Kalendarz Ślężański 2020-2021

Page 1

K a l e n d a r z ŚLĘŻAŃSKI

Kwiecień 2020 • Kwiecień 2021


Kalendarz ŚLĘŻAŃSKI ŚLĘŻAŃSKI i •

Kwiecień 2020 • Kwiecień 2021

Pomysł, zdjęcia i realizacja: Rafał Tomecki Partner: Chop-Chop.org © Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, edycja, druk, całości lub fragmentów wyłącznie za pisemną zgodą autora.


W zasadzie tej edycji Kalendarza Ślężańskiego nie miało być. Formuła w jakiej był robiony do tej pory po prostu się wyczerpała. To co powstało w tym roku, to retrospekcja 7lat istnienia tej publikacji. Jednak jest to dość wyjątkowe dzieło: 14 zdjęć z poprzednich kalendarzy, przetworzyłem na ich czarno-białe odpowiedniki, pozostawiając jednak ich wyjątkowy charakter przypisany do pory roku. Czy będą kolejne edycje? Czas pokaże. Rafał Tomecki.IV2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


V2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


VI2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


VII2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


VIII2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


IX2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


X2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


XI2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


XII2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


I2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


II2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


III2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31


IV2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30Zdjęcia: Styczeń 2015 Luty 2016 Marzec 2017 Kwiecień 2015/2016 & 2016/2017 Maj 2015 Czerwiec 2016 Lipiec 2018 Sierpień 2014 Wrzesień 2016 Październik 2016 Listopad 2018 Grudzień 2014 Okładka: Styczeń 2016


RAFAL TOMECKI FOTOGRAFIA

5 http://rafaltomecki.pl f https://fb.com/rafaltomecki T https://twitter.com/rafaltomecki o https://instagram.com/rafaltomecki Partner: T http://chop-chop.org


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.