BRF-Mappen, Skåne, Höst/Vinter 19-20

Page 1

SKÅNE HÖST  •  VINTER 19/20

STYRELSENS VERKTYG FÖR ATT HITTA DET ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING BEHÖVER LEVERANTÖRER • ENTREPRENÖRER • www.brfmappen.se

! t e t ö m e s l e r y t s l l i t n e p p a m d e m a T


VERKTYGET FÖR ATT HITTA DET ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING BEHÖVER Snabb hjälp från företag som valt att jobba med bostadsrättsföreningar i er region

Så här använde r du verktyget

Ny!

Uppdate rad!

BRF-Mappen

www.brfmappen.se

Kontakta oss

Mappen du håller i din hand innehåller ett antal leverantörer och entreprenörer som vill och har kapacitet att arbeta med bostads­ rättsföreningar, stora som små, i din region. Vi har en nära dialog med våra annonsörer och kontrol­ lerar dessa utifrån b.la. ekonomi, referenser och rating. Använd mappen för att hitta en aktör som passar er förening. På sidan intill hittar du alla annons­ örer i mappen. Vi har sorterat dem efter verksamhetsområden.

På vår site www.brfmappen.se kan du enkelt söka efter lever­ antörer och entreprenörer i din region. Här hittar du samtliga av våra annonsörer samt aktuella erbjudanden och kampanjer. Du kan även hitta kontaktupp­gifter till tidigare annonsörer i våra mappar. Vi arbetar hela tiden hårt med utvecklingen av våra digitala kanaler för att ytterligare förenkla styrelsens arbete och förbättra vårt helhetskoncept.

Hittar du fortfarande inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en passande aktör för er bostadsrättsförening. Du kan kontakta oss på flera sätt. Antingen via e-post på adressen kontakt@fastighetsmedia.se eller via telefon 0651-688 60.

Tips! Planera i god tid

Är du i behov av snabb hjälp?

Tänk på att det under vissa perioder kan finnas en hög efterfrågan på specifika tjänster eller produkter. Planera och kontakta leverantörer och entreprenörer i god tid innan åtgärdens tänkta start.

Skicka ett meddelande till kontakt@fastighetsmedia.se och beskriv era behov. Vi matchar sedan era önskemål mot våra annonsörer och förmedlar sedan kontakten till passande leverantörer och entreprenörer.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING • SKÅNE • HÖST/VINTER 2019-2020

Innemiljö & Fastighet

Produkter

OVK Service Syd AB

Ventilation & OVK

5-6

Skånsk Larmtjänst AB

Larm, Passersystem & Brandskydd

25-26

Svensk Energi Consult AB

Driftövervakning & Teknisk förvaltning

7-8

Wallbe Nordic AB

Laddstationer för elbilar

27-28

Skorstensteamet i Skåne AB

Skorsten, Sotning & Ventilation

9-10

Läns-Alarm AB

Brandlarm & Säkerhetslösningar

37

Ohlssons i Landskrona AB

Avloppsjour & Fastighetstjänster

11-12

SkyLink AB

Porttelefoni, Passagesystem

39

Foam King Sweden AB Isolering

15

PWS Nordic AB Avfallshantering

43 52

PARAS Bygg i Eslöv Aktiebolag

Fönster, Markarbete, Tak & Fasad

16

Bosch Thermoteknik AB Värmepumpar

Ekstrand & Son AB

Fönster & Dörrar

18

SKT Säkerhet & Tele AB

Passagesystem, Larm & Brandlarm, Porttelefon 57

Diedenporten AB

Dörrar & Portar

21-22

Installations Companiet AB

Elinstallationer, Övervakning, Passersystem

Skånska Högtrycksspolarna AB

Serviceavtal, Rörspolning & Avlopp

23-24 29-30

Repipe Sverige AB Relining Glasomera AB

59

Fönster & Dörrar

ENIVA Syd AB Isolering Avloppsjouren & Bygg.entrepr. AB Högtrycksspolning & Relining

31

Administrativt, Konsulter & Övrigt

32

AKTIVI Konsult AB

Projekt/Byggledning & Besiktningar

33-34

Riksbyggen

Klok bostadsrättsförvaltning

35-36

HSB Skåne Ekonomisk förening

Förvaltning, Projektledning & Juridik

13-14 17 19-20

Omnino AB

Ventilation, Skorsten & Relining

Spolpågarna AB

Spolning, Slamsugning, Rörinspektion & Jour 38

Boendekomfort i Viken AB

Individuell mätning & Energieffektivisering

44

40

Pramo Ekonomi & Data AB

Ekonomisk rådgivning & Fastighetsskötsel

46

Schööns Måleri AB Måleri Re-New AB

Avloppsinspektion, Spolning & Relining

41-42 45

LA Takvård AB / Flexnex AB Takvård

47-48

Firesafe Protection AB Brandskydd N.H. Nordström AB

VVS, Stambyte, Värme & Badrum

Malmö Mur & Puts AB

Fasadarbeten, Renovering, Murning & Putsning 58

Sparkök Nd Syd AB

Måttanpassade kök

SBC Sverige AB

Förvaltning, Projektledning & Juridik

51

Techem Sverige AB

Individuell mätning av El, Värme & Vatten 53-54

56

Simab Ventilation & Brandskydd AB OVK, Ventilationsrensning, Renovering Ventilation, Värme, Radon & OVK

50

55

Hagmans Tak Syd AB Tätskikt

Lindsells

HISSKON AB Hisskonsult

60

Utemiljö

61

Stockeboda AB Julgranar

Baksidan

S.Garden AB

Trädgård & Utemiljö

49 62

Saknar du något?

På vår hemsida www.brfmappen.se hittar du fler leverantörer och entreprenörer som arbetar med bostadsrättsföreningar. Där kan du också kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lämplig samarbetspartner för er bostadsrättsförening.

www.brfmappen.se 3


HITTA LEVERANTÖRER OCH UPPDATERAD! ENTREPRENÖRER TILL ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING WWW.BRFMAPPEN.SE HAR BLIVIT ÄNNU BÄTTRE. PROVA DU MED!

På www.brfmappen.se hittar du allt du behöver till er bostadsrättsförening. Här har vi samlat leverantörer och entreprenörer från hela landet. Filtrera enkelt på region, bransch m.m. Se företagets profil och aktuell annons från BRF-mappen och kontakta enkelt de leverantörer du önskar komma i kontakt med.

.se Leverantörer och Entreprenörer – Snabbt och smidigt på nätet


VENTILATION

Sedan 1996

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

OVK l Service l Rengöring

När servade ni ventilationen senast? Ventilationen påverkar uppvärmningskostnader, fukt, lukt och inte minst hälsan hos de boende. Se till att Er fastighet har fungerande ventilation! Vi hjälper er med OVK, Service och Rengöring av era ventilationssystem. Offertförfrågan kan göras enkelt via www.ovkservice.se Kontakta oss direkt: info@ovkservice.se eller ring 046-71 20 95

Se andra sidan för specialerbjudanden för er bostadsrättsförening!

OVKservice Syd AB, Box 16, 246 21 Löddeköpinge 046-71 20 95 • info@ovkservice.se • www.ovkservice.se

5


VENTILATION

OVK l Service l Rengöring Sedan 1996

Specialerbjudanden

OVK-BESIKTNING

HALVA PRISET

1. OVK och ventilationsrengöring vid samma tillfälle.

Passa på att utföra tjänsterna samtidigt och få halva priset på OVK-besiktningen. Dessutom stör ni hyresgästerna vid endast ett tillfälle och ni riskerar inte att få underkänt på grund av smuts i kanalerna, som är den vanligaste orsaken till underkänd OVK.

2. Få ett kostnadsfritt besök och rådgivning kring er ventilation (1h).

Vi gör stickprovskontroller, ser över det allmänna skicket och återkommer med eventuella förbättringsåtgärder kring luftflöde och energibesparing som hänger ihop med ventilationen.

Offertförfrågan kan göras enkelt via www.ovkservice.se Kontakta oss direkt: info@ovkservice.se eller ring 046-71 20 95 Bland våra nöjda kunder senaste åren finner ni: HSB Turning Torso - Lidl Sverige - Stena - Brinova - Midroc - Enercon - Kävlinge kommun Eslöv kommun - Perstorp kommun - Scandlines - Svenska Hus - Riksbyggen - AF Bostäder

INDUSTRI

6

PRIVAT

FASTIGHET

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Certifierad riksbehörig luft

SSC No: 2144

Swedcert No:2850

OVKservice Syd AB, Box 16, 246 21 Löddeköpinge 046-71 20 95 • info@ovkservice.se • www.ovkservice.se

FARTYG


RIV AV OCH SPARA

Din partner när det gäller tekniska fastighetstjänster • Injustering av värme

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

• Serviceavtal • Energi • OVK-besiktning • Driftsövervakning • Legionellabekämpning • Styrinstallationer • Projektering • Förfrågningsundelag

Planerar ni underhåll av era VVS-installationer? Är det dags för: • Stambyten • Injustering av värmesystemet • Renovering av värmecentralen • Uppdatering av reglerutrustningar Låt oss upprätta rambeskrivning och förfrågningsunderlag. Vi erbjuder även projektledning och är er partner genom hela projektet. Genom samarbete med väletablerade och kunniga installatörer garanterar vi högsta kvalitet. Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med kvalitetshöjande och energibesparande åtgärder.

Legionella Det är vanligare än de flesta tror med legionella bakterier i vattensystemen. Har ni ett säkert legionellaskydd? Varmvattentemperatur på 55-60°C är inget skydd. Vi erbjuder: • Provtagning med högsta säkerhet • Analys i ackrediterade laboratorier • Sanering utan kemikalier • Permanenta väl beprövade skydd • Uppföljning med protokoll Kontakta oss för mer information och offert info@secon.se Besök www.secon.se se våra referensobjekt.

Tel: 040-43 53 20 • E-post: info@secon.se

www.secon.se

7


Nu har det gått mer än tio år sedan lagen om energideklaration för byggnader kom och för många fastighetsägare är det dags att deklarera sina byggnader igen. En energideklaration är giltig i 10 år.

