Brf-mappen, Södra Mälardalen, höst-vinter 2022/2023

Page 1

Södra Mälardalen

Hitta leverantörer och entreprenörer till Er Bostadsrättsförening

! t e t ö m e s l e r y t s l l i t n e p p a m d e m Ta HÖST · VINTER 2022/2023


VERKTYGET FÖR ATT HITTA DET ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING BEHÖVER Snabb hjälp från företag som valt att jobba med bostadsrättsföreningar i er region

Så här använde r du verktyget

BRF-Mappen

www.brfmappen.se

Kontakta oss

Mappen du håller i din hand innehåller ett antal leverantörer och entreprenörer som vill och har kapacitet att arbeta med bostads­ rättsföreningar, stora som små, i din region. Vi har en nära dialog med våra annonsörer och kontrol­ lerar dessa utifrån b.la. ekonomi, referenser och rating. Använd mappen för att hitta en aktör som passar er förening. På sidan intill hittar du alla annons­ örer i mappen. Vi har sorterat dem efter verksamhetsområden.

På vår site www.brfmappen.se kan du enkelt söka efter lever­ antörer och entreprenörer i din region. Här hittar du samtliga av våra annonsörer samt aktuella erbjudanden och kampanjer. Du kan även hitta kontaktupp­gifter till tidigare annonsörer i våra mappar. Vi arbetar hela tiden hårt med utvecklingen av våra digitala kanaler för att ytterligare förenkla styrelsens arbete och förbättra vårt helhetskoncept.

Hittar du fortfarande inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en passande aktör för er bostadsrättsförening. Du kan kontakta oss på flera sätt. Antingen via e-post på adressen kontakt@fastighetsmedia.se eller via telefon 0651-688 60.

Tips! Planera i god tid

Är du i behov av snabb hjälp?

Tänk på att det under vissa perioder kan finnas en hög efterfrågan på specifika tjänster eller produkter. Planera och kontakta leverantörer och entreprenörer i god tid innan åtgärdens tänkta start.

Kontakta oss och beskriva era behov. Vi matchar därefter era önskemål mot våra annonsörer och förmedlar sedan kontakten till passande leverantörer eller entreprenörer.


VERKTYGET FÖR ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING Innemiljö & Fastighet

Produkter

Bröderna Siljendahls Måleri AB

Måleri, Fönsterrenovering, Trapphusrenovering 7-8

Ekstrands Dörrar & Fönster

Portar, Dörrar, Fönster

10

KEAB Gruppen AB

Trappstädning, Trädgårdsskötsel, Snöröjning

11

PWS Nordic AB

Avfallssystem

19

Videira Group Konsult AB

Underhåll Skyddsrum

14

Axema Access Control AB

Passersystem, Porttelefon, Bokningssystem

20

Dryft Sverige AB

Måleri, Bygg, VVS, El, Plattsättning

17-18

IMD Sverige AB

Individuell Mätning & Debitering

INBEGO AB

Renovering Golv i Garage & Parkeringshus

25-26

El av Sol Nordic AB

Solenergisystem

23

Isoleringslandslaget AB

Lösullsisolering

28

Nordisk Hiss AB

Hissar, Installation, Service

24

Brand och fogteknik AB

Fogning & Brandtätning

29

S2 Billaddbox AB

Elbilsladdning, Serviceavtal

27

Opalab Relining AB

Relining

30

Gymab

Träningsutrustning, Gymlösningar

31

Hemkomfort AB

Radonmätning, Ventilation

35

FÄSTEB Byggaktiebolag

Balkonger

32

AKR Entreprenad AB

Entreprenad El & Bygg

39

Skandinaviska Områdesskydd AB Räcken, Staket, Grindar

Kinab AB

Återvinningsmiljöer

41

Terra Service i Stockholm AB

Lekplatser

Fastwash Sverige AB

Tak- & Fasadtvätt

42

Mälardalens Trägolv AB

Trägolv, Textil- & Vinylmattor, Trapprenovering 45

Skrået Inomhusmiljö AB

Ventilation, OVK, Radonmätningar

43

NEXIMA Hiss & Rulltrappor AB

Hissar, Service & Reparation

47

SEAK AB

Elinstallationer, Elbilsladdning, Solceller

48

SEAK AB

Elinstallationer, Elbilsladdning, Solceller

48

Tamsi Måleri AB

Trapphusmålning, Fasadmålning

49

Svenska Lumon AB

Balkonginglasningar

Utemiljö

21-22

33-34 37

Baksidan

Administrativt, Fastighetsförvaltning & Övrigt

NCC Industry AB

Asfaltering, Plattsättning, Grönytor

6

NordIQ EcoComfort Energy AB

Energieffektivisering

Gröndals Mark & Trädgård AB

Snöröjning, Väg- & Markarbeten

9

Pararet AB

Byggkonsult, Projektledning, Kontrollansvarig 12

KEAB Gruppen AB

Trappstädning, Trädgårdsskötsel, Snöröjning

11

Sefast AB

Byggkonsulter, Energieffektivisering

36

Sveriges BostadsrättsCentrum AB Fastighetsförvaltning

Dahlmansro Skog & Trädgård AB Trädgård, Lekplatsbesiktningar, Underhåll R.A Trädgård & Markservice AB

FASTIGHETSMEDIA I LJUSDAL AB Ansvarig utgivare: Daniel Hertzberg daniel.hertzberg@fastighetsmedia.se

Trädgård, Trädfällning, Markarbeten, Snickerier 38

WiseHouse

www.brfmappen.se

Bokningssystem, Porttelefon, Internet

Annonsmaterial: material@fastighetsmedia.se Produktion: www.svedinmedia.se Tryck: www.atta45.se

5 13 15-16 46


LÄS NYHETER OCH HITTA LEVERANTÖRER TILL ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING På www.brfmappen.se hittar du allt du behöver till er bostadsrättsförening. Här har vi samlat brf relaterade nyheter, leverantörer och entreprenörer från hela landet. Filtrera enkelt på region, bransch m.m. Se företagets profil och aktuell annons från BRF-mappen och kontakta enkelt de leverantörer du önskar komma i kontakt med.

www.brfmappen.se 4


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Prischock på fjärrvärme? De senaste prishöjningarna på fjärrvärme har gjort det viktigare än någonsin att ta kontroll över energiåtgången i varje bostadsrättsförening. Vi hjälper er att minska er energianvändning med en beprövad och väldokumenterad lösning.

Lägre energikostnader och ökad inomhuskomfort Höga energikostnader och ojämn inomhustemperatur är ett vanligt problem i många fastigheter. Skillnaderna i temperatur mellan olika lägenheter kan vara flera grader och orsaken till detta är en ineffektiv och ibland direkt felaktig styrning av värmesystemet. Konsekvensen blir missnöjda lägenhetsinnehavare och höga energikostnader. Med små variationer bygger uppvärmningen av våra fastigheter, nya som gamla, på teknik som är nästan 100 år gammal. Genom åren har det kommit en mängd lösningar för att reglera värmen på ett effektivt och kontrollerat sätt. Man skulle kunna tro att problem med ojämn värme och hög energiförbrukning skulle vara lösta för länge sedan, men så är det i de allra flesta fallen inte. Orsakerna till detta är många, men ofta handlar det om både okunskap och ekonomiska intressen. Med Nordiq Energys patenterade lösning kan vi leverera rätt effekt in i systemet och, efter balansering av detta, fördela denna på ett sätt som gör att temperaturen blir jämn i hela fastigheten. Ni får ett jämnt och behagligt inomhusklimat med lägre energikostnader som följd.

Vi gör detta med standardkomponenter och oavsett om fastigheten är byggd 1920, 1970 eller 2014 så kan vi implementera vår lösning utan fördyrande specialkonstruktioner och -system. Denna lösning är sprungen ur ett forskningsprojekt på Chalmers och fungerar även i fastigheter där andra lösningar går bet. Vi tar ansvar för hela processen och finns där före, under och efter installation. Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång och analys av förutsättningarna i er fastighet.

