Brf-mappen Västra Götaland vår/sommar 2024

Page 1

Ta med mappen till styrelsemötet!

Hitta leverantörer och entreprenörer till er bostadsrättsförening

Västra Götaland
VÅR/SOMMAR 2024 Skanna för att läsa tidningen digitalt

VERKTYGET FÖR ATT HITTA DET ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING BEHÖVER

Snabb hjälp från företag som valt att jobba med bostadsrättsföreningar i er region

Så här använder du verktyget

BRF-Mappen

Mappen du håller i din hand innehåller ett antal leverantörer och entreprenörer som vill och har kapacitet att arbeta med bostadsrättsföreningar, stora som små, i din region. Vi har en nära dialog med våra annonsörer och kontrollerar dessa utifrån b.la. ekonomi, referenser och rating. Använd mappen för att hitta en aktör som passar er förening.

På sidan intill hittar du alla annonsörer i mappen. Vi har sorterat dem efter verksamhetsområden.

Tips! Planera i god tid

www.brfmappen.se

På vår site www.brfmappen.se kan du enkelt söka efter leverantörer och entreprenörer i din region. Här hittar du samtliga av våra annonsörer samt aktuella erbjudanden och kampanjer. Du kan även hitta kontaktuppgifter till tidigare annonsörer i våra mappar. Vi arbetar hela tiden hårt med utvecklingen av våra digitala kanaler för att ytterligare förenkla styrelsens arbete och förbättra vårt helhetskoncept.

Tänk på att det under vissa perioder kan finnas en hög efterfrågan på specifika tjänster eller produkter. Planera och kontakta leverantörer och entreprenörer i god tid innan åtgärdens tänkta start.

Kontakta oss

Hittar du fortfarande inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en passande aktör för er bostadsrättsförening.

Du kan kontakta oss på flera sätt. Antingen via e ­post på adressen kontakt@fastighetsmedia.se eller via telefon 0651-688 60

Är du i behov av snabb hjälp?

Kontakta oss och beskriva era behov. Vi matchar därefter era önskemål mot våra annonsörer och förmedlar sedan kontakten till passande leverantörer eller entreprenörer.

Redaktören har ordet

2011 delades den första Brf-mappen ut och syftet med mappen är precis detsamma idag som vid den första utgåvan, den ska vara länken mellan bostadsrättsföreningar och företag som arbetar med föreningarnas olika behov.

De företag som väljer att arbeta med bostadsrättsföreningar behöver arbeta upp särskilda rutiner kring projekten. Brf-mappen innehåller därför enbart företag som både har viljan, kapaciteten och erfarenheten att driva projekt i bostadsrättsföreningar.

“Vi har valt ut företag som både har kunskap och erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar.”

Medarbetarna på Fastighetsmedia gör noggranna kontroller av företagen som annonserar i Brf-mappen. Bland annat tittar vi på företagens ekonomi, referenser från tidigare projekt och att de erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö. Vi lägger också tid på att hålla den digitala databasen uppdaterad så att inga företag som till exempel

helt har nytt verksamhetsområde eller lagts ned ska finnas kvar. Bostadsrättsföreningarna kan känna sig trygga med att annonsörerna är seriösa företagare som de kan anlita.

Varje mapp innehåller mellan 20-40 annonsörer per region där Stockholms kommun och Norra Mälardalen är de största mapparna och Västerbotten och Västernorrland är de minsta. Genom enkätundersökningar i de digitala utgåvorna får vi på redaktionen veta vilka tjänster föreningarna efterfrågar och vi utför även en omfattande omvärldsbevakning för att innehållet i mapparna ständigt ska vara aktuella. Under pandemin blev det till exempel en stor efterfrågan på företag som arbetade med utomhusmiljöer och lekplatser. När kriget startade i Ukraina ville många föreningar besikta och utrusta sina skyddsrum och när elpriserna sköt i höjden blev åtgärder för energieffektivisering högst eftertraktade.

“Det krävs en omfattande omvärldsbevakning för att hålla mapparnas innehåll aktuella.”

Brf-mappen var från början en riktig mapp med lösblad, därav namnet. Idag skickas den tryckta Brf-mappen ut två gånger per år till samtliga bostadsrättsföreningar i storstadsområdena. I övriga landet delas Brf-mappen i kombination med Fastighetsmappen ut en gång per år.

Numera finns mappen också digitalt och det går att hitta leverantörer på webben för att möta den yngre generationens styrelsemedlemmar. Trots det kommer mapparna fortsatt att delas ut i tryckt form då vi ser att digital information lättare sållas bort. För oss är det viktigaste att alla bostadsrättsföreningar får ta del av Brf-mapparna.

Vänligen

VERKTYGET FÖR ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Administrativt, Fastighetsförvaltning & Övrigt

Innemiljö & Fastighet Produkter www.brfmappen.se FASTIGHETSMEDIA I LJUSDAL AB Ansvarig utgivare: Daniel Hertzberg daniel.hertzberg@fastighetsmedia.se Annonsmaterial: material@fastighetsmedia.se Produktion: www.svedinmedia.se Tryck: www.atta45.se
Utemiljö D Petterssons Mark & Trädgård AB Markarbeten, Snöröjning, Trädgårdsanläggning 17 Perfekt Städ BN AB Lokalvård, Trappstädning, Trädgårdsarbete 23 Luco AB Fastighetsförvaltning, Lekplatsbesiktning 43 Ajour Trading Sweden AB Trapphusrenovering, Golvvård, Entrémattor 6 Göteborgs Måleri AB Interiört & Exteriört Måleri, Totalentreprenad 7-8 Hällesåker Slamsugning AB Slamsugning, Underhållsspolning 10 Zeri Electric AB Elinstallationer, Elbilsladdning, Service 15 Floda Takvård AB Takvård, Taksäkerhet, Fasadvård 16 FIXER GÖTEBORG AB Solpaneler, Taktvätt, Fasadtvätt, Takmålning 18 Kaborn Jensen Bygg AB Totalentreprenad, Tak, Fasad, Stambyten 19 Bröderna Bräder Bygg AB Renovering, Nybyggnationer, Stambyten 21 Prima Elinstallationer Väst AB Elbilsladdning, Belysning, Felsökning, Service 22 Perfekt Städ BN AB Lokalvård, Trappstädning, Trädgårdsarbete 23 Västra Götalands tak AB Takläggning, Takrenovering, Solenergi 24 Asp VVS & Entreprenad AB VVS, Badrumsrenovering, Värmepumpar 27 MB Tak i Skövde AB Takbyten, Taksäkerhet, Solceller 28 Cement Träd Bygg i Varnhem Snickeri, Mureri, Plattsättning 33 Feventa AB Fönsterbyten, Tak- & Fasadrenovering 36 Ge-Bäst Services AB Lokalvård, Trapphusstädning, Fönsterputsning 38 LA Takvård Takrengöring 40 JP Spol & Relining AB Underhållsspolning, Relining 42 IVT Värmepumpar Värmepumpar 9 Västsvensk Fastighetsmiljö AB Solskydd, Insynsskydd, Montering, Reparation 11 PWS Nordic AB Avfallslösningar 12 Skogstoa Syd Toalettlösning vid renovering 14 Zeri Electric AB Elinstallationer, Elbilsladdning, Service 15 FIXER GÖTEBORG AB Solpaneler, Taktvätt, Fasadtvätt, Takmålning 18 Prima Elinstallationer Väst AB Elbilsladdning, Belysning, Felsökning, Service 22 Västra Götalands tak AB Takläggning, Takrenovering, Solenergi 24 Balco AB Balkongrenovering, Balkonginglasning 26 MB Tak i Skövde AB Takbyten, Taksäkerhet, Solceller 28 IMD Sverige AB IMD, Gemensam El, Elbilsladdare 29-30 CoLin Fastighet & Service AB IMD, Solceller, Energieffektivisering 32 Ericssons Rör & El i Sjuhärad AB Värmepumpar & Värmesystem 34 PV solteknik AB Solceller, Laddboxar 37 NELMO AB Dörrar, Dörrautomatik, Lås & Beslag 39 Trestads Telemontage AB Digitala dörrlås, Porttelefoni 41 AH Energy AB Solceller, Laddboxar 44 Svenska Lumon AB Balkonginglasningar Baksidan
Guldhedens Flyttexpress AB Packning, Flyttning, Städning, Magasinering 5 Olden Bygg & Miljö AB Byggledning, Fastighetsförvaltning, Besiktning 13 NordIQ EcoComfort Energy AB Energieffektivisering, Inomhusklimat 20 HSB Göteborg Fastighetsförvaltning, Ekonomisk förvaltning 25 IMD Sverige AB IMD, Gemensam El, Elbilsladdare 29-30 Brandskydd Väst AB SBA, Utbildning, Brandskydd 31 CoLin Fastighet & Service AB IMD, Solceller, Energieffektivisering 32 EPG Projektledning AB Projektledning, Byggledning, Upphandling 35 Luco AB Fastighetsförvaltning, Lekplatsbesiktning 43