8


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

SKORSTENSTEAMET SKORSTEN

SOTNING

VENTILATION

SKORSTEN • Skorstensbesiktning • Skorstensreparation • Installation

av kamin

 V E N T I L AT I O N

SKORSTENS TEAMET

• Konvertering

ventilation • Renovering självdragsventilation • Ventilationsrengöring • Ventilationsbesiktning SKORSTEN

SOTNING

år? m k a t n a tak. rsten ov VENTILATION

ko s n ovan r e e n e r t s u r o h k s på g av ar ni koll lär besiktnin

H

i oku

V

nadsfr t s o k n e r i utfö

www.skorstensteamet.se

9


SKORSTENSTEAMET SKORSTEN

SOTNING

VENTILATION

VENTILATION Konvertering ventilation Vi på skorstensteamet är specialiserade på att konvertera självdragshus till mekanisk ventilation. Kontakta oss så berättar vi mer. Renovering ventilation Har ni dålig luft i era lägenheter. Det kan bero på att era ventilationskanaler inte är täta.Vi reparerar och tätar era ventilationskanaler.

SKORSTENS TEAMET

Rengöra/rensa ventilation En ventilationsanläggning som inte är rengjord ligger ofta bakom SKORSTEN SOTNING många problem i hus, exempelvis kan VENTILATION en ej rengjord ventilation ligga bakom sk sjuka hus. Anlita oss för att säkerställa rena ventilationskanaler och därigenom en fungerande ventilation.

SKORSTEN OCH KAMIN Skorstensbesiktning. Vi som skorstensfejarmästare besiktar och kontrollerar din skorsten. Skorstensreparation Soteld, kondens och åldersskador kan ställa till problem i din skorsten. Vi tätar och lagar din skorsten.

Vi kan allt om skorstenar och kaminer. Slå oss en pling, så snackar vi ihop oss om hur vi kan hjälpa er.

STEKELGATAN 1 212 23 MALMÖ TELEFON: 040-292397 MOBIL: 0705-277557

10

www.skorstensteamet.se


PÅPÅ GÅNG? VÅRSTÄDNING GÅN – VÅRSTÄDNING Underhåll ledningsnätet!

RIV AV OCH SPARA

Vi levererar dressjord, ngel mm. Svårtillgängligt? Låt Ohlssons få hjälpa er med Låt Ohlssons få hjälpa ervårbestyren... med vårbestyren... ...så slipper ni alla problem med avloppet! till med att lyfta in till er.

Vi har containers i alla storlekar för vår- för Vi har containers i alla storlekar städningen, ombyggnaden eller flytten. städningen, ombyggnaden eller flyt

• Dygnet runt - jourverksamh

RIV AV OCH SPARA

Vårfin trädgård. Vi levererar dressjord, Vårfin trädgård. Vi levererar dressjord, Vi levererar dressjord, • Fastighetsspolning matjord,matjord, sand, singel mm. Svårtillgängligt? sand, singel mm. Svårtillgängligt? Vi hjälper gärna till med till att med lyftaatt in till er.in till er. gel mm. Svårtillgängligt? Vi hjälper gärna lyfta

• Rörinspektion och provtryck ledningsnät

RIV AV OCH SPARA

ill med att lyfta in till er.

• Dygnet - jourv • runt Dygnet run

• Tömning av dagvattenbrun

• Fastighetsspolning • Dygnet runt - jourverksamhet • Fastighetss

Vårfin trädgård. Vi levererar dressjord, Vårfin trädgård. Vi levererar dressjord, • Fastighetsspolning matjord,matjord, sand, singel mm. Svårtillgängligt? sand, singel mm. Svårtillgängligt? Vi hjälper till med till att med lyftaatt in till er.in till er. Vi gärna hjälper gärna lyfta

• Rörinspektion och p • Filmning-av ledningsnät förebyggande & akut • Rörinspekti

RIV AV OCH SPARA

ledningsnät

• Rörinspektion och provtryckning ledningsnä av • Tömning av dagvat • Tömning av ledningsnät

Glöm• Dygnet inte som -att jourverksamhet • Filmning av priv lednin • runt Dygnet runt - jourverksamhet • Filmning av • Tömning av dagvattenbrunnar • Fastighetsspolning förebyggande & akut • Fastighetsspolning - förebyggand använder ni er av ROT • Rörinspektion och provtryckning av • Filmning av ledningsnät

Glöm inte so Glömatt inte använder ni er a använder

• Rörinspektion och provtryckning a ledningsnät ledningsnät PULS verkar primärt i Skåneregionen, där vi med modern och effektiv utrustning utför alla • Avloppsspolning och • Tömning av dagvattenbrunnar typer av avloppstjänster. Vi hjälper er med allt från akuta avloppsproblem till planerade • Tömning av dagvattenbrunnar

Slamsugning Glöm inte att som privatperson • Filmning av ledningsnät • Filmning av ledningsnät • Torrsugning och Vi har flera kombinerade spol- och slamsugningsfordon med anpassad ni kapacitet beroende använder er avpå ROT-avdraget! Grävsugning underhåll av avlopps- och processledningar.

inte som uppdrag. Fordonen har små pumpar för mindre avloppsproblem eller dubblaGlöm pumpar för slam- att Glöm inte attprivatperson som privatpe sugning av stora kulvertar. Vissa av bilarna är dessutom utrustade med vattenåtervinningssystem. använder ni er av ROT-avdraget! Hur har Hur ni det med avloppen och medoch stupanvänder ni er av ROT-avdr • Ledningsinspektion har det med avloppen med stupMed vattenåtervinningssystem kan de som har ett ni utspritt ledningsnät eller långa ledningar Dags förDags en underhållsspolning med stora dimensionerrännorna? göra stora kostnadsbesparingar! rännorna? för en underhållsspolning

ed avloppen och med stupför en underhållsspolning av ledningsnätet? av ledningsnätet? t? Kontakta oss så ser vi över just ert behov! d avloppen och med stup-

ör en

- föreby

Ackred. nr. 10148 Hur har Hur ni det med avloppen och med stupKontrollmed avloppen och med stuphar ni det 17020 (C) rännorna? Dags ISO/IEC förDags en underhållsspolning underhållsspolning för en underhållsspolning PULS har jour dygnet runt,rännorna? året om! Ring 046i Landskrona - 25 78 Ohlssons AB 50. av ledningsnätet? är ackrediterade av SWEDAC av ledningsnätet?

Vi har en anpassad jourverksamhet som hjälper till medav allt att utföra 5-årskontroll nr. 10148 oljeavskiljarsystem samt från akuta stopp i avloppetAckred. till saneringsuppdrag. Ackred. nr. 10148 trycksättning med gas. Kontroll Kontroll ISO/IEC ISO/IEC 17020 17020 (C) (C)

Ackred. nr. 10148 Kontroll ISO/IEC 17020 (C)

Ohlssons i Landskrona AB Ohlssons i Landskrona AB är ackrediterade av SWEDAC att utföra 5-årskontroll av är ackrediterade av SWEDAC oljeavskiljarsystem samt att utföra 5-årskontroll av trycksättning med gas. oljeavskiljarsystem samt trycksättning med gas.

• Drift- och underhållsplanering • Lednings- och brunnsrenovering • Fastighetsservice • Jourservice

OHLSSONS AB, 010-45 00 200 OHLSSONS AB, 010-45 00 200 OHLSSONS Spol& Rörteknik, Hela Skåne 010-45 00 500. OHLSSONS AB, 010-45 00 200 OHLSSONS SpolOHLSSONS AB, 010-45 00 200 & Rörteknik, Hela Skåne 010-45 00 500. Dygnet runt, både akut och kontor OHLSSONS Spol- & Dygnet Rörteknik, Helabåde Skåne 010-45 00 kontor 500. runt, akut och OHLSSONS Spol& Rörteknik, Hela Skåne 010-45 00 500. PULS AB - Tel. 046 25 78 50. Dygnet runt, både akut & kontorstid! 10-45 00 200 Dygnet runt, både akut och kontor Dygnet runt, både akut och kontor www.ohlssons.se ETT FÖRETAG I OHLSSONSGRUPPEN info@pulsab.se www.pulsab.sewww.ohlssons.se 0-45 00 200 www.ohlssons.se Ohlssons i Landskrona AB är ackrediterade av SWEDAC att utföra 5-årskontroll av oljeavskiljarsystem samt trycksättning med gas.

www.ohlssons.se &Rörteknik, Rörteknik, Hela Skåne 010-45 00 500. Hela Skåne 010-45 00 500.

11


VÅRSTÄDNING PÅPÅ GÅNG? VÅRSTÄDNING GÅNG

evererar dressjord, el mm. Svårtillgängligt? Låt Ohlssons få hjälpa er med Låt Ohlssons få hjälpa ervårbestyren... med vårbestyren... med att lyfta in till er.

REN MILJÖ

Vi har containers i alla storlekar för vår- för vårVi har containers i alla storlekar kompletta fastighetsnära tjänster städningen, ombyggnaden eller flytten. städningen, ombyggnaden eller flytten. med endast en • Dygnet runt - jourverksamhet Vårfin trädgård. Vi levererar dressjord, Vårfin trädgård. Vi levererar dressjord, leverantör! ererar dressjord, • Fastighetsspolning - förebygga matjord, sand, singel mm. Svårtillgängligt?

matjord, sand, singel mm. Svårtillgängligt?

Vi hjälper till med till att med lyftaatt in till er.in till er. mm. Svårtillgängligt? Vi gärna hjälper gärna lyfta • Rörinspektion och ed att lyfta in till er.

ledningsnät

provtrycknin

• Dygnet - jourverksa • runt Dygnet runt - jou

• Tömning av dagvattenbrunnar

• Fastighetsspolning - före • Dygnet runt - jourverksamhet • Fastighetsspolni

Vårfin trädgård. Vi levererar dressjord, Vårfin trädgård. Vi levererar dressjord, •singel Fastighetsspolning matjord,matjord, sand, singel Svårtillgängligt? sand,mm. mm. Svårtillgängligt? Vi hjälper till med till att med lyftaatt in till er.in till er. Vi gärna hjälper gärna lyfta

• Rörinspektion och provtr • Filmning-av ledningsnät förebyggande & akut • Rörinspektion oc

ledningsnät • Rörinspektion och provtryckning ledningsnät av • Tömning av dagvattenbr • Tömning av dag

Glöm• Dygnet inte som -att jourverksamhet • Filmning av privat ledningsnät • runt Dygnet runt - jourverksamhet • Filmning av ledn • Tömning av dagvattenbrunnar • Fastighetsspolning förebyggande & akut • Fastighetsspolning - förebyggande & aku använder ni er av ROT-av • Rörinspektion och provtryckning av • Filmning av ledningsnät ledningsnät

Glöm inte som Glömatt inte attp använder ni er av använder niRO e

• Rörinspektion och provtryckning av ledningsnät ledningsnät • Tömning av dagvattenbrunnar • Tömning av dagvattenbrunnar

Glöm inte att som • Filmning av privatperson ledningsnät • Filmning av ledningsnät använder ni er av ROT-avdraget!

