Brf-mappen Södra Mälardalen vår/sommar 2024

Page 1

Hitta leverantörer och entreprenörer till er bostadsrättsförening

Södra Mälardalen Ta med mappen till styrelsemötet!
Skanna för att läsa tidningen digitalt
VÅR/SOMMAR 2024

VERKTYGET FÖR ATT HITTA DET ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING BEHÖVER

Snabb hjälp från företag som valt att jobba med bostadsrättsföreningar i er region

Så här använder du verktyget

BRF-Mappen

Mappen du håller i din hand innehåller ett antal leverantörer och entreprenörer som vill och har kapacitet att arbeta med bostadsrättsföreningar, stora som små, i din region. Vi har en nära dialog med våra annonsörer och kontrollerar dessa utifrån b.la. ekonomi, referenser och rating. Använd mappen för att hitta en aktör som passar er förening.

På sidan intill hittar du alla annonsörer i mappen. Vi har sorterat dem efter verksamhetsområden.

Tips! Planera i god tid

www.brfmappen.se

På vår site www.brfmappen.se kan du enkelt söka efter leverantörer och entreprenörer i din region. Här hittar du samtliga av våra annonsörer samt aktuella erbjudanden och kampanjer.

Du kan även hitta kontaktuppgifter till tidigare annonsörer i våra mappar.

Vi arbetar hela tiden hårt med utvecklingen av våra digitala kanaler för att ytterligare förenkla styrelsens arbete och förbättra vårt helhetskoncept.

Tänk på att det under vissa perioder kan finnas en hög efterfrågan på specifika tjänster eller produkter. Planera och kontakta leverantörer och entreprenörer i god tid innan åtgärdens tänkta start.

Kontakta oss

Hittar du fortfarande inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en passande aktör för er bostadsrättsförening.

Du kan kontakta oss på flera sätt. Antingen via e ­post på adressen kontakt@fastighetsmedia.se eller via telefon 0651-688 60.

Är du i behov av snabb hjälp?

Kontakta oss och beskriva era behov. Vi matchar därefter era önskemål mot våra annonsörer och förmedlar sedan kontakten till passande leverantörer eller entreprenörer.

Redaktören har ordet

2011 delades den första Brf-mappen ut och syftet med mappen är precis detsamma idag som vid den första utgåvan, den ska vara länken mellan bostadsrättsföreningar och företag som arbetar med föreningarnas olika behov.

De företag som väljer att arbeta med bostadsrättsföreningar behöver arbeta upp särskilda rutiner kring projekten. Brf-mappen innehåller därför enbart företag som både har viljan, kapaciteten och erfarenheten att driva projekt i bostadsrättsföreningar.

“Vi har valt ut företag som både har kunskap och erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar.”

Medarbetarna på Fastighetsmedia gör noggranna kontroller av företagen som annonserar i Brf-mappen. Bland annat tittar vi på företagens ekonomi, referenser från tidigare projekt och att de erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö. Vi lägger också tid på att hålla den digitala databasen uppdaterad så att inga företag som till exempel

helt har nytt verksamhetsområde eller lagts ned ska finnas kvar. Bostadsrättsföreningarna kan känna sig trygga med att annonsörerna är seriösa företagare som de kan anlita.

Varje mapp innehåller mellan 20-40 annonsörer per region där Stockholms kommun och Norra Mälardalen är de största mapparna och Västerbotten och Västernorrland är de minsta. Genom enkätundersökningar i de digitala utgåvorna får vi på redaktionen veta vilka tjänster föreningarna efterfrågar och vi utför även en omfattande omvärldsbevakning för att innehållet i mapparna ständigt ska vara aktuella. Under pandemin blev det till exempel en stor efterfrågan på företag som arbetade med utomhusmiljöer och lekplatser. När kriget startade i Ukraina ville många föreningar besikta och utrusta sina skyddsrum och när elpriserna sköt i höjden blev åtgärder för energieffektivisering högst eftertraktade.

“Det krävs en omfattande omvärldsbevakning för att hålla mapparnas innehåll aktuella.”

Brf-mappen var från början en riktig mapp med lösblad, därav namnet. Idag skickas den tryckta Brf-mappen ut två gånger per år till samtliga bostadsrättsföreningar i storstadsområdena. I övriga landet delas Brf-mappen i kombination med Fastighetsmappen ut en gång per år.

Numera finns mappen också digitalt och det går att hitta leverantörer på webben för att möta den yngre generationens styrelsemedlemmar. Trots det kommer mapparna fortsatt att delas ut i tryckt form då vi ser att digital information lättare sållas bort. För oss är det viktigaste att alla bostadsrättsföreningar får ta del av Brf-mapparna.

Vänligen

Daniel Hertzberg

Driftsansvarig på Fastighetsmedia

VERKTYGET FÖR ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Innemiljö & Fastighet

Energi Förädling Europe AB Inomhusklimat, Ventilation, Brandskydd 6

INBEGO AB Garagerenovering, Målning, Belysning 11-12

Kinab AB Återvinningsmiljöer, Kärltvätt 13

DM TAK AB Takbyten, Takrenovering, Taksäkerhet 15

Granitor Electro AB Elinstallation, Solceller, Elbilsladdning 21-22

Climate Consulting AB OVK, Filterbyten, Injustering 23

Revives AB Stamspolning, Relining, Rotskärning 24

MK5 AB Fastighetsservice, Brandtätning, Fogning 26

Nordisk Ventilationsteknik AB Ventilationsservice, OVK, Injustering 27

Vvs-Vattentec i Eskilstuna AB VVS-installationer, Energieffektivisering 28

Granat Rör AB VVS-tjänster, Ventilbyten, Pumpbyten 30

Grundläggning och Markteknik AB Injektering, Vattentätning, Markarbeten 34

SRT Svensk Rörtjänst AB VVS, Service, Värmepumpar, Jour 37

Jacobsons Plåtmålning AB Takmålning, Blästring 38

Hellströmsgruppen him AB Lackering, Bygg & Renovering, Totalentreprenad 44

Höijs Ventilation AB OVK, Ventilationsrengöring, Injustering 49-50

Administrativt, Fastighetsförvaltning & Övrigt

NordIQ EcoComfort Energy AB Energieffektivisering 5

Räntekollen i Sverige AB Förhandling lån, Bankbyte, Lånejämförelse 14

Sveriges Fastighetsförvaltning AB Fastighetsförvaltning, Projektledning 20

Morell-Heinänen AB Projektledning, Teknisk förvaltning 35

ALFA TEAM security AB Parkeringsvakt, Rondering, Störningsjour 41

WeDrone Stockholm AB Fastighetsinspektioner med drönare 43

Produkter

Motum Port AB Portar, Jalusier, Branddörrar, Handikapphissar 19

Granitor Electro AB Elinstallation, Solceller, Elbilsladdning 21-22

Nordisk Hiss AB Hissar, Installation & Service 25 E.ON Elbilsladdning, Batterilagring 29

Skandinaviska

Utemiljö

Gröndals Mark & Bygg AB Markarbeten, Vägarbeten, Snöröjning 8

GAROL Utemiljö AB Innergårdsrenovering, Dränering, Snöröjning 10

IMD Sverige AB IMD, Gemensam el, Elbilsladdning 17-18

Bygg & Miljö Stockholm AB Mark & Anläggning, Innergårdsrenovering 48

FASTIGHETSMEDIA I LJUSDAL AB Ansvarig utgivare: Daniel Hertzberg daniel.hertzberg@fastighetsmedia.se

Annonsmaterial: material@fastighetsmedia.se

Produktion: www.svedinmedia.se Tryck: www.atta45.se

4
www.brfmappen.se
Ekstrands Dörrar & Fönster Dörrar & Fönster 7 PWS Nordic AB Avfallslösningar 9 RK Teknik i Gusum AB Balkonger 16 IMD Sverige AB IMD, Gemensam el, Elbilsladdning 17-18
AB Stängsel, Grindar, Bullerskydd,
31-32 Laddaccess Sverige AB Abonnemangslösning Elbilsladdning 33 NEXIMA Hiss & Rulltrappor AB Hissar, Installation & Service 36 Verisure Sverige AB Larm & Digitala dörrlås 39 Aneo Mobility AB Elbilsladdning 40 Enomic Entreprenad AB Fönster & Fönsterdörrar 42 Projectma AB Balkonger,
45-46 Una
AB Portar
47
Områdesskydd
Porttelefoner
Besiktningar
Portar
& Grindar
Svenska Lumon AB Balkonginglasningar Baksidan

Sänk dina fjärrvärmekostnader

De fortsatta prishöjningarna på fjärrvärme har gjort det viktigare än någonsin att ta kontroll över energiåtgången i varje bostadsrättsförening. Vi hjälper er att minska er energianvändning med en beprövad och väldokumenterad lösning.

