Brf-mappen, Stockholms kommun, höst-vinter 2022/2023

Page 1

Stockholms kommun

Hitta leverantörer och entreprenörer till Er Bostadsrättsförening

! t e t ö m e s l e r y t s l l i Ta med mappen t HÖST · VINTER 2022/2023


VERKTYGET FÖR ATT HITTA DET ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING BEHÖVER Snabb hjälp från företag som valt att jobba med bostadsrättsföreningar i er region

Så här använde r du verktyget

BRF-Mappen

www.brfmappen.se

Kontakta oss

Mappen du håller i din hand innehåller ett antal leverantörer och entreprenörer som vill och har kapacitet att arbeta med bostads­ rättsföreningar, stora som små, i din region. Vi har en nära dialog med våra annonsörer och kontrol­ lerar dessa utifrån b.la. ekonomi, referenser och rating. Använd mappen för att hitta en aktör som passar er förening. På sidan intill hittar du alla annons­ örer i mappen. Vi har sorterat dem efter verksamhetsområden.

På vår site www.brfmappen.se kan du enkelt söka efter lever­ antörer och entreprenörer i din region. Här hittar du samtliga av våra annonsörer samt aktuella erbjudanden och kampanjer. Du kan även hitta kontaktupp­gifter till tidigare annonsörer i våra mappar. Vi arbetar hela tiden hårt med utvecklingen av våra digitala kanaler för att ytterligare förenkla styrelsens arbete och förbättra vårt helhetskoncept.

Hittar du fortfarande inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en passande aktör för er bostadsrättsförening. Du kan kontakta oss på flera sätt. Antingen via e-post på adressen kontakt@fastighetsmedia.se eller via telefon 0651-688 60.

Tips! Planera i god tid

Är du i behov av snabb hjälp?

Tänk på att det under vissa perioder kan finnas en hög efterfrågan på specifika tjänster eller produkter. Planera och kontakta leverantörer och entreprenörer i god tid innan åtgärdens tänkta start.

Kontakta oss och beskriva era behov. Vi matchar därefter era önskemål mot våra annonsörer och förmedlar sedan kontakten till passande leverantörer eller entreprenörer.


VERKTYGET FÖR ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING Innemiljö & Fastighet

Produkter

Ajour Trading Sweden AB

Stengolvsrenovering, Entrémattor

Bröderna Siljendahls Måleri AB

6

Ajour Trading Sweden AB

Stengolvsrenovering, Entrémattor

Måleri, Fönsterrenovering, Trapphusrenovering 7-8

Entredo AB

Portar & Dörrar

14

Säker Eld & Ventilation AB

OVK, Ventilation, Skorsten

Ekstrands Dörrar & Fönster

Portar, Dörrar, Fönster

16

DAEL System AB

Laddstationer, Solpaneler, Stigarbyten

PWS Nordic AB

Avfallssystem

20

Dryft Sverige AB

Måleri, Bygg, VVS, El, Plattsättning

Axema Access Control AB

Passersystem, Porttelefon, Bokningssystem

25

K-Berg Project AB

OVK, Ventilationsutredningar

19

IMD Sverige AB

Individuell Mätning & Debitering

23

El av Sol Nordic AB

Solenergisystem

35

26

S2 Billaddbox AB

Elbilsladdning, Serviceavtal

36

27-28

WMP Balkong AB

Balkong- & Fasadlösningar

41

31

FÄSTEB Byggaktiebolag

Balkonger

43

Elkontakten Sverige AB

Elbilsladdare

47

Skorstensbolaget i Stockholm AB Ventilation, Värmeåtervinning

11-12 15 17-18

6

29-30

KEAB Gruppen AB

Trappstädning, Trädgårdsskötsel, Snöröjning

GG Högtryckstjänst AB

Stamspolning, Rörinspektion, Relining

Herrängens Måleriteknik AB

Måleri, Trapphusrenovering

INBEGO AB

Renovering Golv i Garage & Parkeringshus

33-34

J38 Entreprenad AB

Takläggning, Taksäkerhet, Takrenovering

37

Terra Service i Stockholm AB

Lekplatser

48

Isoleringslandslaget AB

Lösullsisolering

38

Stockholms Entrémattor AB

Entrémattor

51

EL13R AB

Temperaturstyrning, Laddstationer, Solceller

39

Brfbutik

Elbilsladdare, El- & VVS-produkter

52

Peter Spolare AB

Rörinspektion, Stamspolning

40

CIRCLA Recycling AB

Containrar, Lastväxlare, Byggsäckar

55

Hemkomfort AB

Radonmätning, Ventilation

44

Avfallskonsulten AB

Ombyggnad Soprum & Avfallslösningar

59

ABC rör

VVS, Gas, Solvärme, Energieffektivisering

49

Skandinaviska Områdesskydd AB Räcken, Staket, Grindar

JKON AB

Stambyten, Ombyggnad, Lokalanpassningar

50

Svenska Lumon AB

Timblads Målerifirma AB

Trapphusrenovering, Fönstermålning

SEAK AB

Elinstallationer, Elbilsladdning, Solceller

56

Administrativt, Fastighetsförvaltning & Övrigt

Kinab AB

Återvinningsmiljöer

57

NordIQ EcoComfort Energy AB

Energieffektivisering

5

Skrået Inomhusmiljö AB

Ventilation, OVK, Radonmätningar

58

PKR Ekonomikonsult AB

Redovisning, Bokslut, Löner & Arvoden

9

AKR Entreprenad AB

Entreprenad El & Bygg

60

Sefast AB

Byggkonsulter, Energieffektivisering

Videira Group Konsult AB

Underhåll Skyddsrum

62

Sveriges BostadsrättsCentrum AB Fastighetsförvaltning

Lawab AB

Tätskikt & Renovering Innergårdar

65

Pararet AB

Byggkonsult, Projektledning, Kontrollansvarig 24

Ahlel i Stockholm AB

Elinstallationer, Service, Fiber, Nätverk

66

Carlsson & Partners Revision AB

Revision

Balkonginglasningar

Baksidan

53-54

Atermon Fastighetsförädling AB Fastighetsförädling

Utemiljö

Parkit Sweden AB

Gröndals Mark & Trädgård AB

Snöröjning, Väg- & Markarbeten

10

Mattias Sund Entreprenad AB

Trädfällning, Maskinsopning, Renhållning

32

KEAB Gruppen AB

Trappstädning, Trädgårdsskötsel, Snöröjning

26

FASTIGHETSMEDIA I LJUSDAL AB Ansvarig utgivare: Daniel Hertzberg daniel.hertzberg@fastighetsmedia.se

63-64

www.brfmappen.se

Parkeringsförvaltning

Annonsmaterial: material@fastighetsmedia.se Produktion: www.svedinmedia.se Tryck: www.atta45.se

13 21-22 42 45-46 61


LÄS NYHETER OCH HITTA LEVERANTÖRER TILL ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING På www.brfmappen.se hittar du allt du behöver till er bostadsrättsförening. Här har vi samlat brf relaterade nyheter, leverantörer och entreprenörer från hela landet. Filtrera enkelt på region, bransch m.m. Se företagets profil och aktuell annons från BRF-mappen och kontakta enkelt de leverantörer du önskar komma i kontakt med.

www.brfmappen.se 4


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Prischock på fjärrvärme? De senaste prishöjningarna på fjärrvärme har gjort det viktigare än någonsin att ta kontroll över energiåtgången i varje bostadsrättsförening. Vi hjälper er att minska er energianvändning med en beprövad och väldokumenterad lösning.

Lägre energikostnader och ökad inomhuskomfort Höga energikostnader och ojämn inomhustemperatur är ett vanligt problem i många fastigheter. Skillnaderna i temperatur mellan olika lägenheter kan vara flera grader och orsaken till detta är en ineffektiv och ibland direkt felaktig styrning av värmesystemet. Konsekvensen blir missnöjda lägenhetsinnehavare och höga energikostnader. Med små variationer bygger uppvärmningen av våra fastigheter, nya som gamla, på teknik som är nästan 100 år gammal. Genom åren har det kommit en mängd lösningar för att reglera värmen på ett effektivt och kontrollerat sätt. Man skulle kunna tro att problem med ojämn värme och hög energiförbrukning skulle vara lösta för länge sedan, men så är det i de allra flesta fallen inte. Orsakerna till detta är många, men ofta handlar det om både okunskap och ekonomiska intressen. Med Nordiq Energys patenterade lösning kan vi leverera rätt effekt in i systemet och, efter balansering av detta, fördela denna på ett sätt som gör att temperaturen blir jämn i hela fastigheten. Ni får ett jämnt och behagligt inomhusklimat med lägre energikostnader som följd.

Vi gör detta med standardkomponenter och oavsett om fastigheten är byggd 1920, 1970 eller 2014 så kan vi implementera vår lösning utan fördyrande specialkonstruktioner och -system. Denna lösning är sprungen ur ett forskningsprojekt på Chalmers och fungerar även i fastigheter där andra lösningar går bet. Vi tar ansvar för hela processen och finns där före, under och efter installation. Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång och analys av förutsättningarna i er fastighet.

Boka en energi-inventering En energi-inventering ger er svart på vitt vilka förutsättningar som råder i just er bostadsrättsförening och den ligger också till grund för de åtgärder ni bör vidta för att få ner kostnaderna och förbättra inomhusklimatet i fastigheten.

