Brf-mappen Stockholm vår/sommar 2024

Page 1

Stockholm Ta med mappen till styrelsemötet!
2024
för att läsa tidningen digitalt
Hitta leverantörer och entreprenörer till er bostadsrättsförening VÅR/SOMMAR
Skanna

VERKTYGET FÖR ATT HITTA DET ER

BOSTADSRÄTTSFÖRENING BEHÖVER

Snabb hjälp från företag som valt att jobba med bostadsrättsföreningar i er region

Så här använder du verktyget

BRF-Mappen

Mappen du håller i din hand innehåller ett antal leverantörer och entreprenörer som vill och har kapacitet att arbeta med bostadsrättsföreningar, stora som små, i din region. Vi har en nära dialog med våra annonsörer och kontrollerar dessa utifrån b.la. ekonomi, referenser och rating. Använd mappen för att hitta en aktör som passar er förening.

På sidan intill hittar du alla annonsörer i mappen. Vi har sorterat dem efter verksamhetsområden.

Tips! Planera i god tid

www.brfmappen.se

På vår site www.brfmappen.se kan du enkelt söka efter leverantörer och entreprenörer i din region. Här hittar du samtliga av våra annonsörer samt aktuella erbjudanden och kampanjer. Du kan även hitta kontaktuppgifter till tidigare annonsörer i våra mappar.

Vi arbetar hela tiden hårt med utvecklingen av våra digitala kanaler för att ytterligare förenkla styrelsens arbete och förbättra vårt helhetskoncept.

Tänk på att det under vissa perioder kan finnas en hög efterfrågan på specifika tjänster eller produkter. Planera och kontakta leverantörer och entreprenörer i god tid innan åtgärdens tänkta start.

Kontakta oss

Hittar du fortfarande inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en passande aktör för er bostadsrättsförening.

Du kan kontakta oss på flera sätt. Antingen via e ­post på adressen kontakt@fastighetsmedia.se eller via telefon 0651-688 60

Är du i behov av snabb hjälp?

Kontakta oss och beskriva era behov. Vi matchar därefter era önskemål mot våra annonsörer och förmedlar sedan kontakten till passande leverantörer eller entreprenörer.

Redaktören har ordet

2011 delades den första Brf-mappen ut och syftet med mappen är precis detsamma idag som vid den första utgåvan, den ska vara länken mellan bostadsrättsföreningar och företag som arbetar med föreningarnas olika behov.

De företag som väljer att arbeta med bostadsrättsföreningar behöver arbeta upp särskilda rutiner kring projekten. Brf-mappen innehåller därför enbart företag som både har viljan, kapaciteten och erfarenheten att driva projekt i bostadsrättsföreningar.

“Vi har valt ut företag som både har kunskap och erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar.”

Medarbetarna på Fastighetsmedia gör noggranna kontroller av företagen som annonserar i Brf-mappen. Bland annat tittar vi på företagens ekonomi, referenser från tidigare projekt och att de erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö. Vi lägger också tid på att hålla den digitala databasen uppdaterad så att inga företag som till exempel

helt har nytt verksamhetsområde eller lagts ned ska finnas kvar. Bostadsrättsföreningarna kan känna sig trygga med att annonsörerna är seriösa företagare som de kan anlita.

Varje mapp innehåller mellan 20-40 annonsörer per region där Stockholms kommun och Norra Mälardalen är de största mapparna och Västerbotten och Västernorrland är de minsta. Genom enkätundersökningar i de digitala utgåvorna får vi på redaktionen veta vilka tjänster föreningarna efterfrågar och vi utför även en omfattande omvärldsbevakning för att innehållet i mapparna ständigt ska vara aktuella. Under pandemin blev det till exempel en stor efterfrågan på företag som arbetade med utomhusmiljöer och lekplatser. När kriget startade i Ukraina ville många föreningar besikta och utrusta sina skyddsrum och när elpriserna sköt i höjden blev åtgärder för energieffektivisering högst eftertraktade.

“Det krävs en omfattande omvärldsbevakning för att hålla mapparnas innehåll aktuella.”

Brf-mappen var från början en riktig mapp med lösblad, därav namnet. Idag skickas den tryckta Brf-mappen ut två gånger per år till samtliga bostadsrättsföreningar i storstadsområdena. I övriga landet delas Brf-mappen i kombination med Fastighetsmappen ut en gång per år.

Numera finns mappen också digitalt och det går att hitta leverantörer på webben för att möta den yngre generationens styrelsemedlemmar. Trots det kommer mapparna fortsatt att delas ut i tryckt form då vi ser att digital information lättare sållas bort. För oss är det viktigaste att alla bostadsrättsföreningar får ta del av Brf-mapparna.

Vänligen

Daniel Hertzberg

Driftsansvarig på Fastighetsmedia

VERKTYGET FÖR ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Innemiljö & Fastighet

Climate Consulting AB OVK, Filterbyten, Injustering 6

Säker Eld & Ventilation AB OVK, Ventilationsrengöring, Skorstensreparation 9-10

DM TAK AB Takbyten, Takrenovering, Taksäkerhet 13

Ajour Trading Sweden AB Trapphusrenovering, Städmaskiner, Entrémattor 15

INBEGO AB Garagerenovering, Målning, Belysning 19-20

Skorstensbolaget AB Värmeåtervinning & Ventilation 22

Alviks Måleri AB Trapphusrenovering, Måleri, Takmålning 23-24

Kinab AB Återvinningsmiljöer, Kärltvätt 26

PLINTEN Elektriska AB Elinstallationer, Laddboxar, Solpaneler 27

CC Plåt & Tak AB Takbyten, Takrenovering, Taksäkerhet 31-32

Tak & Plåt AB Takomläggningar, Taksäkerhet, Solceller 35-36

K-Berg Project AB OVK-besiktningar & åtgärder, Ventilation 37

Peter Spolare AB Avloppsspolning, Rörinspektion 40

Grundläggning och Markteknik AB Injektering, Vattentätning, Markarbeten 43

JENSEN Drift & Underhåll AB Fastighetsskötsel, Trädgårdsskötsel 50

Vega Måleri AB Måleri, Fönsterrenovering, Reparationer 51

Energi Förädling Europe AB Inomhusklimat, Ventilation, Brandskydd 52

Bröderna Siljendahls Måleri AB Trapphusrenovering, Måleri 53-54

Höijs Ventilation AB OVK, Ventilationsrengöring, Injustering 57-58

Olle Timblads Målerifirma AB Trapphusrenovering, Måleri 59-60

Utemiljö

Gröndals Mark & Bygg AB Markarbeten, Vägarbeten, Snöröjning 16

GAROL Utemiljö AB Innergårdsrenovering, Dränering, Snöröjning 25

Vågen Trädgård AB Trädgård, Ängsytor, Kompost 42

JENSEN Drift & Underhåll AB Fastighetsskötsel, Trädgårdsskötsel 50

Bygg & Miljö Stockholm AB Mark & Anläggning, Innergårdsrenovering 56

14 Ajour Trading Sweden AB Trapphusrenovering, Städmaskiner, Entrémattor 15

FÄSTEB Bygg AB

Fasadrenovering 17

Elektriska AB Elinstallationer,

Taksäkerhet, Solceller 35-36

Svenska Lumon AB Balkonginglasningar Baksidan

Administrativt, Fastighetsförvaltning & Övrigt

Bokslut, Hyror & Årsavgifter

Ekonomikonsult AB Redovisning, Arvoden, Avgifter & Hyror 11-12 Räntekollen i Sverige

Förhandling lån, Bankbyte, Lånejämförelse

IMD Sverige

Gemensam el, Elbilsladdning 29-30 Gleipnergruppen AB Lokalomvandling, Fastighetsförädling

konsulterna AB Byggkonsult & Kontrollansvarig

FASTIGHETSMEDIA I LJUSDAL AB Ansvarig utgivare: Daniel Hertzberg daniel.hertzberg@fastighetsmedia.se

Annonsmaterial: material@fastighetsmedia.se

Produktion: www.svedinmedia.se Tryck: www.atta45.se

4
Produkter www.brfmappen.se
Ekstrands Dörrar & Fönster Dörrar & Fönster
RK Teknik i Gusum AB Balkonger
8
Balkonger,
PWS Nordic AB Avfallslösningar
Proloc AB Säkerhetsdörrar
27 IMD Sverige AB IMD, Gemensam el, Elbilsladdning 29-30 Motum Port AB Portar,
34 Tak
AB Takomläggningar,
E.ON Elbilsladdning, Batterilagring 39 WMP Balkong AB Balkong & Fasad 41 Söderkyl AB Tvättstugor,
Verisure Sverige AB Larm & Digitala dörrlås 46 Aneo Mobility AB Elbilsladdning 47 Una Portar AB Portar
55
18
21 PLINTEN
Laddboxar, Solpaneler
Jalusier, Branddörrar, Handikapphissar
& Plåt
Utrustning, Renovering 45
& Grindar
NordIQ EcoComfort Energy AB Energieffektivisering 5 PKR Ekonomikonsult AB Redovisning,
7 SaveTime
28
Morell-Heinänen
49
AB
AB IMD,
33 H3
38
AB Projektledning, Teknisk förvaltning 44 Sveriges Fastighetsförvaltning AB Fastighetsförvaltning, Projektledning

Sänk dina fjärrvärmekostnader

De fortsatta prishöjningarna på fjärrvärme har gjort det viktigare än någonsin att ta kontroll över energiåtgången i varje bostadsrättsförening. Vi hjälper er att minska er energianvändning med en beprövad och väldokumenterad lösning.

Lägre energikostnader och ökad inomhuskomfort

Höga energikostnader och ojämn inomhustemperatur är ett vanligt problem i många fastigheter. Skillnaderna i temperatur mellan olika lägenheter kan vara flera grader och orsaken till detta är en ineffektiv och ibland direkt felaktig styrning av värmesystemet. Konsekvensen blir missnöjda lägenhetsinnehavare och höga energikostnader.

Med små variationer bygger uppvärmningen av våra fastigheter, nya som gamla, på teknik som är nästan 100 år gammal. Genom åren har det kommit en mängd lösningar för att reglera värmen på ett effektivt och kontrollerat sätt.

Man skulle kunna tro att problem med ojämn värme och hög energiförbrukning skulle vara lösta för länge sedan, men så är det i de allra flesta fallen inte. Orsakerna till detta är många, men ofta handlar det om både okunskap och ekonomiska intressen.

