Page 1

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

32. neděle v mezidobí

10. listopadu 2019

1.čtení: 2 Mak 7,1-2.9-14 * Král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu. Žalm 17 * Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. 2.čtení: 2 Sol 2, 16-3,5 * Pán ať vás utvrdí v každém dobrém činu i slovu. Evangelium: Lk 20,27-38 * Bůh není Bohem mrtvých, ale živých. Saduceové nebyli jediní, kdo chtěli Ježíše přivést do úzkých a chytit ho za slovo. Předložili tedy do krajnosti dovedené důsledky aplikace tzv. levirátního zákona. Dopadli však stejně špatně jako všichni ostatní, kdo se neptali, aby pochopili, ale aby ukázali, že oni mají pravdu. V argumentaci prohráli, a proto se tím více snažili o mocenský zásah vůči Ježíšovi. BOHOSLUŽBY OD 10. LISTOPADU DO 17. LISTOPADU 2019 32. neděle v mezidobí Lidečko 7:30 za živé a + farníky 10. listopadu Hor. Lideč 9:00 za + z rodiny Povalačovy, BP a ochranu PM pro ž. rodiny Lidečko 10:30 za + manžela, otce a BP pro rodinu Janošíkovu Pulčín 15:00 za + rodáky a obyvatele z Pulčín pondělí 11. listopadu Hor. Lideč 16:30 za + Drahomíra Povalače – 1. výročí úmrtí památka sv. Martina Lidečko 18:00 za + rodiče Krajčovy, + syna, + vnuka, BP pro Tourského, biskupa živou rodinu úterý 12. listopadu Lidečko 18:00 za + syna Antonína, + z rodiny Zádrapové a BP památka sv. Josafata, pro živé rodiny biskupa a mučedníka středa 13. listopadu Račné 17:00 za živé a + obyvatele Račného památka sv. Anežky kaplička České, panny čtvrtek 14. listopadu Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření Lidečko 18:00 za + manžela Karla Kocourka, 2 + rodiče a BP pro živou rodinu pátek 15. listopadu Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření Hor. Lideč 16:30 za + Emílii Mikulenkovu a + syna mše svátá Lidečko 18:00 za + rodiče Šenkeříkovy, jejich děti, vnučku, pro rodiče a děti vnuka, zetě, snachu a BP pro živé rodiny (L-5.třída, HL-5.A) Lidečko 19:00 adorační večer s kapelou Goldband sobota 16. listopadu Lidečko 7:00 na poděkování Bohu za 30 let náboženské svobody a za duchovní obrodu našeho národa Lidečko 9:30 setkání schol (slouží P. Ondřej Talaš) 33. neděle v mezidobí Lidečko 7:30 za + Karla Janáče, BP pro děti a jejich rodiny 17. listopadu Hor. Lideč 9:00 za + Marii Petříkovu – 1. výročí úmrtí Lidečko 10:30 za živé a + farníky sbírka na Charitu Lidečko 14:00 adorace a svátostné požehnání

Chtěl bych poděkovat Pánu Bohu i všem řemeslníkům, že se kostel zvládl vymalovat tak rychle. Také díky vám, kdo jste pomohli při vyklízení, bourání lešení i při závěrečném úklidu. Přišlo vás opravdu hodně. Malíři také děkují za dobré buchty, které jste jim nosili. Nejvíc bych chtěl ale poděkovat panu Pavlovi Veleckému, který celou akci financoval. Když se za něho a jeho rodinu pomodlíte desátek růžence, bude to zase od nás takový malý duchovní dar. V úterý 5. listopadu zemřela ve věku 87 let „Mařenka farská“, paní Marie Mazurková. Pohřeb bude mít v pátek 15. listopadu 2019 v 15:00 ve Starém Městě (ve starém kostele). Ve čtvrtek 14. listopadu přijede do naší farnosti misionář P. Petr Krenický. V 18 hodin bude celebrovat mši svatou a poté se uskuteční povídání o jeho životě a misijním působení na válkou zmítaném Východě Ukrajiny. Při mši svaté i během besedy bude možné přispět na misijní dílo P. Petra Krenického na Ukrajině. Za jakoukoliv pomoc předem veliký DÍK! V pátek večer 15. listopadu, před setkáním schol, vás srdečně zvu na Adorační a modlitební večer s kapelou Goldband. Začátek je v 19:00 v kostele v Lidečku. Adventní duchovní obnova se v naší farnosti bude konat v sobotu 7. prosince. Přijede otec Karel Matlok MIC, který dlouhé roky působil v Brumově a nyní je duchovním správcem farnosti Praha - Hostivař. Už teď si to naplánujte jako jednu z důležitých akcí, na které nesmíte chybět. Všichni obnovu svého duchovního života potřebujeme! Přijměte srdečné pozvání na již 13. setkání schol, které se v naší farnosti uskuteční tuto sobotu 16. listopadu 2019. Setkání je určeno nejen účinkujícím, ale vám všem, kdo máte rádi pěkné křesťanské písně a kdo chcete podpořit scholy svou přítomností, protože si vážíte toho, co pro farnosti a pro Pána Boha dělají. Když alespoň na chvíli přijdete, jistě jim to udělá velkou radost. Kromě vystoupení schol z celé naší arcidiecéze, se také můžete těšit na bohatý doprovodný program. Jak už bývá zvykem, chceme poprosit maminky a babičky o buchty a koláče. Během pátku je můžete přinést do kulturního domu. Také prosíme o pomoc s přípravou guláše, v pátek od 13 hodin v KD (nůž a prkýnko s sebou). Moc děkujeme za vaše finanční dary, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit. Stále ještě můžete přispívat vzadu do označené krabičky. Zároveň prosíme o modlitbu za celé setkání, za organizátory i účastníky.

13. SETKÁNÍ SCHOL PŘEDPROGRAM – pátek 15. listopadu 2019 19:00 ADORAČNÍ A MODLITEBNÍ VEČER – kapela Goldband PROGRAM – sobota 16. listopadu 2019 9:00 REGISTRACE 9:30 MŠE SVATÁ - novokněz P.Ondřej Talaš - doprovází kapela Goldband 11:00 PRVNÍ BLOK PŘEHLÍDKY 13:00 OBĚD / „YOYO“ 14:00 koncert kapely WAY TO GO (CZ) 15:00 DRUHÝ BLOK PŘEHLÍDKY 17:00 ŽONGLÉRSKÁ SHOW Jan Hlavsa 17:45 „SVĚTLO VE TMĚ“ (světelná show) 18:00 koncert M & Men’s (Pavel Číž a kamarádi)

Profile for Faro Lidecko

Kvítek - 10. listopadu 2019  

32. neděle v mezidobí

Kvítek - 10. listopadu 2019  

32. neděle v mezidobí

Advertisement