Brf-mappen, Norra Mälardalen, höst-vinter 2022/2023

Page 1

Norra Mälardalen

Hitta leverantörer och entreprenörer till Er Bostadsrättsförening

! t e t ö m e s l e r y t s l l i t n e p p a m d e m Ta HÖST · VINTER 2022/2023


VERKTYGET FÖR ATT HITTA DET ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING BEHÖVER Snabb hjälp från företag som valt att jobba med bostadsrättsföreningar i er region

Så här använde r du verktyget

BRF-Mappen

www.brfmappen.se

Kontakta oss

Mappen du håller i din hand innehåller ett antal leverantörer och entreprenörer som vill och har kapacitet att arbeta med bostads­ rättsföreningar, stora som små, i din region. Vi har en nära dialog med våra annonsörer och kontrol­ lerar dessa utifrån b.la. ekonomi, referenser och rating. Använd mappen för att hitta en aktör som passar er förening. På sidan intill hittar du alla annons­ örer i mappen. Vi har sorterat dem efter verksamhetsområden.

På vår site www.brfmappen.se kan du enkelt söka efter lever­ antörer och entreprenörer i din region. Här hittar du samtliga av våra annonsörer samt aktuella erbjudanden och kampanjer. Du kan även hitta kontaktupp­gifter till tidigare annonsörer i våra mappar. Vi arbetar hela tiden hårt med utvecklingen av våra digitala kanaler för att ytterligare förenkla styrelsens arbete och förbättra vårt helhetskoncept.

Hittar du fortfarande inte det du söker? Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en passande aktör för er bostadsrättsförening. Du kan kontakta oss på flera sätt. Antingen via e-post på adressen kontakt@fastighetsmedia.se eller via telefon 0651-688 60.

Tips! Planera i god tid

Är du i behov av snabb hjälp?

Tänk på att det under vissa perioder kan finnas en hög efterfrågan på specifika tjänster eller produkter. Planera och kontakta leverantörer och entreprenörer i god tid innan åtgärdens tänkta start.

Kontakta oss och beskriva era behov. Vi matchar därefter era önskemål mot våra annonsörer och förmedlar sedan kontakten till passande leverantörer eller entreprenörer.


VERKTYGET FÖR ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING Innemiljö & Fastighet

Produkter

Bravida AB

El, VS, Ventilation, Kyla, Service

6

Andrés Måleri AB

Trapphusrenovering, Måleri, Portrenovering

TSS Tak & Lösullsisolering AB

Takskottning, Papptak, Lösullsisolering

9

Anders Produktion AB

Takrenovering, Takbyten, Fasadmålning

11-12

Stockholms Elmiljö AB

Elbilsladdning, Solceller, Belysning, IMD

Stockholms Elmiljö AB

Elbilsladdning, Solceller, Belysning, IMD

14

Ekstrands Dörrar & Fönster

Portar, Dörrar, Fönster

20

PWS Nordic AB

Avfallssystem

24

Axema Access Control AB

Passersystem, Porttelefon, Bokningssystem

28

14

IMD Sverige AB

Individuell Mätning & Debitering

Bröderna Siljendahls Måleri AB

Måleri, Fönsterrenovering, Trapphusrenovering 15-16

Marieviks El AB

Elbilsladdning

33

VVSteknik Energi Gävle Dala AB

Relining Avlopp & Ventilation

Uppsala Värdeskydd Teknik AB

Porttelefoner, Kodlås, Låssystem, Larm

34

Dryft Sverige AB

Måleri, Bygg, VVS, El, Plattsättning

El av Sol Nordic AB

Solenergisystem

37

KEAB Gruppen AB

Trappstädning, Trädgårdsskötsel, Snöröjning

S2 Billaddbox AB

Elbilsladdning, Serviceavtal

38

GG Högtryckstjänst AB

Stamspolning, Rörinspektion, Relining

29-30

MPS El AB

Laddboxar, Belysning, Elinstallationer

40

INBEGO AB

Renovering Golv i Garage & Parkeringshus

35-36

FÄSTEB Byggaktiebolag

Balkonger

43

Isoleringslandslaget AB

Lösullsisolering

39

Terra Service i Stockholm AB

Lekplatser

47

MPS El AB

Laddboxar, Belysning, Elinstallationer

40

WMP Balkong AB

Balkong- & Fasadlösningar

48

Peter Spolare AB

Rörinspektion, Stamspolning

41

CIRCLA Recycling AB

Containrar, Lastväxlare, Byggsäckar

49

Sallén Elektriska AB

Energieffektivisering, LED-armaturer

42

SEAK AB

Elinstallationer, Elbilsladdning, Solceller

50

Hemkomfort AB

Radonmätning, Ventilation

44

Hrb Installation AB

Laddboxar, Stigarbyten, Service

53

A CO Tak och montage

Takrenovering, Takbyten, Taksäkerhet

45

Skandinaviska Områdesskydd AB Räcken, Staket, Grindar

Bosjön Bygg AB

Byggentreprenad, Renovering, Tillbyggnader

46

Entredo AB

Portar & Dörrar

63

SEAK AB

Elinstallationer, Elbilsladdning, Solceller

50

kvik Uppsala

Kök, Garderober, Badrum

64

Kinab AB

Återvinningsmiljöer

52

Svenska Lumon AB

Balkonginglasningar

Hrb Installation AB

Laddboxar, Stigarbyten, Service

53

Mälardalens Jourservice AB

Fastighetsförvaltning, Service

55

Administrativt, Fastighetsförvaltning & Övrigt

Skrået Inomhusmiljö AB

Ventilation, OVK, Radonmätningar

56

NordIQ EcoComfort Energy AB

Energieffektivisering

AKR Entreprenad AB

Entreprenad El & Bygg

58

Sweax AB

Fastighetsförvaltning, Fastighetsservice

10

Videira Group Konsult AB

Underhåll Skyddsrum

60

Sefast AB

Byggkonsulter, Energieffektivisering

13

VVSteknik Energi Gävle Dala AB

Energieffektivisering

17

PKR Ekonomikonsult AB

Redovisning, Bokslut, Löner & Arvoden

19

7-8

18 21-22 23

Utemiljö

31-32

61-62

Baksidan

5

KEAB Gruppen AB

Trappstädning, Trädgårdsskötsel, Snöröjning

23

Sveriges BostadsrättsCentrum AB Fastighetsförvaltning

Mca Entreprenad Uppland AB

Snöröjning, Markentreprenad

57

Pararet AB

Byggkonsult, Projektledning, Kontrollansvarig 27

NOLAST AB

Asfaltering

65

H3 konsulterna AB

Byggkonsult

51

Mälardalens Jourservice AB

Fastighetsförvaltning, Service

55

FASTIGHETSMEDIA I LJUSDAL AB Ansvarig utgivare: Daniel Hertzberg daniel.hertzberg@fastighetsmedia.se

www.brfmappen.se

Annonsmaterial: material@fastighetsmedia.se Produktion: www.svedinmedia.se Tryck: www.atta45.se

25-26


LÄS NYHETER OCH HITTA LEVERANTÖRER TILL ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING På www.brfmappen.se hittar du allt du behöver till er bostadsrättsförening. Här har vi samlat brf relaterade nyheter, leverantörer och entreprenörer från hela landet. Filtrera enkelt på region, bransch m.m. Se företagets profil och aktuell annons från BRF-mappen och kontakta enkelt de leverantörer du önskar komma i kontakt med.

www.brfmappen.se 4


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Prischock på fjärrvärme? De senaste prishöjningarna på fjärrvärme har gjort det viktigare än någonsin att ta kontroll över energiåtgången i varje bostadsrättsförening. Vi hjälper er att minska er energianvändning med en beprövad och väldokumenterad lösning.

Lägre energikostnader och ökad inomhuskomfort Höga energikostnader och ojämn inomhustemperatur är ett vanligt problem i många fastigheter. Skillnaderna i temperatur mellan olika lägenheter kan vara flera grader och orsaken till detta är en ineffektiv och ibland direkt felaktig styrning av värmesystemet. Konsekvensen blir missnöjda lägenhetsinnehavare och höga energikostnader. Med små variationer bygger uppvärmningen av våra fastigheter, nya som gamla, på teknik som är nästan 100 år gammal. Genom åren har det kommit en mängd lösningar för att reglera värmen på ett effektivt och kontrollerat sätt. Man skulle kunna tro att problem med ojämn värme och hög energiförbrukning skulle vara lösta för länge sedan, men så är det i de allra flesta fallen inte. Orsakerna till detta är många, men ofta handlar det om både okunskap och ekonomiska intressen. Med Nordiq Energys patenterade lösning kan vi leverera rätt effekt in i systemet och, efter balansering av detta, fördela denna på ett sätt som gör att temperaturen blir jämn i hela fastigheten. Ni får ett jämnt och behagligt inomhusklimat med lägre energikostnader som följd.

Vi gör detta med standardkomponenter och oavsett om fastigheten är byggd 1920, 1970 eller 2014 så kan vi implementera vår lösning utan fördyrande specialkonstruktioner och -system. Denna lösning är sprungen ur ett forskningsprojekt på Chalmers och fungerar även i fastigheter där andra lösningar går bet. Vi tar ansvar för hela processen och finns där före, under och efter installation. Kontakta oss för en kostnadsfri genomgång och analys av förutsättningarna i er fastighet.

Boka en energi-inventering En energi-inventering ger er svart på vitt vilka förutsättningar som råder i just er bostadsrättsförening och den ligger också till grund för de åtgärder ni bör vidta för att få ner kostnaderna och förbättra inomhusklimatet i fastigheten.

