BRF-mappen, Skåne

Page 1

SKÅNE VÅR     SOMMAR 2019 •

STYRELSENS VERKTYG FÖR ATT HITTA DET ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING BEHÖVER LEVERANTÖRER • ENTREPRENÖRER • www.brfmappen.se

! t e t ö m e s l e r y t s l l i t n e p p a m d e m a T


VERKTYGET FÖR ATT HITTA DET ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING BEHÖVER Snabb hjälp från företag som valt att jobba med bostadsrättsföreningar i er region

Så här använde r du verktyget

Ny!

Uppdate rad!

2

BRF-Mappen

www.brfmappen.se

Kontakta oss

Mappen du håller i din hand innehåller ett antal leverantörer och entreprenörer som vill och har kapacitet att arbeta med bostads­ rättsföreningar, stora som små, i din region. Vi har en nära dialog med våra annonsörer och kontrol­ lerar dessa utifrån b.la. ekonomi, referenser och rating. Använd mappen för att hitta en aktör som passar er förening. På sidan intill hittar du alla annons­ örer i mappen. Vi har sorterat dem efter verksamhetsområden.

På vår site www.brfmappen.se kan du enkelt söka efter lever­ antörer och entreprenörer i din region. Här hittar du samtliga av våra annonsörer samt aktuella erbjudanden och kampanjer. Du kan även hitta kontaktupp­gifter till tidigare annonsörer i våra mappar. Vi arbetar hela tiden hårt med utvecklingen av våra digitala kanaler för att ytterligare förenkla styrelsens arbete och förbättra vårt helhetskoncept.

Hittar du fortfarande inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en passande aktör för er bostadsrättsförening. Du kan kontakta oss på flera sätt. Antingen via e-post på adressen kontakt@fastighetsmedia.se eller via telefon 0651-688 60.

Tips! Planera i god tid

Är du i behov av snabb hjälp?

Tänk på att det under vissa perioder kan finnas en hög efterfrågan på specifika tjänster eller produkter. Planera och kontakta leverantörer och entreprenörer i god tid innan åtgärdens tänkta start.

Skicka ett meddelande till kontakt@fastighetsmedia.se och beskriv era behov. Vi matchar sedan era önskemål mot våra annonsörer och förmedlar sedan kontakten till passande leverantörer och entreprenörer.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING • SKÅNE • VÅR/SOMMAR 2019

Innemiljö & Fastighet

Produkter

OVK Service Syd AB

Ventilation & OVK

5-6

Skånsk Larmtjänst AB

Svensk Energi Consult AB

Driftövervakning & Teknisk förvaltning

7-8

Indiventa AB Skadedjursbekämpning 25-26

Skorstensteamet i Skåne AB

Skorsten, Sotning & Ventilation

9-10

AKTIVI Konsult AB

Projekt- & Byggledning

Ohlssons i Landskrona AB

Avloppsjour & Fastighetstjänster

11-12

Plastic Omnium AB

Avfall & Källsortering

Kone AB Hisslösningar

Larm, Passersystem & Brandskydd

29-30 33

13

San Sac AB Avfallshantering

38 56

Glasomera AB

Fönsterbyten & Dörrbyten

14

PWS Nordic AB Avfallshantering

Ekstrand & Son AB

Fönster & Dörrar

17

Aktiv Lek AB

Skånska Högtrycksspolarna AB

Rörspolning

Lekplatser & Träningsanläggningar

60

21-22

Leif Ekström Måleri AB Måleri Ventilation, Skorsten & Relining

Omnino AB

23-24

Avloppsjouren & Bygg.entrepr. AB Högtrycksspolning & Relining

27-28

Administrativt, Konsulter & Övrigt

31-32

HSB Skåne

Förvaltning, Projektledning & Juridik

15-16

39-40

Techem Sverige AB

Individuell mätning av El, Värme & Vatten

19-20

43-44

Svenska Besiktningshuset AB

Besiktningar & Analyser

34

Re-New AB

Avloppsinspektion, Spolning & Relining

PARAS Bygg i Eslöv AB

Fönster, Markarbete, Tak & Fasad

45

Firesafe AB Brandskydd

BHK-Teknik AB

Fönster, Dörrar, Fasader & Tak

46

Riksbyggen

Klok bostadsrättsförvaltning

41

Repipe Sverige AB Relining

47

Michaels Admin Service

Fastighetsjuridik, Anbud & Bokföring

42

Repipe Kanaltätning Ventilationstätning

48

Mestro AB

Energimätningar & Analys

49

35-36

Magnussons Måleri

Måleri, Fönsterrenovering & Fasadmålning m.m 50

Pramo Ekonomi & Data AB

Ekonomisk rådgivning & Fastighetsskötsel

54

Schröder Skadeteknik AB

Sanering, Rivning, Tak- & Fasadrengöring

52

Wasabi Fastighetsservice

Fastighetsservice & Förvaltning

59

Malmö Elektriska Byrå AB

El, Energibesparing, Ledning- & Centralbyte

53

Malmö Mur & Puts AB

Fasadarbeten, Renovering, Murning & Putsning 55

Trädgårdsanläggning & Stensättning

18

Installations Companiet i Skåne AB El, Nätverk & Övervakning Gultarpsgården AB

Fasadrenovering & Fönstermålning

Schööns Måleri AB Måleri

57

Utemiljö

58

Ågab Syd AB

61

Skanska Sverige AB Asfalt Haga Entreprenad AB

Markarbeten, Dränering, Mur & Plantering

51

Aktiv Lek AB

Lekplatser & Träningsanläggningar

60

N.H. Nordström AB

VVS, Stambyte, Värme & Badrum

62

Lindsells AB

Ventilation, Värme, Radon & OVK

Baksidan

37

Saknar du något?

På vår hemsida www.brfmappen.se hittar du fler leverantörer och entreprenörer som arbetar med bostadsrättsföreningar. Där kan du också kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lämplig samarbetspartner för er bostadsrättsförening.

www.brfmappen.se 3


HITTA LEVERANTÖRER OCH UPPDATERAD! ENTREPRENÖRER TILL ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING WWW.BRFMAPPEN.SE HAR BLIVIT ÄNNU BÄTTRE. PROVA DU MED!

På www.brfmappen.se hittar du allt du behöver till er bostadsrättsförening. Här har vi samlat leverantörer och entreprenörer från hela landet. Filtrera enkelt på region, bransch m.m. Se företagets profil och aktuell annons från BRF-mappen och kontakta enkelt de leverantörer du önskar komma i kontakt med.

.se Leverantörer och Entreprenörer – Snabbt och smidigt på nätet


VENTILATION

Sedan 1996

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

OVK l Service l Rengöring

När servade ni ventilationen senast? Ventilationen påverkar uppvärmningskostnader, fukt, lukt och inte minst hälsan hos de boende. Se till att Er fastighet har fungerande ventilation! Vi hjälper er med OVK, Service och Rengöring av era ventilationssystem. Offertförfrågan kan göras enkelt via www.ovkservice.se Kontakta oss direkt: info@ovkservice.se eller ring 046-71 20 95

Se andra sidan för specialerbjudanden för er bostadsrättsförening!

OVKservice Syd AB, Box 16, 246 21 Löddeköpinge 046-71 20 95 • info@ovkservice.se • www.ovkservice.se

5


VENTILATION

OVK l Service l Rengöring Sedan 1996

Specialerbjudanden

OVK-BESIKTNING

HALVA PRISET

1. OVK och ventilationsrengöring vid samma tillfälle.

Passa på att utföra tjänsterna samtidigt och få halva priset på OVK-besiktningen. Dessutom stör ni hyresgästerna vid endast ett tillfälle och ni riskerar inte att få underkänt på grund av smuts i kanalerna, som är den vanligaste orsaken till underkänd OVK.

2. Få ett kostnadsfritt besök och rådgivning kring er ventilation (1h).

Vi gör stickprovskontroller, ser över det allmänna skicket och återkommer med eventuella förbättringsåtgärder kring luftflöde och energibesparing som hänger ihop med ventilationen.

Offertförfrågan kan göras enkelt via www.ovkservice.se Kontakta oss direkt: info@ovkservice.se eller ring 046-71 20 95 Bland våra nöjda kunder senaste åren finner ni: HSB Turning Torso - Lidl Sverige - Stena - Brinova - Midroc - Enercon - Kävlinge kommun Eslöv kommun - Perstorp kommun - Scandlines - Svenska Hus - Riksbyggen - AF Bostäder

INDUSTRI

6

PRIVAT

FASTIGHET

Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare

Certifierad riksbehörig luft

SSC No: 2144

Swedcert No:2850

OVKservice Syd AB, Box 16, 246 21 Löddeköpinge 046-71 20 95 • info@ovkservice.se • www.ovkservice.se

FARTYG


RIV AV OCH SPARA

Din partner när det gäller tekniska fastighetstjänster • Injustering av värme

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

• Serviceavtal • Energi • OVK-besiktning • Driftsövervakning • Legionellabekämpning • Styrinstallationer • Projektering • Förfrågningsundelag

Planerar ni underhåll av era VVS-installationer? Är det dags för: • Stambyten • Injustering av värmesystemet • Renovering av värmecentralen • Uppdatering av reglerutrustningar Låt oss upprätta rambeskrivning och förfrågningsunderlag. Vi erbjuder även projektledning och är er partner genom hela projektet. Genom samarbete med väletablerade och kunniga installatörer garanterar vi högsta kvalitet. Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med kvalitetshöjande och energibesparande åtgärder.

Legionella Det är vanligare än de flesta tror med legionella bakterier i vattensystemen. Har ni ett säkert legionellaskydd? Varmvattentemperatur på 55-60°C är inget skydd. Vi erbjuder: • Provtagning med högsta säkerhet • Analys i ackrediterade laboratorier • Sanering utan kemikalier • Permanenta väl beprövade skydd • Uppföljning med protokoll Kontakta oss för mer information och offert info@secon.se Besök www.secon.se se våra referensobjekt.

Tel: 040-43 53 20 • E-post: info@secon.se

www.secon.se

7


Nu har det gått mer än tio år sedan lagen om energideklaration för byggnader kom och för många fastighetsägare är det dags att deklarera sina byggnader igen. En energideklaration är giltig i 10 år.