Glöm inte att som privatperson Glöm inte att som privatperson EN leverantör som hjälper er med avloppen och med stupanvänder ni er av ROT-avdraget! Hur har ni det med avloppen och medanvänder stupni er av ROT-avdraget • Dygnet - jourverksamhet Hur har ni det med avloppen och medrunt stup-

avfallshantering och mycket annat rännorna? Dags förDags en underhållsspolning en Bostadsrättsföreningar underhållsspolning rännorna? för en underhållsspolning och fastighetsbolag behöver endast en partner och en kontakt gällande flerav ledningsnätet? av ledningsnätet?

talet av de tjänster som innefattas i den löpande fastighetsförvaltningen. Förutom avfallshantering i ert miljörum, så kan vi även hjälpa till med sopning av gångvägar, parkeringsplatser etc, samt sågning Ackred. nr. 10148 Hur haräven niombesörja det med avloppen och med stupav träd och buskar. Vi kan transport och leverans av grus, sand och med sten. stupKontrollmed Hur har ni det avloppen och

loppen och med stup17020 (C) rännorna? Dags ISO/IEC föralla en underhållsspolning underhållsspolning Vår spol- och rörverksamhetrännorna? hjälper er med Dags typerför av rörledningstjänster både i och en och underhållsspolning av ledningsnätet? utanför era fastigheter. Vi utför fastighetsspolning, både förebyggande underhåll, men även är ackrediterade av SWEDAC av bl.a. ledningsnätet? att utföra 5-årskontroll av spolning av akuta stopp. Rörinspektion, provtryckning av ledningar samt tömning och underhåll Ackred. nr. 10148 oljeavskiljarsystem samt Ackred. nr. 10148 trycksättning med gas. Kontroll av dagvattenbrunnar är ytterligare Kontrollexempel på vad vi kan bistå med. Vår ytterst väl upparbetade ISO/IEC ISO/IEC 17020 17020 (C) (C) jourverksamhet kan hjälpa Ohlssons er vilken dag i Landskrona AB som helst på året, när som helst på dygnet. Ohlssons i Landskrona AB

Ohlssons i Landskrona AB är ackrediterade av SWEDAC

att utföra 5-årskontroll av är ackrediterade av SWEDAC oljeavskiljarsystem samt att utföra 5-årskontroll av trycksättning med gas. oljeavskiljarsystem samt trycksättning med gas.

- Kontakta oss så ser vi tillsammans över hur just ert behov ser ut! Ackred. nr. 10148 Kontroll ISO/IEC 17020 (C)

• Fastighetsspolning förebyggande och akut • Filmning och provtryckning av ledningsnät • Tömning av dagvattenbrunnar • Rengöring och besiktning av oljetankar

OHLSSONS AB, 010-45 00 200 OHLSSONS AB, 010-45 00 200 • Relining OHLSSONS Spol& Rörteknik, Hela Skåne 010-45 00 500. OHLSSONS AB, 010-45 00 200 OHLSSONS SpolOHLSSONS AB, 010-45 00 200 & Rörteknik, Hela Skåne 010-45 00 500. Dygnet runt, både akut och kontor OHLSSONS Spol- & Dygnet Rörteknik, Helabåde Skåne 010-45 00 kontor 500. akut och OHLSSONS Spol- &runt, Rörteknik, Hela Skåne 010-45 00 500. 5 00 200 Ohlssons Spol& Rörteknik Tel. 010 45 00 500 Dygnet runt, både akut och kontor Dygnet runt, både akut och kontor www.ohlssons.se Dygnet runt, både akut & kontorstid! 00 200 www.ohlssons.se www.ohlssons.se Ohlssons i Landskrona AB är ackrediterade av SWEDAC att utföra 5-årskontroll av oljeavskiljarsystem samt trycksättning med gas.

www.ohlssons.se Ohlssons Tel. 010-45 00 200. info@ohlssons.se rteknik, Hela Skåne 010-45 00 500. knik, Hela Skåne 010-45 00 500. www.ohlssons.se h 12kontor kontor


Projekt- & Byggledning

Våra erfarna och engagerade projektledare planerar, leder och samordnar hela projektet från början till slut. Det minimerar risken för oförutsedda händelser eller kostnader.

Vår expertkompetens finns inom områden som t.ex.

Boka ett helt förutsättningslöst möte med oss – Det kommer

RIV AV OCH SPARA

att löna sig för er

OMBYGGNATION FASAD & TAK FÖNSTER STAMBYTE RELINING

BYGGLEDNING BYGGLEDNING BYGGLEDNING

RIV AV OCH SPARA

BYGGLEDNING

Vi säkerställer ert projekt med rätt upphandling och projektledning

BALKONG

Läs mer om hur vi kan hjälpa er på vår hemsida www.aktivi.se 010-10 18 400 Mail: kontakt@aktivi.se Telefon:

www.aktivi.se

BYGGLEDNING

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

ER FASTIGHETSPARTNER

13


BYGGLEDNING

ER FASTIGHETSPARTNER

BYGGLEDNING

Vi säkerställer ert

Relinings projekt RÄTT UPPHANDLING OCH PROJEKTLEDNING

BYGGLEDNING

Relining/Rörinfodring

Vi vet vad som krävs för att låta utföra en bra entreprenad vid relining. AKTIVI är av branch­ organisationen ”BRIF” godkända besiktningsmän. Vi är oberoende konsulter och kontrollerar hela processen, vi besiktigar även de utförda T25 filmerna på de inre delarna av rören.

Vid relining utför vi: ✓ Förstudie

BYGGLEDNING

✓ Framtagning av förfrågningsunderlag

”Låt oss träffas och tillsammans prata igenom ert projekt”

✓ Upphandling ✓ Projektledning entreprenad ✓ Filminspektion ✓ Besiktning T25

Boka ett helt förutsättningslöst möte med oss – Det kommer att löna sig för er

✓ Slutbesiktning ✓ Garantibesiktning

BYGGLEDNING

iga Vi kan bes iktrojekt! e rt reliningsp

Telefon: 14

010-10 18 400

Mail:

Läs mer om hur vi kan hjälpa er på vår hemsida www.aktivi.se kontakt@aktivi.se

www.aktivi.se


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

– FOAMKING HAR STÖRST ERFARENHET AV ISOLERING TILL BRF –

Foamking – Isolering på riktigt Foamking är marknadsledande leverantör av högeffektiv polyuretanisolering för fastigheter i Sverige. Foamking säljer inte bara polyuretanprodukter utan utför all sprayisolering själv och håller i egna applicerings­ utbildningar och har ett väl utarbetat egenkontrolls­ och arbetsmiljösystem som tagits fram i samarbete med Statens Provningsanstalt.

• Skarvfritt skyddande lager • Eliminerar luft • Utmärkt vidhäftning mot underlaget • Brandklass C • Förebygger termiska bryggor • Reducerar eller eliminerar värmeöverföringen i konstruktionen • Hälsosammare boende • Lufttät och med ångbromsande

ISOLERING FÖR

INTERIÖR EXTERIÖR

ISOLERING FÖR

KRYP­ GUNDER

ISOLERING FÖR

KALL­ VINDAR

• Reducerar kostnaderna för både upp­ värmning/nedkylning • Bedömd i Sunda Hus • Bidrar inte till mögelpåväxt

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION!

Spray skumisolering är den mest avancerade formen av isolering i dag. PUR isolering används som isolerings­ skum för att få högst kvalitét, utmärkt vattentäthet och bra ljudisolering. Dess hemlighet består i en speciell polyuretanmassa. Denna består av två

Tel: 0410-12114 E­post: info@foamking.se

• Reducerar markant energiförbrukningen och investeringarna av högkvalitativ isolering.

komponenter som blandas med hjälp av särskild teknik på plats under appliceringen. Applicering sker i form av en spray applikation. När det isolerande PUR­skummet appliceras på området expanderar volymen hundrafalt och hårdnar därefter. Allt på bara några få minuter.

www.foamking.se

100% ÅNGTÄT • 100% LUFTTÄT • 100% SKARVFRI

15


Paras Bygg AB har många års erfarenhet av såväl utförandeentreprenader som totalentreprenader. Vi är flexibla och gillar utmaningar. Vi vill jobba tillsammans med dig som kund för projektets bästa. Vi tror på att ett okomplicerat och prestigelöst samarbete är det bästa för ett lönsamt byggprojekt för alla parter. Våra platschefer tillsammans med entreprenad­ ingenjörer är kunniga och drivande. De planerar projektet med hänsyn till kvalitet, miljö och säkerhet för att tillsammans med hantverkarna leverera en produkt som ni som kunder är nöjda med. Vi bygger för hållbara lösningar och goda relationer

Referensobjekt: Eddan, LKF Lund 342 lägenheter. Fönsterbyte, stambyte, takbyte, markarbete, pcb-sanering, invändig renovering. Satelliten, AF-Bostäder Lund 184 lägenheter. Fasadrenovering, invändig renovering. Havamal, LKF Lund 396 lägenheter. Fönsterbyte, stambyte, takbyte, markarbete, pcb-sanering, invändig renovering, montering solceller. Vildanden, AF-Bostäder Lund 550 studentbostäder. Fasadrenovering, pcb-sanering, betonglagningar. Kämnärsrätten, AF-Bostäder Lund 190 studentbostäder. Fasadrenovering, pcb-sanering, betonglagningar. Sändaren, Castellum Malmö. Kontorsanpassning av TV-huset. Kompaktbostäder, AF-Bostäder Lund. Nybyggnation av 22 studentbostäder. Lagerhuset Eslöv, Midroc. Ombyggnad av spannmålsmagasin till lägenheter.

Paras Bygg AB Västergatan 37 241 31 Esöv

tel: 0413­17204 mobil Paul Raso: 0708­117204 mail@parasbygg.se

www.parasbygg.se 16


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Brf-möten är en del av verkligheten

Sitter du i styrelsen för er bostadsrättförening? Då vet du hur mycket tid och energi som verkligen krävs. Låt oss ta hand om er totalförvaltning, med vårt prisbelönta* och hållbara arbete. Vi är idag en ledande specialist med snart 80-års erfarenhet, och djup kompetens inom såväl ekonomisk-, teknisk- och energiförvaltning som fastighetsservice och ombyggnationer. Anmäl ert intresse på riksbyggen.se/avlastastyrelsen och välkommen till en avlastad verklighet.