Boka en energi-inventering En energi-inventering ger er svart på vitt vilka förutsättningar som råder i just er bostadsrättsförening och den ligger också till grund för de åtgärder ni bör vidta för att få ner kostnaderna och förbättra inomhusklimatet i fastigheten.

Nordiq Energy | Malörtsvägen 10 | 449 33 Nödinge www.nordiqenergy.se | E-post: info@nordiqenergy.se Telefon: 010-288 16 00

5


ncc.se/asfalt

Dags att asfaltera?

Asfalt när den är som bäst NCC förknippas ofta med omfattande asfaltsprojekt. Och visst asfalterar vi stora motorvägar, men lika ofta hjälper vi bostadsrättsföreningar eller vägföreningar med hållbara, snygga och väl fungerande ytor – stora som små.

att minska användningen av fossila bränslen, öka energieffektiviteten och spara naturresurser. En asfalt med lågt klimatavtryck, men till samma höga kvalitet.

Vi erbjuder: • Asfaltering och fräsning • Sättning av natursten, gatsten och kantsten

En trygg partner att lita på, hela vägen

• Plattsättning, murar och gräsarmering

Vi är med dig hela vägen, från offert till färdigt projekt. Vi ser alltid till att du får en trygg process med miljöanpassad kvalitet och teknik. Vi hjälper dig med alla typer av projekt lappa och laga eller en omfattande asfaltsbeläggning.

• Schaktning och hårdgörning

• Grönytor och tomtplanering • Hyvling och saltning av grusvägar och parkeringar • Linjemålning

Asfalt med lågt klimatavtryck NCC Green Asphalt är vårt sätt att producera asfalt med minsta möjliga inverkan på miljön där vi arbetar hårt med

Vill du veta mer? Tobias Palmqvist • 076-318 21 97 • tobias.palmqvist@ncc.se • ncc.se/asfalt 6


ERFARENHET TRADITION KOMPETENS

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

SEDAN 1970

Vi erbjuder 20% rabatt på material

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

*

Vi gör det vi kan. Lite bättre.

ANGE KOD ”BRILJANT” *Gäller ord.pris

Här får ni ett bättre slutresultat. Oavsett om det gäller ny- eller ommålning, fönsterrenovering eller dekorationsmålning. Vad vill ni förbättra eller underhålla? Bred kompetens ger en bred verksamhet. Hos Siljendahls finns erfarna målare för nybyggnationer och renoveringar, men också specialister på dekorationsmålning och restaurering. Med ett stort antal målare kommer även styrkan att organisera och projektleda. Vi klarar stora jobb men glömmer aldrig glädjen i de små. Siljendahls ingår dessutom i ett nätverk av hantverkare. På så sätt har vi goda kontakter med andra hantverkare som vi vet gör ett bra jobb.

Vi jobbar framförallt med: • Ny och ommålning. • Restaurering och dekorationsmålning. • Fönsterenovering på verkstad. • Fönstermålning. • Utvändig målning. • Hjälp och stöd vid färgsättning. • Råd vid äldre ytbehandling. • Vi kan även hjälpa till med snickare, mattläggare och elektriker mm.

Vi målar enbart med godkända färger och värnar om en minimal miljöpåverkan. Det är en naturlig del i arbete, för hela Siljendahls. Bröderna Siljendahls Måleri AB • Västertorpsvägen 135 • 129 44 Hägersten • Tfn: 08-449 09 30

www.siljendahls.se 7


ERFARENHET TRADITION KOMPETENS SEDAN 1970

Våra kunder ska känna sig trygga i våra händer Renovering av trapphus Siljendahls kunniga medarbetare bistår med tekniskt stöd vid renovering och ommålning. Våra experter undersöker vilka färger som använts tidigare och utifrån det ger de förslag på vilken produkt som kan användas tillsammans med befintlig. Vi har lång erfarenhet och känsla för dekorationsmålning och restaurering av äldre fastigheter

Vi erbjuder 20% rabatt på material *

ANGE KOD ”BRILJANT” *Gäller ord.pris

Servicemåleri Våra erfarna servicemålare hjälper till vid exempelvis försäkringsskador, fukt och brandskador. Våra välutrustade servicebilar täcker hela Stor-Stockholmsområdet och utför snabbt mindre arbeten. Vi har för närvarande 15 servicebilar som arbetar med fastighetsägare, privatpersoner och professionella beställare.

Fönsterrenovering I många fall är det både miljövänligt och ekonomiskt lönsamt samt bevarar fastighetens tidstypiska utseende. Vårt helägda dotterföretag Södermalms glas, beläget i Jordbro industriområde, utför renoveringar av gamla fönster. Det är miljövänligt och spar ändliga resurser. Vår verkstad utför de flesta förekommande arbeten inom fönsterrenovering, bland annat trälagning och måleriarbeten. Vi monterar även ljudglas, energiglas och solfilm i befintliga fönster. Det vill säga alla typer av arbeten som ett traditionellt glasmästeri utför.

Bröderna Siljendahls Måleri AB • Västertorpsvägen 135 • 129 44 Hägersten • Tfn: 08-449 09 30

www.siljendahls.se 8


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Är ni redo för vintersäsongen? Gröndals Mark & Bygg ser till att vinterhalvåret löper bekymmersfritt för er bostadsrättsförening. Vi halkbekämpar, fraktar bort snö och ser till att fordon och boende tar sig fram. Förbered redan nu genom att teckna ett avtal med oss. Vi finns här för alla i Stockholm vare sig det gäller en större upphandling eller privat.

VÄGARBETEN

SNÖRÖJNING

Är det dags att se över gångvägar och parkeringar? Vi hjälper er med allt från mindre lagningar till hela ombyggnader. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er bostadsrättsförening med er utemiljö.

INNERGÅRDSRENOVERING Har ni en innergård som känns gammal och tråkig, som inte alls fyller någon funktion? Vi har lång tid i branschen och löser det mesta för att göra även våra mest kräsna kunder nöjda med slutresultatet.

Med snö som faller under vintern följer omedelbart en rad olika problem om man inte har rätt resurser för omedelbara insatser. Vänta inte tills problemen är ett faktum utan kontakta oss redan idag så förbereder vi en lämplig lösning att sätta in direkt när snön kommer.

MARKARBETEN Gröndals Mark & Bygg hjälper er med alla typer av markarbeten. Våra erfarna medarbetare ser till att arbetet utförs på ett säkert och smidigt sätt. Vi tar hand om hela projektet från början till slut.

Gröndals Mark & Bygg Gröndalsvägen 34 117 66 Stockholm

08-550 899 92 info@grondals.se www.grondals.se

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att hålla er förening till en trygg och välkomnande utemiljö. 9


HÖJ VÄRDET PÅ ER FASTIGHET Ekstrands erbjuder skräddarsydda dörrar och entréportar till alla typer av fastigheter. Vackert och starkt i massiv ek eller valfri kulör. Vi tar hand om allt från uppmätning och tillverkning till installation.

Besök vår butik och utställning

10

Råsundavägen 100 i Solna 08-27 90 92, sthlm@ekstrands.com www.ekstrands.com

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945


VI FY LL ER 25 ÅR

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Vi kan trappstädning! Vi är duktiga på trappstädning, vi har idag ca. 200 st brf som kunder där vi utfört städning regelbundet, vi har ramavtal med JM AB avseende städning i inbyggda brf. Vi har kunskapen och erfarenheten som gör att vi kan sköta om era trapphus på bästa sätt. Med rätt kompetens, rätt utförd och regelbunden städning hålls era fastigheter rena och fina vilket ökar trivseln.

