__MAIN_TEXT__

Page 1

SÖDRA MÄLARDALEN | Hösten 2015

LEVERANTÖRER & ENTREPRENÖRER VERKTYGET FÖR ATT HITTA DET ER BOSTADS­RÄTTSFÖRENING BEHÖVER www.brfmappen.se


LEVERANTÖRER & ENTREPRENÖRER FÖR ER BOSTADSRÄTTSFÖRENING OCH ERA MEDLEMMAR

Spara mappen för kommande behov! Våra mappar är uppskattade av både bostadsrätts­ föreningar och samfälligheter. Spara mappen till nästa styrelsemöte. Det kan spara mycket tid när det är dags att hitta en vara eller tjänst.

Vill du synas i kommande Samfällighets eller Bostadsrättsföreningar Mappar? Kontakta oss för mer information 0651-688 75 eller maila på kontakt@fastighetsmedia.se

BRF-Mappen

Era lokala leverantörer och entreprenörer BRF-Mappen innehåller erbjudanden från hantverkare och leverantörer som jobbar speciellt med bostadsrättsföreningar i ert område. Vi hoppas att hela er förening kommer få mycket nytta av tipsen och informationen. BRF-Mappen är ett av få samlade kompendier som riktar sig speciellt mot Bostadsrättsföreningar! Har ni funderingar eller offertförfrågningar, ta gärna kontakt direkt med deltagarna i mappen eller använd vårt kontakt /offertformulär på www.brfmappen.se så ser vi till att rätt annonsör kontaktar Er. Saknar ni något yrkesområde eller några produkter så är ni välkomna att höra av er till oss på kontakt@fastighetsmedia.se eller 0651-688 75. Med vänliga hälsningar, BRF-Mappen teamet

Besök oss på Bostadsrättsm i Kista 20-21 november 20ässan 15. Vi finns i monter D:06 Välkommen!

Idéer, adressändring, extra mappar och frågor, kontakta oss.

www.brfmappen.se 2

BRF/SAM-Mappen publiceras av Fastighetsmedia i Ljusdal AB, Box 57, 827 22 Ljusdal. Bjuråkersvägen 23 A, Ljusdal Tel: 0651-688 75, E-post: kontakt@fastighetsmedia.se


VERKTYGET FÖR ATT HITTA DET ER BOSTADS­RÄTTSFÖRENING BEHÖVER

Utemiljö Takjour Entr. i Stockholm AB Takskottning & Taksäkerhet 9-10 GPP Perimeter Protection AB Säkra Stängselsystem 14 DM Tak Takmålning & Takarbeten 15-16 Canlight Nordic AB Belysning, LED-kovertering 31 Spångamälarö Entreprenad AB Markarbeten, Containrar, Snöröjning 33-34 Diedenporten AB Garageportar 35 Takxperten Eskilstuna AB Papptak, Tegel & Plåtarbeten 38 Stockholm Trädgårdstjänst AB Trädgårdsskötsel, Design & Markarbeten 43 Hälsinge Markentreprenad AB Utemiljö 48 W-Tech Lidingö AB Betongreparationer, Garage & Innergårdar 49-50 NCC Roads AB Asfaltering, Väg & Utemiljö 55 Binab Gårdar & Parkeringsdäck 56 Crawford Garageportar 57-58 Lawab AB Renovering av innergårdar Baksidan

Administrativt, Konsulter & Övrigt FF - Fastighetsservice AB Fastighetsförvaltning & Ekonomisk förvaltning Alcro Alcro färg Förvaltnings AB Graden Ekonomisk förvaltning Sweax AB Fastighetsförvaltning Luminatus AB LED-Belysning, Grossist DEKRA AB Säkerhetsbesiktning

13 22 32 44 47 51

Innemiljö & Fastighet Lumon AB Balkonginglasning IQS Energi Komfort AB Bergvärme & Frånluftsåtervinning Ocab i Stockholm AB Sanering & avfuktning Skaala Fönster och Dörrar AB Fönster Balco AB Balkongsystem & Inglasningar Bygma Gruppen AB Dörrar, Fönster & Garageportar Åke Widén MåleriExpress AB Måleri Hoist Energy Luftkontroll AB OVK & Ventilationsservice MHS Modern Hemtjänst AB Tvättstugeservice Woody Bygghandel AB Fönster, Dörrar & Garageportar Bröderna Siljendahl Måleri AB Måleri Ekodoor Dörrar Pix Bygg AB Byggtjänster Stockholms Hiss- & Elteknik Hissar Teknova Byggsystem AB Balkonginglasning & Våtrumsprodukter System Air AB Ventilation Projectma AB Besiktning av balkonger Vesam Energieffektiva lösningar CGP Nordsjö ide och design Måleri & Hantverkstjänster

5-6 7 8 11-12 17-18 19-20 21 23-24 25-26 27-28 29-30 36 37 39-40 41-42 45-46 53 52 54

Tel: 08-23 07 00 | www.stockholmtradgardstjanst.se

ALLA ANNONSER FINNS ÄVEN PÅ WWW.FASTIGHETSMEDIA.SE

3


Anteckningar

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få BRF-mappen digitalt Gå in på www.brfmappen.se och anmäl dig till vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet har vi samlat artiklar och nyheter som kan vara intressant för din bostadsrättsförening. Dessutom får du tillgång till BRF-mappen digitalt.

4

Är du i behov av snabb hjälp?

Tips! Planera i god tid

På www.brfmappen.se/enkat kan du fylla i en enkät och beskriva era behov. Vi matchar sedan era behov mot våra annonsörer och förmedlar sedan kontakten till passande leverantörer och entreprenörer.

Tänk på att det under vissa perioder kan finnas en hög efterfrågan på specifika tjänster eller produkter. Planera och kontakta leverantörer och entreprenörer i god tid innan åtgärdens tänkta start.


6

Sex skäl att investera i en balkonginglasning från Lumon

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

1. Ökad komfort och trivsel

Lumon balkonginglasningar är ett behändigt sätt att öka komforten och skapa mer utrymme i ditt hem. Bakom inglasningen visar årstiderna endast sina bästa sidor. Inglasningen skyddar inredningen mot regn, snö, vind och luftföroreningar. På en inglasad balkong kommer våren tidigare och hösten senare. Under den varma årstiden kan inglasningen helt vikas åt sidan och då kan man helhjärtat njuta av den friska luften och solskenet.

2. Öka värdet på fastigheten

Inredning och standard spelar ofta stor roll vid uthyrning och försäljning av bostäder. Investeringar för att höja bostadens standard betalar sig ofta mångfalt i ett längre perspektiv.

3. Balkonginglasning sparar energi

Ny undersökning visar att en inglasning kan göra en inbesparing på upp till 10,7%. Se baksidan!

4. Skydda byggnadens struktur och konstruktion

Det lönar sig att glasa in balkongerna redan från början. Undersökningar visar att en balkonginglasning skyddar byggnadens ytor och konstruktion och även målade ytor bevaras intakta under längre tid. När det blir dags att sälja din lägenhet kan du ha stor nytta av prydliga och oskadade balkonger som den nya ägaren inte behöver renovera.

Thomas Kouba

Silvi Kaarakainen

5. Det är lätt att skaffa en balkonginglasning från Lumon

Vi på Lumon har gjort det enkelt att skaffa en balkonginglasning - allt som behövs är en underskrift. Lumon mäter, offererar, producerar samt monterar allt med ett enda avtal. Lumon är Europas ledande leverantör av balkonginglasningar med över 30 års erfarenhet av branschen.

6. Låt nästa steg lämna ett mindre ekologiskt fotavtryck

Det ekologiska fotavtryck som tillverkning, transport och montering av Lumon balkongglas producerar kompenseras inom några år till följd av lägre uppvärmningskostnader och mindre behov av underhåll och reparationer.

www.lumon.se Svenska Lumon AB Telefon: 08 522 77300

www.lumon.se kontakt@lumon.se 5


www.lumon.se

Vi är med på Bostadsrättsmässan r 2015 i Kista 20-21 novembe Välkommen!

Europas ledande leverantör av inglasningar med över 30 år i branschen Lumon balkonginglasningar är ett behändigt sätt att öka komforten och skapa mer utrymme i ditt hem. Energibesparande och bullerskyddande. CE-märkta produkter, din garanti för trygg affär. Tack vare balkonginglasning minskar koldioxidutsläppen i genomsnitt på tre år och fyra månader efter montering.