Kontaktpersoner i Skåne Norra Skåne: Fredrik Engqvist, 042-18 66 23, fredrik.engqvist@riksbyggen.se Södra Skåne: Pia af Klinteberg, 040-32 30 32, pia.afklinteberg@riksbyggen.se

*Mest hållbara företaget i byggbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B 2018

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

17


HÖJ VÄRDET PÅ ER FASTIGHET

Ekstrands har Sveriges bredaste och mest flexibla sortiment av fönster, ytterdörrar, entrépartier, portar och innerdörrar i högsta kvalitet. Vi bygger våra fönster & dörrar med fokus på design, kvalitet och flexibilitet. Kvaliteten är inte bara känslan och optiken som produkten skall förmedla, det är även prestanda. Ekstrands produkter har marknadsledande prestanda bl.a. när det gäller värmeisoleringsförmåga. Läs mer på www.ekstrands.com

BESÖK VÅR UTSTÄLLNING PÅ FÖRETAGSVÄGEN 29 I BURLÖV För offert & rådgivning ring 070 754 40 30 eller kontakta johan.gustafsson@ekstrands.com 18

För öppettider se www.ekstrands.com

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

KOMPETENT FÖRVALTNIN G FÖR ALLA

VAR DET NÅGON SOM SA STEN, SAX, PÅSE? Som kund hos oss behöver du aldrig fundera på vem som ska göra jobbet. Vi finns på plats där det behövs, när det behövs. Och vi kan hjälpa till med allt från avtal till störningsfrågor. Med närmare 100 år i branschen har vi både kunskapen och erfarenheten för att kunna hjälpa din förening på bästa sätt. Låt oss hjälpa dig med din förvaltning så får du tid över till annat!

19


VI FINNS HÄR FÖR DIG, KONTAKTA OSS REDAN IDAG! HSB SKÅNE

HSB NORDVÄSTRA SKÅNE Telefon: 042-19 95 00 E-post: info@hsbhbg.se www.hsbnvs.se

HSB LANDSKRONA

Telefon: 0418-49 99 00 E-post: info.landskrona@hsb.se www.hsb.se/landskrona

HSB MALMÖ

Telefon: 010-442 30 00 E-post: info.malmo@hsb.se www.hsb.se/malmo

20

Telefon: 046-210 84 00 E-post: info-skane@hsb.se www.hsb.se/skane


från Dieden-Ekodoor!

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Det är enkelt att montera en port

Montera flera portar samtidigt!

1928 är en isolerad och underhållsfri garageport med modernt stuk. Porten har en lätt strukturerad yta med liggande spår som ger ett modernt intryck. Portbladet i stålplåt är tåligt och underhållsfritt för många år framöver. Ytbehandlingen är av högsta klass, en port med mycket god kulör- och glanshållning. Våra vipportar har en patenterad konstruktion i perfekt balans och vi lämnar livstids garanti på fjäderbrott.

Du hittar hela vårt sortiment av dörrar, portar, sidoljus, överljus och tillbehör på www.dieden-ekodoor.se

Det är enkelt, prisvärt, projekt- och kostnadseffektivt att montera flera vipp-portar från Dieden-Ekodoor! Vår vipport 1928 är enkel attt montera, är säker och har en stabil konstruktion. 1928 VIPPORT är isolerad och kan fås i valfri NCS eller RAL-färg.

21


Tryggare hem för alla Om ni vill ha en dörr med högre säkerhet mot inbrott, ljud och brand bör ni välja ur vårt klassade sortiment!

Extra säkerhet med klassad dörr som tillval.

KLASSADE DÖRRAR – brand, ljud och säkerhet Våra klassade dörrar stänger ute fyra oönskade besökare – tjuvar, ljud, brand och rök. Klassade dörrar är ett tillval där vi har skapat en av de första klassade trädörrarna i hela Europa.

22

Du hittar hela vårt sortiment av dörrar, portar, sidoljus, överljus och tillbehör på www.dieden-ekodoor.se

5 5 5 5 5 5 5

Extra skydd mot brand och inbrott Stålförstärkning i karm Dubbel tätning (både karm och dörrblad) Extralås för dubbel säkerhet (ASSA 911) Inbrott: Klass RC2 eller RC3 Ljud: RW 40 (-1;-4) dB eller RW 43 (-1;-3) dB Brand: EI 30


RIV AV OCH SPARA

ALLT INOM AVLOPP De flesta avloppsrelaterade vattenskador beror på bristande underhåll. Som din helhetsleverantör anlitar du oss för allt från akut stoppspolning till renovering. Vid tecknande av vårt förmånliga serviceavtal undviker du stopp och vi ser till att avloppet alltid är i gott skick.

Serviceavtal från

16

KR

månadspris/ lägenhet

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Läs mer på spolarna.com

23


TRYGGHET MED SERVICEAVTAL Vi har märkt att många fastighetsägare saknar en tydlig underhållsplan för sitt avloppssystem. Det resulterar ofta i dyra akuta åtgärder där man beställer in tjänster från olika spolföretag. Det är en stor fördel att anlita en väletablerad aktör som kan få en samlad bild av avloppets skick och arbeta förebyggande över tid. Till fastighets­ ägare och bostadsrättsföreningar erbjuder vi där­ för trygga serviceavtal för kontinuerligt underhåll av avloppssystemet, där vi ombesörjer all planering och avisering till hyresgästerna. För att bibehålla en god likviditet och planerad ekonomi löper avtalen över fem år och debiteras med en fast månadskostnad per lägenhet. Avtalen faktureras räntefritt månadsvis. I alla avtal ingår en underhållspolning av hela fastig­ hetsbeståndet samt en TV­inspektion av utvalda delar i fastigheternas huvudledning. Beroende på avtal ges rabatt på både tillkommande arbeten såsom fräsning, rotskärning och slamsugning och på servicerelining om något rör behöver lagas. Tecknar ni ett ”Inclusive­avtal” gör en service­ tekniker en årlig kontroll av avloppssystemet för en problemfri drift. Rabatt ges på tillkommande arbe­ ten, servicerelining och material. I det mest heltäckande avtalet ”All Inclusive” ingår alla tjänster som behövs för ett komplett förebyggande underhåll av fastighetens avlopps­ stammar, men även akuta jourutryckningar dygnet runt. Kontakta oss så hjälper vi er att komma fram till den bästa lösningen.

TECKNA SERVICEAVTAL Underhållsspola och inspektera hela lägenhetsbeståndet till fast månadskostnad.

Basic

Inclusive

All Inclusive

Underhållsspolning

Underhållsspolning

Underhållsspolning

TV-inspektion

TV-inspektion

TV-inspektion

Årligt platsbesök

Årligt platsbesök

Akutspolningar dygnet runt

10 % på tillkommande arbeten

20 % på tillkommande arbeten

10 % på servicerelining

10 % på servicerelining

10% på material

10% på material

16 KR

19 KR

23 KR

Priserna anges per lägenhet Priserna anges exklusive moms. Inga utkörningsavgifter eller bilkostnader tillkommer.

24


25

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA


26


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Elbilsladdning till era boende och hyresgäster. År 2030 är målet att Sverige ska vara fossilfritt. Det innebär fler laddbara fordon på våra svenska vägar och bidrag till en ökad hållbarhet. Möjligheten till att ladda sin elbil när den är parkerad blir allt viktigare. Som fastighetsägare ökar ni servicen till era boende och hyresgäster genom att de enkelt och smidigt kan laddda sina elbilar. Då kan Sverige nå sina mål.

Allt ni behöver göra - erbjuda laddning. wallbe är den mest flexibla aktören på marknaden inom elbilsladdning. Våra produkter och tjänster har ett syfte att effektivisera och förenkla laddning av elbilar och våra lösningar är anpassningsbara. Våra laddstationer passar alla laddbara bilar och det är enkelt att ladda från dem. Laddstationen är anpassningsbar i takt med att ni behöver fler laddstationer. Ni sätter priset per kWh, bestämmer vem som får tillgång till laddstationen och varje användare betalar för sin egen laddning. Vi sköter faktureringen, driften och servicen vilket ger er minimal administration.

Fördelar med laddstation från wallbe. • • • • • • • •

Laddstation som passar alla laddbara bilar. Ni bestämmer vem som får tillgång till laddstationen. Rättvist - alla betalar för sin egen förbrukning. Ni sätter själv priset per kWh samt väljer elbolag. Minimal administration - vi sköter faktureringen. Helhetsleverantör - allt från laddstation till installation, service och administration. Laddlösning som kan växa i takt med att ni behöver fler laddstationer. 4 års produktgaranti.

Kontakta oss på 040 - 685 05 01 eller www.wallbenordic.se för mer information.

27


DYNAMISK LASTBALANSERING NÄTSTATION 400A

Elbilsladdning till era Begränsad effekt i fastigheten? boende och hyresgäster.

FASTIGHET 20-160A

0A

0A

32A

16A

3x32A

ELCENTRAL En utmaning i en befintlig fastighet är ofta 200A att den tillgängliga effekten är begränsad. wallbe lastbalansering säkerställer att den År 2030 är målet att Sverigeoptimalt, ska vara fossilfritt. Det innebär fler laddbara fordon på våra svenska vägar lokala strömmen utnyttjas att IPCblir allt viktigare. och bidrag till en ökad hållbarhet. laddningstoppar förhindras och Möjligheten optimerar till att ladda sin elbil när den är parkerad Som fastighetsägare ökar ni servicen till era boende och hyresgäster genom LASTBALANSERING att de enkelt och smidigt kan laddningen för bilarna. laddda sina elbilar. Då kan Sverige nå sina mål. De uppkopplade laddboxarna utvärderas Hybrid 6A Hybrid 10A kontinuerligt och anpassas så att strömmen fördelas på bästa sätt mellan bilarna. Lastbalansering maximerar tillgångenladdning. på el Allt ni behöver göra - erbjuda till varje bil. wallbe är den mest flexibla aktören på marknaden inom elbilsladdning. Våra produkter och tjänster När en bil haratt laddat klart elleroch kopplas har ett syfte effektivisera förenkla laddning av elbilar och våra lösningar är anpassningsbara. Renault ZOE från laddstationen fördelas den tillgängliga Våra laddstationer passar alla laddbara bilar och det är enkelt att ladda från dem. Laddstationen 3x16A 11kW strömmen mellan övriga bilar. är anpassningsbar i takt med att ni behöver fler laddstationer. Ni sätter priset per kWh, bestämmer vem som får tillgång till laddstationen och varje användare betalar för sin egen laddning. Vi sköter De avancerade lastbalanseringsprodukE-Golf faktureringen, driften och servicen vilket ger er minimal administration. terna tar hänsyn till fastighetens tillfälliga 2x16A 7,4kW förbrukning för att kunna utnyttja all tillgänglig effekt till de anslutna bilarna.