Lägre energikostnader och ökad inomhuskomfort

Höga energikostnader och ojämn inomhustemperatur är ett vanligt problem i många fastigheter. Skillnaderna i temperatur mellan olika lägenheter kan vara flera grader och orsaken till detta är en ineffektiv och ibland direkt felaktig styrning av värmesystemet. Konsekvensen blir missnöjda lägenhetsinnehavare och höga energikostnader.

Med små variationer bygger uppvärmningen av våra fastigheter, nya som gamla, på teknik som är nästan 100 år gammal. Genom åren har det kommit en mängd lösningar för att reglera värmen på ett effektivt och kontrollerat sätt.

Man skulle kunna tro att problem med ojämn värme och hög energiförbrukning skulle vara lösta för länge sedan, men så är det i de allra flesta fallen inte. Orsakerna till detta är många, men ofta handlar det om både okunskap och ekonomiska intressen.

Med Nordiq Energys patenterade lösning kan vi leverera rätt effekt in i systemet och, efter balansering av detta, fördela denna på ett sätt som gör att temperaturen blir jämn i hela fastigheten. Ni får ett jämnt och behagligt inomhusklimat med lägre energikostnader som följd.

Vi gör detta med standardkomponenter och oavsett om fastigheten är byggd 1920, 1970 eller 2014 så kan vi implementera vår lösning utan fördyrande specialkonstruktioner och -system.

Denna lösning är sprungen ur ett forskningsprojekt på Chalmers och fungerar även i fastigheter där andra lösningar går bet. Vi tar ansvar för hela processen och finns där före, under och efter installation.

Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång och analys av förutsättningarna i er fastighet.

Boka en energi-inventering

En energi-inventering ger er svart på vitt vilka förutsättningar som råder i just er bostadsrättsförening och den ligger också till grund för de åtgärder ni bör vidta för att få ner kostnaderna och förbättra inomhusklimatet i fastigheten.

5 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
Nordiq Energy | Malörtsvägen 10 | 449 33 Nödinge www.nordiqenergy.se | E-post: info@nordiqenergy.se Telefon: 010-288 16 00

Vill ni minska energikostnaden i er fastighet och säkerställa

bra inomhusklimat med våra effektiva systemlösningar?

Många fastighetsägare önskar ett lägre driftnetto, något som vi hjälper er med genom vår energieffektivisering i byggnader. Energiförädling Europe AB är specialister på helhetslösningar som just inomhusklimat, ventilation, värme, kyla, höga radongaser, brandskydd, med ett övergripande styrsystem som övervakar samtliga tekniska funktioner och optimerar energibesparingen med inriktning på flerbostadshus som Brf och hyres-

rättsbostäder, hotell mm. Vi har över 40-års erfarenhet inom ventilation, värme, frikyla/återlagring, brandskydd samt styr och regler. Vi arbetar uteslutande med vår egna patenterade systemlösning som applicerats på över 2000 referenslägenheter och som ger unika helhetslösningar genom att förbättra/modernisera dem redan befintliga tekniska funktionerna i byggnaden.

Energiförädling AB tar tillvara på dem bästa befintliga funktionerna i byggnaden, optimerar dessa med modern teknologi och unika lösningar för just er byggnad. Därmed skapar vi det bästa tänkbara inomhusklimatet åt er som kund.

Är du en fastighetsägare med högre anspråk?

Även för en erfaren fastighetsförvaltare kan det vara svårt att veta om ventilation och värme fungerar som den skall. Allt är inbyggt i kanaler bakom väggar, bjälkag och betong. Med fläktar, filter, batterier, värmeväxlare, radiatorer, reglerutrustning och hundratals ventiler.. Vem skall jag ringa när hyresgästerna klagar och vara säker på vad jag egentligen bör

Dokumentering av nya Energinivåer följs upp löpande, bland annat med webbaserade övervakningssystem.

åtgärda? Hur skall jag få tag i någon som kan göra jobbet från början till slut? Och hur vet jag att det jag beställt blev utfört och får jag ett intyg med funktionsgaranti på installationen? Vårt råd är att anlita ett auktoriserat företag med lång erfarenhet som lämnar garanti på utfört arbete. Med goda referenser.

Våra tekniker och montörer får fortlöpande uppdatereringar av den senaste tekniken, vilket garanterar den bästa lösningen beroende på uppdraget.

All personal på Energiförädling AB är ID06 certifierade. Idag anlitas många underentreprenörer i olika byggprojekt och det är inte alltid lätt att kontrollera att alla personer på arbetsplatsen verkligen har den utbildning eller behörighet som arbetsmomentet kräver. 90% egen personal utför arbetet hos oss. ID06 certifieringen gör det enklare att kontrollera dessa behörigheter och underlättar även identifiering av medarbetare på arbetsplatsen.

och

ett
Energiåtervinning Mindre miljöpåverkan Förebyggande brand Förbättrad boendemiljö
+46 708 78 20 80 • info@energiforadling.se • energiforadling.se
installationer besiktas av SAK-3 Certifierade: OVK-3, och Brandskydd-3
Miljö
Kvalitetssäkrade enligt FR 2000 Samtliga
6

HÖJ VÄRDET PÅ ER FASTIGHET

Ekstrands erbjuder skräddarsydda dörrar och entréportar till alla typer av fastigheter. Vackert och starkt i massiv ek eller valfri kulör.

Vi tar hand om allt från uppmätning och tillverkning till installation.

Besök vår butik och utställning

Råsundavägen 100 i Solna 08-27 90 92, sthlm@ekstrands.com www.ekstrands.com

7 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

Dags att se över er utemiljö?

Vi har lång erfarenhet av finplaneringsarbeten och skapar tillsammans med er förening en trevlig och välkomnande utemiljö. Vi hjälper er från idé till färdigt projekt med bland annat marksten, murar och gångstråk.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att hålla er förening till en trygg och välkomnande utemiljö.

Är det dags att se över gångvägar och parkeringar?

MARKARBETEN

Vi hjälper er med allt från mindre lagningar till hela ombyggnader. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er bostadsrättsförening med er utemiljö.

VÄGARBETEN

SNÖRÖJNING

Gröndals Mark & Bygg hjälper er med alla typer av markarbeten. Våra erfarna medarbetare ser till att arbetet utförs på ett säkert och smidigt sätt. Vi tar hand om hela projektet från början till slut.

INNERGÅRDSRENOVERING

Har ni en innergård som känns gammal och tråkig, som inte alls fyller någon funktion? Vi har lång tid i branschen och löser det mesta för att göra även våra mest kräsna kunder nöjda med slutresultatet.

Är det dags att se över gångvägar och parkeringar? Gröndals Mark & Bygg hjälper er med allt från mindre lagningar till hela ombyggnader. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er bostadsrättsförening med er utemiljö.