Nordiq Energy | Malörtsvägen 10 | 449 33 Nödinge www.nordiqenergy.se | E-post: info@nordiqenergy.se Telefon: 010-288 16 00

5


Vi är specialister på energibesparing och service i Bostadsrättsföreningar Service & underhåll Elbilsladdning Värmepumpar LED-konvertering Värmeåtervinning Modernisering Ventilation

Kontakta Bravida Uppland dagtid: 018-65 00 20 Jour kvällar och helger: 018-10 04 10

Vi hjälper dig med alla tekniska funktioner: EL

VS

VENTIL ATION

service.uppsala@bravida.se

Vi finns i hela Uppland! Uppsala-Enköping-Märsta-Österbybruk-Norrtälje-Norrort För mer info se; www.bravida.se

KYL A


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

ANNO 1994

5

år

M MÅLERIET SO

BRYR SIG

TOTALENTREPRENAD

TRAPPHUS

MÅLNING SNICKERI GOLVPOLERING PORTRENOVERING SÄKERHETSDÖRRAR BOKA TRAPPHUSMÅLNING VINTER 2022/2023

OCH FÅ 40 % RABATT PÅ MATERIALET 7


VI UTFÖR Låt oss renovera och måla er fastighet. Med vår 25 åriga erfarenhet skapar vi ett tryggt och säkert underhåll.

• • • •

FASADUNDERHÅLL FÖNSTERUNDERHÅLL TRAPPHUSUNDERHÅLL M.M

KONTAKTA Daniel Gårdenknut

KONTAKTA André Andersson

Tel: 0736 - 62 02 01 daniel@andresmaleri.se

Tel: 0736 - 62 02 00 info@andresmaleri.se

www.andresmaleri.se 8


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Gör som hundratals andra bli en nöjd kund hos TSS tak idag!

TSS TAK & LÖSULLSISOLERING

Teckna ett snöskottningsavtal inför vintern!

Takskottning

Övriga tjänster •

Papptak

Te g e l t a k

Ta k v å r d

Ta k s ä k e r h e t

Rensning hängrännor

Lösullsisolering

VÅRA TJÄNSTER

Papptak

TSS är ett etablerat företag med nöjda kunder sedan 1990. Vår affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för boende och arbetare. Våra kunder är bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och fastighetsägare. Varje kunds behov är unika och varierar i både storlek och innehåll. TSS tjänster är anpassade på ett bra sätt, så det ska vara fördelaktigt att anlita oss.

www.tsstak.se | 08-38 70 00 | tsstak@gmail.com 9


Fastighetsförvaltning på dina villkor UPPSALA – ROSLAGEN – STOCKHOLM

VI GÖR LIVET ENKLARE FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR OCH FASTIGHETSÄGARE! På Sweax AB vill vi hjälpa bostadsrättsföreningar, affärscentrum och privata fastighetsägare till en enklare vardag. Vi har ett brett tjänsteutbud inom förvaltning och erbjuder allt ifrån skötsel till administration. Vi tar hand om den dagliga driften så att era boende är och förblir nöjda och där ni som styrelse eller ägare kan fokusera mer på det strategiska arbetet.

FÖRSTA ÅRET VAR PÅ PROV. DET VISADE SIG VARA EN HELT RÄTT SATSNING. VI HAR INTE ÅNGRAT OSS EN ENDA DAG EFTER DET. Lars Fornander, Skandia Fastigheter

Tveka inte att höra av er så berättar vi mer! EKONOMISK FÖRVALTNING • Bokföring • Reskontra • Bokslut • Rapportering

TEKNISK FÖRVALTNING

• Upphandling • Projektledning • Underhållsplanering • Drift & Energi

FASTIGHETSSERVICE

• Lokalvård • Markarbete • Trädgårds& Grönyteskötsel • Rondering & Tillsyn

10

GRATIS KOSTNADSUTVÄRDERING Just nu erbjuder vi nya bostadsrättsföreningar och fastighetsägare en gratis kostnadsutvärdering där vi tillsammans med er tittar närmare på hur vi kan effektivisera era förvaltningskostnader. Kontakta oss för mer information. Erbjudandet gäller de tio första förfrågningarna.

För mer information, ring 018-65 12 80 (Uppsala), 0176-27 92 20 (Roslagen), 08-588 399 90 (Stockholm), mejla info@sweax.se eller besök www.sweax.se


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Renovering av tak

018-10 10 10

11


Täta tak är bland det viktigaste för en fastighet Taken utsätts för en oerhörd mängd nederbörd varje år. Det är därför så viktigt att taken är täta. Vattenskador i bostaden är mycket kostsamma att reparera och får ofta många följdproblem som t ex mögel. Särskilt känsligt är det vid varje takgenomföring, t ex ventilation, där fukten har för vana att leta sig ner.

Anders Westerberg VD

Inte så sällan har man snålat in en pannrad genom att dra isär pannorna, vilket får till följd att vattnet kryper upp vid varje skarv. Livslängden på pannorna är också mycket varierande.

Nya pannor förskönar också husen mycket och ger känslan av ett helt nytt hus.

Det är viktigt att ha rätt taksäkerhet på taken i form av takbrygga, takstegar, räcke och snörasskydd mm. Det finns ett gediget regelverk som alla fastighetsägare är pliktiga att följa, och som sen förenklar underhållet och skötseln av taket. Fotrännor, hängrännor och stuprör behöver också vara i gott skick.

Sylveniusgatan 10, 754 50 Uppsala • Telefon: 018-10 10 10 Hemsida: www.andersproduktion.se • E-post: info@andersproduktion.se

 Vi önskar kostnadsfri offert för: ❑ Byte av panel

❑ Fasadmålning

❑ Fönstermålning

❑ Byte av vindskivor ❑ Reparation av puts ❑ Omfärgning av puts

❑ Mögelsanering ❑ Trapphusmålning ❑ Säkerhetsdörrar

❑ Byte av tak ❑ Fasadtvätt

❑ Tvättstuga och källare

❑ Övrigt: .................................................................................................................... BRF: .............................................................................................................................. Antal hushåll: ......................... Kontaktperson: .............................................................................................................................................................. Adress: .................................................................................................................................................................................. Postnr: ....................................... Postort: ...................................................................................................................... 12 Telefon: ................................................................ Mobiltelefon: ...............................................................................

ANDERS PRODUKTION SVARSPOST 901503500 758 54 UPPSALA


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Orolig för kostnaderna? Sänk era energikostnader I de flesta föreningar finns det goda möjligheter att minska energiförlusterna och kostnaderna med enkla medel samtidigt som inomhusklimatet förbättras. Våra energiexperter sänker era uppvärmningskostnader Energideklaration Energiutredningar Termografering Investeringsbedömningar och energiberäkningar På vår hemsida hittar ni mer information om våra tjänster samt tips och råd om hur ni kan minska energianvändning på egen hand Håll mobilkameran mot QR-koden för att komma till www.sefast.se/energi

Ta kontroll över underhållet En tydlig underhållsplan hjälper er som styrelse att skapa samsyn, prioritera rätt åtgärder och fatta beslut. Med vår underhållsplan får ni Konkret och lättöverskådlig besiktningsrapport Kostnadsuppskattningar för samtligt planerat underhåll Konkret projektplan för aktuellt underhåll På vår hemsida hittar ni mer information om våra besiktningstjänster och exempel på våra besiktningsrapporter Håll mobilkameran mot QR-koden för att komma till www.sefast.se/underhållsplan

Utför era byggprojekt Bli en professionell beställare och få tid över till annat genom att överlåta byggprojektet till oss. Utvalda anbud utan oönskade överraskningar Juridiskt skydd med våra avtal Löpande hantering av entreprenörsfrågor

Oroa er inte, kontakta oss! Byggkonsulter för era behov 010-1468680 Info@sefast.se

13


Smidig och säker elbilsladdning för din Brf!

Framtidens laddbox Erbjud möjlighet att ladda elbilar i er bostadsrättsförening. Med vår lösning laddar boende och besökare bilen på ett smidigt och säkert sätt. Vi erbjuder kostnadsfritt förslag och projektering samt hjälper er med ansökan om bidrag för att installera laddboxar.

SOLCELLER • LADDSTOLPAR • IMD • BELYSNING

Investera i solceller Bostadsrättsföreningar som investerar i solceller blir mer självförsörjande och bidrar till en hållbar framtid. Genom att installera solceller kan föreningen sänka elkostnaderna och bli mindre känsliga för prisuppgångar på el.

Stockholms Elmiljö erbjuder hög kvalitet, snabb service och är ständigt uppdaterade på modern teknik och nyheter inom elinstallationsområdet. – allt för att er bostadsrättsförening ska få den bästa lösningen.

Stockholm Elmiljö AB Råsundavägen 108 169 50 Solna

www.elmiljo.se 14

08-4100 2222 info@elmiljo.se


ERFARENHET TRADITION KOMPETENS

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

SEDAN 1970

Vi erbjuder 20% rabatt på material

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

*

Vi gör det vi kan. Lite bättre.

ANGE KOD ”BRILJANT” *Gäller ord.pris

Här får ni ett bättre slutresultat. Oavsett om det gäller ny- eller ommålning, fönsterrenovering eller dekorationsmålning. Vad vill ni förbättra eller underhålla? Bred kompetens ger en bred verksamhet. Hos Siljendahls finns erfarna målare för nybyggnationer och renoveringar, men också specialister på dekorationsmålning och restaurering. Med ett stort antal målare kommer även styrkan att organisera och projektleda. Vi klarar stora jobb men glömmer aldrig glädjen i de små. Siljendahls ingår dessutom i ett nätverk av hantverkare. På så sätt har vi goda kontakter med andra hantverkare som vi vet gör ett bra jobb.

Vi jobbar framförallt med: • Ny och ommålning. • Restaurering och dekorationsmålning. • Fönsterenovering på verkstad. • Fönstermålning. • Utvändig målning. • Hjälp och stöd vid färgsättning. • Råd vid äldre ytbehandling. • Vi kan även hjälpa till med snickare, mattläggare och elektriker mm.