Nordiq Energy | Malörtsvägen 10 | 449 33 Nödinge www.nordiqenergy.se | E-post: info@nordiqenergy.se Telefon: 010-288 16 00

5


Före

Efter

Före

Efter

Skadad trappnos blir renoverad

Före Skadad fönsterbräda blir renoverad

Före Efter

Ajour Trading Sweden AB

Göteborg

Huvudkontor Snåkeredsvägen 2 438 91 Landvetter Telefon: 031-87 05 40 info@ajourtrading.com

Ajour Trading Sweden AB Huvudkontor Snåkeredsvägen 2 438 91 Landvetter

6

Stockholm Ajour Trading Sweden AB Entrepenadkontor Markörgatan 2 136 44 HANDEN

Telefon: 031-87 05 40 info@ajourtrading.com

Efter

Telefon: 08-604 30 00

www.ajourtrading.com

thomas@ajourtrading.com


ERFARENHET TRADITION KOMPETENS

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

SEDAN 1970

Vi erbjuder 20% rabatt på material

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

*

Vi gör det vi kan. Lite bättre.

ANGE KOD ”BRILJANT” *Gäller ord.pris

Här får ni ett bättre slutresultat. Oavsett om det gäller ny- eller ommålning, fönsterrenovering eller dekorationsmålning. Vad vill ni förbättra eller underhålla? Bred kompetens ger en bred verksamhet. Hos Siljendahls finns erfarna målare för nybyggnationer och renoveringar, men också specialister på dekorationsmålning och restaurering. Med ett stort antal målare kommer även styrkan att organisera och projektleda. Vi klarar stora jobb men glömmer aldrig glädjen i de små. Siljendahls ingår dessutom i ett nätverk av hantverkare. På så sätt har vi goda kontakter med andra hantverkare som vi vet gör ett bra jobb.

Vi jobbar framförallt med: • Ny och ommålning. • Restaurering och dekorationsmålning. • Fönsterenovering på verkstad. • Fönstermålning. • Utvändig målning. • Hjälp och stöd vid färgsättning. • Råd vid äldre ytbehandling. • Vi kan även hjälpa till med snickare, mattläggare och elektriker mm.

Vi målar enbart med godkända färger och värnar om en minimal miljöpåverkan. Det är en naturlig del i arbete, för hela Siljendahls. Bröderna Siljendahls Måleri AB • Västertorpsvägen 135 • 129 44 Hägersten • Tfn: 08-449 09 30

www.siljendahls.se 7


ERFARENHET TRADITION KOMPETENS SEDAN 1970

Våra kunder ska känna sig trygga i våra händer Renovering av trapphus Siljendahls kunniga medarbetare bistår med tekniskt stöd vid renovering och ommålning. Våra experter undersöker vilka färger som använts tidigare och utifrån det ger de förslag på vilken produkt som kan användas tillsammans med befintlig. Vi har lång erfarenhet och känsla för dekorationsmålning och restaurering av äldre fastigheter

Vi erbjuder 20% rabatt på material *

ANGE KOD ”BRILJANT” *Gäller ord.pris

Servicemåleri Våra erfarna servicemålare hjälper till vid exempelvis försäkringsskador, fukt och brandskador. Våra välutrustade servicebilar täcker hela Stor-Stockholmsområdet och utför snabbt mindre arbeten. Vi har för närvarande 15 servicebilar som arbetar med fastighetsägare, privatpersoner och professionella beställare.

Fönsterrenovering I många fall är det både miljövänligt och ekonomiskt lönsamt samt bevarar fastighetens tidstypiska utseende. Vårt helägda dotterföretag Södermalms glas, beläget i Jordbro industriområde, utför renoveringar av gamla fönster. Det är miljövänligt och spar ändliga resurser. Vår verkstad utför de flesta förekommande arbeten inom fönsterrenovering, bland annat trälagning och måleriarbeten. Vi monterar även ljudglas, energiglas och solfilm i befintliga fönster. Det vill säga alla typer av arbeten som ett traditionellt glasmästeri utför.

Bröderna Siljendahls Måleri AB • Västertorpsvägen 135 • 129 44 Hägersten • Tfn: 08-449 09 30

www.siljendahls.se 8


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

PKR Den lilla byrån med det stora hjärtat Vi lägger stor vikt vid den personliga kontakten mellan oss och våra kunder. Vårt mål är att effektivisera ert arbete och rutiner så att er arbetstid fokuseras på det ni är bäst på att göra och att ni inte lägger ner onödig tid på saker som vi kan göra åt er. ”Vi på PKR Ekonomikonsult ser vårt samarbete med föreningarna som ett långsiktigt samarbete och debiterar därmed inte någon uppstartskostnad” Fredrik Hansen (VD & ägare)

RIV AV OCH SPARA

En del av våra tjänster är:

Löpande redovisning

Bokslut

Löner & arvoden

Moms- och skattedeklarationer

Hyror och årsavgifter

Medlems- och pantregister

Leverantörsfakturor

Tveka inte att höra av er till oss om ni är intresserade av våra tjänster

PKR Ekonomikonsult AB Råsundavägen 153 169 36 Solna

Tel. 08-410 04 004 E-post: info@pkr.nu www.pkr.nu 9


Är ni redo för vintersäsongen? Gröndals Mark & Bygg ser till att vinterhalvåret löper bekymmersfritt för er bostadsrättsförening. Vi halkbekämpar, fraktar bort snö och ser till att fordon och boende tar sig fram. Förbered redan nu genom att teckna ett avtal med oss. Vi finns här för alla i Stockholm vare sig det gäller en större upphandling eller privat.

VÄGARBETEN

SNÖRÖJNING

Är det dags att se över gångvägar och parkeringar? Vi hjälper er med allt från mindre lagningar till hela ombyggnader. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er bostadsrättsförening med er utemiljö.

INNERGÅRDSRENOVERING Har ni en innergård som känns gammal och tråkig, som inte alls fyller någon funktion? Vi har lång tid i branschen och löser det mesta för att göra även våra mest kräsna kunder nöjda med slutresultatet.

Med snö som faller under vintern följer omedelbart en rad olika problem om man inte har rätt resurser för omedelbara insatser. Vänta inte tills problemen är ett faktum utan kontakta oss redan idag så förbereder vi en lämplig lösning att sätta in direkt när snön kommer.

MARKARBETEN Gröndals Mark & Bygg hjälper er med alla typer av markarbeten. Våra erfarna medarbetare ser till att arbetet utförs på ett säkert och smidigt sätt. Vi tar hand om hela projektet från början till slut.

Gröndals Mark & Bygg Gröndalsvägen 34 117 66 Stockholm 10

08-550 899 92 info@grondals.se www.grondals.se

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att hålla er förening till en trygg och välkomnande utemiljö.


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

SÄKERELD

vning, Skorstensbesiktning, täthetspro skorstensreparation, installation av kamin. Läs mer på baksidan >>

RENLUFT

OVK, ventilationsrengöring ventilationsbesiktning, installation av fläktar Läs mer på baksidan >>

Telefon: 070-878 10 49

www.sakereld.se

E-post: ronny@sakereld.se11


VENTILATION OVK. Vi på Säker eld utför besiktning, åtgärdar brister samt gör efterkontroll. Det gör vi i hela Stockholm. Enkelt och smidigt tycker våra kunder. Ventilationsrengöring. Vi är specialiserade på att rengöra ventilationssystem och oavsett komplexitet av system har vi en lösningen.

SKORSTEN OCH KAMIN Skorstensbesiktning. Vi som skorstensfejarmästare besiktar och kontrollerar din skorsten. Skorstensreparation Soteld, kondens och ålderskador kan ställa till problem i din skorsten. Vi tätar och lagar din skorsten. Uppdrag.Täta 36 rökkanaler Brf Tule 23 ”Säker Elds personal utförde själva både jobbet och tog hand om försäljning, projektledning och administration. Det blev helt enkelt aldrig något glapp i någon kommunikation och vi kände att alla på Säker Eld tog fullt ansvar. Förutom att Säker Eld helt klart vet vad de håller på med så vill jag också nämna att de alltid var hela, rena, artiga och trevliga. PS:Trots arbetets art så var nog nästan alla förvånade över hur pass lite de dammande och ställde till det hos folk.” - Gunnar Lindblad, Brf Tule 23

Telefon: 070-878 10 49

www.sakereld.se

E-post: ronny@sakereld.se


Orolig för kostnaderna?

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Sänk era energikostnader I de flesta föreningar finns det goda möjligheter att minska energiförlusterna och kostnaderna med enkla medel samtidigt som inomhusklimatet förbättras. Våra energiexperter sänker era uppvärmningskostnader Energideklaration Energiutredningar Termografering Investeringsbedömningar och energiberäkningar På vår hemsida hittar ni mer information om våra tjänster samt tips och råd om hur ni kan minska energianvändning på egen hand Håll mobilkameran mot QR-koden för att komma till www.sefast.se/energi

Ta kontroll över underhållet En tydlig underhållsplan hjälper er som styrelse att skapa samsyn, prioritera rätt åtgärder och fatta beslut. Med vår underhållsplan får ni Konkret och lättöverskådlig besiktningsrapport Kostnadsuppskattningar för samtligt planerat underhåll Konkret projektplan för aktuellt underhåll På vår hemsida hittar ni mer information om våra besiktningstjänster och exempel på våra besiktningsrapporter Håll mobilkameran mot QR-koden för att komma till www.sefast.se/underhållsplan

Utför era byggprojekt Bli en professionell beställare och få tid över till annat genom att överlåta byggprojektet till oss. Utvalda anbud utan oönskade överraskningar Juridiskt skydd med våra avtal Löpande hantering av entreprenörsfrågor

Oroa er inte, kontakta oss! Byggkonsulter för era behov 010-1468680 Info@sefast.se

13


www.entredo.se

Kvalitetsportar och dörrar för alla typer av fastigheter

E

ntredo tillverkar entréportar och dörrar i massiv ek och andra träslag. Fokus ligger alltid på att montera snygga och säkra dörrar till din fastighet. Entredo hjälper bostadsrättsföreningar hela vägen från uppmätning till installation, inklusive kontakt med stadsbyggnadskontor och arkitekter vid tillverknings- eller renoveringsprojekt. Våra portar är utrustade med moderna lås för hög säkerhet, dessutom förskönar våra entréportar fastigheten och ger en bättre isolering. Kontakta oss på Entredo för kostnadsfri rådgivning och offert.