Intresserad? Ring och beställ ett kostnadsfritt hembesök för måttagning och kostnadsförslag! Svenska Lumon AB Telefon: 08 522 77300 6

www.lumon.se kontakt@lumon.se


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Sänk era kostnader för uppvärmning med upp till 70%

Vi kan bergvärme till fastigheter. Kontakta oss så berättar vi mer. Tel: 08-588 671 50 Mail: info@energikomfort.se www.energikomfort.se 7


Välkommen till Ocab Under Under våra våra 50 50 år år ii branschen branschen har har vi vi genom genom en en kontinuerlig kontinuerlig satsning satsning på på utveckling utveckling inom inom kvalitet kvalitet och och miljö miljö förvärvat kompetens, resurser och utrustning för att kostnadseffektivt begränsa och åtgärda skador. förvärvat kompetens, resurser och utrustning för att kostnadseffektivt begränsa och åtgärda skador. Våra Våra kunder kunder finns finns inom inom försäkringsbolag, försäkringsbolag, fastighetsbolag, fastighetsbolag, FM-bolag, FM-bolag, bostadsrättsföreningar bostadsrättsföreningar och och privatpersoner. privatpersoner. Vi Vi utför utför tjänster tjänster inom: inom: Sanering: Sanering: Brand, Brand, PCB, PCB, Mögel, Mögel, Radon, Radon, Olja, Olja, Asbest, Asbest, Lukt, Lukt, Nikotin, Nikotin, Elektronik Elektronik Rengöring: Rengöring: Klotter, Klotter, Fasader, Fasader,Ventilation, Ventilation, Blästring, Blästring, Betongslipning Betongslipning Avfuktning: Avfuktning: Avfuktning, Avfuktning, Skadebesiktning, Skadebesiktning, Läcksökning Läcksökning Byggnadsmiljö: Byggnadsmiljö: Besiktningar, Besiktningar, Utredningar, Utredningar, Provtagning, Provtagning, Projektledning Projektledning Övriga Övriga tjänster: tjänster: Rivning, Rivning, Håltagning, Håltagning, Fogning, Fogning, Brandtätning Brandtätning

070-215 070-215 47 47 84 84 (Stockholm) (Stockholm) 076-610 98 93 076-610 98 93 (Västerås) (Västerås)

Ocab erbjuder jour för av Ocab erbjuder jour jour för åtgärd åtgärd av akuta akuta skador. Ocab erbjuder för åtgärd av skador. akuta När olyckan är framme 24 timmar om När olyckan framme är - 24 timmar- om dygnet, skador. Närärolyckan framme 24 dygnet, timmar 365 dagar om året, finns vi alltid på samma 365 dagar om året, finns vi alltid på samma om dygnet, 365 dagar om året, finns vi alltid telefonnummer ii Stockholm 47 telefonnummer Stockholm 070-215 070-215 47 84 84 på samma telefonnummer i Stockholm. och Västerås 076-610 98 93. och Västerås 076-610 98 93.

Besök oss i monter A:12

SANERING SANERING •• RENGÖRING RENGÖRING •• AVFUKTNING AVFUKTNING •• BYGGNADSMILJÖ BYGGNADSMILJÖ •• JOUR JOUR

Kontakt Kontakt dagtid dagtid vardagar: vardagar:

8

Sollentuna Sollentuna tel.nr tel.nr 626 626 21 21 00 00 Norrtälje tel.nr 0176-128 Norrtälje tel.nr 0176-128 40 40 Jouren Jouren dygnet dygnet runt runt året året om om 070 215 070 215 47 84 84 070 215 47

Norsborg Norsborg tel.nr tel.nr 534 702 534 702 50 534 702 50 Södertälje tel.nr Södertälje tel.nr 550 350 550 350 50 550 350 50 Västerås Västerås 021 021 12 12 99 99 10 10

.r


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Tak och markskottning

9


Till styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar Hur påverkas ni av lagar och den nya branschstandarden för taksäkerhet? Det finns en del viktiga krav och skyldigheter som fastighetsägare och styrelsemedlemmar i bland annat bostadsrättsföreningar måste kunna svara på. För att vara säker på att husets tak är tätt och rätt är det därför bra att inspektera taket och åtgärda eventuella brister.

Vi erbjuder oss att inspektera taket kostnadsfritt! Upptäcker vi brister så hjälper vi er att åtgärda dessa så att taket blir en säker plats att arbeta på. Vi kan också vintersäkra taket så att det blir säkert även för de som befinner sig nedanför taket vintertid. Och vi erbjuder oss att utföra takskottning, vilket vi har mer än 15 års dokumenterad erfarenhet av. Gångbrygga med skyddsräcke och säkerhetsvajer.

Vi kan även installera värmekablar på taket så att snö smälter och taket håller sig fritt från is.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri takinspektion. Takjour Entreprenad i Stockholm AB Virebergsvägen 20, 169 30 Solna TELEFON: 08-12 13 12 15 E-POST: info@takjour.se

10

BESÖK VÅR HEMSIDA: www.takjour.se

556741-1110 Innehar F-skattebevis

ORG.NR:


Finlands marknadsledande fönstertillverkare sedan 1956 www.skaala.se

RIV AV OCH SPARA

Har er BRF onödigt höga energikostnader?

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Drar det kallt vid fönstren? Hörs det lite väl mycket från gatan?

Då är det dags att byta till energisnåla och ljuddämpande fönster från Skaala. Vi hjälper er genom hela processen – från planering till installation och slutbesiktning. Enklare blir det inte. I en fastighet sker ungefär 35 procent av energiförlusterna genom fönstren. Genom att göra en klok investering från Skaala sänker ni era värmekostnader, slipper kallras och får en betydligt tystare miljö inomhus – samtidigt som ni ökar fastighetens värde. Att ni dessutom gör miljön en tjänst gör inte saken sämre. Vill er förening också göra en investering för framtiden? Kontakta mig så hjälper jag er hela vägen. Att byta fönster i en flerfamiljsfastighet är dock ett ganska omfattande projekt. Val av fönster, måttagning och installation är av stor vikt.

När ni köper fönster från Skaala hjälper jag er hela vägen och dessutom alltid till ett fast pris. Jag blir er kontaktperson och tar ansvar för helheten – från planering och måttagning till tillverkning och installation. Kontakta mig så hjälper jag er att ta fram en offert med tillhörande energikalkyl där ni ser exakt hur mycket ni kan spara genom att investera i energifönster från Skaala. Christian Laubenstein Säljare/projektledare Stockholm/Mälardalen 010-195 95 31 | christian.laubenstein@skaala.com www.skaala.se

KAMPA

NJ!

Beställer ni nu bjuder vi de medlemmar i föreningen som byter fönster på elmätaren Eliq online*. Med hjälp av Eliq får du kontroll över både de enskilda hushållens och hela föreningens elförbrukning. * Värde 995 kronor. Endast hårdvara och 1 st/hushåll. Nätverksinfrastruktur och montage ingår inte. Erbjudandet gäller vid beställning av fönster senast 31/12-2015

Visste du att… Vänd på bladet och läs mer om innovativa energifönster >>

JA, JAG VILL VETA MER Bostadsrättsföreningens namn: Kontaktperson: Telefon:

Mail: 11


Visste du att… …välisolerade fönster automatiskt inte innebär kondens på utsidan av glaset. I alla fall inte om ni väljer fönster från Skaala. Som första fönstertillverkare i världen tog Skaala redan 2010 fram det kondensfria glaset Skaala FrostFree, en innovation som finns tillgänglig för alla våra fönstermodeller. Vår senaste generation lågenergifönster, Skaala Alfa 2013, har inte bara kondensfritt glas utan kan även fås med U-värde ända ner till 0,58 W/m2k (ett vanligt standardfönster har ett U-värde på 1,1 W/m2k).

…ett byte till energifönster är lönsamt även om huset är gammalt och väggarna dåliga. Installeras energieffektiva fönster minskar energiläckaget. Väggar och andra energiförluster börjar inte läcka mer energi för att kompensera energibesparingen i fönstren, utan ni kan fullt ut tillgodogöra er den energibesparing som ett fönsterbyte innebär.

…ett energifönster ska vara helt tätt. Ventilation ska ske på andra sätt. Ventilation är viktig men den ska aldrig ske genom fönstrets konstruktion. Alla fönster är konstruerade för att vara täta och kontinuerlig tilluftsventilation ska ske på annat vis, exempelvis genom så kallad spaltventiler i fönsterkarmen. För att värma upp ventilationens tilluft går det åt energi. Denna energiåtgång är densamma oavsett om ni har kvar era gamla fönster, byter till standardfönster eller till energifönster. Därför kan man tillgodoräkna sig energibesparingen av ett energifönster även om det finns ventil monterad.

…en investering i energifönster betalar sig snabbare än man tror. I kalkylen nedan ser ni den besparing ni kan göra per fönster och år. Är de befintliga fönstren inte helt täta, vilket ofta är fallet, blir besparingen ännu större. Att tänka på är att energin knappast kommer att bli billigare i framtiden och ju högre energipriset blir desto snabbare tjänar ni in investeringen.

U-VÄRDE – värmeförlusten genom fönstret. Ju lägre U-värde desto större besparing. E-VÄRDE – värmeförlusten genom 1 m2 fönster per år (kWh/m2/år) Kalkylen utgår från ett energipris på 1,25kr/kWh och en fönsteryta på 1,5 m2. Värdet är ungefärligt och baseras på väderförhållanden i Mellansverige.

