Faro 10

Page 1

FARO FARNOST LIDEČKO Zaplacením dobrovolné částky můžete přispět na výrobu časopisu (výrobní cena je 5 Kč).

Drazí farníci, skončily dva měsíce prázdnin a školákům začíná nový školní rok. Mnozí jste prožili krásné dny dovolené s rodinou nebo s přáteli. Někteří jste si zaplavali v moři, jiní jste se vydali do hor. Viděli jste mnoho podivuhodných míst u nás nebo za hranicemi naší země. Kéž nás vše to krásné vede k vděčnosti Bohu – vždyť On to vše stvořil pro nás a z lásky k nám. I letos proběhly v naší farnosti tábory pro děti. Scholička se, stejně jako loni, podívala na krásně opravenou faru do Charvát, ministranti byli týden na chatě v lese ve Valašské Bystřici, farní tábor nakonec proběhl u otce Jana Bleši v Kelči a misijní tábor pro malé misionáře byl na faře v Dřevohosticích. Moc děkuji všem vedoucím, kteří jste tyto tábory připravili. Mohl jsem být alespoň na malou chvíli na táborech s vámi a moc si vážím toho, že jste si udělali pro své mladší kamarády o prázdninách čas, nachystali pestrý program a že jste tam byli pro táborníky. Také moc děkuji kuchařkám za jejich službu v kuchyni - svatý Jan Bosko říká: „Udělej to, co můžeš, a Bůh udělá ostatní. On tě nenechá ve zmatku,

jestliže pracuješ pro něho.“ Ať vám tedy Pán požehná za vaši službu pro Boží království a pro své bližní. A samozřejmě velký dík patří i táborníkům, kteří měli odvahu opustit na několik dnů svoje postýlky a prožít dobrodružství se svými kamarády. Moc děkuji také Lidce Fuskové, která tři roky pracovala na faře a nyní odchází do nového zaměstnání. Velký dík za vše, co vykonala pro naši farnost a přeji ji v nové práci pomoc Boží a ochranu Panny Marie. Arcibiskupství postupně ruší místa pastoračních pracovníků ve farnostech, protože potřebuje nová pracovní místa pro ty, kteří budou spravovat vrácený církevní majetek. Za měsíc – v neděli 6. října bude v naší farnosti otec biskup udělovat svátost biřmování. Víme ze skutků apoštolů, jak milost Ducha Svatého proměnila apoštoly v odvážné hlasatele evangelia. Prosím vás tedy o modlitbu za naše biřmovance, aby se i v naší farnosti stal zázrak a Bůh mohl uzdravit, narovnat a proměnit lidská srdce a rozžehnout v nich plamen své lásky. P. Jan Ston

Číslo desáté, září 2013

Z OBSAHU  Jaké byly tábory  Příběhy z poutí  Bohoslužba oběti  Originální světci  Rozvrh vyučování náboženství  Střípky z farní kroniky


Stránka 2

PĚŠÍ POUŤ NA SV. HOSTÝN Jak je zvykem posledních pár let, konala se i letos pěší pouť z Lidečka na sv. Hostýn. Co je už menším zvykem a s čím nikdo zřejmě nepočítal, byla hojná, neřku-li přehojná účast – dospělých i dětí. Jako vždy se začalo v pátek ranní mší svatou, po které jsme všichni statečně, s nadšením, s úsměvem i modlitbou vyrazili na putování sluncem prohřátou krajinou. Občasné a nezbytně nutné přestávky dobře sloužily nejen k posilňování těla jídlem a pitím, ale občerstvovaly i duši zamyšlením nad životem sv. Josefa a prosbami k němu. Putování nám zpříjemňovaly nejen družné, milé, vtipné a upřímné rozhovory, ale i modlitba růžence. Slunce