Läs mer på www.wallbenordic.se • Laddstation som passar alla laddbara bilar. • • • • • • •

28

48A

Fördelar med laddstation från wallbe.

KIA Eniro 1x16A 3,7kW

BMW i3

Ni bestämmer vem som får tillgång till laddstationen. 3x32A 22kW Rättvist - alla betalar för sin egen förbrukning. Ni sätter själv priset per kWh samt väljer elbolag. Kraftkabel Kommunikationskabel Minimal administration - vi sköter faktureringen. Helhetsleverantör - allt från laddstation till installation, service och administration. Laddlösning som kan växa i takt med att ni behöver fler laddstationer. 4 års produktgaranti.

Kontakta oss på 040 - 685 05 01 eller www.wallbenordic.se för mer information.


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

NYA RÖR PÅ NOLLTID Boka vår filminspektion och få tydligt svar på när avloppet behöver bytas. Vid upptäckta brister kan vi åtgärda trasiga rör genom modern relining. Ett bra, enklare och billigare alternativ till ett traditionellt stambyte. Läs mer på repipe.se

Fast pris på TV-inspektion

6 950

KR

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

ord. pris 8 950 kr

29


FÖRDELAR MED RELINING Ett traditionellt stambyte är kostsamt, störande och tar lång tid. Att installera nya avloppsrör med relining går fort och är relativt störningsfritt. Den främsta fördelen med relining är att tätskikten förblir intakta och du får ett tätt avloppssystem med självbärande rör utan att behöva byta ut badrum och kök. Relining fungerar utmärkt i hela fastigheten även om avloppsrören ligger svårtillgängliga i källargolv, ingjutna i trappor, skyddsrum etc. Då det är enkelt att koppla på nya stickledningar på en relinad stam är det inga problem att renovera kök och badrum efter en relining.

NYA RÖR

Hittills har inga rapporter framkommit där relinade avloppssystem har slutat att fungera på grund av ålder. Materialet vi använder vid strumprelining har en förväntad livslängd på 50 år eller mer.*

Miljövänligare än stambyte Ett traditionellt stambyte i en lägenhet skapar i snitt 1,5 ton byggavfall (bland annat asbest och bly). Relining sker utan att något byggavfall produceras. Ditt relinade avlopp ger inte ifrån sig några miljöfarliga ämnen. *

KÄLLA: Institut für Unterirdische Infrastruktur, www.ikt.de.

SACPIPE

Vid stambyte till nya avloppsrör är den för väntade livslängden 40 år. Materialet från Sacpipe, som vi använder för strumpinfodring, har en livslängd på minst 50 år.

30


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Dags att byta fönster? Glasomera hjälper er – från planering till färdiginstallerade fönster. Glasomera utför totalentreprenad på fönster- och dörrbyten i större och mindre fastigheter. Vi hjälper er hela vägen från planeringsstadiet fram till slutbesiktningen. Vår personal ser till att allt går enkelt och smidigt och att arbetet följer den i förväg uppsatta tidsramen. Glasomera startades 2006 och vi har idag elva kvalificerade och skickliga medarbetare med lång erfarenhet. Vi är en flexibel organisation och kan snabbt anpassa oss efter nya uppdrag. Vi leverarar fönster från svenska leverantörer som t.ex. SP Fönster, H-Fönster, Westcoast Windows och Leiab m.fl. Vi byter även balkongräcken. Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök.

För att göra det ännu mer tryggt för som kund bär alla våra montörer ID06, kortet som bygger förtroende och skapar jämställd konkurrens.

Industrivägen 11 433 61 SÄVEDALEN Tel: 031-44 44 40

E-post: info@glasomera.se

www.glasomera.se

Ridbanegatan 12 213 77 MALMÖ Tel: 040-615 66 66

31


Certifierad och kvalitetskontrollerad lösullsentreprenör.

Skönare inomhusklimat och sänkta uppvärmningskostnader Tilläggsisolering på vinden är den bästa lösningen för att sänka uppvärmningskostnaderna i fastigheten och är samtidigt en investeringen för framtiden. Boendemiljön blir bättre, ni får varmt och skönt inomhus på vintern och svalt under varma sommardagar. Vi blåser upp lösull på vinden, snabbt och bekymmersfritt. Ni slipper nedsmutsning, spill, buller, ingrepp i huset och åverkan runt fastigheten. Vi är certifierade och kvalitetskontrollerade lösullsinstalla­ törer enligt systemet – ”Behörig Lösull”.

Tilläggsisolering ger: • Direkt sänkta uppvärmningskostnader. • Skönare inomhusklimat. • Lägre energiförbrukning. • Mindre miljöbelastning. • Bättre ljudisolering. • Snabbast återbetalningstid av olika energisparåtgärder. • Fortsatt besparing år efter år efter år.

Kostnadsfri besiktning! Kontakta oss så ser vi över hela isoleringsläget och bedömer eventuellt behov av åtgärder. Tillsammans med er gör vi en kostnadsfri isolerings­ besiktning av fastighetens vindsisolering, bedömer behovet av åtgärder och upprättar en besparingskalkyl.

ENIVA Isolerproffs Syd • 0418-121 05 Andra Tvärgatan 49, 261 35 Landskrona info@isolerproffs.se • www.isolerproffs.se 32


VÅRA TJÄNSTER - ERA FÖRTJÄNSTER

33

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA


Un

der

h

ålls dk spo ost n lnin bes a iktn dsfri g ing oku frå lärn

me

per

*

495 :läg

enh

et

HYFSAT

12:-/månad * UNDERHÅLLSSPOLNING FILMINSPEKTION

OKEY

15:- /månad *

UNDERHÅLLSSPOLNING FILMINSPEKTION 10% PÅ TILLKOMMANDE ARBETEN 10% PÅ SERVICERELINING 10% PÅ MATERIAL ÅRLIG PLATSBESÖK

0760-800 800

TOPPEN

19:- /månad *

UNDERHÅLLSSPOLNING FILMINSPEKTION AKUTSPOLNING DYGNET RUNT 20% PÅ TILLKOMMANDE ARBETEN 10% PÅ SERVICERELINING 10% PÅ MATERIAL ÅRLIG PLATSBESÖK

avloppsjouren.se

VÅRA TJÄNSTER - ERA FÖRTJÄNSTER

34


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Bor du i en BRF byggd 1965 eller tidigare? Har ni fått en underkänd OVK-besiktning?

040292395 omnino.se

Omnino är experter på relining av ventilations och skorstenskanaler inom flerfamiljshus tilationsVi tätar era läckande ven sningar kanaler och erbjuder totallö ader av gn byg på förbättringar och om n. fastighetens ventilatio sitter vi Med 25 år i branschen be nhet än större kunskap och erfare liteter cia spe a de flesta. En av vår OVKa nd är åtgärder efter underkä besiktningar och läckande vi självdragskanaler. Här kan ning lös g idi sm h erbjuda en effektiv oc K. för en godkänd OV Välkommen önskar nal. Ingvar Asplund med perso

Omnino har ramavtal med HSB Skåne och HSB Malmö

Pågående entreprenad: Rörinfodring i ventilation (relining)

Nyligen avslutad entreprenad: Rörinfodring i ventilationen (relining)

- HSB Brf Vesslan i Malmö -

- Brf Inland i Malmö -

Omnino AB | Ågatan 4 | 212 25 Malmö Kontor: 040-29 23 95 | Mattias Asplund 0708-97 30 66 | mattias@omnino.se |

www.omnino.se

35


www.omnino.se

0405 9 3 2 29omnino.se

Frisk luft gör skillnad och har stor betydelse för vår hälsa. Hur mår du? Med vår hjälp kommer du både sova och koncentrera dig bättre. Med närmare 25 år i branschen besitter vi större kunskap, rutin och erfarenhet än de flesta. Vi kan frisk luft. Ventilation

Är du i behov av rengöring och rensning? Beroende på din anläggning anpassar Omnino rengöringsmetoden så att bästa möjliga resultat uppnås. Vi erbjuder rengöring med roterande borstar, tryckluftsrensning, högtrycksspolning med eller utan kem och hetvattensrensning. Vi rensar alla typer av ventilationsanläggningar från små till stora, enkla till komplexa.

Skorstensrenovering med relining

Vid underkända OVK-besiktningar och läckande självdragskanaler utför vi relining med effektiva och smidiga lösningar så att du skall få en godkänd OVK. Omnino konverterar även självdragsventilation till mekanisk ventilation. En effektiv ventilation håller syrenivån i din bostad på en bra nivå och tar bort de höga fukthalterna som orsakar mögelangrepp. Läckande kanaler kan orsaka odörer från grannarna.

Läckagemätning

Vi utför läckagemätning av ventilationsanläggningar. Dagens allt hårdare krav på energispar ställer höga krav på ventilationsanläggningar i hus. En läckande sådan förbrukar mer energi för att uppnå det beräknade luftflödet och ett läckande hus förbrukar mer energi då värme och kyla har möjligheten att ta sig både in och ut. I andra miljöer som på sjukhus kan ett läckande rum få betydligt större konsekvenser med smittspridning som följd.

Omnino är ett certifierat rensningsföretag inom RSVR

36

Omnino AB | Ågatan 4 | 212 25 Malmö Kontor: 040-29 23 95 | Mattias Asplund 0708-97 30 66 | mattias@omnino.se |

www.omnino.se


RIV AV OCH SPARA

”Ett bra brandskydd och en säker arbetsmiljö ökar förtroendet och tryggheten I en brf”

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

BRANDLARM Ett bra brandskydd och en säker boendemiljö ökar förtroendet och tryggheten i en Brf. Ett automatiskt Brand -och Utrymningslarm skall upptäcka en brand så pass tidigt att man kan vidta åtgärder för att släcka branden, skydda människor, miljö och egendom. Läns Alarm AB är en certifierad anläggarfirma för Brandlarm enligt SBF 1008:2. Ett automatiskt Brandlarm utgör den tekniska delen av ett systematiskt brandskyddsarbete. Vi erbjuder även förebyggande åtgärder såsom egenkontroller, underhåll av brandsläckare och utbildning av personal, etc. KOMPLETTA FUNKTIONSLÖSNINGAR FÖR BRANDLARM, DETTA INGÅR:

Just nu! Fr.