BEFINTLIGT 2-GLAS FÖNSTER

NY T T ”STANDARD” ENERGIFÖNSTER

SKAALA ALFA 30

U-VÄRDE

3

1,1

0,58

E-VÄRDE

300

106

37

FÖRBRUKNING/ FÖNSTER/ÅR (1,5 M 2 )

450

159

56

KOSTNAD/ FÖNSTER/ÅR (1,25 KR/KW/H)

563

199

69

0

364

494

BESPARING KR/FÖNSTER/ÅR

Skaala Fönster och Dörrar AB SVARSPOST 20653544 167 20 Bromma kontakt@skaala.com

12

Frankeras ej. Mottagaren betalar portot.


13

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA


GPP Perimeter Protection AB Din leverantör av kompletta säkerhetslösningar

GPP Perimeter Protection AB  Din leverantör av kompletta säkerhetslösningar

GPP Perimeter Protection AB Din leverantör av kompletta säkerhetslösningar

GPP Perimeter Protection AB Ellipsvägen 11 141 75 Kungenskurva Tel: +46 (0) 10 209 4800

GPP Perimeter Protection AB www.gunnebostangsel.se Ellipsvägen 11 14 141 75 Kungens kurva


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Takm책lning med l책ng h책llbarhet!

15


Vi har goda referenser och du får en grundligt utförd takmålning med lång hållbarhet! ”Jag är mycket glad över att Bf Renstjärnan valde DM TAK när vi skulle låta måla föreningens plåttak. Vi valde er på grund av er noggranna offert. Ni var inte billigast men inte heller dyrast. Ni talade i detalj om vad vi kunde förvänta oss av er och vad vi behövde göra för att ni skulle kunna utföra arbetet. När ni började arbetet var det hela tiden en dialog mellan er och föreningen om hur arbetet fortlöpte. Ni dokumenterade med bilder ert arbete vilket jag uppskattade i hög grad. Grabbarna som utförde arbetet var vänliga, artiga och professionella. Jag hoppas att vi inte behöver måla om taket i första taget men när det blir dags kommer vi att anlita er igen och under tiden får vi väl rekommendera er till andra bostadsföreningar – och det gör vi med glädje! Stort tack från en mycket nöjd kund!” Katarina ordf. i Bf Renstjärnan

• Kvalitetsarbete som håller länge: Takarbeten har funnits inom familjen Frykman sedan 1979. Erfarenheten och yrkesstoltheten har gått vidare inom familjen och har bildat en gedigen hantverkstradition. Resultatet för Dig blir ett grundligt utfört arbete som håller under lång tid framöver. • Många referenser: Vi har en lång referenslista med nöjda kunder vi utfört takarbeten åt. Där ingår även ommålning och omläggning av tak på en mängd kulturhistoriska byggnader. • Bra priser: Vi har konkurrenskraftiga priser – speciellt i förhållande till resultat och kvalité på utfört arbete. • Yrkeskunnande: Det ställs extra höga krav på ny personal som anställs inom DM TAK. Vi satsar dessutom kontinuerligt och seriöst på vidareutbildning av all personal. Vi ligger i framkant inom branschen när det gäller yrkeskunnande. Vi levererar standardmässigt högsta kvalité tack vare vår egna framgångsrika TAKMÅLARSKOLAN®.

Ring VAnEssA på DM TAK iDAg! 08-604 74 45 Ring nu för mer information eller en kostnadsfri offert!

Reception: 08-604 74 45 • E-post: vanessa@dmtak.com Adress: Svarvavägen 12, 142 50 Skogås Hemsida: www.dmtak.com • Organisationsnummer: 556724 – 6623 16


Står Ni snart inför valet att renovera befintliga balkonger eller bygga ut och glasa in?

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Balco har lösningen! Vi utför totalentreprenad och hjälper er från första fundering till slutbesiktning.

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

BALCONIES FOR GREATER LIVING

En inglasning förlänger livslängden på balkongen med minst 50 år, tack vare det blir kostnaden/månad jämfört med en traditionell balkongrenovering inte så stor. Trevligare investering är svår att tänka sig! Kontakta oss så berättar vi mer, Välkommen!

www.balco.se

BALCONIES FOR GREATER LIVING

www.balco.se


BALCONIES FOR GREATER LIVING

www.balco.se

Skapa rum för livet

Minska buller

Ett ljusare hem

BALCONIES FOR GREATER LIVING

Balco AB, HK Skydd mot väder och vind 18

Höj värdet på ditt boende

Sänk energi kostnaderna

Älgvägen 4 352 45 Växjö

Balco AB, Stockholm Surbrunnsgatan 35 113 48 Stockholm

0470 53 30 00 0708 45 10 55 www.balco.se 0708 45 10 56 balco@balco.se 0708 45 10 73


TID

Mer Fri

LÅT OSS HJÄLPA DIG MED MONTERINGEN! dörrar - fönster - garageportar

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

NYCKELFÄRDIGT

19


Låt ditt nästa byggprojekt starta hos oss! Bygma säljer byggvaror för små och stora byggprojekt. Vi har allt du kan tänkas behöva ifråga om byggmaterial och verktyg, det är därför många av stans proffsbyggare handlar hos oss. Vi är inte bara en bygghandel med ett brett sortiment av kvalitetsprodukter, utan också ett serviceföretag. För att underlätta för dig som kund erbjuder vi transport, rådgivning, hantverkshjälp och montageservice av fönster, ytterdörrar samt garageportar.

Nyckelfärdigt Enkelt & Tryggt! • Boka kostnadsfritt hembesök med rådgivning. • Du får kostnadsförslag på material och montering. • Du får en tidsplan för projektet. • Arbetet utförs av våra certifierade montörer. • Vi gör slutkontroll och du får 10 års garanti på montaget. • Slutbetalning med ev. ROT-avdrag sker när arbetet är slutfört. Välj bort onödigt slit och tidskrävande arbete genom att låta oss göra jobbet! Vi kan det här med byggande och vilka produkter som ger bäst slutresultat. Vänd dig till någon av våra anläggningar - vi servar dig hela vägen! TROLLBÄCKEN Mån - fre 06:00 - 17:00 Lör 09:00 - 14:00 Lindalsvägen1, Tyresö Tel: 08-503 850 00

Läs mer om oss på: bygma.se 20

ESKILSTUNA Mån - fre 06:00 - 17:00 Lör 09:00 - 13:00 Kjulavägen 25, Eskilstuna Tel: 016-15 03 50

VÄSTERÅS Mån - fre 06:00 - 17:00 Lör 09:00 - 13:00 Fältmätargatan 3, Västerås Tel: 021-10 26 50


Att tänka på beträffande trapphus! ”Vår erfarenhet är att första intrycket är väldigt viktigt, det skapar en bild av vad man kan förvänta sig av lägenheten. Det ger också en sista god minnesbild när man går ut från fastigheten! Det gör i sin tur att både fastigheten stiger i värde och att bostadsrättslägenheternas försäljningspris kan öka med upp till 10%.”

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Med känsla för färg Måleriexpress AB har sedan 1997 satt sin prägel på många inom- och utomhusmiljöer i Storstockholm, som trapphus, kontor och privata bostäder. Måleriexpress AB utför traditionellt måleri inom nybyggnad, ombyggnad och renovering, både inomhus och utomhus. Vi har lång erfarenhet inom måleri­ branschen och kan idag erbjuda allt från mindre jobb till totalentreprenader. Som bostadsrättsförening i färd med att renovera är det både bekvämt och tryggt att vi organiserar hela projektet med allt vad det innebär. Vi tar hand om måleri­, snickeri, el­ vvs­, kakel/klinker och golvarbeten på ett tids­ och kostnadseffektivt sätt. En av våra specialiteter är trapphus där våra skickliga färgsättare och dekormålare kan hjälpa er från idé till färdig produkt.

- Peter Folke, Södermäklarna

Före Efter

Före

Dekormålning kan vara bland annat marmorering och träimitation. Allt för att skapa ett inbjudande och vack­ ert helhetsintryck och öka värdet på fastigheten. Våra ledord är kundmedvetenhet och trygghet och som kund hos oss får du alltid en tidsplan och ett fast pris med tydliga instruktioner. På så vis slipper ni otrevliga överraskningar under projektets gång. Efter

Besök oss i monter M:13

Funderar ni på att renovera er trappuppgång, måla er tvätt­ stuga eller något annat spän­ nande. Tveka inte att kontakta oss – vi hjälper er från planering till slutfört projekt.