8


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

SKORSTENSTEAMET SKORSTEN

SOTNING

VENTILATION

SKORSTEN • Skorstensbesiktning • Skorstensreparation • Installation

av kamin

 V E N T I L AT I O N

SKORSTENS TEAMET

• Konvertering

ventilation • Renovering självdragsventilation • Ventilationsrengöring • Ventilationsbesiktning SKORSTEN

SOTNING

år? m k a t n a tak. rsten ov VENTILATION

ko s n ovan r e e n e r t s u r o h k s på g av ar ni koll lär besiktnin

H

i oku

V

nadsfr t s o k n e r i utfö

www.skorstensteamet.se

9


SKORSTENSTEAMET SKORSTEN

SOTNING

VENTILATION

VENTILATION Konvertering ventilation Vi på skorstensteamet är specialiserade på att konvertera självdragshus till mekanisk ventilation. Kontakta oss så berättar vi mer. Renovering ventilation Har ni dålig luft i era lägenheter. Det kan bero på att era ventilationskanaler inte är täta.Vi reparerar och tätar era ventilationskanaler.

SKORSTENS TEAMET

Rengöra/rensa ventilation En ventilationsanläggning som inte är rengjord ligger ofta bakom SKORSTEN SOTNING många problem i hus, exempelvis kan VENTILATION en ej rengjord ventilation ligga bakom sk sjuka hus. Anlita oss för att säkerställa rena ventilationskanaler och därigenom en fungerande ventilation.

SKORSTEN OCH KAMIN Skorstensbesiktning. Vi som skorstensfejarmästare besiktar och kontrollerar din skorsten. Skorstensreparation Soteld, kondens och åldersskador kan ställa till problem i din skorsten. Vi tätar och lagar din skorsten.

Vi kan allt om skorstenar och kaminer. Slå oss en pling, så snackar vi ihop oss om hur vi kan hjälpa er.

STEKELGATAN 1 212 23 MALMÖ TELEFON: 040-292397 MOBIL: 0705-277557

10

www.skorstensteamet.se


PÅPÅ GÅNG? VÅRSTÄDNING GÅN – VÅRSTÄDNING Underhåll ledningsnätet!

RIV AV OCH SPARA

Vi levererar dressjord, ngel mm. Svårtillgängligt? Låt Ohlssons få hjälpa er med Låt Ohlssons få hjälpa ervårbestyren... med vårbestyren... ...så slipper ni alla problem med avloppet! till med att lyfta in till er.

Vi har containers i alla storlekar för vår- för Vi har containers i alla storlekar städningen, ombyggnaden eller flytten. städningen, ombyggnaden eller flyt

• Dygnet runt - jourverksamh

RIV AV OCH SPARA

Vårfin trädgård. Vi levererar dressjord, Vårfin trädgård. Vi levererar dressjord, Vi levererar dressjord, • Fastighetsspolning matjord,matjord, sand, singel mm. Svårtillgängligt? sand, singel mm. Svårtillgängligt? Vi hjälper gärna till med till att med lyftaatt in till er.in till er. gel mm. Svårtillgängligt? Vi hjälper gärna lyfta

• Rörinspektion och provtryck ledningsnät

RIV AV OCH SPARA

ill med att lyfta in till er.

• Dygnet - jourv • runt Dygnet run

• Tömning av dagvattenbrun

• Fastighetsspolning • Dygnet runt - jourverksamhet • Fastighetss

Vårfin trädgård. Vi levererar dressjord, Vårfin trädgård. Vi levererar dressjord, • Fastighetsspolning matjord,matjord, sand, singel mm. Svårtillgängligt? sand, singel mm. Svårtillgängligt? Vi hjälper till med till att med lyftaatt in till er.in till er. Vi gärna hjälper gärna lyfta

• Rörinspektion och p • Filmning-av ledningsnät förebyggande & akut • Rörinspekti

RIV AV OCH SPARA

ledningsnät

• Rörinspektion och provtryckning ledningsnä av • Tömning av dagvat • Tömning av ledningsnät

Glöm• Dygnet inte som -att jourverksamhet • Filmning av priv lednin • runt Dygnet runt - jourverksamhet • Filmning av • Tömning av dagvattenbrunnar • Fastighetsspolning förebyggande & akut • Fastighetsspolning - förebyggand använder ni er av ROT • Rörinspektion och provtryckning av • Filmning av ledningsnät

Glöm inte so Glömatt inte använder ni er a använder

• Rörinspektion och provtryckning a ledningsnät ledningsnät PULS verkar primärt i Skåneregionen, där vi med modern och effektiv utrustning utför alla • Avloppsspolning och • Tömning av dagvattenbrunnar typer av avloppstjänster. Vi hjälper er med allt från akuta avloppsproblem till planerade • Tömning av dagvattenbrunnar

Slamsugning Glöm inte att som privatperson • Filmning av ledningsnät • Filmning av ledningsnät • Torrsugning och Vi har flera kombinerade spol- och slamsugningsfordon med anpassad ni kapacitet beroende använder er avpå ROT-avdraget! Grävsugning underhåll av avlopps- och processledningar.

inte som uppdrag. Fordonen har små pumpar för mindre avloppsproblem eller dubblaGlöm pumpar för slam- att Glöm inte attprivatperson som privatpe sugning av stora kulvertar. Vissa av bilarna är dessutom utrustade med vattenåtervinningssystem. använder ni er av ROT-avdraget! Hur har Hur ni det med avloppen och medoch stupanvänder ni er av ROT-avdr • Ledningsinspektion har det med avloppen med stupMed vattenåtervinningssystem kan de som har ett ni utspritt ledningsnät eller långa ledningar Dags förDags en underhållsspolning med stora dimensionerrännorna? göra stora kostnadsbesparingar! rännorna? för en underhållsspolning

ed avloppen och med stupför en underhållsspolning av ledningsnätet? av ledningsnätet? t? Kontakta oss så ser vi över just ert behov! d avloppen och med stup-

ör en

- föreby

Ackred. nr. 10148 Hur har Hur ni det med avloppen och med stupKontrollmed avloppen och med stuphar ni det 17020 (C) rännorna? Dags ISO/IEC förDags en underhållsspolning underhållsspolning för en underhållsspolning PULS har jour dygnet runt,rännorna? året om! Ring 046i Landskrona - 25 78 Ohlssons AB 50. av ledningsnätet? är ackrediterade av SWEDAC av ledningsnätet?

Vi har en anpassad jourverksamhet som hjälper till medav allt att utföra 5-årskontroll nr. 10148 oljeavskiljarsystem samt från akuta stopp i avloppetAckred. till saneringsuppdrag. Ackred. nr. 10148 trycksättning med gas. Kontroll Kontroll ISO/IEC ISO/IEC 17020 17020 (C) (C)

Ackred. nr. 10148 Kontroll ISO/IEC 17020 (C)

Ohlssons i Landskrona AB Ohlssons i Landskrona AB är ackrediterade av SWEDAC att utföra 5-årskontroll av är ackrediterade av SWEDAC oljeavskiljarsystem samt att utföra 5-årskontroll av trycksättning med gas. oljeavskiljarsystem samt trycksättning med gas.

• Drift- och underhållsplanering • Lednings- och brunnsrenovering • Fastighetsservice • Jourservice

OHLSSONS AB, 010-45 00 200 OHLSSONS AB, 010-45 00 200 OHLSSONS Spol& Rörteknik, Hela Skåne 010-45 00 500. OHLSSONS AB, 010-45 00 200 OHLSSONS SpolOHLSSONS AB, 010-45 00 200 & Rörteknik, Hela Skåne 010-45 00 500. Dygnet runt, både akut och kontor OHLSSONS Spol- & Dygnet Rörteknik, Helabåde Skåne 010-45 00 kontor 500. runt, akut och OHLSSONS Spol& Rörteknik, Hela Skåne 010-45 00 500. PULS AB - Tel. 046 25 78 50. Dygnet runt, både akut & kontorstid! 10-45 00 200 Dygnet runt, både akut och kontor Dygnet runt, både akut och kontor www.ohlssons.se ETT FÖRETAG I OHLSSONSGRUPPEN info@pulsab.se www.pulsab.sewww.ohlssons.se 0-45 00 200 www.ohlssons.se Ohlssons i Landskrona AB är ackrediterade av SWEDAC att utföra 5-årskontroll av oljeavskiljarsystem samt trycksättning med gas.

www.ohlssons.se &Rörteknik, Rörteknik, Hela Skåne 010-45 00 500. Hela Skåne 010-45 00 500.

11


VÅRSTÄDNING PÅPÅ GÅNG? VÅRSTÄDNING GÅNG

evererar dressjord, el mm. Svårtillgängligt? Låt Ohlssons få hjälpa er med Låt Ohlssons få hjälpa ervårbestyren... med vårbestyren... med att lyfta in till er.

REN MILJÖ

Vi har containers i alla storlekar för vår- för vårVi har containers i alla storlekar kompletta fastighetsnära tjänster städningen, ombyggnaden eller flytten. städningen, ombyggnaden eller flytten. med endast en • Dygnet runt - jourverksamhet Vårfin trädgård. Vi levererar dressjord, Vårfin trädgård. Vi levererar dressjord, leverantör! ererar dressjord, • Fastighetsspolning - förebygga matjord, sand, singel mm. Svårtillgängligt?

matjord, sand, singel mm. Svårtillgängligt?

Vi hjälper till med till att med lyftaatt in till er.in till er. mm. Svårtillgängligt? Vi gärna hjälper gärna lyfta • Rörinspektion och ed att lyfta in till er.

ledningsnät

provtrycknin

• Dygnet - jourverksa • runt Dygnet runt - jou

• Tömning av dagvattenbrunnar

• Fastighetsspolning - före • Dygnet runt - jourverksamhet • Fastighetsspolni

Vårfin trädgård. Vi levererar dressjord, Vårfin trädgård. Vi levererar dressjord, •singel Fastighetsspolning matjord,matjord, sand, singel Svårtillgängligt? sand,mm. mm. Svårtillgängligt? Vi hjälper till med till att med lyftaatt in till er.in till er. Vi gärna hjälper gärna lyfta

• Rörinspektion och provtr • Filmning-av ledningsnät förebyggande & akut • Rörinspektion oc

ledningsnät • Rörinspektion och provtryckning ledningsnät av • Tömning av dagvattenbr • Tömning av dag

Glöm• Dygnet inte som -att jourverksamhet • Filmning av privat ledningsnät • runt Dygnet runt - jourverksamhet • Filmning av ledn • Tömning av dagvattenbrunnar • Fastighetsspolning förebyggande & akut • Fastighetsspolning - förebyggande & aku använder ni er av ROT-av • Rörinspektion och provtryckning av • Filmning av ledningsnät ledningsnät

Glöm inte som Glömatt inte attp använder ni er av använder niRO e

• Rörinspektion och provtryckning av ledningsnät ledningsnät • Tömning av dagvattenbrunnar • Tömning av dagvattenbrunnar

Glöm inte att som • Filmning av privatperson ledningsnät • Filmning av ledningsnät använder ni er av ROT-avdraget!