Vår målsättning är att ge bästa service, skapa och tillhandahålla en långsiktig kvalitet. Det är viktigt att veta vad som ska städas och när, därför tar vi fram ett tydligt städschema tillsammans med dig som kund samt sätter upp information i entréerna om när städning utförs. Utförd städning kontrolleras löpande av arbetsledare som dokumenterar kontrollen skriftligt. Arbetsledare har regelbundna möten med kunden för att följa upp städningen.

KEAB Gruppen är sedan 2005 kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO-standarden, dvs vi har mycket bra rutiner för hur vi ska uppnå utlovad kvalitet samt hur vi ska arbeta för att värna om vår gemensamma miljö. Är priset det viktigaste är vi kanske inte rätt städbolag för er, men söker ni kvalité är vi absolut rätt partner. Varmt välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte att diskutera hur vi kan hjälpa er.

Besök oss gärna på keabgruppen.se för mer information om övriga tjänster

Trädgårdsskötsel och snöröjning Vi hjälper många bostadsrättsföreningen med bl a snöröjning och trädgårdsskötsel. Med avropsavtal prioriteras ni när det väl kommer snö eller när löven från träden fyllt innergården och alla vill ha hjälp samtidigt, dessutom får ni förmånligare priser. Kontakta oss för att skapa en underhållsplan som passar just er.

KEAB Gruppen AB • Box 42215, 126 17 STOCKHOLM Besöksadress: Cedergrensvägen 31, Hägersten • Telefon 08 - 667 79 48 • E-post info@keabgruppen.se

11


”PARARET-SVERIGES TREVLIGASTE BYGGKONSULTER”

VÅRA TJÄNSTER

VISION

• • • • • •

Pararets mål är att vara ett av Sveriges modernaste och effektivaste konsultbolag inom bygg, mark och anläggningsmarknad. Med lång erfarenhet och brett kontaktnät ser vi till att snabbt och smidigt lösa era behov.

• • • •

KONTROLLANSVARIG (KA) ENTREPRENADBESIKTNING PROJEKTLEDNING BYGGLEDNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖRMEDLING AV KONSULTTJÄNSTER PROJEKTERING & RITNING ARBETSLEDNING ARBETSMILJÖANSVARIGA BAS P & BAS U KALKYLERING

Telefon: 010-33 19 800

Besöksadress: Norrtäljekontoret: Hantverkaregatan 3 Norrtälje

Stockholmskontoret: Enhagsvägen 3 Täby

E-post: Info@pararet.se

Vi har en mängd nöjda kunder och lyckade projekt bakom oss. Så hör av er om ni behöver hjälp av en expert i era byggprojekt.

Läs mer om oss på www.pararet.se

12


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Orolig för kostnaderna? Sänk era energikostnader I de flesta föreningar finns det goda möjligheter att minska energiförlusterna och kostnaderna med enkla medel samtidigt som inomhusklimatet förbättras. Våra energiexperter sänker era uppvärmningskostnader Energideklaration Energiutredningar Termografering Investeringsbedömningar och energiberäkningar På vår hemsida hittar ni mer information om våra tjänster samt tips och råd om hur ni kan minska energianvändning på egen hand Håll mobilkameran mot QR-koden för att komma till www.sefast.se/energi

Ta kontroll över underhållet En tydlig underhållsplan hjälper er som styrelse att skapa samsyn, prioritera rätt åtgärder och fatta beslut. Med vår underhållsplan får ni Konkret och lättöverskådlig besiktningsrapport Kostnadsuppskattningar för samtligt planerat underhåll Konkret projektplan för aktuellt underhåll På vår hemsida hittar ni mer information om våra besiktningstjänster och exempel på våra besiktningsrapporter Håll mobilkameran mot QR-koden för att komma till www.sefast.se/underhållsplan

Utför era byggprojekt Bli en professionell beställare och få tid över till annat genom att överlåta byggprojektet till oss. Utvalda anbud utan oönskade överraskningar Juridiskt skydd med våra avtal Löpande hantering av entreprenörsfrågor

Oroa er inte, kontakta oss! Byggkonsulter för era behov 010-1468680 Info@sefast.se

13


ALLVARLIGT SÄKERHETSLÄGE

SKYDDSRUM www.tryggarerum.se

Vilket skick har era skyddsrum? Bostadsrättsföreningen har det huvudsakliga ansvaret för fastigheten och de skyddsrum som finns. Man ansvarar för skyddsrummets underhåll och iordningställande, vi vet att det kan vara svårt som styrelse/fastighetsägare att bedöma huruvida man lever upp till de krav som finns för ett fungerande skyddsrum.

Har styrelsen koll? Tryggarerum.se erbjuder en servicetjänst där vi bevakar och kontrollerar skyddsrum. Vi fastställer så att det praktiska iordningställandet av utrymmet går smidigt. Samt att skyddsrummet uppfyller de lagkrav som finns för att viktiga funktioner ska vara testade och fungerande så att utrymmet är en säker plats vid skarpt läge. Då slipper ni som styrelse/fastighetsägare tänka på vad som behöver kontrolleras och underhållas för ett fungerande, säkert och godkänt skyddsrum.

ERBJUDANDE FÖR BRF

119

199 kr/år per skyddsrumsplats*, 36 månader.

I servicepaketet ingår: • Bevakning av myndighetskrav och eventuell påverkan de kan ha på skyddsrummet. • Tillsynsbesök för kontroll av skyddsrummet. • En personlig kontaktperson för ert skyddsrum. • Enklare åtgärder utförs kostnadsfritt av vår personal.

Vid 36 månaders kontrakt: Normalpris: 199 kr/skyddsrumsplats*/år. BRF-Mappens läsare får 40% rabatt: 119kr/skydsrumsplats*/år. Vid 12 månaders kontrakt: Normalpris 299 kr/per skyddsrumsplats*. BRF-Mappens läsare får 40% rabatt: 179 kr/per skyddsrumsplats*. Priserna gäller tom 2023-04-30 för BRF-Mappens läsare vid nyteckning. Hänvisa till den här annonsen vid bokning för att ta del av erbjudandet. *Enl. MSB’s klassificering av skyddsrummet (står angivet på skyddsrumskartan).

Välkommen att kontakta oss! 08-650 13 00 • servicepaket@tryggarerum.se • tryggarerum.se 14


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Mycket mer än fastighetsförvaltning I över hundra år har vi hjälpt bostadsrättsföreningar över hela Sverige med allt från teknik och daglig drift till ekonomi, energi, juridik och ombyggnationer. Vi vet att en fastighet som sköts långsiktigt, hållbart och strukturerat blir billigare i drift, ökar i värde på sikt och ger ett tryggare och stabilare boende. Med all vår samlade erfarenhet är vi experter på det vi gör. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig och din förening på sbc.se och se vår webbserie på helthemma.sbc.se

15


Vi är fastighetsförvaltaren som både kan och vill lite mer! Hej! Vi är SBC, specialister på att förvalta, utveckla och ta hand om fastigheter. Sedan ett helt sekel erbjuder vi våra kunder spetskompetens inom ekonomi, teknik, projektledning och bostadsrättsjuridik. Enkelt Med vår digitala kundportal kan du enkelt och lättöverskådligt följa upp vad som händer i er förening, skapa rapporter, kolla planerat underhåll, attestera fakturor och mycket mer. Tryggt Vi på SBC har bred expertis under vårt tak; kunniga ekonomer, jurister, tekniker, projektledare och utvalda samarbetspartners. Oavsett om ni är en liten eller stor förening har ni alltid nära till hands till den erfarenhet och de experter ni behöver.

Hållbart Alla våra kunder med ekonomisk förvaltning erbjuds en unik hållbarhetsrapport. Med SBC som förvaltare kan ni göra de nödvändiga omställningarna för ett hållbart boende med solceller, laddstolpar, energideklarationer, individuell mätning m.m. Personligt Du har alltid en personlig kontakt, en kundansvarig, som ansvarar för ditt ärende och vill du prata med vår kundtjänst har vi öppet 07-21 varje vardag.