11.990:exkl.moms

Våra behöriga brandingenjörer utformar anläggningens funktion och omfattning tillsammans med dig och eventuella kravställare.

Upphandling av godkänd brand- och utrymningslarmanläggning som sedan tillhanda hålls i vårt avtal.

Skötsel med månads- och kvartalsprov av utbildade anläggningsskötare.

Samordning av återkommande revisionsbesiktning av opartisk behörig besiktningsfirma.

Råd och samordning vid ut- eller ombyggnad av anläggningen.

Service och reparationsarbeten.

Gäller till 2020-03-30

Läns Alarm AB Desideriavägen 10, 237 41 Bjärred Tel: 040-98 18 00

www.lansalarm.se 37


UNDERHÅLLSSPOLNING • SLAMSUGNING • RÖRINSPEKTION • BESIKTNING AV OLJEAVSKILJARE • ROTFRÄSNING • JOUR

VI LÖSER ERA AVLOPPSPROBLEM

Ett långsamt flöde, kluckande ljud och dålig lukt i avlopp kan vara tecken på att det är dags för en högtrycksspolning. Spolpågarna arbetar med spolningsteknik som är skonsam för rören och anpassad till den typ av stopp det rör sig om. Slamsugning Vi utför effektiva slamsugningar i det större ledningsnätet och i enskilda installationer som till exempel olje-, fett- och slamavskiljare, spolrännor, septitankar, dagvatten- och trekammarbrunnar m.m.

Rotfräsning Problem i avloppen kommer ibland av rötter, flytspackel, rostavlagringar eller andra hårda beläggningar. Vi kan ta bort dem på ett säkert och effektivt sätt med hjälp av ett fräsinstrument kombinerat med filmning.

Rörinspektion Vi har kamerautrustning som möjliggör rörinspektion i rör från 50 mm upp till 1000 mm. Vi kan hitta skarvförskjutningar, sättningar, rötter, beläggningar, främmande föremål som spolats ner och annat som påverkar rörens kapacitet och kondition.

Jour Eftersom översvämningar och avloppsstopp inte alltid sker på kontorstid så har vi jour dygnet runt vilket innebär att du får kompetent hjälp med rätt utrustning när du behöver det. På så vis sparar vi stora kostnader åt våra kunder varje år.

JOUR DYGNET RUNT! 040-21 21 20

38

Testvägen 10 B 232 37 Arlöv +46 (0)40 212120, +46 (0)40 181606 info@spolpagarna.se

UNDERHÅLLSSPOLA REGELBUNDET – UNDVIK AKUTA PROBLEM!

www.spolpagarna.se


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Porttelefoni & Passagesystem Enkel och smidig installation

Designad för enklare programmering och underhåll för proffs.

Modulsystem

Du kan sätta ihop Pixel som du själv önskar, med 1, 2 eller 3 vertikala och horisontala moduler, alltid enkelt att installera.

Mångsidig

Audio och audio/video enheter, expansionsmoduler med tryckknappar. 4,2” skärmar och numeriska tryckknappar - detta är uttrycket för intelligent och innovativ teknologi.

RIV AV OCH SPARA

Passagesystem

Koppla ihop med Satels passagesystem och du har ett komplett system för åtkomstkontroll.

Beröringsfri läsare

Beröringsfri läsare m. kodknappsats

j

Porttelefoni

Kontakt

Box 179 Kråketorpsgatan 24 431 22 Mölndal

031-776 89 90 www.skylink.se info@skylink.se

Passagesystem

El/Smarta Hem

CCTV

Kabel-tv

Larm

39


MÅLERI FÖR BRF Under årens lopp har hundratals små och stora bostadsrättsföreningar anlitat oss för utvändiga och invändiga måleriarbeten. Varje dag möter vi föreningars krav och önskemål. Vi vet hur man arbetar effektivt i bebodda flerfamiljshus och vi förstår vikten av ordning och reda på arbetsplatsen

Hos oss är ni i trygga händer. Vi lämnar full garanti på alla arbeten och de utförs alltid enligt vår miljöoch arbetsmiljöpolicy.

Tradition och kvalitet Schööns Måleri är ett framgångsrikt familjeföretag som startades 1918. Idag är vi drygt 80 anställda. Vår ambition är att alltid ha det mest prisvärda erbjudandet. Välkommen att kontakta oss för rådgivning och offert.

40

Pilotgatan 1, 212 39 Malmö

Tel 040-18 00 35

info@schoonsmaleri.se

kontakta oss redan idag för offert!

www.schoonsmaleri.se


Nytt avloppssystem utan stambyte utan stambyte

Fast pris

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Bo kvar! Nytt avloppssystem 6.495:(ex moms)

på status

av ert avlo

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

pp

Renovering av avloppsrör pågår

 Information

Spolning

Inspektion

Relining

Filmning & dokumentation

Överlämnande

41


Relining

Nya rör inuti de gamla Relining är ett erkänt och beprövat alternativ till traditionellt stambyte. Metoden har utvecklats under flera år och ingår nu i branschorganisationerna STVF och BRiF som ett fullvärdigt alternativ. För dig som äger en fastighet eller är en del av en bostadsrättsförening resulterar relining i betydligt

Inspektion & Felsökning Är ni lyckligt ovetande? En del problem som uppstår i avloppssystemet är oftast

lägre kostnader och mindre påverkan på fastigheten

dolda och finns där utan vår kännedom. Vi

under renoveringen jämfört med ett stambyte.

utför dagligen rörinspektioner för att lokalisera driftstörningar i avloppssystemen. Det kan vara allt från återkommande stopp, översvämningar, fuktskador, samt där man

1

misstänker läckage eller dålig lukt. Re-New AB är auktoriserad Rörinspektör enligt STVF – Sveriges TV-inspektionsföretag.

Spolning och underhåll Vår metod är skonsam eftersom avloppssystemet spolas rent med ett högt vattenflöde, och ett lågt tryck. Vi använder hetvatten för att lösa fett och beläggning, inga

3

2

kemikalier utan bara vanligt vatten. Planerad underhållsspolning förlänger livslängden på avloppssystemet och är alltid en bra investering i fastigheten.

Relining – Teknik & metod 1.

2. 3.

Ett flexibelt foder, även kallad strumpa, vrängs på plats i avloppsstammen med hjälp av tryckluft. Detta skapar ett nytt självbärande rör helt utan skarvar. Stickledningarna öppnas med en fräsrobot och en grenförstärkning monteras i anslutande rör. Därefter sprayas (appliceras) ledningarna i badrum och kök med en godkänd härdplast. Denna metoden klarar en stor variation på rördimensioner.

Re-New AB tel: 040 46 70 60 www.Re-New.se / info@Re-New.se

42

Kontakta oss på 040 46 70 60 för ett oförpliktande möte och mer information om våra tjänster.


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

PWS har lösningar för snygg & smidig källsortering

UWS, under jord

• MiniCollector för matavfall

• Säker och enkel sophantering • Vackert och praktiskt på trånga platser

Kärlgarage

Clip Bin

• Bottentömmande

• Underhållsfria • Skadedjurssäkra

Läs mer på pwsab.se

ovanjordbehållare

Part of the ESE World

43


Vill Ni spara pengar på Era nätavgifter för elmätaren i lägenheten och samtidigt förbereda för solceller? Vill Ni spara pengar på Era nätavgifter för elmätaren i lägenheten och samtidigt förbereda för solceller? Ni sparar dessutom pengar på ett gemensamt inköp av el.

Inför IMD El, spara ca 2.500:-/lägenhet och år! Vi bjuder på en kostnadsfri inventering och offert till Er bostadsrättsförening. Bland våra kunder märks: Riksbyggen, HSB, Part och privata föreningar. BKAB Din helhets leverantör när det gäller mätning av alla mätslag. BKAB arbetar endast med öppna system som finns på marknaden. Tag kontakt med BKAB för vidare information Christian Weibull 0705-882195 c.weibull@bkab.se

www.bkab.se 44


Mossa på taket? Hur länge sedan var någon uppe på taket?

RIV AV OCH SPARA

Kostnadsfri

av att göra rent tak helt utan högtryck!

besiktning och o ert Skåne, 073-140 11 50 skane@takvard.se

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

www.takvard.se

besiktFörst görs en där ning av taket s ut ät m a yt takets påväxt och grader av fastställs.

• • • • • • • •

g Förbehandlin rapas bort Grönmossa sk ifrån och blåses ner av lp jä taket med h nor n rä lövblås. Häng pannor a ig töms och tras byts ut.

Behandling las med Taket behand m är A-delete Pro so miljöklassat. åväxt dör Resterande p ån och släpper fr tiden, ed m a rn o pann ca 1-2 år.

Avslut skräp All mossa och kastas ch o städas upp rpunkt. tu re på närmaste ter 4 år. Uppföljning ef

Kostnadseffektivt Miljövänligt Biologiskt takmedel Rena och snygga tak Uppföljning efter 4 år Arbetsmiljöplan Bas P & Bas U ID 06

Taket är husets sköld mot vädrets makter. Det skyddar ditt hus

n å r f s i Pr 2 m / r k 25

från nederbörd år efter år. Därför är det av yttersta vikt att ditt tak underhålls ordentligt. Påväxt som mossa alger och lav på taket påverkar inte bara husets utseende, utan även dess skick och värde. Med LA takvård Komplett Service dubblerar du enkelt takets livslängd och säkrar husets skick. LA Metoden ger mer tak för pengarna. Boka kostnadsfri påväxtbesiktning.

Välkommen in med Er förfrågan, så tar vi reda på hur vi bäst hjälper just Er! 45


En kombination som vinnEr i längdEn. Under det senaste året har två av sydvästra Skånes aktörer inom förvaltning av fastigheter funnit ett lyckat samarbete, som mött uppskattning hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Pramo Ekonomi & Lönetjänster är sedan många år etablerade i som en partner som bistår företag med ekonomisk redovisning, men ger också stöd i allt som en ekonomiavdelning hjälper till med på ett större företag. Pramo hjälpte redan på 90-talet de kommunala bostadsbolagen i Lund och Helsingborg med installation av nya ekonomisystem, och på den vägen har det fortsatt med ekonomisk förvaltning av främst bostadsrättsföreningar. Pramo har personal med mångårig erfarenhet, och är också en byrå med auktoriserade redovisningskonsulter. En trygghet för alla kunder som anlitar oss. Severins Bygg & Fastighetsservice har också funnits i cirka 25 år. Under denna långa period har man byggt upp ett förtroende hos många av sydvästra Skånes fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Hos SBF finner ni både grönyteskötsel, trappstädning och tillsyn av hela fastigheten, tjänsterna anpassas för just era behov. SBF kan även som stöd och avlastning för styrelsen erbjuda en Vicevärdstjänst. SBF tillhandahåller dessutom mer avancerade tjänster inom bygg, måleri och VVS, de innehar alla de nödvändiga behörigheterna för att genomföra uppdraget på ett fackmannamässigt sätt. Det mesta planeras så att tjänsterna kan utföras på för alla lämplig sätt och tidpunkt, men skulle olyckan vara framme, kan vi även vara på plats via de jourtjänster som de erbjuder. Kombinationen av dessa båda aktörer med samma höga kvalitetsnorm för att utföra tjänster, gör att ni som kunder får tillgång till en unik kompetens inom förvaltning av fastigheter.

www.pramo.se 040-490 390 mail@pramo.se

46

www.severinsbygg.se 040-44 23 79 info@severinsbygg.se

Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om hur vi tillsammans kan förvalta er fastighet på bästa sätt.