Glöm inte att som privatperson Glöm inte att som privatperson EN leverantör som hjälper er med avloppen och med stupanvänder ni er av ROT-avdraget! Hur har ni det med avloppen och medanvänder stupni er av ROT-avdraget • Dygnet - jourverksamhet Hur har ni det med avloppen och medrunt stup-

avfallshantering och mycket annat rännorna? Dags förDags en underhållsspolning en Bostadsrättsföreningar underhållsspolning rännorna? för en underhållsspolning och fastighetsbolag behöver endast en partner och en kontakt gällande flerav ledningsnätet? av ledningsnätet?

talet av de tjänster som innefattas i den löpande fastighetsförvaltningen. Förutom avfallshantering i ert miljörum, så kan vi även hjälpa till med sopning av gångvägar, parkeringsplatser etc, samt sågning Ackred. nr. 10148 Hur haräven niombesörja det med avloppen och med stupav träd och buskar. Vi kan transport och leverans av grus, sand och med sten. stupKontrollmed Hur har ni det avloppen och

loppen och med stup17020 (C) rännorna? Dags ISO/IEC föralla en underhållsspolning underhållsspolning Vår spol- och rörverksamhetrännorna? hjälper er med Dags typerför av rörledningstjänster både i och en och underhållsspolning av ledningsnätet? utanför era fastigheter. Vi utför fastighetsspolning, både förebyggande underhåll, men även är ackrediterade av SWEDAC av bl.a. ledningsnätet? att utföra 5-årskontroll av spolning av akuta stopp. Rörinspektion, provtryckning av ledningar samt tömning och underhåll Ackred. nr. 10148 oljeavskiljarsystem samt Ackred. nr. 10148 trycksättning med gas. Kontroll av dagvattenbrunnar är ytterligare Kontrollexempel på vad vi kan bistå med. Vår ytterst väl upparbetade ISO/IEC ISO/IEC 17020 17020 (C) (C) jourverksamhet kan hjälpa Ohlssons er vilken dag i Landskrona AB som helst på året, när som helst på dygnet. Ohlssons i Landskrona AB

Ohlssons i Landskrona AB är ackrediterade av SWEDAC

att utföra 5-årskontroll av är ackrediterade av SWEDAC oljeavskiljarsystem samt att utföra 5-årskontroll av trycksättning med gas. oljeavskiljarsystem samt trycksättning med gas.

- Kontakta oss så ser vi tillsammans över hur just ert behov ser ut! Ackred. nr. 10148 Kontroll ISO/IEC 17020 (C)

• Fastighetsspolning förebyggande och akut • Filmning och provtryckning av ledningsnät • Tömning av dagvattenbrunnar • Rengöring och besiktning av oljetankar

OHLSSONS AB, 010-45 00 200 OHLSSONS AB, 010-45 00 200 • Relining OHLSSONS Spol& Rörteknik, Hela Skåne 010-45 00 500. OHLSSONS AB, 010-45 00 200 OHLSSONS SpolOHLSSONS AB, 010-45 00 200 & Rörteknik, Hela Skåne 010-45 00 500. Dygnet runt, både akut och kontor OHLSSONS Spol- & Dygnet Rörteknik, Helabåde Skåne 010-45 00 kontor 500. akut och OHLSSONS Spol- &runt, Rörteknik, Hela Skåne 010-45 00 500. 5 00 200 Ohlssons Spol& Rörteknik Tel. 010 45 00 500 Dygnet runt, både akut och kontor Dygnet runt, både akut och kontor www.ohlssons.se Dygnet runt, både akut & kontorstid! 00 200 www.ohlssons.se www.ohlssons.se Ohlssons i Landskrona AB är ackrediterade av SWEDAC att utföra 5-årskontroll av oljeavskiljarsystem samt trycksättning med gas.

www.ohlssons.se Ohlssons Tel. 010-45 00 200. info@ohlssons.se rteknik, Hela Skåne 010-45 00 500. knik, Hela Skåne 010-45 00 500. www.ohlssons.se h 12kontor kontor


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Visste du att det går att ansöka om bidrag för installation av hiss?

FLYTTA INTE UT LÅT EN HISS FLYTTA IN! KONE erbjuder totalentreprenad genom konceptet KONE NEXT LEVEL för snabb och smidig installation av hissar i hisslösa hus. Tillsammans med våra experter hittar du lösningarna som tar er byggnad till nästa nivå. Vi hjälper dig och din bostadsrättsförening från resans första början och hela vägen upp.

ALLT DETTA INGÅR: Kostnadsfritt besök med en av våra experter

Kontroll under byggprocessen

Upphandling av utvalda entreprenörer

Installation av hiss med valda funktioner

Projektplanering och tidsplanering

Löpande information till de boende

Hantering av alla relevanta ansökningar och bygglov

Skräddarsytt underhållsavtal med fri service under garantitiden

Läs mer på www.kone.se/nextlevel-totalentreprenad 13


Dags att byta fönster? Glasomera hjälper er – från planering till färdiginstallerade fönster. Glasomera utför totalentreprenad på fönster- och dörrbyten i större och mindre fastigheter. Vi hjälper er hela vägen från planeringsstadiet fram till slutbesiktningen. Vår personal ser till att allt går enkelt och smidigt och att arbetet följer den i förväg uppsatta tidsramen. Glasomera startades 2006 och vi har idag elva kvalificerade och skickliga medarbetare med lång erfarenhet. Vi är en flexibel organisation och kan snabbt anpassa oss efter nya uppdrag. Vi leverarar fönster från svenska leverantörer som t.ex. SP Fönster, H-Fönster, Westcoast Windows och Leiab m.fl. Vi byter även balkongräcken. Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök.

För att göra det ännu mer tryggt för som kund bär alla våra montörer ID06, kortet som bygger förtroende och skapar jämställd konkurrens.

14

Industrivägen 11 433 61 SÄVEDALEN Tel: 031-44 44 40

E-post: info@glasomera.se

www.glasomera.se

Ridbanegatan 12 213 77 MALMÖ Tel: 040-615 66 66


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Vi är på plats, där det behövs när det behövs. Som kund hos HSB kan du få hjälp med att hantera allt från avtal till störningsfrågor. Allt för att du ska få tid över till annat. Med närmare 100 år i branschen har vi både kunskapen och erfarenheten för att kunna hjälpa din förening på bästa sätt. Psst... visste du att du inte behöver vara medlem i HSB för att ta del av våra tjänster?

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

VI LÖSER DET TILLSAMMANS!

Läs mer på hsb.se 15


VI FINNS HÄR FÖR DIG, KONTAKTA OSS REDAN IDAG! HSB SKÅNE

HSB NORDVÄSTRA SKÅNE Telefon: 042-19 95 00 E-post: info@hsbhbg.se www.hsbnvs.se

HSB LANDSKRONA

Telefon: 0418-49 99 00 E-post: info.landskrona@hsb.se www.hsb.se/landskrona

HSB MALMÖ

Telefon: 010-442 30 00 E-post: info.malmo@hsb.se www.hsb.se/malmo

16

Telefon: 046-210 84 00 E-post: info-skane@hsb.se www.hsb.se/skane


PÅ ER FASTIGHET

Ekstrands har Sveriges bredaste och mest flexibla sortiment av fönster, ytterdörrar och innerdörrar i högsta kvalitet. Vi bygger våra fönster & dörrar med fokus på design, kvalitet och flexibilitet. Kvaliteten är inte bara känslan och optiken som produkten skall förmedla, det är även prestanda. Ekstrands produkter har marknadsledande prestanda bl.a. när det gäller värmeisoleringsförmåga.

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

HÖJ VÄRDET

BESÖK VÅR UTSTÄLLNING PÅ FÖRETAGSVÄGEN 29 I BURLÖV För offert & rådgivning ring 070 754 40 30 eller kontakta johan.gustafsson@ekstrands.com

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945

www.ekstrands.com 17


TUR & RETUR ÅTERVINNING – HELA VÄGEN, OM OCH OM IGEN...

Genom ett cirkulärt miljötänk återvinner ÅGAB dagligen dyrbara naturresurser ÅGAB jobbar med markprodukter, både återvunna och jungfrumaterial. Vi erbjuder helheten, provanalys, insamling, transport, mottagning, återbruk, förädling och återvinning av framförallt inerta massor, såsom schakt, jordar, betong, asfalt, sand mm men även mottagning av andra material från fastighet-, bygg-, anläggning-, trädgård-, och lantbrukssektorn. Materialen som återvinns krossas, siktas och saneras innan de blir ny råvara.

TUR  MOTTAGNING & ANALYS

Dessa processer görs på våra terminaler i Skabersjö, Utögatan Malmö, Maskängen Lund, Persåker Trelleborg och Hardeberga Ystad. Merparten av schakten körs efter analys direkt till upphandlade mottagare för utfyllnad eller byggnation av bullervallar.

HYR CONTAINER VIA ÅGAB!

Hämtning och lämning av material hos kund erbjuds i för kunden ändamålsenlig utrustning såsom bulk (anläggningsfordon), containers eller storsäck. Storsäckarna kan även nyttjas ”tur och retur” dvs vi levererar markprodukter som t.ex sand, stenmjöl, fogsand etc och ger er möjligheten returfylla dessa med annat avfall från trädgård, vind, källare eller garage. Kontakta oss så möter vi er i den Skånska Myllan!