Välkommen till SBC - Vi ser helt enkelt till att ni får tid över till annat och att ni, era fastigheter och ekonomi mår bra. Låt oss sätta ihop ett paket med tjänster som passar just din förening. Det är enkelt att byta förvaltare till SBC. Kontakta oss på www.sbc.se, så berättar vi mer. 16

”SBC ger oss en enkel och tydlig sammanfattning vad vi ska göra och hjälper oss att planera för året. Många av medlemmarna har aldrig jobbat med det här förut, så det är viktigt med stöd.” Virág Karsai Brf. Glasera Porslinsfabriken, Gustavsberg


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Hantverkstjänster för din bostadsrättsförening För både BRF och boende Med oss får din bostadsrättsförening full tillgång till experthjälp och duktiga hantverkare. Vi hjälper er med allt från mindre underhåll till helrenoveringar - och allt däremellan!

Målare

Snickare

Elektriker

Rörmokare

Plattsättare

Alla våra hantverkare är anställda på Dryft med kollektivavtal. Med oss är det enkelt, härligt och tryggt att renovera!

Populära tjänster för BRF:er

Allt för din trapphusrenovering

Rådgivning och installation av laddboxar

Belysning både inne och ute

Och vi gör mycket mer än så!

dryft.se/brf - kontakt@dryft.se - 08 641 20 20

17


Några fler av våra tjänster Energirenovering Trapphusmålning Fasad Dekorationsmålning Fönsterrenovering Säkerhetsdörrar

Tvättstuga

Och många fler!

Vad andra bostadsrättsföreningar säger om Dryft Dryft hjälpte oss att renovera trapphuset i vår Brf. De gjorde ett mycket bra jobb med professionella målare som dessutom fixade lite extra. Bra kommunikation på daglig basis gjorde att jobbet flöt på smidigt och avslutades enligt tidplan. Kul att jobba med duktigt folk.

Ett seriöst företag med känsla för kvalitet och yrkeskunnande. Personalen var lätta att kommunicera med och de hade alla en känsla för detaljer och meddelade oss när de hittade problem som behövde åtgärdas före målning. Arbetet var väldigt gediget och slutresultatet var utmärkt.

Se filmer på resultat och intervjuer med styrelserna på dryft.se/referenser

na kan n s r Elle -kode QR

Av 180+ omdömen på Google

18

dryft.se/brf - kontakt@dryft.se - 08 641 20 20


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

enkel & effektiv sortering av

Drive In Mat 2x140L

MATAVFALL

Kärlgarage mat 2 x 240L & UWS, under jord mat 3000L

I PWS breda sortiment hittar du genomtänkta, hållbara och lättskötta avfallslösningar för många olika avfallsfraktioner för er Bostadsrättsförening.

www.pwsab.se

Skåp för kompostpåsar 19


Total Access

Passersystem

Porttelefon

Bokningssystem

Digital informationstavla

En säker affär. Öppna dörren till en förenklad vardag. Med skalbara passersystem investerar er bostadsrättsförening i trygghet på lång sikt. Skydda hela fastigheten och uppgradera med fler funktioner efter behov. VAKA® bäst i klassen på passersystem.

» Flexibelt och framtidssäkert » Tryggt och tillgänglighetsanpassat » Användarvänligt » Inga löpande kostnader

Kontakta oss för en offert. Vi utför kostnadsfria besök, då vi går igenom era behov ihop med en erfaren säkerhetstekniker. Därefter ger vi ett så exakt kostnadsförslag som möjligt. Ring oss på 08-722 34 40 eller mejla till offert@axema.se

www.axema.se 20


RIV AV OCH SPARA

Smart avläsning och rättvis debitering Individuell mätning och Debitering Vi hjälper er att undersöka möjligheterna för Individuell Mätning och Debitering (IMD) av värme, vatten eller el i er förening. Därefter levererar vi en totalentreprenad med installation och driftsättning av mätare och system. Slutligen säkerställer vi med fjärravläsning att ni enkelt kan debitera förbrukningen på medlemmarnas avgiftsavier.

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

System och tjänster för Individuell Mätning och Debitering (IMD)

En komplett leverantör av IMD-system Techem har sedan 1952 levererat mätare och tjänster för individuell mätning och debitering av värme, vatten och el i flerbostadshus och radhusområden. Idag ansvarar Techem för avläsning och debitering i mer än 11 miljoner hushåll med tillhörande 55 miljoner mätpunkter i Europa. I Sverige har vi levererat Techems trådlösa IMD-lösningar i mer än 20 år, och idag kan vi erbjuda ett stabilt avläsningssystem och en säker tjänsteplattform.

Gemensam el I de flesta fall sparar medlemmarna 1 000 – 1 500 kr per lägenhet och år på att köpa elen via föreningens abonnemang. Vi hjälper er undersöka era förutsättningar och möjligheter, och presenterar därefter en besparingskalkyl med jämförelse före och efter ombyggnad.

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning eller offert! www.imd-system.se | info@imd-system.se | 010 202 28 00 21


Trådlösa vattenmätare Vi kan leverera vattenmätare för lägenheter, radhus eller hela fastigheter. Vi anpassar bygglängder och anslutningsstorlekar för att passa montageförutsättningar i fördelarskåp, dolt i skåp eller för synligt montage i t.ex. badrum. Tack vare integrerad trådlös kommunikation så kan mätare enkelt monteras även om det inte är förberett för mätning på förhand.

Elbilsladdare Vi kan mäta förbrukningen till era laddplatser med våra elmätare, alternativt ta emot en förbrukningsfil från era laddboxar. Detta innebär att vi både kan hantera både fasta personliga och rörliga laddplatser. Därefter kan vi enkelt leverera en debiteringsfil till er förvaltare så att kostnaden debiteras på avierna.

Debiteringstjänster Baserat på fastighetens priser eller kostnader beräknar vi förbrukningskostnaden för de enskilda lägenheterna samt framställer tillhörande förbrukningsunderlag. Vi tillhandahåller därefter kundservice mot boende via telefon och e-post samt support mot styrelsen eller förvaltaren.

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning eller offert! www.imd-system.se | info@imd-system.se | 010 202 28 00 IMD Sverige AB Malmö | Göteborg | Stockholm 22


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

En lysande framtid. För din fastighet. Genom att ställa om till solenergi ger du din BRF möjligheten att både minska den totala driftkostnaden och öka det framtida värdet. El av Sol erbjuder marknadens bästa solenergisystem och vi är med dig hela vägen – från första spadtag till nyckelfärdig anläggning. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning redan idag. Tillsammans tar vi steget mot en ljusare framtid. Läs mer på elavsol.se 23


En del av den gröna hisskoncernen.

Tryggast på alla plan Vi levererar, monterar och utför service på alla fabrikat, med dygnet-runt-jour. Våra lösningar innebär inga låsta system, utan alla i branschen kan underhålla och sköta våra installerade hissar. Varje hus är unikt, vi hjälper er att hitta den lösning som passar bäst för just eran bostadsrättsförening.

SERVICE

MODERNISERING

NYINSTALLATION

Service behövs för att undvika driftstopp, oplanerade reparationer och inte minst irritation. Varje servicebesök utförs för att kontrollera hissens säkerhetssystem, driftsäkerhet och justera upptäckta fel. Service som bygger på förebyggande underhåll för att upptäcka och reparera mindre fel innan de leder till funktionsfel eller driftstopp och risk för jourutryckning sparar mycket pengar. Vi erbjuder förmånliga hisserviceavtal. Kontakta oss så berättar vi mer.

