgränserna i fastigheter som har gjort stambyte. Små hål kan bidra till stora bränder och det är röken som dödar. Alla genomföringar ska tätas med brandskyddsprodukter. Det finns exempel där fastighetsägare tätat med vanligt byggskum eller isolering som inte är brandsäkert. Istället för att täta smälter det direkt av värmen och röken tränger igenom. Samma sak med otätade genomföringar ovan en fin branddörr, då är brandcellen likväl förstörd.

Många fastighetsägare har också bris ter i brandcellsindelningen på vinden. En brand får fort fäste i träkonstruk tionen och en öppen vind ska alltid sektioneras för att behålla brand cellerna och därmed kunna fördröja brandförloppet. Om fastigheten har rökluckor/brandgasventilation så ska de vara funktionsdugliga. Avslutningvis menar Marie att det är viktigt att ha sitt brandskyddsarbete dokumenterat och att det är bra om fastighetsägaren går en utbildning så att hen har rätt kunskaper om brandskydd.

Text: Linda Svedin (www.svedinmedia.se)

Mer om Firesafe: www.firesafe.se

37 18

Måleri, fasad o ch interiör!

LP Måleri har kompetens inom all form av måleri och tapetsering såsom nybyggnads-, reparationsoch ombyggnadsmåleri av bostäder och allmänna lokaler, villor, hyresfastigheter samt kontors- och industrilokaler invändigt såväl som utvändigt.

LP Fasad har under flera år arbetat med tekniskt fönsterunderhåll, och vi åtar oss också att byta ut befintliga glas till energi och bullerdämpande isolerglas med garanti. Vi utför även klotterskydd i förebyggande syfte och tak- och fasadrengöringgenom högtryckstvätt med hetvatten.

LP Interiör kan erbjuda helheten när det ska renoveras kök eller bad. Allt från golv till tak vad gäller utrivning, golvläggning, plattsättning, målning, montering av snickerier mm. Vi har även nära kontakt med elektriker och rörmokare i de fall det krävs.

38
Halmstad Helsingborg Malmö Ängelholm 035 - 14 99 77 042 - 19 41 50 040 - 92 22 55 0431 - 125 50
CERTIFIERAT LEDNINGSSYSTEM ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 CERTIFIERAT LEDNINGSSYSTEM ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Med passion för asfalt.

Hos oss finns duktiga asfaltspecialister, redo att stötta dig med teknisk kunskap och bästa lösning efter dina behov och förutsättningar.

Hela vägen fram till ett lyckat slutresultat.

Välkommen till Skanska!

Kontakta oss så berättar vi mer!

Henrik Landgren Ståhl 010-449 44 07

henrik.landgrenstahl@skanska.se

39
skanska.se/asfalt En del av Skanskas Gröna Initiativ
40
målare för din Brf som ger dig ett snyggt och långsiktigt hållbart resultat. Din målare i Skåne Landskrona Måleri har lång erfarenhet av alla typer av måleriarbeten. Vi hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med både löpande underhåll och större renoveringar.
för kostnadsfri offert
rådgivning. E-post: landskrona.maleri@gmail.com Telefon: 076-391 90 43
Professionella
Kontakta oss
och
FIRE & S AFETY SWE DEN Din trygghetspartner i Skåne UTBILDNINGAR • HLR & Förstahjälpen utbildningar • Grundläggande brandutbildningar • Säkerhetsanalys brand & inbrott • Försäljning & installation av larm. • Brandsläckare & förstahjälpen utrustning BEVAKNING / SÄKERHET • Larmutryckning brand och inbrottslarm • Ronderande bevakning • Fastighetsjour • Butiksäkerhet • Ordningsvakter/väktare • Anläggningsskötare brandlarm • Service av brandsläckare • 3d scanning av fastigheter FIRE & SAFETY SWEDEN Fire & Safety Sweden AB Helsingborgsvägen 32 262 72 Ängelholm info@fireandsafetysweden.se 070 63 279 80 www.fireandsafetysweden.se facebook.com/fireandsafetysweden Bevaknings- och säkerhetstjänster utförs i samarbete med företaget ”Bevakningsgruppen”. 41

HÅLL DIG UPPDATERAD MED DE SENASTE BRF-NYHETERNA DIREKT TILL DIN E-POSTLÅDA

Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening kan det vara bra att ha koll på vad som händer. Vi har samlat intressanta artiklar, nyheter och erbjudanden på vår nyhetssida www.brf-nytt.se.

Varje vecka skickar vi dessutom ut ett nyhetsbrev direkt till din e-post där du kan läsa veckans mest intressanta nyheter och artiklar.

Anmäl dig till BRF-Nytt

Besök www.brf-nytt.se eller skicka ett mail till nyhetsbrev@fastighetsmedia.se för att anmäla dig.