RETUR  UTLASTNING & FÖRSÄLJNING • Asfaltkross • Fyllnadsmassor • Grus • Siktad matjord • Fogsand • Makadam • Bärlager • Sättgrus • Stenmjöl • Dräneringsgrus • Gödning • Dressmaterial • Jordar från Hasselfors Garden • Marksten från STARKA

Transport och Leverans

Marksten, Plattor och Mur

Trädgård och Lekplatser

Vi kan via vårt ägarbolag erbjuda alla slags transporter.

Vi hjälper dig med marksten, plattor och murar.

Vi hjälper er med jord, sand, grus fyllningsmassor och mycket mer.

Besöksadress: Skabersjövägen 527-0, 233 92 Svedala. Postadress: Stenyxegatan 7, 213 76 Malmö. Telefon: 040-28 74 80 E-post: info@agabsyd.se

18

• Schakt • Jord • Betong • Asfalt • Tegel • Grus • Park/Trädgårdsavfall • Ris • Stubbar • Trä • Ren gips • Övrigt avfall – Fråga ÅGAB


Individuell mätning och debitering (IMD) innebär att var och en betalar för sin faktiska förbrukning, istället för en schablonberäkning baserad på antalet kvadratmeter man bor på. Med en återbetalningstid på 2-5 år så sparar våra kunder i genomsnitt följande per lägenhet och år:

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Spara pengar med IMD

VATTEN 500 kr/år

VÄRME/TEMPERATUR EL 1 000 kr/år 1 500 kr/år

Läs mer om IMD och besparingspotential på techem.se/brf Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning av era förutsättningar redan idag! 010-202 28 00, info@techem.se

För en enkel IMD-installation – välj trådlös avläsning

För mer info

Techem erbjuder integrerad trådlös kommunikation i alla mätare.

Techem hanterar avläsning, funktionskontroll, och därefter framställning av debiteringsunderlag till boende. Detta blir med Techems trådlösa system alltid kostnadseffektivt.

Techem erbjuder individuell mätning och debitering av värme, vatten, el och temperatur.

Techem är med mätning i över 10 miljoner bostäder marknadsledande inom IMD i Europa.

techem.se/ brf

Digital hantering och presentation av underlag innebär enkel och säker administration.

www.techem.se | info@techem.se | 010 202 28 00 Malmö | Göteborg | Stockholm 19


Vi gör mätning enkelt!

Individuell varmvattenmätning Varmvattenmätare monteras på inkommande vattenstam, eller om man har flera vattenstammar per lägenhet en mätare under köksvask och en i badrummet. Vi räknar med kostnadseffektiva installationer upp till tre mätare per lägenhet. Därefter betalar varje hushåll bara för sin egen förbrukning, varken mer eller mindre. Installationskostnaden varierar mellan 2 000-2 500 kr per lägenhet beroende på förutsättningar, och besparingen när förbrukningskostnaden synliggörs ligger normalt på 400-600 kr per lägenhet och år.

Individuell värmemätning I flerbostadshus med flera värmestammar per lägenhet, där man inte kan montera en värmemängdsmätare, får man istället montera en värmefördelningsmätare på varje radiator inne i lägenheterna. Installationskostnaden med ett genomsnitt på fem radiatorer per lägenhet ligger på 2 000 kr. Besparingen när värmekostnaden synliggörs blir därefter normalt 800 -1 600 kr per lägenhet och år.

Gemensam el med undermätning

Temperaturmätning

Gemensam el med undermätning är vår benämning på när man i en fastighet köper in elen via ett huvudabonnemang istället för att varje lägenhet har individuella abonnemang. Givetvis kan vi även installera elmätare om elen idag ingår i avgiften, eller om ni har gamla mätare som ni läser av manuellt.

Vi kan även komplettera alla mätartyper med trådlös registrering av inomhustemperaturer i lägenheterna. Detta möjliggör en bättre injustering, men också en översikt och möjlighet att enklare hantera klagomål på värmen.

Besparingen blir då den fasta abonnemangskostnaden som brukar ligga på 1 000 -1 500 kr per lägenhet och år beroende på område. Kostnaden för att bygga om centralerna och att byta mätare är normalt 3 000 - 4 500 kr per lägenhet.

Korrekt information och injustering kan också spara pengar!

Se direkt vad just er förening kan spara med vår IMD-kalkyl på techem.se/imd-kalkylen eller www.imd-kalkylen.se

www.techem.se | info@techem.se | 010 202 28 00 Malmö | Göteborg | Stockholm 20


RIV AV OCH SPARA

ALLT INOM AVLOPP De flesta avloppsrelaterade vattenskador beror på bristande underhåll. Som din helhetsleverantör anlitar du oss för allt från akut stoppspolning till renovering. Vid tecknande av vårt förmånliga serviceavtal undviker du stopp och vi ser till att avloppet alltid är i gott skick.

Serviceavtal från

16

KR

månadspris/ lägenhet

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Läs mer på spolarna.com

21


TRYGGHET MED SERVICEAVTAL Vi har märkt att många fastighetsägare saknar en tydlig underhållsplan för sitt avloppssystem. Det resulterar ofta i dyra akuta åtgärder där man beställer in tjänster från olika spolföretag. Det är en stor fördel att anlita en väletablerad aktör som kan få en samlad bild av avloppets skick och arbeta förebyggande över tid. Till fastighets­ ägare och bostadsrättsföreningar erbjuder vi där­ för trygga serviceavtal för kontinuerligt underhåll av avloppssystemet, där vi ombesörjer all planering och avisering till hyresgästerna. För att bibehålla en god likviditet och planerad ekonomi löper avtalen över fem år och debiteras med en fast månadskostnad per lägenhet. Avtalen faktureras räntefritt månadsvis. I alla avtal ingår en underhållspolning av hela fastig­ hetsbeståndet samt en TV­inspektion av utvalda delar i fastigheternas huvudledning. Beroende på avtal ges rabatt på både tillkommande arbeten såsom fräsning, rotskärning och slamsugning och på servicerelining om något rör behöver lagas. Tecknar ni ett ”Inclusive­avtal” gör en service­ tekniker en årlig kontroll av avloppssystemet för en problemfri drift. Rabatt ges på tillkommande arbe­ ten, servicerelining och material. I det mest heltäckande avtalet ”All Inclusive” ingår alla tjänster som behövs för ett komplett förebyggande underhåll av fastighetens avlopps­ stammar, men även akuta jourutryckningar dygnet runt. Kontakta oss så hjälper vi er att komma fram till den bästa lösningen.

TECKNA SERVICEAVTAL Underhållsspola och inspektera hela lägenhetsbeståndet till fast månadskostnad.

Basic

Inclusive

All Inclusive

Underhållsspolning

Underhållsspolning

Underhållsspolning

TV-inspektion

TV-inspektion

TV-inspektion

Årligt platsbesök

Årligt platsbesök

Akutspolningar dygnet runt

10 % på tillkommande arbeten

20 % på tillkommande arbeten

10 % på servicerelining

10 % på servicerelining

10% på material

10% på material

16 KR

19 KR

23 KR

Priserna anges per lägenhet Priserna anges exklusive moms. Inga utkörningsavgifter eller bilkostnader tillkommer.

22


23

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA


24


Skadedjursbekämpning.nu

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Här finner du allt vad du behöver för att skrämma bort sork, möss, råttor, katter, flugor och andra skadedjur från ditt hus, trädgård och stall.

FÅGELSKRÄMMA: DRAKE – Skrämmer störande fåglar

Försäkra de boendes nattsömn och lugn och ro på dagen genom att skrämma bort störande fåglar. Draken rör sig naturligt i vinden och behöver bara svag vind för att operera. Skrämman har visat sig vara mycket effektiv. Skrämmer de flesta fåglar såsom fiskmås, duvor, skator och kajor. Enkel att sätta upp.

Skadedjursbekämpning.nu

 En rovfågelsliknande drake  7 m teleskopiskt glasfiberspö  2 m lina för infästning i spöet Här finner du allt vad du behöver för att skrämma sork, möss, katter, flugor och Kan även monteras på  bort Markspett förråttor, installation i jorden. andra skadedjur från ditt hus,andra trädgård och stall. platser med plaststrips (medföljer ej).

Nyhet!

Roterande fäste

6 m spö: Fågelskrämma: drake Säljs separat, se nedan.

1.095:-

7 m spö:

– Skrämmer störande fåglar

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Roterande fäste till Fågelskrämma drake

  Roterande fäste: Rör Passar för markmonte­ ring: bara att trycka ner i jorden. H=900 mm.

Försäkra de boendes nattsömn och lugn och ro på dagen genom att skrämma bort störande fåglar. Draken naturligt i vinden och behöver Efter stor efterfrågan har rör vi sig tagit fram ett unikt fäste. bara svag vind för att operera. Skrämman har visat sig vara mycket effektiv. Våra tester har visat att intrasslingen av snöre och Skrämmer de flesta fåglar såsom fiskmås, duvor, skator och kajor. Enkel att drake sätta upp. upphör nästa helt och hållet och likaså en -markant En rovfågelsliknande drake av avbrutna spö då spöet minskning - 7 m teleskopiskt glasfiberspö med vinden. -svänger 2 m lina för infästning i spöet - Markspett för installation i jorden. Kan även monteras på andra platser med plaststrips (medföljer ej). Slipp trasslande

Paketpris:

1.375:7 m spö:

Pris:

1.295:995:-

387:-

Roterande fäste: Platta  Enkelt att installera med skruv på t.ex. en brygga. Platta: 120x120 mm, H=450 mm.

360°

dra kar och knäc kta spö

inkl. Drake 6 m och Fäste: Rör eller Platta

6 m spö:

1.295:-

Passar 5,6 och 7 meters spö, kontakta oss när det gäller 10 m. Tillverkat i stål som pulverlackerats. (Mönsterskyddad Reg.nr. 84094)

Pris:

360°

387:-

Fågeltaggar - 100%- skydd speciFika FÅGELTAGGAR 100%påSKYDD PÅytor SPECIFIKA

YTOR

Förhindra frätande fågelspillning på bilar, fasader Förhindra frätande fågelspillning på bilar, fasader och dylikt. och dylikt. Taggarna hindrar fåglar från att landa och Taggarna hindrar fåglar från att landa och bygga bo på bygga bo på specifika platser. Varje sektion är 33 cm. specifika platser. Varje sektion är 33 cm. Paketerbjudanden upp till 20 meter.