Frågorna blir många när hissen upprepat stannat, man får ta trapporna. En hiss har efter ett tjugotal år gjort betydligt fler starter än man kan tro, transporterat mycket mer än man anar. Det är helt enkelt dags att göra något vettigt med pengarna än att lägga dom på jourutryckningar då hissen krånglar. Genom att modernisera hissen i fastigheten bevaras också värdet på fastigheten och hyresgästerna känner trygghet i en väl fungerande och modern hiss.

Det är viktigt att rätt typ av hiss blir rätt lösning i byggnaden. Ett nära samarbete från ett tidigt skede i projektet hjälper er att hitta rätt lösning för bostadsrättsföreningen, sett till den totala kostnaden inte bara till själva inköpet – utan även gällande drift, underhållsmöjligheter och energiförbrukning. Vi har lång erfarenhet av nyinstallationer. Besök vår hemsida eller kontakta oss för mer information.

Nordisk Hiss AB Linköping N. Oskarsgatan 33, Box 1922 581 18 Linköping

Nordisk Hiss i Eskilstuna AB Tel: 016 - 14 14 95 | Felanmälan: 016 - 14 72 00

Tel: 013 - 31 47 00 Fax: 013 - 10 63 05 Felanmälan. 013 - 10 26 30

www.nordiskhiss.se 24

Nordisk Hiss Växjö Tel: 0470 - 367 90 | Felanmälan: 0470 – 242 00 Nordisk Hiss Norrköping Tel: 011 - 16 38 00 | Felanmälan: 011- 23 84 30 Nordisk Hiss AB Västerås Tel : 021 – 81 10 94 | Felanmälan: 021-18 33 00 Nordisk Hiss Jönköping Tel: 036 - 10 00 11 | Felanmälan: 036 - 10 00 11 Nordisk Hiss Nyköping Telefon: 0155 400101 | Felanmälan: 0155 400100

Västerås Karlstad Örebro Motala Tranås Jönköping Växjö

Eskilstuna Nyköping Norrköping Linköping Mjölby

Västervik


Därför ser kanske ditt garage ut så här! RIV AV OCH SPARA

Smältvatten från bilarna bär med sig salter som skapar de största problemen då det tränger igenom gjutning och angriper armeringen som korroderar. Att konstruktionen angrips är extra

RIV AV OCH SPARA

allvarligt då pelare och mellanbjälklag har en bärande funktion. Om angripen armering väl är synlig för blotta ögat är skadorna oftast mer omfattande än vad man kan förledas att tro. Tid är en viktig faktor för att undvika utmatningsslitage som dessutom kan vara direkt farliga.

Normal kontroll inför renovering

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Kontroll av klorider, dvs salter, i de olika betongkonstruktionerna. Vi gör även en genomlysning av karbonatiseringdjup och kontroll av täckskikt. Ovan punkter ligger sedan som grund för åtgärdsförslag och vidare renovering.

INBEGO® är specialiserade på renovering av äldre och skadade betongkonstruktioner i exempelvis

CMYK:

77 33 30 15

parkeringshus och parkerings0 93 5 5

garage.

58 5 12 0

71 14 7 0

30 20 1 100

construction & flooring Anm: Vid små grader är Svart endast 100 K

25


Eller så kan ditt garage se ut så här! Normalt åtgärdas och renoveras skadad, eller dålig, armering och betong. Nya tätskikt för att skydda betongen för fortsatt exponering av till exempel klorider. Målning med karbonatiseringsbromsande färg och ny P-linjemålning.

Passa på! Ta tillfället i samband med renovering att montera nya rostfria brunnar och energismart belysning. Eller varför inte laddstolpar, nya portar och dörrar, ny ventilation och även att förbättra skalskyddet. .

CMYK:

KONTAKTA

77 33 30 15

0 93 5 5

58 5 12 0

71 14 7 0

30 20 1 100

Ronny AdrianArnell Moranski Ansvarig Brf Sthlm/Mälardalen Ring: 020 - 50 40 40 • www.inbego.se construction & flooring 26

Anm: Vid små grader är Svart endast 100 K


27

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA


Kompletta klimatsmarta lösningar inom lösullsisolering & lufttäthet

Svenska landslaget i lösullsisolering.Vi tilläggsisolerar Er vind med cellulosaisolering! MINSKA FASTIGHETENS KLIMATPÅVERKAN

Tilläggsisolera! Vi erbjuder kostnadsfri besiktning av era vindar där vi undersöker möjligheterna att sänka uppvärmningskostnaderna genom tilläggsisolering. Vi åtgärdar både kallvindar och vindsförråd.

Brf och fastighetsägare

Sänkta uppvärmningskostnader

Besparingspotential 10-40%

Med driftsoptimering 30-70%

”Vi är mycket nöjda med det arbete Isoleringslandslaget utfört åt oss. Både låghusen i första etappen och nu höghusen i andra etappen.”

Joel Fagerlind Styrelsemedlem, Brf Mörbyskogen

Vill er förening också spara pengar? KONTAKTA OSS IDAG FÖR KOSTNADSFRI BESIKTNING OCH OFFERT!

Nyhet!

Nu kan vi även hjälpa er med driftsoptime ring av era undercentra ler efter avslutad tilläggsisoler ingsentreprenad!

28

Klas Abrahamsson Uppland & Gävleborg 070-813 60 69 klas@isoleringslandslaget.se

Marcus Huld Stockholm/Mälardalen & Dalarna 070-813 60 64 marcus@isoleringslandslaget.se

020-44 66 40 • info@isoleringslandslaget.se • www.isoleringslandslaget.se


Fogfixarn Brand och Fogteknik är ett av Fog och Brandskyddsföretagen (FB) auktoriserat företag. Vi arbetar dagligen med att förbättra kvalitén på våra arbeten och vårt miljöarbete.

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Vi är ett företag med mer än 30 års erfarenhet av fogning och brandtätning

www.brandochfogteknik.se

Fasadfogning • Fogrenoveringar • Estetisk fog • Ljudtätningar • Brandtätningar • Brandavskiljning 29


Har ni problem med återkommande stopp eller odörer i er fastighet? Eller är det dags att göra något åt det gamla avlopps­ systemet? Kontakta oss på Opal Relining AB – vi är proffs på relining med strumpmetoden, vilket är en metod som gör det möjligt att bilda ett nytt rör i det gamla. De 50 första som hör av sig får en kostnadsfri konditionsbesiktning av avloppet! Det innebär att vi kommer ut och tillsammans med er väljer ut några stammar som vi utför besiktningen på. Robert Broberg Entreprenadsäljare 0722 02 70 55 robert.broberg@opalvvs.se

Vi får gamla rör att leva igen.

Foto: Lars Lennholm

30


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Träningsutrustning och gymlösningar för bostadsrättsföreningar E n i nve s t e r i n g s o m g ö r g o t t - p å r i k t i g t ! Att investera i ett gym med bra träningsutrustning är alltid uppskattat. Hos GYMAB köper du seriös träningsutrustning busenkelt och vi har en rad färdiga paketlösningar - från små till större lokaler. Kontakta oss och berätta om era förutsättningar - vi hjälper dig med utformning, idéer samt installation.