M A RKA RBETE N

Med snö som faller under vintern följer omedelbart en rad olika problem om man inte har rätt resurser för omedelbara insatser.

Gröndals Mark & Bygg ser till att vinter halvåret löper bekymmersfritt för er bostadsrättsförening. Vi halkbekämpar, fraktar bort snö och ser till att fordon och boende tar sig fram. Förbered redan nu genom att teckna ett avtal med oss.

Vänta inte tills problemen är ett faktum utan kontakta oss redan idag så förbereder vi en lämplig lösning att sätta in direkt när snön kommer.

Gröndals Mark & hjälper er med alla typer av markarbeten.

Gröndals Mark & Bygg

Gröndals Mark & Trädgård

Gröndalsvägen 34

117 66 Stockholm

Genetaleden 15 151 59 Södertälje

Våra erfarna medarbetare ser till att arbetet utförs på ett säkert och smidigt sätt. Vi tar hand om hela projektet från början till slut.

Telefon: 08-550 899 92

info@grondals.se

08-550 899 92 info@grondals.se www.grondals.se

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att hålla er förening till en trygg och välkomnande utemiljö.

www.grondals.se

8

Drive In mat skadedjurssäkert kärlskåp

UWS, underjordsystem för stora mängder avfall

Har du koll på de nya kraven för fastighetsnära insamling?

Lugn, vi har de idealiska lösningarna!

PWS erbjuder brett sortiment av genomtänkta, hållbara och lättskötta avfallslösningar för olika fraktioner till din BRF.

Blok2 flexibel med delbara moduler, platsbesparing under jord

Kontakta oss!

Mathias Bohlin 070 952 26 69 bom@pwsab.se

Henrik Lysholm 070 260 75 75 lys@pwsab.se

City Bin

lågt underhållsbehov & god tillgänglighet

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Dränering? Innergårdsrenovering?

Snöröjning?

08
408
00 garol.se
10
-
922

SPECIALIST INOM GARAGERENOVERING

Smältvatten från bilarna bär med sig salter som skapar de största problemen då det tränger igenom gjutning och angriper armeringen som korroderar. Att konstruktionen angrips är extra allvarligt då pelare och mellanbjälklag har en bärande funktion.

Normal kontroll inför renovering

Kontroll av klorider, dvs salter, i de olika betongkonstruktionerna.

Vi gör även en genomlysning av karbonatiseringdjup och kontroll av täckskikt. Ovan punkter ligger sedan som grund för åtgärdsförslag och vidare renovering.

Därför ser kanske ditt garage ut

så här!

Om angripen armering väl är synlig för blotta ögat är skadorna oftast mer omfattande än vad man kan förledas att tro. Tid är en viktig faktor för att undvika utmatningsslitage som dessutom kan vara direkt farliga.

Smältvatten från bilarna bär med sig salter som skapar de största problemen då det tränger igenom betongen och angriper armeringen som korroderar. Att konstruktionen angrips är extra allvarligt då pelare och mellanbjälklag har en bärande funktion.

Om angripen armering väl är synlig för blotta ögat så är skadorna oftast mer omfattande än vad man kan förledas att tro. Tid är en viktig faktor för att undvika utmatningsslitage som dessutom kan vara direkt farliga.

Normal kontroll inför renovering

Kontroll av klorider, dvs salter i de olika betongkonstruktionerna.

Vi gör även en genomlysning av karbonatiseringdjup och kontroll av täckskikt. Ovan punkter ligger sedan som grund för åtgärdsförslag och vidare renovering.

renovering av äldre och skadade betongkonstruktioner i exempelvis parkeringshus och parkeringsgarage.

INBEGO® är specialiserade på renovering av äldre och skadade betongkonstruktioner i exempelvis parkeringshus och parkeringsgarage.

11 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
Därför ser kanske ditt
ut så här! CMYK: 77 33 30 15 0 93 5 5 58 5 12 0 71 14 7 0 30 20 1 100 Anm: Vid små grader är Svart endast 100 K construction & flooring
garage
Anm: Vid små grader är Svart endast 100 K construction & flooring

Eller så kan ditt garage se ut så här!

garage ut så här!

Smältvatten från bilarna bär med sig salter som skapar de största problemen då det tränger igenom gjutning och angriper armeringen som korroderar. Att konstruktionen angrips är extra allvarligt då pelare och mellanbjälklag har en bärande funktion.

Efter betongreparationerna beläggs golven med nya tätskikt.

Tätskiktet säkerställer att den renoverade ytan inte utsätts för fortsatt exponering av till exempel klorider.

Målning av väggar och pelare med karbonatiseringsbromsande färg samt ny P-linjemålning.

Normal kontroll inför renovering

Kontroll av klorider, dvs salter, i de olika betongkonstruktionerna.

Vi gör även en genomlysning av karbonatiseringdjup och kontroll av täckskikt. Ovan punkter ligger sedan som grund för åtgärdsförslag och vidare renovering.

Om angripen armering väl är synlig för blotta ögat är skadorna oftast mer omfattande än vad man kan förledas att tro. Tid är en viktig faktor för att undvika utmatningsslitage som dessutom kan vara direkt farliga.

I samband med renoveringen, ta tillfället i akt att montera nya rostfria brunnar/rännor samt energismart belysning.

Eller varför inte laddstolpar, nya portar och dörrar, ny ventilation, kanske även uppgradera skalskyddet.

INBEGO ® är specialiserade på renovering av äldre och skadade betongkonstruktioner i exempelvis parkeringshus och parkeringsgarage.

bjorn.clarring@inbego.se Tel nr. 070 – 632 11 60 www.inbego.se

12
CMYK: 77 33 30 15 0 93 5 5 58 5 12 0 71 14 7 0 30 20 1 100 Anm: Vid små grader är Svart endast 100 K construction & flooring
Kontakta
Passa på!
oss

Fräscha återvinningsmiljöer

Kampanj!

Nykundserbjudande, vi bjuder på första etableringsavgiften till er som bokar kärltvätt för vår och hösttvätt.

Värde 649kr

Förebygg ohygieniska och illaluktande återvinningsmiljöer med

Kinab!

Gäller norra, södra, mellersta Mälardalen vid bokning före 31/5 2024

Kontakta oss eller läs mer om erbjudandet på vår hemsida www.kinab.se

En fräsch och välskött återvinningsmiljö är viktigt. Det skapar en positiv miljö som ökar fastighetens kvalité och trivsel. Det är roligare att sortera i en fräsch återvinningsmiljö.

Vi erbjuder en helhetslösning som vi utformar utifrån just era behov och önskemål.

Underjordsbehållartvätt order@kinab.se

✓ Kostnadseffektiv

✓ Rationell

✓ Enkelt att beställa

✓ Miljövänlig

✓ Underjordsbehållarna behöver ej

vara helt tömda inför tvätt Varmt välkommen med dina funderingar!

✓ Mobila tvättenheter på plats

✓ Tvätt av miljöer ner till -15 °C

Kärltvätt

Smutsiga och illaluktande kärl är inte bara en källa till missnöje bland boende, handlare och i industrier. Det innebär också en risk för ohyra samt en grogrund för mögel och svamp vilket kan påverka vår hälsa negativt.

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
• 010-45 77 130 • www.kinab.se
14

Är ert tak gammalt eller kan det finnas läckage?

Vi utförde en takomläggning på BRF Menglöd i Danderyd, skanna QR-koden för att se filmen.

Varför välja DM TAK?

1. Erfarenhet: DM TAK är ett familjeföretag med erfarenheter inom takarbeten sedan 1979.

2. Referenser: Vi är rekommenderade av våra kunder och har många fina referenser.

3. Färdig plan och detaljerad offert: Vi erbjuder alltid våra kunder en noggrann förundersökning, en detaljerad offert och en genomarbetad färdig plan.