Prislista Fågeltaggar Prislista Fågeltaggar Typ Typ Smal Plast

Smal Stål

2 meter

Smal Plast Smal Plast bredd 5 cm Smal Stål Smal Stål bredd 5,5 cm

Bred Plast

Bred Stål

20 meter 2m

10 m

20m

50m

170 kr

665 kr

1280 kr

3000 kr

185 kr

695 kr

2024 kr

4743 kr

250 kr

1000 kr

1840 kr

4312 kr

269 kr

1320 kr

2400 kr

5625 kr

170 kr 5 cm 680 kr Bredd

1190 kr

275 kr 5,51100 Bredd cmkr

1925 kr

Bred Plast Bred Plast bredd 15 cm Bred Stål Stål Bred bredd 16 cm

10 meter

Bredd cm 250 kr 15 1000 kr

1750 kr

Bredd cmkr 330 kr 16 1320

2310 kr

Specialanpassat silkon för montering kr montering 75 kr Specialanpassat silkon75för

Beställ på: www.skadedjursbekämpning.nu • 035-390 43 • info@indiventa.se Beställ på: www.skadedjursbekämpning.nu • 035-390 43 • info@indiventa.se

25


Skadedjursbekämpning.nu Här finner du allt vad du behöver för att skrämma bort sork, möss, råttor, katter, flugor och andra skadedjur från ditt hus, trädgård och stall. STOPPA OÖNSKADE KATTER:

FÅGELSTOPP

Skydda trädgårdsland, sandlådor och andra platser utan att skada katterna! Mattan går att klippa i olika längder och sammanfoga. Kan med fördel läggas runt odlingslådor eller för att stoppa katter från att gå in i växthus. Kan också läggas i barnens sandlåda när de inte är där och leker. Mattan är enkel att lyfta och flytta.

Fågelstopp hindrar fåglar att sätta sig på ventilations­ trummor, friskluftsintag, lyktstolpar vid parkerings­ platser eller andra platser där man inte vill fåglarna skall landa och lämna sin spillning. Området som skall skyddas måste täckas helt av fågelstopp annars kan fåglarna landa bredvid. Fågelstopp svajar och roterar i vinden vilket även gör att den också ger blänk som vissa fåglar såsom duvor är rädda för.

TAGGIG MATTA

249:-

Storleken: 2000x300 mm Material: Polypropylenplast Levereras i 2 m rulle.

Finns i tre storlekar:

368:SKA115 med diameter 1150 mm 473:SKA160 med diameter 1600 mm 559:SKA65 med diameter 650 mm

KATTSKRÄMMA

RÅTT & MUSSKRÄMMA

– det ofarliga skyddet mot katter

– förebygg gnagarproblem

Förbättra grannsämjan och förhindra att katter utför sina behov på lekplatser och i allmänna rabatter. Ultra­ ljudet skrämmer katten utan att skada den. Skrämman skyddar till exempel lekplatser och trädgårdar.

Förebygg gnagarproblem med hjälp av ultraljud mot möss och råttor. För bästa effekt, placera ut skrämmor redan i slutet av sommaren för att förhindra att gnagare tar sig in. Möss och råttor söker sig inomhus under höst och vinter när det blir kallare samt svårare att få tag på föda. Placeras med fördel i torpargrund, källare och vindsutrymmen.

649:-

Täcker 100m2

Kattskrämma STV606 med rörelsedetektor. Täcker ett område på 100 kvadratmeter, drivs av 2 6LR61 9v batterier (batterieliminator finns att köpa till).

26

599:Täcker 400m2

Rått- & Musskrämma: 360° ­ perfekt för större ytor Strömförsörjning: 220­240 volt Mått: 75,25 (diameter) x 122. Vikt: 340g Strömförbrukning: 2W Frekvensomfång: 20 000­45 000Hz Utgång ljudtryck: 120 dB / högtalare

Beställ på: www.skadedjursbekämpning.nu • 035-390 43 • info@indiventa.se


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Vi målar er bostadsrättsförening! Trygghet * * * * * * * * * *

FÖNSTER RENOVERINGAR TRAPPHUS TAPETSERING TVÄTTSTUGOR FASADER FONDMÅLNINGAR OMBYGGNADSMÅLNINGAR NYBYGGNADSMÅLNING KONSULT/MÅLERIRÅDGIVNING

Vi på Leif Ekströms Måleri är vana vid alla förekommande måleriarbeten i bostadsrättsföreningar. Både i allmänna utrymmen och inne i våningarna. En kostnadsbesparande åtgärd är att slå i hop så många arbeten som möjligt inom bostadsrättsföreningen och utföra dem samtidigt

Med vår erfarenhet i ryggen, kan vi hjälpa er att ta fram lösningar för just era behov. Varje nytt projekt planeras noggrant på plats, utan extra kostnad för er som kund. Ni får en detaljerad beskrivning av vad som behöver utföras och till vilket pris. Vi har ett nära samarbete med företag inom installationsoch byggsektorn. Därför kan vi erbjuda helhetslösningar vid ombyggnader, reparationer och underhållsarbeten.

ROT

Vi hjälper er med allt när det gäller ROT-avdraget. Vet du att du får ROT inuti lägenheten även för fönster oavsett ålder? Vi lämnar alltid skriftlig offert Vi förklarar gärna hur det går till och vad som ingår.

ALLTID 2 ÅRS GARANTI! 30 år av erfarenhet

Leif Ekström Måleri AB är ett familjeföretag vars goda hantverkstraditioner har gått i arv i tre generationer. Ett samarbete med oss ger er tillgång till all den kunskap som finns inom företaget. Den bästa garantin för högsta kvalitet och väl utförda arbeten du kan få. Vår målmedvetna satsning på kunniga yrkesmän ger nöjda kunder.

Tapeter och färg Kostnadsfritt besök och offert

Med vår hjälp kan du snabbt få en överblick över nyheter och klassiker både i ditt tapetoch färgval. Vi har kunskapen och erfarenheten så att du får rätt färgtyp på rätt ställe. På vår hemsida finns mer information och referenser

www.leifekstrommaleriab.se Leif Ekström Måleri AB • Krusegatan 24 • 212 25 Malmö Tel vx 040-29 01 65 • Fax 040-93 38 30 • j.e@lekmab.se 27


n e r a l a m a g g y Den tr Leif Ekströms måleri Genom ett samarbete med Leif Ekström Måleri AB, ger dig tillgång till all den kunskap och goda hantverkstradition som vårt familjeföretag har samlat på sig i tre generationer. Leif Ekströms målare kan branschen. Vårt nära samarbete med företag inom installations- och byggsektorn gör att vi kan erbjuda dig helhetslösningar vid ombyggnader, reparationer och underhållsarbeten. Vi framhåller dessutom gärna våra duktiga servicemålare. De tar hand om uppdrag hos kunder med akut behov av att få jobbet snabbt utfört. Service och omtanke är en självklarhet hos alla medarbetare på Leif Ekström Måleri AB. Garantier och trygghet ger alltid ”produkten” ett mervärde. Produkten är i det här fallet vår yrkesutövning, vårt kunnande och våra resurser. För oss är varje jobb och utfört uppdrag ett referensobjekt. Vår internkontroll och genomgång av varje utfört uppdrag garanterar våra kunder ett väl utfört arbete enligt de avtal och offerter vi har kommit överens om. Som kund hos oss kan du alltid känna dig trygg.

Trappor

En välkomnande entre och trappa är en av våra specialiteter. Vi gör dekormålning och vi utför även brandskyddsmålning med godkända klassificerade färger för detta i brandtrappor.

Servicemålarna

Inget jobb är för litet eller för stort för oss. Vi kan alltid ha en servicemålare på väg till dig med fullt utrustad bil. Vid akuta behov finns våra servicimålare på plats med kort varsel. Det är också de som kommer ut till dig vid mindre arbeten. Våra servicemålare är utrustade med varsin välfylld bil för att snabbt kunna serva dig som kund. Vi har hjälpt till med allt ifrån små uppdrag i privata hus till att måla en ubåt! Som kund hos oss kan du vara lugn, vi tar hand om ditt måleri! Leif Ekström Måleris lastbil levererar ut allt material till arbetsplatserna, snabbt, bekvämt och vid rätt tid.

Leif Ekström Måleri AB • Krusegatan 24 • 212 25 Malmö Tel vx 040-29 01 65 • Fax 040-93 38 30 • j.e@lekmab.se 28


PRO JEK T-

&B YGG LED NIN G

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

ER FASTIGHETSPARTNER

Vi säkerställer ert projekt med rätt upphandling och projektledning

RIV AV OCH SPARA

Projekt- & Byggledning

Våra erfarna och engagerade projektledare planerar, leder och samordnar hela projektet från början till slut. Det minimerar risken för oförutsedda händelser eller kostnader.

Boka ett helt förutsättningslöst möte med oss – Det kommer

RIV AV OCH SPARA

att löna sig för er

Vår expertkompetens finns inom områden som t.ex.

OMBYGGNATION FASAD & TAK FÖNSTER STAMBYTE RELINING BALKONG

Läs mer om hur vi kan hjälpa er på vår hemsida www.aktivi.se 010-10 18 400 Mail: kontakt@aktivi.se Telefon:

www.aktivi.se

29


ER FASTIGHETSPARTNER

Vi säkerställer ert

Relinings projekt RÄTT UPPHANDLING OCH PROJEKTLEDNING

Relining/Rörinfodring

Vi vet vad som krävs för att låta utföra en bra entreprenad vid relining. AKTIVI är av branch­ organisationen ”BRIF” godkända besiktningsmän. Vi är oberoende konsulter och kontrollerar hela processen, vi besiktigar även de utförda T25 filmerna på de inre delarna av rören.

Vid relining utför vi: ✓ Förstudie ✓ Framtagning av förfrågningsunderlag

”Låt oss träffas och tillsammans prata igenom ert projekt”

✓ Upphandling ✓ Projektledning entreprenad ✓ Filminspektion ✓ Besiktning T25

Boka ett helt förutsättningslöst möte med oss – Det kommer att löna sig för er

✓ Slutbesiktning ✓ Garantibesiktning

iga Vi kan bes iktrojekt! e rt reliningsp

Telefon: 30

010-10 18 400

Mail:

Läs mer om hur vi kan hjälpa er på vår hemsida www.aktivi.se kontakt@aktivi.se

www.aktivi.se


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Bor du i en BRF byggd 1965 eller tidigare? Har ni fått en underkänd OVK-besiktning?