”Vi står för professionellt hantverk i kombination med konkurrenskraftiga priser och snabb leverans”

EN TR É PO RTA R ◆ G A RAGE PORTAR ◆ PORTR E N OVE R IN G

14

Grundläggarvägen 21

Telefon: 08-24 99 99

ENTREDO AB

167 33 Bromma

E-post: info@entredo.se

www.entredo.se


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

anno 2010

DAEL SYSTEM AB är ett elrätt-företag som hjälper er bostadsrättsförening och dess medlemar med reparationer, felsökningar och elinstallationer. Med lång erfarenhet och god insyn i de behov som kan uppstå hjälper vi er att hitta den bästa lösningen för just er bostadsrättsförening. Allt från mindre installationer till större helhetslösningar.

LADDSTATIONER

I takt med att elbilarna blir allt fler så ökar behovet av laddplatser. Vi hjälper er att erbjuda laddningsmöjligheter för boende och besökare.

SOLPANELER

Minska era elkostnader med en miljömedveten investering i solel. Kontakta oss så hjälper vi er att ta fram en lösning som passar era behov.

SNÖSMÄLTNINGSSYSTEM

Is- och snösmältningssystem håller tak och rännor fri från is. Systemet känner av temperaturskillnader och startar automatiskt när det behövs.

STIGARBYTE

Gamla matningstammar i huset? Vi har lång erfarenhet av stigarbyten och hjälper er bostadsrättsförening från början till slut.

PASSAGESYSTEM

Vi hjälper er att hitta bekväma och trygga passagesystem för er bostadsrättsförening. Kontakta oss idag så hittar vi en lösning för er.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert! Inget jobb är för stort eller för litet för oss. Vi har hjälpt många nöjda bostadsrättsföreningar genom åren. Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er bostadsrättsförening. Scanna och kom dir ekt våra kontaktuppgif till ter

DAEL SYSTEM AB HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET DAEL SYSTEM I STOCKHOLM AB 556810-0324 | 2022-02-25

Journalistvägen 8 , 141 73 Segeltorp • Växel: 08-544 444 88 Tel. 076-102 00 88 • E-post. info@dael.se • www.dael.se 15


HÖJ VÄRDET PÅ ER FASTIGHET Ekstrands erbjuder skräddarsydda dörrar och entréportar till alla typer av fastigheter. Vackert och starkt i massiv ek eller valfri kulör. Vi tar hand om allt från uppmätning och tillverkning till installation.

Besök vår butik och utställning

16

Råsundavägen 100 i Solna 08-27 90 92, sthlm@ekstrands.com www.ekstrands.com

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Hantverkstjänster för din bostadsrättsförening För både BRF och boende Med oss får din bostadsrättsförening full tillgång till experthjälp och duktiga hantverkare. Vi hjälper er med allt från mindre underhåll till helrenoveringar - och allt däremellan!

Målare

Snickare

Elektriker

Rörmokare

Plattsättare

Alla våra hantverkare är anställda på Dryft med kollektivavtal. Med oss är det enkelt, härligt och tryggt att renovera!

Populära tjänster för BRF:er

Allt för din trapphusrenovering

Rådgivning och installation av laddboxar

Belysning både inne och ute

Och vi gör mycket mer än så!

dryft.se/brf - kontakt@dryft.se - 08 641 20 20

17


Några fler av våra tjänster Energirenovering

Trapphusmålning

Dekorationsmålning Säkerhetsdörrar

Fasad

Fönsterrenovering Tvättstuga

Och många fler!

Vad andra bostadsrättsföreningar säger om Dryft Dryft hjälpte oss att renovera trapphuset i vår Brf. De gjorde ett mycket bra jobb med professionella målare som dessutom fixade lite extra. Bra kommunikation på daglig basis gjorde att jobbet flöt på smidigt och avslutades enligt tidplan. Kul att jobba med duktigt folk.

Ett seriöst företag med känsla för kvalitet och yrkeskunnande. Personalen var lätta att kommunicera med och de hade alla en känsla för detaljer och meddelade oss när de hittade problem som behövde åtgärdas före målning. Arbetet var väldigt gediget och slutresultatet var utmärkt.

Se filmer på resultat och intervjuer med styrelserna på dryft.se/referenser

a ann k s n r Elle -kode QR

Av 180+ omdömen på Google

18

dryft.se/brf - kontakt@dryft.se - 08 641 20 20


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Kostnadseffektiva OVK-Besiktningar www.ovk-sthlm.se

OVK-BESIKTNINGAR • OVK-ÅTGÄRDER • VENTILATIONSUTREDNINGAR

Frisk luft är en mänsklig rättighet, ute som inne. Utomhusklimatet kan inte vi göra så mycket åt. Däremot kan vi styra inomhusklimatet. Alla tjänar på ett bra inomhusklimat. I rätt tempererad luft, som är ren från föroreningar mår vi betydligt bättre, arbetar effektivare. I samband med Ovk-Besiktning i er byggnad kan vi ge er ett förslag på hur ni får ett bra inomhusklimat och samtidigt en effektfull energibesparing.

Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning info@kbergproject.se • 070-092 62 90

19


enkel & effektiv sortering av

Drive In Mat 2x140L

MATAVFALL

Kärlgarage mat 2 x 240L & UWS, under jord mat 3000L

I PWS breda sortiment hittar du genomtänkta, hållbara och lättskötta avfallslösningar för många olika avfallsfraktioner för er Bostadsrättsförening.

www.pwsab.se 20

Skåp för kompostpåsar


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Mycket mer än fastighetsförvaltning I över hundra år har vi hjälpt bostadsrättsföreningar över hela Sverige med allt från teknik och daglig drift till ekonomi, energi, juridik och ombyggnationer. Vi vet att en fastighet som sköts långsiktigt, hållbart och strukturerat blir billigare i drift, ökar i värde på sikt och ger ett tryggare och stabilare boende. Med all vår samlade erfarenhet är vi experter på det vi gör. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig och din förening på sbc.se och se vår webbserie på helthemma.sbc.se

21


Vi är fastighetsförvaltaren som både kan och vill lite mer! Hej! Vi är SBC, specialister på att förvalta, utveckla och ta hand om fastigheter. Sedan ett helt sekel erbjuder vi våra kunder spetskompetens inom ekonomi, teknik, projektledning och bostadsrättsjuridik. Enkelt Med vår digitala kundportal kan du enkelt och lättöverskådligt följa upp vad som händer i er förening, skapa rapporter, kolla planerat underhåll, attestera fakturor och mycket mer. Tryggt Vi på SBC har bred expertis under vårt tak; kunniga ekonomer, jurister, tekniker, projektledare och utvalda samarbetspartners. Oavsett om ni är en liten eller stor förening har ni alltid nära till hands till den erfarenhet och de experter ni behöver.

Hållbart Alla våra kunder med ekonomisk förvaltning erbjuds en unik hållbarhetsrapport. Med SBC som förvaltare kan ni göra de nödvändiga omställningarna för ett hållbart boende med solceller, laddstolpar, energideklarationer, individuell mätning m.m. Personligt Du har alltid en personlig kontakt, en kundansvarig, som ansvarar för ditt ärende och vill du prata med vår kundtjänst har vi öppet 07-21 varje vardag.

Välkommen till SBC - Vi ser helt enkelt till att ni får tid över till annat och att ni, era fastigheter och ekonomi mår bra. Låt oss sätta ihop ett paket med tjänster som passar just din förening. Det är enkelt att byta förvaltare till SBC. Kontakta oss på www.sbc.se, så berättar vi mer. 22

”SBC ger oss en enkel och tydlig sammanfattning vad vi ska göra och hjälper oss att planera för året. Många av medlemmarna har aldrig jobbat med det här förut, så det är viktigt med stöd.” Virág Karsai Brf. Glasera Porslinsfabriken, Gustavsberg


Minska värmekostnaden med 30-50 % RIV AV OCH SPARA

Just nu!

gi- och Kostnadsfri ener ing n ventilationsrådgiv (värde 4.500 kr) Ring 08-756 69 69 .se et

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

olag info@skorstensb

Värmeåtervinning sparar pengar och ger bra inneklimat Återvinn värmen i er frånluft med CleanAir24 FTX - marknadens smartaste val för självdragsfastigheter.

Så här ökar värmeeffektiviteten:

CleanAir24-FTX i korthet •

• •

Konvertering från självdragsventilation till ventilation med värmeväxling Värmeväxlingen sker i befintliga kanaler så att inga skrymmande aggregat behövs Inga förstörande ingrepp i fastigheten Frisk luft från taket värms upp med hjälp av frånluften

Filtrerad och tempererad tilluft ger bra innemiljö

• • • • •

30-50 % lägre uppvärmningskostnad Minst 3 gånger renare, filtrerad och frisk luft Värme på vintern och frisvalka på sommaren Eliminerar matos, fukt och skadliga föroreningar Minskar risken för radon, fukt och mögel

Självdragsventilation bygger på tillförsel av kall tilluft från gatan som sedan måste värmas upp i lägenheten.

Med CleanAir24-FTX tas tilluften från taket och värms upp av återvunnen värme innan den kommer in i lägenheten.