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

PROJEKTERING PROJEKTERING PROJEKTERING NYPRODUKTION NYPRODUKTION NYPRODUKTION BEFINTLIGT BYGG BEFINTLIGT BYGG BEFINTLIGT BYGG BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 47


HAR NI ÅTERSTÄLLT ERT BRANDSKYDD EFTER GENOMFÖRT STAMBYTE?

Firesafe erbjuder er förening en timmes kostnadsfri information där vi går igenom följande:

/ Styrelsesansvar / Lagen om skydd mot olyckor / SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) anpassat till bostadsrätter / Risker i flerbostadshus och hur man kan undvika dem / Översyn av föreningens brandskydd

Kontakta oss på Firesafe för mer information: 010-155 09 32 eller kundtj.syd@firesafe.se. www.firesafe.se 48


kungsgranar

RIV AV OCH SPARA

Gör samköp av närodlade svenska

till era medlemmar. Högsta kvalité fritt hemkört.

RIV AV OCH SPARA

15%

rabatt på alla storlekar, vid köp av 10 eller fler. Köper ni 20 eller fler bjuder vi på en utegran inklusive belysning till föreningen.

RIV AV OCH SPARA

En riktig julgran är ett miljövänligt alternativ.

Den negativa miljöpåverkan – när man räknar in produktion, transporter samt mängden giftiga kemikalier vid nedbrytning och förbränning – blir störst med en plastgran. En närodlad kungsgran, är bästa valet för klimatet, och långt mycket bättre än en importerad.

RIV AV OCH SPARA

Visste du att en färdig julgran binder ca 14 kg koldioxid, och har producerat syre under hela sin uppväxt? Efter jul återanvänds den. Energin från en gran som eldas i värmeverk motsvarar el som räcker till att köra tre-fyra maskiner med tvätt. Dessutom släpper värmeverken ut betydligt mindre än om man eldar själv, eftersom de har rökgasrening.

Riv av och visa för fler!

Vi har odlat ni julgranar på Österle ket yc m er gg över 25 år. Vi lä am fr omsorg på att få hög kvalité. ggna Vi levererar fritt nyhu granar i den storlek ni önskar.

Hur man bokar

Någon undersöker intresset hos medlemmarna, som ombeds kolla i vår internetbutik. Önskemål om de storlekar man önskar, samt eventuella tillbehör sammanställs. Därefter gör ni en gemensam beställning i vår internetbutik. Här anger ni vilka storlekar som önskas. Rabatten 15% kommer att dras av automatiskt vid köp av 10 granar eller fler. Ni kan dela upp i flera beställningar, men inte under 10 per gång om rabatten ska gälla. Välkommen att boka!

B es tä ll i go d tid , då gra narna ka n ta sl u t.

w w w.granbutiken.online | E-post: anders@stockeboda.se | Tel: 070-3717781

49


Hisskonsult för hissar, portar och rulltrappor

Vi hjälper er att se över och anpassa era avtal!

”Oberoende hisskonsult” med uppdrag åt bostadsrätts­ föreningar, fastighetsägare och förvaltningsbolag. Att alla hissar på marknaden enligt lag måste ha ett avtal med en skötselfirma som regelbundet tar hand om driften, det är säkert känt för de flesta. Men hur mycket bör ett serviceavtal kosta och vilken avtalsform är den rätta just för er hiss? En hissreparationsfaktura kan tyckas dyr, det är säkert ingen nyhet för någon. Det kan dyka upp frågor gällande fakturan som t.ex: Vad betyder alla benämningar, förkortningar? Vad är rimligheten i materialkostnaden eller antalet angivna arbetstimmar? Kan hissen repareras eller måste vi byta ut den? Vad kostar en hissmodernisering eller ett utbyt av hiss? Hisskon AB är Er trygghet i dessa frågor. Vi hjälper Er till ett avtal som passar bäst för Er hiss. Vi hjälper Er kontrollera att avtalen efterföljs genom driftmöten, statuskontroller m m. Vi är kundens bollplank vid löpande fakturafrågor. Vi genomför kompletta upphandlar och projektleder era hissombyggnader

Läs mer på WWW.HISSKON.SE HISSKON AB Strandgatan 50A, 216 12 Limhamn Tel: +46 725 21 40 40, 040 26 86 17 50

E-post: dragan@hisskon.se E-post: info@hisskon.se www.hisskon.se


SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, är ett av landets ledande företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter och har funnits sedan 1921. SBC erbjuder full service inom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk expertis. Bolaget tillhandahåller kundportalen Vår Brf med tillhörande app för mobiltelefon samt utbildningar som t.ex. Styrelsecertifiering. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget är noterat på NGM Equity och omsatte år 2018, 436 mkr i koncernen.

Ekonomisk förvaltning

Teknisk Projektledning förvaltning

Fas�ghetsjuridik

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Din specialist på bostadsrättsförvaltning

Vår Brf - SBCs kundportal SBCs kundportal Vår Brf är �ll för a� göra livet som styrelseledamot i en SBC-förening så enkelt som möjligt. Vår Brf är en mycket uppska�ad kundportal som är utvecklad för a� samla allt som rör föreningen på e� och samma ställe. Styrelseledamöter, revisorer och medlemmar kan u�från sina roller göra och se olika saker. Delar av portalen finns som en mobilapp där du säkert och tryggt kan hantera dina ärenden med mobilt BankID. Nu med informa�on även för bostadsägare.

Helhetsleverantör A� vi erbjuder ekonomisk förvaltning känner de flesta bostadsrä�sföreningar �ll, men alla känner inte �ll a� vi även erbjuder fas�ghetsskötsel både inne och ute, med andra ord den dagliga �llsynen och skötseln av allt. Utöver a� SBC kan ta hand om föreningens ekonomi kan vi även erbjuda: • Teknisk administra�v förvaltning/styrelsesupport • Fas�ghetsskötsel • Trädgårdsskötsel • Städning • Projektledning • Juridisk hjälp • Underhållsplaner, besiktningar, deklara�oner • Styrelsecer�fiering, GDPR-utbildning mm. Kontakta oss så kan vi berä�a mer om hur vi kan underlä�a för dig och din bostadsrä�sförening!

kundtjanst@sbc.se ǀ 0771-722 722 ǀ www.sbc.se 51


Vi hjälper bostadsrättsföreningar att spara energi! Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.

L

A

IVT Geo – bergvärme

IVT Vent – frånluftsvärmepump

• Anpassad för all typer av fastigheter

• Enkel styrning och snygg installation

• Möjlighet att kombineras med fjärrvärme

• Anpassad för utbyte oavsett tidigare märke

• Trygghet med installation och serviceavtal

• Hög verkningsgrad och låg ljudnivå

av IVT-Partners

Varför väljer allt fler bostadsrättsföreningar värmepump? En förklaring är priset. Normalt sparar du in investeringen på bara tre till sex år. Och ju fler kvadrat du behöver värma, ju mer pengar finns att spara. Vi på IVT har en hel avdelning med specialister på värmepumpar för fastigheter. Vi ger dig tydliga underlag att ta ställning till och hjälper dig hela vägen till ett driftsäkert värmesystem. Se våra referenser och läs mer på ivt.se/fastighetsmappen 52


Individuell mätning och debitering (IMD) innebär att var och en betalar för sin faktiska förbrukning, istället för en schablonberäkning baserad på antalet kvadratmeter man bor på. Med en återbetalningstid på 2-5 år så sparar våra kunder i genomsnitt följande per lägenhet och år:

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Spara pengar med IMD

VATTEN 500 kr/år

VÄRME/TEMPERATUR 1 000 kr/år

GEMENSAM EL 1 500 kr/år

Läs mer om IMD och besparingspotential på techem.se/brf Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning av era förutsättningar redan idag! 010-202 28 00, info@techem.se

För en enkel IMD-installation – välj trådlös avläsning

För mer info

Techem hanterar avläsning, funktionskontroll, och därefter framställning av debiteringsunderlag till boende. Detta blir med Techems trådlösa system alltid kostnadseffektivt.

techem.se/ brf

Techem erbjuder integrerad trådlös kommunikation i alla mätare.

Techem erbjuder individuell mätning och debitering av värme, vatten, el och temperatur.

Techem är med mätning i över 10 miljoner bostäder marknadsledande inom IMD i Europa.

www.techem.se | info@techem.se | 010 202 28 00 Malmö | Göteborg | Stockholm

Digital hantering och presentation av underlag innebär enkel och säker administration.

53


Vi gör mätning enkelt!

Individuell varmvattenmätning Varmvattenmätare monteras på inkommande vattenstam, eller om man har flera vattenstammar per lägenhet en mätare under köksvask och en i badrummet. Vi räknar med kostnadseffektiva installationer upp till tre mätare per lägenhet. Därefter betalar varje hushåll bara för sin egen förbrukning, varken mer eller mindre. Installationskostnaden varierar mellan 2 000-2 500 kr per lägenhet beroende på förutsättningar, och besparingen när förbrukningskostnaden synliggörs ligger normalt på 400-600 kr per lägenhet och år.

I flerbostadshus med flera värmestammar per lägenhet, där man inte kan montera en värmemängdsmätare, får man istället montera en värmefördelningsmätare på varje radiator inne i lägenheterna. Installationskostnaden med ett genomsnitt på fem radiatorer per lägenhet ligger på 2 000 kr. Besparingen när värmekostnaden synliggörs blir därefter normalt 800 -1 600 kr per lägenhet och år.