A����� G��������� F���������� ��� �� ����� ��� ����� ����

DU VET VÄL OM  ATT DU KAN FÅ  RUT-AVDRAG?

�i �������� ����s���i�� ino� ��� ��� p���ning� ���ning� s���ning o�� ��g�sin��ing� �� ��n  ���gg� ��n�� �ig ��� oss� �i �� ��������� i ��� �����ig�s ��������nspo������s �����n��� ���  ��������s�ån�� �o����������� o�� ���s���ing� �i ��� ����p� �����o�g��� �� ���� s���n 1�4�� �i�� �� �� ����p ��� �in ���� �i ����� ��� p�i���p��son��� ������g� �R����� �o���n�� o��  o��n��ig ����s������ �i ����p�� ���n ��� �i� �������ings����� ����� �i� s�������n�  Ring oss på 031-1� 44 42 ��� �� p�is���s��g ���� ���n ���p�i����s���

5 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA ������������������������������������������������������3��3������� 031-1����������������������������������������������������
-02-13
2024

FÖRE

EFTER

FÖRE

EFTER

FÖRE

Stockholm

Ajour Trading Sweden AB Entrepenad

Markörgatan 2

136 44 HANDEN

Telefon: 08-604 30 00

thomas@ajourtrading.com

EFTER

Göteborg

Ajour Trading Sweden AB Huvudkontor

Snåkeredsvägen 2

438 91 Landvetter

Telefon: 031-87 05 40

info@ajourtrading.com

6
www.ajourtrading.com
EST. 1987

www.goteborgsmaleri.se

”Vi

Att sätta kunden i centrum och låta kunden vara med genom hela processen är en självklarhet för oss.

Med vårt breda tjänsteutbud - från att måla, tapetsera till ramavtal och totalentreprenad - riktar vi oss speciellt mot fastighetsägare, byggföretag och bostadsrättsföreningar. MILJÖ

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA Måleri i Göteborg sedan 1992
& KVALITET
för en hållbar utveckling och strävar efter att välja de produkter och arbetsmetoder
är bäst ur miljö-
kvalitetssynpunkt.” www.goteborgsmaleri.se 031-81 13 65 info@goteborgsmaleri.se Besök oss på Facebook & Instagram www.facebook.se/gbgsmaleri www.instagram.com/goteborgsmaleri Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning! Är ni
Vi är ert naturliga val! 7
arbetar
som
och
i behov av målning?

Totalentreprenad?

Professionellt måleri

Vi erbjuder måleriservice för interiör och exteriör.

Totalentreprenad

En kontakt för som ansvarar att tidsplanen följs med bästa möjliga resultat.

Serviceavtal

Vår unika serviceavdelning utför mindre arbeten där behov plötsligt upptstår.

Uppföljning

Vi vill ha nöjda kunder och gör alltid uppföljningar.

Med 30 anställda mycket skickliga målare tar vi oss an både stora som små uppdrag.

Måleri i Göteborg sedan 1992 www.goteborgsmaleri.se GÖTEBORGS MÅLERI - MED KÄNSLA FÖR FÄRG www.goteborgsmaleri.se 031-81 13 65 info@goteborgsmaleri.se Besök oss på Facebook & Instagram www.facebook.se/gbgsmaleri www.instagram.com/goteborgsmaleri
Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning!
Vi
8
hjälper er hela vägen

Vi hjälper bostadsrättsföreningar att spara energi! Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

IVT Geo – bergvärme

• Anpas sad för all typer av fastigheter

• Möjlighet till att användas med fjärrvärme

• Trygghet med installation och serviceavtal av IVT- Par tners

• Hög verkningsgrad och låg ljudnivå

• Inbyggd elpatron 9kW eller 13,5kW

Varför väljer allt fler bostadsrättsföreningar värmepump?

En förklaring är priset. Normalt sparar du in investeringen på bara tre till sex år. Och ju fler kvadrat du behöver värma, ju mer pengar finns att spara. Vi på IVT har en hel avdelning med specialister på värmepumpar för fastigheter. Vi ger dig tydliga underlag att ta ställning till och hjälper dig hela vägen till ett driftsäkert värmesystem. Se våra referenser och läs mer på ivt.se/fastighetsmappen

RIV AV OCH SPARA
9
L A

NU,Hjälptack!

Vi har smartare idéer för dina avloppsproblem.

Stopp i avloppet, igen? Lugn, din trygga livlina finns bara ett telefonsamtal bort. Expertis som tar ett helhetsansvar för alla former av VA-system, alltid stand-by för akut hjälp och ständigt redo för långsiktig problemlösning.

Vi hjälper både företag och privatpersoner i Göteborg med omnejd – från VA-problem till färdig lösning, på direkten utan krångel.