040292395

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

omnino.se

Omnino är experter på relining av ventilations och skorstenskanaler inom flerfamiljshus tilationsVi tätar era läckande ven sningar allö tot kanaler och erbjuder ader av gn på förbättringar och ombyg fastighetens ventilation. sitter vi Med 25 år i branschen be nhet än are erf större kunskap och liteter de flesta. En av våra specia nda OVKär åtgärder efter underkä besiktningar och läckande vi självdragskanaler. Här kan ning lös g idi erbjuda en effektiv och sm för en godkänd OVK. Välkommen önskar nal. Ingvar Asplund med perso

Omnino har ramavtal med HSB Skåne och HSB Malmö

Pågående entreprenad: Rörinfodring i ventilation (relining)

Nyligen avslutad entreprenad: Rörinfodring i ventilationen (relining)

- HSB Brf Vesslan i Malmö -

- Brf Inland i Malmö -

Omnino AB | Ågatan 4 | 212 25 Malmö Kontor: 040-29 23 95 | Mattias Asplund 0708-97 30 66 | mattias@omnino.se |

www.omnino.se

31


www.omnino.se

0405 9 3 2 29omnino.se

Frisk luft gör skillnad och har stor betydelse för vår hälsa. Hur mår du? Med vår hjälp kommer du både sova och koncentrera dig bättre. Med närmare 25 år i branschen besitter vi större kunskap, rutin och erfarenhet än de flesta. Vi kan frisk luft. Ventilation

Är du i behov av rengöring och rensning? Beroende på din anläggning anpassar Omnino rengöringsmetoden så att bästa möjliga resultat uppnås. Vi erbjuder rengöring med roterande borstar, tryckluftsrensning, högtrycksspolning med eller utan kem och hetvattensrensning. Vi rensar alla typer av ventilationsanläggningar från små till stora, enkla till komplexa.

Skorstensrenovering med relining

Vid underkända OVK-besiktningar och läckande självdragskanaler utför vi relining med effektiva och smidiga lösningar så att du skall få en godkänd OVK. Omnino konverterar även självdragsventilation till mekanisk ventilation. En effektiv ventilation håller syrenivån i din bostad på en bra nivå och tar bort de höga fukthalterna som orsakar mögelangrepp. Läckande kanaler kan orsaka odörer från grannarna.

Batterioptimering

Ett rent batteri är ett enkelt sätt att spara energi på. Ett försmutsat batteri klarar inte att överföra värme eller kyla lika effektivt. Omnino utför rengöring och energioptimering av värmeoch kylbatteri, korsvärmeväxlare och roterande värmeväxlare. Vi kan erbjuda traditionell rengöring eller energioptimering samt efterskyddande behandling.

Omnino är ett certifierat rensningsföretag inom RSVR

32

Omnino AB | Ågatan 4 | 212 25 Malmö Kontor: 040-29 23 95 | Mattias Asplund 0708-97 30 66 | mattias@omnino.se |

www.omnino.se


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Plastic Omnium har tillverkat produkter inom området i decennier och har idag välbeprövade lösningar.

• Underjordsbehållare – Minimax® • Semiunderjordsbehållare – Rotomax® • Miljö-/källsorteringshus och skåp Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss på info@plasticomnium.se eller 0410-124 60

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Lösningar för fastighetsnära avfallsinsamling och källsortering

www.plasticomnium.se

33


Ett måste för alla bostadsrättsföreningar

BRF-Analys™ ✓ Besiktning

✓ Analys av riskkonstruktioner ✓ Analys av fortsatta tekniska utredningar ✓ Analys av tekniska livslängder ✓ Analys av kostnader inom en 10-års period ✓ Analys av kostnadseffektiva åtgärder Ett urval av våra BRF-tjänster Lägenhetsbesiktningar, skadeutredningar, våtrumsbesiktningar, vattenskade­ besiktningar, byggnadsteknisk support till BRF styrelser, entreprenadbesikt­ ning, slutbesiktningar balkong och fönsterbesiktningar, termografering, blå­ betongsmätning s.k. gammamätning.

Välkommen att kontakta oss!

Vasagatan 36 4tr, 111 20 Stockholm 077­66 50 200 • info@besiktningshuset.se

www.besiktningshuset.se 34


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

PROJEKTERING NYPRODUKTION NYPRODUKTION BEFINTLIGT BYGG BEFINTLIGT BYGG BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 35


HAR NI ÅTERSTÄLLT ERT BRANDSKYDD EFTER GENOMFÖRT STAMBYTE?

Firesafe erbjuder er förening en timmes kostnadsfri information där vi går igenom följande:

/ Styrelsesansvar / Lagen om skydd mot olyckor / SBA (Systematiskt brandskyddsarbete) anpassat till bostadsrätter / Risker i flerbostadshus och hur man kan undvika dem / Översyn av föreningens brandskydd

Kontakta oss på Firesafe för mer information: 010-155 09 32 eller kundtj.syd@firesafe.se. www.firesafe.se 36


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

En del av Skanskas Gröna Initiativ

Med passion för asfalt. Vi hjälper er hela vägen. Skanska är en av de största asfaltproducenterna i Sverige. Vi har miljösmarta och kostnadseffektiva lösningar som ni kan lita på. Vi finns etablerade runt om i Skåne och är redo för era projekt, stora som små. Välkommen till Skanska.

Fråga oss om miljösmarta lösningar! Kontakta mig så berättar jag mer Marcus Thim 010-449 16 61 marcus.thim@skanska.se

skanska.se/asfalt 37


Ny avfallslösning för din BRF

San Sac är Sveriges enda återförsäljare av Molok® - originalet till dagens underjordsbehållare. Molok finns i över 40 länder.

Hur ska du ta hand om avfallet i ditt bostadsområde? Att se över den befintliga sophanteringen och hitta en lösning som är både kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar gynnar alla. En uppdaterad soplösning gör det enklare för de boende att sortera sina sopor samtidigt som föreningen många gånger sparar pengar när frekvensen på sophämtningarna minskar. San Sac är Sveriges ledande leverantör av utrustning för avfalls- och sorteringslösningar sedan 1962. Vi står till tjänst med personlig och professionell service, från idé till genomförd lösning.

Omberg kärlskåp. San Sac nya lösning för inbyggnad av kärl i modern design och med hög flexibilitet.

CityCave och Villiger för krantömning. Hela avfallscontainern är under mark, endast inkasttoppen är synlig.

Vi har även underhållsfria utemöbler i återvunnen plast som kan stå ute året om år efter år...

Du hittar även hela sortimentet av utrustning för källsortering och avfallshantering på www.sansac.se

San Sac miljöhus är underhållsfria och flexibla, kan anpassas efter era behov.

het Trygg Sac an med S om allt: and Vi tar h ionering ns -Dime e k t e r i n g - P r o j arbete -Mark ation -Install

Med San Sac kärlskåp skapar du en trevlig gårdsmiljö där sopkärlen byggs in.

Jag hjälper dig hitta den avfallslösning som passar era behov bäst. Kontakta mig:

Lars 040-636 74 93 lars.ekberg@sansac.se


VÅRA TJÄNSTER - ERA FÖRTJÄNSTER

39

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA


Un

der

h

ålls dk spo os lnin bes tnad iktn sfri g o ing k frå ulärn

me

per

*

495 :läg

enh

et

HYFSAT

12:-/månad * UNDERHÅLLSSPOLNING FILMINSPEKTION

OKEY

15:- /månad *

UNDERHÅLLSSPOLNING FILMINSPEKTION 10% PÅ TILLKOMMANDE ARBETEN 10% PÅ SERVICERELINING 10% PÅ MATERIAL ÅRLIG PLATSBESÖK

0760-800 800

TOPPEN

19:- /månad *

UNDERHÅLLSSPOLNING FILMINSPEKTION AKUTSPOLNING DYGNET RUNT 20% PÅ TILLKOMMANDE ARBETEN 10% PÅ SERVICERELINING 10% PÅ MATERIAL ÅRLIG PLATSBESÖK

avloppsjouren.se

VÅRA TJÄNSTER - ERA FÖRTJÄNSTER

40


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Avlasta verkligheten Sitter du i styrelsen för er bostadsrättförening? Då vet du hur mycket tid och energi som verkligen krävs. Låt oss ta hand om hela er fastighetsförvaltning. Med vår personliga och lokala närvaro erbjuder vi en trygg tillgänglighet, och med vår nästan 80-åriga erfarenhet är vi idag en ledande specialist med djup kompetens inom alla viktiga delar – såväl ekonomisk, teknisk och energiförvaltning som fastighetsservice. Läs mer på riksbyggen.se/forvaltning och välkommen till en bättre och avlastad verklighet.

Kontaktpersoner i Skåne Norra Skåne: Fredrik Engqvist, 042-18 66 23, fredrik.engqvist@riksbyggen.se Södra Skåne: Pia af Klinteberg, 040-32 30 32, pia.afklinteberg@riksbyggen.se

www.riksbyggen.se/verkligheten Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i. 41


FÖRENINGENS HÖGRA HAND • JURIDIK • MYNDIGHETSKONTAKTER • ANBUD • BOKFÖRING • M.M.