Vi målar enbart med godkända färger och värnar om en minimal miljöpåverkan. Det är en naturlig del i arbete, för hela Siljendahls. Bröderna Siljendahls Måleri AB • Västertorpsvägen 135 • 129 44 Hägersten • Tfn: 08-449 09 30

www.siljendahls.se 15


ERFARENHET TRADITION KOMPETENS SEDAN 1970

Våra kunder ska känna sig trygga i våra händer Renovering av trapphus Siljendahls kunniga medarbetare bistår med tekniskt stöd vid renovering och ommålning. Våra experter undersöker vilka färger som använts tidigare och utifrån det ger de förslag på vilken produkt som kan användas tillsammans med befintlig. Vi har lång erfarenhet och känsla för dekorationsmålning och restaurering av äldre fastigheter

Vi erbjuder 20% rabatt på material *

ANGE KOD ”BRILJANT” *Gäller ord.pris

Servicemåleri Våra erfarna servicemålare hjälper till vid exempelvis försäkringsskador, fukt och brandskador. Våra välutrustade servicebilar täcker hela Stor-Stockholmsområdet och utför snabbt mindre arbeten. Vi har för närvarande 15 servicebilar som arbetar med fastighetsägare, privatpersoner och professionella beställare.

Fönsterrenovering I många fall är det både miljövänligt och ekonomiskt lönsamt samt bevarar fastighetens tidstypiska utseende. Vårt helägda dotterföretag Södermalms glas, beläget i Jordbro industriområde, utför renoveringar av gamla fönster. Det är miljövänligt och spar ändliga resurser. Vår verkstad utför de flesta förekommande arbeten inom fönsterrenovering, bland annat trälagning och måleriarbeten. Vi monterar även ljudglas, energiglas och solfilm i befintliga fönster. Det vill säga alla typer av arbeten som ett traditionellt glasmästeri utför.

Bröderna Siljendahls Måleri AB • Västertorpsvägen 135 • 129 44 Hägersten • Tfn: 08-449 09 30

www.siljendahls.se 16


RIV AV OCH SPARA

Nöjdare inneboenden och lägre kostnader!

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

1 grads sänkning av medeltemperaturen minskar energikostnaden på 5–7 procent.

BOsmart!

Hållbarhet för Bostadsrättsföreningar VVSteknik erbjuder bostadsrättsföreningar en trygg lösning för smartare uppvärmning! Med genomgående analys av värme, kyla & filter så tar vi fram tydliga förslag för hur vi kan hjälpa er. Detta för att sänka era energi- och underhållskostnader.

Smartare uppvärmning Temperaturer kan skilja avsevärt mellan lägenheter i fastigheten. VVSteknik hjälper er ta fram rätt lösning för att stabilisera flödet och sänka era uppvärmningskostnader.

Lägre kostnader Vi tar fram tydliga kalkyler för att tydliggöra era besparingar långsiktigt. Vi är en erfaren leverantör till främst föreningar och bidrar med rätt underlag för en bättre boendekomfort.

Kontakta oss! Micke Danielsson  0702177114  Micke.danielsson@vvsteknikgavledala.se

www.vvsteknik.net

Info@vvsteknikgavledala.se

Björn finn  0703301325  bjorn.finn@vvsteknikgavledala.se

023-70 41 00

Matsarvsvägen 15, 791 77 Falun 17


Alla dåliga rör behöver inte bytas!

Relining avlopp Det spelar det ingen roll om det finns hål, sprickor, saknas bitar av ledningen. Systemet som installeras är ett helt nytt självbärande rör. Relining säkerställer avloppets livslängd på mer än 50 år.

Relining ventilation Med väl fungerande ventilation sänks kostnaden för uppvärmning och risken att oönskade lukter sprids mellan ventilationskanalerna minskar. Relining förbättrar inneklimatet och kan betalar för sig själv över tid.

Kvalité

Hållbarhet

God Service

Kontakta oss! Håkan Backman  070 330 34 64  hakan.backman@vvsteknikgavledala.se

www.vvsteknik.net 18

Info@vvsteknikgavledala.se

Mats Persson  070336 53 06  mats.persson@vvsteknikgavledala.se

023-70 41 00

Matsarvsvägen 15, 791 77 Falun


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

PKR Den lilla byrån med det stora hjärtat Vi lägger stor vikt vid den personliga kontakten mellan oss och våra kunder. Vårt mål är att effektivisera ert arbete och rutiner så att er arbetstid fokuseras på det ni är bäst på att göra och att ni inte lägger ner onödig tid på saker som vi kan göra åt er. ”Vi på PKR Ekonomikonsult ser vårt samarbete med föreningarna som ett långsiktigt samarbete och debiterar därmed inte någon uppstartskostnad” Fredrik Hansen (VD & ägare)

RIV AV OCH SPARA

En del av våra tjänster är:

Löpande redovisning

Bokslut

Löner & arvoden

Moms- och skattedeklarationer

Hyror och årsavgifter

Medlems- och pantregister

Leverantörsfakturor

Tveka inte att höra av er till oss om ni är intresserade av våra tjänster

PKR Ekonomikonsult AB Råsundavägen 153 169 36 Solna

Tel. 08-410 04 004 E-post: info@pkr.nu www.pkr.nu 19


HÖJ VÄRDET PÅ ER FASTIGHET Ekstrands erbjuder skräddarsydda dörrar och entréportar till alla typer av fastigheter. Vackert och starkt i massiv ek eller valfri kulör. Vi tar hand om allt från uppmätning och tillverkning till installation.

Besök vår butik och utställning

20

Råsundavägen 100 i Solna 08-27 90 92, sthlm@ekstrands.com www.ekstrands.com

Familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Hantverkstjänster för din bostadsrättsförening För både BRF och boende Med oss får din bostadsrättsförening full tillgång till experthjälp och duktiga hantverkare. Vi hjälper er med allt från mindre underhåll till helrenoveringar - och allt däremellan!

Målare

Snickare

Elektriker

Rörmokare

Plattsättare

Alla våra hantverkare är anställda på Dryft med kollektivavtal. Med oss är det enkelt, härligt och tryggt att renovera!

Populära tjänster för BRF:er

Allt för din trapphusrenovering

Rådgivning och installation av laddboxar

Belysning både inne och ute

Och vi gör mycket mer än så!

dryft.se/brf - kontakt@dryft.se - 08 641 20 20

21


Några fler av våra tjänster Energirenovering

Trapphusmålning

Dekorationsmålning Säkerhetsdörrar

Fasad

Fönsterrenovering Tvättstuga

Och många fler!

Vad andra bostadsrättsföreningar säger om Dryft Dryft hjälpte oss att renovera trapphuset i vår Brf. De gjorde ett mycket bra jobb med professionella målare som dessutom fixade lite extra. Bra kommunikation på daglig basis gjorde att jobbet flöt på smidigt och avslutades enligt tidplan. Kul att jobba med duktigt folk.

Ett seriöst företag med känsla för kvalitet och yrkeskunnande. Personalen var lätta att kommunicera med och de hade alla en känsla för detaljer och meddelade oss när de hittade problem som behövde åtgärdas före målning. Arbetet var väldigt gediget och slutresultatet var utmärkt.

Se filmer på resultat och intervjuer med styrelserna på dryft.se/referenser

a ann k s n r Elle -kode QR

Av 180+ omdömen på Google

22

dryft.se/brf - kontakt@dryft.se - 08 641 20 20


VI FY LL ER 25 ÅR

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Vi kan trappstädning! Vi är duktiga på trappstädning, vi har idag ca. 200 st brf som kunder där vi utfört städning regelbundet, vi har ramavtal med JM AB avseende städning i inbyggda brf. Vi har kunskapen och erfarenheten som gör att vi kan sköta om era trapphus på bästa sätt. Med rätt kompetens, rätt utförd och regelbunden städning hålls era fastigheter rena och fina vilket ökar trivseln.

Vår målsättning är att ge bästa service, skapa och tillhandahålla en långsiktig kvalitet. Det är viktigt att veta vad som ska städas och när, därför tar vi fram ett tydligt städschema tillsammans med dig som kund samt sätter upp information i entréerna om när städning utförs. Utförd städning kontrolleras löpande av arbetsledare som dokumenterar kontrollen skriftligt. Arbetsledare har regelbundna möten med kunden för att följa upp städningen.

KEAB Gruppen är sedan 2005 kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO-standarden, dvs vi har mycket bra rutiner för hur vi ska uppnå utlovad kvalitet samt hur vi ska arbeta för att värna om vår gemensamma miljö. Är priset det viktigaste är vi kanske inte rätt städbolag för er, men söker ni kvalité är vi absolut rätt partner. Varmt välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte att diskutera hur vi kan hjälpa er.

Besök oss gärna på keabgruppen.se för mer information om övriga tjänster

Trädgårdsskötsel och snöröjning Vi hjälper många bostadsrättsföreningen med bl a snöröjning och trädgårdsskötsel. Med avropsavtal prioriteras ni när det väl kommer snö eller när löven från träden fyllt innergården och alla vill ha hjälp samtidigt, dessutom får ni förmånligare priser. Kontakta oss för att skapa en underhållsplan som passar just er.