4. Kvalitet: Vi säkerställer ett perfekt tak med lång livslängd genom intern utbildning av takläggare, egenkontroller och regelbundna kvalitetskontroller som våra arbetsledare gör mot vår checklista på 148 punkter. Vi strävar alltid efter att överträffa beställarens förväntningar.

5. Tidplan: Vår långa erfarenhet och våra effektiva rutiner gör att vi håller tidplanen och de boende blir löpande informerade om hur arbetet går framåt enligt tidplanen.

6. Säkerhet: Vi är ett företag som tar säkerhet på största allvar för att undvika olyckor. Vårt arbetsmiljöarbete säkerställer en trygg entreprenad.

15 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
Takets skick var värre än föreningen anade.
Kontakta oss nu och få en kompetent inspektion av ditt tak och en detaljerad kostnadsfri offert! TRE GENERATIONER TAKLÄGGARE 08-604 74 45 Adress: Svarvarvägen 12, 142 50 Skogås I E-post: info@dmtak.se I Hemsida: www.dmtak.se
16

System och tjänster för Individuell Mätning och Debitering (IMD)

Smart avläsning och rättvis debitering

Individuell mätning och Debitering

Vi hjälper er att undersöka möjligheterna för Individuell Mätning och Debitering (IMD) av värme, vatten eller el i er förening. Därefter levererar vi en totalentreprenad med installation och driftsättning av mätare och system. Slutligen säkerställer vi med fjärravläsning att ni enkelt kan debitera förbrukningen på medlemmarnas avgiftsavier.

En komplett leverantör av IMD-system

Techem har sedan 1952 levererat mätare och tjänster för individuell mätning och debitering av värme, vatten och el i flerbostadshus och radhusområden. Idag ansvarar Techem för avläsning och debitering i mer än 11 miljoner hushåll med tillhörande 55 miljoner mätpunkter i Europa.

I Sverige har vi levererat Techems trådlösa IMD-lösningar i mer än 20 år, och idag kan vi erbjuda ett stabilt avläsningssystem och en säker tjänsteplattform.

Gemensam el

I de flesta fall sparar medlemmarna 1 000 – 1 500 kr per lägenhet och år på att köpa elen via föreningens abonnemang. Vi hjälper er undersöka era förutsättningar och möjligheter, och presenterar därefter en besparingskalkyl med jämförelse före och efter ombyggnad.

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning eller offert! www.imd-system.se | info@imd-system.se | 010

17 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
28 00
202

Trådlösa vattenmätare

Vi kan leverera vattenmätare för lägenheter, radhus eller hela fastigheter.

Vi anpassar bygglängder och anslutningsstorlekar för att passa montageförutsättningar i fördelarskåp, dolt i skåp eller för synligt montage i t.ex. badrum.

Tack vare integrerad trådlös kommunikation så kan mätare enkelt monteras även om det inte är förberett för mätning på förhand.

Debiteringstjänster

Baserat på fastighetens priser eller kostnader beräknar vi förbrukningskostnaden för de enskilda lägenheterna samt framställer tillhörande förbrukningsunderlag. Vi tillhandahåller därefter kundservice mot boende via telefon och e-post samt support mot styrelsen eller förvaltaren.

Elbilsladdare

Vi kan mäta förbrukningen till era laddplatser med våra elmätare, alternativt ta emot en förbrukningsfil från era laddboxar. Detta innebär att vi både kan hantera både fasta personliga och rörliga laddplatser. Därefter kan vi enkelt leverera en debiteringsfil till er förvaltare så att kostnaden debiteras på avierna.

18 IMD Sverige AB Malmö | Göteborg | Stockholm
www.imd-system.se
Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning eller offert!
| info@imd-system.se | 010 202 28 00

Tryggast på alla plan

– Teckna serviceavtal för porten – för användarnas säkerhet och din lönsamhet.

Motum Port erbjuder flexibla och kundanpassade portlösningar av högsta kvalitet med öppna system som är enkla att underhålla och som inte binder kunden till en specifik leverantör. Vi servar, reparerar och moderniserar portar från samtliga tillverkare på marknaden. Personligt bemötande och engagemang tycker vi är viktigt!

ATTRAKTIVA SERVICEAVTAL FÖR ERA PORTAR

Alla portar behöver ses om ibland. Portar med undermålig skötsel ökar driftstopp och resulterar ofta i större kostnader i framtiden. Genom att teckna serviceavtal med Motum Port förlänger du livslängden på din port och minskar risken för olyckor och plötsliga och kostsamma fel eller att porten helt måste bytas ut. Det kan exempelvis medföra stora energiförluster om porten inte stänger ordentligt.

Vid service genomförs en syn av porten ur ett säkerhets- och driftperspektiv. Teknikern kontrollerar även att porten låses på rätt sätt och inte går att rycka upp vid inbrottsförsök. Därmed minskar risken för inbrott. Dessutom kan en välskött och uppgraderad garageport gör boendet attraktivare och öka värdet på fastigheten.

Motum Port har ett nära samarbete med flera av de ledande tillverkarna och kan därför erbjuda en snabb reservdelshantering. Vi servar och utför underhållsarbete av följande porttyper och system från samtliga tillverkare:

• Industriportar

• Garageportar

• Automatiska dörröppnare och skjutdörrar

• Lyftbord, saxbord och lyftanordningar

• Dockningsstationer

• Jalusier

• Branddörrar och fasaddörrar

• Rullstols- och barnvagnsramper

• Handikapphissar

• Bomsystem

Dessutom kan vi utföra mindre svetsarbeten och även större byggsmide genom underentreprenör.

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om våra attraktiva serviceavtal!

HAR DU RÄTT PORT FÖR DIN VERKSAMHET?

Checklista

• Välj lagom stor port för att undvika energiförluster.

• Extra rostskydd om korrosiv miljö.

• Välj sidoöppnande port vid risk för påkörning.

• Välj en port med snabb öppning/stängning vid tät trafik.

• Placera porten för bästa flyt.

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
Motum Port AB Ranhammarsvägen 29 | 168 67 Bromma | Tel: 073-961 71 04 | e-post: info@motumport.se | www.motumport.se
19

FASTIGHETSFÖRVALTNING

ATT LITA PÅ

Vi på S-AB arbetar med fastighetsförvaltning och tror på en personlig och nära relation.

Våra medarbetare har lång och bred kunskap inom allt som rör fastigheter, oavsett om det gäller energioptimering, upprätta en underhållsplan eller att hantera en vattenskada.

Vår kundgrupp är blandad både med brf:er och kommersiella fastighetsägare vilket gör att vår kompetens konstant ökar med komplexiteten av de olika fastigheterna.

Det här kan vi hjälpa dig med för att förvaltningen av din fastighet ska lyckas

Vårt företag arbetar med kvalitet och miljö enligt ISO.

• Förvaltare, drifttekniker och fastighetstekniker

• Ekonomisk förvaltning

• Löpande tillsyn och skötsel samt fastighetsjour

• Felavhjälpande underhåll och reparationer

• Projektledning

• Vattenskador

• Energikartläggning och energibesiktning

• Elektriker, rörmokare, ventilationsspecialister

• OVK ( Obligatorisk Ventilationskontroll)

• SBA (Systematisk Brandskyddsarbete)

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert!

020 - 121 006

info@s-ab.se www.s-ab.se
20

Behöver du en elektriker?

Vi hjälper dig!

Vi finns lokalt och nära över hela Sverige!

Vårt fokus är på utveckling av entreprenad och servicetjänster inom bygg, fastighet och industri.