• Ger friskare medlemmar • Ökar värdet på er Brf Vi hjälper er i alla steg - från planering till färdigt gym

www.GYMAB.com • info@gymab.com • Telefon 0152-102 22 • Mobil 076-172 89 89

31


Stockholms balkongspecialist sedan 1991

Stockholms balkongspecialist sedan 1991 Enbalkong balkong ökar värdet ditt boende En ökar värdet i dittiboende och och skapar både nyanya ytorytor och möjligheter. skapar både och möjligheter. har hjälpt över bostadsrättsföreningar ViVihar hjälpt över 900800 bostadsrättsföreningar Stockholms innerstad att montera tusentals i iStockholms innerstad att montera tusentals skräddarsydda balkonglösningar. skräddarsydda balkonglösningar. Påvårvår hemsida fårmer du information mer information På hemsida får du om hurom hur detgår gårtilltill skaffa balkong på det attatt skaffa balkong samtsamt bilderbilder på mängder referensobjekt. mängder avav referensobjekt. Kontakta redan ett kostnadsfritt Kontakta ossoss redan idagidag för ettför kostnadsfritt platsbesök! platsbesök och referenser! 08-7440000 08-744 0707 www.fasteb.se www.fasteb.se

Instrumentvägen 31 • Box 9096 • 126 09 Hägersten 32

Högsta kreditvärdighet Fästeb Byggab 556773-0964 | 2020-10-05

Instrumentvägen 31 • Box 9096 • 126 09 Hägersten


Vi har lång erfarenhet av bostadsrättsföreningars särskilda behov, och kommer gärna ut och presenterar hur vi arbetar. Vi har ett stort sortiment för er utomhusmiljö och vi kan hjälpa er från idé till färdigt montage med ritningar, bygglovsansökan och annat underlag. Hos oss hittar du räcken i glas och smide, bullerskydd, staket, stängsel, grindar och mycket mer. Ring oss för experthjälp och gratis kostnadsförslag!

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Staket, räcke eller grind? Vi hjälper dig!

• Innergårdar • Balkonger • Uteplatser •

• Parkområden • Källarförråd • Garageportar • • Inpassage • Porttelefoner •

www.stängselbutiken.se 08-500 11 530 Skandinaviska Områdesskydd AB Kontakta oss! www.skandinaviska.nu Telefon: 08-500 11 530 www.stängselbutiken.se info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm Kontor / Norrtälje Kilowattvägen 12 Södra kustvägen 30 136 44 Handen 761 97 Norrtälje

Kontor / Göteborg Karlsbogårdsgatan 7D 25 37 Hising Kärra 33


Vi har det ni behöver. I vårt stora sortiment finns allt från bommar och stängsel till grindlås och porttelefoner. Bommar och bilspärrar

Bullerskydd och spaljéer

Vi hjälper er med montaget. Våra erfarna montörer monterar och specialbygger enligt era önskemål. Gånggrindar och körgrindar

Sektionsräcken

Delbetala som det passar er. Ni kan alltid köpa både montage och material på avbetalning. Porttelefoner

Smidesräcken och -grindar

Kontakta mig! Vi gör varje år ett stort antal jobb åt bostadsrättsföreningar i hela Sverige och är vana vid de behov som finns. Jag kan hjälpa er med allt från stängsel och bullerskydd till smide och glasräcken. Tobias Ahlström Telefon: 08-408 075 37 Mail: tobias.ahlstrom@skandinaviska.nu

www.stängselbutiken.se 08-500 11 530 Skandinaviska Områdesskydd AB Kontakta oss! www.skandinaviska.nu Telefon: 08-500 11 530 info@skandinaviska.nu 34 www.stängselbutiken.se

Kontor / Stockholm Kontor / Norrtälje Kilowattvägen 12 Södra kustvägen 30 136 44 Handen 761 97 Norrtälje

Kontor / Göteborg Karlsbogårdsgatan 7D 25 37 Hising Kärra


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Vi mäter, installerar & garanterar

Radon- och ventilationslösningar sedan 1991

Radonmätning

I Sverige ansvarar bostadsrättsföreningar och hyresvärdar själva för att radonmätning genomförs i fastighetens lägenheter. Vi erbjuder radonmätning för självservice- samt fullserviceuppdrag där vi bistår i hela processen från urval av lägenheter till sammanställt mätresultat.

Radonutredning & åtgärder

Efter konstaterat förhöjda radonhalter kan vi bistå med utredning samt besiktning och ge förslag på åtgärder för att sänka radonhalterna i fastigheten. Vi bistår även med utförandet av åtgärder.

Ventilation

Vi hjälper er att få en bättre inomhusmiljö genom service och underhåll av befintliga ventilationssystem samt nyinstallation/ utbyte av befintliga lösningar så som friskluftsventiler/spaltventiler, kryddhyllefläktar, takfläktar och FTX-system.

Stockholm/Mälardalen Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB Lyftkransvägen 5, 142 50 SKOGÅS

Telefon: 08-604 97 00 E-post: info@hemkomfort.se www.hemkomfort.se

Hemkomfort är ett familjeföretag som sedan 1991 förbättrat inomhusmiljön genom ventilation samt sanering av radon i villor, radhus och flerfamiljshus. Med huvudkontor i Stockholm och med filial i Skövde täcker vi in Mälardalen och Västra Götaland men tar uppdrag i hela landet. Vår omfattande verksamhet har givit oss ingående kunskaper och erfarenheter av de olika problem som måste lösas i samband med radonsaneringar. Vi har gått SSM:s kurs i åtgärder mot radon samt utfört tusentals saneringar med gott resultat. Vi erbjuder snabb specialisthjälp med att klarlägga status på radon och vilka åtgärder som behövs för att husets radonhalt skall ligga under gränsvärdet.

35


D

Dahlmansro

skog & trädgård AB

• Skog och trädgård • Fastighet och underhåll • Lekplatsbesiktningar

Dahlmansro erbjuder många tjänster inom trädgård och fastighet, från trädgårdsskötsel och trädfällning till målning, snickerier och lekplatsbesiktningar. Samla alla tjänster hos oss på Dahlmansro. Det blir enklare så.

36

E-post

Dahlmansro skog & trädgård

Telefon

conny@dahlmansro.se

www.dahlmansro.se

070 306 33 34


37

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA


R.A Trädgård & Markservice AB är ett spetskompetens- företag inom alla områden för underhåll av utemiljö. Vi erbjuder anläggning, skötsel och underhåll av park och fastighetsmark. Kontakta oss om du har idéer eller planer på att anlägga något, så ger vi dig tips och kostnadsförslag. Vi arbetar med både företag och privatkunder.

• Snickerier • Trädgård • Markarbeten • Trädfällning • Snöröjning • Maskinsopning • Schaktning • Grundisolering • Betongarbeten

Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning Robert Andersson | 070-655 25 19 | info@ratradgard.se

www. ratradgard.se 38


AKR Entreprenad AB hjälper din bostadsrättsförening med alla typer av bygg-, snickeri- och installationsarbeten. Våra elektriker är självklart godkända och certifierade av elsäkerhetsverket.

• BYGG OCH SNICKERI

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Entreprenad inom el och bygg för din Brf

• ENERGIEFFEKTIVISERING • INSTALLATIONER • FELSÖKNING • SERVICE FÖRE

EFTER

• BELYSNING • ELBILSLADDNING

Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning. 08 80 22 22 • info@akrentreprenad.se • www.akrentreprenad.se

PRECISI

N

39


artikel från www.brf-nytt.se

Fräsch återvinning ökar lusten att sopsortera

Patrik Rosengren och Micael Collen på Kinab förstod tidigt vikten av att ha fräscha återvinningsrum för att få människor att vilja sopsortera. Idag hjälper de bostadsrättsföreningar att vara en del av det större miljöarbetet. Läs mer: www.kinab.se I slutet av 2000-talet upptäckte de båda barndomsvännerna Patrik Rosengren och Micael Collen från Örnsköldsvik att det inte fanns något företag som rengjorde återvinningskärl i fastigheter och butiker. Patrik var verksam i fastighetsbranschen och fick själv rengöra återvinningskärlen med bristfällig utrustning. Mikael hade för tillfället en städfirma där många av hans kunder efterfrågade tjänsten. 2009 startade därför Mikael och Patrik företaget Kinab med målet att skapa fräscha återvinningsmiljöer för fastighetsägare. För två år sedan började också Annica Jonsson på Kinab och sedan 2021 är hon företagets VD. Annica tycker att återvinningsbranschen har en otroligt viktig roll i det globala miljöarbetet eftersom sopsortering är något vi som privatpersoner kan hjälpa till med. Hon ser det som en stor vinst att hennes arbete med att skapa rena och trevliga återvinningsrum bidrar till att människor vill sopsortera.