KEAB Gruppen AB • Box 42215, 126 17 STOCKHOLM Besöksadress: Cedergrensvägen 31, Hägersten • Telefon 08 - 667 79 48 • E-post info@keabgruppen.se

23


enkel & effektiv sortering av

Drive In Mat 2x140L

MATAVFALL

Kärlgarage mat 2 x 240L & UWS, under jord mat 3000L

I PWS breda sortiment hittar du genomtänkta, hållbara och lättskötta avfallslösningar för många olika avfallsfraktioner för er Bostadsrättsförening.

www.pwsab.se 24

Skåp för kompostpåsar


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Mycket mer än fastighetsförvaltning I över hundra år har vi hjälpt bostadsrättsföreningar över hela Sverige med allt från teknik och daglig drift till ekonomi, energi, juridik och ombyggnationer. Vi vet att en fastighet som sköts långsiktigt, hållbart och strukturerat blir billigare i drift, ökar i värde på sikt och ger ett tryggare och stabilare boende. Med all vår samlade erfarenhet är vi experter på det vi gör. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig och din förening på sbc.se och se vår webbserie på helthemma.sbc.se

25


Vi är fastighetsförvaltaren som både kan och vill lite mer! Hej! Vi är SBC, specialister på att förvalta, utveckla och ta hand om fastigheter. Sedan ett helt sekel erbjuder vi våra kunder spetskompetens inom ekonomi, teknik, projektledning och bostadsrättsjuridik. Enkelt Med vår digitala kundportal kan du enkelt och lättöverskådligt följa upp vad som händer i er förening, skapa rapporter, kolla planerat underhåll, attestera fakturor och mycket mer. Tryggt Vi på SBC har bred expertis under vårt tak; kunniga ekonomer, jurister, tekniker, projektledare och utvalda samarbetspartners. Oavsett om ni är en liten eller stor förening har ni alltid nära till hands till den erfarenhet och de experter ni behöver.

Hållbart Alla våra kunder med ekonomisk förvaltning erbjuds en unik hållbarhetsrapport. Med SBC som förvaltare kan ni göra de nödvändiga omställningarna för ett hållbart boende med solceller, laddstolpar, energideklarationer, individuell mätning m.m. Personligt Du har alltid en personlig kontakt, en kundansvarig, som ansvarar för ditt ärende och vill du prata med vår kundtjänst har vi öppet 07-21 varje vardag.

Välkommen till SBC - Vi ser helt enkelt till att ni får tid över till annat och att ni, era fastigheter och ekonomi mår bra. Låt oss sätta ihop ett paket med tjänster som passar just din förening. Det är enkelt att byta förvaltare till SBC. Kontakta oss på www.sbc.se, så berättar vi mer. 26

”SBC ger oss en enkel och tydlig sammanfattning vad vi ska göra och hjälper oss att planera för året. Många av medlemmarna har aldrig jobbat med det här förut, så det är viktigt med stöd.” Virág Karsai Brf. Glasera Porslinsfabriken, Gustavsberg


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

”PARARET-SVERIGES TREVLIGASTE BYGGKONSULTER”

VÅRA TJÄNSTER

VISION

• • • • • •

Pararets mål är att vara ett av Sveriges modernaste och effektivaste konsultbolag inom bygg, mark och anläggningsmarknad. Med lång erfarenhet och brett kontaktnät ser vi till att snabbt och smidigt lösa era behov.

• • • •

KONTROLLANSVARIG (KA) ENTREPRENADBESIKTNING PROJEKTLEDNING BYGGLEDNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING FÖRMEDLING AV KONSULTTJÄNSTER PROJEKTERING & RITNING ARBETSLEDNING ARBETSMILJÖANSVARIGA BAS P & BAS U KALKYLERING

Telefon: 010-33 19 800

Besöksadress: Norrtäljekontoret: Hantverkaregatan 3 Norrtälje

Stockholmskontoret: Enhagsvägen 3 Täby

E-post: Info@pararet.se

Vi har en mängd nöjda kunder och lyckade projekt bakom oss. Så hör av er om ni behöver hjälp av en expert i era byggprojekt.

Läs mer om oss på www.pararet.se

27


Total Access

Passersystem

Porttelefon

Bokningssystem

Digital informationstavla

En säker affär. Öppna dörren till en förenklad vardag. Med skalbara passersystem investerar er bostadsrättsförening i trygghet på lång sikt. Skydda hela fastigheten och uppgradera med fler funktioner efter behov. VAKA® bäst i klassen på passersystem.

» Flexibelt och framtidssäkert » Tryggt och tillgänglighetsanpassat » Användarvänligt » Inga löpande kostnader

Kontakta oss för en offert. Vi utför kostnadsfria besök, då vi går igenom era behov ihop med en erfaren säkerhetstekniker. Därefter ger vi ett så exakt kostnadsförslag som möjligt. Ring oss på 08-722 34 40 eller mejla till offert@axema.se

www.axema.se 28


RIV AV OCH SPARA

Stamspolning Högtrycksspolning Rörinspektion Slamsugning

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Relining

Rörinspektion En rörinspektion kan ge svar på orsak till återkommande stopp, ledningens status och även användas vid besiktning vid nybygge samt ledningslokalisering. Vår filmbuss har komplett utrustning för filmning av dag- och spillvattenledningar. Efter utförd rörinspektion levererar vi film och dokumentation samt eventuella anmärkningar och förslag till åtgärd.

GG Högtryckstjänst & Rörinspektion AB levererar fullservice inom avloppsunderhåll till fastighetsägare i Stockholmsområdet. Telefon (dygnet runt): 010-77 77 900 · info@spolbil.se · spolbil.se

29


Kostnadsfritt platsbesök Maila oss och uppge koden

”brfmappen” för ett kostnadsfritt platsbesök där viinfo@spolbil.se ser över ert avlopps­ system okulärt och lämnar eventuella underhålls­ och åtgärdsförslag.

info@spolbil.se

Stamspolning Har du stopp i avloppet eller vill fräscha upp stammarna och utöka deras livslängd? Vi hjälper fastighetsägare med allt från akuta stopp och felsökning till planerad underhållsspolning. Givetvis har vi jour dygnet runt!

GG Högtryckstjänst & Rörinspektion AB levererar fullservice inom avloppsunderhåll till fastighetsägare i Stockholmsområdet. Telefon (dygnet runt): 010-77 77 900 · info@spolbil.se · spolbil.se

30


RIV AV OCH SPARA

Smart avläsning och rättvis debitering Individuell mätning och Debitering Vi hjälper er att undersöka möjligheterna för Individuell Mätning och Debitering (IMD) av värme, vatten eller el i er förening. Därefter levererar vi en totalentreprenad med installation och driftsättning av mätare och system. Slutligen säkerställer vi med fjärravläsning att ni enkelt kan debitera förbrukningen på medlemmarnas avgiftsavier.

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

System och tjänster för Individuell Mätning och Debitering (IMD)

En komplett leverantör av IMD-system Techem har sedan 1952 levererat mätare och tjänster för individuell mätning och debitering av värme, vatten och el i flerbostadshus och radhusområden. Idag ansvarar Techem för avläsning och debitering i mer än 11 miljoner hushåll med tillhörande 55 miljoner mätpunkter i Europa. I Sverige har vi levererat Techems trådlösa IMD-lösningar i mer än 20 år, och idag kan vi erbjuda ett stabilt avläsningssystem och en säker tjänsteplattform.

Gemensam el I de flesta fall sparar medlemmarna 1 000 – 1 500 kr per lägenhet och år på att köpa elen via föreningens abonnemang. Vi hjälper er undersöka era förutsättningar och möjligheter, och presenterar därefter en besparingskalkyl med jämförelse före och efter ombyggnad.

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning eller offert! www.imd-system.se | info@imd-system.se | 010 202 28 00 31


Trådlösa vattenmätare Vi kan leverera vattenmätare för lägenheter, radhus eller hela fastigheter. Vi anpassar bygglängder och anslutningsstorlekar för att passa montageförutsättningar i fördelarskåp, dolt i skåp eller för synligt montage i t.ex. badrum. Tack vare integrerad trådlös kommunikation så kan mätare enkelt monteras även om det inte är förberett för mätning på förhand.

Elbilsladdare Vi kan mäta förbrukningen till era laddplatser med våra elmätare, alternativt ta emot en förbrukningsfil från era laddboxar. Detta innebär att vi både kan hantera både fasta personliga och rörliga laddplatser. Därefter kan vi enkelt leverera en debiteringsfil till er förvaltare så att kostnaden debiteras på avierna.

Debiteringstjänster Baserat på fastighetens priser eller kostnader beräknar vi förbrukningskostnaden för de enskilda lägenheterna samt framställer tillhörande förbrukningsunderlag. Vi tillhandahåller därefter kundservice mot boende via telefon och e-post samt support mot styrelsen eller förvaltaren.

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning eller offert! www.imd-system.se | info@imd-system.se | 010 202 28 00 IMD Sverige AB Malmö | Göteborg | Stockholm 32


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

www.marieviksel.se

LADDBOXINSTALLATIONER FÖR DIN BRF

Investera i ett heltäckande system för elbilsladdning Fördelar med att installera laddstolpar i bostadsrättsförening Det finns många fördelar med att installera laddstolpar i bostadsrättsföreningen. Förutom att vara med och främja utvecklingen av miljövänliga transportmedel ser de flesta bostadsrättsföreningar också hur värdet på de enskilda lägenheterna höjs. Detta eftersom efterfrågan på laddstolpar ständigt ökar. För medlemmarna kan privata laddstolpar vara det som avgör valet av ett mer miljövänligt och kostnadseffektivt fordon. Just nu erbjuds alla bostadsrättsföreningar det statliga Ladda bilenbidraget för installation av laddstolpar vid bostäder eller arbetsplatser. Bidraget kan täcka upp till hälften av kostnaderna för installationen upp till 15 000kr per laddpunkt. Kontakta oss på Marieviks El AB för kostnadsfri rådgivning och offert!

Kontakta oss

Marieviks El AB Telefon: 070-626 09 69 E-post: info@marieviksel.se www.marieviksel.se

Hur kan man finansiera köpet av laddstolpar? Föreningen står för kostnaderna I en bostadsrättsförening med god ekonomi kan man besluta att föreningen står för hela kostnaden för inköp och installation av laddplatser.

Höjd parkeringsavgift

Ett annat alternativ kan vara att finansiera inköpet genom en höjd parkeringsavgift för de hushåll som nyttjar elbilsladdarna.

Användarna betalar själva

Man kan även låta de som planerar att använda laddstolparna själva betala för kostnaderna.