”Tycker verkligen om konceptet som spar på naturresurser och ger bra inneklimat. Installerat Clean-Air24 FTX och är mycket nöjd med luftförbättringen och arbetet från Skorstensbolaget. Rekommenderar starkt systemet till alla som vill ha bättre och renare tilluft och inneklimat och samtidigt minska klimatpåverkan.” - Hugo Hofer, f.d. självdragshus, Östermalm

”Skorstensbolaget har gjort ett mycket bra jobb gällande glidgjutning av våra rökkanaler och renovering av kakelugnar. Projektet löst med hög kvalitet, utmärkt kommunikation, inga tillkommande kostnader, leveranstiden som hölls. Tack för mycket bra samarbete!” - Erik Hay, självdragshus med 23 kakelugnar, Södermalm

www.skorstensbolaget.se 23


”PARARET-SVERIGES TREVLIGASTE BYGGKONSULTER”

VÅRA TJÄNSTER

VISION

• • • • • •

Pararets mål är att vara ett av Sveriges modernaste och effektivaste konsultbolag inom bygg, mark och anläggningsmarknad. Med lång erfarenhet och brett kontaktnät ser vi till att snabbt och smidigt lösa era behov.

• • • •

KONTROLLANSVARIG (KA) ENTREPRENADBESIKTNING PROJEKTLEDNING BYGGLEDNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖRMEDLING AV KONSULTTJÄNSTER PROJEKTERING & RITNING ARBETSLEDNING ARBETSMILJÖANSVARIGA BAS P & BAS U KALKYLERING

Telefon: 010-33 19 800

Besöksadress: Norrtäljekontoret: Hantverkaregatan 3 Norrtälje

Stockholmskontoret: Enhagsvägen 3 Täby

E-post: Info@pararet.se

Vi har en mängd nöjda kunder och lyckade projekt bakom oss. Så hör av er om ni behöver hjälp av en expert i era byggprojekt.

Läs mer om oss på www.pararet.se

24


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Total Access

Passersystem

Porttelefon

Bokningssystem

Digital informationstavla

En säker affär. Öppna dörren till en förenklad vardag. Med skalbara passersystem investerar er bostadsrättsförening i trygghet på lång sikt. Skydda hela fastigheten och uppgradera med fler funktioner efter behov. VAKA® bäst i klassen på passersystem.

» Flexibelt och framtidssäkert » Tryggt och tillgänglighetsanpassat » Användarvänligt » Inga löpande kostnader

Kontakta oss för en offert. Vi utför kostnadsfria besök, då vi går igenom era behov ihop med en erfaren säkerhetstekniker. Därefter ger vi ett så exakt kostnadsförslag som möjligt. Ring oss på 08-722 34 40 eller mejla till offert@axema.se

www.axema.se 25


VI FY LL ER 25 ÅR

Vi kan trappstädning! Vi är duktiga på trappstädning, vi har idag ca. 200 st brf som kunder där vi utfört städning regelbundet, vi har ramavtal med JM AB avseende städning i inbyggda brf. Vi har kunskapen och erfarenheten som gör att vi kan sköta om era trapphus på bästa sätt. Med rätt kompetens, rätt utförd och regelbunden städning hålls era fastigheter rena och fina vilket ökar trivseln.

Vår målsättning är att ge bästa service, skapa och tillhandahålla en långsiktig kvalitet. Det är viktigt att veta vad som ska städas och när, därför tar vi fram ett tydligt städschema tillsammans med dig som kund samt sätter upp information i entréerna om när städning utförs. Utförd städning kontrolleras löpande av arbetsledare som dokumenterar kontrollen skriftligt. Arbetsledare har regelbundna möten med kunden för att följa upp städningen.

KEAB Gruppen är sedan 2005 kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO-standarden, dvs vi har mycket bra rutiner för hur vi ska uppnå utlovad kvalitet samt hur vi ska arbeta för att värna om vår gemensamma miljö. Är priset det viktigaste är vi kanske inte rätt städbolag för er, men söker ni kvalité är vi absolut rätt partner. Varmt välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte att diskutera hur vi kan hjälpa er.

Besök oss gärna på keabgruppen.se för mer information om övriga tjänster

Trädgårdsskötsel och snöröjning Vi hjälper många bostadsrättsföreningen med bl a snöröjning och trädgårdsskötsel. Med avropsavtal prioriteras ni när det väl kommer snö eller när löven från träden fyllt innergården och alla vill ha hjälp samtidigt, dessutom får ni förmånligare priser. Kontakta oss för att skapa en underhållsplan som passar just er.

26

KEAB Gruppen AB • Box 42215, 126 17 STOCKHOLM Besöksadress: Cedergrensvägen 31, Hägersten • Telefon 08 - 667 79 48 • E-post info@keabgruppen.se


RIV AV OCH SPARA

Stamspolning Högtrycksspolning Rörinspektion Slamsugning

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Relining

Rörinspektion En rörinspektion kan ge svar på orsak till återkommande stopp, ledningens status och även användas vid besiktning vid nybygge samt ledningslokalisering. Vår filmbuss har komplett utrustning för filmning av dag- och spillvattenledningar. Efter utförd rörinspektion levererar vi film och dokumentation samt eventuella anmärkningar och förslag till åtgärd.

GG Högtryckstjänst & Rörinspektion AB levererar fullservice inom avloppsunderhåll till fastighetsägare i Stockholmsområdet. Telefon (dygnet runt): 010-77 77 900 · info@spolbil.se · spolbil.se

27


Kostnadsfritt platsbesök Maila oss och uppge koden

”brfmappen” för ett kostnadsfritt platsbesök där viinfo@spolbil.se ser över ert avlopps­ system okulärt och lämnar eventuella underhålls­ och åtgärdsförslag.

info@spolbil.se

Stamspolning Har du stopp i avloppet eller vill fräscha upp stammarna och utöka deras livslängd? Vi hjälper fastighetsägare med allt från akuta stopp och felsökning till planerad underhållsspolning. Givetvis har vi jour dygnet runt!

GG Högtryckstjänst & Rörinspektion AB levererar fullservice inom avloppsunderhåll till fastighetsägare i Stockholmsområdet. Telefon (dygnet runt): 010-77 77 900 · info@spolbil.se · spolbil.se

28


Smart avläsning och rättvis debitering Individuell mätning och Debitering Vi hjälper er att undersöka möjligheterna för Individuell Mätning och Debitering (IMD) av värme, vatten eller el i er förening. Därefter levererar vi en totalentreprenad med installation och driftsättning av mätare och system. Slutligen säkerställer vi med fjärravläsning att ni enkelt kan debitera förbrukningen på medlemmarnas avgiftsavier.

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

System och tjänster för Individuell Mätning och Debitering (IMD)

En komplett leverantör av IMD-system Techem har sedan 1952 levererat mätare och tjänster för individuell mätning och debitering av värme, vatten och el i flerbostadshus och radhusområden. Idag ansvarar Techem för avläsning och debitering i mer än 11 miljoner hushåll med tillhörande 55 miljoner mätpunkter i Europa. I Sverige har vi levererat Techems trådlösa IMD-lösningar i mer än 20 år, och idag kan vi erbjuda ett stabilt avläsningssystem och en säker tjänsteplattform.

Gemensam el I de flesta fall sparar medlemmarna 1 000 – 1 500 kr per lägenhet och år på att köpa elen via föreningens abonnemang. Vi hjälper er undersöka era förutsättningar och möjligheter, och presenterar därefter en besparingskalkyl med jämförelse före och efter ombyggnad.

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning eller offert! www.imd-system.se | info@imd-system.se | 010 202 28 00 29


Trådlösa vattenmätare Vi kan leverera vattenmätare för lägenheter, radhus eller hela fastigheter. Vi anpassar bygglängder och anslutningsstorlekar för att passa montageförutsättningar i fördelarskåp, dolt i skåp eller för synligt montage i t.ex. badrum. Tack vare integrerad trådlös kommunikation så kan mätare enkelt monteras även om det inte är förberett för mätning på förhand.

Elbilsladdare Vi kan mäta förbrukningen till era laddplatser med våra elmätare, alternativt ta emot en förbrukningsfil från era laddboxar. Detta innebär att vi både kan hantera både fasta personliga och rörliga laddplatser. Därefter kan vi enkelt leverera en debiteringsfil till er förvaltare så att kostnaden debiteras på avierna.

Debiteringstjänster Baserat på fastighetens priser eller kostnader beräknar vi förbrukningskostnaden för de enskilda lägenheterna samt framställer tillhörande förbrukningsunderlag. Vi tillhandahåller därefter kundservice mot boende via telefon och e-post samt support mot styrelsen eller förvaltaren.

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning eller offert! www.imd-system.se | info@imd-system.se | 010 202 28 00 IMD Sverige AB Malmö | Göteborg | Stockholm 30


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Vi målar din Brf! HMT är ett modernt och kreativt måleriföretag och har många års gedigen erfarenhet. Vi utför alla typer av måleriarbeten men något vi fokuserat lite extra på är trapphus renoveringar.

Men med vår hjälp och rätt vägledning så är det bara roligt och vi har många återkommande kunder som väljer att jobba med oss för att det är så smidigt och enkelt.

Vi är engagerade och tänker långsiktigt i allt vi gör. Våra medarbetare har stor erfarenhet och yrkesstolthet och är stolta över att vara en del av HMT.

Vi är ett Sammansvetsat TEAM som jobbat tillsammans i många år. Vi gör färgsättningar, ljusberäkning, elarbeten, ommålning, dekorationsmålning, retuschering, golvpolering, snickeriarbeten osv.

När det kommer till trapphus så brukar man säga att det är hjärtat i fastigheten, det är det första man kommer in i och det är det första man kommer ut till på morgonen. Det är viktigt att känslan är bra i trapphuset. Många som vi har hjälpt genom åren har från början tyckt att det varit övermäktigt och jobbigt att ta tag i sina trapphus.

Kontakta oss nu!

