Brf-mappen Stockholm vår/sommar 2023

Page 1

Stockholm
med mappen till styrelsemötet! Hitta leverantörer och entreprenörer till Er Bostadsrättsförening VÅR · SOMMAR 2023
Ta

VERKTYGET FÖR ATT HITTA DET ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING BEHÖVER

Snabb hjälp från företag som valt att jobba med bostadsrättsföreningar i er region

Så här använder du verktyget

BRF-Mappen

Mappen du håller i din hand innehåller ett antal leverantörer och entreprenörer som vill och har kapacitet att arbeta med bostadsrättsföreningar, stora som små, i din region. Vi har en nära dialog med våra annonsörer och kontrollerar dessa utifrån b.la. ekonomi, referenser och rating. Använd mappen för att hitta en aktör som passar er förening.

På sidan intill hittar du alla annonsörer i mappen. Vi har sorterat dem efter verksamhetsområden.

Tips! Planera i god tid

www.brfmappen.se

På vår site www.brfmappen.se kan du enkelt söka efter leverantörer och entreprenörer i din region. Här hittar du samtliga av våra annonsörer samt aktuella erbjudanden och kampanjer. Du kan även hitta kontaktuppgifter till tidigare annonsörer i våra mappar. Vi arbetar hela tiden hårt med utvecklingen av våra digitala kanaler för att ytterligare förenkla styrelsens arbete och förbättra vårt helhetskoncept.

Tänk på att det under vissa perioder kan finnas en hög efterfrågan på specifika tjänster eller produkter. Planera och kontakta leverantörer och entreprenörer i god tid innan åtgärdens tänkta start.

Kontakta oss

Hittar du fortfarande inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en passande aktör för er bostadsrättsförening.

Du kan kontakta oss på flera sätt. Antingen via e ­post på adressen kontakt@fastighetsmedia.se eller via telefon 0651-688 60

Är du i behov av snabb hjälp?

Kontakta oss och beskriva era behov. Vi matchar därefter era önskemål mot våra annonsörer och förmedlar sedan kontakten till passande leverantörer eller entreprenörer.

VERKTYGET FÖR ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING

FASTIGHETSMEDIA I LJUSDAL AB

Ansvarig utgivare: Daniel Hertzberg daniel.hertzberg@fastighetsmedia.se

Annonsmaterial: material@fastighetsmedia.se

Produktion: www.svedinmedia.se

Tryck: www.atta45.se

Innemiljö & Fastighet Produkter Administrativt, Fastighetsförvaltning & Övrigt www.brfmappen.se
Rävisor AB Revision & Ekonomisk rådgivning 5 NordIQ EcoComfort Energy AB Energieffektivisering 6 PKR Ekonomikonsult AB Bokslut, Redovisning, Medlemsregister 11 IMD Sverige AB IMD, Elbilsladdning, Gemensam El 17-18 Pararet AB Byggkonsult, Kontrollansvarig, Byggledning 30 Agifa AB Fastighetsförädling, Bygglov, Projektledning 34 IP i Sverige AB Jouravtal El, VVS & Spol 35 Atermon Fastighetsförädling AB Fastighetsförädling, Bygglov, Projektledning 39-40 AG Byggproduktion AB Lokalkonvertering, Bygglov, Projektledning 42 Gleipnergruppen AB Fastighetsförädling, Bygglov, Projektledning 55 Parkit Sweden AB Parkeringsförvaltning, Elbilsladdning 57 Morell-Heinänen AB Projektledning, Fastighetsunderhåll 62
Utemiljö Gröndals Mark & Bygg Markarbeten, Utemiljö, Vägarbeten 21 Mca Entreprenad Uppland AB Sandupptagning, Stensättning,
54 DUO Asfalt
Gjut- & Vägasfalt, Betongarbeten 56
OVK-Besiktningar
7
OVK, Ventilation,
9-10
Ventilation,
12 INBEGO
Garagerenovering,
13-14
Sverige AB Trapphusrenovering, Laddboxar, Belysning 15-16 LGTs Högtryck AB Stamspolning, Rörinspektion, Slamsugning 22 Bröderna Siljendahls Måleri AB Måleri, Trapphusrenovering, Fönstermålning 23-24 Heat Tech Rör Sthlm AB Energieffektivisering, Undercentraler 25-26 Ajour Trading Sweden AB Trapphusrenovering, städutrustning 36 Skrået Inomhusmiljö AB Ventilation, OVK, Radonmätning, Plåtarbeten 37 Rörex i Stockholm AB VVS-installationer, Energieffektivisering 41 Alviks Måleri AB In- & Utvändigt Måleri, Trapphusmålning 43-44 Peter Spolare AB Rörinspektion, Stam- & Underhållsspolning 46 Anticimex AB Brandskydd, Radonmätning, Skadedjurskontroll 47 Proline Öst AB Rörrenovering/Relining 48 SO Tak & Plåt AB Takomläggningar, Taksäkerhet, Takmålning 49 Tamsi Måleri AB In- & Utvändig målning, Trapphusmålning 51 PLINTEN ELEKTRISKA AB Takvärme, Laddstolpar, Solceller, Elinstallationer 52 DM TAK AB Takläggning, Renovering, Taksäkerhet 59-60 Granströms Gruppen AB Laddboxar, Energibesparning, Belysning 61 Ekstrands Dörrar & Fönster Dörrar, Fönster 8 Dryft Sverige AB Trapphusrenovering, Laddboxar, Belysning 15-16 IMD Sverige AB IMD, Elbilsladdning, Gemensam El 17-18 FÄSTEB Byggaktiebolag Balkonger 19 LA Leif Arvidsson AB Fönsterventiler 20 Motum Port AB Portar, Dörrar, Jalusier 27 PWS Nordic AB Avfallslösningar 28 El av Sol Nordic AB Solenergisystem 29 BRIGHT ELTEKNIK AB Solpaneler, Energieffektivisering 31 KD Solskydd AB Solskydd 32 Elkontakten Sverige AB Elbilsladdare, Betallösning 33 Ajour Trading Sweden AB Trapphusrenovering, städutrustning 36 WMP Balkong AB Balkonger 38 Ullmans Mattor AB Entré- & Trappmattor 45 SO Solkraft Solceller & Tak 50 PLINTEN ELEKTRISKA AB Takvärme, Laddstolpar, Solceller, Elinstallationer 52 ENTREDO AB Portar & Dörrar 53 RK Teknik i Gusum AB Balkonger 58 Granströms Gruppen AB Laddboxar, Energibesparning, Belysning 61 Svenska Lumon AB Balkonginglasning Baksidan
Asfaltering
AB
K-Berg Project AB
& Åtgärder
Säker Eld & Ventilation AB
Skorsten & Kamin
Skorstensbolaget i Stockholm AB
Värmeåtervinning
AB
Tätskikt
Dryft

LÄS NYHETER OCH HITTA LEVERANTÖRER TILL ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING

På www.brfmappen.se hittar du allt du behöver till er bostadsrättsförening. Här har vi samlat brf relaterade nyheter, leverantörer och entreprenörer från hela landet. Filtrera enkelt på region, bransch m.m. Se företagets profil och aktuell annons från BRF-mappen och kontakta enkelt de leverantörer du önskar komma i kontakt med.

www.brfmappen.se

Vår REAVISION är enkel:

Det bästa revisionserbjudandet till bostadsrättsföreningar

R ävisor AB star tade för sju år sedan. I dag har vi 350 smar ta föreningar som kunder. Vi är Sveriges ledande oberoende BRF-revisor.

Kompetens och fokus – vi jobbar enbar t med föreningar, vi är BRF- exper ter.

Ser vicevilja – vi lever och andas för våra föreningar.

Arbetssätt och tjänster – vi jobbar modernt och våra smar ta tjänster ingår i priset.

Pris – i fall ni hittar en mer prisvärd revisor än oss: grattis!

N i k an hämta den på www.ravisor.se.

David Walman

Vd, R ävisor AB

010-410 38 80

Sänk dina fjärrvärmekostnader

De senaste prishöjningarna på fjärrvärme har gjort det viktigare än någonsin att ta kontroll över energiåtgången i varje bostadsrättsförening. Vi hjälper er att minska er energianvändning med en beprövad och väldokumenterad lösning.

Lägre energikostnader och ökad inomhuskomfort

Höga energikostnader och ojämn inomhustemperatur är ett vanligt problem i många fastigheter. Skillnaderna i temperatur mellan olika lägenheter kan vara flera grader och orsaken till detta är en ineffektiv och ibland direkt felaktig styrning av värmesystemet. Konsekvensen blir missnöjda lägenhetsinnehavare och höga energikostnader.