33


g in re! ivn ga dg s ä rå et h h oc tig rt fas ffe h i o oc Fr Brf r fö

Säkerhetslösningar för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar Porttelefoner Kodlås Beröringsfria dörrar Passersystem Låssystem Beslag Reparation av dörrar Larm Dörrautomatiker Kameraövervakning Serviceavtal Brytskydd Kassaskåp

Uppsala Värdeskydd Teknik AB hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att förenkla vardagen. Vi erbjuder säkerhetslösningar som är anpassade utifrån de boendes behov och dessutom med möjlighet att teckna förmånliga serviceavtal. Genom vår långa erfarenhet och nära samarbete med ledande leverantörer inom branschen kan vi erbjuda konkurrenskraftiga priser.

Referenser: BRF inspiration, BRF smaragden, BRF Grindstugan, BRF Ferlin, BRF Gottsunda Allé och BRF Linneas utsikt.

34

Uppsala Värdeskydd Teknik AB

E-post: info@vardeskydd.nu

Hyttögatan 7, Uppsala

Telefon: 018- 36 77 00

Uppsala Värdeskydd Teknik AB


Därför ser kanske ditt garage ut så här! RIV AV OCH SPARA

Smältvatten från bilarna bär med sig salter som skapar de största problemen då det tränger igenom gjutning och angriper armeringen som korroderar. Att konstruktionen angrips är extra

RIV AV OCH SPARA

allvarligt då pelare och mellanbjälklag har en bärande funktion. Om angripen armering väl är synlig för blotta ögat är skadorna oftast mer omfattande än vad man kan förledas att tro. Tid är en viktig faktor för att undvika utmatningsslitage som dessutom kan vara direkt farliga.

Normal kontroll inför renovering

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Kontroll av klorider, dvs salter, i de olika betongkonstruktionerna. Vi gör även en genomlysning av karbonatiseringdjup och kontroll av täckskikt. Ovan punkter ligger sedan som grund för åtgärdsförslag och vidare renovering.

INBEGO® är specialiserade på renovering av äldre och skadade betongkonstruktioner i exempelvis

CMYK:

77 33 30 15

parkeringshus och parkerings0 93 5 5

garage.

58 5 12 0

71 14 7 0

30 20 1 100

construction & flooring Anm: Vid små grader är Svart endast 100 K

35


Eller så kan ditt garage se ut så här! Normalt åtgärdas och renoveras skadad, eller dålig, armering och betong. Nya tätskikt för att skydda betongen för fortsatt exponering av till exempel klorider. Målning med karbonatiseringsbromsande färg och ny P-linjemålning.

Passa på! Ta tillfället i samband med renovering att montera nya rostfria brunnar och energismart belysning. Eller varför inte laddstolpar, nya portar och dörrar, ny ventilation och även att förbättra skalskyddet. .

CMYK:

KONTAKTA

77 33 30 15

0 93 5 5

58 5 12 0

71 14 7 0

30 20 1 100

Ronny AdrianArnell Moranski Ansvarig Brf Sthlm/Mälardalen Ring: 020 - 50 40 40 • www.inbego.se construction & flooring 36

Anm: Vid små grader är Svart endast 100 K


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

En lysande framtid. För din fastighet. Genom att ställa om till solenergi ger du din BRF möjligheten att både minska den totala driftkostnaden och öka det framtida värdet. El av Sol erbjuder marknadens bästa solenergisystem och vi är med dig hela vägen – från första spadtag till nyckelfärdig anläggning. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning redan idag. Tillsammans tar vi steget mot en ljusare framtid. Läs mer på elavsol.se

37


38


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Kompletta klimatsmarta lösningar inom lösullsisolering & lufttäthet

Svenska landslaget i lösullsisolering.Vi tilläggsisolerar Er vind med cellulosaisolering! MINSKA FASTIGHETENS KLIMATPÅVERKAN

Tilläggsisolera! Vi erbjuder kostnadsfri besiktning av era vindar där vi undersöker möjligheterna att sänka uppvärmningskostnaderna genom tilläggsisolering. Vi åtgärdar både kallvindar och vindsförråd.

Brf och fastighetsägare

Sänkta uppvärmningskostnader

Besparingspotential 10-40%

Med driftsoptimering 30-70%

”Vi är mycket nöjda med det arbete Isoleringslandslaget utfört åt oss. Både låghusen i första etappen och nu höghusen i andra etappen.”

Joel Fagerlind Styrelsemedlem, Brf Mörbyskogen

Vill er förening också spara pengar? KONTAKTA OSS IDAG FÖR KOSTNADSFRI BESIKTNING OCH OFFERT!

Nyhet!

Nu kan vi även hjälpa er med driftsoptime ring av era undercentra ler efter avslutad tilläggsisoler ingsentreprenad!

Klas Abrahamsson Uppland & Gävleborg 070-813 60 69 klas@isoleringslandslaget.se

Marcus Huld Stockholm/Mälardalen & Dalarna 070-813 60 64 marcus@isoleringslandslaget.se

020-44 66 40 • info@isoleringslandslaget.se • www.isoleringslandslaget.se

39


w w w.mpsel.se

MPS EL AB är en elfirma i Stockholm som främst riktar sig mot bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. Vi hjälper er med allt från servicejobb och felsökningar till installation av laddboxar för elbilar och trapphusbelysning. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning och offert.

BELYSNING TRAPPHUS LADDBOXAR ELINSTALLATIONER KAMERAÖVERVAKNING SERVICE & FELSÖKNING

070-394 01 67 | info@mpsel.se | w w w.mpsel.se 40


RIV AV OCH SPARA

Problem med avloppet?

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Vi felsöker, filmar och spolar dina rör!

FELSÖKNING / RÖRINSPEKTION Vid återkommande problem med avloppet görs en felsökning med hjälp av bl.a. inspektionskamera. Resultatet överlämnas med ett USB med tillhörande filmer och en skriftlig dokumentation.

AKUTA STOPP / STOPP I AVLOPP Har ni stopp i WC, Kök eller Golvbrunn? Har ni stopp i stuprör eller dagvattenbrunnen? Har vattnet frusit? Lugn, vi hjälper er!

STAMSPOLNING / UNDERHÅLLSPOLNING Underhållsspolning av en fastighets avloppssystem är en bra investering. Ett avloppsstopp kan ger upphov till översvämningar och som i sin tur ofta resulterar i fuktskador, ökade kostnader och högre försäkringspremie.

Vi arbetar noggrant och engagerat i varje projekt där vi värnar om personlig service till våra kunder i form av snabb återkoppling, kvalitetssäkring & ett trevligt bemötande. Välkommen att höra av Dig! Kontor: 0171-515

50 Mobil: 0704-94 17 64 E-post: info@peterspolare.se Hemsida: www.peterspolare.se 41


Är det dags att se över din fastighets energikostnader? Aktiv tändning av rum Tänd bara om det verkligen behövs. Istället för att ha automatisk tändning i t.ex. trapphus, förråd eller tvättstugor, kan man aktivera aktiv tändning med kort efterlystid.

Minska efterlystiden på lampor Istället för att låta rörelseaktiverade lampor i allmänna ytor (trapphus, förråd, m.m.) stå och ”brinna” onödigt länge efter att man lämnat rummet kan man minska efterlystiden.

= Sänk dina energikostnader!

= Sänk dina energikostnader!

Anpassa olika rums ljusnivåer Tänd t.ex. alltid ett rum med 50% ljusstyrka. Vill man ha högre ljusstyrka ökar man det manuellt. Undvik onödigt höga ljusnivåer.

Byt ut äldre belysningsarmaturer

= Sänk dina energikostnader!

Nya och moderna LED-armaturer förbrukar en bråkdel energi jämfört med äldre belysningsarmaturer.

= Sänk dina energikostnader! Från 2023 har Energimyndigheten beslutat att all kvicksilverbaserad belysning skall fasas ut, dvs. lysrör.

...vi hjälper er!

Kontakta oss via www.sallen.se eller ring oss på 018-16 06 00 42så berättar vi mer om hur ni kan energioptimera er fastighet!


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Stockholms balkongspecialist sedan 1991

Stockholms balkongspecialist sedan 1991 Enbalkong balkong ökar värdet ditt boende En ökar värdet i dittiboende och och skapar både nyanya ytorytor och möjligheter. skapar både och möjligheter. har hjälpt över bostadsrättsföreningar ViVihar hjälpt över 900800 bostadsrättsföreningar Stockholms innerstad att montera tusentals i iStockholms innerstad att montera tusentals skräddarsydda balkonglösningar. skräddarsydda balkonglösningar. Påvårvår hemsida fårmer du information mer information På hemsida får du om hurom hur detgår gårtilltill skaffa balkong på det attatt skaffa balkong samtsamt bilderbilder på mängder referensobjekt. mängder avav referensobjekt. Kontakta redan ett kostnadsfritt Kontakta ossoss redan idagidag för ettför kostnadsfritt platsbesök! platsbesök och referenser! 08-7440000 08-744 0707 www.fasteb.se www.fasteb.se

Instrumentvägen 31 • Box 9096 • 126 09 Hägersten Högsta kreditvärdighet Fästeb Byggab 556773-0964 | 2020-10-05

Instrumentvägen 31 • Box 9096 • 126 09 Hägersten

43


Vi mäter, installerar & garanterar

Radon- och ventilationslösningar sedan 1991

Radonmätning

I Sverige ansvarar bostadsrättsföreningar och hyresvärdar själva för att radonmätning genomförs i fastighetens lägenheter. Vi erbjuder radonmätning för självservice- samt fullserviceuppdrag där vi bistår i hela processen från urval av lägenheter till sammanställt mätresultat.

Radonutredning & åtgärder

Efter konstaterat förhöjda radonhalter kan vi bistå med utredning samt besiktning och ge förslag på åtgärder för att sänka radonhalterna i fastigheten. Vi bistår även med utförandet av åtgärder.