Vi tar gärna totalentreprenads ansvaret och samordnar samtliga arbeten som behöver göras. Vi håller i byggmöten, gör tidsplaner och kvalitetssäkrar. HTM erbjuder er att kostnadsfritt ta fram en underhållsplan och offert. 100% nöjd-kund-garanti!

Daniel Tapper Telefon: 0760-78 05 16 E-post: daniel@hmaleri.se

31


SERVICE - KVALITET - ENGAGEMANG

UTEMILJÖ FÖR ER BRF

Sund Entreprenad utför utemiljötjänster kring din fastighet eller brf, underhåll och löpande tillsyn, trädgårdstjänster, reparationer mm. Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte.

• TRÄDFÄLLNING • STUBBFRÄSNING • BESKÄRNING • GRÄSKLIPPNING • NYANLÄGGNING GRÄSMATTA • MASKINSOPNING • RENHÅLLNING • HÄCKKLIPPNING • STÄDNING UTEMILJÖ

072-534 22 53 | mattias@sundentreprenad.se | www.sundentreprenad.se 32


Därför ser kanske ditt garage ut så här! RIV AV OCH SPARA

Smältvatten från bilarna bär med sig salter som skapar de största problemen då det tränger igenom gjutning och angriper armeringen som korroderar. Att konstruktionen angrips är extra allvarligt då pelare och mellanbjälklag har en

RIV AV OCH SPARA

bärande funktion. Om angripen armering väl är synlig för blotta ögat är skadorna oftast mer omfattande än vad man kan förledas att tro. Tid är en viktig faktor för att undvika utmatningsslitage som dessutom kan vara direkt farliga.

Normal kontroll inför renovering

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Kontroll av klorider, dvs salter, i de olika betongkonstruktionerna. Vi gör även en genomlysning av karbonatiseringdjup och kontroll av täckskikt. Ovan punkter ligger sedan som grund för åtgärdsförslag och vidare renovering.

INBEGO® är specialiserade på renovering av äldre och skadade betongkonstruktioner i exempelvis

CMYK:

77 33 30 15

parkeringshus och parkerings0 93 5 5

garage.

58 5 12 0

71 14 7 0

30 20 1 100

construction & flooring Anm: Vid små grader är Svart endast 100 K

33


Eller så kan ditt garage se ut så här! Normalt åtgärdas och renoveras skadad, eller dålig, armering och betong. Nya tätskikt för att skydda betongen för fortsatt exponering av till exempel klorider. Målning med karbonatiseringsbromsande färg och ny P-linjemålning.

Passa på! Ta tillfället i samband med renovering att montera nya rostfria brunnar och energismart belysning. Eller varför inte laddstolpar, nya portar och dörrar, ny ventilation och även att förbättra skalskyddet. .

CMYK:

KONTAKTA

77 33 30 15

0 93 5 5

58 5 12 0

71 14 7 0

30 20 1 100

Ronny AdrianArnell Moranski Ansvarig Brf Sthlm/Mälardalen Ring: 020 - 50 40 40 • www.inbego.se construction & flooring 34

Anm: Vid små grader är Svart endast 100 K


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

En lysande framtid. För din fastighet. Genom att ställa om till solenergi ger du din BRF möjligheten att både minska den totala driftkostnaden och öka det framtida värdet. El av Sol erbjuder marknadens bästa solenergisystem och vi är med dig hela vägen – från första spadtag till nyckelfärdig anläggning. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning redan idag. Tillsammans tar vi steget mot en ljusare framtid. Läs mer på elavsol.se 35


36


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Din takleverantör i Stockholm Sveriges nöjdaste kunder

Just nu!

08-99 60 22

Kostnadsfri takbesiktning

BOKA BESTIKTNING NU!

Behöver du hjälp med takläggning? Då kan du sluta att leta! Vi på J38 Entreprenad hjälper dig att få ett högkvalitativt och hållbart tak på ditt hus. Tack vare mångårig erfarenhet kan våra takläggare ge dig snabb service utan att för den skull skada kvaliteten. Din trygghet är viktig för oss. Har du frågor om takläggning eller takrelaterat arbete? Vi svarar er snabbt och hjälper er på bästa möjliga sätt, har du några frågor så är det bara att ringa.

TAKLÄGGNING • TAKSÄKERHET • TAKRENOVERING Kontakta oss för offert och rådgivning nu!

08-99 60 22 kontakt@j38entreprenad.se Jungfrugatan 38, 114 44 Stockholm

www.j38entreprenad.se

37


Kompletta klimatsmarta lösningar inom lösullsisolering & lufttäthet

Svenska landslaget i lösullsisolering.Vi tilläggsisolerar Er vind med cellulosaisolering! MINSKA FASTIGHETENS KLIMATPÅVERKAN

Tilläggsisolera! Vi erbjuder kostnadsfri besiktning av era vindar där vi undersöker möjligheterna att sänka uppvärmningskostnaderna genom tilläggsisolering. Vi åtgärdar både kallvindar och vindsförråd.

Brf och fastighetsägare

Sänkta uppvärmningskostnader

Besparingspotential 10-40%

Med driftsoptimering 30-70%

”Vi är mycket nöjda med det arbete Isoleringslandslaget utfört åt oss. Både låghusen i första etappen och nu höghusen i andra etappen.”

Joel Fagerlind Styrelsemedlem, Brf Mörbyskogen

Vill er förening också spara pengar? KONTAKTA OSS IDAG FÖR KOSTNADSFRI BESIKTNING OCH OFFERT!

Nyhet!

Nu kan vi även hjälpa er med driftsoptime ring av era undercentra ler efter avslutad tilläggsisoler ingsentreprenad!

38

Klas Abrahamsson Uppland & Gävleborg 070-813 60 69 klas@isoleringslandslaget.se

Marcus Huld Stockholm/Mälardalen & Dalarna 070-813 60 64 marcus@isoleringslandslaget.se

020-44 66 40 • info@isoleringslandslaget.se • www.isoleringslandslaget.se


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Vi hjälper föreningar med rådgivning och installationer av IMD, Solceller, laddboxar, genomgång av elinstallationer, byte av elstammar och elcentraler, elinstallationer och serviceuppdrag. Vi utför arbeten i hela Stockholmsområdet. Tveka inte att kontakta oss för ert kommande projekt inom el.

IMD – Individuell mätning och debitering

El • • • •

Sänk elnätsavgiften Låg investeringskostnad Frigör effekt Valfrihet - fast, timpris el. hög/lågtariff

Vatten & värme •

Individuell debitering av värme och vattenförbrukning

Förbrukningsunderlag levereras till förvaltare som därefter debiterar boende. Fullt momsavdrag på investering av IMD.

Vi använder oss av en kraftfull plattform ”Sensor-Online” som kan logga, larma, mäta och styra, t.ex läckage, brandvarnare, luftkvalitet med mera.

Temperaturstyrning

Laddstationer

Solceller

Varför värma mer än det behövs? Fukt- & tempgivare i varje lägenhet minskar uppvärmningskostnaden med upp till 30%.

Vi hjälper din bostadsrättsförening med installation av elbilsladdare. En investering som ökar värdet på er förening.

Med IMD EL blir en solcellsinvestering lönsammare då större delen av elproduktionen kan förbrukas inom fastigheten.

Tveka inte att kontakta oss för ert kommande projekt inom el.

08 - 84 55 00 | Info@el13r.se | Fabriksvägen 7, Solna | www.el13r.se

39


Problem med avloppet? Vi felsöker, filmar och spolar dina rör!

FELSÖKNING / RÖRINSPEKTION Vid återkommande problem med avloppet görs en felsökning med hjälp av bl.a. inspektionskamera. Resultatet överlämnas med ett USB med tillhörande filmer och en skriftlig dokumentation.

AKUTA STOPP / STOPP I AVLOPP Har ni stopp i WC, Kök eller Golvbrunn? Har ni stopp i stuprör eller dagvattenbrunnen? Har vattnet frusit? Lugn, vi hjälper er!

STAMSPOLNING / UNDERHÅLLSPOLNING Underhållsspolning av en fastighets avloppssystem är en bra investering. Ett avloppsstopp kan ger upphov till översvämningar och som i sin tur ofta resulterar i fuktskador, ökade kostnader och högre försäkringspremie.

Vi arbetar noggrant och engagerat i varje projekt där vi värnar om personlig service till våra kunder i form av snabb återkoppling, kvalitetssäkring & ett trevligt bemötande. Välkommen att höra av Dig! Kontor: 0171-515

50 Mobil: 0704-94 17 64 E-post: info@peterspolare.se Hemsida: www.peterspolare.se 40


WMP Balkong erbjuder totalentreprenad för allt inom balkong och fasad till bostadsrättsföreningar. Vi tar oss an varje projekt med samma kvalitetstänk och handfasta engagemang.

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI OFFERT OCH RÅDGIVNING

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Pålitliga balkong- och fasadlösningar i Mälardalen

WMP Balkong AB är ett familjeföretag med lång och gedigen erfarenhet inom byggbranschen. Vi är specialiserade på att hjälpa bostadsrättsföreningar med renovering och tillbyggnad av balkonger. Tveka inte att kontakta oss för rådgivning och kostnadsfri offert.

Engelbrektsgatan 12 BRF Tallgården

Nybrogatan 85 Brf Bävern

Odensgatan 4 Brf Odensgården

WMP Balkong AB

Ring oss

E-post

Box 37, 747 21 Alunda

08-714 93 00

info@wmpbalkong.se

Åminnevägen 13 Vega Sagers Stiftelse

41


Här finns er auktoriserade revisor! Våra auktoriserade revisorer kvalitetssäkrar räkenskaperna och förvaltningen i er bostadsrättsförening. I samband revisionen ger vi feedback i syfte till att förbättra styrelsens arbete och föreningens ekonomi. Vi samarbetar med ett flertal förvaltare såsom SBC, NABO och Fastum och har ett 70-tal bostadsrättsföreningar som kunder. Carlsson och Partners värdesätter kvalité och goda relationer. Kontakta oss så kan vi presentera våra erbjudanden i ett förutsättningslöst möte.