Med små variationer bygger uppvärmningen av våra fastigheter, nya som gamla, på teknik som är nästan 100 år gammal. Genom åren har det kommit en mängd lösningar för att reglera värmen på ett effektivt och kontrollerat sätt.

Man skulle kunna tro att problem med ojämn värme och hög energiförbrukning skulle vara lösta för länge sedan, men så är det i de allra flesta fallen inte. Orsakerna till detta är många, men ofta handlar det om både okunskap och ekonomiska intressen.

Med Nordiq Energys patenterade lösning kan vi leverera rätt effekt in i systemet och, efter balansering av detta, fördela denna på ett sätt som gör att temperaturen blir jämn i hela fastigheten. Ni får ett jämnt och behagligt inomhusklimat med lägre energikostnader som följd.

Vi gör detta med standardkomponenter och oavsett om fastigheten är byggd 1920, 1970 eller 2014 så kan vi implementera vår lösning utan fördyrande specialkonstruktioner och -system.

Denna lösning är sprungen ur ett forskningsprojekt på Chalmers och fungerar även i fastigheter där andra lösningar går bet. Vi tar ansvar för hela processen och finns där före, under och efter installation.

Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång och analys av förutsättningarna i er fastighet.

Boka en kostnadsfri energi-inventering

Fram till och med den sista maj 2023 har ni möjlighet att boka en kostnadsfri energi-inventering värd 13 000 kr. Datum för inventeringen kommer vi överens om i samband med bokningen.

6
Nordiq Energy | Malörtsvägen 10 | 449 33 Nödinge www.nordiqenergy.se | E-post: info@nordiqenergy.se Telefon: 010-288 16 00

www.ovk-sthlm.se

Frisk luft är en mänsklig rättighet, ute som inne. Utomhusklimatet kan inte vi göra så mycket åt. Däremot kan vi styra inomhusklimatet. Alla tjänar på ett bra inomhusklimat. I rätt tempererad luft, som är ren från föroreningar mår vi betydligt bättre, arbetar effektivare.

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA Kostnadseffektiva OVK-Besiktningar
OVK-BESIKTNINGAR
OVK-ÅTGÄRDER
VENTILATIONSUTREDNINGAR
I samband med Ovk-Besiktning i er byggnad kan vi ge er ett förslag på hur ni får ett bra inomhusklimat och samtidigt en effektfull energibesparing. Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning info@kbergproject.se • 070-092 62 90 7

HÖJ VÄRDET PÅ ER FASTIGHET

Ekstrands erbjuder skräddarsydda dörrar och entréportar till alla typer av fastigheter. Vackert och starkt i massiv ek eller valfri kulör.

Vi tar hand om allt från uppmätning och tillverkning till installation.

Besök vår butik och utställning

Råsundavägen 100 i Solna

08-27 90 92, sthlm@ekstrands.com

www.ekstrands.com

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945
8
9 RIV AV OCH SPARA SÄKERELD RENLUFT Telefon: 070-878 10 49 E-post: ronny@sakereld.se Skorstensbesiktning, täthetsprovning, OVK, ventilationsrengöring skorstensreparation, installation av kamin. ventilationsbesiktning, installation av fläktar Läs mer på baksidan >> Läs mer på baksidan >> www.sakereld.se

VENTILATION

OVK.

Vi på Säker eld utför besiktning, åtgärdar brister samt gör efterkontroll. Det gör vi i hela Stockholm. Enkelt och smidigt tycker våra kunder.

Ventilationsrengöring.

Vi är specialiserade på att rengöra ventilationssystem och oavsett komplexitet av system har vi en lösningen.

SKORSTEN OCH KAMIN

Skorstensbesiktning.

Vi som skorstensfejarmästare besiktar och kontrollerar din skorsten.

Skorstensreparation

Soteld, kondens och ålderskador kan ställa till problem i din skorsten.

Vi tätar och lagar din skorsten.

Uppdrag. Täta 36 rökkanaler Brf Tule 23

”Säker Elds personal utförde själva både jobbet och tog hand om försäljning, projektledning och administration. Det blev helt enkelt aldrig något glapp i någon kommunikation och vi kände att alla på Säker Eld tog fullt ansvar. Förutom att Säker Eld helt klart vet vad de håller på med så vill jag också nämna att de alltid var hela, rena, artiga och trevliga.

PS: Trots arbetets art så var nog nästan alla förvånade över hur pass lite de dammande och ställde till det hos folk.”

-Gunnar Lindblad, Brf Tule 23

10
Telefon: 070-878 10 49 E-post: ronny@sakereld.se www.sakereld.se

Vi lägger stor vikt vid den personliga kontakten mellan oss och våra kunder. Vårt mål är att effektivisera ert arbete och rutiner så att er arbetstid fokuseras på det ni är bäst på att göra och att ni inte lägger ner onödig tid på saker som vi kan göra åt er.

”Vi på PKR Ekonomikonsult ser vårt samarbete med föreningarna som ett långsiktigt samarbete och debiterar därmed inte någon uppstartskostnad”

Fredrik Hansen (VD & ägare)

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA PKR Den lilla byrån med det stora hjärtat Tveka inte att höra av er till oss om ni är intresserade av våra tjänster En del av våra tjänster är: PKR Ekonomikonsult AB Råsundavägen 153 169 36 Solna Tel. 08-410 04 004 E-post: info@pkr.nu www.pkr.nu Löpande redovisning Bokslut Löner & arvoden Hyror och årsavgifter Medlems- och pantregister Leverantörsfakturor Moms- och skattedeklarationer
11

Minska värmekostnaden med 30-50 %

Just nu!

Kostnadsfri

(värde 5.300 kr)

Ring 08-756 69 69 info@skorstensbolaget.se

Värmeåtervinning sparar pengar och ger bra inneklimat

Återvinn värmen i er frånluft med CleanAir24 FTX - marknadens smartaste val för självdragsfastigheter.

Så här ökar värmeeffektiviteten:

CleanAir24-FTX i korthet

•Konvertering från självdragsventilation till ventilation med värmeväxling

• Värmeväxlingen sker i befintliga kanaler så att inga skrymmande aggregat behövs

•Inga förstörande ingrepp i fastigheten

•Frisk luft från taket värms upp med hjälp av frånluften

•Filtrerad och tempererad tilluft ger bra innemiljö

Självdragsventilation bygger på tillförsel av kall tilluft från gatan som sedan måste värmas upp i lägenheten.

Med CleanAir24-FTX tas tilluften från taket och värms upp av återvunnen värme innan den kommer in i lägenheten.

”Tycker verkligen om konceptet som spar på naturresurser och ger bra inneklimat. Installerat Clean-Air24 FTX och är mycket nöjd med luftförbättringen och arbetet från Skorstensbolaget. Rekommenderar starkt systemet till alla som vill ha bättre och renare tilluft och inneklimat och samtidigt minska klimatpåverkan.”

•30-50 %lägre uppvärmningskostnad

•Minst 3 gånger renare, filtrerad och frisk luft

•Värme på vintern och frisvalka på sommaren

•Eliminerar matos, fukt och skadliga föroreningar

•Minskar risken för radon, fukt och mögel

”Skorstensbolaget har gjort ett mycket bra jobb gällande glidgjutning av våra rökkanaler och renovering av kakelugnar. Projektet löst med hög kvalitet, utmärkt kommunikation, inga tillkommande kostnader, leveranstiden som hölls. Tack för mycket bra samarbete!”

- Erik Hay, självdragshus med 23 kakelugnar, Södermalm

www.skorstensbolaget.se

12
- Hugo Hofer, f.d. självdragshus, Östermalm
energi- och ventilationsrådgivning

SPECIALIST INOM GARAGERENOVERING

Smältvatten från bilarna bär med sig salter som skapar de största problemen då det tränger igenom gjutning och angriper armeringen som korroderar. Att konstruktionen angrips är extra allvarligt då pelare och mellanbjälklag har en bärande funktion.

Därför ser kanske ditt garage ut så här!

Om angripen armering väl är synlig för blotta ögat är skadorna oftast mer omfattande än vad man kan förledas att tro. Tid är en viktig faktor för att undvika utmatningsslitage som dessutom kan vara direkt farliga.

Smältvatten från bilarna bär med sig salter som skapar de största problemen då det tränger igenom betongen och angriper armeringen som korroderar. Att konstruktionen angrips är extra allvarligt då pelare och mellanbjälklag har en bärande funktion.

Normal kontroll inför

renovering

Kontroll av klorider, dvs salter, i de olika betongkonstruktionerna.

Vi gör även en genomlysning av karbonatiseringdjup och kontroll av täckskikt. Ovan punkter ligger sedan som grund för åtgärdsförslag och vidare renovering.

Normal kontroll inför renovering

Kontroll av klorider, dvs salter i de olika betongkonstruktionerna.