21
Vi är en fullskalig leverantör av el och teknik.

VÅRA TJÄNSTER:

ELINSTALLATION & SERVICE

• Elektriker

• Elservice

• Elinstallation vid nybygge

• Elinstallation inom belysning

• Fiber och datainstallation

• Installation av laddbox

• Installation av solceller

• Installationer inom industri

• Termografering

SECURITY

• Brandlarm

• Driftlarm

• Inbrottslarm

• Kameraövervakning

• Passersystem

FASTIGHETSAUTOMATION

• Överordnade system

• Systemservice

• Energioptimering

LYFTDON, KRANSYSTEM OCH PORTAR

• Hiss

• Lyftdon & kransystem

• Portar

Vi hjälper dig att välja energieffektiva lösningar.

Vår målsättning är att våra installationer bidrar till en minskad energiförbrukning i våra hem och i vårt samhälle.

Läs mer på granitor.se

Vi hjälper er att välja laddstationer efter ert behov!

Företag med personalparkering

Gör det enkelt för medarbetare, boende och gäster att ha elbil! Granitor CHARGE

Läs mer på granitor.se/laddbox

Skatteverket kräver att du som arbetsgivare tar betalt för den el din personal tankar, då det klassas som drivmedel. I vår lösning blir detta enkelt, eftersom betalningen hanteras av systemet.

BRF & flerbostadshus

Rättvis laddning utan administration – de som använder laddboxarna är de som betalar för utrustningen och installationen.

Fastighetsägare

Öka värdet på dina fastigheter genom att göra det möjligt för dina kunder att tanka el. Du kan börja med några laddstationer och vid behov installera flera över tid.

Kontakta oss gärna på Granitor i Uppland

Anders Heljestrand 073-0876761

Anders.Heljestrand@Granitor.se Henrik Ahlström 076-1142504

Henrik.Ahlstrom@Granitor.se

22

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS

SJÄLVKLARA VAL FÖR BÄTTRE INOMHUSKLIMAT

Scandinavian Climate Consulting AB

är din ventilationsexpert som skapar energieffektiva och klimatsmarta lösningar. Förbättra inomhusmiljön med oss.

www.climateconsulting.se

Vi är stolta ventilationsexperter med ett starkt fokus på att energieffektivisera ventilationssystem och förbättra inomhusmiljön. Vår expertis sträcker sig över en rad viktiga områden som OVK, injustering och skapandet av klimatsmarta ventilationssystem.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert

Jimmy Pettersson VD / Besiktningsman

Telefon: 079 051 63 55

E-post: jimmy@climateconsulting.se

23 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
OVK
• INJUSTERING • FELSÖKNING • UTREDNING
• FILTERBYTEN
www.climateconsulting.se

Bubblar och kluckar

det i avloppen?

Då är det dags att stamspola avloppsledningarna i er fastighet.

www.revives.se

STAMSPOLNING • RÖRINSPEKTION • RELINING • ROTSKÄRNING • RELINING

RELINING

STAMSPOLNING

Stamspolning är en oumbärlig del av underhållet av ditt fastighets- eller hushålls avloppssystem.

Med tiden samlas det avfall och föroreningar i avloppsrören, vilket kan leda till allvarliga problem som exempelvis stopp i avloppet, dålig lukt och till och med översvämningar.

Genom att regelbundet stamspola era avlopp kan ni vara säkra på att era avlopp är i gott skick och fungerar som de ska.

Vi på Revives är experter inom avloppsunderhåll och installerar nya avlopp genom relining. Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar inom relining, där ni får ett resultat som håller lika länge som ett stambyte och utan att riva upp dom gamla rören.

Avloppen filmas alltid i samband med reliningen och ni erhåller, videoupptagningar protokoll, garanti och dokumentation enligt branschstandard.

Boka in ett kostnadsfritt platsbesök, kontroll med kamera ingår alltid.

VENTILATION
0771-120 044 info@revives.se www.revives.se 24

Tryggast på alla plan

Vi levererar, monterar och utför service på alla fabrikat, med dygnet-runt-jour. Våra lösningar innebär inga låsta system, utan alla i branschen kan underhålla och sköta våra installerade hissar.

Varje hus är unikt, vi hjälper er att hitta den lösning som passar bäst för just eran bostadsrättsförening.

SERVICE

Service behövs för att undvika driftstopp, oplanerade reparationer och inte minst irritation. Varje servicebesök utförs för att kontrollera hissens säkerhetssystem, driftsäkerhet och justera upptäckta fel. Service som bygger på förebyggande underhåll för att upptäcka och reparera mindre fel innan de leder till funktionsfel eller driftstopp och risk för jourutryckning sparar mycket pengar. Vi erbjuder förmånliga hisserviceavtal. Kontakta oss så berättar vi mer.

MODERNISERING

Frågorna blir många när hissen upprepat stannat, man får ta trapporna. En hiss har efter ett tjugotal år gjort betydligt fler starter än man kan tro, transporterat mycket mer än man anar. Det är helt enkelt dags att göra något vettigt med pengarna än att lägga dom på jourutryckningar då hissen krånglar. Genom att modernisera hissen i fastigheten bevaras också värdet på fastigheten och hyresgästerna känner trygghet i en väl fungerande och modern hiss.

NYINSTALLATION

Det är viktigt att rätt typ av hiss blir rätt lösning i byggnaden. Ett nära samarbete från ett tidigt skede i projektet hjälper er att hitta rätt lösning för bostadsrättsföreningen, sett till den totala kostnaden inte bara till själva inköpet – utan även gällande drift, underhållsmöjligheter och energiförbrukning. Vi har lång erfarenhet av nyinstallationer. Besök vår hemsida eller kontakta oss för mer information.

Nordisk Hiss AB Linköping

N. Oskarsgatan 33, Box 1922 581 18 Linköping

Tel: 013 - 31 47 00

Fax: 013 - 10 63 05

Felanmälan. 013 - 10 26 30

www.nordiskhiss.se

Nordisk Hiss i Eskilstuna AB Tel: 016 - 14 14 95 | Felanmälan: 016 - 14 72 00

Nordisk Hiss Växjö

Tel: 0470 - 367 90 | Felanmälan: 0470 – 242 00

Nordisk Hiss Norrköping

Tel: 011 - 16 38 00 | Felanmälan: 011- 23 84 30

Nordisk Hiss AB Västerås Tel : 021 – 81 10 94 | Felanmälan: 021-18 33 00

Nordisk Hiss Jönköping

Tel: 036 - 10 00 11 | Felanmälan: 036 - 10 00 11

Nordisk Hiss Nyköping

Telefon: 0155 400101 | Felanmälan: 0155 400100

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
Örebro Motala Tranås Växjö Jönköping Eskilstuna Norrköping Nyköping Linköping Mjölby Karlstad Västervik En del av den gröna hisskoncernen. 25
Västerås

Fastighetsservice för bostadsrättsföreningar

MK5 AB erbjuder trygg, professionell och kostnadseffektiv service för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Vi förstår vikten av att leverera i tid och inom budget med tydlig kommunikation.

FASTIGHETSSERVICE

Med vår fastighetsservice får ni löpande tillsyn, och vi tar hand om dina byggnader, gårdar och tekniska installationer och vi ser till så att allt är i bästa tänkbara skick. Vi utför även handikappanpassningar av fastigheter och utomhusmiljöer.

BRANDTÄTNING & FOGNING

Fastighetsägare är enligt lag ansvarig för att se till att brandskyddet är fungerande. Om det börjar brinna innebär ett väl fungerande brandskydd minimerade kostnader för materiella skador, men det kan även innebära skillnaden mellan liv och död.

Tveka inte att kontakta oss för att få kostnadsfri rådgivning och offert! 021-121215

JOUR

Med våra jourtjänster kan ni vara trygga i att vår erfarenhet och expertis kommer att säkerställa en snabb och effektiv lösning på ert akuta problem. Vi lägger fokus på att ge er bästa möjliga service och att kanalisera vår kunskap för att möta era behov.