KONTAKTA OSS mail@carlrev.se | 08-458 92 50 | carlrev.se Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB 42


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Stockholms balkongspecialist sedan 1991

Stockholms balkongspecialist sedan 1991 Enbalkong balkong ökar värdet ditt boende En ökar värdet i dittiboende och och skapar både nyanya ytorytor och möjligheter. skapar både och möjligheter. har hjälpt över bostadsrättsföreningar ViVihar hjälpt över 900800 bostadsrättsföreningar Stockholms innerstad att montera tusentals i iStockholms innerstad att montera tusentals skräddarsydda balkonglösningar. skräddarsydda balkonglösningar. Påvårvår hemsida fårmer du information mer information På hemsida får du om hurom hur detgår gårtilltill skaffa balkong på det attatt skaffa balkong samtsamt bilderbilder på mängder referensobjekt. mängder avav referensobjekt. Kontakta redan ett kostnadsfritt Kontakta ossoss redan idagidag för ettför kostnadsfritt platsbesök! platsbesök och referenser! 08-7440000 08-744 0707 www.fasteb.se www.fasteb.se

Instrumentvägen 31 • Box 9096 • 126 09 Hägersten Högsta kreditvärdighet Fästeb Byggab 556773-0964 | 2020-10-05

Instrumentvägen 31 • Box 9096 • 126 09 Hägersten 43


Vi mäter, installerar & garanterar

Radon- och ventilationslösningar sedan 1991

Radonmätning

I Sverige ansvarar bostadsrättsföreningar och hyresvärdar själva för att radonmätning genomförs i fastighetens lägenheter. Vi erbjuder radonmätning för självservice- samt fullserviceuppdrag där vi bistår i hela processen från urval av lägenheter till sammanställt mätresultat.

Radonutredning & åtgärder

Efter konstaterat förhöjda radonhalter kan vi bistå med utredning samt besiktning och ge förslag på åtgärder för att sänka radonhalterna i fastigheten. Vi bistår även med utförandet av åtgärder.

Ventilation

Vi hjälper er att få en bättre inomhusmiljö genom service och underhåll av befintliga ventilationssystem samt nyinstallation/ utbyte av befintliga lösningar så som friskluftsventiler/spaltventiler, kryddhyllefläktar, takfläktar och FTX-system.

Stockholm/Mälardalen Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB 44 Lyftkransvägen 5, 142 50 SKOGÅS

Telefon: 08-604 97 00 E-post: info@hemkomfort.se www.hemkomfort.se

Hemkomfort är ett familjeföretag som sedan 1991 förbättrat inomhusmiljön genom ventilation samt sanering av radon i villor, radhus och flerfamiljshus. Med huvudkontor i Stockholm och med filial i Skövde täcker vi in Mälardalen och Västra Götaland men tar uppdrag i hela landet. Vår omfattande verksamhet har givit oss ingående kunskaper och erfarenheter av de olika problem som måste lösas i samband med radonsaneringar. Vi har gått SSM:s kurs i åtgärder mot radon samt utfört tusentals saneringar med gott resultat. Vi erbjuder snabb specialisthjälp med att klarlägga status på radon och vilka åtgärder som behövs för att husets radonhalt skall ligga under gränsvärdet.


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Fastighetsförädling - från lokal till bostad

Atermon skapar framtidens bostäder med tydligt fokus

EFTER

Hur bra en byggnad än kan upplevas, finns alltid utrymme för förbättringar. Vi skapade Atermon Fastighetsförädling AB med ett enda tydligt fokus: Att effektivisera dåligt nyttjade ytor och förvandla dessa till nya attraktiva bostäder.

FÖRE

Vi på Atermon Fastighetsförädling AB har gedigen byggbakgrund och är specialiserade på just förädling. För tillfället förädlar vi ett flertal lägenheter åt olika bostadsrättsföreningar. Genom oss bygger Ni riskfritt, vilket innebär att vi står för risken under hela byggprocessen. Vi finansierar bygget helt på egen hand och ni får en enda dedikerad kontaktperson.

Atermon Fastighetsförädling AB Box 1191, 171 23 Solna, Sweden Tel: 0733-800 775 | info@atermon.se

www.atermon.se 45


Fastighetsförädling - från lokal till bostad

FÖRE

Vi har många förslag på hur ni kan optimera värdet av såväl små som stora extra lokaler, vindar och andra outnyttjade ytor. Vi kommer gärna ut på ett förutsättningslöst möte. Vi tar fram ett helhetskoncept för att optimera försäljningsvärdet samtidigt som föreningen får en trygg och smidig resa igenom hela processen. Gör som Brf Hasselholmen, Brf Runnett och Brf Brevet 5 mfl. och anlita Atermon Fastighetsförädling AB för en riktigt smart byggaffär!

EFTER

HUR GÅR DET TILL? Vi sköter hela projektet från bygglov till inflyttning. Vi finansierar hela projektet. Föreningen tar inga lån och behöver inte investera egna medel. ”Bygg Riskfritt” ger upp till 100% högre avkastning till föreningen än om de endast sålde själva råytan. Kunden erbjuds arkitektoniska och byggnadstekniska lösningar helt kostnadsfritt. Vi beräknar ett fast pris på byggnationen. Alla eventuella tillkommande kostnader står vi för.

Atermon Fastighetsförädling AB Box 1191, 171 23 Solna, Sweden Tel: 0733-800 775 | info@atermon.se 46

www.atermon.se


Vi erbjuder installation och drift av elbilsladdare. Dessutom har vi en rättvis betallösning som passar perfekt för BRFer.

adsfri Boka kostn n konsultatio RF

voltiva.se /B

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Det ska vara enkelt att ladda bilen

Tillsammans med vår partner Elkontakten Sverige AB har vi en fysisk närvaro med certifierade elektriker i ditt område. elinstallation.nu

08–642 68 66

INSTA LL ATION, DRIF T & R ÄT T V IS BETA LLÖSNING

V O L T I VA . S E 47


48


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Din rörmokare i Stockholm och Sollentuna sedan 1972

Du kan lita på oss!

• VVS-installationer • Gasinstallationer

ABC Rör är sedan många år känt som en mycket pålitlig leverantör av robusta produkter, beprövad teknik, noggrant utförda arbeten och snabb service.

• Energieffektivisering • Värme- och kylsystem

Vi arbetar i nära samarbete med flera bostadsrättsföreningar. Återkommande kunder som dessa gör det möjligt för oss att erbjuda extra snabb service. Personalstyrkan på ABC Rör är uppbyggd som ett lag bestående av skickliga specialister Allt arbete inom ABC Rör och alla uppdrag utförs utifrån noggranna kvalitetssäkrande rutiner och checklistor.

• Solvärme • Service och underhåll

Varmt välkommen att höra av dig till oss på ABC Rör så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig! Telefon: 08-92 92 00 E-post: info@abc-ror.se Sollentunavägen 137 191 44 Sollentuna, Stockholm

www.abcror.se 49


.se

w

n jko . ww

JKON AB

070-5 20 jerry@ 95 00 jkon.s e

Dags för stambyte? JKON AB är specialiserade på stambyten för bostadsrättsföreningar i Stor-Stockholm.

S TA M BY T E • O M BYG G N A D • E L BY T E • LO K A L A N PA S S N I N G Varför bör föreningen anlita en mycket erfaren projektledare vid stambyte i Stor-Stockholm? Ett stambyte är vanligtvis det kostsammaste och mest omfattande projektet en bostadsrättsförening kan ge sig in i. Stambytesprocessen är komplicerad och ser vanligtvis helt olika ut för skilda föreningar. Samtidigt är behovet av stambyten inom Stor-Stockholms fastighetsbestånd stort och antalet aktörer på området ansenligt. Bland de entreprenörer som är inriktade på stambyte finns allt från seriösa, kvalificerade och rutinerade företag till – dessvärre – mindre me-

www.jkon.se

50

riterade firmor med brist på tillräcklig kompetens. JKON AB har lång och omfattande erfarenhet av stambyten. Vi har god kunskap om de olika aktörerna i branschen och kan ge säkrare förslag vid upphandling av entreprenaden. Vi är väl kända och kan agera med större tyngd och respekt gentemot entreprenören, som naturligtvis är angelägen om sitt rykte och möjligheten att få framtida uppdrag. Komplexiteten vid varje enskilt stambyte är unik. Valet av metoder och tekniska lösningar kan variera stort mellan olika typer av fastigheter. Upparbetade kunskaper och lång erfarenhet av de skilda stam-

Mariatorget 5 118 48 Stockholm Telefon: 070-520 95 00 E-post: jerry@jkon.se

bytesmetoderna är förutsättningar för ett framgångsrikt resultat vid ett stambyte. Detta gäller såväl ekonomi och kvalitet som ett problemfritt genomförande. Att därför anlita en projektledare med stor insyn i branschen och väl dokumenterad erfarenhet av över 25.000 stambytta badrum/kök under mer än 30 år i stambytesbranchen kan vara helt avgörande för föreningen när det gäller valet av rätt entreprenör. JKON AB:s breda kunskaper om branschen utgör en trygghet för föreningen vid stambyte i Stor-Stockholm. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert!

Ring 070-520 95 00 och tala med Jerry Kristofferson på JKON AB om föreningens stambytesplaner.