Åke Widén

Anders Olsson

Från idé till slutprodukt! I samarbete med ALCRO

Måleri Express AB • Norrtullsgatan 65 • 113 45 Stockholm • info@maleriexpress.nu • www.maleriexpress.nu Anders Olsson: 070-306 10 41, anders@maleriexpress.nu • Åke Widén: 070-823 33 66, ake@maleriexpress.nu 21


NÄR DE T SK A GÖR A S PÅ RIK TIGT

»Detmåstebarafunka. DärförväljerjagAlcro.« ImeränhundraårharAlcrofunnitsdärför målaresomtarsittyrkepåextrastortallvar. MålaresomSaraKebbonochmålaresomdu. Besökalcro.se/pro ochläsmeromhurdet ärattvaraAlcromålare.

SARA KEBBON Ålder:43år Blevfärdigdekorationsmålare:1993 (menjagtyckerinteattmannågonsin kanbli»färdig«somdekorationsmålare, barabättreochbättre.) Fritidsintressen:Träning,teckning, vännerochfamilj Skulleviljamåla:Enavminaillustrationer påenstorväggytaiNewYork

22


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Bra för både inomhusmiljön och elräkningen!

Fördelar med OVK-besiktning: • Vi säkerställer att anläggningen fungerar optimalt. • Vi ser till att byggnaden håller en god inomhusmiljö. . • Du får förslag på förbättringar av energihushållningen. • Du får förslag på åtgärder som sänker driftskostnaden. • Du får ett intyg om utförd OVK-besiktning och ett besiktningsprotokoll. Som OVK-partner erbjuder Hoist Energy: • 15 OVK-behöriga servicetekniker i Mälardalen, alla specialiserade på ventilationsservice. • Många års erfarenhet av OVK-besiktningar och åtgärder. • Direkt åtgärd av mindre problem – garanterat godkänd besiktning. • Snabba kostnadsförslag vid behov av större åtgärder. • Möjlighet att med egen personal åtgärda eventuella problem. Alla byggnader ska enligt svensk lag kontinuerligt besiktigas för OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll: Min 50 mm

Byggnad

Besiktningsintervall

Behörighet

Förskolor, skolor, vårdlokaler etc med S, F, FX-ventilation

3 år

Normal

Förskolor, skolor, vårdlokaler etc med FT, FTX-ventilation

3 år

Kvalificerad

Flerbostadshus, kontorsbyggnader etc med FT, FTX-ventilation

3 år

Kvalificerad

Flerbostadshus, kontorsbyggnader etc med F, FX, S-ventilation

6 år

Normal

Kontakta oss Tel: 021-41 50 00 vasteras@hoistenergy.com www.hoistenergy.com

23


Bra både OVK – Bra för inomhusmiljön både inomhusBra för för både inomhusmiljön

och miljön och elräkningen! och elräkningen! elräkningen!

Fördelar med OVK-besiktning: Fördelar med OVK-besiktning: • Vi säkerställer att anläggningen fungerar optimalt. • Vi säkerställer att anläggningen fungerar optimalt. • Vi ser till att byggnaden håller en god inomhusmiljö. . • Vi ser till att byggnaden håller en god inomhusmiljö. . • Du får förslag på förbättringar av energihushållningen. • Du får förslag på förbättringar av energihushållningen. • Du får förslag på åtgärder som sänker driftskostnaden. • Du får förslag på åtgärder som sänker driftskostnaden. • Du får ett intyg om utförd OVK-besiktning och ett besiktningsprotokoll. • Du får ett intyg om utförd OVK-besiktning och ett besiktningsprotokoll. Som OVK-partner erbjuder Hoist Energy: Som OVK-partner erbjuder Hoist Energy: • 15 OVK-behöriga servicetekniker i Mälardalen, alla specialiserade på ventilationsservice. • 15 OVK-behöriga servicetekniker i Mälardalen, alla specialiserade på ventilationsservice. • Många års erfarenhet av OVK-besiktningar och åtgärder. • Många års erfarenhet av OVK-besiktningar och åtgärder. • Direkt åtgärd av mindre problem – garanterat godkänd besiktning. • Direkt åtgärd av mindre problem – garanterat godkänd besiktning. • Snabba kostnadsförslag vid behov av större åtgärder. • Snabba kostnadsförslag vid behov av större åtgärder. • Möjlighet att med egen personal åtgärda eventuella problem. • Möjlighet att med egen personal åtgärda eventuella problem. Alla byggnader ska enligt svensk lag kontinuerligt besiktigas Alla byggnader ska enligt svensk lag kontinuerligt besiktigas för OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll: för OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll: Byggnad Byggnad

Min 50 mm Min 50 mm

Förskolor, skolor, vårdlokaler etc med S, F, FX-ventilation Förskolor, skolor, vårdlokaler etc med S, F, FX-ventilation Förskolor, skolor, vårdlokaler etc med FT, FTX-ventilation Förskolor, skolor, vårdlokaler etc med FT, FTX-ventilation Flerbostadshus, kontorsbyggnader etc med FT, FTX-ventilation Flerbostadshus, kontorsbyggnader etc med FT, FTX-ventilation Flerbostadshus, kontorsbyggnader etc med F, FX, S-ventilation Flerbostadshus, kontorsbyggnader etc med F, FX, S-ventilation

Kontakta Kontaktaoss oss 24

Tel: Tel:021-41 021-4150 5000 00 vasteras@hoistenergy.com vasteras@hoistenergy.com www.hoistenergy.com www.hoistenergy.com

Besiktningsintervall Besiktningsintervall

Behörighet Behörighet

3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år 6 år 6 år

Normal Normal Kvalificerad Kvalificerad Kvalificerad Kvalificerad Normal Normal


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Din lokala Servicepartner!

Är ni fastighetsägare, bostadsrättsförening, företag eller någon annan förening? Då kan vi hjälpa er med allt inom tvättutrustning för textilvård. Vi erbjuder bland annat service och förebyggande underhåll. Funderar ni på byte eller energibesparing hjälper vi er med en kalkyl kostnadsfritt. Vi kan även erbjuda automatisk doserutrustning för att slippa överdosering av tvättmedel, öka livslängden på tvättmaskiner och besparing gällande sophantering. Vi har stort utbud av tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, utrustning för torkrum och manglar.

SERVICE AV:

Auktoriserad återförsäljare och servicestation av

PROFFESSIONAL

Roger Lindblad

• Fastighetsmaskiner • Tvätt • Tork • Kyla • Disk • Spis • Reservdelsbutik • Verkstad

Oxelgrensvägen 19, 152 42 Södertälje, Tel: 08 - 550 880 90, Fax: 08 - 550 880 93 info@mhs-mod.com, www.mhs-mod.com

25


Din lokala Servicepartner!

Är ni fastighetsägare, bostadsrättsförening, företag eller någon annan förening? Då kan vi hjälpa er med allt inom tvättutrustning för textilvård. Vi erbjuder bland annat service och förebyggande underhåll. Funderar ni på byte eller energibesparing hjälper vi er med en kalkyl kostnadsfritt. Vi kan även erbjuda automatisk doserutrustning för att slippa överdosering av tvättmedel, öka livslängden på tvättmaskiner och besparing gällande sophantering. Vi har stort utbud av tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, utrustning för torkrum och manglar.

SERVICE AV: 26

Auktoriserad återförsäljare och servicestation av

PROFFESSIONAL

Roger Lindblad

• Fastighetsmaskiner • Tvätt • Tork • Kyla • Disk • Spis • Reservdelsbutik • Verkstad

Oxelgrensvägen 19, 152 42 Södertälje, Tel: 08 - 550 880 90, Fax: 08 - 550 880 93 info@mhs-mod.com, www.mhs-mod.com


MONTERAT FRÅN START TILL KLART

RIV AV OCH SPARA

MONTER

H:15

CERTIFIERADE MONTÖRER

TUSENTALS NÖJDA KUNDER

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

FÖNSTER, DÖRR OCH GARAGEPORT

EN ENDA KONTAKTPERSON

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

Enklare kan det inte bli att få nya fönster, nya dörrar eller en ny garageport. I samarbete med några av Sveriges ledande producenter erbjuder vi ett enkelt koncept som ser till att jobbet blir proffsigt utfört. Kontakta oss och boka en kostnadsfri rådgivning och offert. woody.se/monterat 27


MONTER

H:15

FÖNSTER, DÖRR OCH GARAGEPORT

MONTERAT FRÅN START TILL KLART

Enklare kan det inte bli att få nya fönster, nya dörrar eller en ny garageport. I samarbete med några av Sveriges ledande producenter erbjuder vi ett enkelt koncept som ser till att jobbet blir proffsigt utfört. Kontakta oss och boka en kostnadsfri rådgivning och offert. woody.se/monterat 28


MÅLERI

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

BR…DE RNA

SI L JE NDAHL S MÅLERI

ÐÊ ÊEtabl.Ê1970ÊÊÐ

SammaÊfŠrg.ÊBŠttreÊmŒlare.