Ventilation

Vi hjälper er att få en bättre inomhusmiljö genom service och underhåll av befintliga ventilationssystem samt nyinstallation/ utbyte av befintliga lösningar så som friskluftsventiler/spaltventiler, kryddhyllefläktar, takfläktar och FTX-system.

Stockholm/Mälardalen Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB 44 Lyftkransvägen 5, 142 50 SKOGÅS

Telefon: 08-604 97 00 E-post: info@hemkomfort.se www.hemkomfort.se

Hemkomfort är ett familjeföretag som sedan 1991 förbättrat inomhusmiljön genom ventilation samt sanering av radon i villor, radhus och flerfamiljshus. Med huvudkontor i Stockholm och med filial i Skövde täcker vi in Mälardalen och Västra Götaland men tar uppdrag i hela landet. Vår omfattande verksamhet har givit oss ingående kunskaper och erfarenheter av de olika problem som måste lösas i samband med radonsaneringar. Vi har gått SSM:s kurs i åtgärder mot radon samt utfört tusentals saneringar med gott resultat. Vi erbjuder snabb specialisthjälp med att klarlägga status på radon och vilka åtgärder som behövs för att husets radonhalt skall ligga under gränsvärdet.


En del av:

DET TRYGGA VALET FÖR DIN BRF Nu inte bara det bästa takföretaget utan även det största!

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

FASADGRUPPEN

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

ACO Tak & Montage utför alla typer av takarbeten. Våra takarbetare har lång erfarenhet och de certifikat som krävs för att kunna utföra arbetet på ett säkert och kompetent sätt. Våra produkter och metoder garanterar en leverans av trygga och bekymmersfria tak med hög kvalitet.

www.acotak.se

Har ni rätt säkerhet på ert tak? Med A Co Tak & Montage AB säkerställer ni att säkerheten på er fastighets tak uppfyller alla riktlinjer och bestämmelser.

Välj ACO Tak & Montage om du vill känna dig trygg i ditt val! Kontakt ACO Tak & Montage AB 018 - 490 88 20 Vaksala Fridhem 38, Uppsala info@acotak.se

En del av: FASADGRUPPEN

45


Vi hjälper er Brf från bygglov till slutprodukt Ert självklara val vid totalentreprenad av byggarbeten i Stockholm Bosjön Bygg AB är ett komplett byggföretag som utför alla vanligt förekommande arbeten vid byggnation, ombyggnader, renoveringar och tillbyggnader. Vi utför bygguppdrag till bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner i StorStockholm och hjälper er med allt från bygglov till slutprodukt.

Totalentreprenad

Renovering

Christoffer Thanger Projektledare 072-281 3662 info@bosjonbygg.se

Tillbyggnader

I företaget finns över 17 års erfarenhet inom byggbranschen. Med kreativitet och lyhördhet hjälper vi er bostadsrättsförening att förverkliga era idéer. Kontakta Christoffer för kostnadsfri rådgivning, platsbesök och offert!

Vi samarbetar med

46

Ombyggnation

www.bosjonbygg.se


47

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA


Pålitliga balkong- och fasadlösningar i Mälardalen WMP Balkong erbjuder totalentreprenad för allt inom balkong och fasad till bostadsrättsföreningar. Vi tar oss an varje projekt med samma kvalitetstänk och handfasta engagemang.

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI OFFERT OCH RÅDGIVNING

WMP Balkong AB är ett familjeföretag med lång och gedigen erfarenhet inom byggbranschen. Vi är specialiserade på att hjälpa bostadsrättsföreningar med renovering och tillbyggnad av balkonger. Tveka inte att kontakta oss för rådgivning och kostnadsfri offert.

Engelbrektsgatan 12 BRF Tallgården

48

Nybrogatan 85 Brf Bävern

Odensgatan 4 Brf Odensgården

WMP Balkong AB

Ring oss

E-post

Box 37, 747 21 Alunda

08-714 93 00

info@wmpbalkong.se

Åminnevägen 13 Vega Sagers Stiftelse


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

På väg mot ett renare Sverige

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Vi hjälper bostadsrättsföreningar att transportera och återvinna grovavfall vid städdagar och andra tillfällen. Genom tjänster som container, byggsäckar eller hämtning med manskraft ser vi till att det ni gör er av med återvinns på bästa miljömedvetna sätt. Tillsammans bidrar vi till ett hållbart samhälle.

Liftdumper

Lastväxlare

Byggsäckar

Liftdumprar är mindre containrar som passar bra för snävare utrymmen. Vi har både öppna och låsbara containrar i olika storlekar.

Lastväxlare är större containrar som rymmer mellan 12-30 kubik och kan lastas upp till 10 ton. Vi har både öppna och låsbara lastväxlare.

Vi hämtar alla typer av byggsäckar oavsett färg eller fabrikat. Snabba leveranser av våra egna Circlasäckar som finns i tre olika storlekar.

VI ÄR NÄRA TILL HANDS!

Beställ våra tjänster direkt i vår webbapp app.circla.se

info@circla.se | www.circla.se | 0200-22 05 22

49


Din partner för projekt inom el och automation Skandinavisk El & Automation Kontroll AB hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med alla typer av elinstallationer och automation. Anlita oss för installation och service av elbilsladdare, larm- och passersystem.

• Elbilsladdning • Solcellslösningar • Elinstallationer • Styr & Regler för Värme & Ventilation

50

Telefon: 070-658 36 20 E-post: info@seakab.se www.seakab.se


ERFARENHET . KUNSKAP . ENGAGEMANG

JAG STÅR PÅ ER SIDA I BYGGPROJEKTET Genom min kunskap och noggrannhet inger jag ett förtroende till alla parter. Det skapar ett bra samarbetsklimat inför beslut.

SOLCELLER

NY- & TILLBYGGNAD

RENOVERA

ANNAT ARBETE

Hjälper er förening med bygglov för installation av solpaneler på tak.

H3K hjälper er med bygglov för både nybyggnader och tillbyggnader.

Byggledning vid större renoveringsprojekt i fastigheter.

H3K finns tillhands för er BRF vid alla typer av byggprojekt.

Eva Carlsson

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

SKA NI RENOVERA ELLER BYGGA NYTT?

Grundare av H3K, Högskoleingenjör & Certifierad KA enl PBL Med kunskap, erfarenhet och engagemang hjälper jag bostadsrättsföreningar med en snabbare och smartare väg till genomförande av byggprojekt. Kontakta mig för kostnadsfri offert och rådgivning.

Välj en byggkonsult med 25 års erfarenhet 070 606 50 02

brf@h3k.se

En del av:

www.h3k.se

51


Fräscha återvinningsmiljöer i bostadsrättsföreningar, företag eller fastigheter

www.kinab.se

En fräsch och välskött återvinningsmiljö är viktigt. Det skapar en positiv miljö som ökar fastighetens kvalité och trivsel. Det är roligare att sortera i en fräsch återvinningsmiljö. Vi erbjuder en helhetslösning som vi utformar utifrån just era behov och önskemål.

Vill du också ha en fräsch återvinningsmiljö? Kontakta oss

”Vi tömmer, vi borstar, vi spolar, vi skrubbar, vi rensar... Idag underhåller vi mer än 9000 stycken återvinningsrum och tvättar runt 2500 kärl i veckan. Och flera blir det.”

52

010-457 70 30 order@kinab.se www.kinab.se

PASSION FÖR EN REN OCH FRÄSCH ÅTERVINNINGSMILJÖ


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Framtidssäkra din förening! Installera laddstationer och få tillbaka 50% på den totala kostnaden med stöd från Naturvårdsverket. Vi hjälper er med allt från att driva frågan inom Brf:en, installationen, ansökan om investeringsstöd, till att sätta upp ett handläggningsfritt betalsystem för laddningen, till både boende och besökare.

Kvalitetssäkrade elinstallationer för din Brf

LADDBOXAR

STIGARBYTEN

SERVICE

HRB Installation är en elinstallatör med stor kunskap och erfarenhet inom våra tjänsteområden. Vi arbetar över hela Storstockholm med installation av laddboxar, stigarbyten och service. Vi levererar helhetslösningar som du och din bostadsrättsförening kan känna er trygga med. Telefon: 08-510 510 10 E-post: info@hrbinstallation.se

www.hrbinstallation.se 53


artikel från www.brf-nytt.se

Hälsoinspiratören som började sälja frisk luft

För Anna Holmstén kommer den personliga hälsan alltid i första rummet. Tillsammans med kollegorna i Friskahusgruppen får hon nu möjlighet att hjälpa människor till en bättre hälsa genom att skapa ett bättre inomhusklimat. Läs mer: www.friskahusgruppen.se Hälsa och hållbarhet är Anna Holmsténs viktigaste byggstenar i livet. Till yrket är hon är miljöingenjör och hon har lång erfarenhet av att arbeta i olika tekniska branscher som VA och sotning. Privat är hon en friluftsmänniska som älskar att vara ute i friska luften. För några år sedan fick Anna möjlighet att kombinera dessa två byggstenar när hon började arbeta som VD på Friskahusgruppen med målet att sälja en säker och frisk inomhusluft. De flesta människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus och inomhusklimatet påverkar hur vi mår. Därför var det viktigt för Anna att Friskahusgruppen skulle kunna göra skillnad för människor genom att skapa friska hem med frisk luft. Under pandemin har merparten av befolkningen spenderat mer tid hemma och då upptäckte många att luften inte är så bra som de har trott.

“Många tar för givet att luften ska vara bra och tänker inte på den förrän de har fått besvär.” Anna Holmstén, Friskahusgruppen

54

De flesta bostadsrättsföreningar som Friskahusgruppen besöker har ganska bra luft i sina bostäder eftersom föreningen oftast tar sitt ansvar gällande obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Många har dock svårt att se hur allt hänger ihop. Ofta åtgärdar

föreningarna själva symptomen på dålig ventilation t.ex. mögel men de gör inget åt ventilationen vilket gör att problemen så småningom kommer tillbaka. En viktig del av arbetet är därför enligt Anna att också utbilda boende och fastighetsägare i hur de kan få ett bättre inomhusklimat. På senare tid har fler föreningar börjat visa intresse för detta.