Med Nordiq Energys patenterade lösning kan vi leverera rätt effekt in i systemet och, efter balansering av detta, fördela denna på ett sätt som gör att temperaturen blir jämn i hela fastigheten. Ni får ett jämnt och behagligt inomhusklimat med lägre energikostnader som följd.

Vi gör detta med standardkomponenter och oavsett om fastigheten är byggd 1920, 1970 eller 2014 så kan vi implementera vår lösning utan fördyrande specialkonstruktioner och -system.

Denna lösning är sprungen ur ett forskningsprojekt på Chalmers och fungerar även i fastigheter där andra lösningar går bet. Vi tar ansvar för hela processen och finns där före, under och efter installation.

Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång och analys av förutsättningarna i er fastighet.

Boka en energi-inventering

En energi-inventering ger er svart på vitt vilka förutsättningar som råder i just er bostadsrättsförening och den ligger också till grund för de åtgärder ni bör vidta för att få ner kostnaderna och förbättra inomhusklimatet i fastigheten.

5 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
Nordiq Energy | Malörtsvägen 10 | 449 33 Nödinge www.nordiqenergy.se | E-post: info@nordiqenergy.se Telefon: 010-288 16 00

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS

SJÄLVKLARA VAL FÖR BÄTTRE

INOMHUSKLIMAT

Scandinavian Climate Consulting AB är din ventilationsexpert som skapar energieffektiva och klimatsmarta lösningar. Förbättra inomhusmiljön med oss.

www.climateconsulting.se

Vi är stolta ventilationsexperter med ett starkt fokus på att energieffektivisera ventilationssystem och förbättra inomhusmiljön. Vår expertis sträcker sig över en rad viktiga områden som OVK, injustering och skapandet av klimatsmarta ventilationssystem.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert

Jimmy Pettersson VD / Besiktningsman

Telefon: 079 051 63 55

E-post: jimmy@climateconsulting.se

OVK • FILTERBYTEN • INJUSTERING • FELSÖKNING • UTREDNING
www.climateconsulting.se 6

Med lång erfarenhet av ekonomisk förvaltning åt bostadsrättsföreningar, erbjuder vi trygga och personliga tjänster.

Vi lägger stor vikt vid den personliga kontakten mellan oss och våra kunder. Vårt mål är att effektivisera ert arbete och rutiner så att er arbetstid fokuseras på det ni är bäst på att göra och att ni inte lägger ner onödig tid på saker som vi kan göra åt er.

”Vi på PKR Ekonomikonsult ser vårt samarbete med föreningarna som ett långsiktigt samarbete och debiterar därmed inte någon uppstartskostnad”

Fredrik Hansen (VD & ägare)

Löpande redovisning

Bokslut Löner & arvoden

Moms- och skattedeklarationer

Hyror och årsavgifter

Medlems- och pantregister

Leverantörsfakturor

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA PKR Tveka
PKR Ekonomikonsult AB Råsundavägen 153 169 36 Solna Tel. 08-410 04 004 E-post: info@pkr.nu www.pkr.nu
inte att höra av er till oss om ni är intresserade av våra tjänster
Vi underlättar bostadsrättsföreningars arbete www.pkr.nu
tar hand om er bostadsrättsförening
Vi
7

HÖJ VÄRDET PÅ ER FASTIGHET

Ekstrands erbjuder skräddarsydda dörrar och entréportar till alla typer av fastigheter. Vackert och starkt i massiv ek eller valfri kulör.

Vi tar hand om allt från uppmätning och tillverkning till installation.

Besök vår butik och utställning Råsundavägen 100 i Solna 08-27 90 92, sthlm@ekstrands.com www.ekstrands.com

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945
8
9 RIV AV OCH SPARA SÄKERELD RENLUFT Telefon: 070-878 10 49 E-post: ronny@sakereld.se Skorstensbesiktning, täthetsprovning, OVK, ventilationsrengöring skorstensreparation, installation av kamin. ventilationsbesiktning, installation av fläktar Läs mer på baksidan >> Läs mer på baksidan >> www.sakereld.se

VENTILATION

OVK.

Vi på Säker eld utför besiktning, åtgärdar brister samt gör efterkontroll. Det gör vi i hela Stockholm. Enkelt och smidigt tycker våra kunder.

Ventilationsrengöring.

Vi är specialiserade på att rengöra ventilationssystem och oavsett komplexitet av system har vi en lösningen.

SKORSTEN OCH KAMIN

Skorstensbesiktning.

Vi som skorstensfejarmästare besiktar och kontrollerar din skorsten.

Skorstensreparation

Soteld, kondens och ålderskador kan ställa till problem i din skorsten. Vi tätar och lagar din skorsten.

Uppdrag. Täta 36 rökkanaler Brf Tule 23

”Säker Elds personal utförde själva både jobbet och tog hand om försäljning, projektledning och administration. Det blev helt enkelt aldrig något glapp i någon kommunikation och vi kände att alla på Säker Eld tog fullt ansvar.

Förutom att Säker Eld helt klart vet vad de håller på med så vill jag också nämna att de alltid var hela, rena, artiga och trevliga.

PS: Trots arbetets art så var nog nästan alla förvånade över hur pass lite de dammande och ställde till det hos folk.”

-Gunnar Lindblad, Brf Tule 23

10
Telefon: 070-878 10 49 E-post: ronny@sakereld.se www.sakereld.se

Vi förvaltar er Bostadsrättsförening

Er personliga redovisningsbyrå

Vår målsättning är att ha ett personligt engagemang till våra föreningar. Det ska vara lätt för er att komma upp till er personliga handläggare i våra lokaler på Södermalm. Som er samarbetspartner vill vi förenkla för styrelsen och de boende i bostadsrättsföreningen. Vi arbetar med moderna IT-lösningar och via internet kan ni enkelt attestera era leverantörsfakturor och komma åt er Webb-portal. Medlemmarna kan där se vilken information som finns registrerat på deras bostadsrätt och styrelsen får lätt en överblick t.ex. om hur medlemmarna betalar sina avgifter.

• Redovisning

• Arvoden

• Avgifter och hyror

• Leverantörshantering

• Budget

• Lägenhetsförteckning

• Bokslut och årsredovisning

• Fastighetstaxering

11 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
SaveTime Ekonomikonsult AB info@savetime.nu www.savetime.nu 08-562 621 40 Bondegatan 69 116 34 Stockholm

Med stor erfarenhet av ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar erbjuder vi trygga, personliga och bekväma tjänster. SaveTime hjälper idag ett 60-tal föreningar och alla finns i Stockholmsområdet.

12
Ekonomisk förvaltning
SaveTime Ekonomikonsult AB info@savetime.nu www.savetime.nu 08-562 621 40 Bondegatan 69 116 34 Stockholm Teckna 2-årsavtal gällande ekonomisk fövaltning och få 1000 kr rabatt första året! Ange kod: BRF2024

Är ert tak gammalt eller kan det finnas läckage?

Takets skick var värre än föreningen anade.

Vi utförde en takomläggning på BRF Menglöd i Danderyd, skanna QR-koden för att se filmen.

Varför välja DM TAK?

1. Erfarenhet: DM TAK är ett familjeföretag med erfarenheter inom takarbeten sedan 1979.

2. Referenser: Vi är rekommenderade av våra kunder och har många fina referenser.

3. Färdig plan och detaljerad offert: Vi erbjuder alltid våra kunder en noggrann förundersökning, en detaljerad offert och en genomarbetad färdig plan.

4. Kvalitet: Vi säkerställer ett perfekt tak med lång livslängd genom intern utbildning av takläggare, egenkontroller och regelbundna kvalitetskontroller som våra arbetsledare gör mot vår checklista på 148 punkter. Vi strävar alltid efter att överträffa beställarens förväntningar.

5. Tidplan: Vår långa erfarenhet och våra effektiva rutiner gör att vi håller tidplanen och de boende blir löpande informerade om hur arbetet går framåt enligt tidplanen.

6. Säkerhet: Vi är ett företag som tar säkerhet på största allvar för att undvika olyckor. Vårt arbetsmiljöarbete säkerställer en trygg entreprenad.

Kontakta oss nu och få en kompetent inspektion av ditt tak och en detaljerad kostnadsfri offert!

13 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
TRE GENERATIONER TAKLÄGGARE 08-604 74 45 Adress: Svarvarvägen 12, 142 50 Skogås I E-post: info@dmtak.se I Hemsida: www.dmtak.se
14

Ajour Trading Sweden AB Entrepenad Markörgatan 2 136 44 HANDEN

Telefon: 08-604 30 00

thomas@ajourtrading.com

Göteborg

Ajour Trading Sweden AB Huvudkontor

Snåkeredsvägen 2 438 91 Landvetter

Telefon: 031-87 05 40

info@ajourtrading.com

15 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
Stockholm
www.ajourtrading.com FÖRE FÖRE EFTER EFTER EST. 1987 FÖRE EFTER

Dags att se över er utemiljö?

Vi har lång erfarenhet av finplaneringsarbeten och skapar tillsammans med er förening en trevlig och välkomnande utemiljö. Vi hjälper er från idé till färdigt projekt med bland annat marksten, murar och gångstråk.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att hålla er förening till en trygg och välkomnande utemiljö.

Är det dags att se över gångvägar och parkeringar?

MARKARBETEN

Vi hjälper er med allt från mindre lagningar till hela ombyggnader. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er bostadsrättsförening med er utemiljö.

VÄGARBETEN

SNÖRÖJNING

Gröndals Mark & Bygg hjälper er med alla typer av markarbeten. Våra erfarna medarbetare ser till att arbetet utförs på ett säkert och smidigt sätt. Vi tar hand om hela projektet från början till slut.

INNERGÅRDSRENOVERING

Har ni en innergård som känns gammal och tråkig, som inte alls fyller någon funktion? Vi har lång tid i branschen och löser det mesta för att göra även våra mest kräsna kunder nöjda med slutresultatet.

Är det dags att se över gångvägar och parkeringar? Gröndals Mark & Bygg hjälper er med allt från mindre lagningar till hela ombyggnader. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er bostadsrättsförening med er utemiljö.

M A RKA RBETE N

Med snö som faller under vintern följer omedelbart en rad olika problem om man inte har rätt resurser för omedelbara insatser.

Gröndals Mark & Bygg ser till att vinter halvåret löper bekymmersfritt för er bostadsrättsförening. Vi halkbekämpar, fraktar bort snö och ser till att fordon och boende tar sig fram. Förbered redan nu genom att teckna ett avtal med oss.