E R F A R E N H E T ,Ê TRADITION &ÊKOMPETENS. ÊÊNy -ÊochÊommŒlning ÊÊRestaureringÊochÊdekorationsmŒlning ÊÊFšnsterrenovering ÊÊKonsultÊinomÊfŠrgsŠttning

EttÊgottÊresultatÊŠrÊettÊvŠlÊutfšrtÊ jobb,ÊenÊnšjdÊkundÊochÊenÊtillfredsstŠlldÊmŒlare.ÊHŠrÊŠrÊresultatÊalltidÊdetÊviktigaste.ÊVidÊombyggnation,Ênybyggnad,Êfšnster-Ê ochÊdekorationsarbetenÊavÊ erÊbostadsrŠttsfšrening.

KanÊviÊhjŠlpaÊerÊbostadsrŠttsfšrening? KontaktaÊossÊpŒ

08-449Ê09Ê30 ellerÊvia

www.siljendahls.se 29


ViÊjobbarÊframfšralltÊmed: NyÊochÊommŒlning. RestaureringÊochÊdekorationsmŒlning. FšnsterenoveringÊpŒÊverkstad. FšnstermŒlning. UtvŠndigÊmŒlning. HjŠlpÊochÊstšdÊvidÊfŠrgsŠttning. RŒdÊvidÊŠldreÊytbehandling. ViÊkanÊŠvenÊhjŠlpaÊtillÊmedÊsnickare,ÊmattlŠggareÊ ochÊelektrikerÊmm.

ErfarenhetÊlederÊtillÊettÊgottÊhantverk. FrŒnÊstartenÊ1970ÊframÊtillÊidagÊharÊkvalitetÊ stŒttÊiÊcentrum.ÊViÊtrorÊpŒÊlŒngsiktigaÊrelationer.ÊDŠrfšrÊgšrÊviÊalltÊfšrÊattÊvŒrdaÊvŒraÊ samarbeten.ÊBŒdeÊmedÊuppdragsgivare,Ê leverantšrererÊochÊrelationenÊmellanÊoss 65ÊmŒlareÊsomÊarbetarÊpŒÊSiljendahlsÊ mŒleriÊidag.

BR…DERNA SILJENDAHLS DetÊŠrÊsŒÊviÊfŒrÊvŒrtÊgodaÊreslutat. MÅLERI B R…DERNA

SI L JENDAHL S MÅLERI

Ð Etabl.Ê1970ÊÊÐ 30

w w w . s SammaÊfŠrg.ÊBŠttreÊmŒlare. iljendahls.se


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Vill ni ha en ljusare och säkrare utemiljö?

LED-BELYSNING

Att ha en bra utebelysning är viktigt då det skapar en bra miljö och ger en ökad trygghet för de boende. Överfallsbrott, bilinbrott och skadegörelse är mycket mindre på platser med bra belysning. Med moderna LED-armaturer får man inte bara ett bättre ljus, utan även sänkta driftskostnader. Canlight Nordic AB är en leverantör av LED-belysning till bostadsrätts- och samfällighetsföreningar. Vi arbetar med ledande leverantörer inom LED-teknik och kan t.ex. erbjuda armaturer med både dygns- och årstidsdimring. Vi har bred kompetens inom ljussättning med LED-teknik och arbetar med både små och stora projekt. 2014 vann vi bl.a. upphandlingen till samfällighetsföreningen Laxholmen 3 i Vårberg, en av Sveriges största upphandlingar under året för armaturer på gång- och cykelvägar i den privata sektorn.

Vi erbjuder:  Kostnadsfri konsultation.  Konkurrenskraftiga priser.  Armaturer av mycket hög kvalitet med marknadens lägsta elförbrukning.  Nyckelfärdiga lösningar med installation etc. tillsammans med våra samarbetspartners.

Kontakt Marcus Jillehed 0702-55 18 00 marcus.jillehed@canlight.se Canlight Nordic AB Spelvägen 1 142 65 Trångsund

www.canlight.se

31


• PROFESSIONELL EKONOMISK FÖRVALTNING SEDAN 1993 •

Både bredd och spetskompetens Förvaltnings AB Graden tillhandahåller tjänster inom fastighetsförvaltningssektorn, med tonvikt på den ekonomiska och administrativa delen. Hos oss hittar du professionell och personlig service. Vi skräddarsyr våra tjänster efter era behov.

Ett axplock av våra tjänster: ■ ■ ■ ■ ■ ■

Vi har idag över 130 olika uppdrag, ca: 6 000 enheter med spridning i hela Sverige. Från Karlskrona i söder till Idre fjäll i norr.

■ ■ ■ ■ ■

Vill du ha en offert på förvaltning av din förening? Det är enkelt att byta förvaltare till oss. Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

■ ■ ■ ■

Om och nybildningar av bostadsrätter. Stadgeändringar. Avisering av månadsavgifter, hyror m.m. Erbjuder både autogiro och e-faktura. Löner och arvoden. Budget och likviditetsbudget. Bokföring, uppföljning mot budget. Bokslut, årsredovisning och deklaration. Fakturahantering och scanning. Momsredovisning. Pantförskrivningar. Överlåtelser. Låneansökningar. Placera eventuell överlikvid. Utbildningar inom ekonomi och styrelsearbete.

www.graden.se

Professionell ekonomisk förvaltning sedan 1993

32

Box 325, Mejerigatan 11, Katrineholm • Telefon: 0150-66 95 60 • E-post: info@graden.se


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Till er tjänst – året runt

33

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA


Vi jobbar för bättre boende Många bostadsrättsföreningar ser fördelar med att anlita en stark samarbetspartner som har ett brett utbud av tjänster och produkter. En enda kontaktyta ger bättre samordning och resultat.

SpångaMälarö Entreprenad – året runt Vår lista över pågående projekt är som en kalender, kundernas behov skiftar med årstiderna. Just nu jobbar vi intensivt med:

infiLtrAtion Avloppsvatten filtreras och renas genom biologiska och kemiska processer.

Snöröjning och hALkBEkäMpning Vi håller vägar, gator, parkeringsytor, bostadsområden och skolgårdar fria från hindrande snö. Dessutom sandar och saltar vi för de boendes säkerhet och bekvämlighet.

SAndupptAgning Ett sant vårtecken. Visst är det skönt när innergårdar, gångbanor och vägar blir fria från sand och grus.

dränEring Det är viktigt att leda bort oönskat grundeller ytvatten från områden där det inte hör hemma.

MArkArBEtEn Plattsättning, asfaltering, utsättning av L-stöd och anläggning av planteringar är några av de uppdrag vi utför frekvent. Utmana oss gärna med dina önskemål! SpångaMälarö Entreprenad är experter på markarbeten och verkar över hela Stor-Stockholm. Vi förfogar över mer än 100 fordon/maskiner vilket ger oss möjlighet att alltid använda optimal utrustning. Bra för ekonomi och miljö. SpångaMälarö Entreprenad AB är via SpångaMälarö Lastbilscentral AB kvalitets-, miljö-, och trafiksäkerhetscertifierade.

SpångaMälarö Entreprenad AB 08-564 109 50 • info@smlbc.se • www.smlbc.se


Missa inte att besöka oss på...

Monter D:25

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Bostadsrättsmässan i Kista 20-21 november

Brett utbud av portar och dörrar! Satsa på

N Y H E T!

underhållsfria

PORTAR som håller i längden!

1928 V Isolera IPPORT d

underh och ål lsf ri

Sveriges Favorit av en anledning Vår klassiska vipport FAVORIT är Sveriges genom tiderna mest sålda portmodell. • • • • • •

Håller dubbelt så länge! Välj mellan 18 olika färger. Måttanpassaning. Fjärrstyrning med motor som tillbehör. Livstids garanti på fjäderbrott. Maximal inkörsbredd.

”Bättre af fär kan det inte bli” Du h i t t 100 oli ar över i vår kaka dörrar talog Beställ

vår nya

logr.se Kat.a o ekodo

w ! på ww mässan å p n e d eller få

D produkter u hittar alla våra på www.d iedenport en.se 35


TUFFA LÄGEN, HÅRDA TAG SNYGGA ENTRÉER Besök oss på...

Bostadsrättsmässan Monter D:25 Kista 20-21 nov Brett utbud av portar och dörrar!

Beställ

vår nya

Kat.eakloodogor.se

w ssan! på ww på mä n e d få eller

36

YTTERDÖRRAR SÄKERHETSDÖRRAR ENTRÈPARTIER Vi har ett stort utbud, över 100 olika modeller i vårt dörrsortiment. Vår produktion tillåter dessutom specialtillverkning till riktigt konkurrenskraftiga priser. Hämta en katalog i din bygghandel, kontakta oss direkt på tel: 044-46 230 eller besök vår webbshop

www.ekodoor.se www.diedenporten.se

SÄKERHETSDÖRRAR Flera av våra modeller kan även fås som säkerhetsdörrar. Klassade enligt EN1627. Inbrott: Klass RC2 & RC3 Ljud: RW40 (-1;-4) dB Brand: EI 30


Besök vår hemsida för referanser och kontakta oss för en kostnadsfri offert på ert byggprojekt.

RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Pix bygg är ett byggföretag som har verkat i Stockholmsregionen sedan 2005. Vi tar oss an era byggprojekt, stora som små, med stor noggranhet och personligt engagemang. Vi har lång erfarenhet av såväl om- och tillbyggnad som nyproduktion och renovering och vårt fokus ligger på tydlig planering och kostnadseffektivt byggande. Våra kunder är allt från privatpersoner till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Exempel på tjänster:   Rivning och Sanering   Om och Tillbyggnad

RIV AV OCH SPARA

  Nyproduktion   Renovering

Tillsammans med våra sammarbetspartners kan vi erbjuda ännu mer.

Pix bygg AB Storskogsvägen 66 144 32 Rönninge

www.pixbygg.se

Tel Kontor: 08-21 45 46 Joakim: 0761-26 92 00 37


Tak ska skydda och tåla väder, vind och slitage under många år. Det är viktigt att rätt material används och monteras av yrkesskickliga montörer på rätt underlag.

Vi tar hand om Ert tak i Mälardalen TakXperten har lång erfarenhet och kunskap av takarbeten samt vana och utbildning arbeta på hög höjd. Vi kan därför ge våra kunder de mest kostnadseffektiva lösningarna på Era tak. Takarbeten är ett hantverk som ställer höga krav på erfarenhet, precision och yrkeskunnande. Nya material, myndigheters krav och företagets egen utveckling kräver utbildning. Därför organiserar vi och genomför kontinuerliga utbildningar tillsammans med ledande materialleverantörer och sakkunniga. Sedan 2003 är vi ett TiB Auktoriserat företag. Genom oss får du garanterat arbetet utfört på rätt sätt och slipper dyrköpta erfarenheter.

TakXperten i Stockholm

TakXperten i Stockholm är en entreprenör med inriktning på papptak och terrasser. Vi samarbetar med bostadsrättsföreningar i hela Stockholm med omnejd.

TakXperten Stockholm AB Hansavägen 11 151 38 Södertälje Tel: 08-645 10 20

Tjänster Utöver våra mest förekommande arbeten erbjuder vi även: • Dokumenterade takbesiktningar • Framtida underhållsplaner • Energisparberäkningar vid tilläggsisolering • Snöskottning av tak

TakXperten i Eskilstuna

TakXperten i Eskilstuna har hjälpt fastighets­ ägare med tak och fasad sedan 1947. Förutom papp, plåt och takduk utför vi i Eskilstuna tegeltaksarbeten där vi tar hand om kompletta entreprenader med fokus på kvalité och kostnadseffektiva lösningar. TakXperten Eskilstuna AB Nystrandsgatan 25 633 46 Eskilstuna Tel: 016-51 71 70

www.takxperten.se 38


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Friska hissar - vårt mål varje dag. Monter L:22 Bostadsrättsmässan Kistamässan 20-21 Nov

39


Hur mår era hissar? Kom och prata hissar med oss på Bostadsrättsmässan 20-21 November, vi finns i monter L:22 Conny & Stefan - Stockholms Hiss- & Elteknik AB

Om oss Stockholms Hiss- & Elteknik grundades 1966 och ombildades till aktiebolag 1972. Än idag har vi medarbetare som har varit med oss från aktiebolagets bildande, något som ger en erfarenhetsgrund som bidrar till vår höga kompetens och yrkesstolthet. Vi utför vårt arbete med omsorg och värnar om våra hissar och kunder.

Tjänster Skötsel

Monter L:22 Bostadsrättsmässan Kistamässan 20-21 Nov

40

Reparationer

www.hiss-elteknik.se Telefon 08-449 89 89

Ombyggnader

Stockholms Hiss- & Elteknik AB Stambanevägen 111 141 39 Huddinge

Felavhjälpande åtgärder


I N G LASAD E BA LKO N G E R. Med en inglasad balkong förvandlas en del av boytan till en

Besök oss i Monter E:20 på BostadsrättsMässan i Kista

RIV AV OCH SPARA

trevlig oas. Hus och husfasad förnyas. Dessutom fungerar inglasningen som en klimat- och ljudskärm som ökar komforten inne i lägenheten. Vi kan erbjuda kvalifi cerade system för olika typer av inglasning, för både nya och befi ntliga balkonger. Våra olika system är väl anpassade för att ge maximal komfort. Välj mellan skjutbara eller vikbara fönster, med eller utan ramar. Samtliga system kan anpassas till våra kunders krav och önskemål. De är och arkitektoniskt passar alla hus.

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

eleganta och fl exibla. Detta gör att systemen estetiskt

I mer än 25 år har vi levererat högkvalitativa balkong-, fasad- och fönsterprodukter, våtrumskassetter och renoveringssystem för våtrum. Genom specialanpassade, innovativa lösningar och egen tillverkning kan vi hantera måttanpassade lösningar. Vi erbjuder ett komplett produkt-program med fönsterrenoveringssystem, balkonger, räcken, inglasningar och aluminiumpartier. Läs mer på www.teknova.se

Teknova Byggsystem AB Telefon: 0143-292 20 www.teknova.se

41


VÅT R U M SPRODU KTE R Teknova levererar högkvalitativa våtrumskassetter och renoveringssystem för badrum. Genom egen tillverkning kan vi leverera kundanpassade, flexibla produkter. Vårt mål är att sätta kunden i centrum och med hög servicegrad uppnå högsta möjliga kundnytta. Vi är certifierade enligt säker-vatten. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Utnyttja gärna vår erfarenhet och låt oss hitta bra lösningar redan i projekteringsfasen. Vi är bra på att leverera rätt sak, på rätt plats, i rätt tid. Vi samarbetar idag med fl era av landets största fastighetsägare.

Besök oss i Monter E:20 på BostadsrättsMässan i Kista

I mer än 25 år har vi levererat högkvalitativa balkong-, fasad- och fönsterprodukter, våtrumskassetter och renoveringssystem för våtrum. Genom specialanpassade, innovativa lösningar och egen tillverkning kan vi hantera måttanpassade lösningar. Vi erbjuder ett komplett produkt-program med fönsterrenoveringssystem, balkonger, räcken, inglasningar och aluminiumpartier. Läs mer på www.teknova.se

42

Teknova Byggsystem AB Telefon: 0143-292 20 www.teknova.se


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Tel: 08-23 07 00 | www.stockholmtradgardstjanst.se

Tänk på er utemiljö, andra gör det! Utemiljön representerar ofta ett kapital som skall förvaltas. Er anläggning är beroende av att skötas och underhållas för att bevara och utveckla sitt värde. Ett värde som kan vara både av ekonomisk och skönhetsmässig karaktär. Vi anser att detta borde framhållas oftare när man talar om skötselkostnader. En eftersatt trädgård är ofta starten till en mindre angenäm utemiljö och ofta en grogrund för irritation.

Vi tar helhetsgreppet för grönyteskötseln, och strävar efter att med ett flexibelt tillvägagångssätt tillse att grönytorna alltid får den uppmärksamhet de behöver. Naturligtvis kan vi även tömma soptunnor, byta glödlampor och ha översyn på er fastighet för att i tid åtgärda fel. Miljön är viktig för Er såväl som våra Trädgårdsmästare. Därför använder vi miljöbensin och elverktyg för att minska vår miljöpåverkan.

Innergårdar

Många innergårdar är i behov av upprustning. Det kan handla om byte av tätskikt, eller bara anläggning av nya ytor för samkväm. Vi har stor erfarenhet av att lösa de problem som en renovering ofta innebär. Oavsett om Ni behöver en utökning av en stenlagd uteplats eller dränering av källaren, är vi Ert val!

Gammal är äldst

Vill ni höja värdet på er fastighet, och se till att de löpande kostnaderna för underhåll hålls i schack, välj då en erfaren Trädgårdsmästare som får ta hand om Er utemiljö. Med mer än 50 år i Trädgårdars tjänst kan vi hålla det vi lovar. Det krävs ett brett kunskapsfält och erfarenhet för att sköta trädgårdar och utemiljöer. Vår personal är väl rustad för att ta hand om den löpande skötseln likväl som viktiga punktinsatser. Genom erfarenhetsöverföring och kontinuerlig uppföljning av insatser utvecklas kunskapsbanken ständigt i företaget. Genom rätt skötselåtgärd vid rätt tillfälle blir utemiljön en källa till trivsel och inspiration.

Passa på!

Erbjudande til l alla nya kunder .

Vi bjuder alla nya kunder på vårgödning!

Hög tid att boka genomgång nu inför nästa års säsong! Kontakta oss så kommer vi ut och går igenom Er utemiljö och Era behov. Naturligtvis är detta kostnadsfritt.