“Tidigare har de flesta fastighetsägare plikttroget utfört OVK för att lagen säger att de måste. Idag vet många att inomhusklimatet har betydelse för hur vi mår.” Anna Holmstén, Friskahusgruppen

För Anna som både värnar om hälsan och miljön är behovsstyrd ventilation det bästa som har hänt på marknaden. Det innebär att ventilationen ökar i den delen av bostaden där de boende befinner sig och minskar i de rum där ingen är. När ventilationen anpassas efter behovet av frisk luft minskar energiförbrukningen vilket är bättre för både miljön och plånboken. Dessutom får de boende en större medvetenhet om hur förbrukningen ser ut vilket ytterligare förändrar beteendet mot en mer miljövänlig förbrukning. Text: Linda Svedin (www.svedinmedia.se)


JOUR - DYGNET RUNT 018 265 06 43

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

@malardalenjour www.malardalenjour.se

Fastighetsförvaltning & service för bostadsrättsföreningar Få en personlig förvaltare som sköter er fastighetsservice. Ni får hjälp med allt, från daglig fastighetsskötsel till mer långsiktig planering av underhåll.

Teknisk förvaltning

Fastighetsförvaltning

Underhåll av utemiljö

Ekonomisk förvaltning

Vi tar fram en underhållsplan för er fastighet. Besiktning och statuskontroll genomförs för att sedan presenteras som en informativ rapport som kan användas för det dagliga arbetet i fastigheten.

Vi ser till så att lampor lyser, dörrar öppnas och stängs,trapphusstädning och rengöring av allmänna utrymmen och att allt annat som får vardagen att flyta på funkar i er BRF.

För oss är inget uppdrag för litet eller för stort. Vi hjälper er med plantering, gräsklippning, beskärning, design, skottning och halkbekämpning.

Vi sköter ekonomi, redovisning, finansierings- och skattefrågor. Få expertstöd i både det löpande och långsiktiga.

JOUR DYGNET RUNT Akuta värmeproblem • Elavbrott • Glasskador • Inbrottsskador • Låsöppning • Nyckelhantering • Snö- och isborttagning • Stopp i avlopp • Översvämningar • Grävmaskins jour

RIV AV OCH SPARA

Ring 018 265 06 43

Allt på samma ställe med Mälardalens jourservice! Med oss får ni det en bostadsrättsförening behöver inom fastighetsförvaltning. Våra lokala samarbeten och samlad kraft med fastighetsskötare, byggkonsulter, projektledare, ekonomer, trädgårdsformgivare och anläggare så finns vi här för er!

info@malardalenjour.se 018 265 06 43 www.malardalenjour.se 55


Dalaföretaget med anor från 1901. Nu också etablerade i Mälardalen! Ventilation i en byggnad har som grunduppgift att säkerhetsställa hälsosam och energieffektiv inomhusmiljö. I lokalbyggnader krävs ofta ett komplext system för att säkerställa att utrymmena har rätt temperatur och att det tillförs tillräckligt mycket frisk luft för att utrymmet skall kunna nyttjas på avsett sätt och att ställda krav uppfylles. Vi har lång erfarenhet av tekniska lösningar för att kunna uppfylla just er lokals behov.

Våra tjänster TOTALENTREPRENAD VID OMBYGGNAD OCH NYPRODUKTION VENTILATIONSENTREPRENAD VENTILATIONSSERVICE OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL VENTILATIONSRENSNING LUFTMÄTNING/INJUSTERING ENERGIDEKLARATION RADONMÄTNING/SANERING LJUDMÄTNINGAR VENTILATIONSMONTAGE PLÅTARBETEN

Kontakta oss för offert 56

30

SKRÅET INOMHUSMILJÖ AB

E-post: info@skraet.com

www.skraet.com

Telefon: 0225-131 24


Entreprenad

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Vi erbjuder MARKENTREPRENADER

Kontakt christer@mcaab.se 0709 12 30 00 För mer info

www.mcaab.se

Bolaget har god och lång erfarenhet av att genomföra såväl små som stora markentreprenader. Vare sig du behöver ha hjälp med VA-anläggningar, brunnar, grundarbeten eller ytskikt kan vi hjälpa dig med detta. Behöver du rådgivning inom markentreprenader, till exempel kring det ekonomiskt mest fördelaktiga utförandet för ditt projekt, har vi god kompetens och ni kan med fördel anlita oss även för sådana tjänster. Vi har tillgång till en maskinpark med alla storlekar på grävmaskiner och kan sköta transporter med egna lastbilar.

Om oss MCA är bland annat specialiserat på markentreprenader. Vi är ett ungt företag med 30 års erfarenhet.

KAPACITATOR M A R K

O

M I L J Ö

A B

Våra tjänster Kontakta oss för offert eller vid eventuella frågor.

Vi finns här

Snöröjning Halkbekämpning Sandupptagning Snö-jour Borttransport av snö

Enköping Bålsta Kungsängen Järfälla Bromma Våra kunder Kista/ Akalla Industrier Bredden Bostadsrättsföreningar Upplands Väsby Fastighetsägare Arlandastad Samfälligheter Knivsta Villaägare Uppsala Kommuner

LÅT OSS TA HAND OM HELHETEN

57


Entreprenad inom el och bygg för din Brf AKR Entreprenad AB hjälper din bostadsrättsförening med alla typer av bygg-, snickeri- och installationsarbeten. Våra elektriker är självklart godkända och certifierade av elsäkerhetsverket.

• BYGG OCH SNICKERI • ENERGIEFFEKTIVISERING • INSTALLATIONER • FELSÖKNING • SERVICE FÖRE

EFTER

• BELYSNING • ELBILSLADDNING

Kontakta oss för kostnadsfri offert och rådgivning. 08 80 22 22 • info@akrentreprenad.se • www.akrentreprenad.se

PRECISI

58

N


artikel från www.brf-nytt.se

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Fräsch återvinning ökar lusten att sopsortera

Patrik Rosengren och Micael Collen på Kinab förstod tidigt vikten av att ha fräscha återvinningsrum för att få människor att vilja sopsortera. Idag hjälper de bostadsrättsföreningar att vara en del av det större miljöarbetet. Läs mer: www.kinab.se I slutet av 2000-talet upptäckte de båda barndomsvännerna Patrik Rosengren och Micael Collen från Örnsköldsvik att det inte fanns något företag som rengjorde återvinningskärl i fastigheter och butiker. Patrik var verksam i fastighetsbranschen och fick själv rengöra återvinningskärlen med bristfällig utrustning. Mikael hade för tillfället en städfirma där många av hans kunder efterfrågade tjänsten. 2009 startade därför Mikael och Patrik företaget Kinab med målet att skapa fräscha återvinningsmiljöer för fastighetsägare. För två år sedan började också Annica Jonsson på Kinab och sedan 2021 är hon företagets VD. Annica tycker att återvinningsbranschen har en otroligt viktig roll i det globala miljöarbetet eftersom sopsortering är något vi som privatpersoner kan hjälpa till med. Hon ser det som en stor vinst att hennes arbete med att skapa rena och trevliga återvinningsrum bidrar till att människor vill sopsortera.

“Privatpersoner kan göra skillnad och vi vill hjälpa dem att göra återvinningen till en trevlig upplevelse.” Annica Jonsson, VD Kinab

Mätningar i kommunala bostadsbolag har visat att människor är mer benägna att sopsortera om miljöerna är fräscha och Annika berättar att vissa fastighetsägare till och med har satt upp en kristallkrona i återvinningsrummet för att det ska kännas trevligare att gå in där. Patrik uppmanar alla bostadsrättsföreningar att rengöra sina återvinningsrum minst två gånger per år eftersom

det är mycket partiklar som fastnar i kärlen men också för att lokalen i sig behöver rengöras. Tidigare har många föreningar haft eldsjälar som hållit rent men idag har många varken tid eller lust till det. Därför menar han att det är bra att anlita ett företag som rengör grundligt ett par gånger per år vilket gör det lättare för de boende att hålla efter lite grann.

“I många bostadsrättsföreningar finns eldsjälar som håller efter i återvinningsrummen men vi kan väl konstatera att de blir färre och färre.” Annica Jonsson, VD Kinab

När Kinab är på plats i ett återvinningsrum börjar de med att styra ut kärlen och mellanlagra det som finns i dem för att kunna rengöra dem grundligt med högtryckstvätt. De använder inga kemikalier. Vid eventuella brister på kärlen utför de också service och underhåll på plats. Sedan rengörs väggar, golv och tak innan kärlen återfylls och styrs tillbaka in i rummet. Om bostadsrättsföreningen har nedgrävda underjordsbehållare lyfts de upp och rengörs på samma sätt. Föreningen får också hjälp med egenkontroll och besiktning av behållarens lyftanordning med kedjor, vajrar och falluckor.

“Vi vill vara med och hjälpa privatpersoner och företag att vara en del av det större miljöarbetet.” Annica Jonsson, VD Kinab

Text: Linda Svedin (www.svedinmedia.se)

59


ALLVARLIGT SÄKERHETSLÄGE

SKYDDSRUM www.tryggarerum.se

Vilket skick har era skyddsrum? Bostadsrättsföreningen har det huvudsakliga ansvaret för fastigheten och de skyddsrum som finns. Man ansvarar för skyddsrummets underhåll och iordningställande, vi vet att det kan vara svårt som styrelse/fastighetsägare att bedöma huruvida man lever upp till de krav som finns för ett fungerande skyddsrum.