CYKLOPOUŤ NA VELEHRAD

Číslo desáté

dopřálo tepla víc než dost, nic však jsme nedbali vedra, ani únavy či bolestí. Ve zdraví a v pořádku jsme všichni doputovali až do Hošťálkové, kde jsme na místní faře přenocovali. Ráno jsme se vydali na Hostýn ještě v hojnějším počtu, i s těmi, co přijeli ráno či statečně připutovali v noci. Slunce a počasí nám přálo i v tento den, Pán Bůh to hezky zařídil nebo někdo dobře objednal. Nebo obojí. S radostí z překonané dálky, s díkem za ochranu, s vítězstvím nad zdravotními trably a snad i se slzami vděku v oku jsme všichni doputovali tam, kam naše kroky směřovaly. Pouť jsme zakončili společně mší svatou, po níž jsme se rozjeli zpět do našich domovů. Deo gratias! rodiče pro to dělají vše, jen velmi těžko víru objeví sám. Ale pokud ji najde, pak je tam ta nádherná Láska. Láska, to je to, co nám udržuje naději na nesmrtelný život. Je toho hodně, co bych mohl říci o své pouti a hledání Boha. A jen chci říci těm, kdo stále hledají - klepej a hledej a vše se ti otevře a tvůj život dostane konečně SMYSL. To byl kousek z mé knihy, kterou dávám dohromady a snad jednou vyjde. Jak každý víte, tak se letos konal luxusní zájezd na kolech na Velehrad. Bylo to fantastické a přátelé, včetně otce Jana, mně dali to, co se nedá ani napsat - cítil jsem všude jen lásku a krásné přátelství - takže děkuji. Chtěl bych poděkovat celé své rodině a hlavně své MAMINCE a OTCI za každodenní podporu a také všem z celé farnosti, co se za mě přimlouvali, i za mše svaté, které jste za mě obětovali u BOHA. Z celého svého srdce opravdu děkuji Vám všem.

Milí drazí přátelé, na návštěvě v Lidečku se mně vždy líbí a rád se vracím do svého rodného místečka, zvláště teď, kdy jsem poznal našeho láskyplného Stvořitele PÁNA BOHA. Celý život, zvláště posledních pár let, než jsem Boha poznal, jsem si kladl otázku: „Proč nemůžu Bohu rozumět?“ Štvalo mě to a hlavně zajímalo. Jsem člověk, který když něčemu nerozumí, tak se tomu snaží porozumět a udělá pro to vše. V Mexickém vězení jsem četl Bibli a došel jsem k Matoušově evangeliu: Stále se ptej a bude ti odpovězeno. Stále hledej a najdeš. Stále klepej a dveře se ti otevřou, protože každý, kdo se ptá - dostane odpověď. Každý, kdo hledá, tak najde a pro každého, kdo klepe, tak se dveře otevřou. (Srov. Mt 7, 7-8) A přesně to mě potkalo. Žádal jsem a nalezl jsem Ho. Jsem velmi šťastný člověk, že jsem na to konečně přišel… Upřímně Ten, kdo nemá víru v sobě od dětství, i když Pavel Kulíšek


Faro

Stránka 3

SCHOLIČKOVSKÝ TÁBOR 14. - 21. 7. 2013 Pro letošní tábor jsme si vybrali místo, kde se nám moc líbilo a kde už jsme to znali z minulého roku a to obec Charváty u Olomouce. Je zde postavený velký pastorační dům Jana Sarkandera sloužící právě těmto účelům jako jsou třeba letní tábory pro děti. Celkem se nás zde vešlo 43 táborníků. Celý tábor nás provázela postavička Večerníčka. Je to „kamarád“, kterého všichni již od malička dobře známe. A tak jsme se během celého týdne více seznamovali s hlavními postavičkami a pohádkami z večerníčků. Zavedli nás do svých příběhů a my jsme se jim snažili pomáhat nebo vyřešit nějaký problém, který je trápil. Díky společné snaze a úsilí vždycky