Vi gör även en genomlysning av karbonatiseringdjup och kontroll av täckskikt. Ovan punkter ligger sedan som grund för åtgärdsförslag och vidare renovering.

Om angripen armering väl är synlig för blotta ögat så är skadorna oftast mer omfattande än vad man kan förledas att tro. Tid är en viktig faktor för att undvika utmatningsslitage som dessutom kan vara direkt farliga.

renovering av äldre och skadade betongkonstruktioner i exempelvis parkeringshus och parkeringsgarage.

INBEGO® är specialiserade på renovering av äldre och skadade betongkonstruktioner i exempelvis parkeringshus och parkeringsgarage.

13 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
CMYK: 77 33 30 15 0 93 5 5 58 5 12 0 71 14 7 0 30 20 1 100 Anm: Vid små grader är Svart endast 100 K construction & flooring
Därför ser kanske ditt garage ut så här!
Anm: Vid små grader är Svart endast 100 K construction & flooring

Eller så kan ditt garage se ut så här!

Därför ser kanske ditt garage

Smältvatten från bilarna bär med sig salter som skapar de största problemen då det tränger igenom gjutning och angriper armeringen som korroderar. Att konstruktionen angrips är extra allvarligt då pelare och mellanbjälklag har en bärande funktion.

Efter betongreparationerna beläggs golven med nya tätskikt.

Tätskiktet säkerställer att den renoverade ytan inte utsätts för fortsatt exponering av till exempel klorider.

Om angripen armering väl är synlig för blotta ögat är skadorna oftast mer omfattande än vad man kan förledas att tro. Tid är en viktig faktor för att undvika utmatningsslitage som dessutom kan vara direkt farliga.

Målning av väggar och pelare med karbonatiseringsbromsande färg samt ny P-linjemålning.

Normal kontroll inför renovering

Kontroll av klorider, dvs salter, i de olika betongkonstruktionerna.

Vi gör även en genomlysning av karbonatiseringdjup och kontroll av täckskikt. Ovan punkter ligger sedan som grund för åtgärdsför slag och vidare renovering.

Kontakta oss

kontakt@inbego.se

I samband med renoveringen, ta tillfället i akt att montera nya rostfria brunnar/rännor samt energismart belysning.

Eller varför inte laddstolpar, nya portar och dörrar, ny ventilation, kanske även uppgradera skalskyddet.

INBEGO ® är specialiserade på

renovering av äldre och skadade

betongkonstruktioner i exempelvis parkeringshus och parkeringsgarage.

14
CMYK: 77 33 30 15 0 93 5 5 58 5 12 0 71 14 7 0 30 20 1 100 Anm: Vid små grader är Svart endast 100 K construction &
ut så här!
flooring
Passa på!
Tel nr. 020 – 50 40 40 inbego.se

Hantverkstjänster för

din bostadsrättsförening

För både BRF och boende

Med oss får din bostadsrättsförening full tillgång till experthjälp och duktiga hantverkare.

Vi hjälper er med allt från mindre underhåll till helrenoveringar - och allt däremellan!

Alla våra hantverkare är anställda på Dryft med kollektivavtal. Med oss är det enkelt, härligt och tryggt att renovera!

Populära tjänster för BRF:er

Allt för din trapphusrenovering

Rådgivning och installation av laddboxar

Belysning både inne och ute

Och vi gör mycket mer än så!

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
dryft.se/brf - kontakt@dryft.se - 08 641 20 20
Rörmokare Plattsättare Snickare Målare Elektriker
15

Energirenovering Trapphusmålning Fasad

Dekorationsmålning Fönsterrenovering

Säkerhetsdörrar Tvättstuga

Och många fler!

Vad andra bostadsrättsföreningar säger om Dryft

Dryft hjälpte oss att renovera trapphuset i vår Brf. De gjorde ett mycket bra jobb med professionella målare som dessutom fixade lite extra. Bra kommunikation på daglig basis gjorde att jobbet flöt på smidigt och avslutades enligt tidplan. Kul att jobba med duktigt folk.

Ett seriöst företag med känsla för kvalitet och yrkeskunnande. Personalen var lätta att kommunicera med och de hade alla en känsla för detaljer och meddelade oss när de hittade problem som behövde åtgärdas före målning.

Arbetet var väldigt gediget och slutresultatet var utmärkt.

Se filmer på resultat och intervjuer med styrelserna på dryft.se/referenser

Ellerskanna QR-koden

Av 240+ omdömen på Google

16
dryft.se/brf - kontakt@dryft.se - 08 641 20 20
våra
Några fler av
tjänster

System och tjänster för Individuell Mätning och Debitering (IMD)

Smart avläsning och rättvis debitering

Individuell mätning och Debitering

Vi hjälper er att undersöka möjligheterna för Individuell Mätning och Debitering (IMD) av värme, vatten eller el i er förening. Därefter levererar vi en totalentreprenad med installation och driftsättning av mätare och system. Slutligen säkerställer vi med fjärravläsning att ni enkelt kan debitera förbrukningen på medlemmarnas avgiftsavier.

Gemensam el

En komplett leverantör av IMD-system

Techem har sedan 1952 levererat mätare och tjänster för individuell mätning och debitering av värme, vatten och el i flerbostadshus och radhusområden. Idag ansvarar Techem för avläsning och debitering i mer än 11 miljoner hushåll med tillhörande 55 miljoner mätpunkter i Europa.

I Sverige har vi levererat Techems trådlösa IMD-lösningar i mer än 20 år, och idag kan vi erbjuda ett stabilt avläsningssystem och en säker tjänsteplattform.

I de flesta fall sparar medlemmarna 1 000 – 1 500 kr per lägenhet och år på att köpa elen via föreningens abonnemang. Vi hjälper er undersöka era förutsättningar och möjligheter, och presenterar därefter en besparingskalkyl med jämförelse före och efter ombyggnad.

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning eller offert!

www.imd-system.se |

17 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
info@imd-system.se | 010 202 28 00

Trådlösa vattenmätare

Vi kan leverera vattenmätare för lägenheter, radhus eller hela fastigheter.

Vi anpassar bygglängder och anslutningsstorlekar för att passa montageförutsättningar i fördelarskåp, dolt i skåp eller för synligt montage i t.ex. badrum.

Tack vare integrerad trådlös kommunikation så kan mätare enkelt monteras även om det inte är förberett för mätning på förhand.

Debiteringstjänster

Baserat på fastighetens priser eller kostnader beräknar vi förbrukningskostnaden för de enskilda lägenheterna samt framställer tillhörande förbrukningsunderlag. Vi tillhandahåller därefter kundservice mot boende via telefon och e-post samt support mot styrelsen eller förvaltaren.

Elbilsladdare

Vi kan mäta förbrukningen till era laddplatser med våra elmätare, alternativt ta emot en förbrukningsfil från era laddboxar. Detta innebär att vi både kan hantera både fasta personliga och rörliga laddplatser. Därefter kan vi enkelt leverera en debiteringsfil till er förvaltare så att kostnaden debiteras på avierna.

18 IMD Sverige AB Malmö | Göteborg | Stockholm
www.imd-system.se | info@imd-system.se | 010 202 28 00 Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning eller offert!

Stockholms balkongspecialist sedan 1991

Stockholms balkongspecialist sedan 1991

En balkong ökar värdet i ditt boende och skapar både nya ytor och möjligheter.

En balkong ökar värdet i ditt boende och skapar både nya ytor och möjligheter.

Vi har hjälpt över 900 bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad att montera tusentals skräddarsydda balkonglösningar.

Vi har hjälpt över 800 bostadsrättsföreningar i Stockholms innerstad att montera tusentals skräddarsydda balkonglösningar

På vår hemsida får du mer information om hur det går till att skaffa balkong samt bilder på mängder av referensobjekt.

På vår hemsida får du mer information om hur det går till att skaffa balkong samt bilder på mängder av referensobjekt.

Kontakta oss redan idag för ett kostnadsfritt platsbesök och referenser!

Kontakta oss redan idag för ett kostnadsfritt platsbesök!

08-744 00 07

08-744 00 07

www.fasteb.se

www.fasteb.se

19 RIV AV OCH SPARA
Instrumentvägen 31 • Box 9096 • 126 09 Hägersten
Instrumentvägen 31 • Box 9096 • 126 09 Hägersten Högsta kreditvärdighet Fästeb Byggab 556773-0964 2020-10-05

Förbättra ventilationen med fönsterventiler

Behöver ni se över tilluften i er bostadsrättsförening?

Fönsterventil kan vara en enkel lösning beroende på förutsättningarna.

Vi har smarta lösningar för dragfri, ljuddämpad tilluft!