“Privatpersoner kan göra skillnad och vi vill hjälpa dem att göra återvinningen till en trevlig upplevelse.” Annica Jonsson, VD Kinab

Mätningar i kommunala bostadsbolag har visat att människor är mer benägna att sopsortera om miljöerna är fräscha och Annika berättar att vissa fastighetsägare till och med har satt upp en kristallkrona i återvinningsrummet för att det ska kännas trevligare att gå in där. Patrik uppmanar alla bostadsrättsföreningar att rengöra sina återvinningsrum minst två gånger per år eftersom 40

det är mycket partiklar som fastnar i kärlen men också för att lokalen i sig behöver rengöras. Tidigare har många föreningar haft eldsjälar som hållit rent men idag har många varken tid eller lust till det. Därför menar han att det är bra att anlita ett företag som rengör grundligt ett par gånger per år vilket gör det lättare för de boende att hålla efter lite grann.

“I många bostadsrättsföreningar finns eldsjälar som håller efter i återvinningsrummen men vi kan väl konstatera att de blir färre och färre.” Annica Jonsson, VD Kinab

När Kinab är på plats i ett återvinningsrum börjar de med att styra ut kärlen och mellanlagra det som finns i dem för att kunna rengöra dem grundligt med högtryckstvätt. De använder inga kemikalier. Vid eventuella brister på kärlen utför de också service och underhåll på plats. Sedan rengörs väggar, golv och tak innan kärlen återfylls och styrs tillbaka in i rummet. Om bostadsrättsföreningen har nedgrävda underjordsbehållare lyfts de upp och rengörs på samma sätt. Föreningen får också hjälp med egenkontroll och besiktning av behållarens lyftanordning med kedjor, vajrar och falluckor.

“Vi vill vara med och hjälpa privatpersoner och företag att vara en del av det större miljöarbetet.” Annica Jonsson, VD Kinab

Text: Linda Svedin (www.svedinmedia.se)


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Fräscha återvinningsmiljöer i bostadsrättsföreningar, företag eller fastigheter

www.kinab.se

En fräsch och välskött återvinningsmiljö är viktigt. Det skapar en positiv miljö som ökar fastighetens kvalité och trivsel. Det är roligare att sortera i en fräsch återvinningsmiljö.

RIV AV OCH SPARA

Vi erbjuder en helhetslösning som vi utformar utifrån just era behov och önskemål.

Vill du också ha en fräsch återvinningsmiljö? Kontakta oss

”Vi tömmer, vi borstar, vi spolar, vi skrubbar, vi rensar... Idag underhåller vi mer än 9000 stycken återvinningsrum och tvättar runt 2500 kärl i veckan. Och flera blir det.”

010-457 70 30 order@kinab.se www.kinab.se

PASSION FÖR EN REN OCH FRÄSCH ÅTERVINNINGSMILJÖ

41


Proffs på takoch fasadtvätt

• • • •

Taktvätt med högtryck Fasadtvätt med lågtryck Impregnering takpannor Lövstopp hängrännor

Vi förlänger livslängden på ditt tak och din fasad med många år. Softwash metoden är mycket effektiv och ger ett strålande resultat direkt. Alltid kostnadsfri offert 42

020-89 91 75 | info@fastwash.se | www.fastwash.se


RIV AV OCH SPARA

Dalaföretaget med anor från 1901. Nu också etablerade i Mälardalen!

RIV AV OCH SPARA

Ventilation i en byggnad har som grunduppgift att säkerhetsställa hälsosam och energieffektiv inomhusmiljö. I lokalbyggnader krävs ofta ett komplext system för att säkerställa att utrymmena har rätt temperatur och att det tillförs tillräckligt mycket frisk luft för att utrymmet skall kunna nyttjas på avsett sätt och att ställda krav uppfylles. Vi har lång erfarenhet av tekniska lösningar för att kunna uppfylla just er lokals behov.

Våra tjänster

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

TOTALENTREPRENAD VID OMBYGGNAD OCH NYPRODUKTION VENTILATIONSENTREPRENAD VENTILATIONSSERVICE OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL VENTILATIONSRENSNING LUFTMÄTNING/INJUSTERING ENERGIDEKLARATION RADONMÄTNING/SANERING LJUDMÄTNINGAR VENTILATIONSMONTAGE PLÅTARBETEN

Kontakta oss för offert 30

SKRÅET INOMHUSMILJÖ AB

E-post: info@skraet.com

www.skraet.com

Telefon: 0225-131 24 43


artikel från www.brf-nytt.se

Hälsoinspiratören som började sälja frisk luft

För Anna Holmstén kommer den personliga hälsan alltid i första rummet. Tillsammans med kollegorna i Friskahusgruppen får hon nu möjlighet att hjälpa människor till en bättre hälsa genom att skapa ett bättre inomhusklimat. Läs mer: www.friskahusgruppen.se Hälsa och hållbarhet är Anna Holmsténs viktigaste byggstenar i livet. Till yrket är hon är miljöingenjör och hon har lång erfarenhet av att arbeta i olika tekniska branscher som VA och sotning. Privat är hon en friluftsmänniska som älskar att vara ute i friska luften. För några år sedan fick Anna möjlighet att kombinera dessa två byggstenar när hon började arbeta som VD på Friskahusgruppen med målet att sälja en säker och frisk inomhusluft. De flesta människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus och inomhusklimatet påverkar hur vi mår. Därför var det viktigt för Anna att Friskahusgruppen skulle kunna göra skillnad för människor genom att skapa friska hem med frisk luft. Under pandemin har merparten av befolkningen spenderat mer tid hemma och då upptäckte många att luften inte är så bra som de har trott.

“Många tar för givet att luften ska vara bra och tänker inte på den förrän de har fått besvär.” Anna Holmstén, Friskahusgruppen

44

De flesta bostadsrättsföreningar som Friskahusgruppen besöker har ganska bra luft i sina bostäder eftersom föreningen oftast tar sitt ansvar gällande obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Många har dock svårt att se hur allt hänger ihop. Ofta åtgärdar

föreningarna själva symptomen på dålig ventilation t.ex. mögel men de gör inget åt ventilationen vilket gör att problemen så småningom kommer tillbaka. En viktig del av arbetet är därför enligt Anna att också utbilda boende och fastighetsägare i hur de kan få ett bättre inomhusklimat. På senare tid har fler föreningar börjat visa intresse för detta.

“Tidigare har de flesta fastighetsägare plikttroget utfört OVK för att lagen säger att de måste. Idag vet många att inomhusklimatet har betydelse för hur vi mår.” Anna Holmstén, Friskahusgruppen

För Anna som både värnar om hälsan och miljön är behovsstyrd ventilation det bästa som har hänt på marknaden. Det innebär att ventilationen ökar i den delen av bostaden där de boende befinner sig och minskar i de rum där ingen är. När ventilationen anpassas efter behovet av frisk luft minskar energiförbrukningen vilket är bättre för både miljön och plånboken. Dessutom får de boende en större medvetenhet om hur förbrukningen ser ut vilket ytterligare förändrar beteendet mot en mer miljövänlig förbrukning. Text: Linda Svedin (www.svedinmedia.se)


@malardalenstragolv malardalenstragolv.se

Vi jobbar i städerna runt Mälaren såsom Västerås Eskilstuna, Hallstahammar, Köping, Strängnäs, Uppsala, Enköping, mfl. Vi jobbar med dom flesta typer av golv inom torra utrymmen, inga golv inom våtrum.

Schackrutig matta i hallen samt ny matta på trappstegen samt måling av trapp.