MINIFARNÍ TÁBOR 25. - 28. 8. 2013 „Misijní putování“ tak lze nazvat mini farní tábor, který prožilo 27 dětí z misijního klubka a scholičky z Horní Lidče. Mini proto, že trval pouhé 4 dny. Za tuto krátkou dobu stihli malí účastníci projít téměř celý svět a naučit se spoustu nových věcí. Hned po příjezdu nás přivítaly domorodkyně z Havajských ostrovů, které jako pozornost připravily exotické ovoce a provedly nás po ostrovech Austrálie a Oceánie. Protože celé odpoledne pršelo, vody bylo na tomto kontinentu také dosti. Další den, během putování Asií, nám „Matka Tereza“ ukázala, jak je důležité všímat si lidí kolem sebe a jak pečovat o nemocné. Africké kuchařky z kmene Zulu, nám připravily výtečný africký oběd a za zvuku bonga zahájily pravé africké olympijské hry. Další den nás tajemný poutník vedl po stopách Cyrila a Metoděje.

všecko dobře dopadlo, dobro zvítězilo nad zlem a nás těšil dobrý pocit z toho, že společně pomáháme. Každá pohádková postavička nám také na svém příkladu předala určité poučení, „poselství“, připomenula o co se v životě snažit a čemu se raději vyhýbat. Během tábora jsme podnikli výlet do Olomouce. Na náměstí u orloje jsme nasedli do vláčku, který nás vozil po městě, povečeřeli jsme v dominikánské zahradě, vyšli si na radniční věž, abychom se podívali na Olomouc z výšky. Také jsme se setkali s naším rodákem P. Ladislavem Švirákem. Prožili jsme nádherné a požehnané dny plné sluníčka, radosti, her, soutěží, dobrodružství a hlavně jsme upevnili naše dobré kamarádské vztahy a v srdci nám zůstalo spoustu krásných a nezapomenutelných zážitků. Plněním úkolů jsme dostali spoustu nových informací, které jsme zúročili v závěrečném testu. Všichni prošli. Nakonec, jsme se díky „Kryštofu Kolumbovi“, podívali až do Ameriky. Setkání s indiány bylo nezapomenutelné, stejně tak hon na bizony. Po úspěšném lovu jsme večeři opekli na ohni, a protože kořist byla opravdu velká, dostalo se i na o. Jana, který nás přijel navštívit v pravou chvíli. Středeční výlet na sv. Hostýn, nám kvůli počasí nevyšel, nicméně jsme alespoň mohli navštívit místní Dřevohostický zámek a muzeum staré hasičské techniky. Výhled ze zámecké věže na okolí stál za to, jen někteří se drželi při zdi. Během těchto málo dní jsme zažili spoustu dobrodružství a legrace, děti si navzájem pomáhaly a byly moc šikovné, hlavně v péči o ty mladší táborníky (nejmladšímu byly4 roky). A díky zázemí dřevohostické fary, jsme si misijní putování užili i přes nepřízeň počasí.


Stránka 4

FARNÍ TÁBOR 4. - 10. 8. 2013 Slyšeli jste o kouzelné říši Fantazie, jež je součástí každého z nás? Světě plném pozoruhodných tvorů, jehož existence není možná bez porozumění, představivosti a lásky? A právě do říše Fantazie se dostaly i děti z naší farnosti. První noc jsme se za zvuku deště a hromů, ve světle poblikávajích svíček seznámili s Atrejem, obyvatelem tohoto tajuplného místa, který nám vysvětlil, co se zde přihodilo. Dětské císařovně bylo ukradeno její vznešené jméno, což znamenalo příchod Nicoty. Nicota by tak pohltila úplně všechno, na co si jen vzpomene, dokonce i každého z nás, a tak nás Atrej požádal o pomoc, abychom mu pomohli ztracené jméno najít. Bez váhání jsme souhlasili a začali tak naše týdenní dobrodružství. Společně jsme našli zakopanou truhlu, která nám měla pomoci v další cestě, jenže nám byla ukradena loupežníky. Díky odvaze jsme ji však do večera získali zpět a my jsme uvnitř ní našli mapu Fantazie. Prošli jsme pouští, přivítali mezi sebou poutníka, kterého jsme rozveselili večerním galaprogramem, který jsme pro něj připravili, nezalekli jsme se ani bloudění v Bažinách smutku, kde nás na konci čekala prastará želva, nejstarší a nejmoudřejší bytost Fantazie, Morlor. Bohužel sám nevěděl,