Ange ”BRF-mappen” vid bokning.

Referenser lämnas på begäran! VI har Ansvarsförsäkring om 10MSEK. Vi följer gällande regler och förordningar och har Kollektivavtal.

www.stockholmtradgardstjanst.se Stockholm Trädgårdstjänst AB | Örkroken 11, 138 40 Nacka | 08-23 07 00 | info@stockholmtradgardstjanst.se

43


Å NO

R

RT Ä

AG RET FÖ

TILLVÄX TS T RE

44

LJE 2 0 1 4


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Betala för luft? Visst låter det dumt?! Men det är precis tvärtom. Det är en av de smartaste investeringarna du kan göra för både plånboken och hälsan. Att andas frisk luft hemma är en förutsättning för att du och din familj ska må bra.

SAVE lägenhetsaggregat finns för installation över spisen, på vind eller i garage/förråd. Systemair grundades 1974 och har idag dotterbolag i 45 länder över hela världen och ca 4 500 anställda. Vi säljer till fl er än 100 länder och produktsortimentet omfattar komfortoch säkerhetsventilation. Systemair är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm. Systemair AB · www.systemair.se

SAVE från Systemair är en serie energieffektiva ventilationsaggregat med värmeåtervinning (FTX), som ser till att ni alltid andas syrerik och filtrerad luft hemma. Den stora energibesparingen gör också att det är en investering som snabbt lönar sig. På www.systemair.se hittar du kontaktuppgifter till närmaste auktoriserade återförsäljare. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med den bästa ventilationslösningen så att du och din familj alltid kan andas frisk luft hemma.

45


Hälsa och ekonomi i en skön förening Som BRF är ni ansvariga för att ventilationen fungerar tillfredsställande. Tyvärr är det många fastigheter som inte uppfyller myndigheternas lågt ställda krav. Vanligast är självdrag, vilket är både ineffektivt, resursslösande och dyrt. Men det finns en smartare lösningar. SAVE från Systemair är en serie energieffektiva ventilationsaggregat med värmeåtervinning (FTX), som ser till att ni alltid andas syrerik och filtrerad luft. Med ett SAVE-aggregat återvinns upp till 90 % av energin i frånluften, vilket innebär sänkta uppvärmningskostnader. Studier visar att återbetalningstiden för ett modernt FTX-system ligger så lågt som på tre år. Hälsa och ekonomi i en skön förening med andra ord. På www.systemair.se hittar du kontaktuppgifter till närmaste auktoriserade återförsäljare. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med den bästa ventilationslösningen så att du och din familj alltid kan andas frisk luft hemma.

46

TOPVEX centralaggregat

SAVE lägenhetsaggregat finns för installation över spisen, på vind eller i garage/förråd. Systemair grundades 1974 och har idag dotterbolag i 45 länder över hela världen och ca 4 500 anställda. Vi säljer till fl er än 100 länder och produktsortimentet omfattar komfort- och säkerhetsventilation. Systemair är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm.

Systemair AB · www.systemair.se


RIV AV OCH SPARA

BESPARING TRAPPHUS

RIV AV OCH SPARA

SEK BESPARING GARAGE

36.039 kr/år

18.316 kr/år

200st glödlampor 9W

108st ljusrör T8 10W

Minskat utsläpp av CO2 med 3.574 kg/år

Minskat utsläpp av CO med 1.816 kg/år 2

”Vi sparar 1.5 miljon kronor på vårt byte till LED-belysning”

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

1.491.429

Stefan Nicklasson, ordförande i Brf Optimus

Läs mer på:

www.luminatus.se

BESPARING UTEMILJÖ

18.443 kr/år 30st lampor 9W

Minskat utsläpp av CO2 med 1.829 kg/år

? u d r a r a p s t e ck y m r Hu Gör din egen sparkalkyl

www.luminatus.se

47


Hälsinge Markentreprenad AB är ett företag som arbetat mot många bostadsrättsföreningar, gällande arbeten med stambyten av avloppsledningar och dränering av källargrunder samt yttre miljö. Vi utför allt förekommande i branschen. Företaget har sitt säte i Hälsingland men har hela Sverige som arbetsområde.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert! E-post. info@halsingemark.se • Tel. 070-6509976

Vi utför alla förekommande arbeten inom markarbeten: Dräneringar  VA-arbeten  Asfalteringar  Grönytor  Kabelarbeten  Plattläggningar 

Klas-Åke Sundberg 070-6509976 info@halsingemark.se

48

Dennis Thorell 073-0683470 dennis@halsingemark.se

Vägarbeten  Kantstenssättning  Rivningar  Husgrunder  Lekutrustningar  Murarbeten 

Hälsinge Markentreprenad AB Plåtslagargatan 6 827 35 Ljusdal

www.halsingemark.se


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

GLÖM INTE BORT ATT SE ÖVER UNDERHÅLLET PÅ ERAT P-HUS I TID!

P

arkeringsgaragen har blivit ett mer vanligt reparationsobjekt. Man parkerar sin bil och går därifrån. Men vad som är lätt att glömma är att betongen utsätts för avisningssalter och slitage från bilarnas dubbdäck. När skador har initieras och klorider sprider sig i betongen så korroderar armeringen, när detta inträffat är det ofta oundvikligt med en större renovering. Ta tag i detta i tid, hör av er till oss! Vi kan åta oss hela projekt, med allt från tillstånds­ bedömning, projektering och genomförande till slutlig produkt. W-Techs medarbetare har genom åren utfört ett 50-tal renoveringar av garage, stora som små.

VI KAN TA HAND OM: 

Årligt underhåll av garaget.

Renspolning av ytor.

Rensning av brunnar.

Rörinspektion, spolning/filmning.

Besiktning av ytor, pelare, väggar med förebyggande åtgärdsförslag.

Tillståndsbedömning för eventuella reparationer.

Förslag till åtgärder för renovering av garaget samt kostnadsbedömning.

www.w-tech.nu

Kontakta oss idag för mer information: 010-330 04 22 www.w-tech.nu 49


Betongreparationer W-Tech

är specialister på betongrenove­ ringar av P­garage, kajer, broar samt övrig betongbaserad infrastruktur. Vi utför även drift­ och underhållsarbeten åt kommunala beställare i Stockholmsregionen samt Trafikverket, SL med flera. Genom åren har vi arbetat i flera stora projekt där det krävts minutiösa förberedelser och hög precision i genomförandet. Våra uppdragsgivare vet att vi har kompetensen, bemanningen och utrustningen att jobba under stor tidspress, något som varit extremt viktigt när t.ex. Essingeleden eller tunnelbanan stängts av för trafik. Vår personal med platschefer är erfarna och sakkunniga på betong, form och armering. – Vi utför även totalentreprenader, såsom garagerenoveringar, för t.ex. bostadsrättsföreningar och privata aktörer på marknaden, alltid med hög kvalitet, till bra pris och på utsatt tid, förklarar Björn Clarring, arbetschef på W-Tech och den som håller i många av trådarna gentemot kunderna. Björn Clarring, arbetschef.

VI KAN ERBJUDA ER BRF FÖJLANDE:

Tätskikt på innergård av polyuretan med inströad kvartssand.

Kontakta oss idag för mer information: Björn Clarring bjorn.clarring@w-tech.nu 076-000 69 30 50

Projektering.

Tillståndsbedömning.

Innergård.

Balkonger.

P­hus.

Källare.

Tätskikt.

Plattsättning.

Trädgårdsplanering.


RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Nästa besiktning År mån

Dags att besikta garageporten? Ni vet väl att garageportar ska besiktigas av ett tredje parts besiktningsorgan vartannat år!? I Boverkets föreskrifter står det att: • maskindrivna portar ska säkerhetsbesiktigas vartannat år • service ska utföras och dokumenteras 2 gånger/år eller enligt porttillverkarens anvisningar Många gånger missar man att porten ska besiktigas efter senast 2 år den tagits i bruk. Det ska finnas en skylt på porten där det framgår när nästa besiktning ska utföras, saknas den är det risk för att porten är obesiktigad.

Kontakta oss för besiktning - 010-455 11 00, admin.stockholm@dekra.com (OBS! Vi besiktigar även hissar!)