Vi behöver ditt namn, ev. bostadsrättsförening/ företag, E-postadress samt vilken region du är mest intresserad av (Mälardalen, Västra Götaland, Skåne eller övriga landet.)

BRF-Nytt skickas ut veckovis till över 8.000 mottagare runt om i hela landet. Nyehtsbrevet är kostnadsfritt och du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration eller få nyhetsbrevet skickat till en annan adress. Vid frågor, kontakta oss på nyhetsbrev@fastighetsmedia.se så hjälper vi er.

www.brf-nytt.se

42

Energieffektiva FTX-aggregat

Luftbehandlingsaggregat med ljud- och värmeisolerande hölje från Recovent

ERU 300

För montering i kalla utrymmen, ex.vind Tem peraturverkningsgrad upp till 89%. Tack vare det unika entalpimenbranet i kärnan på mot strömsväxlaren finns inget behov av dräneringsanslutning.

Appstyrning via WiFi

EC-motor **

Alarm via app

Framtidssäker

Braskaminläge 1

krävs för braskaminläge

Toshiba SHORAI Edge

ERU 250

Toppanslutet FTX-aggregat för montering i klädkammare, grovkök samt i kalla utrymmen ex. vind. Temperaturverkningsgrad upp till 90%. Inget behov av dräneringsanslutning.

Appstyrning via WiFi

Veckoschema/timer

EC-motor **

Alarm via app

Framtidssäker

Braskaminläge 1

krävs för braskaminläge

SHORAI Edge har tillverkats för att ge optimal komfort, även i de tuffaste förhållandena. Med en A+++ energiklass för uppvärmning så får du optimal prestanda för minimal energiförbrukning.

• Ultimat komfort ända ner till -25°C

• Funktionen tyst drift för en god natts sömn.

• Hög verkningsgrad för bästa besparing.

• A+++ i värmning och A++ i kylning.

• Modern och snygg design.

• Hög kvalité och precision. • Smart och tydlig fjärrkontroll.

• Inovativa funktioner och möjlighet att lagra ditt favoritdriftläge.

* upp till 70% högre än ett äldre FTX aggregat (beräknat på att det äldre aggregatet har en temperaturverkningsgrad på ca 50%. ** upp till 50% jämfört med konventionella motorer.

046-713 005 info@lindsells.se www.lindsells.se

43
LÖDDEKÖPINGE 046-713 005 | MALMÖ 040-65 13 005 | HELSINGBORG 042-61 03 005 KAMPANJ • VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING
• Veckoschema/timer
1.Tillbehör
VENTILATION VÄRME KYLA • HÖGTE MPERATU R NINKREV DARGSG 70% HÖGRE* • HÖGTE MPERATU R NINKREV DARGSG 70% HÖGRE* ULTIMAT K OMFORT 5 ÅR GARANTI HÖGVERKNINGSGRAD
1.Tillbehör

Löddeköpinge och erbjuder tjänster och försäljning till både privatpersoner, bostadsföreningar och företag.

Som totalentreprenör inom ventilation erbjuder vi våra kunder en

Som totalentreprenör inom ventilation erbjuder vi våra kunder en helhetslösning där kundens behov står i fokus! Kontakta oss redan idag för offert eller så kan du som vill montera själv handla produkter direkt i vår webshop!

www.lindsells.se

VENTILATION VÄRME KYLA Välkommen till Lindsells AB! Er totalentreprenör inom ventilation och värme med över 50års erfarenhet! Lindsells AB ligger i skånska Löddeköpinge och erbjuder tjänster och försäljning till både privatpersoner, bostadsföreningar och företag. VENTILATION RADON VÄRME RÅDGIVNING KYLA ENERGIDEKLARATION OVK RESERVDELAR www.lindsells.se 046-713 005 info@lindsells.se www.lindsells.se LÖDDEKÖPINGE 046-713 005 | MALMÖ 040-65 13 005 | HELSINGBORG 042-61 03 005 VENTILATION VÄRME KYLA Som totalentreprenör inom ventilation erbjuder vi våra kunder en helhetslösning där kundens behov står i fokus! Kontakta oss redan idag för offert eller så kan du som vill montera själv handla produkter direkt i vår webshop! VENTILATION VÄRME KYLA Välkommen till Lindsells AB! Er totalentreprenör inom ventilation och värme med över 50års erfarenhet! Lindsells AB ligger i skånska Löddeköpinge och erbjuder tjänster och försäljning till både privatpersoner, bostadsföreningar och företag. VENTILATION RADON VÄRME RÅDGIVNING KYLA ENERGIDEKLARATION OVK RESERVDELAR
046-713
info@lindsells.se www.lindsells.se LÖDDEKÖPINGE 046-713 005 | MALMÖ 040-65 13 005 | HELSINGBORG 042-61 03 005 VENTILATION - VÄRME - KYLA
www.lindsells.se
005
helhetslösning där
behov
Kontakta oss redan
offert
produkter
webshop! VENTILATION VÄRME KYLA Välkommen till Lindsells AB! Er totalentreprenör inom ventilation och värme med över 50års erfarenhet! Lindsells AB ligger i skånska
VENTILATION RADON VÄRME RÅDGIVNING KYLA
DEKLARATION OVK RESERVDELAR
kundens
står i fokus!
idag för
eller så kan du som vill montera själv handla
direkt i vår
ENERGI-
046-713 005 info@lindsells.se www.lindsells.se VENTILATION - VÄRME - KYLA
VÄRME KYLA
VENTILATION
Välkommen till Lindsells AB!
med över 50års erfarenhet! Lindsells AB ligger i skånska Löddeköpinge och erbjuder tjänster och försäljning till både privatpersoner, bostadsföreningar och företag. VENTILATION RADON VÄRME RÅDGIVNING KYLA ENERGIDEKLARATION OVK RESERVDELAR www.lindsells.se 046-713 005 info@lindsells.se
Er totalentreprenör inom ventilation och värme
Som totalentreprenör inom ventilation erbjuder vi våra kunder en helhetslösning där kundens behov står i fokus! Kontakta oss redan idag för offert eller så kan du som vill montera själv handla produkter direkt i vår webshop!