Admin Service

JAG HJĂ„LPER ER MED ALLT KRĂ…NGLIGT PAPPERSARBETE

Jag vänder mej till BostadsrättsfĂśreningar, SamfällighetsfĂśreningar, Fastighetsbolag och ägare av hyresfastigheter. BehĂśver ni hjälp med ert administrativa arbete – vänd er till mej. Exempel pĂĽ arbeten jag kan hjälpa er med: ✓ Sedvanligt administrativt styrelsearbete ✓ Fastighetsjuridik ✓ Kontakt med myndigheter, tex vid bygglovsansĂśkningar ✓ Hjälp vid anbudsfĂśrfarande

✓ Kontakt med inkasso eller Kronofogden, t.ex. bostadsrättsfĂśreningar som vill ha hjälp med att fĂĽ in obetalda mĂĽnadsavgifter eller vräka en boende. ✓ Uppdatera/rekonstruera er aktiebok ✓ Hjälp med avtal, Ăśverklaganden och bidragsansĂśkningar ✓ Enklare bokfĂśring

FĂśr mer information om vad jag kan gĂśra fĂśr Er, se min hemsida eller kontakta mej Michael Michaelsen Administrativ Konsult

đ&#x;Œ?đ&#x;Œ? Oskarsgatan 22B, 271 40 đ&#x;“žđ&#x;“ž 0700-91 74 31 ✉ info@adminservice.nu

Ystad

www.adminservice.nu 42


Nytt avloppssystem utan stambyte utan stambyte

Fast pris

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Bo kvar! Nytt avloppssystem 6.495:(ex moms)

på status

av ert avlo

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

pp

Renovering av avloppsrör pågår

 Information

Spolning

Inspektion

Relining

Filmning & dokumentation

Överlämnande

43


Relining

Nya rör inuti de gamla Relining är ett erkänt och beprövat alternativ till traditionellt stambyte. Metoden har utvecklats under flera år och ingår nu i branschorganisationerna STVF och BRiF som ett fullvärdigt alternativ. För dig som äger en fastighet eller är en del av en bostadsrättsförening resulterar relining i betydligt

Inspektion & Felsökning Är ni lyckligt ovetande? En del problem som uppstår i avloppssystemet är oftast

lägre kostnader och mindre påverkan på fastigheten

dolda och finns där utan vår kännedom. Vi

under renoveringen jämfört med ett stambyte.

utför dagligen rörinspektioner för att lokalisera driftstörningar i avloppssystemen. Det kan vara allt från återkommande stopp, översvämningar, fuktskador, samt där man

1

misstänker läckage eller dålig lukt. Re-New AB är auktoriserad Rörinspektör enligt STVF – Sveriges TV-inspektionsföretag.

Spolning och underhåll Vår metod är skonsam eftersom avloppssystemet spolas rent med ett högt vattenflöde, och ett lågt tryck. Vi använder hetvatten för att lösa fett och beläggning, inga

3

2

kemikalier utan bara vanligt vatten. Planerad underhållsspolning förlänger livslängden på avloppssystemet och är alltid en bra investering i fastigheten.

Relining – Teknik & metod 1.

2. 3.

Ett flexibelt foder, även kallad strumpa, vrängs på plats i avloppsstammen med hjälp av tryckluft. Detta skapar ett nytt självbärande rör helt utan skarvar. Stickledningarna öppnas med en fräsrobot och en grenförstärkning monteras i anslutande rör. Därefter sprayas (appliceras) ledningarna i badrum och kök med en godkänd härdplast. Denna metoden klarar en stor variation på rördimensioner.

Re-New AB tel: 040 46 70 60 www.Re-New.se / info@Re-New.se

44

Kontakta oss på 040 46 70 60 för ett oförpliktande möte och mer information om våra tjänster.


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Paras Bygg AB har många års erfarenhet av såväl utförandeentreprenader som totalentreprenader. Vi är flexibla och gillar utmaningar. Vi vill jobba tillsammans med dig som kund för projektets bästa. Vi tror på att ett okomplicerat och prestigelöst samarbete är det bästa för ett lönsamt byggprojekt för alla parter. Våra platschefer tillsammans med entreprenad­ ingenjörer är kunniga och drivande. De planerar projektet med hänsyn till kvalitet, miljö och säkerhet för att tillsammans med hantverkarna leverera en produkt som ni som kunder är nöjda med. Vi bygger för hållbara lösningar och goda relationer

Referensobjekt: Eddan, LKF Lund 342 lägenheter. Fönsterbyte, stambyte, takbyte, markarbete, pcb-sanering, invändig renovering. Satelliten, AF-Bostäder Lund 184 lägenheter. Fasadrenovering, invändig renovering. Havamal, LKF Lund 396 lägenheter. Fönsterbyte, stambyte, takbyte, markarbete, pcb-sanering, invändig renovering, montering solceller. Vildanden, AF-Bostäder Lund 550 studentbostäder. Fasadrenovering, pcb-sanering, betonglagningar. Kämnärsrätten, AF-Bostäder Lund 190 studentbostäder. Fasadrenovering, pcb-sanering, betonglagningar. Sändaren, Castellum Malmö. Kontorsanpassning av TV-huset. Kompaktbostäder, AF-Bostäder Lund. Nybyggnation av 22 studentbostäder. Lagerhuset Eslöv, Midroc. Ombyggnad av spannmålsmagasin till lägenheter.

Paras Bygg AB Västergatan 37 241 31 Esöv

tel: 0413­17204 mobil Paul Raso: 0708­117204 mail@parasbygg.se

www.parasbygg.se 45


Fönster & Fasadunderhåll

VI VIDGAR ERA VYER Vi byter och monterar: Fönster • Dörrar/Entréer • Fasader • Tak Vi hjälper Er med helheten! Vi på BHK-teknik är totalentreprenörer och hjälper dig genom hela processen. Vi hjälper er även med större projekt gällande fastighetens ”klimatskärm” där vi jobbar tillsammans duktiga och seriösa samarbetspartner i de olika diskrikten.

Välkommen att kontakta oss!

46

H.K | Skallebackavägen 12, 302 41 Halmstad | 035-378 90 | fu@bhk-teknik.se | www.bhk-teknik.se Fågelvägen 3, 296 72 Yngsjö | 044-21 97 34 | leif.bhk@telia.com


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

NYA RÖR PÅ NOLLTID Boka vår filminspektion och få tydligt svar på när avloppet behöver bytas. Vid upptäckta brister kan vi åtgärda trasiga rör genom modern relining. Ett bra, enklare och billigare alternativ till ett traditionellt stambyte. Läs mer på repipe.se

Fast pris på TV-inspektion

6 950

KR

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

ord. pris 8 950 kr

47


VI TÄTAR DIN VENTILATION Byggdes din fastighet före 1990 finns det en överhängande risk att ventilationskanalerna läcker. Låt oss filma och kontrollera dina kanaler innan du råkar ut för en underkänd OVK. Är skicket dåligt finns det pengar att spara med vår tätningsmetod. Investeringen betalar sig snabbt – normalt redan inom en 10-årsperiod. Läs mer på repipekanal.se

TÄTNING AV VENTILATIONSKANAL Vi tätar alla typer av ventilationskanaler med relining. Ett mjukt rör installeras i den gamla kanalen. Röret blåses upp, härdas med ånga och blir självbärande. Den beprövade tekniken kräver få håltagningar och det behövs endast ett fåtal besök per lägenhet. Kanalfodrets livslängd beräknas till mer än 50 år.

48


mestro.se/brf

49

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Missa inte vårt välkomsterbjudande till bostadsrättsföreningar! Nu kan er BRF få en tydlig översikt av energianvändningen och göra stora besparingar på er energikostnad. På mestro.se/brf kan ni snabbt räkna ut hur mycket det skulle kosta för er. Ni kan också boka en 20 minuters webbdemo. Kontakta Robert via robert@mestro.se eller 072 188 63 12 för att veta mer.

RIV AV OCH SPARA


VÄLKOMMEN TILL MAGNUSSONS MÅLERI Vi är ett måleriföretag som åtar oss alla i branschen förekommande arbeten hos bostadsrättsföreningar och andra företag. Med oss som partner får du alltid ett trevligt bemötande, tydliga prisuppgifter och ett arbete som håller högsta kvalitet. Vi lämnar garanti på alla våra arbeten. Kontakta oss för mer information och kostnadsfri offert

50

Kronvägen 5

Mobil: 0736-97 54 66

275 64 Blentarp

E-post: info@magnussonsmaleri.se

+ Fönsterrenovering + Fasadmålning + Högtryckstvättning + Järn- och plåtmålning + Bredspackling + Tapetsering + Uppsättning av väv + Lägenheter + Bostäder + Nybyggen + Renovering ute som inne

magnussonsmaleri.se


Hur vill du ha din trädgård? Haga Entreprenad fixar det! Vi har både kunskapen och maskinerna för att skapa den oas du drömmer om.

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Trädgårdsanläggningar!

Haga Entreprenad gör både det tunga jobbet och finliret när du ska anlägga ny trädgård eller göra om den du redan har. Vi har maskinerna som är anpassade för jobbet och som är varsamma mot underlag och omgivande miljö. Vi schaktar, lägger plattor, dränerar, murar, stensätter, planterar och utför mindre snickeriarbeten. Alltid mot utlovad tidsplan. Vintertid erbjuder vi snöröjning för bostadsrättsföreningar, villaägare och industrier. Välkommen att höra av dig för frågor, konsultation eller offert!

Kontakta oss: Tel: 073-381 09 80, e-mail: info@hagaentreprenad.se 51


JOUR

DYGNET RUNT 0222-777 007

Det självklara valet när det gäller skadeservice

Schröders Skadeteknik har sedan 2009 arbetat med sanering och rivning. Vi utför arbete i stora delar av Skåne och samarbetar med alla stora försäkringsbolag. Läs mer om våra tjänster på vår hemsida www.schroderst.se

SANERING

RIVNING

ÖVRIGT

Vi hjälper er med saneringa av bland annat Asbest, PCB, klotter, brand, vatten och ventilation.

Vi utför det mesta inom rivning och röjning. Allt ifrån golv till tak.

Vi har lång erfarenhet av tak- och fasadtvätt, avfuktning, mögelsanering, luktsanering och specialsanering.

Kontakta oss så berättar vi mer.

52

VARDAGAR 06.45-17.00

JOUR

0451-51799

0222-777 007

schroderst.se


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

ra

År

en

lÅn

40

ib

Malmö Elektriska Byrå AB

erfaren

t he

ELINSTALLATIONER • SERVICE • REPARATIONER

g

nsch

Malmö Elektriska Byra AB är en auktoriserad elinstallationsfirma. Vi har under snart 40 år i branschen samlat på oss den kunskap och erfarenhet som behövs för att tillgodose bostadsrättsföreningars individuella behov. Vi har specialiserat oss på ledningsbyten i b.la. lägenheter, stigarbyten, elcentralbyten och kan lämna mycket förmånliga fasta priser på detta. Oftast sköter vi arbetet då lägenhetsinnehavaren flyttat ut för att kunna utföra det så snabbt och effektivt som möjligt så att nästa lägenhetsinnehavare har helt ny el i sin lägenhet vid inflyttning. Vi har stor erfarenhet av energisnåla armaturer i föreningens allmänna utrymmen som t.ex. trapphus, tvättstugor mm som är en mycket kostnadseffektiv lösning med upp till 75-80% i energibesparingar. Låt oss komma in med ett kostnadsfritt förslag för just er förening.