Vi rekommenderar Omega fönsterventiler som ger dragfri filtrerad tilluft och kan dessutom utrustas med marknadens bästa ljuddämpning i bullerutsatta miljöer.

Självklart hittar vi en lösning anpassad till era förutsättningar, ring oss gärna på 0392-36010!

Vi är i huvudsak materialleverantören till entreprenörer som jobbar med förbättring av ventilationslösningar.

Daniel Modig

Tel direkt: 08-55 62 11 72 daniel.modig@leifarvidsson.se

• Högt luftflöde • Bra bullerdämpning • Diskret design • Enkel montering Vi servar med material och kunskap inom fönsterrenovering, ventilation, tätning och fogning Huvudkontor, lager Målaregatan 5, 565 33 MULLSJÖ Läs mer och handla direkt på leifarvidsson.se Vår expert på uteluftsdon och ljudfällor hälper dig gärna om du vill kontakta honom direkt:
P JEKTANPASSADELÖS NGAR 20

Dags att se över er utemiljö?

Vi har lång erfarenhet av finplaneringsarbeten och skapar tillsammans med er förening en trevlig och välkomnande utemiljö. Vi hjälper er från idé till färdigt projekt med bland annat marksten, murar och gångstråk.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att hålla er förening till en trygg och välkomnande utemiljö.

Är det dags att se över gångvägar och parkeringar?

MARKARBETEN

Vi hjälper er med allt från mindre lagningar till hela ombyggnader. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er bostadsrättsförening med er utemiljö.

Gröndals Mark & Bygg hjälper er med alla typer av markarbeten. Våra erfarna medarbetare ser till att arbetet utförs på ett säkert och smidigt sätt. Vi tar hand om hela projektet från början till slut.

VÄGARBETEN

INNERGÅRDSRENOVERING

SNÖRÖJNING

Med snö som faller under vintern följer omedelbart en rad olika problem om man inte har rätt resurser för omedelbara insatser.

Har ni en innergård som känns gammal och tråkig, som inte alls fyller någon funktion? Vi har lång tid i branschen och löser det mesta för att göra även våra mest kräsna kunder nöjda med slutresultatet.

Är det dags att se över gångvägar och parkeringar? Gröndals Mark & Bygg hjälper er med allt från mindre lagningar till hela ombyggnader. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er bostadsrättsförening med er utemiljö.

Gröndals Mark & Bygg ser till att vinter halvåret löper bekymmersfritt för er bostadsrättsförening. Vi halkbekämpar, fraktar bort snö och ser till att fordon och boende tar sig fram. Förbered redan nu genom att teckna ett avtal med oss.

Vänta inte tills problemen är ett faktum utan kontakta oss redan idag så förbereder vi en lämplig lösning att sätta in direkt när snön kommer.

M A RKA RBETE N

Gröndals Mark & hjälper er med alla typer av markarbeten. Våra erfarna medarbetare ser till att arbetet utförs på ett säkert och smidigt sätt. Vi tar hand om hela projektet från början till slut.

Gröndals Mark & Trädgård

Genetaleden 15

151 59 Södertälje

08-550 899 92

Telefon: 08-550 899 92

info@grondals.se

www.grondals.se

info@grondals.se www.grondals.se

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att hålla er förening till en trygg och välkomnande utemiljö.

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA Gröndals Mark & Bygg Gröndalsvägen 34 117 66 Stockholm
21

Vi underhåller ditt VA-system

STAMSPOLNING | HÖGTRYCKSSPOLNING | RÖRINSPEKTION | SLAMSUGNING

Vi finns här för dig

I över 40 år har vi på LGT samlat på oss kunskap och erfarenheter kring det mesta som rör fastighetsservice. Vi är ett komplett serviceföretag med inriktning mot stamspolning, högtrycksspolning, rörinspektion och slamsugning.

Vår ambition är att sänka kostnaden för fastighetsägaren. Det gör vi genom att erbjuda bred kompetens, snabb service och ett långsiktigt underhåll.

info@lgt.se | 08–37 92 48 | www.lgt.se
JOUR DYGNET RUNT
KONTAKTA OSS FÖR RÅDGIVNING - 08-37 92 48 22

Här får ni ett bättre slutresultat. Oavsett om det gäller ny- eller ommålning, fönsterrenovering eller dekorationsmålning. Vad vill ni förbättra eller underhålla?

Bred kompetens ger en bred verksamhet. Hos Siljendahls finns erfarna målare för nybyggnationer och renoveringar, men också specialister på dekorationsmålning och restaurering. Med ett stort antal målare kommer även styrkan att organisera och projektleda. Vi klarar stora jobb men glömmer aldrig glädjen i de små. Siljendahls ingår dessutom i ett nätverk av hantverkare. På så sätt har vi goda kontakter med andra hantverkare som vi vet gör ett bra jobb.

Vi målar enbart med godkända färger och värnar om en minimal miljöpåverkan. Det är en naturlig del i arbete, för hela Siljendahls.

Vi jobbar framförallt med:

• Ny och ommålning.

• Restaurering och dekorationsmålning.

• Fönsterenovering på verkstad.

• Fönstermålning.

• Utvändig målning.

• Hjälp och stöd vid färgsättning.

• Råd vid äldre ytbehandling.

• Vi kan även hjälpa till med snickare, mattläggare och elektriker mm.

23 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
Bröderna Siljendahls Måleri AB • Västertorpsvägen 135 • 129 44 Hägersten • Tfn: 08-449 09 30
Vi gör det vi kan. Lite bättre.
ERFARENHET TRADITION KOMPETENS SEDAN 1970 www.siljendahls.se * Vi erbjuder 20% rabatt på material ANGE KOD ”BRILJANT” *Gäller ord.pris REFERENSER
FINNS PÅ HEMSIDAN

Renovering av trapphus

Siljendahls kunniga medarbetare bistår med tekniskt stöd vid renovering och ommålning.

Våra experter undersöker vilka färger som använts tidigare och utifrån det ger de förslag på vilken produkt som kan användas tillsammans med befintlig.

Vi har lång erfarenhet och känsla för dekorationsmålning och restaurering av äldre fastigheter

Servicemåleri

Våra erfarna servicemålare hjälper till vid exempelvis försäkringsskador, fukt och brandskador.

Våra välutrustade servicebilar täcker hela Stor-Stockholmsområdet och utför snabbt mindre arbeten. Vi har för närvarande 15 servicebilar som arbetar med fastighetsägare, privatpersoner och professionella beställare.

Fönsterrenovering

I många fall är det både miljövänligt och ekonomiskt lönsamt samt bevarar fastighetens tidstypiska utseende.

Vårt helägda dotterföretag Södermalms glas, beläget i Jordbro industriområde, utför renoveringar av gamla fönster. Det är miljövänligt och spar ändliga resurser. Vår verkstad utför de flesta förekommande arbeten inom fönsterrenovering, bland annat trälagning och måleriarbeten.

Vi monterar även ljudglas, energiglas och solfilm i befintliga fönster. Det vill säga alla typer av arbeten som ett traditionellt glasmästeri utför.

www.siljendahls.se
Bröderna Siljendahls Måleri AB • Västertorpsvägen 135 • 129 44 Hägersten • Tfn: 08-449 09 30
Våra kunder ska känna sig trygga i våra händer
ERFARENHET TRADITION KOMPETENS SEDAN 1970 Vi erbjuder
rabatt på material * ANGE KOD ”BRILJANT” *Gäller ord.pris REFERENSER FINNS PÅ HEMSIDAN
20%

Heat Tech är specialiserade på injustering och värmebesparande åtgärder i bostadsfastigheter.

Energieffektivisering

Idag ser många föreningar över sina kostnader för värme och energi. Är ni också i startgroparna för att utföra värmebesparande åtgärder?

www.heattech.se

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
info@heattech.se | 08-25 65 00 | www.heattech.se
25

Vi erbjuder tjänster för ökad lönsamhet i era fastigheter

• Injustering av värmesystem

• Ventilbyten på radiatorer

• Ventilbyten på stammar

• Pumpbyten

• Undercentraler

• Förslag på energibesparing

• Felsökning

Din värmeexpert i Stockholm

Är ni intresserade av att boka in en kostnadsfri konsultation gällande värmebesparingar i er fastighet?

Kontakta oss nu!

info@heattech.se | 08-25 65 00 | www.heattech.se
26

Tryggast på alla plan

– Teckna serviceavtal för porten – för användarnas säkerhet och din lönsamhet.

Motum Port erbjuder flexibla och kundanpassade portlösningar av högsta kvalitet med öppna system som är enkla att underhålla och som inte binder kunden till en specifik leverantör. Vi servar, reparerar och moderniserar portar från samtliga tillverkare på marknaden. Personligt bemötande och engagemang tycker vi är viktigt!