Gemensam el med undermätning

Temperaturmätning

Gemensam el med undermätning är vår benämning på när man i en fastighet köper in elen via ett huvudabonnemang istället för att varje lägenhet har individuella abonnemang. Givetvis kan vi även installera elmätare om elen idag ingår i avgiften, eller om ni har gamla mätare som ni läser av manuellt.

Vi kan även komplettera alla mätartyper med trådlös registrering av inomhustemperaturer i lägenheterna. Detta möjliggör en bättre injustering, men också en översikt och möjlighet att enklare hantera klagomål på värmen.

Besparingen blir då den fasta abonnemangskostnaden som brukar ligga på 1 000 -1 500 kr per lägenhet och år beroende på område. Kostnaden för att bygga om centralerna och att byta mätare är normalt 3 000 - 4 500 kr per lägenhet.

54

Individuell värmemätning

Korrekt information och injustering kan också spara pengar!

www.techem.se | info@techem.se | 010 202 28 00 Malmö | Göteborg | Stockholm

Se direkt vad just er förening kan spara med vår IMD-kalkyl på techem.se/imd-kalkylen eller www.imd-kalkylen.se


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Hantverk. Kvalitet. Service. Vi är tätskiktsentreprenörer med bred och djup kompetens som sträcker sig från yttersta delen av ditt tak till djupet av din brunn. Vi börjar med att titta på förutsättningarna, sedan hittar vi den bästa lösningen för just dig.

0771 - 401 300 www.hagmanstak.se 55


FAMILJEFÖRETAG SEDAN 1919 - UTFÖR ALLT INOM VVS!

Värme & Sanitet

N. H. NORDSTRÖM AB

Dags för stambyte? Ett stambyte är ett stort ingrepp i fastigheten. Ingreppet är ett måste förr eller senare för att förhindra kostsamma vattenskador. Vi har genom åren utfört massor av olika stambyten, allt från byte av tappvattenstammar till kassettbyten, stambyten med badrums­ renoveringar och stambyten med dragning av stammar i trapphus eller inom lägenheterna. Då alla hus är olika blir också varje stambyte unikt och kräver sin unika lösning. N.H. Nordström har goda referenser från b.la. MKB, Riksbyggen, HSB och Lifra och vi i har lång erfarenhet av stambyten. Vi ser till att hela projektet genomförs på ett kostnads­ effektivt och smidigt sätt. Vi hjälper er från projektering till färdig installation. För oss är inget jobb för litet eller för stort. Ring oss idag på Tel 040-153005 så kommer vi ut och hjälper er med ert nästa projekt.

Service

Gas

Stambyte

Värme

Badrum

N. H. NORDSTRÖM AB Kompetens och erfarenhet med kvalité i centrum

Tel. 040-153005 www.nh-nordstrom.se 56


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Vi utför snabb och effektiv service och sätter alltid kunden i centrum. Vi ser över ert behov och presenterar ett kostnadseffektivt förslag, ofta en kombination av olika produkter. Gör som våra kunder, överlåt det säkerhetstekniska till oss.

• PASSAGESYSTEM

Vi projekterar, säljer och utför installation av säkerhetsteknisk utrustning, dörrautomation, passersystem, inbrottslarm, porttelefoner, kodlås, kameraövervakning, staketlarm, mm.

• INBROTTSLARM

• DÖRRAUTOMATION • PORTTELEFONI • KAMERAÖVERVAKNING • STAKETLARM

Kontakta oss så hjälper vi er med en säkerhetslösning som passar er bostadsrättsförening! Klågerupsvägen 289 212 32 Malmö

Kvarnstensgatan 6 252 27 Helsingborg

Telefon 040-21 48 80 info@sakerhetsteknikab.se

Telefon 042-16 56 00 info@sakerhetsteknikab.se

www.sakerhetsteknikab.se 57


En partner med lösningar för hela fastigheten Vi vet vad fasaden behöver Vi är specialiserade på fastigheters exteriörer. I detta ingår nyproduktion och renovering av olika typer av fasadarbeten inom murning och putsning.

Trygghet under hela byggprocessen Vi är arbetar alltid nära våra kunder och samarbetspartners för att säkerställa en god kvalitet och säker leverans.

Kontakta oss idag för kostnadsfritt möte!

Malmö Mur & Puts ingår i Fasadgruppen Sverige AB. Koncernen är marknadsledande i branschen och består av ett antal fristående entreprenörsfirmor. Koncernen omsatte 800 Mkr (2018) och har cirka 400 anställda. För mer information se www.fasadgruppen.se.

niclas.ek@mmp-ab.se

58

040-92 94 04

www.mmp-ab.se


Installations Companiet i Skåne AB är den nya generationens installationsfirma med stort hjärta som alltid sätter kunden i fokus. Vi är specialiserade installatörer för ljud, bild, fiber/nätverk & el. Ambitionen är att alltid erbjuda våra uppdragsgivare en kostnadseffektiv lösning, vilket har varit nyckeln till vår framgång. Kunskap och erfarenhet vi erhåller ger oss möjlighet att erbjuda flexibla och skräddarsydda lösningar till våra kunder. Det medför att vi är de som tänker utanför boxen när vi ställs inför utmaningar som kräver innovation.

Vi är specialister inom följande områden: Elinstallationer Nätverk/Fiber Övervakning/passersystem Ljud och bild

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

DEN KOMPLETTA INSTALLATIONSFIRMAN

Våra montörer är alltid redo att hjälpa er; vi erbjuder dessutom jour vilket innebär att ni kan få snabb hjälp om något skulle hända.

Varmt välkomna att kontakta oss!

Installations Companiet i Skåne AB Stekelgatan 1A, 212 23 Malmö

010-708 03 11

installationscompaniet.se

59


Byta luckor eller kök Vi fixar! :))

Vi anpassar oss efter ditt kök, inte tvärtom. Hos oss på Sparkök är det du som kund som bestämmer och bara fantasin sätter gränser. Vi är specialister på måttanpassning till bra priser.

60


OVK och ventilationsrensning

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

OVK och ventilationsrensning - En smart kombo. De flesta fastighetsägare väljer att även rensa sin ventilation i samband med besiktningen av ventilationen, OVK. Fördelarna är flera. - SIMAB:s tekniker utför båda arbetena samtidigt. - Allt sker vid ett tillfälle och boende störs så lite som möjligt. - Lägre kostnad då arbetena kan samordnas Ring 040-49 00 03, 042-12 20 25, 0418-590 80 eller gör en offertförfrågan direkt på simab.se

Renovering av kanaler

Hus med murade självdragskanaler har kommit till åren. Det läcker mellan kanalerna och ras börjar uppstå. Detta medför att matos och andra lukter sprider sig mellan lägenheterna. Fukten stannar kvar i badrum och ger kondens på speglar och fönster. Detta kan på sikt ge problem med mögel. SIMAB renoverar och förlänger livslängden på era ventilationskanaler. ventilationskanale Då mår både boende och hus bra. Ring 040-49 00 03, 042-12 20 25, 0418-590 80 eller gör en offertförfrågan direkt på simab.se

SIMAB - Ett tryggt val

SIMAB är ett modernt företag med gamla anor. SIMAB är ett privatägt Skånskt bolag. Vi finns till för att göra Skånes fastigheter friskare och jobbar som vi alltid gjort: med yrkesstolthet, noggrannhet och gott humör. Ren luft och friska hus SIMAB arbetar även med energideklarationer, injustering och felsökning av ventilation, Mibb samt montering av hängrännor. SIMAB är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001:2015 och ISO 9001-2015. Välkommen till SIMAB. 61


En grönare miljö för alla! S.GARDEN erbjuder professionell hjälp med trädgårds- och fastighetsskötsel. Varje bostadsrättsföreninga har sina behov och förutsättningar. Därför erbjuder vi skräddarsydda helhetslösningar där vi kan hjälpa er med allt från det dagliga underhållet till större trädgårdsprojekt.

Gräsklippning

Häckklippning

Rabattskötsel

Plantering

Beskärning

Vi har högt ställda servicekrav och vårt mål är att alltid erbjuda en modern och miljöanpassad skötsel av trädgårdar, grönytor och fastigheter.

Snöskottning

Fastighetsservice

Städning

Behöver er trädgård eller fastighet omtanke? Vi har lång erfarenhet i branschen och hjälper dig mer än gärna. Välkommen att kontakta oss redan idag!

Kontakta oss idag:

Albin: 073 08 142 14 • Max: 073 08 787 49

www.sgarden.se Email: info@sgarden.se

62


VENTILATION - VÄRME - KYLA

Välkommen till Lindsells AB! Er totalentreprenör inom ventilation och värme med över 50års erfarenhet! Lindsells AB ligger i skånska Löddeköpinge och erbjuder tjänster och försäljning till både privatpersoner, bostadsföreningar och företag.

VENTILATION

VÄRME

KYLA

OVK

RADON

RÅDGIVNING

ENERGIDEKLARATION

RESERVDELAR

Som totalentreprenör inom ventilation erbjuder vi våra kunder en helhetslösning där kundens behov står i fokus! Kontakta oss redan idag för offert eller så kan du som vill montera själv handla produkter direkt i vår webshop!

Lindsells AB är certifierad partner till FläktGroup AB

046-713 005 info@lindsells.se VENTILATION - VÄRME - KYLA

www.lindsells.se

LÖDDEKÖPINGE 046-713 005 | MALMÖ 040-65 13 005 | HELSINGBORG 042-61 03 005


SPARA UPP TILL 75% PÅ ENERGIKOSTNADERNA!

HAR NI KOLL PÅ VENTILATIONEN? Det finns flera argument för att byta till balanserad ventilation. Förbättrad hälsa, bättre ekonomi och ett friskt inomhusklimat är bara några av fördelarna. Sitter det gamla Bacho ACF, Rexonet, RDAA eller liknande aggregat i lägenheterna? Då är det hög tid att byta ut dessa till ett mer modernt och energieffektivt ventilationsalternativ. Ni kan spara upp till 75% på energikostnaderna genom att byta ut gamla ventilationsaggregat.

Just nu erbjuder vi förmånliga priser på utbytesaggregat. Kontakta oss så berättar vi mer!

Lindsells AB är er totalentreprenör inom ventilation och värme med över 50års erfarenhet! Vi finns i skånska Löddeköpinge och erbjuder tjänster och försäljning till både privatpersoner, bostadsföreningar och företag. Besök vår hemsida www.lindsells.se för mer information och aktuella kampanjer.

046-713 005 info@lindsells.se VENTILATION - VÄRME - KYLA

www.lindsells.se

LÖDDEKÖPINGE 046-713 005 | MALMÖ 040-65 13 005 | HELSINGBORG 042-61 03 005