✓ Energisparande armaturer ✓ Stigarbyte/stambyten ✓ Lednings- & centralbyten i era lägenheter ✓ Allt inom fastighetsel och elinstallationer Kontakta oss idag så hjälper vi er att hitta kostnadseffektiva lösningar för er bostadsrättsförening!

OBS!

Vi kommer ut kostnadsfritt och r tittar, samt ge er en offert!

Knivgatan 13, Malmö 040-26 16 61 • info@malmoelbyra.com

www.malmoelbyra.com53


En kombination som vinnEr i längdEn. Under det senaste året har två av sydvästra Skånes aktörer inom förvaltning av fastigheter funnit ett lyckat samarbete, som mött uppskattning hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Pramo Ekonomi & Lönetjänster är sedan många år etablerade i som en partner som bistår företag med ekonomisk redovisning, men ger också stöd i allt som en ekonomiavdelning hjälper till med på ett större företag. Pramo hjälpte redan på 90-talet de kommunala bostadsbolagen i Lund och Helsingborg med installation av nya ekonomisystem, och på den vägen har det fortsatt med ekonomisk förvaltning av främst bostadsrättsföreningar. Pramo har personal med mångårig erfarenhet, och är också en byrå med auktoriserade redovisningskonsulter. En trygghet för alla kunder som anlitar oss. Severins Bygg & Fastighetsservice har också funnits i cirka 25 år. Under denna långa period har man byggt upp ett förtroende hos många av sydvästra Skånes fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Hos SBF finner ni både grönyteskötsel, trappstädning och tillsyn av hela fastigheten, tjänsterna anpassas för just era behov. SBF kan även som stöd och avlastning för styrelsen erbjuda en Vicevärdstjänst. SBF tillhandahåller dessutom mer avancerade tjänster inom bygg, måleri och VVS, de innehar alla de nödvändiga behörigheterna för att genomföra uppdraget på ett fackmannamässigt sätt. Det mesta planeras så att tjänsterna kan utföras på för alla lämplig sätt och tidpunkt, men skulle olyckan vara framme, kan vi även vara på plats via de jourtjänster som de erbjuder. Kombinationen av dessa båda aktörer med samma höga kvalitetsnorm för att utföra tjänster, gör att ni som kunder får tillgång till en unik kompetens inom förvaltning av fastigheter.

www.pramo.se 040-490 390 mail@pramo.se 54

www.severinsbygg.se 040-44 23 79 info@severinsbygg.se

Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om hur vi tillsammans kan förvalta er fastighet på bästa sätt.


RIV AV OCH SPARA

En partner med lösningar för hela fastigheten Vi är specialiserade på fastigheters exteriörer. I detta ingår nyproduktion och renovering av olika typer av fasadarbeten inom murning och putsning.

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Vi vet vad fasaden behöver

Trygghet under hela byggprocessen Vi är arbetar alltid nära våra kunder och samarbetspartners för att säkerställa en god kvalitet och säker leverans.

Kontakta oss idag för kostnadsfritt möte!

Malmö Mur & Puts ingår i Fasadgruppen Sverige AB. Koncernen är marknadsledande i branschen och består av ett antal fristående entreprenörsfirmor. Koncernen omsatte 800 Mkr (2018) och har cirka 400 anställda. För mer information se www.fasadgruppen.se.

niclas.ek@mmp-ab.se

040-92 94 04

www.mmp-ab.se

55


Lösningarna för snygg & smidig källsortering både ovan- och underjord

56


Installations Companiet i Skåne AB är den nya generationens installationsfirma med stort hjärta som alltid sätter kunden i fokus. Vi är specialiserade installatörer för ljud, bild, fiber/nätverk & el. Ambitionen är att alltid erbjuda våra uppdragsgivare en kostnadseffektiv lösning, vilket har varit nyckeln till vår framgång. Kunskap och erfarenhet vi erhåller ger oss möjlighet att erbjuda flexibla och skräddarsydda lösningar till våra kunder. Det medför att vi är de som tänker utanför boxen när vi ställs inför utmaningar som kräver innovation.

Vi är specialister inom följande områden: Elinstallationer Nätverk/Fiber Övervakning/passersystem Ljud och bild

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

DEN KOMPLETTA INSTALLATIONSFIRMAN

Våra montörer är alltid redo att hjälpa er; vi erbjuder dessutom jour vilket innebär att ni kan få snabb hjälp om något skulle hända.

Varmt välkomna att kontakta oss!

Installations Companiet i Skåne AB Stekelgatan 1A, 212 23 Malmö

010-708 03 11

installationscompaniet.se

57


Gultarpsgården AB Vi hjälper er att måla hus och fasader Vi hjälper dig med allt du vill ha svar på angående renovering, nya fasader och att måla hus. Vi har lång erfarenhet kring renoveringar samt en hög kompetens inom fasad, fönster, målning och betong.

FASADMÅLNING

FÖNSTERMÅLNING

FASADRENOVERING

En väl omhändertagen fasad är en förutsättning för att fastigheten ska leva länge. Hur ofta man ska måla om beror på väderstreck, och hur bra nuverande arbete är utfört.

Vi hjälper er att renovera fönster, en bra utförd fösnterrenovering är en bra investering. Vi ser till att jobbet blir hav högsta kvalitet, behöver ni hjälp med färgval så hjälper vi er gärna med det också.

Vi har lång erfarenhet av fasadrenovering och kan hjälpa er med omputsning, lagning, omfogning och betong/balkongrenovering.

Kontakta oss så kommer vi ut på en besikning.

Gultarpsgården AB Gultarpsvägen 104 VALLÅKRA, 253 42

Telefon: 0730-74 28 88 E-post: gultarpsgarden@gmail.com

www.gultarpsgarden.se 58

Oavsätt uppdrag så kan du alltid kontakta Gultarpsgården.


WASABI

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

FASTIGHETSSERVICE

Välskött med fastighetsservice från WASABI Vi sköter idag om många fastigheter i Malmö med omnejd, och ni kanske är en av de många som känner er besvikna på er nuvarande fastighetsskötares ointresse. Hos oss fi nner ni det personliga engagemanget. Vi är ett litet företag som tycker att det är viktigt med den personliga kontakten mellan oss och kunden. För oss är det självklart att kundens behov ska stå i fokus. Vi utför allt inom fastighetsskötsel. Vi arbetar både för bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och privatpersoner.

Inre och yttre skötsel • Underhåll • Anläggningsarbeten • Snöröjning • Dränering och grävarbete • Takomläggningar • Golvläggning • Badrum • Ekonomisk förvaltning •

12 månadersavtal. Vi bjuder på de första 3 månaderna när ni tecknar ett halvåret. Tecknar ni ett 24 månadersavtal så bjuder vi på det första

Kontakta oss för en kostnadsfri offert! 0764-054 555 · info@wasabi-fastighetsservice.se www.wasabi-fastighetsservice.se

WASABIfastighetsservice

59


Norsk kvalitet till lekplatsen

Lek hela livet!

60

Tel 046-709090 www.aktiv-lek.se Info@aktiv-lek.se

Vi har allt du behÜver till lekplatsen och träningsanläggningen!


RIV AV OCH SPARA

Under årens lopp har hundratals små och stora bostadsrättsföreningar anlitat oss för utvändiga och invändiga måleriarbeten. Varje dag möter vi föreningars krav och önskemål. Vi vet hur man arbetar effektivt i bebodda flerfamiljshus och vi förstår vikten av ordning och reda på arbetsplatsen

Hos oss är ni i trygga händer. Vi lämnar full garanti på alla arbeten och de utförs alltid enligt vår miljöoch arbetsmiljöpolicy.

Tradition och kvalitet Schööns Måleri är ett framgångsrikt familjeföretag som startades 1918. Idag är vi drygt 80 anställda. Vår ambition är att alltid ha det mest prisvärda erbjudandet. Välkommen att kontakta oss för rådgivning och offert.

kontakta oss redan idag för offert!

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

MÅLERI FÖR BRF

Pilotgatan 1, 212 39 Malmö

Tel 040-18 00 35

info@schoonsmaleri.se

www.schoonsmaleri.se

61


FAMILJEFÖRETAG SEDAN 1919 - UTFÖR ALLT INOM VVS!

Värme & Sanitet

N. H. NORDSTRÖM AB

Dags för stambyte? Ett stambyte är ett stort ingrepp i fastigheten. Ingreppet är ett måste förr eller senare för att förhindra kostsamma vattenskador. Vi har genom åren utfört massor av olika stambyten, allt från byte av tappvattenstammar till kassettbyten, stambyten med badrums­ renoveringar och stambyten med dragning av stammar i trapphus eller inom lägenheterna. Då alla hus är olika blir också varje stambyte unikt och kräver sin unika lösning. N.H. Nordström har goda referenser från b.la. MKB, Riksbyggen, HSB och Lifra och vi i har lång erfarenhet av stambyten. Vi ser till att hela projektet genomförs på ett kostnads­ effektivt och smidigt sätt. Vi hjälper er från projektering till färdig installation. För oss är inget jobb för litet eller för stort. Ring oss idag på Tel 040-153005 så kommer vi ut och hjälper er med ert nästa projekt.

Service

Gas

Stambyte

Värme

Badrum

N. H. NORDSTRÖM AB Kompetens och erfarenhet med kvalité i centrum

Tel. 040-153005 www.nh-nordstrom.se 62


SPARA UPP TILL 75% PÅ DINA ENERGIKOSTNADER

JUST NREUNS!NING

VENTILATIONS

20AB% ATT R

046-713 005 info@lindsells.se VENTILATION • VÄRME • KYLA

www.lindsells.se

LÖDDEKÖPINGE 046-713 005 | MALMÖ 040-65 13 005 | HELSINGBORG 042-61 03 005 3


SPARA UPP TILL 75% PÅ DINA ENERGIKOSTNADER

INOMHUSMILJÖ

046-713 005 info@lindsells.se VENTILATION • VÄRME • KYLA

www.lindsells.se

LÖDDEKÖPINGE 046-713 005 | MALMÖ 040-65 13 005 | HELSINGBORG 042-61 03 005