Vänta inte tills problemen är ett faktum utan kontakta oss redan idag så förbereder vi en lämplig lösning att sätta in direkt när snön kommer.

Gröndals Mark & hjälper er med alla typer av markarbeten.

Gröndals Mark & Bygg

Gröndals Mark & Trädgård

Gröndalsvägen 34

117 66 Stockholm

Genetaleden 15 151 59 Södertälje

Våra erfarna medarbetare ser till att arbetet utförs på ett säkert och smidigt sätt. Vi tar hand om hela projektet från början till slut.

Telefon: 08-550 899 92

info@grondals.se

08-550 899 92 info@grondals.se www.grondals.se

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att hålla er förening till en trygg och välkomnande utemiljö.

www.grondals.se

16

Ett lyft för fasaden

NYA BALKONGER OCH RENOVERINGAR

Balkonger höjer livskvaliteten för de boende och ökar värdet på lägenheter och fastigheter. Fästeb erbjuder totalentreprenad på nya balkonglösningar, renovering av äldre balkonger samt fasadrenoveringar vid behov.

Vi tar hand om hela processen, från bygglovsansökan fram till den dagen då du kan kliva ut på din nya balkong med en kaffekopp i handen. I projektet ingår allt som krävs till fast pris; projektering, bygglovsansökan, balkonger, fönsterdörr, VVS, snickeri- och fasadarbeten etc samt slutbesiktning.

Instrumentvägen 31, Hägersten

Totalentreprenad med fast pris Skanna för mer inspiration och referenser

Är du intresserad av att skaffa balkonger? www.fasteb.se

Jag svarar gärna på dina frågor!

Martin Färm mf@fasteb.se | 08 – 744 00 07

17 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
STOCKHOLMS BALKONGSPECIALIST
FÖRE EFTER

Drive In mat skadedjurssäkert kärlskåp

UWS, underjordsystem för stora mängder avfall

Har du koll på de nya kraven för fastighetsnära insamling?

Lugn, vi har de idealiska lösningarna!

PWS erbjuder brett sortiment av genomtänkta, hållbara och lättskötta avfallslösningar för olika fraktioner till din BRF.

Blok2 flexibel med delbara moduler, platsbesparing under jord

Kontakta oss!

Mathias Bohlin 070 952 26 69 bom@pwsab.se

Henrik Lysholm 070 260 75 75 lys@pwsab.se

City Bin lågt underhållsbehov & god tillgänglighet

18

SPECIALIST INOM GARAGERENOVERING

Smältvatten från bilarna bär med sig salter som skapar de största problemen då det tränger igenom gjutning och angriper armeringen som korroderar. Att konstruktionen angrips är extra allvarligt då pelare och mellanbjälklag har en bärande funktion.

Normal kontroll inför renovering

Kontroll av klorider, dvs salter, i de olika betongkonstruktionerna.

Vi gör även en genomlysning av karbonatiseringdjup och kontroll av täckskikt. Ovan punkter ligger sedan som grund för åtgärdsförslag och vidare renovering.

Därför ser kanske ditt garage ut så här!

Om angripen armering väl är synlig för blotta ögat är skadorna oftast mer omfattande än vad man kan förledas att tro. Tid är en viktig faktor för att undvika utmatningsslitage som dessutom kan vara direkt farliga.

Smältvatten från bilarna bär med sig salter som skapar de största problemen då det tränger igenom betongen och angriper armeringen som korroderar. Att konstruktionen angrips är extra allvarligt då pelare och mellanbjälklag har en bärande funktion.

Om angripen armering väl är synlig för blotta ögat så är skadorna oftast mer omfattande än vad man kan förledas att tro. Tid är en viktig faktor för att undvika utmatningsslitage som dessutom kan vara direkt farliga.

Normal kontroll inför renovering

Kontroll av klorider, dvs salter i de olika betongkonstruktionerna.

Vi gör även en genomlysning av karbonatiseringdjup och kontroll av täckskikt. Ovan punkter ligger sedan som grund för åtgärdsförslag och vidare renovering.

renovering av äldre och skadade betongkonstruktioner i exempelvis parkeringshus och parkeringsgarage.

INBEGO® är specialiserade på renovering av äldre och skadade betongkonstruktioner i exempelvis parkeringshus och parkeringsgarage.

19 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
Därför ser kanske ditt garage ut så här! CMYK: 77 33 30 15 0 93 5 5 58 5 12 0 71 14 7 0 30 20 1 100 Anm: Vid små grader är Svart endast 100 K construction & flooring
Anm: Vid små grader är Svart endast 100 K construction & flooring

Eller så kan ditt

garage se ut så här!

garage ut så här!

Smältvatten från bilarna bär med sig salter som skapar de största problemen då det tränger igenom gjutning och angriper armeringen som korroderar. Att konstruktionen angrips är extra allvarligt då pelare och mellanbjälklag har en bärande funktion.

Efter betongreparationerna beläggs golven med nya tätskikt.

Tätskiktet säkerställer att den renoverade ytan inte utsätts för fortsatt exponering av till exempel klorider.

Målning av väggar och pelare med karbonatiseringsbromsande färg samt ny P-linjemålning.

Normal kontroll inför renovering

Kontroll av klorider, dvs salter, i de olika betongkonstruktionerna.

Vi gör även en genomlysning av karbonatiseringdjup och kontroll av täckskikt. Ovan punkter ligger sedan som grund för åtgärdsförslag och vidare renovering.

Om angripen armering väl är synlig för blotta ögat är skadorna oftast mer omfattande än vad man kan förledas att tro. Tid är en viktig faktor för att undvika utmatningsslitage som dessutom kan vara direkt farliga.

Kontakta oss

bjorn.clarring@inbego.se

Tel nr. 070 – 632 11 60

www.inbego.se

Passa på!

I samband med renoveringen, ta tillfället i akt att montera nya rostfria brunnar/rännor samt energismart belysning.

Eller varför inte laddstolpar, nya portar och dörrar, ny ventilation, kanske även uppgradera skalskyddet.

INBEGO ® är specialiserade på renovering av äldre och skadade betongkonstruktioner i exempelvis parkeringshus och parkeringsgarage.

20
Därför ser kanske ditt
CMYK: 77 33 30 15 0 93 5 5 58 5 12 0 71 14 7 0 30 20 1 100 Anm: Vid små grader är Svart endast 100 K construction & flooring
RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA Inbrot t ssäkra dörrar och por tar sedan 2005 Inbrottssäkra dörrar och portar sedan 2005 Varmt välkommen at t kontak ta oss! Varmt att kontakta oss! 08 - 26 48 10info@proloc.se info@proloc.se Ulvsundavägen 110 110 168 67 Bromma

CleanAir24-FTX: Återvinner 30-50%

3-stegs värmeåtervinning med CleanAir24-FTX -underhållsfri lösning utan styr- och reglerteknik

Självdragsventilation bygger på tillförsel av kall tilluft från gatan som sedan måste värmas upp i lägenheten. Risk för kallras, buller och trafikpartiklar i luften.

Värmer på vintern, ger frisvalka på sommaren

Med CleanAir24-FTX tas tilluften från taket och värms upp av återvunnen värme innan den kommer in i lägenheten. Ren, varm tilluft på vintern, frisvalka på sommaren.

Läs mer på hemsidan!

Nominerad till Stora Inneklimatpriset 2018 - Återvinner 50% energi på Stockholms Slott

Driftssäker mekanisk återvinning - Behöver inte el eller fjärrvärme för spetsvärme

CleanAir24-FTX i sammanfattning

•Konvertering från självdragsventilation till ventilation med värmeåtervinning i 3 steg

•Gratis, automatisk frisvalka på sommaren

•Endast robusta, underhållsfria komponenter (inga krånglande styr-och reglersystem)

• Värmeväxlingen sker i befintliga kanaler - inga förstörande ingrepp i fastigheten behövs

Kostnadsfri ventilationsrådgivning!

Kontakta oss innan månadsskiftet så bjuder vi på avgiften för den inledande energi- och ventilationsrådgivningen (5.300 kr). Obs! Begränsat antal.

Ring: 08-756 69 69

E-post: info@skorstensbolaget.se

Frisk, ren luft - rätt tempererad!

Skorstenstätning - Värmeåtervinning - Ventilation - Radonventilation

Köksventilation - Kakelugnsrenovering - Kaminer

22
www.skorstensbolaget.se

ETT SNYGGARE TRAPPHUS.

Vi är mycket erfarna med trapphusrenoveringar och har målat och färgsatt hundratals trapphus sedan 1973 i Stockholms stad och förorter.

PROFESSIONELL FÄRGSÄTTNING MED VÅR ARKITEKT OCH/ELLER DEKORATIONSMÅLARE

DEKORATIONSMÅLARE MED STORA KUNSKAPER OM TIDSTYPISKA UTFÖRANDEN

PROJEKTLEDNING

SAMARBETE MED BEHÖRIGA ELEKTRIKER, SNICKARE OCH GOLVLÄGGARE SAMT RENOVERING AV STENGOLV (GOLVSLIPNING)

MODERNA OCH TIDSTYPISKA FÄRGSÄTTNINGAR

KVALITETS-, MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖCERTIFIERING ENL. ISO 9001, 14001 OCH 45001.

johan.larsson@alviksmaleri.se

GÄRNA EN RÅDGIVNING MED OSS! +46 (0)73-930 56 48

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
@alviksmaleri
INSTAGRAM
BOKA
FACEBOOK @alviksmaleristockholm SKANNA QR-KODEN MED DIN MOBILKAMERA OCH SE VÅRA PROJEKT PÅ WWW.ALVIKSMALERI.SE VI ÄR KLIMATPOSITIVA

VISSTE DU ATT FÖRENINGEN KAN UNDVIKA

KOSTNADERNA FÖR EN BYGGNADSSTÄLLNING ELLER SKYLIFT?

Alviks Måleri Industriklättring

Med våra professionella industriklättrare kan föreningen spara pengar och tid som kan läggas på annat.

Ommålning av takfötter

Fasadmålning / fasadrengöring

Takmålning / plåttakmålning

Reparation och rengöring av takrännor och stuprör

Fönsterrenovering & fönsterreparation

Tätning eller byte av fönsterlister

Besiktning inför underhållsplanering

Renovering efter vattenskada

Speciella önskemål på förfrågan

KONTAKTA OSS

FÖR EN RÅDGIVNING!