ATTRAKTIVA SERVICEAVTAL FÖR ERA PORTAR

Alla portar behöver ses om ibland. Portar med undermålig skötsel ökar driftstopp och resulterar ofta i större kostnader i framtiden. Genom att teckna serviceavtal med Motum Port förlänger du livslängden på din port och minskar risken för olyckor och plötsliga och kostsamma fel eller att porten helt måste bytas ut. Det kan exempelvis medföra stora energiförluster om porten inte stänger ordentligt.

Vid service genomförs en syn av porten ur ett säkerhets- och driftperspektiv. Teknikern kontrollerar även att porten låses på rätt sätt och inte går att rycka upp vid inbrottsförsök. Därmed minskar risken för inbrott. Dessutom kan en välskött och uppgraderad garageport gör boendet attraktivare och öka värdet på fastigheten.

Motum Port har ett nära samarbete med flera av de ledande tillverkarna och kan därför erbjuda en snabb reservdelshantering. Vi servar och utför underhållsarbete av följande porttyper och system från samtliga tillverkare:

• Industriportar

• Garageportar

• Automatiska dörröppnare och skjutdörrar

• Lyftbord, saxbord och lyftanordningar

• Dockningsstationer

Motum Port AB

• Jalusier

• Branddörrar och fasaddörrar

• Rullstols- och barnvagnsramper

• Handikapphissar

• Bomsystem

Dessutom kan vi utföra mindre svetsarbeten och även större byggsmide genom underentreprenör.

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om våra attraktiva serviceavtal!

HAR DU RÄTT PORT FÖR DIN VERKSAMHET?

Checklista

• Välj lagom stor port för att undvika energiförluster.

• Extra rostskydd om korrosiv miljö.

• Välj sidoöppnande port vid risk för påkörning.

• Välj en port med snabb öppning/stängning vid tät trafik.

• Placera porten för bästa flyt.

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
Ranhammarsvägen 29 | 168 67 Bromma | Tel: 073-961 71 04 | e-post: info@motumport.se | www.motumport.se
27
Vi har lösningarna! pwsab.se UWS, under jord Erik Österlund 070 617 17 00 ose@pwsab.se Henrik Lysholm 070 260 75 75 lys@pwsab.se I PWS breda sortiment hittar du genomtänkta, hållbara och lättskötta avfallslösningar för många olika avfallsfraktioner för er BRF. • Kontakta oss! Drive In mat Högre krav på Fastighetsnära insamling 28

En lysande framtid. För din fastighet.

Genom att ställa om till solenergi ger du din BRF möjligheten att både minska den totala driftkostnaden och öka det framtida värdet. El av Sol erbjuder marknadens bästa solenergisystem och vi är med dig hela vägen – från första spadtag till nyckelfärdig anläggning. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning redan idag. Tillsammans tar vi steget mot en ljusare framtid.

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
Läs mer på elavsol.se 29

”PARARET-SVERIGESTREVLIGASTEBYGGKONSULTER”

VÅRA TJÄNSTER

• KONTROLLANSVARIG (KA)

• ENTREPRENADBESIKTNING

• PROJEKTLEDNING

• BYGGLEDNING

• ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

• FÖRMEDLING AV KONSULTTJÄNSTER

• PROJEKTERING & RITNING

• ARBETSLEDNING

• ARBETSMILJÖANSVARIGA BAS P & BAS U

• KALKYLERING

Telefon: 010-33 19 800

VISION

Pararetsmål är att vara ett av Sveriges modernaste och effektivaste konsultbolag inom bygg, mark och anläggningsmarknad. Med lång erfarenhet och brett kontaktnät ser vi till att snabbt och smidigt lösa era behov.

Besöksadress:

Norrtäljekontoret:

Hantverkaregatan 3 Norrtälje

Stockholmskontoret:

Enhagsvägen3 Täby

E-post: Info@pararet.se

Vi har en mängd nöjda kunder och lyckade projekt bakom oss. Så hör av er om ni behöver hjälp av en expert i era byggprojekt.

Läs mer om oss på www.pararet.se

30
RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA 31

Spara energi, inne som ute

Fönster ger oss ett riktigt härligt ljus, en otrolig utsikt och chansen att njuta av fint väder från insidan. Men fönster ger oss också mycket värme på gott och ont. Med ett flexibelt solskydd kan du hjälpa till att behålla värmen på rätt sida fönstret. Skärma av värmen med ett solskydd på utsidan och komplettera med ett invändigt. Tillsammans kan de stoppa upp tilll 80% av värmeinstrålningen.

Hitta din närmaste återförsäljare och se hela vårt sortiment på styrasolskydd.se.

Bild: Dickson 32

Det ska vara enkelt

att ladda bilen Vi erbjuder installation och drift av elbilsladdare. Dessutom har vi en rättvis betallösning som passar perfekt för BRFer. Tillsammans med vår partner Elkontakten Sverige AB har vi en fysisk närvaro med certifierade elektriker i ditt område. INSTALLATION, DRIFT & RÄTTVIS BETALLÖSNING VOLTIVA.SE elinstallation.nu 08–642 68 66 Boka kostnadsfri konsultation voltiva.se/BRF

Vi gör om er lokal till bostad

Har er BRF outnyttjade ytor?

Agifa ser över er förenings outnyttjade

lokaler, för att tillsammans med er utreda om ni har möjlighet att ombilda dessa ytor till bostäder.

Vi hjälper er genom processen att ombilda era lokaler till bostäder. Vi har genomfört projekt med mycket goda resultat. Agifa tar alla kapitalkostnader under genomförandet och er förenings ekonomi belastas således inte under ombyggnadsskedet.

Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning.

Ökat värde - Högre

Vi hjälper er med

> Bygglov

> Upplåtelseavtal

> Överlåtelseavtal

> Entreprenadkontrakt

> Projekt/byggledning

> Finansiering

- Bättre soliditet

intäkter
Agifa AB Lännstavägen 7E, Ekerö Telefon: 070-388 56 57 E-post: peter.eriksson@agifa.se www.agifa.se Före Efter 34

Ett modernt jouravtal för

föreningar!

Uppge: BRFMAPPEN och få 18 månader kostnadsfritt!

Allt paketerat i en enkel lösning

Gratis startpaket!

Klistermärken för uppmärkning av elcentraler Plombmärken för uppmärkning av VA-komponenter Trapphusskyltar

Det ska vara tydligt vart man vänder sig när behovet uppstår. Därför erhåller varje ansluten BRF ett gratis startpaket som innehåller allt du behöver för att märka upp fastigheten med kontaktuppgifter, både för lägenheten och fastighet.

Vi tar hand om din fastighet!

Få 10% rabatt på alla jobb med IPIS Direkt!

Prioriterad kötid på servicearbeten

Bemannad chat 07:00 – 21:00 varje dag!

Gratis offerter

Löpande dokumentation av er fastighet

Allt inom EL , VVS & SPOL

35 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
ipis.se/BRF 010-288 12 48 brf@ipis.se
idag!
mer på ipis.se/BRF
moderna
Anslut er BRF till IPIS Direkt
Läs

FÖRE EFTER

Stockholm

Ajour Trading Sweden AB

Entrepenad

Markörgatan 2

136 44 HANDEN

Telefon: 08-604 30 00

thomas@ajourtrading.com

Göteborg

Ajour Trading Sweden AB

Huvudkontor

Snåkeredsvägen 2

438 91 Landvetter

Telefon: 031-87 05 40

info@ajourtrading.com

36
EST.
www.ajourtrading.com FÖRE FÖRE EFTER EFTER
1987

Dalaföretaget med anor från 1901. Nu också etablerade i Mälardalen!

Ventilation i en byggnad har som grunduppgift att säkerhetsställa hälsosam och energieffektiv inomhusmiljö.

I lokalbyggnader krävs ofta ett komplext system för att säkerställa att utrymmena har rätt temperatur och att det tillförs tillräckligt mycket frisk luft för att utrymmet skall kunna nyttjas på avsett sätt och att ställda krav uppfylles. Vi har lång erfarenhet av tekniska lösningar för att kunna uppfylla just er lokals behov.

Våra tjänster

TOTALENTREPRENAD VID OMBYGGNAD OCH NYPRODUKTION

VENTILATIONSENTREPRENAD

VENTILATIONSSERVICE

OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL

VENTILATIONSRENSNING

LUFTMÄTNING/INJUSTERING

ENERGIDEKLARATION

RADONMÄTNING/SANERING

LJUDMÄTNINGAR

VENTILATIONSMONTAGE

PLÅTARBETEN

37 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA 30
Kontakta oss för SKR ÅET INOMHUSMILJÖ AB www.skraet.com

Pålitliga balkong- och fasadlösningar i Mälardalen

WMP Balkong erbjuder totalentreprenad för allt inom balkong och fasad till bostadsrättsföreningar & fastighetsägare. Vi tar oss an varje projekt med samma kvalitetstänk och handfasta engagemang.