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Varsågod! Bekymmersfri mattservice för din BRF Dags att förnya era logo- och entrémattor inför vintern? Allt fler BRF:er väljer våra mattlösningar. MISSA INTE! Just nu extra förmånligt hösterbjudande

RIV AV OCH SPARA

Mattexperten på BRF:er i Stockholm: Högsta kvalitet Stort utbud Alltid hela och rena mattor Värnar om din fastighet Skapar en trevlig miljö Personlig och snabb service

LOGOMATTOR DESIGNADE EFTER ER PROFIL

Har ni rätt mattlösning idag?

Kontakta oss för en kostnadsfri behovsanalys och vårt fina hösterbjudande.

08-27 11 70 info@stockholmsentremattor.se

STOCKHOLMSENTREMATTOR.SE

51


Vi hjälper er Brf med den gröna omställningen

Brfbutik är ett ledande svenskt serviceföretag med över 27 000 artiklar främst inom el och VVS. Vår kärnverksamhet är fokuserad på produkttillgänglighet, bra priser och värdeskapande tjänster. Vi driver den gröna omställningen och tillhandahåller lösningar för att säkerställa hållbar resursanvändning.

Elbilsladdare Vi säljer och installerar laddboxar från Charge Amps som är ett svenskt innovativt Green Tech företag. Vi gör livet med elbil lättare!

Bli kund hos Brfbutik! För oss på Brfbutik är du som kund viktigast och vi står alltid på din sida. Vi erbjuder moderna och flexibla lösningar för att hjälpa dig att optimera din vardag. Hos oss har du allt du behöver under ett tak och vi hjälper dig med verksamhetsanpassade tjänster och produkter. Du kan räkna med oss i alla lägen, oavsett om du verkar inom VVS- och el-installation eller andra industrier. www.brfbutik.se

Telefon: 070-591 53 54

Plogstigen 1,

E-post: info@brfbutik.se

135 55 Tyresö

www.brfbutik.se

Skanna mig

52

Brfbutik


RIV AV OCH SPARA

Vi gör Stockholms fastigheter lite vackrare.

” Vi är supernöjda! Det är ett imponerande arbete som Timblads har utfört, in i minsta detalj.”

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Frida Boström Heimdalsgatan 5, Vasastan

Timblads Måleri – återskapar och nyskapar Timblads är specialister på renoveringsmåleri – av trapphus och entréer, fönster och lägenheter. Vi utför dekorationsmålning och marmorering samt ådring av dörrar och snickerier. Här finns kompeten­ sen och viljan att återskapa glansen från förr. Oavsett tidsepok. Vi skapar en attraktiv och välkomnande miljö för de boende med hjälp av färg, dekormåleri och inte minst ljus.

Kontakta oss så kan vi tillsammans se vad som kan göras i er fastighet. På vår hemsida hittar du mer infor­ mation om vad Timblads Måleri kan göra för dig tillsammans med aktuella referensobjekt.

”Vi är väldigt nöjda med slutresultatet. Det blev fantastiskt fint” Peter Stinner, ordf. brf Roslagen, Birger Jarlsgatan

Läs mer på: www.timblad.se

O Timblads Målerifirma AB Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm Växel 08 ­ 619 51 00

E­post: info@timblad.se www.timblad.se

53


Allt från nyproduktion till renoveringsmålning.

”Det blev hur bra som helst och vi har fått mycket för pengarna. Alla har varit superduktiga. Här lyser det verkligen av yrkesstolthet. För mig var det viktigt att rädda de fantastiska målningarna och ta ansvar för vårt kulturarv.” Maria Unghanse Tamm Kadettgatan 3, Vasastan

”Det har varit fantastiskt trevligt och lätt att jobba med Timblads. Man blir verkligen glad över att det finns så duktiga hantverkare idag. Alla i huset är väldigt nöjda med resultatet.” Anneli Hellberg, styrelsen brf. Pelikanen 5, Södermalm

Stockholms fastigheter – en kulturskatt

Stora delar av Pampiga entréer och trapphus, vackra dekormålningar, ornamentering Stockholms äldre och utsmyckningar präglar fastigheterna runt förra sekelskiftet och inledningen på 1900­talet. Timblads är specialister på renoveringsmåleri. fastigheter är Vi återskapar och renoverar med känsla och respekt. ett fantastiskt Kunskap, kvalitet och tradition nell hjälp hela vägen. Kontakta oss kulturarv värt Vår verksamhet omfattar allt från ny­ gärna för kostnadsförslag, färgråd­ givning och konsultation. att vårda produktion till renoveringsmålning och bevara. i bostadsrättsföreningar och privat­ bostäder. Precis som vi har specialister Kontakt och info på nyproduktion har vi målare som vet hur man får nytt liv i entréer och trapphus, gamla slitna fönster, väggar och tak. Timblads erbjuder professio­

www.timblad.se

O Timblads Målerifirma AB Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm Växel 08 ­ 619 51 00

54

E­post: info@timblad.se www.timblad.se


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

På väg mot ett renare Sverige

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Vi hjälper bostadsrättsföreningar att transportera och återvinna grovavfall vid städdagar och andra tillfällen. Genom tjänster som container, byggsäckar eller hämtning med manskraft ser vi till att det ni gör er av med återvinns på bästa miljömedvetna sätt. Tillsammans bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Liftdumper

Lastväxlare

Byggsäckar

Liftdumprar är mindre containrar som passar bra för snävare utrymmen. Vi har både öppna och låsbara containrar i olika storlekar.

Lastväxlare är större containrar som rymmer mellan 12-30 kubik och kan lastas upp till 10 ton. Vi har både öppna och låsbara lastväxlare.

Vi hämtar alla typer av byggsäckar oavsett färg eller fabrikat. Snabba leveranser av våra egna Circlasäckar som finns i tre olika storlekar.

VI ÄR NÄRA TILL HANDS!

Beställ våra tjänster direkt i vår webbapp app.circla.se

info@circla.se | www.circla.se | 0200-22 05 22

55


Din partner för projekt inom el och automation Skandinavisk El & Automation Kontroll AB hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med alla typer av elinstallationer och automation. Anlita oss för installation och service av elbilsladdare, larm- och passersystem.

• Elbilsladdning • Solcellslösningar • Elinstallationer • Styr & Regler för Värme & Ventilation

56

Telefon: 070-658 36 20 E-post: info@seakab.se www.seakab.se


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Fräscha återvinningsmiljöer i bostadsrättsföreningar, företag eller fastigheter

www.kinab.se

En fräsch och välskött återvinningsmiljö är viktigt. Det skapar en positiv miljö som ökar fastighetens kvalité och trivsel. Det är roligare att sortera i en fräsch återvinningsmiljö. Vi erbjuder en helhetslösning som vi utformar utifrån just era behov och önskemål.

Vill du också ha en fräsch återvinningsmiljö? Kontakta oss

”Vi tömmer, vi borstar, vi spolar, vi skrubbar, vi rensar... Idag underhåller vi mer än 9000 stycken återvinningsrum och tvättar runt 2500 kärl i veckan. Och flera blir det.”

010-457 70 30 order@kinab.se www.kinab.se

PASSION FÖR EN REN OCH FRÄSCH ÅTERVINNINGSMILJÖ

57


Dalaföretaget med anor från 1901. Nu också etablerade i Mälardalen! Ventilation i en byggnad har som grunduppgift att säkerhetsställa hälsosam och energieffektiv inomhusmiljö. I lokalbyggnader krävs ofta ett komplext system för att säkerställa att utrymmena har rätt temperatur och att det tillförs tillräckligt mycket frisk luft för att utrymmet skall kunna nyttjas på avsett sätt och att ställda krav uppfylles. Vi har lång erfarenhet av tekniska lösningar för att kunna uppfylla just er lokals behov.

Våra tjänster TOTALENTREPRENAD VID OMBYGGNAD OCH NYPRODUKTION VENTILATIONSENTREPRENAD VENTILATIONSSERVICE OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL VENTILATIONSRENSNING LUFTMÄTNING/INJUSTERING ENERGIDEKLARATION RADONMÄTNING/SANERING LJUDMÄTNINGAR VENTILATIONSMONTAGE PLÅTARBETEN

Kontakta oss för offert 58

30

SKRÅET INOMHUSMILJÖ AB

E-post: info@skraet.com

www.skraet.com

Telefon: 0225-131 24


RIV AV OCH SPARA

Dags att se över er avfallshantering?

Vi har de senaste åren renoverat soprum som numera kan klassas som trivsamma och moderna miljörum. www.avfallskonsulten.se

Sortering av matavfall

Återvinning av förpackningar

Hämtning av grovavfall

Efter årsskiftet 2023 är det obligatorisk för brf:er att sortera ut matavfall i separata behållare. Ta hjälp av oss för att hitta bästa lösningen för just er bostadsrättsförening.

Planera inför framtida krav på att fastighetsägarna ska erbjuda källsortering till boende. Vi sköter flertalet brf:ers återvinning med hämtning av förpackningar

Vi hjälper er brf med hämtning av grovavfall. Vi tillhandahåller container eller hämtar upp avfallet direkt på plats, vare sig det är i källaren, innegård eller vind.

Vi har aldrig haft så fina miljörum. I kundundersökningarna som vi gör varje år hos våra hyresgäster så får miljörummen nu högsta betyg tack vare Avfallskonsulten i Sthlm AB.

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Vi erbjuder ombyggnationer av soprum och nya avfallslösningar. Många fastigheter har idag en gammal avfallshantering som inte följer dagens lagar och förordningar.

Kontakta oss för kostnadsfritt platsbesök

Avfallskonsulten I Huvudstaden AB

Telefon: 08-684 278 88

Solkraftsvägen 16

info@avfallskonsulten.se

135 70, Stockholm

www.avfallskonsulten.se 59


Entreprenad inom el och bygg för din Brf AKR Entreprenad AB hjälper din bostadsrättsförening med alla typer av bygg-, snickeri- och installationsarbeten. Våra elektriker är självklart godkända och certifierade av elsäkerhetsverket.