Johan.larsson@alviksmaleri.se

+46 (0) 73-930 56 48

Läs mer

www.alviksmaleri.se

24
VI ÄR KLIMATPOSITIVA
RIV AV OCH SPARA
08 - 408 922 00 garol.se
25
Dränering? Innergårdsrenovering?
Snöröjning?

Fräscha återvinningsmiljöer

Kampanj!

Nykundserbjudande, vi bjuder på första etableringsavgiften till er som bokar kärltvätt för vår och hösttvätt.

Värde 649kr

Förebygg ohygieniska och illaluktande

återvinningsmiljöer med Kinab!

Gäller norra, södra, mellersta Mälardalen vid bokning före 31/5 2024

Kontakta oss eller läs mer om erbjudandet på vår hemsida www.kinab.se

En fräsch och välskött återvinningsmiljö är viktigt. Det skapar en positiv miljö som ökar fastighetens kvalité och trivsel. Det är roligare att sortera i en fräsch återvinningsmiljö.

Vi erbjuder en helhetslösning som vi utformar utifrån just era behov och önskemål.

Underjordsbehållartvätt

✓ Kostnadseffektiv

✓ Rationell

✓ Enkelt att beställa

✓ Miljövänlig

✓ Underjordsbehållarna behöver ej

vara helt tömda inför tvätt

✓ Mobila tvättenheter på plats

✓ Tvätt av miljöer ner till -15 °C

Kärltvätt

Smutsiga och illaluktande kärl är inte bara en källa till missnöje bland boende, handlare och i industrier. Det innebär också en risk för ohyra samt en grogrund för mögel och svamp vilket kan påverka vår hälsa negativt.

order@kinab.se • 010-45 77 130 • www.kinab.se
välkommen med dina funderingar!
Varmt

En elinstallatör med 30 år i branschen

”Vi är specialister på takvärme”

Slipp bekymmer med istappar, sönderfrusna stuprör och andra skador. Vi installerar takvärmeanläggningar med den senaste och bästa tekniken på marknaden. Våra medarbetare har lång erfarenhet och gedigen kompetens för att på ett säkert sätt utföra de installationer som krävs för att få väl fungerande anläggningar. Vi reparerar och underhåller alla typer av anläggningar på marknaden så att de får nytt liv och fungerar som de ska.

• Installation och projektering

• Service, reparation och underhåll av alla typer av anläggningar

• Serviceavtal till fast pris med 2 årliga kontroller

• Larm och driftöver vakning på alla anläggningar

 TAKVÄRME

 LADDBOXAR

 STIGARBYTEN

 SOL PANELER

 B ATTERILAGER MED BALANSTJÄNSTER

 ELINS TALL ATIONER

Vi gör gärna en kostnadfri besiktning av ert tak

Kontakta oss gärna för mer information och kostnadsfri offert.

Tel 08-556 720 95 eller info@plinten.se

www.plinten.se

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA PLINTEN
ER ELEKTRIKER I STOCKHOLM Komministervägen 13 Tel. F-Skat t Internet E-post 168 59 Bromma 08-556 720 95 556414-0357 www.plinten.se info@plinten.se
ELEKTRISKA AB
27
28

System och tjänster för Individuell Mätning och Debitering (IMD)

Smart avläsning och rättvis debitering

Individuell mätning och Debitering

Vi hjälper er att undersöka möjligheterna för Individuell Mätning och Debitering (IMD) av värme, vatten eller el i er förening. Därefter levererar vi en totalentreprenad med installation och driftsättning av mätare och system. Slutligen säkerställer vi med fjärravläsning att ni enkelt kan debitera förbrukningen på medlemmarnas avgiftsavier.

En komplett leverantör av IMD-system

Techem har sedan 1952 levererat mätare och tjänster för individuell mätning och debitering av värme, vatten och el i flerbostadshus och radhusområden. Idag ansvarar Techem för avläsning och debitering i mer än 11 miljoner hushåll med tillhörande 55 miljoner mätpunkter i Europa.

I Sverige har vi levererat Techems trådlösa IMD-lösningar i mer än 20 år, och idag kan vi erbjuda ett stabilt avläsningssystem och en säker tjänsteplattform.

Gemensam el

I de flesta fall sparar medlemmarna 1 000 – 1 500 kr per lägenhet och år på att köpa elen via föreningens abonnemang. Vi hjälper er undersöka era förutsättningar och möjligheter, och presenterar därefter en besparingskalkyl med jämförelse före och efter ombyggnad.

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning eller offert! www.imd-system.se | info@imd-system.se | 010 202 28 00

29 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Trådlösa vattenmätare

Vi kan leverera vattenmätare för lägenheter, radhus eller hela fastigheter.

Vi anpassar bygglängder och anslutningsstorlekar för att passa montageförutsättningar i fördelarskåp, dolt i skåp eller för synligt montage i t.ex. badrum.

Tack vare integrerad trådlös kommunikation så kan mätare enkelt monteras även om det inte är förberett för mätning på förhand.

Debiteringstjänster

Baserat på fastighetens priser eller kostnader beräknar vi förbrukningskostnaden för de enskilda lägenheterna samt framställer tillhörande förbrukningsunderlag. Vi tillhandahåller därefter kundservice mot boende via telefon och e-post samt support mot styrelsen eller förvaltaren.

Elbilsladdare

Vi kan mäta förbrukningen till era laddplatser med våra elmätare, alternativt ta emot en förbrukningsfil från era laddboxar. Detta innebär att vi både kan hantera både fasta personliga och rörliga laddplatser. Därefter kan vi enkelt leverera en debiteringsfil till er förvaltare så att kostnaden debiteras på avierna.

30 IMD Sverige AB Malmö | Göteborg | Stockholm
www.imd-system.se
Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning eller offert!
| info@imd-system.se | 010 202 28 00

TEGELTAK

BETONGPANNOR

PLÅTTAK

KVALITET OCH MILJÖ

ETT FÖRETAG MED RESURSER

CC Plåt & Tak AB är ett familjeföretag med över 40 år i branschen som idag drivs av andra generationen, bröderna Tommy och Olof Andersson. De senaste åren har företaget moderniserats och växt kontinuerligt. I dag är CC Plåt & Tak AB en komplett takentreprenör med resurser att också göra plåtjobb. Vi har en organisation som gör det möjligt att åta oss större projekt och vi arbetar med alla typer av kunder i Storstockholm.

Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning!

08-36 00 10

Vi arbetar ständigt med frågor som rör kvalitet och miljö. Vi följer de riktlinjer och krav som ställs i branschen och vi utför alltid uppdragen på rätt sätt utan att ta några genvägar. Alla våra medarbetare har rätt utbildning, och vi följer det arbetssätt som förespråkas av våra leverantörer. Vad gäller miljö ställer vi alltid krav på våra leverantörer och ser till att de produkter vi köper följer svensk miljölagstiftning.

Telefon: 08-36 00 10

E-post: info@ccplat.se

31 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
• TÄTSKIKT • PAPPTAK • TAKMÅLNING • TAKSÄKERHET • TAKSKOTTNING
www.ccplat.se

Tegeltak- och betongpannor

Takarbete: namnet till trots är

CC Plåt & Tak AB speciellt starka inom takarbete som T.ex. inom ny- och omläggningar av tak med tegel- och betongpannor. Inga taktyper är främmande för oss, vi lägger tak på allt från villor till hela bostadskvarter.

Takmålning

CC Plåt & Tak har sedan starten valt att, förutom de traditionella uppgifterna som ingår inom takläggare satsa på målning av plåttak i Stockholm med omnejd. Vi är idag en av de större aktörerna inom takmålning i Sverige.

Plåttak och plåtdetaljer

CC Plåt & Tak AB har stor kompetens inom alla former av plåtarbeten, viket är stor fördel när det gäller alla takentreprenader. Det faktum att vi snabbt kan serva våra takläggare med specialtillverkade plåtdetaljer garanterar ett professionellt resultat.

Service och taksäkerhet

Ibland händer det saker med taket som man inte räknade med. En läcka uppstår, ett stuprör går sönder eller släpper inte igenom vattnet, färgen flagar på någon detalj, en antenn används inte längre och behöver plockas ned.

Tak med tätskikt- papptak

Vi har arbetslag med takläggare som är specialiserade på enbart ny- och omläggning av papptak och ytskickt, Det gör att ni kan vara säkra på att få ett problemfritt och tätt tak som kommer att bestå år efter år.

Snöröjning av tak

Som fastighetsägare är ni ansvariga för att snö och is inte faller ner och riskerar att skada människor och egendom. Vi som takläggare har lång erfarenhet av snöskottning och monterar även snörasskydd.

Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning!

Telefon: 08-36 00 10

E-post: info@ccplat.se

32
www.ccplat.se
TEGELTAK • BETONGPANNOR • PLÅTTAK • TÄTSKIKT • PAPPTAK • TAKMÅLNING • TAKSÄKERHET • TAKSKOTTNING

Vi köper föreningens lokaler

Gleipnergruppen köper bostadsrättsföreningens befintliga lokaler, tvättstugor, kontor, råvindar och källarytor och bygger om till bostäder. Vi arbetar årligen med ett stort antal bostadsrättsföreningar och är idag Sveriges största bostadsutvecklare på projekt inom befintliga fastigheter med hundratals nöjda bostadsrättsföreningar bakom oss.

Kontakta oss för ett första förutsättningslöst möte

www.gleipnergruppen.se

08-121 487 77, Info@gleipnergruppen.se

33 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Tryggast på alla plan

– Teckna serviceavtal för porten – för användarnas säkerhet och din lönsamhet.

Motum Port erbjuder flexibla och kundanpassade portlösningar av högsta kvalitet med öppna system som är enkla att underhålla och som inte binder kunden till en specifik leverantör. Vi servar, reparerar och moderniserar portar från samtliga tillverkare på marknaden. Personligt bemötande och engagemang tycker vi är viktigt!

ATTRAKTIVA SERVICEAVTAL FÖR ERA PORTAR

Alla portar behöver ses om ibland. Portar med undermålig skötsel ökar driftstopp och resulterar ofta i större kostnader i framtiden. Genom att teckna serviceavtal med Motum Port förlänger du livslängden på din port och minskar risken för olyckor och plötsliga och kostsamma fel eller att porten helt måste bytas ut. Det kan exempelvis medföra stora energiförluster om porten inte stänger ordentligt.