Articles inside

Eneva Nordic AB Elbilsladdning article cover image

Eneva Nordic AB Elbilsladdning

2min
pages 36-37
Landskrona Måleri Måleriarbeten article cover image

Landskrona Måleri Måleriarbeten

1min
page 40
Peab Asfalt AB Asfaltering article cover image

Peab Asfalt AB Asfaltering

1min
page 34
Aimo Park Sweden AB Parkeringslösningar article cover image

Aimo Park Sweden AB Parkeringslösningar

2min
pages 31-32
RM Golv & Terrazzo AB Restaurering, Behandling Trappor & Golv article cover image

RM Golv & Terrazzo AB Restaurering, Behandling Trappor & Golv

1min
page 30
Podab Utrustning & Inredning Tvättstuga article cover image

Podab Utrustning & Inredning Tvättstuga

1min
page 22
Doms Entreprenad & co. AB Fastighetsskötsel, Mark & Anläggning, Bygg article cover image

Doms Entreprenad & co. AB Fastighetsskötsel, Mark & Anläggning, Bygg

1min
page 28
Skånsk Larmtjänst AB Larm, Porttelefon, Tvättstugebokning article cover image

Skånsk Larmtjänst AB Larm, Porttelefon, Tvättstugebokning

1min
page 26
ServiceCirkeln Skåne AB Råttstopp article cover image

ServiceCirkeln Skåne AB Råttstopp

1min
page 23
Säkerhetsteknik i Örestad AB Dörrautomatik, Porttelefon, Service article cover image

Säkerhetsteknik i Örestad AB Dörrautomatik, Porttelefon, Service

1min
page 29
DUO Asfalt AB Färgad Gjut- & Vägasfalt article cover image

DUO Asfalt AB Färgad Gjut- & Vägasfalt

1min
page 27
Dörrteknikern i väst AB Automatiska dörrsystem, Service article cover image

Dörrteknikern i väst AB Automatiska dörrsystem, Service

1min
page 21
Avloppsjouren i Skåne AB Underhållsspolning, TV-inspektion article cover image

Avloppsjouren i Skåne AB Underhållsspolning, TV-inspektion

2min
pages 17-18
Spolpågarna AB Spolning, Slamsugning, Rörinspektion article cover image

Spolpågarna AB Spolning, Slamsugning, Rörinspektion

2min
pages 5-6
Skorstensteamet i Skåne AB Skorsten, Sotning, Ventilation article cover image

Skorstensteamet i Skåne AB Skorsten, Sotning, Ventilation

1min
pages 9-10
Skånska Högtrycksspolarna AB Underhållsspolning, Rörrenovering article cover image

Skånska Högtrycksspolarna AB Underhållsspolning, Rörrenovering

1min
page 11
Repipe AB Relining, Kanaltätning article cover image

Repipe AB Relining, Kanaltätning

1min
page 12
Markkompaniet Syd AB Markservice, Miljöombyggnader article cover image

Markkompaniet Syd AB Markservice, Miljöombyggnader

1min
page 20
Malmö Mur & Puts AB Fasadrenovering, Murning, Putsning article cover image

Malmö Mur & Puts AB Fasadrenovering, Murning, Putsning

3min
pages 13-14
Motum Hiss Skåne AB Installation & Service Hissar article cover image

Motum Hiss Skåne AB Installation & Service Hissar

2min
page 19
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.