• BYGG OCH SNICKERI • ENERGIEFFEKTIVISERING • INSTALLATIONER • FELSÖKNING • SERVICE FÖRE

EFTER

• BELYSNING • ELBILSLADDNING

Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning. 08 80 22 22 • info@akrentreprenad.se • www.akrentreprenad.se

PRECISI

60

N


RIV AV OCH SPARA

ZÁÁ« ÛƎ ²Ǝ©Ä ² « Ä Ǝ «Î} ©x² ƎÁxÄ© Ä ² ÈÁxÄβ Ä ÒÎx²ƎÎÄxÈÈ «Ǝ· Ǝ Ò«xƎƇƈÃÒ ©ƎĂá ÈƈƈŠƎc Ǝ â ÄƎÒÁÁ ÄƎÁxÄ© Ä ² Ǝ ƎÛ ÄƎ Îx«xƎ± «¨ºƎ· Ǝ Î ÄÈÁ «xÄ ÎÎxƎ± ƎÛ Ä©« Î ²śƎ² Ǝ Ä «« ÄƎ Ò««Ǝ ²Èâ²Ǝ· ÎÄx²ÈÁxÄx²ÈƎ· Ǝ±}Ä© ÄƎȲx ÎƎ ÒÄƎ ²© «ÎƎ ÎƎ©x²ƎÛxŝ

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

I L1 L':!Pż BLc 3V:':!ƎĈŠĆ

cxÄ ºÄƎ·ÈÈ

Pη«ÎƎÁxÄβ Ä

c Ǝ}ÄƎ ²Ǝ©·Èβx Ȳ ÒÎÄx«ƎΨ}²ÈÎƎ }ÄƎÛ Ǝ ¨· xÄƎ± Ǝ ²Ǝ ²Î}©ÎÈ ºÄ «² ² Ǝ± Ǝ ÄŠƎc Ǝ ÄƎ ÄƎ ²Ǝ© © x ©Ǝ ºÄƎxÎÎƎ Èx±xÄ ÎxƎ· ƎÈ©}²© ÄƎ}Û ²Ǝ ²Ǝ «Ǝ ·xÛ©·ÄÎxÎƎÎ ««Ǝ ĺÈÎ x² Ä ºÄ Ò² Ί

61


ALLVARLIGT SÄKERHETSLÄGE

SKYDDSRUM www.tryggarerum.se

Vilket skick har era skyddsrum? Bostadsrättsföreningen har det huvudsakliga ansvaret för fastigheten och de skyddsrum som finns. Man ansvarar för skyddsrummets underhåll och iordningställande, vi vet att det kan vara svårt som styrelse/fastighetsägare att bedöma huruvida man lever upp till de krav som finns för ett fungerande skyddsrum.

Har styrelsen koll? Tryggarerum.se erbjuder en servicetjänst där vi bevakar och kontrollerar skyddsrum. Vi fastställer så att det praktiska iordningställandet av utrymmet går smidigt. Samt att skyddsrummet uppfyller de lagkrav som finns för att viktiga funktioner ska vara testade och fungerande så att utrymmet är en säker plats vid skarpt läge. Då slipper ni som styrelse/fastighetsägare tänka på vad som behöver kontrolleras och underhållas för ett fungerande, säkert och godkänt skyddsrum.

ERBJUDANDE FÖR BRF

119

199 kr/år per skyddsrumsplats*, 36 månader.

I servicepaketet ingår: • Bevakning av myndighetskrav och eventuell påverkan de kan ha på skyddsrummet. • Tillsynsbesök för kontroll av skyddsrummet. • En personlig kontaktperson för ert skyddsrum. • Enklare åtgärder utförs kostnadsfritt av vår personal.

Vid 36 månaders kontrakt: Normalpris: 199 kr/skyddsrumsplats*/år. BRF-Mappens läsare får 40% rabatt: 119kr/skydsrumsplats*/år. Vid 12 månaders kontrakt: Normalpris 299 kr/per skyddsrumsplats*. BRF-Mappens läsare får 40% rabatt: 179 kr/per skyddsrumsplats*. Priserna gäller tom 2023-04-30 för BRF-Mappens läsare vid nyteckning. Hänvisa till den här annonsen vid bokning för att ta del av erbjudandet. *Enl. MSB’s klassificering av skyddsrummet (står angivet på skyddsrumskartan).

Välkommen att kontakta oss! 08-650 13 00 • servicepaket@tryggarerum.se • tryggarerum.se 62


Vi har lång erfarenhet av bostadsrättsföreningars särskilda behov, och kommer gärna ut och presenterar hur vi arbetar. Vi har ett stort sortiment för er utomhusmiljö och vi kan hjälpa er från idé till färdigt montage med ritningar, bygglovsansökan och annat underlag. Hos oss hittar du räcken i glas och smide, bullerskydd, staket, stängsel, grindar och mycket mer. Ring oss för experthjälp och gratis kostnadsförslag!

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Staket, räcke eller grind? Vi hjälper dig!

• Innergårdar • Balkonger • Uteplatser •

• Parkområden • Källarförråd • Garageportar • • Inpassage • Porttelefoner •

www.stängselbutiken.se 08-500 11 530 Skandinaviska Områdesskydd AB Kontakta oss! www.skandinaviska.nu Telefon: 08-500 11 530 www.stängselbutiken.se info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm Kontor / Norrtälje Kilowattvägen 12 Södra kustvägen 30 136 44 Handen 761 97 Norrtälje

Kontor / Göteborg Karlsbogårdsgatan 7D 25 37 Hising Kärra 63


Vi har det ni behöver. I vårt stora sortiment finns allt från bommar och stängsel till grindlås och porttelefoner. Bommar och bilspärrar

Bullerskydd och spaljéer

Vi hjälper er med montaget. Våra erfarna montörer monterar och specialbygger enligt era önskemål. Gånggrindar och körgrindar

Sektionsräcken

Delbetala som det passar er. Ni kan alltid köpa både montage och material på avbetalning. Porttelefoner

Smidesräcken och -grindar

Kontakta mig! Vi gör varje år ett stort antal jobb åt bostadsrättsföreningar i hela Sverige och är vana vid de behov som finns. Jag kan hjälpa er med allt från stängsel och bullerskydd till smide och glasräcken. Tobias Ahlström Telefon: 08-408 075 37 Mail: tobias.ahlstrom@skandinaviska.nu

www.stängselbutiken.se 08-500 11 530 Skandinaviska Områdesskydd AB Kontakta oss! www.skandinaviska.nu Telefon: 08-500 11 530 www.stängselbutiken.se info@skandinaviska.nu 64

Kontor / Stockholm Kontor / Norrtälje Kilowattvägen 12 Södra kustvägen 30 136 44 Handen 761 97 Norrtälje

Kontor / Göteborg Karlsbogårdsgatan 7D 25 37 Hising Kärra


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Sommarens och höstens kraftiga regnoväder sätter verkligen Stockholms innergårdar på prov. Många innergårdar svämmar tyvärr över, med både läckage och fuktskador som följd. Men de största problemen är ofta de som ännu inte syns. Det är de gårdar där tätskikten släpper igenom fukt, som fyllnadsmaterialet sedan suger åt sig och fräter sönder de bärande balkarna. Men det finns snabb hjälp att få. Lawab är marknadsledare i Stockholm när det gäller renovering av innergårdar.

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Klarar din innergård höstens skyfall?

Kontakta oss redan idag. Jakob Wallin 0704-25 82 80 |  lawab.se Andreas Wallin 0702-86 91 92 |  anbud@lawab.se

65


Elinstallationer på rätt sätt Anlita en professionell elfirma till Er Brf!

Vad kan vi hjälpa Er med? Vi utför service, ombyggnationer och nyinstallationer och har alla typer av kunder och arbetsområden. Tveka inte att kontakta oss på telefon eller via mejl för en kostnadsfri offert.

Installation

Service

Fiber

Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning

66

Ahlel i Stockholm AB

08-83 00 08

Birger Jarlsgatan 129

info@ahlel.se

113 56 Stockholm

www.ahlel.se

Nätverk


f f


Lumon Balkonginglasning Inglasning för bostadsrättsföreningar

fFörmånligt samarbetsavtal När er bostadsrättsförening upprättar ett samarbetsavtal med oss på Lumon erhåller medlemmarna i föreningen en föreningsrabatt och förlängd garanti. fHjälp med bygglov Vi hjälper till med allt ifrån fasad- och detaljritningar till teknisk beskrivning och bygglovsansökan. fAnpassade för det nordiska klimatet Våra inglasningar tillverkas i Finland och är testade för de varierande väderförhållandena vi har här i Norden.

fLumon ansvarar för hela processen, inga mellanhänder Vi på Lumon har varit verksamma i branschen i över 40 år och äger hela processen; från första kontakt, till färdig inglasning samt till framtida behov av service. fVi finns här även när inglasningarna står färdiga Service, support och reservdelar är mycket viktigt att tänka på. lnglasningarna kommer att finnas i föreningen i decennier och då är det bra att veta att vi finns här för er. fSkyddar balkongen och fasaden Våra balkonginglasningar skyddar både balkongkonstruktionen och fasaden vilket gör att behovet av fasadrenoveringar glesas ut.

Kostnadsfri konsultation

Besök något av våra showroom

Vi gör en förstudie som mynnar ut i ett kostnadsförslag. Detta är helt kostnadsfritt och ni förbinder er inte på något sätt.

Lumon huvudkontor - Sorterargatan 23 - 162 50 - Vällingby MAKAJO - Brännkyrkagatan 82 - 118 23 - Stockholm

Bättre hem. Bättre liv. Bättre värld. www.lumon.se

Tel: 010-150 21 00 E-post: kunderservice@lumon.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.