Har styrelsen koll? Tryggarerum.se erbjuder en servicetjänst där vi bevakar och kontrollerar skyddsrum. Vi fastställer så att det praktiska iordningställandet av utrymmet går smidigt. Samt att skyddsrummet uppfyller de lagkrav som finns för att viktiga funktioner ska vara testade och fungerande så att utrymmet är en säker plats vid skarpt läge. Då slipper ni som styrelse/fastighetsägare tänka på vad som behöver kontrolleras och underhållas för ett fungerande, säkert och godkänt skyddsrum.

ERBJUDANDE FÖR BRF

119

199 kr/år per skyddsrumsplats*, 36 månader.

I servicepaketet ingår: • Bevakning av myndighetskrav och eventuell påverkan de kan ha på skyddsrummet. • Tillsynsbesök för kontroll av skyddsrummet. • En personlig kontaktperson för ert skyddsrum. • Enklare åtgärder utförs kostnadsfritt av vår personal.

Vid 36 månaders kontrakt: Normalpris: 199 kr/skyddsrumsplats*/år. BRF-Mappens läsare får 40% rabatt: 119kr/skydsrumsplats*/år. Vid 12 månaders kontrakt: Normalpris 299 kr/per skyddsrumsplats*. BRF-Mappens läsare får 40% rabatt: 179 kr/per skyddsrumsplats*. Priserna gäller tom 2023-04-30 för BRF-Mappens läsare vid nyteckning. Hänvisa till den här annonsen vid bokning för att ta del av erbjudandet. *Enl. MSB’s klassificering av skyddsrummet (står angivet på skyddsrumskartan).

Välkommen att kontakta oss! 08-650 13 00 • servicepaket@tryggarerum.se • tryggarerum.se 60


Vi har lång erfarenhet av bostadsrättsföreningars särskilda behov, och kommer gärna ut och presenterar hur vi arbetar. Vi har ett stort sortiment för er utomhusmiljö och vi kan hjälpa er från idé till färdigt montage med ritningar, bygglovsansökan och annat underlag. Hos oss hittar du räcken i glas och smide, bullerskydd, staket, stängsel, grindar och mycket mer. Ring oss för experthjälp och gratis kostnadsförslag!

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Staket, räcke eller grind? Vi hjälper dig!

• Innergårdar • Balkonger • Uteplatser •

• Parkområden • Källarförråd • Garageportar • • Inpassage • Porttelefoner •

www.stängselbutiken.se 08-500 11 530 Skandinaviska Områdesskydd AB Kontakta oss! www.skandinaviska.nu Telefon: 08-500 11 530 www.stängselbutiken.se info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm Kontor / Norrtälje Kilowattvägen 12 Södra kustvägen 30 136 44 Handen 761 97 Norrtälje

Kontor / Göteborg Karlsbogårdsgatan 7D 25 37 Hising Kärra 61


Vi har det ni behöver. I vårt stora sortiment finns allt från bommar och stängsel till grindlås och porttelefoner. Bommar och bilspärrar

Bullerskydd och spaljéer

Vi hjälper er med montaget. Våra erfarna montörer monterar och specialbygger enligt era önskemål. Gånggrindar och körgrindar

Sektionsräcken

Delbetala som det passar er. Ni kan alltid köpa både montage och material på avbetalning. Porttelefoner

Smidesräcken och -grindar

Kontakta mig! Vi gör varje år ett stort antal jobb åt bostadsrättsföreningar i hela Sverige och är vana vid de behov som finns. Jag kan hjälpa er med allt från stängsel och bullerskydd till smide och glasräcken. Tobias Ahlström Telefon: 08-408 075 37 Mail: tobias.ahlstrom@skandinaviska.nu

www.stängselbutiken.se 08-500 11 530 Skandinaviska Områdesskydd AB Kontakta oss! www.skandinaviska.nu Telefon: 08-500 11 530 www.stängselbutiken.se info@skandinaviska.nu 62

Kontor / Stockholm Kontor / Norrtälje Kilowattvägen 12 Södra kustvägen 30 136 44 Handen 761 97 Norrtälje

Kontor / Göteborg Karlsbogårdsgatan 7D 25 37 Hising Kärra


Kvalitetsportar och dörrar för alla typer av fastigheter

E

ntredo tillverkar entréportar och dörrar i massiv ek och andra träslag. Fokus ligger alltid på att montera snygga och säkra dörrar till din fastighet. Entredo hjälper bostadsrättsföreningar hela vägen från uppmätning till installation, inklusive kontakt med stadsbyggnadskontor och arkitekter vid tillverknings- eller renoveringsprojekt. Våra portar är utrustade med moderna lås för hög säkerhet, dessutom förskönar våra entréportar fastigheten och ger en bättre isolering. Kontakta oss på Entredo för kostnadsfri rådgivning och offert.

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

www.entredo.se

RIV AV OCH SPARA

”Vi står för professionellt hantverk i kombination med konkurrenskraftiga priser och snabb leverans”

E NT RÉ PO RTA R ◆ GARAGE PORTAR ◆ PORTR E N OVERI NG Grundläggarvägen 21

Telefon: 08-24 99 99

ENTREDO AB

167 33 Bromma

E-post: info@entredo.se

www.entredo.se

63


Kvik kök. Hjärtat i ditt hem – nu mer än någonsin

Kvik erbjuder kök, badrum & garderober till din Brf.

Sedan starten 1983 har vi varit en pålitlig partner till B2B-kunder. Det som de alla har gemensamt är en kompromisslös önskan om bra service, kvalitet, pris och design. Med mer än 175 butiker i 10 länder kan vi leverera service och design du inte sett maken till. Du får en egen kontaktperson i en butik i ditt närområde – en köksexpert som kommer att lära känna dig och ditt projekt och sedan följa det från start till mål. Oavsett om du renoverar en enskild bostad för en familj, bygger ett fastighetskomplex med 120 lägenheter eller renoverar ett helt hus med kök och badrum åt en bostadsrättsförening, så kan vi hjälpa dig.

KVIK UPPSALA uppsala@uppsala.kvik.se • 018-472 54 00 • www.kvik.se 64


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

ASFALTERING I STOCKHOLM – EN PRISVÄRD OCH HÅLLBAR LÖSNING

Asfaltering för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Med asfalt som beläggning får du en praktiskt, snygg och beständig yta som kräver ytterst lite underhåll för att hålla sig lika fin och funktionell långt in i framtiden. Ett flexibelt och prisvärt alternativ för såväl större som mindre områden som behöver tåla en högre belastning och dagliga påfrestningar. Har du en garageuppfart, ett gångstråk eller en parkering som skulle behöva förbättring? Med kunskap om olika beläggningsmetoder, en modern och välutvecklad maskinpark samt lång erfarenhet i branschen kan vi på Nolast AB hjälpa dig med din asfaltering i Stockholm. Utifrån önskemål och markförutsättningar tar vi fram förslag på tekniska lösningar kring både justering och asfaltering för att sedan hantera både förberedelser och genomförande enligt överenskommelse. Givetvis delar vi med oss av tips och inspiration längs vägen för ett snyggt resultat som håller länge.

NOLAST AB | www.nolast.se | tom@nolast.se | 070-338 33 10

65


HÅLL DIG UPPDATERAD MED DE SENASTE NYHETERNA DIREKT TILL DIN E-POSTLÅDA Som fastighetsägare kan det vara bra att ha koll på vad som händer. Vi har samlat intressanta artiklar, nyheter och erbjudanden på vår nyhetssida www.brf-nytt.se. Varje vecka skickar vi dessutom ut ett nyhetsbrev direkt till din e-post där du kan läsa veckans mest intressanta nyheter och artiklar.

Anmäl dig till BRF- Nytt Besök www.brf-nytt.se eller skicka ett mail till nyhetsbrev@fastighetsmedia.se för att anmäla dig. Vi behöver ditt namn, ev. bostadsrättsförening/ företag, E-postadress samt vilken region du är mest intresserad av (Mälardalen, Västra Götaland, Skåne eller övriga landet.)

BRF-Nytt skickas ut veckovis till över 8.000 mottagare runt om i hela landet. Nyehtsbrevet är kostnadsfritt och du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration eller få nyhetsbrevet skickat till en annan adress. Vid frågor, kontakta oss på nyhetsbrev@fastighetsmedia.se så hjälper vi er.

www.brf-nytt.se 66


f f


Lumon Balkonginglasning Inglasning för bostadsrättsföreningar

fFörmånligt samarbetsavtal När er bostadsrättsförening upprättar ett samarbetsavtal med oss på Lumon erhåller medlemmarna i föreningen en föreningsrabatt och förlängd garanti. fHjälp med bygglov Vi hjälper till med allt ifrån fasad- och detaljritningar till teknisk beskrivning och bygglovsansökan. fAnpassade för det nordiska klimatet Våra inglasningar tillverkas i Finland och är testade för de varierande väderförhållandena vi har här i Norden.

fLumon ansvarar för hela processen, inga mellanhänder Vi på Lumon har varit verksamma i branschen i över 40 år och äger hela processen; från första kontakt, till färdig inglasning samt till framtida behov av service. fVi finns här även när inglasningarna står färdiga Service, support och reservdelar är mycket viktigt att tänka på. lnglasningarna kommer att finnas i föreningen i decennier och då är det bra att veta att vi finns här för er. fSkyddar balkongen och fasaden Våra balkonginglasningar skyddar både balkongkonstruktionen och fasaden vilket gör att behovet av fasadrenoveringar glesas ut.

Kostnadsfri konsultation

Besök något av våra showroom

Vi gör en förstudie som mynnar ut i ett kostnadsförslag. Detta är helt kostnadsfritt och ni förbinder er inte på något sätt.

Lumon huvudkontor - Sorterargatan 23 - 162 50 - Vällingby MAKAJO - Brännkyrkagatan 82 - 118 23 - Stockholm

Bättre hem. Bättre liv. Bättre värld. www.lumon.se

Tel: 010-150 21 00 E-post: kunderservice@lumon.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.