Vid service genomförs en syn av porten ur ett säkerhets- och driftperspektiv. Teknikern kontrollerar även att porten låses på rätt sätt och inte går att rycka upp vid inbrottsförsök. Därmed minskar risken för inbrott. Dessutom kan en välskött och uppgraderad garageport gör boendet attraktivare och öka värdet på fastigheten.

Motum Port har ett nära samarbete med flera av de ledande tillverkarna och kan därför erbjuda en snabb reservdelshantering.

Vi servar och utför underhållsarbete av följande porttyper och system från samtliga tillverkare:

• Industriportar

• Garageportar

• Automatiska dörröppnare och skjutdörrar

• Lyftbord, saxbord och lyftanordningar

• Dockningsstationer

• Jalusier

• Branddörrar och fasaddörrar

• Rullstols- och barnvagnsramper

• Handikapphissar

• Bomsystem

Dessutom kan vi utföra mindre svetsarbeten och även större byggsmide genom underentreprenör.

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om våra attraktiva serviceavtal!

HAR DU RÄTT PORT FÖR DIN VERKSAMHET?

Checklista

• Välj lagom stor port för att undvika energiförluster.

• Extra rostskydd om korrosiv miljö.

• Välj sidoöppnande port vid risk för påkörning.

• Välj en port med snabb öppning/stängning vid tät trafik.

• Placera porten för bästa flyt.

Motum Port AB Ranhammarsvägen 29 | 168 67 Bromma | Tel: 073-961 71 04 | e-post: info@motumport.se | www.motumport.se
34

Vi ger dig tak över

huvudet

Trots att livslängden på ett hustak är lång så kommer det förr eller senare bli dags för en renovering eller ett takbyte och då gäller det att kontakta en entreprenör som kan sitt jobb.

SO Tak och Plåt är ett byggnadsplåtslageri som utför alla typer av takarbeten med kapacitet och erfarenhet att rå om projektets helhet. Vi utför takomläggningar, plåtslageriarbeten och takplåtsmålning för såväl bostadsföreningar som fastighetsägare i hela Stor-Stockholm. Med mål att skapa långsiktiga relationer med samtliga av våra kunder gör vi alltid vårt yttersta för din trygghet och för att leverera högsta kvalitet i allt vi utför. Kontakta oss för en kostnadsfri offert.

Trots att livslängden på ett hustak är lång så kommer det förr eller senare bli dags för en renovering eller ett takbyte och då gäller det att kontakta en takläggare som kan sitt jobb.

SO Tak och Plåt är ett byggnadsplåtslageri som utför alla typer av takarbeten med kapacitet och erfarenhet att rå om projektets helhet. Vi utför takrenoveringar, plåtslageriarbeten och takplåtsmålning för såväl företag, fastighetsägare och bostadsföreningar i hela Stockholm. Med mål att skapa långsiktiga relationer med samtliga av våra kunder gör vi alltid vårt yttersta för din trygghet och för att leverera högsta kvalitet i allt vi utför. Oavsett om det gäller ett litet rosthål eller behov av ett helt nytt tak kommer vi ge dig ett tak som uppnår maximal nytta och håller sig snyggt och funktionellt långt in i framtiden.

SO Tak & Plåt AB • 08-767 00 60 info@sotak.se • www.sotak.se

SO Tak & Plåt AB Domnarvsgatan 31, 163 53 Spånga 08-767 00 60 • info@sotak.se • www.sotak.se

Läs mer på baksidan

35 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
Takomläggningar • Plåtslageri • Takplåtsmålning • Taksäkerhet Byggnadsplåt AUKTORISERAT FÖRETAG Nr 50 Högsta kreditvärdighet
Vi ger dig tak över huvudet
PO218828-1.indd 1 2020-08-14 09:06

Spetskompetens inom solceller och tak

Vi kan solceller och har en samlad erfarenhet på över 15 år. Med solceller sänker ni er månadskostnad och kan även sälja ert överskott som ni producerar.

Det kallar vi för en solklar investering!

SO Solkraft erbjuder standard och premium paneler samt växelriktare från välkända tillverkare.

Vi skräddarsyr en nyckelfärdig solcellsanläggning efter era förutsättningar.

Tveka inte att kontakta oss för en offert

SO Solkraft AB info@so-solkraft.se 08-767 00 60 Domnarvsgatan 31 163 53 Spånga

36

Vi utför professionella, kostnadseffektiva ventilationsåtgärder, Utredningar & OVK-besiktningar, för Bostadsrättsföreningar & fastighetsägare.

Våra tjänster

Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning

info@kbergproject.se • 070-092 62 90

www.ovk-sthlm.se

Frisk luft är en mänsklig rättighet, ute som inne. Utomhusklimatet kan inte vi göra så mycket åt. Däremot kan vi styra inomhusklimatet. Alla tjänar på ett bra inomhusklimat. I rätt tempererad luft, som är ren från föroreningar mår vi betydligt bättre, arbetar effektivare.

I samband med Ovk-besiktning i er byggnad kan vi ge er ett förslag på hur ni får ett bra inomhusklimat och samtidigt en effektfull energibesparing.

37 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
Kostnadseffektiva OVK-besiktningar
✓ OVK-BESIKTNINGAR ✓ OVK-ÅTGÄRDER ✓ VENTILATIONSUTREDNINGAR

Ge era fastigheter nytt liv!

Professionell hjälp med bygglov, anbud, upphandling och byggprojekt

Eva Carlsson, grundare H3K

Högskoleingenjör och Certifierad kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och bygglagen (PBL). Med kunskap och erfarenhet samt ett brinnande engagemang hjälper jag bostadsrättsföreningar med en snabbare och smartare väg till genomförande av byggprojekt. Då kan ni spara både tid, pengar och slippa många bekymmer på vägen.

NY- & TILLBYGGNAD

En smidig väg till bygglov vid både nybyggnation och tillbyggnad. Jag besvarar era frågor och hjälper er ta fram och lämna in korrekta underlag för er bygglovsansökan

RENOVERING

Professionell byggledning när ni ska göra större renoveringar i era fastigheter. Med lugn, kunskap och trygghet hjälper jag er till ett lyckat renoveringsprojekt

KONSULTATION

Få konsultation och vägledning av H3K vid enstaka frågor kopplat till att ansöka om bygglov, göra en upphandling, skriva avtal, eller genomföra byggprojekt

H3K står på er sida före/under/efter ert byggprojekt

ERFARENHET - KUNSKAP - ENGAGEMANG

En del av:

38
070 606 50 02 brf@h3k.se www.h3k.se VÄLJ EN BYGGKONSULT MED 25 ÅRS ERFARENHET

Hos oss hittar du den rätta laddlösningen för brf:en

Prata med våra laddexperter på E.ON Drive. Under årens lopp har de hjälpt hundratals kunder med anpassade laddlösningar. Oavsett om ni behöver ett fåtal laddstationer, vill fylla en hel parkeringsplats eller ett garage, så hittar ni den rätta lösningen hos oss.

Läs gärna mer på eon.se/brf

Flexibelt och skalbart

– dessutom med smidiga tjänster

Förutom hårdvara och certifierad installation, innehåller våra tjänster alltid möjligheten att lägga till tjänster för fakturering, ersättning för laddning av förmånsbil, uppföljning och analyser. Ni väljer om laddningen endast ska vara tillgänglig för utvalda användare eller öppen för alla. Vill ni ta betalt för laddningen, så hanterar vi dessutom alla betalflöden.

E.ON Drive laddkort och app

Vårt laddkort och E.ON Drive-appen kan användas även till publika laddare, ute på stan och längs vägarna. I Sverige har vi flera hundra egna publika laddpunkter, och dessutom samarbeten med Vattenfall och MER som gör att kortet och appen kan användas även på deras laddstationer.

Låt taket ladda elbilen och batterilagra överskottet

Vi levererar också helhetslösningar där vi kombinerar solceller med laddning och batterilagring. Producera egen solel, ladda bilen och batterilagra överskottet. Använd sedan lagrad el när ni behöver eller sälj tillbaka till oss. Ett lysande sätt att energioptimera!

Kontakta oss gärna

Vill du veta mer? Mejla till laddaforetag@eon.se så återkommer en av våra laddexperter till dig. Det går också bra att lämna din intresseanmälan via QR-koden.

Vi ser fram emot att höra av dig!

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
E.ON Drive AB
39

Problem med avloppet?

Vi felsöker, filmar och spolar dina rör!

FELSÖKNING / RÖRINSPEKTION

Vid återkommande problem med avloppet görs en felsökning med hjälp av bl.a. inspektionskamera. Resultatet överlämnas med ett USB med tillhörande filmer och en skriftlig dokumentation.

AKUTA STOPP / STOPP I AVLOPP

Har ni stopp i WC, Kök eller Golvbrunn? Har ni stopp i stuprör eller dagvattenbrunnen? Har vattnet frusit? Lugn, vi hjälper er!

STAMSPOLNING / UNDERHÅLLSPOLNING

Underhållsspolning av en fastighets avloppssystem är en bra investering. Ett avloppsstopp kan ger upphov till översvämningar och som i sin tur ofta resulterar i fuktskador, ökade kostnader och högre försäkringspremie.

Vi arbetar noggrant och engagerat i varje projekt där vi värnar om personlig service till våra kunder i form av snabb återkoppling, kvalitetssäkring & ett trevligt bemötande.

Välkommen att höra av Dig!

Kontor: 0171-515 50

Mobil: 0704-94 17 64

E-post: info@peterspolare.se

Hemsida: www.peterspolare.se

40

Pålitliga balkong- och fasadlösningar i Mälardalen

WMP Balkong erbjuder totalentreprenad för allt inom balkong och fasad till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och entreprenadföretag. Vi tar oss an varje projekt med samma kvalitetstänk och handfasta engagemang.

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI OFFERT OCH RÅDGIVNING

Engelbrektsgatan 12

BRF Tallgården

Omgjutning balkonger

Beställare Vasakronan

WMP Balkong AB är ett familjeföretag med lång och gedigen erfarenhet inom byggbranschen. Vi är specialiserade på att hjälpa bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och entreprenadföretag med renovering och tillbyggnad av balkonger.

Tveka inte att kontakta oss för rådgivning och kostnadsfri offert.

Omgjutning balkonger och renovering burspråk BRF Härolden 15

Åminnevägen 13 Vega Sagers Stiftelse

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
WMP Balkong AB Box 37, 747 21 Alunda Ring oss 08-714 93 00 E-post info@wmpbalkong.se 41

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL FÖR BRF

Vågen trädgård AB kan utöver ordinär entreprenad göra utemiljön i bostadsområden mer inbjudande.