MINISTRANTSKÝ TÁBOR 28. 7. - 4. 8. 2013 Letošního ministrantského tábora se zúčastnilo 23 ministrantů. Tábor nesl téma Hraničářův učeň. Odehrával se nedaleko Lidečka a to ve Valašské Bystřici. Byli jsme ubytováni v chatě, která je obklopena lesem. Nacházel se zde i rybník, který bohužel nebyl napuštěn, ale díky vynalézavosti a originalitě jednoho z vedoucích nám vypuštěná plocha posloužila jako fotbalové hřiště. Ministranti byli rozděleni do čtyř družstev. Jejich nejoblíbenější disciplínou byla

Číslo desáté

kde hledat jméno pro císařovnu, ale dal nám radu, která nás postrčila dál – zavedla nás totiž k Pavoučnici, která věznila Morlorova přítele Falka. Vysvobození Falka bylo velmi obtížné, protože ho pavouci ze svých spárů nechtěli jen tak lehce propustit, ale i tuto úlohu jsme zvládli. V pátek nám tak zbývalo projít třemi branami, kudy cesta vedla jen splněním úkolů, a bylo nám řečeno, že na jméno musíme přijít sami, že je ukryté v nás a skrývá také nějakou dobrou vlastnost. Na jednom jsme se tedy shodli a vydali jsme se s Atrejem do Slonovinové věže, sídla císařovny, odkud je překrásný výhled. My jsme toho moc bohužel neviděli, protože Nicota se stále přibližovala a obloha byla stále tmavší, stačilo nám však, že jsme si hluboko pod námi všimli nějakých tmavých stínů. Brzy nám došlo, že to jsou služebníci Nicoty, protože se přiblížili až k nám do věže a my jsme zjistili, že drží v zajetí císařovnu. Neváhali jsme a zavolali jsme její jméno – Jasmína Milosrdná. Služebníci náhle zmizeli a my jsme poznali, že se nám říši Fantazii podařilo zachránit. Za ten týden jsme poznali, že i to, co se zdá zprvu nemožné, se může stát možným, našli jsme si nové kamarády, zahráli jsme si spoustu her a hlavně jsme prožili dny plné legrace. Určitě na ty největší zážitky nikdo z nás nezapomene a rádi se občas do Fantazie vrátíme. bezesporu lukostřelba. Celý tábor probíhal v naprostém pořádku a nestal se zde žádný větší úraz. Navštívil nás také náš kněz o. Jan Ston, který zůstal i přes noc. Poté jsme byli poctěni také návštěvou o. Karla Hořáka. Ministranti spolu bez problému vycházeli a dle názoru vedoucích vytvořili dobrou partu. Vydali jsme se také na rozhlednu nedaleko našeho ubytování. Podle ohlasů samotných táborníků jsme usoudili, že tento tábor patřil mezi ty velmi úspěšné. Za to jsme, my vedoucí, velmi vděční.