MK5 AB
info@mk5.se www.mk5.se KONTAKTA OSS 26

Vi hjälper din Brf med allt inom

VENTILATION

EN FIRMA DU KAN LITA PÅ

Nordisk Ventilationsteknik är ett modernt Serviceföretag som jobbar med allt inom ventilation. Vi fokuserar på en snabb och smidig leverans helt enligt kundens önskemål. Vår breda kompetens inom området gör att vi är den självklara samarbetspartnern, när man önskar sig en lugn resa i sitt projekt. Vi arbetar aktivt för en hög kvalitet på våra tjänster och produkter.

PROJEKTLEDNING • VENTILATIONSSERVICE • OVK • INJUSTERING • TOTALENTREPRENAD • BRAND & LJUDTÄTNING

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
08-777 62 10 info@nordiskvent.se Brännarevägen 7, Södertälje www.nordiskvent.se 27
”Kvalité rakt igenom, grym personal! Rekommenderas starkt” Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert!
28

Hos oss hittar du den rätta laddlösningen för brf:en

Prata med våra laddexperter på E.ON Drive. Under årens lopp har de hjälpt hundratals kunder med anpassade laddlösningar. Oavsett om ni behöver ett fåtal laddstationer, vill fylla en hel parkeringsplats eller ett garage, så hittar ni den rätta lösningen hos oss.

Läs gärna mer på eon.se/brf

Flexibelt och skalbart

– dessutom med smidiga tjänster

Förutom hårdvara och certifierad installation, innehåller våra tjänster alltid möjligheten att lägga till tjänster för fakturering, ersättning för laddning av förmånsbil, uppföljning och analyser. Ni väljer om laddningen endast ska vara tillgänglig för utvalda användare eller öppen för alla. Vill ni ta betalt för laddningen, så hanterar vi dessutom alla betalflöden.

E.ON Drive laddkort och app

Vårt laddkort och E.ON Drive-appen kan användas även till publika laddare, ute på stan och längs vägarna. I Sverige har vi flera hundra egna publika laddpunkter, och dessutom samarbeten med Vattenfall och MER som gör att kortet och appen kan användas även på deras laddstationer.

Låt taket ladda elbilen och batterilagra överskottet

Vi levererar också helhetslösningar där vi kombinerar solceller med laddning och batterilagring. Producera egen solel, ladda bilen och batterilagra överskottet. Använd sedan lagrad el när ni behöver eller sälj tillbaka till oss. Ett lysande sätt att energioptimera!

Kontakta oss gärna

Vill du veta mer? Mejla till laddaforetag@eon.se så återkommer en av våra laddexperter till dig. Det går också bra att lämna din intresseanmälan via QR-koden.

Vi ser fram emot att höra av dig!

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
E.ON Drive AB
29

”Anlitade Granat rör för installation av en ny diskmaskin. Mycket nöjd med det utförda arbetet samt det trevliga bemötandet och kommer absolut anlita igen för framtida jobb!

VVS-tjänster för din Brf

Med vår mångåriga erfarenhet är vi vana att ta fram den bästa åtgärden för att lösa just ditt problem. Granat rör hjälper fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och privatpersoner med alla typer av VVS-tjänster.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert.

SERVICE

NYINSTALLATION

VENTILBYTEN

PUMPBYTEN

UNDERCENTRALER

SVETS MED MERA

kontakt@granatror.se | 0761 800 733 | www.granatror.se 30

Staket, räcke eller grind? Vi hjälper dig!

Vi har lång erfarenhet av bostadsrättsföreningars särskilda behov, och kommer gärna ut och presenterar hur vi arbetar.

Vi har ett stort sortiment för er utomhusmiljö och vi kan hjälpa er från idé till färdigt montage med ritningar, bygglovsansökan och annat underlag.

Hos oss hittar du räcken i glas och smide, bullerskydd, staket, stängsel, grindar och mycket mer. Ring oss för experthjälp och gratis kostnadsförslag!

31 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA Skandinaviska Områdesskydd AB www.skandinaviska.nu www.stängselbutiken.se Kontor / Stockholm Kilowattvägen 12 136 44 Handen Kontor / Norrtälje Södra kustvägen 30 761 97 Norrtälje Kontakta oss! Telefon: 08-500 11 530 info@skandinaviska.nu Kontor / Göteborg Karlsbogårdsgatan 7D 25 37 Hising Kärra
• •
• • Inpassage • Porttelefoner • www.stängselbutiken.se 08-500 11 530
Innergårdar
Balkonger
Uteplatser
Parkområden
Källarförråd
Garageportar

Vi har det ni behöver.

I vårt stora sortimentmar och stängsel till grindlås och porttelefoner.

Bommar och bilspärrar

Bullerskydd och spaljéer

Gånggrindar och körgrindar Sektionsräcken

Smidesräcken och -grindar

Kontakta oss!

Delbetala som det passar er.

Ni kan alltid köpa både montage och material på avbetalning.

Vi hjälper er med montaget.

Våra erfarna montörer monterar och specialbygger enligt era önskemål.

Porttelefoner

Vi gör varje år ett stort antal jobb åt bostadsrättsföreningar i hela allt från stängsel och bullerskydd till smide och glasräcken

Telefon: 08-500 11 530

Mail: info@skandinaviska.nu

Skandinaviska Områdesskydd AB www.skandinaviska.nu Kontor / Stockholm 136 44 Handen Kontakta oss! Telefon: 08-500 11 530 info@skandinaviska.nu Kontor / Göteborg Karlsbogårdsgatan 7D 25 37 Hising Kärra www.stängselbutiken.se 08-500 11 530
32

Boka in ett möte!

Smartare laddning för alla!

Rättvis elbilsladdning för

alla bostadsrättsföreningar

Laddaccess erbjuder Sveriges första abonnemangslösning för laddning av elbilar till brf-föreningar. Smartare laddning för de med elbil – och för de utan.

Med hyr-abonnemang hos Laddaccess betalar endast de som använder tjänsten. När elbilsägarna blir fler installerar vi fler boxar. Inga påslag tillkommer på ert elpris och ni bestämmer själva kWh-priset som sedan faktureras direkt till användarna. Dessutom garanterar vi att laddboxarna alltid fungerar, vilket skapar en pålitlig laddningsupplevelse för alla användare.

Kostnad för användaren

Startavgift 1500 kr

Månadsavgift 400 kr

Kostnad för föreningen 0 kr

Vi besöker gärna er (även kvällstid) och förklarar de många fördelarna med vår smarta laddningslösning.

Maila: kristian@laddaccess.se eller ring: 076-778 80 28 Boka ett gratis möte med oss!

Sveriges tryggaste laddoperatör.

33 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
laddaccess.se

Specialister på injektering och vattentätning

Har ni problem med vatteninträngning i garage, källarförråd eller dylikt hjälper vi er med att få det tätt inifrån med injektering som är en bra och kostnadseffektiv åtgärd i jämförelse med andra alternativ som exempelvis dränering, omläggning av tätskikt. Dessutom hjälper vi även med förebyggande åtgärder som tex sprickförseglingar för att slippa en dyrare och mer komplicerade åtgärder i framtiden.

GRUNDLÄGGNING INJEKTERING

SPECIALTEKNIKER BETONGARBETEN MARKARBETEN

Robert Sindmar

070-204 25 52

robert.sindmar@gmt-ab.se

Samuel Jakobsson 073-980 71 11 samuel.jakobsson@gmt-ab.se

VÅRA TJÄNSTER
www.gmt-ab.se 34

Går ni i renoveringstankar?

Fönster? Trapphus? Utvändig Målningsrenovering? Andra typer av renovering- eller ombyggnadsarbeten?

Fråga oss först!

Vi hjälper er att hitta lämpliga entreprenörer som lämnar jämförbara anbud.