Vi har mångårig erfarenhet av vilda blommor i miljön kring flerbostadshus.

Gräsytor som inte används kan enkelt göras om till ängsliknade yta för mer blomster.

Bärbuskar i utemiljön uppskattas av barn.

Buskage utan markskikt är utsatta för uttorkning och mår bäst av att ha bevuxen jord med tex olika vilda växter alternativt trädgårdsväxter och det skapar en miljö som tål torka bättre.

Har egen markförbättrande metod för träd som står i näringsfattiga, torkutsatta miljöer

Finns behov av egen tillverkad jord finns system för kompostanläggning.

Tillgång till välbrunnen hästgödsel för behov till odlingslådor och rabatter.

Anläggningsarbeten och beskärning, formklippning, allt inom trädgård förekommande arbete.

Tveka inte att kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert!

www.vagentradgard.se • 073-585 96 54 • info@vagentradgard.se
Privattomt Älta Privattomt Älvsjö 42
Ovan Brf Skogalundsklippan Nacka

Specialister på injektering och vattentätning

Har ni problem med vatteninträngning i garage, källarförråd eller dylikt hjälper vi er med att få det tätt inifrån med injektering som är en bra och kostnadseffektiv åtgärd i jämförelse med andra alternativ som exempelvis dränering, omläggning av tätskikt. Dessutom hjälper vi även med förebyggande åtgärder som tex sprickförseglingar för att slippa en dyrare och mer komplicerade åtgärder i framtiden.

GRUNDLÄGGNING INJEKTERING

SPECIALTEKNIKER BETONGARBETEN MARKARBETEN

Robert Sindmar

070-204 25 52 robert.sindmar@gmt-ab.se

Samuel Jakobsson 073-980 71 11 samuel.jakobsson@gmt-ab.se

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
TJÄNSTER
VÅRA
www.gmt-ab.se 43

Går ni i renoveringstankar?

Fönster? Trapphus? Utvändig Målningsrenovering? Andra typer av renovering- eller ombyggnadsarbeten?

Fråga oss först!

Vi hjälper er att hitta lämpliga entreprenörer som lämnar jämförbara anbud.

Vi är ett oberoende sakkunnigt konsultföretag inom fastighetsbranschen med mer än 35 års erfarenhet av fastighetsunderhåll, teknisk förvaltningoch projektledningsuppdrag.

Vi har genom åren skaffat oss ett gediget nätverk med specialister som vi samarbetar med på konsultbasis samt en mängd skickliga och seriösa entreprenörer vi kan rekommendera.

Ständiga renoveringar krävs för att upprätthålla fastighetens standard. Oftast finns goda idéer och vetskap om vad som behöver göras, men vägen från beslut till arbetet är utfört, hindras ofta av ovälkomna överraskningar.

Vi är övertygade om att ett väldokumenterat arbete med förfrågningsunderlag av olika slag spar både tid och pengar under hela byggprocessen.

Vi är speciellt inriktade på uppdrag för underhåll och renovering av fönster, trapphus, entrépartier, dörrar och träfasader, men vi tar även uppdrag med avseende på tak, fasader- och balkongrenoveringar av olika typ.

Vi samarbetar med meriterade arkitekter och konstnärer för inredning, färg-och ljussättning mm.

Vi utför entreprenadbesiktningar.

Om ni står inför en renovering eller ombyggnad så föreslår jag ett förutsättningslöst möte med er.

Ni är välkomna att höra av er så berättar jag mer. Vi är tillgängliga för uppdrag i hela Mälardalen.

Staffan Morell

Morell Heinänen AB staffan@moheab.se 072-250 43 51 www.moheab.se

i
44

• Tvättstugor • Vitvaror • Gasspis • Kommersiell kyla • Reservdelar

Spara energi!

Dags att byta ut, renovera och spara el i din tvättstuga och minska kostnaderna!

Byt ut Era gamla torktumlare och torkskåp i tvättstugan till våra super lågenergiutrustningar.

Våra torktumlare/torkskåp ligger långt fram i utvecklingen när det kommer till energibesparingar och prestanda. De gör skillnad!

Kontakta Söderkyl för kostnadsförslag!

Söderkyl är en Electrolux Authorized Partner som också tar hand om alla garanti- och eftermarknadsärenden.

ni

08 - 556 962 00 INFO@SODERKYL.SE WWW.SODERKYL.SE
Välkommen att ringa
08-556 962
Är
intresserade av att veta mer?
oss nu! -
00
45

Spara upp till på hemlarm 50%

Lägenhetslarm

kopplat till larmcentral

NU MED DIGITALT DÖRRLÅS

Just nu sparar ni upp till 50% när ni beställer hemlarm med LockGuard™, vårt nya digitala dörrlås. Larmet i kombination med låset ger medlemmarna i bostadsrätts f öreningen en tryggare och enklare vardag.

VERISURE – SVERIGES MEST VALDA HEMLARM

Inbrottslarm och kontaktlarm – oavsett incident agerar vi inom några sekunder och tillkallar hjälpen du behöver.

Brandlarmet är alltid aktivt – vi ringer brandkåren oavsett om du är hemma, ligger och sover eller är bortrest.

Styr larmet, lås och lås upp på distans – full kontroll via vår app

Läs mer om Verisure lägenhetslarm och

VILL DU VETA MER? RING OSS PÅ 013-31 71 73

verisure.info/brf-mappen

del
erbjudandet
Erbjudandet gäller enbart för nya kunder vid uppkoppling av någon av våra hemlarmslösningar Zerovision High Security Alarm och Smart Voice Alarm i kombination med LockGuard och Larmpanel utomhus. Erbjudandet gäller på ordinarie pris för uppkopplingskostnaden av någon av ovan nämnda larmlösningar. För fullständiga villkor se verisure.info/brf-mappen. 46
ta
av
här

Bekymmersfri elbilsladdning skräddarsydd för er bostadsrättsförening!

Aneo är en av Nordens ledande leverantörer av elbilsladdning till erbostadshus

Allt inkluderat i ett pris

Vi tar ett helhetsansvar för er laddanläggning och laddinfrastruktur

Vi sköter alla installationer samt drift och underhåll till ett fast månadspris

Ingen investering krävs från föreningen

Administrationsfritt

Vi tar hand om allt, från förberedelser av parkeringsplatser till fakturering och support till de boende

Teknisk trygghet

Vi optimerar er anläggning med en teknik som är framtidssäkrad och säkerställer smidig och pålitlig laddning för alla boende

Över 1000 bostadsrättsföreningar

Scanna koden för att få en kostnadsfri offert!

Kontakta oss gärna för att höra mer! E-post: post.mobility@aneo.com

Telefon: 08 527 003 50 www.aneo.com/se/elbilsladdning

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
47
“IMD är rättvist, ekonomiskt och bra för miljön“

Användningen av värme och vatten minskar med mellan 15–25 procent i bostadsrättsföreningar som inför Individuell Mätning och Debitering.

Läs mer: www.imd-system.se

I juli 2021 infördes krav på Individuell Mätning och Debitering (IMD) av varmvatten för fastighetsägare som gör större renoveringar och från och med den 1 juli 2022 ska alla nybyggda lägenheter byggas med IMD på varmvatten.

Joakim Pålsson är affärsutvecklare på Techem IMD-system vars äldsta kunder fick sina vatten- och värmemätare installerade år 2000. 22 år senare konstaterar han att dessa bostadsrättsföreningar fortfarande är nöjda kunder. Idag har företaget installerat över 100 000 mätare i föreningar från Umeå i norr till Trelleborg i söder.

”Gemensam el har efterfrågats av föreningarna snart 20 år och för cirka 10 år sedan märkte vi att många fler fick upp ögonen för mätning och debitering av varmvatten. Sedan kostnaderna för fjärrvärme på kort tid har ökat kraftigt ser vi nu även en ökad efterfrågan på mätning av värme i bostadsrättsföreningar.”

Joakim Pålsson, Techem IMD-system

De flesta föreningar vill införa IMD för att systemet både är rättvist, ekono -

miskt och bra för miljön. När medlemmarna betalar för sin faktiska användning skapas incitament för att hushålla med energin och därmed minskas den enskildes såväl som föreningens klimatpåverkan. Enligt Joakim brukar användningen sjunka med mellan 15–25 procent när systemet har införts.

”När förbrukningen inte längre ingår i avgiften så upptäcker medlemmarna plötsligt att det inte är gratis vilket innebär att förbrukningen sjunker.”

Joakim Pålsson, Techem IMD-system

När det gäller mätning av el inför många Gemensam el vilket innebär att hela föreningen har ett gemensamt el-abonnemang som elen köps in via i stället för att alla medlemmar har varsitt. På sätt behöver inte alla medlemmar betala varsin fast abonnemangskostnad till nätägaren. Detta innebär en garanterad besparing från dag ett, normalt minst 1 500 kr per lägenhet och år. Installationen betalar sig då redan efter 2–3 år, menar Joakim.

“Den besparing föreningen har gjort med Gemensam el kan sedan finansiera installation av varmvattenmätning och värmemätning”

Joakim Pålsson, Techem IMD-system

Eftersom Techem IMD-system enbart arbetar med trådlösa system påpekar Joakim att det är lika enkelt att installera och driftsätta dem i befintliga fastigheter som vid nyproduktion och att det är enkelt att komplettera med fler mätare när föreningen önskar eller behöver. Mätarna avläses trådlöst och automatiskt och mätdata kontrolleras därefter innan debiteringsunderlag tas fram till medlemmarna. Samtidigt skickas en datafil till förvaltaren som tar med kostnaderna på nästkommande avgiftsavier.

Text: Linda Svedin (www.svedinmedia.se)

48 artikel från www.brf-nytt.se

FASTIGHETSFÖRVALTNING ATT LITA PÅ

Vi på S-AB arbetar med fastighetsförvaltning och tror på en personlig och nära relation. Våra medarbetare har lång och bred kunskap inom allt som rör fastigheter, oavsett om det gäller energioptimering, upprätta en underhållsplan eller att hantera en vattenskada.

Vår kundgrupp är blandad både med brf:er och kommersiella fastighetsägare vilket gör att vår kompetens konstant ökar med komplexiteten av de olika fastigheterna.

Det här kan vi hjälpa dig med för att förvaltningen av din fastighet ska lyckas

Vårt företag arbetar med kvalitet och miljö enligt ISO.