DEKRA verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. Vi finns på 28 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 34 500 medarbetare i 58 länder. Läs mer på dekra-industrial.se

51


EN KR ER AF GI TF BE U SP LL AR IN G

Fastighetsvärmepumpar CAHV P500 YA-HPB-E1 LUFT / VATTEN

Energi- och effektbesparing i fastigheter www.mitsubishi-aircon.se

70°C

-30°C

MAX UTGÅENDE TEMPERATUR

DRIFTSOMRÅDE VÄRME

LUFT / VATTENVÄRMEPUMP Inverter Hetvattenvärmepump för fastighet Med hög verkningsgrad även under den extrema vintern och 70°C utgående vattentemperatur är Mitsubishi Electric CAHV P500 ett mycket bra verktyg för energieffektivisering i äldre eller moderna fastigheter med högeller lågtemperatursystem där tidigare energikälla varit olja, el eller fjärrvärme. Med senaste kompressorteknologi från våra egna fabriker och med unik ”vapor injection”-

teknologi kan vi nu med senaste versionen leverera värme ner till ˜-30°C grader omgivande utomhus. Kapacitetsdrift eller COP-drift kan väljas för att ytterligare optimera värmedriften. Utgående vattentemperatur styrs enkelt via analog 4-20mA / 0-10V signal eller via kontroll. Energioch miljöbesparande Inverterteknologi anpassar steglöst sin effekt till behovet i fastigheten.

www.vesam.se 52

Vesam AB Sågaregatan 1, 641 33 Katrineholm | Växel 0150 - 487 300 | info@vesam.se


RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA RIV AV OCH SPARA

Balkongprojekt? Skall Ni utföra en balkongentreprenad på Er fastighet? Ett stort ansvar åligger fastighetsägaren i ett sådant byggprojekt avseende ekonomi, tekniska lösningar, arbetsmiljö, projektledning och ekonomi. Genom att låta PROJECTMA hjälpa Er med detta säkerhetsställer Ni ett bra resultat. Vi på PROJECTMA har 15 års erfarenhet av balkongentreprenader. Vi kan hjälpa er genom hela processen. Statusbesiktning av befintliga balkonger. Beställarombud / projekt- och byggledning i det löpande byggprojektet. Kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen. Entreprenadbesiktning.

RIV AV OCH SPARA

PROJECTMA rekommenderas av Balkongföreningen i Norden. Nicklas Ottosson 070-557 25 55 nicklas@projectma.se

STYRELSEHANDBOKEN 2014

Johan Ericsson 070-819 51 02 johan@projectma.se

www.projectma.se

37 53


Vi gör hela jobbet! Gå enkelt från idé till verklighet med vår hantverkartjänst

Genom en unik hantverkartjänst kan vi nu hjälpa dig med allt från kulör och rätt produkter, men också själva utförandet av målning, tapetsering och golvläggning. Efter ett hembesök ger vi dig en prisbild (inkl. ROT-avdrag) och förslag på lösningar för just ditt hem. Vi tar hand om hela processen. Välkommen in i butiken så berättar vi mer!

Kom ihåg!

ROT-avdraget ger halva priset på arbetskostnaden.

Nordsjö Idé & Design Örebro: Rörvägen 1B Tel: 010-440 59 10 Öppet: Vard 6.30–18, Lör 10–15 www.nordsjoidedesign.se 54


RIV AV OCH SPARA

Foto: Niklas S Bernstone

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

Ge utemiljön ett lyft som håller länge

Har du en fastighet där gångstråk, vägavsnitt och andra beläggningar behöver ses över? Fördelarna med asfalt är många. En välgjord asfaltsbeläggning är lätt att göra ren året om – dessutom kan du vara säker på att den håller i många år framöver. Vill du veta mer om vilka beläggningar som är lämpliga hos just dig? Då gör vi gärna ett besök på plats och guidar vi dig i valet av olika lösningar. Självklart får du ett kostnadsfritt åtgärdsförslag. Oavsett om ditt projekt är stort eller litet, delar vi gärna med oss av vår gedigna kunskap och långa erfarenhet. Välkommen att höra av dig!

Örebro län Mats Tilldal mats.tilldal@ncc.se 070-201 67 76 Södra Mälardalen Mika Repo mika.repo@ncc.se 070-825 68 37 Norra Mälardalen Jenny Linke jenny.linke@ncc.se 072-221 50 74

ncc.se/asfalt ncc.se/vagservice ballastsverige.se 55


Foto: Sten Jansin, Johner, Christian Saltas

Innergården är fastighetens hjärta En innergård är en informell mötesplats som är till glädje för alla som bor i en fastighet. Här kan grannar träffas över generationsgränserna och påta i rabatterna eller ta en kopp kaffe i solen. För att inte tala om barnen som leker ute året om. Varje år förlorar fastighetsägare stora pengar på läckage på grund av felaktiga eller uttjänta tätskikt. Det är synd eftersom det ofta sker helt i onödan. Binabs asfaltmastix och gjutasfalt är två slitstarka material som fungerar utmärkt i vårt omväxlande klimat här uppe i norr. De är garanterat vattentäta och lämpar sig lika bra för innergårdar som parkeringsdäck. Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om våra tätskikt. Vi erbjuder även bekväma och kostnadseffektiva totalentreprenader.

56 www.binab.se

KONTAKT Stockholm, Uppsala Niklas Andersson 0708-32 16 04 niklas.andersson@ncc.se Mellansverige Jonas Nilsson 070-253 53 13 jonas.g.nilsson@ncc.se

Stockholm söderort Hans Samuelsson 0708-17 94 18 hans.samuelsson@ncc.se


RIV AV OCH SPARA

CRAWFORD. Synonym för långlivade stabila garageportar i bästa kvalitet sedan 1946.

EN SÄKER INVESTERING

ETT FÖRSTA INTRYCK STARTAR VID GARAGET.

CONSIDER IT DONE

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

RIV AV OCH SPARA

TILLVERKAD I SVERIGE

NÄR NI VARKEN vill kompromissa med utseende eller säkerhet – då ska ni välja Crawford Entrematic. Våra garageportar är designade med kraftiga portblad för att motstå nordiskt klimat över tid och följer alltid svenska säkerhetsnormer. Vi hjälper er Brf med allt från projektering till slutgiltigt montage. Våra återförsäljare och partners har lång erfarenhet och återfinns längs hela landet. Deras kompetens ihop med våra utmärkta garantier gör ert val tryggt nu och i framtiden.

LÄS MER om Crawford Entrematics breda sortiment av portar och hitta din närmaste återförsäljare på www.crawfordgarageportar.se

57


CRAWFORD. Synonym för långlivade stabila garageportar i bästa kvalitet sedan 1946.

EN SÄKER INVESTERING

TILLVERKAD I SVERIGE

CONSIDER IT DONE

ETT FÖRSTA INTRYCK STARTAR VID GARAGET. NÄR NI VARKEN vill kompromissa med utseende eller säkerhet – då ska ni välja Crawford Entrematic. Våra garageportar är designade med kraftiga portblad för att motstå nordiskt klimat över tid och följer alltid svenska säkerhetsnormer. Vi hjälper er Brf med allt från projektering till slutgiltigt montage. Våra återförsäljare och partners har lång erfarenhet och återfinns längs hela landet. Deras kompetens ihop med våra utmärkta garantier gör ert val tryggt nu och i framtiden.

58

LÄS MER om Crawford Entrematics breda sortiment av portar och hitta din närmaste återförsäljare på www.crawfordgarageportar.se


Styrelsen ansvarig om innergården rasar Majoriteten av Stockholms innergårdar mår inte bra. Inte minst de som byggdes före 1950. Vissa är så dåliga att de är direkt livsfarliga. Regn och snö har under årens lopp sipprat ner genom tätskiktet med vittrande betong och sönderrostande stålbalkar som följd. Dessutom är de bärande balkarna ofta tak till förråd, tvättstugor, garage och butikslokaler, vilket kan sluta i en mänsklig, ekonomisk och rättslig katastrof för styrelsen i bostadsrättsföreningen.

lawab.se

– Det vanskliga är att många innergårdar ser okej ut. Ibland kan det till och med se bra ut vid en provborrning, men visar sig ändå vara i katastrofskick när vi bilat bort ytskiktet, säger Jakob Wallin, VD på Lawab. Lawab är marknadsledare i Stockholm när det gäller innergårdsrenoveringar och har till dags datum renoverat drygt 150 gårdar. Men efterfrågan på den här typen av jobb är större än någonsin, så vi rekommenderar att du hör av dig omgående så kommer vi ut och besiktigar din innergård på en gång. Kontakta oss redan idag på 08-120 205 90 eller läs mer på lawab.se


Klarar innergården ett skyfall till? Vädret har verkligen satt Stockholms innergårdar på prov i år. Många innergårdar har svämmat över med både läckage och fuktskador som följd. Men de största problemen är ofta de som ännu inte syns. Det är de gårdar där tätskikten släpper igenom fukt, som fyllnadsmaterialet suger åt sig och som sedan fräter sönder de bärande balkarna. Men det finns snabb hjälp att få. Lawab är marknadsledare i Stockholm när det gäller renovering av innergårdar. Kontakta oss redan idag.

60

Lawab Bygg & Entreprenad AB 08-120 205 90 lawab.se

Profile for Fastighetsmedia AB

BRF-Mappen, Södra Mälardalen, Hösten 2015  

Verktyget för att hitta det er bostadsrättsförening behöver.

BRF-Mappen, Södra Mälardalen, Hösten 2015  

Verktyget för att hitta det er bostadsrättsförening behöver.