Vi är ett oberoende sakkunnigt konsultföretag inom fastighetsbranschen med mer än 35 års erfarenhet av fastighetsunderhåll, teknisk förvaltningoch projektledningsuppdrag.

Vi har genom åren skaffat oss ett gediget nätverk med specialister som vi samarbetar med på konsultbasis samt en mängd skickliga och seriösa entreprenörer vi kan rekommendera.

Ständiga renoveringar krävs för att upprätthålla fastighetens standard. Oftast finns goda idéer och vetskap om vad som behöver göras, men vägen från beslut till arbetet är utfört, hindras ofta av ovälkomna överraskningar.

Vi är övertygade om att ett väldokumenterat arbete med förfrågningsunderlag av olika slag spar både tid och pengar under hela byggprocessen.

Vi är speciellt inriktade på uppdrag för underhåll och renovering av fönster, trapphus, entrépartier, dörrar och träfasader, men vi tar även uppdrag med avseende på tak, fasader- och balkongrenoveringar av olika typ.

Vi samarbetar med meriterade arkitekter och konstnärer för inredning, färg-och ljussättning mm.

Vi utför entreprenadbesiktningar.

Om ni står inför en renovering eller ombyggnad så föreslår jag ett förutsättningslöst möte med er.

Ni är välkomna att höra av er så berättar jag mer. Vi är tillgängliga för uppdrag i hela Mälardalen.

Staffan Morell Morell Heinänen AB staffan@moheab.se 072-250 43 51 www.moheab.se

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
i
35

Nexima hiss ett hissbolag som lägger fokus på säkerhet och kvalitet. Med vår kompetens, långa erfarenhet och egenskaper som problemlösare skapar vi trygghet hos våra kunder. Vi är tillgängliga och ser återkopplingar som en självklar del i vårt samarbete.

Service

Alla hissar behöver regelbunden service. Bostadshissar behöver vanligtvis 2-4 servicebesök per år. Vi servar era hissar efter tillverkarens rekommendationer och byter ut slitna komponenter i samråd med Er.

Reparation

Vid felanmälan får ni kontakt med en hisstekniker som utför felsökning för att hitta orsaken till driftsstopp. Vi utför felavhjälpande åtgärder utan anmodan och kontaktar Er vid större reparationer.

08-128 28 530 info@nexima.se www.nexima.se 36

Helhetslösningar för Brf

Vi hjälper till med allt från läckande rör till löpande underhållsarbete. Med ett serviceavtal får vi med tiden kunskap om era fastigheter och kan snabbt hjälpa till och hittade de bästa lösningarna för varje unik fastighet. Ni får också kontroll över era kostnader och kan vara lugna med att ni snabbt får hjälp när det krävs.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert!

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
SVENSK RÖRTJÄNST AB S R T
VVS | SERVICE | VÄRMEPUMPAR | OMBYGGNATION | NYBYGGNATION | SVETSNING | JOUR 016-136770 info@srtror.se www.srtror.se 37

Jacobsons Plåtmålning

Experter på målning av plåttak

Är det dags att fräscha upp taket på er bostadsrättsförening?

Slitna tak ger inte bara ett tråkigt intryck utan kan även påverka byggnadernas livslängd och värde. Genom att kombinera expertis inom både vattenblästring och målning säkerställer vi att taket får ett förstärkt skydd i många år framöver.

Över 16 års branscherfarenhet

Engagerad och kunnig personal

Miljövänliga och hållbara metoder

Modern maskinpark

Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning!

Huvudkontor

Ymergatan 2B 692 35 Kumla

T: 019-582712

E: info@jacobsonsplatmalning.se

Gabriel Jacobson Hugo Jacobson
38

Spara upp till på hemlarm 50%

Lägenhetslarm

kopplat till larmcentral

NU MED DIGITALT DÖRRLÅS

Just nu sparar ni upp till 50% när ni beställer hemlarm med LockGuard™, vårt nya digitala dörrlås. Larmet i kombination med låset ger medlemmarna i bostadsrätts f öreningen en tryggare och enklare vardag.

VERISURE – SVERIGES MEST VALDA HEMLARM

Inbrottslarm och kontaktlarm – oavsett incident agerar vi inom några sekunder och tillkallar hjälpen du behöver.

Brandlarmet är alltid aktivt – vi ringer brandkåren oavsett om du är hemma, ligger och sover eller är bortrest.

Styr larmet, lås och lås upp på distans – full kontroll via vår app

Läs mer om Verisure lägenhetslarm och ta del av

VILL DU VETA MER? RING OSS PÅ 013-31 71 73

verisure.info/brf-mappen

RIV AV OCH SPARA
erbjudandet
Erbjudandet gäller enbart för nya kunder vid uppkoppling av någon av våra hemlarmslösningar Zerovision High Security Alarm och Smart Voice Alarm i kombination med LockGuard och Larmpanel utomhus. Erbjudandet gäller på ordinarie pris för uppkopplingskostnaden av någon av ovan nämnda larmlösningar. För fullständiga villkor se verisure.info/brf-mappen. 39
här

Bekymmersfri elbilsladdning skräddarsydd för er

Aneo är en av Nordens ledande leverantörer av elbilsladdning till erbostadshus

Allt inkluderat i ett pris

Vi tar ett helhetsansvar för er laddanläggning och laddinfrastruktur

Vi sköter alla installationer samt drift och underhåll till ett fast månadspris

Ingen investering krävs från föreningen

Administrationsfritt

Vi tar hand om allt, från förberedelser av parkeringsplatser till fakturering och support till de boende

Teknisk trygghet

Vi optimerar er anläggning med en teknik som är framtidssäkrad och säkerställer smidig och pålitlig laddning för alla boende

Scanna koden för att få en kostnadsfri offert!

Kontakta oss gärna för att höra mer!

E-post: post.mobility@aneo.com

Telefon: 08 527 003 50 www.aneo.com/se/elbilsladdning Över 1000

bostadsrättsförening!
bostadsrättsföreningar 40

Alfa Team security Ab är ett riksauktoriserat bevakningsföretag med mångårig erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Samtlig personal är utbildade och godkända enligt rikspolisstyrelsen och länsstyrelsens föreskrifter och rekommendationer.

www.alfateamsecurity.se

FASTIGHET- & STÖRNINGSJOUR

När en medlem från en bostadsrättsförening ansluten till Alfa Team Security ringer in ett akut fel som inte kan avhjälpas via telefon skickas fastighetsjouren ut med en åtgärdsbil för att ta hand om det akuta felet.

PARKERING

En parkeringsvakt från Alfa Team Security ser till att parkerings- och stoppförbudsbestämmelser följs. Parkeringsvakten ser också till att inte obehöriga parkerar på förhyrda parkeringsplatser samt att parkeringsavgifter betalas.

RONDERING

Ronderande bevakning innebär att en av våra väktare åker eller går runt till olika kunder och bevakar fastigheter mot brand, stöld och skador. Arbetet sker med varierande tider och utförs under alla dygnets timmar och årets dagar.

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
info@alfateamsecurity.se 010 -1717516 www.alfateamsecurity.se 41

Fönsterbyte?

Enomic är idag en av Sveriges ledande entreprenörer på fönsterbyte. Vi har under våra 35 år i branschen utfört mer än 250 000 fönsterbyten så vi kan det här!

Vi tillhandahåller fönster och fönsterdörrar i Trä, Trä/Aluminium och PVC

www.enomic.se

Enomic Entreprenad AB  info@enomic.se   Grusgropsvägen 7, 702 36 Örebro   Tel: 019-603 24 40   www.enomic.se 42

Fastighetsinspektioner

Drönarkort

FörnamnFirst name Efternamn (Last name)

ANDERS VICTOR SWE-RP-000000632182

Registreringsnummer (Identi cation number KÄLFORS 2026-01-31

Utgångsdatum (Expiration date)

43 RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
A2 OPEN SUB CATEGORY A1/A3 OPEN SUB CATEGORY SE

Vi är ett familjeägt företag med en passion för att förvandla idéer till verklighet. Med årtionden av erfarenhet är vi stolta över att erbjuda skräddarsydda lösningar inom lackering, bygg och måleri för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan förvandla era projekt till verklighet.