Svårare än så ska det inte vara. Hällesåker Slamsugning

Vi erbjuder jänster inom fastighet, mark och VA, allmän högtrycksspolning och slamsugning, TV-inspektion, relining och torrsug. Vi utför även ADR transporter och vi har service-tekniker som utför inspektion av olje- och fettavskiljare samt dricksvattenbrunnar.

hallesakerslamsugning.se | 031-40 99 91
207, 437
Lindome
AB, Norra Hällesåkersvägen
92
10

Drive In mat skadedjurssäkert kärlskåp

UWS, underjordsystem för stora mängder avfall

Har du koll på de nya kraven för fastighetsnära insamling?

Lugn, vi har de idealiska lösningarna!

• Kontakta oss!

PWS erbjuder brett sortiment av genomtänkta, hållbara och lättskötta avfallslösningar för olika fraktioner till din BRF.

Blok2 flexibel med delbara moduler, platsbesparing under jord

Mikael Andersson 0708 92 34 96 adm@pwsab.se

Henrik Lysholm 070 260 75 75 lys@pwsab.se

City Bin lågt underhållsbehov & god tillgänglighet

12

Olden är miljö-, bygg- och fastighetskonsulter med djup kunskap inom våra expertområden. Vi är med er hela vägen genom ert projekt med miljö och kvalitet i fokus. Vårt mål är att bidra till ett hållbart och säkert samhällsbyggande som framtida generationer kan känna sig trygga med.

”Vi har lång erfarenhet av projekt- och byggledning och ser till att projektet sker med rätt kvalitet och på ett kostnadsmedvetet sätt redan från start.”

Kajsa von Oldenskiöld VD & Projektledare

13 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
PROJEKT- & BYGGLEDNING • BESIKTNINGAR • KONTROLLANSVAR MILJÖINVENTERING • MILJÖBYGGNAD • RADON • FASTIGHETSFÖRVALTNING 031 380 22 60 kontakt@olden.se www.olden.se Olden Bygg & Miljö Burggrevegatan 29 411 03 Göteborg

Behöver ni en tillfällig toalettlösning vid exempelvis stambyte?

Vi finns för alla de tillfällen, då du inte kan använda din vanliga toalett inomhus!

Skogstoan finns för alla de tillfällen då du inte kan använda din vanliga toalett inomhus, till exempel när man byter stammar eller renoverar i badrummet.

Skogstoan fungerar även utmärkt i sommarstugan eller på kolonilotten.

DET ENDA DU BEHÖVER GÖRA ÄR

ATT BESTÄLLA

När du har gjort din beställning hos oss så kommer vi och ställer toan på plats. Skogstoan går självklart att få handikappsanpassad.

TELEFON

073 - 331 26 00

E-POST

skogstoan.syd@gmail.com

www.skogstoasyd.se

14

Din lokala EL-installatör

Vi erbjuder helhetslösningar med hög leveranssäkerhet i hela storgöteborg.

Vi har bred kompetens inom EL med professionell, effektiv service och installationer. Våra skickliga installatörer har korta ledtider och kan vara hos dig på kort varsel!

Vi har även smarta helhetslösningar som laddar din elbil enkelt och kostnadseffektivt med tålig design för nordiskt klimat för framtidens elbilsladdning.

Kontakta oss för bra erbjudande på service, laddboxar, underhållsavtal och kostnadsfria offerter ring 031-778 73 00!

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI OFFERT!

Vi har alla behörigheter och utför allt ifrån nyinstallation och ombyggnader till reparation och underhåll till bostäder, hotell, större byggnader, bostadsrättsföreningar, hyreshus, företag och andra offentliga byggnader.

Kontakta oss idag 031-778 73 00, info@zeri.se

15 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

FLODA TAKVÅRD I GÖTEBORG

RENGÖRING AV TAK & FASAD

Bostadsrättsförening?

Vi har lång erfarenhet av fasad- och takunderhåll på bostadsrätter.

Våra tjänster

Takvård, taksäkerhet och fasadvård i hela Västsverige. Helhetslösningar för BRF och fastighetsägare.

Att ta hand om sitt tak och fasad är en investering för framtiden, du ökar levnadslängden för hela din fastighet genom att ta ordentligt hand om den och då krävs ett regelbundet underhåll.

Vi har lång erfarenhet i branschen och för oss är kvalitet i varje utfört arbete oerhört viktigt. Du kan alltid känna dig trygg med att vi väljer rätt material och rätt metoder för din fastighet.

Kostnadsfri offert

Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning. Vi återkopplar inom 24 timmar.

16
74 21 www.flodatakvård.se
Floda Takvård AB Brodalsvägen 9, Partille 070-736
info@flodatakvard.se
TAKVÅRD TAKSÄKERHET FASADVÅRD
OM OSS

D Petterssons Mark & Trädgård AB

Vi hjälper bostadsrättsföreningar med allt från:

• Markarbete

• Snöröjning

• Trädgårdsanläggning

• Fastighetsservice

• Gräsklippning

• Maskinsopning

Kontakta oss för rådgivning och kostnadsfritt platsbesök!

070-696 81 34

dp@dpetterssons.se

Vi har maskiner för att utföra alla typer av markarbeten till er BRF. Vår personal är erfaren och hjälper er att uppnå ett professionellt resultat snabbt och kostnadseffektivt.

Vi erbjuder fast-pris-avtal för helårsavtal med vinterjour.

www.dpetterssons.se

MARKARBETE OCH FASTIGHETSSERVICE FÖR ER BRF
17

SOLPANELER • TAKTVÄTT • FASADTVÄTT

• TAKMÅLNING

Funderar du på att montera solpaneler?

Takpannor av betong bör alltid ha ett ytskikt, det skyddar mot nedbrytning av pannan samt avvisar fukt. Efter ca 15 år är detta ytskikt borta. Så innan du monterar solpaneler se till att ditt tak klarar lika många år som dina solpaneler ska vara på taket.

Vi har tänkt på helheten. Alla tjänster samlade under ett tak. Enkelt och tryggt för dig som kund.

✓ Nyhet! Serviceavtal Snö och Is

✓ Kostnadsfri besiktning för Brf

✓ Tak- och fasadtvätt

✓ Takmålning (Förläng livslängden)

031-757 00

031-757 00

instagram.com/fixergoteborg

linkedin.com/company/fixer-göteborg-ab youtube.com/@fixergoteborgab9183

18
40 info@fixer.nu www.fixer.nu
40 info@fixer.nu
www.fixer.nu facebook.com/Fixerab

Vi renoverar & bygger om

Vår styrka är totalentreprenad

Med den långa erfarenhet av renovering av flerbostadshus och lokaler som vi på Kaborn Jensen Bygg besitter, vet vi vad som är viktigt i varje del av projektet.

"Vi ser till att resultat blir rätt, samtidigt som resan dit blir så trygg och behaglig som möjligt."

Vi tar ansvar för helheten och för resultatet.

Vår specialitet är renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Våra ledord är kompetens, hög närvaro och stort engagemang.

BJÖRN KABORN bjorn@kabornjensen.se

0709 49 88 49

Kontakta oss gärna idag om du har frågor om våra tjänster eller vill bolla ett projekt!