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Mälardalens Trägolv är specialiserade på trägolv, men jobbar även med textil- och vinylmattor. Vi utför trapprenovering samt golvslipning. Ange vid b ”BRF” för 1 okning 0% på m rabatt ateri al!

Matsalsgolv som är slipat och färgat. Hästens sängar Huvudkontor i Köping.

Borstat furugolv

MATTLÄGGNING: VINYLGOLV • LINOLEUMMATTA • VINYLMATTOR TEXTILPLATTORNA • HELTÄCKNINGSMATTA TRÄGOLV: PARKETTGOLV • DESIGN GOLV • MASSIVA TRÄGOLV FISKBENSPARKETT • LAGNING AV TRÄGOLV • ALTANGOLV • TERASSGOLV GOLVSLIP: ALLA TYPER AV TRÄGOLV • ALTAN OCH UTEPLATSER MARKSTEN: RENGÖRING • BEHANDLING

Behöver du hjälp med ditt golv? Kontakta oss för en offert. info@malardalenstragolv.se www.malardalenstragolv.se

070 25 65 269 45


Förenkla din vardag med fastighetsdigitalisering Vi på Wise House är specialiserade inom området fastighetsdigitalisering – allt från installation till driftsättning. Med marknadens, förmodligen mest kompletta, smarta och genomtänkta system för kommunikation inom fastigheten, förenklar vi vardagen för både hyresgäster och fastighetsägare.

Boknings- & informationssystem Interaktiv kommunikation med hushållen i fastigheten. Bokning av tvättstuga, gästlägenhet, fastighetsskötare m m

Kom igång med fastighetsdigitalisering! Kontakta mig för ett personligt möte där vi gör en behovsanalys och går igenom förutsättningarna för just din fastighet. Behovsanalysen är kostnadsfri, och ger dig konkreta förslag på hur du kan förenkla vardagen för dig, dina hyresgäster, styrelse och medlemmar.

Bredbandsnät Installation och driftsättning

Jag ser fram mot att höra av dig! Amanda Fridolf – Wise House amanda.fridolf@wisehouse.se Telefon 08 730 00 40

Passersystem & porttelefon Ett flexibelt passersystem för alla typer av låsta utrymmen

Internet Vi samarbetar med alla internetleverantörer på marknaden TV Digital högupplöst och boxfri TV med komplett utbud av TV-kanaler Kameraövervakning Få kontroll på vad som sker i och runt bostaden

Skärmstorlek från 10 till 50”

46

* Behovsanalysen har ett värde på 5.000 kr

wisehouse.se


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Nexima hiss ett hissbolag som lägger fokus på säkerhet och kvalitet. Med vår kompetens, långa erfarenhet och egenskaper som problemlösare skapar vi trygghet hos våra kunder. Vi är tillgängliga och ser återkopplingar som en självklar del i vårt samarbete.

Service

Reparation

Alla hissar behöver regelbunden service. Bostadshissar behöver vanligtvis 2-4 servicebesök per år. Vi servar era hissar efter tillverkarens rekommendationer och byter ut slitna komponenter i samråd med Er.

Vid felanmälan får ni kontakt med en hisstekniker som utför felsökning för att hitta orsaken till driftsstopp. Vi utför felavhjälpande åtgärder utan anmodan och kontaktar Er vid större reparationer.

08-128 28 530 info@nexima.se www.nexima.se

47


Din partner för projekt inom el och automation Skandinavisk El & Automation Kontroll AB hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med alla typer av elinstallationer och automation. Anlita oss för installation och service av elbilsladdare, larm- och passersystem.

• Elbilsladdning • Solcellslösningar • Elinstallationer • Styr & Regler för Värme & Ventilation

48

Telefon: 070-658 36 20 E-post: info@seakab.se www.seakab.se


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Med en ny färg kommer ditt hem omedelbart få den där nyrenoverade känslan och bara fantasin sätter gränser för vad du kan åstadkomma. Invändig målning, tapetsering, fasadmålning, lackering av skåp och dörrar, rådvigning och färgsättning. Vad du än önskar har vi på Tamsi Måleri såväl kunskapen och kapaciteten som krävs för att hjälpa dig hela vägen. När du anlitar oss kan du förvänta dig flexibel och effektiv hjälp från engagerade målare som vet hur man skapar hållbara och snygga resultat överträffande alla förväntningar. Tryggt, professionellt och prisvärt. Precis så som vi själva hade velat ha det.

• • • • • • • • •

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Pålitlig målare med känsla för kvalitet

www.tamsimaleri.se Tamsi Måleri AB Org. nr: 556772-4504

Robin Tamsi 073-804 35 88 robin@tamsi.se Römora 30, Järna

In- och utvändig målning Trapphusmålning Fönsterrenovering Fasadmålning Tapetsering Målning med härdplaster (epoxi) Våtrumsmålning Färgsättning Lackering dörrar, luckor m.m.

Lasse Tamsi 070-567 88 93 robin@tamsi.se oxbacksgatan 8, Södertälje

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET TAMSI MÅLERI AB 556772-4504 | 2022-04-20

49


HÅLL DIG UPPDATERAD MED DE SENASTE NYHETERNA DIREKT TILL DIN E-POSTLÅDA Som fastighetsägare kan det vara bra att ha koll på vad som händer. Vi har samlat intressanta artiklar, nyheter och erbjudanden på vår nyhetssida www.brf-nytt.se. Varje vecka skickar vi dessutom ut ett nyhetsbrev direkt till din e-post där du kan läsa veckans mest intressanta nyheter och artiklar.

Anmäl dig till BRF- Nytt Besök www.brf-nytt.se eller skicka ett mail till nyhetsbrev@fastighetsmedia.se för att anmäla dig. Vi behöver ditt namn, ev. bostadsrättsförening/ företag, E-postadress samt vilken region du är mest intresserad av (Mälardalen, Västra Götaland, Skåne eller övriga landet.)

BRF-Nytt skickas ut veckovis till över 8.000 mottagare runt om i hela landet. Nyehtsbrevet är kostnadsfritt och du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration eller få nyhetsbrevet skickat till en annan adress. Vid frågor, kontakta oss på nyhetsbrev@fastighetsmedia.se så hjälper vi er.

www.brf-nytt.se 50


f f


Lumon Balkonginglasning Inglasning för bostadsrättsföreningar

fFörmånligt samarbetsavtal När er bostadsrättsförening upprättar ett samarbetsavtal med oss på Lumon erhåller medlemmarna i föreningen en föreningsrabatt och förlängd garanti. fHjälp med bygglov Vi hjälper till med allt ifrån fasad- och detaljritningar till teknisk beskrivning och bygglovsansökan. fAnpassade för det nordiska klimatet Våra inglasningar tillverkas i Finland och är testade för de varierande väderförhållandena vi har här i Norden.

fLumon ansvarar för hela processen, inga mellanhänder Vi på Lumon har varit verksamma i branschen i över 40 år och äger hela processen; från första kontakt, till färdig inglasning samt till framtida behov av service. fVi finns här även när inglasningarna står färdiga Service, support och reservdelar är mycket viktigt att tänka på. lnglasningarna kommer att finnas i föreningen i decennier och då är det bra att veta att vi finns här för er. fSkyddar balkongen och fasaden Våra balkonginglasningar skyddar både balkongkonstruktionen och fasaden vilket gör att behovet av fasadrenoveringar glesas ut.

Kostnadsfri konsultation

Besök något av våra showroom

Vi gör en förstudie som mynnar ut i ett kostnadsförslag. Detta är helt kostnadsfritt och ni förbinder er inte på något sätt.

Lumon huvudkontor - Sorterargatan 23 - 162 50 - Vällingby MAKAJO - Brännkyrkagatan 82 - 118 23 - Stockholm

Bättre hem. Bättre liv. Bättre värld. www.lumon.se

Tel: 010-150 21 00 E-post: kunderservice@lumon.se