Engelbrektsgatan 12

BRF Tallgården

WMP Balkong AB

Box 37, 747 21 Alunda

Nybrogatan 85

Brf Bävern

WMP Balkong AB är ett familjeföretag med lång och gedigen erfarenhet inom byggbranschen. Vi är specialiserade på att hjälpa bostadsrättsföreningar & fastighetsägare med renovering och tillbyggnad av balkonger. Tveka inte att kontakta oss för rådgivning och kostnadsfri offert.

Besöksadress: Fyrgränd 4, 169 68 Solna

Ring oss 08-714 93 00

Odensgatan 4

Brf Odensgården

Åminnevägen 13

Vera Sagers Stiftelse

38
KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI OFFERT OCH RÅDGIVNING
E-post info@wmpbalkong.se

Fastighetsförädling - från lokal till bostad

Atermon skapar framtidens bostäder med tydligt fokus

Hur bra en byggnad än kan upplevas, finns alltid utrymme för förbättringar. Vi skapade Atermon Fastighetsförädling AB med ett enda tydligt fokus: Att effektivisera dåligt nyttjade ytor och förvandla dessa till nya attraktiva bostäder.

Vi på Atermon Fastighetsförädling AB har gedigen byggbakgrund och är specialiserade på just förädling. För tillfället förädlar vi ett flertal lägenheter åt olika bostadsrättsföreningar. Genom oss bygger Ni riskfritt, vilket innebär att vi står för risken under hela byggprocessen. Vi finansierar bygget helt på egen hand och ni får en enda dedikerad kontaktperson.

Atermon Fastighetsförädling AB

Box 1191, 171 23 Solna, Sweden

Tel: 0733-800 775 | info@atermon.se

39 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
FÖRE EFTER
www.atermon.se

Fastighetsförädling - från lokal till bostad

FÖRE

Vi har många förslag på hur ni kan optimera värdet av såväl små som stora extra lokaler, vindar och andra outnyttjade ytor.

Vi kommer gärna ut på ett förutsättningslöst möte. Vi tar fram ett helhetskoncept för att optimera försäljningsvärdet samtidigt som föreningen får en trygg och smidig resa igenom hela processen.

Gör som Brf Hasselholmen, Brf Runnett och Brf Brevet 5 mfl. och anlita Atermon Fastighetsförädling AB för en riktigt smart byggaffär!

HUR GÅR DET TILL?

Vi sköter hela projektet från bygglov till inflyttning. Vi finansierar hela projektet. Föreningen tar inga lån och behöver inte investera egna medel. ”Bygg Riskfritt” ger upp till 100% högre avkastning till föreningen än om de endast sålde själva råytan. Kunden erbjuds arkitektoniska och byggnadstekniska lösningar helt kostnadsfritt. Vi beräknar ett fast pris på byggnationen. Alla eventuella tillkommande kostnader står vi för.

Atermon Fastighetsförädling AB

Box 1191, 171 23 Solna, Sweden

Tel: 0733-800 775 | info@atermon.se

40
www.atermon.se
EFTER

Din rörmokare i Stockholm och Sollentuna sedan 1972

• VVS-installationer

• Gasinstallationer

• Energieffektivisering

• Värme- och kylsystem

• Solvärme

• Service och underhåll

Du kan lita på oss!

ABC Rör är sedan många år känt som en mycket pålitlig leverantör av robusta produkter, beprövad teknik, noggrant utförda arbeten och snabb service.

Vi arbetar i nära samarbete med flera bostadsrättsföreningar. Återkommande kunder som dessa gör det möjligt för oss att erbjuda extra snabb service. Personalstyrkan på ABC Rör är uppbyggd som ett lag bestående av skickliga specialister Allt arbete inom ABC Rör och alla uppdrag utförs utifrån noggranna kvalitetssäkrande rutiner och checklistor.

Varmt välkommen att höra av dig till oss på ABC Rör så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

Telefon: 08-92 92 00

E-post: info@abc-ror.se

Sollentunavägen 137 191 44 Sollentuna, Stockholm www.abcror.se

41 RIV AV OCH
SPARA

Sveriges första och enda klimatpositiva måleriföretag:

ALVIKS MÅLERI

Idag är vi stolta över att vi gjort en delseger då vi nu är klimatpositiva.

När ni anlitar Alviks Måleri som leverantör är ni som kund med och bidrar till en bättre miljö, då vi klimatkompenserar alla våra utsläpp till 110 %. Detta även om ni anlitar oss för snickeriarbeten, elarbeten, golvarbeten m.m.

Vi tillsammans kan minimera vår klimatpåverkan samtidigt som vi levererar prisvärda måleritjänster till er.

Med dagens höga elpriser, har vi även förslag på hur en renovering kan leda till energibesparingar: bl.a. fönsterrenovering, byte till akutstikstyrning m.m.

Låt oss berätta mer när vi träffas.

NEDAN ÄR ETT AXPLOCK AV VÅRA TJÄNSTER:

Målerikonservering

Trapphusmålning Golvslipning av sten- och trägolv

Fönsterrenovering

Plåttaksmålning

Akustikstyrning & elarbeten

Industriklättring

Fasad- & fönstermålning

43 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA 073-660 61 73 joachim.olsson@alviksmaleri.se VILL DU VETA MER?

FÖRSLAGTILLCHECKLISTA FÖRERTNÄSTASTYRELSEMÖTE

073-660 61 73

När vill vi att entreprenaden utförs?

Finns det ett specifikt datum när vi måste vara klara?

Vilken totalbudget har vi?

Vill vi ha hjälp med färgsättning?

Vill vi ha en rådgivning av vår arkitekt på vad som rekommenderas att göras?

Vill vi gärna träffa en projektledare för en första rådgivning och pris- och tidsuppfattning?

Vill vi byta ut belysningen? Kan det spara energi långsiktigt?

Joachim, som är affärsområdesansvarig för Brf med mer än 30 års erfarenhet inom branschen, kan besvara dessa. Han kan hjälpa till med arbetsbeskrivningar, offerter, kontraktsskrivning, tidsplaner, budget, projektledning och samordning.

joachim.olsson@alviksmaleri.se

Anne har jobbat med färgsättning, belysning och renoveringar av trapphus i Stockholms innerstad i 6 år. Hon har sett och färgsatt hundratals fastigheter, moderna samt klassiska. Hon kan besvara era frågor kring kulörtoner, belysning och design.

073-660 61 12

anne.tornvall@alviksmaleri.se

44 ATT TÄNKA
VID RENOVERING VID FÖRSTA MÖTET ELLER SAMTALET MED EN ENTREPRENÖR ÄR DET BRA ATT VARA SÅ FÖRBEREDD SOM MÖJLIGT. TÄNK IGENOM DE HÄR FRÅGORNA:
VI ÄR KLIMATPOSITIVA.
SKA FÖRENINGEN RENOVERA? HUR SER UNDERHÅLLSPLANEN UT?
HAR NI FRÅGOR OM PROJEKTLEDNING? HAR NI FRÅGOR OM FÄRGSÄTTNING ELLER DESIGN? @alviksmaleri www.alviksmaleri.se
JOACHIM OLSSON Projektledare ANNE TÖRNVALL Arkitekt MSA och Ljusdesigner Avs: Alviks Måleri AB, Ranhammarsvägen 9 , 168 67 Bromma

Sveriges största utbud av trappmattor

Special-design

Special-design

Ullmans Mattor AB (Etabl. 1962) utför totalentreprenad vid installation av entré- & trappmattor. Vi har allt från minsta trappögla till den bredaste matta i lager. Samtliga namngivna mattor i denna annons är våra egna designer. Vi har utfört mer än 1,000 installationer i Stockholm med omnejd. Vill din Brf ha ny matta gå in på: ullmansmattor.se/sv/trappmattor eller scanna QR-koden till vänster.

Hatchlou rost
S:t Eriksgatan 77, 113 32 Stockholm • 08-31 15 40 • info@ullmansmattor.se
Olympus grön Olympus rost Kungsholmen röd
45

Problem med avloppet?

Vi felsöker, filmar och spolar dina rör!

FELSÖKNING / RÖRINSPEKTION

Vid återkommande problem med avloppet görs en felsökning med hjälp av bl.a. inspektionskamera. Resultatet överlämnas med ett USB med tillhörande filmer och en skriftlig dokumentation.

AKUTA STOPP / STOPP I AVLOPP

Har ni stopp i WC, Kök eller Golvbrunn? Har ni stopp i stuprör eller dagvattenbrunnen? Har vattnet frusit?