• Lackering

• Bygg & renovering

• Totalentreprenad

• Service & underhåll

• Badrumsrenovering

• Köksrenovering

www.him.nu KONTAKT 08-550 76 000 info@him.nu www.him.nu 44
Från idé till verklighet

Dags för nya eller renovera balkonger?

Välj ett av våra medlemsföretag.

Vill du vara garanterad kvalitet i alla led – från projektering till montage?

Våra medlemsföretag är experter på allt från renovering till räcken och inglasningar av balkonger.

Läs mer på www.bf.nu

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
45

Besiktningar

– för olycksfria balkonger

Balkongen är en viktig byggnadsdel, både funktionellt och estetiskt, men som tyvärr ofta blir förbisedd gällande underhåll. Det finns idag inga lagar eller bestämmelser om obligatoriska besiktningar av balkonger, utan det åligger fastighetsägarens ansvar att balkongen är säker både för människor som vistas på och under den. För att undvika olyckor är det viktigt att eventuella skador upptäcks och åtgärdas i tid. Balkonger bör inspekteras av därtill lämpad, utbildad person minst en gång vart femte år, eller i samband med förändringar av balkongen, till exempel vid inglasning.

Vid en besiktning är det en fördel om befintliga ritningar på fasad och balkong finns att tillgå. Även uppgifter om eventuella tidigare åtgärder är lämpliga att delge besiktningsmannen.

Under besiktningen så undersöks balkongernas tekniska status först genom en okulär besiktning. Vid misstanke om skador av mer allvarlig karaktär tas vidare beslut om vilka fysiska ingrepp som kan behöva göras för en slutlig bedömning. Besiktningen resulterar i ett skriftligt utlåtande om balkongernas tekniska status. Efter det kan det utredas om vilka åtgärder i form av underhåll som behöver vidtas.

Besiktning av balkonger

Dags att undersöka statusen på era balkonger?

Genom att låta Projectma utföra en undersökning av balkongernas status tar ni ert ansvar för säkerheten och får ett underlag för vidare beslut rörande ert underhåll av balkongerna.

Vi på Projectma har mer än 25 års erfarenhet av balkonger. Vi kan hjälpa er genom hela processen. Statusbesiktning av befintliga balkonger, beställarombud i det löpande underhållsprojektet, kontrollansvar enligt plan- och bygglagen samt slutbesiktning.

Välkommen att kontakta oss – vi ger er livsviktiga råd

PROJECTMA rekommenderas av Balkongföreningen i Norden

Nicklas Jidf lo | 070-557 25 55 | nicklas@projectma.se

46 a.se
www.projectma.se

UNA PORTAR AB

Portar & grindar för Brf

Representerar du en bostadsrättsförening som funderar på att skaffa en ny garageport?

Vi är experter på garageportar till flerbilsgarage och kan erbjuda skräddarsydda och prisvärda lösningar som med sin långa livstid kommer att överträffa era förväntningar.

Vårt dedikerade team med lång erfarenhet står redo att guida er genom hela processen. Utan att involvera underentreprenörer är vi med er hela vägen från projektering och konsultation till montage och installation.

Vår jourservice finns tillgänglig under dygnets alla timmar, för att snabbt kunna säkerställa att ert skalskydd alltid är intakt.

Utforska vårt breda utbud av garageportar och grindar och upptäck varför våra kunder fortsätter att välja UNA PORTAR AB som sin pålitliga partner. Vi erbjuder även konkurrenskraftiga serviceavtal inom ramen för Boverkets föreskrifter angående återkommande underhåll.

Kontakta oss idag för en konsultation och gratis offert!

info@unaportar.se | 08-186003 | www.unaportar.se

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA
47
Vi hjälper er hela vägen!

Experter på mark & anläggning –specialister på innergårdar

Bygg & Miljö Stockholm AB är ett anläggningsföretag med specialistkompetens på innergårdsrenovering och nyanläggning av innergårdar. Vi utför markarbeten med fokus på finplanering och utför då alltifrån schakt och fyllnad till stenarbeten, snickerier, planteringar, betongarbeten, asfaltering och anläggning av lekplatser.

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert.

byggomiljo.se

Kostnadsfri konsultation

I början av ett projekt dyker det ofta upp mycket frågor. Vi kommer gärna ut och tittar på plats och hittar lösningar på de hinder som dyker upp. Givetvis lämnar vi också offert på arbeten som ni behöver hjälp med. Kontakta oss på enklaste sätt så kan vi diskutera hur vi ska komma vidare! Skanna QR-koden nedan för att boka konsultation.

08-30 99 65

byggomiljo.se

info@byggomiljo.se

48
INNERGÅRDSRENOVERING • MARK OCH ANLÄGGNING • TÄTSKIKT OCH GJUTASFALT DRÄNERING • BETONGKONSTRUKTIONER • ASFALTERING

Ventilationsrengöring, injustering och OVK för alla fastighetsägare!

H ö i j´s Ventilation AB är ett f ö retag med 25-30 glada o ch trevliga värmlänningar som

u t f ör ventilationsrengöring, i njustering och Obligatorisk V e ntilationskontroll (OVK) i hela Sverige .

www.hoijs.se

Inget jobb är för litet eller för

stort för oss, och inte heller för geografiskt avlägset. Vi reser helt enkelt dit jobben finns, och strävar alltid efter att leverera absolut högsta kvalité till alla våra kunder.

Höij´s Ventilation AB Norra Ringvägen 14

34

0550 - 134 10 info@hoijs.se www. hoijs.se

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA 49
681
Kristinehamn

H öij’s Ventilation AB är ett företag som utför ventilation srengöring, i nj u stering och Obligatorisk VentilationsKontroll (OVK) i hela Sverige

IMMA PÅ

BADRUMSSPEGELN?

Då kan det vara dags för ventilationsrengöring

Medlemmar i:

OVK

Vi har i dagsläget sex certifierade funktionskontrollanter som står till er tjänst.

Höij´s Ventilation AB Norra Ringvägen 14 681 34 Kristinehamn 0550 - 134 10 info@hoijs.se www. hoijs.se

Ventilationsrengöring

Vi är ett av de företag som har flest certifierade ventilationsrengörare i Sverige.

Injustering

Vi utför injusteringar av såväl gamla ventilationssystem som nya anläggningar.

50 Våra tjänster
f f f

Vi hjälper er med hela processen:

f Bygglovsansökan & ritningar

f Upprätta avtal mellan förening och boende

f Kontakt och support till styrelse och boende

f Montage, eftermarknad & service

Balkonginglasningar

Besök något av våra showroom

Lumon Stockholm - Sorterargatan 23 - 162 50 - Vällingby

MAKAJO - Brännkyrkagatan 82 - 118 23 - Stockholm

Lumon Västerås- Ringborregatan 1, 721 34, Västerås

Till oss vänder ni er när:

f Endast en medlem vill glasa in sin balkong

f Några medlemmar vill glasa in sina balkonger f Hela föreningen vill glasa in balkongerna f Vid renoveringsprojekt

Få en kostnadsfri offert för er BRF

Vi kommer ut till er BRF och gör beräkningar som mynnar ut i en kostnadsfri offert er BRF och era medlemmar

Skanna QR-koden för att be om en offert

Mer utrymme för livet

www.lumon.se

Tel: 010-150 21 00

kunderservice@lumon.com

medlemmar
för BRFer och dess

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.