• Förvaltare, drifttekniker och fastighetstekniker

• Ekonomisk förvaltning

• Löpande tillsyn och skötsel samt fastighetsjour

• Felavhjälpande underhåll och reparationer

• Projektledning

• Vattenskador

• Energikartläggning och energibesiktning

• Elektriker, rörmokare, ventilationsspecialister

• OVK ( Obligatorisk Ventilationskontroll)

• SBA (Systematisk Brandskyddsarbete)

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert!

020 - 121 006

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
info@s-ab.se www.s-ab.se
49

Fastighetsförvaltning

Vi är bostadsrättsföreningens bästa vän

En välskött fastighet får människor att trivas.

JENSEN Drift & Underhåll AB arbetar med teknisk förvaltning av ett 90-tal fastigheter i Storstockholmsområdet. Våra uppdragsgivare är främst bostadsrätts-föreningar och privata fastighetsägare, små som stora.

Vi förvaltar dina värden. Att förvalta en fastighet ansvarsfullt är detsamma som att vårda fastigheten så att värdet bevaras för framtiden. Vi arbetar proaktivt och ger dig förslag på förebyggande åtgärder som bidrar till att öka och förvalta fastighetens värde.

Tillsammans lägger vi upp en förebyggande drift- och underhållsplan. Om behov finns deltar vi vid styrelsemöten och årsstämmor.

Vi erbjuder även helhetslösningar

– Ett telefonnummer dygnet runt!

Exempel på tjänster:

✓ Fastighetsskötsel

✓ Tvätt & Vitvaruservice

✓ Trädgårdsskötsel

✓ Störningsjour

✓ fastighetsjour

✓ Hantering av felanmälningar

✓ Tillsyn och skötsel

✓ Kompetenta hantverkare

✓ Vattenskador

✓ Underhållsplan

✓ SBA-kontroll

Vår vision och mål är att arbeta för att ta ansvar för förvaltning av hela fastigheten såväl den yttre som den inre.

Det skall även innehålla bra utförda arbeten och priserna skall vara rimliga.

KONTAKT 08-560 502 19 • info@jensendrift.se www.jensendrift.se
50

Mästare på färg och form

Hos VEGA Måleri är varje uppdrag en chans att bringa nytt liv i er byggnads själ. Sedan starten av våra grundare Olle Falstad och Rolf Averud har vi dedikerat oss åt att framhäva och bevara fastigheters skönhet och funktion. Varje penseldrag berättar en historia av hantverksskicklighet och dedikation.

VEGA Måleri anpassar tjänsterna efter era behov, oavsett projektets storlek eller stil. Vi har över 40 medarbetare i vårt team som säkerställer ett resultat som både ni och vi kan vara nöjda med. Tillsammans med vårt dotterbolag Norrsunds Bygg Mark & Fastighetsservice erbjuder vi er förening allt från fönsterrenoveringar och reparationer till omfattande renoveringar.

Bevara och skydda

Vi erbjuder inte bara estetiska uppdateringar, utan också långvarigt skydd.

Miljömedvetna val

Vi använder endast godkända färger och strävar ständigt efter minimal miljöpåverkan.

Förädla det befintliga

Vårt team arbetar med respekt och noggrannhet för att förnya och lyfta era gemensamma utrymmen

Certifierad och pålitlig

Vi är ISO 14001 och 9001 certifierade, en bekräftelse på vårt miljö- och kvalitetsåtagande.

Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning

info@vegamaleri.se | 08-29 40 80 | www.vegamaleri.se

51 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
sedan 1971

Vill ni minska energikostnaden i er fastighet och säkerställa

bra inomhusklimat med våra effektiva systemlösningar?

Många fastighetsägare önskar ett lägre driftnetto, något som vi hjälper er med genom vår energieffektivisering i byggnader. Energiförädling Europe AB är specialister på helhetslösningar som just inomhusklimat, ventilation, värme, kyla, höga radongaser, brandskydd, med ett övergripande styrsystem som övervakar samtliga tekniska funktioner och optimerar energibesparingen med inriktning på flerbostadshus som Brf och hyres-

rättsbostäder, hotell mm. Vi har över 40-års erfarenhet inom ventilation, värme, frikyla/återlagring, brandskydd samt styr och regler. Vi arbetar uteslutande med vår egna patenterade systemlösning som applicerats på över 2000 referenslägenheter och som ger unika helhetslösningar genom att förbättra/modernisera dem redan befintliga tekniska funktionerna i byggnaden.

Energiförädling AB tar tillvara på dem bästa befintliga funktionerna i byggnaden, optimerar dessa med modern teknologi och unika lösningar för just er byggnad. Därmed skapar vi det bästa tänkbara inomhusklimatet åt er som kund.

Är du en fastighetsägare med högre anspråk?

Även för en erfaren fastighetsförvaltare kan det vara svårt att veta om ventilation och värme fungerar som den skall. Allt är inbyggt i kanaler bakom väggar, bjälkag och betong. Med fläktar, filter, batterier, värmeväxlare, radiatorer, reglerutrustning och hundratals ventiler.. Vem skall jag ringa när hyresgästerna klagar och vara säker på vad jag egentligen bör

Dokumentering av nya Energinivåer följs upp löpande, bland annat med webbaserade övervakningssystem.

åtgärda? Hur skall jag få tag i någon som kan göra jobbet från början till slut? Och hur vet jag att det jag beställt blev utfört och får jag ett intyg med funktionsgaranti på installationen? Vårt råd är att anlita ett auktoriserat företag med lång erfarenhet som lämnar garanti på utfört arbete. Med goda referenser.

Våra tekniker och montörer får fortlöpande uppdatereringar av den senaste tekniken, vilket garanterar den bästa lösningen beroende på uppdraget.

All personal på Energiförädling AB är ID06 certifierade. Idag anlitas många underentreprenörer i olika byggprojekt och det är inte alltid lätt att kontrollera att alla personer på arbetsplatsen verkligen har den utbildning eller behörighet som arbetsmomentet kräver. 90% egen personal utför arbetet hos oss. ID06 certifieringen gör det enklare att kontrollera dessa behörigheter och underlättar även identifiering av medarbetare på arbetsplatsen.

och

ett
Energiåtervinning Mindre miljöpåverkan Förebyggande brand Förbättrad boendemiljö
+46 708 78 20 80 • info@energiforadling.se • energiforadling.se
installationer besiktas av SAK-3 Certifierade: OVK-3, och Brandskydd-3
Miljö
Kvalitetssäkrade enligt FR 2000 Samtliga
52

Vi gör det vi kan. Lite bättre.

* Vi erbjuder 20% rabatt på material

ANGE KOD ”BRILJANT” *Gäller ord.pris

Här får ni ett bättre slutresultat. Oavsett om det gäller ny- eller ommålning, fönsterrenovering eller dekorationsmålning. Vad vill ni förbättra eller underhålla?

Bred kompetens ger en bred verksamhet.

Hos Siljendahls finns erfarna målare för nybyggnationer och renoveringar, men också specialister på dekorationsmålning och restaurering. Med ett stort antal målare kommer även styrkan att organisera och projektleda. Vi klarar stora jobb men glömmer aldrig glädjen i de små. Siljendahls ingår dessutom i ett nätverk av hantverkare. På så sätt har vi goda kontakter med andra hantverkare som vi vet gör ett bra jobb.

Vi målar enbart med godkända färger och värnar om en minimal miljöpåverkan. Det är en naturlig del i arbete, för hela Siljendahls.

Vi jobbar framförallt med:

• Ny och ommålning.

• Restaurering och dekorationsmålning.

• Fönsterenovering på verkstad.

• Fönstermålning.

• Utvändig målning.

• Hjälp och stöd vid färgsättning.

• Råd vid äldre ytbehandling.

• Vi kan även hjälpa till med snickare, mattläggare och elektriker mm.

Bröderna Siljendahls Måleri AB • Västertorpsvägen 135 • 129 44 Hägersten • Tfn: 08-449 09 30

53 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
ERFARENHET TRADITION KOMPETENS SEDAN 1970 www.siljendahls.se
REFERENSER FINNS PÅ HEMSIDAN

Våra kunder ska känna sig trygga i våra händer

Renovering av trapphus

Siljendahls kunniga medarbetare bistår med tekniskt stöd vid renovering och ommålning.

Våra experter undersöker vilka färger som använts tidigare och utifrån det ger de förslag på vilken produkt som kan användas tillsammans med befintlig.

Vi har lång erfarenhet och känsla för dekorationsmålning och restaurering av äldre fastigheter

Vi erbjuder 20% rabatt på material

ANGE KOD ”BRILJANT”

Servicemåleri

Våra erfarna servicemålare hjälper till vid exempelvis försäkringsskador, fukt och brandskador.

Våra välutrustade servicebilar täcker hela Stor-Stockholmsområdet och utför snabbt mindre arbeten. Vi har för närvarande 15 servicebilar som arbetar med fastighetsägare, privatpersoner och professionella beställare.

Fönsterrenovering

I många fall är det både miljövänligt och ekonomiskt lönsamt samt bevarar fastighetens tidstypiska utseende.

Vårt helägda dotterföretag Södermalms glas, beläget i Jordbro industriområde, utför renoveringar av gamla fönster. Det är miljövänligt och spar ändliga resurser.

Vår verkstad utför de flesta förekommande arbeten inom fönsterrenovering, bland annat trälagning och måleriarbeten.

Vi monterar även ljudglas, energiglas och solfilm i befintliga fönster.

Det vill säga alla typer av arbeten som ett traditionellt glasmästeri utför.

Bröderna Siljendahls Måleri AB • Västertorpsvägen 135 • 129 44 Hägersten • Tfn: 08-449 09 30

*Gäller ord.pris REFERENSER FINNS PÅ HEMSIDAN

www.siljendahls.se
ERFARENHET TRADITION KOMPETENS SEDAN 1970
*

UNA PORTAR AB

Portar & grindar för Brf

Representerar du en bostadsrättsförening som funderar på att skaffa en ny garageport?

Vi är experter på garageportar till flerbilsgarage och kan erbjuda skräddarsydda och prisvärda lösningar som med sin långa livstid kommer att överträffa era förväntningar.

Vårt dedikerade team med lång erfarenhet står redo att guida er genom hela processen. Utan att involvera underentreprenörer är vi med er hela vägen från projektering och konsultation till montage och installation.

Vår jourservice finns tillgänglig under dygnets alla timmar, för att snabbt kunna säkerställa att ert skalskydd alltid är intakt.