CHRISTOFFER VOEGELEN JENSEN christoffer@kabornjensen.se

0704 91 07 27

STAMMAR

Stambyte och badrumsrenovering är ett av våra främsta specialistområden.

TAK

Vi utför arbeten med alla typer av tak och taktäckningar.

Vi

hjälper dig!

FASAD

Vi hjälper er med ert fasadprojekt oavsett fasadtyp.

FÖNSTER

Vi utför fönsterbyten och renovering av befintliga fönster.

BALKONGER

Vi tar oss an allt från balkongreparationer till gjutning av nya balkonger.

Vi utför alla typer av renoverings- och ombyggnadsarbeten samt anpassningar av fastigheter och lokaler i Göteborg med omnejd. Hör av er så berättar vi mer!

RIV AV OCH SPARA
MER INFORMATION OCH REFERENSPROJEKT HITTAR DU PÅ: KABORNJENSEN.SE 19

Sänk dina fjärrvärmekostnader

De fortsatta prishöjningarna på fjärrvärme har gjort det viktigare än någonsin att ta kontroll över energiåtgången i varje bostadsrättsförening. Vi hjälper er att minska er energianvändning med en beprövad och väldokumenterad lösning.

Lägre energikostnader och ökad inomhuskomfort

Höga energikostnader och ojämn inomhustemperatur är ett vanligt problem i många fastigheter. Skillnaderna i temperatur mellan olika lägenheter kan vara flera grader och orsaken till detta är en ineffektiv och ibland direkt felaktig styrning av värmesystemet. Konsekvensen blir missnöjda lägenhetsinnehavare och höga energikostnader.

Med små variationer bygger uppvärmningen av våra fastigheter, nya som gamla, på teknik som är nästan 100 år gammal. Genom åren har det kommit en mängd lösningar för att reglera värmen på ett effektivt och kontrollerat sätt.

Man skulle kunna tro att problem med ojämn värme och hög energiförbrukning skulle vara lösta för länge sedan, men så är det i de allra flesta fallen inte. Orsakerna till detta är många, men ofta handlar det om både okunskap och ekonomiska intressen.

Med Nordiq Energys patenterade lösning kan vi leverera rätt effekt in i systemet och, efter balansering av detta, fördela denna på ett sätt som gör att temperaturen blir jämn i hela fastigheten. Ni får ett jämnt och behagligt inomhusklimat med lägre energikostnader som följd.

Vi gör detta med standardkomponenter och oavsett om fastigheten är byggd 1920, 1970 eller 2014 så kan vi implementera vår lösning utan fördyrande specialkonstruktioner och -system.

Denna lösning är sprungen ur ett forskningsprojekt på Chalmers och fungerar även i fastigheter där andra lösningar går bet. Vi tar ansvar för hela processen och finns där före, under och efter installation.

Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång och analys av förutsättningarna i er fastighet. Erbjudandet gäller t o m 2024 04 30.

Boka en kostnadsfri energi-inventering idag!

En energi-inventering ger er svart på vitt vilka förutsättningar som råder i just er bostadsrättsförening och den ligger också till grund för de åtgärder ni bör vidta för att få ner kostnaderna och förbättra inomhusklimatet i fastigheten.

20
Nordiq Energy | Malörtsvägen 10 | 449 33 Nödinge www.nordiqenergy.se | E-post: info@nordiqenergy.se Telefon: 010-288 16 00

BYGGNADSARBETEN MED

Våra

TJÄNSTER

Ny-, om- och tillbyggnader

Lokal- och kontorsanpassningar

Reparationer och underhåll

Badrumsrenoveringar

Stambyten

Undertrycksventilerade golv

Sanering av fukt, mögel och radon

www.brodernabrader.se

Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning.

Telefon: 031-93 32 90

E-post: info@brodernabrader.se

Hemsida: www.brodernabrader.se

OM OSS

Bröderna Bräder Bygg AB är ett väletablerat byggföretag på ca 40 anställda, som startades 1996 av bröderna Mats och Ulf Wetterlundh. Vi bedriver vår verksamhet i Lindome och utför uppdrag i Göteborgsregionen med omnejd.

Med över 20 års erfarenhet och stort kunnande vänder vi oss till både företag, entreprenörer och privatpersoner. Genom vår kunniga och kompetenta personal kan vi tillmötesgå våra kunders önskemål genom professionell vägledning.

Genom att endast samarbeta med noga utvalda underleverantörer kan vi ta totalansvar för hela byggprocessen. För att våra uppdrag även ska hålla högsta möjliga kvalitetsnivå arbetar vi utefter nedan standarder:

ISO 9001 (kvalitet) - ISO 14001 (miljö) - ISO 45001 (arbetsmiljö)

21 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
KVALITET

Din nya elektriker

ALLA TYPER AV ELARBETEN FÖR DIN BRF

Prima EL utför mer eller mindre allt inom el. Med över 20 år i branschen och med professionella medarbetare kan du känna dig trygg med oss. Vi sätter alltid dig som kund i fokus!

Vi utför elinstallationer åt bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, industri, restaurang, privatpersoner.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor, vår expertis finns tillgänglig för dig. Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert.

Välkommen till din nya elektriker!

ELBILSLADDNING LED-ARMATURER BELYSNING ELCENTRALER NÄTVERK & FIBER JOUR FELSÖKNING SERVICE E-post: info@primael.nu Telefon: 031-320 41 52 Skrindvägen 24, 442 44 Kungälv instagram.com/primael.nu www.primael.nu 22

Vi är din totala underhållspartner

PERFEKT STÄD BN AB erbjuder en mängd tjänster inom miljöunderhållning för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

På Perfekt Group prioriterar vi alltid kundtjänst och är stolta över att erbjuda en förstklassig upplevelse för våra kunder. Vi vet att snabb och effektiv kommunikation är avgörande för att upprätthålla goda relationer med våra kunder. Därför sätter vi alltid våra kunders behov främst och är alltid redo att hjälpa till med alla frågor eller problem som kan uppstå.

Vårt team av erfarna och kunniga medarbetare är alltid tillgängliga för att svara på dina frågor och ge dig den hjälp du behöver. Vi strävar alltid efter att göra ditt liv enklare och mer bekvämt genom att erbjuda en sömlös och smidig kundserviceupplevelse.

Tveka inte att kontakta oss så ser vi till att hjälpa er på bästa möjliga sätt.

Besöksadress: Järnringen 50, 433 30 Partille

E-post: info@perfektstadbn.se

Telefon: 073 934 9374 / 070 770 49 02

www.perfektgroup.se

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA LOKALVÅRD • TRAPPSTÄDNING • VÅRSOPNING • TRÄDGÅRDSARBETE • SNÖRÖJNING • HALKBEKÄMPNING
23

Götalands takteknik är det trygga och säkra valet av takläggare i Göteborg. Vi utför kompletta takläggningar, takrenoveringar och måleriarbeten i Göteborg och hela Götaland –året om.