Lugn, vi hjälper er!

STAMSPOLNING / UNDERHÅLLSPOLNING

Underhållsspolning av en fastighets avloppssystem är en bra investering. Ett avloppsstopp kan ger upphov till översvämningar och som i sin tur ofta resulterar i fuktskador, ökade kostnader och högre försäkringspremie.

Vi arbetar noggrant och engagerat i varje projekt där vi värnar om personlig service till våra kunder i form av snabb återkoppling, kvalitetssäkring & ett trevligt bemötande.

Välkommen att höra av Dig!

Kontor: 0171-515 50

Mobil: 0704-94 17 64

E-post: info@peterspolare.se

Hemsida: www.peterspolare.se

46

Vi underlättar vardagen för bostadsrättsföreningar

Sedan 1934 har vi på Anticimex hjälpt fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att spara tid, uppfylla lagkrav och minska risken för oförutsedda kostnader. Våra lösningar anpassas helt efter era behov, allt från försäkringslösningar och förebyggande kontroller till akuta åtgärder.

Låt oss hjälpa dig!

Fågelsäkring

Energideklaration

Utredning av inomhusmiljöer

Skadedjurskontroll

Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte eller mer information!

Du kan nå ditt lokala Anticimex-kontor på 075-245 10 00 eller läs mer på www.anticimex.se/bostadsrattsforening

Försäkringar

Brandskydd

Fukt- och vattenskador

Radonmätning

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
47

Glöm rörbyte.

Renovera befintli g a avlopp istället!

Fler och fler fastighetsägare väljer att renovera avloppen med relining som metod. Relining är både tids- och kostnadseffektivt, då alla kan bo kvar under tiden arbetet pågår. Badrum och kök behöver inte renoveras och tätskikten förblir intakta.

48
oss
Lindvall
niclas.lindvall@proline-group.se www.proline-group.se www.proline-group.se
Våra tekniker och projektledare har mångårig erfarenhet av att utföra och driva projekt, med ett stort antal nöjda kunder genom åren.
Kontakta
Niclas
076-722 45 66

Vi ger dig tak över huvudet

Trots att livslängden på ett hustak är lång så kommer det förr eller senare bli dags för en renovering eller ett takbyte och då gäller det att kontakta en entreprenör som kan sitt jobb.

SO Tak och Plåt är ett byggnadsplåtslageri som utför alla typer av takarbeten med kapacitet och erfarenhet att rå om projektets helhet. Vi utför takomläggningar, plåtslageriarbeten och takplåtsmålning för såväl bostadsföreningar som fastighetsägare i hela Stor-Stockholm. Med mål att skapa långsiktiga relationer med samtliga av våra kunder gör vi alltid vårt yttersta för din trygghet och för att leverera högsta kvalitet i allt vi utför. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Vi ger dig tak över huvudet

Trots att livslängden på ett hustak är lång så kommer det förr eller senare bli dags för en renovering eller ett takbyte och då gäller det att kontakta en takläggare som kan sitt jobb.

SO Tak och Plåt är ett byggnadsplåtslageri som utför alla typer av takarbeten med kapacitet och erfarenhet att rå om projektets helhet. Vi utför takrenoveringar, plåtslageriarbeten och takplåtsmålning för såväl företag, fastighetsägare och bostadsföreningar i hela Stockholm. Med mål att skapa långsiktiga relationer med samtliga av våra kunder gör vi alltid vårt yttersta för din trygghet och för att leverera högsta kvalitet i allt vi utför. Oavsett om det gäller ett litet rosthål eller behov av ett helt nytt tak kommer vi ge dig ett tak som uppnår maximal nytta och håller sig snyggt och funktionellt långt in i framtiden.

SO Tak & Plåt AB

Domnarvsgatan 31, 163 53 Spånga 08-767 00 60 • info@sotak.se • www.sotak.se

49 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
Takomläggningar • Plåtslageri • Takplåtsmålning • Taksäkerhet Byggnadsplåt AUKTORISERAT FÖRETAG Nr 50 Högsta kreditvärdighet
Läs mer på baksidan SO
& Plåt
info@sotak.se
PO218828-1.indd 1 2020-08-14 09:06
Tak
AB • 08-767 00 60
• www.sotak.se

Spetskompetens inom solceller och tak

Vi kan solceller och har en samlad erfarenhet på över 15 år. Med solceller sänker ni er månadskostnad och kan även sälja ert överskott som ni producerar.

Det kallar vi för en solklar investering!

SO Solkraft erbjuder standard och premium paneler samt växelriktare från välkända tillverkare.

Vi skräddarsyr en nyckelfärdig solcellsanläggning efter era förutsättningar.

Tveka inte att kontakta oss för en offert

50
SO Solkraft AB info@so-solkraft.se 08-767 00 60 Domnarvsgatan 31 163 53 Spånga

Pålitlig målare med känsla för kvalitet

Med en ny färg kommer ditt hem omedelbart få den där nyrenoverade känslan och bara fantasin sätter gränser för vad du kan åstadkomma. Invändig målning, tapetsering, fasadmålning, lackering av skåp och dörrar, rådvigning och färgsättning.

Vi kunde inte vara mer nöjda. Transparent, god kommunikation rakt igenom och slutresultatet blev jättefint.

• In- och utvändig målning

• Trapphusmålning

• Fönsterrenovering

• Fasadmålning

• Tapetsering

• Målning med härdplaster (epoxi)

• Våtrumsmålning

• Färgsättning

• Lackering dörrar, luckor m.m.

Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning!

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
Robin Tamsi 073-804 35 88 robin@tamsi.se Römora 30, Järna Lasse Tamsi 070-567 88 93 robin@tamsi.se oxbacksgatan 8, Södertälje HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET TAMSI MÅLERI AB 556772-4504 2022-04-20 www.tamsimaleri.se Tamsi Måleri AB Org. nr: 556772-4504 Ett familjeföretag i 3:e genarationen som hjälper dig att sätta färg på tillvaron
www.tamsimaleri.se
51

En elinstallatör med 30 år i branschen

Slipp bekymmer med istappar, sönderfrusna stuprör och andra skador. Vi installerar takvärmeanläggningar med den senaste och bästa tekniken på marknaden. Våra medarbetare har lång erfarenhet och gedigen kompetens för att på ett säkert sätt utföra de installationer som krävs för att få väl fungerande anläggningar. Vi reparerar och underhåller alla typer av anläggningar på marknaden så att de får nytt liv och fungerar som de ska.

• Installation och projektering

• Service, reparation och underhåll av alla typer av anläggningar

• Serviceavtal till fast pris med 2 årliga kontroller

• Larm och driftövervakning på alla anläggningar

Vi gör gärna en kostnadfri besiktning av ert tak

Kontakta oss gärna för mer information och kostnadsfri offert.

Tel 08-556 720 95 eller info@plinten.se

www.plinten.se

PLINTEN ELEKTRISKA
ER ELEKTRIKER I STOCKHOLM Komministervägen 13 Tel. F-Skatt Internet E-post 168 59 Bromma 08-556 720 95 556414-0357 www.plinten.se info@plinten.se
AB
TAKVÄRME
LADDSTOLPAR
STIGARBYTEN
SOLCELLER
ELINSTALLATIONER
”Vi är specialister på takvärme”
52

Kvalitetsportar och dörrar för alla typer av fastigheter

Entredo tillverkar entréportar och dörrar i massiv ek och andra träslag. Fokus ligger alltid på att montera snygga och säkra dörrar till din fastighet.

Entredo hjälper bostadsrättsföreningar hela vägen från uppmätning till installation, inklusive kontakt med stadsbyggnadskontor och arkitekter vid tillverknings- eller renoveringsprojekt.

Våra portar är utrustade med moderna lås för hög säkerhet, dessutom förskönar våra entréportar fastigheten och ger en bättre isolering.

Kontakta oss på Entredo för kostnadsfri rådgivning och offert.

”Vi står för professionellt hantverk i kombination med konkurrenskraftiga priser och snabb leverans”

08-24 99 99

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
www.entredo.se ENTRÉPORTAR ◆ GARAGEPORTAR ◆ PORTRENOVERING Telefon:
E-post:
Grundläggarvägen 21 167 33 Bromma ENTREDO AB www.entredo.se 53
info@entredo.se
54

Omvandla outnyttjad yta till nya bostäder

Gleipnergruppen stödjer bostadsrättsföreningar genom hela processen att omvandla lokaler och råvindar till bostäder. Vi har genom åren hjälpt hundratals bostadsrättsföreningar att framgångsrikt genomföra projekt av detta slag.