Faro

Stránka 5

BOHOSLUŽBA OBĚTI Druhá část mše sv. nás přivádí „blíže“ k velikonočnímu tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Při bohoslužbě slova jsme naslouchali, mělo se rozhořet naše srdce skrze slova samého Boha. Teď jsme pozváni k hostině. Bůh nás chce obdarovat „ještě více“ než to učinil během bohoslužby slova. Přinášení darů Za zpěvu písně věřící přinášejí chléb a víno připravené ke mši svaté, kněz je od nich přebírá. Dnes je toto přinášení pouze symbolické. Podívejme se do historie tohoto obřadu. Dříve nebyl tak krátký, protože přinášel každý svůj dar a dával je do rukou kněze. Jsme v době prvních křesťanů. Co že se přinášelo? Chléb, vejce, zelenina, … dary pro chudé. A to je podstata přinášení darů: podílet se na diakonii církve! Každý přinesl co mohl, aby to odevzdal knězi, on to předal jáhnům a ti potřebným. Na závěr tohoto přinášení byly přineseny dary ke mši sv., které si věřící sami připravili = jejich dary se staly dary obětními. Lid daroval chléb a víno Bohu a Bůh daroval své tělo a krev. Podívejme se na dnešní praxi. Obřad značně zjednodušel, věřící nepečou chléb ani nelisují víno; myslím, že je to škoda, protože to, co je na oltáři, již „není“ mé; ale přesto má veliký význam. Přede mší dáváme do obětní misky hostii, ze které se stane Tělo Kristovo. Nemá to být pouze, že dám jednu hostii z jedné misky do druhé, aby na mě zbylo přijímání. Spolu s hostií mám dát: své srdce, své tělo, svůj rozum – sebe celého Bohu, dávám své bolesti, utrpení, ale i radosti a své prosby za potřebné. Toto vše odkládám na obětní misku s hostií, aby to sám Bůh při proměňování proměnil – aby mě proměnil! Zástupci lidu potom přinášejí dary knězi a naznačují tak touhu celého společenství obětovat se Bohu a tuto oběť přijmout. Asi nejvhodnějším postojem je stání, které má vyjádřit mou spoluúčast na přinášených darech. Ještě jeden aspekt. Do misky vkládám hostii, ale dostanu ji při svatém přijímání? Ne! Dostanu skoro jistě jinou. A co když dostanu tu, kterou tam vložil někdo, kdo mě nemusí, nebo já nemusím toho, kdo tam dal tu, kterou přijímám = aspekt odpuštění a usmíření. I na to mysleme, aby naše vztahy nebyly na pohoršení, a přiznejme, že jsou, ale aby nás spojovala láska. Chce to odložit pýchu, sobectví, svou nepostradatelnost, pomluvy a urážky, … úkol náročný? Ano, uvědomme si, že nepřistupujeme jen tak k něčemu, ale k oběti živého Boha za naše hříchy a pro mé štěstí.

ZMĚNA TELEFONNÍHO SPOJENÍ NA FAŘE Od 1. září 2013 došlo z důvodu úspor ke zrušení pevné linky na farním úřadě. Proto již dále používejte pouze mobilní číslo uvedené níže.

733 741 148


Stránka 6

Číslo desáté


Faro

11. 9. 13. 9. 18. 9. 21. 9. 24. 9. 27. 9. 28. 9. 2. 10. 5. 10. 6. 10. 9. 10. 16. 10. 23. 10.

Stránka 7

setkání seniorů: kulturní dům v Lidečku (9:30) setkání biřmovanců a kmotrů: kostel v Lidečku (19:00) katechismus: Lidečko na faře (19:00) mše svatá u sv. Huberta (16:30) pouť seniorů na Svatý Hostýn biřmovanci a kmotři: kostel v Lidečku (19:00) poutní mše svatá v Horní Lidči ke cti sv. Václava (10:00) zpověď pro biřmovance a kmotry (19:00) společná modlitba biřmovanců a kmotrů v kostele v Lidečku (19:00) mše svatá s udělováním svátosti biřmování v Lidečku (10:00) setkání seniorů: kulturní dům v Lidečku (9:30) katechismus na faře v Lidečku (19:00) setkání seniorů: kulturní dům v Lidečku (9:30)

ROZVRH HODIN NÁBOŽENSTVÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 Horní Lideč

ročník A

B

Lidečko C

1.

Úterý (5) 11:20 - 12:05

Pondělí (4) 10:25 - 11:10

2.

Čtvrtek (5) 11:20 - 12:05

Pondělí (5) 11:20 - 12:05

3.

Pondělí (1) 7:30 - 8:15

Středa (7) 13:10 - 13:55

4.