Vi använder oss alltid av tåliga material av absolut högsta kvalitet för att ge taket en så lång livslängd som möjligt. Bland våra kunder finns privatpersoner, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företag. Vi gör takläggningar på allt från stora hyreshus och kompletta kyrktak till mindre småhus och garage. Alla jobb är viktiga och behandlas med samma respekt för att kunden ska bli så nöjd som möjligt. Som takläggare i Göteborg lägger vi tegeltak, betongpannor, plåttak och papptak. Alla våra takpannor är ytbehandlade för att på bästa sätt stå emot väder och vind. Med våra erfarna takläggare, vårt högkvalitativa takmaterial och vår garanti kan du som kund känna dig trygg.

Takläggare i Västra Götaland

Götalands takteknik

031 – 14 00 04 / 0734 – 16 14 89 info@vgtak.se www.vgtak.se

Brilliant solar

010-101 52 80

info@brilliantsolar.se www.brilliantsolar.se

TAKLÄGGNING
TAKRENOVERING
TAKBYTE
SNICKERIARBETEN • SOLENERGI SKANNA MIG

TRE SMIDIGA LÖSNINGAR

ÄVEN MINDRE FÖRENINGAR KAN TA DEL AV STOR KOMPETENS

Som en kooperation med 100 år i branschen har vi utvecklat en lång erfarenhet och bred kompetens inom förvaltning. Men man behöver varken vara medlem i HSB eller en stor bostadsrättsförening för att ta del av våra tjänster inom fastighetsförvaltning. För mindre föreningar har vi istället utformat paketlösningar för de styrelser som vill ha det nödvändigaste inom förvaltning. Och samtidigt ha friheten att kontakta oss för tilläggstjänster vid behov.

EKONOMISK FÖRVALTNING - DET VIKTIGASTE SAMLAT I ETT PAKET

Ett enkelt och digitalt sätt för bostadsrättsföreningar att hantera det grundläggande i den löpande ekonomin – från avisering av avgifter, fakturahantering och löpande bokföring till budgetplanering, årsredovisning och bostadsrättsföreningens deklaration – i ett och samma prisvärda paket.

RÅDGIVNINGSAVTAL - ETT ENKELT OCH TRYGGT ALTERNATIV

Få tryggheten i att kunna rådfråga en kompetent fastighetsförvaltare med lång erfarenhet. Med detta avtal får er bostadsrättsförening tillgång till rådgivning via digitala kanaler och har även möjlighet att på löpande räkning begära mer hjälp om behov uppstår. Rådgivning ingår så länge föreningen har tjänsten och det finns inga begränsningar avseende antal rådgivningstillfällen.

BOENDESOCIALA TJÄNSTER FÖR KÄNSLIGARE ÄRENDEN

Få bostadsrättsföreningar är helt problemfria och konflikter mellan grannar och sociala problem kan vara svåra för styrelsen att hantera på egen hand. Förutom störnings-ärenden kan det handla om problem i boendet relaterade till psykisk ohälsa, demens, missbruk och andra sociala problem. Vi erbjuder boendesociala tjänster på timarvode, när styrelsen behöver avlastas i känsliga frågor.

Besök vår hemsida och läs mer! www.hsb.se/goteborg/forvaltning/

HSB Göteborg riktar sig till bostadsrättsföreningar i hela Västsverige, i ett område som sträcker sig från Lysekil i norr till Kungsbacka i söder och Vårgårda i öster. Vi erbjuder en helhetslösning inom förvaltning, med allt från ekonomisk och teknisk förvaltning till underhållsplanering och projektledning inom energi och ombyggnad.

Läs mer på hsb.se/goteborg.

25 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Hur mår balkongerna i din förening?

Balkongen har en speciell plats i våra hem. En plats för avkoppling, återhämtning, umgänge eller precis vad man vill. Man ska kunna utnyttja sin balkong på bästa sätt, året runt.

Står ni inför en balkongrenovering? Eller behöver inglasningar bytas ut. Kontakta oss så kan vi tillsammans hitta den bästa lösningen för just din förening.

Hälsningar

Mikael Lundblad & Ola Magnusson

E-post: mikael.lundblad@balco.se • Telefon: 073-412 87 29

E-post: ola.magnusson@balco.se • Telefon: 073-345 61 45

26
RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

TRYGGA TAKENTREPRENADER

För fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Vi är ett familjeföretag i tredje generationen som startades under 1960-talet. Vår utveckling har varit positiv under åren och idag erbjuder vi helhetslösningar inom tak- och plåtentreprenader. Med utgångspunkt från Skövde vänder vi oss till industri och byggföretag, bostadsrättsföreningar, kommuner och privatpersoner i Skaraborgs län.

Vi tror på nära kontakt med våra kunder under våra projekt och gör allt för att de ska bli nöjda och få ett proffsigt utfört takarbete. Att ge oss förtroendet som totalentreprenör, där vi leder ett projekt från start till mål, är ett tryggt val. Våra erfarna takläggare reparerar, renoverar och lägger nya tätskikt på alla former av yttertak.

FOKUS PÅ KVALITET
OCH MILJÖ NUÄVEN SOLCELLER
Kostnadsfri offert och rådgivning MB-Tak AB Fabriksgatan 3, Skövde
41 E-post: info@mbtak.se www.mbtak.se PAPP . PVC . GUMMIDUKAR . TAKSÄKERHET . TAKPANNOR . PLÅT . SEDUMTAK 28
Telefon: 0500-41 40

System och tjänster för Individuell Mätning och Debitering (IMD)

Smart avläsning och rättvis debitering

Individuell mätning och Debitering

Vi hjälper er att undersöka möjligheterna för Individuell Mätning och Debitering (IMD) av värme, vatten eller el i er förening. Därefter levererar vi en totalentreprenad med installation och driftsättning av mätare och system. Slutligen säkerställer vi med fjärravläsning att ni enkelt kan debitera förbrukningen på medlemmarnas avgiftsavier.

En komplett leverantör av IMD-system

Techem har sedan 1952 levererat mätare och tjänster för individuell mätning och debitering av värme, vatten och el i flerbostadshus och radhusområden.

Idag ansvarar Techem för avläsning och debitering i mer än 11 miljoner hushåll med tillhörande 55 miljoner mätpunkter i Europa.

I Sverige har vi levererat Techems trådlösa IMD-lösningar i mer än 20 år, och idag kan vi erbjuda ett stabilt avläsningssystem och en säker tjänsteplattform.

Gemensam el

I de flesta fall sparar medlemmarna 1 000 – 1 500 kr per lägenhet och år på att köpa elen via föreningens abonnemang. Vi hjälper er undersöka era förutsättningar och möjligheter, och presenterar därefter en besparingskalkyl med jämförelse före och efter ombyggnad.

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning eller offert! www.imd-system.se

29 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
| info@imd-system.se | 010 202 28 00

Trådlösa vattenmätare

Vi kan leverera vattenmätare för lägenheter, radhus eller hela fastigheter.