Vi bistår styrelsen med expertis och engagemang

Med ledande kompetenser och stor erfarenhet av projekt och att arbeta med bostadsrättsföreningar hjälper vi styrelsen genom alla de utmaningar ett utvecklingsprojekt innebär.

www.gleipnergruppen.se

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

FÄRGAD GJUT- OCH VÄGASFALT

–VACKERT, DESSUTOM SLITSTARKARE ÄN SVART ASFALT

” DU KAN FÅ D EN I V IL KEN FÄRG D U VIL L , bara du väljer svart.” Även vad gäller asfalt är inte detta längre en sanning.

Färgad asfalt kan man dessutom ha med i alla aspekter av konstruktionen; från det rent estetiska att med samma material skapa färgglada, tilltalande miljöer till säkerhet, hållbarhet och ekonomi.

TRYGG TOTALENTREPRENÖR

DUO ÄR EN TRYGG totalentreprenör, från första idé till slutförande, för alla typer av uppdrag som rör tätskikt och beläggningsarbeten. Med decenniers erfarenhet och egen gjutasfaltproduktion blir arbetet utfört på ett betryggande och rationellt sätt. Uppdragen kan omfatta allt från kartering med åtgärdsförslag, projektering, rivning av skadade konstruktioner till gjutning.

Duo Asfalt

Olof Asklunds gata 17

421 30 Västra Frölunda

Region Stockholm 08-740 60 20

Region Skåne 070-944 37 75

Tel: 031-69 53 50 • E-post: info@duoasfalt.se

www.duoasfalt.se

TÄTSKIKT MED GJUTASFALT

DUO utför alla förekommande arbeten med gjutasfalt som tätskikt på broar, vägar och andra infrastrukturanläggningar, P-hus, garage, innergårdar, terrassbjälklag och gröna takanläggningar, samt beläggningsarbeten för slitlagret ovanpå tätskiktet. Även akrylbehandling av broar och P-hus.

ALLA TYPER AV BETONGARBETEN

DUO utför alla typer av betongarbeten över hela landet, på totalentreprenad eller i andra entreprenadformer. Det kan exempelvis gälla renoveringar av pelare, balkonger, bjälklag eller golv, samt injektering av sprickor. Även gjutning av nya betonggolv eller plattor är en självklar del i verksamheten.

ASFALT • BETONGARBETEN • TÄTSKIKT 56
RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
58

Sju frågor och svar

Vad gör taket?

Takets främsta uppgift är att skydda fastigheten från nederbörd.

Hur värdefullt är taket?

Värdet av ett tätt tak är att fastighet och egendom är skyddade från snö/regn och man slipper läckage och dyra reparationskostnader som fukt-/mögelskador kan föra med sig.

Hur är ett tak med takpannor uppbyggt?

Enkelt förklarat är taket uppbyggt med ett underlag av trä och på detta underlag ligger en tätande underlagspapp med plåt som övergång mot takets genomföringar, såsom skorstenar och ventilationsrör. På underlagspappen ligger sedan ett system med träribbor kalllad läkt som takpannorna hakas tag i, vilket skapar ett luftutrymme mellan underlagspappen och takpannorna. Där takpannorna ansluter mot genomföringar finns ytterligare plåtdetaljer som skyddar huset från att ta in vatten mellan takpannorna och genomföringarna. Utöver detta finns ett system av rännor och rör som leder bort vattnet från taket.

Hur kan vår BRF få taket professionellt omlagt till hög svensk standard?

Anlita ett professionellt företag som har bra referenser, har funnits länge och lämnar lång garanti. DM TAK har mer än 20 års erfarenhet av större takentreprenader, har mängder av goda referenser, är organiserade och har ett riktigt bra kvalitetssäkringssystem.

Vad kostar det att lägga om vårt tak med takpannor och plåtdetaljer?

Att lägga om ett tak med betongpannor på ca 1500 kvm i Storstockholm, till hög kvalitet, inklusive byggnadsställning och alla plåtdetaljer, kostar ca 2,8 miljoner kr exklusive moms. Priset varierar beroende på svårighetsgrad och mängd takdetaljer.

Hur skaffar vi oss ett nytt problemfritt tak?

Du kontaktar DM TAK, en av våra offertskrivare gör ett platsbesök på erat tak, gör en noggrann undersökning av befintliga omständigheter, upptäcker och påpekar brister, tar mått och skickar en utförlig offert med åtgärdsförslag. Efter att ni beställt arbetet, byggs ställning, gamla taket rivs, eventuella skador i bärande konstruktion repareras/byts ut och ett nytt tak inklusive nya plåtdetaljer monteras. Dokumentation och underhållsanvisningar lämnas över.

Var kan vi skaffa oss ett nytt tak?

59 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
Du får ett tätt och snyggt tak som håller länge
Ring DM TAK nu! 08 - 604 74 45

Du får ett tätt och snyggt tak som håller länge

Tre generationer av hantverkstradition

Vi utför dina takarbeten på ett professionellt och fackmannamässigt sätt. Vi har bra referenser och många goda rekommendationer. Takarbeten har funnits inom familjen Frykman sedan 1979 vilket givit grunden till det tekniska kunnande som våra anställda och slutligen Du som kund får nytta av.

Ring oss nu! 08-604 74 45

60
Gamla Brandstationen, Ulvsundavägen 34 Bromma.
Adress: Svarvarvägen 12, 142 50 Skogås I E-post: info@dmtak.se I Hemsida: www.dmtak.se
RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Går ni i renoveringstankar?

Fönster? Trapphus? Utvändig Målningsrenovering? Andra typer av renovering- eller ombyggnadsarbeten?

Fråga oss först!

Vi hjälper er att hitta lämpliga entreprenörer som lämnar jämförbara anbud.

Vi är ett oberoende sakkunnigt konsultföretag inom fastighetsbranschen med mer än 35 års erfarenhet av fastighetsunderhåll, teknisk förvaltningoch projektledningsuppdrag.

Vi har genom åren skaffat oss ett gediget nätverk med specialister som vi samarbetar med på konsultbasis samt en mängd skickliga och seriösa entreprenörer vi kan rekommendera.

Ständiga renoveringar krävs för att upprätthålla fastighetens standard. Oftast finns goda idéer och vetskap om vad som behöver göras, men vägen från beslut till arbetet är utfört, hindras ofta av ovälkomna överraskningar.

Vi är övertygade om att ett väldokumenterat arbete med förfrågningsunderlag av olika slag spar både tid och pengar under hela byggprocessen.

Vi är speciellt inriktade på uppdrag för underhåll och renovering av fönster, trapphus, entrépartier, dörrar och träfasader, men vi tar även uppdrag med avseende på tak, fasader- och balkongrenoveringar av olika typ. Vi samarbetar med meriterade arkitekter och konstnärer för inredning, färg-och ljussättning mm. Vi utför entreprenadbesiktningar.

Om ni står inför en renovering eller ombyggnad så föreslår jag ett förutsättningslöst möte med er.

Ni är välkomna att höra av er så berättar jag mer. Vi är tillgängliga för uppdrag i hela Mälardalen.

i
072-250 43 51 www.moheab.se
62
f f

Lumon Balkonginglasning

Inglasning för bostadsrättsföreningar

f Förmånligt samarbetsavtal

När er bostadsrättsförening upprättar ett samarbetsavtal med oss på Lumon erhåller medlemmarna i föreningen en föreningsrabatt och förlängd garanti.

f Hjälp med bygglov

Vi hjälper till med allt ifrån fasad- och detaljritningar till teknisk beskrivning och bygglovsansökan.

f Anpassade för det nordiska klimatet

Våra inglasningar tillverkas i Finland och är testade för de varierande väderförhållandena vi har här i Norden.

Kostnadsfritt platsbesök

Vi kommer ut till er BRF och gör beräkningar som mynnar ut i en kostnadsfri offert.

Bättre hem. Bättre liv. Bättre värld. www.lumon.se

f Lumon ansvarar för hela processen, inga mellanhänder

Vi på Lumon har varit verksamma i branschen i över 40 år och äger hela processen; från första kontakt, till färdig inglasning samt till framtida behov av service.

f Vi finns här även när inglasningarna står färdiga Service, support och reservdelar är mycket viktigt att tänka på. lnglasningarna kommer att finnas i föreningen i decennier och då är det bra att veta att vi finns här för er.

f Skyddar balkongen och fasaden

Våra balkonginglasningar skyddar både balkongkonstruktionen och fasaden vilket gör att behovet av fasadrenoveringar glesas ut.

Besök något av våra showroom

Lumon huvudkontor - Sorterargatan 23 - 162 50 - Vällingby

Lumon Västerås - Ringborregatan 1 - 72134 - Västerås

Tel: 010-150 21 00

E-post: kunderservice@lumon.se

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.