Čtvrtek (6) 12:15 - 13:00

Pondělí (7) 13:10 - 13:55

5.

Pátek (6) 12:15 - 13:00

Pondělí (8) 14:05 - 14:50

6.

Úterý (6) 12:15 - 13:00

Středa (3) 9:30 - 10:15

Čtvrtek (1) 7:30 - 8:15

7.

Středa (5) 11:20 - 12:05

Čtvrtek (8) 14:05 - 14:50

Úterý (8) 14:05 - 14:50

8.

Úterý (1) 7:30 - 8:15

Středa (6) 12:15 - 13:00

9.

Pondělí (5) 11:20 - 12:05

Pondělí (2) 8:25 - 9:10

Pondělí (4) 10:25 - 11:10

V době tisku rozvrh hodin ještě nebyl konečný a může tedy dojít ke změnám.


Stále konej nějaké dobré dílo, aby tě ďábel našel vždy zaneprázdněného. Sv. Jeroným

SVATBY Eva Petrůjová a Petr Kovář Pavla Kurtinová a Miroslav Machala Veronika Hlavicová a Martin Machala Ludmila Mužikovská a Jaroslav Rumánek Veronika Ryzová a Jan Jakubkovič

6. 7. 2013 6. 7. 2013 3. 8. 2013 24.8.2013 31.8.2013

KŘTY

NA PŘÍPRAVĚ ČASOPISU SE PODÍLELI Marek Filák Ludmila Fusková Adam Jeřábek Pavel Kulíšek Lucie Manová Sára Matůšová Vojtěch Ryza ml. P. Jan Ston Monika Vichtorová Lucie Vitteková

Farní úřad Lidečko Lidečko 37 756 15 Mobil farní úřad (+420) 733 741 148 Mobil P. Jan Ston (+420) 731 621 239 E-mail falidecko@ado.cz

Navštivte náš web farnost.lidecko.cz

Benjamin Rumánek Ellen Marie Pavelková Ema Pastorčáková Jáchym Filák Alžběta Hajdová Barbora Hajdová Terezie Matochová Šimon Zádrapa Ema Struharňanská Ondřej Macík

* 30. 6. 2013 * 20. 7. 2013 * 21. 7. 2013 * 28. 7. 2013 * 4. 8. 2013 * 4. 8. 2013 * 4. 8. 2013 * 25. 8. 2013 * 25. 8. 2013 * 25. 8. 2013

POHŘBY Alois Buček František Františák Božena Martincová Ludmila Častulíková Martin Žídek Anna Ščotková Antonín Číž Miroslav Kurtin František Ščotka Josef Slánský

* 21. 9. 1941 * 2. 4. 1935 * 5. 4. 1933 * 2. 2. 1932 * 1. 4. 1979 * 19. 12. 1927 * 8. 1. 1944 * 28. 8. 1980 * 22. 2. 1949 * 13. 2. 1931

+ 20. 6. 2013 + 3. 7. 2013 + 12. 7. 2013 + 14. 7. 2013 + 17. 7. 2013 + 19. 7. 2013 + 20. 7. 2013 + 26. 7. 2013 + 31. 7. 2013 + 7. 8. 2013

STŘÍPKY Z FARNÍ KRONIKY Po zaniknutí Omladiny za světové války ovládl veřejný život hasičský sbor, vedený učiteli samozřejmě v duchu pokrokovém. Činní členové v katol. spolcích byli odstraňováni, výlety a cvičení pořádáno v době odpoledních služeb Božích. Proto p. farář, dosavadní starosta hasičského sboru vzdal se svého úřadu. Z katolických spolků je zde kromě Lidové jednoty jen Svaz katolických žen a dívek. Tento spolek od založení r. 1925 dřímal přelíbezný sen. Šťastně se probudil r. 1928 a soustředil na sebe brzy celý kulturní život v obci. Byly pořádány schůze s přednáškami o současných událostech doma i v cizině a přikročeno k činnosti divadelní.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.