Vi anpassar bygglängder och anslutningsstorlekar för att passa montageförutsättningar i fördelarskåp, dolt i skåp eller för synligt montage i t.ex. badrum.

Tack vare integrerad trådlös kommunikation så kan mätare enkelt monteras även om det inte är förberett för mätning på förhand.

Elbilsladdare

Vi kan mäta förbrukningen till era laddplatser med våra elmätare, alternativt ta emot en förbrukningsfil från era laddboxar. Detta innebär att vi både kan hantera både fasta personliga och rörliga laddplatser. Därefter kan vi enkelt leverera en debiteringsfil till er förvaltare så att kostnaden debiteras på avierna.

Debiteringstjänster

Baserat på fastighetens priser eller kostnader beräknar vi förbrukningskostnaden för de enskilda lägenheterna samt framställer tillhörande förbrukningsunderlag. Vi tillhandahåller därefter kundservice mot boende via telefon och e-post samt support mot styrelsen eller förvaltaren.

30 IMD Sverige AB Malmö | Göteborg | Stockholm
www.imd-system.se | info@imd-system.se | 010 202 28 00 Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning eller offert!
31 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA Kunskap räddar liv! Vi har kunskapen och hjälper er att rädda liv genom systematiskt brandskyddsarbete och vi utbildar er i hur ni ska skydda er själva, era anställda och er verksamhet på bästa sätt. ✓ SBA ✓ Utbildning ✓ Rådgivning ✓ Brandskydd FASTIGHETSÄGARE ELLER BRF? www.brandskyddvast.se Telefon: 0700-48 46 20 E-post: info@brandskyddvast.se VÅRA TJÄNSTER

Vill ni minska era driftskostnader?

Lösningen är då IMD!

Låt oss utföra en komplett installation och driftsättning av IMD system. Vi lämnar garantier, vi arbetar professionellt, vårt motto är ”Över kundens förväntningar”.

IMD, Individuell Mätning och Debitering, innebär att varje individuellt elavtal i en förening omvandlas till ett gemensamt elavtal och el, vatten och temperatur mäts individuellt för varje lägenhet i fastigheten. I genomsnitt kan varje hushåll i en förening spara tusentals kronor per år genom att övergå till gemensam el och återbetalningstiden för föreningen är inte mer än 3 - 5 år beroende på föreningens förutsättningar.

För att kunna övergå till gemensam el krävs ett byte av elnätsägarens mätare mot individuella mätare så att varje hushålls faktiska förbrukning kan mätas. I samband med det slopas också enskilda abonnemangskostnader vilket gör att både förening och medlem sparar pengar.

www.colinfastighet.se

Låt oss sedan ta nästa steg och installera solceller på era tak. Med solcellslösning ifrån oss så kommer er förening att ytterligare minska driftskostnaderna, ni minskar miljöpåverkan samt så kommer era medlemmar att bli ännu nöjdare med sina boenden.

Telefon: 070-58

Kontakt: Conny Lindskog

32 Det lilla företaget med det stora engagemanget
Kontakt
info@colinfastighet.se
74646
Kostnadsfri projektering inför installation av IMD
Solceller

Anlita en pålitlig partner till dina byggprojekt

Varför välja oss?

Anpassade lösningar: Vi förstår att varje fastighet är unik. Våra tjänster är därför skräddarsydda för att möta dina specifika behov och mål.

Långsiktig värde: Vårt fokus ligger på att skapa långsiktigt värde för dina fastigheter genom hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Erfarenhet och expertis: Med ett team av erfarna hantverkare och specialister, garanterar vi arbete av högsta kvalitet.

Effektivitet och pålitlighet: Vi förstår vikten av att hålla tidsplaner och budgetar och vi strävar efter att leverera effektiva och pålitliga tjänster.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert!

070-400

marczonamilan1997@gmail.com

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
MURERIARBETEN
PLATTSÄTTNING • SNICKERIARBETEN • MURERIARBETEN GJUTNING • ALTANBYGGEN
DIN BYGGFIRMA I VÄSTRA GÖTALAND SNICKERIARBETEN
PLATTSÄTTNING
67 48
www.cement-trädbygg.se
33

VÄRMEPUMPAR OCH

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH

FASTIGHETSÄGARE SEDAN 1974

ER TRYGGHET NÄR DET GÄLLER VÄRMEPUMPAR OCH VÄRMESYSTEM

Vårt mål är långsiktiga relationer med våra kunder där vi skall finnas med hela vägen från offert, leverans, service och reparation. Vi har kunskapen som krävs för att anpassa en värmepumpsinstallation för såväl stora som små Brf.

Vi har rätt värmepump för er.

Det perfekta valet för er som skall byta frånluftsvärmepump i föreningen

Vid byte av flera värmepumpar på samma gång blir priset riktigt förmånligt i jämfört med att byta en värmepump åt gången.

VÄRMESYSTEM
www.e-ror.se
34

Vi hjälper er från start till slut!

I tätt samarbete med er utför våra projektledare samtliga delar i projektfasen för att nå högsta kvalitet till ett rimligt pris.

Vi arbetar inom följande områden:

• Projektledning - Håller ihop projektet från början till slut avseende ekonomi, tidplanering och kvalitet

• Byggledning - Samordning av byggprojektet på plats

• Upphandling av projektörer och entreprenörer. Vi konkurrensutsätter alltid med hänsyn till både kvalitet och pris

• Underhållsplanering

• Framtagning av åtgärdsplaner

• Energideklarationer

• Besiktning

• Rådgivning

Kompetens inom samtliga områden, såsom:

• Fasadrenoveringar

• Fönster

• Takbyten

• Våtrumsrenoveringar

• Ombyggnationer, påbyggnader

• Inredning av vindsvåningar

• Värme, vatten och avlopp

• Ventilation

• El och styr

• Installation av solceller

• Relining

35
Kontakta oss gärna på brf@epg.se för ett förutsättningslöst möte på plats, per telefon eller online! EPG Projektledning AB I www.epgprojektledning.se I @epgprojektledning KOMPETENS - ENGAGEMANG - GLÄDJE - FLEXIBILITET

Vi byter fönster trä pwc trä/alu.

Lgh och källardörrar, balkongräcken,entrépartier, takpannor,taktegel och plåttak samt papptak.

Putsar fasader, byter träfasader mm. Allt under samma tak.

I FOKUS.

Kontakta oss för kostnadsfri offert!

Jonas - 073 818 83 40

Tommy - 076 819 60 61

Simon - 072 601 01 88

36
& BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
FASTIGHETSBOLAG

INVESTERA I FRAMTIDENS ENERGI

Elbilsladdare till Brf

Det blir allt mer populärt att bostadsrättsföreningar installerar laddstolpar till elbilar och laddhybrider. Det fungerar lika bra att installera laddstolpe i en bostadsrättsförening som för en privatperson. Även bostadsrättsföreningar kan få 50% avdrag på sin investering, detta genom att ansöka om bidrag från Naturvårdsverket.