Utforska vårt breda utbud av garageportar och grindar och upptäck varför våra kunder fortsätter att välja UNA PORTAR AB som sin pålitliga partner. Vi erbjuder även konkurrenskraftiga serviceavtal inom ramen för Boverkets föreskrifter angående återkommande underhåll.

Kontakta oss idag för en konsultation och gratis offert!

info@unaportar.se | 08-186003 | www.unaportar.se

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
55
Vi hjälper er hela vägen!

Experter på mark & anläggning –specialister på innergårdar

Bygg & Miljö Stockholm AB är ett anläggningsföretag med specialistkompetens på innergårdsrenovering och nyanläggning av innergårdar. Vi utför markarbeten med fokus på finplanering och utför då alltifrån schakt och fyllnad till stenarbeten, snickerier, planteringar, betongarbeten, asfaltering och anläggning av lekplatser.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert.

byggomiljo.se

Kostnadsfri konsultation

I början av ett projekt dyker det ofta upp mycket frågor. Vi kommer gärna ut och tittar på plats och hittar lösningar på de hinder som dyker upp. Givetvis lämnar vi också offert på arbeten som ni behöver hjälp med. Kontakta oss på enklaste sätt så kan vi diskutera hur vi ska komma vidare! Skanna QR-koden nedan för att boka konsultation.

08-30 99 65

byggomiljo.se

info@byggomiljo.se

56
INNERGÅRDSRENOVERING • MARK OCH ANLÄGGNING • TÄTSKIKT OCH GJUTASFALT DRÄNERING • BETONGKONSTRUKTIONER • ASFALTERING

Ventilationsrengöring, injustering och OVK för alla fastighetsägare!

H ö i j´s Ventilation AB är ett f ö retag med 25-30 glada

o ch trevliga värmlänningar som

u t f ör ventilationsrengöring, i njustering och Obligatorisk V e ntilationskontroll (OVK) i hela Sverige .

www.hoijs.se

Inget jobb är för litet eller för

stort för oss, och inte heller för geografiskt avlägset. Vi reser helt enkelt dit jobben finns, och strävar alltid efter att leverera absolut högsta kvalité till alla våra kunder.

Höij´s Ventilation AB

Norra Ringvägen 14 681 34 Kristinehamn

0550 - 134 10

info@hoijs.se

www. hoijs.se

57 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

H öij’s Ventilation AB är ett företag som utför ventilation srengöring, i nj u stering och Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) i hela Sverige

IMMA PÅ

BADRUMSSPEGELN?

Då kan det vara dags för ventilationsrengöring

Ventilationsrengöring

Vi är ett av de företag som har flest certifierade ventilationsrengörare i Sverige.

OVK

Vi har i dagsläget sex certifierade funktionskontrollanter som står till er tjänst.

Höij´s Ventilation AB Norra Ringvägen 14 681 34 Kristinehamn 0550 - 134 10 info@hoijs.se www. hoijs.se

Injustering

Vi utför injusteringar av såväl gamla ventilationssystem som nya anläggningar.

58 Våra tjänster
Medlemmar i:

Stockholms fastigheter – en kulturskatt

Stora delar av Stockholms äldre fastigheter är ett fantastiskt kulturarv värt att vårda och bevara.

Pampiga entréer och trapphus, vackra dekormålningar, ornamentering och utsmyckningar präglar fastigheterna runt förra sekelskiftet och inledningen på 1900talet.

Timblads är specialister på renoveringsmåleri. Vi återskapar och renoverar med känsla och respekt.

Kontakta oss så kan vi tillsammans se vad som kan göras i er fastighet.

Läs mer på: www.timblad.se

” Vi är supernöjda! Det är ett imponerande arbete som Timblads har utfört, in i minsta detalj. Stort tack!”

Frida Boström Heimdalsgatan 5, Vasastan

”Vi är väldigt nöjda med slutresultatet. Det blev fantastiskt fint”

Peter Stinner, ordf. brf Roslagen, Birger Jarlsgatan

59 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
© 2024 Olle Timblad Målerifirma AB All rights reserved Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm, Sverige Växel: 08-619 51 00 E-post: info@timblad.se

”Timblads har gjort ett alldeles utmärkt jobb”

Kenneth Eriksson, styrelseledamot i Brf Magelungen

”Vi gjorde en noggrann beskrivning över vad vi ville göra och tog in tre offerter. Timblads erbjöd oss lägsta pris. Vi är väldigt nöjda med Timblads arbete, inte minst våra källargolv blev suveränt snygga”,

Brf Dragonen Armfeltsgatan/Sandelsgatan

Timblads Måleri

– återskapar och nyskapar

Timblads är specialister på renoveringsmåleri – av trapphus och entréer, fönster och lägenheter.

Vår verksamhet omfattar allt från ny produktion till renoveringsmålning i bostadsrättsföreningar och privat bostäder. Precis som vi har specialister på nyproduktion har vi målare som vet hur man får nytt liv i entréer och trapphus, gamla slitna fönster, väggar och tak. Timblads erbjuder professionell hjälp hela vägen.

Kontakta oss så kan vi tillsammans se vad som kan göras i er fastighet.

Läs mer på: www.timblad.se

60
© 2024 Olle Timblad Målerifirma AB All rights reserved Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm, Sverige Växel: 08-619 51 00 E-post: info@timblad.se

Avfallskonsulten jobbar för att göra skillnad

Många bostadsrättsföreningar har svårt att få till en fungerande källsortering. Särskilt när det gäller den obligatoriska insamlingen av matavfall.

Läs mer: www.avfallskonsulten.se

Ville Sandgren Strada och hans kollega Pierre Sundman har arbetat i avfallsbranschen i Stockholm i cirka tio år. De har erfarenhet från både entreprenörssidan och från beställarsidan i en bransch som de upplever behöver moderniseras. Framför allt vill de kunna erbjuda en bättre service till kunderna och därför startade de företaget Avfallskonsulten 2017. Syftet var att göra en reell insats för miljön på ett enkelt och personligt sätt. Genom att sälja tjänster som gör skillnad för miljön menar Ville att det även känns bra för dem som privatpersoner.

“Att se till att en bostadsrättsförening med 125 medlemmar kan källsortera på

ett miljövänligt och enkelt sätt känns jättebra.”

Ville Sandgren Strada, Avfallskonsulten

Avfallskonsulten har ökat sin omsättning år för år och större delen av deras kunder består av bostadsrättsföreningar. Framför allt erbjuder de föreningarna regelbunden hämtning av återvinning samt grovavfall vid till exempel städdagar eller en vindsrensning. De säljer också tydliga sorteringsskyltar för att underlätta sorteringen samt tvättar kärl och soprum för att de

ska hålla sig så fräscha som möjligt. Att hålla rent i soprummet är ett enkelt sätt att få fler att återvinna, menar Ville.

För både stora och små föreningar kan det vara utmanande att få till en fungerande källsortering och därför erbjuder Avfallskonsulten alltid ett kostnadsfritt platsbesök. Efterfrågan på besöken har varit extra stor under hösten tack vare den nya lagen om obligatorisk insamling av matavfall som börjar gälla från och med den första januari 2023 i Stockholm.

“Många söker en lösning på den obligatoriska matavfallsinsamlingen.”

Ville Sandgren Strada, Avfallskonsulten

För Ville är det viktigt att de kan erbjuda alla bostadsrättsföreningar en anpassad avfallslösning. I innerstaden kan det till exempel vara svårt att hitta utrymmen för källsortering vilket kräver speciella lösningar. Det kan vara lättare ombyggnationer av soprummet, en ramp eller hiss som underlättar för kärlhämtning. Utanför innerstaden äger ofta föreningen en bit mark i anslutning till fastigheten vilket öppnar för andra möjligheter. De rekommenderas ofta att flytta källsorteringen utanför fastigheten till ett miljörum, låsta kärlskåp eller underjordsbehållare vilket både förenklar hämtningen och minskar den tunga trafiken i området. Dessutom kan det gamla soprummet lätt göras om till cykel- eller barnvagnsrum.

Text: Linda Svedin (www.svedinmedia.se)

61 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
från www.brf-nytt.se
artikel

HÅLL DIG UPPDATERAD MED DE SENASTE

BRF-NYHETERNA DIREKT TILL DIN E-POSTLÅDA

Som styrelsemedlem i en bostadsrättsförening kan

det vara bra att ha koll på vad som händer. Vi har samlat intressanta artiklar, nyheter och erbjudanden på vår nyhetssida www.brf-nytt.se.

Varje vecka skickar vi dessutom ut ett nyhetsbrev direkt till din e-post där du kan läsa veckans mest intressanta nyheter och artiklar.

Anmäl dig till BRF-Nytt

Besök www.brf-nytt.se eller skicka ett mail till nyhetsbrev@fastighetsmedia.se för att anmäla dig.

Vi behöver ditt namn, ev. bostadsrättsförening/ företag, E-postadress samt vilken region du är mest intresserad av (Mälardalen, Västra Götaland, Skåne eller övriga landet.)

BRF-Nytt skickas ut veckovis till över 8.000 mottagare runt om i hela landet. Nyehtsbrevet är kostnadsfritt och du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration eller få nyhetsbrevet skickat till en annan adress. Vid frågor, kontakta oss på nyhetsbrev@fastighetsmedia.se så hjälper vi er.

62
www.brf-nytt.se
f f f

Vi hjälper er med hela processen:

f Bygglovsansökan & ritningar

f Upprätta avtal mellan förening och boende

f Kontakt och support till styrelse och boende

f Montage, eftermarknad & service

Balkonginglasningar

Besök något av våra showroom

Lumon Stockholm - Sorterargatan 23 - 162 50 - Vällingby

MAKAJO - Brännkyrkagatan 82 - 118 23 - Stockholm

Lumon Västerås- Ringborregatan 1, 721 34, Västerås

Till oss vänder ni er när:

f Endast en medlem vill glasa in sin balkong f Några medlemmar vill glasa in sina balkonger f Hela föreningen vill glasa in balkongerna f Vid renoveringsprojekt

Få en kostnadsfri offert för er BRF

Vi kommer ut till er BRF och gör beräkningar som mynnar ut i en kostnadsfri offert er BRF och era medlemmar

Skanna QR-koden för att be om en offert

Mer utrymme för livet

www.lumon.se

Tel: 010-150 21 00

kunderservice@lumon.com

medlemmar
för BRFer och dess

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.