Vi har lösningarna för dina elbehov

Laddbox

Enklare, bekvämare, billigare. Vi hjälper dig välja och installera laddbox!

Solceller

Solceller är inte bara en bra investering. Det är också ett roligt projekt.

076-939 26 68

kontakt@pvsolteknik.se

www.pvsolteknik.se

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
37

Fullservicebolag inom LOKALVÅRD

Vi ska ge bäst service i hela Storgöteborg

Ett namn som vårt förpliktigar. Att vi alltid ger högsta städkvalité är förstås en självklarhet. Men när du väljer oss får du dessutom riktigt bra service, hela vägen från förfrågan till slutfört arbete. Med över 20 års erfarenhet och hundratals lojala kunder törs vi tro att det faktiskt är sant: Vi är vad vi heter!

Moderna

Vi anpassar våra tjänster efter dina önskemål och vi uppdaterar våra verktyg med senaste tekniken. Allt blir helt enkelt bättre så.

Miljövänliga

Vi arbetar för en bättre miljö, på riktigt. Därför är vi miljödiplomerade, ISO14001-certifierade, har miljövänliga fordon och minskar löpande kemikalieförbrukningen.

Långsiktiga

Vi tror på nöjda kunder, stora som små. Därför är service och kvalitet våra allra viktigaste ledord. Hos oss är du alltid i trygga händer.

031-43 10 90 kundsupport@geservices.se www.geservices.se 38

Bostadsrättsföreningens kompletta entrétekniker

• Dörr i trä, stål, aluminium

• Dörrautomatik

• Lås & beslag

• Kortläsare & bokningssystem

En helhetslösning kring er dörrmiljö

Vi utför service & installation kring dörren till elektroniska cylindrar, automatiker, kortläsare & bokningssystem. Vi har en har en bred kunskap om dörrmiljön som ofta är den mest komplexa delen där många olika aktörer blir inblandade, hos Nelmo kan du få helhetslösningen. En kontakt för hela dörrmiljön kommer att underlätta för eventuella framtida fel som kan uppstå!

Beställning av dörren sker i samråd med kund, och en plan läggs framåt för hur bytet skall gå till och när det skall göras. Vi river den befintliga dörren, monterar den nya dörren ihop med utrustningen kring den.

När arbetet är klart har du en komplett dörrmiljö som uppfyller de krav som ställs. Vi har täta samarbeten med elektriker, portmontörer, dörrtillverkare.

Nelmo AB

0501-38

kontakt@nelmoab.se

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
63 00
Nyqvist
770 44 95
Stefan
070-
stefan@nelmoab.se
Nyqvist 072-355 1111 lotta@nelmoab.se www.nelmoab.se 39
Lotta
LA Takvård erbjuder miljövänlig och skonsam takvård som garanterat förlänger takets livslängd med flera år.

Företaget LA Takvård har funnits sen 2006 och har ett franchisenätverk som utför takvård i varje kommun i hela landet.

- Vi på LA Takvård arbetar med skonsam takvård och använder oss inte av högtryckstvätt. Vi skrapar manuellt bort stora delar av mossa och övrig påväxt. Efter det blåser vi bort all lös påväxt som finns på taket för att sedan behandla det resterande med ett miljöcertifierat medel. Medlet tar, tillsammans med väder och vind, sedan bort den allra mest ingrodda påväxten. Efter ett till två år är taket helt rent. Vi erbjuder även ett kostnadsfritt hembesök där vi gör en enklare översyn av taket för att se vilken typ av behandling som behöver göras och kunden får då en offert direkt på plats.

VIKTIGT ATT MOTARBETA PÅVÄXT

Att behandla och vårda sitt tak är viktigt. Påväxt på taket är inte bara negativt för takets utseende utan kan även leda till allvarliga fuktskador.

- Påväxten som samlas på tak består av tre behandlingen vart fjärde år så skjuter man olika organismer: mossa, alger och lavar. upp takbytet länge. I och med att förarbetet Mossan kan man i det närmaste beskrivas som där vi skrapar bort stora delar av påväxten en disktrasa. Den binder mycket fukt och när redan är gjort så kan vi alltid erbjuda den här det sedan fryser finns risk för frostsprängningar återbehandlingen till ett förmånligt pris. som skapar små sprickor i takpannorna vilket kan leda till att vatten tränger in in pannan. Till slut kan takpannorna bli så pass skadade att de inte längre håller tätt. Även alger binder mycket fukt och ger dessutom ett väldigt fult och smutsigt intryck. Laven i sin tur fräter på takpannorna vilket skapar små skador på ytskiktet. Avrinningen från taket hindras i största allmänhet av påväxten.

RIKTAR SIG TILL ALLA

LA Takvård och deras franchisetagare riktar sin verksamhet till alla olika typer av kunder, så som privatpersoner, bostadsrättsföreningar eller företag.

- Vi arbetar främst inte med att göra taken snyggare utan vi arbetar med att förlänga takets livslängd. Efter att vi har varit och behandlat ett tak gör vi per automatik en uppföljning och erbjuder en återbehandling efter fyra år. Gör man

Kontakta oss för mer info

Jeff Niklasson, LA Takvård AB

tel: 076-535 33 00 jeff.niklasson@ @takvaarrdd.se takvård.se
Öka säkerheten med digitala dörrlås i hela

Allt fler bostadsrättsföreningar och fastighetsägare installerar moderna låssystem i sina fastigheter för att öka tryggheten för de boende. RCOs lösningar för passersystem är både säkra och smidiga. Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt att ta sig in i fastigheten för dig som bor där. Samtidigt som det ska vara svårt för obehöriga att komma in.

En porttelefonlösning med inbyggd kort- eller tagläsare innebär att de boende kan ta sig in på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt, att porten kan hållas låst för obehöriga och att besökare enkelt kan släppas in.

fastigheten

Med en elektronisk informationstavla från RCOs samarbetspartner Electrolux Professional i entrén kan varje boende, förutom att boka tvättstuga, ta del av nyheter eller annan information, göra felanmälan och se statistik över sin förbrukning av exempelvis kall- och varmvatten, el eller gas.

Allt med en och samma tag.

Vi är specialister på: Passagesystem, Inbrottslarm, Porttelefoni, Tvättstugebokning och Fiberinstallation 41

Underhållsspola er BRF

Vi renoverar och underhåller dina rör för framtiden

JP Spol & Relining AB är ett fullserviceföretag inom underhåll och renovering av dag- och spillvattensystem i fastigheter.

Underhållsspolning för bostadsrättsföreningar, förvaltare och privatpersoner.

Vår rekommendation är att de flesta avlopp normalt sett bör spolas vart 3-5 år.

Vi utför relining som ett alternativ till stambyte där man slipper rivningar och obeboliga bostäder under relativt lång tid och istället kan bo kvar i bostaden under renoveringstiden.

Vi är ett väletablerat företag med många års erfarenhet inom relining branschen. Våra Sacpro-auktoriserade montörer utför installationer och reparationer av högsta kvalité. 031-53

42
40 04
RÖRINSPEKTION I HÖGTRYCKSSPOLNING I RELINING
info@jpsr.se www.jpsr.se
JOUR DYGNET RUNT

BOKA VÅRENS LEKPLATSBESIKTNING

Med barnens bästa i fokus besiktar vi och säkerställer skicket på lekplatsen och lekredskapen.

Efter avslutad besiktning erhåller beställaren ett protokoll med foton som visar på eventuella brister som upptäcks i samband med besiktningen.

För oss är det viktigt med en personlig kontakt därför finns vi alltid här för kunden, både innan, under och efter besiktningen.

Läs mer och skicka en offertförfrågan via QR koden

Vi

besiktigar även utomhusgym!

https://besiktningsman-goteborg.se/lekplats

• Fastighetsförvaltning

• Projekt- och Byggledning

• Besiktning

Står ni inför en renovering eller investering till er bostadsrättsförening men känner att ni saknar tid eller kompetens för att leda projektet på bästa sätt?

Vi hjälper er genom hela projektet från upphandling till slutbesiktning.

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation för just ert projekt.

Tel. 031 - 440 840

www.lucofastighet.se

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
43

AH Energy

Din EL & Solcellsinstallatör

Kvalitet Support & service

Marknadsledande kvalitet på samtliga av våra produkter

Att hålla tider och en god kommunikation med kunden är vårt fokus

Elinstallationer Elbilsladdare

Framtidens energi

Installation av nätanslutet solcellssystem.

Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.

Installation av laddningspunkt till elfordon.

Batterilagning AH Energy AB Kontakt Vallhamns industriby 1 471 93 Kållekärr Tel. 076-316 16 43 info@ahenergy.se
Vi specialiserar oss på: Solceller
44
“IMD är rättvist, ekonomiskt och bra för miljön“

Användningen av värme och vatten minskar med mellan 15–25 procent i bostadsrättsföreningar som inför Individuell Mätning och Debitering.

Läs mer: www.imd-system.se

I juli 2021 infördes krav på Individuell Mätning och Debitering (IMD) av varmvatten för fastighetsägare som gör större renoveringar och från och med den 1 juli 2022 ska alla nybyggda lägenheter byggas med IMD på varmvatten.

Joakim Pålsson är affärsutvecklare på Techem IMD-system vars äldsta kunder fick sina vatten- och värmemätare installerade år 2000. 22 år senare konstaterar han att dessa bostadsrättsföreningar fortfarande är nöjda kunder. Idag har företaget installerat över 100 000 mätare i föreningar från Umeå i norr till Trelleborg i söder.

”Gemensam el har efterfrågats av föreningarna snart 20 år och för cirka 10 år sedan märkte vi att många fler fick upp ögonen för mätning och debitering av varmvatten. Sedan kostnaderna för fjärrvärme på kort tid har ökat kraftigt ser vi nu även en ökad efterfrågan på mätning av värme i bostadsrättsföreningar.”

De flesta föreningar vill införa IMD för att systemet både är rättvist, ekono -

miskt och bra för miljön. När medlemmarna betalar för sin faktiska användning skapas incitament för att hushålla med energin och därmed minskas den enskildes såväl som föreningens klimatpåverkan. Enligt Joakim brukar användningen sjunka med mellan 15–25 procent när systemet har införts.

”När förbrukningen inte längre ingår i avgiften så upptäcker medlemmarna plötsligt att det inte är gratis vilket innebär att förbrukningen sjunker.” Joakim Pålsson, Techem IMD-system

När det gäller mätning av el inför många Gemensam el vilket innebär att hela föreningen har ett gemensamt el-abonnemang som elen köps in via i stället för att alla medlemmar har varsitt. På sätt behöver inte alla medlemmar betala varsin fast abonnemangskostnad till nätägaren. Detta innebär en garanterad besparing från dag ett, normalt minst 1 500 kr per lägenhet och år. Installationen betalar sig då redan efter 2–3 år, menar Joakim.

“Den besparing föreningen har gjort med Gemensam el kan sedan finansiera installation av varmvattenmätning och värmemätning”

Joakim Pålsson, Techem IMD-system

Eftersom Techem IMD-system enbart arbetar med trådlösa system påpekar Joakim att det är lika enkelt att installera och driftsätta dem i befintliga fastigheter som vid nyproduktion och att det är enkelt att komplettera med fler mätare när föreningen önskar eller behöver. Mätarna avläses trådlöst och automatiskt och mätdata kontrolleras därefter innan debiteringsunderlag tas fram till medlemmarna. Samtidigt skickas en datafil till förvaltaren som tar med kostnaderna på nästkommande avgiftsavier.

Text: Linda Svedin (www.svedinmedia.se)

45 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA artikel från www.brf-nytt.se

HÅLL DIG UPPDATERAD MED DE SENASTE BRF-NYHETERNA DIREKT TILL DIN E-POSTLÅDA

Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening kan det vara bra att ha koll på vad som händer. Vi har samlat intressanta artiklar, nyheter och erbjudanden på vår nyhetssida www.brf-nytt.se.

Varje vecka skickar vi dessutom ut ett nyhetsbrev direkt till din e-post där du kan läsa veckans mest intressanta nyheter och artiklar.

Anmäl dig till BRF-Nytt

Besök www.brf-nytt.se eller skicka ett mail till nyhetsbrev@fastighetsmedia.se för att anmäla dig.

Vi behöver ditt namn, ev. bostadsrättsförening/ företag, E-postadress samt vilken region du är mest intresserad av (Mälardalen, Västra Götaland, Skåne eller övriga landet.)

BRF-Nytt skickas ut veckovis till över 8.000 mottagare runt om i hela landet. Nyehtsbrevet är kostnadsfritt och du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration eller få nyhetsbrevet skickat till en annan adress. Vid frågor, kontakta oss på nyhetsbrev@fastighetsmedia.se så hjälper vi er.

www.brf-nytt.se

46
f f f

Vi hjälper er med hela processen:

f Bygglovsansökan & ritningar

f Upprätta avtal mellan förening och boende

f Kontakt och support till styrelse och boende

f Montage, eftermarknad & service

Till oss vänder ni er när:

f Endast en medlem vill glasa in sin balkong

f Några medlemmar vill glasa in sina balkonger

f Hela föreningen vill glasa in balkongerna

f Vid renoveringsprojekt

Balkonginglasningar för BRFer och dess medlemmar

Besök vårt showroom

Svenska Lumon - Industrivägen 6 - 433 61 - Sävedalen

Boka tid: 010-150 21 00, kunderservice@lumon.com

Få en kostnadsfri offert för er BRF

Vi kommer ut till er BRF och gör beräkningar som mynnar ut i en kostnadsfri offert er BRF och era medlemmar

Mer utrymme för livet

www.lumon.se

Tel: 010-150 21 00

kunderservice@lumon.com

Skanna QR-koden för att be om en offert

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.